A kivitelezés felelőssége

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A kivitelezés felelőssége"

Átírás

1 A kivitelezés felelőssége jogszabályi követelmények Előadó: dr. Gábor Enikő HIT 2019

2 Tartalom 1. Az építési folyamat résztvevői 2. Az építtető 3. A tervező 4. Az építőipari kivitelezési tevékenység meghatározás 5. A kivitelező (felelőssége, feladatai) 6. A felelős műszaki vezető 7. A műszaki ellenőr 8. A kivitelezési szerződés 2

3 Jogszabályok évi LXXVIII. tv. az épített környezet alakításáról és védelméről szóló (Étv.) évi C. tv. az elektronikus hírközlésről (Eht.) év V. tv. a Polgári Törvénykönyvről (Ptk /2009. (IX.15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló (Kivitelezési kódex) /2012. ((XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról /2013. (VII.11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységről szóló (Szakmagyakorlási rendelet) 7. 14/2013. (IX.25.) NMHH rendelet az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról 3

4 Az építési folyamat résztvevői 4

5 Az építtető Kivitelezési kódex (7. ) A tevékenység megkezdéséhez és folytatásához szükséges engedélyek jogosultja. Felel a fedezet biztosításáért a résztvevők kiválasztásáért a hatósági engedélyek, tudomásulvétel megszerzéséért a hatósági eljárásban záradékolt tervek és a kivitelezési dokumentációban foglaltak betartásáért, meglétéért az építési napló készenlétbe helyezéséért, rendelkezésre állásáért a munkaterület átadásáért kivitelezés ellenőrzéséért A feladatokra beruházáslebonyolítót bízhat meg 5

6 Az építtető NMHH Rend. 13. A hatósági határozatok hatálya Építési engedély 3 évig hatályos véglegessé válástól egy ízben, indokolt kérelemre 1 évig hosszabbítható a munkálatokat a hatály lejártáig be kell fejezni Előzetes bejelentés a bejelentés megtételétől számított tizenkét hónapig folytatható nem hosszabbítható Bontási engedély 1 évig érvényes a munkálatokat a hatály lejártáig be kell fejezni Jogutódlás a bejelentést megelőzően nem folytathatja a tevékenységet 6

7 Az építtető Eltérés az építési engedélytől csak a Hatóság előzetes engedélyével ennek hiányában fennmaradási engedély az építtető köteles beszerezni az eltérésben érintett ingatlanok, építmények tulajdonosainak, kezelőinek nyilatkozatát közreműködők nyilatkozatát a Hatóság az eltérés jellegétől függően módosítja az engedélyt a módosító határozatot és a módosított, záradékolt tervlapokat csatolni kell az eredetiekhez - az építési napló melléklete 7

8 Az építtető Eltérés az építési engedélytől nem kell előzetes engedély, ha az eltérés előre nem látható körülmény miatt szükséges, mely a megkezdett építési munkák folytatását akadályozza, és nem érinti a szakhatóságok előírásait/a tulajdonosok, kezelők feltételeit/a közreműködők építményeinek keresztezésére készített dokumentációt, és új közreműködők, új ingatlanok bevonásával nem jár a tervlapokat, a műszaki leírást és a tervezői nyilatkozatot az eredetihez kell csatolni az építési napló melléklete legkésőbb a használatbavételi eljárás iránti kérelem benyújtásáig 8

9 Az építtető Eht. 50/B. megkezdett kilóméterenként, folyóméterenként egy építményhez kapcsolódóan több jogsértés miatt legmagasabb 50 %-al emelt, vagy összeadott bírságösszeg ismételt jogsértés ugyanazon jogalap és jogszabályi rendelkezés, ugyanazon tárgykör másfélszeres bírságösszeg 9

10 A tervező Kivitelezési kódex (9. ) az építészeti-műszaki dokumentáció készítése jogosultsághoz kötött ha a tervező tervezői és építési műszaki ellenőri jogosultsággal is rendelkezik, akkor beruházási tanácsadóként elláthatja mindhárom feladatot. feladata: a kivitelezési dokumentáció elkészítése kivitelezési szerződés alapján a kivitelezési dokumentáció átadása a vele szerződést kötőnek az építtető vagy a fővállalkozó kivitelező köt vele szerződést tervezői művezető a tervező az általa készített kivitelezési dokumentációval kapcsolatban az építtetőtől kapott megbízás alapján végezheti közreműködik az építészeti-műszaki terveknek megfelelő maradéktalan megvalósítás érdekében elősegíti a kivitelezés során a tervekkel kapcsolatban felmerült szakkérdések megoldását. megfelelő jogosultsággal ezeket a feladatokat műszaki ellenőrként is elláthatja 10

11 A tervező Eht. 50/B. egy építményhez kapcsolódóan több jogsértés miatt legmagasabb 50 %-al emelt, vagy összeadott bírságösszeg ismételt jogsértés ugyanazon jogalap és jogszabályi rendelkezés, ugyanazon tárgykör másfélszeres bírságösszeg 11

12 Az építőipari kivitelezési tevékenység meghatározása Étv. 39. beruházás megvalósítása keretében végzett építési tevékenységek összessége üzletszerű gazdasági tevékenység esetén a kormányrendeletben meghatározott feltételekkel végezheti és köteles a névjegyzéket vezető szervnek bejelenteni. a vállalkozó kivitelezői névjegyzéket a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vezeti Az MKIK nyilvántartása nyilvános, mely tartalmazza: az MKIK -hoz vagy építésfelügyeleti hatósághoz beérkezett panaszok és kivizsgálásuk megállapításait, az építésfelügyeleti, a munkaügyi, a munkavédelmi biztonsági ellenőrzések eredményét, az eljáró hatóságok jogerős határozatainak rendelkező részeivel. 12

13 A kivitelező Kivitelezési kódex 2. Vállalkozó kivitelező az építőipari kivitelezési tevékenységet üzletszerű gazdasági tevékenységként végző vállalkozó a kivitelezői láncolatban elfoglalt helye és szerződés szerinti pozíciója alapján fővállalkozó kivitelező, megrendelő vállalkozó kivitelező vagy alvállalkozó kivitelező Fővállalkozó kivitelező az építtetővel kivitelezési szerződést kötő építőipari kivitelezési tevékenységet végző vállalkozó kivitelező, Alvállalkozó kivitelező a megrendelő vállalkozó kivitelezővel kivitelezési szerződést kötő vállalkozó kivitelező Megrendelő vállalkozó kivitelező az alvállalkozóval kivitelezési szerződést kötő, ellenszolgáltatásra kötelezett vállalkozó kivitelező 13

14 A kivitelező Kivitelezési kódex 12. Tevékenység végzéséhez szükséges feltételek: 1. Szakmagyakorlási feltételek 2. A kivitelezés tárgyi feltétele 1. Szakmagyakorlási feltételek a névjegyzék a vállalkozó kivitelezőre vonatkozóan tartalmazza a vállalt tevékenységet, és a vállalkozó kivitelező a vállalt kivitelezői tevékenység végzésében közvetlenül részt vesz. 14

15 A kivitelező 2. A kivitelezés tárgyi feltételei a munkák megrendelt minőségben, saját költségen történő teljesítéséhez szükséges fedezettel rendelkezik (alvállalkozók díjazása is) részteljesítés esetén legalább az első munkarészre elég fedezet felelős műszaki vezető megfelelő jogosultsággal szakképesítés, vagy elegendő számú szakmunkás alkalmas telephely (bejegyzett, tartós, önállósult, munkaeszközök tárolására alkalmas) hatósági engedély, vagy egyszerű bejelentés írásban szerződést kötött hatóság nem tiltotta meg az építési naplót megnyitották és az előírásoknak megfelelően vezetik a kivitelezési dokumentáció az építési munkaterületen 15

