SPANYOL CÉLNYELVI CIVILIZÁCIÓ I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI KÖVETELMÉNYEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SPANYOL CÉLNYELVI CIVILIZÁCIÓ I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI KÖVETELMÉNYEK"

Átírás

1 SPANYOL CÉLNYELVI CIVILIZÁCIÓ I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI KÖVETELMÉNYEK Az emelt szint követelményeinek részét képezik a középszinten meghatározott követelmények is. TÉMÁK 1. A célnyelvi országok földrajza 1.1 A célnyelvi országok földrajzi fekvése, felszíne 1.2 Nemzeti jelképek (zászlók, címerek) 1.3 A célnyelvi országok tájegységei 1.4 Közigazgatási régiók, autonómiák Spanyolország földrajzi fekvése (a Pireneusi-félsziget, Baleári és Kanári szigetek, észak-afrikai enklávék). Spanyolország területének nagysága, tartományai, felszíne, folyói, hegységei, nagyobb városai. Tájékozódás a térképen. A Pireneusi-félsziget, mint híd Európa és Afrika között. Latin-Amerika spanyolul beszélő országainak földrajza, sajátosságai. Spanyolország nemzeti jelképeinek ismerete, jellemzése (leírása). A spanyol himnusz (szövege és annak magyarázata, keletkezése). Spanyolország régióinak azonosítása a térképen. Minden régióról 2-3 jellemző, sajátosság (gazdaság, konyhaművészet, turizmus stb.) megjelölése. A spanyolországi autonóm közösségek meghatározása. Azonosításuk a térképen. Történelmi tájak. Spanyolország alapvető földrajzi jellemzői, földrajzi fekvése és sajátos helyzete; ellentmondások és különbözőségek az országon belül. Spanyolország helyzete a világban társadalmi, gazdasági és geopolitikai szempontból. Spanyolország stratégiai kilátásai a világban az új nemzetközi rendben. Magyarország területének, földrajzi adottságainak rövid összehasonlítása Spanyolország nemzeti jelképeinek szimbolikája, története. Spanyolország és a spanyol nép képe, image-e a világban összevetve Magyarországéval és Latin-Amerikával. Egy-egy régió jellemző mentalitásának ismerete. Egy szabadon választott régió részletesebb bemutatása. Az Autonóm Közösségek Spanyolországa. A tartományok történelmi kialakulása (Rekonkvista, a fontosabb történelmi régiók sorsa az egységes Spanyolországban). Regionális önállósulási törekvések. Spanyolország területi szervezése az 1978-as Alkotmányban. Az Autonómiák: eredete, folyamata, az autonómiák térképe. Az autonóm tartományok mindegyikének földrajzi jellemzői. Területi egyenlőtlenségek: területi ellentmondások az Autonóm Közösségek között, demográfiai eltérések, társadalmi és gazdasági eltérések, regionális egyenlőtlenség

2 1.5 Éghajlat, növény- és állatvilág 1.6 Népesség, nemzeti kisebbségek 1.7 Leghíresebb városok, turisztikai központok, nevezetességek 2. A célnyelvi országok gazdasága 2.1 Gazdasági adottságok, lehetőségek, jellemzők Spanyolország éghajlatának jellemzése. A nagyobb tájegységek éghajlati sajátosságai. Spanyolország jellegzetes növény- és Az éghajlati területekhez kapcsolódó állatvilága. jellegzetes növénytársulások, állatvilág. Nemzeti parkok. Táj- és Spanyolország és Magyarország természetvédelmi parkok. éghajlatának összehasonlítása. Latin- Amerika éghajlati tájegységei. Spanyolország lélekszáma. Spanyolország népsűrűsége. Hivatalos nyelvek és dialektusok Spanyolország tartományszékhelyeinek, valamint néhány további jelentősebb városának azonosítása a térképen. Madrid és egy szabadon választott város nevezetességei, azok rövid bemutatása. Az ország fő turisztikai központjai, nevezetességek. Spanyolország helye a világgazdaságban: rangsor különböző szempontok alapján (GDP, termelés, export). Spanyolország természeti és ásványkincsei, lelőhelyek. Spanyolország lakosságának etnikai összetétele, a mai helyzet történelmi gyökerei. A spanyolországi nemzeti kisebbségek, azok földrajzi elhelyezkedése. Az Autonóm Közösségek: demográfiai eltérések, társadalmi és gazdasági eltérések, regionális egyenlőtlenség Az EU regionális politikája. Spanyolország népességének összehasonlítása Magyarországéval: lélekszám, népsűrűség, kisebbségek helyzete. Spanyolország településhálózata; főt meghaladó lakosságú városainak azonosítása a térképen. A spanyol városok morfológiája és szerkezete: az iparosodás előtti város nyomai, az iparváros, a legújabb társadalmi és gazdasági változásokat mutató város. Látványosságok, események. Latin-amerikai fővárosok. Egy szabadon választott latin-amerikai ország kiemelkedő nevezetességeinek és látványosságainak bemutatása. Spanyolország gazdasági földrajza. A társadalmi és gazdasági tényezők hatása a spanyol gazdaságra: történelmi fejlődés, aktuális körkép és kilátások.

