Segédlet önkénteseknek jogaikról és kötelezettségeikrõl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Segédlet önkénteseknek jogaikról és kötelezettségeikrõl"

Átírás

1 Segédlet önkénteseknek jogaikról és kötelezettségeikrõl A segédlet létrejöttét a TÁMOP /09/ Integrált megyei Önkéntes Centrum fejlesztés országos szinten címû projekt tette lehetõvé. Kiadó: Önkéntes Központ Alapítvány Készítette: Dr. Fehérvári Szilvia Lezárva: november 30. 1

2 Tartalomjegyzék (1) A segédlet célja 3 (2) Az önkéntesség 3 (3) A közérdekû önkéntes tevékenység 4 (3.1) Ki lehet közérdekû önkéntes? 4 (3.2) Hol végezhetõ közérdekû önkéntes tevékenység? Hogyan tájékozódj? 5 (3.3) A fogadó szervezet feladatai 6 (3.4) Szükséges-e írásbeli szerzõdés a fogadó szervezettel? 7 (3.5) Az önkéntes kötelezettségei 8 (3.6) Juttatások az önkénteseknek 8 (3.7) Kártérítési felelõsség 9 (3.8) Személyes adatok kezelése, nyilvántartása 9 (3.9) Az önkéntesség befejezése 10 2

3 Mottó: Jó tett helyébe jót várj (1) A segédlet célja Jelen segédlet célja, hogy tájékoztatást adjon mindazoknak, akik jelenleg önkéntesként tevékenykednek, és azok részére is, akik még csak gondolkoznak azon, hogy pontosan hol és hogyan tudnának önkéntes tevékenységet végezni. Annak érdekében, hogy az önkéntesek minél jobban megismerjék jogaikat és kötelezettségeiket, a segédlet kitér az önkéntességre általában és annak speciális változatára, a közérdekû önkéntes tevékenységre is, a vonatkozó évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Köt. ) rendelkezései alapján. (2) Az önkéntesség Az önkéntesség személyes elhatározásból született, közvetlen anyagi haszonnal nem járó tevékenység, amelyet egyénileg vagy csoportosan, rendszeresen vagy alkalmanként, belföldön vagy külföldön a közös jó, a közösség és környezet jobbá tétele érdekében végeznek. A tevékenység megvalósulhat non-profit, civil szervezet (pl.: bármely alapítvány, egyesület), vagy állami/önkormányzati intézmény-, ritkább esetben for-profit szervezet (cégek, vállalkozások) keretein belül. Másképpen, önkéntesnek nevezhetünk minden olyan személyt, aki ellenszolgáltatás nélkül munkát végez, feladatot lát el. Az önkéntesség tág fogalom, hiszen sok ember végez munkát mindenféle juttatás vagy ellenszolgáltatás nélkül különféle szervezeteknél, illetve sok ember segít a környezetében élõ embereknek, közösségeknek baráti és szívességi alapon. Jogi szempontból az önkéntesség ingyenes polgári jogi szerzõdés, ahol az elvégzett munkáért, nyújtott szolgáltatásért ellenérték nem jár. Szerzõdést nemcsak írásban, de szóban vagy akár ráutaló magatartással is lehet kötni. Vagyis, ha a felek (akár szóban, írásban vagy ráutaló magatartás révén) megállapodtak a feladat mibenlétében és annak ingyenes mivoltában, már létre is hozták az önkéntes munkára vonatkozó szerzõdést. Közkeletû tévhit, hogy az önkéntesség a középkorú, középosztálybeli nõk tevékenysége. Az önkéntesség azonban kutatások, a hazai és nemzetközi tapasztalatok szerint minden korosztályt és társadalmi réteget érinthet. A gyerekek társadalmi beilleszkedése, oktatása és nevelése során például fontos cél, hogy késõbb közösségük aktív tagjaivá legyenek. A fiatalok, pályakezdõk szempontjából elõnyös, ha elsõ munkahelyi gyakorlatukat segítõ környezetben végzik, ahol a felelõsséget még mások viselik helyettük. Különösen fontos a nõk munkaerõpiacra való vissza- és bekerülésének elõsegítése is. A nyugdíjas önkéntesek számára a szabad erõforrások hasznosítása éppúgy, mint a magány és a passzivitás elkerülésének lehetõsége jelenthet vonzást. Emellett egyre több gazdálkodó szervezet figyel fel arra, hogy alkalmazottainak önkéntes munkára való ösztönzése elõsegítheti az alkalmazottak csapatszellemének és kreativitásának növekedését, javítja a cég adott közösségen belüli elismertségét és jóhírét (ún. vállalati önkéntesség ). 3

4 Amikor 2005-ben a Köt. elfogadásra került, a cél az volt, hogy a különbözõ önkéntes tevékenységek közül kiemeljék és támogassák az ún. közérdekû önkéntes tevékenység -et, ahol az önkéntesség fenti általános meghatározását kiegészítették a közérdekû tevékenységi kör és a fogadó szervezet meghatározásával. A Köt. rendezett keretet kíván adni a szervezett módon folytatott önkéntes tevékenységnek, illetve tisztázni törekszik az önkéntes és a fogadó szervezet vagy intézmény közti viszony alapvetõ szabályait. Fontos, hogy minden önkéntes tisztában legyen azzal, hogy önkéntes tevékenységet a Köt. hatályán kívül más szervezeteknél (pl.: nem közhasznú szervezeteknél vagy akár szervezeti kereteken kívül) és a közérdekû önkéntes jogviszonyon kívüli jogviszony keretében (pl.: egyesületi tagság, polgári jogi szerzõdés) is lehet végezni. Értelemszerûen viszont az ilyen további tevékenységekre nem vonatkoznak a Köt.-ben a közérdekû önkéntes tevékenységekhez biztosított kedvezmények. (3) A közérdekû önkéntes tevékenység A Köt. az önkéntes tevékenység össztársadalmi szempontból legjelentõsebb részére hoz létre egy olyan új, önálló jogviszonyt, amelyben az önkéntes a leglényegesebb vonatkozásokban a munkavállalóéhoz hasonlóan védelemben részesül, az önkéntes által kapott, költségtérítés-jellegû juttatások adó- és járulékmentesek lesznek. Bár a Köt. minimalizálja a közérdekû önkéntes jogviszony teremtette lehetõségekkel történõ visszaéléseket, nem teszi jogellenessé egyúttal a Köt. szabályozási körén kívül esõ szervezeti, illetve tevékenységi körben sem önkéntesek alkalmazását más jogviszonyok keretében. A Köt. szabályozása kiterjed a Magyarországon végzett önkéntes tevékenységre, valamint a magyar állampolgár által magyarországi fogadó szervezetnél külföldön végzett önkéntes tevékenységre. (3.1) Ki lehet közérdekû önkéntes? Közérdekû önkéntes tevékenységet Magyarországon minden 10. életévét betöltött személy végezhet. Az önkéntesség fontos része lehet az életednek, ha életkorodnak, személyiségednek, elhivatottságodnak, idõbeosztásodnak, képességeidnek megfelelõ, hozzád leginkább illõ tevékenységet találsz magadnak. Önkéntesnek lenni jó, mert egy alapvetõ emberi késztetést: az önzetlen segítést, a jótékonyságot élheted meg általa, miközben Te magad is sok mindent kaphatsz: újabb ismereteket szerezhetsz; olyan területeken nyerhetsz munkatapasztalatokat, amelyekre mindig is vágytál, de a szakmaválasztásod miatt, egyébként nem lenne erre lehetõséged; egy jó csapatba tartozva kapcsolatokat építhetsz, barátokat szerezhetsz, és teljesebb életet élhetsz. Az önkéntességhez csupán saját magadra van szükség, azon a képességeidre, tudásodra, ismereteidre, amelyekben jónak érzed magad, és szívesen adsz belõle másoknak. A legtöbb önkéntes tevékenységnek nincs speciális feltétele (pl.: egy környezetvédelmi egyesületben, 4

