A "Búzaszem Nyugati Óvoda Gyermekkert Tagintézmény udvari szennyvízvezeték rendszer felújítási munkái"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A "Búzaszem Nyugati Óvoda Gyermekkert Tagintézmény udvari szennyvízvezeték rendszer felújítási munkái""

Átírás

1 BÚZASZEM NYUGATI ÓVODA 4400 NYÍREGYHÁZA Búza u Tel./fax: (42) Ügyiratszám:.9, -( ;',L0/r'CJ i. Ügyintéző: Virányiné Mandics Hajnalka - gazdaság vezető TÁJÉKOZTATÁS - Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz- A "Búzaszem Nyugati Óvoda Gyermekkert Tagintézmény udvari szennyvízvezeték rendszer felújítási munkái" tárgyú egyszerű beszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjével megkötött szerződésről Tisztelt Bizottság! A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 55/2012.( ) számú határozata rendelkezik az értékhatár alatti beszerzések általános szabályairól, mely hatálya alá tartoznak a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított vagy fenntartott helyi önkormányzati költségvetési szervek. A évi intézményi felújítási feladatok között szerepel a "Gyermekkert Tagintézmény konyhai szennyvizvezeték rendszer és zsírfogó cseréje" (Nyíregyháza, Városmajor u. 1. sz.) A korábbi gyakorlatnak megfelelően a felújítási munkára vonatkozó meghívásos pályáztatás i eljárást folytattunk le. A fent említett Közgyűlési Határozat módosulásának figyelembevételével a mellékelten csatolt dokumentumok alapján (Kiírási Dokumentáció, Bontási jegyzőkönyv, Előkészítő Bizottsági Jegyzőkönyv, Vállalkozási Szerződés) a legolcsóbb Ajánlattevő a HETÉPKER Kft.-vel (Nyíregyháza, Vasvári P. u. 73. sz.) a szerződés megkötése megtörtént. Kérjük T.Bizottságot hogy abecsatolt mellékietek alapján a Tájékoztatót elfogadni szíveskedjen. Nyíregyháza, július 03. r...,... ~,...,...,......,,......,... < "..... Szalainé Benyusz Klára. intézményvezető

2 NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága.../2012.(V1I... ) számú határozata A "Búzaszem Nyugati Óvoda Gyermekkert Tagintézmény udvari szennyvízvezeték rendszer felújítási munkái" tárgyú egyszerű beszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjével megkötött szerződésről A Bizottság a Tájékoztatót megtárgyalta, "Gyermekkert Tagintézmény konyhai szennyvízvezeték rendszer és zsírfogó cseréje" tárgyú, egyszeru beszerzési eljárás nyertes ajánlattevővel a megkötött szerződéssel egyetért. HETÉPKER KFT. -vel (Nyíregyháza, Vasvári u. 73.) Nyíregyháza, július.... Dr. Adorján Gusztáv Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke A határozatot kapják: 1.1 a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tagjai 2.1 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere 3.1 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője 4.1 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Főosztály Vagyon gazdálkodási Osztály 5.1 Intézményvezető

3 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről: Búzaszem Nyugati Óvoda (4400 Nyíregyháza, Búza utca sz.) Adószáma: Képviseletében: Szalainé Benyusz Klára mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről: HETÉPKER Kft. (4400. Nyíregyháza, Vasvári Pál u.73.) Adószáma: Képviseletében: Hetényi Zoltán ügyvezető mint vállalkozó (a továbbiakban: vállalkozó, a továbbiakban együtt szerződő felek) között a mai napon, az alább megjelölt helyen és a következő feltételekkel: l. Megrendelő megrendeli, vállalkozó pedig elvállalja a Városmajor utcai ÓVoda udvari szennvvízvezeték felújítása munkáit, a szerződés elválaszthatatlan részét képező költségvetés alapján. 2. Vállalkozói díj: Szerződő felek a l. pont szerinti munkálatok vállalkozói díját Nettó összeg +ÁFA 27% Összesen: ,-Ft ,-Ft 4.89l.777,-Ft azaz bruttó négymillió-nyolcszázkilencvenegyezer-hétszázhetvenhét 00/100 forint összegben állapí~ák meg. A vállalkozói díj magában foglalja a jelen szerződésben, foglalt valamennyi szükséges munka elvégzését (átalányár), amelyet vállalkozó a szerződés teljesítése során nem növelhet. Az átalányárnak tartalmaznia kell a költségvetésből eseti ege sen kimaradó, de a beruházás megvalósításához műszakilag nélkülözhetetlen munkálatok ellenértékét is. A szerződés szerinti munka elszámolása átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján történik. 3. A szerződés kivitelezési határidői: A munkaterület átadásának időpontja: június 18. (munkavégzés: július 23-tól) A munkaterület átadása a megrendelő műszaki ellenőrének, a vállalkozónak és a vállalkozó felelős műszaki vezetőjének jelenlétében történik. A munkaterület átadásakor megnyitásra kerül az építési napló, amelynek jogszabályszerű vezetése a vállalkozó feladata. Megrendelő műszaki ellenőre az építési naplóba bármikor szabadon betekinthet, és abba bejegyzést tehet. A munka befejezési határideje: augusztus 17. A megrendelő esetleges előteljesítést elfogad. A vállalkozó a műszaki átadás átvétel időpontjáról a megrendelőt 8 nappal korábban köteles értesíteni. A teljesítés időpontja a sikeres műszaki átadás - átvétel lezárása. 4. Pénzügyi elszámolás A vállalkozó jogosult végszárnia benyújtására 100 %-os teljesítés esetén. Az elvégzett munka ellenértékét teljesítést követően kiállított és befogadott számla leigazolásától számított 30 napon belül átutalással egyenlíti ki a vállalkozó bankszámlájára.

4

5 JEGYZŐKÖNYV Készült: az Búzaszem Nyugati Óvoda hivatalos helyiségében (4400 Nyíregyháza, Búza u sz.) június 14. napján h-kor. Tárgy: az Búzaszem Nyugati Óvoda Gyermekkert Tagintézmény mint ajánlatkérő által a "Búzaszem Nyugati ÓVoda Gvermekkert Tagintézmény (4400 Nyíregyháza. Városmajor u. 1. sz.) udvari szennyvízvezeték rendszer felúiítási munkái" tárgyában megküldött ajánlattételi felhívásra beérkezett ajánlatok értékelése. Jelen vannak: az előkészítő bizottság tagjai: Intézmény (ajánlatkérő) részéről: Virányiné Mandics Hajnalka gazd. vez. Názon Sándorné tagintézmény. vez. Polgármesteri Hivatal részéről (fenntartó képviseletében): Dr. Havellant Gabriella jogtanácsos Tomori Gyula műszaki ellenőr Előzmény: június 8. napján h-kor megtörtént ajánlati bontás után -melyről külön jegyzőkönyv készült- az előkészítő bizottság az alábbi javaslatot teszi meg: Vélemény: A tárgyi kivitelezési munka tárgyában kiadott ajánlattételi felhívásra beérkezett 5 db ajánlat közül az HETÉPKER KFT. (4400. Nyíregyháza, Vasvári P. u. 73. sz.) által benyújtott ajánlatot javasolja elfogadni. Az Előkészítő Bizottság az ajánlatokat megvizsgálta, és megállapította, hogy a beérkezett 5 db ajánlatból 5 db érvényes. Az 5 db érvényes ajánlatból a kiírás szerint legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást figyelembe véve az HETÉPKER KFT. (4400. Nyíregyháza, Vasvári Pál u. 73. sz.) ajánlatát javasolja elfogadásra a bizottság, a referenciák megfelelőek. A rendelkezésre álló anyagi fedezet a fenntartó költségvetésében szereplő e.-ft. 1i,1,r ~ k.m.f. ~,/~-- v, ~ctl.l '~L hv-a...~~ ~Mandics Hajna gazd. ve.\ ) toinori Gyula műszaki ellenőr jogtanácsos ~~~ Sd,,"-c\Dn.L\ Názon Sándorné tagintézmény. vez. ZÁRADÉK: Alulírott, mint az Ajánlatkérő vezetője, egyben az Ajánlatkérő nevében a döntés meghozatalára jogosult, a fenti ajánlatkérési eljárásban az Előkészítő Bizottság véleményét megismertem, azzal egyetértek, ennek megfelelően a tárgyi eljárás nyerteséül a HETÉPKER KFT. (4400. Nyíregyháza, Vasvári P. u. 73. Sz.) hirdetem ki. Nyíregyháza, június 14.

