A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 11-I ÜLÉSÉRE. Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁJUS 11-I ÜLÉSÉRE. Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke"

Átírás

1 E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 11-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1195/2006. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Beszámoló a Pécs/Sopianae Örökség Kht tevékenységéről (pecssopianae) ELŐTERJESZTŐ: Tasnádi Péter a közgyűlés alelnöke AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Póla Gábor idegenforgalmi referens MEGTÁRGYALTA: Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság A Területfejlesztési, Idegenforgalmi, Informatikai és Foglalkoztatási Bizottság VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Igazgatási és Ügyrendi Bizottság KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: április 19. TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: április 19. FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

2 2 II. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2002-ben hozta létre, akkor egyedüli tulajdonosként a Pécs/Sopianae Örökség Kht-t, az örökségkezelés és menedzsment stratégiájának végrehajtására, ezen belül is különösen az UNESCO Világörökség-együttes és környezete kezelésének, fejlesztésének összehangolására. Ez utóbbi célt szolgálja a Pécs világöröksége, turisztikai vonzerő fejlesztése című, kiemelkedő jelentőségű program is, mely a Regionális Fejlesztés Operatív Programjának keretében elnyert pályázat révén 1,5 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást jelent az Európai Unió társfinanszírozásában, az Európa Terv keretében. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése, a 18/2004. (II. 19.) Kgy. Határozatával hozott döntése nyomán 2004 év elején csatlakozott a Pécs/Sopianae Örökség Kht-hez. A megye csatlakozásának legfőbb és megalapozott indoka az volt, hogy az UNESCO az ókeresztény sírkamrák világörökség részévé történő nyilvánítása kapcsán az ókeresztény emlékek ápolása, gondozása és bemutassa mellett azt is elvárta a várostól, hogy egy szervezet létrehozásával összefogásban menedzselje is azt. Azaz a világörökségi helyszíneknek, valamint az azokat övező védelmi zónának hosszú távú kutatásának, fejlesztésének koordinációját az érintett örökségi, világörökségi helyszínek tulajdonosaival együttműködésben lássa el. A mellékelten csatolt beszámoló összegzést ad a világörökség projekt során már lebonyolított közbeszerzésekről és azokat követően megkötött szerződésekről, mely a projekt előrehaladását is tükrözi. A közmű kiváltásokat követően megkezdődhettek a régészeti munkák, melyek mára be is fejeződtek, folyamatban van a Cella Septichora és római sírok építményeinek kivitelezése, így a Csorba Győző Megyei Könyvtár területén is megkezdődtek már a munkák. Hamarosan elindulnak a közterület rekonstrukciót érintő beruházások és készül a jövőbeni hasznosításra vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány és üzleti terv is. Ezzel együtt meg kell említeni, hogy a projekt zökkenőmentes előrehaladását számos tényező nehezítette és nehezíti ma is. Különösen a régészet és az építészet eltérő álláspontjai között nehéz egyezséget kell találni, melyet jogszabályok, törvényi vonatkozások szembenállásai is nehezítenek. Ez egyrészt abban áll, hogy a beruházások során szinte folyamatosan kerülnek elő régészeti szempontból értékes leletek (pld.: a középkori várfal, szarkofág) melyek minden esetben hátráltatják a továbblépést, esetenként a meglévő tervek újragondolását is felvetik. Másrészt, a tervező által javasolt műszaki megoldások a régészeti szakmai igényekkel csak nehezen, hosszadalmasan összeegyeztethetőek. Emellett folyamatos problémát jelent, a rendkívül bonyolult, bürokratikus elszámolási rendszeren keresztül a támogatás folyósításának késése is. Mindezekkel együtt, a beruházások jelenlegi állása szerint, műszaki szempontból azok határidőre befejezhetőek. A nagyszabású beruházások mellett, a Kht. a kezdetektől nagy hangsúlyt helyezett a marketing munkára, ezen keresztül pedig arra is, hogy a világörökség-együttes népszerűsítése mellett a 2000 éves város egymásra épülő történelmi korszakait, annak történelmi, kulturális örökségét egyaránt közel hozzák a helyi lakosokhoz, fogékonnyá tegyék az itt élőket az örökség iránt. Az alábbiakban a Kht szakmai tevékenységéről is e programok mentén adunk rövid tájékoztatást, jelezve, hogy az előterjesztés mellékleteként csatolt Beszámoló mindezeket részletesen is ismerteti.

