a Képviselő-testülethez

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a Képviselő-testülethez"

Átírás

1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; Iktatószám: 5. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a házi gyermekorvosi valamint az iskola-, és ifjúság egészségügyi alapfeladatok ellátásához szükséges szerződések jóváhagyására, a feladatellátáshoz szükséges eszközök / minimum-feltételek biztosítására Készítette: Dr. Vinczéné Kiss Mariann jegyző Szilágyiné Fülöp Erika számviteli előadó KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, DECEMBER 18.

2 2 Tisztelt Képviselő testület! Tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselő testületet, hogy Földes Nagyközség Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 4. pontjában megfogalmazott és az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény a által előírt kötelező házi gyermekorvosi alapfeladatot, és iskola-egészségügyi ellátást a Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő testületének 28-2/1997. (V.27.) számú határozata alapján vállalkozói alapon működtetési joggal rendelkező orvossal kötött megbízási szerződés útján látja el. Földes Nagyközség közigazgatási területén 1 házi gyermekorvosi körzet került kialakításra ebben a körzetben Dr. Boros Ádor Erzsébet vállalkozó gyermekorvos látja el a feladatokat. Dr. Boros Ádor Erzsébet szeptember hónapban írásban jelezte, hogy január 1-től nyugdíjba kíván vonulni és kéri az Önkormányzat és közte fennálló feladat-ellátási szerződés felbontását a megjelölt időponttól. A doktornővel folytatott személyes egyeztetések során kiderült, hogy mindenképpen szeretné az önkormányzattal kötött szerződést felbontani és az egészségbiztosítási pénztárnál is kezdeményezte a finanszírozási szerződésének megszüntetését. A doktornő tájékoztatása alapján től az iskola-egészségügyi ellátást a továbbiakban újonnan kötött megbízási szerződés alapján vállalná. Ez azt jelenti, hogy az egészségbiztosítási pénztárral az önkormányzat köt finanszírozási szerződést és Dr. Boros Ádor Erzsébetet vállalkozói szerződésben bízza meg az iskola-egészségügyi feladat ellátásával. Az önkormányzati kötelező feladat ellátása érdekében az egészségbiztosítási pénztárral történt egyeztetés alapján től a házi gyermekorvosi és iskola egészségügyi feladatellátás és a finanszírozás is visszakerül az önkormányzathoz. A képviselő testület feladata, hogy a folyamatos és zavartalan házi gyermekorvosi feladat ellátás biztosításához megfelelő szakmai végzettséggel rendelkező orvost alkalmazzon közalkalmazotti vagy vállalkozói jogviszonyban. A finanszírozási szerződés megkötésének feltétele, hogy képviselő - testületi döntés szülessen a feladat ellátás módjáról és a feladatot továbbiakban ellátó orvos jogerős működési engedéllyel rendelkezzen. Az ellátás zavartalan biztosítása érdekében egyezettünk Dr. Ádám Mária kabai székhelyű házi gyermekorvossal, aki vállalja vállalkozói szerződés keretében a körzetben a tartós helyettesítést. A tartós helyettesítésre határozatlan időre köt szerződést az önkormányzat az ellátó orvossal, ez idő alatt a praxiskezelő Országos Alapellátási Intézetet megkeresve intézkedéseket tehet a megüresedett körzet betöltésére. Az önkormányzat a feladat ellátásán túl köteles gondoskodni az ellátáshoz szükséges kötelezően előírt szakmai eszközök és berendezések biztosításáról. Dr. Boros Ádor Erzsébettel történt egyeztetés alapján a rendelő jelenleg a doktornő tulajdonában álló eszközökkel teljesen felszerelt, amely eszközöket a továbbiakban a doktornő térítési díj ellenében az önkormányzat rendelkezésére bocsátja. A Képviselő-testület előző ülésén tárgyalta a házi gyermekorvosi körzetben adódott feladatokat. A képviselő-testület döntésének megfelelően előkészítésre került a megbízási szerződés Dr. Ádám Mária házi gyermekorvossal a házi gyermekorvosi feladatok ellátására. Előkészítésre került továbbá a Dr. Boros Ádor Erzsébettel kötendő megbízási szerződés is az iskola-, és ifjúság egészségügyi feladatok ellátására. A szerződés tervezetek a határozat tervezetek mellékletét képezik. A képviselő-testület további kérése volt, hogy készüljön kimutatás a házi gyermekorvosi feladatok átvételével kapcsolatos bevételek és kiadások alakulásáról.

