SPANYOL CÉLNYELVI CIVILIZÁCIÓ I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI KÖVETELMÉNYEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SPANYOL CÉLNYELVI CIVILIZÁCIÓ I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI KÖVETELMÉNYEK"

Átírás

1 SPANYOL CÉLNYELVI CIVILIZÁCIÓ I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI KÖVETELMÉNYEK Az emelt szint követelményeinek részét képezik a középszinten meghatározott követelmények is. TÉMÁK 1. A célnyelvi országok földrajza 1.1 A célnyelvi országok földrajzi fekvése, felszíne 1.2 Nemzeti jelképek (zászlók, címerek) 1.3 A célnyelvi országok tájegységei 1.4 Közigazgatási régiók, autonómiák Spanyolország földrajzi fekvése (a Pireneusi-félsziget, Baleári és Kanári szigetek, észak-afrikai enklávék). Spanyolország területének nagysága, tartományai, felszíne, folyói, hegységei, nagyobb városai. Tájékozódás a térképen. A Pireneusi-félsziget, mint híd Európa és Afrika között. Latin-Amerika spanyolul beszélő országainak földrajza, sajátosságai. Spanyolország nemzeti jelképeinek ismerete, jellemzése (leírása). A spanyol himnusz (szövege és annak magyarázata, keletkezése). Spanyolország régióinak azonosítása a térképen. Minden régióról 2-3 jellemző, sajátosság (gazdaság, konyhaművészet, turizmus stb.) megjelölése. A spanyolországi autonóm közösségek meghatározása. Azonosításuk a térképen. Történelmi tájak. Spanyolország alapvető földrajzi jellemzői, földrajzi fekvése és sajátos helyzete; ellentmondások és különbözőségek az országon belül. Spanyolország helyzete a világban társadalmi, gazdasági és geopolitikai szempontból. Spanyolország stratégiai kilátásai a világban az új nemzetközi rendben. Magyarország területének, földrajzi adottságainak rövid összehasonlítása Spanyolország nemzeti jelképeinek szimbolikája, története. Spanyolország és a spanyol nép képe, image-e a világban összevetve Magyarországéval és Latin-Amerikával. Egy-egy régió jellemző mentalitásának ismerete. Egy szabadon választott régió részletesebb bemutatása. Az Autonóm Közösségek Spanyolországa. A tartományok történelmi kialakulása (Rekonkvista, a fontosabb történelmi régiók sorsa az egységes Spanyolországban). Regionális önállósulási törekvések. Spanyolország területi szervezése az 1978-as Alkotmányban. Az Autonómiák: eredete, folyamata, az autonómiák térképe. Az autonóm tartományok mindegyikének földrajzi jellemzői. Területi egyenlőtlenségek: területi ellentmondások az Autonóm Közösségek között, demográfiai eltérések, társadalmi és gazdasági eltérések, regionális egyenlőtlenség

2 1.5 Éghajlat, növény- és állatvilág 1.6 Népesség, nemzeti kisebbségek 1.7 Leghíresebb városok, turisztikai központok, nevezetességek 2. A célnyelvi országok gazdasága 2.1 Gazdasági adottságok, lehetőségek, jellemzők Spanyolország éghajlatának jellemzése. A nagyobb tájegységek éghajlati sajátosságai. Spanyolország jellegzetes növény- és Az éghajlati területekhez kapcsolódó állatvilága. jellegzetes növénytársulások, állatvilág. Nemzeti parkok. Táj- és Spanyolország és Magyarország természetvédelmi parkok. éghajlatának összehasonlítása. Latin- Amerika éghajlati tájegységei. Spanyolország lélekszáma. Spanyolország népsűrűsége. Hivatalos nyelvek és dialektusok Spanyolország tartományszékhelyeinek, valamint néhány további jelentősebb városának azonosítása a térképen. Madrid és egy szabadon választott város nevezetességei, azok rövid bemutatása. Az ország fő turisztikai központjai, nevezetességek. Spanyolország helye a világgazdaságban: rangsor különböző szempontok alapján (GDP, termelés, export). Spanyolország természeti és ásványkincsei, lelőhelyek. Spanyolország lakosságának etnikai összetétele, a mai helyzet történelmi gyökerei. A spanyolországi nemzeti kisebbségek, azok földrajzi elhelyezkedése. Az Autonóm Közösségek: demográfiai eltérések, társadalmi és gazdasági eltérések, regionális egyenlőtlenség Az EU regionális politikája. Spanyolország népességének összehasonlítása Magyarországéval: lélekszám, népsűrűség, kisebbségek helyzete. Spanyolország településhálózata; főt meghaladó lakosságú városainak azonosítása a térképen. A spanyol városok morfológiája és szerkezete: az iparosodás előtti város nyomai, az iparváros, a legújabb társadalmi és gazdasági változásokat mutató város. Látványosságok, események. Latin-amerikai fővárosok. Egy szabadon választott latin-amerikai ország kiemelkedő nevezetességeinek és látványosságainak bemutatása. Spanyolország gazdasági földrajza. A társadalmi és gazdasági tényezők hatása a spanyol gazdaságra: történelmi fejlődés, aktuális körkép és kilátások.

3 2.2 A célnyelvi országok főbb gazdasági ágazatai 2.3 Nemzetközileg ismert termékek, márkák, nagyvállalatok 2.4 A célnyelvi országok Magyarországon is jelenlévő nagyvállalatai Az ország fő ipari és mezőgazdasági A vidék sokszínűsége: a vidékre régiói. jellemző gazdasági tevékenységek átalakulása és fajtái, megjelenési formái A gazdaság jövője az Európai Unióban. a különböző tipológiákban, a vidék legújabb mozgatói. Az ipari vidékek: történelmi fejlődés és jellemzői a XX. század második felében lejátszódott iparosodásig. A központosított modell krízise és ipari újrastruktúrálódás; aktuális területi tendenciák a spanyol iparban. Területi egyenlőtlenségek, az Autonóm Közösségek: gazdasági eltérések, regionális egyenlőtlenség Spanyolország gazdasági kapcsolata a volt gyarmati országokkal és Magyarországgal. Latin-Amerika, mint nyersanyag-forrás, a feldolgozóipar jellemzése, történelmi okok. Spanyolország alapvető gazdasági A mezőgazdaság szerepe profilja. A nemzetgazdaság szerkezete. hagyományosan és napjainkban. A GDP eloszlása gazdasági ágazatok és A halászat. régiók szerint. Az ipar szerepe hagyományosan és napjainkban. A szolgáltatóipar a spanyol gazdaság harmadik alappillére, az ágazat fejlődésének folyamata. A szolgáltatások sokszínűsége, a területi elterjedés egyenlőtlensége. Turistavidékek: a spanyol turizmus fejlődésének okai, a turizmussal foglalkozó régiók tipológiája, a turizmus területi térhódítása. Az idegenforgalom szerepe a gazdasági növekedésben. Spanyolország és Latin-Amerika, mint a magyar turizmus célországai, Magyarország, mint célország. Spanyolország fő exportcikkei. Főbb mezőgazdasági és ipari termékek ágazatok szerint. Nemzetközileg ismert spanyol termékek, márkák és nagyvállalatok. Magyarországon is jelenlevő spanyol nagyvállalatok (4-5 vállalat megnevezése, profiljuk). A termelés és a fogyasztás eloszlása. Spanyol importcikkek Magyarországon és magyar exportcikkek A magyarországi lehetőségek, törvényi szabályozás, adórendszer. A külföldi vállalatok befektetéseinek elősegítése és nehézségek.