3 2.2 A célnyelvi országok főbb gazdasági ágazatai 2.3 Nemzetközileg ismert termékek, márkák, nagyvállalatok 2.4 A célnyelvi országok Magyarországon is jelenlévő nagyvállalatai Az ország fő ipari és mezőgazdasági A vidék sokszínűsége: a vidékre régiói. jellemző gazdasági tevékenységek átalakulása és fajtái, megjelenési formái A gazdaság jövője az Európai Unióban. a különböző tipológiákban, a vidék legújabb mozgatói. Az ipari vidékek: történelmi fejlődés és jellemzői a XX. század második felében lejátszódott iparosodásig. A központosított modell krízise és ipari újrastruktúrálódás; aktuális területi tendenciák a spanyol iparban. Területi egyenlőtlenségek, az Autonóm Közösségek: gazdasági eltérések, regionális egyenlőtlenség Spanyolország gazdasági kapcsolata a volt gyarmati országokkal és Magyarországgal. Latin-Amerika, mint nyersanyag-forrás, a feldolgozóipar jellemzése, történelmi okok. Spanyolország alapvető gazdasági A mezőgazdaság szerepe profilja. A nemzetgazdaság szerkezete. hagyományosan és napjainkban. A GDP eloszlása gazdasági ágazatok és A halászat. régiók szerint. Az ipar szerepe hagyományosan és napjainkban. A szolgáltatóipar a spanyol gazdaság harmadik alappillére, az ágazat fejlődésének folyamata. A szolgáltatások sokszínűsége, a területi elterjedés egyenlőtlensége. Turistavidékek: a spanyol turizmus fejlődésének okai, a turizmussal foglalkozó régiók tipológiája, a turizmus területi térhódítása. Az idegenforgalom szerepe a gazdasági növekedésben. Spanyolország és Latin-Amerika, mint a magyar turizmus célországai, Magyarország, mint célország. Spanyolország fő exportcikkei. Főbb mezőgazdasági és ipari termékek ágazatok szerint. Nemzetközileg ismert spanyol termékek, márkák és nagyvállalatok. Magyarországon is jelenlevő spanyol nagyvállalatok (4-5 vállalat megnevezése, profiljuk). A termelés és a fogyasztás eloszlása. Spanyol importcikkek Magyarországon és magyar exportcikkek A magyarországi lehetőségek, törvényi szabályozás, adórendszer. A külföldi vállalatok befektetéseinek elősegítése és nehézségek.

4 2.5 Közlekedés A spanyolországi közlekedési hálózat általános jellemzése. Fontosabb közlekedési eszközök és csomópontok. A közlekedés jellemzői Spanyolországban és Magyarországon. Madrid és Budapest, mint közlekedési csomópontok összehasonlítása. Közlekedési lehetőségek: közúti (autópályák) és vasúti (vonattípusok - AVE, TALGO -, osztályok, jegyek, kedvezmények) közlekedés. A közlekedés néhány alapvető jellemzője Latin-Amerikában. A városi tömegközlekedés: a tömegközlekedési eszközök és használatuk. Előnyeik és hátrányaik. A légi közlekedés: vállalatok, az AVE, mint a belföldi légi utasforgalom konkurenciája. Utazási lehetőségek Magyarország és Spanyolország, illetve Latin-Amerika között. 2.6 Fizetőeszközök Spanyolország pénzneme az euró előtt. Az eurora való átállás nehézségei. 2.7 A célnyelvi országok és az Európai Unió 3. Politikai viszonyok 3.1 A célnyelvi országok politikai és választási rendszere 3.2. A törvényhozó és a végrehajtó hatalom működése 3.3. Kormány- és ellenzéki pártok A különböző fizetési módozatok és preferenciák (készpénz, csekk és bankkártya). Az Európai Unióba vezető út. Az uniós tagság hatása a spanyol gazdasági életre. Választások Spanyolországban: a szavazati jog és a választási rendszer. Az Autonóm Közösségek kormányai, a spanyol kormány összetétele, mandátuma. A női választójog Spanyolország politikai és közigazgatási rendszerének intézményi felépítése. A spanyol törvényhozás A monarchia és a király szerepének megítélése a társadalomban. Spanyolország főbb politikai pártjai (PP, PSOE). Jellemzőik, alapelveik, céljaik. Bankkártya-használat, készpénzfizetés, csekkek elterjedtsége Magyarországon, Spanyolországban és Latin-Amerikában. Spanyolország szerepe Európában. Út az európai integráció felé: az Európai Közösségből - az Európai Unióba, kilátások és kihívások a jövőben. Spanyolország szerepe az EU-ban: az integráció okai, kezdeti következményei. Spanyolország helyzete ma az EU-ban. Spanyolország helye és szerepe az európai integrációs folyamatban. Magyarország integrációja. A Franco-diktatúra és a demokratikus átmenet. Az 1978-as demokratikus alkotmány. Rendszerváltás Magyarországon. Katonai diktatúrák Latin-Amerikában (közös vonások, általános jellemzők). A hatalom megosztása. Centralizáció és autonóm törekvések. A Cortes felépítése és feladatai. A Kongresszus és a Szenátus működése. A magyar Parlament felépítése és működése. A történelmi pártok kialakulása és szerepe a fontosabb történelmi csomópontokban (pl. las Repúblicas, Guerra Civil) és napjainkban. Az ellenzék szerepe a politikai életben.

