A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( )

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( )"

Átírás

1 EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, C(2018) 4785 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( ) a betegségeknek a fertőző állatbetegségekről és egyes állategészségügyi jogi aktusok módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendelet ( állategészségügyi rendelet ) II. mellékletében szereplő jegyzékének módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg) HU HU

2 INDOKOLÁS 1. A FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ JOGI AKTUS HÁTTERE A fertőző állatbetegségekről és egyes állategészségügyi jogi aktusok módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló, március 9-i (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendelet 1 ( állategészségügyi rendelet ) létrehozza a fertőző állatbetegségek jegyzékét (jegyzékbe foglalt betegségek). A fenti jegyzéket az említett rendelet 5. cikke és II. melléklete tartalmazza; a jegyzékben azon betegségek szerepelnek, amelyek állategészségügyi vagy közegészségügyi kockázatot jelentenek az Unióra nézve, és amelyek hatást gyakorolhatnak az állatok egészségére vagy a közegészségre, a gazdaságra vagy a környezetre. A betegségeknek az (EU) 2016/429 rendelet II. mellékletében szereplő jegyzéke nem teljes és nem naprakész. A szóban forgó rendelet 275. cikke alapján a Bizottságnak legkésőbb április 20-ig felül kell vizsgálnia a fenti jegyzéket. Amennyiben a felülvizsgálat eredménye azt mutatja, hogy az (EU) 2016/429 rendeletben foglalt szabályok alkalmazásához módosítani kell a II. mellékletet, a Bizottságnak módosítania kell az említett mellékletet. 2. A FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ JOGI AKTUS ELFOGADÁSÁT MEGELŐZŐ KONZULTÁCIÓK Az állatbetegségekre vonatkozó szabályokat jelenleg különféle uniós jogi aktusok állapítják meg, főleg irányelvek és néhány rendelet olyan témák szerint, mint például a betegségek bejelentése (pl. az állatbetegségek Közösségen belüli bejelentéséről szóló 82/894/EGK tanácsi irányelv 2 ), a járványvédelem (pl. a ragadós száj- és körömfájás elleni védekezésre irányuló közösségi intézkedésekről szóló 2003/85/EK tanácsi irányelv 3, a klasszikus sertéspestis elleni védekezésre irányuló közösségi intézkedésekről szóló 2001/89/EK tanácsi irányelv 4 ) vagy a határon átnyúló állatkereskedelem (pl. a 90/425/EGK irányelv A. mellékletének I. pontjában felsorolt külön közösségi szabályokban megállapított állategészségügyi követelmények hatálya alá nem tartozó állatok, spermák, petesejtek és embriók Közösségen belüli kereskedelmére és a Közösségbe történő behozatalára irányadó állategészségügyi követelmények megállapításáról szóló 92/65/EGK tanácsi irányelv 5 ). Az állategészségügyi rendelet 5. cikke alapján egy betegség akkor teljesíti a jegyzékbe vételre vonatkozó kritériumokat, ha megfelel az alábbi összes követelménynek: az adott betegség fertőző; az Unióban élnek olyan állatfajok, amelyek fogékonyak az adott betegségre, illetve megtalálhatók annak vektorai és hordozói; káros hatással van az állategészségügyre vagy közegészségügyi kockázatot jelent; az adott betegség tekintetében rendelkezésre állnak diagnosztikai eszközök; valamint a kockázatcsökkentő intézkedések és adott esetben a betegség felügyelete hatásosak, és arányban állnak a betegség által az Unióban jelentett kockázatokkal. Továbbá, ahhoz, hogy egy betegség teljesítse a jegyzékbe vételre vonatkozó követelményeket, eleget kell tennie az alábbi követelmények legalább egyikének: az adott betegség jelentős káros hatással van vagy lehet az állategészségügyre, a HL L 84., , 1. o. HL L 378., , 58. o. HL L 306., , 1. o. HL L 316., , 5. o. HL L 268., , 54. o. HU 1 HU

3 közegészségügyre, a gazdaságra, a környezetre vagy a biológiai sokféleségre; vagy válsághelyzetet okozhat; vagy a kórokozója bevethető bioterrorizmus céljára; vagy a kórokozó a kezelésekkel szemben rezisztenciát alakított ki. Az állategészségügyi rendelet 5. cikkében meghatározott kritériumok elemzését követően az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatósággal (EFSA), az uniós állategészségügyi referencialaboratóriumokkal (EURL-ek), valamint az Állategészségügyi Világszervezet (OIE), a nemzetközi állategészségügyi szabályozó testület által rendelkezésre bocsátott információk alapján átfogó értékelés készült az uniós beavatkozás céljából releváns betegségekről. A betegségek jegyzékének felülvizsgálata során figyelembe vették mind az állategészségügyi rendelet II. mellékletében felsorolt betegségeket, mind a betegségmegelőzési, járványvédelmi és -kereskedelmi intézkedések céljából jelenleg jegyzékbe vett olyan további betegségeket, mint például az enzootikus szarvasmarhaleukosis, a szarvasmarhák fertőző rhinotracheitise 6 vagy az ebola 7. Továbbá értékelés tárgyát képezték egyéb, uniós jogi aktusokban jelenleg nem felölelt, különösen releváns betegségek, mint például a kecskék fertőző tüdő- és mellhártya-gyulladása vagy a surra (Trypanosoma evansi), tekintettel e betegségeknek az Állategészségügyi Világszervezet által megítélt fontosságára. Mindezeknek a betegségeknek a vizsgálata az állategészségügyi rendelet 5. cikkében meghatározott, az Unión belüli állategészségügyi, közegészségügyi és környezetvédelmi kritériumok fényében történt. A párhuzamos munkavégzés elkerülése érdekében ez az értékelés nem vette figyelembe a zoonótikus betegségeket és a fertőző szivacsos agyvelőbántalmat (TSF), amelyekkel már foglalkoznak külön uniós jogszabályok 8. Egyes betegségek (a Rift-völgyi láz vírusával való fertőzöttség 9, a veszettséggel való fertőzöttség 10, az Echinococcus multilocularis-fertőzés 11, az epizootiás haemorrhagiás betegség vírusával való fertőzöttség 12, a Q-láz 13, a bőrcsomósodáskór vírusával való fertőzöttség 14, a juh- vagy kecskehimlő 15, a kiskérődzők pestisének vírusával való fertőzöttség 16, a sertések hólyagos betegsége 17, a hólyagos szájgyulladás 18, a Newcastle-betegség vírusával való fertőzöttség 19, a madárchlamydiosis 20, az Aethina tumida fertőzés (kis kaptárbogár) 21, a Tropilaelaps spp fertőzés 22, a járványos fekélybetegség 23 és a HPR-deletált lazacanémia-vírusával HL L 121., , o. HL L 268., , 54. o. HL L 293., , 1. o.; HL L 147., , 1. o.; HL L 325., , 31. o.; HL L 325., , 1. o. EFSA Journal 2013;11(4):3180. [48. o.] EFSA Journal 2015;13(7):4164, 70. o. EFSA Journal 2015;13(12):4373, 129. o. EFSA Journal 2009; 7(12): o. [67 o.] EFSA Journal (2010); 8(5):1595. [114. o.] EFSA Journal 2015;13(1):3986, 73. o. EFSA Journal 2014;12(11):3885, 122. o. EFSA Journal (2015); 13(1):3985. EFSA Journal 2012;10(4):2631. [97. o.] EFSA Journal 2012;10(4):2631. [97. o.] EFSA Journal (2007), 477, EFSA Journal 2013;11(3):3128. [127 pp.] doi: /j.efsa EFSA Journal 2013;11(3):3128. [127 pp.] doi: /j.efsa EFSA Journal 2011;9(10):2387. [58. o.] HU 2 HU

