kihirdetett rendelet minősül. 1 A rendelet hiteles szövegének a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének mellékletét képező papíralapú

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "kihirdetett rendelet minősül. 1 A rendelet hiteles szövegének a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének mellékletét képező papíralapú"

Átírás

1 1/2006. ( ) Orosházi Önkormányzati rendelet a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi alapellátásról 1 Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított évi LXV. tv. 16. (1) bekezdése és az önálló orvosi tevékenységről szóló, többször módosított évi II. tv. 2. (2) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet célja, hatálya 1. (1) A rendelet célja, hogy az önkormányzat kötelező egészségügyi alapellátási feladatai körében a.) megállapítsa és kialakítsa a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi alapellátási körzeteket, b.) meghatározza a háziorvosi és házi gyermekorvosi alapellátáshoz kapcsolódó központi ügyelet (a továbbiakban: központi ügyelet) körzetét és annak székhelyét, az orosházi háziorvosok és házi gyermekorvosok részvételét a központi ügyeletben a betegek folyamatos orvosi alapellátásának biztosítása érdekében, c.) rendelkezzék a területi ellátási kötelezettségről szóló egészségügyi ellátási szerződés tartalmáról. (2) A rendelet hatálya kiterjed az Orosháza közigazgatási területén működtetési joggal rendelkező önálló orvosi tevékenységet végző háziorvosokra és házi gyermekorvosokra az alapellátási körzet meghatározása tekintetében fogorvosokra is és az ügyelet vonatkozásában az Orosházi Többcélú Kistérségi Társulással (a továbbiakban: Társulás) a központi ügyelet szervezésére és működtetésére szerződött egészségügyi szolgáltatóra (a továbbiakban: egészségügyi szolgáltató) is. Háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi alapellátási körzetek 2. (1) A felnőtt lakosság háziorvosi alapellátására kialakított számú háziorvosi körzet leírását az számú melléklet tartalmazza. (2) Az életkorhoz nem kötött, számú vegyes háziorvosi körzet leírását a számú melléklet tartalmazza. (3) A gyermekkorú lakosság háziorvosi alapellátására kialakított 1-5. számú házi gyermekorvosi körzet leírását a számú melléklet tartalmazza. (4) A fogorvosi alapellátásra kialakított 1-6. számú vegyes, és a 7. számú iskolai, ifjúsági fogorvosi körzet leírását a számú melléklet tartalmazza. (5) Kiscsákó lakosságának háziorvosi és házi gyermekorvosi alapellátását az önkormányzat a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzatával kötött ellátási szerződés útján biztosítja. Központi ügyelet 3. (1) A lakosság rendelési időn kívüli folyamatos háziorvosi és házi gyermekorvosi ellátásának biztosítására hétvégi pihenő és munkaszüneti napokon, ünnepnapokon, valamint 1 A rendelet hiteles szövegének a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének mellékletét képező papíralapú kihirdetett rendelet minősül.

2 munkanapokon 16 órától másnap reggel 8 óráig központi ügyelet működik az illetékes mentőszolgálattal együttműködve. (2) A központi ügyelet a Társulással megállapodott egészségügyi szolgáltató szervezésében, a Társulást létrehozó 10 település Békéssámson, Csanádapáca, Csorvás, Gádoros, Gerendás, Kardoskút, Nagyszénás, usztaföldvár, Orosháza, Tótkomlós háziorvosi és házi gyermekorvosi körzeteit magába foglaló körzetben működik Orosháza székhellyel (5900 Orosháza, Könd u. 59.). Az egészségügyi szolgáltatást a beteg életkori és egyéb megkülönböztetése nélkül nyújtja. 4. (1) Az önkormányzat a központi ügyelet személyi feltételeinek biztosításához oly módon járul hozzá, hogy a háziorvossal, házi gyermekorvossal kötött, a területi ellátási kötelezettségről szóló egészségügyi ellátási szerződésben kiköti a központi ügyeletben való részvételi kötelezettséget. A kötelezettség legalább havi egy alkalommal munkanapon - ügyeleti szolgálat teljesítését jelenti. (2) A háziorvos, házi gyermekorvos a központi ügyeletet működtető egészségügyi szolgáltatóval külön szerződésben állapodik meg a központi ügyeletben való közreműködés feltételeiről. A külön szerződés időtartama legalább 3 hónap, melyet teljesülése esetén legalább 3 havonkénti hosszabbításokkal folyamatosan fent kell tartani. (3) A háziorvos, házi gyermekorvos az (1) bekezdés szerinti központi ügyeletben való részvételi kötelezettség alól mentesül, ha a.) b.) az egészségügyi szolgáltató írásban nyilatkozik arról, hogy nem tart igényt a központi ügyeletben való közreműködésére, vagy az egészségügyi szolgáltató a (2) bekezdés szerinti külön szerződés megszegésével annak azonnali hatályú felmondására okot szolgáltatott. 5. (1) Az egészségügyi szolgáltató a havi központi ügyeleti beosztást a résztvevő háziorvosokkal, házi gyermekorvosokkal egyezteti. Az ügyeleti idő alatt felmerült vitás kérdések eldöntésére az egészségügyi szolgáltató ügyeletvezető szakorvost jelöl ki. (2) A központi ügyeletre beosztott orvos akadályoztatása esetén azonnali jelentési kötelezettséggel tartozik az egészségügyi szolgáltató felé, hogy az egészségügyi szolgáltató a helyettesítésről gondoskodni tudjon. (3) Az orosházi háziorvosok, házi gyermekorvosok az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004. (V. 11.) ESzCsM rendelet 15. (9) bekezdésében felsorolt feladatokat a központi ügyelet székhelyén és a munkamegosztás szervezési elvei szerint hozzá csoportosított településeken - Csorvás, Gádoros, Gerendás, Nagyszénás, usztaföldvár, Orosháza - látják el. Az egészségügyi ellátási szerződés tartalma 6. (1) Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete határozattal dönt a vállalkozó háziorvos, házi gyermekorvos és fogorvos (a továbbiakban: háziorvos) területi ellátási kötelezettséggel történő megbízásáról. A megbízásról a polgármester egészségügyi ellátási szerződést köt a háziorvossal. (2) Az egészségügyi ellátási szerződés tartalma: a.) a szerződés alanyai és tárgya,

3 b.) a háziorvos céges neve (ha van), a háziorvos személyi azonosító adatai, diploma száma és kelte, szakorvosi képesítés neve és száma, orvosi nyilvántartási száma, felelősségbiztosítás helye és száma, c.) a területi ellátási kötelezettséggel érintett háziorvosi körzet száma, d.) a rendelés helye, e.) a működési engedély, a működtetési jogra vonatkozó engedély megszerzésének, a finanszírozási szerződés megkötésének vállalása a háziorvos részéről, f.) az egészségügyi ellátás kezdő időpontja, g.) az egészségügyi ellátás során végzendő feladatok, tevékenységek a hatályos jogszabályok rendelkezései alapján, az etikai normák betartásával, h.) a háziorvos két helyettesítőjének megnevezése, a díjazás vállalása i.) a háziorvos központi ügyeletben való részvételi kötelezettsége, amelyről megállapodást is kell kötni a Társulás által az ügyelet szervezésével és működtetésével megbízott egészségügyi szolgáltatóval, j.) a tevékenység dologi feltételei: ingatlan és eszközök biztosítása, a költségviselő, k.) a háziorvos kötelezettsége szakalkalmazott foglalkoztatására, annak helyettesítése megszervezésére, díjazására, l.) a szerződés határozatlan időtartamú, mely rendes felmondással legkorábban öt év elteltével mondható fel hat hónap felmondási idővel, de a háziorvos az ellátásról az újabb szerződéskötésig köteles gondoskodni, m.) a rendkívüli felmondás esetei: - a háziorvos nem teljesíti a szerződésben foglalt kötelezettségét, - az ÁNTSZ vagy a Magyar Orvosi Kamara által hozott jogerős elmarasztaló határozat, - a finanszírozási szerződés felmondása a ME részéről, - az önkormányzat a szerződésben vállalt kötelezettségét nem teljesíti n.) a szerződés kelte és aláírások: a háziorvos és az önkormányzat részéről a polgármester, cégbélyegzők. Záró rendelkezések 2 7. (1) E rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba. (2) Hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a háziorvosi körzetekről szóló 8/2002. (VI. 22.) Ör. számú, és az azt módosító 9/2003. (III. 31.) Ör. számú és 39/2004. (XII. 27.) )Ör. számú rendelet. (3) A háziorvosok és házi gyermekorvosok területi ellátási kötelezettsége tárgyában kelt egészségügyi ellátási szerződést a hatályba lépést követő 30 napon belül felül kell vizsgálni. 2 Kihirdetve: február hó 10-én

