MUNKATERV 2014/2015. tanév

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MUNKATERV 2014/2015. tanév"

Átírás

1 Iktatószám: Budapest XVIII. Kerületi Vörösmarty Mihály Ének-zenei Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium OM MUNKATERV 2014/2015. tanév A munkatervet készítette: intézményvezető Budapest, szeptember 15. 1

2 TARTALOMJEGYZÉK 2

3 3

4 Bevezetés A munkatervet a tantestület által elfogadott pedagógiai program, az igazgatói pályázatban megfogalmazott középtávú stratégia, a nevelőtestületi értekezleten elhangzott javaslatok, valamint a munkaközösségek által benyújtott munkatervek, továbbá a diákönkormányzat ülésén elhangzott javaslatok alapján állítottuk össze. 1. A nevelő-oktató munkát meghatározó jogszabályok, jogszabályi háttér A 2014/2015-ös tanévben a nevelő-oktató munkát meghatározó jogszabályok: évi I. törvény a munka törvénykönyvéről (új Mt.) évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról (Kjt.) évi CXC törvény a Nemzeti köznevelésről (Nkt.) évi LV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény módosításáról évi CCXLV. törvény egyes törvényeknek a gyermekek védelme érdekében történő módosításáról évi V. törvény a polgári Törvénykönyvről (új Ptk.) évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról évi XXXVI. törvény az egyes oktatási tárgyú törvények módosításáról 483/2013. (XII.17.) Korm. rend. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény a köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról (Ép.r.) 99/2014. (III.25.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet módosításáról 20/2012. (VII.27.) Korm. rendelet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról 6/2014. (I.29.) EMMI rendelet az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 34/2014. (IV.29.) EMMI rendelet 35/2014. évi (VI.30.) EMMI rendelet a 2014/2015.tanév rendjéről 33/2013. (VIII.30.) NGM rendelet a évi munkaszüneti napok körüli munkarendről. 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint az egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 17/2004. (IV.20.) OM rendelet módosításáról szóló 11/2012. (VII.30.) EMMI rendelet 17/2014. (III.12.) EMMI rendelet a tankönyvvé pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 4

5 2. Jogszabályi változások hatása a tanévre, illetve a tanévben ellátandó feladatokra 2.1 Integrált nyomon követő rendszer (INYR) Nkt.41. (4a): VII. 24- től A pedagógiai szakszolgálati tevékenységek során alkalmazott integrált nyomon követő rendszer országos informatikai nyilvántartó rendszer, amely a gyermekek, tanulók teljes körű pedagógiai szakszolgálati ellátása, fejlődésük figyelemmel kísérése céljából a gyermekekhez, tanulókhoz kapcsolódóan: a számukra ellátást nyújtó intézmények, nevelési-oktatási intézmények és a pedagógiai szakszolgálati intézmények feladatellátási adatainak nyilvántartását, továbbá az ellátást igénybe vevők ellátási eseményeinek nyomon követését szolgálja. 2.2.Tanulói internet hozzáférés Nkt.9. (11), 46. (6): IX. 1-től A köznevelési intézmény köteles a gyermekek, tanulók számára hozzáférhető,internethozzáféréssel rendelkező számítógépeket a gyermekek, tanulók védelmét lehetővé tevő, könnyen telepíthető és használható, magyar nyelvű szoftverrel ellátni a gyermekek és tanulók harmonikus lelki, testi és értelmi fejlődése védelmének érdekében. 2.3 Csökkentett munkaidő a nyugdíjkorhatárhoz közeledőknek Az öregséginyugdíj-korhatárt öt éven belül elérő pedagógus választása szerint csökkentett munkaidőben dolgozhat. Illetménye, munkabére a munkaidő csökkentés mértékének ötven százalékával csökken. A munkáltató csak akkor köteles biztosítani, ha a pedagógus ezt a nevelési, a tanítási év vagy a tanítási év első félévének befejezését megelőző hatvan nappal korábban közli. 2.4 Magasabb vezetői, vezetői megbízással rendelkező pedagógus helyettesítésének rendje Abban az esetben, ha a magasabb vezetői, vezetői megbízással rendelkező pedagógus helyettesítésének ideje eléri a tíz munkanapot, a helyettesítő pedagógus heti tanóráinak, foglalkozásainak számát az ellátott magasabb vezető, vezető beosztásra meghatározott óraszám alapján kell megállapítani. 5

6 2.5 Kerettantervi változások, módosítások A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet 6/2014. (I.29.) EMMI rendelet tól 34/2014. (IV.29.) EMMI rendelet től 1. melléklet: Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára 2. melléklet: Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyamára 3. melléklet: Kerettanterv a gimnáziumok évfolyama számára 7. melléklet: Nyelvi előkészítő évfolyam kerettanterve - módosítások módosítások módosítások módosítások módosítások - módosítások Feladat: A szaktanárok tekintsék át a jogszabályokból adódó változásokat és készítsék el a módosításokat. Határidő: november 30. Felelős:Dunavölgyiné L. Margit, Szabára Márton, Szőke Lászlóné intézményvezető helyettesek 2.6 Országos mérés, értékelés: Országos mérés, értékelés tárgya Évfolyam Időpont Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazása 35/2014. (IV.30.) EMMI rendelet 9. (8) A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata Nkt. 80. (9) Szövegértési, matematikai eszköztudás Nkt.80. (1) A Hivatal által szervezett írásbeli idegen nyelvi mérés- első idegen nyelv (angol, német) 35/2014. (IV.30.) EMMI rendelet 9. (7) első valamennyi az alsó tagozat kivételével hatodik, nyolcadik, tizedik hatodik, nyolcadik felmérés: ig vizsgálat: ig től ig

