Duna-Adony. Hálaadás - Újbor Ünnep. Ára: 100 Ft November HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXII. év fo lyam 11.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Duna-Adony. Hálaadás - Újbor Ünnep. Ára: 100 Ft. www.4kadony.hu. 2012. November HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXII. év fo lyam 11."

Átírás

1 Ára: 100 Ft November HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXII. év fo lyam 11. szám Hálaadás - Újbor Ünnep Szabó Gyula plébános atya október 6-án, a szőlőhegyi kápolna tövében rendezett liturgia keretében tolmácsolta az égieknek a gazdák köszönetét az idei termésért, egyúttal méltatta a borrend erőfeszítését is, mely révén részben már elkészült a Kápolna dombot erősítő támfal, a kápolnához vezető lépcső. A hátralévő kisebb munkák, simítások elvégzését követően a teljes beruházás a tavaszi Orbán ünnep során kerül megáldásra ígérte az atya. A Liturgia után a jelenlévők átvonultak a felújítás során megnövelt színpad előtti nézőtérre, majd a színpadon Králl István, a Duna menti Szent Orbán Borrend Adony nagymestere köszöntötte a megjelenteket. A nagymester egyebek mellett elmondta, hogy a Leader pályázaton felújításhoz nyert 5,6 millió forinthoz további forrás előteremtésére van szükség, hiszen a beruházás végösszege 8,5 millió. A hiányzó pénz előteremtése érdekében egyebek mellett már a hasábjain keresztül is kérték a lakosság támogatását, illetve itt ismételte meg azt a felhívást, melynek értelmében a vállalkozásoknál, cégeknél 100 eft, magánszemélyeknél 50 e Ft felajánlása esetén a lépcsőfordulónál kihelyezésre kerülő márványtáblán örökítik meg az adományozók névsorát. A nagymestert követően Ronyecz Péter polgármester is köszöntötte a megjelenteket, dicsérte a gazdák azon igyekezetét, hogy a nem túl bő termésből is igyekeznek a legjobb borokat előállítani. Külön gratulált a borrendnek a szőlőhegyi beruházáshoz, melynek jelentőségét maga is úgy jellemezte, hogy az a Szőlőhegyi kápolna megépítése óta eltelt 200 év legnagyobb beruházása. A borkultúra színvonalának folyamatos emelése mellett a beruházás tervezésében, a kivitelezés koordinálásában kifejtett erőfeszítéseinek elismeréseként is a Kistérség legjobb borásza vándordíjat a borrend nagytanácsának döntése alapján az idén Králl István nagymesternek nyújtotta át a díjat alapító dr. Menyhárt Ferenc és felesége. Az ünnepség a Rozmarin tánccsoport műsorával folytatódott, miközben a vendégeket a borrend tagjai kínálták meg az idei borokkal, sós kiflivel. Ezzel a kellemes időben megrendezett ünnepséggel pedig el is búcsúzhattunk az idei szabadtéri rendezvényektől. Percsi

2 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Október 25-én a testületi ülés első napirendjének tárgyalása során az Egészségügyi Központ átcsoportosítási kérelmét hagyta jóvá a testület, mely szerint a kért 48 eft-ot az egyik közalkalmazott OKJ-s képzésen szerzett magasabb végzettsége bérszintjének emelésére kívánja a központ fordítani. Második napirendi pontként tárgyalta a képviselő-testület a költségvetési rendelet módosítását, mely az elmúlt negyedévben hozott testületi döntések, állami normatívák változása miatt vált szükségessé. A közterületek használatáról szóló rendelet módosítása alapvetően a búcsúban mutatványosi tevékenységet végző vállalkozó szerződésének lejárta miatt vált szükségessé. A rendelet módosítás értelmében a búcsúsi tevékenység engedély köteles, a kastélyparki területre vonatkozóan a közterületi díj mértéke 120 eft/alkalom került meghatározásra. Miután a képviselők megismerték és elfogadták a 2013-as évre tervezett belső ellenőrzési tervet, hozzájárultak a járási hivatallal kapcsolatos megállapodás elfogadásához. Az iskola január 1-jével megvalósuló új működtetésével kapcsolatosan a testület amellett döntött, hogy az iskola 2013/2014. évtől kezdődő működtetését (tekintettel arra, hogy annak költségeit nem tudja vállalni) felkínálja az államnak. Háromezer főnél nagyobb települések esetében erre lehetőség van, de ennek befogadásáról az állam később fog dönteni. Az Egészségügyi Központ alapító okiratának módosítására a kistérségi orvosi ügyeleti rendszer adonyi önkormányzathoz kerülése miatt vált szükségessé, melyet a képviselők elfogadtak. Egy néhány négyzetméteres önkormányzati résztulajdonban lévő ingatlan értékesítéséről szóló döntés elfogadását követően az önkormányzat és intézményeinél a tűz- és munkavédelmi jellegű feladatellátással megbízott CEDIT 2000 Kft. megbízási szerződését módosította a testület annak érdekében, hogy a cég évente legalább egy alkalommal valamennyi intézmény felülvizsgálatát lefolytathassa. Ismét a testület elé került, ezúttal az AKRO- SAT Kft. kérelme kapcsán az optikai leágazás kiépítésének engedélyezésére vonatkozó kérelem, mely a meglévő aszfaltburkolat, valamint az újonnan elkészült hivatali udvar sérelmével járna, ezért a testület a kérelmet elutasította. Ezt követően elfogadta a testület az önkormányzati beruházások állásáról, jövő évi beruházási elképzelésekről szóló tájékoztatót. Tekintettel a forráshiányos helyzetre, az anyagban felsorolt, javarészt régebbi keletű elképzelések megvalósítására csak kedvezőbb anyagi körülmények között kerülhet sor. A lejárt idejű határozatok áttekintését követően az október végén lejáró közvilágítási karbantartási szerződésről döntött a testület, mely alapján a jövőben is a jelenlegi szolgáltatóval, az EH-SZER Energetikai és Távközlési Hálózatépítő és Szerelő Kft.-vel láttatja el a feladatot. A bejelentések során Ronyecz Péter polgármester jelezte, hogy a DRV megkezdte a szabolcsi úton beépített új vízszűrő beüzemelését, ehhez viszont jelezték, hogy szükséges lesz majd néhány tolózár cseréje, aminek költségeit elképzelése szerint a cég eszközhasználati díjából kellene az önkormányzatnak fedezni. Az ezzel kapcsolatos kérelmet a következő ülésre terjeszti a testület elé. Ezt követően a képviselők a rendelkezésükre álló keretből ajánlottak fel támogatásokat a következők szerint: Friedrich Istvánné képviselőnő 20 eft-ot az iskolai szanetli építéséhez, 20 eft-ot a Gondozóház eszközbeszerzéséhez, 20 eft-ot az óvoda eszközbeszerzéséhez. Leicht Ferenc képviselő 40 eft-ot az iskolai szanetli építéséhez, 20 eft-ot a Gondozóház eszközbeszerzéséhez, 20 eft-ot az óvoda eszközbeszerzéséhez. Neichl Mihály képviselő 30 eft-ot az óvodai játék, ajándék beszerzéshez, 30 eft-ot az iskolai szanetli építéséhez, 30 eft-ot a Gondozóház eszközbeszerzésére, 20 eft-ot a Polgárőrség működési költségeihez. Az 56-ra emlékeztünk Október 23-án az Közösségi- Kulturális központ és Könyvtár Nándor termében összegyűltek előtt az 56-os események kapcsán Ronyecz Péter polgármester emlékezésre kérte fel a jelenlévőket. Emlékezzünk: 1989-ben, amikor eltemettük 1956 hőseit, akik mindhalálig hűségesek maradtak a szabadsághoz és a magyar nemzethez, 1990-ben, amikor nekiláttunk, hogy a szabadság, az egyenlőség és a testvériség igazságaira alapuló új világot hozzunk létre, a legtisztább szándékok, a legszentebb hitek vezettek mindannyiunkat. Azóta is tanuljuk az új világ, a demokrácia leckéjét. Sokkal, nagyon sokkal fizettünk és fizetünk érte! Az emlékező beszédet követően a Theatrum Hungaricum Színház ünnepi műsorát tekinthette meg a közönség, majd az önkormányzat és intézményei, pártok, civil szervezetek képviselői helyezték el koszorúikat, virágaikat a Koller-téri 56-os emléktáblánál. Tájékoztató Tájékoztatom a tisztelt lakosságot az okmányirodát és a polgármesteri hivatalt érintő alábbi munkarend változásról : november 9-én (péntek) : ig november 10-én (szombat): SZÜNNAP Megértésüket köszönjük! Sárközyné dr. Szabó Piroska jegyző Felhívás! Az adonyi szerbek története képekben c. kiállítás - mely október 28-tól látható a művelődési házban - előhírnöke a jövő évben adonyi szerbekről szóló kiadványnak. Kérünk minden adonyi lakost, aki rendelkezik az adonyi szerbekkel kapcsolatos bármilyen fotóval (életükről, templomukról, kegytárgyaikról, temetőjükről), juttassa el a szerkesztőségbe, vagy a könyv írójához, Dujmov Milánhoz. (Tel: vagy gmail.com) Előre is köszönjük! 2

