J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete augusztus hó 4. napján, a Városháza I. emeleti nagytermében megtartott 17. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Dr. Buzás Péter polgármester, Baranyi Sándor, Gál Sándor, Gáspár Sándor, Kiss Imréné, Kovács Sándor, Márton Imre, Marosvári Attila, Molnár László, Dr. Sánta Sándor, Dr. Siket István és Toldi János települési képviselők. Jelen van továbbá: Dr. Bánfi Margit jegyző Dr. Buzás Péter polgármester: Tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat a mai rendkívüli testületi ülésünkön. A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a 12 települési képviselő közül jelen van 12 fő. A megjelenési arány 100 %-os. A megjelenés alapján megállapítom, hogy ülésünk határozatképes, azt megnyitom. A Szervezeti és Működési Szabályzat 18. (1) bekezdés c) pontja alapján felkérem Gál Sándor és Gáspár Sándor települési képviselőket mai ülésünk jegyzőkönyvének hitelesítésére. Megkérdezem képviselőtársaimat, hogy elvállalják-e? Gál Sándor és Gáspár Sándor a feladatot vállalják. Dr. Buzás Péter polgármester: Megállapítom, hogy mai ülésünk jegyzőkönyvének hitelesítői Gál Sándor és Gáspár Sándor települési képviselők. A mai rendkívüli ülésünk összehívását a kiküldött előterjesztésekben történő halaszthatatlan döntések indokolták. Ezek után javaslatot teszek mai ülésünk napirendjére. A mai ülésünk napirendje nyílt ülési előterjesztések: évi költségvetési rendelet módosítása, 2. Képviselői alapok felhasználása, 3. Makó és Vonzáskörzete Egészségügyi Ellátásáért Alapítvány támogatása, 4. Szeged-Csanádi Egyházmegye felajánlása, 5. Önkormányzati utak szennyvízberuházást követő felújítása, 6. Vételi ajánlat a Gyóni Géza 70/A szám alatti lakásokra, 7. MATERM Kft. üzletrészére vonatkozó elővásárlási jogról lemondás, 8. Tulajdonosi hozzájárulás kereszt felállításához. Kérdezem, a napirendre vonatkozóan van-e észrevétel, vélemény? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk a napirendről. A képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 290/2014. (VIII.04.) MÖKT h. Tárgy: A képviselő-testület augusztus 4-i rendkívüli ülésének napirendje. 1

2 Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete augusztus 4-i rendkívüli ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: Előterjesztések: évi költségvetési rendelet módosítása 2. Képviselői alapok felhasználása 3. Makó és Vonzáskörzete Egészségügyi Ellátásáért Alapítvány támogatása 4. Szeged-Csanádi Egyházmegye felajánlása 5. Önkormányzati utak szennyvízberuházást követő felújítása 6. Vételi ajánlat a Gyóni Géza 70/A szám alatti lakásokra 7. MATERM Kft. üzletrészére vonatkozó elővásárlási jogról lemondás 8. Tulajdonosi hozzájárulás kereszt felállításához 1. sz. előterjesztés évi költségvetési rendelet módosítása Dr. Buzás Péter polgármester: E-útdíj adókedvezmény állami kompenzációját költségvetési sorra rá fogjuk vezetni, ez Ft, Ft normatíva többletet hívtunk le a többcélú társulásnak, amit vissza kell adni, 2 millió Ft a Makó Város Fejlődéséért Közalapítványnak nívódíjra átadott pénzeszköz átvezetése, Ft a Makói Természetbarát Sportegyesületnek, a Turisztikai Egyesületnek Ft beruházás támogatás átvezetése, és van a lámpával ellátott gyalogátkelőhely Ft értékben. Itt volt egy eredeti előirányzat és teszünk még hozzá. Sorban a legutolsó testületi ülésen mondtam, hogy Honvédban építünk három utcában utat. Egy a Sánta képviselő úr körzetében, egy a Kiss Imréné képviselő asszony körzetébe eső honvédi terület, egy pedig Baranyi Sándor bizottsági elnök úr területére eső honvédi útépítés. Akkor még nem volt ismert a költségvetési ellenőrző biztosítás szükségességének a mértéke. Ha akkor dönteni kellett volna, Ft-ot kellett volna dönteni. Elmondtam ezt testületi ülésen, hogy menet közben fogom átcsoportosítani egyedi határozattal. Az, hogy itt volt, aki három utcával rászervezett, az az ő problémája. Kettőnek meg tudtuk mondani, hogy hány utcával szervezzen, szerintem a harmadik is tudhatta volna. Egy a lényeg, hogy mindenkinek egy utca jut, abban az egy utcában szervezett rá, abban az egy utcában most meg fogjuk építeni ezt az utat, és a tükör szerkezet kiemelés, az alapépítés, és a kő ráhordása, tömörítése, ez fog az a bizonyos Ft lenni, majd később még mart aszfaltot is juttatunk rá, tehát jobb minőségű útalapra számítunk, mint a többi utcában. Előbb-utóbb útalapot kell tenni, úgyhogy megkérlek benneteket, Baranyi Sándor, Kiss Imréné, és ha te is úgy gondolod Sánta Sándor, hogy nem cikkeket írogatsz, hanem segíted, hogy épüljön ez a város, akkor esetleg te is szólhatsz majd annak érdekében, hogy le is aszfaltozzuk jövőre ezt az utat, és akkor bízzunk benne, hogy aszfaltos is lesz jövőre ez az út. Ez a Ft erről szól. Kérdés van-e? Dr. Sánta Sándoré a szó. 2

