PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPL ADATOK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPL ADATOK"

Átírás

1 PINÉR SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPL DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: szakképesítés megnevezése: Pincér 3. Szakképesítések köre: 3.1 Részszakképesítés Nincs 3.2 Szakképesítés-elágazások Nincsenek 3.3 Szakképesítés-ráépülés Van 3.3 Szakképesítés-ráépülés zonosító szám: Megnevezés: Mixer artender 4. Hozzárendelt FEOR szám: Képzés maximális id tartama: Szakképesítés/Szakképesítés-ráépülések megnevezése Szakképzési évfolyamok száma Óraszám Pincér Mixer artender Megjegyzés: az iskolarendszeren kívüli képzés minimális óraszáma az OKJ-ban feltüntetett óraszám 40%-a. 1

2 II. EGYÉ DTOK SZKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE: Pincér 1. képzés megkezdésének szükséges feltételei: emeneti kompetenciák: Iskolai el képzettség: a képzés megkezdhet az e rendelet 3. számú mellékletében a vendéglátás - idegenforgalom szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában. E kompetenciák megszerezhet ek a szakképzést el készít évfolyam keretében is. vagy tizedik évfolyam elvégzésével tanúsított iskolai végzettség vagy a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 27. (4) bekezdése szerint kizárólag szakképzési évfolyamon megszervezett szakiskolai nevelésben és oktatásban részt vev tanulók esetében a nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség Szakmai el képzettség: - El írt gyakorlat: - Elérhet kreditek mennyisége: - Pályaalkalmassági követelmények: Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek szükségesek 2. Elmélet aránya: 30% 3. Gyakorlat aránya: 70% 4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): van Id tartama. 1 év 5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): kötelez Szervezésének id pontja: a képzési id felét követ en 6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges SZKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS MEGNEVEZÉSE: MIXER RTENDER 1. képzés megkezdésének szükséges feltételei: Szakmai el képzettség: Pincér szakképesítés 2

3 El írt gyakorlat: - Elérhet kreditek mennyisége: Pincér szakképesítés Pincér szakképesítés Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek 2. Elmélet aránya: 70% 3. Gyakorlat aránya: 30% 4. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges 3

4 III. MUNKTERÜLET 1. szakképesítéssel legjellemz bben betölthet munkakör, foglalkozás: FEOR száma 5132 Pincér munkakör, foglalkozás FEOR megnevezése 2. szakképesítés munkaterületének rövid, jellemz leírása: Értékesítési és szolgáltatási feladatokat lát el vendégek által igényelt és ajánlott termék felszolgálását és a kapcsolódó szolgáltatásokat biztosítja Fogadja a vendégeket, leülteteti a protokoll-el írások szerint, ismerteti a választékot, ételeket és italokat ajánl, a rendelést felveszi vendégek által választott ételeket és italokat udvariasan és szakszer en felszolgálja z üzemeltetéssel kapcsolatos teend ket elvégzi z árukészlet alakulását figyelemmel kíséri, részt vesz az áru szakszer min ségi és mennyiségi átvételében, tárolásában és dokumentálásában Munkaterületét és a vendégteret nyitásra el készíti felszolgáláshoz szükséges eszközöket el készíti Megszervezi a saját munkáját felszolgálandó étel és ital min ségét, mennyiségét és h mérsékletét figyelemmel kíséri. Átveszi a fogyasztás ellenértékét, pénztárgépet kezel, zárás után a vendégek távozását ellen rzi, elszámolást készít 3. szakképesítéssel rokon szakképesítések: azonosító száma szakképesítéssel rokon szakképesítések 33 xxx xx Vendéglátó eladó Vendégl s megnevezése 4

