2014. március 3. napjától hatályos ügyelosztási rend. A Fővárosi Törvényszék Polgári és Gazdasági Kollégiumai közötti ügyelosztás rendje

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2014. március 3. napjától hatályos ügyelosztási rend. A Fővárosi Törvényszék Polgári és Gazdasági Kollégiumai közötti ügyelosztás rendje"

Átírás

1 2014. március 3. napjától hatályos ügyelosztási rend A Fővárosi Törvényszék Polgári és Gazdasági Kollégiumai közötti ügyelosztás rendje A kollégiumvezető, és a kollégiumvezető-helyettes áttekintették megyei (fővárosi) bíróságok első fokú hatáskörébe tartozó ügytípusokat, és az ítélkezés szakmai színvonalának megfelelő biztosítása, az ügyek tárgyára tekintettel indokolt ésszerű munkamegosztás kialakítása érdekében, az idő közbeni jogszabályváltozásokra, valamint a június 1. napjától hatályos ügyelosztás rendjére is figyelemmel az alábbiak szerint állapodtak meg: A Pp. 23. (1) bekezdés a) pontja tekintetében az ügy a Polgári Kollégium feladatkörébe tartozik, ha a felek vagy az egyik fél nem gazdálkodó szervezet. Ha a felek gazdálkodó szervezetek, akkor a Gazdasági Kollégium jár el függetlenül attól, hogy a perben természetes személy beavatkozóként belép. A kollégiumok közötti munkamegosztás szempontjából a hazai joga szerint cégnek minősülő külföldi fél is gazdálkodó szervezetnek tekintendő. A Polgári Kollégium feladatkörébe tartoznak függetlenül a peres felek személyétől az alábbi pertípusok: 1. a Pp. 23. (1) bekezdés b) pontja alá tartozó perek (közigazgatási jogkörben okozott kár megtérítése iránti perek) 2. a Pp. 23. (1) bekezdés c) pontja alá tartozó perek (szerzői jogi, iparjogvédelmi perek, stb.) Szerzői jogi pernek a szerzői jog védelme alatt álló alkotás keletkezésével, hasznosításával és védelmével kapcsolatos olyan jogviszonyból eredő perek minősülnek, amelyek elbírálása a szerzői jogi törvény rendelkezésein alapul. 3. a Pp. 23. (1) bekezdés f) pontja alá tartozóperek (törvényességi felügyeletet gyakorló szerv által társadalmi szerv ellen indított perek, stb.) 4. a Pp. 23. (1) bekezdés g) pontja alá tartozó perek (személyiségi jogi perek) 5. a Pp. 23. (1) bekezdés j) pontja alá tartozó perek (sajtóhelyreigazítási perek) 6. a Pp. 23. (1) bekezdés m) pontja alá tartozó perek (bíróság ellen indított kártérítési perek) 7. a gazdálkodó szervezetek közötti végrehajtási ügyek A Gazdasági Kollégium feladatkörébe tartoznak a peres felek személyétől függetlenül az alábbi pertípusok: 1. a Pp. 23. (1) bekezdés d) pontja alá tartozó perek (nemzetközi árufuvarozási perek) 2. a Pp. 23. (1) bekezdés e) pontja alá tartozó perek (cégperek) ideértve a cégbejegyzés alapjául szolgáló okirat hatálytalansága iránti pereket is 3. a Pp. 23. (1) bekezdés h) pontja alá tartozó valamennyi per (értékpapír jogviszonyból származó perek) 4. a Pp. 23. (1) bekezdés n) pontja alá tartozó perek (egészségügyi szolgáltatókkal kötött finanszírozási szerződésből eredő perek) 5. a Pp. 23. (1) bekezdés k) pontja alá tartozó perek közül a Ptk. 209/B., a Ptk. 301/A. (5)-(6) bekezdése alapján indított perek (közérdekű kereset) 6. a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló évi LVII. Törvény alapján indított perek beleértve az évi LVII. Törvény aiban foglalt rendelkezések megsértése miatt az e tv. 86. (1) bekezdés szerint a megyei bíróság előtt indítandó pereket,

