A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 11-I ÜLÉSÉRE. Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁJUS 11-I ÜLÉSÉRE. Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke"

Átírás

1 E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 11-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1195/2006. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Beszámoló a Pécs/Sopianae Örökség Kht tevékenységéről (pecssopianae) ELŐTERJESZTŐ: Tasnádi Péter a közgyűlés alelnöke AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Póla Gábor idegenforgalmi referens MEGTÁRGYALTA: Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság A Területfejlesztési, Idegenforgalmi, Informatikai és Foglalkoztatási Bizottság VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Igazgatási és Ügyrendi Bizottság KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: április 19. TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: április 19. FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

2 2 II. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2002-ben hozta létre, akkor egyedüli tulajdonosként a Pécs/Sopianae Örökség Kht-t, az örökségkezelés és menedzsment stratégiájának végrehajtására, ezen belül is különösen az UNESCO Világörökség-együttes és környezete kezelésének, fejlesztésének összehangolására. Ez utóbbi célt szolgálja a Pécs világöröksége, turisztikai vonzerő fejlesztése című, kiemelkedő jelentőségű program is, mely a Regionális Fejlesztés Operatív Programjának keretében elnyert pályázat révén 1,5 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást jelent az Európai Unió társfinanszírozásában, az Európa Terv keretében. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése, a 18/2004. (II. 19.) Kgy. Határozatával hozott döntése nyomán 2004 év elején csatlakozott a Pécs/Sopianae Örökség Kht-hez. A megye csatlakozásának legfőbb és megalapozott indoka az volt, hogy az UNESCO az ókeresztény sírkamrák világörökség részévé történő nyilvánítása kapcsán az ókeresztény emlékek ápolása, gondozása és bemutassa mellett azt is elvárta a várostól, hogy egy szervezet létrehozásával összefogásban menedzselje is azt. Azaz a világörökségi helyszíneknek, valamint az azokat övező védelmi zónának hosszú távú kutatásának, fejlesztésének koordinációját az érintett örökségi, világörökségi helyszínek tulajdonosaival együttműködésben lássa el. A mellékelten csatolt beszámoló összegzést ad a világörökség projekt során már lebonyolított közbeszerzésekről és azokat követően megkötött szerződésekről, mely a projekt előrehaladását is tükrözi. A közmű kiváltásokat követően megkezdődhettek a régészeti munkák, melyek mára be is fejeződtek, folyamatban van a Cella Septichora és római sírok építményeinek kivitelezése, így a Csorba Győző Megyei Könyvtár területén is megkezdődtek már a munkák. Hamarosan elindulnak a közterület rekonstrukciót érintő beruházások és készül a jövőbeni hasznosításra vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány és üzleti terv is. Ezzel együtt meg kell említeni, hogy a projekt zökkenőmentes előrehaladását számos tényező nehezítette és nehezíti ma is. Különösen a régészet és az építészet eltérő álláspontjai között nehéz egyezséget kell találni, melyet jogszabályok, törvényi vonatkozások szembenállásai is nehezítenek. Ez egyrészt abban áll, hogy a beruházások során szinte folyamatosan kerülnek elő régészeti szempontból értékes leletek (pld.: a középkori várfal, szarkofág) melyek minden esetben hátráltatják a továbblépést, esetenként a meglévő tervek újragondolását is felvetik. Másrészt, a tervező által javasolt műszaki megoldások a régészeti szakmai igényekkel csak nehezen, hosszadalmasan összeegyeztethetőek. Emellett folyamatos problémát jelent, a rendkívül bonyolult, bürokratikus elszámolási rendszeren keresztül a támogatás folyósításának késése is. Mindezekkel együtt, a beruházások jelenlegi állása szerint, műszaki szempontból azok határidőre befejezhetőek. A nagyszabású beruházások mellett, a Kht. a kezdetektől nagy hangsúlyt helyezett a marketing munkára, ezen keresztül pedig arra is, hogy a világörökség-együttes népszerűsítése mellett a 2000 éves város egymásra épülő történelmi korszakait, annak történelmi, kulturális örökségét egyaránt közel hozzák a helyi lakosokhoz, fogékonnyá tegyék az itt élőket az örökség iránt. Az alábbiakban a Kht szakmai tevékenységéről is e programok mentén adunk rövid tájékoztatást, jelezve, hogy az előterjesztés mellékleteként csatolt Beszámoló mindezeket részletesen is ismerteti.

3 3 A kiemelt rendezvények körében az Évezredek öröksége népszerű műveltségi játék, már hagyományosan került megrendezésre, amint a Kulturális Örökség Napjai, Kő kövön marad címet viselő program is, melynek kapcsán a várak, paloták, kúriák kerültek középpontba. A Kht. által szervezett kiállítások közül a Pécsi Világörökség Fejlesztése, az Országos Világörökségi Gyermekrajzpályázat, továbbá a Weltkulturerbe Der altchristliceh Friedhof von Pécs (Sopianae) címmel konferenciával egybekötött kiállítás említhető. Ez utóbbi a bécsi Collegium Hungaricum 2005 évi programsorozatának része volt. Élő örökség címmel a Magyar Rádió Pécsi Körzeti Stúdiójával kötött megállapodás értelmében, élő adásokban havonta szerveztek beszélgetéseket az örökséghez kapcsolódóan különféle témákban, Koncertek az Örökség Ház kertjében címmel pedig új programsorozat indult azzal céllal, hogy a város lakói is felfedezhessék a ROP projekt keretében látogathatóvá váló nyugati várfalsétány egyik szép kertjét. Örökség marketing keretében további új kiadványok készültek el az Örökségi Füzetek számait gazdagítva, mint az Emlékképek a pécsi szénbányászat történetéből és a Megfestett Mennyország Barangolás a pécsi Ókeresztény temetőben. Ezek mellett további füzetek vannak előkészületben. Megújult az Örökség Ház honlapja, új funkciókkal gazdagodott (interaktív térkép), új arculatot kapott és könnyebbé vált használhatósága is. Olyan új technológiák is alkalmazásra kerültek, mint például a XIX. sz. sírkamra 3D-s modellezése, a római kori felszín és temetőkép virtuális rekonstruálásával együtt.) A szerteágazó marketingmunka mellett a Pécs/Sopianae Örökség Kht a tudományos munka terén is erősítette szerepét. Megszervezte a Magyarországi világörökségi helyszínek és történeti városok országos konferenciáját, és szervező munkájának köszönhetően ez év márciusában Pécsett alakult meg a Magyarországi Történelmi és Kulturális Városok Hálózata, melynek titkárságát is a Kht látja el. A Társaság elsődleges nemzetközi kapcsolata továbbra is az AVEC (Európai Történelmi Városok és Térségek Hálózata) Egyesület, melynek irányításában a kezdetektől részt vesz. A Pécs Európai Kultúra Fővárosa 2010 pályázatát az AVEC városok támogató ajánlásai is segítették. Az AVEC Egyesülethez kötődnek a Társaság által koordinált európai együttműködési projektek is, mint a MAGISTHERE (örökség menedzser egyetemi posztgraduális képzés létrehozása) az APPEAR (régészeti lelőhelyek menedzsmentje történelmi belvárosban), vagy éppen a QUALICITIES projekt (történeti városok minősítési rendszerének és minőségbiztosításának kidolgozása), melyben a projektben közvetlenül részt vevő Baranya Megyei Önkormányzatnak meghatározó partnere a Kht. A Társaság 2005-ben az elmúlt évhez képest azonos létszámmal, összesen 9 fő alkalmazottal (egy fő részmunkaidős) folytatta munkáját. Ebből a Baranya Megyei Munkaügyi Központ támogatásával 2 pályakezdő fiatalt alkalmaznak továbbra is. A pénzügyi adatokat a Társaság mellékelt beszámolója részletesen ismerteti. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 68,2 mft működési célú pénzeszköz átadása mellett a Baranya Megyei Önkormányzat éves szinten, megállapodás alapján 3,5 millió Ft támogatással vesz részt a Kht finanszírozásában. Személyi kiadási céllal nyújtott támogatásunkkal, valamint a Baranya Megyei Munkaügyi Központ támogatásával ( Közhasznú foglalkoztatottak támogatási programaja és az Új szolgáltatások fiatalok foglalkoztatása ) 3 fő fiatal pályákezdővel bővült az iroda létszáma.

4 4 Összegzés: Összességében, és objektív mércével mérve is dinamikus, tartalmas, színvonalas szakmai programok, e mögött álló kreatív marketingmunka jellemzi a Kht eddigi működését. Külön kiemelhető a magas színvonalú és hatékony pedagógiai programok szervezése, az örökségpedagógia terén történt fejlesztések. Mindemellett sikeres hazai és uniós pályázatok állnak, ez utóbbiak a nemzetközi együttműködésekből származó lehetőségek hatékony kihasználását is jelzik. A Pécs Világöröksége turisztikai vonzerővé fejlesztése c. projekt pedig a régióban is elsőként indult olyan nagyberuházás, melyet az Európai Unió a Strukturális Alapja finanszíroz. Határozati javaslat: III. 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pécs/Sopianae Örökség Kht tevékenységéről szóló szakmai beszámolót megtárgyalta, az abban foglaltakat elfogadja. 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri alelnökét, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat, mint tulajdonos érdekeit, a Társaság működése során a továbbiakban is érvényesítse. Határidő: folyamatos Felelős:Tasnádi Péter, a Közgyűlés alelnöke Pécs, április 19. Tasnádi Péter a Közgyűlés alelnöke

5 BESZÁMOLÓ, Dr. Ujvári Jenő Bevezető Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata örökség kezelési és menedzsment stratégiájának végrehajtására 2002-ben létrehozott önálló társaság, a Pécs/Sopianae Örökség Kht., ben is kiemelt feladatának tekintette az UNESCO világörökségi listára felkerült IV. századi római kori Pécs (Sopianae) ókeresztény temetőjének és közvetlen környezetének, a Szent István térnek menedzsmentjét. E célt szolgálja kiemelt programja, a Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatósága Regionális Fejlesztés Operatív Programjának keretében, a Pécs világöröksége, turisztikai vonzerő fejlesztése címmel elnyert pályázat, mely 1,5 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást biztosít az Európai Unió társfinanszírozásában, az Európa Terv keretében. A nagyszabású beruházások mellett a Kht. természetesen folytatta népszerűsítő és marketing munkáját és egyéb tevékenységeit az alábbiak szerint. Személyi feltételek A Társaság 2005-ben az elmúlt évhez képest azonos létszámmal, összesen 9 fő alkalmazottal (egy fő részmunkaidős) folytatta munkáját. Ebből a Baranya Megyei Munkaügyi Központ támogatásával 2 pályakezdő fiatalt tudunk továbbra is alkalmazni, egy fő augusztus 31-ig GYES-en volt. Külső szakértőként a társaság könyvelését a Kolper Kft., a jogi feladatokat Dr. Horváth Sándor Ügyvédi Iroda, a könyvvizsgálói feladatokat Zimonyi József, a műszaki szakértői feladatokat a Zs Bt. látja el. A Pécsi Regionális Munkaerőfejlesztő- és Képző Központ (1 fő), a Veszprémi Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Idegenforgalmi és Szálloda szak (1 fő), a PTE Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar (3 fő), a PTE Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Intézet (1 fő) hallgatói töltöttek 1-4 hónapot irodánkban szakmai gyakornokként. Személyi feltételek, szervezeti élet Szervezeti élet FEB ülések. A Baranya Megyei Önkormányzat csatlakozásával a Felügyelő Bizottság öttagúra bővült. A testület tagjai: Dr. Kunszt Márta, Ágoston Zoltán, Dr. Schmidt Pál, Dr. Páva Zsolt és Tasnádi Péter. A Felügyelő Bizottság 2005-ben május 17.-én és október 20.-án tartott ülést. TAG gyűlések: január 14.-én és május 20.-án került sor. Az üléseken Dr. Toller László, polgármestert, Pécs M.J.V. Önkormányzata részéről Gonda Tibor alpolgármester és Dr. Kékes Ferenc elnököt a Baranya Megyei Önkormányzat részéről Tasnádi Péter alelnök képviselte. 1

