2014. március 27-én a vár osi képviselők a testület r endkívüli

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2014. március 27-én a vár osi képviselők a testület r endkívüli"

Átírás

1

2 AKTUÁLIS 2 A galántai városi képviselő-testület február 13-i ülésén a 342/Z-2014-es sz. határozatban jóváhagyta a városi főellenőr posztjára kiírandó pályázat feltételeit. Galánta Város a többször módosított 369/1990-es számú települési önkormányzatokról szóló törvény értelmében pályázatot hirdet a városi főellenőri poszt betöltésére. Képesítési követelmények: - minimum teljesfokú középiskolai végzettség Egyéb pályázati feltételek: - a községi önkormányzat működésére és gazdálkodására vonatkozó jogszabályok ismerete - feddhetetlenség - számítógépes felhasználói ismeretek - belépés legkésőbb július 1-jén Kritériumok, melyek alapján kiválasztják a pályázat győztesét: - a képesítési követelmények teljesítése - a települési önkormányzatokról szóló törvény, a közigazgatási költségvetés és az önkormány zati vagyongazdálkodás általános ismerete A pályázatnak tartalmaznia kell: - kérvényt, - szakmai önéletrajzot, melyben a pályázó feltüntette eddigi munkahelyeit és beosztását, - 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, - a legmagasabb végzettséget igazoló dokumentum hitelesített másolatát, tanfolyamokon és sz akmai képzéseken való részvételt igazoló dokumentumok másolatát, - a pályázó hozzájárulását személyes adatai feldolgozására és nyilvánosságra hozatalára az ide vonatkozó törvény értelmében a városi főellenőr megválasztása céljából. A pályázatokat legkésőbb április 30., óráig lehet benyújtani a Galántai Városi Hivatal címére (Mestský úrad Galanta, Mierové námestie č. 940/1, Galanta). A lezárt borítékra írják rá: Výberové konanie H lavný kontrolór mesta. Azokat a jelentkezőket, akik teljesítik a pályázatban való részvétel feltételeit, meghívást kapnak a meghallgatásra. Galánta, február 13. Maťašovský László GALÁNTAI ÚJSÁG A képviselő-testület A város pénzügyi támogatást pályázna március 27-én a vár osi képviselők a testület r endkívüli ülésén a neogótikus kastél y további sorsát vitatták meg. Az interpellációk után két pr ojekt jóváhagyásáról tárgyaltak: A neogótikus kastély déli szárnyának, délkeleti és északi tornyának a felújítása, ill. A neogótikus kastély főbejáratának és homlokzatrészének a felújítása, a főépület tetőszerkezetének a rendbehozatala. Az első projektet a Regionális Operatív Alap (R OP) vissza nem térítendő pénzügyi támogatásából fedeznék. A képviselő-testület felszólította a városi hivatal elöljáró-helyettesét, hogy a város legkésőbb április 8-ig nyújtsa be az err e vonatkozó kérvényt a Szlovák Köztársaság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztériumához. A ter vdokumentáció szerint konferenciatermet, a kastélyudvaron zajló kulturális-társadalmi rendezvények látogatói számára megfelelő kapacitású akadálymentesített szociális blokkot, a tetőtérben lakrészt és öltözőket a fellépő előadóművészek számára, raktárhelyiségeket és workshopok rendezésére alkalmas helyiséget alakítanának ki a kastély déli szárnyában. A délkeleti torony felújítása után ezen épületrész valamennyi szintjét megnyitnák a nyilvánosság számára, a látogatók pedig a Galánta az évszázadok spirálja mentén gondolat jegyében egy csigalépcsőn át felsétálhatnának a tetőteraszra. Szeretnék eredeti formájába visszaállítani a délkeleti torony déli homlokz atát díszítő r izalitot is, melyet 1947-ben lebontottak. A helyreállított északi tornyot szintén szeretnék megnyitni a nyilvánosság számára, mégpedig A történelem és annak hatása a jelenre gondolat jegyében. Különös hangsúlyt fektetnének a régió történelmére, a tetőtérben workshopok és szemináriumok megrendezésére nyílna lehetőség. A kastély mindhárom részében sor kerülne a homlokz at, az ablakok, az ajtók és a tetősz erkezet felújítására is. A tervezett munkák összköltsége elérheti a 2,49 millió eurót. Galánta város eur óval járulna hozzá a projekt megvalósításához, mely összeget a 2013-as vár osi költségvetési többletből merítenék. A város szeretné felújítani a kastély főbejáratát, a főépület homlokzatának egy részét és a tetősz erkezetet is. Kicserélnék a sérült részeket, újracserepeznék a tetőt, felújítanák a víz elvezető rendszert. A főbejárati lépcsőházat is megnyitnák a nyilvánosság előtt, a turizmust pedig az Ismerd meg a jelent a történelem által című tematikus kiállítással is szeretnék fellendíteni. A tervezett munkák becsült összköltsége kb. 350 ezer euró, melynek 75 százalékát Norvég Alapokból fedeznék, a fennmaradó eurót pedig a város adná. A társfinanszírozás pontos összegét, melyet a projekt költség-

3 2014. április rendkívüli ülése meg a kastély felújítása érdekében vetésének a kidolgozása alapján határoznak meg, a képviselők a testület áprilisi ülésén szavazzák meg. Ezután a vár os benyújtja a támogatási kérelmet a Szlovák Köztársaság Kormányhivatalához. Galánta Város az északi szárny és a városi park után a kastély főépületét és a kastélyudvar igazgatását is 7 évre a városi művelődési központ kezelősége alá helyezi. Az átruházás oka, hogy a Galántai Művelődési Központ mint a kastél y és a kastél yudvar új gondnoka, vissza nem térítendő pénzügyi támogatásért folyamodhasson a kastél y felújítása céljából. Az ülés végén František Gaulieder, polgárjogi aktivista, csalásról és anyagi kár keletkezéséről beszélt. Információi szerint a városi park felújítása során öntöttvas kandeláber ek helyett 46 műanyag kandelábert helyeztek el. Az átadási-átvételi jegyzőkönyvre hivatkozott, melyben állítása szerint öntöttvas lámpaoszlopokról van szó. Műanyag bevonatú lámpaoszlopokra szólt az árajánlat, ilyen típusúak is lettek leszállítva és kifizetve. Csalásról akkor beszélhetnénk, ha öntöttvas lámpaoszlopokra szólt volna az árajánlat, azonban műanyagokat kaptunk volna zárta ki a csalás tény ét Pallya Gábor, főellenőr. Az öntöttvas kandeláber ára kb. 850 euró adó nélkül, míg a m űanyaggal bevont kb. 250 euróba kerül adó nélkül. Elmondása szerint a műemlékvédő hivatal is beleegyezett az olcsóbb, műanyag lámpaoszlopok elhelyezésébe, a tervdokumentáció pedig ezek formáját, nem pedig anyagát határozta meg. Maťašovský László polgármester sz erint is minden r endben van, ezt igazolja egy kb. egy éve végrehajtott ellenőrzés is. Az üggyel egy lakossági bejelentés alapján a rendőrség is foglalkozik. A feljelentés kapcsán az ülésen sz emélyes vádaskodás alakult ki P allya Gábor és František Gaulieder között, aki felszólította a főellenőrt, hogy ne nevezzen senkit besúgónak. Kikérem magamnak a besúgó kifejezést, ezt hagyja meg a saját családjának mondta František Gaulieder. Most már tudom, kitől származik a bűnvádi feljelentés, és nyilvánosan felszólítom Önt, mondja meg, kérem, hogyan nevezzem azt a galántai lakost, aki folyamatosan jár a rendőrségre, hogy bűnvádi feljelentéseket teg yen értelmetlenebbnél értelmetlenebb ügyekben? Igérem, mostantól kizárólag így fogom őt nevezni reagált Pallya Gábor. Róbert Rybársky Fotó: Ing. Peter Aštary és Pekarovics György archívuma 3 AKTUÁLIS Tisztelt lakosok, engedjék meg, hogy megosszam Önökkel néhány észrevételemet. Az idei, nagyon enyhe tél március elején végleg visszavonulót fújt, helyet adva a várva várt tavasznak. Városunk közterületein elkezdődött a tavaszi nag ytakarítás, a füves területek és a virágágyások felújítása. Nemcsak hétvégén, de a hét fol yamán is egyre többen fordulnak meg a vár osközpontban. Sokan töltik szabadidejüket sétálgatással vag y egy-egy kávézó teraszán. A szombati piac is feléledt, s hétről hétre nagyobb a kínálat. Az árusok és a vásárlók régi ismerősként köszöntik egymást. A piac jó alkalom arra is, hogy néhány szót váltsunk ismerőseinkkel, tudomást szerezzünk az új hírekről vagy pletykákról is. A piacon ez mindig is így volt, s ez így van rendjén. A következő örömteli tény, hogy nőtt az emberek érdeklődése a kulturális rendezvények iránt. Ennek egyértelmű bizonyítéka számos teltházas előadás a városi művelődési központban (Made in Hungária musical előadás, Spievankovo gyermekműsor vagy a La Gioia együttes koncertje). Pozitívként értékeljük, hogy a digitalizált mozi látogatottsága növekvő tendenciát mutat. Mindez annak a reménynek ad hangot, hogy a kultúra és a művészetek iránt nem vagyunk közömbösek. Március havához kapcsolódik a történelmi jelentőségű nemzetközi nőnap is, melyről illik megemlékezni. Remélem, hogy a gáláns galántaiak nem feledkeztek meg körny ezetük, családjuk nőtagjairól, s őszinte szívvel ajándékozták meg őket egy csokor virággal. Galánta Város a pedagógusnap alkalmából minden é vben megjutalmazza azokat a pedagógusokat, akik kerek évfordulójukat ünneplik, vagy igényes és odaadó munkájuk során jelentős eredményeket értek el. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a város hatáskörébe tartozó valamennyi oktatási intézmény pedagógusának és alkalmazottjának is. Márciusban rendkívüli képviselő-testületi ülést is össz ehívtam, melynek oka az volt, hogy jóvá kellett hagyni a neogótikus kastély felújítását érintő két projekt társfinanszírozását. Egyéb tevékenységeinket illetően fontosnak tartom megemlíteni, hogy folytatódik az elkerülő út, valamint a város végén, a Szered felé vezető út mentén épülő bevásárlóközpont építése is. Kedves galántaiak, ebben a hónapban is sok tennivaló, számos kulturális, társadalmi és spor trendezvény vár ránk. A határon túli eg yüttműködés jegyében április 5-én ker ült sor a Mikulov Galántát szórakoztatja c. hagyományos rendezvényre, melyen minden bizonnyal jól sz órakoztak a finom borok és jó cimbalomm u- zsika kedvelői. Szeretném az Önök figyelmét felhívni városunk egyik legnagyobb sportrendezvényére, az ápr ilis 12-én sorra kerülő Galántai Futásra. Több év elteltével idén ismét a vár os utcáin zajlik majd ez a hag yományos futóverseny, mely reményeink szerint nemcsak a v ersenyzők, de a néz ők számára is vonzóbb lesz. Jöjjenek el Önök is és szurkoljunk együtt hazánk egyik legnevesebb futóversenyén! Tisztelt polgártársak, befejezésül engedjék meg, hogy mindnyájuknak kellemes és békés húsvéti ünnepeket kívánjak, mely ünnep üzenete a hit, a szeretet, a reménység és a jóság. Maťašovský László polgármester

