A szociális képzési rendszer megújítása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A szociális képzési rendszer megújítása"

Átírás

1

2 A szociális képzési rendszer megújítása X. Jubileumi Országos Szociális Szakmai Konferencia Keszthely, november 14. Dr. Bagi Krisztina mb. képzési igazgatóhelyettes NCSSZI

3 A szociális képzések Szociális, valamint a gyermekjóléti- és védelmi ágazat több mint 100 ezer regisztrált szakképzett dolgozó mintegy 70 ezer aktív Az ágazat megfelelő színvonalú munkaerő-ellátottságának feltétele a szakterület igényeit figyelembe vevő önálló képzési rendszer A rendszer öt eleme: felsőfokú képzés szakképzés feladatellátáshoz kapcsolódó tanfolyami képzés továbbképzés szakvizsga

4 Felsőfokú képzés Felsőfokú képzések szabályozása felsőoktatásért felelős államtitkárság szakmai követelmények kialakítása szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkárság

5 2011 vége a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény (2011. dec. 19.) a köznevelésről szóló évi CXC. törvény (2011. dec. 29.) 2012 Új Országos Képzési Jegyzék (OKJ) megjelenése 150/2012. (VII. 6.) kormányrendelet többször módosult Új Követelménymodul rendelet megjelenése 217/2012. (VIII. 9.) Kormányrendelet Szakképzés OKJ-reform 2013 Az OKJ szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadása ( szvk rendeletek szaktárcánként) 37/2013. (V.28.) EMMI rendelet Az iskolai rendszerű képzésekhez szükséges kerettantervek kiadása 14/2013. (IV.5.) NGM rendelet A komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet Az új jogszabályi keretek szerinti képzések teljes körű indulása: szeptember 1.

6 NCSSZI Komplex Informatikai Vizsgaszervezési Rendszer (KIViR) NMH Integrált Ügyviteli Keretrendszer (IÜK)

7 Szociális szakmacsoport 9 alap-szakképesítés, 3 részszakképesítés, 10 szakképesítés-ráépülés Gyermekotthoni asszisztens (OKJ ) Habilitációs kutya kiképzője (OKJ ) Jelnyelvi tolmács (OKJ ) Kisgyermekgondozó, -nevelő (OKJ ) Nevelőszülő (OKJ ) Rehabilitációs nevelő, segítő (OKJ ) Szociális asszisztens (OKJ ) Szociális gondozó és ápoló (OKJ ) Szociális szakgondozó (OKJ ) Foglalkozás-szervező (OKJ ) Gerontológiai gondozó (OKJ ) Jelnyelvi szaktolmács (OKJ ) Jelző kutya kiképzője (OKJ ) Mentálhigiénés asszisztens (OKJ ) Mozgássérültet segítő kutya kiképzője (OKJ ) Pszichiátriai gondozó (OKJ ) Szenvedélybeteg gondozó (OKJ ) Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző (OKJ ) Vakvezető kutya kiképzője (OKJ ) Gyermek- és ifjúsági felügyelő (OKJ ) Házi időszakos gyermekgondozó (OKJ ) Relé jelnyelvi tolmács (OKJ )

8 EUROPASS Az Europass egy személyi dokumentumcsomag, amelyet az állampolgárok végzettségeik, az oktatásban és képzésben megszerzett szaktudásuk, készségeik bemutatására, munkavállalás esetén a munkaadók tájékoztatására használhatnak Európában. Az Europass dokumentum rendszer 5 alapdokumentumot foglal magában: 1. Europass önéletrajz (European CV) 2. Europass nyelvi útlevél (European Language Portfolio) 3. Europass bizonyítvány kiegészítő (Europass Certificate Supplement) a szakképesítések részletes leírását tartalmazza idegen nyelven: a szakmai kompetenciákat, a tanulmány pontos tartalmát, jellegét, szintjét, valamint a betölthető foglalkozások körét. 4. Europass oklevélmelléklet (Diploma Supplement) a felsőoktatásban megszerzett tudásról 5. Europass mobilitási igazolvány (Europass Mobility) az európai országok valamelyikében folytatott szakmai gyakorlatok, tanulmányok vagy önkéntes munka során megszerzett készségek és kompetenciák igazolására szolgáló, egységes formátumú dokumentum.