5 3.4. A célnyelvi országok és Magyarország politikai rendszerének hasonlóságai, eltérései 4. Társadalmi viszonyok 4.1 Társadalmi csoportok, helyzetük, együttélési formák, problémáik 4.2 A célnyelvi országok oktatási rendszere, eltérések és hasonlóságok a célnyelvi ország és Magyarország oktatási rendszerében Eltérő államforma. Választások Magyarországon és Az EU integrációs szerepe. A spanyol társadalom felépítése életkor, nemek, iskolai végzettség szerint. A bevándorlók helyzete a mai A rasszizmus és a nacionalizmus megnyilvánulásai. Az autonóm közösségek összevetése a társadalom felépítésének szempontjából. Együttélési problémák. Etnikai csoportok, kisebbségek a mai A Spanyolországban élő társadalmi csoportok: kiemelt és marginális csoportok. A társadalom elöregedése: az idősek és a fiatalok helyzete és szerepe a spanyol társadalomban. A spanyol nő szerepe a társadalomban. A család szerepének és helyzetének változásai: hagyományos családmodell és a mai spanyol család. A spanyol és a magyar társadalom összehasonlítása egy választott szempont alapján a fentiek közül (párhuzamok és eltérések). A spanyol oktatási rendszer. Iskolatípusok (alap-, közép- és felsőoktatás). Osztályozási rendszer. Továbbtanulási lehetőségek. Felnőttképzés. A társadalmat leginkább foglalkoztató kérdésekre (abortusz, halálbüntetés, dohányzás, drogfogyasztás) vonatkozó törvénykezés Magyarországon és Az EU szabványoknak való megfelelés. A spanyol lakosság: a lakosság fejlődése és területi eloszlása, a természetes demográfiai folyamatok, belső és külső migrációs folyamatok, a mai bevándorlási jelenség, a mai társadalmi struktúra. Az állampolgárság megszerzésének feltételei. Területi egyenlőtlenségek: demográfiai eltérések az Autonóm Közösségek között, társadalmi eltérések, regionális egyenlőtlenség Az EU regionális politikája. Etnikai kisebbségek. Az urbanizáció Spanyolországban: a jelenség összetettsége humán szempontból, az urbanizáció történelmi fejlődése, a spanyol városok jellemzői; a vidék hanyatlása. Családtámogatási rendszer Latin-Amerika lakosságának etnikai felépítése. Jellemző latin amerikai figurák (pl. aucho, criollo, el indio) A magyar és a spanyol oktatási rendszer összehasonlítása. Az oktatásban megjelenő fő problémák (az iskolai kudarc). Oktatási reform Spanyolországban: la ley de Calidad. Túljelentkezés és be nem töltött helyek a felsőoktatásban, európai ösztöndíjlehetőségek. A tanulók által preferált

6 4.3 Munkavállalás, munkanélküliség, szakszervezetek 4.4 Egészségügy, társadalombiztosítás 4.5 Súlyos társadalmi problémák, bűnözés, droghelyzet 4.6 A vallás és az egyházak szerepe a társadalomban 5. Mindennapi élet, életmód 5.1 A család szerepe, családi élet, családi ünnepek, mindennapi rítusok A felkapott szakmák, munkaerőhiány és munkanélküliség. Fekete munka. Az EU nyújtotta lehetőségek. A történelmi szakszervezetek szerepe, céljaik, vívmányaik. Sztrájkok. Az egészségügy jellemzése, állami- és magánorvosok. A társadalombiztosítás nyújtotta lehetőségek, járulékfizetés. A társadalmat leginkább érintő problémák bemutatása, aránya, a megoldásukra tett erőfeszítések. (Munkanélküliség, analfabétizmus, emigráció, terrorizmus, drog, alkoholizmus.) A katolikus egyház történelmi jelentősége és meghatározó szerepe a spanyol közéletben és kultúrában. Katolikus rendek és vallásos laikus szervezetek (pl. Opus Dei). A család hagyományos szerepe és megítélése A család szerepe napjainkban. Az átlagos spanyol család: életritmusa, napi, heti időbeosztása, munkamegosztás, életkörülmények, lakáshelyzet, bevételek, kiadások. nyelvek. A diákok mindennapjai és problémái, jogai és kötelezettségei. A nem spanyol anyanyelvű Autonóm Közösségek oktatásának helyzete: az anyanyelven való oktatás elterjedtsége. Az aktív lakosság jellemzése, szerepe és aránya a társadalomban. Magyarország és Spanyolország összehasonlítása: munkaerőpiac, munkanélküliség, fizetések és egyéb juttatások valamint a különböző levonások, segélyezési lehetőségek. Az egészségügy finanszírozása, problémái, kiemelkedő területei Magyarországon és Spanyolországon. A társadalmat leginkább sújtó betegségek összehasonlítása, védőoltások. AIDS-helyzet. Latin- Amerika: járványok, betegségek, orvoslás, veszélyeztetett területek és társadalmi csoportok. Emigráció: a bevándorlók életkörülményei, lehetőségei, beilleszkedési problémái. A spanyol és magyar idegenrendészeti törvények összehasonlítása. Magyarország, Spanyolország és Latin-Amerika összehasonlítása: társadalmi egyenlőtlenség, korrupció, bűnözés, droghelyzet szempontjából. Vallásosság és hiedelmek. Népi vallásosság: szentek ünnepei és egyházi ünnepek. Zarándokhelyek (pl. Santiago de Compostela; El Rocío). A nagyobb ünnepek vallásos eredete és megünneplésük összehasonlítása Magyarországon és Spanyolországban (Húsvét, Karácsony, farsang). Karnevál és Halottak napja Latin-Amerikában. Vallásos szekták jelenléte és veszélyei. A hagyományos spanyol család. A spanyol család ma. Családsegítő rendelkezések. A főbb családi ünnepek megünneplésének összehasonlítása Magyarországon és Spanyolországban: születésnap, keresztelő, esküvő, évfordulók.