4 INNEN-ONNAN 4 Aktív öregedés művelődéssel Még van lehetőség jelentkezni az Aktív öregedés művelődéssel elnevezésű projektbe, melynek célja a galántai idős emberek egészséges és aktív öregedésének segítése az AKTÍV SZENIOR művelődési program keretén belül. Az ingyenes tanfolyamok a város és a városrészek területén működő nyugdíjas klubokban, valamint a Patria Nyugdíjas Otthonban zajlanak majd. Tervezett kezdési időpont: április hónap. A tanfolyamokon való részvétel feltétele a betöltött 50 év. Mivel a lakosok részéről nagy az érdeklődés, ezért a Szenior természet- és állatv édelem, gyógynövénytermesztés tanfolyamra már nem lehet jelentkezni. Három tanfolyamon viszont van még GALÁNTAI ÚJSÁG szabad hely, ezek a következők: 1. Egészséges táplálkozás és életmód 2. Az információs és komm unikációs technológiák aktív használata 3. Angol nyelvoktatás aktív szenioroknak Az érdeklődők a projektről, ill. az egyes tanfolyamokról bővebb tájékoztatást kaphatnak a Galántai Városi Hivatal Sz ociális és Egészségügyi osztályán (1. emelet 23. sz. ajtó), valamint a nyugdíjas klubokban és a Patria Nyugdíjas Otthonban. A projekt megvalósítását a Modern művelődés a tudásalapú társadalomért uniós alap támogatta. PhDr. Marcela Mazsárová projektmenedzser Mgr. Adriana Molnáriová GVH Szociális és Egészségügyi Osztálya Változik a Galántai Vásár szlovák elnevezése 1635-ben II. Ferdinánd császár vásártartási jogot adományozott az Esterházyaknak Dánielnek, Pálnak és Farkasnak. E történelmi dokumentum másolata, melyet Ivan Galamboš restaurátor műhelyében állítottak hel yre, jelenleg a Galántai Renesz ánsz Kastélyban látható. A vásár a m últban a város főutcáján zajlott, a vásárosok pedig a gazdasági állatokat a régi térképeken vásártérként emlegetett területen kínálták eladásra. Napjainkban ezen a helyen raktárépületek és a Samsung Vállalat logisztikai központja áll. A hel yszínre a mai Hviezdoslav utcán, ill. gyalog a városi parkon keresztül lehetett eljutni. Az említett történelmi dokumentum alapján Galánta évszázadokon át vásárok és piacok helyszínéül szolgált. Érdekes tény, hogy a piac keddi, csütörtöki és szombati napokon Ne álljon a sorba legyen online! Tisztelt galántai mozilátogatók, lassan másfél é ve, hogy elkezdte működését a galántai digitalizált mozi, és mi úg y határoztunk, tovább bővítjük a lehetőségeket, egy újabb lépést teszünk előre. Ezen szándékunk eredménye, hogy hamarosan az interneten keresztül is lefoglalhatják, ill. megvásárolhatják a belépőjegyet a kiválasztott filmre. (később csak csütörtökön és szombaton) maradt fent, ennek valószínűleg a hel ybéli és a környékbeli kertészek és gazdák által termelt áru mennyiségének a csökkenése v olt az oka. Miután a 20. században megalakultak az állami birtokok, majd a 2. világháború után az egységes földműves szövetkezetek, csak a piaci napok maradtak meg. A kor sz ellemének megfelelően szükségessé vált a mez őgazdászok munkájának a népsz erűsítése, ezért létrejöttek az ún. szövetkezeti napok. A vásári hagyományok már csak elvétve maradtak fent pl. Nagyszombatban, Párkányban vagy Léván. Az elmúlt évszázad nyolcvanas éveinek elején városunk vezetése is fontolóra v ette a szövetkezeti napok átnevezését. A történelmi vásártartási jogokra hivatkoztak, azonban az elnevezés megváltoztatását nem sikerült megvalósítaniuk. Mindezt annak ellenér e, hogy Galántán minden előfeltétele megvolt a helyi vásári és piaci hag yományok folytatásának. Ezt és még sok eg yéb lehetőséget kínál új honlapunk, melyet a április 1-jén indítottunk el. Weboldalunk több új információt, változást és újdonságot tartalmaz. Az oldalra látogatók r észletes információkat olvashatnak az egyes filmekről, plakátokat, képeket, filmelőzeteseket nézhetnek eg yszóval mindent megtalálnak, amit a filmekről szeretnének megtudni. A keresett információt bárki gyorsan megleli, mivel az oldal áttekinthető és könnyen kezelhető. Ráadásul ezek az információk 1984-ben mégis sor ker ült az első Galántai Vásárra, melynek szlovák ny elvből való sz ó szerinti fordítása Galántai Piacot jelent. Elődeink iránt ér zett tisztelettel javasoltuk a vár os vezetésének és a Galántai Vásár igazgatóságának, hogy az idei jubileumi 30. évfolyamot már az új szlovák megne vezéssel ( Galantský jarmok ) r endezzük meg. Így folytatódhatnának a több sz áz éves galántai vásári hagyományok. A piac fogalom pedig ezentúl csak a hag yományos csütörtöki, illetve szombati piaci napra v onatkozna, ahol az emberek a mezőgazdasági túltermelésből származó termékekből válogathatnak és vásárolhatnak. A javaslatot megvitatta a vár osi képviselőtestület mellett m űködő kulturális és nemzetközi kapcsolatok bizottsága is, és javasolta annak jóváhagyását. PaedDr. Peter Černý Keppert József weboldalunkon magyar nyelven is hozzáférhetőek. Mint ahogy már a bevezetőben is említettem, a két legalapvetőbb újdonság az internetes jegyfoglalás, ill. a mobiltelefonon (okostelefonon) keresztül történő jegyvásárlás, mégpedig az ún. Cool Ticket alkalmazás segítségével. Ily módon elkerülhető a sorban állás a mozi jegypénztáránál, sőt az online belépőjeg y benne lehet a mobiltelefonban. Belépéskor a jeg yszedő a mobiltelefonban ellenőrzi a jeg y- vásárlást, ezután elfoglalhatják helyüket a moziter emben, hogy megnézzék a kiszemelt filmet. Az ér deklődők mindkét lehetőséget április 7-től vehetik teljes mér tékben igénybe. Reméljük, hogy újdonságaink és az új honlapunk is jó szolgálatot tesznek, így a mozilátogatás kényelmesebbé, az élmény pedig intenzívebbé válik. Mindenkit sok szeretettel várunk a galántai moziban. Peter Kolek mozivezető

5 2014. április Pedagógusnap Galánta Város minden év márciusában ünnepséget szervez a pedagógusnap alkalmából. A város vezetése ily módon szeretné kifejezni háláját és köszönetét a hatáskörébe tartozó oktatási intézmények pedagógusainak és alkalmazottainak fáradságos és odaadó oktató-nevelő munkájáért, mellyel a gyermekek és az ifjúság személyiségét formálják március 26-án a Galántai Reneszánsz Kastélyban Maťašovský László polgármester ez alkalomból kösz ö- nőlevelet nyújtott át néhány pedagógusnak sokéves kitartó munkájáért és az oktatás területén elért rendkívüli eredményeikért. Az ünnepi műsor bevezetőjében két vers hangzott el L aura Barcziová, a Janko Matúška Gimnázium, illetve Renczés Viktória, a Kodál y Zoltán Gimnázium tanulójának az előadásában, melyet gazdag kultúrműsor követett. Beáta Vranková a Štefánik Alapiskola tanítója óta áll az oktatás sz olgálatában, természetrajzot és a mez őgazdasági termesztés alapjait tanít. Segítségével a tanulók kimagasló hel yezéseket értek el a járási, kerületi és orsz ágos szintű biológia olimpiákon és eg yéb természettudományi versenyeken. Munkáját lelkiismeretesen és felelősségteljesen végzi. Beáta Vranková áprilisban ünnepli kerek születésnapját, így ez alkalomból jó erőt, egészséget és sok optimizmust kívánunk neki. Ladislav Tóth a SZNF Alapiskola tanítója, aki immár 31 é ve tanít az iskola sportosztályaiban. Ez idő alatt sz ámos fiatal atléta ker ült ki a kezei közül, akik középfokú sportiskolákban folytatták tanulmányaikat, vagy más spor tágakban jeleskedtek a későbbiek folyamán. Az általa vezetett lánycsapatok tizenkét alkalommal szereztek érmet a Nyugat-szlovákiai Bajnokságon, de hatszor eljutottak az országos bajnokságig is. Ladislav Tóth a könnyűatlétika oktatása mellett vezeti a lányok röplabda szakkörét is. Lelkes pedagógusként éveken át v ezette az iskola sakk-kör ét is, Köszönjük... Egy névtelen szerzőtől származik a mondás, miszerint a tanítók azok, akik önmagukat mintegy hídként használják, melyen végigvezetik a tanítványaikat. Miután lehetőv é tették számukra, hogy átmenjenek rajta, arra ösztönzik őket, hogy tanítványai a mai napig siker esen szerepelnek a városi sakkversenyeken óta a TJ Olympia Galanta sportegyesület elnöke. Ladislav Tóth idén ünnepli ker ek születésnapját, melyhez szívből gratulálunk, jó erőt, egészséget és további spor tsikereket kívánunk. Oľga Slušňáková a SZNF Óvoda igazgatónője. Óvónőként kezdte, majd 1990-től az óv oda igazgatónője. Óvónőként és igazgató nőként is odaadóan v égzi a munkáját. Idén ünnepli ker ek születésnapját, ezért mi is sok sz eretettel gratulálunk, jó egészséget, munkájához pedig sok türelmet és kitartást kívánunk. Boris Červeňanský a Joseph Haydn Zeneiskola tanítója óta fol ytat művészetpedagógiai tevékenységet az említett zeneiskolán. Hivatásos z enészként fagotton és sz axafonon játszik, emellett elkötelezett pedagógus is. Sok gyereket tanított meg furulyázni, fuvolázni, szaxafonozni és szintetizátorozni is. Egy életre elkötelezte magát a zene mellett, s ez jelenti számára az igazi kikapcsolódást is. Boris Červeňanský azon kívül, hogy gyerekeket oktat, hivatásos zenészként is te vékenykedik. Tanulmányait a Pozsonyi Állami Konz ervatóriumban végezte, 1986-tól pedig a szaxafon szekció vezetője volt a Csehszlovák Televízió Zenekarában Pozsonyban. Más együttesekben is közreműködött, pl. a Big Band radio Bratislava vag y Pavel Zajaček ezentúl saját hidakat építsenek. Március 21-én a SZNF Óvodában találkoztunk, hogy méltóképp megünnepeljük az intézmény fennállásának harmincadik évfordulóját. Először megnéztük a gyönyörű kultúrműsort, melyen a gyerekeink a tanító nénik kísér etében szavaltak, énekeltek és táncoltak. Ezután következett a igazgatónő beszéde, aki az elm últ harminc év eseményeiről és az óv oda tevékenységéről mesélt. Emléklapok átadására is sor ker ült, sőt egyet én is kaptam. Számomra kellemes meglepetés v olt, mivel egyáltalán nem számítottam rá. Elmondhatom, hogy igazán megtisztelve éreztem magamat. 5 INNEN-ONNAN zenekarában. Beáta Tomčányiová és Jana Csámpaiová kolléganőivel triót alapított, mely számos hazai és külföldi fesztiválon vendégszerepelt. Boris Červeňanský szintén idén ünnepli ker ek évfordulóját, ez alkalomból pedig mi is jó egészséget és sok sikert kívánunk neki a magánéletében és a munkájában egyaránt. Pásztor Adrianna a Kodály Zoltán Alapiskola pedagógusa. Hosszú é vek óta végzett szakmai tevékenységével hozzájárult a tanulók zenekultúrájának a fejlődéséhez, ill. városunk jó hírének a terjesztéséhez itthon és külföldön eg yaránt. Főiskolai tanulmányai mellett eg yházi zenét is tanult. A zene mindig is közel állt hozzá. Már kora gyermekkorától citerázott, kilenc é vesen barátnőivel megalapította a Csillag zenekart, melynek 25 éven át volt a tagja óta a Kodály Zoltán Alapiskolában hittant tanít az alsó és felső tagoz aton is, 2003-tól pedig a citerazenekar vezetője, mely tavaly ünnepelte fennállásának tiz edik évfordulóját. Évente különféle v ersenyekre, biblia olimpiára, népdalversenyre készíti fel a tanulókat. Ha bárkinek tudsz segíteni, tedd meg. Hisz amint az r ég köztudott, szolgálni és segíteni a nemes emberek tulajdonsága. J. A. Komenský Lucia Gazdagová Fotó: Róbert Rybársky Szeretnék köszönetet mondani azért, hogy mindkét gyermekem ebbe az óv odába járhatott, és azért is, hogy a szülői szövetség elnökeként én is ebbe a köz össégbe tartozhattam. Azt kívánom, hogy a jövőben is sok boldog g yermek járjon ebbe az óvodába. Margaréta Krásna

