2012. szeptember 1-jétől hatályos ügyelosztási rend. A Fővárosi Törvényszék Polgári és Gazdasági Kollégiumai közötti ügyelosztás rendje

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2012. szeptember 1-jétől hatályos ügyelosztási rend. A Fővárosi Törvényszék Polgári és Gazdasági Kollégiumai közötti ügyelosztás rendje"

Átírás

1 szeptember 1-jétől hatályos ügyelosztási rend A Fővárosi Törvényszék Polgári és Gazdasági Kollégiumai közötti ügyelosztás rendje A kollégiumvezető, és a kollégiumvezető-helyettes áttekintették a megyei (fővárosi) bíróságok első fokú hatáskörébe tartozó ügytípusokat, és az ítélkezés szakmai színvonalának megfelelő biztosítása, az ügyek tárgyára tekintettel indokolt ésszerű munkamegosztás kialakítása érdekében, az idő közbeni jogszabályváltozásokra, valamint a június 1. napjától hatályos ügyelosztás rendjére is figyelemmel az alábbiak szerint állapodtak meg: A Pp. 23. (1) bekezdés a) pontja tekintetében az ügy a Polgári Kollégium feladatkörébe tartozik, ha a felek vagy az egyik fél nem gazdálkodó szervezet. Ha a felek gazdálkodó szervezetek, akkor a Gazdasági Kollégium jár el függetlenül attól, hogy a perben természetes személy beavatkozóként belép. A kollégiumok közötti munkamegosztás szempontjából a hazai joga szerint cégnek minősülő külföldi fél is gazdálkodó szervezetnek tekintendő. A Polgári Kollégium feladatkörébe tartoznak függetlenül a peres felek személyétől az alábbi pertípusok: 1. a Pp. 23. (1) bekezdés b) pontja alá tartozó perek (közigazgatási jogkörben okozott kár megtérítése iránti perek) 2. a Pp. 23. (1) bekezdés c) pontja alá tartozó perek (szerzői jogi, iparjogvédelmi perek, stb.) Szerzői jogi pernek a szerzői jog védelme alatt álló alkotás keletkezésével, hasznosításával és védelmével kapcsolatos olyan jogviszonyból eredő perek minősülnek, amelyek elbírálása a szerzői jogi törvény rendelkezésein alapul. 3. a Pp. 23. (1) bekezdés f) pontja alá tartozóperek (törvényességi felügyeletet gyakorló szerv által társadalmi szerv ellen indított perek, stb.) 4. a Pp. 23. (1) bekezdés g) pontja alá tartozó perek (személyiségi jogi perek) 5. a Pp. 23. (1) bekezdés j) pontja alá tartozó perek (sajtóhelyreigazítási perek) 6. a Pp. 23. (1) bekezdés m) pontja alá tartozó perek (bíróság ellen indított kártérítési perek) 7. a gazdálkodó szervezetek közötti végrehajtási ügyek A Gazdasági Kollégium feladatkörébe tartoznak a peres felek személyétől függetlenül az alábbi pertípusok: 1. a Pp. 23. (1) bekezdés d) pontja alá tartozó perek (nemzetközi árufuvarozási perek) 2. a Pp. 23. (1) bekezdés e) pontja alá tartozó perek (cégperek) ideértve a cégbejegyzés alapjául szolgáló okirat hatálytalansága iránti pereket is 3. a Pp. 23. (1) bekezdés h) pontja alá tartozó valamennyi per (értékpapír jogviszonyból származó perek) 4. a Pp. 23. (1) bekezdés n) pontja alá tartozó perek (egészségügyi szolgáltatókkal kötött finanszírozási szerződésből eredő perek)

