A civil és politikai ifjúsági szervezetek finanszírozásának kérdései

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A civil és politikai ifjúsági szervezetek finanszírozásának kérdései"

Átírás

1 Őrsi Gábor József A civil és politikai ifjúsági szervezetek finanszírozásának kérdései Az utóbbi hónapokban nagy vihart kavart korrupciós Zuschlag-ügy a politikai közbeszéd napi témái közé emelte az ifjúsági szervezetek és azok finanszírozásának kérdését. A botrány ismeretében joggal vetődik föl a kérdés, miként hívhatott le a fiatal politikus éveken keresztül fiktív alapon állami és uniós pénzeket, mennyiben van ehhez köze a párt(ok)nak, miben is működik hibásan a jelenlegi rendszer, milyen módon lehetne változtatni a jelenlegi gyakorlaton. Egy rövid elemzés keretében tehát érdemes megvizsgálnunk az ifjúságpolitika legalapvetőbb jellemzőit, az ifjúsági szervezetek pályázási lehetőségeit, a pályázati struktúrát, a politikai ifjúsági szervezetek különleges helyzetét és az európai gyakorlatot. Anélkül, hogy részletesen végigkövetnénk a Zuschlag János fémjelezte botrány részleteit, pár mondatban mégis szükségesnek tartom fölvázolni a mai napig megismert tényállást, hiszen ezen ügy ismerete feltétele annak, hogy kritikai véleményt fogalmazhassunk meg a finanszírozási rendszerrel kapcsolatban. Zuschlag János, volt MSZP-s országgyűlési képviselő szervezésében és közreműködésében olyan ifjúsági egyesületek és alapítványok 1 jutottak állami és uniós támogatásokhoz, amelyek nem végezték el a pályázatban foglalt feladatot, az elnyert pénzt magáncélokra vagy politikai ifjúsági szervezetek által bonyolított rendezvények finanszírozására fordították. A kecskeméti ügyészség bűnszervezetben elkövetet csalás gyanújával vette őrizetbe a fiatal politikust. Később Zuschlag üzlettársai is előzetes letartóztatásba kerültek különösen nagy kárt okozó, folytatólagosan, üzletszerűen elkövetett csalás vádjával. A jelenlegi tényállás szerint a kár mintegy 50 millió forint. Az ügy igazi jelentősége azonban a feltárt személyi hálóban áll. A gyanúsítottak között ott van például Marsovszky Balázs, korábban a Fiatal Baloldal (FIB) fővárosi elnöke és az MSZP fővárosi elnökségének tagja, Katus Ferenc, Bács-Kiskun megye közgyűlésének 1 Együtt a Harmadik Évezredért Alapítvány, Jövő Fiataljai Egyesület, Holnap Városáért Egyesület, Hoppá Egyesület, XXI. Század Kulturális Egyesület, Atlasz Egyesület, Y-Generáió Egyesület, Biztos Pont Ifjúsági Egyesület

2 MSZP-s képviselője, valamint Őry András, a FIB korábbi Zala megyei elnöke, de az ügyészség tanúként kihallgatta már többek között Gyurcsány Ferenc miniszterelnököt is. Mostoha utat járt be a rendszerváltást követően a magyar ifjúságpolitika. Az ifjúságról szóló évi IV. törvény egészen 1999-ig volt hatályban 2, az intézményrendszer mai fogalmi és jogi kereteit pedig az évi LXIV. törvény adja meg. 3 Az ifjúsági szervezetek finanszírozásában a következő testületek játszanak szerepet: - Gyermek- és Ifjúsági Alapprogram Tanácsa (GYIA): az alapprogram, mint az országos forrásbővítő pénzalap döntéshozó testülete. Tagjait a szociális és munkaügyi miniszter kéri fel: hét főt állami 4, további hét főt a civilnek nevezett oldalról. A már taglalt botrány miatt ki kell emelni az utóbbi hét személyt adó szervezeteket. Ezek egészen 2007 nyaráig a következők voltak: a települési önkormányzatok országos szövetségeinek egy jelöltje; a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK), a Magyar Gyermek és Ifjúsági Tanács (MAGYIT), a Nagycsaládosok Országos Egyesülete (NOE), valamint az Országos Gyermek és Ifjúsági Parlament (OGYIP) által jelölt egy-egy személy; a történelmi egyházak képviseletében közösen jelölt két személy. 5 A június 29-én hatályba lépett 24/2007. (VI. 26.) SZMM rendelet alapján az előbb vázolt felállás a következőképpen módosult: a települési önkormányzatok országos szövetsége által jelölt egy személy; Gyermek és Ifjúsági Konferencia (GYIK) által jelölt négy személy; azon hat egyház által közösen jelölt két személy, amely a legtöbb, humánszolgáltatást ellátó szervezetek részére juttatott állami normatív hozzájárulásban részesül. 6 Azaz a pénzek elosztásában súlyozottan vesz részt a 2 A mostoha jelző valóban adekvát lehet: 1999-ig hatályban volt egy törvény amely szerint >>a Magyar Népköztársaság számít és támaszkodik az ifjúságra, különös gondot fordít szocialista világnézetének állandó fejlesztésére<<, ahol a KISZ és az Úttörőszövetség, mint az ifjúság egységes politikai-társadalmi szervezete szerepel, amely az ifjúság szocialista emberré formálásáról, a szocialista haza védelmezéséről, internacionalista kötelességek teljesítéséről szól. Illényi Sándor: Javaslat az ifjúsági törvény szempontjaira. ÚISZ, 2004/ További törvények: Illényi: i. m A hét állami tag: a Szociális és Munkaügyi Minisztérium két képviselője; az Oktatási és Kulturális Minisztérium, az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium, a Pénzügyminisztérium, az Egészségügyi Minisztérium, valamint a Miniszterelnöki Hivatal egy-egy képviselője évi LXXXVI. törvény 59. (4) október

