Képek listája (Index of Pictures)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Képek listája (Index of Pictures)"

Átírás

1 IV. rész ATLASZ

2

3 Képek listája (Index of Pictures) 1. Csapszegvágók statikus nyomai (BSZKI) Static traces from bolt-clipper. 2. MVC5000 ciánakrilátos ujjnyomelõhívó mobil kamra (www.masonvactron.co.uk) Mobile cyanoacrylate fingerprint developing chamber. 3. Dinamikus eszköznyomok (BSZKI) Dynamic traces from tools. 3.A. Feszítési nyom ajtófélfán Signs of straining on a doorframe. 3.B. Páncélszekrény feltörésekor keletkezett eszköznyom Signs of forcing open, on a safe. 4. HI-SCOPE 4.A. Komplex HI-SCOPE (BSZKI) Complex HI-SCOPE. 4.B. HI-SCOPE közeli felvétele (Baranya MRFK) Close photo of the HI-SCOPE. 5. Ujjnyom elõhívásához használatos porok (Baranya MRFK) Different powders to develop fingerprints. 6. Jódgõzõléses ujjnyomelõhívás (BSZKI) Fingerprint development through iodine fuming. 7. Színes porozással üvegrõl (A) és papírlapról (B) elõhívott ujjnyomok Finger marks developed through colourful powder dusting. On glass surface (A), On paper surface(b). 8. Véres lábnyom elõhívása (BSZKI) Development of bloody footprint. 9. Járássajátosságok Types of idiosyncrasy when walking. 9.A. Rendes járás Normal walking (A). 9.B. Terpesztett járás Walking with spread out legs (B). 9.C. Bizonytalan járás Unsteady walking (C). 9. Keresztezõ járás Crossing walking (D). 9.E. Sántító járás Limping walking (E). 9.F. Lábhúzó járás Walking with pulling one leg (F). 9.G. Csoszogó járás Shuffling walking (G). 10. Fülnyom (A) és fülnyomat (B) összehasonlítása (C) (Vas MRFK) Ear mark(a), Earprint (B), Comparison of them (C). 11. Nemi erkölcs elleni bûncselekmény sértettjének karján levõ elkövetõi fognyom (A), valamint azonosságot mutató összehasonlító fognyomat (B) Toothmark of the perpetrator on the arm of the offended in a case of sexual violation (A). Tooth-print showing identification with the toothmark (B). 12.A. Gépkocsi zárhenger kihúzása során az eszköz feltámasztásával keletkezett nyom Trace from choking up a tool when pulling out the lock cylinder of a car. 12.B. Crime-lite 80L fólipapíros lábnyomrögzítés (www.masonvactron.co.uk) Footprint fixing on Crime-lite 80L foil film. 13. Zárak kinyitására szolgáló célszerszámok (Probl. Krym. 1995/208) Tools to force locks open. 13.A. Célszerszámok Special tools (A). 13.B. Elemes fúró Battery drill (B). 13.C.; 13.D. Hengerzártörõ Tool to break cylinder locks (C). 14. Személygépkocsi oldaltükör és fényszóró darabjainak összeillesztéses azonosítása cserbenhagyásos ügyben (helyszínen talált darabok és a számításba jöhetõ gépjár-

4 4 KÉPEK LISTÁJA mûé) (Baranya MRFK) Identification (of the items found on the scene and of the supposable committer car) through piecing together the lateral mirror and headlight of the passenger car in a hitand-run case. 15. Helyszínen rögzített nyom és azonosított gumiköpeny (BSZKI) Wheel-track recorded on the scene (A) and the identified tyre casing (B). 16. Gépjármû helyszínen maradt fényszóródarabjai bûnjelcímkével (BSZKI) Pieces of a headlight found on the scene with clue labels. 17. Véralakzatok (BSZKI) Different shapes of blood stain. 17.A. Vércseppenés Drop of blood (A). 17.B. Vérfreccsenés Blood splash (B). 17.C. Vérkenõdés Blood blur (C). 17.D. Vércsorgás Blood steaming (D). 18. Mosottnak tûnõ férfiing benzidin-próba elõtt (A) és után (B) (BSZKI) Apparently cleaned male shirt before (A) and after (B) benzidine prove. 19. Pozitív (A) és negatív (B) reakció (vér): antitest-antigén agglutináció (abszorpcióselúciós módszer) (BSZKI) Positive (A) and negative (B) reaction (blood). Antibody-antigen agglutination (absorptial-elutional method). 20. Abszorpciós inhibíciós vércsoport-meghatározás testnedvekbõl. A két felsõ sor: 0-s vagy nem kiválasztó egyén; a két alsó sor: A-s kiválasztó egyén testnedvének vércsoport-tulajdonsága (BSZKI) Absorbtional inhibitional blood-group determination from body humour. The two lines above: blood group O or secreting person. Two lines below: Blood group specification of the body humour of an A secreting person. 21.A. Sperma mikroszkópos vizsgálata (hematoxilin-eozinos festés után) Examination of sperm with microscope (after hematoxiline-eozine colouring). 21.B. UV-lámpa az ondónyomok helyszíni felkutatására (BSZKI) UV- light to detect sperm traces on the scene. 22. Hajszál-összehasonlítás különbözõ nagyításokban (BSZKI) Comparison of hair in different enlargements. 23. A DNS-lánc felépítése Structure of DNA-chain. 24.A. Kromoszóma Chromosome. 24.B. DNS-lánc modellje Model of DNA-chain. 24.C. DNS-szekvencia DNA sequence. 25. Kendernövény (A), valamint kannabiszok és fogyasztásukhoz használatos eszközök (B) (ORFK Bûnmegelõzési Osztály és Baranya MRFK) Cannabis (A) Cannabises and different appliances to consume them (B). 26. Amfetamin és származékai (ORFK Bûnmegelõzési Osztály) Amfetamine and its derivatives In form of powder. In capsula. In pills. On blotting-paper. In form of sweets. 27.A. A kokain és a crack (ORFK Bûnmegelõzési Osztály) Cocain and crack. 27.B. 27.C. A kokain fogyasztásához használatos eszközök (BRFK Bûnmegelõzési Osztály) In nub sugar. On blotting-paper. In textile. As mini or micro trip. In pills or capsula. Appliances to consume cocain. 28. Az LSD megjelenési formái Different appearances of LSD. 29. A heroin megjelenési formái (A) és a fogyasztásához használatos eszközök (B) (ORFK Bûnmegelõzési Osztály) Different appearances of Heroin (A) and appliances to consume it. (B). 30. Hasis azonosítása vékonyréteg-kromatográfiás módszerrel (Baranya MRFK) Identification of Hashish with thin-layer chromatography. 31. Különbözõ méretû textilszálak összehasonlítása (BSZKI) Comparison of different types of textile strand. 32. Vérzés helyének meghatározása a vércseppekbõl Localizing the place of bleeding from drops of blood.

5 KÉPEK LISTÁJA Superfume ciánakrilátos mobil ujjnyomelõhívó berendezés (www.masonvactron.co.uk) Superfume cyanoacrylate mobile fingerprint developing apparatus. 34. Üveg-összeillesztés (BSZKI) Setting together of glass pieces. 35. Sokat használt wolframspirál ujjákristályosodott melegtörése (A) és az izzószál vége kinagyítva (B) (BSZKI) Re-crystallized hot break of an old wolfram tungsten lamp spiral (A) and the ending of the heater filament (B). 36. Wolfram izzószál melegtörése (jól látható az olvadékgömb) (BSZKI) Hot break of a wolfram filament. (the melt ball is well perceptible). 37. Crime-lite speciális ujjnyomfelkutató kézilámpa (www.masonvactron.co.uk) Special torch for fingerprint detection. 38. Többrétegû festékmetszet minta-elõkészítése spektro-forometriális eljáráshoz (A), nagyítva is (B) (BSZKI) Preparation as sample for spectro-phototmetry of a multilayered paint segment (A), and its enlargement (B). 39. Többrétegû gépjármûfestékek mikroszkópikus spektro-fotometriális analizációjának (rétegzõdésének) vizuális képe (BSZKI) Visual picture of analysis with microsopical spectro-phototmetry of multi-layered paint from a car. 40. Festék mikroszkópos képe (236-szoros nagyítás) (BSZKI) Microscopical picture of paint (In 236 fold enlargement). 41. Festékazonosítás (BSZKI) Paint identification. 42. Gyémántcellás transzformációs spektrofotométer (BSZKI) Diamond celled transforming spectro-photometry. 43. A transzformációs spektrofotométer gyémántcellája (BSZKI) Diamond cell of transforming spectro-photometry. 44. Hajszál gyémántcellában, szétnyomás elõtt (A) és szétnyomás után (B) (BSZKI) A piece of hair in diamond cell before (A) and after crush (B). 45. Mikrotom szeletelõgép (BSZKI) Microtom slicing equipment. 46. Gyantába áztatott festékminta (a szeletelõgépre elõkészítve) (BSZKI) Paint sample soaked in resin (prepared for the slicing machine). 47. Infravörös mikroszkóp (BSZKI) Infra red microscope. 48. Fénymakroszkóp (BSZKI) Light macroscope. 49. Elektronmikroszkóp (BSZKI) Electrone microscope. 50. Két kispuska energiadiszperzív röntgenfluoreszcens spektrumának részlete (készült a fenti képen látható elektronmikroszkóppal) (BSZKI) Detail of energydispersive x-ray fluorescent spectrum of two small guns (made with the electron microscope above). 51. Aláírási sajátosságok (KISS) Peculiarities in signatures. Shape of the field bounded by the lines: Circled. Ellipse. Triangle. Polygonal. Other irregular shapes. Shape of starting and finishing a line.: Pin-like. Domed. Hollow. Crooked. Straight. Pointed. 52. Inkriminált aláírások és terhelti aláírás összehasonlítása azonosítási sajátosságokkal megjelölve (KÕHEGYI) Comparison of the incriminated signature and the signature of the accused, writing peculiarities are indicated. 53. Inkriminált aláírás és spontán aláírásminta. Szemmel láthatók az eltérõ írássajátosságok. (BSZKI) Incriminated signature and spontanous signature sample. The dissimilarities in writing peculiarities are easily perceptible to the eye. 54. Gépírásmérce Typing examination standard. 55. VSC 5000 típusú okmányvizsgáló berendezés (www.xtec.net) VSC 5000 type document examining equipment.

