PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPL ADATOK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPL ADATOK"

Átírás

1 PINÉR SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPL DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: szakképesítés megnevezése: Pincér 3. Szakképesítések köre: 3.1 Részszakképesítés Nincs 3.2 Szakképesítés-elágazások Nincsenek 3.3 Szakképesítés-ráépülés Van 3.3 Szakképesítés-ráépülés zonosító szám: Megnevezés: Mixer artender 4. Hozzárendelt FEOR szám: Képzés maximális id tartama: Szakképesítés/Szakképesítés-ráépülések megnevezése Szakképzési évfolyamok száma Óraszám Pincér Mixer artender Megjegyzés: az iskolarendszeren kívüli képzés minimális óraszáma az OKJ-ban feltüntetett óraszám 40%-a. 1

2 II. EGYÉ DTOK SZKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE: Pincér 1. képzés megkezdésének szükséges feltételei: emeneti kompetenciák: Iskolai el képzettség: a képzés megkezdhet az e rendelet 3. számú mellékletében a vendéglátás - idegenforgalom szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában. E kompetenciák megszerezhet ek a szakképzést el készít évfolyam keretében is. vagy tizedik évfolyam elvégzésével tanúsított iskolai végzettség vagy a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 27. (4) bekezdése szerint kizárólag szakképzési évfolyamon megszervezett szakiskolai nevelésben és oktatásban részt vev tanulók esetében a nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség Szakmai el képzettség: - El írt gyakorlat: - Elérhet kreditek mennyisége: - Pályaalkalmassági követelmények: Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek szükségesek 2. Elmélet aránya: 30% 3. Gyakorlat aránya: 70% 4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): van Id tartama. 1 év 5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): kötelez Szervezésének id pontja: a képzési id felét követ en 6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges SZKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS MEGNEVEZÉSE: MIXER RTENDER 1. képzés megkezdésének szükséges feltételei: Szakmai el képzettség: Pincér szakképesítés 2

3 El írt gyakorlat: - Elérhet kreditek mennyisége: Pincér szakképesítés Pincér szakképesítés Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek 2. Elmélet aránya: 70% 3. Gyakorlat aránya: 30% 4. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges 3

4 III. MUNKTERÜLET 1. szakképesítéssel legjellemz bben betölthet munkakör, foglalkozás: FEOR száma 5132 Pincér munkakör, foglalkozás FEOR megnevezése 2. szakképesítés munkaterületének rövid, jellemz leírása: Értékesítési és szolgáltatási feladatokat lát el vendégek által igényelt és ajánlott termék felszolgálását és a kapcsolódó szolgáltatásokat biztosítja Fogadja a vendégeket, leülteteti a protokoll-el írások szerint, ismerteti a választékot, ételeket és italokat ajánl, a rendelést felveszi vendégek által választott ételeket és italokat udvariasan és szakszer en felszolgálja z üzemeltetéssel kapcsolatos teend ket elvégzi z árukészlet alakulását figyelemmel kíséri, részt vesz az áru szakszer min ségi és mennyiségi átvételében, tárolásában és dokumentálásában Munkaterületét és a vendégteret nyitásra el készíti felszolgáláshoz szükséges eszközöket el készíti Megszervezi a saját munkáját felszolgálandó étel és ital min ségét, mennyiségét és h mérsékletét figyelemmel kíséri. Átveszi a fogyasztás ellenértékét, pénztárgépet kezel, zárás után a vendégek távozását ellen rzi, elszámolást készít 3. szakképesítéssel rokon szakképesítések: azonosító száma szakképesítéssel rokon szakképesítések 33 xxx xx Vendéglátó eladó Vendégl s megnevezése 4

5 IV. SZKMI KÖVETELMÉNYEK szakmai követelménymodulok felsorolása: szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Vendéglátó gazdálkodási tevékenységek szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: lkalmazza a gazdálkodás összefüggéseit Felméri az üzletben megjelen keresletet és kínálatot Választékot állít össze, árlapot készít Figyelemmel kíséri az árukészletet Ellen rzi a napi árukészletet és vételez a raktárból Elvégzi az áruátvétel és tárolás szakszer dokumentálását Rendelést állít össze Árut vesz át Leltározási feladatokat végez izonylatokat állít ki Szükség szerint standol Elszámol a napi bevétellel Nyugtát, készpénzfizetési/átutalási számlát állít ki Jelenléti ívet vezet Elkészíti, módosítja a munkabeosztást Ételt, italt, cukrászkészítményt, árukat beáraz nyaghányadot, kalkulációt készít Veszteségszámításokat végez Gazdálkodási számításokat végez Kiszámítja az ételek tápanyag- és energiatartalmát z áru tömegével kapcsolatos számításokat készít Figyelemmel kíséri az üzleti eredmény alakulását Figyelemmel kíséri az üzleti költségek alakulását Megkülönbözteti a vendéglátó vállalkozási lehet ségeket és azok feltételeit Üzlettípusa marketingelemeit használja Értékesítést ösztönz tevékenységet folytat lkalmazza az üzleti kommunikáció eszközeit Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: típus megjelölésével a szakmai ismeretek: gazdálkodás körfolyamata és elemei gazdálkodás piaci szerepl i piacok csoportosítása piac tényez i és azok összefüggései piaci verseny gazdálkodás alapegységei vállalkozások lényege és jellemz i Gazdálkodás és ügyvitel Áruszükségleti terv, árufedezet, beszerzési formák Raktári készletek kezelése, ellen rzése z áruátvétel szabályai, folyamata 5

6 Költségelszámolás nyagfelhasználás mérése Étlaptervezés, formái, jelent sége, alapelvei Vendéglátás tevékenységének általános feltételei vendéglátó tevékenység tárgyi feltételei vendéglátó tevékenység személyi feltételei Munkaszerz dés, munkaid beosztás, munkabér munkaadó és munkavállaló kapcsolata z üzleti gazdálkodás bizonylatai gazdálkodás elemei, összefüggései és eredménye vendéglátás gazdasági számításai jövedelmez séggel kapcsolatos mutatók Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos mutatók Készletgazdálkodással kapcsolatos mutatók Árképzés Marketing alapismeretek Marketing tevékenység és reklámeszközök a vendéglátásban Értékesítés ösztönzés eszközei Viselkedéskultúra, kommunikáció z üzleti élet írásbeli formái vendéglátás üzletkörei és üzlettípusai szint megjelölésével a szakmai készségek: 4 Olvasott szakmai szöveg megértése 3 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban 3 Szakmai nyelv hallott szöveg megértése 3 Szakmai nyelv beszédkészség 3 Elemi számolási készség Személyes kompetenciák: Önállóság Szorgalom, igyekezet Társas kompetenciák: Közérthet ség Módszerkompetenciák: Tervezési képesség Rendszerez képesség Áttekint képesség szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Vendéglátó tevékenység alapjai szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Munkája során alkalmazza a korszer táplálkozástudomány eredményeit Munkája során alkalmazza a korszer életmódhoz köt sajátosságokat Munkája során alkalmazza az élelmiszerkutatások eredményeit Munkája során alkalmazza a diétás szabályokat etartja és betartatja a HP el írásait 6

