2014. március 27-én a vár osi képviselők a testület r endkívüli

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2014. március 27-én a vár osi képviselők a testület r endkívüli"

Átírás

1

2 AKTUÁLIS 2 A galántai városi képviselő-testület február 13-i ülésén a 342/Z-2014-es sz. határozatban jóváhagyta a városi főellenőr posztjára kiírandó pályázat feltételeit. Galánta Város a többször módosított 369/1990-es számú települési önkormányzatokról szóló törvény értelmében pályázatot hirdet a városi főellenőri poszt betöltésére. Képesítési követelmények: - minimum teljesfokú középiskolai végzettség Egyéb pályázati feltételek: - a községi önkormányzat működésére és gazdálkodására vonatkozó jogszabályok ismerete - feddhetetlenség - számítógépes felhasználói ismeretek - belépés legkésőbb július 1-jén Kritériumok, melyek alapján kiválasztják a pályázat győztesét: - a képesítési követelmények teljesítése - a települési önkormányzatokról szóló törvény, a közigazgatási költségvetés és az önkormány zati vagyongazdálkodás általános ismerete A pályázatnak tartalmaznia kell: - kérvényt, - szakmai önéletrajzot, melyben a pályázó feltüntette eddigi munkahelyeit és beosztását, - 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, - a legmagasabb végzettséget igazoló dokumentum hitelesített másolatát, tanfolyamokon és sz akmai képzéseken való részvételt igazoló dokumentumok másolatát, - a pályázó hozzájárulását személyes adatai feldolgozására és nyilvánosságra hozatalára az ide vonatkozó törvény értelmében a városi főellenőr megválasztása céljából. A pályázatokat legkésőbb április 30., óráig lehet benyújtani a Galántai Városi Hivatal címére (Mestský úrad Galanta, Mierové námestie č. 940/1, Galanta). A lezárt borítékra írják rá: Výberové konanie H lavný kontrolór mesta. Azokat a jelentkezőket, akik teljesítik a pályázatban való részvétel feltételeit, meghívást kapnak a meghallgatásra. Galánta, február 13. Maťašovský László GALÁNTAI ÚJSÁG A képviselő-testület A város pénzügyi támogatást pályázna március 27-én a vár osi képviselők a testület r endkívüli ülésén a neogótikus kastél y további sorsát vitatták meg. Az interpellációk után két pr ojekt jóváhagyásáról tárgyaltak: A neogótikus kastély déli szárnyának, délkeleti és északi tornyának a felújítása, ill. A neogótikus kastély főbejáratának és homlokzatrészének a felújítása, a főépület tetőszerkezetének a rendbehozatala. Az első projektet a Regionális Operatív Alap (R OP) vissza nem térítendő pénzügyi támogatásából fedeznék. A képviselő-testület felszólította a városi hivatal elöljáró-helyettesét, hogy a város legkésőbb április 8-ig nyújtsa be az err e vonatkozó kérvényt a Szlovák Köztársaság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztériumához. A ter vdokumentáció szerint konferenciatermet, a kastélyudvaron zajló kulturális-társadalmi rendezvények látogatói számára megfelelő kapacitású akadálymentesített szociális blokkot, a tetőtérben lakrészt és öltözőket a fellépő előadóművészek számára, raktárhelyiségeket és workshopok rendezésére alkalmas helyiséget alakítanának ki a kastély déli szárnyában. A délkeleti torony felújítása után ezen épületrész valamennyi szintjét megnyitnák a nyilvánosság számára, a látogatók pedig a Galánta az évszázadok spirálja mentén gondolat jegyében egy csigalépcsőn át felsétálhatnának a tetőteraszra. Szeretnék eredeti formájába visszaállítani a délkeleti torony déli homlokz atát díszítő r izalitot is, melyet 1947-ben lebontottak. A helyreállított északi tornyot szintén szeretnék megnyitni a nyilvánosság számára, mégpedig A történelem és annak hatása a jelenre gondolat jegyében. Különös hangsúlyt fektetnének a régió történelmére, a tetőtérben workshopok és szemináriumok megrendezésére nyílna lehetőség. A kastély mindhárom részében sor kerülne a homlokz at, az ablakok, az ajtók és a tetősz erkezet felújítására is. A tervezett munkák összköltsége elérheti a 2,49 millió eurót. Galánta város eur óval járulna hozzá a projekt megvalósításához, mely összeget a 2013-as vár osi költségvetési többletből merítenék. A város szeretné felújítani a kastély főbejáratát, a főépület homlokzatának egy részét és a tetősz erkezetet is. Kicserélnék a sérült részeket, újracserepeznék a tetőt, felújítanák a víz elvezető rendszert. A főbejárati lépcsőházat is megnyitnák a nyilvánosság előtt, a turizmust pedig az Ismerd meg a jelent a történelem által című tematikus kiállítással is szeretnék fellendíteni. A tervezett munkák becsült összköltsége kb. 350 ezer euró, melynek 75 százalékát Norvég Alapokból fedeznék, a fennmaradó eurót pedig a város adná. A társfinanszírozás pontos összegét, melyet a projekt költség-

3 2014. április rendkívüli ülése meg a kastély felújítása érdekében vetésének a kidolgozása alapján határoznak meg, a képviselők a testület áprilisi ülésén szavazzák meg. Ezután a vár os benyújtja a támogatási kérelmet a Szlovák Köztársaság Kormányhivatalához. Galánta Város az északi szárny és a városi park után a kastély főépületét és a kastélyudvar igazgatását is 7 évre a városi művelődési központ kezelősége alá helyezi. Az átruházás oka, hogy a Galántai Művelődési Központ mint a kastél y és a kastél yudvar új gondnoka, vissza nem térítendő pénzügyi támogatásért folyamodhasson a kastél y felújítása céljából. Az ülés végén František Gaulieder, polgárjogi aktivista, csalásról és anyagi kár keletkezéséről beszélt. Információi szerint a városi park felújítása során öntöttvas kandeláber ek helyett 46 műanyag kandelábert helyeztek el. Az átadási-átvételi jegyzőkönyvre hivatkozott, melyben állítása szerint öntöttvas lámpaoszlopokról van szó. Műanyag bevonatú lámpaoszlopokra szólt az árajánlat, ilyen típusúak is lettek leszállítva és kifizetve. Csalásról akkor beszélhetnénk, ha öntöttvas lámpaoszlopokra szólt volna az árajánlat, azonban műanyagokat kaptunk volna zárta ki a csalás tény ét Pallya Gábor, főellenőr. Az öntöttvas kandeláber ára kb. 850 euró adó nélkül, míg a m űanyaggal bevont kb. 250 euróba kerül adó nélkül. Elmondása szerint a műemlékvédő hivatal is beleegyezett az olcsóbb, műanyag lámpaoszlopok elhelyezésébe, a tervdokumentáció pedig ezek formáját, nem pedig anyagát határozta meg. Maťašovský László polgármester sz erint is minden r endben van, ezt igazolja egy kb. egy éve végrehajtott ellenőrzés is. Az üggyel egy lakossági bejelentés alapján a rendőrség is foglalkozik. A feljelentés kapcsán az ülésen sz emélyes vádaskodás alakult ki P allya Gábor és František Gaulieder között, aki felszólította a főellenőrt, hogy ne nevezzen senkit besúgónak. Kikérem magamnak a besúgó kifejezést, ezt hagyja meg a saját családjának mondta František Gaulieder. Most már tudom, kitől származik a bűnvádi feljelentés, és nyilvánosan felszólítom Önt, mondja meg, kérem, hogyan nevezzem azt a galántai lakost, aki folyamatosan jár a rendőrségre, hogy bűnvádi feljelentéseket teg yen értelmetlenebbnél értelmetlenebb ügyekben? Igérem, mostantól kizárólag így fogom őt nevezni reagált Pallya Gábor. Róbert Rybársky Fotó: Ing. Peter Aštary és Pekarovics György archívuma 3 AKTUÁLIS Tisztelt lakosok, engedjék meg, hogy megosszam Önökkel néhány észrevételemet. Az idei, nagyon enyhe tél március elején végleg visszavonulót fújt, helyet adva a várva várt tavasznak. Városunk közterületein elkezdődött a tavaszi nag ytakarítás, a füves területek és a virágágyások felújítása. Nemcsak hétvégén, de a hét fol yamán is egyre többen fordulnak meg a vár osközpontban. Sokan töltik szabadidejüket sétálgatással vag y egy-egy kávézó teraszán. A szombati piac is feléledt, s hétről hétre nagyobb a kínálat. Az árusok és a vásárlók régi ismerősként köszöntik egymást. A piac jó alkalom arra is, hogy néhány szót váltsunk ismerőseinkkel, tudomást szerezzünk az új hírekről vagy pletykákról is. A piacon ez mindig is így volt, s ez így van rendjén. A következő örömteli tény, hogy nőtt az emberek érdeklődése a kulturális rendezvények iránt. Ennek egyértelmű bizonyítéka számos teltházas előadás a városi művelődési központban (Made in Hungária musical előadás, Spievankovo gyermekműsor vagy a La Gioia együttes koncertje). Pozitívként értékeljük, hogy a digitalizált mozi látogatottsága növekvő tendenciát mutat. Mindez annak a reménynek ad hangot, hogy a kultúra és a művészetek iránt nem vagyunk közömbösek. Március havához kapcsolódik a történelmi jelentőségű nemzetközi nőnap is, melyről illik megemlékezni. Remélem, hogy a gáláns galántaiak nem feledkeztek meg körny ezetük, családjuk nőtagjairól, s őszinte szívvel ajándékozták meg őket egy csokor virággal. Galánta Város a pedagógusnap alkalmából minden é vben megjutalmazza azokat a pedagógusokat, akik kerek évfordulójukat ünneplik, vagy igényes és odaadó munkájuk során jelentős eredményeket értek el. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a város hatáskörébe tartozó valamennyi oktatási intézmény pedagógusának és alkalmazottjának is. Márciusban rendkívüli képviselő-testületi ülést is össz ehívtam, melynek oka az volt, hogy jóvá kellett hagyni a neogótikus kastély felújítását érintő két projekt társfinanszírozását. Egyéb tevékenységeinket illetően fontosnak tartom megemlíteni, hogy folytatódik az elkerülő út, valamint a város végén, a Szered felé vezető út mentén épülő bevásárlóközpont építése is. Kedves galántaiak, ebben a hónapban is sok tennivaló, számos kulturális, társadalmi és spor trendezvény vár ránk. A határon túli eg yüttműködés jegyében április 5-én ker ült sor a Mikulov Galántát szórakoztatja c. hagyományos rendezvényre, melyen minden bizonnyal jól sz órakoztak a finom borok és jó cimbalomm u- zsika kedvelői. Szeretném az Önök figyelmét felhívni városunk egyik legnagyobb sportrendezvényére, az ápr ilis 12-én sorra kerülő Galántai Futásra. Több év elteltével idén ismét a vár os utcáin zajlik majd ez a hag yományos futóverseny, mely reményeink szerint nemcsak a v ersenyzők, de a néz ők számára is vonzóbb lesz. Jöjjenek el Önök is és szurkoljunk együtt hazánk egyik legnevesebb futóversenyén! Tisztelt polgártársak, befejezésül engedjék meg, hogy mindnyájuknak kellemes és békés húsvéti ünnepeket kívánjak, mely ünnep üzenete a hit, a szeretet, a reménység és a jóság. Maťašovský László polgármester