9 Feladatellátáshoz kapcsolódó tanfolyami képzések (Munkakör betöltésére jogosító képzések) Szociális szolgáltatási típus, amelyhez a szakmai jogszabályok speciális ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzését írják elő az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről szóló 81/2004.(IX.18.) ESzCsM rendelet központi oktatási programok egységes tematika országos szinten Adósságkezelési tanácsadó képzés Falu- és tanyagondnoki képzés Közösségi pszichiátriai koordinátor és gondozó képzés Támogató Szolgálat vezető, személyi segítő, személyszállító képzés Utcai szociális koordinátor és gondozó augusztus 1. óta nem tartozik ide NCSSZI

10 Továbbképzés január 1-től kötelező a szociális és gyermekvédelmi területen szakmai munkakörökben dolgozók részére Jogszabályi alapok a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 92/D. (1) : a személyes gondoskodást végző személy külön jogszabályban meghatározottak szerinti szakmai továbbképzési kötelezettsége 92/E. (1) A személyes gondoskodást végző személy meghatározott adatait működési nyilvántartásba kell venni. (2) A működési nyilvántartás célja a személyes gondoskodást végző személy szakvizsgáztatásának, továbbképzésének megszervezése, valamint a képzési követelmények teljesítésének ellenőrzése. a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII.4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról szóló 8/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet

11 Továbbképzés öt típusú képzési forma tanfolyam, személyiségfejlesztés, konferencia, tanulmányút, szakmai műhely 60/80 pont, ebből egy tanfolyamon való részvétel kötelező november 30. után lejáró továbbképzési időszak esetében a saját ellátási területhez igazodóan 41/2012. (XI. 28.) EMMI rendelet dec. 1-től folyamatos a benyújtás a továbbképzések minősítésére megnövekedett továbbképzési időtartam munkakörhöz illeszkedő ellátási területen elvégzett tanfolyam Továbbképzési Jegyzék 2013-ig minden év januárjában az ágazati közlönyben ezt követően az NCSSZI honlapján, negyedévente Továbbképzési időszak év év től 6 év (2014-ben több mint 10e ember)

12 Továbbképzési időszak teljesítése Továbbképzési kötelezettség teljesítése (60/80 pont) a) minősített továbbképzésen való részvétellel b) munkakörhöz kapcsolódó területen ba) az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítés vagy felsőfokú alapképzésben oklevél megszerzésével, bb) felsőfokú végzettség esetén kiegészítő alapképzésben vagy szakirányú továbbképzésben második vagy további oklevél megszerzésével, bc) tudományos fokozat megszerzésével; c) szociális szakvizsga vagy pedagógus-munkakörben történő foglalkoztatás esetén pedagógus szakvizsga letételével Szünetelés időtartamával meghosszabbodik a továbbképzési időszak három hónapot meghaladóan fizetés nélküli szabadság, vagy hat hónapot meghaladóan táppénz Mentesülés a továbbképzési kötelezettség alól irányadó öregségi nyugdíjkorhatár eléréséhez öt évnél rövidebb idő van hátra vagy heti 15 óránál kevesebb időtartamban végez a dolgozó személyes gondoskodási tevékenységet Átjárhatóság egészségügyi-, pedagógus továbbképzési rendszerben szerzett pontok beszámításának lehetősége