7 2.6.1 Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazása A vizsgálat elvégzéséhez a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer 4-8. évesek számára elnevezésű programcsomagot kell használni. Az általános iskoláknak fel kell mérni, hogy hány olyan elsős diákot oktatnak, akinél az óvodai jelzések vagy a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell támogatni. Feladat: október 10-ig elkészíteni az első évfolyamos tanulóink körének a felmérését. Az intézményvezető október 22-ig jelenti a Hivatalnak az érintett tanulók létszámát. A vizsgálatot a kiválasztott tanulókkal december 5-ig kell elvégezni. Felelős: Az elsős tanítónők: Méhész Istvánné, Tajti Mária, Pető Zsuzsanna, Sinha Végh Mónika és a fejlesztőpedagógus, Szmetana Mária A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata Országos mérés, értékelés keretében gondoskodni kell a mérésről. Feladat: Az általános iskola felső tagozatán, valamint a gimnáziumi tagozaton tanító testnevelő tanároknak január 5. és május 27. között el kell végezni a vizsgálatot. Felelős: testnevelők Országos kompetenciamérés A mérést, értékelést az Oktatási Hivatal szervezi meg az Országos szakértői névjegyzékben szereplő szakértők bevonásával. A mérés napja tanítási napnak minősül, melyet az érintett tanulók a mérésben való részvétellel teljesítenek. További kötelező tanórai foglalkozás számukra nem szervezhető. Feladat: A méréshez szükséges adatok megküldése az Oktatási Hivatalnak, a pontos, hiánytalan adatszolgáltatás, a korábbi mérések tapasztalatainak felhasználása Felelős: Szabára Márton intézményvezető helyettes Határidő: november 21., május Az Oktatási Hivatal által szervezett írásbeli idegen nyelvi mérés a tanulók idegen nyelvi szövegértési készségeit vizsgáló mérőeszközöket az Oktatási Hivatal készíti el, a vizsgálatot az iskola pedagógusai végzik, az értékelést az iskola pedagógusai végzik egységes javítókulcs segítségével, a méréshez szükséges adatokat az Oktatási Hivatalnak november 21-ig kell beküldeni, az elvégzett iskolai vizsgálatok tanulói és intézményi adatait június 30- ig kell megküldeni az Oktatási Hivatalnak Feladat: Szabára Márton intézményvezető helyettes a méréshez szükséges adatokat határidőre megküldi a Hivatalnak. Gondoskodik a mérés zavartalan lebonyolításáról, valamint az elvégzett vizsgálatok adatait visszaküldi az Oktatási Hivatalnak. Határidő: november 21., illetve 215. június 30. 7

8 2.7 Intézményi intézkedési terv 35/2014. (IV.30.) EMMI rendelet 9. (7) Az intézményvezető feladatellátási helyenként elemzi az intézmény pedagógiai munkáját az Nkt.80. (1)bekezdése alapján a 2013/2014. tanévben és a korábbi tanévekben megszervezett országos alapkészség, képesség mérésről a Hivatal által feldolgozott és közzétett tanulói és intézményi dokumentumok alapján, különös tekintettel az azonos iskolatípusok országos átlagadataival való összehasonlításra, az iskola családi háttérindexéhez mért iskolai pedagógiai teljesítményekre, az iskola pedagógiai fejlesztő munkájának hatására, és a mérési eredmények időbeni változásaira. Az intézkedési tervben: azonosítani kell az intézményi pedagógia munka erősségeit, gyengeségeit meg kell határozni az intézményi pedagógiai munka eredményességének fejlesztése érekében szükséges intézkedéseket, Feladat: az intézményvezető elkészíti az elemzést is tartalmazó intézményi intézkedési tervet június 10-ig, majd a nevelőtestület véleményének figyelembevételével június 30-ig véglegesíti és megküldi a fenntartónak. Felelős: intézményvezető Határidő:2015. június Pedagógus illetményalap és garantált illetmény változása jétől Feladat: az intézményvezető a közalkalmazotti bértábla alapján elkészíti az átsorolásokat és megküldi a fenntartónak. Határidő: A munkaviszony létesítésének különös feltételei Mt.44/A jétől 2.10 A hátrányos helyzet megállapításának kritériumai Gyvt. 67/A. (1)-(2) A hátrányos helyzet megállapításának kritériumai:az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy illetve kettő fennáll: a szülő vagy családba fogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, a szülő vagy családba fogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, a gyermek elégtelen lakókörnyezete vagy lakáskörülményei. HH: hátrányosan helyzetű a gyermek, ha a fenti kritériumok közül egy fennáll HHH: halmozottan hátrányos helyzetű a gyermek, ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, az előző kritériumok közül többnek megfelel, ha nevelésbe van véve gyámhivatal általi elhelyezés A HH-t és a HHH-t hatósági határozatban a gyámhivatal állapítja meg. Felelős:Szalai Andrea és Zoltán Petronella gyermekvédelmi felelősök 8

9 2.11 Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Korm. r. 23. Tartalmazza: a felvételi lehetőségekről szóló tájékoztatót, a beiratkozásra meghatározott időt, az engedélyezett osztályok, csoportok számát, a térítési díj, a tandíj, egyéb díjjogcímét, mértékét, a fenntartó értékelésének nyilvános megállapításait és idejét, köznevelési alapfeladattal kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések felsorolását, idejét, az intézmény nyitva tartásának rendjét, a tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait, a pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításait, a szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet és a pedagógiai programot Feladat:A különös közzétételi lista elkészítése és a honlapon való megjelentetése. Határidő: szeptember 30. Felelős: Szabára Márton intézményvezető helyettes 3. Pedagógus minősítési rendszer A minősítővizsgára és a minősítési eljárásra történő jelentkezés, a minősítővizsga és a minősítési eljárás Feladat Felelős Határidő Megjegyzés a következő naptári évben lebonyolítandó minősítővizsgák és minősítési eljárások számának közzététele a kötelező minősítővizsga, minősítési eljárás időpontjának rögzítése az OH által működtetett informatikai támogató miniszter intézményvezető minden év február utolsó napjáig - a kinevezés megkötését, módosítását követő egy munkanapon A miniszter a minősítési keretszámot: - a kötelező minősítővizsgák és minősítési eljárások száma, - a minősítővizsgák és a minősítési eljárások lebonyolításához rendelkezésre álló személyi és tárgyi feltételek, valamint - a központi költségvetési keret biztosította lehetőségek figyelembevételével határozza meg. 9