3 GYIK. (Elemzésem későbbi részében fogok kitérni ennek jelentőségére.) A GYIA Tanács döntéseinek végrehajtásáért a Mobilitás pályázati igazgatója felel. - Regionális Ifjúsági Tanácsok (RIT-ek): a GYIA regionális megjelenési formái. 7 A GYIA Tanács által évente meghatározott decentralizált, azaz hét régió között szétosztott források felhasználásáról rendelkeznek. Közreműködnek a régióból beérkezett pályázatok elbírálásában, de igazi döntési kompetenciájuk nincs. A RIT-ek működését és a GYIA regionális forrásaival kapcsolatos döntéseinek végrehajtását a Regionális Ifjúsági Szolgáltató Irodák (RISZI-k) biztosítják. - Nemzetközi Programok Tanácsa (NPT): nemzetközi ügyekben tesz javaslatot, döntéseinek végrehajtását a Mobilitás Nemzetközi Igazgatósága biztosítja. - Mobilitás: önállóan gazdálkodó központi szerv, pályázati programokat kezel és elvileg információs, képzési és tanácsadási szolgáltatásokat nyújt. - Regionális Ifjúsági Szolgáltató Irodák (RISZI-k): a regionális pénzalapok kezelői, a Mobilitás részjogkörű költségvetési egységei. Illetékességi területük a régió. A könnyebb átláthatóság kedvéért a működési mechanizmust röviden összefoglalom. Az ifjúsági pénzek elosztásának főszerve a fele részben civilekből, fele részben minisztériumi delegáltakból álló Gyermek- és Ifjúsági Alapprogram Tanácsa, amelynek döntéseit a Mobilitás hajtja végre. A Tanács nem csak az országos pályázatok fölött dönt, hanem a regionális pénzek odaítélését véleményező regionális tanácsok intézkedéseinek is ő a végleges elbírálója. Ezáltal a regionális decentralizáció csupán részleges. A rendszer legnagyobb fonáksága 8 abban fedezhető föl, hogy a civil szervezeteknek juttatott állami támogatás-elosztó struktúrában a civil képviselet elégségtelen. Mindenképpen szakítani kell a civilek miniszteri meghívásos rendszerén, hogy valódi civil testületekként működjenek a döntéshozó szervek. Ezzel kapcsolatosan pedig szükségesnek látszik pontosan definiálni a civil együttműködés kereteit és törvényesíteni a civil intézményrendszert. 7 Miniszteri megbízással, delegáltjai: a régió területén működő megyei közgyűlések képviseletében közösen jelölt egy személy; a régió területén működő megyei jogú városok önkormányzatainak képviseletében közösen jelölt egy személy; a Regionális Fejlesztési Tanács képviseletében egy személy; a Gyermek és Ifjúsági Konferencia által jelölt, az adott régióban élő illetőleg tanuló, dolgozó négy személy; azon hat egyház által közösen jelölt két személy, amely a legtöbb, humánszolgáltatást ellátó szervezetek részére juttatott állami normatív hozzájárulásban részesül; a miniszter képviseletében két személy. 8 A kritikai megjegyzések egy részét Illényi veti föl: Illényi: i. m

4 Egységesíteni kell a pályázati forrásokat és a pályázatkiírói testületeket, hiszen az ifjúsági szervezetek olyan forrásokra is pályázhatnak, amelyek nem a Gyermek- és Ifjúsági Alapprogram alá tartoznak, hanem a Szociális és Munkaügyi Minisztérium saját, illetve más minisztériumokkal közös pályázatai. Ezek összehangolása nélkülözhetetlen az átláthatóság és ellenőrizhetőség alapvető kritériumai miatt. Komolyabb ellenőrzési mechanizmust kell beépíteni a pályázatok odaítélésébe és ellenőrzésébe egyaránt. A Zuschlag-ügy rávilágított ennek fogyatékosságára, illetve teljes hiányára: számtalan fantomcég több tízmillió forint közpénzhez férhetett hozzá, amelyet saját kénye-kedve szerint használhatott föl. Ráadásul a 2007 második felében kibontakozó ügyben a ös pályázati pénzek sorsát vizsgálják fölül! A civilek bevonásával és egy hatásos ellenőrző-szervvel csökkenhet a politikai alapon történő pénzosztás lehetősége, valamint kiszűrhetővé és gyorsabban felelősségre vonhatóbbá válhatnak a haszonleső kalandorok. A már Lamperth Mónika minisztersége alatt megszületett 24/2007. (VI. 26.) SZMM rendelet viszont inkább visszalépést jelent az ifjúsági szervezetek finanszírozásának kérdésében, mivel a rendelet szerint az a Gyermek- és Ifjúsági Konferencia (GYIK) kap döntési lehetőséget a Gyermek- és Ifjúsági Alapprogram Tanácsában és annak regionális szervezeteiben a többi civil illetve ifjúsági szervezet rovására, amelynek megalakulásában Zuschlag Jánosnak döntő szerepe volt. A gyűlés előkészítése és lebonyolítása mellett az előzetesben lévő politikus a GYIK-be beléptette fantomszervezeteit is. 9 (Gyurcsány Ferenc hétpontos tisztasági csomagjának bejelentése után Lamperth Mónikát a rendelet felülvizsgálatára szólította föl.) A Gyermek- és Ifjúsági Konferenciának nem tagja sem a HÖOK, sem a NOE, sem a zsurnalisztika által inkább jobbosnak elkönyvelt Országos Gyermek és Ifjúsági Parlament, sem az előzőhöz hasonló, ám balos ernyőszervezet, a Magyar Gyermek és Ifjúsági Tanács. A pályázati rendszer projekttámogató működése mellett szükségesnek látszik a normatív finanszírozás bevezetése közhasznú normatíva az ifjúsági referensi, az ifjúsági önkormányzati, az utazás-toborzási normatíva nyári szünetben stb. formájában. Emellett a bevételi oldalba az uniós gyakorlatnak megfelelően beépíthetők valamilyen részben forrásautomatizmusok is, így az ifjúságra költött pénz előre kalkulálhatóvá és átláthatóbbá válhat október

5 Az ifjúságügy terén is van még mit elsajátítanunk a tizenötök Európájától. Legtöbb államában a már évtizedekkel korábban kibontakozó civil mozgalmak egyik sarokköve volt a fiatalabb generációk képviselete. A lokális ifjúsági szervezetek idővel felhasználva a többségben az erő elvet nagyobb fórumok, úgynevezett ernyőszervezetek kialakítására törekedtek, hogy a fiatalság képviseletét már a kormányzat ifjúságpolitikájába is belebeleszólva tegyék eredményesebbé. Az Európai Unió tagországaiban az ifjúsági szervezetek a hatékonyabb érdekérvényesítés és finanszírozás, valamint az uniós ifjúságpolitikában való nemzeti képviselet érdekében komoly taglétszámmal rendelkező ernyőszervezetekbe, nemzeti ifjúsági tanácsokba rendeződtek. 10 Általános célokat fogalmaznak meg: a civil szféra erősítése, gyermekvédelem, drogprevenció, esélyegyenlőség elősegítése, demokrácia építése, a fiatalok politikai nevelése, néhol a fiatalok lakástámogatásának kedvezőbbé tétele. A már több évtizede működő szervezetek megfelelő gyakorlattal, adminisztrációval, taglétszámmal rendelkeznek, így segítséget nyújtanak tagszervezeteik pályázati munkáihoz is. Nagy-Britanniában 1948-ban alakult meg a British Youth Council, amely tagszervezetein keresztül mintegy 3 millió fiatalt képvisel. 11 Az érdekképviselet mellett a függetlenül, non-profit jelleggel működő tanács hangsúlyozza a fiatalság különleges társadalmi státusát: az ifjabb generációk mindig is olyan új szemléleti elemek terjesztői, amelyek szükségesek az egész társadalom (civilizáció) továbbfejlődése szempontjából. Az általános, már fentebb említett célkitűzések mellett fontosnak tartja a fiatalok részvételének fokozását a demokrácia különböző intézményeiben: a Parlamentáris Ifjúsági Napok keretében alkalom adódik többek között a politikusok és az ifjúság hivatalos és informális érintkezésére is. Fontos szervezeti sajátosság, hogy regionális tanácsokon keresztül igyekszenek hatékonyabbá tenni az egyes helyi és regionális célok érdekérvényesítését. A tanács támogatásának döntő hányada az oktatási minisztériumtól érkezik, de jelentős összeg folyik be a Nemzeti Lottó Bizottságtól és a tagdíjakból, valamint adományokból. 10 A nemzeti tanácsok történetéről, szervezeti felépítésükről lásd bővebben: Bank Dénes: Sikeres uniós ifjúsági struktúrák. Nemzeti ifjúsági tanácsok Európában. ÚISZ, 2003/ október

