Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban."

Átírás

1 Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban.

2 A FIVOSZ célja A Fiatal Vállalkozók Országos Szövetségének célja, hogy segítse a következő vállalkozói generációt és megteremtse azt a vállalkozói réteget, akik cégeiket hosszútávon sikeresen vezetve megerősíak a KKV szektort és hozzájárulnak egy sikeres nemzea gazdaság megteremtéséhez. A szervezet 5 éve alakult, jelenleg, több mint 820 taggal büszkélkedhet.

3 A FIVOSZ célcsoportja Azok a 14 és 40 év közön fiatalok, akik még nem vállalkoznak g segít professzionálisan felépíteni a vállalkozást. Azok a fiatalok, akik már vállalkoznak g segít sikeresebbé tenni a vállalkozást kapcsolaa tőke, szolgáltatások és hatékony érdekérvényesítés biztosításával. DE: Vannak senior tagjaink is 40 év feler, akik kicsit mentorálva segíak tapasztalatukkal a többieket. VállalaA/céges tagjaink esetében nem releváns a kor

4 A FIVOSZ tevékenysége ÉrdekképviseleA szervként szolgál hazánkban és az Unióban egyaránt. Közösséget alkot a tererős, gazdaság iránt érdeklődő fiatalokból, fiatal vállalkozókból. Katalizátorként szolgálva életre segít vállalkozásokat. Fórum, ahova a fiatalok fordulhatnak kérdéseikkel. Mindennapi prakakus segítség a fiatal vállalkozóknak a legkülönfélébb területeken. Segít fejleszteni a vállalkozást és spórolni a vállalkozás üzemeltetés és vezetés költségein. Networking lehetőséget biztosít és összeköa a ma és a jövő vállalkozóit.

5 A FIVOSZ szolgáltatásai Alapvetően olyan szolgáltatásokat nyújtunk, melyek megkönnyíak a vállalatvezetés és indítás minden mozzanatát. Szolgáltatás poryóliónk kapcsán pedig tagjaink a többi tagnak különleges kedvezménnyel szolgáltatnak, így egy bizalmon alapuló, folyamatosan fejlődő és növekvő Asztességes belső piaccal rendelkezünk!

6 A FIVOSZ és a TÁMOP B- 12/1 pályázat célja A pályázat célja a mikrovállalkozások indítását tervező fiatalok segítése. Cél a vállalkozásalapítás kezdea szakaszában, az indulás forrásigényének támogatása, valamint az életképes üzlea ötlerel rendelkező fiatalok támogatása üzlea tervük megvalósítása érdekében. A célcsoportba tartozók gazdasági akavitásának növeléséhez, munkaerő- piacra történő belépéséhez, valamint a vállalkozás- indításhoz és működéshez szükséges kompetenciák elsajá^tásához kapcsolódó támogatás.

7 Kik pályázhatnak és milyen feltételek melleh? 18 és 35 év közön természetes személy által létrehozor vállalkozás pályázhat Olyan év közön természetes személy, aki 6 éven aluli gyermeket nevel A pályázás feltétele, hogy a természetes személy más gazdasági társaságban közvetlen vagy közveter többségi befolyást biztosító részesedéssel nem rendelkezhet, illetve annak nem egyedüli vagy többségi tulajdonosa A pályázónak rendelkezni kell a TÁMOP A- 12/1 konstrukció kedvezményezerje által jóváhagyor üzlea tervvel. Az üzlea terv jóváhagyását követően a pályázat benyújtását megelőzően maximum 3 hónappal korábban alakult vállalkozások pályázhatnak.

8 A TÁMOP A- 12/1 pályázathoz kapcsolódó tervezeh képzési modulok A képzési szakaszban várhatóan 100 órás oktatásra kerül sor: Az első 40 órás tananyagi blokk a vállalkozásindítással és fenntartással kapcsolatos alapvető információkat, képességeket célozza A második 40 órás blokkban a hallgatók alapvető vállalkozás működésével kapcsolatos ismeretekre tesznek szert, A harmadik, 20 órás blokk szektorális üzlea terv készítési modul lesz

9 A TÁMOP A- 12/1 pályázathoz kapcsolódó tervezeh üzleq tervhez kapcs. információ A projekt ezen szakasza a következő tevékenységekre tagolódik: Speciális üzlea terv tanácsadás 4 órában ÜzleA tervek benyújtása az elektronikus rendszeren keresztül, utána értékelés határnaponként Az üzlea tervek értékelése az egységes, KSZ, NFÜ és NGM által elfogador szempontrendszer és módszertan alapján Az üzlea terv jóváhagyása vagy elutasítása, tanúsítvány kiállítása A jóváhagyor üzlea tervekről tanúsítvány kiállítása