4 1/2006. (02.10).Ör. számú rendelet 1. sz. melléklet 1. sz. Háziorvosi körzet A Akácfa Arany János 1-47/a Áchim 1-21 Állomás u. Állomás tér Árpád kert B Bajza Bálvány CS Csabai Csabai Csillag Csorvási 2-54 Csorvási 3-35 É Észak u. GY Győri Vilmos 1 1 Győri Vilmos tér 2. Gyulai H Huszár u. I Ibolya u. K Kinizsi 36 Kinizsi 1-23 Kistemplom Kígyó Kossuth Lajos 2-86 Kossuth Lajos 5-25 Könd 2-84/c Könd 3-33 L Lehel 2-62/a Lehel 1-51 M Malom Mikes Mozdony O Október Október etőfi u. SZ Szív u. T Táncsics M Thék Endre Tomcsányi dűlő Töhötöm Töhötöm V Virágos dűlő Z Zrínyi u.

5 rendelet 1/2006 (02.10.) Ör. sz. 2. sz. melléklet 2. sz. háziorvosi körzet B Bajnok 1-7/a Báthori Bercsényi Bokréta Bónumi tanyák Bónumi tanyák CS Csengeri u. D Damjanich Dankó István Derű F Falus Elek G Gárdonyi G. u. I Ifjúság tér Irányi Dániel u. K Kazinczy köz Kazinczy u. Kisfaludy Kisfaludy Kodály Zoltán Kohán György Kölcsey Ferenc Kutasi 2-2/a Kutasi 1-7. L Levél Libapiac tér M Melinda Móricz Zs Móricz Zs O Orosházi puszta Ő Ősz u. ázsit uszta R Rákóczi SZ Szabó Dezső Szentesi T Thököly Tó u. V Vajda köz Vajda u. Vásárhelyi Vásárhelyi 1-73.

6 1/2006.(02.10.) Ör. sz. rendelet 3. sz. melléklet 3. sz háziorvosi körzet B Bajnok 6-14/c Bajnok Baross Bem József Bónumi tanyák Bónumi tanyák D Dr. László E. ltp. E Erkel u. M Madách Március 15. tér O Október 6. u Október 6. u SZ Szentesi Szentesi V Vásárhelyi u G Gellért u. GY Gyopár u. H Hóvirág Huba Huba Hunyadi László K Kisfaludy Kisfaludy Kisszik L Lehel Liget u.

7 1/2006.(02.10.) Ör. sz. rendelet 4. sz. melléklet 4. sz. háziorvosi körzet A Ady Endre Alsótanyák 4-30 Alsótanyák 5-55/a B Bajcsy-Zs Bocskai D Deák Ferenc Deák Ferenc 3-37 E Eötvös tér H Hold u. Hun u. J Jókai u. K Kerek Kertész Kettőssánc tér Kurta Kutasi Kutasi M Major Makói Móricz Zs Móricz Zs Munkácsy Mihály N Nap u. NY Nyár u. Nyárfa u. R Rákóczi 3-11/a Rózsa Rövid köz S Sas u. Sámsoni u. SZ Szabó Dezső Szabó Dezső Szondy T Teleki Tél Thököly Tompa Mihály V Vadász u. Vörösmarty u ZS Zsinór u.

8 1/2006. (02.10.) Ör. sz. rendelet 5. sz. melléklet 5. sz. háziorvosi körzet B Bajcsy-Zsilinszky 15. D Deák Ferenc 2-14 Deák Ferenc 1-1/c Dózsa György 2-14 Gy Győri Vilmos 3. H Hajnal köz Hajnal u. K Kós Károly 3-31 M Mikszáth Kálmán N Nádas acsirta R Rákóczi 1-1/d Sz Szabadság tér Széchenyi tér V Vörösmarty 2-10

9 Z Zöldfa köz Zöldfa u. 6. sz. háziorvosi körzet utcajegyzék 1/2006 (02.10.) Ör. sz. rendelet 6. sz. melléklet A Alsótanyák Alsótanyák Aradi köz Aradi u. Árpád B Bajcsy-Zs Balassi Bálint Bethlen G. 2-36/2 Bethlen G. 1/a-33 Botond Cs Csokonai D Dózsa György Dózsa György E Eötvös u. F Felhő Földvári Fürdő Gy Gyártelep H Hársfa Honvéd I Illyés Gyula u. József Attila 2-26 József Attila 1-63/a K Katona Katona-Kis Kálmán Imre Kelet Kós Károly 2-54 Kós Károly L Lázár Vilmos Liliom M Mező Mohács N Nagy László Nagyatádi Sz I Nagyatádi Sz. I Nádasdy atak R Retek Sz Székely Szikhát t. T Tatársánc t. Tavasz Torkos Károly Tükör V Vasvári ál Váci Mihály Viola

10

11 1/2006. (02.10.) Ör. sz. rendelet 7. sz. melléklet 7. sz. háziorvosi körzet A Arany János 2-42 Arany János Áchim 2-26 B Bakó J. u. Belső hosszúsor t. Belső monor t. Bethlen G Cs Csabai 2-46/a Csabai 1-61/a Csendes D Dalnok Dózsa György 1-47 E Eszperantó F Fecske Felső tanyák Gy Gyár Gyöngyvirág H Hosszúsori ugarok J József Attila L Luther M Monori ugarok N Nagyatádi Sz. I Nagyatádi Sz. I Nefelejcs O Oláh István Orosházi tanyák Vasútállomás osta Sz Székács József Szövetkezés T Táncsics M Táncsics M Török I. u. V Veres József Vezér Z Zombai K Kinizsi 2-34 Külső hosszúsor Külső monor

12 8. sz. háziorvosi körzet 1/2006.(02.10.) Ör. számú rendelet 8. sz. melléklet A Álmos V. u. B Balassa ál Balaton Berzsenyi D. u. Bikádi Budai Nagy A. Búza Búzavirág Cs Csap Csepel u. D Diófa u. Dobó u. E Eötvösi tanyák Északi sor F Fagyöngy Felsősóstanyák Fütőház G Gábor Á. u. Gádorosi Gólya Gy Gyökeresi tanyák H Harmat u. Horváth-pap I Iglói Iskola köz K Kárpát Klapka György L Liszt F. u. M Maros Martinovics Mikolai u. Mikolai kert Móra Ferenc N Nagyhegyi Nádor Németh L. u. askumföldek ipacs usztaszeri uttony u. R Rajki József Sz Szabolcs Szamos Szántó K. J. u. Szent István Szőlő körút 2-68 Szőlő körút 1-55 Szőlő árok Szüret T Tamási Á. u. Tátra Teréz U Uzsoki V Vécsei Vereckei 2-74 Vereckei 1-39

13 1/2006.(02.10.) Ör. sz. rendelet 9. sz. melléklet 9. sz. háziorvosi körzet A Alsósóstanyák Avar köz Avar u. B Balassa ál 2-56 Bartók Béla Budai Nagy A Budai Nagy A Cs Csalogány Csepel Csikós Csizmadia Sándor Csorvási Csorvási oldal Csősz Csőszház Csongor u. Csorvási köz D Dénes tanító E Egyetértés F Felsősóstanyák G Gizella Gy Győzelem H Hegedűs István Hernád Holló u. I Ifjúság u. J Jászai-Horváth 2-74 Jászai-Horváth 1-53 Juhász Gyula köz Juhász Gyula u. K Képessy József Kishegyi u. Koszorú Körösi Csoma Sándor L Lugas M Mokry Sámuel Motor N Nagyhegyi Nagyhegyi Nimród u. áva R Radnóti Miklós Raksányi köz Raksányi Imre u. Róna S Sajó Síp Soós József Sz Szabó Lőrinc Szarvasi utca Szarvasi út Szegfű Szeszfőzde Székácsföldek Szénási oldal Szőlő körút Szőlő körút T Tárogató u. Temető Tinódi u. Tolnai Tóth tanyák O Orgona u. Ü Üveg-köz V Vereckei Vereckei Vég-köz Vitális István