3 Dr. Sánta Sándor, az Oktatási, Művelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, települési képviselő: Egy utca kevés. Dr. Buzás Péter polgármester: Persze. Ez igaz, én is így gondolom. Dr. Sánta Sándor, az Oktatási, Művelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, települési képviselő: A másik pedig az, hogy a lakóknak rosszabbul esik az a helyzet, ami kialakult, és akkor, amikor eső van, járhatatlanok ezek az utak. Az pedig, hogy polgármester úr nem tudom, hogy gondolod, hogy engem rendre utasítasz. Annyi utcában írok alá, amennyit én gondolok, vagy esetleg esélyem van. Az, hogy te mit mondtál akkor, ezt ne nagyon feszegessük, mert ez felfedi az egész ciklusnak, az egész önkormányzatnak a lényegét, az anatómiáját. Polgármester úr, most szavazunk erről nem? Tehát akkor légy szíves, és ne rójál meg engem azért, mert minél több embert írattam alá azért, hogy bizonyítsák, hogy áldozni is hajlandók, ha arra kerül a sor. Akkor tudtam meg a legutolsó pillanatban, hogy a Bem utcára nem futja. Ugye, hogy jó, hogy alá volt a Táncsics Mihály utca íratva. Mind a kettőnk érdeke. Gyere ki, nézd meg, mennyi utca van, és a rendre utasításodat visszautasítom. Dr. Buzás Péter polgármester: Utasítsd. Dr. Sánta Sándor, az Oktatási, Művelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, települési képviselő: Polgármester úr, ne minősítsd a hozzászólásomat. Megválaszolta, ennyi, köszönöm. Dr. Buzás Péter polgármester: Azt azért had mondjam el kedves jelenlévők, és el fogom TV egyenes adásban mondani, hogy a honvédi útépítés szervezése úgy kezdődött, mint az összes járdaépítés, meg a többi. Elmondtuk a képviselőknek, hogy van annyi anyagunk, és van annyi pénzünk, hogy minden egyes körzetben egy utcát meg tudunk csinálni. Világos volt, hogy 800 méter utat tudunk összesen építeni maximum. Amikor a leegyeztetés megtörtént, kiderült, hogy összesen olyan méter hosszú út volt. Ezt a másik két képviselő megértette, hogy ő ebből egy utcát tud megcsinálni. Ugyanúgy beszéltem meg velük, mint veled, te nem értetted meg. Te hétvégén újságcikket tettél közre, fizetett hirdetés formájában, hogy annak idején hármat mondtunk, ötöt mondtunk. Dr. Sánta Sándor, az Oktatási, Művelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, települési képviselő: Nem igaz. Olvasd fel. Dr. Buzás Péter polgármester: Elolvasom majd azt az újságcikket, mert én eddig csak hallottam. El fogom olvasni, és visszatérünk rá TV egyenes adásban. Rendben van. További kérdés van-e? Kérdés nem hangzott el. Dr. Buzás Péter polgármester: Vélemény van-e? Vélemény nem hangzott el. Dr. Buzás Péter polgármester: Kérem, szavazzunk az 1.sz. határozati javaslatról! 3