6 6 KÉPEK LISTÁJA 56. Ultraibolya fluoreszcenciás fényképfelvétel kimosott és felülírt gépjármû forgalmi engedély ûrlapjairól (a fehér fluoreszkáló foltok a lapanyagokban visszamaradó mosószer maradványai) Ulraviola fluorescent photo of a washed out and overwritten driving licence. (the white fluorescent sections are the remains of the washing ingredient ). 57. Foram lézeres okmányvizsgáló berendezés Foram lazer document examining equipment. 58. HTO-utalványok hamisítása jól látható az UV-fényben. A hamisítványok képe világosabban jelenik meg. (BSZKI) The forgery of HTO vochers is easily perceptible in UV-light. The pictures of the forged ones are lighter. 59. Betétkönyvekben lévõ számok hamisításának vizsgálati eredményei. Jól láthatók az eltérõ tintával hozzáírt számok. (BSZKI) Result of forgery examination of numbers in a depositor s book. The numbers written with different ink are well perceptible. 60. Kábítószergyanús jelek (ANGYAL) Suspicious signs of drug. 61. GC-MS gázkromatográf tömegspektrométer (Gaschromatography Mass Spectrometry). 62. HPLC folyadékkromatográf (High Pressure Liquid Cromatography). 63. Az öntöltõ félautomata pisztoly keresztmetszete (RTF TK) Cross-section of a self-loader semi-automatic gun. 64. Lõfegyverek mûködési elve (ANGYAL) Function principle of firearms. 65. A BSZKI fegyvergyûjteményének részletei (BSZKI) Gun collection in the BSZKI. 66. Házilag készített lõfegyver (BSZKI) Home-made gun. 67. Emberi bõrfelületet érintõ és rászorított lövés képe (BSZKI) Pictures of a gunshot touching human skin, and a shot from a gun kept tight at the skin. 68. Egy-egy helyszínen talált és próba hüvelyfenék összevetése. Mindkét képen jól láthatók az azonosságok. (BSZKI) Comparison of the case bottom found on the scene and the sample one. 69. Egy-egy lövedékoromzat összehasonlító képei (BSZKI) Comparing pictures of case tops. 70. Vadászfegyverrel (A) leadott lövés irányának meghatározása (B). A konkrét esetben ilyen módon valószínûsítették az önkezûség hiányát. (BSZKI) Determining the orientation of a gunshut from hunting-gun. (A) In the concrete case the absence of suicide become probable this way (B). 71. A lõszer felépítése (ANGYAL) Structure of ammunition. 72. Fegyvervizsgálatokhoz használt, századmilliméter pontossággal beállítható speciális tárgyasztal (BSZKI) Special desk for gun examination. It can be set to the hundredth millimetre precision. 73. Fegyvervizsgálatokhoz használt összehasonlító fénymikroszkóp (BSZKI) Comparing light microscope for gun examination. 74. Lövési fejsérülések bemeneti nyílása (A-B-C), illetve rátett csõvel történõ lövés (ANGYAL) Inlet injuries on head from gunshot Határozat személykörözés/elfogatóparancs elrendelésérõl Decision on ordering warrant/arrest. 77. Személyazonosítás érdekében készített plasztika (AFK) Plastics made for person identification. 77.A. A talált koponya Brainpan found on the scene. 77.B. A hiperplasztikus kép Hiperplastical picture. 77.C. Az eltûnt személyrõl korábban készült fénykép Photo taken of the disappeared person earlier. 78. Polaroid felvételek videokamerás szuperprojekcióval történt azonosítása (negatív pozitív egymásra vetítés)

7 KÉPEK LISTÁJA 7 (KÕHEGYI) Identification of polaroid pictures with video camera, with superprojectional method. (projection of negative-positive items on each other). 79. Ujjnyomfajták (RTF TK) Fingerprint patterns: Simple fingerprints. Simple arch. Tented arch. Ulnar/radial loop. Sing-type. Complex fingerprints. Whorl. Central pocket loop. Side hosed. Double loop. Special. 80. Ujjnyomatlap Fingerprint Card. 81. Ujjnyomat felvételéhez használatos hordozható eszköztárak (Baranya MRFK) Mobile equipment for fingerprint record. 82. Számítógépes tenyérnyom-ellenõrzés Checking of hand palm mark with computer. 83. Ujjnyom és ujjnyomat Fingermark and fingerprint. 83.A. A helyszínen folira rögzített ujjnyom sajátosságainak kivetítése Projection of peculiarities on a fingerprint recorded on foil on the scene. 83.B. A gyanúsított kinagyított ujjnyomatán lévõ megegyezõ sajátosságok kivetítése Projection of the similar peculiarities on an enlarged picture of the suspected s fingerprint. 84. Ujjnyom-azonosítási pontok Identification points on the fingerprint. 85. A PRINTAK cég rendszerével készült ujjnyomat-azonosítás Fingerprint identification made with the system of PRINTAK Company. 86. Az ujj felépítése, a mag és a delta elhelyezkedése Structure of a finger, the core, location of the core and the delta. 87. A terheltrõl készített nyilvántartási fénykép (KÕHEGYI) Photo of the susupected made for registration. 87.A. Helytelenül más-más távolságból készült fényképsorozat Incorrect photoseries taken from different distances. 87.B. Helyesen, három oldalról, azonos távolságból készített nyilvántartási fényképsorozat Correct photoseries taken from three sides, and from the same distance. 88. Poroszkópiai összehasonlítás (A-B). Ujjnyom- és ujjnyomat-azonosító Metamorpho (C), ILSS (D-E) és Morphotouch (F) AFIS rendszerek Porology, Identification of finger mark and finger print with Metamorpho, ILSS and Morphotouch AFIS systems. 89. Szagbank (Baranya MRFK) Odour bank. 90. Szagfelvétel (A) és szagazonosítás kutyával (B) (Baranya MRFK) Odour record (A) and odour identification with the help of a dog (B). 91. Metallográfiai vizsgálat eredményei (BSz 1996/4) Results of metallographical examination. 91.A. A festékréteg leoldása után jól látható a feltöltött nyomvonal Refilled track is well peceptible after resolving the paint layer. 91.B. A töltõanyagot kitisztítva az eredeti nyolcas számjegy látható Having the filling material cleared away the original number 8 is noticable. 92. Körpanoráma-felvétel lõfegyverrel elkövetett bûncselekmény helyszínén. Nem szerencsés, hogy a nyomozó hatóság tagjai is látszanak a képen (KÕHEGYI) Circle-panoramic picture taken on the scene of a crime committed by shotgun. Not correct, as the members of the investigating authority can also be seen in the photo. 93. Szabályos vonalpanoráma-felvétel helyszíni kerékpárnyomról (KÕHEGYI) Correct line-panoramic picture taken of a bycicle track on the scene. 94. Tárgykörözést elrendelõ határozat Decision on ordering to warrant a subject. 95. Grafikus emlékezeti arcképek Graphic face image made by engram. 96. Környezeti felvétel élet testi épség elleni bûncselekmény helyszínén (KÕHEGYI)