10 A TÁMOP A- 12/1 pályázathoz kapcsolódó tervezeh mentorálás A mentorálási folyamatba kerülés feltétele: Képzés sikeres teljesítése JóváhagyoR üzlea terv TervezeR vállalkozás megalapításra került. TervezeR mentorálási poryóliónk tartalma: Vállalkozás indítás segítése Piacelemzés árekintése Vállalkozási folyamatok mélyebb ismerete ÜzleA terv revidiálása Főkönyvi kivonat elemzése On- line felület biztosítása

11 A TÁMOP A- 12/1 pályázathoz kapcsolódó tervezeh tanácsadás A tanácsadás szakaszban az alábbiakban nyújtunk segítséget: Vállalatalapítási ÜzleA, jogi, pénzügyi Innovációs tanácsadásban ElindítoR vállalkozással rendelkező résztvevők számára fél évig 2óra/hó tanácsadást biztosítunk

12 A TÁMOP B- 12/1 pályázaq támogatás összege és mértéke Támogatás összege: egyéni vállalkozóként vagy mikro vállalkozásként legfeljebb Ft. Társas vállalkozások esetében az igényelhető támogatás összege maximum Ft abban az esetben, ha az alapítók közül legalább 2 fő sikeresen részt ver a TÁMOP A konstrukcióban. Támogatás mértéke: A projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 90 %- a.

13 Pályázás legfontosabb feltételei 1. A pályázó nem állhat felszámolási, csőd vagy végelszámolási eljárás alar Nem lehet lejárt esedékességű meg nem fizeteR köztartozása A támogatást igénylő rendelkezik és pályázatához csatolta a TÁMOP A- 12/1. konstrukcióban elkészíter és jóváhagyor üzleu tervet és az azt jóváhagyó dokumentumot A pályázó az üzlea terv jóváhagyását követően, de a pályázat benyújtását megelőzően max. 3 hónappal korábban hozta létre vállalkozását

14 Pályázás legfontosabb feltételei 2. A pályázó frissen alapítor vállalkozásának székhelye valamely konvergencia régióban jegyzer A projekt sikerességének érdekében a pályázónak vállalnia kell, hogy a szakmai megvalósítás meller a projekt menedzsmenrel kapcsolatos feladatokat is ellátja Támogatás kizárólag új eszköz vásárlásához vehető igénybe. A pályázónak a Támogatói Okirat kiállításakor a projekt elszámolható költségének 10 %- át kitevő önrésszel kell rendelkeznie. A támogatást igénylő rendelkezik és pályázatához csatolta a TÁMOP A- 12/1. konstrukció keretében teljesíter képzés(ek) eredményes elvégzéséről szóló tanúsítvány(oka)t.

15 Pályázható tevékenységek Csak az üzlea tervben meghatározor jogi formában végzer, és az abban meghatározor tevékenységekre, illetve legfeljebb az üzlea tervben szereplő és a pályázaa útmutató C3. pontja alapján meghatározor költségekre fordítható a támogatás.

16 PályázaQ jogi formái Jelen pályázaa kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (KSH besorolással, a staaszakai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet alapján): - Korlátolt felelősségű társaság (KSH 113) - KözkereseA társaság (KSH 211) - BetéA társaság (KSH 212) - Egyéni cég (KSH 213) - Egyéb önálló vállalkozó (KSH 231) A jelen pályázaa kiírás keretében konzorciumok nem pályázhatnak.

17 Elszámolható költségek A projekt előkészítés költségei A projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek Projekt megvalósításhoz igénybe ver szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Beruházások

18 Elszámolható költségek Pl: előkészítő tevékenységek, Tájékoztatás és nyilvánosság eszközbérlés, piacra jutás támogatása, információs- technológiai- fejlesztés Tanácsadás igénybevétele Immateriális javak beszerzése (pl. szabadalmak, licenc, oltalom) Anyagbeszerzés a vállalkozás létrehozásához, működéséhez Könyvelés

19 A projekt megvalósítására vonatkozó határidő A pályázat megkezdésétől számítor minimum 7 hónap, maximum 8 hónapra tervezer, amely tartalmazza a számlák kifizetésének határidejét is.

20 Gyakran felteh kérdések 1. Fizetni kell a képzésért? Nem. Sikeres jelentkezés és a képzés teljes elvégzése esetén a képzés térítésmentes, azt az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. Amennyiben a résztvevő a képzést menet közben abbahagyja, az addigi képzés költségét meg kell térítenie a képzőszerv felé. Társas vállalkozásnál mind két félnek részt kell vennie a képzésen? Igen, amennyiben a maximális, 6 millió forint igénylését szeretnék. Társas vállalkozás esetén az elkészülő üzlea terv azonban közös lesz.