5 IV. SZKMI KÖVETELMÉNYEK szakmai követelménymodulok felsorolása: szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Vendéglátó gazdálkodási tevékenységek szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: lkalmazza a gazdálkodás összefüggéseit Felméri az üzletben megjelen keresletet és kínálatot Választékot állít össze, árlapot készít Figyelemmel kíséri az árukészletet Ellen rzi a napi árukészletet és vételez a raktárból Elvégzi az áruátvétel és tárolás szakszer dokumentálását Rendelést állít össze Árut vesz át Leltározási feladatokat végez izonylatokat állít ki Szükség szerint standol Elszámol a napi bevétellel Nyugtát, készpénzfizetési/átutalási számlát állít ki Jelenléti ívet vezet Elkészíti, módosítja a munkabeosztást Ételt, italt, cukrászkészítményt, árukat beáraz nyaghányadot, kalkulációt készít Veszteségszámításokat végez Gazdálkodási számításokat végez Kiszámítja az ételek tápanyag- és energiatartalmát z áru tömegével kapcsolatos számításokat készít Figyelemmel kíséri az üzleti eredmény alakulását Figyelemmel kíséri az üzleti költségek alakulását Megkülönbözteti a vendéglátó vállalkozási lehet ségeket és azok feltételeit Üzlettípusa marketingelemeit használja Értékesítést ösztönz tevékenységet folytat lkalmazza az üzleti kommunikáció eszközeit Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: típus megjelölésével a szakmai ismeretek: gazdálkodás körfolyamata és elemei gazdálkodás piaci szerepl i piacok csoportosítása piac tényez i és azok összefüggései piaci verseny gazdálkodás alapegységei vállalkozások lényege és jellemz i Gazdálkodás és ügyvitel Áruszükségleti terv, árufedezet, beszerzési formák Raktári készletek kezelése, ellen rzése z áruátvétel szabályai, folyamata 5

6 Költségelszámolás nyagfelhasználás mérése Étlaptervezés, formái, jelent sége, alapelvei Vendéglátás tevékenységének általános feltételei vendéglátó tevékenység tárgyi feltételei vendéglátó tevékenység személyi feltételei Munkaszerz dés, munkaid beosztás, munkabér munkaadó és munkavállaló kapcsolata z üzleti gazdálkodás bizonylatai gazdálkodás elemei, összefüggései és eredménye vendéglátás gazdasági számításai jövedelmez séggel kapcsolatos mutatók Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos mutatók Készletgazdálkodással kapcsolatos mutatók Árképzés Marketing alapismeretek Marketing tevékenység és reklámeszközök a vendéglátásban Értékesítés ösztönzés eszközei Viselkedéskultúra, kommunikáció z üzleti élet írásbeli formái vendéglátás üzletkörei és üzlettípusai szint megjelölésével a szakmai készségek: 4 Olvasott szakmai szöveg megértése 3 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban 3 Szakmai nyelv hallott szöveg megértése 3 Szakmai nyelv beszédkészség 3 Elemi számolási készség Személyes kompetenciák: Önállóság Szorgalom, igyekezet Társas kompetenciák: Közérthet ség Módszerkompetenciák: Tervezési képesség Rendszerez képesség Áttekint képesség szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Vendéglátó tevékenység alapjai szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Munkája során alkalmazza a korszer táplálkozástudomány eredményeit Munkája során alkalmazza a korszer életmódhoz köt sajátosságokat Munkája során alkalmazza az élelmiszerkutatások eredményeit Munkája során alkalmazza a diétás szabályokat etartja és betartatja a HP el írásait 6

7 etartja és betartatja a higiéniai el írásokat z el írásoknak megfelel en tárolja az élelmiszereket lapanyagokat vizsgál és/vagy ellen riz Ellen rzi a szavatossági id ket és az áruk min ségét z el írásoknak megfelel en alkalmazza a mintavételi szabályokat etartja és betartatja a környezetvédelmi el írásokat etartja a fogyasztóvédelmi el írásokat Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: típus megjelölésével a szakmai ismeretek: Táplálkozástudományi alapismeretek Élelmiszerek tápértékének meg rzése Mikroorganizmusok jellemz i Élelmiszerek tartósítása Malomipari termékek, süt ipari termékek, tészták Természetes édesít szerek, mesterséges édesít szerek Zsiradékok Tej, tejtermékek Tojás Hús, húsipari termékek, baromfifélék, halak és hidegvér ek, vadak, Zöldségek, gyümölcsök Édesipari termékek, koffein tartalmú élelmiszerek lkoholtartamú italok, alkoholmentes italok szerek, ízesít anyagok, adalékanyagok, kényelmi anyagok Élelmiszer vizsgálat HP min ségbiztosítási rendszer alapelvei Személyi higiénia Nyersanyagok beszerzési, átvételi, tárolási, el készítési követelményei Vendéglátó termékkészítés, tárolás, szállítás, kiszolgálás kritikus pontjainak meghatározása Vendéglátó m hely, konyha, eladótér higiéniája, kritikus pontok ellen rzése Vendéglátó tevékenység környezetvédelmi el írásai Hazai és EU-s fogyasztóvédelmi szabályok szint megjelölésével a szakmai készségek: 4 Olvasott szakmai szöveg megértése 4 Szakmai nyelv hallott szöveg megértése 3 Szakmai nyelv beszédkészség Személyes kompetenciák: Pontosság Felel sségtudat Társas kompetenciák: Határozottság Módszerkompetenciák: Rendszerez képesség Problémamegoldás, hibaelhárítás 7