3 3 A kiemelt rendezvények körében az Évezredek öröksége népszerű műveltségi játék, már hagyományosan került megrendezésre, amint a Kulturális Örökség Napjai, Kő kövön marad címet viselő program is, melynek kapcsán a várak, paloták, kúriák kerültek középpontba. A Kht. által szervezett kiállítások közül a Pécsi Világörökség Fejlesztése, az Országos Világörökségi Gyermekrajzpályázat, továbbá a Weltkulturerbe Der altchristliceh Friedhof von Pécs (Sopianae) címmel konferenciával egybekötött kiállítás említhető. Ez utóbbi a bécsi Collegium Hungaricum 2005 évi programsorozatának része volt. Élő örökség címmel a Magyar Rádió Pécsi Körzeti Stúdiójával kötött megállapodás értelmében, élő adásokban havonta szerveztek beszélgetéseket az örökséghez kapcsolódóan különféle témákban, Koncertek az Örökség Ház kertjében címmel pedig új programsorozat indult azzal céllal, hogy a város lakói is felfedezhessék a ROP projekt keretében látogathatóvá váló nyugati várfalsétány egyik szép kertjét. Örökség marketing keretében további új kiadványok készültek el az Örökségi Füzetek számait gazdagítva, mint az Emlékképek a pécsi szénbányászat történetéből és a Megfestett Mennyország Barangolás a pécsi Ókeresztény temetőben. Ezek mellett további füzetek vannak előkészületben. Megújult az Örökség Ház honlapja, új funkciókkal gazdagodott (interaktív térkép), új arculatot kapott és könnyebbé vált használhatósága is. Olyan új technológiák is alkalmazásra kerültek, mint például a XIX. sz. sírkamra 3D-s modellezése, a római kori felszín és temetőkép virtuális rekonstruálásával együtt.) A szerteágazó marketingmunka mellett a Pécs/Sopianae Örökség Kht a tudományos munka terén is erősítette szerepét. Megszervezte a Magyarországi világörökségi helyszínek és történeti városok országos konferenciáját, és szervező munkájának köszönhetően ez év márciusában Pécsett alakult meg a Magyarországi Történelmi és Kulturális Városok Hálózata, melynek titkárságát is a Kht látja el. A Társaság elsődleges nemzetközi kapcsolata továbbra is az AVEC (Európai Történelmi Városok és Térségek Hálózata) Egyesület, melynek irányításában a kezdetektől részt vesz. A Pécs Európai Kultúra Fővárosa 2010 pályázatát az AVEC városok támogató ajánlásai is segítették. Az AVEC Egyesülethez kötődnek a Társaság által koordinált európai együttműködési projektek is, mint a MAGISTHERE (örökség menedzser egyetemi posztgraduális képzés létrehozása) az APPEAR (régészeti lelőhelyek menedzsmentje történelmi belvárosban), vagy éppen a QUALICITIES projekt (történeti városok minősítési rendszerének és minőségbiztosításának kidolgozása), melyben a projektben közvetlenül részt vevő Baranya Megyei Önkormányzatnak meghatározó partnere a Kht. A Társaság 2005-ben az elmúlt évhez képest azonos létszámmal, összesen 9 fő alkalmazottal (egy fő részmunkaidős) folytatta munkáját. Ebből a Baranya Megyei Munkaügyi Központ támogatásával 2 pályakezdő fiatalt alkalmaznak továbbra is. A pénzügyi adatokat a Társaság mellékelt beszámolója részletesen ismerteti. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 68,2 mft működési célú pénzeszköz átadása mellett a Baranya Megyei Önkormányzat éves szinten, megállapodás alapján 3,5 millió Ft támogatással vesz részt a Kht finanszírozásában. Személyi kiadási céllal nyújtott támogatásunkkal, valamint a Baranya Megyei Munkaügyi Központ támogatásával ( Közhasznú foglalkoztatottak támogatási programaja és az Új szolgáltatások fiatalok foglalkoztatása ) 3 fő fiatal pályákezdővel bővült az iroda létszáma.

4 4 Összegzés: Összességében, és objektív mércével mérve is dinamikus, tartalmas, színvonalas szakmai programok, e mögött álló kreatív marketingmunka jellemzi a Kht eddigi működését. Külön kiemelhető a magas színvonalú és hatékony pedagógiai programok szervezése, az örökségpedagógia terén történt fejlesztések. Mindemellett sikeres hazai és uniós pályázatok állnak, ez utóbbiak a nemzetközi együttműködésekből származó lehetőségek hatékony kihasználását is jelzik. A Pécs Világöröksége turisztikai vonzerővé fejlesztése c. projekt pedig a régióban is elsőként indult olyan nagyberuházás, melyet az Európai Unió a Strukturális Alapja finanszíroz. Határozati javaslat: III. 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pécs/Sopianae Örökség Kht tevékenységéről szóló szakmai beszámolót megtárgyalta, az abban foglaltakat elfogadja. 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri alelnökét, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat, mint tulajdonos érdekeit, a Társaság működése során a továbbiakban is érvényesítse. Határidő: folyamatos Felelős:Tasnádi Péter, a Közgyűlés alelnöke Pécs, április 19. Tasnádi Péter a Közgyűlés alelnöke

5 BESZÁMOLÓ, Dr. Ujvári Jenő Bevezető Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata örökség kezelési és menedzsment stratégiájának végrehajtására 2002-ben létrehozott önálló társaság, a Pécs/Sopianae Örökség Kht., ben is kiemelt feladatának tekintette az UNESCO világörökségi listára felkerült IV. századi római kori Pécs (Sopianae) ókeresztény temetőjének és közvetlen környezetének, a Szent István térnek menedzsmentjét. E célt szolgálja kiemelt programja, a Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatósága Regionális Fejlesztés Operatív Programjának keretében, a Pécs világöröksége, turisztikai vonzerő fejlesztése címmel elnyert pályázat, mely 1,5 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást biztosít az Európai Unió társfinanszírozásában, az Európa Terv keretében. A nagyszabású beruházások mellett a Kht. természetesen folytatta népszerűsítő és marketing munkáját és egyéb tevékenységeit az alábbiak szerint. Személyi feltételek A Társaság 2005-ben az elmúlt évhez képest azonos létszámmal, összesen 9 fő alkalmazottal (egy fő részmunkaidős) folytatta munkáját. Ebből a Baranya Megyei Munkaügyi Központ támogatásával 2 pályakezdő fiatalt tudunk továbbra is alkalmazni, egy fő augusztus 31-ig GYES-en volt. Külső szakértőként a társaság könyvelését a Kolper Kft., a jogi feladatokat Dr. Horváth Sándor Ügyvédi Iroda, a könyvvizsgálói feladatokat Zimonyi József, a műszaki szakértői feladatokat a Zs Bt. látja el. A Pécsi Regionális Munkaerőfejlesztő- és Képző Központ (1 fő), a Veszprémi Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Idegenforgalmi és Szálloda szak (1 fő), a PTE Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar (3 fő), a PTE Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Intézet (1 fő) hallgatói töltöttek 1-4 hónapot irodánkban szakmai gyakornokként. Személyi feltételek, szervezeti élet Szervezeti élet FEB ülések. A Baranya Megyei Önkormányzat csatlakozásával a Felügyelő Bizottság öttagúra bővült. A testület tagjai: Dr. Kunszt Márta, Ágoston Zoltán, Dr. Schmidt Pál, Dr. Páva Zsolt és Tasnádi Péter. A Felügyelő Bizottság 2005-ben május 17.-én és október 20.-án tartott ülést. TAG gyűlések: január 14.-én és május 20.-án került sor. Az üléseken Dr. Toller László, polgármestert, Pécs M.J.V. Önkormányzata részéről Gonda Tibor alpolgármester és Dr. Kékes Ferenc elnököt a Baranya Megyei Önkormányzat részéről Tasnádi Péter alelnök képviselte. 1