16 A kivitelező felelőssége Önállóan felel a tevékenység jogszerű megkezdéséért és folytatásáért az építési napló vezetéséért kivitelezői jogosultságának meglétéért a hatósági eljárásban záradékolt tervdokumentációkban előírtak betartásáért és betartatásáért a létesült szerkezetek, berendezések, építmény, építményrész rendeltetésszerű és biztonságos használhatóságáért Építtetővel együtt felel: a keletkezett építési hulladék elszállíttatásáért a környezet és a terep felszínének az eredeti, illetve az engedélyezett állapotában történő átadásáért a környezetben okozott károk megszüntetéséért Tervdokumentáció hiányossága kivitelezési szerződés megkötését követően (Kivitelezési kódex 3. ) 16

17 A kivitelező feladatai Munkaterülethez kapcsolódó feladatok az építési munkaterület átvétele, lőszermentesítése, őrzésének biztosítása az építési munkaterületen vállalkozói nyilvántartásban szereplő, illetve jogosult személyek jelenlétének biztosítása a munkarészek ellenőrzése, az eltakarásra kerülő szerkezetek ellenőrzésének, további vizsgálatok feltételeinek biztosítása elvárt műszaki teljesítménnyel rendelkező építési termék beépítése a műszaki átadás-átvételi eljárás során működési próba az építési területről való levonulás végrehajtása (az építési munkák befejezésekor) a kivitelezési munkaterület visszaadása (kivitelezési szerződés szerint) 17

18 A kivitelező feladatai Munkaterületen kívüli feladatok az építési napló megnyitása, vezetése (alvállalkozói napló csak külön megállapodásra) az építési-bontási hulladék mennyiségének és fajtájának folyamatos vezetése az építési naplóban természeti, kulturális örökségi, építészeti értékek megőrzése (költségtérítésre jogosult) már meglévő és előkerülő mérési jegyzőkönyvek kiállítása, az alkalmazott építési termékek teljesítménynyilatkozatainak rendelkezésre bocsátása, Alvállalkozók esetén: Kiválasztás, koordinálás, összehangolás fővállalkozó kivitelezőként teljesítésigazolás és számla továbbítása 18

19 A kivitelező Eht. 50/B. megkezdett kilóméterenként, folyóméterenként 19

20 A kivitelező egy építményhez kapcsolódóan több jogsértés miatt legmagasabb 50 %-al emelt, vagy összeadott bírságösszeg ismételt jogsértés ugyanazon jogalap és jogszabályi rendelkezés, ugyanazon tárgykör másfélszeres bírságösszeg 20

21 A felelős műszaki vezető Kivitelezési kódex ( ) Az építési munkaterületen végzett szerződésben vállalt építési-szerelési munkát (vagy meghatározott részét) irányítja Irányítása nélkül végezhető tevékenység az építési szakmunka jellegének megfelelő szakképesítéssel, részszakképesítéssel rendelkező szakmunkás végzi az építési tevékenység kivitelezési dokumentáció nélkül végezhető ( től) Akadályoztatás Tartós gondoskodnia kell a helyettesítésről Felelősség is átszáll Megfelelő képesítéssel rendelkező személyt is megbízhat 21

22 A felelős műszaki vezető feladatai Jogosultság: Névjegyzéket vezető szerv engedélye alapján Büntetlen előéletű, szakirányú végzettséggel, szakmai gyakorlattal Jogosultsági vizsgával és folyamatos továbbképzéssel Feladatai: Munkaterülethez kapcsolódó feladatok Munkaterületen kívüli feladatok Fővállalkozó kivitelező felelős műszaki vezetőjének feladatai 22

23 A felelős műszaki vezető feladatai Munkaterülethez kapcsolódó feladatai a jogszabályok, előírások, engedélyek betartatása, ellenőrzése szakmai és minőségi követelmények munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi, műemlékvédelmi, természetvédelmi, közegészségügyi és más kötelező hatósági előírások a munka folyamatainak szakszerű megszervezése a kitűzés helyességének, valamint a geotechnikai és egyéb vizsgálatok megtörténtének ellenőrzése a kivitelezés során a minőségi követelmények biztosítása, a technológiai, a munkavédelmi és az egészségügyi előírások betartatása a minőségi vizsgálatok és mintavételek elvégeztetése, beépített építési termék és a szakszerű beépítés ellenőrzése, helyettesítő termék kiválasztása, jóváhagyatása az azonnali intézkedést igénylő építési műszaki feladatok meghatározása és irányítása 23

24 A felelős műszaki vezető feladatai Munkaterületen kívül feladatai az építési napló vezetése, ellenőrzése és lezárása, ha erre a kivitelezőtől megbízást kapott, a kivitelezési tervektől eltérő, nem építési (létesítési) engedélyköteles kivitelezésnek az építési naplóban történő feltüntetése, az átadás-átvételi eljárásban és a használatbavételi engedélyezési eljárásban való közreműködés és az ehhez szükséges nyilatkozatok megtétele, től építési tevékenység befejezését követően és annak érdekében, hogy a fővállalkozó kivitelező az építési napló összesítő lapján meg tudja tenni nyilatkozatát az építési-bontási hulladék mennyiségének naprakész vezetése és az építtető értesítése küszöbérték elérésekor az építőipari kivitelezési tevékenység befejezésekor, az építési napló alapján hulladék nyilvántartó lap kitöltése és az építtetőnek történő átadása, 24

25 A felelős műszaki vezető feladatai Fővállalkozó kivitelező felelős műszaki vezetőjének feladata együttműködés, a velük történő egyeztetések koordinálása, tevékenységük összehangolása az alvállalkozó kivitelezővel, az alvállalkozó kivitelezők felelős műszaki vezetőivel a szakági felelős műszaki vezetőkkel az alvállalkozói teljesítésigazolás kiállítása és átadása vagy megküldése az alvállalkozó részére, rögzítése az építési naplóban, a használatbavételi engedélyezési eljáráshoz szükséges felelős műszaki vezetői nyilatkozat megadása az alvállalkozói és a szakági felelős műszaki vezetői nyilatkozatok alapján. 25

26 A felelős műszaki vezető Eht. 50/B. megkezdett kilóméterenként, folyóméterenként 26

27 A felelős műszaki vezető egy építményhez kapcsolódóan több jogsértés miatt legmagasabb 50 %-al emelt, vagy összeadott bírságösszeg ismételt jogsértés ugyanazon jogalap és jogszabályi rendelkezés, ugyanazon tárgykör másfélszeres bírságösszeg 27

28 A műszaki ellenőr Kivitelezési kódex (16. ) Elősegíti és ellenőrzi a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések és a kivitelezési dokumentáció betartását. Jogosultság: Névjegyzéket vezető szerv engedélye alapján Büntetlen előéletű, szakirányú végzettséggel, szakmai gyakorlattal Jogosultsági vizsgával és folyamatos továbbképzéssel Kötelező, ha több fővállalkozó kivitelező a Kbt. hatálya alá tartozó beruházás nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy műemléki védelem alatt álló építmény a Kbt. hatálya alá nem tartozó, de közösségi értékhatárt elérő vagy meghaladó építési beruházás esetén építtetői fedezetkezelő működik közre 28