4 2.5 Közlekedés A spanyolországi közlekedési hálózat általános jellemzése. Fontosabb közlekedési eszközök és csomópontok. A közlekedés jellemzői Spanyolországban és Magyarországon. Madrid és Budapest, mint közlekedési csomópontok összehasonlítása. Közlekedési lehetőségek: közúti (autópályák) és vasúti (vonattípusok - AVE, TALGO -, osztályok, jegyek, kedvezmények) közlekedés. A közlekedés néhány alapvető jellemzője Latin-Amerikában. A városi tömegközlekedés: a tömegközlekedési eszközök és használatuk. Előnyeik és hátrányaik. A légi közlekedés: vállalatok, az AVE, mint a belföldi légi utasforgalom konkurenciája. Utazási lehetőségek Magyarország és Spanyolország, illetve Latin-Amerika között. 2.6 Fizetőeszközök Spanyolország pénzneme az euró előtt. Az eurora való átállás nehézségei. 2.7 A célnyelvi országok és az Európai Unió 3. Politikai viszonyok 3.1 A célnyelvi országok politikai és választási rendszere 3.2. A törvényhozó és a végrehajtó hatalom működése 3.3. Kormány- és ellenzéki pártok A különböző fizetési módozatok és preferenciák (készpénz, csekk és bankkártya). Az Európai Unióba vezető út. Az uniós tagság hatása a spanyol gazdasági életre. Választások Spanyolországban: a szavazati jog és a választási rendszer. Az Autonóm Közösségek kormányai, a spanyol kormány összetétele, mandátuma. A női választójog Spanyolország politikai és közigazgatási rendszerének intézményi felépítése. A spanyol törvényhozás A monarchia és a király szerepének megítélése a társadalomban. Spanyolország főbb politikai pártjai (PP, PSOE). Jellemzőik, alapelveik, céljaik. Bankkártya-használat, készpénzfizetés, csekkek elterjedtsége Magyarországon, Spanyolországban és Latin-Amerikában. Spanyolország szerepe Európában. Út az európai integráció felé: az Európai Közösségből - az Európai Unióba, kilátások és kihívások a jövőben. Spanyolország szerepe az EU-ban: az integráció okai, kezdeti következményei. Spanyolország helyzete ma az EU-ban. Spanyolország helye és szerepe az európai integrációs folyamatban. Magyarország integrációja. A Franco-diktatúra és a demokratikus átmenet. Az 1978-as demokratikus alkotmány. Rendszerváltás Magyarországon. Katonai diktatúrák Latin-Amerikában (közös vonások, általános jellemzők). A hatalom megosztása. Centralizáció és autonóm törekvések. A Cortes felépítése és feladatai. A Kongresszus és a Szenátus működése. A magyar Parlament felépítése és működése. A történelmi pártok kialakulása és szerepe a fontosabb történelmi csomópontokban (pl. las Repúblicas, Guerra Civil) és napjainkban. Az ellenzék szerepe a politikai életben.

5 3.4. A célnyelvi országok és Magyarország politikai rendszerének hasonlóságai, eltérései 4. Társadalmi viszonyok 4.1 Társadalmi csoportok, helyzetük, együttélési formák, problémáik 4.2 A célnyelvi országok oktatási rendszere, eltérések és hasonlóságok a célnyelvi ország és Magyarország oktatási rendszerében Eltérő államforma. Választások Magyarországon és Az EU integrációs szerepe. A spanyol társadalom felépítése életkor, nemek, iskolai végzettség szerint. A bevándorlók helyzete a mai A rasszizmus és a nacionalizmus megnyilvánulásai. Az autonóm közösségek összevetése a társadalom felépítésének szempontjából. Együttélési problémák. Etnikai csoportok, kisebbségek a mai A Spanyolországban élő társadalmi csoportok: kiemelt és marginális csoportok. A társadalom elöregedése: az idősek és a fiatalok helyzete és szerepe a spanyol társadalomban. A spanyol nő szerepe a társadalomban. A család szerepének és helyzetének változásai: hagyományos családmodell és a mai spanyol család. A spanyol és a magyar társadalom összehasonlítása egy választott szempont alapján a fentiek közül (párhuzamok és eltérések). A spanyol oktatási rendszer. Iskolatípusok (alap-, közép- és felsőoktatás). Osztályozási rendszer. Továbbtanulási lehetőségek. Felnőttképzés. A társadalmat leginkább foglalkoztató kérdésekre (abortusz, halálbüntetés, dohányzás, drogfogyasztás) vonatkozó törvénykezés Magyarországon és Az EU szabványoknak való megfelelés. A spanyol lakosság: a lakosság fejlődése és területi eloszlása, a természetes demográfiai folyamatok, belső és külső migrációs folyamatok, a mai bevándorlási jelenség, a mai társadalmi struktúra. Az állampolgárság megszerzésének feltételei. Területi egyenlőtlenségek: demográfiai eltérések az Autonóm Közösségek között, társadalmi eltérések, regionális egyenlőtlenség Az EU regionális politikája. Etnikai kisebbségek. Az urbanizáció Spanyolországban: a jelenség összetettsége humán szempontból, az urbanizáció történelmi fejlődése, a spanyol városok jellemzői; a vidék hanyatlása. Családtámogatási rendszer Latin-Amerika lakosságának etnikai felépítése. Jellemző latin amerikai figurák (pl. aucho, criollo, el indio) A magyar és a spanyol oktatási rendszer összehasonlítása. Az oktatásban megjelenő fő problémák (az iskolai kudarc). Oktatási reform Spanyolországban: la ley de Calidad. Túljelentkezés és be nem töltött helyek a felsőoktatásban, európai ösztöndíjlehetőségek. A tanulók által preferált

6 4.3 Munkavállalás, munkanélküliség, szakszervezetek 4.4 Egészségügy, társadalombiztosítás 4.5 Súlyos társadalmi problémák, bűnözés, droghelyzet 4.6 A vallás és az egyházak szerepe a társadalomban 5. Mindennapi élet, életmód 5.1 A család szerepe, családi élet, családi ünnepek, mindennapi rítusok A felkapott szakmák, munkaerőhiány és munkanélküliség. Fekete munka. Az EU nyújtotta lehetőségek. A történelmi szakszervezetek szerepe, céljaik, vívmányaik. Sztrájkok. Az egészségügy jellemzése, állami- és magánorvosok. A társadalombiztosítás nyújtotta lehetőségek, járulékfizetés. A társadalmat leginkább érintő problémák bemutatása, aránya, a megoldásukra tett erőfeszítések. (Munkanélküliség, analfabétizmus, emigráció, terrorizmus, drog, alkoholizmus.) A katolikus egyház történelmi jelentősége és meghatározó szerepe a spanyol közéletben és kultúrában. Katolikus rendek és vallásos laikus szervezetek (pl. Opus Dei). A család hagyományos szerepe és megítélése A család szerepe napjainkban. Az átlagos spanyol család: életritmusa, napi, heti időbeosztása, munkamegosztás, életkörülmények, lakáshelyzet, bevételek, kiadások. nyelvek. A diákok mindennapjai és problémái, jogai és kötelezettségei. A nem spanyol anyanyelvű Autonóm Közösségek oktatásának helyzete: az anyanyelven való oktatás elterjedtsége. Az aktív lakosság jellemzése, szerepe és aránya a társadalomban. Magyarország és Spanyolország összehasonlítása: munkaerőpiac, munkanélküliség, fizetések és egyéb juttatások valamint a különböző levonások, segélyezési lehetőségek. Az egészségügy finanszírozása, problémái, kiemelkedő területei Magyarországon és Spanyolországon. A társadalmat leginkább sújtó betegségek összehasonlítása, védőoltások. AIDS-helyzet. Latin- Amerika: járványok, betegségek, orvoslás, veszélyeztetett területek és társadalmi csoportok. Emigráció: a bevándorlók életkörülményei, lehetőségei, beilleszkedési problémái. A spanyol és magyar idegenrendészeti törvények összehasonlítása. Magyarország, Spanyolország és Latin-Amerika összehasonlítása: társadalmi egyenlőtlenség, korrupció, bűnözés, droghelyzet szempontjából. Vallásosság és hiedelmek. Népi vallásosság: szentek ünnepei és egyházi ünnepek. Zarándokhelyek (pl. Santiago de Compostela; El Rocío). A nagyobb ünnepek vallásos eredete és megünneplésük összehasonlítása Magyarországon és Spanyolországban (Húsvét, Karácsony, farsang). Karnevál és Halottak napja Latin-Amerikában. Vallásos szekták jelenléte és veszélyei. A hagyományos spanyol család. A spanyol család ma. Családsegítő rendelkezések. A főbb családi ünnepek megünneplésének összehasonlítása Magyarországon és Spanyolországban: születésnap, keresztelő, esküvő, évfordulók.