3 Szakmai tájékoztató a jegyzők részére Óvodai hírek Elmúlt a nyár, itt az ősz. Kampós bottal jár a csősz. Szakmai tájékoztatót szervezett a Fejér Megyei Kormányhivatal a Fejér megyei jegyzők számára október 18-án, csütörtökön a megyei kormányhivatal dísztermében. Köszöntőt mondott, tájékoztatót tartott a járási hivatalok kialakításával kapcsolatos aktualitásokról dr. Dorkota Lajos kormánymegbízott. Emlékeztetett rá: jóllehet a járási hivatalok csak január elsejével kezdik meg működésüket, október 31-éig meg kell állapodnia a megyei kormányhivatalnak a települési önkormányzatokkal a járási hivatalokhoz kerülő köztisztviselőkről, ingó és ingatlan vagyonról. Az elmúlt időszakban számos jogszabály megváltozott, ezért is tartották fontosnak a szakmai tájékoztatást, a kölcsönös információcserét. A főrum egyben elősegítette, hogy a 108 Fejér megyei település jegyzője, illetve körjegyzője első kézből kapjon információkat. A Fejér Megyei Kormányhivatal vezetője köszönetet mondott segítőkészségükért, és rugalmas, gyors szakmai segítséget, együttműködést ígért a kormányhivatali vezetők, szakemberek nevében a következő hetek feladatainak megoldása érdekében. Ezt követően a megyei kormányhivatal három ADONY VÁROS NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HIRDETMÉNY Értesítjük városunk lakosságát, hogy november 9-én (péntek) 16 órai kezdettel a Városházán K Ö Z M E G H A L L G A T Á S R A KERÜL SOR TÉMÁJA: Tájékoztató a Német Nemzetiségi Önkormányzat évi munkájáról, valamint a évi célkitűzésekről Előadó: Szabó Ferencné elnök Minden érdeklődőt szeretettel várunk! főosztályvezetője: Molnár Lajos (Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály), Unger József (Informatikai Főosztály) és Hajnalné dr. Szecsődi Zsuzsanna (Törvényességi Felügyeleti Főosztály) ismertette, milyen feladatok várnak a jegyzőkre és a kormányhivatali szakemberekre a megállapodások előkészítése érdekében, majd a résztvevők kérdéseire válaszoltak a kormányhivatali vezetők. A jegyzői értekezlet második részében az ebrendészeti feladatokról és az alkalmazható szankciókról Molnár Tamásné, az Alpha Segítő Kéz Állatkórházi Alapítvány titkára informálta a résztvevőket, majd a szabadtéri tüzek megelőzésére irányuló jegyzői feladatokról, a települések belterületi vízelvezető rendszerének supervisori ellenőrzése, a szabadtéri rendezvények bejelentése, engedélyezése kérdésköreit ismertették a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság munkatársai, Györök Ferenc tű. alezredes, Nagy Lajos mk. tű. alezredes. A közös hivatalok felállításáról, a január 1-jét követő új jogszabályi változásokról Hajnalné dr. Szecsődi Zsuzsanna főosztályvezető (Törvényességi Felügyeleti Főosztály) tartott előadást. Sérelmek a pszichiátrián Ha Önnel vagy ismerősével, hozzátartozójával pszichiátriai kezelése során visszaélést követtek el, illetve, ha tudomása van ilyen esetről (jogtalan beszállítás, szexuális zaklatás, bántalmazás, gyógyszer túladagolás stb.), írja meg panaszát a következő címre, vagy hívja az alábbi telefonszámot: Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány Ott vagyunk a közelében. Keresse fel DR. SZATMÁRI ÉVA Fejér megyei egyenlő bánásmód-referens ügyfélfogadását Adony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának épületében (2457 Adony, Kossuth Lajos utca 4.) december 5 én, szerdán és óra között! Egyenlő bánásmód mindenkit megillet! Az örök körforgás megint utolért minket. A forgatókönyv ugyanaz, csak a gyerekek személye és neve változik. A volt nagycsoportosaink szeptemberben tele tudásvággyal elindultak az iskolába, helyüket a picurkák foglalták el. A 2012/13-as tanévben is sok feladat, kihívás és még több program vár a gyerekekre. Havi programajánlónkat a csoport faliújságán olvashatják el a kedves szülők. Ebben az évben is indulnak fakultatív foglalkozások (zenekari, német néptánc, anyanyelvi játszó, hittan, aerobik,), melyre október 15-ig lehetett jelentkezni. Október 1-től a csoportokban is megkezdődtek a foglalkozások és a kezdeményezések. Nagycsoportosaink a már megszokott módon minden szerdán az iváncsai uszodába járnak, ahol az elsődleges cél a gyermekek vízhez szoktatása. Október 2-án óvodánk az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozat alkalmából meghívást kapott a művelődési házba, az Alma együttes koncertjére. Amíg az idő kegyes hozzánk, szeretnénk minél több időt a szabadban tölteni. Sajnos sokszor tapasztaljuk, hogy a gyermekek öltözéke nem az időjárásnak megfelelő (hiányos), ami megakadályozhat minket abban, hogy kimenjünk velük az udvarra sétálni. Ezért szeretnénk felhívni a szülők figyelmét a réteges öltözködés fontosságára. Kérjük, hogy gyermekükre trikót, pólót, pulóvert, kabátot és vékony sapkát szíveskedjenek adni! Az alsó ruházatnál melegebb nadrágra törekedjenek. A lányoknál már nem elég csak a harisnyanadrág a szoknya alá, nekik is szükséges a hosszú nadrág. A vékony vászoncipőket és gumipapucsokat is kérjük bélelt, vastagabb talpú, vízhatlan cipőkre cserélni. Végül, de nem utolsó sorban szeretnénk megköszönni Kenesei András és Varga Géza segítségét, akik a dolgozói bejáratnál egy kültéri mozgásérzékelő világítás felszerelésével megkönnyítették a dajka nénik munkáját, akiknek eddig a sötétben kellett kora reggel nyitniuk az óvodát. Kirinovics Edit 3

