Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 08-án megtartott soron kívüli üléséről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 08-án megtartott soron kívüli üléséről"

Átírás

1 Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 08-án megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Előterjesztés a Helyi hő és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal című KEOP pályázat benyújtásáról szóló 89/2011. (VIII.25.) számú határozat módosításáról (geotermikus rendszer) Előterjesztés a KEOP / A Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása korszerűsítése pályázat benyújtásáról (Polgármesteri Hivatal, óvoda) Előterjesztés a KEOP / C Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása korszerűsítése pályázat benyújtásáról (Közvilágítás korszerűsítés) Előterjesztés a KEOP /A Megújuló energiahordozó felhasználás növelése pályázat benyújtásáról (napelemes beruházás) Előterjesztés EMVA-ból Falumegújításra és fejlesztésre nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 102/2012.(X.1.) VM rendelet alapján a Besenyszög 1471/1 hrsz-ú ingatlanon piac kialakítására benyújtandó pályázatról Előterjesztés a Besenyszög Község Önkormányzat tulajdonában lévő Besenyszög 0272 hrsz-ú és 0275 hrsz-ú területek értékesítésére Előterjesztés föld- és ingatlan vásárlással kapcsolatban Tájékoztató a nemzeti köznevelésről szóló törvénnyel és annak végrehajtásával kapcsolatban Tájékoztató a Chiovini Ferenc Kolping Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény fenntartási költségéről 112/2012. (XI.08.) /2012. (XI.08.) /2012. (XI.08.) /2012. (XI.08.) 116/2012. (XI.08.) 117/2012. (XI.08.) 118/2012. (XI.08.) 119/2012. (XI.08.) 120/2012. (XI.08.) /2012. (XI.08.) /2012. (XI.08.) /2012. (XI.08.)

2 296 Jegyzőkönyv Készült: Jelen vannak: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 08-án a Községháza Chiovini termében megtartott soron kívüli üléséről Balogh Zoltán polgármester, Palyafári János, Kiss Ernőné, Dr.Elbakour Afif, Farkas Géza, Lovász Imre, Csapó Pálné képviselők Távollévők: - Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Munkácsi György Körjegyző Jegyzőkönyvvezető: Dományné Tauber Mónika Balogh Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a Képviselőtestület tagjai közül 7 fő megjelent, így az ülést határozatképesnek nyilvánítja és megnyitja. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek a Képviselő-testület Kiss Ernőné képviselőt jelöli ki. Balogh Zoltán polgármester a napirendi pontok módosítására tett javaslata a következő: VII./ napirendi pontként Előterjesztés föld- és ingatlan vásárlással kapcsolatban VIII./napirendi pontként IX./napirendi pontként Tájékoztató a nemzeti köznevelésről szóló törvénnyel és annak végrehajtásával kapcsolatban Tájékoztató a Chiovini Ferenc Kolping Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény fenntartási költségéről A napirendi pont tárgyalását a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. I. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés a Helyi hő és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal című KEOP pályázat benyújtásáról szóló 89/2011. (VIII.25.) számú határozat módosításáról (geotermikus rendszer) Előadó: Balogh Zoltán polgármester (írásban mellékelve) Balogh Zoltán: Mai feladatunk a korszerű energiagazdálkodás megteremtése, és sokat tehetünk a probléma megoldása érdekében. Ezért is döntött a Képviselő-testület augusztusi ülésén megújuló energiaforrás alkalmazásáról, pályázat benyújtásáról. Úgy gondolta a testület, hogy valamennyi, a hő- (és hűtési) energiaigények kielégítést célzó megújuló energiaforrás alkalmazása támogatható. Ez hozzájárul az üvegházhatású gázok kibocsátásának, a fosszilis energiafelhasználás csökkentéséhez, valamint a hőfogyasztók energia-költségcsökkentését eredményezi.

3 297 Az önkormányzat pályázni kíván napenergia-hasznosításra, geotermikus energia hasznosítására, hőszivattyús rendszerek telepítésére, megújuló energiaforrások kombinálására, megújuló energiaforrásokat hasznosító közösségi távfűtő rendszerek kialakítására megújuló energiaforrásra való részleges vagy teljes átállítására. Az Európai Parlament és Tanács RED irányelve alapján hazánkban 2020-ra a megújuló energiaforrások részaránya legalább a 13%-ot el kell, hogy érje a bruttó végső energiafogyasztásra vetítve. Magyarország Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Tervében [ ] a kormány olyan intézkedések foganatosítását vázolta fel, melyek ennél magasabb, 14,65 %-os részesedés elérését is lehetővé teszik, ezáltal is ösztönözve a megújuló energiaforrások nagyobb arányú felhasználását, hozzájárulva a zöldgazdaság fejlesztéséhez. A KEOP /B pályázati felhívás kiemelt célkitűzése összhangban a hazai és EU stratégiával ösztönözni a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek elterjedését. Pályázat benyújtható meglévő rendszerek energiaforrás-váltására, többlet energiaigény kielégítésére, termelési folyamatokhoz kapcsolódó fejlesztésekhez egyaránt. Az Energy Hungary Zrt az alábbi ajánlatot tette a pályázat benyújtására: Projekt előkészítési költség, bruttó (felmérés, tervezés, engedélyeztetés, pályázat-/mt írás, projektmenedzsment, stb.) Beruházási (kivitelezési) költség, bruttó Projekt költség összesen, bruttó Elnyerhető vissza nem térítendő támogatás, 85% Szükséges önerő, 15%, bruttó Éves költségmegtakarítás, bruttó Ft Ft Ft Ft Ft Ft Az Energy Hungary Zrt. vállalja az energiahatékonysági beruházás finanszírozását és komplex megvalósítását (tervezés, pályázat előkészítése, engedélyeztetés, kivitelezés koordinálása, és az üzemeltetés felügyelete). A kapcsolódó üzemeltetési és karbantartási tevékenységek költségét az Önkormányzat a futamidő alatt, az évenként elért költségmegtakarításból fizeti ki. Főbb előnyök: - az egész projekt tervezése és lebonyolítása Energy Hungary Zrt. feladata, - olyan modern rendszerek/rendszerelemek kerülnek beépítésre, amelyek a szerződés lejárta után még több évig használhatóak, - garancia és üzemeltetési és karbantartási költségek csökkenésére, - kisebb kitettség az energiaár emelkedések hatásainak Támogatásra benyújtandó projekttípus: - Meglévő, ám hőhasznosításra jelenleg nem használt termálkút jogszabályban előírt minőségű használati melegvízhez víztermelés, fűtés, hűtés vagy technológiai termelési folyamat hőigényének kielégítésére történő bevonása, rehabilitása,