7 5.2 A gyerekek helyzete a családban és a társadalomban 5.3 Városi és vidéki élet, urbanizáció 5.4 A szabadidő eltöltése, szórakozás, nyaralási és pihenési szokások 5.5 Társadalmi érintkezés, etikett, gesztusnyelvek Családi ünnepek (esküvő, keresztelő, A keresztény szokások. születésnap stb.) és a hozzájuk kapcsolódó hagyományok, szokások. Latin-amerikai családmodell. A spanyol fiatalok időbeosztása, A modern technológia szabadidős szokásai, az őket (tömegkommunikációs eszközök, foglalkoztató problémák. Internet) hatásai a mai fiatalok életére. A városi és vidéki élet összehasonlítása. Urbanizáció Spanyolországban, a spanyol városok kialakulása, jellegzetes vonások (Plaza Mayor, bárok stb.) a spanyol városok jellemzői. Lehetőségek a városban: tanulás, A modern infrastruktúra. Népesség munka, szórakozás. Migráció. Napi időbeosztás. A spanyol és magyar napirend összehasonlítása A szabadidő hasznos eltöltésének fontossága. A spanyolországi pihenési, kikapcsolódási szokások: hétvége, a különböző nyaralási lehetőségek és szokások összehasonlítása. (A fő nyaralási időpontok, helyszínek és preferenciák. A tengerpart és a hegyvidék.) Szórakozási lehetőségek (mozi, színház, koncertek, múzeumok): lehetőségek, nyitva tartás, árak. A vásárlás, mint időtöltés: vásárlási szokások, a bevásárlóközpontok. A társadalmi érintkezés színterei. Megismerkedés, bemutatkozás, megszólítás, magázás-tegezés, elköszönés, ajándékozás - eltérések a spanyol és magyar szokásokban. Az illemszabályok és az udvariasság szerepe a modern társadalomban. A gyermek bevezetése a társadalomba. alakulása. A vidék sokszínűsége és hanyatlása. A vidék és a város szerepe Magyarországon és A bár, mint a spanyol élet színtere. A pihenési és szabadidős szokásokból adódó életmódváltás Magyarországon és A spanyol és a magyar iskolai szünetek összevetése. A fogyasztói társadalom jellemzése. A reklámok hatása a vásárlási szokásokra és az életmódra. Beszédstílus, mimika és gesztusok. A bók. A spanyol etikett. A legyező-nyelv. A spanyol és magyar beszélgetési stílus, kultúra összevetése. A spanyol nyelv fejlődése és mai állapota. A spanyol nyelv eredete. A spanyol nyelv fejlődésének szakaszai. A jelenlegi nyelvi helyzet Spanyolországban: spanyol nyelv, katalán, gallego és baszk. A kétnyelvűség. A spanyol nyelv kialakulása, fejlődése és térhódítása. Az amerikai spanyol nyelv.

8 5.6 Gondolkodásmód, jellemző ideálok, értékek 6. Hagyományok, szokások, ünnepek 6.1 A célnyelvi országok nemzeti ünnepei és jelképei 6.2 Népszokások, népzene, néptánc, népviselet, népi játékok 6.3 A célnyelvi országok gasztronómiája, tipikus ételei és italai, étkezési szokásai A nyelvhasználat különbözőségei. Nyelvváltozatok: művelt, beszélt és vulgáris nyelvhasználat. A szakzsargonok és az argot nyelvhasználat. Az írott nyelv és használata (jelentések, feljegyzések, összefoglalások, nyomtatványok stb.). A spanyol gondolkodásmód Machizmus és feminizmus kialakulása, az azt meghatározó Spanyolországban és Latin-Amerikában. történelmi események és traumák. Az ideálok változása napjainkban. A modern kor ideáljai: sztárkultusz. A Hagyományos és modern értékrend. spanyol, latin-amerikai és magyar gondolkodásmód összehasonlítása. A spanyol nemzeti (ill. Spanyolországban is ünnepelt nemzetközi) ünnepek dátumának és a hozzájuk kapcsolódó esemény meghatározása (Amerika felfedezése; Alkotmány ünnepe). Az év legfontosabb ünnepei: Vízkereszt, a Nagyhét, Karácsony és Szilveszter. Spanyolország nemzeti jelképei, ezek leírása, szimbolikája, története. A hagyományos kultúra öröksége, regionális sokszínűség. Népi kultúra. Regionális táncok: Flamenco, Sardana, Muneira. A bikaviadal: állatkínzás vagy művészet? Tipikus spanyol ételek (pl. paella, tortilla, fabada, gazpacho, cocido, empanada) és italok (pl. sangría, cava, horchata, pecharán) megnevezése. Ezen ételek és italok legfontosabb összetevőinek meghatározása. Annak meghatározása, hogy egy adott tipikus étel melyik fogásként szolgálható fel. Munkaszüneti és ünnepnapok a spanyol naptárban. További ünnepek: egy szabadon választott régió saját ünnepeinek bemutatása. A nemzeti ünnepek megünneplésének összehasonlítása. A fontos magyar nemzeti ünnepek bemutatása. Egy szabadon választott latin-amerikai ország ünnepeinek bemutatása. Főbb népszokások bemutatása: Pl. las Fallas; los Sanfermines; el día de San Juan; baszk népi játékok: pelota, favágás. A népi hiedelmek. Magyar népszokások bemutatása. Egy tipikus spanyol étel receptjének ismertetése. Régiókhoz, ill. városokhoz kapcsolódó tipikus spanyol ételek, italok, alapanyagok meghatározása (pl. az olívaolaj, a fokhagyma, fűszerek, tengergyümölcsei, halak, olajbogyó stb. jellemző használata).

9 6.4 Tradicionális és modern konyhaművészet 7. Tömegkommunikáció, média 7.1 A sajtó, a TV és a rádió helyzete, szerepe a célnyelvi országokban Mit és mikor esznek a spanyolok? A spanyol reggeli jellemzőinek meghatározása (mit esznek reggelire a spanyolok?). A spanyol főétkezések fogásainak meghatározása, ezek példákkal való illusztrálása. Ünnepi ételek: Karácsony, Szilveszter, Vízkereszt. A dieta mediterránea és a tapas jelentése. A hagyományos és a modern konyhaművészet általános jellemzői. Az egészséges táplálkozás követelményeinek megjelenése a konyhaművészetben (pl. kevesebb zsiradék felhasználása). Alternatív (pl. vegetáriánus, bio) táplálkozási módok. A felgyorsuló életmód hatása az étkezési szokásokra (gyorséttermek, fagyasztott készételek). A főbb információforrások bemutatása, előnyeik és hátrányaik. TV-nézési, rádióhallgatási és újságolvasási szokások Kulináris különbségek Spanyolország tájegységei között. Előételekre, főételekre külön-külön legalább 8-10, desszertekre legalább 6-8 példa említése. Néhány nagy spanyol borvidék megnevezése. A spanyol és magyar étkezési szokások összehasonlítása. Időbeli eltérések. A spanyol és magyar ünnepi menük összehasonlítása. Egy-két latin-amerikai ország ételpecialitásainak megnevezése. Spanyol és magyar ételkészítési eljárások összehasonlítása (pl. paprikás alap készítése a magyar ételek jelentős részénél). Az étkezési szokások tartalmi összetevőinek változása Spanyolországban és Magyarországon (pl. több friss zöldség és gyümölcs, kevesebb disznóhús, több ásványvíz). A génmódosított élelmiszerek problémája. A modern konyhaművészet néhány további jellemzője (pl. a sós/édes, édes/savanyú ízek vegyítése). Tévézés, függőség és erőszak. A latinamerikai teleregény és hatásai (nyelvi hatások Spanyolországra). A reklám szerepe. Műsoridő és programszerkezet Magyarországon és Internet, mint hírforrás. 7.2 Sajtószabadság A sajtószabadság fogalma és megvalósulása 7.3 A célnyelvi országok legjelentősebb sajtóorgánumai, TV- és rádióadói, ifjúsági és diáksajtója Az országos TV-csatornák, rádióadók A spanyol sajtótermékek csoportosítása: és újságok megnevezése. napilapok, általános profilú magazinok, tudományos és népszerűsítő szaklapok, fiataloknak szóló magazinok, női lapok) egy-két példával (megnevezés és jellemzők). Ifjúsági programok TV-ben és rádióban. A tömegkommunikációs eszközök: A gyerekek és a tévézés. előnyök és hátrányok. A spanyol és a magyar tv-csatornák, rádióadók és újságok megnevezése és egy-két jellemzője.

