OTP LAKÁSLÍZING IGÉNYLCSOMAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "OTP LAKÁSLÍZING IGÉNYLCSOMAG"

Átírás

1 OTP LAKÁSLÍZING IGÉNYLCSOMAG 44/1 Tisztelt Ügyfelünk! Örömünkre szolgál, hogy lakásának finanszírozásakor az OTP Ingatlanlízing Zrt., mint a lakáslízing piac vezet pénzügyi vállalkozása mellett döntött. Ezen a tájékoztató lapon végigvezetjük Önt a lízingügylet folyamatán, és kiemeljük azokat a mozzanatokat, melyekhez az Ön aktív szerepvállalása szükséges. Információgyjtés Annak figyelembe vételével, hogy új építés vagy használt ingatlan vásárlásában gondolkodik, kérjük, tekintse át finan - szírozási konstrukcióinkat és kérje az OTP fióki ügyintézk, mobilbankárok, értékesítési partnereink segítségét. Igénylés beadása Ebben a nyomtatványcsomagban megtalálja a lízingigényléshez szükséges Adatlapot, Eladói szándéknyilatkozatot, vala - mint a hozzájuk kapcsolódó legfontosabb dokumentumokat. A kérelmi csomaghoz szükséges lesz még össze gyjtenie az ingatlannal kapcsolatos, az értékbecsléshez nélkülözhetetlen dokumentumokat is, valamint az Igénylcsomag 2. olda - lán felsoroltuk a KÉRELEMHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK oldalon a bírálathoz szükséges, további benyújtandó dokumentumokat. Felhívjuk figyelmét, hogy lakáslízing igénylése esetén Önnek az eladóval nem szükséges adás-vételi szerzdést kötnie, mert azt az OTP Ingatlanlízing Zrt. teszi majd meg a lízingszerzdés megkötése után. A kiválasztott konstrukció ismeretében kérjük, gondosan töltse ki saját (mint lízingbevev) és a társszerzd adatait, vala mint adja meg az ezen kívül kért adatokat, olvassa el a nyilatkozatokat és írják alá az egyes oldalakat a megjelölt helyeken. Kérjük, hogy a féleértések elkerülése érdekében minden mezt töltsön ki, vagy az Önre nem értelmezhet mezket áthúzással jelölje! Az igénylés beadásakor kell átutalással vagy befizetéssel rendeznie az értékbecslés díját is. Forgalmi érték megállapítása Az igénylés beadását követen az értékbecslnk telefonon keresni fogja az Eladói szándéknyilatkozaton megjelölt személyt az értékbecslés idpontjának egyeztetése miatt. Az OTP fióki ügyintéz az Ön részére fogja átadni az értékeléshez szükséges dokumentumokat, kérjük, hogy gondoskodjon arról, hogy ezek a dokumentumok az értékelés helyszínén az értékbecsl rendelkezésére álljanak. Az értékbecsl az érték-megállapítás során összegyjti a lízingtárgyra vonatkozó adatokat és dokumentumokat, valamint az ingatlan állapotának rögzítése céljából fényképeket készít az ingatlanról. Lízingbírálat Az értékbecslés eredményének, illetve a benyújtott dokumentumok ismeretében rövid idn belül elbíráljuk kérelmét. A bírálat eredményérl értesítjük, pozitív elbírálás esetén az ügyintéz telefonon egyezteti Önnel a szerzdéskötés idpontját. Szerzdéskötés A bírálatot követen a lízingszerzdés megkötése az OTP bankfiókban történik. Az OTP Bank Nyrt. jogosult az OTP Ingatlanlízing Zrt. megbízásából és képviseletében aláírni a lízingszerzdést. Ezt követen a lízingszerzdés alapján egyoldalú tarto zás elismer közjegyzi okiratba történ foglalásra kerül sor. A szerzdéskötéskor minden lízingbevevnek meg kell jelennie. Ekkor kell megfizetni az önert, a szerzdéskötési díjat, a közjegyzi okirat díját és az esetlegesen felmerül vagyon szer zési illetéket is. Javasoljuk, hogy ha az ingatlant még nem biztosította, a fiókban kösse meg a lakásbiztosí tá sát is. Adás-vételi szerzdés Az aláírt lízingszerzdés és közjegyzi okirat birtokában az OTP Ingatlanlízing Zrt. megköti az eladóval az adás-vételi szerz dést, mely az illetékes Földhivatalba benyújtásra kerül. Folyósítás A folyósítási feltételek teljesülése esetén (pl. aláírt lízingszerzdés és adás-vételi szerzdés, az OTP Ingatlanlízing Zrt. tulajdonjogának az ingatlan tulajdoni lapján széljegyként való megjelenése, lakásbiztosítás) az OTP Ingatlanlízing Zrt. az eladó felé kifolyósítja az ingatlan vételárát. Tájékoztatjuk, hogy az OTP Ingatlanlízing Zrt. csatlakozott a lakosság részére hitelt/lízinget nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról szóló Magatartási Kódex-hez, amelynek kötelez érvénnyel alávetette magát. A kódex rendelkezései megtekinthetk a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete honlapján (www.pszaf.hu), valamint az OTP Ingatlanlízing Zrt. honlapján (www.otpingatlanlizing.hu). A hitel/lízingfelvétellel kapcsolatos felels döntésének meghozatalához segítséget nyújthatnak Önnek a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének honlapján (http//www.pszaf.hu/) található háztartási költségvetés-számító program, kalkulátor, illetve az ugyancsak itt elérhet termék-összehasonlító táblázatok.

2 KÉRELEMHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK BELFÖLDI MAGÁNSZEMÉLY ESETÉN 44/2 Reméljük, sok örömét leli új lakásában! Az alábbi táblázatokban feltüntetett dokumentumok feltétlenül szükségesek a kérelem elbírálásához. Dokumentum neve Új építés Használt Szabad ingatlan ingatlan felhasználású esetén esetén lízing esetén Adatlap (a lízingbevevre és társszerzdre kitöltve) Eladói szándéknyilatkozat (és mellékletei) Munkáltatói jövedelemigazolás és 3 utolsó havi, bank által hitelesített bankszámlakivonat, amennyiben nem OTP folyószámlára érkezik a jövedelem (lízingbevev és társszerzd részérl) Munkáltatói nyilatkozat albérleti hozzájárulásról (amennyiben részesül ilyen támogatásban a lízingbevev) Személyi igazolvány és még egy fényképes okirat (útlevél, jogosítvány amennyiben rendelkezésre áll) Lakcímkártya Adókártya A lízingbevevk részérl elz hónapról, kétféle számla (pl.: közüzemi számlák, vezetékes és mobiltelefon számlák, kábeltévé számla, a lakcímkártyán szerepl címre) és a számla befizetésének bizonylatai (csekk, vagy bankszámlakivonat) Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszer részére történ adatszolgáltatásról Kockázatfeltáró nyilatkozat Teljes tulajdoni lap (nem Szemle!) hiteles másolata (30 napnál nem régebbi, Takarnetrl lekérhet, de hiteles legyen) Földhivatali térképkivonat/helyszínrajz (új építés ingatlannál minden esetben, használt ingatlannál csak családi ház, sorház esetén) Jogers használatbavételi engedély amennyiben már kiadták Lakás, kiegészít ingatlan/ok (garázs, parkoló, tároló) méretezett alaprajza Építési engedély Mszaki leírás, tartalom Energia Tanúsítvány Társasház-alapító okirat (Földhivatal által érkeztetett és használt lakások esetében is szükséges), vagy azt helyettesít okirat Önkormányzati igazolás használatbavételi engedélyrl (családi ház, sorház esetén, mellékelt formanyomtatványon) Eladó adatai (személyes okmányok fénymásolata, Fénymásolási hozzájárulás formanyomtatvány kitöltésével, elérhetsége, bankszámlaszáma) Nyilatkozat a projektfinanszírozó banktól (amennyiben projektfinanszírozott az ingatlan), hogy az eladónak átadott foglaló vagy elleg a projektfinanszírozói zárolt számlára érkezett, azt elfogadják a lízingelend ingatlan albetét számára, valamint a jelzálog törlésre kerül majd a vételár kifizetését követen Az eladó, mint vállalkozás részérl eredeti, 30 napnál nem régebbi, eredeti cégkivonat és eredeti vagy közjegyz által hitelesített aláírási címpéldány Jelzáloggal esetleg végrehajtással terhelt ingatlan esetében egyenlegközl (tartalmaznia kell a technikai bankszámlaszámot, az ingatlan címét, helyrajzi számát és a nyilatkozatot, hogy a teher kiegyenlítését követen a jelzálog törlésre kerül) A satírozottan jelölt cella arra utal, hogy azt a dokumentumot adott terméknél nem szükséges benyújtania.

3 PRELAK azonosító: ÀÀ À À À À À À AdviseSoft azonosító: À À À À À À À ADATLAP OTP LAKÁSLÍZING IGÉNYLÉSHEZ 44/3 Ezt az adatlapot a lízingkérelemmel érintett személyeknek kell egy példányban kitölteni, így a lízingbevevknek és a társzerzdnek, aki az adóssal együtt egyetemleges felelsséget vállal a lízing visszafizetéséért. OTP dolgozó/értékesít/mobilbankár tölti ki OTP Fiók neve és címe: OTP Fiók kódja Banki ügyintézô neve és törzsszáma: Banki ügyintézô telefon- és fax száma: Értékesít/Mobilbankár neve: Értékesít/Mobilbankár kódja: Értékesít/Mobilbankár telefonszáma: Értékesít/Mobilbankár címe: Értékesít kapcsolattartó neve: À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À 1. Finanszírozás célja és módja Új ingatlan lízing Használt ingatlan lízing Szabad felhasználású lízing Standard Plus (gyorsított) folyamat Full Extra lakáslízing konstrukcióban Hség szolgáltatással Fix 5 Forint lakáslízing Fix 5 Bizalom Forint lakáslízing A finanszírozandó ingatlan címe: À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À A finanszírozandó ingatlan helyrajzi száma: À À À À À À À À A lízingbevev tölti ki A társszerzd tölti ki Név: À À À À À À À À À À À Név: À À À À À À À À À À À Születési név: À À À À À À À À À À À Születési név: À À À À À À À À À À ÀÀ Anyja születési neve: À À À À À À À À À À À Anyja születési neve: À À À À À À À À À À ÀÀ Születési hely: À À À À À À À À À À À Születési hely: À À À À À À À À À À ÀÀ Születési idpontja: À À À év À hónap À nap Születési idpontja: À À À év À hónap À nap Állampolgársága: À À À À À À À À À À À Állampolgársága: À À À À À À À À À À À Adóazonosító jel: À À À À À À À À À À À Adóazonosító jel: À À À À À À À À À À À Személyi azonosító (régi személyi szám) 2 : Személyi azonosító (régi személyi szám) 1 : À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À Személyi azonosító okmány típusa: Azonosító okmány kiállítója és betjele: Személyi azonosító okmány típusa: Személyi ig./ Útlevél száma: Személyi ig./ Útlevél száma: À À À À À À À À À À À À À À À Lakcímkártya száma: À À À À À À À À À À À Azonosító okmány kiállítója és betjele: À À À À À À À À À À À À À À À Lakcímkártya száma: À À À À À À À À À À À 1 Kizárólag az OTP ingatlanpont által értékesített ingatlanok esetén szükséges kitölteni. 2 Az ingatlan nyilvántartásáról szóló 1997 évi CXLI. Tv. 32. (1) bekezdése szerint személyiazonosító szám használata kötelez A lízingbevev aláírása A társszerzd aláírása OTP ügyintéz aláírása Értékesít/Mobilbankár aláírása

4 44/4 A lízingbevev tölti ki A társszerzd tölti ki Neme: Férfi N Neme: Férfi N Családi állapot: Egyedülálló Családi állapot: Egyedülálló Házas/bejegyzett élettárs Élettársi kapcsolatban él Házas/bejegyzett élettárs Élettársi kapcsolatban él Özvegy/özvegy bejegyzett élettárs Özvegy/özvegy bejegyzett élettárs Elvált/elvált bejegyzett élettárs Elvált/elvált bejegyzett élettárs Gyermekek száma 3 À f Gyermekek száma : À f Gyermekét egyedül neveli: Igen Nem Gyermekét egyedül neveli: Igen Nem 2. Elérhetségek Állandó lakcím: À À À irsz. À À À À À À À À település Állandó lakcím: À À À irsz. À À À À À À À À település À À À À À À À À utca, házszám À À em., ajtó ajtó vezetékes telefonszám: À À À À À À À À À À Levelezési cím: À À À irsz. À À À À À À À À település À À À À À À À À utca, házszám À À em., vezetékes telefonszám: À À À À À À À À À À À À À irsz. À À À À À À À À település À À À À À À À À utca, házszám À À em., ajtó À À À À À À À utca, házszám À À em., ajtó vezetékes telefonszám: À À À À À À À À À À vezetékes telefonszám: À À À À À À À À À À mobil telefonszám: À À À À À À À À À À mobil telefonszám: À À À À À À À À À À elfizetéses feltöltkártyás (pre-paid) céges elfizetéses feltöltkártyás (pre-paid) céges T-mobile Vodafone/ Tesco Mobile Pannon/Telenor T-mobile Vodafone/ Tesco Mobile Pannon/Telenor À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À Munkahelyi vezetékes telefonszám: À À À À À À À À À À Munkahelyi 3. Egyéb személyes adatok Milyen jogcímen lakik jelenlegi lakcímén: Tulajdonos Bérl Tulajdonos Bérl Családtag Egyéb Családtag Egyéb vezetékes telefonszám: À À À À À À À À À À Mióta lakik jelenlegi lakcímén: À À À év À hó Mióta lakik jelenlegi lakcímén: À À À év À hó Mi az Ön legmagasabb iskolai végzettsége? Felsfokú Érettségi Felsfokú Érettségi Szakképesítés 8 általános, vagy alacsonyabb Szakképesítés 8 általános, vagy alacsonyabb 3 Gyermek, ha a 16. életévét még nem töltötte be, vagy 16. életévét betöltötte, de oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévet még nem érte el. A lízingbevev aláírása A társszerzd aláírása OTP ügyintéz aláírása Értékesít/Mobilbankár aláírása

