versenyeztetési eljárás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "versenyeztetési eljárás"

Átírás

1 Autóbuszok és trolibuszok kapaszkodórendszerének bevonatolása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 355/14. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014.

2 AJÁNLATI FELHÍVÁS 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Gazdasági Igazgatóság Beszerzési Főosztály Schifner Marianna főosztályvezető 1072 Budapest, VII. kerület, Akácfa u. 15. Tel/fax: Eljárás száma: 3. Az eljárás tárgya és mennyisége: Autóbuszok és trolibuszok kapaszkodórendszerének bevonatolása Mennyisége: 228 alkalom/36 hónap A mennyiség a szerződés hatálya alatt -50%-kal változhat. A javítás mennyiségét és részletezését a jelen Ajánlati felhívás 6. sz. mellékletében található táblázat tartalmazza. A mellékletben szereplő mennyiségek a korábbi üzemeletetési tapasztalatok felhasználásával kerültek meghatározásra, azok ún. tapasztalati mennyiségek. A tapasztalati mennyiségek az ajánlatok megalapozott elbírálása érdekében, a nettó ajánlati összár meghatározásához kerültek megadásra, a szerződés keretében felújított mennyiségek ezektől a tapasztalati adatoktól eltérhetnek. A feltüntetett mennyiség tájékoztató jelleggel került meghatározásra. A megkötésre kerülő szerződés mellékletében csak az egységárak kerülnek feltüntetésre. Ajánlatkérő csak teljes körű ajánlatot fogad el. 4. Műszaki feltételek, műszaki leírás: 4.1 Általános műszaki követelmények: A járművek üzemeltetése során a megkopott, esztétikailag és felületminőség szempontjából már elfogadhatatlan kapaszkodók és fogantyúk felújítása a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet A. Függelék A/52. sz. melléklete által meghatározott kontrasztos színezés és csúszásmentes felület biztosítása érdekében. Az Ajánlattevőnek a kapaszkodók felújítása, bevonatolása során a szinterezett, vagy rilzánozott felületeken minimum 200 μm rétegvastagságot egyenletesen biztosítania kell Az Ajánlattevőnek a Trolibuszok esetében az utasajtókon és azok környezetében elhelyezett, felés leszállást segítő kapaszkodókat min. 600 μm, max μm rétegvastagságban és min. 3,5 kv átütési szilárdságú bevonat eléréséig kell szintereznie/rilzánoznia. 2

3 Az Ajánlattevőnek a szinterezés megkezdése előtt a termékről el kell távolítania a régi festéket, illetve bevonatot, továbbá köteles a felületet rozsdamentesíteni. Ezt követően a megfelelő minőségű bevonatolás elérése érdekében a termék teljes körű zsírtalanítását és foszfátozását kell végrehajtania. Az Ajánlattevőnek a megtisztított felületet az Ajánlatkérő meghatározása alapján, az alábbi RAL színskála szerint kell szintereznie/rilzánoznia: zöld szín: RAL 6018; sárga szín: RAL 1021; kék szín: RAL 5015; trolibusz esetén opcionálisan piros szín: RAL 3002 Az Ajánlattevőnek a termék beszereléséhez szükséges bilincsek és egyéb rögzítő elemek bevonatolását is el kell végeznie a rögzítő csavarok kivételével. Ez alól a követelmény alól a Volvo gyártmányú járművek kivételt képeznek. Ajánlattevőnek a munkálatokat menetes furatok bevonatolása nélkül kell elvégeznie. Az Ajánlattevőnek rendelkeznie kell javítási, felújítási technológiával, mely alapján a termék felújítása elvégezhető. Az Ajánlattevőnek az ajánlatot típusonkénti bontásban, egységárakban kell megadnia az 1. sz. mellékletnek megfelelően. Az ajánlattételt megelőzően az Ajánlatkérő helyszíni bejárást biztosít. 5. Szerződés időtartama: A szerződés időtartama 36 hónap. 6. A teljesítés ütemezetése: Ajánlatkérő a megrendelések (BMR) kiadásával jogosult a javítások megrendelésére. Ajánlattevő a teljesítést a szerződés hatályba lépését követő 5 munkanapon belül köteles megkezdeni, és a szerződés időtartama alatt az Ajánlatkérő által kért ütemezésben és a lehívások (megrendelések) szerinti mennyiségben köteles teljesíteni. Ajánlattevő a bejelentéstől számított 2 munkanapon belül köteles kiszállni a Megrendelő által meghatározott telephelyre, ezt követően árajánlatot kell adnia. Elfogadott árajánlat esetén a kiszerelt egységek Ajánlattevő felé történő bejelentésétől számított maximum 10 munkanap áll rendelkezésére a javításra és/vagy a komponensek cseréjére. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a teljesítési határidőről naptári napokban, mely nem lehet több 10 munkanapnál. (5. sz. melléklet) 3