4 (ISAV) való fertőzöttség 24 ) esetében az EFSA véleményeket bocsátott ki, amelyeket röviddel e felülvizsgálat előtt, attól függetlenül fogadtak el. Azokban az esetekben, amikor a fenti vélemények kellő információt biztosítottak a betegségek jegyzékbe vételének kritériumaival kapcsolatban, a vélemények megállapításait figyelembe vették a fenti betegségek végső értékeléséhez. Emellett egyes betegségek (a keleti marhavész vírusával való fertőzöttség, a takonykór-fertőzés, a ló fertőző arteritise, a ló fertőző kevésvérűsége, a tenyészbénaság, a lovak ragályos méhgyulladása, a Teschen-betegség, az amerikai költésrothadás, a járványos vérképzőszervi elhalás, a pisztrángok vírusos vérfertőzése, a fertőző vérképzőszervi elhalás, a Mikrocytos mackini-fertőzés, a Perkinsus marinus-fertőzés, a Bonamia ostreae-fertőzés, a Bonamia exitiosafertőzés, a Marteilia refringens-fertőzés, a Taura-szindróma vírusával való fertőzöttség, a yellowhead-vírussal való fertőzöttség és a White spot-betegség vírusával való fertőzöttség) esetében az értékelés az EURL-tudományos szakértelemre és az OIE nemzetközi standardjaira támaszkodott. Ezenkívül az EFSA az (EU) 2016/429 rendelet keretében új tudományos véleményeket fogadott el azon betegségek esetében, amelyekkel kapcsolatban vagy nem álltak rendelkezésre közelmúltbeli tudományos információk, illetve egyes betegségek esetében azok sajátosságai, valamint a gazdákra és a tagállamokra gyakorolt várható hatásai miatt (a szarvasmarha-brucellózis, a B. melitensis- és a B. suis-fertőzés 25, a Mycobacterium tuberculosis komplexszel (M. bovis, M. caprae és M. tuberculosis) való fertőzöttség 26, a kéknyelv-betegséggel való fertőzöttség ((1-24 szerotípus) 27, az anthrax 28, a surra (Trypanosoma evansi) 29, az ebola 30, a bornai betegség 31, a paratuberkulózis 32, a japán encephalitis 33, a nyugat-nílusi láz 34, a Mycoplasma mycoidessubsp. mycoides SC-vel való fertőzöttség (a szarvasmarhák ragadós tüdőlobja) 35, a szarvasmarhák fertőző rhinotracheitise/a fertőző pustulás vulvovaginitis 36, a szarvasmarha vírusos hasmenése 37, a szarvasmarha genitális campylobacteriosisa 38, a trichomonosis 39, az enzootikus szarvasmarha-leukosis 40, a kecskék fertőző tüdő- és mellhártya-gyulladása 41, a juh-mellékheregyulladás (Brucella ovis) 42, a borderbetegség 43, a lovak venezuelai agy- és gerincvelőgyulladása 44, a ló-encephalomyelitis (keleti és nyugati) 45, az Aujeszky-féle betegség EFSA Journal 2012;10(11):2971.[22. o.] EFSA Journal 2017;15(7):4889, 46. o. EFSA Journal 2017;15(8):4959, 42. o. EFSA Journal 2017;15(8):4957, 74. o. EFSA Journal 2017;15(7):4958, 32. o. EFSA Journal 2017;15(7):4892, 34. o. EFSA Journal 2017;15(7):4890, 37. o. EFSA Journal 2017;15(7):4951, 33. o. EFSA Journal 2017;15(7):4960, 47. o. EFSA Journal 2017;15(7):4948, 23. o. EFSA Journal 2017;15(8):4955, 51. o. EFSA Journal 2017;15(10):4995, 30. o. EFSA Journal 2017;15(7):4947, 25. o. EFSA Journal 2017;15(8):4952, 45. o. EFSA Journal 2017;15(10):4990, 30. o. EFSA Journal 2017;15(10):4992, 37. o. EFSA Journal 2017;15(8):4956, 28. o. EFSA Journal 2017;15(10):4996, 27. o. EFSA Journal 2017;15(10):4994, 30. o. EFSA Journal 2017;15(10):4993, 30. o. EFSA Journal 2017;15(8):4950, 23. o. HU 3 HU