5 44/5 A lízingbevev tölti ki 4. Munkahelyi ill. vállalkozáshoz kapcsolódó adatok A társszerzd tölti ki Foglalkozási szektor Ipar Kereskedelem Mezgazdaság Ipar Kereskedelem Mezgazdaság Közlekedés Távközlés Informatika Közlekedés Távközlés Informatika Idegenforgalom Egészségügy Oktatás Idegenforgalom Egészségügy Oktatás Pénzügy Biztosítás Jog Pénzügy Biztosítás Jog Államigazgatás Egyéb Államigazgatás Egyéb Ha Ön foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban áll: Munkáltató neve: À À À À À À À À À À À À Munkáltató címe: À À À À À À À À À À À Munkáltató neve: À À À À À À À À À À À À Munkáltató címe: À À À À À À À À À À À irsz. település irsz. település À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À utca, házszám em., ajtó utca, házszám em., ajtó Munkáltató adószáma 1 : À À À À À À À À À À À Munkáltató adószáma 1 : À À À À À À À À À À À Jelenlegi munkaviszonyának kezdete: Jelenlegi munkaviszonyának kezdete: À À À év À hó Határozott: Határozatlan: À À À év À hó Határozott: Határozatlan: Határozott munkaviszony lejárta: À À À év À hó Munkáltató típusa 2 : Munkáltató típusa 2 : Határozott munkaviszony lejárta: À À À év À hó Egyéni vállalkozó Egyéni vállalkozó stermel stermel Közkereseti társaság vagy betéti társaság Közkereseti társaság vagy betéti társaság Korlátolt felelsség társaság Korlátolt felelsség társaság Részvénytársaság Részvénytársaság Non-profit szervezet vagy Kht. Non-profit szervezet vagy Kht. Központi vagy helyi közigazgatási szerv Központi vagy helyi közigazgatási szerv Állami vagy helyi önkormányzati költségvetési szerv Állami vagy helyi önkormányzati költségvetési szerv Egyéb 3 Egyéb 3 Munkahelyen betöltött pozíciója: Munkahelyen betöltött pozíciója: Fels vezet Középvezet Fels vezet Középvezet Szellemi munkát végz alkalmazott Szellemi munkát végz alkalmazott Fizikai munkát végz alkalmazott Fizikai munkát végz alkalmazott Beosztása: Beosztása: Albérleti támogatásra jogosult-e? Igen Nem Albérleti támogatásra jogosult-e? Igen Nem Ha igen, a támogatás havi összege: À À À À À À Ft Ha igen, a támogatás havi összege: À À À À À À Ft 1 Kitöltése kötelez. 2 Amennyiben Ön GYES-ben, GYED-ben, táppénzben stb. részesül, munkáltatójára vonatkozó választ akkor is ki kell tölteni. 3 Pl. fegyveres szerv, bíróság, ügyészség stb. A lízingbevev aláírása A társszerzd aláírása OTP ügyintéz aláírása Értékesít/Mobilbankár aláírása

6 44/6 A lízingbevev tölti ki 4. Munkahelyi ill. vállalkozáshoz kapcsolódó adatok A társszerzd tölti ki Ön jogállását tekintve: Ön jogállását tekintve Köztisztvisel Köztisztvisel Közalkalmazott Közalkalmazott Honvédség hivatásos állományának tagja Honvédség hivatásos állományának tagja Fegyveres szervek hivatásos állományának tagja Fegyveres szervek hivatásos állományának tagja Ügyész Ügyész Bíró Bíró Igazságügyi alkalmazott Igazságügyi alkalmazott Egyik sem Egyik sem 4.2. Ha Ön egy évnél rövidebb ideje dolgozik a jelenlegi munkahelyén Elz munkáltató neve: À À À À À À À À À À À Elz munkáltató címe: À À À À À À À À À À Elz munkáltató neve: À À À À À À À À À À À Elz munkáltató címe: À À À À À À À À À À irsz. település irsz. település À À À À À À À À À À À À À À À À À À utca, házszám em., ajtó utca, házszám em., ajtó 4.3. Ha Ön saját vállalkozással rendelkezik, akkor Ön: Egyéni vállalkozó stermel Egyéni vállalkozó stermel Kft. tagja Bt. beltagja kültagja Kft. tagja Bt. beltagja kültagja Más társas vállalkozás tulajdonosa Más társas vállalkozás tulajdonosa Vállalkozásra vonatkozó adatok 1 : A vállalkozásának neve: À À À À À À À À À À À A vállalkozásának neve: À À À À À À À À À À À Adószáma: À À À À À À À À À À À Adószáma: À À À À À À À À À À À Vállalkozás alapításának dátuma: À À À év À hó Vállalkozás alapításának dátuma: À À À év À hó Vezet-e az OTP Bank Nyrt-nél vállalkozói folyószámlát? Vezet-e az OTP Bank Nyrt-nél vállalkozói folyószámlát? Igen Nem Igen Nem Ha igen, számlanyitás dátuma: À À À év À hó Ha igen, számlanyitás dátuma: À À À év À hó 4.4. Ha Ön nem áll foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban, akkor Ön: Tanuló Háztartásbeli Nyugdíjas Tanuló Háztartásbeli Nyugdíjas Ebben az esetben nyugdíjas törzsszáma: À À À À À À À À À À Ebben az esetben nyugdíjas törzsszáma: À À À À À À À À À À Munkanélküli Gyesen/Gyeden lév Munkanélküli Gyesen/Gyeden lév A lízingbevev aláírása A társszerzd aláírása OTP ügyintéz aláírása Értékesít/Mobilbankár aláírása

7 44/7 5. Banki és pénzügyi adatok OTP Bank Nyrt-nél vezetett lakossági folyószámla száma: À À À À À À À À À À À À À À À À OTP Bank Nyrt-nél vezetett lakossági folyószámla száma: À À À À À À À À À À À À À À À À Van-e más hitelintézettel pénzügyi jelleg kapcsolata? 2 Van-e más hitelintézettel pénzügyi jelleg kapcsolata? 2 Igen Nem Igen Nem Vezet-e más hitelintézetnél lakossági folyószámlát? 3 Vezet-e más hitelintézetnél lakossági folyószámlát 3 Igen Nem Igen Nem Ha igen, más hitelintézetnél vezetett lakossági folyószámla száma: À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À Háztartása összes havi nettó jövedelme: À À À À À À Ft Jövedelmet terhel levonások (pl: gyermektartás) Háztartás létszáma: f À À À À À À À Ft Háztartás létszáma: À f Ha igen, más hitelintézetnél vezetett lakossági folyószámla száma: À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À Háztartása összes havi nettó jövedelme: À À À À À À Ft Jövedelmet terhel levonások (pl: gyermektartás) À À À À À À Ft Ebbl eltartottak száma: À f Eltartottak száma: À f Rendelkezik-e más banknál bankkártyával? Rendelkezik-e más banknál bankkártyával? Igen Nem Igen Nem Rendelkezik-e más banknál hitelkártyával? Rendelkezik-e más banknál hitelkártyával? Igen Nem Igen Nem Jelenleg összesen hány darab Jelenleg összesen hány darab hitele van más pénzintézetnél? À db hitele van más pénzintézetnél? À db Egyéb (nem OTP-s) fennálló Egyéb (nem OTP-s) fennálló összes hiteltartozása megközelítleg À À À À À À À À Ft Lejárata: À À À À À Lejárata: összes hiteltartozása megközelítleg À À À À À À À À Ft À À À À À Egyéb (nem OTP-s) rendszeres Egyéb (nem OTP-s) rendszeres havi törlesztrészleteinek összege: À À À À À À Ft havi törlesztrészleteinek összege: À À À À À À Ft Egyéb (nem OTP-s) fennálló összes kezességvállalása Egyéb (nem OTP-s) fennálló összes kezességvállalása megközelítleg À À À À À À Ft megközelítleg À À À À À À Ft Havi fix kiadásai összesen: À À À À À À Ft Havi fix kiadásai összesen: À À À À À À Ft 1 Kitöltése csak akkor szükséges, ha Ön stermel, egyéni vállalkozó, Kkt. vagy Bt. bel- vagy kültagja, vagy más társas vállalkozás tulajdonosai 2 Más bankkal szemben fennálló szerzdéses jogviszony (pl. hitelkártya, áruhitel,stb.) 3 Amennyiben több lakossági bankszámlával rendelkezik, az Ön által legfontosabbnak tartott lakossági bankszámla számot kérjük feltüntetni. A lízingbevev aláírása A társszerzd aláírása OTP ügyintéz aláírása Értékesít/Mobilbankár aláírása

8 44/8 6. Jövedelmi és vagyoni adatok Lízingbevev OTP Banknál vezetett Más banknál vezetett Nem bankszámlára érkez folyószámlára érkez folyószámlára érkez jövedelem* jövedelem* jövedelem* Munkaviszonyból/vállalkozásból származó jövedelem À À À À À À Ft/ À À À À À À Ft/ À À À À À À Ft/ Nyugdíj, rokkantellátás À À À À À À Ft/ À À À À À À Ft/ À À À À À À Ft/ Egyéb, rendszeres jövedelmek 1 À À À À À À Ft/ À À À À À À Ft/ À À À À À À Ft/ Családtámogatási és gyermek(ek) után járó egyéb ellátások 2 À À À À À À Ft/ À À À À À À Ft/ À À À À À À Ft/ Bónusz, prémium, jutalom 3 À À À À À À Ft/ À À À À À À Ft/ À À À À À À Ft/ Cafetéria keretében kapott juttatások 4 À À À À À À Ft/ Rendelkezik az alábbi fedezetként, önerként fel nem használt megtakarításokkal, vagyonnal? Önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítás Betétek Részvény Életbiztosítás Egyéb tulajdoni részesedés vállalkozásban Befektetési jegyek Nem állandó lakóhelyként szolgáló, egyéb lakóingatlan tulajdon Társszerzd (több esetén a társszerzd neve:... OTP Banknál vezetett Más banknál vezetett Nem bankszámlára érkez folyószámlára érkez folyószámlára érkez jövedelem* jövedelem* jövedelem* Munkaviszonyból/vállalkozásból származó jövedelem À À À À À À Ft/ À À À À À À Ft/ À À À À À À Ft/ Nyugdíj, rokkantellátás À À À À À À Ft/ À À À À À À Ft/ À À À À À À Ft/ Egyéb, rendszeres jövedelmek 1 À À À À À À Ft/ À À À À À À Ft/ À À À À À À Ft/ Családtámogatási és gyermek(ek) után járó egyéb ellátások 2 À À À À À À Ft/ À À À À À À Ft/ À À À À À À Ft/ Bónusz, prémium, jutalom 3 À À À À À À Ft/ À À À À À À Ft/ À À À À À À Ft/ Cafetéria keretében kapott juttatások 4 À À À À À À Ft/ Rendelkezik az alábbi fedezetként, önerként fel nem használt megtakarításokkal, vagyonnal? Önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítás Betétek Részvény Életbiztosítás Egyéb tulajdoni részesedés vállalkozásban Befektetési jegyek Nem állandó lakóhelyként szolgáló, egyéb lakóingatlan tulajdon * Amennyiben a jövedelmét devizában kapja, kérjük a devizaösszeget és devizanemet feltüntetni. 1 Életjáradék, Nevelési és nevelszüli díj, Megbízási díj, Tiszteletdíj, Ápolási díj, Megváltozott munkaképességek kereset kiegészítése, Fogyatékossági támogatás, Vakok személyi járadéka, Rehabilitációs járadék, Baleseti járadék, Egészségkárosodási járadék 2 Családtámogatási ellátások (családi pótlék, GYES, gyermeknevelési támogatás), Gyermektartási díj, Önkormányzati gyermektartási díj megellegezés, Önkormányzati rendszeres kiegészít családi pótlék, Gyermekgondozási díj (GYED), Terhességi gyermekágyi segély (TGYÁS) 3 Elmúlt 12 hónapra vonatkozóan munkáltató által igazolt összeg 4 Éves várható juttatás összege A lízingbevev aláírása A társszerzd aláírása OTP ügyintéz aláírása Értékesít/Mobilbankár aláírása

9 44/9 7. Szerzdésre vonatkozó adatok Nettó vételár: À À À À À À À À Ft A szerzdés devizaneme: HUF EUR Áfa mértéke (27%): À Ft A törlesztés devizaneme: HUF EUR Bruttó vételár: À À À À À À À À Ft Fix 5 Lakáslizing konstrukciónál csak HUF választható Elzetesen vállalt öner: À À À À À À À À Ft Futamid ( hó): À Finanszírozandó összeg: À À À À À À À À Ft Fix 5 Futamid lakáslizing konstrukciónál ( hó): À À Elzetesen vállalt havi törleszt részlet: À À À À À À À À Ft Maradványérték (bruttó vételár %-a): 0% 15% 25% Zárt vég lízingszerzdés esetén (használt lakás és szabad felhasználású lízing) a teljes tartozás kiegyenlítését követen az alábbi arányban kérjük a 100%-os tulajdoni hányad felosztását: Lízingbevev neve: Tulajdoni hányad: À % Társzerzd neve: Tulajdoni hányad: À % Társzerzd neve: Tulajdoni hányad: À % (Nulla nem adható meg! Egész számot kell megadni és az összegük 100% legyen) A lízingdíj törlesztése az alábbi bankszámlaszámról történik majd: À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À A lízingbevev vagy a társszerzd rendelkezik-e per- és tehermenetes ingatlannal: igen nem Amennyiben igen: Tulajdoni aránya: À % Ingatlan értéke: Ingatlan címe: Ingó vagyontárgyak értéke: À À À À À À À À Ft À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À Ft Egyéb ingatlanfedezetet kívánnak-e felajánlani: igen nem Amennyiben igen, a fedezetül felajánlott ingatlan címe: À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À Kívánnak-e készfizet kezest felajánlani: igen nem Kezes neve: Kezes címe: Kezes szem. ig. száma: À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À Alulírott lízingbevev és társszerzd jelen benyújtott lízingkérelem vonatkozásában kijelentjük, hogy az OTP Ingatlanlízing Zrt. Hség szolgáltásával és az ehhez kapcsolódó kamatkedvezménnyel élni kívánunk Hség szolgáltásával és az ehhez kapcsolódó kamatkedvezménnyel nem kívánunk élni. A kedvezmények jóváírása érdekében vállalom az OTP Ingatlanlízing által támasztott követelményeket. (Az OTP Ingatlanlízing Zrt. Hség programjával kapcsolatos ismertet és követelményrendszer a mindenkori Hirdetményben található.) Tudomásul veszem, hogy a Hség szolgáltatás keretében igényelhet kamatkedvezménnyel kapcsolatos havi tájékoztató SMS szolgáltatás díját a mindenkor hatályos Hirdetmény tartalmazza. Ezúton nyilatkozom, hogy a havi SMS szolgáltatást: igénylem, és felkérem Önöket, hogy az SMS szolgáltatás miatt felmerül üzenetdíjat az À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À számú bankszámlámra visszavonásig havonta automatikusan terheljek. A szolgáltatást +36 / À À À À À À À À À À telefonszámra kérem. (Mobiltelefon szolgáltatom: T-Mobile, Telenor, Vodafone) nem igénylem A lízingbevev aláírása A társszerzd aláírása OTP ügyintéz aláírása Értékesít/Mobilbankár aláírása