4 291/2014. (VIII.04.) MÖKT h. Tárgy: A Makói Természetbarát SE számára nyújtandó vissza nem térítendő támogatásról szóló PM határozat megerősítése Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete megerősíti a polgármester - Makó város önkormányzata évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2014.(II.06.) Makó ör. rendelete 4. (9) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján - 7/2014.(VII.04.)PM számú határozatával hozott előirányzat átcsoportosítási döntését,melyben a Makói Természetbarát SE számára Makó Város Önkormányzata évi költségvetése 11. számú mellékletében szereplő általános tartalék terhére ,-Ft vissza nem térítendő működési célú támogatást nyújt, alapítása 25. éves centenáriuma alkalmából. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy fenti összeget a soron következő költségvetési rendelet módosításon vezesse át. A Képviselő-testület a határozat végrehajtásáról tájékoztatást nem kér. - Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda - Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály - Makói Természetbarát SE Dr. Buzás Péter polgármester: Kérem, szavazzunk az 2.sz. határozati javaslatról! 292/2014. (VIII.04.) MÖKT h. Tárgy: A lámpával ellátott gyalogátkelőhely létesítés előirányzatának Ft-tal történő megerősítéséről szóló Pm határozat megerősítése 4

5 Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete megerősíti a polgármester - Makó város önkormányzata évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2014.(II.06.) Makó ör. rendelete 4. (9) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján - 8/2014.(VII.11.)Pm számú határozatával hozott előirányzat átcsoportosítási döntését, melyben a lámpával ellátott gyalogátkelőhely létesítés kiadási előirányzatát a évi költségvetése 11. számú mellékletében szereplő általános tartalék terhére ,-Ft-tal megemeli. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy fenti összeget a soron következő költségvetési rendelet módosításon vezesse át. A Képviselő-testület a határozat végrehajtásáról tájékoztatást nem kér. - Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda - Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Dr. Buzás Péter polgármester: Kérem, szavazzunk az 3.sz. határozati javaslatról! 293/2014. (VIII.04.) MÖKT h. Tárgy: A Honvéd városrészi földes utak burkolat szerkezeti felújítása előirányzatára e Ft átcsoportosítására hozott Pm határozat megerősítése Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete megerősíti a polgármester - Makó város önkormányzata évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2014.(II.06.) Makó ör. rendelete 4. (9) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján - 9/2014.(VII.21.)Pm számú határozatával hozott előirányzat átcsoportosítási döntését, melyben a Honvéd városrészi földes utak burkolat szerkezeti felújítása kiadási előirányzatára a évi költségvetése 11. számú mellékletében szereplő általános tartalék terhére e Ft-ot átcsoportosít. 5

6 A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy fenti összeget a soron következő költségvetési rendelet módosításon vezesse át. A Képviselő-testület a határozat végrehajtásáról tájékoztatást nem kér. - Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda - Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Dr. Buzás Péter polgármester: Kérem, szavazzunk a rendeletről! rendeletet alkotja: Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014. (VIII.05.) önkormányzati rendelete Makó Város Önkormányzata évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2014.(II.06.) önkormányzati rendelet módosításáról 2.sz. előterjesztés Képviselői alapok felhasználása Dr. Buzás Péter polgármester: Mivel az államháztartáson kívülre történő forrásátadásról csak a képviselő-testület dönthet, és voltak olyan képviselői indítványok, mely szerint a Ftos keretet, amit a képviselői alapból erre a célra lehet felhasználni, államháztartáson kívülre kívánják felhasználni. Szinte mindenki részéről volt ilyen igény, így most behoztuk ezt. Kezdődik Siket István képviselő úr részéről a Kecskeméti Ármin Egyesülettel, és a Majorette Egyesülettel, a Maros-parti Veterán Autós-motoros Sportegyesülettel, Márton Imre az Onion City kézilabdásoknak kíván segítséget adni, a Makói Silver Lovassport Egyesületnek szintén Márton Imre, a Makói Úszó Klubnak Márton Imre, a Makói Lovas Egyesületnek Márton Imre, és szintén Márton Imre a Megváltozott Munkaképességűek és Nyugdíjasok Makói Közhasznú Egyesületének támogatást kíván adni. Ez testületi hatáskör. A képviselő úr kérésére behoztam, és a döntést követően át fogjuk adni. Molnár László képviselő úr pedig kezdeményezte, hogy a katolikus templom bejáratának két oldalán Csepregi Imre, illetve Lévai Imre emlékére elhelyezendő emléktáblára egy-egy Ft értékű bronzból készült reliefre kerüljön felhasználásra, és ez szintén ezen a módon oldható meg. Kérdés van-e? Kérdés nem hangzott el. Dr. Buzás Péter polgármester: Vélemény van-e? 6

