J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének június 06. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. június 06. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről."

Átírás

1 J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének június 06. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Napirendi pontok: 1. HÉSZ módosító rendelet kijavítása Előadó: dr. Kormányos László polgármester 2. Közösségi közlekedés fejlesztés pályázat önerő módosítás Előadó: dr. Kormányos László polgármester

2 T a r t a l o m j e g y z é k A Képviselő-testület május 16. napján megtartott rendes nyílt ülésének határozataiból 1. 91/2012. (VI. 06.) KT határozat Tárgy: Kibéd Község polgármesterének kérelme /2012. (VI. 06.) KT határozat Tárgy: Közösségi Közlekedés fejlesztése tárgyú projekt önerejének változása /2012. (VI. 06.) KT határozat Tárgy: Déli Napfény Nonprofit Kft. pénzügyi támogatása /2012. (VI. 06.) KT határozat Tárgy: Déli Napfény LEADER Egyesület munkaszervezetének működési költség finanszírozása /2012. (VI. 06.) KT határozat Tárgy: MÁK másodfokú határozatával szemben felülvizsgálati kérelem /2012. (VI. 06.) KT határozat Tárgy: Megbízási szerződés felmondása /2012. (VI. 06.) KT határozat Tárgy: CBA Áruház előtti terület térburkolttal történő ellátása /2012. (VI. 06.) KT határozat Tárgy: Fehértói Gazdaképző és Innovációs Alapítvány évi póttámogatása..10

3 T a r t a l o m j e g y z é k A Képviselő-testület június 06. napján megtartott Rendkívüli testületi ülésének rendeleteiből 1. 17/2012. (VI. 07.) önkormányzati rendelet Szatymaz Község Helyi Építési Szabályzatairól (HÉSZ) szóló 21/2007.(X.18.) rendelet módosításáról szóló 15/2012. (V. 17.) önkormányzati rendeletet egyes rendelkezéseinek hatályba nem lépéséről...2

4 JEGYZŐKÖNYV Szatymaz Község Képviselő-testületének június 06. napján a Polgármesteri Hivatal tárgyalójában megtartott rendkívüli testületi üléséről. Jelen vannak: Dr. Kormányos László Dékányné Dr. Balogh Andrea Barna Károly Bódis Margit Lengyel Istvánné dr. Makra Sándorné polgármester alpolgármester képviselő képviselő képviselő képviselő Tanácskozási joggal jelen vannak: Mákos Istvánné jegyző /a jelenléti ív a jegyzőkönyv 1. számú melléklete / Dr. Kormányos László polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította a határozatképességet és ismertette a napirendi pontokat. Felkérte a képviselőket, hogy aki a napirendet elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon: A képviselő testület 6 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta. / a Meghívó a jegyzőkönyv 2. számú melléklete/ Napirend előtt Kibéd Község polgármesterének kérelme (Az írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete) Dr. Kormányos László polgármester: Ismertette a kérelmet. Elmondta, hogy Dósa Sándor Kibéd Község polgármestere, megkereste az önkormányzatot, hogy lehetőség szerint segítse egy kibédi kislány gerinc-műtéte költségének összegyűjtését. A műtét ára euró. Javasolta, hogy az önkormányzat, mint Kibéd testvértelepülése, Ft-tal támogassa a kislány műtétét. Megkérdezte, hogy van e más javaslat, vagy kérdés az elhangzottakhoz, mivel nem volt, felkérte a képviselőket, hogy aki egyetért javaslatával, kézfelemeléssel szavazzon. A képviselő testület 6 igen szavazattal - nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 91/2012. (VI. 06.) KT határozat Tárgy: Mátyus Henrietta műtéti költségének támogatása H a t á r o z a t 1