4 INNEN-ONNAN 4 Aktív öregedés művelődéssel Még van lehetőség jelentkezni az Aktív öregedés művelődéssel elnevezésű projektbe, melynek célja a galántai idős emberek egészséges és aktív öregedésének segítése az AKTÍV SZENIOR művelődési program keretén belül. Az ingyenes tanfolyamok a város és a városrészek területén működő nyugdíjas klubokban, valamint a Patria Nyugdíjas Otthonban zajlanak majd. Tervezett kezdési időpont: április hónap. A tanfolyamokon való részvétel feltétele a betöltött 50 év. Mivel a lakosok részéről nagy az érdeklődés, ezért a Szenior természet- és állatv édelem, gyógynövénytermesztés tanfolyamra már nem lehet jelentkezni. Három tanfolyamon viszont van még GALÁNTAI ÚJSÁG szabad hely, ezek a következők: 1. Egészséges táplálkozás és életmód 2. Az információs és komm unikációs technológiák aktív használata 3. Angol nyelvoktatás aktív szenioroknak Az érdeklődők a projektről, ill. az egyes tanfolyamokról bővebb tájékoztatást kaphatnak a Galántai Városi Hivatal Sz ociális és Egészségügyi osztályán (1. emelet 23. sz. ajtó), valamint a nyugdíjas klubokban és a Patria Nyugdíjas Otthonban. A projekt megvalósítását a Modern művelődés a tudásalapú társadalomért uniós alap támogatta. PhDr. Marcela Mazsárová projektmenedzser Mgr. Adriana Molnáriová GVH Szociális és Egészségügyi Osztálya Változik a Galántai Vásár szlovák elnevezése 1635-ben II. Ferdinánd császár vásártartási jogot adományozott az Esterházyaknak Dánielnek, Pálnak és Farkasnak. E történelmi dokumentum másolata, melyet Ivan Galamboš restaurátor műhelyében állítottak hel yre, jelenleg a Galántai Renesz ánsz Kastélyban látható. A vásár a m últban a város főutcáján zajlott, a vásárosok pedig a gazdasági állatokat a régi térképeken vásártérként emlegetett területen kínálták eladásra. Napjainkban ezen a helyen raktárépületek és a Samsung Vállalat logisztikai központja áll. A hel yszínre a mai Hviezdoslav utcán, ill. gyalog a városi parkon keresztül lehetett eljutni. Az említett történelmi dokumentum alapján Galánta évszázadokon át vásárok és piacok helyszínéül szolgált. Érdekes tény, hogy a piac keddi, csütörtöki és szombati napokon Ne álljon a sorba legyen online! Tisztelt galántai mozilátogatók, lassan másfél é ve, hogy elkezdte működését a galántai digitalizált mozi, és mi úg y határoztunk, tovább bővítjük a lehetőségeket, egy újabb lépést teszünk előre. Ezen szándékunk eredménye, hogy hamarosan az interneten keresztül is lefoglalhatják, ill. megvásárolhatják a belépőjegyet a kiválasztott filmre. (később csak csütörtökön és szombaton) maradt fent, ennek valószínűleg a hel ybéli és a környékbeli kertészek és gazdák által termelt áru mennyiségének a csökkenése v olt az oka. Miután a 20. században megalakultak az állami birtokok, majd a 2. világháború után az egységes földműves szövetkezetek, csak a piaci napok maradtak meg. A kor sz ellemének megfelelően szükségessé vált a mez őgazdászok munkájának a népsz erűsítése, ezért létrejöttek az ún. szövetkezeti napok. A vásári hagyományok már csak elvétve maradtak fent pl. Nagyszombatban, Párkányban vagy Léván. Az elmúlt évszázad nyolcvanas éveinek elején városunk vezetése is fontolóra v ette a szövetkezeti napok átnevezését. A történelmi vásártartási jogokra hivatkoztak, azonban az elnevezés megváltoztatását nem sikerült megvalósítaniuk. Mindezt annak ellenér e, hogy Galántán minden előfeltétele megvolt a helyi vásári és piaci hag yományok folytatásának. Ezt és még sok eg yéb lehetőséget kínál új honlapunk, melyet a április 1-jén indítottunk el. Weboldalunk több új információt, változást és újdonságot tartalmaz. Az oldalra látogatók r észletes információkat olvashatnak az egyes filmekről, plakátokat, képeket, filmelőzeteseket nézhetnek eg yszóval mindent megtalálnak, amit a filmekről szeretnének megtudni. A keresett információt bárki gyorsan megleli, mivel az oldal áttekinthető és könnyen kezelhető. Ráadásul ezek az információk 1984-ben mégis sor ker ült az első Galántai Vásárra, melynek szlovák ny elvből való sz ó szerinti fordítása Galántai Piacot jelent. Elődeink iránt ér zett tisztelettel javasoltuk a vár os vezetésének és a Galántai Vásár igazgatóságának, hogy az idei jubileumi 30. évfolyamot már az új szlovák megne vezéssel ( Galantský jarmok ) r endezzük meg. Így folytatódhatnának a több sz áz éves galántai vásári hagyományok. A piac fogalom pedig ezentúl csak a hag yományos csütörtöki, illetve szombati piaci napra v onatkozna, ahol az emberek a mezőgazdasági túltermelésből származó termékekből válogathatnak és vásárolhatnak. A javaslatot megvitatta a vár osi képviselőtestület mellett m űködő kulturális és nemzetközi kapcsolatok bizottsága is, és javasolta annak jóváhagyását. PaedDr. Peter Černý Keppert József weboldalunkon magyar nyelven is hozzáférhetőek. Mint ahogy már a bevezetőben is említettem, a két legalapvetőbb újdonság az internetes jegyfoglalás, ill. a mobiltelefonon (okostelefonon) keresztül történő jegyvásárlás, mégpedig az ún. Cool Ticket alkalmazás segítségével. Ily módon elkerülhető a sorban állás a mozi jegypénztáránál, sőt az online belépőjeg y benne lehet a mobiltelefonban. Belépéskor a jeg yszedő a mobiltelefonban ellenőrzi a jeg y- vásárlást, ezután elfoglalhatják helyüket a moziter emben, hogy megnézzék a kiszemelt filmet. Az ér deklődők mindkét lehetőséget április 7-től vehetik teljes mér tékben igénybe. Reméljük, hogy újdonságaink és az új honlapunk is jó szolgálatot tesznek, így a mozilátogatás kényelmesebbé, az élmény pedig intenzívebbé válik. Mindenkit sok szeretettel várunk a galántai moziban. Peter Kolek mozivezető

5 2014. április Pedagógusnap Galánta Város minden év márciusában ünnepséget szervez a pedagógusnap alkalmából. A város vezetése ily módon szeretné kifejezni háláját és köszönetét a hatáskörébe tartozó oktatási intézmények pedagógusainak és alkalmazottainak fáradságos és odaadó oktató-nevelő munkájáért, mellyel a gyermekek és az ifjúság személyiségét formálják március 26-án a Galántai Reneszánsz Kastélyban Maťašovský László polgármester ez alkalomból kösz ö- nőlevelet nyújtott át néhány pedagógusnak sokéves kitartó munkájáért és az oktatás területén elért rendkívüli eredményeikért. Az ünnepi műsor bevezetőjében két vers hangzott el L aura Barcziová, a Janko Matúška Gimnázium, illetve Renczés Viktória, a Kodál y Zoltán Gimnázium tanulójának az előadásában, melyet gazdag kultúrműsor követett. Beáta Vranková a Štefánik Alapiskola tanítója óta áll az oktatás sz olgálatában, természetrajzot és a mez őgazdasági termesztés alapjait tanít. Segítségével a tanulók kimagasló hel yezéseket értek el a járási, kerületi és orsz ágos szintű biológia olimpiákon és eg yéb természettudományi versenyeken. Munkáját lelkiismeretesen és felelősségteljesen végzi. Beáta Vranková áprilisban ünnepli kerek születésnapját, így ez alkalomból jó erőt, egészséget és sok optimizmust kívánunk neki. Ladislav Tóth a SZNF Alapiskola tanítója, aki immár 31 é ve tanít az iskola sportosztályaiban. Ez idő alatt sz ámos fiatal atléta ker ült ki a kezei közül, akik középfokú sportiskolákban folytatták tanulmányaikat, vagy más spor tágakban jeleskedtek a későbbiek folyamán. Az általa vezetett lánycsapatok tizenkét alkalommal szereztek érmet a Nyugat-szlovákiai Bajnokságon, de hatszor eljutottak az országos bajnokságig is. Ladislav Tóth a könnyűatlétika oktatása mellett vezeti a lányok röplabda szakkörét is. Lelkes pedagógusként éveken át v ezette az iskola sakk-kör ét is, Köszönjük... Egy névtelen szerzőtől származik a mondás, miszerint a tanítók azok, akik önmagukat mintegy hídként használják, melyen végigvezetik a tanítványaikat. Miután lehetőv é tették számukra, hogy átmenjenek rajta, arra ösztönzik őket, hogy tanítványai a mai napig siker esen szerepelnek a városi sakkversenyeken óta a TJ Olympia Galanta sportegyesület elnöke. Ladislav Tóth idén ünnepli ker ek születésnapját, melyhez szívből gratulálunk, jó erőt, egészséget és további spor tsikereket kívánunk. Oľga Slušňáková a SZNF Óvoda igazgatónője. Óvónőként kezdte, majd 1990-től az óv oda igazgatónője. Óvónőként és igazgató nőként is odaadóan v égzi a munkáját. Idén ünnepli ker ek születésnapját, ezért mi is sok sz eretettel gratulálunk, jó egészséget, munkájához pedig sok türelmet és kitartást kívánunk. Boris Červeňanský a Joseph Haydn Zeneiskola tanítója óta fol ytat művészetpedagógiai tevékenységet az említett zeneiskolán. Hivatásos z enészként fagotton és sz axafonon játszik, emellett elkötelezett pedagógus is. Sok gyereket tanított meg furulyázni, fuvolázni, szaxafonozni és szintetizátorozni is. Egy életre elkötelezte magát a zene mellett, s ez jelenti számára az igazi kikapcsolódást is. Boris Červeňanský azon kívül, hogy gyerekeket oktat, hivatásos zenészként is te vékenykedik. Tanulmányait a Pozsonyi Állami Konz ervatóriumban végezte, 1986-tól pedig a szaxafon szekció vezetője volt a Csehszlovák Televízió Zenekarában Pozsonyban. Más együttesekben is közreműködött, pl. a Big Band radio Bratislava vag y Pavel Zajaček ezentúl saját hidakat építsenek. Március 21-én a SZNF Óvodában találkoztunk, hogy méltóképp megünnepeljük az intézmény fennállásának harmincadik évfordulóját. Először megnéztük a gyönyörű kultúrműsort, melyen a gyerekeink a tanító nénik kísér etében szavaltak, énekeltek és táncoltak. Ezután következett a igazgatónő beszéde, aki az elm últ harminc év eseményeiről és az óv oda tevékenységéről mesélt. Emléklapok átadására is sor ker ült, sőt egyet én is kaptam. Számomra kellemes meglepetés v olt, mivel egyáltalán nem számítottam rá. Elmondhatom, hogy igazán megtisztelve éreztem magamat. 5 INNEN-ONNAN zenekarában. Beáta Tomčányiová és Jana Csámpaiová kolléganőivel triót alapított, mely számos hazai és külföldi fesztiválon vendégszerepelt. Boris Červeňanský szintén idén ünnepli ker ek évfordulóját, ez alkalomból pedig mi is jó egészséget és sok sikert kívánunk neki a magánéletében és a munkájában egyaránt. Pásztor Adrianna a Kodály Zoltán Alapiskola pedagógusa. Hosszú é vek óta végzett szakmai tevékenységével hozzájárult a tanulók zenekultúrájának a fejlődéséhez, ill. városunk jó hírének a terjesztéséhez itthon és külföldön eg yaránt. Főiskolai tanulmányai mellett eg yházi zenét is tanult. A zene mindig is közel állt hozzá. Már kora gyermekkorától citerázott, kilenc é vesen barátnőivel megalapította a Csillag zenekart, melynek 25 éven át volt a tagja óta a Kodály Zoltán Alapiskolában hittant tanít az alsó és felső tagoz aton is, 2003-tól pedig a citerazenekar vezetője, mely tavaly ünnepelte fennállásának tiz edik évfordulóját. Évente különféle v ersenyekre, biblia olimpiára, népdalversenyre készíti fel a tanulókat. Ha bárkinek tudsz segíteni, tedd meg. Hisz amint az r ég köztudott, szolgálni és segíteni a nemes emberek tulajdonsága. J. A. Komenský Lucia Gazdagová Fotó: Róbert Rybársky Szeretnék köszönetet mondani azért, hogy mindkét gyermekem ebbe az óv odába járhatott, és azért is, hogy a szülői szövetség elnökeként én is ebbe a köz össégbe tartozhattam. Azt kívánom, hogy a jövőben is sok boldog g yermek járjon ebbe az óvodába. Margaréta Krásna

