felvételi tájékoztató pécsi művészeti gimnázium és szakközépiskola

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "felvételi tájékoztató pécsi művészeti gimnázium és szakközépiskola"

Átírás

1 felvételi tájékoztató pécsi művészeti gimnázium és szakközépiskola 7624 Pécs, Radnics u. 9. [72] , [72]

2 felvételi tájékoztató A Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola 1957 óta a tehetséggondozás, tehetségfejlesztés, a művészi alkotómunka és a pedagógiai innováció sajátos műhelye. Kezdetben zeneművészeti szakon képeztük a növendékeket, majd a 60-as évek elején képzőművészeti, később iparművészeti oktatás indult meg, 1974-től a Pécsi Balett nyomdokain táncművészeti képzés kezdődött. Az eltelt évtizedek alatt mindhárom művészeti területen a képzés tartalmában, szerkezetében korszerűsítésen, folyamatos változáson, fejlődésen ment keresztül szeptemberétől a művészeti szakokhoz szervesen illeszkedő dráma specializációjú gimnáziumi képzés indult meg. Az intézmény 2012-ben elnyerte Pécs Város Művészeti Díját. Iskolánk programjában meghatározott célja szerint olyan képzést nyújt, amelyben az iskolai tudás értéke a művészeti szaktudás, az általános műveltség és a kompetenciák egyensúlyán alapszik. Az intézmény három művészeti területen (zeneművészet, képző-iparművészet, táncművészet) és a drámatagozatos gimnáziumi képzés során lehetőséget biztosít a magas színvonalú elméleti és gyakorlati tudás elsajátítására, a növendékek tehetségének és egyéni képességeinek fejlesztésére. Fontos feladatunk a növendékek személyiségének fejlesztése, amelynek célja, hogy tanulóink önálló gondolkodásra, cselekvésre, önművelésre, együttműködésre, felelősségvállalásra, döntésekre képesek legyenek. Az ország minden tájáról érkeznek növendékek az iskolába azért, hogy kiváló művésztanárokkal, mesterekkel dolgozzanak együtt. A képzés a művészeti szakokon öt évfolyamos párhuzamos képzés, a drámatagozaton négy évfolyamos. A negyedik évfolyam végén valamennyi szakon öt tantárgyból érettségi vizsgát tesznek a növendékek, az ötödik év végén pedig szakmai vizsgát, amellyel az Országos Képzési Jegyzék (OKJ) szerinti szakképesítést szerezhetnek. Az iskolába felvett tanulóknak egészségileg alkalmasnak kell lenni a választott szakra. Az egészségügyi alkalmasság követelményei, kizáró okai a tagozatok tájékoztatóiban olvashatók. Az egészségügyi alkalmassági vizsgálat az iskolában történik: mindig az anamnesis, a gondozó szakorvos véleményének figyelembe vételével. Az iskola fogadja a sajátos nevelési igényű és tanulási nehézségekkel küzdő tanulókat. A vidéki tanulók a város kollégiumaiban kapnak elhelyezést. Az iskolába felvételiző tanulók képességfelmérésén megállapított pontszámai mellett beszámítjuk az általános iskolában szerzett tanulmányi eredményeket is a következők szerint: a magyar nyelv- és irodalom, a matematika, a történelem, az idegen nyelv tantárgy eredményét számítjuk be, oly módon, hogy a 7. osztály év végén és a 8. osztályban félévkor szerzett osztályzatok átlagát a szakközépiskolai képzések esetén négyszerezzük (max. 20 pont), a gimnáziumi képzés esetében duplázzuk (max. 10 pont). A képességfelmérések részleteit a tagozatok leírása tartalmazza. A jelentkezők rangsorolásának módja: A tanulók rangsorolása a megszerzett pontszámok alapján történik. Azonos teljesítmény esetén előnyben részesítjük a halmozottan hátrányos, illetve a hátrányos helyzetű tanulókat, ezt követően a pécsi jelentkezőket, majd a baranyaiakat.

