Duna-Adony. Hálaadás - Újbor Ünnep. Ára: 100 Ft November HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXII. év fo lyam 11.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Duna-Adony. Hálaadás - Újbor Ünnep. Ára: 100 Ft. www.4kadony.hu. 2012. November HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXII. év fo lyam 11."

Átírás

1 Ára: 100 Ft November HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXII. év fo lyam 11. szám Hálaadás - Újbor Ünnep Szabó Gyula plébános atya október 6-án, a szőlőhegyi kápolna tövében rendezett liturgia keretében tolmácsolta az égieknek a gazdák köszönetét az idei termésért, egyúttal méltatta a borrend erőfeszítését is, mely révén részben már elkészült a Kápolna dombot erősítő támfal, a kápolnához vezető lépcső. A hátralévő kisebb munkák, simítások elvégzését követően a teljes beruházás a tavaszi Orbán ünnep során kerül megáldásra ígérte az atya. A Liturgia után a jelenlévők átvonultak a felújítás során megnövelt színpad előtti nézőtérre, majd a színpadon Králl István, a Duna menti Szent Orbán Borrend Adony nagymestere köszöntötte a megjelenteket. A nagymester egyebek mellett elmondta, hogy a Leader pályázaton felújításhoz nyert 5,6 millió forinthoz további forrás előteremtésére van szükség, hiszen a beruházás végösszege 8,5 millió. A hiányzó pénz előteremtése érdekében egyebek mellett már a hasábjain keresztül is kérték a lakosság támogatását, illetve itt ismételte meg azt a felhívást, melynek értelmében a vállalkozásoknál, cégeknél 100 eft, magánszemélyeknél 50 e Ft felajánlása esetén a lépcsőfordulónál kihelyezésre kerülő márványtáblán örökítik meg az adományozók névsorát. A nagymestert követően Ronyecz Péter polgármester is köszöntötte a megjelenteket, dicsérte a gazdák azon igyekezetét, hogy a nem túl bő termésből is igyekeznek a legjobb borokat előállítani. Külön gratulált a borrendnek a szőlőhegyi beruházáshoz, melynek jelentőségét maga is úgy jellemezte, hogy az a Szőlőhegyi kápolna megépítése óta eltelt 200 év legnagyobb beruházása. A borkultúra színvonalának folyamatos emelése mellett a beruházás tervezésében, a kivitelezés koordinálásában kifejtett erőfeszítéseinek elismeréseként is a Kistérség legjobb borásza vándordíjat a borrend nagytanácsának döntése alapján az idén Králl István nagymesternek nyújtotta át a díjat alapító dr. Menyhárt Ferenc és felesége. Az ünnepség a Rozmarin tánccsoport műsorával folytatódott, miközben a vendégeket a borrend tagjai kínálták meg az idei borokkal, sós kiflivel. Ezzel a kellemes időben megrendezett ünnepséggel pedig el is búcsúzhattunk az idei szabadtéri rendezvényektől. Percsi

2 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Október 25-én a testületi ülés első napirendjének tárgyalása során az Egészségügyi Központ átcsoportosítási kérelmét hagyta jóvá a testület, mely szerint a kért 48 eft-ot az egyik közalkalmazott OKJ-s képzésen szerzett magasabb végzettsége bérszintjének emelésére kívánja a központ fordítani. Második napirendi pontként tárgyalta a képviselő-testület a költségvetési rendelet módosítását, mely az elmúlt negyedévben hozott testületi döntések, állami normatívák változása miatt vált szükségessé. A közterületek használatáról szóló rendelet módosítása alapvetően a búcsúban mutatványosi tevékenységet végző vállalkozó szerződésének lejárta miatt vált szükségessé. A rendelet módosítás értelmében a búcsúsi tevékenység engedély köteles, a kastélyparki területre vonatkozóan a közterületi díj mértéke 120 eft/alkalom került meghatározásra. Miután a képviselők megismerték és elfogadták a 2013-as évre tervezett belső ellenőrzési tervet, hozzájárultak a járási hivatallal kapcsolatos megállapodás elfogadásához. Az iskola január 1-jével megvalósuló új működtetésével kapcsolatosan a testület amellett döntött, hogy az iskola 2013/2014. évtől kezdődő működtetését (tekintettel arra, hogy annak költségeit nem tudja vállalni) felkínálja az államnak. Háromezer főnél nagyobb települések esetében erre lehetőség van, de ennek befogadásáról az állam később fog dönteni. Az Egészségügyi Központ alapító okiratának módosítására a kistérségi orvosi ügyeleti rendszer adonyi önkormányzathoz kerülése miatt vált szükségessé, melyet a képviselők elfogadtak. Egy néhány négyzetméteres önkormányzati résztulajdonban lévő ingatlan értékesítéséről szóló döntés elfogadását követően az önkormányzat és intézményeinél a tűz- és munkavédelmi jellegű feladatellátással megbízott CEDIT 2000 Kft. megbízási szerződését módosította a testület annak érdekében, hogy a cég évente legalább egy alkalommal valamennyi intézmény felülvizsgálatát lefolytathassa. Ismét a testület elé került, ezúttal az AKRO- SAT Kft. kérelme kapcsán az optikai leágazás kiépítésének engedélyezésére vonatkozó kérelem, mely a meglévő aszfaltburkolat, valamint az újonnan elkészült hivatali udvar sérelmével járna, ezért a testület a kérelmet elutasította. Ezt követően elfogadta a testület az önkormányzati beruházások állásáról, jövő évi beruházási elképzelésekről szóló tájékoztatót. Tekintettel a forráshiányos helyzetre, az anyagban felsorolt, javarészt régebbi keletű elképzelések megvalósítására csak kedvezőbb anyagi körülmények között kerülhet sor. A lejárt idejű határozatok áttekintését követően az október végén lejáró közvilágítási karbantartási szerződésről döntött a testület, mely alapján a jövőben is a jelenlegi szolgáltatóval, az EH-SZER Energetikai és Távközlési Hálózatépítő és Szerelő Kft.-vel láttatja el a feladatot. A bejelentések során Ronyecz Péter polgármester jelezte, hogy a DRV megkezdte a szabolcsi úton beépített új vízszűrő beüzemelését, ehhez viszont jelezték, hogy szükséges lesz majd néhány tolózár cseréje, aminek költségeit elképzelése szerint a cég eszközhasználati díjából kellene az önkormányzatnak fedezni. Az ezzel kapcsolatos kérelmet a következő ülésre terjeszti a testület elé. Ezt követően a képviselők a rendelkezésükre álló keretből ajánlottak fel támogatásokat a következők szerint: Friedrich Istvánné képviselőnő 20 eft-ot az iskolai szanetli építéséhez, 20 eft-ot a Gondozóház eszközbeszerzéséhez, 20 eft-ot az óvoda eszközbeszerzéséhez. Leicht Ferenc képviselő 40 eft-ot az iskolai szanetli építéséhez, 20 eft-ot a Gondozóház eszközbeszerzéséhez, 20 eft-ot az óvoda eszközbeszerzéséhez. Neichl Mihály képviselő 30 eft-ot az óvodai játék, ajándék beszerzéshez, 30 eft-ot az iskolai szanetli építéséhez, 30 eft-ot a Gondozóház eszközbeszerzésére, 20 eft-ot a Polgárőrség működési költségeihez. Az 56-ra emlékeztünk Október 23-án az Közösségi- Kulturális központ és Könyvtár Nándor termében összegyűltek előtt az 56-os események kapcsán Ronyecz Péter polgármester emlékezésre kérte fel a jelenlévőket. Emlékezzünk: 1989-ben, amikor eltemettük 1956 hőseit, akik mindhalálig hűségesek maradtak a szabadsághoz és a magyar nemzethez, 1990-ben, amikor nekiláttunk, hogy a szabadság, az egyenlőség és a testvériség igazságaira alapuló új világot hozzunk létre, a legtisztább szándékok, a legszentebb hitek vezettek mindannyiunkat. Azóta is tanuljuk az új világ, a demokrácia leckéjét. Sokkal, nagyon sokkal fizettünk és fizetünk érte! Az emlékező beszédet követően a Theatrum Hungaricum Színház ünnepi műsorát tekinthette meg a közönség, majd az önkormányzat és intézményei, pártok, civil szervezetek képviselői helyezték el koszorúikat, virágaikat a Koller-téri 56-os emléktáblánál. Tájékoztató Tájékoztatom a tisztelt lakosságot az okmányirodát és a polgármesteri hivatalt érintő alábbi munkarend változásról : november 9-én (péntek) : ig november 10-én (szombat): SZÜNNAP Megértésüket köszönjük! Sárközyné dr. Szabó Piroska jegyző Felhívás! Az adonyi szerbek története képekben c. kiállítás - mely október 28-tól látható a művelődési házban - előhírnöke a jövő évben adonyi szerbekről szóló kiadványnak. Kérünk minden adonyi lakost, aki rendelkezik az adonyi szerbekkel kapcsolatos bármilyen fotóval (életükről, templomukról, kegytárgyaikról, temetőjükről), juttassa el a szerkesztőségbe, vagy a könyv írójához, Dujmov Milánhoz. (Tel: vagy gmail.com) Előre is köszönjük! 2