2 2 továbbá a Csődtv. 33/A. -a és a 63. (3) bekezdése (a vezető tisztségviselő helytállási kötelezettsége a hitelezőkkel szemben a jogszerűtlen gazdálkodásért), a Csődtv a és 40. -a alapján (szerződés megtámadása iránti perek), valamint a Csődtv. 49. (5) bekezdése alapján (az értékesítés eredményeként megkötött adásvételi szerződés megtámadása iránti perek) indított pereket, valamint a Ctv. 93. (l)-(2) bekezdése alapján indított perek (a cég ki nem elégített tartozásaiért a tag (részvényes) korlátlan felelősségének megállapítása iránti perek) 7. A Ptk. 209/A. alapján indított perek Ha a per keresethalmazat folytán az ügy elosztási rend alapján tartozhatna akár a Polgári, akár a Gazdasági Kollégium feladatkörébe, a per elbírálása azon Kollégium ügykörébe tartozik, amelynél a keresetlevelet benyújtották. A Pp. 23. (1) bekezdés k) (a Gazdasági Kollégium ügykörén kívül eső) és 1) pontja alá tartozó perek a felek személyétől függően tartoznak a Polgári, illetve a Gazdasági Kollégium feladatkörébe. A választottbírósági határozat megtámadásával kapcsolatos perek és nemperes ügyek a Gazdasági Kollégium feladatkörébe tartoznak. Eljárási kérdések, ügyrend; Azt, hogy mely kollégium ügykörébe tartozik az adott ügy, legkésőbb az első tárgyalás kitűzéséig meg kell állapítani, ezt követő időpontban az ügyelosztási rendre hivatkozással az irat a másik kollégiumnak nem küldhető meg. Ha egyértelműen eldönthető, hogy az ügy a másik kollégium feladatkörébe tartozik, akkor az eljáró bíró az iratokat a másik kollégium kezelőirodájához közvetlenül megküldheti, azonban az átiratról a felek nem értesíthetők. Az eljáró bíró vitás esetben köteles előzetesen a saját kollégiumvezetőjével egyeztetni, majd a kollégiumok vezetői közötti rövid úton történt egyeztetés eredménye ismeretében tárgyalja az ügyet, vagy az iratokat elnöki számra iktatás nélkül küldi meg a másik kollégium kezelőirodája részére. Az ügyrendi szabályok az aláírás napján, míg az ügy elosztásra vonatkozó szabályok a május 1. napját követően benyújtott keresetlevelek vonatkozásában lépnek hatályba. Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégium elsőfokú ügyszak Bírói tanács száma, tárgyalási napjai, terme 1.G. kedd 3/c 3.G Bíró neve Dr. Maka Mária Dr. Gór Zoltán Tárgyalt ügyek jellege vegyes kötelmi és tulajdonjogi perek, vállalkozás, vállalkozás, vegyes kötelmi perek, biztosítás, szerződés érvénytelensége, tisztességtelen szerződési felt. érvénytelensége, adásvétel, gt. Helyettesítő

3 3 4.G G. 5.G G. csütörtök G. Szerda, G. csütörtök G. páros nap, G. 10.G. páratlan nap, 118. Dr. Csesznok Judit Dr. Balázs Ildikó (GYÁS) Dr. Vasady Loránt Zsolt Dr. Kaszap Tamás Dr. Kisrákói Annamária Dr. Perényi Éva Dr. Juhász Csaba Dr. Bartháné dr. Ambus Rózsa (beosztva OBH-hoz) Dr. Hegyi Áron (kirendelve a Bp-i II. és III. Ker. Bíróságról) felszámolással kapcsolatos perek, kiemelt jelentőségű per vegyes kötelmi jogviszonyból származó perek, vállalkozás, bérlet, adásvétel, szállítási per, szerződés érvénytelensége, tisztességtelen szerződési felt. érvénytelensége, kártérítés, biztosítás, gt. tisztségviselőinek felelősségével kapcsolatos per, nemzetközi fuvar, szerződés érvénytelensége, tulajdonjog, vállalkozás, bank- és hitelviszonyok, értékpapír, zálogjog vegyes kötelmi jogviszonyból származó perek, tisztességtelen piaci magatartás, vállalkozás, megbízás, közérdekű kereset, szerződés érvénytelensége, tisztességtelen szerződési felt. érvénytelensége, gt. tisztségviselőinek felelősségével kapcsolatos per, kiemelt jelentőségű per nemzetközi fuvar, vegyes kötelmi perek, értékpapír, szerződés érvénytelensége, vállalkozás, gt. tisztségviselőinek felelősségével kapcsolatos per, adásvétel, megbízás, tulajdoni perek, bérleti jogviszony, szerződés érvénytelensége, vállalkozás, kártérítés,, választottbírósági ítélet érvényesítése iránti per nemzetközi fuvar, kártérítés, vállalkozás, vegyes kötelmi perek, szavatosság, értékpapír, vállalkozás, gt. tisztségviselőinek felelősségével kapcsolatos per, szerződés érvénytelensége, tisztességtelen szerződési felt. érvénytelensége, kiemelt jelentőségű per vállalkozási, választottbírósági határozat megtámadása, építési szerződés, adásvétel, szállítási, ingatlan-nyilvántartási perek, vegyes kötelmi jogviszonyból származó perek, kártérítés, gt. vállalkozás, bank- és hitel-viszonyok, tulajdonjogi perek, szerződés érvénytelensége, értékpapír jogviszonyból származó perek, adás-vétel, bérlet, nemzetközi fuvar, tulajdonjogi perek, adásvétel, megbízás, vállalkozási, bérleti jogviszonyból származó perek, szerződés érvénytelensége, egyéb kötelmi jogviszonyból származó perek, tisztességtelen