10 44/10 8. Átutalási megbízás folyószámláról történ értékbecslési díj átutalására Felkérem Önöket, hogy a mai napon az értékbecslés megrendelése miatt À À À À À À À Ft, azaz... forint értékbecslési díjat À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À számú bankszámlámról átutalással szíveskedjenek teljesíteni. 9. Megbízás 1. Lízingbevev Ügyfél (a továbbiakban Ügyfél) az általa kiválasztott, fentiekben megjelölt ingatlan/eszköz (továbbiakban: Lízingtárgy) lízingbe - vétele érdekében megbízza az OTP Ingatlanlízing Zrt-t (a továbbiakban Lízingbeadó), hogy a lízingtevékenységre vonatkozó Üzlet - szabályzata alapján Elzetes Értékelést végezzen. 2. Ügyfél kijelenti, hogy a Lízingbeadó Üzletszabályzatát és Hirdetményét megismerte, értelmezte, és az Üzletszabályzat rendelkezéseivel össz - hangban adja meg jelen meg bízást a Lízingbeadó részére. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Lízingbeadó alávetette magát a lakosság ré - szére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról szóló Magatartási kódexnek. Az Üzletszabályzat, a Hirdetmény és a Magatartási kódex ingyenesen elérhet a Lízingbeadó honlapján (www.otpingatlanlizing.hu). 3. Ügyfél nyilatkozik, hogy az Elzetes Értékelés alapján szándékában áll lízingszerzdést kötni a fenti Lízingtárgy lízingelése érdekében, amely - ben Ügyfél mint lízingbevev kíván félként szerepelni. 4. Ügyfélnek tudomása van arról, hogy jelen megbízás alapján készített Elzetes Értékelés nem jelent a lízingügyletre vonatkozó szerzdés - kötési kötelezettséget egyik fél számára sem. 5. Az Elzetes Értékelés keretében a Lízingbeadó elvégzi az ügyfél- és partnerminsítést a Lízingbeadó ügyfél- és partnerminsítési szabályzata alapján. Lízingbeadó továbbá fedezetértékelést végez az esetleges lízingtárgy értékének megállapítása érdekében, a Fedezetértékelési sza bályzat rendelkezéseinek megfelelen. Amennyiben az Ügyfél a lízingügylet biztosítására ingatlan fedezetet kíván felajánlani, Lízingbeadó a felajánlott ingatlan fedezeti értékelését is elvégzi. 6. Amennyiben Ügyfél a lízingügylet során Kezessel/Társszerzdvel kívánja biztosítani a lízingszerzdés alapján fennálló fizetési kötele zett - ségei nek teljesítését, Lízingbeadó az ügyfél- és partnerminsítést a Kezessel/Társszerzdvel szemben is lefolytatja. 7. Ügyfél vállalja, hogy az Elzetes Értékelés teljesítése ellenértékeként jelen adatlap aláírásával egyidejleg megfizeti a Lízingbeadó Hirdetménye szerinti Értékbecslési Díjat a Lízingbeadó részére. 8. Ügyfél tudomásul veszi, hogy az Értékbecslési Díj nem kerül visszafizetésre abban az esetben sem, ha az Elzetes Értékelés alapján elkészí - tett ajánlatot követen nem jön létre lízingügylet az Ügyfél és Lízingbeadó között. 9. Lízingbeadó az Elzetes Értékelést elvégzi, és annak összefoglaló eredményét írásban, egy példányban Ügyfélnek átadja. Az átadásra Lízingbe adó hivatalos helyiségében, vagy az OTP Bankcsoport illetékes hálózati egységében (fiókjában) kerül sor, ahol Ügyfél személyesen meg jelenik. 10. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben Ügyfél az Elzetes Értékelés elkészültét követ 8 munkanapon belül nem veszi át szemé - lyesen annak írásbeli össze-foglaló eredményét, úgy azt a Lízingbeadó az Ügyfél számára postai küldeményként megküldi. 11. A jelen megbízásban nagy kezdbetvel jelölt szavak, amennyiben külön nincsenek meghatározva, a Lízingbeadó lízingtevékenységre vonatkozó Üzletszabályzatában meghatározott tartalommal bírnak. 12. Ügyfél kijelenti, hogy a fent hivatkozott Üzletszabályzatot ismeri, az abban írtakat kifejezetten elfogadja. 13. A fenti adatlap tartalma üzleti titoknak minsül; arról bármilyen másolat vagy kivonat készítése kizárólag az Ügyfél és Lízingbeadó Elzetes írásbeli engedélyével történhet. 14. Az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy az adatlapon feltüntetett hitelközvetít partnernek az ügylettel kapcsolatos információkat/adatokat az OTP Ingatlanlízing Zrt. átadja. 15. Az Ügyfél büntetjogi felelssége tudatában kijelenti, hogy az adatlapon feltüntetett összes adat a valóságnak megfelel. Kelt:,... A lízingbevev aláírása A társszerzd aláírása OTP ügyintéz aláírása Értékesít/Mobilbankár aláírása

11 1.sz. melléklet A LAKÁSCÉLÚ PÉNZÜGYI LÍZINGET IGÉNYLK ÉS A ZÁLOGKÖTELEZETTEK NYILATKOZATAI 44/11 Kérjük, finanszírozási igényének megfelelen jelölje a négyzetekbe tett X-szel, hogy megértette, és elfogadta a nyilatkozatokban foglalt tájékoztatást 1. Tudomásul veszem, hogy a lízingkérelem a pénzügyi helyzetem megítéléséhez, valamint a szerzdéskötéshez szük - sé ges adatokat tartalmazza. A lízingigényl nyomtatvány benyújtása akaratnyilatkozatomnak minsül, amelynek be - fo gadása nem jelent finanszírozási kötelezettséget az OTP Ingatlanlízing Zrt. (a továbbiakban: OTP Ingatlanlízing Zrt. vagy Lízingbeadó) részére. Lízingbevev Társszerzd Bejelentett fedezet tulajdonosa 2. Kijelentem, hogy nem vagyok az OTP Ingatlanlízing Zrt., illetve a velük szoros kapcsolatban álló vállalkozás igazgató - sági tagja, sem felügyel bizottsági tagja, ügyvezetje, könyvvizsgálója, továbbá ezek közeli hozzátartója sem. Lízingbevev Társszerzd Bejelentett fedezet tulajdonosa 3. A lízingigényl nyilatkozata az értékbecslés megrendeléséhez Tudomásul veszem, hogy a lízingkérelmem benyújtásával egyidejleg az OTP Ingatlanlízing Zrt. részére hatályos hirdet ményében meghatározott értékbecslési díj/költség megfizetése engem terhel, kivéve, ha az OTP Ingatlanlízing Zrt. az általam igényelt konstrukció esetében a díj egészére vonatkozóan az aktuális hirdetmény szerint díj - kedvezményt ad. Tudomásul veszem továbbá, hogy amennyiben az értékbecslésre vonatkozó szakvélemény nekem felróható okból 1 nem készíthet el, de az értékbecslés a finanszírozás iránti kérelem elbírálásához, illetve további folyósításához, illetve a már létrejött szerzdés módosításával kapcsolatban benyújtott kérelem esetében szükséges, úgy OTP Ingatlanlízing Zrt. az akadályok elhárulta után az értékbecslés elvégzésére ismételten megbízást ad, melynek díját/költségét újból megfizetem. Tudomásul veszem továbbá azt is, hogy ha az értékbecslési megrendelést a helyszíni szemlén, vagy azt követen visszavonom, akkor függetlenül attól, hogy az értékelés a visszavonás id - pontjára elkészült-e vagy sem a megfizetett díjat az OTP Ingatlanlízing Zrt. nem téríti vissza. Lízingbevev Társszerzd 4. Kockázatfeltáró nyilatkozat valamennyi devizában nyilvántartott lakáscélú pénzügyi lízinghez kapcsolódóan Tudomásul veszem, hogy az OTP Ingatlanlízing Zrt. az általam forintban igényelt, de devizában nyilvántartott lízingszerzdésben meghatározott finanszírozott összeget forintban folyósítja. A folyósítást követen a devizában nyilvántartott összeg a folyósítás napján érvényes, az OTP Ingatlanlízing Zrt. által alkalmazott devizaközép árfolyamon kerül kiszámításra. Tudomásul veszem, hogy az ügyleti kamat mértékét a Lízingbeadó az alábbiak szerint állapítja meg: Induló ügyletnél az ügyleti kamatláb alapját az ügylet aktív státuszba lépésének (a lízingtárgy vételára els részletének Lízingbeadó, mint vev által az eladónak történ folyósítása) napján érvényes EURIBOR mértéke képezi. A továbbiakban az ügyleti kamatláb alapját a minden év január 5., április 5., július 5., október 5. napján érvényes (amennyiben ez a nap hétvégére, vagy munkaszüneti napra esik, az ezt megelz napon érvényes), három hónapos EURIBOR mértéke képezi. Abban az esetben, ha a fenti napokon (amennyiben ez a nap szombatra, vasárnapra, vagy egyébként munkaszüneti napra esik, az azt követ munkanapon) a három hónapos EURIBOR nem áll rendelkezésre brüsszeli id szerint déleltt órakor, az ügyleti kamatláb alapját az ezt megelzen utoljára közzétett három hónapos EURIBOR mértéke képezi. Az ügyleti kamatláb alapját növeli a lízingszerzdésben meghatározott kamatfelár mértéke. Tudomásul veszem, hogy az ügyleti kamat mértéke a három hónapos EURIBOR változásával egyidejleg a fent meg - jelölt napokon (amennyiben ez a nap szombatra, vasárnapra, vagy egyébként munkaszüneti napra esik, az azt követ els munkanapon) automatikusan változik. Tudomásul veszem, hogy a kamatfelár mértékét a Lízingbeadó a lízingszerzdésben megjelölt okok alapján jogosult egyoldalúan megváltoztatni, amely a törlesztrészlet növekedését/csökkenését eredményezheti. 1 Így különösen pl: dokumentumok hiánya miatt az ingatlan egyértelm azonosítása nem lehetséges; személyesen vagy a képviselm útján a szemlén nem jelennek meg stb.

12 44/12 Tudomásul veszem, hogy a Lízingbeadó a kamatok kedveztlen módosítását a három hónapos EURIBOR változá sá - ból adódó kamatváltozás kivételével a módosítás hatálybalépését megelzen legalább 60 nappal a Lízingbeadó az ügyféltérben kifüggesztett Hirdetményben teszi közzé. Tudomásul veszem, hogy a három hónapos EURIBOR válto - zásából adódó kamatváltozás minden 3. hónap ötödik. napján automatikusan hatályossá válik. Tudomásul veszem, hogy a három hónapos EURIBOR változásából adódó kamatváltozás kivételével az ügyfél számára kedveztlen módosításról, és a törlesztrészlet ebbl adódó változásáról a Lízingbeadó a Lízingbevevt / Zálog kötele - zettet legkésbb a módosítás hatályba lépését 60 nappal megelzen levélben közvetlenül is értesíti. Tudomásul veszem, hogy a három hónapos EURIBOR változása miatt az ügyleti kamat, és törlesztrészlet 3 havonta változhat. Kijelentem, hogy a kamat és a törlesztrészlet ebbl adódó, esetleges növekedése miatti kockázattal tisztá - ban vagyok, a három hónapos EURIBOR változását folyamatosan figyelemmel kísérem. Tudomással bírok arról, hogy a három hónapos EURIBOR változása megtekinthet a honlapon. Tudomással bírok arról, hogy a lízingszerzdésben rögzített deviza árfolyama napról napra, bármilyen irányban, és mér - tékben változhat, ezért az esedékesség napján megfizetend törleszt részlet forint összege elre nem meg álla pít ható. Amennyiben a folyósítás napján érvényes árfolyamhoz képest a forint árfolyama gyengül, a devizában megállapított törleszt részletek forintban megfizetend ellenértéke akár jelents mértékben is emelkedhet. Amennyiben a folyósítás napján érvényes árfolyamhoz képest a forint árfolyama ersödik, a devizában megállapított törleszt részletek forint - ban megfizetend ellenértéke akár jelents mértékben is csökkenhet. Kijelentem, hogy a Lízingbeadó felhívta a figyelmemet arra, hogy a lízingszerzdés aláírását megelzen fontoljam meg a háztartásunk teljes tehervisel képességét, vegyem figyelembe a háztartásomban élk vagyoni-jövedelmi helyzetét, eladósodottságát, és a leend adóssággal összefügg tehervisel képességüket is. Kijelentem, hogy a Lízingbeadó felhívta a figyelmemet a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének fogyasztó védelmi honlapjára (www.pszaf.hu), az ott szerepl termékleírásokra, összehasonlítást segít alkalmazásokra (hitelkalkulátor, háztartási költségvetés-számítási program), amely az OTP Bank Nyrt. honlapjáról (www.otpbank.hu), illetve az OTP Ingatlanlízing Zrt. honlapjáról (www.otpingatlanlizing.hu) is elérhet. Kijelentem, hogy a fentiekre figyelemmel a devizában nyilvántartott finanszírozott összeg folyósítását úgy kérem, hogy az árfolyamváltozásokból, a három hónapos EURIBOR változásából ered kockázat jellegét megértettem, az ebbl ered törlesztrészlet-változással számolok, a felmerül kockázatot viselem. Kijelentem, hogy a fentiek alapján a lízing - termék kiválasztásánál józan körültekintéssel jártam el. Kijelentem továbbá, hogy az OTP Ingatlanlízing Zrt.-vel szemben az általa alkalmazott devizaközép árfolyam változásának kockázatából ereden igényt nem érvényesítek. Lízingbevev Társszerzd Bejelentett fedezet tulajdonosa Tudomásul veszem, hogy az egyes törleszt részletek forint összege az OTP Ingatlanlízing Zrt. által alkalmazott, az esedékesség napján érvényes devizaközép árfolyam alapján kerül meghatározásra. A lízing törlesztése forintban vagy devizában történik. Forintban való törlesztés esetén tudomásul veszem, hogy az egyes törlesztrészletek forint összege a fennálló tartozás, az aktuális kamat és az aktuális deviza árfolyam figyelembe vételével kerül meghatározásra. Tudomásul veszem, hogy a kölcsön végtörlesztése devizában is történhet. Lízingbevev Társszerzd Bejelentett fedezet tulajdonosa 5. Kiemelt közszerepl nyilatkozata A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelzésérl és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény 4. (1) bekezdése alapján kiemelt közszerepl az a külföldi lakóhellyel rendelkez természetes személy, aki fontos közfeladatot lát el, vagy az ügyfél-átvilágítási intézkedések elvégzését megelz egy éven belül fontos közfeladatot látott el, továbbá az ilyen személy közeli hozzátartozója vagy akivel közismerten közeli kapcsolatban áll. A 4. (2) bekezdése szerint fontos közfeladatot ellátó személy: a) az államf, a kormányf, a miniszter, a miniszterhelyettes, az államtitkár, b) az országgylési képvisel,

