OTP Lakáslízing igénylőcsomag

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "OTP Lakáslízing igénylőcsomag"

Átírás

1 OTP Lakáslízing igénylőcsomag Tisztelt Ügyfelünk! Örömünkre szolgál, hogy lakásának finanszírozásakor az OTP Lakáslízing Zrt., mint a lakáslízing piac vezető pénzügyi vállalkozása mellett döntött. Ezen a tájékoztató lapon végigvezetjük Önt a lízingügylet folyamatán, és kiemeljük azokat a mozzanatokat, melyekhez az Ön aktív szerepvállalása szükséges. Információgyűjtés Annak figyelembe vételével, hogy új építésű vagy használt ingatlan vásárlásában gondolkodik, kérjük, tekintse át finanszírozási konstrukcióinkat és kérje az OTP fióki ügyintézők, mobilbankárok, értékesítési partnereink segítségét Igénylés beadása Ebben a nyomtatványcsomagban megtalálja a lízingigénylés első lépéseihez szükséges Adatlapot, Eladói szándéknyilatkozatot, valamint a hozzájuk kapcsolódó legfontosabb dokumentumokat. A kérelmi csomaghoz szükséges lesz még összegyűjtenie az ingatlannal kapcsolatos, az értékbecsléshez nélkülözhetetlen dokumentumokat is. Felhívjuk figyelmét, hogy lakáslízing igénylése esetén Önnek az eladóval nem szükséges adás-vételi szerződést kötnie, mert azt az OTP Lakáslízing Zrt. teszi majd meg a lízingszerződés megkötése után. A kiválasztott konstrukció ismeretében kérjük, gondosan töltse ki saját (mint lízingbevevő) és a társszerződő adatait, valamint adja meg az ezen kívül kért adatokat, olvassa el a nyilatkozatokat és írják alá az egyes oldalakat a megjelölt helyeken. Kérjük, hogy a féleértések elkerülése érdekében minden mezőt töltsön ki, vagy az Önre nem értelmezhető mezőket áthúzással jelölje! Az igénylés beadásakor kell átutalással vagy befizetéssel rendeznie az értékbecslés díját is. Forgalmi érték megállapítása Az igénylés beadását követően az értékbecslőnk telefonon keresni fogja az Eladói szándéknyilatkozaton megjelölt személyt az értékbecslés időpontjának egyeztetése miatt. Az OTP fióki ügyintéző az Ön részére fogja átadni az értékeléshez szükséges dokumentumokat, kérjük, hogy gondoskodjon arról, hogy ezek a dokumentumok az értékelés helyszínén az értékbecslő rendelkezésére álljanak. Az értékbecslő az értékmegállapítás során összegyűjti a lízingtárgyra vonatkozó adatokat és dokumentumokat, valamint az ingatlan állapotának rögzítése céljából fényképeket készít az ingatlanról. Lízingbírálat Az értékbecslés eredményének, illetve a benyújtott dokumentumok ismeretében rövid időn belül elbíráljuk kérelmét. Pozitív bírálati eredmény esetén további az igényléskor benyújtott dokumentumok és adatok alátámasztását elősegítő dokumentumok benyújtására lesz szükség, melynek OTP fiókba történő eljuttatását a bírálat eredményének ismeretében két héten belül kérjük teljesíteni. Ezek a dokumentumok a végleges bírálathoz szükségesek. A szükséges dokumentumok listáját a nyomtatványcsomagban szintén megtalálja. Szerződéskötés A végleges bírálatot követően az OTP Lakáslízing Zrt. a szerződéskötéshez szükséges teljes dokumentumcsomagot elkészíti és az igénylést befogadó fióknak eljuttatja. A lízingszerződés megkötése és annak egyoldalú tartozáselismerő közjegyzői okiratba történő foglalása az OTP bankfiókban történik. A szerződéskötéskor minden lízingbevevőnek meg kell jelennie. Ekkor kell megfizetni az önerőt, a szerződéskötési díjat, a közjegyzői okirat díját és az esetlegesen felmerülő vagyonszerzési illetéket is. Javasoljuk, hogy ha az ingatlant még nem biztosította, a fiókban kösse meg a lakásbiztosítását is. Adás-vételi szerződés Az aláírt lízingszerződés és közjegyzői okirat birtokában az OTP Lakáslízing Zrt. megköti az eladóval az adás-vételi szerződést, mely az illetékes Földhivatalba benyújtásra kerül. Folyósítás A folyósítási feltételek teljesülése esetén (pl. aláírt lízingszerződés és adás-vételi szerződés, az OTP Lakáslízing Zrt. tulajdonjogának az ingatlan tulajdoni lapján széljegyként való megjelenése, lakásbiztosítás) az OTP Lakáslízing Zrt. az eladó felé kifolyósítja az ingatlan vételárát. Tájékoztatjuk, hogy az OTP Lakáslízing Zrt. csatlakozott a lakosság részére hitelt/lízinget nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról szóló Magatartási Kódex-hez, amelynek kötelező érvénnyel alávetette magát. A kódex rendelkezései megtekinthetők a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete honlapján (www.pszaf.hu), valamint az OTP Lakáslízing Zrt. honlapján (www.otplakaslizing.hu). A hitel/lízingfelvétellel kapcsolatos felelős döntésének meghozatalához segítséget nyújthatnak Önnek a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének honlapján (http//www.pszaf.hu/) található háztartási költségvetés-számító program, kalkulátor, illetve az ugyancsak itt elérhető termék-összehasonlító táblázatok. Reméljük, sok örömét leli új lakásában!

2 Kérelemhez szükséges dokumentumok belföldi magánszemély esetén I. A bírálathoz első körben benyújtandó dokumentumok (a kérelem elindításakor): Az alábbi táblázatokban feltüntetett dokumentumok feltétlenül szükségesek a kérelem elbírálásához. A satírozottan jelölt cella arra utal, hogy azt a dokumentumot adott terméknél nem szükséges benyújtania. Dokumentum neve Adatlap (a lízingbevevőre és társszerződőre kitöltve) Eladói szándéknyilatkozat (és mellékletei) Munkáltatói jövedelemigazolás és 3 utolsó havi, bank által hitelesített bankszámlakivonat, amennyiben nem OTP folyószámlára érkezik a jövedelem (lízingbevevő és társszerződő részéről) Teljes tulajdoni lap (nem Szemle!) hiteles másolata (30 napnál nem régebbi, Takarnetről lekérhető, de hiteles legyen) Földhivatali térképkivonat/helyszínrajz (új építésű ingatlannál minden esetben, használt ingatlannál csak családi ház, sorház esetén) Jogerős használatbavételi engedély amennyiben már kiadták Lakás, kiegészítő ingatlan/ok (garázs, parkoló, tároló) méretezett alaprajza Építési engedély Műszaki leírás, tartalom Társasház-alapító okirat (Földhivatal által érkezetett és használt lakások esetében is szükséges), vagy azt helyettesítő okirat Önkormányzati igazolás használatbavételi engedélyről (családi ház, sorház esetén, mellékelt formanyomtatványon) Eladó adatai (személyes okmányok fénymásolata, Fénymásolási hozzájárulás formanyomtatvány kitöltésével, elérhetősége, bankszámlaszáma) Új építésű ingatlan esetén Használt ingatlan esetén Szabad felhasználású lízing esetén II. A bírálathoz második körben benyújtandó dokumentumok (a pozitív bírálat után): Az alábbi táblázatokban feltüntetett dokumentumok feltétlenül szükségesek a kérelem elbírálásához. A satírozottan jelölt cella arra utal, hogy azt a dokumentumot adott terméknél nem szükséges benyújtania. Dokumentum neve Munkáltatói nyilatkozat albérleti hozzájárulásról (amennyiben részesül ilyen támogatásban a lízingbevevő) Személyi igazolvány és még egy fényképes okirat (útlevél, jogosítvány amennyiben rendelkezésre áll) Lakcímkártya Adókártya A lízingbevevők részéről előző hónapról, kétféle számla (pl.: közüzemi számlák, vezetékes és mobiltelefon számlák, kábeltévé számla, a lakcímkártyán szereplő címre) és a számla befizetésének bizonylatai (csekk, vagy bankszámlakivonat) Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszer részére történő adatszolgáltatásról Kockázatfeltáró nyilatkozat Energia Tanúsítvány Nyilatkozat a projektfinanszírozó banktól (amennyiben projektfinanszírozott az ingatlan), hogy az eladónak átadott foglaló vagy előleg a projektfinanszírozói zárolt számlára érkezett, azt elfogadják a lízingelendő ingatlan albetét számára, valamint a jelzálog törlésre kerül majd a vételár kifizetését követően Az eladó, mint vállalkozás részéről eredeti, 30 napnál nem régebbi, eredeti cégkivonat és eredeti vagy közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány Jelzáloggal esetleg végrehajtással - terhelt ingatlan esetében egyenlegközlő (tartalmaznia kell a technikai bankszámlaszámot, az ingatlan címét, helyrajzi számát és a nyilatkozatot, hogy a teher kiegyenlítését követően a jelzálog törlésre kerül) Új építésű ingatlan esetén Használt ingatlan esetén Szabad felhasználású lízing esetén 2