5 bárki részt vehet rendszeres erdõtakarításban), másokhoz viszont képesítési, egészségügyi alkalmasság szükséges (pl.: egy betegek ápolását végzõ szervezetnél, szükség lehet egészségügyi végzettségre), és van, amikor a fogadó szervezet speciális képzést nyújt az önkéntes tevékenység megkezdése elõtt (pl.: lelki segítségnyújtást végzõ szervezet pszichológiai képzést adhat), és ennek elvégzését feltételként szabhatja leendõ önkénteseinek. (3.2) Hol végezhetõ közérdekû önkéntes tevékenység? Hogyan tájékozódj? A mód egyszerû: keress egy számodra szimpatikus fogadó szervezetet, ahol becsatlakozhatsz a munkába. Fogadó szervezet lehet az a közhasznú szervezet 1 (pl.: közhasznú vagy kiemelten közhasznú alapítvány, egyesület), egyház, közszolgáltatásokat, közfeladatokat ellátó intézmény (pl.: kórház, szociális intézmény, könyvtár, múzeum) vagy akár helyi önkormányzat, amelyik eleget tett a Köt. által elõírt regisztrációs kötelezettségének (ld.: 3.3 pontnál alább). A fogadó szervezetek sokféleképpen nyújtanak tájékoztatást arról, milyen jellegû tevékenységet végezhetnek náluk önkéntesek, hogyan lehet csatlakozni, egy-egy toborozási idõszakban pedig konkrét felhívással is keresik az érdeklõdõket. A számodra legmegfelelõbb fogadó szervezet(ek) felkutatásában segítséget kaphatsz az hozzád legközelebb lévõ önkéntes centrumtól (www.onkentescentrumok.hu). Ahhoz, hogy egy szervezet közérdekû önkénteseket fogadhasson - a feketemunka és az adóelkerülés visszaszorítása érdekében - be kell jelentkeznie a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM) (korábban: Szociális és Munkaügyi Minisztérium) által vezetett nyilvántartásba. Ellentétben a munkaügyi bejelentéssel, nem kell valamennyi önkéntest bejelenteni, csak magát a tevékenységet és az ellenõrzéshez szükséges legfontosabb adatokat. A minisztériumhoz bejelentkezett szervezetek listáját a oldal Önkéntesség menüpont alatt kialakított adatbázisban találhatod meg. Fontos tudni, hogy a fogadó szervezeteknek már a tevékenység megkezdése elõtt be kell jelentkezniük a minisztériumhoz, viszont kivételes esetben 15 napon belül a tevékenység megkezdése után is eleget tehetnek ennek a kötelezettségüknek. Egyéb szervezetek figyelmét akár te is felhívhatod arra, hogy érdemes regisztrálni magukat, amennyiben igénybe akarják venni a Köt.-ben nevesített kedvezményeket. Ügyelni kell arra, hogy az önkéntes tevékenység nem leplezhet illegális (fekete) munkát, pl.: ha tényleges feladatodat ellenérték fejében végzed, illetve ha a Téged megbízó közhasznú szervezet esetleg egy gazdasági társasággal közösen végez üzletszerû gazdasági évi CLVI. törvény rendelkezik a közhasznú szervezeti jogállásról és a közhasznú szervezetek típusairól. Így, többek között, közhasznú szervezetté minõsíthetõ a Magyarországon nyilvántartásba vet: társadalmi szervezet, alapítvány, közalapítvány, köztestület, országos sportági szakszövetség stb. 5

6 tevékenységet, és a Te foglakoztatásodat önkéntességgel lepleznék, azt ne fogadd el. A színlelt önkéntességnek (leplezett munkaszerzõdésnek) ugyanis rád nézve is sérelmes adójogi- és egyéb következményei, szankciói lehetnek. A Köt. kifejezetten megtiltja a fogadó szervezeteknek, hogy a munkavállalójukat, közalkalmazottjukat, vagy más, részükre ellenérték fejében munkát végzõ személyeket munkakörükben önkéntesként foglalkoztassanak, kijátszva ezzel a túlórára, ügyeletre vonatkozó jogszabályokat. E korlátozásra is ügyelj, ha ilyen a munkaköröd. (3.3) A fogadó szervezet feladatai A fogadó szervezet kötelességei közé tartozik, hogy szervezett formában, megfelelõ keretet biztosítson számodra az önkéntes tevékenység végzéséhez. Ezen belül biztosítania kell, hogy a tevékenységet biztonságosan, egészséget nem veszélyeztetõ módon végezhesd (ld.: munkavédelmi elõírások betartása), amelybe beletartozik az is, hogy a munkád közben pihenõidõ álljon a rendelkezésedre. A fogadó szervezet feladata, hogy gondoskodjon arról, hogy megkapd a tevékenység ellátásához szükséges irányítást, tájékoztatást és megszerezhesd a szükséges ismereteket (pl.: szakmai, etikai és jogszabályok ismerete, a tevékenység ellátásához szükséges nyelvismeret stb.). Amennyiben még kiskorú vagy, a szervezetnek folyamatos és szakszerû felügyeletet is biztosítania kell. A fogadó szervezetnek figyelembe kell vennie további, speciális körülményeket is: Ha nem vagy még 16 éves: A közérdekû önkéntes tevékenység helyszíne csak Magyarország lehet. Tanítási idõben, tanítási napon maximum naponta 2 órát (összesen hetente 6 órát), tanítási napon kívül maximum naponta 3 órát (összesen hetente 6 órát), tanítási szünetben maximum naponta 3 órát (összesen hetente 12 órát) jelentõ feladatokkal bízhatnak meg. Minden idõszakban biztosítania kell a fogadó szervezetnek a napi tevékenység befejezése és a másnapi kezdés között legalább 14 óra pihenõidõt. Ha éves vagy: Csak olyan közérdekû önkéntes tevékenységet bízhatnak rád, mely naponta maximum 4,5 óra (összesen hetente 18 óra) elfoglaltságot jelent számodra, illetve a napi tevékenység befejezése, és a másnapi kezdés között legalább 14 óra Ha nem vagy még 18 éves (vagy elmúltál 18, de korlátozottan cselekvõképes vagy): Ha elmúltál 18, de korlátozottan cselekvõképes vagy: pihenõidõt kell biztosítaniuk Csak olyan feladatot bízhatnak rád, amely megfelel életkorodnak, testi és értelmi fejlettségednek, képességeidnek, amely nem veszélyezteti egészségedet, fejlõdésedet, valamint tankötelezettséged teljesítését, illetve naponta óra között teljesíthetõ. A közérdekû önkéntes tevékenység helyszíne csak Magyarország lehet. 6