4 7. Az átvétel módja: Az Ajánlatkérő a felújított termék(ek)et az átvételt követően mennyiségi és műszaki állapot szempontjából megvizsgálja. A mennyiségi és műszaki állapot szempontjából történő átvétel Szállítólevél aláírásával történik. Amennyiben a mennyiségi átvétel és a műszaki állapot ellenőrzése során eltérések mutatkoznak, úgy jegyzőkönyv felvételére kerül sor. A felújított termékeken, időtálló módon, sérüléstől védve fel kell tüntetni a javító adatait, továbbá a felújított egység egyedi számát és a jótállás lejáratának időpontját. Az termék csomagolásának alkalmasnak kell lennie arra, hogy a dolog épségét a fuvarozás és tárolás időtartama alatt a külső sérülésektől megóvja, a terméket por, víz és egyéb szennyeződések bejutása, illetve sérülések ellen védett, zárható csomagolásban kell leszállítani a Megrendelő részére. Ajánlattevő köteles saját költségén a felújításra kerülő termékeket a javítás helyszínére szállítani, illetve a felújított termékeket a teljesítés helyszínére visszaszállítani. A minőségi illetve műszaki eltérés esetén a teljesítés (rész)eredményét az Ajánlatkérő nem köteles átvenni, és hibás teljesítésként értékelheti az adott megrendelésben foglalt termékek összességét. A Nyertes Ajánlattevő ilyen esetben a jelen felhívás 9. pontjában meghatározott kötbér, valamint a többletköltség viselése mellett a továbbiakban is köteles szabályszerűen teljesíteni. 8. A teljesítés helyei: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Autóbusz és Trolibusz Üzemeltetési Igazgatóság alábbi telephelyei: BKV Zrt. Trolibusz Divízió: T100 raktár 1101 Budapest, Pongrác utca 6. BKV Zrt. Kelenföldi Divízió: K410 raktár 1113 Budapest, Hamzsabégi út 55. BKV Zrt. Óbudai Divízió: O430 raktár 1037 Budapest, Pomázi út 15. BKV Zrt. Cinkota Divízió: C450 raktár 1165 Budapest, Bökényföldi út 122. BKV Zrt. Dél-Pesti Divízió: D460 raktár 1194 Budapest, Méta utca 39. Nyitva tartás: H P, 06:00 13:30 óra között 9. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: Jótállás: Jótállás elvárt időtartama: Jótállás kezdete: 36 hónap az átvétel időpontja A jótállási idő alatt történt meghibásodás esetén a jótállás időtartama a javított alkatrészre újból kezdődik. 4

5 Jótállás érvényesítése esetén az Ajánlattevő köteles a hibás terméket elszállítani, valamint a kijavított terméket Ajánlatkérőhöz visszaszállítani. A jótállás keretébe tartozó hiba elhárítását az Ajánlattevő a bejelentéstől számított 2 munkanapon belül köteles megkezdeni. A felújított termékek jótállási időszakban történő meghibásodása esetén az Ajánlattevő köteles díjmentes javítást/cserét vállalni határidő megjelölésével, amely nem lehet több 10 munkanapnál. Amennyiben a termék a hiba / sérülés mértéke miatt nem javítható, vagy a felújított termék a hiba következményeként megsemmisül, úgy a garanciális hibaszemle jegyzőkönyvében rögzítésre kerül az Ajánlattevő új, vagy új helyettesítő termék szállítási kötelezettsége. Késedelmi kötbér Késedelmes teljesítés esetén a Késedelmi Kötbér mértéke az eredménytelenül eltelt teljesítési határidőt követő minden késedelmesen eltelt nap után a késedelmesen teljesített Megrendelésre vetített nettó Javítási Díj 2 %-a, de maximum 30 %. Késedelmes teljesítésnek minősül különösen, ha az Ajánlattevő a jótállási kötelezettségének teljesítését 2 munkanapon belül nem kezdi meg, illetve ezt követően 10 munkanapon belül a jótállási kötelezettségét nem teljesíti. Hibás teljesítési kötbér Ha a nyertes Ajánlattevő nem megfelelően teljesít, a Megrendelő Hibás Teljesítési Kötbért követelhet, melynek alapja a hibás teljesítéssel érintett felújított termék megrendelésének nettó összértéke, mértéke annak 30 %-a. Ajánlatkérő Hibás Teljesítési Kötbért követelhet, amennyiben a felújított termék jótállási időn belül meghibásodik. Hibás teljesítésnek minősül az is, amennyiben a hiba jótállás kötelezettség teljesítése körében merül fel, hibás teljesítési kötbér ebben az esetben is érvényesíthető. Nem teljesítési kötbér Nem teljesítés esetén Megrendelő Meghiúsulási Kötbérre jogosult, melynek alapja a meghiúsulással érintett javítások megrendelésének nettó összértéke, mértéke annak 30 %-a. Nyilatkozatok a jótállás és következményeinek elfogadásáról Ajánlattevőnek ajánlatában kifejezetten nyilatkoznia kell az általa vállalt jótállás időtartalmáról és a jótállás feltételeinek elfogadásáról. (5. sz. melléklet) 10. Műszaki, szakmai alkalmassági követelmények: M1: Alkalmatlannak minősül Ajánlattevő és az általa igénybe venni kívánt alvállalkozója, ha együttesen nem rendelkeznek az ajánlattételi határidőt megelőző 72 hónapban 5