8 8 KÉPEK LISTÁJA Photo of the surroundings taken on the scene of a case committed against health and life. 97. Áttekintõ felvétel a megölt áldozat testének és ruházatának maradványairól View picture of the murdered victim s body parts and clothes remains taken on the scene. 98. Csomóponti felvételek lábnyomról (A) és pisztolyról mint elkövetési eszközrõl (B) (KÕHEGYI) Knot picture of a foot mark and a pistol as committer instrument. 99. Részletfelvételek helyszíni beszáradt vércseppekrõl (KÕHEGYI) Detailed photos of dry blood drops on the scene Találkozási felvételek emberölés helyszínén (KÕHEGYI) Taken at the site of a murder case Az inkriminált és próbaírás összevetése. Írássajátosságok alapján végzett kézírásazonosítás (Baranya MRFK) Comparison of the incriminated and the test handwriting. Handwriting identification, made through determination of handscript peculiarities Emberölés sértettjének körme alatt lévõ gyapjúszálakról készített közeli, mérõléces felvételek (KÕHEGYI) Close pictures of cotton strains under the nails of the victim of a murder case, with yard-stick Sinar márkájú makro fényképezõgép (BSZKI) SINAR macro photo camera Videófelvétel-sorozat valós bûncselekmény elkövetésérõl Video record series of a really committed criminal case Tépett szigetelõszalag összeillesztése (Vas MRFK) Fixing together the pieces of torn apart adhesive tape Emberölés sértettjének eltulajdonított gépkocsija helyszíni szemléjén készített fényképfelvételek (Baranya MRFK) Pictures of the offended s stolen car in a case of murder Arcrekonstrukció (ANGYAL) Face reconstruction Helyszíni halottfényképezés (helytelen, mivel elhelyezkedése nem állapítható meg, és szállításra elõkészítettsége becsomagolása miatt sem ad érdemi információt) (KÕHEGYI) Photos of the corpse taken on the scene. (Incorrect, because gives no information of its location, as it is covered, being prepared for transport) Betörés helyszínének fényképe (helytelen, mivel a nyomozó táskája is látható a képen, ami téves következtetésre adhat alapot) (KÕHEGYI) Photo of the scene in a burglary case. (Incorrect, as the bag of the inspector can also be seen, serving as base to false consequences.) 110. Bûnügyi helyszíni szemlézõ gépjármû (A), szemletáskákkal (B) (Baranya MRFK) Vehicle examining the scene of the crime (A) with kit of equipment (B) A helyszíni szemlén rögzített nyomok, anyagmaradványok, tárgyak jegyzéke Register of traces recorded on the scene, material remains, subjects Emberölés jegyzõkönyvéhez csatolt részletes helyszínrajz (Baranya MRFK) Detailed plot of the scene included to the protocol in a murder case Emberölés helyszíni szemléjének jegyzõkönyvéhez csatolt, számítógéppel készített háromdimenziós helyszínrajz (LUCZAY BSz. 1996/9.) Three-dimensional, computer made plot of the scene included to the protocol in a murder case Lövés helyének meghatározása bizonyítási kísérlettel. Felül a lövedék becsapódásának nyoma látható (A) az alsó képen (B) pedig a lövés feltételezett és kísérlettel igazolt iránya (BSZKI) Localizing the shot for proving. Trace of the hitting in bullet above (A) and the supposed and proved through experiment direction of the shot below (B) (Be)láthatóság vizsgálata helyszínen végzett bizonyítási kísérlettel. Szerencsésebb lenne, ha csak a bizonyítást végzõ személy látszana a felvételen (Vas MRFK)

9 KÉPEK LISTÁJA 9 Examination of viewability of the scene for proving. It would be more correct, if only the person accomplishing the proving was present in the photo Bemászás lehetõségének ellenõrzése helyszíni bizonyítási kísérlettel. Jól látható a képrõl, hogy a sértett a lakásába a kis ablakon nem hatolhatott be, így az önbetörés kizárva (negatív bizonyítási kísérlet) (KÕHEGYI) Examining the possibility of climbing in for proving. It is well percetible from the photo that the offender could not get into his flat through the small window, this way the self-burglary can be excluded (negative proving) Emberölés terheltje a helyszínen mutatja meg és mondja el a sértett gépjármûvének elvitelét, azzal a helyszínrõl való eltávozását (A), valamint a sértett holttestének végleges helyére (árokszélre) kivetését (B) (Baranya MRFK) The suspected of a murder case represents and describes on the scene how he took the offender s car away from the scene, how he travelled away in it (A) and how he dropped the victim s corpse out to the embankment Emberölés terheltje az elkövetés helyszínén mutatja meg és mondja el, hogy a sértett hol és hogyan helyezkedett el az elkövetéskor (Baranya MRFK) The suspected of a murder case represents and describes on the scene where and in what position the offended was occupied when he committed the crime Helyesen beállított személyfelismerés képei (Baranya MRFK) Photos of person identification set up correctly Helytelenül beállított személyfelismerés képei (helytelen a felismerendõ személyek összeválogatása, mivel a magas, nem bajuszos személy lényegesen különbözik a többiektõl) (KÕHEGYI) Photos of person identification set up incorrectly (the selection of the identified persons is incorrect, as the tall man without moustache is definitely different from the others) Személyfelismeréshez használt fényképsorozat (A) és kiválasztás (B) (Baranya MRFK) Series of photos for person identification (A) and the selecting procedure (B) Tárgyfelismerés, változtatott összeállításokban (Baranya MRFK) Identification of subjects, in changing assortion. 123.A. Hazugságvizsgáló készülék (poligráf) Poligraphy equipment. 123.B. Az öt grafopálca (érzékelõ) a megjelenõ fizikai elváltozásokat ábrázolja (ARTHER) The five grapho-sticks (sensors) are plotting the changes in the physical state. a) galvános bõr a) galvanic skin, b) mellkasi légzés b) thoracic respiration, c) középmellkasi légzés c) central thoracic respiration, d) bõr hõmérséklete d) respiration of skin, e) felsõkari vérnyomás e) upper arm blood pressure. 123.C. Poligráf mûködés közben Poligraphy in operation Szembesítés: a vizsgáló hölgy elõtt egymással szemben, egymásra nézve ülnek a szembesítendõ személyek (gyanúsított és tanú, illetve ezek kombinációi: gyanúsított gyanúsított, tanú tanú) Confrontation: Confronted persons are sitting facing to each other, in front of the examining officer (suspected and witness, or combination of this: suspectedsuspected, witness-witness).

10 10 KRIMINALISZTIKA ATLASZ 1. A 1. B 1. C 1. Csapszegvágók statikus nyomai (BSZKI) Static traces from bolt-clipper

11 KRIMINALISZTIKA ATLASZ MVC5000 ciánakrilátos ujjnyomelõhívó mobil kamra (www.masonvactron.co.uk) Mobile cyanoacrylate fingerprint developing chamber

12 12 KRIMINALISZTIKA ATLASZ 3. Dinamikus eszköznyomok (BSZKI) Dynamic traces from tools. 3.A. Feszítési nyom ajtófélfán Signs of straining, on a doorframe. 3. A 3.B. Páncélszekrény feltörésekor keletkezett eszköznyom Signs of forcing open, on a safe. 3. B

13 KRIMINALISZTIKA ATLASZ A 4. B 4. HI-SCOPE 4.A. Komplex HI-SCOPE (BSZKI) Complex HI-SCOPE; 4.B. HI-SCOPE-közeli felvétele (Baranya MRFK) Close photo of the HI-SCOPE

14 14 KRIMINALISZTIKA ATLASZ 5. Ujjnyom elõhívásához használatos porok (Baranya MRFK) Different powders to develop fingerprints Jódgõzõléses ujjnyomelõhívás (BSZKI) Fingerprint development through iodine fuming. 7. Színes porozással üvegrõl (A) és papírlapról (B) elõhívott ujjnyomok Finger marks developed through colourful powder dusting. On glass surface (A), on paper surface (B) 6. A 7. A 7. B 6. B

15 KRIMINALISZTIKA ATLASZ Véres lábnyom elõhívása (BSZKI) Development of bloody footprint 9. G 9. C 9. F 9. B 9. E 9. A 9. D

16 16 KRIMINALISZTIKA ATLASZ 10. Fülnyom (A) és fülnyomat (B) összehasonlítása (C) (Vas MRFK) Ear mark(a) Earprint (B) Comparison of them (C) 10. A 9. Járássajátosságok 9. A. Rendes járás 9. B. Terpesztett járás 9. C. Bizonytalan járás 9. D. Keresztezõ járás 9. E. Sántító járás 9. F. Lábhúzó járás 9. G. Csoszogó járás Types of idiosyncrasy when walking. Normal walking (A) Walking with spread out legs (B) Unsteady walking (C) Crossing walking (D) Limping walking (E) Walking with pulling one leg (F) Shuffling walking (G) 10. B 10. C

17 KRIMINALISZTIKA ATLASZ A 11. B 11. Nemi erkölcs elleni bûncselekmény sértettjének karján levõ elkövetõi fognyom(a), valamint azonosságot mutató összehasonlító fognyomat (B) Tooth-mark of the perpetrator on the arm of the offended in a case of sexual violation (A), Tooth-print showing identification with the toothmark (B)

18 18 KRIMINALISZTIKA ATLASZ 12. A 12. B 12.A. Gépkocsi zárhenger kihúzása során az eszköz feltámasztásával keletkezett nyom Trace from choking up a tool when pulling out the lock cylinder of a car 12.B. Crime-lite 80L fólipapíros lábnyomrögzítés (www.masonvactron.co.uk) Footprint fixing on Crime-lite 80L foil film

19 KRIMINALISZTIKA ATLASZ A 13. Zárak kinyitására szolgáló célszerszámok (Probl. Krym. 1995/208) Tools to force locks open. 13.A. Célszerszámok 13.B. Elemes fúró 13.C.; 13.D. Hengerzártörõ (A) Special tools (B) Battery drill (C.; D.) Tool to break cylinder locks. 13. B 13. C 13. D

20 20 KRIMINALISZTIKA ATLASZ 14. A 14. B 14. C 14. D 14. E 14. F 14. G 14. H 14. Személygépkocsi oldaltükör és fényszóró darabjainak összeillesztéses azonosítása cserbenhagyásos ügyben (helyszínen talált darabok és a számításba jöhetõ gépjármûé) (Baranya MRFK) Identification (of the items found on the scene and of the supposable committer car) through piecing together the lateral mirror and headlight of the passenger car in a hit-and-run case.