7 (3.4) Szükséges-e írásbeli szerzõdés a fogadó szervezettel? Amikor valamilyen feladat ellátására vállalkozunk életünk bármely területén - legyen az akár munka, iskolai feladat vagy egy ünnepség megszervezése -, egyeztetünk a tevékenységben érintett emberekkel. Megbeszéljük, hogy ki, hol mikor, mennyi ideig és milyen cél érdekében fog tevékenykedni. Így van ez az önkéntes tevékenységgel is. A közös munka elõtt kötött megállapodás biztos támpont lesz, és megteremti az együttmûködés kereteit. A megállapodás, amelyet szóban minden esetben megköttök a fogadó szervezettel hiszen amikor megbeszéled a szervezet képviselõjével, hogy mibõl áll majd az önkéntes tevékenység, hány órában fogod végezni, mit biztosít ehhez számodra a fogadó szervezet gyakorlatilag a szerzõdés tartalmi elemeit tisztázzátok. Minél egyszerûbb, minél rövidebb idõtartamú, minél kevesebb szervezést igénylõ önkéntes tevékenységrõl van szó, annál inkább elégségesnek bizonyul a szóban kötött szerzõdés (pl.: ha az önkéntes egyszeri alkalommal 2 órában recepciós feladatot vállal egy konferencián). Értelemszerûen, ha hosszabb idõtartamú, összetett, több felelõsséggel járó tevékenységet kell végezni (pl.: ha a fogadó szervezet 1 éven keresztül mûszaki berendezéseket biztosít a tevékenység ellátásához az önkéntesnek, vagy ha az önkéntes tevékenység betegek otthonában történõ segítés), mindkét fél érdekében célszerû írásban is rögzíteni a szerzõdést, a késõbbi félreértéséke lekerülése és az esetlegesen felmerülõ problémák megnyugtató kezelése érdekében. Fontos tudni, hogy ha Neked megnyugtatóbb és kéred, minden esetben írásba kell foglalni a szerzõdést. Emellett írásba foglalt szerzõdés kötelezõ, ha: a közérdekû önkéntes tevékenység határozatlan idõre, vagy legalább tíz (10) napra szól; nem vagy még 18 éves és 2 napnál hosszabb a tevékenység ideje (ebben az esetben törvényes képviselõddel kötik és módosítják a szerzõdést a te beleegyezéseddel törvényes képviselõ: a szülõ, a gyám és a gondnok); nagykorú, de korlátozottan cselekvõképes vagy és 2 napnál hosszabb a tevékenység ideje (törvényes képviselõd hozzájárulásával); a fogadó szervezet valamilyen juttatást biztosít a számodra; engedélyköteles építési munkában veszel részt; külföldön végzed a közérdekû önkéntes tevékenységet; ha bármely fél azonnali hatályú felmondáshoz való jogát korlátozták; vagy ha ezt egyéb jogszabály elrendeli az egyes tevékenységek, intézmények, szolgáltatások jellegének megfelelõen (ld.: közfeladat ellátás biztonsága érdekében lehetnek ilyen jogszabályok). Ahhoz, hogy önkéntesként biztonságban tevékenykedhess a fogadó szervezetnél, a szóban kötött megállapodásnak, vagy az írásba foglalt szerzõdésnek a következõket mindenképpen tartalmaznia kell: az önkéntes tevékenység tartalmát; a tevékenység ellátásának helyét; 7

8 a tevékenységre fordítható idõt; a pihenõidõt; azokat a juttatásokat, amelyeket részedre a fogadó szervezet esetlegesen biztosít. Fontos, hogy az önkéntes jogviszonyt bármikor felmondhatod, kivéve, ha errõl a szervezettel kötött szerzõdésben máképp rendelkeztetek (ekkor is felmondható, de nem azonnali hatállyal.) (3.5) Az önkéntes kötelezettségei A fogadó szervezet (és akiknek a szervezet segítséget/támogatást nyújt) joggal számíthat arra, hogy a vállalt feladatot elvégzed. Sokan nem érzik az önkéntesen vállalt feladatokkal járó felelõsség súlyát. Annak érdekében, hogy a fogadó szervezet számíthasson a segítségedre, fontos, hogy az elvállalt feladatokat megfelelõ módon elvégezd, és ha valami halaszthatatlan dolog jön közbe, akkor lehetõ leggyorsabban értesítsd a szervezetet arról, hogy nem tudsz megjelenni. Anyagi vagy erkölcsi kárt egyaránt okozhatsz, ha nem látod el a vállalt feladatot, vagy értesítés nélkül nem jelensz meg ott, ahol esetleg többen is számítanak rád. Emellett a biztonságos munkavégzés érdekében be kell tartanod a fogadó szervezet utasításait. Azonban meg kell tagadnod az utasítást, ha végrehajtása más személy életét, testi épségét vagy egészségét közvetlenül veszélyeztetné, és figyelmeztetned kell az utasítást adót, ha az utasítás teljesítése kárt idézhet elõ. Nem vagy köteles végrehajtani azt az utasítást sem, amelynek életedet, testi épségedet vagy egészségedet közvetlenül veszélyeztetõ következménye lenne, illetve ha az jogszabályba, vagy a szerzõdésedbe ütközne. Az utasításokon kívül be kell tartanod a tevékenységre egyébként vonatkozó jogszabályokat, szakmai és etikai elõírásokat, illetve meg kell õrizned a tudomásodra jutott személyes adatokat, üzleti és egyéb titkokat. A közérdekû önkéntes tevékenységet a fogadó szervezet utasításai szerint személyesen neked kell végezned. (3.6) Juttatások az önkénteseknek Az önkéntesség lényege, hogy a munkát ellenszolgáltatás nélkül végzed. A Köt. azonban lehetõséget biztosít arra, hogy a közérdekû önkéntes tevékenység során felmerülõ költségeidet a fogadó szervezet adó és járulékfizetési kötelezettség nélkül megtérítse számodra, illetve csekély összegû jutalomban részesítsen. Ez viszont minden esetben megállapodás kérdése, vagyis a fogadó szervezetet a Köt. erre nem kötelezi, de lehetõségeihez mérten biztosíthatja, vagy megtérítheti számodra a tevékenységed ellátásához szükséges: - munkaruházatot, védõfelszerelést és munkaeszközt; - utazást, szállást, étkezést; - védõoltást, szûrõvizsgálatot, más betegségmegelõzõ szolgáltatást; - a közérdekû önkéntes tevékenység ellátásához szükséges képzésed költségeit; 8