6 összességében minimum Ft értékben fémtermékek bevonatolására, szinterezésére/rilzánozására vonatkozó referenciával. M2: Ajánlattevőnek rendelkezni kell ISO 9001:2008 vagy MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány mindenkori hatályos változata szerinti (érvényes) minőségbiztosítási tanúsítvánnyal, vagy ezzel egyenértékű, bármely nemzeti rendszerben akkreditált szervezettől származó tanúsítvánnyal, vagy a minőségbiztosítási rendszer kiépítésére tett intézkedéseket igazoló 12 hónapnál nem régebbi iratokkal. Műszaki, szakmai alkalmasság igazolására kért adatok és tények (igazolás módja): M1: Ajánlattevőnek és az általa igénybe venni kívánt alvállalkozójának a csatolt Referencia nyilatkozat (2. sz. melléklet) kitöltésével igazolnia kell azt, hogy rendelkezik az ajánlattételi határidőt megelőző 72 hónapban összességében minimum Ft értékben fémtermékek bevonatolására, szinterezésére/rilzánozására vonatkozó referenciával. Ajánlattevőnek a referenciaigazolásokat cégszerűen aláírt formában, az ajánlattételi határidőt megelőző 12 hónapnál nem régebbi keltezéssel ellátva kell benyújtania. M2: Ajánlattevők köteles egyszerű másolati példányban csatolni az ISO 9001:2008 vagy MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány mindenkori hatályos változata szerinti (érvényes) minőségbiztosítási tanúsítványt, vagy ezzel egyenértékű, bármely nemzeti rendszerben akkreditált szervezettől származó tanúsítványt, vagy a minőségbiztosítási rendszer kiépítésére tett intézkedéseket igazoló 12 hónapnál nem régebbi iratokat. 11. Az Ajánlattevő által az ajánlathoz kötelezően csatolandó igazolások, nyilatkozatok: Ajánlattevőnek, illetve az igénybe venni kívánt alvállalkozójának ajánlatában a következő dokumentumokat kell benyújtania: - ajánlattételi nyilatkozat 1. sz. melléklet - referencia nyilatkozat 2. sz. melléklet - nyilatkozatot az alvállalkozókról 3. sz. melléklet - nyilatkozatot a kizáró okokról 4. sz. melléklet - egyéb nyilatkozat 5. sz. melléklet - Ajánlati árak táblázata 6. sz. melléklet - aláírási címpéldány egyszerű másolata - Nyilatkozat a javítás, felújítás elvégzéséhez szükséges eszközök, célgépek, berendezések rendelkezésre állásáról - Minőségbiztosításra (M2) vonatkozó dokumentumok egyszerű másolati példánya Ajánlattevő jogosult idegen nyelven is becsatolni iratokat, de ahhoz mellékelni köteles az Ajánlattevő cégszerű aláírásával ellátott felelős magyar nyelvű fordítást. A fordítási hibákból történő felelősséget az Ajánlattevő vállalja. 6