14 1/2006.(02.10.) Ör. sz. rendelet 10. sz. melléklet 10. sz. háziorvosi körzet A Aranyeső Árvácska B Babits Mihály Barátság u. Béke Borostyán Boróka köz C Corvin János Cédrus köz Ciprus-köz D Dessewffy 2-50 F Fácános Forgácsrész tanya E Ezüsthárs sétány G Galamb Gomba u. Gy Gyopárosi u. Gyopárosi ugarok H Harkály Határőr u. Héthalmi tanyák Horváth György Hunyadi János Hűvös u. Hűvös köz J Justh Zsigmond Jácint u. K Károlyi Mihály Kerektó Kéknefelejcs Kishegy tanya Kishegyi u. Kismarton Kiss Ernő Kis köz Kisszik u. (Őszirózsa u. kereszteződéséig) Kosztolányi Dezső Középdűlő u. (Kerektó u. kereszteződéséig) Kupa - vezér L Lachner György Laposi földek Lepke u. Lénia u. M Mátyás király Mogyoró u. Makkos N Nagy Sándor Napsugár u. Nárcisz u. Ő Őszirózsa u. R Rozmaring S-SZ Sport u. Szabadság u. Szentetornyai Szilágyi Erzsébet Százszorszép T Toldi Miklós Tulipán Tátika

15 1/2006. (02.10.) Ör. sz. rendelet 11. sz. melléklet 11. sz. háziorvosi körzet A Alkotmány B Bácska Batthyány Borsika u. D Déli E Egressy Erdő Esze Tamás F Fasor Fenyő Fészek Fő H Hajó Híd Hosszú Hősök ligete I Iskola J Jázmin Jegenye u. K Kakasszék tanya Kamilla u. Kárász Kereszt u. Kert Kertészház Kis u. Kisvasút Körte u. Közép-dűlő Középlaki L Lenkei Liget u. Liget sor Lomb Lórántffy M Málna u. ark köz ark u. éter-ál ósahalom őrház aprika u. R Rezeda Rét Rigó Sz Szentesi u Szentesi u. 81- Szélső u. Sziget T Tábor Téglagyári Tópart V Veres éter Virág Víz Z Zöldmező

16 1/2006.(02.10.) Ör. sz. rendelet 12. sz. melléklet 12. sz. háziorvosi körzet B Bajnok E Előd H Huba 2-24 Huba 3-25 K Kossuth tér Kossuth Lajos 1 Kórház Könd L Lehel O Ond R Rákóczi 2-34 T Tass Töhötöm Töhötöm 39-65

17 1/2006.(02.10.) Ör. sz. rendelet 13. sz. melléklet 1. sz. házi gyermekorvosi körzet A H O Arany J. u Hajnal köz Október 6. u Állomás tér Hajnal u. Október 6. u Állomás u. Hársfa u. Oláh I. u. Árpád u. Hosszúsori ugarok Orosházi tanyák Árpád kert I B Ibolya u. acsirta u Bajcsy Zs. u Illyés Gy. u. acsirta u Bajza u. osta u. Balassi Bálint u. J Belsőhosszúsor József A. u. S-Sz Bethlen G. u. Székács J. u. Botond u. K Székely u. Katona u. Szikhát C-Cs Katona-Kis u. Csabai u. 2-46/a Kálmán I. u. T Csabai u. 1-63/a Kelet u. Tatársánc Csendes u. Kistemplom u. Tavasz u. Csokonai u. Kossuth L. u. Táncsics M. u. Kós Károly u. Thék E. u. D Külsőhosszúsor Torkos K. u. Dalnok u. Töhötöm u Dózsa Gy. u. L Töhötöm u Lázár V. u. E Lehel u. 62/A V Eötvös u. Lehel u Vasvári. u. Eszperantó u. Liliom u. Váci M. u. Luther u. Veress J. u. F Viola u. Fecske u. M Felhő u. Mező u. Z Földvári u Mikszáth K. u. Zombai u. Fürdő u. Mohács u. Zöldfa köz Zöldfa u. G-Gy N Gyöngyvirág u. Nagy László u. Győri V. tér Nagyatádi Szabó I. u. Nádas u. Nádasdy u. Nefelejcs u.

18 1/2006. (02.10.) Ör. sz. rendelet 14. sz. melléklet 2. sz. házi gyermekorvosi körzet B Bajnok u. Baross u. Báthori u. Bem J. u. Bokréta u. Bónumi tanyák Boróka köz C-Cs Csengeri u. Csőszház u. D Damjanich u. Derű u. Dr. László E. ltp. Erkel u. G-Gy Gárdonyi G. u. Gellért u. Gyopár u. Gyopárosi út Gyopárosi ugarok H Határőr u. Hóvirág u. Hunyadi L. u. I Iglói u. Irányi D. u. Iskola köz K Kárpát u. Kisfaludy u. Kisszik u. Kohán Gy. u. Kossuth tér Kórház u. Könd u /C Könd u. 59. Községporta Kutasi u. 2-2/A Kutasi u L Levél u. Libapiac tér Liget u. M Madách u. Martinovics u. Melinda u. Móricz Zs. u N Nádor u. Ő Ősz u. askumföldek ázsit u. uszta u. usztaszeri u. R Rajki J. u. Rákóczi u. (kivéve 1. sz.) S-Sz Szentesi út Szentesi út Szüret u. T Tass u. Tátra u. Teréz u. Tó u. V Vajda köz Vajda u. Vásárhelyi út

19 3. sz. házi gyermekorvosi körzet 1/2006.(02.10.) Ör. sz. rendelet 15. sz. melléklet A M. Ady E. u. Major u. Alsótanyák Makói u. Aradi köz Móricz Zs. u Aradi u. Móricz Zs. u Munkácsy M. u. B. N-Ny. Bajcsy-Zs. u Nap u. Bercsényi u. Nyár u. Bocskai u. Nyárfa u. D Dankó I. u. acsirta u. 2-6, Deák F. u. atak u. E R Eötvös J. tér Rákóczi út 1. Retek u. F Rózsa u. Falus E. u. Rövid köz. Földvári u G-Gy S-Sz Gyártelep u. Sas u. Sámsoni u. H Szabadság tér Hold u. Szabó D. u. Honvéd u. Széchenyi tér Hun u. Szondy u. J T Jókai u. Teleki u. Tél u. K Thököly u. Kazinczy köz Tompa M. u. Kazinczy u. Tükör u. Kerek u. Kertész u. Kettőssánc tér V Kodály Z. u. Vadász u. Kölcsey F. u. Vörösmarty u. Kurta u. Kutasi u ZS

20 Kutasi u Zsinór u.

21 4. sz. házi gyermekorvosi körzet 1/2006. (02.10.) Ör. sz. rendelet 16. sz. melléklet A Kígyó u Töhötöm u Alsótanyák Klapka Gy. u. Töhötöm u Álmos V. u. Könd u Könd u. 3-57/C. U B Külsőmonor Uzsoki u. Bakó J. u. Lehel u Balassa. u. Lehel u V Balaton u. Lugas u. Vereckei u. Barátság u. Vécsey u. Belsőmonor M Vitális I. u. Bikádi u. Maros u. Budai N. A. u. Március 15. tér Búza u. Mikolai kert Búzavirág u. Mikolai u. Monori ugarok C-Cs Móra F. u. Csalogány u. Csap u. N Csepel u. Nagyhegyi u Nagyhegyi u E Előd u. O Eötvösi tanyák Október 6. u Északi sor Október 6. u Ond u. F Felsősóstanyák ipacs u. Forgácsrészi tanyák Fűtőház u Sz. G Szabolcs u. Gádorosi út Szamos u. Gólya u. Szt. István u. Szőlő krt Szőlő krt H Szőlő árok Harmat u. Horváth pap u. Huba u. T Tárogató u. Tinódi u. K Tóth tanyák