3 ZENEművészeti képzés felvehető létszám: 25 fő 01 tagozatkód A szakképesítések száma, megnevezése: OKJ számú klasszikus zenész (fuvola, oboa, klarinét, fagott, szaxofon, trombita, kürt, harsona, tuba, ütő, gitár, zongora, orgona, hegedű, mélyhegedű, gordonka, gordon) szakmairány OKJ számú magánénekes szakmairány OKJ számú zeneelmélet-szolfézs szakmairány OKJ számú zeneszerzés szakmairány OKJ számú hangkultúra szakmairány A képességfelmérés módja: hangkultúra szak: gyakorlati: hangszer, kötelező zongora; írásbeli: szolfézs; szóbeli: szolfézs hangszeres szakok: gyakorlati: hangszeres főtárgy; írásbeli: szolfézs; szóbeli: szolfézs magánénekes szak: alkalmassági vizsga: A hangadó szervek épségéről, állapotáról szóló orvosi vélemény áttekintése, értékelése; Az énekhang képezhetőségének mérése; Az énekhang terhelhetőségének mérése; gyakorlati: éneklés; írásbeli: szolfézs; szóbeli: szolfézs zeneelmélet-szolfézs szak: írásbeli: szolfézs; szóbeli: szolfézs; gyakorlati: kötelező zongora zeneszerzés szak: írásbeli: szolfézs; szóbeli: szolfézs; gyakorlati: kötelező zongora Csoportos szolfézs tájékoztatófoglalkozások felvételizőknek szeptember és május közötti időszakban, heti rendszerességgel. Előzetes egyeztetés alapján, a részvétel térítésmentes. Egyéni hangszeres tájékoztatók felvételizőknek szeptember és május közötti időszakban, szaktanárainkkal egyeztettet időpontban október. 24 I. Nyílt nap és felvételi tájékoztató 08:30 Általános tájékoztató 09:20 Bemutató hangverseny 09:50-11:30 Óralátogatás 11:45-13:25 Szolfézs-zeneelmélet felvételi tájékoztató hangszereseknek 14:00 Hangszeres felvételi tájékoztatók (egyéni konzultáció művésztanárainkkal) november. 19 II. Nyílt nap és felvételi tájékoztató 08:30 Általános tájékoztató 09:20 Bemutató hangverseny 09:50-11:30 Óralátogatás 11:45-13:25 Szolfézs-zeneelmélet felvételi tájékoztató hangszereseknek 14:00 Hangszeres felvételi tájékoztatók (egyéni konzultáció művésztanárainkkal) Felvételi képességfelérések az általános felvételi eljárás keretében: február 23. Általános zenei képességek felmérése (szolfézs): órától írásbeli képességfelmérés órától szóbeli képességfelmérés (külön kiírás szerint) órától elmélet szakos felvételizők kötelező zongora meghallgatása (külön kiírás szerint) március 2. Hangszeresek, magánénekesek gyakorlati képességfelmérése: órától hangszeres vagy magánének szakra jelentkezők meghallgatása (külön kiírás szerint) A jelentkezéshez zeneiskolai előtanulmány, végzettség szükséges.