13 Munkáltatói kötelezettségek A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII.4.) SZCSM rendelet: 5. (1) A személyes gondoskodást nyújtó intézmény vezetője (a továbbiakban: munkáltató) éves továbbképzési tervet köteles készíteni. (2) A továbbképzési terv tartalmazza a) a tárgyévben továbbképzésben résztvevők és a jogszabály által szakvizsgára kötelezettek, valamint az arra önként jelentkezők várható számát, munkakörük és a várható távolléti idő feltüntetésével; b) a továbbképzésben, illetőleg felkészítő tanfolyamon résztvevők helyettesítésére vonatkozó tervet; c) a továbbképzésre, felkészítő tanfolyamra és szakvizsgára fordítható források megjelölését és felosztását. d) a továbbképzési kötelezettségüket teljesítők számát. (3) A munkáltató köteles az éves továbbképzési tervben szereplő munkavállaló számára a továbbképzésen való részvétel idejére munkaidő-kedvezményt biztosítani, erre az időre távolléti díjat fizetni, a továbbképzés részvételi díját viselni. (4) A munkáltatónak a munkaviszony, illetve a közalkalmazotti jogviszony megszűnésekor a működési nyilvántartásba vételről szóló igazolást, valamint a továbbképzési kötelezettség teljesítését igazoló dokumentumokat át kell adnia a munkavállaló részére.

14 Személyes gondoskodást végzők működési nyilvántartása A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról évi III. törvény 92/D-I. 92/D : a személyes gondoskodást végző személy külön jogszabályban meghatározottak szerinti szakmai továbbképzési kötelezettsége 92/E : a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásba vételi kötelezettsége célja továbbképzési kötelezettség teljesítésének ellenőrzése a működési nyilvántartást vezető szerv kijelölése NCSSZI 92/F : a működési nyilvántartás által kezelt adatok, a munkáltató bejelentési kötelezettsége 92/G : az adatok törlése 92/H : adatok kezelése, továbbíthatósága 92/I : a szociális alap- és szakvizsga szabályai, szakvizsgára kötelezettek körére vonatkozó külön miniszteri rendelet Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményekben szakmai tevékenységet végző jogszabályban meghatározott munkakörben dolgozik rendelkezik a képesítési előírásoknak megfelelő szakképzettséggel

15 Kapcsolódó jogszabályok a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról szóló 8/2000. (VIII.4.) SzCSM rendelet Bejelentési kötelezettség a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII.4.) SzCsM rendelet Képesítési előírások a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. sz. melléklet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. sz. melléklet a javítóintézetek rendtartásáról szóló 30/1997. (X.11.) NM rendelet

16 A szociális továbbképzések főbb irányvonalai Minőségbiztosítás és fejlesztés 1) NCSSZI monitoring a) a programok szakértők által jóváhagyott feltételeinek érvényesülése a megvalósítás során, különös tekintettel az alábbiakra: - szakmai tartalom, óraszám - tárgyi és személyi feltételek - ellátási csoportok b) a továbbképzési nyilvántartás, dokumentáció szabályszerű vezetése, igazolások kiadása c) a résztvevői elégedettségmérések minimum követelményeinek, irányelveinek kidolgozása a hasznosítható visszacsatolás érdekében 2) folyamatos tananyagfejlesztéssel megvalósuló továbbképzési programok NCSSZI TÁMOP / A továbbképzési programok elérhetősége A minősített továbbképzésekről való információszolgáltatás hatékonyságának fejlesztése részvételi díj nélkül megvalósuló továbbképzési programok NCSSZI TÁMOP / A szociális továbbképzések rendszerének modernizációja NCSSZI TÁMOP / A szociális szakvizsga követelményrendszerének fejlesztése

17 "Szociális képzések rendszerének modernizációja" TÁMOP / Együttműködés: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet és Apor Vilmos Katolikus Főiskola Cél: a szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer fejlesztésével megoldást nyújtani a hazai szociális ellátórendszerben dolgozók továbbképzésére, kompetenciáinak fejlesztésére, ismereteinek széleskörű bővítésére Eredmények 1. Szociális továbbképzési rendszer megújítása (2013. október augusztus) 7 képzési terület 7 képzési program» 49 képzési program 560 csoportban fő képzése (40 pont) 2. A szociális ellátórendszer szakmaközi együttműködésének erősítése ( egymástól tanulás, esetmegbeszélés) 7 ellátotti terület 16 képzési program» 26 csoportban 650 fő képzése augusztustól (40 pont) 3. Szociális, gyermekvédelmi vezetőképző továbbképzési program kialakítása (2014. február november) 16 csoportban 250 fő képzése (300 óra)