29 A műszaki ellenőr feladatai Munkaterülethez kapcsolódó feladatok az építőipari kivitelezési tevékenység, az építési-szerelési munka szakszerűségének ellenőrzése az építmény kitűzése helyességének, szükség esetén a geotechnikai, környezetvédelmi és egyéb felmérések, vizsgálatok megtörténtének ellenőrzése az eltakarásra kerülő szerkezetek ellenőrzésének elvégzése, a műszakilag indokolt további vizsgálatok meghatározása, egyes építményfajták műszaki teljesítmény-jellemzőinek ellenőrzése, a technológiával összefüggő biztonsági előírások betartásának ellenőrzése az átadás-átvételi eljárásban való részvétel 29

30 A műszaki ellenőr feladatai Munkaterületen kívüli feladatok az építési napló(k) ellenőrzése, a bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzése, észrevételezése, a hibák, hiányosságok, eltérések feltüntetése a műszaki, illetve gazdasági szükségességből indokolt tervváltoztatásokkal kapcsolatos javaslatok megtétele az építtető részére, az ellenőrzések és a vizsgálatok adatainak, valamint a szükséges intézkedések meghatározásának bejegyzése az építési naplóba, a beépített építési termékek teljesítmény nyilatkozatai meglétének ellenőrzése, az építési műszaki ellenőri feladatok elvégzésének dokumentálása az építési naplóban, műszaki kérdésekben az építtető döntéseinek előkészítése, javaslattétel (pl. szakértő bevonására), pénzügyi elszámolások, felmérések ellenőrzése, teljesítésigazolás kiállítása és átadása vagy megküldése a fővállalkozó részére, rögzítése az építési naplóban a szerződésben meghatározott vállalkozói díj és a számlázható összegre tett javaslat eltérése esetén az eltérés indoklása 30

31 A műszaki ellenőr feladatai Az építtető feladatai közül az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdéséhez szükséges jogszabályban előírt dokumentumok (tervek) meglétéért, az elektronikus építési napló vezetése esetén az építési napló készenlétbe helyezéséért a hatósági eljárásban záradékolt építészeti-műszaki dokumentációban, valamint a kivitelezési dokumentációban foglaltak betartásáért, az építési munkaterület átadásáért, az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének ellenőrzéséért a felelős műszaki vezető feladatainak ellátása közül az elvárt műszaki teljesítményű építési termék beépítésére és a helyettesítő termék beépítésére vonatkozó előírások teljesülésének ellenőrzése. 31

32 A műszaki ellenőr feladatai Több fővállalkozó kivitelező esetén: összehangolja a felelős műszaki vezetők tevékenységét az egyes fővállalkozó kivitelezők felelős műszaki vezetői által tett nyilatkozatok - az építési napló részeként - a használatbavételi engedély iránti kérelem benyújtásakor rendelkezésére állásának biztosítás. Hiba, hiányosság megállapításáról, a terv és a szerződés szerinti teljesítést befolyásoló minden körülményről köteles az építtetőt haladéktalanul értesíteni (az építési naplóban igazoltan) 32

33 A műszaki ellenőr Eht. 50/B. megkezdett kilóméterenként, folyóméterenként 33

34 A műszaki ellenőr egy építményhez kapcsolódóan több jogsértés miatt legmagasabb 50 %-al emelt, vagy összeadott bírságösszeg ismételt jogsértés ugyanazon jogalap és jogszabályi rendelkezés, ugyanazon tárgykör másfélszeres bírságösszeg 34

35 Műszaki átadás-átvételi eljárás Kivitelezési Kódex 5. Átadás Időpontja: a kivitelezési tevékenység megkezdésekor az építtető átadja a munkaterületet a fővállalkozó kivitelezőnek (szerződés szerint) alvállalkozó kivitelező részére a megrendelő kivitelező adja át e-napló felületén is Előtte: építtető készenlétbe helyezi az e-főnaplót vállalkozó kivitelező adatait megadja Utána: e-főnapló megnyitottá válik, ha a vállalkozó kivitelező elfogadja az átadást A helyszíni munkavégzést csak ezután lehet megkezdeni! 35

36 Műszaki átadás-átvételi eljárás Kivitelezési Kódex Átvétel Időpontja: építési beruházás/építési tevékenység befejezésekor A fővállalkozó kivitelező kezdeményezésére az építtető hívja össze a résztvevőket: illetékes építésfelügyeleti hatóság fővállalkozó kivitelező egyéb érdekeltek Célja: építési tevékenység/technológiai szerelés szerződés, jogszabály, kivitelezési dokumentáció szerinti megvalósulásának ellenőrzése Az építtető/műszaki ellenőr/beruházási tanácsadó vizsgálja a kivitelezési szerződés teljesítését Elektronikus jegyzőkönyv e-főnapló melléklet mindent tartalmaz, amely jogvita esetén jelentős Hiba/hiányosság építtető kijavítást kér határidő/kijavításért és átvételért felelős javítás után e-teljesítési összesítő e-műszaki igazolás e-teljesítés 36

37 Műszaki átadás-átvételi eljárás Fővállalkozó kivitelező átadja az építtetőnek e-napló! építési munkaterület hulladék-nyilvántartó lapot kivitelezési/megvalósulási dokumentációt kezelési/karbantartási útmutatót rendeltetésszerű/biztonságos használatot igazoló dokumentumot, nyilatkozatot Időpontja: hibák, hiányosságok kijavítását teljesítésigazolás kiadását számla ellenértékének kézhezvételét követően Együttműködési kötelezettség: tervező, alvállalkozók, beszállítók 37

38 Műszaki átadás-átvételi eljárás Fővállalkozó kivitelező az átadásig hivatkozhat a birtokláshoz való jogára Építtetővel és a tulajdonossal szemben is A fővállalkozó kivitelező és az építtető közötti vita ha nincs átvétel a fővállalkozó kivitelező vitarendezési eljárást indíthat szakértői szervezet szakvéleményének kiadását kezdeményezheti 38

39 Műszaki átadás-átvételi eljárás Alvállalkozó kivitelező átadja a megrendelő kivitelezőnek építési munkaterületet Időpontja: hibák, hiányosságok kijavítását teljesítésigazolás kiadását számla ellenértékének kézhezvételét követően Alvállalkozó kivitelező is hivatkozhat a fővállalkozó kivitelező birtoklási jogára átadásig, vagy a fővállalkozó birtoklási jogának fennállásáig 39

40 Teljesítésigazolás elektronikusan az elektronikus teljesítésigazolási naplóban az építtető és a fővállalkozó kivitelező/a megrendelő vállalkozó kivitelező és az alvállalkozó kivitelező között létrejött szerződés alapján Időpontja a fő- vagy alvállalkozó kivitelező az építési tevékenységet elvégezte a szerződésben foglaltak a jogszabályban előírtak a kivitelezési dokumentációban meghatározottak szerint ezt az építtetőnek/a megrendelő vállalkozó kivitelezőnek az elektronikus teljesítésigazolási naplóba rögzítve jelenti Az építtető/a megrendelő vállalkozó kivitelező a teljesítésigazolás alapján kiállított számla ellenértékét fizeti ki. Az alvállalkozó kivitelező a megrendelő vállalkozó kivitelezőnek átad minden dokumentumot. 40

41 Kivitelezői szerződések Általános előírások Ptk. Szabályai (6:251. ) Kivitelező köteles építési, szerelési munka elvégzésére a megrendelő által átadott tervdokumentációt a szerződés megkötése előtt megvizsgálni a megrendelőt a terv felismerhető hibáira, hiányosságaira figyelmeztetni az előállított mű átadására Megrendelő köteles a munka elvégzéséhez szükséges tervdokumentáció elkészítése a hatósági engedélyek beszerzése a munka/mű átvételére díj fizetésére 41