22 Kígyó u

23 1./2006.(02.10.)Ör. sz. rendelet 17. sz. melléklet 5. sz. házi gyermekorvosi körzet A H R Akácfa u. Hegedűs I. Radnóti M. u. Arany J. u Hernád u. Raksányi köz Avar köz Holló u. Raksányi u. Avar u. Huszár u. Róna u. Áchim u. S-Sz I Sajó u. B Ifjúság u. Síp u. Bartók B. u. Ifjúság tér Soós J. Bálvány u. Szabó Lőrincz u. J Szarvasi út C-Cs Jászai Horváth u. Szarvasi u. Csabai u Juhász Gy. köz Szegfű u. Csabai u Juhász Gy. u. Szeszfőzde u. Csikós u. Székácsföldek Csillag u. K Szénási oldal Csizmadia S. u. Képessy J. u. Szív u. Csongor u. Kinizsi u. Szövetkezés u. Csorvási út Kígyó u Szőlő körút Csorvási köz Kígyó u Szőlő körút Csorvási oldal Koszorú u. Csősz u. Kőrősi Cs. S. u. T M Temető u. D Malom u. Tolnai u. Dénes tanító u. Mikes u. Tomcsányi dűlő Mokry S. u. Török I. u. E Motor u. Egyetértés u. Mozdony u. Ü Észak u. Üveg köz N F Nagyhegyi u V Felsőtanyák Nagyhegyi u Vezér u. Nimród u. Vég-köz G-Gy Virágos dülő Gizella u. O Gyár u. Orgona u. Z Győzelem u. Zrínyi u. Gyulai u. áva u. etőfi u. uttony u.

24 1/2006. (02.10.) Ör. sz. rendelet 18. sz. melléklet 1. számú fogorvosi körzet A I O Alkotmány u. Ibolya u. Orgona u. Állomás tér Ifjúság tér Orosházi puszta tanya Állomás u. Ifjúság u. Orosházi tanyák Iskola u. B Bácska u. J aprika u. Bajza u. Jegenye u. ark köz Bakó J. u. Juhász Gy. köz éter-ál u. Bartók B. u. Juhász Gy. u. etőfi u. Batthyány u. ósahalom őrház Belsőmonor K Bónumi tanyák Kakasszék tanya R Borsika u. Kamilla u. Raksányi köz Képessy J. u. Raksányi u. C-CS Kereszt u. Rét u. Csizmadia S. u. Kert u. Rezeda u. Csongor u. Kígyó u. Róna u. Csorvási oldal Kis u. Kishegy tanya S-SZ D Kistemplom u. Síp u. Déli u. Kossuth L. u. /páros/ Soós J. u. Dénes t. u. Kőrösi Cs. S. u. Szabó L. u. Körte u. Szarvasi u. E Középdűlő Szarvasi út Egressy u. Középlaki u. Szélső u. Esze Tamás u. Külsőmonor Szénási oldal Szeszfőzde F L Székács-földek Felsőtanyák Laposi földek Sziget u. Forgácsrészi tanyák Lenkei u. Lórántffy u. T G-GY Téglagyári u. Gábor Áron u. M Thék E. u. Gádorosi út Málna u. Gyopárosi ugarok Malom u. Ü Gyopárosi út Martinovics u. Üveg köz Gyökeresi t. Mikes u. Győri V. tér Mokry S. u. V Gyulai u. Monori ugarok Vég-köz Motor u. Veres éter u. H Víz u. Hajó u. N

25 Héthalmi tanyák Nimród u. Z Holló u. Zöldmező u. Hosszú u. Zrínyi u. Iskolai fogorvosi szolgáltatást nyújt az alábbi oktatási intézmény tekintetében: József Attila Általános Iskola

26 2. számú fogorvosi körzet 1/2006. (02.10.) Ör. sz. rendelet 19. sz. melléklet A Hősök ligete N-NY Aranyeső u. Hun u. Napsugár u. Árvácska u. Hűvös köz Nárcisz u. Hűvös u. Nyárfa u. B Nyírfa u. Barátság u. I-J Báthori u. Irányi D. u. Ő Béke u. Jácint u. Őszirózsa u. Bercsényi u. Jázmin u. Boróka köz Jókai u. Borostyán u. ark u. K uszta u. C-CS Kárász u. Cédrus köz Kazinczy köz R Ciprus köz Kazinczy u. Rákóczi u /páratlan/csengeri u. Kéknefelejcs u. Rigó u. Csőszház u. Kerektó u. Rozmaring u. Kertész u. D Kertészház u. S-SZ Damjanich u. Kiscsákó tanya Sámsoni u. Diófa u. Kisfaludy u. Sport u. Dobó I. u. Kismarton u. Szabó D. u. Kiss E. u. Százszorszép u. E Kisvasút u. Szivárvány u. Eötvös J. tér Kölcsey u. Szondi u. Eötvösi tanyák Községporta Ezüsthárs sétány Kupa-vezér u. T Kurta u. Tamási Á. u. F Kutasi u. Tátika u. Fácános u. Thököly u. Fagyöngy u. L Tomcsányi dűlő Fasor u. Lénia u. Tópart u. Fenyő u. Lepke u. Tóth tanyák Fészek u. Libapiac tér Tulipán u. Liget sor G Lakcím nélküli V Galamb u. Vadász u. Gárdonyi G. u. M Vajda köz Gomba u. Major u. Vajda u. Gyöngyvirág u. Makkos u. Virágos dűlő Makói u. Vitális u. H Mátyás k. u. Harkály u. Mogyoró u. Z-ZS Híd u. Muskátli Zsinór u.

27 Holdfény u. Hóvirág u. Iskolai fogorvosi szolgáltatást nyújt az alábbi oktatási intézmény tekintetében: Békés Megye Képviselő-testülete Gyógypedagógiai és Szakszolgálati Intézménye

28 1/2006. (02.10.) Ör. sz. rendelet 20. sz. melléklet 3. számú fogorvosi körzet A J T Álmos vezér u. Jászai-Horváth u. Tárogató u. Justh Zs. u. Tátra u. B Temető u. Babits M. u. K Teréz u. Bajnok u. Kárpát u. Tinódi u. Balassa. u. Kis-köz Toldi u. Baross u. Kisszik u. Tolnai u. Bem J u. Klapka Gy. u. Berzsenyi D. u. Kórház u. V Bikádi u. Kossuth L. u (páratlan) Vécsei u. Budai N. Antal u. Kossuth tér Vereczkei u. Búza u. Koszorú u. Búzavirág u. L C-CS Lugas u. Csalogány u. Csap u. M Csepel u. Maros u. Csikós u. Mikolai u. Mikolai kert E Móra F. u. Előd u. Erkel u. N-NY Észak u. Nádor u. Északi sor Nagy Sándor u. Nagyhegyi u. F Fűtőház u. áva u. G-Gy usztaszeri u. Gellért u. uttony u. Gólya u. R H Rajki J. u. Harmat u. Hegedűs I. u. S-Sz Huba u. Sajó u. Hunyadi J. u. Szabolcs u. Hunyadi L. u. Szamos u. Szántó K. J. u. I Szegfű u. Iglói u. Szent István u. Iskola köz Szőlő körút

29 Szőlőárok u. Iskolai fogorvosi szolgáltatást nyújt az alábbi oktatási intézmény tekintetében: Orosházi Evangélikus Általános Iskola és Gimnázium

30 1/2006. (02.10.) Ör. sz. rendelet 21. sz. melléklet 4. számú fogorvosi körzet A L T Alsótanyák Lehel u. Tass u. Aradi köz Liszt F. u. Tatársánc tanya Aradi u. Tél u. Árpád u. M Tompa M. u. Madách u. Torkos K. u. B Március 15. tér Töhötöm u. Bajcsy-Zs. u. Mohács u. Tükör u. Balassi B. u. Móricz Zs. u. V CS N-NY Váci M. u. Csokonai u. Nádas u. Nap u. Z F Nyár u. Zöldfa köz Felsősóstanyák Zöldfa u. Földvári út O Fürdő u. Október 6. u. Ond u. GY Gyártelep u. acsirta u. H atak u. Honvéd u. Horváth-pap u. R Rákóczi út 2-34 páros K Kálmán I. u. S-SZ Katona-Kis u. Sas u. Kelet u. Szikhát tanya Kerek u. Kettőssánctér Kós K. u. Iskolai fogorvosi szolgáltatást nyújt az alábbi oktatási intézmény tekintetében: Eötvös József Általános Iskola és Gimnázium