6 A Spanyol Ifjúsági Tanács, a Consejo de la Juventud de Espana 12 a minimum taggal bíró egyesületeket és szervezeteket tömöríti. A figyelemfelkeltést igyekszik hatékonyan és szakszerűen ellátni: a problémák felderítése végett kutatásokat végez, amelyeket igen nagy példányszámban megjelenő újságjában publikálja. A tagszervezeteknek támogatást és tájékoztatást egyaránt nyújt. Elsősorban a Munkaügyi és Szociális Minisztériumhoz tartozó Spanyol Ifjúsági Intézeten keresztül jut támogatáshoz. Mindenképpen meg kell említeni a Dán Ifjúsági Tanács példáját: a szervezet működéséhez szükséges összeg nagy részét az állami lottóból befolyt pénzek fedezik, amelyet a tagszervezetek között méret, szerkezeti felépítés, földrajzi lefedettség, nemzetközi aktivitás szerint osztanak szét. A tagszervezetek emellett önkormányzati pénzekre pályázhatnak. 13 A német ifjúsági tanács összetétele és célja elüt az előzőekben vizsgáltaktól. A Deutsche Nationalkomitee Für Internationale Jugendarbeit két szervezetből, a Deutscher Bundesjugendring-ből (DBJR) és a Ring Politischer Jugend (RPJ) elnevezésű szervezetből áll. 14 Míg az 1949-ben alapított DBJR a független ifjúsági szervezetek tömörítésével az ifjúsági érdekegyesítést tűzte ki zászlajára, addig az 1950-ben gründolt RPJ pusztán a német törvényhozásban jelen lévő pártok ifjúsági szervezeteinek nem autonóm platformja. 15 Jelentősége amellett, hogy pártállástól függetlenül az antidemokratikus jelenségek ellen emel szót abban áll, hogy a pártokhoz köthető politikai ifjúsági szervezetek ezen keresztül részesülnek a büdzséből, évente mintegy euróból. 16 A Junge Union tájékoztatása szerint valamennyi támogatást az anyapárt is csepegtet. 17 A Magyarországon is egyre gyorsabban kibontakozó civilszféra talán elsődleges fontosságú kérdése, hogy a fiatal generációk érdekképviselete megfelelő keretek között történjék. Az utóbbi években itthon is történtek már kísérletek egy, az ifjúsági szervezeteket tömörítő ernyőszervezet létrehozására. Ilyen próbálkozás volt a magyar Nemzetközi Ifjúsági Koordinációs Iroda, amely az Országos Gyermek és Ifjúsági Parlament és a Magyar Gyermek október október Ez az ifjúsági tanács viszont csak a külkapcsolatokkal foglalkozik. 15 Tagok: Jusos (SPD), Junge Union (CDU/CSU), Grüne Jugend (Grüne), Junge Liberale (FDP) október október október

7 és Ifjúsági Tanács politikai széthúzása miatt nem működött, de ilyen kezdeményezés a már több éve működő, de még csekély súllyal bíró Magyar Ifjúsági Konferencia is. 18 Mint ahogy nincs két ugyan olyan európai minta, úgy nyilvánvalóan Magyarországnak sem az egyik vagy másik lemásolására kell törekednie, hanem a politikai és társadalmi sajátosságaink figyelembevételével kell fölhasználnia egy-egy működő megoldást. A civil szerveződés mértéke mindenképpen eljutott már egy olyan szintre, hogy szükségessé váljék egy olyan érdekérvényesítő fórum, amely partnere lehet a kormányzatnak. Lehetőleg a legszélesebb lefedettséggel kell rendelkeznie, hogy civil feladatát valóban beteljesítse. Helyes célkitűzésekkel és megfelelő infrastruktúrával egyszerűbben és hatékonyabban koordinálhatóakká válnak az ifjúsági szervezetek, ezáltal a már meglévő de átalakításra szoruló finanszírozási rendszer egy újabb mechanizmussal bővül, amely viszont civil, tehát az állami bürokráciát csekély mértékben terheli. A német modell felvet egy újabb problémát: sajnos nem áll rendelkezésünkre elegendő adat a politikai pártokhoz köthető ifjúsági szervezetek törvényi és finanszírozási kérdésének tisztázásához. Fontos kérdés ez is, hiszen a Zuschlag-ügy felveti a politikai ifjúsági szervezetek viszonyát a civil szervezethez, illetve az anyapárthoz. A politikai pártokhoz kötődő ifjúsági szervezetek jogi hátteréről és finanszírozásáról ugyanakkor még Magyarországon is kevés adat áll rendelkezésünkre. Törvényi szinten nincsenek elkülönítve a pusztán (civil) ifjúsági szervezetek a politikaiaktól, így bármilyen ifjúsági szervezet pályázhat állami és uniós forrásokra egyaránt. Mivel még így is viszonylag kevés összegből gazdálkodhatnak, feltételezhető, hogy a politikai pártok is támogatják ifjúsági szervezeteiket. Ezen szervezetek gazdálkodására vonatkozó információk viszont honlapjaikon nem érhetők el. 19 Gyurcsány Ferenc miniszterelnök a Zuschlag-ügy kirobbanás utáni napokban tisztasági csomagjának egyik pontjában vetette föl, hogy a pártok ifjúsági szervezetei legyenek részei a pártfinanszírozásnak. 20 Az ifjúsági szervezetek részéről az Új Generáció elnöke, Léderer András sajtótájékoztató keretében hívta egyeztetésre a parlamenti pártok ifjúsági szervezeteit, október október október