13 44/13 c) a legfelsbb bíróság, alkotmánybíróság és olyan bírói testület tagja, melynek ítélete ellen fellebbezésnek helye nincs, d) a számvevszék elnöke, a számvevszék testületének tagja, a központi bank igazgatóságának tagja, e) a nagykövet, az ügyviv és a fegyveres szervek hivatásos állományú, ftiszti vagy tábornoki rendfokozatú tagjai, f) a többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyviteli, igazgatási vagy felügyel testületének tagja. A 4. (3) bekezdése szerint közeli hozzátartozó a Ptk ának b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozó, továbbá az élettárs. A 4. (4) bekezdése szerint a kiemelt közszereplvel közeli kapcsolatban álló személy: a) bármely természetes személy, aki a (2) bekezdésben említett személlyel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkez szervezet tényleges tulajdonosa vagy vele szoros üzleti kapcsolatban áll; b) bármely természetes személy, aki egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkez szervezetnek, amelyet a (2) bekezdésben említett személy javára hoztak létre. Kijelentem, hogy a fentiek alapján kiemelt közszereplnek nem minsülök, a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelzésérl és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény fent említett...,... bekezdés,... pontja alapján kiemelt közszereplnek minsülök. Lízingbevev Társszerzd Bejelentett fedezet tulajdonosa 6. Külföldi lakóhellyel rendelkez ügyfél nyilatkozata A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelzésérl és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény 4. (1) bekezdése alapján kiemelt közszerepl az a külföldi lakóhellyel rendelkez természetes személy, aki fontos közfeladatot lát el, vagy az ügyfél-átvilágítási intézkedések elvégzését megelz egy éven belül fontos közfeladatot látott el, továbbá az ilyen személy közeli hozzátartozója vagy akivel közismerten közeli kapcsolatban áll. A 4. (2) bekezdése szerint fontos közfeladatot ellátó személy: a) az államf, a kormányf, a miniszter, a miniszterhelyettes, az államtitkár, b) az országgylési képvisel, c) a legfelsbb bíróság, alkotmánybíróság és olyan bírói testület tagja, melynek ítélete ellen fellebbezésnek helye nincs, d) a számvevszék elnöke, a számvevszék testületének tagja, a központi bank igazgatóságának tagja, e) a nagykövet, az ügyviv és a fegyveres szervek hivatásos állományú, ftiszti vagy tábornoki rendfokozatú tagjai, f) a többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyviteli, igazgatási vagy felügyel testületének tagja. A 4. (3) bekezdése szerint közeli hozzátartozó a Ptk ának b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozó, továbbá az élettárs. A 4. (4) bekezdése szerint a kiemelt közszereplvel közeli kapcsolatban álló személy: a) bármely természetes személy, aki a (2) bekezdésben említett személlyel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkez szervezet tényleges tulajdonosa vagy vele szoros üzleti kapcsolatban áll; b) bármely természetes személy, aki egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkez szervezetnek, amelyet a (2) bekezdésben említett személy javára hoztak létre. Kijelentem, hogy a fentiek alapján kiemelt közszereplnek nem minsülök, a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelzésérl és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény fent említett...,... bekezdés,... pontja alapján kiemelt közszereplnek minsülök. Lízingbevev Társszerzd Bejelentett fedezet tulajdonosa 7. A pénzmosási törvény szerinti nyilatkozat a tényleges tulajdonos személyérl Büntetjogi felelsségem tudatában kijelentem, hogy a szerzdéskötés során saját magam nevében járok el. Büntetjogi felelsségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak mindenben megfelelnek.

14 44/14 Tudomásom van arról, hogy haladéktalanul, de legkésbb 5 (öt) munkanapon belül köteles vagyok bejelenteni az OTP Ingatlanlízing Zrt.-nek közölt adataimban bekövetkezett változásokat. Lízingbevev Társszerzd Bejelentett fedezet tulajdonosa 8. Kockázatfeltáró nyilatkozat Hség szolgáltatás keretében igényelhet kamatkedvezményhez kapcsolódóan Tudomással veszem, hogy a Hség Szolgáltatással kapcsolatos kamatkedvezmény igénybevételének alapfeltétele az OTP Bank Nyrt-nél vezetett, a lízing törlesztésének alapjául szolgáló bankszámlára érkez havi a mindenkor aktuális minimálbér mértékét elér jövedelem-átutalás. Tudomásul veszem, hogy ennek elmulasztása esetén a Lízingbeadó a többi feltétel teljesülésének ellenére a Hség szolgáltatással kapcsolatos kamatkedvezményt nem nyújtja. Tudomással veszem, hogy amennyiben a Hség Szolgáltatás keretében a kamatkedvezmény igénybe vételéhez szük - séges valamely feltételt nem teljesítek, az ezt követ hónap esedékességi napjától kezdve a kamatkedvezményt nem, vagy csak a mindenkori hatályos Hirdetmény szerint csökkentett mértékben vehetem igénybe. Tudomásul veszem, hogy a Lízingbeadó a feltételek teljesítését minden hónapban vizsgálja, és ezen vizsgálat alapján a feltételek mindenkor hatályos Hirdetményben illetve az Üzletszabályzatban részletezett szabályok alapján történ teljesülése esetén a kamatkedvezmények elszámolása illetve a feltételek nem teljesülése esetén azok megvonása/csökkentése havonta történik meg. Tudomásul veszem, hogy a kamatkedvezmény csökkenése, vagy megvonása miatt a lízing törlesztrészlete akár jelents mértékben is emelkedhet, és az ezzel kapcsolatos kockázatokkal tisztában vagyok. Lízingbevev Társszerzd Bejelentett fedezet tulajdonosa 9. Kockázatfeltáró nyilatkozat Fix5 Lakáslízing konstrukció igénylés esetén Standard konstrukció esetében: Tudomásul veszem, hogy az ügyleti kamat mértéke az adott kamatperiódusban fix, nem változó. Kamatperiódus hossza 5 éves. Az adott kamatperiódusban érvényes ügyleti kamat mértékét a Hitelez a mindenkor hatályos hirdetményében teszi közzé. A részletekrl ill. a feltételekrl a mindenkori hatályos Üzlet szabályzat és Hirdetmény rendelkezik. Tudomásul veszem, hogy, hogy az ügyleti kamat mértéke a Fix 5 Lakáslízing konstrukció esetében sem minsül állandónak. Az ügyleti kamaton belül a Kamatbázis a Jegyzési Napok függvényében automatikusan változik, azzal, hogy Fix 5 Lakáslízing konstrukció esetén a Jegyzési Napok 60 (hatvan) hónaponként követik egymást. A Kamat - felár módosítása az általános feltételekkel (amelyek jogszabályban, illetve az Üzletszabályzatban és a Hirdet ményben kerülnek megállapításra) összhangban történhet Az ügyleti kamatláb alapját az ügylet aktív státuszba lépésének (a lízingtárgy vételára els részletének Lízingbeadó, mint vev által az eladónak történ folyósítása) napjára érvényes, a Hirdetményben közzétett 5 éves kamatswap átlaghozam képezi. A továbbiakban az ügyleti kamatláb alapját 60 (hatvan) havonta, azaz minden ötödik évben az eredeti els folyósítási napot megelz második banki napra érvényes a Lízingbeadó által közzétett 5 éves ÁKK átlaghozam (amely az Államadósság Kezel Központ Zártkören Mköd Részvénytársaság (ÁKK) által havi rendszerességgel közzétett, a közzétételt megelz 6 (hat) naptári hónapban tartott 5 (öt) éves névleges futamidej államkötvény aukcióin kialakult átlaghozamok adott aukciókon elfogadott mennyiségekkel súlyozott számtani átlaga alapján kerül kiszámításra) képezi. Az ügyleti kamatláb alapját növeli a lízingszerzdésben meghatározott kamatfelár mértéke. Tudomásul veszem, hogy az ügyleti kamat mértéke a magyar állampapír piaci referencia hozamok változásával egyidejleg a fent megjelölt napokon automatikusan változik. Tudomásul veszem, hogy a kamatfelár mértékét a Lízingbeadó a lízingszerzdésben megjelölt okok alapján jogosult egyoldalúan megváltoztatni, amely a törlesztrészlet növekedését/csökkenését eredményezheti. Tudomásul veszem, hogy a Lízingbeadó a kamatok kedveztlen módosítását a három hónapos EURIBOR változásából adódó kamatváltozás kivételével a módosítás hatálybalépését megelzen legalább 60 nappal a Lízingbeadó az ügyféltérben kifüggesztett Hirdetményben teszi közzé. Tudomásul veszem, hogy a a magyar állampapír piaci referencia hozamok változásából adódó kamatváltozás minden 60. hónapban automatikusan hatályossá válik, így az ügyleti kamat, és törlesztrészlet 3 havonta változhat.

15 44/15 Tudomásul veszem, hogy a magyar állampapír piaci referencia hozamok változásából adódó kamatváltozás kivételével az ügyfél számára kedveztlen módosításról, és a törlesztrészlet ebbl adódó változásáról a Lízingbeadó a Lízingbevevt / Zálog kötelezettet legkésbb a módosítás hatályba lépését 60 nappal megelzen levélben közvetlenül is értesíti. Kijelentem, hogy a kamat és a törlesztrészlet ebbl adódó, esetleges növekedése miatti kockázattal tisztában vagyok, a magyar állampapír piaci referencia hozamok változását folyamatosan figyelemmel kísérem Bizalom konstrukció esetében: Tudomásul veszem, hogy az ügyleti kamat mértéke az adott kamatperiódusban fix, nem változó. Kamatperiódus hossza 5 éves. Az adott kamatperiódusban érvényes ügyleti kamat mértékét a Hitelez a mindenkor hatályos hirdetményében teszi közzé. Az igénybevételének alapfeltétele az OTP Banknál vezetett a lízing törlesztésére megjelölt lakossági bankszámlára havonta történ, a Ft összeget elér jövedelemátutalás, és havonta legalább 2 csoportos beszedési megbízás teljesülése a teljes futamid alatt. A feltételek teljesítése minden hónapban vizsgálatra kerül, és ezen vizsgálat alapján a feltételek mindenkor hatályos Hirdetményben ill. Üzletszabályzatban részletezett szabályok alapján történ nem teljesítése esetén a következ hónap esedékességi napjától kezdve a szerzdésben rögzített, magasabb mérték kamat kerül alkalmazásra mindaddig, amíg a feltételek teljesítése nem történik meg újra. A feltételek nem teljesítése esetén a kölcsön havi törleszt részlete jelentsen emelkedhet. A kamat mértékét az OTP Ingatlanlízing Zrt. a mindenkor hatályos hirdetményében teszi közzé. A részletekrl ill. a feltételekrl a mindenkori hatályos Üzletszabályzat és Hirdetmény rendelkezik." 10. Nyilatkozat akciós díjak esetleges visszafizetésérl Tudomásul vesszük, hogy az igényelt lízing akciós feltételekkel kerül megállapításra. Az akció keretében a Lízingbeadó nem számítja fel, illetve a Lízingbevevk helyett fizeti meg a Lízingbeadó megjelölt díjakat és költségeket. Tudomásul vesszük, hogy amennyiben a finanszírozott összeg folyósítását követ els 3 ügyleti éven belül rendkívüli törlesztést (el- vagy végtörlesztés) teljesítünk, és ezáltal a fennálló tketartozás összege az el- vagy végtörlesztés következtében a folyósított finanszírozott összeg forint, vagy folyósításkori deviza összegének 50 %-a alá csökken, az akció keretében fel nem számított, vagy a Lízingbeadó által megfizetett díjaknak a Lízingbeadó által kiszámított együttes összegét kötelesek leszünk megfizetni a Lízingbeadó részére. Több alkalommal történ eltörlesztés esetén a Lízingbe adó az els 3 ügyleti éven belül történt eltörlesztések együttes összegét veszi figyelembe annak megállapításakor, hogy a fennálló tketartozás a folyósított finanszírozott összeg forint, vagy folyósításkori deviza összegéhez képest hány százalékkal csökkent. A megfizetend összeg a finanszírozott összeg folyósítását követ els 3 ügyleti éven belül történ rendkívüli törlesztés (el- vagy végtörlesztés) napján esedékes (több eltörlesztés esetén az utolsó olyan eltörlesztést kell figyelembe venni, amikor az eltörlesztések együttes összege következtében a fennálló tketartozás a folyósított finanszírozott összeg forint, illetve folyósításkori deviza összegének 50 %-a alá csökken). A Lízingbeadó a lízingszerzdés aláírásával jogosult az elzek szerint esedékessé vált díjak összegét az elvagy végtörlesztés összegébl levonni, vagy a Lízingbeadónál vezetett bármelyik bankszámlánk mindenkori pozitív egyenlege, valamint a lakossági folyószámlahitel-kerete terhére az esedékességkor, az erre vonatkozó külön rendelkezésünk nélkül kiegyenlíteni. Devizában megállapított díjak esetében a devizában megállapított díj eredeti felmerülésének napján érvényes, az OTP Bank Nyrt. által alkalmazott deviza eladási árfolyamon számított forint ellenértékét leszünk kötelesek megfizetni a Lízingbeadó részére. Az ilyen díjak eredeti felmerülésének napja a finanszírozott összeg, vagy annak els részének folyósításának a napja. Lízingbevev Társszerzd Bejelentett fedezet tulajdonosa 11. Az OTP Ingatlanlízing Zrt. részére történ adatkezelési hozzájárulás Hozzájárulok ahhoz, hogy a Lízingbeadó a szerzdésben foglalt szolgáltatás, valamint a vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében a lízingkérelmi nyomtatványon, valamint a lízingkérelemmel kapcsolatos egyéb doku men - tumokban szerepl személyes adataimat, valamint az esetleges változások miatt késbb bejelentett személyes adataimat, tájékoztatást követen a hitelintézetekrl és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. tv., valamint a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megelzésérl és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. tv. felhatalmazása alapján kezelje. Tudomásul veszem, hogy a fenti adatkezeléseket és a hozzájuk kapcsolódó adatfeldolgozásokat az OTP Ingatlanlízing Zrt. által folyósított lízingek esetében vagy a Lízingbeadó maga, vagy az OTP Bank Nyrt., mint meghatalmazott útján