7 Vélemény nem hangzott el. Dr. Buzás Péter polgármester: Kérem, szavazzunk az 1.sz. határozati javaslatról! 294/2014. (VIII.04.) MÖKT h. Tárgy: Támogatások nyújtása a Képviselői Alap terhére Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás átadásról és átvételről szóló 32/2013.(XI.28.) Makó ör. felhatalmazása alapján úgy dönt, hogy a - Dr. Kecskeméti Ármin Egyesület részére Ft - Makói Majorette Egyesület részére Ft - Maros-parti Veterán Autós- Motoros Közhasznú Sportegyesület részére Ft - ONION City Kézilabdabarátok Egyesülete részére Ft - Makói Silver Lovassport SE részére Ft - Makói Úszó Klub Sportegyesület részére Ft - Makói Lovas Egyesület részére Ft - Megváltozott Munkaképességűek és Nyugdíjasok Makói Közhasznú Egyesülete részére Ft támogatást nyújt évi költségvetési rendelete 6. sz. melléklet dologi és egyéb folyó kiadások Képviselői Alap előirányzata terhére. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert minden, szükséges intézkedés megtételére. A képviselő-testület a határozat végrehajtásáról tájékoztatást nem kér. Értesítést kap: - Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály - támogatásban részesülő egyesületek Dr. Buzás Péter polgármester: Kérem, szavazzunk a 2.sz. határozati javaslatról! 295/2014. (VIII.04.) MÖKT h. 7

8 Tárgy: Molnár László települési képviselő képviselői alapja felhasználásának engedélyezése Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy engedélyezi Molnár László települési képviselő képviselői alapjának felhasználását Csepregi Imre ill. Lévai Imre emlékére elhelyezendő emléktáblán eft értékű bronzból készült relief elhelyezéséhez. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert minden, szükséges intézkedés megtételére. A képviselő-testület a határozat végrehajtásáról tájékoztatást nem kér. Értesítést kap: - Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály 3.sz. előterjesztés Makó és Vonzáskörzete Egészségügyi Ellátásáért Alapítvány támogatása Dr. Buzás Péter polgármester: Ez az alapítvány támogatja a Makó és vonzáskörzetéből gyógyászati célra belátogató betegek önerejét. Mi a makói fürdő marketing munkájának az egyik elemének tartjuk ennek a támogatását, és mivel elfogyott a pénz, ennek a pótlásáról van szó. Költségvetésben erre van forrás, és ennek az átutalásáról döntünk most. Kérdés van-e? Kérdés nem hangzott el. Dr. Buzás Péter polgármester: Vélemény van-e? Vélemény nem hangzott el. Dr. Buzás Péter polgármester: Kérem, szavazzunk! 296/2014. (VIII.04.) MÖKT h. Tárgy: Makó és Vonzáskörzete Egészségügyi Ellátásáért Alapítvány támogatása Makó Város Önkormányzat Képviselő - testülete úgy határoz, hogy 3 millió Ft, azaz Hárommillió forint vissza nem térítendő támogatást biztosít Makó és Vonzáskörzete 8

9 Egészségügyi Ellátásáért Alapítvány részére a Makó Város Önkormányzata évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete 11. melléklet általános tartalék terhére - a Hagymatikum gyógyfürdő gyógyászati szolgáltatásainak igénybevételéhez a kistérségi lakossági önerő támogatásának céljából. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy fenti összeget a soron következő költségvetési rendelet módosításon vezesse át. - Makó és Vonzáskörzete Egészségügyi Ellátásáért Alapítvány - Makó Város Polgármestere - Makó Város Jegyzője - Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály 4.sz.előterjesztés Szeged-Csanádi Egyházmegye felajánlása Dr. Buzás Péter polgármester: Nemrégiben két alkalommal is találkoztunk alpolgármester kollegámmal, a jegyző asszonnyal együtt Kis Rigó László püspök úrral, Szeged-Csanádi Egyházmegye püspökével és az egyik beszélgetés alkalmával felszínre került az a gondolat püspök úr részéről, hogy ha vannak Makón hátrányos helyzetű gyerekek, akik kapnak nyári étkeztetést, akkor az egyházmegye ezt szívesen megtámogatná. Mondtam, hogy Makón vannak ilyenek. Nyáron több mint 200-an vannak, akikről folyamatosan gondoskodunk, mire mondta, hogy akkor ezt az egyházmegye Ft-tal megtámogatja. Meghozzuk most ezt a döntést, és akkor megkapjuk ezt az Ft támogatást. Kérdés van-e? Kérdés nem hangzott el. Dr. Buzás Péter polgármester: Vélemény van-e? Vélemény nem hangzott el. Dr. Buzás Péter polgármester: Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról! 297/2014. (VIII.04.) MÖKT h. Tárgy: Szeged-Csanádi Egyházmegye felajánlása 9