4 4 11.G. Szerda, Péntek, G. 201, G. 14.G G. 16.G. páros nap, G. csütörtök G. csütörtök G. Dr. Eperjesi Zoltán Dr. Kolozs Balázs Beerné dr. Vörös Helga (GYÁS) Dr. Zsitva Ágnes Dr. Tóth Gyula (igazgatási feladatokkal megbízva) szerződési felt. érvénytelensége, kártérítés, gt. cégperek, társasági határozat felülvizsgálata, létesítő okirat érvénytelensége, tagsági jogviszonyból származó per, vegyes kötelmi jogi perek, kártérítés, adásvétel, megbízási, cégbejegyző végzés, szerződés érvénytelensége, vállalkozás vállalkozás, vegyes kötelmi jogi perek, kártérítés, adásvétel, megbízási, bérleti, társasági jogi, bizományi szerződés, szerződés érvénytelensége, szállítás, gt. tisztségviselőinek felelősségével kapcsolatos per, szerződés érvénytelensége, tulajdonjogi és vállalkozási perek vegyes kötelmi perek, szerződés érvénytelensége, kártérítés, adásvétel, megbízás, nemzetközi fuvar, gt. tisztségviselőinek felelősségével kapcsolatos per, vegyes kötelmi ügyek, értékpapír, vállalkozási jogviták, általános szerződési feltételek érvénytelenségének megállapítása, tisztességtelen piaci magatartás, választott bírósági ítélet érvénytelenítése, bankügyek, kiemelt jelentőségű per vegyes kötelmi jogviszonyból származó perek, vállalkozás, adásvétel, szállítási per, szerződés érvénytelensége, tisztességtelen szerződési felt. Dr. Szepesházi Péterné dr. Tóth Katalin (kirendelve a érvénytelensége, kártérítés, gt. tisztségviselőinek Bp-i IV-XV. Ker. felelősségével kapcsolatos per, kiemelt jelentőségű Bíróságról) per bérleti, lízing, szerződés érvénytelensége, kártérítés, vállalkozás, letéttel kapcsolatos perenkívüli ügyek, vegyes kötelmi perek, Dr. Buglyó Gabriella gt. társasági jogi perek, tulajdonjogi perek, adásvétel, megbízás, vállalkozási, bérleti jogviszonyból származó perek, szerződés érvénytelensége, egyéb kötelmi Dr. Pusztai Anita jogviszonyból származó perek, tisztességtelen szerződési felt. érvénytelensége, kártérítés, gt. Dr. Szunyogh Zsófia vegyes kötelmi jogi perek, közérdekű kereset,

5 5 csütörtök 304. Beáta kártérítés, adásvétel, megbízási, bérleti, társasági jogi, biztosítás, bizományi szerződés, szerződés érvénytelensége, tisztességtelen szerződési felt. érvénytelensége, bank- és hitelviszonyok, gt. tisztségviselőinek felelősségével kapcsolatos per, vállalkozás, kiemelt jelentőségű per szerződés érvénytelensége, kártérítés, vállalkozói díj, tulajdonjog, dologi jogi perek, egyéb vegyes kötelmi perek, 20.G. Dr. Gáll Krisztina 205. (csalogány u.) vegyes kötelmi jogi perek, kártérítés, adásvétel, 21.G. megbízási, bérleti, társasági jogi, birtokper, bizományi szerződés, szerződés érvénytelensége, Dr. Gyulafalvi Edith 218. szállítás, gt. tisztségviselőinek felelősségével kapcsolatos per, vállalkozás, kiemelt jelentőségű p. szerződés érvénytelensége, vegyes kötelmi perek, 22.G. gt. páratlan nap, Győriné dr. Filep Éva K, Sz, vállalkozási szerződés, szavatosság, kártérítés, 518 gazdasági társaságok tisztségviselőinek 23.G. felelősségével kapcsolatos perek, társasági jogi Dr. Elek Orsolya perek, felszámolással kapcsolatos perek, kiemelt 301. jelentőségű per tulajdonjogi, bérleti, biztosítás, vegyes kötelmi jogi 24.G. perek, kártérítés, adásvétel, megbízási, társasági Dr. Németh Angéla jogi, birtokper, bizományi szerződés, szerződés (kirendelve PKKBról) érvénytelensége, tisztességtelen szerződési felt érvénytelensége, vállalkozás, gt. tisztségviselőinek felelősségével kapcsolatos per tulajdonjogi, vegyes kötelmi jogi perek, kártérítés, adásvétel, megbízási, társasági jogi per, birtokper, 25.G. Dr. Balsai Csaba bizományi szerződés, szerződés érvénytelensége, páros nap Zoltán 420. bérlet, gt. tisztségviselőinek felelősségével 26.G G. Hétfő, Péntek, 213.,301. Dr. Henzsel Annamária (kirendelve PKKBról) Dr. Csonka Balázs (kirendelve BKKBról) kapcsolatos per, vegyes kötelmi jogviszonyból származó perek, vállalkozás, adásvétel, szállítási per, szerződés érvénytelensége, tisztességtelen szerződési felt. érvénytelensége, kártérítés, gt. tisztségviselőinek felelősségével kapcsolatos per, kiemelt jelentőségű per vegyes kötelmi jogi perek, tisztességtelen piaci magatartás, kártérítés, adásvétel, megbízási, társasági jogi, bizományi szerződés, szerződés érvénytelensége, tisztességtelen szerződési felt.