6 JEGYZŐKÖNYV Készűlt: Búzaszem Nyugati Óvoda Városmajor Tagintézmény hivatalos helyiségében június 8. napján 10,00 órakor az "Városmajor utcai ÓVoda udvari szennyvízvezeték felújítási munkái" tárgyában kiadott ajánlattételi dokumentáció alapján beérkezett ajánlatok boritékbontásáról. Jelen vannak: Intézmény részéről: Szalainé Benyusz Klára - Búzaszem Nyugati Óvoda óvodavezető Názon Sándorné - tagintézmény vezető Szakács Béláné - titkár Polgármesteri Hivatal részéről: Tomori Gyula műszaki ellenőr dr. Havellant Gabriella - jogtanácsos Ajánlattevők részéről: Ajánlatkérő képviselője megállapítja, hogy megadott határidőre tárgyi témában 5 db ajánlat érkezett, megállapf~ja, hogy valamennyi boriték sértetlen.. Az ajánlatok bontása után sor kerül a kiíró által kért kötelező mellékietek és a vállalási árak mebtvizsgálására és annak Írásos rögzítésére: 1. Ezo -Bau Kft. (4432 Nyíregyháza, Kollégium u. 110 Ajánlati ár ,- Ft (ÁFA-s) Az ajánlattételi dokumentáció szerinti mellékleteket hiánytalanul becsatolta 2. Falkit Kft. (Nyíregyháza, Lengyelu. 78.) Ajánlati ár: 5.l54.773,-Ft (ÁFA-s) Az ajánlattételi dokumentáció szerinti mellékleteket hiánytalanul becsatolta 3. Hetépker Kft. (Nyíregyháza, Vasvári Pál u. 73.) Ajánlati ár: 4.89l.777,-Ft (ÁFA-s) Az ajánlattételi dokumentáció szerinti mellékleteket hiánytalanul becsatolta 4. Mátyás Attila egyéni vállalkozó (Nyíregyháza, Fazekas J. tér 19.) Ajánlati ár: ,-Ft (ÁFA-s) Az ajánlattételi dokumentáció szerinti mellékleteket hiánytalanul becsatolta

7

8 Ajánlati Dokumentáció átadási jegyzőkönyv Tárgy: Búzaszem Nyugati Óvoda Gyermekkert Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Városmajor uj. sz.) udvari szeunyvízvezeték rendszer felújítása. I Dokumentációt rendelkezésre bocsátó szervezet neve, címe telefonszáma: Búzaszem Nyugati Óvoda Gyermekkert Tagintézmény Nyíregyháza, Városmajor u.1.sz. Telefon: 42/ I Srsz. i V állaikozás megnevezése Átvétel időpontja Aláírás l. I ~f {::;:-.r {L~C"/ CC :z Of l... OG C A ~f~7. c...a' / (':"\V'C-L~l Lfr 2. ~--1T ~. 10lL..cc:.Ot. ~ 3..r,...!J '60 v llj\. td? ' c:id,d.~ le " v 4. _ : I ' /1.: fi I J \ \'.- L.1. \. ~. f-r \ l \L'V l<-l t C{ 0/\ fj~,~" ~ \ I, 5. I. r t ll!..''';- r P~lC tl é (j 'JL~ /2 I ~l- ~~ {c~,~-:::. t.á~t;z~ tltt 'Í_', ~, I 9. I május 29.

9 Kiírási dokumentáció Tár2Y: Búzaszem Nyugati Óvoda Gyermekkert Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Városmajor u. 1. sz.) udvari szennyvízvezeték rendszer felújításának ajánlat tétele Ajánlat kérő: Búzaszem Nyugati Óvoda Gyermekkert Tagintézmény Nyíregyháza, Városmajor u. 1. sz. Telefon: 42/ Dokumentációt rendelkezésre bocsátó szervezet neve, címe telefonszáma: Búzaszem Nyugati Óvoda Gyermekkert Tagintézmény Nyíregyháza, Városmajor u. 1. sz. Telefon: 42/ Nyíregyháza, május 29.

10 TartaloDtjegyzék: I. Határidők II. Ajánlati feltételek III. Kötelező mellékletek IV. Egyéb feltételek V. Az ajánlat érvényességének feltétele VI. Elbírálási szempontok VII. Pénzügyi ellenszolgáltatás feltételei

11 I. Határidők: 1.1 Ajánlattételi határidő: 2012 június 08. 1oJ!l! óra 2.1 Ajánlat felbontásának időponfja: 2012 június 08. 1oJ!l! óra 3.1 Eredményhirdetés: június A szerződéskötés tervezett időpontja: június Munkaterület átadás időponfja: június 15. (munkavégzés: július 23-tól) 6.1 Teljesítés határideje: augusztus Ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidőtől számított: 60 nap II. Ajánlati feltételek Az ajánlatokat határidőre zárt borítékban kell benyújtani, melyen a pontos postai elérhetőséget szerepeltetni kell. A borítékon kéijük feltüntetni a: feliratot. "Városmajor utcai Óvoda udvari szennyvízvezeték felújítása" A késedelmesen beérkezett ajánlatokat felbontás nélkül visszajuttafjuk az ajánlattevő részére. A borítékok felbontása az ajánlattevők és az előkészítő bizottság jelenlétében történik. Az ajánlattétel nyelve: magyar Hiánypótlásra l alkalommal lehetőséget biztosítunk (2011. június 12-ig). Az ajánlatok benyújtásáuak és bontásának helye: Búzaszem Nyugati Óvoda Gyermekkert Tagintézmény 4400 Nyíregyháza, Városmajor u. 1. sz. Pályázatok benyújtása: 1 eredeti és 1 másolati pid-ban. III. Kötelező mellékletek: Az ajánlattevő pontos neve, címe és hivatalos képviselőjének megnevezése. A kiírási feltételek elfogadására tett nyilatkozat. A rendelkezésre bocsátott kiírási dokumentáció tételes beárazásával tett árajánlat. Regisztrált felelős műszaki vezető megnevezése, regisztrációs számmal Az ajánlati kötöttség időtartamának elfogadására tett nyilatkozat. Referencia munkák megnevezése lmin. 3 I Nyilatkozat arról hogy az ajánlattevőnek nincs egy évnél régebben lejárt köztartozása leégszerű aláírássali l. adó, társadalombiztosítási járulék, 2. helyi adó, 3. illeték.