42 Kivitelezői szerződések Általános előírások Étv. Előírásai (39/A. ) Teljesítésében részt vevő alvállalkozó kivitelező kivitelezési fizetési határidejének meghatározása Vállalkozó kivitelező a benyújtott végszámla teljes körű kiegyenlítésére csak akkor jogosult, ha a kötelezettsége teljesítésében részt vevő alvállalkozó kivitelezők követelésének kiegyenlítését hiánytalanul igazolja, függetlenül azok fizetési határidejétől. Kivitelezési kódex (3. ) üzletszerű gazdasági tevékenységként folytatott tevékenység esetén kötelező írásbeliség A szerződés megkötésével a tervdokumentáció hiányosságaiért való felelősség átszáll a vállalkozó kivitelezőre 42

43 Kivitelezői szerződések Általános előírások Kivitelezési kódex szerinti kötelező tartalmi elemek: a tevékenység/ munka pontos megnevezését, az építési munkaterület pontos körülírását (cím, helyrajzi szám), az építményre, építési tevékenységre vonatkozó követelmény (mennyiségi és minőségi mutatók) meghatározásával, a vállalt teljesítési szakaszokat, határidőket részletesen a vállalkozói díj összege mellett az elszámolás formáját, módját, a fizetés módját, határidejét, szakaszait, árazatlan költségvetési kiírás meglétére történő utalást a kivitelezési dokumentáció szolgáltatására vonatkozó rendelkezést, a keletkező hulladékok elszállítására (elszállíttatására) kötelezett megnevezését, jogvitájuk rendezése érdekében igénybe vesznek-e mediátori közreműködést, illetve jogvitájukat eseti vagy állandó választottbíróság elé terjesztik-e, az építtető nyilatkozatát, hogy pénzügyi fedezetével rendelkezik, 43

44 Kivitelezői szerződések Általános előírások Kivitelezési kódex szerinti feltételes tartalmi elemek: e-napló vezetés esetén a naplóügyfél-jele annak rögzítését, hogy az építtető vagy a megrendelő vállalkozó kivitelező, alvállalkozó igénybevételéhez nem járul hozzá, fővállalkozói szerződés esetén a teljesítésigazolás kiadására jogosult építési műszaki ellenőr megnevezését, előleg felhasználására vonatkozó szabályokat alvállalkozói szerződés esetén a teljesítésigazolás kiadására jogosult felelős műszaki vezető megnevezését, esetleges előleg felhasználásra vonatkozó szabályokat üzlethelyiségen kívül kötött szerződésnek minősülő kivitelezési szerződés esetén tájékoztatást és 14 napon belüli kezdésre vonatkozó kifejezett nyilatkozatot 44

45 Kivitelezői szerződések Általános előírások Többletmunka utólag csak árazott tételes költségvetési kiírásban szereplő, de mennyiségében változó tétel esetén A műszaki szükségesség, vagy a rendeltetésszerű és biztonságos használat miatt szükséges pótmunkát köteles elvégezni. Módosítását megalapozó körülmény természeti vagy építészeti érték kerül elő, feltételezhetően kulturális örökségi érték Ha a kivitelezési tevékenység ellenértékét meghaladja az abban megjelenő alvállalkozói munkák ellenértéke haladéktalanul tájékoztatni az alvállalkozó kivitelezőt 45

46 Kivitelezői szerződések Vállalkozói szerződés Ptk. (6:238-6:250. ) Vállalkozó köteles az eredmény megvalósítására a tevékenység biztonságos, szakszerű, gazdaságos és határidő történő befejezésére Megrendelő utasításait köteles követni megbízó érdekében térhet el Megrendelő az eredmény átvételére és a díj megfizetésére köteles Célszerűtlen/ Szakszerűtlen utasítás figyelmeztetés elállás Jogszabály vagy határozat sértő /mások személyét vagyonát veszélyeztető utasítás megtagadás Tevékenység végzésére alkalmas állapotú munkaterület megtagadás Megrendelő bármikor ellenőrizheti Többletmunka/Pótmunka Átadás-átvételi eljárás (30 nap) 46

47 Kivitelezői szerződések Megbízási szerződések Ptk. (6:272-6:280. ) Megbízott köteles a megbízó által rábízott feladat ellátására, tájékoztatásra Megbízó utasításait köteles követni megbízó érdekében térhet el Megbízó a megbízási díj megfizetésére, utasítás teljesítésével kapcsolatos költségek megtérítésére köteles Célszerűtlen/ Szakszerűtlen utasítás figyelmeztetés elállás Jogszabály vagy határozat sértő /mások személyét vagyonát veszélyeztető utasítás megtagadás Megbízás a meghatalmazást is magában foglalja Megbízási díjra akkor is jogosult, ha meghiúsul Bármelyik fél felmondhatja 47

48 Építésfelügyelet 312/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 65. Súlyos szabálytalanság az építési tevékenység folytatását megtiltja az építési munkaterület átadása/építőipari kivitelezési tevékenység folytatása a telek, építmény vagy építményrész tulajdonosának nyilatkozata hiányában az építési naplóban az eltakarásra kerülő épületszerkezetek ellenőrzésének dokumentálása elmarad Ideiglenes intézkedésként a helyszínen megtiltja az építési tevékenység folytatását az építési tevékenységet elektronikus építési napló hiányában végzik 48

49 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! dr. Gábor Enikő jogi munkatárs NMHH Debreceni Hatósági Iroda Tel: ; Mobil: Web: 49

Építési műszaki ellenőr. Továbbképzés Fejér Megyei Mérnöki Kamara

Építési műszaki ellenőr. Továbbképzés Fejér Megyei Mérnöki Kamara Építési műszaki ellenőr Továbbképzés 2017. Fejér Megyei Mérnöki Kamara Az Építési Műszaki Ellenőr Definíció Feladatai Felelőssége Összeférhetetlenségi szabályok Vonatkozó jogszabályi környezet Definíció

Részletesebben

Építési műszaki ellenőr. Továbbképzés Fejér Megyei Mérnöki Kamara

Építési műszaki ellenőr. Továbbképzés Fejér Megyei Mérnöki Kamara Építési műszaki ellenőr Továbbképzés 2018. Fejér Megyei Mérnöki Kamara Az Definíció Feladatai Felelőssége Összeférhetetlenségi szabályok Vonatkozó jogszabályi környezet Definíció A műszaki ellenőr az építtető

Részletesebben

Felelős műszaki vezető

Felelős műszaki vezető Felelős műszaki vezető A felelős műszaki vezető irányítja az építési munkahelyen a kivitelezést. A felelős műszaki vezető tevékenysége a vállalkozó (alvállalkozó) kivitelező építési szerződésében vállalt

Részletesebben

Mit ellenőriz az. hatóság? ISOFÓRUM XXII. NMK

Mit ellenőriz az. hatóság? ISOFÓRUM XXII. NMK Mit ellenőriz az Építésfelügyeleti hatóság? Hatóságok Építésigazgatás (általános építmények) Első fokú hatóságok Járási székhely Járási (kerületi) Hivatal jegyzője (198) (38+21) Általános építésügyi hatósági

Részletesebben

HBM MK Hírközlési és Informatikai Szakcsoport 2019. évi szakmai nap NMHH építésfelügyeleti tevékenysége kapcsán felmerülő beruházói, tervezői, felelős műszaki vezetői, műszaki ellenőri feladatok, kötelezettségek

Részletesebben

Az építőipari kivitelezés ellenőrzése. Építésfelügyelet

Az építőipari kivitelezés ellenőrzése. Építésfelügyelet Az építőipari kivitelezés ellenőrzése Építésfelügyelet Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) követelményei: településrendezési és építészeti-műszaki tervek

Részletesebben

Mészáros János. A minősítések szerepe a tervezési folyamatokban és a használatbavételi eljárások során

Mészáros János. A minősítések szerepe a tervezési folyamatokban és a használatbavételi eljárások során Mészáros János A minősítések szerepe a tervezési folyamatokban és a használatbavételi eljárások során Álom és valóság Nulladik mese Megcsörrent a telefonom (1) első mese: Tűzgátló ablak(ok)ra van szükség.

