3. Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS. beszámoló óta történt fontosabb eseményekről. Tisztelt Képviselő-testület!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "3. Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS. beszámoló óta történt fontosabb eseményekről. Tisztelt Képviselő-testület!"

Átírás

1 ELŐTERJESZTÉS 3. Napirendi pont UTárgy:U Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató az előző beszámoló óta történt fontosabb eseményekről UElőadó:U Szili Lajosné polgármester, dr. Dóra Edina jegyző Tisztelt Képviselő-testület! A napirendben foglaltakra az alábbi jelentést terjesztem elő: HATÁROZAT: U49/2012. (V.31.) sz. ÖK. határozata: Döbrököz Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Dombóvári Rendőrkapitányság évi beszámolóját elfogadja. U50/2012. (V.31.) sz. ÖK. határozata: Döbrököz Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás és munkaszervezete évi szakmai működéséről szóló beszámolót. U51/2012. (V.31.) sz. ÖK. határozata: Döbrököz Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának a Társulás Tanácsa által a március 13-i ülésén tárgyalt módosítását és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást a melléklet szerinti tartalommal. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosított és egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást a Képviselő-testület, mint a Társulás tagja nevében aláírásával lássa el. U52/2012. (V.31.) sz. ÖK. határozata: Döbrököz Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót, és az előző beszámoló óta történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót elfogadja. U53/2012. (V.31.) sz. ÖK. határozata:u 1.) Döbrököz Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Egyesített Szociális Intézmény alapító okiratának módosítását a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a módosított és a módosításokkal egybeszerkesztett alapító okiratot aláírja, és az illetékes hatóságok részére megküldje. 2.) Döbrököz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Apáczai Csere János Bölcsőde, Óvoda, Általános és Középiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény INTÉZKEDÉS: A Képviselő-testület elfogadta a beszámolót. Határozatról értesítve a Dombóvári Rendőrkapitányság. A Képviselő-testület elfogadta a beszámolót. Határozatról értesítve a Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás. A módosított társulási megállapodás aláírásra került. A Képviselő-testület a beszámolót és a tájékoztatót elfogadta. Az alapító okiratok módosítását tartalmazó társulási megállapodás aláírásra került.

2 és Kollégium alapító okiratának módosítását a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a módosított és a módosításokkal egybeszerkesztett alapító okiratot aláírja, és az illetékes hatóságok részére megküldje. 3.) Döbrököz Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Kapaszkodó Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ alapító okiratának módosítását a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a módosított és a módosításokkal egybeszerkesztett alapító okiratot aláírja és az illetékes hatóságok részére megküldje. 4.) Döbrököz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Apáczai Csere János Bölcsőde, Óvoda, Általános és Középiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium fenntartását biztosító társulási megállapodást az alábbiak szerint módosítja és fogadja el: A társulási megállapodás 2. pontjában felsorolt működési terület az óvodai nevelés vonatkozásában Kapospula község illetékességi területével egészül ki. A Képviselő-testület elfogadja a Dombóvár Város, Attala, Csikóstöttös, Döbrököz, Jágónak, Kapospula, Kaposszekcső és Nak Községek Közoktatási Intézményfenntartó Társulásának fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodását. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a módosított és módosításokkal egybeszerkesztett társulási megállapodást aláírja és az illetékes hatóságok részére küldje meg. A társulási megállapodás módosítása szeptember 1. napjától lép hatályba. U54/2012. (V.31.) sz. ÖK. határozata: Döbrököz Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat évi közbeszerzési tervét elfogadta.. U55/2012. (V.31.) sz. ÖK. határozata: Döbrököz Község Önkormányzat Képviselő-testülete a DBKZ Nonprofit Kft. éves beszámolóját elfogadta. U56/2012. (V.31.) sz. ÖK. határozata:u Döbrököz Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az iskolában 3 fő főállású takarító kerüljön alkalmazásra. U57/2012. (V.31.) sz. ÖK. határozata:u hogy a bűnmegelőzési pályázat benyújtását nem támogatja. U58/2012. (VI.12.) sz. ÖK. határozata:u közbeszerzési tervet elfogadta. beszámolót elfogadta. APOK Döbröközi Általános Iskolájának intézményvezetője. A takarítónő felvétele megtörtént. pályázatot nem támogatta. Kaposszekcső-Jágónak