3 Prelak azonosító: AdviseSoft azonosító: Adatlap OTP Lakáslízing igényléshez Ezt az adatlapot a lízingkérelemmel érintett személyeknek kell egy példányban kitölteni, így a lízingbevevőknek és a társzerződőnek, aki az adóssal együtt egyetemleges felelősséget vállal a lízing visszafizetéséért. Kérjük, nyomtatott nagybetűvel töltse ki az adatlapot! Kérjük, hogy minden Önre értelmezhető mezőt szíveskedjen kitölteni, amennyiben az adott mező Önre nem vonatkozik, azt annak áthúzásával jelezze! OTP dolgozó és/vagy a partner tölti ki OTP Fiók neve és címe: OTP Fiók kódja: Bank ügyintéző neve és törzsszáma: Banki ügyintéző telefon- és fax száma: Partner/Mobilbankár neve: Partner/Mobilbankár kódja: Partne/Mobilbankár telefonszáma: Partner/Mobilbankár címe: Partner kapcsolattartó neve: Partner kapcsolattartó telefon-és fax száma: Partner kapcsolattartó címe: OTP Ingatlanpont értékesítő neve: 1. Finanszírozás célja és módja Új ingatlan lízing Használt ingatlan lízing Szabad felhasználású lízing Standard Plus (gyorsított) folyamat Full Extra lakáslízing konstrukcióban Hűség szolgáltatással A finanszírozandó ingatlan címe: A finanszírozandó ingatlan helyrajzi száma: A lízingbevevő tölti ki A társszerződő tölti ki Név: Név: Születési név: Születési név: Anyja születési neve: Anyja születési neve: Születési hely: Születési hely: Születési időpontja: év hónap nap Születési időpontja: év hónap nap Állampolgársága: Állampolgársága: Adóazonosító jel: Adóazonosító jel: Személyi azonosító (régi személyi szám) 1 : Személyi azonosító (régi személyi szám) 1 : 2. Személyi Ha ön azonosító foglalkztatásra okmány irányuló típusa: jogviszinyban ( munkaviszony, Személyi azonosító okmány típusa: Személyi ig./ Útlevél száma: Személyi ig./ Útlevél száma: Azonosító okmány kiállítója és betűjele: Azonosító okmány kiállítója és betűjele: Lakcímkártya száma: Lakcímkártya száma: Neme: Férfi Nő Neme: Férfi Nő Családi állapot: Egyedülálló Családi állapot: Egyedülálló Házas/bejegyzett élettárs Élettársi kapcsolatban élő Házas/bejegyzett élettárs Élettársi kapcsolatban élő Özvegy/özvegy bejegyzett élettárs Özvegy/özvegy bejegyzett élettárs Elvált/elvált bejegyzett élettárs Elvált/elvált bejegyzett élettárs Gyermekek száma 2 : fő Gyermekek száma 2 : fő Gyermekét egyedül neveli: Igen Nem Gyermekét egyedül neveli: Igen Nem 1 Kizárólag az OTP Ingatlanpont által értékesített ingatlanok esetén szükséges kitölteni. 2 Az ingatlan nyilvántartásáról szóló évi CXLI. Tv. 32. (1) bekezdése szerint a személyi azonosító szám használata kötelező 3 Gyermek, ha 16. életévét még nem töltötte be, vagy 16. életévét már betöltötte, de oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévet még nem érte el. Lízingbevevő aláírása Társszerződő aláírása OTP fióki ügyintéző aláírása Partner/Mobilbankár aláírása 3

4 2. Elérhetőségek Állandó lakcím: Állandó lakcím: irsz. település irsz. település utca, házszám em., ajtó utca, házszám em., ajtó vezetékes telefonszám: vezetékes telefonszám: Levelezési cím: Levelezési cím: irsz. település irsz. település utca, házszám em., ajtó utca, házszám em., ajtó vezetékes telefonszám: vezetékes telefonszám: Mobiltelefonszám: Mobiltelefonszám: előfizetéses feltöltőkártyás (pre-paid) céges előfizetéses feltöltőkártyás (pre-paid) céges T-mobile Vodafone/ Tesco Mobile Pannon/Telenor T-mobile Vodafone/ Tesco Mobile Pannon/Telenor mail: Munkahelyi vezetékes telefonszám: Munkahelyi vezetékes telefonszám: 3. Egyéb személyes adatok Milyen jogcímen lakik jelenlegi lakcímén: Tulajdonos Bérlő Tulajdonos Bérlő Családtag Egyéb Családtag Egyéb Mióta lakik jelenlegi lakcímén: év hó Mióta lakik jelenlegi lakcímén: év hó Mi az Ön legmagasabb iskolai végzettsége? Felsőfokú Érettségi Felsőfokú Érettségi Szakképesítés 8 általános, vagy alacsonyabb Szakképesítés 8 általános, vagy alacsonyabb 4. Munkahelyi ill. vállalkozáshoz kapcsolódó adatok Foglalkozási szektor Ipar Kereskedelem Mezőgazdaság Ipar Kereskedelem Mezőgazdaság Közlekedés Távközlés Informatika Közlekedés Távközlés Informatika Idegenforgalom Egészségügy Oktatás Idegenforgalom Egészségügy Oktatás Pénzügy Biztosítás Jog Pénzügy Biztosítás Jog Államigazgatás Egyéb Államigazgatás Egyéb Ha Ön foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban áll: Munkáltató neve: Munkáltató neve: Munkáltató címe: Munkáltató címe: irsz. település irsz. település utca, házszám em., ajtó utca, házszám em., ajtó Munkáltató adószáma 1 : Munkáltató adószáma 1 : Jelenlegi munkaviszonyának kezdete: Jelenlegi munkaviszonyának kezdete: év hó Határozott: Határozatlan: év hó Határozott: Határozatlan: Határozott munkaviszony lejárta: év hó Határozott munkaviszony lejárta: év hó Munkáltató típusa 2 : Munkáltató típusa 2 : Egyéni vállalkozó Egyéni vállalkozó Őstermelő Őstermelő Közkereseti társaság vagy betéti társaság Közkereseti társaság vagy betéti társaság Korlátolt felelősségű társaság Korlátolt felelősségű társaság Részvénytársaság Részvénytársaság Non-profit szervezet vagy Kht. Non-profit szervezet vagy Kht. Központi vagy helyi közigazgatási szerv Központi vagy helyi közigazgatási szerv Állami vagy helyi önkormányzati költségvetési szerv Állami vagy helyi önkormányzati költségvetési szerv Egyéb 3 Egyéb 3 Munkahelyen betöltött pozíciója: Munkahelyen betöltött pozíciója: Felső vezető Középvezető Felső vezető Középvezető Szellemi munkát végző alkalmazott Szellemi munkát végző alkalmazott Fizikai munkát végző alkalmazott Fizikai munkát végző alkalmazott Beosztása: Beosztása: 1 Kitöltése kötelező 2 Amennyiben Ön GYES-ben, GYED-ben, táppénzben stb. részesül, munkáltatójára vonatkozó választ akkor is ki kell tölteni. 3 Pl. fegyveres szerv, bíróság, ügyészség stb. Lízingbevevő aláírása Társszerződő aláírása OTP fióki ügyintéző aláírása Partner/Mobilbankár aláírása 4

5 Albérleti támogatásra jogosult-e? Igen Nem Albérleti támogatásra jogosult-e? Igen Nem Ha igen, a támogatás havi összege: Ft Ha igen, a támogatás havi összege: Ft Ön jogállását tekintve: Ön jogállását tekintve Köztisztviselő Köztisztviselő Közalkalmazott Közalkalmazott Honvédség hivatásos állományának tagja Honvédség hivatásos állományának tagja Fegyveres szervek hivatásos állományának tagja Fegyveres szervek hivatásos állományának tagja Ügyész Ügyész Bíró Bíró Igazságügyi alkalmazott Igazságügyi alkalmazott Egyik sem Egyik sem Ha Ön egy évnél rövidebb ideje dolgozik a jelenlegi munkahelyén Előző munkáltató neve: Előző munkáltató neve: Előző munkáltató címe: Előző munkáltató címe: irsz. település irsz. település utca, házszám em., ajtó utca, házszám em., ajtó 4.3. Ha Ön saját vállalkozással rendelkezik, akkor Ön: Egyéni vállalkozó Őstermelő Egyéni vállalkozó Őstermelő Kkt. tagja Bt. beltagja kültagja Kkt. tagja Bt. beltagja kültagja Más társas vállalkozás tulajdonosa Más társas vállalkozás tulajdonosa Vállalkozásra vonatkozó adatok 1 : A vállalkozásának neve: A vállalkozásának neve: Adószáma: Adószáma: Vállalkozás alapításának dátuma: év hó Vállalkozás alapításának dátuma: év hó Vezet-e az OTP Bank Nyrt-nél vállalkozói folyószámlát? Vezet-e az OTP Bank Nyrt-nél vállalkozói folyószámlát? Igen Nem Igen Nem Ha igen, számlanyitás dátuma: év hó Ha igen, számlanyitás dátuma: év hó 4.3. Ha Ön nem áll foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban, akkor Ön: Tanuló Háztartásbeli Tanuló Háztartásbeli Nyugdíjas Nyugdíjas Ebben az esetben nyugdíjas törzsszáma: Ebben az esetben nyugdíjas törzsszáma: Munkanélküli Gyesen/Gyeden lévő Munkanélküli Gyesen/Gyeden lévő 5. Banki és pénzügyi adatok OTP Bank Nyrt-nél vezetett lakossági folyószámla száma: _ OTP Bank Nyrt-nél vezetett lakossági folyószámla száma: _ Van-e más hitelintézettel pénzügyi jellegű kapcsolata? 2 Van-e más hitelintézettel pénzügyi jellegű kapcsolata? 2 Igen Nem Igen Nem Vezet-e más hitelintézetnél lakossági folyószámlát? 3 Vezet-e más hitelintézetnél lakossági folyószámlát 3 Igen Nem Igen Nem Ha igen, más hitelintézetnél vezetett lakossági folyószámla száma: Ha igen, más hitelintézetnél vezetett lakossági folyószámla száma: _ Háztartása összes havi nettó jövedelme: Ft Háztartása összes havi nettó jövedelme: Ft 4 Jövedelmet terhelő levonások (pl: gyermektartás) Jövedelmet terhelő levonások (pl: gyermektartás) Ft Ft Háztartás létszáma: fő Háztartás létszáma: fő Ebből eltartottak száma: fő Eltartottak száma: fő Rendelkezik-e más banknál bankkártyával? Rendelkezik-e más banknál bankkártyával? Igen Nem Igen Nem Rendelkezik-e más banknál hitelkártyával? Rendelkezik-e más banknál hitelkártyával? Igen Nem Igen Nem Jelenleg összesen hány darab Jelenleg összesen hány darab hitele van más pénzintézetnél? db hitele van más pénzintézetnél? db 1 Kitöltése csak akkor szükséges, ha Ön őstermelő, egyéni vállalkozó, Kkt. vagy Bt. bel- vagy kültagja, vagy más társas vállalkozás tulajdonosai 2 Más bankkal szemben fennálló szerződéses jogviszony (pl. hitelkártya, áruhitel,stb.) 3 Amennyiben több lakossági bankszámlával rendelkezik, az Ön által legfontosabbnak tartott lakossági bankszámla számot kérjük feltüntetni. 4 Amennyiben Ön egy háztartásban él az Adóssal ezt a kérdéscsoportot kéjük figyelmen kívül hagyni Lízingbevevő aláírása Társszerződő aláírása OTP fióki ügyintéző aláírása Partner/Mobilbankár aláírása 5