4 298 visszasajtoló kút/rendszer fúrása, valamint hőfogyasztókkal való összekapcsolása, kapcsolódó előírás szerinti vízelhelyező rendszer kialakítása. Pályázat mellékleteként szerepelnie kell Önkormányzati pályázó esetén az önrész rendelkezésre állását igazoló képviselőtestületi határozatnak, amely tartalmazza az önkormányzat kötelezettségvállalását arra vonatkozóan, hogy az KEOP forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét a költségvetésében elkülöníti. Kiss Ernőné: A pályázat benyújtásának határideje? Balogh Zoltán: Nem jelent még meg a pályázat, legálabb is nem nyitott. A pályázati kiíráshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat november 4-ig várta az NFÜ. Fontos, hogy a pályázatok érkezési sorrendben kerülnek elbírálásra. Farkas Géza: A Pénzügyi és Településgazdálkodási Bizottság tárgyalta a napirendi ponthoz tartozó előterjesztést. Az Energy Hungary által benyújtott ajánlat elfogadásra javasolja. egyhangú, 7 fő igen szavazás mellett a következő határozatot hozza: 112/2012. (XI.08.) számú határozat A Helyi hő és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal című KEOP /B pályázat benyújtásáról Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő testülete pályázat benyújtásáról döntött, a Chiovini Ferenc Kolping Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 5071 Besenyszög, Vasvári P. u. 7.(hrsz.:1382); Orvosi Rendelő 5071 Besenyszög, Damjanich út 4/a. (hrsz.:1383); Wesniczky Antal Művelődési Ház 5071 Besenyszög, Dózsa György út 2. (hrsz.: 1); Szociális Szolgáltató Besenyszögi Központ Idősek Otthona 5071 Besenyszög, Szabadság tér 3. (hrsz.: 7) intézményeiben a Környezet és Energia Operatív Program keretében meghirdetett KEOP /B azonosító számú Helyi hő és villamos energiaigény kielégítése megújuló energiaforrásokkal megnevezésű projekt megvalósítására. A projekt tervezett beruházási költsége bruttó Ft, 85 % támogatási intenzitás mellett. Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Besenyszög Község Önkormányzata a KEOP /B projekt költségének 15%-os önrészét saját forrásból biztosítja. Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testülete 89/2011. (VIII.25.) számú határozatát hatályon kívül helyezi. Felelős: Balogh Zoltán polgármester Határozatról értesülnek: 1. Képviselő-testület tagjai H. 2. Energy Hungary Energetikai Zrt. 3. Pénzügyi Csoport H. II. II. II. II. II.

5 299 II. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés a KEOP / A Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása korszerűsítése pályázat benyújtásáról (Polgármesteri Hivatal, óvoda) Előadó: Balogh Zoltán polgármester (írásban mellékelve) Balogh Zoltán: A pályázati konstrukció célja az energiahatékonyság és az energiatakarékosság fokozása az energetika teljes vertikumában, azaz az energia termelése, elosztása, szállítása és a vertikum legkritikusabbnak ítélhető szegmense a végfelhasználás területén. A konstrukció hozzájárul az épületek (különös tekintettel a központi és helyi költségvetési szervek épületeire és az egyéb középületekre, valamint a vállalkozások üzemi és irodaépületeikre is), energia-takarékosság, - hatékonyság fokozására irányuló beruházásainak megvalósításához, vissza nem térítendő támogatás formájában. A projekt főbb számai: Projekt előkészítési költség, bruttó Ft (felmérés, tervezés, engedélyeztetés, pályázat-/mt írás, projektmenedzsment, stb.) Beruházási (kivitelezési) költség, bruttó Ft Projekt költség összesen, bruttó Ft Elnyerhető vissza nem térítendő támogatás, 85% Ft Szükséges önerő, 15%, bruttó Ft Éves költségmegtakarítás, bruttó Ft Konstrukció: Energy Hungary Zrt. vállalja az energiahatékonysági beruházás finanszírozását és komplex megvalósítását (tervezés, pályázat előkészítése, engedélyeztetés, kivitelezés koordinálása, és az üzemeltetés felügyelete). A kapcsolódó üzemeltetési és karbantartási tevékenységek költségét az Önkormányzat a futamidő alatt, az évenként elért költségmegtakarításból fizeti ki, sikerdíjas alapon. Beruházás / Épületenergetikai korszerűsítés 1. Könyvtár (Külső hőszigetelés, nyílászárók cseréje, tetőszigetelés, fűtéskorszerűsítés) 2. Óvoda (Külső hőszigetelés, nyílászárók cseréje, födémszigetelés, fűtéskorszerűsítés) 3. Ideiglenes Rendelő, Szolgálati lakás (Külső hőszigetelés, nyílászárók cseréje, födémszigetelés, fűtéskorszerűsítés) 4. Polgármesteri Hivatal (Külső hőszigetelés, nyílászárók cseréje, födémszigetelés, fűtéskorszerűsítés) 5. Vízmű Iroda, Szociális Foglalkoztató (Külső hőszigetelés, nyílászárók cseréje, födémszigetelés fűtéskorszerűsítés) 6. Rendőrség, Polgárőrség (Külső hőszigetelés, nyílászárók cseréje, födémszigetelés, fűtéskorszerűsítés) Farkas Géza: A Pénzügyi és Településgazdálkodási Bizottság tárgyalta a napirendi ponthoz tartozó előterjesztést. Az Energy Hungary által benyújtott ajánlat elfogadásra javasolja. egyhangú, 7 fő igen szavazás mellett a következő határozatot hozza:

6 /2012. (XI.08.) számú határozat A KEOP /A Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása korszerűsítése című pályázat benyújtásáról Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő testülete pályázat benyújtásáról döntött, a Polgármesteri Hivatal 5071 Besenyszög, Dózsa György út 4. szám (hrsz.: 1); Wesniczky Antal Művelődési Ház 5071 Besenyszög, Dózsa György út 2. (hrsz.: 1); Eszterlánc Óvoda 5071 Besenyszög, Vasvári Pál út 4. (hrsz.: 1393/2 ) Vízmű Iroda Szociális Foglalkoztató helyiség 5071 Besenyszög, Vasvári Pál út 7. (hrsz.: 1382) Rendőrség Polgárőrség 5071 Besenyszög, Vasvári Pál út 7. (hrsz.: 1382) Ideiglenes orvosi rendelő - Szolgálati lakás 5071 Besenyszög, Damjanich út 4/a. (hrsz.: 1386) intézményeiben a Környezet és Energia Operatív Program keretében meghirdetett KEOP /A azonosító számú Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása korszerűsítése című projekt megvalósítására. A projekt tervezett beruházási költsége bruttó Ft, elnyerhető vissza nem térítendő támogatás mellett. Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Besenyszög Község Önkormányzata a KEOP /A projekt költségének 15%-os önrészét Ft összeget saját forrásból biztosítja. Felelős: Balogh Zoltán polgármester Határozatról értesülnek: 1. Képviselő-testület tagjai H. 2. Energy Hungary Energetikai Zrt. 3. Pénzügyi Csoport H. III. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés a KEOP / C Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása korszerűsítése pályázat benyújtásáról (Közvilágítás korszerűsítés) Előadó: Balogh Zoltán polgármester (írásban mellékelve) Balogh Zoltán: A közvilágítás energiafelhasználásának csökkentése (a közvilágítással kapcsolatos kötelező feladatok ellátásával megbízott pályázó esetében): a lámpatestek, fényforrások, előtétek és az energia-megtakarítás szempontjából indokolt vezetékek felújítása, vagy cseréje. (Új közvilágítási oszlopok építése vagy a meglévő oszlopok cseréje nem támogatható.) A szóban forgó megbeszélésen széles körben érintettük a különböző energiaköltség csökkentési megoldásokat, amelyek közül a műszaki -, és gazdaságossági szempontokat is figyelembe véve első fázisban a közvilágítás állapotának korszerűsítését javasolta az Energy Hungary Zrt. Így ajánlatot tett a cég a közvilágítás ledes lámpatestekkel történő korszerűsítésre. Pályázat célja, a település közvilágítási (villamos energia és karbantartási) költségének csökkentése, illetve a világítási rendszer hosszú távú korszerűsítése.