3 Döbrököz Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja Döbrököz-Kaposszekcső-Jágónak közös önkormányzati hivatal létrehozását. Felhatalmazza a Polgármestert a csatlakozási tárgyalások megkezdésére. U59/2012. (VI.12.) sz. ÖK. határozata:u Döbrököz Község Önkormányzat Képviselő-testülete nyitott a környező településekkel közös önkormányzati hivatal létrehozásával kapcsolatos tárgyalások megkezdésére. U60/2012. (VI.12.) sz. ÖK. határozata:u hogy a fenti tartalommal Döbröközért Közhasznú Közalapítványt hoz létre. U61/2012. (VI.12.) sz. ÖK. határozata:u hogy a nagypáltelepi ivóvíz csatlakozási díj megfizetésével kapcsolatos bírósági eljárásban Döbrököz Község Önkormányzatának képviseletére Dr. Kövesdi Balázs ügyvédet kéri fel. U62/2012. (VII.12.) sz. ÖK. határozata:u hogy ezer forint összegben hitelt vesz fel 5 év futamidőre a Döbröközi Kaposmenti Takarékszövetkezetnél. Az ezzel kapcsolatos jelzálogjog bejegyzést a Döbrököz 743 hrsz-ú ingatlanra engedélyezi. U63/2012. (VII.12.) sz. ÖK. határozata:u Döbrököz Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális és gyermekétkeztetés biztosítása Döbröközön kivitelezőjének kiválasztásához szükséges a Kbt alapján lefolytatott hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás megindítja. A közbeszerzés becsült értéke nettó eft + ÁFA. U64/2012. (VII.12.) sz. ÖK. határozata:u Döbrököz Község Önkormányzat Képviselő-testülete az étkeztetési közbeszerzési eljárás bíráló bizottság tagjainak az alábbi személyeket bízza meg: Szili Lajosné polgármester Dr. Dóra Edina jegyző Ácsné Ferenczi Ilona gazdálkodási előadó Kárpáti Csaba közbeszerzési tanácsadó képviselő Lázár Albert képviselő U65/2012. (VII.12.) sz. ÖK. határozata:u Döbrököz Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Árpád utca útburkolatának felújítása tárgyú a Kbt alapján lefolytatott hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást megindítja. A közbeszerzés becsült értéke nettó eft + ÁFA Rendelkezésre álló forrás eft + ÁFA Körjegyzőség. A tárgyalások folyamatban vannak. Kurd, Csibrák, Gyulaj polgármestere. A közalapítvány létrehozása folyamatban. Dr. Kövesdi Balázs ügyvéd. A hitel felvétele megtörtént. megindítása megtörtént. bíráló bizottság tagjait elfogadta. megindítása megtörtént.

4 U66/2012. (VII.12.) sz. ÖK. határozata:u hogy az Árpád utca útburkolatának felújítása tárgyú közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó bíráló bizottság tagjainak az alábbi személyeket bízza meg: Szili Lajosné polgármester Dr. Dóra Edina jegyző képviselő Lázár Albert képviselő Farkas Tamás képviselő Kárpáti Csaba közbeszerzési tanácsadó Sebrek Csaba műszaki szakértő U67/2012. (VII.12.) sz. ÖK. határozata:u hogy az Árpád utca útburkolatának felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatására a Prudentia Magna Kft-t bízza meg. U68/2012. (VIII.16.) sz. ÖK. határozata:u Döbrököz Község Önkormányzat Képviselő-testülete által a közbeszerzési törvény alapján szociális és gyermekétkeztetés biztosítása Döbröközön tárgyban kiírt közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja Kovács István egyéni vállalkozó Dombóvár, Búzavirág u. 54. ajánlattevő javára. A Csendes Pihenő Deli József Csabáné vásárosdombói és a Gyöngy Vendéglő Deli Sándor Csaba kaposszekcsői ajánlattevő ajánlata mindkét esetben érvénytelen. U69/2012. (VIII.16.) sz. ÖK. határozata:u Döbrököz Község Önkormányzat Képviselő-testülete által a közbeszerzésről szóló törvény alapján az Árpád utca útburkolatának felújítása Döbröközön tárgyban kiírt közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja. A legkedvezőbb ajánlat ÖKO BAU Siófok, Vak Bottyán u. 38. A második legkedvezőbb ajánlat a Baranya Aszfalt és Betonelem Gyártó Kft. Pécs. A második legkedvezőbb ajánlatot követő ajánlat Soltút Solt, Kecskeméti u. 34. szám. U70/2012. (VIII.16.) sz. ÖK. határozata:u hogy az orvosi rendelő, védőnői tanácsadó, szolgálati lakás és közfoglalkoztatási telephely épületének felújításával kapcsolatos közbeszerzési eljárást készítse elő.. U71/2012. (VIII.16.) sz. ÖK. határozata:u Döbrököz Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a volt hulladéklerakóhoz sorompó kerüljön elhelyezésre. U72/2012. (VII.23.) sz. ÖK. határozata:u bíráló bizottság tagjait elfogadta. a Prudentia Magna Kft. eredményéről az ajánlattevők értesítve. A szerződés megkötésre került Kovács István egyéni vállalkozóval. eredményéről az ajánlattevők értesítve. A szerződés megkötésre került az ÖKO BAU Kft.-vel. A munkálatok szeptember 13- án befejeződtek. a következő képviselőtestületi ülésre előkészítésre került. A volt hulladéklerakóhoz a sorompó kihelyezésre került. Szavazatszámláló bizottság tagjait elfogadta.