7 etartja és betartatja a higiéniai el írásokat z el írásoknak megfelel en tárolja az élelmiszereket lapanyagokat vizsgál és/vagy ellen riz Ellen rzi a szavatossági id ket és az áruk min ségét z el írásoknak megfelel en alkalmazza a mintavételi szabályokat etartja és betartatja a környezetvédelmi el írásokat etartja a fogyasztóvédelmi el írásokat Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: típus megjelölésével a szakmai ismeretek: Táplálkozástudományi alapismeretek Élelmiszerek tápértékének meg rzése Mikroorganizmusok jellemz i Élelmiszerek tartósítása Malomipari termékek, süt ipari termékek, tészták Természetes édesít szerek, mesterséges édesít szerek Zsiradékok Tej, tejtermékek Tojás Hús, húsipari termékek, baromfifélék, halak és hidegvér ek, vadak, Zöldségek, gyümölcsök Édesipari termékek, koffein tartalmú élelmiszerek lkoholtartamú italok, alkoholmentes italok szerek, ízesít anyagok, adalékanyagok, kényelmi anyagok Élelmiszer vizsgálat HP min ségbiztosítási rendszer alapelvei Személyi higiénia Nyersanyagok beszerzési, átvételi, tárolási, el készítési követelményei Vendéglátó termékkészítés, tárolás, szállítás, kiszolgálás kritikus pontjainak meghatározása Vendéglátó m hely, konyha, eladótér higiéniája, kritikus pontok ellen rzése Vendéglátó tevékenység környezetvédelmi el írásai Hazai és EU-s fogyasztóvédelmi szabályok szint megjelölésével a szakmai készségek: 4 Olvasott szakmai szöveg megértése 4 Szakmai nyelv hallott szöveg megértése 3 Szakmai nyelv beszédkészség Személyes kompetenciák: Pontosság Felel sségtudat Társas kompetenciák: Határozottság Módszerkompetenciák: Rendszerez képesség Problémamegoldás, hibaelhárítás 7

8 szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Szakmai idegen nyelvi kommunikáció szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Idegen nyelven kommunikál a munkatársaival és a vendégekkel Fejleszti az idegen nyelv beszédkészségét Idegen nyelven telefonál Technológiai m veleteket, munkafolyamatokat idegen nyelven mond el gyakorlati munka során idegen nyelven utasítást ad és fogad z általános gasztronómia idegen nyelv szókincsét alkalmazza vendéglátás legfontosabb idegen nyelv szókincsét alkalmazza. Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: típus megjelölésével a szakmai ismeretek: Általános idegen nyelv kommunikáció, olvasás, fordítás Etikett protokoll idegen nyelven Illemtani formulák idegen nyelven Idegen nyelv szakmai kommunikáció a vendégekkel Idegen nyelv szakmai kommunikáció a beszállítókkal, viszonteladókkal, munkatársakkal Vev panaszokat kezel idegen nyelven Konyhai, cukrászati, éttermi félkész és késztermékek idegen nyelv technológiája Italok és ételek neve, készítésük technológiájának leírása idegen nyelven Konyhai, cukrászati és éttermi gépek, berendezések nevei és feliratainak ismerete idegen nyelven szint megjelölésével a szakmai készségek: 3 Idegen nyelv beszédkészség 2 Idegen nyelv hallott, illetve olvasott szakmai szöveg megértése 3 Telefonálás idegen nyelven 5 Illemtani szabályok, udvariassági formulák alkalmazása idegen nyelven 5 Idegen nyelv géphasználati feliratok értelmezése, megértése 3 Információk adása vendégeknek, munkatársaknak idegen nyelven 5 Idegen nyelv szakmai kifejezések 4 nyagok, áruk, eszközök, gépek, berendezések idegen nyelv megnevezése 3 Technológiák alkalmazása idegen nyelven 5 Elemi számolási készség idegen nyelven Személyes kompetenciák: Szorgalom, igyekezet Fejl képesség, önfejlesztés Társas kompetenciák: Határozottság Kapcsolatteremt készség 8

9 Módszerkompetenciák: Logikus gondolkodás Gyakorlatias feladatértelmezés szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Felszolgálás I. szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Elvégzi az egyéni el készületeit Tájékozódik a napi feladatokról, rendezvényekr l Munkaterületet, vendégteret, eszközöket nyitásra el készíti Ellen rzi a m szaki berendezések m köd képességét és üzembe helyezi azokat Figyelemmel kíséri az árukészlet alakulását, gondoskodik a pótlásáról, vételez Elvégzi a terítési m veleteket Kezeli az értékesítés gépeit Kávét, reggeli italokat készít Fogadja a vendéget Felméri a vendég igényeit jánlja a vendégek részére a reggeli típusait Ismerteti a választékot, napi ajánlat, akciók, specialitások Ételt, italt ajánl a vendégnek vendég kérése szerint ismerteti az üzlet választékát vendég kérése szerint ismerteti az alkoholmentes és alkoholos italok készítését, tulajdonságait. Különböz felszolgálási módokban dolgozik Figyelemmel kíséri, a vendég kívánságait Kezeli a vendégpanaszokat Fizetteti a vendéget Folyamatosan biztosítja az anyag és eszközutánpótlást Szükség szerint standol Üzemen kívül helyezi a szükséges gépeket az el írt tisztítási, ápolási m veletek után Munkaterületét el írás szerint rendezi zárás után Ügyel a munkakörnyezet tisztaságára Ügyel a vagyonbiztonságra etartja a higiéniai, környezetvédelmi el írásokat, HP szabályokat etartja a munkavédelmi és t zrendészeti szabályokat Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: típus megjelölésével a szakmai ismeretek: Eszközismeret Vendéglátás értékesítési formái Terítés fajtái Étel, ital felszolgálás módjai Hazai és nemzetközi étkezési szokások Gépek, berendezések, eszközök m szaki ismerete Vendégkör ismeretek Menü összeállítás alapszabályai Italok ajánlásának általános szabályai Italkészítés és tárolás 9