7 301 Műszaki tartalom: Nátriumos és higanygőz közvilágítási lámpák 82 db és a kompakt fénycsöves lámpák összesen 486 db, így összesen 568 db lámpatest, azaz un. aktív elemek cseréje LED technológiás lámpatestekre. Beruházási költség: 69 millió Ft bruttó (lámpák, munkadíj, előkészítés, pályázat) Várható költségmegtakarítás: 4,3 millió Ft/év bruttó villamos energia költség csökkenés (energiadíj+rendszerhasználat+üzemeltetés és karbantartás) Farkas Géza: A Pénzügyi és Településgazdálkodási Bizottság tárgyalta a napirendi ponthoz tartozó előterjesztést. Az Energy Hungary által benyújtott ajánlat elfogadásra javasolja. egyhangú, 7 fő igen szavazással a következő rendeletet alkotja: 114/2012. (XI.08.) számú határozat A KEOP /C Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása korszerűsítése című pályázat benyújtásáról Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő testülete pályázat benyújtásáról döntött Besenyszög község belterületén 568 db lámpatest azaz un. aktív elemek cseréjére LED technológiával a Környezet és Energia Operatív Program keretében meghirdetett KEOP /C azonosító számú Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása korszerűsítése című projekt megvalósítására. A projekt tervezett beruházási költsége bruttó Ft, 85 %-os max Ft elnyerhető vissza nem térítendő támogatás mellett. Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Besenyszög Község Önkormányzata a KEOP /C projekt költségének 15%-os önrészét Ft összeget saját forrásból biztosítja. Felelős: Balogh Zoltán polgármester Határozatról értesülnek: 1. Képviselő-testület tagjai H. 2. Energy Hungary Energetikai Zrt. 3. Pénzügyi Csoport H. IV. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés a KEOP /A Megújuló energiahordozó felhasználás növelése pályázat benyújtásáról (napelemes beruházás) Előadó: Balogh Zoltán polgármester (írásban mellékelve) Balogh Zoltán: Energy Hungary a településre elkészítette javaslatát a KEOP pályázat benyújtásához. A pályázat célja a Művelődési Ház és az általános Iskola éves villamos energia fogyasztásának csökkentése, lehetőség szerint annak minél nagyobb mértékű kiváltása, 33kW teljesítményű háztartási méretű kiserőműnek számító napelem rendszer telepítése, a tájolási- telepítési szempontból megfelelő helyre. A beruházási költség: bruttó 33.6 MFt plusz járulékos költségek: pályázat, közbeszerzés, tervezés, összesen bruttó 36

8 302 millió Ft. A projektre pályázati támogatás vehető igénybe KEOP 4.10/A - Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése. A pályázatról az NFÜ honlapján már tájékozódhattunk, így célszerű és szükséges közbeszerzési eljárás mihamarabbi kiírása. A HAB 749 Mérnöki Tanácsadó Kft.-vel az önkormányzat korábbi testületi határozat alapján szerződést kötött a besenyszögi általános iskola és művelődési ház és a kapcsolódó épületek villamos energiaellátásának fejlesztése, napelemes rendszer kiépítésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lebonyolítására. Farkas Géza: A Pénzügyi és Településgazdálkodási Bizottság tárgyalta a napirendi ponthoz tartozó előterjesztést és azt elfogadását javasolja. egyhangú, 7 fő igen szavazással a következő rendeletet alkotja: 115/2012. (XI.08.) számú határozat A Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal című KEOP / A azonosító számú pályázat benyújtásáról a 109/2012. (X.16.) számú határozat módosításáról Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő testülete pályázat benyújtásáról döntött, a Chiovini Ferenc Kolping Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 5071 Besenyszög, Vasvári P. u. 7. (hrsz.: ) és a Wesniczky Antal Művelődési Ház és Könyvtár 5071 Besenyszög, Dózsa György út 2. (hrsz.: ) intézményeiben a Környezet és Energia Operatív Program keretében meghirdetett KEOP /A azonosító számú Helyi hő és villamos energia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal megnevezésű projekt megvalósítására. A projekt tervezett beruházási költsége bruttó Ft, 85 % támogatási intenzitás mellett. Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Besenyszög Község Önkormányzata a KEOP /A projekt költségének 15%-os Ft önrészét saját forrásból biztosítja. Felelős: Balogh Zoltán polgármester Határozatról értesülnek: 1. Képviselő-testület tagjai H. 2. Energy Hungary Energetikai Zrt. 3. Pénzügyi Csoport H. egyhangú, 7 fő igen szavazással a következő rendeletet alkotja: 116/2012. (XI.08.) számú határozat Közbeszerzési eljárás megindításáról, a Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal című KEOP / A azonosító számú pályázat benyújtása során

9 303 Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény 6. -a értelmében, a Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal című KEOP / A azonosító számú pályázat benyújtása során a közbeszerzési eljárásai előkészítésével és lefolytatásával Besenyszög Község Önkormányzat nevében mint ajánlat kérő HAB 749 Mérnöki Tanácsadó Kft.-t bízza meg. Határozatról értesülnek: 1. Képviselő-testület tagjai H. 2. HAB 749 Mérnöki Tanácsadó Kft. 3. Közbeszerzési Előkészítő Bizottság H. V. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés EMVA-ból Falumegújításra és fejlesztésre nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 102/2012.(X.1.) VM rendelet alapján a Besenyszög 1471/1 hrsz-ú ingatlanon piac kialakítására benyújtandó pályázatról Előadó: Balogh Zoltán polgármester (írásban mellékelve) Balogh Zoltán: Besenyszög Község Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a 102/2012. (X. 1.) VM rendelet 2. c) pontjában meghatározott alapvetően a helyben megtermelt mezőgazdasági termékek értékesítése feltételeinek javítása céljából új piacok létrehozására (3. célterület). A pályázat keretében lehetőség nyílik: ca) fedett és fedetlen elárusítóhelyek, cb) egyéb üzlethelyiségek, cc) egyéb szolgáltatásokhoz szükséges helyiségek, cd) raktárak, ce) szociális és hatósági helyiségek, cf) szükséges kiegészítő infrastruktúra, szennyvízelvezetés, energia- és vízellátására, parkoló, út, cg) szelektív gyűjtést biztosító hulladéktárolók kialakítására, meglévők fejlesztésére, ch) a mérlegelést, illetve a ki- és berakodást segítő eszközök gépek, berendezések beszerzésére, ci) a település településrendezési eszközeinek módosítására; A támogatás mértéke Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet [a továbbiakban: 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet] alapján igénybe vett és az e rendelet alapján igénybe vehető támogatás együttes összege ügyfelenként egymást követő három pénzügyi évben nem haladhatja meg az 50 millió forintot. Az igényelhető támogatás a) piac esetében legfeljebb 50 millió forint Költségvetési szervek esetében az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet 71. cikk (3) bekezdés a) pontja alapján, a támogatás számításának alapja, az összes nettó elszámolható kiadás.