31 1/2006. (02.10.) Ör. sz. rendelet 22. sz. melléklet 5. számú fogorvosi körzet A Határőr u. R Ady E. u. Horváth Gy. u. Rövid köz Akácfa u. Hosszúsori ugarok Arany J. u. Huszár u. S-SZ Széchenyi tér B K Székács J. u. Bálvány u. Kodály Z. u. Székely u. Belsőhosszúsor Könd u. Szív u. Bethlen G. u. Külsőhosszúsor Szövetkezés u. Botond u. L T C-CS Lachner Gy. u. Táncsics u. Csabai u. Lázár V. u. Tavasz u. Csorvási köz Levél u. Liget u. V Luther u. Vásárhelyi u. D Veress J. u. Dalnok u. M Vezér u. Deák F. u. Mikszáth K. u. Viola u. Derű u. Dózsa Gy. u. Dr. László Elek ltp. N Nagy L. u. E Nádasdy u. Eötvös u. Nefelejcs u. Németh L. u. F Fecske u. O G-GY Oláh I. u. Gyár u. H Hajnal köz osta u. Hajnal u. akumföldek Iskolai fogorvosi szolgáltatást nyújt az alábbi oktatási intézmények tekintetében: Orosháza Városi Önkormányzat VI. Sz. Általános Iskolája, Vörösmarty Mihály Általános Iskola

32 1/2006. (02.10.) Ör. sz. rendelet 23. sz. melléklet 6. számú fogorvosi körzet A I S-Sz Alsósóstanyák Illyés Gyula Szabadság Avar u. Szentesi Avar köz J Szentetornyai Áchim u. József Attila Szilágyi Erzsébet Szüret B K Balaton Katona u. T Bercsényi Károlyi Mihály Tábor Bocskai Kinizsi Tátika Bokréta Kishegyi Teleki Kohán György Tolnai C-Cs Kosztolányi Tó Corvin János Török Ignác Csendes L Csillag Liliom U Csorvási u. Lomb Uzsoki Csősz M V D Melinda Vasvári ál Dankó Mező Virág Dessewffy Mozdony Vörösmarty Munkácsy E Z Egyetértés N Zombai Erdő Nagyatádi Sz. I. Eszperantó Ő F Ősz Falus Elek Felhő Fő G-Gy Gizella Gyopár Győzelem H Hársfa Hernád Hold etőfi ipacs R Radnóti Retek Rózsa Iskolai fogorvosi szolgáltatást nyújt az alábbi oktatási intézmények tekintetében: Czina Sándor Általános Iskola

33 Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola

34 1/2006. (02.10.) Ör. sz. rendelet 24. sz. melléklet 7. számú iskolai, ifjúsági fogorvosi körzet Az alábbi oktatási intézmények éves tanulói ideértve az intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató 18 évnél idősebb személyeket is - részére nyújt iskolai fogorvosi szolgáltatást: Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola Kossuth Lajos Közoktatási Intézmény Orosházai Evangélikus Általános Iskola és Gimnázium Ügyviteli Szakképző Iskola Eötvös József Általános Iskola és Gimnázium

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL Köznevelési intézmény: Gyáli Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Felvételi körzet: Ady Endre utca páros oldal, páratlan

Részletesebben

Ez a rendeletet az önkormányzat közigazgatási területén működő egészségügyi alapellátást végző szolgáltatókra kell alkalmazni.

Ez a rendeletet az önkormányzat közigazgatási területén működő egészségügyi alapellátást végző szolgáltatókra kell alkalmazni. Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2016.(XI.25.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) önkormányzati 1 rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) önkormányzati 1 rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról 1. oldal SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2002. (VII. 18.) önkormányzati 1 rendelete a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról Sárbogárd Város Önkormányzata az egészségügyről szóló

Részletesebben

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról Sárbogárd Város Önkormányzata az egészségügyi közszolgáltatások nyújtásáról,

Részletesebben

Háziorvosi körzetek leírása. 1. számú háziorvosi körzet

Háziorvosi körzetek leírása. 1. számú háziorvosi körzet 1. melléklet a 12/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelethez Háziorvosi körzetek leírása 1. számú háziorvosi körzet Baczoni István utca Bethlen Gábor utca Blaha Lujza utca Búzavirág utca Csíktarcsa utca

Részletesebben

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzatának 25/2008. (VI.27.) rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról

Tolna Város Önkormányzatának 25/2008. (VI.27.) rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról Tolna Város Önkormányzatának 25/2008. (VI.27.) rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 13/2012.(IX.11.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. (IV. 1.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetek határaiknak megállapításáról

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. (IV. 1.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetek határaiknak megállapításáról Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. (IV. 1.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetek határaiknak megállapításáról Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásáról, valamint az

Részletesebben

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról 1. oldal SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról Sárbogárd Város Önkormányzata az egészségügyről szóló 1997.

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzatának 25/2008. (VI.27.) rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról

Tolna Város Önkormányzatának 25/2008. (VI.27.) rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról Tolna Város Önkormányzatának 25/2008. (VI.27.) rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E az egészségügyi

Részletesebben

FELNŐTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK. 1. körzet 2. körzet 3. körzet 4. körzet Áchim A. utca Ady E. utca Árpád utca

FELNŐTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK. 1. körzet 2. körzet 3. körzet 4. körzet Áchim A. utca Ady E. utca Árpád utca 1. melléklet FELNŐTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK 1. körzet 2. körzet 3. körzet 4. körzet Áchim A. utca Ady E. utca Árpád utca 7 vezér (Szabadmájus) tér Alkotmány utca Arany J. utca Attila utca Akác utca Batthyány

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN VECSÉS

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN VECSÉS AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN VECSÉS Köznevelési intézmény: Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola Anton Grassalkovich Grundschule Wetschesch

Részletesebben

Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének../2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet tervezete

Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének../2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet tervezete Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet tervezete Az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 39/2005.(XI.5.),

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

ÖSSZESEN: Utcanevek. Állandó lakosok száma (fő) 1. melléklet a 26/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

ÖSSZESEN: Utcanevek. Állandó lakosok száma (fő) 1. melléklet a 26/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelethez I. számú háziorvosi körzet körzethatára (utcajegyzék) 1. melléklet a 26/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelethez Utcanevek Öreghegy pincesor 25 Ságvári utca 47 Szabadság tér 143 Templom utca 33 Török Bálint

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa Lapszám: 1 001. szavazókör, a Ve. 78. -a szerint a települési szintû lakóhellyel rendelkezö választópolgárok szavazására kijelölt szavazókör is Azonosító: 14-085-001-4, Cím: Napközi otthon, Bajcsy Zs.

Részletesebben

Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő- testületének. 15/2004.(VI.10.) Önk. rendelete. az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról

Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő- testületének. 15/2004.(VI.10.) Önk. rendelete. az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő- testületének 15/2004.(VI.10.) Önk. rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő- testülete a helyi

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről 1 MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 39/2005.(XI.5.),

Részletesebben

Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2016. (XII.01.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekről

Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2016. (XII.01.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekről Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2016. (XII.01.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekről Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi

Részletesebben

Monori Kossuth Lajos Óvoda (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 37.) felvételi körzete:

Monori Kossuth Lajos Óvoda (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 37.) felvételi körzete: Monori Kossuth Lajos Óvoda (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 37.) felvételi körzete: 1. Acsádi utca 2. Ady Endre utca páratlan oldala (vasút és a Kossuth Lajos utca közötti szakasz) 3. Arany János utca 4.

Részletesebben

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának 16/2016.(IX.08.) önkormányzati rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzetekről

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának 16/2016.(IX.08.) önkormányzati rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzetekről Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának 16/2016.(IX.08.) önkormányzati rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzetekről Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata az egészségügyi

Részletesebben

ürítési nap hétfő és csütörtök

ürítési nap hétfő és csütörtök Utca Ady Endre utca Akácos utca Alinka utca Alkotmány utca Arany János utca Árpád utca Árvácska utca Avar utca Babits Mihály utca Bajcsy Zsilinszky utca Bakony utca Bányász utca Barátság utca Bartók Béla

Részletesebben

meghatározásáról szóló 5/2004. (III. 10.) számú rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

meghatározásáról szóló 5/2004. (III. 10.) számú rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép. Pécel Város Önkormányzatának 8/2009. (IV. 1.) számú rendelete a Pécel Város Önkormányzatának közigazgatási területén lévı háziorvosi ek meghatározásáról szóló 5/2004. (III. 10.) számú rendelet módosításáról

Részletesebben

(2) Az Önkormányzat a háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti ellátást az orosházi kistérségi társulással kötött megállapodás alapján láttatja el.