6 BESZÁMOLÓ, Pénzügyi források 2005-ben Papp Zoltán Tagok törzsbetétje: Pécs Mjv Önkormányzata...10 millió Ft Baranya Megyei Önkormányzat...3,5 millió Ft Működési célú pénzeszköz átadás illetve támogatás: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata...68,2 mft Baranya Megyei Önkormányzat mft Pályázatok: összesítése (ezer forintban) Kiíró szervezet Kultúra éves projekt Kultúra éves projekt NKA Műemléki és Régészeti Szakmai Koll. NKA Műemléki és Régészeti Szakmai Koll. INTERREG- Szlovénia- Magyarország- Horvátország Szomszédsági Program eten EU Call for Experts DDR Magyar Terület-és Regionális Fejlesztési Hivatal, ROP Téma Lost Landscapes Partnerek: Oxford, Dessau, Ptuj, Graz Európa Terei- A tegnap és holnap között: az ezerarcú jelen. Hudák -Nagy Megfestett Mennyország c. könyv megj. Magyarországi világörökségi helyszínek konferenciája Szombathelyi Városi Önkormányzat (a Kht. csak partner) - Szent Márk útvonal MEMO - Tematikus európai utak az Interneten. Igényelt (e Ft) Elnyert (e Ft) Önrész (e Ft) Eredmény sikertelen ismétlés alatt sikeres sikeres partner sikeres partner sikeres Idegenvezető menedzser szakmai képzése" sikeres Pénzügyi források

7 ROP PÁLYÁZAT, Fogadási feltételek javítása, tervezés, beruházás, fejlesztés Bognár Inke, Mészáros Bernadett A pályázat kedvezményezettjei és a megvalósulásában résztvevő partnerek, bizottságok Főkedvezményezett a pályázatot író, projektet menedzselő szervezet: - Pécs/Sopianae Örökség Kht. További kedvezményezettek: - Pécs MJV Város Önkormányzata - Baranya Megyei Önkormányzat - Kincstári Vagyoni Igazgatóság. Közreműködő felügyeleti szervezet: - VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht. Dél-dunántúli Regionális Képviselete Projekt Felügyelő Bizottság tagjai: - Andrási Imréné (Baranya Megyei Önkorzányzat, Közgazdasági Iroda) - Balázsné Donáth Aranka (Pécs MJV. Önkormányzata, Városfejlesztési Főosztály) - Báthory Gábor (Kincstári Vagyoni Igazgatóság, Beruházási és Fenntartási Osztály) - Brányi Endre (Pécsi Ipari Park Gazdaságfejlesztő Rt.) - Csepregi István (Kincstári Vagyoni Igazgatóság, Baranya Megyei Kirendeltség) - Póla Gábor (Baranya Megyei Önkormányzat) Menedzsment: - Dr. Kukai Tibor (Pilier Kft.) projekt menedzser - Búzás Péter (Cliens Kft.) pénzügyi menedzser - Szabó Éva (Szenga Bt.) műszaki menedzser évben lebonyolított közbeszerzési eljárások és megkötött szerződések: 1. Közbeszerzési feladatok: Csősz Imre (Citrom Üzletház Bt.) Ft 2. Jogi szakértő: Dr. Horváth Sándor Ügyvédi Iroda Ft 3. Könyvvizsgáló: Veres és Tsa. Könyvvizsgáló Kft Ft 4. Projekt tájékoztatás, Szerződő fél: Pécs TV Kft Ft 5. Régészeti munkák Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Ft Alvállalkozó: Reneszánsz Rt. 6. Közmű kiváltások, Szerződő fél: Strabag Rt Ft 7. Régészeti földmunkák és közműkiváltások műszaki ellenőrzése Szerződő fél. Hálorg Kft Ft 8. Cella Septichora és római sírok építményei Szerződő fél: Reneszánsz Rt Ft 9. Világörökségi helyszínek kivitelezési munkák műszaki ellenőrzése Szerződő fél: Főber Rt Ft 10. Közterület rekonstrukció, Szerződő fél: Reneszánsz Rt Ft 11. Rendezvényszervezés, Szerződő fél: Tensi Aviation Kft Ft 12. Megvalósíthatósági tanulmány és üzleti terv Szerződő fél: Eco- Cortex Kft Ft Közbeszerzési eljárások eredményei, szerződéskötések. 3

8 ROP PÁLYÁZAT, A védett emlékek, műemléki látnivalók értékmentése, turisztikai vonzerővé fejlesztése. Gábor Olivér Régészeti feltárások A hosszas közbeszerzési eljárások és szerződéskötéseket követően, április 04-én indultak el és jelenleg is folynak a székesegyház környékén a soha nem látott méretű régészeti feltárások. Az egymásután előkerülő ismeretlen vagy korábban csak feltételezett leletek mind megannyi megoldásra váró problémát jelentenek a tervezők és kivitelezők számára. A pályázati menedzsment, a tervezők és a kivitelezők képviselői heti rendszerességgel tartottak kooperációs bejárásokat a nehézségek megoldására, hiszen nem csak az örökségvédelmi szabályok-, hanem a szigorú teljesítési határidők betartása is fontos feltétele a munkálatoknak. Az ásatási munkálatokat Visy Zsolt professzor vezette. Fontosabb leletek: A tervezett föld alatti bemutatótér 6 m szintesést áthidaló D-i bejárati folyosója nyomvonalában K-Ny irányú középkori kőfalak kerültek elő, melyek miatt módosítni kellett az építészeti terveket és a kivitelezés lehetőségeket. A XX. sírkamra és kápolnája 2004-ben, a XIX. sírkamra ásatása idején került elő. Kutatása 2005-ben vált lehetővé a pályázat keretében. Ekkor bizonyossá vált, hogy közelsége és szintén kazettás falazása miatt közeli rokonságban van a XIX. sírkamrával. A hajó nélküli kis apszidális fülkekápolnák alaprajza is hasonló, bár eltérő méretű. Apszisuk észak felé néz. Kérdés, hogy a kápolnának volt-e bejárata, vagy csak ablaka, mint a XIX. sírkamra kápolnájának. A kápolna felszíni falait visszabontották, az alatta levő sírkamra három sírját pedig kirabolták. Az egyik sír belső vakolatán festmény található, mely kerítésmintát és krisztogramot ábrázol. Az ásatás során talált nagy mennyiségű freskótöredékből ítélve a felszíni kápolna is festett lehetett. Ásatásvezető régész Prof. Dr. Visy Zsolt DSc november 17-én a sajtó jelenlétében nyitották ki azt a késő római szarkofágot, melyre véletlenül bukkantak a régészek. A szarkofágot érintetlen állapotban találták meg, a Káptalani Levéltár alapjának megerősítésekor. Fedelét - mely az évszázadok során erősen megrepedezett - több darabban, daruval emelték le. Dr. Visy Zsolt ásatásvezető régész pillanthatott be elsőként a sírba, melyben egy ép csontváz és egy üvegkorsó feküdt. A holttest a sír egyik felében feküdt, amiből régészek arra következtetnek, hogy feltehetően a párját is szerették volna mellé temetni. Bár a szarkofág nem volt festett, a benne fekvő halott jómódú ember lehetett, hiszen a negyedik században sem volt átlagos szokás szarkofágba temetkezni. 4

9 BEMUTATÁS, NÉPSZERŰSÍTÉS Kiemelt rendezvények Jankó Annamária Évezredek öröksége műveltségi játék A műveltségi játék február 11-én, a Nevelési Központ Színháztermében nyitóünnepséggel kezdődött. A szervezők: Pécs/Sopianae Örökség Kht., Pécsi Hírek, Pécs TV Kommunikációs Kft. és a Pécsi Ifjúsági Központ Szivárvány Gyermekházának munkatársai itt fogadták a benevezett 188 csapatot, azaz 752 diákot valamint felkészítő tanáraikat. Ezt követően hetenként jelentek meg 13+1 kérdéses totók a Pécsi Hírekben. A játékban összesen nyolc témakörrel ismerkedhettek meg a csapatok. A heti totók mellett párhuzamosan dolgoztak a kreatív feladatsorokon, melyek kapcsán pl. utazást kellett szervezniük Pécs testvérvárosaiba az érvényes menetrendek alapján, meghívót küldeniük az Aradi Vértanúk szülővárosának polgármestereinek. Az eredményeket és az aktuális feladatokat a és a oldalon követhették hétről-hétre az érdeklődők. Április 15-én újra a Nevelési Központban gyűltek össze a csapatok, hogy megtudják, a heti totók és kreatív feladatsor alapján mely csapatok jutottak tovább. A továbbjutók április 23- án az Örökség Házból indultak városi túrára, hogy a kapott feladatsorból minél több kérdést válaszoljanak meg a rendelkezésre álló 2 óra alatt. A döntőn a legjobb 5 csapat mérte össze tudását. A Pécs TV stúdiójában zajló versenyt élő adásban nézhették az érdeklődő szülők, rokonok, barátok és ismerősök. Dr. Font Márta a zsűri elnöke, a PTE BTK dékánja, Dr. Vonyó József, egyetemi docens, Ferenciné Ivicz Ilona Pécs M.J.V. vezető főtanácsosa, Dr. Éberling László Pécsi Hírek és Dr. Ujvári Jenő a Pécs/Sopianae Örökség Kht. ügyvezető igazgatója értékelte a feladatokat és hirdetett eredményt. A játékot a Belvárosi Általános Iskola Krisztogram csapata nyerte. Csapattagok: Meláth Laura, Schön Melinda, Szanyi Esztella, Tóth Erika, Felkészítő tanáruk: Dr. Csaba Tamásné. A győztes csapat 6 napos prágai utazást nyert. Prága mellett a csapat Karlovy Varyba, a híres cseh fürdővárosba tett látogatást. A világörökségi helyszínen, Kutna Horában tett kirándulás külön érdekessége volt, hogy a csapat tagjai maguk készültek fel egy-egy nevezetességből (Szent Borbála Templom, Kőház, Csontkápolna) és a város történelméből. A programok egyik fénypontját a Moldvai hajózás jelentette. A Pécsi Tudományegyetem I. Számú Gyakorló Általános Iskolájának Ramapithecus csapata hatalmas küzdelmet vívva a Krisztogram csapattal, végülis mindössze 1 ponttal maradt le a dobogó legfelső fokáról és így második lett. Megérdemelten nyerték az 5 napos erdélyi jutalom-utat. A programok közt szerepelt kolozsvári városnézés, valamint kirándulás a Tordai-hasadékhoz és Torockóra. A csapat tagjai: Hoffbauer Antal, Horváth Gergő, Nagy Attila, Shadeh Fadi, felkészítő tanár Dombiné Borsos Margit. A játék harmadik helyezettje, a Virágzó mandulafácska csapat a Testvérvérosok Téri Általános Iskolából 3 napos belföldi kirándulást nyert. Az utazás során jártak Sopronban, megismerkedtek a város nevezetességeivel, nosztalgia vonaton utaztak, valamint kirándulást tettek a Fertő-Hanság Nemzeti Parkba. Csapattagok: Diósi Szabolcs, Ekler Viktória, Papp Lilla, Rácz Tamás, felkészítő: Hohmanné Fülöp Éva A döntő negyedik és ötödik helyezett csapata dunaszekcsői régészeti táborozáson vett részt. Összes költség: eft. Évezredek öröksége műveltségi játék február 11.-április 30 5