3 Szakmai tájékoztató a jegyzők részére Óvodai hírek Elmúlt a nyár, itt az ősz. Kampós bottal jár a csősz. Szakmai tájékoztatót szervezett a Fejér Megyei Kormányhivatal a Fejér megyei jegyzők számára október 18-án, csütörtökön a megyei kormányhivatal dísztermében. Köszöntőt mondott, tájékoztatót tartott a járási hivatalok kialakításával kapcsolatos aktualitásokról dr. Dorkota Lajos kormánymegbízott. Emlékeztetett rá: jóllehet a járási hivatalok csak január elsejével kezdik meg működésüket, október 31-éig meg kell állapodnia a megyei kormányhivatalnak a települési önkormányzatokkal a járási hivatalokhoz kerülő köztisztviselőkről, ingó és ingatlan vagyonról. Az elmúlt időszakban számos jogszabály megváltozott, ezért is tartották fontosnak a szakmai tájékoztatást, a kölcsönös információcserét. A főrum egyben elősegítette, hogy a 108 Fejér megyei település jegyzője, illetve körjegyzője első kézből kapjon információkat. A Fejér Megyei Kormányhivatal vezetője köszönetet mondott segítőkészségükért, és rugalmas, gyors szakmai segítséget, együttműködést ígért a kormányhivatali vezetők, szakemberek nevében a következő hetek feladatainak megoldása érdekében. Ezt követően a megyei kormányhivatal három ADONY VÁROS NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HIRDETMÉNY Értesítjük városunk lakosságát, hogy november 9-én (péntek) 16 órai kezdettel a Városházán K Ö Z M E G H A L L G A T Á S R A KERÜL SOR TÉMÁJA: Tájékoztató a Német Nemzetiségi Önkormányzat évi munkájáról, valamint a évi célkitűzésekről Előadó: Szabó Ferencné elnök Minden érdeklődőt szeretettel várunk! főosztályvezetője: Molnár Lajos (Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály), Unger József (Informatikai Főosztály) és Hajnalné dr. Szecsődi Zsuzsanna (Törvényességi Felügyeleti Főosztály) ismertette, milyen feladatok várnak a jegyzőkre és a kormányhivatali szakemberekre a megállapodások előkészítése érdekében, majd a résztvevők kérdéseire válaszoltak a kormányhivatali vezetők. A jegyzői értekezlet második részében az ebrendészeti feladatokról és az alkalmazható szankciókról Molnár Tamásné, az Alpha Segítő Kéz Állatkórházi Alapítvány titkára informálta a résztvevőket, majd a szabadtéri tüzek megelőzésére irányuló jegyzői feladatokról, a települések belterületi vízelvezető rendszerének supervisori ellenőrzése, a szabadtéri rendezvények bejelentése, engedélyezése kérdésköreit ismertették a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság munkatársai, Györök Ferenc tű. alezredes, Nagy Lajos mk. tű. alezredes. A közös hivatalok felállításáról, a január 1-jét követő új jogszabályi változásokról Hajnalné dr. Szecsődi Zsuzsanna főosztályvezető (Törvényességi Felügyeleti Főosztály) tartott előadást. Sérelmek a pszichiátrián Ha Önnel vagy ismerősével, hozzátartozójával pszichiátriai kezelése során visszaélést követtek el, illetve, ha tudomása van ilyen esetről (jogtalan beszállítás, szexuális zaklatás, bántalmazás, gyógyszer túladagolás stb.), írja meg panaszát a következő címre, vagy hívja az alábbi telefonszámot: Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány Ott vagyunk a közelében. Keresse fel DR. SZATMÁRI ÉVA Fejér megyei egyenlő bánásmód-referens ügyfélfogadását Adony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának épületében (2457 Adony, Kossuth Lajos utca 4.) december 5 én, szerdán és óra között! Egyenlő bánásmód mindenkit megillet! Az örök körforgás megint utolért minket. A forgatókönyv ugyanaz, csak a gyerekek személye és neve változik. A volt nagycsoportosaink szeptemberben tele tudásvággyal elindultak az iskolába, helyüket a picurkák foglalták el. A 2012/13-as tanévben is sok feladat, kihívás és még több program vár a gyerekekre. Havi programajánlónkat a csoport faliújságán olvashatják el a kedves szülők. Ebben az évben is indulnak fakultatív foglalkozások (zenekari, német néptánc, anyanyelvi játszó, hittan, aerobik,), melyre október 15-ig lehetett jelentkezni. Október 1-től a csoportokban is megkezdődtek a foglalkozások és a kezdeményezések. Nagycsoportosaink a már megszokott módon minden szerdán az iváncsai uszodába járnak, ahol az elsődleges cél a gyermekek vízhez szoktatása. Október 2-án óvodánk az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozat alkalmából meghívást kapott a művelődési házba, az Alma együttes koncertjére. Amíg az idő kegyes hozzánk, szeretnénk minél több időt a szabadban tölteni. Sajnos sokszor tapasztaljuk, hogy a gyermekek öltözéke nem az időjárásnak megfelelő (hiányos), ami megakadályozhat minket abban, hogy kimenjünk velük az udvarra sétálni. Ezért szeretnénk felhívni a szülők figyelmét a réteges öltözködés fontosságára. Kérjük, hogy gyermekükre trikót, pólót, pulóvert, kabátot és vékony sapkát szíveskedjenek adni! Az alsó ruházatnál melegebb nadrágra törekedjenek. A lányoknál már nem elég csak a harisnyanadrág a szoknya alá, nekik is szükséges a hosszú nadrág. A vékony vászoncipőket és gumipapucsokat is kérjük bélelt, vastagabb talpú, vízhatlan cipőkre cserélni. Végül, de nem utolsó sorban szeretnénk megköszönni Kenesei András és Varga Géza segítségét, akik a dolgozói bejáratnál egy kültéri mozgásérzékelő világítás felszerelésével megkönnyítették a dajka nénik munkáját, akiknek eddig a sötétben kellett kora reggel nyitniuk az óvodát. Kirinovics Edit 3