6 BESZÁMOLÓ, Pénzügyi források 2005-ben Papp Zoltán Tagok törzsbetétje: Pécs Mjv Önkormányzata...10 millió Ft Baranya Megyei Önkormányzat...3,5 millió Ft Működési célú pénzeszköz átadás illetve támogatás: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata...68,2 mft Baranya Megyei Önkormányzat mft Pályázatok: összesítése (ezer forintban) Kiíró szervezet Kultúra éves projekt Kultúra éves projekt NKA Műemléki és Régészeti Szakmai Koll. NKA Műemléki és Régészeti Szakmai Koll. INTERREG- Szlovénia- Magyarország- Horvátország Szomszédsági Program eten EU Call for Experts DDR Magyar Terület-és Regionális Fejlesztési Hivatal, ROP Téma Lost Landscapes Partnerek: Oxford, Dessau, Ptuj, Graz Európa Terei- A tegnap és holnap között: az ezerarcú jelen. Hudák -Nagy Megfestett Mennyország c. könyv megj. Magyarországi világörökségi helyszínek konferenciája Szombathelyi Városi Önkormányzat (a Kht. csak partner) - Szent Márk útvonal MEMO - Tematikus európai utak az Interneten. Igényelt (e Ft) Elnyert (e Ft) Önrész (e Ft) Eredmény sikertelen ismétlés alatt sikeres sikeres partner sikeres partner sikeres Idegenvezető menedzser szakmai képzése" sikeres Pénzügyi források

7 ROP PÁLYÁZAT, Fogadási feltételek javítása, tervezés, beruházás, fejlesztés Bognár Inke, Mészáros Bernadett A pályázat kedvezményezettjei és a megvalósulásában résztvevő partnerek, bizottságok Főkedvezményezett a pályázatot író, projektet menedzselő szervezet: - Pécs/Sopianae Örökség Kht. További kedvezményezettek: - Pécs MJV Város Önkormányzata - Baranya Megyei Önkormányzat - Kincstári Vagyoni Igazgatóság. Közreműködő felügyeleti szervezet: - VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht. Dél-dunántúli Regionális Képviselete Projekt Felügyelő Bizottság tagjai: - Andrási Imréné (Baranya Megyei Önkorzányzat, Közgazdasági Iroda) - Balázsné Donáth Aranka (Pécs MJV. Önkormányzata, Városfejlesztési Főosztály) - Báthory Gábor (Kincstári Vagyoni Igazgatóság, Beruházási és Fenntartási Osztály) - Brányi Endre (Pécsi Ipari Park Gazdaságfejlesztő Rt.) - Csepregi István (Kincstári Vagyoni Igazgatóság, Baranya Megyei Kirendeltség) - Póla Gábor (Baranya Megyei Önkormányzat) Menedzsment: - Dr. Kukai Tibor (Pilier Kft.) projekt menedzser - Búzás Péter (Cliens Kft.) pénzügyi menedzser - Szabó Éva (Szenga Bt.) műszaki menedzser évben lebonyolított közbeszerzési eljárások és megkötött szerződések: 1. Közbeszerzési feladatok: Csősz Imre (Citrom Üzletház Bt.) Ft 2. Jogi szakértő: Dr. Horváth Sándor Ügyvédi Iroda Ft 3. Könyvvizsgáló: Veres és Tsa. Könyvvizsgáló Kft Ft 4. Projekt tájékoztatás, Szerződő fél: Pécs TV Kft Ft 5. Régészeti munkák Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Ft Alvállalkozó: Reneszánsz Rt. 6. Közmű kiváltások, Szerződő fél: Strabag Rt Ft 7. Régészeti földmunkák és közműkiváltások műszaki ellenőrzése Szerződő fél. Hálorg Kft Ft 8. Cella Septichora és római sírok építményei Szerződő fél: Reneszánsz Rt Ft 9. Világörökségi helyszínek kivitelezési munkák műszaki ellenőrzése Szerződő fél: Főber Rt Ft 10. Közterület rekonstrukció, Szerződő fél: Reneszánsz Rt Ft 11. Rendezvényszervezés, Szerződő fél: Tensi Aviation Kft Ft 12. Megvalósíthatósági tanulmány és üzleti terv Szerződő fél: Eco- Cortex Kft Ft Közbeszerzési eljárások eredményei, szerződéskötések. 3

8 ROP PÁLYÁZAT, A védett emlékek, műemléki látnivalók értékmentése, turisztikai vonzerővé fejlesztése. Gábor Olivér Régészeti feltárások A hosszas közbeszerzési eljárások és szerződéskötéseket követően, április 04-én indultak el és jelenleg is folynak a székesegyház környékén a soha nem látott méretű régészeti feltárások. Az egymásután előkerülő ismeretlen vagy korábban csak feltételezett leletek mind megannyi megoldásra váró problémát jelentenek a tervezők és kivitelezők számára. A pályázati menedzsment, a tervezők és a kivitelezők képviselői heti rendszerességgel tartottak kooperációs bejárásokat a nehézségek megoldására, hiszen nem csak az örökségvédelmi szabályok-, hanem a szigorú teljesítési határidők betartása is fontos feltétele a munkálatoknak. Az ásatási munkálatokat Visy Zsolt professzor vezette. Fontosabb leletek: A tervezett föld alatti bemutatótér 6 m szintesést áthidaló D-i bejárati folyosója nyomvonalában K-Ny irányú középkori kőfalak kerültek elő, melyek miatt módosítni kellett az építészeti terveket és a kivitelezés lehetőségeket. A XX. sírkamra és kápolnája 2004-ben, a XIX. sírkamra ásatása idején került elő. Kutatása 2005-ben vált lehetővé a pályázat keretében. Ekkor bizonyossá vált, hogy közelsége és szintén kazettás falazása miatt közeli rokonságban van a XIX. sírkamrával. A hajó nélküli kis apszidális fülkekápolnák alaprajza is hasonló, bár eltérő méretű. Apszisuk észak felé néz. Kérdés, hogy a kápolnának volt-e bejárata, vagy csak ablaka, mint a XIX. sírkamra kápolnájának. A kápolna felszíni falait visszabontották, az alatta levő sírkamra három sírját pedig kirabolták. Az egyik sír belső vakolatán festmény található, mely kerítésmintát és krisztogramot ábrázol. Az ásatás során talált nagy mennyiségű freskótöredékből ítélve a felszíni kápolna is festett lehetett. Ásatásvezető régész Prof. Dr. Visy Zsolt DSc november 17-én a sajtó jelenlétében nyitották ki azt a késő római szarkofágot, melyre véletlenül bukkantak a régészek. A szarkofágot érintetlen állapotban találták meg, a Káptalani Levéltár alapjának megerősítésekor. Fedelét - mely az évszázadok során erősen megrepedezett - több darabban, daruval emelték le. Dr. Visy Zsolt ásatásvezető régész pillanthatott be elsőként a sírba, melyben egy ép csontváz és egy üvegkorsó feküdt. A holttest a sír egyik felében feküdt, amiből régészek arra következtetnek, hogy feltehetően a párját is szerették volna mellé temetni. Bár a szarkofág nem volt festett, a benne fekvő halott jómódú ember lehetett, hiszen a negyedik században sem volt átlagos szokás szarkofágba temetkezni. 4

