Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 08-án megtartott soron kívüli üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 08-án megtartott soron kívüli üléséről"

Átírás

1 Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 08-án megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Előterjesztés a Helyi hő és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal című KEOP pályázat benyújtásáról szóló 89/2011. (VIII.25.) számú határozat módosításáról (geotermikus rendszer) Előterjesztés a KEOP / A Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása korszerűsítése pályázat benyújtásáról (Polgármesteri Hivatal, óvoda) Előterjesztés a KEOP / C Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása korszerűsítése pályázat benyújtásáról (Közvilágítás korszerűsítés) Előterjesztés a KEOP /A Megújuló energiahordozó felhasználás növelése pályázat benyújtásáról (napelemes beruházás) Előterjesztés EMVA-ból Falumegújításra és fejlesztésre nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 102/2012.(X.1.) VM rendelet alapján a Besenyszög 1471/1 hrsz-ú ingatlanon piac kialakítására benyújtandó pályázatról Előterjesztés a Besenyszög Község Önkormányzat tulajdonában lévő Besenyszög 0272 hrsz-ú és 0275 hrsz-ú területek értékesítésére Előterjesztés föld- és ingatlan vásárlással kapcsolatban Tájékoztató a nemzeti köznevelésről szóló törvénnyel és annak végrehajtásával kapcsolatban Tájékoztató a Chiovini Ferenc Kolping Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény fenntartási költségéről 112/2012. (XI.08.) /2012. (XI.08.) /2012. (XI.08.) /2012. (XI.08.) 116/2012. (XI.08.) 117/2012. (XI.08.) 118/2012. (XI.08.) 119/2012. (XI.08.) 120/2012. (XI.08.) /2012. (XI.08.) /2012. (XI.08.) /2012. (XI.08.)

2 296 Jegyzőkönyv Készült: Jelen vannak: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 08-án a Községháza Chiovini termében megtartott soron kívüli üléséről Balogh Zoltán polgármester, Palyafári János, Kiss Ernőné, Dr.Elbakour Afif, Farkas Géza, Lovász Imre, Csapó Pálné képviselők Távollévők: - Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Munkácsi György Körjegyző Jegyzőkönyvvezető: Dományné Tauber Mónika Balogh Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a Képviselőtestület tagjai közül 7 fő megjelent, így az ülést határozatképesnek nyilvánítja és megnyitja. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek a Képviselő-testület Kiss Ernőné képviselőt jelöli ki. Balogh Zoltán polgármester a napirendi pontok módosítására tett javaslata a következő: VII./ napirendi pontként Előterjesztés föld- és ingatlan vásárlással kapcsolatban VIII./napirendi pontként IX./napirendi pontként Tájékoztató a nemzeti köznevelésről szóló törvénnyel és annak végrehajtásával kapcsolatban Tájékoztató a Chiovini Ferenc Kolping Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény fenntartási költségéről A napirendi pont tárgyalását a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. I. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés a Helyi hő és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal című KEOP pályázat benyújtásáról szóló 89/2011. (VIII.25.) számú határozat módosításáról (geotermikus rendszer) Előadó: Balogh Zoltán polgármester (írásban mellékelve) Balogh Zoltán: Mai feladatunk a korszerű energiagazdálkodás megteremtése, és sokat tehetünk a probléma megoldása érdekében. Ezért is döntött a Képviselő-testület augusztusi ülésén megújuló energiaforrás alkalmazásáról, pályázat benyújtásáról. Úgy gondolta a testület, hogy valamennyi, a hő- (és hűtési) energiaigények kielégítést célzó megújuló energiaforrás alkalmazása támogatható. Ez hozzájárul az üvegházhatású gázok kibocsátásának, a fosszilis energiafelhasználás csökkentéséhez, valamint a hőfogyasztók energia-költségcsökkentését eredményezi.

3 297 Az önkormányzat pályázni kíván napenergia-hasznosításra, geotermikus energia hasznosítására, hőszivattyús rendszerek telepítésére, megújuló energiaforrások kombinálására, megújuló energiaforrásokat hasznosító közösségi távfűtő rendszerek kialakítására megújuló energiaforrásra való részleges vagy teljes átállítására. Az Európai Parlament és Tanács RED irányelve alapján hazánkban 2020-ra a megújuló energiaforrások részaránya legalább a 13%-ot el kell, hogy érje a bruttó végső energiafogyasztásra vetítve. Magyarország Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Tervében [ ] a kormány olyan intézkedések foganatosítását vázolta fel, melyek ennél magasabb, 14,65 %-os részesedés elérését is lehetővé teszik, ezáltal is ösztönözve a megújuló energiaforrások nagyobb arányú felhasználását, hozzájárulva a zöldgazdaság fejlesztéséhez. A KEOP /B pályázati felhívás kiemelt célkitűzése összhangban a hazai és EU stratégiával ösztönözni a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek elterjedését. Pályázat benyújtható meglévő rendszerek energiaforrás-váltására, többlet energiaigény kielégítésére, termelési folyamatokhoz kapcsolódó fejlesztésekhez egyaránt. Az Energy Hungary Zrt az alábbi ajánlatot tette a pályázat benyújtására: Projekt előkészítési költség, bruttó (felmérés, tervezés, engedélyeztetés, pályázat-/mt írás, projektmenedzsment, stb.) Beruházási (kivitelezési) költség, bruttó Projekt költség összesen, bruttó Elnyerhető vissza nem térítendő támogatás, 85% Szükséges önerő, 15%, bruttó Éves költségmegtakarítás, bruttó Ft Ft Ft Ft Ft Ft Az Energy Hungary Zrt. vállalja az energiahatékonysági beruházás finanszírozását és komplex megvalósítását (tervezés, pályázat előkészítése, engedélyeztetés, kivitelezés koordinálása, és az üzemeltetés felügyelete). A kapcsolódó üzemeltetési és karbantartási tevékenységek költségét az Önkormányzat a futamidő alatt, az évenként elért költségmegtakarításból fizeti ki. Főbb előnyök: - az egész projekt tervezése és lebonyolítása Energy Hungary Zrt. feladata, - olyan modern rendszerek/rendszerelemek kerülnek beépítésre, amelyek a szerződés lejárta után még több évig használhatóak, - garancia és üzemeltetési és karbantartási költségek csökkenésére, - kisebb kitettség az energiaár emelkedések hatásainak Támogatásra benyújtandó projekttípus: - Meglévő, ám hőhasznosításra jelenleg nem használt termálkút jogszabályban előírt minőségű használati melegvízhez víztermelés, fűtés, hűtés vagy technológiai termelési folyamat hőigényének kielégítésére történő bevonása, rehabilitása,

