II. Szent István Napok Ménfőcsanakon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "II. Szent István Napok Ménfőcsanakon"

Átírás

1 rá aj a ok! Hajrá Magyarország! Hajrá magyarok! VI. ÉVF. 7. SZÁM SZEPTEMBER aro gy g Hajr Győri Polgári Lap II. Szent István Napok Ménfőcsanakon Egységben megragadni az elengedett kezeket Simon Róbert alpolgármester megnyitó beszédének rövidített, szerkesztett változata. Aki Ménfőcsanakon jár, az a népek országútján jár, olvasható a városrész történetének leírásában. Többek közt 1244-ben itt, a Királyszéknek nevezett dombon tartotta IV. Béla király a környék nemeseinek az ítélőszéket. És errefelé jöttek 1809-ben Napóleon hadai is, hogy a kismegyeri csatatéren megütközzenek a nemesi felkelőkkel. Győr városvezetésének nevében köszöntöm nemzeti ereklyénket a Szent Koronát, egyúttal elismerésemet fejezem ki mindazoknak, akik a ménfőcsanaki Szent István Napok rendezvénysorozat megszervezésében részt vettek. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A Kárpát-medencében ötezer éve laktak a történetírás által is feljegyzett népek. De az Árpád fejedelem által megszerzett honban csak a magyarság tudott megmaradni, ezeréves államot alapítani, amellyel az életére törő nagy birodalmakat is túlélte. Mindez azért volt lehetséges, mert Szent István királyunk a hazát Jézus tanításának sziklájára emelte, amelynek a pápától küldött korona volt a jelképe. Az államalapítás Szent István király elvitathatatlan érdeme, amely által történelmünk legnagyobb személyisége, és a magyar szentek legnagyobbika lett. S általa ezer éves keresztény államiságunkat, modern európaiságunkat és nemzetünk egységét ünnepeljük a mai napon. Azon az ünnepen, melyen az elmúlt ezer évben minden ellenséges szándék dacára is elválaszthatatlanul összeforrt első keresztény uralkodónk, Szent István király nevével Augusztus 20-a minden magyarnak kitűnő alkalom a múlt felidézésére, hogy abból reménységre okot adó jövő szülessen. Szent István olyan alapokat vetett országunknak, amelyek annyi szenvedés és pusztítás, külső és belső ellenségek mesterkedései, a gyakran létét fenyegető veszedelmek közepette is szilárdan megtartották azt, megtartottak bennünket. Szent István uralkodása az országépítés, a jövőépítés, és az államalapítás volt - a szó legmagasztosabb értelmében. Erős országot tiszta hittel és erkölccsel Fiához, Imre herceghez írt intelmeiből tudjuk, hogy a királyság alapját elsősorban a hitben látta. Számára nem volt kérdés, hogy európaivá tenni és hosszú távon kormányozni az országot lehetetlen a kereszténység hitbeli és erkölcsi háttere nélkül. Szent István erős országot akart építeni. Olyan országot, ahol egyetlen alattvaló sem érezheti nyomorgatott másodrendű embernek magát egyik-másik hatalmasság árnyékában. Olyan országot, amelyben békés építőmunka, értelmes alkotás folyik, nem pedig kilátástalan küzdelem a mindennapi kenyérért. Olyan országot, amelyben még a hatalmasoknak is el kell számolniuk az elvesztegetett milliókról, az elszegényedett százezrekről és a megfélemlített tömegekről. Olyan országot, ahol az erkölcsösséget bátran lehet jónak, a gazemberséget pedig ugyanilyen bátran bűnnek nevezni. Olyan orszá- got, amelynek lakóiban joggal élhet a reménység egy szebb holnap felől, és nem kell kilátástalanul robotolniuk, miközben mások gazdagodnak, és következmények nélkül áthághatják az írott törvényeket, meg az erkölcs szívbe írt parancsolatait. Szent István királyunk áldozatok és személyes tragédiák árán is egy ilyen országot szándékozott hátrahagyni az utódoknak. Együtt, szívünkbe ölelt gondjainkkal is merjük nagyra álmodni jövőnk Mi, mai magyarok, Szent István örökségét birtokoljuk. Talán sokan legyintenek erre a gondolatra, és fásultan kijelentik: az az ország, amelyben ma élünk, halovány mása csak a Szent István-i birodalomnak. Igen, sajnos ez bizonyos szempontból így van. Ha csak a magunk mögött hagyott évszázadot nézzük, láthatjuk, hogy mennyi pusztulás és tudatos rombolás lökdösött bennünket egyre közelebb a szakadék széléhez. Volt itt világháború, ország csonkítás, nemzetromboló eszmék, az egyazon tőről fakadó kommunizmus és fasizmus mai napig is jelen lévő sötét árnyai, és a ma egyre erősebb és harsogóbb a nemzetgyűlölő és hagyománypusztító, értékeket sárba taposó, mindent csak pénzben mérő liberalizmus esztelen menetelése. De mi még mindig itt vagyunk. Itt vagyunk, mi, magyarok. Igaz, viharverten, megtépve és sokszor kilátástalanul, ám mégis nekünk magunknak megkeresni és megtalálni a szebb jövőnk felé vezető kiutat is Augusztus 20-án, államalapító Szent István királyunk ünnepén, keresztény és európai államiságunk, valamint nemzetünk egységének ünnepén úgy kell emlékeznünk a múltra, hogy abból valóban biztató jövő fakadjon. Merjük tehát újraálmodni azt, amit Szent István ezer esztendeje álmodni mert. Merjük megkeresni, megtalálni egymást, és újra megragadni az időközben elengedett kezeket. Merjünk nemzetben, magyarságban, közösségben gondolkozni. S ha kell, merjük elfelejteni egyéni sérelmeinket is, és a szívünkre ölelni mindazokat, akik velünk együtt szeretik a hazájukat. folytatás a 2. oldalon

