Tárgyalt ügycsoport: a) Sajtó-helyreigazítás iránti perek b) Személyhez fűződő jogok megsértése miatti polgári jogi igényekkel kapcsolatos egyéb perek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tárgyalt ügycsoport: a) Sajtó-helyreigazítás iránti perek b) Személyhez fűződő jogok megsértése miatti polgári jogi igényekkel kapcsolatos egyéb perek"

Átírás

1 Fővárosi Ítélőtábla elnöke 2012.El.II.E.5/2/2. a Fővárosi Ítélőtábla Polgári Kollégiumának évi ügyelosztási rendje 1. Pf. tanács Fermanné dr. Polák Zita Dr. Baloginé dr. Faiszt Judit Dr. Hegedűs Mária a) Házastársi, élettársi közös vagyon megosztása iránti perek, valamint a házastársak, élettársak vagyoni viszonyaival összefüggő perek b) Öröklési perek c) Ajándék visszakövetelése iránti, valamint ajándékozási szerződéssel kapcsolatos perek d) közigazgatási jogkörben okozott kár megtérítése iránti, valamint a Pp. 2. (3) bekezdésén alapuló kártérítési perek e) Tartási, életjáradéki szerződéssel kapcsolatos perek f) Eljáró bíróság kijelölése g) Eljárás elhúzódása miatti kifogás kedd, csütörtök I. tárgyaló 2. Pf. tanács Kizmanné dr. Oszkó Marianne Dr. Győriné dr. Maurer Amália Dr. Hercsik Zita Dr. Kisbán Tamás a) Sajtó-helyreigazítás iránti perek b) Személyhez fűződő jogok megsértése miatti polgári jogi igényekkel kapcsolatos egyéb perek

2 2 c) Szerzői jogi perek d) Adatvédelemmel kapcsolatos perek e) Eljáró bíróság kijelölése f) Eljárás elhúzódása miatti kifogás kedd, csütörtök V. tárgyaló 3. Pf. tanács Dr. Pestovics Ilona Dr. Magosi Szilvia Dr. Sándor Ottó a) Vegyes kötelmi perek, közülük elsősorban adásvételi, vállalkozási, építési, tervezési és támogatási szerződésekből eredő jogviták; hibás teljesítéssel kapcsolatos perek b) Tulajdoni és használattal összefüggő, továbbá társasház tulajdonnal kapcsolatos, valamint építőközösségi perek c) Végrehajtási peres és nem peres ügyek d) Fizetési meghagyásos és letéti ügyek e) Eljáró bíróság kijelölése f) Eljárás elhúzódása miatti kifogás szerda, péntek V. tárgyaló 4. Pf. tanács Dr. Németh László Dr. Merőtey Anikó Dr. Molnár Ágnes a) Vegyes kötelmi perek, közülük elsősorban a kölcsönszerződéssel és biztosítékaival összefüggő, továbbá a bérleti, szállítási és mezőgazdasági termékértékesítési szerződéssel, biztosítási, megbízási szerződéssel, továbbá a támogatási szerződéssel kapcsolatos perek, valamint a szerződésen kívül okozott károk megtérítése iránt folyó perek, különösen a biztosítási jogviszonyból keletkezett kártérítési perek

3 3 b) A törvényszék által nyilvántartásba vett, cégnek nem minősülő szervezetekkel kapcsolatos perek c) Civil szervezetek nyilvántartásával kapcsolatos ügyek d) Eljáró bíróság kijelölése e) Általános meghatalmazás nyilvántartásba vétele f) Eljárás elhúzódása miatti kifogás kedd, csütörtök VI. terem 6. Pf. tanács Világhyné dr. Böcskei Terézia Dr. Csóka István Dr. Lente Sándor a) Vegyes kötelmi perek, közülük elsősorban az adásvételi és a kölcsönszerződéssel, valamint biztosítékaival, továbbá a biztosítási és megbízási jogviszonnyal kapcsolatos perek b) A tisztességtelen szerződési feltételek érvénytelensége tárgyában indított perek c) A szerződésen kívüli kártérítési perek, közülük elsősorban az élet, testi épség sérelmével összefüggő, valamint a vadkárral kapcsolatos jogviták; továbbá a közigazgatási jogkörben okozott károk megtérítése és a Pp. 2. (3) bekezdése szerinti kártérítési perek, kártalanítási perek d) Tisztességtelen piaci magatartással kapcsolatos perek e) A törvényszék által nyilvántartásba vett, cégnek nem minősülő szervezetekkel kapcsolatos perek, civil szervezetek nyilvántartásával kapcsolatos ügyek f) Eljáró bíróság kijelölése g) Eljárás elhúzódása miatti kifogás szerda, péntek VII. tárgyaló 7. Pf. tanács Dr. Sághy Mária Dr. Csordás Csilla Dr. Kincses Attila a) Kártérítési perek, különös tekintettel az orvosi kártérítési perekre b) Személyhez fűződő jogok megsértése miatti perek