4 298 visszasajtoló kút/rendszer fúrása, valamint hőfogyasztókkal való összekapcsolása, kapcsolódó előírás szerinti vízelhelyező rendszer kialakítása. Pályázat mellékleteként szerepelnie kell Önkormányzati pályázó esetén az önrész rendelkezésre állását igazoló képviselőtestületi határozatnak, amely tartalmazza az önkormányzat kötelezettségvállalását arra vonatkozóan, hogy az KEOP forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét a költségvetésében elkülöníti. Kiss Ernőné: A pályázat benyújtásának határideje? Balogh Zoltán: Nem jelent még meg a pályázat, legálabb is nem nyitott. A pályázati kiíráshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat november 4-ig várta az NFÜ. Fontos, hogy a pályázatok érkezési sorrendben kerülnek elbírálásra. Farkas Géza: A Pénzügyi és Településgazdálkodási Bizottság tárgyalta a napirendi ponthoz tartozó előterjesztést. Az Energy Hungary által benyújtott ajánlat elfogadásra javasolja. egyhangú, 7 fő igen szavazás mellett a következő határozatot hozza: 112/2012. (XI.08.) számú határozat A Helyi hő és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal című KEOP /B pályázat benyújtásáról Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő testülete pályázat benyújtásáról döntött, a Chiovini Ferenc Kolping Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 5071 Besenyszög, Vasvári P. u. 7.(hrsz.:1382); Orvosi Rendelő 5071 Besenyszög, Damjanich út 4/a. (hrsz.:1383); Wesniczky Antal Művelődési Ház 5071 Besenyszög, Dózsa György út 2. (hrsz.: 1); Szociális Szolgáltató Besenyszögi Központ Idősek Otthona 5071 Besenyszög, Szabadság tér 3. (hrsz.: 7) intézményeiben a Környezet és Energia Operatív Program keretében meghirdetett KEOP /B azonosító számú Helyi hő és villamos energiaigény kielégítése megújuló energiaforrásokkal megnevezésű projekt megvalósítására. A projekt tervezett beruházási költsége bruttó Ft, 85 % támogatási intenzitás mellett. Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Besenyszög Község Önkormányzata a KEOP /B projekt költségének 15%-os önrészét saját forrásból biztosítja. Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testülete 89/2011. (VIII.25.) számú határozatát hatályon kívül helyezi. Felelős: Balogh Zoltán polgármester Határozatról értesülnek: 1. Képviselő-testület tagjai H. 2. Energy Hungary Energetikai Zrt. 3. Pénzügyi Csoport H. II. II. II. II. II.

5 299 II. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés a KEOP / A Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása korszerűsítése pályázat benyújtásáról (Polgármesteri Hivatal, óvoda) Előadó: Balogh Zoltán polgármester (írásban mellékelve) Balogh Zoltán: A pályázati konstrukció célja az energiahatékonyság és az energiatakarékosság fokozása az energetika teljes vertikumában, azaz az energia termelése, elosztása, szállítása és a vertikum legkritikusabbnak ítélhető szegmense a végfelhasználás területén. A konstrukció hozzájárul az épületek (különös tekintettel a központi és helyi költségvetési szervek épületeire és az egyéb középületekre, valamint a vállalkozások üzemi és irodaépületeikre is), energia-takarékosság, - hatékonyság fokozására irányuló beruházásainak megvalósításához, vissza nem térítendő támogatás formájában. A projekt főbb számai: Projekt előkészítési költség, bruttó Ft (felmérés, tervezés, engedélyeztetés, pályázat-/mt írás, projektmenedzsment, stb.) Beruházási (kivitelezési) költség, bruttó Ft Projekt költség összesen, bruttó Ft Elnyerhető vissza nem térítendő támogatás, 85% Ft Szükséges önerő, 15%, bruttó Ft Éves költségmegtakarítás, bruttó Ft Konstrukció: Energy Hungary Zrt. vállalja az energiahatékonysági beruházás finanszírozását és komplex megvalósítását (tervezés, pályázat előkészítése, engedélyeztetés, kivitelezés koordinálása, és az üzemeltetés felügyelete). A kapcsolódó üzemeltetési és karbantartási tevékenységek költségét az Önkormányzat a futamidő alatt, az évenként elért költségmegtakarításból fizeti ki, sikerdíjas alapon. Beruházás / Épületenergetikai korszerűsítés 1. Könyvtár (Külső hőszigetelés, nyílászárók cseréje, tetőszigetelés, fűtéskorszerűsítés) 2. Óvoda (Külső hőszigetelés, nyílászárók cseréje, födémszigetelés, fűtéskorszerűsítés) 3. Ideiglenes Rendelő, Szolgálati lakás (Külső hőszigetelés, nyílászárók cseréje, födémszigetelés, fűtéskorszerűsítés) 4. Polgármesteri Hivatal (Külső hőszigetelés, nyílászárók cseréje, födémszigetelés, fűtéskorszerűsítés) 5. Vízmű Iroda, Szociális Foglalkoztató (Külső hőszigetelés, nyílászárók cseréje, födémszigetelés fűtéskorszerűsítés) 6. Rendőrség, Polgárőrség (Külső hőszigetelés, nyílászárók cseréje, födémszigetelés, fűtéskorszerűsítés) Farkas Géza: A Pénzügyi és Településgazdálkodási Bizottság tárgyalta a napirendi ponthoz tartozó előterjesztést. Az Energy Hungary által benyújtott ajánlat elfogadásra javasolja. egyhangú, 7 fő igen szavazás mellett a következő határozatot hozza:

6 /2012. (XI.08.) számú határozat A KEOP /A Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása korszerűsítése című pályázat benyújtásáról Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő testülete pályázat benyújtásáról döntött, a Polgármesteri Hivatal 5071 Besenyszög, Dózsa György út 4. szám (hrsz.: 1); Wesniczky Antal Művelődési Ház 5071 Besenyszög, Dózsa György út 2. (hrsz.: 1); Eszterlánc Óvoda 5071 Besenyszög, Vasvári Pál út 4. (hrsz.: 1393/2 ) Vízmű Iroda Szociális Foglalkoztató helyiség 5071 Besenyszög, Vasvári Pál út 7. (hrsz.: 1382) Rendőrség Polgárőrség 5071 Besenyszög, Vasvári Pál út 7. (hrsz.: 1382) Ideiglenes orvosi rendelő - Szolgálati lakás 5071 Besenyszög, Damjanich út 4/a. (hrsz.: 1386) intézményeiben a Környezet és Energia Operatív Program keretében meghirdetett KEOP /A azonosító számú Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása korszerűsítése című projekt megvalósítására. A projekt tervezett beruházási költsége bruttó Ft, elnyerhető vissza nem térítendő támogatás mellett. Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Besenyszög Község Önkormányzata a KEOP /A projekt költségének 15%-os önrészét Ft összeget saját forrásból biztosítja. Felelős: Balogh Zoltán polgármester Határozatról értesülnek: 1. Képviselő-testület tagjai H. 2. Energy Hungary Energetikai Zrt. 3. Pénzügyi Csoport H. III. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés a KEOP / C Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása korszerűsítése pályázat benyújtásáról (Közvilágítás korszerűsítés) Előadó: Balogh Zoltán polgármester (írásban mellékelve) Balogh Zoltán: A közvilágítás energiafelhasználásának csökkentése (a közvilágítással kapcsolatos kötelező feladatok ellátásával megbízott pályázó esetében): a lámpatestek, fényforrások, előtétek és az energia-megtakarítás szempontjából indokolt vezetékek felújítása, vagy cseréje. (Új közvilágítási oszlopok építése vagy a meglévő oszlopok cseréje nem támogatható.) A szóban forgó megbeszélésen széles körben érintettük a különböző energiaköltség csökkentési megoldásokat, amelyek közül a műszaki -, és gazdaságossági szempontokat is figyelembe véve első fázisban a közvilágítás állapotának korszerűsítését javasolta az Energy Hungary Zrt. Így ajánlatot tett a cég a közvilágítás ledes lámpatestekkel történő korszerűsítésre. Pályázat célja, a település közvilágítási (villamos energia és karbantartási) költségének csökkentése, illetve a világítási rendszer hosszú távú korszerűsítése.

7 301 Műszaki tartalom: Nátriumos és higanygőz közvilágítási lámpák 82 db és a kompakt fénycsöves lámpák összesen 486 db, így összesen 568 db lámpatest, azaz un. aktív elemek cseréje LED technológiás lámpatestekre. Beruházási költség: 69 millió Ft bruttó (lámpák, munkadíj, előkészítés, pályázat) Várható költségmegtakarítás: 4,3 millió Ft/év bruttó villamos energia költség csökkenés (energiadíj+rendszerhasználat+üzemeltetés és karbantartás) Farkas Géza: A Pénzügyi és Településgazdálkodási Bizottság tárgyalta a napirendi ponthoz tartozó előterjesztést. Az Energy Hungary által benyújtott ajánlat elfogadásra javasolja. egyhangú, 7 fő igen szavazással a következő rendeletet alkotja: 114/2012. (XI.08.) számú határozat A KEOP /C Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása korszerűsítése című pályázat benyújtásáról Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő testülete pályázat benyújtásáról döntött Besenyszög község belterületén 568 db lámpatest azaz un. aktív elemek cseréjére LED technológiával a Környezet és Energia Operatív Program keretében meghirdetett KEOP /C azonosító számú Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása korszerűsítése című projekt megvalósítására. A projekt tervezett beruházási költsége bruttó Ft, 85 %-os max Ft elnyerhető vissza nem térítendő támogatás mellett. Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Besenyszög Község Önkormányzata a KEOP /C projekt költségének 15%-os önrészét Ft összeget saját forrásból biztosítja. Felelős: Balogh Zoltán polgármester Határozatról értesülnek: 1. Képviselő-testület tagjai H. 2. Energy Hungary Energetikai Zrt. 3. Pénzügyi Csoport H. IV. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés a KEOP /A Megújuló energiahordozó felhasználás növelése pályázat benyújtásáról (napelemes beruházás) Előadó: Balogh Zoltán polgármester (írásban mellékelve) Balogh Zoltán: Energy Hungary a településre elkészítette javaslatát a KEOP pályázat benyújtásához. A pályázat célja a Művelődési Ház és az általános Iskola éves villamos energia fogyasztásának csökkentése, lehetőség szerint annak minél nagyobb mértékű kiváltása, 33kW teljesítményű háztartási méretű kiserőműnek számító napelem rendszer telepítése, a tájolási- telepítési szempontból megfelelő helyre. A beruházási költség: bruttó 33.6 MFt plusz járulékos költségek: pályázat, közbeszerzés, tervezés, összesen bruttó 36