8 hangsúlyozva, hogy egyetlen jogszabály sem rendezi, hogy az ilyen szervezetek milyen céllal, milyen eszközökkel és pénzügyi keretekkel működnek. Elkerülhetetlen tehát a politikai ifjúsági szervezetek törvényi megkülönböztetése, és megoldást jelenthet az is, ha a pártalapítványokhoz hasonlóan a büdzsé meghatározott normatíva alapján támogatja ezeket az intézményeket. 21 Mindenképpen szükség van ezekre a szervezetekre, hiszen kettős célt szolgálnak, amelyek ugyanakkor összefüggenek. Egyrészt politikusképzők, hiszen hierarchiájukban és szervezeti felépítésükben megegyeznek egy párttal, tagjaik a mindennapi munka során egyfajta politikai szocializáció révén megtanulják a szervezés, az érdekérvényesítés, a kooperatív munka alapvető mechanizmusait, valamint kialakítják kapcsolati hálójukat, amiket választott céljaik érdekében fölhasználhatnak. Egyeseknek pedig megadatik a lehetőség, hogy az ifjúsági struktúrából továbblépve a nagypolitikában tevékenykedjenek. Ez a folyamat ugyan úgy megfigyelhető Magyarországon, mint Európa más országaiban. 22 Nem lehet azonban elfelejteni, hogy az ifjúsági szervezetek alapvető célja a fiatal generáció támogatása és védelme, nem pedig a pártok kiszolgálása. A párthoz kötődő ifjúsági szervezetek hatalmas előnye a többi szervezettel szemben pontosan az említett kapcsolati tőkében és a szervezeti struktúrában rejlik. A pártok támogatásával és a nyilvánossághoz való szélesebb hozzáférés lehetőségével a fiatalság érdekérvényesítése mindenképpen eredményesebb tud lenni. Ugyanakkor a Zuschlag-ügy a bizonyítéka annak, hogy a politikai ifjúsági szervezetek teremtette hatalommal vissza is lehet élni, az pedig a politikai szocializáció szempontjából igazán lényeges kérdés, hogy meddig is érnek a korrupció szálai. A mai politikai közbeszéd tárgyát képező korrupciós botrány ürügyén megvizsgáltam az ifjúsági szervezetek finanszírozásnak kérdését. A finanszírozási rendszer legnagyobb hibái között említhető, hogy nem valósul meg a valódi civil képviselet, a tényleges működés nem decentralizált, illetve hogy nem létezik hatékony ellenőrző-szerv. Ezek kiküszöbölése mellett az ifjúságügy érdekében rendkívül fontos, hogy létrejöjjön egy ernyőszervezet, amely jellegéből adódóan véleményezheti, akár közvetlenül bele is avatkozhat az ifjúságpolitikába, 21 Juhász Gábor: Pénzképviselet. Pártkasszák titkai. Budapest, Német példa: a CDU/CSU ifjúsági szervezete, a Junge Union elnöke, Philipp Mißfelder a Bundestag tagja (http://www.philipp-missfelder.de/person/lebenslauf/, október 30.); magyar példák: Lasztovicza Gábor, az IDF elnöke, az MDF elnökségi tagja; Szijjártó Péter a Fidelitas elnöke, a Fidesz országgyűlési képviselője

9 megfelelő infrastruktúrája által támogathatja és tájékoztathatja tagszervezeteit és az egész közvéleményt. Ennek az uniós modellnek Magyarországra való adaptálása reális lehetőség, hiszen kialakult a megfelelő civil háló, a szervezeteknek egyre nagyobb súlyuk van, 23 erejükkel pedig a civilszféra erősítésére törekednek. Ugyanakkor kérdéses a politikai akarat, amely mint láttuk a finanszírozás terén sem a politikától való függetlenedést erősíti. Egy magyar ifjúsági tanács létrejöttével párhuzamosan pedig törvényileg is szabályozni kell a politikai pártokhoz köthető ifjúsági szervezeteket. Finanszírozásuk történhet a szorosabb értelemben vett pártfinanszírozás részeként, azaz hogy az anyapárt kasszájából különítenek el az ifjúsági szervezete számára, vagy talán szerencsésebb módon a pártalapítványokhoz hasonlóan: a büdzséből külön, a párttól függetlenül kapnak támogatást. Szerencsésebb lenne ez azért is, mivel ezen ifjúsági szervezetek döntő feladata mégiscsak a fiatalság képviselete, nem pedig egy párt kiszolgálása. 23 lásd HÖOK és az Oktatási Minisztérium - 9 -

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 194/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről Budapest, 2009. január 2 Vezetői összefoglaló

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról MeH-et vezető miniszter Iktatószám:MEH/ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról Budapest, 2008. május Melléklet A Kormány./2008.

Részletesebben

A NIT-kérdőívet kitöltő szervezetek jellemzői. A 2012 március-áprilisában zajlott online kérdőíves felvétel főbb eredményei

A NIT-kérdőívet kitöltő szervezetek jellemzői. A 2012 március-áprilisában zajlott online kérdőíves felvétel főbb eredményei A NIT-kérdőívet kitöltő szervezetek jellemzői A 2012 március-áprilisában zajlott online kérdőíves felvétel főbb eredményei A válaszadó szervezetek jogi formája Összes szervezet Ernyőszervezetek Nem ernyőszervezetek

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló kormányhatározat

A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló kormányhatározat A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló kormányhatározat Magyarország Kormánya kiemelt figyelmet fordít és felelősséget visel a fogyatékos személyek iránt, és biztosítani kívánja e

Részletesebben

Mire jó a Nemzeti Ifjúsági Tanács?

Mire jó a Nemzeti Ifjúsági Tanács? Mire jó a Nemzeti Ifjúsági PR E S E N TA TION Tanács? Szabados Viktor magyar EU-elnökségi összekötő Budapest, 2011. április 30. Mire jó a Nemzeti Ifjúsági Tanács? PR E S E N TA TION K V_S Mire jó a Nemzeti

Részletesebben

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévíz Az élet forrása A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévízi turizmusa számokban Magánszállás 812 ház 2240 szoba 4692 ágy Kereskedelmi szállás 20 Hotel (3-5 * ) 2078 szoba 5814 ágy Összesen

Részletesebben

Döntéshozatal, jogalkotás

Döntéshozatal, jogalkotás Az Európai Unió intézményei Döntéshozatal, jogalkotás 2012. ősz Lattmann Tamás Az Európai Unió intézményei intézményi egyensúly elve: EUSZ 13. cikk az intézmények tevékenységüket az alapító szerződések

Részletesebben

Civil szervezetek együttműködési lehetőségei. Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001

Civil szervezetek együttműködési lehetőségei. Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001 Civil szervezetek együttműködési lehetőségei Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001 Civil szervezetek szerepe Részvételi demokrácia elősegítése Állampolgárok csoportjai véleményének

Részletesebben

A civilek szerepe a szociális innovációban

A civilek szerepe a szociális innovációban A civilek szerepe a szociális innovációban Ki a civil, mi a civil? A civil társadalom: az állampolgárok szabad akaraton alapuló, tudatos, egyéni és közösségi cselekvései, melynek célja a társadalom egészének

Részletesebben

A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések

A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések A kormányzati szervek A korrupció megelőzése érdekében tett főbb intézkedések: 1. Részvétel a KIM által koordinált korrupciómegelőzési program végrehajtásának