8 szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Szakmai idegen nyelvi kommunikáció szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Idegen nyelven kommunikál a munkatársaival és a vendégekkel Fejleszti az idegen nyelv beszédkészségét Idegen nyelven telefonál Technológiai m veleteket, munkafolyamatokat idegen nyelven mond el gyakorlati munka során idegen nyelven utasítást ad és fogad z általános gasztronómia idegen nyelv szókincsét alkalmazza vendéglátás legfontosabb idegen nyelv szókincsét alkalmazza. Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: típus megjelölésével a szakmai ismeretek: Általános idegen nyelv kommunikáció, olvasás, fordítás Etikett protokoll idegen nyelven Illemtani formulák idegen nyelven Idegen nyelv szakmai kommunikáció a vendégekkel Idegen nyelv szakmai kommunikáció a beszállítókkal, viszonteladókkal, munkatársakkal Vev panaszokat kezel idegen nyelven Konyhai, cukrászati, éttermi félkész és késztermékek idegen nyelv technológiája Italok és ételek neve, készítésük technológiájának leírása idegen nyelven Konyhai, cukrászati és éttermi gépek, berendezések nevei és feliratainak ismerete idegen nyelven szint megjelölésével a szakmai készségek: 3 Idegen nyelv beszédkészség 2 Idegen nyelv hallott, illetve olvasott szakmai szöveg megértése 3 Telefonálás idegen nyelven 5 Illemtani szabályok, udvariassági formulák alkalmazása idegen nyelven 5 Idegen nyelv géphasználati feliratok értelmezése, megértése 3 Információk adása vendégeknek, munkatársaknak idegen nyelven 5 Idegen nyelv szakmai kifejezések 4 nyagok, áruk, eszközök, gépek, berendezések idegen nyelv megnevezése 3 Technológiák alkalmazása idegen nyelven 5 Elemi számolási készség idegen nyelven Személyes kompetenciák: Szorgalom, igyekezet Fejl képesség, önfejlesztés Társas kompetenciák: Határozottság Kapcsolatteremt készség 8

9 Módszerkompetenciák: Logikus gondolkodás Gyakorlatias feladatértelmezés szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Felszolgálás I. szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Elvégzi az egyéni el készületeit Tájékozódik a napi feladatokról, rendezvényekr l Munkaterületet, vendégteret, eszközöket nyitásra el készíti Ellen rzi a m szaki berendezések m köd képességét és üzembe helyezi azokat Figyelemmel kíséri az árukészlet alakulását, gondoskodik a pótlásáról, vételez Elvégzi a terítési m veleteket Kezeli az értékesítés gépeit Kávét, reggeli italokat készít Fogadja a vendéget Felméri a vendég igényeit jánlja a vendégek részére a reggeli típusait Ismerteti a választékot, napi ajánlat, akciók, specialitások Ételt, italt ajánl a vendégnek vendég kérése szerint ismerteti az üzlet választékát vendég kérése szerint ismerteti az alkoholmentes és alkoholos italok készítését, tulajdonságait. Különböz felszolgálási módokban dolgozik Figyelemmel kíséri, a vendég kívánságait Kezeli a vendégpanaszokat Fizetteti a vendéget Folyamatosan biztosítja az anyag és eszközutánpótlást Szükség szerint standol Üzemen kívül helyezi a szükséges gépeket az el írt tisztítási, ápolási m veletek után Munkaterületét el írás szerint rendezi zárás után Ügyel a munkakörnyezet tisztaságára Ügyel a vagyonbiztonságra etartja a higiéniai, környezetvédelmi el írásokat, HP szabályokat etartja a munkavédelmi és t zrendészeti szabályokat Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: típus megjelölésével a szakmai ismeretek: Eszközismeret Vendéglátás értékesítési formái Terítés fajtái Étel, ital felszolgálás módjai Hazai és nemzetközi étkezési szokások Gépek, berendezések, eszközök m szaki ismerete Vendégkör ismeretek Menü összeállítás alapszabályai Italok ajánlásának általános szabályai Italkészítés és tárolás 9