Részletesebben

27. AZ ÉPÍTÉSI FOLYAMAT SZEREPLŐI...

27. AZ ÉPÍTÉSI FOLYAMAT SZEREPLŐI... Tartalomjegyzék 27. AZ ÉPÍTÉSI FOLYAMAT SZEREPLŐI... 3 27.1. Az építtető... 3 27.1.1. Meghatározása... 3 27.1.2. Felelőssége... 3 27.1.3. A kivitelezővel közös felelőssége... 4 27.1.4. Feladata... 4 27.1.5.

Részletesebben

Építésfelügyeleti tapasztalatcsere a SZIP fényében

Építésfelügyeleti tapasztalatcsere a SZIP fényében Építésfelügyeleti tapasztalatcsere a SZIP fényében Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara hírközlési és informatikai szakmai továbbképzése Bölsei Tamás Hírközlés-felügyeleti Főosztály bolsei.tamas@nmhh.hu 06

Részletesebben

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kalocsai Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatalának évi ellenőrzési terve

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kalocsai Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatalának évi ellenőrzési terve Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal i Hivatal Járási Építésügyi Hivatalának 2015. évi ellenőrzési terve Ez a munkaterv Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint

Részletesebben

Építési alvállalkozói szerződés

Építési alvállalkozói szerződés Szerződésminta: Szerződés száma:./..év Építési alvállalkozói szerződés amely létrejött egyrészről.. lakhelye (székhelye):... képviseli:... cégjegyzékszáma... regisztrációs száma 1 :... nyilvántartó cégbíróság...

Részletesebben

Az építési folyamat résztvevői

Az építési folyamat résztvevői Az építési folyamat résztvevői Az építési folyamat résztvevői A keretszabályozás: az építési törvény III. fejezete Részletes szabályozás: az Építési kódex (Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló

Részletesebben

Magyar joganyagok - 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet - az építőipari kivitelezési te 2. oldal (3)1 E rendeletnek az építőipari kivitelezési tevékeny

Magyar joganyagok - 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet - az építőipari kivitelezési te 2. oldal (3)1 E rendeletnek az építőipari kivitelezési tevékeny Magyar joganyagok - 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet - az építőipari kivitelezési te 1. oldal 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről A Kormány az épített környezet

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya Hatály: 2018.I.1. - 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés

Részletesebben

Építésfelügyelet tapasztalati

Építésfelügyelet tapasztalati XIII. Építtetői, Tervezői és Kivitelezői F Ó R U M 2018. Május 10. Építésfelügyelet tapasztalati Makszin István Építésfelügyeleti munkatárs Hírközlés-felügyeleti Főosztály makszin.istvan@nmhh.hu 06 (30)

Részletesebben

Tudnivalók az elektronikus építési naplóval kapcsolatban

Tudnivalók az elektronikus építési naplóval kapcsolatban Tudnivalók az elektronikus építési naplóval kapcsolatban Az építési napló elektronizálása Az építésügyi jogszabályok tekintetében 2013. január 1-jétől igen nagy változás fog életbe lépni, ugyanis az elektronizálás

Részletesebben

ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉS NAPLÓ

ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉS NAPLÓ ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉS NAPLÓ Elektronikus építés napló bevezetése Cél: a kivitelezési tevékenység dokumentálásának korszerűsítése, a kivitelezési folyamat nyomon követhetősége, a hitelesség erősítése, távolról

Részletesebben

Fejér Megyei Mérnökkamara. Felelős műszaki vezető feladatai

Fejér Megyei Mérnökkamara. Felelős műszaki vezető feladatai Fejér Megyei Mérnökkamara Építési műszaki ellenőrök és felelős műszaki vezetők szakmai továbbképzése 2017 Felelős műszaki vezető feladatai 2017.08.09. Ki is a felelős műszaki vezető? Mi a feladata egy

Részletesebben

Építésfelügyeleti bírság

Építésfelügyeleti bírság Építésfelügyeleti bírság jogszerűtlen, jogosulatlan, szakszerűtlen (Étv. 48. ) JOGSZERŰTLEN: az építési vagy bontási tevékenység, ha a jogszabály alapján engedélyhez vagy tudomásul vételhez kötött építési

Részletesebben

Magyar joganyagok - 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet - az építőipari kivitelezési te 2. oldal (3)1 E rendeletnek az építőipari kivitelezési tevékeny

Magyar joganyagok - 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet - az építőipari kivitelezési te 2. oldal (3)1 E rendeletnek az építőipari kivitelezési tevékeny Magyar joganyagok - 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet - az építőipari kivitelezési te 1. oldal 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről A Kormány az épített környezet

Részletesebben

1. melléklet a 156/2016. (VI. 13.) Korm. rendelethez

1. melléklet a 156/2016. (VI. 13.) Korm. rendelethez 1. melléklet a 156/2016. (VI. 13.) Korm. rendelethez 1. melléklet a 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelethez Az építőipari tevékenységhez kapcsolódó jogsértő cselekmények esetén megállapítható bírság összegek

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó T Á J É K O Z T A T Ó A felvonó-, mozgólépcső- vagy mozgójárdaberendezésekkel kapcsolatos műszaki ellenőrzési szolgáltatásról Tisztelt Megrendelőnk! Köszönettel vettük a felvonó-, mozgólépcső- vagy mozgójárda-berendezésekre

Részletesebben

Dr. Hegedűs Annamária

Dr. Hegedűs Annamária ÉTDR, e-napló, e-ügyintézés Új alapokon az építésügy A felelős műszaki vezető megváltozott feladatai, jogai és kötelezettsége a gyakorlatban Dr. Hegedűs Annamária 2013. Március 8. Az Étv. 39/A. (4) bekezdése

Részletesebben

Tájékoztató építőipari kivitelezési tevékenység végzéséhez szükséges jogszabályi előírásokról.

Tájékoztató építőipari kivitelezési tevékenység végzéséhez szükséges jogszabályi előírásokról. Tájékoztató építőipari kivitelezési tevékenység végzéséhez szükséges jogszabályi előírásokról. I. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) szerint: 38. (1)

Részletesebben

szerepe a kivitelezésben Horváth Péter építésfelügyelő

szerepe a kivitelezésben Horváth Péter építésfelügyelő szerepe a kivitelezésben Horváth Péter építésfelügyelő Definíció: Az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésétől annak befejezéséig vezetett, hatósági és bírósági eljárásban felhasználható dokumentáció,

Részletesebben

AZ ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSI NAPLÓ JOGSZABÁLYI HÁTTERE

AZ ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSI NAPLÓ JOGSZABÁLYI HÁTTERE AZ ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSI NAPLÓ JOGSZABÁLYI HÁTTERE 1.ELŐADÁS Készült: a Komárom-Esztergom Megyei -ÉpítészKamara, -MérnökiKamara, -Kerekedelmiés Iparkamara és az önkéntes segítőik együttműködésével. Célja:

Részletesebben

Építési 1 szerződés. amely létrejött egyrészről (építtető) neve:.. lakhelye (székhelye):... képviseli:

Építési 1 szerződés. amely létrejött egyrészről (építtető) neve:.. lakhelye (székhelye):... képviseli: Szerződésminta: Szerződés száma:./..év Építési 1 szerződés amely létrejött egyrészről (építtető) neve:.. lakhelye (székhelye):... képviseli:... cégjegyzékszáma 2... nyilvántartó cégbíróság... adószáma:...