10 7.4 Reklámok A reklámok működése: meggyőzési technikák. Hatásuk a mindennapi életünkre. Hatásuk a nyelvre (márkanevek). Megjelenési felületek. 7.5 Telefon- és mobiltelefonhasználat Telefonálási szokások. A vezető telefontársaságok megnevezése. A vezetékes és a mobiltelefon hátrányai és veszélyei. Veszélyes-e a mobiltelefon? A telefonhasználat elterjedtsége Magyarországon és Főbb telefonos szolgáltatások 7.6 A számítógép és az Internet szerepe a célnyelvi országokban, a virtuális világ 8. Környezetvédelem 8.1 Globális és regionális környezeti problémák a célnyelvi országokban 8.2 Környezetvédelem a mindennapokban A számítógép és az internet nyújtotta lehetőségek, előnyök. Spanyolországot, ill. az egyes régiókat érintő környezeti problémák. A klímaváltozás (üvegházhatás). Az ózonlyuk. Erdőtüzek és elsivatagosodás. Olajkatasztrófák és ökológiai és turisztikai hatásaik. Atomenergia - veszélyek és lehetőségek. Hulladékkezelés. Környezetvédelem a háztartásban, az iskolában és az utcákon. A zöld fogyasztó. A szelektív hulladékgyűjtés és a hulladékhasznosítás. A környezetvédelemre való nevelés. Takarékoskodás. bemutatása. A számítógép és az Internet elterjedtsége Spanyolországban (háztartásban, internetes munkavégzés). A természeti környezet általános jellemzői Spanyolországban: geológiai, morfológiai, éghajlati és vízkészletbeni különbözőségek. A nagy természeti egységek geomorfológiai, szerkezeti, éghajlati és biogeográfiai elemeinek meghatározása. A természet és természeti források Spanyolországban: nyersanyagok, energiaforrások. A víz: vízgyűjtő területek, vízjárások, vízkészletek szabályozása és eloszlása. A spanyol természet és természeti környezet: helyzete, meghatározó faktorok, problémák. A természetes területek védelme. Közös és eltérő problémák Magyarországon és Hulladék-kezelési lehetőségek. A szelektív hulladékgyűjtés alkalmazása - gyakorlat és lehetőségek Magyarországon és A nagyvárosok tisztántartása. Az újrafelhasználás - elmélet és gyakorlat Magyarországon és 8.3 A célnyelvi országok környezetvédelmi politikája Törvényi szabályozások, a fő uniós előírások. 8.4 Zöldmozgalmak, állatvédők A zöldmozgalmak céljai. A legnagyobb környezetvédelmi megmozdulások Magyarországon és A fakitermelés következményei. A természetes élőhelyek pusztulása. Állatvédelem. Veszélyeztetett állatok Magyarországon és A latin-amerikai esőerdők helyzete.

11 8.5 A környezetvédelem és a gazdasági helyzet főbb összefüggései 8.6 Építészeti örökség és műemlékvédelem 9. Sport 9.1 A sport szerepe, a legnépszerűbb sportágak a célnyelvi országokban 9.2 Tömegsport, szabadidősport, élsport 9.3 A célnyelvi országok kiemelkedő sportolói 10. A célnyelvi országok történelme, irodalma, művészete 10.1 A célnyelvi országok történelmi fejlődésének főbb szakaszai, csomópontjai, eseményei A gazdasági érdek hatása a környezetvédelemre: pozitív és negatív hatások. A világörökség és a nemzeti örökség fő Ugyanez kiegészítve néhány latinamerikai példával. produktumai Spanyolországban és Magyarországon (2-3 példa). A sport szerepe a spanyolok mindennapjaiban. A legnépszerűbb sport a labdarúgás. Néhány jelentős csapat említése. Foci és üzlet. Néhány eredményes spanyol sportág és jelentős sportesemény (Vuelta, Olimpia) említése aktualitástól függően. A sportolók napirendje, étrendje. A sportoló, mint példakép. Kiemelkedő sportolók és eredményeik (néhány, szabadon választott bármely célnyelvi országból). Autentikus és bevándorló népek: ibérek, kelták, keltibérek. A romanizáció: Jelentősége kulturális, nyelvi és történelmi szempontból. A barbár invázió, nyugati gótok. A mór uralom a Pireneusi-félszigeten ( ): Al-Andalus. Nyelvi és kulturális hatások. A rekonkviszta. Granada fénykora - az Alhambra építése jelentősége: - Granada visszafoglalása - Amerika felfedezése - A zsidók kiűzése - Spanyolországból A legnépszerűbb sportágak összehasonlítása Magyarországon és Spanyolországban: vízilabda, úszás, kézilabda ill. labdarúgás, bicikli, tenisz. A legismertebb spanyol klubok. Hagyományos spanyol és latin-amerikai sportágak (pelota stb.) Juan Antonio Samaranch, a NOB elnöke 2000-ig. Tömegsport: elterjedtség, lehetőségek Magyarországon és Spanyolországban: kedvelt sportolási formák, sportolással töltött idő, anyagi háttér. Új tendenciák a sportban: extrém sportok. Egy szabadon választott sportoló bemutatása. Magyar hírességek a spanyol labdarúgásban (Puskás Ferenc). Gyökerek és Hispánia. Az Ibériai - félsziget benépesülése. A legújabb leletek. A rómaiak előtt érkezett népek. A romanizáció folyamata. A nyugati gót monarchia. Középkor. AL-ANDALUS Politikai fejlődés, gazdaság és társadalom. Középkor: a kersztény királyságok. A Rekonkviszta szakaszai és újranépesítési modellek.

12 Az egységes Spanyolország kialakulása A középkor vége. A XV. század és megszilárdítása: krízisei. Spanyolország tengeri A Katolikus királyok: Izabella és expanziója a Földközi-tengeren és az Ferdinánd. I. Károly; II. Fülöp. Atlanti-óceánon. A Kanári szigetek. A katolikus királyok. A modern állam kialakulása. A dinasztiák egyesülése. A modern állam megalapítása. Területi egyesítés: a nazari királyság meghódítása és Navarra annexiója. Valláspolitika és annak nemzetközi vetületei. Amerika felfedezése. XVI. század I. Károly birodalma és II. Fülöp monarchiája. XVIII. század. A Bourbonok. Dinasztiaváltás: a bourbon monarchia. A felvilágosult reformtörekvések: az állam egyesítése és központosítása. III. Károly. Külpolitika. Amerikai gyarmatok. A régi rezsim krízise. Az 1812-es A régi rendszer krízise Háború és alkotmány. forradalom. Az 1812-es Alkotmány. Abszolutizmus és liberalizmus. Amerika A spanyol polgárháború ( ) és a Franco-diktatúra: Okok, ellenálló felek, következmények. Demokratikus átmenet: Franco halála és I. János Károly szerepe. emancipációja. A liberális állam megalakulása II. Erzsébet uralma Haladók és hagyományőrzők. I. Amadeusz és az Első Köztársaság. A Restauráció A Restauráció időszakának politikai rendszere. Szembenállás a rendszerrel: regionalizmus és nacionalizmus. A gyarmati birodalom megszűnése. Kuba. XIII. Alfonz kora A megújulásra irányuló törekvések és a parlamentáris monarchia nehézségei. Regeneracionizmus és politikai revisionizmus. Társadalmi és politikai nyomások. Primo de Rivera diktatúrája. A II. Köztársaság A II. Köztársaság politikai fejlődése. A Spanyol Polgárháború A katonai felkelés. A két térség katonai és politikai fejlődése. A konfliktus nemzetközivé válik. A Franco-diktatúra Franco tábornok diktatúrája: a rezsim ideológiai és társadalmi alapjai. Politikai fejlődés és nemzetközi konjunktúra. Az önellátó társadalomból a felvirágoztatásig: társadalmi és gazdasági átalakulások, ellenállás. Demokratikus átmenet A demokratikus átmenet. János Károly monarchiája. Az