4 A térségi civil élet aktív szervezőjévé válik a Sziront Art Közhasznú Egyesület Együtt, egymásért: Mezőföldi Önkéntes Pont Besnyőn - Önkéntesek Fejér megye szívében. Ezzel a szlogennel indít önkéntességet népszerűsítő programot november elsejétől a civil szervezet. A TÁMOP / számú pályázat keretében vegyes finanszírozással folyósított Ft vissza nem térítendő támogatás az információs, felkészítő, tanácsadó tevékenységen és programokon kívül 9 ember (közöttük 2 teljes munkaidős, 1 részmunkaidős, 1 önkéntes és 5 egyéb jogviszony keretében foglalkoztatott) számára biztosít 1 évig munkalehetőséget. Ennek keretében egy olyan önkéntes irodát hoznak létre, amely próbálja feltárni és kiszolgálni az önkéntes munkával kapcsolatos igényeket és eloszlatni az emberek fejében azt a tévhitet, hogy az önkéntes munka csupán ingyen munka. A cél, hogy a következő egy évben 120 önkéntes közel 3000 munkaórában igazolja azt, hogy az önkéntességre a vidéki városokban, falvakban is szükség van. Nyolc településen (Adonyban, Beloianniszban, Besnyőn, Ercsiben, Iváncsán, Kulcson, Pusztaszabolcson és Ráckeresztúron) ismertetik meg az önkéntesség fogalmával az embereket, akik így a helyi társadalom jobbá tételén dolgozhatnak. Ezt jelzi, hogy a projekthez oktatási-, egészségügyi- és szociális intézmények is csatlakoztak, de az együttműködők között van a munkaügyi központ több illetékes kirendeltsége is. Ez azért is jelentős, mert azok a regisztrált munkanélküliek, akik egy éven belül nem tudták igazolni az ellátáshoz szükséges napokat munkaviszonyból, önkéntes munkával is pótolhatják ezt. Erre pedig november 1-jétől helyben is lehetőség lesz. Ráadásul így a középiskolások is lakóhelyükön szerezhetik meg a jövőben az érettségihez szükséges önkéntes munkaórákat, hiszen a Sziront Art ezen igazolások kiadására is jogosulttá válik. A projekt keretében a Sziront Art közvetítő szerepet is vállal. Az országos és nemzetközi önkéntes adatbázishoz való csatlakozással az egyesülethez forduló intézmények is tájékozódhatnak, de az önkénteseket is tájékoztatja a novembertől megnyíló iroda az önkéntes foglalkoztatás lehetőségeiről legyen szó szemétszedésről, vagy több éves, karitatív szerepvállalásról külföldön. A szolgáltatási körben pedig az önkéntességhez kapcsolódó felkészítés és jogi segítségnyújtás, tanácsadás is szerepel. Aki pedig az önkéntes munka iránt érdeklődik, de nem Besnyőn, hanem a projektben szereplő további települések valamelyikén él, számára a helyben működő 3 területi koordinátor biztosít felvilágosítást a lehetőségekről. A fent említett támogatásból a működéshez szükséges infrastruktúrát is meg kell teremteni, üzemeltetni az önkéntes irodát, de az EU által elvárt projekt- és szakmai menedzsment javadalmazása, tárgyi eszközök beszerzése és információs kiadványok sokaságának elkészítése is szerepel a pályázatban. Az önkéntesség elterjesztését a felkészítő, informáló munka mellett személyes találkozók, roadshow-k, önkéntes napok is segítik. A programról a november 1-jétől elérhető internetes címen, a november 5-én megnyíló, és az ügyfelek rendelkezésére álló Mezőföldi Önkéntes Pontban (Besnyő, Petőfi utca 3-5., a posta udvara) vagy a területi koordinátoroknál érdeklődhetnek. Sajtókapcsolat: Germán Márton Sólyom Balázs BURSA HUNGARICA ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 2013-BAN IS! Adony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a október 10-i ülésén döntött arról, hogy a 2013-as évben is csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázathoz. A Pályázati dokumentáció elérhető a honlapon, és a Polgármesteri Hivatal 12-es számú irodájában. VÁLTOZOTT A PÁLYÁZTATÁSI RENDSZER! ELŐZETES REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁHOZ!!!!!!!! (www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx) A pályázatok beadási határideje: november 23., a pályázatok elbírálása december 17-ig történik meg. BURSA HUNGARICA 2012 A típusú pályázat A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról bővebb felvilágosítás kapható a internet címen, és Polgármesteri Hivatal 12-es számú irodájában. BURSA HUNGARICA 2012 B típusú pályázat A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról bővebb felvilágosítás kapható a internet címen, és a Polgármesteri Hivatal 12-es számú irodájában. Sárközyné dr. Szabó Piroska jegyző 100 %-ban TÁMOGATOTT Gazdasági és vállalkozói ismeretek Cégvezetés, projektmenedzsment témájú képzések Adony ÖNKORMÁNYZATÁNAK közreműködésével November 24-i kezdéssel a helyi Civil Házban. Jelentkezzen november 15-ig Gévai Eszternél a 25/ / 16 telefonszámon a következő adatok megadásával: név, telefonszám, cím, munkáltató cégneve, székhelye/telephelye. Bővebb felvilágosításért hívja a 30/ telefonszámot! A csoportlétszám korlátozott, a regisztráció jelentkezési sorrendben történik. 4

