VÁLTOZÁSMUTATÓ JÚNIUS VÁLOGATÁS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VÁLTOZÁSMUTATÓ 2012. JÚNIUS VÁLOGATÁS"

Átírás

1 VÁLTOZÁSMUTATÓ JÚNIUS VÁLOGATÁS Teljes listákat találnak a lemez Súgó/Hírlevél menüpont jában (pdf), illetve a hónapban megjelent, módosított, hatályon kívül helyezett jogszabályok szűkített címmu tatóiban. A hatálybalépés időpontját csak akkor tüntetjük fel, ha az a 30 napot meghaladja. A módosított jogszabályoknál feltüntetjük, hogy mekkora részük változik. átfogóan közepesen kismértékben ÚJ JOGSZABÁLYOK évi LXXXVIII. törvény a termékek piacfelügyeletéről Hat: évi LXXXVII. törvény a Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya között az államaik területén jogellenesen tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről évi LXXXVI. törvény a munka törvénykönyvéről szóló évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról évi LXXVIII. törvény a Nemzetközi Valutaalap Alapokmánya módosításának kihirdetéséről és Magyarország kvótájának megemeléséről évi LXXVII. törvény a tanúvédelem terén történő együttműködésről szóló multilaterális Megállapodás kihirdetéséről évi LXXVI. törvény egyes törvényeknek és törvényi rendelkezéseknek a jogrendszer túlszabályozottságának megszüntetése érdekében szükséges technikai deregulációjáról évi LXXV. törvény a budapesti Istvánmező rehabilitációs programjáról, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciójáról évi LXVIII. törvény a Magyarország Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között a közúti és vasúti határforgalomnak a határátkelőhelyeken történő ellenőrzéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről 139/2012. (VI. 29.) Korm. rendelet a katasztrófa-egészségügyi ellátásról 138/2012. (VI. 29.) Korm. rendelet egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók évi illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól 128/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működésével kapcsolatos egyes szabályokról 126/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campusban történő elhelyezéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint az ezzel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról 121/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet a szociálpolitikai menetdíj-támogatás megállapításának és igénybevételének szabályairól 119/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletének részletes szabályairól 117/2012. (VI. 18.) Korm. rendelet a évi Tanyafejlesztési Program fejezeti kezelésű előirányzat évi felhasználásának szabályairól 116/2012. (VI. 15.) Korm. rendelet a Cotonouban június 23-án, egyrészről az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok csoportjának tagjai, másrészről az Európai Közösség és tagállamai között aláírt és Luxembourgban június 25-én első alkalommal módosított partnerségi megállapodás második alkalommal történő módosításának kihirdetéséről 112/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Székesfehérvári Fűtőerőmű Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről 7