7 12. Ajánlati árak Az ellenszolgáltatás nettó értékét, a mellékelt Ajánlattételi nyilatkozat kitöltésével egy összegben, magyar forintban kell megadni. Az egységárakat az ajánlati árak táblázatának kitöltésével is meg kell adni. A nettó ajánlati ár magában foglalja az alkalmankénti szerződésszerű teljesítéséhez szükséges valamennyi munka-, anyag-, és egyéb költséget különösen a kiszállás, fuvarozás, tárolás, csomagolás, rakodás, hatósági engedélyek költségeit és a termékdíjat is -, valamint a különféle vámköltséget, hatósági díjakat és adókat az általános forgalmi adó kivételével. Az Ajánlatkérő a szerződés megkötésétől számított 12 hónap időtartamra fix árak meghatározását kéri. Az árak a szerződés teljesítése során, 12 hónap elteltét követően legfeljebb a KSH által kiadott inflációs ráta 80 %-ának megfelelő mértékű áremeléssel módosulhatnak. 13. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltétele: A szerződés tárgyát képező felújított termékek ellenértékének kiegyenlítése a megrendelés teljesítésének Ajánlatkérő általi igazolását követően, az Ajánlatkérőhöz benyújtott számla alapján, a számla kézhezvételétől számított 30 (harminc) naptári napon belül, átutalással történik. Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlatkérő késedelmes fizetése esetén a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.) szóló évi V. törvény 6:48. (1) bekezdésében meghatározott mértékű késedelmi kamat számítható fel. 14. Az Ajánlatok benyújtása: A BKV Zrt. a tárgyi eljárást elektronikus rendszerben folytatja le, az eljárásban való részvételhez külön regisztráció szükséges. Amennyiben az Ajánlattevő az Electool rendszerében még nem regisztrált, ezt a címen kérjük jelezni, annak érdekében, hogy a regisztráláshoz szükséges meghívók kiküldésre kerülhessenek. A regisztráció folyamatát figyelembe véve, jelentkezési igényét legkésőbb az ajánlatok feltöltésének határidejét megelőző 8. munkanapig. A regisztráció, valamint azt követően az eljárásban való részvételre feljogosító meghívás időt vesz igénybe, így amennyiben részvételi szándékukat a jelen pontban előzőekben megadott határidőt követően jelzik, Ajánlatkérő nem tudja garantálni az eljárásban való részvétel lehetőségét. Felhívjuk továbbá a figyelmet arra, hogy a regisztrációt követően Ajánlattevő csak úgy vehet részt az eljárásban, ha Ajánlatkérő a konkrét eljárásra meghívót küld. Ajánlattevőknek az ajánlatok feltöltésének határidejét megelőző 5. munkanapig van lehetőségük arra, hogy jelezzék, ha a meghívót nem kapták meg. Amennyiben a meghatározott határidőig Ajánlattevő nem jelzi, hogy a meghívót nem kapta meg, nem áll módunkban az ajánlat feltöltésével kapcsolatos kifogásokat elfogadni. Felhívjuk a figyelmet, hogy az eljárásban kizárólag az elektronikus rendszerben van lehetőség az ajánlat benyújtására. 7

8 Az ajánlatot és a csatolandó igazolásokat, nyilatkozatokat kitöltve és cégszerűen aláírva, digitalizálva az Electool oldalára (https://electool.com/sourcingtool/) kell feltölteni. Kérjük, hogy Ajánlattevő ajánlatában adja meg az elérhetőségéhez szükséges adatokat: ajánlattevő cég neve, székhelye, telefonszáma, telefax-száma, a kapcsolattartó személy neve, beosztása. Az Ajánlattétel benyújtásának hivatalos nyelve: magyar. Amennyiben az Ajánlattevő nem magyar nyelven nyújtja be ajánlatát, kötelezően csatolnia kell a felelős magyar nyelvű fordítást az Ajánlattétel teljes terjedelmére. Az ajánlatok benyújtásának (feltöltésének) határideje (ajánlattételi határidő): december hó 08. nap 10 óra 00 perc Az ajánlati árak megtekintése: december hó 08. nap 10 óra 01 perc 15. Az Ajánlati felhívással kapcsolatos kérdések és válaszok: Az eljárással kapcsolatos kérdések feltevése, információ kérése a felületen keresztül is lehetséges. Ajánlatkérő az ajánlati felhívás szakaszában helyszíni bejárást biztosít: Helyszíni bejárás helye: ideje: Jelen Ajánlati felhívás 8. pontjában meghatározott telephelyek napjától napjáig előzetes egyeztetés alapján kontakt személy: dr. Szabó István jogász Ajánlatkérő köteles részvételi szándékát november 19. napján óráig a címen írásban bejelenteni. 16. Az ajánlatok elbírálása: Az Ajánlatkérő az ajánlatkérésben meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatokat az alábbi szempontrendszer szerint bírálja el: Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. 8

9 Az Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a versenyeztetést megnyert Ajánlattevővel szerződést kössön, vagy egy Ajánlattevővel se kössön szerződést, és az egész eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. 17. Hiánypótlás: Az Ajánlatkérő a versenyeztetési eljárás során az Ajánlattevők részére hiánypótlási lehetőséget biztosít. Ajánlatkérő a hiánypótlási felhívásban pontosan megjelölt hiányokról és a hiánypótlási határidőről elektronikus úton, írásban tájékoztatja az Ajánlattevőket. 18. Az ajánlati kötöttség: Ajánlattevő ajánlati kötöttsége az ajánlattételi határidő lejártával kezdődik. Az Ajánlattevő ajánlatát e határidő lejártáig módosíthatja vagy visszavonhatja. Az ajánlati kötöttség az eredményhirdetéstől számított 30 napig tart azzal, hogy ezen időpontot követően ajánlatkérő nyilatkozatot kérhet az ajánlat további fenntartására. Amennyiben Ajánlattevő nem nyilatkozik, azt ajánlatkérő úgy tekinti, hogy ajánlatát fenntartja. Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártáig visszavonhatja a felhívást. 19. Egyéb rendelkezések: Az ajánlattételi nyilatkozat aláírásával az Ajánlattevő kifejezetten nyilatkozik a szerződéstervezet elfogadásáról. Az Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a szerződéses feltételekről vagy a benyújtott ajánlatok értékelésének eredményétől függően tárgyalást tartson. Ajánlatkérő az ajánlatok benyújtását követően elektronikus árlejtést vagy ártárgyalást tart, a végleges ajánlati árak kialakítása érdekében. Az (ár)tárgyalások és árlejtés tartásáról, azok menetéről az Ajánlatkérő egyidejűleg tájékoztatja valamennyi érvényes ajánlatot benyújtó Ajánlattevőt. Az ártárgyalás/elektronikus árlejtés eredménye alapján kitöltött részletes ártáblázatot az ártárgyalás/elektronikus árlejtés alapján legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Ajánlattevő köteles az ártárgyalás/elektronikus árlejtést követő 2 munkanapon belül aláírva elektronikus úton.pdf vagy.jpg formátumban a címre vagy a as faxszámra megküldeni. Az eredményről az Ajánlatkérő az Ajánlattevőket ben értesíti. Az Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy az ajánlatok elbírálása során az eljárást eredménytelennek nyilvánítsa és adott esetben a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Ajánlattevővel szemben a szerződés megkötését megtagadja. A szerződés a nyertes Ajánlattevővel, írásban jön létre, mindkét fél általi aláírás időpontjában. 9