6 Egyéb (nem OTP-s) fennálló összes hiteltartozása megközelítőleg Ft Lejárata: Egyéb (nem OTP-s) rendszeres havi törlesztőrészleteinek összege: Ft Egyéb (nem OTP-s) fennálló összes kezességvállalása megközelítőleg Ft Egyéb (nem OTP-s) fennálló összes hiteltartozása megközelítőleg Ft Lejárata: Egyéb (nem OTP-s) rendszeres havi törlesztőrészleteinek összege: Ft Egyéb (nem OTP-s) fennálló összes kezességvállalása megközelítőleg Ft 6. Jövedelmi és vagyoni adatok Lízingbevevő OTP Banknál vezetett folyószámlára érkező jövedelem* Más banknál vezetett folyószámlára érkező jövedelem* Nem bankszámlára érkező jövedelem* Munkaviszonyból/vállalkozásból származó jövedelem Ft/ Ft/ Ft/ Nyugdíj, rokkantellátás Ft/ Ft/ Ft/ Egyéb, rendszeres jövedelmek 1 Ft/ Ft/ Ft/ Családtámogatási és gyermek(ek) után járó egyéb ellátások 2 Ft/ Ft/ Ft/ Bónusz, prémium, jutalom 3 Ft/ Ft/ Ft/ Cafetéria keretében kapott juttatások 4 Ft/ Rendelkezik az alábbi fedezetként, önerőként fel nem használt megtakarításokkal, vagyonnal? Önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítás Betétek Részvény Életbiztosítás Egyéb tulajdoni részesedés vállalkozásban Befektetési jegyek Nem állandó lakóhelyként szolgáló, egyéb lakóingatlan tulajdon Társszerződő (több esetén a társszerződő neve:..) OTP Banknál vezetett folyószámlára érkező jövedelem* Más banknál vezetett folyószámlára érkező jövedelem* Nem bankszámlára érkező jövedelem* Munkaviszonyból/vállalkozásból származó jövedelem Ft/ Ft/ Ft/ Nyugdíj, rokkantellátás Ft/ Ft/ Ft/ Egyéb, rendszeres jövedelmek 1 Ft/ Ft/ Ft/ Családtámogatási és gyermek(ek) után járó egyéb ellátások 2 Ft/ Ft/ Ft/ Bónusz, prémium, jutalom 3 Ft/ Ft/ Ft/ Cafetéria keretében kapott juttatások 4 Ft/ Rendelkezik az alábbi fedezetként, önerőként fel nem használt megtakarításokkal, vagyonnal? Önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítás Betétek Részvény Életbiztosítás Egyéb tulajdoni részesedés vállalkozásban Befektetési jegyek Nem állandó lakóhelyként szolgáló, egyéb lakóingatlan tulajdon * Amennyiben a jövedelmét devizában kapja, kérjük a devizaösszeget és devizanemet feltüntetni. 1 Életjáradék, Nevelési és nevelőszülői díj, Megbízási díj, Tiszteletdíj, Ápolási díj, Megváltozott munkaképességűek kereset kiegészítése, Fogyatékossági támogatás, Vakok személyi járadéka, Rehabilitációs járadék, Baleseti járadék, Egészségkárosodási járadék 2 Családtámogatási ellátások (családi pótlék, GYES, gyermeknevelési támogatás), Gyermektartási díj, Önkormányzati gyermektartási díj megelőlegezés, Önkormányzati rendszeres kiegészítő családi pótlék, Gyermekgondozási díj (GYED), Terhességi gyermekágyi segély (TGYÁS) 3 Elmúlt 12 hónapra vonatkozóan munkáltató által igazolt összeg 4 Éves várható juttatás összege Lízingbevevő aláírása Társszerződő aláírása OTP fióki ügyintéző aláírása Partner/Mobilbankár aláírása 6

7 7. Szerződésre vonatkozó adatok Nettó vételár: Ft A szerződés devizaneme: HUF EUR Áfa mértéke (27%): Ft A törlesztés devizaneme: HUF EUR Bruttó vételár: Ft Futamidő ( hó): Előzetesen vállalt önerő: Ft Finanszírozandó összeg: Ft Előzetesen vállalt havi törlesztő részlet: Ft Maradványérték (bruttó vételár %-a): 0% 15% 25% Zárt végű lízingszerződés esetén (használt lakás és szabad felhasználású lízing) a teljes tartozás kiegyenlítését követően az alábbi arányban kérjük a 100%-os tulajdoni hányad felosztását: Lízingbevevő neve: Tulajdoni hányad: % Társzerződő neve: Tulajdoni hányad: % Társzerződő neve: Tulajdoni hányad: % (egész számot kell megadni és az összegük 100% legyen) A lízingdíj törlesztése az alábbi bankszámlaszámról történik majd: - - A lízingbevevő vagy a társszerződő rendelkezik-e per- és tehermenetes ingatlannal: igen nem Amennyiben igen: Tulajdoni aránya: % Ingatlan értéke: Ft Ingatlan címe: Ingó vagyontárgyak értéke: Ft Egyéb ingatlanfedezetet kívánnak-e felajánlani: igen nem Amennyiben igen, a fedezetül felajánlott ingatlan címe: Kívánnak-e készfizető kezest felajánlani: igen nem Kezes neve: Kezes címe: Kezes szem. ig. száma: 8. Hűség szolgáltatás igénybevétele Alulírott lízingbevevő és társszerződő jelen benyújtott lízingkérelem vonatkozásában kijelentjük, hogy az OTP Lakáslízing Zrt. Hűség szolgáltásával és az ehhez kapcsolódó kamatkedvezménnyel élni kívánunk Hűség szolgáltásával és az ehhez kapcsolódó kamatkedvezménnyel nem kívánunk élni. A kedvezmények jóváírása érdekében vállalom az OTP Lakáslízing által támasztott követelményeket. (Az OTP Lakáslízing Zrt. Hűség programjával kapcsolatos ismertető és követelményrendszer a mindenkori Hirdetményben található.) Tudomásul veszem, hogy a Hűség szolgáltatás keretében igényelhető kamatkedvezménnyel kapcsolatos havi tájékoztató SMS szolgáltatás díját a mindenkor hatályos Hirdetmény tartalmazza. Ezúton nyilatkozom, hogy a havi SMS szolgáltatást: igénylem, es felkérem Önöket, hogy az SMS szolgáltatás miatt felmerülő üzenetdíjat az számú bankszámlámra visszavonásig havonta automatikusan terheljek. A szolgáltatást +36/ telefonszámra kérem. (Mobiltelefon szolgáltatom: T-Mobile, Telenor, Vodafone) nem igénylem. 9. Átutalási megbízás folyószámláról történő értékbecslési díj átutalására Felkérem Önöket, hogy a mai napon az értékbecslés megrendelése miatt Ft, azaz forint értékbecslési díjat... számú bankszámlámról átutalással szíveskedjenek teljesíteni. Lízingbevevő aláírása Társszerződő aláírása 7

8 Megbízás 1. Lízingbevevő Ügyfél (a továbbiakban Ügyfél) az általa kiválasztott, fentiekben megjelölt ingatlan/eszköz (továbbiakban: Lízingtárgy) lízingbevétele érdekében megbízza az OTP Lakáslízing Zrt-t (a továbbiakban Lízingbeadó), hogy a lízingtevékenységre vonatkozó Üzletszabályzata alapján Előzetes Értékelést végezzen. 2. Ügyfél kijelenti, hogy a Lízingbeadó Üzletszabályzatát és Hirdetményét megismerte, értelmezte, és az Üzletszabályzat rendelkezéseivel összhangban adja meg jelen meg bízást a Lízingbeadó részére. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Lízingbeadó alávetette magát a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról szóló Magatartási kódexnek. Az Üzletszabályzat, a Hirdetmény és a Magatartási kódex ingyenesen elérhető a Lízingbeadó honlapján (www.otplakaslizing.hu). 3. Ügyfél nyilatkozik, hogy az Előzetes Értékelés alapján szándékában áll lízingszerződést kötni a fenti Lízingtárgy lízingelése érdekében, amelyben Ügyfél mint lízingbevevő kíván félként szerepelni. 4. Ügyfélnek tudomása van arról, hogy jelen megbízás alapján készített Előzetes Értékelés nem jelent a lízingügyletre vonatkozó szerződéskötési kötelezettséget egyik fél számára sem. 5. Az Előzetes Értékelés keretében a Lízingbeadó elvégzi az ügyfél- és partnerminősítést a Lízingbeadó ügyfél- és partnerminősítési szabályzata alapján. Lízingbeadó továbbá fedezetértékelést végez az esetleges lízingtárgy értékének megállapítása érdekében, a Fedezetértékelési szabályzat rendelkezéseinek megfelelően. Amennyiben az Ügyfél a lízingügylet biztosítására ingatlan fedezetet kíván felajánlani, Lízingbeadó a felajánlott ingatlan fedezeti értékelését is elvégzi. 6. Amennyiben Ügyfél a lízingügylet során Kezessel/Társszerződővel kívánja biztosítani a lízingszerződés alapján fennálló fizetési kötelezettségeinek teljesítését, Lízingbeadó az ügyfél- és partnerminősítést a Kezessel/Társszerződővel szemben is lefolytatja. 7. Ügyfél vállalja, hogy az Előzetes Értékelés teljesítése ellenértékeként jelen adatlap aláírásával egyidejűleg megfizeti a Lízingbeadó Hirdetménye szerinti Értékbecslési Díjat a Lízingbeadó részére. 8. Ügyfél tudomásul veszi, hogy az Értékbecslési Díj nem kerül visszafizetésre abban az esetben sem, ha az Előzetes Értékelés alapján elkészített ajánlatot követően nem jön létre lízingügylet az Ügyfél és Lízingbeadó között. 9. Lízingbeadó az Előzetes Értékelést elvégzi, és annak összefoglaló eredményét írásban, egy példányban Ügyfélnek átadja. Az átadásra Lízingbeadó hivatalos helyiségében, vagy az OTP Bankcsoport illetékes hálózati egységében (fiókjában) kerül sor, ahol Ügyfél személyesen megjelenik. 10. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben Ügyfél az Előzetes Értékelés elkészültét követő 8 munkanapon belül nem veszi át személyesen annak írásbeli össze-foglaló eredményét, úgy azt a Lízingbeadó az Ügyfél számára postai küldeményként megküldi. 11. A jelen megbízásban nagy kezdőbetűvel jelölt szavak, amennyiben külön nincsenek meghatározva, a Lízingbeadó lízingtevékenységre vonatkozó Üzletszabályzatában meghatározott tartalommal bírnak. 12. Ügyfél kijelenti, hogy a fent hivatkozott Üzletszabályzatot ismeri, az abban írtakat kifejezetten elfogadja. 13. A fenti adatlap tartalma üzleti titoknak minősül; arról bármilyen másolat vagy kivonat készítése kizárólag az Ügyfél és Lízingbeadó Előzetes írásbeli engedélyével történhet. 14. Az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy az adatlapon feltüntetett hitelközvetítő partnernek az ügylettel kapcsolatos információkat/adatokat az OTP Lakáslízing Zrt. átadja. 15. Az Ügyfél büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy az adatlapon feltüntetett összes adat a valóságnak megfelel. Kelt: Lízingbevevő aláírása Társszerződő aláírása OTP fióki ügyintéző aláírása Partner/Mobilbankár aláírása 8