13 10.2 A célnyelvi irodalom történetének főbb korszakai, kiemelkedő alkotók és művek 1978-as Alkotmány az Autonómiák. A demokratikus kormányok: Politikai tendenciák. Az európai integráció és a nemzetközi szervezetek. Középkori irodalom Mester de Juglaría, A középkori irodalom cantares de gesta, romancero El cantar de Mío Cid. A pikareszk regény. EI Lazarillo. Az irodalmi alkotás jelentése a Kapcsolata a társadalommal, amelyben középkorban. A vándor énekes (juglar) születik. Fejlődése. jelentősége. Mester de Juglaría: Cantar de Mío Cid. X. Alfonz, a kasztíliai próza megalapítója és gallego dalok (cantigas) szerzője. El Mester de Clerecía: Gonzalo Cervantes A Don Quijote elemzése. Szereplők. A szó teremtő hatalma. A quijotizáció és az átalakulás folyamatai. A Don Quijote, mint tükör... A barokk A barokk színház. A nemzeti komédia. Segismundo monológja. A felvilágosodás Vita a színházról a XVIII. században: felvilágosultak és hagyományőrzők. A századvégi dráma és Goya. Romantika Don Juan Tenorio. Egy mítosz születése. A személyiség és a romantika új felfogása A modernizmus Gaudí és Rubén Darío. A XX. századi színház A nagy újítók: Valle Inclán és Lorca. XX. századi regény Egy szabadon választott szerző és mű bemutatása. de Berceo. A népi irodalom a középkoban: lírika. El Arcipreste de Hita: el Libro de Buen amor. Don Juan Manuel: El Conde Lucnnor El Romancero: eredete és további élete Spanyolországban és Latin- Amerikában. A lovagregény. A középkori világ krízise. Jorge Manrique: Coplas - hatása a spanyol irodalomra. La Celestina, a formálódó spanyol színház műremeke a középkor és a reneszánsz határán. Az Aranyszázad (El Sigló de Oro) Mit értünk Siglo de Oro alatt. A spanyol reneszánsz. Humanizmus. Líra: Garcilaso de la Vega. El Lazarillo és a pikareszk regény. Cervantes, a modern regény atyja. A barokk kultúra. Lope de Vega, az Aranyszázad nemzeti színházának megalapítója. Calderón drámái, a barokk színház csúcspontja: La vida es sueno. A barokk vers két stílusirányzata: culteranismo és conceptisnto: Góngora és Quevedo. Felvilágosodás és romantika Az európai felvilágosodás és hatása a spanyol kultúrára. A Spanyol Királyi Akadémia megalapítása: irányító, szabályozó és tájékoztató szerepe a nyelv és az irodalom terén. Az esszé fejlődése: Cadalso. A neoklasszikus komédia és Leandro Fernández de Moratín.

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

CÉLNYELVI CIVILIZÁCIÓ ÉRETTSÉGI VIZSGA

CÉLNYELVI CIVILIZÁCIÓ ÉRETTSÉGI VIZSGA CÉLNYELVI CIVILIZÁCIÓ ÉRETTSÉGI VIZSGA A Célnyelvi részletes érettségi vizsgakövetelményeiről szóló rendelkezések kizárólag az angol, a francia, a német, az olasz, az orosz, a spanyol és a szlovák célnyelvi

Részletesebben

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja 1. Ön a szakterületén belül felkérést kap egy mű elkészítésére az ókori egyiptomi művészet Mutassa be az egyiptomi művészet korszakait, az építészet, szobrászat és festészet stílusjegyeit, jellegzetességeit!

Részletesebben

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből Személyes vonatkozások 9. évfolyam A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai Családi élet, családi kapcsolatok Emberek

Részletesebben

OLASZ CÉLNYELVI CIVILIZÁCIÓ I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

OLASZ CÉLNYELVI CIVILIZÁCIÓ I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK 1. Olaszország földrajza 1.1 Olaszország földrajzi fekvése, felszíne Olaszország tájegységei 1.2 Közigazgatási régiók, autonómiák 1.3 Éghajlat, növény- és állatvilág 1.4 Népesség, nemzeti kisebbségek 1.5

Részletesebben

Érettségi tételek 1. A 2 A 3 A 4 A

Érettségi tételek 1. A 2 A 3 A 4 A Érettségi tételek 1. A Témakör: A Naprendszer felépítése Feladat: Ismertesse a Naprendszer felépítését! Jellemezze legfontosabb égitestjeit! Használja az atlasz megfelelő ábráit! Témakör: A világnépesség

Részletesebben

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 1.1. Európa általános természetföldrajzi képe Ismertesse a nagytájak felszínformáit, földtörténeti múltjukat Támassza alá példákkal a geológiai

Részletesebben

1. Az egyén. 3. Család. 4. Lakás/lakóhely

1. Az egyén. 3. Család. 4. Lakás/lakóhely AZ ECL NYELVVIZSGARENDSZER TÉMAKÖREI "A2" SZINT - KEZDŐ SZINT - Személyi adatok - Külső megjelenés/ ruházat - Napirend - Rokonok, ismerősök, barátok - Kollegák, osztálytársak - Családtagok - Családi események/ünnepek

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM Az osztályozó vizsga követelményei Szakközépiskola IRODALOM Az irodalom tantárgy osztályozó vizsgáján az osztályzat kialakítása az egységes követelmények szerint történik (40%-tól elégséges). Írásbeli

Részletesebben

A vizsgafeladat ismertetése:

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsga központilag összeállított kérdései az alábbi témaköröket foglalják magukba: A turizmus rendszere, működése, szereplői, fajtái A magyar és a nemzetközi gasztronómia

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

Tematikai Ember és társadalom Órakeret 8 óra

Tematikai Ember és társadalom Órakeret 8 óra 11. évfolyam A 11. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb ja a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának további fejlesztése. A első idegen nyelvből a középiskola 11. évfolyamának végére

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM

TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM Én és a családom: bemutatkozás, a család bemutatása Családi viszonyok, kapcsolatok megnevezése Családtagok bemutatása, megnevezése Testrészek Ruhadarabok

Részletesebben

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint ELTE Érettségi és Felvételi Előkészítő Iroda 1088, Bp. Múzeum krt. 4/A Alagsor -159. http.://elteelokeszito.hu 100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint Történelem Tematika Kurzus

Részletesebben

Osztályozó vizsga követelmények. Angol nyelv 2. idegen nyelv. 9. osztály

Osztályozó vizsga követelmények. Angol nyelv 2. idegen nyelv. 9. osztály Osztályozó vizsga követelmények Angol nyelv 2. idegen nyelv 9. osztály Témakörök: Személyes vonatkozások, család A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai. Személyes tervek. Családi élet,

Részletesebben

II. Az ókori Róma Közép szint: A köztársaságkori Róma története. A római civilizáció szellemi és kulturális öröksége.

II. Az ókori Róma Közép szint: A köztársaságkori Róma története. A római civilizáció szellemi és kulturális öröksége. Emelt szint 11. évfolyam Témakörök I. Az ókori görögök A poliszrendszer kialakulása és jellemzői. Athén felemelkedése és bukása. A hellenizmus kora. Az ókori görögség szellemi, kulturális öröksége. Annak

Részletesebben

Társadalomismeret és jelenismeret

Társadalomismeret és jelenismeret Társadalomismeret és jelenismeret I. A társadalmi szabályok ( 2 ): 1. Ismertesse a társadalmi együttélés alapvető szabályait, eredetüket és rendeltetésüket! 2. Mutassa be a hagyomány szerepét a társadalom

Részletesebben

Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév

Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév Tantárgy: Történelem Osztály: 13/A, 13/B, 13/C Budapest, 2013. január Történelem érettségi szóbeli tételsor (középszint 13/A; 13/B; 13/C) 2012-2013 I./1. Gazdaság,

Részletesebben

2006. szeptemberétől. Heti kontakt óraszám. TRB1000 1 0 K 2 TR Dr. Aszalós Éva X. TRB1001 0 1 G 2 TR Dr. Aszalós Éva X

2006. szeptemberétől. Heti kontakt óraszám. TRB1000 1 0 K 2 TR Dr. Aszalós Éva X. TRB1001 0 1 G 2 TR Dr. Aszalós Éva X Történelem alapszak szakirányok mintatanterve 2006. szeptemberétől Tantágy neve felelős Informatika AIB1001 0 2 G 2 MI Dr. Nagy Mihály X Filozófiatörténet AIB1002 2 0 K 2 FT Dr. Trembeczki István X Kommunikáció

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZOLNOKI FŐISKOLA Kereskedelem, Marketing és Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK A Felsőfokú Szakképzés Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző szak hallgatói részére

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

Tkt/ Szülőföld 5.osztály Tanár: Kiss Ildikó. Óraszám Témakör/Téma Tartalom Tevékenységek/Irodalom

Tkt/ Szülőföld 5.osztály Tanár: Kiss Ildikó. Óraszám Témakör/Téma Tartalom Tevékenységek/Irodalom Tkt/ Szülőföld 5.osztály Tanár: Kiss Ildikó Óraszám Témakör/Téma Tartalom Tevékenységek/Irodalom 1 2 Mi történt on akkor, amikor megszülettem? Mi történt on akkor, amikor megszülettem? Egyéni kutatás:

Részletesebben

Az írásbeli érettségi témakörei

Az írásbeli érettségi témakörei Az írásbeli érettségi témakörei Dőlt betűvel szerepelnek azok a részek, amelyeket csak emelt szinten kérnek. 1. AZ ÓKOR ÉS KULTÚRÁJA 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten Az egyes civilizációk vallási

Részletesebben

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. Tantárgy: Történelem Osztály: Szakközépiskola 9-12 A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 1.) Írásbeli vizsga Időtartama: 45 perc Elérhető pontszám: 60 pont Az írásbeli feladatok

Részletesebben

Magyarország régióinak földrajza

Magyarország régióinak földrajza Magyarország régióinak földrajza szerkesztette: Dr. Szabó Géza tanszékvezető egyetemi docens A régiók felépítése A régiók földrajzi jellemzői: A történelmi múltban kiformálódott közösség adja alapját (történelmi

Részletesebben

SZLOVÁK CÉLNYELVI CIVILIZÁCIÓ I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

SZLOVÁK CÉLNYELVI CIVILIZÁCIÓ I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK SZLOVÁK CÉLNYELVI CIVILIZÁCIÓ I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK Az emelt szint követelményeinek részét képezik a középszinten meghatározott követelmények is. KOMPETENCIÁK 1. Témakörök bemutatása 1.1 A témák

Részletesebben

A turizmus rendszere 6. p-marketing

A turizmus rendszere 6. p-marketing A turizmus rendszere 6. A turizmus hatásai Dr. Piskóti István Marketing Intézet 1 p-marketing 2. 1. 3. 4. 5. Tata Szeged Sopron Debrecen Gyula 6. 7. 8. 9. 10. Esztergom Hollókő Székesfehérvár Visegrád

Részletesebben

A kulturális turizmus szerepe az Észak-magyarországi régióban Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14.

A kulturális turizmus szerepe az Észak-magyarországi régióban Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14. A kulturális turizmus szerepe az Észak-magyarországi régióban Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14. Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna Tanár Bevezető gondolatok A kultúra

Részletesebben

Turisztikai forgalom Kibocsátó régió Befogadó régió Átmeneti régió Turisztikai forgalom szerkezete Fı ismérv: turisták származási helye Pl. Románia. 2004/ben 6,6 mil. turista: Európa 6,3 mil. Amerika 0,13

Részletesebben

Hazánk idegenforgalma

Hazánk idegenforgalma Hazánk idegenforgalma (Turizmusunk földrajzi alapjai) 8.évfolyam Választható tantárgy Helyi tanterv Célok és feladatok: A tantárgy célja, hogy megismertesse a tanulókat ezzel az új tudományterülettel.

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL 2014 REPRODUKÁLÁS I. ÉNEKLÉS A helyes hangzóformálás - A pontos szövegejtés és ritmus - Az intonációs biztonság - A stílusnak megfelelő, kifejező előadás Huszonnégy

Részletesebben

AZ ECL NYELVVIZSGARENDSZER TÉMAKÖREI. "A" SZINT - KEZD SZI NT "B" SZINT - ALAPFOK 1. Az egyén 1. Az egyén

AZ ECL NYELVVIZSGARENDSZER TÉMAKÖREI. A SZINT - KEZD SZI NT B SZINT - ALAPFOK 1. Az egyén 1. Az egyén AZ ECL NYELVVIZSGARENDSZER TÉMAKÖREI "A" SZINT - KEZD SZI NT "B" SZINT - ALAPFOK Személyi adatok Küls m egjelenés/ ruházat Napirend Személyi adatok Küls m egjelenés Bels tulajdonságok Rokonok, ismer sök,

Részletesebben

1 tanóra hetente, összesen 33 óra

1 tanóra hetente, összesen 33 óra Művelődési terület Tantárgy Óraszám Évfolyam Ember és társadalom Regionális nevelés 1 tanóra hetente, összesen 33 óra nyolcadik Iskolai végzettség ISCED 2 Tanítási nyelv Ez a tanmenet a Szlovák Köztársaság

Részletesebben

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012)

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet 2012. november 20. Készítette: Dr. Katona András ny. főiskolai docens, a történelem

Részletesebben

A tételek nappali és levelező tagozaton

A tételek nappali és levelező tagozaton ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK Turizmus-vendéglátás BA alapszak 2013/2014. tanév I. félév A tételek 1. A turizmus fogalmi meghatározása és fejlődéstörténete. A turizmus legfontosabb világtendenciái, Európa turizmusának

Részletesebben

Célnyelvi civilizáció tantárgy. (német nyelv) 5.-8. évfolyam

Célnyelvi civilizáció tantárgy. (német nyelv) 5.-8. évfolyam I. Bevezetés Célnyelvi civilizáció tantárgy (német nyelv) 5.-8. évfolyam Az önálló tematikával megjelenő, de a célnyelvek keretei között is oktatható célnyelvi civilizáció tantárgy tanításának az a célja,

Részletesebben

Tanterv a két tanítási nyelvű általános iskolai célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához 5-8.

Tanterv a két tanítási nyelvű általános iskolai célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához 5-8. Tanterv a két tanítási nyelvű általános iskolai célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához 5-8. I. Bevezetés Az önálló tematikával megjelenő, de a célnyelvek keretei között is oktatható célnyelvi civilizáció

Részletesebben

2012. szeptemberétől. Heti kontakt. Félévi Kredit. Informatika AIB1001 0 2 G 2 MI Dr. Ionescu Klára X

2012. szeptemberétől. Heti kontakt. Félévi Kredit. Informatika AIB1001 0 2 G 2 MI Dr. Ionescu Klára X Történelem alapszak Idegenvezető szakirány mintatanterve 2012. szeptemberétől Tantágy neve felelős Informatika AIB1001 0 2 G 2 MI Dr. Ionescu Klára Filozófiatörténet AIB1002 2 0 K 2 TR Dr. Trembeczki István

Részletesebben

A kultúra és a művészet Beregszászi járásban való fejlesztésének 2014 2015. évekre szóló Programjáról

A kultúra és a művészet Beregszászi járásban való fejlesztésének 2014 2015. évekre szóló Programjáról Берегівська районна рада Закарпатської області Beregszászi Járási Tanács Kárpátalja Р І Ш Е Н Н Я 17-ої сесії VI скликання від 31.01. 2014р. 321 м.берегово _ VI _összehívású_17_ülésszaka 2014.01.31.én

Részletesebben

TANULMÁNYOK A KÖZLEKEDÉS ÉS AZ

TANULMÁNYOK A KÖZLEKEDÉS ÉS AZ Európai Tükör Műhelytanulmányok, 85. sz. Miniszterelnöki Hivatal Integrációs Stratégiai Munkacsoportjának kiadványa TANULMÁNYOK A KÖZLEKEDÉS ÉS AZ INFOKOMMUNIKÁCIÓ TÉMAKÖRÉBŐL Tartalomjegyzék ELŐSZÓ A

Részletesebben

Osztályozó vizsgakövetelmények Angol (1. idegen nyelv) 9NY osztály

Osztályozó vizsgakövetelmények Angol (1. idegen nyelv) 9NY osztály Osztályozó vizsgakövetelmények Angol (1. idegen nyelv) 9NY osztály Témakörök: Személyes vonatkozások, család: A tanuló személye, életének fontos fordulópontjai Családi élet, családi kapcsolatok. A családi

Részletesebben

Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete

Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete Előadás- képzés-szaktanácsadás a Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület szervezésében Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont (2632, Letkés

Részletesebben

KÓDEX Reformkor és kiegyezés

KÓDEX Reformkor és kiegyezés M A G Y A R KÓDEX Reformkor és kiegyezés MAGYARORSZÁG MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETE 1790-1867 7 KOSSUTH KIADÓ Tartalom 1. FEJEZET / TÖRTÉNELEM 7 A NEMZETTÉ VÁLÁS KORA (1790-1848) / Dobszay Tamás-Hermann Róbert 7

Részletesebben

A burgenlandi magyar népcsoport

A burgenlandi magyar népcsoport A burgenlandi magyar népcsoport Kelemen László közgazdász, intézményvezető Területfejlesztési Szabadegyetem Soproni Regionális Tudományi Műhely 2012. Március 7 Vázlat: a társadalmi környezet gyökerei,