6 6 28.G G. páratlan nap, G G G G. péntek G. páros napok, 102. Dr. Kádárkúti Enikő Dr. Kiss Szilva Dr. Kis Tamás Dr. Gráner Zsófia érvénytelensége, szállítás, bérlet, vállalkozás, gt. választottbírósági ítélet érvénytelenítése iránti per vegyes kötelmi jogi perek, tisztességtelen piaci magatartás, kártérítés, adásvétel, megbízási, bérleti, társasági jogi, bank- és hitelviszonyok, szerződés érvénytelensége, szállítás, vállalkozás, gt. tisztségviselőinek felelősségével kapcsolatos per, vegyes kötelmi jogi perek, kártérítés, adásvétel, megbízási, bérleti, társasági jogi, bizományi szerződés, szerződés érvénytelensége, szállítás, értékpapír, vállalkozás, gt. tulajdonjogi perek, adásvétel, megbízás, vállalkozási, bérleti jogviszonyból származó perek, szerződés érvénytelensége, egyéb kötelmi jogviszonyból származó perek, tisztességtelen szerződési felt. érvénytelensége, kártérítés, gt. vegyes kötelmi jogi perek, kártérítés, adásvétel, megbízási, bérleti, társasági jogi, bank- és hitelviszonyok, tisztességtelen szerződési felt. érvénytelensége, bizományi szerződés, szerződés érvénytelensége, szállítás, vállalkozás, gt. bank- és hitelviszonyok, vegyes kötelmi perek, vállalkozás, tisztességtelen szerződési felt. Dr. Darákné dr. Nagy érvénytelensége, gt. tisztségviselőinek Szilvia felelősségével kapcsolatos per, kiemelt jelentőségű per, közérdekű kereset bank- és hitelviszonyok, vegyes kötelmi jogviszonyból származó perek, vállalkozás, adásvétel, szállítási per, szerződés érvénytelensége, Dr. Szondy István kártérítés, gt. tisztségviselőinek felelősségével kapcsolatos per, cégperek, társasági határozat felülvizsgálata, létesítő okirat érvénytelensége, tagsági jogviszonyból származó per, vegyes kötelmi jogi Dr. Marosy Zsófia perek, cégbejegyző végzés, szerződés érvénytelensége, tisztességtelen szerződési felt. érvénytelensége

7 7 38.G. páratlan napok, 102. Dr. Lazányi Erika cégperek, társasági határozat felülvizsgálata, létesítő okirat érvénytelensége, tagsági jogviszonyból származó per, vegyes kötelmi jogi perek, cégbejegyző végzés, szerződés érvénytelensége, tisztességtelen szerződési felt. érvénytelensége Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégium elsőfokú ügyszakba beosztott titkár tanács száma titkár neve intézett ügyek jellege 50.Gpk. Dr. Bajcsi Anikó 50.Gpk. Nagyné dr. Milkovics Szilvia végrehajtás, ÁSZF-es keresetek és peres kurrencia intézése végrehajtás, ÁSZF-es keresetek és peres kurrencia intézése 46.G. Dr. Magyar Anna ÁSZF-es keresetek és peres kurrencia intézése 46.G. Dr. Vidéki Noémi ÁSZF-es keresetek és peres kurrencia intézése 46.G. Dr. Szelényi Szilvia ÁSZF-es keresetek és peres kurrencia intézése I. Elsőfokú peres ügyszak A kollégiumban az első fokú ügyek kiosztását, átosztását a fent megjelölt ügycsoportok figyelembevételével a csoportvezető bíró, távollétében a csoportvezető-helyettes bíró, illetve a kollégiumvezető-helyettes helyettesíti. Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégium másodfokú ügyszak

8 8 Bírói tanács száma Bíró neve Tárgyalt ügyek jellege Helyettesítő 1.Gf. tanács Dr. Hímer Gabriella Dr. Miklós János Dr. Dulai Erzsébet Dr. Lupóczné dr Krammer Edit (GYED) (Csalogány) Dr. Úzné dr. Vadas Veronika (GYÁS) 2.Gf. tanács Dr. Gáll Krisztina Dr. Kóródi Judit Dr. Szilágyi Aranka 205. (Csalogány) 3.Gf. tanács 3/c 4.Gf. tanács 205. Dr. Maka Mária Dr. Kisrákói Annamária Dr. Vasady Loránt Zsolt Beerné dr. Vörös Helga (GYÁS) Dr. Beró Katalin Dr. Egri Anikó Dr. Mohácsy Gábor tulajdonjog, bérleti, vállalkozási, megbízási szerződéssel kapcsolatos perek, kártérítés, egyéb kötelmi jogviszonyból származó perek szerződés érvénytelensége, kártérítés, megbízási, bizományi szerződés, biztosítás, cégjogi perek, értékpapírból eredő jogviszony, egyéb gazdasági perek tulajdonjog, bérleti, vállalkozási, megbízási szerződéssel kapcsolatos perek, kártérítés, egyéb kötelmi jogviszonyból származó perek tulajdonjog, bérleti, vállalkozási, megbízási szerződéssel kapcsolatos perek, kártérítés, egyéb kötelmi jogviszonyból származó perek Az eljárási törvényben szabályozott esetekben (perújítás, kizárás) az ügyelosztási rendben megjelölt tanács helyett másik azonos vagy hasonló ügycsoportban tanács jár el, a kollégiumvezető vagy a kollégiumvezető-helyettese kijelölése alapján. Az ügyek elosztásának módját a bírák által tárgyalt ügycsoportok és a munkateher határozza meg úgy, hogy az adott ügycsoportban az érintett bíróra történő szignálás az érkezés sorrendjében történik. Az ügyeleti rend értelmében minden tárgyalási napon két helyettesítésre kijelölt ügyeletes bíró a Varsányi Irén utcai épületben tartózkodik: I. megjelöléssel az elsődleges, illetve II. megjelöléssel a másodsorban helyettesítő bíró. II. Másodfokú peres ügyszak A kollégiumban a másodfokú peres ügyszakban az ügyek kiosztását, átosztását a fent megjelölt ügycsoportok figyelembevételével a kollégiumvezető helyettes végzi, távollétében a kollégiumvezető, elnöki bíró helyettesíti.

