Képek listája (Index of Pictures)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Képek listája (Index of Pictures)"

Átírás

1 IV. rész ATLASZ

2

3 Képek listája (Index of Pictures) 1. Csapszegvágók statikus nyomai (BSZKI) Static traces from bolt-clipper. 2. MVC5000 ciánakrilátos ujjnyomelõhívó mobil kamra (www.masonvactron.co.uk) Mobile cyanoacrylate fingerprint developing chamber. 3. Dinamikus eszköznyomok (BSZKI) Dynamic traces from tools. 3.A. Feszítési nyom ajtófélfán Signs of straining on a doorframe. 3.B. Páncélszekrény feltörésekor keletkezett eszköznyom Signs of forcing open, on a safe. 4. HI-SCOPE 4.A. Komplex HI-SCOPE (BSZKI) Complex HI-SCOPE. 4.B. HI-SCOPE közeli felvétele (Baranya MRFK) Close photo of the HI-SCOPE. 5. Ujjnyom elõhívásához használatos porok (Baranya MRFK) Different powders to develop fingerprints. 6. Jódgõzõléses ujjnyomelõhívás (BSZKI) Fingerprint development through iodine fuming. 7. Színes porozással üvegrõl (A) és papírlapról (B) elõhívott ujjnyomok Finger marks developed through colourful powder dusting. On glass surface (A), On paper surface(b). 8. Véres lábnyom elõhívása (BSZKI) Development of bloody footprint. 9. Járássajátosságok Types of idiosyncrasy when walking. 9.A. Rendes járás Normal walking (A). 9.B. Terpesztett járás Walking with spread out legs (B). 9.C. Bizonytalan járás Unsteady walking (C). 9. Keresztezõ járás Crossing walking (D). 9.E. Sántító járás Limping walking (E). 9.F. Lábhúzó járás Walking with pulling one leg (F). 9.G. Csoszogó járás Shuffling walking (G). 10. Fülnyom (A) és fülnyomat (B) összehasonlítása (C) (Vas MRFK) Ear mark(a), Earprint (B), Comparison of them (C). 11. Nemi erkölcs elleni bûncselekmény sértettjének karján levõ elkövetõi fognyom (A), valamint azonosságot mutató összehasonlító fognyomat (B) Toothmark of the perpetrator on the arm of the offended in a case of sexual violation (A). Tooth-print showing identification with the toothmark (B). 12.A. Gépkocsi zárhenger kihúzása során az eszköz feltámasztásával keletkezett nyom Trace from choking up a tool when pulling out the lock cylinder of a car. 12.B. Crime-lite 80L fólipapíros lábnyomrögzítés (www.masonvactron.co.uk) Footprint fixing on Crime-lite 80L foil film. 13. Zárak kinyitására szolgáló célszerszámok (Probl. Krym. 1995/208) Tools to force locks open. 13.A. Célszerszámok Special tools (A). 13.B. Elemes fúró Battery drill (B). 13.C.; 13.D. Hengerzártörõ Tool to break cylinder locks (C). 14. Személygépkocsi oldaltükör és fényszóró darabjainak összeillesztéses azonosítása cserbenhagyásos ügyben (helyszínen talált darabok és a számításba jöhetõ gépjár-

4 4 KÉPEK LISTÁJA mûé) (Baranya MRFK) Identification (of the items found on the scene and of the supposable committer car) through piecing together the lateral mirror and headlight of the passenger car in a hitand-run case. 15. Helyszínen rögzített nyom és azonosított gumiköpeny (BSZKI) Wheel-track recorded on the scene (A) and the identified tyre casing (B). 16. Gépjármû helyszínen maradt fényszóródarabjai bûnjelcímkével (BSZKI) Pieces of a headlight found on the scene with clue labels. 17. Véralakzatok (BSZKI) Different shapes of blood stain. 17.A. Vércseppenés Drop of blood (A). 17.B. Vérfreccsenés Blood splash (B). 17.C. Vérkenõdés Blood blur (C). 17.D. Vércsorgás Blood steaming (D). 18. Mosottnak tûnõ férfiing benzidin-próba elõtt (A) és után (B) (BSZKI) Apparently cleaned male shirt before (A) and after (B) benzidine prove. 19. Pozitív (A) és negatív (B) reakció (vér): antitest-antigén agglutináció (abszorpcióselúciós módszer) (BSZKI) Positive (A) and negative (B) reaction (blood). Antibody-antigen agglutination (absorptial-elutional method). 20. Abszorpciós inhibíciós vércsoport-meghatározás testnedvekbõl. A két felsõ sor: 0-s vagy nem kiválasztó egyén; a két alsó sor: A-s kiválasztó egyén testnedvének vércsoport-tulajdonsága (BSZKI) Absorbtional inhibitional blood-group determination from body humour. The two lines above: blood group O or secreting person. Two lines below: Blood group specification of the body humour of an A secreting person. 21.A. Sperma mikroszkópos vizsgálata (hematoxilin-eozinos festés után) Examination of sperm with microscope (after hematoxiline-eozine colouring). 21.B. UV-lámpa az ondónyomok helyszíni felkutatására (BSZKI) UV- light to detect sperm traces on the scene. 22. Hajszál-összehasonlítás különbözõ nagyításokban (BSZKI) Comparison of hair in different enlargements. 23. A DNS-lánc felépítése Structure of DNA-chain. 24.A. Kromoszóma Chromosome. 24.B. DNS-lánc modellje Model of DNA-chain. 24.C. DNS-szekvencia DNA sequence. 25. Kendernövény (A), valamint kannabiszok és fogyasztásukhoz használatos eszközök (B) (ORFK Bûnmegelõzési Osztály és Baranya MRFK) Cannabis (A) Cannabises and different appliances to consume them (B). 26. Amfetamin és származékai (ORFK Bûnmegelõzési Osztály) Amfetamine and its derivatives In form of powder. In capsula. In pills. On blotting-paper. In form of sweets. 27.A. A kokain és a crack (ORFK Bûnmegelõzési Osztály) Cocain and crack. 27.B. 27.C. A kokain fogyasztásához használatos eszközök (BRFK Bûnmegelõzési Osztály) In nub sugar. On blotting-paper. In textile. As mini or micro trip. In pills or capsula. Appliances to consume cocain. 28. Az LSD megjelenési formái Different appearances of LSD. 29. A heroin megjelenési formái (A) és a fogyasztásához használatos eszközök (B) (ORFK Bûnmegelõzési Osztály) Different appearances of Heroin (A) and appliances to consume it. (B). 30. Hasis azonosítása vékonyréteg-kromatográfiás módszerrel (Baranya MRFK) Identification of Hashish with thin-layer chromatography. 31. Különbözõ méretû textilszálak összehasonlítása (BSZKI) Comparison of different types of textile strand. 32. Vérzés helyének meghatározása a vércseppekbõl Localizing the place of bleeding from drops of blood.

