TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E szeptember 12-én. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2013. szeptember 12-én. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E"

Átírás

1 TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E szeptember 12-én megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TARTALOM: 44/2013.(IX.12.) számú képviselő-testületi határozat Tiszasas Község Önkormányzata 2013.évi költségvetésének I.félévi végrehajtásáról 45/2013.(IX.12.) számú képviselő-testületi határozat Támogatási igény benyújtása a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013.évi kiegészítő támogatásra 46/2013.(IX.12.) számú képviselő-testületi határozat Varga Lajos Zsigmond árajánlatának elfogadása a falumegújításra és fejlesztésre benyújtott Közösségi Kuckó felújítása elnevezésű pályázathoz 47/2013.(IX.12.) számú képviselő-testületi határozat Horváth Ildikó árajánlatának elfogadása a falumegújításra és fejlesztésre benyújtott Közösségi Kuckó felújítása elnevezésű pályázattal kapcsolatos üzletviteli tanácsadás, pályázati projektmenedzsment feladatok ellátására 48/2013.(IX.12.) számú képviselő-testületi határozat A Kunszentmártoni Kistérség Többcélú Társulás társulási megállapodásának módosítása 49/2013.(IX.12.) számú képviselő-testületi határozat A Világ Királynője Engesztelő Mozgalom anyagi támogatásáról 50/2013.(IX.12..) számú képviselő-testületi határozat Folyószámla hitel felvétele 51/2013.(IX.12..) számú képviselő-testületi határozat Támogatás előfinanszírozó hitel felvétele

2 2 52/2013.(IX.12.) számú képviselő-testületi határozat delegálása a Tiszazugi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanácsába 53/2013.(IX.12.) számú képviselő-testületi határozat delegálása a Körös-Tisza Menti Önkormányzatok Hulladékrekultivációs Társulása Társulási Tanácsába 54/2013.(IX.12.) számú képviselő-testületi határozat delegálása a Tiszazugi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába 55/2013.(IX.12.) számú képviselő-testületi határozat Erdősi Attila árajánlatának elfogadása a falumegújításra és fejlesztésre benyújtott Közösségi Kuckó felújítása elnevezésű pályázattal kapcsolatos teljeskörű műszaki ellenőri feladatok ellátására

3 3 JEGYZŐKÖNYV Készült: a szeptember 12-én megtartott képviselő-testületi ülésről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterem Jelen vannak: Bárkai Jánosné Kakulya Károly Tényi Imre Braxa Józsefné, Harmatos László és Szitó Lajos Zoltánné képviselők az ülésről előzetes bejelentéssel távolmaradtak. Tanácskozási joggal meghívottak: dr. Babák Zoltán jegyző Jegyzőkönyv-vezető: Bagi Gyöngyi Jegyzőkönyv hitelesítő: Bárkai Jánosné és Kakulya Károly képviselők köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a megválasztott 7 fő képviselőből 4 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. A napirendi pontra tett javaslatot a képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. Javasolt napirendek: - Tájékoztató Tiszasas Község Önkormányzata 2013.évi költségvetésének 2013.I.félévi végrehajtásáról - Támogatási igény benyújtása a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013.évi kiegészítő támogatásra - A Tiszasasi Közösségi Kuckó épületének felújítására vonatkozó árajánlatok elbírálása - A Kunszentmártoni Kistérség Többcélú Társulás társulási megállapodásának módosítása - Komlóska Község Önkormányzatának kérelme a Világ Királynője Engesztelő - Mozgalom támogatásáról - Hitelkeret megújítása - Beruházási hitel felvétel - Társulási tanácsokba delegálás - Tájékoztatás az iskolabusszal kapcsolatban - Lakás-és helyiségbérletek kérdése