10 rendszerben belül - a foglalkoztatási jogviszony megszűnését vagy szünetelését a megszűnést vagy a szünetelés kezdetét követő öt munkanapon belül a nem kötelező minősítési eljárásra történő jelentkezés kezdeményezése az intézményvezetőnél pedagógus az adott év április 30-áig a pedagógus jelentkezésének rögzítése az OH által működtetett informatikai támogató rendszerben intézményvezető május 10-éig a beérkezett jelentkezések ellenőrzése, jóváhagyása az OH által működtetett informatikai támogatói rendszerben kormányhivatal adott év május 31-éig döntés- az OH javaslata alapján elkészített minősítési tervben a tárgyévet követő minősítővizsgán, minősítési eljárásban részt vevő pedagógusokról miniszter minden év június 20-áig a minősítési tervbe fel kell venni azt a gyakornokot, aki minősítővizsgára jelentkezett, valamint - a Nkt.97. (19) bekezdésében foglaltakra figyelemmel - azt a pedagógust, akinek a minősítési eljárásban rendelet szerint kötelező a részvétele a döntésről az OH által működtetett informatikai támogató rendszer útján a pedagógus, az intézményvezető, a kormányhivatal értesítése miniszter minden év június 30-áig a minősítési tervben szereplő pedagógusok minősítésére a jelentkezést követő naptári évben kerül sor 10

11 A minősítőbizottságok munkájának szervezése a minősítőbizottság elnökének és tagjainak a kijelölése az OH által működtetett informatikai támogató rendszer segítségével kormányhivatal az OH által működtetett informatikai támogató rendszer útján a kijelölt szakértők és az őket foglalkoztató intézmények vezetőinek értesítése kormányhivatal minden év július 31-éig a kijelölt szakértők tekintetében az OH által működtetett informatikai támogató rendszerben a munkahét azon napjának rögzítése, amikor a szakértőt a munkahelyén történő munkavégzés alól mentesíteni kell intézményvezető az adott év szeptember 1- jéig - a minősítési tervben szereplő pedagógusok minősítővizsgájának, minősítési eljárás esetében a portfólióvédés időpontjának meghatározása - a minősítőbizottság elnökének és tagjainak meghatározása - az OH által működtetett informatikai támogató rendszer útján az érintett pedagógus, a minősítőbizottság elnöke és tagjai, valamint a szakértőt foglalkoztató intézmény vezetőjének értesítése kormányhivatal az adott év szeptember 30-áig az érintett pedagógus, a szakértő, valamint a pedagógust, szakértőt foglalkoztató intézmény vezetője a körülmény felmerülésétől vagy annak tudomására jutásától számított öt munkanapon belül köteles értesíteni a kormányhivatalt minden olyan körülményről, amely a minősítővizsga, minősítő eljárás lebonyolítását akadályozza vagy veszélyezteti 11

12 a minősítővizsga, minősítési eljárás részletes menetének egyeztetése a minősítővizsgán, minősítési eljárásban részt vevő pedagógussal, a minősítőbizottság tagjaival, a pedagógust foglalkoztató intézmény vezetőjével minősítőbizottság elnöke a vizsgára kijelölt időpont előtt tizenöt nappal a portfólió feltöltése az OH által működtetett informatikai támogató rendszerbe pedagógus a jelentkezés évének november 30. napjáig ha a minősítési eljárás kijelölt időpontja a következő tanévre esik, a pedagógus az azt megelőző tanítási év végéig módosíthatja portfólióját, amikor a minősítésre sor kerül a minősítővizsgán, a minősítési eljárásban részt vett pedagógus értékelőlapot tölthet ki a minősítőbizottság elnökéről és a szakértékről az OH által működtetett informatikai támogató rendszerben pedagógus az értékelést követő tizenöt napon belül az OH által működtetett informatikai támogató rendszer az értékelőlapot elérhetővé teszi a pedagógus, a szakértő, a minősítőbizottság elnöke, a pedagógust foglalkoztató intézmény vezetője és a kormányhivatal számára döntés a minősítővizsga, minősítési eljárás eredményéről minősítőbizottság a portfólióvédés időpontjától számított tizenöt napon belül az értékelés részletes eredményét, valamint a minősítőbizottság döntését a döntést követő öt napon belül, de legkésőbb a minősítővizsga, a minősítési eljárás évének utolsó munkanapjáig a minősítőbizottság elnöke rögzíti az OH által működtetett informatikai támogató rendszerben a tanúsítvány kiállítása a minősítés eredményéről kormányhivatal adatrögzítést követő hét napon belül Feladat: az intézményvezető köteles a jelentkező minősítővizsgán, minősítési eljárásban való részvételét biztosítani. A minősítővizsgán, a minősítési eljárásban való részvétel napját munkaidőként kell figyelembe venni. 12

13 Felelős: intézményvezető 4. Személyi feltételek 4.1 Tanulói létszám alakulása Osztály Osztályfőnök Osztályfőnök-helyettes Létszám (fő) 1.a Tajti Mária Méhész istvánné 32 1.z Sinha Végh Mónika Pethő Zsuzsanna 31 2.a Veszteg Andrásné Dunavölgyiné Lipokatich 32 Margit 2.z Mészárosné Kovács Andrea Balassa Ágnes 28 3.a Kelecsényiné Óbányai Judit Szabóné Keresztes Nagy 26 Beáta 3.z Ledl Ingrid Barabás Józsefné 26 4.a Rudiné Jarábek Erika Salamonné Kis Katalin 24 4.z Karsainé Nemes Erzsébet Székely Edit 23 Alsó tagozat összesen: 222 fő 5.a Bálint Józsefné Szalai Andrea 28 5.z Eckert Ilona Leszák Melinda 28 6.a Tillinger Péterné Katonáné Horváth Ildikó 25 6.z Gerecz Lászlóné Király Csaba 20 7.a Philipp Györgyné Felső Melinda 24 7.z Zsákainé Papp Anita Szabára Márton 25 8.a Csukás Ibolya Juhász Tünde 24 8.z Juhász Tünde Csukás Ibolya 22 Felső tagozat összesen: 196 fő 9.NY Franyóné Bartók Boglárka Sípos Viktória 24 9.NYEK Vladár Istvánné Turiné Kovács Kata NY Tóth Gabriella Bohos Nóra NYÉK Huszár Gábor Dr. Téglásné Rehó Andrea E Pongrácz Beatrix Nyulászné Homoky Katalin EKZ Péteri Zsuzsanna Vladár Istvánné E Kutasi Adrienn Józsa Edina EPZ Józsa Edina Kutasi Adrienn E Nyulászné Homoky Katalin Zafner Tímea EPZ Dömölky Gyuláné Tóth Gabriella 24 Gimnáziumi tagozat összesen: 226 fő 26 tanulócsoportban 644 fő tanul. Az átlaglétszám: 24 fő 13