5 Felelős: polgármester Határidő: azonnal Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta Kibéd Község polgármesterének kérelmét és az alábbi döntést hozta: Szatymaz Község Képviselőtestület Ft összegű támogatást nyújt a kibédi Mátyus Henrietta gerincműtéte költségének támogatására. A Képviselőtestület a támogatás összegét a évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja. A határozatról értesítést kap: 1. Dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző 1. napirendi pont: HÉSZ módosításáról szóló rendelet kijavítása ( Az írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete) Dr. Kormányos László polgármester: Felkérte Mákos Istvánnét az előterjesztés ismertetésére. Mákos Istvánné jegyző: Elmondta, hogy a májusi testületi ülésén fogadta el a képviselőtestület a Helyi Építési Szabályzat módosításáról szóló rendeletet. A kihirdetést követően került megállapításra, hogy a módosító rendeltben elírás történt és olyan rendelkezést is hatályon kívül helyezett, amelyre a testület nem adott felhatalmazást. Az elírás kijavítása rendelet - módosítással történhet, mely rendelet- tervezetet a képviselőtestület írásban megkapott. Dr. Kormányos László polgármester: Megkérdezte, hogy kérdés, vélemény van e, mivel nem volt felkérte a képviselőket, hogy aki a rendelet-tervezetet elfogadja kézfelemeléssel szavazzon: A képviselő testület 6 igen szavazattal - nem szavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 17/2012.(.) önkormányzati rendelet Szatymaz Község Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) s zóló 21/2007. (X.18.) rendelet módosításról szóló 15/2012.(V.17.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályba nem lépéséről 2

6 (A rendelet-tervezet teljes szövegét a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete tartalmazza.) 2. napirendi pont Közösségi közlekedés fejlesztése tárgyú projekt önerejének változása (Az írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv 5. számú melléklete) Dr. Kormányos László polgármester: Az írásban kiküldött anyagnak megfelelően ismertette az előterjesztést. Megkérdezte, hogy van e észrevétel az elhangzottakhoz, mivel nem volt felkérte a képviselőket, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. A képviselő testület 6 igen szavazattal - nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 92/2012. (VI. 06.) KT határozat Tárgy: Közösségi közlekedés fejlesztése tárgyú projekt önerejének változása Határozat Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta a DAOP3.2.1/A azonosítószámú pályázattal kapcsolatos előterjesztést, és az alábbi döntést hozta: Szatymaz Község Képviselő-testülete hozzájárul a Homokháti Kistérségi Önkormányzatok közösségi közlekedésének fejlesztése című, DAOP3.2.1/A azonosítószámú pályázat önerejének 3000 Fttal történő növeléséhez. A képviselő-testület a projekt összköltségét Ft összegben határozza meg, az önerőt 3000 Ft-tal növeli, melyet a évi költségvetés felhalmozási tartaléka terhére biztosít. A képviselő testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Felelős: polgármester Határidő: azonnal A határozatról értesítést kap: 1. Dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző 3

7 3. napirendi pont Előterjesztések 3.1. Déli Napfény Nonprofit Kft. pénzügyi támogatása (Az írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv 6. számú melléklete) Dr. Kormányos László polgármester: Felkérte Csenkiné dr. Makay Enikőt az előterjesztés ismertetésére. Csenkiné dr. Makay Enikő: Az írásban kiküldött anyagnak megfelelően ismertette az előterjesztést, elmondta, hogy két határozati javaslat szerepel az előterjesztésben az egyik szerint a Déli Napfény Nonprofit Kft. visszafizeti az Önkormányzat által nyújtott a 307/2008. (XI. 17.) számú határozatában meghatározott Ft összegű tagi kölcsönt, valamint Ft működési támogatást nyújt a Kft-nek. A másik határozati javaslat szerint a Déli Napfény LEADER Egyesület a működésének biztosítására Ft összegű tagi kölcsönt nyújt az önkormányzat az előterjesztéshez mellékelt megállapodás szerinti feltételekkel. Dr. Kormányos László polgármester: Megkérdezte, hogy van e kérdés, vélemény mivel nem volt felkérte a képviselőket, hogy aki támogatja a kölcsön visszafizetését és a működési támogatás biztosítását, kézfelemeléssel szavazzon: A képviselő testület 6 igen szavazattal - nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 93/2012. (VI. 06.) KT határozat Tárgy: Déli Napfény Nonprofit Kft. pénzügyi támogatása Határozat Szatymaz község képviselőtestülete megtárgyalta A Déli Napfény Nonprofit Kft. pénzügyi támogatása tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 1. A Déli Napfény Nonprofit Kft. visszafizeti Szatymaz Község Önkormányzatának az Önkormányzat által nyújtott, a 307/2008 (XI.17.) számú határozatban meghatározott Ft értékű tagi kölcsönt. 2. A Képviselő Testület a Déli Napfény Nonprofit Kft. részére Ft működési 4