21 KRIMINALISZTIKA ATLASZ A 15. B 15. Helyszínen rögzített nyom és azonosított gumiköpeny (BSZKI) Wheel-track recorded on the scene (A) and the identified tyre casing (B)

22 22 KRIMINALISZTIKA ATLASZ Gépjármû helyszínen maradt fényszóródarabjai bûnjelcímkével (BSZKI) Pieces of a headlight found on the scene with clue labels

23 KRIMINALISZTIKA ATLASZ Véralakzatok (BSZKI) 17.A. Vércseppenés 17.B. Vérfreccsenés 17.C. Vérkenõdés 17.D. Vércsorgás Different shapes of blood stain Drop of blood (A) Blood splash (B) Blood blur (C) Blood steaming (D) 17. A 17. B 17. C 17. D

24 24 KRIMINALISZTIKA ATLASZ 18. Mosottnak tûnõ férfiing benzidin-próba elõtt (A) és után (B) (BSZKI) Apparently cleaned male shirt before (A) and after (B) benzidine prove 18. A 18. B

25 KRIMINALISZTIKA ATLASZ A 19. B 19. Pozitív (A) és negatív (B) reakció (vér): antitest-antigén agglutináció (abszorpciós-elúciós módszer) (BSZKI) Positive (A) and negative (B) reaction (blood). Antibody-antigen agglutination (absorptial-elutional method)

26 26 KRIMINALISZTIKA ATLASZ Abszorpciós inhibíciós vércsoport-meghatározás testnedvekbõl. A két felsõ sor: 0-ás vagy nem kiválasztó egyén; a két alsó sor: A-s kiválasztó egyén testnedvének vércsoporttulajdonsága (BSZKI) Absorbtional inhibitional blood-group determination from body humour. The two lines above: blood group O or secreting person. Two lines below: Blood group specification of the body humour of an A secreting person.

27 KRIMINALISZTIKA ATLASZ A 21. B 21.A. Sperma mikroszkópos vizsgálata (hematoxilin-eozinos festés után) Examination of sperm with microscope (after hematoxiline-eozine colouring) 21.B. UV-lámpa az ondónyomok helyszíni felkutatására (BSZKI) UV- light to detect sperm traces on the scene.

28 28 KRIMINALISZTIKA ATLASZ 22. Hajszál-összehasonlítás különbözõ nagyításokban (BSZKI) Comparison of hair in different enlargements 22. A 22. B 22. C

29 KRIMINALISZTIKA ATLASZ A DNS-lánc felépítése Structure of DNA-chain 24. A 24. B 24. C 24.A. Kromoszóma Chromosome 24.B. DNS-lánc modellje Model of DNA-chain 24.C. DNS-szekvencia DNA sequence

30 30 KRIMINALISZTIKA ATLASZ 25. A 25. B 25. Kendernövény (A), valamint kannabiszok és fogyasztásukhoz használatos eszközök (B) (ORFK Bûnmegelõzési Osztály és Baranya MRFK) Cannabis (A) Cannabises and different appliances to consume them (B)

31 KRIMINALISZTIKA ATLASZ 31 por alakban kapszulában tablettába préselve itatóspapíron cukorkában Amfetamin és származékai (ORFK Bûnmegelõzési Osztály) Amfetamine and its derivatives In form of powder. In capsula. In pills. On blotting-paper. In form of sweets. kokain crack 27.A. A kokain és a crack (ORFK Bûnmegelõzési Osztály) Cocain and crack 27. A

32 32 KRIMINALISZTIKA ATLASZ 27. B 27. B 27.B.-27.C. A kokain fogyasztásához használatos eszközök (BRFK Bûnmegelõzési Osztály) In nub sugar. On blotting-paper. In textile. As mini or micro trip. In pills or capsula. Appliances to consume cocain. kockacukorban itatóspapíron filcanyagban mini- vagy mikrotripként tablettában vagy kapszulában nedvszívó anyagon (comic-trips) Az LSD megjelenési formái Different appearances of LSD

33 KRIMINALISZTIKA ATLASZ A 30. Hasis azonosítása vékonyréteg-kromatográfiás módszerrel (Baranya MRFK) Identification of Hashish with thin-layer chromatography. 29. A heroin megjelenési formái (A) és a fogyasztásához használatos eszközök (B) (ORFK Bûnmegelõzési Osztály) Different appearances of Heroin (A) and appliances to consume it. (B) 29. B

34 34 KRIMINALISZTIKA ATLASZ 31. A 31. B 31. Különbözõ méretû textilszálak összehasonlítása (BSZKI) Comparison of different types of textile strand.

35 KRIMINALISZTIKA ATLASZ Vérzés helyének meghatározása a vércseppekbõl Localizing the place of bleeding from drops of blood 32. A 32. B 33. B 33. A 33. Superfume ciánakrilátos mobil ujjnyomelõhívó berendezés (www.masonvactron.co.uk) Superfume cyanoacrylate mobile fingerprint developing apparatus

36 36 KRIMINALISZTIKA ATLASZ 34. A 34. B 34. Üveg-összeillesztés (BSZKI) Setting together of glass pieces

37 KRIMINALISZTIKA ATLASZ A 35. B Sokat használt wolframspirál ujjákristályosodott melegtörése (A) és az izzószál vége kinagyítva (B) (BSZKI) Re-crystallized hot break of an old wolfram tungsten lamp spiral (A) and the ending of the heater filament. (B) 36. Wolfram izzószál melegtörése (jól látható az olvadékgömb) (BSZKI) Hot break of a wolfram filament. (the melt ball is well perceptible)

38 38 KRIMINALISZTIKA ATLASZ Crime-lite speciális ujjnyom felkutató kézilámpa (www.masonvactron.co.uk) Special torch for fingerprint detection

39 KRIMINALISZTIKA ATLASZ A 38. B 38. Többrétegû festék-metszet minta-elõkészítése spektro-forometriális eljáráshoz (A), nagyítva is (B) (BSZKI) Preparation as sample for spectro-phototmetry of a multi-layered paint segment (A), and its enlargement (B).

40 40 KRIMINALISZTIKA ATLASZ 39. A 39. B 39. Többrétegû gépjármûfestékek mikroszkópi spektro-fotometriális analizációjának (rétegzõdésének) vizuális képe (BSZKI) Visual picture of analysis with microsopical spectro-phototmetry of multi-layered paint from a car.

41 KRIMINALISZTIKA ATLASZ Festék mikroszkópos képe (236-szoros nagyítás) (BSZKI) Microscopical picture of paint (In 236 fold enlargement). 41. Festékazonosítás (BSZKI) Paint identification

USER MANUAL Guest user

USER MANUAL Guest user USER MANUAL Guest user 1 Welcome in Kutatótér (Researchroom) Top menu 1. Click on it and the left side menu will pop up 2. With the slider you can make left side menu visible 3. Font side: enlarging font

Részletesebben

Vitorláshal Angelfish

Vitorláshal Angelfish Model: Peter udai 996. Diagrams: Peter udai 998.. Oda-visszahajtás felezve. Fordítsd meg a papírt! Fold in half and unfold. Turn the paper over. 2. Oda-visszahajtás átlósan. Fold and unfold diagonally.

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem www.sze.hu/~herno

Széchenyi István Egyetem www.sze.hu/~herno Oldal: 1/6 A feladat során megismerkedünk a C# és a LabVIEW összekapcsolásának egy lehetőségével, pontosabban nagyon egyszerű C#- ban írt kódból fordítunk DLL-t, amit meghívunk LabVIEW-ból. Az eljárás

Részletesebben

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP CHILD S DATA / GYERMEK ADATAI PLEASE FILL IN THIS INFORMATION WITH DATA BASED ON OFFICIAL DOCUMENTS / KÉRJÜK, TÖLTSE KI A HIVATALOS DOKUMENTUMOKBAN SZEREPLŐ ADATOK

Részletesebben

A HULLATÉK-ANALÍZIS ÉS A GYOMORTARTALOM ELEMZÉS ÖSSZE- HASONLÍTÁSA VÖRÖS RÓKA TÁPLÁLKOZÁS VIZSGÁLATA SORÁN

A HULLATÉK-ANALÍZIS ÉS A GYOMORTARTALOM ELEMZÉS ÖSSZE- HASONLÍTÁSA VÖRÖS RÓKA TÁPLÁLKOZÁS VIZSGÁLATA SORÁN A HULLATÉK-ANALÍZIS ÉS A GYOMORTARTALOM ELEMZÉS ÖSSZE- HASONLÍTÁSA VÖRÖS RÓKA TÁPLÁLKOZÁS VIZSGÁLATA SORÁN Szôcs Emese¹, Lanszki József², Heltai Miklós¹ és Szabó László¹ ¹Szent István Egyetem, Vadbiológiai

Részletesebben

Szundikáló macska Sleeping kitty

Szundikáló macska Sleeping kitty Model: Peter Budai 999. Diagrams: Peter Budai 999.. Oda-visszahajtás átlósan. Fold and unfold diagonally. 2. Behajtunk középre. Fold to the center. 3. Oda-visszahajtások derékszögben. Fold and unfold at