14 4.2 Az intézmény dolgozói Pedagógusok létszáma: Ebből: főállásban foglalkoztatott: megbízásban foglalkoztatott Nevelő-oktató munkát segítők létszáma: Ebből: iskolatitkár laboráns rendszergazda pedagógiai asszisztens 70 fő 67 fő 3 fő 5 fő 2 fő 1 fő 1 fő 1 fő Engedélyezett pedagógus státuszok száma: 63, Személyi változások a nevelőtestületben Távozott: Dr Majorné Kaszper Katalin (tanító), Kukorelliné Gera Andrea (magyar-angol szakos középiskolai tanár) GYES-ről érkezett: Pethő Zsuzsanna (tanító), Csontos Annamária (matematika-informatika szakos középiskolai tanár), Vereckei Gyöngyvér (történelem, angol és német nyelv szakos középiskolai tanár) 4.4 Vezetői beosztások Öt évre szóló kinevezésem következtében személyi változások érintették az iskola vezetését. Felsős intézményvezető helyettesi kinevezést kapott Szabára Márton. intézményvezető magasabb vezető, egyszemélyi teljes körű felelősség Szőke Lászlóné Dunavölgyiné Lipokatich Margit Szabára Márton 1. számú intézményvezető helyettes (nevelési) 2. számú intézményvezető helyettes 3. számú intézményvezető helyettes magasabb vezető, gimnáziumi tagozat, pályaválasztás alsó tagozat, napközi, továbbképzés felső tagozat, napközi, adminisztráció 14

15 MUNKAKÖZÖSSÉG-VEZETŐK: a munkaközösség véleményének kikérésével az iskola igazgatója bízza meg egy évre. Bálint Józsefné Józsa Edina Kutasi Adrienn Bartók Boglárka Philipp Györgyné Tillinger Péterné Gyombolai Bálint Méhész Istvánné Tajti Mária Salamonné Kis Katalin osztályfőnöki humán angol német matematika fizikainformatika-technika természettudományi és testnevelés ének-zene alsó tagozatos reál alsó tagozatos humán alsó tagozatos szabadidő DIÁKÖNKORMÁNYZATOT SEGÍTŐ TANÁROK Karsainé Nemes Erzsébet Király Csaba Zafner Tímea alsó tagozat felső tagozat gimnáziumi tagozat KÖZALKALMAZOTTI TANÁCS Bálint Józsefné Rudiné Jarábek Erika Nyulászné Homoky Katalin Elnök tag (alsó tagozat) tag (gimnáziumi tagozat) 15

16 4.5 Továbbképzések A továbbképzés továbbra is kiemelt célja az iskolának. A beiskolázási terv (2014. szeptember június) tartalmazza azoknak a pedagógusoknak a nevét, akik a tanév során különféle továbbképzésen vesznek részt, illetve egyetemi, főiskolai tanulmányokat folytatnak. 2014/2015-ös beiskolázási terv Pedagógusok neve Továbbképzés helyszínének megnevezése Választott szak megnevezése Kelecsényiné Óbányai Judit Kodolányi János Főiskola etika szakirány Tajti Mária Kodolányi János Főiskola közoktatás vezető és pedagógus szakvizsga Szalai Andrea Nyugat Magyarországi Egyetem, Savaria Egyetemi Központ technika tanár részképzés Kutasi Adrienn Veszteg Andrásné Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Kodály Zoltán Emlékmúzeum közoktatás vezető és pedagógus szakvizsga In memoriam Dr. Szabó Helga Továbbképző tanfolyam Salamonné Kis Katalin Mészárosné Kovács Andrea Kodály Zoltán Emlékmúzeum Kodály Zoltán Emlékmúzeum In memoriam Dr. Szabó Helga Továbbképző tanfolyam In memoriam Dr. Szabó Helga Továbbképző tanfolyam Ábrahám Erika Petőfi Irodalmi Múzeum irodalom terápia Feladat: Az érvényes jogszabályok szerint figyelemmel kísérni a pedagógusok kötelező továbbképzését. Felelős: Dunaölgyiné Lipokatich Margit intézményvezető helyettes 16

17 4.6 Az intézmény működését szolgáló dokumentumok Az intézményi dokumentumokhoz kapcsolódva kiemelt feladatunk: Munkaterv elkészítése Felelős: intézményvezető Határidő: szeptember 30. A Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata Felelős: Szabára Márton intézményvezető helyettes Határidő: október 15. A Házirend felülvizsgálata, módosítás esetén közzététele Felelős: Bálint Józsefné osztályfőnöki munkaközösség-vezető Határidő: október 15. Munkavédelmi és tűzvédelmi oktatás, a szabályzatok felülvizsgálata Felelős: Wenfis Mérnöki Iroda Kft., Bakos Gábor Közalkalmazotti Szabályzat felülvizsgálata Felelős: Közalkalmazotti Tanács tagjai Határidő: október 30. Munkaköri leírások felülvizsgálata Felelős: intézményvezető helyettesek, Matúz Ágnes iskolatitkár Határidő: október Intézményi adminisztráció Havi részletes rendezvényterv elkészítése és beküldése a fenntartónak minden hónap 15-ig Felelős: Dunavölgyiné Lipokatich Margit Havi munkaidő nyilvántartás ellenőrzése minden hónap végén Felelős: intézményvezető helyettesek 4.8 Tanügyi dokumentáció A tanügyi dokumentumok kezelése az intézményvezető helyettesek irányítása alatt, az iskolatitkárság, az osztályfőnökök és a szaktanárok közös felelősségű feladata. A felelősségi kör azonban különböző szintekre osztható: Az egyes tagozatok intézményvezető helyettesei felelnek valamennyi tanügyi dokumentum jogszabály szerinti vezetésért,, meglétéért és a statisztikai szempontból is releváns pontosságáért. Munkájukat az iskolatitkárság segíti az iratkezelési szabályzatban leírtak szerint. Ebbe a körbe a tanulói nyilvántartások, beírási naplók és törzskönyvek, valamint az ezen alapuló számítógépes adatrögzítő rendszer vezetése tartozik. 17