10 BEMUTATÁS, NÉPSZERŰSÍTÉS Kiemelt rendezvények Jankó Annamária, Varga Zoltán Kulturális Örökség Napjai, Kő kövön marad A Kulturális Örökség Napjai rendezvénysorozat története 1984-ben, Franciaországban kezdődött. Innen indult a kezdeményezés, melynek célja, hogy különböző épületek, helyszínek nyissák meg kapuikat a látogatók előtt, és szakszerű vezetéssel kalauzolják az érdeklődőket. Az Európa Tanács által felkarolt rendezvényhez ma már Európa számos országa csatlakozott, sőt népszerűsége évről-évre nő. Minden évben meghirdetésre kerül egy központi téma, amelyet Magyarországon a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, a rendezvény országos koordinátora határoz meg. Idén Kő kövön marad címet viselt a program, melynek kapcsán a várak, paloták, kúriák kerültek középpontba, melynek irodánk által szervezett pécsi programjai a következők voltak: Szeptember Az összeurópai szintű megnyitót követően minden országban tartanak megnyitó ünnepségeket. A pécsi megnyitóra idén a Középkori Egyetem falai között került sor, ahol Dr. Ujvári Jenő köszöntötte az érdeklődőket, majd Dr. Font Márta, a Középkori Egyetem Alapítvány Kuratóriumának elnöke mutatta be az épületet. - Legendás Várak a Mecsekben. Reggel már a távolsági buszpályaudvaron gyülekezett a Legendás várak a Mecsekben túrára induló csoport. Megtekintették a Máré-várat, elsétáltak a Cigány-hegyi kilátóig, megismerhették a Réka-várat, a Szent István Templomot, a Szent György Templomot valamint a Schlossberget. A nap során 14 km-t tettek meg. - A Vasvári Házban órakor Nemes Gábor gitározott, és óra között nyitva tartott az épület, ahol Péchy Blanka emlékszoba, Pécs irodalmi és színházi életéről emlékszoba, valamint egyetemtörténeti múzeum látható. - A Pezsgőgyár pincéi-pincelátogatás szakvezetéssel. A pécsi Pezsgőgyár többszintes pincerendszerének meglátogatása az egyik legnépszerűbb programnak bizonyult. Az előre megbeszélt két idegenvezetés helyett, végül hat csoportot kellett indítani a jelentkezők nagy száma miatt. - Nevezetes pécsi épületek-postapalota és Megyeháza órakor Nevezetes pécsi épületek címmel, Mendöl Zsuzsa művészettörténész mutatta be a postapalotát és a megyeházát. Az érdeklődők az épületek történetének megismerése mellett bejuthattak olyan helyekre, ahová máskor nem, például megtekintették a Posta tárgyaló termét, kinézhettek első emeleti teraszáról. - Bányászati emlékhelyek - István-akna, Pécs-Somogy, Vasas. Tavaly nagy sikert arattak a buszos kirándulások, ezért idén is bekerültek a programok közé. Kirándulás bányászati emlékhelyekre címmel Mendly Lajos, bányamérnök kalauzolta a csoportot Pécs ismert és kevésbé ismert bányászati emlékhelyeire. - A szombati nap folyamán nyitva tartott a Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet, a PTE Botanikus kertje, a Postamúzeum, séták indultak a Széchenyi István Gimnázium és Szakközépiskola épületében. A Gyükésiek Öntevékeny Baráti Köre jóvoltából gyalogtúra indult Gyükésben. - Szombat este, és óra között, hosszabbított nyitva tartás alkalmával ingyenesen lehetett megtekinteni a Péter-Pál Sírkamrát, az Ókeresztény Mauzóleumot és a Dómmúzeumot. A fáklyákkal kivilágított sírkamrák sok arra járó figyelmét keltették fel. Kulturális Örökség Napjai, Kő kövön marad szeptember

11 BEMUTATÁS, NÉPSZERŰSÍTÉS Kiemelt rendezvények Jankó Annamária, Varga Zoltán Kulturális Örökség Napjai, Kő kövön marad Szeptember 18., vasárnap - Neves pécsiek sírjai-látogatás a 100 éves pécsi köztemetőben. Vasárnap sajnos az időjárás nem kedvezett a programoknak, de az eső ellenére is voltak érdeklődők szép számmal órakor esernyőkkel gyülekezett egy csoport a temető főkapujánál, hogy Alvári Károly, az Ezerszínű Baranya Kht. ügyvezető igazgatójának vezetésével sétát tegyenek a 100 éves pécsi köztemetőben. A séta alkalmával neves pécsiek sírjait keresték fel. - Árpádkori templomok: Málom, Cserkút. Egy tervezett templomokat bemutató hosszabb programsorozat első része volt az Árpádkori-Templomok: Málom és Cserkút címmel megtartott kirándulás. A málomi templomot Csékei Klára, a cserkúti templomot Tímár György atya mutatta be. - A Kulturális Örökség Napjai programsorozat alatt mindkét napon ingyenesen lehetett látogatást tenni a Központi Bányászati Múzeum Mecsek Földalatti Bányászati Kiállításán, mely egyike hazánk legizgalmasabb ipartörténeti bemutatóinak, valamint megtekinthető volt Acél Katalin és Harmatha István magánarborétuma, a Nagyezerjófűkert, ahol több ezer évelő növény, gyönyörű kövek és kerti tavak találhatóak. Részvételi, látogatottsági adatok Programok/Helyszínek Legendás Várak a Mecsekben buszos kirándulás Vasvári Ház- közreműködik Nemes Gábor gitáron A pécsi pezsgőház pincéi Nevezetes pécsi épületek - Postapalota és Megyeháza Bányászati emlékhelyek - István-akna, Pécs-Somogy, Vasas Péter-Pál Sírkamra Sírkamrák éjjeli nyitva tartással Ókeresztény Mauzóleum ( óra között) Dómmúzeum FVM Szőlészeti és Borászati Kutatóintézete PTE Botanikus Kert Széchenyi István Gimnázium és Szakközépiskola Gyalogtúra Gyükésben Neves pécsiek sírjai-látogatás a 100 éves pécsi köztemetőben Árpádkori templomok: Málom, Cserkút Nagyezerjófűkert Bányászati Múzeum Létszám 42 fő fő fő 48 fő 28 fő 355 fő 238 fő 203 fő fő 500 fő 17 fő 21 fő fő 12 fő 90 fő 147 fő Kulturális Örökség Napjai, Kő kövön marad Összes költség: 100 eft. 7

12 BEMUTATÁS, NÉPSZERŰSÍTÉS Kiállítások Varga Zoltán 1. PÉCSI VILÁGÖRÖKSÉG FEJLESZTÉSE c. kiállítás megrendezésére került sor május 4.-én a Pécsi 1. sz. Postahivatal előcsarnokában. A kiállítást Tasnádi Péter a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének alelnöke nyitotta meg. A rekonstrukciós régészeti munkálatokat Nagy Erzsébet régész, a JPM osztályvezetője ismertette. A kiállítás a látványterveket mutatta be, mely május végéig volt látogatható a posta nyitva tartási idejében. 2. ORSZÁGOS VILÁGÖRÖKSÉGI GYERMEKRAJZPÁLYÁZAT. Idén első alkalommal országos rendezvényként került meghirdetésre a rajzpályázat, melyre 57 iskolából, 670 pályamunka érkezett. Tanárokból, művészettörténészből, régészből és iparművészből álló, 8 tagú zsűri válogatta be a munkákat a kiállításra és adta ki a díjakat. A három kategóriába osztott művek közül 64-en kaptak díjat és további 21 alkotás került be a kiállításra május 7.-én, a Dómmúzeumban került sor a kiállítás megnyitására és díjátadó ünnepségére. Köszöntőt mondott: Werner Imre nagyprépost, püspöki irodaigazgató és Uzsalyné dr. Pécsi Rita, a Szent mór Iskolaközpont igazgatója. Megnyitotta dr. Ujvári Jenő a Pécs/Sopianae Örökség Kht. ügyvezető igazgatója. Közreműködött a Szent Mór Iskolaközpont vegyes kara, vezényelt: Havasi Gábor. A kiállítás május 23.-ig volt látogatható. Ebből az alkalomból a Dómmúzeum emeleti helyiségében a Pécsi Galéria munkatársai segítségével rendszeres kiállítások megrendezésére alkalmas síneket helyeztünk el, és szabvány méretű üvegtáblákat vásároltunk. A kiállítás összes költsége Ft volt. 3. Konferencia és kiállítás. Südungarn zu Gast in Wien - Weltkulturerbe der altchristliche Friedhof von Pécs (Sopianae) című rendezvénysorozat részeként WELTKULTURERBE DER ALTCHRISTLICEH FRIEDHOF VON PÉCS (SO- PIANAE) címmel konferencia és kiállítás megrendezésére került sor a bécsi Collegium Hungaricumban (Ungarisches Kulturinstitut). A május 11.-én megtartott konferencián Dr. Visy Zsolt régész, Fedeles Tamás egyháztörténész, Szalay Tamás a pécsi Európa Ház munkatársa és Somogyvári Imre, tiszteletbeli osztrák konzul tartott előadást. A kiállítás megnyitására május 12.-én került sor, ahol köszöntőt mondott Dr. Toller László Pécs M.J.V. polgármestere, Mayer Mihály megyéspüspök. Megnyitotta: Dr. Brigitte Böck történész, művészettörténész. A kiállítás kurátora: Nagy Erzsébet régész, a Janus Pannonius Múzeum osztályvezetője volt. A tárlat június 26.-áig volt látogatható. A rendezvényt a Pécs/Sopianae Örökség Kht Ft-tal támogatta. 4. OSLIKANI RAJ - STAROKRŠĊANSKO GROBLJE- SVJETSKA BAŠTINA A Pécsi Ókeresztény Temető címmel Tám László fotóiból rendezett kiállítást a Dom na žalu elnevezésű galéria, Prékon (Horvátország) július 25 augusztus 5-ig. kiállítást rendezte és megnyitotta. Dr. Ujvári Jenő. A kiállításra horvátnyelvű szórólapkat készítettünk. Összes költség: 122 eft. 5. A kiállítás anyagát október 17.-én a Pécsi Napok keretében a Zágráb közeli Somobarban is bemutattuk. Bemutatás, népszerűsítés - kiállítások 8