9 1.sz. melléklet A lakáscélú pénzügyi lízinget igénylők, készfizető kezesek és a zálogkötelezettek nyilatkozatai Kérjük, finanszírozási igényének megfelelően jelölje a négyzetekbe tett X-szel, hogy megértette, és elfogadta a nyilatkozatokban foglalt tájékoztatást 1. Tudomásul veszem, hogy a lízingkérelem a pénzügyi helyzetem megítéléséhez, valamint a szerződéskötéshez szükséges adatokat tartalmazza. A lízingigénylő nyomtatvány benyújtása akaratnyilatkozatomnak minősül, amelynek befogadása nem jelent finanszírozási kötelezettséget az OTP Lakáslízing Zrt. (a továbbiakban: OTP Lakáslízing Zrt. vagy Lízingbeadó) részére. 2. Kijelentem, hogy nem vagyok az OTP Lakáslízing Zrt., illetve a velük szoros kapcsolatban álló vállalkozás igazgatósági tagja, sem felügyelő bizottsági tagja, ügyvezetője, könyvvizsgálója, továbbá ezek közeli hozzátartója sem. 3. A lízingigénylő nyilatkozata az értékbecslés megrendeléséhez Tudomásul veszem, hogy a lízingkérelmem benyújtásával egyidejűleg az OTP Lakáslízing Zrt. részére hatályos hirdetményében meghatározott értékbecslési díj/költség megfizetése engem terhel, kivéve, ha az OTP Lakáslízing Zrt. az általam igényelt konstrukció esetében a díj egészére vonatkozóan - az aktuális hirdetmény szerint díjkedvezményt ad. Tudomásul veszem továbbá, hogy amennyiben az értékbecslésre vonatkozó szakvélemény nekem felróható okból 1 nem készíthető el, de az értékbecslés a finanszírozás iránti kérelem elbírálásához, illetve további folyósításához, illetve a már létrejött szerződés módosításával kapcsolatban benyújtott kérelem esetében szükséges, úgy OTP Lakáslízing Zrt. az akadályok elhárulta után az értékbecslés elvégzésére ismételten megbízást ad, melynek díját/költségét újból megfizetem. Tudomásul veszem továbbá azt is, hogy ha az értékbecslési megrendelést a helyszíni szemlén, vagy azt követően visszavonom, akkor függetlenül attól, hogy az értékelés a visszavonás időpontjára elkészült-e vagy sem a megfizetett díjat az OTP Lakáslízing Zrt. nem téríti vissza. Lízingbevevő Társszerződő 4. Kockázatfeltáró nyilatkozat valamennyi devizában nyilvántartott lakáscélú pénzügyi lízinghez kapcsolódóan Tudomásul veszem, hogy az OTP Lakáslízing Zrt. az általam forintban igényelt, de devizában nyilvántartott lízingszerződésben meghatározott finanszírozott összeget forintban folyósítja. A folyósítást követően a devizában nyilvántartott összeg a folyósítás napján érvényes, az OTP Lakáslízing Zrt. által alkalmazott devizaközép árfolyamon kerül kiszámításra. Tudomásul veszem, hogy az ügyleti kamat mértékét a Lízingbeadó az alábbiak szerint állapítja meg: Induló ügyletnél az ügyleti kamatláb alapját az ügylet aktív státuszba lépésének (a lízingtárgy vételára első részletének Lízingbeadó, mint vevő által az eladónak történő folyósítása) napján érvényes EURIBOR mértéke képezi. A továbbiakban az ügyleti kamatláb alapját a minden év január 5., április 5., július 5., október 5. napján érvényes (amennyiben ez a nap hétvégére, vagy munkaszüneti napra esik, az ezt megelőző napon érvényes), három hónapos EURIBOR mértéke képezi. Abban az esetben, ha a fenti napokon (amennyiben ez a nap szombatra, vasárnapra, vagy egyébként munkaszüneti napra esik, az azt követő munkanapon) a három hónapos EURIBOR nem áll rendelkezésre brüsszeli idő szerint délelőtt órakor, az ügyleti kamatláb alapját az ezt megelőzően utoljára közzétett három hónapos EURIBOR mértéke képezi. Az ügyleti kamatláb alapját növeli a lízingszerződésben meghatározott kamatfelár mértéke. Tudomásul veszem, hogy az ügyleti kamat mértéke a három hónapos EURIBOR változásával egyidejűleg a fent megjelölt napokon (amennyiben ez a nap szombatra, vasárnapra, vagy egyébként munkaszüneti napra esik, az azt követő első munkanapon) automatikusan változik. Tudomásul veszem, hogy a kamatfelár mértékét a Lízingbeadó a lízingszerződésben megjelölt okok alapján jogosult egyoldalúan megváltoztatni, amely a törlesztőrészlet növekedését/csökkenését eredményezheti. Tudomásul veszem, hogy a Lízingbeadó a kamatok kedvezőtlen módosítását a három hónapos EURIBOR változásából adódó kamatváltozás kivételével a módosítás hatálybalépését megelőzően legalább 60 nappal a Lízingbeadó az ügyféltérben kifüggesztett Hirdetményben teszi közzé. Tudomásul veszem, hogy a három hónapos EURIBOR változásából adódó kamatváltozás minden 3. hónap ötödik. napján automatikusan hatályossá válik. 1 Így különösen pl: dokumentumok hiánya miatt az ingatlan egyértelmű azonosítása nem lehetséges; személyesen vagy a képviselőm útján a szemlén nem jelennek meg stb. 9

10 Tudomásul veszem, hogy a három hónapos EURIBOR változásából adódó kamatváltozás kivételével az ügyfél számára kedvezőtlen módosításról, és a törlesztőrészlet ebből adódó változásáról a Lízingbeadó a Lízingbevevőt / Zálogkötelezettet legkésőbb a módosítás hatályba lépését 60 nappal megelőzően levélben közvetlenül is értesíti. Tudomásul veszem, hogy a három hónapos EURIBOR változása miatt az ügyleti kamat, és törlesztőrészlet 3 havonta változhat. Kijelentem, hogy a kamat és a törlesztőrészlet ebből adódó, esetleges növekedése miatti kockázattal tisztában vagyok, a három hónapos EURIBOR változását folyamatosan figyelemmel kísérem. Tudomással bírok arról, hogy a három hónapos EURIBOR változása megtekinthető a honlapon. Tudomással bírok arról, hogy a lízingszerződésben rögzített deviza árfolyama napról napra, bármilyen irányban, és mértékben változhat, ezért az esedékesség napján megfizetendő törlesztő részlet forint összege előre nem megállapítható. Amennyiben a folyósítás napján érvényes árfolyamhoz képest a forint árfolyama gyengül, a devizában megállapított törlesztő részletek forintban megfizetendő ellenértéke akár jelentős mértékben is emelkedhet. Amennyiben a folyósítás napján érvényes árfolyamhoz képest a forint árfolyama erősödik, a devizában megállapított törlesztő részletek forintban megfizetendő ellenértéke akár jelentős mértékben is csökkenhet. Kijelentem, hogy a Lízingbeadó felhívta a figyelmemet arra, hogy a lízingszerződés aláírását megelőzően fontoljam meg a háztartásunk teljes teherviselő képességét, vegyem figyelembe a háztartásomban élők vagyoni-jövedelmi helyzetét, eladósodottságát, és a leendő adóssággal összefüggő teherviselő képességüket is. Kijelentem, hogy a Lízingbeadó felhívta a figyelmemet a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének fogyasztóvédelmi honlapjára (www.pszaf.hu), az ott szereplő termékleírásokra, összehasonlítást segítő alkalmazásokra (hitelkalkulátor, háztartási költségvetés-számítási program), amely az OTP Bank Nyrt. honlapjáról (www.otpbank.hu), illetve az OTP Lakáslízing Zrt. honlapjáról (www.otplakaslizing.hu) is elérhető. Kijelentem, hogy a fentiekre figyelemmel a devizában nyilvántartott finanszírozott összeg folyósítását úgy kérem, hogy az árfolyamváltozásokból, a három hónapos EURIBOR változásából eredő kockázat jellegét megértettem, az ebből eredő törlesztőrészlet-változással számolok, a felmerülő kockázatot viselem. Kijelentem, hogy a fentiek alapján a lízingtermék kiválasztásánál józan körültekintéssel jártam el. Kijelentem továbbá, hogy az OTP Lakáslízing Zrt.-vel szemben az általa alkalmazott devizaközép árfolyam változásának kockázatából eredően igényt nem érvényesítek. Tudomásul veszem, hogy az egyes törlesztő részletek forint összege az OTP Lakáslízing Zrt. által alkalmazott, az esedékesség napján érvényes devizaközép árfolyam alapján kerül meghatározásra. A lízing törlesztése forintban vagy devizában történik. Forintban való törlesztés esetén tudomásul veszem, hogy az egyes törlesztőrészletek forint összege a fennálló tartozás, az aktuális kamat és az aktuális deviza árfolyam figyelembe vételével kerül meghatározásra. Tudomásul veszem, hogy a kölcsön végtörlesztése devizában is történhet. 5. Kiemelt közszereplő nyilatkozata A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény 4. (1) bekezdése alapján kiemelt közszereplő az a külföldi lakóhellyel rendelkező természetes személy, aki fontos közfeladatot lát el, vagy az ügyfél-átvilágítási intézkedések elvégzését megelőző egy éven belül fontos közfeladatot látott el, továbbá az ilyen személy közeli hozzátartozója vagy akivel közismerten közeli kapcsolatban áll. A 4. (2) bekezdése szerint fontos közfeladatot ellátó személy: a) az államfő, a kormányfő, a miniszter, a miniszterhelyettes, az államtitkár, b) az országgyűlési képviselő, c) a legfelsőbb bíróság, alkotmánybíróság és olyan bírói testület tagja, melynek ítélete ellen fellebbezésnek helye nincs, d) a számvevőszék elnöke, a számvevőszék testületének tagja, a központi bank igazgatóságának tagja, e) a nagykövet, az ügyvivő és a fegyveres szervek hivatásos állományú, főtiszti vagy tábornoki rendfokozatú tagjai, f) a többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyviteli, igazgatási vagy felügyelő testületének tagja. A 4. (3) bekezdése szerint közeli hozzátartozó a Ptk ának b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozó, továbbá az élettárs. A 4. (4) bekezdése szerint a kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy: a) bármely természetes személy, aki a (2) bekezdésben említett személlyel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa vagy vele szoros üzleti kapcsolatban áll; b) bármely természetes személy, aki egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet a (2) bekezdésben említett személy javára hoztak létre. Kijelentem, hogy a fentiek alapján kiemelt közszereplőnek nem minősülök, a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény 10