2 folytatás az 1. oldalról És merjünk reménykedni abban, hogy ha holnap nem is, de rövidesen ismét jóra fordul a sorsunk. Jóra fordul, mert jóra fogjuk fordítani. Mert nekünk, magyaroknak, már nem sok mindenünk maradt. Egy valamink azonban igen: a hazánk. Hazánkat, nemzetünket, egymást, a ránk bízottakat pedig hordozzuk tiszta szívvel és erős akarattal: mert a világon e a térség ElsŐ szobra kívül bizony nincsen számunkra hely. Magyarország pedig nem a múlt, hanem a jövő. Azért a jövő, mert amíg mások mindent elkövetnek, hogy elvegyék tőlünk ezt a jövőt, ezt a hazát, addig mi elszántan építjük és építeni is fogjuk. Mert erre kötelez bennünket Szent István példája. Ma augusztus 20-án, csendesen és alázatosan szálljon tehát a fohász az égbe: Hol vagy István király, téged magyar kíván. Wass Albert, a példa és mártír magyar hazaérkezett A nagyszabású, másodszor megrendezésre kerülő ménfőcsanaki Szent István Napok színes és tartalmas programsorozatának egyik kiemelkedő eseménye volt Wass Albert, élete utolsó leheletéig magyarságért, nemzetéért küzdő író-költő szobrának avatása. A kolozsvári születésű, ám onnan elüldözött, és évekre családjával Ménfőcsanakon megtelepülő, majd az 56 forradalomban harcoló és megsebesülő Kolozsy Sándor szobrászművész alkotása és ajándéka. Azé az emberé, aki ma Ausztráliában alkot, de magyarsága és hazaszeretete töretlen és rendületlen ma is. Aki Wass Albert barátjaként is évtizedek óta harcol az egész világban a magyar ügyekért. Erről is beszélt az a költő kultuszát e tájban ékesen, elkötelezett művészi alázattal hirdető Németh Péterné tanárnő, amikor az avatáson Wass Albert életútját ismertette. S verseit előadta a közönség és a nagyszámú, az író érdemeit fennkölt szavakkal méltatók előtt. Azon a helyen, ahol jelen volt, szívvel-lélekkel tapinthatóan annak a Szent István-koronának a másolata is, amely egyben nemzetünk, magyarságunk megmaradásának kitörölhetetlen emléke, ereklyéje is. S amely felemelővé, még inkább lelki szent ünneppé tette a Szent István Napokat. S a szinte égig ható számos avatóbeszéd közt erről szólt Simon Balázs Győr alpolgármestere is. Wass Albert maga a magyar sors, mindannyian tanulhatunk tőle - mondotta többek között. Mindenek előtt hazaszeretet, összetartozást, töretlen hitet és őszinteséget. A továbbiakban hangsúlyozta: ma kötelességünk kiállni mindenütt magyar testvéreink jogaiért, mert ismét nemzetünk életbe maradása a tét. Wass Albert szobrának avatása hangos jajkiáltás is lehet tehát a magyarság sorsáért érzett aggodalmunkban. Egyben tiltakozás az ellen a kormánypolitika ellen, amely a határon túli magyarságot megint magára hagyta. Ám a világban élő magyarok sohasem lehetnek hontalanok, mint ahogy a hazából valaha kitagadott Wass Albert sem, hisz íme, otthonra talált a nemzetben, és itt Győrben is. Kép, szöveg: Bognár B. jegyzet Egy hervadt virágcsokor a liberálisok sírjára Itt állunk friss sírhalmod előtt te hosszú agóniával elhunyt liberális párt. Ha lehetőségünk lesz rá, jól megtapossuk sírhantodat, nehogy feltámadj, és kibújj a gödörből. Bevalljuk, születésed idején, nagy reményeket fűztünk hozzád. Igazi rendszerváltó pártnak tartottunk. Addig talán nem is volt baj, amíg néhány olyan okos ember irányított benneteket, akik hittek, és nem hazardíroztak. Hittünk benned. Sokan ma is szégyellik, hogy akkor nagy lelkesen a híveid közé iratkoztak. Talán ti sem tudjátok pontosan hol rontottátok el, illetve dehogyisnem, a rosszul felfogott liberalizmusotokkal. Közületek voltak olyan politikusok, akik soha nem tisztelték meg a nézőket öltönnyel, nyakkendővel, mert ők liberálisok. Közületek voltak olyan politikusok, akiknek bátorságuk volt trezorokat rendeltetni a kórházaknak, melyeknek még gyógyszerre sem volt pénzük. Közületek volt és sajnos még ma is van egy olyan szépfiú, aki a fővárosnak alárendelte az országot. Ki ne emlékezne arra, hogy az Auchan megjelenése után lett olyan rendkívül fontos a négyes metró megépítése. Az a metró, amely a tervek szerint kimegy majd Budaörsre, az Auchan és a Tesco hipermarketig. Kinek nem gyanús, hogy a főváros fő liberálisa miért ragaszkodott foggal, körömmel a négyes metróhoz. Az agóniátokhoz a négyes metró kínos erőltetése is hozzájárult. Az ország közben tönkremegy, és ha így megy tovább, hamarosan mellétek lehet temetni kedves liberálisok. Be kell vallani, nagy művészek voltatok, talán a legnagyobbak Európában. Amíg éltetek, néhányatok képes volt az orránál vezetni az egykori óriási pártot és magát az országot. De még haló poraitokban is kísértetek. Áruljátok el, mit csinált a frakcióvezetőtök, hogy a nagy nyilvánosság előtt, meglepetésszerűen le akartátok váltani? Sikkasztott? Korrupciós ügyei vannak vagy csak egyszerűen kibírhatatlan? Ha elárulnátok, talán közelebb jutnánk ahhoz a kórképhez, amely a halálotokat okozta. Vagy talán a gyenge drog végzett veletek, melynek legalizálási törekvéseiben olyan nagy szerepet vállaltatok. Vagy talán azok a nemi betegségek adták meg a végső döfést, amely elsősorban a melegeket sújtja. Kedves liberálisok, azt nem vettétek észre, hogy az a párt, az az ország, amely különbséget tesz vallás és vallás között, mondhatni üldözi a nép többségét magában foglaló vallást, az előbb-utóbb feldobja a bakancsát. Ez a bibliai idők óta így van. Ja, de ti mindennél és mindenkinél okosabbak voltatok. Ti nem fogadtatok el egyetlen jó tanácsot sem, mert ti liberálisok vagytok. Az őseitek valószínűleg a hatvanas évek hippi-mozgalmaiból származnak. Inkább maradtatok volna ti is hippik. Olyan hippik, akik nem szeretnek tanulni, dolgozni, akik elvetik a társadalmi berendezkedést, akik fütyülnek az együttélés normáira. Ha hippik maradtatok volna, talán nem okoztatok volna annyi galibát ennek a szerencsétlen népnek. Én, mint egyik búcsúztató a sok közül, csak azt láttam, ami a felszínen van, de a költő szavaival élve, hallgat a mély. Vajon mi lehet az, amit a nép nem tud, csak sejt? Mi indította el szervezetetekben a halálos kórt? Hiába haltatok meg, csápjaitok még mindig mozognak, az életért kapaszkodnak. Egyik, másik csáp újabb és újabb párt megalapításán gondolkodik. Néhány még attól sem riad vissza, hogy a polgári nevet is belecsempéssze a liberális szó mellé. Ez mutatja, hogy sokan közületek, még azzal sincsenek tisztában, hogy mi az a liberalizmus. Azt ajánlom, most már maradjatok nyugodtan, a béke szálljon poraitokra. A szellemetek örökre kímélje meg ezt a szegény magyar népet. Elég volt belőletek. ÁMEN Borsodi István 2