9 BEMUTATÁS, NÉPSZERŰSÍTÉS Kiemelt rendezvények Jankó Annamária Évezredek öröksége műveltségi játék A műveltségi játék február 11-én, a Nevelési Központ Színháztermében nyitóünnepséggel kezdődött. A szervezők: Pécs/Sopianae Örökség Kht., Pécsi Hírek, Pécs TV Kommunikációs Kft. és a Pécsi Ifjúsági Központ Szivárvány Gyermekházának munkatársai itt fogadták a benevezett 188 csapatot, azaz 752 diákot valamint felkészítő tanáraikat. Ezt követően hetenként jelentek meg 13+1 kérdéses totók a Pécsi Hírekben. A játékban összesen nyolc témakörrel ismerkedhettek meg a csapatok. A heti totók mellett párhuzamosan dolgoztak a kreatív feladatsorokon, melyek kapcsán pl. utazást kellett szervezniük Pécs testvérvárosaiba az érvényes menetrendek alapján, meghívót küldeniük az Aradi Vértanúk szülővárosának polgármestereinek. Az eredményeket és az aktuális feladatokat a és a oldalon követhették hétről-hétre az érdeklődők. Április 15-én újra a Nevelési Központban gyűltek össze a csapatok, hogy megtudják, a heti totók és kreatív feladatsor alapján mely csapatok jutottak tovább. A továbbjutók április 23- án az Örökség Házból indultak városi túrára, hogy a kapott feladatsorból minél több kérdést válaszoljanak meg a rendelkezésre álló 2 óra alatt. A döntőn a legjobb 5 csapat mérte össze tudását. A Pécs TV stúdiójában zajló versenyt élő adásban nézhették az érdeklődő szülők, rokonok, barátok és ismerősök. Dr. Font Márta a zsűri elnöke, a PTE BTK dékánja, Dr. Vonyó József, egyetemi docens, Ferenciné Ivicz Ilona Pécs M.J.V. vezető főtanácsosa, Dr. Éberling László Pécsi Hírek és Dr. Ujvári Jenő a Pécs/Sopianae Örökség Kht. ügyvezető igazgatója értékelte a feladatokat és hirdetett eredményt. A játékot a Belvárosi Általános Iskola Krisztogram csapata nyerte. Csapattagok: Meláth Laura, Schön Melinda, Szanyi Esztella, Tóth Erika, Felkészítő tanáruk: Dr. Csaba Tamásné. A győztes csapat 6 napos prágai utazást nyert. Prága mellett a csapat Karlovy Varyba, a híres cseh fürdővárosba tett látogatást. A világörökségi helyszínen, Kutna Horában tett kirándulás külön érdekessége volt, hogy a csapat tagjai maguk készültek fel egy-egy nevezetességből (Szent Borbála Templom, Kőház, Csontkápolna) és a város történelméből. A programok egyik fénypontját a Moldvai hajózás jelentette. A Pécsi Tudományegyetem I. Számú Gyakorló Általános Iskolájának Ramapithecus csapata hatalmas küzdelmet vívva a Krisztogram csapattal, végülis mindössze 1 ponttal maradt le a dobogó legfelső fokáról és így második lett. Megérdemelten nyerték az 5 napos erdélyi jutalom-utat. A programok közt szerepelt kolozsvári városnézés, valamint kirándulás a Tordai-hasadékhoz és Torockóra. A csapat tagjai: Hoffbauer Antal, Horváth Gergő, Nagy Attila, Shadeh Fadi, felkészítő tanár Dombiné Borsos Margit. A játék harmadik helyezettje, a Virágzó mandulafácska csapat a Testvérvérosok Téri Általános Iskolából 3 napos belföldi kirándulást nyert. Az utazás során jártak Sopronban, megismerkedtek a város nevezetességeivel, nosztalgia vonaton utaztak, valamint kirándulást tettek a Fertő-Hanság Nemzeti Parkba. Csapattagok: Diósi Szabolcs, Ekler Viktória, Papp Lilla, Rácz Tamás, felkészítő: Hohmanné Fülöp Éva A döntő negyedik és ötödik helyezett csapata dunaszekcsői régészeti táborozáson vett részt. Összes költség: eft. Évezredek öröksége műveltségi játék február 11.-április 30 5