18 4. Befogadó szülői ellátás szereplői képzéseinek, továbbképzéseinek kialakítása, megújítása Két képzési terület OKJ nevelőszülő képzés (2013 október 2014 november) 74 csoport, mintegy 1800 fő (500 óra) befogadó szülőknek szóló további képzések: gyermekvédelmi gyámi alapképzés 2014 február május 267 fő (150 óra) gyermekvédelmi gyámok továbbképzése 2014 február 7 csoportban 196 fő (30 óra) befogadó szülők továbbképzése - folyamatos 40 csoportban 893 fő (12 óra) befogadó szülőket segítő szakemberek képzése 25 fő (4 x 50 óra) befogadó szülőket segítő szakemberek továbbképzése 9 csoportban 221 fő vérszerinti szülők felkészítő kompetencia-fejlesztő programja olyanok számára, akiknek szünetel a szülői felügyeleti joga 25 fő

19 Szakvizsga a szakvizsga rendszerének évi bevezetése a szociális munka professzionálisabbá tételének, a szakma erősítésének egyik fontos eszköze Szakvizsgát évente korábban két alkalommal - tavasszal és ősszel -, jelenleg évente egyszer, a tavaszi időszakban tehetnek a jelentkezők A területen dolgozó nem szociális felsőfokú végzettséggel rendelkezőknek a szakvizsgát megelőzően szociális alapvizsgát kell tenniük, amire a szociális alapismereti kurzus készít fel A szociális szakvizsga témacsoportok családvédelem, családgondozás gyermekjóléti alapellátás gyermekvédelmi szakellátás idősek szociális ellátása fogyatékosok szociális ellátása, rehabilitációja hajléktalan ellátás pszichiátriai és szenvedélybetegek szociális ellátása

20 Köszönöm a megtisztelő figyelmet! Dr. Bagi Krisztina Képzési Igazgatóság Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet

8/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról

8/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról A jogszabály mai napon hatályos állapota 8/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 88748 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 221. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erőforrások minisztere 83/2013. (XII. 29.) EMMI rendelete a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony bevezetésével

Részletesebben

A 2013. évi Felnőttképzési törvény és vonatkozó rendeletek gyűjteménye A 2015.07.27-i állapot szerint

A 2013. évi Felnőttképzési törvény és vonatkozó rendeletek gyűjteménye A 2015.07.27-i állapot szerint A 2013. évi Felnőttképzési törvény és vonatkozó rendeletek gyűjteménye A 2015.07.27-i állapot szerint EDUCERT Képzésmódszertani és Minőséghitelesítési Kft. educert.hu 2013. ÉVI LXXVII. TÖRVÉNY A FELNŐTTKÉPZÉSRŐL

Részletesebben

[A Törvény 20/A. -ához]

[A Törvény 20/A. -ához] 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról A közalkalmazottak

Részletesebben

A 2013. évi felnőttképzési törvény és vonatkozó rendeletek gyűjteménye 2014. 04. 25-i állapot szerint

A 2013. évi felnőttképzési törvény és vonatkozó rendeletek gyűjteménye 2014. 04. 25-i állapot szerint A 2013. évi felnőttképzési törvény és vonatkozó rendeletek gyűjteménye 2014. 04. 25-i állapot szerint 2014.04.25. EDUCERT Képzésmódszertani és Minőséghitelesítési Kft. educert.hu 2013. ÉVI LXXVII. TÖRVÉNY

Részletesebben

Előterjesztés egyes szociális, gyermekvédelmi és gyermekjóléti tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Előterjesztés egyes szociális, gyermekvédelmi és gyermekjóléti tárgyú kormányrendeletek módosításáról Előterjesztés egyes szociális, gyermekvédelmi és gyermekjóléti tárgyú kormányrendeletek módosításáról Az előterjesztés a megváltozott munkaképességű személyek felülvizsgálatában az elsőfokú rehabilitációs

Részletesebben

Gyermekvédelem 2015.