10 304 A támogatás mértéke piac esetében az összes elszámolható kiadás 80%-a. Pályázat benyújtásának határideje: november 15. Tervezett forrásszerkezet: PIAC kialakítása Mértéke Összege Támogatás Nettó összeg 80%-a Saját forrás Nettó összeg ÁFA-ja + Nettó összeg 20%-a Összesen: Várhatóan az ÁFA összege visszaigényelhetővé válik, mert olyan tevékenység valósul meg, mely után a működtetés időszakában ÁFA fizetési kötelezettsége keletkezik az Önkormányzatnak. A Besenyszög, Hrsz.: 1471/1 sz. alatti új építésű Piac engedélyezési terveinek elkészítését az Archilak Mérnöki Iroda vállalta. A tervezési program az alábbi: új Piac funkciójú épület tervezése, hozzávetőlegesen 400 m 2 alapterülettel, 2 db üzlettel, szociális helyiségekkel, és szabadtéri elárusítóhellyel, a funkcióhoz kapcsolódó burkolatok tervezésével. Az épület környezetbe illesztésével, hagyományos falazott szerkezetű üzlet-blokkal, fa szerkezetű nyitott színnel, cserépfedéssel. Tervdokumentáció tartalma (tervezési díj tartalmazza) építési engedélyes terv fázisában: -építész tervfejezet, -útcsatlakozás, belső parkolók szakági terve, -statikai terv fejezet, -tételes költségvetés MVH normák alapján, -hőtechnikai számítás -tűzvédelmi szakértő által készített tűzvédelmi tervfejezet -élelmiszertechnológiai tervfejezet, -komplex akadálymentesítés szakági terve A felsorolt tételek tervezési díja: Ft + Áfa Balogh Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a Falumegújításra és fejlesztésre nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 102/2012.(X.1.) VM rendelet alapján Besenyszög 1471/1 hrsz-ú ingatlanon piac kialakítására benyújtandó pályázatról szóló előterjesztést és az Archilak Mérnöki Szolgáltató Kft. árajánlatát Besenyszög 1471/1 hrsz. alatt új építésű Piac engedélyezési terveinek elkészítését. egyhangú, 7 fő igen szavazással a következő rendeletet alkotja: 117/2012.(XI.08.) számú határozat Falumegújításra és fejlesztésre nyújtandó támogatások (EMVA) részletes feltételeiről szóló 102/2012.(X.1.) VM rendelet alapján a Besenyszög 1471/1 hrsz-ú ingatlanon Helyi piac kialakítása és helyi termékek népszerűsítése Besenyszögön című pályázat benyújtásáról Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Falumegújításra és fejlesztésre nyújtandó támogatások (EMVA) részletes feltételeiről szóló 102/2012.(X.1.) VM rendelet alapján a Besenyszög 1471/1 hrsz-ú ingatlanon

11 305 Helyi piac kialakítása és helyi termékek népszerűsítése Besenyszögön című pályázat megvalósítására. Az önkormányzat a pályázathoz szükséges Önerőt saját forrásból kívánja biztosítani. A beruházás forrásszerkezete: Megnevezés Piac kialakítása Nettó Ft Összesen Támogatás (80%) Saját forrás (20%) Összesen: A Képviselő-testület a pályázat során nettó finanszírozási támogatást kér, mert a 102/2012. (X. 1.) VM rendeletben foglaltak alapján a költségvetési szervek esetében a támogatás számításának alapja az összes elszámolható nettó kiadás. Az Áfa összegére ( Ft) 102/2012. (X. 1.) VM rendeletben foglaltak alapján nem igényelhető támogatás, ezért azt az önkormányzatnak saját forrásból kell biztosítania. A Képviselő-testület a pályázat elkészítésére, benyújtására és aláírására a Polgármestert hatalmazza fel. A határozatról értesülnek: 1.) Képviselő- testület tagjai H. 2.) Polgármesteri Hivatal Pénzügy H. 3.) MVH egyhangú, 7 fő igen szavazással a következő rendeletet alkotja: 118/2012. (XI.08.) számú határozat Besenyszög község hrsz.: 1471/1. szám alatti új építésű Piac engedélyezési terveinek készítéséről Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az Archilak Mérnöki Szolgáltató Kft. tervező árajánlatát Besenyszög község hrsz.: 1471/1. szám alatti új építésű Piac engedélyezési terveinek készítéséről Ft + Áfa tervezési díjért. A Képviselő-testület a tervdokumentációk elkészítéséhez szükséges anyagi fedezetet a kötvénykibocsátásból származó összeg terhére biztosítja. A Képviselő-testület felhatalmazza Balogh Zoltán polgármestert a tervezési szerződés aláírására.

12 306 A határozatról értesülnek: 1.) Képviselő- testület tagjai H. 2.) Archilak Mérnöki szolg. Kft, Horváth Ferenc építészmérnök tervező, Szolnok 3.) Pénzügyi Csoport H. VI. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés a Besenyszög Község Önkormányzat tulajdonában lévő Besenyszög 0272 hrsz-ú és 0275 hrsz-ú területek értékesítésére Előadó: Balogh Zoltán polgármester Balogh Zoltán: Besenyszög Község Önkormányzatát megkereste az Országos Vízügyi Beruházási Mérnöki Konzulens és Tervező Kft. azzal, hogy a Tisza hullámtér Nagyvízi meder vízszállító képességének helyreállítása munkához területeket szerezzen. Az OVIBER Kft, a beruházó Országos Vízügyi Főigazgatóság (a továbbiakban OVF) megbízása alapján a Tisza Hullámtér: nagyvízi meder vízszállító képességének helyreállítása a szolnoki vasúti híd és Kisköre közötti szakaszon" (Tisza folyó ,6 fkm közötti szakasz) tárgyú projekt kivitelezéséhez kapcsolódó területszerzések lebonyolítója. 1./ A megvalósítás érinti Besenyszög Község Önkormányzat l/l tulajdoni illetőségét képező Besenyszög 0275 hrsz. alatt található, kivett művelési ágú 7278 m2 térmértékű terület 3508 m2 nagyságú részét. Ezen földrészlet vonatkozásában Beruházó, az OVF nevében vételi ajánlatot tett. Az ajánlat Berking Kft. /Szolnok Kossuth. L u. 18/ szakértői értékbecslésén alapszik. Az értékbecslés alapján a megszerezni kívánt terület: 3508 m 2, a vételi ajánlat Ft, mely a zöldkár (erdővagyon) értékét nem tartalmazza. 2./ A megvalósítás során érintett másik terület Besenyszög Község Önkormányzat 1/1 tulajdoni illetőségét képező Besenyszög 0272 hrsz. alatt található, kivett művelési ágú 2001 m2 térmértékű terület 1429 m2 nagyságú rész. Ezen földrészlet vonatkozásában Beruházó, az OVF nevében vételi ajánlatot tett. Az értékbecslés alapján a megszerezni kívánt terület: 1429 m 2, a vételi ajánlat Ft, mely a zöldkár (erdővagyon) értékét nem tartalmazza. Kérem a Képviselő-testület döntését az ajánlat elfogadásáról. Farkas Géza: A Pénzügyi és Településgazdálkodási Bizottság támogatja az értékesítést. Azonban vegye figyelembe a Képviselő-testület, hogy az Országos Vízügyi Beruházási Mérnöki Konzulens és Tervező Kft., valamint az értékbecslést végző cég nem tette bele az ajánlatába a zöldkár értékét. egyhangú, 7 fő igen szavazás mellett a következő határozatot hozza: 119/2012. (XI.08.) számú határozat Besenyszög Község Önkormányzat tulajdonában lévő Besenyszög 0272 hrsz-ú terület értékesítésére tett ajánlatról Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testülete az OVIBER Kft, a beruházó Országos Vízügyi Főigazgatóság megbízása alapján a Tisza Hullámtér: nagyvízi meder vízszállító képességének helyreállítása a szolnoki vasúti híd és Kisköre közötti szakaszon" tárgyú projekt kivitelezéséhez Besenyszög 0272 hrsz. alatt található, kivett művelési ágú 2001 m2