4 A ZENEMŰVÉSZETI TAGOZAT EREDMÉNYEI: A hangszeres képzés és a zenei elméleti tanulmányok kapcsolódási pontjainak, hangsúlyainak, rendezőelveinek tudatos alkalmazásával lehetőséget biztosítunk a növendékek eredményes képzésére, képességeik fejlesztésére. A tagozat felsőfokú felvételi eredményei kimagaslóan jó színvonalúak, a tanulóink 90% felett tesznek sikeres felvételit hazai vagy külföldi felsőfokú képzésre. Növendékeink rendszeresen érnek el kiemelkedő eredményeket országos és nemzetközi zenei versenyeken. A felkészülést egyéni időtervezéssel, intenzív szaktanári támogatással, hangversenyek szervezésével segítjük óta valamennyi tanszak együttműködik a tehetségkutatásban és a tehetséggondozás stratégiai programjában. Tagozatunkon zenei együttesek működnek. A Leánykar, Vegyeskar, Vonószenekar, Fúvószenekar és Gitárzenekar a tanév során aktív szakmai munkával készül a hangversenyekre, szakmai megmérettetésekre, hang- és videofelvételekre. Együtteseink jelentős hazai és nemzetközi sikereket értek el. KÉPZŐ-iparművészeti képzés felvehető létszám: 30 fő 02 tagozatkód A szakképesítések száma, megnevezése: OKJ számú festő OKJ számú grafikus OKJ számú kerámiaműves OKJ számú ötvös, fémműves OKJ számú szobrász OKJ számú textilműves A pályaválasztási tájékoztató napok: november 5. és órától képességfelmérések: február 25. (hétfő) március 1. (péntek) között A képességfelmérés természet utáni rajzból és festésből (fej, csendélet, geometrikus térkonstrukció), illetve a tanulói kreativitást vizsgáló feladatból áll. Megnézzük a tanulók otthonról hozott munkáit is. A szakképesítésekre történő beosztás a jelentkezéskor megjelölt igények, illetve a képességfelmérés alkalmával mutatott teljesítmény alapján történik. Az éves szakmai munkához kapcsolódóan minden évben szervezünk kiállításokat, Pécsett, Budapesten, más településeken. Az elmúlt években rajz-festészeti alkotótáborban dolgoztak a tanulóink Gébárton (Zalaegerszeg mellett) a helyi alkotóházban. A szakok tevékenységi köréhez kapcsolódóan rendszeresen szervezünk kurzusokat az ország területén található képző-iparművészeti műhelyekben. (Pl.: üvegfújás a Bárdudvarnokon, kőfaragás Villányban, bronzöntés Hódmezővásárhelyen). Növendékeink iskolánk befejezése után elsősorban a Magyar Képzőművészeti Egyetemre, a PTE Művészeti Karára, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemre, a Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar Alkalmazott Művészeti Intézetébe és a Kaposvári Egyetemre jelentkeznek. Október első hetétől önköltséges rajztanfolyam működik az iskolában, melyet Boda Péter keramikus művész és Molnár Tamás grafikusművész vezetnek. A 17 alkalomból álló kurzus részvételi költsége Ft. Időpont: péntekenként Jelentkezni az iskola gazdasági irodájában (72/ ) vagy a címen lehet.