5 KÉPEK LISTÁJA Superfume ciánakrilátos mobil ujjnyomelõhívó berendezés (www.masonvactron.co.uk) Superfume cyanoacrylate mobile fingerprint developing apparatus. 34. Üveg-összeillesztés (BSZKI) Setting together of glass pieces. 35. Sokat használt wolframspirál ujjákristályosodott melegtörése (A) és az izzószál vége kinagyítva (B) (BSZKI) Re-crystallized hot break of an old wolfram tungsten lamp spiral (A) and the ending of the heater filament (B). 36. Wolfram izzószál melegtörése (jól látható az olvadékgömb) (BSZKI) Hot break of a wolfram filament. (the melt ball is well perceptible). 37. Crime-lite speciális ujjnyomfelkutató kézilámpa (www.masonvactron.co.uk) Special torch for fingerprint detection. 38. Többrétegû festékmetszet minta-elõkészítése spektro-forometriális eljáráshoz (A), nagyítva is (B) (BSZKI) Preparation as sample for spectro-phototmetry of a multilayered paint segment (A), and its enlargement (B). 39. Többrétegû gépjármûfestékek mikroszkópikus spektro-fotometriális analizációjának (rétegzõdésének) vizuális képe (BSZKI) Visual picture of analysis with microsopical spectro-phototmetry of multi-layered paint from a car. 40. Festék mikroszkópos képe (236-szoros nagyítás) (BSZKI) Microscopical picture of paint (In 236 fold enlargement). 41. Festékazonosítás (BSZKI) Paint identification. 42. Gyémántcellás transzformációs spektrofotométer (BSZKI) Diamond celled transforming spectro-photometry. 43. A transzformációs spektrofotométer gyémántcellája (BSZKI) Diamond cell of transforming spectro-photometry. 44. Hajszál gyémántcellában, szétnyomás elõtt (A) és szétnyomás után (B) (BSZKI) A piece of hair in diamond cell before (A) and after crush (B). 45. Mikrotom szeletelõgép (BSZKI) Microtom slicing equipment. 46. Gyantába áztatott festékminta (a szeletelõgépre elõkészítve) (BSZKI) Paint sample soaked in resin (prepared for the slicing machine). 47. Infravörös mikroszkóp (BSZKI) Infra red microscope. 48. Fénymakroszkóp (BSZKI) Light macroscope. 49. Elektronmikroszkóp (BSZKI) Electrone microscope. 50. Két kispuska energiadiszperzív röntgenfluoreszcens spektrumának részlete (készült a fenti képen látható elektronmikroszkóppal) (BSZKI) Detail of energydispersive x-ray fluorescent spectrum of two small guns (made with the electron microscope above). 51. Aláírási sajátosságok (KISS) Peculiarities in signatures. Shape of the field bounded by the lines: Circled. Ellipse. Triangle. Polygonal. Other irregular shapes. Shape of starting and finishing a line.: Pin-like. Domed. Hollow. Crooked. Straight. Pointed. 52. Inkriminált aláírások és terhelti aláírás összehasonlítása azonosítási sajátosságokkal megjelölve (KÕHEGYI) Comparison of the incriminated signature and the signature of the accused, writing peculiarities are indicated. 53. Inkriminált aláírás és spontán aláírásminta. Szemmel láthatók az eltérõ írássajátosságok. (BSZKI) Incriminated signature and spontanous signature sample. The dissimilarities in writing peculiarities are easily perceptible to the eye. 54. Gépírásmérce Typing examination standard. 55. VSC 5000 típusú okmányvizsgáló berendezés (www.xtec.net) VSC 5000 type document examining equipment.