9 9 Az eljárási törvényben szabályozott esetekben (perújítás, kizárás) az ügyelosztási rendben megjelölt tanács helyett másik azonos vagy hasonló ügycsoportokat tanács jár el, a kollégiumvezető vagy a kollégiumvezető-helyettese kijelölése alapján. Az ügyek elosztásának módját a tanácsok által tárgyalt ügycsoportok és a munkateher határozza meg úgy, hogy az adott ügycsoportban az érintett tanácsra történő szignálás az érkezés sorrendjében történik. A tanács valamely tagjának akadályoztatása esetén a helyettesítés az történik. Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégium felszámolási ügyszak Bírói tanács száma 1.Fpk Fpk Fpk Fpk Fpk Fpk Fpk Fpk Bíró neve Tárgyalt ügyek jellege Tárgyalt ügyek jellege Dr. Gere Magdolna Hajnalné dr. Káder Edit Dr. Horváth Andrea Dr. Szántó Csilla Szilasné dr. Mosonyi Hedvig Dr. Höfler Anikó Dr. Szendreyné dr. Fekete Ildikó Hallgatóné dr. Fejes Andrea

10 10 9.Fpk. Péntek, Fpk Fpk. héfő, Fpk Fpk Fpk Fpk Dr. Kocsi Balázs Velősyné dr. Péteri Zsuzsanna Szecskó Tiborné dr. Soltiné dr. Szabó Éva Dr. Rápolti Barbara Samkóné dr. Győr Mária Fodorné dr. Lettner Erzsébet 18.Fpk Fpk Fpk Fpk. 3/c. Dr. Vozák Hermin Dr. Gyürky Sylvia Dr. Horváth Erika Dr. Maka Mária csőd, 23.Fpk. Dr. Elek Orsolya csőd, felszámolás, csőd,

11 Fpk Fpk Fpk Fpk Fpk Fpk Fpk Fpk. páratlan nap k, sz, Fpk Fpk Fpk. kifogás, vitatott Karacsné dr. Orosz Gabriella Dr. Modrovich Ágota Dr. Szűcs Zoltán Puskásné dr. Varga Anikó Dr. Farkas Sándor Dr. Balázsné dr. Balogh Csilla Dr. Reichert Dezső Győriné dr. Filep Éva Dr. Bíróné dr. Géczy Annamária Dr. Margitta Krisztina Dr. Farkas Ildikó

12 tanács száma titkár neve Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégium felszámolási ügyszakba beosztott titkárok intézett ügyek jellege 26.Fpk. Dr. Koháry Ágnes felszámolás 47.Fpk. Dr. Csefkó Julianna Zsuzsanna felszámolás 48.Fpk. Dr. Czuper Zsuzsanna felszámolás 49.Fpk. Dr. Fehér Fruzsina felszámolás 50.Fpk. Dr. Erdős Judit felszámolás 51.Fpk. Dr. Nagy Péter felszámolás 52.Fpk. Dr. Szabadi Attila Endre felszámolás 54.Fpk. Dr. Sebők Erika felszámolás 55.Fpk. Harangi-Farkas Gabriella felszámolás 56.Fpk. Dr. Martinek Adrienn felszámolás 57.Fpk. Dr. Takács Anett felszámolás 58.Fpk. Dr. Osztoics Éva felszámolás III. Felszámolási ügyszak A kollégiumban a felszámolási ügyszakban az ügyek kiosztását, átosztását a fent megjelölt ügycsoportok figyelembevételével a csoportvezető végzi, távollétében a csoportvezető-helyettes helyettesíti. Az eljárási törvényben szabályozott esetekben (kizárás) az ügyelosztási rendben megjelölt bíró helyett másik bíró jár el, a csoportvezető vagy helyettese kijelölése alapján. Az ügyek elosztása az érkezés sorrendjében történik. Bíró akadályoztatása esetén a helyettesítés az történik. A felszámolási ügyszakba beosztott bírák szükség szerint tárgyalnak: - felszámolással kapcsolatos pereket, - gazdasági társaságok tisztségviselőinek felelősségével kapcsolatos pereket, - tagi felelősséggel kapcsolatos pereket, - szerződés érvénytelenségével kapcsolatos pereket és - devizahitel szerződéses pereket. Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Bírói tanács száma Bíró neve Tárgyalt ügyek jellege 002 Dr. Osvald Csilla kft., bt., kkt., rt., nonprofit 003 Dr. Tóth Edit kft., bt., kkt., rt., nonprofit