10 Kávék, reggeli italok, alkoholos és alkoholmentes italok készítésének ismerete Ételkészítési ismeretek Vendég kommunikáció, etikett protokoll szabályok ismerete lapvet munkavédelmi ismeretek, munkáltatók és munkavállalók munkavédelmi feladatai, jogai és kötelezettségei szint megjelölésével a szakmai készségek: 3 Kézírás 5 Olvasott szakmai szöveg megértése 5 Szakmai nyelv hallott szöveg megértése 5 Szakmai nyelv beszédkészség 4 Információforrások kezelése 5 Elemi számolási készség Személyes kompetenciák: Küls megjelenés Rátermettség Megbízhatóság Társas kompetenciák: Rugalmasság Udvariasság Hatékony kérdezés készsége Módszerkompetenciák: Rendszerez képesség környezet tisztántartása Harmóniára és esztétikára való törekvés szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Felszolgálás II. szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Kapcsolatot tart más munkaterületekkel Megszervezi a saját munkáját Étrendjavaslatot állít össze Italajánlatot készít Számítógépet kezel, menükártyát készít Helyesen alkalmazza a protokoll-el írásokat lkalmi terítéket készít rendelés és az alkalmazott felszolgálási mód alapján felszolgálást végez Figyelemmel kíséri a felszolgálandó étel, ital min ségét, mennyiségét, h mérsékletét Ételt, italt készít a vendég asztalánál Szükség szerint kínál, utántölt Pontosítja a fizetés módját Pénztárgépet kezel Számlát, nyugtát, készpénzfizetési/átutalási számlát állít ki Kezeli a vendég észrevételeit és az esetleges konfliktusokat megoldja Újra teríti az asztalt és rendezi a környezetét Korrigálja a kínálatváltozásokat 10

11 Figyelemmel kíséri a kollegái munkáját Szállításkor szakszer en csomagolja az eszközöket, gépeket, berendezéseket erendezi a rendezvény helyszínét, rendezvény étel és ital választékát bekészíti Segít a vendégeknek a rendezvényasztalnál Tálcáról kínálja a vendégeket Folyamatosan rendben tartja a rendezvényen a munkaterületét Elvégzi a rendezvény zárásához kapcsolódó teend ket szobaszervizre el készül Felveszi a rendelést Elvégzi a számlázást Felszolgálja a megrendelt étel és italt Lerámol Elszámol etartja a higiéniai el írásokat, HP etartja a munkavédelmi és t zrendészeti szabályokat Tájékozódik az új gasztronómiai trendekr l Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: típus megjelölésével a szakmai ismeretek: Étrend, alkalmi menüsor összeállítása, ajánlása Különleges alkalmak italajánlatai Étkezési szokások Különleges alkalmi terítések Különböz alkalmakra történ felszolgálás, kiszolgálás Italkészítés és tárolás Ételkészítés, tálalás a vendég asztalánál Vendéggel való kommunikáció, etikett protokoll szabályok ismerete Rendezvény lebonyolítás menete Italismeret orvidékek Szövegszerkesztés, táblázatkezelés, alkalmazott számítástechnikai alapismeretek lapvet foglalási, számlázási rendszerek Új gasztronómiai, felszolgálási trendek szint megjelölésével a szakmai készségek: 3 Felhasználói szint számítógép használat 4 Kézírás 5 Olvasott szakmai szöveg megértése 4 Szakmai nyelv hallott szöveg megértése 4 Szakmai nyelv beszédkészség 5 Idegen nyelv hallott szöveg megértése 5 Idegen nyelv beszédkészség 3 Idegen nyelv géphasználati feliratok értelmezése, megértése 5 Információforrások kezelése 5 Elemi számolási készség Személyes kompetenciák: Küls megjelenés 11

12 Mozgáskoordináció (testi ügyesség) Elhivatottság, elkötelezettség Társas kompetenciák: Rugalmasság Udvariasság Kompromisszumkészség Módszerkompetenciák: Gyakorlatias feladatértelmezés környezet tisztántartása Harmóniára és esztétikára való törekvés szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Mixer tevékenységek végzése szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofilok: Ellen rzi a gépek m ködését Szükség szerint beüzemeli ket Tanulmányozza a bárpulthoz tartozó foglalásokat, el rejegyzéseket Ellen rzi a kínálatot Szükség szerint vételez Elvégzi a szükséges áruféleségek beh tését Letisztítja a bárpultot és a munkafelületet El készíti a munkavégzéshez szükséges eszközöket El készíti a megfelel poharakat, alátéteket és egyéb felszolgálási eszközöket El készíti a báreszközöket, kéziszerszámokat El készíti a bárpatikát (ízesít szereket) El készíti a báritallapot és étlapot El készíti az üzlet berendezését a nyitáshoz Elhelyezi, beüzemeli a reklámeszközöket Felveszi a rendelést, felméri a vendég igényeit Italt ajánl a vendégnek lapanyagokat szakszer en választ ki, és készít el lapanyagokat szakszer en mér Szakszer en és az italfajtának megfelel en használja az italkeverés eszközeit Italokat készít Szakszer en díszíti az italokat Elvégzi az italok (ételek) felszolgálását Lehet ség és igény szerint kommunikál a vendégekkel Folyamatosan rendben tartja a bárpultot és a hozzá tartozó asztalokat Tisztítja a gépeket, eszközöket etartja a higiénés szabályokat Dokumentálja a HP vonatkozó el írásait Elszámol a napi bevétellel, standol Tulajdonságprofil Szakmai kompetenciák típus megjelölésével a szakmai ismeretek: Vendéglátó értékesítés 12

13 D Felszolgálás Rendezvény lebonyolítás Vendégkör Italszármazás és összetétel Italkészítés és tárolás Italvizsgálat Italok csoportjai, kevert italok Hungarikumok El készítés Italok tálalása, díszítése Szakmai idegen nyelv Általános kommunikáció Szakmai kommunikáció Kommunikációs eszköz Kommunikáció a vendégekkel Etikett protokoll Természetes formák Mesterséges formák Természeti törvények (ritmus, szimmetria, aszimmetria, aranymetszés) lapszínek Kevert színek Színkontrasztok Vendéglátó értékesítési gyakorlat Felszolgálási gyakorlat Rendezvény lebonyolítási gyakorlat Irányítási gyakorlat Árukezelési és -készítési gyakorlat Elszámoltatás Higiéniai ismeretek, HP szint megjelölésével a szakmai ismeretek: 5 Olvasott szakmai szöveg megértése 5 Szakmai nyelv hallott szöveg megértése 5 Szakmai nyelv beszédkészség 3 Idegen nyelv hallott szöveg megértése 3 Idegen nyelv beszédkészség 2 Idegen nyelv géphasználati feliratok értelmezése, megértése 3 Elemi számolási készség 3 Tájékozódás 5 Térérzékelés 5 Kommunikációs készég 13