6 INNEN-ONNAN 8 A szó varázsa 2014 Járási vers- és prózamondó verseny március 18. és 20. között Galántán rendezték A szó varázsa című járási vers- és prózamondó versenyt, melynek során 73 sz öveg hangzott el a galántai járás tehetséges alap- és köz épiskolásainak az előadásában. A járási for dulót, mely a 60. Hviezdoslavov Kubín országos verseny selejtezője, minden é vben a Galántai N épművelési Központ rendezi meg. A verseny több korcsoportban zajlott. Az idei Hviezdoslavov Kubín országos verseny kerületi fordulójába továbbjutottak: Jozef Lukačovič, Ábrahámi Alapiskola, David Drozd és Kr istína Gajdošová, SZNF Alapiskola, Galánta, Valéria Sárkányová, J. Fándly Alapiskola, Szered, Sára Tabačeková, Pusztafödémesi Alapiskola, Sabina Klapuchová és Sabína Čižmáriková, Kristína Gajdošová - 1. helyezett és Karin Struhárová 2. helyezett, SZNF Alapiskola, Galánta GALÁNTAI ÚJSÁG Vojtech Mihálik Gimnázium, Szered. A vers- és prózamondó verseny idei kerületi fordulóját ( Hollého pamätník 2014 ) május 5-én és 6-án N agyszombatban rendezik. A továbbjutóknak gratulálunk és sikeres szereplést kívánunk. ib Fotó: GNK Kis színtársulatok 2014 Rubin Kostov fényképkiállítása Február 28-án, pénteken, a Galántai Neogótikus Kastély északi szárnyában került sor a Visszatérések elnevezésű fényképkiállítás megnyitójára. A szerző, Rubin Kostov, saját bevallása szerint festő, aki sz ámára a fény adja a színeket, a fényképezőgép az ecsetet, a filmtekercs vagy a digitális érzékelő pedig a festővásznat. A fény a legnagyobb varázsló, én csak ott vagyok a közelben, hogy a megfelelő pillanatban megállítsam az időt, s így megörökítsem az elbűvölő szépséget március 14-én a Galántai Városi Művelődési Központban Kis színtársulatok címmel g yermekszínjátszó-csoportok járási ser egszemléjére került sor. A rendezvény, melynek szervezője a Galántai Népművelési Központ, lehetőséget nyújt a tehetséges fiatalok bemutatkozására és kibontakozására, a gyereknézők pedig ily módon kerülhetnek először kapcsolatba a színházművészettel. Az előadások az alapiskolák alsó tagozatos tanulóinak szóltak, a jeleneteket pedig a pusztakürti (Pusté Sady) alapiskola színjátszóköre, a Jókai Alapiskola mellett működő Mladí divadelníci színjátszókör, valamint a galántai Za šecki drobné színjátszó csoport tagjai adták elő. Elsőként a pusztakürtiek mutatkoztak be. A g yerekeket Ivana Z acharová tanította be, aki a szerzője is a bemutatott jelenetnek, mely a Kis gyufaárus lány c. mese alapján született. A pusztakürti gyerekek után a jókai alapiskola színjátszóköre lépett a színpadra. A csopor tot R adana Hajková v ezeti, aki egyben a Ham upikőke című jelenet szerzője is, melyet az ismert rajzfilm alapján vitt színre. Utolsóként a galántai Za šecki drobné színjátszókör mutatkozott be. A csoport 2000 óta a Galántai Népművelési Központ mellett működik. Hosszú éveken át sikeresen vezette Viera Ralíková, őt két évvel ezelőtt a színjátszókör régi tagja, Diana Paška Hrabovská, váltotta fel. Az általuk előadott jelenetnek a Tökmag, avagy mi mindent veszel egy öreg fazékért ( Tekvicové jadierka alebo čo všetko kúpiš z a starý hrniec ) címet adták, mely a Buta asszony ( O hlúpej žene ) c. szlovák népmese alapján íródott. A rendezésben mindketten kivették a részüket, a zenei aláfestésről pedig Martin Ralík gondoskodott. Mindhárom színjátszó csoport nagyon szép előadást m utatott be, teljesítményüket a SZNF Alapiskola tanulói nag y tapssal jutalmazták. ib mondta Rubin. A művész úgy fogalmazott, hogy munkája során műszaki tökéletességre törekszik, de fontos sz ámára az is, hogy képeiben meglegyen az a bizonyos szikra. A műszaki tökéletesség érzékelhető a fotóművész valamennyi bemutatott alkotásán. A kiállítás vendégei válogatást láthattak a szerző utazásai során készült kedvenc fényképeiből. A megnyitó alatt a JAZZPERADO együttes zenélt. Lucia Gazdagová Fotó: Róbert Rybársky

7 2014. április 9 INNEN-ONNAN Válogatás Jozef Chovan festőművész alkotásaiból A Galántai Reneszánsz Kastély kiállítótermeiben március 27-én, csütörtökön, került sor Joz ef Chovan ( ) festőművész kiállításának a megnyitójára. Az itt látható válogatás bemutatja a kiváló képességekkel rendelkező, individualitással és intuícióval megáldott művész mesteri tudását. Jozef Chovan alkotásai nagyfokú mesterségbeli tudásr ól tanúskodnak. Chovan professzor számos tanítványa diplomás grafikus, akik közül néhányan később elismert művészek lettek. Az itt látható kiállítás hár om részből áll. Az első r észben tájképeket, a másodikban monotípiákat, a harmadikban pedig illusztrációkat láthatunk mondta Ľubomír Podušel, a kiállítás kurátora. A kiállítás május 2-ig látható. Lucia Gazdagová Fotó: Róbert Rybársky A hódi napközi klub évi tevékenységéről A napközi klub újonnan megválasztott bizottsága, melyet az éves tagsági gyűlésen választottak meg, 2013 februárjában találkozott első ízben. A tavaszi hónapok során köz ös erővel rendbehozták a napközi klub környékét, a virágágyásokat és a klubhelyiséget is. Mivel a klubtagok részéről nagy az érdeklődés a Gardenia Nitra virág- és bonsai kiállítás iránt, minden évben buszkirándulást sz erveznek az említett kiállításra, ahol dísznövényeket, gyümölcsfákat és virágokat vásár olhatnak. Évente május második vasárnapján anyák napi ünnepséget r endeznek. Tavaly egy másik rendezvénnyel is össz e- kötötték ezt a g yönyörű ünnepet, mely a Kedvenc süteményem címet viseli, s melyet a városrész bizottsága és a napközi klub köz ösen szervez. A r endezvény iránt egyre nagyobb az érdeklődés az ügyes háziasszonyok nag ymamák és anyukák részéről. A hangulat pompás lett, a sütemények gusztusosak voltak, sőt a legfinomabbak készítőit meg is jutalmazták. A verseny idei, harmadik évfolyamára március 23-án Maťašovský László polgármester jelenlétében került sor. A napközi klub tagjai a nyár folyamán több ízben is ellátogattak a nagymegyeri termálfürdőbe, ahol valamennyi medencét kipróbálhatták. Októberben kellemes hangulatú ünnepséget rendeztek az idősek iránti tisztelet jegyében. A jó hangulathoz hozz ájárultak a hódi óv odások is, akik kultúrműsorral és saját készítésű ajándékokkal kedveskedtek az idős ember eknek. A napközi klub eg yúttal egy kiállítást is rendezett saját termesztésű z öldségekből és g yümölcsökből. A vár osi hivatal szociális és egészségügyi osztálya felkérésére a klubtagok köz ösen karácsonyi süteményeket sütöttek, melyekből hátrányos helyzetű családoknak készítettek ajándékcsomagot. Decemberben a klub és a városrész bizottsága közös karácsonyi ünnepséget szervezett, melyen jelen volt Maťašovský L ászló, polgármester, Fekete László, alpolgármester, valamint Adriana Molnáriová is. A polgármester mindenkinek apró ajándékot adott át, melyet a klubtagok gaz dag kultúrműsorral és f inom frissítővel köszöntek meg. A karácsony i ünnepségre a klub hölgytagjai ízletes káposztale vest és finom süteményeket készítettek. A frissítők biztosításához a városrész bizottsága is hozzájárult. Lucia Gazdagová

8 INNEN-ONNAN 10 A városi rendőrség jegyzetfüzetéből A városi rendőrök éjszakai ellenőrző körútjuk során a Vajanský utcában egy férfira lettek figyelmesek, aki az út szélén feküdt, így fennállt annak a veszélye, hogy egy arra haladó gépjármű elüti. A járőrök kiderítették, hogy egy 19 éves taksonyi fiatalemberről van szó, aki erős alkoholos befolyás alatt állt. A rendőrök áthelyezték őt biztonságos helyre az úttestről, kijózanodása után pedig a szabálysértési törvény értelmében jártak el vele szemben. Kétszáz méterrel odébb a vasúti hídon egy 60 éves javorinkai kerékpáros férfit találtak a rendőrök, aki szintén az autós forgalomtól v eszélyeztetett területen tartózkodott. A rendőrök vele szemben is hasonlóképp jár tak el. Orvosi ellátásra egyikük sem szorult. Márciusban öt csendhábor ítással kapcsolatos bejelentés ér kezett a városi rendőrségre, melyekre a Fő utca egyik szórakozóhelyén került sor. A járőrök először rábeszéléssel, majd pénzbüntetéssel próbálták megoldani a problémákat. Mivel ezzel kimerítették a törvény adta lehetőségeiket, az intézkedések azonban nem hoztak változást, a városi rendőrök jelentették az esetet a közigazgatási hatóságnak, mely meghagyási eljárás keretében magasabb, akár 250 eurós pénzbüntetést is kiszabhat a vétkesre. Egy névtelen bejelentő arr ól értesítette a városi rendőröket, hogy a Pozsonyi úton, a v olt Gumožina épülete mellett, az erős szél leszakított két ór iásplakátot, melyek veszélyeztetik a jár ókelőket. Rendőrök ellenőrizték a bejelentést, majd a kihívták a tűz oltókat, akik elhár ították a veszélyt. Az eseményről tájékoztatták az óriásplakátok tulajdonosát is, ill. felszólították őt azok helyreállítására. A rendőrségre bejelentés ér kezett, miszerint a Hódi utcai vendéglő teraszán verekedés tört ki. A bejelentés ellenőrzése után a járőrök a Šafárik utcában rátaláltak a sértett személyre, T. M. galántai lakosra, aki a verekedés során megsérült. Mivel a férfi vérzett és rosszul volt, a rendőrök értesítették a mentőket, akik a kórházba szállították, majd or vosi ellátásban r é- szesítették. A r endőrök megállapították, hogy az elköv etéssel gyanúsított személy J. D. galántai lakos, akit beidéztek a városi rendőrségre, hogy adjon mag yarázatot a tettére. éjszakai órákban ismer etlen tettes GALÁNTAI ÚJSÁG Az Hódi városrészben ellopta az úttesten elhelyezett forgalomlassítót, ún. fekvőrendőrt, s ezzel 260 eur ós kárt okozott a városnak. Az ismeretlen személy, aki önkényesen távolította el a forgalomlassítót, valószínűleg nem tudatosította tettének következményeit. Itt található ug yanis Hódi labdarúgópályája és a játszótér is, ezért a forgalomlassító berendezés elhelyezése elsősorban a fokozott gyermekforgalom miatt volt indokolt! Csak r eménykedhetünk abban, hogy a nagy sebességgel elhaladó járművek nem fogják v eszélyeztetni a g yermekeket. Az esettel a városi rendőrség foglalkozik, az elköv etőre akár 331 eurós pénzbüntetés vár. A Fő utcán járőröző rendőröknek panaszkodott a helyi római katolikus plébánia papja, mivel a templomban és környékén egy ismeretlen személyekből álló csoport rendszeresen becsapja a lakosokat, mégpedig oly módon, hogy koldulnak különféle otthonok hátrány os helyzetű lakóinak kiadva magukat. Miután a plébános személyleírást adott az elköv etőkről, sikerült őket azonosítani Igor N., Ján L., Miroslav M. és Marek K. galántai lakosokat, akik a templomot és annak környékét használták jogosulatlan pénz- és adományszerzésre. Az említett négy személyt közbotrány okozásával gyanúsítják. Ha beigazolódik a tettük, 33 eurós pénzbüntetésben részesíthetik őket. Miroslav Grell városi rendőrparancsnok A víz világnapja Önkéntesek tisztították meg Kaskády környékét Március végén, a víz világnapja alkalmából, a Samsung Electronics Slovakia Vállalat 170 alkalmazottja más intézmények önkénteseivel együtt immár harmadik alkalommal tisztította meg a királyfai víztározót (Kaskády) körülvevő kb. két kilométer es szakaszt. Ez a ter ület leginkább sporthorgászatra és sz abadidős tevékenységek végzésére szolgál. Úgy vélem, ez eg y jelentős és megalapozott tevékenység, melyet városunk lakosai is pozitívan értékelnek, bár meg kell jegyezni, hogy az említett ter ü- let Nemeskajal kataszterébe tartozik. Ennek ellenér e azt gondolom, hogy környezetvédelmi szempontból fontos dologr ól van szó, ezért úgy döntöttünk, hogy a víz világnapján mi is segítünk mondta Maťašovský László, polgármester, aki a városi hivatal vár osfejlesztési osztályának az alkalmaz ottaival együtt szintén r észt vett a sz e- métgyűjtésben. Jaroslav Juriga, a Samsung Vállalat szóvivője, elmondása szerint közel 400 zsák szemetet sikerült összegyűjteniük, mely főleg tisztálkodási sz e- rekből, műanyag palackokból és gumiabroncsokból állt. A víz világnapját 1992 óta hirdeti meg az ENSZ. Legfőbb üzenete, hogy felhívja a figyelmet az ivóvízellátás problémáira, az ivóvízforrások védelmének fontosságára. Róbert Rybársky Fotó: Róbert Rybársky