Részletesebben

sztvevők Kivitelezési tervdokumentáció / 1

sztvevők Kivitelezési tervdokumentáció / 1 A kivitelezési tevékenys kenységben résztvevr sztvevők Kivitelezési tervdokumentáció / 1 A kivitelezési tevékenységben résztvevők / 2 A kivitelezői tevékenység végzésnek feltételei Definició: Az építőipari

Részletesebben

Az elektronikus építési napló bevezetésének jogszabályi hátterének ismertetése. Belügyminisztérium 2013. július

Az elektronikus építési napló bevezetésének jogszabályi hátterének ismertetése. Belügyminisztérium 2013. július Az elektronikus építési napló bevezetésének jogszabályi hátterének ismertetése Belügyminisztérium 2013. július Jogszabályi háttér O Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.

Részletesebben

KUNSZENTMÁRTON, KÖZÖSSÉGI HÁZ és KÖNYVTÁR 5440 Kunszentmárton, Kossuth Lajos u. 40. szám (1313 hrsz.)

KUNSZENTMÁRTON, KÖZÖSSÉGI HÁZ és KÖNYVTÁR 5440 Kunszentmárton, Kossuth Lajos u. 40. szám (1313 hrsz.) 1. melléklet KUNSZENTMÁRTON, KÖZÖSSÉGI HÁZ és KÖNYVTÁR 5440 Kunszentmárton, Kossuth Lajos u. 40. szám (1313 hrsz.) ÉPÍTÉSI ENGEDÉLY: 4592-4/2003. építési engedély kiadta: Tiszaföldvár Város Önkormányzat

Részletesebben

E-ÉPÍTÉSI NAPLÓ ALKALMAZÁS LEGFŐBB SZEREPKÖRÖK JOGOSULTSÁGAI

E-ÉPÍTÉSI NAPLÓ ALKALMAZÁS LEGFŐBB SZEREPKÖRÖK JOGOSULTSÁGAI E-ÉPÍTÉSI NAPLÓ ALKALMAZÁS LEGFŐBB SZEREPKÖRÖK JOGOSULTSÁGAI frissítve: 2018.11.15. ÉPÍTTETŐ / ÉPÍTTETŐ MEGHATALMAZOTTJA: Az építtető vagy az építtető érdekeit képviselő meghatalmazott, aki az e-napló

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya Hatályos: 2015.04.01-191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés

Részletesebben

238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet. az építésfelügyeleti bírságról

238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet. az építésfelügyeleti bírságról Hatály: 2018.I.1. - 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti bírságról Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 62. -a (1) bekezdésének

Részletesebben

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés 3., 4., 7., 9., 19. és 32. pontjában, 62. (1b) bekezdésében,

Részletesebben

NMHH építésfelügyelet

NMHH építésfelügyelet NMHH építésfelügyelet Bölsei Tamás Felügyeleti főosztály Építésfelügyeleti munkatárs +36 30 991 5892 bolsei.tamas@nmhh.hu Az e-napló alkalmazása a hírközlésben 2015. November 05 XI. Építtetői, Tervezői

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről OptiJUS Opten Kft. I 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről 2013.10.2. és 2013.12.31. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

Az építésügyi tervezés és kivitelezés során használt szerződések a módosult építésügyi jogszabályok és az új Ptk. tükrében

Az építésügyi tervezés és kivitelezés során használt szerződések a módosult építésügyi jogszabályok és az új Ptk. tükrében Az építésügyi tervezés és kivitelezés során használat szerződésekkel kapcsolatosan 2013-ban és 2014-ban több új jogszabály vagy jogszabály-módosítás jelent meg. Az egyik fontos újdonság az új Ptk. azaz

Részletesebben

Már a fővállalkozó kivitelező nyilatkozata alapján is kiadható a használatbavételi engedély!

Már a fővállalkozó kivitelező nyilatkozata alapján is kiadható a használatbavételi engedély! Már a fővállalkozó kivitelező nyilatkozata alapján is kiadható a használatbavételi engedély! A 312/2012. Kormányrendeletben, a használatba vételi engedélynél kettő fontos dolog változott 2015. április

Részletesebben

Magyar joganyagok - 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet - az építésfelügyeleti bírságró 2. oldal d)1 táblázat pontjában a megrendelő vállalkozó ki

Magyar joganyagok - 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet - az építésfelügyeleti bírságró 2. oldal d)1 táblázat pontjában a megrendelő vállalkozó ki Magyar joganyagok - 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet - az építésfelügyeleti bírságró 1. oldal 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti bírságról Az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

Megbízási Szerződés. szerződő felek között alulírott napon, helyen az alábbi feltételek között

Megbízási Szerződés. szerződő felek között alulírott napon, helyen az alábbi feltételek között Megbízási Szerződés mely, létrejött egyrészről HORVÁTH ZOLTÁN mint Max - Quality Kft. / Adószáma: 12787957 2 43 Cégjegyzék száma: 01 09-942829 Székhelye 1184 Budapest Aranyeső u. 8. / ügyvezetője, mint

Részletesebben

A vállalkozási szerződés

A vállalkozási szerződés A vállalkozási szerződés 1. A vállalkozási szerződés általános 6:238. [Vállalkozási szerződés] szabályai Vállalkozási szerződés alapján a vállalkozó tevékenységgel elérhető eredmény (a továbbiakban: mű)

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya Hatályos: 2014.01.01-191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés

Részletesebben

Építési, tervezési szerződés, többletmunka, pótmunka Kitekintéssel az új Polgári Törvénykönyv szabályaira

Építési, tervezési szerződés, többletmunka, pótmunka Kitekintéssel az új Polgári Törvénykönyv szabályaira DR. PAPP FERENC Építési, tervezési szerződés, többletmunka, pótmunka Kitekintéssel az új Polgári Törvénykönyv szabályaira Nincs könnyű helyzetben, aki építési és tervezési szerződést készül megkötni. Miért

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről A 2011.02.09. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. Fejezet

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2014.IV.16.) hatályos állapota A jel a

Részletesebben

Beruházás-szervezés projektkoordináció

Beruházás-szervezés projektkoordináció Beruházás-szervezés projektkoordináció Projektciklus: Építési kivitelezés résztvevıi: Projekt menedzsment Beruházó (építtetı): 1. szerzıdések (építési, tervezési) megkötése 2. a tervezı kiválasztása, jogszabályban

Részletesebben

238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti bírságról

238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti bírságról Opten Törvénytár Opten Kft. I. 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti bírságról A 2011.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék 1. melléklet a 238/2005.

Részletesebben

Az építésfelügyeleti bírság alapja, mértéke, eljárási szabályok. Hatály: 2014. január 1.

Az építésfelügyeleti bírság alapja, mértéke, eljárási szabályok. Hatály: 2014. január 1. Az építésfelügyeleti bírság alapja, mértéke, eljárási szabályok Hatály: 2014. január 1. Az alábbi táblázatok 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet mellékletei alapján készültek, de a mellékletek szerinti felbontást

Részletesebben

Felkészülés a kivitelezésre

Felkészülés a kivitelezésre Budapest, 2015. március 26. Tóth Balázs okleveles építészmérnök Értékesítési Csoport vezető ÉMI Nonprofit Kft. Az építés titka Tóth Balázs 2 Kazinczy Ferenc (1759-1831) A nagy titok (1808) Jót s jól! Ebben

Részletesebben

262/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet

262/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet 262/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosításáról

Részletesebben

Vállalkozás. Dr. Bartal Géza 2014. november 25.