3 A Magyarok Nagy Csarnoka június 4-én nagy ünnepe volt Győr városának. Ekkor avatták fel a Bisinger sétány sarkán, az eredeti helyén azt az újjáépített Országzászlót, mely félárbocon lengve hirdeti a trianoni békeszerződés igazságtalanságát, országunk népességének, területének megosztását. Az ünnepség résztvevői nemcsak helybeliek voltak. Távoli vidékekről, más országokból is érkeztek ide honfitársaink, akik velünk együtt meghatottan hallgatták a felbúgó tárogatók hangját, a szónokok által sugallt szíveinkben élő jelszót: Igazságot Magyarországnak! Az Országzászló újraépítésével, Emlékpark kialakításával városunk olyan példát mutatott, amely egész országunkban követendő lehetne. Az ünnepség hangulatában született meg az új gondolat: Nemcsak fájó sebeinket kell bemutatnunk a világnak, hanem a magyarság érdemeit is, amelyekre büszkék lehetünk. Ezek bizonyíthatják a legjobban, hogy a DömI. Csoportosulás, elmúlás Isten teremtménye, A madárcsoport népe. Élnek szabadban, Emberközelben, udvarban. Csendben, hangoskodva, Itt is, ott is, szaporodva. Párosan, vagy csoportba gyűlve, Néha vándorolnak, más területre. Megjelennek, piros-fehérzöldbe, Szimbólumot jelentve. Szárnyakkal karolva, Értelmes csoportra utalva. Ott, fontos a színe! Ott, fontos lett volna értelme! Jövője nincs már, csak múltja! Szétrepülve, kimúlva! magyar nép az egész emberiség érdekében is hasznosan élt és él. Ha Győr városa elvállalja a magyar világhírességek bemutatásának a feladatát, nagyot lépünk előre népünk boldogulása felé, a város pedig az országban egyedülálló turisztikai látványosságot szerez. A megvalósítás önálló épületben, épületrészben, muzeális jelleggel történhet, szobor, festmény-falikép, mozgókép, hang megjelenítéssel. Szükséges több nyelvű magyarázó szöveg, esetlegesen tárgyi emlékek, iratanyag árusítása. Az intézmény elnevezése: a Magyarok Nagy Csarnoka lehetne. Egy ilyen egyedülálló mű létrehozása nagy befektetést igényel. A bemutatandó anyag feldolgozásához alapos tudományos munka szükséges, a kialakítás is tőkeigényes. Nem lehet kizárni az alapítványok, pályázati nyeremények, de estelegesen a kereskedelmi tőke bekapcsolódását sem, gondolni kell a kellő mértékű reklámozásra is. A mai megítélés szerint országunk helyzete sem gazdasági sem lelki értelemben nem mutat emelkedő tendenciát. A környezetünkben levő még kisebb államok is sorban leelőznek bennünket. Itt van tehát az idő, hogy egyenes gerinccel beálljunk a népek sorába a minket megillető helyre. Városunk bővelkedik műemlékekben, melyek ősi korszakot idéznek. De bővíthetjük ezt a kört azzal, hogy önálló kiállítási formában bemutatjuk: Mit adott a Magyarság a Világnak? Fogjunk össze és építsük meg együtt a Magyarok Nagy Csarnokát. Id. Szabó Gyula, nyugdíjas Tematikailag az alábbi vázlatos elképzelés szerint javasolható a kiállítás megszervezése 1. Magyar történelem keresztény államalapítás Európa közepén a sz.-ban (Szent István) szent királyok, királylányok (Szent László, Szent Imre, Szent Margit, Szent Erzsébet) Független, erős, középkori magyar állam (Nagy Lajos, Mátyás király) idegen népek befogadása (jászok, kunok, stb.) hódító jellegű keleti támadások ellen Európa védelme tatárok IV. Béla, törökök Hunyadiak, Zrínyiek reformáció Bocskai szobra Genfben népek szabadsága: Rákóczi, Kossuth harc a szovjetrendszer ellen Nagy Imre 2. Magyar kultúra idegen nyelvre is fordított magyar írók, költők: Petőfi, Márai, József A. stb. zenei vonalon bemutatható Bartók, Kodály, Liszt, Lehár, Kálmán I., Dankó P. stb. festészet terén bemutatható: Vasarely, Munkácsy világhírű szobrászaink voltak: Kolozsvári testvérek, Amerigo Tot az építészet vonalán bemutatható: Breuer M. 3. megjelenhetnek a világhírű magyar feltalálók: Jedlik Á., Irinyi J., Teller E., Neumann J., Bíró L., Gábor D., Asbóth O., Szentgyörgyi A., Déri, Bláthi, Zippernovszki, Csonka J., Kandó K., 4. szerepelnek a magyar sportolók: Puskás F., Papp L. Mezőfi László Ugye jobb lesz? Nagy lett a hazugságnak ára. Egy egész nemzet nyög belé. Most megszorítják, sarcolják a népet. Így sodródnak milliók a bizonytalan felé. Mára teljesen elsodródott az ország. Eladó az őseink szent földje Idegen traktoroknak zajától hangos a hegyeinken-folyóinknak völgye. Ezer sebből vérzik a haza gyenge teste. Ferihegyi reptér is ég veled. Emberek nyomorban, iparunk romokban. Ez a seb rajtunk be mikor heged? Hazámnak legyengült testére Istenem, JOBB gyógyító kötés vajh mikor kerül? Ugye 2010 választása jobb lesz? S így bennünket a teljes összeomlás-csőd elkerül. PROGRAMAJÁNLÓ szeptemberre Az arrabona Városvédő Egyesület a Kulturális Világörökség napja alkalmából szeptember án zenés programra invitál minden győri polgárt, a teleki utcai Magyar bástyára. A műsorban, melyet egyéb fórumokon részletesen közlünk, Részt vesznek többek között dr. Winkler Gábor egyetemi tanár, Bana József történész, a Pannon Kvartett és Barátaik, dr. Szabó János és a Talpasok, a Rába Dal és Társaskör, a Grácia Táncstúdió, a Csutora Néptánc együttes, Kátai Zoltán énekmondó, a Cserók Kvartett, Szabó Balázs tárogatóművész és még sokan mások. A programok mellett minden nap több alkalommal lesz a bástya és a győri reneszánsz erőd történetét bemutató idegenvezetés is. A programok jó idő esetén a bástya teraszán, rossz időben a tágas kazamata térben lesznek megtartva. Arrabona Városvédő Egyesület Győr, Bácsai út 16./a 3