2 2 5. a Pp. 23. (1) bekezdés k) pontja alá tartozó perek közül a Ptk. 209/B., a Ptk. 301/A. (5)-(6) bekezdése alapján indított perek (közérdekű kereset) 6. a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló évi LVII. törvény alapján indított perek beleértve az évi LVII. törvény aiban foglalt rendelkezések megsértése miatt az e tv. 86. (1) bekezdés szerint a megyei bíróság előtt indítandó pereket, továbbá a Csődtv. 33/A. -a és a 63. (3) bekezdése (a vezető tisztségviselő helytállási kötelezettsége a hitelezőkkel szemben a jogszerűtlen gazdálkodásért), a Csődtv a és 40. -a alapján (szerződés megtámadása iránti perek), valamint a Csődtv. 49. (5) bekezdése alapján (az értékesítés eredményeként megkötött adásvételi szerződés megtámadása iránti perek) indított pereket, valamint a Ctv. 93. (l)-(2) bekezdése alapján indított perek (a cég ki nem elégített tartozásaiért a tag (részvényes) korlátlan felelősségének megállapítása iránti perek) 7. A Ptk. 209/A. alapján indított perek Ha a per keresethalmazat folytán az ügy elosztási rend alapján tartozhatna akár a Polgári, akár a Gazdasági Kollégium feladatkörébe, a per elbírálása azon Kollégium ügykörébe tartozik, amelynél a keresetlevelet benyújtották. A Pp. 23. (1) bekezdés k) (a Gazdasági Kollégium ügykörén kívül eső) és 1) pontja alá tartozó perek a felek személyétől függően tartoznak a Polgári, illetve a Gazdasági Kollégium feladatkörébe. A választottbírósági határozat megtámadásával kapcsolatos perek és nemperes ügyek a Gazdasági Kollégium feladatkörébe tartoznak. Eljárási kérdések, ügyrend; Azt, hogy mely kollégium ügykörébe tartozik az adott ügy, legkésőbb az első tárgyalás kitűzéséig meg kell állapítani, ezt követő időpontban az ügyelosztási rendre hivatkozással az irat a másik kollégiumnak nem küldhető meg. Ha egyértelműen eldönthető, hogy az ügy a másik kollégium feladatkörébe tartozik, akkor az eljáró bíró az iratokat a másik kollégium kezelőirodájához közvetlenül megküldheti, azonban az átiratról a felek nem értesíthetők. Az eljáró bíró vitás esetben köteles előzetesen a saját kollégiumvezetőjével egyeztetni, majd a kollégiumok vezetői közötti rövid úton történt egyeztetés eredménye ismeretében tárgyalja az ügyet, vagy az iratokat elnöki számra iktatás nélkül küldi meg a másik kollégium kezelőirodája részére. Az ügyrendi szabályok az aláírás napján, míg az ügy elosztásra vonatkozó szabályok a május 1. napját követően benyújtott keresetlevelek vonatkozásában lépnek hatályba.

3 Bírói száma Bíró neve Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégium elsőfokú ügyszak Tárgyalt ügyek jellege 1.G. Dr. Maka Mária vegyes kötelmi és tulajdonjogi perek, vállalkozás 2.G Egriné dr. Salamon Emma nemzetközi fuvar, bank- és hitel-viszonyok, vegyes kötelmi perek, vállalkozás 4.G. Dr. Csesznok Judit bérlet, birtokper, tisztességtelen piaci magatartás, adásvétel, szállítási, ingatlan-nyilvántartási perek, vállalkozás, választott bíróság ítéletének érvénytelenítése, általános kötelmi jogviszonyból származó perek, szerződésen kívül okozott károk megtérítése iránti perek, 4.G. 4.G. 5.G. Dr. Balázs Ildikó (GYÁS) Dr. Úzné dr. Vadas Veronika (GYED) Dr. Dulai Erzsébet (GYED) nemzetközi fuvar, szerződés érvénytelensége, tulajdonjog, vállalkozás, bank- és hitelviszonyok, értékpapír, zálogjog tulajdonjogi, vegyes kötelmi jogi perek, kártérítés, adásvétel, szállítás, értékpapír, vállalkozás, tisztességtelen piaci magatartás vegyes kötelmi perek, vállalkozás, kártérítés, megbízás, tulajdonjogi és egyéb perek 5.G. Dr. Vasady Lóránt vállalkozás, tisztességtelen piaci magatartás, általános szerződési feltételek érvénytelenségének megállapítása, megbízás 6.G. Dr. Kaszap Tamás nemzetközi fuvar, vegyes kötelmi perek, értékpapír és versenyjogi perek, vállalkozás 7.G. Dr. Kisrákói Annamária adásvétel, megbízás, tulajdoni perek, bérleti jogviszony, szerződés érvénytelensége, vállalkozás, kártérítés 8.G. Dr. Perényi Éva kártérítés, vállalkozás, nemzetközi fuvar, szavatosság, bank- és hitelviszonyok, vállalkozás 9.G. Dr. Juhász Csaba vállalkozási és építési szerződés, tulajdonjog, bérlet, birtokper, tisztességtelen piaci magatartás, adásvétel, szállítási, ingatlannyilvántartási perek, vállalkozás, választott bíróság ítéletének érvénytelenítése, általános kötelmi jogviszonyból származó perek, szerződésen kívül okozott károk megtérítése iránti perek, 10.G. Dr. Bíróné dr. Géczy Annamária vállalkozás, szerződés, bank- és hitel-viszonyok, tulajdonjogi perek, szerződés érvénytelensége, értékpapír jogviszonyból származó perek, adás-vétel, bérlet, nemzetközi fuvar 11.G. Dr. Eperjesi Zoltán tulajdonjogi, vegyes kötelmi jogi perek, kártérítés, adásvétel, megbízási, bérleti, társasági jogi, cégbélyegző végzés, bizományi szerződés, szerződés érvénytelensége, vállalkozás,