10 Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete akként dönt, hogy a Szeged-Csanádi Egyházmegye által felajánlott ,-Ft összegű támogatást elfogadja azzal, hogy azt a évi gyermekétkeztetésre használja fel. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a felajánlott összeget a költségvetési rendelet soron következő módosításán vezesse át. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatás átadásáról szóló megállapodás megkötésére. A képviselő-testület a határozat végrehajtásáról tájékoztatást nem kér. - Makó Város Polgármestere - Makó Város Jegyzője - Makói Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály - Makói Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztály 5.sz. előterjesztés Önkormányzati utak szennyvízberuházást követő felújítása Dr. Buzás Péter polgármester: A szennyvízberuházásnak köszönhetően, a kiinduló pont az volt, hogy Makón mi szerettük volna, ha minél többet aszfaltozunk szennyvíz örve alatt, aztán első körben a magyar kormány szorította be, hogy csak a 4 méteres szélességű utakat lehet teljes pályásan helyreállítani, de Brüsszel ezt is kihúzta. Brüsszel csak a sávos nyomvonal helyreállítást engedte. Itt több körben sikeresen nyertünk pályázatot, önerő kiegészítő pályázatot, aminek köszönhetően többletútépítésre került sor, magának a beruházásnak a részeként, és a térségben több település biztosított plusz forrást még arra, hogy többletmegrendelés is megvalósuljon, így mi például Ft-tal támogattuk azt, hogy egy kiegészítő Ft-os beruházással többletút aszfaltozásra kerüljön sor Makón, tehát itt többé-kevésbé ezek a számok úgy alakulnak, hogy mintegy 1 milliárd 100 millió Ft körül volt az első rész, ami a beruházás részeken megvalósult, utána a nyert pénznek köszönhetően millió Ft-ért volt egy körös útépítés, ez jött az 1 milliárd 100 millió Ft-ra, erre tettünk rá 425 millió Ft-ot, amibe beletettünk Ft-ot, és most én arra teszek javaslatot, hogy további 30,4 millió Ft-tal egészítsük ki ezt a Ft-ot azért, mert újvároson a MÁV kisállomáson a Váll-ker Kft. bejáratáig van az útban a szennyvízcsatorna, viszont az az út tovább megy a MÉH-ig, és legalább addig meg kellene csinálni, 6,5 méter pályaszélességben ennek a leaszfaltozásáról van szó. A Honvéd városrészben mintegy 4750m 2 útnak a többlet remixezésére és aszfaltozására kerül sor több, mint Ft értékben. Tehát 4750 m 2, ennek majd a listáját közzétesszük akkor, amikor odakerül a sor. A Mező utcán elemi erővel tört felszínre, hogy a Sírkert utca folytatása, és a Mező utcán rengeteg helyen keresztbe átvágásra került az ottani út, és ez az átvágás tönkretette 10

11 a régi utat úgy, hogy nem egyenletes az út, és ennek a két utcaszakasznak Ft és Ft a bekerülése. Vörösmarty utca ami még sok helyen át lett vágva, és nem került eddig tervbe, hogy leaszfaltozzuk. A Vörösmarty mintegy 4,5 millióba kerül. Elmondhatjuk, hogyha ezek elkészülnek, akkor a szennyvízzel érintett utcák közül egyedül az Árpád utca, a Huszár utca, és az Eötvös utca az, amelyik nem kap új aszfaltburkolatot, az összes többi szennyvízzel érintett utca aszfaltburkolatot kap. Kiss Imrénéé a szó. Kiss Imréné idősügyi tanácsnok, települési képviselő: A Szegfű utca sem kap. Dr. Buzás Péter polgármester: A Szegfű utca sem kap. Kérdés, vélemény van-e? Kovács Sándoré a szó. Kovács Sándor, környezetvédelmi tanácsnok, települési képviselő: Tisztelt Testület! Csak egy kérésem volna, hogyha lehetne. Az augusztusi rendes ülésre egy olyan kimutatást kapnánk esetleg, hogy választókerületeként mely utcák azok, amelyek ebből a lehetőségből kimaradtak, magyarul melyek azok az utcák, amelyek várhatóan a következő ciklusra maradnak, hogy esetleg kaphatnak új aszfaltot, hogy ezt körülbelül lássuk, hogy ez hogy alakul. Dr. Buzás Péter polgármester: Jó-e úgy neked, ha ez a szennyvizes beszámoló kapcsán szeptemberben történik meg? Kovács Sándor, környezetvédelmi tanácsnok, települési képviselő: Jó. Dr. Buzás Péter polgármester: A testületi ülésünk napirendjébe Márton Imre képviselő úr javaslatára került bele, hogy a szennyvízberuházás állásáról adjunk egy tájékoztatót. Június 30-i pénzügyi zárásnak megfelelően tudnak tájékoztatást adni, de útépítés ügyben mindenképpen tudnak már teljes körű információt adni. Ezt jelezzük Dr. Ortutay Miklóséknak, hogy az útépítés legyen ezen a módon, ahogy Kovács Sándor képviselő úr mondta teljeskörű, és akkor a szeptemberi testületi ülésen elmondjuk a lakosságnak azt, hogy ez hogyan történt, és hogy melyek azok az utcák, amelyek kimaradtak a következő ciklusra, mert ezt én is így gondolom, mint te m 2 a teljes felület, 90,3% a százalék, ami teljes pályás aszfaltot fog kapni, ebből kifolyólag 9,7% nem, és akkor tudni fogjuk azt, hogy a következő ciklusban 2 évre, 4 évre elosztva ezeket az utcákat, ha leaszfaltozzuk, akkor belátható időn belül erre a munkára még egyszer sort nem kell keríteni, mert ez alsóhangon 20 év. Kérdés van-e? Kérdés nem hangzott el. Dr. Buzás Péter polgármester: Vélemény van-e? Vélemény nem hangzott el. Dr. Buzás Péter polgármester: Kérem, szavazzunk! A képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett a következő 298/2014. (VIII.04.) MÖKT h. Tárgy: Önkormányzati utak szennyvízberuházást követő felújítása 11