2 8 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról Hat: /2012. (VI. 1.) Korm. rendelet a NATO Biztonsági Beruházási Program keretében megvalósuló beszerzésekre vonatkozó részletes szabályokról 14/2012. (VI. 15.) MNB rendelet a XXX. Nyári Olimpiai Játékok ezüst emlékérme kibocsátásáról 13/2012. (VI. 15.) MNB rendelet a XXX. Nyári Olimpiai Játékok arany emlékérme kibocsátásáról 29/2012. (VI. 8.) BM rendelet az egyes előadó-művészeti szervezetek, könyvtárak működésének kiegészítő támogatásáról 5/2012. (VI. 15.) EMMI rendelet a minősített előadó-művészeti szervezetek körének meghatározásáról 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelet a 2012/2013. tanév rendjéről 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól 36/2012. (VI. 8.) NFM rendelet a Környezet és Energia Operatív Program prioritásaira rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és egyes támogatási jogcímeiről 35/2012. (VI. 8.) NFM rendelet a Közlekedés Operatív Programban közszolgáltatások ellátását biztosító infrastruktúra fejlesztésére és járművek beszerzésére, valamint a 4. prioritás 5. konstrukciójában megvalósíthatósági tanulmány készítésére rendelt források felhasználására vonatkozó állami támogatási szabályokról 34/2012. (VI. 8.) NFM rendelet a Közlekedés Operatív Program 4. prioritásának első konstrukciójára vonatkozó részletes szabályokról 33/2012. (VI. 8.) NFM rendelet a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program prioritásaira rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és egyes támogatási jogcímeiről 32/2012. (VI. 8.) NFM rendelet a Társadalmi Megújulás Operatív Program prioritásaira rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és egyes támogatási jogcímeiről 31/2012. (VI. 8.) NFM rendelet a Gazdaságfejlesztési Operatív Program K+F és innováció a versenyképességért prioritására és a Regionális Operatív Programok K+F és innováció tárgyú konstrukcióira rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és a támogatás jogcímeiről 30/2012. (VI. 8.) NFM rendelet a Regionális Fejlesztés Operatív Programokra meghatározott előirányzatok felhasználásának állami támogatási szempontú szabályairól 29/2012. (VI. 8.) NFM rendelet a Gazdaságfejlesztési Operatív Programra és a Közép- Magyarországi Operatív Program 1. prioritására vonatkozó részletes szabályokról 14/2012. (VI. 28.) NGM rendelet a helyhez kötött szerver alapú pénznyerő automatákat és a nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerő rendszereket üzemeltető központi szerver működtetésének személyi, pénzügyi, műszaki és informatikai feltételeinek, valamint a központi szerver működtetőjét megillető szolgáltatási díj meghatározásáról 11/2012. (VI. 5.) NGM rendelet a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól 62/2012. (VI. 29.) VM rendelet a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás évi igénybevételének feltételeiről 61/2012. (VI. 29.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről 60/2012. (VI. 28.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a GAZDANet programhoz nyújtott támogatások igénybevételének részletes feltételeiről 58/2012. (VI. 25.) VM rendelet a vidékfejlesztési miniszter által adományozható díjakról és más elismerésekről

3 57/2012. (VI. 21.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről 55/2012. (VI. 21.) VM rendelet a XII. Vidékfejlesztési Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok évi kezelésének, felhasználásának szabályairól 54/2012. (VI. 21.) VM rendelet az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program 3. prioritási tengelye szerinti közös érdekeket célzó intézkedések támogatásának feltételeiről 53/2012. (VI. 19.) VM rendelet az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok évi finanszírozásának szabályairól 52/2012. (VI. 8.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről 51/2012. (VI. 8.) VM rendelet a helyi termelői piacokon történő árusítás élelmiszerbiztonsági feltételeiről HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT JOGSZABÁLYOK 72/2012. (IV. 12.) Korm. rendelet a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. és a bérlő között létrejött lakásbérleti szerződés szerinti lakbér mértékéről és a lakáscseréhez történő hozzájárulás feltételeiről 128/2012. (VI. 26.) Korm. r. 377/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a katasztrófa-egészségügyi ellátásról 139/2012. (VI. 29.) Korm. r. 229/2008. (IX. 12.) Korm. rendelet az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének a fogyasztók védelmével összefüggő követelményeiről 129/2012. (VI. 26.) Korm. r. 78/2006. (IV. 4.) Korm. rendelet a frekvenciahasználati jogosultság megszerzését szolgáló árverés és pályázat szabályairól 129/2012. (VI. 26.) Korm. r. 184/2005. (IX. 13.) Korm. rendelet az elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóival kapcsolatos gazdálkodás rendjéről 129/2012. (VI. 26.) Korm. r. 164/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet az elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóinak nemzeti felosztási tervéről 129/2012. (VI. 26.) Korm. r. 40/2005. (III. 10.) Korm. rendelet a NATO Biztonsági Beruházási Program keretében megvalósuló beszerzésekre vonatkozó részletes szabályokról 109/2012. (VI. 1.) Korm. r. 46/2004. (III. 18.) Korm. rendelet a számhordozhatóság szabályairól 129/2012. (VI. 26.) Korm. r /2003. (XII. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról 110/2012. (VI. 4.) Korm. r /2003. (XII. 13.) Korm. rendelet az elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, az elektronikus hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról, valamint az azonosítókijelzés és hívásátirányítás szabályairól 129/2012. (VI. 26.) Korm. r. 78/2003. (VI. 4.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya között a határforgalom ellenőrzéséről a közúti, vasúti és vízi közlekedésben szóló, Kijevben, február 6. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről évi LXVIII. tv. 279/2001. (XII. 23.) Korm. rendelet a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás feladatait ellátó hatóság szervezetéről, valamint a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás rendjéről 129/2012. (VI. 26.) Korm. r. 120/1998. (VI. 17.) Korm. rendelet a frekvencialekötési és -használati díj megfizetésének szabályairól 129/2012. (VI. 26.) Korm. r. 9