4 4 tisztességtelen piaci magatartás 12.G. Dr. Kolozs Balázs tulajdonjogi, vegyes kötelmi jogi perek, kártérítés, adásvétel, szállítás, értékpapír, vállalkozás, tisztességtelen piaci magatartás 13.G. Beerné dr. Vörös Helga (GYED) szerződés érvénytelensége, tulajdonjogi és vállalkozási perek 14.G. Dr. Zsitva Ágnes nemzetközi fuvar, szerződés érvénytelensége, kártérítés, adásvétel, vegyes kötelmi ügyek 15.G. Dr. Tóth Gyula vegyes kötelmi ügyek, értékpapír, vállalkozási jogviták, általános szerződési feltételek érvénytelenségének megállapítása, tisztességtelen piaci magatartás, választott bírósági ítélet érvénytelenítése, bankügyek 16.G. Dr. Nagy Izabella biztosítási, kölcsön, bankokkal kapcsolatos kártérítési perek, vállalkozás, tulajdoni és egyéb perek, bérlet 17.G. Dr.Buglyó Gabriella szerződés érvénytelensége, lízing, bérleti, tulajdonjogi perek, vállalkozás 19.G. Dr. Ráczné dr. tulajdonjogi, vegyes kötelmi jogi perek, kártérítés, adásvétel, Szunyogh Zsófia megbízási, bérleti, társasági jogi, biztosítás, bizományi szerződés, szerződés érvénytelensége, vállalkozás, tisztességtelen piaci magatartás 18.G. Dr. Pusztai Anita adásvétel, megbízás, vállalkozási, tulajdonjogi perek, bérleti jogviszonyból származó perek, szerződés érvénytelensége, egyéb kötelmi jogviszonyból származó perek, kártérítés 20.G. Dr. Gáll Krisztina szerződés érvénytelensége, kártérítés, vállalkozói díj, tulajdonjog, dologi jogi perek, egyéb vegyes kötelmi perek 21.G. Dr.Gyulafalvi Edith tulajdonjogi, vegyes kötelmi jogi perek, kártérítés, adásvétel, szállítás, értékpapír, vállalkozás, tisztességtelen piaci magatartás 22.G. Győriné dr.filep Éva szerződés érvénytelensége, vállalkozási, váltó, cégjog, bank- és hitelviszonyok, vállalkozási szerződés, szavatosság, kártérítés 24.G. Dr. Egri Anikó tulajdonjogi, vegyes kötelmi jogi perek, kártérítés, adásvétel, szállítás, értékpapír, vállalkozás,tisztességtelen piaci magatartás 25.G. Dr.Benedek Szabolcs tulajdonjogi, vegyes kötelmi jogi perek, kártérítés, adásvétel, megbízási, értékpapír, társasági jogi, bank- és hitelviszonyok, szállítás, bérlet, vállalkozás, tisztességtelen piaci magatartás 26.G. Dr. Gáspár Mónika vállalkozási, tulajdonjogi, egyéb szerződések, kártérítési perek 27.G. Dr. Pálvölgyi Ágnes vegyes kötelmi jogi perek 28.G. Dr. Kádárkúti Enikő tulajdonjogi, vegyes kötelmi jogi perek, kártérítés, adásvétel,

5 5 29.G. 31.G. 32.G. Dr. Kiss Szilva Dr. Gráner Zsófia szállítás,értékpapír, vállalkozás, tisztességtelen piaci magatartás tulajdonjogi, vegyes kötelmi jogi perek, kártérítés, adásvétel, szállítás,értékpapír, vállalkozás, tisztességtelen piaci magatartás tulajdonjogi, vegyes kötelmi jogi perek, kártérítés, adásvétel, szállítás,értékpapír, vállalkozás, tisztességtelen piaci magatartás Dr. Darákné dr. Nagy nemzetközi fuvar, bank- és hitel-viszonyok, vegyes kötelmi Szilvia perek, vállalkozás Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégium száma titkár neve Dr. Bajcsi Anikó Dr. Szegedi Mária elsőfokú ügyszakba beosztott titkár intézett ügyek jellege végrehajtás, peres kurrencia intézése végrehajtás, peres kurrencia intézése I. Elsőfokú peres ügyszak A kollégiumban az első fokú ügyek kiosztását, átosztását a fent megjelölt ügycsoportok figyelembevételével a kollégiumvezető-helyettes végzi, távollétében a kollégiumvezető, elnöki bíró helyettesíti. Az eljárási törvényben szabályozott esetekben (perújítás, kizárás) az ügyelosztási rendben megjelölt helyett másik azonos vagy hasonló ügycsoportban tárgyaló jár el, a kollégiumvezető vagy a kollégiumvezető-helyettese kijelölése alapján. Az ügyek elosztásának módját a bírák által tárgyalt ügycsoportok és a munkateher határozza meg úgy, hogy az adott ügycsoportban az érintett bíróra történő szignálás az érkezés sorrendjében történik. Az ügyeleti rend értelmében minden tárgyalási napon két helyettesítésre kijelölt ügyeletes bíró a Varsányi Irén utcai épületben tartózkodik: I. megjelöléssel az elsődleges, illetve II. megjelöléssel a másodsorban helyettesítő bíró.

