Tovább tárgyalunk az illetményemelés érdekében oldal Problémák és megoldások oldal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tovább tárgyalunk az illetményemelés érdekében... 3. oldal Problémák és megoldások... 6. oldal"

Átírás

1 Családi nap szeptember 15-én!!! Ára: 99 Ft Tagjainknak ingyenes! szeptember XXI. évfolyam, 9. szám shop.hsz.hu Elkötelezettek és jogkövetôk oldal Legfrisebb hírek, információk: Tovább tárgyalunk az illetményemelés érdekében oldal Problémák és megoldások oldal Aranyos lányok, aranyos fiúk oldal

2 Aktuális, felhívás Tarifamódosítást hajtott végre a Vodafone! és az augusztusi összeg is szerepel. A következõ számlán természetesen már csak egyhavi díjról kap majd számlát. Havidíj kiegészítés bruttó 889 Ft, amelybõl a Vodafone 44,88% kedvezményt nyújt, így minden elõfizetönknek ténylegesen csak bruttó 490 Ft havidíj kiegészítést jelent. Fotó: Kiséri-Nagy Ferenc A flotta-tarifacsomag volt a téma azon az augusztus 13-i egyeztetésen, melyet a Honvédszakszervezet, az Egység 2002 Kft. és a Katonákért Alapítvány folytatott le a Vodafone Zrt. képviselõjével. Nagy Gábor elmondta: annak érdekében, hogy továbbra is elérhetõvé tehessük a legkorszerûbb telekommunikációs szolgáltatásokat, a korábbi évekhez képest jelentõsen nagyobb adóteher mellett, július elsejétõl tarifamódosítást hajtott végre a Vodafone Magyarország Zrt. Elhangzott a Vodafone részérõl: Aktuális számlájában új tételként megjelent a Kiegészítõ havi elõfizetési díj, melyrõl korábban SMS értesítést küldtünk. A flotta tarifákban Kiegészítõ havi elõfizetõi díj változást érvényesít július 1-jei hatállyal. A megnövekedett adóterhet kompenzáló, fix összegû díj megõrzi a tarifák átláthatóságát és kiszámíthatóságát. A Vodafone fontosnak tartja, hogy ne terhelje költséggel az egymás közötti díjmentes beszélgetéseket és a kedvezõ percdíjakat flotta ügyfelei részére, így azokat nem érinti a tarifaváltozás. Flotta tagként a számlában változnak a fizetendõ díjak: flotta ügyfélként a havi számlában egy fix összegben jelentkezik az áremelés, vagy kiegészítõ havi díjként, mely július 1-jétõl érvényes. Flotta ügyfeleinknek a pluszdíj összege legfeljebb havi bruttó 889 forint kártyánként. A Vodafone jelentõs kedvezményt nyújt a Kiegészítõ havi elõfizetési díj - ból, ami 399 forint havonta. Kiszámlázott díjakról szóló oldalt a számla Kedvezmények részében találja minden tag. Nagy Gábor, a Vodafone Zrt. ügyfélszolgálati kapcsolattartója elmondta: a Kiegészítõ havi elõfizetési díj elõre esedékes, minden SIM-kártyára érvényes, nem lebeszélhetõ díjtétel. Így, ha flotta tagként több elõfizetéssel is rendelkezik, akkor ez a tétel SIM-kártyánként értendõ. Az áremelés utáni elsõ, július havi kiegészítõ számládon emiatt mind a júliusi tört havi Felhívás A Honvédszakszervezet idén is kiírja az Egység kupa kispályás labdarúgó tornát A torna ideje: október 4, csütörtök, elõreláthatólag , beérkezés: ig. A torna helye: Budapest; XIV. kerület, zuglói sportközpont mûfüves pálya Nevezés: A csapatok maximum 12 fõ játékost nevezhetnek. A nevezési lapokat ig kell eljuttatni a Honvédszakszervezet Budapest Pf: 65 címre illetve a megjelölt telefonszámokra, faxon HM: (22) ; A tornán részt vehet minden olyan csapat, amely a nevezési határidõig a nevezési lapokat elküldte és az a fenti idõpontig megérkezik. A nevezés egyben a versenykiírás elfogadását jelenti. A tornával kapcsolatos felvilágosítást Lippai Csaba érdekvédelmi szakértõtõl a HM: (22) , városi: as telefonszámokon lehet kérni. A szervezõk maximum 12 csapat nevezését tudják elfogadni. Egy alapszervezet / önálló csoport maximum 3 csapatot nevezhet, de a nevezésnél elsõbbséget élveznek egy-egy alapszervezet/önálló csoport elsõ számú csapatai. Amennyiben az alapszervezetek/önálló csoportok elsõ számú csapataival elérhetõ a maximális csapatlétszám ezen csapatok élveznek prioritást a részvételi lehetõségnél. Az elsõ számú csapatokat az alapszervezet/önálló csoport vezetõjének/vezetõségének meg kell jelölni. Ha nem történik jelölés, akkor a központi irodába történõ érkezési sorrend dönt, a legkorábban beérkezõ nevezés javára. A csapatok tagjainak 50%+1 fõ esetében Hosz tagoknak kell lennie. Szabály: a kispályás labdarúgás általános szabályai alapján Nevezési díj: nincs Étkezés: az ebéd biztosított, de lehetséges, hogy étkezési átjelentõ ellenében További információk a honlapon találhatók. Várjuk az önálló csoportok, alapszervezetek csapatainak jelentkezését! A szervezõk a változtatás jogát fenntartják! A HONVÉDSZAKSZERVEZET LAPJA az EMPA tagja, megjelenik havonta. Elôfizethetô a Hosz irodáiban. Tagjainknak ingyenes! A Hosz az Euromil tagja. A lap az Egység 2002 Kft. kiadványa. Ügyvezetõ: Bódis Sándor ISSN Szerkesztôség: Budapest, VIII. Kerepesi u. 29/b Levelezési cím: Hosz, Egység 1581 Budapest, Pf. 65 Tel.: (1) Fax: (1) Felelôs kiadó: Czövek János, a Hosz elnöke Alapító-fõszerkesztõ: Borka István Felelôs szerkesztô: Szita Róbert Olvasószerkesztõ: Dr. Kántor Raimund Rovatszerkesztô: dr. Szõcs Ferenc (jogi) Kiséri-Nagy Ferenc (fotó) Dr. Hajós Dezsõ (tagszervezés) Lapterv, tipográfia: Kiss Csaba Nyomdai munkálatok: TRADEORG nyomda, Fûzfôgyártelep Felelôs vezetô: Tóth Zoltán Terjesztés: Levél- és Hírlapüzletági Igazgatóság Megjelenik: példányban Következõ lapszámunk októberben jelenik meg. 2

3 s z e p t e m b e r Tovább tárgyalunk az illetményemelés érdekében Szakszervezetük elnöke, Czövek János márciusban adott interjújában azt nyilatkozta, hogy azok a katonák, akik életük árán is az állam, a haza szolgálatában tevékenykednek, azoknak nem szabadna a létminimum alatt élniük. Most, fél évvel késõbb arra voltunk kíváncsiak, sikerül-e egy évtized után újra elérni az illetmények emelését. Emellett persze az új Hjt-t, az Alapszabályt, az EMC kártya használatát és a szervezeti életet is szóba hoztuk. - Elnök Úr! Ön márciusban azt hangsúlyozta lapunknak, hogy, egyre több katona él nehéz anyagi helyzetben. Hol tartanak a munkáltató és a Hosz közötti tárgyalások az illetmények emelésérõl? - A Honvédszakszervezet eddig is megragadott minden lehetõséget, hogy felhívja a figyelmet a katonák nehéz anyagi helyzetére. Továbbra is fõ célunknak tartjuk - a jelenlegi költségvetésbõl érzékelhetõ szándékokkal szemben - a mielõbbi béremelés kiharcolását. Az alapszervezeteink tagjaival történõ találkozások során teljesen egyértelmûvé vált, hogy az altiszti és a legénységi állomány körében gyakoriak a megélhetési problémák, a tiszti állomány körében is egyre sûrûbben fordulnak elõ egzisztenciális gondok. Annak érdekében, hogy a jól kiképzett és tapasztalt, a nemzetközi téren is elismert képességû katonáinkat továbbra is az MH kötelékében tarthassuk, mindenkinek be kell látnia, hogy a béremelés a Honvédségnél is elkerülhetetlen. - Nyugodtan mondhatjuk, hogy az új Hjt. megalkotása az idei esztendõ egyik legfontosabb feladata. A törvény tervezetét a HÉF is tárgyalta már, s azóta megkezdõdtek a szakszervezetekkel is a hivatalos tárgyalások. Mi várható az õszi egyeztetéseken? - A Hjt.-vel kapcsolatos jogszabályalkotás folyamatában tevékenyen részt vettünk. Folyamatosan tárgyaltunk a HM jogi, humánpolitikai fõosztály vezetõi mellett a katonai és politikai döntéshozókkal is. Megtettünk mindent, hogy a katonák érdekében, a törvényi változás során a lehetõ legjobb megoldások szülessenek. Kezdeményezésünkre a HÉF is napirendre tûzte a témát, azóta a HM jogi fõosztálya megküldte a legutóbbi változatot véleményezésre a szakszervezetek számára. Javaslatainkat egyrészt már befogadták a tárgyalásokon, a továbbiakról jelenleg is egyeztetések folynak. Augusztus végén kapjuk meg véleményezésre az észrevételeinket is figyelembe vevõ újabb változatot. A fõ célkitûzésünk, hogy az új Hjt.-be beépítsük azokat a garanciális elemeket, melyek biztosítják a hivatását gyakorló katona jogait, ám a HM felelõssége, hogy olyan törvény szülessen, amely lehetõvé teszi, hogy emelkedjenek az illetmények és javuljanak a szolgálati- élet- és munkakörülmények. - Noha az FRDÉSZ-bõl kiléptünk, meghívottként, speciális státusszal részt veszünk az OKÉT munkájában. Hamarosan azt is el kell dönteni, hogy melyik konföderációval közösen haladunk tovább. Befolyásolhatja-e ezt Fehér József, a Szakszervezetek Együttmûködési Fórumának (SZEF) alelnöke által tett nyilatkozat, miszerint minden ágazatot képviselõ, egységes, országos közszolgálati szakszervezetre van szükség? - A tavaszi választmány döntése alapján lépett ki szervezetünk az FRDÉSZ-bõl. Az azóta eltelt idõben a velünk korábban is szorosan együttmûködõ fegyveres és rendvédelmi szakszervezetekkel megerõsítettük a kapcsolatainkat. Több alkalommal informális egyeztetést folytattunk az együttmûködés kereteinek meghatározására. Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztetõ Tanács (OKÉT) munkavállalói oldalán, az FRDÉSZ-bõl történt kilépésünket követõen december 31-ig meghívottként, speciális státusszal foglalhat helyet a Honvédszakszervezet. Az oldal arról határozott, hogy a jelzett idõpont után csak konföderációk képviselõi vehetnek rész az OKÉT munkájában. Fehér József alelnök úr javaslatáról az mondható el, hogy amennyiben széleskörû a támogatottsága az egységes országos közszolgálati szakszervezetek létrehozásának, és az érintett szervezetek egységesen fejezik ki csatlakozási szándékukat, akkor nekünk is komolyan fontolóra kell venni a javaslatot. Addig viszont elsõdleges feladatunk a fegyveres és rendvédelmi Interjú szakszervezetekkel történõ együttmûködés újraélesztése, kiszélesítése. A SZEF-vel való kapcsolataink kiegyensúlyozottak, hasonlóan a többi konföderációhoz. A csatlakozáshoz szintén komoly ajánlatokat kaptunk, többek között a LIGA szakszervezetektõl és a Munkástanácsoktól. A választmányi ülés feladata lesz eldönteni a beékezett javaslatok alapján a csatlakozás kérdését, és ezen túl újra kell fogalmazni a fegyveres és rendvédelmi szférában mûködõ érdekvédelmi szervezetek együttmûködését is. - Az Elsõ Magyar Cafetéria (EMC) kártya elfogadásáról és használatáról is fontos egyeztetések zajlottak a nyáron. Mi a legfontosabb üzenete ezeknek a tárgyalásoknak? - A béren kívüli juttatások terén az ez évtõl megszüntetett Ft-os étkezési csekk helyett az Erzsébet utalvány mellett az Elsõ Magyar Cafetéria (EMC) kártyával sikerült a tavalyi összegnek megfelelõ szintet elérni. A HM KPH és az EMC vezetõivel is többször egyeztettünk az elfogadóhelyek bõvítésérõl és a rendszer mûködésében meglévõ problémákról. Az egyeztetésen szakszervezetünk azt kérte, hogy az EMC Kft. tegye közzé kivel, mely cégekkel kötött szerzõdést az iskolakezdési támogatás ügyében. Kérésünknek megfelelõen folyamatosan bõvül a szerzõdött partnerek köre. Megállapodás született arról is, hogy a Hosz közvetlenül, folyamatosan jelzi a kártya használattal kapcsolatos gondokat. Ezért kérem a tagságot, hogy az információs rendszerünkön keresztül tájékoztassanak bennünket. - A szervezeti élet tekintetében sem mondhatjuk, hogy uborkaszezon volt a nyári idõszak, példának okáért a szárazföldi képviselet két napon keresztül vitatta meg a szervezeti életünk aktuális kérdéseit. Melyek voltak ezek? Döntõ részben a korábbi kérdésekre adott válaszokban már érintettük ezeket az aktualitásokat, így a Hosz alapszabályában tervezett változtatások megvitatása, az új Hjt-vel kapcsolatos vélemények, a szakszervezeti rendezvények tapasztalatai, a cafetéria-kártya bevezetésének kérdéskörei és a szolgálat után járó pihenõnap jogi kérdései voltak terítéken. A szárazföldnél megvitatott aktuális kérdéseket, a terveknek megfelelõen még szeptember hónapban valamennyi haderõnemi képviselet is tárgyalni fogja. Ezek a rendezvények készítik elõ a szeptember i választmányi ülést. - Hosszú hónapokon keresztül zajló megbeszélések után elkészült az új Alapszabály. Mi a legfontosabb üzenete a Hosz új alaptörvényének, illetve mikor kerül a kongresszus elé? - Mint ismeretes az alapszabályt 2009 óta szeretnénk megújítani. Az azóta eltelt idõ alatt több bizottság is foglalkozott az új Alapszabály megalkotásával. Egy új Alapszabály a folyamatos jogszabályváltozások miatt azonban nem kerülhetett a legfelsõbb döntéshozó fórumunk elé. Ezért a Hosz évi kongresszusa meghatározta, hogy ez évben kerüljön kidolgozásra a filozófiájában és struktúrájában egységes és a várható változásoknak megfelelõ új Alapszabály. Ebben a legfontosabb formai változás, hogy a képviseleti elv figyelembevétele mellett a kongresszus és a választmány létszáma csökken. Ezen túl, a javaslat szerint életre hívjuk az alapszervezetek által kért etikai bizottságot is, azzal a fõ feladattal, hogy a késõbbiekben a választmány által elfogadott etikai kódex szabályai alapján járjon el. Összefoglalóan az állapítható meg, hogy ma rendelkezünk egy olyan új Alapszabály tervezettel, mely megfelel a honvédelem területén bekövetkezett jogszabályi változásoknak, rugalmasabb és költséghatékonyabb szervezeti mûködést tesz lehetõvé, valamint megszünteti a korábbi operatív mûködésben tapasztalt párhuzamosságokat. Ezúton is szeretném megköszönni mindazoknak a hatékony munkáját, akik részt vettek az új Alapszabály tervezetének kidolgozásában. Reményem szerint ezzel a munkával a Hosz életében egy régóta meglévõ, nyitott kérdésre adhatunk megnyugtató választ. - Szeptember végén választmányi ülést rendezünk. Mi lesz a fõ téma? Az õszi választmányi ülés szokásos napirendi témáit tárgyaljuk meg. Várhatóan döntés fog születni a évi költségvetésrõl, a Hosz évi fontosabb feladatairól és a beérkezett javaslatok alapján a évi Szakszervezeti Munkáért díjak odaítélésérõl. A szokásos elõterjesztéseken túl, figyelemmel arra, hogy november 27-ére tervezzük a Hosz Kongresszusának megtartását, ennek összehívásáról, napirendjérõl és az új Alapszabály tervezetérõl is döntést fog hozni a választmány. Szita Róbert-Kiséri-Nagy Ferenc 3