5 Az Egészségügyi Központból dr. Kőbányai János háziorvos tájékoztatott arról, hogy várhatóan november elején érkeznek meg az influenza elleni védőoltások. Ezeket csupán orvosi rendelvényre lehet beszerezni. Az ÁNTSZ által kijelölt csoport (idősek, krónikus betegek, eü. dolgozók) díjmentesen, az e körbe nem tartozók térítés ellenében válthatják ki a szert a patikában. Dr. Harkai Klára gyermekorvos ehhez még hozzáfűzte, hogy a gyermekeknél (hat hónapos koron túl) szintén nagyon ajánlja a betegség kialakulásának megelőzése érdekében az oltást, mert egyéb előnyei mellett sokkal olcsóbb a betegség megelőzése, mint a kialakult betegség gyógyítása. Egészségünkre! A Védőnői Szolgálattól Farkas Jánosné szólt a rendkívül nagy érdeklődés mellett zajló szűrővizsgálatról. Az előre egyeztetett három alkalomból kettőn már túl vannak, az eddigi részvétel minden elképzelést felülmúlt. Már eddig száznál többen jelentek meg, az előzetesen behívottakon túl már nem is tudnak több jelentkezőt fogadni, mert ennyi volt a központilag térített keret. Dr. Győrik János végzi a szűrést, de a megjelent hölgyek arról számoltak be, hogy az alapos szűrővizsgálaton túl a doktor figyelemmel kíséri a páciensek további sorsát is, az eredmények alapján indokolt esetekben maga kezdeményezi és intézi a szakellátásokra történő beutalásokat is. Percsi Bemutatkozott Adony Város Szerb Nemzetiségi Önkormányzata Október 27-én a művelődési házban nyílott meg Az adonyi szerbek története képekben címmel rendezett kiállítás, mely Dujmov Milán történész készülő könyvének illusztrációiból merített. A szerbek nyomait kutatni nem egyszerű feladat, erről már a megnyitó során Alexov Lyubomír, Lórév polgármestere, a Szerb Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetségének elnöke is, szólt bevezetőjében. Hangot adott örömének, amiért akadtak lelkes aktivisták, segítők, akiknek köszönhető, hogy a helyi nemzetiségi önkormányzat létrejöhetett, illetve a kiállítás is több segítő közreműködésével valósulhatott meg. A lórévi néptáncos gyermekek műsorát követően Dujmov Milán a kiállítás létrejöttének körülményeit ecsetelve már konkrétan is jelezte, hogy a szerbek közismert adonyi jelenléte ellenére legnagyobb meglepetésére a megyei levéltárban erről dokumentumokat, tárgyi emlékeket nem talált. Eredeti, egy könyv megírására irányuló elhatározása inspirálta arra, hogy ebbe ne nyugodjon bele, így Budapesten, Szentendrén talált dokumentumokat, relikviákat az adonyi szerb jelenlétre. Ígérete szerint a témát feldolgozó kiadvány jövő májusban kerülhet majd az olvasók kezébe. Azt már a jelen kiállítás kapcsán is megelőlegezhetjük; izgalmas kiadvány lesz, hiszen olyan emlé- kek bemutatását is felvállalja a történész, mint a fellelt, kézzel írott egyházi imakönyv. A megnyitót követően Krauszné Vukajlovics Melinda, a helyi szerb nemzetiségi önkormányzat vezetője örömmel szólt arról, hogy e kiállítással valójában első alkalommal mutatkoznak be a szélesebb közönség előtt. További terveikről szólva visszatért a már említett könyv bemutatójára, melyet Adonyban terveznek megrendezni egy nagyobb szabású, egész napos rendezvényen, jövő május 18- án. Terveik szerint ekkor a könyvbemutató mellett A Balkán hangjai című rendezvény keretében a néptánccsoportok produkcióinak megtekintése mellett a szabadtéri tűzön készült szerb ételeket is megkóstolhatják az érdeklődők. Az elnök asszony szólt még arról a példás együttműködésről, ami a lórévi-adonyi önkormányzatok együttműködésében és a nemzetiségi önkormányzat munkájának közös támogatásában valósul meg. Ezzel, valamint az államtól működésre kapott támogatással és egyéb pályázaton nyert összeggel tudják előteremteni a működésükhöz, céljaik megvalósításához szükséges anyagi alapokat. Percsi ALLIANZ Hungária Biztosító Zrt. Hungária Nyugdíjpénztár és az FHB Bank Zrt. 1. Teljes körű biztosítási ügyintézés, tanácsadás. 2. Teljes körű hitel ügyintézés (személyi hitelek, építési hitelek, jelzálog alapú hitelek, lakásvásárlás, bankszámlák, hitelkártyák, adósságrendezés) 3. Lakáshitelek a legkorszerűbb feltételekkel. Régebbi hiteleinek átcsoportosítása kedvezőbb konstrukcióra - akár több bank kínálatából is. CSITI HUNGARY KFT. Csikós Tibor Adony, Rákóczi u allianz.hu Tel.: Elkészült a szőlőhegyi támfal és lépcső október 12-én megtartott műszaki átadás során az illetékesek a beruházást kifogás nélkül átvették, egyben dicséretesnek ítélték a kivitelező Március 21. MgSz. Építő és Szolgáltató Kft. munkáját. Jelenleg készül az MVH felé beküldendő összesítő beszámoló. 5