10 Kávék, reggeli italok, alkoholos és alkoholmentes italok készítésének ismerete Ételkészítési ismeretek Vendég kommunikáció, etikett protokoll szabályok ismerete lapvet munkavédelmi ismeretek, munkáltatók és munkavállalók munkavédelmi feladatai, jogai és kötelezettségei szint megjelölésével a szakmai készségek: 3 Kézírás 5 Olvasott szakmai szöveg megértése 5 Szakmai nyelv hallott szöveg megértése 5 Szakmai nyelv beszédkészség 4 Információforrások kezelése 5 Elemi számolási készség Személyes kompetenciák: Küls megjelenés Rátermettség Megbízhatóság Társas kompetenciák: Rugalmasság Udvariasság Hatékony kérdezés készsége Módszerkompetenciák: Rendszerez képesség környezet tisztántartása Harmóniára és esztétikára való törekvés szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Felszolgálás II. szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Kapcsolatot tart más munkaterületekkel Megszervezi a saját munkáját Étrendjavaslatot állít össze Italajánlatot készít Számítógépet kezel, menükártyát készít Helyesen alkalmazza a protokoll-el írásokat lkalmi terítéket készít rendelés és az alkalmazott felszolgálási mód alapján felszolgálást végez Figyelemmel kíséri a felszolgálandó étel, ital min ségét, mennyiségét, h mérsékletét Ételt, italt készít a vendég asztalánál Szükség szerint kínál, utántölt Pontosítja a fizetés módját Pénztárgépet kezel Számlát, nyugtát, készpénzfizetési/átutalási számlát állít ki Kezeli a vendég észrevételeit és az esetleges konfliktusokat megoldja Újra teríti az asztalt és rendezi a környezetét Korrigálja a kínálatváltozásokat 10

11 Figyelemmel kíséri a kollegái munkáját Szállításkor szakszer en csomagolja az eszközöket, gépeket, berendezéseket erendezi a rendezvény helyszínét, rendezvény étel és ital választékát bekészíti Segít a vendégeknek a rendezvényasztalnál Tálcáról kínálja a vendégeket Folyamatosan rendben tartja a rendezvényen a munkaterületét Elvégzi a rendezvény zárásához kapcsolódó teend ket szobaszervizre el készül Felveszi a rendelést Elvégzi a számlázást Felszolgálja a megrendelt étel és italt Lerámol Elszámol etartja a higiéniai el írásokat, HP etartja a munkavédelmi és t zrendészeti szabályokat Tájékozódik az új gasztronómiai trendekr l Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: típus megjelölésével a szakmai ismeretek: Étrend, alkalmi menüsor összeállítása, ajánlása Különleges alkalmak italajánlatai Étkezési szokások Különleges alkalmi terítések Különböz alkalmakra történ felszolgálás, kiszolgálás Italkészítés és tárolás Ételkészítés, tálalás a vendég asztalánál Vendéggel való kommunikáció, etikett protokoll szabályok ismerete Rendezvény lebonyolítás menete Italismeret orvidékek Szövegszerkesztés, táblázatkezelés, alkalmazott számítástechnikai alapismeretek lapvet foglalási, számlázási rendszerek Új gasztronómiai, felszolgálási trendek szint megjelölésével a szakmai készségek: 3 Felhasználói szint számítógép használat 4 Kézírás 5 Olvasott szakmai szöveg megértése 4 Szakmai nyelv hallott szöveg megértése 4 Szakmai nyelv beszédkészség 5 Idegen nyelv hallott szöveg megértése 5 Idegen nyelv beszédkészség 3 Idegen nyelv géphasználati feliratok értelmezése, megértése 5 Információforrások kezelése 5 Elemi számolási készség Személyes kompetenciák: Küls megjelenés 11