9 - a közérdekû önkéntes tevékenység ellátásához szükséges és a tulajdonodban levõ állat élelmezését, ellátását, képzését; vagy - a közérdekû önkéntes tevékenység ellátásához szükséges és a tulajdonodban vagy használatodban levõ eszköz mûködéséhez szükséges feltételeket. Emellett élet-, egészség-, baleset- és felelõsségbiztosítást köthet számodra, illetve jutalmat és külföldön végzett önkéntes tevékenység esetén még napidíjat is adhat neked. A személyi jövedelemadóról szóló, évi CXVII. törvény lehetõvé teszi, hogy az önkéntes az ellenértéknek nem minõsülõ juttatást adó- és járulékmentesen kaphassa meg, ezáltal ösztönöz közérdekû önkéntes tevékenység vállalására, és nem akadályozza a fogadó szervezeteket sem az önkéntesek fogadásában. Fontos tudni, hogy bár a közérdekû önkéntes tevékenységet végzõ személy nem minõsül a társadalombiztosítás keretében biztosítottnak, az önkéntes tevékenység során bekövetkezõ baleset esetén baleseti egészségügyi szolgáltatásra jogosult lesz akkor is, ha egyébként egészségügyi szolgáltatásokra nem jogosult. (3.7) Kártérítési felelõsség A fogadó szervezet köteles megtéríteni: a tevékenység ellátása során ért testi sérülésbõl, egészségkárosodásból eredõ károdat, a tevékenység ellátása során a tulajdonodban, vagy használatodban levõ dologban a tevékenység végzésének helyén keletkezõ kárt, a közeli hozzátartozónak az önkéntes halálából eredõ kárát, ha az a tevékenység ellátásával összefüggésben következett be, kívülálló személynek az önkéntes által a tevékenység ellátása kapcsán okozott kárt. A közérdekû önkéntes tevékenység végzése során az általad elszenvedett kárért a fogadó szervezet felel. A fogadó szervezet mentesül a felelõsség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt mûködési körén kívül esõ elháríthatatlan ok, vagy kizárólag a te elháríthatatlan magatartásod okozta. Általad az önkéntes jogviszonnyal összefüggésben harmadik személynek okozott kárért a fogadó szervezet felel. De amennyiben a kárt a felróható magatartásod okozta, - az önkéntes szerzõdés ettõl eltérõ rendelkezése hiányában a fogadó szervezet tõled követelheti kárának megtérítését. (3.8) Személyes adatok kezelése, nyilvántartása A Köt. alapján önkéntest foglalkoztató szervezetnek az önkénteseirõl nyilvántartást kell vezetnie. A következõ adatok kerülnek rólad ebbe a nyilvántartásba: 9

10 személyazonosító adataid: neved, születési helyed, édesanyád neve, állampolgárságod, lakóhelyed, vagy tartózkodási-, szálláshelyed (ha van törvényes képviselõd, az õ adatai is); az általad végzett közérdekû önkéntes tevékenység: tartalma, ellátásának helye, a rá fordított idõ, a pihenõidõ, a tevékenység megkezdésének és lejáratának ideje, ha határozott idõtartamban állapodnak meg; a fogadó szervezet számodra nyújtott juttatásai. A nyilvántartásban szereplõ adataidat a fogadó szervezet azonban köteles zártan kezelni, arról csak a hatóságoknak adhat információt a beleegyezésed nélkül. Ez nem érinti az adatok statisztikai célú felhasználását, ha az a személyed azonosítására alkalmatlan módon történik. Ahogy említettük a fogadó szervezetnek az illetékes minisztérium felé regisztráltatnia kell magát. A nyilvántartásba vett szervezetekrõl a minisztérium nyilvános adatbázist vezet, mely a honlapon megtekinthetõ. Ám ez a nyilvántartás nem tartalmazza a foglalkoztatott önkéntesek adatait, ugyanis e tekintetben a szervezetnek nincs bejelentési kötelezettségük, azaz Téged, mint önkéntest nem kell a szervezetnek bejelentenie a minisztériumnál. (3.9) Az önkéntesség befejezése Akár szóban, akár írásban állapodtál meg a fogadó szervezettel, a szerzõdésetek megszûnik, ha teljesítetted a vállalt önkéntes tevékenységet, vagy eltelt az az idõ, amire az önkénteskedést elvállaltad. Te is kérheted az önkéntes tevékenységed lezárását, akár határozott idõ lejárta, vagy a feladat elvégzése elõtt. Ennek formája lehet közös megállapodás, vagy akár a részedrõl közölt azonnali felmondás. A Köt. szerint az azonnali felmondáshoz mindkét félnek joga van, azonban ezt a lehetõséget 16 év feletti önkéntes esetében, az írásba foglalt szerzõdésben ki lehet zárni. A fogadó szervezet életében is történhet olyan változás, mely az önkéntes tevékenység lezárását eredményezi. Ilyen eset lehet, ha a fogadó szervezet megszûnik, vagy ha a regisztrációt végzõ minisztérium eltiltja a szervezetet a közérdekû önkéntesek foglalkoztatásától. Ez utóbbi akkor következik be, ha a fogadó szervezet nem tartja be a törvényben elõírt bejelentési kötelezettséget. Reméljük, hogy hasznosnak találod segédletünket és így is segíthettük önkéntes tevékenységedet! *** 10

2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről (kivonat)

2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről (kivonat) 2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről (kivonat) 1. Ki lehet önkéntes? (4. ) - aki a 10. életévét betöltötte 2. Milyen tevékenységet láthat el önkéntes? (4. ) - amelyre vonatkozóan

Részletesebben

Önkéntesség. amit tudni érdemes, mielôtt belevágsz vagy ha már csinálod egy ideje. Önkéntes Központ Alapítvány Budapest, 2006 www.onkentes.

Önkéntesség. amit tudni érdemes, mielôtt belevágsz vagy ha már csinálod egy ideje. Önkéntes Központ Alapítvány Budapest, 2006 www.onkentes. Önkéntesség amit tudni érdemes, mielôtt belevágsz vagy ha már csinálod egy ideje Önkéntes Központ Alapítvány Budapest, 2006 www.onkentes.hu tájékoztató a közérdekû önkéntes tevékenységrôl szóló 2005. évi

Részletesebben

Amit tudni érdemes az ÖNKÉNTESSÉGRŐL a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény alapján

Amit tudni érdemes az ÖNKÉNTESSÉGRŐL a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény alapján Amit tudni érdemes az ÖNKÉNTESSÉGRŐL a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény alapján Amit tudni érdemes az ÖNKÉNTESSÉGRŐL Minta a töbii kiadványnál + Ez a füzet az Önkéntes

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-1/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 27-i ülésére Tárgy: Javaslat közérdekű önkéntes

Részletesebben

Jelentkezési lap iskolai közösségi szolgálatra

Jelentkezési lap iskolai közösségi szolgálatra Jelentkezési lap iskolai közösségi szolgálatra Alulírott tanuló a(z) iskola osztályos tanulója a./ tanévben az alábbi területeken kívánok eleget tenni a közösségi szolgálatnak: területen órában területen

Részletesebben

1. Mikor kell önkéntes szerződést kötni?

1. Mikor kell önkéntes szerződést kötni? JOGI SEGÉDLET AZ ÖNKÉNTES SZERZŐDÉSHEZ Tartalom: 1. Mikor kell önkéntes szerződést kötni? 2. Mikor kell írásba foglalni az önkéntes szerződést? 3. Mi legyen az önkéntes szerződésben? Vázlat az önkéntes

Részletesebben

Segédlet a fogadó szervezetek számára az adminisztrációs kötelezettségekrõl

Segédlet a fogadó szervezetek számára az adminisztrációs kötelezettségekrõl Segédlet a fogadó szervezetek számára az adminisztrációs kötelezettségekrõl Bejelentési kötelezettség 11. (1) A fogadó szervezet a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelõs miniszter által

