J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének június 06. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. június 06. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről."

Átírás

1 J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének június 06. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Napirendi pontok: 1. HÉSZ módosító rendelet kijavítása Előadó: dr. Kormányos László polgármester 2. Közösségi közlekedés fejlesztés pályázat önerő módosítás Előadó: dr. Kormányos László polgármester

2 T a r t a l o m j e g y z é k A Képviselő-testület május 16. napján megtartott rendes nyílt ülésének határozataiból 1. 91/2012. (VI. 06.) KT határozat Tárgy: Kibéd Község polgármesterének kérelme /2012. (VI. 06.) KT határozat Tárgy: Közösségi Közlekedés fejlesztése tárgyú projekt önerejének változása /2012. (VI. 06.) KT határozat Tárgy: Déli Napfény Nonprofit Kft. pénzügyi támogatása /2012. (VI. 06.) KT határozat Tárgy: Déli Napfény LEADER Egyesület munkaszervezetének működési költség finanszírozása /2012. (VI. 06.) KT határozat Tárgy: MÁK másodfokú határozatával szemben felülvizsgálati kérelem /2012. (VI. 06.) KT határozat Tárgy: Megbízási szerződés felmondása /2012. (VI. 06.) KT határozat Tárgy: CBA Áruház előtti terület térburkolttal történő ellátása /2012. (VI. 06.) KT határozat Tárgy: Fehértói Gazdaképző és Innovációs Alapítvány évi póttámogatása..10

3 T a r t a l o m j e g y z é k A Képviselő-testület június 06. napján megtartott Rendkívüli testületi ülésének rendeleteiből 1. 17/2012. (VI. 07.) önkormányzati rendelet Szatymaz Község Helyi Építési Szabályzatairól (HÉSZ) szóló 21/2007.(X.18.) rendelet módosításáról szóló 15/2012. (V. 17.) önkormányzati rendeletet egyes rendelkezéseinek hatályba nem lépéséről...2

4 JEGYZŐKÖNYV Szatymaz Község Képviselő-testületének június 06. napján a Polgármesteri Hivatal tárgyalójában megtartott rendkívüli testületi üléséről. Jelen vannak: Dr. Kormányos László Dékányné Dr. Balogh Andrea Barna Károly Bódis Margit Lengyel Istvánné dr. Makra Sándorné polgármester alpolgármester képviselő képviselő képviselő képviselő Tanácskozási joggal jelen vannak: Mákos Istvánné jegyző /a jelenléti ív a jegyzőkönyv 1. számú melléklete / Dr. Kormányos László polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította a határozatképességet és ismertette a napirendi pontokat. Felkérte a képviselőket, hogy aki a napirendet elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon: A képviselő testület 6 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta. / a Meghívó a jegyzőkönyv 2. számú melléklete/ Napirend előtt Kibéd Község polgármesterének kérelme (Az írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete) Dr. Kormányos László polgármester: Ismertette a kérelmet. Elmondta, hogy Dósa Sándor Kibéd Község polgármestere, megkereste az önkormányzatot, hogy lehetőség szerint segítse egy kibédi kislány gerinc-műtéte költségének összegyűjtését. A műtét ára euró. Javasolta, hogy az önkormányzat, mint Kibéd testvértelepülése, Ft-tal támogassa a kislány műtétét. Megkérdezte, hogy van e más javaslat, vagy kérdés az elhangzottakhoz, mivel nem volt, felkérte a képviselőket, hogy aki egyetért javaslatával, kézfelemeléssel szavazzon. A képviselő testület 6 igen szavazattal - nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 91/2012. (VI. 06.) KT határozat Tárgy: Mátyus Henrietta műtéti költségének támogatása H a t á r o z a t 1

5 Felelős: polgármester Határidő: azonnal Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta Kibéd Község polgármesterének kérelmét és az alábbi döntést hozta: Szatymaz Község Képviselőtestület Ft összegű támogatást nyújt a kibédi Mátyus Henrietta gerincműtéte költségének támogatására. A Képviselőtestület a támogatás összegét a évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja. A határozatról értesítést kap: 1. Dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző 1. napirendi pont: HÉSZ módosításáról szóló rendelet kijavítása ( Az írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete) Dr. Kormányos László polgármester: Felkérte Mákos Istvánnét az előterjesztés ismertetésére. Mákos Istvánné jegyző: Elmondta, hogy a májusi testületi ülésén fogadta el a képviselőtestület a Helyi Építési Szabályzat módosításáról szóló rendeletet. A kihirdetést követően került megállapításra, hogy a módosító rendeltben elírás történt és olyan rendelkezést is hatályon kívül helyezett, amelyre a testület nem adott felhatalmazást. Az elírás kijavítása rendelet - módosítással történhet, mely rendelet- tervezetet a képviselőtestület írásban megkapott. Dr. Kormányos László polgármester: Megkérdezte, hogy kérdés, vélemény van e, mivel nem volt felkérte a képviselőket, hogy aki a rendelet-tervezetet elfogadja kézfelemeléssel szavazzon: A képviselő testület 6 igen szavazattal - nem szavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 17/2012.(.) önkormányzati rendelet Szatymaz Község Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) s zóló 21/2007. (X.18.) rendelet módosításról szóló 15/2012.(V.17.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályba nem lépéséről 2