4 Aktuális Elkötelezettek és jogkövetõk Az MH Hadkiegészítõ és Központi Nyilvántartó Parancsnokság (MH HKNYP) parancsnoka - júliusban levelet küldött az önkéntes mûveleti tartalékos katonáknak. A levél tartalmáról és az önkéntes tartalékos katonákkal kapcsolatos más aktuális kérdésekrõl is beszéltünk Kálmán László mérnök alezredessel, az MH HKNYP parancsnok-helyettesével. Alezredes Úr! Az önkéntes mûveleti tartalékosok tettek ünnepélyes esküt Szentendrén, az MH Altiszti Akadémia alakulóterén augusztus 17- én. A honvédelmi miniszter az önkéntes mûveleti tartalékosokról azt mondta, idézem õk azok, akik civil tanulmányaik és munkájuk mellett vállalták a szolgálatot. Õk a kapocs a nemzet és a honvédség között. Ön is osztja ezt a nézetet? Az önkéntes mûveleti tartalékos katonai szolgálat lényege, hogy a polgári foglalkozás feladása nélkül, vagy tanulmányok folytatása mellett készülhetnek fel az állampolgárok önkéntes jelentkezés alapján vállalt a honvédelmi feladatokra és csak kiképzés, beosztásra való felkészítés céljából, valamint az ország lakosságának biztonságát veszélyeztetõ körülmények (például: ipari és természeti katasztrófák, külsõ fegyveres fenyegetettség veszélye) esetén kerülnek behívásra tényleges katonai szolgálatra. A társadalom egésze korábban csak külsõ szemlélõként ismerhette meg a Honvédséget és erõsen élnek még a sorozott tömeghadsereggel kapcsolatos sztereotípiák. Békében élhetünk. Hazánkat nem fenyegeti fegyveres támadás, így a mindennapi feladataik mellett az emberek nem is nagyon érdeklõdnek a Honvédség iránt. Véleményüket a sajtóban megjelent hírek és másod-, harmadkézbõl szerzett információk alapján alakítják ki. Az önkéntes mûveleti tartalékos rendszer lehetõséget teremt arra, hogy belülrõl ismerhessék meg a polgárok a hadsereget, egyben egy közösség tagjaként felkészülhessenek az Alaptörvényben meghatározott honvédelmi feladataikra, és szükség esetén szervezeti keretek között részesei legyenek a lakosságot, annak biztonságát, tulajdonát fenyegetõ helyzetek megelõzésének. A katonák eddig is jelen voltak áradó folyóink gátjain, a kolontári iszapömlésnél, és szervezett munkájukkal, az érintett területek lakossága elégedett volt. A katasztrófák elhárításán dolgozó hivatásos és szerzõdéses katonák, az önkéntes tartalékosokkal kiegészülve, a korábbiaknál még hatékonyabban menthetik az emberéletet, védhetik tulajdonunkat, épített és természeti életterünket. Az önkéntes mûveleti tartalékosok a rendelkezésre állás idõszakában zavartalanul élik civil életüket, gyakorolják polgári foglalkozásukat és az országért, embertársaikért önként vállalt plusz teherért, egyszeri rendelkezésre állási díjban, míg a tényleges szolgálat idõszakában beosztásuk alapján a hivatásos állományéval megegyezõ illetményben részesülnek. Áldozatvállalásuk azon túl, hogy fokozza hazánk biztonságát, egy folyamatosan frissülõ, széleskörû, élõ kapcsolatot biztosít a Honvédség és a lakosság egyre nagyobb tömegei között. Hol tart a toborzás, milyen tapasztalatai vannak? Mennyien vállaltak eddig önkéntes tartalékos katonai szolgálatot, illetve mennyi tartalékosra lenne még szükség? Az MH HKNYP toborzó szakállománya tapasztalatai alapján megállapítható, hogy nagy az érdeklõdés az önkéntes mûveleti tartalékos szolgálat iránt, azonban ez a szolgálati forma még nem eléggé ismert a lakosság körében. Ebbõl adódóan elsõként a Honvédségnél és a rendvédelmi szerveknél korábban hivatásos szolgálatot teljesített, szolgálati járandóságban részesülõ személyek jelentkeztek. Megjegyzem, hogy a volt katonák esetében a lehetséges jelöltek mintegy egyharmada jelentkezett, míg a volt rendvédelmi dolgozóknál ez az arány jóval alacsonyabb. Így is közel kétezer fõvel kötöttünk már szerzõdést. A fenti állomány adja az önkéntes tartalékos rendszer tapasztalt magját, melynek utánpótlása, valamint az aktív, dolgozói korösszetételhez igazodó létszámarányok kialakítása érdekében a társadalom minden szegmensét meg kell szólítanunk. Többségében egyetemi és fõiskolai tanulmányokat folytató fiatalok kezdték meg alapkiképzésüket július 24-én, a Magyar Honvédség Altiszti Akadémiáján, a szentendrei Görgey Artúr laktanyában. A negyvenöt bevonuló (35 férfi és 10 nõ) 18 és 32 év közötti önkéntes tartalékos az ország különbözõ részeirõl érkezett, Dr. Hajós Dezsõ húszan közülük példának okáért a Debreceni Egyetem hallgatói. Számukra tartott a Hosz történetérõl, mûködésérõl szolgáltatási rendszerérõl tájékoztatót Dr. Hajós Dezsõ tagszervezési és szolgáltatási munkatárs. A kiképzési tervbe iktatott tanóra nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az önkéntes tartalékos katonák legfiatalabb képviselõi átfogó képet kaphattak a Honvédszakszervezet struktúrájáról és mûködésérõl. Elsõként a felsõoktatásban tanuló fiatalokat kívánjuk bevonni az önkéntes tartalékos rendszerbe. Õk adhatják a fiatalos lendületet, illetve közülük kerülhetnek ki természetesen kiképzést és komoly szakmai felkészítést követõen azok, akik évek múlva átvehetik a vezetõ szerepet az idõsebb kollégáiktól. A Szentendrén augusztus 17-én esküt tett önkéntes mûveleti tartalékosok az elsõk a felsõoktatásban tanulók közül, akik teljesítették a kiképzési követelményeket. Õk negyvenhárman a nyaralás vagy a nyári munka helyett az embert próbáló katonai kiképzést választották. Tényleges szolgálatuk idejére ellátásban, költségtérítésben és illetményben részesültek. Ezáltal azon túl, hogy a diákmunkával megkereshetõ pénzösszeghez hasonló jövedelemhez jutottak, egy közösségformáló kaland keretében hazafiságukról is tanúbizonyságot tettek. Várhatóan 2013 év nyarán már közülük néhányan, mint kiképzõk segíthetik át diáktársaikat a katonaélet nehézségein. Természetesen az önkéntes mûveleti tartalékos rendszer nyitott minden aktív korú, tenni akaró és képes magyar állampolgár nõk és férfiak, fiatalok, középkorúak és idõsebbek, volt katonák és rendvédelmi dolgozók, felsõoktatásban tanulók és tanáraik, a közszolgálatban, a közoktatásban dolgozók, iparban vagy mezõgazdaságban foglalkoztatottak és álláskeresõk, alkalmazottak és alkalmazóik, mûvészek és sportolók elõtt. Várjuk azok jelentkezését is, akik valamilyen okból nem lehettek hivatásos- vagy szerzõdéses katonák. Ez a szolgálati forma egy lehetõséget teremt a katonaság megismerésére, és kaput jelenthet a szerzõdéses vagy hivatásos szolgálat vállalásához. A toborzás eredményei egyértelmûen bizakodásra adnak okot a év végére kitûzött, 6000 fõs önkéntes mûveleti tartalékos létszám feltöltése vonatkozásában. Az MH HKNYP parancsnoka - júliusban levelet küldött az önkéntes mûveleti tartalékos katonáknak. Ebben arról tájékoztatja az érintetteket, hogy szeptember 24-én katonai szolgálatra hívja be az önkéntes mûveleti tartalékos katonákat. Mi tette szükségessé a behívást? Pontosítanék. Az önkéntes mûveleti tartalékosok közül szeptember 24-én csak a szolgálati járandóságban részesülõ, volt hivatásos katonák és rendvédelmi szerveknél szolgálatot teljesítettek kerülnek behívásra. A behívás célja természetesen a kiképzés és a felkészítés. A behívásra kerülõk régebben valamilyen kiképzésben már részesültek, ezért a Honvédség 4

5 s z e p t e m b e r Aktuális a jogszabályban, az elsõ évre biztosított 25 kiképzési naptól kevesebb idõre hívja be õket. A kiképzés nem az én szakterületem, de egyértelmû célként azonosítható, hogy az egyénenként különbözõ képzésben részesült személyek a kiképzés végére megismerjék fegyvertársaikat, ismereteik általános katonai és szakképzettség szempontjából is felfrissítésre kerüljenek. Ez az összekovácsolás a honvédelmi képességek össztársadalmi érdekû fokozásán túl, az egyén szintjén új vagy megújuló kapcsolati tõkét is jelent, ami a civil életben is segítheti a boldogulást. Az õszi idõszak nagy jelentõségûnek ígérkezik, hiszen a fent említett kiképzésen kívül végrehajtásra kerül az Alapos Bázis 2012 és a Feltöltés 2012 gyakorlat, melyekbe már bevonásra kerülnek önkéntes mûveleti tartalékosok. Az MH HKNYP a közigazgatási rendszer átalakításával kapcsolatos honvédelmi feladatok zökkenõmentes végrehajtása érdekében a HM Védelmi Hivatallal együttmûködve végrehajtja mintegy 200 fõ önkéntes tartalékos katona katonai igazgatási szakfelkészítését, akik január 01-jétõl a helyi (járási és fõvárosi kerületi) védelmi bizottságok honvédelmi igazgatási munkáját fogják segíteni. November hónapban pedig újabb katonai ismeretekkel még nem rendelkezõ önkéntes tartalékosok 25 napos kiképzését tervezzük végrehajtani. Hogyan készüljenek a szeptember 24-október 4 közötti felkészítési-kiképzési idõszakra a behívott tartalékosok? A kiképzés során általános honvédelmi ismereteket szereznek a behívottak. Az elmúlt idõszakban jelentõs törvényi változások mentek végbe, melyeket minden katonának meg kell ismerni. A jogszabályok megismerésén túl katonaföldrajzi, katonapolitikai és szabályzatismereteket felfrissítõ, valamint raj, szakasz, század, zászlóalj szintû alaki kiképzésben részesülnek a katonák. A fentieken kívül megkezdõdik a tervezett végleges szakbeosztásra felkészítõ képzés is. Jelenleg minden önkéntes mûveleti tartalékos az MH HKNYP állományába tartozik és a szerzõdéskötéstõl számított nyolcadik hónap végéig kerül megtervezésre végleges beosztása, a Honvédség igénye alapján, az egyén végzettségére, képzettségére, felkészültségére, egészségi- és fizikai állapotára figyelemmel. Ön is említette, hogy októberben megrendezik az Alapos Bázis 2012 fedõnevû gyakorlatot. Az ide tervezett önkéntes mûveleti tartalékosok mit fognak végrehajtani? A gyakorlat részleteirõl nem nyilatkozom, de annyi elmondható, hogy egyes önkéntes mûveleti tartalékosok stratégiai szintû tervezõ feladatokat végeznek, míg mások szakasz kötelékben hajtanak végre harcászati feladatot, illetve a Feltöltés 2012 gyakorlat keretében hadkiegészítéssel kapcsolatos szakfeladatokba kerülnek bevonásra. Mire számíthat az, aki nem vonul be a megadott helyre és idõre? A kiindulási alap, ami e szolgálati forma nevében is benne van, azaz mindenki ÖNKÉNT vállalta a tartalékos szolgálatot. A szerzõdések megkötésekor minden jogszabály ismert volt, így a jelentkezõk pontosan tudták mit vállalnak, és milyen ellentételezésre számíthatnak. Az önkéntes mûveleti tartalékos évente legfeljebb 15 nap (az elsõ évben legfeljebb 25 nap) kiképzésre, a kiképzésen túl 3 évente összesen legfeljebb 6 hónap idõtartamú tényleges katonai szolgálatra behívható, mely idõtartam vele egyetértésben meghosszabbítható. A korábban katonai képzésben nem részesültek részére végrehajtott kiképzés, amely augusztus 17-én katonai esküvel zárult, 25 nap idõtartamú volt. A szeptember 24-én kezdõdõ képzés tervezett idõtartama a többség részére 12 nap. Mint már említettem, ekkor kizárólag szolgálati járandóságban részesülõk kerülnek behívásra, akik a jogviszony létesítésére vonatkozó szerzõdés aláírását követõ hónap elsõ napjától a szolgálati járandóságukra esõ Személyi Jövedelem Adó megfizetési kötelezettség alól mentesülnek. Ez személyenként évente a forintot is meghaladhatja, ami megítélésem szerint jelentõs anyagi motivációnak tekinthetõ. Természetesen adódhatnak olyan élethelyzetek, melyek jelentõs problémát jelenthetnek az egyén vagy munkáltatója részére. Ezek kezelésére a szolgálathalasztási kérelem benyújtása nyújthat megoldást. Kérelmet a behívott személy vagy munkáltatója nyújthat be (a munkáltató a Honvédséggel megkötött együttmûködési megállapodás tartalmától függõen nyújthat be kérelmet, ha e jogáról a megállapodásban nem mondott le). A kérelmet az állományilletékes parancsnok (jelenleg mindenki vonatkozásában az MH HKNYP parancsnoka) bírálja el. Felhívom a figyelmet, hogy a parancsnok a kérelem alapján nem köteles engedélyezni a szolgálathalasztást. A kérelemhez annak érdemi elbírálása érdekében minden esetben be kell nyújtani a kérelemben foglalt szolgálathalasztási okot alátámasztó igazolásokat (például: külföldi út és üdülés esetén az elõleg befizetését igazoló vagy a szállásfoglalás tényét igazoló bizonylatot, tervezett egészségügyi beavatkozás esetén a beutalót). Az, aki nem kért szolgálathalasztást vagy a kérelmét elutasította az állományilletékes parancsnok, köteles a behívóparancsban megjelölt idõben és helyen megjelenni. Az is köteles megjelenni, aki a bevonulás idõpontjában járóképes beteg (a csapatorvos javaslata alapján dönt az állományilletékes parancsnok, hogy elbocsátja-e a tényleges szolgálatból). A bevonulás idõpontjában járóképtelen beteg, illetve a bevonulásban más módon akadályozott személy (vagy az általa felhatalmazott személy) köteles tájékoztatni a területileg illetékes katonai igazgatási szervet az akadályoztatás tényérõl és okáról legkésõbb a behívóparancsban meghatározott bevonulási idõpontig (utólag az akadályoztatás okát hitelt érdemlõen igazolni kell). Az önkéntes mûveleti tartalékosokkal történt személyes találkozásaim, a kollégáim tapasztalatai, valamint a már végrehajtott bevonulás is arra engednek következtetni, hogy a szerzõdést kötött személyek elkötelezettek a Haza szolgálata iránt, jogkövetõ magatartást tanúsítanak és szinte teljesen biztos vagyok benne, hogy a parancsnokságnak nem kell élnie a rendelkezésére álló jogi eszközökkel. Szita Róbert 5

