TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE DECEMBER 14-I KÖZMEGHALLGATÁSI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. DECEMBER 14-I KÖZMEGHALLGATÁSI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE"

Átírás

1 TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE DECEMBER 14-I KÖZMEGHALLGATÁSI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozat: 90/2012.(XII. 14.) számú Tkt határozat a közmeghallgatási beszámoló elfogadásáról A9 1

2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Told, december 14- én (péntek) 10 órakor a Művelődési Házban megtartott közmeghallgatásról Jelen vannak: Béres Barnabás polgármester, Fábián Béla alpolgármester, Karácsony Gyula Dr. Nagy Csaba képviselő mb. jegyző Igazoltan távol: Nagy János, Varga László képviselők Jegyzőkönyvvezető: Papp Katalin Erika Béres Barnabás polgármester köszönti a közmeghallgatás alkalmából megjelenteket, a község lakosságát, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 5 megválasztott képviselőből 3 jelen van, a közmeghallgatást megnyitja. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a helyi önkormányzatokról szóló törvény alapján évente egy alkalommal előre meghirdetett közmeghallgatást kell tartani. Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a meghívóban szereplő napirendi pontokkal. A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirenddel egyetértett: 1./ Tájékoztató: - a lakóhelyi környezet állapotáról, - a beszedett adók összegéről, - az önkormányzat költségvetési helyzetéről, - a beruházásokról, - a pályázati tevékenységről - a kötelező közszolgálati feladatok ellátásáról Napirendek tárgyalása: 1. Tájékoztató a lakóhelyi környezet állapotáról, a beszedett adók összegéről, az önkormányzat költségvetési helyzetéről, a beruházásokról, a pályázati tevékenységről, a kötelező közszolgálati feladatok ellátásáról (előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) Béres Barnabás polgármester: Tisztelettel köszönt mindenkit a közmeghallgatáson, majd az előterjesztés szerint tájékoztatást ad a költségvetés alakulásáról, a beszedett adók összegéről, a kötelező közszolgálati feladatok ellátásáról. Felkéri a jelenlévőket, hogy az elhangzottakkal kapcsolatosan tegyék fel kérdéseiket. 2