4 A térségi civil élet aktív szervezőjévé válik a Sziront Art Közhasznú Egyesület Együtt, egymásért: Mezőföldi Önkéntes Pont Besnyőn - Önkéntesek Fejér megye szívében. Ezzel a szlogennel indít önkéntességet népszerűsítő programot november elsejétől a civil szervezet. A TÁMOP / számú pályázat keretében vegyes finanszírozással folyósított Ft vissza nem térítendő támogatás az információs, felkészítő, tanácsadó tevékenységen és programokon kívül 9 ember (közöttük 2 teljes munkaidős, 1 részmunkaidős, 1 önkéntes és 5 egyéb jogviszony keretében foglalkoztatott) számára biztosít 1 évig munkalehetőséget. Ennek keretében egy olyan önkéntes irodát hoznak létre, amely próbálja feltárni és kiszolgálni az önkéntes munkával kapcsolatos igényeket és eloszlatni az emberek fejében azt a tévhitet, hogy az önkéntes munka csupán ingyen munka. A cél, hogy a következő egy évben 120 önkéntes közel 3000 munkaórában igazolja azt, hogy az önkéntességre a vidéki városokban, falvakban is szükség van. Nyolc településen (Adonyban, Beloianniszban, Besnyőn, Ercsiben, Iváncsán, Kulcson, Pusztaszabolcson és Ráckeresztúron) ismertetik meg az önkéntesség fogalmával az embereket, akik így a helyi társadalom jobbá tételén dolgozhatnak. Ezt jelzi, hogy a projekthez oktatási-, egészségügyi- és szociális intézmények is csatlakoztak, de az együttműködők között van a munkaügyi központ több illetékes kirendeltsége is. Ez azért is jelentős, mert azok a regisztrált munkanélküliek, akik egy éven belül nem tudták igazolni az ellátáshoz szükséges napokat munkaviszonyból, önkéntes munkával is pótolhatják ezt. Erre pedig november 1-jétől helyben is lehetőség lesz. Ráadásul így a középiskolások is lakóhelyükön szerezhetik meg a jövőben az érettségihez szükséges önkéntes munkaórákat, hiszen a Sziront Art ezen igazolások kiadására is jogosulttá válik. A projekt keretében a Sziront Art közvetítő szerepet is vállal. Az országos és nemzetközi önkéntes adatbázishoz való csatlakozással az egyesülethez forduló intézmények is tájékozódhatnak, de az önkénteseket is tájékoztatja a novembertől megnyíló iroda az önkéntes foglalkoztatás lehetőségeiről legyen szó szemétszedésről, vagy több éves, karitatív szerepvállalásról külföldön. A szolgáltatási körben pedig az önkéntességhez kapcsolódó felkészítés és jogi segítségnyújtás, tanácsadás is szerepel. Aki pedig az önkéntes munka iránt érdeklődik, de nem Besnyőn, hanem a projektben szereplő további települések valamelyikén él, számára a helyben működő 3 területi koordinátor biztosít felvilágosítást a lehetőségekről. A fent említett támogatásból a működéshez szükséges infrastruktúrát is meg kell teremteni, üzemeltetni az önkéntes irodát, de az EU által elvárt projekt- és szakmai menedzsment javadalmazása, tárgyi eszközök beszerzése és információs kiadványok sokaságának elkészítése is szerepel a pályázatban. Az önkéntesség elterjesztését a felkészítő, informáló munka mellett személyes találkozók, roadshow-k, önkéntes napok is segítik. A programról a november 1-jétől elérhető internetes címen, a november 5-én megnyíló, és az ügyfelek rendelkezésére álló Mezőföldi Önkéntes Pontban (Besnyő, Petőfi utca 3-5., a posta udvara) vagy a területi koordinátoroknál érdeklődhetnek. Sajtókapcsolat: Germán Márton Sólyom Balázs BURSA HUNGARICA ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 2013-BAN IS! Adony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a október 10-i ülésén döntött arról, hogy a 2013-as évben is csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázathoz. A Pályázati dokumentáció elérhető a honlapon, és a Polgármesteri Hivatal 12-es számú irodájában. VÁLTOZOTT A PÁLYÁZTATÁSI RENDSZER! ELŐZETES REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁHOZ!!!!!!!! (www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx) A pályázatok beadási határideje: november 23., a pályázatok elbírálása december 17-ig történik meg. BURSA HUNGARICA 2012 A típusú pályázat A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról bővebb felvilágosítás kapható a internet címen, és Polgármesteri Hivatal 12-es számú irodájában. BURSA HUNGARICA 2012 B típusú pályázat A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról bővebb felvilágosítás kapható a internet címen, és a Polgármesteri Hivatal 12-es számú irodájában. Sárközyné dr. Szabó Piroska jegyző 100 %-ban TÁMOGATOTT Gazdasági és vállalkozói ismeretek Cégvezetés, projektmenedzsment témájú képzések Adony ÖNKORMÁNYZATÁNAK közreműködésével November 24-i kezdéssel a helyi Civil Házban. Jelentkezzen november 15-ig Gévai Eszternél a 25/ / 16 telefonszámon a következő adatok megadásával: név, telefonszám, cím, munkáltató cégneve, székhelye/telephelye. Bővebb felvilágosításért hívja a 30/ telefonszámot! A csoportlétszám korlátozott, a regisztráció jelentkezési sorrendben történik. 4