16 44/16 végzi. Amennyiben kiszervezés keretében adatátadásra kerülne sor, a hitelintézetekrl és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. tv. elírásának megfelelen a kiszervezett tevékenység körét és a kiszervezett tevékenység végzjét az OTP Ingatlanlízing Zrt. az Üzletszabályzatában feltünteti. Tudomással bírok arról, hogy az adóazonosító jel hiánya nem jelent hátrányt, kivéve, ha jogszabály elírása alapján annak használata az ügylethez kötelez. Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes szabályokat az OTP Ingatlanlízing Zrt. Üzletszabályzata tartalmazza. Tudomásul veszem, hogy a fentiekben felsorolt adatkezelések esetében a személyes adatokat a lízingbeadó a szerzdéses jogviszony fennállása alatt, illetve addig kezeli, amíg a Lízingbeadónak - vagy a követelés engedményezése esetén az engedményesnek a Lízingbevevkkel szemben követelése áll fenn. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelzésérl és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvényben megjelölt személyes adatokat, a Lízingbeadó a hivatkozott törvény rendelkezése szerint nyolc évig köteles megrizni. Amennyiben lízingkérelmemet az OTP Ingatlanlízing Zrt. bármely okból elutasítja, az errl szóló értesítés kézhezvételét követ 30 napon belül írásban kérhetem az általam benyújtott eredeti dokumentumok (ide nem értve az OTP Ingatlanlízing Zrt. nyomtatványait) visszaadását részemre. Tudomásul veszem, hogy a lízingkérelmem elutasítását követen az egyébként jogszabály által megrzési kötelezettség alá nem es valamennyi másolati dokumentumot, az OTP Ingatlanlízing Zrt. nyomtatványait, illetve a 30 napos nyilatkozati határid eredménytelen leteltét követen az eredeti dokumentumokat az OTP Ingatlanlízing Zrt. megsemmisíti, illetve törli rendszereibl. Tudomásul veszem, hogy adatkezeléssel kapcsolatos jogaimra ideértve a jogorvoslati lehetséget is az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak. Kijelentem, hogy a fenti adatszolgáltatásom önkéntes, és az adatok kezelése hozzájárulásomon alapul, aláírásommal hozzájárulok adataimnak a szerzdésben meghatározottak szerinti kezeléséhez. Lízingbevev Társszerzd Bejelentett fedezet tulajdonosa 12. A Pénzügyi Szervezetek Állami felügyeletének tájékoztatója a magánszemélyek részére a Központi Hitelinformációs Rendszerrl Jelen tájékoztatást Ön azért kapja, mivel szerzdés megkötése eltt áll, és a szerzdéskötést követen a törvényben meghatározott adatai a Központi Hitelinformációs Rendszerbe (továbbiakban: KHR) kerülnek. A tájékoztató célja a KHR-rel kapcsolatos fontos tudnivalók, illetve az Önt megillet jogok ismertetése Mi is az a KHR 2? A KHR a hazai pénzügyi intézmények kezelésében álló hitelinformációs adatbázis, amely hozzájárul ahhoz, hogy a hitelt nyújtók felmérjék a hitelt igénylk hitelképességét. Ezáltal a hitelezési kockázatok összességében csökkenhetnek, a felels hitelezési tevékenység könnyebbé válhat, és mindez gyorsíthatja és kedvezbbé teheti a hitelfelvételt. A KHR mködtetésének célja ezen túlmenen, hogy védje az ország pénzügyi rendszerét az olyan személyekkel szemben, akik korábban visszaéléseket követtek el a pénzügyi piacon. A fenti célok megvalósítása érdekében a pénzügyi szervezetek adatokat adnak és kapnak a KHR-bl. Az Önnel szerzd intézmény az adatainak egy részét a szerzdés megkötése után, más részét bizonyos események bekövetkeztekor adja át a KHR-nek (lásd részletesen pontban). Amennyiben Önrl az elzekben említettek következtében már van információ a KHR-ben, az intézmények az Önnel való szerzdés eltt információkat kérhetnek a KHR-bl hitelképességének megállapításához (lásd részletesen a pontban). A KHR-ben kizárólag a törvényben meghatározott adatok tárolhatók, és az adatok kizárólag a törvényben meghatáro - zott célokra használhatók fel, valamint csak az arra jogosult pénzügyi szervezeteknek adhatók ki, szigorú törvényi feltételek alapján. A KHR-t mködtet vállalkozás 3 felels az adatok teljes kör és naprakész nyilvántartásáért. A KHRben rögzített adatok banktitoknak minsülnek, és ennek megfelel jogi védelem alatt állnak Hogyan döntik el a hitelezk, hogy Ön kaphat-e kölcsönt? Mieltt a hitelezk így például bankok, szövetkezeti hitelintézetek Önnek kölcsönt nyújtanak vagy egyéb szolgálta - tásra szóló szerzdést kötnek (lásd pont), meg kívánják állapítani, hogy képes lesz-e kötelezettségvállalását teljesíteni, hitelét visszafizetni. 2 A köznyelvben gyakran a korábbi elnevezése alapján BAR-listának nevezik a KHR nyilvántartását. 3 KHR-t a PSZÁF által engedélyezett és folyamatosan felügyelt vállalkozás mködtethet. Jelenleg Magyarországon a BISZ Zrt. rendelkezik a KHR mködtetésére engedéllyel.

17 44/17 A hitelképesség vizsgálatához a hitelt nyújtók adósminsít rendszert használnak. E rendszer lehetvé teszi, hogy a hitelnyújtók minden hitelkérelmet azonos szabályok szerint bíráljanak el. Ahhoz, hogy a hitelnyújtó megállapíthassa az Ön adósminsítését, különböz adatokat használ fel. Ilyen adatok lehet - nek részben a hitelkérelmének kitöltése során megadott információk (például van-e állása, mennyi a havi jövedelme, van-e saját ingatlana, hány éves), valamint a KHR-be került adatok (lásd részletesen pont). Ezen információk összesített értékelése alapján dönt a hitelnyújtó a kölcsön folyósításáról, vagy éppen elutasításáról. Minden egyes hitelnyújtó saját egyedi adósminsít rendszert használ. Fontos tudnia, hogy a KHR-be került adatok a pontban felsorolt esetek kivételével csak az Ön hozzájárulá sá - val adhatók át más pénzügyi szervezetnek. Amennyiben nem adja meg hozzájárulását, ennek tényét is rögzíti a KHR, és ezt megismerhetik a pénzügyi szervezetek. A hozzájárulása, vagy annak megtagadása az Ön összes szerzdésére kiterjed és bármikor szabadon módosítható. A megfelel hitelbírálat kialakítása szempontjából rendkívül fontos, hogy a KHR-ben lév, Önrl szóló adatok helyt - állóak és érvényesek legyenek (probléma esetén lásd és pont). Fontos tudnia azt is, hogy szerzdéskötést megelzen az intézmény köteles ismertetni Önnel a KHR-bl a hitel - képességének megállapítása érdekében beszerzett adatokat, valamint az adatokból a hitelképességére vonatkozóan levonható következtetéseket. Szükség esetén az intézménynek figyelmeztetnie kell Önt a pénzügyi szolgáltatási szerzdés (hitelfelvétel, lízingügylet, stb.) kockázataira. A pénzügyi szervezet csak abban az esetben fog Önnel szerzdést kötni, ha Önt a KHR-ben lév információra is tekintettel megfelel adósnak ítélte Milyen adatokat tartalmazhat Önrl a KHR? Fontos tudnia, amikor a pénzügyi szervezet Önrl adatot ad át a KHR részére, errl az átadást követ 5 munkanapon belül írásban tájékoztatja. Kérésére a tájékoztatás ben is teljesíthet. E kötelezettség nem vonatkozik a szerzdése fennállása alatti rendszeres havi adatátadásra a fennálló tketartozá sok - ról, valamint az esetleges eltörlesztéseire vonatkozó adatátadásra Szerzdéshez kapcsolódó adatátadás Szerzdéskötéshez kapcsolódó adatátadás Ha Ön hitelt vesz fel, illetve egyéb szolgáltatást vesz igénybe (például pénzügyi lízingszerzdést, hallgatói hitelszerz dést, értékpapír kölcsönzésre vonatkozó szerzdést köt), az alábbi adattípusok kerülnek a szerzdéskötést követen a KHRbe: ( ) az Ön azonosító adatai (név, születési név, születési id és hely, anyja születési neve, személyi igazolvány szám, vagy egyéb azonosításra alkalmas igazolvány száma, lakcím, levelezési cím, elektronikus levelezési cím); ( ) a szerzdésére vonatkozó adatok (a szerzdés típusa és száma, a szerzdés megkötésének, lejártának, megsznésének idpontja, ügyféli minsége (adós, adóstárs), a szerzdés összege, a szerzdéses összeg törleszt részletének összege és devizaneme, valamint a törlesztés módja) Szerzdéshez kapcsolódó rendszeres adatátadás ( ) havonta fennálló tketartozásainak összege és pénzneme; ( ) esetleges eltörlesztéseinek ténye, dátuma, összege. Az ebben a pontban felsorolt adatokat a szerzdés megsznését követen törlik a KHR-bl. Amennyiben Ön írásban kéri, az adatai a szerzdés megsznését követ 5 évig még a KHR-ben maradhatnak Amennyiben meggondolná magát, e kérését bármikor visszavonhatja, melynek eredményeként a nyilvántartott adatokat törlik Egyes eseményekhez kapcsolódó adatátadás Hitelmulasztás nyilvántartása Amennyiben szerzdéses kötelezettségének olyan módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozásának összege meghaladja a késedelembe esés idpontjában érvényes minimálbér összegét és az folyamatosan, 90 napon túl fennáll, az alábbi adatok kerülnek a KHR-hez:

18 ( ) a pontban ismertetett azonosító adatok és a szerzdésre vonatkozó adatok; 44/18 ( ) a mulasztás adatai és annak sorsa (a 90 napon túli késedelembe esés idpontja, ebben az idpontban fennálló és meg nem fizetett tartozás összege, a lejárt és meg nem fizetett tartozás megsznésének módja és idpontja, a követelés átruházása, perre utaló megjegyzés). A minimálbér aktuális összegérl a pénzügyi szolgáltatóknál érdekldhet, vagy felkeresheti a Nemzeti Adó- és Vám - hivatal weboldalát 4. Fontos tudnia, hogy ebben az esetben az adat-átadás megtörténte eltt 30 nappal az Önnel szerzdéses viszonyban lév pénzügyi szervezetnek figyelmeztetést kell küldenie arról, hogy a fenti adatai fognak bekerülni a KHR-be, ha nem rendezi mulasztását. A tartozásának rendezésére a figyelmeztetést követen is van lehetsége. Ezen adatok- amennyiben a tartozás nem sznt meg- az átadástól számított 5 évig maradnak a KHR-ben és ezen id alatt felhasználhatók a hitelképesség vizsgálatához, az Ön hozzájárulása nélkül is. A tartozás teljesítése esetén a tel - jesítéstl számított 1 évig maradnak az adatok a KHR-ben Csalás miatt elutasított hitelkérelmek nyilvántartása Aki a szerzdéskötés során valótlan adatot ad meg és ez okirattal bizonyítható, vagy hamis okirat használata miatt bíróság jogers ítéletében bncselekmény elkövetését állapítja meg, arról az alábbi adatok kerülnek a KHR-be: ( ) a pontban ismertetett azonosító adatok; ( ) ilyen magatartás adatai (igénylés elutasításának idpontja és indoka, okirati bizonyítékok, jogers bírói ítéletre utaló megjegyzések). Ezen adatok az adatátadástól számított 5 évig maradnak a KHR-ben, és ezen idszak alatt hozzájárulás nélkül is fel - használhatók a hitelképesség vizsgálatához Kártyavisszaélések nyilvántartása Akit bíróság jogersen elítél bankkártyával való visszaélés miatt, annak az alábbi adatai kerülnek a KHR-be: ( ) a pontban ismertetett azonosító adatok; ( ) a jogellenes bankkártya használattal kapcsolatos adatok. Ezen adatok az adatátadástól számított 5 évig maradnak a KHR-ben, és ezen idszak alatt hozzájárulás nélkül is fel - használhatók a hitelképesség vizsgálatához Hogyan ismerheti meg a KHR-ben Önrl nyilvántartott adatokat? Joga van az Önrl nyilvántartott adatokat megismerni. Bármely KHR-hez csatlakozott pénzügyi szervezetnél tájékoz - tatást kérhet arról, hogy milyen adatok szerepelnek Önrl a KHR-ben, illetve melyik intézmény adta át ezeket, ki, mikor és milyen jogcímen fért hozzá ezekhez az adatokhoz. A tájékoztatásért költségtérítés és egyéb díj nem számolható fel. A kérelmének eredményérl szoros törvényi határidk alapján levélben, vagy kérése esetén en kap hivatalos tájékoztatást Mit tehet, ha az Önrl nyilvántartott adattal problémája van? Amennyiben úgy gondolja, hogy az Önrl nyilvántartott adat jogellenesen került a KHR-be, vagy a nyilvántartott adat nem felel meg a valóságnak, úgy Ön kérheti annak helyesbítését vagy törlését. A kifogását az adatot átadó pénzügyi szervezetnek, vagy a KHR-t kezel pénzügyi vállalkozásnak nyújthatja be. A kifogás vizsgálatának eredményérl szoros törvényi határidk mellett írásban kap tájékoztatást. A kifogás beadása eltt érdekldjön az intézménynél a vonatkozó eljárási szabályokról és a beadvány szükséges tartalmáról. Amennyiben a KHR-be adatot szolgáltató pénzügyi szervezet az Ön kifogásának helyt ad, a helyesbítésrl vagy törlésrl haladéktalanul köteles a KHR-t kezel vállalkozást értesíteni, amely a helyesbítést, illetve a törlést elvégzi. Amennyiben a kifogásáról kapott tájékoztatással nem elégedett, annak kézhezvételétl számított 30 napon belül a lakóhelye szerint illetékes helyi bírósághoz fordulhat. Személyes adataival kapcsolatban az adatvédelmi biztost is megkeresheti, illetve fogyasztói beadványt nyújthat be a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéhez, ha megítélése