10 1. sz. melléklet Ajánlattételi nyilatkozat 1 Ajánlatkérő: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Gazdasági Igazgatóság, Beszerzési Főosztály 1072 Budapest, Akácfa u. 15. Eljárás száma: Eljárás tárgya: Autóbuszok és trolibuszok kapaszkodórendszerének bevonatolása Ajánlattevő cég adatai: a. Név:... b. Székhely:... c. Cégjegyzésre jogosult személy neve:... d. cím:. e. Telefonszám:... f. Kapcsolattartásra kijelölt személy neve, elérhetősége ( cím/telefon/fax szám):... g. Adószám:. h. Cégjegyzékszám:... i. Bankszámla száma: Ajánlati összár Ft/12 hónap... Alulírottak kijelentjük, hogy a felhívás szerinti szerződéses feltételeket elfogadjuk, jelen ajánlatunkat a szerződéskötésig fenntartjuk..., (hó)... (nap).. Ajánlattevő cégszerű aláírása 1 A nyilatkozat alapján az ajánlat bontásakor ismertetésre kerülnek a cégadatok valamint az Ajánlattevő elbírálásra kerülő ajánlata 10

11 2. sz. melléklet REFERENCIA NYILATKOZAT Eljárás száma: Eljárás tárgya: Autóbuszok és trolibuszok kapaszkodórendszerének bevonatolása Teljesítés ideje (év) Szerződést kötő másik fél megnevezése Szállítás tárgya A szolgáltatás mennyisége (évenkénti bontásban) Nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződéseknek megfelelően történte A referenciát igazoló személy neve, elérhetősége (igen/nem) Kelt.:, (hó) (nap) Ajánlattevő cégszerű aláírás 11

12 3. sz. melléklet Nyilatkozat Alvállalkozókról Címzett: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Gazdasági Igazgatóság Beszerzési Főosztály 1072 Budapest Akácfa u. 15. Eljárás száma: Eljárás tárgya: Autóbuszok és trolibuszok kapaszkodórendszerének bevonatolása Alulírott...(név) a.(cég neve), mint Ajánlattevő nevében nyilatkozattételre jogosult személy a BKV Zrt., mint Ajánlatkérő BKV Zrt. Autóbuszok és trolibuszok kapaszkodórendszerének bevonatolása tárgyú eljárásában nyilatkozom, hogy: a felhívásban megjelölt tevékenység elvégzéséhez az alábbiakban megnevezett alvállalkozók bevonását tervezzük: Sorszám stb. Alvállalkozó cég neve, székhelye Tevékenység megnevezése Közreműködés mértéke (%) Kelt.:, (hó) (nap).. Ajánlattevő cégszerű aláírása 12