4 10 24/1994. (II. 25.) Korm. rendelet a bedolgozók foglalkoztatásáról 135/2012. (VI. 28.) Korm. r. 20/1997. (III. 19.) BM rendelet a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól 31/2012. (VI. 28.) BM r. 23/2007. (V. 18.) EüM rendelet a társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyó gyászati ellátások támogatásáról 7/2012. (VI. 29.) EMMI r. 4/2006. (II. 2.) EüM rendelet az Országos Tisztifőorvosi Hivatal részére történő egyes költségvetési belső ellenőrzési jogosítványok átruházásáról szóló 8/2005. (III. 30.) EüM rendelet módosításáról 6/2012. (VI. 28.) EMMI r. 8/2005. (III. 30.) EüM rendelet az Országos Tisztifőorvosi Hivatal részére történő egyes költségvetési belső ellenőrzési jogosítványok átruházásáról 6/2012. (VI. 28.) EMMI r. 15/1997. (III. 5.) FM rendelet az ebek veszélyessé minősítésével összefüggő szakhatósági eljárásról és az ebek egyedi azonosításának díjáról 115/2012. (VI. 11.) Korm. r /2005. (XI. 4.) FVM rendelet a Magyar Agrárgazdasági Minőség Díjról 58/2012. (VI. 25.) VM r. 91/2003. (VII. 31.) FVM rendelet a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter által adományozható díjakról és más elismerésekről 58/2012. (VI. 25.) VM r. 55/2007. (V. 31.) GKM rendelet a számhordozási központi referencia adatbázisról 37/2012. (VI. 21.) NFM r /2007. (IV. 26.) GKM rendelet a belföldi közforgalmú menetrend szerinti vasúti személyszállítás és helyközi (távolsági) autóbusz-közlekedés, valamint a nevelési-oktatási intézmények által rendelt belföldi autóbusz különjáratok legmagasabb díjairól 121/2012. (VI. 26.) Korm. r. 31/2007. (III. 13.) GKM rendelet a belföldi menetrend szerinti személyszállítás ingyenes utazásai után járó fogyasztói árkiegészítés megállapításáról 121/2012. (VI. 26.) Korm. r. 24/2007. (II. 23.) GKM rendelet az egyes elektronikus hírközlési építmények hatósági engedélyezési eljárásainak igazgatási szolgáltatási díjairól és megfizetésének módjáról 37/2012. (VI. 21.) NFM r. 23/2007. (II. 23.) GKM rendelet az egységes európai segélyhívószámra irányuló segélyhívások támogatása érdekében a nyilvános telefonhálózatra vonatkozó műszaki követelményekről 37/2012. (VI. 21.) NFM r /2005. (II. 1.) HM rendelet a nem polgári célú frekvenciát használó rádióberendezések megfelelőség igazolásáról 37/2012. (VI. 21.) NFM r. 11/2005. (IX. 28.) IHM rendelet az elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz szükséges azonosítók lekötésének és használatának díjáról 37/2012. (VI. 21.) NFM r. 15/2004. (IV. 24.) IHM rendelet a felügyeleti díj mértékéről és a felügyeleti díjjal kapcsolatos adatszolgáltatásról és hatósági feladatokról 37/2012. (VI. 21.) NFM r. 11/2004. (IV. 22.) IHM rendelet a digitális televízió műsorszolgáltatással összefüggő műszaki előírásokról 37/2012. (VI. 21.) NFM r. 6/2004. (IV. 13.) IHM rendelet a polgári frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól 37/2012. (VI. 21.) NFM r /2003. (XII. 27.) IHM rendelet a Nemzeti Hírközlési Hatóság egyes eljárásaiért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról 37/2012. (VI. 21.) NFM r. 18/2003. (XII. 27.) IHM rendelet az elektronikus hírközlési szolgáltatások költségszámítására vonatkozó szabályokról 37/2012. (VI. 21.) NFM r. 16/2003. (XII. 27.) IHM rendelet az elektronikus hírközlési előfizetői szerződésekre és azok megkötésére vonatkozó részletes szabályokról 37/2012. (VI. 21.) NFM r. 2/2007. (I. 18.) KvVM rendelet a Lampl Hugó-emlékplakett alapításáról 58/2012. (VI. 25.) VM r.