14 Személyes kompetenciák Állóképesség Küls megjelenés Kézügyesség Társas kompetenciák Udvariasság Hatékony kérdezés készsége Kompromisszumkészség Módszerkompetenciák Új ötletek, megoldások kipróbálása környezet tisztántartása Kreativitás, ötletgazdagság azonosító számú, Pincér megnevezés szakképesítés szakmai követelménymoduljainak azonosítója megnevezése Vendéglátó gazdálkodási tevékenységek Vendéglátó tevékenység alapjai Szakmai idegen nyelvi kommunikáció Felszolgálás I Felszolgálás II azonosító számú Mixer artender megnevezés szakképesítésráépülés szakmai követelménymoduljainak azonosítója Mixer tevékenységek végzése megnevezése 14

15 1. szakmai vizsgára bocsátás feltételei: V. VIZSGÁZTTÁSI KÖVETELMÉNYEK Modulzáró vizsga eredményes letétele Iskolai rendszer szakképzés esetén: z utolsó szakképz évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenérték a modulzáró vizsga eredményes letételével z iskolai rendszer szakképzésben résztvev vizsgára bocsátásának feltétele az eredményes szintvizsga, amelyet be kell számítani a szakmai vizsgába. 2. szakmai vizsga részei: 1. vizsgarész hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Vendéglátó gazdálkodási tevékenységek hozzárendelt 1. vizsgafeladat: ) Gazdasági számítások (kalkuláció, anyaghányad számítás, árképzés, veszteségszámítás, készletgazdálkodás, eredmény kiszámítása, jövedelmez ségi tábla és annak összetev i) ) Gazdálkodási ismeretek, fogalmi szinten: költség, költséggazdálkodás, bér, bérgazdálkodás, adózási alapismeretek, vállalkozási ismeretek, marketing alapismeretek, üzleti élet írásbeli formái, vendéglátás fogalma, feladata, tevékenysége, üzletkörök, üzlettípusok hozzárendelt jellemz vizsgatevékenység: írásbeli Id tartama: 120 perc vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 100% 2. vizsgarész hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Vendéglátó tevékenység alapjai hozzárendelt 1. vizsgafeladat: ) Élelmi anyagok jellemz i, felhasználási lehet ségei ) Min ségbiztosítási vagy fogyasztóvédelmi ismeretek alkalmazása hozzárendelt jellemz vizsgatevékenység: szóbeli Id tartama: 30 perc (felkészülési id 15 perc, válaszadási id 15 perc) vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 100% 3. vizsgarész hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Szakmai idegen nyelvi kommunikáció hozzárendelt 1. vizsgafeladat: vendéglátáshoz köt szakmai szöveg fordítása és értelmezése, minimum 500 maximum 1000 karakter terjedelm hozzárendelt jellemz vizsgatevékenység: 15

16 szóbeli Id tartama: 30 perc (felkészülési id 20 perc, válaszadási id 10 perc) hozzárendelt 2. vizsgafeladat Szakmai témában kommunikál. húzott témában párbeszédet folytat a vizsgáztatóval, kérdésekre válaszol hozzárendelt jellemz vizsgatevékenység: gyakorlati Id tartama: 15 perc vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 40% 2. feladat 60% 4. vizsgarész hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Felszolgálás I. hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Eszközfelismerés: vizsgázónak a kikészített legalább 20 db különleges éttermi eszköz közül a vizsgabizottság által személyenként külön-külön kijelölt 10 db-ot kell pontosan megneveznie. hozzárendelt jellemz vizsgatevékenység: gyakorlati Id tartama: 10 perc hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Éttermi terítés két f részére, a vizsgaszervez által megadott háromfogásos menüsor vagy napi ajánlat alapján hozzárendelt jellemz vizsgatevékenység: gyakorlati Id tartama: 30 perc hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Vendég fogadása, ültetése, háromfogásos ételsor felszolgálása, ebb l legalább kett szervírozással, italfelszolgálással angol felszolgálási módban hozzárendelt jellemz vizsgatevékenység: gyakorlati Id tartama: 60 perc vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 15% 2. feladat 25% 3. feladat 60% 5. vizsgarész hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Felszolgálás II. hozzárendelt 1. vizsgafeladat: vizsgázónak a kiadott tételsorban meghatározott szempontok szerint kell összeállítania egy ötfogásos menüt, amely egy meghatározott alkalomhoz és id ponthoz illeszkedjen. Ehhez a menüsorhoz és alkalomhoz ill italsort is állítson össze. vizsgázónak az általa összeállított étel- és italsorhoz 4 oldalas menükártyát kell készítenie, számítógépen. vizsgázó által összeállított étel- és italsorra díszterítést készít 2 f re. hozzárendelt jellemz vizsgatevékenység: 16

17 gyakorlati Id tartama: 120 perc (50 perc menükártya szerkesztés, 70 perc díszterítés 2 f re) hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Megterít a vizsgaszervez által összeállított 3 fogásos menüsorra, mely nem képezi a vizsgatevékenység részét, a terítés munkafolyamatára fordított id nem a vizsgatevékenység id tartamának része. háromfogásos menüsort felszolgálja, melyb l egy fogás esetében a vendég asztalánál végzett különleges éttermi munka a jellemz. saláták készítése, vagy halak filézése, vagy hátszín, bélszín szeletelése, vagy sertés-, marha-, borjú-, ürü-és bárányhúsok szeletelése, vagy szárnyasok trancsírozása, vagy tatárbefsteak keverése, vagy flambírozás, vagy nyárskészítés, vagy sajtfondü, húsfondü készítése, vagy ételkocsiról, sajtkocsiról kínálás, tálalás, vagy egyéb ételek készítése a vendég el tt menüsorhoz italfelszolgálást is végez (bor vagy pezsg felszolgálás) hozzárendelt jellemz vizsgatevékenység: gyakorlati Id tartama: 60 perc hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Ételismeret, italismeret, italajánlat, ételek és italok felszolgálása, felszolgálási ismertek, borvidékek, rendezvények, szobaszerviz, különleges éttermi munkák (a szóbeli vizsga tartalmazza a Felszolgálás I. és Felszolgálás II. modul elméleti anyagát) hozzárendelt jellemz vizsgatevékenység: szóbeli Id tartama: 25 perc (felkészülési id 15 perc, válaszadási id 10 perc) vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 30% 2. feladat 40% 3. feladat 30% 6. vizsgarész hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Mixertevékenység végzése hozzárendelt 1. vizsgafeladat: bár m ködési alapszabályainak, a mixerrel szemben támasztott szakmai és személyi elvárásoknak ismertetése, az italok csoportosításának, a kevert italok készítésének bemutatása hozzárendelt jellemz vizsgatevékenység: szóbeli Id tartama: 30 perc (felkészülési id 15 perc, válaszadási id 15 perc) hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Mixer Világszövetség által meghatározott 5 standard és egy fantázia kevertital, egy kávékülönlegesség szakszer elkészítése hozzárendelt jellemz vizsgatevékenység: gyakorlati Id tartama: 60 perc vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat: 25% 2. feladat: 75% 17