8 302 millió Ft. A projektre pályázati támogatás vehető igénybe KEOP 4.10/A - Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése. A pályázatról az NFÜ honlapján már tájékozódhattunk, így célszerű és szükséges közbeszerzési eljárás mihamarabbi kiírása. A HAB 749 Mérnöki Tanácsadó Kft.-vel az önkormányzat korábbi testületi határozat alapján szerződést kötött a besenyszögi általános iskola és művelődési ház és a kapcsolódó épületek villamos energiaellátásának fejlesztése, napelemes rendszer kiépítésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lebonyolítására. Farkas Géza: A Pénzügyi és Településgazdálkodási Bizottság tárgyalta a napirendi ponthoz tartozó előterjesztést és azt elfogadását javasolja. egyhangú, 7 fő igen szavazással a következő rendeletet alkotja: 115/2012. (XI.08.) számú határozat A Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal című KEOP / A azonosító számú pályázat benyújtásáról a 109/2012. (X.16.) számú határozat módosításáról Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő testülete pályázat benyújtásáról döntött, a Chiovini Ferenc Kolping Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 5071 Besenyszög, Vasvári P. u. 7. (hrsz.: ) és a Wesniczky Antal Művelődési Ház és Könyvtár 5071 Besenyszög, Dózsa György út 2. (hrsz.: ) intézményeiben a Környezet és Energia Operatív Program keretében meghirdetett KEOP /A azonosító számú Helyi hő és villamos energia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal megnevezésű projekt megvalósítására. A projekt tervezett beruházási költsége bruttó Ft, 85 % támogatási intenzitás mellett. Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Besenyszög Község Önkormányzata a KEOP /A projekt költségének 15%-os Ft önrészét saját forrásból biztosítja. Felelős: Balogh Zoltán polgármester Határozatról értesülnek: 1. Képviselő-testület tagjai H. 2. Energy Hungary Energetikai Zrt. 3. Pénzügyi Csoport H. egyhangú, 7 fő igen szavazással a következő rendeletet alkotja: 116/2012. (XI.08.) számú határozat Közbeszerzési eljárás megindításáról, a Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal című KEOP / A azonosító számú pályázat benyújtása során

9 303 Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény 6. -a értelmében, a Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal című KEOP / A azonosító számú pályázat benyújtása során a közbeszerzési eljárásai előkészítésével és lefolytatásával Besenyszög Község Önkormányzat nevében mint ajánlat kérő HAB 749 Mérnöki Tanácsadó Kft.-t bízza meg. Határozatról értesülnek: 1. Képviselő-testület tagjai H. 2. HAB 749 Mérnöki Tanácsadó Kft. 3. Közbeszerzési Előkészítő Bizottság H. V. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés EMVA-ból Falumegújításra és fejlesztésre nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 102/2012.(X.1.) VM rendelet alapján a Besenyszög 1471/1 hrsz-ú ingatlanon piac kialakítására benyújtandó pályázatról Előadó: Balogh Zoltán polgármester (írásban mellékelve) Balogh Zoltán: Besenyszög Község Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a 102/2012. (X. 1.) VM rendelet 2. c) pontjában meghatározott alapvetően a helyben megtermelt mezőgazdasági termékek értékesítése feltételeinek javítása céljából új piacok létrehozására (3. célterület). A pályázat keretében lehetőség nyílik: ca) fedett és fedetlen elárusítóhelyek, cb) egyéb üzlethelyiségek, cc) egyéb szolgáltatásokhoz szükséges helyiségek, cd) raktárak, ce) szociális és hatósági helyiségek, cf) szükséges kiegészítő infrastruktúra, szennyvízelvezetés, energia- és vízellátására, parkoló, út, cg) szelektív gyűjtést biztosító hulladéktárolók kialakítására, meglévők fejlesztésére, ch) a mérlegelést, illetve a ki- és berakodást segítő eszközök gépek, berendezések beszerzésére, ci) a település településrendezési eszközeinek módosítására; A támogatás mértéke Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet [a továbbiakban: 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet] alapján igénybe vett és az e rendelet alapján igénybe vehető támogatás együttes összege ügyfelenként egymást követő három pénzügyi évben nem haladhatja meg az 50 millió forintot. Az igényelhető támogatás a) piac esetében legfeljebb 50 millió forint Költségvetési szervek esetében az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet 71. cikk (3) bekezdés a) pontja alapján, a támogatás számításának alapja, az összes nettó elszámolható kiadás.