13 307 térmértékű terület 1429 m2 nagyságú részre tett Ft - mely a zöldkár (erdővagyon) értékét nem tartalmazza - vételi ajánlatát elfogadja. A Képviselő-testület megbízza Balogh Zoltán polgármester a szerződés megkötésére. A határozatról értesülnek: 1. Képviselő-testület tagjai H. 2. OVIBER Kft, a beruházó Országos Vízügyi Főigazgatóság 3. Pénzügyi Csoport H. egyhangú, 7 fő igen szavazás mellett a következő határozatot hozza: 120/2012. (XI.08.) számú határozat Besenyszög Község Önkormányzat tulajdonában lévő Besenyszög 0275 hrsz-ú terület értékesítésére tett ajánlatról Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testülete az OVIBER Kft, a beruházó Országos Vízügyi Főigazgatóság megbízása alapján a Tisza Hullámtér: nagyvízi meder vízszállító képességének helyreállítása a szolnoki vasúti híd és Kisköre közötti szakaszon" tárgyú projekt kivitelezéséhez Besenyszög 0275 hrsz. alatt található, kivett művelési ágú 7278 m2 térmértékű terület 3508 m2 nagyságú részre tett Ft,- mely a zöldkár (erdővagyon) értékét nem tartalmazza - vételi ajánlatát elfogadja. A Képviselő-testület megbízza Balogh Zoltán polgármester a szerződés megkötésére. VII. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés föld- és ingatlan vásárlással kapcsolatban Előadó: Balogh Zoltán polgármester A határozatról értesülnek: 1. Képviselő-testület tagjai H. 2. OVIBER Kft, a beruházó Országos Vízügyi Főigazgatóság 3. Pénzügyi Csoport H. Balogh Zoltán: Korábbi testületi döntés alapján tárgyalásokat folyattam az önkormányzat számára külterületi ingatlanok megvásárlásáról. Érdeklődésemre érkeztek még ajánlatok, kb. 5,5 6,8 ha közötti területet eladására 3,5 millió Ft értékben. További ingatlan megvásárlását kezdeményeztem a startmunka program keretében az önkormányzat saját törzsállományú telepet szeretne létrehozni, ahol közhasznú embereket foglalkoztatna a telep működési céljából. Az önkormányzati területen mangalicát tervezünk tartani, rideg tartáson nevelne. Ólakban való elhelyezés csak a fiaztatástól a leválasztásig tartó időszakban kerülne sor. Innentől kezdve szabad tartás m2-en, villanypásztorral bekerítve történne. A takarmány szükséglet megtermelhető lesz az önkormányzat földjein, segítségre törzsállomány beszerzéséhez, illetve az ólak megépítésében van szükségünk. A testületből több képviselő is részt vett krízislakás kialakítására alkalmas ingatlanok bejárásán. A TSZ iroda esetén javasolta a testület a tetőtérben szociális lakások kialakítását,

14 308 az alsó, földszinti részen szolgáltató helyiségek bérlését. További két lakást vizsgáltunk meg az önkormányzat számára. Kérem, tegyen javaslatot a testület a krízislakások megvásárlására. Dr.Elbakour Afif: A krízislakás kialakítására megfelelő lenne a volt TSZ iroda épülete. Keresse meg polgármester úr a tulajdonosokat és egyeztessenek az adás-vételről. De előzetes támogatói döntést is hozhat a Képviselő-testület, amennyiben 8 millió Ft vételárat elfogad az eladó, úgy vegye meg az önkormányzat az ingatlant. 7 fő igen szavazás mellett a következő határozatot hozza: 121/2012. (XI.08.) számú határozat Besenyszög Damjanich úti volt TSZ iroda megvásárlásáról Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Besenyszög Damjanich úton lévő volt TSZ iroda ingatlan megvásárlására Ft-os vételi ajánlatot tesz. A Képviselő-testület megbízza Balogh Zoltán polgármester a további egyeztetések megtételére. A határozatról értesülnek: 1. Képviselő-testület tagjai H. 2. Balogh Zoltán polgármester H. 3. Pénzügyi Csoport H. 7 fő igen szavazás mellett a következő határozatot hozza: 122/2012. (XI.08.) számú határozat Besenyszög belterületén lévő ingatlanok megvásárlásáról Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testülete Besenyszög belterületén lévő ingatlanok megvásárlására, krízislakások kialakítására Ft összeget biztosít az önkormányzat költségvetéséből. A határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület tagjai H. 2.) Balogh Zoltán polgármester VIII. Napirendi pont tárgyalása: Tájékoztató a nemzeti köznevelésről szóló törvénnyel és annak végrehajtásával kapcsolatban Előadó: Munkácsi György körjegyző Munkácsi György: A nemzeti köznevelésről szóló évi törvény (a továbbiakban: Nkt.) január elsejétől alkalmazandó 74. -ának (4)-(6) bekezdései rendelkeznek a január l-jétől az állami intézményfenntartó központ fenntartásába kerülő köznevelési

15 309 intézmények feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetésének kérdéseiről. A települési önkormányzatoknak a működtetéssel összefüggésben csak abban az esetben kell nyilatkozniuk, ha 1) 3000 főt meghaladó lakosságszámú település önkormányzata felmentést kíván kérni működtetési kötelezettsége alól. 2) A 3000 főt meg nem haladó lakosságszámú települési önkormányzat vállalni kívánja a működtetést. A fent hivatkozott bekezdések és az Nkt. egyes, ezen szabályok alkalmazásának feltételeit rögzítő rendelkezései az Országgyűlés által szeptember 24-én elfogadott, a Magyarország évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló törvénnyel módosultak. A módosítás egyik legfontosabb eleme, hogy mind - a 3000 főt meg nem haladó település esetében - a működtetést vállalására vonatkozó, mind - a 3000 főt meghaladó település esetében - a működtetés alóli felmentési kérelem benyújtási határideje szeptember 30. helyett november 15.-e lett. A település lakosságszámának meghatározása során a január 1-jei állapotnak megfelelő, a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala által kezelt adatokat kell figyelembe venni. Amennyiben a benyújtott felmentési kérelem alapján a működtetési képesség hiánya nem, vagy csak részben állapítható meg, a miniszter meghatározza az önkormányzati hozzájárulási kötelezettség mértékét A települési önkormányzat a hozzájárulás összegének ismeretében, annak közlésétől számított nyolc napon belül a kötelezettség alóli mentesülés iránti kérelmét megerősítheti, vagy visszavonhatja. Amennyiben a képviselő testületi döntés nem erősíti meg szándéknyilatkozatot, úgy az automatikusan semmisnek minősül. egyhangú, 7 fő igen szavazás mellett a következő határozatot hozza: 123/2012.(XI.08.) számú határozat Tájékozató a nemzeti köznevelésről szóló törvénnyel és annak végrehajtásával kapcsolatban Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő- testülete a nemzeti köznevelésről szóló törvényről és annak végrehajtásáról szóló tájékoztatót elfogadja. A határozatról értesülnek: 1.) Képviselő- testület tagjai H. 2.) Munkácsi György körjegyző H. IX. Napirendi pont tárgyalása: Tájékoztató a Chiovini Ferenc Kolping Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény fenntartási költségéről Előadó: Kiss Ernőné Igazgató Kiss Ernőné: A Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet igazgatója kérte, hogy tájékoztassam mind a besenyszögi, mind a tiszasülyi képviselő-testületet az eltelt időszak alatt vizsgált költségvetésről.