4 2009. szeptember 1., DunasZErDaHElY Kiállunk a jogainkért! magyarságunkért nemzetgyűlés, tüntetés Széles e Kárpát-medencében ismét nagy erővel nekilendültek a mai határainkat körülfojtó államok már száz éves céljuk, a tehetséges nép, a magyarság sajátságos pusztításához. Értjük mi ezt itt az anyaországban, de egyetérteni és elfogadni persze ezt messze nem lehet. Mai kormányunk hosszú évek behódoló politikája még inkább adta a lehetőséget, sőt kínálta is, hogy bátran olvaszthatják, semmisíthetik, nullává tegyék a velünk szemben gyűlölködők magyar testvéreink. De talán most, a huszonnegyedik óra után történik mégis valami bíztató. A lengyel Eu-elnök, testvérként nézve problémánk elé, úgy tűnik legalább szólni is akar, az eddigiekkel szemben, a magyar kisebbségek alapvető emberi jogaiért: a fennmaradásért. És most mintha valamiféle nemzeti egyetértés is kezdeni kialakulni idehaza is. Persze majd meglátjuk nem-e szocliberálisok haszonszerzésének politikája-e ez? De előre ítélni persze nem tisztességes dolog, egyszer csak el kell kezdődni a nemzetmentő és -építő közös munkának hazánkban is. Mert ha élni, létezni akarunk ezen a 93 ezer négyzet kilométernyi területen, Magyarországon itt. Keserű szavak a fentiek. De mint társaimmal együtt tanú részt vettem a szeptember elseji, dunaszerdahelyi, magyar nemzeti, összetételét tekintve akár Kárpát-medenceinek is nevezhető tiltakozó nagygyűlésen, nemzetgyűlésen, talán megértenek. Mert az ami leginkább megkapott ott, az egység, a szilárd összetartozás érzékelése volt. Ahol a tűző napon órákon át ott ültek a Felvidék, a Kárpát-medence magyarjai, képviselői, köztük minden korosztálybeliek, és főleg rengeteg fiatal. (Ez öröm, de fájdalom is, mert idehaza nemzeti rendezvényeinken, a közélet iránti érdeklődésben alig-alig vannak fiatalok.) És szólt a taps, szóltak jelmondatok. És az ott lévők érezhetően fogták, fogták is egymás kezét. És erőt adtak nekik az erdélyi, az amerikai, a magyar és persze a hazai szónokok. És bizonyságot adott a felvidéki magyarok érettségéről, európaiságáról viselkedésük. Az is, hogy a beszédek hossza alapján a legtöbb, hosszantartó tapsot az a szlovák felszólaló kapta, aki az ember emberhez való tartozásról, a békés egyenjogú, demokratikus Európában -. Szlovákiában és másutt beszélt. A jelenlévők mintegy jelezve tapsukkal nagykorúságukat: hogy az ember alaptermészete a béke, az együttélés, a szeretet. Csak ezt a velünk született alapjogot gyűlöletkeltéssel, valamiféle haszonlesés okán sehol a világon nem lehet gerjeszteni. Sem Szlovákiában, sem Romániában, sem Jugoszláviában, sem pedig nálunk természetesen. Kép, szöveg: Bognár B. A Magyarok Szövetsége országos gyűlésének kiáltványa Felszólítjuk az államfőt, az országgyűlést és a kormányt, hogy október 23-ig kezdje meg az alkotmányos rend helyreállítását! 2 hónapon belül meg kell indítani az alkotmányozás folyamatát az alábbiak szerint: A Szent Korona a magyar állam folyamatosságát és függetlenségét, a nemzet egységét megtestesítő jogi személy. Teste a magyar nemzetnek, az ország testének, a földnek, a víznek, a levegőnek és az energiának is jelképes megjelenítője, ezért minden hatalom és jog forrása, a legfőbb felség.. A Szent Korona e minőségében a teremtett világ, a természet törvényeinek elsődlegességét, fenntarthatóságát, és ezzel együtt az eljövendő magyar nemzedékek létfeltételeit biztosítja. Az alkotmány a Szent Korona intézményétől semmilyen módon el nem választható. Az alkotmány történelmi képződmény, azon időszakban is fejlődött, amíg a jogfolytonosság csorbult, így maradéktalanul magába foglalja minden erkölcsi, kulturális és jogi fejlődésünket. A Magyarok Szövetsége a magyar nemzet nevében az alaptörvény megvitatásával és elfogadásával helyre kívánja állítani a történeti alkotmány jogfolytonosságát. Az új alaptörvénynek többek között tartalmaznia kell: 1. Kisebb, kétkamarás országgyűlés felállítását. 2. A választott képviselők visszahívhatóságát. 3. Az önkormányzatok és társadalmi szervezetek gazdasági és politikai függetlenségének biztosítását. 4. Az elszakított területeken élő magyarság magyar állampolgárságának helyreállítását. 5. Tegye lehetővé az alkotmány nyugvásának időszaka alatt a nemzeti érdek súlyos sérelmét okozó szerződések felülvizsgálatát. A további követeléseinket hetente sajtótájékoztató keretein belül magyar és angol és német nyelven közzé tesszük, a sajtóhoz és diplomáciai testületeknek eljuttatjuk. Amennyiben a hatalmon lévők nem ismerik el a magyar alkotmányosságot, nem indítják el a jogfolytonosság helyreállításának folyamatát október 23-ig, akkor alkotmányjogi jogos védelemre, polgári engedetlenségre hívunk mindenkit! Kérünk minden egyént és társadalmi szervezetet, aki ezzel egyetért, hogy ezen követelésünkben csatlakozzon hozzánk! 4

5 Barátainktól hallottunk a nagy eseményről: a tavalyi Kurultaj sikerét követően, idén megszervezik a Magyarok Országos Gyűlését, augusztus között a Kunszentmiklós melletti Bösztörpusztán. Nagyon kíváncsi és kissé szkeptikus voltam. Azt tudtam, hogy a Magyarok Szövetsége rendezi, mindennemű külső anyagi segítség nélkül, önkéntesekkel. Nagy bátorság! Milyen lesz egy ilyen óriási rendezvény, a szervezés, a hangulat, hogyan telik el a pusztán egy ilyen nap, hány ember vesz részt, stb.? Csupán 22-én tudtunk elmenni a rendezvényre, ennek a napnak az élményeit próbálom röviden leírni. Bösztörpuszta előtt 5-6 kilométernyi távot araszolva autóztunk. Az első pozitívum: senki nem előzött idegesen XXI. századi polgárhoz illően, a parkolóhelyen mosolygós fiatalember irányított a szabad helyek felé. A forgalmat irányító két biztos úrra is ráragadt az udvarias modor, derűs tekintet, meglepődve nézték a nagy tömeget, amely fegyelmezett volt és türelmes. Hát kérem, ilyen a Magyarok Országos Gyűlésére igyekvő tömeg. Pár kilométert gyalogoltunk a rendezvény helyszínéig. Egy településre érkeztünk: sátrak, jurták, vásáros utcák, templomsátor (Hétboldogasszony Hajléka), szakrális tér, egy óriási Szentkorona, lovasok, dobosok, táncosok, minden, ami a magyar hagyomány része. Már a látvány is felemelő, mégis az emberek tették csodálatossá ezt a napot: mindenki ünnepelt, a fokos hőségben senki nem panaszkodott, nem volt rosszkedvű Voltunk a Magyarok Országos Gyűlésén Megnéztük a Szentkorona szertartást, azt követően egy csodálatos történelmi élőképet lovasokkal, harcosokkal. Volt ott barantás, íjász, huszár, ostorpattogtató csikós, tömegesen! A programfüzetben olvastuk, hogy minden vásáros áruja magyar termék. Megnéztük őket és vásároltunk. Ősi mesterségeket gyakorló legények között átmentünk az előadások helyszínére. Hét nagy, egyenként több száz embert befogadó sátor állt egy téren, középen színpad. Olvastam, hogy összesen 77 magyar tudós tart itt előadást ezen a három napon. A témakőrök: társadalom és egészség, környezet, gazdaság és jog, Szentkorona és a magyar nyelv, közösség és iskola, a világ magyarsága, Attila és a nemzetstratégia. Micsoda szervezés! Önkéntesek, de távolról sem amatőrök! Az előadók között olyan nevek, mint Andrásfalvi Bertalan, Papp Lajos, Kondor Katalin, tudás és egészséges nemzettudat! Végre őszintén beszélnek közös dolgainkról, határozottan, senkit nem bántva! Egyszerre jelen volt itt a pusztán mintegy százezer ember. Felemelő érzés volt. Sehol egy hangos szó az aktuális információkat közlő hangosbeszélőn túl. Az óriási tömegben egyetlen eldobott apró kis szemetet sem láttunk. Csupa derű, tánc, dal, ostorpattogás, dobszó, ünnep. Volt sajtó- és könyvsátor. Volt filmsátor is. Egypár filmcím: Egri Csillagok, A nagyenyedi két fűzfa, Talpuk alatt fütyül a szél, Kőszívű ember fiai. Sajnos mindent megnézni, végigélvezni nem lehet. A magyar találmányok házában megnézhettük az aktív biológiai szennyvíztisztítót, napenergiát hasznosító házakat vagy a pendrive magyar fejlesztésű ősét, stb. Hazafelé arról beszélgettünk, hogy az emberek még tudnak örülni gazdag hagyományainknak, az együttlétnek, az ünnepnek. Nagyon jó volt látni! Valahogyan be kellene csempészni mindebből legalább egy kicsit a hétköznapjainkba! Ez a nap nem az atomizált, individualista magyar társadalomról szólt, amiről annyit beszélnek mostanában, vagy csak a média beszél erről?!, az a média, amely erről a találkozóról nem adott hírt, és nem is tudósított. Biztosan nagyon nehéz volt a szervezőknek ezt, az összesen több mint kétszázezer embert fogadó, eseményt összehozni, viszont megérte! Többször is elhangzott, hogy Magyarországon, hagyományőrző rendezvényen még soha ilyen sokan nem voltak. Köszönjük! Székely László 5