12 IV. Egyéb feltételek: 1. A kivitelezési munkát az elfogadott tételes költségvetés tartalma alapján kétjük végezni. 2. Vállalkozó építési naplót köteles vezetni, azt a munkahelyen hozzáférhető helyen kell tartani. 3. Az átadott munkaterületen, a szerződés fennállásának teljes időtartama alatt az építőanyagok őrzés védéséről, a tűzvédelemről, a muukavédelmi szabályok és az egészségügyi szabályok betartásáról a vállalkozónak kell gondoskodnia. 4. A költségvetéstől eltérő anyagot a vállalkozó a megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása alapján beépítheti. 5. A vállalkozó tudomásul veszi, hogy a megrendelő a műszaki ellenőrzést a vonatkozó jogszabályok szerint lága el. 6. A vállalkozói díj fix átalányáron történik, amely tartalmazza az ajánlati felhívás mellékletét képező költségvetésben rögzített műszaki feladatokat, és a kivitelezés befejezéséig előrelátható esetleges áremeléseket.. 7. Teljesítés időponga a sikeres műszaki átadás - átvétel lezárása. 8. A vállalkozó a műszaki átadás-átvétel időpontjáról a megrendelőt 8 nappal korábban köteles értesíteni. 9. Vállalkozó nem számo Ihat j a fel valamely munka végleges elmaradása esetén az e munkára eső vállalási költséget. 10.Teljesítésnél I. osztályú munkát kérünk, II. osztályú minőségben történő teljesítés esetén megrendelő az adott munkára vagy munkanemre eső vállalkozói díjra (anyag + díj ) vetített 8 %-os mértékű díjleszállítást alkalmaz, melynek összegét a végszámlából jogosult levonni. III. osztályú vagy ettől gyengébb minőségben történő teljesítés alkalmatlan szolgáltatásnak minősül, s a vállalkozó a munka újbóli elvégzésére köteles. Minőség tanúsítást vállalkozó a vonatkozó rendeletek alapján köteles biztosítani. 11.A kivitelezéshez szükséges felvonulás költsége a kivitelezőt terheli. 12.A kivitelezéshez szükséges ideiglenes energiát a megrendelő térítésmentesen biztosítja. 13.A kibontott törmelék elszállításáról kivitelezőnek gondoskodnia kell. 14.A kivitelezés az intézmény működését nem akadályozhaga, ezért a munkát szükség szerint szakaszolni kell. 15.Vállalkozó a megrendelő külön megrendelése esetén köteles elvégezni az esetleges pótmunkákat is, de ezen munkákra külön állapodnak meg. 16.A vállalással kapcsolatban előleg felvételére nincs lehetőség, a kivitelező nem jogosult szakaszszámlák benyújtására. 17.A munkák késedelmes befejezése esetén a megrendelő napi kötbérrel csökkenti a vállalkozói díjat, melynek értéke az ÁF Á - val növelt szerződéses összeg 1'lio-a (maximum 10%-a), ami a végszámiából kerül levonásra. l 8.Szavatosság a Polgári Törvénykönyv, valamint a 11/1985. (VI. 22.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-BkM együttes rendeletben foglaltak szerint. 19.Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást indoklás nélkül visszavonja, vagy eredménytelennek nyilvánítsa. V. Az ajánlat érvényességének feltétele: - ajánlati feltételek betartása - kötelező mellékietek csatolása VI. Elbírálási szempontok: - műszaki alkalmasság, referenciák - az ajánlattételi felhívás szerinti tételes költségvetés beárazásával tett legalacsonyabb ajánlati ár VII. Pénzügyi ellenszolgáltatás feltételei : A szerződés átalányáron történik, a költségvetés szerinti műszaki tartalom figyelembe vételével. Részszámla benyújtására lehetőség nincs. Fizetési határidő a műszaki ellenőr általleigazolt számla benyújtásától számított 30 napon belül Egyéb feltételek a nyertessel megkötött vállalkozási szerződésben rögzítettek alapján.

13 Felolvasólap Tárgy: Búzaszem Nyugati ÓVoda Gyermekkert Tagiutézmény (4400 Nyíregyháza, Városmajor u. 1. sz.) udvari szennyvízvezeték rendszer felújítása Ajánlattevő megnevezése: Ajánlattevő címe/ székhelye: Hivatalos képviselőjének neve: Bankszámlaszáma: Adószáma: Cg./Váll.ig.sz.: Képviselőjének neve: beosztása: telefonszáma: telefax száma: e-maii címe: "Búzaszem Nyugati Óvoda Gyermekkert Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Városmajor u. 1.) udvari szennyvízvezeték rendszer felújítása" BRUTTÓ aiánlati ár fhuf) : Dátum:

14 Ajánlati Dokumentáció átadási jegyzőkönyv Tárgy: Búzaszem Nyugati Óvoda Gyermekkert Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Városmajor u. 1. sz.) udvari szennyvízvezeték rendszer felújítása Dokumentációt rendelkezésre bocsátó szervezet neve, címe telefonszáma: Búzaszem Nyugati Óvoda Gyermekkert Tagintézmény ( 4400 Nyíregyháza, Városmajor u. 1. sz.) Telefon: 42! 434-OOO Srsz. V állaikozás megnevezése Átvétel időpontja Aláírás május 29.

15 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Tel./Fax: 42/ ,42/ Országos Takarékpénztár : Adószám: Név: Cím: A munka leírása: Kelt: 20.. év... hó... nap Szám... KSH besorolás:... Teljesítés:20.. év... hó... nap Készítette :... Készült: Költségvetés főösszesítő Megnevezés 1. Építmény közvetlen költsége 1.1 Közvetlen önköltség összesen Anyagköltség Díjköltség 2.1 ÁFA vetítési alap 2.2 Áfa 27.00% 3. A munka ára Aláírás

16 Munkanem összesítő Munkanem száma és megnevezése Anyagköltség Díj költség 19 Költségtérítés tételek 21 Irtás, fóld- és sziklamunka 53 Közmű csatornaépítés 62 Kőburkolat készítése 91 Kert és parképítési munkák 93 Környezetvédelemi berendezések L Fejezet munkanemei összesen

17 1. oldal Ssz. Tételszám Egységre jutó Tételkiírás Anyag Munkadíj A tétel ára összesen Anyag Munkadíj (9) Általános teendők megvalósulás szakaszában, ellenőrző mérések, lézersugaras kitűzések 260 db (13) Általános teendők megvalósulás szakaszában, időarányos gépköltség bérleti díja, napban 12 nap (17) Általános teendők a kivitelezés befejezés szakaszában, a szennyvízcsatorna nyomvonal tervének elkészítése 1 db (13) ÖN Egyes fák kitennelése tuskókiásás nélkül, legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal, lágy fából törzsátmérő: cm között 4 db (ls) ÖN Egyes fák kitermelése tuskókiásás nélkül, legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal, lágy fából törzsátmérő: cm között 1 db (24) ÖN Tuskókiásás egyes döntött fák esetén, kézi erővel, III. oszt. talajban, cm között gyökfó átmérő: 4 db (25) ÖN Tuskókiásás egyes döntött fák esetén, kézi erővel, III. oszt. talajban, gyökfő átmérő: cm között 1 db (35) ÖN Bozót- és csetjeirtás, tövek átmérője 4,1-10,0 cm 0,5 10 m (23) ÖN Munkaárok fóldkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bánnely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m 2 szelvényig, III. talaj osztály 248 m

18 -~_ Ssz. Tételszám Tételkiírás Egységre jutó Anyag Munkadíj 2. oldal -----_..._-~._ A tétel ára összesen Anyag Munkadíj (87) ÖN Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlyponfja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig 84,5 m (88) ÖN Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elteritéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, avezetéket (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényben 160,5 m (23) ÖN Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m 3 -es konténerbe 3 db (29) ÖN Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül 15 m (6) ÖN Előregyártott és monolit csatornák és aknák törmelékre bontása, betonból 6 m (148) ÖN Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése foldárokba, gumigyűríís kötéssel, csőidomok nélkül, 3,00 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 160 mm Kemény PVC KG csatornacső NÁ 16Ox3.6 mm,3 m hosszú gumigyűfű tömítéssel, KGEM egy végén tokos 52 m (157) ÖN Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése fóldárokba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül, 5,00 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 160 mm Kemény PVC KG csatornacső NÁ 160x3.6 mm,5 m hosszú gumigyűrű tömítéssel, KGEM egy végén tokos 86 m (175) ÖN Műanyag, tokos csatornacsőidom beépítése fóldárokba, gumigyűríís kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 160 mm KG-PVC ívidom KGB 45 fok, 160 mm 10 db