5 Az Egészségügyi Központból dr. Kőbányai János háziorvos tájékoztatott arról, hogy várhatóan november elején érkeznek meg az influenza elleni védőoltások. Ezeket csupán orvosi rendelvényre lehet beszerezni. Az ÁNTSZ által kijelölt csoport (idősek, krónikus betegek, eü. dolgozók) díjmentesen, az e körbe nem tartozók térítés ellenében válthatják ki a szert a patikában. Dr. Harkai Klára gyermekorvos ehhez még hozzáfűzte, hogy a gyermekeknél (hat hónapos koron túl) szintén nagyon ajánlja a betegség kialakulásának megelőzése érdekében az oltást, mert egyéb előnyei mellett sokkal olcsóbb a betegség megelőzése, mint a kialakult betegség gyógyítása. Egészségünkre! A Védőnői Szolgálattól Farkas Jánosné szólt a rendkívül nagy érdeklődés mellett zajló szűrővizsgálatról. Az előre egyeztetett három alkalomból kettőn már túl vannak, az eddigi részvétel minden elképzelést felülmúlt. Már eddig száznál többen jelentek meg, az előzetesen behívottakon túl már nem is tudnak több jelentkezőt fogadni, mert ennyi volt a központilag térített keret. Dr. Győrik János végzi a szűrést, de a megjelent hölgyek arról számoltak be, hogy az alapos szűrővizsgálaton túl a doktor figyelemmel kíséri a páciensek további sorsát is, az eredmények alapján indokolt esetekben maga kezdeményezi és intézi a szakellátásokra történő beutalásokat is. Percsi Bemutatkozott Adony Város Szerb Nemzetiségi Önkormányzata Október 27-én a művelődési házban nyílott meg Az adonyi szerbek története képekben címmel rendezett kiállítás, mely Dujmov Milán történész készülő könyvének illusztrációiból merített. A szerbek nyomait kutatni nem egyszerű feladat, erről már a megnyitó során Alexov Lyubomír, Lórév polgármestere, a Szerb Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetségének elnöke is, szólt bevezetőjében. Hangot adott örömének, amiért akadtak lelkes aktivisták, segítők, akiknek köszönhető, hogy a helyi nemzetiségi önkormányzat létrejöhetett, illetve a kiállítás is több segítő közreműködésével valósulhatott meg. A lórévi néptáncos gyermekek műsorát követően Dujmov Milán a kiállítás létrejöttének körülményeit ecsetelve már konkrétan is jelezte, hogy a szerbek közismert adonyi jelenléte ellenére legnagyobb meglepetésére a megyei levéltárban erről dokumentumokat, tárgyi emlékeket nem talált. Eredeti, egy könyv megírására irányuló elhatározása inspirálta arra, hogy ebbe ne nyugodjon bele, így Budapesten, Szentendrén talált dokumentumokat, relikviákat az adonyi szerb jelenlétre. Ígérete szerint a témát feldolgozó kiadvány jövő májusban kerülhet majd az olvasók kezébe. Azt már a jelen kiállítás kapcsán is megelőlegezhetjük; izgalmas kiadvány lesz, hiszen olyan emlé- kek bemutatását is felvállalja a történész, mint a fellelt, kézzel írott egyházi imakönyv. A megnyitót követően Krauszné Vukajlovics Melinda, a helyi szerb nemzetiségi önkormányzat vezetője örömmel szólt arról, hogy e kiállítással valójában első alkalommal mutatkoznak be a szélesebb közönség előtt. További terveikről szólva visszatért a már említett könyv bemutatójára, melyet Adonyban terveznek megrendezni egy nagyobb szabású, egész napos rendezvényen, jövő május 18- án. Terveik szerint ekkor a könyvbemutató mellett A Balkán hangjai című rendezvény keretében a néptánccsoportok produkcióinak megtekintése mellett a szabadtéri tűzön készült szerb ételeket is megkóstolhatják az érdeklődők. Az elnök asszony szólt még arról a példás együttműködésről, ami a lórévi-adonyi önkormányzatok együttműködésében és a nemzetiségi önkormányzat munkájának közös támogatásában valósul meg. Ezzel, valamint az államtól működésre kapott támogatással és egyéb pályázaton nyert összeggel tudják előteremteni a működésükhöz, céljaik megvalósításához szükséges anyagi alapokat. Percsi ALLIANZ Hungária Biztosító Zrt. Hungária Nyugdíjpénztár és az FHB Bank Zrt. 1. Teljes körű biztosítási ügyintézés, tanácsadás. 2. Teljes körű hitel ügyintézés (személyi hitelek, építési hitelek, jelzálog alapú hitelek, lakásvásárlás, bankszámlák, hitelkártyák, adósságrendezés) 3. Lakáshitelek a legkorszerűbb feltételekkel. Régebbi hiteleinek átcsoportosítása kedvezőbb konstrukcióra - akár több bank kínálatából is. CSITI HUNGARY KFT. Csikós Tibor Adony, Rákóczi u allianz.hu Tel.: Elkészült a szőlőhegyi támfal és lépcső október 12-én megtartott műszaki átadás során az illetékesek a beruházást kifogás nélkül átvették, egyben dicséretesnek ítélték a kivitelező Március 21. MgSz. Építő és Szolgáltató Kft. munkáját. Jelenleg készül az MVH felé beküldendő összesítő beszámoló. 5