21 Gyakran felteh kérdések 2. A képzésre járás utazási költségét megtéríuk a részemre? A képzésen való részvétel térítésmentes, azonban az utazás költségeire vonatkozóan nem áll módunk költségtérítésre vagy támogatásra. A képzést követően, mennyi időn belül kell a cégemet megalapítani? A pályázás egyik feltétele, hogy a pályázó az üzlea terv jóváhagyását követően, de a pályázat benyújtását megelőzően maximum 3 hónappal korábban hozza létre vállalkozását. Én most 34 éves vagyok, de hamarosan betöltöm a 35- öt. Mi az a pontos időpont, amikor nézik az életkorom? A pályázással és így a korhatárral kapcsolatos feltételeknek a pályázat beadásának napján kell teljesülniük.

22 Gyakran felteh kérdések 3. A meghirdeter (jelenlegi) június 3- ai határidő hogyan tartható a pályázók részéről, amikor a pályázat feltétele az Önök (képviselője) által jóváhagyor üzleu terv? A június 3- ai időpont várhatóan nem végső, hanem kezdőidőpontja a pályázaa időszaknak. Mennyiben szenvedhet az hátrányt, aki később adja be az? Un. könnyíter elbírálású pályázatról van szó, ami azt jelena, hogy amennyiben a támogatási igény megfelel a pályázaa útmutatóban meghatározor projektkiválasztási szempontoknak, akkor a rendelkezésre álló keret erejéig, a beérkezési sorrendjében döntenek a pályázat támogatásáról. Ez azt jelena, hogy a pályázat megfelelősége esetében az elnyerhető összeg nagyságát a leadási időpont nem befolyásolja, amíg tart a keret. A keret kimerülése után viszont nincs mérlegelésre mód, a később beérkezer pályázatok forráshiány miar automaakusan elutasításra kerülnek.

23 Gyakran felteh kérdések Van- e az egyes megyékre, vagy régiókra elhatárolt keretösszeg? Jelenleg nincs, de hangsúlyozzuk, hogy az NFÜ oldalán a pályázaa kiírást figyelni kell, mert változhat. Amennyiben a vállalkozást mellékfoglalkozásban tervezi végezni a vállalkozás(tehát például cégnél, önkormányzatnál van főállásban), úgy pályázhat- e? GYED, GYES meller lehet- e pályázni? Ez nem szerepel kizáró tényezőként. Ha a férj lesz a vállalkozásban főállásban és a feleségnek máshol van főállása a 2x3 millió Ft- ra pályázhatnak- e? Ez nem szerepel kizáró tényezőként, amennyiben mindkeren megfelelnek a többi pályázaa feltételnek.

24 TÁMOP B- 12/1 pályázathoz kapcsolódó további kontaktok kérdés esetén További felvilágosítás az alábbi elérhetőségeken kérhető: NemzeU Fejlesztési Ügynökség Tel: 06-40/ Személyesen: 1077 Budapest, Wesselényi u e- mail: honlap: Illetve ESZA Nonprofit Kk. a pályázatok benyújtásának határidejét megelőző Azedik napig biztosítja, hogy a támogatást igénylők kérdéseket tehessenek fel, és azokra ésszerű határidőn, de legkésőbb a kérdés közreműködő szervezethez való érkezését követő 7 napon belül tájékoztatást kapjanak.

25 TÁMOP B- 12/1 pályázathoz kapcsolódó további kontaktok kérdés esetén További felvilágosítás az alábbi elérhetőségeken kérhető: Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége Tel: e- mail: honlap: TÁMOP Fiatalok vállalkozóvá válásának a konvergencia régióban címnél lehet regisztrálni

26 Figyelmüket köszönöm

Vállalkozz itthon - fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása

Vállalkozz itthon - fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása Vállalkozz itthon - fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása A FIVOSZ és a TÁMOP- 2.3.6.- 12/1 pályázat célja A pályázat célja a mikrovállalkozások indítását tervező fiatalok segítése. Cél a vállalkozásalapítás

Részletesebben

Vállalkozz itthon - fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása

Vállalkozz itthon - fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása Vállalkozz itthon - fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása A FIVOSZ és a TÁMOP-2.3.6.-12/1 pályázat célja A mikro vállalkozások indítását tervező fiatalok segítése. A célcsoportba tartozók gazdasági

Részletesebben

TÁMOP 2.3.6. pályázat, tapasztalatok, jövőkép. Varga Kálmán Dél-dunántúli regionális vezető FIVOSZ

TÁMOP 2.3.6. pályázat, tapasztalatok, jövőkép. Varga Kálmán Dél-dunántúli regionális vezető FIVOSZ TÁMOP 2.3.6. pályázat, tapasztalatok, jövőkép Varga Kálmán Dél-dunántúli regionális vezető FIVOSZ Amiről szó lesz Fiatalok foglalkoztatási válsága Hazai körkép TÁMOP 2.3.6 pályázat Tartalma Folyamata Tapasztalatok