6 6 KÉPEK LISTÁJA 56. Ultraibolya fluoreszcenciás fényképfelvétel kimosott és felülírt gépjármû forgalmi engedély ûrlapjairól (a fehér fluoreszkáló foltok a lapanyagokban visszamaradó mosószer maradványai) Ulraviola fluorescent photo of a washed out and overwritten driving licence. (the white fluorescent sections are the remains of the washing ingredient ). 57. Foram lézeres okmányvizsgáló berendezés Foram lazer document examining equipment. 58. HTO-utalványok hamisítása jól látható az UV-fényben. A hamisítványok képe világosabban jelenik meg. (BSZKI) The forgery of HTO vochers is easily perceptible in UV-light. The pictures of the forged ones are lighter. 59. Betétkönyvekben lévõ számok hamisításának vizsgálati eredményei. Jól láthatók az eltérõ tintával hozzáírt számok. (BSZKI) Result of forgery examination of numbers in a depositor s book. The numbers written with different ink are well perceptible. 60. Kábítószergyanús jelek (ANGYAL) Suspicious signs of drug. 61. GC-MS gázkromatográf tömegspektrométer (Gaschromatography Mass Spectrometry). 62. HPLC folyadékkromatográf (High Pressure Liquid Cromatography). 63. Az öntöltõ félautomata pisztoly keresztmetszete (RTF TK) Cross-section of a self-loader semi-automatic gun. 64. Lõfegyverek mûködési elve (ANGYAL) Function principle of firearms. 65. A BSZKI fegyvergyûjteményének részletei (BSZKI) Gun collection in the BSZKI. 66. Házilag készített lõfegyver (BSZKI) Home-made gun. 67. Emberi bõrfelületet érintõ és rászorított lövés képe (BSZKI) Pictures of a gunshot touching human skin, and a shot from a gun kept tight at the skin. 68. Egy-egy helyszínen talált és próba hüvelyfenék összevetése. Mindkét képen jól láthatók az azonosságok. (BSZKI) Comparison of the case bottom found on the scene and the sample one. 69. Egy-egy lövedékoromzat összehasonlító képei (BSZKI) Comparing pictures of case tops. 70. Vadászfegyverrel (A) leadott lövés irányának meghatározása (B). A konkrét esetben ilyen módon valószínûsítették az önkezûség hiányát. (BSZKI) Determining the orientation of a gunshut from hunting-gun. (A) In the concrete case the absence of suicide become probable this way (B). 71. A lõszer felépítése (ANGYAL) Structure of ammunition. 72. Fegyvervizsgálatokhoz használt, századmilliméter pontossággal beállítható speciális tárgyasztal (BSZKI) Special desk for gun examination. It can be set to the hundredth millimetre precision. 73. Fegyvervizsgálatokhoz használt összehasonlító fénymikroszkóp (BSZKI) Comparing light microscope for gun examination. 74. Lövési fejsérülések bemeneti nyílása (A-B-C), illetve rátett csõvel történõ lövés (ANGYAL) Inlet injuries on head from gunshot Határozat személykörözés/elfogatóparancs elrendelésérõl Decision on ordering warrant/arrest. 77. Személyazonosítás érdekében készített plasztika (AFK) Plastics made for person identification. 77.A. A talált koponya Brainpan found on the scene. 77.B. A hiperplasztikus kép Hiperplastical picture. 77.C. Az eltûnt személyrõl korábban készült fénykép Photo taken of the disappeared person earlier. 78. Polaroid felvételek videokamerás szuperprojekcióval történt azonosítása (negatív pozitív egymásra vetítés)

7 KÉPEK LISTÁJA 7 (KÕHEGYI) Identification of polaroid pictures with video camera, with superprojectional method. (projection of negative-positive items on each other). 79. Ujjnyomfajták (RTF TK) Fingerprint patterns: Simple fingerprints. Simple arch. Tented arch. Ulnar/radial loop. Sing-type. Complex fingerprints. Whorl. Central pocket loop. Side hosed. Double loop. Special. 80. Ujjnyomatlap Fingerprint Card. 81. Ujjnyomat felvételéhez használatos hordozható eszköztárak (Baranya MRFK) Mobile equipment for fingerprint record. 82. Számítógépes tenyérnyom-ellenõrzés Checking of hand palm mark with computer. 83. Ujjnyom és ujjnyomat Fingermark and fingerprint. 83.A. A helyszínen folira rögzített ujjnyom sajátosságainak kivetítése Projection of peculiarities on a fingerprint recorded on foil on the scene. 83.B. A gyanúsított kinagyított ujjnyomatán lévõ megegyezõ sajátosságok kivetítése Projection of the similar peculiarities on an enlarged picture of the suspected s fingerprint. 84. Ujjnyom-azonosítási pontok Identification points on the fingerprint. 85. A PRINTAK cég rendszerével készült ujjnyomat-azonosítás Fingerprint identification made with the system of PRINTAK Company. 86. Az ujj felépítése, a mag és a delta elhelyezkedése Structure of a finger, the core, location of the core and the delta. 87. A terheltrõl készített nyilvántartási fénykép (KÕHEGYI) Photo of the susupected made for registration. 87.A. Helytelenül más-más távolságból készült fényképsorozat Incorrect photoseries taken from different distances. 87.B. Helyesen, három oldalról, azonos távolságból készített nyilvántartási fényképsorozat Correct photoseries taken from three sides, and from the same distance. 88. Poroszkópiai összehasonlítás (A-B). Ujjnyom- és ujjnyomat-azonosító Metamorpho (C), ILSS (D-E) és Morphotouch (F) AFIS rendszerek Porology, Identification of finger mark and finger print with Metamorpho, ILSS and Morphotouch AFIS systems. 89. Szagbank (Baranya MRFK) Odour bank. 90. Szagfelvétel (A) és szagazonosítás kutyával (B) (Baranya MRFK) Odour record (A) and odour identification with the help of a dog (B). 91. Metallográfiai vizsgálat eredményei (BSz 1996/4) Results of metallographical examination. 91.A. A festékréteg leoldása után jól látható a feltöltött nyomvonal Refilled track is well peceptible after resolving the paint layer. 91.B. A töltõanyagot kitisztítva az eredeti nyolcas számjegy látható Having the filling material cleared away the original number 8 is noticable. 92. Körpanoráma-felvétel lõfegyverrel elkövetett bûncselekmény helyszínén. Nem szerencsés, hogy a nyomozó hatóság tagjai is látszanak a képen (KÕHEGYI) Circle-panoramic picture taken on the scene of a crime committed by shotgun. Not correct, as the members of the investigating authority can also be seen in the photo. 93. Szabályos vonalpanoráma-felvétel helyszíni kerékpárnyomról (KÕHEGYI) Correct line-panoramic picture taken of a bycicle track on the scene. 94. Tárgykörözést elrendelõ határozat Decision on ordering to warrant a subject. 95. Grafikus emlékezeti arcképek Graphic face image made by engram. 96. Környezeti felvétel élet testi épség elleni bûncselekmény helyszínén (KÕHEGYI)