4 4 I.Napirend Tájékoztató Tiszasas Község Önkormányzata 2013.évi költségvetésének 2013.I.félévi végrehajtásáról Előadó: Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. Harangozóné Kézsmárki Andrea pénzügyi ügyintéző Az új változás már a költségvetés tervezésénél érezhető volt, hogy nem csak az önkormányzat költségvetését fogadtuk el, hanem öt intézményre vonatkozóan fogadtuk el a költségvetést. A teljesítést is így készítettem el, melyet megkaptak a képviselők. Ezután Harangozóné Kézsmárki Andrea szóban is ismertette az intézmények költségvetésének I.félévi teljesítését. Időarányosnak érzem a költségvetés teljesítését, az intézményvezetőkkel történt megbeszélésen is azt tapasztaltam, hogy az év végén sem lesz gond. Ezután a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 44/2013.(IX.12.) számú képviselő-testületi határozat Tiszasas Község Önkormányzata 2013.évi költségvetésének I.félévi végrehajtásáról Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi. Határidő: azonnal Felelős: polgármester dr. Babák Zoltán jegyző Dr. Babák Zoltán jegyző, Képviselő-testület tagjai helyben- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 5000 Szolnok, Kossuth L.u.2. II.Napirend Támogatási igény benyújtása a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013.évi kiegészítő támogatásra Előadó: A költségvetésben hiányként ,-Ft van szerepeltetve. Mint minden évben az idén is szeretnénk benyújtani a kérelmünket az önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013.évi kiegészítő támogatására. Kérdés, hozzászólás nem volt.

5 5 Ezután a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 45/2013.(IX.12.) számú képviselő-testületi határozat Támogatási igény benyújtása a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013.évi kiegészítő támogatásra 1. Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. Törvény, valamint a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013.évi kiegészítő támogatásáról szóló 39/2013.(VII.31.) BM rendelet alapján támogatási igényt nyújt be az önkormányzatok évi támogatására. Határidő: 2013.szeptember 30. Felelős: polgármester dr. Babák Zoltán jegyző Dr. Babák Zoltán jegyző, Képviselő-testület tagjai helyben- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 5000 Szolnok, Kossuth L.u.2. III.Napirend A Tiszasasi Közösségi Kuckó épületének felújítására vonatkozó árajánlatok elbírálása Előadó: Mint ismert a képviselők előtt, pályázatot nyújtottunk be a volt fogorvosi rendelő épületének felújítására. Pályázatunk nyert, amely utófinanszírozású. 100 %-os támogatást nyertünk rá, amely nettó 100 %,tehát az Áfa-t nem finanszírozzák. Mivel az ÁFA összegét nem tudjuk hozzátenni, így hitel felvétele indokolt. Az első kifizetési kérelmünket novemberben kell beadni. A pályázati cél az volt, hogy a települési képet meghatározó homlokzatú önkormányzati épületek állagmegóvása közösségi célra.három árajánlat érkezett. Varga Lajos Zsigmond tiszasasi vállalkozó ,-Ft, Radics-Épker kft Tiszaalpár ,-Ft, valamint a Skítaman Kft Cserkeszőlő ,-Ft. Ezek közül a legkedvezőbb Varga Lajos Zsigmond ajánlata, azon túlmenően, hogy ő helybeli vállalkozó.javaslom, hogy az ő árajánlatát fogadjuk el. A pályázatírásra, projektmenedzselésre, elszámolásra is kellett árajánlatot kérni. Erre is érkezett három árajánlat. Jakab Dániel ,-Ft, Burzon Xénia ,-Ft, valamint Horváth Ildikó ,-Ft-os árajánlatot tett. Itt tudni kell, hogy a Horváth Ildikó már korábban is írt az önkormányzatnak pályázatot, valamint az ő ajánlata a legkedvezőbb. Annyit szeretnék még elmondani, hogy 2014.decemberben már használatbavételi engedéllyel kell rendelkeznünk. A képviselő-testület megtárgyalta az elhangzottakat és 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

6 6 46/2013.(IX.12.) számú képviselő-testületi határozat Varga Lajos Zsigmond árajánlatának elfogadása a falumegújításra és fejlesztésre benyújtott Közösségi Kuckó felújítása elnevezésű pályázathoz Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozatot hozza: 1. Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a falumegújításra és fejlesztésre benyújtott Közösségi Kuckó felújítása elnevezésű azonosító számú pályázat kivitelezésével kapcsolatban, Varga Lajos Zsigmond 5474 Tiszasas, Szabadság u.27/a vállalkozót bízza meg. 2. Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, valamennyi, a szerződés megkötésével kapcsolatos teendő megtételére. Felelős: Határidő: azonnal Dr. Babák Zoltán jegyző Képviselő-testület helyben Varga Lajos Zsigmond kivitelező Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnok, Kossuth. L. u. A képviselő-testület megtárgyalta az elhangzottakat és 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 47/2013.(IX.12.) számú képviselő-testületi határozat Horváth Ildikó árajánlatának elfogadása a falumegújításra és fejlesztésre benyújtott Közösségi Kuckó felújítása elnevezésű pályázattal kapcsolatos üzletviteli tanácsadás, pályázati projektmenedzsment feladatok ellátására Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozatot hozza: 1. Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a falumegújításra és fejlesztésre benyújtott Közösségi Kuckó felújítása elnevezésű azonosító számú pályázattal kapcsolatos üzletviteli tanácsadás, pályázati projektmenedzsment feladatok ellátására Horváth Ildikó 5465 Cserkeszőlő, Dózsa Gyu.5. vállalkozót bízza meg. 2. Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, valamennyi, a szerződés megkötésével kapcsolatos teendő megtételére.