10 304 A támogatás mértéke piac esetében az összes elszámolható kiadás 80%-a. Pályázat benyújtásának határideje: november 15. Tervezett forrásszerkezet: PIAC kialakítása Mértéke Összege Támogatás Nettó összeg 80%-a Saját forrás Nettó összeg ÁFA-ja + Nettó összeg 20%-a Összesen: Várhatóan az ÁFA összege visszaigényelhetővé válik, mert olyan tevékenység valósul meg, mely után a működtetés időszakában ÁFA fizetési kötelezettsége keletkezik az Önkormányzatnak. A Besenyszög, Hrsz.: 1471/1 sz. alatti új építésű Piac engedélyezési terveinek elkészítését az Archilak Mérnöki Iroda vállalta. A tervezési program az alábbi: új Piac funkciójú épület tervezése, hozzávetőlegesen 400 m 2 alapterülettel, 2 db üzlettel, szociális helyiségekkel, és szabadtéri elárusítóhellyel, a funkcióhoz kapcsolódó burkolatok tervezésével. Az épület környezetbe illesztésével, hagyományos falazott szerkezetű üzlet-blokkal, fa szerkezetű nyitott színnel, cserépfedéssel. Tervdokumentáció tartalma (tervezési díj tartalmazza) építési engedélyes terv fázisában: -építész tervfejezet, -útcsatlakozás, belső parkolók szakági terve, -statikai terv fejezet, -tételes költségvetés MVH normák alapján, -hőtechnikai számítás -tűzvédelmi szakértő által készített tűzvédelmi tervfejezet -élelmiszertechnológiai tervfejezet, -komplex akadálymentesítés szakági terve A felsorolt tételek tervezési díja: Ft + Áfa Balogh Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a Falumegújításra és fejlesztésre nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 102/2012.(X.1.) VM rendelet alapján Besenyszög 1471/1 hrsz-ú ingatlanon piac kialakítására benyújtandó pályázatról szóló előterjesztést és az Archilak Mérnöki Szolgáltató Kft. árajánlatát Besenyszög 1471/1 hrsz. alatt új építésű Piac engedélyezési terveinek elkészítését. egyhangú, 7 fő igen szavazással a következő rendeletet alkotja: 117/2012.(XI.08.) számú határozat Falumegújításra és fejlesztésre nyújtandó támogatások (EMVA) részletes feltételeiről szóló 102/2012.(X.1.) VM rendelet alapján a Besenyszög 1471/1 hrsz-ú ingatlanon Helyi piac kialakítása és helyi termékek népszerűsítése Besenyszögön című pályázat benyújtásáról Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Falumegújításra és fejlesztésre nyújtandó támogatások (EMVA) részletes feltételeiről szóló 102/2012.(X.1.) VM rendelet alapján a Besenyszög 1471/1 hrsz-ú ingatlanon

11 305 Helyi piac kialakítása és helyi termékek népszerűsítése Besenyszögön című pályázat megvalósítására. Az önkormányzat a pályázathoz szükséges Önerőt saját forrásból kívánja biztosítani. A beruházás forrásszerkezete: Megnevezés Piac kialakítása Nettó Ft Összesen Támogatás (80%) Saját forrás (20%) Összesen: A Képviselő-testület a pályázat során nettó finanszírozási támogatást kér, mert a 102/2012. (X. 1.) VM rendeletben foglaltak alapján a költségvetési szervek esetében a támogatás számításának alapja az összes elszámolható nettó kiadás. Az Áfa összegére ( Ft) 102/2012. (X. 1.) VM rendeletben foglaltak alapján nem igényelhető támogatás, ezért azt az önkormányzatnak saját forrásból kell biztosítania. A Képviselő-testület a pályázat elkészítésére, benyújtására és aláírására a Polgármestert hatalmazza fel. A határozatról értesülnek: 1.) Képviselő- testület tagjai H. 2.) Polgármesteri Hivatal Pénzügy H. 3.) MVH egyhangú, 7 fő igen szavazással a következő rendeletet alkotja: 118/2012. (XI.08.) számú határozat Besenyszög község hrsz.: 1471/1. szám alatti új építésű Piac engedélyezési terveinek készítéséről Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az Archilak Mérnöki Szolgáltató Kft. tervező árajánlatát Besenyszög község hrsz.: 1471/1. szám alatti új építésű Piac engedélyezési terveinek készítéséről Ft + Áfa tervezési díjért. A Képviselő-testület a tervdokumentációk elkészítéséhez szükséges anyagi fedezetet a kötvénykibocsátásból származó összeg terhére biztosítja. A Képviselő-testület felhatalmazza Balogh Zoltán polgármestert a tervezési szerződés aláírására.