Részletesebben

Földrajz alapszak záróvizsga törzstételek

Földrajz alapszak záróvizsga törzstételek Földrajz alapszak záróvizsga törzstételek 1. A Föld mozgásai, következményei és a pályaelemek szekuláris változásai. Az árapály jelenség természeti- és társadalmi következményei 2. A tematikus térképek

Részletesebben

Öltözködéskultúra Technikusi osztályok

Öltözködéskultúra Technikusi osztályok OV Öltözködéskultúra Technikusi osztályok 10. évfolyam /10. a, 11. e osztályok/ heti 1 óra A vizsgára vonatkozó szabályok: A vizsga típusa: szóbeli - A tanuló több kérdésből álló feladatlapot kap adott

Részletesebben

CIVILIZÁCIÓ 5-8. ÉVFOLYAM

CIVILIZÁCIÓ 5-8. ÉVFOLYAM CIVILIZÁCIÓ 5-8. ÉVFOLYAM 1 Civilizáció 5-8. évfolyam I. Célja, feladata: Az önálló tematikával megjelenő, de a célnyelvek keretei között oktatható célnyelvi civilizáció tantárgy tanításának az a célja,

Részletesebben

A Szabadkai Közgazdasági Kar válaszai a felsőoktatás kihívásaira a XXI. században

A Szabadkai Közgazdasági Kar válaszai a felsőoktatás kihívásaira a XXI. században Prof. dr. Đerđi Petkovič, PhD (Petkovics Györgyi) A Szabadkai Közgazdasági Kar válaszai a felsőoktatás kihívásaira a XXI. században A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája a felsőoktatás kihívásai

Részletesebben

HÚSKÉSZÍTMÉNYEK, TŐKEHÚSOK A HAZAI VÁSÁRLÁSOKBAN. Sánta Zoltán, GfK Hungária Magyar Húsiparosok Szövetsége Húsvéti sajtótájékozató, 2012. március 27.

HÚSKÉSZÍTMÉNYEK, TŐKEHÚSOK A HAZAI VÁSÁRLÁSOKBAN. Sánta Zoltán, GfK Hungária Magyar Húsiparosok Szövetsége Húsvéti sajtótájékozató, 2012. március 27. HÚSKÉSZÍTMÉNYEK, TŐKEHÚSOK A HAZAI VÁSÁRLÁSOKBAN Sánta Zoltán, GfK Hungária Magyar Húsiparosok Szövetsége Húsvéti sajtótájékozató, 2012. március 27. 1 Nézzük először globálisan. Jól teljesítők Magyarország

Részletesebben

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egyetemes emberi kultúra és a nemzeti kultúra

Részletesebben

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés A vidékfejlesztés koncepciója és a fejlesztésekhez rendelhető források Gáti Attila Egy kis történelem avagy a KAP kialakulása Mezőgazdaság Élelmiszerellátás Önellátás

Részletesebben

A romantika. Kialakulása, társadalmi háttere, általános jellemzői

A romantika. Kialakulása, társadalmi háttere, általános jellemzői A romantika Kialakulása, társadalmi háttere, általános jellemzői A romantika A romantika: egyetemes művészettörténeti korszak és korstílus a XIX. sz. első felében Választóvonal a klasszikus és a modern

Részletesebben

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont, 2632 Letkés Dózsa György út 22. IDŐ ELŐADÁS SZAKTANÁCSADÁS KÉPZÉS 2014.09.27 Innováció a helyi gazdaság integrált

Részletesebben

1.Család 10. 2.Otthon 9. 3.Étkezés 8. 4.Idő, időjárás 8. 5.Öltözés 8. 6.Sport 6. 7.Iskola, barátok 9. 8.Tanórai tevékenységek 9. 9.

1.Család 10. 2.Otthon 9. 3.Étkezés 8. 4.Idő, időjárás 8. 5.Öltözés 8. 6.Sport 6. 7.Iskola, barátok 9. 8.Tanórai tevékenységek 9. 9. 1.Család 10 4.évf. 2.Otthon 9 3.Étkezés 8 4.Idő, időjárás 8 5.Öltözés 8 6.Sport 6 7.Iskola, barátok 9 8.Tanórai tevékenységek 9 9.Szabadidő 6 10. Természet, állatok 8 11.Ünnepek és hagyományok 8 12.Fantázia,

Részletesebben

KÖZMŰVELTSÉGI TARTALMAK

KÖZMŰVELTSÉGI TARTALMAK KÖZMŰVELTSÉGI TARTALMAK 1. TÖRTÉNELEM (a sárgával kiemeltek nem politikatörténeti témák) 5-8. évfolyam 9-12. évfolyam Ismétlődő, illetve hosszmetszeti témák: család és lakóhely; hétköznapok, ünnepek; gyermekek

Részletesebben

Kovászna megye Turizmus Fejlesztési stratégiája. 6.sz.melléklet. Swot analízis

Kovászna megye Turizmus Fejlesztési stratégiája. 6.sz.melléklet. Swot analízis Kovászna megye Turizmus Fejlesztési stratégiája 6.sz.melléklet Swot analízis Erősségek Strengths A természeti környezet, a növény és állatvilág sokszínűsége borvizek gazdagsága, élő hagyományok, népszokások,

Részletesebben

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség 46. Közgazdász-vándorgyűlés Czakó Erzsébet Eger, 2008. június 27. 1/17 Témakörök 1. Versenyképesség az EU szintjén 2. A Lisszaboni Stratégia és metamorfózisai

Részletesebben

Népesség és település földrajz

Népesség és település földrajz Népesség és település földrajz Népességet jellemző adatok: 1, Népesség szám: - adott évben hányan születtek - adott évben hányan haltak meg - vándorlási különbözet Ezek együttesen adják a tényleges szaporodást

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések, alapelvek 1.

I. rész. Általános rendelkezések, alapelvek 1. Hatályos: 2009. január 30. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 42/2004.(V.26.) rendelete az Önkormányzat sportfeladatairól és a sporttevékenység támogatásáról (módosításokkal egységes

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2658-06/3 Egy aktuális gazdaságpolitikai esemény elemzése a helyszínen biztosított szakirodalom alapján

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

Bevezetés - előzmények

Bevezetés - előzmények Az Internet szerepe a megújuló energiaforrások elterjesztésében Baros Zoltán 1 és Németh Sarolta 2 1 Debreceni Egyetem Meteorológia Tanszék 4010 Debrecen, Egyetem tér 1. Pf.. 13. e-mail: zbaros@delfin.unideb.hu

Részletesebben

IRODALOM. Ősköltészet (i.e. IV. évezred) Az ókori Kelet: Mezopotámia, Egyiptom, Palesztina, India, Kína (i.e. IV. i.e. I. évezred)

IRODALOM. Ősköltészet (i.e. IV. évezred) Az ókori Kelet: Mezopotámia, Egyiptom, Palesztina, India, Kína (i.e. IV. i.e. I. évezred) Művelődés- és irodalomtörténeti vázlat Ősköltészet (i.e. IV. évezred) Mágikus világkép, totemizmus, fetisizmus, animizmus. Nem különülnek el a megismerésformák (tudományvallás-művészet-mindennapi megismerés)

Részletesebben

KITEX idegenforgalmi, kereskedelmi nyelvvizsga

KITEX idegenforgalmi, kereskedelmi nyelvvizsga KITEX idegenforgalmi, kereskedelmi nyelvvizsga Témakörök Alapfok, általános témakörök találkozás, család, lakóhely munka, tanulás étkezés, vásárlás, szolgáltatások utazás városi tömegközlekedési eszközökön

Részletesebben

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015 Az egészséges életre nevelés Dr. Nyéki Lajos 2015 Bevezetés A tanulási idő fokozatos növekedése, a munkahelyeken a szellemi munka túlsúlyba kerülése, a mozgásszegény, ülő életmód egyre többször okoz neurotikus

Részletesebben

Interkulturális kommunikáció. Interkulturális szemlélet a nyelvoktatásban

Interkulturális kommunikáció. Interkulturális szemlélet a nyelvoktatásban Interkulturális kommunikáció Interkulturális szemlélet a nyelvoktatásban Kultúra: a szó jelentései az Értelmező szótár+ alapján (Tinta, 2007: 938.) O Mindaz az anyagi, szellemi érték, amelyet az emberi