8 támogatást nyújt a évi költségvetés általános tartaléka terhére. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Határozatról értesülést kap: 1. Dr. Kormányos László - polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző 3. Déli Napfény Nonprofit Kft. 4. Irattár Dr. Kormányos László polgármester: Felkérte a képviselőket, hogy aki támogatja a Déli Napfény LEADER Egyesület részére nyújtandó tagi kölcsönről szóló előterjesztést, kézfelemeléssel szavazzon: A képviselő testület 6 igen szavazattal - nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: Határozat 94/2012. (VI. 06.) KT határozat Tárgy: Déli Napfény LEADER Egyesület Munkaszervezetének működési költségeinek finanszírozása Szatymaz Község Képviselő Testülete megtárgyalta a Déli Napfény LEADER Egyesület munkaszervezetének működési költség finanszírozása tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 1. Szatymaz Község Önkormányzata a Déli Napfény LEADER Egyesület részére tagi kölcsön formájában Ft, azaz hétszázezer forint összeget biztosít a munkaszervezet működési költség finanszírozására vonatkozóan azzal, hogy a tagi kölcsön visszafizetésének legkésőbb napjáig meg kell történnie. 2. Szatymaz Község Önkormányzat képviselő testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti tagi kölcsönszerződés aláírására. 5

9 3. A képviselőtestület a tagi kölcsön összegét a évi költségvetés álatlános tartaléka terhére biztosítja. Határozatról értesülést kap: 1. dr. Kormányos László Péter-polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző 3. Déli Napfény LEADER Egyesület 4. Pénzügy 5. Irattár 3.2. MÁK másodfokú határozatának felülvizsgálati kérelme (Az írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv 7. számú melléklete) Dr. Kormányos László polgármester: Felkérte Mákos Istvánnét az előterjesztés ismertetésére. Mákos Istvánné: Ismertette az előterjesztést az írásban kiküldött anyagnak megfelelően. Dr. Kormányos László polgármester: Megkérdezte, hogy van e kérdés észrevétel az elhangzottakkal kapcsolatban, mivel nem volt felkérte a képviselőket, hogy aki a kereset benyújtásával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. A képviselő testület 6 igen szavazattal - nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 95/2012. (VI. 06.) KT határozat Tárgy: MÁK másodfokú határozatával szemben felülvizsgálati kérelme Határozat Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta a Magyar Államkincstár ÖF /433/2/2012. másodfokú határozatával szemben benyújtandó felülvizsgálati kérelemről szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta: Szatymaz Község képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Magyar Államkincstár ÖF /433/2/2012. másodfokú határozatának felülvizsgálatát kérje a Szegedi Törvényszéktől. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, a szükséges intézkedések megtételére. 6

10 Határidő: azonnal Felelős: polgármester Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. Dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző 3.3. IKSZT pályázat projektmenedzser költségei (Az írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv 8. számú melléklete) Dr. Kormányos László polgármester: Felkérte Kószóné Molnár Ceciliát az előterjesztés ismertetésére. Kószóné Molnár Cecília: Ismertette az előterjesztést, elmondta, hogy a Kék Horizont Kft-vel kötött megbízási szerződést fel kívánja mondani az önkormányzat. Az eddig elvégzett munkáért Ft + Áfa összegű megbízási díjat kellene kifizetni. Dr. Kormányos László polgármester: Megkérdezte, hogy van e kérdés észrevétel az elhangzottakkal kapcsolatban, mivel nem volt felkérte a képviselőket, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. A képviselő testület 6 igen szavazattal - nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 96/2012. (VI. 06.) KT határozat Tárgy: Megbízási szerződés felmondása Határozat Szatymaz Község Képviselő Testülete megtárgyalta a 877/2009/U1 számon nyilvántartott Szatymaz Községi Önkormányzat és a Kék Horizont Tanácsadó és Szolgáltató Kft között létrejött szerződést, mely az IKSZT kialakítása Szatymazon tárgyú pályázattal kapcsolatos projektmenedzseri feladatok ellátásáról szól. A szerződés II. 3. pontjában szereplő projektmenedzsmenttel kapcsolatos munkát az önkormányzat javarészt elvégezte (el fogja végezni), erre figyelemmel a megbízási szerződés felmondásra kerül. A Megbízó a Megbízottnak az eddig elvégzett munkájáért ,- Ft + ÁFA, azaz az 7