7 7 Felelős: Határidő: azonnal Dr. Babák Zoltán jegyző Képviselő-testület helyben Horváth Ildikó vállalkozó Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnok, Kossuth. L. u. IV.Napirend A Kunszentmártoni Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítása Előadó: Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. Dr Babák Zoltán A Kunszentmártoni Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának módosításával kapcsolatban a Magyar Államkincstár hiánypótlásra hívta fel a társulást, mely módosításokat a testületeknek is el kell fogadnia. Kérdés, hozzászólás nem volt. Ezután a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 48/2013.(IX.12.) számú képviselő-testületi határozat A Kunszentmártoni Kistérség Többcélú Társulás társulási megállapodásának módosítása Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Kunszentmártoni Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítására tett javaslatot és azt az alábbiak szerint hagyja jóvá: A tervezett módosítások a következők: 1. A Társulási megállapodás II. fejezete az alábbi 5. ponttal egészül ki: A Társulás szolgáltatásait a Társulás tagjai a Társulás által meghatározott feltételekkel, a szolgáltatást végzőkkel kötött szerződés alapján vehetik igénybe. A Társulás külön döntés alapján nem Társulási tagnak is nyújthat szolgáltatást. 2. A Társulási megállapodás II. fejezete az alábbi alponttal egészül ki:

8 8 A társulás alaptevékenysége A Társulás Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény pontjában meghatározott környezet-egészségügy (köztisztaság) közszolgáltatási, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló évi CLXXXV. törvényben meghatározott kötelezően ellátandó közszolgáltatási feladatok közül az itt felsorolt feladatokat a Társulási megállapodásban meghatározott működési területen alaptevékenységként, feladatvégzési és ellátási kötelezettséggel, az alapítók szakmai és gazdasági felügyelete mellett végzi. A Társulás alaptevékenysége(i): Szakágazat száma: megnevezése: Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Szakfeladat száma: megnevezése: Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége A Társulás az alaptevékenységén kívül, kiegészítő és vállalkozási tevékenységet nem folytat. 3. Az III. fejezet az alábbi alponttal egészül ki: A társuláshoz való csatlakozás 1. A csatlakozási szándék kinyilvánításához a társulni kívánó önkormányzatok képviselőtestületének minősített többséggel hozott határozata szükséges, legalább 6 hónappal korábban. A határozatnak tartalmaznia kell, hogy a testület a jelen társulási megállapodás rendelkezéseit magára nézve teljes egészében kötelezően ismeri el, elfogadja a Társulás céljait, továbbá a feladatok megvalósításához ráeső költségvetési hozzájárulást biztosítja. 2. A Társuláshoz történő csatlakozáshoz szükséges a Társulásban részt vevő valamennyi tagönkormányzat képviselő-testületének minősített többséggel hozott határozata. 4. Az III. fejezet A Társulás tagnyilvántartása 2. pontjában szereplő tagönkormányzat megnevezését, székhelyét szöveg kiegészül a képviselőjét szöveggel. 5. A VII. fejezet A Társulás pénzügyi alapja, vagyona 1., 3., 4., 5., pontja törlésre kerül. 6. A VII. fejezet A Társulás pénzügyi alapja, vagyona 2. pontja 1. pontra változik. 7. A VII. fejezet A pénzügyi alap forrásai alcím törlésre kerül. 8. A VII. fejezet A pénzügyi alap forrásai 1. pontja 2. pontra, 2. pontja 3. pontra, 3. pontja 4. pontra, 4. pontja 5. pontra, 5. pontja 6. pontra, 6. pontja 7. pontra, 7. pontja 8. pontra változik. 9. A VII. fejezet Az alap működése alcím törlésre kerül. 10. A VII. fejezet Az alap működése 1. pontja 9. pontra, 2. pontja 10. pontra változik. 11. A VII. fejezet Az alap működése 3. és 4. pont 2. mondata törlésre kerül. 12. A VII. fejezet Az alap működése 4. pont első mondata 11. pontra változik.