6 (A rendelet-tervezet teljes szövegét a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete tartalmazza.) 2. napirendi pont Közösségi közlekedés fejlesztése tárgyú projekt önerejének változása (Az írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv 5. számú melléklete) Dr. Kormányos László polgármester: Az írásban kiküldött anyagnak megfelelően ismertette az előterjesztést. Megkérdezte, hogy van e észrevétel az elhangzottakhoz, mivel nem volt felkérte a képviselőket, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. A képviselő testület 6 igen szavazattal - nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 92/2012. (VI. 06.) KT határozat Tárgy: Közösségi közlekedés fejlesztése tárgyú projekt önerejének változása Határozat Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta a DAOP3.2.1/A azonosítószámú pályázattal kapcsolatos előterjesztést, és az alábbi döntést hozta: Szatymaz Község Képviselő-testülete hozzájárul a Homokháti Kistérségi Önkormányzatok közösségi közlekedésének fejlesztése című, DAOP3.2.1/A azonosítószámú pályázat önerejének 3000 Fttal történő növeléséhez. A képviselő-testület a projekt összköltségét Ft összegben határozza meg, az önerőt 3000 Ft-tal növeli, melyet a évi költségvetés felhalmozási tartaléka terhére biztosít. A képviselő testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Felelős: polgármester Határidő: azonnal A határozatról értesítést kap: 1. Dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző 3

7 3. napirendi pont Előterjesztések 3.1. Déli Napfény Nonprofit Kft. pénzügyi támogatása (Az írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv 6. számú melléklete) Dr. Kormányos László polgármester: Felkérte Csenkiné dr. Makay Enikőt az előterjesztés ismertetésére. Csenkiné dr. Makay Enikő: Az írásban kiküldött anyagnak megfelelően ismertette az előterjesztést, elmondta, hogy két határozati javaslat szerepel az előterjesztésben az egyik szerint a Déli Napfény Nonprofit Kft. visszafizeti az Önkormányzat által nyújtott a 307/2008. (XI. 17.) számú határozatában meghatározott Ft összegű tagi kölcsönt, valamint Ft működési támogatást nyújt a Kft-nek. A másik határozati javaslat szerint a Déli Napfény LEADER Egyesület a működésének biztosítására Ft összegű tagi kölcsönt nyújt az önkormányzat az előterjesztéshez mellékelt megállapodás szerinti feltételekkel. Dr. Kormányos László polgármester: Megkérdezte, hogy van e kérdés, vélemény mivel nem volt felkérte a képviselőket, hogy aki támogatja a kölcsön visszafizetését és a működési támogatás biztosítását, kézfelemeléssel szavazzon: A képviselő testület 6 igen szavazattal - nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 93/2012. (VI. 06.) KT határozat Tárgy: Déli Napfény Nonprofit Kft. pénzügyi támogatása Határozat Szatymaz község képviselőtestülete megtárgyalta A Déli Napfény Nonprofit Kft. pénzügyi támogatása tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 1. A Déli Napfény Nonprofit Kft. visszafizeti Szatymaz Község Önkormányzatának az Önkormányzat által nyújtott, a 307/2008 (XI.17.) számú határozatban meghatározott Ft értékű tagi kölcsönt. 2. A Képviselő Testület a Déli Napfény Nonprofit Kft. részére Ft működési 4

8 támogatást nyújt a évi költségvetés általános tartaléka terhére. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Határozatról értesülést kap: 1. Dr. Kormányos László - polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző 3. Déli Napfény Nonprofit Kft. 4. Irattár Dr. Kormányos László polgármester: Felkérte a képviselőket, hogy aki támogatja a Déli Napfény LEADER Egyesület részére nyújtandó tagi kölcsönről szóló előterjesztést, kézfelemeléssel szavazzon: A képviselő testület 6 igen szavazattal - nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: Határozat 94/2012. (VI. 06.) KT határozat Tárgy: Déli Napfény LEADER Egyesület Munkaszervezetének működési költségeinek finanszírozása Szatymaz Község Képviselő Testülete megtárgyalta a Déli Napfény LEADER Egyesület munkaszervezetének működési költség finanszírozása tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 1. Szatymaz Község Önkormányzata a Déli Napfény LEADER Egyesület részére tagi kölcsön formájában Ft, azaz hétszázezer forint összeget biztosít a munkaszervezet működési költség finanszírozására vonatkozóan azzal, hogy a tagi kölcsön visszafizetésének legkésőbb napjáig meg kell történnie. 2. Szatymaz Község Önkormányzat képviselő testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti tagi kölcsönszerződés aláírására. 5

9 3. A képviselőtestület a tagi kölcsön összegét a évi költségvetés álatlános tartaléka terhére biztosítja. Határozatról értesülést kap: 1. dr. Kormányos László Péter-polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző 3. Déli Napfény LEADER Egyesület 4. Pénzügy 5. Irattár 3.2. MÁK másodfokú határozatának felülvizsgálati kérelme (Az írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv 7. számú melléklete) Dr. Kormányos László polgármester: Felkérte Mákos Istvánnét az előterjesztés ismertetésére. Mákos Istvánné: Ismertette az előterjesztést az írásban kiküldött anyagnak megfelelően. Dr. Kormányos László polgármester: Megkérdezte, hogy van e kérdés észrevétel az elhangzottakkal kapcsolatban, mivel nem volt felkérte a képviselőket, hogy aki a kereset benyújtásával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. A képviselő testület 6 igen szavazattal - nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 95/2012. (VI. 06.) KT határozat Tárgy: MÁK másodfokú határozatával szemben felülvizsgálati kérelme Határozat Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta a Magyar Államkincstár ÖF /433/2/2012. másodfokú határozatával szemben benyújtandó felülvizsgálati kérelemről szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta: Szatymaz Község képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Magyar Államkincstár ÖF /433/2/2012. másodfokú határozatának felülvizsgálatát kérje a Szegedi Törvényszéktől. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, a szükséges intézkedések megtételére. 6