13 4/a. sz. melléklet VERSENYEZTETÉSI ELJÁRÁSBAN AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT 2 (kizáró okok nyilatkozata) Az eljárás tárgya: Az eljárás száma: V-305/14 Alulírott..., mint a(z) (cégnév, székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy a(z) (cégnév) mint Ajánlattevő a) Nem áll végelszámolás, felszámolási eljárás, cégbírósági törvényességi felügyeleti- (megszüntetési), csődeljárás vagy végrehajtás alatt; b) Nem függesztette fel tevékenységét; c) Nem követett el gazdasági illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt; d) Nem került jogerősen eltiltásra közbeszerzési eljárásokban való részvételtől; e) Nem szolgáltatott hamis adatot korábbi három évnél nem régebben lezárult közbeszerzési eljárásban f) a BKV Zrt-vel szemben nem állt illetve nem áll polgári peres eljárásban, egyéb jogvitában, nincs a BKV Zrt-vel szemben fennálló, lejárt kötelezettsége, nem, vagy nem volt tulajdonosa, tisztségviselője olyan gazdasági társaságnak, amelynek kiegyenlítetlen tartozása van vagy maradt fenn a BKV Zrt-vel szemben. Tudomásul veszem, hogy a kizáró okok fennállta vagy azok eljárás során történő bekövetkezése esetén Ajánlatkérő az ajánlatomat érvénytelenné nyilváníthatja., év... hó... nap Ajánlattevő cégszerű aláírása 2 Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell meghatározott tényekről, körülményekről, melyek fennállása esetén az Ajánlatkérő dönthet arról, hogy ajánlattevővel nem kíván szerződést kötni, ezért ki van zárva az ajánlattételből. A kizárás alapja a szerződésszegés veszélye egyfelől az ajánlattevő pénzügyi, gazdasági alkalmatlansága, illetőleg a megfelelő anyagi fedezet hiánya okán, másfelől üzletvitele körében vagy korábbi beszerzési eljárás során elkövetett jogszabálysértő magatartása, illetve szerződésszegése. Az ajánlattevőnek az ajánlatához csatoltan írásbeli nyilatkozatot kell tennie arról, hogy nem esik a kizáró okok hatálya alá. 13

14 4/b. sz. melléklet NYILATKOZAT az adózásról és a tényleges tulajdonosról A * megjelölt nyilatkozatok közül mindig a megfelelő választandó. A) Alulírott..., mint a(z)... képviseletére jogosult személy kijelentem, hogy az általam képviselt vállalkozás olyan társaságnak minősül, melyet szabályozott tőzsdén jegyeznek.** Kelt, 20.. év hó.nap VAGY*.. Ajánlattevő cégszerű aláírása B) Alulírott..., mint a(z)... képviseletére jogosult személy kijelentem, hogy az általam képviselt vállalkozás olyan társaságnak minősül, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén.*** Kelt, 20.. év hó.nap.. Ajánlattevő cégszerű aláírása ** amennyiben ajánlatkérő szabályozott tőzsdén jegyzett társaság *** amennyiben ajánlatkérő szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság. Ebben az esetben szükséges a tényleges tulajdonosok köréről nyilatkozni. 14

15 Tényleges tulajdonosok ** ** 4/c. sz. melléklet Kijelentem, hogy az általam képviselt társaság a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény 3. r) pontja szerinti definiált tényleges tulajdonosa megismerhető és az alábbi tényleges tulajdonosok 3 rendelkeznek tulajdonosi részesedéssel: ** ** A tényleges tulajdonosok köréről csak abban az esetben nem szükséges nyilatkozni, ha ajánlattevő gazdasági társaságot szabályozott tőzsdén jegyzik. Név Lakcím VAGY* Kijelentjük, hogy az általunk képviselt társaság a pénzmosásról szóló törvény 3. ra)-rd) pontja szerint definiált tényleges tulajdonossal nem rendelkezik, így a 3. re) pontja alapján az vezető tisztségviselő(k) nevéről és állandó lakhelyéről nyilatkozunk: Név Lakcím.. Ajánlattevő cégszerű aláírása 3 A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény 3. r) pontja szerinti definiált tényleges tulajdonos r) tényleges tulajdonos: ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. (4) bekezdésében meghatározott módon közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak, rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben a Ptk. 8:2. (2) bekezdésében meghatározott meghatározó befolyással rendelkezik, rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak, rd) alapítványok esetében az a természetes személy, 1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták, 2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy 3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár, továbbá re) az ra)-rb) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője. 15

16 Nyilatkozat a 25%-ot meghaladó mértékben tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkező szervezetekről 4/d. sz. melléklet Kijelentem, hogy az általam képviselt társaságban az alábbiakban megjelölt jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel: 25%-ot meghaladó mértékben tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkező szervezet neve 25%-ot meghaladó mértékben tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkező szervezet címe Kijelentem továbbá, hogy a fent megjelölt szervezetek 4 vonatkozásában is fennállnak az alábbiakban meghatározott feltételek 1. - EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban rendelkezik adóilletőséggel vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, VAGY* - a szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége szerinti országban nem adózik kedvezményesebben (a jövedelemre kifizetett végleges, adó-visszatérítések után kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az adott országból származó belföldi forrású jövedelme után adózna (ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a gazdasági szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni a szerződést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek minősülne a szerződés alapján kapott jövedelem) a) Kijelentem, hogy a fent megjelölt szervezetek pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény 3. r) pontja szerinti definiált tényleges tulajdonosa megismerhető. 5 VAGY* - b) Kijelentem, hogy a fent megjelölt szervezetek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény 3. r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nincs. Kelt, 20.. év hó.nap.. Ajánlattevő cégszerű aláírása 4 Ajánlattevő társaságban 25%-ot meghaladó mértékben tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkező szervezet kapcsán szükséges nyilatkozatot tenni. 5 Ajánlattevő társaságban 25%-ot meghaladó mértékben tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkező szervezet kapcsán szükséges nyilatkozatot tenni. A nyilatkozattétel elegendő, a tényleges tulajdonosok (vagy azok hiányában a vezető tisztségviselők) bemutatása nem szükséges! 16