3 Mohácsi Géza toldi lakos: Azt tapasztalja, hogy a közutasok a javításokat nem mindenhol végzik el, kátyúk maradnak az úton, a Polgármester miért nem ellenőrzi a munkát. A falugondnoki gépjárművel kapcsolatban elmondja, hogy a Biharkeresztes felől Told irányában gyalog közlekedő személyeket, tanulókat a sofőr nem minden esetben veszi fel az úton, mi ennek az oka. Előfordult, hogy az unokáját a fogászatra kellett volna szállítani Biharkeresztesre, de a falugondnok nem vitte el. Volt olyan eset is amikor üzemanyaghiányra hivatkozott. Béres Barnabás polgármester: Az utak kátyúzását nem ellenőrizhetik, mivel nem önkormányzati út. Örül, ha a nagyobb lyukakat befoldják, mindig anyaghiányra hivatkoznak, ha a minőség szempontjából megkeresi az érintetteket. Tapasztalata szerint minden esetben felveszi a gyalogosan Toldra tartó személyeket a falugondnok, kivéve, ha a busz tele van. A szállítással is az a probléma, hogyha a busz tele van, már nem tud több személyt arra a napra beírni. Rangsorolja, hogy ki iratkozott fel előbb. Természetesen azt szállítja, aki előbb feliratkozott és nem azt, aki aznap reggel szólt. Üzemanyag probléma is előfordul, kb. harmincezer forint jut egy hónapban gázolajra. A mai üzemanyagárak mellett ki lehet számolni, hogy mennyi km-re elég ez az összeg. Mivel egy ideig nem működött élelmiszer bolt a településen, a házi segítségnyújtás keretében lehetőség volt arra, hogy bevásároljanak Biharkeresztesen, aki ezt igényelte. A hét elején újra kinyitott a bolt, az alapvető élelmiszereket már meg lehet vásárolni. Balogh Jenő toldi lakos: Megkérdezi, fel lesznek-e szántva ebben az évben is a kertek, mivel még erről sehonnan nem kapott tájékoztatást. Béres Barnabás polgármester: Az önkormányzat nem tudja felvállalni azt, hogy felszántja a kerteket. Balog Jenőné toldi lakos: Az Igazgyöngy Alapítvány igény szerint kiszántatja a kerteket, ha igény van rá. Béres Barnabás polgármester: Tájékoztatva lett a lakosság hirdetmény útján, hogy a kutyákat január 1. napjától kötelező mikrochippel ellátni. A kóbor kutyákat be kell fogni, biztosítani kell az elhelyezésüket és etetni kell őket. Amennyiben a befogott kutya gazdája nem tart igényt a kutyára az állatorvos elaltatja. Balogh Jenő toldi lakos: Állatvédő Ligának kellene szólni, hogy a befogott kutyákat szállítsák el. Török Lajos toldi lakos: A Községi konyhát miért kellett elvinni Toldról. Nem mindig elégedett azzal, amit Biharkeresztesről szállítanak. A lakatlan házak és telkek tulajdonosait szólítsák fel, hogy tegyék rendbe a portát, mert gazosak és csúnya képet mutatnak a faluról. Béres Barnabás polgármester: Nem akarta, hogy megszűnjön a konyha működése. Egy szakács 8 órában, egy élelmezésvezető 2 órában dolgozott a konyhán. A szakács nem lehetett beteg, nem mehetett szabadságra, mert nem volt ki helyettesítse. A kormány a forrást nem biztosította az üzemeltetéshez. Az önkormányzatnak nincs olyan saját bevétele, amiből az üzemeltetését meg tudta volna oldani. Dr. Nagy Csaba megbízott jegyző: A földhivatal bevonásával felkutatták a tulajdonosokat. Vannak köztük nem magyar állampolgárok, olyanok ingatlanok is vannak, akinek több 3

4 tulajdonosa is van, vagy nem is találták meg a bejegyzett címen. A hatáskör hiányában többet tenni nem tudnak. Béres Barnabás polgármester: Kéri a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak, elfogadják-e a közmeghallgatás beszámolóját. A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 90/2012. (XII. 14.) számú Tkt határozat: Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lakóhelyi környezet állapotának alakulásáról, a beszedett adóösszegéről, az Önkormányzat költségvetési helyzetéről, a beruházásokról és a kötelező közszolgálati feladatok ellátásáról szóló beszámolóját elfogadta. Felelős: Béres Barnabás polgármester Határidő: december 14. Mivel több tárgyalandó téma nem volt, Béres Barnabás polgármester a közmeghallgatás ülését bezárta. Kmft. Béres Barnabás polgármester Dr. Nagy Csaba mb. jegyző 4

5 Told Község Önkormányzat 1. P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előkészítő: Béres Barnabás polgármester ELŐTERJESZTÉS Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete december 14 - én tartandó közmeghallgatására A helyi önkormányzatokról szóló módosított évi LXV. törvény 13. -a szerint: A képviselő-testület évente legalább egyszer, előre meghirdetett közmeghallgatást tart, amelyen a választópolgárok és a helyben érdekelt szerveztek képviselői közérdekű kérdést és javaslatot tehetnek. A környezet védelmének általános szabályairól évi LIII. törvény 51. (3) bekezdése szerint: A lakóhelyi környezet állapotának alakulásáról a települési önkormányzat szükség szerint, de legalább évente tájékoztatja a lakosságot. A helyi adókról szóló módosított évi C. törvény 8. (2) bekezdése szerint: Az önkormányzat a beszedett adó összegéről évenként köteles a költségvetési beszámoló részeként a település lakosságát tájékoztatni. Önkormányzatunk fentiekben felsorolt kötelezettsége alapján az alábbi tájékoztatást kívánom nyújtani Told Község lakossága számára: TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A KÉPVISELŐ-TESTÜLET MUNKÁJÁRÓL Képviselő-testületi ülések száma január 1-jétől december 14 -ig. Nyilvános ülések Zárt ülések Rendkívüli ülések Együttes ülések Nyilvános 0 zárt összesen 33 A képviselő-testület határozatainak száma január 1-jétől december 14-ig: 88 Az alkotott rendeletek száma: 15 Megtárgyalt napirendek száma: 103 5