Részletesebben

NONPROFIT ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEK FEJLESZTÉSE

NONPROFIT ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEK FEJLESZTÉSE NONPROFIT ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEK FEJLESZTÉSE (PL.3346) Érdekvédelem, érdekegyeztetés az Európai Unióban és Magyarországon I. Rácz-Káté Mónika CIMET - a civil világ fűszere TÁMOP 5.5.3-09/1-2009-0013

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2006. október 30-i ülésére Tárgy: Döntés Zirc város részvételéről a Szociális és Munkaügyi Minisztérium helyi önkormányzatok gyermek

Részletesebben

VÁROSFEJLESZTŐ TÁRSASÁGOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. ÉV

VÁROSFEJLESZTŐ TÁRSASÁGOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. ÉV VÁROSFEJLESZTŐ TÁRSASÁGOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. ÉV Kecskemét, 2013. január 28. elnök 1 AZ EGYESÜLET FŐBB ADATAI Név: Rövid név: Székhely: Bírósági határozat száma: Városfejlesztők

Részletesebben

Budapest, 2006. szeptember

Budapest, 2006. szeptember SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER Szám: 2458-2/2006. TERVEZET M i n i s z t e r i r e n d e l e t a helyi önkormányzatok részére gyermek- és ifjúsági feladatok ellátása céljából nyújtandó támogatás igénylésének,

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. a Kormány részére. a Kábítószerügyi Koordinációs Bizottságról

ELŐ TERJESZTÉS. a Kormány részére. a Kábítószerügyi Koordinációs Bizottságról SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER Szám: 5435-4/2006-SZMM TERVEZET ELŐ TERJESZTÉS a Kormány részére a Kábítószerügyi Koordinációs Bizottságról Budapest, 2006. november Vezetői összefoglaló I. Tartalmi összefoglaló

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Politológia 2. I. Politikai rendszer funkciói II. A politikai rendszer elemei 2013. I. Politikai rendszer funkciói 1) A társadalom felé 2) A politikai rendszeren

Részletesebben

Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat. Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában

Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat. Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában Bencze Györgyné Hajni VIII. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia 2009. május 29. Az ifjúsági munka foglalkozásszerű vagy önkéntes

Részletesebben

Ügyiratszám: SMÖ/348-15/2014.

Ügyiratszám: SMÖ/348-15/2014. SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. tel.: 82/898-246 e-mail: gelencser.attila@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/348-15/2014. ELŐTERJESZTÉS a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11)

A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11) C 200/58 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.8.25. A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11) A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA üdvözli az előző programoknak

Részletesebben

Magyar Egészségturizmus Marketing Egyesület. Közhasznúsági jelentés 2007

Magyar Egészségturizmus Marketing Egyesület. Közhasznúsági jelentés 2007 Magyar Egészségturizmus Marketing Egyesület 1051 Budapest, Hercegprímás u. 11. Adószám: 1810727-1-41 Bírósági nyilvántartási szám: Pk. 60.695/2001 Közhasznúsági jelentés 2007 Számviteli beszámoló A Magyar

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTER J/1893. Jelentés

ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTER J/1893. Jelentés ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTER J/1893. Jelentés kisebbségi önkormányzati képviselők 2006. október 1-i választásának megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos állami feladatok végrehajtásáról

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban

A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban Dönsz Teodóra, csoportvezető Magyar Természetvédők Szövetsége Zöld Régiók Hálózata A program célja a hazai környezetvédők

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 12.A területfejlesztés és területrendezés jogintézményei és szervei /A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata/ Szabályozás: 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának július 05-ig!

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának július 05-ig! Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának 2016. július 05-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ 2016. ELSŐ FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL MEGYE: KOORDINÁTOR NEVE: Baranya megye Horváth Sándorné A

Részletesebben

Szakács Tamás. 1. M. Ostrogorski, R. Michels, M. Weber a modern pártokról

Szakács Tamás. 1. M. Ostrogorski, R. Michels, M. Weber a modern pártokról 1. M. Ostrogorski, R. Michels, M. Weber a modern pártokról Ostrogorski - szerinte a szervezett párt megjelenése teljesen átalakította a hatalmi viszonyokat, így amit eddig a politikáról tudtunk, azt el

Részletesebben

Előterjesztés a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlésének 2010. december 10-i ülésére

Előterjesztés a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlésének 2010. december 10-i ülésére Előterjesztés a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlésének 2010. december 10-i ülésére 6. napirend: Az Egyesület 2011-es tervei Tisztelt Közgyűlés! 2011-es tervezett

Részletesebben

A Nonprofit Szövetség szerepe a gazdaságfejlesztésben

A Nonprofit Szövetség szerepe a gazdaságfejlesztésben A Nonprofit Szövetség szerepe a gazdaságfejlesztésben Apró Antal Zoltán programvezető, mentor a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács civil tagja Nonprofit Humán Szolgáltatók Országos Szövetsége 1136

Részletesebben

. NAPIREND Előterjesztés Salföld Község képviselő-testület 2015. március 31-i ülésére

. NAPIREND Előterjesztés Salföld Község képviselő-testület 2015. március 31-i ülésére . NAPIREND Előterjesztés Salföld Község képviselő-testület 2015. március 31-i ülésére Tárgy: Gázló Környezet- és Természetvédő Egyesület támogatási kérelme Előterjesztő: Fábián Gusztáv polgármester Előkészítette:

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005 SZÖVETSÉG a Közösségi Részvétel Fejlesztéséért Egyesület 4025 DEBRECEN, Török Bálint u. 4. KÖZHASZNÚSÁGI JELENÉS 2005 Tartalom I. A szervezet általános adatai, szervezet céljának

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

Hídépítés és integráció sokszínű társadalmakban

Hídépítés és integráció sokszínű társadalmakban Tisztelt résztvevő, Köszönjük, hogy támogatja kutatásunkat és segít megtalálni az államok és etnikailag sokszínű csoportok vagy egyéb kisebbségi közösségek (beleértve a nyelvi, vallási, kulturális, és

Részletesebben

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának július 05-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ Veszprém MEGYE: Vizl Péterné

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának július 05-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ Veszprém MEGYE: Vizl Péterné Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának 2016. július 05-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ 2016. MEGYE: KOORDINÁTOR NEVE: Veszprém Vizl Péterné Szakszervezet megnevezése: 1.Pedagógusok

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2005.

Közhasznúsági jelentés 2005. Adószám: 18100277-2-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs 16. Pk. 61. 156/1999/4. szám: MAGYAR ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁR 1827. BUDAPEST, BUDAVÁRI PALOTA F. ÉPÜLET Közhasznúsági jelentés 2005. Fordulónap:

Részletesebben

Az NFT I. ROP képzési programjai és a területfejlesztés aktuális feladatai

Az NFT I. ROP képzési programjai és a területfejlesztés aktuális feladatai Az NFT I. ROP képzési programjai és a területfejlesztés aktuális feladatai Sára János főosztályvezető Területfejlesztési Főosztály 2008. április 3. Az NFT I. Regionális Operatív Programjának két képzési

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009.