12 Mozgáskoordináció (testi ügyesség) Elhivatottság, elkötelezettség Társas kompetenciák: Rugalmasság Udvariasság Kompromisszumkészség Módszerkompetenciák: Gyakorlatias feladatértelmezés környezet tisztántartása Harmóniára és esztétikára való törekvés szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Mixer tevékenységek végzése szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofilok: Ellen rzi a gépek m ködését Szükség szerint beüzemeli ket Tanulmányozza a bárpulthoz tartozó foglalásokat, el rejegyzéseket Ellen rzi a kínálatot Szükség szerint vételez Elvégzi a szükséges áruféleségek beh tését Letisztítja a bárpultot és a munkafelületet El készíti a munkavégzéshez szükséges eszközöket El készíti a megfelel poharakat, alátéteket és egyéb felszolgálási eszközöket El készíti a báreszközöket, kéziszerszámokat El készíti a bárpatikát (ízesít szereket) El készíti a báritallapot és étlapot El készíti az üzlet berendezését a nyitáshoz Elhelyezi, beüzemeli a reklámeszközöket Felveszi a rendelést, felméri a vendég igényeit Italt ajánl a vendégnek lapanyagokat szakszer en választ ki, és készít el lapanyagokat szakszer en mér Szakszer en és az italfajtának megfelel en használja az italkeverés eszközeit Italokat készít Szakszer en díszíti az italokat Elvégzi az italok (ételek) felszolgálását Lehet ség és igény szerint kommunikál a vendégekkel Folyamatosan rendben tartja a bárpultot és a hozzá tartozó asztalokat Tisztítja a gépeket, eszközöket etartja a higiénés szabályokat Dokumentálja a HP vonatkozó el írásait Elszámol a napi bevétellel, standol Tulajdonságprofil Szakmai kompetenciák típus megjelölésével a szakmai ismeretek: Vendéglátó értékesítés 12

13 D Felszolgálás Rendezvény lebonyolítás Vendégkör Italszármazás és összetétel Italkészítés és tárolás Italvizsgálat Italok csoportjai, kevert italok Hungarikumok El készítés Italok tálalása, díszítése Szakmai idegen nyelv Általános kommunikáció Szakmai kommunikáció Kommunikációs eszköz Kommunikáció a vendégekkel Etikett protokoll Természetes formák Mesterséges formák Természeti törvények (ritmus, szimmetria, aszimmetria, aranymetszés) lapszínek Kevert színek Színkontrasztok Vendéglátó értékesítési gyakorlat Felszolgálási gyakorlat Rendezvény lebonyolítási gyakorlat Irányítási gyakorlat Árukezelési és -készítési gyakorlat Elszámoltatás Higiéniai ismeretek, HP szint megjelölésével a szakmai ismeretek: 5 Olvasott szakmai szöveg megértése 5 Szakmai nyelv hallott szöveg megértése 5 Szakmai nyelv beszédkészség 3 Idegen nyelv hallott szöveg megértése 3 Idegen nyelv beszédkészség 2 Idegen nyelv géphasználati feliratok értelmezése, megértése 3 Elemi számolási készség 3 Tájékozódás 5 Térérzékelés 5 Kommunikációs készég 13

14 Személyes kompetenciák Állóképesség Küls megjelenés Kézügyesség Társas kompetenciák Udvariasság Hatékony kérdezés készsége Kompromisszumkészség Módszerkompetenciák Új ötletek, megoldások kipróbálása környezet tisztántartása Kreativitás, ötletgazdagság azonosító számú, Pincér megnevezés szakképesítés szakmai követelménymoduljainak azonosítója megnevezése Vendéglátó gazdálkodási tevékenységek Vendéglátó tevékenység alapjai Szakmai idegen nyelvi kommunikáció Felszolgálás I Felszolgálás II azonosító számú Mixer artender megnevezés szakképesítésráépülés szakmai követelménymoduljainak azonosítója Mixer tevékenységek végzése megnevezése 14

15 1. szakmai vizsgára bocsátás feltételei: V. VIZSGÁZTTÁSI KÖVETELMÉNYEK Modulzáró vizsga eredményes letétele Iskolai rendszer szakképzés esetén: z utolsó szakképz évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenérték a modulzáró vizsga eredményes letételével z iskolai rendszer szakképzésben résztvev vizsgára bocsátásának feltétele az eredményes szintvizsga, amelyet be kell számítani a szakmai vizsgába. 2. szakmai vizsga részei: 1. vizsgarész hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Vendéglátó gazdálkodási tevékenységek hozzárendelt 1. vizsgafeladat: ) Gazdasági számítások (kalkuláció, anyaghányad számítás, árképzés, veszteségszámítás, készletgazdálkodás, eredmény kiszámítása, jövedelmez ségi tábla és annak összetev i) ) Gazdálkodási ismeretek, fogalmi szinten: költség, költséggazdálkodás, bér, bérgazdálkodás, adózási alapismeretek, vállalkozási ismeretek, marketing alapismeretek, üzleti élet írásbeli formái, vendéglátás fogalma, feladata, tevékenysége, üzletkörök, üzlettípusok hozzárendelt jellemz vizsgatevékenység: írásbeli Id tartama: 120 perc vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 100% 2. vizsgarész hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Vendéglátó tevékenység alapjai hozzárendelt 1. vizsgafeladat: ) Élelmi anyagok jellemz i, felhasználási lehet ségei ) Min ségbiztosítási vagy fogyasztóvédelmi ismeretek alkalmazása hozzárendelt jellemz vizsgatevékenység: szóbeli Id tartama: 30 perc (felkészülési id 15 perc, válaszadási id 15 perc) vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 100% 3. vizsgarész hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Szakmai idegen nyelvi kommunikáció hozzárendelt 1. vizsgafeladat: vendéglátáshoz köt szakmai szöveg fordítása és értelmezése, minimum 500 maximum 1000 karakter terjedelm hozzárendelt jellemz vizsgatevékenység: 15