Részletesebben

Önkéntesség. Önkéntes Törvényrıl a teljesség igénye nélkül

Önkéntesség. Önkéntes Törvényrıl a teljesség igénye nélkül Önkéntesség Önkéntes Törvényrıl a teljesség igénye nélkül Pap András Ifjúsági Unió Szekszárd - 2005. Törvény Országgyőlés által elfogadott 2005. évi LXXXVIII. törvény A közérdekő önkéntes tevékenységrıl

Részletesebben

Közérdekű önkéntes munka. Batta Zsófia Századvég Politikai Iskola Alapítvány

Közérdekű önkéntes munka. Batta Zsófia Századvég Politikai Iskola Alapítvány Közérdekű önkéntes munka Batta Zsófia Századvég Politikai Iskola Alapítvány Önkéntesség közvetlenül vagy valamilyen szervezeten keresztül önszántukból, ingyen, ellenszolgáltatás, fizetség nélkül háztartásukon

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KÖZÖS LEBONYOLÍTÁSÁRÓL

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KÖZÖS LEBONYOLÍTÁSÁRÓL Iktatási szám:../2013. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KÖZÖS LEBONYOLÍTÁSÁRÓL amelyet egyrészről iskola: Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium székhely: Salgótarján

Részletesebben

Nemzeti alaptanterv kiadásáról és bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI.04) Korm. Rendelet Nevelési-oktatási intézmények működéséről és

Nemzeti alaptanterv kiadásáról és bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI.04) Korm. Rendelet Nevelési-oktatási intézmények működéséről és Nemzeti alaptanterv kiadásáról és bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI.04) Korm. Rendelet Nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köz. nev. int. névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.

Részletesebben

A tájékoztatót összeállította : Hegedüs Marietta tanár, iskolai koordinátor hegedus.marietta@gmail.com

A tájékoztatót összeállította : Hegedüs Marietta tanár, iskolai koordinátor hegedus.marietta@gmail.com www.kozossegi.ofi.hu Közösségi Szolgálat Portál A tájékoztatót összeállította : Hegedüs Marietta tanár, iskolai koordinátor hegedus.marietta@gmail.com Kire vonatkozik. első alkalommal a 2016. január 1-je

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KÖZÖS LEBONYOLÍTÁSÁRÓL

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KÖZÖS LEBONYOLÍTÁSÁRÓL EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KÖZÖS LEBONYOLÍTÁSÁRÓL Iktatási szám:../2015. amelyet egyrészről az iskola: Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Pogány Frigyes Szakközépiskola

Részletesebben

2005. évi LXXXVIII. törvény. a közérdekű önkéntes tevékenységről

2005. évi LXXXVIII. törvény. a közérdekű önkéntes tevékenységről 2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről Az Országgyűlés elismeri a társadalom tagjainak szolidaritásán alapuló, az állampolgárok öntevékenységét kifejező, a személyeknek és közösségeiknek

Részletesebben

A közérdekű önkéntes tevékenység jogi szabályozása

A közérdekű önkéntes tevékenység jogi szabályozása A közérdekű önkéntes tevékenység jogi szabályozása A civil szervezeti lét régi és új kihívásai A programot a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával valósítjuk meg. Pályázati azonosító: NEA-TF-13-SZ-0082

Részletesebben

A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK I HATÁLLYAL

A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK I HATÁLLYAL A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK 2016.09.01-I HATÁLLYAL 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 6. (4) A középiskola elvégzését közvetlenül követő érettségi vizsgaidőszakban az érettségi

Részletesebben

Tájékoztató a közösségi szolgálatról diákoknak, szülőknek

Tájékoztató a közösségi szolgálatról diákoknak, szülőknek Tájékoztató a közösségi szolgálatról diákoknak, szülőknek Időt kell szakítanod embertársaidra. Tégy valamit másokért, ha még oly apróságot is. Valamit, amiért fizetséget nem kapsz, csupán a kitüntető érzést,

Részletesebben

Budai Nagy Antal Gimnázium Budapest A közösségi szolgálat szervezésével kapcsolatos szabályzat

Budai Nagy Antal Gimnázium Budapest A közösségi szolgálat szervezésével kapcsolatos szabályzat Budai Nagy Antal Gimnázium Budapest A közösségi szolgálat szervezésével kapcsolatos szabályzat - 1 - A közösségi szolgálatra vonatkozó jogszabályok A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

Milyen tevékenységre vonatkozik (I.)

Milyen tevékenységre vonatkozik (I.) KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT Kire vonatkozik. első alkalommal a 2016. január 1-je után érettségi vizsgára jelentkező tanulókra ez a 2012/2013. tanévben 9. évfolyamos középiskolai tanulókat már érinti Milyen tevékenységre

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Iktatási szám:../2014. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KÖZÖS LEBONYOLÍTÁ SÁR ÓL amelyet egyrészről másrészről iskola: székhely: képviselő: OM-azonosító:

Részletesebben

2016. január 1-je után érettségiz diákok kötelez en teljesítend 50 órás közösségi szolgálattal Arra is lehet

2016. január 1-je után érettségiz diákok kötelez en teljesítend 50 órás közösségi szolgálattal Arra is lehet Kedves Szülők! Az alábbiakban tájékoztatót olvashatnak a 2016. január 1-je után érettségiző középiskolai diákok által kötelezően teljesítendő 50 órás közösségi szolgálattal kapcsolatban. A Köznevelési

Részletesebben

Nyíregyháza, március 27. Szabó István Köznevelésért Felelős Államtitkári Kabinet

Nyíregyháza, március 27. Szabó István Köznevelésért Felelős Államtitkári Kabinet Nyíregyháza, 2014. március 27. Szabó István Köznevelésért Felelős Államtitkári Kabinet istvan.szabo@emmi.gov.hu Jogszabályi háttér Kötelező alkalmazandó 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

Mit értünk közösségi szolgálaton?

Mit értünk közösségi szolgálaton? Mit értünk közösségi szolgálaton? olyan tevékenység, melyet a diákok értékeik mentén választanak, anyagi ellenszolgáltatás nélkül végeznek, azzal a helyi közösség érdekeit szolgálják, és mellyel saját

Részletesebben

Előterjesztés együttműködési megállapodás kötésére közösségi szolgálat megszervezésére és végrehajtására

Előterjesztés együttműködési megállapodás kötésére közösségi szolgálat megszervezésére és végrehajtására Előterjesztés együttműködési megállapodás kötésére közösségi szolgálat megszervezésére és végrehajtására Tisztelt Képviselő-testület! Mátraterenye Község Önkormányzata a nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

Közösségi szolgálat. Tájékoztató a szülők részére

Közösségi szolgálat. Tájékoztató a szülők részére Közösségi szolgálat Tájékoztató a szülők részére A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény A segédlet célja Egy egészséges társadalomban nem hagyják magukra a bajba jutottakat, azonban a segítségnyújtást,

Részletesebben

V. Fejezet A felek jogai és kötelezettségei. 1. A fogadó szervezet kötelezettségei

V. Fejezet A felek jogai és kötelezettségei. 1. A fogadó szervezet kötelezettségei Köt. 5., 8-9. Az önkéntes jogviszony a fogadó szervezet és az önkéntes között a szerzôdés megkötésével jön létre. A jogviszony tartalmát a két fél közötti megállapodás, lényegében a felek jogai és kötelezettségei

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KÖZÖS LEBONYOLÍTÁSÁRÓL

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KÖZÖS LEBONYOLÍTÁSÁRÓL EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KÖZÖS LEBONYOLÍTÁSÁRÓL Amelyet egyrészről a NYME Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola és Kollégium 9400 Sopron, Szent György u.9 képviselő: Dr.