6 Szervezeti élet Problémák és megoldások A szárazföldi haderõnemi képviselet vezetõje, Bálint Ákos, eleget téve a Hosz szabályzóiban leirt kötelezettségének, a szárazföldi képviselethez tartózó alapszervezetek és önállócsoportok vezetõinek meghívásával haderõnemi gyûlést szervezett. Az immár hagyományosnak mondható nyári kötetlen beszélgetétes - augusztus én - kiváló lehetõséget teremtett a létezõ problémák felvetésére és a szükséges megoldások felvázolására is. A Kerekegyháza melletti Varga Tanya Hotel Konferencia és Szabadidõ Központban megrendezett fórumon Bálint Ákos elnökségi tag és Jakubik András képviseleti titkár köszöntötte a megjelent alapszervezeti vezetõket, majd kihasználva az alkalmat megköszönték mindenkinek a tagság, a kisközösség érdekében eddig végzett aktív munkát. A képviseleti ülés elsõ napjára Czövek János elnök és Bazsik István alelnök is meghívást kapott. Az elnök, tájékoztatója elsõ részében az õsszel is szóba hozták. Vezetõ tisztségviselõink valamennyi felvetésre megnyugtató választ adtak. Olyan Alapszabály, illetve Alapszabálymódosítás szükséges, amit a kongreszszusi küldöttek is elfogadnak majd emelte ki Bazsik István. Ezt követõen a szakszervezet jövõbeni mûködése mellett az új Hjt. megalkotásáról, annak véleményezésérõl, illetve január 1-jei hatályba lépésérõl is szó esett. Az elnök arról is tájékoztatott, hogy legközelebb augusztus 16-án lesz a HM és a Hosz között egyeztetés az új törvényrõl. Az önkéntes tartalékos rendszerrel kapcsolatban Czövek János elmondta, hogy szeptember 24-október 5. között 3 szolgálati helyen tartanak összevonást az érdekelteknek. Az EMC kártya elfogadásáról és használatáról szóló tárgyalások eredményeirõl is beszámolt a két vezetõ tisztségviselõ. A rendezvény második napján Szendrei Zoltán alelnök és a szolgálatatás- szeptember én megrendezendõ választmányi ülés és a november 27-i kongresszus elõkészületeirõl beszélt. Czövek János elnök a kongreszszus napirendjének, az Alapszabály, az SZMSZ és az ügyrend módosításának fõbb okait is megemlítette, majd Bazsik István alelnök a struktúra, szakszervezetünk alaptörvényének és a szerkesztõ-bizottság eddigi munkájának részleteirõl is beszélt. Ekkor beszélgettek a résztvevõk szakszervezetünk más jellegû belsõ ügyeirõl is. Az alapszervezeti vezetõk szakszervezetünk takarékos mûködését, valamely konföderációhoz való csatlakozását, a segélyezési politikáját, a taglétszámát, valamint az Egység 2002 Kft. mobiltelefon-csomagját és tagszervezõ vett részt a fórumon. Dr. Hajós Dezsõ a Hosz és az Egység 2002 Kft. aktuális szolgáltatásairól és a szeptember 15-i családi napról adott részletes tájékoztatást. A kétnapos eseményen - a kötetlen beszélgetés során - természetesen nagyon sok problémáról, megoldandó ügyrõl is eszmét cseréltek. Ekkor került szóba a cafeteria kártya-rendszer, a pénteki szolgálat után járó pihenõnap, valamint a leszerelési segély kérdése is. A mindvégig jó hangulatú program végén a szárazföldi képviselethez tartozó alapszervezeti vezetõk megtekintették a helyi pusztaprogramot. Szita Róbert 6

7 s z e p t e m b e r Szervezeti élet Fórum Hódmezõvásárhelyen Alelnöki tájékoztatóval egybekötött fórum volt augusztus 17-én, a hódmezõvásárhelyi alapszervezetnél. Bazsik István alelnök adott tájékoztatót az aktuális kérdésekrõl, így a Hosz belsõ életét érintõ eseményeket és történéseket vették elõször sorra, beszélgettek a készülõ alapszabályról, valamint az õszi állatkert és az év végi cirkuszlátogatásról is. Terítékre kerültek még a tárca szintû információk közül az EMC kártya használhatóságával, a készülõ új Hjt. tartalmi elemeivel, valamint az önkéntes tartalékos katonák várható hódmezõvásárhelyi kiképzésével kapcsolatos kérdések is. Középpontban szerepelt az alapszervezet életét érintõ kérdések közül a Bercsényi zászlóalj horgászversenyének várható támogatása, valamint az, hogy Rácz Sándor, a helyi szerzõdéses szekcióvezetõ moderálásával az alapszervezetnek önálló facebook oldala indul a közeljövõben. A tájékoztatót követõen Bazsik István Hosz alelnököt fogadta Kovács József ezredes, az MH 5. Bocskai István Lövészdandár parancsnok-helyettese, helyõrségparancsnok. A katonai vezetõvel folytatott megbeszélés során megállapodás született, hogy a Hosz jövõbeni kérése alapján a teljes állomány tájékoztatására is sor kerülhet majd állománygyûlés keretében. Dr. Hajós Dezsõ Összekovácsolás és szakmai kirándulás Budapesti összekovácsoló és szakmai kiránduláson vett részt Dr. Szénainé Kovács Gabriella csoportvezetõ vezetésével augusztus 10-én a fehérvári 43-as Hosz Eü. csoport. A kiállítás március 1-augusztus 19. között volt megtekinthetõ a VAM Desing Centerben. A testünk megismerése iránti vágy történelmi szempontból is igen mélyen gyökeredzik, gondoljunk csak az anatómiával is foglalkozó kiváló tudósra, mint Vesalius és Leonardo da Vincire, aki lopta a holttesteket, hogy tanulmányozhassa azokat. A BODIES REVEALED a látogatók számára lehetõvé tette, hogy elmélyedhessenek az emberi test csodájában. A kiállítás rengeteg új, tudományos igényû információval szolgált, és élményt jelentett minden korosztály számára. A látogatók a kiállításon végighaladva összesen 11 egész testet és 190 egyéb szervet vagy szervrendszert tekinthettek meg. Minden teljes feltárt test célja, hogy bemutassa egy-egy anatómiai rendszer felépítését és szemléltesse, hogy annak mi a szerepe életünkben, illetve milyen kapcsolatban áll a szervezet egészével. A teljes testekbõl készült preparátumok mellett bemutatásra kerültek különbözõ egészséges és beteg szervek is, a szabad szemmel felfedezhetõ elváltozásokat is megtekinthették a látogatók. Testünk a legfontosabb tulajdonunk. Bonyolult és összetett szerkezet, mely sokkal komplexebb, mint bármilyen számítógép, amelyet az ember napjainkig megalkotott. Sokan nincsenek tisztában azzal, hogyan mûködik az emberi szervezet, mi tesz bennünket beteggé, mire van szükségünk a túléléshez, mi pusztíthat el és mi újíthatja meg bensõnket. A kiállítás célja az volt, hogy pótolja az emberi testtel kapcsolatos tudásunk hiányosságait, és megmutassa mindazt, ami korábban csak az orvosi szakma képviselõi számára volt hozzáférhetõ. A BODIES REVEALEDdel háromdimenziós utazásra indulhatunk az emberi test körül. A látogatók nagy része arról számolt be, hogy a kiállításon tapasztaltak olyan tudáshoz segítették hozzá, amelynek hála más szemmel kezdtek tekinteni saját testükre. Sokan úgy érezték, hogy meg tanulták becsülni az életet, és elhatározták, hogy ezen túl jobban óvják egészségüket. A kiállításon is idézett John Congert szavaival élve: A testünk ismerete nélkül az én sem ismerhetõ meg. Az új preparáció segítségével ma már megtekinthetjük a csontrendszer, a vázizomzat, az idegrendszer, a légutak, az emésztõ-, a kiválasztó- és a reproduktív-, valamint az endokrin- és a keringési rendszer felépítését is, amelyek által leleplezhetjük az emberi anatómia rejtélyeit. Grell Norbert MH 43. hír. és vt.e. Hosz Alapszervezet vezetõ 7

8 Érdekegyeztetés, megemlékezés Egyeztetés az EMC kártya elfogadásáról és használatáról A HM KPH adott otthont annak a megbeszélésnek, melyet a Hodosz és szakszervezetünk még a HÉF legutóbbi ülésén kezdeményezett az Elsõ Magyar Cafetéria (EMC) kártya elfogadása ügyében. A HM KPH részérõl dr. Balla Tibor ezredes, dr. Bársony Krisztina ezredes és Mészáros Gabriella alezredes vett részt, szakszervezetünket pedig Czövek János elnök és Bazsik István alelnök képviselte. Noha az EMC Kft. képviselõi nem voltak jelen az augusztus 9-i egyeztetésen, a Honvédszakszervezet így is megfogalmazta elvárásait. Az egyeztetésen szakszervezetünk vezetõi azt kérték, hogy az EMC Hat évvel ezelõtt, augusztus 8-án, a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem kigyulladt lõterének oltásánál három tûzoltó vesztette életét. Ezen a napon minden esztendõben a szolgálatteljesítés közben elhunyt és hõsi halált halt tûzoltókra emlékezünk. Szakszervezetünk nevében Szendrei Zoltán alelnök és Lippai Csaba érdekvédelmi szakértõ helyezte el az emlékezés koszorúját. Horváth Ákos hadnagy, Reppman Károly hadnagy, Pintér Gábor fõhadnagy és társaik tiszteletére megrendezett megemlékezés a Tûzoltókért Alapítvány és a Gój Motoros Egyesület szervezésében tûzoltóautós és motoros felvonulással kezdõdött, majd a Hõsök terétõl az egyetemhez vonultak a szakma és a rendvédelem különbözõ ágazatainak képviselõi. Az emlékezést természetesen az anyaparancsnokságon, a budapesti Kft. tegye közzé kivel, mely cégekkel kötött szerzõdést az iskolakezdési támogatás ügyében. Emellett azt is kérte két vezetõnk, hogy az EMC Kft. arról is informálja a katonákat, hogy hol és milyen módon lehet a kártyát honvédségi üdülõkben és egyéb szolgáltató helyeken használni. Az egyeztetésen a munkáltató felvállalta, hogy tolmácsolja a fenti szakszervezeti kéréseket, mind a parlamenti államtitkárnak, mind az EMC Kft. képviselõinek. Tudomást szereztünk arról, hogy a Hervis, a Decathlon, az Office Depot, a Liedl, a Real, és a Spar képviselõi és az EMC Kft. között már megkezdõdtek az informális tárgyalások. Az egyeztetést követõen szakszervezetünk kétoldalú megbeszélést kezdeményezett az EMC Kft. vezetõivel. Azóta pozitív fordulatott vett az ügy, az egyre bõvülõ elfogadóhelyekrõl a weblapon Folyamatosan bõvülõ EMC elfogadóhelyek cím alatt megjelent cikkünk tudósít. Szita Róbert - Kiséri-Nagy Ferenc Hõs tûzoltókra emlékeztünk II. kerületben is megszervezték. A kollégák anak idején és most is innen indultak a Mûegyetem,K épületéhez. Az egyetemnél Dobson Tibor tû. dandártábornok beszédével kezdõdött a megemlékezés, majd R. Kárpáti Péter színmûvész mondta el Móra Ferenc: Tûzoltó gyerekek esti imája címû versét. Az egyházak részérõl nagytiszteletû Hánka Levente református lelkész, Bokros Levente katolikus kanonok, nagytiszteletû Péter Zoltán evangélikus lelkész mondott méltató beszédet a tûzoltókról. Ezután egyperces néma tiszteletadás következett, miközben a helyszínen jelenlévõ tûzoltó autók szirénája is megszólalt. A Mûegyetem rakparton, a K épületnél virágokat, mécseseket, a szervezetek és az intézmények képviselõi pedig koszorút helyeztek el az egyetem épületében található emléktáblánál. A virágok, mécsesek, koszorúk elhelyezése után a szilenciummal ért véget a megemlékezés. Szöveg: langlovagok.hu cikke alapján Szita Róbert Fotó: Kiséri-Nagy Ferenc 8

9 s z e p t e m b e r Nyugállományban Együtt, Balatonkenesén Rendhagyó kirándulást szerveztek a tatai aktív és nyugállományú katonák alapszervezetének vezetõi azzal a céllal, hogy újra találkozzanak a volt és még aktív katonák, megoszthassák az aktuális gondjaikat, problémáikat, örömeiket, emellett pedig felelevenítsék a régi katona emlékeket, megerõsítsék a barátságokat. A kiránduláshoz az MH 25. Klapka György lövészdandár kettõ autóbuszt biztosított, amiért itt szeretnénk köszönetet mondani a dandár parancsnokának, Sándor Zsolt dandártábornoknak. A nagy érdeklõdés miatt a szervezés nem kis feladatot rótt a szervezõkre, de kisebb-nagyobb zökkenõkkel sikerült mindent megoldani. Végül 90 fõvel látogattunk el a balatonkenesei Honvéd Üdülõbe, ahol augusztus 4-én örömmel fogadták elõre bejelentett csoportunkat. Az idõjárásra sem lehetett panasza senkinek, tombolt a kánikula, fogyott étel, ital. Kezdetét vette a fürdõzés, a hideg sör mellett pedig a hosszú baráti beszélgetések is. Mire belemelegedtünk volna már eltelt az egész nap. Mindenki napbarnítottan kellemes élményekkel, jó hangulatban indult haza az autóbuszokkal. Elmondhatom mindenki nevében ez egy nagyon kellemes nap volt! Mátyási Ferenc tatai nyugállományú önálló csoportvezetõ Nyugdíjasok helyzete 2011-ben (3.) Az alábbiakban a nyugdíjasok évi helyzetérõl (a kormányzati intézkedések hatása) szóló, júniusban és júliusban már megjelent sorozatunkat folytatjuk. Az alábbiakban olvashat a KSH fogyasztói kosár jelentéseirõl és az ONYF adatbázisa alapján. Készítette: Dr. Kovácsné Pósfay Zsuzsanna Megtörtént 2010 évben: a nyugdíj- és nyugdíjszerû ellátások emelése, amelynek átlagos mértéke évben 3%, továbbá a kiegészítõ 0,6% nyugdíj kifizetése egész évre a tervezettnél magasabb árnövekedés miatt. (átlagosan Ft/fõ/hó, évi összege Ft/fõ), az 1997 elõtt megállapított nyugdíjak 4%-os emelése (2005:CLXXIII: tv), visszaállították a méltányossági nyugdíjemelést, és az 1090/2010 (IV. 9.) Kormány határozat 400 millió Ft-tal megemelte a méltányossági kifizetésekre fordítható keretösszeget évben: -emelték 3,8%-kal a január 1-je elõtt megállapított- tárgyévi nyugellátás és a baleseti járadék összegét. (Az 1997:LXXXI.tv tõl hatályos (5) bek. alapján), de azt, a tárgyévi emelés elõtt meg kellett emelni az egyösszegû kifizetés összegének alapjául szolgáló, kormányrendeletben meghatározott (0,6) százalékos mérték egytizenketted részével, öregségi teljes nyugdíjba mehetnek azok a nõk, akik legalább 40 évi tényleges nyugdíjbiztosítási vagy azzal egy tekintet alá esõ jogviszonyt igazolnak, függetlenül attól, hogy betöltötték-e a törvényben elõírt nyugdíjkorhatárt; (Tny. 1997:LXXXI. tv tõl hatályos 18. (2a)- (2d) bekezdése alapján). Ennek pénzügyi fedezetére 0,5%-kal megemelték a munkavállalók által fizetendõ nyugdíj-járulék mértékét, egyszeri 6% nyugdíj kiegészítést fizettek a november havi nyugellátással együtt minden nyugdíjasnak, aki et megelõzõ idõponttól megállapított öregségi nyugdíjas volt, ide értve a baleseti ellátásában részesülõket is, a kormány átalakította a nyugdíjrendszert. Megszûntette a kötelezõ magánpénztári tagságot. A nyugdíjreform végrehajtásának koncepcionális irányairól és a szabad nyugdíjpénztár választással összefüggõ feladatokról szóló 1281/2010 (XII.15.) Korm. hat./mk190/2010(xii.15) a szerint a nyugdíjrendszer: a közép és hosszú távú finanszírozhatóság megteremtése érdekében a hárompilléres rendszerbõl visszatér az Európai Unió 18 tagországa által mûködtetett munkafedezeti (szolidaritási) és önkéntes tõkefedezeti alapú, kétpilléres rendszerbe, - az állami pillér mellett fenntartja és erõsíti az önkéntes kölcsönös nyugdíjbiztosító pénztárakat, - tehermentesíti a Nyugdíjbiztosítási Alapot a nem nyugdíj, hanem szociális alapú kifizetésektõl és azokat a központi költségvetés keretei között kezeli, - törvényben rögzített módon biztosítja, hogy nyugdíjat csak nyugdíj céljára befizetett összegekbõl lehet finanszírozni, a költségvetés egyéb bevételei terhére nyugdíj nem fizethetõ, egyúttal a társadalombiztosítási nyugdíjalapba befizetett járulékokat kizárólag nyugdíj kifizetésekre lehet fordítani, - a reform költségét az állami és fél-állami pillérek egyesítésébõl finanszírozza azzal, hogy egyéb költségvetési forrás erre a célra nem használható fel. Ez azt jelenti, hogy a munkavállalók visszatérhettek az állami nyugdíjpénztárakba a magán nyugdíjpénztárakból évben, illetve a visszatérõ pénztártag befizetéseit egyéni megtakarítási számlán vezeti az állami nyugdíjbiztosító, valamint az állami nyugdíjrendszerbe visszatérõk által az elmúlt idõszakban nyugdíj célra befizetett, felhalmozott összeg a Nyugdíjreform és Adosságcsökkentõ Alapba kerül. Az Alapból az ország költségvetési törvényében meghatározott részt, az államadósság csökkentésére, illetve a törvényben elõírt költségvetési elõirányzat javára kell befizetni. Emellett a magán-nyugdíjpénztári tagságot választó személynek az öngondoskodás elve alapján a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerben és a magán-nyugdíjpénztári rendszerben azonos mértékû munkavállalói nyugdíjjárulékot kell fizetnie, amely december 31. napját követõen a pénztártag magán-nyugdíjpénztári számlájára kerül átutalásra. Ezen idõpontot követõ idõszakra a pénztártag nem szerez ellátásra jogosultságot a Nyugdíjbiztosítási Alapból, hanem e személyek részére az állam a szociális biztonsághoz fûzõdõ jog érvényesítése érdekében a szociális intézmények útján törvényben meghatározott feltétek szerint ellátást biztosít. Az átállás részletes végrehajtási szabályait az illetékes minisztereknek (nemzeti erõforrás miniszter, nemzetgazdasági miniszter) kellett megalkotni május 31-ig. Végrehajtása eredményeként milliárd Ft tõketranszfer került át a magán-nyugdíjpénztáraktól az államhoz július végéig. 98%-os különadó megfizetésére kötelezte a évi CXXV törvény a január 1-et követõen megszerzett jövedelmek után (tehát, visszamenõleges hatállyal) a költségvetési szervnél, állami önkormányzati, közalapítványi forrásból alapított, fenntartott, vagy mûködési támogatásban részesített más szervezetnél foglalkoztatott magánszemélyt, ide értve a nyugdíjasként munkabérben részesülõket is. A nyugdíjba vonuló ú.n. sétáló idejére, a munkavégzés alóli felmentés (általában 6-8 havi) idejére adott átlagbére is adóalap. Az Alkotmánybíróság az érintettek tiltakozására megsemmisítette a visszamenõleges külön adót elrendelõ jogszabályhelyet, de fennmaradt az adófizetési kötelezettség a évi kifizetések után, mert az nem minõsült lezárt adóévnek. Az összeállítást az októberi számunkban tovább olvashatják. 9