19 3. oldal Ssz. Tételszám Tételkiírás Egységre jutó Anyag Munkadíj A tétel ára összesen Anyag Munkadíj (175) ÖN Műanyag, tokos csatornacsőidom beépítése fóldárokba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 160 mm KG-PVC szűkítő idom KGR mm 9 db (6) ÖN Vakolat készítése csatornaszelvényben és aknában, cementhabarcsból, vízzáró kivitelben, két rétegben, 7,5 + 7,5 mm vastagságban Hvz 110, vízzáró cementhabarcs 32 m (9) ÖN Kőterités, kavicsterítés készítése, szárazon deponált homokos kavicsból, a beépítés súlyponti távolsága: 30 m Nyers homokos kavics, NHK O/63 Q-TT, Nyékládháza 8 m K l (1) Beton aknafenék bontása 6 db K l (1) Beton akna elhelyezése, készítése belső méret: 80 cm, l 60-as be-és kifolyónyílással folyásfenékkel (künettel) aknatetővel, öntöttvas aknafedlappal (külön tételben kiírva), kompletten 4 db K l (1) Aknafenék készítése helyszínen folyóka (künet) kialakítással C16-24/KKmin. betonból 6 db M (6) Kör alakú öntöttvas aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel, nehéz (D 400 terhelési osztály) kivitel POLYDUCT öntvény fedlap kerettel, terhelhetősége: 400 kn (nehéz kivitel), 0600 mm beépítéssel, 5 db 25 K (35) Térburkolat felbontása és visszaépítése rendszerkövekből 6 cm-es vastagsággal, 15 cm vtg. tömörített homokos és 4 cm 0-4-es kavicságyazatba rakva, kvarchomokkal hézagolva, vibrálva 10 m (21) ÖN Talajelőkészítés növénytelepítéshez, növényesítendő felületek talaj előkészítése szerves trágyázással és/vagy komposzt felhasználásával, rotációs kapával, sík felületen, és/vagy nál kisebb lejtőn középkötött talajon, talajosztály: III-IV. 0,3 100 m 2

20 4. oldal Ssz. Tételszám Tételkiírás Egységre jutó Anyag Munkadíj A tétel ára összesen Anyag Munkadíj (46) ÖN Gödörásás egyedi növényliltetéshez, kézi erővel, ásóval, 100 cm x 100 cm x 100 cm méretig, középkötött talajon, talajosztály: III-IV. l db (20) ÖN Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül (külön tételben ; ), lombhullató fák, szoliterként, három karóval, szabadgyökeru facsemetével, szervestrágyázással FRAXINUS EXCELSlOR 'EUREKA' (Magas kőris), SZGY. 8/10 cm l db (214) talaj-előkészítése ruvesftés előtt. fellazított talajon, hengerezéssel 10 10m (216) ÖN Gyepesítés, előkészített talajon magvetéssel, kézzel szórva, vfzszintes területen, műtrágyázással EXTRA SPORT fümagkeverék, dkg/l Om m 2 31 K (214) Zsfrfogó berendezés vasbeton tartályos berendezések, süllyesztett kivitelben, öntöttvas fedlapokkal (fedlap külön tételben), 4 1/s áteresztő képességgel LEIER vasbeton zsfrfogó berendezés, süllyesztett, 400 kn aknafedlap teherbírással l db Munkanem összesen:

Készítette : Végső Viktor. csapadékvíz elvezetés. Költségvetés főösszesítő Megnevezés Anyagköltség Díjköltség

Készítette : Végső Viktor. csapadékvíz elvezetés. Költségvetés főösszesítő Megnevezés Anyagköltség Díjköltség Bíró és Társa Kft. 4400 Nyíregyháza, Szegfű út 73/a. II/2. Adószám: 11243461-2-15 Cégjegyzékszám: 15-09-061895 CIB Bank Zrt.: 11100702-75016014-01000003 biroestarsa@biroestarsa.hu Kemecse Város Önkormányzata

Részletesebben

Név :Balatoni Kölyök Labdarúgó Klub Balatonfüred, Bartók Béla u. 19. 2015. év május hó 20. nap

Név :Balatoni Kölyök Labdarúgó Klub Balatonfüred, Bartók Béla u. 19. 2015. év május hó 20. nap Név :Balatoni Kölyök Labdarúgó Klub Balatonfüred, Bartók Béla u. 19. Cím :Balatonfüred, 5454/2hrsz Kelt: 2015. év május hó 20. nap A munka leírása: Környezetrendezés Készült: kivitelezési tervdokumentáció

Részletesebben

Árazatlan költségvetés

Árazatlan költségvetés 1. melléklet Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /2016. (VI. 8.) határozatához Árazatlan költségvetés Integrált Közösségi Szolgáltató Tér 8413 Eplény, Veszprémi u. 68. 2016. KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2016. március 24-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2016. március 24-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 24-i ülésére Tárgy: Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola F épület továbbfejlesztésének a lehetőségei

Részletesebben

CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS

CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS PANNONTERV-VESZPRÉM KFT VIZI KÖZMŰ CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS sor szám MVH ÉN kódszám tétel leírása mennyis ég "Csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója Balatonkenese Városában" BALATONAKARATTYA, BERCSÉNYI

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Költségvetés főösszesítő Anyagköltség Díjköltség 1. Építmény közvetlen költségei 0 Ft 0 Ft 2.1 ÁFA vetítési alap 2.2 ÁFA 27,00%

Költségvetés főösszesítő Anyagköltség Díjköltség 1. Építmény közvetlen költségei 0 Ft 0 Ft 2.1 ÁFA vetítési alap 2.2 ÁFA 27,00% Cím: Budapest IV. kerület Fóti út 66. Kertrendezés árazatlan költségvetés kiírás Kelt: Budapest, 2016. május Megnevezés Költségvetés főösszesítő Anyagköltség Díjköltség 1. Építmény közvetlen költségei

Részletesebben

Név : Frutibonbon Kft. Beregsurányi édesipari üzeme Kelt: március 30.

Név : Frutibonbon Kft. Beregsurányi édesipari üzeme Kelt: március 30. Név : Frutibonbon Kft. Beregsurányi édesipari üzeme Kelt: 2015. március 30. A munka leírása: Csatornázás II. Készítette: Ferencz Béla Méret-mennyiség kimutatás Megnevezés Anyagköltség költség 1. Építmény

Részletesebben

Méret-mennyiség kimutatás

Méret-mennyiség kimutatás A munka leírása: Kelt: 2014. szeptember 22. Kemecse, Árpád u. 1052 hrsz. alatti ingatlanon új igazgatási épület építése Külső viziközművek terve Készítette : Végső Viktor Csapadékvíz elvezetés Méret-mennyiség

Részletesebben

Költségvetés. Vértesszőlős megjelenését javító infrastruktúra-fejlesztések

Költségvetés. Vértesszőlős megjelenését javító infrastruktúra-fejlesztések Költségvetés Vértesszőlős megjelenését javító infrastruktúra-fejlesztések Létesítmények 1 Múzeum és Ady E. utcákban parkolóépítés 2 061/1 hrsz-ú területen sétány és környezetének rendezése Ssz.: Tételszám,

Részletesebben

A szerződés tárgya: Herminka Óvoda; 1145 Budapest, Erzsébet kné 17/A. karbantartások (elektromos, esővíz lefolyó, HMV tartály, gumiburkolat).