7 5.2 A gyerekek helyzete a családban és a társadalomban 5.3 Városi és vidéki élet, urbanizáció 5.4 A szabadidő eltöltése, szórakozás, nyaralási és pihenési szokások 5.5 Társadalmi érintkezés, etikett, gesztusnyelvek Családi ünnepek (esküvő, keresztelő, A keresztény szokások. születésnap stb.) és a hozzájuk kapcsolódó hagyományok, szokások. Latin-amerikai családmodell. A spanyol fiatalok időbeosztása, A modern technológia szabadidős szokásai, az őket (tömegkommunikációs eszközök, foglalkoztató problémák. Internet) hatásai a mai fiatalok életére. A városi és vidéki élet összehasonlítása. Urbanizáció Spanyolországban, a spanyol városok kialakulása, jellegzetes vonások (Plaza Mayor, bárok stb.) a spanyol városok jellemzői. Lehetőségek a városban: tanulás, A modern infrastruktúra. Népesség munka, szórakozás. Migráció. Napi időbeosztás. A spanyol és magyar napirend összehasonlítása A szabadidő hasznos eltöltésének fontossága. A spanyolországi pihenési, kikapcsolódási szokások: hétvége, a különböző nyaralási lehetőségek és szokások összehasonlítása. (A fő nyaralási időpontok, helyszínek és preferenciák. A tengerpart és a hegyvidék.) Szórakozási lehetőségek (mozi, színház, koncertek, múzeumok): lehetőségek, nyitva tartás, árak. A vásárlás, mint időtöltés: vásárlási szokások, a bevásárlóközpontok. A társadalmi érintkezés színterei. Megismerkedés, bemutatkozás, megszólítás, magázás-tegezés, elköszönés, ajándékozás - eltérések a spanyol és magyar szokásokban. Az illemszabályok és az udvariasság szerepe a modern társadalomban. A gyermek bevezetése a társadalomba. alakulása. A vidék sokszínűsége és hanyatlása. A vidék és a város szerepe Magyarországon és A bár, mint a spanyol élet színtere. A pihenési és szabadidős szokásokból adódó életmódváltás Magyarországon és A spanyol és a magyar iskolai szünetek összevetése. A fogyasztói társadalom jellemzése. A reklámok hatása a vásárlási szokásokra és az életmódra. Beszédstílus, mimika és gesztusok. A bók. A spanyol etikett. A legyező-nyelv. A spanyol és magyar beszélgetési stílus, kultúra összevetése. A spanyol nyelv fejlődése és mai állapota. A spanyol nyelv eredete. A spanyol nyelv fejlődésének szakaszai. A jelenlegi nyelvi helyzet Spanyolországban: spanyol nyelv, katalán, gallego és baszk. A kétnyelvűség. A spanyol nyelv kialakulása, fejlődése és térhódítása. Az amerikai spanyol nyelv.

8 5.6 Gondolkodásmód, jellemző ideálok, értékek 6. Hagyományok, szokások, ünnepek 6.1 A célnyelvi országok nemzeti ünnepei és jelképei 6.2 Népszokások, népzene, néptánc, népviselet, népi játékok 6.3 A célnyelvi országok gasztronómiája, tipikus ételei és italai, étkezési szokásai A nyelvhasználat különbözőségei. Nyelvváltozatok: művelt, beszélt és vulgáris nyelvhasználat. A szakzsargonok és az argot nyelvhasználat. Az írott nyelv és használata (jelentések, feljegyzések, összefoglalások, nyomtatványok stb.). A spanyol gondolkodásmód Machizmus és feminizmus kialakulása, az azt meghatározó Spanyolországban és Latin-Amerikában. történelmi események és traumák. Az ideálok változása napjainkban. A modern kor ideáljai: sztárkultusz. A Hagyományos és modern értékrend. spanyol, latin-amerikai és magyar gondolkodásmód összehasonlítása. A spanyol nemzeti (ill. Spanyolországban is ünnepelt nemzetközi) ünnepek dátumának és a hozzájuk kapcsolódó esemény meghatározása (Amerika felfedezése; Alkotmány ünnepe). Az év legfontosabb ünnepei: Vízkereszt, a Nagyhét, Karácsony és Szilveszter. Spanyolország nemzeti jelképei, ezek leírása, szimbolikája, története. A hagyományos kultúra öröksége, regionális sokszínűség. Népi kultúra. Regionális táncok: Flamenco, Sardana, Muneira. A bikaviadal: állatkínzás vagy művészet? Tipikus spanyol ételek (pl. paella, tortilla, fabada, gazpacho, cocido, empanada) és italok (pl. sangría, cava, horchata, pecharán) megnevezése. Ezen ételek és italok legfontosabb összetevőinek meghatározása. Annak meghatározása, hogy egy adott tipikus étel melyik fogásként szolgálható fel. Munkaszüneti és ünnepnapok a spanyol naptárban. További ünnepek: egy szabadon választott régió saját ünnepeinek bemutatása. A nemzeti ünnepek megünneplésének összehasonlítása. A fontos magyar nemzeti ünnepek bemutatása. Egy szabadon választott latin-amerikai ország ünnepeinek bemutatása. Főbb népszokások bemutatása: Pl. las Fallas; los Sanfermines; el día de San Juan; baszk népi játékok: pelota, favágás. A népi hiedelmek. Magyar népszokások bemutatása. Egy tipikus spanyol étel receptjének ismertetése. Régiókhoz, ill. városokhoz kapcsolódó tipikus spanyol ételek, italok, alapanyagok meghatározása (pl. az olívaolaj, a fokhagyma, fűszerek, tengergyümölcsei, halak, olajbogyó stb. jellemző használata).

9 6.4 Tradicionális és modern konyhaművészet 7. Tömegkommunikáció, média 7.1 A sajtó, a TV és a rádió helyzete, szerepe a célnyelvi országokban Mit és mikor esznek a spanyolok? A spanyol reggeli jellemzőinek meghatározása (mit esznek reggelire a spanyolok?). A spanyol főétkezések fogásainak meghatározása, ezek példákkal való illusztrálása. Ünnepi ételek: Karácsony, Szilveszter, Vízkereszt. A dieta mediterránea és a tapas jelentése. A hagyományos és a modern konyhaművészet általános jellemzői. Az egészséges táplálkozás követelményeinek megjelenése a konyhaművészetben (pl. kevesebb zsiradék felhasználása). Alternatív (pl. vegetáriánus, bio) táplálkozási módok. A felgyorsuló életmód hatása az étkezési szokásokra (gyorséttermek, fagyasztott készételek). A főbb információforrások bemutatása, előnyeik és hátrányaik. TV-nézési, rádióhallgatási és újságolvasási szokások Kulináris különbségek Spanyolország tájegységei között. Előételekre, főételekre külön-külön legalább 8-10, desszertekre legalább 6-8 példa említése. Néhány nagy spanyol borvidék megnevezése. A spanyol és magyar étkezési szokások összehasonlítása. Időbeli eltérések. A spanyol és magyar ünnepi menük összehasonlítása. Egy-két latin-amerikai ország ételpecialitásainak megnevezése. Spanyol és magyar ételkészítési eljárások összehasonlítása (pl. paprikás alap készítése a magyar ételek jelentős részénél). Az étkezési szokások tartalmi összetevőinek változása Spanyolországban és Magyarországon (pl. több friss zöldség és gyümölcs, kevesebb disznóhús, több ásványvíz). A génmódosított élelmiszerek problémája. A modern konyhaművészet néhány további jellemzője (pl. a sós/édes, édes/savanyú ízek vegyítése). Tévézés, függőség és erőszak. A latinamerikai teleregény és hatásai (nyelvi hatások Spanyolországra). A reklám szerepe. Műsoridő és programszerkezet Magyarországon és Internet, mint hírforrás. 7.2 Sajtószabadság A sajtószabadság fogalma és megvalósulása 7.3 A célnyelvi országok legjelentősebb sajtóorgánumai, TV- és rádióadói, ifjúsági és diáksajtója Az országos TV-csatornák, rádióadók A spanyol sajtótermékek csoportosítása: és újságok megnevezése. napilapok, általános profilú magazinok, tudományos és népszerűsítő szaklapok, fiataloknak szóló magazinok, női lapok) egy-két példával (megnevezés és jellemzők). Ifjúsági programok TV-ben és rádióban. A tömegkommunikációs eszközök: A gyerekek és a tévézés. előnyök és hátrányok. A spanyol és a magyar tv-csatornák, rádióadók és újságok megnevezése és egy-két jellemzője.