8 8 KÉPEK LISTÁJA Photo of the surroundings taken on the scene of a case committed against health and life. 97. Áttekintõ felvétel a megölt áldozat testének és ruházatának maradványairól View picture of the murdered victim s body parts and clothes remains taken on the scene. 98. Csomóponti felvételek lábnyomról (A) és pisztolyról mint elkövetési eszközrõl (B) (KÕHEGYI) Knot picture of a foot mark and a pistol as committer instrument. 99. Részletfelvételek helyszíni beszáradt vércseppekrõl (KÕHEGYI) Detailed photos of dry blood drops on the scene Találkozási felvételek emberölés helyszínén (KÕHEGYI) Taken at the site of a murder case Az inkriminált és próbaírás összevetése. Írássajátosságok alapján végzett kézírásazonosítás (Baranya MRFK) Comparison of the incriminated and the test handwriting. Handwriting identification, made through determination of handscript peculiarities Emberölés sértettjének körme alatt lévõ gyapjúszálakról készített közeli, mérõléces felvételek (KÕHEGYI) Close pictures of cotton strains under the nails of the victim of a murder case, with yard-stick Sinar márkájú makro fényképezõgép (BSZKI) SINAR macro photo camera Videófelvétel-sorozat valós bûncselekmény elkövetésérõl Video record series of a really committed criminal case Tépett szigetelõszalag összeillesztése (Vas MRFK) Fixing together the pieces of torn apart adhesive tape Emberölés sértettjének eltulajdonított gépkocsija helyszíni szemléjén készített fényképfelvételek (Baranya MRFK) Pictures of the offended s stolen car in a case of murder Arcrekonstrukció (ANGYAL) Face reconstruction Helyszíni halottfényképezés (helytelen, mivel elhelyezkedése nem állapítható meg, és szállításra elõkészítettsége becsomagolása miatt sem ad érdemi információt) (KÕHEGYI) Photos of the corpse taken on the scene. (Incorrect, because gives no information of its location, as it is covered, being prepared for transport) Betörés helyszínének fényképe (helytelen, mivel a nyomozó táskája is látható a képen, ami téves következtetésre adhat alapot) (KÕHEGYI) Photo of the scene in a burglary case. (Incorrect, as the bag of the inspector can also be seen, serving as base to false consequences.) 110. Bûnügyi helyszíni szemlézõ gépjármû (A), szemletáskákkal (B) (Baranya MRFK) Vehicle examining the scene of the crime (A) with kit of equipment (B) A helyszíni szemlén rögzített nyomok, anyagmaradványok, tárgyak jegyzéke Register of traces recorded on the scene, material remains, subjects Emberölés jegyzõkönyvéhez csatolt részletes helyszínrajz (Baranya MRFK) Detailed plot of the scene included to the protocol in a murder case Emberölés helyszíni szemléjének jegyzõkönyvéhez csatolt, számítógéppel készített háromdimenziós helyszínrajz (LUCZAY BSz. 1996/9.) Three-dimensional, computer made plot of the scene included to the protocol in a murder case Lövés helyének meghatározása bizonyítási kísérlettel. Felül a lövedék becsapódásának nyoma látható (A) az alsó képen (B) pedig a lövés feltételezett és kísérlettel igazolt iránya (BSZKI) Localizing the shot for proving. Trace of the hitting in bullet above (A) and the supposed and proved through experiment direction of the shot below (B) (Be)láthatóság vizsgálata helyszínen végzett bizonyítási kísérlettel. Szerencsésebb lenne, ha csak a bizonyítást végzõ személy látszana a felvételen (Vas MRFK)

9 KÉPEK LISTÁJA 9 Examination of viewability of the scene for proving. It would be more correct, if only the person accomplishing the proving was present in the photo Bemászás lehetõségének ellenõrzése helyszíni bizonyítási kísérlettel. Jól látható a képrõl, hogy a sértett a lakásába a kis ablakon nem hatolhatott be, így az önbetörés kizárva (negatív bizonyítási kísérlet) (KÕHEGYI) Examining the possibility of climbing in for proving. It is well percetible from the photo that the offender could not get into his flat through the small window, this way the self-burglary can be excluded (negative proving) Emberölés terheltje a helyszínen mutatja meg és mondja el a sértett gépjármûvének elvitelét, azzal a helyszínrõl való eltávozását (A), valamint a sértett holttestének végleges helyére (árokszélre) kivetését (B) (Baranya MRFK) The suspected of a murder case represents and describes on the scene how he took the offender s car away from the scene, how he travelled away in it (A) and how he dropped the victim s corpse out to the embankment Emberölés terheltje az elkövetés helyszínén mutatja meg és mondja el, hogy a sértett hol és hogyan helyezkedett el az elkövetéskor (Baranya MRFK) The suspected of a murder case represents and describes on the scene where and in what position the offended was occupied when he committed the crime Helyesen beállított személyfelismerés képei (Baranya MRFK) Photos of person identification set up correctly Helytelenül beállított személyfelismerés képei (helytelen a felismerendõ személyek összeválogatása, mivel a magas, nem bajuszos személy lényegesen különbözik a többiektõl) (KÕHEGYI) Photos of person identification set up incorrectly (the selection of the identified persons is incorrect, as the tall man without moustache is definitely different from the others) Személyfelismeréshez használt fényképsorozat (A) és kiválasztás (B) (Baranya MRFK) Series of photos for person identification (A) and the selecting procedure (B) Tárgyfelismerés, változtatott összeállításokban (Baranya MRFK) Identification of subjects, in changing assortion. 123.A. Hazugságvizsgáló készülék (poligráf) Poligraphy equipment. 123.B. Az öt grafopálca (érzékelõ) a megjelenõ fizikai elváltozásokat ábrázolja (ARTHER) The five grapho-sticks (sensors) are plotting the changes in the physical state. a) galvános bõr a) galvanic skin, b) mellkasi légzés b) thoracic respiration, c) középmellkasi légzés c) central thoracic respiration, d) bõr hõmérséklete d) respiration of skin, e) felsõkari vérnyomás e) upper arm blood pressure. 123.C. Poligráf mûködés közben Poligraphy in operation Szembesítés: a vizsgáló hölgy elõtt egymással szemben, egymásra nézve ülnek a szembesítendõ személyek (gyanúsított és tanú, illetve ezek kombinációi: gyanúsított gyanúsított, tanú tanú) Confrontation: Confronted persons are sitting facing to each other, in front of the examining officer (suspected and witness, or combination of this: suspectedsuspected, witness-witness).