A szerződés tárgya: Herminka Óvoda; 1145 Budapest, Erzsébet kné 17/A. karbantartások (elektromos, esővíz lefolyó, HMV tartály, gumiburkolat). /ttluulttís 1& : tcl(sz/d3^/aoa Ügyiratszám: 67/031/2013 C-2013-00230/004 3.sz. melléklet Ügyintéző: Iski Ferenc ) \tlí& f 3/ & Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató

Részletesebben

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Szent Margit Rendelőintézet villamos felújítás kivitelezése 2011. szeptember Az ajánlati dokumentáció tartalma:

Részletesebben

Jtft/- <^V. Ül. a. őr, ^n.ov.or. W- 0/ ' fp. ^c ov-_ Y^ "Ooíí- ^11. a^/tt o>? tt J20,U. 0L>^ <2/OÍ/. 0 o, o Q t J^A^V

Jtft/- <^V. Ül. a. őr, ^n.ov.or. W- 0/ ' fp. ^c ov-_ Y^ Ooíí- ^11. a^/tt o>? tt J20,U. 0L>^ <2/OÍ/. 0 o, o Q t J^A^V Ügyiratszám: Ügyintéző: UÜJfáM M ZMlO Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. A szerződés tárgya: WcJ&&T&*^.dKiAtoSMfö.7&!L.2:l20ll. évi nyári Felújítási munkálatai A kötelezettségvállalás

Részletesebben

Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF) Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF) Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj 1. oldal 1 15-005-1 (1) Faanyagok gyalulása, csiszolása 357,83 m2............ 2 21-001-1.2.1 (5) ÖN Egyes fák kitermelése tuskóirtással, legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal, III. oszt. talajban,

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Farkas Eszter Előterjesztő: Mezőfi Zoltán

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ Tájékoztató az eljárás eredményéről - XIII. kerület Kárpát utca (Victor Hugo utca - Dráva utca között) útépítési fehér munkák és vízépítési munkák elvégzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/58 Beszerzés

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011. február 25-i ülésére

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011. február 25-i ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Tárgyalja: PVB Képviselő-testület nyílt ülés minősített többség ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011. február 25-i ülésére NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA GÉPÉSZETI

Részletesebben

A szerződés tárgya: Napraforgó Óvoda, 1145 Budapest, Emma u.18. Karbantartási munkák (kapu, csatorna fedíap, festés)

A szerződés tárgya: Napraforgó Óvoda, 1145 Budapest, Emma u.18. Karbantartási munkák (kapu, csatorna fedíap, festés) fil.ru Ügyiratszám: 64/042/2013 C-2013-00130/003 3.sz. melléklet Ügyintéző: Iski Ferenc Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. A szerződés tárgya: Napraforgó Óvoda,

Részletesebben

vezérigazgató A nem megfelelő rész kihúzandó! Kapja: Átvételi időpont: Aláírás: Hl. og.z^ » MO1 Felhasználható összeg l*s\%. CT-f-OS. O irt* Vrr...

vezérigazgató A nem megfelelő rész kihúzandó! Kapja: Átvételi időpont: Aláírás: Hl. og.z^ » MO1 Felhasználható összeg l*s\%. CT-f-OS. O irt* Vrr... Ügyiratszám:...$QÁC,k'^lL^l 3.sz. melléklet Ügyintéző: Nyulász György Tel.: Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. A szerződés tárgya: Megbízás a Meseház bölcsőde (1144 Budapest, Ond

Részletesebben

B i a t o r b á g y, Á l t a l á n o s I s k o l a B õ v í t é s

B i a t o r b á g y, Á l t a l á n o s I s k o l a B õ v í t é s Összesítõ B i a t o r b á g y, Á l t a l á n o s I s k o l a B õ v í t é s - B i a t o r b á g y, Á l t a l á n o s I s k o l a B õ v í t é s Munkanem megnevezése - Összesítõ összege összege Zsaluzás és

Részletesebben

Tájékoztató a szerződés módosításáról - Nagydobsza község önkormányzati ingatlanjainak épületenergetikai korszerűsítése

Tájékoztató a szerződés módosításáról - Nagydobsza község önkormányzati ingatlanjainak épületenergetikai korszerűsítése Tájékoztató a szerződés módosításáról - Nagydobsza község önkormányzati ingatlanjainak épületenergetikai korszerűsítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/132 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés

Részletesebben

Vállalkozási Szerződés

Vállalkozási Szerződés Vállalkozási Szerződés Szerződésszám: 1-92682^2013 amely létrejött egyrészről: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata székhelye: 1145 Budapest, Pétervárad u. 2. adószáma: 15735777-2-42 bankszámlaszáma:

Részletesebben

MÉLYÉPÍTÉS, KÖRNYEZETTECHNIKA, VASÚTÉPÍTÉS, DURISOL ZAJÁRNYÉKOLÓ FALRENDSZER

MÉLYÉPÍTÉS, KÖRNYEZETTECHNIKA, VASÚTÉPÍTÉS, DURISOL ZAJÁRNYÉKOLÓ FALRENDSZER ÁRLISTA MÉLYÉPÍTÉS, KÖRNYEZETTECHNIKA, VASÚTÉPÍTÉS, DURISOL ZAJÁRNYÉKOLÓ FALRENDSZER www.leier.eu Leier üzemek Mestergerendás födémrendszer Görkorcsolyapálya elemek Mesterpanel (vasbeton kéregelemes) födémrendszer

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1134 Budapest, Váci út 23-27.) PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Fővárosi Vízművek telephelyein Nyílászárók cseréje Budapest, 2011. július TARTALOMJEGYZÉK 1.

Részletesebben

TEE - Városi Strandfürdő területén lévő gyermekmedence felújításához kapcsolódó munkák megrendelése

TEE - Városi Strandfürdő területén lévő gyermekmedence felújításához kapcsolódó munkák megrendelése TEE - Városi Strandfürdő területén lévő gyermekmedence felújításához kapcsolódó munkák megrendelése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/48 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató

Részletesebben

{XcL$ft. AOJs. oo 5. 05.. M m 1. Zi>(V Ö^./i 2013 SZEPT 0 6. 2013 m 09. Kapja: AfvétefnHőpönt; 2013 S/EPT 17 PO 005/06

{XcL$ft. AOJs. oo 5. 05.. M m 1. Zi>(V Ö^./i 2013 SZEPT 0 6. 2013 m 09. Kapja: AfvétefnHőpönt; 2013 S/EPT 17 PO 005/06 a~ PO 005/06 Ügyiratszám: 1-103669/2013 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Városüzemeltetési Divizió A szerződés tárgya: "Budapest XIV. kerület M3 autópálya bevezető szakaszán a Sárköz utca J"

Részletesebben

Pétfürdőn az Állomás utca út és járda építési valamint a Berhidai úton kapubehajtók és buszöböl kialakitási munkái

Pétfürdőn az Állomás utca út és járda építési valamint a Berhidai úton kapubehajtók és buszöböl kialakitási munkái Pétfürdőn az Állomás utca út és járda építési valamint a Berhidai úton kapubehajtók és buszöböl kialakitási munkái Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/59 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés

Részletesebben

Árjegyzék. Érvényes: 2016. április 05-től

Árjegyzék. Érvényes: 2016. április 05-től Árjegyzék 2016 Érvényes: 2016. április 05-től Pénztári órák: 7 00-16 00 Árukiadás: 7 00-16 30 Téli időszakban: dec. 01-márc. 14-ig 7 00-16 00 pénztár és árukiadás 2000 Szentendre, Dózsa György út 20. Telefon:

Részletesebben

d^í^c Xo\l oj^l i^u -poi yu^m v\ IsU^l. Vi ^Á\. oi, n 2o\{. o\- jbfl.dl.ok )VU . Bű &&.&%&. Ft ^o 1^0$-??. -*C * 2011 SIEfl " &

d^í^c Xo\l oj^l i^u -poi yu^m v\ IsU^l. Vi ^Á\. oi, n 2o\{. o\- jbfl.dl.ok )VU . Bű &&.&%&. Ft ^o 1^0$-??. -*C * 2011 SIEfl  & Ügyiratszám: Ügyintéző: S&Xfati... ^mz D W Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. A szerződés tíugya:tsgfíi ^..ÚV.iA&?!&. ( rkx.-&1» t 2011. évi nyári Felújítási munkálatai A kötelezettségvállalás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 21-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 21-én tartandó ülésére Balatonföldvár Város Önkormányzata 8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1. Tel.: 84/540-330 Fax: 84/540-332 e-mail: pgmh@balatonfoldvar.hu ELŐTERJESZTÉS Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

KÖTI-VIZIG-Szolnok Város Térségi fejlesztése- Tájékoztató szerződésmódosításról

KÖTI-VIZIG-Szolnok Város Térségi fejlesztése- Tájékoztató szerződésmódosításról KÖTI-VIZIG-Szolnok Város Térségi fejlesztése- Tájékoztató szerződésmódosításról Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/49 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés és kivitelezés Tájékoztató a szerződés

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉS FEDLAP. Ajánlatkérő: Révfülöp Nagyközség Önkormányzata 8253 Révfülöp, Villa Filip tér 8.