11 fent említett,. bekezdés,.. pontja alapján kiemelt közszereplőnek minősülök. 6. Külföldi lakóhellyel rendelkező ügyfél nyilatkozata A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény 4. (1) bekezdése alapján kiemelt közszereplő az a külföldi lakóhellyel rendelkező természetes személy, aki fontos közfeladatot lát el, vagy az ügyfél-átvilágítási intézkedések elvégzését megelőző egy éven belül fontos közfeladatot látott el, továbbá az ilyen személy közeli hozzátartozója vagy akivel közismerten közeli kapcsolatban áll. A 4. (2) bekezdése szerint fontos közfeladatot ellátó személy: a) az államfő, a kormányfő, a miniszter, a miniszterhelyettes, az államtitkár, b) az országgyűlési képviselő, c) a legfelsőbb bíróság, alkotmánybíróság és olyan bírói testület tagja, melynek ítélete ellen fellebbezésnek helye nincs, d) a számvevőszék elnöke, a számvevőszék testületének tagja, a központi bank igazgatóságának tagja, e) a nagykövet, az ügyvivő és a fegyveres szervek hivatásos állományú, főtiszti vagy tábornoki rendfokozatú tagjai, f) a többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyviteli, igazgatási vagy felügyelő testületének tagja. A 4. (3) bekezdése szerint közeli hozzátartozó a Ptk ának b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozó, továbbá az élettárs. A 4. (4) bekezdése szerint a kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy: a) bármely természetes személy, aki a (2) bekezdésben említett személlyel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa vagy vele szoros üzleti kapcsolatban áll; b) bármely természetes személy, aki egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet a (2) bekezdésben említett személy javára hoztak létre. Kijelentem, hogy a fentiek alapján kiemelt közszereplőnek nem minősülök, a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény fent említett,. bekezdés,.. pontja alapján kiemelt közszereplőnek minősülök. 7. A pénzmosási törvény szerinti nyilatkozat a tényleges tulajdonos személyéről Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a szerződéskötés során saját magam nevében járok el. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak mindenben megfelelnek. Tudomásom van arról, hogy haladéktalanul, de legkésőbb 5 (öt) munkanapon belül köteles vagyok bejelenteni az OTP Lakáslízing Zrt.-nek közölt adataimban bekövetkezett változásokat. Lízingbevevő Társigénylő Bejelentett fedezet tulajdonosa Készfizető kezes 8. Kockázatfeltáró nyilatkozat Hűség szolgáltatás keretében igényelhető kamatkedvezményhez kapcsolódóan Tudomással veszem, hogy a Hűség Szolgáltatással kapcsolatos kamatkedvezmény igénybevételének alapfeltétele az OTP Bank Nyrt-nél vezetett, a lízing törlesztésének alapjául szolgáló bankszámlára érkező havi a mindenkor aktuális minimálbér mértékét elérő - jövedelem-átutalás. Tudomásul veszem, hogy ennek elmulasztása esetén a Lízingbeadó a többi feltétel teljesülésének ellenére a Hűség szolgáltatással kapcsolatos kamatkedvezményt nem nyújtja. Tudomással veszem, hogy amennyiben a Hűség Szolgáltatás keretében a kamatkedvezmény igénybe vételéhez szükséges valamely feltételt nem teljesítek, az ezt követő hónap esedékességi napjától kezdve a kamatkedvezményt nem, vagy csak a mindenkori hatályos Hirdetmény szerint csökkentett mértékben vehetem igénybe. Tudomásul veszem, hogy a Lízingbeadó a feltételek teljesítését minden hónapban vizsgálja, és ezen vizsgálat alapján a feltételek mindenkor hatályos Hirdetményben illetve az Üzletszabályzatban részletezett szabályok alapján történő teljesülése esetén a kamatkedvezmények elszámolása illetve a feltételek nem teljesülése esetén azok megvonása/csökkentése havonta történik meg. Tudomásul veszem, hogy a kamatkedvezmény csökkenése, vagy megvonása miatt a lízing törlesztőrészlete akár jelentős mértékben is emelkedhet, és az ezzel kapcsolatos kockázatokkal tisztában vagyok. Tudomásul veszem, hogy a Hűség szolgáltatás keretében igényelhető kamatkedvezményt a Lízingbeadó a futamidő 3. hónapjától számított 5. év végéig nyújtja. 11

12 9. Nyilatkozat akciós díjak esetleges visszafizetéséről Tudomásul vesszük, hogy az igényelt lízing akciós feltételekkel kerül megállapításra. Az akció keretében a Lízingbeadó nem számítja fel, illetve a Lízingbevevők helyett fizeti meg a Lízingbeadó megjelölt díjakat és költségeket. Tudomásul vesszük, hogy amennyiben a finanszírozott összeg folyósítását követő első 3 ügyleti éven belül rendkívüli törlesztést (elő- vagy végtörlesztés) teljesítünk, és ezáltal a fennálló tőketartozás összege az elő- vagy végtörlesztés következtében a folyósított finanszírozott összeg forint, vagy folyósításkori deviza összegének 50 %-a alá csökken, az akció keretében fel nem számított, vagy a Lízingbeadó által megfizetett díjaknak a Lízingbeadó által kiszámított együttes összegét kötelesek leszünk megfizetni a Lízingbeadó részére. Több alkalommal történő előtörlesztés esetén a Lízingbeadó az első 3 ügyleti éven belül történt előtörlesztések együttes összegét veszi figyelembe annak megállapításakor, hogy a fennálló tőketartozás a folyósított finanszírozott összeg forint, vagy folyósításkori deviza összegéhez képest hány százalékkal csökkent. A megfizetendő összeg a finanszírozott összeg folyósítását követő első 3 ügyleti éven belül történő rendkívüli törlesztés (elő- vagy végtörlesztés) napján esedékes (több előtörlesztés esetén az utolsó olyan előtörlesztést kell figyelembe venni, amikor az előtörlesztések együttes összege következtében a fennálló tőketartozás a folyósított finanszírozott összeg forint, illetve folyósításkori deviza összegének 50 %-a alá csökken). A Lízingbeadó a lízingszerződés aláírásával jogosult az előzőek szerint esedékessé vált díjak összegét az elő- vagy végtörlesztés összegéből levonni, vagy a Lízingbeadónál vezetett bármelyik bankszámlánk mindenkori pozitív egyenlege, valamint a lakossági folyószámlahitelkerete terhére az esedékességkor, az erre vonatkozó külön rendelkezésünk nélkül kiegyenlíteni. Devizában megállapított díjak esetében a devizában megállapított díj eredeti felmerülésének napján érvényes, az OTP Bank Nyrt. által alkalmazott deviza eladási árfolyamon számított forint ellenértékét leszünk kötelesek megfizetni a Lízingbeadó részére. Az ilyen díjak eredeti felmerülésének napja a finanszírozott összeg, vagy annak első részének folyósításának a napja. 10. Az OTP Lakáslízing Zrt. részére történő adatkezelési hozzájárulás Hozzájárulok ahhoz, hogy a Lízingbeadó a szerződésben foglalt szolgáltatás, valamint a vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében a lízingkérelmi nyomtatványon, valamint a lízingkérelemmel kapcsolatos egyéb dokumentumokban szereplő személyes adataimat, valamint az esetleges változások miatt később bejelentett személyes adataimat, tájékoztatást követően a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. tv., valamint a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. tv. felhatalmazása alapján kezelje. Tudomásul veszem, hogy a fenti adatkezeléseket és a hozzájuk kapcsolódó adatfeldolgozásokat az OTP Lakáslízing Zrt. által folyósított lízingek esetében vagy a Lízingbeadó maga, vagy az OTP Bank Nyrt., mint meghatalmazott útján végzi. Amennyiben kiszervezés keretében adatátadásra kerülne sor, a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. tv. előírásának megfelelően a kiszervezett tevékenység körét és a kiszervezett tevékenység végzőjét az OTP Lakáslízing Zrt. az Üzletszabályzatában feltünteti. Tudomással bírok arról, hogy az adóazonosító jel hiánya nem jelent hátrányt, kivéve, ha jogszabály előírása alapján annak használata az ügylethez kötelező. Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes szabályokat az OTP Lakáslízing Zrt. Üzletszabályzata tartalmazza. Tudomásul veszem, hogy a fentiekben felsorolt adatkezelések esetében a személyes adatokat a lízingbeadó a szerződéses jogviszony fennállása alatt, illetve addig kezeli, amíg a Lízingbeadónak - vagy a követelés engedményezése esetén az engedményesnek a Lízingbevevőkkel szemben követelése áll fenn. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvényben megjelölt személyes adatokat, a Lízingbeadó a hivatkozott törvény rendelkezése szerint nyolc évig köteles megőrizni. Amennyiben lízingkérelmemet az OTP Lakáslízing Zrt. bármely okból elutasítja, az erről szóló értesítés kézhezvételét követő 30 napon belül írásban kérhetem az általam benyújtott eredeti dokumentumok (ide nem értve az OTP Lakáslízing Zrt. nyomtatványait) visszaadását részemre. Tudomásul veszem, hogy a lízingkérelmem elutasítását követően az egyébként jogszabály által megőrzési kötelezettség alá nem eső valamennyi másolati dokumentumot, az OTP Lakáslízing Zrt. nyomtatványait, illetve a 30 napos nyilatkozati határidő eredménytelen leteltét követően az eredeti dokumentumokat az OTP Lakáslízing Zrt. megsemmisíti, illetve törli rendszereiből. Tudomásul veszem, hogy adatkezeléssel kapcsolatos jogaimra ideértve a jogorvoslati lehetőséget is az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak. Kijelentem, hogy a fenti adatszolgáltatásom önkéntes, és az adatok kezelése hozzájárulásomon alapul, aláírásommal hozzájárulok adataimnak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez. 12