5 vírusával való fertőzöttség 46, a sertés reprodukciós zavarokkal és légzőszervi tünetekkel járó szindrómájának vírusával való fertőzöttség 47, a madármycoplasmosiss (Mycoplasma gallisepticum és M. meleagridis) 48, a Salmonella Pullorum-,a S. Gallinarum-és a S. arizonae-fertőzés 49, az alacsony patogenitású madárinfluenza vírusával való fertőzöttség 50, a Varroa spp-fertőzés (varroózis) 51, a Batrachochytrium salamandrivorans-fertőzés 52 és a koiherpeszvírusbetegség 53 ). A tudományos alapokon nyugvó előkészítő munka mellett a tagállamok és az érdekelt felek szakértőivel folytatott széles körű konzultációk is hozzájárultak a betegségek (EU) 2016/429 rendelet II. mellékletében szereplő jegyzékének felülvizsgálatához 54. A felhatalmazáson alapuló rendelet tervezete május 2. és május 30. között észrevételezés céljából a nyilvánosság számára elérhető volt a Bizottság minőségi jogalkotási portálján. Összesen 21 észrevétel érkezett, amelyből 13 vélemény érdekelt felek (Copa-Cogeca, FESASS, Dogs Trust, British and Irish association of Zoos and aquariums, European Association of Zoo and Wildlife Veterinarians, Ornamental Fish International (OFI), European Pet organization, (EPO), Comité Interprofessionnel des Produits de l'aquaculture, Federation of Veterinarians of Europe, World Horse Welfare, European association of Zoos and Aquaria (EAZA), a svéd állatvédelmi egyesület és a svéd gazdák szövetsége) részéről és 8 vélemény állampolgárok részéről. Az észrevételek a következők voltak: néhány új betegség felvétele a jegyzékbe, valamint menteségek egyes állatkategóriákra (pl. a fogságban élő madarak, állatkerti állatok) az egyes betegségekre vonatkozó általános követelmények alól. 3. A FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ JOGI AKTUS JOGI ELEMEI Az (EU) 2016/429 rendelet 5. cikkének (2) és (4) bekezdése felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadásról rendelkezik a rendelet II. mellékletében meghatározott jegyzék módosítását illetően EFSA Journal 2017;15(7):4946, 26. o. EFSA Journal 2017;15(7):4888, 25. o. EFSA Journal 2017;15(7):4949, 34. o. EFSA Journal 2017;15(8):4953, 40. o. EFSA Journal 2017;15(8):4954, 50. o. EFSA Journal 2017;15(7):4891, 34. o. EFSA Journal 2017;15(10):4997, 25. o. EFSA Journal 2017;15(11):5071, 34. o. EFSA Journal 2017;15(7):4907, 35. o. HU 4 HU

6 A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( ) a betegségeknek a fertőző állatbetegségekről és egyes állategészségügyi jogi aktusok módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendelet ( állategészségügyi rendelet ) II. mellékletében szereplő jegyzékének módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG, tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, tekintettel a fertőző állatbetegségekről és egyes állategészségügyi jogi aktusok módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló, március 9-i (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendeletre 1 ( állategészségügyi rendelet ) és különösen annak 5. cikke (2) és (4) bekezdésére, mivel: (1) Az (EU) 2016/429 rendelet szabályokat határoz meg az állatra vagy emberre átvihető állatbetegségek megelőzésére és leküzdésére, többek között az uniós szinten problémát jelentő betegségek fontossági sorrendjének és kategóriáinak meghatározására vonatkozóan. Az (EU) 2016/429 rendelet 5. cikke előírja, hogy a betegségek megelőzésére és leküzdésére vonatkozó betegségspecifikus szabályok a rendelet említett cikkében és II. mellékletében felsorolt betegségre alkalmazandók. Ezenkívül a rendelet 5. cikkének (3) bekezdése meghatároz bizonyos olyan kritériumokat, amelyeket figyelembe kell venni az említett mellékletben szereplő jegyzék módosításakor, a rendelet 7. cikke pedig meghatározza azon értékelési paramétereket, amelyeket annak megállapításához kell használni, hogy egy betegség teljesíti-e az említett cikk szerinti jegyzékbe vétel feltételeit. (2) Emellett az (EU) 2016/429 rendelet 275. cikke előírja, hogy a Bizottságnak legkésőbb április 20-ig felül kell vizsgálnia a betegségeknek az említett rendelet II. mellékletében meghatározott jegyzékét. (3) A Bizottság az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) segítségével, az uniós állategészségügyi referencialaboratóriumok által biztosított tudományos szakértelmet és az Állategészségügyi Világszervezet nemzetközi szabványait felhasználva szisztematikusan értékelte azokat az állatbetegségeket, amelyek uniós beavatkozást igényelnek. A Bizottság a szóban forgó értékelés céljából az (EU) 2016/429 rendelet 5. cikkének (3) bekezdésében meghatározott kritériumokat és az említett rendelet 7. cikkében meghatározott értékelési paramétereket használta fel. (4) Az értékelt betegségek magukban foglalnak az (EU) 2016/429 rendelet II. mellékletében jelenleg felsorolt 39 betegséget, valamint további 19, járványmegelőzési és -védelmi vagy kereskedelmi intézkedések szempontjából különösen releváns betegséget, mint például az enzootikus szarvasmarha-leukosist, a szarvasmarhák 1 HL L 84., , 1. o. HU 5 HU