18 3. szakmai vizsga értékelése %-osan: azonosító számú, Pincér megnevezés szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében 1. vizsgarész: vizsgarész: vizsgarész: vizsgarész: vizsgarész: azonosító számú, Mixer - artender megnevezés szakképesítésráépüléshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében 6. vizsgarész: szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése. 5. szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltér szempontjai vizsgázó a Felszolgálás I. elnevezés modulban megtanult elméleti tudásáról a Felszolgálás II. elnevezés modul szóbeli vizsgatevékenységénél ad számot. 18

19 VI. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések minimuma Pincér Mixer artender Értékesít üzlet berendezései, gépei X X Felszolgáláshoz szükséges anyagok, eszközök (ev eszközök, tálalóeszközök) X sztali díszít elemek (gyertya, virág, tükör stb.) X Tájékoztató és reklám anyagok és eszközök (étlap, itallap, szóróanyagok stb.) X X Fémeszközök X X Üveg eszközök X X Papír eszközök X X Textíliák X X Kerámiák, porcelánok X útorzat X X Gépek, berendezések X X Ételkocsi X Italkocsi X X Italkeverés eszközei X Számítógép X 19

20 VII. EGYEEK Iskolai rendszer képzéseknél az összefügg szakmai gyakorlat id tartama: 2 szakképz évfolyam esetén az els tanévet követ en 160 óra, 3 szakképz évfolyam esetén az els tanévet követ en 140 óra, a második tanévet követ en 160 óra. 20

PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK PINÉR SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 33 811 02 1000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Pincér 3. Szakképesítések

Részletesebben

Felnőttképzés iskolánkban

Felnőttképzés iskolánkban Felnőttképzés iskolánkban Szeretnél piacképes szakmát tanulni, esetleg szakmát váltani? Esetleg nem nyertél felvételt nappali rendszerű képzésre? Nem kell feladni álmaidat, jelentkezz tanfolyamainkra,

Részletesebben

PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 811 02 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Pincér 3. Szakképesítések

Részletesebben

VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK VENDÉGLŐS SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 52 811 02 1000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Vendéglős 3. Szakképesítések

Részletesebben

PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI PINCÉR SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 33 811 02 1000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Pincér 3. 3.1 Szakképesítések

Részletesebben

Üzemi gyakorlathoz ajánlott tematika 2/14.E Vendéglátásszervező-vendéglős Értékesítés gyakorlata

Üzemi gyakorlathoz ajánlott tematika 2/14.E Vendéglátásszervező-vendéglős Értékesítés gyakorlata Üzemi hoz ajánlott tematika 2/14.E Vendéglátásszervező-vendéglős Értékesítés a 2016/2017. tanév Zalaegerszeg, 2016. szeptember 1. Készítette:. szaktanár 0 Tankönyv: Dr. Dunszt Károly, Oriskó Ferenc, Ónódi

Részletesebben

J-SZP/10 szakács Írásbeli: 1429-06/1. Szóbeli 1428-06/1. Szóbeli 1464-06/1. Előkészítés Szóbeli 1464-06/2. Előkészítés Szóbeli

J-SZP/10 szakács Írásbeli: 1429-06/1. Szóbeli 1428-06/1. Szóbeli 1464-06/1. Előkészítés Szóbeli 1464-06/2. Előkészítés Szóbeli J-SZP/10 szakács Írásbeli: 1429-06/1. Ügyviteli tevékenységek végzése Szóbeli 1428-06/1. Biztonságvédelmi és minőség-biztosítási feladatok végzése Szóbeli 1464-06/1. Előkészítés Gazdálkodási számítások,

Részletesebben

PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLİ ADATOK

PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLİ ADATOK PINCÉR SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLİ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 33 811 02 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Pincér 3. Szakképesítések

Részletesebben

A azonosító számú Gazdálkodás megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Szakmai számítások tantárgy

A azonosító számú Gazdálkodás megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Szakmai számítások tantárgy A 10045-12 azonosító számú Gazdálkodás megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Szakmai számítások tantárgy 1 1. A 10045-12 azonosító számú, Gazdálkodás megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM PINCÉR OKJ azonosító: 34 811 03

KÉPZÉSI PROGRAM PINCÉR OKJ azonosító: 34 811 03 KÉPZÉSI PROGRAM PINCÉR OKJ azonosító: 34 811 03 Szolnok 2015 1 KÉPZÉSI PROGRAM A képzési program Megnevezése Pincér OKJ azonosító 34 811 03 A képzés során megszerezhető kompetenciák az üzemeltetéssel kapcsolatos

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Vendéglátásszervező-vendéglős szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 11 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

Pincér 18. Vendéglátás-turisztika

Pincér 18. Vendéglátás-turisztika Vendéglátás-turisztika szakmacsoport A pincér szakképesítés adatai A szakképesítés OKJ azonosító száma A szakképesítés megnevezése A szakmacsoport száma és megnevezése Szakképzési évfolyamok száma 34 811

Részletesebben

A azonosító számú Felszolgálás megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Felszolgálás tantárgy

A azonosító számú Felszolgálás megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Felszolgálás tantárgy A 10074-12 azonosító számú Felszolgálás megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Felszolgálás tantárgy 1. A 10074-12 azonosító számú, Felszolgálás megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó

Részletesebben

CUKRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

CUKRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK UKRÁSZ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 33 811 01 1000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: ukrász 3. Szakképesítések

Részletesebben

A 187. sorszámú Pincér megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2.