5 TÁNCművészeti képzés felvehető létszám: 15 fő 03 tagozatkód A szakképesítések száma, megnevezése: OKJ számú színházi táncos A pályaválasztási tájékoztató napok: november 14. és :00 órától képességfelmérések: február 23. és március 2. A képességfelmérés a következőképpen történik: I. forduló: Alkalmassági vizsga: alkati és fizikai adottságok vizsgálata: arányos alak, jó alak, vékony testalkat, szép megjelenés, jó lábfej, átfeszíthető térd, tág izületek, hajlékony derék. Aki ezeknek a követelményeknek megfelel, részt vehet a felmérés II. részében. II. forduló: Képességfelmérés: mozgással összefüggő képességek, és készségek felmérése: ritmusérzék, koordinációs képesség, mozgásutánzó készség, mozgásmemória, stílusérzék, előadókészség ben megalakult az első vidéki táncművészeti tagozat a Pécsi Művészeti Szakközépiskola keretein belül. Nem véletlen, hogy Pécsett, hiszen itt működött az Eck Imre által megalapított és vezetett nagysikerű Pécsi Balett Együttes, melynek szólistái és táncművészei alkották a tagozat tanári karát: Rónay Márta, Tóth Sándor, Hetényi János, Vidákovics Antal, Majoros István, Váradi M. István, Gombosi László, Lőrinc Katalin, Bálint Éva, Szigeti Oktávia, Gaál Mariann, Papp Tímea. Táncművészeti képzésünk folyamatos fejlődését a táncművészet dinamikus és állandó változása indukálja. Magas művészi szinten működő együtteseknek egyetemes műveltséggel, magas színvonalú tánctechnikával, és előadó művészeti képességgel rendelkező táncosokra van szüksége, a meghatározott műfaji kereteken belül. A XXI. században lépést kell tartanunk a modern és kortárs táncművészet törekvéseivel, ennek érvényesülnie kell az oktatásban is. Volt növendékeink előkelő helyet foglalnak el docensként és adjunktusként a Magyar Táncművészeti Főiskola modern tánc képzésében. A táncművészeti képzés vezetője 1991 óta Uhrik Dóra Kossuth-díjas, Liszt-díjas, Érdemes művész. Az 1974 óta működő szakon a növendékek a következő tantárgyakat tanulhatják: klasszikus balett mint főtantárgy, emeléstan, színpadi tánc, modern tánc alapjai, néptánc, különböző modern tánc technikák, színészmesterség, zeneismeret, tánctörténet, balett-elmélet Mindezek elsajátításával olyan szintre fejleszthetik tudásukat és képességeiket, hogy alkalmassá váljanak széles körű elhelyezkedésre színházakban, táncegyüttesekben, valamint felsőfokú táncművészeti tanulmányok folytatására. A képzés 5 éves, a követelmények, vizsgák sikeres teljesítésével a növendékek színházi táncos szakképesítést kapnak. Növendékeink a Pécsi Nemzeti Színházban végzett szakmai gyakorlatukon felnőtt táncos szerepekben mutatkozhatnak be, nagy sikerrel. Az év végi koncertvizsgákon mutatott tánctechnikai és előadói felkészültségüket elismerően fogadja a szakmai közvélemény és a közönség egyaránt. Hosszú évek óta több alkalommal neves táncművészek, koreográfusok, külföldi vendégtanárok meghívásával mesterkurzusokat szervezünk, melynek hatása rendkívül jelentős a növendékek szakmai fejlődése szempontjából. A képzés életszerűségét az elhelyezkedési statisztikák igazolják, a táncos szakképzés befejezett, a munkakör betöltéséhez nem szükségesek további tanulmányok. Növendékeink elhelyezkedésének széles körét jelzi munkahelyük sora: Pécsi Balett Együttes, Győri Balett Együttes, Szegedi Kortárs Balett, Madách Színház tánckara, Operett Színház, Szegedi Színház tánckara, Debreceni Színház tánckara, Győri Színház tánckara, Miskolci Színház tánckara, Budapest Táncszínház, Budapest Táncegyüttes, Közép-Európa Táncszínház, Honvéd Művészegyüttes, Duna Művész Együttes, Bozsik Yvette Együttese