6 INNEN-ONNAN 8 A szó varázsa 2014 Járási vers- és prózamondó verseny március 18. és 20. között Galántán rendezték A szó varázsa című járási vers- és prózamondó versenyt, melynek során 73 sz öveg hangzott el a galántai járás tehetséges alap- és köz épiskolásainak az előadásában. A járási for dulót, mely a 60. Hviezdoslavov Kubín országos verseny selejtezője, minden é vben a Galántai N épművelési Központ rendezi meg. A verseny több korcsoportban zajlott. Az idei Hviezdoslavov Kubín országos verseny kerületi fordulójába továbbjutottak: Jozef Lukačovič, Ábrahámi Alapiskola, David Drozd és Kr istína Gajdošová, SZNF Alapiskola, Galánta, Valéria Sárkányová, J. Fándly Alapiskola, Szered, Sára Tabačeková, Pusztafödémesi Alapiskola, Sabina Klapuchová és Sabína Čižmáriková, Kristína Gajdošová - 1. helyezett és Karin Struhárová 2. helyezett, SZNF Alapiskola, Galánta GALÁNTAI ÚJSÁG Vojtech Mihálik Gimnázium, Szered. A vers- és prózamondó verseny idei kerületi fordulóját ( Hollého pamätník 2014 ) május 5-én és 6-án N agyszombatban rendezik. A továbbjutóknak gratulálunk és sikeres szereplést kívánunk. ib Fotó: GNK Kis színtársulatok 2014 Rubin Kostov fényképkiállítása Február 28-án, pénteken, a Galántai Neogótikus Kastély északi szárnyában került sor a Visszatérések elnevezésű fényképkiállítás megnyitójára. A szerző, Rubin Kostov, saját bevallása szerint festő, aki sz ámára a fény adja a színeket, a fényképezőgép az ecsetet, a filmtekercs vagy a digitális érzékelő pedig a festővásznat. A fény a legnagyobb varázsló, én csak ott vagyok a közelben, hogy a megfelelő pillanatban megállítsam az időt, s így megörökítsem az elbűvölő szépséget március 14-én a Galántai Városi Művelődési Központban Kis színtársulatok címmel g yermekszínjátszó-csoportok járási ser egszemléjére került sor. A rendezvény, melynek szervezője a Galántai Népművelési Központ, lehetőséget nyújt a tehetséges fiatalok bemutatkozására és kibontakozására, a gyereknézők pedig ily módon kerülhetnek először kapcsolatba a színházművészettel. Az előadások az alapiskolák alsó tagozatos tanulóinak szóltak, a jeleneteket pedig a pusztakürti (Pusté Sady) alapiskola színjátszóköre, a Jókai Alapiskola mellett működő Mladí divadelníci színjátszókör, valamint a galántai Za šecki drobné színjátszó csoport tagjai adták elő. Elsőként a pusztakürtiek mutatkoztak be. A g yerekeket Ivana Z acharová tanította be, aki a szerzője is a bemutatott jelenetnek, mely a Kis gyufaárus lány c. mese alapján született. A pusztakürti gyerekek után a jókai alapiskola színjátszóköre lépett a színpadra. A csopor tot R adana Hajková v ezeti, aki egyben a Ham upikőke című jelenet szerzője is, melyet az ismert rajzfilm alapján vitt színre. Utolsóként a galántai Za šecki drobné színjátszókör mutatkozott be. A csoport 2000 óta a Galántai Népművelési Központ mellett működik. Hosszú éveken át sikeresen vezette Viera Ralíková, őt két évvel ezelőtt a színjátszókör régi tagja, Diana Paška Hrabovská, váltotta fel. Az általuk előadott jelenetnek a Tökmag, avagy mi mindent veszel egy öreg fazékért ( Tekvicové jadierka alebo čo všetko kúpiš z a starý hrniec ) címet adták, mely a Buta asszony ( O hlúpej žene ) c. szlovák népmese alapján íródott. A rendezésben mindketten kivették a részüket, a zenei aláfestésről pedig Martin Ralík gondoskodott. Mindhárom színjátszó csoport nagyon szép előadást m utatott be, teljesítményüket a SZNF Alapiskola tanulói nag y tapssal jutalmazták. ib mondta Rubin. A művész úgy fogalmazott, hogy munkája során műszaki tökéletességre törekszik, de fontos sz ámára az is, hogy képeiben meglegyen az a bizonyos szikra. A műszaki tökéletesség érzékelhető a fotóművész valamennyi bemutatott alkotásán. A kiállítás vendégei válogatást láthattak a szerző utazásai során készült kedvenc fényképeiből. A megnyitó alatt a JAZZPERADO együttes zenélt. Lucia Gazdagová Fotó: Róbert Rybársky

7 2014. április 9 INNEN-ONNAN Válogatás Jozef Chovan festőművész alkotásaiból A Galántai Reneszánsz Kastély kiállítótermeiben március 27-én, csütörtökön, került sor Joz ef Chovan ( ) festőművész kiállításának a megnyitójára. Az itt látható válogatás bemutatja a kiváló képességekkel rendelkező, individualitással és intuícióval megáldott művész mesteri tudását. Jozef Chovan alkotásai nagyfokú mesterségbeli tudásr ól tanúskodnak. Chovan professzor számos tanítványa diplomás grafikus, akik közül néhányan később elismert művészek lettek. Az itt látható kiállítás hár om részből áll. Az első r észben tájképeket, a másodikban monotípiákat, a harmadikban pedig illusztrációkat láthatunk mondta Ľubomír Podušel, a kiállítás kurátora. A kiállítás május 2-ig látható. Lucia Gazdagová Fotó: Róbert Rybársky A hódi napközi klub évi tevékenységéről A napközi klub újonnan megválasztott bizottsága, melyet az éves tagsági gyűlésen választottak meg, 2013 februárjában találkozott első ízben. A tavaszi hónapok során köz ös erővel rendbehozták a napközi klub környékét, a virágágyásokat és a klubhelyiséget is. Mivel a klubtagok részéről nagy az érdeklődés a Gardenia Nitra virág- és bonsai kiállítás iránt, minden évben buszkirándulást sz erveznek az említett kiállításra, ahol dísznövényeket, gyümölcsfákat és virágokat vásár olhatnak. Évente május második vasárnapján anyák napi ünnepséget r endeznek. Tavaly egy másik rendezvénnyel is össz e- kötötték ezt a g yönyörű ünnepet, mely a Kedvenc süteményem címet viseli, s melyet a városrész bizottsága és a napközi klub köz ösen szervez. A r endezvény iránt egyre nagyobb az érdeklődés az ügyes háziasszonyok nag ymamák és anyukák részéről. A hangulat pompás lett, a sütemények gusztusosak voltak, sőt a legfinomabbak készítőit meg is jutalmazták. A verseny idei, harmadik évfolyamára március 23-án Maťašovský László polgármester jelenlétében került sor. A napközi klub tagjai a nyár folyamán több ízben is ellátogattak a nagymegyeri termálfürdőbe, ahol valamennyi medencét kipróbálhatták. Októberben kellemes hangulatú ünnepséget rendeztek az idősek iránti tisztelet jegyében. A jó hangulathoz hozz ájárultak a hódi óv odások is, akik kultúrműsorral és saját készítésű ajándékokkal kedveskedtek az idős ember eknek. A napközi klub eg yúttal egy kiállítást is rendezett saját termesztésű z öldségekből és g yümölcsökből. A vár osi hivatal szociális és egészségügyi osztálya felkérésére a klubtagok köz ösen karácsonyi süteményeket sütöttek, melyekből hátrányos helyzetű családoknak készítettek ajándékcsomagot. Decemberben a klub és a városrész bizottsága közös karácsonyi ünnepséget szervezett, melyen jelen volt Maťašovský L ászló, polgármester, Fekete László, alpolgármester, valamint Adriana Molnáriová is. A polgármester mindenkinek apró ajándékot adott át, melyet a klubtagok gaz dag kultúrműsorral és f inom frissítővel köszöntek meg. A karácsony i ünnepségre a klub hölgytagjai ízletes káposztale vest és finom süteményeket készítettek. A frissítők biztosításához a városrész bizottsága is hozzájárult. Lucia Gazdagová

8 INNEN-ONNAN 10 A városi rendőrség jegyzetfüzetéből A városi rendőrök éjszakai ellenőrző körútjuk során a Vajanský utcában egy férfira lettek figyelmesek, aki az út szélén feküdt, így fennállt annak a veszélye, hogy egy arra haladó gépjármű elüti. A járőrök kiderítették, hogy egy 19 éves taksonyi fiatalemberről van szó, aki erős alkoholos befolyás alatt állt. A rendőrök áthelyezték őt biztonságos helyre az úttestről, kijózanodása után pedig a szabálysértési törvény értelmében jártak el vele szemben. Kétszáz méterrel odébb a vasúti hídon egy 60 éves javorinkai kerékpáros férfit találtak a rendőrök, aki szintén az autós forgalomtól v eszélyeztetett területen tartózkodott. A rendőrök vele szemben is hasonlóképp jár tak el. Orvosi ellátásra egyikük sem szorult. Márciusban öt csendhábor ítással kapcsolatos bejelentés ér kezett a városi rendőrségre, melyekre a Fő utca egyik szórakozóhelyén került sor. A járőrök először rábeszéléssel, majd pénzbüntetéssel próbálták megoldani a problémákat. Mivel ezzel kimerítették a törvény adta lehetőségeiket, az intézkedések azonban nem hoztak változást, a városi rendőrök jelentették az esetet a közigazgatási hatóságnak, mely meghagyási eljárás keretében magasabb, akár 250 eurós pénzbüntetést is kiszabhat a vétkesre. Egy névtelen bejelentő arr ól értesítette a városi rendőröket, hogy a Pozsonyi úton, a v olt Gumožina épülete mellett, az erős szél leszakított két ór iásplakátot, melyek veszélyeztetik a jár ókelőket. Rendőrök ellenőrizték a bejelentést, majd a kihívták a tűz oltókat, akik elhár ították a veszélyt. Az eseményről tájékoztatták az óriásplakátok tulajdonosát is, ill. felszólították őt azok helyreállítására. A rendőrségre bejelentés ér kezett, miszerint a Hódi utcai vendéglő teraszán verekedés tört ki. A bejelentés ellenőrzése után a járőrök a Šafárik utcában rátaláltak a sértett személyre, T. M. galántai lakosra, aki a verekedés során megsérült. Mivel a férfi vérzett és rosszul volt, a rendőrök értesítették a mentőket, akik a kórházba szállították, majd or vosi ellátásban r é- szesítették. A r endőrök megállapították, hogy az elköv etéssel gyanúsított személy J. D. galántai lakos, akit beidéztek a városi rendőrségre, hogy adjon mag yarázatot a tettére. éjszakai órákban ismer etlen tettes GALÁNTAI ÚJSÁG Az Hódi városrészben ellopta az úttesten elhelyezett forgalomlassítót, ún. fekvőrendőrt, s ezzel 260 eur ós kárt okozott a városnak. Az ismeretlen személy, aki önkényesen távolította el a forgalomlassítót, valószínűleg nem tudatosította tettének következményeit. Itt található ug yanis Hódi labdarúgópályája és a játszótér is, ezért a forgalomlassító berendezés elhelyezése elsősorban a fokozott gyermekforgalom miatt volt indokolt! Csak r eménykedhetünk abban, hogy a nagy sebességgel elhaladó járművek nem fogják v eszélyeztetni a g yermekeket. Az esettel a városi rendőrség foglalkozik, az elköv etőre akár 331 eurós pénzbüntetés vár. A Fő utcán járőröző rendőröknek panaszkodott a helyi római katolikus plébánia papja, mivel a templomban és környékén egy ismeretlen személyekből álló csoport rendszeresen becsapja a lakosokat, mégpedig oly módon, hogy koldulnak különféle otthonok hátrány os helyzetű lakóinak kiadva magukat. Miután a plébános személyleírást adott az elköv etőkről, sikerült őket azonosítani Igor N., Ján L., Miroslav M. és Marek K. galántai lakosokat, akik a templomot és annak környékét használták jogosulatlan pénz- és adományszerzésre. Az említett négy személyt közbotrány okozásával gyanúsítják. Ha beigazolódik a tettük, 33 eurós pénzbüntetésben részesíthetik őket. Miroslav Grell városi rendőrparancsnok A víz világnapja Önkéntesek tisztították meg Kaskády környékét Március végén, a víz világnapja alkalmából, a Samsung Electronics Slovakia Vállalat 170 alkalmazottja más intézmények önkénteseivel együtt immár harmadik alkalommal tisztította meg a királyfai víztározót (Kaskády) körülvevő kb. két kilométer es szakaszt. Ez a ter ület leginkább sporthorgászatra és sz abadidős tevékenységek végzésére szolgál. Úgy vélem, ez eg y jelentős és megalapozott tevékenység, melyet városunk lakosai is pozitívan értékelnek, bár meg kell jegyezni, hogy az említett ter ü- let Nemeskajal kataszterébe tartozik. Ennek ellenér e azt gondolom, hogy környezetvédelmi szempontból fontos dologr ól van szó, ezért úgy döntöttünk, hogy a víz világnapján mi is segítünk mondta Maťašovský László, polgármester, aki a városi hivatal vár osfejlesztési osztályának az alkalmaz ottaival együtt szintén r észt vett a sz e- métgyűjtésben. Jaroslav Juriga, a Samsung Vállalat szóvivője, elmondása szerint közel 400 zsák szemetet sikerült összegyűjteniük, mely főleg tisztálkodási sz e- rekből, műanyag palackokból és gumiabroncsokból állt. A víz világnapját 1992 óta hirdeti meg az ENSZ. Legfőbb üzenete, hogy felhívja a figyelmet az ivóvízellátás problémáira, az ivóvízforrások védelmének fontosságára. Róbert Rybársky Fotó: Róbert Rybársky