(2) Az Önkormányzat a háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti ellátást az orosházi kistérségi társulással kötött megállapodás alapján láttatja el. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2016. (VIII. 24.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról Nagyszénás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület január 19-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület január 19-én tartandó ülésére Tárgy: ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2017. január 19-én tartandó ülésére Javaslat az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló 16/2016.(VI.17.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára Előterjesztő:

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 29/2011. (X. 28.) és a 35/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendeletekkel módosított

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 29/2011. (X. 28.) és a 35/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendeletekkel módosított Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének a 29/2011. (X. 28.) és a 35/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendeletekkel módosított 23/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a háziorvosi és védőnői körzetek

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 20/2016. (XI.28.) önkormányzati rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 20/2016. (XI.28.) önkormányzati rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 20/2016. (XI.28.) önkormányzati rendelete az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

3. (1) E rendelet 2011. július 01. napján lép hatályba.

3. (1) E rendelet 2011. július 01. napján lép hatályba. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2011. (VII.1.) önkormányzati rendelete a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi körzetekről Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Tól Ig Közterület neve Házszám Ép. Lh. Házszám Ép. Lh. Intervallum Körzet

Tól Ig Közterület neve Házszám Ép. Lh. Házszám Ép. Lh. Intervallum Körzet Gyomaendrőd 1. oldal Áchim András utca Teljes 002 Ady Endre utca Teljes 009 Akác utca Teljes 016 Alkotmány utca Teljes 014 Álmos utca Teljes 002 Álmosdomb utca Teljes 017 Apponyi utca Teljes 012 Arany

Részletesebben

Helyi Választási Iroda Vezetője 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. Szám: /2013. Határozat

Helyi Választási Iroda Vezetője 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. Szám: /2013. Határozat Helyi Választási Iroda Vezetője 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. Szám: 4554-6/2013. Határozat A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.. törvény /a továbbiakban: Ve./ 77. /1/ bekezdésében biztosított

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 26/2012.(X.26.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekrıl

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 26/2012.(X.26.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekrıl Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 26/2012.(X.26.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekrıl Szécsény Város Önkormányzata

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) Fax:

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) Fax: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. november 24-én tartandó ülésére Az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról Előterjesztést készítette: Véleményezi Elfogadás módja: Fehér László, aljegyző

Részletesebben

BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./2015. (..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A VÉDŐNŐI KÖRZETEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL

BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./2015. (..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A VÉDŐNŐI KÖRZETEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./2015. (..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A VÉDŐNŐI KÖRZETEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

Részletesebben

Háziorvosi körzetek. Dr. Balla Ferenc általános orvostan, sebész, Traumatológia szakorvos, háziorvostan

Háziorvosi körzetek. Dr. Balla Ferenc általános orvostan, sebész, Traumatológia szakorvos, háziorvostan Háziorvosi körzetek Körzet megnevezése/ Rendelés helye/ Háziorvos neve/ képesítési adatai I. számú felnőtt Kálvin tér 7. Dr. Király Tímea II. számú felnőtt Petőfi u. 14. Dr. Ungvári Zsigmond általános

Részletesebben

Pilisvörösvári Helyi Választási Iroda 3/2014. HVI vezetői határozat melléklete

Pilisvörösvári Helyi Választási Iroda 3/2014. HVI vezetői határozat melléklete Lapszám: 1 001. szavazókör Azonosító: 14-112-001-5, Cím: Fõ tér 1. (polgármesteri hivatal), TEVK: 01 Akácfa köz teljes közterület Báthory utca teljes közterület Béke utca teljes közterület Cékla köz teljes

Részletesebben

Felnőtt Háziorvosi ellátási körzetek

Felnőtt Háziorvosi ellátási körzetek 1. számú melléklet 1 16/2002. (VI. 21.) sz. önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete (28/2012. (VII. 13.) sz. Ör. 1. számú melléklet) 1. számú körzet Felnőtt Háziorvosi ellátási körzetek Alkotmány utca,

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 11/2002. (IX.24.) Kt. számú rendelete Ercsi Város háziorvosi körzeteiről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 11/2002. (IX.24.) Kt. számú rendelete Ercsi Város háziorvosi körzeteiről Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 11/2002. (IX.24.) Kt. számú rendelete Ercsi Város háziorvosi körzeteiről Ercsi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 24/2016. (XI.30.) számú rendelete. a háziorvosi körzetek megállapításáról. A rendelet hatálya

Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 24/2016. (XI.30.) számú rendelete. a háziorvosi körzetek megállapításáról. A rendelet hatálya Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2016. (XI.30.) számú rendelete a háziorvosi körzetek megállapításáról Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról

Részletesebben

12/2005. (V.10.) Orosházi Önkormányzati rendelet. az önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak védelméről 12

12/2005. (V.10.) Orosházi Önkormányzati rendelet. az önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak védelméről 12 12/2005. (V.10.) Orosházi Önkormányzati rendelet az önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak védelméről 12 Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

A rendelet 1. sz. melléklete e rendelet 1. sz. melléklete szerint módosul. A rendelet 3. sz. melléklete e rendelet 2. sz. melléklete szerint módosul.

A rendelet 1. sz. melléklete e rendelet 1. sz. melléklete szerint módosul. A rendelet 3. sz. melléklete e rendelet 2. sz. melléklete szerint módosul. Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi körzetek és védőnői szolgálatok területének megállapításáról

Részletesebben

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLTÁSOK KÖRZETEIRŐL SZÓLÓ 9/2016. (IV.26.) számú rendelete

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLTÁSOK KÖRZETEIRŐL SZÓLÓ 9/2016. (IV.26.) számú rendelete LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLTÁSOK KÖRZETEIRŐL SZÓLÓ 9/2016. (IV.26.) számú rendelete Létavértes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteiről

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteiről Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteiről Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önálló orvosi tevékenységről

Részletesebben

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testület 10/2003. (IV.30.) sz. rendelete a háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetekről

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testület 10/2003. (IV.30.) sz. rendelete a háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetekről Páty Község Önkormányzat Képviselő-testület 10/2003. (IV.30.) sz. rendelete a háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetekről az azt módosító 33/2004. (XI.5.) 21/2005. (IX.5.) és 12/2011. (VI.16.) rendeletekkel

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 40/2013.(XI.01.) önkormányzati rendelete

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 40/2013.(XI.01.) önkormányzati rendelete Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2013.(XI.01.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról Kunszentmárton Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/2002. (V.7.) r e n d e l e t e

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/2002. (V.7.) r e n d e l e t e CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/2002. (V.7.) r e n d e l e t e a háziorvosi körzetekrıl Csorvás Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete az egészségügyi közszolgáltatások

Részletesebben

Szaj ol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 16/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelete

Szaj ol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 16/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelete Szaj ol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelete Az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 12/2011. (II.25.) sz. önkormányzati rendelettel módosított

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 12/2011. (II.25.) sz. önkormányzati rendelettel módosított PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 12/2011. (II.25.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 1/2009. (II.04.) sz. önkormányzati rendelete az általános iskolai körzethatár és az óvodai körzethatár

Részletesebben

FELNİTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK

FELNİTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK FELNİTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 1. melléklet a 38/2012. (X. 25.) Önkormányzati Rendelethez E F G V. Körzet VI.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez -

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez - 4 MÁTÉSZALKA V Á R O S POLGÁRMESTERÉTŐ L 4701. Mátészalka, Hősök-tere 9. Tel.: (44) 501-358, Fax: (44) 501-360 e-mail:polgarmester@mateszalka.hu Száma: 60/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 14/2002.(VI.27.) KT Rendelete az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről1 1. 2. Záró rendelkezések 3.