13 BEMUTATÁS, NÉPSZERŰSÍTÉS Előadások, hangversenyek, rádióműsorok Világörökség Baráti Kör találkozói: - Világörökség és pedagógia hogyan épül be a késő római császárkor a pécsi iskolák tanterveibe? Előadók: Dr. Bebesiné Turi Katalin, az ANK igazgatója, Ferencziné Ivicz Ilona vezető főtanácsos (Pécs MJV: Polgármesteri Hivatala) Ravasz Gyöngyvér szaktanácsadó és Odrobina Zoltán, az ANK tanára január 26. Dominikánus Ház. - A Klimo Könyvtár rejtett értékei. A március 30.-án megtartott rendezvény helyszíne a Pécsi Tudományegyetem Könyvtára volt. - A Pécsi Világörökség Rekonstrukciója - a tervezők és kivitelezők tájékoztatója április 27.-én a Dómmúzeumban. A Világörökségi Baráti Kör, az Esztergár kör, és a Steiermark Baráti kör részére szervezett találkozón dr. Bachman Gábor és Dr. Kukai Tibor ismertette a kivitelezés menetét, Nagy Erzsébet a régészeti feltárásokat, Gábor Olivér a helyszíneket mutatta be. - Látogatás az Egyetemtörténeti Múzeumba május 25.-én a Vasváry Házban Mátrai Miklós tanár, az Egyetemtörténeti Múzeum munkatársa tartott tárlatvezetést. - Emlékképek a pécsi szénbányászat történetéből a bányászati emlékhelyek látogatására, külön autóbusszal, Mendly Lajos bányamérnök vezetésével június 26.-án. került sor. - Ókeresztény irodalom és a Péter-Pál sírkamra festményeinek üzenete. Heidl György a PTE BTK tanszékvezető docense a Dómmúzuem tartott előadást 2005.augusztus 31.-én. - A pécsi sírkamrák kutatásának története címmel Gábor Olivér régész tartott előadást. Az előadás után Tám László fotóművész mutatta be új DVD-jét november 23.-án. - Pécs Európa Kulturális Fővárosa Előadó. Dr. Kunszt Márta alpolgármestere, Koncertek az Örökség Ház kertjében címmel új programsorozatot indítottunk el azzal céllal, hogy a város lakói is felfedezhessék a ROP projekt keretében látogathatóvá váló nyugati várfalsétány egyik szép kertjét. A meghirdetett négy koncertből hármat (Grencsó Kollketíva, ; Martyy Jazz Quartett , Nagy János Quartett ) az időjárásnak köszönhetően a kertben tarthattuk meg. Csupán az utolsó koncert, a Bornemissza Mária Éneksikola hangversenye szeptember 22.-én a bizonytalan időjárás miatt az Ifjúsági Házban került megrendezésre. (Összes költség: eft) Élő örökség címmel kezdeményeztünk havonta beszélgetéseket az alábbi témákban a Magyar Rádió Pécsi Körzeti Stúdiójával kötött megállapodás értelmében, élő adásokban. (Költség adásonként 125 eft alkalmanként, összesen Ft) január 7. Téma: ROP pályázat. Beszélgető partnerek: Bachman Zoltán, Kukai Tibor, Ujvári február 11. Pécs Története Alapítvány éves a Múzeum, Örökség és népszerűsítés. Beszélgető partnerek: Vonyó József, Tillai Gábor, Varga Zoltán március 4. Pedagógiai programok. Beszélgető partnerek: Turi Katalin, Ravasz Gyöngyvér április 1. Alapítványok szerepe és örökségvédelem. Dr. Font Márta, Somogyvári Imre, Gábor Olivér május 6. Pedagógia - Évezredek öröksége vetélkedő, a évi Országos Világörökségi Gyermekrajzpályázat. Dombiné Borsos Margit, Hohmanné Fülöp Éva, Pókáné Büki Ágnes, Varga Zoltán május 20. ROP pályázat. Beszélgető partnerek: Bachman Zoltán, Mészáros Bernadett június 3. A város nyári nagyrendezvényei. Beszélgető partnerek: Laknerné Brückler Andrea, Vidákovics Antal, Hoffbauer József, Varga Zoltán július 1. ROP pályázat. Beszélgető partnerek: Kukai Tibor, Ujvári Jenő augusztus 5. Megfestett mennyország a kötet bemutatása. Nagy Levente, Gábor Olivér szeptember 9. Örökség Fesztivál Pécsi Napok, Bordalfesztivál, Kulturális Örökség Napjai. Beszélgető partnerek: Laknerné Brückler Andrea, Lakner Tamás, Varga Zoltán október 7. ROP pályázat. Beszélgető partnerek: Gyűrűs-Kutnyánszy Ivett, Visy Zsolt, Ujvári Jenő november 4. : Európa Kulturális Fővárosa, Dr. Kunszt Márta, Tarrósy István, Dr. Ujvári Jenő december 2.: Pécsi Advent 2005., Eckert Józsefné püspöki programiroda irodavezető, Varga Zoltán Varga Zoltán Előadások, hangversenyek, rádióműsorok 9

14 KONFERENCIÁK, TUDOMÁNYOS MUNKA Magyarországi világörökségi helyszínek és történeti városok országos konferenciája. Pécs, Pécsi Kulturális Központ Dominikánus Ház Felmérhető-e, hogy a tömegturizmusra építő közösségek nem okoznak-e visszafordíthatatlan károkat sem a természeti, sem a kulturális, sem a társadalmi környezetünkben? Képesek vagyunk-e értékeink hasznosítása, az ide-csábítás stratégiái közepette hozzájárulni a közösségek életminőségének, életszínvonalának javításához? Az eljövendő nemzedékeket felelős gondolkodásra, a kulturális kincsek megbecsülésére nevelni? Ezekre és ehhez hasonló dilemmák felvetésére, az örökségvédelem és turizmus egyensúlyának megközelítésére, a pedagógiai módszerek megismertetésére, a civil lakosság szerepvállalásának felmérésére kezdeményeztük a konferencia összehívását. Megrendezésére pályázatot nyújtottunk be a Nemzeti Kulturális Alaphoz. A konferenciára és dokumentációjára 600 ezer Ft támogatást ítéltek meg. Az elhangzott előadásokat a Hírlevelünk évi különszámában jelentetjük meg november közepéig. A konferencia kiváló alkalmat teremtett a régóta tervezett magyarországi történeti városok szövetségének magalakítására is. Ehhez kitűnő mintául szolgál az A.V.E.C. egyesület tevékenysége. A konferencián több mint húsz város felhatalmazott képviselője volt jelen, s fejezték ki szándékukat az egyesület megalakítására. Résztvevő helyszínek jegyzéke: 1. Aggteleki-karszt és a Szlovák-karszt barlangjai Képviselte: Bacsó Zsolt, irodavezető 2. Baranya Megyei Önkormányzat Képviselte: Tasnádi Péter, alelnök 3. Budapesti Fővárosi V. Kerületi Önkormányzat Képviselte: Ghyczy Emil, főépítész 4. Esztergom Város Önkormányzata Konferencia Képviselte: Petróczi Gyula, elnök 5. Fertőtáj Világörökség Magyar Tanácsa Egyesület Képviselte: Ivanics Ferenc, elnök 6. Fertőtáj Világörökség Magyar Tanácsa Egyesület Képviselte: Taschner Tamás, ügyvezető 7. Festő-Hanság Nemzeti Park Képviselte: Fersch Attila, oktatási osztályvezető 8. Győr MJV Polgármesteri Hivatala Képviselte: Eredics Imre, alpolgármester 9. Győr MJV Polgármesteri Hivatala Képviselte: Tétényi Éva, megyei főépítész 10. Gyula Város Önkormányzata Képviselte: Dr.Perjési Klára, polgármester 11. Hollókőért Közalapítvány Képviselte: Sztrémi Zsuzsanna, igazgató 12. Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság Képviselte: Dr.Nagyné Dr Oláh Marianna, 13. Miskolc MJV Polgármesteri Hivatal Képviselte: Bay Judit, osztályvezető helyettes 14. Pécs MJV. Polgármesteri Hivatala Képviselte: Dr.Kunszt Márta, alpolgármester 15. Siklós Város Polgármesteri Hivatala Képviselte: Kozma Sándor, alpolgármester 16. Sopron MJV Polgármesteri Hivatala Képviselte: Kuslits Tibor, főépítész 17. Szentendrei Polgármesteri Hivatal Képviselte: Alföldiné Petényi Zsuzsa, főépítész 18. Szombathely MJV Polgármesteri Hivatala Képviselte: Feiszt György, alpolgármester 19. Tokaji Történenelmi Borvidék Világörökségi Egyesülete, Képviselte: Bodonyi Csaba, Építészeti Bizottsági tag 20. Tokaji Történenelmi Borvidék Világörökségi Egyesülete Képviselte: Dr.Bedics Andrea, főtitkár 21. Veszprém MJV Polgármesteri Hviatal Képviselte: Asztalos István, alpolgármester (Rendezési költségek: e Ft mínusz 600 eft támogatás) A szerepjátékoktól a történelmi bemutatóig c. konferencián Varga Zoltán, Odrobina Zoltán és Ravasz Gyöngyvér vett részt a pécsi világörökség képvisletében a Matrica Múzeumban, Százhalombattán. A konferenciát a budapesti Múzeumok és Látogatók Alapítvány szervezte. (Költségek: 80 eft) Bognár Inke, Varga Zoltán Magyarországi világörökségi helyszínek és történeti városok országos konferenciája 10