6 Városunk múltja A régi is lehet új A nyájas olvasó megszokta már tőlem a városunk múltjából előhalászott, az eltűnt értékek során elmerengő dokumentalista stílust. Az unalmassá válás, önismétlés helyett most ennek az eddig megszokott modornak az ellenkezőjével fogok élni. Igyekszem megmutatni, hogy a hagyományokra való építkezés, nem jelent elavult gondolatot, ódon, pókhálós rögeszmét, hanem egy elődeink értékrendjét is tiszteletben tartó, mégis új és korszerű gondolatsort, melynek nyomán akár teljesen új városrendezési elvek is születhetnek. Korunk sajátja a hagyományainkkal történő szakítás, sőt mind gyakrabban az azokkal történő teljes szembefordulás. Ismerjük már a régi nótát: a múltat végképp eltörölni, azt is ismerjük, hogy ez az elv és ez az út hova is vezetett. Nem különb a helyzet építészeti vonalon sem nem is merem mondani mely példaképnek, sőt etalonnak tartott világhírű építész mondta. A múlt gúzsba köt, ezért azt el kell törölni. Madách Imre gyönyörű művéből Az ember tragédiájából ismerjük a falanszter világ végét, de e nélkül is tudjuk, hogy a gyökerek nélküli fa kipusztulásra ítéltetett. A borongós gondolatok helyett inkább visszatérek városunk egyik legismertebb, mostanában leginkább használt közösségi rendezvény teréhez, a Dunakapu térhez illetve annak jövőbeli sorsához. Amint az az újságban a korábbi cikkek nyomán már kiderült, ez a tér egy balul sikerült művi beavatkozás során jött létre, szeptember 1-én nyílt meg piactérként, ez ugye nem túl szerencsés előjel. A torz teresedés létrejöttét nagyban segítette az igény és a magántőke összjátéka, pedig már ekkor létezett műemlékvédelmi törvény Az akkori városvezetés száműzni szerette volna a piacot a több száz éves piactérről a Széchenyi térről és ebben remek partnerre talált a Szántó bástya (Dunakapu tér területe) akkori tulajdonosában. Az alku nyilván megköttetett, a sok csúnya, korszerűtlen romot eltakarították az épületeket elbontották, a területet a romokkal feltöltötték, jöhetett az aszfalt és kész. Íme, előállt a piac befogadására szánt terület, a Bástya utca megmaradt déli oldalának torzójával. Ez a kép a mai napig változatlan formában maradt meg. A tér sivár, huzatos, hiányában van az építészeti térformálás minden eszközének, egyszerűen hiányzik a negyedik téroldal az északi, Mosoni-Duna felőli oldalon. Talán egyetlen pozitívum említhető, a dr. Winkler Gábor által tervezett bástya pajzsfal helyreállítás, a 80-as évek elejéről. Mindez jól példázza, hogy a terület ügyében építészeti beavatkozásra van szükség. Erre fog hamarosan választ adni az Arrabona Városvédő Egyesület, méghozzá az alábbi vezérelv mentén. A teret annak hagyományai alapján kell újrateremteni, és megfelelő új funkciókkal felruházni. Aki itt mélygarázsban, meg doboz kinézetű féltérnyi területű csarnokban gondolkodik, az messze jár az igazságtól. Létre kell végre hozni a bástya, annak kazamatái, bástyaudvara, dombja és a régi, elbontott Bástya utca házsor, a Duna kapu (Ali pasa tornya) elemeinek felhasználásával Győr multifunkcionális, többszintes közösségi terét. Ez aztán méltó befogadója lehetne a hagyományos őstermelői piacnak, állandó, hagyományőrző és tisztelő üzleteknek, de adott esetben rendezvényeknek is. A balváros történelmi arca is megfelelően folytatódhatna, mindössze anynyi történik, hogy a terület új funkciókkal gazdagodva nyeri el régi arcát. Ehhez persze szükség van a rakpart rendezésére is, itt egy elsősorban turisztikai célú személyforgalmi hajókikötő jönne létre. A területhez több szinten sétányok csatlakoznának. Arra a gondolatra érdemes összpontosítani, hogy a látvány elsősorban a többszintes terület a bástyaelemekkel kombinált tér élménye lenne, nem pedig Révfalú jelenlegi képének a látványa. Nézzük meg saját szemünkkel és rájövünk, hogy ez nem jelent élményt, ezért nem jönnek ide turisták. Itt olyan pályára kell állítani az új teret, mely élettel feltöltött, azaz a győriek által használatba vett, mégis alkalmas az őstermelői piac befogadására, alkalmas akár azzal párhuzamos rendezvények tartására is, de a valódi hagyományokra építkezve mutat újat, teljesen újszerű élménnyel téve gazdagabbá az ide látogatót. Ha valaki nem hisz az itt leírtaknak, annak jó hírrel szolgálhatok. A gondolatsor már makett formában is testet öltött, hamarosan láthatják a győri polgárok is. Szabó Gyula okl. ép. mérn., lokálpatrióta Régi kép a régi helyén Az Arrabona Városvédő Egyesület kezdeményezésére szeptember 2-án Budavár visszafoglalásának 323. évfordulója alkalmából visszakerült a Városház dísztermébe, régi helyére a Budavár visszafoglalása című festmény hiteles másolata felújított, újra keretezett állapotban. A kép keretezését Tóth József műbútorasztalos végezte és egyben adományként Győr városának felajánlotta, a festmény restaurálásának költségét Szabó Gyula lokálpatrióta építész és felesége állta. A restaurátori munkákat Szórádi Sándorné, Belovitz Ferenc és Heizer Lászlóné végezték. A kép átadási ünnepségének fénypontja az Ős Pannon Kvartett fellépése volt, a meghívott vendégek Szabó Balázs tárogató játékában gyönyörködhettek, és nagy figyelemmel hallgatták Bana József történész, a Győr Városi Levéltár igazgatójának az alkalmat méltató beszédét. A képet tapsvihar közepette Borkai Zsolt polgármester és Széchenyi István az egyesület elnöke leleplezték le és adták át Győr közönségének. Reméljük, hogy a győri polgárság összefogásának lelkesítő példája méltó követőkre talál, és a díszterem valamennyi régi képe ott díszeleg majd jól megérdemelt régi helyén. 6

7 BEnEDEk ElEk leírása A Magyar Nemzet története A második önvédelmi harc folytatás előző számunkból Világos Budavár dicsőséges visszafoglalását nevezetes esemény előzte meg. A császár március 4-iki kiáltványára, mely Magyarországot az összbirodalomba kebelezte, a debreceni országgyűlés április 14-én a függetlenségi nyilatkozattal felelt. Ez a nyilatkozat a Habsburg-családot trónvesztettnek nyilvánította. Egyúttal Kossuthot kormányzónak választották. Ezzel megtörtént a nyílt szakadás az uralkodócsalád és a nemzet között. Ellentét támadt Kossuth és Görgey között is. De ha nem is támadt volna, a magyar égen már borongtak a vészterhes fellegek. A magyar vitézség, áldozatkészség, elszántság a maga erejéből leverte a nem magyar nyelvű magyarok lázadását. Legyőzte az osztrák haderőt. De már arra nem lehetett elég erős, hogy kiverje az országból azt a 200 ezer főnyi orosz hadat, melyet Miklós cár zúdított hazánkra. Az orosszal egy időben újra betört az osztrák sereg, ezzel szemben volt 152 ezer főnyi magyar sereg, az is szétszórva az ország minden részében. Itt-ott még diadal kísérte a magyar fegyvereket, de júniustól kezdve mind alább-alább szállott a magyarok szerencsecsillaga. Bekövetkezett a szörnyű vég. Görgey augusztus 13- án Világosnál lerakta a fegyvert az orosz előtt. Harminckétezer emberből állott e sereg. Szívfacsaró, lelket rendítő jelenetek játszódtak le. Sokan zokogva törték ketté kardjukat. Voltak, kik nem tudták túlélni a rettenetes pillanatot: önkezükkel vetettek véget életüknek. És sorba mind lerakták a fegyvert a többi vezérek is. Kossuth török földre menekült, elébb Orsovánál elásta a nemzet drága kincsét, a szent koronát. Menekült, aki menekülhetett agyalázatos halál elől, mely a szent ügy harcosaira várt. Az önkényuralom A nemzet törvényes jogait, szabadságát védő honvédeket lázadóknak minősítették s százával haltak vértanúhalált vagy szenvedtek keserves fogságot. Siralom völgye lett az ország. Mindenkinek volt valakije, akit sirasson. Ha nem volt, sirathatta az ország vesztett szabadságát, reménytelennek tetsző állapotát. Diadalmaskodott az önkényuralom. Osztrák mintára rendezték be Magyarországot. Németté tették az iskolát. Megfojtották a sajtószabadságot. Felfüggesztették a gyülekezési jogot. Idegen tisztviselőkkel rakták meg a hivatalokat. De a magyar népet nem fogta el a gyáva csüggetegség. Türelmesen viselte sorsát. Jogos büszkeséggel tekintett vissza az önvédelmi harcra, melyben az egész világ előtt megmutatta erejét, életrevalóságát. Tiszteletet, becsülést szerzett a magyar névnek az önvédelmi harc. Ezt a tiszteletet., ezt a becsülést fokozták ama hazafiak, köztük elsősorban Kossuth Lajos, kik idegen földön ismertették a magyar ügy igazát s részvétet keltettek nemzetünk iránt Európa szerte. Részvét fakadt a nemzet, gyűlölet támadt elnyomója iránt, ki felháborító kegyetlenséggel torolta meg az önvédelmi harcot. Maguk a nem magyar nyelvű magyarok is meggyűlölték az osztrák uralmat, mely őket is ép úgy szolgaságba hajtotta, mint a magyarokat. Szörnyű csalódás érte őket. A 48-iki alkotmány szabadságot adott a haza minden polgárának, az osztrák uralom meg elvette a szabadságot azoktól is, kik végig harcolták a harcot az államalkotó magyar ellen. Egyre nyilvánvalóbbá lett, hogy az oktalan önkényuralom nem tarthat sokáig. Mint ahogy a rosszul épített ház falairól hullani kezd a vakolat, aztán düledezni kezdenek a falak is, míg egyszerre csak összedől az egész ház: úgy dőlt össze az önkényuralom rozoga épülete is. Újat kellett építeni, okos terv szerint, szilárd anyagból. A haza bölcse Külső országokban súlyos vereségek érték az osztrák fegyvereket s a fiatal császár belátta, hogy csak népeinek szabadsága teheti erőssé trónját. Uralkodó és nemzet kezdették egymást megérteni. Nagy része volt ebben az uralkodó bájos hitvesének, a felejthetetlen Erzsébetnek, aki Magyarországon érezte legjobban magát s kinek jóságos szívét mélyen meghatotta a magyar nemzet szomorú állapota. Uralkodó és nemzet közeledni kezdett egymáshoz, megtörtént a kibékülés, létrejött a Magyarország önállóságát biztosító kiegyezés, melynek alkotója a haza bölcse : Deák Ferenc, a zalamegyei köznemes volt. Az a Deák Ferenc, ki már 48 előtt egyik vezére volt a nemzetnek s az első felelős minisztériumnak igazságügy minisztere. Az 1867-ik és korszakalkotó a magyar nemzet történetében. Ebben az évben alakult meg a második felelős magyar minisztérium gróf Andrássy Gyula elnöklete alatt. Ez év június havának 8-ikán tették I. Ferenc József magyar király fejére a szent koronát Pesten, az ország szívében. A koronázás ünnepéről azonban hiányzott valaki: Deák Ferenc a nagy mű megalkotója. A jól végzett munka jóleső tudatában félrehúzódott az ünnepeltetéstől, ő, az ünnep igazi megteremtője. Neki még királya sem adhatott többet egy kézszorításnál. Az ő jutalma nagyobb volt minden hívságos jutalomnál: látta munkájának diadalát. Látta a királyt és nemzetet egybeforradni egy gondolatban, egy érzésben: a haza üdvét szolgáló igyekezetben. folytatjuk AZ ÖSSZEFOGÁS ÚJSÁG LETÖLTHETŐ AZ INTERNETRŐL IS 7