10 7.4 Reklámok A reklámok működése: meggyőzési technikák. Hatásuk a mindennapi életünkre. Hatásuk a nyelvre (márkanevek). Megjelenési felületek. 7.5 Telefon- és mobiltelefonhasználat Telefonálási szokások. A vezető telefontársaságok megnevezése. A vezetékes és a mobiltelefon hátrányai és veszélyei. Veszélyes-e a mobiltelefon? A telefonhasználat elterjedtsége Magyarországon és Főbb telefonos szolgáltatások 7.6 A számítógép és az Internet szerepe a célnyelvi országokban, a virtuális világ 8. Környezetvédelem 8.1 Globális és regionális környezeti problémák a célnyelvi országokban 8.2 Környezetvédelem a mindennapokban A számítógép és az internet nyújtotta lehetőségek, előnyök. Spanyolországot, ill. az egyes régiókat érintő környezeti problémák. A klímaváltozás (üvegházhatás). Az ózonlyuk. Erdőtüzek és elsivatagosodás. Olajkatasztrófák és ökológiai és turisztikai hatásaik. Atomenergia - veszélyek és lehetőségek. Hulladékkezelés. Környezetvédelem a háztartásban, az iskolában és az utcákon. A zöld fogyasztó. A szelektív hulladékgyűjtés és a hulladékhasznosítás. A környezetvédelemre való nevelés. Takarékoskodás. bemutatása. A számítógép és az Internet elterjedtsége Spanyolországban (háztartásban, internetes munkavégzés). A természeti környezet általános jellemzői Spanyolországban: geológiai, morfológiai, éghajlati és vízkészletbeni különbözőségek. A nagy természeti egységek geomorfológiai, szerkezeti, éghajlati és biogeográfiai elemeinek meghatározása. A természet és természeti források Spanyolországban: nyersanyagok, energiaforrások. A víz: vízgyűjtő területek, vízjárások, vízkészletek szabályozása és eloszlása. A spanyol természet és természeti környezet: helyzete, meghatározó faktorok, problémák. A természetes területek védelme. Közös és eltérő problémák Magyarországon és Hulladék-kezelési lehetőségek. A szelektív hulladékgyűjtés alkalmazása - gyakorlat és lehetőségek Magyarországon és A nagyvárosok tisztántartása. Az újrafelhasználás - elmélet és gyakorlat Magyarországon és 8.3 A célnyelvi országok környezetvédelmi politikája Törvényi szabályozások, a fő uniós előírások. 8.4 Zöldmozgalmak, állatvédők A zöldmozgalmak céljai. A legnagyobb környezetvédelmi megmozdulások Magyarországon és A fakitermelés következményei. A természetes élőhelyek pusztulása. Állatvédelem. Veszélyeztetett állatok Magyarországon és A latin-amerikai esőerdők helyzete.

11 8.5 A környezetvédelem és a gazdasági helyzet főbb összefüggései 8.6 Építészeti örökség és műemlékvédelem 9. Sport 9.1 A sport szerepe, a legnépszerűbb sportágak a célnyelvi országokban 9.2 Tömegsport, szabadidősport, élsport 9.3 A célnyelvi országok kiemelkedő sportolói 10. A célnyelvi országok történelme, irodalma, művészete 10.1 A célnyelvi országok történelmi fejlődésének főbb szakaszai, csomópontjai, eseményei A gazdasági érdek hatása a környezetvédelemre: pozitív és negatív hatások. A világörökség és a nemzeti örökség fő Ugyanez kiegészítve néhány latinamerikai példával. produktumai Spanyolországban és Magyarországon (2-3 példa). A sport szerepe a spanyolok mindennapjaiban. A legnépszerűbb sport a labdarúgás. Néhány jelentős csapat említése. Foci és üzlet. Néhány eredményes spanyol sportág és jelentős sportesemény (Vuelta, Olimpia) említése aktualitástól függően. A sportolók napirendje, étrendje. A sportoló, mint példakép. Kiemelkedő sportolók és eredményeik (néhány, szabadon választott bármely célnyelvi országból). Autentikus és bevándorló népek: ibérek, kelták, keltibérek. A romanizáció: Jelentősége kulturális, nyelvi és történelmi szempontból. A barbár invázió, nyugati gótok. A mór uralom a Pireneusi-félszigeten ( ): Al-Andalus. Nyelvi és kulturális hatások. A rekonkviszta. Granada fénykora - az Alhambra építése jelentősége: - Granada visszafoglalása - Amerika felfedezése - A zsidók kiűzése - Spanyolországból A legnépszerűbb sportágak összehasonlítása Magyarországon és Spanyolországban: vízilabda, úszás, kézilabda ill. labdarúgás, bicikli, tenisz. A legismertebb spanyol klubok. Hagyományos spanyol és latin-amerikai sportágak (pelota stb.) Juan Antonio Samaranch, a NOB elnöke 2000-ig. Tömegsport: elterjedtség, lehetőségek Magyarországon és Spanyolországban: kedvelt sportolási formák, sportolással töltött idő, anyagi háttér. Új tendenciák a sportban: extrém sportok. Egy szabadon választott sportoló bemutatása. Magyar hírességek a spanyol labdarúgásban (Puskás Ferenc). Gyökerek és Hispánia. Az Ibériai - félsziget benépesülése. A legújabb leletek. A rómaiak előtt érkezett népek. A romanizáció folyamata. A nyugati gót monarchia. Középkor. AL-ANDALUS Politikai fejlődés, gazdaság és társadalom. Középkor: a kersztény királyságok. A Rekonkviszta szakaszai és újranépesítési modellek.

