1 A tanulmány eredeti változata Roóz József 70 éves születésnapjára készülő tanulmánykötetbe íródott. Polónyi

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1 A tanulmány eredeti változata Roóz József 70 éves születésnapjára készülő tanulmánykötetbe íródott. Polónyi"

Átírás

1 Polónyi István Valóban esélykiegyenlítő hatású a felsőfokú szakképzés? A felsőoktatási jelentkezések és a felsőoktatási továbbtanulás néhány kistérségi összefüggése 1 Ebben az írásban azt vizsgáljuk meg, hogy a felsőfokú szakképzés valóban a hátrányos helyzetű tanulók számára nyit-e utat a felsőoktatásba, mint ahogyan azt a szakértők és a szakirodalom általában gondolja. (Lásd pl. Hrubos 2002) A hazai rövid idejű felsőoktatási képzés eredetileg az Akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzés nevet viselte. A képzés meglehetősen hányattatott sorsára utal, hogy 1993-as megszületése óta immár harmadik nevét viseli, jelenleg felsőoktatási szakképzésnek hívják. A felsőoktatási törvénybe az évi LXI. (a felsőoktatásról szóló évi LXXX. törvény módosításáról szóló) törvény nyomán került be az akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzés. A törvény értelmében a felsőoktatási intézmények által végzett, hallgatói jogviszonyt eredményező, illetve felsőoktatási intézménnyel kötött megállapodás alapján szakközépiskolában történő, tanulói jogviszonyt eredményező szakképzés, amely beépül a felsőoktatási intézmény főiskolai, egyetemi szintű programjába, és egyben olyan szakmai képesítést ad, mely az Országos Képzési Jegyzékben szerepel. (124/E b)). Ugyanakkor az AIFSZ nem számított felsőfokú képzettségnek, hanem önálló, szakképzési szintként jelent meg a felsőoktatási palettán 2. A felsőoktatási törvény évi módosítsa (2003. évi XXXVIII. törvény) nyomán azután egyszerűbb nevet kapott: felsőfokú szakképzés lett, amely a törvény szerint felsőoktatási intézmények által végzett, hallgatói jogviszonyt eredményező szakképzés, amely beépül a felsőoktatási intézmény főiskolai, egyetemi szintű képzésébe és egyben az Országos Képzési Jegyzékben szereplő felsőfokú szakmai képesítést ad. A évi CXXXIX. (felsőoktatásról szóló) törvény megtartja a nevet és a nem felsőfokú szintet is. A 11. (3) szerint a felsőoktatási intézmény a felsőoktatás keretében. felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító képzésként felsőfokú szakképzés is nyújthat. A felsőfokú szakképzés felsőoktatási intézmények által hallgatói - valamint felsőoktatási intézménnyel kötött megállapodás alapján szakközépiskolák által tanulói - jogviszony keretében folytatott szakképzés, amely beépül a felsőoktatási intézmény alapképzésébe, és egyben az Országos Képzési Jegyzékben szereplő felsőfokú szakképesítést ad. ( ) A évi CCIV. (a nemzeti felsőoktatásról szóló) törvény megváltoztatja a képzés nevét és célját is, de továbbra is felsőfokú végzettségi szintet nem adó képzésként definiálja. (3. (3) a). Ugyanakkor a 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről) 2. szerint az Nftv. 15. (2) bekezdésében meghatározott felsőoktatási szakképzés képzettségi szintje: 1 A tanulmány eredeti változata Roóz József 70 éves születésnapjára készülő tanulmánykötetbe íródott. Polónyi István: Valóban esélykiegyenlítő hatású a felsőfokú szakképzés? In: Halm Tamás (szerk.): Tisztelet az érdemnek: Írások Roóz József rector emeritus 70. születésnapjára. Budapest: Budapesti Gazdasági Főiskola, pp Jelen írás annak a tanulmánynak némileg átdolgozott változata. 2 A évi LXI 64. alapján: Az Ftv a helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A felsőoktatási intézményekben akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzés, egyetemi és főiskolai szintű alapképzés, általános és szakirányú továbbképzés, valamint doktori képzés folyhat nappali tagozaton, illetőleg más formában (pl. esti, levelező, távoktatás). (2) A képzés szintjei: a) akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzés; b) főiskolai szintű képzés: - főiskolai szintű alapképzés, - főiskolai szakirányú továbbképzés; c) egyetemi szintű alapképzés; d) posztgraduális képzés - egyetemi szakirányú továbbképzés, - doktori, illetve mesterképzés. 1

2 ISCED-5, amely képzettségi szint kizárólagosan e rendelet alapján meghatározott képzésben szerezhető meg. A törvény indoklása így ír: a jelenlegi felsőfokú szakképzés új elnevezéssel, kredittartalommal kikerül a szakképzési törvény hatálya alól. A felsőfokú illetve immár felsőoktatási szakképzés tehát újabb állomásához érkezett, s tartalma is radikálisan megváltozott, mert elvesztette tényleges OKJ szakképző jellegét. Ennek komoly következménye van rekrutációs jellemzőire is, amire még kitérünk az írás végén. Hipotézisek és fogalmak Azt tudjuk, hogy a közoktatási eredményességet befolyásolja az iskolák térségi elhelyezkedése (lásd Garami Erika kutatásait, pl. Garami (2003), (2009), (2013) vagy Kocsis 2010). Ebben az írásban azt a (kutatás)kérdést vizsgáljuk, hogy a felsőoktatási továbbtanulás hogyan függ össze a továbbtanulásra jelentkezők kistérségi lakóhelyével. Hipotézisünk szerint, mint ahogy a közoktatási eredmények, úgy a felsőoktatási továbbtanulás is együttmozog a kistérségek fejlettségével, a továbbtanulási törekvés és a tényleges továbbtanulás annál nagyobb arányú, minél fejlettebb egy kistérség. A kistérség definícióját leginkább Faluvégi definíciója ragadja meg. Egy-egy kistérség olyan földrajzilag is összefüggő települések együttese, amely a települések közötti valós munka-, lakóhelyi, közlekedési, középfokú ellátási (oktatás, egészségügy, kereskedelem) stb. kapcsolatokon alapul. A kistérségi rendszerben a településeik kapcsolataik révén egy vagy több központi településhez vonzódnak. A rendszerben minden város egyúttal vonzásközpont (társközpont). Megnevezésük a központi település neve alapján történt. (Faluvégi 2004:7) évi (a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló) XXI. törvény 3 felsorolja a kistérségeket (is). (Ezek száma 1996 óta némileg nőtt, jelenleg 174 kistérséget sorol fel a jogszabály. Lásd 1. melléklet) A kistérségek esetében a gazdasági fejlettséget nem lehet a GDP alapján megítélni, mivel erre a területi szintre, mint ahogy a települési szintre sem, nincs GDP adatközlés. Ezért s azért is, mert a GDP fejlettség-mérő képességét sokan vitatják 4 a kistérségek fejlettségét más módszerrel szokták mérni. Ennek elméletével itt nem foglalkozunk. Vizsgálatunkhoz elfogadjuk azt a komplex mutatószámot, amellyel nálunk a kistérségek fejlettségét mérik a különböző fejlesztési programokba történő besorolásukhoz. A komplex mutató tartalmát a területfejlesztési támogatásokról és a decentralizáció elveiről, a kedvezményezett térségek besorolásának feltételrendszeréről szóló 67/2007. (VI. 28.) OGY határozat rögzítette 5. 3 A kistérség törvényi definíciója egyébként némileg más. A évi (a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló) XXI. törvény 5 szerint h) kistérség: a települések között létező funkcionális kapcsolatrendszerek összessége alapján behatárolható területi egység, egymással intenzív kapcsolatban lévő, önszerveződő, egymással határos települések összessége. Ezt 2012-ben úgy módosították (2012. évi CCVII. törvény 68. (1) alapján), hogy g) területfejlesztési-statisztikai kistérség: földrajzilag összefüggő területfejlesztési-statisztikai területi egység, amelyet a hozzá sorolt települések teljes közigazgatási területe alkot, továbbá amelynek határai e települések közigazgatási határai által meghatározottak. 4 Egy ország vagy térség - gazdaságának helyzetét a mai napig a Simon Kuznets által kifejlesztett nemzeti elszámolási rendszerrel, azaz a GDP-vel mérjük (Cobb - Halstead Rowe 1995, 1997). Hozzá kell tenni, hogy már magának Kuznets-nek is komoly fenntartásai voltak az ő segítségével alkotott nemzetgazdasági elszámolási rendszerrel kapcsolatban re Kuznets a The New Republic című könyvében megírta, hogy a nemzeti elszámolások alapvető újragondolására van szükség. (Uo.) Amire egyébként azóta sem került sor, bár számos tanulmány jelent meg gazdasági fejlődés mérése tárgyában. 5 A határozatot az Országgyűlés a június 25-i ülésnapján fogadta el, és I. 4-én helyezték hatályon kívül. 2

3 A komplex mutató kiszámításánál öt adatcsoportot (gazdasági, infrastrukturális, társadalmi, szociális, foglalkoztatási mutatók), összesen mintegy harminc indikátort vesznek figyelembe 6. (Lásd 2. melléklet) A kistérségi fejlettség és közoktatási teljesítmény Ennek az írásnak a felsőoktatási továbbtanulás kistérségi összefüggéseinek vizsgálata a célja, ezért csak röviden térünk ki arra, hogy a közoktatási kompetencia vizsgálatok eredménye és a kistérségek fejlettségét jelző komplex mutató között elég egyértelmű korreláció van. Az országos kompetenciamérés 2009 óta kistérségi bontásban is bemutatja az eredményeket. Ha a 2010-es kompetencia mérés kistérségi soros adatait összevetetjük a kistérségi komplex mutató értékeivel azzal a céllal, hogy teszteljük azt a hipotézist, hogy a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben tanulók eredményei gyengébbek, azt találjuk, hogy a kistérségek 10. évfolyamos tanulóinak matematika eredményei és a kistérségek (komplex mutatóval jellemzett) fejlettsége között (+0,5786) pozitív korreláció van. A kistérségek 10. évfolyamos tanulóinak szövegértés eredményei és a kistérségek (komplex mutatóval jellemzett) fejlettsége között ennél is erősebb, (+0,6401) pozitív korrelációt találunk. Tehát a hátrányosabb régiók tanulóinak eredményei gyengébbek. Az összes kistérség átlagos matematika eredménye 1582,7 szórása 70,7, a szövegértésé pedig 1587, 2 és 79,7, s ha kistérségi fejlettségi csoportonként vizsgálódunk, azt látjuk, hogy minél fejletlenebb a kistérségcsoport annál gyengébbek az eredmények, mint azt az 1. táblázat mutatja. 1. Táblázat A matematika és a szövegértés átlageredmények kistérségek különböző fejlettségi csoportjainál (2010) Matematika eredmények Szövegértés Szórása átlaga eredmények átlaga Szórása LHH ,3 67, ,0 67, ,2 64, ,1 78, ,9 57, ,7 59, ,9 71, ,5 69, ,8 41, ,3 48,54 LJH ,7 49, ,2 51,32 Összes 1582,7 70, ,2 79,71 Forrás: saját számítás a 2010-es kompetencia felmérés adatai alapján, a 67/2007. (VI. 28.) OGY határozat komplex mutatószámai alapján sorba rendezett kistérségek szerint. A kistérségek helyzete és a közoktatási kompetencia vizsgálatok eredménye között tehát olyan összefüggés látszik, hogy a legjobb helyzetű kistérségekben tanulók eredményei jobbak, mint az átlag és jelentősen jobbak, mint a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben lakó tanulóké. Ugyanakkor a kompetencia vizsgálatok eredményei csak a legfejlettebb kistérségek esetében mutatnak szoros együttjárást a kistérségcsoport átlagos fejlettségével, a leghátrányosabb helyzetű kistérségek esetében igen jelentős az egyes kistérségek eredményei között a szórás. A felsőoktatási továbbtanulás kistérségi összefüggései Itt azt a hipotézist teszteljük, hogy a felsőoktatási továbbtanulásra jelentkezők és a felvettek között lényegesen kisebb arányban találunk hátrányos kistérségből érkező felsőoktatásba 6 A számítás során mutatónként öt egyenlő osztályközbe sorolták a kistérségeket, amelyek ez alapján 1-5-ig terjedő pontszámot kaptak. Ezeket mutatócsoportonként átlagolták, majd a csoportok átlaga adta meg a komplex mutatót (Nagy 2012). 3

4 jelentkezőket, továbbá a különböző képzési formákra - itt elsősorban az alap és az FSZ képzéseket vizsgáltuk - felvettek között is nagyobb arányban találunk fejlett kistérségben született hallgatókat. Hipotézisünk bizonyítására a közötti felvételi adatbázisokban 7 (pontosabban a négyéves időközönkénti adatbázisokban) a nappali tagozatos alapképzésre és a nappali tagozatos felsőfokú szakképzésre elsőhelyen jelentkezett és azok közül felvett hallgatók születésének területi eloszlását vizsgáltuk kistérség-csoportonként. A leghátrányosabb helyzetű 30 (LHH 30) és a legjobb helyzetű 30 (LJH 30) kistérség-csoportok jelentkezőinek és felvettjeinek arányait vizsgáltuk. Az elemzést kiegészítettük a területi statisztika néhány oktatásra vonatkozó adatával is. Érdemes először ez utóbbi adatokra egy pillantást vetni. A 30 leghátrányosabb helyzetű kistérség lakosságának aránya a vizsgált időszakban, az utolsó két év kivételével folyamatosan csökkent. A középiskolába járó népesség hasonlóan az utolsó két év kivételével csökkent. (Az utolsó két év növekedése sok tekintetben bizonytalannak tekinthető, lásd 1. táblázat alatti megjegyzést.) A legjobb helyzetű kistérségek lakosságának aránya növekedett (Budapest nélkül vizsgálva is), illetve az utolsó két évben stagnált, kicsit csökkent. A középiskolába járó népesség aránya pedig nagyjából stagnált (Budapest nélkül vizsgálva növekedett), kivéve az utolsó két évet, amikor csökkent, (itt is hangsúlyozva az utolsó két év az adatainak bizonytalanságát). Az is szembetűnő, hogy miközben a LHH 30 kistérségek középiskolai tanulóinak aránya messze elmarad a kistérség csoport lakosságának arányától, azonközben a LJH 30 kistérség esetében ez fordítva van. 1. Táblázat Az LHH30 és a LJH30 kistérség csoportok néhány népesség és középfokú oktatási jellemzője + LHH 30 kistérségek lakosságának aránya a teljes lakossághoz 9,5% 8,9% 8,4% 8,6% LHH 30 kistérségek középiskolásainak (gimnázium, szakközépiskola) az országos összeshez viszonyítva 6,0% 5,2% 5,0% 6,9% LJH 30 kistérségek lakosságának aránya a teljes lakossághoz 38,1% 38,6% 39,9% 39,8% (21,0%) (21,7%) (22,6%) (22,3%) LJH 30 kistérségek középiskolásainak (gimnázium, szakközépiskola) az országos összeshez viszonyítva 46,6% (21,6%) 45,1% (21,1%) 45,7% (22,0%) 42,5% (21,8%) LHH 30 kistérségek középfokú tanulóinak aránya középiskola/szakiskola.. 67/33 65/35 69/31 LJH 30 kistérségek középfokú tanulóinak aránya középiskola/szakiskola.. 82/18 81/19 57/43 (77/23) (77/23) (59/41) A középfokú tanulóinak aránya középiskola/szakiskola (országos átlag).. 77/23 76/24 59/41 Forrás: Adott évi Területi Statisztikai évkönyv alapján saját számítás Megjegyzés: 2012-ben megváltozott a kistérségi oktatási adatok közlése, 2012-től csak a nappali tagozatos hallgatók számát adja meg a kistérségi statisztika. Ugyanakkor hozzá kell tenni, hogy az erre az évre 1000 lakosra megadott adatok visszaszorzásával kapott számok nagyon jelentősen eltérnek az oktatási ágazat statisztikai adataitól. Ezért a területi statisztikából származó 2012-es adatok nagyon megbízhatatlannak tekintendők. A táblázatban bemutatott két korábbi év, 2006-ban és 2010-ben viszont (ha összevetjük az oktatási ágazat statisztikáival, akkor kiderül, hogy) a középiskolák (gimnázium, szakközépiskola) esetében a nappali, szakiskola esetében az összes tanuló létszám kistérségi megoszlása van megadva ben pedig (pontosabban 2001-ben, mivel technikai okokból itt azokat az adatokat használtuk) csak a középiskolai (gimnázium + szakközépiskola) van megadva, ami szintén nappali tagozatos adat. Ennek a három évnek az adatai összhangban állnak az oktatási ágazat adataival. 7 Köszönettel tartozom az Educatio kht korábbi vezetőinek és alkalmazottainak, hogy a 2002 és 2010 közötti felvételi adatokat (természetesen személytelenítve) excel formátumban, ingyenesen rendelkezésemre bocsátották a korábbi (2011 előtti) években. A évi adatok az Oktatási Hivatal térítés fejében excel formátumban rendelkezésemre bocsátott felsőoktatási felvételi statisztikai adatbázisából származnak. 4

5 Feltűnő az is, hogy a LHH 30 kistérség csoport esetében a középfokú oktatásban résztvevők harmada szakiskolába jár, tehát nekik esélyük sincs felsőoktatási tanulmányokra. A LJH 30 kistérség csoport esetben ez az arány kisebb, mint egy ötöd, (de Budapest nélkül vizsgálva is kisebb, mint egy negyed). (A 2012-es adatok itt is meglepő változást mutatnak, ami alighanem a területi adatok bizonytalanságának köszönhető, mintsem valódi tendenciát takar). A középfokú oktatás típusában való részvételi arányok alapján tehát egyértelmű, hogy a LHH 30 kistérségekben élők eleve kisebb eséllyel indulhatnak a továbbtanulás felé, hiszen ezen térségekben több mint 10%-kal több az érettségit nem adó iskolában tanuló. Ha a nappali tagozatos felsőoktatási alapképzésbe történő elsőhelyi jelentkezéseket vizsgáljuk egyértelműen látszik a leghátrányosabb helyzetű régiókban született fiatalok hátránya Táblázat A leghátrányosabb helyzetű 30 kistérségből elsőhelyen nappali tagozatos alapképzésre jelentkezettek és felvettek az összes elsőhelyen nappali tagozatra alapképzésre jelentkezetthez és felvetthez viszonyítva Az LHH30 kistérségben született elsőhelyen alapképzésre jelentkezett tanulók 3,8% aránya az összes elsőhelyen alapképzésre jelentkezőhöz viszonyítva 3,5% 3,3% 3,1% Az LHH30 kistérségben született alapképzésre felvett tanulók aránya az összes 3,8% alapképzésre felvetthez viszonyítva 3,5% 3,2% 3,2% Forrás: Adott évi felvételi adatbázis alapján saját számítás 3. Táblázat A legjobb helyzetű 30 kistérségből elsőhelyen nappali tagozatos alapképzésre jelentkezettek és felvettek az összes elsőhelyen nappali tagozatra alapképzésre jelentkezetthez és felvetthez viszonyítva Az LJH30 kistérségben született elsőhelyen alapképzésre jelentkezett tanulók 41,6% 42,8% 43,5% 45,3% aránya az összes elsőhelyen alapképzésre jelentkezőhöz viszonyítva (15,2%) (16,3%) (15,9%) (16,3%) Az LJH30 kistérségben született alapképzésre felvett tanulók aránya az összes 39,8% 41,9% 44,4% 45,6% alapképzésre felvetthez viszonyítva (15,7%) (16,7%) (16,3%) (16,3%) Forrás: Adott évi felvételi adatbázis alapján saját számítás Ezt az esélykülönbséget leginkább egy olyan viszonyszámmal jellemezhetjük, amely azt mutatja meg, hogy a régiócsoport átlagos középiskolai részvétele hogyan aránylik a régiócsoport nappali tagozatos alapképzésbe történő elsőhelyi jelentkezéseinek (Vjelentkezés) illetve a felvettjeinek (Vfelvett) átlagához. Tehát minden évre kiszámítottuk a Vjelentkezés viszonyszámot a leghátrányosabb 30 és legjobb helyzetű 30 kistérségcsoportra (ez utóbbira Budapest nélkül is) 9 : Vjelentkezés LHH30 = Jelentkezés AlapképzésreElsőhelyenLHH30 /Középiskolásarány LHH30 Vjelentkezés LJH30 = Jelentkezés AlapképzésreElsőhelyenLJH30 /Középiskolásarány LHJ30 Vjelentkezés LJH30(BPnélkül) = Jelentkezés AlapképzésreElsőhelyen(BPnélkül)LJH30 /Középiskolásarány LHJ30(BPnélkül) Továbbá minden évre kiszámítottuk a Vfelvett viszonyszámot is a leghátrányosabb 30 és legjobb helyzetű 30 kistérségcsoportra (ez utóbbira Budapest nélkül is) 10 : 8 A felsőoktatásba jelentkezett és felvett hallgatók esetében a születési helyet vizsgáltuk. 9 Részletesen kifejtve lásd 3. melléklet 10 Részletesen kifejtve lásd 4. melléklet 5

6 Vfelvett LHH30 = Felvett AlapképzésreElsőhelyenLHH30 /Középiskolásarány LHH30 2 Vfelvett LJH30 = Felvett AlapképzésreElsőhelyenLJH30 /Középiskolásarány LHJ30 Vfelvett LJH30(BP nélkül) = Felvett AlapképzésreElsőhelyen(BPnélkül)LJH30 /Középiskolásarány LHJ30(BPnélkül) 4. Táblázat A jelentkezési és a felvett viszonyszám a leghátrányosabb 30 és a legjobb helyzetű 30 kistérségre vonatkozóan 2002, 2006, 2010, alapképzésre Vjelentkezés LHH30 63,3 % 67,3% 66,0% 44,9% Vjelentkezés LJH30 89,3% (70,4%) 94,1% (77,3%) 95,2% (72,3%) 106,5%(74,8%) Vfelvett LHH30 63,3% 67,3% 64,0% 46,4% Vfelvett LJH30 85,4 % (72,7%) 92,9% (79,2%) 97,2% (74,1%) 107,3%(74,8%) Zárójelben az LJH Budapest nélkül A jelentkezettek és felvettek viszonyszámait a legrosszabb és a legjobb helyzetű kistérségcsoportok esetében összevetve az esélykülönbségekre következtethetünk. 5. Táblázat A jelentkezési és a felvételi esélykülönbségek a leghátrányosabb 30 és a legjobb helyzetű 30 kistérségcsoport diákjai között alapképzés esetén A jelentkezési viszonyszám különbsége (Vjelentkezés LJH30 - Vjelentkezés LHH30 ) A felvett viszonyszám különbsége (Vfelvett LJH30 - Vfelvett LHH30 ) 26,0% 26,8% 29,2% 61,6% (7,1%) (10,0%) (6,3%) (29,9%) 22,1% 25,6% 33,2% 60,9% (9,4%) (11,9%) (10,1%) (28,4%) Zárójelben az LJH Budapest nélkül Az adatok tanúsága szerint a legjobb helyzetű kistérségek tanulóinak jelentősen nagyobb és időben növekvő esélye van a felsőoktatási jelentkezésre és bejutásra re ez az esélykülönbség több mint 30%-ra növekedett a bejutás tekintetében, és Budapest nélkül számítva is 10%-kal magasabb. Hasonló elemzést végezhetünk az adatbázisokon a felsőfokú szakképzést illetően. 6. Táblázat A leghátrányosabb helyzetű 30 kistérségből elsőhelyen nappali tagozatos FSZ-re jelentkezettek és felvettek az összes elsőhelyen nappali tagozatos FSZ-re jelentkezetthez és felvetthez viszonyítva Az LHH30 kistérségben született elsőhelyen FSZ-re jelentkezett tanulók aránya az összes elsőhelyen FSZ-re jelentkezőhöz viszonyítva Az LHH30 kistérségben született FSZ-re felvett tanulók aránya az összes FSZ-re felvetthez viszonyítva 1,9% 4,0% 3,8% 3,5% 2,5% 3,5% 3,8% 3,4% 7. Táblázat A legjobb helyzetű 30 kistérségből elsőhelyen nappali tagozatos FSZ-re jelentkezettek és felvettek az összes elsőhelyen nappali tagozatos FSZ-re jelentkezetthez és felvetthez viszonyítva Az LJH30 kistérségben született elsőhelyen FSZ-re jelentkezett tanulók aránya az összes elsőhelyen FSZ-re jelentkezőhöz viszonyítva Az LJH30 kistérségben született FSZ-re felvett tanulók aránya az összes FSZ-re felvetthez viszonyítva 51,9% (18,9%) 51,2% (18,9%) 41,7% (19,2%) 41,6% (18,9%) 34,7% (17,2%) 36,7% (17,7%) 35,0% (18,1%) 38,2% (17,4%) 6

7 8. Táblázat A jelentkezési és a felvett viszonyszám a leghátrányosabb 30 és a legjobb helyzetű 30 kistérségre vonatkozóan 2002, 2006, 2010, FSZ képzésre Vjelentkezés LHH30 32% 77% 76% 50,7% Vjelentkezés LJH30 111,4% (87,5%) 92,5% (91,0%) 75,9% (78,2%) 87,9%(81,2%) Vfelvett LHH30 41,7% 67,3% 76,0% 49,3% Vfelvett LJH30 109,9% (87,5%) 92,2% (89,6%) 80,3% (80,5%) 96,1%(78,0%) 9. Táblázat A jelentkezési és a felvételi esélykülönbségek a leghátrányosabb 30 és a legjobb helyzetű 30 kistérségcsoport diákjai között FSZ-re A jelentkezési viszonyszám különbsége (Vjelentkezés LJH30 - Vjelentkezés LHH30 ) A felvett viszonyszám különbsége (Vfelvett LJH30 - Vfelvett LHH30 ) 79,7% 15,5% -0,1% 37,2% (55,8%) (14,1%) (2,1%) (30,5%) 68,2% 25,0% 4,3% 46,8% (45,8%) (22,3%) (4,5%) (28,7%) Amíg az alapképzés esetében a legjobb helyzetű kistérségek tanulóinak javuló esélyét állapíthattuk meg, addig a felsőfokú szakképzés esetében azzal ellentétes folyamatot mutattak a számok 2010-ig. Azaz a leghátrányosabb helyzetű térségek tanulóinak jelentős esélynövekedése látszik a vizsgált közel tíz év alatt, amelynek végen 2010-ben a két térség tanulóinak esélye nagyjából azonos volt. Mindez igazolja tehát azt a vélekedést, hogy a rövidebb idejű felsőoktatási képzések, mint amilyen a felsőfokú szakképzés a hátrányos helyzetű rétegek (ill. itt a hátrányos helyzetű térségek tanulóinak) számára jelent esélynövekedést a felsőoktatásba történő bejutásban. Ugyanakkor 2012-re a hátrányos helyzetű térségek esélyeinek radikális romlásának vagyunk tanúi. Ennek nyilvánvalóan az az oka, hogy a felsőoktatási szakképzést a 2011-es felsőoktatási törvényben radikálisan átalakították, megszűnt annak OKJ-s szakmát nyújtó jellege. 10. táblázat A felsőfokú szakképzésre jelentkezettek és felvettek száma Összes jelentkező Elsőhelyen jelentkező Felvett Forrás: felvi.hu Ennek nyomán az FSZ iránti érdeklődés radikálisan csökkent ről 2012-re az FSZre felvett hallgatók száma a felére esett vissza, amelynek nyomán 2013-ra az FSZ-re első helyen jelentkezők száma 5 ezer alá esett (a 2011-es 11 ezerről). Befejezésül A 2000-es PISA vizsgálat óta széles körben is ismertté vált az az oktatáskutatók és nagyobbrészt pedagógusok előtt is közismert tény, hogy nem mindegy, hová születnek a gyermekek Magyarországon. Ha kistelepülésre, ill. hátrányos helyzetű kistérségbe születnek, 7

8 akkor lényegesen alacsonyabb teljesítményt mutatnak a literacy vizsgálatokban. Ennek nyilvánvalóan a társadalmi-gazdasági státus szerinti egyenlőtlenség a meghatározó oka. Azaz a kistelepülések, ill. hátrányos helyzetű kistérségek iskolái nem tudnak megbirkózni a gyermekek ilyen különbségekből adódó hátrányával, miközben a fejlett világ nagyobbik részében lényegesen kisebb az ilyen probléma. (Lásd erről Pl. Polónyi (2010)) Lényegében ugyanezt állapíthatjuk meg a kistérségek fejlettségének és a tanulók felsőoktatási továbbtanulási törekvéseik, s tényleges továbbtanulásuk összefüggésében is. A bemutatott vizsgálatok alapján egyértelmű, hogy a felsőoktatási alapképzési továbbtanulást illetően a leghátrányosabb helyzetű kistérségek tanulóinak esélye csökkent 2002 és 2012 között. A felsőfokú szakképzés esetében viszont az esélyek kiegyenlítődtek 2010-ig, majd a hátrányos helyzetű térségek tanulóinak esélye ismét csökkent a 2011-es felsőoktatási törvény nyomán a felsőfokú szakképzés átalakítása miatt. Hivatkozások 1. Balázsi Ildikó, Lak Ágnes Rozina, Szabó Vilmos (2011): Országos kompetenciamérés 2010 Országos jelentés Oktatási Hivatal, 2011 https://www.kir.hu/okmfit/files/okm_2010_orszagos_jelentes.pdf (letöltve február) 2. Cobb, Clifford - Ted Halstead - Jonathan Rowe (1995): If the GDP is Up, Why is America Down? Why we need new measures of progress, why we do not have them, and how they would change the social and political landscape The Atlantic Monthly October 1995 (http://www.theatlantic.com/past/politics/ecbig/gdp.htm letöltés ) magyarul megjelent: 3. Cobb, Clifford - Ted Halstead - Jonathan Rowe (1997): Ha a GDP felmegy, miért megy Amerika lefelé? Miért van szükségünk a fejlődés új mutatóira, miért nem rendelkezünk ezekkel, és hogyan változtatnák meg a társadalmi és politikai helyzetképet Kovász 1. évf. 1 szám 1997 Tél (http://epa.oszk.hu/00700/00721/00001/gpi.html letöltés ) 4. Faluvégi Albert (2004) A társadalmi-gazdasági jellemzők területi alakulása és várható hatásai az átmenet időszakában Műhelytanulmányok MT DP. 2004/5 Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Kutatóközpont Budapest 5. Garami Erika (2003): A területi különbségek megjelenése az általános és középiskola utáni pálya alakulásában Iskolakultúra 2003/1 6. Garami Erika (2009): A legkiválóbb középiskolák területi különbségei Educatio, (18. évf.) 2. sz old. 7. Garami Erika (2013): Kistérségi jellemzők együttes hatása az oktatás eredményességére és a továbbtanulási döntésekre Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei 8. Hrubos Ildikó (szerk.): Az ismeretlen szakképzés: Az akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzés kutatásának tanulságai Budapest: Új Mandátum Kiadó, p. 9. Kocsis Ferenc: Kistérségi eredmények a kompetenciamérésben OktpolCafe (letöltve február) 10. Nagy András (2012): A fejlettség, elmaradottság-mérése a magyar területfejlesztési politikában Doktori értekezés ELTE TTK Földtudományi Doktori Iskola 2012 ( old) 11. Polónyi István (2010): Hoztak is meg nem is Educatio 2010/1 8

9 1. melléklet Kistérségek kompetenciaeredményei és komplex mutatója Kistérség Kistérségi fejlettség komplex mutatója Matematika 10. évfolyam átlag 2010-es kompetencia mérés Szövegértés 10. évf. átlag 2010-es kompetenciam érés Kistérség Kistérségi fejlettség komplex mutatója Matematika 10. évfolyam átlag 2010-es kompetencia mérés Szövegértés 10. évf. átlag 2010-es kompetencia mérés 1 Abaúj-Hegyközi 1, Kunszentmiklósi 2, Bodrogközi 1,53 57 Siklósi 2, Sellyei 1, Füzesabonyi 2, Mezőkovácsházai 1, Vasvári 2,55 5 Csengeri 1, Csongrádi 2, Sarkadi 1, Letenyei 2,56 7 Mezőcsáti 1, Kiskunmajsai 2, Encsi 1, Nagykállói 2, Fehérgyarmati 1, Polgári 2, Jánoshalmai 1, Kazincbarcikai 2, Bácsalmási 1, Pacsai 2,59 12 Szikszói 1, Enyingi 2, Ózdi 1, Sátoraljaújhelyi 2, Edelényi 1, Őriszentpéteri 2,63 15 Hevesi 1, Kisvárdai 2, Sásdi 1, Zalakarosi 2,63 17 Berettyóújfalui 2, Kalocsai 2, Nyírbátori 2, Mohácsi 2, Szerencsi 2, Törökszentmiklósi 2, Bátonyterenyei 2, Orosházai 2, Vásárosnaményi 2, Komlói 2, Csurgói 2, Pásztói 2, Szigetvári 2, Dombóvári 2, Kadarkúti 2, Kiskőrösi 2, Baktalórántházai 2, Szarvasi 2, Mátészalkai 2, Hódmezővásárhelyi 2, Tokaji 2, Sümegi 2, Barcsi 2, Marcali 2, Sárospataki 2, Szentesi 2, Tamási 2, Abai 2, Tiszafüredi 2, Mezőkövesdi 2, Kisteleki 2, Pécsváradi 2, Lengyeltóti 2,17 88 Zalaszentgróti 2, Püspökladányi 2, Szobi 2, Szécsényi 2, Hajdúböszörményi 2, Pétervásárai 2, Jászberényi 2, Salgótarjáni 2, Kaposvári 2, Balmazújvárosi 2, Kiskunhalasi 2, Szeghalomi 2, Kisbéri 2, Hajdúhadházi 2, Bajai 2, Mórahalomi 2, Rétsági 2, Derecske-Létavértesi 2, Balassagyarmati 2, Tiszavasvári 2, Nagykátai 2, Kunszentmártoni 2, Kiskunfélegyházai 2, Ibrány-Nagyhalászi 2, Téti 2,99 46 Tabi 2, Ceglédi 3, Békési 2, Szekszárdi 3, Nagyatádi 2, Ajkai 3, Sárbogárdi 2, Celldömölki 3, Bélapátfalvai 2,4 105 Lenti 3, Makói 2, Pannonhalmai 3, Záhonyi 2, Miskolci 3, Szentlőrinci 2, Békéscsabai 3, Mezőtúri 2, Bonyhádi 3, Karcagi 2, Csornai 3,

10 Kistérség Kistérségi fejlettség komplex mutatója Matematika 10. évfolyam átlag 2010-es kompetencia mérés Szövegértés 10. évf. átlag 2010-es kompetenciam érés Kistérség Kistérségi fejlettség komplex mutatója Matematika 10. évfolyam átlag 2010-es kompetencia mérés Szövegértés 10. évf. átlag 2010-es kompetencia mérés 111 Pápai 3, Egri 3, Kecskeméti 3, Szegedi 3, Nagykanizsai 3, Móri 3, Kapuvár-Beledi 3, Monori 3, Zirci 3, Gyáli 3, Szolnoki 3, Komáromi 3, Hatvani 3, Szombathelyi 3, Gyöngyösi 3, Pécsi 3, Szentgotthárdi 3, Esztergomi 3, Adonyi 3, Váci 3, Dorogi 3, Sopron-Fertődi 3, Gyulai 3, Keszthelyi 3, Paksi 3, Tatabányai 3, Aszódi 3, Mosonmagyaróvári 3, Fonyódi 3, Székesfehérvári 3, Nyíregyházai 3, Gárdonyi 3, Várpalotai 3, Veszprémi 3, Hajdúszoboszlói 3, Siófoki 3, Balatonföldvári 3, Ráckevei 3, Tapolcai 3, Tatai 3, Dabasi 3, Balatonalmádi 4, Oroszlányi 3, Hévízi 4, Körmendi 3, Győri 4, Bicskei 3, Balatonfüredi 4, Sárvári 3, Veresegyházi 4, Dunaújvárosi 3, Gödöllői 4, Zalaegerszegi 3, Szentendrei 4, Tiszaújvárosi 3, Pilisvörösvári 4, Debreceni 3, Budapesti 4, Kőszegi 3, Érdi 4, Ercsi 3, Dunakeszi 4, Csepregi 3, Budaörsi 4,

11 2. melléklet A 67/2007. (VI. 28.) OGY határozat 3. melléklete: A kistérségek és települések társadalmi-gazdasági és infrastrukturális elmaradottságát/fejlettségét mérő komplex mutató kiszámításánál használt adatok köre I. Gazdasági mutatók: 1. A működő gazdasági szervezetek 1000 lakosra jutó száma, db 2. A kereskedelmi és magánszálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák 1000 lakosra jutó száma, db 3. A kiskereskedelmi boltok 1000 lakosra jutó száma, db 4. A mezőgazdaságban foglalkoztatottak aránya az összes foglalkoztatottakból, % 5. A szolgáltatásban foglalkoztatottak aránya az összes foglalkoztatottakból, % 6. A működő gazdasági szervezetek számának változása, % 7. Az önkormányzatok helyi adóbevétele, Ft 8. A tudományos kutatók, fejlesztők 1000 lakosra jutó száma, db* II. Infrastrukturális mutatók: 1. A közüzemi vízhálózatba bekapcsolt lakások aránya, % 2. Az egy km vízvezeték-hálózatra jutó zárt csatornahálózat hossza, méter 3. A vezetékes gázt fogyasztó háztartások száma a lakásállomány százalékában, % 4. A rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakások aránya, % 5. A hétköznapi elérés mutatója 6. A telefon-főállomások (ISDN-nel együtt) 1000 lakosra jutó száma, db 7. A kábeltelevízió előfizetőinek 1000 lakosra jutó száma, db 8. A szélessávú internet előfizetők 1000 lakosra jutó száma, fő 9. A gyorsforgalmi csomópontok elérés mutatója III. Társadalmi mutatók: 1. Az épített 3-x szobás lakások aránya az időszak végi lakásállományból, % 2. A személygépkocsik kor szerint súlyozott 1000 lakosra jutó száma, db 3. Vándorlási különbözet; időszak közepi 1000 fő népességre jutó évi átlag, fő 4. Halálozási ráta (az 1000 lakosra jutó halálozások száma), db 5. Az egy állandó lakosra jutó szja-alapot képező jövedelem, Ft 6. Urbanitás/ruralitás indexe (az adott kistérség népességének hány %-a él 120 fő/km2-nél nagyobb népsűrűségű településen), %* 7. Népsűrűség, fő/km2** IV. Szociális mutatók: 1. Fiatalodási index (a 15 évesnél fiatalabbak a 60-x népesség százalékában), % 2. A foglalkoztatott nélküli háztartások aránya, % 3. A 18-x éves, legalább középiskolai érettségivel rendelkezők aránya, % 4. Az önkormányzatok által rendszeres szociális segélyben részesítettek évi átlagos száma 1000 lakosra, fő 5. A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesítettek aránya a 0-24 éves népességből, % V. Foglalkoztatási mutatók: 1. Nyilvántartott álláskeresők aránya a munkaképes korú népességből, % 2006 átlaga 2. Tartósan - legalább 12 hónapja folyamatosan - nyilvántartott álláskeresők aránya a munkaképes népességből, % 3. Aktivitási ráta, % Magyarázat: * Csak a kistérségi komplex mutató kiszámításánál használt mutató. ** Csak társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott települések besorolásánál használt mutató. 11

12 3. melléklet 2002-re: Vjelentkezés 2002 LHH30 = Jelentkezés AlapképzésreElsőhelyenLHH30 /Középiskolásarány LHH30 = 3,8%/6,0% = 0, Vjelentkezés LJH30 = Jelentkezés AlapképzésreElsőhelyenLJH30 /Középiskolásarány LHJ30 = 41,6%/46,6% = 0, Vjelentkezés LJH30(BPnélkül) = Jelentkezés AlapképzésreElsőhelyen(BPnélkül)LJH30 /Középiskolásarány LHJ30(BPnélkül) = 15,2%/21,6% = 0, ra: Vjelentkezés 2006 LHH30 = Jelentkezés AlapképzésreElsőhelyenLHH30 /Középiskolásarány LHH30 = 3,5%/5,2%= 0, Vjelentkezés LJH30 = Jelentkezés AlapképzésreElsőhelyenLJH30 /Középiskolásarány LJH30 = 42,8%/45,1% = 0,94090 Vjelentkezés 2006 LJH30(BP nélkül) = Jelentkezés AlapképzésreElsőhelyen(BPnélkül)LJH30 /Középiskolásarány LHJ30(BPnélkül) = 16,7%/21,1% = 0, re: Vjelentkezés 2010 LHH30 = Jelentkezés AlapképzésreElsőhelyenLHH30 /Középiskolásarány LHH30 = 3,3%/5,0% = 0, Vjelentkezés LJH30 = Jelentkezés AlapképzésreElsőhelyenLJH30 /Középiskolásarány LJH30 = 43,5%/45,7% = 0,9519 Vjelentkezés 2010 LJH30(BP nélkül) = Jelentkezés AlapképzésreElsőhelyen(BPnélkül)LJH30 /Középiskolásarány LHJ30(BPnélkül) = 15,9%/22,0% = 0, re: Vjelentkezés 2012 LHH30 = Jelentkezés AlapképzésreElsőhelyenLHH30 /Középiskolásarány LHH30 = 3,1%/6,9%=0, Vjelentkezés LJH30 = Jelentkezés AlapképzésreElsőhelyenLJH30 /Középiskolásarány LJH30 = 45,3%/42,5%=1, Vjelentkezés 2012 LJH30(BP nélkül) = Jelentkezés AlapképzésreElsőhelyen(BPnélkül)LJH30 /Középiskolásarány LHJ30(BPnélkül) = 16,3%/21,8%=0,

13 4. melléklet 2002-re: Vfelvett 2002 LHH30 = Felvett AlapképzésreElsőhelyenLHH30 /Középiskolásarány LHH30 = 3,8%/6,0% = 0, Vfelvett LJH30 = Felvett AlapképzésreElsőhelyenLJH30 /Középiskolásarány LHJ30 = 39,8%/46,6% = 0, Vfelvett LJH30(BP nélkül) = Felvett AlapképzésreElsőhelyen(BPnélkül)LJH30 /Középiskolásarány LHJ30(BPnélkül) 15,7%/21,6% = 0, ra: Vfelvett 2006 LHH30 = Felvett AlapképzésreElsőhelyenLHH30 /Középiskolásarány LHH30 = 3,5%/5,2%= 0, Vfelvett LJH30 = Felvett AlapképzésreElsőhelyenLJH30 /Középiskolásarány LJH30 = 41,9%/45,1%= 0, Vfelvett LJH30(BP nélkül) = Felvett AlapképzésreElsőhelyen(BPnélkül)LJH30 /Középiskolásarány LHJ30(BPnélkül) 16,7%/21,1%= 0, re: Vfelvett 2010 LHH30 = Felvett AlapképzésreElsőhelyenLHH30 /Középiskolásarány LHH30 = 3,2%/5,0% = 0, Vfelvett LJH30 = Felvett AlapképzésreElsőhelyenLJH30 /Középiskolásarány LJH30 = 44,4%/45,7% = 0, Vfelvett LJH30(BP nélkül) = Felvett AlapképzésreElsőhelyen(BPnélkül)LJH30 /Középiskolásarány LHJ30(BPnélkül) 16,3%/22,0%= 0, re: Vfelvett 2012 LHH30 = Felvett AlapképzésreElsőhelyenLHH30 /Középiskolásarány LHH30 =3,2%/6,9%=0, Vfelvett LJH30 = Felvett AlapképzésreElsőhelyenLJH30 /Középiskolásarány LJH30 =45,6%/42,5%=1, Vfelvett 2012 LJH30(BP nélkül) = Felvett AlapképzésreElsőhelyen(BPnélkül)LJH30 /Középiskolásarány LHJ30(BPnélkül) = 16,3%/21,8%= 0, = = = augusztus 1. 13

A válság megjelenése a szociális szolgáltatások és ellátások adataiban

A válság megjelenése a szociális szolgáltatások és ellátások adataiban A válság megjelenése a szociális szolgáltatások és ellátások adataiban M E S T E R D Á N I E L K U T A T Á S I I G A Z G A T Ó S Á G N E M Z E T I C S A L Á D - É S S Z O C I Á L P O L I T I K A I I N

Részletesebben

Komlói. Baranya Mohácsi. Baranya Pécsi. Baranya Pécsváradi. Baranya Sásdi. Baranya Sellyei. Baranya Siklósi. Baranya Szentlőrinci. Baranya Szigetvári

Komlói. Baranya Mohácsi. Baranya Pécsi. Baranya Pécsváradi. Baranya Sásdi. Baranya Sellyei. Baranya Siklósi. Baranya Szentlőrinci. Baranya Szigetvári Komlói Mohácsi Pécsi Pécsváradi Sásdi Sellyei Siklósi Szentlőrinci Szigetvári i pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Címe: 7626 Pécs, Egyetem utca 2. csabai i Gyulai Mezőkovácsházai

Részletesebben

311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet. a kedvezményezett térségek besorolásáról

311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet. a kedvezményezett térségek besorolásáról /00. (XI..) Korm. rendelet a kedvezményezett térségek besorolásáról A Kormány a területfejlesztésrõl és a területrendezésrõl szóló. évi XXI. törvény. () bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

A klaszteresedés lehetőségei a Dél-Alföldön

A klaszteresedés lehetőségei a Dél-Alföldön A klaszteresedés lehetőségei a Dél-Alföldön Dr. Patik Réka Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Szeged, 2008. március 13. Kérdések Hogyan célszerű megközelítenünk a klaszter fogalmát? Milyen

Részletesebben

81064 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 187. szám

81064 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 187. szám 81064 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 187. szám A Kormány 1831/2013. (XI. 14.) Korm. határozata a 2014 2020 közötti időszakban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program tervezésének egyes

Részletesebben

Az egészségkárosodáson alapuló ellátásokat igénybe vevők meghatározott körének felülvizsgálata. Az ellátórendszer átláthatóságának javítása.

Az egészségkárosodáson alapuló ellátásokat igénybe vevők meghatározott körének felülvizsgálata. Az ellátórendszer átláthatóságának javítása. Az egészségkárosodáson alapuló ellátásokat igénybe vevők meghatározott körének felülvizsgálata. Az ellátórendszer átláthatóságának javítása. A lehető legteljesebb értékű társadalmi reintegráció érdekében

Részletesebben

Megyei és körzeti földhivatalok

Megyei és körzeti földhivatalok Megyei és körzeti földhivatalok Bács-Kiskun Megyei Bácsalmási Körzeti Bajai Körzeti Kalocsai Körzeti Kecskeméti Körzeti Kiskőrösi Körzeti Kiskunfélegyházi Körzeti Kiskunhalasi Körzeti Kunszentmiklósi Körzeti

Részletesebben

az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer adatai alapján az ágazati humánerőforrás 2010. évi helyzetéről

az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer adatai alapján az ágazati humánerőforrás 2010. évi helyzetéről BESZÁMOLÓ az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer adatai alapján az ágazati humánerőforrás 2010. évi helyzetéről Budapest, 20 ll. február Összefoglaló a humánerőforrás-monitoringrendszer

Részletesebben

Váli utcai ügyfélszolgálati iroda Cím: 1117, Budapest Váli u. 5. fszt. (Allee Bevásárlóközpont északi oldalánál)

Váli utcai ügyfélszolgálati iroda Cím: 1117, Budapest Váli u. 5. fszt. (Allee Bevásárlóközpont északi oldalánál) Váli utcai ügyfélszolgálati iroda Cím: 1117, Budapest Váli u. 5. fszt. (Allee Bevásárlóközpont északi oldalánál) Nyitvatartás: H-Cs 8:00-18:00 P 8:00-17:00 Telefon: 1 466-4633 Fax: 1 385-3837 Vályog úti

Részletesebben

Támogatott pályázatok - K1

Támogatott pályázatok - K1 Támogatott pályázatok - K1 Békési Kistérségi Szeghalom Kistérség Békés Szeghalom Dél-Alföldi Régió A Békés Kistérségi Közkincs-kerekasztal létrehozása 399 900 Új kistérségi KÖZKINCS-kerekasztal létrehozása,

Részletesebben

Pedagógiai szakszolgálatok támogatása

Pedagógiai szakszolgálatok támogatása Pedagógiai szakszolgálatok támogatása A 15/2007. (III. 14.) OKM rendelet 2.. alapján a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenységet, továbbá a nevelési tanácsadást ellátó intézmények

Részletesebben

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek 2740 Abony, Kossuth tér 4. 8400 Ajka, Szabadság tér 14. 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 15. 6500 Baja, Csermák Mihály tér 4. 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 34-36. 8230 Balatonfüred, Jókai M. út 17. 4060

Részletesebben

Új Széchenyi Terv Kombinált Mikrohitel Program - TELEPÜLÉS LISTA -

Új Széchenyi Terv Kombinált Mikrohitel Program - TELEPÜLÉS LISTA - Az Új Széchenyi Terv igénybevételi jogosultságának feltétele, hogy a támogatásban részesülő vállalkozás az alábbi települések valamelyikén rendelkezzen telephellyel, illetve, hogy a beruházás ezen települések

Részletesebben

Az OALI pályázati kiírása a praxis váltás programra. Praxisjog vásárlása

Az OALI pályázati kiírása a praxis váltás programra. Praxisjog vásárlása 1. A pályázat célja Az OALI pályázati kiírása a praxis váltás programra Praxisjog vásárlása A pályázat célja, hogy segítse fiatal pályakezdők pályára állítását, valamint az idős kollégák nyugdíjba vonulását.

Részletesebben

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO 1 Tesco Veszprém Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. 2 Tesco Bács-Kiskun Baja 6500 Baja, Gránátos u. 11. 3 Tesco Nógrád Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u.

Részletesebben

2. Az egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer bemutatása

2. Az egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer bemutatása 1. Bevezetés Az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer működésének részletes szabályairól szóló 36/2009. (XI.3.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.) alapján az Egészségügyi Engedélyezési

Részletesebben

Kistérségi Népegészségügyi Intézetek elérhetőségei. /fax

Kistérségi Népegészségügyi Intézetek elérhetőségei. /fax ek elérhetőségei Illetékességi terület Bács-Kkun Megye Bajai, Bácsalmási Kalocsai, Kkőrösi Kecskeméti, Kunszentmiklósi Kkunhalasi, Jánoshalmi, Kkunfélegyházi, Kkunmajsai Baranya Megye Komlói, Pécsváradi,

Részletesebben

ÁNTSZ Dél-Dunántúli Regionális Intézete 7623 Pécs, Szabadság út 7. T.: (72) 514-999, (72) 514-942

ÁNTSZ Dél-Dunántúli Regionális Intézete 7623 Pécs, Szabadság út 7. T.: (72) 514-999, (72) 514-942 Intravénás kábítószer-használók HIV/HCV szűrővizsgálatát az ÁNTSZ regionális laboratóriumai Vizsgálatkérő lappal beérkezett vérmintából térítésmentesen végzik el: ÁNTSZ Dél-Dunántúli Regionális Intézete

Részletesebben

Megye Ir.sz Város Utca/házszám GPS E GPS N

Megye Ir.sz Város Utca/házszám GPS E GPS N Fejér 2457 Adony 6.sz. főút 47.130488 18.865122 Igen Veszprém 8400 Ajka Fõ út 47.112216 17.555332 Igen Pest 2170 Aszód Pesti út 3. 47.649330 19.470080 Igen Bács-Kiskun 6430 Bácsalmás Backnang u. 7. 46.124010

Részletesebben

az egységes ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer adatai alapján az ágazati humánerőforrás 2009. évi helyzetéről

az egységes ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer adatai alapján az ágazati humánerőforrás 2009. évi helyzetéről Jóváhagyom: Dr. Székely Tamás BESZÁMOLÓ az egységes ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer adatai alapján az ágazati humánerőforrás 2009. évi helyzetéről Budapest, 2010. január A Hivatal adatbázisában

Részletesebben

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Fekete-víz (3-3 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest. tervezési terület határa.

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Fekete-víz (3-3 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest. tervezési terület határa. (3-3 alegység) ÁTNZETI TRKP 1-1. térkép F ek ete -v íz Ka ra si ca Dr 0 víztest víztest vasút autópálya főbb utak a áv egyéb egyéb vizes élőhely 3 6 9 12 km (3-3 alegység) FELSZÍNI VÍZTESTEK ÖKOLÓGIAI

Részletesebben

AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG

AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf. 438. T: 354-5500 E-mail: info@mku.hu Honlap: www.mklu.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ: Dr. Polt Péter T:

Részletesebben

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL A Raiffeisen Univerzum III. Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalára A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által a tájékoztatóhoz

Részletesebben

3. 2. 2. Első fokú polgári peres ügyek a törvényszékeknél a per tárgya szerint

3. 2. 2. Első fokú polgári peres ügyek a törvényszékeknél a per tárgya szerint 3. 2. 2. Első fokú polgári peres ügyek a törvényszékeknél Fővárosi Törvényszék Vagyonjogi per 1 276 2 021 2 129 23 29 51 Közigazgatási jogkörben okozott károk 144 100 114 megtérítése Bíróságok elleni kártérítési

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf. 438. T: 354-5500 E-mail: info@mku.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf. 438. T: 354-5500 E-mail: info@mku.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ:

Részletesebben

iskolakultúra 2014/5 tanulmány szemle konferencia kritika Polónyi István A felsőoktatási továbbtanulás kistérségi összefüggései 3

iskolakultúra 2014/5 tanulmány szemle konferencia kritika Polónyi István A felsőoktatási továbbtanulás kistérségi összefüggései 3 tanulmány Polónyi István A felsőoktatási továbbtanulás kistérségi összefüggései 3 Jancsák Csaba A tanárképzésben részt vevő hallgatók felsőoktatási életútja a középiskolától a tanári oklevélig 18 Varga

Részletesebben

Komplex Kulturális Fejlesztések a KISTÉRSÉGEKBEN támogatott pályázatok - Kt1

Komplex Kulturális Fejlesztések a KISTÉRSÉGEKBEN támogatott pályázatok - Kt1 Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Kecskemét és Térsége Többcélú Kiskunfélegyháza Kecskemét Dél-Alföldi Régió Kistérség Napja - hagyományőrző kulturális rendezvény 2010. 990 000 A kecskeméti

Részletesebben

Április 7.-től kapható: 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. Rózsadomb Center

Április 7.-től kapható: 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. Rózsadomb Center Április 7.-től kapható: 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. Rózsadomb Center 1026 Budapest, Gábor Áron u. 74-78/a, Rózsakert 1027 Budapest, Margit krt. 50-52. 1039 Budapest,

Részletesebben

AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG

AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf. 438. T: 354-5500 E-mail: info@mku.hu Honlap: www.mklu.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ: Dr. Polt Péter T:

Részletesebben

ÜZLETI CÉLÚ FÉNYMÁSOLÁS SZOLGÁLTATÁS Általános szerződési feltételei (ÁSZF)

ÜZLETI CÉLÚ FÉNYMÁSOLÁS SZOLGÁLTATÁS Általános szerződési feltételei (ÁSZF) ÜZLETI CÉLÚ FÉNYMÁSOLÁS SZOLGÁLTATÁS Általános szerződési feltételei (ÁSZF) 1. A szolgáltatás tartalma A megrendelő által átadott papíralapú dokumentumról, a postahelyen lévő fénymásoló eszköz műszaki

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szervek alapító okiratai

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szervek alapító okiratai 5772 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2013. évi 33. szám V. Alapító okiratok Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szervek alapító okiratai A Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL TÁJÉKOZTATÓ A KIEMELTEN TÁMOGATOTT KISTÉRSÉGEKRŐL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL TÁJÉKOZTATÓ A KIEMELTEN TÁMOGATOTT KISTÉRSÉGEKRŐL KÖZPONTI STTISZTIKI HIVTL TÁJÉKOZTTÓ KIEMELTEN TÁMOGTOTT KISTÉRSÉGEKRŐL Budapest, 2008 Központi Statisztikai Hivatal, 2008 ISBN 978-963-235-164-3 Felelős szerkesztő: Mészáros Árpád főosztályvezető További

Részletesebben

Hirdetmény. A befektetési jegyek forgalmazásának szabályait az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata tartalmazza.

Hirdetmény. A befektetési jegyek forgalmazásának szabályait az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata tartalmazza. Hirdetmény A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének 2012. október 12-én kelt H-KE-III- 520/2012. (GE Money Devizapiaci Abszolút Hozam Származtatott Alap) számú határozata alapján a Budapest Alapkezelő

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2013. évi 47. szám 13603 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Alapító Okirata (a módosításokkal

Részletesebben

M.1. számú melléklet. 1/10. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. ügyfélszolgálati irodáinak felsorolása, azok nyitvatartása

M.1. számú melléklet. 1/10. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. ügyfélszolgálati irodáinak felsorolása, azok nyitvatartása M.1. számú melléklet GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. ügyfélszolgálati irodáinak felsorolása, azok nyitvatartása 1/10. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. Állandó nyitva tartású személyes ügyfélszolgálati

Részletesebben

A Koncepció az országos könyvtári, múzeumi, levéltári és közművelődési információs hálózat fejlesztése" című pályázat eredménye

A Koncepció az országos könyvtári, múzeumi, levéltári és közművelődési információs hálózat fejlesztése című pályázat eredménye A Koncepció az országos könyvtári, múzeumi, levéltári és közművelődési információs hálózat fejlesztése" című pályázat eredménye Intézménynév Város Megítélt összeg Ady Endre Általános Művelődési Központ

Részletesebben

Továbbtanulás a felsőoktatásban

Továbbtanulás a felsőoktatásban Továbbtanulás a felsőoktatásban Szemerszki Marianna Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) OFI konferencia, 2011. december 7. Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Intézményrendszer

Részletesebben

Vállalkozói aktivitás, vállalkozásfejlesztés az érintett régióban ill. Magyarországon

Vállalkozói aktivitás, vállalkozásfejlesztés az érintett régióban ill. Magyarországon Vállalkozói aktivitás, vállalkozásfejlesztés az érintett régióban ill. Magyarországon Dr. Imreh Szabolcs Dr. Lukovics Miklós docens Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Szeged, 2011. október 26.

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

Az ERSTE Bank Alapkezelő Rt. Erste Garantált Zártvégű Származtatott Befektetési Alap 4. hirdetménye

Az ERSTE Bank Alapkezelő Rt. Erste Garantált Zártvégű Származtatott Befektetési Alap 4. hirdetménye Az ERSTE Bank Alapkezelő Rt. Erste Garantált Zártvégű Származtatott Befektetési Alap 4. hirdetménye 1. A kibocsátó megnevezése Az ERSTE Bank Alapkezelő Rt. (székhely: 1075 Budapest, Madách I. út 13-15.)

Részletesebben

Területi Szervezet. Illetékességi területe:

Területi Szervezet. Illetékességi területe: 1.számú melléklet Neve: Területi szervezetek Illetékességi területe: Fogorvosok e Budapesti Magyarország Budapest Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Csongrád Megyei

Részletesebben

Magyarországon élő ember (a teljes felnőtt lakosság hét ezreléke) kényszerül majd valamennyi időt utcán vagy hajléktalan szállón éjszakázni.

Magyarországon élő ember (a teljes felnőtt lakosság hét ezreléke) kényszerül majd valamennyi időt utcán vagy hajléktalan szállón éjszakázni. Előrejelzések a Február Harmadika kutatás sorozat adatainak a felhasználásával PROGNÓZIS Nr. 1. 2012-2018 tartó időszakban előreláthatóan 58.500 Magyarországon élő ember (a teljes felnőtt lakosság hét

Részletesebben

2.A MELLÉKLET: A MAGYAR TELEKOM REGIONÁLIS ÉS ALAP ZÓNÁI. Tartalom 2.A.1 MELLÉKLET: A MAGYAR TELEKOM ZÓNA MODELL...2

2.A MELLÉKLET: A MAGYAR TELEKOM REGIONÁLIS ÉS ALAP ZÓNÁI. Tartalom 2.A.1 MELLÉKLET: A MAGYAR TELEKOM ZÓNA MODELL...2 2.A MELLÉKLET: A MAGYAR TELEKOM REGIONÁLIS ÉS ALAP ZÓNÁI Tartalom 2.A.1 MELLÉKLET: A MAGYAR TELEKOM ZÓNA MODELL...2 1. Kétszintű zónarendszer...2 1.1 A Regionális Zónák...2 1.2 Az Alap Zónák...2 2. A Helyhez

Részletesebben

Irányítószám Cím 2740 Abony, Radák u. 2457 Adony, 6. sz. főút 8400 Ajka, Fõ út 2170 Aszód, Pesti út 8261 Badacsony, 71.sz. főút 8448 Bakonygyepes, 8.

Irányítószám Cím 2740 Abony, Radák u. 2457 Adony, 6. sz. főút 8400 Ajka, Fõ út 2170 Aszód, Pesti út 8261 Badacsony, 71.sz. főút 8448 Bakonygyepes, 8. Irányítószám Cím 2740 Abony, Radák u. 2457 Adony, 6. sz. főút 8400 Ajka, Fõ út 2170 Aszód, Pesti út 8261 Badacsony, 71.sz. főút 8448 Bakonygyepes, 8. sz. fkl. út 4561 Baktalórántháza, 41. sz. főút 8172

Részletesebben

Változások a 2011/2012. évi menetrendben 1. sz. menetrendi módosítástól

Változások a 2011/2012. évi menetrendben 1. sz. menetrendi módosítástól Változások a 2011/2012. évi menetrendben 1. sz. menetrendi módosítástól 4. sz. Esztergom - Almásfüzitő (Komárom) vonal: Lemondva: 32910, 32914, 32924, 32946, 32918, 32928, 32919, 32939, 32929, 32917, 32915,

Részletesebben

2014. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről a manuális mérőhálózat adatai alapján

2014. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről a manuális mérőhálózat adatai alapján Országos Meteorológiai Szolgálat 214. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről a manuális mérőhálózat adatai alapján Készítette: ÉLFO LRK Adatközpont 215. május Tartalomjegyzék 1. TELEPÜLÉSEK LÉGSZENNYEZETTSÉGÉNEK

Részletesebben

A TERÜLETI SZÁMJELRENDSZERBEN ALKALMAZOTT NÓMENKLATÚRÁK

A TERÜLETI SZÁMJELRENDSZERBEN ALKALMAZOTT NÓMENKLATÚRÁK A TERÜLETI SZÁMJELRENDSZERBEN ALKALMAZOTT NÓMENKLATÚRÁK A megyekód nómenklatúrája (STAR T03) Budapest 01 Baranya megye 02 Bács-Kiskun megye 03 Békés megye 04 Borsod-Abaúj-Zemplén megye 05 Csongrád megye

Részletesebben

Az MFB Zrt. hitelei a felzárkózásért, a versenyképességért

Az MFB Zrt. hitelei a felzárkózásért, a versenyképességért Az MFB Zrt. hitelei a felzárkózásért, a versenyképességért Aladics Sándor vezérigazgató-helyettes A célunk, hogy fejlesztési hitelekkel helyzetbe hozzuk a hazai kis- és középvállalkozásokat. Megerősítsük

Részletesebben

Hirdetmény FORGALOMBA HOZATALI INFORMÁCIÓK

Hirdetmény FORGALOMBA HOZATALI INFORMÁCIÓK Hirdetmény FORGALOMBA HOZATALI INFORMÁCIÓK A létrehozandó sorozat rövid bemutatása Az Alap neve: BUDAPEST BONITAS PLUS ALAP Az Alapkezelő a Vezérigazgató 2013.12.16-i hatályú, 18/2013. számú vezérigazgatói

Részletesebben

Szerkesztette: Varga Júlia. A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia

Szerkesztette: Varga Júlia. A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia Szerkesztette: Varga Júlia A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia Kutatási asszisztens: Tir Melinda Olvasószerkesztő: Patkós Anna Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... III Ábrajegyzék...

Részletesebben

Az Erste Alapkezelő Zrt. Erste Garantált Zártvégű Származtatott Befektetési Alap 6. hirdetménye

Az Erste Alapkezelő Zrt. Erste Garantált Zártvégű Származtatott Befektetési Alap 6. hirdetménye Az Erste Alapkezelő Zrt. Erste Garantált Zártvégű Származtatott Befektetési Alap 6. hirdetménye 1. A kibocsátó megnevezése Az Erste Alapkezelő Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26.) mint

Részletesebben

Szolgáltatások földrajzi lefedettsége - lakossági

Szolgáltatások földrajzi lefedettsége - lakossági 2. sz. melléklet Szolgáltatások földrajzi lefedettsége - lakossági Tartalom 1.10 ADSL... 2 1.11 SHDSL... 2 1.12 Dial-up... 2 1.13 GTS ISDN 30... 2 1.14 GTS ISDN 2... 2 1.15 GTS analóg hangszolgáltatás...

Részletesebben

2.2.5 Bűnözés. Százezer lakosr a jutó ismer té vált bűncselekmények számának változása 1998 és 2003 között. Jelmagyarázat

2.2.5 Bűnözés. Százezer lakosr a jutó ismer té vált bűncselekmények számának változása 1998 és 2003 között. Jelmagyarázat 2.2.5 Bűnözés A bűnözés területi és típus szerinti, valamint időbeli strukturálódása és alakulása a társadalmigazdasági folyamatok kölcsönhatásának következménye, és egyben a lakosság életkörülményeit,

Részletesebben

Szolgáltatások földrajzi lefedettsége - üzleti

Szolgáltatások földrajzi lefedettsége - üzleti 2. sz. melléklet Szolgáltatások földrajzi lefedettsége - üzleti Tartalom 1.1 GTS Ethernet Line és GTS Smart Ethernet... 2 1.2 GTS Ethernet VPN... 2 1.3 GTS Media Line... 2 1.4 GTS Internet Access... 2

Részletesebben

Országos Sportorvosi Hálózat

Országos Sportorvosi Hálózat Országos Sportorvosi Hálózat Bács-Kiskun megyei sportorvosi szakrendelések Megyei szakfőorvos: Dr. Szabó Veronika 6000 Piaristák tere 7. 76/485-185 Kecskemét 6001 Piaristák tere 7. 76/485-185 Bácsalmás

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI NAGYVÁROSTÉRSÉGEK TÁRSADALMI VERSENYKÉPESSÉGE

A MAGYARORSZÁGI NAGYVÁROSTÉRSÉGEK TÁRSADALMI VERSENYKÉPESSÉGE A MAGYARORSZÁGI NAGYVÁROSTÉRSÉGEK TÁRSADALMI VERSENYKÉPESSÉGE BARANYAI NÓRA PHD TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS MTA KRTK REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG XII. VÁNDORGYŰLÉSE VESZPRÉM

Részletesebben

Abony Kossuth Lajos tér 18. Ajka Szabadság tér 7. Szabadság tér 4/a. Aszód Kossuth Lajos u. 2. Bácsalmás Szent János u. 15. Baja Kossuth Lajos u. 14.

Abony Kossuth Lajos tér 18. Ajka Szabadság tér 7. Szabadság tér 4/a. Aszód Kossuth Lajos u. 2. Bácsalmás Szent János u. 15. Baja Kossuth Lajos u. 14. město adresa Abony Kossuth Lajos tér 18. Ajka Szabadság tér 7. Ajka Szabadság tér 4/a. Aszód Kossuth Lajos u. 2. Bácsalmás Szent János u. 15. Baja Kossuth Lajos u. 14. Baja Tóth Kálmán tér 1. Baja Vörösmarty

Részletesebben

Munkalap1 A MINDIG TV ÉS MINDIG TV EXTRA DIGITÁLIS FÖLDFELSZÍNI SZOLGÁLTATÁSOK VÉTELI LEHETŐSÉGEI MINDIG TV INGYENES KÖZSZOLGÁLATI CSATORNÁK

Munkalap1 A MINDIG TV ÉS MINDIG TV EXTRA DIGITÁLIS FÖLDFELSZÍNI SZOLGÁLTATÁSOK VÉTELI LEHETŐSÉGEI MINDIG TV INGYENES KÖZSZOLGÁLATI CSATORNÁK A MINDIG TV ÉS MINDIG TV EXTRA DIGITÁLIS FÖLDFELSZÍNI SZOLGÁLTATÁSOK VÉTELI LEHETŐSÉGEI Nagy- és közepes teljesítményű adók (31 telephely) Megye "A" MULTIPLEX "B" MULTIPLEX "C" MULTIPLEX MINDIG TV INGYENES

Részletesebben

Modal split. Grafikon: Eurostat

Modal split. Grafikon: Eurostat A Közösségi és kerékpáros közlekedés gyakorlati lehetőségei - összefüggései, a hulladékhasznosítás intézményi lehetőségei Európai Hulladékcsökkentési Hét Tatabánya, 2014. november 28. Közösségi közlekedés

Részletesebben

Name Address City Post code Country Telephone ESI MOHÁCS II 57. SZÁMÚ FÕÚT MOHÁCS 7700 Hungary 69510037 186 SZIGETVÁR JÓZSEF A. U.

Name Address City Post code Country Telephone ESI MOHÁCS II 57. SZÁMÚ FÕÚT MOHÁCS 7700 Hungary 69510037 186 SZIGETVÁR JÓZSEF A. U. Name Address City Post code Country Telephone ESI MOHÁCS II 57. SZÁMÚ FÕÚT MOHÁCS 7700 Hungary 69510037 186 SZIGETVÁR JÓZSEF A. U. SZIGETVÁR 7900 Hungary 73510075 19 PÉCS III. SIKLÓSI ÚT 66. PÉCS 7628

Részletesebben

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI 1. Dr. Toller László polgármester 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Tel: 72/ 533-807 Fax: 72/ 212-049 E-mail: tollerl@ph.pecs.hu 2. Társelnök: Dr. Magyar Levente polgármester

Részletesebben

Irányítószám Település 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest

Irányítószám Település 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest Irányítószám Település 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest 1024 Budapest 1025 Budapest 1026 Budapest 1027 Budapest

Részletesebben

A felsőoktatás regionalitása

A felsőoktatás regionalitása A felsőoktatás regionalitása Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, rektor helyettes Széchenyi István Egyetem, Győr III. Országos Marketing Konferencia Pécs, 2010. október 20-21. Új helyzet, új környezet

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember

Részletesebben

Sodexho Pass utalványokat értékesítı posták (A * jelölt postákon KULTÚRA utalvány is vásárolható)

Sodexho Pass utalványokat értékesítı posták (A * jelölt postákon KULTÚRA utalvány is vásárolható) Bács-Kiskun megye 6501 Baja Oroszlán utca 5. Baja 1 posta Bács-Kiskun megye 6503 Baja Dózsa György utca 161. Baja 3 tanposta Bács-Kiskun megye 6301 Kalocsa Szent István utca 44 Kalocsa posta Bács-Kiskun

Részletesebben

Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u. 56.

Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u. 56. Az FILA táska termékcsalád FOGYASZTÓI HŰSÉGPROMÓCIÓ Akcióban résztvevő áruházak Hipermarket áruházak (Pontgyűjtés és Pontbeváltás is) Abony 2740 Szolnoki út 118. Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. Baja 6500 Baja,

Részletesebben

IrányítószámTelepülés 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest

IrányítószámTelepülés 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest IrányítószámTelepülés 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest 1024 Budapest 1025 Budapest 1026 Budapest 1027 Budapest

Részletesebben

epatológia 2013 GYEMSZI Semmelweis Egyetem

epatológia 2013 GYEMSZI Semmelweis Egyetem epatológia 2013 GYEMSZI Semmelweis Egyetem Hazai patológia problémája Krónikus súlyos patológus hiány Megoldás központi patológus rezidens létszám fejlesztés (?) epatológia fejlesztés (akut kezelés) Előzmény

Részletesebben

A Kormány.../2005. ( ) Korm. rendelete. a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő

A Kormány.../2005. ( ) Korm. rendelete. a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő A Kormány../2005. ( ) Korm. rendelete a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról A Kormány a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. tv. (a továbbiakban:

Részletesebben

Gyorsjelentés a hajléktalan emberek 2012 február 3-i kérdőíves adatfelvételéről

Gyorsjelentés a hajléktalan emberek 2012 február 3-i kérdőíves adatfelvételéről Február Harmadika Munkacsoport Gyorsjelentés a hajléktalan emberek 2012 február 3-i kérdőíves adatfelvételéről Összefoglaló: Győri Péter Szabó Andrea A hivatalos nyilvántartások szerint Az országban egy

Részletesebben

Callis-R Energetika ZRt. Rákoskeresztúri Erőmű 2011.11.30 46 917 829

Callis-R Energetika ZRt. Rákoskeresztúri Erőmű 2011.11.30 46 917 829 Engedélyes VESZPRÉM - KOGENERÁCIÓ" Energiatermelő Zrt. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Telephely Veszprémi Kogenerációs József Attila fűtőmű A kötelező átvétel idejének lejárati

Részletesebben

RECHNITZER JÁNOS mint fentebb jeleztük újabb szervezetek jöttek létre. Vidéken csökkent az intézmények száma, míg a fővárosban kisebb mértékben emelkedett, ugyanakkor megnőtt az intézményi méret, nagyobb

Részletesebben

Golfpálya fejlesztés Az alternatív irányzat. HEGYI J. Attila a Birdland Golf & Country Club és az Academy Golf Club alapítója és elnöke

Golfpálya fejlesztés Az alternatív irányzat. HEGYI J. Attila a Birdland Golf & Country Club és az Academy Golf Club alapítója és elnöke Golfpálya fejlesztés Az alternatív irányzat HEGYI J. Attila a Birdland Golf & Country Club és az Academy Golf Club alapítója és elnöke Helyzetértékelés Nemzetközi kitekintés A golfozók és golfpályák alakulása

Részletesebben

13/2013. (VII.9.) KIM rendelet a területi számjelrendszerről szóló 31/2011. (X. 24.) KIM rendelet módosításáról

13/2013. (VII.9.) KIM rendelet a területi számjelrendszerről szóló 31/2011. (X. 24.) KIM rendelet módosításáról 13/2013. (VII.9.) KIM rendelet a területi számjelrendszerről szóló 31/2011. (X. 24.) KIM rendelet módosításáról A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 26. (4) bekezdés a) és b) pontjában kapott

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Nyilvános sorsolás 2015. március 25. 1 V-VI. KORCSOPORTOS ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS 2015. március 25. (szerda) 10.15 óra RÉSZTVEVŐK - LEÁNYOK Ssz.

Részletesebben

Sportiskolai támogatás a 2015. április 1-2015. augusztus 31. közötti időszakra. Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08.

Sportiskolai támogatás a 2015. április 1-2015. augusztus 31. közötti időszakra. Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08. Részarányos normál támogatás (5 Részarányos kiemelt támogatás (5 Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08. 31-ig 5 000 Ft 10 000 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 15 000 Ft 25 000 Ft Sorszám INTÉZMÉNY ÚJ NEVE

Részletesebben

Egészségügyi szakképzés keretében kiadott bizonyítványok száma 2010-ben - teljes lista - 2011. április 21-ei állapot szerint. iskolarendszeren kívüli

Egészségügyi szakképzés keretében kiadott bizonyítványok száma 2010-ben - teljes lista - 2011. április 21-ei állapot szerint. iskolarendszeren kívüli Egészségügyi szakképzés keretében kiadott bizonyítványok száma 2010-ben - teljes lista - 2011. április 21-ei állapot szerint ÉRKEZETT INTÉZMÉNY INTÉZMÉNY TELEPÜLÉSE INTÉZMÉNY MEGYÉJE SZAKKÉPESÍTÉS KÉPZÉS

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1/2010. (II.12.) önkormányzati rendelete a Hazavárunk ösztöndíjról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1/2010. (II.12.) önkormányzati rendelete a Hazavárunk ösztöndíjról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1/2010. (II.12.) önkormányzati rendelete a Hazavárunk ösztöndíjról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

Pályázati felhívás. Az ösztöndíjra pályázhat minden olyan diák, aki az alábbi pályázati feltételeknek együttesen megfelel:

Pályázati felhívás. Az ösztöndíjra pályázhat minden olyan diák, aki az alábbi pályázati feltételeknek együttesen megfelel: Pályázati felhívás A Nagycsaládosok Országos Egyesülete, a Magyar Nemzeti Bank támogatásával ösztöndíjpályázatot hirdet a 2013/2014-es tanévre felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony

Részletesebben

A Médiatanács 690/2015. (VI. 16.) számú döntésével módosított 1195/2014. (XII.16.) számú döntése egységes szerkezetben 2015.

A Médiatanács 690/2015. (VI. 16.) számú döntésével módosított 1195/2014. (XII.16.) számú döntése egységes szerkezetben 2015. A Médiatanács 690/2015. (VI. 16.) számú döntésével módosított 1195/2014. (XII.16.) számú döntése egységes szerkezetben 2015. július 1-től Műsorterjesztési platformok: M1 DVB-T (HD) DVB-S2 (HD) on-line,

Részletesebben

ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS

ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS 1. ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS HELYE A MINKET KÖRÜLVEVİ VILÁGBAN AZ EMBEREK KOMFORTOS ÉLETKÖRÜLMÉNYÉNEK BIZTOSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES 1. AZ ÉPÍTETT MŐVI KÖRNYEZET IGÉNYES KIALAKÍTÁSA LAKÁS

Részletesebben

FVM VKSZI Az IKSZT/2008/1 pályázati kiírásra 2008. szeptember 30.-ig pályázatot benyújtó települések listája

FVM VKSZI Az IKSZT/2008/1 pályázati kiírásra 2008. szeptember 30.-ig pályázatot benyújtó települések listája Sorszám Település Régió Megye Kistérség 1 Abaliget Dél-Dunántúl Baranya Pécsi 2 Abasár Észak-Magyarország Heves Gyöngyösi 3 Abaújlak Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Szikszói 4 Ádánd Dél-Dunántúl

Részletesebben

Adamas 2001. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. zálogfiók címe: 1191 Budapest, Kossuth tér Üzletház I.4. sz.

Adamas 2001. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. zálogfiók címe: 1191 Budapest, Kossuth tér Üzletház I.4. sz. 1. sz. Melléklet A Hitelezési Üzletág Általános Szerződési Feltételeiről szóló Üzletszabályzat első számú kiegészítése kézizálogkölcsön nyújtásához elnevezésű szabályzathoz Zálogházak és befogadható zálogtárgyak

Részletesebben

Pályázati felhívás. Az ösztöndíjra pályázhat minden olyan diák, aki az alábbi pályázati feltételeknek együttesen megfelel:

Pályázati felhívás. Az ösztöndíjra pályázhat minden olyan diák, aki az alábbi pályázati feltételeknek együttesen megfelel: Pályázati felhívás Figyelembe véve azt, hogy a gazdasági képzésen nagyon alacsony az államilag támogatott helyek száma, ezért lehetőséget adunk arra, hogy a pályázatban részt vehessenek az önköltséges

Részletesebben

Kijelölt postahelyek

Kijelölt postahelyek Kijelölt postahelyek Abony posta 2740 Abony 2740 Abony Szolnoki út 8. Ajka 1 posta 8401 Ajka 8400 Ajka Szabadság tér 7. Albertirsa posta 2730 Albertirsa 2730 Albertirsa Vasút utca 4/10 Algyő posta 6750

Részletesebben

Támogató szolgálatok ELUTASÍTOTT pályázatai

Támogató szolgálatok ELUTASÍTOTT pályázatai megye neve 1 SZOC-BF-08-T-0003 Segitőtárs Szociális KHT Segitőtárs Szociális KHT Budapest 1078 Budapest István utca 20. 2 SZOC-BF-08-T-0004 Szociális Gondozó Központ Szociális Gondozó Központ Családsegítő

Részletesebben

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15 BAJAI SZAKKÉPZÉSI 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 1 12.) 2015.06.15 Korm. rendelet Virág Tibor főigazgató BÉKÉSCSABAI SZAKKÉPZÉSI 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1 BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI BUDAPESTI GAZDASÁGI

Részletesebben

Fiókszám Megye Település Kerület Cím Cím pontosítás Telefon 284 Bács-Kiskun Bácsalmás Szt. János u. 11. (06 79) 520 190 251 Bács-Kiskun Baja

Fiókszám Megye Település Kerület Cím Cím pontosítás Telefon 284 Bács-Kiskun Bácsalmás Szt. János u. 11. (06 79) 520 190 251 Bács-Kiskun Baja 284 Bács-Kiskun Bácsalmás Szt. János u. 11. (06 79) 520 190 251 Bács-Kiskun Baja Szentháromság tér 8-10. (06 79) 523 360 234 Bács-Kiskun Jánoshalma Rákóczi út 10. (06 77) 501 350 253 Bács-Kiskun Kalocsa

Részletesebben

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Velencei-tó (1-14 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest egyéb vízfolyás állóvíz víztest egyéb állóvíz vizes élőhely

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Velencei-tó (1-14 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest egyéb vízfolyás állóvíz víztest egyéb állóvíz vizes élőhely i-tó (1-14 alegység) ÁTNZETI TRKP 1-1. térkép 0 2.5 5 7.5 10 km vasút autópálya főbb utak víztest egyéb víztest egyéb vizes élőhely i-tó (1-14 alegység) FELSZÍNI VÍZTESTEK ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOTA 5-1. térkép

Részletesebben

TESCO Hódmezővásárhely Hipermarket 6800 Hódmezővásárhely, Hódtó u. 17 19. TESCO Jászberény Hipermarket 5100 Jászberény, Nagykátai út 2/a

TESCO Hódmezővásárhely Hipermarket 6800 Hódmezővásárhely, Hódtó u. 17 19. TESCO Jászberény Hipermarket 5100 Jászberény, Nagykátai út 2/a TESCO Abony Hipermarket 2740, Abony, Szolnoki út 118. TESCO Ajka Hipermarket 8400, Ajka, Fő út 66. TESCO Albertirsa Szupermarket 2730, Albertirsa, Vasút utca 4/13. TESCO Arena Plaza Hipermarket 1087, Budapest,

Részletesebben

Progress zivitási szint. Szakma kód. típus. Sebészet 0200 egynapos ellátás. Szülészet-nõgyógyászat 0400 egynapos ellátás

Progress zivitási szint. Szakma kód. típus. Sebészet 0200 egynapos ellátás. Szülészet-nõgyógyászat 0400 egynapos ellátás jegyű Baranya 000231 Siklósi Kórház Nonprofit Kft. 7800 Siklós, Baross G. u. 6. 345,3 Baranya 031333 URO-CLIN Kft. 7621 Pécs, Perczel Miklós u. 11/1. 840,0 Baranya 000215 Komlói Egészségcentrum 7300 Komló,

Részletesebben

A nagyvárosok a magyar városhálózatban

A nagyvárosok a magyar városhálózatban A nagyvárosok a magyar városhálózatban Berkes Judit, PhD hallgató Széchenyi István Egyetem - Regionális- és gazdaságtudományi Doktori Iskola Páthy Ádám, egyetemi tanársegéd Széchenyi István Egyetem Regionális-

Részletesebben

Pályázó szervezet neve Székhely Javasolt program megnevezése. 4024 Debrecen, Szent Anna u. 21. 9700 Szombathely, Zanati út 1.

Pályázó szervezet neve Székhely Javasolt program megnevezése. 4024 Debrecen, Szent Anna u. 21. 9700 Szombathely, Zanati út 1. TÁMOGATÁSI DÖNTÉS az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Hajléktalanokért Közalapítvány között kötött, 13880-4/2015/SZOCSZOLG ügyiratszámú együttműködési megállapodás alapján, a Hajléktalanokért Közalapítvány

Részletesebben

2. számú Melléklet. Az akcióban résztvevő áruházak. Azonosító Név Irsz Város Utca

2. számú Melléklet. Az akcióban résztvevő áruházak. Azonosító Név Irsz Város Utca 2. számú Melléklet Az akcióban résztvevő áruházak Azonosító Név Irsz Város Utca TESCO Ajka Hipermarket 8400 Ajka Fő út 66. TESCO Albertirsa Szupermarket 2730 Albertirsa Vasút utca 4/13. TESCO Arena Plaza

Részletesebben

Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS

Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS Tudnivalók: DIÁKOKNAK A felnőttoktatásra vonatkozó külön rendelkezések Ha a tanuló a nyolc évfolyamos általános iskola elvégzése esetén 17., gimnázium

Részletesebben

E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat.

E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat. Tisztelt Látogató! E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat. Kérjük, hogy a dokumentumra való hivatkozást megelőzően az ÁNTSZ központi (www.antsz.hu),

Részletesebben

Eredmény. Pályázatok 2008. január 1-től Dél-Alföldi Regionális Intézet

Eredmény. Pályázatok 2008. január 1-től Dél-Alföldi Regionális Intézet Dél-Alföldi Regionális Intézet Kistérségi tisztifőorvos kiírás: 2009. augusztus 12. KSZK Személyügyi Szolgáltató Igazgatóság ÁNTSZ Bajai, Bácsalmási Kistérségi Intézete Kistérségi tisztifőorvos feladatkörének

Részletesebben

a K&H dollár megtakarítási cél - augusztus nyíltvégű alapok alapja nyilvános forgalomba hozataláról

a K&H dollár megtakarítási cél - augusztus nyíltvégű alapok alapja nyilvános forgalomba hozataláról hirdetmény a K&H dollár megtakarítási cél - augusztus nyíltvégű alapok alapja nyilvános forgalomba hozataláról a befektetési alap, befektetési jegy megnevezése, névértéke, forgalomba hozandó befektetési

Részletesebben

1. nap: 2006. március 11. (szombat)

1. nap: 2006. március 11. (szombat) VI. AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA V-VI. kcs. ORSZÁGOS DÖNTŐ PAKS 1. nap: 2006. március 11. (szombat) ASE csarnok 11.00 FA/1-FA/2 Monor, József Barcs, Széchényi 57:35 11.50 FB/1-FB/2 Szécsény, Kőrösi Zalaegerszeg,

Részletesebben