Részletesebben

7 th Iron Smelting Symposium 2010, Holland

7 th Iron Smelting Symposium 2010, Holland 7 th Iron Smelting Symposium 2010, Holland Október 13-17 között került megrendezésre a Hollandiai Alphen aan den Rijn városában található Archeon Skanzenben a 7. Vasolvasztó Szimpózium. Az öt napos rendezvényen

Részletesebben

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda Év Tájépítésze pályázat - Wallner Krisztina 2. Közösségi tervezés Óbudán Óbuda jelmondata: Közösséget építünk, ennek megfelelően a formálódó helyi közösségeket bevonva fejlesztik a közterületeket. Békásmegyer-Ófaluban

Részletesebben

KELET-ÁZSIAI DUPLANÁDAS HANGSZEREK ÉS A HICHIRIKI HASZNÁLATA A 20. SZÁZADI ÉS A KORTÁRS ZENÉBEN

KELET-ÁZSIAI DUPLANÁDAS HANGSZEREK ÉS A HICHIRIKI HASZNÁLATA A 20. SZÁZADI ÉS A KORTÁRS ZENÉBEN Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 28. számú művészet- és művelődéstörténeti tudományok besorolású doktori iskola KELET-ÁZSIAI DUPLANÁDAS HANGSZEREK ÉS A HICHIRIKI HASZNÁLATA A 20. SZÁZADI ÉS A KORTÁRS

Részletesebben

Using the CW-Net in a user defined IP network

Using the CW-Net in a user defined IP network Using the CW-Net in a user defined IP network Data transmission and device control through IP platform CW-Net Basically, CableWorld's CW-Net operates in the 10.123.13.xxx IP address range. User Defined

Részletesebben

A golyók felállítása a Pool-biliárd 8-as játékának felel meg. A golyók átmérıje 57.2 mm. 15 számozott és egy fehér golyó. Az elsı 7 egyszínő, 9-15-ig

A golyók felállítása a Pool-biliárd 8-as játékának felel meg. A golyók átmérıje 57.2 mm. 15 számozott és egy fehér golyó. Az elsı 7 egyszínő, 9-15-ig A golyók elhelyezkedése a Snooker alaphelyzetet mutatja. A golyók átmérıje 52 mm, egyszínőek. 15 db piros, és 1-1 db fehér, fekete, rózsa, kék, barna, zöld, sárga. A garázsban állítjuk fel, ilyenkor az

Részletesebben

Performance Modeling of Intelligent Car Parking Systems

Performance Modeling of Intelligent Car Parking Systems Performance Modeling of Intelligent Car Parking Systems Károly Farkas Gábor Horváth András Mészáros Miklós Telek Technical University of Budapest, Hungary EPEW 2014, Florence, Italy Outline Intelligent

Részletesebben

Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp. 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday)

Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp. 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday) Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday) SZÁLLÁS / ACCOMODDATION on a Hotel Gellért*** szálloda 2 ágyas szobáiban, vagy 2x2 ágyas hostel

Részletesebben

Nevezze meg a jelölt csontot latinul! Name the bone marked! Nevezze meg a jelölt csont típusát! What is the type of the bone marked?

Nevezze meg a jelölt csontot latinul! Name the bone marked! Nevezze meg a jelölt csont típusát! What is the type of the bone marked? 1 Nevezze meg a jelölt csontot latinul! Name the bone marked! 2 Nevezze meg a jelölt csont típusát! What is the type of the bone marked? 3 Milyen csontállomány található a jelölt csont belsejében? What

Részletesebben

BKI13ATEX0030/1 EK-Típus Vizsgálati Tanúsítvány/ EC-Type Examination Certificate 1. kiegészítés / Amendment 1 MSZ EN 60079-31:2014

BKI13ATEX0030/1 EK-Típus Vizsgálati Tanúsítvány/ EC-Type Examination Certificate 1. kiegészítés / Amendment 1 MSZ EN 60079-31:2014 (1) EK-TípusVizsgálati Tanúsítvány (2) A potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések, védelmi rendszerek 94/9/EK Direktíva / Equipment or Protective Systems Intended

Részletesebben

Nemzetközi Kenguru Matematikatábor

Nemzetközi Kenguru Matematikatábor Nemzetközi Kenguru Matematikatábor 2011. augusztus 19-27., Werbellinsee, Németország BESZÁMOLÓ Bevezető Idén hetedik alkalommal került megrendezére a Nemzetközi Kenguru Matematikatábor (7. Internationale

Részletesebben

Société Réaliste / 2012.06.05. Ocular Braces

Société Réaliste / 2012.06.05. Ocular Braces Société Réaliste / 2012.06.05. Ocular Braces Az Ocular Braces ( Szem-támaszok ) egy tipográfiai munka két tárgyi következménnyel: egyrészről vállalati emblémaként szolgál az insurart-nak, másrészről egy

Részletesebben

Bevezetés a kvantum-informatikába és kommunikációba 2015/2016 tavasz

Bevezetés a kvantum-informatikába és kommunikációba 2015/2016 tavasz Bevezetés a kvantum-informatikába és kommunikációba 2015/2016 tavasz Kvantumkapuk, áramkörök 2016. március 3. A kvantummechanika posztulátumai (1-2) 1. Állapotleírás Zárt fizikai rendszer aktuális állapota

Részletesebben

A teszt a következő diával indul! The test begins with the next slide!

A teszt a következő diával indul! The test begins with the next slide! A teszt a következő diával indul! The test begins with the next slide! A KÖVETKEZŐKBEN SZÁMOZOTT KÉRDÉSEKET VAGY KÉPEKET LÁT SZÁMOZOTT KÉPLETEKKEL. ÍRJA A SZÁMOZOTT KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZT, VAGY A SZÁMOZOTT

Részletesebben

Utolsó frissítés / Last update: február Szerkesztő / Editor: Csatlós Árpádné

Utolsó frissítés / Last update: február Szerkesztő / Editor: Csatlós Árpádné Utolsó frissítés / Last update: 2016. február Szerkesztő / Editor: Csatlós Árpádné TARTALOM / Contents BEVEZETŐ / Introduction... 2 FELNŐTT TAGBÉLYEGEK / Adult membership stamps... 3 IFJÚSÁGI TAGBÉLYEGEK

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

A vitorlázás versenyszabályai a 2013-2016. évekre angol-magyar nyelvű kiadásának változási és hibajegyzéke

A vitorlázás versenyszabályai a 2013-2016. évekre angol-magyar nyelvű kiadásának változási és hibajegyzéke A vitorlázás versenyszabályai a 2013-2016. évekre angol-magyar nyelvű kiadásának változási és hibajegyzéke A dokumentum A vitorlázás versenyszabályai a 2013-2016. évekre angol-magyar nyelvű kiadásában

Részletesebben

Felhívás. érted is amit olvasol? (Apostolok Cselekedetei 8:30)

Felhívás. érted is amit olvasol? (Apostolok Cselekedetei 8:30) Felhívás Valamennyi Tiszáninneni református általános iskola és a miskolci egyházi iskolák 7-8. osztályosai részére meghirdetett Biblia-értő angol nyelvi versenyen való részvételre. érted is amit olvasol?

Részletesebben

már mindenben úgy kell eljárnunk, mint bármilyen viaszveszejtéses öntés esetén. A kapott öntvény kidolgozásánál még mindig van lehetőségünk

már mindenben úgy kell eljárnunk, mint bármilyen viaszveszejtéses öntés esetén. A kapott öntvény kidolgozásánál még mindig van lehetőségünk Budapest Régiségei XLII-XLIII. 2009-2010. Vecsey Ádám Fémeszterga versus viaszesztergálás Bev e z e t é s A méhviaszt, mint alapanyagot nehéz besorolni a műtárgyalkotó anyagok különböző csoportjaiba, mert

Részletesebben

A MUTATÓNÉVMÁSOK. A mutatónévmások az angolban is (mint a magyarban) betölthetik a mondatban

A MUTATÓNÉVMÁSOK. A mutatónévmások az angolban is (mint a magyarban) betölthetik a mondatban A MUTATÓNÉVMÁSOK ez this /ðɪs/ az that /ðæt/ ezek these /ði:z/ azok those /ðəʊz / A mutatónévmások az angolban is (mint a magyarban) betölthetik a mondatban a) az ALANY szerepét - Ilyenkor (a már említett

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet. Hypothesis Testing. Petra Petrovics.

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet. Hypothesis Testing. Petra Petrovics. Hypothesis Testing Petra Petrovics PhD Student Inference from the Sample to the Population Estimation Hypothesis Testing Estimation: how can we determine the value of an unknown parameter of a population

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. A 1108INT számú nyomtatvány a http://www.nav.gov.hu webcímen a Letöltések Nyomtatványkitöltő programok fülön érhető el.