12 Az egységes Spanyolország kialakulása A középkor vége. A XV. század és megszilárdítása: krízisei. Spanyolország tengeri A Katolikus királyok: Izabella és expanziója a Földközi-tengeren és az Ferdinánd. I. Károly; II. Fülöp. Atlanti-óceánon. A Kanári szigetek. A katolikus királyok. A modern állam kialakulása. A dinasztiák egyesülése. A modern állam megalapítása. Területi egyesítés: a nazari királyság meghódítása és Navarra annexiója. Valláspolitika és annak nemzetközi vetületei. Amerika felfedezése. XVI. század I. Károly birodalma és II. Fülöp monarchiája. XVIII. század. A Bourbonok. Dinasztiaváltás: a bourbon monarchia. A felvilágosult reformtörekvések: az állam egyesítése és központosítása. III. Károly. Külpolitika. Amerikai gyarmatok. A régi rezsim krízise. Az 1812-es A régi rendszer krízise Háború és alkotmány. forradalom. Az 1812-es Alkotmány. Abszolutizmus és liberalizmus. Amerika A spanyol polgárháború ( ) és a Franco-diktatúra: Okok, ellenálló felek, következmények. Demokratikus átmenet: Franco halála és I. János Károly szerepe. emancipációja. A liberális állam megalakulása II. Erzsébet uralma Haladók és hagyományőrzők. I. Amadeusz és az Első Köztársaság. A Restauráció A Restauráció időszakának politikai rendszere. Szembenállás a rendszerrel: regionalizmus és nacionalizmus. A gyarmati birodalom megszűnése. Kuba. XIII. Alfonz kora A megújulásra irányuló törekvések és a parlamentáris monarchia nehézségei. Regeneracionizmus és politikai revisionizmus. Társadalmi és politikai nyomások. Primo de Rivera diktatúrája. A II. Köztársaság A II. Köztársaság politikai fejlődése. A Spanyol Polgárháború A katonai felkelés. A két térség katonai és politikai fejlődése. A konfliktus nemzetközivé válik. A Franco-diktatúra Franco tábornok diktatúrája: a rezsim ideológiai és társadalmi alapjai. Politikai fejlődés és nemzetközi konjunktúra. Az önellátó társadalomból a felvirágoztatásig: társadalmi és gazdasági átalakulások, ellenállás. Demokratikus átmenet A demokratikus átmenet. János Károly monarchiája. Az

13 10.2 A célnyelvi irodalom történetének főbb korszakai, kiemelkedő alkotók és művek 1978-as Alkotmány az Autonómiák. A demokratikus kormányok: Politikai tendenciák. Az európai integráció és a nemzetközi szervezetek. Középkori irodalom Mester de Juglaría, A középkori irodalom cantares de gesta, romancero El cantar de Mío Cid. A pikareszk regény. EI Lazarillo. Az irodalmi alkotás jelentése a Kapcsolata a társadalommal, amelyben középkorban. A vándor énekes (juglar) születik. Fejlődése. jelentősége. Mester de Juglaría: Cantar de Mío Cid. X. Alfonz, a kasztíliai próza megalapítója és gallego dalok (cantigas) szerzője. El Mester de Clerecía: Gonzalo Cervantes A Don Quijote elemzése. Szereplők. A szó teremtő hatalma. A quijotizáció és az átalakulás folyamatai. A Don Quijote, mint tükör... A barokk A barokk színház. A nemzeti komédia. Segismundo monológja. A felvilágosodás Vita a színházról a XVIII. században: felvilágosultak és hagyományőrzők. A századvégi dráma és Goya. Romantika Don Juan Tenorio. Egy mítosz születése. A személyiség és a romantika új felfogása A modernizmus Gaudí és Rubén Darío. A XX. századi színház A nagy újítók: Valle Inclán és Lorca. XX. századi regény Egy szabadon választott szerző és mű bemutatása. de Berceo. A népi irodalom a középkoban: lírika. El Arcipreste de Hita: el Libro de Buen amor. Don Juan Manuel: El Conde Lucnnor El Romancero: eredete és további élete Spanyolországban és Latin- Amerikában. A lovagregény. A középkori világ krízise. Jorge Manrique: Coplas - hatása a spanyol irodalomra. La Celestina, a formálódó spanyol színház műremeke a középkor és a reneszánsz határán. Az Aranyszázad (El Sigló de Oro) Mit értünk Siglo de Oro alatt. A spanyol reneszánsz. Humanizmus. Líra: Garcilaso de la Vega. El Lazarillo és a pikareszk regény. Cervantes, a modern regény atyja. A barokk kultúra. Lope de Vega, az Aranyszázad nemzeti színházának megalapítója. Calderón drámái, a barokk színház csúcspontja: La vida es sueno. A barokk vers két stílusirányzata: culteranismo és conceptisnto: Góngora és Quevedo. Felvilágosodás és romantika Az európai felvilágosodás és hatása a spanyol kultúrára. A Spanyol Királyi Akadémia megalapítása: irányító, szabályozó és tájékoztató szerepe a nyelv és az irodalom terén. Az esszé fejlődése: Cadalso. A neoklasszikus komédia és Leandro Fernández de Moratín.