KÖLTSÉGVETÉS FEDLAP. Ajánlatkérő: Révfülöp Nagyközség Önkormányzata 8253 Révfülöp, Villa Filip tér 8. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) KÖLTSÉGVETÉS FEDLAP Tárgy: 8253 Révfülöp, Villa Filip tér 4. szám alatti Egészségház tetőszerkezeti hibáinak kijavítása, favázas teraszának felújítása, az akadálymentes

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-i zárt üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-i zárt üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 15-4/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-i zárt üléséről. Napirend:

Részletesebben

EED Zrt. területén 132 kv-os távvezeték létesítése

EED Zrt. területén 132 kv-os távvezeték létesítése EED Zrt. területén 132 kv-os távvezeték létesítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/68 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ Eljárás fajtája: Tárgyalásos

Részletesebben

Iktatószám: 266-7/2012. Hiv. szám: Tárgy: Komárom - Önkormányzat- Ipari Park bővítés víziközmű ellátása -vízjogi létesítési engedély.

Iktatószám: 266-7/2012. Hiv. szám: Tárgy: Komárom - Önkormányzat- Ipari Park bővítés víziközmű ellátása -vízjogi létesítési engedély. ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Vízügyi Iroda Felszíni Vízvédelmi Osztály 9021 Győr, Árpád

Részletesebben

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt.

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. Ügyiratszám: 178/048/2013 C-2013-00357/004 3.sz. melléklet Ügyintéző: Iski Ferenc ) 1 ti & j %>0/ C{ *> Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. A szerződés tárgya:

Részletesebben

Többfunkciós Szolgáltató Központ kialakítása Szentantalfán, MVH regisztrációs szám: 1003295528; pályázati azonosító: 1640378076. Kiegészítő munkálatok

Többfunkciós Szolgáltató Központ kialakítása Szentantalfán, MVH regisztrációs szám: 1003295528; pályázati azonosító: 1640378076. Kiegészítő munkálatok Többfunkciós Szolgáltató Központ kialakítása Szentantalfán, MVH regisztrációs szám: 1003295528; pályázati azonosító: 1640378076. Kiegészítő munkálatok Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/126 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

c-m cl ű^c lo\\.cl ft c <L\L.ó\.o1 1 ojl b& o 2 &L KM.-L. o9- í\ W Aiifi 0 1 u 3.sz. melléklet \J\^(úí

c-m cl ű^c lo\\.cl ft c <L\L.ó\.o1 1 ojl b& o 2 &L KM.-L. o9- í\ W Aiifi 0 1 u 3.sz. melléklet \J\^(úí Ügyintéző: Nyulász György Tel.: 0 Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrí. 3.sz. melléklet \J\^(úí A szerződés tárgya: Megbízás a Vadvirág bölcsőde (1146 Budapest, Thököly út 92.) 2012-es

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉS. Lakitelek 284,280/19,285/1,356 hrsz. parkoló építés engedélyezési tervéhez. (parkoló építés sétány nélkül)

KÖLTSÉGVETÉS. Lakitelek 284,280/19,285/1,356 hrsz. parkoló építés engedélyezési tervéhez. (parkoló építés sétány nélkül) KÖLTSÉGVETÉS a Lakitelek 284,280/19,285/1,356 hrsz. parkoló építés engedélyezési tervéhez MVH kód: 21-006-0015882 Kód: 21-006-001.1.3 (parkoló építés sétány nélkül) Közlekedési pályák különleges földmunkái

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/65

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/65 TSZM-A Kastélykiváltás Berzencén tárgyú, TIOP-3.4.1. A-11/1-2012-0004 azonosítószámú projekthez kapcsolódóan Lakócentrum támogatott lakhatást biztosító építmény kivitelezése kivitelezési szerződés keretében

Részletesebben

ÁRAJÁNLA r FOOSSZESíro

ÁRAJÁNLA r FOOSSZESíro - --- -... w! NOVOBAU Közmu- és Mélyépíto KFT 2800 Tatabánya., Kossuth u. 54. 2801 Tatabanya 1. Pf: 1255. Telefon: 34/316-192 Telefax: 34/510-015 E-mail: ceg@novobau.hu Cégjegyzékszám: 11-09-001590 Adószám:.10503865-2-11

Részletesebben

/2015/ A j á n l a t i f e l h í v á s

/2015/ A j á n l a t i f e l h í v á s /2015/ A j á n l a t i f e l h í v á s a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.) Székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Számlavezető

Részletesebben

OOÍ 0 I M? f ^1 ^ / Átvételi időpont: l Jogi ellenőrzést végezte: &OM- 0& Otf t. joaa. 0$ v03. 40/M- 03. ^ Felhasználható összeg. 3L M. of. t>.

OOÍ 0 I M? f ^1 ^ / Átvételi időpont: l Jogi ellenőrzést végezte: &OM- 0& Otf t. joaa. 0$ v03. 40/M- 03. ^ Felhasználható összeg. 3L M. of. t>. 82>. OOÍ I M? f ^1 ^ vt-ite, 'j$tí\ (. Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. A szerződés tárgyat r $&fáfá.ll k > &..t$.k.i...^211.

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

POLGÁRMESTER BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

POLGÁRMESTER BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTER Tisztelt Ajánlattevők! A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (mint Ajánlatkérő) a Új bölcsőde építése a Budapest XVI. Kerület Felsőmalom

Részletesebben

Név :Balatoni Kölyök Labdarúgó Klub Balatonfüred, Bartók Béla u. 19. 2015. év május hó 20. nap

Név :Balatoni Kölyök Labdarúgó Klub Balatonfüred, Bartók Béla u. 19. 2015. év május hó 20. nap Név :Balatoni Kölyök Labdarúgó Klub Balatonfüred, Bartók Béla u. 19. Cím :Balatonfüred, 5454/2hrsz Kelt: 2015. év május hó 20. nap A munka leírása: Parkolók és közlekedési utak kialakítása Készült: kivitelezési

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 5. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

kúrtki; Píikfídő Részvénytársusáf!

kúrtki; Píikfídő Részvénytársusáf! Ügyiratszám:. Jí.Q./.ÖÖS./.^S C~ ^4% ~OQZ>^/caS~ 4.sz. melléklet Ügyintéző: Kémeri Balázs (469-8116) Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrí A szerződés tárgya: Óperenciás

Részletesebben

HU-Kaba: Szennyvízcsatorna építése 2012/S 58-094505. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

HU-Kaba: Szennyvízcsatorna építése 2012/S 58-094505. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94505-2012:text:hu:html HU-Kaba: Szennyvízcsatorna építése 2012/S 58-094505 Ajánlati/részvételi felhívás Építési beruházás

Részletesebben

A szerződés tárgya: Pöttöm Park Óvoda, 1144 Bp., Újváros park 1. hrsz.: 39470/82 Karbantartás: Tető, festés, bukolás, ablakok, homokozó, ajtó

A szerződés tárgya: Pöttöm Park Óvoda, 1144 Bp., Újváros park 1. hrsz.: 39470/82 Karbantartás: Tető, festés, bukolás, ablakok, homokozó, ajtó Ügyiratszám: MUSZ/459-16/2014 SZERZ_MUSZ/60-1/2014 3. sz. melléklet Ügyintéző: Iskí Ferenc 7 Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. A szerződés tárgya: Pöttöm Park

Részletesebben

É Ő É é ö í é í é í í Ú é é é í í ő ö ö é É Ó É Á í é ő é í í í Í Í í í É É É í é é í Í é Íő é í é í é í í Í ú é é ű í í é í í Í ö ö ő é ö ö é é í Á ő é é é í é Í ö é é é é é é ö Í ö é é é í í é ö í í

Részletesebben

A Budapest, Fehér út 9-11. sz. alatti Nemzeti Lőtér bővítése.