5 hogy az alpolgármester választást lebonyolító Szavazatszámláló Bizottság tagjainak az alábbi képviselőket jelöli ki: Dr. Holló István Farkas Tamás U73/2012. (VIII.23.) sz. ÖK. határozata:u Döbrököz Község Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármesteri tisztség betöltésére Lázár Albert képviselőt választja meg. U74/2012. (VIII.23.) sz. ÖK. határozata:u Döbrököz Község Önkormányzat Képviselő-testülete Lázár Albert alpolgármester tiszteletdíját szeptember 1. napjától az illetményalap egyszeresében, azaz havi bruttó ,- Ft-ban állapítja meg. U75/2012. (VIII.23.) sz. ÖK. határozata:u Döbrököz Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Orvosi rendelő, védőnői tanácsadó, szolgálati lakás, közfoglalkoztatási telephely felújítása pályázat kivitelezésének műszaki ellenőrzésével Sebrek Csaba műszaki ellenőrt bízza meg. U76/2012. (VIII.23.) sz. ÖK. határozata:u Döbrököz Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Orvosi rendelő, védőnői tanácsadó, szolgálati lakás, közfoglalkoztatási telephely felújítása pályázat kivitelezőjének kiválasztásához szükséges közbeszerzési eljárásban való közreműködésre Kárpáti Csaba közbeszerzési szakértőt bízza meg. U77/2012. (VIII.23.) sz. ÖK. határozata:u Döbrököz Község Önkormányzata (Ajánlatkérő) az Orvosi rendelő, védőnői tanácsadó, szolgálati lakás, közfoglalkoztatási telephely felújítása pályázat kivitelezőjének kiválasztásához szükséges közbeszerzési eljárást megindítja a Kbt (7) bek. a) pontja alapján. Az építési beruházás becsült értéke nettó eft eft ÁFA =5.500 eft. Az Ajánlatkérő fenntartja a Kbt (1) bek. c) pontjában biztosított azon jogát, hogy eredménytelennek nyilvánítja az eljárást, ha egyik ajánlattevő sem, vagy az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő sem tett az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel megfelelő ajánlatot. U78/2012. (VIII.23.) sz. ÖK. határozata:u Döbrököz Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Orvosi rendelő, védőnői tanácsadó, szolgálati lakás, közfoglalkoztatási telephely felújítása pályázat kivitelezőjének kiválasztásához szükséges közbeszerzési eljárás Döntés előkészítő és Bíráló Bizottság tagjainak az alábbi személyeket bízza meg: Lázár Albert az alpolgármesteri esküt letette a képviselő-testület előtt. A határozat értesítve a pénzügyi előadó. A határozatról érteítve Sebrek Csaba. Kárpáti Csaba. megindítása megtörtént. döntés előkészítő és bíráló bizottság tagjait elfogadta. Szili Lajosné Dr. Dóra Edina polgármester jegyző (jogász)