13 Dr. Márton Szabolcs kft., bt., kkt., rt., kht., külf.váll.mo-i fióktelep, nonprofit 007 Dr. Bátai János kft., bt., kkt., rt., külf.váll.mo-i fióktelep, oktatói munkaközösség, közjegyző iroda, ker.képv. 008 Dr. Paczolayné dr. Szilágyi Erzsébet kft., bt., kkt., rt., szövetkezet 012 Dr. Benyó Ildikó kft., bt., kkt., rt., nonprofit 014 Dr. Tamásiné dr. Solymos Judit kft., bt., kkt., rt. 015 Dr. Pulay Annamária kft., bt., kkt., rt., szövetkezet 016 Kalamárné dr. Bodonyi Nóra kft., bt., rt., szövetkezet 019 Dr. Vágó Imre kft., bt., rt., nonprofit 020 Könnyűné dr. Mondok Edit kft., bt., rt., szövetkezet 023 Péczelyné dr. Mészáros Margit kft., bt., kkt., rt., külf.váll.mo-i fióktelep, nonprofit 025 Dr. Bognár Piroska kft., bt., kkt., rt., nonprofit 028 Dr. Mamusich Gertrud kft., bt., kkt., rt., nonprofit 031 Dr. Dévényi Tibor kft., bt., kkt., rt., szövetkezet 032 Dr. Vásárhelyi Zsuzsanna kft., bt., kkt., rt., nonprofit 035 Nagyné dr. Fürjes-Benke Erzsébet kft., bt., kkt., rt., szövetkezet. 036 Dr. Kulcsár Klára kft., bt. kkt., rt., nonprofit 038 Dr. Erdélyi Katalin kft., bt., kkt., rt., nonprofit, európai gazd.egyesülés 039 Dr. Bocsi Zsuzsanna kft., rt., nyt., határokon átnyúló gazd.egyesülés 041 Dr. Woslauf Magdolna kft., bt., rt., szövetkezet, egyéni cég 044 Nagyné dr. Szirony Márta kft., bt., kkt., rt., 045 Dr. Benkovits Zsuzsanna kft., bt. kkt., rt., nonprofit, egyesülés 051 Dr. Zimmermann Gábor kft., bt., rt., határokon átnyúló gazdasági egyesülés 052 Dr. Herczegh Anita (fizetés nélküli szabadság) 053 Dr. Seres Zsuzsanna kft., bt., kkt., rt., kht., végrehajtó iroda, nonprofit 054 Dr. Hámori Andrea kft., bt., kkt., rt., szövetkezet, nonprofit, viziközmű 055 Dr. Kenesei Judit kft., bt., kkt., rt., szövetkezet 056 Fábiánné dr. Nagy Valéria kft., bt., kkt., rt., nonprofit 057 Dr. Kelemen Réka kft., bt., kkt., rt., nonprofit 059 Dr. Rónay Renáta kft., bt., kkt., rt., szövetkezet, határokon átnyúló tőkeegyesítő társaság 061 Dr. Budai Ildikó Sarolta kft., bt., kkt., rt., szövetkezet, nonprofit 064 Dr. Zsáky Hajnalka kft., bt., kkt., rt., viziközmű

14 Dr. Grin Miléna kft., bt., kkt., rt. nonprofit 076 Dr. Arányiné Pap Judit titkár bt., kkt., kft., egyszerűsített 077 Dr. Nagy Gabriella Györgyi kft., bt., kkt., rt. IV. Cégügyszak A cégbíróságon az eljáró bíró kijelölése a Büsz. 52. rendelkezése szerint számítógép felhasználásával automatikusan történik. A megközelítően azonos munkateher biztosítása céljából a kollégiumvezető-helyettes a Büsz. 2. mondatának felhatalmazása alapján esetenként jelöli ki azon bírók csoportját, akik között egy adott napon beérkező kérelmeket a számítógép kioszt. A kollégiumvezető-helyettest távollétében az elnöki bíró, vagy a csoportvezetők helyettesítik. Bíró akadályoztatása esetén a helyettesítés az történik. Az eljárási törvényben szabályozott esetekben [Pp. 13., Ctv. 54. (3) bek.] az előadó bíró helyett másik, azonos cégformájú kérelmeket elbíráló bírót jelöl ki a kollégiumvezető-helyettes. A cégbírák szükség szerint tárgyalnak: - bejegyző végzés hatályon kívül helyezésére irányuló pereket, - tagkizárás iránti pereket, - társasági határozat felülvizsgálata iránt indult pereket, - cégbejegyzés alapjául szolgáló okirat érvénytelenségének megállapítása iránti pereket, - egyéb tagsági viszonyból eredő pereket, - cégnév változásával összefüggő pereket, - gazdasági társaságok tisztségviselőinek felelősségével kapcsolatos pereket, - tagi felelősséggel kapcsolatos pereket és - devizahitel szerződéses pereket.