9 2014. április Galánta nevezetes személyiségei évvel ezelőtt ( ) Galántán született Szekács István, 90 pedagógus, városi krónikás és 1984 köz ött a Taksonyi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola tanítója, később igazgatója volt. Öszszegyűjtötte Galánta tör ténelmének írásos és grafikus dokumentumait, fényképes emlékeit től ig vezette a város krónikáját. Megalkotta a Galántai járás honismer eti szótárát, mely csak kéziratban maradt fent. Történelmi tárgyú gyűjteménye a város tulajdonát képezi. évvel ezelőtt ( ) 120 Zayugrócon (Uhrovec) született dr. Szántó László, professzor, pedagógus, filozófus. A losonci tanárképző elvégzése után először Csacán (Čadca) tanított, majd Galántán 1934 és 1945 között a polgári iskola igazgatói tisztségét töltötte be. Galánta első háború utáni komissz árja volt. Később a pozsonyi székhelyű Pravda Kiadó igazgatója lett, 1959-ig a Pozsonyi Közgazdaságtudományi Egyetem professzora, 1959-től ig a Pozsonyi Szlovák Tudományos Akadémia Filozófiai Intézetének az igazgatója, egyben Szlovák Tudományos Akadémia és a Csehszlovák Tudományos Akadémia tagja is. Tudományos kutatómunkája során a dialektikus és a történelmi materializmust, valamint a filozófia történetét tanulmányozta. Monográfiák és több mint 50 tanulmány sz erzője, számos állami kitüntetés tulajdonosa. A Galántai Könyvtár regionális adattárából válogatta és összeállította Mgr. Kontár Judit. 11 INNEN-ONNAN KRÓNIKA A Galántai Újság szerkesztősége értesíti az olvasókat, hogy a Krónika című rovatban csak abban az esetben jelenik meg az újszülöttek, elhunytak és házasságot kötöttek neve, ha ehhez a hozzátartozók, illetve az érintett személyek írásos beleegyezésüket adták a Galántai Városi Hivatal anyakönyvi hivatalában Megszülettek: Chelsea Strížová Hana Hudeková Jázmin Sebők Karolína Legényová Alexander Viliam Ibolya Petra Halupková Emma Monika Daróczi Filip Józsa David Lakatoš Peter Červeňák Házasságot kötöttek: Kristián Lancz Nikola Kováčová Marek Kantor Michaela Koštrnová Ondrej Beňo Irena Krupčáková Köszönetnyilvánítás Szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik március 21-én elkísérték utolsó útjára a szeretett férjet, édesapát és nagyapát, Ján Mécses mérnököt, aki 85 éves korában örökre itt hagyott bennünket. Köszönjük a részvétnyilvánításokat, koszorúkat és virágokat. Örökre a szívünkben élsz. a gyászoló család Köszönetnyilvánítás Ezúton mondunk köszönetet mindenkinek, aki március 8-án elkísérte utolsó útjára a szeretett férjet, édesapát és nagyapát, Jozef Lehoczkýt, aki 66 éves korában örökre itt hagyott bennünket. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik jelenlétükkel, részvétnyilvánításukkal és virágaikkal próbálták enyhíteni mély gyászunkat. felesége, fia Róbert és lánya Monika családjával Elhunytak: Jozef Laššu (63) Viliam Laššu (81) Jozef Lehoczký (66) Barbora Babicová, szül. Martinkovičová (81) Imrich Bedecs (62) Ing. Ján Mécses (85) Ema Loveczká, szül. Janíčeková (93) Simona Zárecká (21) Ing. Ladislav Czuczor (67) Štefan Zárecký (62) Vladimír Kalina (70) Értesítés Értesítjük a Pozsonyi utcai régi temető látogatóit, hogy április 1-jétől a temető hátsó kapuja a következő okokból kifolyólag zárva lesz: Elszaporodtak a lopások a sírokon (kővázák, dekoratív virágtartók, fém kiegészítők, művirágok, élő virágok). A hátsó kapu mellett elhelyezett nagy kapacitású konténerekbe a lakosok nagy térfogatú hulladékot hordanak (mosdók, WC-kagylók, bútor, gumiabroncs, karosszéria alkatrészek, elektromos és elektronikai hulladék). A hátsó kaput kizárólag temetéskor, húsvétkor, mindenszentek ünnepén és h alottak napján, valamint karácsonykor és újév napján nyitjuk ki. Megértésüket köszönjük. a temető felügyelet

10 INNEN-ONNAN 12 Galánta Város pályázatot hirdet a Városi Sportlétesítmények Kezelősége igazgatói posztjának a betöltésére (a város dotációs szervezete) Képesítési követelmények: teljesfokú középiskolai végzettség Pályázati követelmények: minimum 5 éves szakmai gyakorlat vezetői és szervezői képességek önálló munkavégzés erkölcsi és polgári feddhetetlenség idegen nyelv ismerete előnyt jelent számítógépes felhasználói ismeretek B kategóriás jogosítvány belépés június 1-jén Kritériumok, melyek alapján kiválasztják a pályázat nyertesét: a képesítési és pályázati követelmények teljesítése a szakmai gyakorlatot igazoló eddigi munkavégzés áttekintése a munkavégzéshez szükséges jogszabályok a költségvetési törvény, az önkormány zati tulajdon, valamint a jövedelemadóról szóló törvény ismerete A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázatban való részvételi kérvényt szakmai önéletrajzot, mely tartalmazza az eddigi munkahelyeket, ill. a betöltött munkaköröket 3 hónapnál nem r égebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt a legmagasabb végzettséget igazoló dokumentum hitelesített másolatát; képzettséget, szakképzettséget igazoló okmányokat a pályázó írásos beleegyezését személyi adatai feldolgozására a 428/2002 számú személyi adatvédelemről szóló törvény értelmében. A pályázatok benyújtásának v égső határideje május 7., óra, cím: Mestský úrad Galanta, Mierové námestie č. 940/1, Galanta. A pályázatot leragasztott borítékban küldjék be, melyre ráírták: Výberové konanie r iaditeľ SŠZ - neotvárať. Maťasovský László, s.k. polgármester Az uszonyos- és búvár úszó világkupa-sorozat első állomása idén is Eger v olt. Tizennégy ország, 54 klub, 315 v ersenyző képviseltette magát a Bitskey Aladár Uszodában rendezett kétnapos eseményen. Bukor Ádám (15 é ves) a ny olcosztályos gimnázium neg yedikes tanulója kimelkedően szerepelt az egri fordulón, ahol nég y futamból nég y aranyat hozott haza, sőt megkapta a legjobb junior v ersenyzőnek ítélt díjat is. Vele készült a következő beszélgetés. Az egri első világkupa-verseny az alapozási időszak közepére esik, ilyenkor nem várhatók csúcsdöntések, neked ez mégis összejött. Hogyan lehetséges ez? Mivel az évet rögtön egy világkupával kellett kez denünk, a legtöbb versenyző kicsit str esszes, sokaknak nem sikerült olyan időt úszniuk, melyet szerettek volna, történtek kizárások is. Nekem szerencsére nem voltak ilyen problémáim. Valószínűleg azért sikerült ilyen jól teljesítenem, mert az edz őm (édesapám) sokat foglalkozott velem, és felkészített a versenyre. Mi volt az oka, hogy az alapiskola 4. osztálya befejeztével átjöttél a Kodály Zoltán Gimnázium nyolcosztályos tagozatába? Először az apám figyelt fel a tehetségemre, s úgy gondolta, hasznos lenne igénybe vennem a gimnázium uszodáját. Így kötöttem ki a Kodál y Zoltán Gimnáziumban. Kellemesen csalódtam az intézmény ben, a tanárok segítőkészek, támogatnak a sportolásban is, színvonalas az oktatás, finomak az ebédek. Hogy néz ki egy átlagos napi edzésprogramod? Reggel hétkor kez dünk a gimnázium uszodájában, ilyenkor általában 4,5 kilométert úszok. Individuális tanterv szerint tanulok, a r eggeli úszás áthajlik a tanítási órákba, így GALÁNTAI ÚJSÁG Négyszeres világkupa győztes a Kodály Zoltán Gimnázium tanulója megesik, hogy lemaradok az elsőkről. Meglepetésemre a tanár ok nagyon kedvesek és megértőek, tudják, hogy keményen dolgozom, nem neheztelnek rám, együtt örülnek a sikereimnek, büszkék a g yőzelmeimre. Ez számomra nagy támogatást jelent. A tanulás után az esti órákban ismét szánok időt a fizikai gyakorlásra, 4-től 6-ig tartózkodom a TRITÓN sportklub medencéjében. A nap v é- gére így sikerül összehoznom 10 kilométernyi távot. Mik a céljaid a jövőre nézve? A világkupa köv etkező állomása egy olaszországi városban, Lignanoban lesz megtar tva, majd Prága és Gliwice következik. A junior világbajnokság Krétán lesz megrendezve, de a dubaji világkupa döntőn is sz eretnék ott lenni, mivel az eredményeim feljogosítanak rá. Csak reménykedem, hogy édesapámnak sikerül támogatókat találni, mert az utazással járó költségeket nem mindig bírja a sportklub és a család költségvetése. A riportot készítette: Puchla Nikolett, 3. A Galántai Kodály Zoltán Gimnázium

11 2014. április 13 SPORT BOXING ONE: KO BOX Club Galanta vs. SESVETE (7:14) Március utolsó előtti vasárnapján Galántán az ököl vívásé volt a főszerep. A városi sportcsarnok idén immár második alkalommal adott otthont a Boxing one köz ép-európai boksz bajnokság fordulójának, melyben öt orsz ág válogatott csapata mérte össze a tudását. A hazaiakat Tomi Kid csapata képviselte, melyet a KO BOX Club Galanta legjobbjaiból állítottak össze. A hazaiak ellenfele ez en a vasárnapon a horvátországi Team Sesvete csapata v olt. A vendégek igazi vad har cosok módjára küzdöttek a r ingben. Nyilvánvalóan az v olt a céljuk, hogy minél több pontot sz erezzenek idegenben. Szándékuk teljesült, kilenc mérkőzésből hatot megny ertek, s íg y pontgyőzelmet arattak. Ennek ellenére dicséret illeti a hazai ökölvívókat is, akik bebiz onyították, hogy technikás és küzdeni tudó versenyzők. Junior kategóriában hazai színekben Filip Meszároš (60 kg) és Andrej Bandi Csemez (69 kg) lépett a sz orítóba. Filip technikailag és erőnlétileg jobb volt horvát ellenfelénél, sőt alacsonyabb termete ellenére meg is sz orongatta őt. A kez dés tehát jól siker ült, az első pontokat a haz aiak szerezték. Andrejnak azonban már nehezebb dolga volt. Ellenfele, Luka Prtenjača, nagy lendülettel és kíméletlenül küzdött. Az első menetet köv ető orvosi konzultáció alapján úg y tűnt, Bandi kez e megsérült, de ő nem adta fel, hanem folytatta a küzdelmet. A harmadik menet ben elszenvedett ütéssorozat után Tomi Kid bedobta a március 16-án a Galántai Sportcsarnokban rendezték az alapiskolás fiúk és lányok Nyugat-szlovákiai Területi Bajnokságát, melyen négy magyarországi csapat is részt vett. Galántát 28 fiú és lány képviselte. Versenyzőink a következőképp szerepeltek: 1. hely S. Filo (-42), M. Benuš (-33), S. törülközőt. Bandi bátorsága és küz deni akarása dicséretet érdemel. A hazaiakat szenior kategóriában Viliam Tanko (56 kg), Ladislav Matúš (60 kg), Patrik Polák (64 kg), Mário Zábojník vendégjátékos (69 kg), Nikolas Hoang (73 kg), Ján Džanaj vendégjátékos (81 kg) és Michal P lesník (91 kg) képviselték. Vili Tanko, a KO BOX Club Galanta csapatkapitánya, ismét biz onyította tehetségét. Magabiztos fellépése és átgondolt taktikája biztosította sz ámára a fölényt. Megmutatta horvát ellenfelének, hogyan bokszolnak Galántán. Matúš L acitól egy technikailag látványos mérkőzést láthattunk. Patrik Polák kiegyensúlyozott párbajt vívott külföldi ellenfelével. A hazai versenyző javára ítélt pontgyőzelemmel nem értettek egyet a horvátok. A döntőbír ók szerint egyértelmű volt Patrik győzelme, és megg yőződésünk, hogy jogosan. Patrik kiváló teljesítmény t nyújtott a sz orítóban, ütéseivel lehengerelte az ellenfelét. A magasabb súlycsoportokban viszont már nem tudtunk győzelmet aratni. A vendégjátékos Mário Zábojník mérkőzésétől kezdve már csak az ellenfél piros sarkában lendültek a magasba a kez ek. Mindenkinek meglepetést okozott a 94 kilogrammos kategór iában vívott mérkőzés gyors lefolyása. A hor vátok favoritja, a r endkívül tapasztalt Mar ko Calič ellen Michal Plesník lépett a szorítóba. Michalnak nagyon nehéz dolga v olt. Ellenfelének elég volt kivárni a megfelelő pillanatot, majd egy jól célzott ütéssel pontot tett a mérkőzés végére. Az első menetben bekövetkezett gyors, idő előtti befejez és mindenkit meglepett. Sikeresen szerepeltek a fiatal galántai cselgáncsozók Renáč (-39), V. Bartusková (-24), M. Kováč (-32), A. Horváth (-41), S. Dömény (+66) 2. hely J. Cifra (-20), L. Bugyi (-28), A. Laczkó (-41), L. Halász (-50) 3. hely S. Sladký (-50), P. Vrablanský (-33), K. Kubovičová (-27), T. Tarr (-46), N. Bartusková (-24), B. Lesniewska (-28), R. Lesniewski (-38). Petra Bohuslavská Fotó: Simona Tóthová Valamennyi versenyző szép teljesítményt nyújtott, akik nem ér tek el helyezést, szintén tisztességesen küz döttek. A versenyen 13 eg yesület 156 v ersenyzője vett részt. Köszönet illeti a szülőket a szervezésben nyújtott segítségért március 15-én Beszter cebányán rendezték a junior szlovák bajnokságot. Versenyzőink kiválóan hel ytálltak az erős mezőnyben. Dárius Bozay a +100 kg-os mezőnyben mindhárom mérkőzését megnyerte, s ezzel 1. helyezést ért el. Bartakovics Lajos a 73 kg-os kategór iában hat mér kőzésből ötöt megnyert, így a 3. lett. Mindketten remek teljesítményt nyújtottak. Szelle Zoltán ŠK Arkádia Galanta Fotó: Róbert Rybársky