10 Határidő: azonnal Felelős: polgármester Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. Dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző 3.3. IKSZT pályázat projektmenedzser költségei (Az írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv 8. számú melléklete) Dr. Kormányos László polgármester: Felkérte Kószóné Molnár Ceciliát az előterjesztés ismertetésére. Kószóné Molnár Cecília: Ismertette az előterjesztést, elmondta, hogy a Kék Horizont Kft-vel kötött megbízási szerződést fel kívánja mondani az önkormányzat. Az eddig elvégzett munkáért Ft + Áfa összegű megbízási díjat kellene kifizetni. Dr. Kormányos László polgármester: Megkérdezte, hogy van e kérdés észrevétel az elhangzottakkal kapcsolatban, mivel nem volt felkérte a képviselőket, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. A képviselő testület 6 igen szavazattal - nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 96/2012. (VI. 06.) KT határozat Tárgy: Megbízási szerződés felmondása Határozat Szatymaz Község Képviselő Testülete megtárgyalta a 877/2009/U1 számon nyilvántartott Szatymaz Községi Önkormányzat és a Kék Horizont Tanácsadó és Szolgáltató Kft között létrejött szerződést, mely az IKSZT kialakítása Szatymazon tárgyú pályázattal kapcsolatos projektmenedzseri feladatok ellátásáról szól. A szerződés II. 3. pontjában szereplő projektmenedzsmenttel kapcsolatos munkát az önkormányzat javarészt elvégezte (el fogja végezni), erre figyelemmel a megbízási szerződés felmondásra kerül. A Megbízó a Megbízottnak az eddig elvégzett munkájáért ,- Ft + ÁFA, azaz az 7

11 általános forgalmi adó január 1. napjától hatályos változása következtében bruttó ,- Ft (Kettőszázötvennégyezer forint) díjat fizet. A képviselő testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. Dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző Dékányné Dr. Balogh Andrea elhagyta az ülést 3.4. CBA előtti térburkolat (Az írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv 9. számú melléklete.) Dr. Kormányos László polgármester: Ismertette az előterjesztést, elmondta, hogy az elmúlt évben már Ft előirányzatot biztosított a testület a CBA áruház előtti terület térburkolattal történő ellátásárra. A környékbeli vállalkozások 4 millió Ft körüli összegről adtak ajánlatot, illetve a PROVANTI Kft eredeti írásbeli árajánlata Ft + ÁFA összegről szólt, melyet ÁFA összegre módosított a Kft képviselője, ha csökkentett tartalommal valósulna meg a beruházás. Elmondta, hogy szóban megállapodott a Kft képviselőjével, hogy Ft ért az eredeti műszaki tartalommal is vállalják a munkát. Véleménye szerint 500 e Ft különbség miatt nem érdemes csökkenteni a műszaki tartalmat, Javasolta, hogy a Ft-os összegű árajánlatot fogadja el a testület. Elmondta, hogy mivel az elmúlt évben Ft ot már biztosított ezen feladatra a testület, így csak a különbözetről kell határozni. Megkérdezte, hogy van e kérdés, észrevétel az elhangzottakkal kapcsolatban, mivel nem volt, felkérte a képviselőket, hogy aki javaslatával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon: A képviselő testület 5 igen szavazattal - nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 97/2012. (VI. 06.) KT határozat Tárgy: CBA Áruház előtti terület térburkolattal történő ellátása 8

12 Határidő: azonnal Felelős: polgármester Határozat Szatymaz Község Képviselő Testülete megtárgyalta a CBA áruház bejárata előtti terület térburkolattal történő ellátásáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta: Szatymaz Község Képviselőtestülete 171/2011. (IX. 14.) Kt határozatával a CBA előtti terület térburkolattal történő ellátására Ftot biztosított. A képviselőtestület elfogadja a PROVANTI Építőipari Kft. bruttó Ft-os árajánlatát és a CBA előtti terület térburkolattal történő ellátására Ft-ot biztosít a évi költségvetés általános tartaléka terhére. A képviselőtestület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. Dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző 3.5. Tájékoztatás az Általános Iskolánál lévő kerékpártároló oldalfalának elhelyezéséről (szóbeli előterjesztés) Dr. Kormányos László polgármester: Elmondta, hogy az Általános Iskola kerékpártárolóját a pályázati anyag szerint oldalfallal is el kell látni. mivel erre eddig nem került sor, ezért azt utólag el fogják végezni. Ennek költsége nem éri el a Ft-ot, ezért csak tájékoztatást ad erről a képviselőknek, külön határozatot nem kell erről hozniuk Szatymaz - térségi Gazdaszövetkezet végelszámolási ügye (Az írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv 10. számú melléklete) Dr. Kormányos László polgármester: Elmondta, hogy a Szatymaz - Térségi Gazdakör felszámolásra kerül. A Gazdaszövetkezet, mint főpályázó támogatást nyert a Szatymaz II. körzet 115. sz. alatti székhelyén megvalósítandó beruházásra. A Gazdaszövetkezet az épületet a könyvekből való kivezetéssel egy időben könyv jóváírással átadja/ visszaadja további hasznosításra az önkormányzatnak a II. kerület 115.sz. ingatlant. A Gazdakör a Fehértói Alapítványnak megvásárlásra ajánlotta fel a megmaradt 9

13 tárgyi eszközöket (szekrényeket, tárgyalóasztalt, íróasztalokat) Ft + ÁFA áron. Az Alapítvány évi póttámogatásként szeretné az önkormányzattól megigényelni a fenti összeget, így az alapítvány által fizetett összeg elegendő lenne a Gazdaszövetkezet végelszámolással felmerülő költségei fedezetére. Megkérdezte, hogy van e kérdés észrevétel az elhangzottakkal kapcsolatban, mivel nem volt felkérte a képviselőket, hogy aki egyetért azzal, hogy a Szatymaz-térségi Gazdaszövetkezet visszaadja könyv szerinti értéken a Szatymaz II. körzet 115. sz. alatti ingatlant, valamint a Fehértói Gazdaképző és Innovációs Alapítvány Ft póttámogatást kapjon a Szatymaztérségi Gazdaszövetkezet által felajánlott tárgyi eszközök megvásárlására, kézfelemeléssel szavazzon. A képviselő testület 5 igen szavazattal - nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 98/2012. (VI. 06.) KT határozat Tárgy: Szatymaz térségi Gazdaszövetkezet jogutód nélküli felszámolása ügye Határozat Határidő: azonnal Felelős: polgármester Szatymaz Község Képviselő Testülete megtárgyalta a Szatymaz - térségi Gazdaszövetkezet végelszámolásának végrehajtásáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 1. Szatymaz Község képviselőtestülete a Szatymaz Térségi Gazdaszövetkezet jogutód nélküli megszűnésére figyelemmel könyv szerinti értéken visszaveszi Szatymaz II. körzet 115. sz. alatti ingatlan kezelését, könyveibe jóváírja a ráfordított beruházás összegét. 2. Szatymaz Község Képviselőtestülete a Fehértői Gazdaképző és Innovációs Alapítvány részére Ft póttámogatást biztosít a évi költségvetés általános tartaléka terhére. A képviselőtestület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. Dr. Kormányos László polgármester 10