Részletesebben

KSH felmérés a kulturális fogyasztásról

KSH felmérés a kulturális fogyasztásról KSH felmérés a kulturális fogyasztásról Pillanatkép a kulturális statisztikákról 2013.05.28. Bárdosi Mónika Társadalomstatisztikus, KSH monika.bardosi@ksh.hu Amiről van adat 1. Szórakoztatás statisztika

Részletesebben

A KÖZÉPKOR KULTÚRÁJA

A KÖZÉPKOR KULTÚRÁJA A KÖZÉPKOR KULTÚRÁJA GIOTTO di Bondone: Feszület(1290-1300) Santa Maria Novella, Firenze Kezdete: a Római Birodalom bukása (476) Vége: a a nagy földrajzi felfedezések időszaka (konkrét évszámként 1492,

Részletesebben

Kerettanterv a Célnyelvi civilizáció tantárgy. tanításához

Kerettanterv a Célnyelvi civilizáció tantárgy. tanításához KÁROLYI MIHÁLY FŐVÁROSI GYAKORLÓ KÉTTANNYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA Két tanítási nyelvű osztályok (11-13. évfolyamok) Kerettanterv a Célnyelvi civilizáció tantárgy tanításához Bevezetés Az élő idegen

Részletesebben

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma.

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 9.évfolyam 1. Mi a Biblia? Két fő része? Ismertessen egy-egy történetet részletesen! 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 3. Homéroszi eposzok:

Részletesebben

Panel második hullám változói

Panel második hullám változói Panel második hullám változói volt az előző A B C hullámban is A2.1 tévénézési gyakorisága x x x A2.2 újságolvasás gyakorisága x x x A2.3 amerikai elnök személyének ismerete x x x A2.4 Magyar miniszterelnök

Részletesebben

TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY

TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY 16. Az R. Mellékletének TÖRTÉNELEM fejezete és az azt követő szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép: TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK 1.1. Releváns információk

Részletesebben

Demográfiai turisztikai célcsoportok. Demográfiai turisztikai célcsoportok. Korszerkezet 2012.02.18. EU27 termékenységi ráta (Eurostat)

Demográfiai turisztikai célcsoportok. Demográfiai turisztikai célcsoportok. Korszerkezet 2012.02.18. EU27 termékenységi ráta (Eurostat) 1 Demográfiai turisztikai célcsoportok Demográfiai turisztikai célcsoportok Kor Fiatalok 60+ Családi állapot Családosok Egyedülállók Korszerkezet Európára a népesség elöregedése jellemző 3 2.5 EU27 termékenységi

Részletesebben

Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola

Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2. Postai cím: 8201 Veszprém, Pf: 415. Intézményi azonosító: FI 34533 Adószám: 18916948-2-19 OTP Bank 11748007-20102269 Tel.: +36-88-542-700

Részletesebben

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Gazdaságföldrajz Kihívások Európa előtt a XXI. században 2013. Európa (EU) gondjai: Csökkenő világgazdasági súly, szerep K+F alacsony Adósságválság Nyersanyag-

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Zavodszky Geza. Törtenelem 111. a közepiskolak szamara. Nemzeti Tankönyvkiad6,

Zavodszky Geza. Törtenelem 111. a közepiskolak szamara. Nemzeti Tankönyvkiad6, Zavodszky Geza Törtenelem 111. a közepiskolak szamara ATDOLGOZOn KIADAs Nemzeti Tankönyvkiad6, Budapest Bevezetes.. 5 I. Az "ismeretlen" XVIII. szazad 7 Regi vihig - modem vihig. Az "ismeretlen" XVIII.

Részletesebben

A szürkemarha-szalámitól a fotóstúrákig termékfejlesztési trendek az ökoturizmusban

A szürkemarha-szalámitól a fotóstúrákig termékfejlesztési trendek az ökoturizmusban A szürkemarha-szalámitól a fotóstúrákig termékfejlesztési trendek az ökoturizmusban Pénzes Erzsébet Turizmus Tanszék Pannon Egyetem, Veszprém Magyar Nemzeti Parkok Hete szakmai nap, 2013. június 7. Hortobágy

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben 2011. január 27. Kommunikációs és csoportépítő tréning 3x6 óra Célok: - a csoporttagok beilleszkedésének csoportba és

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK

GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK SZABADON VÁLASZTHATÓ NYELVI KURZUSOK BA KÉPZÉSBEN SZAKNYELVI KURZUSOK SPANYOL NYELVBŐL Tantárgy neve: Spanyol nyelv 3. Tantárgy neptun kódja: MEIOK103SP Javasolt

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

- - 2006. szeptemberétől

- - 2006. szeptemberétől - - Germanisztika alapszak - német szakirány mintatanterve - - 2006. szeptemberétől "A" típusú tantárgyak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tantárgy neve Tantárgy kódja Heti Tantárgyfelelős Meghirdetés kontakt Félévi

Részletesebben

Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége?

Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége? Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége? Glied Viktor egyetemi oktató / kutató Pécsi Tudományegyetem IDResearch Szolnok, 2012. december 4. A migráció 220-230 millió migráns (40-50 millió illegális

Részletesebben

HETI RENDSZERESSÉGŰ FOGLALKOZÁSOK SZAKMAI TALÁLKOZÓK

HETI RENDSZERESSÉGŰ FOGLALKOZÁSOK SZAKMAI TALÁLKOZÓK HETI RENDSZERESSÉGŰ FOGLALKOZÁSOK SZAKMAI TALÁLKOZÓK Károlyi Bernát Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola Rákóczitelepi Tagintézménye Almáskamarási

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

Kriminológia tantárgy Oktatási Program Rendőrszervező szakképzés számára 2011/2012.

Kriminológia tantárgy Oktatási Program Rendőrszervező szakképzés számára 2011/2012. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR BÜNTETŐJOGI ÉS KRIMINOLÓGIAI TANSZÉK KRIMINOLÓGIAI CSOPORT Kriminológia tantárgy Oktatási Program Rendőrszervező szakképzés számára 2011/2012. Tanszék:

Részletesebben

A rendezvény célja. Sporteszközök, szervizek, edzőtermek bemutatkozása, kitelepüléssel.

A rendezvény célja. Sporteszközök, szervizek, edzőtermek bemutatkozása, kitelepüléssel. A rendezvény célja Az egészségtudatos és energikus életvitel népszerűsítése, ahol megmutatjuk az országnak, hogy az egészségünk megőrzéséért mit tudunk tenni. Megmozdítjuk, megmozgatjuk az országot, egy

Részletesebben

Egy még vonzóbb Budapestért

Egy még vonzóbb Budapestért Egy még vonzóbb Budapestért Dudás Krisztina marketingigazgató Magyar Turizmus Zrt. 2011. május 4. Kedvező piaci trendek A trendek nekünk dolgoznak Növekvő népszerűségnek örvendenek Rövid utazások Közeli

Részletesebben

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület. Az Eötvös Loránd Általános Iskola Helyi tantervének 3. számú melléklete

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület. Az Eötvös Loránd Általános Iskola Helyi tantervének 3. számú melléklete A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület Az Eötvös Loránd Általános Iskola Helyi tantervének 3. számú melléklete Idegen nyelvi kerettantervi tantárgyak, óraszámok, magasabb évfolyamba lépés

Részletesebben

Kulturális és társadalmi sokszínűség a változó gazdasági környezetben

Kulturális és társadalmi sokszínűség a változó gazdasági környezetben Kulturális és társadalmi sokszínűség a változó gazdasági környezetben Szerkesztette: Karlovitz János Tibor International Research Institute s.r.o. Komárno 2014 International Research Institute s.r.o.,

Részletesebben

A magyar költségvetésről

A magyar költségvetésről A magyar költségvetésről másképpen Kovács Árpád 2014. április 3. Állami feladatok, funkciók és felelősségek Az állami feladatrendszer egyben finanszírozási feladatrendszer! Minden funkcióhoz tartozik finanszírozási

Részletesebben

Bevándorlás és társadalmi integráció

Bevándorlás és társadalmi integráció Bevándorlás és társadalmi integráció A társadalmi beilleszkedés vizsgálatának fogalmi kerete Asszimiláció (lineáris vs. szegmentált) Akkulturáció Integráció/Szegregáció Multikulturalitás, multikulturalizmus

Részletesebben