18 A szaktanárok elsősorban a szaktárgy oktatási dokumentumainak (tanmenet, óravázlat, dolgozatok, stb.) elkészítéséért, valamint az osztálynapló haladási rovatainak vezetéséért, és a tanulók tantárgyi értékelése határidőre való bejegyzéséért (naplójegy beírásáért) felelősek. A tanulókkal kapcsolatos tanügyi dokumentumok törzskönyv és napló vezetése, valamint a tanulók és szülők tájékoztatása alapvetően az osztályfőnök feladata, aki ebben a minőségben ellenőrzi az osztályában tanító szaktanárok dokumentációs munkáját, és figyelmezteti őket az esetleges lemaradásokra. Osztályfőnökök feladatai Feladat Határidő Felelős Ellenőrzésért felelős Bizonyítványok összegyűjtése osztályfőnökök intézményvezető helyettesek Tanulói csoportbeosztások kialakítása szaktanárok intézményvezető helyettesek Anyakönyvek kitöltése osztályfőnökök intézményvezető helyettesek Haladási napló ellenőrzése hetente osztályfőnökök intézményvezető helyettesek Tanulói hiányzások lezárása hetente osztályfőnökök intézményvezető helyettesek Tanulói hiányzások összesítése minden hónap 10. napjáig osztályfőnökök intézményvezető helyettesek Félévi és év végi osztályzatok lezárása Félévi és év végi osztálystatisztika elkészítése osztályozó konferencia előtt egy nappal osztályozó konferencianapja szaktanárok osztályfőnökök osztályfőnökök intézményvezető helyettesek Félévi és év végi iskolai statisztika elkészítése intézményvezető helyettesek intézményvezető 18

19 4.9 A pedagógusok munkaidejének beosztása A heti teljes munkaidő (heti 40 óra) megoszlása a köznevelési törvény alapján: Kötött munkaidő A teljes munkaidő nevelésseloktatással lekötött része Fennmaradó rész a kötött munkaidőből Nem kötött munkaidő 40 óra 80%-a = 32 óra 40 óra qz 55-65% függvényében: 22, 23, 24, 25, 26 óra tanórák megtartása egyéb foglalkozások megtartása 32 óra az 55-65% függvényében: 10, 9, 8, 7, 6 óra nevelést oktatást előkészítő feladatok neveléssel-oktatással összefüggő egyéb feladatok eseti helyettesítés 40 óra 20%-a = 8 óra intézményvezető döntése intézményvezető döntése pedagógus döntése A pedagógus kötött munkaidejének dokumentálása Tevékenység Dokumentum Kitöltés gyakorisága Kitöltésért felelős Ellenőrzésért felelős tanóra megtartása osztálynapló tanítási órán szaktanár osztályfőnök egyéb foglalkozás megtartása mulasztási és haladási napló foglalkozás óráján foglalkozást vezető intézményvezető helyettesek munkaidő nyilvántartás vezetése helyettesítés elektronikus munkaidő nyilvántartás helyettesítési napló hetente szaktanár intézményvezető helyettesek helyettesítés elrendelésekor intézményvezető helyettesek igazgató A neveléssel-oktatással lekötött munkaidő felső határa felett eseti helyettesítés rendelhető el, egy pedagógus számára tanítási évenként legfeljebb 30 tanítási napra. 19

20 5. A tanév rendje Jogszabályi háttér: 35/2014 (IV. 30.) EMMI rendelet a 2014/2015. tanév rendjéről Első tanítási nap: szeptember 1. (hétfő) Utolsó tanítási nap: június 15. (hétfő) Utolsó tanítási nap a gimnázium befejező évfolyamán: április 30. Tanítási napok száma az általános iskolában: 181 nap Tanítási napok száma a gimnáziumi tagozaton: 180 nap Félév vége: január 16. Félévi értesítő kiadása: január 23. Félévi értekezlet: január 28. Év végi záró értekezlet: június A munkanapok száma havi bontásban Év Hónap Munkanapok száma Szeptember 22 Október 17 November 20 December Január 21 Február 20 Március 22 Április 18 Május 19 Június 11 Összesen Tanítás nélküli munkanapok Az általános iskolában 5 nap. A gimnáziumi tagozaton 6 nap. 1. Vörösmarty nap december 1. (diákönkormányzat döntése alapján) 2. Pedagógiai program és a helyi tanterv február beválásának vizsgálata február Korrekció készítése február Portfolió készítése április Magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségi május 4. 20

21 5.3 Szünetek Őszi szünet: október 27 - október 31. Szünet előtti utolsó tanítási nap: október 22. (szerda) Szünet utáni első tanítási nap: november 3. (hétfő) Téli szünet: december január 2. Szünet előtti utolsó tanítási nap: december 19. (péntek) Szünet utáni első tanítási nap: január 5. (hétfő) Tavaszi szünet: április 2 április 7. Szünet előtti utolsó tanítási nap: április 1. (szerda) Szünet utáni első tanítási nap: április 8. (szerda) A szünetek kezdő és befejező napja módosítható. A szünetek idejéről a tanulók felügyeletéről gondoskodni kell. 5.4 Rövidített tanítási napok Első tanítási nap szeptember 1. 4 osztályfőnöki óra Félévi osztályozó értekezlet január 19. (14.00) rövidített tanítási órák (alsó) Félévi osztályozó értekezlet január 20. (13.00) rövidített tanítási órák (felső) Félévi osztályozó értekezlet január 21. (13.00) rövidített tanítási órák (gimnázium) Félévi értekezlet január 28. Rövidített tanítási órák Gyermeknap 2015.május rövidített tanítási órák 5.5 Munkaszüneti napok munkarendje a tanévben Jogszabályi háttér: 33/2013. (VIII.30.) NGM rendelet a évi munkaszüneti napok körüli munkarendről. A hivatalos munkanappá nyilvánított szombatok hivatalos tanítási napnak minősülnek. Ezen nem változtat esetleges tanítási szünet jellegük sem október 18. (szombat) munkanap október 24. (péntek) pihenőnap december 13. (szombat) munkanap december 24. (szerda) pihenőnap január 17. (szombat) munkanap 21