6 Lázár Albert képviselő (pénzügyi szakember) Sebrek Csaba műszaki ellenőr (mérnök) Kárpáti Csaba közbeszerzési szakértő képviselő Farkas Tamás képviselő. U79/2012. (VIII.23.) sz. ÖK. határozata:u hogy Horváth György Döbrököz, Rákóczi u. 2. szám alatti lakos kérelmét támogatja, és 229 hrsz-ú területből 150 m2 önkormányzati területet értékesít parkoló kialakítása céljából. A közterület ára: 100 ezer forint, valamint az adásvételi szerződéssel felmerült összes költség a vevőt terheli. A 150 m2 terület kimérés időpontjáról vevő köteles Döbrököz Község Önkormányzatát tájékoztatni. U80/2012. (VIII.23.) sz. ÖK. határozata:u Döbrököz Község Önkormányzat Képviselő-testülete a MÁV kérelmét támogatja és a Döbröközi vasútállomáson peron építéséhez rendelkezésre bocsát 5 fő közfoglalkoztatottat 10 napos időtartamra, valamint egy kistraktor és Fiat Ducato típusú kisteherautó gépi erőt. U81/2012. (VIII.23.) sz. ÖK. határozata:u Döbrököz Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Apáczai Oktatási Központ Óvodai Intézményegység által a Társadalmi Megújulás Operatív Program Óvodafejlesztés című, TÁMOP /2 kódszámú pályázati kiírásra pályázat benyújtását és a mellékelt műszaki tartalomnak megfelelő megvalósítását támogatja. A Képviselő-testület vállalja a pályázat végrehajtása során felmerülő, az illetékességi területén megvalósuló beruházás pályázati forrásból nem finanszírozható költségeinek teljes, és a pályázati program végrehajtása során felmerülő közvetett költségek növekményének a projekt keretében az illetékességi területén végzett beruházás elszámolható költségeivel arányos megfizetését.. U82/2012. (VIII.23.) sz. ÖK. határozata:u Döbrököz község Önkormányzatának Képviselő-testülete folyószámlahitelt vesz fel az OTP Bank Nyrt. számlavezető pénzintézettől: A folyósítás kezdete: 2012.szeptember 15. Futamidő lejárta: 2012.december 21. A hitel összege: ,-Ft. Vagyonbiztosítása: az sz. Groupama Garancia Biztosító Zrt.-vel 2011.szeptember 13-án kötött sz. vagyonbiztosítás a Döbrököz, Páhy u. 45/1. számú ingatlanra. A jogi biztosíték a /1. számú december 14-én kelt keretbiztosítéki jelzálogszerződés alapján 24.9 millió forint és járulékai erejéig az OTP Bank Nyrt. javára alapított jelzálogjog a Döbrököz, belterület 737/2. hrsz-ú (kivett lakóház, udvar, gazdasági épület) ingatlanra. Az önkormányzat kötelezettséget vállal a hitel visszafizetésére és a mindenkori éves adósságszolgálat éves költségvetésbe történő betervezésére, Horváth György. A szerződés megkötése folyamatban van. a MÁV Zrt. Dombóvár Város Polgármesteri Hivatala. A folyószámlahitel meghosszabbítása megtörtént.