10 Képriport Szöveg: Szita Róbert Hetven Minden évben a magyar tisztképzés végzõs hallgatói hagyományosan a tisztavatás elõtti napokban veszik át az oklevelüket, ami a tanulmányaik eredményes befejezését bizonyítja ben a honvédtiszt-jelöltek a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképzõ Karán fejezték be tanulmányaikat, majd augusztus 20-án hetvenhatan már hadnagyi csillagot viselhettek a Kossuth téren. A honvéd tisztképzésért felelõs intézmények a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvéd-tisztképzõ Kar valamint a Magyar Honvédség Ludovika Zászlóalj voltak. A 2012-ben végzett honvédtiszt jelöltek augusztus 15-én mindannyian aláírták a tiszti esküt. Az ifjú honvédtisztek létszáma idén 76 fõ volt, melybõl 21 tisztjelölt végzett kiváló eredménnyel. A beosztásba helyezõ parancsokat, a hadnagyi váll-lapokat, és a Ludovika Gyûrût Dr. Benkõ Tibor Honvéd Vezérkar fõnök adta át. A Ludovika Gyûrût, a Ludovika Gyûrû Alapítvány azzal a céllal hívta életre, hogy a Zászlóalj legkiválóbb végzõs honvéd tisztjelöltjeinek (1 fiú-1 lány) a tanulmányaik során tanúsított példás magatartásukért, kiemelkedõ tanulmányi eredményükért, helytállásukért és bátorságukért az õket legfelkészültebb oktatóval együtt, minden évben az augusztus 20-i avatást megelõzõen elismerésben részesítse. Az idei évben ezt az elismerést Dr. Pohl Árpád alezredes, a NKE HHK Katonai Logisztikai Intézet, intézetigazgató valamint Berdár Viktória Zsanett ifjú honvédtiszt (katonai vezetõ/lövész az MH 25/88. Könnyû Vegyes Zászlóalj, Harcbiztosító alegységek, Törzsszázad, Törzsszakasz, szakaszparancsnokaként kezdi katonai pályáját Szolnok helyõrségben), illetve Hellenpárth András ifjú honvédtiszt (katonai vezetõ/felderítõ az MH 34. Bercsényi László Különleges Mûveleti Zászlóalj, Harcoló alegységek, 2. különleges mûveleti század, 3. különleges mûveleti csoport, csoportparancsnokaként szolgál majd szintén Szolnok helyõrségben) kapták. Augusztus 20-án az Együtt az ország elnevezésû országos rendezvénysorozat keretében, hosszú évek után újra a Kossuth téren, a Parlament elõtt zajlott le a tisztavatás. A hagyományos protokoll után a honvédelmi miniszter ünnepi beszéde hangzott el. Hende Csaba kiemelte: a hetvenhat fiatal tette arról beszél, hogy összetartozunk. Õk olyan honvédek, magyar katonák, akik ezért az országért vállalják a küzdelmet, a haza védelmét. Hazánk történelmének zivataros idõszakainak, jeles személyiségeinek felelevenítése után arról beszélt a honvédelmi miniszter, hogy magyar katonák, honvédek nélkül nincs magyar haza. Eljött a Ti idõtök, most a Ti szolgálatotokra van szüksége a nemzetnek. Remélni mindig a legjobbat, felkészülni pedig mindig a legrosszabbra kell mondta a miniszter. Hende Csaba végül azt kérte az ifjú hadnagyoktól, hogy legyenek hûek az esküjükhöz, a bajtársakhoz, hogy váltsák életre: a Hazáért mindhalálig! jelszót. 10

11 s z e p t e m b e r Képriport hatan Az eskütétel során Gömör Marianna hadnagy, az MH Ludovika Zászlóalj kiválóan végzett hallgatója mondta elõ a fogadalom szövegét. A tisztavatások történetében immár másodszor mondta hölgy az eskü szövegét, majd átadta az ifjú tisztek aláírásával ellátott albumot a köztársasági elnöknek. Ezt követõen, õsi magyar szokás szerint a korábban megkapott 1861 mintájú õsi magyar királyi szablyával kardot rántottak az ifjú tisztek, majd a Hazáért mindhalálig felkiáltással fejezték be ezt a magasztos epizódot. Miután a Magyar Rádió gyermekkórusa a Milleneumi Ódából adott elõ részleteket, Áder János köztársasági elnök, a Magyar Honvédség fõparancsnoka mondott ünnepi beszédet. A honvédtisztekhez szólva elmondta, hogy Magyarország büszke rájuk, majd õszinte szívvel gratulált nekik, melyet az ifjú tisztek Hazámat szolgálom -mal köszöntek meg. A köztársasági elnök ezt követõen az államalapításról, az államalkotó nemzetrõl, a Szent Istváni államról, az elmúlt ezer esztendõ történelmi tetteirõl beszélt. Az államlapítás olyan, mint a családalapítás, az egymást követõ generációknak mindig és mindig újra kell alapítani azt. Mindig lesz a földnek egy olyan szeglete, Magyarország, amire mindig büszkén gondol az, aki itt született. Ezt az otthont, noha számtalanszor rombolták porig, sokszor kellett újraalapítani, ám mindig tudtuk, hogy ez a mi hazánk, ez a mi jövõnk egyben tette hozzá Áder János. Az egyes történelmi korok felelevenítése után azt hangsúlyozta, hogy emeljük fel lelkünket, legelõször oda, ahová az van írva: a Haza minden elõtt. A Milleniumi Óda 4, 5. tételét énekelve több tánckar mûsora következett. A Szózat hangjai után díszmenet következett. A 76, köztük a 21 kiválóan végzett tiszt szeptember elején megkezdték katonai szolgálatukat elsõ tiszti beosztásukban. Gerecs Roland hadnagy az egyik fõvárosi gimnáziumból jelentkezett tisztjelöltnek, annak idején még a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemre. Az ifjú tiszt már a Honvédszakszervezet népes táborába tartozik. - Jeles eredménnyel végeztem, Dr. Hajós Dezsõ nyá. ezredes volt a mentorom, Õ segítette tanulmányaimat. Hivatásos pályámat a tatai dandárnál kezdem meg szeptemberben, a logisztikai szakasz parancsnokaként. Szeretném, ha eredményes munkám elismeréseként, természetesen a biztos családi hátteret (képünkön Roland szüleivel látható) magam mögött tudva minél hamarabb részt vehetnék külföldi misszióban is. Fotók: Nehrebeczky Mária és Kiséri-Nagy Ferenc 11

12 Érdekegyeztetés Fehér József: egységes közszolgálati szakszervezetre van szükség! Nem csak a versenyszféra legnagyobb szakszervezetei készülnek fúzióra, Fehér József, a Szakszervezetek Együttmûködési Fórumának (SZEF) alelnöke szerint minden ágazatot képviselõ, egységes, országos közszolgálati szakszervezetre van szükség - írta a Magyar Nemzet. A SZEF alelnöke a lapnak elmondta: csak a közigazgatás területén negyvenegy szakszervezet jött létre a rendszerváltás idején, annak egyfajta protest hangulatában. Számuk mára a felére csökkent, s közülük tíznél is kevesebb a valóban mûködõképes. Azóta az állami berendezkedés is módosult, már az MSZP-kormány alatt, a regionális rendszer kialakításával megkezdõdtek a változások, 2010 után pedig látványosan felgyorsult az állami partnerek koncentrációja. Az érdekvédõ hangsúlyozta: bár az ügyészségnél, a bíróságoknál, a számvevõszéknél, az adó- és vámhivatalnál, a munkaügyi hivataloknál mindenütt megvannak a sajátosságok, ezeken a területeken az érdekvédelmi kérdések jellemzõen nem a munkahelyi, hanem országos szinten dõlnek el. Éppen ezért egységes, országos közszolgálati A vámosok töretlenül küzdenek A vámosok szakszervezetének (VPDSZ) úgy tûnik sikerül úrrá lennie a Kormány által meghozott, a szakszervezeteket húsba vágóan érintõ intézkedések kapcsán keletkezett súlyos problémáin. Többek között körvonalazódni látszik a NAV és a VPDSZ által kötendõ együttmûködési megállapodás. Remény van arra, hogy a NAVOSZ-szal már megkötött megállapodás mintájára végre a VPDSZ-szel is sor kerülhet a megállapodás megkötésére. Rendezõdni látszik a partner szervezetünk újságjának helyzete is. A közeljövõben ismét megjelenik a Kontroll újság, igaz ebben a példányszámban szakszervezetre van szükség, amely képes a sajátosságok megjelenítésére. Szerinte ilyen egységszakszervezetet kellene létrehozni a közigazgatás, a rendvédelem, az állami és önkormányzati hatalomgyakorlás területén, de a közszolgáltatások más ágazatainál - egészségügy, oktatás - is erre lenne szükség. A közszférában jelenleg mûködõ két konföderáció - a SZEF és az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés - helyett szintén egy szövetség léte lenne indokolt Fehér József szerint. Ennek szerepét elsõsorban olyan, ágazati kérdéseken túlmutató ügyekben látja, mint az adó- és nyugdíjrendszerrel vagy a költségvetéssel kapcsolatos álláspontok kialakítása. A lap emlékeztet arra, hogy a versenyszférában mûködõ Magyar Szakszervezetek Országos Szövetségének kilenc legnagyobb ágazati szakszervezete szeptemberben dönt arról, hogy önállóságuk fokozatos feladásával fuzionálnak-e. Az új magyar ipari szakszervezet mintegy ötvenezer szervezett dolgozót fogna össze, és csaknem 250 ezer munkavállalót képviselne. Meghívottként, speciális státusszal az OKÉT-on December 31-ig meghívottként, speciális státusszal foglal helyet a Honvédszakszervezet az Országos Közszolgálati Érdekegyeztetõ Tanács (OKÉT) munkavállalói oldalán - hangzott el az OKÉT rendkívüli oldalegyeztetésén. Az augusztus 9-i eseményen Czövek János elnök és Bazsik István alelnök képviselte tagságunkat. A szakszervezeti egyeztetés napirendjén az OKÉT munkavállalói oldalának belsõ ügyei, az OKÉT szociális partnereinek esetleges kormányzati támogatása, illetve az ehhez szükséges oldalszintû döntések elõkészítése és meghozatala szerepelt. Az oldal arról határozott, hogy a mandátumokat az alábbiak szerint osztja el: SZEF: 5, Liga Szakszervezetek: 3, ÉSZT: 2, Munkástanácsok: 1, MSZOSZ: 1. A SZEF elnökének javaslatára a Hosz december 31-ig meghívottként, speciális státusszal lehet ott az OKÉT egyeztetéseken. Fenti dátum után szakszervezetünk csak valamely konföderáció tagjaként gyakorolhatja a kormányzati szintû érdekképviseletet. Szita Róbert Fotó: archiv még zömében korábbi cikkek találhatók. Szeptember közepére azonban már új tartalommal és újúlt erõvel kerül kiadásra a Kontroll újság következõ száma. Mindehhez nélkülözhetetlen volt a Munkástanácsok segítsége is, ugyanis a VPDSZ-nek a Munkástanácsok hathatós segítségével sikerült forrást találni az újság megjelenésének finanszírozására. A hírhez pedig csak annyit tudunk a Hosz részérõl hozzáfûzni, hogy az eredményekhez ezúton is gratulálunk, a további küzdelemhez sok erõt és egészséget kívánunk, és munkátokat mind erkölcsileg, mind tevõlegesen támogatjuk! Bazsik István 12