9 2014. április Galánta nevezetes személyiségei évvel ezelőtt ( ) Galántán született Szekács István, 90 pedagógus, városi krónikás és 1984 köz ött a Taksonyi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola tanítója, később igazgatója volt. Öszszegyűjtötte Galánta tör ténelmének írásos és grafikus dokumentumait, fényképes emlékeit től ig vezette a város krónikáját. Megalkotta a Galántai járás honismer eti szótárát, mely csak kéziratban maradt fent. Történelmi tárgyú gyűjteménye a város tulajdonát képezi. évvel ezelőtt ( ) 120 Zayugrócon (Uhrovec) született dr. Szántó László, professzor, pedagógus, filozófus. A losonci tanárképző elvégzése után először Csacán (Čadca) tanított, majd Galántán 1934 és 1945 között a polgári iskola igazgatói tisztségét töltötte be. Galánta első háború utáni komissz árja volt. Később a pozsonyi székhelyű Pravda Kiadó igazgatója lett, 1959-ig a Pozsonyi Közgazdaságtudományi Egyetem professzora, 1959-től ig a Pozsonyi Szlovák Tudományos Akadémia Filozófiai Intézetének az igazgatója, egyben Szlovák Tudományos Akadémia és a Csehszlovák Tudományos Akadémia tagja is. Tudományos kutatómunkája során a dialektikus és a történelmi materializmust, valamint a filozófia történetét tanulmányozta. Monográfiák és több mint 50 tanulmány sz erzője, számos állami kitüntetés tulajdonosa. A Galántai Könyvtár regionális adattárából válogatta és összeállította Mgr. Kontár Judit. 11 INNEN-ONNAN KRÓNIKA A Galántai Újság szerkesztősége értesíti az olvasókat, hogy a Krónika című rovatban csak abban az esetben jelenik meg az újszülöttek, elhunytak és házasságot kötöttek neve, ha ehhez a hozzátartozók, illetve az érintett személyek írásos beleegyezésüket adták a Galántai Városi Hivatal anyakönyvi hivatalában Megszülettek: Chelsea Strížová Hana Hudeková Jázmin Sebők Karolína Legényová Alexander Viliam Ibolya Petra Halupková Emma Monika Daróczi Filip Józsa David Lakatoš Peter Červeňák Házasságot kötöttek: Kristián Lancz Nikola Kováčová Marek Kantor Michaela Koštrnová Ondrej Beňo Irena Krupčáková Köszönetnyilvánítás Szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik március 21-én elkísérték utolsó útjára a szeretett férjet, édesapát és nagyapát, Ján Mécses mérnököt, aki 85 éves korában örökre itt hagyott bennünket. Köszönjük a részvétnyilvánításokat, koszorúkat és virágokat. Örökre a szívünkben élsz. a gyászoló család Köszönetnyilvánítás Ezúton mondunk köszönetet mindenkinek, aki március 8-án elkísérte utolsó útjára a szeretett férjet, édesapát és nagyapát, Jozef Lehoczkýt, aki 66 éves korában örökre itt hagyott bennünket. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik jelenlétükkel, részvétnyilvánításukkal és virágaikkal próbálták enyhíteni mély gyászunkat. felesége, fia Róbert és lánya Monika családjával Elhunytak: Jozef Laššu (63) Viliam Laššu (81) Jozef Lehoczký (66) Barbora Babicová, szül. Martinkovičová (81) Imrich Bedecs (62) Ing. Ján Mécses (85) Ema Loveczká, szül. Janíčeková (93) Simona Zárecká (21) Ing. Ladislav Czuczor (67) Štefan Zárecký (62) Vladimír Kalina (70) Értesítés Értesítjük a Pozsonyi utcai régi temető látogatóit, hogy április 1-jétől a temető hátsó kapuja a következő okokból kifolyólag zárva lesz: Elszaporodtak a lopások a sírokon (kővázák, dekoratív virágtartók, fém kiegészítők, művirágok, élő virágok). A hátsó kapu mellett elhelyezett nagy kapacitású konténerekbe a lakosok nagy térfogatú hulladékot hordanak (mosdók, WC-kagylók, bútor, gumiabroncs, karosszéria alkatrészek, elektromos és elektronikai hulladék). A hátsó kaput kizárólag temetéskor, húsvétkor, mindenszentek ünnepén és h alottak napján, valamint karácsonykor és újév napján nyitjuk ki. Megértésüket köszönjük. a temető felügyelet

10 INNEN-ONNAN 12 Galánta Város pályázatot hirdet a Városi Sportlétesítmények Kezelősége igazgatói posztjának a betöltésére (a város dotációs szervezete) Képesítési követelmények: teljesfokú középiskolai végzettség Pályázati követelmények: minimum 5 éves szakmai gyakorlat vezetői és szervezői képességek önálló munkavégzés erkölcsi és polgári feddhetetlenség idegen nyelv ismerete előnyt jelent számítógépes felhasználói ismeretek B kategóriás jogosítvány belépés június 1-jén Kritériumok, melyek alapján kiválasztják a pályázat nyertesét: a képesítési és pályázati követelmények teljesítése a szakmai gyakorlatot igazoló eddigi munkavégzés áttekintése a munkavégzéshez szükséges jogszabályok a költségvetési törvény, az önkormány zati tulajdon, valamint a jövedelemadóról szóló törvény ismerete A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázatban való részvételi kérvényt szakmai önéletrajzot, mely tartalmazza az eddigi munkahelyeket, ill. a betöltött munkaköröket 3 hónapnál nem r égebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt a legmagasabb végzettséget igazoló dokumentum hitelesített másolatát; képzettséget, szakképzettséget igazoló okmányokat a pályázó írásos beleegyezését személyi adatai feldolgozására a 428/2002 számú személyi adatvédelemről szóló törvény értelmében. A pályázatok benyújtásának v égső határideje május 7., óra, cím: Mestský úrad Galanta, Mierové námestie č. 940/1, Galanta. A pályázatot leragasztott borítékban küldjék be, melyre ráírták: Výberové konanie r iaditeľ SŠZ - neotvárať. Maťasovský László, s.k. polgármester Az uszonyos- és búvár úszó világkupa-sorozat első állomása idén is Eger v olt. Tizennégy ország, 54 klub, 315 v ersenyző képviseltette magát a Bitskey Aladár Uszodában rendezett kétnapos eseményen. Bukor Ádám (15 é ves) a ny olcosztályos gimnázium neg yedikes tanulója kimelkedően szerepelt az egri fordulón, ahol nég y futamból nég y aranyat hozott haza, sőt megkapta a legjobb junior v ersenyzőnek ítélt díjat is. Vele készült a következő beszélgetés. Az egri első világkupa-verseny az alapozási időszak közepére esik, ilyenkor nem várhatók csúcsdöntések, neked ez mégis összejött. Hogyan lehetséges ez? Mivel az évet rögtön egy világkupával kellett kez denünk, a legtöbb versenyző kicsit str esszes, sokaknak nem sikerült olyan időt úszniuk, melyet szerettek volna, történtek kizárások is. Nekem szerencsére nem voltak ilyen problémáim. Valószínűleg azért sikerült ilyen jól teljesítenem, mert az edz őm (édesapám) sokat foglalkozott velem, és felkészített a versenyre. Mi volt az oka, hogy az alapiskola 4. osztálya befejeztével átjöttél a Kodály Zoltán Gimnázium nyolcosztályos tagozatába? Először az apám figyelt fel a tehetségemre, s úgy gondolta, hasznos lenne igénybe vennem a gimnázium uszodáját. Így kötöttem ki a Kodál y Zoltán Gimnáziumban. Kellemesen csalódtam az intézmény ben, a tanárok segítőkészek, támogatnak a sportolásban is, színvonalas az oktatás, finomak az ebédek. Hogy néz ki egy átlagos napi edzésprogramod? Reggel hétkor kez dünk a gimnázium uszodájában, ilyenkor általában 4,5 kilométert úszok. Individuális tanterv szerint tanulok, a r eggeli úszás áthajlik a tanítási órákba, így GALÁNTAI ÚJSÁG Négyszeres világkupa győztes a Kodály Zoltán Gimnázium tanulója megesik, hogy lemaradok az elsőkről. Meglepetésemre a tanár ok nagyon kedvesek és megértőek, tudják, hogy keményen dolgozom, nem neheztelnek rám, együtt örülnek a sikereimnek, büszkék a g yőzelmeimre. Ez számomra nagy támogatást jelent. A tanulás után az esti órákban ismét szánok időt a fizikai gyakorlásra, 4-től 6-ig tartózkodom a TRITÓN sportklub medencéjében. A nap v é- gére így sikerül összehoznom 10 kilométernyi távot. Mik a céljaid a jövőre nézve? A világkupa köv etkező állomása egy olaszországi városban, Lignanoban lesz megtar tva, majd Prága és Gliwice következik. A junior világbajnokság Krétán lesz megrendezve, de a dubaji világkupa döntőn is sz eretnék ott lenni, mivel az eredményeim feljogosítanak rá. Csak reménykedem, hogy édesapámnak sikerül támogatókat találni, mert az utazással járó költségeket nem mindig bírja a sportklub és a család költségvetése. A riportot készítette: Puchla Nikolett, 3. A Galántai Kodály Zoltán Gimnázium