10 BEMUTATÁS, NÉPSZERŰSÍTÉS Kiemelt rendezvények Jankó Annamária, Varga Zoltán Kulturális Örökség Napjai, Kő kövön marad A Kulturális Örökség Napjai rendezvénysorozat története 1984-ben, Franciaországban kezdődött. Innen indult a kezdeményezés, melynek célja, hogy különböző épületek, helyszínek nyissák meg kapuikat a látogatók előtt, és szakszerű vezetéssel kalauzolják az érdeklődőket. Az Európa Tanács által felkarolt rendezvényhez ma már Európa számos országa csatlakozott, sőt népszerűsége évről-évre nő. Minden évben meghirdetésre kerül egy központi téma, amelyet Magyarországon a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, a rendezvény országos koordinátora határoz meg. Idén Kő kövön marad címet viselt a program, melynek kapcsán a várak, paloták, kúriák kerültek középpontba, melynek irodánk által szervezett pécsi programjai a következők voltak: Szeptember Az összeurópai szintű megnyitót követően minden országban tartanak megnyitó ünnepségeket. A pécsi megnyitóra idén a Középkori Egyetem falai között került sor, ahol Dr. Ujvári Jenő köszöntötte az érdeklődőket, majd Dr. Font Márta, a Középkori Egyetem Alapítvány Kuratóriumának elnöke mutatta be az épületet. - Legendás Várak a Mecsekben. Reggel már a távolsági buszpályaudvaron gyülekezett a Legendás várak a Mecsekben túrára induló csoport. Megtekintették a Máré-várat, elsétáltak a Cigány-hegyi kilátóig, megismerhették a Réka-várat, a Szent István Templomot, a Szent György Templomot valamint a Schlossberget. A nap során 14 km-t tettek meg. - A Vasvári Házban órakor Nemes Gábor gitározott, és óra között nyitva tartott az épület, ahol Péchy Blanka emlékszoba, Pécs irodalmi és színházi életéről emlékszoba, valamint egyetemtörténeti múzeum látható. - A Pezsgőgyár pincéi-pincelátogatás szakvezetéssel. A pécsi Pezsgőgyár többszintes pincerendszerének meglátogatása az egyik legnépszerűbb programnak bizonyult. Az előre megbeszélt két idegenvezetés helyett, végül hat csoportot kellett indítani a jelentkezők nagy száma miatt. - Nevezetes pécsi épületek-postapalota és Megyeháza órakor Nevezetes pécsi épületek címmel, Mendöl Zsuzsa művészettörténész mutatta be a postapalotát és a megyeházát. Az érdeklődők az épületek történetének megismerése mellett bejuthattak olyan helyekre, ahová máskor nem, például megtekintették a Posta tárgyaló termét, kinézhettek első emeleti teraszáról. - Bányászati emlékhelyek - István-akna, Pécs-Somogy, Vasas. Tavaly nagy sikert arattak a buszos kirándulások, ezért idén is bekerültek a programok közé. Kirándulás bányászati emlékhelyekre címmel Mendly Lajos, bányamérnök kalauzolta a csoportot Pécs ismert és kevésbé ismert bányászati emlékhelyeire. - A szombati nap folyamán nyitva tartott a Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet, a PTE Botanikus kertje, a Postamúzeum, séták indultak a Széchenyi István Gimnázium és Szakközépiskola épületében. A Gyükésiek Öntevékeny Baráti Köre jóvoltából gyalogtúra indult Gyükésben. - Szombat este, és óra között, hosszabbított nyitva tartás alkalmával ingyenesen lehetett megtekinteni a Péter-Pál Sírkamrát, az Ókeresztény Mauzóleumot és a Dómmúzeumot. A fáklyákkal kivilágított sírkamrák sok arra járó figyelmét keltették fel. Kulturális Örökség Napjai, Kő kövön marad szeptember

11 BEMUTATÁS, NÉPSZERŰSÍTÉS Kiemelt rendezvények Jankó Annamária, Varga Zoltán Kulturális Örökség Napjai, Kő kövön marad Szeptember 18., vasárnap - Neves pécsiek sírjai-látogatás a 100 éves pécsi köztemetőben. Vasárnap sajnos az időjárás nem kedvezett a programoknak, de az eső ellenére is voltak érdeklődők szép számmal órakor esernyőkkel gyülekezett egy csoport a temető főkapujánál, hogy Alvári Károly, az Ezerszínű Baranya Kht. ügyvezető igazgatójának vezetésével sétát tegyenek a 100 éves pécsi köztemetőben. A séta alkalmával neves pécsiek sírjait keresték fel. - Árpádkori templomok: Málom, Cserkút. Egy tervezett templomokat bemutató hosszabb programsorozat első része volt az Árpádkori-Templomok: Málom és Cserkút címmel megtartott kirándulás. A málomi templomot Csékei Klára, a cserkúti templomot Tímár György atya mutatta be. - A Kulturális Örökség Napjai programsorozat alatt mindkét napon ingyenesen lehetett látogatást tenni a Központi Bányászati Múzeum Mecsek Földalatti Bányászati Kiállításán, mely egyike hazánk legizgalmasabb ipartörténeti bemutatóinak, valamint megtekinthető volt Acél Katalin és Harmatha István magánarborétuma, a Nagyezerjófűkert, ahol több ezer évelő növény, gyönyörű kövek és kerti tavak találhatóak. Részvételi, látogatottsági adatok Programok/Helyszínek Legendás Várak a Mecsekben buszos kirándulás Vasvári Ház- közreműködik Nemes Gábor gitáron A pécsi pezsgőház pincéi Nevezetes pécsi épületek - Postapalota és Megyeháza Bányászati emlékhelyek - István-akna, Pécs-Somogy, Vasas Péter-Pál Sírkamra Sírkamrák éjjeli nyitva tartással Ókeresztény Mauzóleum ( óra között) Dómmúzeum FVM Szőlészeti és Borászati Kutatóintézete PTE Botanikus Kert Széchenyi István Gimnázium és Szakközépiskola Gyalogtúra Gyükésben Neves pécsiek sírjai-látogatás a 100 éves pécsi köztemetőben Árpádkori templomok: Málom, Cserkút Nagyezerjófűkert Bányászati Múzeum Létszám 42 fő fő fő 48 fő 28 fő 355 fő 238 fő 203 fő fő 500 fő 17 fő 21 fő fő 12 fő 90 fő 147 fő Kulturális Örökség Napjai, Kő kövön marad Összes költség: 100 eft. 7