10 10 KRIMINALISZTIKA ATLASZ 1. A 1. B 1. C 1. Csapszegvágók statikus nyomai (BSZKI) Static traces from bolt-clipper

11 KRIMINALISZTIKA ATLASZ MVC5000 ciánakrilátos ujjnyomelõhívó mobil kamra (www.masonvactron.co.uk) Mobile cyanoacrylate fingerprint developing chamber

12 12 KRIMINALISZTIKA ATLASZ 3. Dinamikus eszköznyomok (BSZKI) Dynamic traces from tools. 3.A. Feszítési nyom ajtófélfán Signs of straining, on a doorframe. 3. A 3.B. Páncélszekrény feltörésekor keletkezett eszköznyom Signs of forcing open, on a safe. 3. B

13 KRIMINALISZTIKA ATLASZ A 4. B 4. HI-SCOPE 4.A. Komplex HI-SCOPE (BSZKI) Complex HI-SCOPE; 4.B. HI-SCOPE-közeli felvétele (Baranya MRFK) Close photo of the HI-SCOPE

14 14 KRIMINALISZTIKA ATLASZ 5. Ujjnyom elõhívásához használatos porok (Baranya MRFK) Different powders to develop fingerprints Jódgõzõléses ujjnyomelõhívás (BSZKI) Fingerprint development through iodine fuming. 7. Színes porozással üvegrõl (A) és papírlapról (B) elõhívott ujjnyomok Finger marks developed through colourful powder dusting. On glass surface (A), on paper surface (B) 6. A 7. A 7. B 6. B

15 KRIMINALISZTIKA ATLASZ Véres lábnyom elõhívása (BSZKI) Development of bloody footprint 9. G 9. C 9. F 9. B 9. E 9. A 9. D

16 16 KRIMINALISZTIKA ATLASZ 10. Fülnyom (A) és fülnyomat (B) összehasonlítása (C) (Vas MRFK) Ear mark(a) Earprint (B) Comparison of them (C) 10. A 9. Járássajátosságok 9. A. Rendes járás 9. B. Terpesztett járás 9. C. Bizonytalan járás 9. D. Keresztezõ járás 9. E. Sántító járás 9. F. Lábhúzó járás 9. G. Csoszogó járás Types of idiosyncrasy when walking. Normal walking (A) Walking with spread out legs (B) Unsteady walking (C) Crossing walking (D) Limping walking (E) Walking with pulling one leg (F) Shuffling walking (G) 10. B 10. C

17 KRIMINALISZTIKA ATLASZ A 11. B 11. Nemi erkölcs elleni bûncselekmény sértettjének karján levõ elkövetõi fognyom(a), valamint azonosságot mutató összehasonlító fognyomat (B) Tooth-mark of the perpetrator on the arm of the offended in a case of sexual violation (A), Tooth-print showing identification with the toothmark (B)

18 18 KRIMINALISZTIKA ATLASZ 12. A 12. B 12.A. Gépkocsi zárhenger kihúzása során az eszköz feltámasztásával keletkezett nyom Trace from choking up a tool when pulling out the lock cylinder of a car 12.B. Crime-lite 80L fólipapíros lábnyomrögzítés (www.masonvactron.co.uk) Footprint fixing on Crime-lite 80L foil film

19 KRIMINALISZTIKA ATLASZ A 13. Zárak kinyitására szolgáló célszerszámok (Probl. Krym. 1995/208) Tools to force locks open. 13.A. Célszerszámok 13.B. Elemes fúró 13.C.; 13.D. Hengerzártörõ (A) Special tools (B) Battery drill (C.; D.) Tool to break cylinder locks. 13. B 13. C 13. D

20 20 KRIMINALISZTIKA ATLASZ 14. A 14. B 14. C 14. D 14. E 14. F 14. G 14. H 14. Személygépkocsi oldaltükör és fényszóró darabjainak összeillesztéses azonosítása cserbenhagyásos ügyben (helyszínen talált darabok és a számításba jöhetõ gépjármûé) (Baranya MRFK) Identification (of the items found on the scene and of the supposable committer car) through piecing together the lateral mirror and headlight of the passenger car in a hit-and-run case.

21 KRIMINALISZTIKA ATLASZ A 15. B 15. Helyszínen rögzített nyom és azonosított gumiköpeny (BSZKI) Wheel-track recorded on the scene (A) and the identified tyre casing (B)

22 22 KRIMINALISZTIKA ATLASZ Gépjármû helyszínen maradt fényszóródarabjai bûnjelcímkével (BSZKI) Pieces of a headlight found on the scene with clue labels

23 KRIMINALISZTIKA ATLASZ Véralakzatok (BSZKI) 17.A. Vércseppenés 17.B. Vérfreccsenés 17.C. Vérkenõdés 17.D. Vércsorgás Different shapes of blood stain Drop of blood (A) Blood splash (B) Blood blur (C) Blood steaming (D) 17. A 17. B 17. C 17. D

24 24 KRIMINALISZTIKA ATLASZ 18. Mosottnak tûnõ férfiing benzidin-próba elõtt (A) és után (B) (BSZKI) Apparently cleaned male shirt before (A) and after (B) benzidine prove 18. A 18. B

25 KRIMINALISZTIKA ATLASZ A 19. B 19. Pozitív (A) és negatív (B) reakció (vér): antitest-antigén agglutináció (abszorpciós-elúciós módszer) (BSZKI) Positive (A) and negative (B) reaction (blood). Antibody-antigen agglutination (absorptial-elutional method)

26 26 KRIMINALISZTIKA ATLASZ Abszorpciós inhibíciós vércsoport-meghatározás testnedvekbõl. A két felsõ sor: 0-ás vagy nem kiválasztó egyén; a két alsó sor: A-s kiválasztó egyén testnedvének vércsoporttulajdonsága (BSZKI) Absorbtional inhibitional blood-group determination from body humour. The two lines above: blood group O or secreting person. Two lines below: Blood group specification of the body humour of an A secreting person.