13 11. A Pénzügyi Szervezetek Állami felügyeletének tájékoztatója a magánszemélyek részére a Központi Hitelinformációs Rendszerről Jelen tájékoztatást Ön azért kapja, mivel szerződés megkötése előtt áll, és a szerződéskötést követően a törvényben meghatározott adatai a Központi Hitelinformációs Rendszerbe (továbbiakban: KHR) kerülnek. A tájékoztató célja a KHR-rel kapcsolatos fontos tudnivalók, illetve az Önt megillető jogok ismertetése Mi is az a KHR 2? A KHR a hazai pénzügyi intézmények kezelésében álló hitelinformációs adatbázis, amely hozzájárul ahhoz, hogy a hitelt nyújtók felmérjék a hitelt igénylők hitelképességét. Ezáltal a hitelezési kockázatok összességében csökkenhetnek, a felelős hitelezési tevékenység könnyebbé válhat, és mindez gyorsíthatja és kedvezőbbé teheti a hitelfelvételt. A KHR működtetésének célja ezen túlmenően, hogy védje az ország pénzügyi rendszerét az olyan személyekkel szemben, akik korábban visszaéléseket követtek el a pénzügyi piacon. A fenti célok megvalósítása érdekében a pénzügyi szervezetek adatokat adnak és kapnak a KHR-ből. Az Önnel szerződő intézmény az adatainak egy részét a szerződés megkötése után, más részét bizonyos események bekövetkeztekor adja át a KHR-nek (lásd részletesen pontban). Amennyiben Önről az előzőekben említettek következtében már van információ a KHR-ben, az intézmények az Önnel való szerződés előtt információkat kérhetnek a KHR-ből hitelképességének megállapításához (lásd részletesen a pontban). A KHR-ben kizárólag a törvényben meghatározott adatok tárolhatók, és az adatok kizárólag a törvényben meghatározott célokra használhatók fel, valamint csak az arra jogosult pénzügyi szervezeteknek adhatók ki, szigorú törvényi feltételek alapján. A KHR-t működtető vállalkozás 3 felelős az adatok teljes körű és naprakész nyilvántartásáért. A KHR-ben rögzített adatok banktitoknak minősülnek, és ennek megfelelő jogi védelem alatt állnak Hogyan döntik el a hitelezők, hogy Ön kaphat-e kölcsönt? Mielőtt a hitelezők így például bankok, szövetkezeti hitelintézetek Önnek kölcsönt nyújtanak vagy egyéb szolgáltatásra szóló szerződést kötnek (lásd pont), meg kívánják állapítani, hogy képes lesz-e kötelezettségvállalását teljesíteni, hitelét visszafizetni. A hitelképesség vizsgálatához a hitelt nyújtók adósminősítő rendszert használnak. E rendszer lehetővé teszi, hogy a hitelnyújtók minden hitelkérelmet azonos szabályok szerint bíráljanak el. Ahhoz, hogy a hitelnyújtó megállapíthassa az Ön adósminősítését, különböző adatokat használ fel. Ilyen adatok lehetnek részben a hitelkérelmének kitöltése során megadott információk (például van-e állása, mennyi a havi jövedelme, van-e saját ingatlana, hány éves), valamint a KHR-be került adatok (lásd részletesen pont). Ezen információk összesített értékelése alapján dönt a hitelnyújtó a kölcsön folyósításáról, vagy éppen elutasításáról. Minden egyes hitelnyújtó saját egyedi adósminősítő rendszert használ. Fontos tudnia, hogy a KHR-be került adatok a pontban felsorolt esetek kivételével csak az Ön hozzájárulásával adhatók át más pénzügyi szervezetnek. Amennyiben nem adja meg hozzájárulását, ennek tényét is rögzíti a KHR, és ezt megismerhetik a pénzügyi szervezetek. A hozzájárulása, vagy annak megtagadása az Ön összes szerződésére kiterjed és bármikor szabadon módosítható. A megfelelő hitelbírálat kialakítása szempontjából rendkívül fontos, hogy a KHR-ben lévő, Önről szóló adatok helytállóak és érvényesek legyenek (probléma esetén lásd és pont). Fontos tudnia azt is, hogy szerződéskötést megelőzően az intézmény köteles ismertetni Önnel a KHR-ből a hitelképességének megállapítása érdekében beszerzett adatokat, valamint az adatokból a hitelképességére vonatkozóan levonható következtetéseket. Szükség esetén az intézménynek figyelmeztetnie kell Önt a pénzügyi szolgáltatási szerződés (hitelfelvétel, lízingügylet, stb.) kockázataira. A pénzügyi szervezet csak abban az esetben fog Önnel szerződést kötni, ha Önt a KHR-ben lévő információra is tekintettel megfelelő adósnak ítélte Milyen adatokat tartalmazhat Önről a KHR? Fontos tudnia, amikor a pénzügyi szervezet Önről adatot ad át a KHR részére, erről az átadást követő 5 munkanapon belül írásban tájékoztatja. Kérésére a tájékoztatás ben is teljesíthető. E kötelezettség nem vonatkozik a szerződése fennállása alatti rendszeres havi adatátadásra a fennálló tőketartozásokról, valamint az esetleges előtörlesztéseire vonatkozó adatátadásra Szerződéshez kapcsolódó adatátadás Szerződéskötéshez kapcsolódó adatátadás Ha Ön hitelt vesz fel, illetve egyéb szolgáltatást vesz igénybe (például pénzügyi lízingszerződést, hallgatói hitelszerződést, értékpapír kölcsönzésre vonatkozó szerződést köt), az alábbi adattípusok kerülnek a szerződéskötést követően a KHR-be: 2 A köznyelvben gyakran a korábbi elnevezése alapján BAR-listának nevezik a KHR nyilvántartását. 3 KHR-t a PSZÁF által engedélyezett és folyamatosan felügyelt vállalkozás működtethet. Jelenleg Magyarországon a BISZ Zrt. rendelkezik a KHR működtetésére engedéllyel. 13

14 (-) az Ön azonosító adatai (név, születési név, születési idő és hely, anyja születési neve, személyi igazolvány szám, vagy egyéb azonosításra alkalmas igazolvány száma, lakcím, levelezési cím, elektronikus levelezési cím); (-) a szerződésére vonatkozó adatok (a szerződés típusa és száma, a szerződés megkötésének, lejártának, megszűnésének időpontja, ügyféli minősége (adós, adóstárs), a szerződés összege, a szerződéses összeg törlesztő részletének összege és devizaneme, valamint a törlesztés módja) Szerződéshez kapcsolódó rendszeres adatátadás (-) havonta fennálló tőketartozásainak összege és pénzneme; (-) esetleges előtörlesztéseinek ténye, dátuma, összege. Az ebben a pontban felsorolt adatokat a szerződés megszűnését követően törlik a KHR-ből. Amennyiben Ön írásban kéri, az adatai a szerződés megszűnését követő 5 évig még a KHR-ben maradhatnak Amennyiben meggondolná magát, e kérését bármikor visszavonhatja, melynek eredményeként a nyilvántartott adatokat törlik Egyes eseményekhez kapcsolódó adatátadás Hitelmulasztás nyilvántartása Amennyiben szerződéses kötelezettségének olyan módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozásának összege meghaladja a késedelembe esés időpontjában érvényes minimálbér összegét és az folyamatosan, 90 napon túl fennáll, az alábbi adatok kerülnek a KHR-hez: (-) a pontban ismertetett azonosító adatok és a szerződésre vonatkozó adatok; (-) a mulasztás adatai és annak sorsa (a 90 napon túli késedelembe esés időpontja, ebben az időpontban fennálló és meg nem fizetett tartozás összege, a lejárt és meg nem fizetett tartozás megszűnésének módja és időpontja, a követelés átruházása, perre utaló megjegyzés). A minimálbér aktuális összegéről a pénzügyi szolgáltatóknál érdeklődhet, vagy felkeresheti a Nemzeti Adó- és Vámhivatal weboldalát 4. Fontos tudnia, hogy ebben az esetben az adat-átadás megtörténte előtt 30 nappal az Önnel szerződéses viszonyban lévő pénzügyi szervezetnek figyelmeztetést kell küldenie arról, hogy a fenti adatai fognak bekerülni a KHR-be, ha nem rendezi mulasztását. A tartozásának rendezésére a figyelmeztetést követően is van lehetősége. Ezen adatok- amennyiben a tartozás nem szűnt meg- az átadástól számított 5 évig maradnak a KHR-ben és ezen idő alatt felhasználhatók a hitelképesség vizsgálatához, az Ön hozzájárulása nélkül is. A tartozás teljesítése esetén a teljesítéstől számított 1 évig maradnak az adatok a KHR-ben Csalás miatt elutasított hitelkérelmek nyilvántartása Aki a szerződéskötés során valótlan adatot ad meg és ez okirattal bizonyítható, vagy hamis okirat használata miatt bíróság jogerős ítéletében bűncselekmény elkövetését állapítja meg, arról az alábbi adatok kerülnek a KHR-be: (-) a pontban ismertetett azonosító adatok; (-) ilyen magatartás adatai (igénylés elutasításának időpontja és indoka, okirati bizonyítékok, jogerős bírói ítéletre utaló megjegyzések). Ezen adatok az adatátadástól számított 5 évig maradnak a KHR-ben, és ezen időszak alatt hozzájárulás nélkül is felhasználhatók a hitelképesség vizsgálatához Kártyavisszaélések nyilvántartása Akit bíróság jogerősen elítél bankkártyával való visszaélés miatt, annak az alábbi adatai kerülnek a KHR-be: (-) a pontban ismertetett azonosító adatok; (-) a jogellenes bankkártya használattal kapcsolatos adatok. Ezen adatok az adatátadástól számított 5 évig maradnak a KHR-ben, és ezen időszak alatt hozzájárulás nélkül is felhasználhatók a hitelképesség vizsgálatához Hogyan ismerheti meg a KHR-ben Önről nyilvántartott adatokat? Joga van az Önről nyilvántartott adatokat megismerni. Bármely KHR-hez csatlakozott pénzügyi szervezetnél tájékoztatást kérhet arról, hogy 4 14