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 14/2002.(VI.27.) KT Rendelete az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről1 1. 2. Záró rendelkezések 3. Szentlőrinc Városi Önkormányzat 14/2002.(VI.27.) KT Rendelete az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről 1 (A 21/2009.(XI.25.), a 7/2006.(III.10.), a 23/2004.(X.29.) KT. Rendelettel egységes

Részletesebben

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete a területi védőnői körzetekről 1..

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete a területi védőnői körzetekről 1.. Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete a területi védőnői körzetekről Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyről szóló 1997.

Részletesebben

19/2002. (VII.22.) MÖK számú rendelete. a háziorvosi körzetekrıl

19/2002. (VII.22.) MÖK számú rendelete. a háziorvosi körzetekrıl Helyi jogtár. Módosította az 5/2004.(I. 26.) MÖK sz. rendelet, valamint a 14/2004.(III. 29.) MÖK sz. rendelet. Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2002. (VII.22.) MÖK számú rendelete

Részletesebben

MÉLYKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ- TESTÜLETÉNEK. 16/2009. (X.1.) rendelete 1

MÉLYKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ- TESTÜLETÉNEK. 16/2009. (X.1.) rendelete 1 MÉLYKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ- TESTÜLETÉNEK 16/2009. (X.1.) rendelete 1 Mélykút Város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteirıl Mélykút Város Önkormányzata Képviselı-testülete az

Részletesebben

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének az önálló orvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 14/2014. (V.28.) önkormányzati rendelete

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének az önálló orvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 14/2014. (V.28.) önkormányzati rendelete Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének az önálló orvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 14/2014. (V.28.) önkormányzati rendelete Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK KÖRZETEIRŐL SZÓLÓ 3/2017. (I.31) számú rendelete. A rendelet hatálya

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK KÖRZETEIRŐL SZÓLÓ 3/2017. (I.31) számú rendelete. A rendelet hatálya LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK KÖRZETEIRŐL SZÓLÓ 3/2017. (I.31) számú rendelete Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.. (1)

Részletesebben

Szavazókör sorszáma Szavazókör területe Szavazókör helye, címe Akácfa utca 1. VÍZMŰ KLUBTERME Dózsa György utca

Szavazókör sorszáma Szavazókör területe Szavazókör helye, címe Akácfa utca 1. VÍZMŰ KLUBTERME Dózsa György utca Helyi Választási Iroda Vezetője 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. Szám: /2008. A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 10. /1/-/2/ bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva Pásztó városban

Részletesebben

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉT. 12/2006. (III.30.) sz. r e n d e l e t e

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉT. 12/2006. (III.30.) sz. r e n d e l e t e KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉT 12/2006. (III.30.) sz. r e n d e l e t e A HÁZIORVOSI, HÁZI GYERMEKORVOSI ÉS A FOGORVOSI KÖRZETEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1. sz. választókerület

1. sz. választókerület 1. sz. választókerület 1. sz. szavazókör Szabadság u. 29. Szlovák Ált. Iskola Árpád utca 1 - folyamatos házszámok Árpád utca 5 9 páratlan házszámok Béke lakótelep Béke utca 1-3/B páratlan házszámok Bethlen

Részletesebben

Cece Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014.(IV.04.)önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteiről

Cece Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014.(IV.04.)önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteiről Cece Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014.(IV.04.)önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteiről Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

1. A rendelet hatálya Felnőtt háziorvosi körzetek Házi gyermekorvosi körzetek 3.

1. A rendelet hatálya Felnőtt háziorvosi körzetek Házi gyermekorvosi körzetek 3. Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2016. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2009.(IX. 1.) számú önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteiről

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2009.(IX. 1.) számú önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteiről TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2009.(IX. 1.) számú önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteiről Tamási Város Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Kazincbarcika Város szavazóköri beosztása

Kazincbarcika Város szavazóköri beosztása Kazincbarcika Város szavazóköri beosztása 1. sz. szavazókör helye: Kodály Z. Művészetoktatási Int. Egressy B. út 1/B. Egressy B. út 1-19-ig (páratlan), Egressy B. út 2-26-ig (páros), Jókai tér teljesen,

Részletesebben

Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete 17/2008. (III.28.) számú rendelete a háziorvosi körzetek megállapításáról 1 (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete 17/2008. (III.28.) számú rendelete a háziorvosi körzetek megállapításáról 1 (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete 17/2008. (III.28.) számú rendelete a háziorvosi körzetek megállapításáról 1 (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 7/2002. (V. 28.) sz. rendelete a felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi körzetekről

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 7/2002. (V. 28.) sz. rendelete a felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi körzetekről ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 7/2002. (V. 28.) sz. rendelete a felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi körzetekről (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 11/2004. (III.23.)

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA szavazókör Azonosító: , Cím: Fõ tér 1. (Polgármesteri Hivatal), OEVK: 03

KÖRZETLEÍRÓ LISTA szavazókör Azonosító: , Cím: Fõ tér 1. (Polgármesteri Hivatal), OEVK: 03 Drávai Zsuzsanna Lapszám: 1 001. szavazókör Azonosító: 14-112-001-5, Cím: Fõ tér 1. (Polgármesteri Hivatal), OEVK: 03 Akácfa köz teljes közterület 12 Angeli köz teljes közterület 17 Báthory utca teljes

Részletesebben

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 13/2016. (XII. 1.) önkormányzati rendelete. az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 13/2016. (XII. 1.) önkormányzati rendelete. az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2016. (XII. 1.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2002.(VI.24.) SZÁMÚ R E N D E L E T E

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2002.(VI.24.) SZÁMÚ R E N D E L E T E EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2002.(VI.24.) SZÁMÚ R E N D E L E T E Edelény város területén működő egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok körzethatárairól (Módosításokkal egységes szerkezetben.)

Részletesebben

Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 15/2005. (IV.28.) számú rendelete

Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 15/2005. (IV.28.) számú rendelete Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 15/2005. (IV.28.) számú rendelete A felnőtt és gyermek háziorvosi, a fogorvosi körzetek valamint a területi védőnői szolgálat és az iskolavédőnői

Részletesebben

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (XI..) rendelet-tervezete az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (XI..) rendelet-tervezete az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (XI..) rendelet-tervezete az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról Nagykáta Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA szavazókör Azonosító: , Cím: Szt. István tér 6. (Városháza), TEVK: 01

KÖRZETLEÍRÓ LISTA szavazókör Azonosító: , Cím: Szt. István tér 6. (Városháza), TEVK: 01 Szehofnerné Széber Zsuzsanna Lapszám: 1 001. szavazókör Azonosító: 07-061-001-2, Cím: Szt. István tér 6. (Városháza), TEVK: 01 Csokonai utca teljes közterület 51 Mónus Illés utca 000001 000007 folyamatos

Részletesebben

Isaszegi Helyi választási Iroda Vezetőjének. 2/2014. (III.31.) számú határozata. A választókerületekhez tartozó szavazókörök beosztása az alábbi:

Isaszegi Helyi választási Iroda Vezetőjének. 2/2014. (III.31.) számú határozata. A választókerületekhez tartozó szavazókörök beosztása az alábbi: Isaszegi Polgármesteri Hivatal Jegyzője 2117 Isaszeg, Rákóczi utca 45.szám Tel: 28/583-100, e-mail:hivatal@isaszeg.hu Ügyiratszám: 330-6/2014/12 Ügyintéző: Tóthné Pervai Katalin Tárgy: Egyéni Választó

Részletesebben

1. számú VÁLASZTÓKERÜLET

1. számú VÁLASZTÓKERÜLET 1. számú 1. számú Batsányi János Művelődési Központ 732 Tapolca, Vasút u. 3. Akácfa Árpád Bacsó Béla Damjanich János Dózsa György Fazekas Hegymagasi Kandó Kálmán Keszthelyi Kulich Gyula Mogyoróshegy Nyár

Részletesebben

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 7/2002. (V. 28.) sz. rendelete a felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi körzetekről

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 7/2002. (V. 28.) sz. rendelete a felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi körzetekről ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 7/2002. (V. 28.) sz. rendelete a felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi körzetekről A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.