19 44/19 szerint az adatot átadó intézmény, vagy a KHR-t kezel vállalkozás nem a fentiekben ismertetett tájékoztatási, eljárási, illetve adatátadási szabályok szerint járt el Hol kaphat további információt a KHR-rel kapcsolatban? A KHR-rel kapcsolatos kérdésével forduljon bizalommal bármelyik pénzügyi szervezethez, vagy a KHR-t kezel pénzügyi vállalkozáshoz. A KHR-re vonatkozó részletes szabályokat a évi CXXII. törvényben találja meg. A témával kapcsolatban további információkat olvashat a Felügyelet honlapján is: Hasznos címek A KHR-t kezel pénzügyi vállalkozás adatai: Bankközi Informatikai Szolgáltató (BISZ) Zrt. Cím: 1205 Budapest, Mártonffy utca , honlap: telefon: (+36 1) Felügyelet: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39., honlap: telefon: (+36 40) Adatvédelmi Biztos: Adatvédelmi Biztos Hivatala Cím: 1051 Budapest, Nádor u. 22., honlap: telefon: (+36 1) Az OTP Ingatlanlízing Zrt. mint referenciaadat-szolgáltató által a KHR-re vonatkozó tájékoztatás megtörténtérl az alábbiakban kell nyilatkoznia. A fenti tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vettem: Lízingbevev Társszerzd Bejelentett fedezet tulajdonosa Ügyfélniylatkozat hitelbírálat eltti KHR lekérdezésrl Alulírott...(lízingbevev), és...(társszerzd) lízingbevev társszerzd hozzájárulok ahhoz, hozzájárulok ahhoz, nem járulok hozzá ahhoz, nem járulok hozzá ahhoz, nem kívánok nyilatkozni arról, nem kívánok nyilatkozni arról, hogy az OTP Bank Nyrt. és OTP Ingatlanlízing Zrt. jelen lízingigénylésem kapcsán a Központi Hitelinformációs Rendszerben (KHR-ben) szerepl adataimat a lízingbírálat során lekérdezze, és azt a hitelképességem megítélése érdekében felhasználja. Tudomásom van arról, hogy az OTP Bank Nyrt. és OTP Ingatlanlízing Zrt. jogosult a KHR-ben szerepl, esetleges mulasztással, illetve visszaéléssel kapcsolatban adataim jelen nyilatkozattól független lekérdezésére. Megkaptam a tájékoztatást arról, hogy a jelen lízingigénylést követen megkötött lízingszerzdésben (módosításban) szerepl adatok, illetve az azokban bekövetkez változásokról az OTP Ingatlanlízing Zrt. a KHR-t értesíti a évi CXXII. tv. rendelkezései szerint. 13. Hozzájárulás az OTP Bankcsoport részére történ adatátadáshoz, OTP Ingatlanlízing Zrt. által folyósított lízingek esetében Kifejezetten hozzájárulok a lízingkérelmi nyomtatványban szerepl, illetve az esetleges változások miatt késbb bejelentett személyes adataim kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy a fenti személyes adatokat az OTP Ingatlanlízing Zrt. az OTP Bankcsoport bármelyik tagja részére átadja. Az adatkezelés és az adatszolgáltatatás célja a Lízingbeadónak a Hitelintézetekrl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény, valamint egyéb jogszabályok alapján vállalt feladatai, fennálló kötelezettségei teljesítése, az egyedi lízingügylethez kapcsolódó valamennyi tevékenység az OTP Ingatlanlízing Zrt., mint megbízott által történ végezhetsége, konszolidációs-, és kockázatelemzések készítése, az esedékessé vált tartozások behajtása, a csoporttagok által végzett monitoring (hitelvizsgálati) tevékenység elsegítése, a törlesztéshez szükséges biztosítási szerzdések megkötése, valamint az OTP Ingatlanlízing Zrt. és az OTP Bankcsoport által kínált szolgáltatások értékesítése. Az OTP Bankcsoport tagjainak felsorolása az OTP Bank Nyrt. honlapján megtalálható.

20 44/20 Tudomásul veszem, hogy a fentiekben felsorolt adatkezelések esetében a személyes adatokat az OTP Ingatlanlízing Zrt. a szerzdéses jogviszony fennállása alatt, illetve addig kezeli, amíg a Lízingbeadónak, vagy a követelés engedménye zése esetén az engedményesnek a Lízingbevevkkel szemben követelése áll fenn. Tudomásul veszem, hogy adatkezeléssel kapcsolatos jogaimra ideértve a jogorvoslati lehetséget is az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak. Kijelentem, hogy a fenti adatszolgáltatásom önkéntes, és az adatok kezelése hozzájárulásomon alapul, aláírásommal hozzájárulok adataimnak a szerzdésben meghatározottak szerinti kezeléséhez. Lízingbevev Társszerzd Bejelentett fedezet tulajdonosa 14. Személyes adatokkal, és adatkezeléssel kapcsolatos további rendelkezések Büntetjogi felelsségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak mindenben megfelelnek. Kötelezettséget vállalok arra, hogy a közölt adataimban esetlegesen bekövetkez változásokat az OTP Ingatlanlízing Zrt. részére haladéktalanul, legkésbb az arról való tudomásszerzéstl számított 5 munkanapon belül bejelentem. Kijelentem, hogy az adatszolgáltatás önkéntes. Büntetjogi felelsségem tudatában kijelentem, hogy a saját nevemben járok el. Tudomással bírok arról, hogy az adóazonosító jel hiánya abban az esetben jelent hátrányt, ha jogszabály elírása alapján annak használata az ügylethez kötelez. Kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy az OTP Ingatlanlízing Zrt. a lízingkérelmi nyomtatványban szerepl, illetve az esetleges változások miatt késbb bejelentett személyes adataimat (amennyiben a szerzdéskötésre sor kerül) az adós-nyilvántartási rendszerébe felvegye és kezelje. Az így rendelkezésre bocsátott adatok kezelésének célja: az egyedi szerzdésben foglalt jogok és kötelezettségek teljesítésének igazolása, az adatkezel jogos érdekeinek érvényesítése, az egyedi szerzdésben szabályozott jogviszony szerinti elszámolás, kockázat-elemzés és értékelés, kapcsolattartás. Lízingbevev Társszerzd Bejelentett fedezet tulajdonosa 15. Hozzájárulás az engedményes részérl történ adatátadáshoz Kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy amennyiben a szerzdéskötésre sor kerül a Lízingbeadó a velem szemben fennálló esedékes, és a felszólításom ellenére meg nem fizetett bármely követelést engedményezi, úgy az engedményes a követelés behajtásának eredményérl, az engedményezett követeléssel kapcsolatos eljárásról a Lízingbeadónak kockázatkezelési és kockázatelemzési célból a banktitkot képez adataimat átadja. Tudomásul veszem, hogy a fentiekben felsorolt adatkezelések esetében a személyes adatokat a Lízingebadó a szerz - déses jogviszony fennállása alatt, illetve addig kezeli, amíg a Lízingbeadónak vagy a követelés engedményezése esetén az engedményesnek a Lízingbevevkkel szemben követelése áll fenn. Tudomásul veszem, hogy adatkezeléssel kapcsolatos jogaimra ideértve a jogorvoslati lehetséget is az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak. Kijelentem, hogy a fenti adatszolgáltatásom önkéntes, és az adatok kezelése hozzájárulásomon alapul, aláírásommal hozzájárulok adataimnak a szerzdésben meghatározottak szerinti kezeléséhez. Lízingbevev Társszerzd Bejelentett fedezet tulajdonosa 16. Nyilatkozat THM változása esetén Tudomásul veszem, hogy a Hitelintézetekrl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. tv.szerint pénzügyi intézmény fszabály szerint fogyasztónak nem nyújthat olyan kölcsönt, amelynek teljes hiteldíj-mutatója meghaladja a jegybanki alapkamat 24 százalékponttal növelt mértékét. A paragrafus alkalmazásában az érintett naptári félévet megelz utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat irányadó az adott naptári félév teljes idejére. 17. Kijelentem, hogy a Lízingbeadó felhívta a figyelmemet arra, hogy a lízingszerzdés aláírását megelzen fontoljam meg a háztartásunk teljes tehervisel képességét, vegyem figyelembe a háztartásomban élk vagyoni-jövedelmi helyzetét, eladósodottságát, és a leend adóssággal összefügg tehervisel képességüket is. Kijelentem, hogy a

À À À À À À À À À À À À

À À À À À À À À À À À À ADATLAP MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE 5/1 PRELAK azonosító: ÀÀ À À À À À À AdviseSoft azonosító: À À À À À À À OTP dolgozó és/vagy a partner tölti ki OTP Fiók neve és címe: OTP Fiók kódja Banki ügyintézô neve

Részletesebben

ÀÀ À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À

ÀÀ À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À ADATLAP MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE 5/1 PRELAK azonosító: ÀÀ À À À À À À AdviseSoft azonosító: À À À À À À À OTP dolgozó és/vagy a partner tölti ki OTP Fiók neve és címe: OTP Fiók kódja Banki ügyintézô neve

Részletesebben

Fedezet tulajdonosa (zálogkötelezett) Fedezet haszonélvezője. Állandó lakcím: irsz. település irsz. település

Fedezet tulajdonosa (zálogkötelezett) Fedezet haszonélvezője. Állandó lakcím: irsz. település irsz. település OTP Bank Nyrt. OTP Áthidaló hitel - Személyi adatlap Érdeklődési kód: Ezt az adatlapot a hitelkérelemmel érintett személyekről kell egy példányban kitölteni. Így: A hiteligénylőről, aki a hitel adósa lesz

Részletesebben

Gyűjtőszámlahitel - Személyi adatlap, lakáslízing szerződések esetén

Gyűjtőszámlahitel - Személyi adatlap, lakáslízing szerződések esetén Gyűjtőszámlahitel - Személyi adatlap, lakáslízing szerződések esetén Ezt az adatlapot a hitelkérelemmel érintett személyekről kell egy példányban kitölteni. Így: A hiteligénylőről, aki a hitel adósa lesz

Részletesebben

OTP Lakáshitel igénylőcsomag. Tisztelt Ügyfelünk!

OTP Lakáshitel igénylőcsomag. Tisztelt Ügyfelünk! OTP Bank Nyrt. OTP Lakáshitel igénylőcsomag Tisztelt Ügyfelünk! Örömünkre szolgál, hogy lakásának finanszírozásakor az OTP Bank Nyrt-nek, a lakáshitelezés piacvezető pénzintézete mellett döntött. Ezen

Részletesebben

OTP Lakáshitel igénylőcsomag. Tisztelt Ügyfelünk!

OTP Lakáshitel igénylőcsomag. Tisztelt Ügyfelünk! OTP Lakáshitel igénylőcsomag Tisztelt Ügyfelünk! Örömünkre szolgál, hogy lakásának finanszírozásakor az OTP Bank Nyrt, a lakáshitelezés piacvezető pénzintézete mellett döntött. Ezen a tájékoztató lapon

Részletesebben

Kölcsönigénylés számú melléklete Kezes részére

Kölcsönigénylés számú melléklete Kezes részére K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu Befogadás dátuma:. Átvette:... Kölcsönigénylés iktatószáma:. Hitelazonosító:..

Részletesebben

Forgalmi érték megállapítása Az igénylés beadását követően az értékbecslőnk telefonon keresni fogja az Eladói szándéknyilatkozaton megjelölt

Forgalmi érték megállapítása Az igénylés beadását követően az értékbecslőnk telefonon keresni fogja az Eladói szándéknyilatkozaton megjelölt OTP LAKÁSLÍZING IGÉNYLŐCSOMAG 43/1 Tisztelt Ügyfelünk! Örömünkre szolgál, hogy lakásának finanszírozásakor az OTP Lakáslízing Zrt., mint a lakáslízing piac vezető pénzügyi vállalkozása mellett döntött.

Részletesebben

Kölcsönkérelmi nyomtatvány Állami kamattámogatott lakáscélú kölcsön igényléséhez

Kölcsönkérelmi nyomtatvány Állami kamattámogatott lakáscélú kölcsön igényléséhez Kölcsönszám:... Átvétel dátuma: Ügyintéző: Kölcsönkérelmi nyomtatvány Állami kamattámogatott lakáscélú kölcsön igényléséhez 1. A kölcsön adatai A kölcsön célja: vásárlás építés korszerűsítés Igényelt kölcsön

Részletesebben

Munkáltatói lakáskölcsön/vissza nem térítendő támogatás* Igénylőlap

Munkáltatói lakáskölcsön/vissza nem térítendő támogatás* Igénylőlap Nyrt. Személyes adatok i lakáskölcsön/vissza nem térítendő támogatás* Igénylőlap Név:... Születési név:... Anyja születési neve:. Születési hely, idő:. Állampolgársága:... Személyi azonosító okmány típusa:

Részletesebben

A Z I G É N Y L Ő ( L Í Z I N G B E V E V Ő ) A D A T AI

A Z I G É N Y L Ő ( L Í Z I N G B E V E V Ő ) A D A T AI A D A T L A P E L Ő Z E T E S F I N A N S Z Í R O Z H A T Ó S Á G I V I Z S G Á L A T H O Z A finanszírozás célja: használt ingatlan vásárlás új ingatlan vásárlás F I N A N S Z Í R O Z Á S I A D A T O

Részletesebben

Kölcsönigénylés számú melléklete további Adóstársak részére

Kölcsönigénylés számú melléklete további Adóstársak részére K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu Befogadás dátuma:. Átvette: Kölcsönigénylés iktatószáma:. Hitelazonosító:.