16 szóbeli Id tartama: 30 perc (felkészülési id 20 perc, válaszadási id 10 perc) hozzárendelt 2. vizsgafeladat Szakmai témában kommunikál. húzott témában párbeszédet folytat a vizsgáztatóval, kérdésekre válaszol hozzárendelt jellemz vizsgatevékenység: gyakorlati Id tartama: 15 perc vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 40% 2. feladat 60% 4. vizsgarész hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Felszolgálás I. hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Eszközfelismerés: vizsgázónak a kikészített legalább 20 db különleges éttermi eszköz közül a vizsgabizottság által személyenként külön-külön kijelölt 10 db-ot kell pontosan megneveznie. hozzárendelt jellemz vizsgatevékenység: gyakorlati Id tartama: 10 perc hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Éttermi terítés két f részére, a vizsgaszervez által megadott háromfogásos menüsor vagy napi ajánlat alapján hozzárendelt jellemz vizsgatevékenység: gyakorlati Id tartama: 30 perc hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Vendég fogadása, ültetése, háromfogásos ételsor felszolgálása, ebb l legalább kett szervírozással, italfelszolgálással angol felszolgálási módban hozzárendelt jellemz vizsgatevékenység: gyakorlati Id tartama: 60 perc vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 15% 2. feladat 25% 3. feladat 60% 5. vizsgarész hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Felszolgálás II. hozzárendelt 1. vizsgafeladat: vizsgázónak a kiadott tételsorban meghatározott szempontok szerint kell összeállítania egy ötfogásos menüt, amely egy meghatározott alkalomhoz és id ponthoz illeszkedjen. Ehhez a menüsorhoz és alkalomhoz ill italsort is állítson össze. vizsgázónak az általa összeállított étel- és italsorhoz 4 oldalas menükártyát kell készítenie, számítógépen. vizsgázó által összeállított étel- és italsorra díszterítést készít 2 f re. hozzárendelt jellemz vizsgatevékenység: 16

17 gyakorlati Id tartama: 120 perc (50 perc menükártya szerkesztés, 70 perc díszterítés 2 f re) hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Megterít a vizsgaszervez által összeállított 3 fogásos menüsorra, mely nem képezi a vizsgatevékenység részét, a terítés munkafolyamatára fordított id nem a vizsgatevékenység id tartamának része. háromfogásos menüsort felszolgálja, melyb l egy fogás esetében a vendég asztalánál végzett különleges éttermi munka a jellemz. saláták készítése, vagy halak filézése, vagy hátszín, bélszín szeletelése, vagy sertés-, marha-, borjú-, ürü-és bárányhúsok szeletelése, vagy szárnyasok trancsírozása, vagy tatárbefsteak keverése, vagy flambírozás, vagy nyárskészítés, vagy sajtfondü, húsfondü készítése, vagy ételkocsiról, sajtkocsiról kínálás, tálalás, vagy egyéb ételek készítése a vendég el tt menüsorhoz italfelszolgálást is végez (bor vagy pezsg felszolgálás) hozzárendelt jellemz vizsgatevékenység: gyakorlati Id tartama: 60 perc hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Ételismeret, italismeret, italajánlat, ételek és italok felszolgálása, felszolgálási ismertek, borvidékek, rendezvények, szobaszerviz, különleges éttermi munkák (a szóbeli vizsga tartalmazza a Felszolgálás I. és Felszolgálás II. modul elméleti anyagát) hozzárendelt jellemz vizsgatevékenység: szóbeli Id tartama: 25 perc (felkészülési id 15 perc, válaszadási id 10 perc) vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 30% 2. feladat 40% 3. feladat 30% 6. vizsgarész hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Mixertevékenység végzése hozzárendelt 1. vizsgafeladat: bár m ködési alapszabályainak, a mixerrel szemben támasztott szakmai és személyi elvárásoknak ismertetése, az italok csoportosításának, a kevert italok készítésének bemutatása hozzárendelt jellemz vizsgatevékenység: szóbeli Id tartama: 30 perc (felkészülési id 15 perc, válaszadási id 15 perc) hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Mixer Világszövetség által meghatározott 5 standard és egy fantázia kevertital, egy kávékülönlegesség szakszer elkészítése hozzárendelt jellemz vizsgatevékenység: gyakorlati Id tartama: 60 perc vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat: 25% 2. feladat: 75% 17