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet Törvényi háttér 1. 1. Nemzeti köznevelési törvény (Részlet a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényből) Részletek a törvényből: A közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló

Részletesebben

T/10591. számú törvényjavaslat. a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény módosításáról

T/10591. számú törvényjavaslat. a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10591. számú törvényjavaslat a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere Budapest, 2013.

Részletesebben

d) az önkéntes részére biztosított - a közérdekű önkéntes tevékenység ellátásához szükséges - iskolarendszeren kívüli képzés költségei,

d) az önkéntes részére biztosított - a közérdekű önkéntes tevékenység ellátásához szükséges - iskolarendszeren kívüli képzés költségei, 2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről 1 Az Országgyűlés elismeri a társadalom tagjainak szolidaritásán alapuló, az állampolgárok öntevékenységét kifejező, a személyeknek és közösségeiknek

Részletesebben

A Miskolci Zrínyi Ilona Gimnázium ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZATA

A Miskolci Zrínyi Ilona Gimnázium ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZATA A Miskolci Zrínyi Ilona Gimnázium ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZATA 2014. A közösségi szolgálatra vonatkozó jogszabályok Nkt. 4. (15) közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi,

Részletesebben

Közösségi Szolgálat Szabályzata

Közösségi Szolgálat Szabályzata Virágh Gedeon Szakközépiskola és Szakiskola 6090, Kunszentmiklós, Apostol Pál utca 2-6. www.viragh-szki.sulinet.hu Közösségi Szolgálat Szabályzata Kunszentmiklós 2012. Jogszabályi háttér A kötelezően alkalmazandó

Részletesebben

Az iskolai közösségi szolgálat bevezetése

Az iskolai közösségi szolgálat bevezetése Emberi Erőforrások Minisztériuma KÖZNEVELÉS-FEJLESZTÉSI FŐOSZTÁLY Oktatási és Nevelési Programok Osztálya Az iskolai közösségi szolgálat bevezetése Simonyi István Budapest, 2013. április 24. 1 Nemzetközi

Részletesebben

Önkéntesség. amit tud ni ér de mes, mielôtt be le vágsz vagy ha már csi ná lod egy ide je

Önkéntesség. amit tud ni ér de mes, mielôtt be le vágsz vagy ha már csi ná lod egy ide je Önkéntesség amit tud ni ér de mes, mielôtt be le vágsz vagy ha már csi ná lod egy ide je tá jé koz ta tó a közérdekû ön kén tes tevékenységrôl szó ló 2005. évi LXXXVIII. törvényrôl Szerzô: Kónya Gizella

Részletesebben

KÉZIKÖNYV AZ ÖNKÉNTESSÉGRŐL

KÉZIKÖNYV AZ ÖNKÉNTESSÉGRŐL KÉZIKÖNYV AZ ÖNKÉNTESSÉGRŐL MAGYAR VÖRÖSKERESZT HUNGARIAN RED CROSS A kiadvány a TÁMOP 5.5.2-11/2-2012-0065 Az önkéntesség helyi népszerűsítése és önkéntes pont létrehozása Mezőkovácsházán projekt keretében

Részletesebben

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI A 2012. szeptember 1-jén hatályba lépő nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezik érettségi bizonyítvány kiadásának feltételeiről. E rendelkezés tartalmazza az ötven óra közösségi szolgálat

Részletesebben

Együttműködési megállapodás Középiskolai közösségi szolgálat lebonyolításáról

Együttműködési megállapodás Középiskolai közösségi szolgálat lebonyolításáról Iktatószám: Együttműködési megállapodás Középiskolai közösségi szolgálat lebonyolításáról amely létrejött egyrészről másrészről iskola: Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai

Részletesebben

2005. évi LXXXVIII. törvény. a közérdekű önkéntes tevékenységről

2005. évi LXXXVIII. törvény. a közérdekű önkéntes tevékenységről 2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről Az Országgyűlés elismeri a társadalom tagjainak szolidaritásán alapuló, az állampolgárok öntevékenységét kifejező, a személyeknek és közösségeiknek

Részletesebben

Észrevételek a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium felhívása kapcsán az önkéntesség terültére vonatkozóan.

Észrevételek a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium felhívása kapcsán az önkéntesség terültére vonatkozóan. Észrevételek a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium felhívása kapcsán az önkéntesség terültére vonatkozóan. Önkéntesség Európai Éve előkészítése jegyében létrejött Az önkéntességet támogató szabályozási

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT 2013. A közösségi szolgálatra vonatkozó jogszabályok Nkt. 4. (15) közösségi

Részletesebben

AZ ALTISZ ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM. 1. A közösségi szolgálatra vonatkozó jogszabályok

AZ ALTISZ ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM. 1. A közösségi szolgálatra vonatkozó jogszabályok AZ ALTISZ ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATRÓL 2013 1. A közösségi szolgálatra vonatkozó jogszabályok Nkt. 4. (15) közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló

Részletesebben

Az élet egyik legszebb jutalma, hogy miközben az ember másokon segít, egyben önmagán is segít. (Ralph Waldo Emerson) Napló

Az élet egyik legszebb jutalma, hogy miközben az ember másokon segít, egyben önmagán is segít. (Ralph Waldo Emerson) Napló F e j é r M e g y e i Eötvös József Szakképző Iskola és Kollégium Cím: 8111 Seregélyes, Fő u. 278. Telefon/fax:: 22 575-002, 575-003 OM azonosító: 030259 KLIK szám: 072008 E-mail: iskola@seregszaksuli.hu

Részletesebben

2011 az Önkéntesség Európai Éve

2011 az Önkéntesség Európai Éve C I V I L S Z E RV E Z E T E KN E K 2011 az Önkéntesség Európai Éve Sokat beszélünk róla, némelyek tudni vélik, hogy mindig is volt önkéntesség, azaz nincs ebben semmi új, mások szerint nem erről van szó.

Részletesebben

Egyéni vállalkozó orvosok/egészségügyi dolgozók alkalmassági vizsgálata

Egyéni vállalkozó orvosok/egészségügyi dolgozók alkalmassági vizsgálata Egyéni vállalkozó orvosok/egészségügyi dolgozók alkalmassági vizsgálata dr. Nagy Károly osztályvezető Munkahigiénés Osztály Nemzeti Munkaügyi Hivatal 2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység

Részletesebben

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi szervezetek alapképzése Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi kötelezettség A polgári védelmi kötelezettség személyes kötelezettség az emberi élet és a létfenntartáshoz szükséges

Részletesebben

Ö N K É N T E S S Z E R Z Ő D É S

Ö N K É N T E S S Z E R Z Ő D É S Ö N K É N T E S S Z E R Z Ő D É S 1. A jelen szerződés alapján a Cím: 4033 Debrecen Futó u. 4. Adószám: 18998083-1-09 Honlap: www.csodakutya.hu Mobil: +36 20 352 10 15 E-mail: csodakutya@gmail.com mint

Részletesebben

Önkéntes hálózat kialakítása az áldozatsegítésben, az önkéntes munka jellemzői Magyarországon

Önkéntes hálózat kialakítása az áldozatsegítésben, az önkéntes munka jellemzői Magyarországon Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata Önkéntes hálózat kialakítása az áldozatsegítésben, az önkéntes munka jellemzői Magyarországon Dr. Tóth Zsófia, áldozatsegítő szakreferens,

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. 1. Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása.