4 4 c) Tulajdoni, birtokháborítási, használati jogokkal, ingatlan-nyilvántartással kapcsolatos perek, a házastársi közös vagyon megosztása iránti, valamint az élettársak vagyoni viszonyaival összefüggő perek d) Termőföld tulajdonjogával kapcsolatos perek e) Végrehajtási ügyek f) Eljáró bíróság kijelölése g) Eljárás elhúzódása miatti kifogás szerda, péntek VI. tárgyaló 8. Pf. tanács Dr. Lesenyei Terézia Dr. Békefiné dr. Mózsik Tímea Dr. Pullai Ágnes a) Iparjogvédelmi ügyek, a Ptk. 86. (3) (4) bekezdésében meghatározott jogokkal kapcsolatos perek b) Szerzői és a szomszédos jogi perek c) Személyiségi jogi és adatvédelemmel kapcsolatos perek d) Tisztességtelen piaci magatartással kapcsolatos perek e) Civil szervezetek nyilvántartásával kapcsolatos ügyek f) Kötelmi perek, különös tekintettel a bérleti és használati jogviszonnyal kapcsolatos perekre; szerződésen kívül okozott károk megtérítése iránti perek, köztük a közigazgatási jogkörben okozott károk megtérítése iránti és a kártalanítási perek g) Eljáró bíróság kijelölése h) Eljárás elhúzódása miatti kifogás minden hónap 2., 4. kedd, minden csütörtök VIII. tárgyaló 9. Pf. tanács Dr. Hőbl Katalin Dr. Bleier Judit Dr. Madarász Anna a) Közigazgatási jogkörben okozott kártérítési perek b) Be. kártalanítási perek, a Pp. 2. (3) bekezdésében meghatározott kártérítési perek c) Vegyes kötelmi perek, közülük elsősorban az ingatlan átruházásával és a szerződéses biztosítékokkal kapcsolatos jogviták, az állami támogatások

5 5 visszakövetelésével kapcsolatos, a sportfinanszírozással összefüggő, valamint az egészségügyi szolgáltatókkal kötött finanszírozási szerződésből eredő perek, a biztosítási jogviszonnyal összefüggő perek; a bank- és hitelügyletekből, valamint értékpapírból származó jogviszonnyal kapcsolatos perek d) Önkormányzatok vagyonjogi viszonyaival kapcsolatos perek e) Eljáró bíróság kijelölése f) Eljárás elhúzódása miatti kifogás kedd, csütörtök VII. tárgyaló 10. Gf. tanács Dr. Felker László Levek Istvánné dr. Dr. Senyei György Barna a) Pp. 23. (1) bekezdés e) pontja; g) pontjából a cégnév használatával kapcsolatos perek; a 23. (1) bekezdés h) pontja és k) pontja szerinti perek, a tisztességtelen piaci magatartás iránti, valamint a privatizációs perek. Vegyes kötelmi perek, különösen vállalkozási, lízing, franchise, faktorálási, továbbá a nemzetközi árufuvarozási, szállítmányozási szerződéssel kapcsolatos perek. A munkavállalói résztulajdonosi programmal kapcsolatos perek. Cégek tisztségviselőinek felelősségével kapcsolatos perek. Cég- és változásbejegyzéssel (ide értve az elektronikus cégbejegyzéssel), cég törvényességi felügyelettel; hivatalbóli törléssel, vagyonrendezési eljárással és végelszámolási kifogással kapcsolatos, valamint kijelölési ügyek. b) Felszámolási-, csőd-, vagyonrendezési és adósságrendezési ügyek c) Eljárás elhúzódása miatti kifogás kedd III. tárgyaló 12. Gf. tanács Dr. Hunyady Mariann Dr. Czifra Veronika Dr. Katinszky Márta Cecília a) Felszámolással kapcsolatos perek; felszámolási-, csőd-, vagyonrendezési és adósságrendezési ügyek; kijelölési ügyek b) Eljárás elhúzódása miatti kifogás