18 3. szakmai vizsga értékelése %-osan: azonosító számú, Pincér megnevezés szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében 1. vizsgarész: vizsgarész: vizsgarész: vizsgarész: vizsgarész: azonosító számú, Mixer - artender megnevezés szakképesítésráépüléshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében 6. vizsgarész: szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése. 5. szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltér szempontjai vizsgázó a Felszolgálás I. elnevezés modulban megtanult elméleti tudásáról a Felszolgálás II. elnevezés modul szóbeli vizsgatevékenységénél ad számot. 18

19 VI. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések minimuma Pincér Mixer artender Értékesít üzlet berendezései, gépei X X Felszolgáláshoz szükséges anyagok, eszközök (ev eszközök, tálalóeszközök) X sztali díszít elemek (gyertya, virág, tükör stb.) X Tájékoztató és reklám anyagok és eszközök (étlap, itallap, szóróanyagok stb.) X X Fémeszközök X X Üveg eszközök X X Papír eszközök X X Textíliák X X Kerámiák, porcelánok X útorzat X X Gépek, berendezések X X Ételkocsi X Italkocsi X X Italkeverés eszközei X Számítógép X 19

20 VII. EGYEEK Iskolai rendszer képzéseknél az összefügg szakmai gyakorlat id tartama: 2 szakképz évfolyam esetén az els tanévet követ en 160 óra, 3 szakképz évfolyam esetén az els tanévet követ en 140 óra, a második tanévet követ en 160 óra. 20

PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA. I. A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve

PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA. I. A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA I. A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve 1. A szakképesítés adatai A szakképesítés azonosító száma: 33 811 02 1000

Részletesebben

Az 1/9-2/10-3/11. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 34 811 03 P I N C É R SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (ESTI TAGOZAT)

Az 1/9-2/10-3/11. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 34 811 03 P I N C É R SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (ESTI TAGOZAT) Az 1/9-2/10-3/11. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 34 811 03 P I N C É R SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (ESTI TAGOZAT) 1. Általános adatok, információk 1.1. A szakképzés jogi háttere A szakképzési

Részletesebben

Az 1/12-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 34 811 03 PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT)

Az 1/12-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 34 811 03 PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT) Az 1/12-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 34 811 03 PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT) 1. Általános adatok, információk 1.1. A szakképzés jogi háttere A szakképzési

Részletesebben

SZAKÁCS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

SZAKÁCS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI SZAKÁCS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. A Szakács mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek A Szakács mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések

Részletesebben

Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV

Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 811 01 VENDÉGLÁTÁS-SZERVEZŐ -- VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (ESTI TAGOZAT) 1. Általános adatok, információk 1.1. A szakképzés

Részletesebben

PINCÉR MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

PINCÉR MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI PINCÉR MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. A Pincér mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A pincér mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek A pincér mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések

Részletesebben

AGRÁR-KÖZGAZDASÁGI ÉS -ÁRUFORGALMAZÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

AGRÁR-KÖZGAZDASÁGI ÉS -ÁRUFORGALMAZÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI GRÁR-KÖZGZDSÁGI ÉS -ÁRUFORGLMZÓ TEHNIKUS SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 54 621 01 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

1.62. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 811 03 PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

1.62. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 811 03 PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 1.62. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 811 03 PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

1.70. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV 34 811 05 VENDÉGLÁTÓ ELADÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

1.70. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV 34 811 05 VENDÉGLÁTÓ ELADÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 1.70. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 811 05 VENDÉGLÁTÓ ELADÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII.