15 ÖRÖKSÉG MARKETING Kiadványok Bognár Inke 2005-ben megjelent kiadványok: Örökségi Füzetek 3. Emlékképek a pécsi szénbányászat történetéből címmel jelent meg az Örökségi Füzetek 3. sz. kötete a Pécs/Sopianae Örökség Kht, a Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány és a Pécsi Szemle Várostörténeti Alapítvány közös kiadásában. Szerkesztette. Mendly Lajos és Romváry Ferenc. A fotókat készítette: Dicső Rudolf, Kollár Levente, Romváry Ferenc, illetve a Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány gyűjteményéből szármáznak. A kiadvány nyomdaköltségeihez a Kht. bruttó Ft-tal járult hozzá. Megjelent 600 példányban. Örökségi Füzetek 4. Megfestett Mennyország Barangolás a pécsi Ókeresztény temetőben. Hudák Krisztina és Nagy Levente tanulmánykötete a pécsi késő római temető világörökséggé nyilvánított ókeresztény sírjairól és sírkamráiról ad tudományos igényű, ugyanakkor népszerűsítő leírást. Értéke abban is rejlik, hogy magába ötvözi mindazon kutatók; régészek, történészek, filozófusok, művészettörténészek felfedezéseit, akik a közelmúltban tevékeny résztvevői voltak a feltáró munkáknak. Tudományos és ismeretterjesztési szempontból is hiánypótló szakkönyv, megjelentetése adalékul szolgálhat a későbbi kutatók számára is. Nyelvezete, áttekinthető szerkezete miatt fontos segédeszközévé válhat a hazai történelem-, esztétika- és művészettörténet oktatásnak. A kötet 29 színes újonnan készíttetet fotóillusztrációt, illetve térképeket tartalmaz. Megjelent 2000 példányban. A Fine and Private Place - Discovering the Early Christian Cemetery of Sopianae/Pécs címmel adtuk ki az angol változatát. Megjelent 1000 példányban. A két kötet összes költsége: eft, mínusz 600 eft pályázati támogatás. Előkészületben: - Sonkoly Károly: Pécs műemlékei c. kötetéhez 2005-ben elkészültek a külső és belső épületfotók, a helyszín- és egy kivétellel az alaprajzok. Költségek. fotózás eft, rajzok 650 eft. - Kraft János: Tereprekonstrukció Sopianae ókeresztény temetőjének kialakulásához és fennmaradásához. A szerző a geológiai viszonyok elemzésével rendkívül érdekes magyarázatot ad az ókori temető, a megvalósult nekropolisz és környezetének kialakulására, majdan a mai bazilika elhelyezkedésére. A teljesen elkészült kézirat kiadását az Örökségi Füzetek sorozatban jelentetjük meg Szórólapok: Bemutatkozik az önkormányzat c. kiadványsorozatban a pécsi világörökségi projektet bemutató négyoldalas, önálló oldalként is használható színes lap készült A4 méretben. Költséghozzájárulás 400 eft. Meglévő leporellók utánnyomása 430 eft. Pécs belváros térképe magyar és angol nyelven (grafika 400, nyomda 343 eft). Sopianae Krónika 2005/1-2 összevont száma, és különszáma jelent meg. Utóbbi a szeptemberi konferencia előadásaiból ad válogatást. Összesen: Ft. Kiadványok 11

16 ÖRÖKSÉG MARKETING Ajándéktárgyak (Üveges Attila) Ajándéktárgyak, honlap fejlesztések Az ajándéktárgyak bemutatására idén négy üveges szekrényt készítettünk, melyeket a Dóm Múzeumban, az Ókeresztény mauzóleum, a Tourinform és a Pécsi Kulturális Központ Információs Irodában helyeztünk el. Ezeken a helyszíneken folyamatosan gondoskodunk a kiadványok és az árusítandó tárgyak feltöltéséről ben tovább szélesítettük a kisebb tárgyak választékát, Kertészfi Ágnes üvegtervező iparművész tárgyai mellett, krisztogrammal díszített - tollakat négyféle színben - öngyújtókat négyféle színben - bögréket két különböző színben, - gravírozott kerek fém kulcstartókat, - nyakba akasztható hímzett varrással díszített kulcstartókat, - szitanyomott pólókat három méretben és négy színben és - esernyőket gyártattunk négyféle színben. (Szekrény és ajándéktárgyak költségei eft) Emellett továbbra is árusítjuk a Janus Pannonius Múzeum Régészeti Osztályának tárgyairól készült műtárgymásolatokat: Bronz Vénusz, római kis tálka, római kis kancsó, fibulák. (Újragyártási és márvány posztamens költségek: 170 eft) Az Örökség Ház honlapja megújult: - Új funkciók: o Pécsi műemlékek közzétételéhez elkészült várostérkép több, mint 200 műemléképület kb. 600 fotó (külső-, belső épületfotó, leírás, korbesorolás) bemutatására alkalmas. (Jelenleg nem látható) o Ez az interaktív térkép a város történeti dokumentációinak rendszerezett felfűzésére is alkalmas programnyelven íródott (jelenleg nem látható). - Új design, könnyebben használható, letisztultabb arculat - Új technológiák o XML technológia teljes körű alkalmazása, a honlap teljes tartalmának (rendezvények, kiadványok, műtárgyak, műemlékek) adatbázisba konvertálása - így könnyen frissíthető, és rugalmasan bővíthető o Pécs Kulturális Örökségét tartalmazó nyílt XML adatbázis elkészítése mellyel megalapoztuk Pécs örökség nyilvántartását, és többplatformú bemutatását (internetes honlap, interpretációs központ, hordozható készülékek, Google Earth stb.) Üveges Attila, Fülöp Bálint Ajándéktárgyak, honlap fejlesztések 3D-s modellezés - A XIX. sírkamra bemutatása a nagyközönség számára csak távolról lehetséges védelmi okok miatt. A valós építészeti helyzet és a sírkamrabelső minél érzékletesebb bemutatása a XXI században már megköveteli a számítógép alkalmazását Ezért interaktív, a kiállítási helyszínen lehívható, szemléletes programok, filmek készítése vált szükségessé. Elsőként a csak kívülről látható XIX. sz. sírkamra 3D-s modellezése elkészült, a római kori felszín és temetőkép virtuális rekonstruálásával együtt. (Költségek: 350 eft) 12

17 NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK Nemzetközi kapcsolatok és projektek Sarkadi Eszter Nemzetközi kapcsolatok Társaságunk elsődleges nemzetközi kapcsolata továbbra is : 1. Az AVEC Egyesület hálózati irányításában való részvétel (Ez évtől társ-elnöki pozícióban veszünk részt az egyesületi vezetőség munkájában Baranya megyével együttműködésben, mely a tikári funkciót látja el.) 2. Az egyesület tagjaival való együttműködés különböző közösségi projektekben. Egyesületi ülések, szemináriumok Ebben az esztendőben az AVEC két plenáris ülésén vettünk részt (2005. február Ubeda, október Toledo) és 4 elnökségi ülésén (telefonkonferencia), melyek előkészítését és lebonyolítását az egyesületi asszisztenssel közösen láttuk el. Cégünk és a Baranya Megyei Közgyűlés közös szervezésében egy szakmai szeminárium előkészítése van folyamatban, mely Esztergomban kerül majd lebonyolításra. Témája: a hálózat tagjainak felkészítése európai uniós együttműködési projektek kidolgozására és menedzsmentjére közös témaválasztás, igények és célok, menedzsment és finanszírozási lehetőségek meghatározása. Európai együttműködési projektek MAGISTHERE (örökség menedzser egyetemi posztgraduális képzés létrehozása): a 18 hónapos projekt 2005 májusában lezárult, az elszámolást leadtuk. Folyamatban van még egy projekt összefoglaló kiadvány megjelentetése, melyet a PTE Földrajzi Intézete Turizmus Tanszékével közösen készítünk el. A kiadvány egyben az egyetemen a projekt eredményeként jövőre beindításra kerülő posztgraduális Örökség menedzser képzés népszerűsítő füzete is lesz. A projekt népszerűsítése során kerültünk kapcsolatba a Párizsi Sorbonne Egyetemen zajló hasonló képzés szervezőivel, akik együttműködést keresnek a PTE-vel és cégünkkel is, szakmai tapasztalatcsere céljából, valamint francia egyetemista gyakornokok pécsi fogadása céljából. Október 24-én Budapesten egy egyeztető megbeszélésre és első bemutatkozásra kerül sor a Sorbonne, a PTE oktatói és a Kht. munkatársai között. APPEAR (régészeti lelőhelyek menedzsmentje történelmi belvárosban): a 36 hónapos projekt ez év végén fejeződik be. Október elején Brüsszelben lezajlott a projekt eredményeit ismertető nemzetközi konferencia, melyen a pécsi ókeresztény temető feltárási és turisztikai fejlesztési programját mint minta projektet mutattuk be. November közepén Pécsett lesz a záró szakmai konzorciumi ülése a projektnek, melynek előkészületei folyamatban vannak. A QUALICITÉES (történeti városok minősítési rendszerének és minőségbiztosításának kidolgozása) projekt, melynek elindításában és alapjainak kimunkálásában részt vettünk, kedvező elbírálásban részesült és támogatást nyert az EU-tól. A projektben Baranya vesz részt közvetlen partnerként. Nemzetközi kapcsolatok és projektek 13

18 ÖRÖKSÉG MARKETING Nemzetközi kapcsolatok és projektek Sarkadi Eszter Egyéb nemzetközi vonatkozású események Magyarországi Történeti Városok Szövetségének magalakítása Az AVEC hálózat mintájára és elvárásainak megfelelően egy szakmai konferencia keretében megvitattuk a hazai legjelentősebb történeti múlttal rendelkező közép és nagyvárosokkal egy szoros együttműködés előnyeit és megszereztük szándéknyilatkozatukat egy hazai hálózat megalapítására. A tényleges megalakulásra legkésőbb 2006 márciusáig kerül sor. (A városok felsorolását ld. A konferencia beszámoló résznél.) A Magisthere projekt eredményeként kidolgoztuk az idegenvezető-menedzser feladatkör és tevékenység tartalmát és hazai pályázaton támogatást nyertünk az idegenvezető-menedzser szakemberek tanfolyamának megszervezésére. E 6 hónapos képzés novemberben indul el a történeti belváros örökségének kezelésével és menedzsmentjével megbízott szervezetek szakembereinek (15 fő) részvételével. A cél az, hogy a ROP projekt által megvalósításra kerülő új turisztikai vonzerőket megfelelő szakmai tudással rendelkező idegenvezetők mutassák be a nagyözönségnek, akik egyben az emlékek általános menedzsmentjével is foglalkoznak. Cégünk kezdeményezésére indult el és bontakozott ki Vaucluse megye (Franciaország) és Baranya megye kooperációja. A két esztendős együttműködés legújabb állomása egy közös örökségmenedzsment és turizmus témájú konferencia megszervezése lesz Pécsett 2006 tavaszán: A tanácskozás előkészítése most zajlik cégünk aktív részvételével. Az Európai Kultúra Fővárosa pályázathoz megszereztük az AVEC városok támogató ajánlásait. Ugyanakkor az AVEC hálózat cégünk segítségével feljegyzésben foglalta össze véleményezését az Európa Tanácsnak az Európai Kultúra Fővárosa pályázatról. Nemzetközi kapcsolatok és projektek 14