12 Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta, és egyetért abban, hogy az alább megnevezett önkormányzati úthálózat önerős felújítása indokolt, ezért biztosítja a beruházáshoz szükséges 30, 4 millió forintos többlet forrást a munkálatokhoz, Makó Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.06.) önkormányzati rendelet 11. számú melléklet Cél- és általános tartalék előirányzata terhére azzal, hogy a korábbi 207/2014. (V.28.) MÖKT határozattal elkülönített 60 M Ft-os forrással kiegészítve átadja a kivitelezést megrendelő Makó Város és Térsége Szennyvízcsatornázásának és Szennyvíztisztításának megvalósítására létrejött önkormányzati társulás részére. Felújítandó burkolat felület terület m 2 költség e Ft Honvéd városrészi utak MÁV kisállomás és MÉH telep közötti szakasz Mező utca Sírkert utca Vörösmarty utca Összesen A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pénzeszköz átadási megállapodás megkötésére. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az előirányzat módosítást a soron következő költségvetési rendeletmódosításon vezesse át. A Képviselő-testület a határozat végrehajtásáról tájékoztatást nem kér. - Polgármesteri Hivatal Műszaki Iroda - Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály 6.sz.előterjesztés Vételi ajánlat a Gyóni Géza 70/A szám alatti lakásokra Dr. Buzás Péter polgármester: Ez egy önkormányzati lakás, lakók vannak benne, fel kellene újítani Aránytalanul sokba kerül a felújítás, és a kollegáim azt a javaslatot tették, konzultáltak a bent lakókkal, hogyha értékesítjük nekik, akkor ez a probléma megoldódik, mert ők vállalják az épület felújítását. Az a javaslom, hogy adjuk el ezt a lakást. Kérdés van-e? Kérdés nem hangzott el. 12

13 Dr. Buzás Péter polgármester: Vélemény van-e? Vélemény nem hangzott el. Dr. Buzás Péter polgármester: Kérem, szavazzunk az 1.sz.határozati javaslatról! 299/2014. (VIII.04.) MÖKT h. Tárgy: Hozzájárulás a Makó, Gyóni Géza utca 70/A. sz. alatti, 4. sz. önkormányzati tulajdonú lakás értékesítéséhez Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény ában biztosított jogkörében eljárva, a Makó Város Önkormányzata vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 11/2003. (III.26.) önkormányzati rendelet 10. (3) bekezdése a) pontja alapján - úgy határoz, hogy a Makó, belterület 8785 hrsz.-ú (6900 Makó, Gyóni Géza utca 70/A) 881 m² nagyságú ingatlan 110/400 tulajdoni hányadban tulajdonát képező ingatlanban található m² alapterületű 4. számú lakás 5.000,- Ft + áfa, azaz bruttó 6.350,- Ft vételár ellenében történő értékesítéséhez hozzájárul Gyöngyösi Károly (6900 Makó, Gyóni Géza u. 70/A.) részére. A képviselő-testület egyúttal felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződést megkötésére. A képviselő-testület a határozat végrehajtásáról tájékoztatást nem kér. - Makó Város Polgármestere - Makó Város Jegyzője - Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Iroda - Gyöngyösi Károly (6900 Makó, Gyóni Géza u. 70/A.) Dr. Buzás Péter polgármester: Kérem, szavazzunk a 2.sz.határozati javaslatról! 13