Helyi tanterv az angol célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához a Karinthy Frigyes Gimnáziumban Általános bevezetés, a tantárgy ismertetése

Helyi tanterv az angol célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához a Karinthy Frigyes Gimnáziumban Általános bevezetés, a tantárgy ismertetése Helyi tanterv az angol célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához a Karinthy Frigyes Gimnáziumban Általános bevezetés, a tantárgy ismertetése A célnyelvi civilizáció tantárgy tanításának az a célja, hogy

Részletesebben

1. Az ókor 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten 1.2 A demokrácia kialakulása Athénban

1. Az ókor 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten 1.2 A demokrácia kialakulása Athénban 1. Az ókor 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten Vallások: a többistenhit jellemző vonásai (a tanultak közül a sumer, az egyiptomi vagy a kínai többistenhívő vallás szolgálhat példaként), az egyistenhit

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI TÖRTÉNELEM ALAPTANTERV

OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI TÖRTÉNELEM ALAPTANTERV 9.évfolyam, középszint OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI TÖRTÉNELEM ALAPTANTERV 9. évfolyam Vallás és kultúra az ókori Keleten Az egyes civilizációk jellegzetes vallási és kulturális emlékeinek azonosítása

Részletesebben

Követelmények az osztályozóvizsgára TÖRTÉNELEM (NÉGYÉVFOLYAMOS KÉPZÉS)

Követelmények az osztályozóvizsgára TÖRTÉNELEM (NÉGYÉVFOLYAMOS KÉPZÉS) Követelmények az osztályozóvizsgára TÖRTÉNELEM (NÉGYÉVFOLYAMOS KÉPZÉS) 9. évfolyam Témakörök I. Az őskor és az ókori Kelet A történelem forrásai. Az első társadalmak.. Nők, férfiak életmódja és társadalmi

Részletesebben

Balázs Győző Református Líceum Nevelési-, Helyi tantervi- és Szakmai programja hatályos: 2011.09.01-től 176

Balázs Győző Református Líceum Nevelési-, Helyi tantervi- és Szakmai programja hatályos: 2011.09.01-től 176 15. A HELYI TANTERVÜNK KERETTANTERVI ALKAMAZÁSA Az oktatási és kulturális miniszter 2/2008. (II.8.) OKM rendeletében foglalt, a kerettanterv kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló, valamint egyes

Részletesebben

Nemzeti alaptanterv 2012 EMBER ÉS TÁRSADALOM

Nemzeti alaptanterv 2012 EMBER ÉS TÁRSADALOM ALAPELVEK, CÉLOK Az Ember és társadalom műveltségi terület középpontjában az ember világa áll. Fő területei: történelem; erkölcstan, etika; hon- és népismeret; társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek,

Részletesebben

TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK. 1. Források használata és értékelése

TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK. 1. Források használata és értékelése 1.1. Történelmi forrásokból (tárgyi, írásos stb.) információk gyűjtése, következtetések megfogalmazása 1.2. Különböző típusú forrásokból származó információk összevetése 1.3. Képi források (pl. fényképek,

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI. NN, E: 9. évfolyam Évi óraszám: 37. ISZ, NYS: 9. évfolyam; NN, E: 10. évfolyam Évi óraszám: 37

OSZTÁLYFŐNÖKI. NN, E: 9. évfolyam Évi óraszám: 37. ISZ, NYS: 9. évfolyam; NN, E: 10. évfolyam Évi óraszám: 37 OSZTÁLYFŐNÖKI Tantervi célkitűzés: Az átlagos képességekkel rendelkező tanulókat önismerethez segítse, megalapozza a személyiség önfejlesztését, kiépítse a szükséges jártasságokat és készségeket. Az emberi

Részletesebben

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK Az emelt szintű érettségire felkészítő képzés helyi tanterve a 11-12. évfolyamon Kerettantervi megfelelés: emeltszint Tankönyvek, tanulói segédletek, taneszközök

Részletesebben

1.1. Vallás és kultúra az ókori Keleten. Középszint Az egyes civilizációk jellegzetes vallási és kulturális emlékeinek azonosítása.

1.1. Vallás és kultúra az ókori Keleten. Középszint Az egyes civilizációk jellegzetes vallási és kulturális emlékeinek azonosítása. 1.1. Vallás és kultúra az ókori Keleten Az egyes civilizációk jellegzetes vallási és kulturális emlékeinek azonosítása. Egy folyam menti civilizáció jellemzői (például Egyiptom, Kína). Az egyistenhit a

Részletesebben

ANGOL CÉLNYELVI CIVILIZÁCIÓ I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

ANGOL CÉLNYELVI CIVILIZÁCIÓ I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK ANGOL CÉLNYELVI CIVILIZÁCIÓ I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK Sor- Középszint szám 1. földrajzi fekvése;, az Egyesült Királyság és a Britszigetek meghatározása; politikai egységeinek bemutatása (Anglia,

Részletesebben

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA TANTÁRGYAI ÉS A VIZSGA FORMÁI. gyakorlati

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA TANTÁRGYAI ÉS A VIZSGA FORMÁI. gyakorlati AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA TANTÁRGYAI ÉS A VIZSGA FORMÁI A tantárgy neve középszinten A vizsga formája emelt szinten Kötelező tantárgyak Választható közismereti tantárgyak 1. Magyar nyelv és irodalom írásbeli

Részletesebben

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK A középiskolai történelemtanítás az általános iskolai ismeretekre és tevékenységekre épül, jellegét tekintve azonban már forrás- és tevékenységközpontú.