7 fertőző rhinotracheitisét vagy az Aujeszky-féle betegség vírusával való fertőzöttséget, és bizonyos egyéb, az Állategészségügyi Világszervezet által jegyzékbe vett betegségeket, mint például a surrát (Trypanosoma evansi) vagy a kecskék fertőző tüdő- és mellhártya-gyulladását. (5) Az értékelések céljából 29 tudományos véleményt kért az EFSA-tól különböző állatbetegségekkel kapcsolatban. Az értékelések elkészítésekor az EFSA a április 5-én elfogadott, az állatbetegségeknek az állategészségügyi rendelet keretében történő felsorolása és kategorizálása értékelésének ad hoc módszeréről szóló tudományos véleményében 2 meghatározott módszert követte. A többi betegség esetében az értékeléseket az EFSA nemrégiben kiadott véleményei vagy az uniós állategészségügyi referencialaboratóriumok által szolgáltatott információk alapján végezték. Az összes értékelt betegség tekintetében figyelembe vették a vonatkozó OIE-szabványokat. (6) Az EFSA által végzett tudományos értékelések eredményei nem voltak meggyőzőek egyes betegségek, mint például a surra (Trypanosoma evansi) 3, az enzootikus szarvasmarha-leukosis 4, a lovak venezuelai agy- és gerincvelő-gyulladása 5, a Varroa spp.-fertőzés (varroózis) 6 és a koi-herpeszvírusbetegség 7 esetében. Az állategészségügyi szakértői csoport 8 ülésein tartott megbeszélések figyelembevételével a fenti öt betegség teljesíti az (EU) 2016/429 rendelet 5. cikkének (3) bekezdésében meghatározott kritériumokat. A fenti betegségeket ezért fel kell venni a rendelet II. mellékletében meghatározott jegyzékbe. (7) Az elvégzett tudományos értékelések eredményei azt mutatták, hogy a sertések hólyagos betegsége 9, a hólyagos szájgyulladás 10, a járványos fekélybetegség 11 és a Teschen-betegség nem teljesíti az (EU) 2016/429 rendelet 5. cikkének (3) bekezdésében meghatározott kritériumokat. A fenti betegségeket ezért el kell hagyni a rendelet II. mellékletében meghatározott jegyzékből. (8) Ugyanakkor a surra (Trypanosoma evansi) 12, az ebola 13, a paratuberkulózis 14, a japán encephalitis 15, a nyugat-nílusi láz 16, a Q-láz 17, a szarvasmarhák fertőző rhinotracheitise/a fertőző pustulás vulvovaginitis 18, a szarvasmarha vírusos hasmenése 19, a szarvasmarha genitális campylobacteriosisa 20, a trichomonosis 21, az EFSA Journal 2017;15(7):4783. EFSA Journal 2017;15(7):4892. EFSA Journal 2017;15(8):4956. EFSA Journal 2017;15(8):4950. EFSA Journal 2017;15(10):4997. EFSA Journal 2017;15(7): EFSA Journal 2012;10(4):2631. EFSA Journal 2012;10(4):2631. EFSA Journal 2011;9(10):2387. EFSA Journal 2017;15(7):4892. EFSA Journal 2017;15(7):4890. EFSA Journal 2017;15(7):4960. EFSA Journal 2017;15(7):4948. EFSA Journal 2017;15(8):4955. EFSA Journal (2010); 8(5):1595. EFSA Journal 2017;15(7):4947. EFSA Journal 2017;15(8):4952. EFSA Journal 2017;15(10):4990. EFSA Journal 2017;15(10):4992. HU 6 HU

8 enzootikus szarvasmarha-leukosis 22, a kecskék fertőző tüdő- és mellhártyagyulladása 23, a juh-mellékheregyulladás (Brucella ovis) 24, a takonykór, a ló fertőző arteritise, a ló fertőző kevésvérűsége, a tenyészbénaság, a lovak ragályos méhgyulladása, a ló-encephalomyelitis (keleti és nyugati) 25, az Aujeszky-féle betegség vírusával való fertőzöttség 26, a sertés reprodukciós zavarokkal és légzőszervi tünetekkel járó szindrómája 27, a madármycoplasmosis (Mycoplasma gallisepticum és M. meleagridis) 28, az alacsony patogenitású madárinfluenza vírusával való fertőzöttség 29, a madárchlamydiosis 30, a Varroa spp.-fertőzés (varroózis) 31, az Aethina tumida-fertőzés (kis kaptárbogár) 32, az amerikai költésrothadás, a Tropilaelaps sppfertőzés 33 és a Batrachochytrium salamandrivorans-fertőzés 34 teljesítik az (EU) 2016/429 rendelet 5. cikkének (3) bekezdésében megállapított követelményeket. A fenti betegségeket ezért fel kell venni a rendelet II. mellékletében meghatározott jegyzékbe. (9) Ezenkívül az (EU) 2016/429 rendelet 2. cikkének (2) bekezdése előírja, hogy a rendelet a fertőző betegségekre és azon belül a zoonózisokra alkalmazandó, az 1082/2013/EU európai parlamenti és tanácsi határozatban 35, a 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben 36, a 2003/99/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben 37 és a 2160/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben 38 megállapított szabályok sérelme nélkül. Mivel az említett jogi aktusokban megállapított szabályok által felölelt betegségek, nevezetesen a listeriosis, a salmonellosis (zoonózist okozó szalmonella), a trichinellosis, a verotoxikus E. coli és a fertőző szivacsos agyvelőbántalom (TSE) már szerepelnek az ágazatspecifikus szabályokban, azokat el kell hagyni az (EU) 2016/429 rendelet II. mellékletében meghatározott jegyzékből. (10) A betegségeknek az (EU) 2016/429 rendelet II. mellékletében szereplő jegyzékét ezért ennek megfelelően módosítani kell. (11) Az (EU) 2016/429 rendeletet ezért módosítani kell EFSA Journal 2017;15(8):4956. EFSA Journal 2017;15(10):4996. EFSA Journal 2017;15(10):4994. EFSA Journal 2017;15(7):4946. EFSA Journal 2017;15(7):4888. EFSA Journal 2017;15(7):4949. EFSA Journal 2017;15(8):4953. EFSA Journal 2017;15(7):4891. Az állategészségügyi és állatjólléti tudományos bizottság április 16-án elfogadott jelentése, EFSA Journal 2017;15(10):4997. EFSA Journal 2013;11(3):3128. EFSA Journal 2013;11(3):3128. EFSA Journal 2017;15(11):5071. Az Európai Parlament és a Tanács 1082/2013/EU határozata (2013. október 22.) a határokon átterjedő súlyos egészségügyi veszélyekről és a 2119/98/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 293., , 1. o.). Az Európai Parlament és a Tanács 999/2001/EK rendelete (2001. május 22.) egyes fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzésére, az ellenük való védekezésre és a felszámolásukra vonatkozó szabályok megállapításáról (HL L 147., , 1. o.). Az Európai Parlament és a Tanács 2003/99/EK irányelve (2003. november 17.) a zoonózisok és zoonózis-kórokozók monitoringjáról, a 90/424/EGK tanácsi határozat módosításáról és a 92/117/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 325., , 31. o.). Az Európai Parlament és a Tanács 2160/2003/EK rendelete (2003. november 17.) a szalmonella és egyéb meghatározott, élelmiszerből származó zoonózis-kórokozók ellenőrzéséről (HL L 325., , 1. o.). HU 7 HU

9 (12) Mivel az (EU) 2016/429 rendelet április 21-től kezdődően alkalmazandó, az e rendelet által eszközölt módosításokat is ettől az időponttól kell alkalmazni, ELFOGADTA EZT A RENDELETET: 1. cikk Az (EU) 2016/429 rendelet II. mellékletének helyébe e rendelet mellékletének szövege lép. 2. cikk Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba. Ezt a rendeletet április 21-től kell alkalmazni. Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban. Kelt Brüsszelben, én. a Bizottság részéről elnök Jean-Claude JUNCKER HU 8 HU