T Á J É K O Z T A T Ó. A 1108INT számú nyomtatvány a http://www.nav.gov.hu webcímen a Letöltések Nyomtatványkitöltő programok fülön érhető el. T Á J É K O Z T A T Ó A 1108INT számú nyomtatvány a http://www.nav.gov.hu webcímen a Letöltések Nyomtatványkitöltő programok fülön érhető el. A Nyomtatványkitöltő programok fület választva a megjelenő

Részletesebben

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD EXTRA BEÉGETŐS MONDATOK - HOGY NE ÉGJ BE : -)

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD EXTRA BEÉGETŐS MONDATOK - HOGY NE ÉGJ BE : -) EXTRA BEÉGETŐS MONDATOK - HOGY NE ÉGJ BE : -) Égesd be a mondatokat az agyadba! Ez a legjobb módja annak, hogy megragadjanak egyben a mondatok és amikor beszélned kell, akkor már csak át kell húznod más

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP CHILD S DATA / GYERMEK ADATAI PLEASE FILL IN THIS INFORMATION WITH DATA BASED ON OFFICIAL DOCUMENTS / KÉRJÜK TÖLTSE KI A HIVATALOS DOKUMENTUMOKBAN SZEREPLŐ ADATOK

Részletesebben

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE HUPX Fizikai Futures (PhF) / HUPX Physical Futures (PhF) Iktatási szám / Notice #: HUPX-MN-PhF-2015-0003 Dátum / Of: 20/04/2015 Tárgy / Subject: Hatályos díjszabás és kedvezmények

Részletesebben

KN-CP50. MANUAL (p. 2) Digital compass. ANLEITUNG (s. 4) Digitaler Kompass. GEBRUIKSAANWIJZING (p. 10) Digitaal kompas

KN-CP50. MANUAL (p. 2) Digital compass. ANLEITUNG (s. 4) Digitaler Kompass. GEBRUIKSAANWIJZING (p. 10) Digitaal kompas KN-CP50 MANUAL (p. ) Digital compass ANLEITUNG (s. 4) Digitaler Kompass MODE D EMPLOI (p. 7) Boussole numérique GEBRUIKSAANWIJZING (p. 0) Digitaal kompas MANUALE (p. ) Bussola digitale MANUAL DE USO (p.

Részletesebben

Smaller Pleasures. Apróbb örömök. Keleti lakk tárgyak Répás János Sándor mûhelyébõl Lacquerware from the workshop of Répás János Sándor

Smaller Pleasures. Apróbb örömök. Keleti lakk tárgyak Répás János Sándor mûhelyébõl Lacquerware from the workshop of Répás János Sándor Smaller Pleasures Apróbb örömök Keleti lakk tárgyak Répás János Sándor mûhelyébõl Lacquerware from the workshop of Répás János Sándor Smaller Pleasures Oriental lacquer, or urushi by its frequently used

Részletesebben

Hálózati és Szolgáltatási Architektúrák

Hálózati és Szolgáltatási Architektúrák Hálózati és Szolgáltatási Architektúrák Zimányi Péter előadása 2013. május 10. Tartalom Linux (Ubuntu) SmartPhone és tablet Ad hoc / Sensor hálózatok Ambient / Pervasive / Ubiquitous computing Hálózati

Részletesebben

Funniest Crimes and Heists

Funniest Crimes and Heists Gyere, és a mai ajándékanyagban béna bűnözők segítenek Neked angolul megtanulni :) Az anyaghoz teljes hanganyag is tartozik! A ikonnal jelölt oldalak hangjait le tudod tölteni (ebben az ajándékanyagban

Részletesebben

Revenue Stamp Album for Hungary Magyar illetékbélyeg album. Content (tartalom) Documentary Stamps (okmánybélyegek)

Revenue Stamp Album for Hungary Magyar illetékbélyeg album. Content (tartalom) Documentary Stamps (okmánybélyegek) Revenue Stamp Album for Hungary Magyar illetékbélyeg album Content (tartalom) Documentary Stamps (okmánybélyegek) I. OPM Austrian Financial Administration in Hungary (osztrák pénzügyigazgatás) 2 II. Currency:

Részletesebben

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT 0832-CPD-1651

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT 0832-CPD-1651 E-mail: info@fulleon.co.uk Web: www.cooperfulleon.co m TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT 0832-CPD-1651 Termék azonosító kód: ROLP/SV és ROLP/SV/WP Típus, adagszám vagy gyári szám, illetve bármilyen más elem, amely

Részletesebben

KISÁLLAT EGÉSZSÉGÜGYI KÖNYV

KISÁLLAT EGÉSZSÉGÜGYI KÖNYV A VESZETTSÉG ELLENI VÉDEKEZÉS RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 164/2008. (XII. 20.) FVM RENDELET ELÕÍRÁSAINAK ÉS A MAGYAR ÁLLATORVOSI KAMARA AJÁNLÁSAINAK MEGFELELÕ KISÁLLAT EGÉSZSÉGÜGYI KÖNYV Az oltási könyv

Részletesebben

Cloud computing. Cloud computing. Dr. Bakonyi Péter.

Cloud computing. Cloud computing. Dr. Bakonyi Péter. Cloud computing Cloud computing Dr. Bakonyi Péter. 1/24/2011 1/24/2011 Cloud computing 2 Cloud definició A cloud vagy felhő egy platform vagy infrastruktúra Az alkalmazások és szolgáltatások végrehajtására

Részletesebben

8. Születési hely (ország, város) / Place of birth (country, town) 10. Szolgálati igazolvány / Útlevél száma / Military ID Card / Passport No.

8. Születési hely (ország, város) / Place of birth (country, town) 10. Szolgálati igazolvány / Útlevél száma / Military ID Card / Passport No. MAGYARORSZÁG HUNGARY Adatbekérő lap természetes személy részére / Datasheet for personnel of foreign armed forces or international military headquarters 1. Adatközlés célja / Purpose of form Új regisztrációs

Részletesebben

KRIMINALISZTIKA ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK

KRIMINALISZTIKA ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK KRIMINALISZTIKA ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK a bűnügyi igazgatási szak számára A tételsor (Krimináltechnikai témájú záróvizsgakérdések) 1. A kriminalisztikai célú fényképezés legfontosabb követelményei, a kriminalisztikában

Részletesebben

Ipari és mezõgazdasági gázfogyasztó készülékek

Ipari és mezõgazdasági gázfogyasztó készülékek Ipari és mezõgazdasági gázfogyasztó készülékek Az ipari és mezõgazdasági vagy szolgáltatási célú hõfejlesztõ-hõhasznosító, gázfogyasztó energetikai berendezések, létesítmények mûszaki-biztonsági hatósági

Részletesebben

FÖLDRAJZ ANGOL NYELVEN

FÖLDRAJZ ANGOL NYELVEN Földrajz angol nyelven középszint 1112 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 15. FÖLDRAJZ ANGOL NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Paper

Részletesebben

Which letter(s) show(s) a. Melyik betű(k) mutat(nak) . 1 flexor muscle group? flexor izomcsoportot? . 2 extensor muscle group?

Which letter(s) show(s) a. Melyik betű(k) mutat(nak) . 1 flexor muscle group? flexor izomcsoportot? . 2 extensor muscle group? Melyik betű(k) mutat(nak)... 1 flexor izomcsoportot?... 2 extensor izomcsoportot? Which letter(s) show(s) a. 1 flexor muscle group?. 2 extensor muscle group? A B C D 3 Nevezze meg azokat a nyálmirigyeket,

Részletesebben

MINO V2 ÁLLVÁNY CSERÉJE V4-RE

MINO V2 ÁLLVÁNY CSERÉJE V4-RE MINO V2 remote controlled MINO V2 ÁLLVÁNY CSERÉJE V4-RE Mino V3 circuit board replacement Mino V2-V4 csere készlet ezüst Art# 59348S, Mino V2-V4 csere készlet fehér Art# 59348W V4 áramköri lap Art# 75914

Részletesebben

AZ ERDÕ NÖVEKEDÉSÉNEK VIZSGÁLATA TÉRINFORMATIKAI ÉS FOTOGRAMMETRIAI MÓDSZEREKKEL KARSZTOS MINTATERÜLETEN

AZ ERDÕ NÖVEKEDÉSÉNEK VIZSGÁLATA TÉRINFORMATIKAI ÉS FOTOGRAMMETRIAI MÓDSZEREKKEL KARSZTOS MINTATERÜLETEN Tájökológiai Lapok 5 (2): 287 293. (2007) 287 AZ ERDÕ NÖVEKEDÉSÉNEK VIZSGÁLATA TÉRINFORMATIKAI ÉS FOTOGRAMMETRIAI MÓDSZEREKKEL KARSZTOS MINTATERÜLETEN ZBORAY Zoltán Honvédelmi Minisztérium Térképészeti

Részletesebben

Könnyen bevezethető ITIL alapú megoldások a Novell ZENworks segítségével. Hargitai Zsolt Sales Support Manager Novell Hungary

Könnyen bevezethető ITIL alapú megoldások a Novell ZENworks segítségével. Hargitai Zsolt Sales Support Manager Novell Hungary Könnyen bevezethető ITIL alapú megoldások a Novell ZENworks segítségével Hargitai Zsolt Sales Support Manager Novell Hungary Napirend ITIL rövid áttekintés ITIL komponensek megvalósítása ZENworks segítségével

Részletesebben

Utasítások. Üzembe helyezés

Utasítások. Üzembe helyezés HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Üzembe helyezés Utasítások Windows XP / Vista / Windows 7 / Windows 8 rendszerben történő telepítéshez 1 Töltse le az AORUS makróalkalmazás telepítőjét az AORUS hivatalos webhelyéről.