6 6 bírói száma 1.Gf. 2.Gf. 3.Gf. 4.Gf. Bíró neve Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégium másodfokú ügyszak Tárgyalt ügyek jellege Dr. Hímer Gabriella Dr. tulajdonjog, bérleti, vállalkozási, megbízási szerződéssel Beró Katalin kapcsolatos perek, kártérítés, egyéb kötelmi jogviszonyból Dr. Miklós János származó perek Dr. Lupóczné dr. Krammer Edit (GYÁS) Dr. Gáll Krisztina Dr. Kóródi Judit Dr. Szilágyi Aranka Dr. Kandrik Mária Dr. Maka Mária Dr. Beró Katalin Dr. Mohácsy Gábor szerződés érvénytelensége, kártérítés, megbízási, bizományi szerződés, biztosítás, cégjogi perek, értékpapírból eredő jogviszony, egyéb gazdasági perek tulajdoni és birtokperek, helyiségbérleti perek, fuvarozás, mezőgazdasági termékértékesítés, adásvétel, építési vállalkozás tulajdonjog, bérleti, vállalkozási, megbízási szerződéssel kapcsolatos perek, kártérítés, egyéb kötelmi jogviszonyból származó perek II. Másodfokú peres ügyszak A kollégiumban a másodfokú peres ügyszakban az ügyek kiosztását, átosztását a fent megjelölt ügycsoportok figyelembevételével a kollégiumvezető helyettes végzi, távollétében a kollégiumvezető, elnöki bíró helyettesíti. Az eljárási törvényben szabályozott esetekben (perújítás, kizárás) az ügyelosztási rendben megjelölt helyett másik azonos vagy hasonló ügycsoportokat tárgyaló jár el, a kollégiumvezető vagy a kollégiumvezető-helyettese kijelölése alapján. Az ügyek elosztásának módját a ok által tárgyalt ügycsoportok és a munkateher határozza meg úgy, hogy az adott ügycsoportban az érintett ra történő szignálás az érkezés sorrendjében történik. A valamely tagjának akadályoztatása esetén a helyettesítés az ügyeleti rend szerint történik.

7 7 Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégium felszámolási ügyszak Bírói száma Bíró neve Tárgyalt ügyek jellege 1.Fpk. Dr. Gere Magdolna felszámolás, kifogás, adósságrendezés 3.Fpk. Dr. Horváth Andrea felszámolás, kifogás, adósságrendezés 4.Fpk. Dr. Szántó Csilla felszámolás, kifogás, adósságrendezés 5.Fpk. Szilasné dr. Mosonyi Hedvig felszámolás, kifogás, adósságrendezés 6.Fpk. Dr. Höfler Anikó felszámolás, kifogás, adósságrendezés 7.Fpk. Dr. Szendreyné dr. Fekete Ildikó felszámolás, kifogás, adósságrendezés 8.Fpk. Hallgatóné dr. Fejes Andrea felszámolás, kifogás, adósságrendezés 9.Fpk. Dr. Kocsi Balázs felszámolás, csőd, kifogás, adósságrendezés 10.Fpk. Velősyné dr. Péteri Zsuzsanna felszámolás, kifogás, adósságrendezés 11.Fpk. Szecskóné dr. Weigert Klára felszámolás, kifogás, adósságrendezés 12.Fpk. Soltiné dr. Szabó Éva felszámolás, kifogás, adósságrendezés 13.Fpk. Dr. Rápolti Barbara felszámolás, kifogás, adósságrendezés 14.Fpk. Samkóné dr. Győr Mária felszámolás, kifogás, adósságrendezés 15.Fpk. Fodorné dr. Lettner Erzsébet felszámolás, kifogás, vagyonrendezés, adósságrendezés 16.Fpk. Dr. Gór Zoltán felszámolás, kifogás, adósságrendezés 18.Fpk. Dr. Vozák Hermin felszámolás, kifogás, adósságrendezés 19.Fpk Dr. Gyürky Sylvia felszámolás, kifogás, adósságrendezés 20.Fpk. Dr. Horváth Erika felszámolás, kifogás, adósságrendezés 23.Fpk. Dr. Elek Orsolya felszámolás, kifogás, adósságrendezés 24.Fpk. Dr. Karacsné dr. Orosz Gabriella felszámolás, kifogás, adósságrendezés 25.Fpk. Dr. Modrovich Ágota felszámolás, kifogás, adósságrendezés 27.Fpk. Dr. Szűcs Zoltán felszámolás, kifogás, adósságrendezés 28.Fpk. Puskásné dr. Varga Anikó felszámolás, kifogás, adósságrendezés 29.Fpk. Dr. Gáspár Mónika felszámolás, kifogás, adósságrendezés 30.Fpk. Dr. Farkas Sándor felszámolás, kifogás, adósságrendezés 31.Fpk. Dr. Balázsné dr. Balogh Csilla felszámolás, kifogás, adósságrendezés 32.Fpk. Dr. Reichert Dezső felszámolás, kifogás, adósságrendezés 33.Fpk. Győriné dr. Filep Éva felszámolás, kifogás, adósságrendezés 34.Fpk. Dr. Bíróné dr. Géczy Annamária felszámolás, kifogás, adósságrendezés 36.Fpk. Dr. Pálvölgyi Ágnes felszámolás, kifogás, adósságrendezés