(EGT-vonatkozású szöveg)

(EGT-vonatkozású szöveg) 2018.10.31. L 272/11 A BIZOTTSÁG (EU) 2018/1629 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2018. július 25.) a betegségeknek a fertőző állatbetegségekről és egyes állategészségügyi jogi aktusok módosításáról és

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... VÉGREHAJTÁSI RENDELETE ( )

A BIZOTTSÁG (EU).../... VÉGREHAJTÁSI RENDELETE ( ) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2018.12.3. C(2018) 7920 final A BIZOTTSÁG (EU).../... VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2018.12.3.) egyes betegségmegelőzési és járványvédelmi szabályoknak a jegyzékbe foglalt betegségek

Részletesebben

L 213/42 Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 213/42 Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 213/42 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.8.8. A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2008. július 30.) az állatbetegségek Közösségen belüli bejelentéséről szóló 82/894/EGK tanácsi irányelvnek a bejelentési kötelezettség

Részletesebben

Magyar joganyagok - 113/2008. (VIII. 30.) FVM rendelet - az állatbetegségek bejelent 2. oldal A betegség bejelentésének kötelezettsége 3. (1) Az 1. sz

Magyar joganyagok - 113/2008. (VIII. 30.) FVM rendelet - az állatbetegségek bejelent 2. oldal A betegség bejelentésének kötelezettsége 3. (1) Az 1. sz Magyar joganyagok - 113/2008. (VIII. 30.) FVM rendelet - az állatbetegségek bejelent 1. oldal 113/2008. (VIII. 30.) FVM rendelet az állatbetegségek bejelentésének rendjéről Az élelmiszerláncról és hatósági

Részletesebben

MUNKAANYAG A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2008. ( ) FVM rendelete az állatbetegségek bejelentésének rendjéről Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. (2)

Részletesebben

L 272 Hivatalos Lapja

L 272 Hivatalos Lapja Az Európai Unió L 272 Hivatalos Lapja Magyar nyelvű kiadás Jogszabályok 61. évfolyam 2018. október 31. Tartalom II Nem jogalkotási aktusok RENDELETEK A Tanács (EU) 2018/1628 rendelete (2018. október 30.)

Részletesebben

L 24 Hivatalos Lapja

L 24 Hivatalos Lapja Az Európai Unió L 24 Hivatalos Lapja Magyar nyelvű kiadás Jogszabályok 61. évfolyam 2018. január 27. Tartalom II Nem jogalkotási aktusok HATÁROZATOK A Politikai És Biztonsági Bizottság (KKBP) 2018/135

Részletesebben

A földművelésügyi miniszter. rendelete. az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások

A földművelésügyi miniszter. rendelete. az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások A földművelésügyi miniszter /2015. ( ) FM rendelete az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.)

Részletesebben

1. (1) E rendelet a bejelentési kötelezettség alá tartozó állatbetegségek körét és bejelentésük rendjét állapítja meg.

1. (1) E rendelet a bejelentési kötelezettség alá tartozó állatbetegségek körét és bejelentésük rendjét állapítja meg. 113/2008. (VIII. 30.) FVM rendelet az állatbetegségek bejelentésének rendjéről 2013.06.17 5 113/2008. (VIII. 30.) FVM rendelet az állatbetegségek bejelentésének rendjéről Az élelmiszerláncról és hatósági

Részletesebben

a NAT /2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT /2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1627/2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság Debreceni

Részletesebben

2012.2.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 50/51

2012.2.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 50/51 2012.2.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 50/51 A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2012. február 17.) a 92/65/EGK tanácsi irányelv E. mellékletének a telepekről, valamint az engedélyezett szervezetekből,

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOK előterjesztette: Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

MÓDOSÍTÁSOK előterjesztette: Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 8.3.2018 A8-0026/ 001-001 MÓDOSÍTÁSOK 001-001 előterjesztette: Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság Jelentés Adina-Ioana Vălean Newcastle-betegség elleni védekezés A8-0026/2018

Részletesebben

A földművelésügyi miniszter /2017. ( ) FM rendelete

A földművelésügyi miniszter /2017. ( ) FM rendelete A földművelésügyi miniszter /2017. ( ) FM rendelete az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.)

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, április 12. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, április 12. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. április 12. (OR. en) 8199/17 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: 2017. április 10. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET

Részletesebben

A földművelésügyi miniszter /2016. ( ) FM rendelete. A 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

A földművelésügyi miniszter /2016. ( ) FM rendelete. A 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul. A földművelésügyi miniszter /2016. ( ) FM rendelete az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló rendelet módosításáról

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( )

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( ) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.3.24. C(2017) 1951 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2017.3.24.) az (EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelv kiegészítéséről

Részletesebben

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a D048897/03 számú dokumentumot.

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a D048897/03 számú dokumentumot. Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. február 14. (OR. en) 6294/17 AGRILEG 42 VETER 16 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2017. február 13. Címzett: a Tanács Főtitkársága Biz. dok.

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, május 17. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, május 17. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. május 17. (OR. en) 9384/17 DENLEG 44 AGRI 273 SAN 203 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2017. május 17. Címzett: a Tanács Főtitkársága Biz.

Részletesebben

a NAT /2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT /2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1628/2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság Kaposvári

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.7.17.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.7.17.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.7.17. C(2014) 4580 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.7.17.) az EN14342 szabvány hatálya alá tartozó bizonyos, bevonat nélküli fa padlóburkolatok

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, november 25. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, november 25. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. november 25. (OR. en) 14857/16 EF 363 ECOFIN 1119 DELACT 247 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató Az átvétel dátuma:

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU) / RENDELETE ( )

A BIZOTTSÁG (EU) / RENDELETE ( ) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2019.2.6. C(2019) 595 final A BIZOTTSÁG (EU) / RENDELETE (2019.2.6.) a 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet IX. mellékletének és a 142/2011/EU bizottsági rendelet

Részletesebben

A 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet 7. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet 7. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A földművelésügyi miniszter /2016. ( ) FM rendelete az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló rendelet módosításáról

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, augusztus 24. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, augusztus 24. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. augusztus 24. (OR. en) 11710/17 AGRI 433 AGRIORG 81 DELACT 142 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató Az átvétel dátuma:

Részletesebben

1. számú melléklet a 45/2009. (IV. 11.) FVM rendelethez

1. számú melléklet a 45/2009. (IV. 11.) FVM rendelethez 1. számú melléklet a 45/2009. (IV. 11.) FVM rendelethez 1. számú melléklet a 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelethez Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének

Részletesebben

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a COM(2017) 742 final számú dokumentumot.