Részletesebben

OTP Lakáslízing igénylőcsomag

OTP Lakáslízing igénylőcsomag OTP Lakáslízing igénylőcsomag Tisztelt Ügyfelünk! Örömünkre szolgál, hogy lakásának finanszírozásakor az OTP Lakáslízing Zrt., mint a lakáslízing piac vezető pénzügyi vállalkozása mellett döntött. Ezen

Részletesebben

Igényllap a távh- vagy gázártámogatás megállapításához

Igényllap a távh- vagy gázártámogatás megállapításához I. Alapadatok 1. számú melléklet a 138/2006. (VI. 29.) Korm. rendelethez Igényllap a távh- vagy gázártámogatás megállapításához 1. A kérelmez személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:...

Részletesebben

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) méltányosságra irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) méltányosságra irányuló kérelmének elbírálásához Törökbálinti Polgármesteri Hivatal Adóiroda 2045. Törökbálint, Kinizsi u. 29. GL Outlet Levelezési cím: 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 79. Tel.: 06-23-335-021 Fax: 06-23-336-039 e-mail: ado@torokbalint.hu

Részletesebben

Kérelemhez szükséges dokumentumok belföldi magánszemély esetén

Kérelemhez szükséges dokumentumok belföldi magánszemély esetén Kérelemhez szükséges dokumentumok belföldi magánszemély esetén 1. Formanyomtatványok (letölthetők weblapunkról, szerződő ügyfelenként 1-1 adatlapot kell kitölteni) Adatlap fiók kód, törzsszám, AZIR-kód,

Részletesebben

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító adatai: a) neve:... b) adóazonosító szám:... c) lakcíme:...

Részletesebben

I G É N Y L Ő L A P szerződésmódosítás kezdeményezéséhez

I G É N Y L Ő L A P szerződésmódosítás kezdeményezéséhez I G É N Y L Ő L A P szerződésmódosítás kezdeményezéséhez Amennyiben a BG Magyarország Lízing Zrt.-nél vagy a BG Finance Zrt.-nél (továbbiakban: Társaság) fennálló kölcsönszerződését/lízingszerződését módosítani

Részletesebben

TAKARÉK FOLYÓSZÁMLA HITELKERET IGÉNYLŐLAP (1)

TAKARÉK FOLYÓSZÁMLA HITELKERET IGÉNYLŐLAP (1) TAKARÉK FOLYÓSZÁMLA HITELKERET IGÉNYLŐLAP (1) Iktatószám: Hitelező KirendeltségFiók kódja: hó K8. sz. melléklet 31 Előn Titulus: Születési n: Anyja leánykori neve: Neme: Devizabelföldi: Családi állapot:

Részletesebben

Nyilatkozat. 1. sz. melléklet

Nyilatkozat. 1. sz. melléklet 1. sz. melléklet Nyilatkozat 1. A közszférában dolgozó igénylő természetes személy azonosító adatai: Családi és utónév: Születési családi és utónév: Anyja születési családi és utóneve: Születési hely és

Részletesebben

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ TARTALOM 1. SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGHITEL (Forint alapú!) 2. LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGHITEL (Forint alapú!) 3. SZEMÉLYI JELLEGŰ

Részletesebben

3/1 SZÁMLA HITELKERET IGÉNYLŐLAP (1) 1. SZEMÉLYES ADATOK 2. MUNKAHELYI ADATOK. Hitelező Kirendeltség/Fiók kódja: hónap. nap.

3/1 SZÁMLA HITELKERET IGÉNYLŐLAP (1) 1. SZEMÉLYES ADATOK 2. MUNKAHELYI ADATOK. Hitelező Kirendeltség/Fiók kódja: hónap. nap. SZÁMLA HITELKERET IGÉNYLŐLAP (1) 3/1 Iktatószám: Hitelező Kirendeltség/Fiók kódja: Az igénylőlapot kitöltő személy az ügyletben: Számlatulajdonos: Társtulajdonos: 1. SZEMÉLYES ADATOK Előn / Titulus: N:

Részletesebben

TAKARÉK FOLYÓSZÁMLA HITELKERET IGÉNYLŐLAP (1)

TAKARÉK FOLYÓSZÁMLA HITELKERET IGÉNYLŐLAP (1) TAKARÉK FOLYÓSZÁMLA HITELKERET IGÉNYLŐLAP (1) Iktatószám: Hitelező KirendeltségFiók kódja: K8. sz. melléklet 31 Előn Titulus: Születési n: Anyja leánykori neve: Neme: Devizabelföldi: Családi állapot: Legmagasabb

Részletesebben

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ TARTALOM SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGHITEL (Forint alapú!) HATÁLYOS 2016.04.01-től visszavonásig Szabad Felhasználású Jelzáloghitel A kölcsön

Részletesebben

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához 1 ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító adatai: a) neve:... b) adóazonosító szám:... c)

Részletesebben

Változásbejelentő lap

Változásbejelentő lap Változásbejelentő lap Biztositási szerződés szerződő módosításához Contact Center: 06 40 405 405 Fax: 06 458 4260 www.signal.hu, info@signal.hu Szerződő neve: Szerződő lakcíme: Születési dátuma: Telefonszáma:

Részletesebben

SZÁMLA HITELKERET IGÉNYLŐLAP (1)

SZÁMLA HITELKERET IGÉNYLŐLAP (1) SZÁMLA HITELKERET IGÉNYLŐLAP (1) 3/1 Iktatószám: Hitelező Kirendeltség/Fiók kódja: hó Az igénylőlapot kitöltő személy az ügyletben: Számlatulajdonos: Társtulajdonos: 1. SZEMÉLYES ADATOK Előn / Titulus:

Részletesebben

I G É N Y L Ő L A P szerződésmódosítás kezdeményezéséhez

I G É N Y L Ő L A P szerződésmódosítás kezdeményezéséhez I G É N Y L Ő L A P szerződésmódosítás kezdeményezéséhez Amennyiben a BG Magyarország Lízing Zrt.-nél vagy a BG Finance Zrt.-nél (továbbiakban: Társaság) fennálló kölcsönszerződését/lízingszerződését módosítani

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági ek kondíciói Érvényes: 2016. november 29 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók THM1 2 THM2 2 Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók

Részletesebben

K É R E L E M aktív korúak ellátásának megállapítására. Neve:... Születési neve:.. Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:..

K É R E L E M aktív korúak ellátásának megállapítására. Neve:... Születési neve:.. Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:.. K É R E L E M aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyes adatok: 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: Neve:.... Születési neve:.. Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

Részletesebben

VITAMIN Egészségpénztár

VITAMIN Egészségpénztár VITAMIN Egészségpénztár Érkeztető bélyegző helye MNY_03_A AZONOSÍTÁSI ADATLAP a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. tv. 7.. ban előírt

Részletesebben

Özvegy/özvegy bejegyzett élettárs Elvált/elvált bejegyzett élettárs. Állandó lakcím: irsz. település irsz. település

Özvegy/özvegy bejegyzett élettárs Elvált/elvált bejegyzett élettárs. Állandó lakcím: irsz. település irsz. település OTP Bank Nyrt. Akadálymentesítési támogatás - Személyi adatlap Ezt az adatlapot az akadálymentesítési támogatás igénylése esetén kell kitölteni. Érdeklődési kód: 1. Az akadálymentesítési támogatást igénylő

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan magánszemélyek részére

KONDÍCIÓS LISTA Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan magánszemélyek részére A hitelkeret feltételei: 1. Fizetési számla nyitása 1 KONDÍCIÓS LISTA Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan magánszemélyek részére 2. Jövedelem jóváírás a forint fizetési számlán, amely

Részletesebben

Kondíciós lista Magánszemélyek részére

Kondíciós lista Magánszemélyek részére Kondíciós lista Magánszemélyek részére Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan 1. A hitelkeret feltételei: Érvényes: 2016. március 21-től, visszavonásig 1. Fizetési számla nyitása 1 2. Jövedelem

Részletesebben

HIRDETMÉNY Lakosság éven túli hitelei

HIRDETMÉNY Lakosság éven túli hitelei Érvényes: 06..0től Forgalmazható hitelek Kamat (%) Egyszeri kezelési költség (%) Hitel összege (Ft) Személyi kölcsön havi BUBOR + 7 00.000.000.000 Személyi kölcsön csoportos hitelfedezeti életbiztosítás

Részletesebben

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához A Kölcsön összege: 5.000 EUR 50.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a folyósítás

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Lakossági Hitel Hirdetmény

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Lakossági Hitel Hirdetmény CSOPORTOS SZÁMLAVEZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KEDVEZMÉNYES HITELEK (ÉRVÉNYES 2016.08.01-TŐL) A kedvezményes kondíciók igénybevételére jogosult minden olyan gazdasági társaság - valamint annak a közvetlen és közvetett

Részletesebben

KÖLCSÖNIGÉNYLŐ LAP SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGHITELHEZ

KÖLCSÖNIGÉNYLŐ LAP SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGHITELHEZ KÖLCSÖNIGÉNYLŐ LAP 3/1 hó Az igénylőlapot kitöltő személy az ügyletben: Adós: Készfizető kezes: 1. SZEMÉLYES ADATOK Előn / Titulus: N: Születési n: Anyja leánykori neve: Neme: férfi nő Születési idő: hó

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyes adatok Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 1.1.1. Neve:... 1.1.2.

Részletesebben

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ TARTALOM LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGHITEL (Forint alapú!) HATÁLYOS 2017.01.01-től visszavonásig Lakáscélú jelzáloghitel Hitel célja lakásvásárlás, építés,

Részletesebben

HIRDETMÉNY Lakosság éven túli hitelei

HIRDETMÉNY Lakosság éven túli hitelei Érvényes: 05.0.0től Forgalmazható hitelek Kamat (%) Egyszeri kezelési költség (%) Hitel összege (Ft) (max. hónap) Személyi kölcsön 3,65 9,50 00.000.000.000 (500.000 Ft 3 évre) 60 Személyi kölcsön csoportos

Részletesebben

K Ö L C S Ö N K É R E L E M

K Ö L C S Ö N K É R E L E M FHB azonosító*: / / Ügynök kódja*: Tanácsadó kódja*: 1. AZ IGÉNYELT KÖLCSÖN ADATAI 1.1. A kölcsön típusa: ingatlanvásárlási kölcsön szabadfelhasználású kölcsön üzleti célú ingatlan vásárlási kölcsön 1.2.

Részletesebben

Adóazonosító jele:... fizetési halasztás részletfizetés mérséklés törlés. a, Halasztani kért összeg(ek): 1/5.oldal. 1.Adózó azonosító adatai:

Adóazonosító jele:... fizetési halasztás részletfizetés mérséklés törlés. a, Halasztani kért összeg(ek): 1/5.oldal. 1.Adózó azonosító adatai: Az első fokú közigazgatási eljárás illetékköteles, az illeték a kérelem benyújtásával egyidejűleg esedékes. Az illetékekről szóló módosított 1990. évi XCIII. Tv. (Itv.) 29.. (1) bekezdés szerint a fizetendő

Részletesebben

HITELKÉRELEM HUF. HUF Önerő mértéke. Önerő mértéke HUF. Beruházás célja. Beruházás megvalósulási helye

HITELKÉRELEM HUF. HUF Önerő mértéke. Önerő mértéke HUF. Beruházás célja. Beruházás megvalósulási helye HITELKÉRELEM 1. Az igényelt finanszírozás adatai Igényelt kölcsön Futamidő hónap Türelmi idő hónap Új Széchenyi Beruházási Hitel Új Széchenyi Forgóeszköz Hitel Egyéb Igényelt kölcsön Igényelt kölcsön Igényelt

Részletesebben

ADATLAP Magánszemély fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP Magánszemély fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Magánszemély fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító adatai: Neve:... Adóazonosító szám:... Lakcíme:... Munkahely megnevezése és címe:... 2. A kérelemmel

Részletesebben

TAKARÉK FOLYÓSZÁMLA HITELKERET IGÉNYLŐLAP (1)

TAKARÉK FOLYÓSZÁMLA HITELKERET IGÉNYLŐLAP (1) TAKARÉK FOLYÓSZÁMLA HITELKERET IGÉNYLŐLAP (1) K8. sz. melléklet 31 Iktatószám: Hitelező KirendeltségFiók kódja: hó Hitelező ügyintéző neve: Tel: Szigetvári Takarékszövetkezet Előn Titulus: Születési n:

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL A rendszeres szociális segély, olyan szociális rászorultságtól függ pénzbeli ellátás, amelyet a települési önkormányzatok biztosítanak a jogosultsági feltételeknek

Részletesebben

Hirdetmény. Hatályos: november 1-től. Közzététel napja: október 28.

Hirdetmény. Hatályos: november 1-től. Közzététel napja: október 28. Hirdetmény A Sopron Bank Zrt. által a 341/2011. (XII. 29.) és a 16/2016. (II. 10.) Kormányrendeletek alapján kamattámogatással nyújtott lakossági jelzáloghitelek kondícióiról 1 Hatályos: 2016. november

Részletesebben

KÉRELEM rendkívüli települési támogatás megállapítására

KÉRELEM rendkívüli települési támogatás megállapítására 1.melléklet az Ecséd Községi Önkormányzat 8/2015(I.18.) önkormányzati rendeletéhez Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részére KÉRELEM rendkívüli települési támogatás megállapítására 1. Kérelmező

Részletesebben

MNY_03_A AZONOSÍTÁSI ADATLAP

MNY_03_A AZONOSÍTÁSI ADATLAP Érkeztető bélyegző helye MNY_03_A AZONOSÍTÁSI ADATLAP a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. tv. 7.. ban előírt kötelezettség teljesítéséhez

Részletesebben

KÉRELEM AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

KÉRELEM AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRA KÉRELEM AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRA 9090 Pannonhalma, Dózsa Gy. u. 10. Tel: 96/554-214, Fax: 96/554-219 Email: szocugy@pannonhalma.hu Ügyintéző: Hegedüs Ferencné Illetékmentes eljárás! I.

Részletesebben

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

H I R D E T M É NY. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02.