12 306 A határozatról értesülnek: 1.) Képviselő- testület tagjai H. 2.) Archilak Mérnöki szolg. Kft, Horváth Ferenc építészmérnök tervező, Szolnok 3.) Pénzügyi Csoport H. VI. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés a Besenyszög Község Önkormányzat tulajdonában lévő Besenyszög 0272 hrsz-ú és 0275 hrsz-ú területek értékesítésére Előadó: Balogh Zoltán polgármester Balogh Zoltán: Besenyszög Község Önkormányzatát megkereste az Országos Vízügyi Beruházási Mérnöki Konzulens és Tervező Kft. azzal, hogy a Tisza hullámtér Nagyvízi meder vízszállító képességének helyreállítása munkához területeket szerezzen. Az OVIBER Kft, a beruházó Országos Vízügyi Főigazgatóság (a továbbiakban OVF) megbízása alapján a Tisza Hullámtér: nagyvízi meder vízszállító képességének helyreállítása a szolnoki vasúti híd és Kisköre közötti szakaszon" (Tisza folyó ,6 fkm közötti szakasz) tárgyú projekt kivitelezéséhez kapcsolódó területszerzések lebonyolítója. 1./ A megvalósítás érinti Besenyszög Község Önkormányzat l/l tulajdoni illetőségét képező Besenyszög 0275 hrsz. alatt található, kivett művelési ágú 7278 m2 térmértékű terület 3508 m2 nagyságú részét. Ezen földrészlet vonatkozásában Beruházó, az OVF nevében vételi ajánlatot tett. Az ajánlat Berking Kft. /Szolnok Kossuth. L u. 18/ szakértői értékbecslésén alapszik. Az értékbecslés alapján a megszerezni kívánt terület: 3508 m 2, a vételi ajánlat Ft, mely a zöldkár (erdővagyon) értékét nem tartalmazza. 2./ A megvalósítás során érintett másik terület Besenyszög Község Önkormányzat 1/1 tulajdoni illetőségét képező Besenyszög 0272 hrsz. alatt található, kivett művelési ágú 2001 m2 térmértékű terület 1429 m2 nagyságú rész. Ezen földrészlet vonatkozásában Beruházó, az OVF nevében vételi ajánlatot tett. Az értékbecslés alapján a megszerezni kívánt terület: 1429 m 2, a vételi ajánlat Ft, mely a zöldkár (erdővagyon) értékét nem tartalmazza. Kérem a Képviselő-testület döntését az ajánlat elfogadásáról. Farkas Géza: A Pénzügyi és Településgazdálkodási Bizottság támogatja az értékesítést. Azonban vegye figyelembe a Képviselő-testület, hogy az Országos Vízügyi Beruházási Mérnöki Konzulens és Tervező Kft., valamint az értékbecslést végző cég nem tette bele az ajánlatába a zöldkár értékét. egyhangú, 7 fő igen szavazás mellett a következő határozatot hozza: 119/2012. (XI.08.) számú határozat Besenyszög Község Önkormányzat tulajdonában lévő Besenyszög 0272 hrsz-ú terület értékesítésére tett ajánlatról Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testülete az OVIBER Kft, a beruházó Országos Vízügyi Főigazgatóság megbízása alapján a Tisza Hullámtér: nagyvízi meder vízszállító képességének helyreállítása a szolnoki vasúti híd és Kisköre közötti szakaszon" tárgyú projekt kivitelezéséhez Besenyszög 0272 hrsz. alatt található, kivett művelési ágú 2001 m2

13 307 térmértékű terület 1429 m2 nagyságú részre tett Ft - mely a zöldkár (erdővagyon) értékét nem tartalmazza - vételi ajánlatát elfogadja. A Képviselő-testület megbízza Balogh Zoltán polgármester a szerződés megkötésére. A határozatról értesülnek: 1. Képviselő-testület tagjai H. 2. OVIBER Kft, a beruházó Országos Vízügyi Főigazgatóság 3. Pénzügyi Csoport H. egyhangú, 7 fő igen szavazás mellett a következő határozatot hozza: 120/2012. (XI.08.) számú határozat Besenyszög Község Önkormányzat tulajdonában lévő Besenyszög 0275 hrsz-ú terület értékesítésére tett ajánlatról Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testülete az OVIBER Kft, a beruházó Országos Vízügyi Főigazgatóság megbízása alapján a Tisza Hullámtér: nagyvízi meder vízszállító képességének helyreállítása a szolnoki vasúti híd és Kisköre közötti szakaszon" tárgyú projekt kivitelezéséhez Besenyszög 0275 hrsz. alatt található, kivett művelési ágú 7278 m2 térmértékű terület 3508 m2 nagyságú részre tett Ft,- mely a zöldkár (erdővagyon) értékét nem tartalmazza - vételi ajánlatát elfogadja. A Képviselő-testület megbízza Balogh Zoltán polgármester a szerződés megkötésére. VII. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés föld- és ingatlan vásárlással kapcsolatban Előadó: Balogh Zoltán polgármester A határozatról értesülnek: 1. Képviselő-testület tagjai H. 2. OVIBER Kft, a beruházó Országos Vízügyi Főigazgatóság 3. Pénzügyi Csoport H. Balogh Zoltán: Korábbi testületi döntés alapján tárgyalásokat folyattam az önkormányzat számára külterületi ingatlanok megvásárlásáról. Érdeklődésemre érkeztek még ajánlatok, kb. 5,5 6,8 ha közötti területet eladására 3,5 millió Ft értékben. További ingatlan megvásárlását kezdeményeztem a startmunka program keretében az önkormányzat saját törzsállományú telepet szeretne létrehozni, ahol közhasznú embereket foglalkoztatna a telep működési céljából. Az önkormányzati területen mangalicát tervezünk tartani, rideg tartáson nevelne. Ólakban való elhelyezés csak a fiaztatástól a leválasztásig tartó időszakban kerülne sor. Innentől kezdve szabad tartás m2-en, villanypásztorral bekerítve történne. A takarmány szükséglet megtermelhető lesz az önkormányzat földjein, segítségre törzsállomány beszerzéséhez, illetve az ólak megépítésében van szükségünk. A testületből több képviselő is részt vett krízislakás kialakítására alkalmas ingatlanok bejárásán. A TSZ iroda esetén javasolta a testület a tetőtérben szociális lakások kialakítását,