6 A 10 éves Szombathely Kreatív Klub Adonyban is nyitna Szombathelyen a Művelődési és Sportházban 2002 őszén kezdődött a Kreatív klub. Először csupán megálmodója Gyürüs Istvánné várta az érdeklődőket. Nagyon nehezen indult el a csoport. Mindenki jól elvolt magának, saját kis otthonában a TV előtt, de aztán kezdtek járni. Először egy személy jött el, megnézni, mi is történik itt, aztán hozta a barátnőjét Míg végül állandó főre duzzadt az aktív tagok létszáma. A klub abból indult ki, hogy - legyen egy hely, ahol a felnőttek is jól érezhetik magukat - ahol jó baráti társaság alakul ki, - ahol alkothatnak - ahol bemutathatják, mit tudnak - ahol a selejt és semmi másra nem jó dolgokat is felhasználhatják Nos, a kreatív klub egy igazán összeforrt kis csapattá vált, rengeteg komoly értékkel. Volt, aki gyönyörű folt-varrás-alkotásokat készített. Volt, aki szőtt, vagy a papírt, a textilt vagy éppen a gyöngyöt szerette. Úgy alakult, hogy egyik alkalommal az egyik, másik alkalommal a másik tag mutathatta be tudományát így aztán igazi kreatív klubbá váltak és alkottak. A Művelődési ház is felfigyelt munkájukra. Volt, amikor őket kérték fel egy-egy rendezvény díszítésére, egy másik alkalommal a városi gyermeknapon nyolc asztalnál többszáz gyereknek mutatták be ötleteiket, munkáikat játszóház formában, forgóban. Máskor többszáz karácsonyi ajándékot készítettek felkérésre. A Szombathelyi Simon István Általános Iskolával is kapcsolatba kerültek, több éven át ők mutatták be az iskolai tanároknak, pedagógusoknak azokat az ötleteket, amiket aztán ők a gyerekekkel is megismertethettek. Több alkalommal szerveztek alkotásaikból kiállításokat, amik sikeresek voltak. Sokan megcsodálhatták gyönyörű munkáikat. Nem iparművészek, nem zsűrizhetők és díjazhatók alkotásaik, egyetlen stílus jegyei sem ismerhetők fel munkáikon, DE minden öltés, ragasztás örömüket, szeretetüket fejezi ki. Élvezik az alkotás minden pillanatát. Jártak Ausztriában hasonló klubok munkáit megnézni, minden évben egy bográcsozással egybekötött vidám évad-záróval búcsúztak egymástól. Heti egy alkalommal találkoznak a nyári két hónapos szünet kivételével. Vezetőjük Bogáthné Ági lelkesen segíti a kis csapatot. Ezt a kiállítást is a Klub korábbi vezetőjével Gyürüsné Pannival álmodták meg, és hozták létre. Munkáikat Adonyban, az ÖNO-ban tekinthették meg az érdeklődők október utolsó hetében, de a tervek szerint most zajlanak az egyeztetések egy adonyi klub beindításáról is, melyből egy kis ízelítőt közvetítenek képeink. Ismét remek hangulatot teremtett a Donau Power A pilisvörösvári zenekar olyannyira népszerű az adonyiak körében, hogy a sváb bált szervező Adonyi Német Nemzetiségi Önkormányzat közkívánatra csak őket hívhatja a hagyományos sváb báljára. Amikor aztán a bál kezdetén a helyi Rozmarin néptáncegyüttes is a parkettára perdül, már a bál elején tetőfokára hág a hangulat, amit már csak szinten kell tartani. Miközben a művelődési ház nagytermében gyorsít egyet az ütemen a nagyhírű sváb zenekar, Szabó Ferencné, a helyi nemzetiségi önkormányzat elnöke az idén veszi lajstromba a végzett feladatokat. Az idén egy viszonylag csendesebb, nyugalmasabb évet zártak. Nem került sor a testvérvárosba történő kilátogatásra, és onnan sem fogadtak szervezetten vendégeket. A szervezettent itt külön ki kell hangsúlyozni, mert az évek hosszú sora alatt már kialakultak olyan személyes kötődések, barátságok, ahol az egymást fogadó családok a hivatalos kapcsolattartáson túl személyesen intézik a cserelátogatásokat. Tehát egy csendesebb évet zár a német nemzetiségi önkormányzat, ahol a szokásos feladatok között az elnök asszony az óvodai, valamint iskolai német nyelvű oktatás támogatást említi. Az iskolai nyelvoktatás kapcsán külön kiemelte, hogy itt végre Pajer Lotti személyében egy olyan nyelvtanárt sikerült szerződtetni, akit a gyerekek is elfogadtak, akinek sikerült felkeltenie a gyermekek érdeklődését a német nyelv iránt. A visszafogottságnak pedig két oka is van; az egyik, hogy a kevesebb állami támogatást jobban be kell osztani, a másik ok pedig az, hogy a jövő évet viszont eseménydúsra tervezik. Így május 29-től június 2-áig fogadnak majd egy busznyi, fős német vendégcsoportot Adonyban. Említettük már, hogy a bálon a nyitótáncot a Rozmarin tánccsoport járta el, méghozzá két vadonatúj tánc bemutatásával. Ez azért is ébreszt nagy reményeket, mert ezt a két táncot a csoportot szeptember óta vezető tánctanár tanította be. Wenczi József Pilisvörösvárról érkezett, ahol a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi 6

7 Táncsoport vezetője. A nagy múltú tánccsoport mellett szerzett hosszú szakmai tapasztalat alapján kérdeztük, hogy milyennek látja a rozmarint szakmailag, illetve milyen irányban szeretné őket tovább fejleszteni. József, aki 1976 óta vezeti azt a pilisvörösvári táncegyüttest, melyben maga is gyermekkorától táncolt, hogy a különböző német táncstílusok keveredése megtalálható e térségben, ebből a Wünsch hagyományokon alapozott Rozmarin egy jó technikával rendelkező, un. keményebb német táncstílust képvisel. A hagyományos táncok mellett stílusváltásra is készülhetünk, József célja éppen az, hogy a sokszínű német táncokból állítson össze egy bemutató repertoárt. Ha azt nézzük, hogy szeptember óta két új tánc betanulásával végeztek és most kezdik a harmadikat, akkor bízvást bízhatunk abban, hogy ezt a váltást a közönség is mielőbb megtapasztalhatja. -tp- Köszönik a segítséget Az Adony Tánccsoport ezúton mond köszönetet a helyi Karitasz szervezetnek azért a ruhacsomagért, mellyel a csoport működését támogatták. 7

8 Novemberi könyvtári játék Közösségi- Kulturális Központ és Könyvtár Megoldásaitokat minden hónap 25-ig adhatjátok le az iskolai vagy a városi könyvtárban. Novemberi feladványunk: 1. Egy magyar költő nevének betűi összekeveredtek. Ki lehet ő? Fejtsd meg! YNDRA EDE 2. Mikor, hol született? 3. Mi volt az írói álneve? Ki volt a felesége és hogyan becézte őt? Plusz feladat: Sorold fel 5 ismertebb művét! Jó munkát kívánunk! Kati néni, Piroska néni Októberi feladványunkra helyes megfejtést küldtek be: Kovács Amália 1b., Kovács Benjámin 4 a., Varsányi Sára 8 a., Gipper Milla, Sáfárik Fanni, Bauer Klaudia 8.a, Ronyecz Petra 8.a, Farkas Laura 8.a. Köszönjük Friedrich Istvánnénak és Paulusz Bálintnak, hogy bort ajánlottak fel az Idősek világnapja alkalmából szervezett fogadáshoz. A KKKK munkatársai ban Iglódi István tanácselnök kezdeményezésére verődött össze egy legendás kézilabdacsapat, mely meghatározó csoportosulássá nőtte ki magát az akkori fiatalok körében. A játékon túl (amit oly sikeresen űztek, hogy a környékben, de még a Dunaújvárosi Kohászban is jegyezték őket), társadalmi munkában maguk építették a salakos pályát, vezették ki a vizet, és egyáltalán egy olyan összetartó, csapatépítő szerepet játszottak, akik húzták maguk után a többieket. Az egykori játékosokat hívta össze egy baráti találkozóra, beszélgetésre a Bárka vendégházba Holfeld Gyula, Kozmér Lajos, Králl István és Müller Sándor október 13-án. Meghívott vendégként a találkozón részt vett Gáborfi Lajos tanár úr, akinek a keze alatt felnövekvő nemzedékből kerültek ki azok a fiatalok is, akik e sportágban fejlesztették tovább az iskolában megszerzett alapokat. Az akkori csapat kvalitásait jól mutatja, hogy néhányan HÍREK - PROGRAMAJÁNLÓ Iváncsaiak fedezik fel az adonyi holtágban rejlő lehetőséget? A mindennapos testnevelés bevezetésével összefüggésben keresi az iváncsai iskola is a további sportolás lehetőségeit. A számukra kézenfekvő tanuszoda, valamint a közelsége miatt könnyen elérhető adonyi holtág összekapcsolásával kiaknázható lehetőségek átgondolására hívta meg október 14-én a Bárka vendégházba Szokoli Attila iváncsai ÁMK igazgató és Eizenberger Máté, az Adonyi Evezős és Vizisport Egyesület elnöke a szülőket, gyermekeket. Iváncsáról jöttek is, Adonyból sajnos senki. Ettől függetlenül eredményes volt a találkozó, hiszen már most van annyi iváncsai gyermek, akikért érdemes egy kajak-kenu oktatást, későbbiekben egy versenyekkel színesített egyesületi életet beindítani. Ehhez az iváncsai iskola is tudja az érdeklődő diákjait valamilyen szinten támogatni, de a találkozó díszvendége, Angyal Zoltán, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség vezető edzője, korábbi szövetségi kapitány is bíztatta a jelenlévőket az oktatás beindítására, mert a szövetség részéről ezt hajókkal, egyéb módon tudnák támogatni. Egy legendás kézilabdacsapat nyomában az egykori játékosok közül meddig jutottak. Ezek közül Králl István, a csapat akkori edzője kiemelte a Marczika testvéreket, közülük is Marczinka Zolit, aki az ausztrál és a magyar kézilabda válogatott vezetője volt, de itt nőtt fel Csoknyai Zoli is. Az egykori élményeket, anekdotákat felidéző beszélgetés során számtalan, már-már múltba vesző emlék elevenedett fel. 8