13 s z e p t e m b e r Jogi esetek Tájékoztatás a fegyvertartásról szóló jogszabályi változásokról A Kormány május 01-i hatálybalépéssel 39/2012. (III. 12.) Korm. sz. rendeletével módosította a lõfegyverekrõl és lõszerekrõl szóló évi XXIV. törvényt (Ftv.) valamint annak végrehajtására kiadott 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendeletet (vhr.), illetve a biztonsági okmányok védelmének rendjérõl szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendeletet. A módosítás az engedélyezési-eljárási szabályokat jelentõsen megváltoztatta, többek között részben megszüntette a Rendõrség és a Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal engedélyezési jogköreiben fennállt párhuzamosságot. Ez a kettõs engedélyezési eljárás a továbbiakban csak a polgári és haditechnikai szolgáltatás és gyártás területére korlátozódik május 01-tõl az engedéllyel tartott lõfegyverekhez jogszerûen és rendeltetésszerûen használható kaliberjelû lõszerek vonatkozásában lehetõvé vált a házilagos lõszerszerelés, lõszer-újratöltés. A lõfegyver, a lõfegyverdarab, a lõszer (lõszerelem), a flóbert töltény, a festéklövõ fegyver, a gáz- és riasztófegyver, a gáztöltény, a riasztótöltény, a vaktöltény, a légfegyver, a színházi fegyver gyártását, a Magyarország területén történõ forgalmazását, a lõfegyver, a lõszer (lõszerelem) kereskedelmi célú kivitelét, behozatalát a tevékenység helye, az ország területén történõ átszállítását a Magyarország területére történõ határátlépés helye szerint illetékes megyei (fõvárosi) rendõr-fõkapitányság engedélyezi. Eltérõ jogszabályi rendelkezés hiányában a lõfegyver, a lõfegyverdarab, a lõszer, a lõszerelem, a színházi fegyver javítását, megszerzését és tartását, a légfegyver javítását, a gáz- és riasztófegyver viselését, a lõfegyver hatástalanítását, a muzeális fegyver sportlövészeti célú használatát, a polgári rendeltetésû lõtér, a lõfegyver- és lõszer (lõszerelem) tárolóhely üzemeltetését, a lövészetvezetõi tevékenység végzését a kérelmezõ lakóhelye, szervezet esetén a tevékenység helye szerint illetékes rendõrkapitányság, Budapesten a Budapesti Rendõr-fõkapitányság engedélyezi. Engedélyt kizárólag az kaphat, aki lõfegyver, lõszer tartására jogosító engedéllyel, valamint e tevékenység végzéséhez szükséges vizsgabizonyítvánnyal rendelkezik, és a fegyvertárolásra szükséges tárolóhely a jogszabályi elõírásoknak megfelel. Az engedélyt visszavonásig hatályos kártyaokmány formájában adják ki, a rendõrség a cselekmény súlyához, jellegéhez, gyakoriságához, illetve következményeihez mérten visszavonhatja, ha az engedéllyel rendelkezõ az adott tevékenység, illetve az engedélyben megjelölt célt szolgáló lõfegyver vonatkozásában az Ftv.-ben vagy a végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott kötelezettségét megszegi. A hivatkozott módosítás szerint a fegyverekrõl és lõszerekrõl szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 26. (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (5) E rendelet eltérõ rendelkezése hiányában a rendõrség, a nemzetbiztonsági szolgálatok, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a büntetés-végrehajtás hivatásos és a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú tagjának lõfegyver tartása az (1) bekezdés b) pontja szerinti feltétel hiányában is engedélyezhetõ. Gáz- és riasztófegyver abban az esetben hozható be az ország területére, illetve hozható kereskedelmi forgalomba, ha nem tartalmaz lõfegyverdarabot, valamint alkalmatlan szilárd lövedék kilövésére. A házilagos lõszerszerelésére és újratöltésre jogosító a vhr. 14. számú mellékletében meghatározott engedély kizárólag a lõfegyver, lõszer tartására jogosító engedéllyel rendelkezõnek adható meg, feltéve, hogy a kérelmezõ a lõszer, valamint a lõszerelem tárolásának e rendeletben meghatározott feltételeivel rendelkezik, illetve e feltételeket biztosítja. A házilagos lõszerszerelésre és -újratöltésre jogosító engedéllyel rendelkezõ az engedély birtokában jogosult a lõpor és a csappantyú megvásárlására, legfeljebb 5 kg lõpor és 2000 db csappantyú szállítására, valamint az Ftv pontjában meghatározott tevékenység végzésére. Kizárólag az engedélyes lõfegyvertartási engedélyébe bejegyzett lõfegyverhez jogszerûen és rendeltetésszerûen használható kaliberjelû lõszer házilagos szerelése és újratöltése engedélyezett. A lõszer házilagos szerelése és újratöltése jogosító engedély birtokában sem engedélyezett peremgyújtású lõszer házilagos szerelése és újratöltése, a házilagosan szerelt, illetve újratöltött lõszer forgalmazása és átadása, ide nem értve a lõfegyverek és lõszerek vizsgálatára kijelölt szervezet részére történõ átadást, valamint a lõpor és a csappantyú közforgalmú közlekedési eszközön történõ szállítása. Megszûnt a megszerzési engedély jogintézménye, az elsõ lõfegyver megszerzéséhez a rendõrség határozatban ad engedélyt, mely 90 napig jogosítja fel az engedélyt kérõt a kérelemben meghatározott eszköz megvásárlására. A dr. Fodor Zita ügyvéd megvásárolt lõfegyvert 8 napon belül be kell mutatni a rendõrhatóságnak, aki hatósági igazolványt állít ki róla. Ennek birtokában, ezt követõen az azonos tartási célú lõfegyverek a hatósági igazolvány alapján külön eljárás nélkül megvásárolhatók, de fontos, hogy 8 napon belül ezeket is be kell jegyeztetni a hatósági igazolványba. A hatósági bejegyeztetéshez a jogszerû megszerzését igazoló dokumentum bemutatása feltétel. Sportlövészetre lõfegyver tartása annak a sportolónak engedélyezhetõ, aki sportegyesületnél leigazolt, az országos sportági szakszövetség által kiadott, érvényes versenyengedéllyel rendelkezõ minõsített sportlövõ és rendszeres sporttevékenysége alapján a saját tulajdonú lõfegyver tartását az országos sportági szakszövetség javasolja. Vadászatra lõfegyver tartása annak a személynek engedélyezhetõ, aki a vad védelmérõl, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló évi LV. törvényben (a továbbiakban: Vtv.) a vadászati tevékenység gyakorlásához meghatározott személyi feltételeinek megfelel. Vadásznak a Vtv.-ben nem tiltott lõfegyver tartása engedélyezhetõ. A sport- és vadászlõfegyver tartására kiállított hatósági igazolvány a korábbi 5 év helyett visszavonásig lesz hatályos, az önvédelmi és vagyonvédelmi célból engedélyezett lõfegyvertartási engedély továbbra is öt évig hatályos. Megszûnt a sport célú lõfegyverek tartásának mennyiségére vonatkozó számbeli korlátozás, illetve a lõfegyverek, lõszerek átadása során megszûnik az átadás írásbeli bejelentési kötelezettsége is a rendõrség felé. E helyett az átadást annak várható idõtartamának megjelölésével, legkésõbb az átadást megelõzõ napon, teljes bizonyító erejû magánokiratba kell foglalni, és ezt az iratot a fegyverengedély hatályosságának idõtartama alatt mindkét félnek meg kell õriznie, szükség esetén fel kell tudni mutatni. (Folytatjuk) dr. Fodor Zita ügyvéd Tájékoztatás jogi szolgáltatás bõvítésérõl Tájékoztatjuk tisztelt Tagságunkat, hogy jogi tevékenységünket az eddigi tanácsadáson és az esetenkénti peres képviseletet meghaladóan, az alábbi szolgáltatásokkal kívánjuk kibõvíteni: kezdetben Debrecen, Szolnok, Székesfehérvár vonatkozásában havonként egy alkalommal kihelyezett és a - honlapunkon elõre meghirdetett idõben - helyszíni jogsegélyszolgálatot tartunk a Hosz irodájában. dr. Szõcs Ferenc az ügy jellegétõl függõen, egyedi elbírálás és kérelem alapján a peres képviseleten és tanácsadáson túl helyszíni jogi képviseletet biztosítunk fegyelmi, kártérítési ügyekben, illetve szolgálati panaszok kivizsgálása során is. 13

14 Szabadidõ Horgászverseny Mór mellett Összefogott három alapszervezet és sikeres horgászversenyt rendezett a Mór melletti Ezerjó horgásztavon. Az MH ÖHP, az MH 93. Petõfi Sándor Vegyivédelmi Zászlóalj, valamint az MH 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezred alapszervezetei 21 csapat, 65 versenyzõje számára tette lehetõvé - július én - az aktív kikapcsolódást. valamint a legnagyobb halat fogó Kiricsi József sem adta át másnak az elsõséget. A Hosz központi csapatát ezúttal is a jól bevált páros, Szendrei Zoltán alelnök és Lippai Csaba érdekvédelmi szakértõ alkotta. Alelnökünk arról számolt be, hogy noha neki sikerült egy 4,70 kg-os pontyot kifognia, ám több csapatnak is nagyobb volt ezúttal a horgászszerencséje. A mieink ezúttal a mezõny harmadik harmadában végeztek. A pénteken 17 órától szombat 17 óráig tartó verseny a versenyszabályzat ismertetésével, majd a helyek kisorsolásával kezdõdött. A versenybírók Grell Norbert alapszervezet vezetõ és Holcz János alapszervezetvezetõ-helyettesek voltak. A csapatok a tó nagyságának köszönhetõen kényelmes távolságokra helyezkedtek el egymástól. A verseny ideje alatt folyamatos volt a mérlegelés. A megnyitó után kiváló volt a hangulat a 24 órás verseny minden pillanatában, hiszen a horgászsport mellett nagy beszélgetésekre és finomabbnál finomabb falatok elfogyasztására is lehetõség nyílt. Képünkön az egyik székesfehérvári kolléga nagy fogása látható. Grell Norbert alapszervezeti vezetõ elmondta lapunknak, hogy 2013-ban vagy 2014-ben már országos szinten is szívesen megrendeznék a Hosz horgászversenyét. A verseny végére 300 kg felett teljesítettek a csapatok. A tavalyi horgászverseny gyõztes csapata szoros küzdelemben megvédte az elsõ helyét, Elsõ helyezett a Hal Maffia lett 54,75 kg-mal (Kiricsi József, Orsós Zsolt, segítõ Botka Bertalan), második helyezett a Carp Hunter lett 54,4 kg-mal (Barta Gábor, Gölöncsér Gábor), harmadik helyezett a No Limit Carp Team kg-mal (Huszár Róbert és Huszár Róbertné). Legtöbb halat (83 db-ot) Makóné Lõrincz Katalin, a legnagyobb halat 12,7 kg Kiricsi József fogta. A díjakat Grell Norbert alapszervezeti vezetõ, versenybíró és Szendrei Zoltán a Honvédszakszervezet alelnöke adták át. A 24 órás verseny tehát mindvégig jó hangulatban telt és csapatépítés szempontjából is kiváló volt. Utólag tudtuk meg, hogy minden résztvevõnek szerencséje volt, hogy a sportverseny lefújása után pár órával érkezett óriási vihar elõtt a verseny minden résztvevõje elhagyta a horgászparadicsomot. Ezt követõen ugyanis a fantasztikus elhelyezésû horgásztó bizonyos részeirõl - a szó szoros értelmében - csak csónakokkal lehetett kimenekülni. Grell Norbert - Szita Róbert 14

15 s z e p t e m b e r Orfûn fürdõztek a kaposváriak Az MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred Hosz alapszervezete augusztus 4-én 242 fõvel (!!!) látogatta meg az orfûi aquaparkot. A tagság kérésének eleget téve rövid idõ alatt sikerült megszervezni a rendezvényt, s szinte pillanatok alatt összejött a létszám. Már a 9 órai nyitáskor az idei nyárra jellemzõ kánikula fogadta a családokat. Hárman ragasztották a karszalagokat, de még így is közel 40 percig tartott a beléptetés. A belépést követõen mindenki boldogan rohanta meg a medencéket, csúszdákat a fürdõkomplexumban. Örömmel nyugtáztuk, hogy a festõi környezetben elterülõ fürdõben minden pedánsan tiszta, sok az árnyékot biztosító gyönyörû fa, gondozott pázsit, mûfüves focipálya, strandröplabda pálya, a gyerekeknek pedig aranyos játszótér, valamint egy hatalmas ugráló vár nyújt kellemes kikapcsolódási lehetõséget, így minden feltétel biztosított az önfeledt szórakozáshoz. A nap folyamán kicsik és nagyok egyaránt élvezték a fürdõzést, csúszdázást, s aki megéhezett, vagy megszomjazott, annak se kellett mélyen a zsebébe nyúlnia, mert a büfék is elfogadható áron kínálták portékáikat. Szabadidõ Tagjaink elhivatottságára jellemzõ, hogy ha baj van, akkor mindig segítenek, igy volt ez most is, amikor a záróra elõtt nem sokkal egy lelkes fiatalember rendesen összetörte a lábát. A mi egészségügyis tagjaink átvágva magukat az érdeklõdõ tömegen, azonnal elkezdték ellátni a sérültet. Németh Zsolt ügyvezetõ megköszönve a gyors segítséget egy-egy tiszteletjegyet ajándékozott a három hölgynek. Este hét órakor valamennyien szomorúan vettük tudomásul, hogy véget ért e kellemes nap. A buszoknál, autóknál való gyülekezéskor jó volt nyugtázni, hogy mindenki jól érezte magát. Alapszerveztünk nevében bátran ajánlhatom mindenkinek a Pécs közelében található Orfût. No, nem csak a fürdõje miatt, hanem, mert ez az alpesi falucskához megszólalásig hasonlító település, egész évben folyamatos rendezvényeket biztosít az idelátogató családok számára. A hazautazás során örömmel fogadták a családok, hogy az aquapark ügyvezetõ igazgatója nyitott a hosszú távú együttmûködésre, akár jelentõs kedvezményt biztosítva a Honvédszakszervezet tagjai számára. Szeptemberben mozgalmas élete lesz alapszervezetünknek, hiszen 15-én részt veszünk a Honvédszakszervezet 21. születésnapja alkalmából szervezett Budapesti Állatkerti rendezvényen, ezt követõen pedig 29-én megrendezzük az õszi horgászversennyel egybekötött Családi napot. Bálint Ákos MH 64. BSZJLE alapszervezeti vezetõ Gyermektábor Tatán Júliusban 3 hétre a táborozó gyerekek vették birtokba a tatai laktanya rendezvénytermét. Itt volt az alapbázis és innen indultak a gyerekek a különbözõ, jobbnál jobb programok színhelyére. Volt itt minden, kalandpark, Dotto kisvonat, múzeumlátogatás, horgászoktatás, zenekari bemutató. Szóval mindenkinek izgalmas, érdekes programokat kínált a tábor. Köszönjük az alakulat parancsnokának és vezetésének, hogy biztosították ezt a lehetõséget. Azért, hogy a szülök anyagi terhei minél kisebbek legyenek, ezért a belépõjegyek, valamint a vetélkedõk díjazását a tatai alapszervezet átvállalta. Sok-sok élménnyel lettek gazdagabbak a gyerekek és a szülõk is, hiszen a táborzáró napon együtt vetélkedett a családok apraja-nagyja. Horváth Józsefné, Ica, alapszervezeti vezetõ Szent Kristóf napi fegyvernemi ünnep A tatai MH 25. Klapka György Lövészdandár 11. harckocsi-zászlóalja állománygyûléssel és családi napi rendezvénnyel ünnepelte a harckocsizók védõszentje, Szent Kristóf napját. Természetesen a tatai Hosz alapszervezet vezetõje, Horváth Józsefné a szervezésben, a hagyományoknak megfelelõen, ez alkalommal is kivette a részét. Információs sátrunkban nem csak ajándék lufit kaphattak a legkisebbek, hanem a szakszervezeti tagsággal kapcsolatos, valamint az ahhoz tartozó szolgáltatásokról is tájékoztatást kaphattak az érdeklõdõk Dr. Hajós Dezsõ tagszervezési és szolgáltatási munkatárstól. A családi napon résztvevõket elõször Hattyár István alezredes, az MH 11. Harckocsi-zászlóalj parancsnoka köszöntötte, majd a fegyvernem öregjeibõl, valamint jelenlegi képviselõibõl, illetve családtagjaikból álló közönség a Honvéd Mûvészegyüttes tagjainak mûsorát tekinthette meg. Az ilyen típusú rendezvények hagyományos babgulyás ebédje Szent Kristóf napján is az esemény legízletesebb programpontja volt Tatán. 15