3 3 A kimutatás elkészült és az előterjesztés 1. számú mellékleteként csatoltuk. Kérjük a Tisztelt Képviselő testületet döntsön a megbízási szerződések jóváhagyásáról és a szakmai minimum feltételek biztosításának módjáról. Földes, december 12. Dr. Vinczéné Kiss Marianna jegyző Szilágyiné Fülöp Erika számviteli előadó

4 4 1. számú melléklet KIMUTATÁS FÖLDES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT HÁZI GYERMEKORVOSI FELADATOK ÁTVÉTELÉHEZ KAPCSOLÓDÓ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK VÁRHATÓ ALAKULÁSÁRÓL BEVÉTELEK Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm.rendelet értelmében a területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi/ házi gyermekorvosi szolgálatok az alábbi díjazásban részesülnek az Önkormányzat és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Észak alföldi Területi Hivatalával kötött Feladat-ellátási finanszírozási szerződés alapján. A finanszírozás alapját a finanszírozási szerződésben lekötött szerződéses adatok ill. a szolgáltató által küldött havi jelentés állományok feldolgozásából származó teljesítmény adatok együttesen képezik: - a körzet lakosságszáma és a rendelő adottságai alapján fix díj, - a körzet területén élő lakosság elhelyezkedésének adottságai alapján területi kiegészítő díj, - a háziorvoshoz bejelentkezett biztosítottak után teljesítményarányos díj, - jogviszony ellenőrzési díj, - indikátor alapú díj, - eseti ellátás díja. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Észak alföldi Területi Hivatala által közölt adatok alapján a fent hivatkozott finanszírozási összegek évben a házi gyermekorvosi szolgálatra vonatkozóan Ft finanszírozási összeg, míg az iskola egészségügyi szolgálat évi finanszírozása Ft összegben alakult. Így megállapítható hogy a két feladat ellátására az Önkormányzat éves szinten Ft összegű finanszírozásra számíthat. KIADÁSOK - szakképzett ápolónő foglalkoztatása bruttó bér a közalkalmazotti besorolás alapján: Ft és Ft szociális hozzájárulási adó, ez éves szinten Ft. - házi gyermekorvosi feladatokat ellátó szakképzett orvos Dr. Ádám Mária megbízási díja bruttó havi Ft éves szinten Ft. - Visual Ixdoki orvosi alapellátási rendszer egyszeri átvételi díja bruttó : Ft - Visual Ixdoki orvosi alapellátási rendszer éves licence díja bruttó : Ft. - Áramszolgáltatás, általány díjat számolva éves díj: Ft. - Vízdíj, általánnyal számolva éves díj: Ft. - Gázdíj, általánnyal számolva éves díj: Ft. - Internet és telefon díj éves összege előre láthatólag: Ft. - Gyógyszer költség előre láthatólag éves díj: Ft. - Takarít és tisztító szerek éves költsége előre láthatólag: Ft. - Iskola egészségügyi feladatokat ellátó szakképzett orvos Dr. Boros Ádor Erzsébet megbízási díja bruttó havi:... Ft, éves szinten:.ft. - A takarítást plusz költség nélkül meg tudja oldani az önkormányzat az egészségház jelenlegi takarítójával illetve közfoglalkoztatott felvételével.

5 5 Az éves működtetési költségek előre láthatólag Ft, ez az összeg még a képviselő-testület döntését követően a Dr. Boros Ádor Erzsébet éves megbízási díjával emelkedni fog. A visszavett feladat ellátásához az önkormányzatnak az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003 (X.20.) ESZCSM rendelet 1. számú mellékletében a házi gyermekorvosi ellátáshoz előírt minimum feltételeket is biztosítani kell. Ezen feltételek az alábbi táblázat tartalmazza : HÁZI GYERMEKORVOSI ELLÁTÁS MINIMUMFELTÉTELEI Házi gyermekorvosi ellátás Szakmakód: 6302 Háziorvosi és házi gyermekorvosi ellátás minimumfeltételeihez szükséges eszközök ajánlati árai Személyi feltételek: Házi gyermekorvos 1 Általános asszisztens/szakasszisztens/ápoló/gyermekápoló/csecsemőgyermekápoló Szakdolgozó az előzőekben meghatározottak szerint, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben meghatározottak szerint Érintett szakterület/szakterületek szakdolgozói konzultációja (csecsemő- és gyermekgyógyász, védőnő, dietetikus, gyógytornász, klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus, pszichológus, konduktor, mentálhigiénikus, gyógypedagógus, pedagógus, korai fejlesztő) Tárgyi feltételek: Helyiség Felszerelések több szolgáltató közös használatában is és Gyermek Ajánlati bruttó 6302 ár megjelölése új eszköz beszerzésére (Ft) Vizsgáló ágy/szék X ágy: szék: Vizsgáló lámpa X Bútorzat X egyedi 1 X EK