8 8 37.Fpk. Egriné dr. Salamon Emma felszámolás, kifogás, adósságrendezés 38.Fpk. Dr. Margitta Krisztina felszámolás, kifogás, adósságrendezés 39.Fpk. Dr. Farkas Ildikó felszámolás, kifogás, adósságrendezés 40.Fpk. Dr. Csesznok Judit felszámolás 41.Fpk Dr. Zsitva Ágnes felszámolás 43.Fpk. Dr. Gyulafalvi Edith felszámolás 44. Fpk. Dr. Benedek Szabolcs felszámolás 45.Fpk. Dr. Egri Anikó felszámolás 46.Fpk. Dr. Kolozs Balázs felszámolás száma titkár neve 26.Fpk. Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégium felszámolási ügyszakba beosztott titkár intézett ügyek jellege Dr. Csefkó Julianna Zsuzsanna felszámolás 26.Fpk. Dr. Koháry Ágnes felszámolás 26.Fpk. Huszárné dr. Czap Sarolta felszámolás 26.Fpk. Dr. Fekete Ildikó Annamária felszámolás III. Felszámolási ügyszak A kollégiumban a felszámolási ügyszakban az ügyek kiosztását, átosztását a fent megjelölt ügycsoportok figyelembevételével a csoportvezető végzi, távollétében a csoportvezetőhelyettes helyettesíti. Az eljárási törvényben szabályozott esetekben (kizárás) az ügyelosztási rendben megjelölt bíró helyett másik bíró jár el, a csoportvezető vagy helyettese kijelölése alapján. Az ügyek elosztása az érkezés sorrendjében történik. A bíró valamely tagjának akadályoztatása esetén a helyettesítés az ügyeleti rend szerint történik. Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Bírói száma Bíró neve Tárgyalt ügyek jellege 002 Dr. Osvald Csilla kft., bt., kkt., rt., nonprofit 003 Dr. Tóth Edit kft., bt., kkt., rt., nonprofit 005 Dr. Márton Szabolcs kft., bt., kkt., rt., kht., külf. váll. mo-i fióktelep 007 Dr. Bátai János kft., bt., kkt., rt., külf.váll. mo-i fióktelep, oktatói munkaközösség

9 9 008 Dr. Paczolayné dr. Szilágyi Erzsébet kft., bt., kkt., rt., szövetkezet 012 Dr. Benyó Ildikó kft., bt., kkt., rt., nonprofit 013 Dr. Ribárszky E. Éva kft., bt., rt. 014 Dr. Tamásiné dr. Solymos Judit kft., bt., kkt., rt. 015 Dr. Pulay Annamária kft., bt., kkt., rt., szövetkezet 016 Kalamárné dr. Bodonyi Nóra kft., bt., rt., szövetkezet 018 Dr. Romoda Anna kft., bt., kkt., külf.váll. mo-i fióktelep, oktatói munkaközösség 019 Dr. Vágó Imre kft., bt., rt., nonprofit 020 Könnyűné dr. Mondok Edit kft., bt., rt., szövetkezet 023 Péczelyné dr. Mészáros Margit kft., bt., kkt., rt., külf.váll. mo-i fióktelep, 025 Dr. Bognár Piroska kft., bt., kkt., rt., nonprofit 028 Dr. Mamusich Gertrud kft., bt., kkt., rt., nonprofit 031 Dr. Dévényi Tibor kft., bt., kkt., rt., szövetkezet 032 Dr. Vásárhelyi Zsuzsanna kft., bt., kkt., rt., nonprofit 033 Dr. Lazányi Erika kft., bt., rt., nonprofit 035 Nagyné dr. Fürjes-Benke Erzsébet kft., bt., kkt., rt., szövetkezet. 036 Dr. Kulcsár Klára kft., bt. kkt., rt., nonprofit 038 Dr. Erdélyi Katalin kft., bt., kkt., rt., nonprofit 039 Dr. Bocsi Zsuzsanna kft., bt., kkt., rt. 041 Dr. Woslauf Magdolna kft., bt., rt., szövetkezet, egyéni cég 044 Nagyné dr. Szirony Márta kft., bt., kkt., rt., 045 Dr. Benkovits Zsuzsanna kft., bt. kkt., rt., nonprofit 046 Dr. Deák Éva Ágnes kft., bt., kkt., rt. 050 Dr. Müller Hermin kft., bt., kkt., rt. 051 Dr. Zimmermann Gábor kft., bt., rt. 052 Dr. Herczegh Anita kft., bt., kkt., rt. (fizetés nélküli szabadság) 053 Dr. Seres Zsuzsanna kft., bt., kkt., rt., kht., végrehajtó iroda 054 Dr. Hámori Andrea kft., bt., kkt., rt., szövetkezet, nonprofit 055 Dr. Kenesei Judit kft., bt., kkt., rt., szövetkezet 056 Fábiánné dr. Nagy Valéria kft., bt., kkt., rt., nonprofit 057 Dr. Kelemen Réka kft., bt., kkt., rt., nonprofit 059 Dr. Rónay Renáta kft., bt., kkt., rt., szövetkezet 061 Dr. Budai Ildikó Sarolta kft., bt., kkt., rt., szövetkezet, nonprofit 064 Dr. Zsáky Hajnalka kft., bt., kkt., rt. 066 Dr. Szabó Rita kft., bt., kkt.