Tárgyalt ügycsoport: a) Sajtó-helyreigazítás iránti perek b) Személyhez fűződő jogok megsértése miatti polgári jogi igényekkel kapcsolatos egyéb perek

Tárgyalt ügycsoport: a) Sajtó-helyreigazítás iránti perek b) Személyhez fűződő jogok megsértése miatti polgári jogi igényekkel kapcsolatos egyéb perek Fővárosi Ítélőtábla elnöke 2012.El.II.E.5/2/2. a Fővárosi Ítélőtábla Polgári Kollégiumának 2013. évi ügyelosztási rendje 1. Pf. tanács Fermanné dr. Polák Zita Dr. Baloginé dr. Faiszt Judit Dr. Hegedűs

Részletesebben

26. B. dr. Hóbor Gabriella büntető, fiatalkorúak dr. Seereiner Márta

26. B. dr. Hóbor Gabriella büntető, fiatalkorúak dr. Seereiner Márta Budai Központi Kerületi Bíróság 2013.El.III.A.01/12. 2014. november havi ügyelosztási rend Szervezeti egység megnevezése Budai Központi Kerületi Bíróság Büntető Csoport 2. B. nap, I. em. 105. dr. Bárány

Részletesebben

AJÁNLÁS a Pp. 23. (1) bekezdésében foglalt egyes hatásköri szabályok értelmezése tárgyában

AJÁNLÁS a Pp. 23. (1) bekezdésében foglalt egyes hatásköri szabályok értelmezése tárgyában FŐVÁROSI ÍTÉLŐTÁBLA POLGÁRI KOLLÉGIUMA AJÁNLÁS a Pp. 23. (1) bekezdésében foglalt egyes hatásköri szabályok értelmezése tárgyában A Pp. 23. (1) bekezdés c) pontjában foglalt szerzői jogi perek meghatározása

Részletesebben

POLGÁRI KOLLÉGIUM. A Bírósági Határozatok című folyóiratban 2004. évben megjelent határozatok

POLGÁRI KOLLÉGIUM. A Bírósági Határozatok című folyóiratban 2004. évben megjelent határozatok POLGÁRI KOLLÉGIUM Gazdasági Szakág A Bírósági Határozatok című folyóiratban 2004. évben megjelent határozatok 1. BH 2004/4/153. I. Joghatóság hiánya okából a pert csak akkor lehet megszüntetni, ha a perre

Részletesebben

POLGÁRI KOLLÉGIUM. A Bírósági Határozatok című folyóiratban 2004. évben megjelent határozatok

POLGÁRI KOLLÉGIUM. A Bírósági Határozatok című folyóiratban 2004. évben megjelent határozatok POLGÁRI KOLLÉGIUM Polgári Szakág A Bírósági Határozatok című folyóiratban 2004. évben megjelent határozatok 1. BH 2004/4/142. I. A szerződés valamely lényeges tartalmi elemében való megállapodás hiánya

Részletesebben

Gazdasági Szakág. Az Ítélőtáblai Határozatok című folyóiratban 2008. évben megjelent határozatok

Gazdasági Szakág. Az Ítélőtáblai Határozatok című folyóiratban 2008. évben megjelent határozatok POLGÁRI KOLLÉGIUM Gazdasági Szakág Az Ítélőtáblai Határozatok című folyóiratban 2008. évben megjelent határozatok ÍH 2008/1/33. I. A szerződésminta alkalmazására történő áttérés során elkészített egységes

Részletesebben

Gazdasági Szakág. Az Ítélőtáblai Határozatok című folyóiratban 2009. évben megjelent határozatok

Gazdasági Szakág. Az Ítélőtáblai Határozatok című folyóiratban 2009. évben megjelent határozatok POLGÁRI KOLLÉGIUM Gazdasági Szakág Az Ítélőtáblai Határozatok című folyóiratban 2009. évben megjelent határozatok ÍH 2009/1/29. Betéti társaság társasági szerződése a cég egyedüli törvényes képviselőjeként

Részletesebben

2006. évi IV. törvény. a gazdasági társaságokról. I. Rész A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2006. évi IV. törvény. a gazdasági társaságokról. I. Rész A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról A törvény célja, hogy korszerű jogi keretek biztosításával támogassa a magyar piacgazdaság további erősödését, a nemzetgazdaság jövedelemtermelő képességének

Részletesebben

2006. évi IV. törvény. a gazdasági társaságokról1

2006. évi IV. törvény. a gazdasági társaságokról1 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról1 A törvény célja, hogy korszerű jogi keretek biztosításával támogassa a magyar piacgazdaság további erősödését, a nemzetgazdaság jövedelemtermelő képességének

Részletesebben

POLGÁRI KOLLÉGIUM. Polgári Szakág. A Fővárosi Ítélőtábla Polgári Kollégiuma által 2010. évben hozott kollégiumi vélemény

POLGÁRI KOLLÉGIUM. Polgári Szakág. A Fővárosi Ítélőtábla Polgári Kollégiuma által 2010. évben hozott kollégiumi vélemény POLGÁRI KOLLÉGIUM Polgári Szakág A Fővárosi Ítélőtábla Polgári Kollégiuma által 2010. évben hozott kollégiumi vélemény Kollégiumi vélemény 1 A rendkívüli munkateljesítmény értékelése a baleseti járadék

Részletesebben

Költségkedvezmények a polgári eljárásjogban

Költségkedvezmények a polgári eljárásjogban Költségkedvezmények a polgári eljárásjogban Készült a 2013. július hóban hatályos jogszabályi rendelkezések alapján Szerző: dr. Fajta Gabriella bírósági titkár 2013. július 30. A polgári eljárásjogban

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 50. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 50. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 50. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2014. szeptember 30., kedd Tartalomjegyzék I. Utasítások 7/2014. (IX. 30.) KKM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről 6452 8/2014. (IX. 30.) KKM