A 187. sorszámú Pincér megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2. A 187. sorszámú Pincér megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 811 03 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör Nyíregyházi Szakképzési Centrum 4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12. Tel.: 42/512-371 OM azonosító: 203045 E-mail: nyirszc@gmail.com Honlap: www.nyiregyhaziszc.hu KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör A

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 627511/1 A vendéglátáshoz kötıdı szakmai szöveg fordítása és értelmezése, minimum 500 maximum 1000 karakter

Részletesebben

CUKRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

CUKRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK UKRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 811 01 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: ukrász 3. Szakképesítések

Részletesebben

PINCÉR. Elmélet aránya: 30 % Gyakorlat aránya: 70 % (Az elmélet/gyakorlat arány az előrehozott szakképzés esetében a szakmai képzésre vonatkozik)

PINCÉR. Elmélet aránya: 30 % Gyakorlat aránya: 70 % (Az elmélet/gyakorlat arány az előrehozott szakképzés esetében a szakmai képzésre vonatkozik) I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

A 75. sorszámú Vendéglátó eladó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 75. sorszámú Vendéglátó eladó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 75. sorszámú Vendéglátó eladó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 811 05 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

Szterényi József Szakközépiskola és Szakiskola 2200 Monor, Ipar u. 2.sz

Szterényi József Szakközépiskola és Szakiskola 2200 Monor, Ipar u. 2.sz Szterényi József Szakközépiskola és Szakiskola 2200 Monor, Ipar u. 2.sz A szakképesítés megzése: Pincér szakma OKJ (Országos Képzési Jegyzék) száma: 33 811 02 1000 00 00 Képzési idő: 3 év A szakképesítés

Részletesebben

A 187. sorszámú Pincér megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2.

A 187. sorszámú Pincér megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2. A 187. sorszámú Pincér megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 811 03 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

VÉSNÖK SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

VÉSNÖK SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK VÉSNÖK SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 54 215 02 2. szakképesítés megnevezése: Vésnök 3. Szakképesítések köre: 3.1

Részletesebben

PINCÉR. a Pincér szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó szakképesítésért felelős miniszteri rendelet

PINCÉR. a Pincér szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó szakképesítésért felelős miniszteri rendelet I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

A 10047-12 azonosító számú Felszolgálás alapjai megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Felszolgálás alapjai gyakorlat tantárgy

A 10047-12 azonosító számú Felszolgálás alapjai megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Felszolgálás alapjai gyakorlat tantárgy A 10047-12 azonosító számú megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó gyakorlat tantárgy 1. A 10047-12 azonosító számú, megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása

Részletesebben

A (32/2011. (VIII.25.) NGM 15/2008. (VIII. 13.) SZMM

A (32/2011. (VIII.25.) NGM 15/2008. (VIII. 13.) SZMM Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/10. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítéselágazás, részszakképesítés,

Részletesebben

ÉLELMEZÉSVEZETŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ÉLELMEZÉSVEZETŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ÉLELMEZÉSVEZETŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 811 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Élelmezésvezető

Részletesebben

VIK Középiskola és Szakiskola 1078 Budapest, Hernád u. 3. OM035566

VIK Középiskola és Szakiskola 1078 Budapest, Hernád u. 3. OM035566 VIK Középiskola és Szakiskola 1078 Budapest, Hernád u. 3. OM035566 Tájékoztató a szakmai vizsgáról és a szakképesítés vizsgáztatási követelményeiről A szakképesítés azonosító száma: 52 811 02 0000 00 00

Részletesebben

A 272. sorszámú Fogadós megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2.

A 272. sorszámú Fogadós megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2. A 272. sorszámú Fogadós megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 811 06 1.2. Szakképesítés megnevezése: Fogadós 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN

Részletesebben

A 236. sorszámú Vendéglátó-üzletvezető megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

A 236. sorszámú Vendéglátó-üzletvezető megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye A 236. sorszámú Vendéglátó-üzletvezető megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.2. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma:

Részletesebben

A 198. sorszámú Szakács megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2.

A 198. sorszámú Szakács megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2. A 198. sorszámú Szakács megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 811 04 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

ENERGETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ENERGETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ENERGETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 522 05 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Energetikus

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör Nyíregyházi Szakképzési Centrum 4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12. Tel.: 42/512-371 OM azonosító: 203045 E-mail: nyirszc@gmail.com Honlap: www.nyiregyhaziszc.hu KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör A

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ELADÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

VENDÉGLÁTÓ ELADÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK VENDÉGLÁTÓ ELDÓ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosítószáma: 33 811 04 1000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Vendéglátó eladó

Részletesebben

VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI VENDÉGLŐS SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 52 811 02 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Vendéglős 3. 3.1 Szakképesítések

Részletesebben

ENERGETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ENERGETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ENERGETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 522 05 2. A szakképesítés megnevezése: Energetikus 3. 3.1

Részletesebben

Pincér SZAKMA OKJ SZÁMA: 33 811 02 1000 00 00

Pincér SZAKMA OKJ SZÁMA: 33 811 02 1000 00 00 HELYI TANTERV Vendéglátás idegenforgalom SZAKMACSOPORT Pincér SZAKMA OKJ SZÁMA: 33 811 02 1000 00 00 ÉRVÉNYES: től 1/ Feladatok, ismeretek, készségek CÉLOK ÉS FELADATOK, FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK A tantervben

Részletesebben

SZAKÁCS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

SZAKÁCS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK SZKÁS SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 33 811 03 1000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Szakács 3. Szakképesítések

Részletesebben

ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKAI SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKAI SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKAI SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 582 22 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

ENERGETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ENERGETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ENERGETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. 2. 3. 3.1 A szakképesítés azonosító száma: A szakképesítés megnevezése: Szakképesítések köre:

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS a 34 811 03 PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Kizárólag a 2012/2013. tanévben induló szakképzésekre vonatkozóan a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban Szt.)