22 2015. január 2. (péntek) pihenőnap augusztus 8. (szombat) munkanap augusztus 21. (péntek) pihenőnap Munkanapokon napközi működik az iskolában. 5.6 Érettségi Érettségi vizsgát a tanulók csak osztályozó vizsga után tehetnek őszi: - írásbeli: október 10 október szóbeli: november 6 - november 22. A évi október-novemberi írásbeli érettségi vizsgák Emelt szintű írásbeli érettségi vizsga Középszintű írásbeli érettségi vizsga Időpont magyar nyelv és irodalom magyar nyelv és irodalom október matematika Matematika október földrajz Földrajz október történelem Történelem október angol nyelv angol nyelv október Filozófia október informatika Informatika október német nyelv német nyelv október kémia Kémia október biológia, társadalomismeret Biológia október fizika fizika, ének-zene, művészettörténet október A évi október-novemberi szóbeli érettségi vizsgák Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga Középszintű szóbeli érettségi vizsga Időpont szóbeli vizsgák november szóbeli vizsgák november

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) be. IDŐPONTOK ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2013. augusztus 21. szerda 9 00 Együttes alakuló értekezlet 2013. augusztus 23-24. péntek-szombat TÁMOP 3.1.7 képzés / Hajdúszoboszló 2013. augusztus 23. péntek 9 00

Részletesebben

A os tanév helyi rendje

A os tanév helyi rendje Bocskai István Magyar Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 2071 Páty, Bocskai utca 9. Telefon/Fax: 23/343-537 e-mail: bocskai9@freestart.hu OM azonosító: 032447 A 2015-16-os tanév helyi rendje Jogszabályi

Részletesebben

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE Alakuló értekezlet 2012. augusztus 27. 9.00 Konzultációk 2012. augusztus 27. 10.00-13.00 2012. augusztus 28. 9.00-13.00 Osztályozó- és javítóvizsgák az esti tagozaton 2012.

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó tanítási

Részletesebben

A ös tanév ütemterve

A ös tanév ütemterve Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu 2014/2015-ös tanév

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

MUNKATERV 2014/2015. tanév

MUNKATERV 2014/2015. tanév Iktatószám: Budapest XVIII. Kerületi Vörösmarty Mihály Ének-zenei Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium OM 035322 MUNKATERV 2014/2015. tanév A munkatervet készítette: intézményvezető Budapest, 2014. szeptember

Részletesebben

1.3. A szorgalmi idő második féléve a szorgalmi idő utolsó napja, azaz június 13.

1.3. A szorgalmi idő második féléve a szorgalmi idő utolsó napja, azaz június 13. 1. számú melléklet A tanév helyi rendje 1. A szorgalmi idő 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó tanítási nap által meghatározott

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum:

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2013/2014. tanév munkaterve Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2013.09.02. Bevezetés Az idei lesz az első olyan tanév, amely a köznevelési törvény és a hozzá

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus NAPTÁRI ÜTEMTERV 2015/2016-os tanévre Augusztus Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola Tantestületi alakuló értekezlet Határidő: augusztus 24. (hétfő) 8.00 óra Helye: Trefort Ágoston

Részletesebben

FELADATOK ÜTEMTERVE. időpont esemény felelősök. 24. Alakuló értekezlet Németh István. 24. tankerületi tanévnyitó értekezlet Németh István

FELADATOK ÜTEMTERVE. időpont esemény felelősök. 24. Alakuló értekezlet Németh István. 24. tankerületi tanévnyitó értekezlet Németh István FELADATOK ÜTEMTERVE időpont esemény felelősök augusztus 24. Alakuló értekezlet 24. tankerületi tanévnyitó értekezlet 24-25. Javítóvizsga felkészítés 27. Megyei tanévnyitó értekezlet 26. Javítóvizsga 31.

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36.

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. A tanévkezdés feladatai: Feladat ellátási terv a 2015/2016-os tanévre Javítóvizsgák:

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE 2015/2016.

A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE 2015/2016. Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskola 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1-3. Telefon: 42/512-330 Fax: 42/512-330 E-mail: s.muveszeti@chello.hu Weblap: www.muveszeti-nyh.sulinet.hu A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,, tanár, pedagógiaangol

Részletesebben

A TÓPARTI GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM MUNKATERVE ALAPJÁN

A TÓPARTI GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM MUNKATERVE ALAPJÁN A 2016/2017-es tanévre tervezett rendezvények, események A TÓPARTI GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM 2016/2017. TANÉV MUNKATERVE ALAPJÁN 1 1. A szorgalmi idő 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 2. alapján:

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában.

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. A 2016-2017. tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Időpont Esemény 2016. 08.31. Tanévnyitó értekezlet. (nevelőtestület) 2016. 09. 01. Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. 2016. 09. 05-ig Jelentkezés

Részletesebben

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE Szorgalmi időszak: Szakközépiskola nappali tagozat: 9-11. osztályok 2012. szeptember 3. - 2013. június 14. 12.B, G és a 13. A osztályok 2012. szeptember 3. - 2013.

Részletesebben

Osztályfőnökök szakmai napja Budapest,

Osztályfőnökök szakmai napja Budapest, Osztályfőnökök szakmai napja Budapest, 2017.03.02. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium 5123 Jászárokszállás, Deák Ferenc u. 59. Tel.: 57/433-313 Fax.: 57/433-314, e-mail: jaszdeak@gmail.com Éves munkaterv a 2016/17-es tanévre

Részletesebben

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE KIEMELT CÉLKITŰZÉSEINK A NEVELÉS OKTATÁS TERÜLETÉN A 2013/2014. TANÉVBEN 1. A kompetenciaalapú oktatás

Részletesebben

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről alapján Dátum Esemény Felelős 2016. Augusztus 24. (szerda) 9:00 óra 26. (péntek); 29. (hétfő)

Részletesebben

Eseménynaptár 2016/2017

Eseménynaptár 2016/2017 Eseménynaptár 2016/2017 A tanítási év A 2016/2017 tanévben a tanítási év első tanítási napja: 2016. szeptember 1. (csütörtök) utolsó tanítási napja: 2017. június 15. (csütörtök). Az iskola utolsó, befejező

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

5. A szorgalmi idő rendje

5. A szorgalmi idő rendje 5. A szorgalmi idő rendje A 2013/14. tanév első tanítási napja: utolsó tanítási napja: az iskola utolsó, befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap: az I. félév: a félévi értesítők kiosztása: 2013. szeptember

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

2016/17. aug. 23. szerda Alakuló nevelőtestületi értekezlet Grúber György Tanév előkészítése. aug. 30. kedd Tanévnyitó értekezlet Grúber György

2016/17. aug. 23. szerda Alakuló nevelőtestületi értekezlet Grúber György Tanév előkészítése. aug. 30. kedd Tanévnyitó értekezlet Grúber György 2016/17. tanév Augusztus Napló sorszám Időpontok nap óra 2016/17. RENDEZVÉNYEK 2016 FELELŐS Téma / Szervező / Egyéb aug. 23. szerda 10.00 Alakuló nevelőtestületi értekezlet Tanév előkészítése aug. 27.