7 Az ügylet egyéb feltételeiben történő megállapodásra és a fentiek szerinti szerződés aláírására a polgármestert a Képviselő-testület felhatalmazza. U83/2012. (VIII.23.) sz. ÖK. határozata:u Döbrököz Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 51/2011.(VII.07.) számú ÖK határozatát visszavonja. U84/2012. (VIII.23.) sz. ÖK. határozata:u Döbrököz Község Önkormányzat Képviselő-testülete a könyvtár, védőnői szolgálat, polgármester hivatal-kazánház érintésvédelmi hiánypótlására Csikós Zoltán helyi vállalkozó által beadott árajánlatot elfogadja. U85/2012. (IX.04.) sz. ÖK. határozata:u Döbrököz Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Védőnői szolgálat évi munkájáról szóló beszámolót elfogadta. U86/2012. (IX.04.) sz. ÖK. határozata: Döbrököz Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kistérségi Tisztifőorvos javaslatának megfelelően az iskola és az óvoda házirendjét az alábbiak szerint egészíti ki: Közösségbe csak tetű- és serkementes gyermek mehet, melyet orvosi igazolással köteles a szülő/gondviselő igazolni. Minden egészségügyi, szociális és oktatási dolgozó fejtetvesség észlelése esetén köteles annak megszüntetéséről haladéktalanul gondoskodni. A pedagógus, óvónő, dajka is köteles lekezelni a gyermek haját, ha élő tetű van benne. Az intézményvezető a fejtetvességgel kapcsolatos intézkedésről azonnal köteles tájékoztatást adni a jegyzőnek. U87/2012. (IX.04.) sz. ÖK. határozata: Döbrököz Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Döbröközi Orvosi Rendelő évi munkájáról szóló beszámolót elfogadta. U88/2012. (IX.04.) sz. ÖK. határozata: Döbrököz Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Praktikák háza működési rendjét elfogadja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Praktikák háza működési rendjének aláírására. U89/2012. (IX.04.) sz. ÖK. határozata: Döbrököz Község Önkormányzat Képviselő-testülete a DBKZ Nonprofit Kft. Ügyvezetője: Felügyelő Bizottság elnöke: Felügyelő Bizottság tagjai: Kárpáti Csaba Dr. Holló István Farkas Edit Farkas Tamás Dr. Kökényné Dr. Wéber Erzsébet U90/2012. (IX.04.) sz. ÖK. határozata: Döbrököz Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrzési Kft. árajánlatát forint + ÁFA összegben és felkéri az elkészült Árpád utca útburkolatának minőségellenőrzésére. határozatot visszavonta. Csikós Zoltán. beszámolót elfogadta. A határozatról az intézményvezetők értesítve. beszámolót elfogadta. A Praktikák háza működési rendjének aláírása megtörtént, melyet megküldtünk Alsómocsolád Község Önkormányzatának. A cégbírósági módosítás folyamatban van. az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrzési Kft. Az ellenőrzésre én került sor.

8 U91/2012. (IX.04.) sz. ÖK. határozata: Döbrököz Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ruff Lászlóné Döbrököz, Páhy u. 8. szám alatti lakos fellebbezésének helyt ad és részére az adósságkezelési támogatást megszavazza. Ruff Lászlóné. Tájékoztató az előző beszámoló óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről Az utolsó beszámolást követően a következő fontosabb eseményekről adok tájékoztatást: Az alpolgármester úrral több alkalommal vettünk részt az APOK és a Kapaszkodó Társulások költségvetési egyeztetésén, melyeken a társulásokban részt vevő települések vezetői vettek részt. A Kapaszkodó felé az elszámolásunk rendben van, az APOK követeli az 5 % feletti 3,4 millió Ft összeget. A Kormányhivatal ellenőrzést tartott a START munkaprogram heti bérfizetésével kapcsolatban. Az ellenőrzés során kifogás nem merült fel. A Tolnai Hármas Összefogás Vidékfejlesztési Szövetség taggyűlése Lázár Albert alpolgármester urat megválasztotta a Pályázatokat Bíráló Bizottság tagjává. Az alpolgármester úrral részt vettünk az Ivóvízminőség Javító Társulás ülésén, melynek fő napirendi pontja az ivóvíz minőség javító program volt. A Helyi Vöröskereszt szervezésében véradás volt, melyen 49 fő vett részt, közülük 12 közmunkás adott vért, melyért szabadnapot kaptak. Benyújtásra került a Sport csarnok pályázat pénzügyi elszámolása. IKSZT-ben önkormányzati szervezésben nagy sikerű Anna bál megtartására került sor. A jegyző nővel és Kárpáti Csabával Kaposváron az ivóvíz minőséggel kapcsolatos (kiemelten arzén tartalom) belügyminisztériumi tájékoztatón vettünk részt. (Bővebb tájékoztatás az Egyebek c. napirendi pont keretében) Ülésezett a Közbeszerzési Bíráló Bizottság, mely alkalommal az Árpád utcai út felújításra érkezett pályázatok borítékbontására és a kivitelező kiválasztására került sor. Az augusztus 20-i nemzeti ünnep megtartására az egyházzal (Kürtösi Krisztián új plébánossal) közösen a templomban került sor. Az alpolgármester úr és Kárpáti Csaba részt vett a Kurdon megrendezett Mikro térségi találkozón, ahol a közötti időszak fejlesztési terveinek egyeztetésére került sor. A Kormányhivatal Munkaügyi Központja és a Pécsi Türr István képzőközpont szervezésében Dombóváron a Munkaügyi Kirendeltségen a START munkaprogram mezőgazdasági képzéssel kapcsolatos tájékoztatóján vettem részt. A képzés még nem indult el. Az Ivóvíz minőség javító program helyi megvalósításával kapcsolatos előzetes egyeztetésre került sor hivatalunkban, melyen a vezető tervező, a Vizmű munkatársai, a jegyző nő, Kárpáti Csaba és képviselők vettünk részt. Kidolgozást követően a további egyeztetésre képviselő-testületi ülésen kerül sor.