6 6 minden hónap 4. szerda VIII. tárgyaló 14. Gf. tanács Dr. Mika Ágnes Dr. Kurucz Zsuzsánna Dr. Tibold Ágnes Pp. 23. (1) bekezdés e) pontja; g) pontjából a cégnév használatával kapcsolatos perek; a 23. (1) bekezdés h) pontja és k) pontja szerinti perek, a tisztességtelen piaci magatartás iránti, valamint a privatizációs perek. Vegyes kötelmi perek, különösen vállalkozási, lízing, franchise, faktorálási, továbbá a nemzetközi árufuvarozási, szállítmányozási szerződéssel, továbbá a műsorszolgáltatási szerződéssel kapcsolatos perek. A munkavállalói résztulajdonosi programmal kapcsolatos perek. Cégek tisztségviselőinek felelősségével kapcsolatos perek. Cég- és változásbejegyzéssel (ide értve az elektronikus cégbejegyzéssel), cég törvényességi felügyelettel; hivatalbóli törléssel, vagyonrendezési eljárással és végelszámolási kifogással kapcsolatos, valamint kijelölési ügyek. Eljárás elhúzódása miatti kifogás. csütörtök III. tárgyaló 15. Gf. tanács Pálné dr. Mikola Júlia Dr. Vuleta Csaba Dr. Csányi Terézia Katalin Dr. Volein Anna a) Felszámolással kapcsolatos perek; felszámolási-, csőd-, vagyonrendezési és adósságrendezési ügyek; kijelölési ügyek b) Eljárás elhúzódása miatti kifogás minden hónap péntek VIII. tárgyaló

7 7 16. Gf. tanács Dr. Rózsa Éva Dr. Koday Zsuzsanna Dr. Molnár József Dr. Rutkai Éva a) Pp. 23. (1) bekezdés e) pontja; g) pontjából a cégnév használatával kapcsolatos perek; a 23. (1) bekezdés h) pontja szerinti perek. Vegyes kötelmi perek, különösen a bérlettel, adásvétellel, megbízással, a konszernjoggal, privatizációval, felszámolással kapcsolatos perek. Szövetkezetek, erdőbirtokossági társulatok, vízgazdálkodási társulatok jogvitái. Cégek tisztségviselőinek felelősségével kapcsolatos perek. Cég- és változásbejegyzéssel (ide értve az elektronikus cégbejegyzéssel), cég törvényességi felügyelettel; hivatalbóli törléssel, vagyonrendezési eljárással és végelszámolási kifogással összefüggő, valamint a letéti és a kijelölési ügyek. b) Felszámolási-, csőd-, vagyonrendezési és adósságrendezési ügyek c) Eljárás elhúzódása miatti kifogás péntek II. tárgyaló Az elnök, az elnökhelyettes, a kollégiumvezető és a kollégiumvezető-helyettes a Fővárosi Ítélőtábla Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott számú tárgyalási napra vonatkozó ítélkezési tevékenységét tanácselnökként, illetve tagként teljesíti. Az elnök és az elnökhelyettes az 1.Pf, illetve a 6.Pf. tanácsban működik bíróként. A kollégiumvezető és a kollégiumvezető-helyettes a havonta érkező ügyeknek a folyamatos sorszámozás szerinti első húsz ügyéből kiválasztott ügyben jár el, a véletlenszerűség biztosítása érdekében. Az elnök, az elnökhelyettes, a kollégiumvezető és a kollégiumvezető-helyettes az akadályoztatás, illetve rendkívüli szabadság, betegség miatt kieső bíró, tanácselnök helyetteseként is ítélkezhet, melyet a fenti tárgyalási kötelezettség körében figyelembe kell venni. Az ügyek kiosztását, átosztását a polgári szakágban a kollégiumvezető, a gazdasági szakágban a kollégiumvezető-helyettes végzi, akik távollétükben egymást helyettesítik. Mindkettejük távollétében az ügyek kiosztása, átosztása tekintetében is az SzMSz helyettesítésre vonatkozó rendelkezései az irányadók.