14 2. Mákos Istvánné jegyző Dr. Kormányos László polgármester: Megkérdezte, hogy van e más előterjesztés, kérdés, mivel nem volt megköszönte a megjelenést és az ülést bezárta. k.m.f dr. Kormányos László polgármester Mákos Istvánné jegyző 11

15

16 M E G H Í V Ó Szatymaz Község Képviselőtestülete június 06. napján (szerda) 14:00 órától ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Szatymaz Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szatymaz, Kossuth u. 30. Napirendi pontok: 1. HÉSZ módosító rendelet kijavítása Előadó: dr. Kormányos László polgármester 2. Közösségi közlekedés fejlesztés pályázat önerő módosítás Előadó: dr. Kormányos László polgármester Kérem, hogy a testületi ülésen megjelenni szíveskedjék. Szatymaz, június 04.. dr. Kormányos László polgármester

17

18

19

20

21 Ügyiratszám: /2012/U1 Tárgy: Helyi építési szabályzat módosítása Szatymaz Község Képviselő-testülete Helyben Tisztelt Képviselő-testület! A képviselőtestület májusi testületi ülésen elfogadta a 15/2012. ( V. 17.) önkormányzati rendeletet Szatymaz Község Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) szóló 21/2007. (X. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról. A rendelet kihirdetését követően került megállapításra, hogy a módosító rendeletben elírás történt, amely miatt a rendeletmódosítás 16. (3) 3. pontja hatályba nem lépéséről kell rendelkezni. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVII. Tv. 9/A b.) pontja alapján a véleményeztetési eljárás mellőzhető, mivel az elírás kijavítás érdekében történik a rendelet módosítása. Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a rendelettervezetet megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen. Szatymaz, június 4. Mákos Istvánné jegyző

22 Szatymaz Község Önkormányzata Képviselő-testületének... önkormányzati rendelete Szatymaz Község Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) szóló 21/2007. (X. 18.) rendelet módosításáról szóló 15/2012. (V.17.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályba nem lépéséről Szatymaz Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) a) pontja szerinti feladatkörében eljárva a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Ötv. 8. ( 1) bekezdésében és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. Törvény 6. (3) bekezdés a) pontjában és 7. (3) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 1.. (1) Nem lép hatályba Szatymaz Község Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) szóló 21/2007.( X.18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 15/2012.(V. 17.) önkormányzati rendelet 16.. (3) 3. pontja. 2.. Ez az önkormányzati rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. dr. Kormányos László polgármester Mákos Istvánné jegyző Kihirdetve: Szatymaz, Mákos Istvánné jegyző

23 Szatymaz Község Képviselő-testülete Szatymaz Tárgy: Homokháti Kistérségi Önkormányzatok közösségi közlekedésének fejlesztése tárgyú projekt önerejének változása Tisztelt Képviselő - testület! Az Új Széchenyi Terv DAOP-3.2.1/A aznosítószámon, Közösségi Közlekedés Feltételrendszerének Integrált fejlesztése címmel Mórahalom Város Önkormányzatával - mint gesztorral pályázatot nyújtottunk be. Szatymaz Község Képviselő testülete a április 11. napi ülésén a pályázat Szatymazra eső összköltségét Ft-ban, az önerejét Ft-ban határozta meg (az összköltség 5%-a). A projekt beadásakor Szatymazra eső végleges összköltség: Ft-ra módosult, így az önerő 3000 Ft-tal nőt, melynek rendelkezésre állását a projekthez igazolni kell. Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a T. Képviselő-testület elé. Határozati javaslat Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta a DAOP3.2.1/A azonosítószámú pályázattal kapcsolatos előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:

24 Szatymaz Község Képviselő-testülete hozzájárul a Homokháti Kistérségi Önkormányzatok közösségi közlekedésének fejlesztése című, DAOP3.2.1/A azonosítószámú pályázat önerejének 3000 Ft-tal történő növeléséhez. A képviselő-testület a projekt összköltségét Ft összegben határozza meg, az önerőt 3000 Ft-tal növeli, melyet a évi költségvetés felhalmozási tartaléka terhére biztosít. A képviselő testület felkéri intézkedések megtételére. a polgármestert a szükséges Szatymaz, június 4. dr. Kormányos László

25 Száma: Tárgy: A Déli Napfény Nonprofit Kft. pénzügyi támogatása Szatymaz Község Képviselő-testülete Szatymaz Tisztelt Képviselő-testület! A Déli Napfény Nonprofit Kft. visszafizeti az Önkormányzat által nyújtott a 307/2008. (XI. 17.) számú határozatában meghatározott Ft összegű tagi kölcsönt, továbbá Ft működési támogatásra nyújtott be igényt. A Déli Napfény LEADER Egyesület a működésének biztosítására Ft összegű tagi kölcsönt kíván igénybe venni, melyről szóló megállapodás jelen előterjesztés mellékletét képezi. Kérem, hogy a határozati javaslatokat megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek. Határozati javaslat Szatymaz képviselőtestülete megtárgyalta A Déli Napfény Nonprofit Kft. pénzügyi támogatása tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 1. A Déli Napfény Nonprofit Kft. visszafizeti Szatymaz Község Önkormányzatának az Önkormányzat által nyújtott, a 307/2008 (XI.17.) számú határozatban meghatározott Ft értékű tagi kölcsönt. 2. A Képviselő Testület a Déli Napfény Nonprofit Kft. részére Ft működési támogatást nyújt a évi költségvetés általános tartaléka terhére. Határozatról értesülést kap: 1. Dr. Kormányos László - polgármester 2. jegyző 3. Déli Napfény Nonprofit Kft. 4. Irattár