9 A KVG. Zrt. igazgatója bemutatkozó látogatást tett hivatalunkban. Az alpolgármester úrral és jegyző nővel fogadtuk. A beszélgetés az aktuális kérdésekre és jövőbeli elképzelésekre terjedt ki. Szeptember 10-én egyelőre ismeretlen okok miatt tűzeset volt a Homokhegyen. A tűzoltásban a Dombóvári tűzoltó egység mellett a Kaposvári és Komlói egység is részt vett a megfeszített munkában, ahol az alpolgármester út és mezőőreink is folyamatosan jelen voltak. Megtörtént a vis-maior műszaki átadás, melyen kifogás nem merült fel. A műszaki ellenőr a teljesítést igazolta, a pénzügyi lehívás benyújtásra került. A Nagypáltelepi víz csatlakozással kapcsolatos bírósági tárgyalásra szeptember 12. helyett új időpontot tűz ki a bíróság. A Fogyasztóvédelmi Felügyelőség ellenőrizte a játszóterek és óvoda játékeszközöeit. (Bővebb tájékoztatás az 5. napirendi pont keretében.) Elkészült az Árpád utcai út burkolatának felújítása és megtörtént az Építési Minőségellenőrzési Intézet vizsgálata, melyről készített jegyzőkönyv birtokában kerül sor a műszaki átadásra. Benyújtásra került az ÖNHIKI pályázat. A számítások következtében 3 millió forint összegre pályázhattunk, mely összeg még a Kincstár ellenőrzését követően változhat. Az alpolgármester úrral és jegyző nővel részt vettünk Szekszárdon a járások és közös hivatalok létrehozásával kapcsolatos tájékoztatón. (Bővebb tájékoztató az Egyebek c. napirendi pont keretében.) IKSZT műszaki bejárásra került sor, melyen a kivitelezés első időszakos felülvizsgálata történt, a hibák javításának határideje október 31. Az alpolgármester úrral Dombóváron víziközmű-szolgálatatási feladatok ellátásával kapcsolatos tájékoztatón vettünk részt. (Bővebb tájékoztató a 2. napirendi pont keretében.) Határozati javaslat: Döbrököz Község Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról és az előző beszámoló óta történt fontosabb eseményekről szóló beszámolót elfogadja/ nem fogadja el. Döbrököz, szeptember 21. Tisztelettel: Szili Lajosné s.k. polgármester dr. Dóra Edina sk. jegyző

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1.) Egyes önkormányzati rendeletek módosítása az önkormányzati segély rendelkezéseinek

Részletesebben

Határozat nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról

Határozat nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott 1 E határozat előzményeit a Közbeszerzési Döntőbizottság D.449/20/2013. sz. határozata tartalmazza. A Döntőbizottság megsemmisítette az ajánlatkérő ajánlattételi

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. szeptember 08-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. szeptember 08-i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. szeptember 08-i ülésére 121/2011.(III.24.)Kt.sz. Előterjesztés az orvosi ügyelet Kistérségi fenntartásáról, a helyiségek biztosításáról

Részletesebben

Határozat nyilvántartás 2010. január 11. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról

Határozat nyilvántartás 2010. január 11. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról 1 D5 2 nyilvántartás január 11. napon megtartott Egyek Móra Ferenc Általános Iskola épülettömb és a Napköziotthonos Óvoda eszközbeszerzésére kiírt általános egyszerű közbeszerzési eljárás nyertesének az