8 8 Az ügyek elosztására jogosult vezető a kiosztás (szignálás) során a tanács referádájaként megjelölt ügycsoportot veszi figyelembe. Több tanács referádájában feltüntetett ügycsoporthoz tartozó ügyek esetén az érkezés sorrendjében az emelkedő tanács-számoknak megfelelően történik a szignálás. Az elektronikus eljárás alá tartozó ügyekben az érkezési sorrend elve érvényesül. A Pp. 386/A. -a értelmében kiemelt jelentőségű perekben a tanácsok az ügyelosztási rend ügycsoport beosztásának megfelelően járnak el. Jogszabályban meghatározott esetekben, az ügyelosztási rendben megjelölt tanács helyett másik azonos vagy hasonló ügycsoportot tárgyaló tanács jár el, a kollégiumvezető vagy a kollégiumvezető-helyettes kijelölése alapján. Így különösen - kizárás - a bíró szolgálati viszonyának megszűnése - tartós távollét - az ügy jellegére is figyelemmel távolléte - az egyenletes munkateher biztosítása vagy az ügyhátralék feldolgozása - soron kívüli eljárás - az egyesítendő ügyek együttes elbírálásának biztosítása esetén. A tanácselnök, vagy a bíró tartós (harminc napot meghaladó) akadályoztatása esetén a kollégiumvezető, kollégiumvezető-helyettes javaslatára az ítélőtábla elnöke dönt a helyettes tanácselnök, bíró személyéről. A tanács bármely tagjának egyéb akadályoztatása esetén a helyettesítés az ügyeleti rend szerint történik. Az ügyeleti beosztás az ügyelosztási rend mellékletét képezi. Az ügyeleti rend értelmében minden tárgyalási napon két helyettesítésre kijelölt ügyeletes bíró a Fekete Sas utcai épületben tartózkodik: I. megjelöléssel az elsődleges, illetve II. megjelöléssel a másodsorbani helyettesítő bíró. A kedd és csütörtöki tárgyalási napokon helyettesítő bírók a szerda, pénteki tárgyalási napokon tárgyaló tanácsokba beosztott bírók közül kerülnek kijelölésre. A szerda és pénteki tárgyalási napokon az ügyeletes bírók a kedd, csütörtöki tárgyalási napokon tárgyaló tanácsokba beosztott bírók közül kerülnek kijelölésre. Az ügyeleti beosztás havonta előre a szabadságok figyelembevételével név szerint jelöli meg a helyettesítő bírókat. Budapest, december 10. Dr. Lukács Zsuzsanna

26. B. dr. Hóbor Gabriella büntető, fiatalkorúak dr. Seereiner Márta

26. B. dr. Hóbor Gabriella büntető, fiatalkorúak dr. Seereiner Márta Budai Központi Kerületi Bíróság 2013.El.III.A.01/12. 2014. november havi ügyelosztási rend Szervezeti egység megnevezése Budai Központi Kerületi Bíróság Büntető Csoport 2. B. nap, I. em. 105. dr. Bárány

Részletesebben

3. 2. 2. Első fokú polgári peres ügyek a törvényszékeknél a per tárgya szerint

3. 2. 2. Első fokú polgári peres ügyek a törvényszékeknél a per tárgya szerint 3. 2. 2. Első fokú polgári peres ügyek a törvényszékeknél Fővárosi Törvényszék Vagyonjogi per 1 276 2 021 2 129 23 29 51 Közigazgatási jogkörben okozott károk 144 100 114 megtérítése Bíróságok elleni kártérítési

Részletesebben

1959. évi IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről

1959. évi IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 1959. évi IV. törvény 1959. évi IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről A 2010.08.14. és 2010.12.31. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ

Részletesebben

AJÁNLÁS a Pp. 23. (1) bekezdésében foglalt egyes hatásköri szabályok értelmezése tárgyában

AJÁNLÁS a Pp. 23. (1) bekezdésében foglalt egyes hatásköri szabályok értelmezése tárgyában FŐVÁROSI ÍTÉLŐTÁBLA POLGÁRI KOLLÉGIUMA AJÁNLÁS a Pp. 23. (1) bekezdésében foglalt egyes hatásköri szabályok értelmezése tárgyában A Pp. 23. (1) bekezdés c) pontjában foglalt szerzői jogi perek meghatározása

Részletesebben

POLGÁRI KOLLÉGIUM. Polgári Szakág. A Fővárosi Ítélőtábla Polgári Kollégiuma által 2010. évben hozott kollégiumi vélemény