16 310 A következő időszakot januártól jellemezni fogja az, hogy az állam nem csak a fenntartására átadott intézményeket fogja felülvizsgálni, hanem az egyháznak átadott iskolák fenntartását is. Ezt megelőzően az állam köti meg a fenntartásra vonatkozó szerződést a Kolpinggal. Ebben az évben a költségvetés -13 millió Ft hiányt mutat, valószínű nem módosít a fenntartáson a Kolping, de a következő évben kéri az önkormányzat részéről a fenntartásra vonatkozó kiegészítő támogatást. Tervezi a tiszasülyi intézményben tanulók átíratását és átjárását Besenyszögre, melyet a besenyszögi szülők valószínűsíthetően nem támogatnak majd. Ekkor egész napos iskola bevezetését tervezzük. Balogh Zoltán: Tiszasüly intézmény fenntartása az önkormányzati hozzájárulás nélkül nem valósítható meg. A KOSZISZ intézményfenntartó külön kell, hogy kezelje a besenyszögi és tiszasülyi intézményt, hiszen az Átadás Átvételi megállapodás is külön jött létre a szervezettel. A költségvetés tervezésekor nem ezeket az adatokat vizsgáltuk a normatív támogatásra. Képviselői Interpelláció: Farkas Géza: A Szociális és Művelődésügyi Bizottság üléséről tájékoztatom a Képviselőtestület tagjait. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra adható keretösszegből Ft átcsoportosításra került az idősek ajándéka és a télapó csomagok vásárlására megállapított összeghez. Dr.Elbakour Afif: Besenyszög község önkormányzat alapítványa a Tehetséges Diákokért Alapítvány részére kívánok felajánlani - a október havi tiszteletdíjamból Ft-ot, míg az Érezd magad jól a Besenyszögi iskolában alapítvány számlájára Ft támogatást nyújtok, a diáksport alaphoz. Balogh Zoltán polgármester az ülést berekeszti. Balogh Zoltán polgármester Munkácsi György körjegyző Jegyzőkönyv hiteléül: Kiss Ernőné Képviselő

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 7-én megtartott soron kívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 7-én megtartott soron kívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 7-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Előterjesztés az Épületenergetikai

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott soron kívüli üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. június 20-i

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 21-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Képviselő-testület 2014.

Részletesebben

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. szeptember 25.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 19.00

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2015.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/8/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 25-i ülésére Tárgy: Döntés az Önkormányzatok és intézményeik

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Besenyszög község oktatási intézményeinek

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 11-én

Jegyzőkönyv. Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 11-én Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 11-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Oldal A Képviselő-testület 2016.

Részletesebben

Energetikai pályázatok 2012/13

Energetikai pályázatok 2012/13 Energetikai pályázatok 2012/13 Összefoglaló A Környezet és Energia Operatív Program keretében 2012/13-ban 8 új pályázat konstrukció jelenik meg. A pályázatok célja az energiahatékonyság és az energiatakarékosság

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 21. számú jegyzőkönyve (2013. SZEPTEMBER 3.) Határozatok: 124/2013. 1272013. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 21. számú jegyzőkönyve (2013. SZEPTEMBER 3.) Határozatok: 124/2013. 1272013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 21. számú jegyzőkönyve (2013. SZEPTEMBER 3.) Határozatok: 124/2013. 1272013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Iktatószám: P-498-3/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2013. február 06. napján 15:00 órakor megtartott rendkívüli nyílt ülésén Jelen vannak: Kossa Lajos polgármester

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-451 fax: (56) 568-462 MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete rendkívüli ülést tart 2014.

Részletesebben

KEOP-2014-4.10.0/N- napelem pályázat 2014

KEOP-2014-4.10.0/N- napelem pályázat 2014 KEOP-2014-4.10.0/N- napelem pályázat 2014 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N Fotovoltaikus rendszerek kialakítása című konstrukcióhoz. Alapvető cél Az Európai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 5/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 4-én (hétfő)

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály

J a v a s l a t. Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály J a v a s l a t a KEOP-5.5.0/B jelű, Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva című pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági

Részletesebben

A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Fejlesztési

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 31-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014.

Részletesebben

Aktuális KEOP pályázatok, várható kiírások ismertetése. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Aktuális KEOP pályázatok, várható kiírások ismertetése. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Aktuális KEOP pályázatok, várható kiírások ismertetése Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 1331/2012.(IX.07.) Korm. Határozat melléklete 1331/2012.(IX.07.) Korm. Határozat

Részletesebben

Megállapítja, hogy a Képviselő- testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi napirendi pontotokat elfogadta:

Megállapítja, hogy a Képviselő- testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi napirendi pontotokat elfogadta: Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 8-án tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Véh László polgármester Gubics

Részletesebben

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10.számú JEGYZŐKÖNYV október 13. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10.számú JEGYZŐKÖNYV október 13. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10.számú JEGYZŐKÖNYV 2009. október 13. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI 83/2009./X.13./kt.határozat: 84/2009./X.13./kt.határozat: 85/2009./X.13./kt.határozat: 86/2009./X.13./kt.határozat:

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív Program Várható energetikai fejlesztési lehetőségek 2012-ben Nyíregyháza, 2012.11.29

Környezet és Energia Operatív Program Várható energetikai fejlesztési lehetőségek 2012-ben Nyíregyháza, 2012.11.29 Környezet és Energia Operatív Program Várható energetikai fejlesztési lehetőségek 2012-ben Nyíregyháza, 2012.11.29 Mi várható 2012-ben? 1331/2012. (IX. 7.) Kormányhatározat alapján Operatív programok közötti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13.án ( szerdán ) 17.00-órakor tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza. Jelen vannak: Fischer

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzata rendkívüli nyílt üléséről Az ülés ideje: 2015. augusztus 03. Az ülés helye: Balkányi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (4233 Balkány, Rákóczi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 26-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: TOP-3.2.2-15 Napelemes kiserőmű létesítése Komlón című pályázat támogatása

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE 9. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. AUGUSZTUS 19.) Határozatok: 76/2014. 83/2014. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE 9. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. AUGUSZTUS 19.) Határozatok: 76/2014. 83/2014. Kt. hat. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 9. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. AUGUSZTUS 19.) Határozatok: 76/2014. 83/2014. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

KEOP-2014-4.10.0/F- napelem pályázat 2014

KEOP-2014-4.10.0/F- napelem pályázat 2014 KEOP-2014-4.10.0/F- napelem pályázat 2014 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/F Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 25.-én, 12.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 25.-én, 12.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 25.-én, 12.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit Nyírõ István Fülöp Attila Gerõfi

Részletesebben

A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A Fejlesztési program eszközrendszere: Energiahatékonyság Zöldenergia megújuló energiaforrások

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2013.