Részletesebben

1.8. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 811 01 CUKRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

1.8. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 811 01 CUKRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 1.8. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 811 01 CUKRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

CUKRÁSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

CUKRÁSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI CUKRÁSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. A Cukrász mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A Cukrász mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek A Cukrász mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi

Részletesebben

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 811 04 SZAKÁCS Szakmai program

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 811 04 SZAKÁCS Szakmai program LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 811 04 SZAKÁCS Szakmai program 2014 1 I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv - a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

AGRÁR-KÖZGAZDASÁGI ÉS -ÁRUFORGALMAZÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

AGRÁR-KÖZGAZDASÁGI ÉS -ÁRUFORGALMAZÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK AGRÁR-KÖZGAZDASÁGI ÉS -ÁRUFORGALMAZÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 621 01 0000 00 00 2. A szakképesítés

Részletesebben

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 811 03 PINCÉR Szakmai program

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 811 03 PINCÉR Szakmai program LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 811 03 PINCÉR Szakmai program 2014 1 I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

PROTOKOLL ÉS UTAZÁSÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

PROTOKOLL ÉS UTAZÁSÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI PROTOKOLL ÉS UTZÁSÜGYINTÉZŐ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 54 812 02 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Protokoll

Részletesebben

LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. 2. A szakképesítés azonosító száma: A szakképesítés megnevezése: 54 345 02 0000 00 00

Részletesebben

KERESKEDELMI MENEDZSERASSZISZTENS

KERESKEDELMI MENEDZSERASSZISZTENS KERESKEDELMI MENEDZSERASSZISZTENS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere Az ajánlott szakképzési program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a

Részletesebben

BORÁSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

BORÁSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK BORÁSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 621 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Borász 3. Szakképesítések

Részletesebben

33 811 02 1000 00 00 Pincér Vendéglős

33 811 02 1000 00 00 Pincér Vendéglős z Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/20. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

40. PÉK SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. I. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

40. PÉK SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. I. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok 40. PÉK SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 541 04 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Pék 3. Szakképesítések

Részletesebben

LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ

LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

KERESKEDELMI MENEDZSER

KERESKEDELMI MENEDZSER KERESKEDELMI MENEDZSER I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi / ajánlott szakképzési program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993.

Részletesebben

SZEMÉLYÜGYI GAZDÁLKODÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

SZEMÉLYÜGYI GAZDÁLKODÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI SZEMÉLYÜGYI GAZÁLKOÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ AATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 345 06 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

AZ 1. MELLÉKLET 30. SORSZÁMA ALATT KIADOTT KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKEMBER II. SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

AZ 1. MELLÉKLET 30. SORSZÁMA ALATT KIADOTT KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKEMBER II. SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI Z 1. MELLÉKLET 30. SORSZÁM LTT KIDOTT KÖZMŰVELŐDÉSI SZKEMER II. SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 52 345 02 0000 00

Részletesebben

NEVELŐSZÜLŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

NEVELŐSZÜLŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI NEVELŐSZÜLŐ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 33 761 01 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Nevelőszülő 3. Szakképesítések

Részletesebben

AGRÁRTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

AGRÁRTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK GRÁRTEHNIKUS SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 54 621 02 2. szakképesítés megnevezése: grártechnikus 3. Szakképesítések

Részletesebben

AGRÁRKÖRNYEZET-GAZDA SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

AGRÁRKÖRNYEZET-GAZDA SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI AGRÁRKÖRNYEZET-GAZDA SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 621 01 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Intézményi Szakmai Program

Intézményi Szakmai Program Kecskeméti Lestár Péter Szakközépiskola és Szakiskola Intézményi Szakmai Program a kifutó képzésekre 2013. BEVEZETŐ Az iskola a szakképzésről szóló törvényben foglalt feltételekkel vehet részt a szakképzés

Részletesebben

INFORMATIKAI STATISZTIKUS ÉS GAZDASÁGI TERVEZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

INFORMATIKAI STATISZTIKUS ÉS GAZDASÁGI TERVEZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI INFORMATIKAI STATISZTIKUS ÉS GAZDASÁGI TERVEZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 481 02 0000 00 00 2. A

Részletesebben

PROTOKOLL ÉS UTAZÁSÜGYINTÉZŐ

PROTOKOLL ÉS UTAZÁSÜGYINTÉZŐ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben