1 A tanulmány eredeti változata Roóz József 70 éves születésnapjára készülő tanulmánykötetbe íródott. Polónyi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1 A tanulmány eredeti változata Roóz József 70 éves születésnapjára készülő tanulmánykötetbe íródott. Polónyi"

Átírás

1 Polónyi István Valóban esélykiegyenlítő hatású a felsőfokú szakképzés? A felsőoktatási jelentkezések és a felsőoktatási továbbtanulás néhány kistérségi összefüggése 1 Ebben az írásban azt vizsgáljuk meg, hogy a felsőfokú szakképzés valóban a hátrányos helyzetű tanulók számára nyit-e utat a felsőoktatásba, mint ahogyan azt a szakértők és a szakirodalom általában gondolja. (Lásd pl. Hrubos 2002) A hazai rövid idejű felsőoktatási képzés eredetileg az Akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzés nevet viselte. A képzés meglehetősen hányattatott sorsára utal, hogy 1993-as megszületése óta immár harmadik nevét viseli, jelenleg felsőoktatási szakképzésnek hívják. A felsőoktatási törvénybe az évi LXI. (a felsőoktatásról szóló évi LXXX. törvény módosításáról szóló) törvény nyomán került be az akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzés. A törvény értelmében a felsőoktatási intézmények által végzett, hallgatói jogviszonyt eredményező, illetve felsőoktatási intézménnyel kötött megállapodás alapján szakközépiskolában történő, tanulói jogviszonyt eredményező szakképzés, amely beépül a felsőoktatási intézmény főiskolai, egyetemi szintű programjába, és egyben olyan szakmai képesítést ad, mely az Országos Képzési Jegyzékben szerepel. (124/E b)). Ugyanakkor az AIFSZ nem számított felsőfokú képzettségnek, hanem önálló, szakképzési szintként jelent meg a felsőoktatási palettán 2. A felsőoktatási törvény évi módosítsa (2003. évi XXXVIII. törvény) nyomán azután egyszerűbb nevet kapott: felsőfokú szakképzés lett, amely a törvény szerint felsőoktatási intézmények által végzett, hallgatói jogviszonyt eredményező szakképzés, amely beépül a felsőoktatási intézmény főiskolai, egyetemi szintű képzésébe és egyben az Országos Képzési Jegyzékben szereplő felsőfokú szakmai képesítést ad. A évi CXXXIX. (felsőoktatásról szóló) törvény megtartja a nevet és a nem felsőfokú szintet is. A 11. (3) szerint a felsőoktatási intézmény a felsőoktatás keretében. felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító képzésként felsőfokú szakképzés is nyújthat. A felsőfokú szakképzés felsőoktatási intézmények által hallgatói - valamint felsőoktatási intézménnyel kötött megállapodás alapján szakközépiskolák által tanulói - jogviszony keretében folytatott szakképzés, amely beépül a felsőoktatási intézmény alapképzésébe, és egyben az Országos Képzési Jegyzékben szereplő felsőfokú szakképesítést ad. ( ) A évi CCIV. (a nemzeti felsőoktatásról szóló) törvény megváltoztatja a képzés nevét és célját is, de továbbra is felsőfokú végzettségi szintet nem adó képzésként definiálja. (3. (3) a). Ugyanakkor a 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről) 2. szerint az Nftv. 15. (2) bekezdésében meghatározott felsőoktatási szakképzés képzettségi szintje: 1 A tanulmány eredeti változata Roóz József 70 éves születésnapjára készülő tanulmánykötetbe íródott. Polónyi István: Valóban esélykiegyenlítő hatású a felsőfokú szakképzés? In: Halm Tamás (szerk.): Tisztelet az érdemnek: Írások Roóz József rector emeritus 70. születésnapjára. Budapest: Budapesti Gazdasági Főiskola, pp Jelen írás annak a tanulmánynak némileg átdolgozott változata. 2 A évi LXI 64. alapján: Az Ftv a helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A felsőoktatási intézményekben akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzés, egyetemi és főiskolai szintű alapképzés, általános és szakirányú továbbképzés, valamint doktori képzés folyhat nappali tagozaton, illetőleg más formában (pl. esti, levelező, távoktatás). (2) A képzés szintjei: a) akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzés; b) főiskolai szintű képzés: - főiskolai szintű alapképzés, - főiskolai szakirányú továbbképzés; c) egyetemi szintű alapképzés; d) posztgraduális képzés - egyetemi szakirányú továbbképzés, - doktori, illetve mesterképzés. 1

2 ISCED-5, amely képzettségi szint kizárólagosan e rendelet alapján meghatározott képzésben szerezhető meg. A törvény indoklása így ír: a jelenlegi felsőfokú szakképzés új elnevezéssel, kredittartalommal kikerül a szakképzési törvény hatálya alól. A felsőfokú illetve immár felsőoktatási szakképzés tehát újabb állomásához érkezett, s tartalma is radikálisan megváltozott, mert elvesztette tényleges OKJ szakképző jellegét. Ennek komoly következménye van rekrutációs jellemzőire is, amire még kitérünk az írás végén. Hipotézisek és fogalmak Azt tudjuk, hogy a közoktatási eredményességet befolyásolja az iskolák térségi elhelyezkedése (lásd Garami Erika kutatásait, pl. Garami (2003), (2009), (2013) vagy Kocsis 2010). Ebben az írásban azt a (kutatás)kérdést vizsgáljuk, hogy a felsőoktatási továbbtanulás hogyan függ össze a továbbtanulásra jelentkezők kistérségi lakóhelyével. Hipotézisünk szerint, mint ahogy a közoktatási eredmények, úgy a felsőoktatási továbbtanulás is együttmozog a kistérségek fejlettségével, a továbbtanulási törekvés és a tényleges továbbtanulás annál nagyobb arányú, minél fejlettebb egy kistérség. A kistérség definícióját leginkább Faluvégi definíciója ragadja meg. Egy-egy kistérség olyan földrajzilag is összefüggő települések együttese, amely a települések közötti valós munka-, lakóhelyi, közlekedési, középfokú ellátási (oktatás, egészségügy, kereskedelem) stb. kapcsolatokon alapul. A kistérségi rendszerben a településeik kapcsolataik révén egy vagy több központi településhez vonzódnak. A rendszerben minden város egyúttal vonzásközpont (társközpont). Megnevezésük a központi település neve alapján történt. (Faluvégi 2004:7) évi (a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló) XXI. törvény 3 felsorolja a kistérségeket (is). (Ezek száma 1996 óta némileg nőtt, jelenleg 174 kistérséget sorol fel a jogszabály. Lásd 1. melléklet) A kistérségek esetében a gazdasági fejlettséget nem lehet a GDP alapján megítélni, mivel erre a területi szintre, mint ahogy a települési szintre sem, nincs GDP adatközlés. Ezért s azért is, mert a GDP fejlettség-mérő képességét sokan vitatják 4 a kistérségek fejlettségét más módszerrel szokták mérni. Ennek elméletével itt nem foglalkozunk. Vizsgálatunkhoz elfogadjuk azt a komplex mutatószámot, amellyel nálunk a kistérségek fejlettségét mérik a különböző fejlesztési programokba történő besorolásukhoz. A komplex mutató tartalmát a területfejlesztési támogatásokról és a decentralizáció elveiről, a kedvezményezett térségek besorolásának feltételrendszeréről szóló 67/2007. (VI. 28.) OGY határozat rögzítette 5. 3 A kistérség törvényi definíciója egyébként némileg más. A évi (a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló) XXI. törvény 5 szerint h) kistérség: a települések között létező funkcionális kapcsolatrendszerek összessége alapján behatárolható területi egység, egymással intenzív kapcsolatban lévő, önszerveződő, egymással határos települések összessége. Ezt 2012-ben úgy módosították (2012. évi CCVII. törvény 68. (1) alapján), hogy g) területfejlesztési-statisztikai kistérség: földrajzilag összefüggő területfejlesztési-statisztikai területi egység, amelyet a hozzá sorolt települések teljes közigazgatási területe alkot, továbbá amelynek határai e települések közigazgatási határai által meghatározottak. 4 Egy ország vagy térség - gazdaságának helyzetét a mai napig a Simon Kuznets által kifejlesztett nemzeti elszámolási rendszerrel, azaz a GDP-vel mérjük (Cobb - Halstead Rowe 1995, 1997). Hozzá kell tenni, hogy már magának Kuznets-nek is komoly fenntartásai voltak az ő segítségével alkotott nemzetgazdasági elszámolási rendszerrel kapcsolatban re Kuznets a The New Republic című könyvében megírta, hogy a nemzeti elszámolások alapvető újragondolására van szükség. (Uo.) Amire egyébként azóta sem került sor, bár számos tanulmány jelent meg gazdasági fejlődés mérése tárgyában. 5 A határozatot az Országgyűlés a június 25-i ülésnapján fogadta el, és I. 4-én helyezték hatályon kívül. 2

3 A komplex mutató kiszámításánál öt adatcsoportot (gazdasági, infrastrukturális, társadalmi, szociális, foglalkoztatási mutatók), összesen mintegy harminc indikátort vesznek figyelembe 6. (Lásd 2. melléklet) A kistérségi fejlettség és közoktatási teljesítmény Ennek az írásnak a felsőoktatási továbbtanulás kistérségi összefüggéseinek vizsgálata a célja, ezért csak röviden térünk ki arra, hogy a közoktatási kompetencia vizsgálatok eredménye és a kistérségek fejlettségét jelző komplex mutató között elég egyértelmű korreláció van. Az országos kompetenciamérés 2009 óta kistérségi bontásban is bemutatja az eredményeket. Ha a 2010-es kompetencia mérés kistérségi soros adatait összevetetjük a kistérségi komplex mutató értékeivel azzal a céllal, hogy teszteljük azt a hipotézist, hogy a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben tanulók eredményei gyengébbek, azt találjuk, hogy a kistérségek 10. évfolyamos tanulóinak matematika eredményei és a kistérségek (komplex mutatóval jellemzett) fejlettsége között (+0,5786) pozitív korreláció van. A kistérségek 10. évfolyamos tanulóinak szövegértés eredményei és a kistérségek (komplex mutatóval jellemzett) fejlettsége között ennél is erősebb, (+0,6401) pozitív korrelációt találunk. Tehát a hátrányosabb régiók tanulóinak eredményei gyengébbek. Az összes kistérség átlagos matematika eredménye 1582,7 szórása 70,7, a szövegértésé pedig 1587, 2 és 79,7, s ha kistérségi fejlettségi csoportonként vizsgálódunk, azt látjuk, hogy minél fejletlenebb a kistérségcsoport annál gyengébbek az eredmények, mint azt az 1. táblázat mutatja. 1. Táblázat A matematika és a szövegértés átlageredmények kistérségek különböző fejlettségi csoportjainál (2010) Matematika eredmények Szövegértés Szórása átlaga eredmények átlaga Szórása LHH ,3 67, ,0 67, ,2 64, ,1 78, ,9 57, ,7 59, ,9 71, ,5 69, ,8 41, ,3 48,54 LJH ,7 49, ,2 51,32 Összes 1582,7 70, ,2 79,71 Forrás: saját számítás a 2010-es kompetencia felmérés adatai alapján, a 67/2007. (VI. 28.) OGY határozat komplex mutatószámai alapján sorba rendezett kistérségek szerint. A kistérségek helyzete és a közoktatási kompetencia vizsgálatok eredménye között tehát olyan összefüggés látszik, hogy a legjobb helyzetű kistérségekben tanulók eredményei jobbak, mint az átlag és jelentősen jobbak, mint a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben lakó tanulóké. Ugyanakkor a kompetencia vizsgálatok eredményei csak a legfejlettebb kistérségek esetében mutatnak szoros együttjárást a kistérségcsoport átlagos fejlettségével, a leghátrányosabb helyzetű kistérségek esetében igen jelentős az egyes kistérségek eredményei között a szórás. A felsőoktatási továbbtanulás kistérségi összefüggései Itt azt a hipotézist teszteljük, hogy a felsőoktatási továbbtanulásra jelentkezők és a felvettek között lényegesen kisebb arányban találunk hátrányos kistérségből érkező felsőoktatásba 6 A számítás során mutatónként öt egyenlő osztályközbe sorolták a kistérségeket, amelyek ez alapján 1-5-ig terjedő pontszámot kaptak. Ezeket mutatócsoportonként átlagolták, majd a csoportok átlaga adta meg a komplex mutatót (Nagy 2012). 3

4 jelentkezőket, továbbá a különböző képzési formákra - itt elsősorban az alap és az FSZ képzéseket vizsgáltuk - felvettek között is nagyobb arányban találunk fejlett kistérségben született hallgatókat. Hipotézisünk bizonyítására a közötti felvételi adatbázisokban 7 (pontosabban a négyéves időközönkénti adatbázisokban) a nappali tagozatos alapképzésre és a nappali tagozatos felsőfokú szakképzésre elsőhelyen jelentkezett és azok közül felvett hallgatók születésének területi eloszlását vizsgáltuk kistérség-csoportonként. A leghátrányosabb helyzetű 30 (LHH 30) és a legjobb helyzetű 30 (LJH 30) kistérség-csoportok jelentkezőinek és felvettjeinek arányait vizsgáltuk. Az elemzést kiegészítettük a területi statisztika néhány oktatásra vonatkozó adatával is. Érdemes először ez utóbbi adatokra egy pillantást vetni. A 30 leghátrányosabb helyzetű kistérség lakosságának aránya a vizsgált időszakban, az utolsó két év kivételével folyamatosan csökkent. A középiskolába járó népesség hasonlóan az utolsó két év kivételével csökkent. (Az utolsó két év növekedése sok tekintetben bizonytalannak tekinthető, lásd 1. táblázat alatti megjegyzést.) A legjobb helyzetű kistérségek lakosságának aránya növekedett (Budapest nélkül vizsgálva is), illetve az utolsó két évben stagnált, kicsit csökkent. A középiskolába járó népesség aránya pedig nagyjából stagnált (Budapest nélkül vizsgálva növekedett), kivéve az utolsó két évet, amikor csökkent, (itt is hangsúlyozva az utolsó két év az adatainak bizonytalanságát). Az is szembetűnő, hogy miközben a LHH 30 kistérségek középiskolai tanulóinak aránya messze elmarad a kistérség csoport lakosságának arányától, azonközben a LJH 30 kistérség esetében ez fordítva van. 1. Táblázat Az LHH30 és a LJH30 kistérség csoportok néhány népesség és középfokú oktatási jellemzője + LHH 30 kistérségek lakosságának aránya a teljes lakossághoz 9,5% 8,9% 8,4% 8,6% LHH 30 kistérségek középiskolásainak (gimnázium, szakközépiskola) az országos összeshez viszonyítva 6,0% 5,2% 5,0% 6,9% LJH 30 kistérségek lakosságának aránya a teljes lakossághoz 38,1% 38,6% 39,9% 39,8% (21,0%) (21,7%) (22,6%) (22,3%) LJH 30 kistérségek középiskolásainak (gimnázium, szakközépiskola) az országos összeshez viszonyítva 46,6% (21,6%) 45,1% (21,1%) 45,7% (22,0%) 42,5% (21,8%) LHH 30 kistérségek középfokú tanulóinak aránya középiskola/szakiskola.. 67/33 65/35 69/31 LJH 30 kistérségek középfokú tanulóinak aránya középiskola/szakiskola.. 82/18 81/19 57/43 (77/23) (77/23) (59/41) A középfokú tanulóinak aránya középiskola/szakiskola (országos átlag).. 77/23 76/24 59/41 Forrás: Adott évi Területi Statisztikai évkönyv alapján saját számítás Megjegyzés: 2012-ben megváltozott a kistérségi oktatási adatok közlése, 2012-től csak a nappali tagozatos hallgatók számát adja meg a kistérségi statisztika. Ugyanakkor hozzá kell tenni, hogy az erre az évre 1000 lakosra megadott adatok visszaszorzásával kapott számok nagyon jelentősen eltérnek az oktatási ágazat statisztikai adataitól. Ezért a területi statisztikából származó 2012-es adatok nagyon megbízhatatlannak tekintendők. A táblázatban bemutatott két korábbi év, 2006-ban és 2010-ben viszont (ha összevetjük az oktatási ágazat statisztikáival, akkor kiderül, hogy) a középiskolák (gimnázium, szakközépiskola) esetében a nappali, szakiskola esetében az összes tanuló létszám kistérségi megoszlása van megadva ben pedig (pontosabban 2001-ben, mivel technikai okokból itt azokat az adatokat használtuk) csak a középiskolai (gimnázium + szakközépiskola) van megadva, ami szintén nappali tagozatos adat. Ennek a három évnek az adatai összhangban állnak az oktatási ágazat adataival. 7 Köszönettel tartozom az Educatio kht korábbi vezetőinek és alkalmazottainak, hogy a 2002 és 2010 közötti felvételi adatokat (természetesen személytelenítve) excel formátumban, ingyenesen rendelkezésemre bocsátották a korábbi (2011 előtti) években. A évi adatok az Oktatási Hivatal térítés fejében excel formátumban rendelkezésemre bocsátott felsőoktatási felvételi statisztikai adatbázisából származnak. 4

5 Feltűnő az is, hogy a LHH 30 kistérség csoport esetében a középfokú oktatásban résztvevők harmada szakiskolába jár, tehát nekik esélyük sincs felsőoktatási tanulmányokra. A LJH 30 kistérség csoport esetben ez az arány kisebb, mint egy ötöd, (de Budapest nélkül vizsgálva is kisebb, mint egy negyed). (A 2012-es adatok itt is meglepő változást mutatnak, ami alighanem a területi adatok bizonytalanságának köszönhető, mintsem valódi tendenciát takar). A középfokú oktatás típusában való részvételi arányok alapján tehát egyértelmű, hogy a LHH 30 kistérségekben élők eleve kisebb eséllyel indulhatnak a továbbtanulás felé, hiszen ezen térségekben több mint 10%-kal több az érettségit nem adó iskolában tanuló. Ha a nappali tagozatos felsőoktatási alapképzésbe történő elsőhelyi jelentkezéseket vizsgáljuk egyértelműen látszik a leghátrányosabb helyzetű régiókban született fiatalok hátránya Táblázat A leghátrányosabb helyzetű 30 kistérségből elsőhelyen nappali tagozatos alapképzésre jelentkezettek és felvettek az összes elsőhelyen nappali tagozatra alapképzésre jelentkezetthez és felvetthez viszonyítva Az LHH30 kistérségben született elsőhelyen alapképzésre jelentkezett tanulók 3,8% aránya az összes elsőhelyen alapképzésre jelentkezőhöz viszonyítva 3,5% 3,3% 3,1% Az LHH30 kistérségben született alapképzésre felvett tanulók aránya az összes 3,8% alapképzésre felvetthez viszonyítva 3,5% 3,2% 3,2% Forrás: Adott évi felvételi adatbázis alapján saját számítás 3. Táblázat A legjobb helyzetű 30 kistérségből elsőhelyen nappali tagozatos alapképzésre jelentkezettek és felvettek az összes elsőhelyen nappali tagozatra alapképzésre jelentkezetthez és felvetthez viszonyítva Az LJH30 kistérségben született elsőhelyen alapképzésre jelentkezett tanulók 41,6% 42,8% 43,5% 45,3% aránya az összes elsőhelyen alapképzésre jelentkezőhöz viszonyítva (15,2%) (16,3%) (15,9%) (16,3%) Az LJH30 kistérségben született alapképzésre felvett tanulók aránya az összes 39,8% 41,9% 44,4% 45,6% alapképzésre felvetthez viszonyítva (15,7%) (16,7%) (16,3%) (16,3%) Forrás: Adott évi felvételi adatbázis alapján saját számítás Ezt az esélykülönbséget leginkább egy olyan viszonyszámmal jellemezhetjük, amely azt mutatja meg, hogy a régiócsoport átlagos középiskolai részvétele hogyan aránylik a régiócsoport nappali tagozatos alapképzésbe történő elsőhelyi jelentkezéseinek (Vjelentkezés) illetve a felvettjeinek (Vfelvett) átlagához. Tehát minden évre kiszámítottuk a Vjelentkezés viszonyszámot a leghátrányosabb 30 és legjobb helyzetű 30 kistérségcsoportra (ez utóbbira Budapest nélkül is) 9 : Vjelentkezés LHH30 = Jelentkezés AlapképzésreElsőhelyenLHH30 /Középiskolásarány LHH30 Vjelentkezés LJH30 = Jelentkezés AlapképzésreElsőhelyenLJH30 /Középiskolásarány LHJ30 Vjelentkezés LJH30(BPnélkül) = Jelentkezés AlapképzésreElsőhelyen(BPnélkül)LJH30 /Középiskolásarány LHJ30(BPnélkül) Továbbá minden évre kiszámítottuk a Vfelvett viszonyszámot is a leghátrányosabb 30 és legjobb helyzetű 30 kistérségcsoportra (ez utóbbira Budapest nélkül is) 10 : 8 A felsőoktatásba jelentkezett és felvett hallgatók esetében a születési helyet vizsgáltuk. 9 Részletesen kifejtve lásd 3. melléklet 10 Részletesen kifejtve lásd 4. melléklet 5

6 Vfelvett LHH30 = Felvett AlapképzésreElsőhelyenLHH30 /Középiskolásarány LHH30 2 Vfelvett LJH30 = Felvett AlapképzésreElsőhelyenLJH30 /Középiskolásarány LHJ30 Vfelvett LJH30(BP nélkül) = Felvett AlapképzésreElsőhelyen(BPnélkül)LJH30 /Középiskolásarány LHJ30(BPnélkül) 4. Táblázat A jelentkezési és a felvett viszonyszám a leghátrányosabb 30 és a legjobb helyzetű 30 kistérségre vonatkozóan 2002, 2006, 2010, alapképzésre Vjelentkezés LHH30 63,3 % 67,3% 66,0% 44,9% Vjelentkezés LJH30 89,3% (70,4%) 94,1% (77,3%) 95,2% (72,3%) 106,5%(74,8%) Vfelvett LHH30 63,3% 67,3% 64,0% 46,4% Vfelvett LJH30 85,4 % (72,7%) 92,9% (79,2%) 97,2% (74,1%) 107,3%(74,8%) Zárójelben az LJH Budapest nélkül A jelentkezettek és felvettek viszonyszámait a legrosszabb és a legjobb helyzetű kistérségcsoportok esetében összevetve az esélykülönbségekre következtethetünk. 5. Táblázat A jelentkezési és a felvételi esélykülönbségek a leghátrányosabb 30 és a legjobb helyzetű 30 kistérségcsoport diákjai között alapképzés esetén A jelentkezési viszonyszám különbsége (Vjelentkezés LJH30 - Vjelentkezés LHH30 ) A felvett viszonyszám különbsége (Vfelvett LJH30 - Vfelvett LHH30 ) 26,0% 26,8% 29,2% 61,6% (7,1%) (10,0%) (6,3%) (29,9%) 22,1% 25,6% 33,2% 60,9% (9,4%) (11,9%) (10,1%) (28,4%) Zárójelben az LJH Budapest nélkül Az adatok tanúsága szerint a legjobb helyzetű kistérségek tanulóinak jelentősen nagyobb és időben növekvő esélye van a felsőoktatási jelentkezésre és bejutásra re ez az esélykülönbség több mint 30%-ra növekedett a bejutás tekintetében, és Budapest nélkül számítva is 10%-kal magasabb. Hasonló elemzést végezhetünk az adatbázisokon a felsőfokú szakképzést illetően. 6. Táblázat A leghátrányosabb helyzetű 30 kistérségből elsőhelyen nappali tagozatos FSZ-re jelentkezettek és felvettek az összes elsőhelyen nappali tagozatos FSZ-re jelentkezetthez és felvetthez viszonyítva Az LHH30 kistérségben született elsőhelyen FSZ-re jelentkezett tanulók aránya az összes elsőhelyen FSZ-re jelentkezőhöz viszonyítva Az LHH30 kistérségben született FSZ-re felvett tanulók aránya az összes FSZ-re felvetthez viszonyítva 1,9% 4,0% 3,8% 3,5% 2,5% 3,5% 3,8% 3,4% 7. Táblázat A legjobb helyzetű 30 kistérségből elsőhelyen nappali tagozatos FSZ-re jelentkezettek és felvettek az összes elsőhelyen nappali tagozatos FSZ-re jelentkezetthez és felvetthez viszonyítva Az LJH30 kistérségben született elsőhelyen FSZ-re jelentkezett tanulók aránya az összes elsőhelyen FSZ-re jelentkezőhöz viszonyítva Az LJH30 kistérségben született FSZ-re felvett tanulók aránya az összes FSZ-re felvetthez viszonyítva 51,9% (18,9%) 51,2% (18,9%) 41,7% (19,2%) 41,6% (18,9%) 34,7% (17,2%) 36,7% (17,7%) 35,0% (18,1%) 38,2% (17,4%) 6

7 8. Táblázat A jelentkezési és a felvett viszonyszám a leghátrányosabb 30 és a legjobb helyzetű 30 kistérségre vonatkozóan 2002, 2006, 2010, FSZ képzésre Vjelentkezés LHH30 32% 77% 76% 50,7% Vjelentkezés LJH30 111,4% (87,5%) 92,5% (91,0%) 75,9% (78,2%) 87,9%(81,2%) Vfelvett LHH30 41,7% 67,3% 76,0% 49,3% Vfelvett LJH30 109,9% (87,5%) 92,2% (89,6%) 80,3% (80,5%) 96,1%(78,0%) 9. Táblázat A jelentkezési és a felvételi esélykülönbségek a leghátrányosabb 30 és a legjobb helyzetű 30 kistérségcsoport diákjai között FSZ-re A jelentkezési viszonyszám különbsége (Vjelentkezés LJH30 - Vjelentkezés LHH30 ) A felvett viszonyszám különbsége (Vfelvett LJH30 - Vfelvett LHH30 ) 79,7% 15,5% -0,1% 37,2% (55,8%) (14,1%) (2,1%) (30,5%) 68,2% 25,0% 4,3% 46,8% (45,8%) (22,3%) (4,5%) (28,7%) Amíg az alapképzés esetében a legjobb helyzetű kistérségek tanulóinak javuló esélyét állapíthattuk meg, addig a felsőfokú szakképzés esetében azzal ellentétes folyamatot mutattak a számok 2010-ig. Azaz a leghátrányosabb helyzetű térségek tanulóinak jelentős esélynövekedése látszik a vizsgált közel tíz év alatt, amelynek végen 2010-ben a két térség tanulóinak esélye nagyjából azonos volt. Mindez igazolja tehát azt a vélekedést, hogy a rövidebb idejű felsőoktatási képzések, mint amilyen a felsőfokú szakképzés a hátrányos helyzetű rétegek (ill. itt a hátrányos helyzetű térségek tanulóinak) számára jelent esélynövekedést a felsőoktatásba történő bejutásban. Ugyanakkor 2012-re a hátrányos helyzetű térségek esélyeinek radikális romlásának vagyunk tanúi. Ennek nyilvánvalóan az az oka, hogy a felsőoktatási szakképzést a 2011-es felsőoktatási törvényben radikálisan átalakították, megszűnt annak OKJ-s szakmát nyújtó jellege. 10. táblázat A felsőfokú szakképzésre jelentkezettek és felvettek száma Összes jelentkező Elsőhelyen jelentkező Felvett Forrás: felvi.hu Ennek nyomán az FSZ iránti érdeklődés radikálisan csökkent ről 2012-re az FSZre felvett hallgatók száma a felére esett vissza, amelynek nyomán 2013-ra az FSZ-re első helyen jelentkezők száma 5 ezer alá esett (a 2011-es 11 ezerről). Befejezésül A 2000-es PISA vizsgálat óta széles körben is ismertté vált az az oktatáskutatók és nagyobbrészt pedagógusok előtt is közismert tény, hogy nem mindegy, hová születnek a gyermekek Magyarországon. Ha kistelepülésre, ill. hátrányos helyzetű kistérségbe születnek, 7

8 akkor lényegesen alacsonyabb teljesítményt mutatnak a literacy vizsgálatokban. Ennek nyilvánvalóan a társadalmi-gazdasági státus szerinti egyenlőtlenség a meghatározó oka. Azaz a kistelepülések, ill. hátrányos helyzetű kistérségek iskolái nem tudnak megbirkózni a gyermekek ilyen különbségekből adódó hátrányával, miközben a fejlett világ nagyobbik részében lényegesen kisebb az ilyen probléma. (Lásd erről Pl. Polónyi (2010)) Lényegében ugyanezt állapíthatjuk meg a kistérségek fejlettségének és a tanulók felsőoktatási továbbtanulási törekvéseik, s tényleges továbbtanulásuk összefüggésében is. A bemutatott vizsgálatok alapján egyértelmű, hogy a felsőoktatási alapképzési továbbtanulást illetően a leghátrányosabb helyzetű kistérségek tanulóinak esélye csökkent 2002 és 2012 között. A felsőfokú szakképzés esetében viszont az esélyek kiegyenlítődtek 2010-ig, majd a hátrányos helyzetű térségek tanulóinak esélye ismét csökkent a 2011-es felsőoktatási törvény nyomán a felsőfokú szakképzés átalakítása miatt. Hivatkozások 1. Balázsi Ildikó, Lak Ágnes Rozina, Szabó Vilmos (2011): Országos kompetenciamérés 2010 Országos jelentés Oktatási Hivatal, (letöltve február) 2. Cobb, Clifford - Ted Halstead - Jonathan Rowe (1995): If the GDP is Up, Why is America Down? Why we need new measures of progress, why we do not have them, and how they would change the social and political landscape The Atlantic Monthly October 1995 ( letöltés ) magyarul megjelent: 3. Cobb, Clifford - Ted Halstead - Jonathan Rowe (1997): Ha a GDP felmegy, miért megy Amerika lefelé? Miért van szükségünk a fejlődés új mutatóira, miért nem rendelkezünk ezekkel, és hogyan változtatnák meg a társadalmi és politikai helyzetképet Kovász 1. évf. 1 szám 1997 Tél ( letöltés ) 4. Faluvégi Albert (2004) A társadalmi-gazdasági jellemzők területi alakulása és várható hatásai az átmenet időszakában Műhelytanulmányok MT DP. 2004/5 Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Kutatóközpont Budapest 5. Garami Erika (2003): A területi különbségek megjelenése az általános és középiskola utáni pálya alakulásában Iskolakultúra 2003/1 6. Garami Erika (2009): A legkiválóbb középiskolák területi különbségei Educatio, (18. évf.) 2. sz old. 7. Garami Erika (2013): Kistérségi jellemzők együttes hatása az oktatás eredményességére és a továbbtanulási döntésekre Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei 8. Hrubos Ildikó (szerk.): Az ismeretlen szakképzés: Az akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzés kutatásának tanulságai Budapest: Új Mandátum Kiadó, p. 9. Kocsis Ferenc: Kistérségi eredmények a kompetenciamérésben OktpolCafe (letöltve február) 10. Nagy András (2012): A fejlettség, elmaradottság-mérése a magyar területfejlesztési politikában Doktori értekezés ELTE TTK Földtudományi Doktori Iskola 2012 ( old) 11. Polónyi István (2010): Hoztak is meg nem is Educatio 2010/1 8

9 1. melléklet Kistérségek kompetenciaeredményei és komplex mutatója Kistérség Kistérségi fejlettség komplex mutatója Matematika 10. évfolyam átlag 2010-es kompetencia mérés Szövegértés 10. évf. átlag 2010-es kompetenciam érés Kistérség Kistérségi fejlettség komplex mutatója Matematika 10. évfolyam átlag 2010-es kompetencia mérés Szövegértés 10. évf. átlag 2010-es kompetencia mérés 1 Abaúj-Hegyközi 1, Kunszentmiklósi 2, Bodrogközi 1,53 57 Siklósi 2, Sellyei 1, Füzesabonyi 2, Mezőkovácsházai 1, Vasvári 2,55 5 Csengeri 1, Csongrádi 2, Sarkadi 1, Letenyei 2,56 7 Mezőcsáti 1, Kiskunmajsai 2, Encsi 1, Nagykállói 2, Fehérgyarmati 1, Polgári 2, Jánoshalmai 1, Kazincbarcikai 2, Bácsalmási 1, Pacsai 2,59 12 Szikszói 1, Enyingi 2, Ózdi 1, Sátoraljaújhelyi 2, Edelényi 1, Őriszentpéteri 2,63 15 Hevesi 1, Kisvárdai 2, Sásdi 1, Zalakarosi 2,63 17 Berettyóújfalui 2, Kalocsai 2, Nyírbátori 2, Mohácsi 2, Szerencsi 2, Törökszentmiklósi 2, Bátonyterenyei 2, Orosházai 2, Vásárosnaményi 2, Komlói 2, Csurgói 2, Pásztói 2, Szigetvári 2, Dombóvári 2, Kadarkúti 2, Kiskőrösi 2, Baktalórántházai 2, Szarvasi 2, Mátészalkai 2, Hódmezővásárhelyi 2, Tokaji 2, Sümegi 2, Barcsi 2, Marcali 2, Sárospataki 2, Szentesi 2, Tamási 2, Abai 2, Tiszafüredi 2, Mezőkövesdi 2, Kisteleki 2, Pécsváradi 2, Lengyeltóti 2,17 88 Zalaszentgróti 2, Püspökladányi 2, Szobi 2, Szécsényi 2, Hajdúböszörményi 2, Pétervásárai 2, Jászberényi 2, Salgótarjáni 2, Kaposvári 2, Balmazújvárosi 2, Kiskunhalasi 2, Szeghalomi 2, Kisbéri 2, Hajdúhadházi 2, Bajai 2, Mórahalomi 2, Rétsági 2, Derecske-Létavértesi 2, Balassagyarmati 2, Tiszavasvári 2, Nagykátai 2, Kunszentmártoni 2, Kiskunfélegyházai 2, Ibrány-Nagyhalászi 2, Téti 2,99 46 Tabi 2, Ceglédi 3, Békési 2, Szekszárdi 3, Nagyatádi 2, Ajkai 3, Sárbogárdi 2, Celldömölki 3, Bélapátfalvai 2,4 105 Lenti 3, Makói 2, Pannonhalmai 3, Záhonyi 2, Miskolci 3, Szentlőrinci 2, Békéscsabai 3, Mezőtúri 2, Bonyhádi 3, Karcagi 2, Csornai 3,

10 Kistérség Kistérségi fejlettség komplex mutatója Matematika 10. évfolyam átlag 2010-es kompetencia mérés Szövegértés 10. évf. átlag 2010-es kompetenciam érés Kistérség Kistérségi fejlettség komplex mutatója Matematika 10. évfolyam átlag 2010-es kompetencia mérés Szövegértés 10. évf. átlag 2010-es kompetencia mérés 111 Pápai 3, Egri 3, Kecskeméti 3, Szegedi 3, Nagykanizsai 3, Móri 3, Kapuvár-Beledi 3, Monori 3, Zirci 3, Gyáli 3, Szolnoki 3, Komáromi 3, Hatvani 3, Szombathelyi 3, Gyöngyösi 3, Pécsi 3, Szentgotthárdi 3, Esztergomi 3, Adonyi 3, Váci 3, Dorogi 3, Sopron-Fertődi 3, Gyulai 3, Keszthelyi 3, Paksi 3, Tatabányai 3, Aszódi 3, Mosonmagyaróvári 3, Fonyódi 3, Székesfehérvári 3, Nyíregyházai 3, Gárdonyi 3, Várpalotai 3, Veszprémi 3, Hajdúszoboszlói 3, Siófoki 3, Balatonföldvári 3, Ráckevei 3, Tapolcai 3, Tatai 3, Dabasi 3, Balatonalmádi 4, Oroszlányi 3, Hévízi 4, Körmendi 3, Győri 4, Bicskei 3, Balatonfüredi 4, Sárvári 3, Veresegyházi 4, Dunaújvárosi 3, Gödöllői 4, Zalaegerszegi 3, Szentendrei 4, Tiszaújvárosi 3, Pilisvörösvári 4, Debreceni 3, Budapesti 4, Kőszegi 3, Érdi 4, Ercsi 3, Dunakeszi 4, Csepregi 3, Budaörsi 4,

11 2. melléklet A 67/2007. (VI. 28.) OGY határozat 3. melléklete: A kistérségek és települések társadalmi-gazdasági és infrastrukturális elmaradottságát/fejlettségét mérő komplex mutató kiszámításánál használt adatok köre I. Gazdasági mutatók: 1. A működő gazdasági szervezetek 1000 lakosra jutó száma, db 2. A kereskedelmi és magánszálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák 1000 lakosra jutó száma, db 3. A kiskereskedelmi boltok 1000 lakosra jutó száma, db 4. A mezőgazdaságban foglalkoztatottak aránya az összes foglalkoztatottakból, % 5. A szolgáltatásban foglalkoztatottak aránya az összes foglalkoztatottakból, % 6. A működő gazdasági szervezetek számának változása, % 7. Az önkormányzatok helyi adóbevétele, Ft 8. A tudományos kutatók, fejlesztők 1000 lakosra jutó száma, db* II. Infrastrukturális mutatók: 1. A közüzemi vízhálózatba bekapcsolt lakások aránya, % 2. Az egy km vízvezeték-hálózatra jutó zárt csatornahálózat hossza, méter 3. A vezetékes gázt fogyasztó háztartások száma a lakásállomány százalékában, % 4. A rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakások aránya, % 5. A hétköznapi elérés mutatója 6. A telefon-főállomások (ISDN-nel együtt) 1000 lakosra jutó száma, db 7. A kábeltelevízió előfizetőinek 1000 lakosra jutó száma, db 8. A szélessávú internet előfizetők 1000 lakosra jutó száma, fő 9. A gyorsforgalmi csomópontok elérés mutatója III. Társadalmi mutatók: 1. Az épített 3-x szobás lakások aránya az időszak végi lakásállományból, % 2. A személygépkocsik kor szerint súlyozott 1000 lakosra jutó száma, db 3. Vándorlási különbözet; időszak közepi 1000 fő népességre jutó évi átlag, fő 4. Halálozási ráta (az 1000 lakosra jutó halálozások száma), db 5. Az egy állandó lakosra jutó szja-alapot képező jövedelem, Ft 6. Urbanitás/ruralitás indexe (az adott kistérség népességének hány %-a él 120 fő/km2-nél nagyobb népsűrűségű településen), %* 7. Népsűrűség, fő/km2** IV. Szociális mutatók: 1. Fiatalodási index (a 15 évesnél fiatalabbak a 60-x népesség százalékában), % 2. A foglalkoztatott nélküli háztartások aránya, % 3. A 18-x éves, legalább középiskolai érettségivel rendelkezők aránya, % 4. Az önkormányzatok által rendszeres szociális segélyben részesítettek évi átlagos száma 1000 lakosra, fő 5. A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesítettek aránya a 0-24 éves népességből, % V. Foglalkoztatási mutatók: 1. Nyilvántartott álláskeresők aránya a munkaképes korú népességből, % 2006 átlaga 2. Tartósan - legalább 12 hónapja folyamatosan - nyilvántartott álláskeresők aránya a munkaképes népességből, % 3. Aktivitási ráta, % Magyarázat: * Csak a kistérségi komplex mutató kiszámításánál használt mutató. ** Csak társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott települések besorolásánál használt mutató. 11

12 3. melléklet 2002-re: Vjelentkezés 2002 LHH30 = Jelentkezés AlapképzésreElsőhelyenLHH30 /Középiskolásarány LHH30 = 3,8%/6,0% = 0, Vjelentkezés LJH30 = Jelentkezés AlapképzésreElsőhelyenLJH30 /Középiskolásarány LHJ30 = 41,6%/46,6% = 0, Vjelentkezés LJH30(BPnélkül) = Jelentkezés AlapképzésreElsőhelyen(BPnélkül)LJH30 /Középiskolásarány LHJ30(BPnélkül) = 15,2%/21,6% = 0, ra: Vjelentkezés 2006 LHH30 = Jelentkezés AlapképzésreElsőhelyenLHH30 /Középiskolásarány LHH30 = 3,5%/5,2%= 0, Vjelentkezés LJH30 = Jelentkezés AlapképzésreElsőhelyenLJH30 /Középiskolásarány LJH30 = 42,8%/45,1% = 0,94090 Vjelentkezés 2006 LJH30(BP nélkül) = Jelentkezés AlapképzésreElsőhelyen(BPnélkül)LJH30 /Középiskolásarány LHJ30(BPnélkül) = 16,7%/21,1% = 0, re: Vjelentkezés 2010 LHH30 = Jelentkezés AlapképzésreElsőhelyenLHH30 /Középiskolásarány LHH30 = 3,3%/5,0% = 0, Vjelentkezés LJH30 = Jelentkezés AlapképzésreElsőhelyenLJH30 /Középiskolásarány LJH30 = 43,5%/45,7% = 0,9519 Vjelentkezés 2010 LJH30(BP nélkül) = Jelentkezés AlapképzésreElsőhelyen(BPnélkül)LJH30 /Középiskolásarány LHJ30(BPnélkül) = 15,9%/22,0% = 0, re: Vjelentkezés 2012 LHH30 = Jelentkezés AlapképzésreElsőhelyenLHH30 /Középiskolásarány LHH30 = 3,1%/6,9%=0, Vjelentkezés LJH30 = Jelentkezés AlapképzésreElsőhelyenLJH30 /Középiskolásarány LJH30 = 45,3%/42,5%=1, Vjelentkezés 2012 LJH30(BP nélkül) = Jelentkezés AlapképzésreElsőhelyen(BPnélkül)LJH30 /Középiskolásarány LHJ30(BPnélkül) = 16,3%/21,8%=0,

13 4. melléklet 2002-re: Vfelvett 2002 LHH30 = Felvett AlapképzésreElsőhelyenLHH30 /Középiskolásarány LHH30 = 3,8%/6,0% = 0, Vfelvett LJH30 = Felvett AlapképzésreElsőhelyenLJH30 /Középiskolásarány LHJ30 = 39,8%/46,6% = 0, Vfelvett LJH30(BP nélkül) = Felvett AlapképzésreElsőhelyen(BPnélkül)LJH30 /Középiskolásarány LHJ30(BPnélkül) 15,7%/21,6% = 0, ra: Vfelvett 2006 LHH30 = Felvett AlapképzésreElsőhelyenLHH30 /Középiskolásarány LHH30 = 3,5%/5,2%= 0, Vfelvett LJH30 = Felvett AlapképzésreElsőhelyenLJH30 /Középiskolásarány LJH30 = 41,9%/45,1%= 0, Vfelvett LJH30(BP nélkül) = Felvett AlapképzésreElsőhelyen(BPnélkül)LJH30 /Középiskolásarány LHJ30(BPnélkül) 16,7%/21,1%= 0, re: Vfelvett 2010 LHH30 = Felvett AlapképzésreElsőhelyenLHH30 /Középiskolásarány LHH30 = 3,2%/5,0% = 0, Vfelvett LJH30 = Felvett AlapképzésreElsőhelyenLJH30 /Középiskolásarány LJH30 = 44,4%/45,7% = 0, Vfelvett LJH30(BP nélkül) = Felvett AlapképzésreElsőhelyen(BPnélkül)LJH30 /Középiskolásarány LHJ30(BPnélkül) 16,3%/22,0%= 0, re: Vfelvett 2012 LHH30 = Felvett AlapképzésreElsőhelyenLHH30 /Középiskolásarány LHH30 =3,2%/6,9%=0, Vfelvett LJH30 = Felvett AlapképzésreElsőhelyenLJH30 /Középiskolásarány LJH30 =45,6%/42,5%=1, Vfelvett 2012 LJH30(BP nélkül) = Felvett AlapképzésreElsőhelyen(BPnélkül)LJH30 /Középiskolásarány LHJ30(BPnélkül) = 16,3%/21,8%= 0, = = = augusztus 1. 13

GOP Részletes Pályázati Útmutató VIII. számú melléklet, GOP településlista

GOP Részletes Pályázati Útmutató VIII. számú melléklet, GOP településlista VIII./D Településlista a konvergencia régiók komplex programmal segítendő leghátrányosabb helyzetű kistérségeire vonatkozóan a mikrovállalkozásnak minősülő pályázók esetében Jelen településlistában szerepelnek

Részletesebben

A Kormány 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelete a kedvezményezett járások besorolásáról

A Kormány 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelete a kedvezményezett járások besorolásáról 16172 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 161. szám A Kormány 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelete a kedvezményezett ok besorolásáról A Kormány a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996.

Részletesebben

MFB az ország fejlesztési bankja

MFB az ország fejlesztési bankja MFB az ország fejlesztési bankja Aladics Sándor vezérigazgató-helyettes Budapest, 2008. október 14. [ ] Az MFB Híd - szerepe A fejlesztéspolitika és a vállalkozások között Nemzetközi pénzpiacok és a magyar

Részletesebben

A tudás-intenzív szolgáltatások térbeli eloszlásának vizsgálata Magyarországon

A tudás-intenzív szolgáltatások térbeli eloszlásának vizsgálata Magyarországon Hetesi E. Majó Z. Lukovics M. (szerk.) 2009: A szolgáltatások világa. JATEPress, Szeged, 201-222. o. A tudás-intenzív szolgáltatások térbeli eloszlásának vizsgálata Magyarországon Szakálné Kanó Izabella

Részletesebben

TERÜLETI SZÁMJELRENDSZER, 2008

TERÜLETI SZÁMJELRENDSZER, 2008 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL TERÜLETI SZÁMJELRENDSZER, 2008 BUDAPEST, 2008 Központi Hivatal, 2008 ISSN 0209-7109 Felelős szerkesztő: Németh Eszter További információ: Tóth Géza (tel.: 345-6867, e-mail:

Részletesebben

Hazánk területi egységeinek öregedési indexei (2000-2006. év) Összeállította. Kovácsné Fehér Erika

Hazánk területi egységeinek öregedési indexei (2000-2006. év) Összeállította. Kovácsné Fehér Erika Hazánk területi egységeinek öregedési indexei (2000-2006. ) Összeállította. Kovácsné Fehér Erika A magyar társadalom hasonlóan az Európai Unió több országához öregszik, azaz a népesség közül egyre többen

Részletesebben

A válság megjelenése a szociális szolgáltatások és ellátások adataiban

A válság megjelenése a szociális szolgáltatások és ellátások adataiban A válság megjelenése a szociális szolgáltatások és ellátások adataiban M E S T E R D Á N I E L K U T A T Á S I I G A Z G A T Ó S Á G N E M Z E T I C S A L Á D - É S S Z O C I Á L P O L I T I K A I I N

Részletesebben

Budapest Baranya Bács-Kiskun Békés Borsod-Abaúj-Zemplén Csongrád Fejér Győr-Moson-Sopron Hajdú-Bihar Heves Komárom-Esztergom Nógrád Pest Somogy

Budapest Baranya Bács-Kiskun Békés Borsod-Abaúj-Zemplén Csongrád Fejér Győr-Moson-Sopron Hajdú-Bihar Heves Komárom-Esztergom Nógrád Pest Somogy AKTUALIZÁLÓ KIEGÉSZÍTÉS A TERÜLETI FOLYAMATOK ALAKULÁSÁRÓL ÉS A TERÜLETFEJLESZTÉSI POLITIKA ÉRVÉNYESÜLÉSÉRŐL SZÓLÓ JELENTÉSHEZ 323 BEVEZETŐ Az első Jelentés a 2000. évben készült el és az Országgyűlés

Részletesebben

I számú melléklet. Városi könyvtárak listája. Művelődési Ház és Könyvtár Közösségi-Kulturális Központ és Könyvtár Városi Könyvtár és Múzeum

I számú melléklet. Városi könyvtárak listája. Művelődési Ház és Könyvtár Közösségi-Kulturális Központ és Könyvtár Városi Könyvtár és Múzeum I számú melléklet Városi könyvtárak listája Abaújszántó Abony Adony Ajka Albertirsa Aszód Bácsalmás Badacsonytomaj Baja Baktalórántháza Balassagyarmat Balatonalmádi Balatonboglár Balatonföldvár Balatonfüred

Részletesebben

Komlói. Baranya Mohácsi. Baranya Pécsi. Baranya Pécsváradi. Baranya Sásdi. Baranya Sellyei. Baranya Siklósi. Baranya Szentlőrinci. Baranya Szigetvári

Komlói. Baranya Mohácsi. Baranya Pécsi. Baranya Pécsváradi. Baranya Sásdi. Baranya Sellyei. Baranya Siklósi. Baranya Szentlőrinci. Baranya Szigetvári Komlói Mohácsi Pécsi Pécsváradi Sásdi Sellyei Siklósi Szentlőrinci Szigetvári i pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Címe: 7626 Pécs, Egyetem utca 2. csabai i Gyulai Mezőkovácsházai

Részletesebben

LUDENS ELTE Humánerőforrás Fejlesztő és Kutató Központ- 3K ALAPÍTVÁNY

LUDENS ELTE Humánerőforrás Fejlesztő és Kutató Központ- 3K ALAPÍTVÁNY Az egyes foglalkoztatási válsághelyzetek előrejelzésének, illetve kezelésének regionális és kistérségi eszközeire, módszerei 1 Készítették : Dávid János kutatásvezető Jancsics Dávid kutató Kiss Kelemen

Részletesebben

KH BANK fióklista Megye Település Kerület Cím Telefon Fax Nyitvatartás sablon

KH BANK fióklista Megye Település Kerület Cím Telefon Fax Nyitvatartás sablon Bács-Kiskun Bácsalmás Szt. János u. 11. (06 79) 520 190 (06 79) 520 191 sztenderd Bács-Kiskun Baja Szentháromság tér 8-10. (06 79) 523 360 (06 79) 523 089 sztenderd Bács-Kiskun Jánoshalma Rákóczi út 10.

Részletesebben

Hengermalom utca 19-21. (Tesco) 12 BUDAPEST. II. Rákóczi Ferenc út 154-170. (Csepel Pláza) 22 22. kerület

Hengermalom utca 19-21. (Tesco) 12 BUDAPEST. II. Rákóczi Ferenc út 154-170. (Csepel Pláza) 22 22. kerület Sorszám Megye Település Cím 1 02. kerület Bátori László utca 2. 2 02. kerület Margit körút 47-49. 3 05. kerület Erzsébet tér 2-3. 4 06. kerület Andrássy út 55. 5 07. kerület Erzsébet körút 6. 6 08. kerület

Részletesebben

LPG/E CO+ Hétköznap nyitás. Hétköznap zárás

LPG/E CO+ Hétköznap nyitás. Hétköznap zárás 5241 Abádszalók Füredi út 0:00 24.00 0 0 0 0 1 20.589420 47.464230 2740 Abony Radák utca 6:00 22:00 0 1 1 0 1 20.002530 47.191410 2457 Adony 6.sz. fıút 6:00 22:00 1 1 1 0 1 18.865122 47.130488 8400 Ajka

Részletesebben

A Hungarotransplant Közhasznú Társaság tevékenységének bemutatása

A Hungarotransplant Közhasznú Társaság tevékenységének bemutatása A Hungarotransplant Közhasznú Társaság tevékenységének bemutatása A Hungarotransplant Kht-t., mint kiemelten közhasznú szervezetet a Magyar Köztársaság Kormánya felhatalmazásával az Egészségügyi Miniszter

Részletesebben

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL. A K&H fix plusz ázsia befektetési jegy nyilvános ajánlattétele

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL. A K&H fix plusz ázsia befektetési jegy nyilvános ajánlattétele hirdetmény NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL A K&H fix plusz ázsia befektetési jegy nyilvános ajánlattétele A K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. (amelynek székhelye: 1051 Budapest, Vigadó tér 1.), mint a kibocsátó törvényes

Részletesebben

Üzletszabályzat 1/a sz. függeléke

Üzletszabályzat 1/a sz. függeléke Város Irányítószám Ajka 8400 Fő út /Aranyvölgyi utca/ Bácsalmás 6430 Backnang út 7. Baja 6500 Szegedi út Balassagyarmat 2660 Kővári út Balatonfüred 8230 Széchenyi István út Békéscsaba 5600 Bartók Béla

Részletesebben

MOL - Hungary E-toll services on MOL Filling stations

MOL - Hungary E-toll services on MOL Filling stations services MOL Filling statis Abádszalók Füredi út 47.464230 20.589420 yes yes yes yes no no yes Aby Radák utca 47.191410 20.002530 yes yes no no no no no Ady 6.sz. főút 47.130488 18.865122 yes yes no no

Részletesebben

Telefonszámok 2016.01.20. MENETRENDEK.HU 1

Telefonszámok 2016.01.20. MENETRENDEK.HU 1 Telefonszámok 2016.01.20. MENETRENDEK.HU 1 Abádszalók Jászkun Volán Zrt. autóbusz-állomás, Deák F. u. 20. (59) 355-780 Ajka Somló Volán Zrt. autóbusz-állomás (88) 312-222 információs szolgálat (88) 311-183

Részletesebben

1. sz. melléklet A Játékban matricakiadó és beváltóként résztvevő töltőállomások listája

1. sz. melléklet A Játékban matricakiadó és beváltóként résztvevő töltőállomások listája 1. sz. melléklet A Játékban matricakiadó és beváltóként résztvevő töltőállomások listája IRSZ Város Cím 2740 Abony Radák u. 2457 Adony 6.sz. fkl. út 8400 Ajka Fõ út /Aranyvölgyi utca/ 2170 Aszód Pesti

Részletesebben

Hungary - MOL Filling stations and Truck friendly filling stations

Hungary - MOL Filling stations and Truck friendly filling stations 1 of 6 Hungary - Filling stations and friendly filling stations INA Zalakomár M7 I. (kimenő) 46.512415000000 17.191828000000 X X X X X NONSTOP NONSTOP NONSTOP NONSTOP NONSTOP NONSTOP INA Zalakomár M7 II.

Részletesebben

Dél-Dunántúli Regionális Intézet

Dél-Dunántúli Regionális Intézet Dél-Alföldi Regionális Intézet Kistérségi tisztifőorvos kiírás: 2009. augusztus 12. Személyügyi Szolgáltató Igazgatóság ÁNTSZ Bajai, Bácsalmási Kistérségi tisztifőorvos feladatkörének ellátása, köztisztviselői

Részletesebben

MOL POSTAPONTOK LISTÁJA 2013. JÚLIUS 1-TŐL

MOL POSTAPONTOK LISTÁJA 2013. JÚLIUS 1-TŐL 1 Ajka 8400 Fõ út /Aranyvölgyi utca/ 2 Baja 6500 Szegedi út 3 Balassagyarmat 2660 Kõvári út 4 Budaörs 2040 METRO 5 Budapest 1151 Bogáncs u. (XV.) 6 Budapest 1117 Irinyi u.45. (XI.) 7 Budapest 1125 Istenhegyi

Részletesebben

IRSZ Város Cím 2740 Abony Radák u. 8400 Ajka Fő út /Aranyvölgyi utca/ 2170 Aszód Pesti út 3. 6430 Bácsalmás Backnang út 7. 6500 Baja Szegedi út 8448

IRSZ Város Cím 2740 Abony Radák u. 8400 Ajka Fő út /Aranyvölgyi utca/ 2170 Aszód Pesti út 3. 6430 Bácsalmás Backnang út 7. 6500 Baja Szegedi út 8448 2740 Abony Radák u. 8400 Ajka Fő út /Aranyvölgyi utca/ 2170 Aszód Pesti út 3. 6430 Bácsalmás Backnang út 7. 6500 Baja Szegedi út 8448 Bakonygyepes 8.sz. fkl. út 2660 Balassagyarmat Kővári út 8172 Balatonakarattya

Részletesebben

Sodexo AJÁNDÉK utalvány elfogadó helyek

Sodexo AJÁNDÉK utalvány elfogadó helyek Sodexo AJÁNDÉK utalvány elfogadó helyek Irányítószám Város 2740 Abony Radák u. 2457 Adony 6.sz. fkl. út 8400 Ajka Fõ út /Aranyvölgyi utca/ 2170 Aszód Pesti út 3. 6430 Bácsalmás Backnang út 7. 8261 Badacsony

Részletesebben

Az OTP MAXIMA Kötvény Alap Rövidített Tájékoztatója

Az OTP MAXIMA Kötvény Alap Rövidített Tájékoztatója Az OTP MAXIMA Kötvény Alap Rövidített Tájékoztatója Budapest, 2004. szeptember TARTALOM 1. A BEFEKTETÉSI ALAP CÉLJA, A BEFEKTETÉSI POLITIKA ÁLTAL KITŰZÖTT BEFEKTETÉSI CÉL... 3 2. AZ ALAPKEZELŐ MEGNEVEZÉSE,

Részletesebben

ITT KELL IGÉNYELNI A NYUGDÍJAT

ITT KELL IGÉNYELNI A NYUGDÍJAT ITT KELL IGÉNYELNI A NYUGDÍJAT Nyugdíj iránti igényt az alábbi járási hivatalnál illetve ha a jogszerző már nyugellátásban részesült a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál kell előterjeszteni. Nemzetközi nyugdíjügyekben

Részletesebben

Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. közgyûlési hirdetménye

Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. közgyûlési hirdetménye Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. közgyûlési hirdetménye Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) Igazgatósága értesíti a tisztelt Részvényeseket,

Részletesebben

21213 2060 Bicske Botond tér 53032 4110 Biharkeresztes 42. sz. fkl. út

21213 2060 Bicske Botond tér 53032 4110 Biharkeresztes 42. sz. fkl. út 44369 2740 Abony Radák u. 21010 2457 Adony 6.sz. fkl. út 25524 8400 Ajka Fő út /Aranyvölgyi utca/ 18247 2170 Aszód Pesti út 3. 45114 6430 Bácsalmás Backnang út 7. 25022 8261 Badacsony 71.sz. föút 45158

Részletesebben

Település Megye Járás Lakos Háztartás Közszolgáltató Dátum Aba Fejér Székesfehérvári Járás 4471 1570 Depónia Hulladékkezelő és Településtisztasági

Település Megye Járás Lakos Háztartás Közszolgáltató Dátum Aba Fejér Székesfehérvári Járás 4471 1570 Depónia Hulladékkezelő és Településtisztasági Település Megye Járás Lakos Háztartás Közszolgáltató Dátum Aba Fejér Székesfehérvári Járás 4471 1570 Depónia Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Kft. 2014.12.31 Abádszalók Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL Az alapkezelőként eljáró OTP Alapkezelő Zrt., valamint a forgalmazóként eljáró OTP Bank Nyrt. a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 2006.12.05. napján kelt, E-III/110.466/2006.

Részletesebben

Irsz Város Cím 2740 Abony Radák u. 2457 Adony 6.sz. fkl. út 8400 Ajka Fő út /Aranyvölgyi utca/ 2170 Aszód Pesti út 3. 6500 Baja Szegedi út 8448

Irsz Város Cím 2740 Abony Radák u. 2457 Adony 6.sz. fkl. út 8400 Ajka Fő út /Aranyvölgyi utca/ 2170 Aszód Pesti út 3. 6500 Baja Szegedi út 8448 2740 Abony Radák u. 2457 Adony 6.sz. fkl. út 8400 Ajka Fő út /Aranyvölgyi utca/ 2170 Aszód Pesti út 3. 6500 Baja Szegedi út 8448 Bakonygyepes 8.sz. fkl. út 2660 Balassagyarmat Kővári út 8172 Balatonakarattya

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Aszfalt 2015/S 039-066110. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Aszfalt 2015/S 039-066110. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:66110-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Aszfalt 2015/S 039-066110 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

HU-Budapest: Aszfalt 2011/S 78-128291 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Aszfalt 2011/S 78-128291 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:128291-2011:text:hu:html HU-Budapest: Aszfalt 2011/S 78-128291 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet a kedvezményezett térségek besorolásáról

311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet a kedvezményezett térségek besorolásáról 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet a kedvezményezett térségek besorolásáról A Kormány a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. (1) bekezdésének b) pontjában kapott

Részletesebben

311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet. a kedvezményezett térségek besorolásáról

311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet. a kedvezményezett térségek besorolásáról /00. (XI..) Korm. rendelet a kedvezményezett térségek besorolásáról A Kormány a területfejlesztésrõl és a területrendezésrõl szóló. évi XXI. törvény. () bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

A felnıttképzés hasznosulása a foglalkoztatásban

A felnıttképzés hasznosulása a foglalkoztatásban A felnıttképzés hasznosulása a foglalkoztatásban ( A partnerség és a párbeszéd szakmai hátterének megerısítése, közös kezdeményezések támogatása címő TÁMOP 2.5.2. program, FSZH) III/III. rész Primárius

Részletesebben

Részvételi szabályzat

Részvételi szabályzat Részvételi szabályzat A kijelölt MOL töltőállomások kuponos árakciójához TELEKOM KUPONOS ÁRAKCIÓ 2014. december 1. 2015. január 31. A Telekom kuponos árakció a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM

AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM XIX. ÉVFOLYAM 24. SZÁM 2008. DECEMBER 15. ÁRA: 1365 Ft AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra

Részletesebben

OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2013. április 22. napján megtartott küldöttválasztó gyűlések

OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2013. április 22. napján megtartott küldöttválasztó gyűlések OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2013. április 22. napján megtartott küldöttválasztó gyűlések KÜLDÖTT, PÓTKÜLDÖTTVÁLASZTÁSI EREDMÉNYHIRDETÉS Dél-alföldi Régió választási körzetekben megválasztott

Részletesebben

IRSZ város cím 2740 Abony Radák u. 2457 Adony 6.sz. fkl. út 8400 Ajka Fõ út /Aranyvölgyi utca/ 8261 Badacsony 71.sz. föút 8448 Bakonygyepes 8.sz.

IRSZ város cím 2740 Abony Radák u. 2457 Adony 6.sz. fkl. út 8400 Ajka Fõ út /Aranyvölgyi utca/ 8261 Badacsony 71.sz. föút 8448 Bakonygyepes 8.sz. 2740 Abony Radák u. 2457 Adony 6.sz. fkl. út 8400 Ajka Fõ út /Aranyvölgyi utca/ 8261 Badacsony 71.sz. föút 8448 Bakonygyepes 8.sz. fkl. út 4561 Baktalórántháza 41.sz. főút 8172 Balatonakarattya 71.sz.

Részletesebben

Közlekedéstudományi Konferencia Győr 2015. Veszprémi László Területi Igazgató MÁV Zrt., PÜF Pályavasúti Területi Igazgatóság Budapest

Közlekedéstudományi Konferencia Győr 2015. Veszprémi László Területi Igazgató MÁV Zrt., PÜF Pályavasúti Területi Igazgatóság Budapest P+R parkolók és különböző építmények közös üzemeltetésének tapasztalatai a MÁV Zrt. Pályavasúti Üzemeltetési Főigazgatóság Pályavasúti Területi Igazgatóság Budapest területén Veszprémi László Területi

Részletesebben

A járások legfontosabb adatai, 2010

A járások legfontosabb adatai, 2010 A járások legfontosabb adatai, 2010 ok településeken élők, % Baranya megye Bólyi járás Bóly 16 12 129 0,3 47,8 10,6 80,1 Komlói járás Komló 20 36 463 9,4 25,9 12,6 79,8 Mohácsi járás Mohács 26 36 212 7,0

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2005/31. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 361 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2007. február 21. Megjelenik minden szerdán. X. évfolyam, 2007/8. szám Ára: 357 Ft FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét

Részletesebben

VÍZILABDA ALBUM ÉS MATRICACSOMAGOK ÁRUSHELYEK LISTA POSTA POSTA _ Árus _ Címe Bács-Kiskun megye 6000 Kecskemét Dózsa György út 23.

VÍZILABDA ALBUM ÉS MATRICACSOMAGOK ÁRUSHELYEK LISTA POSTA POSTA _ Árus _ Címe Bács-Kiskun megye 6000 Kecskemét Dózsa György út 23. VÍZILABDA ALBUM ÉS MATRICACSOMAGOK ÁRUSHELYEK LISTA POSTA Megye POSTA _ Árus _ Címe Bács-Kiskun megye 6000 Kecskemét Dózsa György út 23. Bács-Kiskun megye 6000 Kecskemét Gázló utca 29/a Bács-Kiskun megye

Részletesebben

SPAR és INTERSPAR áruházak

SPAR és INTERSPAR áruházak SPAR és INTERSPAR áruházak INTERSPAR: 1032 Budapest, Bécsi u. 154. 1103 Budapest, Sibrik Miklós u. 30. 1106 Budapest, Kerepesi út 61. 1117 Budapest, Október 23-a u. 8-10. 1191 Budapest, Üllői u. 201. 1201

Részletesebben

AZ INGATLAN ALAPPAL A BALATONRA JÁTÉK SORSOLÁSÁNAK SZABÁLYZATA

AZ INGATLAN ALAPPAL A BALATONRA JÁTÉK SORSOLÁSÁNAK SZABÁLYZATA AZ INGATLAN ALAPPAL A BALATONRA JÁTÉK SORSOLÁSÁNAK SZABÁLYZATA Ez a nyereményjáték az Erste Befektetési Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26..) sorsolásos játéka. Játékidőszak: 2009. június 29 2009.

Részletesebben

Azt, hogy a felsőoktatásban mi minősül felnőttképzésnek, legjobban a felnőttképzésről

Azt, hogy a felsőoktatásban mi minősül felnőttképzésnek, legjobban a felnőttképzésről Polónyi István DE Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Kar Álkreditek áldiplomák? tanulmány A hazai felsőoktatási felnőttképzés lényegében háromnegyed évszázada súlyos ellentmondásokkal küzd. A felnőttképzésben

Részletesebben

A klaszteresedés lehetőségei a Dél-Alföldön

A klaszteresedés lehetőségei a Dél-Alföldön A klaszteresedés lehetőségei a Dél-Alföldön Dr. Patik Réka Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Szeged, 2008. március 13. Kérdések Hogyan célszerű megközelítenünk a klaszter fogalmát? Milyen

Részletesebben

HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT

HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT Váltson MOL Törzsvásárlói kártyáról Multipont kártyára töltőállomási akcióhoz kapcsolódó nyereményjáték (továbbiakban: Nyereményjáték ) A Nyereményjáték szervezője a Multipont

Részletesebben

AZ INNOVÁCIÓS KAPACITÁS TÉRBELISÉGE A REGIONÁLIS VERSENYKÉPESSÉG SZEMPONTJÁBÓL

AZ INNOVÁCIÓS KAPACITÁS TÉRBELISÉGE A REGIONÁLIS VERSENYKÉPESSÉG SZEMPONTJÁBÓL AZ INNOVÁCIÓS KAPACITÁS TÉRBELISÉGE A REGIONÁLIS VERSENYKÉPESSÉG SZEMPONTJÁBÓL Információs társadalom alprogram szakmai konferencia 2011. február 03. Szeged TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0005 Prof. Dr.

Részletesebben

Közremûködõ szerzõdések adatai

Közremûködõ szerzõdések adatai OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Egészségügyi ágazat V. kötet Közremûködõ szerzõdések adatai 2014 ENKK Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ TARTALOM K/1. Közreműködői szerződésekről adatjelentést

Részletesebben

Diákhitel Központ Zrt.

Diákhitel Központ Zrt. Diákhitel Központ Zrt. Éves kiadvány Statisztikai melléklet 2005/2006. tanév Országos statisztikai adatok a Diákhitelben részesülő ügyfelekről Budapest, 2006. augusztus 31. TARTALOM: 1.1. Országos statisztikai

Részletesebben

A hazai felsőoktatási felvétel néhány tendenciája

A hazai felsőoktatási felvétel néhány tendenciája 299 Polónyi István A hazai felsőoktatási felvétel néhány tendenciája Ebben az írásban a hazai felsőoktatási intézményekbe történő felvétel néhány jellemzőjét és tendenciáját igyekszünk felvillantani. Az

Részletesebben

Az egészségkárosodáson alapuló ellátásokat igénybe vevők meghatározott körének felülvizsgálata. Az ellátórendszer átláthatóságának javítása.

Az egészségkárosodáson alapuló ellátásokat igénybe vevők meghatározott körének felülvizsgálata. Az ellátórendszer átláthatóságának javítása. Az egészségkárosodáson alapuló ellátásokat igénybe vevők meghatározott körének felülvizsgálata. Az ellátórendszer átláthatóságának javítása. A lehető legteljesebb értékű társadalmi reintegráció érdekében

Részletesebben

a K&H többször termő 2 származtatott alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról

a K&H többször termő 2 származtatott alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról tájékoztatás a K&H többször termő 2 származtatott alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról A K&H Alapkezelő Zrt. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.), mint a kibocsátó törvényes képviselője

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. 2014. július 1-től visszavonásig tartó promóciós vásárlási visszatérítés hivatalos részvételi szabályzata

Az OTP Bank Nyrt. 2014. július 1-től visszavonásig tartó promóciós vásárlási visszatérítés hivatalos részvételi szabályzata Az OTP Bank Nyrt. 2014. július 1-től visszavonásig tartó promóciós vásárlási visszatérítés hivatalos részvételi szabályzata 1. Szervező OTP Bank Nyrt. 1051 Budapest Nádor u. 16. Cégjegyzékszám: 01-10-041585

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 39. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. május 26., szerda. Tartalomjegyzék. VI. Alapító okiratok

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 39. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. május 26., szerda. Tartalomjegyzék. VI. Alapító okiratok HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. május 26., szerda 39. szám Tartalomjegyzék VI. Alapító okiratok Az Egészségügyi Minisztérium közleménye egyes, az egészségügy területén mûködõ szervek

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf.: 438. T.: 354-5500 E-mail: Info@mku.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ:

Részletesebben

HIRDETMÉNY az OTP Bank Nyrt. lakossági Net számlacsomag nyitási akciójáról IV.

HIRDETMÉNY az OTP Bank Nyrt. lakossági Net számlacsomag nyitási akciójáról IV. Az OTP Bank Nyrt. (székhely: 1051 Budapest Nádor utca 16., cégjegyzékszám: 01-10-041585) 2016. február 29-től lakossági ügyfélkörben számlanyitási akciót indított. I. AZ AKCIÓ IDŐTARTAMA Az akció 2016.

Részletesebben

VIDÉKI ÉS ELMARADOTT TEREK MAGYARORSZÁGON

VIDÉKI ÉS ELMARADOTT TEREK MAGYARORSZÁGON VIDÉKI ÉS ELMARADOTT TEREK MAGYARORSZÁGON Balogh András 1 A vidékről, általánosságban A hazai szakirodalomban évek óta folyik a vidék, a vidékiség fogalomkörének amely az Európai Unió államaiban évtizedek

Részletesebben

256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet

256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 1. oldal 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól

Részletesebben

81064 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 187. szám

81064 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 187. szám 81064 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 187. szám A Kormány 1831/2013. (XI. 14.) Korm. határozata a 2014 2020 közötti időszakban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program tervezésének egyes

Részletesebben

/2006. ( ) ÖTM rendelet

/2006. ( ) ÖTM rendelet /2006. ( ) ÖTM rendelet a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok készenlétben tartandó legkisebb és technikai eszköz állományáról szóló 7/2006. (II. 10.) BM rendelet és a tűzoltóság tűzoltási és műszaki

Részletesebben

Bács-Kiskun megye szakképzésfejlesztési

Bács-Kiskun megye szakképzésfejlesztési Bács-Kiskun Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság Ügyiratszám:0003/16-MFK Bács-Kiskun megye szakképzésfejlesztési stratégia a 2015. évi jogszabályváltozások alapján felülvizsgált változat Bács-Kiskun

Részletesebben

Részvételi szabályzat és adatvédelmi tájékoztató. a Nyerj álomdöntőt otthonodba című promócióhoz. 2016. május 16. 2016. június 30.

Részvételi szabályzat és adatvédelmi tájékoztató. a Nyerj álomdöntőt otthonodba című promócióhoz. 2016. május 16. 2016. június 30. Részvételi szabályzat és adatvédelmi tájékoztató a Nyerj álomdöntőt otthonodba című promócióhoz 2016. május 16. 2016. június 30. A Nyerj álomdöntőt otthonodba című fogyasztói promóció (továbbiakban Akció)

Részletesebben

Szebényi Anita Magyarország nagyvárosi térségeinek társadalmi-gazdasági

Szebényi Anita Magyarország nagyvárosi térségeinek társadalmi-gazdasági Szebényi Anita Magyarország nagyvárosi térségeinek társadalmi-gazdasági összehasonlítása Bevezetés A rendszerváltás óta eltelt másfél évtized társadalmi-gazdasági változásai jelentősen átrendezték hazánk

Részletesebben

A SZLOVÁK-MAGYAR HATÁR MENTI MIGRÁCIÓ CÍMŰ PROJEKT BEMUTATÁSA- HUSK/1101/1.2.1/0171

A SZLOVÁK-MAGYAR HATÁR MENTI MIGRÁCIÓ CÍMŰ PROJEKT BEMUTATÁSA- HUSK/1101/1.2.1/0171 A SZLOVÁK-MAGYAR HATÁR MENTI MIGRÁCIÓ CÍMŰ PROJEKT BEMUTATÁSA- HUSK/1101/1.2.1/0171 NAGY KATALIN KLÁRA A MAGYAR KÖZGAZDASÁGI TÁRSASÁG 53. VÁNDORGYŰLÉSE MUNKAÜGYI SZEKCIÓ MISKOLC, 2015. SZEPTEMBER 4. A

Részletesebben

Tér és Társadalom XVI. évf. 2002 3: 165 183 VERSENYKÉPESSÉG A VÁROSHÁLÓZAT AZ ÁTMENETBEN, ILENCVENES K ÉVEK VÁLTOZÁSI IRÁNYAI

Tér és Társadalom XVI. évf. 2002 3: 165 183 VERSENYKÉPESSÉG A VÁROSHÁLÓZAT AZ ÁTMENETBEN, ILENCVENES K ÉVEK VÁLTOZÁSI IRÁNYAI Tér és Társadalom XVI. évf. 2002 3: 165 183 VERSENYKÉPESSÉG A A VÁROSHÁLÓZAT AZ ÁTMENETBEN, ILENCVENES K ÉVEK VÁLTOZÁSI IRÁNYAI (The Hungarian Urban System in the Transition, Changing Direction in the

Részletesebben

TARTALOM. Bevezető ' 15 BUDAPEST ; 17. Szakkönyvtárak 17

TARTALOM. Bevezető ' 15 BUDAPEST ; 17. Szakkönyvtárak 17 TARTALOM Bevezető ' 15 BUDAPEST ; 17 Szakkönyvtárak 17 1. Országos Széchényi Könyvtár 17 2. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára 19 3. Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutatóintézet Könyvtára

Részletesebben

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Lónyay-főcsatorna (2-3 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest. tervezési terület határa.

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Lónyay-főcsatorna (2-3 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest. tervezési terület határa. Lónyay-főcsatorna (2-3 alegység) ÁTNZETI TRKP 1-1. térkép drog Bo Tisz a za Tis Tis za n Ló i- fő ya a to cs rn a Vaja i- ( I Kr a s yá ol őf II.) f s z na 0 vízfolyás víztest állóvíz víztest vasút autópálya

Részletesebben

ÁTNÉZETI TÉRKÉP Jelmagyarázat

ÁTNÉZETI TÉRKÉP Jelmagyarázat (2-15 alegység) ÁTNZETI TRKP 1-1. térkép ő r-f a cs na t or B er et ty ó Horto bágy-b eretty ó Se be s-k örös 0 vízfolyás víztest állóvíz víztest vasút autópálya főbb utak egyéb vízfolyás egyéb állóvíz

Részletesebben

2014/2015. tanév Út az érettségihez alprogram Intézményi továbbfutói lista. Kifizetendő Pályázat. Intézmény Intézmény neve.

2014/2015. tanév Út az érettségihez alprogram Intézményi továbbfutói lista. Kifizetendő Pályázat. Intézmény Intézmény neve. i továbbfutói lista neve város 1 UE-T-5142 "Kis Tigris" Gimnázium, és 200475 Komló Dél-Dunántúl 35 11 6 420 000 Ft 2 UE-T-5105 Abigél Két Tanítási Nyelvű Általános, Alapfokú Művészeti, Szakképző, Gimnázium,

Részletesebben

BARANYA MEGYE KÉPZÉSI STRATÉGIÁJA Pécs, 2015. október

BARANYA MEGYE KÉPZÉSI STRATÉGIÁJA Pécs, 2015. október BARANYA MEGYE KÉPZÉSI STRATÉGIÁJA Pécs, 2015. október Kiadó: Baranya Megyei Önkormányzat Készítették: dr. Ásványi Zsófia dr. Barakonyi Eszter Galambosné dr. Tiszberger Mónika dr. László Gyula Sipos Norbert

Részletesebben

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Nyugat-dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Nyugat-dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Nyugat-dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda A kiadvány megjelenését támogatta: Tartalomjegyzék Bevezetés...5 1. A Nyugat-dunántúli

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Kavics, homok, zúzott kő és aggregátum 2013/S 148-257063. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Kavics, homok, zúzott kő és aggregátum 2013/S 148-257063. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/17 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:257063-2013:text:hu:html Magyarország-Budapest: Kavics, homok, zúzott kő és aggregátum 2013/S 148-257063 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Magyar Birkózó Szövetség tagjainak címjegyzéke 5/1

Magyar Birkózó Szövetség tagjainak címjegyzéke 5/1 Magyar Birkózó Szövetség tagjainak címjegyzéke Nyilv.t.sz. Egyesület neve Irsz. Város Cím II. Baranya Megye II/04. Hőszig-Szigetvári BSE 7900 Szigetvár Széchenyi u. 40. II/08. Dél-Zselic Sport Egyesület

Részletesebben

Fejlődő és leszakadó járások

Fejlődő és leszakadó járások Fejlődő és leszakadó járások 2012- Magyar járások társadalmi-gazdasági profilja a Járási Fejlettségi Mutató alapján 2016. január Fejlődő és leszakadó járások 2012- Magyar járások társadalmi-gazdasági profilja

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS

KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS a Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlatkérő által a Veszélyes hulladék szállítása és kezelése 2013. I. tárgyában KÉ 19811/2012. számon indított nyílt közbeszerzési eljárásban feltett

Részletesebben

Közép-Magyarországi Régió INTERSPAR

Közép-Magyarországi Régió INTERSPAR Közép-Magyarországi Régió Szentendre Dobogókői u.4,. Budapest X. Fehér út Budapest Sibrik Miklós u. 30. Diósd Balatoni út 2/A Budapest XIX. Üllői u.201 Budapest XX. Pesterzsébet, Széchenyi u.1. Budapest

Részletesebben

Üzleti célú fénymásolás szolgáltatás ÁSZF 1. sz. melléklet

Üzleti célú fénymásolás szolgáltatás ÁSZF 1. sz. melléklet 1. Budapest 72 posta 1426 Budapest Baross tér 11/c 2. Akasztó posta 6221 Akasztó Fő utca 47. 3. Bácsbokod posta 6453 Bácsbokod Hunyadi utca 30. 4. Bagod posta 8992 Bagod Kossuth Lajos utca 11. 5. Baja

Részletesebben

TERÜLETI FELZÁRKÓZÁS. Demográfia. 2008. év végén Magyarország össznépessége 10 millió 31 ezer fô volt, mintegy 14,5 ezerrel kevesebb,

TERÜLETI FELZÁRKÓZÁS. Demográfia. 2008. év végén Magyarország össznépessége 10 millió 31 ezer fô volt, mintegy 14,5 ezerrel kevesebb, TERÜLETI FELZÁRKÓZÁS Területi felzárkózás A területi társadalmi különbségek a lakosság demográfiai helyzetében, életkörülményeiben, valamint a szociális és közmûellátásban érhetôk tetten. Demográfia 2008.

Részletesebben

DC SUPER HEROES PLÜSSJÁTÉKOK HŰSÉGPROMÓCIÓ RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA

DC SUPER HEROES PLÜSSJÁTÉKOK HŰSÉGPROMÓCIÓ RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA DC SUPER HEROES PLÜSSJÁTÉKOK HŰSÉGPROMÓCIÓ RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA A TESCO-GLOBAL Zrt. (székhely: 2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3., cg.: 13-10-040628, a továbbiakban: Szervező ) megbízásából az UNGA (Herengracht

Részletesebben

LAKÁSPIACI KÖRKÉP A NYUGAT-DUNÁNTÚLON

LAKÁSPIACI KÖRKÉP A NYUGAT-DUNÁNTÚLON KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA LAKÁSPIACI KÖRKÉP A NYUGAT-DUNÁNTÚLON GYŐR 2006. július KÉSZÜLT A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGÁN, 2006 ISBN 963 215 994 2 IGAZGATÓ: Nyitrai

Részletesebben

Vasútvonalak, pályaszakaszok legfontosabb jellemzıi

Vasútvonalak, pályaszakaszok legfontosabb jellemzıi Vasútvonalak, pályaszakaszok legfontosabb jellemzıi 3.3... sz. melléklet Fısorszám tengelyes be sorolt Villamosított (/) Vonali rádió (van (Mhz)/) Vonatbefolyásolás (/) Rola közlekedés lehetısége (/) 68/00.

Részletesebben

I. Általános információk

I. Általános információk HIVATALOS VERSENYKIÍRÁS XVIII. MEDVE SZABADTÉRI MATEMATIKAVERSENY 2016 5-12. évfolyamos tanulók és vállalkozókedvű tanárok, felnőttek számára A versenykiírás dátuma: 2016. január 3. A Medve Szabadtéri

Részletesebben

Shell. Hálózat BUDAPEST

Shell. Hálózat BUDAPEST Shell Hálózat BUDAPEST 1138, Váci út 196. 1037, Bécsi út 277. 1089, Kálvária tér 035865 1143, Stefánia út 1-5 1115, Tétényi út 2. 1138, Népfürdő utca 25832/2 hrsz. IDEIGLENESEN ZÁRVA 1016, Mészáros utca

Részletesebben

Észak-Magyarországi Régió

Észak-Magyarországi Régió 1 TÁMOP 5.5.1/A-10/1-2010-0024 Jó pályán! Jó gyakorlatok továbbfejlesztése és alkalmazása a munkaerő-piaci integrációért és Észak-Magyarországi Régió Foglalkoztatási profil Helyzetfeltárás regionális helyzetkép

Részletesebben

MIKROFILMES MÁSODPÉLDÁNYOK JEGYZÉKE

MIKROFILMES MÁSODPÉLDÁNYOK JEGYZÉKE MIKROFILMES MÁSODPÉLDÁNYOK JEGYZÉKE A filmek raktári kikérés nélkül kutathatók az Óbudai Kutatóteremben Készítette: Judák Margit Budapest, 2012. május 31. Tartalom A sorozat település szerint... 1 A sorozat

Részletesebben

2014/15. tanév Eredményességi Pontverseny Középiskolás rangsor

2014/15. tanév Eredményességi Pontverseny Középiskolás rangsor Helyezés Iskola Város Megye Pontszám Bónusz Összesen 1 Boronkay György Műszaki Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium Vác Pest 248 60 308 2 Szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium Szombathely Vas 182 40 222

Részletesebben

A VERSENYKÉPESSÉG ÉS PÁLYÁZATI FORRÁS- ALLOKÁCIÓ KISTÉRSÉGI SZINTEN

A VERSENYKÉPESSÉG ÉS PÁLYÁZATI FORRÁS- ALLOKÁCIÓ KISTÉRSÉGI SZINTEN Tér és Társadalom XXIV. évf. 2010 4: 81 102 A VERSENYKÉPESSÉG ÉS PÁLYÁZATI FORRÁS- ALLOKÁCIÓ KISTÉRSÉGI SZINTEN (Competitiveness and Tendering Efficiency on the Level of Micro-regions) LUKOVICS MIKLÓS

Részletesebben

KULBERT ZSÓFIA 1 Dr. EGYED KRISZTIÁN 2. A Nyugat-dunántúli régió kistérségeinek fejlettsége 3

KULBERT ZSÓFIA 1 Dr. EGYED KRISZTIÁN 2. A Nyugat-dunántúli régió kistérségeinek fejlettsége 3 KULBERT ZSÓFIA 1 Dr. EGYED KRISZTIÁN 2 A Nyugat-dunántúli régió kistérségeinek fejlettsége 3 A sajátos, észak-déli irányú kiterjedésű Nyugat-dunántúli régió területe egyedülálló módon négy országgal, Szlovákiával,

Részletesebben

Jelentés az ifjúságügyről 2014-2015

Jelentés az ifjúságügyről 2014-2015 Monostori Ádám Monostori Éva Nyári Kitti: Szakmai képzés elhelyezkedés Jelen fejezetben vizsgáljuk a hazai felsőfokú ifjúságsegítő szakképesítés alakulását, továbblépési irányait; ezen túlmenően megnézzük,

Részletesebben

HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT Olajszintméréssel kijuthat Braziliába! (továbbiakban: Nyereményjáték)

HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT Olajszintméréssel kijuthat Braziliába! (továbbiakban: Nyereményjáték) HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT Olajszintméréssel kijuthat Braziliába! (továbbiakban: Nyereményjáték) a MOL-töltőállomásokon A Nyereményjáték szervezője a MOL-LUB Kft. (székhely: 2931 Almásfüzitő Fő út 21. továbbiakban:

Részletesebben

JÁTÉKSZABÁLYZAT MOL eco+ Autógáz Négypecsétes titok elnevezésű nyereményjátékhoz

JÁTÉKSZABÁLYZAT MOL eco+ Autógáz Négypecsétes titok elnevezésű nyereményjátékhoz JÁTÉKSZABÁLYZAT MOL eco+ Autógáz Négypecsétes titok elnevezésű nyereményjátékhoz A fenti című fogyasztói promóció és nyereményjáték szervezője a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Hevesi-sík (2-9 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest. tervezési terület határa.

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Hevesi-sík (2-9 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest. tervezési terület határa. i-sík (2-9 alegység) ÁTNZETI TRKP 1-1. térkép rna Ta Za gyva za Tis 0 víztest víztest vasút autópálya főbb utak egyéb egyéb vizes élőhely 2.5 5 7.5 10 km i-sík (2-9 alegység) FELSZÍNI VÍZTESTEK ÖKOLÓGIAI

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGAT-DUNÁNTÚL MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGAT-DUNÁNTÚL MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGAT-DUNÁNTÚL MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE Győr 2006 Központi Statisztikai Hivatal Győri Igazgatósága, 2006 ISBN-10: 963-235-050-2 ISBN-13: 978-963-235-050-9

Részletesebben

Fiókirodák címe, nyitva tartása

Fiókirodák címe, nyitva tartása Fiókirodák címe, nyitva tartása S.sz. Település Posta Posta címe nyitva tartás 1. Ajka Ajka 1 posta 8400 Ajka Szabadság tér 7. Kedd 14:00-18:00 Péntek 12:00-16:00 2. Bácsalmás Bácsalmás posta 6430 Bácsalmás

Részletesebben

Szerkesztette: Varga Júlia. A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia. Kutatási asszisztens: Tir Melinda

Szerkesztette: Varga Júlia. A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia. Kutatási asszisztens: Tir Melinda Szerkesztette: Varga Júlia A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia Kutatási asszisztens: Tir Melinda A Közoktatás indikátorrendszere 2015 kötet internetes elérhetősége: http://econ.core.hu/file/download/kozoktatasi/indikatorrendszer.pdf

Részletesebben

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2011/10. KÜLÖNSZÁM TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ/2 PÁLYÁZATOK /2

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2011/10. KÜLÖNSZÁM TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ/2 PÁLYÁZATOK /2 TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ/2 PÁLYÁZATOK /2 Bírói állásra kiírt pályázatok Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnökének a 2011. évi CXXXI. törvény alapján kiírt pályázati felhívásai Részleteiben az alábbi

Részletesebben