A Budapest, Fehér út 9-11. sz. alatti Nemzeti Lőtér bővítése. A Budapest, Fehér út 9-11. sz. alatti Nemzeti Lőtér bővítése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/118 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121.

Részletesebben

NYIL VÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősitett többséget igényei!

NYIL VÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősitett többséget igényei! BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS POLGÁRMESTERE Békéscsaba, Szent István lér 7. lkl. SZ.: IV. 345/201 I. Előadó: Mell.: l db Hiv. sz: dr. Sódar Anita Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax: (66)

Részletesebben

É Á Á ű ű É ű ű Á ű Ó Ő Á Á Á Ő Á ű Á Í É Ö ű ű É Ö Ö Á Á Ö Á ű É Ö É Á Ö Á É É Á ű Ö É Í Á Á ű Á ű ű É Á Á Á ű ű É Ü Ő Á Á Á ű Á ű Á ű Ö ű ű Á Á Ö Ö Á ű Ö ű ű Í ű Á Á ű Á É Í Á Á Ó ű ű Á ű Á Á Á Á É Á

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság IT-203. számú közbeszerzési eljárás Budapest, 2012. december 21. 1 Az eljárás alapadatai: Az eljárás

Részletesebben

Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal bejáratának környezetrendezéséhez kapcsolódó munkák elvégzése

Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal bejáratának környezetrendezéséhez kapcsolódó munkák elvégzése Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal bejáratának környezetrendezéséhez kapcsolódó munkák elvégzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés és kivitelezés Hirdetmény

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I. 1. Az ajánlatkérő: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata cím: 9400 Sopron, Fő tér 1. telefon: +36 99/515-413 fax: +36 99/515-244 képviseli: Dr. Fodor

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/130

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/130 Tájékoztató a szerződés I. sz. módosításáról - Dobó tér - Eger patak - Belvárosi térsor funkcióbővítő rehabilitációja (ÉMOP-3.1./C-09-f-011-0001.) - Városháza fejlesztése Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

Kivonat Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. május 20-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. május 20-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. május 20-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 109/2014.(V.20.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

Pétfürdői Babits, Bocskai és Fazekas M. u. járdaépítési munkái szerződésének módosítása

Pétfürdői Babits, Bocskai és Fazekas M. u. járdaépítési munkái szerződésének módosítása Pétfürdői Babits, Bocskai és Fazekas M. u. járdaépítési munkái szerződésének módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/129 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ Budapest Főváros IX.Ker. Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában és kezelésében lévő kiemelt növényszigetek és zöldterületek gondozási feladatainak elvégzése,öntözőrendszerek,ivó kutak,vízvezetékek javítása,karbantartása,esetenkénti

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

NYÍLT PÁLYÁZATI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA. Ajánlatkérő: Aligátor Vízilabda utánpótlás Sportegyesület 9700 Szombathely, Varasd u. 14.

NYÍLT PÁLYÁZATI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA. Ajánlatkérő: Aligátor Vízilabda utánpótlás Sportegyesület 9700 Szombathely, Varasd u. 14. NYÍLT PÁLYÁZATI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Ajánlatkérő: Aligátor Vízilabda utánpótlás Sportegyesület 9700 Szombathely, Varasd u. 14. Tisztelt Ajánlattevő! Az Aligátor Vízilabda Utánpótlás Sportegyesület

Részletesebben

LAKOSSÁGI FÓRUM ÉS KÖZMEGHALLGATÁS

LAKOSSÁGI FÓRUM ÉS KÖZMEGHALLGATÁS LAKOSSÁGI FÓRUM ÉS KÖZMEGHALLGATÁS ELŐKÉSZÍTŐ SZAKASZ A projekt előkészítésének megvalósításának időszaka: 2008. 11. 3. 2009. 09. 30. A projekt előkészítésének támogatásának összege: 13.967.200,-Ft Kedvezményezett

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRŐ: RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRŐ: RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRŐ: RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Levegőt! Ráckeve élhetőbb központjáért című projekt megvalósítására vonatkozó építési szerződés keretében Ráckeve polgári iskola épületének

Részletesebben

43360-2/2014/START A j á n l a t i f e l h í v á s

43360-2/2014/START A j á n l a t i f e l h í v á s 43360-2/2014/START A j á n l a t i f e l h í v á s a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.) Székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt.

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ Varbó község belterületi vízrendezése ÉMOP-3.2.1/D-11-2011-0022 1.-5. KÖTET VARBÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 71 TARTALOMJEGYZÉK KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTÁCIÓ... 1 I.

Részletesebben

Szerződés 1.számú módosítása

Szerződés 1.számú módosítása Szerződés 1.számú módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/138 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2011.12.30 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET Oldal: 1 / 19 TERVEZÉSI ÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉSTERVEZET MRE SZERETETSZOLGÁLATI IRODA MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA TERMELÉS BUDAPEST CÍMŰ PROJEKT KERETÉBEN amely

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.117/17/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

TRIANONI EMLÉKHELY Pályázati terv Budaörs, Templom tér 2012. november 19.

TRIANONI EMLÉKHELY Pályázati terv Budaörs, Templom tér 2012. november 19. TRIANONI EMLÉKHELY Pályázati terv Budaörs, Templom tér 2012 november 19 MŰLEÍRÁS Az alkotás programja Célunk az volt, hogy a 92 éve aláírt Trianoni békeszerződésből fakadó, a nemzettesten létrejövő erőszakolt

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

2014. február 18-i rendkívüli ülésére

2014. február 18-i rendkívüli ülésére 1. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 18-i rendkívüli ülésére Tárgy: Egyezségi megállapodás kötése a Vortex Építő Kft.-vel

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-009/1-VJSZ/2012 Eljárás címe:

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-009/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-009/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Tátra típusú villamos járművek elektromos alkatrészeinek szállítása Budapest, 2012. október 16. AJÁNLATI FELHÍVÁS

Részletesebben

BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ NYÍLT PÁLYÁZATI ELJÁRÁSBAN TÖRTÉNŐ AJÁNLATTÉTELRE VALÓ FELHÍVÁS

BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ NYÍLT PÁLYÁZATI ELJÁRÁSBAN TÖRTÉNŐ AJÁNLATTÉTELRE VALÓ FELHÍVÁS BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ NYÍLT PÁLYÁZATI ELJÁRÁSBAN TÖRTÉNŐ AJÁNLATTÉTELRE VALÓ FELHÍVÁS Kőbányai Diákok Sportegyesülete 1105 BUDAPEST, Ihász u. 24. Tisztelt Ajánlattevő! A Kőbányai Diákok Sportegyesülete

Részletesebben

«Wfc3... főkönyvi számon.analitikus tételén

«Wfc3... főkönyvi számon.analitikus tételén Ügyiratszám:....&./.&-.. Ügyintéző:.TJÁZttMl ItZb^foH Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. A szerződés tárgya: ti &ti^du t &&&R^.&.yE2Qll. évi nyári Felújítási munkálatai A kötelezettségvállalás

Részletesebben

II. MELLÉKLET. Postai

II. MELLÉKLET. Postai II. MELLÉKLET EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Részvételi felhívás K-0009-H/2015

Részvételi felhívás K-0009-H/2015 Részvételi felhívás K-0009-H/2015 Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/95 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Debreceni Egyetem részére tüzivíz nyomásfokozó rendszerek létesítésére

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Debreceni Egyetem részére tüzivíz nyomásfokozó rendszerek létesítésére AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Debreceni Egyetem részére tüzivíz nyomásfokozó rendszerek létesítésére a Debreceni Egyetem kezelésében lévő ingatlanok fenntartásához szükséges beruházási, felújítási és átalakítási

Részletesebben

A kötelezettségvállalás a..^slíl... évi Költségvetés fe^a^.hf.^^.4... szakfeladaton

A kötelezettségvállalás a..^slíl... évi Költségvetés fe^a^.hf.^^.4... szakfeladaton Ügyiratszám:..!^^./^?.!/./^.?^ Ügyintéző: Kémeri Balázs ( Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. 4.sz. melléklet A szerződés tárgya: Hunyadi János Ált. Iskola, 1148 Budapest, Wass

Részletesebben

K..YY. <?<.'!.o /. í\ ULK.U. Juil.O^ Mb- JU^\X^_.^T./i. 2012 JöL 31. Ügyintéző: Nagy Tamás /

K..YY. <?<.'!.o /. í\ ULK.U. Juil.O^ Mb- JU^\X^_.^T./i. 2012 JöL 31. Ügyintéző: Nagy Tamás / Ügyiratszám:.. t fj $Á8 $L%9J&' 3.sz. melléklet Ügyintéző: Nagy Tamás / Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. A szerződés tárgya; Heltai Gáspár Általános Iskola karbantartási munkái.