6 6 Hideg-meleg vizes orvosi csaptelep fertőtlenítési és kéztörlési lehetőséggel X méretezés árajánlat folyamatban jelenleg megfelelő Fűtés, világítás X jelenleg megfelelő Hűtőszekrény + min-max. hőmérő X Számítógép nyomtatóval és internet hozzáféréssel X Háziorvosi/házi gyermekorvosi szoftver X rendelkezésre áll kiadásoknál feltüntetve Telefon + mobiltelefon X döntéstől függő Eszközök Vérnyomásmérő, vérnyomásmérő mandzsettasor (normál, extra) X vérnyomás mérő: mandzsetta : Vérnyomásmérő mandzsettasor gyermek ellátáshoz (csecsemő és kisgyermek méret) X Vércukormérő X Wellmed ET- GU : Fonendoszkóp X Reflexkalapács X Pupillavizsgáló lámpa X Cliplight Kawe: Hőmérő X Braun Irt- 4020/4520 : Ollók X több féle, több méret 10 db : Sebészeti csipeszek X több méret 6 db: Gyomormosó szett X Beöntő készlet X Vesetál X Vizeletvizsgálati gyorsteszt X Vizeletgyűjtő edény X Személymérleg X Bremed:

7 Csecsemőmérleg X Soehnle: Mérőszalag X Magasságmérő X Nyelvlapocok X Bőrfertőtlenítő X Egyszerhasználatos fecskendők különböző méretben X 602.-/db Egyszerhasználatos injekciós tűk különböző méretben X Egyszerhasználatos perkután véna kanülök, szárnyastűk X Különböző méretű steril és nem steril kötszerek X Egyszerhasználatos gumikesztyűk és gumiujjak X További speciális tárgyi feltételek: Otoscop X Desmares-kanál X Színlátást vizsgáló könyv X Látásélesség vizsgáló tábla X Egyéb speciális eszközök, amelyek a sürgősségi ellátáshoz szükségesek (sürgősségi táska felszerelése lásd 4601 szakmakód alatt) X Szívó készülék (áram nélküli működéssel) X Egyszerhasználatos szívó katéterek különböző méretben X Lélegeztető ballon 1 felnőtt/1 gyermek/1 csecsemő maszkkal X ballon: maszkok: féle méretű Guedel/Mayo tubus X Egyszerhasználatos infúziós szerelék + infúziós oldat + intravénás kanül X Izolációs takaró X Babyhaler/spacer (gyógyszer adagolására alkalmas inhalációs eszköz felnőtt, gyermek, csecsemő) X Inhalátor BD5200 : maszkok: Összesen, előre láthatólag: Szükséges továbbá a feladat ellátásához a rendelőnek egy Hőlégsterilizátorral is rendelkeznie, ami a jelenlegi szabályozást figyelembe véve egy 22 l-es OH 300 Circotherm típusú

8 8 készülékkel teljesíthető, melynek új ára: Ft. A rendelő teljes bebútorozásának árai jelenleg nincsenek feltüntetve, annak költségeiről egyedi árajánlat kéréssel tudunk tájékozódni. Dr. Boros Ádor Erzsébet előzetes egyeztetések alapján a rendelő teljes bútorzatát és teljes szakmai felszerelésének tulajdonjogát átengedi az önkormányzatnak. Az eszközök és felszerelések tulajdonjogának átruházási módjáról és annak ellenértékéről még nem egyezett meg a képviselő-testület és a doktor nő. A feladatellátás biztosításának elengedhetetlen feltétele, hogy a szükséges eszközök és berendezési tárgyak az önkormányzat tulajdonába kerüljenek. A felajánlott eszközök részletes felsorolását az alábbi táblázat tartalmazza. sor megnevezés darab sz. 1 4 üléses várópad 3 2 dupla pólyázó 1 3 öltöző kispad 1 4 kartonozó szekrény (2*10 fiókos / db) 2 5 polcos asztal 1 6 kis hűtő 1 7 hőlég-sterilizáló Circotherm ( ) 1 8 ágy 1 9 elsősegély táska (komplett) 1 10 hallásvizsgáló készülék 1 11 infra lámpa 1 12 digitális személymérleg 1 13 magasság mérő 1 14 Sencor csecsemő mérleg 2 15 szekrénysor alsó 2,5 m-es ajtós szekrény 1 17 sürgősségi táska (komplett) 1 18 komplett számítógép 1 19 nyomtató 1 20 álló orvosi lámpa 1 21 vizsgáló asztal (ágy) 1 22 íróasztal 2 23 irodai szék 2 24 vizsgáló szék (gyerek, forgó) 1 25 zárható gyógyszerszekrény 1 26 injekciós szekrény gurulós 1 27 vérnyomás mérő+ gyermek mandzsetta 1 28 otoscop 1 29 infrás lázmérő 1 30 vércukor mérő szett 1 31 koleszterin szint mérő szett 1 32 orvosi műszerek (ollók, csipesz) 1