16 Hírek A Honvédszakszervezet közleménye A Honvédszakszervezet õszinte részvétét fejezi ki az Afganisztánban szolgálatot teljesítõ új-zélandi katonai kontingens katonáinak napokban történt tragikus haláláért. Átérezzük a családok fájdalmát, annál is inkább, mert a magyar kontingens állományában is elõfordultak hasonló halálesetek, amelyek szakszervezetünket is közvetlenül érintették, hiszen az elhunytak között tagjaink, jó ismerõseink, barátaink is voltak. Sajnálatosnak tartjuk azonban az olyan, érzelmektõl hajtott politikusi megnyilvánulásokat, amelyek a magyar katonákat, a magyar kontingenst kívánja hibáztatni vagy felelõssé tenni a bekövetkezett ellenséges támadásokért és halálesetekért. Hosz elnöksége Öngondoskodás keretében kötött biztosítás a Hosz kezdeményezésére Az év elején a Hosz tatai alapszervezetének tagjai kezdeményezték, hogy a megszûnõ piaci alapú munkáltatói életbiztosítás helyett legyen lehetõsége a misszióba kiutazó állománynak olyan egyéni biztosítás megkötésére, mely a veszélyes feladat idejére nyújt biztonságot. A Hosz szerzõdött partnerével, a Letbroke Kft.-vel egyûttmûködésben találta meg a Groupama Garancia Biztosító termék palettájában a missziós feladatok ellátására érvényes, kedvezményes díjfizetés mellett köthetõ öngondoskodási formát. Ha baj van, a katonákra mindig lehet számítani! Fehérváron egy évvel ezelõtt háromhavonta szerveztünk véradást a katonák, közalkalmazottak részére. A Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezete és a Vérellátó Központ kérésére júliusától a véradásokat másfél havonta szervezzük. A véradáson a kiemelten magas létszámok mellett elõfordul, hogy nyáron és télen országosan is van uborkaszezon. Július és augusztus hónapokban három alkalommal szólították meg, hívták rendkívüli véradásra a katonákat a Vöröskereszt dolgozói. A rendkívüli véradások általában célzottan, egy bizonyos vércsoport megkeresésével zajlanak. Most két autóbalesetben megsérült embereknek kellett ritka vércsoportú donorokat keresni, valamint egy sürgõs mûtéti beavatkozáshoz is kerestek a Vöröskereszt munkatársai véradókat. Ezúton is szeretném megköszönni mindazon véradók segítségét, akik önzetlenül nyújtják karjukat embertársaik megsegítésére! Grell Norbert MH 43. hír. és vt.e. Hosz alapszervezet vezetõ Kupakból támogatás Az elõzetes tájékoztatásokat követõen, augusztus elsején a napokban kiutazó KFOR állománynak volt lehetõsége elõször az öngondoskodás megvalósítására. A nagyszámú érdeklõdõ közül 5 fõ kötött élet- és balesetbiztosítást missziós feladatainak teljesítése idejére. A szerzõdés kötések ideje alatt a tatai Hosz alapszervezet vezetõje, Horváth Józsefné és Szendrei Zoltán Hosz alelnök a helyi és a központi feladatokról folytattak megbeszélést. A továbbiakban a missziós biztosításról a Hosz és szerzõdött partnere, a Letbroke Kft. folytatja a kiutazó állomány tájékoztatását és lehetõvé teszi az egyes kiutazások elõtt az életbiztosítások megkötését a szakszervezeti tagok számára. Dr. Hajós Dezsõ Az MH 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezred Hosz alapszervezete idén már 4. alkalommal támogatta összefogásával egy beteg gyermek felépülését. Az alakulat most a két éves, mozgássérült Krencz Márkus számára kívánt segítséget nyújtani a kupakgyûjtéssel. Grell Norbert alapszervezet vezetõ augusztus 13-án adta át a több zsák összegyûjtött kupakot Jánosa-Balogh Edina tizedesnek, hogy eljuttassa azokat a kis beteg számára. A kupakokat az országban mûködõ mûanyag-feldolgozó üzemek újrahasznosítás céljából vásárolják fel, így lesz azokból pénz a beteg gyermekek megsegítésére. Ezúton is szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik a székesfehérvári alapszervezetnél idõrõl-idõre részt vállalnak ebben a nemes kezdeményezésben! Jánosa-Balogh Edina 16

17 s z e p t e m b e r Hitelcsere program rugalmas feltételekkel Kovács Tamás, a Letbroke Kft. ügyvezetõje az alábbiakban a cége által biztosított hitelcsere programról tájékoztatja lapunk olvasóit, szakszervezeti tagságunkat. Milyen lehetõséget kínálnak a hitelpiacon, azok részére, akik mérsékelni szeretnék a lakáscélú hitelek havi terheit? Hogyan tudja segíteni a Letbroke Kft. a Hosz tagjait a hitel csere programban? Kiemelt bankpartnerünk Hitelcsere programon keresztül kínál kedvezõbb lehetõségeket azok részére, akik rögzített árfolyamon végtörlesztettek és a forint alapú hitelük kamata a 12%-ot meghaladja. Az önerõbõl végtörlesztõk részére, ha mégis szükségük lenne forrásra, a régi hitelük törlesztõ részletének összegéig újra felvehetõ hitel, akár az ingatlan értékének 80%-ig, minimálbérrel. Ez a konstrukció csak a végtörlesztés után 1 évig érvényes. Kinek ajánlja még a hitelcsere programot? Azoknak, akik módosítani szeretnék a hitelszerzõdésüket, de a jelenlegi bankjuknál ezt nem tudták elérni. Ilyen lehet, ha további szabad felhasználású hitelhez kívánnak jutni, fedezetet szeretnének cserélni, futamidõn akarnak módosítani, vagy akár, ha az adósok személyén kívánnak változtatni. Mi a lényege az adósságrendezõ hitelnek? Amennyiben valaki többféle hitellel rendelkezik (autóhitel, személyi kölcsön, folyószámlahitel, hitelkártya stb.), nagymértékben csökkenthetõ a havi törlesztõ részletre fordított összeg, ha egy jelzáloghitelben összevonásra Szolgáltatás kerül, és így nem kell az eltérõ fizetési napokat sem külön számon tartani. Milyen feltételeknek kell megfelelni, mennyi hitelt nyújt a bank? Általánosságban elmondható, hogy a bírálatnál az elmúlt 12 hónap fizetési fegyelmét vizsgálják, és nem lehet 30 napnál több késedelem. A bank értékbecslése alapján az ingatlan értékének legalább 6 millió forintnak kell lenni, aminek maximum 80%-ra adható hitel. Érdemes tudni a jelenlegi aktuális fennálló tartozás összegét és kalkulálni az ingatlan jelenlegi piaci értékével. Milyen költségei vannak a hitelcsere programnak? A szakmai tanácsadás a Hosz tagok részére ingyenes. A hitelfelvétellel kapcsolatos költségek a hitelbe beépíthetõk, így akár induló költségek nélkül juthat a hitelkiváltáshoz. Mennyivel csökkenthetõ a havi törlesztõ részlet? Egy 7 millió forintos lakáshitel esetén akár már 72 ezer forintos törlesztõ részlet is elérhetõ 20 éves futamidõ mellett. Hitelkiváltáskor egy 2%-os kamatcsökkenés havi szinten több mint 10 ezer forint megtakarítást jelent, 1 évben pedig több mint 120 ezer forintot. Hogyan kaphat ajánlatot a hitelcseréhez? A Letbroke Kft. weboldalán keresztül kell eljuttatni az igényeket vagy hívjanak bennünket. Ezt követõen eljuttatunk egy elõszûrõ adatlapot, amelyet kitöltve vissza kell juttatni hozzánk. Ennek alapján személyre szabott ajánlatot tudunk biztosítani ügyfeleink részére. Korszerûsítse lakását és csökkentse rezsiköltségét a társasházi programmal! Tovább folytatjuk együttmûködõ partnerünk, a Letbroke Kft. sorozatát. Az alábbiakban választ kaphatnak - többek között - arra, hogy milyen lehetõségek merülnek fel, ha korszerûsíteni kívánják lakásukat, ezáltal csökkenteni a rezsiköltségüket. Kovács Tamás ügyvezetõ azt is elmondja, hogyan tudja segíteni a Letbroke Kft. a Hosz tagjait a társasházi programban. Napjainkban egyre több lakóközösség számára kulcskérdés a panel, társasházi, lakásszövetkezeti ingatlanok mûszaki korszerûsítése, a közös rendeltetésû és a saját tulajdonú helyiségek felújítása, és persze mindezek pénzügyi megoldása. A pénzügyi piac ehhez is kínál kedvezõ finanszírozási konstrukciókat akár állami és önkormányzati források bevonásával és így megvalósítható számos felújítási illetve korszerûsítési munkálat. Ügyvezetõ Igazgató Úr! Miért érdemes belevágni egy felújításba vagy korszerûsíteni egy ingatlant? A szakértõk szerint a családok a bevételük 25%-át rezsire költik, aminek a 88%-a fûtés és meleg víz használat. Az utóbbi idõben az energiaárak meredeken nõnek, amit az energiatakarékossági fejlesztéssel lehet kompenzálni. A korszerûsítés eredményeként a lakóközösség tagjai kellemesebb és korszerûbb lakókörnyezetben élhetnek, nõ az ingatlanok forgalmi értéke, tehát könnyebben és magasabb áron értékesíthetõk. A lakóközösségek jelentõs energia-megtakarítást érhetnek el, csökkennek a közüzemi költségek, aminek köszönhetõen a háztartások többet tudnak megtakarítani, egyéb dolgokra félretenni. Milyen célra vehetõ fel társasházi hitel állami támogatással? A lakóközösség közös tulajdonában lévõ ingatlan felújítási és energiatakarékossági célú beruházásaira van lehetõség (pl. felvonó felújítás, fûtéskorszerûsítés, vízvezeték-csere, tetõfelújítás és tetõszigetelés, homlokzat felújítás, kazáncsere, hõszigetelés stb...). Ennek kiegészítéseképpen igénybe vehetõ a késleltetett kifizetésû állami és önkormányzati támogatások áthidaló hitele is. Milyen kondícióik mellett vehetõ fel a társasházi hitel? A hitel kamata akár 4,80% forint alapon, ami nagyon kedvezõ. Igénybevételük esetén a futamidõ elsõ 10 évében állami kamattámogatásra jogosult a hiteligénylõ (a támogatás az elsõ 5 évben a kamat 70%-a, a második 5 évben a kamat 35%-a), amennyiben a lakóközösség rendelkezik törvényi elõírásoknak megfelelõ felújítási alappal. Hogyan vehetõ igénybe a társasházi hitel? Már a korszerûsítési igény felmerülésekor érdemes felvenni velünk a kapcsolatot, hogy szakmai tanácsadás keretében tudjunk segítséget adni. A társasház/lakásszövetkezet döntése szükséges a felújítási munkákhoz. Hogyan kapható ajánlat a társasházi hitelre? A Letbroke Kft. weboldalán keresztül kell eljuttatni az igényeket és kollégánk 24 órán belül felveszi Önökkel a kapcsolatot. Milyen további ajánlatuk van ezen kívül? Heti rendszerességgel jelennek meg a Hosz weboldalán a friss pénzügyi híreink. A legfrissebb újdonság a hitelcsere program, amelyre ezúton is felhívom a fegyelmet, érdemes rá odafigyelni. Elérhetõségeink: telefon: / Kovács Tamás ügyvezetõ web: Személyesen, telefonos egyeztetés alapján az ország különbözõ pontjain elérhetõek mobil regionális képviselõink, akik azonnal, személyre szabott ajánlatot tudnak Önnek biztosítani. 17

18 Sport Aranyos lányok, aranyos fiúk Nyolc arany, négy ezüst és öt bronzérem. A londoni olimpia mérlege feljogosította a sportolókat Budapesten, augusztus 13-án köszöntõ dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettest, hogy azt mondja: lélekszámában kis nép is lehet nagy nemzet. És valóban: Minden magyar sportoló kiválóan szerepelt az olimpián, a Budapesti Honvéd versenyzõi is erõn felül teljesítettek ezt már Dr. Simicskó István, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára, a Budapesti Honvéd Sportegyesület társadalmi elnöke hangsúlyozta a budapesti SYMA csarnokban. A BHSE társadalmi elnöke szerint példaértékû az együttmûködés a sportegyesület és a Honvédelmi Minisztérium között, és így a honvédos sportolók gyõzelme nemcsak Magyarország, hanem a minisztérium és a Magyar Honvédség számára is siker. Szurkolók százai fogadták a londoni olimpiai játékokról hazatérõ magyar olimpiai küldöttséget. A SYMA csarnokban a hetvenöt sportolóból álló delegációt Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Borkai Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke köszöntötte. Az eseményen Simicskó István, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára, a Budapesti Honvéd Sportegyesület (BHSE) társadalmi elnöke is részt vett. Az olimpiai csapat sikerei kapcsán Simicskó István a honvedelem.hu kérdésére válaszolva úgy fogalmazott: valamennyi magyar sportoló kiválóan teljesített az ötkarikás játékokon, amit az is mutat, hogy az éremtáblázat kilencedik helyén végeztünk. Különleges csodáról van szó, aminek háttere a magyar sportolók, a magyar emberek mentalitásában keresendõ: a szívben, az akaraterõben. A hazánkban rendelkezésre álló pénzügyi, egészségügyi, sportorvosi támogatást össze sem lehet mérni azzal, amit például az Egyesült Államokban vagy Kínában tudnak a sportra fordítani, mégis ott vagyunk a legjobbak között. Ez óriási teljesítmény. Sportolóink nagyban hozzájárulnak Magyarország kiváló nemzetközi megítéléséhez összegezte a magyarok szereplését Simicskó István. A parlamenti államtitkár kiemelte: a BHSE versenyzõi is erõn felüli teljesítményt mutattak, hiszen két arany-, egy ezüst- és egy bronzérmet szereztek. Ha csak a honvédos sportolók indultak volna Magyarországról a játékokon, akkor is ott lennénk a hely környékén. Most persze nem szabad megállni, ezt a lendületet kell kihasználni fogalmazott Simicskó István, hozzátéve: máris gondolkodnak egy kajak-kenu akadémia létrehozásán a BHSE-n belül. Simicskó István úgy fogalmazott: szeretné, ha minél több katona lenne sportoló, és minél több sportoló lenne katona. Úgy gondolom, ez a két dolog összefügg, sõt, egymást erõsíti: valaki felesküszik a haza védelmére, fegyelmezett életet él és eközben kiváló sporteredményeket produkál. Nem véletlenül volt annyi kiváló olimpikonunk katona is egyben. A mostani keretbõl Marosi Ádám szintén katona. Jó lenne tovább bõvíteni ezt a létszámot. Fontos a honvédelmi pályához közel álló sportágak erõsítése is, így a lövészeté, a kardvívásé vagy az öttusáé, amely klasszikusan katonai sportág. Az augusztus 8-i kajaknégyes gyõzelme utáni napon újabb két olimpiai érmet szereztek a nõi kajakozók: a Domino Honvéd színeiben versenyzõ Kozák Danuta 500 méteren utasította maga mögé a mezõnyt, begyûjtve ezzel a második londoni aranyát; míg az ugyancsak honvédos Kovács Katalin és társa, Douchev-Janics Natasa a K 2-esek 500 méteres versenyében nyert ezüstérmet. Még egy honvédos érem született, ez pedig az öttusázó Marosi Ádám nevéhez fûzõdik. Marosi Ádám vívása nem úgy sikerült, ahogy tervbe vette, de a második szám, az úszás után már igyekezett úgy öttusázni, hogy a verseny minden pillanatát élvezze és csak az adott pillanatra koncentráljon. A hibátlanul teljesített lovaglás után pedig már úgy vágott neki a lövészettel kombinált futásnak, hogy arra gondolt: akár a dobogó is elérhetõ. És ez így is lett, bronzérmet szerzett. Marosi Ádám, honvédos volta mellett egy másik szállal is kötõdik a Magyar Honvédséghez. A közelmúltban írta alá szerzõdését, az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyõrség Dandár katonája lett, ahol a hamarosan kezdõdõ három hónapos alapkiképzés teljesítése után fõhadnagyként szolgál majd. Írta és a cikke alapján összeállította: Szita Róbert Fotók: Kollányi Péter (MTI) és Szabó Miklós 18