Közhasznúsági jelentés 2009. Adószám: 18259089-1-43 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 12215. Hallássérültek Identitásáért Egyesület 1222 Budapest, Zentai utca 22. A. Közhasznúsági jelentés 2009. Fordulónap: 2009.

Részletesebben

A pályázati projekt felépülése:

A pályázati projekt felépülése: Tájékoztató az ÁROP-1.A.3-2014-2014-0079 azonosítószámú, Közösen az esélyegyenlőség fejlesztése érdekében a Berettyóújfalui járás területén című projektről A kedvezményezett neve: Berettyóújfalu Város

Részletesebben

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RFKB TEVÉKENYSÉGE

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RFKB TEVÉKENYSÉGE A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RFKB TEVÉKENYSÉGE RFKB tagjai: Delegáló szervezet fő OÉT-ban képviseleti joggal rendelkező munkáltatói szervezetek 9 OÉT-ban képviseleti joggal rendelkező munkavállalói szervezetek 6

Részletesebben

A Szociális Szakmai Szövetség. 2006. évi közhasznúsági jelentése

A Szociális Szakmai Szövetség. 2006. évi közhasznúsági jelentése A Szociális Szakmai Szövetség 2006. évi közhasznúsági jelentése 1. Számviteli beszámoló (mellékelve) 2. A cél szerinti juttatások kimutatása A Szociális Szakmai Szövetség cél szerinti tevékenysége keretében

Részletesebben

M i n i s z t e r i r e n d e l e t. egyes ifjúsági, szociális és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

M i n i s z t e r i r e n d e l e t. egyes ifjúsági, szociális és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER Szám: 11.779-1/2006-SZMM TERVEZET M i n i s z t e r i r e n d e l e t egyes ifjúsági, szociális és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról Budapest, 2006.

Részletesebben

OTE törekvései a tranzitfoglalkoztatási modell hazai elterjesztésében és a hálózati munkában

OTE törekvései a tranzitfoglalkoztatási modell hazai elterjesztésében és a hálózati munkában OTE törekvései a tranzitfoglalkoztatási modell hazai elterjesztésében és a hálózati munkában Molnár Máté elnök 1996: OFA elindítja kísérleti foglalkoztatási képzési programjait. 1998: OFA tranzit pályázat

Részletesebben

Ipari Parkok Egyesület 2003.évi közhasznú jelentése

Ipari Parkok Egyesület 2003.évi közhasznú jelentése Ipari Parkok Egyesület 2003.évi közhasznú jelentése 1.sz. melléklet: számviteli beszámoló 2.sz. melléklet: költségvetési felhasználás elszámolása 3.sz. melléklet: vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

Részletesebben

2009. évi szakmai program

2009. évi szakmai program 2009. évi szakmai program Áttekintés A Szociális Intézmények Országos Szövetségének (SZIOSZ) életében a 2008-as évben jelentkező szakmai és szervezeti kihívásokat, feladatokat áttekintve született meg

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának CIVIL KONCEPCIÓJA

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának CIVIL KONCEPCIÓJA Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának CIVIL KONCEPCIÓJA A civil koncepció célja: A Civil Koncepció célja az önkormányzat és a civil szervezetek kapcsolatának szabályozása. A kapcsolat jellemzője

Részletesebben

MUNKAADÓK ÉS GYÁRIPAROSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE. Confederation of Hungarian Employers and Industrialists

MUNKAADÓK ÉS GYÁRIPAROSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE. Confederation of Hungarian Employers and Industrialists MUNKAADÓK ÉS GYÁRIPAROSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Confederation of Hungarian Employers and Industrialists 1 Tisztelt Olvasó! Dr. Futó Péter elnök A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége (MGYOSZ) a

Részletesebben

Kiegészítő melléklet üzleti évről

Kiegészítő melléklet üzleti évről Kiegészítő melléklet 2012. üzleti évről Beszámolási időszak kezdete: 2012. január 1. Beszámolási időszak vége: 2012. december 31. Keltezés: 2013. február 25. Alföldi István ügyvezető igazgató 1 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Egészségügyben Dolgozó Szociális Munkások Országos Egyesülete

Egészségügyben Dolgozó Szociális Munkások Országos Egyesülete E Ü D SZ M Egészségügyben Dolgozó Szociális Munkások Országos Egyesülete II. Közgyűlés Budapest, 2010. 12. 10. "Ha többek életét és munkáját összekapcsoljuk, együttesen mindnyájan sokkal messzebbre jutunk,

Részletesebben

A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata Szekszárd 2013. február I. A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum jogállása, feladatai A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Program 2013-2016. Béres József

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Program 2013-2016. Béres József Tervezet Magyar Elektrotechnikai Egyesület Program 2013-2016 Béres József Budapest, 2013. március 8. 2. oldal Bevezetés A MEE Alapszabályának 11 11.4. Jelölés pontjának értelmében a Jelölő Bizottság által

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Civil Koncepciója

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Civil Koncepciója Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Civil Koncepciója Bevezető Magyarország Kormánya stratégiai célként fogalmazta meg az önkormányzatok és a civil szervezetek együttműködésének erősítését. Az

Részletesebben

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Európai Gazdasági és Szociális Bizottság AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Külkapcsolatok Az EGSZB és a Nyugat-Balkán: kétszintű megközelítés Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) kettős regionális

Részletesebben

Pályázati feltételek. a Magyar ENSZ Modell Diákegyesület és az UNICEF Magyar Bizottsága által kiírt,

Pályázati feltételek. a Magyar ENSZ Modell Diákegyesület és az UNICEF Magyar Bizottsága által kiírt, Pályázati feltételek a Magyar ENSZ Modell Diákegyesület és az által kiírt, az ENSZ Gyermek- és Ifjúsági Delegáltak Magyarországi Programjára Kritériumok való jelentkezéshez Mindkét korcsoport esetén: magyar

Részletesebben

A projekt folytatási lehetőségei

A projekt folytatási lehetőségei "Függő(k) kapcsolatok - a drog területet képviselő civil szervezetek érdekképviseleti célú együttműködését fejlesztő projektje az ország három régiójában A projekt folytatási lehetőségei Gondi János Debrecen,

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány Közhasznúsági Beszámoló 2013 Bírósági nyilvántartási szám: 7.PK.60669/2005/3 Adószám: 18187616-1-42 Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 19010148-2-42 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 108/1990.04.09 1087 Budapest, Delej utca 24-26. 2011 Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási időszak: 2011. január 01. - 2011.