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

MUNKATERV 2016/2017. augusztus 24. szerda. augusztus 24. szerda. munkaértekezlete Fel.: Csordás Krisztina. augusztus szeptember 1.

MUNKATERV 2016/2017. augusztus 24. szerda. augusztus 24. szerda. munkaértekezlete Fel.: Csordás Krisztina. augusztus szeptember 1. MUNKATERV 2016/2017 2016 augusztus 24-26, 29-31. augusztus 24. szerda augusztus 24. szerda augusztus 25-26. szeptember 1. csütörtök szeptember 1. csütörtök szeptember 5. hétfő szeptember 1-7. Takarítás,

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben Augusztus Augusztus 15. Augusztus 22. Augusztus 15-24 Augusztus 23-26. Augusztus 29. Augusztus 30. Vezetőségi értekezlet Tantestületi

Részletesebben

A Széchenyi István Gimnázium éves munkarendje 2012/2013 Feladat Felelős Időpont

A Széchenyi István Gimnázium éves munkarendje 2012/2013 Feladat Felelős Időpont Feladat Felelős Időpont Alakuló értekezlet Szabó Miklós augusztus 24. 9,00 Javító-és osztályozó vizsgák Szabó Miklós augusztus 27. 9,00 Munkaközösségi értekezletek munkaközösség-vezetők augusztus 27-31.

Részletesebben

MUNKARENDJE. 2014/2015-ös tanév

MUNKARENDJE. 2014/2015-ös tanév KT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA Wattay Középiskola és Szakiskolája MUNKARENDJE 2014/2015-ös tanév Nevelőtestület által jóváhagyva: 2014. augusztus 28. Franczia László igazgató 2 I. félév 2014. szeptember

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola OM:027935 KLIK 030009 6086 Szalkszentmárton, Petőfi tér 12. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 10. sz. melléklet a 11/1994.

Részletesebben

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A tanév indításával kapcsolatos feladatok: 1. Nevelőtestületi alakuló értekezlet Ideje: 2016. augusztus 22. /hétfő / 9 óra A tankerületi

Részletesebben

tanév. A tanév rendje

tanév. A tanév rendje 2014-15. tanév A tanév rendje A 2014/2015. tanévben : a tanítási év első tanítási napja 2014. szeptember 1. (hétfő) utolsó tanítási napja 2015. június 15. (hétfő). Az iskola utolsó, befejező évfolyamán

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

aug. 17. hétfő 9.00 Alakuló nevelőtestületi értekezlet Grúber György Tanév előkészítése aug. 18. kedd Szabadság aug. 19.

aug. 17. hétfő 9.00 Alakuló nevelőtestületi értekezlet Grúber György Tanév előkészítése aug. 18. kedd Szabadság aug. 19. 2015/16. tanév Augusztus Időpontok nap óra Hamvas 2014/15. aug. 17. hétfő 9.00 Alakuló nevelőtestületi értekezlet Tanév előkészítése aug. 18. kedd Szabadság aug. 19. szerda Szabadság aug. 20. csütörtök

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2016/17.

A tanév helyi rendje 2016/17. A tanév helyi rendje 2016/17. Az énekkari próbák rendje: : 13.50-14-30 : 13.50-14.30. Szeptember 1. 7. 6. 5-8. 12. 17. 24. 26. Tanévnyitó ünnepély: 8.00 1. évfolyam szülői értekezletek:17.00 Tűzriadó próba

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17

ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17 ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17 Augusztus 22-én (hétfő) 8.00 Alakuló értekezlet Helye tanári 23, 24-én 8 óra Javítóvizsga (kedd, szerda) (külön kiírás szerint) 26-án (péntek)

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

6. Első tanítási nap

6. Első tanítási nap 6. Első tanítási nap 17. Félévi nevelési megbeszélések (alsó tagozat) 16:15 ELMARADT! Félévi osztályozó (felső tagozat) 15:00 AMI félévi osztályozó és nevelőtestületi értekezlet 17:00, szaktanárok tanszakon

Részletesebben

A 2016/2017-os tanév munkarendje

A 2016/2017-os tanév munkarendje A 2016/2017-os tanév munkarendje 1. Tanévnyitó tantestületi értekezlet: 2016. augusztus 30. 8.00 Tanévnyitó: 2016. szeptember 1. tanévnyitó, osztályfőnöki nap 2. A szorgalmi időszak kezdete: 2016. szeptember

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

A tanév rendje 2016/2017

A tanév rendje 2016/2017 A tanév rendje 2015/2016 8:00 alakuló értekezlet Szakgimnázium (180 tanítási nap + 7 tanítás nélküli munkanap) Tanítási nap Szakközépiskola (181 tanítási nap + 6 tanítás nélküli munkanap) Tanítási nap

Részletesebben

2016/2017. tanév. készült: szeptember

2016/2017. tanév. készült: szeptember SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM 8000 Székesfehérvár Prohászka Ottokár út 71. OM azonosító: 037857 KIK 072040 Telefon/fax: 22/312-969, 315-198 e-mail: iroda@vasvari-szfvar.sulinet.hu vasvarigimn@gmail.com

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Klebelsberg Intézményfenntartó Központ-189020 Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 1041 Budapest, Venetiáner u. 26. Tel./fax: 369-3384 E-mail: ujpest@egymi.sulinet.hu

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák A 2012/2013-as tanév helyi rendje 2012. augusztus augusztus 22-24. augusztus 27. augusztus 28. augusztus 29. Gólyatábor 9. évfolyam Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító-

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

E S E M É N Y N A P T Á R

E S E M É N Y N A P T Á R A 2013/2014. tanév munkatervének melléklete SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM E S E M É N Y N A P T Á R 2013. augusztus 31.(szombat) 2012-2013. tanév augusztus 22. csütörtök 9.00 Alakuló és évnyitó

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

N a p t á r i t e r v 2008/2009.