9 9 13. A VII. fejezet A pénzügyi alap felhasználásának szabályai alcím és annak 1-3. pontja törlésre kerül. 14. A VII. fejezet A pénzügyi támogatás felhasználásának további szabályai alcím és annak 1-8. pontja törlésre kerül. 15. A VII. fejezet Igénybejelentés alcím és annak 1-3. pontja törlésre kerül. 16. A VII. fejezet A közös pénzügyi alap ügyviteli szabályai alcím és annak 1-2. pontja törlésre kerül. 17. Az VIII. fejezet 1. a) pontjában szereplő ha a megállapodásban meghatározott időtartam eltelt szöveg törlésre kerül. Határidő: azonnal Felelős: Dr.Babák Zoltán jegyző Dr. Babák Zoltán jegyző Képviselő-testület helyben Kunszentmártoni Kistérség Többcélú Társulása Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnok, Kossuth. L. u. V.Napirend Komlóska Község Önkormányzatának kérelme a Világ Királynője Engesztelő Mozgalom támogatásáról Előadó: Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. Az előterjesztéshez csak annyit szeretnék mondani, hogy anyagi támogatást javaslok, egy jelképes összeggel, 5.000,-Ft-tal. A képviselő-testület megtárgyalta az előterjesztést és 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 49/2013.(IX.12.) számú képviselő-testületi határozat A Világ Királynője Engesztelő Mozgalom anyagi támogatásáról Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Világ Királynője Engesztelő Mozgalom kezdeményezéseit megismerve úgy határozott, hogy az önkormányzat Világ Királynője

10 10 Engesztelő Mozgalom céljainak megvalósításához egyszeri 5.000,-Ft anyagi támogatást nyújt. Az önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az adományt a Világ Királynője Engesztelő Mozgalom számú bankszámlaszámára átutalja. Határidő: szeptember 20. Felelős: Dr. Babák Zoltán jegyző Képviselő-testület helyben Komlóska Község Önkormányzata 3937 Komlóska, Rákóczi út 27. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnok, Kossuth. L. u. VI.Napirend Egyéb kérdések 1. Hitelkeret megújítása Az új feladatfinanszírozásra való átállás kezdeti nehézségei miatt az év egyes szakaszaiban adódnak likviditási problémáink, amelyre az előző évekhez hasonlóan folyószámla hitelkeretet szeretnénk igénybe venni, melyet az új 2013.évi kiegészítő támogatás benyújtásakor szeretnénk szerepeltetni. Ennek összege 6 millió Ft. A képviselő-testület megtárgyalta az előterjesztést és 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 50/2013.(IX.12..) számú képviselő-testületi határozat Folyószámla hitel felvétele Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi határozatot hozza: 1. Tiszasas Község Önkormányzata bevételei és kiadásai ütemkülönbségéből adódó likviditási problémái áthidalási céljára a Magyar Takarékszövetkezet Bank Zrt-nél folyószámla hitelkeret megnyitását kéri i lejáratra. 2. Az igényelt folyószámlahitel-keret összege Ft, azaz hatmillió forint.