Részletesebben

PINCÉR OKJ: 34 811 03 HELYI TANTERV

PINCÉR OKJ: 34 811 03 HELYI TANTERV PÉCSI KERESKEDELMI, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 7623 PÉCS, RÉT U. 10. :72/518-190 TELEFAX:72/512-749 http://kivisz.hu E-MAIL: INFO@KIVISZ.HU PINCÉR OKJ: 34 811 03 HELYI

Részletesebben

VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 811 02 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Vendéglős

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ELADÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLİ ADATOK

VENDÉGLÁTÓ ELADÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLİ ADATOK VENDÉGLÁTÓ ELADÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLİ ADATOK 1. A szakképesítés azonosítószáma:33 811 04 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Vendéglátó

Részletesebben

CUKRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

CUKRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI CUKRÁSZ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLİ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 33 811 01 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Cukrász 3. Szakképesítések

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI GYAKORLATVEZETŐ 3 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

EGÉSZSÉGÜGYI GYAKORLATVEZETŐ 3 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI EGÉSZSÉGÜGYI GYAKORLATVEZETŐ 3 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. 2. A szakképesítés azonosító száma: 54 146 01 0000 00 00 A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

SZAKÁCS. Elmélet aránya: 30 % Gyakorlat aránya: 70 % (Az elmélet/gyakorlat arány az előrehozott szakképzés esetében a szakmai képzésre vonatkozik)

SZAKÁCS. Elmélet aránya: 30 % Gyakorlat aránya: 70 % (Az elmélet/gyakorlat arány az előrehozott szakképzés esetében a szakmai képzésre vonatkozik) I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI GYAKORLATVEZETŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

EGÉSZSÉGÜGYI GYAKORLATVEZETŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI EGÉSZSÉGÜGYI GYKORLTVEZETŐ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 54 146 01 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Egészségügyi

Részletesebben

KÖNYVKÖTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KÖNYVKÖTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KÖNYVKÖTŐ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 31 527 01 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Könyvkötő 3. 3.1 Szakképesítések

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKELT. Tanmenet

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKELT. Tanmenet MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKELT Tanmenet Azonosító: Változatszám: 1 Érvényesség kezdete: Oldal/összes: 1/8 ME-2.1.(1) 2013. 09. 01. Fájlnév: Kétéves_pincér_gyak_2013-14.[10 P és R] (az iskola hosszú

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI MENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

EGÉSZSÉGÜGYI MENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI EGÉSZSÉGÜGYI MENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 345 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

A azonosító számú Élelmiszer, fogyasztóvédelem megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Általános élelmiszer-ismeretek,

A azonosító számú Élelmiszer, fogyasztóvédelem megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Általános élelmiszer-ismeretek, A 10044-12 azonosító számú Élelmiszer, fogyasztóvédelem megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Általános élelmiszer-ismeretek, fogyasztóvédelem tantárgy 1 1. A 10044-12 azonosító számú, Élelmiszer,

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI ÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI MUNKATÁRS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ELLENŐRZÉSI ÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI MUNKATÁRS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ELLENŐRZÉSI ÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI MUNKTÁRS SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 52 347 01 0000 00 00 2. szakképesítés

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör Nyíregyházi Szakképzési Centrum 4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12. Tel.: 42/512-371 OM azonosító: 203045 E-mail: nyirszc@gmail.com Honlap: www.nyiregyhaziszc.hu KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör A

Részletesebben

CUKRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

CUKRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI CUKRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 811 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Cukrász 3. 3.1

Részletesebben

VÁGÓÁLLAT-MINŐSÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

VÁGÓÁLLAT-MINŐSÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI VÁGÓÁLLATMINŐSÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 51 541 01 2. A szakképesítés megnevezése: Vágóállatminősítő

Részletesebben

Villanyszerelő. A szakképzés azonosító száma: 33 522 04 1000 00 00. Szakképesítés-elágazások: Hozzárendelt FEOR szám: 7624

Villanyszerelő. A szakképzés azonosító száma: 33 522 04 1000 00 00. Szakképesítés-elágazások: Hozzárendelt FEOR szám: 7624 Villanyszerelő A szakképzés megnevezése: Villanyszerelő A szakképzés azonosító száma: 33 522 04 1000 00 00 Szakképesítés-elágazások: nincsenek Hozzárendelt FEOR szám: 7624 Szakképzési évfolyamok száma:

Részletesebben

516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium 7200 Dombóvár, Népköztársaság u. 21. 33 811 03 1000 00 00 SZAKÁCS. Helyi tanterv 2010.

516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium 7200 Dombóvár, Népköztársaság u. 21. 33 811 03 1000 00 00 SZAKÁCS. Helyi tanterv 2010. 516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium 7200 Dombóvár, Népköztársaság u. 21. 33 811 03 1000 00 00 SZAKÁCS Helyi tanterv 2010. Készítette: Hegyi Sándor I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának

Részletesebben

A 46. sorszámú Húsipari termékgyártó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 46. sorszámú Húsipari termékgyártó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 46. sorszámú Húsipari termékgyártó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 541 03 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Pincér szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 811 03 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai és értékelése

Részletesebben

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ Vállalkozási ügyintéző szakképesítés

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ Vállalkozási ügyintéző szakképesítés Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ 52 344 02 0000 00 00 Vállalkozási ügyintéző szakképesítés 1974-06 Üzleti terv készítése 5. vizsgarész 1. vizsgafeladatában meghatározott záródolgozat védéséhez Szóbeli vizsgatevékenység:

Részletesebben

VENDÉGLİS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLİ ADATOK

VENDÉGLİS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLİ ADATOK VENDÉGLİS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLİ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 811 02 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Vendéglıs

Részletesebben

A 198. sorszámú Szakács megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2.

A 198. sorszámú Szakács megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2. A 198. sorszámú Szakács megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 811 04 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

A 85. sorszámú Szőlész-borász megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2 EGYÉB ADATOK

A 85. sorszámú Szőlész-borász megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2 EGYÉB ADATOK A 85. sorszámú Szőlész-borász megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 541 06 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Pincér szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 811 03 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai és értékelése

Részletesebben

PANZIÓS, FALUSI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

PANZIÓS, FALUSI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK PANZIÓS, FALUSI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 812 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

SZAKÁCS. alapján készült.

SZAKÁCS. alapján készült. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

PANZIÓS, FALUSI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

PANZIÓS, FALUSI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI PANZIÓS, FALUSI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 812 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

A 2. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 2. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 2. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 543 02 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

KÖTŐ- ÉS VARRÓGÉP MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KÖTŐ- ÉS VARRÓGÉP MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KÖTŐ- ÉS VARRÓGÉP MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 521 18 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

HÚSIPARI TERMÉKGYÁRTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

HÚSIPARI TERMÉKGYÁRTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK HÚSIPARI TERMÉKGYÁRTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 541 01 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

HOSTESS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

HOSTESS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI HOSTESS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 812 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Hostess 3. Szakképesítések

Részletesebben

AZ 1. MELLÉKLET 46. SORSZÁMA ALATT KIADOTT SEGÉDLEVÉLTÁROS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

AZ 1. MELLÉKLET 46. SORSZÁMA ALATT KIADOTT SEGÉDLEVÉLTÁROS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK AZ 1. MELLÉKLET 46. SORSZÁMA ALATT KIADOTT SEGÉDLEVÉLTÁROS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 322 02 0000

Részletesebben

I. Az 1. sorszámú Közbeszerzési referens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei

I. Az 1. sorszámú Közbeszerzési referens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei I. Az 1. sorszámú Közbeszerzési referens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 343 01 1.2.