26 Határozati javaslat Szatymaz Község Képviselő Testülete megtárgyalta a polgármester a Déli Napfény LEADER Egyesület munkaszervezetének működési költség finanszírozása tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 1. Szatymaz Község Önkormányzata a Déli Napfény LEADER Egyesület részére tagi kölcsön formájában Ft, azaz hétszázezer forint összeget biztosít a munkaszervezet működési költség finanszírozására vonatkozóan azzal, hogy a tagi kölcsön visszafizetésének legkésőbb napjáig meg kell történnie. 2. Szatymaz Község Önkormányzat képviselő testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti tagi kölcsönszerződés aláírására. 3. A képviselőtestület a tagi kölcsön összegét a évi költségvetés álatlános tartaléka terhére biztosítja. Határozatról értesülést kap: 1. dr. Kormányos László Péter-polgármester 2. jegyző 3. Déli Napfény LEADER Egyesület 4. Pénzügy 5. Irattár Szatymaz, június 04. dr. Kormányos László polgármester

27 Kivonat Szatymaz Község Képviselőtestületének készült jegyzőkönyvéből. napján megtartott testületi ülésén../2012. Kt. számú határozat HATÁROZAT Szatymaz képviselőtestülete megtárgyalta Dr. Kormányos László polgármester A Déli Napfény Nonprofit Kft. pénzügyi támogatása tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 1. A Déli Napfény Nonprofit Kft visszafizeti Szatymaz Község Önkormányzatának az Önkormányzat által nyújtott, a 307/2008 (XI.17.) számú határozatban meghatározott Ft értékű tagi kölcsönt. 2. A Képviselő Testület megszavazta, hogy a Déli Napfény Nonprofit Kft. részére Ft működési támogatást nyújt. Határozatról értesülést kap: 1. Dr. Kormányos László - polgármester 2. jegyző 3. Déli Napfény Nonprofit Kft. 4. Irattár Szatymaz, kmf..... jegyző jegyzőkönyv hitelesítő polgármester

28 TAGI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Szatymaz Község Önkormányzata (6763 Szatymaz, Kossuth utca 30. képv.: dr. Kormányos László Péter polgármester, adószám:.), mint tagi kölcsönadó (továbbiakban kölcsönadó), másrészről a Déli Napfény LEADER Egyesület (6720 Szeged, Tisza L. krt. 76., képv : dr. Dobó Katalin), mint kölcsönvevő (továbbiakban kölcsönvevő) között az alulírott napon, helyen, az alábbi feltételekkel: 1. / Felek kijelentik, hogy a kölcsönadó tagként szerepel a kölcsönvevő egyesületben. 2. / Felek megállapítják hogy jelen szerződés megkötését az indokolja, hogy a Déli Napfény LEADER Egyesület munkaszervezet feladatainak ellátása, kiadásainak kifizetése - a finanszírozási rendelet előírásai szerint - a közeljövőtől utófinanszírozással fog történni, ami a Déli Napfény LEADER Egyesület likviditását érinti. 3. / A kölcsönadó kölcsönad a kölcsönvevő részére a likviditás biztosítása céljából Ft-ot, azaz hétszázezer forintot, az átadásról igazolás kerül kiállításra. 4. / A szerződő felek rögzítik, hogy a kölcsönadó a tagi kölcsönt a Ptk. rendelkezéseire figyelemmel kamattal nyújtja. Felek a kamat mértékét évi 0%-ban határozzák meg. A tagi kölcsön nyújtása határozott időtartamra szól, napjáig. 5. / A kölcsönvevő a kölcsönt elfogadja és vállalja, hogy a kölcsön összegét egy összegben visszafizeti kölcsönadó részére, előzetes egyeztetésnek megfelelően, a... Banknál vezetett számú bankszámlára. 6. / Felek kijelentik, hogy kölcsönvevő késedelmes visszafizetés esetén Ptk. szerint meghatározott mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni. 7. / Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi Szatymaz Község képviselő testületének a... számú jóváhagyó határozata. 8. / Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a közöttük felmerült esetleges jogvitáikat elsődlegesen tárgyalások útján, egyeztetéssel kívánják rendezni. 9. / Felek kijelentik, hogy jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. ide vonatkozó rendelkezései az irányadók. A szerződő felek jelen megállapodást elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták. Szeged, polgármester, Szatymaz Község Önkormányzata képviseletében Déli Napfény LEADER Egyesület képviseletében

29 KIVONAT Szatymaz Község Önkormányzat Képviselő-testületének... ülésén készült jegyzőkönyvéből. megtartott testületi Határozat száma Tárgy: Déli Napfény LEADER Egyesület Munkaszervezetének működési költségeinek finanszírozása HATÁROZAT Szatymaz Község Képviselő Testülete megtárgyalta a polgármester a Déli Napfény LEADER Egyesület munkaszervezetének működési költség finanszírozása tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 1. Szatymaz Község Önkormányzata a Déli Napfény LEADER Egyesület részére tagi kölcsön formájában Ft, azaz hétszázezer forint összeget biztosít a munkaszervezet működési költség finanszírozására vonatkozóan azzal, hogy a tagi kölcsön visszafizetésének legkésőbb napjáig meg kell történnie. 2. Szatymaz Község Önkormányzat képviselő testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti tagi kölcsönszerződés aláírására. Határozatról értesülést kap: 1. dr. Kormányos László Péter-polgármester 2. jegyző 3. Déli Napfény LEADER Egyesület 4. Pénzügy 5. Irattár kmf. jegyző Jegyzőkönyv hitelesítő polgármester