Gyermekvédelem 2015. Gyermekvédelem 2015. Pedagógusok Szakszervezete Gyermekvédelmi Tagozata Országos Értekezlet Budapest, 2015. március 12. Baloghné Gábor Katalin EMMI Gyermekvédelmi és Gyámügyi Főosztály, főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

Törvények. 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről* I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A törvény személyi és tárgyi hatálya

Törvények. 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről* I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A törvény személyi és tárgyi hatálya M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 96. szám 54681 II. Törvények 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről* Annak érdekében, hogy a hazánkban élő személyek meg tudjanak felelni a gazdasági, kulturális

Részletesebben

63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet. az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól. 1. Általános rendelkezések

63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet. az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól. 1. Általános rendelkezések 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (2) bekezdés i) pont ie) alpontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

2011. december 26. - 2012. január 8. MAGYAR KÖZLÖNY 160. szám 2011. december 27. 39 154 oldal 2011. évi CLXXXVII. törvény A szakképzésrõl 3.

2011. december 26. - 2012. január 8. MAGYAR KÖZLÖNY 160. szám 2011. december 27. 39 154 oldal 2011. évi CLXXXVII. törvény A szakképzésrõl 3. 2011. december 26. - 2012. január 8. MAGYAR KÖZLÖNY 160. szám 2011. december 27. 39 154 oldal 2011. évi CLXXXVII. törvény A szakképzésrõl 3.oldal MAGYAR KÖZLÖNY 160. szám 2011. december 27. 39 249 oldal

Részletesebben

M i n i s z t e r i r e n d e l e t. egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

M i n i s z t e r i r e n d e l e t. egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE IGAZSÁGÜGYI MINISZTER NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER BELÜGYMINISZTER Ikt. szám: 54402-2/2014/JISZOC A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült

Részletesebben

A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet

A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet közleménye a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzési programjainak minősítéséhez szükséges adatlapról és a minősítés díjáról A Nemzeti Család-

Részletesebben

A tervezetben foglaltak nem tükrözik a miniszter végleges álláspontját. - 1 -

A tervezetben foglaltak nem tükrözik a miniszter végleges álláspontját. - 1 - - 1 - A tervezet célja, hogy megteremtse az összhangot az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási, fogyatékosságügyi és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló T/1813. számú törvényjavaslatnak

Részletesebben

T/4475. számú törvényjavaslat

T/4475. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4475. számú törvényjavaslat a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény és az azokkal összefüggő tárgyú törvények módosításáról

Részletesebben

I. FEJEZET A SZAKKÉPZÉS INTÉZMÉNYRENDSZERÉNEK ÁTALAKÍTÁSA

I. FEJEZET A SZAKKÉPZÉS INTÉZMÉNYRENDSZERÉNEK ÁTALAKÍTÁSA 6 6 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 77. szám 2015. évi LXVI. törvény a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény és az azokkal összefüggő tárgyú

Részletesebben

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. I.

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. I. 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.

Részletesebben

A felnőttképzési tevékenység tervezése és megvalósítása a szociális gazdaság fejlesztését célzó projektekben

A felnőttképzési tevékenység tervezése és megvalósítása a szociális gazdaság fejlesztését célzó projektekben A felnőttképzési tevékenység tervezése és megvalósítása a szociális gazdaság fejlesztését célzó projektekben A preambulum 2013. évi LXXVII.tv a felnőttképzésről Annak érdekében, hogy a hazánkban élő személyek

Részletesebben

2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről

2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről Magyarországon a munkaerőpiac és a gazdaság által keresett és elismert szakképesítéseknek az esélyegyenlőség elve érvényesítésével történő megszerzésének biztosítása,

Részletesebben

A Kjt. értelmében: (2) A magasabb vezető megbízású közalkalmazottat évi tíz munkanap, a vezető megbízásút évi öt munkanap pótszabadság illeti meg.