14 300/2014. (VIII.04.) MÖKT h. Tárgy: Hozzájárulás a Makó, Gyóni Géza utca 70/A. sz. alatti, 5. sz. önkormányzati tulajdonú lakás értékesítéséhez Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény ában biztosított jogkörében eljárva, a Makó Város Önkormányzata vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 11/2003. (III.26.) önkormányzati rendelet 10. (3) bekezdése a) pontja alapján - úgy határoz, hogy a Makó, belterület 8785 hrsz.-ú (6900 Makó, Gyóni Géza utca 70/A) 881 m² nagyságú ingatlan 110/400 tulajdoni hányadban tulajdonát képező ingatlanban található 44,62 m² alapterületű 5. számú lakás 5.000,- Ft + áfa, azaz bruttó 6.350,- Ft vételár ellenében történő értékesítéséhez hozzájárul Tóth Lászlóné (6900 Makó, Gyóni Géza u. 70/A.) részére. A képviselő-testület egyúttal felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződést megkötésére. A képviselő-testület a határozat végrehajtásáról tájékoztatást nem kér. - Makó Város Polgármestere - Makó Város Jegyzője - Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Iroda - Tóth Lászlóné (6900 Makó, Gyóni Géza u. 70/A.) 7.sz.előterjesztés MATERM Kft. üzletrészére vonatkozó elővásárlási jogról lemondás Dr. Buzás Péter polgármester: Nekünk a MATERM Kft.-ben van egy 0,1%-os törzstőkés üzletrészünk, tulajdonos változás történik, és mi az elővásárlási jogunkról mondunk le. Kérdés van-e? Kérdés nem hangzott el. Dr. Buzás Péter polgármester: Vélemény van-e? Vélemény nem hangzott el. Dr. Buzás Péter polgármester: Kérem, szavazzunk! 14

15 301/2014. (VIII.04.) MÖKT h. Tárgy: MATERM Kft. üzletrészére vonatkozó elővásárlási jogról lemondás Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a Szabó Ferencnek a MATERM Kft-ben fennálló 1,2%-os üzletrészének értékesítését a DATLA Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság részére és e vonatkozásban az önkormányzatot megillető elővásárlási jogáról lemond. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a társaság taggyűlésén a társaság tagjainak változását tartalmazó társasági szerződés módosítást a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. - MATERM Kft. 8.sz.előterjesztés Tulajdonosi hozzájárulás kereszt felállításához Dr. Buzás Péter polgármester: Plébános úr, Molnár László képviselő úr és Mihály Zoltán tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelmet nyújtott be a Szent István tér, Szent Anna utca-szent Gellért utca kereszteződésében lévő 473/4 hrsz-ú közterület ingatlanon kereszt felállításához. A kereszt felállításának tervezett időpontja szeptember 14., a csatolt terv alapján a kereszt magassága 3,14 méter, a talpazat mélysége 90 cm, a talpazat anyaga zsalukő, a kereszt öntöttvasból készül. Kérdés van-e? Kérdés nem hangzott el. Dr. Buzás Péter polgármester: Vélemény van-e? Vélemény nem hangzott el. Dr. Buzás Péter polgármester: Kérem, szavazzunk! 15

16 302/2014. (VIII.04.) MÖKT h. Tárgy: Tulajdonosi hozzájárulás kereszt felállításához Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény ban biztosított jogkörében eljárva tulajdonosi hozzájárulását adja a Szent István Király Plébánia (6900 Makó, Szent István tér 22/a), valamint Molnár László helyi önkormányzati képviselő és Mihály Zoltán (Dr. Mihály Zoltán és Fiai Kereskedelmi és Termelő E.C. Makó, Szent Gellért u. 2.) részére a 6900 Makó, Szent István tér - Szent Anna utca - Szent Gellért utca kereszteződésében lévő 473/4 hrsz.-ú közterületi ingatlanon kereszt felállításához, a mellékelt terv szerint. A Képviselő-testület a határozat végrehajtásáról tájékoztatást nem kér. - Makói Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály - Makói Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Vagyongazdálkodási Iroda - Szent István Király Plébánia (6900 Makó, Szent István tér 22/a) - Mihály Zoltán (Dr. Mihály Zoltán és Fiai Kereskedelmi és Termelő E.C. Makó, Szent Gellért u Molnár László képviselő Dr. Buzás Péter polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Megállapítom, hogy napirendjeinket megtárgyaltuk. Köszönöm a megjelenést, az ülést bezárom. K. m. f. Dr. Buzás Péter polgármester Dr. Bánfi Margit jegyző Gál Sándor jkv. hitelesítő Gáspár Sándor jkv. hitelesítő 16

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2007. december hó 6. napján, a városháza 1. emeleti nagy tanácskozó termében megtartott 21. rendkívüli ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február hó 10. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 4. rendes, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2009. december hó 16. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 26. rendes ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Dr.