19 2005. évi tervezett és felhasznált költségek és bevételek ezer forintban Terv Tény I. FOGADÁSI FELTÉTELEK JAVÍTÁSA ROP pályázat önrész Dómmúzeum működés Angster Ház felújítási terve Rop pályázat meglelőlegezett kiadások Rekonstrukciós látványfilmek II. MARKETING Évezredek Öröksége (vetélkedő) Pécs Műemlékei (könyv) Örökségi füzetek 4 Megfestett mennyország (magyar+angol) Örökségi füzetek 3 (Emlékképek a pécsi bányászat történetéből) Rádióreklám Pécs 2000 év öröksége c. filmsorozat III. PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS RENDEZVÉNYEK Gyermekrajz pályázat Továbbképzések Kiállítások, rendezvények Magyarországi Történelmi Városok Országos Konferenciája IV. ÖRÖKSÉG TURIZMUS ajándéktárgyak készítése Szórólapok, leporellók V. NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS ICOMOS tagdíj AVEC tagdíj VI. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK Adminisztráció Fogyóeszk Kiküldetés Munkabér és járulákai Tárgyi eszk Reprezentáció Reprezentációs adó Rezsi Szakértők KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK ÖSSZESEN Városi Önkormányzat Megyei Önkormányzat BMMK támogatás Pénzügyi műveletek NKA pályázatok (kiadvány+konferencia) MEH pályázat (utófinanszírozás)

20 16

Javaslat a Magyarországi Történeti Városok és Térségek Szövetségének bejegyzésére és alapszabályának módosítására.

Javaslat a Magyarországi Történeti Városok és Térségek Szövetségének bejegyzésére és alapszabályának módosítására. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE Kvo: 12.106/2006. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Helyben Melléklet: Alapszabály tervezet Javaslat a Magyarországi Történeti Városok és Térségek Szövetségének

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 22-I ÜLÉSÉRE

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 02-1028/2006. TÁRGY: EURÓPA KULTURÁLIS FŐVÁROSA PROGRAM FEJLESZTÉSI PROJEKTJEINEK ELŐKÉSZÍTÉSE MELLÉKLET: 1 E LŐTERJESZTÉS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. JÚNIUS 22-I

Részletesebben

17.00 Klimo Könyvtár és a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Könyvtárának megtekintése

17.00 Klimo Könyvtár és a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Könyvtárának megtekintése Az itt olvasható összeállítással (a rendezvény programjával, az előadások prezentációival és egy fotógalériával) szeretnénk bemutatni a rendezvény eseményeit. (Fotók: Balogh Ferenc és Boda Miklós ) 1.

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról Támogatás témája: Múzeumi gyűjtemények tárgyi és szellemi kulturális örökségünk című magyar-román

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 15.-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 15.-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. JÚNIUS 15.-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: /2006. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága alapító okiratának módosítása

Részletesebben

TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA FELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ

TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA FELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA FELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ Támogató: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási rendelet száma: 2/2008. (II.20.) Azonosító: S/08-01187, 01188 Támogatott: Székesfehérvári

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY 2013/01

SAJTÓKÖZLEMÉNY 2013/01 Projekt címe: Turizmus határok nélkül információs látogatóközpontok fejlesztése Nagyatádon és Križevciben Projekt rövid címe: ViNaK Projekt azonosító: HUHR/1101/1.2.2/2020 Vezető Kedvezményezett: Križevci

Részletesebben

PÉCS TÖRTÉNETE ALAPÍTVÁNY SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÉV

PÉCS TÖRTÉNETE ALAPÍTVÁNY SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÉV 1 SZERVEZETI ÉLET PÉCS TÖRTÉNETE ALAPÍTVÁNY SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2009. ÉV A Pécs Története Alapítványt 1992-ben azzal a céllal hozta létre Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, hogy gondozza a város történetet

Részletesebben

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013 Mintaprojekt az elérhető Európai Uniós források felhasználásának elősegítéséért a hátrányos helyzetű lakosság fenntartható lakhatási körülményeinek és szociális helyzetének javítása érdekében Pécsett 2013.

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006 JANUÁR 26-I ÜLÉSÉRE

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006 JANUÁR 26-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 2-140/2006. TÁRGY: A PÉCS EKF-2010 PROGRAM IRÁNYÍTÁSI SZERKEZETÉNEK KIALAKÍTÁSA ÉS I. NEGYEDÉVES RENDEZVÉNYEINEK FINANSZÍROZÁSA MELLÉKLET: 2 DB E LŐTERJESZTÉS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. július 26. FŐVÉDNÖK: DR. VERES ANDRÁS szombathelyi megyéspüspök A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. 2014. július 26.

Részletesebben

A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS JÚNIUS 25-I ÜLÉSÉRE 8.

A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS JÚNIUS 25-I ÜLÉSÉRE 8. E LŐTERJESZTÉS A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2015. JÚNIUS 25-I ÜLÉSÉRE 8. IKTATÓSZÁM: 33-6 /2015. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Beszámoló a Fejér Megyei Értéktár Bizottság 2014. II. féléves és 2015. I. féléves munkájáról

Részletesebben

Pannon Kultúra Alapítvány. Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén.

Pannon Kultúra Alapítvány. Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén. Pannon Kultúra Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2012 Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén. A Pannon Kultúra Alapítvány 2012. évi tevékenysége: Általános célok, tevékenységi formák: A Pannon

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

Javaslat az Önkormányzat által adományozott címek és díjak odaítélésére létrehozott Kuratórium megválasztására

Javaslat az Önkormányzat által adományozott címek és díjak odaítélésére létrehozott Kuratórium megválasztására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Kvo.: 31.013-14/2007 Melléklet: 1. sz. hatályban lévő kuratóriumi névsor 2. sz. új kuratórium névsora Javaslat az Önkormányzat által adományozott címek és díjak

Részletesebben

IKTATÓSZÁM: 02-2/360-10/2010. TÁRGY: CIVIL KÖZÖSSÉGEK HÁZA TEVÉKENYSÉGI KÖRÉNEK BŐ- VÍTÉSE MELLÉKLET: ELŐ TERJESZTÉS

IKTATÓSZÁM: 02-2/360-10/2010. TÁRGY: CIVIL KÖZÖSSÉGEK HÁZA TEVÉKENYSÉGI KÖRÉNEK BŐ- VÍTÉSE MELLÉKLET: ELŐ TERJESZTÉS IKTATÓSZÁM: 02-2/360-10/2010. TÁRGY: CIVIL KÖZÖSSÉGEK HÁZA TEVÉKENYSÉGI KÖRÉNEK BŐ- VÍTÉSE MELLÉKLET: ELŐ TERJESZTÉS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. DECEMBER 16-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

Az előterjesztést megkapta: Városfejlesztési Bizottság Gazdasági Bizottság Pénzügyi Bizottság Kulturális Oktatási és Sport Bizottság

Az előterjesztést megkapta: Városfejlesztési Bizottság Gazdasági Bizottság Pénzügyi Bizottság Kulturális Oktatási és Sport Bizottság Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 58663-12 / 2009. CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Fertőrákosi Barlangszínház-Kőfejtő értékmegőrző és értéknövelő turisztikai

Részletesebben

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége:

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: 2010. január 14. a Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egyesülettel, az Eötvös József Klubbal közösen megemlékezést

Részletesebben

KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu

KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu Közhasznúsági jelentés 2009. Tartalom a) A számviteli beszámoló 2 b) A költségvetési

Részletesebben

Szám: 03-3/1-9/2015. M E G H Í V Ó

Szám: 03-3/1-9/2015. M E G H Í V Ó Szám: 03-3/1-9/2015. M E G H Í V Ó Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2015. május 28-án (csütörtök) 09.00 órai kezdettel tartja ülését a Városháza nagytermében, 7621 Pécs, Széchenyi tér 1.

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖLTSÉGVETÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 2006. ÁPRILIS 13-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖLTSÉGVETÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 2006. ÁPRILIS 13-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖLTSÉGVETÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 2006. ÁPRILIS 13-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1157/2006. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Az Innovációs Technológiai

Részletesebben

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévíz Az élet forrása A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévízi turizmusa számokban Magánszállás 812 ház 2240 szoba 4692 ágy Kereskedelmi szállás 20 Hotel (3-5 * ) 2078 szoba 5814 ágy Összesen

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. SZEPTEMBER 18-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. SZEPTEMBER 18-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. SZEPTEMBER 18-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 190-49/2008. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Az Európa Kulturális Fővárosa Program kulcsprojektje, a Dél-Dunántúli

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 29-88/2010, 65-65/2010 MELLÉKLETEK: - TÁRGY: Tájékoztató a Pécs2010 Európa Kulturális Fővárosa program

Részletesebben

Javaslat. közművelődési intézményvezetők megbízására

Javaslat. közművelődési intézményvezetők megbízására Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. POLGÁRMESTER Javaslat közművelődési intézményvezetők megbízására Készítette: Előterjesztő: Becsei Dénes ágazatvezető Tóth

Részletesebben

81/2010. (IX. 16.) Kgy. határozat

81/2010. (IX. 16.) Kgy. határozat 81/2010. (IX. 16.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (I. 28.) Kgy. rendelet módosításával összefüggő intézkedések A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A támogatás formája: működési támogatásnak nem minősülő vissza nem térítendő támogatás.