11 2014. április 13 SPORT BOXING ONE: KO BOX Club Galanta vs. SESVETE (7:14) Március utolsó előtti vasárnapján Galántán az ököl vívásé volt a főszerep. A városi sportcsarnok idén immár második alkalommal adott otthont a Boxing one köz ép-európai boksz bajnokság fordulójának, melyben öt orsz ág válogatott csapata mérte össze a tudását. A hazaiakat Tomi Kid csapata képviselte, melyet a KO BOX Club Galanta legjobbjaiból állítottak össze. A hazaiak ellenfele ez en a vasárnapon a horvátországi Team Sesvete csapata v olt. A vendégek igazi vad har cosok módjára küzdöttek a r ingben. Nyilvánvalóan az v olt a céljuk, hogy minél több pontot sz erezzenek idegenben. Szándékuk teljesült, kilenc mérkőzésből hatot megny ertek, s íg y pontgyőzelmet arattak. Ennek ellenére dicséret illeti a hazai ökölvívókat is, akik bebiz onyították, hogy technikás és küzdeni tudó versenyzők. Junior kategóriában hazai színekben Filip Meszároš (60 kg) és Andrej Bandi Csemez (69 kg) lépett a sz orítóba. Filip technikailag és erőnlétileg jobb volt horvát ellenfelénél, sőt alacsonyabb termete ellenére meg is sz orongatta őt. A kez dés tehát jól siker ült, az első pontokat a haz aiak szerezték. Andrejnak azonban már nehezebb dolga volt. Ellenfele, Luka Prtenjača, nagy lendülettel és kíméletlenül küzdött. Az első menetet köv ető orvosi konzultáció alapján úg y tűnt, Bandi kez e megsérült, de ő nem adta fel, hanem folytatta a küzdelmet. A harmadik menet ben elszenvedett ütéssorozat után Tomi Kid bedobta a március 16-án a Galántai Sportcsarnokban rendezték az alapiskolás fiúk és lányok Nyugat-szlovákiai Területi Bajnokságát, melyen négy magyarországi csapat is részt vett. Galántát 28 fiú és lány képviselte. Versenyzőink a következőképp szerepeltek: 1. hely S. Filo (-42), M. Benuš (-33), S. törülközőt. Bandi bátorsága és küz deni akarása dicséretet érdemel. A hazaiakat szenior kategóriában Viliam Tanko (56 kg), Ladislav Matúš (60 kg), Patrik Polák (64 kg), Mário Zábojník vendégjátékos (69 kg), Nikolas Hoang (73 kg), Ján Džanaj vendégjátékos (81 kg) és Michal P lesník (91 kg) képviselték. Vili Tanko, a KO BOX Club Galanta csapatkapitánya, ismét biz onyította tehetségét. Magabiztos fellépése és átgondolt taktikája biztosította sz ámára a fölényt. Megmutatta horvát ellenfelének, hogyan bokszolnak Galántán. Matúš L acitól egy technikailag látványos mérkőzést láthattunk. Patrik Polák kiegyensúlyozott párbajt vívott külföldi ellenfelével. A hazai versenyző javára ítélt pontgyőzelemmel nem értettek egyet a horvátok. A döntőbír ók szerint egyértelmű volt Patrik győzelme, és megg yőződésünk, hogy jogosan. Patrik kiváló teljesítmény t nyújtott a sz orítóban, ütéseivel lehengerelte az ellenfelét. A magasabb súlycsoportokban viszont már nem tudtunk győzelmet aratni. A vendégjátékos Mário Zábojník mérkőzésétől kezdve már csak az ellenfél piros sarkában lendültek a magasba a kez ek. Mindenkinek meglepetést okozott a 94 kilogrammos kategór iában vívott mérkőzés gyors lefolyása. A hor vátok favoritja, a r endkívül tapasztalt Mar ko Calič ellen Michal Plesník lépett a szorítóba. Michalnak nagyon nehéz dolga v olt. Ellenfelének elég volt kivárni a megfelelő pillanatot, majd egy jól célzott ütéssel pontot tett a mérkőzés végére. Az első menetben bekövetkezett gyors, idő előtti befejez és mindenkit meglepett. Sikeresen szerepeltek a fiatal galántai cselgáncsozók Renáč (-39), V. Bartusková (-24), M. Kováč (-32), A. Horváth (-41), S. Dömény (+66) 2. hely J. Cifra (-20), L. Bugyi (-28), A. Laczkó (-41), L. Halász (-50) 3. hely S. Sladký (-50), P. Vrablanský (-33), K. Kubovičová (-27), T. Tarr (-46), N. Bartusková (-24), B. Lesniewska (-28), R. Lesniewski (-38). Petra Bohuslavská Fotó: Simona Tóthová Valamennyi versenyző szép teljesítményt nyújtott, akik nem ér tek el helyezést, szintén tisztességesen küz döttek. A versenyen 13 eg yesület 156 v ersenyzője vett részt. Köszönet illeti a szülőket a szervezésben nyújtott segítségért március 15-én Beszter cebányán rendezték a junior szlovák bajnokságot. Versenyzőink kiválóan hel ytálltak az erős mezőnyben. Dárius Bozay a +100 kg-os mezőnyben mindhárom mérkőzését megnyerte, s ezzel 1. helyezést ért el. Bartakovics Lajos a 73 kg-os kategór iában hat mér kőzésből ötöt megnyert, így a 3. lett. Mindketten remek teljesítményt nyújtottak. Szelle Zoltán ŠK Arkádia Galanta Fotó: Róbert Rybársky

12 INNEN-ONNAN 6 GALÁNTAI ÚJSÁG Galántai diákok egy nemzetközi vetélkedőn Budapesten A Magyar Köztársaság Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériuma a polgár ok európai éve alkalmából egy nemzetközi vetélkedősorozatot hirdetett meg középiskolás diákok sz ámára Versenyben a jogokért (Competing Through Rights) címmel. A rendezvény célja az v olt, hogy felmérje, tisztában vannak-e a fiatalok azzal, mit jelent az Európai Unió polgárának lenni, ismerik-e azokat az alapv ető jogokat és lehetőségek, melyeket az unió biztosít számukra. A március 6-án és 7-én Budapesten z ajló nemzetközi döntőt megelőzte eg y magyarországi vetélkedősorozat, melynek abszolút győztese, és íg y a nemz etközi döntő r észtvevője egy soproni csapat lett. A döntőben négy, 15 és 17 é v közötti diákokból összeállított hattagú csapat v ett részt négy európai országból Mag yarország, Horvátország, Beszélgetés Zelinka Zoltánnal, a Városi Közterület-fenntartó Vállalat igazgatójával Mi tartozik a V árosi Közterületfenntartó Vállalat főbb feladatai közé? A Városi Közterület-fenntartó Vállalatot közhasznú szolgáltatások elvégzése céljából hozta létre a város. Az alapító okirat szerint tevékenységek széles skáláját végzi a hulladék-gazdálkodás, a nyilvános zöldterületek karbantartása, valamint a köztisztaság biztosítása ter ületén egyaránt. Mi a helyzet a hulladékkezeléssel? Begyűjtjük és a sz eméttelepre szállítjuk a szilárd háztartási hulladékot. Összegyűjtjük a szelektált hulladékot (üv eg, műanyag palack, fém, papír, tetrapack), majd sz eparáljuk. Szlovénia és Szlovákia. Hazánkat, ill. Nagyszombat megyét a Galántai Janko Matúška Gimnázium diákjai képviselték, akik bebizonyították, hogy alaposan felkészültek az Európai Uniót és az Alapjogi Chartát illetően is, de nyilvánvalóvá vált az is, hogy olyan fiatal generációt képviselnek, mely számára egyáltalán nem közömbös, mi történik körülötte. A résztvevő országok diplomatáiból öszszeállított nemzetközi zsűri nemcsak a tárgyi tudást, de a csapattagok, illetve az egyes csapatok közötti együttműködését is ér tékelte figyelembe véve vitakészségüket, kreativitásukat és nyelvi tudásukat. A vetélkedő hivatalos nyelve az angol v olt, így a diákoknak lehetősége volt gyakorolni és felmérni ny elvi készségüket is. A két nap során különféle feladatok egész sorát kapták. Tudásteszteket és kvízeket oldottak meg, megadott témákra A családi házak környékén, ill. a nyilvános zöldövezetekben keletkezett biológiai hulladékot (ágak, fű) szintén összegyűjtjük, majd a városi komposztálóban feldolgozzuk. Gyűjtőudvart üzemeltetünk, s é vi két alkalommal összegyűjtjük a nagytérfogatú hulladékot is. Évente mintegy 5900 tonna sz emetet szállítunk a szeméttelepre. Milyen tevékenységeket végeznek a ny ilvános zöldövezetek karbantartását és a köztisztaság biztosítását illetően? Ami az említett zöldövezetet illeti, az egész vár os területén, beleértve Hódit, Javorinkát és Nemesnebojszát is, kaszálunk, gereblyézünk, talajtakarást végzünk. Gondozzuk a fákat, bokrokat, virágágyásokat; üvegházakban kiültetésre szánt dísznövényeket nevelünk, öntözünk. Feladatunk a helyi utak és járdák tisztántartása, mindezt kézi és gépi módsz errel egyaránt az egész é v folyamán végezzük, beleértve a téli karbantartást is. Milyen egyéb tevékenységet végeznek még? Gondozzuk a város öt temetőjét (Pozsonyi úti régi temető, új temető, Hódi, Nemesnebojsza, Javorinka), a nyilvános vécét, a városi piacteret és a par kolót, két szökőkutat, két lámpás kereszteződést, de mi végezzük el a szükséges javításokat a város játszóterein, ill. a köztéri padokon is. Karbantartjuk a vár os utcáin található vízvezető aknákat és a közlekedési jelz éseket is. Szabad kapacitás esetén jogi és magánszemélyek számára is elvégzünk bizonyos szolgáltatásokat, például szilárd települési hulladék vagy szelektált hulladék elszállítása, zöldövezet karbantartása, teherfuvarozás, közvilágítás karbantartása, gépi útseprés, úttisztítás, téli útkarbantartás. rövid időn belül prezentációt kellett készíteni, saját alkotmányt alkotni, melyet meg kellett vitatni és védeni a többi csapat előtt, kisebb jeleneteket adtak elő, saját sz öveget kellett írniuk az Európai Unió himnusz a dallamára, az Örömódára. A szlovákiai diákok végül minimális pontkülönbséggel a negyedik helyen végeztek a harmadik helyezett Szlovénia mögött. Magyarország csapata a második lett, az első díjat, egy ötnapos br üsszeli tanulmányutat, Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes, közigazgatási és igazságüg yi miniszter, a horvát csapatnak adta át. A vetélkedő után a szlovák csapat tagjai meghívást kaptak a Szlovák Köztársaság Magyarországi Nagykövetségére Budapestre, ahol Metod Špaček nagykövet-helyettes fogadta őket, aki szintén a Galántai Janko Matúška Gimnázium diákja v olt. Készségesen válasz olt a diákok kérdéseire, akik v égül találkozhattak Rastislav Káčerral, a Szlovák Köztársaság jelenlegi nagykövetével is. Diákjaink számára értékes tapasztalatokat hozott a vetélkedőn való részvétel. Azon kívül, hogy segített nekik az eur ópai polgárok jogai és lehetőségei köz ötti könnyebb eligazodásban, lehetőségük ny ílt megismerni új embereket és új barátságokat kötöttek. Mgr. Kamila Horváthová szlovák-angol nyelvtanár Galántai Janko Matúška Gimnázium A város dotációs szervezeteként milyen pénzösszegből gazdálkodik a vállalat idén? A rendes évi tevékenységünkre eur ót különítettek el sz ámunkra a városi költségvetésből. A települési hulladék begyűjtésére idén euró hozzájárulást kaptunk, ehhez jön még euró a hulladék elszállítására a szeméttelepre. A városi piaci asztalok felújítására, valamint a nemesnebojszai temető hallottasházának a felújítására 8550 euró célzott járulékot kaptunk. Mely tételek képezik a vállalat legnagyobb kiadásait? Jelentősebb kiadásaink köz é sorolnám az üz emanyag fogyasztást (benzin + gáz olaj), az energiafogyasztást (víz, gáz, villany), a géppark (járművek, munkagépek) karbantartását, valamint a szeméttelep hulladéktárolási illetékét. A munka-