6 DRÁMATAGOZATOS GIMNÁZIUM felvehető létszám: 16 fő 04 tagozatkód 4 évfolyamos gimnáziumi képzés drámatagozaton. A táncművészeti képzés és drámatagozatos oktatás együtt, 1 osztály indítását jelenti. Pályaválasztási tájékoztató napok: november 9-én 15:00 órától november 10-én 10:00 órától Képességfelmérések: február 23. és március 2. A felvételi eljárás rendje: Az iskola drámatagozatos gimnáziumi képzésére a tanulók az általános felvételi eljárás keretében vehetők fel, központi írásbeli felvételi vizsgát tesznek. A felvételi pontszámba mindkét vizsgarész egyenlő arányban kerül beszámításra (50-50 pont). Az egységes írásbeli vizsgára való jelentkezés határideje: december 10. A vizsgára jelentkezni az Oktatási Hivatal által kiadott formanyomtatvánnyal lehet. Egységes írásbeli felvételi vizsga: január 19. Eredményéről az iskola február 7-ig értesíti a tanulókat. A felvételi eredmény pontszámai az általános iskolai tanulmányi eredményből, az egységes írásbeli felvételi vizsga eredményéből és az alkalmassági vizsga képességfelmérés pontszámaiból adódnak össze. A drámatagozat alkalmassági vizsgája a következő képességek, készségek felmérése alapján történik: kommunikációs készség, érthető beszéd, jó verbális kifejező készség, pontos fogalmazás, ritmusérzék, mozgásérzék, motorikus készség, megfelelő mozgáskoordináció, koncentráló készség, szociális érzékenység, az egymásra figyelés képesség, kreatív játék képessége. A felsoroltakon kívül a jelentkezőknek készülniük kell 3 próza, 5 vers és 2 dal vagy zenei produkció előadása, melyeket maguk választanak ki. A jelentkezés laphoz kérjük csatolni az egészségügyi alkalmasságot bizonyító igazolást, melyet háziorvosától vagy iskolaorvosától szerezhet be a jelentkező tanuló. ÁLTALÁNOS / KÖZISMERETI KÉPZÉS A 9. évfolyamtól a 12. évfolyamig a közismereti tárgyak teljességét oktatjuk a művészeti/szakmai tantárgyakkal párhuzamosan. Az érettségi vizsgákon humán/művészeti, matematikai/természettudományi, idegen nyelvi, informatikai, mozgóképkultúra-médiaismereti területeken kimagaslóan jó eredményeket érünk el. Idegen nyelvként angol nyelvet, német nyelvet és olasz nyelvet oktatunk, sokan tesznek ezekből a tantárgyakból eredményes előrehozott érettségi vizsgát,illetve készülnek nyelvvizsgára. A 11. évfolyamtól kezdődően széles palettáját biztosítjuk azoknak a tantárgyaknak, amelyekből ötödik tantárgyként érettségi vizsgát lehet tenni. A tehetségfejlesztés eredményei különösen a matematikai és anyanyelvi oktatásban jelennek meg, versenyeredményeink évről-évre számottevőek. A közismereti tárgyak színvonalas elsajátítása jó alapot biztosít a nem szakirányú továbbtanuláshoz. Említésre méltó környezeti nevelési, egészségnevelési és a testi/mozgási nevelési programjaink sokszínűsége, pozitív hatása. Iskolánkban évről évre értékeljük elemezzük az országos mérés eredményeit: mind a matematikai, mind pedig a szövegértési/szövegalkotási kompetenciák fejlesztése területén nagyon jó eredményeket érünk el.