Részletesebben

2010. évi határozatok

2010. évi határozatok 2010. évi határozatok 1/2010. (I. 12.) Kt. Zöldséges üzlet telephely bejegyzési engedélyéről A képviselő-testülete: Hozzájárul ahhoz, hogy Szegvári Jánosné, a bérleti szerződés megkötése után a Zöldséges

Részletesebben

NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/204-6/2011. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2011. december 09-i nyilvános ülésére

NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/204-6/2011. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2011. december 09-i nyilvános ülésére NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/204-6/2011. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2011. december 09-i nyilvános ülésére Tárgy: Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint

Részletesebben

Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai 2013. év

Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai 2013. év Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai 2013. év Szám Dátum Határozat szövege Határidő 1-2013 01.15. Pogány község önkormányzati képviselőtestülete a Pogányi Azonnal Körjegyzőség

Részletesebben

M E G H Í V Ó NAPIREND

M E G H Í V Ó NAPIREND FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14.-én (kedd) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó RENDKÍVÜLI ülésére

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai 5/2010. (II.09.) számú Képviselő-testületi határozat az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2010. október 21-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2010. október 21-i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2010. október 21-i ülésére 324/2010.(VII.08.)Kt.sz. Új szennyvíztisztító telephez vezető út önálló ingatlanná minősítése Jánoshalma Város

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND JEGYZŐKÖNYV Száma: - 2./2012 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 6.-án 17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. február 20-án (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2013. február 20.

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében.

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Balogh

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 30-án 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

109 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 11-én 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 10/2014. (IX.17.)

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/216-4/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére

1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/216-4/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére 1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/216-4/2013. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére Tárgy: Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. június 26-án (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2013. június 26. Határozat:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott üléséről. Mutató:

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott üléséről. Mutató: Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott üléséről Mutató: Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. december

Részletesebben

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2014. október 29. X. évfolyam 11. szám TARTALOM. Határozatok... 2. oldal

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2014. október 29. X. évfolyam 11. szám TARTALOM. Határozatok... 2. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2014. október 29. X. évfolyam 11. szám TARTALOM Határozatok... 2. oldal Dombóvári Közlöny - 2 - X. évfolyam 11. szám HATÁROZATOK Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK. A./2013. (III.22.) kt. határozata

MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK. A./2013. (III.22.) kt. határozata MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK 1) Rétsági Rendőrkapitányság beszámolója A./2013. (III.22.) kt. határozata Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Rétsági Rendőrkapitányság 2012. évi tevékenységéről,

Részletesebben

9/2005. (I. 26.) SZÁMÚ

9/2005. (I. 26.) SZÁMÚ 1/2005. (I.06.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi községi önkormányzat Képviselő-testülete részt kíván venni Balatonkenese, Királyszentistván, Litér és Vilonya települések környezeti életminőség

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 25-i testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 25-i testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2013. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 25-i testületi üléséről 2 Hosszúhetény Község

Részletesebben

NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/195-3/2012. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2012. szeptember 28-i nyilvános ülésére

NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/195-3/2012. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2012. szeptember 28-i nyilvános ülésére NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/195-3/2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. szeptember 28-i nyilvános ülésére Tárgy: Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS. Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS. Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1. Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Győr, 2013. november 12. Előterjesztő:

Részletesebben

Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda

Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda SZENTENDRE VÁROS POLGÁRMESTERE Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 4/2015.(I.22.)Kt. határozat Tárgy: 2015. január 22-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Molnár Áron napirendjavaslatát az alábbiak szerint: Nyílt

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 3. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. MÁRCIUS 14. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 27/2013. (III.07.) sz. hat. ZMJVK 28/2013. (III.07.) sz. hat. A Szociális, Egészségügyi

Részletesebben

M EGHÍVÓ. b) Kisebbségkutató Közalapítvány alapító okiratának módosítása (kisebb)* Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

M EGHÍVÓ. b) Kisebbségkutató Közalapítvány alapító okiratának módosítása (kisebb)* Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK E LNÖKE M EGHÍVÓ Szám: 1416-3/2007 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pécs, Papnövelde utca 5. szám alatti Dísztermében 2007. szeptember 20-án (csütörtökön)

Részletesebben