6 A 10 éves Szombathely Kreatív Klub Adonyban is nyitna Szombathelyen a Művelődési és Sportházban 2002 őszén kezdődött a Kreatív klub. Először csupán megálmodója Gyürüs Istvánné várta az érdeklődőket. Nagyon nehezen indult el a csoport. Mindenki jól elvolt magának, saját kis otthonában a TV előtt, de aztán kezdtek járni. Először egy személy jött el, megnézni, mi is történik itt, aztán hozta a barátnőjét Míg végül állandó főre duzzadt az aktív tagok létszáma. A klub abból indult ki, hogy - legyen egy hely, ahol a felnőttek is jól érezhetik magukat - ahol jó baráti társaság alakul ki, - ahol alkothatnak - ahol bemutathatják, mit tudnak - ahol a selejt és semmi másra nem jó dolgokat is felhasználhatják Nos, a kreatív klub egy igazán összeforrt kis csapattá vált, rengeteg komoly értékkel. Volt, aki gyönyörű folt-varrás-alkotásokat készített. Volt, aki szőtt, vagy a papírt, a textilt vagy éppen a gyöngyöt szerette. Úgy alakult, hogy egyik alkalommal az egyik, másik alkalommal a másik tag mutathatta be tudományát így aztán igazi kreatív klubbá váltak és alkottak. A Művelődési ház is felfigyelt munkájukra. Volt, amikor őket kérték fel egy-egy rendezvény díszítésére, egy másik alkalommal a városi gyermeknapon nyolc asztalnál többszáz gyereknek mutatták be ötleteiket, munkáikat játszóház formában, forgóban. Máskor többszáz karácsonyi ajándékot készítettek felkérésre. A Szombathelyi Simon István Általános Iskolával is kapcsolatba kerültek, több éven át ők mutatták be az iskolai tanároknak, pedagógusoknak azokat az ötleteket, amiket aztán ők a gyerekekkel is megismertethettek. Több alkalommal szerveztek alkotásaikból kiállításokat, amik sikeresek voltak. Sokan megcsodálhatták gyönyörű munkáikat. Nem iparművészek, nem zsűrizhetők és díjazhatók alkotásaik, egyetlen stílus jegyei sem ismerhetők fel munkáikon, DE minden öltés, ragasztás örömüket, szeretetüket fejezi ki. Élvezik az alkotás minden pillanatát. Jártak Ausztriában hasonló klubok munkáit megnézni, minden évben egy bográcsozással egybekötött vidám évad-záróval búcsúztak egymástól. Heti egy alkalommal találkoznak a nyári két hónapos szünet kivételével. Vezetőjük Bogáthné Ági lelkesen segíti a kis csapatot. Ezt a kiállítást is a Klub korábbi vezetőjével Gyürüsné Pannival álmodták meg, és hozták létre. Munkáikat Adonyban, az ÖNO-ban tekinthették meg az érdeklődők október utolsó hetében, de a tervek szerint most zajlanak az egyeztetések egy adonyi klub beindításáról is, melyből egy kis ízelítőt közvetítenek képeink. Ismét remek hangulatot teremtett a Donau Power A pilisvörösvári zenekar olyannyira népszerű az adonyiak körében, hogy a sváb bált szervező Adonyi Német Nemzetiségi Önkormányzat közkívánatra csak őket hívhatja a hagyományos sváb báljára. Amikor aztán a bál kezdetén a helyi Rozmarin néptáncegyüttes is a parkettára perdül, már a bál elején tetőfokára hág a hangulat, amit már csak szinten kell tartani. Miközben a művelődési ház nagytermében gyorsít egyet az ütemen a nagyhírű sváb zenekar, Szabó Ferencné, a helyi nemzetiségi önkormányzat elnöke az idén veszi lajstromba a végzett feladatokat. Az idén egy viszonylag csendesebb, nyugalmasabb évet zártak. Nem került sor a testvérvárosba történő kilátogatásra, és onnan sem fogadtak szervezetten vendégeket. A szervezettent itt külön ki kell hangsúlyozni, mert az évek hosszú sora alatt már kialakultak olyan személyes kötődések, barátságok, ahol az egymást fogadó családok a hivatalos kapcsolattartáson túl személyesen intézik a cserelátogatásokat. Tehát egy csendesebb évet zár a német nemzetiségi önkormányzat, ahol a szokásos feladatok között az elnök asszony az óvodai, valamint iskolai német nyelvű oktatás támogatást említi. Az iskolai nyelvoktatás kapcsán külön kiemelte, hogy itt végre Pajer Lotti személyében egy olyan nyelvtanárt sikerült szerződtetni, akit a gyerekek is elfogadtak, akinek sikerült felkeltenie a gyermekek érdeklődését a német nyelv iránt. A visszafogottságnak pedig két oka is van; az egyik, hogy a kevesebb állami támogatást jobban be kell osztani, a másik ok pedig az, hogy a jövő évet viszont eseménydúsra tervezik. Így május 29-től június 2-áig fogadnak majd egy busznyi, fős német vendégcsoportot Adonyban. Említettük már, hogy a bálon a nyitótáncot a Rozmarin tánccsoport járta el, méghozzá két vadonatúj tánc bemutatásával. Ez azért is ébreszt nagy reményeket, mert ezt a két táncot a csoportot szeptember óta vezető tánctanár tanította be. Wenczi József Pilisvörösvárról érkezett, ahol a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi 6

7 Táncsoport vezetője. A nagy múltú tánccsoport mellett szerzett hosszú szakmai tapasztalat alapján kérdeztük, hogy milyennek látja a rozmarint szakmailag, illetve milyen irányban szeretné őket tovább fejleszteni. József, aki 1976 óta vezeti azt a pilisvörösvári táncegyüttest, melyben maga is gyermekkorától táncolt, hogy a különböző német táncstílusok keveredése megtalálható e térségben, ebből a Wünsch hagyományokon alapozott Rozmarin egy jó technikával rendelkező, un. keményebb német táncstílust képvisel. A hagyományos táncok mellett stílusváltásra is készülhetünk, József célja éppen az, hogy a sokszínű német táncokból állítson össze egy bemutató repertoárt. Ha azt nézzük, hogy szeptember óta két új tánc betanulásával végeztek és most kezdik a harmadikat, akkor bízvást bízhatunk abban, hogy ezt a váltást a közönség is mielőbb megtapasztalhatja. -tp- Köszönik a segítséget Az Adony Tánccsoport ezúton mond köszönetet a helyi Karitasz szervezetnek azért a ruhacsomagért, mellyel a csoport működését támogatták. 7