10 Dr. Marosy Zsófia kft., bt., kkt., szövetkezet, rt. 068 Dr. Grin Miléna kft., bt., kkt., rt. IV. Cégügyszak A cégbíróságon az eljáró bíró kijelölése a Büsz. 52. rendelkezése szerint számítógép felhasználásával automatikusan történik. A megközelítően azonos munkateher biztosítása céljából a kollégiumvezető-helyettes a Büsz. 2. mondatának felhatalmazása alapján esetenként jelöli ki azon bírók csoportját, akik között egy adott napon beérkező kérelmeket a számítógép kioszt. A kollégiumvezető-helyettest távollétében az elnöki bíró, vagy a csoportvezetők helyettesítik. Az eljárási törvényben szabályozott esetekben [Pp. 13., Ctv. 54. (3) bek.] az előadó bíró helyett másik, azonos cégformájú kérelmeket elbíráló bírót jelöl ki a kollégiumvezető-helyettes.

Tárgyalt ügycsoport: a) Sajtó-helyreigazítás iránti perek b) Személyhez fűződő jogok megsértése miatti polgári jogi igényekkel kapcsolatos egyéb perek

Tárgyalt ügycsoport: a) Sajtó-helyreigazítás iránti perek b) Személyhez fűződő jogok megsértése miatti polgári jogi igényekkel kapcsolatos egyéb perek Fővárosi Ítélőtábla elnöke 2012.El.II.E.5/2/2. a Fővárosi Ítélőtábla Polgári Kollégiumának 2013. évi ügyelosztási rendje 1. Pf. tanács Fermanné dr. Polák Zita Dr. Baloginé dr. Faiszt Judit Dr. Hegedűs

Részletesebben

26. B. dr. Hóbor Gabriella büntető, fiatalkorúak dr. Seereiner Márta

26. B. dr. Hóbor Gabriella büntető, fiatalkorúak dr. Seereiner Márta Budai Központi Kerületi Bíróság 2013.El.III.A.01/12. 2014. november havi ügyelosztási rend Szervezeti egység megnevezése Budai Központi Kerületi Bíróság Büntető Csoport 2. B. nap, I. em. 105. dr. Bárány

Részletesebben

AJÁNLÁS a Pp. 23. (1) bekezdésében foglalt egyes hatásköri szabályok értelmezése tárgyában

AJÁNLÁS a Pp. 23. (1) bekezdésében foglalt egyes hatásköri szabályok értelmezése tárgyában FŐVÁROSI ÍTÉLŐTÁBLA POLGÁRI KOLLÉGIUMA AJÁNLÁS a Pp. 23. (1) bekezdésében foglalt egyes hatásköri szabályok értelmezése tárgyában A Pp. 23. (1) bekezdés c) pontjában foglalt szerzői jogi perek meghatározása

Részletesebben

POLGÁRI KOLLÉGIUM. A Bírósági Határozatok című folyóiratban 2004. évben megjelent határozatok

POLGÁRI KOLLÉGIUM. A Bírósági Határozatok című folyóiratban 2004. évben megjelent határozatok POLGÁRI KOLLÉGIUM Gazdasági Szakág A Bírósági Határozatok című folyóiratban 2004. évben megjelent határozatok 1. BH 2004/4/153. I. Joghatóság hiánya okából a pert csak akkor lehet megszüntetni, ha a perre

Részletesebben

POLGÁRI KOLLÉGIUM. A Bírósági Határozatok című folyóiratban 2004. évben megjelent határozatok