19 Szolgáltatás Pihenjen Békésszentandráson! A Kákafoki-holtág Magyarország jelenlegi 5. legnagyobb állóvize. A Körös-holtág, és az élõ Körös érintetlen természeti környezetet kínál, de kedvelt horgászparadicsom is és a vadászat szerelmesei is apróvadakban gazdag területet találnak errefelé. A holtág mentén található m 2 üdülõ a község külsõ területén helyezkedik el. A vendégek elhelyezésére az üdülõ öt darab, 4 személyes, komfortos faházzal rendelkezik. A faházakban felújított konyhák találhatók, de lehetõség van meleg étkezésre is a településen. Az úszni és a fürdõzni vágyók számára a Körös kínál lehetõségeket, az üdülõn belüli horgászási lehetõséget a saját stég biztosítja. Lakókocsihely, sátorhely bérlésére lehetõség nyílik. Az üdülõ címe: 5561 Békésszentandrás, Füzeskert utca 5. Áraink: Utószezon: augusztus szeptember 30. Hosz tagok és hozzátartozóik részére: 4000 Ft/faház/nap, 2 fõ igényjogosult esetén: 3000 Ft/faház/nap Megközelíthetõ Budapestrõl személygépkocsival az M-5-ös, majd 44-es fõútvonalon, Békéscsaba irányába. Szolnokról Kunszentmárton irányába a 442-es úton, majd a 44-es úton, autóbusszal Kecskemét-Gyula útvonalon. Bõvebb információk a 06 1/ , 06 70/ es számokon vagy az címen találhatók! 19

20 Ünnepeld meg Te is a Honvédszakszervezet 21. születésnapját! H o l? A Budapesti Állatkertben! A Honvédszakszervezet 21. születésnapja alkalmából Budapesti Állatkert látogatást szervezünk. Ideje: szeptember 15. (szombat) óráig Jegyárak: Hosz tagok és családtagok részére: Ft, nem Hosz tagok és családtagok számára: Ft Jelentkezni az Egység 2002 Kft. címén, az elküldött megrendelõ lapon lehet. Bõvebb információkkal Torner Emília (tel.: 06/ ) szolgál. A belépés 2 éves kor alatt ingyenes! Jelentkezési határidõ: szeptember 10. (hétfõ) A 146 éves Budapesti Állatkertben Európa egyik leggazdagabb élõ gyûjteménye látható: több mint 1000 állatfaj közel 8000 egyede, valamint 2000 különféle növényfaj várja a látogatókat az év minden napján a nagy gonddal óvott, mûemléki környezetben. Mókás gorilla- és orángutánkölykök, nyurga zsiráfborjak, tekintélyes elefántcsalád, félelmetes komodói sárkány, lubickoló jegesmedvék és fókák, hatalmas orrszarvúak és sok más különleges állat otthona ez a csodás oázis a fõváros szívében. Legújabb egyedülálló kiállításunk, a Nagyszikla belsejében megnyitott Varázshegy, interaktív életmúzeum, ahol 3 szinten, 16 kiállítótérben mutatjuk be az Élet csodáit. Többek között különleges állatok, mikroszkópos vizsgálódás, 3D filmvetítés, élõállat bemutatók, tengeri medence várják a látogatókat. Fõvárosi Állat- és Növénykert 1146 Budapest, Állatkerti krt Tel.: +36-1/ Fax: +36-1/

HOSZ. Czövek János Hosz elnök. Balatonkenese 2014. 04. 16.

HOSZ. Czövek János Hosz elnök. Balatonkenese 2014. 04. 16. HOSZ Czövek János Hosz elnök Balatonkenese 2014. 04. 16. A Honvédszakszervezet: 1991. Budapesten 7 helyi egyesületből és 56 egyéni tagból megalakul a Katonák Érdekvédelmi Szövetsége (KÉSZ), 1995. A KÉSZ

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. a személyi állomány 2008. évi illetményfejlesztéséről és a kereset növelését szolgáló intézkedésekről

MEGÁLLAPODÁS. a személyi állomány 2008. évi illetményfejlesztéséről és a kereset növelését szolgáló intézkedésekről HONVÉDELMI ÉRDEKEGYEZTETŐ FÓRUM. sz. példány MEGÁLLAPODÁS a személyi állomány 2008. évi illetményfejlesztéséről és a kereset növelését szolgáló intézkedésekről A Honvédelmi Érdekegyeztető Fórum (HÉF) munkaadói

Részletesebben

A honvédelem és a Magyar Honvédség szervezete, felépítése, sajátosságai

A honvédelem és a Magyar Honvédség szervezete, felépítése, sajátosságai HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM TÁRSADALMI KAPCSOLATOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR A honvédelem és a Magyar Honvédség szervezete, felépítése, sajátosságai 2015. október 14. Az előadás felépítése I. A honvédelem

Részletesebben

Székesfehérvárra került az Aktivitás Kupa

Székesfehérvárra került az Aktivitás Kupa Székesfehérvárra került az Aktivitás Kupa Elkezdődött az őszi választmányi ülés Szakszervezetünk őszi választmányi ülésének első napján átadták a,,szakszervezeti Munkáért Díj"-akat, megválasztották a nyugállományú

Részletesebben

T/3812. számú. törvényjavaslat

T/3812. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/3812. számú törvényjavaslat a szolgálati nyugdíjjal összefüggő egyes törvénymódosításokról Előadó: dr. Takács Albert igazságügyi és rendészeti miniszter Budapest, 2007. szeptember

Részletesebben

A felek egymásra nézve kötelező érvényűnek tekintik

A felek egymásra nézve kötelező érvényűnek tekintik HONVÉDELMI ÉRDEKEGYEZTETŐ l sz. példány FÓRUM MEGÁLLAPODÁS a Honvédelmi Minisztériumnál hivatásos és szerződéses szolgálati, önkéntes tartalékos, hallgatói, valamint a köztisztviselői és közalkalmazotti

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a szolgálati nyugdíj megszűnéséről és a szolgálati járandóságról

TÁJÉKOZTATÓ. a szolgálati nyugdíj megszűnéséről és a szolgálati járandóságról TÁJÉKOZTATÓ a szolgálati nyugdíj megszűnéséről és a szolgálati járandóságról A 2011. évi CLXVII. törvény értelmében korhatár előtti öregségi nyugdíj 2011. december 31-ét követő kezdő naptól nem állapítható

Részletesebben

A honvédelmi miniszter.../2009. ( ) HM rendelete

A honvédelmi miniszter.../2009. ( ) HM rendelete MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE. számú példány TERVEZET A honvédelmi miniszter.../2009. ( ) HM rendelete a hivatásos és szerződéses katonai szolgálat létesítéséről, módosításáról, megszüntetéséről,

Részletesebben

[Az érintetteknek kérelmet benyújtani nem kell, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, de a továbbfolyósításról nem hoz külön döntést.

[Az érintetteknek kérelmet benyújtani nem kell, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, de a továbbfolyósításról nem hoz külön döntést. TÁJÉKOZTATÓ az egészségkárosodáson alapuló nyugellátásban és egyéb nyugdíjszerű szociális ellátásban részesülő személyek, valamint azok részére, akiknek az ügyében folyamatban van a hatósági eljárás Az

Részletesebben

A szabad pénztárválasztással kapcsolatos szabályok könnyebb értelmezhetősége érdekében Hivatalunk az alábbi tájékoztatót adja ki.

A szabad pénztárválasztással kapcsolatos szabályok könnyebb értelmezhetősége érdekében Hivatalunk az alábbi tájékoztatót adja ki. A szabad pénztárválasztással kapcsolatos szabályok könnyebb értelmezhetősége érdekében Hivatalunk az alábbi tájékoztatót adja ki. I. Szabad pénztárválasztást szabályozó jogszabályok A magánnyugdíjpénztári

Részletesebben

- valamint rendelkezésre állási díjat éves szinten, az igénybevételtől függetlenül.

- valamint rendelkezésre állási díjat éves szinten, az igénybevételtől függetlenül. Jelentkezz Önkéntes Műveleti Tartalékos katonának! Ha szereted a kihívásokat, akkor jelentkezz a Magyar Honvédség Önkéntes Műveleti Tartalékos állományába! Az igénybevételekre, kiképzésekre a tanulmányaid

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS, FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HADKIEGÉSZÍTŐ ÉS KÖZPONTI NYILVÁNTARTÓ PARANCSNOKSÁG AMELY LÉTREJÖTT A MAGYAR HONVÉDSÉG

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS, FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HADKIEGÉSZÍTŐ ÉS KÖZPONTI NYILVÁNTARTÓ PARANCSNOKSÁG AMELY LÉTREJÖTT A MAGYAR HONVÉDSÉG EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS, AMELY LÉTREJÖTT FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS A MAGYAR HONVÉDSÉG HADKIEGÉSZÍTŐ ÉS KÖZPONTI NYILVÁNTARTÓ PARANCSNOKSÁG KÖZÖTT - 2013 - EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely

Részletesebben

MUNKATERV. a 2011-es évre

MUNKATERV. a 2011-es évre BÉKEFENNTARTÓK BAJTÁRSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE MUNKATERV a 2011-es évre A tevékenység fő irányelvei: 1. Részvétel a békefenntartással és a katonai ellenőrzés hagyományainak ápolásában. A területi kapcsolatok

Részletesebben

Leggyakoribb munkajogi esetek

Leggyakoribb munkajogi esetek Leggyakoribb munkajogi esetek Az elmúlt időszakban a tagtársainktól érkezett kérdések, és az azokra adott válaszok a szakdolgozók széles rétegeit érinthetik, ezért újonnan induló rovatunkban segítségképpen

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a szolgálati nyugdíj megsz nésér l és a szolgálati járandóságról

TÁJÉKOZTATÓ a szolgálati nyugdíj megsz nésér l és a szolgálati járandóságról TÁJÉKOZTATÓ a szolgálati nyugdíj megsz nésér l és a szolgálati járandóságról Az Országgy lés a 2011. november 28-ai ülésnapján elfogadta a korhatár el tti öregségi nyugdíjak megszüntetésér l, a korhatár

Részletesebben

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának július 04-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ ELSŐ FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának július 04-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ ELSŐ FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának 201 július 04-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ 201 ELSŐ FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL MEGYE: BORSOD ABAÚJ - ZEMPLÉN MEGYE KOORDINÁTOR NEVE: Ducsay

Részletesebben

Tájékoztató az Érdekegyeztető Tanács december 20-i üléséről

Tájékoztató az Érdekegyeztető Tanács december 20-i üléséről 1997. év Tájékoztató az Érdekegyeztető Tanács 1996. december 20-i üléséről Napirend előtti felszólalásában a munkavállalói oldal a szervezkedési szabadságot veszélyeztető és a munka világát szabályozó

Részletesebben

Tájékoztató. egyes béren kívüli juttatásokkal kapcsolatos változásokról

Tájékoztató. egyes béren kívüli juttatásokkal kapcsolatos változásokról Tájékoztató egyes béren kívüli juttatásokkal kapcsolatos változásokról I. A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 2013. január 01. és december 31. közötti időszakra

Részletesebben

2017. ÉVI FOKOZATI VIZSGA TANANYAG

2017. ÉVI FOKOZATI VIZSGA TANANYAG 22. sz. melléklet a HHK/57-1/2017. nyt. számhoz 2017. ÉVI FOKOZATI VIZSGA TANANYAG a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.)

Részletesebben

PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA

PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA Érvényes: 2013. augusztus 1-től A Pálóczi Horváth István Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium intézményben

Részletesebben

T/9180/14. számú. egységes javaslat. a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény módosításáról

T/9180/14. számú. egységes javaslat. a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/9180/14. számú egységes javaslat a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról Ellenjegyezte: Dr. Herczog László szociális és munkaügyi

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA BUDAPEST 2012 (2016. június 25. napjától hatályos változat) H-1149 Budapest, Buzogány utca 29-31. www.uni-bge.hu A Budapesti Gazdasági Egyetem (továbbiakban:

Részletesebben

A Magyar Honvédség évi sportbajnokságain az összesített pontversenyben

A Magyar Honvédség évi sportbajnokságain az összesített pontversenyben 1 A Magyar Honvédség 2014. évi sportbajnokságain összesített pontversenyben I. helyezést ért el és ezzel végleg elnyerte a Honvéd Vezérkar Főnök vándorserlegét MH 86. SZOLNOK HELIKOPTER BÁZIS CSAPATA II.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET december 10-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET december 10-i ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 251/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. december 10-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat az ingyenes könyvtárhasználat

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra Megváltozott munkaképességűek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. tv. (Megjelent a Magyar Közlöny 162. számában) 2011.

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA Budapest 2012. (2012. június 22-étől hatályos változat) A Budapesti Gazdasági Főiskola (továbbiakban: Főiskola, BGF, Intézmény) Szenátusa az államháztartásról

Részletesebben

Képek a megemlékezésről

Képek a megemlékezésről 2012 Közgyűlések Felderítő Napi megemlékezés 2012. november 11.: az immár hagyományosan a családtagok részvételével tartott ünnepi megemlékezésünkre rendkívül kulturált környezetben, a Művészetek Palotájában

Részletesebben

(2) A köztisztviselő és az ügykezelő a Ktv. 49/F. -ában foglaltaknak megfelelően cafetéria juttatásra jogosult.

(2) A köztisztviselő és az ügykezelő a Ktv. 49/F. -ában foglaltaknak megfelelően cafetéria juttatásra jogosult. A Tolna Megyei Önkormányzat 6/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek díjazásáról és egyéb juttatásairól szóló 16/2003. (X. 28.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM rendelete a Magyar Honvédség hivatásos állományú tagjai nyugellátásának, a szerződéses katonák rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugellátásának, valamint a hivatásos

Részletesebben

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának július 05-ig!

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának július 05-ig! Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának 2016. július 05-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ 2016. ELSŐ FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL MEGYE: KOORDINÁTOR NEVE: Baranya megye Horváth Sándorné A

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Hivatal Cafetéria Szabályzatáról A közszolgálati tisztviselőkről szóló

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2010. (VII.02.) önkormányzati rendelete a köznevelési 1 intézményekben fizetendő térítési díj és tandíj megállapításának szabályairól Zalaegerszeg Megyei

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére Az Országgyűlés a 2011. november 28-ai ülésnapján elfogadta a korhatár előtti öregségi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére Az Országgyűlés a 2011. november 28-ai ülésnapján elfogadta a korhatár előtti öregségi

Részletesebben

2/2004. (I. 15.) FMM rendelet. a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól

2/2004. (I. 15.) FMM rendelet. a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 41/A. ának (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján

Részletesebben

Decs Nagyközség képviselő-testületének 2015. június 24-én, 18.00. órakor megtartandó ülésére

Decs Nagyközség képviselő-testületének 2015. június 24-én, 18.00. órakor megtartandó ülésére Az előterjesztés száma: 129/2015. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2015. június 24-én, 18.00. órakor megtartandó ülésére A házasságkötés

Részletesebben

A honvédelmi miniszter./2007. ( ) HM r e n d e l e t e

A honvédelmi miniszter./2007. ( ) HM r e n d e l e t e A honvédelmi miniszter./2007. ( ) HM r e n d e l e t e a hivatásos, szerződéses és hadköteles katonák, a honvédségi közalkalmazottak egyes illetményen kívüli pénzbeli szociális juttatásairól szóló 14/2002.