Részletesebben

1959. évi IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről

1959. évi IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 1959. évi IV. törvény 1959. évi IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről A 2010.08.14. és 2010.12.31. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ

Részletesebben

2013. évi CLXXVII. törvény

2013. évi CLXXVII. törvény 2013. évi CLXXVII. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről 1 ELSŐ RÉSZ A Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 92/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Ferencvárosi Egészségügyi

Részletesebben

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1245, Budapest 5. Pf. 1036 Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860 Ügyszám: Iktatószám: Vj/91/2011. Vj/91-87/2011. A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa

Részletesebben

JAVASLAT. a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-nek a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködésére

JAVASLAT. a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-nek a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködésére NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE.. sz. napirendi pont 37-47/2015. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-nek a Ptk.

Részletesebben

TANOSZ Tankönyvesek Országos Szakmai Egyesülete A L A P S Z A B Á L Y A. egységes szerkezetbe foglalva

TANOSZ Tankönyvesek Országos Szakmai Egyesülete A L A P S Z A B Á L Y A. egységes szerkezetbe foglalva TANOSZ Tankönyvesek Országos Szakmai Egyesülete A L A P S Z A B Á L Y A egységes szerkezetbe foglalva A TANOSZ Tankönyvesek Országos Szakmai Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) az 1992-ben alapított

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 1 Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak,

Részletesebben

2009. évi CXXII. törvény. a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről

2009. évi CXXII. törvény. a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről 2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről Az Országgyűlés a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működésének előmozdítása érdekében a

Részletesebben

A VÉRTES-GERECSE VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZÖSSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A VÉRTES-GERECSE VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZÖSSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A VÉRTES-GERECSE VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZÖSSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A jelen alapszabályt elfogadó tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári

Részletesebben

2011. évi CLXXXI. törvény. a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról. I. Fejezet

2011. évi CLXXXI. törvény. a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról. I. Fejezet 2011. évi CLXXXI. törvény a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról I. Fejezet Általános rendelkezések 1. Hatáskör és illetékesség 1. (1) Az e törvényben

Részletesebben

ATALANTA Üzleti Szakközépiskola. Kereskedelmi jogi alapismeretek

ATALANTA Üzleti Szakközépiskola. Kereskedelmi jogi alapismeretek ATALANTA Üzleti Szakközépiskola Kereskedelmi jogi alapismeretek Szerző: dr. Bednay Dezső Budapest 2009 1 Tartalomjegyzék Bevezetés I. Témakör: A gazdasági társaságok 5.o. 1. A gazdasági társaságokra vonatkozó

Részletesebben

2012. évi. törvény. a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

2012. évi. törvény. a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 2012. évi. törvény a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról Az Országgyűlés az agrár- és élelmiszergazdaság valamint a vidékfejlesztés ágazatainak erősítése, a gazdák és gazdálkodók

Részletesebben

A BAJAI SZÍNHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A BAJAI SZÍNHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A BAJAI SZÍNHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Székhely: 6500 Baja, Szent Imre tér 5. ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Alulírott alapítók a továbbiakban: Alapítók tartós közérdekű

Részletesebben

Ajánlás. az egyéni cég jogalanyisága tárgyában

Ajánlás. az egyéni cég jogalanyisága tárgyában FŐVÁROSI ÍTÉLŐTÁBLA POLGÁRI KOLLÉGIUMA Ajánlás az egyéni cég jogalanyisága tárgyában I. Az egyéni cég önálló, az egyéni vállalkozó jogalanyiságától eltérő jogalanyisággal nem rendelkezik. Az egyéni cég

Részletesebben

Igényérvényesítés és biztosítékok az új PTK-ban

Igényérvényesítés és biztosítékok az új PTK-ban Igényérvényesítés és biztosítékok az új PTK-ban Dr. Elek Orsolya Fővárosi Törvényszék Credit Piknik az új PTK árnyékéban, Etyek 2014.06.12. Az új Ptk. szerkezete KÖNYVEK 8 könyvből áll, számunkra az I.,

Részletesebben

1959. évi IV. törvény

1959. évi IV. törvény (3) 9 A jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése 1959. évi IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről 1 (A hatálybalépéséről és a végrehajtásáról szóló 1960. évi 11. törvényerejű

Részletesebben

Ön egy megyei bíróság büntető kezelőirodájában ügyintéző. Egy folyamatban lévő ügyben ügyfélfogadási időben egy tanúként megidézett

Ön egy megyei bíróság büntető kezelőirodájában ügyintéző. Egy folyamatban lévő ügyben ügyfélfogadási időben egy tanúként megidézett Ön egy megyei bíróság büntető kezelőirodájában ügyintéző. Egy folyamatban lévő ügyben ügyfélfogadási időben egy tanúként megidézett személy kérelmére hivatkozva kér tanácsot. Tájékoztassa a tanúvédelem

Részletesebben

2011. évi CLXXXI. törvény a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról

2011. évi CLXXXI. törvény a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról 1 / 16 3/5/2012 9:54 PM 2011. évi CLXXXI. törvény a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Hatáskör és illetékesség

Részletesebben