POLGÁRI KOLLÉGIUM. A Bírósági Határozatok című folyóiratban 2004. évben megjelent határozatok POLGÁRI KOLLÉGIUM Polgári Szakág A Bírósági Határozatok című folyóiratban 2004. évben megjelent határozatok 1. BH 2004/4/142. I. A szerződés valamely lényeges tartalmi elemében való megállapodás hiánya

Részletesebben

Gazdasági Szakág. Az Ítélőtáblai Határozatok című folyóiratban 2008. évben megjelent határozatok

Gazdasági Szakág. Az Ítélőtáblai Határozatok című folyóiratban 2008. évben megjelent határozatok POLGÁRI KOLLÉGIUM Gazdasági Szakág Az Ítélőtáblai Határozatok című folyóiratban 2008. évben megjelent határozatok ÍH 2008/1/33. I. A szerződésminta alkalmazására történő áttérés során elkészített egységes

Részletesebben

POLGÁRI KOLLÉGIUM. Polgári Szakág. A Fővárosi Ítélőtábla Polgári Kollégiuma által 2010. évben hozott kollégiumi vélemény

POLGÁRI KOLLÉGIUM. Polgári Szakág. A Fővárosi Ítélőtábla Polgári Kollégiuma által 2010. évben hozott kollégiumi vélemény POLGÁRI KOLLÉGIUM Polgári Szakág A Fővárosi Ítélőtábla Polgári Kollégiuma által 2010. évben hozott kollégiumi vélemény Kollégiumi vélemény 1 A rendkívüli munkateljesítmény értékelése a baleseti járadék

Részletesebben

2006. évi IV. törvény. a gazdasági társaságokról. I. Rész A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2006. évi IV. törvény. a gazdasági társaságokról. I. Rész A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról A törvény célja, hogy korszerű jogi keretek biztosításával támogassa a magyar piacgazdaság további erősödését, a nemzetgazdaság jövedelemtermelő képességének

Részletesebben

2006. évi IV. törvény. a gazdasági társaságokról1

2006. évi IV. törvény. a gazdasági társaságokról1 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról1 A törvény célja, hogy korszerű jogi keretek biztosításával támogassa a magyar piacgazdaság további erősödését, a nemzetgazdaság jövedelemtermelő képességének

Részletesebben

Gazdasági Szakág. Az Ítélőtáblai Határozatok című folyóiratban 2009. évben megjelent határozatok

Gazdasági Szakág. Az Ítélőtáblai Határozatok című folyóiratban 2009. évben megjelent határozatok POLGÁRI KOLLÉGIUM Gazdasági Szakág Az Ítélőtáblai Határozatok című folyóiratban 2009. évben megjelent határozatok ÍH 2009/1/29. Betéti társaság társasági szerződése a cég egyedüli törvényes képviselőjeként

Részletesebben

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1245, Budapest 5. Pf. 1036 Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860 Ügyszám: Iktatószám: Vj/91/2011. Vj/91-87/2011. A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa

Részletesebben

JAVASLAT. a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-nek a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködésére

JAVASLAT. a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-nek a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködésére NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE.. sz. napirendi pont 37-47/2015. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-nek a Ptk.

Részletesebben

1959. évi IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről

1959. évi IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 1959. évi IV. törvény 1959. évi IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről A 2010.08.14. és 2010.12.31. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ

Részletesebben

Ajánlás. az egyéni cég jogalanyisága tárgyában

Ajánlás. az egyéni cég jogalanyisága tárgyában FŐVÁROSI ÍTÉLŐTÁBLA POLGÁRI KOLLÉGIUMA Ajánlás az egyéni cég jogalanyisága tárgyában I. Az egyéni cég önálló, az egyéni vállalkozó jogalanyiságától eltérő jogalanyisággal nem rendelkezik. Az egyéni cég

Részletesebben

A BUDAPESTI ÉRTÉKTÕZSDE ÉS ÁRUTÕZSDE ÁLLANDÓ VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGA. A Budapesti Értéktõzsde és Árutõzsde Állandó Választottbíróságának Dokumentumai

A BUDAPESTI ÉRTÉKTÕZSDE ÉS ÁRUTÕZSDE ÁLLANDÓ VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGA. A Budapesti Értéktõzsde és Árutõzsde Állandó Választottbíróságának Dokumentumai A Budapesti Értéktõzsde és Árutõzsde Állandó Választottbíróságának Dokumentumai A. A BUDAPESTI- ÉRTÉKTOZSDE ÉS ÁRUTOZSDE ÁLLANDÓ VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGÁNAK LEGFONTOSABB ADATAI A Budapesti- Éréktozsde és Árutozsde

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. június 25-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. június 25-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről 1 Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. június 25-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály, dr. Bárdos Balázs, Bárdos

Részletesebben

TANOSZ Tankönyvesek Országos Szakmai Egyesülete A L A P S Z A B Á L Y A. egységes szerkezetbe foglalva