5 6/2003. (IV. 28.) KvVM rendelet a környezet- és természetvédelem, a vízügy, továbbá a meteorológia területén adományozható miniszteri elismerésekről 58/2012. (VI. 25.) VM r. 11/2009. (XII. 15.) MeHVM rendelet az elektronikus hírközlési építmények egyéb nyomvonalas építményfajtákkal való keresztezéséről, megközelítéséről és védelméről 37/2012. (VI. 21.) NFM r. 6/2008. (XI. 27.) MeHVM KHEM együttes rendelet a televíziókészülékek digitális műsorok vételére való alkalmasságának megjelöléséről 37/2012. (VI. 21.) NFM r. 25/2007. (IX. 12.) MeHVM rendelet a Társadalmi Megújulás Operatív Program előirányzatából nyújtott, az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése hatálya alá tartozó támogatások felhasználásáról 32/2012. (VI. 8.) NFM r. 22/2007. (VIII. 29.) MeHVM rendelet a Gazdaságfejlesztési Operatív Program K+F és innováció a versenyképességért prioritására és a Regionális Operatív Programok K+F és innováció tárgyú konstrukcióira rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és a támogatás jogcímeiről 31/2012. (VI. 8.) NFM r. 19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet az Új Magyarország Fejlesztési Tervben szereplő Re - gio nális Fejlesztés Operatív Programokra meghatározott előirányzatok felhasználásának állami támogatási szempontú szabályairól 30/2012. (VI. 8.) NFM r. 8/2007. (III. 19.) MeHVM rendelet a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program 4. prioritására, a Gazdaságfejlesztési Operatív Programra és a Közép-Magyarországi Operatív Program 1. prioritására vonatkozó részletes szabályokról 29/2012. (VI. 8.) NFM r. 9/2010. (I. 21.) NFGM rendelet a Környezet és Energia Operatív Program prioritásaira rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és egyes támogatási jogcímeiről 36/2012. (VI. 8.) NFM r. 10/2008. (VIII. 1.) NFGM rendelet a Közlekedés Operatív Program 4. prioritásának első konstrukciójára vonatkozó részletes szabályokról 34/2012. (VI. 8.) NFM r. 33/2011. (VIII. 31.) NGM rendelet a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának szabályairól 11/2012. (VI. 5.) NGM r. 27/1992. (IX. 26.) NM rendelet a betegek beutalásának szakmai rendjéről 8/2012. (VI. 29.) EMMI r. 27/2007. (X. 10.) ÖTM rendelet a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program előirányzatából nyújtott, az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikk (1) bekezdés hatálya alá tartozó támogatások felhasználásáról 33/2012. (VI. 8.) NFM r. 52/2011. (VI. 7.) VM rendelet a XII. Vidékfejlesztési Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok évi kezelésének, felhasználásának szabályairól 55/2012. (VI. 21.) VM r. 49/2011. (VI. 6.) VM rendelet az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok évi finanszírozásának szabályairól 53/2012. (VI. 19.) VM r MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) Magyarország Alaptörvényének első módosítása Magyarország Alaptörvényének átmeneti rendelkezései (2011. december 31.) Magyarország Alaptörvényének első módosítása évi LVI. törvény a távközlési adóról évi LXIX. tv évi XLI. törvény a személyszállítási szolgáltatásokról évi LXIX. tv évi XXXVIII. törvény a települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és az átvételhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról évi LXXIX. tv évi XXXVI. törvény az Országgyűlésről évi LXXVI. tv. 11