H I R D E T M É NY. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02. H I R D E T M É NY MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02. 1 1. Személyi kölcsön A kölcsön összege: 300.000 Ft 2 000 000,- Ft A kölcsön

Részletesebben

Gyűjtőszámlahitel. Benyújtandó dokumentumok

Gyűjtőszámlahitel. Benyújtandó dokumentumok Gyűjtőszámlahitel Benyújtandó dokumentumok Teljes körűen kitöltött és aláírt gyűjtőszámlahitel igénylő lap és nyilatkozatok A kapcsolódó devizakölcsön kötelemben lévő minden igénylő/kötelezett személyi

Részletesebben

Tájékoztató a közszférában dolgozó. ingatlanfedezetű devizahiteles ügyfeleink részére

Tájékoztató a közszférában dolgozó. ingatlanfedezetű devizahiteles ügyfeleink részére Tájékoztató a közszférában dolgozó ingatlanfedezetű devizahiteles ügyfeleink részére Hasznos kiegészítő információk közszférában dolgozó ügyfeleink számára a rögzített árfolyamon történő törlesztéshez

Részletesebben

3.1. Most Személyi kölcsön (a termék korábbi neve: Személyi kölcsön) (Érvényes: DECEMBER 17-től)

3.1. Most Személyi kölcsön (a termék korábbi neve: Személyi kölcsön) (Érvényes: DECEMBER 17-től) 3.1. Most Személyi kölcsön (a termék korábbi neve: Személyi kölcsön) (Érvényes: 2016. DECEMBER 17-től) 2016. december 17. napjától befogadott hitelkérelmek Megnevezés EBH munkabérszámlás 1 / EBH munkabérszámlára

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2011. április 1. A Király Hitel elengedhetetlen szerződéskötési feltétele,

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására. 1. Személyi adatok

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására. 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. Rendelethez KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 1. Személyi adatok 1.1.1. Neve:...

Részletesebben

KÉRELEM Súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési támogatása ügyében

KÉRELEM Súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési támogatása ügyében Tura Város Polgármesteri Hivatal 2194 Tura, Petfi tér 1. Tel.:06-28-581-020 KÉRELEM Súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési támogatása ügyében A kérelmez személyére vonatkozó személyi adatok Neve:

Részletesebben

Kondíciós lista Devizakülföldi magánszemélyek részére Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan

Kondíciós lista Devizakülföldi magánszemélyek részére Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan Kondíciós lista Devizakülföldi magánszemélyek részére Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan 1. A hitelkeret feltételei: Érvényes: 2015. június 1-jétől, visszavonásig 1. Fizetési számla

Részletesebben

Gyűjtőszámlahitel - Személyi adatlap, lakáslízing szerződések esetén

Gyűjtőszámlahitel - Személyi adatlap, lakáslízing szerződések esetén Gyűjtőszámlahitel - Személyi adatlap, lakáslízing szerződések esetén Ezt az adatlapot a hitelkérelemmel érintett személyekről kell egy példányban kitölteni. Így: A hiteligénylőről, aki a hitel adósa lesz

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Kamattámogatás. Bruttó kamat* Állami kiegészítő kamattámogatásos lakóingatlan korszerűsítési kölcsön esetén

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Kamattámogatás. Bruttó kamat* Állami kiegészítő kamattámogatásos lakóingatlan korszerűsítési kölcsön esetén H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ FORINT ALAPÚ LAKÁSCÉLÚ KAMATTÁMOGATÁSOS KÖLCSÖN KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL Érvényes 2015.08.01-től KAMATTÁMOGATOTT HITEL 134/2009. (VI.23) Kormányrendelet

Részletesebben

KÉRELEM közlekedési kedvezmények iránt

KÉRELEM közlekedési kedvezmények iránt KÉRELEM közlekedési kedvezmények iránt Bősárkány Nagyközség J e g y z ő j é n e k A l u l í r o t t : Név:... Születési név:... Születési helye, ideje:.. Anyja neve:... Lakcíme:... Tartózkodási helye:...

Részletesebben

KÉRELEM. Születési neve:... családi állapota... Születési helye:... Ideje:... TAJ száma:... Anyja neve:... Lakóhelye: Püspökmolnári... utca... hsz.

KÉRELEM. Születési neve:... családi állapota... Születési helye:... Ideje:... TAJ száma:... Anyja neve:... Lakóhelye: Püspökmolnári... utca... hsz. KÉRELEM Alulírott kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy részemre a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló mód. 1993. évi III. tv. 38 (1) bek. c) pontja alapján normatív lakásfenntartási

Részletesebben

A CIB Előrelépő Személyi Kölcsön jellemzői:

A CIB Előrelépő Személyi Kölcsön jellemzői: Hatályos: 2016. március 21 -től ÜGYFÉL-TÁJÉKOZTATÓ A CIB ELŐRELÉPŐ SZEMÉLYI KÖLCSÖNRŐL A CIB Előrelépő Személyi Kölcsön jellemzői: Kölcsönösszeg: 300 000-től 5 000 000 Ft-ig, de maximum a havi nettó jövedelem

Részletesebben

ADATLAP magánszemély (egyéni vállalkozó) mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP magánszemély (egyéni vállalkozó) mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához Öttevény Község Önkormányzata 9153 Öttevény, Fő u. 100. Tel.: 06/96/552-200 ADATLAP magánszemély (egyéni vállalkozó) mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához 1.) Adózó azonosító adatai: Neve: Adóazonosító

Részletesebben

MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM

MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM Létavértesi Közös Önkormányzati Hivatal 4281 Létavértes, Kossuth u. 4. Telefon: (52)- 376-101, Fax: (52)- 376-345 e-mail cím: letavertes@gmail.com www.letavertes.hu MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM /magánszemély

Részletesebben

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésére és/vagy mérséklésére irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésére és/vagy mérséklésére irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésére és/vagy mérséklésére irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó adatai a) név b) adóazonosító szám: c) lakcím: d) jelen fizetési kedvezményi

Részletesebben

MASTERCARD ELECTRONIC HITELKÁRTYA IGÉNYLŐLAP

MASTERCARD ELECTRONIC HITELKÁRTYA IGÉNYLŐLAP MASTERCARD ELECTRONIC HITELKÁRTYA IGÉNYLŐLAP 3/1 Iktatószám: Hitelintézet: Hitelező Kirendeltség/Fiók kódja: Igénylés dátuma: hó Hitelező ügyintéző neve: Tel: / 1. SZEMÉLYES ADATOK Előn / Titulus: N: Születési

Részletesebben

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/ Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/454-050, Fax: 22/454-052 1. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM a 18. életévét betöltött tartósan beteg

Részletesebben

1/6. Hirdetmény. Akciók kondíciói. 1/2010. Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes től A JÖVŐRE TERVEZVE!

1/6. Hirdetmény. Akciók kondíciói. 1/2010. Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes től A JÖVŐRE TERVEZVE! 1/6 Hirdetmény Akciók kondíciói 1/2010. Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010.02.02-től A JÖVŐRE TERVEZVE! 2/6 Fókusz Takarékszövetkezet Lakossági akciós betétek 1. Három hónapos,

Részletesebben

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Hatályos: 2015. április 15-től visszavonásig 1 1 Lakáscélú hitelek (1) 1.1 HUF alapú lakáscélú hitelek HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Kamatláb = Referencia Kamatláb

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

K É R E L E M. Települési lakhatási támogatás. 1. Kérelmező családi és utóneve(i):. Születési családi és utóneve(i):...

K É R E L E M. Települési lakhatási támogatás. 1. Kérelmező családi és utóneve(i):. Születési családi és utóneve(i):... K É R E L E M Települési lakhatási támogatás 1. Kérelmező családi és utóneve(i):. Születési családi és utóneve(i):... 2. Születési helye:.....ideje: év hó.nap 3. Állampolgársága:... 4. Anyja születési

Részletesebben

KÖLCSÖNKÉRELEM Személyi hitelhez

KÖLCSÖNKÉRELEM Személyi hitelhez KÖLCSÖNKÉRELEM Személyi hitelhez Az igényelt hitel: Futamideje: azaz: nap A bankszámla tulajdonosa, és száma, ahová a folyósítást kéri: Neve: A számlavezető pénzintézet: Bankszámlaszám: A kölcsönügyletben

Részletesebben

SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGHITELEK (ÉRVÉNYES: TŐL) 6.1. Szabad felhasználású jelzáloghitel

SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGHITELEK (ÉRVÉNYES: TŐL) 6.1. Szabad felhasználású jelzáloghitel SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGHITELEK (ÉRVÉNYES: 2016.09.01-TŐL) A jelen Hirdetményben foglalt időpontok előtt befogadott szabad felhasználású jelzáloghitelekre vonatkozó kamat, kezelési költség és egyéb

Részletesebben

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5 Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan, magánszemélyek részére 1. A hitelkeret

Részletesebben

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához II. számú melléklet a 7004/2006. (AEÉ4.) APEH irányelvhez ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

Tagviszony-módosító nyilatkozat

Tagviszony-módosító nyilatkozat Tagviszony-módosító nyilatkozat A pénztártag azonosító adatai: (Az adatok kitöltése kötelező!) Név: Az alábbiak közül a megfelelő részt kérjük bejelölni. Tagviszony-módosítás Egyéni taggá válás Az általam

Részletesebben

Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testülete Társadalmi Ügyek Bizottsága K ö r m e n d. Tárgy: Önkormányzati segély iránti k é r e l e m

Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testülete Társadalmi Ügyek Bizottsága K ö r m e n d. Tárgy: Önkormányzati segély iránti k é r e l e m Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testülete Társadalmi Ügyek Bizottsága K ö r m e n d Tárgy: Önkormányzati segély iránti k é r e l e m Alulírott kérem, hogy részemre önkormányzati segélyt megállapítani

Részletesebben

ADATLAP Vállalkozási tevékenységet folytató magánszemély fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP Vállalkozási tevékenységet folytató magánszemély fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Vállalkozási tevékenységet folytató magánszemély fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító adatai: Neve:... Adóazonosító szám:... Lakcíme:... Munkahely

Részletesebben

Hatálybalépés napja: április 01.

Hatálybalépés napja: április 01. Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel három vagy több gyermekes család esetén HIRDETMÉNY A hirdetésben szereplő három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása Magyarország

Részletesebben

Takarék Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel HIRDETMÉNY

Takarék Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel HIRDETMÉNY Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. március 21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. május 15. napjáig

Részletesebben

3.1. Most Személyi kölcsön (a termék korábbi neve: Személyi kölcsön) (Érvényes: NOVEMBER 19-től)

3.1. Most Személyi kölcsön (a termék korábbi neve: Személyi kölcsön) (Érvényes: NOVEMBER 19-től) .1. Most Személyi kölcsön (a termék korábbi neve: Személyi kölcsön) (Érvényes: 2016. NOVEMBER 19-től) 2016. november 19. napjától befogadott hitelkérelmek Megnevezés EBH munkabérszámlás 1 / EBH munkabérszámlára

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Bruttó kamat* Kamattámogatás 4,8810% 0,0000% 4,8810%

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Bruttó kamat* Kamattámogatás 4,8810% 0,0000% 4,8810% H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ FORINT ALAPÚ LAKÁSCÉLÚ KAMATTÁMOGATÁSOS KÖLCSÖN KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL Érvényes 2015.01.05-től KAMATTÁMOGATOTT HITEL 134/2009. (VI.23) Kormányrendelet

Részletesebben

ADATLAP MAGÁNSZEMÉLY (EGYÉNI VÁLLALKOZÓ) FIZETÉSI KÖNNYÍTÉSRE ÉS MÉRSÉKLÉSRE IRÁNYULÓ KÉRELMÉNEK ELBÍRÁLÁSÁHOZ

ADATLAP MAGÁNSZEMÉLY (EGYÉNI VÁLLALKOZÓ) FIZETÉSI KÖNNYÍTÉSRE ÉS MÉRSÉKLÉSRE IRÁNYULÓ KÉRELMÉNEK ELBÍRÁLÁSÁHOZ ADATLAP MAGÁNSZEMÉLY (EGYÉNI VÁLLALKOZÓ) FIZETÉSI KÖNNYÍTÉSRE ÉS MÉRSÉKLÉSRE IRÁNYULÓ KÉRELMÉNEK ELBÍRÁLÁSÁHOZ Adózó azonosító adatai: neve:. lakcíme:.... foglalkozása: munkahely megnevezése és címe:.

Részletesebben

I. A kérelmező 1. Neve: Születési neve: 2. Születési helye: város/község, ideje: év hó nap. 3. Anyja születési családi és utóneve:

I. A kérelmező 1. Neve: Születési neve: 2. Születési helye: város/község, ideje: év hó nap. 3. Anyja születési családi és utóneve: Budapest, V., Városház u. 9-11. 1364 Bp. Pf. 269. Adatlap 2016-13 magánszemélyek méltányossági, fizetési könnyítés iránti kérelemének elbírálásához Hivatkozási szám: FPH001/ - / Budapest Főváros Főpolgármesteri

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK KAMATOK. 3 havi BUBOR 1 + 5,640 % Hó 15-e Egyenlő részletben. 3 havi EURIBOR 2 + 8,139 % Hó 15-e Egyenlő részletben

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK KAMATOK. 3 havi BUBOR 1 + 5,640 % Hó 15-e Egyenlő részletben. 3 havi EURIBOR 2 + 8,139 % Hó 15-e Egyenlő részletben HIRDETMÉNY Az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Z hivatalos tájékoztatója az Egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok és más jogi személyek részére nyújtott ingatlanlízing finanszíro ozás esetén alkalmazott kondíciókról,

Részletesebben

Gyűjtőszámlahitel. Adatszolgáltató lap

Gyűjtőszámlahitel. Adatszolgáltató lap Gyűjtőszámlahitel Adatszolgáltató lap Ezt az adatlapot a hitelkérelemmel érintett személyekről kell egy példányban kitölteni. Így: A hiteligénylőről, aki a hitel adósa lesz az adóstárs(ak)ról, akik az

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosítására a 2014. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZGAZDASÁGI IRODA ADÓCSOPORT 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. Pf: 23., Telefon: (62) 530-100, Fax: (62) 530-191 ADATLAP Magánszemély (egyéni

Részletesebben

Lízingkérelem Gazdasági társaságok részére

Lízingkérelem Gazdasági társaságok részére 1. Lízingbevevő vállalkozás adatai Lízingbevevő neve: Kapcsolattartó neve: Fő-. és fontosabb kiegészítő tevékenység megnevezése: Alapítás dátuma: Székhely: Telephely: Bankszámlaszám: Telefon, Fax: Vez.

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja:

H I R D E T M É N Y. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja: H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja: 2013.01.01. Személyi kölcsön A kölcsön összege: 300.000 Ft - 2.000 000,- Ft A kölcsön futamideje: 12-72 hónap Díjak

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Adóigazgatási Osztály ADATLAP

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Adóigazgatási Osztály ADATLAP ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) és/vagy mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító adatai: a) neve:... b) adóazonosító

Részletesebben

H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL

H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Személyi Kölcsön: A kölcsön összege: 300.000 Ft - 2.000 000,- Ft Futamidő: 12-72 hó Hatálybalépés napja: 2012. 07. 01. életbiztosítás

Részletesebben