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a COM(2017) 742 final számú dokumentumot. Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. december 7. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2017/0329 (COD) 15540/17 AGRI 686 AGRILEG 248 VETER 123 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság főtitkára részéről

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( )

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( ) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.9.30. C(2015) 6466 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.9.30.) az (EU) 2015/288 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az Európai Tengerügyi

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( )

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( ) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.11.17. C(2017) 7684 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2017.11.17.) a pénzügyi eszközök piacairól szóló 600/2014/EU európai parlamenti és

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013.1.15.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013.1.15.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.1.15. C(2013) 14 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013.1.15.) A 692/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének az oktatás

Részletesebben

113/2008. (VIII. 30.) FVM rendelet. az állatbetegségek bejelentésének rendjéről. A rendelet alkalmazási köre. Fogalommeghatározások

113/2008. (VIII. 30.) FVM rendelet. az állatbetegségek bejelentésének rendjéről. A rendelet alkalmazási köre. Fogalommeghatározások 113/2008. (VIII. 30.) FVM rendelet az állatbetegségek bejelentésének rendjéről Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. (2) bekezdés 17., 18., 19. és 22. pontjában,

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, július 17. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, július 17. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. július 17. (OR. en) 11367/17 AGRILEG 137 VETER 61 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2017. július 17. Címzett: a Tanács Főtitkársága Biz. dok.

Részletesebben

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a D048570/03 számú dokumentumot.

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a D048570/03 számú dokumentumot. Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. január 26. (OR. en) 5664/17 AGRILEG 23 VETER 9 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2017. január 20. Címzett: a Tanács Főtitkársága Biz. dok. sz.:

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( )

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( ) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2018.5.18. C(2018) 2473 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2018.5.18.) az (EU) 2016/1628 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a nem közúti

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( )

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( ) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2018.4.26. C(2018) 2420 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2018.4.26.) a 907/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendeletnek a kifizetési határidők

Részletesebben

113/2008. (VIII. 30.) FVM rendelet

113/2008. (VIII. 30.) FVM rendelet 113/2008. (VIII. 30.) FVM rendelet az állatbetegségek bejelentésének rendjéről Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. (2) bekezdés 17., 18., 19. és 22. pontjában,

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.9.19.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.9.19.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.9.19. C(2014) 6515 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.9.19.) a 2014/17/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv a hitelközvetítők számára

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( )

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( ) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2018.5.22. C(2018) 2980 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2018.5.22.) a 29/2012/EU végrehajtási rendeletnek az olívaolaj címkézésén feltüntetendő

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ HATÁROZATA ( )

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ HATÁROZATA ( ) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2018.2.19. C(2018) 884 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ HATÁROZATA (2018.2.19.) a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében a fémfalú

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 11. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 11. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. október 11. (OR. en) 13182/16 AGRILEG 147 VETER 97 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2016. október 11. Címzett: a Tanács Főtitkársága Biz. dok.

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT

EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT A TANÁCS Brüsszel, 2013. május 31. (OR. en) 2012/0040 (COD) PE-CONS 10/13 AGRILEG 28 VETER 17 CODEC 540 OC 134 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: AZ EURÓPAI

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, január 13. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, január 13. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. január 13. (OR. en) 5209/16 AGRILEG 3 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2016. január 8. Címzett: a Tanács Főtitkársága Biz. dok. sz.: D042746/16

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU RENDELETE (XXX)

A BIZOTTSÁG.../.../EU RENDELETE (XXX) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, XXX SANCO/10667/2012 (POOL/G4/2012/10667/10667-EN.doc) D023049/06 [ ](2013) XXX draft A BIZOTTSÁG.../.../EU RENDELETE (XXX) a 853/2004/EK és a 854/2004/EK európai parlamenti

Részletesebben

(EGT-vonatkozású szöveg)

(EGT-vonatkozású szöveg) 2018.7.19. HU L 183/9 A BIZOTTSÁG (EU) 2018/1018 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2018. július 18.) az UV-fénnyel kezelt sütőélesztő (Saccharomyces cerevisiae) (EU) 2015/2283 európai parlamenti és tanácsi rendelet

Részletesebben

2010.10.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 279/3 RENDELETEK

2010.10.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 279/3 RENDELETEK 2010.10.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 279/3 RENDELETEK A BIZOTTSÁG 955/2010/EU RENDELETE (2010. október 22.) a 798/2008/EK rendeletnek a Newcastle-betegség elleni vakcinák felhasználása tekintetében

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( )

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( ) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2018.2.15. C(2018) 863 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2018.2.15.) a 167/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a mezőgazdasági és

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2018.11.13. COM(2018) 744 final 2018/0385 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az energiahatékonyságról szóló, [az (EU) 2018/XXX irányelvvel módosított]

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( )

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( ) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.5.26. C(2016) 3020 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2016.5.26.) a pénzügyi eszközök piacairól szóló 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, május 27. (OR. en) 10040/13 DENLEG 47 AGRI 332

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, május 27. (OR. en) 10040/13 DENLEG 47 AGRI 332 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2013. május 27. (OR. en) 10040/13 DENLEG 47 AGRI 332 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2013. május 21. Címzett: a Tanács Főtitkársága Biz. dok. sz.:

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, május 3. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, május 3. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. május 3. (OR. en) 8540/16 DENLEG 34 AGRI 222 SAN 162 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2016. április 29. Címzett: a Tanács Főtitkársága Biz.

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, május 4. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, május 4. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. május 4. (OR. en) 8681/16 DENLEG 41 AGRI 240 SAN 173 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2016. május 4. Címzett: a Tanács Főtitkársága Biz. dok.