Részletesebben

Nemzetközi vállalat - a vállalati szoftvermegoldások egyik vezető szállítója

Nemzetközi vállalat - a vállalati szoftvermegoldások egyik vezető szállítója Nemzetközi vállalat - a vállalati szoftvermegoldások egyik vezető szállítója A Novell világszerte vezető szerepet tölt be a Linux-alapú és nyílt forráskódú vállalati operációs rendszerek, valamit a vegyes

Részletesebben

Előszó.2. Starter exercises. 3. Exercises for kids.. 9. Our comic...17

Előszó.2. Starter exercises. 3. Exercises for kids.. 9. Our comic...17 2011. december Tartalom Előszó.2 Starter exercises. 3 Exercises for kids.. 9 Our comic....17 1 Előszó Kedves angolul tanulók! A 2010/2011- es tanévben elkezdett újságunkat szeretnénk továbbra is szerkeszteni

Részletesebben

A TISZA FOLYÓ MODELLEZÉSE EGYDIMENZIÓS HIDRODINAMIKAI MODELLEL. TISZA-VÖLGYI MŰHELY alapító konferencia

A TISZA FOLYÓ MODELLEZÉSE EGYDIMENZIÓS HIDRODINAMIKAI MODELLEL. TISZA-VÖLGYI MŰHELY alapító konferencia A TISZA FOLYÓ MODELLEZÉSE EGYDIMENZIÓS HIDRODINAMIKAI MODELLEL TISZA-VÖLGYI MŰHELY alapító konferencia Szolnok, 2011. március 30. Dr. Kovács Sándor KÖTIKÖVIZIG VÍZÁLLÁSOK PASSAUNÁL Árvízcsúcsok növekedése

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13.

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. A MinDig TV a legdinamikusabban bıvülı televíziós szolgáltatás Magyarországon 2011 elsı öt hónapjában - A MinDig TV Extra a vezeték nélküli digitális televíziós

Részletesebben

NFFKÜ - Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1037 Budapest, Montevideo u. 16/A.

NFFKÜ - Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1037 Budapest, Montevideo u. 16/A. NFFKÜ - Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1037 Budapest, Montevideo u. 16/A.) REGISZTRÁCIÓS FELHÍVÁS a Megbízási szerződés a Hulladék mennyiségének

Részletesebben

2 level 3 innovation tiles. 3 level 2 innovation tiles. 3 level 1 innovation tiles. 2 tribe pawns of each color. 3 height 3 tribe pawns.

2 level 3 innovation tiles. 3 level 2 innovation tiles. 3 level 1 innovation tiles. 2 tribe pawns of each color. 3 height 3 tribe pawns. 2 darab 3-as szintű találmány jelző Origin kártyaszövegek fordítása Vágd ki a az egyes kártyákhoz tartozó lapokat a vonalak és a színes terület mentén, majd csúsztasd be a kártyavédő fóliába úgy, hogy

Részletesebben

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány HUNGARY - Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány (Blue booklet form or card format issued for permanent residents - from 1 January 2000 a new card format has been introduced and issued)

Részletesebben

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy (Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) SEGÉDIGÉKKEL Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy A fenti felsorolásban a magabiztosság/félénkség

Részletesebben

Csatlakozás a BME eduroam hálózatához Setting up the BUTE eduroam network

Csatlakozás a BME eduroam hálózatához Setting up the BUTE eduroam network Csatlakozás a BME eduroam hálózatához Setting up the BUTE eduroam network Table of Contents Windows 7... 2 Windows 8... 6 Windows Phone... 11 Android... 12 iphone... 14 Linux (Debian)... 20 Sebők Márton

Részletesebben

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ANGOL NYELVEN

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ANGOL NYELVEN ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 23. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ANGOL NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 23. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI

Részletesebben

6. évfolyam Angol nyelv

6. évfolyam Angol nyelv IDEGEN NYELVI MÉRÉS 2016. május 18. 6. évfolyam ngol nyelv Általános tudnivalók a feladatokhoz Ez a füzet nyelvi feladatokat tartalmaz. feladatsor két részből áll. z I. részben csak a füzetben kell dolgoznod.

Részletesebben

ANNEX V / V, MELLÉKLET

ANNEX V / V, MELLÉKLET ANNEX V / V, MELLÉKLET VETERINARY CERTIFICATE EMBRYOS OF DOMESTIC ANIMALS OF THE BOVINE SPECIES FOR IMPORTS COLLECTED OR PRODUCED BEFORE 1 st JANUARY 2006 ÁLLAT-EGÉSZSÉGÜGYI BIZONYÍTVÁNY 2006. JANUÁR 1-JE

Részletesebben

(NGB_TA024_1) MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV

(NGB_TA024_1) MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV Kommunikációs rendszerek programozása (NGB_TA024_1) MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV (5. mérés) SIP telefonközpont készítése Trixbox-szal 1 Mérés helye: Széchenyi István Egyetem, L-1/7 laboratórium, 9026 Győr, Egyetem

Részletesebben

Pótalkatrész Katalógus Kuplungmatika

Pótalkatrész Katalógus Kuplungmatika Spare Part Catalog Clutch-matic System We ll Clutch for you! Pótalkatrész Katalógus Kuplungmatika General Notes / Általános Információk Spare Part catalog is available only in English and Hungarian Language.

Részletesebben

Cloud computing Dr. Bakonyi Péter.

Cloud computing Dr. Bakonyi Péter. Cloud computing Dr. Bakonyi Péter. 1/24/2011 Cloud computing 1/24/2011 Cloud computing 2 Cloud definició A cloud vagy felhő egy platform vagy infrastruktúra Az alkalmazások és szolgáltatások végrehajtására

Részletesebben

Milyen végzettség, jogosultság szükséges a pályázaton való részvételhez?

Milyen végzettség, jogosultság szükséges a pályázaton való részvételhez? Milyen végzettség, jogosultság szükséges a pályázaton való részvételhez? What kind of qualification is necessary as a certain condition to participate on the competition? A pályázaton való részvételhez

Részletesebben

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához 1. Name, legal form and address of company Társaság neve, címe,

Részletesebben

HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE

HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE EVALUATION OF STUDENT QUESTIONNAIRE AND TEST Daragó László, Dinyáné Szabó Marianna, Sára Zoltán, Jávor András Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Informatikai Fejlesztő

Részletesebben

NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING

NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING Anyagmérnöki Tudományok, 39/1 (2016) pp. 82 86. NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING LEDNICZKY

Részletesebben

ó Ú ő ó ó ó ö ó ó ő ö ó ö ö ő ö ó ö ö ö ö ó ó ó ó ó ö ó ó ó ó Ú ö ö ó ó Ú ú ó ó ö ó Ű ő ó ó ó ő ó ó ó ó ö ó ó ó ö ő ö ó ó ó Ú ó ó ö ó ö ó ö ő ó ó ó ó Ú ö ö ő ő ó ó ö ö ó ö ó ó ó ö ö ő ö Ú ó ó ó ü ú ú ű

Részletesebben

Kezdőlap > Termékek > Szabályozó rendszerek > EASYLAB és TCU-LON-II szabályozó rendszer LABCONTROL > Érzékelő rendszerek > Típus DS-TRD-01

Kezdőlap > Termékek > Szabályozó rendszerek > EASYLAB és TCU-LON-II szabályozó rendszer LABCONTROL > Érzékelő rendszerek > Típus DS-TRD-01 Típus DS-TRD FOR EASYLAB FUME CUPBOARD CONTROLLERS Sash distance sensor for the variable, demand-based control of extract air flows in fume cupboards Sash distance measurement For fume cupboards with vertical

Részletesebben

ÚJ ESZKÖZÖK A TÁJÖKOLÓGIAI ELVÛ TERVEZÉSBEN: TÁJÖKOLÓGIAI VIZUÁLIS PLANTÁCIÓ (TVP)

ÚJ ESZKÖZÖK A TÁJÖKOLÓGIAI ELVÛ TERVEZÉSBEN: TÁJÖKOLÓGIAI VIZUÁLIS PLANTÁCIÓ (TVP) Tájökológiai Lapok 3 (2): 281 290. (2005) 281 ÚJ ESZKÖZÖK A TÁJÖKOLÓGIAI ELVÛ TERVEZÉSBEN: TÁJÖKOLÓGIAI VIZUÁLIS PLANTÁCIÓ (TVP) BARDÓCZYNÉ SZÉKELY EMÕKE 1, BARDÓCZY EMÕKE 2, BARCZI ATTILA 1, PENKSZA KÁROLY

Részletesebben

építészet & design ipari alkalmazás teherautó felépítmény

építészet & design ipari alkalmazás teherautó felépítmény A Design-Composit egy kompozitpaneleket gyártó vállalat, mely teherautó felépítményekhez, az építészet számára és design termékekhez készít paneleket. We are an innovative manufacturer of composite panels

Részletesebben

DANS és Narcis. Burmeister Erzsébet. HUNOR találkozó, Budapest 2013. március 13.