Részletesebben

PROBLÉMATÉRKÉP 2014 BEMUTATÁSA ÉS JAVASLAT AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA SZÁMÁRA A 2015 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TÖRVÉNY KÉSZÍTÉSÉHEZ

PROBLÉMATÉRKÉP 2014 BEMUTATÁSA ÉS JAVASLAT AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA SZÁMÁRA A 2015 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TÖRVÉNY KÉSZÍTÉSÉHEZ PROBLÉMATÉRKÉP 2014 BEMUTATÁSA ÉS JAVASLAT AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA SZÁMÁRA A 2015 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TÖRVÉNY KÉSZÍTÉSÉHEZ Tárgya: Civil fenntartású értelmi sérültek, és autista lakóotthonok

Részletesebben

POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA

POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA SPIRA VERONIKA POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA FÜGGELÉK 1 Megjegyzések a Függelékhez A Politika, oktatáspolitika dokumentumgyűjteményt a függelék zárja, amely bemutatja, hogy az önkormányzati munka milyen járulékos

Részletesebben

A területfejlesztés intézményrendszere

A területfejlesztés intézményrendszere A területfejlesztés intézményrendszere 10. elıadás Regionális politika egyetemi tanár Törvény a területfejlesztésrıl és rendezésrıl (1996. XXI: tv. (III.20.)) Alapelvek és feladatok Alapelv: felkészülni

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közép-Kelet-Európai Rekreációs Társaság Az élmény önmagát írja; az ötletet te írod. Márai Sándor Közhasznúsági jelentés 2010. július 17-2010. december 31. Közép-Kelet-Európai Rekreációs Társaság (KERT)

Részletesebben

A világ, amit teremtettünk a gondolkodásunk eredménye, Aki tanul, de nem gondolkodik, elveszett ember. nem lehet megváltoztatni gondolkodásunk

A világ, amit teremtettünk a gondolkodásunk eredménye, Aki tanul, de nem gondolkodik, elveszett ember. nem lehet megváltoztatni gondolkodásunk A világ, amit teremtettünk a gondolkodásunk eredménye, Aki tanul, de nem gondolkodik, elveszett ember. nem lehet megváltoztatni gondolkodásunk megváltoztatása nélkül. Aki gondolkodik, de nem tanul, nagy

Részletesebben

A MTESZ SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE év

A MTESZ SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE év A MTESZ SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2011. év Nyíregyháza, 2012.május 18. Losonczi László ügyvezető igazgató 1 AZ MTESZ SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI

Részletesebben

A Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálatról Az intézmény küldetése

A Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálatról Az intézmény küldetése Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Nyugat-dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda A Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálatról Az intézmény küldetése A magyarországi

Részletesebben

T/6985. számú. törvényjavaslat

T/6985. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/6985. számú törvényjavaslat a nemzetközi fejlesztési együttműködésről és a nemzetközi humanitárius segítségnyújtásról szóló 2014. évi XC. törvény, valamint a közbeszerzésekről szóló

Részletesebben

Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M)

Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M) Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M) A pályázatok benyújtása az alábbiak szerint lehetséges: Közösségi környezet kollégiuma esetén: 2015. március 16-ig Mobilitás és alkalmazkodás

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2002. év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2002. év KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2002. év A közhasznúsági jelentés tartalmazza: 1, a számviteli beszámolót 2, költségvetési támogatás felhasználását 3, a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, 4, a cél

Részletesebben

Nemzeti Együttműködési Alap Társadalmi Felelősségvállalás Kollégium 2012. évi bírálói tapasztalatai. Udvaros Renáta NEA- TF Kollégium Civil tagja

Nemzeti Együttműködési Alap Társadalmi Felelősségvállalás Kollégium 2012. évi bírálói tapasztalatai. Udvaros Renáta NEA- TF Kollégium Civil tagja Nemzeti Együttműködési Alap Társadalmi Felelősségvállalás Kollégium 2012. évi bírálói tapasztalatai Udvaros Renáta NEA- TF Kollégium Civil tagja NEA szabályozása A NEA működését a 5/ 2012 (II.16) KIM rendelet

Részletesebben

TESTVÉRVÁROS-PROGRAM ÚTMUTATÓ KONFERENCIÁK ÉS SZEMINÁRIUMOK

TESTVÉRVÁROS-PROGRAM ÚTMUTATÓ KONFERENCIÁK ÉS SZEMINÁRIUMOK TESTVÉRVÁROS-PROGRAM ÚTMUTATÓ 2004 KONFERENCIÁK ÉS SZEMINÁRIUMOK 1. Mit jelent a tematikus konferencia és a training szeminárium? 2. Ki szervezhet konferenciákat és szemináriumokat? 3. Ki pályázhat? 4.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről

Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről Beszámolási időszak kezdete: 2013. január 1. Beszámolási időszak vége: 2013. december 31. Keltezés: 2014. február 25. Alföldi István ügyvezető igazgató 1 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2005.

Közhasznúsági jelentés 2005. Adószám: 18367193-1-03 Bejegyző szerv: Bács-Kiskun Megyei Bíróság Kecskemét Regisztrációs szám: Pk.60.060/2005/3. Motoros Könnyű Sportrepülő Szövetség 6035 Ballószög, II. körzet 35. 2005. Fordulónap: 2005.

Részletesebben

MAGYAR IFJÚSÁGI KONFERENCIA

MAGYAR IFJÚSÁGI KONFERENCIA MAGYAR IFJÚSÁGI KONFERENCIA ELNÖKI BESZÁMOLÓ Szórád Gábor Miről is lesz szó... 1.) Beszámoló az elmúlt hat hónap munkájáról 2.) Jogi személyiségünk jelenlegi állapota 3.) Jogi személyiség elérésének végső

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. Sopron-Fertıd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. Sopron-Fertıd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. Sopron-Fertıd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége Székhely: 9400 Sopron, Király J. u. 24. Adószám: 18985933-1-08 MNyT sz: Pk.T.61.982/2007 (Gy-M-S) Lev. cím: 9401 Sopron,

Részletesebben

A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS JÚNIUS 30-I ÜLÉSÉRE

A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS JÚNIUS 30-I ÜLÉSÉRE E LŐTERJESZTÉS A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2016. JÚNIUS 30-I ÜLÉSÉRE 8. IKTATÓSZÁM: 35-6/2016. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Javaslat Együttműködési Megállapodás megkötésére a Fejér Megyei Önkormányzat, az ALBENSIS

Részletesebben

Szarvas Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 5540-Szarvas, Arató Pál u. 1/1. Telefon: 06/20-475-39-19, 06/20-475-49-89 Email: cko.szarvas@gmail.