12 INNEN-ONNAN 6 GALÁNTAI ÚJSÁG Galántai diákok egy nemzetközi vetélkedőn Budapesten A Magyar Köztársaság Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériuma a polgár ok európai éve alkalmából egy nemzetközi vetélkedősorozatot hirdetett meg középiskolás diákok sz ámára Versenyben a jogokért (Competing Through Rights) címmel. A rendezvény célja az v olt, hogy felmérje, tisztában vannak-e a fiatalok azzal, mit jelent az Európai Unió polgárának lenni, ismerik-e azokat az alapv ető jogokat és lehetőségek, melyeket az unió biztosít számukra. A március 6-án és 7-én Budapesten z ajló nemzetközi döntőt megelőzte eg y magyarországi vetélkedősorozat, melynek abszolút győztese, és íg y a nemz etközi döntő r észtvevője egy soproni csapat lett. A döntőben négy, 15 és 17 é v közötti diákokból összeállított hattagú csapat v ett részt négy európai országból Mag yarország, Horvátország, Beszélgetés Zelinka Zoltánnal, a Városi Közterület-fenntartó Vállalat igazgatójával Mi tartozik a V árosi Közterületfenntartó Vállalat főbb feladatai közé? A Városi Közterület-fenntartó Vállalatot közhasznú szolgáltatások elvégzése céljából hozta létre a város. Az alapító okirat szerint tevékenységek széles skáláját végzi a hulladék-gazdálkodás, a nyilvános zöldterületek karbantartása, valamint a köztisztaság biztosítása ter ületén egyaránt. Mi a helyzet a hulladékkezeléssel? Begyűjtjük és a sz eméttelepre szállítjuk a szilárd háztartási hulladékot. Összegyűjtjük a szelektált hulladékot (üv eg, műanyag palack, fém, papír, tetrapack), majd sz eparáljuk. Szlovénia és Szlovákia. Hazánkat, ill. Nagyszombat megyét a Galántai Janko Matúška Gimnázium diákjai képviselték, akik bebizonyították, hogy alaposan felkészültek az Európai Uniót és az Alapjogi Chartát illetően is, de nyilvánvalóvá vált az is, hogy olyan fiatal generációt képviselnek, mely számára egyáltalán nem közömbös, mi történik körülötte. A résztvevő országok diplomatáiból öszszeállított nemzetközi zsűri nemcsak a tárgyi tudást, de a csapattagok, illetve az egyes csapatok közötti együttműködését is ér tékelte figyelembe véve vitakészségüket, kreativitásukat és nyelvi tudásukat. A vetélkedő hivatalos nyelve az angol v olt, így a diákoknak lehetősége volt gyakorolni és felmérni ny elvi készségüket is. A két nap során különféle feladatok egész sorát kapták. Tudásteszteket és kvízeket oldottak meg, megadott témákra A családi házak környékén, ill. a nyilvános zöldövezetekben keletkezett biológiai hulladékot (ágak, fű) szintén összegyűjtjük, majd a városi komposztálóban feldolgozzuk. Gyűjtőudvart üzemeltetünk, s é vi két alkalommal összegyűjtjük a nagytérfogatú hulladékot is. Évente mintegy 5900 tonna sz emetet szállítunk a szeméttelepre. Milyen tevékenységeket végeznek a ny ilvános zöldövezetek karbantartását és a köztisztaság biztosítását illetően? Ami az említett zöldövezetet illeti, az egész vár os területén, beleértve Hódit, Javorinkát és Nemesnebojszát is, kaszálunk, gereblyézünk, talajtakarást végzünk. Gondozzuk a fákat, bokrokat, virágágyásokat; üvegházakban kiültetésre szánt dísznövényeket nevelünk, öntözünk. Feladatunk a helyi utak és járdák tisztántartása, mindezt kézi és gépi módsz errel egyaránt az egész é v folyamán végezzük, beleértve a téli karbantartást is. Milyen egyéb tevékenységet végeznek még? Gondozzuk a város öt temetőjét (Pozsonyi úti régi temető, új temető, Hódi, Nemesnebojsza, Javorinka), a nyilvános vécét, a városi piacteret és a par kolót, két szökőkutat, két lámpás kereszteződést, de mi végezzük el a szükséges javításokat a város játszóterein, ill. a köztéri padokon is. Karbantartjuk a vár os utcáin található vízvezető aknákat és a közlekedési jelz éseket is. Szabad kapacitás esetén jogi és magánszemélyek számára is elvégzünk bizonyos szolgáltatásokat, például szilárd települési hulladék vagy szelektált hulladék elszállítása, zöldövezet karbantartása, teherfuvarozás, közvilágítás karbantartása, gépi útseprés, úttisztítás, téli útkarbantartás. rövid időn belül prezentációt kellett készíteni, saját alkotmányt alkotni, melyet meg kellett vitatni és védeni a többi csapat előtt, kisebb jeleneteket adtak elő, saját sz öveget kellett írniuk az Európai Unió himnusz a dallamára, az Örömódára. A szlovákiai diákok végül minimális pontkülönbséggel a negyedik helyen végeztek a harmadik helyezett Szlovénia mögött. Magyarország csapata a második lett, az első díjat, egy ötnapos br üsszeli tanulmányutat, Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes, közigazgatási és igazságüg yi miniszter, a horvát csapatnak adta át. A vetélkedő után a szlovák csapat tagjai meghívást kaptak a Szlovák Köztársaság Magyarországi Nagykövetségére Budapestre, ahol Metod Špaček nagykövet-helyettes fogadta őket, aki szintén a Galántai Janko Matúška Gimnázium diákja v olt. Készségesen válasz olt a diákok kérdéseire, akik v égül találkozhattak Rastislav Káčerral, a Szlovák Köztársaság jelenlegi nagykövetével is. Diákjaink számára értékes tapasztalatokat hozott a vetélkedőn való részvétel. Azon kívül, hogy segített nekik az eur ópai polgárok jogai és lehetőségei köz ötti könnyebb eligazodásban, lehetőségük ny ílt megismerni új embereket és új barátságokat kötöttek. Mgr. Kamila Horváthová szlovák-angol nyelvtanár Galántai Janko Matúška Gimnázium A város dotációs szervezeteként milyen pénzösszegből gazdálkodik a vállalat idén? A rendes évi tevékenységünkre eur ót különítettek el sz ámunkra a városi költségvetésből. A települési hulladék begyűjtésére idén euró hozzájárulást kaptunk, ehhez jön még euró a hulladék elszállítására a szeméttelepre. A városi piaci asztalok felújítására, valamint a nemesnebojszai temető hallottasházának a felújítására 8550 euró célzott járulékot kaptunk. Mely tételek képezik a vállalat legnagyobb kiadásait? Jelentősebb kiadásaink köz é sorolnám az üz emanyag fogyasztást (benzin + gáz olaj), az energiafogyasztást (víz, gáz, villany), a géppark (járművek, munkagépek) karbantartását, valamint a szeméttelep hulladéktárolási illetékét. A munka-

13 2014. április Beszélgetés egy barlangásszal március 20-án iskolánk tanulói a napközi klubban Ágh Zoltán barlangásszal találkoztak, aki egy hónapos dél-amerikai mexikói utazásáról tért éppen vissza. A beszélgetést M. Vrabcová, a 3. A osztályfőnöke, szervezte tanítványai sz ámára, azonban meghívták a többi harmadikost, negyedikest, ill. felső tagozatos tanulót is. A beszélgetés kellemes hangulatban zajlott. Ágh Z oltán fényképekkel varázsolta ér dekesebbé történeteit. Egy térképen azt is megm utatta, pontosan merre járt. A gyerekek figyelmesen hallgatták, miközben szinte tátott szájjal nézték a vetített képeket. Komoly érdeklődést tanúsítottak a kötelek, a kampósszögek, valamint a lámpás védősisak iránt is, melyet mindnyájan fel is pr óbáltak, és megtudták, hogy ezek a barlangászok fontos munkaeszközei. Nagy élmény volt a kipreparált piranha is, melyet kézbe is foghattak, sőt megvizsgálhatták a v eszélyes hal éles fogait is. Később eg y száz méter hosszú kötelet a gyerekek kihúztak maguk kör ül. A barlangász az eg yik tanulóra er ősítette a hevedert, így mutatta be, hogyan ereszkednek le a mélybe, ismeretlen résekbe, üregekbe. Egy videófelvételen azt is megmutatta nekik, hogyan fedezik fel a barlangokat. A beszélgetés során a gyerekek átélhették a találkozást egy krokodillal és eg y anakondával, mely siklás közben kiöklendez ett egy félig megemésztett leguánt, de más hüllőkkel és r ovarokkal is. Az ötödikesek érdeklődését az esőerdők és azok lakói keltették fel, mivel a geográfia órán épp erről tanulnak. A beszélgetés lenyűgözte a gyerekeket. A kérdéseknek nem volt se vége, se hossza, de Ágh Zoltán jól kez elte a gyermeki kíváncsiságot. Miközben a tanulók átadták a virágcsokrot, azt kérték tőle, jöjjön el máskor is, mert nagyon jól érezték magukat. Köszönjük. Mária Vrabcová Egészséges élet drogok nélkül Március 21-én a megelőző tevékenységek keretében került sor arra a rendezvényre, melynek a szervező SZNF Alapiskola az Egészséges élet drogok nélkül elne vezést adta. A négyfordulós vetélkedőben 136 tanuló tette pr óbára elméleti tudását. Puzzle kirakása, igen-nem g yorsteszt, felcserélt mondatok, valamint igaz-hamis vetélkedő mindez komoly kihívás volt a gyerekek számára, akik a feladatokat nagyon ügyesen megoldották. Március a SZNF Alapiskolában 7 INNEN-ONNAN Az egyórás vetélkedőt egy kis testmozgás követte, mely megmozgatott valamennyi jelenlévőt. A karizmatikus egyéniségű zumba oktató, Vladimíra Hladíková vezetésével a gyerekek nagy örömmel és lelkesedéssel táncoltak a zumba ritmusára. A rendezvény így nemcsak az elméleti tudásuk bővítéséhez járult hozzá, de a mozgással az egészségükért is tettek valamit. Mgr. Eva Danková a SZNF Alapiskola igazgatóhelyettese Márciusban a Galántai SZNF Alapiskolában több ol yan rendezvényre is sor került, melyek során a tanulók tudatosíthatták a könyvek jelentőségét és fontosságát. A pedagógusok beszélgetést szerveztek a gyerekeknek Jana Krajčovičová írónővel és Ľuba Suchalová-Harichová illusztrátorral. Közösen ellátogattak a Galántai Könyvtárba, irodalmi vetélkedőre is sor ker ült, és egy hónapon át zajlott az Édesapák olvasnak a gyerekeiknek elnevezésű rendezvénysorozat. Március 1955 óta a könyv hónapja, mégpedig Matej Hrebenda szlovák nemzetébresztő tiszteletére, aki ebben a hónapban született és halt meg. Mgr. Vlasta Kasalová (szerkesztőség által módosítva) bérekre, beleértve a megbízási szerződés alapján kifizetett béreket, eurót, a társadalom- és egészségbiztosításra pedig eur ót fizetünk ki az idén. Hány alkalmazottja van a vállalatnak és mekkora összegű a havi átlagfizetés? Vállalatunknak 66 alkalmazottja van, ebből 59 állandó és 3 ideiglenes m unkavállaló, négyen pedig megbíz ási szerződés alapján dolgoznak. A béralap szerinti átlagfizetés 518,47 euró. Ha ehhez hozzászámítjuk a téli készenléti ügyeletért és a túlórákért kifizetett pénzt, akkor az átlagfizetés 584,95 euró. Végezetül szeretném megjegyezni a Z OMOS Galanta NAOZAJ 1. kiadványának februári számában megjelent félrevezető cikkével kapcsolatban, hogy amennyiben a szerzők felvették volna velünk a kapcsolatot, nem került volna sor téves információk sz ándékos nyilvánosságra hozatalára és városunk lakosainak a megtévesztésére. Róbert Rybársky Eladóegyszemélyitulajdonbanlévő2. emeleti,háromszobás,felújítotlakása Gyönyörűutcában,melynekalapterülete 73m2+14m2-espincehelyiség,saját gázfűtéssel,beüvegezetbalkonnal. Ár:61ezer Telefon:

14 GALÁNTAI MŰSORFÜZET 14 GALÁNTAI ÚJSÁG VMK programja , 8.00 J. Haydn Zeneiskola nevelőkoncertje, színházterem , Kantiléna 2014, színházterem , Találkozó nemcsak magányosoknak, esztrádterem Drogellenes nap, esztrádterem , Májusfaállítás, városi hivatal előtti tér , Majális 2014, a neogótikus kastély udvara , Mulatós parti 2, szabadtéri színpad , Fogjuk meg egymás kezét, esztrádterem , Kertészszövetség gyűlése, M-klub , XIX. POP ARÉNA, színházterem , J. Haydn Zeneiskola nevelőkoncertje, bábterem , SZNF Alapiskola anyák napi ünnepsége, színházterem XVI. Kodály Napok, színházterem A GALÁNTAI MOZI digitalizációját az Audiovizuális Alap anyagilag támogatta. Kultúrház moziműsor: április 11. (péntek) 16:30 3D, április 13. (vasárnap) 16:30 2D RIO 2 3D amerikai, 102 perc, szlovák szinkron, animációs családi vígjáték, belépődíj 6 é s 4, KN április 11. (péntek) 19:00 3 D, április 12. (szombat) 16:30 2D RIO 2 3D amerikai, 102 perc, magyar szinkron, animációs családi vígjáték, belépődíj 6 és 4, KN április (péntek s zombat) 21:30 A TITOKZATOS SZERETŐ angol, 111 perc, cseh feliratos, romantikus életrajzi dráma, belépődíj 4, K-12 április (szombat - v asárnap) 19:00 JUSTIN BIEBER BELIEVE amerikai, 91 perc, cseh feliratos, zenés dokumentumfilm, belépődíj 4, K- 12 Galántai Népművelési Központ Én és az én vidám cirkuszom kiállítás a speciális alapiskolák 14. járási képzőművészeti versenyének képeiből, helyszín: GNK A Föld napja 2014 ünnepség és facsemete ültetés, helyszín: Galánta ig a Galántai Paletta képzőművészeti klub kiállítása, helyszín: Inovatech Diószeg minden pénteken Ifjúsági drámai alkotóműhely, helyszín: Galántai Népművelési Központ április május Fiatalkori bűnözés, Az alkohol és a fiatalok, előadássorozat alapiskolások részére, helyszín: a Galántai járás alapiskolái MUZIKA, HRAJ gyermek- és ifjúsági folklór együttesek és szólisták népzenei fesztiválja, helyszín: Galántai Neogótikus Kastély udvara Határok nélkül a káros szenvedélyek ellen nemzetközi képzőművészeti verseny jubileumi, 10. évfolyamának a kiértékelése, helyszín: Galántai Városi Hivatal Bővebb információk: 031/ , 0902/ , április (kedd szerda) 19:00 CSAJKE- VERŐK amerikai, 94 perc, cseh feliratos, romantikus vígjáték, belépődíj 4, K-15 április 18. (péntek) 16:30 2D, április 19. (szombat) 16:30 3 D, április 20. ( vasárnap) 16:30 2D CSINGILING 5 THE PIRATE FAIRY 3D amerikai, 78 perc, szlovák szinkron, animációs családfilm, belépődíj 5 é s 3, KN április 18. (péntek) 19:00 DĚDICTVÍ 2 ANEB KURVA SE N EŘÍKA cseh, 106 perc, eredeti változat, vígjáték, belépődíj 4, K-15 április 18. (péntek) 21:30, április 19. (szombat) 19:00 TRANSZCEN- DENS amerikai, 120 perc, cseh feliratos, sci-fi thriller, belépődíj 4, K-15 április 20. (vasárnap) 19:00 TRANSZCENDENS amerikai, 120 perc, magyar szinkron, sci-fi thriller, belépődíj 4, K-15 április (kedd szerda) 19:00 POJEDEME K MOŘI cseh, 100 perc, eredeti változat, családfilm, belépődíj 4, K-12 április 26. (szombat) 19:00 VÉGTELEN SZE- RELEM amerikai, 104 perc, szlovák feliratos, romantikus, belépődíj 4, K-12 április 26. (szombat) 21:30, április 27. (vasárnap) 19:00 HÁROM NAP A HALÁLIG amerikai/francia, 117 perc, cseh feliratos, akció thriller, belépődíj 4, K-12 április (kedd s zerda) 19:00 HOSSZÚ ÚT LEFELÉ angol, 96 perc, cseh feliratos, vígjáték, belépődíj 4, K-12 A műsorváltozás joga fenntartva! Mindenkit szeretettel várunk. Tel.: , , Jegyelővétel egy órával kezdés előtt VMK Neogótikus kastély északi szárnya : március április Visszatérések Rubin K ostov fényképkiállítása május Válogatás Zuzana Danišková alkotásaiból illusztr ációk és k önyvbemutató Műsorváltozás joga fenntartva! Matica Ház programja Kézművesek húsvéti bemutatója Óvodások kézimunka kiállítása a Föld napja alkalmából KANTILÉNA 2014 popzenei fesztivál Fantasy ilustrácie Lucia Daučová kiállítása; Zuzana Čechová Kadlecová - üvegfestés Múzeumok és Galériák Éjszakája Kedves galántaiak, hamarosan ismét itt a múz eumok ünnepe, ezért e számunkra jelentős napon a Galántai Honismereti Múzeum gazdag műsorral szeretne kedveskedni Önöknek. A április 17-én, szombaton, délután négy és est e tíz óra között sorra kerülő Múzeumok és Galériák Éjszakáján, melyre a Galántai Reneszánsz Kastélyban kerül sor, olyan programokkal készülünk, mint korabeli vívás, gyermekszínjátszócsoport fellépése, a diósz egi mezőgazdasági komplexumról szóló kiállítás előadásokkal kísér t megnyitója, esti tűz-show és persze jó zene. Biztos, hogy mindenki talál k edvére való szórakozást gy ermekek, fiatalok, felnőttek és idősek egyaránt, hisz v alóban sokrétű lesz a pr ogram. Ha idejük engedi, jöjjenek el Ö nök is, tiszteljenek meg bennünket és a fellépőket a jelenlétükkel. Mindenkit sok sz eretettel várunk. Galántai Honismereti Múzeum Reneszánsz kastély Időszaki kiállítások: válogatás Vladimír Chovan festőművész alkotásaiból Nyitva tartás: kedd péntek: szombat: vasárnap, hétfő: zárva. Spektrum SZIK , A tavasz ünnepe Ja vorinka , 8.00 Középiskolás fiúk nagypályás járási focibajnoksága, Galán tai Műszaki Szakk ö- zépiskola, Galántai Kereskedelmi és Sz olgáltatói Szakközépiskola , A ta vasz ünnepe húsv éti alkotóműhely, Spektrum SZIK Galánta , 8.00 Biológia olimpia, E kat., Štefánik Alapiskola, Galánta , Anyu, apu, gyertek játszani... v árosi park , 8.30 McDonalds alapiskolás járási minifoci bajnokság (legfiatalabb korosztály), Štefánik Alapiskola, Galánta Középiskolák VIII. Megyei Olimpiája, Nagyszombat , 8.30 Jednota C up alapiskolások járási minifoci bajnoksága (idősebb fiúk), Kodály Z. Alapisk ola, Galánta , 8.30 Jednota C up alapiskolások járási minifoci bajnoksága (idősebb lán yok), Kodály Z. Alapisk o- A Galántai Könyvtár rendezvényei Meseország V. Klimtová kiállítása, helyszín: a könyvtár ifjúsági részlege minden kedden és csütörtökön órától Húsvéti alkotóműhely, helyszín: a könyvtár ifjúsági részlege minden hétfőn órától A könyv, mely lenyűgözött hangos felolvasás, helyszín: SZNF Alapiskola , Tudáspróba kiértékelése, helyszín: a könyvtár ifjúsági részlege SPORT 32. Galántai futás április 12. (szombat) FIGYELEM MEGVÁLTOZOTT AZ ÚTVONAL!!! RAJT ÉS CÉL A FŐ UTCÁN!!! Sportcsarnok Galántai Karate Kupa május 10. (szombat), 9.00 óra la, Galánta , 9.00 Slávik Slovenska 2014 Galán tai VMK (bábterem) , POP ARÉNA 2014 Galán tai VMK (bábterem) , 8.30 Dôvera járási minifoci bajnokság (fiatalabb lányok), Kodály Z. Alapiskola, Galánta , 8.30 Dôvera járási minifoci bajnokság (fiatalabb fiúk), Kodály Z. Alapisk ola, Galánta , 8.00 Biológia olimpia, D kat., Štefánik Alapiskola, Galánta ÉRTESÍTÉS A Spektrum Szabadidőközpont szünidei n yári táborokat szervez a k övetkező időpontokban: - július július július augusztus augusztus Minden turnus során két környékbeli kirándulásra is sor kerül. Részvételi díj: 38 euró Beiratkozás: április 23-ig. A szabadidőközpontban megnyíló Spektrum Klub a következő tevékenységeket és lehet őségeket kínálja: - számítógép, internet, játék, projektek kidolgozása - Nintendo wii virtuális játékok: tenisz, teke, golf, kosárlabda - asztalit enisz - szület ésnapi, névnapi ünnepségek - isk olai összejövetelek - alk otóműhelyek ajándék ok, díszek, dekorációk készítése - szabadidős csoportok (zenészek, képzőművészek) találkozása minden nap és óra között Gyógyszertárak készenléti szolgálata Szent Lukács Gyógyszertár Hódi u. 373/38 (a kórházban) Dr. Max TESCO, Fa u. 762/ Felicita Hódi u. 373/ Dr. Max Šafárik u. 1531/ Klokner Hódi u AREÁL ZDRAVIA Nálepka sz. u. 727/ Dr. Max TESCO, Fa u. 762/ Medicana Posta u. 1599/ Dr. Max Vajanský u. 909/ SUN PHARMA Kaufland, Esterházy u Szent Lukács Gyógyszertár Hódi u. 373/38 (a kórházban) Dr. Max Šafárik u. 1531/ Klokner Hódi u Dr. Max TESCO, Fa u. 762/ Szent Márton Gyógyszertár Béke u SUN PHARMA Kaufland, Esterházy u Dr. Max Š afárik u. 1531/ Szent Lukács Gyógyszertár Hódi u. 373/38 (a kórházban) Dr. Max TESCO, Fa u. 762/ AREÁL ZDRAVIA Nálepka sz. u. 727/ Klokner Hódi u SUN PHARMA Kaufland, Esterházy u Szent Lukács Gyógyszertár Hódi u. 373/38 (a k órházban) Dr. Max Vajanský u. 909/ Felicita Hódi u. 373/ Dr. Max Šafárik u. 1531/ SUN PHARMA Kaufland, Esterházy u Dr. Max TESCO, Fa u. 762/ Klokner Hódi u AREÁL ZDRAVIA Nálepka sz. u. 727/ Dr. Max Š afárik u. 1531/ Szent Lukács Gyógyszertár Hódi u. 373/38 (a k órházban) Klokner Hódi u AREÁL ZDR AVIA Nálepka sz. u. 727/ Dr. Max Vajanský u. 909/2 Galántai Újság: Kiadja Galánta Város Önkormányzata, Mierové nám. 940 / 1, Galanta IČO: Béke tér 940/1, Galánta, IČO: Felelős szerkesztő: Rybársky Róbert ( ). Szerkesztő: Gazdagová Lucia ( ). Szerkesztőbizottság: elnök: Stern Juraj. Tagok: Mgr. Benkovics László, Bičan Milan, MUDr. Kertészová Helena, Kolek Péter. Magyar fordítás és korrektúra: Szabó Ingrid. Nyomja: Micropix s.r.o. Galanta. Lapengedély: EV 3076/09. ISSN A kiadó és a szerkesztőség címe: Galántai Újság, Városi Hivatal, Béke tér 940/1, Galánta, tel.: 031 / http: e mail (szerkesztőség, hirdetések): A szerkesztőség fenntartja magának a jogot a levelezői írások rövidítésére és szerkesztésére. A közölt anyagokban megfogalmazott olvasói vélemények nem feltétlenü l tü krözik a szerkesztőség véleményét.