Részletesebben

Kódszám: KEOP-2012-5.5.0/D

Kódszám: KEOP-2012-5.5.0/D Kódszám: KEOP-2012-5.5.0/D 1. A támogatás célja: Jelen pályázati felhívás kiemelt célkitűzése összhangban a hazai és EU stratégiával ösztönözni a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült Jákó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. április 29-én az önkormányzat tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: Kovács János polgármester Hosszúné Deli Hajnal

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma Tárgy

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete augusztus 21. napján megtartott soron kívüli ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete augusztus 21. napján megtartott soron kívüli ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus 21. napján megtartott soron kívüli ülésének J e g y z ő k ö n y v e 60/2014./VIII.21./ számú testületi határozat A napirendről 61/2014./VIII.21./

Részletesebben

ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSEK ÉS KÖZVILÁGÍTÁS KORSZERŰSÍTÉSE KEOP-2012-5.5.0/A

ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSEK ÉS KÖZVILÁGÍTÁS KORSZERŰSÍTÉSE KEOP-2012-5.5.0/A ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSEK ÉS KÖZVILÁGÍTÁS KORSZERŰSÍTÉSE KEOP-2012-5.5.0/A A konstrukció célja az energiahatékonyság és az energiatakarékosság fokozása, azaz az energia termelése, elosztása, szállítása

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. szeptember 18-ai ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. szeptember 18-ai ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. Fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő Testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 7/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. február 21-én,

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. augusztus 1. ) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. augusztus 1.-én 16.00 órakor

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére Tárgy: Döntési javaslatok az Enying város önkormányzati épületeinek

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete augusztus 18-án megtartott. nyílt üléséről

Jegyzőkönyv. Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete augusztus 18-án megtartott. nyílt üléséről Határozat:178-179 Rendelet: - Jegyzőkönyv Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2014. augusztus 18-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv Készült a Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete

Részletesebben

A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon. 2009. Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató

A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon. 2009. Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon 2009. Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató Energia Központ Nonprofit Kft. bemutatása Megnevezés : Energia Központ

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. február 22-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. február 22-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. Ikt. szám: 6-5/2013. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. február 22-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. TARTALOMBÓL

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 70 /2014.(IX.30.) Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Közbeszerzési bizottság elnökének és tagjainak megválasztása

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 70 /2014.(IX.30.) Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Közbeszerzési bizottság elnökének és tagjainak megválasztása Községi Önkormányzat Lövő 10-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V H A T Á R O Z A T N A P I R E N D 70 /2014.(IX.30.) Az ülés napirendi pontjainak elfogadása 71//2014.(IX.30.) Közbeszerzési bizottság elnökének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 17 napján, - 14 órakor kezdődött -, a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében (Martfű, Szent István tér 1.)

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. augusztus 28-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

Szakmai hozzáértés, hatékony megoldás, forrásszervezés és projektmenedzsment az ötlettől a megvalósulásig.

Szakmai hozzáértés, hatékony megoldás, forrásszervezés és projektmenedzsment az ötlettől a megvalósulásig. Szakmai hozzáértés, hatékony megoldás, forrásszervezés és projektmenedzsment az ötlettől a megvalósulásig. Társaságunk 1996 nyarán alakult német szakmai tulajdonosi háttérrel, elsősorban az Önkormányzatok

Részletesebben

Tájékoztató. A pályázati kiírás elsősorban az baromfitartó gazdaságok telephelyeinek korszerűsítésére irányul.

Tájékoztató. A pályázati kiírás elsősorban az baromfitartó gazdaságok telephelyeinek korszerűsítésére irányul. Tájékoztató Tájékoztatjuk tisztelt Partnereinket, Ügyfeleinket, hogy megjelent a Baromfitartó telepek korszerűsítése pályázati felhívás! A pályázati kiírás elsősorban az baromfitartó gazdaságok telephelyeinek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-14/2014. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 25-én a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal földszinti tanácskozó termében tartott rendkívüli

Részletesebben

Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 JEGYZŐKÖNYV

Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 JEGYZŐKÖNYV Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Iktatószám: 685-7/2013. JEGYZŐKÖNYV Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő - testületének 2013. június

Részletesebben

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 18. számú jegyzőkönyve (2013. JÚLIUS 30.) Határozatok: 115/2013. 118/2013. Kt. hat.

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 18. számú jegyzőkönyve (2013. JÚLIUS 30.) Határozatok: 115/2013. 118/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE 18. számú jegyzőkönyve (2013. JÚLIUS 30.) Határozatok: 115/2013. 118/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

Tanácskozási joggal jelen van: Lajkó Terézia jegyző, Mezei Norbert Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályvezetője

Tanácskozási joggal jelen van: Lajkó Terézia jegyző, Mezei Norbert Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályvezetője J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. június 20-án megtartott soron kívüli nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett, Dr. Bakos Beáta,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület április 6-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület április 6-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2016. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2016. április 6-án megtartott rendkívüli üléséről Határozat száma: 46. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZAT: 46/2016.(IV.6.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 13-án 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 13-án 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-22/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

- Képviselő-testülethez

- Képviselő-testülethez DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL -------------------------------------------------------------4492 Dombrád, Rákóczi út 36. Tel/fax: (45) 465-001, 565-002 Száma:../2015. ELŐTERJESZTÉS - Képviselő-testülethez

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 142/2013. (XI.13.) Pályázat mikrobusz vásárlására 143/2013.

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-451 fax: (56) 568-462 MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete rendkivüli ülést tart 2012.július

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Felelős: Jobb Gyula polgármester Határidő: azonnal

JEGYZŐKÖNYV. Felelős: Jobb Gyula polgármester Határidő: azonnal JEGYZŐKÖNYV Készült Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. január 18. napján 8.00 órakor a Polgármesteri Hivatal Dísztermében megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 27-i ülésére. Energetikai pályázaton való részvétel

ELŐTERJESZTÉS. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 27-i ülésére. Energetikai pályázaton való részvétel Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fő u. 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 41- /2012. ELŐTERJESZTÉS Készült:

Részletesebben

Bököny Község Képviselő-testülete 2011. május 05-i rendkívüli üléséről 644-7/2011. a./ jegyzőkönyve. b./ tárgysorozata. c./ határozatai ( 76-79/2011.

Bököny Község Képviselő-testülete 2011. május 05-i rendkívüli üléséről 644-7/2011. a./ jegyzőkönyve. b./ tárgysorozata. c./ határozatai ( 76-79/2011. Bököny Község Képviselő-testülete 2011. május 05-i rendkívüli üléséről 644-7/2011. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai ( 76-79/2011.) TÁRGYSOROZAT 1) Balogh Sándor bökönyi lakos ügyének

Részletesebben

2010. Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése 2010.02.17.

2010. Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése 2010.02.17. 2010. Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése 2010.02.17. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati anyag

Részletesebben

Havasi Patrícia Energia Központ. Szolnok, 2011. április 14.