11 általános forgalmi adó január 1. napjától hatályos változása következtében bruttó ,- Ft (Kettőszázötvennégyezer forint) díjat fizet. A képviselő testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. Dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző Dékányné Dr. Balogh Andrea elhagyta az ülést 3.4. CBA előtti térburkolat (Az írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv 9. számú melléklete.) Dr. Kormányos László polgármester: Ismertette az előterjesztést, elmondta, hogy az elmúlt évben már Ft előirányzatot biztosított a testület a CBA áruház előtti terület térburkolattal történő ellátásárra. A környékbeli vállalkozások 4 millió Ft körüli összegről adtak ajánlatot, illetve a PROVANTI Kft eredeti írásbeli árajánlata Ft + ÁFA összegről szólt, melyet ÁFA összegre módosított a Kft képviselője, ha csökkentett tartalommal valósulna meg a beruházás. Elmondta, hogy szóban megállapodott a Kft képviselőjével, hogy Ft ért az eredeti műszaki tartalommal is vállalják a munkát. Véleménye szerint 500 e Ft különbség miatt nem érdemes csökkenteni a műszaki tartalmat, Javasolta, hogy a Ft-os összegű árajánlatot fogadja el a testület. Elmondta, hogy mivel az elmúlt évben Ft ot már biztosított ezen feladatra a testület, így csak a különbözetről kell határozni. Megkérdezte, hogy van e kérdés, észrevétel az elhangzottakkal kapcsolatban, mivel nem volt, felkérte a képviselőket, hogy aki javaslatával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon: A képviselő testület 5 igen szavazattal - nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 97/2012. (VI. 06.) KT határozat Tárgy: CBA Áruház előtti terület térburkolattal történő ellátása 8

12 Határidő: azonnal Felelős: polgármester Határozat Szatymaz Község Képviselő Testülete megtárgyalta a CBA áruház bejárata előtti terület térburkolattal történő ellátásáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta: Szatymaz Község Képviselőtestülete 171/2011. (IX. 14.) Kt határozatával a CBA előtti terület térburkolattal történő ellátására Ftot biztosított. A képviselőtestület elfogadja a PROVANTI Építőipari Kft. bruttó Ft-os árajánlatát és a CBA előtti terület térburkolattal történő ellátására Ft-ot biztosít a évi költségvetés általános tartaléka terhére. A képviselőtestület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. Dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző 3.5. Tájékoztatás az Általános Iskolánál lévő kerékpártároló oldalfalának elhelyezéséről (szóbeli előterjesztés) Dr. Kormányos László polgármester: Elmondta, hogy az Általános Iskola kerékpártárolóját a pályázati anyag szerint oldalfallal is el kell látni. mivel erre eddig nem került sor, ezért azt utólag el fogják végezni. Ennek költsége nem éri el a Ft-ot, ezért csak tájékoztatást ad erről a képviselőknek, külön határozatot nem kell erről hozniuk Szatymaz - térségi Gazdaszövetkezet végelszámolási ügye (Az írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv 10. számú melléklete) Dr. Kormányos László polgármester: Elmondta, hogy a Szatymaz - Térségi Gazdakör felszámolásra kerül. A Gazdaszövetkezet, mint főpályázó támogatást nyert a Szatymaz II. körzet 115. sz. alatti székhelyén megvalósítandó beruházásra. A Gazdaszövetkezet az épületet a könyvekből való kivezetéssel egy időben könyv jóváírással átadja/ visszaadja további hasznosításra az önkormányzatnak a II. kerület 115.sz. ingatlant. A Gazdakör a Fehértói Alapítványnak megvásárlásra ajánlotta fel a megmaradt 9

13 tárgyi eszközöket (szekrényeket, tárgyalóasztalt, íróasztalokat) Ft + ÁFA áron. Az Alapítvány évi póttámogatásként szeretné az önkormányzattól megigényelni a fenti összeget, így az alapítvány által fizetett összeg elegendő lenne a Gazdaszövetkezet végelszámolással felmerülő költségei fedezetére. Megkérdezte, hogy van e kérdés észrevétel az elhangzottakkal kapcsolatban, mivel nem volt felkérte a képviselőket, hogy aki egyetért azzal, hogy a Szatymaz-térségi Gazdaszövetkezet visszaadja könyv szerinti értéken a Szatymaz II. körzet 115. sz. alatti ingatlant, valamint a Fehértói Gazdaképző és Innovációs Alapítvány Ft póttámogatást kapjon a Szatymaztérségi Gazdaszövetkezet által felajánlott tárgyi eszközök megvásárlására, kézfelemeléssel szavazzon. A képviselő testület 5 igen szavazattal - nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 98/2012. (VI. 06.) KT határozat Tárgy: Szatymaz térségi Gazdaszövetkezet jogutód nélküli felszámolása ügye Határozat Határidő: azonnal Felelős: polgármester Szatymaz Község Képviselő Testülete megtárgyalta a Szatymaz - térségi Gazdaszövetkezet végelszámolásának végrehajtásáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 1. Szatymaz Község képviselőtestülete a Szatymaz Térségi Gazdaszövetkezet jogutód nélküli megszűnésére figyelemmel könyv szerinti értéken visszaveszi Szatymaz II. körzet 115. sz. alatti ingatlan kezelését, könyveibe jóváírja a ráfordított beruházás összegét. 2. Szatymaz Község Képviselőtestülete a Fehértői Gazdaképző és Innovációs Alapítvány részére Ft póttámogatást biztosít a évi költségvetés általános tartaléka terhére. A képviselőtestület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. Dr. Kormányos László polgármester 10