9 33 fertőtlenító lámpa 1 34 szalag függöny 5 35 fali tv tartó polc 1 36 Panasonic telefon készülék 1 37 mini labor szett 1 9

10 10 FÖLDES NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014. (XII.18) Kt. számú H A T Á R O Z A T - T E R V E Z E T E a Földes, Deák F. u. 13 szám alatt működő házi gyermekorvosi körzetben történő házi gyermekorvosi alapellátás biztosításáról A Képviselő testület Megbízza Dr. Ádám Mária (sz.: Mezőkövesd, , an.: Csuhai Mária, orvosi pecsét száma: 46422, szakvizsga száma: 1470/1993) házi gyermekorvost, hogy a Földes, Deák Ferenc u. 13 szám alatt működő házi gyermekorvosi körzetben a folyamatos egészségügyi alapellátás érdekében a gyermek lakosság részére személyes közreműködésével a házi gyermekorvosi ellátást biztosítsa január 1-től határozatlan időre a határozat mellékletében szereplő megbízási szerződésbe foglalt feltételekkel. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a megbízási szerződést aláírja és a feladat ellátásához szükséges hatósági engedélyeket beszerezze, a finanszírozási szerződés megkötése érdekében az illetékes hatóságok előtt eljárjon. Határidő: január.01. Felelős: Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester Földes, december 18. Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester Dr. Vinczéné Kiss Marianna jegyző

11 11 Melléklet a Földes Nagyközség Önkormányza Képviselő-testületének /2014. (XII.18.) kt. számú határozatához MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről : Földes Nagyközség Önkormányzata ( 4177 Földes, Karácsony S.tér 5 szám ) képviseli : Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester, továbbiakban : megbízó másrészről Dr. Ádám Mária egyéni vállalkozó gyermekorvos (székhelye : 4183 Kaba, Béke u. 1., orvosi pecsétszáma: 46422, gyermekorvosi szakvizsga száma: 1470/1993 ) továbbiakban : megbízott között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 1. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 évi CLXXXIX. tv. 13. ( 1 ) bekezdésének 4. pontjában meghatározott kötelező feladatra és a folyamatos egészségügyi alapellátásra figyelemmel a Megbízó megbízza a Megbízottat, hogy Földes gyermekorvosi körzetében személyes, folyamatos háziorvosi ellátást biztosítson a 14 év alatti lakosság részére január 1. napjától határozatlan időre. 2. A Megbízó a gyermekorvosi feladat ellátásához a tulajdonában lévő Földes, Deák Ferenc utca 13 szám alatti gyermekorvosi rendelőt és a működéshez szükséges minimális feltételeket térítésmentesen a Megbízott rendelkezésére bocsátja. A rendelő karbantartási költségeit a Megbízó viseli. 3. A Megbízó a feladat ellátásáért bruttó Ft - azaz háromszázezer forint - havi megbízási díjat a Megbízottnak, melyet a Megbízó minden tárgyhót követő hónap 10. napjáig, a Megbízott által kiállított számla ellenében a Megbízott számú számlájára utal át. A Megbízott a számlához csatolja az általa vezetett jelenléti ívet. 4. A felek megállapodnak abban, hogy a háziorvosi feladatellátás fenntartási költségeit azaz a rezsiköltséget (víz, villany, fűtés, telefon), gyógyszerköltséget, irodaszer, postaköltség, takarítással felmerülő személyi és dologi kiadásokat a Megbízó viseli. 5. A Megbízó vállalja, hogy az ellátás biztosítása érdekében Kiss János Lajosné (sz: Berettyóújfalu, an: Tichy Magdolna) Földes, Arany János 41. szám alatti lakos szakdolgozót közalkalmazottként biztosítja a Megbízott részére. 6. A Megbízott vállalja, hogy személyes és folyamatos háziorvosi ellátás körében köteles naponta 2 órát a rendelőben rendelni. 7. A Megbízó és a Megbízott a napi rendelési időt az alábbiak szerint határozzák meg: Rendelést helye: Földes, Deák Ferenc u. 13. Rendelkezésre állás: Hétfőtől Péntekig óráig, ebből rendelési idő: Hétfő: 12:30 14:30 Kedd: 12:30 14:30 Szerda: 12:30 14:30 Csütörtök: 12:30 14:30 Péntek: 12:30 14:30