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.11.29. COM(2016) 745 final 2016/0368 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az 1101/89/EGK rendelet, a 2888/2000/EK rendelet és a 685/2001/EK rendelet

Részletesebben

Állategészségügyi szabályok

Állategészségügyi szabályok BAROMFI, NYÚL, PRÉMES ÁLLAT, ERDEI és SZÁRNYAS VAD Tyúk, pulyka olyan helyről szállítható, melynek 10 km-es sugarú körzetében baromfira átragadó, bejelentési kötelezettség alá tartozó fertőző betegség

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, szeptember 5. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, szeptember 5. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. szeptember 5. (OR. en) 11932/17 TRANS 347 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató Az átvétel dátuma: 2017. szeptember

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, december 2. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, december 2. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. december 2. (OR. en) 15193/16 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2016. november 30. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: a Tanács Főtitkársága D048510_01

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2014D0909 HU 29.05.2015 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2014. december

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, január 25. (26.01) (OR. en) 5674/12 DENLEG 4 AGRI 38 FEDŐLAP

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, január 25. (26.01) (OR. en) 5674/12 DENLEG 4 AGRI 38 FEDŐLAP AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2012. január 25. (26.01) (OR. en) 5674/12 DENLEG 4 AGRI 38 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2012. január 20. Címzett: Uwe CORSEPIUS, az Európai Unió

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 15. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 15. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. október 15. (OR. en) 13057/15 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: 2015. október 12. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU RENDELETE (XXX)

A BIZOTTSÁG.../.../EU RENDELETE (XXX) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, XXX SANCO/10387/2013 Rev. 1 (POOL/E3/2013/10387/10387R1- EN.doc) D030733/02 [ ](2013) XXX draft A BIZOTTSÁG.../.../EU RENDELETE (XXX) a folyékony olaj és zsír tengeri szállítása

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG EGÉSZSÉGÜGYI ÉS ÉLELMISZERBIZTONSÁGI FŐIGAZGATÓSÁG

EURÓPAI BIZOTTSÁG EGÉSZSÉGÜGYI ÉS ÉLELMISZERBIZTONSÁGI FŐIGAZGATÓSÁG EURÓPAI BIZOTTSÁG EGÉSZSÉGÜGYI ÉS ÉLELMISZERBIZTONSÁGI FŐIGAZGATÓSÁG Brüsszel, 2018. február 27. KÖZLEMÉNY AZ ÉRDEKELT FELEK RÉSZÉRE AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG KILÉPÉSE AZ EU-BÓL ÉS AZ ÉLŐ ÁLLATOK MOZGÁSÁVAL

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE

Javaslat A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2018.5.25. COM(2018) 349 final 2018/0181 (CNS) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a jövedéki adók területén való közigazgatási együttműködésről szóló 389/2012/EU rendeletnek az elektronikus

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( )

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( ) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.6.19. C(2017) 3982 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2017.6.19.) a kis értékű követelések európai eljárásának bevezetéséről szóló 861/2007/EK

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( )

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( ) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2018.7.13. C(2018) 4434 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2018.7.13.) az (EU) 2016/1011 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a bizonyos követelmények

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, június 3. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, június 3. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. június 3. (OR. en) 9856/16 EF 158 ECOFIN 550 DELACT 99 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: 2016. június 2. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: az Európai Bizottság főtitkára

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 248/1. (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) BIZOTTSÁG

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 248/1. (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) BIZOTTSÁG 2004.7.22. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 248/1 II (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) BIZOTTSÁG BIZOTTSÁGI HATÁROZAT (2004. július 9.) a juh- és kecskeféle állatokra vonatkozó egészségügyi

Részletesebben

ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI, ÁLLATJÓLÉTI KÖVETELMÉNYEK Megbetegedések bejelentése

ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI, ÁLLATJÓLÉTI KÖVETELMÉNYEK Megbetegedések bejelentése Az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet megbízásából készült ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI, ÁLLATJÓLÉTI KÖVETELMÉNYEK Megbetegedések bejelentése Szerző: Dr. Buri Antal Lektorok: Dr. Péter Katalin

Részletesebben

A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA L 194/26 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2012.7.21. A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2012. július 18.) a 2011/630/EU végrehajtási határozatnak a kéknyelv-betegségre és a Simbu vírusokra vonatkozó állat-egészségügyi

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.11.14. COM(2017) 643 final 2017/0297 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA a 2003/17/EK tanácsi határozatnak a Brazíliában a takarmánynövény- és gabonavetőmag-termesztés

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.6.17. COM(2016) 400 final 2016/0186 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európa kulturális fővárosai kezdeményezés 2020 2033. évekre szóló uniós

Részletesebben

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.12.22. COM(2010) 772 végleges 2010/0372 (COD) Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a 378/2007/EK tanácsi rendeletnek a közös agrárpolitika keretébe tartozó

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, december 21. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, december 21. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. december 21. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2017/0350 (COD) 16012/17 JAVASLAT Küldi: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató

Részletesebben

54/2004. (IV. 24.) FVM rendelet. Általános rendelkezések

54/2004. (IV. 24.) FVM rendelet. Általános rendelkezések 54/2004. (IV. 24.) FVM rendelet az egyes élő állatok és termékek Európai Unión belüli kereskedelmével kapcsolatos állategészségügyi és állattenyésztési ellenőrzésekről Az állategészségügyről szóló 1995.

Részletesebben

XA Number XA 73/2007. Tagállam: Magyarország Régió: Magyarország teljes területe

XA Number XA 73/2007. Tagállam: Magyarország Régió: Magyarország teljes területe A bizottság 2006. december 15-i 1857/2006 a tagállamok által közzétett összefoglaló tájékoztató az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kisés középvállalkozásoknak

Részletesebben

A B C D. Támogatható állatfajok. szarvasfélék

A B C D. Támogatható állatfajok. szarvasfélék M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 33. szám 5679 1. melléklet a 23/2011. (III. 28.) VM rendelethez 1. számú melléklet a 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelethez Az egyes állatbetegségek megelõzésével, illetve

Részletesebben

Zoonózisok és élelmiszer eredetű események Európában az EFSA és az ECDC 2012 évi zoonózis jelentése alapján

Zoonózisok és élelmiszer eredetű események Európában az EFSA és az ECDC 2012 évi zoonózis jelentése alapján Zoonózisok és élelmiszer eredetű események Európában az EFSA és az ECDC 2012 évi zoonózis jelentése alapján Dr. Szeitzné Dr. Szabó Mária Kerekes Kata NÉBIH-ÉKI 2014. április 15. Miről lesz szó? Hogyan

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS IRÁNYELVE

Javaslat A TANÁCS IRÁNYELVE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.8.7. COM(2013) 577 final 2013/0280 (CNS) C7-0268/13 Javaslat A TANÁCS IRÁNYELVE a 2006/112/EK és a 2008/118/EK irányelvnek a francia legkülső régiók és különösen Mayotte

Részletesebben

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a D049061/02 számú dokumentumot.