12 BEMUTATÁS, NÉPSZERŰSÍTÉS Kiállítások Varga Zoltán 1. PÉCSI VILÁGÖRÖKSÉG FEJLESZTÉSE c. kiállítás megrendezésére került sor május 4.-én a Pécsi 1. sz. Postahivatal előcsarnokában. A kiállítást Tasnádi Péter a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének alelnöke nyitotta meg. A rekonstrukciós régészeti munkálatokat Nagy Erzsébet régész, a JPM osztályvezetője ismertette. A kiállítás a látványterveket mutatta be, mely május végéig volt látogatható a posta nyitva tartási idejében. 2. ORSZÁGOS VILÁGÖRÖKSÉGI GYERMEKRAJZPÁLYÁZAT. Idén első alkalommal országos rendezvényként került meghirdetésre a rajzpályázat, melyre 57 iskolából, 670 pályamunka érkezett. Tanárokból, művészettörténészből, régészből és iparművészből álló, 8 tagú zsűri válogatta be a munkákat a kiállításra és adta ki a díjakat. A három kategóriába osztott művek közül 64-en kaptak díjat és további 21 alkotás került be a kiállításra május 7.-én, a Dómmúzeumban került sor a kiállítás megnyitására és díjátadó ünnepségére. Köszöntőt mondott: Werner Imre nagyprépost, püspöki irodaigazgató és Uzsalyné dr. Pécsi Rita, a Szent mór Iskolaközpont igazgatója. Megnyitotta dr. Ujvári Jenő a Pécs/Sopianae Örökség Kht. ügyvezető igazgatója. Közreműködött a Szent Mór Iskolaközpont vegyes kara, vezényelt: Havasi Gábor. A kiállítás május 23.-ig volt látogatható. Ebből az alkalomból a Dómmúzeum emeleti helyiségében a Pécsi Galéria munkatársai segítségével rendszeres kiállítások megrendezésére alkalmas síneket helyeztünk el, és szabvány méretű üvegtáblákat vásároltunk. A kiállítás összes költsége Ft volt. 3. Konferencia és kiállítás. Südungarn zu Gast in Wien - Weltkulturerbe der altchristliche Friedhof von Pécs (Sopianae) című rendezvénysorozat részeként WELTKULTURERBE DER ALTCHRISTLICEH FRIEDHOF VON PÉCS (SO- PIANAE) címmel konferencia és kiállítás megrendezésére került sor a bécsi Collegium Hungaricumban (Ungarisches Kulturinstitut). A május 11.-én megtartott konferencián Dr. Visy Zsolt régész, Fedeles Tamás egyháztörténész, Szalay Tamás a pécsi Európa Ház munkatársa és Somogyvári Imre, tiszteletbeli osztrák konzul tartott előadást. A kiállítás megnyitására május 12.-én került sor, ahol köszöntőt mondott Dr. Toller László Pécs M.J.V. polgármestere, Mayer Mihály megyéspüspök. Megnyitotta: Dr. Brigitte Böck történész, művészettörténész. A kiállítás kurátora: Nagy Erzsébet régész, a Janus Pannonius Múzeum osztályvezetője volt. A tárlat június 26.-áig volt látogatható. A rendezvényt a Pécs/Sopianae Örökség Kht Ft-tal támogatta. 4. OSLIKANI RAJ - STAROKRŠĊANSKO GROBLJE- SVJETSKA BAŠTINA A Pécsi Ókeresztény Temető címmel Tám László fotóiból rendezett kiállítást a Dom na žalu elnevezésű galéria, Prékon (Horvátország) július 25 augusztus 5-ig. kiállítást rendezte és megnyitotta. Dr. Ujvári Jenő. A kiállításra horvátnyelvű szórólapkat készítettünk. Összes költség: 122 eft. 5. A kiállítás anyagát október 17.-én a Pécsi Napok keretében a Zágráb közeli Somobarban is bemutattuk. Bemutatás, népszerűsítés - kiállítások 8

13 BEMUTATÁS, NÉPSZERŰSÍTÉS Előadások, hangversenyek, rádióműsorok Világörökség Baráti Kör találkozói: - Világörökség és pedagógia hogyan épül be a késő római császárkor a pécsi iskolák tanterveibe? Előadók: Dr. Bebesiné Turi Katalin, az ANK igazgatója, Ferencziné Ivicz Ilona vezető főtanácsos (Pécs MJV: Polgármesteri Hivatala) Ravasz Gyöngyvér szaktanácsadó és Odrobina Zoltán, az ANK tanára január 26. Dominikánus Ház. - A Klimo Könyvtár rejtett értékei. A március 30.-án megtartott rendezvény helyszíne a Pécsi Tudományegyetem Könyvtára volt. - A Pécsi Világörökség Rekonstrukciója - a tervezők és kivitelezők tájékoztatója április 27.-én a Dómmúzeumban. A Világörökségi Baráti Kör, az Esztergár kör, és a Steiermark Baráti kör részére szervezett találkozón dr. Bachman Gábor és Dr. Kukai Tibor ismertette a kivitelezés menetét, Nagy Erzsébet a régészeti feltárásokat, Gábor Olivér a helyszíneket mutatta be. - Látogatás az Egyetemtörténeti Múzeumba május 25.-én a Vasváry Házban Mátrai Miklós tanár, az Egyetemtörténeti Múzeum munkatársa tartott tárlatvezetést. - Emlékképek a pécsi szénbányászat történetéből a bányászati emlékhelyek látogatására, külön autóbusszal, Mendly Lajos bányamérnök vezetésével június 26.-án. került sor. - Ókeresztény irodalom és a Péter-Pál sírkamra festményeinek üzenete. Heidl György a PTE BTK tanszékvezető docense a Dómmúzuem tartott előadást 2005.augusztus 31.-én. - A pécsi sírkamrák kutatásának története címmel Gábor Olivér régész tartott előadást. Az előadás után Tám László fotóművész mutatta be új DVD-jét november 23.-án. - Pécs Európa Kulturális Fővárosa Előadó. Dr. Kunszt Márta alpolgármestere, Koncertek az Örökség Ház kertjében címmel új programsorozatot indítottunk el azzal céllal, hogy a város lakói is felfedezhessék a ROP projekt keretében látogathatóvá váló nyugati várfalsétány egyik szép kertjét. A meghirdetett négy koncertből hármat (Grencsó Kollketíva, ; Martyy Jazz Quartett , Nagy János Quartett ) az időjárásnak köszönhetően a kertben tarthattuk meg. Csupán az utolsó koncert, a Bornemissza Mária Éneksikola hangversenye szeptember 22.-én a bizonytalan időjárás miatt az Ifjúsági Házban került megrendezésre. (Összes költség: eft) Élő örökség címmel kezdeményeztünk havonta beszélgetéseket az alábbi témákban a Magyar Rádió Pécsi Körzeti Stúdiójával kötött megállapodás értelmében, élő adásokban. (Költség adásonként 125 eft alkalmanként, összesen Ft) január 7. Téma: ROP pályázat. Beszélgető partnerek: Bachman Zoltán, Kukai Tibor, Ujvári február 11. Pécs Története Alapítvány éves a Múzeum, Örökség és népszerűsítés. Beszélgető partnerek: Vonyó József, Tillai Gábor, Varga Zoltán március 4. Pedagógiai programok. Beszélgető partnerek: Turi Katalin, Ravasz Gyöngyvér április 1. Alapítványok szerepe és örökségvédelem. Dr. Font Márta, Somogyvári Imre, Gábor Olivér május 6. Pedagógia - Évezredek öröksége vetélkedő, a évi Országos Világörökségi Gyermekrajzpályázat. Dombiné Borsos Margit, Hohmanné Fülöp Éva, Pókáné Büki Ágnes, Varga Zoltán május 20. ROP pályázat. Beszélgető partnerek: Bachman Zoltán, Mészáros Bernadett június 3. A város nyári nagyrendezvényei. Beszélgető partnerek: Laknerné Brückler Andrea, Vidákovics Antal, Hoffbauer József, Varga Zoltán július 1. ROP pályázat. Beszélgető partnerek: Kukai Tibor, Ujvári Jenő augusztus 5. Megfestett mennyország a kötet bemutatása. Nagy Levente, Gábor Olivér szeptember 9. Örökség Fesztivál Pécsi Napok, Bordalfesztivál, Kulturális Örökség Napjai. Beszélgető partnerek: Laknerné Brückler Andrea, Lakner Tamás, Varga Zoltán október 7. ROP pályázat. Beszélgető partnerek: Gyűrűs-Kutnyánszy Ivett, Visy Zsolt, Ujvári Jenő november 4. : Európa Kulturális Fővárosa, Dr. Kunszt Márta, Tarrósy István, Dr. Ujvári Jenő december 2.: Pécsi Advent 2005., Eckert Józsefné püspöki programiroda irodavezető, Varga Zoltán Varga Zoltán Előadások, hangversenyek, rádióműsorok 9