7 egészségügyi követelmények Zeneművészeti szakok követelményei: 1 Ép hallás (a legcsekélyebb halláscsökkenés sem engedhető meg). 2 Ép tüdő, légzőszerv és hangszalagok (nem lehet pl. asthma, idült hörghurut, hörgőtágulat, hangszalagkárosodás). 3 Nem állhat fenn sem veleszületett, sem szerzetten súlyos szívbetegség. Egyéb esetekben a szívbeteggondozó dönti el. 4 Végtagok épsége, mely a munkavégzéshez szükséges. 5 Ha látáscsökkenés áll fenn, annak mértéke nem lehet rosszabb 0,5-nél a két szemen együttesen, korrekció mellett. Grafika szakon kizáró okok: 1 Olyan végtag-rendellenesség, mely a munkavégzést akadályozza. 2 Veleszületett vagy szerzett szívbetegség a súlyosság fokától függően (szívbeteggondozó javaslata alapján) 3 Csökkent látásélesség, ha annak mértéke a két szemen együttesen 1,0-nél rosszabb látáskorrekció mellett. 4 Színtévesztés. Festő szakon kizáró okok: 1 Olyan végtag-rendellenesség, mely a munkavégzést akadályozza. 2 Veleszületett vagy szerzett szívbetegség a súlyosság fokától függően (szívbeteggondozó javaslata alapján) 3 Csökkent látásélesség, ha annak mértéke a két szemen együttesen 1,0-nél rosszabb látáskorrekció mellett. 4 Színtévesztés. Ötvös szakon kizáró okok: 1 Olyan végtagelváltozások, melyek a munkavégzést akadályozzák. 2 A veleszületett, vagy szerzett szívbetegségek súlyossági fokától függően (szívbeteggondozó javaslata alapján). 3 Kéz idült bőrbántalmai 4 Epilepsia egyéni elbírálás szerint. 5 Meghatározott fokú látásélesség hiánya nem lehet kevesebb 1,2-nél a két szemen együttesen látáskorrekció mellett. 6 Vérképzőrendszer betegsége, májbetegség. Kerámiaműves szakon kizáró okok: 1 A csontrendszer olyan elváltozása, melynél az álló és ülő testhelyzet rosszabbodást okozhat. 2 Veleszületett, vagy szerzett szívbetegség - a súlyosság fokától függően (szívbeteggondozó javaslata kell). 3 Asthma, idült hörghurut, hörgőtágulat. 4 Idült vesebetegségek, májkárosodás. 5 Vérzékenység 6 Kéz idült bőrbántalmai. 7 Epilepsia, egyéni elbírálás szerint. 8 Színtévesztés. 9 Meghatározott fokú látásélesség hiánya -1,0-nél kevesebb nem lehet a két szemen együtt látáskorrekció mellett. Szobrász szakon kizáró okok: 1 A csontrendszer és végtagok minden olyan rendellenessége, mely rosszabbodással járhat. 2 Idült, keringésrendszer betegség (szívbeteggondozó javaslata alapján). 3 Asthma, idült hörhurut, hörgőtágulat 4 Halláscsökkenés (egyéni elbírálás alapján). 5 Kéz idült bőrbántalnai. 6 Epilepsia 7 A látásélesség mértéke nem lehet 1,2 alatt látáskorrekció mellett a két szemen együttesen. Textilműves szakon kizáró okok: 1 A csontrendszer olyan elváltozása, melynél az álló és ülő testhelyzet rosszabbodást okozhat. 2 Veleszületett vagy szerzett szívbetegség a súlyosság fokától függően (szívbeteggondozó javaslata kell) 3 Asthma, idült hörghurut, hörgőtágulat. 4 Kéz idült bőrbántalmai. 5 Színtévesztés. 6 Meghatározott fokú látásélesség hiánya nem lehet kevesebb 1,2-nél a két szemen együttesen látáskorrekció mellett. Színházi táncos szak egészségügyi követelményei: 1 A csontrendszer felépítésének és működésének teljes épsége 2 Ideális testsúly 3 Ép hallás 4 Tiszta, ép bőr 5 Normális vérnyomás 6 Ép tüdő és légzőszerv 7 Ép, egészséges szívműködés 8 Ha látás-csökkenés áll fenn, az nem lehet rosszabb 0,5-nél a két szemen együttesen, korrekció mellett. A drámaképzés egészségügyi követelményei: 1 tiszta, érthető beszéd 2 ép hallás 3 egészséges, rendezett mozgás 4 normális vérnyomás 5 ép tüdő és légzőszerv 6 ép, egészséges szívműködés 7 ha látáscsökkenés áll fenn, az nem lehet olyan mértékű, mely csak vastag üveggel javítható. Amennyiben rendszeres orvosi kezelés, illetve gondozás alatt áll, úgy leletét kérjük mellékelni.