6 évi V. törvény a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és hatályát vesztő szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról évi LXXVI. tv évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről évi LXVI. tv évi I. törvény a munka törvénykönyvéről évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról évi LXXXIV. tv évi CCVIII. törvény a Magyar Nemzeti Bankról évi CCI. törvény egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról évi LXXVI. tv évi CC. törvény a nemzeti mobil fizetési rendszerről évi LXXVI. tv évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről évi CXCVII. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló évi XLIX. törvény, a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény, a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény, továbbá az ezekkel összefüggő egyes törvények módosításáról évi LXXXV. tv évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról évi LXXXIV. tv évi LXXVI. tv évi CXCV. törvény az államháztartásról évi LXIX. tv évi CXCIII. törvény a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról évi LXIX. tv évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról évi LXXXV. tv évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól évi LXXXIV. tv évi CLXXXVIII. törvény Magyarország évi központi költségvetéséről évi LXXXIII. tv évi LXVII. tv évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről évi LXXI. tv évi CLXXXVI. törvény Esztergom Város Önkormányzata egyes intézményeinek átvételéről évi CLXXXI. törvény a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról évi LXXXV. tv évi CLXXX. törvény a bírósági végrehajtással kapcsolatos és egyéb igazságügyi tárgyú törvények módosításáról évi LXXXV. tv évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól évi LXXVI. tv évi CLXXVI. törvény az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról évi LXXIX. tv évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról évi LXXXV. tv évi CLXX. törvény a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról évi LXX. tv évi CLXIV. törvény a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról

7 2011. évi CLXII. törvény a bírák jogállásáról és javadalmazásáról évi CLXI. törvény a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról évi CLVI. törvény egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról évi LXIX. tv évi CLV. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról évi LXIX. tv évi CLIV. törvény a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről évi LXXIX. tv évi CXXXII. törvény a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról évi LXXII. tv évi CXIII. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről évi CX. törvény a köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról évi CIV. törvény a sporthuliganizmus jelensége elleni fellépés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról évi LXXXI. tv évi XCIII. törvény a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsról évi LXXV. törvény a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről évi LXX. tv évi LXIX. tv évi LXVI. törvény az Állami Számvevőszékről évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról évi LXXXV. tv évi LXVI. tv évi CLVIII. törvény a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről évi LXXVI. tv évi CLVII. törvény a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb védelméről évi LXXVI. tv évi CLIV. törvény a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapról, és a szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával öszszefüggő egyes törvénymódosításokról évi LXXVI. tv évi LXIV. tv évi CXXXI. törvény a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről évi CXXX. törvény a jogalkotásról évi LXXVI. tv évi CXXII. törvény a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról évi CXVII. törvény a megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről évi CXV. törvény a hagyatéki eljárásról szóló évi XXXVIII. törvény módosításáról évi LXXXV. tv évi CIV. törvény a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól évi LXVI. tv. 13