14 308 az alsó, földszinti részen szolgáltató helyiségek bérlését. További két lakást vizsgáltunk meg az önkormányzat számára. Kérem, tegyen javaslatot a testület a krízislakások megvásárlására. Dr.Elbakour Afif: A krízislakás kialakítására megfelelő lenne a volt TSZ iroda épülete. Keresse meg polgármester úr a tulajdonosokat és egyeztessenek az adás-vételről. De előzetes támogatói döntést is hozhat a Képviselő-testület, amennyiben 8 millió Ft vételárat elfogad az eladó, úgy vegye meg az önkormányzat az ingatlant. 7 fő igen szavazás mellett a következő határozatot hozza: 121/2012. (XI.08.) számú határozat Besenyszög Damjanich úti volt TSZ iroda megvásárlásáról Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Besenyszög Damjanich úton lévő volt TSZ iroda ingatlan megvásárlására Ft-os vételi ajánlatot tesz. A Képviselő-testület megbízza Balogh Zoltán polgármester a további egyeztetések megtételére. A határozatról értesülnek: 1. Képviselő-testület tagjai H. 2. Balogh Zoltán polgármester H. 3. Pénzügyi Csoport H. 7 fő igen szavazás mellett a következő határozatot hozza: 122/2012. (XI.08.) számú határozat Besenyszög belterületén lévő ingatlanok megvásárlásáról Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testülete Besenyszög belterületén lévő ingatlanok megvásárlására, krízislakások kialakítására Ft összeget biztosít az önkormányzat költségvetéséből. A határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület tagjai H. 2.) Balogh Zoltán polgármester VIII. Napirendi pont tárgyalása: Tájékoztató a nemzeti köznevelésről szóló törvénnyel és annak végrehajtásával kapcsolatban Előadó: Munkácsi György körjegyző Munkácsi György: A nemzeti köznevelésről szóló évi törvény (a továbbiakban: Nkt.) január elsejétől alkalmazandó 74. -ának (4)-(6) bekezdései rendelkeznek a január l-jétől az állami intézményfenntartó központ fenntartásába kerülő köznevelési

15 309 intézmények feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetésének kérdéseiről. A települési önkormányzatoknak a működtetéssel összefüggésben csak abban az esetben kell nyilatkozniuk, ha 1) 3000 főt meghaladó lakosságszámú település önkormányzata felmentést kíván kérni működtetési kötelezettsége alól. 2) A 3000 főt meg nem haladó lakosságszámú települési önkormányzat vállalni kívánja a működtetést. A fent hivatkozott bekezdések és az Nkt. egyes, ezen szabályok alkalmazásának feltételeit rögzítő rendelkezései az Országgyűlés által szeptember 24-én elfogadott, a Magyarország évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló törvénnyel módosultak. A módosítás egyik legfontosabb eleme, hogy mind - a 3000 főt meg nem haladó település esetében - a működtetést vállalására vonatkozó, mind - a 3000 főt meghaladó település esetében - a működtetés alóli felmentési kérelem benyújtási határideje szeptember 30. helyett november 15.-e lett. A település lakosságszámának meghatározása során a január 1-jei állapotnak megfelelő, a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala által kezelt adatokat kell figyelembe venni. Amennyiben a benyújtott felmentési kérelem alapján a működtetési képesség hiánya nem, vagy csak részben állapítható meg, a miniszter meghatározza az önkormányzati hozzájárulási kötelezettség mértékét A települési önkormányzat a hozzájárulás összegének ismeretében, annak közlésétől számított nyolc napon belül a kötelezettség alóli mentesülés iránti kérelmét megerősítheti, vagy visszavonhatja. Amennyiben a képviselő testületi döntés nem erősíti meg szándéknyilatkozatot, úgy az automatikusan semmisnek minősül. egyhangú, 7 fő igen szavazás mellett a következő határozatot hozza: 123/2012.(XI.08.) számú határozat Tájékozató a nemzeti köznevelésről szóló törvénnyel és annak végrehajtásával kapcsolatban Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő- testülete a nemzeti köznevelésről szóló törvényről és annak végrehajtásáról szóló tájékoztatót elfogadja. A határozatról értesülnek: 1.) Képviselő- testület tagjai H. 2.) Munkácsi György körjegyző H. IX. Napirendi pont tárgyalása: Tájékoztató a Chiovini Ferenc Kolping Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény fenntartási költségéről Előadó: Kiss Ernőné Igazgató Kiss Ernőné: A Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet igazgatója kérte, hogy tájékoztassam mind a besenyszögi, mind a tiszasülyi képviselő-testületet az eltelt időszak alatt vizsgált költségvetésről.