Részletesebben

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉT. 12/2006. (III.30.) sz. r e n d e l e t e

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉT. 12/2006. (III.30.) sz. r e n d e l e t e KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉT 12/2006. (III.30.) sz. r e n d e l e t e A HÁZIORVOSI, HÁZI GYERMEKORVOSI ÉS A FOGORVOSI KÖRZETEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet hatálya. Felnőtt háziorvosi körzet

A rendelet hatálya. Felnőtt háziorvosi körzet Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2017.(I.31.) önkormányzati rendelete a felnőtt és gyermek háziorvosi, a fogorvosi körzetek, a területi védőnői körzetek, az iskolavédőnői körzet,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. október 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. október 16-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. október 16-i ülésére

Részletesebben

11/2002. (VI. 7.) Hev. Ör. rendelete. a háziorvosi, házi-gyermekorvosi és fogorvosi körzetekrıl. Felhatalmazás

11/2002. (VI. 7.) Hev. Ör. rendelete. a háziorvosi, házi-gyermekorvosi és fogorvosi körzetekrıl. Felhatalmazás 11/2002. (VI. 7.) Hev. Ör. rendelete a háziorvosi, házi-gyermekorvosi és fogorvosi körzetekrıl Felhatalmazás Heves Város Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1)

Részletesebben

1. melléklet a 37/2012. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez. 1. számú melléklet a 34/2005. (IX. 2.) önkormányzati rendelethez HÁZIORVOSI KÖRZETEK

1. melléklet a 37/2012. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez. 1. számú melléklet a 34/2005. (IX. 2.) önkormányzati rendelethez HÁZIORVOSI KÖRZETEK ĺ á á á Ö á é ő ü é Ż Ż ö á é é ü á á ö á í á áó ó ó Ż ö á ó ĺ á áó ú á á á Ö á á é ő ü ę é é ő ó ó é ö é á é é á á ö é ĺ Ż é é á öé á ú á á á Ö á é ő ü é é ű öđé á á ő ő ő Ż Ż ö á é á í é é é ö é á ó

Részletesebben

13/2002. (VI. 28.) sz.

13/2002. (VI. 28.) sz. MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a területi ellátási kötelezettség szerint megállapított háziorvosi körzetekről 13/2002. (VI. 28.) sz. R E N D E L E T E Egységes szerkezetben:

Részletesebben

Településszintű valamint igazolással szavazók

Településszintű valamint igazolással szavazók I. Választókerület 14-033-001-2) Andrássy Gy.u. 10-26, 25-39 Attila u. Bocskai u. Csontváry u. 24-40, 19-35 Haraszty F. u. 19-39 Némedi út 26-52, 13-25 Pál L. u. 16-22 Somogyvári Gy.u. 22-45a Szent István

Részletesebben

Jászapáti Városi Önkormányzat 21/2005./XI.1./ rendelete. A védőnői körzetek kialakításáról (Egységes szerkezetbe foglalva) (2012. február 16.

Jászapáti Városi Önkormányzat 21/2005./XI.1./ rendelete. A védőnői körzetek kialakításáról (Egységes szerkezetbe foglalva) (2012. február 16. 1 Jászapáti Városi Önkormányzat 21/2005./XI.1./ rendelete A védőnői körzetek kialakításáról (Egységes szerkezetbe foglalva) (2012. február 16.) Jászapáti Város Önkormányzat Képviselő-testülete Az egészségügyről

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 22/2002.(VI. 27.) ÖK számú R E N D E L E T E a háziorvosi körzetek meghatározására

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 22/2002.(VI. 27.) ÖK számú R E N D E L E T E a háziorvosi körzetek meghatározására Mezőkövesd Város Önkormányzatának 22/2002.(VI. 27.) ÖK számú R E N D E L E T E a háziorvosi körzetek meghatározására Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2001. évi CVII. tv. 25. (7)

Részletesebben

Záradék: Ezen rendelet február 20-án kihirdetésre került. Jenesné Paróczai Erika jegyző

Záradék: Ezen rendelet február 20-án kihirdetésre került. Jenesné Paróczai Erika jegyző Zagyvarékas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II.20.) önkormányzati rendelete az alapellátási területi ellátási kötelezettségről Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzata hat háziorvosi, három gyermekorvosi és két fogorvosi körzetben határozza meg Gyömrő város alapellátásának körzeteit.

Gyömrő Város Önkormányzata hat háziorvosi, három gyermekorvosi és két fogorvosi körzetben határozza meg Gyömrő város alapellátásának körzeteit. Gyömrő Város Önkormányzatának 12/2002. (VI. 13.) sz. rendelete a háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetbeosztásról a 11/2005. (III.24.) sz. a 14/2010. (IX.20.) sz. és a 22/2011. (IX. 05.) sz. rendelettel

Részletesebben

Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2016.(V.26.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról

Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2016.(V.26.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2016.(V.26.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Lekérdezõ: PNACK Nagykáta Dátum: :10:04 Gál Brigitta Lapszám: 1

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Lekérdezõ: PNACK Nagykáta Dátum: :10:04 Gál Brigitta Lapszám: 1 Gál Brigitta Lapszám: 1 001. szavazókör Azonosító: 14-087-001-6, Cím: Gimnázium, Dózsa Gy. u. 26/a., OEVK: 09 Árpád köz teljes közterület 24 Árpád utca teljes közterület 110 Czakó András utca teljes közterület

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzatának 12/2002. (VI. 13.) sz. rendelete a háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetbeosztásról

Gyömrő Város Önkormányzatának 12/2002. (VI. 13.) sz. rendelete a háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetbeosztásról Gyömrő Város Önkormányzatának 12/2002. (VI. 13.) sz. rendelete a háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetbeosztásról a 11/2005. (III.24.) sz. a 14/2010. (IX.20.) sz. a 22/2011. (IX. 05.) sz. a 25/2011.(X.17.)

Részletesebben

Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete 17/2008. (III.28.) számú rendelete a háziorvosi körzetek megállapításáról

Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete 17/2008. (III.28.) számú rendelete a háziorvosi körzetek megállapításáról 1 Város Önkormányzati Képviselő-testülete 17/2008. (III.28.) számú rendelete a háziorvosi körzetek megállapításáról város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. (VI...) önkormányzati rendelete

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. (VI...) önkormányzati rendelete Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7.sz. előterjesztés /2015. (VI....) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Balatonlelle Város Önkormányzata 26/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelete AZ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS KÖRZETEIRŐL

Balatonlelle Város Önkormányzata 26/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelete AZ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS KÖRZETEIRŐL Balatonlelle Város Önkormányzata 26/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelete AZ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS KÖRZETEIRŐL Balatonlelle Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról

Részletesebben

Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13 /2013. (VI. 27.) önkormányzati rendelete az alapellátási területi ellátási kötelezettségről

Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13 /2013. (VI. 27.) önkormányzati rendelete az alapellátási területi ellátási kötelezettségről Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13 /2013. (VI. 27.) önkormányzati rendelete az alapellátási területi ellátási kötelezettségről Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testülete 28/2016.(X.27.) önkormányzati RENDELETE EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK KÖRZETEIRŐL

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testülete 28/2016.(X.27.) önkormányzati RENDELETE EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK KÖRZETEIRŐL Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testülete 28/2016.(X.27.) önkormányzati RENDELETE EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK KÖRZETEIRŐL Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

Óvoda körzetek utcajegyzéke 2014

Óvoda körzetek utcajegyzéke 2014 Óvoda körzetek utcajegyzéke 2014 Kötelező felvételt biztosító működési körzetek Grádus Tagóvoda körzete A Képviselő-testület 71/2013. (III. 28.) Kt. sz. határozattal hagyta jóvá Akácfa utca Akácfa köz

Részletesebben

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2011.(I.12.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetekről

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2011.(I.12.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetekről MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2011.(I.12.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetekről Medgyesegyháza Város Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében megállapított

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület június 16-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület június 16-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2016. június 16-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a város egészségügyi alapellátási körzeteinek kialakításáról szóló rendelet felülvizsgálatára Előterjesztő: dr. Váliné

Részletesebben

Tápiószele Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2002. (VI. 10.) rendelete. a háziorvosi körzetekről 1..

Tápiószele Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2002. (VI. 10.) rendelete. a háziorvosi körzetekről 1.. Tápiószele Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2002. (VI. 10.) rendelete a háziorvosi körzetekről Tápiószele Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önálló orvosi tevékenységről szóló

Részletesebben