8 évi XC. törvény egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról évi LXXVI. tv évi LXXXVII. törvény a Nemzeti Földalapról évi LXXV. törvény az egyszerűsített foglalkoztatásról évi XLIII. törvény a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról évi LXXIII. tv évi XXXVIII. törvény a hagyatéki eljárásról évi LXXXV. tv évi CXXV. törvény a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről évi XCV. törvény a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról évi LXXXIX. tv évi LXXXV. törvény a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról évi LXXXV. tv évi LXXVII. törvény a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról évi LXIX. tv évi LXXIV. törvény az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről évi XLVII. törvény a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról évi CVII. törvény egyes szociális és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról évi LXXVI. tv évi XCIX. törvény az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól évi LXXVI. tv évi LXVII. törvény a távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről évi LXIX. tv évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról évi XL. törvény a földgázellátásról évi XXX. törvény a Polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról évi LXIX. tv évi CXXIII. törvény a kisajátításról évi LXXXII. tv évi CXXI. törvény egyes szociális tárgyú törvények módosításáról évi LXXVI. tv évi CXVII. törvény a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről évi CXVI. törvény a közellátás biztonsága szempontjából kiemelkedő jelentőségű vállalkozásokat érintő egyes törvények módosításáról évi CVI. törvény az állami vagyonról évi LXXXIV. tv évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról

9 2007. évi II. törvény a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról évi CXXXII. törvény az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről évi LXXIX. tv évi XCVIII. törvény a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól évi LXXXV. tv évi LXXIX. tv évi LXIX. tv évi XCVII. törvény az egészségügyben működő szakmai kamarákról évi LXXIX. tv évi LXIX. törvény az európai szövetkezetről évi LIX. törvény az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról évi LXIX. tv évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról évi LXXXV. tv évi LXIX. tv évi IV. törvény a gazdasági társaságokról évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről évi LXXXVI. tv évi LXXXIV. tv évi CLXIV. törvény a kereskedelemről évi LXXXIX. tv évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról évi XCV. törvény az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról évi LXXIX. tv évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről évi LXXVI. tv évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról évi LXX. tv évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól évi LXVI. tv évi CXXIII. törvény a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról évi CXXII. törvény a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról évi LXXXVI. tv évi XLV. törvény az európai részvénytársaságról évi XXXIII. törvény az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról évi LXIX. tv évi I. törvény a sportról évi CXXVII. törvény a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól évi LXIX. tv évi CXXVI. törvény a közösségi vámjog végrehajtásáról évi LXIX. tv évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról évi CX. törvény a regisztrációs adóról évi LXIX. tv évi C. törvény az elektronikus hírközlésről évi LXXXVIII. tv

10 évi XCII. törvény az adózás rendjéről évi LXXXVI. tv évi LXIX. tv évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről évi LXXIX. tv évi LX. törvény a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről évi XXI. törvény az európai üzemi tanács létrehozásáról, illetve a munkavállalók tájékoztatását és a velük való konzultációt szolgáló eljárás kialakításáról évi CXX. törvény a tőkepiacról évi XCV. törvény a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról évi LXXIX. tv évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről évi LXXXIV. tv évi XLVIII. törvény a formatervezési minták oltalmáról évi IX. törvény a nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás (AETR) kihirdetéséről évi XLII. törvény a víziközlekedésről évi XXV. törvény a kémiai biztonságról évi LXXXVIII. tv évi II. törvény az önálló orvosi tevékenységről évi LXXIX. tv évi C. törvény az Európai Szociális Karta kihirdetéséről évi LXXVI. törvény a szerzői jogról évi LXXV. törvény a szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról évi XXVII. törvény a géntechnológiai tevékenységről évi LXXIV. tv évi XXV. törvény az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekről évi LXXIX. tv évi XIX. törvény a büntetőeljárásról évi LXVI. tv évi XI. törvény az ügyvédekről évi LXXXV. tv évi CLIX. törvény a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről évi LXXXVIII. tv évi CLIV. törvény az egészségügyről évi LXXIX. tv évi CXLII. törvény a társadalmi szervezetek által használt állami tulajdonú ingatlanok jogi helyzetének rendezéséről évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról évi LXXXV. tv évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól évi LXXIX. tv.