27 KRIMINALISZTIKA ATLASZ A 21. B 21.A. Sperma mikroszkópos vizsgálata (hematoxilin-eozinos festés után) Examination of sperm with microscope (after hematoxiline-eozine colouring) 21.B. UV-lámpa az ondónyomok helyszíni felkutatására (BSZKI) UV- light to detect sperm traces on the scene.

28 28 KRIMINALISZTIKA ATLASZ 22. Hajszál-összehasonlítás különbözõ nagyításokban (BSZKI) Comparison of hair in different enlargements 22. A 22. B 22. C

29 KRIMINALISZTIKA ATLASZ A DNS-lánc felépítése Structure of DNA-chain 24. A 24. B 24. C 24.A. Kromoszóma Chromosome 24.B. DNS-lánc modellje Model of DNA-chain 24.C. DNS-szekvencia DNA sequence

30 30 KRIMINALISZTIKA ATLASZ 25. A 25. B 25. Kendernövény (A), valamint kannabiszok és fogyasztásukhoz használatos eszközök (B) (ORFK Bûnmegelõzési Osztály és Baranya MRFK) Cannabis (A) Cannabises and different appliances to consume them (B)

31 KRIMINALISZTIKA ATLASZ 31 por alakban kapszulában tablettába préselve itatóspapíron cukorkában Amfetamin és származékai (ORFK Bûnmegelõzési Osztály) Amfetamine and its derivatives In form of powder. In capsula. In pills. On blotting-paper. In form of sweets. kokain crack 27.A. A kokain és a crack (ORFK Bûnmegelõzési Osztály) Cocain and crack 27. A

32 32 KRIMINALISZTIKA ATLASZ 27. B 27. B 27.B.-27.C. A kokain fogyasztásához használatos eszközök (BRFK Bûnmegelõzési Osztály) In nub sugar. On blotting-paper. In textile. As mini or micro trip. In pills or capsula. Appliances to consume cocain. kockacukorban itatóspapíron filcanyagban mini- vagy mikrotripként tablettában vagy kapszulában nedvszívó anyagon (comic-trips) Az LSD megjelenési formái Different appearances of LSD

33 KRIMINALISZTIKA ATLASZ A 30. Hasis azonosítása vékonyréteg-kromatográfiás módszerrel (Baranya MRFK) Identification of Hashish with thin-layer chromatography. 29. A heroin megjelenési formái (A) és a fogyasztásához használatos eszközök (B) (ORFK Bûnmegelõzési Osztály) Different appearances of Heroin (A) and appliances to consume it. (B) 29. B

34 34 KRIMINALISZTIKA ATLASZ 31. A 31. B 31. Különbözõ méretû textilszálak összehasonlítása (BSZKI) Comparison of different types of textile strand.

35 KRIMINALISZTIKA ATLASZ Vérzés helyének meghatározása a vércseppekbõl Localizing the place of bleeding from drops of blood 32. A 32. B 33. B 33. A 33. Superfume ciánakrilátos mobil ujjnyomelõhívó berendezés (www.masonvactron.co.uk) Superfume cyanoacrylate mobile fingerprint developing apparatus

36 36 KRIMINALISZTIKA ATLASZ 34. A 34. B 34. Üveg-összeillesztés (BSZKI) Setting together of glass pieces

37 KRIMINALISZTIKA ATLASZ A 35. B Sokat használt wolframspirál ujjákristályosodott melegtörése (A) és az izzószál vége kinagyítva (B) (BSZKI) Re-crystallized hot break of an old wolfram tungsten lamp spiral (A) and the ending of the heater filament. (B) 36. Wolfram izzószál melegtörése (jól látható az olvadékgömb) (BSZKI) Hot break of a wolfram filament. (the melt ball is well perceptible)

38 38 KRIMINALISZTIKA ATLASZ Crime-lite speciális ujjnyom felkutató kézilámpa (www.masonvactron.co.uk) Special torch for fingerprint detection

39 KRIMINALISZTIKA ATLASZ A 38. B 38. Többrétegû festék-metszet minta-elõkészítése spektro-forometriális eljáráshoz (A), nagyítva is (B) (BSZKI) Preparation as sample for spectro-phototmetry of a multi-layered paint segment (A), and its enlargement (B).

40 40 KRIMINALISZTIKA ATLASZ 39. A 39. B 39. Többrétegû gépjármûfestékek mikroszkópi spektro-fotometriális analizációjának (rétegzõdésének) vizuális képe (BSZKI) Visual picture of analysis with microsopical spectro-phototmetry of multi-layered paint from a car.

41 KRIMINALISZTIKA ATLASZ Festék mikroszkópos képe (236-szoros nagyítás) (BSZKI) Microscopical picture of paint (In 236 fold enlargement). 41. Festékazonosítás (BSZKI) Paint identification

Instructions for use WASHER-DRYER. Contents WDD 9640

Instructions for use WASHER-DRYER. Contents WDD 9640 Instructions for use WASHER-DRYER! This symbol reminds you to read this instruction manual. GB GB English,1 HU Magyar,13 TR Türkçe,25 Contents Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity

Részletesebben

CSÖRGÔ ATTILA. Arkhimédészi pont Archimedean Point

CSÖRGÔ ATTILA. Arkhimédészi pont Archimedean Point CSÖRGÔ ATTILA Arkhimédészi pont Archimedean Point CSÖRGÔ ATTILA Arkhimédészi pont Archimedean Point Ludwig Múzeum Kortárs Mûvészeti Múzeum, Budapest 2009. október 30 2010. január 24. 2010 Mudam Luxembourg,

Részletesebben

Copyright 2001 NEC Computers International BV 1

Copyright 2001 NEC Computers International BV 1 * Optional - Optionnel - Opcional - Optioneel - Opzionale - Valmulighed - Valmöjlighet Details of the product may vary from those illustrated. Dettagli dei prodotti possone variare de quelli illustrati.