8 Képek, életképek Erdélyből Amikor egy Erdély-imádónak több évtizedes 3 kihagyás után nyílik alkalma csupán ismét hazamenni Tündérországba, érthető talán, hogy mindent, de mindent látni akar az elmúlt hosszú időszak változásaiból. De rájött hamar, hogy a négy napos buszos zarándokúton erre legmegbízhatóbb és gyorsabb segítőtársa a fényképező kamera lehet igazán. A jövőben több lapszámunkban is igyekszünk felvillantani Bognár Béla fotós-újságíró kollégánk pillanatfelvételeit. 1. Toróckón szentmisét tartott Gyökér Gyula atya a zarándokoknak, abban a kicsinyke kápolnában, amelynek hátterében a Böjte-atya szervezte árvaellátók és -tanítók segítenek a már-már végveszélybe kerülő erdélyi gyerekeken. Az intézetet Győr, győriek is támogatják. A kis szentélyt annak idején Pápai Lajos győri megyéspüspök szentelte fel. 2. magyar emberek, sem Az erdélyi táj, a magyarba kapaszkodó ottani a fiatal sem pedig az élete végét járó idősnek soha el nem feledhető élményt jelentenek. Makovecz Imre csodálatos alkotásai közül is kiemel- 3. kedően szép a csíkszeredai templom. Belső és külső formája, kialakítása szinte felemeli, és az égig repíti a mélységes mondandójának hálójába jutót. AZ ÖSSZEFOGÁS LETÖLTHETŐ AZ INTERNETRŐL IS PolGárI klub A vendég Szakács Imre országgyűlési képviselő Az Összefogás Polgári Egyesület szeptember első hetében tartotta polgári összejövetelét. A vendég Szakács Imre országgyűlési képviselő, a Fidesz megyei elnöke volt A Maschler Brunó alelnök moderálása mellett lezajlott beszélgetés első témája az Összefogás újság körül zajlott. Pontosabban, az a többek által megfogalmazott, és vendég által is szorgalmazott kérés, észrevétel, hogy az adományokból működő, hat éves, népszerű lap kiegyensúlyozottabban tükrözze a jövőben a körülötte lévő valóságot. Az eseményeket, híreket, a politikai élet megnyilvánulásait annak társadalmunkban betöltött súlyának megfelelően. Szakács Imre mindezek mellett kitért arra is, hogy a Fidesz, az új győri vezetés indítványára különösen kiemelt fontosságot tulajdonít a városban működő civil szervezetekkel, egyesületekkel való kapcsolattartásra. (Megjegyzendő, ezt maguk az érintett szervezetek is hiányolták már egy ideje.) A további kötetlen beszélgetések során szóba jött nemzeti, magyarságérzetünk, nemzet tudatunk naponta felötlő hiányossága. A fiatalok távolmaradása, tevékeny részvétele, amelynek viszont pont az ellenkezőjét tapasztalta Vincze Lászlóné Magdi a dunaszerdahelyi tiltakozó nagygyűlésen az Egyesület delegációjának tagjaként. A beszélgetésből kirajzolódott az a kép is, hogy a várható kormányváltás előtt a nemzeti oldalnak arra kell törekednie, hogy 2/3-os többséget szerezzen meg, hiszen csak az vezethet oda, hogy ez az ország mielőbb éltető levegőhöz juthasson, a valaha fejlődés útjára léphessen megint. B.B. Győr i Pol gá r i La p Megjelenik 2000 példányban Kiadja az ÖSSZEFOGÁS POLGÁRI EGYESÜLET 9022 Győr, Batthyány tér 5. Weblap: Felelős kiadó: Majtényi László, telefon: (20) Tördelőszerkesztő: Keszler Ádám Bankszámlaszám: Duna Takarékszövetkezet

Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata

Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Magunkról A Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Árpád fejedelem évének Fergeteg havában, 2007 januárjában alakult. Szándékunk az

Részletesebben

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat.

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. Várostörténet 3. forduló Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. 1. Egészítsd ki a szöveget! Az iskola híres kegyesrendi, más néven iskola. megalapítása gróf.

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

A nép java. Erdélyiek és magyarországiak

A nép java. Erdélyiek és magyarországiak A nép java Erdélyiek és magyarországiak Miközben valamennyien érezzük, hogy van valami másság közöttünk, igen nehéz ennek a jellegét, tartalmát megközelíteni. Biztos, hogy a különbség az átlagra vonatkozik,

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

ETE_Történelem_2015_urbán

ETE_Történelem_2015_urbán T Ö R T É N E L E M ETE_Történelem_2015_urbán Szóbeli középszintű érettségi tételek / 2015-2016. év tavaszára / Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1, T é t e l A korai feudalizmus / középkor gazdálkodása

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám:

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: 50p Név: Iskola neve, címe:.. I. Az alábbi feladat az 1848-49-es magyar forradalomra

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben

2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10.

2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10. 2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10. Szakmai beszámoló I. A rendezvény bemutatása A Kalocsai Paprikafesztivál és a Paprikás Ételek Főzőversenye a térség legnagyobb

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

Részletek Bethlen Gábor naplójából, azokból az időkből, amikor a hitről írt

Részletek Bethlen Gábor naplójából, azokból az időkből, amikor a hitről írt Részletek Bethlen Gábor naplójából, azokból az időkből, amikor a hitről írt Bejegyzés 1607. január. 5. Bocskai István (igen tisztelt példaképem) valláskülönbség nélkül egyesítette a magyar nemzet szabadságának

Részletesebben

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra!

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra! Ráckeve Város Polgármestere és a Ráckevei Molnár Céh Alapítvány meghívást kapott a Szent Korona hazatérésének 35. évfordulóján tartott megemlékezésre és az azt követő fogadásra. A megemlékezésre az V.

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18.

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Mozgókép Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Kedves Testvérek! Sokszor érzi az ember, hogy egy prédikációban jó tanácsokat kap, példamutatást, utat, amin járni lehet, iránymutatást,

Részletesebben

Kormos égen füst-felhők úsznak át, Halk sóhajukat szinte hallani, szép, fehér, bodros hajukat rázzák, próbálják a napot csalogatni

Kormos égen füst-felhők úsznak át, Halk sóhajukat szinte hallani, szép, fehér, bodros hajukat rázzák, próbálják a napot csalogatni BÁNHORVÁTI KISBÍRÓ XIII. évfolyam 1. szám 2016. március Tavaszváró szonett - március 15-én (Részlet) Nem jött még ilyen nehezen tavasz, Lelkünk lombja, sóvárgó virága hajlik napfény után áhítozva, de bujkál

Részletesebben

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel):

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel): Iránytanmenet A táblázat bemutatja a katolikus tartalmak (dőlt betűvel) tananyagba építésének helyét és módját. Szemlélteti, hogy mikor, melyik anyagrész kapcsán érdemes a tartalmakat külön órán tanítani

Részletesebben

IV. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2007. október 5-14. Gyergyószentmiklós-Gura Humurului

IV. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2007. október 5-14. Gyergyószentmiklós-Gura Humurului IV. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2007. október 5-14. Gyergyószentmiklós-Gura Humurului Erdély. Minden magyarban ennek a szónak a hallatán valamilyen érzelmi hangulat alakul ki. A

Részletesebben

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában 2016. június elején került sor a Nagymágocsi Hunyadi János és a Vásárosnaményi Petőfi Sándor Általános Iskola tanulmányi kirándulására a Határtalanul program

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Nevezési lap. Katolikus iskolák XIII. országos Takáts Sándor történelemversenye 2016/2017. A csapat neve:... A csapattagok névsora (4 fő):

Nevezési lap. Katolikus iskolák XIII. országos Takáts Sándor történelemversenye 2016/2017. A csapat neve:... A csapattagok névsora (4 fő): Nevezési lap Katolikus iskolák XIII. országos Takáts Sándor történelemversenye 2016/2017 A csapat neve:... A csapattagok névsora (4 fő):... A felkészítő tanár neve:... A versenyző iskola neve és címe:...

Részletesebben

TÖRTÉNELEM FELADATLAP

TÖRTÉNELEM FELADATLAP VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM 2030 Érd, Széchenyi tér 1. TÖRTÉNELEM FELADATLAP 2016 Név:... Iskola:... A megoldásra 45 perc áll rendelkezésedre! Eredményes munkát kívánunk! A KÖVETKEZŐ KÉRDÉSEK AZ ÓKORI

Részletesebben

Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK?

Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK? Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK? A népeknek természet szerint való jussa van a szabadsághoz, éppen úgy, mint a halnak a vízhez, a madárnak a levegőéghez, mert szabadság nélkül az ember nem is Isten

Részletesebben

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek?

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? 1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? a). b) 2.) Az 1956 os forradalom és szabadságharc miniszterelnöke látható a képen. Ki ő? Életrajzi adatainak nézzetek utána! Neve Születési helye,

Részletesebben

Győri városfejlesztés kérdőjelekkel:

Győri városfejlesztés kérdőjelekkel: Győri városfejlesztés kérdőjelekkel: Néhány gondolat a jövőről, haladásról, 21. századról, emberiségről, turisztikáról, városfejlesztésről egy-két megvalósult projekt kapcsán a győri Dunakapu tér környezetében.