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú

Részletesebben

KÉRELEM közlekedési kedvezmények iránt

KÉRELEM közlekedési kedvezmények iránt KÉRELEM közlekedési kedvezmények iránt Bősárkány Nagyközség J e g y z ő j é n e k A l u l í r o t t : Név:... Születési név:... Születési helye, ideje:.. Anyja neve:... Lakcíme:... Tartózkodási helye:...

Részletesebben

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi szervezetek alapképzése Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi kötelezettség A polgári védelmi kötelezettség személyes kötelezettség az emberi élet és a létfenntartáshoz szükséges

Részletesebben

Kérelem rendkívüli települési támogatás megállapítására tanévkezdéshez B e n y ú j t h a t ó a tárgyév június 1-je és június 30-a között.

Kérelem rendkívüli települési támogatás megállapítására tanévkezdéshez B e n y ú j t h a t ó a tárgyév június 1-je és június 30-a között. T-RTT S á r v á r i K ö z ö s Ö n k o r m á n y z a t i H i v a t a l H a t ó s á g i I r o d a 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. levelezési cím: 9601 Sárvár, Pf. 78., fax: (06 95) 523-157 telefonszámok: (06

Részletesebben

: + 36 (70) 378-0544 Fax: + 36 (62) 541-670 6728 Szeged, Bajai út, Repülőtér Levélcím: : H-6701 Szeged, Pf.: 1014.

: + 36 (70) 378-0544 Fax: + 36 (62) 541-670 6728 Szeged, Bajai út, Repülőtér Levélcím: : H-6701 Szeged, Pf.: 1014. : + 36 (70) 378-0544 Fax: + 36 (62) 541-670 6728 Szeged, Bajai út, Repülőtér Levélcím: : H-6701 Szeged, Pf.: 1014. XIV. MATASZ Kupa Nemzetközi Ejtőernyős Célbaugró Verseny Szeged, 2013. augusztus 30. szeptember

Részletesebben

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter Ismertetem Magyarország köztársasági elnökének és honvédelmi miniszterének határozatait elismerésekről. A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 324-2/2017. Sorszám: 11. ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. február 15. napján tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

Nem adható segély és támogatás tárgyévben annak a tagnak, akinek a kérelem benyújtásának időpontjában tagdíjhátraléka van, annak rendezéséig.

Nem adható segély és támogatás tárgyévben annak a tagnak, akinek a kérelem benyújtásának időpontjában tagdíjhátraléka van, annak rendezéséig. A VPDSz Választmányi Értekezlete a Segélyezési Szabályzatot módosította, melyet egységes szerkezetben az alábbiakban tesz közzé. SEGÉLYEZÉSI ÉS TÁMOGATÁSI SZABÁLYZAT Jelen szabályzat minden szakszervezeti

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény rendelkezik az új ellátási formákról.

Részletesebben

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(...) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(...) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(....) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központ

Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központ Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központ Általános szakvélemény a Romániában és a Szovjetunióban szerzett felsőfokú végzettséget tanúsító oklevelek magyarországi elismerhetőségéről Budapest,

Részletesebben

T E R V E Z E T. A honvédelmi miniszter /2011. ( ) HM. r e n d e l e t e

T E R V E Z E T. A honvédelmi miniszter /2011. ( ) HM. r e n d e l e t e T E R V E Z E T A honvédelmi miniszter /2011. ( ) HM r e n d e l e t e a honvéd tisztjelölt jogállással összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról A katonai és rendvédelmi felsőoktatási intézmények

Részletesebben

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása:

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása: Tisztelt Flotta Ügyfelünk! I. Alaptarifa módosítás 1. Ezúton értesítjük a flotta tarifacsomaggal rendelkező Előfizetőket, hogy kezdeményezzük a Üzleti Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)

Részletesebben

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/ Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/454-050, Fax: 22/454-052 1. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM a 18. életévét betöltött tartósan beteg

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSÍTÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY III. törvény 54. valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 50. Jegyzői hatáskör

Részletesebben

Tájékoztató a Hvt., a Hjt., valamint a Hft. módosításával kapcsolatos pénzügyi jellegű rendelkezésekről

Tájékoztató a Hvt., a Hjt., valamint a Hft. módosításával kapcsolatos pénzügyi jellegű rendelkezésekről HONVÉDELMI MINIS ZTÉRIUM KÖZGAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI HIVATAL Tájékoztató a Hvt., a Hjt., valamint a Hft. módosításával kapcsolatos pénzügyi jellegű rendelkezésekről A Magyar Közlöny 2010. évi 201. számában

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG KIEMELT EDZŐ PROGRAM SZABÁLYZATA

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG KIEMELT EDZŐ PROGRAM SZABÁLYZATA MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG KIEMELT EDZŐ PROGRAM SZABÁLYZATA Hatályos: 2015február 01 napjától TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETŐ 3 I FEJEZET 4 A KIEMELT EDZŐ PROGRAM CÉLJA, HATÁLYA 4 II FEJEZET

Részletesebben

Fedőlap. Az előterjesztés közgyűlés elé kerül. Az előterjesztés tárgyalásának napja:

Fedőlap. Az előterjesztés közgyűlés elé kerül. Az előterjesztés tárgyalásának napja: Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016. 12. 15. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatottak 2017. évi bérfejlesztésével

Részletesebben

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs, Egyetem u. 2. BESZÁMOLÓ 2006. év. Készítette: Illés Tiborné Gazd. vez.

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs, Egyetem u. 2. BESZÁMOLÓ 2006. év. Készítette: Illés Tiborné Gazd. vez. Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs, Egyetem u. 2. BESZÁMOLÓ 2006. év Készítette: Illés Tiborné Gazd. vez. BESZÁMOLÓ 2006. év A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ 2006. év költségvetése ez időszakban

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Kulturális Bizottságának Elnöke 5502 Gyomaendrőd, Fő út 80. M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Kulturális

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET november 17-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET november 17-i ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 224/2016. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2016. november 17-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Főváros Szabó Ervin

Részletesebben

Független Büntetés-végrehajtási Szakszervezetek Országos Szövetség

Független Büntetés-végrehajtási Szakszervezetek Országos Szövetség Kovácsné Dr. Szekér Enikő főosztályvezető úrnő részére Közszolgálati Életpálya Fejlesztési Főosztály Belügyminisztérium Tárgy: a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati

Részletesebben

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1.melléklet a 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1. A RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁST AZ ALÁBBI LÉTFENNTARTÁST VESZÉLYEZTETŐ ÉLETHELYZETRE

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA augusztus 16., hétfõ. Tartalomjegyzék. 229/2010. (VIII. 16.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA augusztus 16., hétfõ. Tartalomjegyzék. 229/2010. (VIII. 16.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. augusztus 16., hétfõ 133. szám Tartalomjegyzék 229/2010. (VIII. 16.) Korm. rendelet 69/2010. (VIII. 16.) ME határozat 70/2010. (VIII. 16.) ME határozat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 2/2013 szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 20-án a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u. 3.) megtartott

Részletesebben

Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében

Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében Honvédelmi tárgyi emlékek, harcjárművek, fegyverek és megannyi érdekes program várta a családokat június 10-12. között a Nyilastáblán. Az V. Rákosmenti

Részletesebben

JÖVEDELEMNYILATKOZAT

JÖVEDELEMNYILATKOZAT JÖVEDELEMNYILATKOZAT A Személyi adatok 1. Az ellátást igénylő neve: (Leánykori név: 2. Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe: 3. Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe: 4. Ha az ellátást

Részletesebben

Szja bevallás a 2012-es évről

Szja bevallás a 2012-es évről Szja bevallás a 2012-es évről Önkéntes pénztári adójóváírás és önkéntes pénztári adóköteles kifizetés esetén 132. sor: Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba befizetett összeg utáni rendelkezési jogosultság

Részletesebben

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február)

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február) Dr. Für Gáspár egyetemi docens Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár

Részletesebben

GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK

GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI törvényben (továbbiakban: Mmtv.), valamint a végrehajtása tárgyában kiadott,

Részletesebben

Kitüntető címek, szolgálati jelek, érdemjelek, dísztőr, oklevél, emléktárgy és emlékgyűrű adományozása a ZMNE ünnepélyes tanévnyitóján

Kitüntető címek, szolgálati jelek, érdemjelek, dísztőr, oklevél, emléktárgy és emlékgyűrű adományozása a ZMNE ünnepélyes tanévnyitóján Kitüntető címek, szolgálati jelek, érdemjelek, dísztőr, oklevél, emléktárgy és emlékgyűrű adományozása a ZMNE ünnepélyes tanévnyitóján A Magyar Köztársaság honvédelmi minisztere Állami Ünnepünk 2010. augusztus

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. március 26-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. március 26-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. március 26-i ülésére Tárgy: A Szent Flórián Tűzvédelmi Alapítványban való részvétel Az előterjesztést készítette: Bartha Erika

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés

Város Polgármestere. Előterjesztés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/118. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben

Részletesebben

Magyarország köztársasági elnöke Nemzeti Ünnepünk, 2015. március 15-e alkalmából

Magyarország köztársasági elnöke Nemzeti Ünnepünk, 2015. március 15-e alkalmából Magyarország köztársasági elnöke Nemzeti Ünnepünk, 2015. március 15-e alkalmából A MAGYAR ÉRDEMREND TISZTIKERESZTJE kitüntetés ERDÉLYI LAJOS dandártábornoknak, a Honvéd Vezérkar, volt Személyzeti csoportfőnökének

Részletesebben

MUNKATERV a 2010-es évre

MUNKATERV a 2010-es évre BÉKEFENNTARTÓK BAJTÁRSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE MUNKATERV a 2010-es évre A tevékenység fő irányelvei: 1. Tájékoztató előadások megtartása az európai és a világ konfliktus gócairól és azok kezelésének helyzetéről;

Részletesebben

Frissítésre vonatkozó határidő. Megőrzés. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal

Frissítésre vonatkozó határidő. Megőrzés. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal 1. számú melléklet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítésre vonatkozó határidő Megőrzés Adatgazda Tartalomfelelős 1. Az Egyetem hivatalos neve, székhelye, postai címe,

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6..

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6.. Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013.(XI.28.) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét,

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, IIDddd A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, a Nógrádker Zrt. Szakszervezeti Bizottságának titkárát, a KASZ

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

2011. március 21. hétfő, 09:20

2011. március 21. hétfő, 09:20 Korengedményes nyugdíj feltételei 2011: a korengedményes nyugdíj csak 2011. december 31-ig vehető igénybe! A 2010. évi feltételek maradnak 2011. december 31-ig a korengedményes nyugdíj esetében. A korengedményes

Részletesebben

Tábornok és Tiszt urak! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Pro Patria ad Mortem A hazáért mindhalálig!

Tábornok és Tiszt urak! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Pro Patria ad Mortem A hazáért mindhalálig! 1 Vezérőrnagy Úr! Tábornok és Tiszt urak! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Pro Patria ad Mortem A hazáért mindhalálig! Több, mint tíz hónappal ezelőtt ezzel a jelmondattal fogadott bennünket a vezérkari tanfolyam,

Részletesebben

Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. december 17-én, 16-órakor megtartandó ülésére

Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. december 17-én, 16-órakor megtartandó ülésére Az előterjesztés száma: 219/2013. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. december 17-én, 16-órakor megtartandó ülésére Az önkormányzati

Részletesebben

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának december 10-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ MÁSODIK

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának december 10-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ MÁSODIK Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának 2016. december 10-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ 2016. MÁSODIK L MEGYE: KOORDINÁTOR NEVE: - Moson- Sopron Megye Dr. Jáki Katalin Szakszervezet

Részletesebben

CAFETERIA Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető

CAFETERIA Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető CAFETERIA 2017 Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető A cafeteria szerepe a személyi jövedelemadóban A cafeteria adózás szempontjából nem önálló juttatási jogcím. Szerepe a személyi jövedelemadóban

Részletesebben

Eseménynaptár. www.hook.hu, e-mail: info@hook.hu

Eseménynaptár. www.hook.hu, e-mail: info@hook.hu Eseménynaptár Időpont Helyszín Esemény 2015. március 3. Dunaújváros Gazdálkodási folyamatok feltérképezése a Dunaújvárosi Főiskolán Lenner Tamás 2015. március 5. Nyíregyháza Gazdálkodási folyamatok feltérképezése

Részletesebben

PÉNZBELI ELLÁTÁSOK. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

PÉNZBELI ELLÁTÁSOK. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ELLÁTÁSOK A gyermekvédelmi törvény valamint Enying Város Önkormányzatának 6/2006. (III.31.) sz. rendelete alapján adható pénzbeli ellátások városunkban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

Nógrád Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága

Nógrád Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága Nógrád Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága Az elmúlt két évet meghatározó feladatok 2011. január 01-től a nők kedvezményes nyugdíja: 2011-ben országosan 49154 fő, megyei szinten 1245

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági ek kondíciói Érvényes: 2016. november 29 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók THM1 2 THM2 2 Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók

Részletesebben

BEREKFÜRDŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Tel/Fax: 59/ , ELŐTERJESZTÉS

BEREKFÜRDŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Tel/Fax: 59/ ,  ELŐTERJESZTÉS ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 23/2001.(X.25.) Önkorm. rendelet módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A közszolgálati

Részletesebben

Tűzoltóság hivatásos állományú tagjai, valamint a Debreceni Közterület Felügyelet köztisztviselői teljesítményértékelésének

Tűzoltóság hivatásos állományú tagjai, valamint a Debreceni Közterület Felügyelet köztisztviselői teljesítményértékelésének Előterjesztő: Tárgy: Polgármester A Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság hivatásos állományú tagjai, valamint a Debreceni Közterület Felügyelet köztisztviselői teljesítményértékelésének alapját

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 KÉRELEM ÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ I. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. február 18-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. február 18-ai ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200. Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: 88/545-011, Fax: 88/545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALÁNAK FŐJEGYZŐJE 8200.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. október 27-én megtartott képviselő-testületi ülésén meghozott DÖNTÉSEK

Részletesebben

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE (MKKSZ) SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZERVEZET (TITKÁRI TANÁCS)

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE (MKKSZ) SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZERVEZET (TITKÁRI TANÁCS) MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE (MKKSZ) SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZERVEZET (TITKÁRI TANÁCS) Ü G Y R E N D J E Elfogadta a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei

Részletesebben

40/2001.(XI.16.) ÖKT. sz. rendelet egységes szerkezetbe foglalt szövege

40/2001.(XI.16.) ÖKT. sz. rendelet egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat A BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁBAN FOGLALKOZTATOTT KÖZTISZTVISELOK ILLETMÉNYKIEGÉSZÍTÉSÉROL ÉS VEZETOI PÓTLÉKÁRÓL, AZ OKET MEGILLETO SZOCIÁLIS, JÓLÉTI ÉS

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG. REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben)

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG. REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben) MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG GÉPJÁRMŰVEK KÖLTSÉGELSZÁMOLÁSÁNAK 1.1.1.1. SZABÁLYZATA MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Hatályos: 2014. november 3.

Részletesebben

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter./2007. ( ) ÖTM. rendelete

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter./2007. ( ) ÖTM. rendelete Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter./2007. ( ) ÖTM rendelete az egyes önkormányzati támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI DOLGOZÓK ORSZÁGOS SZAKMAI TANÁCSA /MKKSZ KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI OSZT/ SZERVEZETI

Részletesebben

Előterjesztés: Nyílt ülés X X. Zárt ülés

Előterjesztés: Nyílt ülés X X. Zárt ülés Előterjesztés: Címe: a Kunszentmárton Város Önkormányzata által működtetett köznevelési intézmény(ek) állami működtetésbe vételével összefüggő, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszámátadásról, valamint

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Jegyzője. Javaslat. a helyi iparűzési adóról szóló 40/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosítására

Salgótarján Megyei Jogú Város Jegyzője. Javaslat. a helyi iparűzési adóról szóló 40/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosítására Szám: 26034/2016 Salgótarján Megyei Jogú Város Jegyzője Javaslat a helyi iparűzési adóról szóló 40/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt Közgyűlés! A helyi adókról szóló 1990. évi

Részletesebben