13 2014. április Beszélgetés egy barlangásszal március 20-án iskolánk tanulói a napközi klubban Ágh Zoltán barlangásszal találkoztak, aki egy hónapos dél-amerikai mexikói utazásáról tért éppen vissza. A beszélgetést M. Vrabcová, a 3. A osztályfőnöke, szervezte tanítványai sz ámára, azonban meghívták a többi harmadikost, negyedikest, ill. felső tagozatos tanulót is. A beszélgetés kellemes hangulatban zajlott. Ágh Z oltán fényképekkel varázsolta ér dekesebbé történeteit. Egy térképen azt is megm utatta, pontosan merre járt. A gyerekek figyelmesen hallgatták, miközben szinte tátott szájjal nézték a vetített képeket. Komoly érdeklődést tanúsítottak a kötelek, a kampósszögek, valamint a lámpás védősisak iránt is, melyet mindnyájan fel is pr óbáltak, és megtudták, hogy ezek a barlangászok fontos munkaeszközei. Nagy élmény volt a kipreparált piranha is, melyet kézbe is foghattak, sőt megvizsgálhatták a v eszélyes hal éles fogait is. Később eg y száz méter hosszú kötelet a gyerekek kihúztak maguk kör ül. A barlangász az eg yik tanulóra er ősítette a hevedert, így mutatta be, hogyan ereszkednek le a mélybe, ismeretlen résekbe, üregekbe. Egy videófelvételen azt is megmutatta nekik, hogyan fedezik fel a barlangokat. A beszélgetés során a gyerekek átélhették a találkozást egy krokodillal és eg y anakondával, mely siklás közben kiöklendez ett egy félig megemésztett leguánt, de más hüllőkkel és r ovarokkal is. Az ötödikesek érdeklődését az esőerdők és azok lakói keltették fel, mivel a geográfia órán épp erről tanulnak. A beszélgetés lenyűgözte a gyerekeket. A kérdéseknek nem volt se vége, se hossza, de Ágh Zoltán jól kez elte a gyermeki kíváncsiságot. Miközben a tanulók átadták a virágcsokrot, azt kérték tőle, jöjjön el máskor is, mert nagyon jól érezték magukat. Köszönjük. Mária Vrabcová Egészséges élet drogok nélkül Március 21-én a megelőző tevékenységek keretében került sor arra a rendezvényre, melynek a szervező SZNF Alapiskola az Egészséges élet drogok nélkül elne vezést adta. A négyfordulós vetélkedőben 136 tanuló tette pr óbára elméleti tudását. Puzzle kirakása, igen-nem g yorsteszt, felcserélt mondatok, valamint igaz-hamis vetélkedő mindez komoly kihívás volt a gyerekek számára, akik a feladatokat nagyon ügyesen megoldották. Március a SZNF Alapiskolában 7 INNEN-ONNAN Az egyórás vetélkedőt egy kis testmozgás követte, mely megmozgatott valamennyi jelenlévőt. A karizmatikus egyéniségű zumba oktató, Vladimíra Hladíková vezetésével a gyerekek nagy örömmel és lelkesedéssel táncoltak a zumba ritmusára. A rendezvény így nemcsak az elméleti tudásuk bővítéséhez járult hozzá, de a mozgással az egészségükért is tettek valamit. Mgr. Eva Danková a SZNF Alapiskola igazgatóhelyettese Márciusban a Galántai SZNF Alapiskolában több ol yan rendezvényre is sor került, melyek során a tanulók tudatosíthatták a könyvek jelentőségét és fontosságát. A pedagógusok beszélgetést szerveztek a gyerekeknek Jana Krajčovičová írónővel és Ľuba Suchalová-Harichová illusztrátorral. Közösen ellátogattak a Galántai Könyvtárba, irodalmi vetélkedőre is sor ker ült, és egy hónapon át zajlott az Édesapák olvasnak a gyerekeiknek elnevezésű rendezvénysorozat. Március 1955 óta a könyv hónapja, mégpedig Matej Hrebenda szlovák nemzetébresztő tiszteletére, aki ebben a hónapban született és halt meg. Mgr. Vlasta Kasalová (szerkesztőség által módosítva) bérekre, beleértve a megbízási szerződés alapján kifizetett béreket, eurót, a társadalom- és egészségbiztosításra pedig eur ót fizetünk ki az idén. Hány alkalmazottja van a vállalatnak és mekkora összegű a havi átlagfizetés? Vállalatunknak 66 alkalmazottja van, ebből 59 állandó és 3 ideiglenes m unkavállaló, négyen pedig megbíz ási szerződés alapján dolgoznak. A béralap szerinti átlagfizetés 518,47 euró. Ha ehhez hozzászámítjuk a téli készenléti ügyeletért és a túlórákért kifizetett pénzt, akkor az átlagfizetés 584,95 euró. Végezetül szeretném megjegyezni a Z OMOS Galanta NAOZAJ 1. kiadványának februári számában megjelent félrevezető cikkével kapcsolatban, hogy amennyiben a szerzők felvették volna velünk a kapcsolatot, nem került volna sor téves információk sz ándékos nyilvánosságra hozatalára és városunk lakosainak a megtévesztésére. Róbert Rybársky Eladóegyszemélyitulajdonbanlévő2. emeleti,háromszobás,felújítotlakása Gyönyörűutcában,melynekalapterülete 73m2+14m2-espincehelyiség,saját gázfűtéssel,beüvegezetbalkonnal. Ár:61ezer Telefon:

14 GALÁNTAI MŰSORFÜZET 14 GALÁNTAI ÚJSÁG VMK programja , 8.00 J. Haydn Zeneiskola nevelőkoncertje, színházterem , Kantiléna 2014, színházterem , Találkozó nemcsak magányosoknak, esztrádterem Drogellenes nap, esztrádterem , Májusfaállítás, városi hivatal előtti tér , Majális 2014, a neogótikus kastély udvara , Mulatós parti 2, szabadtéri színpad , Fogjuk meg egymás kezét, esztrádterem , Kertészszövetség gyűlése, M-klub , XIX. POP ARÉNA, színházterem , J. Haydn Zeneiskola nevelőkoncertje, bábterem , SZNF Alapiskola anyák napi ünnepsége, színházterem XVI. Kodály Napok, színházterem A GALÁNTAI MOZI digitalizációját az Audiovizuális Alap anyagilag támogatta. Kultúrház moziműsor: április 11. (péntek) 16:30 3D, április 13. (vasárnap) 16:30 2D RIO 2 3D amerikai, 102 perc, szlovák szinkron, animációs családi vígjáték, belépődíj 6 é s 4, KN április 11. (péntek) 19:00 3 D, április 12. (szombat) 16:30 2D RIO 2 3D amerikai, 102 perc, magyar szinkron, animációs családi vígjáték, belépődíj 6 és 4, KN április (péntek s zombat) 21:30 A TITOKZATOS SZERETŐ angol, 111 perc, cseh feliratos, romantikus életrajzi dráma, belépődíj 4, K-12 április (szombat - v asárnap) 19:00 JUSTIN BIEBER BELIEVE amerikai, 91 perc, cseh feliratos, zenés dokumentumfilm, belépődíj 4, K- 12 Galántai Népművelési Központ Én és az én vidám cirkuszom kiállítás a speciális alapiskolák 14. járási képzőművészeti versenyének képeiből, helyszín: GNK A Föld napja 2014 ünnepség és facsemete ültetés, helyszín: Galánta ig a Galántai Paletta képzőművészeti klub kiállítása, helyszín: Inovatech Diószeg minden pénteken Ifjúsági drámai alkotóműhely, helyszín: Galántai Népművelési Központ április május Fiatalkori bűnözés, Az alkohol és a fiatalok, előadássorozat alapiskolások részére, helyszín: a Galántai járás alapiskolái MUZIKA, HRAJ gyermek- és ifjúsági folklór együttesek és szólisták népzenei fesztiválja, helyszín: Galántai Neogótikus Kastély udvara Határok nélkül a káros szenvedélyek ellen nemzetközi képzőművészeti verseny jubileumi, 10. évfolyamának a kiértékelése, helyszín: Galántai Városi Hivatal Bővebb információk: 031/ , 0902/ , április (kedd szerda) 19:00 CSAJKE- VERŐK amerikai, 94 perc, cseh feliratos, romantikus vígjáték, belépődíj 4, K-15 április 18. (péntek) 16:30 2D, április 19. (szombat) 16:30 3 D, április 20. ( vasárnap) 16:30 2D CSINGILING 5 THE PIRATE FAIRY 3D amerikai, 78 perc, szlovák szinkron, animációs családfilm, belépődíj 5 é s 3, KN április 18. (péntek) 19:00 DĚDICTVÍ 2 ANEB KURVA SE N EŘÍKA cseh, 106 perc, eredeti változat, vígjáték, belépődíj 4, K-15 április 18. (péntek) 21:30, április 19. (szombat) 19:00 TRANSZCEN- DENS amerikai, 120 perc, cseh feliratos, sci-fi thriller, belépődíj 4, K-15 április 20. (vasárnap) 19:00 TRANSZCENDENS amerikai, 120 perc, magyar szinkron, sci-fi thriller, belépődíj 4, K-15 április (kedd szerda) 19:00 POJEDEME K MOŘI cseh, 100 perc, eredeti változat, családfilm, belépődíj 4, K-12 április 26. (szombat) 19:00 VÉGTELEN SZE- RELEM amerikai, 104 perc, szlovák feliratos, romantikus, belépődíj 4, K-12 április 26. (szombat) 21:30, április 27. (vasárnap) 19:00 HÁROM NAP A HALÁLIG amerikai/francia, 117 perc, cseh feliratos, akció thriller, belépődíj 4, K-12 április (kedd s zerda) 19:00 HOSSZÚ ÚT LEFELÉ angol, 96 perc, cseh feliratos, vígjáték, belépődíj 4, K-12 A műsorváltozás joga fenntartva! Mindenkit szeretettel várunk. Tel.: , , Jegyelővétel egy órával kezdés előtt VMK Neogótikus kastély északi szárnya : március április Visszatérések Rubin K ostov fényképkiállítása május Válogatás Zuzana Danišková alkotásaiból illusztr ációk és k önyvbemutató Műsorváltozás joga fenntartva! Matica Ház programja Kézművesek húsvéti bemutatója Óvodások kézimunka kiállítása a Föld napja alkalmából KANTILÉNA 2014 popzenei fesztivál Fantasy ilustrácie Lucia Daučová kiállítása; Zuzana Čechová Kadlecová - üvegfestés Múzeumok és Galériák Éjszakája Kedves galántaiak, hamarosan ismét itt a múz eumok ünnepe, ezért e számunkra jelentős napon a Galántai Honismereti Múzeum gazdag műsorral szeretne kedveskedni Önöknek. A április 17-én, szombaton, délután négy és est e tíz óra között sorra kerülő Múzeumok és Galériák Éjszakáján, melyre a Galántai Reneszánsz Kastélyban kerül sor, olyan programokkal készülünk, mint korabeli vívás, gyermekszínjátszócsoport fellépése, a diósz egi mezőgazdasági komplexumról szóló kiállítás előadásokkal kísér t megnyitója, esti tűz-show és persze jó zene. Biztos, hogy mindenki talál k edvére való szórakozást gy ermekek, fiatalok, felnőttek és idősek egyaránt, hisz v alóban sokrétű lesz a pr ogram. Ha idejük engedi, jöjjenek el Ö nök is, tiszteljenek meg bennünket és a fellépőket a jelenlétükkel. Mindenkit sok sz eretettel várunk. Galántai Honismereti Múzeum Reneszánsz kastély Időszaki kiállítások: válogatás Vladimír Chovan festőművész alkotásaiból Nyitva tartás: kedd péntek: szombat: vasárnap, hétfő: zárva. Spektrum SZIK , A tavasz ünnepe Ja vorinka , 8.00 Középiskolás fiúk nagypályás járási focibajnoksága, Galán tai Műszaki Szakk ö- zépiskola, Galántai Kereskedelmi és Sz olgáltatói Szakközépiskola , A ta vasz ünnepe húsv éti alkotóműhely, Spektrum SZIK Galánta , 8.00 Biológia olimpia, E kat., Štefánik Alapiskola, Galánta , Anyu, apu, gyertek játszani... v árosi park , 8.30 McDonalds alapiskolás járási minifoci bajnokság (legfiatalabb korosztály), Štefánik Alapiskola, Galánta Középiskolák VIII. Megyei Olimpiája, Nagyszombat , 8.30 Jednota C up alapiskolások járási minifoci bajnoksága (idősebb fiúk), Kodály Z. Alapisk ola, Galánta , 8.30 Jednota C up alapiskolások járási minifoci bajnoksága (idősebb lán yok), Kodály Z. Alapisk o- A Galántai Könyvtár rendezvényei Meseország V. Klimtová kiállítása, helyszín: a könyvtár ifjúsági részlege minden kedden és csütörtökön órától Húsvéti alkotóműhely, helyszín: a könyvtár ifjúsági részlege minden hétfőn órától A könyv, mely lenyűgözött hangos felolvasás, helyszín: SZNF Alapiskola , Tudáspróba kiértékelése, helyszín: a könyvtár ifjúsági részlege SPORT 32. Galántai futás április 12. (szombat) FIGYELEM MEGVÁLTOZOTT AZ ÚTVONAL!!! RAJT ÉS CÉL A FŐ UTCÁN!!! Sportcsarnok Galántai Karate Kupa május 10. (szombat), 9.00 óra la, Galánta , 9.00 Slávik Slovenska 2014 Galán tai VMK (bábterem) , POP ARÉNA 2014 Galán tai VMK (bábterem) , 8.30 Dôvera járási minifoci bajnokság (fiatalabb lányok), Kodály Z. Alapiskola, Galánta , 8.30 Dôvera járási minifoci bajnokság (fiatalabb fiúk), Kodály Z. Alapisk ola, Galánta , 8.00 Biológia olimpia, D kat., Štefánik Alapiskola, Galánta ÉRTESÍTÉS A Spektrum Szabadidőközpont szünidei n yári táborokat szervez a k övetkező időpontokban: - július július július augusztus augusztus Minden turnus során két környékbeli kirándulásra is sor kerül. Részvételi díj: 38 euró Beiratkozás: április 23-ig. A szabadidőközpontban megnyíló Spektrum Klub a következő tevékenységeket és lehet őségeket kínálja: - számítógép, internet, játék, projektek kidolgozása - Nintendo wii virtuális játékok: tenisz, teke, golf, kosárlabda - asztalit enisz - szület ésnapi, névnapi ünnepségek - isk olai összejövetelek - alk otóműhelyek ajándék ok, díszek, dekorációk készítése - szabadidős csoportok (zenészek, képzőművészek) találkozása minden nap és óra között Gyógyszertárak készenléti szolgálata Szent Lukács Gyógyszertár Hódi u. 373/38 (a kórházban) Dr. Max TESCO, Fa u. 762/ Felicita Hódi u. 373/ Dr. Max Šafárik u. 1531/ Klokner Hódi u AREÁL ZDRAVIA Nálepka sz. u. 727/ Dr. Max TESCO, Fa u. 762/ Medicana Posta u. 1599/ Dr. Max Vajanský u. 909/ SUN PHARMA Kaufland, Esterházy u Szent Lukács Gyógyszertár Hódi u. 373/38 (a kórházban) Dr. Max Šafárik u. 1531/ Klokner Hódi u Dr. Max TESCO, Fa u. 762/ Szent Márton Gyógyszertár Béke u SUN PHARMA Kaufland, Esterházy u Dr. Max Š afárik u. 1531/ Szent Lukács Gyógyszertár Hódi u. 373/38 (a kórházban) Dr. Max TESCO, Fa u. 762/ AREÁL ZDRAVIA Nálepka sz. u. 727/ Klokner Hódi u SUN PHARMA Kaufland, Esterházy u Szent Lukács Gyógyszertár Hódi u. 373/38 (a k órházban) Dr. Max Vajanský u. 909/ Felicita Hódi u. 373/ Dr. Max Šafárik u. 1531/ SUN PHARMA Kaufland, Esterházy u Dr. Max TESCO, Fa u. 762/ Klokner Hódi u AREÁL ZDRAVIA Nálepka sz. u. 727/ Dr. Max Š afárik u. 1531/ Szent Lukács Gyógyszertár Hódi u. 373/38 (a k órházban) Klokner Hódi u AREÁL ZDR AVIA Nálepka sz. u. 727/ Dr. Max Vajanský u. 909/2 Galántai Újság: Kiadja Galánta Város Önkormányzata, Mierové nám. 940 / 1, Galanta IČO: Béke tér 940/1, Galánta, IČO: Felelős szerkesztő: Rybársky Róbert ( ). Szerkesztő: Gazdagová Lucia ( ). Szerkesztőbizottság: elnök: Stern Juraj. Tagok: Mgr. Benkovics László, Bičan Milan, MUDr. Kertészová Helena, Kolek Péter. Magyar fordítás és korrektúra: Szabó Ingrid. Nyomja: Micropix s.r.o. Galanta. Lapengedély: EV 3076/09. ISSN A kiadó és a szerkesztőség címe: Galántai Újság, Városi Hivatal, Béke tér 940/1, Galánta, tel.: 031 / http: e mail (szerkesztőség, hirdetések): A szerkesztőség fenntartja magának a jogot a levelezői írások rövidítésére és szerkesztésére. A közölt anyagokban megfogalmazott olvasói vélemények nem feltétlenü l tü krözik a szerkesztőség véleményét.