8 Novemberi könyvtári játék Közösségi- Kulturális Központ és Könyvtár Megoldásaitokat minden hónap 25-ig adhatjátok le az iskolai vagy a városi könyvtárban. Novemberi feladványunk: 1. Egy magyar költő nevének betűi összekeveredtek. Ki lehet ő? Fejtsd meg! YNDRA EDE 2. Mikor, hol született? 3. Mi volt az írói álneve? Ki volt a felesége és hogyan becézte őt? Plusz feladat: Sorold fel 5 ismertebb művét! Jó munkát kívánunk! Kati néni, Piroska néni Októberi feladványunkra helyes megfejtést küldtek be: Kovács Amália 1b., Kovács Benjámin 4 a., Varsányi Sára 8 a., Gipper Milla, Sáfárik Fanni, Bauer Klaudia 8.a, Ronyecz Petra 8.a, Farkas Laura 8.a. Köszönjük Friedrich Istvánnénak és Paulusz Bálintnak, hogy bort ajánlottak fel az Idősek világnapja alkalmából szervezett fogadáshoz. A KKKK munkatársai ban Iglódi István tanácselnök kezdeményezésére verődött össze egy legendás kézilabdacsapat, mely meghatározó csoportosulássá nőtte ki magát az akkori fiatalok körében. A játékon túl (amit oly sikeresen űztek, hogy a környékben, de még a Dunaújvárosi Kohászban is jegyezték őket), társadalmi munkában maguk építették a salakos pályát, vezették ki a vizet, és egyáltalán egy olyan összetartó, csapatépítő szerepet játszottak, akik húzták maguk után a többieket. Az egykori játékosokat hívta össze egy baráti találkozóra, beszélgetésre a Bárka vendégházba Holfeld Gyula, Kozmér Lajos, Králl István és Müller Sándor október 13-án. Meghívott vendégként a találkozón részt vett Gáborfi Lajos tanár úr, akinek a keze alatt felnövekvő nemzedékből kerültek ki azok a fiatalok is, akik e sportágban fejlesztették tovább az iskolában megszerzett alapokat. Az akkori csapat kvalitásait jól mutatja, hogy néhányan HÍREK - PROGRAMAJÁNLÓ Iváncsaiak fedezik fel az adonyi holtágban rejlő lehetőséget? A mindennapos testnevelés bevezetésével összefüggésben keresi az iváncsai iskola is a további sportolás lehetőségeit. A számukra kézenfekvő tanuszoda, valamint a közelsége miatt könnyen elérhető adonyi holtág összekapcsolásával kiaknázható lehetőségek átgondolására hívta meg október 14-én a Bárka vendégházba Szokoli Attila iváncsai ÁMK igazgató és Eizenberger Máté, az Adonyi Evezős és Vizisport Egyesület elnöke a szülőket, gyermekeket. Iváncsáról jöttek is, Adonyból sajnos senki. Ettől függetlenül eredményes volt a találkozó, hiszen már most van annyi iváncsai gyermek, akikért érdemes egy kajak-kenu oktatást, későbbiekben egy versenyekkel színesített egyesületi életet beindítani. Ehhez az iváncsai iskola is tudja az érdeklődő diákjait valamilyen szinten támogatni, de a találkozó díszvendége, Angyal Zoltán, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség vezető edzője, korábbi szövetségi kapitány is bíztatta a jelenlévőket az oktatás beindítására, mert a szövetség részéről ezt hajókkal, egyéb módon tudnák támogatni. Egy legendás kézilabdacsapat nyomában az egykori játékosok közül meddig jutottak. Ezek közül Králl István, a csapat akkori edzője kiemelte a Marczika testvéreket, közülük is Marczinka Zolit, aki az ausztrál és a magyar kézilabda válogatott vezetője volt, de itt nőtt fel Csoknyai Zoli is. Az egykori élményeket, anekdotákat felidéző beszélgetés során számtalan, már-már múltba vesző emlék elevenedett fel. 8

9 Megalakult a Kemencés klub 2012 október 21-én gyűltek össze a Kemencés Klub iránt érdeklődők Nógrádi Katalin kertjében. A jelentkezők szívesen tettek eleget a házigazda meghívásának és jelentek meg egy csülkös ebédre. 20 tagú csapat jött össze a kistérséget képviselve Szabadegyházától Iváncsán keresztül az adonyiakig. Jó ízű beszélgetéssel, nagyon jó hangulatban végül megerősítették összetartozási szándékukat és megalapították a Kemencés klub-ot. Ezzel meg is kezdődött a recept-és tapasztalatcsere, a jővő terveinek kovácsolása. Sajnos a télbe megyünk bele, de máris két javaslat született e zord évszak áthidalására, amit tele gyomorral talán könnyebben elvisel az ember. Színes volt az idei ORSZÁGOS KÖNYVNAPOK rendezvénysorozat Az október 1-től 7-éig tartott rendezvény látványos eleme volt a régi varrógépekból, valamint foltvarró munkákból létrehozott kiállítás,de jutott érdeklődő Nemere István, Dombrádi István író-olvasó találkozójára is. A gyermekek pedig az Alma együttesben egy igazán gyermekbarát zenekarral ismerkedhettek meg. Köszöntjük Adony Ifjú Polgárait! Szeptember 12. Kovács Gábor, Fáy u. 5/ Som Ferenc, Fáy u Farkas Levente, Béke u. 11/1. Október 11. Oláh Renátó, Arany J. u.7. Újra Cipősdoboz akció Az elmúlt évi sikeres akció után ismét kérjük mindazokat, akik szeretnék megajándékozni a hátrányos helyzetű gyermekeket, hogy használt, de jó állapotban lévő játékokból, könyvekből, ruhákból egy cipősdoboznyi ajándékcsomagot állítsanak össze és november 12 - december 14 között ezt adják le a könyvtárba nyitvatartási időben. A gyermekek nevében köszönjük! 9

10 ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA Redőnyök, reluxák, napellenzők, roletták, harmonikaajtók, szalagfüggönyök, szúnyoghálók (fix, keretes és redőnyhöz kapcsolható), műanyag nyílászárók, szerelése, javítása. Minőségi munka rövid határidővel. Egy év teljes körű garancia! RÓNYAI és TÁRSA BT. Adony, Kis u. 11. Tel.: , Gratuláció Háder Sárának november 16-án negyedik éves születésnapján szívből jövő szeretettel sok egészséget, hosszú életet kívánnak Szülei és nagyszülei. V Köszönetnyilvánítás Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik Eisenberger Jánost utolsó útjára elkísérték, gyászunkban osztoztak. STYX TEMETKEZÉSI KFT. SÍRKŐKÉSZÍTÉS Gránit-, márvány-, műkő munkák a megrendelő elképzelése szerint. Betűvésés, felújítás, kripta építés Pusztaszabolcs, Velencei út 86. Tel.: , Gratuláció Gévai Titanilla Fanni! Boldog 8. születésnapot és sok puszi! Apa és Teri mama Adonyból A gyászoló család TEMETKEZÉSI KFT. ÉJJEL NAPPAL Anyakönyveztetés, temetkezési kellékek, Halott szállítás (külföldre és külföldről is), Hamvasztás, urnaszállítás, sírásás, ravatalozás, temetés, Koszorúrendelés, sírkőbontás és visszaállítás. Adony, Magyar u. 44. Tel.: , Besnyő Tel.: Mikodiné, Széchenyi u. 10. Tel.: Iváncsa, Beloiannisz: Tel.: Perkáta, Dózsa Gy. U. 14. Tel.: Pusztaszabolcs, Velencei u. 86. Tel.: , Szabadegyháza, Szabadság tér 8. (virágbolt) Tel.: , Szállítási ügyelet: , , ,