14 2. Mákos Istvánné jegyző Dr. Kormányos László polgármester: Megkérdezte, hogy van e más előterjesztés, kérdés, mivel nem volt megköszönte a megjelenést és az ülést bezárta. k.m.f dr. Kormányos László polgármester Mákos Istvánné jegyző 11

15

16 M E G H Í V Ó Szatymaz Község Képviselőtestülete június 06. napján (szerda) 14:00 órától ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Szatymaz Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szatymaz, Kossuth u. 30. Napirendi pontok: 1. HÉSZ módosító rendelet kijavítása Előadó: dr. Kormányos László polgármester 2. Közösségi közlekedés fejlesztés pályázat önerő módosítás Előadó: dr. Kormányos László polgármester Kérem, hogy a testületi ülésen megjelenni szíveskedjék. Szatymaz, június 04.. dr. Kormányos László polgármester

17

18

19

20

21 Ügyiratszám: /2012/U1 Tárgy: Helyi építési szabályzat módosítása Szatymaz Község Képviselő-testülete Helyben Tisztelt Képviselő-testület! A képviselőtestület májusi testületi ülésen elfogadta a 15/2012. ( V. 17.) önkormányzati rendeletet Szatymaz Község Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) szóló 21/2007. (X. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról. A rendelet kihirdetését követően került megállapításra, hogy a módosító rendeletben elírás történt, amely miatt a rendeletmódosítás 16. (3) 3. pontja hatályba nem lépéséről kell rendelkezni. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVII. Tv. 9/A b.) pontja alapján a véleményeztetési eljárás mellőzhető, mivel az elírás kijavítás érdekében történik a rendelet módosítása. Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a rendelettervezetet megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen. Szatymaz, június 4. Mákos Istvánné jegyző

22 Szatymaz Község Önkormányzata Képviselő-testületének... önkormányzati rendelete Szatymaz Község Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) szóló 21/2007. (X. 18.) rendelet módosításáról szóló 15/2012. (V.17.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályba nem lépéséről Szatymaz Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) a) pontja szerinti feladatkörében eljárva a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Ötv. 8. ( 1) bekezdésében és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. Törvény 6. (3) bekezdés a) pontjában és 7. (3) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 1.. (1) Nem lép hatályba Szatymaz Község Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) szóló 21/2007.( X.18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 15/2012.(V. 17.) önkormányzati rendelet 16.. (3) 3. pontja. 2.. Ez az önkormányzati rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. dr. Kormányos László polgármester Mákos Istvánné jegyző Kihirdetve: Szatymaz, Mákos Istvánné jegyző

23 Szatymaz Község Képviselő-testülete Szatymaz Tárgy: Homokháti Kistérségi Önkormányzatok közösségi közlekedésének fejlesztése tárgyú projekt önerejének változása Tisztelt Képviselő - testület! Az Új Széchenyi Terv DAOP-3.2.1/A aznosítószámon, Közösségi Közlekedés Feltételrendszerének Integrált fejlesztése címmel Mórahalom Város Önkormányzatával - mint gesztorral pályázatot nyújtottunk be. Szatymaz Község Képviselő testülete a április 11. napi ülésén a pályázat Szatymazra eső összköltségét Ft-ban, az önerejét Ft-ban határozta meg (az összköltség 5%-a). A projekt beadásakor Szatymazra eső végleges összköltség: Ft-ra módosult, így az önerő 3000 Ft-tal nőt, melynek rendelkezésre állását a projekthez igazolni kell. Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a T. Képviselő-testület elé. Határozati javaslat Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta a DAOP3.2.1/A azonosítószámú pályázattal kapcsolatos előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:

24 Szatymaz Község Képviselő-testülete hozzájárul a Homokháti Kistérségi Önkormányzatok közösségi közlekedésének fejlesztése című, DAOP3.2.1/A azonosítószámú pályázat önerejének 3000 Ft-tal történő növeléséhez. A képviselő-testület a projekt összköltségét Ft összegben határozza meg, az önerőt 3000 Ft-tal növeli, melyet a évi költségvetés felhalmozási tartaléka terhére biztosít. A képviselő testület felkéri intézkedések megtételére. a polgármestert a szükséges Szatymaz, június 4. dr. Kormányos László

25 Száma: Tárgy: A Déli Napfény Nonprofit Kft. pénzügyi támogatása Szatymaz Község Képviselő-testülete Szatymaz Tisztelt Képviselő-testület! A Déli Napfény Nonprofit Kft. visszafizeti az Önkormányzat által nyújtott a 307/2008. (XI. 17.) számú határozatában meghatározott Ft összegű tagi kölcsönt, továbbá Ft működési támogatásra nyújtott be igényt. A Déli Napfény LEADER Egyesület a működésének biztosítására Ft összegű tagi kölcsönt kíván igénybe venni, melyről szóló megállapodás jelen előterjesztés mellékletét képezi. Kérem, hogy a határozati javaslatokat megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek. Határozati javaslat Szatymaz képviselőtestülete megtárgyalta A Déli Napfény Nonprofit Kft. pénzügyi támogatása tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 1. A Déli Napfény Nonprofit Kft. visszafizeti Szatymaz Község Önkormányzatának az Önkormányzat által nyújtott, a 307/2008 (XI.17.) számú határozatban meghatározott Ft értékű tagi kölcsönt. 2. A Képviselő Testület a Déli Napfény Nonprofit Kft. részére Ft működési támogatást nyújt a évi költségvetés általános tartaléka terhére. Határozatról értesülést kap: 1. Dr. Kormányos László - polgármester 2. jegyző 3. Déli Napfény Nonprofit Kft. 4. Irattár

26 Határozati javaslat Szatymaz Község Képviselő Testülete megtárgyalta a polgármester a Déli Napfény LEADER Egyesület munkaszervezetének működési költség finanszírozása tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 1. Szatymaz Község Önkormányzata a Déli Napfény LEADER Egyesület részére tagi kölcsön formájában Ft, azaz hétszázezer forint összeget biztosít a munkaszervezet működési költség finanszírozására vonatkozóan azzal, hogy a tagi kölcsön visszafizetésének legkésőbb napjáig meg kell történnie. 2. Szatymaz Község Önkormányzat képviselő testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti tagi kölcsönszerződés aláírására. 3. A képviselőtestület a tagi kölcsön összegét a évi költségvetés álatlános tartaléka terhére biztosítja. Határozatról értesülést kap: 1. dr. Kormányos László Péter-polgármester 2. jegyző 3. Déli Napfény LEADER Egyesület 4. Pénzügy 5. Irattár Szatymaz, június 04. dr. Kormányos László polgármester

27 Kivonat Szatymaz Község Képviselőtestületének készült jegyzőkönyvéből. napján megtartott testületi ülésén../2012. Kt. számú határozat HATÁROZAT Szatymaz képviselőtestülete megtárgyalta Dr. Kormányos László polgármester A Déli Napfény Nonprofit Kft. pénzügyi támogatása tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 1. A Déli Napfény Nonprofit Kft visszafizeti Szatymaz Község Önkormányzatának az Önkormányzat által nyújtott, a 307/2008 (XI.17.) számú határozatban meghatározott Ft értékű tagi kölcsönt. 2. A Képviselő Testület megszavazta, hogy a Déli Napfény Nonprofit Kft. részére Ft működési támogatást nyújt. Határozatról értesülést kap: 1. Dr. Kormányos László - polgármester 2. jegyző 3. Déli Napfény Nonprofit Kft. 4. Irattár Szatymaz, kmf..... jegyző jegyzőkönyv hitelesítő polgármester