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.6.B-12/1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. A fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. A fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.6.A-12/1. 1 Tartalom A. A támogatás célja,

Részletesebben

Lorem ipsum AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁMOP-GOP FORRÁSAI INDULÓ ÉS MÁR MEGLÉVŐ VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA

Lorem ipsum AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁMOP-GOP FORRÁSAI INDULÓ ÉS MÁR MEGLÉVŐ VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA Lorem ipsum AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁMOP-GOP FORRÁSAI INDULÓ ÉS MÁR MEGLÉVŐ VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA A fórum tematikája Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. Aktuális pályázati kiírások Kérdezz-felelek Aktuális

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program

Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja: Megvalósítandó cél: Pályázók köre Társadalmi Megújulás Operatív Program Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban

Részletesebben

integrációt előmozdító pályázati forrásai

integrációt előmozdító pályázati forrásai A TÁMOP 2. prioritás munkaerő-piaci A TÁMOP 2. prioritás munkaerő-piaci integrációt előmozdító pályázati forrásai A magyar gazdaság felzárkózási igényei A magyar gazdaság kitörési pontjai és az ÚSZT programjai

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.6.B-12/1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó civil szervezetek kapacitásának megerősítése konvergencia régiók c. pályázati felhívásához Civil,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Gazdasági és társadalmi együttműködés erősítése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Gazdasági és társadalmi együttműködés erősítése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Gazdasági és társadalmi együttműködés erősítése Jogsegély-szolgálat fejlesztése a Középmagyarországi Régióban c. pályázati felhívásához Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozások számára a konvergencia régiókban címmel meghirdetett pályázati felhívásához

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Szociális gazdaság fejlesztése a konvergencia régiókban c. pályázati felhívásaihoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Szociális gazdaság fejlesztése a konvergencia régiókban c. pályázati felhívásaihoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Szociális gazdaság fejlesztése a konvergencia régiókban c. pályázati felhívásaihoz Kódszám: TÁMOP-2.4.3.D-2-13/1 A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalkozások számára a konvergencia régiókban címmel meghirdetett pályázati felhívásához Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása középvállalkozások számára a Közép-Magyarországi Régióban címmel meghirdetett pályázati felhívásához

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.2.1

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtési képességének támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2012-2.2.4 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára (KHG) tárgyú pályázathoz

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív

Részletesebben

Mikro-, Kis-, és Középvállalkozás pályázhat! Program neve: Gazdaságfejlesztési Operatív Program Támogatás szakmai

Mikro-, Kis-, és Középvállalkozás pályázhat! Program neve: Gazdaságfejlesztési Operatív Program Támogatás szakmai PÁLYÁZAT Mikro-, Kis-, és Középvállalkozás pályázhat! Program neve: Gazdaságfejlesztési Operatív Program Támogatás szakmai Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása iránya: Program

Részletesebben

AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS TERVEZET Tanácsadó szervezetek részére

AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS TERVEZET Tanácsadó szervezetek részére AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS TERVEZET Tanácsadó szervezetek részére A Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Bentlakásos intézmények kiváltása, című pályázati felhívás B Gyermekvédelmi komponenséhez Kódszám: TIOP-3.4.1.B-11/1. 1 Tartalom A. A támogatás

Részletesebben

Kódszám: TÁMOP-6.1.2/11/1

Kódszám: TÁMOP-6.1.2/11/1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok - lokális színterek c. könnyített elbírálású pályázati útmutatójához Kódszám:

Részletesebben

FELHÍVÁS FIATALOK VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁSA TÁRGYÚ TÁMOGATÁSI KÉRELEMHEZ A KOMPONENS

FELHÍVÁS FIATALOK VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁSA TÁRGYÚ TÁMOGATÁSI KÉRELEMHEZ A KOMPONENS FELHÍVÁS FIATALOK VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁSA TÁRGYÚ TÁMOGATÁSI KÉRELEMHEZ A KOMPONENS Magyarország Kormánya felhívása a vállalkozásindítással, vállalkozás-fejlesztéssel kapcsolatos szolgáltatásokat végző vállalkozások,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2012-3.3.3 1 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1.A

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2012-3.3.3 1 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1.A

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.1/M KMOP-2011-1.2.1/M 1 A. ALAPVETŐ

Részletesebben

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány által meghirdetett P26/2 kódjelű Új lakóotthonok létesítése

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Munkahelymegőrző támogatás munkaidő-csökkentéssel és képzéssel kombinálva c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.3/09/01/A

Részletesebben