15 2014. április Galánta Város pályázatot hirdet a Galántai Városi Hivatal Iskolaüg yi, Kulturális és Sportosztályának osztályvezetői posztjára Képesítési követelmények: II. fokú pedagógus szakirányú főiskolai végzettség Pályázati követelmények: minimum öt éves szakmai gyakorlat jó szervezőkészség hatékony stresszkezelő képesség erkölcsi és polgári feddhetetlenség idegen nyelvek ismerete (angol, német, magyar) előnyt jelent számítógépes ismeretek B kategóriás jogosítvány belépés legkésőbb június 1-jén Kritériumok, melyek alapján kiválasztják a pályázat nyertesét: a képesítési és pályázati követelmények teljesítése a szakmai gyakorlatot igazoló eddigi munkavégzés áttekintése a munkavégzéshez szükséges jogszabályok a 369/1990-es sz. települési önkormányzatokról szóló törvény, az 523/2004-es sz. közigazgatási költségv etések szabályozásáról szóló törvény, az 596/2003-as sz. oktatásügy állami igazgatásáról és az iskolai önkormányzatokról szóló törvény, az 597/2003-as sz. alap- és középiskolák és oktatási intézmény ek finanszírozásáról szóló törvény, valamint az 552/2003-as sz. közérdekű munkavégzésről szóló törvény ismerete. A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázatban való részvételi kérvényt szakmai önéletrajzot, mely tartalmazza az eddigi munkahelyeket, ill. a betöltött munkaköröket 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt a legmagasabb végzettséget igazoló dokumentum hitelesített másolatát; képzettséget, szakképzettséget igazoló okmányokat a pályázó írásos beleegyezését személyi adatai feldolgozására a 428/2002 számú személyi adatvédelemről szóló törvény értelmében. A pályázatok benyújtásának v égső határideje május 6., óra, cím: Mestský úrad Galanta, Mierové námestie č. 940/1, Galanta. A pályázatot leragasztott bor ítékban küldjék be, melyre ráírták: Výberové konanie v edúci oddelenia školstva, kultúry a športu MsÚ - neotvárať. Maťasovský László, s.k. polgármester A köztársasági elnökválasztás eredményei Galántán 15 A szlovákiai köztársasági elnökválasztás első fordulójára március 15-én került sor. Galánta 17 választási kör zetében összesen 5326 érvényes szavazatot adtak le az egyes elnökjelöltekre. Eredmények: Bárdos Gyula 838 szavazat (15,73%), Jozef Behýl 24 szavazat (0,45%), Ján Čarnogurský 29 sz avazat (0,54%), Róbert Fico 879 szavazat (16,50%), Viliam Fischer 23 sz avazat (0,43%), Pavol Hrušovský 87 szavazat (1,63%), Ján Jurišta 26 szavazat (0,48%), Andrej Kiska 1418 szavazat (26,62%), Milan Kňažko 909 szavazat (17,06%), Stanislav Martinčko 5 szavazat (0,09%), Milan Melník 16 szavazat (0,30%), Helena Mez enská 96 sz avazat (1,80%), Radoslav Procházka 967 sz avazat (18,15%), Jozef Šimko 9 sz a- vazat (0,16%). A március 29-én rendezett második fordulóban az első fordulóban legtöbb szavazatot kapott két jelölt indult, vagyis Róbert Fico és Andrej Kiska. Galántán a második fordulóban 51,50 százalékos volt a választási részvétel. A választásra jogosult polgárból 6486-an adtak le érvényes szavazatot. Galántán Andr ej Kiska 4954 sz avazatot (76,37%), Róbert Fico pedig 1532 szavazatot (23,62%) kapott. A Galántai járásban Andrej Kiska szavazattal 71,49 százalékot, Róbert Fico szavazattal 28,50 százalékot ért el. feldolgozta: Zuzana Morovičvá, GVH Szervezési Osztálya forrás: a Szlovák Köztársaság Statisztikai Hivatala Kiadó üzlethelyiség Galánta Város 2466/2014-es sz. nyilvános üzleti versenypályázata, II. forduló b érleti szerződés megkötésére a legelőny ösebb ajánlat alapján, melynek tárgya a Vajanský utca 909 szám alatt található üzlethelyiség Galántán. A hel yiség alapterülete 83,95 m2. Minimális évi bérleti díj: 100 /m2, rezsiköltségek nélkül. A bérlet időtartama: 5 év május 1-jétől április 30-ig. A biztosíték összege 300. A pályázatok benyújtásának végső határideje április 23., óra. A bérlet célja: kereskedelmi vagy szolgáltató egység üzemeltetése, kivéve játékautomaták, fogadóirodák, éttermi és vendéglátó egységek működtetése, vagy közerkölcsbe ütköző tevékenységek végzése. A versenypályázat részleteiről és feltételeiről bővebb információk a város hirdetőtábláján és weboldalán (www.galanta.sk) olvashatók.

A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007

A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007 A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 A tanulók száma 300 250 200 150 100 50 0 257 267 267 243 225 213 199 Osztályok

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben) 1

(módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2011. (V.9.) önkormányzati rendelete az Újpesti Diákösztöndíjakról (módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Budapest Főváros

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat. 264/7/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015.(VI.15.) kt. határozat. 41/2015.(VI.15.)

Részletesebben

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Az előző tanévben is sikert sikerre halmoztak iskolánk tanárai és tanulói, amelyekről örömmel adunk hírt. Élmezőnyben az OKTV-n Évek óta kiemelkedően szerepelnek

Részletesebben

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik.

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik. Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Ifjú Reménysége cím alapításáról, támogatásának rendjéről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői állás pályázat kiírása Előadó Kasper Ágota

Részletesebben

Szeptemberi októberi programok

Szeptemberi októberi programok Szeptemberi októberi programok Szeptember 17 én, 18 án iskolánkban papírgyűjtés volt. A felsőtagozat összesen 5623 kg papírt gyűjtött. A tavalyi évben többet gyűjtöttünk. Reméljük a következő tanévben

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai 1/2015. (II.25.) SZKT határozat 3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének jegyzőkönyv

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján!

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a képviselő-testület 2014. május 14-ei ülésére. Készítette: Müller Kinga Intézményi Irodavezető Tárgy: Corvin Művelődési Ház magasabb vezetői

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet magasabb vezetői

Részletesebben

JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7.

JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7. JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7. KEDVES INTÉZMÉNYVEZETŐ! Egy ünnepi programfüzetet tart a kezében, amely a Váci Mihály Gimnázium fennállásának 50. évfordulója alkalmából színes, tartalmas,

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás. Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum. 2014. október 2 2015. május 31.

Szakmai beszámoló. Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás. Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum. 2014. október 2 2015. május 31. Szakmai beszámoló Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 2014. október 2 2015. május 31. Az NKA Közgyűjtemények Kollégiumánál elnyert pályázat

Részletesebben

Mádi Furmint Ünnep 2013 Szakmai Beszámoló

Mádi Furmint Ünnep 2013 Szakmai Beszámoló Mádi Furmint Ünnep 2013 Szakmai Beszámoló Tartalomjegyzék: Technikai adatok 2 A program eredményessége, szakmai hatásai 3 Részletes Program 4-6 Fotóalbum 7-16 Sajtómegjelenések 17-22 Kreatív anyagok 23-24

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Ikt.szám.: 2051-1/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 4/1992. (II. 11.) önkormányzati rendelete Az Eger város nevének, címerének és zászlajának használatáról

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 4/1992. (II. 11.) önkormányzati rendelete Az Eger város nevének, címerének és zászlajának használatáról Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 4/1992. (II. 11.) önkormányzati rendelete Az Eger város nevének, címerének és zászlajának használatáról Módosította: 33/2006. (IX.01.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

DIÁKSPORT RENDEZVÉNYEK

DIÁKSPORT RENDEZVÉNYEK DIÁKSPORT RENDEZVÉNYEK Óbuda-Békásmegyeren 2010-2011. tanév II. félév Pedagógiai Szolgáltató Intézet 2011. június 6. DIÁKSPORT RENDEZVÉNYEK Óbuda-Békásmegyeren 2010-2011. tanév II. félév. Tartalom 1. Általános

Részletesebben

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA Mi legyek, ha nagy leszek? pályaválasztási nyílt nap 2013. január 22. A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága támogatásával valósul meg.

Részletesebben

Kedves Kollégák! Tájékoztatni szeretnélek Benneteket a nemzetközi Junior Internet projekt versenylehetőségeiről.

Kedves Kollégák! Tájékoztatni szeretnélek Benneteket a nemzetközi Junior Internet projekt versenylehetőségeiről. Kedves Kollégák! Tájékoztatni szeretnélek Benneteket a nemzetközi Junior Internet projekt versenylehetőségeiről. A Junior Internet projekt honlapja magyar nyelven a következő címen érhető el: http://www.juniorinternet.hu

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2014/12. szám

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2014/12. szám PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2014/12. szám Kedves Klaszter Tagok! Továbbra is korlátozott a pályázati lehetőségek száma, de a friss lehetőségekről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy

Részletesebben

3. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i rendes ülésére

3. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i rendes ülésére 3. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i rendes ülésére Tárgy: 2015. évi Civil keret felosztása Előterjesztő: Tóth Gyula

Részletesebben

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről.

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. 1 Jegyzőkönyv Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. Ülés helye: Jelen vannak: Városháza Tanácskozóterme Sásd, Dózsa

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 59/2015. sz. képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Városgondnokság magasabb vezetői álláshelyére

Részletesebben

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI 2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI Horvát nyelv, kulturális élet A tanévet megelőző nyári programok: 1) 2014.Június 22-29.- Pag (Horvátország)- Horvát nyelvi tábor 6 tanuló vett részt az egy hetes horvátországi

Részletesebben

Albertirsai híres evangélikus évfordulók

Albertirsai híres evangélikus évfordulók Albertirsai híres evangélikus évfordulók Fél évszázad a közösségben. Erős várunknak Albertirsán erős alapjai vannak. Koszorú Michalko Pál sírjára. Aszlovák nyelvet itt már kevesen beszélik, mégis meglepően

Részletesebben

XII. Nemzetközi GoldStars Kupa WTF Taekwondo verseny. 2015. április 25. Budapest

XII. Nemzetközi GoldStars Kupa WTF Taekwondo verseny. 2015. április 25. Budapest XII. Nemzetközi GoldStars Kupa WTF Taekwondo verseny 2015. április 25. Budapest Kiíró: Rendező: Versenyigazgató: Főbíró: A verseny fővédnöke: Időpont: Helyszín: Magyar Taekwondo Szövetség GoldStarS Sportegyesület

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 40/2015. (V.12.) 41/2015. (V. 12.) 42/2015. (V. 12.) 43/2015. (V. 12.) 44/2015. (V.

Részletesebben

Ennek kapcsán 1992. november 24 én megalakult az Országos Baleset megelőzési Bizottság, majd sora egymás után a megyei és

Ennek kapcsán 1992. november 24 én megalakult az Országos Baleset megelőzési Bizottság, majd sora egymás után a megyei és Veszprém, 2013. április 17. Gradvolt Szilveszter r. őrnagy Pécs VBB. Titkára I. Pécs Városi Baleset megelőzési Bizottság bemutatása Aközlekedésről szóló 1988. évi I. tv. a közlekedési propaganda tevékenységet

Részletesebben

3. Csak saját készítésű pályaművek küldhetők. A pályázat témája: Én és a média, az egyes pályaműveknek akár rajz, akár fotó címet kell adni.

3. Csak saját készítésű pályaművek küldhetők. A pályázat témája: Én és a média, az egyes pályaműveknek akár rajz, akár fotó címet kell adni. Az Én és a média rajz- és fotópályázat részvételi és játékszabályzata A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által létrehozott Bűvösvölgy Médiaértés-oktató Központ (székhelye: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi

Részletesebben

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége:

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: 2010. január 14. a Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egyesülettel, az Eötvös József Klubbal közösen megemlékezést

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

7/09092015 sz. H A T Á R O Z A T. Muzsla Község képviselőtestülete 7. üléséről 2015. 9. 9.

7/09092015 sz. H A T Á R O Z A T. Muzsla Község képviselőtestülete 7. üléséről 2015. 9. 9. 7/09092015 sz. H A T Á R O Z A T Muzsla Község képviselőtestülete 7. üléséről 2015. 9. 9. Muzsla község képviselőtestülete a jóváhagyott napirend alapján ülésezett és hozta meg az alábbi határozatot. A.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2013. június 06-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2013. június 06-ai ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 134/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2013. június 06-ai ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a A magyar nyelvért

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-47/2008. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-47/2008. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Képviselőtestülete 2740 Abony, 1. 100047/2008. Tárgy: jkvi kivonat Készült: Abony Város Képviselőtestületének 2008. november 27i üléséről. Napirend: A 2009. évi rendezvényterv elfogadása 409/2008.

Részletesebben

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről 2014 Szabó Tiborné Az egyesület elnöke Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Az egyesület jogállása: A polgárőrség önálló civil

Részletesebben

pályázati űrlap 1. pályázó adatai 2. pályázó intézmény bemutatása intézmény neve címe kapcsolattartó neve telefonszáma e-mail címe igazgató neve

pályázati űrlap 1. pályázó adatai 2. pályázó intézmény bemutatása intézmény neve címe kapcsolattartó neve telefonszáma e-mail címe igazgató neve 1. pályázó adatai pályázati űrlap intézmény neve címe kapcsolattartó neve telefonszáma e-mail címe igazgató neve 2. pályázó intézmény bemutatása település bemutatása (hány lakossal rendelkezik az adott

Részletesebben

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 14. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

XXIV. Felnőtt és Ifjúsági WTF Taekwondo Országos Bajnokság

XXIV. Felnőtt és Ifjúsági WTF Taekwondo Országos Bajnokság XXIV. Felnőtt és Ifjúsági WTF Taekwondo Országos Bajnokság 2014. november 29. BÉKÉSCSABA Kiíró: Rendező: Versenyigazgató: Főbíró: A verseny fővédnöke: Időpont: Helyszín: Magyar Taekwondo Szövetség Lakótelepi

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság!