Részletesebben

AZ ITK ORIGO SZÓBELI VIZSGA RÉSZLETES TÉMALISTÁJA ANGOL, NYELV ESETÉBEN

AZ ITK ORIGO SZÓBELI VIZSGA RÉSZLETES TÉMALISTÁJA ANGOL, NYELV ESETÉBEN ALAPFOK AZ ITK ORIGO SZÓBELI VIZSGA RÉSZLETES TÉMALISTÁJA ANGOL, NYELV ESETÉBEN 1. TALÁLKOZÁS (bemutatkozás, üdvözlés, búcsú) 2. CSALÁD (a vizsgázó személyi adatai és családja) 3. LAKÓHELY (a vizsgázó

Részletesebben

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 5-8. évfolyam

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 5-8. évfolyam 1. Tantárgyi címoldal Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 5-8. évfolyam Helyi tantárgyi tanterv A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: a történelem,

Részletesebben

ITK-ORIGO B2 KÖZÉPFOK - TÁBLÁZATOS ISMERTETŐ. Időtartam Nyelvi készség / Feladattípus Terjedelem Pontszám

ITK-ORIGO B2 KÖZÉPFOK - TÁBLÁZATOS ISMERTETŐ. Időtartam Nyelvi készség / Feladattípus Terjedelem Pontszám ITK-ORIGO Vizsgaleírás Szóbeli B2 KÖZÉPFOK - TÁBLÁZATOS ISMERTETŐ Időtartam Nyelvi készség / Feladattípus Terjedelem Pontszám Kb. 15 perc Kb. 20 perc Szóbeli ('A' típus) összesen: Írásbeli Írásbeli 30

Részletesebben

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten:

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: írásbeli és szóbeli. Emelt szinten: írásbeli és szóbeli.

Részletesebben

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK Az ember és társadalom műveltségi terület a tanulók társadalmi környezetben való eligazodásához, szocializációjához nyújt segítséget. Ennek középpontjában

Részletesebben

Helyi tanterv Varga Domokos Általános Iskola részére. Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek az általános iskolák 5 8.

Helyi tanterv Varga Domokos Általános Iskola részére. Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek az általános iskolák 5 8. Helyi tanterv Varga Domokos Általános Iskola részére Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek az általános iskolák 5 8. évfolyama számára Célok és feladatok Az ember és társadalom műveltségi terület

Részletesebben

HELYI TANTERV TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

HELYI TANTERV TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK HELYI TANTERV TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 5 8. évfolyam Az ember és társadalom műveltségi terület a tanulók társadalmi környezetben való eligazodásához, szocializációjához nyújt segítséget.

Részletesebben

A történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve

A történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium A történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Készült az 23/2013 (III. 29.) EMMI rendelettel módosított

Részletesebben

26/1997. (VII. 10.) MKM rendelet. a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról

26/1997. (VII. 10.) MKM rendelet. a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról A jogszabály mai napon hatályos állapota 26/1997. (VII. 10.) MKM rendelet a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról A közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

Társadalomismeret tantárgyi program

Társadalomismeret tantárgyi program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógia Program Társadalomismeret tantárgyi program 2010. TÁRSADALOMISMERET 9 13. évfolyam Célok és feladatok Az önálló tematikával megjelenő, de más

Részletesebben

Ember és társadalom. műveltségterület. Történelem. 5-8. évfolyam

Ember és társadalom. műveltségterület. Történelem. 5-8. évfolyam Ember és társadalom műveltségterület Történelem 5-8. évfolyam Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2013 Ajánlás Az átdolgozásnál felhasznált dokumentumok: NAT 2012 (110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet

Részletesebben

A középszintű érettségi vizsga témakörei. A magyar nyelv és irodalom

A középszintű érettségi vizsga témakörei. A magyar nyelv és irodalom A középszintű érettségi vizsga témakörei A magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv 1. Ember és nyelv 2. Kommunikáció 3. A magyar nyelv története 4. Nyelv és társadalom 5. A nyelvi szintek 6. A szöveg 7.

Részletesebben

OLASZ NYELV 4 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE. Célok és feladatok

OLASZ NYELV 4 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE. Célok és feladatok Célok és feladatok Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikációhoz hasonlóan az alapvető nyelvi készségekre épül: fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények megértése, kifejezése és

Részletesebben

A társadalomismeret tantárgy szakiskolai helyi tanterve

A társadalomismeret tantárgy szakiskolai helyi tanterve Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium A társadalomismeret tantárgy szakiskolai helyi tanterve Megjelent a 23/2013. (III.29.) EMMI rendelet 1. mellékleteként Javítva a 6/2014. (I.29.) EMMI

Részletesebben

Az osztályozó vizsga követelményei

Az osztályozó vizsga követelményei 1 Magyar irodalom témakörök esszéírás, szövegértés teszt Mítosz, mitológia mítoszok az istenek születéséről és az ember keletkezéséről Az ókori görög irodalom Homérosz eposzai A görög líra és műfajai,

Részletesebben

Spanyolország tartományait hihetetlen sokféleség jellemzi. Az andalúz semmiben

Spanyolország tartományait hihetetlen sokféleség jellemzi. Az andalúz semmiben Berkics Erika Bevezetés Spanyolország tartományait hihetetlen sokféleség jellemzi. Az andalúz semmiben sem hasonlít a vizcayaihoz, a katalán teljesen más, mint a galíciai, és ugyanez a helyzet a valenciai

Részletesebben

KÉTNYELVŰ VIZSGARENDSZER ÉLŐ IDEGEN NYELVEK

KÉTNYELVŰ VIZSGARENDSZER ÉLŐ IDEGEN NYELVEK KÉTNYELVŰ VIZSGARENDSZER ÉLŐ IDEGEN NYELVEK B1 (ALAPFOK) Ez a vizsga a Közös Európai Referenciakeret (KER) B1 Referenciaszintjéhez illesztett: azt méri, hogy a vizsgázó képes-e boldogulni a hétköznapi

Részletesebben