15 2014. április Galánta Város pályázatot hirdet a Galántai Városi Hivatal Iskolaüg yi, Kulturális és Sportosztályának osztályvezetői posztjára Képesítési követelmények: II. fokú pedagógus szakirányú főiskolai végzettség Pályázati követelmények: minimum öt éves szakmai gyakorlat jó szervezőkészség hatékony stresszkezelő képesség erkölcsi és polgári feddhetetlenség idegen nyelvek ismerete (angol, német, magyar) előnyt jelent számítógépes ismeretek B kategóriás jogosítvány belépés legkésőbb június 1-jén Kritériumok, melyek alapján kiválasztják a pályázat nyertesét: a képesítési és pályázati követelmények teljesítése a szakmai gyakorlatot igazoló eddigi munkavégzés áttekintése a munkavégzéshez szükséges jogszabályok a 369/1990-es sz. települési önkormányzatokról szóló törvény, az 523/2004-es sz. közigazgatási költségv etések szabályozásáról szóló törvény, az 596/2003-as sz. oktatásügy állami igazgatásáról és az iskolai önkormányzatokról szóló törvény, az 597/2003-as sz. alap- és középiskolák és oktatási intézmény ek finanszírozásáról szóló törvény, valamint az 552/2003-as sz. közérdekű munkavégzésről szóló törvény ismerete. A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázatban való részvételi kérvényt szakmai önéletrajzot, mely tartalmazza az eddigi munkahelyeket, ill. a betöltött munkaköröket 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt a legmagasabb végzettséget igazoló dokumentum hitelesített másolatát; képzettséget, szakképzettséget igazoló okmányokat a pályázó írásos beleegyezését személyi adatai feldolgozására a 428/2002 számú személyi adatvédelemről szóló törvény értelmében. A pályázatok benyújtásának v égső határideje május 6., óra, cím: Mestský úrad Galanta, Mierové námestie č. 940/1, Galanta. A pályázatot leragasztott bor ítékban küldjék be, melyre ráírták: Výberové konanie v edúci oddelenia školstva, kultúry a športu MsÚ - neotvárať. Maťasovský László, s.k. polgármester A köztársasági elnökválasztás eredményei Galántán 15 A szlovákiai köztársasági elnökválasztás első fordulójára március 15-én került sor. Galánta 17 választási kör zetében összesen 5326 érvényes szavazatot adtak le az egyes elnökjelöltekre. Eredmények: Bárdos Gyula 838 szavazat (15,73%), Jozef Behýl 24 szavazat (0,45%), Ján Čarnogurský 29 sz avazat (0,54%), Róbert Fico 879 szavazat (16,50%), Viliam Fischer 23 sz avazat (0,43%), Pavol Hrušovský 87 szavazat (1,63%), Ján Jurišta 26 szavazat (0,48%), Andrej Kiska 1418 szavazat (26,62%), Milan Kňažko 909 szavazat (17,06%), Stanislav Martinčko 5 szavazat (0,09%), Milan Melník 16 szavazat (0,30%), Helena Mez enská 96 sz avazat (1,80%), Radoslav Procházka 967 sz avazat (18,15%), Jozef Šimko 9 sz a- vazat (0,16%). A március 29-én rendezett második fordulóban az első fordulóban legtöbb szavazatot kapott két jelölt indult, vagyis Róbert Fico és Andrej Kiska. Galántán a második fordulóban 51,50 százalékos volt a választási részvétel. A választásra jogosult polgárból 6486-an adtak le érvényes szavazatot. Galántán Andr ej Kiska 4954 sz avazatot (76,37%), Róbert Fico pedig 1532 szavazatot (23,62%) kapott. A Galántai járásban Andrej Kiska szavazattal 71,49 százalékot, Róbert Fico szavazattal 28,50 százalékot ért el. feldolgozta: Zuzana Morovičvá, GVH Szervezési Osztálya forrás: a Szlovák Köztársaság Statisztikai Hivatala Kiadó üzlethelyiség Galánta Város 2466/2014-es sz. nyilvános üzleti versenypályázata, II. forduló b érleti szerződés megkötésére a legelőny ösebb ajánlat alapján, melynek tárgya a Vajanský utca 909 szám alatt található üzlethelyiség Galántán. A hel yiség alapterülete 83,95 m2. Minimális évi bérleti díj: 100 /m2, rezsiköltségek nélkül. A bérlet időtartama: 5 év május 1-jétől április 30-ig. A biztosíték összege 300. A pályázatok benyújtásának végső határideje április 23., óra. A bérlet célja: kereskedelmi vagy szolgáltató egység üzemeltetése, kivéve játékautomaták, fogadóirodák, éttermi és vendéglátó egységek működtetése, vagy közerkölcsbe ütköző tevékenységek végzése. A versenypályázat részleteiről és feltételeiről bővebb információk a város hirdetőtábláján és weboldalán (www.galanta.sk) olvashatók.

A választókerületeket érintő változások

A választókerületeket érintő változások AKTUális 2 A képviselő-testület 12. ülése Agalántai városi képviselő-testület idei utolsó, november 15-i, ülésének fő témái a jövő évi költségvetés, valamint a választókerületeket érintő változások voltak.

Részletesebben

pályázatunk is sikeres volt, de számunkra legfontosabb,

pályázatunk is sikeres volt, de számunkra legfontosabb, TÁJÉKOZTATÓ LAP DIÓSZEGI ÉLET A tizenkét éves Jézus, amikor szülei három napos keresés után megtalálják a templomban és kérdőre vonják, ezt feleli nekik: Miért kerestetek? Nem tudtátok, hogy Atyám dolgaiban

Részletesebben

Egymás iránti tisztelettel

Egymás iránti tisztelettel XXI. évfolyam 7-8. szám 2011. július augusztus Az alapítás éve: 1928 Közéleti lap Ingyenes 2011. június 16-án tartotta ülését a városi képviselő-testület Az önkormányzat ülésén a képviselők az ügyrendet

Részletesebben

A 2012-es év eddig eltelt időszakának fontosabb eseményei

A 2012-es év eddig eltelt időszakának fontosabb eseményei FARKASDI HÍRMONDÓ IX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2012. MÁJUS A 2012-es év eddig eltelt időszakának fontosabb eseményei fotó:internet Farkasd és Negyed községek közös nagy beruházása a csatornahálózat befejezése

Részletesebben

10 millióból kétszer, háromszor annyit...