30

31 Ikt.sz. 80-8/2012/U Szatymaz Község Képviselő-testületének Szatymaz Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: IKSZT projektmenedzser költségek Szatymaz Községi Önkormányzat október 1-én megbízási szerződést kötött a Kék Horizont Tanácsadó és Szolgáltató Kft-vel (6723 Szeged, Etelka sor 8.I/2.) az IKSZT kialakítása Szatymazon tárgyú pályázattal kapcsolatos projektmenedzseri feladatok ellátására. A 877/2009/U1 számon nyilvántartott szerződés II. 2. pontjában foglalt pályázati tanácsadásért a Megbízó a Ft +ÁFA díjat megfizette. A II. 3. pontban szereplő projektmenedzsmenttel kapcsolatos munkát az önkormányzat javarészt elvégezte (el fogja végezni), erre figyelemmel a megbízási szerződés felmondásra kerül. A Megbízó a Megbízottnak az eddig elvégzett munkájáért ,- Ft + áfa, azaz az általános forgalmi adó január 1. napjától hatályos változása következtében bruttó ,- Ft (Kettőszázötvennégyezer forint) díjat fizet.

32 Határozati javaslat Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a T. Képviselő-testület elé. Szatymaz Község Képviselő Testülete megtárgyalta a 877/2009/U1 számon nyilvántartott Szatymaz Községi Önkormányzat és a Kék Horizont Tanácsadó és Szolgáltató Kft között létrejött szerződést, mely az IKSZT kialakítása Szatymazon tárgyú pályázattal kapcsolatos projektmenedzseri feladatok ellátásáról szól. A szerződés II. 3. pontjában szereplő projektmenedzsmenttel kapcsolatos munkát az önkormányzat javarészt elvégezte (el fogja végezni), erre figyelemmel a megbízási szerződés felmondásra kerül. A Megbízó a Megbízottnak az eddig elvégzett munkájáért ,- Ft + áfa, azaz az általános forgalmi adó január 1. napjától hatályos változása következtében bruttó ,- Ft (Kettőszázötvennégyezer forint) díjat fizet. A képviselő testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Szatymaz, június 4. Dr. Kormányos László Polgármester Mellékletek: napján kelt megbízási szerződés - Megbízási szerződés felmondása

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 4 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta.

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 4 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta. Jegyzőkönyv Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. november 05. napján a Polgármesteri Hivatal tárgyaló termében megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Dr. Kormányos László

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. február 16. napján megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. február 16. napján megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. február 16. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: dr. Kormányos László polgármester Dékányné dr. Balogh Andrea alpolgármester Barna

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. november 24. napján, a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtárban (Szatymaz, Dózsa Gy. u. 42.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 28-i zárt üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 28-i zárt üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1-9/2013/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 28-i zárt üléséről. Napirend:

Részletesebben

éven belüli kölcsön felvételéről

éven belüli kölcsön felvételéről E LŐTERJESZTÉS éven belüli kölcsön felvételéről Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 19-i rendkívüli ülésére. Előterjesztők: Stayer László polgármester Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. július 24. napján megtartott rendes nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. július 24. napján megtartott rendes nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. július 24. napján megtartott rendes nyílt üléséről. Napirendi pontok: 1. 2012. évi költségvetési rendelet módosítása Előadó: dr. Kormányos

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szeged, Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának 2009. augusztus 11-én tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Jelen vannak: Dr. Pintér

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. június 10. napján, a sándorfalvi Budai Sándor Kulturális Központban (6762 Sándorfalva, Ady E. u. 7.), Sándorfalva Város Képviselő-testületével

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. június 24. napján megtartott nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. június 24. napján megtartott nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. június 24. napján megtartott nyílt üléséről. Napirendi pontok: 1. Szenvedélybetegek gyermek és felnőtt rehabilitációs centruma Előadó:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. október 20. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. október 20. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. október 20. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Belterületi csapadék- és belvíz elvezetés I. ütem közbeszerzés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 7 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta.

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 7 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta. Jegyzőkönyv Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. szeptember 14. napján a Polgármesteri Hivatal tárgyaló termében megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Dr. Kormányos László

Részletesebben

Határozatok: - 41/2013. (IV. 4.) számú határozat: Simon János és Czibere József kérelme a művelődési ház bérlésére vonatkozóan

Határozatok: - 41/2013. (IV. 4.) számú határozat: Simon János és Czibere József kérelme a művelődési ház bérlésére vonatkozóan Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.április 4.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. könyve c. határozatok:41/2013. (IV. 4.) számú határozat d. rendeletek:

Részletesebben

A Decs Kulturális, Oktatási és Sport Életének Fejlesztéséért Közalapítvánnyal kötendő kölcsönszerződés megvitatása

A Decs Kulturális, Oktatási és Sport Életének Fejlesztéséért Közalapítvánnyal kötendő kölcsönszerződés megvitatása Az előterjesztés száma: 56/2015. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2015. március 5-én, 18-órakor megtartandó rendkívüli ülésére A Decs

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám:101/21-34/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án, 18:00 órai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK Kistelek Képviselő-testület 2013. október 03-án tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv rendkívüli Képviselő-testületi ülésről 2012. 12. 06. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 198- /2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27-i ülésére Tárgy: A Békési Férfi Kézilabda Kft működési támogatása és kamatmentes kölcsön kérelme Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető Véleményező bizottság: Gazdasági osztály Pénzügyi Bizottság Sorszám: IV/5.

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 43/2012. (III. 29.) 44/2012. (III. 29.) 45/2012. (III. 29.) 46/2012.