8 FELVÉTELI pontok számítása Általános iskolai eredmények a szakképzés esetében: 20 p magánének szak Alkalmassági vizsga (alkati- és hangadottságok vizsgálata) alkalmasság magánénekes és klasszikus zenész (hangszeres szakok) hangkultúra zeneelmélet-szolfézs szak és klasszikus zeneszerzés szak Gyakorlati képességmérés (éneklés vagy hangszeres játék) Általános zenei képességek mérése I. (szolfézs írásbeli feladatok) Általános zenei képességek mérése II. (szolfézs írásbeli feladatok) Gyakorlati képességmérés I. (hangszeres játék és kötelező zongora) Általános zenei képességek mérése I. (szolfézs írásbeli feladatok) Általános zenei képességek mérése II. (szolfézs szóbeli feladatok) Általános zenei képességek mérése I. (szolfézs írásbeli feladatok) Általános zenei képességek mérése II. (szolfézs szóbeli feladatok) Gyakorlati képességmérés (kötelező zongora felmérés) 300 p 50 p 50 p 200 p 100 p 100 p 100 p 150 p 150 p grafika Képességfelmérés: 400 p festő Képességfelmérés: 400 p ötvös, fémműves Képességfelmérés: 400 p kerámiaműves Képességfelmérés: 400 p textilműves Képességfelmérés: 400 p szobrász Képességfelmérés: 400 p színházi táncos Alkalmassági vizsga: alkati és fizikai adottságok vizsgálata: Képességfelmérés: mozgással összefüggő képességek, és készségek felmérése: 200 p 200 p FELVÉTELI ÖSSZPONTSZÁM A SZAKKÉPZÉS ESETÉBEN: 420 p Általános iskolai eredmények a gimnáziumi képzés esetében: Központi írásbeli eredmények (matematika és magyar 50-50%): 10 p 100 p dráma specializációjú gimnáziumi képzés Képességfelmérés: 90 p FELVÉTELI ÖSSZPONTSZÁM A GIMNÁZIUMI KÉPZÉS ESETÉBEN: 200 p

9 képességfelmérés A KÉPESSÉGFELMÉRÉS, SZAKMAI ALKALMASSÁG ÖSSZETEVŐI A PÉCSI MŰVÉSZETI GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁBAN A MŰVÉSZETI ágazatokra LEBONTVA A ZENEMŰVÉSZETI KÉPZÉSBEN Zenei alapképességek: dallamhallás, hangzathallás, ritmushallás, hangszínhallás, dinamikahallás, dallamközlés, hang zatközlés, ritmusközlés, dallamolvasás, hangzatolvasás, ritmusolvasás, dallamírás, hangzatírás, ritmusírás; a hangszerjáték v. ének ritmikai képessége; a hangszerjáték v. ének intonációs képessége; a hangszerjáték v. ének artikulációs képessége; muzikalitás; hangszeres v. ének kottaolvasás; hangképzési képességek; játéktechnikai v. énektechnikai képességek; zenei memória; játékbiztonság v. éneklésbiztonság A KÉPZŐ-IPARMŰVÉSZETI KÉPZÉSBEN Térlátás; kompozíciós készség; rajzi előadásmód; színérzékenység; arányérzék; kreativitás; plasztikai érzékenység; vizuális látásmód A TÁNCMŰVÉSZETI TAGOZATON I. forduló alkalmassági vizsga: alkati és fizikai adottságok vizsgálata, arányos alak, vékony tes talkat, szép megjelenés, jó lábfej, átfeszíthető térd, tág izületek, hajlékony derék II. forduló: képességfelmérés ritmusérzék; koordinációs képesség; mozgásutánzó készség; mozgásmemória; stílusérzék; előadókészség A DRÁMA SPECIALIZÁCIÓJÚ GIMNÁZIUMI KÉPZÉSBEN Kommunikációs készség; érthető beszéd; jó verbális kifejező készség; pontos fogalmazás; ritmusérzék; mozgásérzék; motorikus készség; megfelelő mozgáskoordináció; koncentráló készség; szociális érzékenység; az egymásra figyelés képessége; kreatív játék képessége. PÉCSI MŰVÉSZETI GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA 7624 Pécs, Radnics utca 9.. telefon: , fax: honlap: igazgató: Rajnai Richárd» igazgatóhelyettes: Gellai Réka» Pályaválasztási felelősök: Fejős Miklós a képző-iparművészeti képzés szakmai művészeti vezetője» Uhrik Dóra a táncművészeti képzés szakmai művészeti vezetője» Vida Lóránd a zeneművészeti képzés szakmai művészeti vezetője» Bagossy László dráma munkaközösség vezető»