28 TAGI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Szatymaz Község Önkormányzata (6763 Szatymaz, Kossuth utca 30. képv.: dr. Kormányos László Péter polgármester, adószám:.), mint tagi kölcsönadó (továbbiakban kölcsönadó), másrészről a Déli Napfény LEADER Egyesület (6720 Szeged, Tisza L. krt. 76., képv : dr. Dobó Katalin), mint kölcsönvevő (továbbiakban kölcsönvevő) között az alulírott napon, helyen, az alábbi feltételekkel: 1. / Felek kijelentik, hogy a kölcsönadó tagként szerepel a kölcsönvevő egyesületben. 2. / Felek megállapítják hogy jelen szerződés megkötését az indokolja, hogy a Déli Napfény LEADER Egyesület munkaszervezet feladatainak ellátása, kiadásainak kifizetése - a finanszírozási rendelet előírásai szerint - a közeljövőtől utófinanszírozással fog történni, ami a Déli Napfény LEADER Egyesület likviditását érinti. 3. / A kölcsönadó kölcsönad a kölcsönvevő részére a likviditás biztosítása céljából Ft-ot, azaz hétszázezer forintot, az átadásról igazolás kerül kiállításra. 4. / A szerződő felek rögzítik, hogy a kölcsönadó a tagi kölcsönt a Ptk. rendelkezéseire figyelemmel kamattal nyújtja. Felek a kamat mértékét évi 0%-ban határozzák meg. A tagi kölcsön nyújtása határozott időtartamra szól, napjáig. 5. / A kölcsönvevő a kölcsönt elfogadja és vállalja, hogy a kölcsön összegét egy összegben visszafizeti kölcsönadó részére, előzetes egyeztetésnek megfelelően, a... Banknál vezetett számú bankszámlára. 6. / Felek kijelentik, hogy kölcsönvevő késedelmes visszafizetés esetén Ptk. szerint meghatározott mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni. 7. / Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi Szatymaz Község képviselő testületének a... számú jóváhagyó határozata. 8. / Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a közöttük felmerült esetleges jogvitáikat elsődlegesen tárgyalások útján, egyeztetéssel kívánják rendezni. 9. / Felek kijelentik, hogy jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. ide vonatkozó rendelkezései az irányadók. A szerződő felek jelen megállapodást elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták. Szeged, polgármester, Szatymaz Község Önkormányzata képviseletében Déli Napfény LEADER Egyesület képviseletében

29 KIVONAT Szatymaz Község Önkormányzat Képviselő-testületének... ülésén készült jegyzőkönyvéből. megtartott testületi Határozat száma Tárgy: Déli Napfény LEADER Egyesület Munkaszervezetének működési költségeinek finanszírozása HATÁROZAT Szatymaz Község Képviselő Testülete megtárgyalta a polgármester a Déli Napfény LEADER Egyesület munkaszervezetének működési költség finanszírozása tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 1. Szatymaz Község Önkormányzata a Déli Napfény LEADER Egyesület részére tagi kölcsön formájában Ft, azaz hétszázezer forint összeget biztosít a munkaszervezet működési költség finanszírozására vonatkozóan azzal, hogy a tagi kölcsön visszafizetésének legkésőbb napjáig meg kell történnie. 2. Szatymaz Község Önkormányzat képviselő testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti tagi kölcsönszerződés aláírására. Határozatról értesülést kap: 1. dr. Kormányos László Péter-polgármester 2. jegyző 3. Déli Napfény LEADER Egyesület 4. Pénzügy 5. Irattár kmf. jegyző Jegyzőkönyv hitelesítő polgármester

30

31 Ikt.sz. 80-8/2012/U Szatymaz Község Képviselő-testületének Szatymaz Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: IKSZT projektmenedzser költségek Szatymaz Községi Önkormányzat október 1-én megbízási szerződést kötött a Kék Horizont Tanácsadó és Szolgáltató Kft-vel (6723 Szeged, Etelka sor 8.I/2.) az IKSZT kialakítása Szatymazon tárgyú pályázattal kapcsolatos projektmenedzseri feladatok ellátására. A 877/2009/U1 számon nyilvántartott szerződés II. 2. pontjában foglalt pályázati tanácsadásért a Megbízó a Ft +ÁFA díjat megfizette. A II. 3. pontban szereplő projektmenedzsmenttel kapcsolatos munkát az önkormányzat javarészt elvégezte (el fogja végezni), erre figyelemmel a megbízási szerződés felmondásra kerül. A Megbízó a Megbízottnak az eddig elvégzett munkájáért ,- Ft + áfa, azaz az általános forgalmi adó január 1. napjától hatályos változása következtében bruttó ,- Ft (Kettőszázötvennégyezer forint) díjat fizet.