TANOSZ Tankönyvesek Országos Szakmai Egyesülete A L A P S Z A B Á L Y A. egységes szerkezetbe foglalva TANOSZ Tankönyvesek Országos Szakmai Egyesülete A L A P S Z A B Á L Y A egységes szerkezetbe foglalva A TANOSZ Tankönyvesek Országos Szakmai Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) az 1992-ben alapított

Részletesebben

Költségkedvezmények a polgári eljárásjogban

Költségkedvezmények a polgári eljárásjogban Költségkedvezmények a polgári eljárásjogban Készült a 2013. július hóban hatályos jogszabályi rendelkezések alapján Szerző: dr. Fajta Gabriella bírósági titkár 2013. július 30. A polgári eljárásjogban

Részletesebben

2012. évi. törvény. a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

2012. évi. törvény. a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 2012. évi. törvény a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról Az Országgyűlés az agrár- és élelmiszergazdaság valamint a vidékfejlesztés ágazatainak erősítése, a gazdák és gazdálkodók

Részletesebben

2009. évi CXXII. törvény. a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről

2009. évi CXXII. törvény. a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről 2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről Az Országgyűlés a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működésének előmozdítása érdekében a

Részletesebben

A BAJAI SZÍNHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A BAJAI SZÍNHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A BAJAI SZÍNHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Székhely: 6500 Baja, Szent Imre tér 5. ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Alulírott alapítók a továbbiakban: Alapítók tartós közérdekű

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 50. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 50. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 50. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2014. szeptember 30., kedd Tartalomjegyzék I. Utasítások 7/2014. (IX. 30.) KKM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről 6452 8/2014. (IX. 30.) KKM

Részletesebben

2013. évi XXXIV. törvény

2013. évi XXXIV. törvény 2013. évi XXXIV. törvény az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről, és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások megakadályozásával,

Részletesebben

A KECSKEMÉTI TÖRVÉNYSZÉK ELNÖKÉNEK T Á J É K O Z T A T Ó J A

A KECSKEMÉTI TÖRVÉNYSZÉK ELNÖKÉNEK T Á J É K O Z T A T Ó J A KECSKEMÉTI TÖRVÉNYSZÉK E L N Ö K E Kecskemét, Rákóczi út 7. Tel.: 76/519-500 2013.El.II.D.1. szám A KECSKEMÉTI TÖRVÉNYSZÉK ELNÖKÉNEK T Á J É K O Z T A T Ó J A az Országos i Hivatal elnöke és a Törvényszék

Részletesebben

Igényérvényesítés és biztosítékok az új PTK-ban

Igényérvényesítés és biztosítékok az új PTK-ban Igényérvényesítés és biztosítékok az új PTK-ban Dr. Elek Orsolya Fővárosi Törvényszék Credit Piknik az új PTK árnyékéban, Etyek 2014.06.12. Az új Ptk. szerkezete KÖNYVEK 8 könyvből áll, számunkra az I.,

Részletesebben

2. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba, és a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

2. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba, és a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell. 422 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2015. évi 6. szám A földművelésügyi miniszter 3/2015. (II. 4.) FM utasítása az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség Szervezeti és Működési

Részletesebben

Kúria Joggyakorlat-elemző Csoportja. A pénzügyi támogatásokkal kapcsolatos polgári és közigazgatási ügyek joggyakorlata. - összefoglaló vélemény -

Kúria Joggyakorlat-elemző Csoportja. A pénzügyi támogatásokkal kapcsolatos polgári és közigazgatási ügyek joggyakorlata. - összefoglaló vélemény - Kúria Joggyakorlat-elemző Csoportja A pénzügyi támogatásokkal kapcsolatos polgári és közigazgatási ügyek joggyakorlata - összefoglaló vélemény - Budapest 2012 - 2 - I.A joggyakorlat elemzés előzményei

Részletesebben

LÁRIFÁRI ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Preambulum

LÁRIFÁRI ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Preambulum LÁRIFÁRI ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Preambulum Alulírott Alapító a 2013. évi V. tv. (Ptk.) 3:378. -3:404. -ai, valamint a 2011. évi CXXV. tv alapján az alábbi Alapítvány

Részletesebben

Ön egy megyei bíróság büntető kezelőirodájában ügyintéző. Egy folyamatban lévő ügyben ügyfélfogadási időben egy tanúként megidézett

Ön egy megyei bíróság büntető kezelőirodájában ügyintéző. Egy folyamatban lévő ügyben ügyfélfogadási időben egy tanúként megidézett Ön egy megyei bíróság büntető kezelőirodájában ügyintéző. Egy folyamatban lévő ügyben ügyfélfogadási időben egy tanúként megidézett személy kérelmére hivatkozva kér tanácsot. Tájékoztassa a tanúvédelem

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 92/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Ferencvárosi Egészségügyi

Részletesebben