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a D049061/02 számú dokumentumot. Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. február 2. (OR. en) 5896/17 AGRILEG 26 VETER 10 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2017. február 1. Címzett: a Tanács Főtitkársága Biz. dok.

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK HU 2011.8.27. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 222/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG 842/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE 2011. augusztus 19. a közbeszerzési hirdetmények közzétételére

Részletesebben

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a D039942/02 számú dokumentumot. Melléklet: D039942/ /15 1 DGB 2B. Az Európai Unió Tanácsa

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a D039942/02 számú dokumentumot. Melléklet: D039942/ /15 1 DGB 2B. Az Európai Unió Tanácsa Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. július 16. (OR. en) 10916/15 AGRILEG 148 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2015. július 13. Címzett: a Tanács Főtitkársága Biz. dok. sz.: D039942/02

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, december 19. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, december 19. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. december 19. (OR. en) 15678/16 EF 391 ECOFIN 1197 DELACT 258 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató Az átvétel dátuma:

Részletesebben

148/2007. (XII. 8.) FVM

148/2007. (XII. 8.) FVM 1. számú melléklet a 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelethez Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY évi 102. szám 17441

MAGYAR KÖZLÖNY évi 102. szám 17441 MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 102. szám 17441 A vidékfejlesztési miniszter 77/2012. (VII. 27.) VM rendelete az egyes állatbetegségek megelõzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA L 293/62 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.11.11. A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2010. november 10.) a 92/65/EGK tanácsi irányelv E. melléklete 1. részének a telepekről származó állatokra vonatkozó állat-egészségügyi

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 13. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 13. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. október 13. (OR. en) 13212/16 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: 2016. október 11. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, március 27. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, március 27. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. március 27. (OR. en) 7690/17 DENLEG 26 AGRI 163 SAN 122 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2017. március 24. Címzett: a Tanács Főtitkársága Biz.

Részletesebben

(EGT-vonatkozású szöveg)

(EGT-vonatkozású szöveg) L 60/12 HU A BIZOTTSÁG (EU) 2019/337 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2019. február 27.) a mefentriflukonazol hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 5. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 5. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. október 5. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2013/0013 (COD) 11197/16 TRANS 296 CODEC 1056 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A Tanács álláspontja

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( )

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( ) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.8.28. C(2017) 5812 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2017.8.28.) az (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendeletnek a rendszeres internalizálók

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2014.3.13.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2014.3.13.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.13. C(2014) 1633 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2014.3.13.) a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a 2017.

Részletesebben

Állategészségügyi szabályok 2014. augusztus 8-10.

Állategészségügyi szabályok 2014. augusztus 8-10. BAROMFI, NYÚL, PRÉMES ÁLLAT, ERDEI és SZÁRNYAS VAD élőállat bemutató Tyúk, pulyka olyan helyről szállítható, melynek 10 km-es sugarú körzetében baromfira átragadó, bejelentési kötelezettség alá tartozó

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.3.30. COM(2017) 150 final 2017/0068 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az 1306/2013/EU rendeletben meghatározott, a közvetlen kifizetésekre a 2017-es

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, december 15. (OR. en) 16696/1/11 REV 1. Intézményközi referenciaszám: 2010/0326 (COD)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, december 15. (OR. en) 16696/1/11 REV 1. Intézményközi referenciaszám: 2010/0326 (COD) AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2011. december 15. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2010/0326 (COD) 16696/1/11 REV 1 AGRILEG 124 VETER 48 CODEC 1977 PARLNAT 326 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK

Részletesebben

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a D049730/04 számú dokumentumot.

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a D049730/04 számú dokumentumot. Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. augusztus 25. (OR. en) 11730/17 AGRILEG 154 FEDŐLAP Az átvétel dátuma: 2017. augusztus 21. Címzett: a Tanács Főtitkársága Biz. dok. sz.: D049730/04 Tárgy: A BIZOTTSÁG

Részletesebben

(EGT-vonatkozású szöveg)

(EGT-vonatkozású szöveg) L 301/14 2015.11.18. A BIZOTTSÁG (EU) 2015/2065 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2015. november 17.) az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a tagállamok képzési és képesítési programjainak

Részletesebben

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG. 133/2007 határozata. (2007. október 26.)

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG. 133/2007 határozata. (2007. október 26.) 2008.4.10. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 100/27 AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 133/2007 határozata (2007. október 26.) az EGT-megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, július 20. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, július 20. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. július 20. (OR. en) 11435/17 AGRILEG 141 DENLEG 57 VETER 64 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2017. július 17. Címzett: a Tanács Főtitkársága

Részletesebben

L 109. Hivatalos Lapja. Az Európai Unió. Jogszabályok. Nem jogalkotási aktusok. 60. évfolyam április 26. Magyar nyelvű kiadás.

L 109. Hivatalos Lapja. Az Európai Unió. Jogszabályok. Nem jogalkotási aktusok. 60. évfolyam április 26. Magyar nyelvű kiadás. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 109 Magyar nyelvű kiadás Jogszabályok 60. évfolyam 2017. április 26. Tartalom II Nem jogalkotási aktusok RENDELETEK A Bizottság (EU) 2017/716 végrehajtási rendelete (2017.

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.7.19. COM(2016) 477 final 2016/0229 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU rendeletnek az Unió vámterületét

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( )

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( ) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.2.16. C(2017) 805 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2017.2.16.) az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az integrált igazgatási

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, július 6. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, július 6. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. július 6. (OR. en) 11064/17 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2017. július 5. Címzett: a Tanács Főtitkársága Biz. dok. sz.: D050704/02 Tárgy:

Részletesebben

L 25/64 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.1.28. (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) BIZOTTSÁG

L 25/64 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.1.28. (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) BIZOTTSÁG L 25/64 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.1.28. II (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) BIZOTTSÁG A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2005. január 20.) a háziméhek (Apis mellifera és Bombus spp.) egyes

Részletesebben