32 Határozati javaslat Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a T. Képviselő-testület elé. Szatymaz Község Képviselő Testülete megtárgyalta a 877/2009/U1 számon nyilvántartott Szatymaz Községi Önkormányzat és a Kék Horizont Tanácsadó és Szolgáltató Kft között létrejött szerződést, mely az IKSZT kialakítása Szatymazon tárgyú pályázattal kapcsolatos projektmenedzseri feladatok ellátásáról szól. A szerződés II. 3. pontjában szereplő projektmenedzsmenttel kapcsolatos munkát az önkormányzat javarészt elvégezte (el fogja végezni), erre figyelemmel a megbízási szerződés felmondásra kerül. A Megbízó a Megbízottnak az eddig elvégzett munkájáért ,- Ft + áfa, azaz az általános forgalmi adó január 1. napjától hatályos változása következtében bruttó ,- Ft (Kettőszázötvennégyezer forint) díjat fizet. A képviselő testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Szatymaz, június 4. Dr. Kormányos László Polgármester Mellékletek: napján kelt megbízási szerződés - Megbízási szerződés felmondása

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 4 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta.

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 4 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta. Jegyzőkönyv Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. november 05. napján a Polgármesteri Hivatal tárgyaló termében megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Dr. Kormányos László

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr. Kormányos László polgármester

J e g y z ő k ö n y v. 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr. Kormányos László polgármester J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. december 12. napján megtartott nyílt üléséről. Napirendi pontok: 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr.

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat

NYÍLT ÜLÉSE. 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚLIUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚLIUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚLIUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 64/2011. (VII. 06.) számú BKt. határozat 65/2011. (VII. 06.) számú BKt. határozat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Sármellék község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 12.- én 17 óra 30 perc kezdettel megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Sármellék község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 12.- én 17 óra 30 perc kezdettel megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Sármellék község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 12.- én 17 óra 30 perc kezdettel megtartott üléséről Az ülés helye: Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó

Részletesebben

2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés

2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés 588-21 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés Rendeletek: 15/2013. (X.15.) A szociális tűzifa juttatás szabályairól 16/2013. (X.25.) A 2012. évi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 9/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 20-án 11.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről. Jelen voltak: Képviselők a jelenléti ív szerint Vincze András címzetes

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dozmat Község képviselő-testületének 2014. november 11-én megtartott testületi ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dozmat Község képviselő-testületének 2014. november 11-én megtartott testületi ülésén DOZMAT KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSE JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. november 11-én megtartott testületi ülésén Helye: Dozmati Faluház Jelen vannak: Horváth Ádám Csongor polgármester, Dankovics Norbert képviselő,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 24-én 19:00 órakor megtartott nyílt Képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint. Bagó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én de. 11 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. január 23-án 16,00 órakor tartott rendes üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. január 23-án 16,00 órakor tartott rendes üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. január 23-án 16,00 órakor tartott rendes üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Kistolmács Jelen vannak: Birkás Zoltán polgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott üléséről. Mutató:

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott üléséről. Mutató: Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott üléséről Mutató: Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. december

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-30/2008. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-30/2008. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-30/2008. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 14-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat száma: 127/2011.(VII.29.) 128/2011.(VII.29.) 129/2011.(VII.29.) 130/2011.(VII.29.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok fenntartói jogának átadásához

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 68. MELLÉKLET: 2 db. TÁRGY: Javaslat ingatlan használatának átadásáról szóló megállapodás módosítására (Szekszárd, Bartina u. 12/A) E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. december 17-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2012. május 31-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2012. május 31-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. május 31-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 11/2012. (VI.01.) önkormányzati rendelet a szabálysértési rendelkezések hatályon

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 4/2015.(I.22.)Kt. határozat Tárgy: 2015. január 22-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Molnár Áron napirendjavaslatát az alábbiak szerint: Nyílt

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. március 31-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyaló terme Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok:

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Jegyzőkönyv Készült: a 2014. május 29. napján du. 18.00 órakor megkezdett rendes nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen vannak: A képviselő-testület részéről: Szabó László polgármester

Részletesebben

1) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Tömör Józsefné jegyző

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 18-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. március 12-én a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 23-án tartott n y í l t ülésének jegyzőkönyve Az ülésen alkotott rendelet száma Tárgya 9/2015. (VI. 24.) 2015. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL

ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma: 4-82/2014. J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült:

Részletesebben