17 5. sz. melléklet EGYÉB NYILATKOZAT Eljárás száma: Eljárás tárgya: Autóbuszok és trolibuszok kapaszkodórendszerének bevonatolása Alulírott..., mint a(z)... képviseletére jogosult személy nyilatkozom, hogy az ajánlati felhívásban és annak valamennyi mellékletében, a szerződéstervezetben, valamint az ajánlatkérő által esetlegesen tett pontosításokban és kiegészítésekben, kiegészítő tájékoztatásban foglalt feltételeket mindenben tudomásul vettük és elfogadjuk, a szerződés megkötésére és teljesítésére vállalkozunk az Ajánlattételi nyilatkozaton a megadott ellenszolgáltatás ellenében a teljesítési határidő (a konkrét lehívás kézhezvételétől számítva) munkanap (maximum 10 munkanap) a felújított termékekre vállalt jótállás 36 hónap felújítási tevékenységet a szerződés aláírását követő 5 munkanapon belüll meg tudom kezdeni a meghatározott jótállási feltételeket elfogadom felújítási technológiai utasítással rendelkezem a szükséges eszközök, célgépek, anyagok és szakemberek rendelkezésemre állnak. Kelt.:, (hó) (nap) 17 Ajánlattevő cégszerű aláírása

18 6. sz. melléklet AJÁNLATI ÁRAK TÁBLÁZATA Eljárás száma: Eljárás tárgya: Autóbuszok és trolibuszok kapaszkodórendszerének bevonatolása Összes éves becsült darabszám Autóbusz típusa IK 260/ IK IK IK IK IK V7000A/7700A 20 VH A300/330/CNG 3 VH AG300 2 MB O530 2 Ajánlati nettó egységár Trolibusz típusa IK 280T 5 IK 411T/412T 1 IK 435T 1 GST 12A 2 MAN 1 Ajánlati összár 76 18

Térvilágítási oszlopok diagnosztikai vizsgálat alapján meghatározott cseréje. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-309/11.

Térvilágítási oszlopok diagnosztikai vizsgálat alapján meghatározott cseréje. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-309/11. Térvilágítási oszlopok diagnosztikai vizsgálat alapján meghatározott cseréje versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. április AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérı neve:

Részletesebben

HÉV jármővek KE típuscsaládba tartozó kormányszelepeinek javítása AJÁNLATI FELHÍVÁS

HÉV jármővek KE típuscsaládba tartozó kormányszelepeinek javítása AJÁNLATI FELHÍVÁS HÉV jármővek KE típuscsaládba tartozó kormányszelepeinek javítása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2013. Ajánlatkérı neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA. Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása

DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA. Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés tárgya Az Ajánlatkérő,

Részletesebben

Ajánlatkérési dokumentáció

Ajánlatkérési dokumentáció Albertfalvi Don Bosco Katolikus Általános Iskola és Óvoda, mint ajánlatkérő által indított közbeszerzési eljárásban Ajánlatkérési dokumentáció Tornatermi szárny építése, bővítése, a kapcsolódó épületrészek

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A KAPOS VOLÁN Zrt. ajánlatkérő a Kbt. Harmadik rész szerinti, nemzeti értékhatárokat elérő értékű hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárás keretében ajánlattételre hívja

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Diákhitel Központ Zrt. (1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.szám) KÉ 5060/2012. sz. közbeszerzési eljárása a 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) III. rész, 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Az ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT. Ajánlatkérő által kiírt. Neonatológiai mentőgépjármű beszerzése NEONATÁLIS "C" TÍPUSÚ MENTŐJÁRMŰRE 2014

Az ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT. Ajánlatkérő által kiírt. Neonatológiai mentőgépjármű beszerzése NEONATÁLIS C TÍPUSÚ MENTŐJÁRMŰRE 2014 Az ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT Ajánlatkérő által kiírt Neonatológiai mentőgépjármű beszerzése NEONATÁLIS "C" TÍPUSÚ MENTŐJÁRMŰRE 2014 tárgyú közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ STARTMUNKA PROGRAM 2013 KÖZÚTFELÚJÍTÁSI PROJEKTELEM AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ I. FEJEZET A közbeszerzés rendjére vonatkozó információk BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ STARTMUNKA PROGRAM 2013 ÁTCSOPORTOSÍTOTT PROJEKTRÉSZ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ I. FEJEZET A közbeszerzés rendjére vonatkozó információk BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

MUNKÁKRA KERETMEGÁLLAPODÁSOK MEGKÖTÉSE. tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő, építési közbeszerzési eljáráshoz. 2013. március 23.