11 11 3. Tiszasas Község Önkormányzata megbízza t a hitel egyéb feltételeiben történő megállapodásra és a fentiek szerinti megállapodás aláírására. Felelős: Határidő: azonnal Dr. Babák Zoltán jegyző, Képviselő-testület tagjai helyben- Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt 5000 Szolnok Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 5000 Szolnok, Kossuth L.u Beruházási hitel felvétel Önkormányzatunk a azonosító számú pályázat beadásával falumegújításra és fejlesztésre,azaz Közösségi Kuckó felújítására ,-Ft támogatást nyert, amelyről már beszéltem a képviselőknek az előbbiekben. Mint minden pályázat, ez is utófinanszírozott, ami azt jelenti, hogy az önkormányzatunknak a beruházáshoz szükséges összeget meg kell előlegeznie. Ez az összeg azonban nem áll rendelkezésre, ezért szeretnénk igénybe venni előfinanszírozási hitelkeretet, melynek összege 10 millió Ft. A kifizetési kérelem benyújtása után az összeget a Takarékbanknak átutaljuk. A képviselő-testület megtárgyalta az előterjesztést és 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 51/2013.(IX.12..) számú képviselő-testületi határozat Támogatás előfinanszírozó hitel felvétele Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi határozatot hozza: 4. Tiszasas Község Önkormányzata a Tiszasasi Közösségi Kuckó felújítására megnyert pályázati összeg előfinanszírozására a Magyar Takarékszövetkezet Bank Zrt-nél támogatás előfinanszírozó hitelkeret megnyitását kéri i lejáratra. 5. Az igényelt hitel-keret összege Ft, azaz tízmillió forint. 6. Tiszasas Község Önkormányzata megbízza t a hitel egyéb feltételeiben történő megállapodásra és a fentiek szerinti megállapodás aláírására.

12 12 Felelős: Határidő: azonnal Dr. Babák Zoltán jegyző, Képviselő-testület tagjai helyben- Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt 5000 Szolnok Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 5000 Szolnok, Kossuth L.u Határozatokat kell még hoznunk a Tiszazugi Önkormányzatok Társulása, a Körös-Tisza menti Önkormányzatok Hulladékrekultivációs Társulása, valamint a Tiszazugi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás társulási tanácsaiba történő delegálásról. A képviselő-testület úgy döntött, hogy az említett társulások Társulási tanácsaiba polgármestert delegálja. A képviselő-testület megtárgyalta az előterjesztést és 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatokat hozza: 52/2013.(IX.12.) számú képviselő-testületi határozat delegálása a Tiszazugi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanácsába Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX.törvény 94. (2) bekezdése alapján a Tiszazugi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanácsába t delegálja. Felelős: Határidő: azonnal Dr. Babák Zoltán jegyző, Képviselő-testület tagjai helyben- Tiszazugi Önkormányzatok Társulása Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 5000 Szolnok, Kossuth L.u.2.

13 13 53/2013.(IX.12.) számú képviselő-testületi határozat delegálása a Körös-Tisza Menti Önkormányzatok Hulladékrekultivációs Társulása Társulási Tanácsába Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX.törvény 94. (2) bekezdése alapján a Körös-Tisza Menti Önkormányzatok Hulladékrekultivációs Társulása Társulási Tanácsába t delegálja. Felelős: Határidő: azonnal Dr. Babák Zoltán jegyző, Képviselő-testület tagjai helyben- Körös-Tisza Menti Önkormányzatok Hulladékrekultivációs Társulása Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 5000 Szolnok, Kossuth L.u.2. 54/2013.(IX.12.) számú képviselő-testületi határozat delegálása a Tiszazugi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX.törvény 94. (2) bekezdése alapján a Tiszazugi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába Gyói Gábor polgármestert delegálja. Felelős: Határidő: azonnal Dr. Babák Zoltán jegyző, Képviselő-testület tagjai helyben- Tiszazugi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 5000 Szolnok, Kossuth L.u.2.