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. 1. Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT 1. Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. 2. Az érettségi bizonyítvány kiadásához a közösségi szolgálat végzésének igazolását

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda Ikt.szám: 44.774/2011. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda J a v a s l a t közérdekű munka büntetés csoportos letöltésére vonatkozó együttműködési megállapodás megkötésére

Részletesebben

Az iskolai közösségi szolgálat bevezetése

Az iskolai közösségi szolgálat bevezetése Emberi Erőforrások Minisztériuma KÖZNEVELÉS-FEJLESZTÉSI FŐOSZTÁLY Oktatási és Nevelési Programok Osztálya Az iskolai közösségi szolgálat bevezetése Simonyi István 1 Iskolai Közösségi Szolgálat = Önkéntes

Részletesebben

A BETEGEK JOGAI A PSZICHIÁTRIAI KEZELÉS SORÁN

A BETEGEK JOGAI A PSZICHIÁTRIAI KEZELÉS SORÁN A BETEGEK JOGAI A PSZICHIÁTRIAI KEZELÉS SORÁN 1998. július elsejétõl új egészségügyi törvény szabályozza a betegjogokat. Fõbb rendelkezései meghatározzák, milyen jogok illetnek meg minket a gyógykezelésünk

Részletesebben

Csodakutya Állatasszisztált Terápiás Közhasznú Alapítvány

Csodakutya Állatasszisztált Terápiás Közhasznú Alapítvány Ö N K É N T E S S Z E R Z Ő D É S 1. A jelen szerződés alapján a Cím: 4033 Debrecen, Futó u. 4. Adószám: 18998083-1-09 Honlap: www.csodakutya.hu Mobil: +36 20 352 10 15 E-mail: csodakutya@gmail.com mint

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI

AZ EGÉSZSÉGÜGYI TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI AZ EGÉSZSÉGÜGYI TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI 1997. évi CLIV. Törvény az egészségügyről Itt az egészségügyet részletesen szabályozó törvényből két területet emelünk ki, az egészségügyi szolgáltatások szakmai követelményeire

Részletesebben

Egészségügyi dolgozók munkaköri alkalmassági véleményezésének jogszabályi háttere

Egészségügyi dolgozók munkaköri alkalmassági véleményezésének jogszabályi háttere Egészségügyi dolgozók munkaköri alkalmassági véleményezésének jogszabályi háttere dr. Nagy Károly főosztályvezető Munkahigiénés Főosztály OMFI 2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat

Iskolai közösségi szolgálat Iskolai közösségi szolgálat Jogszabályi háttér 1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 2. 110/2012. (VI. 04.) Kormányrendelet ( a NAT kiadásáról, bevezetéséről és

Részletesebben

A közösségi szolgálatra vonatkozó jogszabályok

A közösségi szolgálatra vonatkozó jogszabályok A közösségi szolgálatra vonatkozó jogszabályok Nemzeti köznevelési törvény (Részlet a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényből) Részletek a törvényből: A közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi,

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A közösségi szolgálat megszervezése intézményünkben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A közösségi szolgálat megszervezése intézményünkben A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A közösségi szolgálat megszervezése intézményünkben 1 A közösségi szolgálat megszervezése intézményünkben A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

Önkéntes munka nyilvántartásának rendje

Önkéntes munka nyilvántartásának rendje a Magyar Hadtudományi Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának 3. számú melléklete Önkéntes munka nyilvántartásának rendje Jelen dokumentum a Magyar Hadtudományi Társaság (MHTT) 2014. február 28-án

Részletesebben

2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről

2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről 2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről Az Országgyűlés elismeri a társadalom tagjainak szolidaritásán alapuló, az állampolgárok öntevékenységét kifejező, a személyeknek és közösségeiknek

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010. évi

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat

Iskolai közösségi szolgálat Iskolai közösségi szolgálat Mi a különbség? Iskolai közösségi szolgálat Önkéntesség Önkéntesség: olyan tevékenység, amelyet a személy szabad akaratából, egyéni választása és motivációja alapján pénzügyi

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT MAGYAR-ANGOL TANNYELVŰ GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT 2013. A közösségi szolgálatra vonatkozó jogszabályok Nkt. 4. (15) közösségi szolgálat: szociális,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 27-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 27-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 27-i ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői állására

Részletesebben

PTE 1. Sz. Gyakorló Általános Iskola. Adatkezelési szabályzat

PTE 1. Sz. Gyakorló Általános Iskola. Adatkezelési szabályzat Melléklet PTE 1. Sz. Gyakorló Általános Iskola Adatkezelési szabályzat Érvényes: 2013. január 3-tól A 2011. évi CXC. törvény A köznevelésről 26.. szabályozza a köznevelési intézményekben nyilvántartott

Részletesebben

375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet. a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról

375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet. a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról A Kormány foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 43. (4) bekezdésében

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010. évi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ DIÁKOKNAK

TÁJÉKOZTATÓ DIÁKOKNAK TÁJÉKOZTATÓ DIÁKOKNAK Miről lesz szó? 2016. január 1-je után az érettségi vizsgára bocsátás feltétele 50 óra közösségi szolgálat teljesítése. A 2012/2013. tanévben középfokú tanulmányaikat megkezdőket

Részletesebben

Személyi jövedelemadó és a non-profit szervezetek. Dr. Orbán Ildikó

Személyi jövedelemadó és a non-profit szervezetek. Dr. Orbán Ildikó Személyi jövedelemadó és a non-profit szervezetek Dr. Orbán Ildikó Reprezentáció üzleti ajándék Nem pénzben adott vagyoni értéknek minősül Adófizetésre kötelezett: a kifizető Mentes reprezentáció, üzleti

Részletesebben

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KONSTANTIN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA KÉSZÍTETTE: GÁL GÁBOR IGAZAGTÓ SZOLNOK 2013 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 2. I. Nyilvántartható

Részletesebben

A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok

A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok Nesztinger Péter munkavédelmi főreferens Munkavédelmi

Részletesebben

A közösségi szolgálatra vonatkozó jogszabályok, következtetések (Forrás:OFI)

A közösségi szolgálatra vonatkozó jogszabályok, következtetések (Forrás:OFI) A közösségi szolgálatra vonatkozó jogszabályok, következtetések (Forrás:OFI) Tartalom: 1. 1. Nemzeti köznevelési törvény 1. 2. Nemzeti alaptanterv 1. 3. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2011-2020 1. 4. Közérdekű

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény. Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény. Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22. HATÁLYBA LÉPÉS: - 2012. 09. 01. - 2013. 01. 01. - 2013. 09. 01. -2014. 09. 01. 2016. 01. 01. TANKÖTELEZETTSÉG az óvoda 3

Részletesebben

Munkajogi ismeretek 2014. dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor www.szaldobagyi.hu

Munkajogi ismeretek 2014. dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor www.szaldobagyi.hu Munkajogi ismeretek 2014. 1 A munkajogi szabályok rendszere Alaptörvény Törvények 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

4. (13) bekezdés: A közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között

4. (13) bekezdés: A közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között Közösségi szolgálat Jogszabályi háttér: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 40 (13) bek., 97 (2.) bek. A Nemzeti alaptanterv kiadásáról bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012.