12 12 Megbízott rendelési idő alatti elérhetősége: Rendelési időn kívül: Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Munka Törvénykönyve, a Polgári Törvénykönyv, illetve a hatályos egészségügyi jogszabályok irányadók. Jogvita esetén a szerződő felek kijelentik a Püspökladányi Városi Bíróság illetékességét. Földes, december 18.. Jeneiné Dr. Egri Izabella Földes Nagyközség Önkormányzata Dr. Ádám Mária házi gyermekorvos

13 13 FÖLDES NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014. (.) Kt. számú H A T Á R O Z A T - T E R V E Z E T E a Földes közigazgatási területén az iskola-, és ifjúság egészségügyi alapellátás biztosításáról A Képviselő testület Megbízza Dr. Boros Ádor Erzsébet (sz.: Zenta, , an.: Nyiki Erzsébet, orvosi pecsét száma: 51863, szakvizsga száma: 1472/1993) házi gyermekorvost, hogy Földes közigazgatási területén az iskola- és ifjúság egészségügyi alapellátást személyes közreműködésével biztosítsa január 1-től határozatlan időre a határozat mellékletében szereplő megbízási szerződésbe foglalt feltételekkel. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a megbízási szerződést aláírja és a feladat ellátásához szükséges hatósági engedélyeket beszerezze, a finanszírozási szerződés megkötése érdekében az illetékes hatóságok előtt eljárjon. Határidő: január 1. Felelős: Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester Földes, december 18. Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester Dr. Vinczéné Kiss Marianna jegyző

14 14 Melléklet a Földes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (XII.18.) kt. számú határozatához MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről : Földes Nagyközség Önkormányzata ( 4177 Földes, Karácsony S.tér 5 szám ) képviseli : Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester, továbbiakban : megbízó másrészről Dr. Boros Ádor Erzsébet házi gyermekorvos (székhelye: 4177 Földes, Honvéd u. 1/A, orvosi pecsétszáma: 51863, gyermekorvosi szakvizsga száma: 1472/1993 ) továbbiakban : megbízott között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 1. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 évi CLXXXIX. tv. 13. ( 1 ) bekezdésének 4. pontjában meghatározott kötelező feladatra és a folyamatos egészségügyi alapellátásra figyelemmel a Megbízó megbízza a Megbízottat, hogy Földes gyermekorvosi körzetében személyes, folyamatos iskola- és ifjúságorvosi ellátást biztosítson a 14 év alatti lakosság részére január 1. napjától határozatlan időre. 2. A Megbízó az iskola- és ifjúságorvosi feladat ellátásához a tulajdonában lévő Földes, Deák Ferenc utca 13 szám alatti gyermekorvosi rendelőt és a működéshez szükséges minimális feltételeket térítésmentesen a Megbízott rendelkezésére bocsátja. A rendelő karbantartási költségeit a Megbízó viseli. 3. A Megbízó a feladat ellátásáért bruttó...- Ft - azaz. forint - havi megbízási díjat fizet a Megbízottnak, melyet a Megbízó minden tárgyhót követő hónap 10. napjáig, a Megbízott által kiállított számla ellenében a Megbízott.. számú számlájára utal át. A Megbízott a számlához csatolja az általa vezetett jelenléti ívet. 4. A felek megállapodnak abban, hogy az iskola- és ifjúságorvosi feladatellátás fenntartási költségeit azaz a rezsiköltséget (víz, villany, fűtés, telefon), gyógyszerköltséget, irodaszer, postaköltség, takarítással felmerülő személyi és dologi kiadásokat a Megbízó viseli. 5. A Megbízott vállalja, hogy személyes és folyamatos iskola- és ifjúságorvosi ellátás körében köteles hetente 2 órát a rendelőben rendelni és a jogszabályban meghatározott feladatokat szakmai tudása legjavát adva ellátni. 6. A Megbízó és a Megbízott a heti rendelési időt az alábbiak szerint határozzák meg: Rendelés helye: Földes, Deák Ferenc u. 13. Rendelési idő: minden héten kedden 11:00 13:00 Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Munka Törvénykönyve, a Polgári Törvénykönyv, illetve a hatályos egészségügyi jogszabályok irányadók. Jogvita esetén a szerződő felek kijelentik a Püspökladányi Városi Bíróság illetékességét. Földes, december 18. Jeneiné Dr. Egri Izabella Földes Nagyközség Önkormányzata Dr. Boros Ádor Erzsébet házi gyermekorvos