6 Bevételek alakulása Költségvetési bevételek és kiadások A képviselő-testület az önkormányzat beleértve költségvetési szerveit és intézményeit évi költségvetésének Bevételi főösszegét e Ft-ban Kiadási főösszegét e Ft-ban Tervezett működési hiányt e Ft-ban állapított meg háromnegyedévi költségvetési jelentés szerint: Bevételek e Ft-ra, a Kiadások e Ft-ra teljesültek. Bevételek teljesülésének megoszlása eft Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív állami hozzájárulás Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása / normatív ápolási díj, lakás fenntartási támogatás, önkormányzatok közcélú foglalkoztatás támogatása, időskorúak járadéka, rendszeres szociális segély/ Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása 666 Egyéb központi támogatás / 1490 Átvett pénzeszközök Működésre -Helyi adók 393 -Pótlék, bírság 1 -SZJA Gépjárműadó 296 -Egyéb sajátos bevétel 78 Egyéb saját bevételek 580 Egyéb sajátos bevétel Rövid lejáratú hitel felvét b) Kiadások alakulása Személyi juttatások TB járulék, madói jár, eü. hozzájár

7 Dologi kiadások Működési pénzeszköz átadás államháztartáson belülre Társadalom és szociálpolitikai juttatások Felújítás 639 Függő kiadások 321 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 729 c) Önkormányzati hitelállományok alakulása Fejlesztési hitelállomány Fejlesztési hitelt az önkormányzat nem vett igénybe. Működési hitelállomány (folyószámla hitel) Működési hitelt vett igénybe az önkormányzat, a bankszámla hitelkeret összege 3 millió Ft. 7

8 TÁJÉKOZTATÓ A BERUHÁZÁSOKRÓL A évben lett megpályázva az óvoda épületének felújítása valamint a buszmegálló felújítása. Ezzel kapcsolatosan tájékoztatom a lakosságot, hogy az óvoda épületének helyreállítására május hónapban valósult meg, a buszmegálló felújítását június hónapban fejezték be. 8

9 TÁJÉKOZATÓ PÁLYÁZATOKRÓL Pályázat megnevezése Főkedvezményezett Támogatás összege Hosszabb időtartalmú közfoglalkozatás támogatása 1. (1 fő) Hosszabb időtartalmú közfoglalkozatás támogatása 2. (5 fő) Hosszabb időtartalmú közfoglalkozatás támogatása 3. (5 fő) Told Község Önkormányzata Told Község Önkormányzata Told Község Önkormányzata Ft Ft Ft

10 TOLD SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGTÓL FÜGGŐ PÉNZBELI ELLÁTÁSOK A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (Szociális törvény) alapján Rendszeres pénzbeli ellátások: (Jövedelem és esetenként vagyoni helyzettől függő) Időskorúak járadéka 0 fő Aktív korúak ellátása 68 fő Egészségkárosodott 1 fő Nyugdíj előtt 5 évvel állók 3 fő Helyi rendelet alapján foglalkoztatás alól mentesített 2 fő Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők: 62 fő Lakásfenntartási támogatás 75 fő ebből: Pénzbeli 57fő Természetbeni 31 fő Ápolási díj 2 fő Eseti jellegű pénzbeli ellátások: (Rendkívüli élethelyzet esetén- egyéni elbírálás szerint) Átmeneti segély 7 eset Temetési segély 1 fő Természetbeni szociális ellátások: (Egyes szociális ellátások természetben is nyújthatók, melyet a Szociális törvény és a helyi Szociális rendelet szabályoz ) Köztemetés 0 fő Közgyógyellátás 23 fő Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szoc.rászorultság címén 11 fő PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (Gyermekvédelmi törvény) alapján Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 83 fő Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 0 fő Óvodáztatási támogatás 12 fő Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 0 fő