11 DÉSZOLG Dunamenti Építő és Szolgáltató Kft Adony, Dózsa Gy. u. 64. tel/fax: 06-25/ web: ADONY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA OKMÁNYIRODÁJA ELÉRHETŐSÉG: 2457 Adony, Rákóczi u. 21. Tel.: , Fax: ÜGYFÉLFOGADÁS: HÉTFŐ: , SZERDA: , PÉNTEK: Jöjjetek Énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket Máté 11:18 A kötelező közszolgáltatáson felül vállaljuk nagyobb mennyiségű hulladékok (pl. építési törmelék, lomhulladék stb.) szállítását 5 m 3 -es konténerekben. A konténeres hulladékszállítás megrendelése a 25/ as telefonszámon lehetséges. AGROSZERVIZ KFT. Műszaki vizsgáztatási lehetőség NAPONTA!!! Szeretettel és tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját ingyenes, gyógyítással egybekötött ISTENTISZTELETÜNKRE. Időpont: minden csütörtökön 17 órától. Helyszín: Adony, Civil ház Mindenkit szeretettel várunk! Itt az ősz itt van újra! Megújult kibővült árukészlettel várjuk kedves vásárlóinkat! Őszi dughagymák, őszi virághagymák széles választékban kaphatók! Ősz után jön a tél, már most kapható Pepó begyújtós (még tavalyi áron). Újdonságok: Zsákos szén, fa brikett, tőzeg brikett rendelhető! Kerékpáralkatrészek, külső belső gumik kaphatók! Mindez egy helyen a GAZDABOLTBAN!! Adony Bajcsy-Zs. út 7. Tel: Nyitva: H-P: , , Sz: Adony, Ady E. út 82. Telefon: 25/ /126-os mellék, 30/ , Nyitvatartási idő: H-Cs: , P: helyi közéleti híradó Kiadja: Adony Város Képviselő-Testülete Felelős szerkesztő: Percsi Tibor Szerkesztőség: KKKK Adony, Rákóczi u. 28. Tel.: , , Készült: Rolling Nyomda Bt. Dunaújváros, Magyar u. 106/b. Tel.: 25/ , Az újságban megjelent írások nem feltétlenül tükrözik a szerkesztőség álláspontját. A fenntartja magának a kéziratok rövidítésének és szerkesztésének jogát. Kéziratokat nem őrzünk meg, névtelen cikkeket nem jelentetünk meg. 11

12

13

Rábakecöl Község Önkormányzata Tuba Erik polgármester Cím: H-9344 Rábakecöl, Kossuth u. 129. Tel/Fax: 00-36-96/257-529, 00-36-30/660-18-60 E-mail: polgarmester@rabakecol.hu Honlap: www.rabakecol.hu Rábakecöl

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai 1/2015. (II.25.) SZKT határozat 3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének jegyzőkönyv

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 7/2014. szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u.

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Tisztelt Képviselő- Testület!

Tisztelt Képviselő- Testület! Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság Tárgy: Beszámoló a Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság 2011. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-15/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bezi, Szabadság u. 59. 18-A/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 6-án 18.30 órai kezdettel a Bezi Községházban tartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 7-én megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 7-én megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 7-én megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-i ülésére

a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-i ülésére Lengyeltóti Város Polgármestere 8693. Lengyeltóti, Zrinyi u.2. Szám: 261/2015. Előterjesztés a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-i ülésére Napirend: A Képviselő-testület

Részletesebben

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én (hétfőn) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én (hétfőn) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én (hétfőn) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott soron kívüli üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. június 20-i

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D-20-8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. szeptember 11 -én 16 órai kezdettel megtartott nyilvános képviselőtestületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 12-i rendkívüli testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 12-i rendkívüli testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2011. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 12-i rendkívüli testületi üléséről 2 Hosszúhetény

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 27-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme. Jelen vannak: Kovács Mihály

Részletesebben

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.)

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) Szám Tárgy 2010 1/2010. (I. 29.) Jegyzőkönyv hitelesítő 2/2010. (I. 29.) Gyepmesteri Társuláshoz való csatlakozás-

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 2/2013 szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 20-án a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u. 3.) megtartott

Részletesebben

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Jegyzőkönyv Készült a Felsőtárkányi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában a Felsőtárkány Roma

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. rendszerek kialakítása című pályázat benyújtása. házszámozás szabályairól

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. rendszerek kialakítása című pályázat benyújtása. házszámozás szabályairól Községi Önkormányzat Lövő 8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V H A T Á R O Z A T N A P I R E N D 57/2014.(VIII.11.) Az ülés napirendi pontjainak elfogadása 58/2014.(VIII.11.) KEOP-2014-4.10.0/N fotovoltaikus

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu JEGYZŐKÖNYV

Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu JEGYZŐKÖNYV Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu Iktatószám: 76-6/2014./Önk. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pusztaottlaka Román Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

2009. évi munkaterv.

2009. évi munkaterv. 2009. évi munkaterv. Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület a 2008. évi munkaterve alapján napirendre tűzte a 2009. évi munkaterv elfogadását. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MUNKATERV 2015. 1/10 Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi üléseinek tervezett időpontjai: 2015. január 26. (hétfő) 18:00 2015.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére Tárgy: Döntési javaslatok az Enying város önkormányzati épületeinek

Részletesebben

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére 6. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2015. évi Munkaterv és jogalkotási program elfogadása A tárgykört

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TERKA 8/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2012. június 25. napján 14:00 órai kezdettel az Ügyrendi Bizottság NYILVÁNOS ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére 8. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a 2014. évi civil keretre Előterjesztő:

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 MUNKATERV 2014. év Heréd község Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve 1. 2014. január 27. (hétfő) 17 óra Együttes ülés Nagykökényes

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. február 12-én (csütörtök), 17.00 órakor, a Közösségi Házban megtartott munkaterv szerinti üléséről Jelen vannak: Bárány Erzsébet jegyző Bárány Pál, Bocskayné Tóth Katalin,

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, KULTURÁLIS, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, KULTURÁLIS, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 1 509-8/2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, KULTURÁLIS, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 2013. szeptember 30-án megtartott üléséről 8. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 2 J E

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 3. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tiszabura Község Képviselő-testületének 2014. március 04-én megtartott rendkívüli testületi ülésén Határozat/Rendelet száma Határozat!Rendelet tárgya 15/2014.(III.04.)Ök.

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. április 26-án 17, 30 órakor megtartott soron következő nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Vuk István Lengyel Attiláné Kanizsai

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 10/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 6 án megtartott rendkívüli ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 10/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 6 án megtartott rendkívüli ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 10/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. május 6 án megtartott rendkívüli ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2. Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi munkatervének felülvizsgálata (szóbeli)

Jegyzőkönyv. 2. Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi munkatervének felülvizsgálata (szóbeli) Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. sz. alatti székhelyén 2015. június 2- án 15.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak: a csatolt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2015. április 1-i ülésére Készítette: dr. Kozma Enikő alpolgármesteri jogi referens Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

Postázási cím és név:

Postázási cím és név: 2009. november 17-én a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület ünnepélyes keretek között köszöntötte a kisapostagi Bárka Vendéglőben az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengely 4 intézkedésének

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. augusztus 6-án (kedd) 18:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2013. augusztus 6.

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 30-án (csütörtök) 15:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2015. április 30.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Bordás Géza elnök köszönti a meghívott vendégeket, a megyei önkormányzat munkatársait és a képviselőket.