MUNKÁKRA KERETMEGÁLLAPODÁSOK MEGKÖTÉSE. tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő, építési közbeszerzési eljáráshoz. 2013. március 23. MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. 1024 BUDAPEST, FÉNYES ELEK U. 7-13. HAZAI FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT 2013-2014 ÉVI NAGYFELÜLETŰ JAVÍTÁSI, FELÚJÍTÁSI ÉS A RENDKÍVÜLI IDŐJÁRÁS OKOZTA BURKOLATKÁROK HELYREÁLLÍTÁSÁRA,

Részletesebben

_1yíJf. számú előterjesztés

_1yíJf. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere _1yíJf. számú előterjesztés Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére a "Vállalkozási szerződés keretében a Kőbányai Hírek

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság IT-121. számú közbeszerzési eljárás Kecskemét, 2012. július 24. 1 Az eljárás alapadatai: Az eljárás tárgya:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ M I S K O L C I A P O S T O L I E X A R C H Á T U S (3526 MISKOLC, SZE L E S U. 59.) Vállalkozási szerződés a Tokaj, görögkatolikus templom helyreállítási munkáinak elvégzésére (kódszám: HUSKROUA/1101/056).

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ buszba épített direkt digitális tüdőszűrő berendezés beszerzése tárgyú, közösségi értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési eljáráshoz

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 039-064322. Ajánlati/részvételi felhívás.

Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 039-064322. Ajánlati/részvételi felhívás. 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64322-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 039-064322 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Monitorok 2015/S 117-212169. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Monitorok 2015/S 117-212169. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:212169-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Monitorok 2015/S 117-212169 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

Hajléktalanokért Közalapítvány

Hajléktalanokért Közalapítvány Hajléktalanokért Közalapítvány Földgáz energia szállítása az ajánlatkérő részére 2014.07.01. 06:00 CET-2015.07.01. 06:00 CET időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú földgáz energia ellátási szerződés

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Közbeszerzési eljárás indítása Biatorbágy város területén az önkormányzat tulajdonát képező bel- és külterületi úthálózat fenntartási, kátyúzási munkáinak elvégzésére (2013.január 1. 2015.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:123836-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Méhkerék Község Önkormányzata 5726 Méhkerék, Kossuth Lajos u. 80. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Magyarország Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében Madarász és Méhkerék közötti,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. oldal

TARTALOMJEGYZÉK. 1. oldal ÉRSEKCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 6347 ÉRSEKCSANÁD, DÓZSA GYÖRGY ÚT 77. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Érsekcsanádi sportöltöző felújítása és bővítése tárgyú, nemzeti eljárásrendben lefolytatandó, hirdetmény

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2014. (IV.29.) számú határozata. Határidő: azonnal. Felelős: Sipos Balázs polgármester.

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2014. (IV.29.) számú határozata. Határidő: azonnal. Felelős: Sipos Balázs polgármester. 1 Kéthely Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r e 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.:85/539036 E l ő t e r j e s z t é s Kéthely Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. április 29én tartott

Részletesebben

A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó

A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0008 A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó Vezetői Információs Rendszer (VIR) szoftver fejlesztése az Ajánlatkérő A Humán TISZK rendszerének továbbfejlesztése a humán szakmák

Részletesebben

Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében

Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/64 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA Főkert Nonprofit Zrt. 1073 Budapest, Dob u. 90. sz. Ára: Ingyenes! AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA A Főkert Nonprofit Zrt. A Főkert Nonprofit Zrt. A Főkert Nonprofit Zrt. részére gyűjtőtartályos

Részletesebben

- Fotozoom Kft. 4231 Bököny, Arany J. u. 15. - NAP-GYŰJTŐ Kft. 1141 Budapest, Szugló u. 82. - Zemplén Gyöngye Kft. 4031 Debrecen, Kadosa u. 30.

- Fotozoom Kft. 4231 Bököny, Arany J. u. 15. - NAP-GYŰJTŐ Kft. 1141 Budapest, Szugló u. 82. - Zemplén Gyöngye Kft. 4031 Debrecen, Kadosa u. 30. Kivonat Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. június 18-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 142/2014.(VI.18.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 62/2013.(IV. 30.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

Különféle élelmiszerek beszerzése tárgyú közösségi nyílt közbeszerzési eljáráshoz

Különféle élelmiszerek beszerzése tárgyú közösségi nyílt közbeszerzési eljáráshoz Vám- és Pénzügyőrség Szociális, Egészségügyi és Kulturális Központja 1093 Budapest, Mátyás u. 16. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Különféle élelmiszerek beszerzése tárgyú közösségi nyílt közbeszerzési eljáráshoz

Részletesebben