Előterjesztés A Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság 2008. május 20-i ülésére

Előterjesztés A Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság 2008. május 20-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Ikt.sz.: 520-2/2007. Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke Előterjesztés A Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság 2008. május 20-i ülésére Tárgy: A Pécs/Sopianae

Részletesebben

M EGHÍVÓ. b) Kisebbségkutató Közalapítvány alapító okiratának módosítása (kisebb)* Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

M EGHÍVÓ. b) Kisebbségkutató Közalapítvány alapító okiratának módosítása (kisebb)* Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK E LNÖKE M EGHÍVÓ Szám: 1416-3/2007 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pécs, Papnövelde utca 5. szám alatti Dísztermében 2007. szeptember 20-án (csütörtökön)

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám: 314-7/2007. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére 195-12/2011. ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata polgármesterének beszámolója a Kecskemét és Térsége

Részletesebben

Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet

Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet 26. évi beszámoló szöveges indoklása Budapest, 27. február 28. (Szabó Ágnes) gazdasági főigazgató helyettes (dr Lauter Éva) főigazgató 1 Tartalomjegyzék oldal I.

Részletesebben

EGYÜTTMÛKÖDÉSRE ÍTÉLVE 1 Civilek és önkormányzatok együttmûködése K-E megyében

EGYÜTTMÛKÖDÉSRE ÍTÉLVE 1 Civilek és önkormányzatok együttmûködése K-E megyében HÍRMONDÓ Népfôiskolai A MAGYARY ZOLTÁN NÉPFÔISKOLAI TÁRSASÁG IDÔKÖZI TÁJÉKOZTATÓJA TATA, 2007. MÁRCIUS EGYÜTTMÛKÖDÉSRE ÍTÉLVE 1 Civilek és önkormányzatok együttmûködése K-E megyében A megyei közgyûlés

Részletesebben

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJA

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJA A Nemzeti Kulturális Alap 2012. évi beszámolója 1 / 269 A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJA A Nemzeti Kulturális Alap 2012. évi beszámolója 2 / 269 TARTALOM I. A Nemzeti Kulturális Alap Bizottsága

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Bevezető Az MNT valamennyi szakmai programját maga dolgozta ki és kutatta fel hozzá a forrásokat, pályázatok és előterjesztések benyújtásával

Részletesebben

A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5.

A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5. A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5. 1 Eddig megjelent: 1., Egyetemi levéltárak Magyarországon 2002. Universitätsarchive in Ungarn 2002. University archives in Hungary 2002. Szerk.:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A képviselő-testület 2012. február 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A képviselő-testület 2012. február 15-i ülésére ELŐTERJESZTÉS 8. A képviselő-testület 2012. február 15-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás 2011. II. félévi tevékenységéről Ikt. sz{m: 298-19/2012. Előterjesztés jellege:

Részletesebben

KEZDÉSRE HANGOLVA SAJTÓANYAG PÉCS EURÓPA KULTURÁLIS FÔVÁROSA 2010-ES PROGRAMJAIRÓL PÉCS, 2009. JÚNIUS 12. www.pecs2010.hu

KEZDÉSRE HANGOLVA SAJTÓANYAG PÉCS EURÓPA KULTURÁLIS FÔVÁROSA 2010-ES PROGRAMJAIRÓL PÉCS, 2009. JÚNIUS 12. www.pecs2010.hu KEZDÉSRE HANGOLVA SAJTÓANYAG PÉCS EURÓPA KULTURÁLIS FÔVÁROSA 2010-ES PROGRAMJAIRÓL PÉCS, 2009. JÚNIUS 12. www.pecs2010.hu KÖSZÖNTÔK 4 NAGYRENDEZVÉNYEK, FESZTIVÁLOK 8 KÉPZÔMÛVÉSZET, KIÁLLÍTÁSOK 13 KOMOLYZENE

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/211-7/2014. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Eger Ünnepe 2011. EGRI CIVIL KÖZÖSSÉGEKNEK!

Eger Ünnepe 2011. EGRI CIVIL KÖZÖSSÉGEKNEK! 2011. április, Különszám A tartalomból: XVI. EGER ÜNNEPE FELHÍVÁS EGRI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE Idén tizenhatodik alkalommal kerül megrendezésre az egri civilek összefogásával az EGER ÜNNEPE. A három

Részletesebben

A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXV. évfolyam 6. szám 2015. június. Bihari Hírlap

A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXV. évfolyam 6. szám 2015. június. Bihari Hírlap A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXV. évfolyam 6. szám 2015. június Bihari Hírlap Berettyóújfalu Város Önkormányzatának havonta megjelenő közéleti lapja Széchenyi Programiroda

Részletesebben

III. évfolyam, 4. szám

III. évfolyam, 4. szám III. évfolyam, 4. szám SZERKESZTŐI levél az olvasókhoz Magyar Vidéki Mozaik Tartalom AKTUÁLIS 3 FŐIGAZGATÓI köszöntő ÉLHETŐBB vidék eredményes év a vidékfejlesztésben SOKOLDALÚAN segítette a vidéki közösségeket