Részletesebben

PUSKÁS SZABÁLYOK RIFLE RULES FOR. 300 m Puska. 300 m Rifle. 300 m Standard Puska. 300 m Standard Rifle. 50 m Puska. 50 m Rifle.

PUSKÁS SZABÁLYOK RIFLE RULES FOR. 300 m Puska. 300 m Rifle. 300 m Standard Puska. 300 m Standard Rifle. 50 m Puska. 50 m Rifle. I S S F International Shooting Sport Federation Internationaler Schiess-Sportverband e.v. Fédération Internationale de Tir Sportif Federación Internacional de Tiro Deportivo PUSKÁS SZABÁLYOK RIFLE RULES

Részletesebben

HÍRVILLÁM. SIGNAL Badge. A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Híradó Tanszék szakmai tudományos kiadványa

HÍRVILLÁM. SIGNAL Badge. A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Híradó Tanszék szakmai tudományos kiadványa HÍRVILLÁM A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Híradó Tanszék szakmai tudományos kiadványa SIGNAL Badge Professional journal of Signal Departement at the National University of Public Service 4. évfolyam 1.

Részletesebben

Privát fotográfia és személyes emlékezet. Private Photography and Personal Memories. Felnõttoktatási mûhely Óravázlatok

Privát fotográfia és személyes emlékezet. Private Photography and Personal Memories. Felnõttoktatási mûhely Óravázlatok Private Photography and Personal Memories Adult Learning Workshop Lesson Plans 2008 2009 Privát fotográfia és személyes emlékezet Felnõttoktatási mûhely Óravázlatok 2008 2009 Contents Tartalom József Kotics:

Részletesebben

X-Ray Diagnostics of Highly Charged Ion Plasmas

X-Ray Diagnostics of Highly Charged Ion Plasmas X-Ray Diagnostics of Highly Charged Ion Plasmas - High Energy Electronic X-Ray Spectrometer (HENEX) for high density laser produced plasmas - Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei Szabó Csilla Ibolya Témavezető:

Részletesebben

A nyomozás tervezése, szervezése ki? hol? hogyan? mivel? miért?

A nyomozás tervezése, szervezése ki? hol? hogyan? mivel? miért? Nem nehéz indokolni, hogy miért van jelentősége a kivel történő elkövetésnek. A büntetőjogi ismeretek során utaltunk rá, hogy, a társtettesség megállapításának feltétele, hogy a bűncselekmény rekonstruálása

Részletesebben

CONTENT. 2 Improvement of OSC performance for CeZrO 4. szilárd oldatban Akira Morikawa Tadashi Suzuki Koichi Kikuta Akihiko Suda Hirofumi Shinjo

CONTENT. 2 Improvement of OSC performance for CeZrO 4. szilárd oldatban Akira Morikawa Tadashi Suzuki Koichi Kikuta Akihiko Suda Hirofumi Shinjo építôanyag 2009/1 TARTALOM 2 Az OSC (oxigéntároló képesség) teljesítménynövelése Al 2 diffúziógátat tartalmazó CeZrO 4 szilárd oldatban Akira Morikawa Tadashi Suzuki Koichi Kikuta Akihiko Suda Hirofumi

Részletesebben

KORONGLÖVÉSZET SZABÁLYAI SHOTGUN RULES FOR. Trap Trap Automata Trap. Automatic Trap. Dupla Trap. Double Trap. Skeet. Skeet

KORONGLÖVÉSZET SZABÁLYAI SHOTGUN RULES FOR. Trap Trap Automata Trap. Automatic Trap. Dupla Trap. Double Trap. Skeet. Skeet I S S F International Shooting Sport Federation Internationaler Schiess-Sportverband e.v. Fédération Internationale de Tir Sportif Federación Internacional de Tiro Deportivo KORONGLÖVÉSZET SZABÁLYAI SHOTGUN

Részletesebben

Régészeti kutatások Magyarországon 2009

Régészeti kutatások Magyarországon 2009 Szentpéteri József Interdiszciplináris kutatások a Bács-Kiskun megyei Solt, Tételhegy lelôhelyen Beszámoló a Castrum Tetel Program (2007 2009) fôbb eredményeirôl A 2005-ben megkezdett régészeti terepbejárások

Részletesebben

Rippl-Rónai József Válogatás az Antal Lusztig Gyűjteményből

Rippl-Rónai József Válogatás az Antal Lusztig Gyűjteményből Rippl-Rónai József Válogatás az Antal Lusztig Gyűjteményből Válogatás az Antal Lusztig Gyűjteményből A Selection from the Antal Lusztig Collection Rippl-Rónai József József Rippl-Rónai Válogatás az Antal

Részletesebben

Miért érdemes minket választani? / Why NOVETEX? Cégünkről / About Us

Miért érdemes minket választani? / Why NOVETEX? Cégünkről / About Us Miért érdemes minket választani? / Why NOVETEX? Cégünkről / About Us A lágy fények, meleg színek, harmonikus formák és a természetes anyagok alkotta összkép egyetlen érzést hivatott szolgálni: a nyugalmat.

Részletesebben

RADNÓTI SÁNDOR. Kalmár János

RADNÓTI SÁNDOR. Kalmár János RADNÓTI SÁNDOR Kalmár János RADNÓTI SÁNDOR Kalmár János Tartalom Contents Sorozatszerkesztő / series editor Szeifert Judit Kiadó / PublisheD by HUNGART Egyesület www.hungart.org 7 Előszó / Foreword 9 A

Részletesebben

Okos Mérés -val KNX. Smart Metering with KNX

Okos Mérés -val KNX. Smart Metering with KNX Okos Mérés -val KNX Smart Metering with KNX Inhalt / Content A KNX es fogyasztásmérés okos KNX Metering is Smart 4 A KNX Mérés műszaki meghatározása Az egyetlen vila KNX Metering Specification The only

Részletesebben

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei. Atommagfizika az oktatásban. Környezeti radioaktivitás vizsgálata és szemléltetése.