14 14 4. Tájékoztatás az iskolabusszal kapcsolatban Az új iskolabusz rendszer augusztus közepe óta borzolja a kedélyeket a szülők körében. Augusztus 13-án megbeszélésen voltunk Kunszentmártonban a tankerületnél. Tájékoztattak bennünket arról, hogy árajánlatokat kértek be a gyermekszállításra egy magánvállalkozótól, a kistérségtől, akinek a tulajdonában van az iskolabusz, ami eddig szállította a gyerekeket és a volántól. A legmagasabb árajánlatot a magánvállalkozó adta, a kistérség eddig úgy üzemeltette az iskolabuszt, hogy a kistérség egy fillért nem tett rá az üzemeltetésre, csak az üzemanyagköltséget kérte el, ami így ,-Ft-ba került havonta, valamint a volán ,-Ft-os ajánlatot adott. Ez az ajánlat úgy jött ki, hogy a gyermekbérlet 90 %-os támogatottságú, amit az Állam tesz hozzá, tehát ha így nézzük, akkor ez ,-Ft-ba kerül havonta. A menetidő a duplájára nőtt, erre a buszra bárki felszállhat, kísérő nélkül közlekednek a gyerekek biztonsági öv nélkül, vannak akik állnak a buszon. Ezt nem tartom szerencsésnek. Írtam levelet több helyre, amire választ is kaptam. ( levél ismertetve ). Több szülő is jelezte, hogy nem értenek egyet ezzel a megoldással. A jövő héten mi is felülünk erre a buszra. Véleményem szerint a tömegközlekedést és az iskolába járást el kellene egymástól választani, mert ez így nem szerencsés. Tehát ez a probléma még nem került lezárásra. Tényi Imre A kistérségi buszokkal mi van most? Állnak az udvaron. 4 évvel ezelőtt nyerte a kistérség ezt a buszt gyermekszállításra, ami minden szempontból megfelel a kor követelményeinek, az állam elveszi az önkormányzatoktól az alapfokú oktatást, átadja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak, de az eszközt nem vette át. Az uniós pályázatban 5 év üzemeltetés van meghatározva, ebből van még 1 év, tehát mindenképpen arra kellene használni, amire pályázva volt, tehát gyerekek szállítására. 5. Lakás-és helyiségbérletek kérdése Jegyző urat kértem meg arra, hogy a lakás és helyiségbérleti díjhátralékok behajtásával foglalkozzon. Többé-kevésbé sikerrel jártunk ez ügyben. Időközben egy lakásbérlő felmondta a bérleti szerződést, mert nem szerette volna tovább halmozni a hátralékát. Jegyző úr a hátralékok rendezése kapcsán egy tartozás elismerő nyilatkozatot, valamint fizetés ütemezést íratott alá a bérlőkkel. Jó lenne kiadni a megüresedett lakást, de annak nincs értelme, hogy olyan emberek lakjanak benne, akik nem tudják fizetni a bérleti díjat és a rezsit sem, mivel az is az önkormányzatnak kerül kiszámlázásra. Ha ki is adjuk a lakást, lehetőség szerint két havi kauciót kérjünk előre, valamint ha önkormányzati vagy intézményi dolgozónak adjuk bérbe, egy olyan nyilatkozatot kérjünk, hogy nem fizetés esetén a fizetéséből le lehessen vonni a bérleti díjat.

15 15 Bárkai Jánosné Ha a villany,gáz, vízóra az ő nevükre lenne íratva, azt nem az önkormányzatnak kellene fizetni. Ez azért nem jó megoldás, mert nemfizetés esetén jön a kikapcsolás, és ennek a rendezése az önkormányzat feladata lenne. 6. A Közösségi Kuckó felújításának tárgyalásakor lemaradt a műszaki ellenőr személyének a kiválasztása. Három árajánlat érkezett az egyik Erdősi Attila, cserkeszőlői lakosé, aki a teljeskörű műszaki ellenőrzés díjára ,-Ft+ÁFA ajánlatot tette, a Gyula-Terv Bt árajánlata ,- ft+áfa összegről szól, valamint Szombati Zoltán, szintén cserkeszőlői lakos, aki ,-Ftról adott árajánlatot. A képviselő-testület megtárgyalta az elhangzottakat és 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 55/2013.(IX.12.) számú képviselő-testületi határozat Erdősi Attila árajánlatának elfogadása a falumegújításra és fejlesztésre benyújtott Közösségi Kuckó felújítása elnevezésű pályázattal kapcsolatos teljeskörű műszaki ellenőri feladatok ellátására Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozatot hozza: 1. Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a falumegújításra és fejlesztésre benyújtott Közösségi Kuckó felújítása elnevezésű azonosító számú pályázattal kapcsolatos teljeskörű műszaki ellenőri feladatok ellátására Erdősi Attila vállalkozót bízza meg. 2. Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, valamennyi, a szerződés megkötésével kapcsolatos teendő megtételére. Felelős: Határidő: azonnal Dr. Babák Zoltán jegyző Képviselő-testület helyben Erdősi Attila vállalkozó Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnok, Kossuth. L. u.

16 16 Miután több kérdés, hozzászólás nem volt, az ülést bezárta. Kmf.. polgármester. dr. Babák Zoltán jegyző Jegyzőkönyv hitelesítő:. Bárkai Jánosné képviselő. Kakulya Károly képviselő