11 TÁJÉKOZTATÓ KÖZFOGLALKOZTATÁSRÓL A település önkormányzata 11 fő közmunkást alkalmazott, jelenleg a startmunka program keretében 25 fő volt alkalmazva, a Víztársulásnál 5 fő dolgozott. Az év folyamán a közmunkások az alábbi feladatokat végezték: Falukép javítása érdekében virágos kertek kapálása, rendezése közterületek rendben tartása temető karbantartása- Startmunkaprogram keretében: Mezőgazdasági munkások 6 fő, 0,4 ha-n burgonyát, vöröshagymát termeltek. Földút programban 5 fő dolgozott, mezőgazdasági földutak karbantartását végezték. Belvízelvezető árkok karbantartását 10 fő látta el. 11

12 TÁJÉKOZTATÓ A LAKÓKÖRNYEZET ÁLLAPOTÁNAK ALAKULÁSÁRÓL Sajnos a településen elég sok elhagyatott lakóház és elhanyagolt telek található, ami rontja a faluképet. Az önkormányzat megpróbálta felkutatni a tulajdonosokat de ez sok esetben eredménytelennek bizonyult. Hatáskör hiányában az önkormányzat többet nem tehet. Társulásban látjuk el az ÖNHIKI és a helyben maradó magasabb támogatás érdekében az: - Óvodát - Iskolát - Mozgókönyvtár - Házi segítségnyújtást - Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat - Szociális étkeztetés Falugondnoki szolgálat Az Önkormányzat működteti január 01 napjától. Működtetési hozzájárulásként ,-Ft-ot kapunk, ez csak részben fedezi a bekerülési költséget, amely jelentős mértékben megnehezíti a működtetést. Az önkormányzatnak igen csekély saját bevétele van, a különbözetet igen nehéz előteremteni. Orvosi ügyelet évben Told Község Önkormányzata 78 ezer Ft-ot fizet havonta az orvosi ügyelet ellátásáért. Az Igazgyöngy Alapítvány gesztorságával és a Cigány Kisebbségi Önkormányzattal együtt, 2 alkalommal sikerült élelmiszer csomagot szétosztani a település lakossága között. A Gyermekétkeztetési Alapítvány által kiírt pályázatban 54 gyermek étkeztetésére nyertünk támogatást. A jövő évben a lehetőségeinkhez képest maximálisan ki szeretnénk használni a pályázati lehetőségeket. Az óvodánál fűtés szempontjából átállás lesz gázfűtésről vegyes tüzelésre. Pályázat keretében vegyes tüzelésű kazánt fognak elhelyezni. A támogatás 100%-os 4 millió Ft. Munkahely létesítésére ad lehetőséget, december 15. napjától 2 fő alkalmazására nyílik lehetőség december 31. napjával megszűnik a körjegyzőség, helyette Közös Hivatal jön létre, valamint január 1. napjával megalakulnak a Járási Hivatalok. Kérem a képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására, melyhez elfogadásra javaslom az alábbi H a t á r o z a t i j a v a s l a t-ot: Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lakóhelyi környezet állapotának alakulásáról, a beszedett adóösszegéről, az Önkormányzat költségvetési helyzetéről, a 12

13 beruházásokról és a kötelező közszolgálati feladatok ellátásáról szóló tájékoztató anyagát megismerte. Felelős: Béres Barnabás polgármester Határidő: december 14. Told, december 7. Béres Barnabás polgármester 13