10 millióból kétszer, háromszor annyit... 2006. Első szám FA R S A N G K E Z D É S F O C I V A L Január 13-án délután nagy sikerrel zajlott a Sportcsarnokban a Farsangi Kupa, melyen Jász-Nagykun-Szolnok megye polgármesterei, képviselői, valamint

Részletesebben

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. Hermann Mónika

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. Hermann Mónika Nádudvari VÁROSI KÖZÉLETI LAP 2011. március XVI. évfolyam 3. szám Ára: 99 Ft A megye legjobban felszerelt általános iskolája Kitüntetések március 15-én A képviselő-testület március 3-án, széleskörű közvélemény-kutatás

Részletesebben

0,50. Jubileumi tanévnyitó az egyetemen ASelye János Egyetem idén tizedik alkalommal nyitotta meg kapuit.

0,50. Jubileumi tanévnyitó az egyetemen ASelye János Egyetem idén tizedik alkalommal nyitotta meg kapuit. 0,50 23. septembra 203. szeptember 23. Hitelek ingatlan fedezet nélkül 30 000 euróig 4 év futamidőre.,69%-os kezdeti kamattal hitelek ingatlan fedezettel 28 év futamidőre - most vásárolja meg álmai ingatlanát.

Részletesebben

Pomáz Város Önkormányzatának Lapja. XXIV. évfolyam, 8. szám, 2015. augusztus. Javuló közbiztonság György Ádám koncertje. Interjú Borbély Mihállyal

Pomáz Város Önkormányzatának Lapja. XXIV. évfolyam, 8. szám, 2015. augusztus. Javuló közbiztonság György Ádám koncertje. Interjú Borbély Mihállyal - Pomázi Polgár Pomáz Város Önkormányzatának Lapja XXIV. évfolyam, 8. szám, 2015. augusztus Ingyenes Javuló közbiztonság György Ádám koncertje Interjú Borbély Mihállyal HIRDETÉS Nyári nyitvatartás, június

Részletesebben

hírmondó Felavatták a Petőfi szobrot! Az avatási ceremónián az Összefogás

hírmondó Felavatták a Petőfi szobrot! Az avatási ceremónián az Összefogás HALÁSZTELKI hírmondó H a l á s z t e l e k v á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a Felavatták a Petőfi szobrot! Városunknak immár Petőfi szobra is van, melyet a költőről elnevezett Petőfi kertben

Részletesebben

Megjelenik minden hónap első hetében Bővebb információ, archívum a város honlapján: http://www.albertirsa.hu. 30 éves a Mirelite Mirsa Zrt!

Megjelenik minden hónap első hetében Bővebb információ, archívum a város honlapján: http://www.albertirsa.hu. 30 éves a Mirelite Mirsa Zrt! XXIII. évfolyam, 6. szám 2011. június 30 érem atlétáinknak az Atlétika Bajnokságon 17. oldal Közéleti és tájékoztató lap Megjelenik minden hónap első hetében Bővebb információ, archívum a város honlapján:

Részletesebben

Hogyan fizetjük az adót és illetékeket 2015-ben? Egy másik fontos dolog az, hogy a 2015-ös évre szóló kérvényeket egészen 2016 februárjáig

Hogyan fizetjük az adót és illetékeket 2015-ben? Egy másik fontos dolog az, hogy a 2015-ös évre szóló kérvényeket egészen 2016 februárjáig XXIII. évfolyam, 22. szám Ingyenes kiadvány 2014. decmber 17. Alapítva 1849-ben Megtartotta első ülését az új városi képviselő-testület December 15-én, hétfőn a Tiszti pavilon dísztermében tartotta meg

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap MEGNYITOTT A STRAND XIX. évfolyam, 2009. május Ballagás A Petõfi Sándor Gimnáziumban az idei tanévben 118 diák fejezte be sikeresen a középiskolát,

Részletesebben

Az alapítás éve: 1928 Közéleti lap Ingyenes

Az alapítás éve: 1928 Közéleti lap Ingyenes XXIV. évfolyam 2. szám 2014. február Az alapítás éve: 1928 Közéleti lap Ingyenes Beruházások az adott lehetőségekhez mérten Az önkormányzat legutóbbi ülésén a képviselők megvitatták és elfogadták a város

Részletesebben

VÁROSNAPOK TESTVÉRVÁROSAINK ÁRPÁD-HÉT AZ ISKOLÁBAN

VÁROSNAPOK TESTVÉRVÁROSAINK ÁRPÁD-HÉT AZ ISKOLÁBAN DUNAVARSÁNYI XXVI. évfolyam 4. szám NAPLÓ Dunavarsány Önkormányzatának hivatalos lapja 2015. április A T A V A S Z KÖ S Z Ö N T É S E VÁROSNAPOK TESTVÉRVÁROSAINK ÁRPÁD-HÉT AZ ISKOLÁBAN 2 - DUNAVARSÁNYI

Részletesebben

2014. január www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA

2014. január www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA 2014. január www.zsambek.hu Interjú dr. Malik Dean jegyzôvel Közbiztonsági hírek Betlehemi láng köszöntése Zsámbékon Bölcsôdei, óvodai, iskolai adventi

Részletesebben

AJÁNLÓ XII. REGIONÁLIS TALÁLKOZÓ KIÜLTEK A VÉNASSZO- NYOK A PADRA... VASUTASAINK LENGYELOR- SZÁGBAN OLY TÁVOL MESSZE VAN HAZÁM... UTAZNI JÓ!

AJÁNLÓ XII. REGIONÁLIS TALÁLKOZÓ KIÜLTEK A VÉNASSZO- NYOK A PADRA... VASUTASAINK LENGYELOR- SZÁGBAN OLY TÁVOL MESSZE VAN HAZÁM... UTAZNI JÓ! AJÁNLÓ TARDOSKEDD KÖZSÉG MAGAZINJA XIII. évfolyam 1. szám 2010 április Ára: 0,50 Paál Zsolt Csendes tavasz, esti pára... Alvó őzek halk szemérme... Megremeg egy virág szára harmat hangú halk zenére. Égbe

Részletesebben

Tisztelt Lakosság! 2010. június XX. évfolyam, 6. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP

Tisztelt Lakosság! 2010. június XX. évfolyam, 6. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP 2010. június XX. évfolyam, 6. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP Tisztelt Lakosság! Szentmártonkátán is problémát okozott a belvíz, ha nem is olyan mértékben szerencsére, mint az

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Új Gyáli 2009. július Újság Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Főbb változások az okmánykiadásban 4. oldal Nagyszabású beruházás saját erőből Nem marad földút Gyálon! Gyémántdiplomás

Részletesebben

A FÉNY ÉS VÍZ BELVÁROSA

A FÉNY ÉS VÍZ BELVÁROSA XVII. évfolyam 24. szám 2005. július 14. Megjelenik 21.000 példányban http://kanizsaujsag.kanizsa.hu A FÉNY ÉS VÍZ BELVÁROSA Ha komolyan gondolja a társkeresést! 8800 Nagykanizsa Tel.: 06-93-311-396 06-30-508-4121

Részletesebben

www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 RÓNAVÖLGYI ENDRÉNÉ polgármester

www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 RÓNAVÖLGYI ENDRÉNÉ polgármester XXIV. év fo lyam 21. szám 2009. december 18. Ára: 150 fo rint Lapunkhoz 2010. évi színes falinaptárt mellékeltünk www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 Megérkezett a Mikulás a szerencsi gyerekekhez.

Részletesebben

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. 2007. november XII. évfolyam 11. szám Ára: 80 Ft

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. 2007. november XII. évfolyam 11. szám Ára: 80 Ft VÁROSI KÖZÉLETI LAP 2007. november XII. évfolyam 11. szám Ára: 80 Ft város ö n k o r m á n y z a t á n a k képviselőtestülete 2007. november 29-én csütörtökön 14 órától tartja soron következő ülését a

Részletesebben

Közéleti és kulturális lap Alapítva 1899-ben Újraalapítva 1987-ben szevi@szentendre.hu +36 26 505 120. Részletek a 3. oldalon

Közéleti és kulturális lap Alapítva 1899-ben Újraalapítva 1987-ben szevi@szentendre.hu +36 26 505 120. Részletek a 3. oldalon SZE N XXVII. évf. 20. szám 2013. november 11. 20 N TE DRE ÉS VIDÉKE Közéleti és kulturális lap Alapítva 1899-ben Újraalapítva 1987-ben szevi@szentendre.hu +36 26 505 120 1 Bakos Lehel 20. oldal Barcsay

Részletesebben

10 éve város Badacsonytomaj

10 éve város Badacsonytomaj XXIV. évfolyam 6. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2014. június Polgárőrök kitüntetése A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Csizmazia Pál úrnak, a PEB tagjának, a rendőrséggel történő

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

Dunakeszi Polgár VÁROSI MAGAZIN. (Írásunk a 27. oldalon) 2009. április. IX. évfolyam 4. szám. Fotó: KesziPress

Dunakeszi Polgár VÁROSI MAGAZIN. (Írásunk a 27. oldalon) 2009. április. IX. évfolyam 4. szám. Fotó: KesziPress Dunakeszi Polgár IX. évfolyam 4. szám VÁROSI MAGAZIN 2009. április Overdose világvágtája Akik újra megismertetik ALAG nevét a világgal (Írásunk a 27. oldalon) Fotó: KesziPress 2 Dunakeszi Polgár tartalom

Részletesebben

Energetikai korszerűsítés. Megújul a Mező Ferenc Tagiskola fűtési rendszere. A nyertes ifjúsági pályázatról. A kövesdi kupagyőzelemről

Energetikai korszerűsítés. Megújul a Mező Ferenc Tagiskola fűtési rendszere. A nyertes ifjúsági pályázatról. A kövesdi kupagyőzelemről XXI. évf. 3. szám VÁROSUNK LAPJA 2009. február 12. Energetikai korszerűsítés Megújul a Mező Ferenc Tagiskola fűtési rendszere A nyertes ifjúsági pályázatról Hajnerné Tóth Ágnes A kövesdi kupagyőzelemről

Részletesebben

Folytatás a 3. oldalon. Civilek új igazgatót szeretnének a gimnázium élére. Komáromi civilek szerint a komáromi Selye János Gimnázium iskolatanácsa

Folytatás a 3. oldalon. Civilek új igazgatót szeretnének a gimnázium élére. Komáromi civilek szerint a komáromi Selye János Gimnázium iskolatanácsa 0,40 www.deltakn.sk 23. mája 2011. május 23. Ročník VIII. évfolyam/21 És tovább sírnak a kiskutyák Folytatás a 2-3. oldalon Éledezik az ingatlanpiac, nőtt a vásárlókedv Komáromban a régebbi lakásokból

Részletesebben

PÉceli hírek. Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 3. szám. 2014. április 14.

PÉceli hírek. Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 3. szám. 2014. április 14. PÉceli hírek Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 3. szám. 2014. április 14. Az első új buszok Pécelre indulnak Százötven új busszal gazdagodott Budapest és az agglomeráció. Az új autóbuszokat

Részletesebben

FORUM MARTINI 2014 / 01. 07. oldal 08. oldal PRÍMA KÜLÖNDÍJASUNK EREDMÉNYES SZAVAZÁS. 10. oldal KÉRDEZTÜNK

FORUM MARTINI 2014 / 01. 07. oldal 08. oldal PRÍMA KÜLÖNDÍJASUNK EREDMÉNYES SZAVAZÁS. 10. oldal KÉRDEZTÜNK MARTONVÁSÁR VÁROS LAPJA FORUM MARTINI XXIII. évfolyam 1. szám 2014. január 15. 2014 / 01 07. oldal 08. oldal PRÍMA KÜLÖNDÍJASUNK EREDMÉNYES SZAVAZÁS 10. oldal KÉRDEZTÜNK Sütő Petre Rozália Magyar képzőművészet

Részletesebben

FÉLÉVZÁRÁS A SZERENCSI ISKOLÁKBAN

FÉLÉVZÁRÁS A SZERENCSI ISKOLÁKBAN XXVI. év fo lyam 2. szám 2011. január 28. Ára: 150 fo rint www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 KÖZ ÉLE TI LAP MEG JE LE NIK KÉT HE TEN TE SZERENCSEN ÉS KÖR NYÉ KÉN FÉLÉVZÁRÁS A SZERENCSI ISKOLÁKBAN

Részletesebben