15 milyen adatok szerepelnek Önről a KHR-ben, illetve melyik intézmény adta át ezeket, ki, mikor és milyen jogcímen fért hozzá ezekhez az adatokhoz. A tájékoztatásért költségtérítés és egyéb díj nem számolható fel. A kérelmének eredményéről szoros törvényi határidők alapján levélben, vagy kérése esetén en kap hivatalos tájékoztatást Mit tehet, ha az Önről nyilvántartott adattal problémája van? Amennyiben úgy gondolja, hogy az Önről nyilvántartott adat jogellenesen került a KHR-be, vagy a nyilvántartott adat nem felel meg a valóságnak, úgy Ön kérheti annak helyesbítését vagy törlését. A kifogását az adatot átadó pénzügyi szervezetnek, vagy a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozásnak nyújthatja be. A kifogás vizsgálatának eredményéről szoros törvényi határidők mellett írásban kap tájékoztatást. A kifogás beadása előtt érdeklődjön az intézménynél a vonatkozó eljárási szabályokról és a beadvány szükséges tartalmáról. Amennyiben a KHR-be adatot szolgáltató pénzügyi szervezet az Ön kifogásának helyt ad, a helyesbítésről vagy törlésről haladéktalanul köteles a KHR-t kezelő vállalkozást értesíteni, amely a helyesbítést, illetve a törlést elvégzi. Amennyiben a kifogásáról kapott tájékoztatással nem elégedett, annak kézhezvételétől számított 30 napon belül a lakóhelye szerint illetékes helyi bírósághoz fordulhat. Személyes adataival kapcsolatban az adatvédelmi biztost is megkeresheti, illetve fogyasztói beadványt nyújthat be a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéhez, ha megítélése szerint az adatot átadó intézmény, vagy a KHR-t kezelő vállalkozás nem a fentiekben ismertetett tájékoztatási, eljárási, illetve adatátadási szabályok szerint járt el Hol kaphat további információt a KHR-rel kapcsolatban? A KHR-rel kapcsolatos kérdésével forduljon bizalommal bármelyik pénzügyi szervezethez, vagy a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozáshoz. A KHR-re vonatkozó részletes szabályokat a évi CXXII. törvényben találja meg. A témával kapcsolatban további információkat olvashat a Felügyelet honlapján is: Hasznos címek A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás adatai: Bankközi Informatikai Szolgáltató (BISZ) Zrt. Cím: 1205 Budapest, Mártonffy utca , honlap: telefon: (+36 1) Felügyelet: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39., honlap: telefon: (+36 40) Adatvédelmi Biztos: Adatvédelmi Biztos Hivatala Cím: 1051 Budapest, Nádor u. 22., honlap: telefon: (+36 1) Az OTP Lakáslízing Zrt. mint referenciaadat-szolgáltató által a KHR-re vonatkozó tájékoztatás megtörténtéről az alábbiakban kell nyilatkoznia. A fenti tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vettem: 12. Hozzájárulás az OTP Bankcsoport részére történő adatátadáshoz, OTP Lakáslízing Zrt. által folyósított lízingek esetében Kifejezetten hozzájárulok a lízingkérelmi nyomtatványban szereplő, illetve az esetleges változások miatt később bejelentett személyes adataim kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy a fenti személyes adatokat az OTP Lakáslízing Zrt. az OTP Bankcsoport bármelyik tagja részére átadja. Az adatkezelés és az adatszolgáltatatás célja a Lízingbeadónak a Hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény, valamint egyéb jogszabályok alapján vállalt feladatai, fennálló kötelezettségei teljesítése, az egyedi lízingügylethez kapcsolódó valamennyi tevékenység az OTP Lakáslízing Zrt., mint megbízott által történő végezhetősége, konszolidációs-, és kockázatelemzések készítése, az esedékessé vált tartozások behajtása, a csoporttagok által végzett monitoring (hitelvizsgálati) tevékenység elősegítése, a törlesztéshez szükséges biztosítási szerződések megkötése, valamint az OTP Lakáslízing Zrt. és az OTP Bankcsoport által kínált szolgáltatások értékesítése. Az OTP Bankcsoport tagjainak felsorolása az OTP Bank Nyrt. honlapján megtalálható. Tudomásul veszem, hogy a fentiekben felsorolt adatkezelések esetében a személyes adatokat az OTP Lakáslízing Zrt. a szerződéses jogviszony fennállása alatt, illetve addig kezeli, amíg a Lízingbeadónak, - vagy a követelés engedményezése esetén az engedményesnek a Lízingbevevőkkel szemben követelése áll fenn. Tudomásul veszem, hogy adatkezeléssel kapcsolatos jogaimra ideértve a jogorvoslati lehetőséget is az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak. Kijelentem, hogy a fenti adatszolgáltatásom önkéntes, és az adatok kezelése hozzájárulásomon alapul, aláírásommal hozzájárulok adataimnak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez. 15

16 13. Személyes adatokkal, és adatkezeléssel kapcsolatos további rendelkezések Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak mindenben megfelelnek. Kötelezettséget vállalok arra, hogy a közölt adataimban esetlegesen bekövetkező változásokat az OTP Lakáslízing Zrt. részére haladéktalanul, legkésőbb az arról való tudomásszerzéstől számított 5 munkanapon belül bejelentem. Kijelentem, hogy az adatszolgáltatás önkéntes. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a saját nevemben járok el. Tudomással bírok arról, hogy az adóazonosító jel hiánya abban az esetben jelent hátrányt, ha jogszabály előírása alapján annak használata az ügylethez kötelező. Kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy az OTP Lakáslízing Zrt. a lízingkérelmi nyomtatványban szereplő, illetve az esetleges változások miatt később bejelentett személyes adataimat (amennyiben a szerződéskötésre sor kerül) az adós-nyilvántartási rendszerébe felvegye és kezelje. Az így rendelkezésre bocsátott adatok kezelésének célja: az egyedi szerződésben foglalt jogok és kötelezettségek teljesítésének igazolása, az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése, az egyedi szerződésben szabályozott jogviszony szerinti elszámolás, kockázat-elemzés és értékelés, kapcsolattartás. 14. Hozzájárulás az engedményes részéről történő adatátadáshoz Kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy amennyiben a szerződéskötésre sor kerül a Lízingbeadó a velem szemben fennálló esedékes, és a felszólításom ellenére meg nem fizetett bármely követelést engedményezi, úgy az engedményes a követelés behajtásának eredményéről, az engedményezett követeléssel kapcsolatos eljárásról a Lízingbeadónak kockázatkezelési és kockázatelemzési célból a banktitkot képező adataimat átadja. Tudomásul veszem, hogy a fentiekben felsorolt adatkezelések esetében a személyes adatokat a Lízingebadó a szerződéses jogviszony fennállása alatt, illetve addig kezeli, amíg a Lízingbeadónak - vagy a követelés engedményezése esetén az engedményesnek a Lízingbevevőkkel szemben követelése áll fenn. Tudomásul veszem, hogy adatkezeléssel kapcsolatos jogaimra ideértve a jogorvoslati lehetőséget is az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak. Kijelentem, hogy a fenti adatszolgáltatásom önkéntes, és az adatok kezelése hozzájárulásomon alapul, aláírásommal hozzájárulok adataimnak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez. 15. Nyilatkozat THM változása esetén Tudomásul veszem, hogy a Hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. tv.szerint pénzügyi intézmény főszabály szerint fogyasztónak nem nyújthat olyan kölcsönt, amelynek teljes hiteldíj-mutatója meghaladja a jegybanki alapkamat 24 százalékponttal növelt mértékét. A paragrafus alkalmazásában az érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat irányadó az adott naptári félév teljes idejére. Alulírott, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a nyilatkozatok a valóságnak megfelelnek. Kelt: Lízingbevevő aláírása Bejelentett fedezet tulajdonosának aláírása Társszerződő aláírása Készfizető kezes aláírása 16

17 2.sz. melléklet Munkáltatói igazolás Prelak azonosító: AdviseSoft azonosító: Kelt:, Folytatás a következő oldalon! A munkáltató cégszerű aláírása 17

18 Ügyfél Kelt:, Lízingbevevő aláírása 18

19 3.sz. melléklet Ügyfél/Cég hozzájáruló nyilatkozat Alulírott.. anyja neve:...., lakcím:., személyi igazolvány száma:.) a mai napon és helyen a pénzügyi szolgáltatások közvetítése /tagszervezés keretében érvényesíteni kívánt * nem kívánt rész áthúzandó hitel / kölcsön lízing egyéb: Alulírott... (cégnév)....(székhely:.,nyilvántartási szám/ cégjegyzékszám:, adószám:, képvise-letében eljárva:.. ) a mai napon és helyen a pénzügyi szolgáltatások közvetítése /tagszervezés keretében érvényesíteni kívánt megtakarítás termék folyószámlanyitás igényem ügyében az alábbi nyilatkozatot teszem: 1. Hozzájárulok ahhoz, hogy a... (cégnév) (székhely:...., partneri céges törzs-szám: ) Megbízott illetve a képviseletében eljáró (név) (egyéni törzsszám: ) Közvetítő (továbbiakban: Megbízott) a fent hivatkozott igényem érvényesítése érdekében a pénzügyi szolgáltatások közvetítésében/ tagszervezésben résztvevő OTP Bankcsoportnál (továbbiakban: OTP Bankcsoport) - képviseletemben eljárva - kérelmemet benyújtsa. Tudomásul veszem, hogy a jelen hozzájárulásomtól függetlenül adategyeztetés és szerződés megkötése céljából az OTP Bankcsoport illetékes hálózati egységét (fiókját), a Merkantil Bank Zrt. és Merkantil Car Zrt. terméke vonatkozásában pedig az 1051 Budapest, József Attila utca 8. szám alatti Hitelpontot fel kell keresnem. 2. Aláírásommal elismerem, hogy a Megbízott a jelen nyilatkozat aláírását megelőzően teljes körű tájékoztatást adott az OTP Bankcsoport fenti igényemmel érintett tagjáról, a Megbízott titoktartási kötelezettségéről, a panaszügyek intézésének lehetőségéről és módjáról, valamint az igényelt termék jellemzőiről a vonatkozó terméktájékoztató, üzletszabályzat, hirdetmény illetve nyomtatványok alapján. 3. Hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a Megbízott, valamint az OTP Bankcsoportnak az 1. pontban megnevezett igényemmel érintett tagja - beleértve a nevében eljáró OTP Bank Nyrt-t is - az adott igényem érvényesítése során, illetve a fent hivatkozott igényem pozitív elbírálása esetén az annak tárgyában létrejött szerződéses jogviszonyom tartama alatt egységes ügyfélnyilvántartás, üzleti kapcsolatfelvétel, szolgáltatást érintő minőségjavítás, a jogszabályokban és vonatkozó szerződésben foglalt jogok és kötelezettségek gyakorlása, valamint állományápolás célzattal - a szükséges mértékben - az alábbi adataimat kezelje: - Név, - Ügyletazonosító szám - Kérelem bírálatával kapcsolatos döntés - Szerződés adatai (szerződés kelte, helye) - Hiteltörlesztés állapota - Tőkekövetelés nagysága (hitel, lízing, kölcsön esetén) 4. Tudomásul veszem, hogy a Hpt. 54. (1) bekezdés j) pontja alapján a banktitok megtartási kötelezettség nem áll fenn többek között a kiszervezett tevékenység végzéséhez szükséges adatok tekintetében a kiszervezett tevékenységet végzőkkel szemben. Tudomásul veszem ezért, hogy az OTP Bankcsoportnak az adott szerződéses jogviszonyomban érintett tagja a Hpt. 54. (1) bekezdés j) pontja alapján a kiszervezett tevékenységet végző(k) részére az ügyfél személyes adatait továbbíthatja. 5. Az 1-4. pontok közül az alábbi pont(ok) vonatkozásásban zárom ki a nyilatkozatomat:... Kelt:...,... év... hónap... nap Előttünk, mint tanúk előtt: Ügyfél/Cég 1. tanú (név) tanú (név)... Lakcím: Lakcím:... Szem.ig. szám:... Szem. ig. szám:... 19