Havasi Patrícia Energia Központ. Szolnok, 2011. április 14. Az Új Széchenyi Terv Zöldgazdaság-fejlesztési Programjához kapcsolódó megújuló energiaforrást támogató pályázati lehetőségek Havasi Patrícia Energia Központ Szolnok, 2011. április 14. Zöldgazdaság-fejlesztési

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 22-én. Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzőkönyv. Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 22-én. Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 22-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2015.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. 2013. január 9-i rendkívüli testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. 2013. január 9-i rendkívüli testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2013. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 9-i rendkívüli testületi üléséről 2 Hosszúhetény

Részletesebben

Előterjesztés A KEOP-energetikai pályázatokkal összefüggő kérdésekről

Előterjesztés A KEOP-energetikai pályázatokkal összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés A KEOP-energetikai

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S a 2009. október 29.-i képviselő-testületi ülés 13-as számú - A saját naperőmű létrehozására pályázat beadásáról tárgyú - napirendi pontjához. Előadó: Gömze Sándor polgármester

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 23- án megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Városháza Szécsényi Tamás termében, 2014. június 26-án tartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: 4 települési képviselő:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének július 9. napján meg-tartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének július 9. napján meg-tartott rendkívüli üléséről. 9 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2014. július 9. napján meg-tartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Farkas Ernő polgármester Hercegfalvi Frida Palsics János Pályi

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29. napján

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 8296 Monostorapáti, Petőfi u.123. Tel: 87/435-055. Száma: 1092-5/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKNEK. Operatív Program neve: Program Környezet és Energia Operatív Program

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKNEK. Operatív Program neve: Program Környezet és Energia Operatív Program A Széchenyi 2020, az Új Széchenyi Terv és a Nemzeti Együttműködési Alap összefoglaló táblázata vállalkozások költségvetési szervek és nonprofit ek részére KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKNEK Az egészséges ivóvíz

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 12-i rendkívüli üléséről 81-84/2013. (07. 12.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 10-i ülésére Tárgy: Pályázat benyújtása a Leader 2013. évi pályázati kiírásra Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme.

JEGYZŐKÖNYV. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 22-én 8,00 órai kezdettel tartott soron kívüli, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

HELYI HŐ, ÉS HŰTÉSI IGÉNY KIELÉGÍTÉSE MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOKKAL KEOP-4.1.0-B

HELYI HŐ, ÉS HŰTÉSI IGÉNY KIELÉGÍTÉSE MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOKKAL KEOP-4.1.0-B HELYI HŐ, ÉS HŰTÉSI IGÉNY KIELÉGÍTÉSE MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOKKAL KEOP-4.1.0-B Jelen pályázat célja: ösztönözni a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek elterjedését.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Határozati javaslatként a testületi ülés napirendjének a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását javasolja.

JEGYZŐKÖNYV. Határozati javaslatként a testületi ülés napirendjének a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását javasolja. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi utca 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-5/2016.NY. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2016. április 20-án, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 14/2008. (III.28.) sz. rendelete

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 14/2008. (III.28.) sz. rendelete Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 4/008. (III.8.) sz. rendelete a Nemzeti Energiatakarékossági Program energiatakarékossági pályázatainak önkormányzati támogatásáról Tata Város Önkormányzati

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v e

J e g y z ő k ö n y v e Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 5. napján megtartott soron kívüli ülésének J e g y z ő k ö n y v e 13/2013./II.5./ számú testületi határozat Energetikai fejlesztés Öcsödön

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. október 31-én megtartott rendkívüli - ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. október 31-én megtartott rendkívüli - ülésének jegyzőkönyvéből: 205/2008.(X.31.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a A Hajdúhadházi Bocskai István Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tetőtér beépítésének befejezési üteme

Részletesebben

Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése Szarvas Városban

Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése Szarvas Városban Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése Szarvas Városban A projekt bruttó összköltsége: 166.817.040.- Ft, 100%-os támogatási intenzitás mellett. Megvalósítási időszak: 2015.02.02-2015.05.29. Projektazonosító:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2010. február 25-én a körjegyzőség tanácskozó helyiségében tartott rendkívüli nyilvános testületi ülésén. JELEN VANNAK: Németh Lajos Dr. Bánkúty József al Dávid Tamás, Gilikter

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 4-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 4-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-17/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Épületenergetikai pályázatokhoz kapcsolódó energetikai tanulmányok /Tervezet/

Épületenergetikai pályázatokhoz kapcsolódó energetikai tanulmányok /Tervezet/ Épületenergetikai pályázatokhoz kapcsolódó energetikai tanulmányok /Tervezet/ dr. Magyar Zoltán Magyar Mérnöki Kamara Épületenergetikai Szakosztály elnöke Ügyvezető igazgató, Comfort Consulting Kft. magyar.zoltan@comfortconsulting.hu

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály

J a v a s l a t. Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály J a v a s l a t a Bolyky Tamás Általános Iskola, Vasvár Úti Általános Iskola és a Katona József Úti Óvoda energia megtakarítást eredményező KEOP pályázatok benyújtására Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JANUÁR 31-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JANUÁR 31-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JANUÁR 31-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. január 31-én megtartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

Aktuális pályázati konstrukciók a KEOP-on belül. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Aktuális pályázati konstrukciók a KEOP-on belül. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Aktuális pályázati konstrukciók a KEOP-on belül Zöldgazdaság-fejlesztési program 1. prioritás: Egészséges, tiszta települések 2. prioritás: Vizeink jó kezelése 3. prioritás: Természeti értékeink jó kezelése

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-7/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 22. napján 19 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. április 29.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2015. április 29-én 13.00 órakor megtartott

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. szeptember 21-i ülésére. Javaslat a 2011. évi költségvetési rendelet módosítására

ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. szeptember 21-i ülésére. Javaslat a 2011. évi költségvetési rendelet módosítására Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 182/11/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. szeptember 21-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a 2011. évi költségvetési

Részletesebben

.:~ Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző (' N Y. Afl. ...r~~... Kósa Tímea alpolgármester. ...:.r... Ci ~lu!}tk REGYHÁZA. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

.:~ Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző (' N Y. Afl. ...r~~... Kósa Tímea alpolgármester. ...:.r... Ci ~lu!}tk REGYHÁZA. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-520; FAX: +36 42 524-521 ALPOLGÁRMESTERE E-MAIL: GAZDALPOLG@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 11241/2013/14. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 13. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. SZEPTEMBER 30.) Határozatok: 102/ /2014. Kt. hat.

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 13. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. SZEPTEMBER 30.) Határozatok: 102/ /2014. Kt. hat. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 13. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. SZEPTEMBER 30.) Határozatok: 102/2014. 106/2014. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

Kovács Béla polgármester köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. Elmondja, hogy az ülés összehívására telefonon keresztül került sor.

Kovács Béla polgármester köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. Elmondja, hogy az ülés összehívására telefonon keresztül került sor. ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 APÁCATORNA Szám: 125-42/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 21-én (csütörtökön) 13,00 órai kezdettel

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v N e m e s s z a l ó k K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a 9 5 3 3 N e m e s s z a l ó k, R á k ó c z i u. 1 5. Tel: 89/400-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.hu Szám: 52-4/2015.

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 14/2015. K-t. Jegyzőkönyv

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 14/2015. K-t. Jegyzőkönyv Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 14/2015. K-t. Jegyzőkönyv A 2015. augusztus 19-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről. (113-117/2015.) sz. önkormányzati határozat) (-/2015. sz. önkormányzati

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete 3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz. Száma: 1-12/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. rendszerek kialakítása című pályázat benyújtása. házszámozás szabályairól

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. rendszerek kialakítása című pályázat benyújtása. házszámozás szabályairól Községi Önkormányzat Lövő 8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V H A T Á R O Z A T N A P I R E N D 57/2014.(VIII.11.) Az ülés napirendi pontjainak elfogadása 58/2014.(VIII.11.) KEOP-2014-4.10.0/N fotovoltaikus

Részletesebben

Hajdúhadház Város Önkormányzata Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.

Hajdúhadház Város Önkormányzata Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz. Hajdúhadház Város Önkormányzata Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzat

Részletesebben