DANS és Narcis. Burmeister Erzsébet. HUNOR találkozó, Budapest 2013. március 13. DANS és Narcis Burmeister Erzsébet HUNOR találkozó, Budapest 2013. március 13. DANS DANS (Data Archiving and Network Services) http://www.dans.knaw.nl Kutatási adatok archiválása a saját fejlesztésű EASY

Részletesebben

Hajtásfajták / Fold types

Hajtásfajták / Fold types Hajtásfajták / Fold types Magyar It may sound strange but it is true that every origami model is built up from the same set of fold types. Thus, if you learn (or already know) the following techniques

Részletesebben

Ültetési és öntözési javaslatok. Planting and watering instructions

Ültetési és öntözési javaslatok. Planting and watering instructions Ültetési és öntözési javaslatok Planting and watering instructions 1 Önöntöző-rendszer Sub-irrigation 2 Kedves növénykedvelő A LECHUZA önöntöző rendszerrel növényeink természetüknél fogva gyönyörű virágokat

Részletesebben

A KELET-BORSODI HELVÉTI BARNAKŐSZÉNTELEPEK TANI VIZSGÁLATA

A KELET-BORSODI HELVÉTI BARNAKŐSZÉNTELEPEK TANI VIZSGÁLATA A KELET-BORSODI HELVÉTI BARNAKŐSZÉNTELEPEK TANI VIZSGÁLATA SZÉNKŐZET JUHÁSZ ANDRÁS* (3 ábrával) Összefoglalás: A szénkőzettani vizsgálatok céljául elsősorban a barnakőszéntelepek várható kiterjedésének

Részletesebben

Modell típus: ISA60VFR. termékkód: 43056

Modell típus: ISA60VFR. termékkód: 43056 Modell típus: ISA60VFR termékkód: 43056 Általános jegyzet Technikai Dokumentáció irányelvei ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

MATEMATIKA ANGOL NYELVEN

MATEMATIKA ANGOL NYELVEN ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 3. MATEMATIKA ANGOL NYELVEN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2016. május 3. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

MATEMATIKA ANGOL NYELVEN

MATEMATIKA ANGOL NYELVEN ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 14. MATEMATIKA ANGOL NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. október 14. 8:00 I. Időtartam: 45 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

FÖLDRAJZ ANGOL NYELVEN

FÖLDRAJZ ANGOL NYELVEN Földrajz angol nyelven középszint 1411 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 14. FÖLDRAJZ ANGOL NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Paper

Részletesebben

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting Currency is Hungarian Forint (HUF). 1 EUR 310 HUF, 1000 HUF 3.20 EUR. Climate is continental, which means cold and dry in February

Részletesebben

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz ANGOL NYELV 3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

MELLÉKLET / ANNEX. EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT-hoz for EU DECLARATION OF CONFORMITY

MELLÉKLET / ANNEX. EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT-hoz for EU DECLARATION OF CONFORMITY TRACON BUDAPEST KFT. TRACON BUDAPEST LTD. 2120 DUNAKESZI, PALLAG U. 23. TEL.: (27) 540-000, FAX: (27) 540-005 WWW.TRACON.HU EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT, a 79/1997. (XII. 31.) IKIM számú és a 374/2012.

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ANGOL NYELVEN

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ANGOL NYELVEN ÉRETTSÉGI VIZSGA 200. május 4. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ANGOL NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 200. május 4. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 80 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI

Részletesebben

RADIÁTOR SZELEPEK / RADIATOR VALVES

RADIÁTOR SZELEPEK / RADIATOR VALVES Termosztatikus eink többféle csőcsatlakozási lehetőséget biztosítanak. FVR-N 15 egyenes FVR-N 20 egyenes Our thermostatic radiator valves ensure different connection possibilities. HAGYOMÁNYOS ACÉLCSÖVES

Részletesebben

Tájékoztató azon kérelmezési eljárásokról, melyek az elméleti, gyakorlati és szakszolgálati engedélyezésre vonatkoznak

Tájékoztató azon kérelmezési eljárásokról, melyek az elméleti, gyakorlati és szakszolgálati engedélyezésre vonatkoznak Tájékoztató azon kérelmezési eljárásokról, melyek az elméleti, gyakorlati és szakszolgálati engedélyezésre vonatkoznak Briefing on application procedure for theoretical, practical examinations and licence

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar M Ű E G Y E T E M 1 7 8 2 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar AZ ÁGYAZATRAGASZTÁSI TECHNOLÓGIÁVAL STABILIZÁLT ZÚZOTTKŐ ÁGYAZATÚ VASÚTI FELÉPÍTMÉNY STATIKUS ÉS DINAMIKUS TERHEKRE

Részletesebben

Statistical Inference

Statistical Inference Petra Petrovics Statistical Inference 1 st lecture Descriptive Statistics Inferential - it is concerned only with collecting and describing data Population - it is used when tentative conclusions about

Részletesebben

02. 2015 PRICELIST MEDENCÉK PÓTFÓLIÁK POOLS LINERS ÁRLISTA. www.kerex.hu 33

02. 2015 PRICELIST MEDENCÉK PÓTFÓLIÁK POOLS LINERS ÁRLISTA. www.kerex.hu 33 02. www.kerex.hu 33 119 33 OVÁLI ALAKÚ MEDENCÉK / OVAL WIMMING POOL Az acélpalást-fóliabélés medencék alkotóelemei az elôre gyártott fém palástlemez, és a méretre hegesztett fóliabélés. Elônye hogy a medence

Részletesebben

1. számú melléklet a BSZKI Igazgatójának 4/2014 számú Intézkedéséhez

1. számú melléklet a BSZKI Igazgatójának 4/2014 számú Intézkedéséhez BŰNÜGYI SZAKÉRTŐI ÉS KUTATÓINTÉZET Igazgató: Dr. Nagy Gábor címzetes egyetemi docens, főtanácsos 1903 Budapest, Pf.: 314/4. Tel.: 477-2161, BM:18-334, Fax: 477-2185, BM: 18-285 w w w. b s z k i. h u Szám:29200/1339/1/2014

Részletesebben

openbve járműkészítés Leírás a sound.cfg fájlhoz használható parancsokról

openbve járműkészítés Leírás a sound.cfg fájlhoz használható parancsokról Leírás az openbve-vel kompatibilis sound.cfg fájl készítéséhez használható parancsokról 1. oldal openbve járműkészítés Leírás a sound.cfg fájlhoz használható parancsokról A leírás az openbve-hez készíthető

Részletesebben

Nagyvállalati Linux üzemeltetés Horváth Gábor Kálmán

Nagyvállalati Linux üzemeltetés Horváth Gábor Kálmán Nagyvállalati Linux üzemeltetés Horváth Gábor Kálmán vezető tanácsadó gabor.horvath@npsh.hu Szerverek életciklusa Szerver életciklus Telepít Beállít Tesztel Frissít Kivezet 3 Élesít Üzemel Problémák? Tömeges

Részletesebben

Active / Passive Verb Forms Cselekvő és szenvedő igék

Active / Passive Verb Forms Cselekvő és szenvedő igék Active / Passive Verb Forms Cselekvő és szenvedő igék Sentences can be active or passive. Therefore, tenses also have "active forms" and "passive forms." You must learn to recognize the difference to successfully

Részletesebben

Vizsgáztatás multimédia eszközökkel

Vizsgáztatás multimédia eszközökkel Vizsgáztatás multimédia eszközökkel Szabó József PICTRON Számítás- és Videótechnikai Kft 1114 Budapest, Bartók Béla út 7. Tel: 186-9035, 186-8999 Fax: 186-8940 E-mail: pictron@odin.net Abstract. The test

Részletesebben

There is/are/were/was/will be

There is/are/were/was/will be There is/are/were/was/will be Forms - Képzése: [There + to be] [There + létige ragozott alakja] USE - HASZNÁLAT If you simply want to say that something exists or somebody is doing something then you start

Részletesebben

3. Történeti kertek rekonstrukciója Tatai Angolkert és Alcsúti Habsburg kastély kertje

3. Történeti kertek rekonstrukciója Tatai Angolkert és Alcsúti Habsburg kastély kertje Év Tájépítésze pályázat -Wallner Krisztina 3. Történeti kertek rekonstrukciója Tatai Angolkert és Alcsúti Habsburg kastély kertje Az előző EU-s ciklus során kiírt KEOP pályázatok lehetővé tették történeti

Részletesebben

T/3402. számú. törvényjavaslat

T/3402. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/3402. számú törvényjavaslat a Magyarország Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya között a vezetői engedélyek kölcsönös elismeréséről és cseréjéről szóló megállapodás kihirdetéséről

Részletesebben

MSZ EN 50014:2001; MSZ EN 50020:2003, MSZ EN 50284:2000

MSZ EN 50014:2001; MSZ EN 50020:2003, MSZ EN 50284:2000 ROBBANÁSBIZTOS BERENDEZÉSEK VIZSGÁLÓ ÁLLOMÁSA Testing Station for Explosion Proof Equipment 1/5 (1) Hungary, 1037 Budapest, Mikoviny S. u. 2-4. tel/fax: 36 1 250 1720 E-mail: bkiex@bki.hu EK-TípusVizsgálati

Részletesebben

Az Open Data jogi háttere. Dr. Telek Eszter

Az Open Data jogi háttere. Dr. Telek Eszter Az Open Data jogi háttere Dr. Telek Eszter Egy kis ismétlés Open Data/Open Access/Open Knowledge gyökerei Open Source Software FLOSS (Free Libre Open Source Software) Szoftver esetében egyszerű alapok:

Részletesebben