ELŐTERJESZTÉS. A támogatás formája: működési támogatásnak nem minősülő vissza nem térítendő támogatás. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési osztály Az előterjesztést megtárgyalta: Pénzügyi

Részletesebben

Magyar Levéltárosok Egyesülete 2008. évi vándorgyűlése

Magyar Levéltárosok Egyesülete 2008. évi vándorgyűlése Magyar Levéltárosok Egyesülete 2008. évi vándorgyűlése Zalaegerszeg 2008. augusztus 26-28. A vándorgyűlés támogatói: Oktatási és Kulturális Minisztérium Nemzeti Kulturális Alapprogram Zala Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Magyar Kajak-Kenu Szövetség

Magyar Kajak-Kenu Szövetség Magyar Kajak-Kenu Szövetség KAJAK-KENU SPORT SZAKMAI DOKUMENTUMAI Programok felelősei és a dokumentumok készítői: OLIMPIAI CIKLUS: 2012-2016 Rio TERVEZÉSI ÉV: 2014 Moszkva PROGRAMTERVEK BESZÁMOLÓK TÉMA

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 19. NAPIREND Ügyiratszám: 1/374/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. április 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: Tourinform Iroda

Részletesebben

Előterjesztő: dr. Páva Zsolt polgármester. szóló 49/2011. (X.31.) önkormányzati rendelet módosítása. Előterjesztő: dr. Páva Zsolt polgármester

Előterjesztő: dr. Páva Zsolt polgármester. szóló 49/2011. (X.31.) önkormányzati rendelet módosítása. Előterjesztő: dr. Páva Zsolt polgármester 3. "Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés" program keretében a pécsi Nagy Imre út fejlesztéséhez, és kerékpárút építéséhez kapcsolódó építési engedélyezési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA ÁVF-NAPOK. 1114 Budapest Villányi út 11-13. www. avf.hu

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA ÁVF-NAPOK. 1114 Budapest Villányi út 11-13. www. avf.hu ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA ÁVF-NAPOK 1114 Budapest Villányi út 11-13. www. avf.hu Kiadja az Általános Vállalkozási Fõiskola Felelõs kiadó: Antal János fõigazgató Szerkesztette: Karcsics Éva Tördelõ

Részletesebben

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP TÁMOGATÁSÁVAL. közgyűjtemények pályázati lehetőségei a Közgyűjtemények Kollégiumánál

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP TÁMOGATÁSÁVAL. közgyűjtemények pályázati lehetőségei a Közgyűjtemények Kollégiumánál A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP TÁMOGATÁSÁVAL közgyűjtemények pályázati lehetőségei a Közgyűjtemények Kollégiumánál Nemzeti Kulturális Alap célja A nemzeti és az egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének,

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

C1J N Y. lit p---- Dr. Kovács Ferenc. rr ~\ ~ REGYHÁZA. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

C1J N Y. lit p---- Dr. Kovács Ferenc. rr ~\ ~ REGYHÁZA. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: KULT-50-1 /2015. Ügyintéző : Doka Diána ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez Képzőművészeti Ösztöndíjak meghirdetésére lit p---- Dr. Kovács Ferenc polgármester alpolgármester /" 2 ---:>~~_"L.~ ----~.>--

Részletesebben

Tartalmi összefoglaló

Tartalmi összefoglaló 1 Tartalmi összefoglaló A jelen Egyezmény célja országaink kultúrájának kölcsönös megismertetése, a tudományos és kulturális intézmények, valamint kutatóintézetek közötti közvetlen kapcsolatok elősegítése,

Részletesebben

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót.

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót. Magyar Szociológiai Társaság 1014 Budapest, Országház u. 30. Paksi Veronika titkár részére Tárgy: szakosztályi beszámoló Tisztelt Titkár Asszony! Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei

Részletesebben

Amennyiben a hírlevél szövege ebben az e-mailben nem olvasható, kérjük, kattintson ide a HTMLváltozat

Amennyiben a hírlevél szövege ebben az e-mailben nem olvasható, kérjük, kattintson ide a HTMLváltozat ************************************************************************** 428. szám KULTÚRPONT HÍRLEVÉL 2012-03-01 ************************************************************************** Nemzetközi

Részletesebben

Tagok: Dr. Vukov Konstantin 2500 Esztergom, Béke tér 56. Prof. Dr. Hámori József akadémikus JPTE TTK Állattan Tanszék 7624 Pécs, Ifjúság út 6.

Tagok: Dr. Vukov Konstantin 2500 Esztergom, Béke tér 56. Prof. Dr. Hámori József akadémikus JPTE TTK Állattan Tanszék 7624 Pécs, Ifjúság út 6. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 254/1996. (VI.27.) sz. határozata a "Középkori Egyetem" Alapítvány alapító okiratának módosításáról A Közgyűlés 1.) megköszöni Theodor Zensnek a Német

Részletesebben

BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R

BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. bfuredph@t-online.hu Szám: Előkészítő: Szabó Lajos/ Krámli Franciska / Kosler Zoltán E l ő t e r j e s z

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. JÚNIUS 26-I ÜLÉSÉRE

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. JÚNIUS 26-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 02-2/31-66/2008 TÁRGY: EURÓPA KULTURÁLIS FŐVÁ- ROSA PÉCS2010 CÍMŰ, URB 01/2006. SZ. SZERZŐDÉS MÓDO- SÍTÁSA (EKF) MELLÉKLET: 2 DB E LŐTERJESZTÉS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. bfuredph@t-online.hu Szám: Előkészítő: Cserép László E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2013.

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS MŰSZAKI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS MŰSZAKI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS MŰSZAKI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés. A 2005. évről

Közhasznúsági jelentés. A 2005. évről Statisztikai számjel 1965480391993310 Adószám 19654803 2-42 Közhasznúsági jelentés A 2005. évről A Magyar Fotográfiai Alapítvány alapítói: FÉNYSZÖV Budapesti Fényképész Szövetkezet (1065 Budapest, Bajcsy

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés Szöveges beszámoló. A MOHÁCSI JUNIOR ART ALAPÍTVÁNY évi tevékenységéről

Közhasznúsági jelentés Szöveges beszámoló. A MOHÁCSI JUNIOR ART ALAPÍTVÁNY évi tevékenységéről Közhasznúsági jelentés Szöveges beszámoló A MOHÁCSI JUNIOR ART ALAPÍTVÁNY 2014. évi tevékenységéről A Junior Art Alapítvány 2014. évben az alapító okiratában foglaltak szerint törvényesen és rendeltetésszerűen

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat közművelődési és közgyűjteményi feladatairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

az ötödik legnagyobb lélekszámú város az els magyar egyetem, napjainkban 30000 diák egyházi és kulturális centrum, kultúrák ötvözdése

az ötödik legnagyobb lélekszámú város az els magyar egyetem, napjainkban 30000 diák egyházi és kulturális centrum, kultúrák ötvözdése PÉCS AZ EURÓPAI UNIÓBAN A VÁROS V BEMUTATÁSA az ötödik legnagyobb lélekszámú város az els magyar egyetem, napjainkban 30000 diák egyházi és kulturális centrum, kultúrák ötvözdése színházak, múzeumok, fesztiválok,

Részletesebben

Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs

Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs Tóthné Pfaff Éva kultúraktív Egyesület TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0014 PEDAGÓGUSKÉPZÉST SEGÍTŐ HÁLÓZATOK TOVÁBBFEJLESZTÉSE A DÉL-DUNÁNTÚL RÉGIÓBAN A KÉSZÍTŐK Sebestyén Ágnes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doba Községi Önkormányzat képviselő-testülete 8482 Doba, Kossuth u. 10. Szám: D- 17-5 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Doba Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. május 30-án 17 órai kezdettel

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 40237-11/2009/JI

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 40237-11/2009/JI Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 40237-11/2009/JI Cím: Előterjesztés a Barlangszínház-Kőfejtő területén, magántulajdonban lévő ingatlan kisajátításáról és az

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás. Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum. 2014. október 2 2015. május 31.

Szakmai beszámoló. Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás. Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum. 2014. október 2 2015. május 31. Szakmai beszámoló Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 2014. október 2 2015. május 31. Az NKA Közgyűjtemények Kollégiumánál elnyert pályázat

Részletesebben

Napló. Egy nagykorúvá lett szervezet 18. országos tanácskozása Gödöllõn Gödöllõ, 2011. július 6 8.

Napló. Egy nagykorúvá lett szervezet 18. országos tanácskozása Gödöllõn Gödöllõ, 2011. július 6 8. Egy nagykorúvá lett szervezet 18. országos tanácskozása Gödöllõn Gödöllõ, 2011. július 6 8. Napló Mennyeiné Várszegi Judit Mándli Gyula, aki tizennyolc éve lendületben tartja a szervezet munkáját, elnöki

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Jogi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága :00 órakor

MEGHÍVÓ. Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Jogi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága :00 órakor MEGHÍVÓ Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016.09.13 14:00 órakor ülést tart a Városháza I.emeltei Nagyteremben, melyre ezúton tisztelettel meghívom Nyilvános ülés 1. Javaslat új önkormányzati

Részletesebben

CSELOVSZKI ZOLTÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. SZEMÉLYI ADATOK: Magyar állampolgár vagyok. 1959-ben születtem Békéscsabán, 1980 óta élek Budapesten.

CSELOVSZKI ZOLTÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. SZEMÉLYI ADATOK: Magyar állampolgár vagyok. 1959-ben születtem Békéscsabán, 1980 óta élek Budapesten. CSELOVSZKI ZOLTÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYI ADATOK: Magyar állampolgár vagyok. 1959-ben születtem Békéscsabán, 1980 óta élek Budapesten. TANULMÁNYOK: 1981-1988 BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM, ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI

Részletesebben

A kiadványt összeállította: Herczeg Lászlóné projektmenedzser, Somogyi Miklós szakmai vezető. Sopron, 2014. augusztus

A kiadványt összeállította: Herczeg Lászlóné projektmenedzser, Somogyi Miklós szakmai vezető. Sopron, 2014. augusztus ZÁRÓKIADVÁNY A kiadványt összeállította: Herczeg Lászlóné projektmenedzser, Somogyi Miklós szakmai vezető Sopron, 2014. augusztus Összefoglaló a pályázatról A projekt keretében 3 szakképzési kerettanterv

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ügyiratszám: 40.253-6/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Sopron Megyei Jogú Város Horvát Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 28- án, a Sopron, Ferenczy János u. 2. szám alatt tartott rendkívüli

Részletesebben

Meghívó. Helyszín: Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ (Deák tér 1.) Dr. Zombor Gábor polgármester (Kecskemét MJV Önkormányzata)

Meghívó. Helyszín: Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ (Deák tér 1.) Dr. Zombor Gábor polgármester (Kecskemét MJV Önkormányzata) Meghívó Kecskemét Megyei Jogú Város támogatásával a Pécsi Tudományegyetem Kecskeméti Regionális Felnőttképzési Központja szervezésében 2014 februárjától indul a Kecskeméti Harmadik Kor Egyeteme elnevezésű

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS TERVEZET. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Költségvetési Bizottsága november 3-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS TERVEZET. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Költségvetési Bizottsága november 3-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Költségvetési Bizottsága elnöke 29-283/2010 ELŐTERJESZTÉS TERVEZET Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Költségvetési Bizottsága

Részletesebben

OPEN DAYS 2011 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET. Dél-dunántúli régió (Pécsi Tudományegyetem) Észak-alföldi régió. Budapest MAGYARORSZÁG

OPEN DAYS 2011 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET. Dél-dunántúli régió (Pécsi Tudományegyetem) Észak-alföldi régió. Budapest MAGYARORSZÁG OPEN DAYS 2011 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET Budapest Észak-alföldi régió Dél-dunántúli régió (Pécsi Tudományegyetem) MAGYARORSZÁG TARTALOMJEGYZÉK I. Regionális partnerségek az OPEN DAYS 2011 hivatalos

Részletesebben

Határtalanul I. rész Kolozsvári diákok látogatása Szekszárdon

Határtalanul I. rész Kolozsvári diákok látogatása Szekszárdon Határtalanul I. rész Kolozsvári diákok látogatása Szekszárdon A Határtalanul pályázat keretében 2016 áprilisában a kolozsvári Báthory István Elméleti Líceum két osztálya járt nálunk a Garay János Gimnáziumban,

Részletesebben

2010. évi Közhasznúsági jelentés

2010. évi Közhasznúsági jelentés 2010. évi Közhasznúsági jelentés Pécs, 2011. február 14. Dr. Szalai Anikó elnök 1 Tartalom Tartalom...2 1. Számviteli beszámoló...3 2. Kimutatás költségvetési támogatások felhasználásáról...3 3. A vagyon

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK NOVEMBER 20-I ÜLÉSÉRE

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK NOVEMBER 20-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 06-860-3/2008. TÁRGY: TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚ- RA OPERATÍV PROGRAM (TIOP 1.2.3.) "TUDÁSDEPO-EXPRESSZ" PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA MELLÉKLET: E LŐTERJESZTÉS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Gödöllő, 2014. november 20.