16 310 A következő időszakot januártól jellemezni fogja az, hogy az állam nem csak a fenntartására átadott intézményeket fogja felülvizsgálni, hanem az egyháznak átadott iskolák fenntartását is. Ezt megelőzően az állam köti meg a fenntartásra vonatkozó szerződést a Kolpinggal. Ebben az évben a költségvetés -13 millió Ft hiányt mutat, valószínű nem módosít a fenntartáson a Kolping, de a következő évben kéri az önkormányzat részéről a fenntartásra vonatkozó kiegészítő támogatást. Tervezi a tiszasülyi intézményben tanulók átíratását és átjárását Besenyszögre, melyet a besenyszögi szülők valószínűsíthetően nem támogatnak majd. Ekkor egész napos iskola bevezetését tervezzük. Balogh Zoltán: Tiszasüly intézmény fenntartása az önkormányzati hozzájárulás nélkül nem valósítható meg. A KOSZISZ intézményfenntartó külön kell, hogy kezelje a besenyszögi és tiszasülyi intézményt, hiszen az Átadás Átvételi megállapodás is külön jött létre a szervezettel. A költségvetés tervezésekor nem ezeket az adatokat vizsgáltuk a normatív támogatásra. Képviselői Interpelláció: Farkas Géza: A Szociális és Művelődésügyi Bizottság üléséről tájékoztatom a Képviselőtestület tagjait. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra adható keretösszegből Ft átcsoportosításra került az idősek ajándéka és a télapó csomagok vásárlására megállapított összeghez. Dr.Elbakour Afif: Besenyszög község önkormányzat alapítványa a Tehetséges Diákokért Alapítvány részére kívánok felajánlani - a október havi tiszteletdíjamból Ft-ot, míg az Érezd magad jól a Besenyszögi iskolában alapítvány számlájára Ft támogatást nyújtok, a diáksport alaphoz. Balogh Zoltán polgármester az ülést berekeszti. Balogh Zoltán polgármester Munkácsi György körjegyző Jegyzőkönyv hiteléül: Kiss Ernőné Képviselő

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott üléséről. Mutató:

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott üléséről. Mutató: Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott üléséről Mutató: Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. december

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 31-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. augusztus

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KEOP-2012-5.5.0/B

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KEOP-2012-5.5.0/B PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Környezet és Energia Operatív Program Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2012-5.5.0/B Érvényes:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KEOP-2011-4.9.0

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KEOP-2011-4.9.0 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Környezet és Energia Operatív Program Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva c. konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2011-4.9.0 Érvényes: 2011. február

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2011-4.2.0-A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2011-4.2.0-A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2011-4.2.0-A Helyi hő, hűtési és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal című konstrukcióhoz Érvényes: 2011. február

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N. Fotovoltaikus rendszerek kialakítása. című konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N. Fotovoltaikus rendszerek kialakítása. című konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N Fotovoltaikus rendszerek kialakítása című konstrukcióhoz Érvényes: 2014. júniustól Tartalom A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

Jegyzıkönyv. rendelet Besenyszög község közvilágításának korszerősítésére

Jegyzıkönyv. rendelet Besenyszög község közvilágításának korszerősítésére Jegyzıkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 20-án megtartott ülésérıl Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló a két ülés között történt eseményekrıl

Részletesebben

135/2008. (X. 18.) FVM rendelet

135/2008. (X. 18.) FVM rendelet 1. oldal 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-5.3.0/B

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 2.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása Előadó: Tuba Erik polgármester

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 2.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása Előadó: Tuba Erik polgármester Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. január 31-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2011-4.9.0

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat

NYÍLT ÜLÉSE. 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály

J a v a s l a t. Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály J a v a s l a t a Bolyky Tamás Általános Iskola, Vasvár Úti Általános Iskola és a Katona József Úti Óvoda energia megtakarítást eredményező KEOP pályázatok benyújtására Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-án tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 15/2012. (XI. 27.) Költségvetési rend. módosítása 16/2012.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-4.2.0/B Érvényes:

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. február 3-án tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. február 3-án tartandó ülésére. Izsák Város Polgármesterétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. február 3-án tartandó ülésére. Tárgy: Izsák Város 2015. évi költségvetésének megtárgyalása(1. forduló). Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám:7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

Panel Plusz Hitelprogram

Panel Plusz Hitelprogram MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Sikeres Magyarországért Panel Plusz Hitelprogram Terméktájékoztató Budapest, 2011. augusztus 8. Hatályos: 2011. augusztus 8-tól Sikeres Magyarországért

Részletesebben

Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése című. konstrukcióihoz

Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése című. konstrukcióihoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-alföldi Operatív Program Dél-dunántúli Operatív Program Észak-alföldi Operatív Program Észak-magyarországi Operatív Program Közép-magyarországi Operatív Program Nyugat-dunántúli

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2011-4.2.0/B Érvényes:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Vendégeket, Képviselőket.

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Vendégeket, Képviselőket. 218 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. november 30-án megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor képviselő, Görbe Károly képviselő, Kiss Katalin képviselő,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt testületi üléséről Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete 661-2/2013. JEGYZŐKÖNYV Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt testületi üléséről Határozatok:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2011-4.2.0/A Érvényes:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. I. A támogatás célja

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. I. A támogatás célja AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P Á L Y Á Z A T I Ú T M U T A T Ó A HAGYOMÁNYOS TECHNOLÓGIÁVAL ÉPÜLT LAKÓÉPÜLETEK SZÉNDIOXID-KIBOCSÁTÁS CSÖKKENTÉST EREDMÉNYEZŐ ENERGIA-HATÉKONYSÁGI FELÚJÍTÁST MEGVALÓSÍTÓ BERUHÁZÁSAINAK

Részletesebben

Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29. napján 13.00 órakor az Inkubátorház kistárgyalójában megtartott ülésén.

Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29. napján 13.00 órakor az Inkubátorház kistárgyalójában megtartott ülésén. 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/37/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29. napján 13.00 órakor az Inkubátorház

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-4.2.0/A Érvényes:

Részletesebben

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Napirendek előtt: Interpelláció Napirendi javaslat: FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2009. ÁPRILIS 30-ÁN

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Répcelak 596-25/2011. szám J e g y z ő k ö n y v Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. december 15-én 17.30 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről. Jelen

Részletesebben