Szarvas Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 5540-Szarvas, Arató Pál u. 1/1. Telefon: 06/20-475-39-19, 06/20-475-49-89 Email: cko.szarvas@gmail. Szarvas Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 5540-Szarvas, Arató Pál u. 1/1. Telefon: 06/20-475-39-19, 06/20-475-49-89 Email: cko.szarvas@gmail. com JEGYZŐKÖNYV Készült: Szarvas Város Cigány Kisebbségi

Részletesebben

Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ)

Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) Általános munkaadói érdekképviselet 14-02-19 1 A munka világa Magyarországon tripartit, bipa Munkaadói szövetségek Munkavállalói érdekképviseletek

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 SZÖVETSÉG a Közösségi Részvétel Fejlesztéséért Egyesület 4025 DEBRECEN, Török Bálint u. 4. KÖZHASZNÚSÁGI JELENÉS 2006 Tartalom I. A szervezet általános adatai, szervezet céljának

Részletesebben

Kormányzati kiberbiztonsági koordináció eredményei, stratégiai elvárások az NKE képzésével kapcsolatban

Kormányzati kiberbiztonsági koordináció eredményei, stratégiai elvárások az NKE képzésével kapcsolatban Kormányzati kiberbiztonsági koordináció eredményei, stratégiai elvárások az NKE képzésével kapcsolatban Dr. Szemerkényi Réka a miniszterelnök kül- és biztonságpolitikai főtanácsadója, kiberkoordinátor

Részletesebben

törvényjavaslat a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról

törvényjavaslat a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról Új változat a T/57 helyett 4n1v.3? 3Y T ~ G4 2006 MAJ 3 0. T/.... számú törvényjavaslat a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról Budapest, 2006. május 2006. évi... törvény a Magyar Köztársaság

Részletesebben

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai Vas Megyei Közgyűlés 5/20104. (VII. 21.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletei hatályon kívül helyezéséről a jogalkotásról szóló

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Kulturális és Oktatási Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről

EURÓPAI PARLAMENT. Kulturális és Oktatási Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2004 Kulturális és Oktatási Bizottság 2009 2008/0047(COD) 25.6.2008 VÉLEMÉNYTERVEZET a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére

Részletesebben

Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13.

Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13. Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13. Közös ajánlások Az EU Ifjúsági Konferencia a Strukturált Párbeszéd folyamatának eleme, amely az Európai Unió fiataljait és

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A vállalkozás jellege és üzemelési formái III. 38. lecke Előadás vázlat 1. Közös

Részletesebben

Stratégiai irányok a Diákjogi Szektorban

Stratégiai irányok a Diákjogi Szektorban Ifjúsági Közélet Fejlesztéséért Alapítvány VII. Diákjogi Szektorkonferencia 2009. november 20-22. FÓT Milicz Ákos Stratégiai irányok a Diákjogi Szektorban Amirl mindenképpen beszélnünk kellene 1. Szektor

Részletesebben

Első Nyírségi Fejlesztési Társaság 4400 Nyíregyháza, Damjanich u. 4-6. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.

Első Nyírségi Fejlesztési Társaság 4400 Nyíregyháza, Damjanich u. 4-6. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. Első Nyírségi Fejlesztési Társaság 4400 Nyíregyháza, Damjanich u. 4-6. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. Egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlege

Részletesebben

A fogyasztóvédelem a fogyasztók szemszögéből Dr. Baranovszky György

A fogyasztóvédelem a fogyasztók szemszögéből Dr. Baranovszky György A fogyasztóvédelem a fogyasztók szemszögéből Dr. Baranovszky György Budapest, 2014. december 4. Mi alapján ítél a fogyasztó? - Szempontok A hétköznapokban nyert saját tapasztalatok. A média, mint hírforrás

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS AZ ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEK SZEMPONTJÁBÓL. Földesi Erzsébet elnök Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa (FESZT)

AZ INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS AZ ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEK SZEMPONTJÁBÓL. Földesi Erzsébet elnök Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa (FESZT) AZ INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS AZ ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEK SZEMPONTJÁBÓL Földesi Erzsébet elnök Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa (FESZT) BEMUTATKOZÁS A fogyatékos emberek szervezeteinek ernyőszervezete

Részletesebben

3.2. Ágazati Operatív Programok

3.2. Ágazati Operatív Programok 3.2. Ágazati Operatív Programok A. Versenyképesség operatív program Irányító Hatóság Gazdasági Minisztérium Közreműködő Szervezetek Ellenőrző Hatóság a Számvevőszék Auditáló Hatósága A pályázók köre: A

Részletesebben

Javaslat az Esélyegyenlőségi Tanács létrehozására

Javaslat az Esélyegyenlőségi Tanács létrehozására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE KO.: 1388-3/2007. Javaslat az Esélyegyenlőségi Tanács létrehozására Összeállította: Tóth Józsefné vezető főtanácsos, esélyegyenlőségi referens Egyeztetve: Dr.

Részletesebben

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 A jogok generációi...3 A hatalmi ágak elválasztása... 4 Az Alaptörvény és a korábbi Alkotmány kapcsolata... 4 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 1.1.

Részletesebben

Döntés-előkészítő javaslat kidolgozása a kerékpározással kapcsolatos feladatok koordinációját ellátó központi szervezet létrehozására

Döntés-előkészítő javaslat kidolgozása a kerékpározással kapcsolatos feladatok koordinációját ellátó központi szervezet létrehozására Döntés-előkészítő javaslat kidolgozása a kerékpározással kapcsolatos feladatok koordinációját ellátó központi szervezet létrehozására Tóth Judit, TRENECON COWI Kovács László. IFUA Horvath &Partners Célkitűzés

Részletesebben

Kiegészítő melléklet üzleti évről

Kiegészítő melléklet üzleti évről Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről Beszámolási időszak kezdete: 2013. január 1. Beszámolási időszak vége: 2013. december 31. Keltezés: 2013. február 28. Németh András elnök I. ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉS EURÓPAI UNIÓS VONATKOZÁSAI

A KÖZBESZERZÉS EURÓPAI UNIÓS VONATKOZÁSAI 1. oldal A KÖZBESZERZÉS EURÓPAI UNIÓS VONATKOZÁSAI Brüsszeli terepszemle - Közbeszerzési politika és elvek az Európai Unióban: sikeres részvétel az uniós közbeszerzési piacon 2. oldal A Konsilo Kft. és

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szám: 22.616-3/2007-SZMM. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a Miniszterelnöki Hivatalban, a minisztériumokban, az igazgatási

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007.

Közhasznúsági jelentés 2007. Adószám: 18259089-1-43 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 12215. Közhasznúsági jelentés 2007. Fordulónap: 2007. december 31. Beszámolási időszak: 2007. január 01. - 2007. december 31.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18560293-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs 2053 szám: 4025 Debrecen, Barna u. 2. fsz./1. Közhasznúsági jelentés 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

Erasmus+ és Kreatív Európa - A két ernyőprogram bemutatása. Bagó Zoltán Európai Parlamenti Képviselő EP Kulturális és Oktatási Bizottságának tagja

Erasmus+ és Kreatív Európa - A két ernyőprogram bemutatása. Bagó Zoltán Európai Parlamenti Képviselő EP Kulturális és Oktatási Bizottságának tagja Erasmus+ és Kreatív Európa - A két ernyőprogram bemutatása Bagó Zoltán Európai Parlamenti Képviselő EP Kulturális és Oktatási Bizottságának tagja Erasmus+ keretprogram az Unió oktatási, képzési, ifjúsági

Részletesebben

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szociális védelemről és társadalmi befogadásról szóló 2008. évi Közös Jelentés A szegénység 78 millió embert, köztük

Részletesebben