MEGHÍVÓ. Gödöllő, 2014. november 20. MEGHÍVÓ a Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kara és a Gödöllő Környéki Regionális Turisztikai Egyesület szakmai konferenciájára, közgyűlésére és a XIII. Dr. Ketter

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere M E G H Í V Ó

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere M E G H Í V Ó Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere M E G H Í V Ó Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlését az 1990. évi LXV. tv. 12. (2) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva a Városháza I. emeleti Dr. Förster

Részletesebben

Jegyzőkönyv. a Szépítő Egyesület, Szombathely választmányi üléséről. 2010. szeptember 15 én 17.00 órakor

Jegyzőkönyv. a Szépítő Egyesület, Szombathely választmányi üléséről. 2010. szeptember 15 én 17.00 órakor Jegyzőkönyv a Szépítő Egyesület, Szombathely választmányi üléséről 2010. szeptember 15 én 17.00 órakor a Kisfaludy Sándor u.1.sz. II. emeleti helyiségében Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

Részletesebben

A kulturális turizmus szerepe az Észak-magyarországi régióban Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14.

A kulturális turizmus szerepe az Észak-magyarországi régióban Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14. A kulturális turizmus szerepe az Észak-magyarországi régióban Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14. Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna Tanár Bevezető gondolatok A kultúra

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 30-i ülésére Tárgy: A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat pályázata a 2008. évi rendezvények támogatására Az előterjesztést

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére 331-6/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: Kunok és jászok a Kárpát-medencében 770 éve című kötet megjelentetéséhez támogatás

Részletesebben

2015. április 30-án (csütörtökön) órára

2015. április 30-án (csütörtökön) órára Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere M E G H Í V Ó Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlését a 2011. évi CLXXXIX. tv. 45. -ában foglalt jogkörömben eljárva a Városháza I. emeleti Dr. Förster Kálmán

Részletesebben

2. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Dr. Páva Zsolt s. k. Dr. Lovász István s. k.

2. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Dr. Páva Zsolt s. k. Dr. Lovász István s. k. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2016. (II.2.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek meghatározásáról szóló 30/2007. (VI.22.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Jószay Zsolt szobrászművész kiállításának megvalósításáról

Szakmai beszámoló. Jószay Zsolt szobrászművész kiállításának megvalósításáról NKA Képzőművészeti Szakmai Kollégium 2011. évi pályázata 1. témakör Kiállítás megvalósítására Pályázati azonosító: 1606/5592 Szakmai beszámoló Jószay Zsolt szobrászművész kiállításának megvalósításáról

Részletesebben

Igazgató asszony tájékoztatott arról, hogy a kapott támogatást a kerületünkben működő könyvtár számára használták fel, a következő módon:

Igazgató asszony tájékoztatott arról, hogy a kapott támogatást a kerületünkben működő könyvtár számára használták fel, a következő módon: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 1CJ. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár VII.-X.-XIV.-XV.-XVI.-XVII. kerületi

Részletesebben

DUNA EGYESÜLET Közhasznúsági jelentés. 2011. május 17.

DUNA EGYESÜLET Közhasznúsági jelentés. 2011. május 17. DUNA EGYESÜLET Közhasznúsági jelentés 2011. május 17. 1 Duna Egyesület 1126 Budapest, Orbánhegyi út 30. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2011. május 17. Dr. Nagy Péter Elnök 2 A Duna Egyesület

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

Pomáz, Nagykovácsi puszta

Pomáz, Nagykovácsi puszta Pomáz, Nagykovácsi puszta A Pomáz és Pilisszentkereszt között elhelyezkedő majorság a Pilis védett természeti értékeinek területén fekszik és egyben egy jelentős középkori romegyüttes helyszíne is. Az

Részletesebben

MEGHÍVÓ TURISZTIKAI SZAKMAI KONFERENCIÁRA

MEGHÍVÓ TURISZTIKAI SZAKMAI KONFERENCIÁRA MEGHÍVÓ TURISZTIKAI SZAKMAI KONFERENCIÁRA Nyíregyháza Megyei Jogú Város, és a Nyíregyházi Főiskola tudományos turisztikai konferenciát szervez 2010. május 20-21-én Nyíregyházán a Városháza Krúdy termében

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnöke Szám: 318-2/2007. ELŐTERJESZTÉS A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági

Részletesebben

Összefoglaló. a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2015. február 24-én, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendes üléséről

Összefoglaló. a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2015. február 24-én, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendes üléséről 03-3/63-5/2015. Összefoglaló a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2015. február 24-én, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Oszoli Dénes a Bizottság

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/151-15/2014. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

RENDEZVÉNYSZERVEZÉS. Szabó Adrienn Tempus Közalapítvány

RENDEZVÉNYSZERVEZÉS. Szabó Adrienn Tempus Közalapítvány RENDEZVÉNYSZERVEZÉS Szabó Adrienn Tempus Közalapítvány Disszemináció projekteredmények terjesztése projekttermékek terjesztése (új képzések, tantervek, tananyagok, taneszközök, stb.) projektmegvalósítás

Részletesebben

Előterjesztés Komplex Partnerségi Projekt Terv elfogadásáról

Előterjesztés Komplex Partnerségi Projekt Terv elfogadásáról Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám:IV/40584/2011 CÍM: Előterjesztés Komplex Partnerségi Projekt Terv elfogadásáról Előterjesztő: Dr. Fodor Tamás polgármester Az

Részletesebben

NÁDASDY TAMÁS HALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJÁN A KEGYELMED SZERELMES URÁT AZ ÚRISTEN EZ VILÁGBÓL KIVETTE CÍMŰ KONFERENCIA

NÁDASDY TAMÁS HALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJÁN A KEGYELMED SZERELMES URÁT AZ ÚRISTEN EZ VILÁGBÓL KIVETTE CÍMŰ KONFERENCIA Pályázati szakmai beszámoló az NKA Múzeumi Szakmai Kollégium 3508 altéma kódszámú kiírására NÁDASDY TAMÁS HALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJÁN A KEGYELMED SZERELMES URÁT AZ ÚRISTEN EZ VILÁGBÓL KIVETTE CÍMŰ KONFERENCIA

Részletesebben

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. február 16. Javaslat a Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati

Részletesebben

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma:

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma: KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV Tartalma: Számviteli beszámoló (mérleg, eredmény kimutatás) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Célszerinti kifizetések kimutatása Támogatások kimutatása A közhasznúsági

Részletesebben

K A P O S V Á R I V S V É G S Ő B E S Z Á M O L Ó 2 0 0 8. MELLÉKLETEK

K A P O S V Á R I V S V É G S Ő B E S Z Á M O L Ó 2 0 0 8. MELLÉKLETEK MELLÉKLETEK 1 Workshop FELKÉRŐ MINTAPÉLDÁNY Név, titulus, Intézmény/szervezet Cím Kaposvár 2007. november 16. Tárgy: Felkérés a Kaposvár Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégia készítésében

Részletesebben

MEGÚJULÓ MAGYAR MŰEMLÉKEK A K ÁRPÁT-MEDENCÉBEN

MEGÚJULÓ MAGYAR MŰEMLÉKEK A K ÁRPÁT-MEDENCÉBEN MEGÚJULÓ MAGYAR MŰEMLÉKEK A K ÁRPÁT-MEDENCÉBEN MINISZTERELNÖKSÉG Kulturális Örökségvédelemért és Kiemelt Kulturális Beruházásokért Felelős Államtitkárság Közreműködő partner: TELEKI LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY 2016.

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 58. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a 2016. évi Mecénás Tehetséggondozó Támogatás felhívásának támogatására

Részletesebben

Magad uram, ha szolgád nincs

Magad uram, ha szolgád nincs Magad uram, ha szolgád nincs Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna Egyesület 1998-2015 2015.02.05. Szigetvár és térsége 45 kistelepülés 1 város 26.000 lakos Halmozottan hátrányos helyzet Nincs bejegyzett művelődési

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A TISZAZUGI FÖLDRAJZI MÚZEUM ÉVI MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A TISZAZUGI FÖLDRAJZI MÚZEUM ÉVI MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL SZAKMAI BESZÁMOLÓ A TISZAZUGI FÖLDRAJZI MÚZEUM 2016. ÉVI MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL A program címe: Iránya a csillagos ég! - Éjszaka a Tiszazugban Dr. Róka András, főiskolai docens (Kémiai

Részletesebben

Eseménynaptár. www.hook.hu, e-mail: info@hook.hu

Eseménynaptár. www.hook.hu, e-mail: info@hook.hu Eseménynaptár Időpont Helyszín Esemény 2015. március 3. Dunaújváros Gazdálkodási folyamatok feltérképezése a Dunaújvárosi Főiskolán Lenner Tamás 2015. március 5. Nyíregyháza Gazdálkodási folyamatok feltérképezése

Részletesebben

A Gubicza család találkozói, eseményei

A Gubicza család találkozói, eseményei A Gubicza család találkozói, eseményei GUBICZA CSALÁDOK ESEMÉNYEI 2006 évben I. Gubicza találkozó Bakonyszentlászló, 2006. augusztus 19. Szervező: Gubicza Ilona 2007 évben Családtörténeti kutatás, nemzetközi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 8. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 340 /2009. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2009. április 24-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: TOURINFORM Iroda

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Pannonia tematikus útvonal c. turisztikai projekt tervezéséhez kapcsolódó szakmai továbbképzés megvalósítása

Szakmai beszámoló. Pannonia tematikus útvonal c. turisztikai projekt tervezéséhez kapcsolódó szakmai továbbképzés megvalósítása Szakmai beszámoló Pannonia tematikus útvonal c. turisztikai projekt tervezéséhez kapcsolódó szakmai továbbképzés megvalósítása (Pályázati azonosító: 204104/1434) A Budapesti Történeti Múzeum Aquincumi

Részletesebben

Ökoturizmus természetvédelem világörökség

Ökoturizmus természetvédelem világörökség Magyar Nemzeti Parkok Hete 2012 Értékek és élmények nyomában nemzeti parkjainkban Ökoturizmus természetvédelem világörökség Dr. Rácz András Környezet- és természetvédelemért felelős helyettes államtitkár

Részletesebben