9 Megalakult a Kemencés klub 2012 október 21-én gyűltek össze a Kemencés Klub iránt érdeklődők Nógrádi Katalin kertjében. A jelentkezők szívesen tettek eleget a házigazda meghívásának és jelentek meg egy csülkös ebédre. 20 tagú csapat jött össze a kistérséget képviselve Szabadegyházától Iváncsán keresztül az adonyiakig. Jó ízű beszélgetéssel, nagyon jó hangulatban végül megerősítették összetartozási szándékukat és megalapították a Kemencés klub-ot. Ezzel meg is kezdődött a recept-és tapasztalatcsere, a jővő terveinek kovácsolása. Sajnos a télbe megyünk bele, de máris két javaslat született e zord évszak áthidalására, amit tele gyomorral talán könnyebben elvisel az ember. Színes volt az idei ORSZÁGOS KÖNYVNAPOK rendezvénysorozat Az október 1-től 7-éig tartott rendezvény látványos eleme volt a régi varrógépekból, valamint foltvarró munkákból létrehozott kiállítás,de jutott érdeklődő Nemere István, Dombrádi István író-olvasó találkozójára is. A gyermekek pedig az Alma együttesben egy igazán gyermekbarát zenekarral ismerkedhettek meg. Köszöntjük Adony Ifjú Polgárait! Szeptember 12. Kovács Gábor, Fáy u. 5/ Som Ferenc, Fáy u Farkas Levente, Béke u. 11/1. Október 11. Oláh Renátó, Arany J. u.7. Újra Cipősdoboz akció Az elmúlt évi sikeres akció után ismét kérjük mindazokat, akik szeretnék megajándékozni a hátrányos helyzetű gyermekeket, hogy használt, de jó állapotban lévő játékokból, könyvekből, ruhákból egy cipősdoboznyi ajándékcsomagot állítsanak össze és november 12 - december 14 között ezt adják le a könyvtárba nyitvatartási időben. A gyermekek nevében köszönjük! 9

10 ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA Redőnyök, reluxák, napellenzők, roletták, harmonikaajtók, szalagfüggönyök, szúnyoghálók (fix, keretes és redőnyhöz kapcsolható), műanyag nyílászárók, szerelése, javítása. Minőségi munka rövid határidővel. Egy év teljes körű garancia! RÓNYAI és TÁRSA BT. Adony, Kis u. 11. Tel.: , Gratuláció Háder Sárának november 16-án negyedik éves születésnapján szívből jövő szeretettel sok egészséget, hosszú életet kívánnak Szülei és nagyszülei. V Köszönetnyilvánítás Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik Eisenberger Jánost utolsó útjára elkísérték, gyászunkban osztoztak. STYX TEMETKEZÉSI KFT. SÍRKŐKÉSZÍTÉS Gránit-, márvány-, műkő munkák a megrendelő elképzelése szerint. Betűvésés, felújítás, kripta építés Pusztaszabolcs, Velencei út 86. Tel.: , Gratuláció Gévai Titanilla Fanni! Boldog 8. születésnapot és sok puszi! Apa és Teri mama Adonyból A gyászoló család TEMETKEZÉSI KFT. ÉJJEL NAPPAL Anyakönyveztetés, temetkezési kellékek, Halott szállítás (külföldre és külföldről is), Hamvasztás, urnaszállítás, sírásás, ravatalozás, temetés, Koszorúrendelés, sírkőbontás és visszaállítás. Adony, Magyar u. 44. Tel.: , Besnyő Tel.: Mikodiné, Széchenyi u. 10. Tel.: Iváncsa, Beloiannisz: Tel.: Perkáta, Dózsa Gy. U. 14. Tel.: Pusztaszabolcs, Velencei u. 86. Tel.: , Szabadegyháza, Szabadság tér 8. (virágbolt) Tel.: , Szállítási ügyelet: , , ,

11 DÉSZOLG Dunamenti Építő és Szolgáltató Kft Adony, Dózsa Gy. u. 64. tel/fax: 06-25/ web: ADONY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA OKMÁNYIRODÁJA ELÉRHETŐSÉG: 2457 Adony, Rákóczi u. 21. Tel.: , Fax: ÜGYFÉLFOGADÁS: HÉTFŐ: , SZERDA: , PÉNTEK: Jöjjetek Énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket Máté 11:18 A kötelező közszolgáltatáson felül vállaljuk nagyobb mennyiségű hulladékok (pl. építési törmelék, lomhulladék stb.) szállítását 5 m 3 -es konténerekben. A konténeres hulladékszállítás megrendelése a 25/ as telefonszámon lehetséges. AGROSZERVIZ KFT. Műszaki vizsgáztatási lehetőség NAPONTA!!! Szeretettel és tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját ingyenes, gyógyítással egybekötött ISTENTISZTELETÜNKRE. Időpont: minden csütörtökön 17 órától. Helyszín: Adony, Civil ház Mindenkit szeretettel várunk! Itt az ősz itt van újra! Megújult kibővült árukészlettel várjuk kedves vásárlóinkat! Őszi dughagymák, őszi virághagymák széles választékban kaphatók! Ősz után jön a tél, már most kapható Pepó begyújtós (még tavalyi áron). Újdonságok: Zsákos szén, fa brikett, tőzeg brikett rendelhető! Kerékpáralkatrészek, külső belső gumik kaphatók! Mindez egy helyen a GAZDABOLTBAN!! Adony Bajcsy-Zs. út 7. Tel: Nyitva: H-P: , , Sz: Adony, Ady E. út 82. Telefon: 25/ /126-os mellék, 30/ , Nyitvatartási idő: H-Cs: , P: helyi közéleti híradó Kiadja: Adony Város Képviselő-Testülete Felelős szerkesztő: Percsi Tibor Szerkesztőség: KKKK Adony, Rákóczi u. 28. Tel.: , , Készült: Rolling Nyomda Bt. Dunaújváros, Magyar u. 106/b. Tel.: 25/ , Az újságban megjelent írások nem feltétlenül tükrözik a szerkesztőség álláspontját. A fenntartja magának a kéziratok rövidítésének és szerkesztésének jogát. Kéziratokat nem őrzünk meg, névtelen cikkeket nem jelentetünk meg. 11