Vállalkozás. Dr. Bartal Géza 2014. november 25. Vállalkozás Dr. Bartal Géza 2014. november 25. A Kúria 1/2014. PJE 1. az új Ptk. alkalmazása körében is megfelelően irányadónak tekinti: - a PJE határozatok közül a 1/2002., 3/2004., 2/2006., 4/2006.,

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről KIVONAT Lezárva 2014. június 28. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya 1. (1) E rendelet hatálya - a (2) és

Részletesebben

Értelmező rendelkezések

Értelmező rendelkezések 1 / 49 2013.11.29. 13:24 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről 2013.10.02 2013.12.31 18 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről

Részletesebben

155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet. a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről

155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet. a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről Hatályos: 2017.01.01-155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1a)

Részletesebben

Kormányrendelet az építőipari lánctartozás megakadályozására

Kormányrendelet az építőipari lánctartozás megakadályozására Kormányrendelet az építőipari lánctartozás megakadályozására Dr. Hegedűs Annamária Az építőipari lánctartozás gazdaságra gyakorolt negatív hatásai miatt sajnos régóta jelentős problémát okoz. Az elmúlt

Részletesebben

Az építményengedélyezés új szabályozásának kialakítása

Az építményengedélyezés új szabályozásának kialakítása Az építményengedélyezés új szabályozásának kialakítása Németh József NMHHH Debreceni hatósági iroda Irodavezető-helyettes 2013. május 30. Az új szabályozás koncepciójának ismertetése Az új szabályozás

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés f), i), o), r),

Részletesebben

291/2007. (X. 31.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti tevékenységről

291/2007. (X. 31.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti tevékenységről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 291/2007. (X. 31.) Korm. rendelet 291/2007. (X. 31.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti tevékenységről A 2011.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék A rendelet hatálya

Részletesebben

Építési kivitelezési szerződés

Építési kivitelezési szerződés Építési kivitelezési szerződés amely létrejött egyrészről (építtető) lakhelye: születési helye, ideje: anyja mint Megrendelő, másrészről (építőipari kivitelező vállalkozó) Neocasa Construct Kft székhelye:

Részletesebben

Kivitelezési szerződés

Kivitelezési szerződés Kivitelezési szerződés amely létrejött egyrészről: részben ERSTE BANK HUNGARY Zrt.által nyújtott kölcsönből, utófinanszírozással... (székhelye:...; cégjegyzékszáma:...,...; statisztikai azonosítója:...;

Részletesebben

AZ ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSI NAPLÓ

AZ ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSI NAPLÓ 2.ELŐADÁS (2014.01.23-24.) Célja: Az elektronikus építési napló előírásainak felelevenítése. 1 - 191/2009. (IX.15.) Kormány rendelet [2014.01.01.- ] az építőipari kivitelezési tevékenységről (Épkiv.) Ez

Részletesebben

155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet. a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről

155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet. a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről Hatály: 2017.I.1. - 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1a)

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya Hatályos: 2013.01.01 2013.06.30. 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL BK-01D/004/75-2/14. BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL BAJAI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI HIVATALÁNAK 15. ÉVI ÉPÍTÉSFELÜGYELETI HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSI TERVE Hatályos : 15. január 1-től Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

Útvesztő, vagy logikus feladatsor?

Útvesztő, vagy logikus feladatsor? Útvesztő, vagy logikus feladatsor? Tűzvédelmi tervezés a 305/2011/EU rendelet és a 275/2013 (VIII. 16.) Korm. rendelet alapján Mészáros János Nagy Katalin Budapest, 2013. 12. 05. ELŐADÁS VÁZLAT I. rész:

Részletesebben

FELELŐSSÉGI KÉRDÉSEK AZ ÉPÍTÉSBEN. Magyar Mária építészmérnök TERC Építésügyi Tudás Műhely

FELELŐSSÉGI KÉRDÉSEK AZ ÉPÍTÉSBEN. Magyar Mária építészmérnök TERC Építésügyi Tudás Műhely FELELŐSSÉGI KÉRDÉSEK AZ ÉPÍTÉSBEN Magyar Mária építészmérnök TERC Építésügyi Tudás Műhely www.terc.hu KAPCSOLATOK Építtető Beruházáslebonyolító (általános képviselő) Építési műszaki ellenőr (helyszíni

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) Kossuth tér 1.

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) Kossuth tér 1. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezi: Ügyrendi

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) (építtető Cigándi Innovációs és Ifjúsági Sportegyesület Kiemelkedően Közhasznú Szervezet mint megrendelő és.. építőipari kivitelező gazdasági társaság mint vállalkozó

Részletesebben

Magyar joganyagok - 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet - a lakóépület építésének eg 2. oldal b) az építtető adatait, c) az érintett telek címét, helyr

Magyar joganyagok - 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet - a lakóépület építésének eg 2. oldal b) az építtető adatait, c) az érintett telek címét, helyr Magyar joganyagok - 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet - a lakóépület építésének eg 1. oldal 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről A Kormány az épített környezet

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-26/2009. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-26/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-26/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 27-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

Fejér Megyei Mérnöki Kamara november 17. Felelős műszaki vezető feladatai

Fejér Megyei Mérnöki Kamara november 17. Felelős műszaki vezető feladatai Fejér Megyei Mérnöki Kamara Építési műszaki ellenőrök és felelős műszaki vezetők szakmai továbbképzése 2017 2017. november 17. Felelős műszaki vezető feladatai Ki is a felelős műszaki vezető? Mi a feladata

Részletesebben

Tatabánya- Városközpont Dózsakert Műszaki ellenőr- Szerződésmódosítás

Tatabánya- Városközpont Dózsakert Műszaki ellenőr- Szerződésmódosítás Tatabánya- Városközpont Dózsakert Műszaki ellenőr- Szerződésmódosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/231 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről (az úgynevezett KIVITELEZÉSI KÓDEX) A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

VII. Lakiteleki Tűvédelmi Szakmai Napok

VII. Lakiteleki Tűvédelmi Szakmai Napok VII. Lakiteleki Tűvédelmi Szakmai Napok Az építőipari kivitelezés folyamata a tűzvédelmi tervező szemszögéből Lakitelek, 2018. szeptember 4. Lengyelfi László lengyelfi@lengyo.hu BERUHÁZÁSI FOLYAMAT RÉSZTVEVŐI

Részletesebben

ÉPÍTŐIPARI KIVITELEZÉSI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK

ÉPÍTŐIPARI KIVITELEZÉSI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK ÉPÍTŐIPARI KIVITELEZÉSI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK AZ ÉTV. 38-39. -AINAK ELŐÍRÁSAI EBBEN A FORMÁBAN HATÁLYOSAK ÉS ÉRVÉNYESEK A 2009. OKTÓBER 1-IG MEGKEZDETT ÉPÍTŐIPARI KIVITELEZÉSI

Részletesebben

155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet. a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről

155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet. a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről Hatály: 2018.I.1. - 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1a)

Részletesebben

I. Az egyes építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárásokhoz a kérelem nyomtatványon kívül előírt mellékletek

I. Az egyes építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárásokhoz a kérelem nyomtatványon kívül előírt mellékletek I. Az egyes építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárásokhoz a kérelem nyomtatványon kívül előírt mellékletek Az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokhoz a kérelem nyomtatványon

Részletesebben

Irodalom: az Építésijog.hu oldalon található tematikus leírások (a tematika alapján a teljes előadásanyag letölthető);

Irodalom: az Építésijog.hu oldalon található tematikus leírások (a tematika alapján a teljes előadásanyag letölthető); YBL - SGYMMEN235XXX - Jogi ismeretek III. Tantárgyfelelős: dr. Jámbor Attila tanársegéd Tárgyelőadó: dr. Jámbor Attila tanársegéd Tantárgyi leírás Oktatási cél: A kurzus célja a speciálisan a kivitelezési