Részletesebben

a Magyar Nemzeti Bizottság közleményei A TARTALOMBÓL Az Europa Nostra 2010-es tanácsülése Isztambulban

a Magyar Nemzeti Bizottság közleményei A TARTALOMBÓL Az Europa Nostra 2010-es tanácsülése Isztambulban ICOMOS HÍRADÓ a Magyar Nemzeti Bizottság közleményei 18. évfolyam - 4.szám 2010. augusztus hó A TARTALOMBÓL CIVVIH ülés - Valetta Beszámoló Az Europa Nostra 2010-es tanácsülése Isztambulban Az EUROPA NOSTRA

Részletesebben

Energetikai korszerűsítés. Megújul a Mező Ferenc Tagiskola fűtési rendszere. A nyertes ifjúsági pályázatról. A kövesdi kupagyőzelemről

Energetikai korszerűsítés. Megújul a Mező Ferenc Tagiskola fűtési rendszere. A nyertes ifjúsági pályázatról. A kövesdi kupagyőzelemről XXI. évf. 3. szám VÁROSUNK LAPJA 2009. február 12. Energetikai korszerűsítés Megújul a Mező Ferenc Tagiskola fűtési rendszere A nyertes ifjúsági pályázatról Hajnerné Tóth Ágnes A kövesdi kupagyőzelemről

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. december 21-i ülésére Tárgy: Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc beszámolója tevékenységéről Előadó

Részletesebben

Átadták a Tapolcai - tavasbarlang látogatóközpontját

Átadták a Tapolcai - tavasbarlang látogatóközpontját Átadták a Tapolcai - tavasbarlang látogatóközpontját Tapolca földalatti világának csodái Jubilál a Nők a Balatonért Egyesület Tihanyi sikerek - itthon és külföldön Halról, vízről a Balatoni Szövetség ülésén

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2012/1 A MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETÉNEK KIADVÁNYA. 2012. március. Megjelenik időszakosan

ÉRTESÍTŐ 2012/1 A MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETÉNEK KIADVÁNYA. 2012. március. Megjelenik időszakosan ÉRTESÍTŐ A MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETÉNEK KIADVÁNYA Megjelenik időszakosan 2012. március 2012/1 Tisztelt Adófizető Honpolgár! Amennyiben más szervezetnek még nem kötelezte el magát, kérjük, ajánlja fel

Részletesebben

A GVKIK ÉVES BESZÁMOLÓJA GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT

A GVKIK ÉVES BESZÁMOLÓJA GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT A GVKIK ÉVES BESZÁMOLÓJA GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT 2011 1 1. ÁTTEKINTÉS 4 2. VEZETÉSI FELADATOK 4 2.1. Minőségfejlesztés, minőségbiztosítás 4 2.2. Szabályzatok 5 2.3. Gazdálkodás

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ. A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) 2006. évi KÖZHASZNÚ szakmai és érdekképviseleti tevékenysége

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ. A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) 2006. évi KÖZHASZNÚ szakmai és érdekképviseleti tevékenysége . KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) 2006. évi KÖZHASZNÚ szakmai és érdekképviseleti tevékenysége Az NJSZT célja, hogy intézményektől független szakmai fórumként

Részletesebben

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. B E S Z Á M O L Ó a 2011. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA:

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. B E S Z Á M O L Ó a 2011. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FPH038/534 3 /2012. számú előterjesztés 1. számú melléklete Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet B E S Z Á M O L Ó a 2011. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SÁRIK ZOLTÁN

Részletesebben

2002-2006 A FEJLESZTÉSEK ÉVEI

2002-2006 A FEJLESZTÉSEK ÉVEI 2002-2006 A FEJLESZTÉSEK ÉVEI Összegzés a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat munkájáról 2002-2006 Tartalomjegyzék Üdvözlő szavak...7 I. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés testületi munkájának értékelése...8 A

Részletesebben

CIVILÉSZ HÁLÓZATI MOZAIK Civil együttműködések, érdekképviseleti és egyéb hálózati rendszerek létrehozása, fejlesztése

CIVILÉSZ HÁLÓZATI MOZAIK Civil együttműködések, érdekképviseleti és egyéb hálózati rendszerek létrehozása, fejlesztése CIVILÉSZ HÁLÓZATI MOZAIK Civil együttműködések, érdekképviseleti és egyéb hálózati rendszerek létrehozása, fejlesztése A Nemzeti Civil Alap Civil Önszerveződés Területi és Szakmai Együttműködés Kollégiuma

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S IKTATÓSZÁM: 03-3/792-9/2014. TÁRGY: BESZÁMOLÓ A POLGÁRMES- TERI HIVATAL 2014. ÉVI TEVÉ- KENYSÉGÉRŐL MELLÉKLET: 3 DB E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSE 2014. december

Részletesebben

Impresszum. Felelős kiadó Csobán Róbert igazgató Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ 4026 Debrecen, Bem tér 19.

Impresszum. Felelős kiadó Csobán Róbert igazgató Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ 4026 Debrecen, Bem tér 19. Ha igazán a szabadság ügyét akarjuk szolgálni, akkor neveljük ennek az országnak a társadalmát a demokratikus kormányforma számára Terjesszük a kultúrát az országban, és mindenekelőtt gondozzuk és ápoljuk

Részletesebben

2009. május 19. Hírlevél. www.innovacio.hu. 10. szám. XIX. évfolyam 2009. május 19.

2009. május 19. Hírlevél. www.innovacio.hu. 10. szám. XIX. évfolyam 2009. május 19. XIX. évf. 2009. május 19. 10. szám Hírlevél www.innovacio.hu 10. szám XIX. évfolyam 2009. május 19. 32 Elnökség, képviseletek Magyar Innovációs Szövetség Hírlevele A Magyar Innovációs Szövetség Elnöksége

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/593-1/2010/I. Üi.: dr. Dobó A. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ TÁJÉKOZTATÓ Tárgy: Tájékoztató Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Sikeresek az EU-s pályázataink!

Sikeresek az EU-s pályázataink! XVIII. évf. 8. szám 2009. március 4. Terjesztői ára: 75 Ft www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992 Két pályázat, csaknem 1 milliárd forint Sikeresek az EU-s pályázataink! Az elmúlt hetekben

Részletesebben