Részletesebben

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG MUNKAJOG A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2016.

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2016. A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2016. A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010.

Részletesebben

AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT

AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT 2015. A közösségi szolgálatra vonatkozó jogszabályok Nkt. 4. (15) közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010. évi

Részletesebben

Diákmunka: ismerd meg jogaidat és kötelezettségeidet!

Diákmunka: ismerd meg jogaidat és kötelezettségeidet! Diákmunka: ismerd meg jogaidat és kötelezettségeidet! a jó munkahely mindnyájunknak fontos a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2010. augusztus 15. napjától

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2010. augusztus 15. napjától A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2010. augusztus 15. napjától A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus

Részletesebben

TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban)

TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Vállalkozói Fórum Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2014. október 21. Az Európai

Részletesebben

Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 14. szám

Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 14. szám A TANÁCS 1974. december 17-i IRÁNYELVE valamely tagállam állampolgárainak egy másik tagállamban folytatott önálló vállalkozói tevékenység befejezése után az adott tagállam területén maradáshoz való jogáról

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KEMPELEN FARKAS GIMNÁZIUM

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KEMPELEN FARKAS GIMNÁZIUM KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KEMPELEN FARKAS GIMNÁZIUM AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA: Azoknak a tanulóknak, akik 2016. január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének feltétele,

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

Mire figyelj, ha munkát vállalsz! A legfontosabbak

Mire figyelj, ha munkát vállalsz! A legfontosabbak Mire figyelj, ha munkát vállalsz! A legfontosabbak A MUNKAVISZONY LÉTESÍTÉSE: KI LEHET MUNKAVÁLLALÓ? A munkavállalóvá válásnak általános és speciális feltételei vannak. Általános feltétel: 16. életév betöltése.

Részletesebben

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel,

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel, A gazdasági társaságokról szóló 2006. IV szerint nek minősül a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek vagy a társasági szerződés alapján nem tartoznak a

Részletesebben

45. A középiskolában a közösségi szolgálattal kapcsolatos rendelkezések

45. A középiskolában a közösségi szolgálattal kapcsolatos rendelkezések Tisztelt Szülők és Diákok! Az alábbiakban olvashatják az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet által készített szakmai segédletből összeállított tájékozatónkat, melyben felsoroljuk a jogszabályokat - amelyeket

Részletesebben

MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG. EU- s irányelvek MUNKASZERZŐDÉS. szabályozás 2015.03.03. 2012. évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve

MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG. EU- s irányelvek MUNKASZERZŐDÉS. szabályozás 2015.03.03. 2012. évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG szabályozás DR SZALAI ERZSÉBET 1 DR SZALAI ERZSÉBET 2 EU- s irányelvek 2012. évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve DR SZALAI ERZSÉBET 3 MUNKASZERZŐDÉS Szerződést kötő felek..

Részletesebben

A munkaviszony létrejötte és megszűnése

A munkaviszony létrejötte és megszűnése A munkaviszony létrejötte és megszűnése a jó munkahely mindnyájunknak fontos a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 www.tamop248.hu

Részletesebben

Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás

Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás Munkaviszony Közalkalmazotti jogviszony Egyéni vállalkozás Társas vállalkozás Megbízási szerződés: 1. Alapjogszabály

Részletesebben

2. sz. melléklet. Adatkezelési Szabályzat

2. sz. melléklet. Adatkezelési Szabályzat 2. sz. melléklet Adatkezelési Szabályzat 1 Kövy Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Adatkezelési Szabályzata Készítette: Boros Lajosné igazgató 2 ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Kövy Sándor Általános

Részletesebben

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A Társaság tagjai lehetnek: rendes tagok, tiszteletbeli tagok, pártoló tagok, ifjúsági tagok. 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG 2. SZAKASZ A

Részletesebben

Mire számíthatunk munkaügyi ellenőrzés esetén?

Mire számíthatunk munkaügyi ellenőrzés esetén? Mire számíthatunk munkaügyi ellenőrzés esetén? Az alábbi szakmai írásunkban megnézzük, hogy mire számítsunk abban az esetben, ha munkaügyi ellenőrzés lenne nálunk, illetve még az ellenőrzés előtt fel tudjunk

Részletesebben

Tájékoztató a közérdekű munka végrehajtásáról

Tájékoztató a közérdekű munka végrehajtásáról Tájékoztató a közérdekű munka végrehajtásáról A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (Szabs. tv.) 144. -a alapján az

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG. REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben)

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG. REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben) MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG GÉPJÁRMŰVEK KÖLTSÉGELSZÁMOLÁSÁNAK 1.1.1.1. SZABÁLYZATA MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Hatályos: 2014. november 3.

Részletesebben

MIRE FIGYELJÜNK A MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSEKOR?

MIRE FIGYELJÜNK A MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSEKOR? MIRE FIGYELJÜNK A MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSEKOR? Az új Munka Törvénykönyve a munkaviszony megszüntetésének rendszerét némiképp átalakította. A munkaviszony megszüntetésére a jövőben az alábbi módokon kerülhet

Részletesebben

Mellékletek. Alapelvek. Törvényi háttér, jogszabályi rendelkezések ZÁRADÉKOK

Mellékletek. Alapelvek. Törvényi háttér, jogszabályi rendelkezések ZÁRADÉKOK Mellékletek Alapelvek Törvényi háttér, jogszabályi rendelkezések ZÁRADÉKOK Alapelvek A kölcsönösség elve azt jelenti, hogy egyszerre kell a szolgálat jellegnek és az élménypedagógia alapú tanulásnak megvalósulnia.

Részletesebben

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről A MUNKAVÁLLALÓ JOGAI. Információs brossúra

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről A MUNKAVÁLLALÓ JOGAI. Információs brossúra MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi A MUNKAVÁLLALÓ JOGAI Információs brossúra Szeged, 2013. MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi Magyarországon a versenyszféra

Részletesebben

s v/. ~:?7.K.. h.. r2:.. /2015.

s v/. ~:?7.K.. h.. r2:.. /2015. 14253065 Salgó Vagyon Kft. Salgótarján s v/. ~:?7.K.. h.. r2:.. /2015. Javaslat a 3681 hrsz.-ú ingatlan ingyenes használatba adására Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. szerves

Részletesebben

Adatkezelési, Adatvédelmi ismertető az Új szabályok tükrében

Adatkezelési, Adatvédelmi ismertető az Új szabályok tükrében Adatkezelési, Adatvédelmi ismertető az Új szabályok tükrében Az adatvédelmi szabályozás célja, fontossága - A személyes adatok gyűjtése nyilvántartása, feldolgozása a legutóbbi időszakban került az alkotmányos

Részletesebben