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről 1. oldal 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés f), i),

Részletesebben

FELELŐSSÉGI KÉRDÉSEK AZ ÉPÍTÉSBEN. Magyar Mária építészmérnök TERC Építésügyi Tudás Műhely

FELELŐSSÉGI KÉRDÉSEK AZ ÉPÍTÉSBEN. Magyar Mária építészmérnök TERC Építésügyi Tudás Műhely FELELŐSSÉGI KÉRDÉSEK AZ ÉPÍTÉSBEN Magyar Mária építészmérnök TERC Építésügyi Tudás Műhely www.terc.hu KAPCSOLATOK Építtető Beruházáslebonyolító (általános képviselő) Építési műszaki ellenőr (helyszíni

Részletesebben

Előadó: Kiss Andor. okl. építőmérnök, építőmester szakmérnök, vezető főtanácsos kormánytisztviselő

Előadó: Kiss Andor. okl. építőmérnök, építőmester szakmérnök, vezető főtanácsos kormánytisztviselő A kivitelezés Előadó: Kiss Andor okl. építőmérnök, építőmester szakmérnök, vezető főtanácsos kormánytisztviselő Bevezetés Jogszabályok A jogszabályokat mindenkinek magának kell értelmeznie. Mindenki jogalkalmazó

Részletesebben

Lakossági tájékoztató az összevont engedélyezési eljárás szabályairól

Lakossági tájékoztató az összevont engedélyezési eljárás szabályairól Lakossági tájékoztató az összevont engedélyezési eljárás szabályairól 1.) Milyen esetben lehet összevont engedélyt kérni? Ha az építési engedélyezési eljárás megindítása előtt a telek beépítésére vonatkozó

Részletesebben

Építésfelügyeleti ellenőrzések évi tapasztalatok. Vargáné Fekete Mónika építészeti referens Építésjogi és Hatósági Főosztály

Építésfelügyeleti ellenőrzések évi tapasztalatok. Vargáné Fekete Mónika építészeti referens Építésjogi és Hatósági Főosztály Építésfelügyeleti ellenőrzések 2015. évi tapasztalatok Vargáné Fekete Mónika építészeti referens Építésjogi és Hatósági Főosztály Építésfelügyeleti feladatellátás céljai szolgáltató közigazgatás az állampolgár

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés f), i), o), r),

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről 1. oldal 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés f), i),

Részletesebben

JEGYZŐI SZAKMAI ÉRTEKEZLET JÚNIUS 29. EGER

JEGYZŐI SZAKMAI ÉRTEKEZLET JÚNIUS 29. EGER JEGYZŐI SZAKMAI ÉRTEKEZLET 2017. JÚNIUS 29. EGER Építési szabályok változásával kapcsolatos tájékoztatás, különös tekintettel a 300 m 2 összes hasznos alapterület alatti építkezésekre, bontási, jókarbantartási

Részletesebben

Az építésfelügyeleti hatóság tapasztalatai 2016.

Az építésfelügyeleti hatóság tapasztalatai 2016. Az építésfelügyeleti hatóság tapasztalatai 2016. Tartalom Felelős műszaki vezető feladatai Építési műszaki ellenőr feladatai Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet

Részletesebben

Építési beruházások megvalósítása. dr. Neszmélyi László BME Építéskivitelezési és Szervezési Tanszék

Építési beruházások megvalósítása. dr. Neszmélyi László BME Építéskivitelezési és Szervezési Tanszék Építési beruházások megvalósítása dr. Neszmélyi László BME Építéskivitelezési és Szervezési Tanszék Az építőipar feladatai és azok megvalósítása a környezet Az építőipar sajátos helyzete Jogszabályi játékszabályok

Részletesebben

25. AZ ÉPÍTŐIPARI KIVITELEZÉSRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK...

25. AZ ÉPÍTŐIPARI KIVITELEZÉSRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK... Tartalomjegyzék 25. AZ ÉPÍTŐIPARI KIVITELEZÉSRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK... 3 25.1. Fogalmak... 3 25.2. Az építőipari kivitelezési tevékenységről általánosságban... 3 25.3. Az építőipari kivitelezésre vonatkozó

Részletesebben

Fejér Megyei Mérnöki Kamara szeptember 21. Székesfehérvár. Felelős műszaki vezető feladatai

Fejér Megyei Mérnöki Kamara szeptember 21. Székesfehérvár. Felelős műszaki vezető feladatai Fejér Megyei Mérnöki Kamara Építési műszaki ellenőrök és felelős műszaki vezetők szakmai továbbképzése 2018. szeptember 21. Székesfehérvár Felelős műszaki vezető feladatai Ki is a felelős műszaki vezető?

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés Vállalkozási szerződés Amely létrejött Egyrészről Cégnév: Székhely: Cégjegyzékszám: Adószám: Képviselő/név, tisztség: Kapcsolattartó/név, telefonszám, email Felelős műszaki vezető név, telefonszám, email:

Részletesebben

2012. évi CLVII. Törvény (2012. október 15-én elfogadva) módosította

2012. évi CLVII. Törvény (2012. október 15-én elfogadva) módosította 2012. évi CLVII. Törvény (2012. október 15-én elfogadva) módosította Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényt (Étv.) A 2013. 01. 01-től hatályba lépő rendelkezések

Részletesebben

Felelősségi kérdések az építési műszaki ellenőr és felelős műszaki vezető munkájába. Előadó: dr. Jámbor Attila

Felelősségi kérdések az építési műszaki ellenőr és felelős műszaki vezető munkájába. Előadó: dr. Jámbor Attila Felelősségi kérdések az építési műszaki ellenőr és felelős műszaki vezető munkájába Előadó: dr. Jámbor Attila ügyvéd, egyetemi oktató SZIE Ybl Miklós Építéstudományi Kar Az előadáson érintett kérdések

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Tájékoztató az új iskola építéséről és a közbeszerzési eljárásról

TÁJÉKOZTATÓ. Tájékoztató az új iskola építéséről és a közbeszerzési eljárásról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztató az új iskola

Részletesebben

238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet. az építésfelügyeleti bírságról

238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet. az építésfelügyeleti bírságról Hatály: 2017.I.13. - 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti írságról Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továiakan: tv.) 62. -a (1) ekezdésének

Részletesebben

Az építési napló története. Az építési napló története. Építési napló (az elektronikusan vezetett és az e-napló) Mikor kell naplót írni?

Az építési napló története. Az építési napló története. Építési napló (az elektronikusan vezetett és az e-napló) Mikor kell naplót írni? Építési napló (az elektronikusan vezetett és az ) Az építési napló története Már a XIX. századból találhatók máig megőrzött építési naplók (akkori nevükön munkanaplók). Egy kiállított példánnyal lehet

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó

T á j é k o z t a t ó KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL ÉPÍTÉSÜGYI HIVATAL T á j é k o z t a t ó az építtetők és a kivitelezési folyamat egyéb résztvevői számára az építésfelügyeleti ellenőrzésről és az építőipari kivitelezési

Részletesebben

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA I. KATONAI HATÓSÁGI KONFERENCIA Balatonkenese, 2012. május 8 9. BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA Készítette: Fóti Zoltán vezető tanácsos HM Hatósági Hivatal Veszélyes Katonai Objektum

Részletesebben

A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 8. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Paks Város

Részletesebben

5/3.4 Egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások

5/3.4 Egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások 5/3.4 Egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások 2014. július 1-jén lép hatályba a kormány 31/2014. (II. 12.) kormányrendelete az egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó

Részletesebben