12

13

Duna-Adony. Az egykori hősökre emlékeztünk. Mit hoz az új év? Ára: 100 Ft. www.4kadony.hu

Duna-Adony. Az egykori hősökre emlékeztünk. Mit hoz az új év? Ára: 100 Ft. www.4kadony.hu Ára: 100 Ft. www.4kadony.hu 2013. Január HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIII. év fo lyam 1. szám Mit hoz az új év? Sokan felteszik a kérdést az új év kezdetén, aztán többnyire az a válasz, hogy bármit hoz

Részletesebben

Ára: 100 Ft. Városi ünnepség és kitüntetés

Ára: 100 Ft. Városi ünnepség és kitüntetés Ára: 100 Ft. www.4kadony.hu 2012. Szeptember HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXII. év fo lyam 9. szám Szent László királyunk 1092-ben illesztette az ünnepek sorába az államalapító Szent István király napját,

Részletesebben

Ára: 100 Ft. ÜNNEPI BESZÉDET MOND RONYECZ PÉTER POLGÁRMESTER

Ára: 100 Ft. ÜNNEPI BESZÉDET MOND RONYECZ PÉTER POLGÁRMESTER Ára: 100 Ft. www.4kadony.hu 2011. Október HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXI. év fo lyam 10. szám Halottak napja Tarthatom-e szépnek mindszentekkor a temetőt, Hisz, hogy lehetne szép egy holtakkal teli udvar,

Részletesebben

Duna-Adony. Ára: 100 Ft. www.4kadony.hu

Duna-Adony. Ára: 100 Ft. www.4kadony.hu Ára: 100 Ft. www.4kadony.hu 2012. Június HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXII. év fo lyam 6. szám 25 éve van jelen az Angus szarvasmarha fajta Magyarországon A Március 21. Mg. Szövetkezetben május 24-én szakmai

Részletesebben

Ára: 100 Ft. 2013. Április HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIII. év fo lyam 4. szám. Megkezdődött a párbeszéd a Nabucco építéséről

Ára: 100 Ft. 2013. Április HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIII. év fo lyam 4. szám. Megkezdődött a párbeszéd a Nabucco építéséről Ára: 100 Ft. www.4kadony.hu 2013. Április HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIII. év fo lyam 4. szám Megkezdődött a párbeszéd a Nabucco építéséről Március 12-én Adonyban rendezte az első fórumát a Nabucco Magyarország

Részletesebben

Ára: 100 Ft. 2013. Október HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIII. év fo lyam 10. szám

Ára: 100 Ft. 2013. Október HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIII. év fo lyam 10. szám Ára: 100 Ft. www.4kadony.hu 2013. Október HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIII. év fo lyam 10. szám Lassan végeznek a gazdák a szürettel Többnyire két részletben szüretelnek a gazdák az adonyi Szőlőhegyen.

Részletesebben

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket, sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk!

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket, sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk! ADONYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS www.4kadony.hu Adony-Besnyő-Beloiannisz-Iváncsa-Kulcs-Perkáta-Pusztaszabolcs-Szabadegyháza 2010. December Kistérségi Közéleti Híradó VI. évfolyam 12. szám Áldott, békés

Részletesebben

Duna-Adony 2015. július Helyi Közéleti Híradó XXV. évfolyam 7. szám Ára: 100 Ft

Duna-Adony 2015. július Helyi Közéleti Híradó XXV. évfolyam 7. szám Ára: 100 Ft 2015. július Helyi Közéleti Híradó XXV. évfolyam 7. szám Ára: 100 Ft Elballagtak az iskolások Az idei tanévben 272 gyermekkel kezdődött a munka az adonyi iskolában, amiből elköltözések miatt 265 tanulóval

Részletesebben

MEZŐFALVA. Polgármesteri évértékelő. Az én falum. Tisztelt Mezőfalviak! Tartalom

MEZŐFALVA. Polgármesteri évértékelő. Az én falum. Tisztelt Mezőfalviak! Tartalom Információs és közéleti havilap Az én falum MEZŐFALVA 2013. december Tartalom Csatornázásról 3. oldal Döntéseink 3. oldal Csúsztatások 3. oldal Térfigyelők 3. oldal Madár voltam álmomban 4. oldal Adventi

Részletesebben

MEZÔFAL. Park: novemberre kész. Óvoda-centenárium. Az én falum. Tartalom. az 1956-os forradalmi megemlékezésünkre. Az én falum - Mezôfalva 1

MEZÔFAL. Park: novemberre kész. Óvoda-centenárium. Az én falum. Tartalom. az 1956-os forradalmi megemlékezésünkre. Az én falum - Mezôfalva 1 Az én falum - Mezôfalva 1 Az én falum MEZÔFAL ALVA Információs és közéleti havilap 2008. október Tartalom Sikerrel szerepelt a Nõikarunk Szüreti mulatság volt Így döntöttünk Mezõföldi Híd Beszéljük meg

Részletesebben

Ebesi Hírlap E B E S Ü6 0 É V E S T E L E P L É S. Eldőlt: jövőre is az önkormányzat üzemelteti az iskolát A TARTALOMBÓL...

Ebesi Hírlap E B E S Ü6 0 É V E S T E L E P L É S. Eldőlt: jövőre is az önkormányzat üzemelteti az iskolát A TARTALOMBÓL... E B E S L É S A TARTALOMBÓL... Becsüljük meg a rendezvény szellemiségét! 3. oldal Adomány Érmihályfalvára 5. oldal Új piaccsarnok Ebesen 6. oldal Jó hangulatú nyílt óra 7. oldal Volt egy ember, meg egy

Részletesebben

100. éves születésnap! 100 éves Ercsi legidősebb polgára.

100. éves születésnap! 100 éves Ercsi legidősebb polgára. jan2013_layout 1 2013.01.14. 9:45 Page 1 www.ercsi.hu Hoffmann Margit élt 90 évet A jó harcot megharcoltam, a pályát végig futottam, a hitet megtartottam. Most készen vár az igaz élet koronája, melyet

Részletesebben

2014 FEBRUÁR. Díjátadások a Magyar kultúra napján. A korábbi ingatlanfejlesztések után talán sportcsarnokot is hozhat. Miért baj, hogy enyhe a telünk?

2014 FEBRUÁR. Díjátadások a Magyar kultúra napján. A korábbi ingatlanfejlesztések után talán sportcsarnokot is hozhat. Miért baj, hogy enyhe a telünk? 2014 FEBRUÁR VÁROSI KÖZÉLETI MAGAZIN 25. ÉVFOLYAM 2. SZÁM HTTP://WWW.GODITEMAK.HU Díjátadások a Magyar kultúra napján közélet 12. oldal Miért baj, hogy enyhe a telünk? környezet 20. oldal A korábbi ingatlanfejlesztések

Részletesebben

KARÁCSONY 2010. HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT

KARÁCSONY 2010. HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT KARÁCSONY 2010. Mozgásba jött a társadalom kicsinye és nagyja egyaránt. A gyermekek megfogalmazták igényüket, kérésüket.