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. kerület. Kőbányai Önkormányzat ^XLL^JO^- ***>/ m^xjaut Polgármesteri Hivatal ' ' Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási

Részletesebben

ÉPíTÉSI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

ÉPíTÉSI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS , ÉPíTÉSI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Mely létrejött egyrészről Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) mint Megrendelő (továbbiakban Megrendelő), képviseli: Dr. Kovács

Részletesebben

Dorog Város Képviselő-testülete 2015. november 17-én tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 156/2015.(XI.17.) Képviselő-testületi határozat

Dorog Város Képviselő-testülete 2015. november 17-én tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 156/2015.(XI.17.) Képviselő-testületi határozat Dorog Város Jegyzője 2510 DOROG Bécsi u. 71. Tel:(36) 33 431-299 Fax:(36) 33 431-377 1/18/2015. KIVONAT Dorog Város Képviselő-testülete 2015. november 17-én tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

Részletesebben

A J Á N L A T T É T E L I F E L H Í V Á S

A J Á N L A T T É T E L I F E L H Í V Á S BESZERZÉSI ÉS LOGISZTIKAI ÜZLETÁG VASÚTI ÉS VÁLLALAT-ÜZEMELTETÉSI Iktatószám: 4003/2015/SZK 1801-2/2015/FKG A J Á N L A T T É T E L I F E L H Í V Á S 1./ Az ajánlatkérő neve: Neve: MÁV FKG KFT. Székhely:

Részletesebben

A ^ ctt^c^ mzslssit. Kötelezettségvállaló. -o ^_TV. U. A. w «- <OP. idii-o^-n- 2*>ll. U%A~ UM c*. ti. j M. 06 W. ^^V/i. Z*ll O^.oQ

A ^ ctt^c^ mzslssit. Kötelezettségvállaló. -o ^_TV. U. A. w «- <OP. idii-o^-n- 2*>ll. U%A~ UM c*. ti. j M. 06 W. ^^V/i. Z*ll O^.oQ Ügyiratszám: Ügyintéző: Tamus Béla iilözltolj Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. A szerződés tárgya: Szent István Gimnázium Ajtósi Dürer sor 15., 211. évi felújítási munkálatai

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/139 Építési beruházás Tervezés és kivitelezés

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/139 Építési beruházás Tervezés és kivitelezés Dél-Nyírségi Szennyvízelvezetési és -tisztítási projekt keretében Encsencs szennyvíztisztító telepének és Encsencs, Nyírbéltek, Piricse csatornahálózatának kivitelezésére - 1. szerz. módos Közbeszerzési

Részletesebben

Á Á Á Ó ő ő ő í ő ö í ő ő ó í ó í ö ú ű í ó í ö ö őí ö ö ó í ő Á Á ö ö ű ö ö ö ö ö í ö ő ő ö ö í ő ö Ö Ú É Á őí í ö ö ö ö ö ő ö ő ő Ó ú ö ö ó Á ö ö ö í ö í ö í ű ö ö ű ö É ö ú ö í ö ú ű ö ű ö ö ő ű Ö ő

Részletesebben

Ó É Í ű ö ö ű í ö ö ö ö ö ö ö í ö ú ö í í ö í í í í ű ö í ö í ú Á Í Ó Á í ö ö ö ö ö ú Ú ö í í í ö ű ö ú ö Ú É É ö ú ö ö ú í í ú ú í ú ú í É ö É ö ú ú ú ö ú ö ú í É ö ö ö ö ö ö ú ö ö ú ú Á í ú ö Í ö í ö

Részletesebben

ö í ő ő ő ö ö ö ö ö ő ő í ű ő ő ő ő ő í ű ő ő ő ű í ű ó ő ő ó ú ő ő ó ó í ó ö ö ö ő ő ő ő ú ú ó ö ö ő ő ű ö ö ú ó ó ó ö ú ő ó ö ő ő ö ő í ö ö í ő ö ő ö ő ö ú ő í ő ő ö ú ű ő ő ő ő í ö ö í í ú í ö ó ő ö

Részletesebben

Költségvetés. Egyedi tájértékek környezetének rehabilitációja Vértesszőlősön

Költségvetés. Egyedi tájértékek környezetének rehabilitációja Vértesszőlősön Létesítmények 1 Kápolna környezetének felújítása 2 Sétány és környezetének felújítása 3 Kerítés és kapuk felújítása Költségvetés Egyedi tájértékek környezetének rehabilitációja Vértesszőlősön Ssz.: Tételszám,

Részletesebben

Budapest, IX. kerület Tűzoltó u. 33/a. sz. alatti lakóépület rehabilitációs felújítása -elj. eredm. táj.

Budapest, IX. kerület Tűzoltó u. 33/a. sz. alatti lakóépület rehabilitációs felújítása -elj. eredm. táj. Budapest, IX. kerület Tűzoltó u. 33/a. sz. alatti lakóépület rehabilitációs felújítása -elj. eredm. táj. Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/57 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató

Részletesebben

A szerződő partner a beszállítói listában szerepel* / nem szerepel*. Átvételi időpont: \L?\\ oi - \o. 9-OA4. OS, (o. ^//>0V/-

A szerződő partner a beszállítói listában szerepel* / nem szerepel*. Átvételi időpont: \L?\\ oi - \o. 9-OA4. OS, (o. ^//>0V/- ^' ^h^eii^ Ügyiratszám Ügyintéző: Bognár László 02. \ll~$ PO 009/03 Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. A szerződés tárgya: Mályva Bölcsőde, Mályva tér 12., 2011. évi felújítási

Részletesebben

Szintbeni közút-vasút kereszteződések biztonságának növelése az ország területén 2015.

Szintbeni közút-vasút kereszteződések biztonságának növelése az ország területén 2015. Szintbeni közút-vasút kereszteződések biztonságának növelése az ország területén 2015. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/122 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Ajánlati felhívás - Egyes Hirdetmény típusa:

Részletesebben

ő ö Ö ő í í ő ó ő í ó ő ő Ö Ö ő ö í í ö ö í ő ő í í í í ő Ü í ö ö í ű ó ö Í í ö ó í Ü Ü É í ő ö í ő Ö Ö ő í í í Á ő ő í ő ő ö ö ö ö ó ö Ö í í ó ő Ü í ó ó ő ó ő ó ó í ó ö ó Ó í í í Ö í ő ö ö ö ó í ő ő í

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 11.-én 11.30 tartott rendkívüli ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 11.-én 11.30 tartott rendkívüli ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 11.-én 11.30 tartott rendkívüli ülésén. Határozat száma Tárgya 137 /2011.(VII.11) Műszaki ellenőrzésre történő

Részletesebben

Í ö Í ú Ú ö É Ú É Í Ó Ó ö ö ö Ö ú ú ú É Í É Í Ó Ú ö ö Ú É Í Ö ú ö ú ú Ö ú ű Í Ó ú Í ú Í Á É Í Ó Ö ö ú Ú Ö ö Ú É Í Ó É Í ú ű Í Í öé ö Í Í ú ú ű ö Í ú ű ö ú É ű ú ú Á ú Ö ú ú ö ö ú ű ú ö ö ö ö ú ű ú ö ú

Részletesebben