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei. Atommagfizika az oktatásban. Környezeti radioaktivitás vizsgálata és szemléltetése. Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei Atommagfizika az oktatásban Környezeti radioaktivitás vizsgálata és szemléltetése Gyırfi Tamás Témavezetı: Dr. Raics Péter DEBRECENI EGYETEM Fizikai Tudományok

Részletesebben

CSIKY TIBOR Fotómunkák/Photoworks 1973-1975

CSIKY TIBOR Fotómunkák/Photoworks 1973-1975 CSIKY TIBOR Fotómunkák/Photoworks 1973-1975 CSIKY TIBOR Fotómunkák/Photoworks 1973-1975 VINTAGE GALÉRIA BUDAPEST 2 0 0 7 Százados László AZ OBJEKTÍV VALÓSÁG STRUKTÚRÁI Anyag Gravitáció Tér Tér-idô Mozgás

Részletesebben

Nandu. megkötős. hordozókendő. Baby Wrap Sling. ÖKO Prémium, Klasszikus. ECO Premium and Classic. nandu-wrap.com HU EN

Nandu. megkötős. hordozókendő. Baby Wrap Sling. ÖKO Prémium, Klasszikus. ECO Premium and Classic. nandu-wrap.com HU EN Nandu megkötős hordozókendő ÖKO Prémium, Klasszikus Baby Wrap Sling ECO Premium and Classic HU EN nandu-wrap.com A Nandu hordozókendőt szívből ajánljuk minden szülőnek, aki a gyermekét testközelben akarja

Részletesebben

Operating Instructions Instrukcja obsługi Návod k použití Kezelési utasítás

Operating Instructions Instrukcja obsługi Návod k použití Kezelési utasítás ENG.book 1 ページ 2007 年 1 月 10 日 水 曜 日 午 後 1 時 7 分 Operating Instructions Instrukcja obsługi Návod k použití Kezelési utasítás Digital Video Camera Model No. NV-GS60EP Before use, please read these instructions

Részletesebben

1992. Act LXIII. évi LXIII. law törvény

1992. Act LXIII. évi LXIII. law törvény 1992. Act LXIII. évi LXIII. law törvény protection of personal data and the data of public interest a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról The parliament - the Republic of

Részletesebben

42. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. áp ri lis 2., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 7335, Ft

42. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. áp ri lis 2., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 7335, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 2., csütörtök 42. szám Ára: 7335, Ft TARTALOMJEGYZÉK Oldal 66/2009. (IV. 2.) Korm. ren de let A kí sér le ti és egyéb tu do má nyos cé lok

Részletesebben

Film letöltés / Movie Download

Film letöltés / Movie Download Zöld ház 2 Film letöltés / Movie Download Green Buildings www.knx.org KNX Association cvba 2008 KNX is registered trademark of KNX Association cvba February 2008 A füzet teljes tartalma film formában három

Részletesebben

Jogszabályi háttér: Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya:

Jogszabályi háttér: Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya: Kitöltési útmutató a 14K103 jelű, a biztosító adatszolgáltatása a nyugdíjbiztosítási nyilatkozathoz szükséges igazolás tartalmáról elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A személyi jövedelemadóról

Részletesebben

Európai Repülésbiztonsági Ügynökség Biztonsági Elemzési és Kutatási Osztály Ügyvezető Igazgatóság

Európai Repülésbiztonsági Ügynökség Biztonsági Elemzési és Kutatási Osztály Ügyvezető Igazgatóság Biztonsági Elemzési és Kutatási Osztály Ügyvezető Igazgatóság 2007 A biztonsági ajánlások éves áttekintése 1/57. oldal 2007 A biztonsági ajánlások éves áttekintése A dokumentum hivatkozási száma: Státusz

Részletesebben

A KIOP állati hulladék kezelése intézkedés értékelése

A KIOP állati hulladék kezelése intézkedés értékelése EU & GOVERNMENT SERVICES A KIOP állati hulladék kezelése intézkedés értékelése 2008. december 8. ADVISORY 1 TARTALOM 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 1.1. Az intézkedés fejlesztéspolitikai megalapozottsága...

Részletesebben

CSOSZÓ. Gabriella. Gabriella CSOSZÓ. 1969-ben született Marcaliban

CSOSZÓ. Gabriella. Gabriella CSOSZÓ. 1969-ben született Marcaliban CSOSZÓ Gabriella 1969-ben született Marcaliban TANULMÁNYOK 1994 95 Posztgraduális képzés a JPTE Képzõmûvészeti Mesteriskolában 1995 Magyar Iparmûvészeti Egyetem, Fotó szak, vendéghallgató 1989 94 Janus

Részletesebben

Angol nyelv. 11. évfolyam. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Angol nyelv. 11. évfolyam. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. kommunikáció Angol nyelv 11. évfolyam Tanári kézikönyv A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával

Részletesebben

VEDECKý a kultúrny Časopis

VEDECKý a kultúrny Časopis Univerzitea de Vest Vasile Goldiş Arad Univerzita Mateja Bela Ekonomická fakulta Banská Bystrica Szent István Egyetem Gazdasági Kar Békéscsaba TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRAT REVISTĂ DE ŞTIINŢĂ ŞI CULTURĂ

Részletesebben

MAGYAR FORMATERVEZÉSI DÍJ 2005 HUNGARIAN DESIGN AWARD

MAGYAR FORMATERVEZÉSI DÍJ 2005 HUNGARIAN DESIGN AWARD MAGYAR FORMATERVEZÉSI DÍJ 2005 HUNGARIAN DESIGN AWARD A nyilvános pályázatot a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium a Magyar Formatervezési Tanács közremûködésével hirdeti meg The open competition is

Részletesebben

Szókimondó és vitális

Szókimondó és vitális Sasvári Edit Szókimondó és vitális Nemes Csaba újabb munkái Nemes Csaba társadalmi érzékenységû mûvészetérôl vált ismertté. Elképzeléseit festményeken, story board-okon, animációs filmen és videómunkákban

Részletesebben