POLGÁRI KOLLÉGIUM. Polgári Szakág. A Fővárosi Ítélőtábla Polgári Kollégiuma által 2010. évben hozott kollégiumi vélemény POLGÁRI KOLLÉGIUM Polgári Szakág A Fővárosi Ítélőtábla Polgári Kollégiuma által 2010. évben hozott kollégiumi vélemény Kollégiumi vélemény 1 A rendkívüli munkateljesítmény értékelése a baleseti járadék

Részletesebben

Generali Juris Jogvédelmi és felelősségbiztosítás ügyféltájékoztató és szerződési feltételek

Generali Juris Jogvédelmi és felelősségbiztosítás ügyféltájékoztató és szerződési feltételek Generali Juris Jogvédelmi és felelősségbiztosítás ügyféltájékoztató és szerződési feltételek Hatályos: 2012. szeptember 15-étől Nysz.: 15398 Tartalomjegyzék A Generali-Providencia Biztosító Zrt. ügyféltájékoztatója.....................................

Részletesebben

A jogszabály mai napon (2011.VIII.20) hatályos állapota

A jogszabály mai napon (2011.VIII.20) hatályos állapota A jogszabály mai napon (2011.VIII.20) hatályos állapota 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény célja 1. (1) Ez a törvény az állampolgárok, valamint az

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 131. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. augusztus 12., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 131. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. augusztus 12., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 131. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. augusztus 12., csütörtök Tartalomjegyzék 2010. évi LXXXVII. törvény A Nemzeti Földalapról 22382 2010. évi LXXXVIII. törvény A közbeszerzésekrõl

Részletesebben

1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény célja 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről [Egységes szerkezetben a Ptk. hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1960. évi 11. törvényerejű rendelettel (a továbbiakban Ptké.) és a Ptk. módosításáról

Részletesebben

1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése

1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény célja 1. (1) Ez a törvény az állampolgárok, valamint az állami, önkormányzati, gazdasági és társadalmi szervezetek,

Részletesebben

1959. évi IV. törvény

1959. évi IV. törvény (3) 9 A jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése 1959. évi IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről 1 (A hatálybalépéséről és a végrehajtásáról szóló 1960. évi 11. törvényerejű

Részletesebben

A KECSKEMÉTI TÖRVÉNYSZÉK ELNÖKÉNEK T Á J É K O Z T A T Ó J A

A KECSKEMÉTI TÖRVÉNYSZÉK ELNÖKÉNEK T Á J É K O Z T A T Ó J A KECSKEMÉTI TÖRVÉNYSZÉK E L N Ö K E Kecskemét, Rákóczi út 7. Tel.: 76/519-500 2013.El.II.D.1. szám A KECSKEMÉTI TÖRVÉNYSZÉK ELNÖKÉNEK T Á J É K O Z T A T Ó J A az Országos i Hivatal elnöke és a Törvényszék

Részletesebben

2011. évi CLXXXI. törvény. a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról. I. Fejezet

2011. évi CLXXXI. törvény. a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról. I. Fejezet 2011. évi CLXXXI. törvény a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról I. Fejezet Általános rendelkezések 1. Hatáskör és illetékesség 1. (1) Az e törvényben

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 92/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Ferencvárosi Egészségügyi

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről1 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény célja 1. 2 (1)3 Ez a törvény az állampolgárok, valamint az állami, önkormányzati, gazdasági és civil szervezetek,

Részletesebben

1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről 1 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről 1 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény célja 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről 1 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény célja 1. 2 (1) 3 Ez a törvény az állampolgárok, valamint az állami, önkormányzati, gazdasági és civil szervezetek,

Részletesebben

2011. évi CLXXXI. törvény. a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról 1 I.