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2012. július 25-én megtartott rendkívüli ülésének

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2012. július 25-én megtartott rendkívüli ülésének Szám: 337-14/2012. TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 2012. július 25-én megtartott rendkívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 80/2012.(VII.25.) számú képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének október 2-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének október 2-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-29/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14-én Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében tartott rendkívüli nyílt üléséről Jelen voltak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Szakáld Közésg Önkormányzata Képviselő testülete 3596 Szakáld, Aradi u. 4 Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 35/2010 K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 14-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület november 11-én megtartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület november 11-én megtartott rendkívüli üléséről. Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/ 39-43/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. november 11-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós

Részletesebben

Jegyzőkönyve. Napirend:

Jegyzőkönyve. Napirend: 5/2016. Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. október 18.-án (kedden) de. 8. 30 órai kezdettel megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Napirend: 1.) A Csanyteleki Roma Nemzetiségi

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. augusztus 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. augusztus 29-i ülésére Tárgy: A Békési Férfi Kézilabda Kft kamatmentes kölcsön kérelme Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető Gazdasági osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/5 Döntéshozatal módja:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2013. július 15-én megtartott soron következő rendes üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2013. július 15-én megtartott soron következő rendes üléséről. Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/21-32/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. július 15-én megtartott soron következő rendes üléséről. Jelen vannak: ifj. Sebők

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 10. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 10. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 10. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2013. október 29-én 15 30 órai kezdettel a Bocskaikert Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Tanácstermében tartott rendkívüli testületi ülésről. Jelen vannak: Szőllős Sándor

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu.

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu. Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja JEGYZŐKÖNYV Kissziget Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év június hó 5. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 19/2015.(VI.05.) 20/2015.(VI.05.) Rendeletek: Sorszáma

Részletesebben

A Decs Kulturális, Oktatási és Sport Életének Fejlesztéséért Közalapítvánnyal kötött kölcsönszerződés módosítása

A Decs Kulturális, Oktatási és Sport Életének Fejlesztéséért Közalapítvánnyal kötött kölcsönszerződés módosítása Az előterjesztés száma: 101/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2014. június 25-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Kulturális,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ügyiratszám: 40187-17/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Sopron Megyei Jogú Város Horvát Kisebbségi Önkormányzatának 2007. szeptember 18-án, a Sopron, Ferenczy János u. 2. szám alatt tartott rendes üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete március 8-i. rendkívüli, nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete március 8-i. rendkívüli, nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 8-i rendkívüli, nyílt üléséről Tartalomjegyzék 22/2016. (III.08.) Kt. Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 9.- én, 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 9.- én, 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 9.- én, 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Távol maradt: Pergõ Margit Nyírõ István Punk

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/ /2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/ /2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/2012. - 19/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 11-i rendkívüli zárt üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 11-i rendkívüli zárt üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 15-12/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 11-i rendkívüli zárt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 4-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 4-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-17/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

3./ A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a további teendők ellátásával.

3./ A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a további teendők ellátásával. 352/2013. (VI.19.) Tárgy: Központi Ügyelet Feladat Ellátására kötött megállapodás felülvizsgálata Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta Bődi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 476-14/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 8-án megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 8-án megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8-án megtartott üléséről. Határozat száma: 1/2015.(I.08.) 2/2015.(I.08.) 3/2015.(I.08.) Tárgya: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 12-i rendkívüli üléséről 81-84/2013. (07. 12.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont:

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont: Jegyzőkönyv Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23. napján du. 18.00 órakor megkezdett rendes nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 29-30. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 29/2014.(V.08.)

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám: 20/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

polgármester Iktatószám: 01/ /2010.

polgármester Iktatószám: 01/ /2010. Előterjesztő: polgármester Iktatószám: 01/16546-23/2010. Tárgy: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szegedi Tudományegyetem között a fogászati ügyelet tárgyában létrejött jogviszony meghosszabbítása

Részletesebben

Előadó: Mákos Istvánné jegyző

Előadó: Mákos Istvánné jegyző J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. június 29. napján, a Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében (6763 Szatymaz, Kossuth utca 30.) megtartott rendkívüli, nyílt testületi üléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről. Testületi ülés helye: Felsőegerszeg. Faluház 7370 Felsőegerszeg. Fő utca 7. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2016. január 14-én a Városháza emeleti kistermében 8 45 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. április 22. napján megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. április 22. napján megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. április 22. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: dr. Kormányos László Dékányné dr. Balogh Andrea Barna Károly Gyömbér László Juhász

Részletesebben

dr. Endrédy Renáta osztályvezető, a Jegyző megbízottja

dr. Endrédy Renáta osztályvezető, a Jegyző megbízottja Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám:101/20-43/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 3-án, 18:00 órai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete év április hó 18. napján. megtartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete év április hó 18. napján. megtartott nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Mikekarácsonyfa Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2016. év április hó 18. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 11/2016.(IV.18.) Rendeletek: Sorszáma (kihirdetés

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2015.(VIII..07.) önkormányzati rendelet 10/2015.(VIII..07.) önkormányzati

Részletesebben

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1-21/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2010. december 28. napján MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 98/2010. (XII.28.) Z1 99/2010.

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. december 12-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: polgármester Lengyel István alpolgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 61/2014. (VI. 19.) Kt. határozat

Jegyzőkönyv. 61/2014. (VI. 19.) Kt. határozat Jegyzőkönyv Készült: Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 19-én, 13:30 órai kezdettel, a gamási Önkormányzat tanácstermében megtartott soron következő Képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 7/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. április 25-én 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ fax: 46/

ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ fax: 46/ ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 26/2014 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J a v a s l a t a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására Készítette: Lombos Antal ágazatvezető

Részletesebben

Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.szeptember 12-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.szeptember 12-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.szeptember 12-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) rendelete: 9/2013., c.) határozatai: 61-64., d.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Az önkormányzat

Részletesebben

ERDŐKERTES JEGYZŐKÖNYVE

ERDŐKERTES JEGYZŐKÖNYVE 11/2014/J ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JÚLIUS 23-ÁN MEGTARTOTT NYILVÁNOS RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Az ülésen alkotott rendeletek és hozott határozatok jegyzéke: 54/2014.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit Nyírõ István Punk József Gerõfi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 103 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2013. március 28. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Farkas Ernő polgármester Cseh Béla Hercegfalvi Frida Héri