Részletesebben

SZÁLLODAI PORTÁS, RECEPCIÓS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

SZÁLLODAI PORTÁS, RECEPCIÓS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI SZÁLLODI PORTÁS, RECEPCIÓS SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 54 812 03 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Szállodai

Részletesebben

KÁRPITOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KÁRPITOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KÁRPITOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ AATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 542 04 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Kárpitos 3.

Részletesebben

A azonosító számú, PINCÉR szakképesítés tantárgyi óraterve Érvényes a tanévtől A szakmai program alapját képező SZVK:

A azonosító számú, PINCÉR szakképesítés tantárgyi óraterve Érvényes a tanévtől A szakmai program alapját képező SZVK: A Széchenyi István Szakképző Iskola Szakmai Programja PINCÉR 8. A képzés szerkezete 8.1. i óraterv A 33 811 02 1000 azonosító számú, PINCÉR szakképesítés tantárgyi óraterve Érvényes a 2008-2009. tanévtől

Részletesebben

VÍZKÚTFÚRÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

VÍZKÚTFÚRÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI VÍZKÚTFÚRÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 582 19 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Vízkútfúró

Részletesebben

CUKRÁSZ OKJ

CUKRÁSZ OKJ CUKRÁSZ OKJ 34-811-01 1. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: A cukrász a higiéniai és munkavédelmi előírások betartása mellett cukrászsüteményeket, fagylaltokat, és más hidegcukrászati készítményeket

Részletesebben

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ. 52 344 02 0000 00 00 Vállalkozási ügyintézı szakképesítés

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ. 52 344 02 0000 00 00 Vállalkozási ügyintézı szakképesítés Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ 52 344 02 0000 00 00 Vállalkozási ügyintézı szakképesítés 1974-06 Üzleti terv készítése 5. vizsgarész 1. vizsgafeladatában meghatározott záródolgozat védéséhez Szóbeli vizsgatevékenység:

Részletesebben

SZÍNHÁZI MODERÁTOR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

SZÍNHÁZI MODERÁTOR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK SZÍNHÁZI MODERÁTOR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 213 02 2. A szakképesítés megnevezése: Moderátor 3.

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKELT. Tanmenet

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKELT. Tanmenet MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKELT Tanmenet Azonosító: Változatszám: 1 Érvényesség kezdete: Oldal/összes: 1/5 ME-2.1.(1) 2013. 09. 06. Fájlnév: PINCER_gyakorlat_3_evesnek 10 K_évfolyam(2013_2014) (az

Részletesebben

SZAKÁCS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

SZAKÁCS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI SZAKÁCS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 811 03 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Szakács 3. 3.1

Részletesebben

SEGÉDLEVÉLTÁROS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

SEGÉDLEVÉLTÁROS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK SEGÉDLEVÉLTÁROS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 322 02 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Segédlevéltáros

Részletesebben

VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 811 02 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Vendéglős

Részletesebben

ÉPÍTMÉNYSZIGETEL SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ÉPÍTMÉNYSZIGETEL SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ÉPÍTMÉNYSZIGETEL SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPL ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 582 04 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Építményszigetel

Részletesebben

A 94. sorszámú Szőlész-borász megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 94. sorszámú Szőlész-borász megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 94. sorszámú Szőlész-borász megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 541 06 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

A 265. sorszámú Élelmezésvezető megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 265. sorszámú Élelmezésvezető megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 265. sorszámú Élelmezésvezető megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 811 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

VÍZKÚTFÚRÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

VÍZKÚTFÚRÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI VÍZKÚTFÚRÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 582 20 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Vízkútfúró

Részletesebben

Az Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola szakképzése 2012/2013. tanév

Az Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola szakképzése 2012/2013. tanév Az Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola szakképzése 2012/2013. tanév Tisztelt Szülők! Kedves Tanulók! Iskolánk szakmai képzésének minél jobb megismerését segítjük tájékoztatónk megjelentetésével.

Részletesebben

IDEGENVEZETŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

IDEGENVEZETŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI IDEGENVEZETŐ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 54 812 01 1000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Idegenvezető 3. 3.1

Részletesebben

A 105. sorszámú Pantomimes megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2.

A 105. sorszámú Pantomimes megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2. A 105. sorszámú Pantomimes megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 212 07 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

SZAKÁCS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

SZAKÁCS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK SZAKÁCS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 811 03 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Szakács 3. Szakképesítések

Részletesebben

Az 8. sorszámú Bőrdíszműves megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

Az 8. sorszámú Bőrdíszműves megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK Az 8. sorszámú Bőrdíszműves megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 542 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

Vonatkozó jogszabályok Általános érvényű szabályozók a szakképzésben Ágazati szabályozók

Vonatkozó jogszabályok Általános érvényű szabályozók a szakképzésben Ágazati szabályozók Vonatkozó jogszabályok Általános érvényű szabályozók a szakképzésben Ágazati szabályozók György Annamária Egészségügyi Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság 2013.05.27. Vonatkozó jogszabály 20/2007.

Részletesebben

PANZIÓS, FALUSI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

PANZIÓS, FALUSI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI PANZIÓS, FALUSI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 812 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

MINTABOLTI ÉRTÉKESÍTŐ, SZOLGÁLTATÁSÉRTÉKESÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

MINTABOLTI ÉRTÉKESÍTŐ, SZOLGÁLTATÁSÉRTÉKESÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MINTAOLTI ÉRTÉKESÍTŐ, SZOLGÁLTATÁSÉRTÉKESÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 341 02 0000 00 00 2. A szakképesítés

Részletesebben

A 11. sorszámú Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 11. sorszámú Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 11. sorszámú Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma:

Részletesebben

KÖNYVKÖTŐ. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 31 527 01 0000 00 00. A szakképesítés megnevezése:

KÖNYVKÖTŐ. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 31 527 01 0000 00 00. A szakképesítés megnevezése: KÖNYVKÖTŐ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági

Részletesebben

KÁRPITOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KÁRPITOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KÁRPITOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ AATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 542 04 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Kárpitos 3.

Részletesebben