A Kjt. értelmében: (2) A magasabb vezető megbízású közalkalmazottat évi tíz munkanap, a vezető megbízásút évi öt munkanap pótszabadság illeti meg. I. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 2014. július 24. napján hatályba

Részletesebben

A nemzeti erőforrás miniszter.../2010 (...) NEFMI. r e n d e l e t e

A nemzeti erőforrás miniszter.../2010 (...) NEFMI. r e n d e l e t e A tervezet jelentősen csökkenti a szociális szolgáltatók, intézmények adminisztrációs kötelezettségeit. Törvényi szinten megszüntetésre kerül a kérelem írásbeliséghez kötöttsége. Erre tekintettel szükségtelenné

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2014.VII.31.) hatályos állapota A jel

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatály: 2014.IX.1. A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket

Részletesebben

1. A törvény célja és alapelvei

1. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 1 A nemzet felemelkedésének zálogaként a magyar oktatásügy nemes hagyományait a jelen kor elvárásaival és a jövő lehetőségeivel ötvözve, a felnövekvő nemzedékek

Részletesebben

1. A köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak fokozatokba történő besorolásához szükséges követelmények

1. A köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak fokozatokba történő besorolásához szükséges követelmények 66438 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 203. évi 43. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 326/203. (VIII. 30.) Korm. rendelete a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 992.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 162. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 29., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 162. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 29., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 29., csütörtök 162. szám Tartalomjegyzék 2011. évi CXC. törvény A nemzeti köznevelésrõl 39622 2011. évi CXCI. törvény A megváltozott munkaképességû

Részletesebben

Zárókiadvány Szociális képzések rendszerének modernizációja

Zárókiadvány Szociális képzések rendszerének modernizációja Szociális képzések rendszerének modernizációja TÁMOP 5.4.10-12/1-2012-0001 kiemelt projekt A kiadvány a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet TÁMOP 5.4.10-12/1-2012-0001 Szociális képzések rendszerének

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. augusztus 30., péntek Tartalomjegyzék 2013. évi CXXXVII. törvény A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról 66434 326/2013.

Részletesebben

Szerző: Mátyus Mihály (prezentáció) További közreműködők: Löffler Marianne, Pádár Tivadar, Schindler Rózsa, Simonics István

Szerző: Mátyus Mihály (prezentáció) További közreműködők: Löffler Marianne, Pádár Tivadar, Schindler Rózsa, Simonics István Szerző: Mátyus Mihály (prezentáció) További közreműködők: Löffler Marianne, Pádár Tivadar, Schindler Rózsa, Simonics István Szakmai lektor: Birher Nándor Felnőttképzési szakértők továbbképzése, az új jogforrások

Részletesebben

B/3587. számú J E L E N T É S

B/3587. számú J E L E N T É S MAGYARORSZÁG KORMÁNYA B/3587. számú J E L E N T É S az új Országos Fogyatékosügyi Program, valamint a végrehajtására vonatkozó intézkedési tervben foglalt feladatok megvalósításának időarányos teljesítéséről

Részletesebben

Szakmai Hírlevél. SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ. 2009. december IX. évfolyam 4. szám

Szakmai Hírlevél. SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ. 2009. december IX. évfolyam 4. szám Szakmai Hírlevél SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ 2009. december IX. évfolyam 4. szám 1 Tartalom FÓKUSZBAN: Mennyi az annyi? 3 HÍREK, AKTUALITÁSOK 6 Tájékoztatás

Részletesebben