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/458-1/2011/I. Tárgy: VII. számú fogorvosi körzet működtetése Üi.: Csomor Ágnes Melléklet: 2 db megbízási szerződés tervezet,

Részletesebben

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. szeptember 25.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 19.00

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Szentesi Roma Nemzetiségi önkormányzat Képviselő-testületének december 28. napján 10,30 órakor

JEGYZŐKÖNYV. a Szentesi Roma Nemzetiségi önkormányzat Képviselő-testületének december 28. napján 10,30 órakor JEGYZŐKÖNYV a Szentesi Roma Nemzetiségi önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 28. napján 10,30 órakor a Szentesi Közös önkormányzati Hivatal Kistanácskozótermében megtartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVE. Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének április 11. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének

JEGYZŐKÖNYVE. Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének április 11. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 11. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének JEGYZŐKÖNYVE 43/2013.(IV.11.) Öt. határozat Testületi ülés napirendjének elfogadása

Részletesebben

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének JEGYZŐKÖNYVE 68/2013. (VI 24.) Öt. határozat Testületi ülés napirendjének elfogadása

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Határozatok: 48-50 /2011. (IV. 19.) Perkáta, 2011. április 19.

JEGYZŐKÖNYV. Határozatok: 48-50 /2011. (IV. 19.) Perkáta, 2011. április 19. Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 19-én (kedd) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Határozatok: 48-50 /2011.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. június 2. napján, a Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében (6763 Szatymaz, Kossuth utca 30.) megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Paál István polgármester Berki Zoltán alpolgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2005. május 5-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 05-én 15,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 05-én 15,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 05-én 15,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat száma, tárgya: HATÁROZAT

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-7/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 22. napján 19 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a következő határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen. Határozati javaslat

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a következő határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen. Határozati javaslat SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6601 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6. Pf. 58. Ikt.sz.: 01-736-8/2005 Témafelelős: Baloghné B. Csilla Tárgy: Dél-Alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás Alapító Okiratának és

Részletesebben

Ikt.sz.: Tárgy: A Mi Óvodánk Alapítvány Szatymaz szervezet nyertes pályázatához visszatérítendő támogatás nyújtása és póttámogatás biztosítása

Ikt.sz.: Tárgy: A Mi Óvodánk Alapítvány Szatymaz szervezet nyertes pályázatához visszatérítendő támogatás nyújtása és póttámogatás biztosítása Ikt.sz.: Tárgy: A Mi Óvodánk Alapítvány Szatymaz szervezet nyertes pályázatához visszatérítendő támogatás nyújtása és póttámogatás biztosítása Szatymaz Község Képviselő-testülete Szatymaz Tisztelt képviselő-testület!

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-451 fax: (56) 568-462 MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete rendkivüli ülést tart 2012.július

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének május 2-án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének május 2-án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 2-án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m: Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma

Részletesebben

Javaslat A Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. részére törzstőke emeléséhez és pénzeszköz átadáshoz szükséges döntések meghozatalára

Javaslat A Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. részére törzstőke emeléséhez és pénzeszköz átadáshoz szükséges döntések meghozatalára Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) (06-32) *460-753 ; *460-155/113 ; Fax: (06-32) 460-918 Szám: 1-35/ 2015. A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges!

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 28-án, 21.30 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 28-án, 21.30 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 28-án, 21.30 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 52/2011. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 23- án megtartott

Részletesebben

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte.

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte. 1 BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8352 BAZSI, FŐ U. 91. T/F: 87/352-201. Szám: 290-61/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 20-án 18,30 órakor kezdődött rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A Képviselő-testület teljes ülését hangfelvétel rögzíti, ezért e jegyzőkönyv szerkesztett jegyzőkönyv.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A Képviselő-testület teljes ülését hangfelvétel rögzíti, ezért e jegyzőkönyv szerkesztett jegyzőkönyv. Balatonfüred Város Önkormányzata B a l a t o n f ü r e d Szám: 205-144/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. április 29-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről. A Képviselő-testület

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete március 30.-án 7 30 órakor megtartott rendkívüli ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete március 30.-án 7 30 órakor megtartott rendkívüli ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete 2012. március 30.-án 7 30 órakor megtartott rendkívüli ülésének J e g y z ő k ö n y v e 87/2012. (III.30.)KT. Határozat: A jelen ülés napirendjéről 88/2012.

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. június 17. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

JEGYZOKONYV. Csömödér. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5.. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja

JEGYZOKONYV. Csömödér. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5.. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja JEGYZOKONYV Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év június hó 5.. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 19/2015.(VI.05.) 20/2015.(VI.05.) Rendeletek: Sorszáma

Részletesebben

3. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

3. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita Előterjeszti:Mezőfi

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b.

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b. Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (107-113/2012.) TÁRGYSOROZAT 1./ Tudásoddal segítsd a vidéket

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület október 30-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület október 30-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. október 30-án megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 72-73. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 72/2014.(X.30.)

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 40-32/2010. 1. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. április 21-én 18,05 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges Béke tér 14. 11-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott üléséről. 2

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Isztiméri Német Kisebbségi Önkormányzat 2012. január 30-án 15 órakor megtartott üléséről. Napirend előtti esemény

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Isztiméri Német Kisebbségi Önkormányzat 2012. január 30-án 15 órakor megtartott üléséről. Napirend előtti esemény J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Isztiméri Német Kisebbségi Önkormányzat 2012. január 30-án 15 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Isztimér, Köztársaság u. 77 Jelen vannak: Gerstmár

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 104 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2013. június 13-án megtartott rendes ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: mellékelt jelenléti

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 3. NAPIREND Ügyiratszám: 1/407-4/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. szeptember 25-i rendkívüli nyilvános ülésére. Tárgy: Tagi kölcsön biztosítása a Tapolcai Városgazdálkodási Kft.

Részletesebben