2011. évi CLXXXI. törvény. a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról 1 I. - 1-1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Hatáskör és illetékesség 1. (1) Az e törvényben meghatározott szervezeteket, valamint azokat a szervezeteket, amelyek esetében külön törvény bírósági nyilvántartásba

Részletesebben

Gazdasági Szakág. Az Ítélőtáblai Határozatok című folyóiratban 2009. évben megjelent határozatok

Gazdasági Szakág. Az Ítélőtáblai Határozatok című folyóiratban 2009. évben megjelent határozatok POLGÁRI KOLLÉGIUM Gazdasági Szakág Az Ítélőtáblai Határozatok című folyóiratban 2009. évben megjelent határozatok ÍH 2009/1/29. Betéti társaság társasági szerződése a cég egyedüli törvényes képviselőjeként

Részletesebben

1959. IV. TÖRVÉNY a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről

1959. IV. TÖRVÉNY a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről 1 / 151 2011.11.08. 18:03 1959. IV. TÖRVÉNY a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről (A hatálybalépéséről és a végrehajtásáról szóló 1960: 11. és az 1978: 2. törvényerejű rendelettel egységes szerkezetben.)

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

ALAPSZABÁLY. A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről ALAPSZABÁLY Patika Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár I. fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ Az alapító tagok az alul írott napon és helyen elhatározták, hogy kiegészítő egészségpénztárat alapítanak az egészségügyi

Részletesebben

1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről

1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről [Egységes szerkezetben a Ptk. hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1960. évi 11. törvényerejű rendelettel (a továbbiakban Ptké.) és a Ptk. módosításáról

Részletesebben

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 1

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 1 OptiJUS Opten Kft. I 2013. évi V. törvény 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 1 2014.3.15. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék ELSŐ KÖNYV............................................... 1 BEVEZETŐ

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Somogy Televízió Nonprofit Kft. társasági szerződésének módosításáról

ELŐTERJESZTÉS a Somogy Televízió Nonprofit Kft. társasági szerződésének módosításáról SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. tel.: 82/898-246 e-mail: jako.gergely@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/714/2014. ELŐTERJESZTÉS a Somogy Televízió Nonprofit Kft. társasági

Részletesebben

BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. 1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. 1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény (Civiltv.)

Részletesebben

2006. évi IV. törvény. a gazdasági társaságokról. I. Rész A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2006. évi IV. törvény. a gazdasági társaságokról. I. Rész A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról A törvény célja, hogy korszerű jogi keretek biztosításával támogassa a magyar piacgazdaság további erősödését, a nemzetgazdaság jövedelemtermelő képességének

Részletesebben

1959. évi IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről 1 (A hatálybalépéséről és a végrehajtásáról szóló 1960. évi 11.

1959. évi IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről 1 (A hatálybalépéséről és a végrehajtásáról szóló 1960. évi 11. 1959. évi IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről 1 (A hatálybalépéséről és a végrehajtásáról szóló 1960. évi 11. törvényerejű rendelettel és az 1978. évi 2. törvényerejű rendelettel

Részletesebben

Kúria Joggyakorlat-elemző Csoportja. A pénzügyi támogatásokkal kapcsolatos polgári és közigazgatási ügyek joggyakorlata. - összefoglaló vélemény -

Kúria Joggyakorlat-elemző Csoportja. A pénzügyi támogatásokkal kapcsolatos polgári és közigazgatási ügyek joggyakorlata. - összefoglaló vélemény - Kúria Joggyakorlat-elemző Csoportja A pénzügyi támogatásokkal kapcsolatos polgári és közigazgatási ügyek joggyakorlata - összefoglaló vélemény - Budapest 2012 - 2 - I.A joggyakorlat elemzés előzményei

Részletesebben

2013. évi CLXXVII. törvény

2013. évi CLXXVII. törvény 2013. évi CLXXVII. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről 1 ELSŐ RÉSZ A Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével

Részletesebben

Joggal a civil szervezetekért! Miskolc, 2015. június 29.

Joggal a civil szervezetekért! Miskolc, 2015. június 29. Joggal a civil szervezetekért! Miskolc, 2015. június 29. 1 Jogszabályok Polgári Törvénykönyv 2013. évi V. törvény; jogi személy: 3:1-3:48 ; Egyesület: 3:63-3:87 -ig; Alapítvány 3:378-3:404. (Ptk) 2011.évi

Részletesebben

Igényérvényesítés és biztosítékok az új PTK-ban

Igényérvényesítés és biztosítékok az új PTK-ban Igényérvényesítés és biztosítékok az új PTK-ban Dr. Elek Orsolya Fővárosi Törvényszék Credit Piknik az új PTK árnyékéban, Etyek 2014.06.12. Az új Ptk. szerkezete KÖNYVEK 8 könyvből áll, számunkra az I.,

Részletesebben