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Élve az Médiatanács által elfogadott és február 1-től 45 napon át érvényben lévő javaslattételi lehetőséggel, az alábbiakban összefoglaljuk a Közszolgálati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S megüresedett házi gyermekorvosi körzet betöltésére irányuló pályázat kiírására

Részletesebben

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny Fizika 2014. április 8-án Hidy Gábor 8.c osztályos tanulónk részt vett az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat által szervezett Öveges József Fizikaverseny megyei fordulóján és továbbjutott az országos döntőbe.

Részletesebben

Információk: Ponácz Ferenc igazgatóhelyettes, tel.: 22/ 506-162 Titkárság, tel.: 22/ 506-472. web: www.telekiblanka.hu. e-mail: budai@telekiblanka.

Információk: Ponácz Ferenc igazgatóhelyettes, tel.: 22/ 506-162 Titkárság, tel.: 22/ 506-472. web: www.telekiblanka.hu. e-mail: budai@telekiblanka. Kedves Szülők! Köszönjük érdeklődésüket iskolánk hat évfolyamos gimnáziumi képzése iránt. E tájékoztató honlapunkon történő megjelentetésével is szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy Önök minél több információhoz

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 30-án (csütörtök) 15:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2015. április 30.

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Ajkai Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola. Zeneművészeti ág:

KÖZZÉTÉTELI LISTA Ajkai Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola. Zeneművészeti ág: KÖZZÉTÉTELI LISTA Ajkai Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zeneművészeti ág: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola

Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola Hónap szeptember Önkormányzati rendezvények 19. Műsorszámos részvétel a Pestújhelyi Emlék tér emléktábla avatásán Kiemelt iskolai rendezvények 1.

Részletesebben

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők!

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők! Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. /: (27)532-115 E-mail: godinemeth@invitel.hu : www.godinemeth.hu OM: 032351 Előzetes információk a beiratkozásról

Részletesebben

Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012

Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012 Tanulmányi kirándulás tervezete, szervezése, lebonyolítása Tartalom: Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012 1. A tanulmányi kirándulás útvonala 2. A tanulmányi kirándulás

Részletesebben

Pozsony, Egyetemi Könyvtár, Ventúr utca 11.

Pozsony, Egyetemi Könyvtár, Ventúr utca 11. MKKI, Pozsony Sor - szá m Dátum A program megnevezése A program jellege /típusa (pl tudomány, képzőmű-vészet, zene, film) A program rövid ismertetése (különös tekintettel az évfordulós megemlékezésekre,

Részletesebben

Szeretem, mert Vasból van

Szeretem, mert Vasból van VAS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 9700 Szombathely, Berzsenyi D. tér 1. Vas megyei Általános Iskolák részére Tárgy: Versenykiírás Iktatószám: 2-45/2013 Székhelyén Tisztelt Igazgató Asszony/Úr! Tisztelt Pedagógusok!

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről Határozat száma: 88/2012.(VIII.29.) 89/2012.(VIII.29.) 90/2012.(VIII.29.) 91/2012.(VIII.29.)

Részletesebben

J a v a s l a t az Ózdi Köznevelési Intézmények Gondnoksága intézményvezetői megbízására

J a v a s l a t az Ózdi Köznevelési Intézmények Gondnoksága intézményvezetői megbízására J a v a s l a t az Ózdi Köznevelési Intézmények Gondnoksága intézményvezetői megbízására Ózd, 2014. június 26. Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály Köznevelési

Részletesebben

KEOP-5.6.0 Környezet és Energia Operatív program KEOP-5.6.0-12/2013-0034

KEOP-5.6.0 Környezet és Energia Operatív program KEOP-5.6.0-12/2013-0034 KEOP-5.6.0 Környezet és Energia Operatív program KEOP-5.6.0-12/2013-0034 0034 Pest II: Bernecebaráti Bernecebaráti Szokolyi Alajos Általános Tagiskola és tornaterem melléképülete Az intézmény 2 különálló

Részletesebben

Ezen dokumentum Jászárokszállás Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének 2007. évi jelentősebb eseményeit, beavatkozásait, híreit foglalja magába Készítette: Tekse Csaba parancsnok-helyettes 2007. október

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-i ülésére 1181-1/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-i ülésére Tárgy: Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény az Egész

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Tárgy: Együttműködési megállapodás megkötése a JÖVŐNKÉRT Alapfokú Művészetoktatási

Tárgy: Együttműködési megállapodás megkötése a JÖVŐNKÉRT Alapfokú Művészetoktatási Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Témafelelős: Mihály Béláné Ikt. szám: P-28522/2009. Tárgy: Együttműködési megállapodás megkötése a JÖVŐNKÉRT Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel

Részletesebben

Pályázati adatlap. 2. Számú Melléklet

Pályázati adatlap. 2. Számú Melléklet 2. Számú Melléklet Pályázati adatlap A sikeres pályázat érdekében minél részletesebben töltsd ki az adatlapot. A megadott információkkal minél precízebben próbáld megfogalmazni gondolataidat, szándékodat.

Részletesebben

Szekszá rd Junior Stárs. 2014. e vi pe nzu gyi tá je koztáto já, válámint á 2015. e vre vonátkozo pe nzu gyi terve

Szekszá rd Junior Stárs. 2014. e vi pe nzu gyi tá je koztáto já, válámint á 2015. e vre vonátkozo pe nzu gyi terve Szekszá rd Junior Stárs 2014. e vi pe nzu gyi tá je koztáto já, válámint á 2015. e vre vonátkozo pe nzu gyi terve S z e k s z á r d J u n i o r S t a r s B i g B a n d 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 38.

Részletesebben

Rétság Városi Sport Egyesület

Rétság Városi Sport Egyesület - Rétság Városi Sport Egyesület - Részlet az alapszabályból: A Rétság Városi Sport Egyesület az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján önállóan m köd társadalmi szervezet. Az egyesület a

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Meghívottak: Németh Béláné gazd.főea. Jasperné Vesztergom Gertrúd óvodavezető

Jegyzőkönyv. Meghívottak: Németh Béláné gazd.főea. Jasperné Vesztergom Gertrúd óvodavezető Jegyzőkönyv Készült: a Bakonyszentkirály Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 7-én (szerdán) 17 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatással egybekötött nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről Psz/59/25/2014.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 111/2014. (XII.29.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

A Nulla Hulladék Hét aktivitás és Nulla Hulladék Országos Találkozó című pályázat helyi szintű hulladékcsökkentési akció

A Nulla Hulladék Hét aktivitás és Nulla Hulladék Országos Találkozó című pályázat helyi szintű hulladékcsökkentési akció A Nulla Hulladék Hét aktivitás és Nulla Hulladék Országos Találkozó című pályázat helyi szintű hulladékcsökkentési akció Nimfea Természetvédelmi Egyesület A HUMUSZ Szövetség és a Nemzeti Együttműködési

Részletesebben

PÁLYÁZAT. alapfokú nevelési-oktatási intézmények részére az intézményben működő, tömegsport jellegű labdarúgáshoz szükséges sporteszközökre

PÁLYÁZAT. alapfokú nevelési-oktatási intézmények részére az intézményben működő, tömegsport jellegű labdarúgáshoz szükséges sporteszközökre PÁLYÁZAT alapfokú nevelési-oktatási intézmények részére az intézményben működő, tömegsport jellegű labdarúgáshoz szükséges sporteszközökre A pályázat kiírója: A pályázat beadási határideje: A pályázat

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 8/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2015. június 14.-én (péntek) napján 8 00 órai

Részletesebben

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh XI. évf. 6. sz. 2014. december www.kiralyhegyes.hu "Áldás szálljon házatokra, meghitt béke lengje be, boldogságnak légy forrása, szóljon errõl Szenteste!" Jégvirág költözzön mindegyik ablakba, gőzölgő

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. évről Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. Tartalmi beszámoló a Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013-ban

Részletesebben

2008/2009. TANÉVI ÚSZÁS DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ II. korcsoport. 2009. február 07. Székesfehérvár, Csitáry G. Emil Fedettuszoda

2008/2009. TANÉVI ÚSZÁS DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ II. korcsoport. 2009. február 07. Székesfehérvár, Csitáry G. Emil Fedettuszoda 2008/2009. TANÉVI ÚSZÁS DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ II. korcsoport 2009. február 07. Székesfehérvár, Csitáry G. Emil Fedettuszoda Fővédnökök: Dr. Gyenesei István Önkormányzati Minisztérium miniszter Dr.

Részletesebben

6 2011. október HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS Egyéni Atlétika Verseny - Szarvas, 2011. 09. 27. A III-IV. korcsoportnak (5-8.osztály) megrendezett atlétika versenyen, minden tanuló, abban a versenyszámban indulhatott,

Részletesebben

Polgármesteri díjak átadása

Polgármesteri díjak átadása AKTUÁLIS 2 GALÁNTAI ÚJSÁG Polgármesteri díjak átadása December 10-én a Galántai Reneszánsz Kastélyban került sor a 2013-as polgármesteri díjak átadására, melyeket Maťašovský László polgármester az egyes

Részletesebben

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS 2008. június 14. szombat 18 óra RAFFAY BÉLA szobrászművész kiállításának megnyitója a Tóparti Galériában (Révfülöp, Halász utca 6.). A kiállítást megnyitja: Kancsal Károly,

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában:

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában: ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án 17.00 órakor kezdődő nyilvános testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV. Helyszín: Tata (vidék: kistelepülés) Vaszary János Általános Iskola (tantermei, tornaterme, udvara) önálló működésű intézmény

FORGATÓKÖNYV. Helyszín: Tata (vidék: kistelepülés) Vaszary János Általános Iskola (tantermei, tornaterme, udvara) önálló működésű intézmény FORGATÓKÖNYV KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT FEJLESZTÉSI ÉS PROJEKTIGAZGATÓSÁG 1051 Budapest, Nádor u. 32. www.klik.gov.hu Iskolánk idén ünnepli 110. évfordulóját, ennek alkalmából egy egész élménynapot

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-118/2014. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Múzeum igazgató

Részletesebben

KECEL VÁROS KÖZÉLETI LAPJA 2013. ÁPRILIS III. ÉVFOLYAM 2. SZÁM

KECEL VÁROS KÖZÉLETI LAPJA 2013. ÁPRILIS III. ÉVFOLYAM 2. SZÁM KECEL VÁROS KÖZÉLETI LAPJA 2013. ÁPRILIS III. ÉVFOLYAM 2. SZÁM A Keceli Hírek internetes változatát megtalálja a www.kecel.hu oldalon. Fizetett hirdetés Újra indul az újság A fontos információk eljutnak

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 A zongorás tábor résztvevőinek a száma a tervezetthez képest jóval magasabb lett. Az eredetileg tervezett 25-30 gyermek helyett több mint 50 gyermek jelentkezett

Részletesebben

COMENIUS pályázattal Romániában. A projekt témája: Education A Journey in Time (magyarul: Oktatás Egy időutazás).

COMENIUS pályázattal Romániában. A projekt témája: Education A Journey in Time (magyarul: Oktatás Egy időutazás). COMENIUS pályázattal Romániában Közel kétéves előkészítés után a Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola az Európai Unió Oktatási Bizottsága által támogatott, Egész életen át tartó tanulás COMENIUS

Részletesebben

Kaszás Attila Kulturális fesztivál 2015

Kaszás Attila Kulturális fesztivál 2015 Kaszás Attila Kulturális fesztivál 2015 Zsigárd 2015. július 13-augusztus 8. 2015. július 13-17. Kistérségi nyári kézműves tábor Helyszín: tájház Napi foglalkozások: 09:00-14:00 5 napon keresztül különböző

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról.

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Preambulum Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési,

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ügyszám: 24449/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Csarnok- és Piacigazgatósága igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak:

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: JEGYZŐKÖNYV Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2010. augusztus 26.- napján a Községháza tanácskozó termében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Majdanics László polgármester

Részletesebben

XXIV. Felnőtt és Ifjúsági WTF Taekwondo Országos Bajnokság

XXIV. Felnőtt és Ifjúsági WTF Taekwondo Országos Bajnokság XXIV. Felnőtt és Ifjúsági WTF Taekwondo Országos Bajnokság 2014. november 29. BÉKÉSCSABA Kiíró: Rendező: Versenyigazgató: Főbíró: A verseny fővédnöke: Időpont: Helyszín: Magyar Taekwondo Szövetség Lakótelepi

Részletesebben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben 2011-ben is bekerült az Igali Gyógyfürdő nyári rendezvénysorozatába a már évek óta hagyományosan megrendezésre kerülő és töretlen sikernek örvendő gyermeknap,

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

WIKIMÉDIA MAGYARORSZÁG EGYESÜLET. 2014. április - november

WIKIMÉDIA MAGYARORSZÁG EGYESÜLET. 2014. április - november WIKIMÉDIA MAGYARORSZÁG EGYESÜLET 2014. április - november Wikimedia Chapter Conference Berlin Vince, Andi részvételével A Wikimédia közösség idén is megtartotta nagyszabású konferenciáját. Ezúttal Berlinben,

Részletesebben

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Jegyzőkönyv Készült a Felsőtárkányi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában a Felsőtárkány Roma

Részletesebben