N a p t á r i t e r v 2008/2009. N a p t á r i t e r v 2008/2009. A szorgalmi idő első tanítási napja szeptember 1. (hétfő) és utolsó tanítási napja 2009. június 15. (hétfő). A tanítási napok száma száznyolcvan nap. A szorgalmi idő első

Részletesebben

Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján. Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011

Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján. Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011 Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján AZ ISKOLA ADATAI Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011 Az iskola címe:1048 Budapest Homoktövis utca 100.

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig.

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. SZEPTEMBER Kiemelt feladatok Feladatok FELELŐS Szakmai tevékenység Munkaközösségi megbeszélések Munkaközösségek elkészítik a munkaterveket

Részletesebben

4. A tanév helyi rendje 2015/2016.

4. A tanév helyi rendje 2015/2016. 4. A tanév helyi rendje 2015/2016. Szeptember 1. Tanévnyitó ünnepély 8.00 1. évfolyam szülői értekezletek 17.00 3. Tűzriadó próba 2. óra 4. Bombariadó próba 2. óra 7-10. Szülői értekezletek 2-4. és 5-8.

Részletesebben

Földeáki Návay Lajos Általános Iskola

Földeáki Návay Lajos Általános Iskola Az iskola neve: Földeáki Návay Lajos Általános Iskola Az iskola címe: 6922 Földeák, Zárda u. 18-20. Az iskola OM azonosítószáma: 029695 Tanév megnevezése: 2015/2016-os tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Munkaterv havi bontásban

Munkaterv havi bontásban Munkaterv havi bontásban A 2016/2017-ES TANÉV FELADATAI HAVI LEBONTÁSBAN Időpont Feladat 2016.augusztus 25-31. A nyári gyakorlat igazolása, dokumentálása A javító vizsga lebonyolítása 2016. augusztus 30.

Részletesebben

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV Péterváriné Kiss Sarolta mb. igazgató A tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 1. /kedd/n Utolsó

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015

Eseménynaptár 2014/2015 Eseménynaptár 2014/2015 SZEPTEMBER 01. hétfő Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási nap 8:00 óra 03. szerda Modul órák, szakköri foglalkozások megkezdése. Modul óra és szakkörvezetők 09. kedd Iskolavezetőségi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Lucfalvi Általános Iskola 116002, 3129 Lucfalva Rákóczi út 36. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógus

Részletesebben

A Kormány /2014. ( ) Korm. rendelete

A Kormány /2014. ( ) Korm. rendelete 1 A Kormány /2014. ( ) Korm. rendelete a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

A tanév helyi rendje

A tanév helyi rendje A tanév helyi rendje 1. A szorgalmi idő 471/2013. (VII.4.) EMMI rendelet alapján / 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

E S E M É N Y N A P T Á R

E S E M É N Y N A P T Á R A 2015/2016. tanév munkatervének melléklete SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM E S E M É N Y N A P T Á R 2015. augusztus 31.(hétfő) 2014-2015. tanév augusztus 24. hétfő 8.00 Alakuló és évnyitó értekezlet

Részletesebben

Feladatellátási terv a 2015/2016-os tanévre

Feladatellátási terv a 2015/2016-os tanévre Feladatellátási terv a 2015/2016-os tanévre Időpont Feladat megnevezése Felelősök 2015.08.25. Javítóvizsgák Szaktanárok, 2015.08.26. Lelki nap a tanároknak és helyettes Tanévnyitó Szekszárdon 2015.08.27-28.

Részletesebben

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2016. szeptember A 11/1994. évi Kormányrendelet a közoktatási intézmények számára 2009. augusztus 31-étől Különös közzétételi lista elkészítését

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

Tanév megnevezése: 2016/2017. Személyi feltételek. 11 fő. magyar nyelv és irodalom 5 fő 5 fő főiskola magyar angol nyelv 4 fő

Tanév megnevezése: 2016/2017. Személyi feltételek. 11 fő. magyar nyelv és irodalom 5 fő 5 fő főiskola magyar angol nyelv 4 fő Az iskola neve: BUDAPEST XVIII. KERÜLETI EÖTVÖS LORÁND ÁLTALÁNOS ISKOLA Az iskola címe: 8 Budapest, Lakatos út. Az iskola OM azonosítószáma: 9 KLIK: 9 Tanév megnevezése: /7. pedagógusok által ellátott

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/2014.

Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/2014. Szegedi Ipari Szakképző és Általános Iskola Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/20 Az emberi erőforrások minisztere 47/20 (VII. 4.) EMMI rendelete alapján. augusztus 2 26. 27-28-29. 29. Orvosi vizsgálat

Részletesebben

II. 2. Tanév helyi rendje

II. 2. Tanév helyi rendje II. 2. Tanév helyi rendje Idő, időpont Esemény Felelős Keletkezett dokumentumok 2013. szeptember 2 - június Szorgalmi idő: 180 tanítási nap 13. 2013. szeptember 2-2014. Első félév január 17. 2014. január

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára A 2009. augusztus 31-én életbe lépő 32/2008. XI.24. OKM rendelet értelmében, minden nevelési-oktatási intézmény köteles az interneten is

Részletesebben

1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM: web: 36(1) ;

1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM: web:  36(1) ; LÁZÁR ERVIN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM:034862 web: http://www.lazaraltisk.hu/, 36(1)369-3180; e-mail: lazaraltisk@gmail.com A 2016/2017-es tanév munkarendje A 2016/17-es tanév rendje

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

2014/2015. tanév ütemterve

2014/2015. tanév ütemterve 2014/2015. tanév ütemterve Augusztus 21. 8,00 Alakuló értekezlet. Munkaközösség-vezetők megbeszélése 26. 8,00 Javítóvizsgák Szeptember 1. 8,00 Tanévnyitó ünnepély 3. Tanévnyitó értekezlet 5. 8,00 VENI

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2016/2017. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

8 óra javítóvizsgák, munkaközösségi ért.,12 óra konferencia 9 óra munkaközösségi értekezletek 9 óra nevelőtestületi értekezlet

8 óra javítóvizsgák, munkaközösségi ért.,12 óra konferencia 9 óra munkaközösségi értekezletek 9 óra nevelőtestületi értekezlet Tanév ütemterve 2015/2016 Tanítási nap száma 2015.aug.25 kedd 9 óra Tanévnyitó értekezlet 2015.aug.26 szerda 2015.aug.27 csütörtök 2015.aug.28 péntek 2015.aug.29 szombat 8 óra javítóvizsgák, munkaközösségi

Részletesebben