Jegyzőkönyv. Bordás Géza elnök köszönti a meghívott vendégeket, a megyei önkormányzat munkatársait és a képviselőket. Jegyzőkönyv Készült a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Cigány Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat 2008. július 3-i ülésén, melyre a Megyeháza Rákóczi termében került sor. Jelen vannak: A testület tagjai

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 7/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. április 25-én 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

11. Jegyzőkönyv. 2./ Javaslat Egyházasdengeleg Község Önkormányzata vagyonáról szóló rendelet megalkotására

11. Jegyzőkönyv. 2./ Javaslat Egyházasdengeleg Község Önkormányzata vagyonáról szóló rendelet megalkotására 11. Jegyzőkönyv Készült: Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő- testületének 2013. július 2-án 13.00 órától megtartott üléséről. Jelen vannak:, Berkes Balázs polgármester, Jakus Árpádné, Kovácsné

Részletesebben

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. II. FÉLÉVI M U N K A T E R V E

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. II. FÉLÉVI M U N K A T E R V E 1 SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. II. FÉLÉVI M U N K A T E R V E Jóváhagyta a képviselő-testület a 79/2015.(VI.29.) KT határozatával 2 M U N K A T E R V 2015. július 1-től

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Január 23. péntek 16,00 óra

Január 23. péntek 16,00 óra III. Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek Január 23. péntek 16,00 óra (SZB. ülés időpontja: január 19 hétfő 16.00 óra (PVB. ülés időpontja: január 20 kedd 16.00 óra Előterjesztések

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Tömörd Község Önkormányzat 12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án 11 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 10.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve Testületi ülés Január 27. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

Látássérültek Észak-alföldi Regionális. Egyesülete. 26/2015. számú hírlevél. Tartalom. 3. Elérhetőségünk és félfogadási rendünk

Látássérültek Észak-alföldi Regionális. Egyesülete. 26/2015. számú hírlevél. Tartalom. 3. Elérhetőségünk és félfogadási rendünk Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesülete 26/2015. számú hírlevél Tartalom 1. Tájékoztatás a MÁK igazolványról 2. Út a diplomához 2015-2016 3. Elérhetőségünk és félfogadási rendünk 1. Tájékoztatás

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 34-36 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. július 16-án (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2014. július 16. Határozat:

Részletesebben

Beszámoló a két ülés közötti id szakban!

Beszámoló a két ülés közötti id szakban! MÁTÉTELKI HÍREK 26.szám Mátételke község Önkormányzatának friss hírei --------------------------------------------------------------------------------- Képvisel -Testületünk 2006. november 15-i ülésének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S megüresedett házi gyermekorvosi körzet betöltésére irányuló pályázat kiírására

Részletesebben

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MUNKATERV 2014. 1/10 Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi üléseinek tervezett időpontjai: 2014. január 30. (csütörtök) 18:00

Részletesebben

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Alpolgármestere 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: 06/29/612-310 Szám: 27-83-15/2014 MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. SZEPTEMBER 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN

Részletesebben

Javaslat a Pásztói Hírlap kiadásával kapcsolatos feladatok ellátására, a helyi TV működtetésére

Javaslat a Pásztói Hírlap kiadásával kapcsolatos feladatok ellátására, a helyi TV működtetésére Pásztói Polgármesteri Hivatal 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-155 Fax: (06-32) 460-918 Szám: 1-46/2015. A javaslat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! Javaslat a Pásztói Hírlap kiadásával

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE 2 I. fejezet Általános rendelkezések Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képvsielőtestület)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak:

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: JEGYZŐKÖNYV Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2010. augusztus 26.- napján a Községháza tanácskozó termében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Majdanics László polgármester

Részletesebben

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MUNKATERV 2015. 1/11 Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi üléseinek tervezett időpontjai: 2015. január 29. (csütörtök) 18:00

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Karakószörcsök, Kerta községek képviselő-testületei Szám: 371-6/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Karakószörcsök, Kerta községek képviselő-testületeinek 2013. október 3-án 18 óra 30 perctől megtartott

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-i rendes ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár megjelenése a helyi nyomtatott és elektronikus médiában Előterjesztő:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére 3. napirendi pont Nyirád Község Önkormányzata Polgármesterétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: hivatal@nyirad.hu Ügyszám: 87-7/2015. Előterjesztő: Sarkadi-Nagy András

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 26-án 19 00 órai kezdettel megtartott testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 26-án 19 00 órai kezdettel megtartott testületi üléséről. TOLNA MEGYE BOGYISZLÓ KÖZSÉG Szám: /2012.. sz. példány Jegyzőkönyv Készült Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 26-án 19 00 órai kezdettel megtartott testületi üléséről.

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 99/17/2013.szám. J e g y z ő k ö n y v Készült Ágfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 27-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u. 3.) megtartott

Részletesebben

KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban október 7-13. Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Győr KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő Testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 7/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. február 21-én,

Részletesebben

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV LEADER INTÉZKEDÉSI TERV Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából 2013-ban pályázható intézkedések 1. Számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése:(kötelező Térségi

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 26-i rendes nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 26-i rendes nyílt ülésére Iktatószám: 4/ 21- /2015. Tárgy: Vegyes ügyek. ELŐTERJESZTÉS Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-i rendes nyílt ülésére Előterjesztő: Szabó László polgármester Az

Részletesebben

KELEBIA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK MUNKATERVE

KELEBIA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK MUNKATERVE KELEBIA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK MUNKATERVE 2013. február: 1.) Kelebia Község 2013. évi költségvetési rendeletének tárgyalása 2.) 2013. évi munkaterv elfogadása 3.) Kilépési nyilatkozat

Részletesebben

10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről

10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Jegyzőkönyv Készült a Felsőtárkányi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában a Felsőtárkány Roma

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 4.) Kezdeményezés német nyelvű helységtábla kihelyezésére Előadó: Czinki Ferenc elnök

M E G H Í V Ó. 4.) Kezdeményezés német nyelvű helységtábla kihelyezésére Előadó: Czinki Ferenc elnök Magyarszentmiklós község Német Kisebbségi Önkormányzat Elnöke M E G H Í V Ó 2009. szeptember 8-án (kedden)17.30 órakor ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Tervezett napirend: 1.) A 2009. I. félévi

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: dr. Varga Tibor jegyző Előterjeszti:

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ Vámosgálfalva Önkormányzata tisztelettel meghívja a Vámos Települések Szövetségének tag önkormányzatait és minden kedves érdeklődőt a 2010. június 4 6 án megrendezésre kerülő Vámos Települések

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV 2015. január 28. (szerda) 1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetése (első olvasat) 2. A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Spóner Tibor megválasztása jegyzőkönyvhitelesítőnek

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Spóner Tibor megválasztása jegyzőkönyvhitelesítőnek Községi Önkormányzat Lövő 2-1 /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V H A T Á R O Z A T N A P I R E N D 4/2015.(II.03.) Az ülés napirendi pontjainak elfogadása 5/2015.(II.03.) Spóner Tibor megválasztása jegyzőkönyvhitelesítőnek

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma:162/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére Jelentés a lejárt

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 9/2013 szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 9-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni

Részletesebben

/?~-~' .~~:~' . ' 239. számú előterjesztés

/?~-~' .~~:~' . ' 239. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 239. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő Közhasznú

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 59/2015. sz. képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása

Részletesebben