Részletesebben

Megállapítom, hogy mai ülésünk jegyzőkönyvének hitelesítői Nagy György József és Bodzsár Erzsébet települési képviselők.

Megállapítom, hogy mai ülésünk jegyzőkönyvének hitelesítői Nagy György József és Bodzsár Erzsébet települési képviselők. 1 / 51 Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2004. augusztus 25. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 14. ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Dr. Buzás Péter polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 / 69 > J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2003. augusztus hó 27. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 12. üléséről. Jelen vannak: Dr. Buzás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselő-testületének 2012. augusztus 30-án, a Városháza Nagytermében (Békés, Petőfi u. 2. sz.) megtartott n y í l t üléséről. Jelen vannak:, Dr. Pálmai Tamás

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatás - 2012.

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2013. 04. 25. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 684-17/2013. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. augusztus 25-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve. Napirend előtt:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. augusztus 25-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve. Napirend előtt: 1737 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. augusztus 25-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve a./ tárgysorozata: b./ határozatai: 140-166/2011. c./ rendeletei: 27-33/2011. Napirend előtt: Nyíregyháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Simon Zoltán Tihanyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2013. június 25-én 9,00 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kis

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 30-án 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. március 20-i nyilvános ülésén, a Városháza épületének nagytermében.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. március 20-i nyilvános ülésén, a Városháza épületének nagytermében. 1 PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: 1/1-82/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. március 20-i nyilvános ülésén, a Városháza épületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. július 30-án 17.30 órai kezdettel a Községházán megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. július 30-án 17.30 órai kezdettel a Községházán megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Baracs Község Önkormányzata 2009. július 30-án 17.30 órai kezdettel a Községházán megtartott üléséről. Napirendi pontok: I. Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás gyermekek

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Távol (igazoltan): Dr. Mohr Tamás alpolgármester és Talián Bálint Attila képviselő.

Jegyzőkönyv. Távol (igazoltan): Dr. Mohr Tamás alpolgármester és Talián Bálint Attila képviselő. Jegyzőkönyv Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30.-án, 17.00 órai kezdettel a Lászlómajori orvosi rendelőben megtartott, közmeghallgatásos üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. június 29-i soron következő üléséről. Jelen vannak: Dr. Molnár László polgármester, Ökrös István, Tamás Imre,

Részletesebben

Jegyzőköny. Készült Szatymaz Község Képviselő-testületének 2008. november 26. napján megtartott üléséről.

Jegyzőköny. Készült Szatymaz Község Képviselő-testületének 2008. november 26. napján megtartott üléséről. Jegyzőköny Készült Szatymaz Község Képviselő-testületének 2008. november 26. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: dr. Kormányos László polgármester Dékányné dr. Balogh Andrea alpolgármester Barna

Részletesebben

2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés

2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés 588-21 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés Rendeletek: 15/2013. (X.15.) A szociális tűzifa juttatás szabályairól 16/2013. (X.25.) A 2012. évi

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében.

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. Jelen vannak: dr.katona Ernő alpolgármester dr. Szájbely

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület félemeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás

Részletesebben

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-án (kedden) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-án (kedden) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-án (kedden) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 7797-2/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén JEGYZŐKÖNYV Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén Helye: Kisbajcs, Községháza Jelen vannak: Kamocsai Sándor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2012. augusztus 2-án 17,00 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2012. augusztus 2-án 17,00 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 16 / 2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. augusztus 2-án 17,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme Jelen vannak: - a képviselő-testület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. október 15-ei üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. október 15-ei üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. október 15-ei üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. március 25-én 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v :

J e g y z ő k ö n y v : J e g y z ő k ö n y v : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Bukodi Károly Horváth Tamás Bukodi Jánosné Buza Ernő Dönti Károly

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. december 18-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. december 18-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. december 18-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 104/2014. (XII. 18.) önkormányzati testületi határozat a G. Nagy Ilián költő, drámaíró 100

Részletesebben

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online. Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült a Faluház kistermében, a Képviselő-testület

Részletesebben