Részletesebben

Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal. közéleti havilap. A város minden forgalmasabb pontja szem előtt lesz

Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal. közéleti havilap. A város minden forgalmasabb pontja szem előtt lesz Bennünket képviselnek Önkormányzati határozatok 2. oldal Portré: Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal Szenior akadémia Bicskén 10. oldal A legszebb konyhakertek jelentkezési lap 14. oldal III. évfolyam,

Részletesebben

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2014-ben huszonöt éves a város MEGJELENIK HAVONTA XXIV. ÉVFOLYAM 2014. FEBRUÁR havonta ingyenesen 3200 otthonban a város szolgálatában

Részletesebben

275 éves a közoktatás Dunaföldváron

275 éves a közoktatás Dunaföldváron XI. évfolyam 12. szám, 2007. december 180 Ft Közéleti lap Minden Olvasónknak békés ünnepeket és boldog új esztendõt kíván a Dunaföldvári Part-Oldalak szerkesztõsége! 275 éves a közoktatás Dunaföldváron

Részletesebben

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést XXV. FRISS HIREK EGY ÚJ 1-2. SZÁM 2015. március ÉVFOLYAM ÖNKORMÁNYZATI CIKLUS KEZDETÉRÕL Az elmúlt év õszén megválasztott képviselõ-testület lezárta a 2014-es évet és megkezdte az újat. Elkészíti az öt

Részletesebben

Az anyák napja. A Vértesszõlõsi Önkormányzat tájékoztató kiadványa 2011. április XVII. évfolyam 4. szám

Az anyák napja. A Vértesszõlõsi Önkormányzat tájékoztató kiadványa 2011. április XVII. évfolyam 4. szám A Vértesszõlõsi Önkormányzat tájékoztató kiadványa 2011. április XVII. évfolyam 4. szám Az anyák napja Idén május 1-je a hónap első vasárnapja, ez pedig azt jelenti, hogy a munka ünnepe egyben anyák napja

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAPJA

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAPJA SZABOLCS HÍRADÓ PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAPJA XXIII. ÉVFOLYAM 2013. SZEPTEMBER Ára: 120 Ft SZERETJÜK A FOCIT! Talán meglepõ, hogy a címlapon szerepel a Pusztaszabolcsi

Részletesebben

Nemzeti ünnepünk. Választás. Kutyamenhely, de hova? Változik a rendelési idő. Szeptemberre készen lesz. 2014. április XXIV. évfolyam, 4.

Nemzeti ünnepünk. Választás. Kutyamenhely, de hova? Változik a rendelési idő. Szeptemberre készen lesz. 2014. április XXIV. évfolyam, 4. Prima Díj A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének megyei szervezete 2013-ban a népművészet, néphagyomány kategóriában a Derecskei Szivárvány Néptáncegyüttest részesítette ebben az elismerésben.

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXI. évfolyam 2. szám 2014. március Városi Önkormányzat lapja 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE A hosszú, hideg téli napok után mindenki alig várja, hogy tavasz legyen. Évezredek óta

Részletesebben

17. év fo lyam 9. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009.

17. év fo lyam 9. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. A VELENCEI 17. év fo lyam 9. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. LAPJA október Hírlevél Velence Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 2009. szeptember 7-én tartotta soron következõ ülését a Kastélyban. Jelen voltak:

Részletesebben

Rólunk, nekünk... A Vadmadárkórház rajzpályázat sukorói nyertesének, Beta Emesének rajza. Címe: A költés IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2012 ŐSZ - TÉL

Rólunk, nekünk... A Vadmadárkórház rajzpályázat sukorói nyertesének, Beta Emesének rajza. Címe: A költés IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2012 ŐSZ - TÉL IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2012 ŐSZ - TÉL Rólunk, nekünk... A Vadmadárkórház rajzpályázat sukorói nyertesének, Beta Emesének rajza. Címe: A költés Önkormányzati hírek Állattartási szabályok Szeretettel

Részletesebben

2. 2008. június / I. Mezõberényi Hírmondó VÁROSHÁZI HÍREK. Ez történt a két ülés között. Mirõl tárgyalt a képviselõ-testület?

2. 2008. június / I. Mezõberényi Hírmondó VÁROSHÁZI HÍREK. Ez történt a két ülés között. Mirõl tárgyalt a képviselõ-testület? MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap XVIII. évfolyam, 2008. június / I. GYERMEKNAP 2008 ÉLNI JÓ! Egészségnapot szervez 2008. június 7-én az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ. A rendezvényen

Részletesebben

Ebesi Hírlap. Munkahelyeket teremtő beruházáshoz kapcsolódó iparterület értékesítés. A tartalomból...

Ebesi Hírlap. Munkahelyeket teremtő beruházáshoz kapcsolódó iparterület értékesítés. A tartalomból... XIII. évf. 6. szám 2014. június Ingyenes kiadvány Ebes Község Önkormányzatának havonta megjelenő lapja A tartalomból... Lillafüreden jártak az óvodások 5. oldal Önfeledt szórakozás a gyermeknapon 6. oldal

Részletesebben

A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2007. SZEPTEMBER XVII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM. Kiskalendárium. Szeptember-Szent Mihály hava

A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2007. SZEPTEMBER XVII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM. Kiskalendárium. Szeptember-Szent Mihály hava A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2007. SZEPTEMBER XVII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM Kitüntetések 2 Ünnepi események 3-4 Az ülésterembõl jelentjük 5 Képviselõi oldalak 6-8 Hitélet 9 Tanévkezdés 10

Részletesebben

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ. XXIII. évfolyam, 2013. február. Nekik is adhatjuk! Békés Megyei Hírlap Év sportolója és Év embere díjak átadása

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ. XXIII. évfolyam, 2013. február. Nekik is adhatjuk! Békés Megyei Hírlap Év sportolója és Év embere díjak átadása MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES XXIII. évfolyam, Közéleti információs lap Békés Megyei Hírlap Év sportolója és Év embere díjak átadása 4-én, hétfőn délután ünnepélyes keretek között kerültek átadásra a Békés

Részletesebben

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap Tisztelt Olvasó! 2013-ban új feladatok várnak az önkormányzatokra. A változó jogszabályoknak meg kell felelnünk, amelyek közül elsősorban a közigazgatási

Részletesebben

Márciusi programok. A strand fejlesztése. A Versenyképes turisztikai termék és attrakciófejlesztés címmel az Észak-Alföldi

Márciusi programok. A strand fejlesztése. A Versenyképes turisztikai termék és attrakciófejlesztés címmel az Észak-Alföldi XVIII. évfolyam, 3. szám 2008. március A Nagykállói Önkormányzat és Nagykálló Város lapja Lakossági fórum útépítésrôl, közmûvesítésrôl A NAGYKÁLLÓI VÁROSI TELEVÍZIÓ kísérleti adása 2008. március 31-én

Részletesebben