Gyűjtőszámlahitel - Személyi adatlap, lakáslízing szerződések esetén

Gyűjtőszámlahitel - Személyi adatlap, lakáslízing szerződések esetén Gyűjtőszámlahitel - Személyi adatlap, lakáslízing szerződések esetén Ezt az adatlapot a hitelkérelemmel érintett személyekről kell egy példányban kitölteni. Így: A hiteligénylőről, aki a hitel adósa lesz

Részletesebben

Lakáskölcsön igénylés Személyi adatlap

Lakáskölcsön igénylés Személyi adatlap Lakáskölcsön igénylés Személyi adatlap Ezt az adatlapot a kölcsönkérelemmel érintett valamennyi személyről ki kell tölteni! A kölcsönkérelemmel érintett személy státusza Kérjük, jelölje meg az adatlapon

Részletesebben

Kérelemhez szükséges dokumentumok belföldi magánszemély esetén Új építésű ingatlan lizingeléséhez

Kérelemhez szükséges dokumentumok belföldi magánszemély esetén Új építésű ingatlan lizingeléséhez Kérelemhez szükséges dokumentumok belföldi magánszemély esetén Új építésű ingatlan lizingeléséhez 1. Formanyomtatványok (letölthetők weblapunkról, szerződő ügyfelenként 1 1 adatlapot kell kitölteni) Adatlap

Részletesebben

Kérelemhez szükséges dokumentumok belföldi vállalkozás esetén Új építésű ingatlan lizingeléséhez

Kérelemhez szükséges dokumentumok belföldi vállalkozás esetén Új építésű ingatlan lizingeléséhez A NYOMTATVÁNYCSOMAG 2012.06.15-TŐL ÉRVÉNYES Kérelemhez szükséges dokumentumok belföldi vállalkozás esetén Új építésű ingatlan lizingeléséhez 2/1 1. Formanyomtatványok (letölthetők weblapunkról) Adatlap

Részletesebben

7.sz.melléklet..sz. kölcsönszerződés 1.sz. melléklete ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ( szabad felhasználásra nyújtott annuitásos kölcsönhöz, jelzálogfedezet mellett) Jelen általános szerződési feltételek

Részletesebben

FINANSZÍROZÁSI KÉRELEM. Személygépjármő hitel KÖLCSÖNBEVEVİ ADATAI

FINANSZÍROZÁSI KÉRELEM. Személygépjármő hitel KÖLCSÖNBEVEVİ ADATAI LOMBARD Lízing Zrt. 6720 Szeged, Somogyi u. 19. Tel.:62/564-777, fax:62/564-760 FINANSZÍROZÁSI KÉRELEM Személygépjármő hitel Szerzıdésszám: KÖLCSÖNBEVEVİ ADATAI Családi és utónév: Elızı (leánykori) név:

Részletesebben

VI. Az adatátadás célja VII. Adatkezelés határideje VIII. Jogorvoslat 17. 18.

VI. Az adatátadás célja VII. Adatkezelés határideje VIII. Jogorvoslat 17. 18. TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFÉL RÉSZÉRE TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL,

Részletesebben

- Az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés adatai: fennálló tőketartozás összege és pénzneme

- Az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés adatai: fennálló tőketartozás összege és pénzneme TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

az arról való tudomásszerzést követő öt munkanapon belül írásban átadja a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére.

az arról való tudomásszerzést követő öt munkanapon belül írásban átadja a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére. TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

Üzlet/szolgáltató neve: Címe: Befogadás dátuma:

Üzlet/szolgáltató neve: Címe: Befogadás dátuma: Aláírás, nyilatkozat További adatok Munkahelyi adatok Igénylő személyes adatai ARGENTUM HOLDING Zrt. 1071 Budapest, Városligeti fasor 47. Tel: 06-1/351-1267 Központi fax: 06-1/700-1604 Hitelközvetítő neve:

Részletesebben

MKB SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉS (Hatályos: 2015. február 1-től) Szerződés azonosító száma:... A hiteligényre vonatkozó adatok.

MKB SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉS (Hatályos: 2015. február 1-től) Szerződés azonosító száma:... A hiteligényre vonatkozó adatok. MKB SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉS (Hatályos: 2015. február 1-től) Szerződés azonosító száma:... A hiteligényre vonatkozó adatok Az igénylés célja: Az igényelt kölcsön összege: Új igénylés... HUF

Részletesebben

IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS)

IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) Ügylet-azonosító*:... Kampánykód*:... Ügynök kódja*:... Ügyintéző kódja*:... mely létrejött egyrészről az FHB Bank Zrt. 1082 Budapest,

Részletesebben

OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATOTT HITEL

OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATOTT HITEL OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATOTT HITEL Használt lakás vásárlásra - Ügyféltájékoztató Érvényes: 2015 augusztus 4-től Tisztelt Ügyfelünk! Az alábbiakban szeretnénk röviden bemutatni Önnek a Budapest Bank

Részletesebben

A COFIDIS MEGÚJULÓ HITEL 2015. FEBRUÁR 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A COFIDIS MEGÚJULÓ HITEL 2015. FEBRUÁR 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI RD_150201 A COFIDIS MEGÚJULÓ HITEL 2015. FEBRUÁR 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Cofidis Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Telefon: 06 1 354 5000 Levelezési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ A FÓKUSZ Takarékszövetkezet (székhelye: 6133 Jászszentlászló, Alkotmány u. 2/a., S.W.I.F.T. kódja: TAKBHUHB, cégjegyzékszáma: 03-02-000232,

Részletesebben

EZ Az ÖN PÉLDÁNYA, őrizze meg!

EZ Az ÖN PÉLDÁNYA, őrizze meg! Cofidis Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Levelezési cím: 1433 Budapest, Pf. 1140 Cg: 01-17-000367 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) Adatkezelési nyilvántartási azonosító:

Részletesebben

Magatartási kódex a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek Ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról PREAMBULUM

Magatartási kódex a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek Ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról PREAMBULUM Magatartási kódex a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek Ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról PREAMBULUM Jelen Magatartási Kódex célja, hogy megerősítse a lakossági hitelfelvevők

Részletesebben

LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*]

LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*] LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*] amely létrejött egyrészről a BG Magyarország Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1036 Budapest, Pacsirtamező

Részletesebben

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ. SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ jelzálogkölcsönéről

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ. SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ jelzálogkölcsönéről ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ az UCB Ingatlanhitel Zrt. SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ jelzálogkölcsönéről Az UCB Ingatlanhitel Zrt. széles termékpalettával igyekszik az ügyfelei igényeit szem előtt tartva élethelyzetekre szabott

Részletesebben

LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNÖK. (Lakásvásárlási, és Bővítési jelzálogkölcsönök) Ügyféltájékoztató. Tisztelt Ügyfelünk!

LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNÖK. (Lakásvásárlási, és Bővítési jelzálogkölcsönök) Ügyféltájékoztató. Tisztelt Ügyfelünk! LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNÖK (Lakásvásárlási, és Bővítési jelzálogkölcsönök) Ügyféltájékoztató Érvényes: 2015. augusztus 1-től benyújtott hitelkérelmek esetén Tisztelt Ügyfelünk! Az alábbiakban szeretnénk

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalalú lakáscélú forintkölcsön

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalalú lakáscélú forintkölcsön 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (Jelzálogalapú lakáscélú forintkölcsön) amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai számjele:

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjének. Üzletszabályzata

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjének. Üzletszabályzata AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjének Üzletszabályzata a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretről és személyi kölcsönről Hatályos 2014.

Részletesebben

Geo Professional Portfolio Zrt. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT

Geo Professional Portfolio Zrt. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Geo Professional Portfolio Zrt. (1036 Budapest, Lajos u. 48-66. B ép. 2. em.) BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Verziószám Hatály Elfogadó határozat Módosítás célja Megjegyzés 1.0 2014. február

Részletesebben

ÜGYFÉLMEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS (formátum hatályos: 2015.03.01-től visszavonásig)

ÜGYFÉLMEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS (formátum hatályos: 2015.03.01-től visszavonásig) ÜGYFÉLMEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS (formátum hatályos: 2015.03.01-től visszavonásig) Alulírott név cím, Cégnév: Székhely: Adószám: cégjegyzékszám: Képviselő neve: Tisztsége: Email cím: Mobil szám: mint Ügyfél a

Részletesebben

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ. JELZÁLOG PRÉMIUM és JELZÁLOG EXTRA

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ. JELZÁLOG PRÉMIUM és JELZÁLOG EXTRA ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ az UCB Ingatlanhitel Zrt. JELZÁLOG PRÉMIUM és JELZÁLOG EXTRA Hitelkiváltási kölcsöneiről Az Jelzálog Prémium és Jelzálog Extra kölcsönök célja az, hogy meglévő jelzálogkölcsöneit kiváltsuk

Részletesebben

Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt.

Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. ÁLTALÁNOS Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T FÜGGELÉKEK Hatályos: 2014. október 1-től Tartalomjegyzék A Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt-nél forgalmazott betétformák... 3 Takarékszelvény...

Részletesebben

SZ/23/10. számú HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT

SZ/23/10. számú HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT S z i g e t v á r i T a k a r é k s z ö v e t k e z e t SZ/23/10. számú HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT Szigetvár, 1999 Jelen szabályzatot a Takarékszövetkezet Igazgatósága a 2/7/1999 (03.09) számú határozatában

Részletesebben

(Lakásvásárlási, Bővítési és Refinanszírozó jelzálogkölcsönök)

(Lakásvásárlási, Bővítési és Refinanszírozó jelzálogkölcsönök) LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNÖK (Lakásvásárlási, Bővítési és Refinanszírozó jelzálogkölcsönök) Ügyféltájékoztató Érvényes: 2011. December 12-től benyújtott hitelkérelmek esetén Tisztelt Ügyfelünk! Az alábbiakban

Részletesebben

Gépjárműkölcsön üzletszabályzat 2012. április 5.

Gépjárműkölcsön üzletszabályzat 2012. április 5. Gépjárműkölcsön üzletszabályzat 2012. április 5. 1. Bevezető rendelkezések 1. Jelen Üzletszabályzat hatálya a Merkantil Váltó és Vagyonbefektető Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság mint kölcsönnyújtó

Részletesebben