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

Toró Árpád. Beszámoló

Toró Árpád. Beszámoló Toró Árpád Beszámoló Az elmúlt egy év szakmai szempontból életem eddigi legmozgalmasabb éve volt. Rengeteg élménnyel és tanulsággal, életre szóló leckével megfűszerezve. Eredetileg 10 egyéni koncertet

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Borbély Károly A pálya íve

Borbély Károly A pálya íve Borbély Károly A pálya íve Barabás Miklós munkásságáról (Kézdimárkosfalva, 1810-1898, Budapest) Hogyan van kódolva egy életpálya és miként kapcsolódhat az egy nemzet kultúrájának fejlődéséhez? Hogyan lesz

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Szén Sándor. Új bornak új tömlő 1

Szén Sándor. Új bornak új tömlő 1 Szén Sándor Új bornak új tömlő 1 Új bort sem töltenek régi tömlőbe, mert a tömlő szétreped: a bor is kiömlik, a tömlő is elpusztul; hanem az új bort, új tömlőbe töltik, és akkor mindkettő megmarad. (Mt

Részletesebben

Első nap. Jól éreztük magunkat, sok szép, újat tanultunk Erdély történelméről és számos szép, régi építményt láthattunk.

Első nap. Jól éreztük magunkat, sok szép, újat tanultunk Erdély történelméről és számos szép, régi építményt láthattunk. Első nap Reggel 6-kor indultunk a Cseresnyés Kollégium elől. A határ átlépése után az első megállónk Nagyszalonta volt. Megnéztük a város főterét ahol Erdély egyetlen Kossuth Lajos szobor található. Ellátogattunk

Részletesebben

1/ 4. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU

1/ 4. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU 1/ 4 Ikt.szám: 18-204/4/2005. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU J E G Y Z Ő K Ö N Y V PROTOKÓŁ amely készült a

Részletesebben

Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én

Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én is elhittem mindazt, amit előtte 8 éven át hirdettél.

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI 17 Székesfehérvár kulturális intézményrendszere és hálózata sokszínû, tarka, gazdag és változatos képet mutat.

Részletesebben

Csodaföldön Erdélyben 2016. 04. 18-21.

Csodaföldön Erdélyben 2016. 04. 18-21. Csodaföldön Erdélyben 2016. 04. 18-21. Utassy József Általános Iskola Az előkészületek Iskolánkban nagy örömmel fogadtuk a hírt, hogy a,,határtalanul pályázat keretében a hetedik osztályos tanulók egy

Részletesebben

Kirándulás a Felvidéken 2016 Határtalanul program

Kirándulás a Felvidéken 2016 Határtalanul program Kirándulás a Felvidéken 2016 Határtalanul program Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Határtalanul programjának keretében a Vecsési Halmi Telepi Általános Iskola harmincegy

Részletesebben

A pataki kollégium visszavételének (1989 1990) történelmi körülményei

A pataki kollégium visszavételének (1989 1990) történelmi körülményei Koncz Gábor A pataki kollégium visszavételének (1989 1990) történelmi körülményei Immár negyedszázad távlatából, messziről vagy kívülről nézve, összemosódnak a hónapok, egymásba csúsznak az évek eseményei.

Részletesebben

Krúdy Gyula. Magyar tükör (1921)

Krúdy Gyula. Magyar tükör (1921) Krúdy Gyula Magyar tükör (1921) 2011 AZ ÉGETT EMBERHEZ Ne hajtsd búbánatnak fejed, jó magyarom; amit elvettek tőled a hegyszorosban, ahová bekergettek a viszontagságok, balsorsok: amit elvett a rossz szomszéd,

Részletesebben

V. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2008. október 9-16.

V. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2008. október 9-16. V. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2008. október 9-16. Gyergyószentmiklós-Gura Humurului Erdély. Minden magyarban ennek a szónak a hallatán valamilyen érzelmi hangulat alakul ki. A trianoni

Részletesebben

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett 2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett... és mi csak vétkeztünk és te szenvedtél egyre, mentünk vakon az ösztöneink után de te felnéztél az égre. mentünk a gyehenna égő szennyhalmazán, égett a testünk,gőzölgött

Részletesebben

Kedves Szent Benedek Leányai, Tisztelt Atyák, Tisztelt Képviselő Úr, Kedves Tanárok, Kedves Gyerekek, Kedves Vendégek, ünnepi Gyülekezet!

Kedves Szent Benedek Leányai, Tisztelt Atyák, Tisztelt Képviselő Úr, Kedves Tanárok, Kedves Gyerekek, Kedves Vendégek, ünnepi Gyülekezet! Áldott az Isten, aki vezérel minket! - Vezérelte őket az Isten, és Általa csodálatos munkát végzett Berecz Erzsébet missziója Pipics csaba és Szent Benedek Katolikus Általános Iskola irodalmi színpadának

Részletesebben

Dr. Mezős Tamás, Elnök Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1.

Dr. Mezős Tamás, Elnök Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1. Dr. Mezős Tamás, Elnök Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1. Tárgy: Roma Parlament (VIII. Tavaszmező u.6.) és Műteremház és Művészkert (VIII. József u. 37.) műemlékvédelmi

Részletesebben

Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye)

Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye) Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye) 2008. január 5. Egyesületünk megalakulása. Az egyesület létrehozása egy baráti társaság kezdeményezéséből jött

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Az Első Unitárius Népfőiskolai Tanfolyam Kolozsvárt.

Az Első Unitárius Népfőiskolai Tanfolyam Kolozsvárt. csendes óráimban, vagy álmatlan éjszakáimon át kirajzolódtak előttem a mélytitkú tárnák s gyakran hallani véltem a gépek zakatolását s a verejtékhúzó csákányok döngését a rózsafáim alatt, vagy a templomunk

Részletesebben

Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét.

Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét. Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét. Büszke vagyok arra, hogy választókörzetem 4. települése jutott el a fejlettség azon szintjére, hogy Köztársasági Elnök Úr városi rangot adományozott

Részletesebben

Bányai Tamás. A Jóság völgye

Bányai Tamás. A Jóság völgye Bányai Tamás A Jóság völgye - Nem sikerült - suttogta Ria alig hallhatóan. - Azt hiszem senkinek sem fog sikerülni. Gézu értetlenül és csodálkozva nézett rá. A kötés alatt mintha kikerekedett volna egy

Részletesebben

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 ŐRZÖM AZ ÁLMODAT 5 AZ IGAZ SZERETET 5 MA EGY VERSEM KAPCSÁN 6 BIZONY! 7 A HÁRSFAILLATÚ ESTÉKEN 7 A MI VERSÜNK

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

Rendezvényismertető prospektus. w w w. m e n t o o v. c o m

Rendezvényismertető prospektus. w w w. m e n t o o v. c o m Szegedi Sürgősségi Napok Rendezvényismertető prospektus w w w. m e n t o o v. c o m SZEGEDI SÜRGŐSSÉGI NAPOK RENDEZVÉNYISMERTETŐ PROSPEKTUS Készült A Szegedi Sürgősségi Napok Szervezői Bizottság megbízásából

Részletesebben

Versajánló a Márciusi ifjak című szavalóversenyre

Versajánló a Márciusi ifjak című szavalóversenyre Versajánló a Márciusi ifjak című szavalóversenyre Juhász Gyula: Petőfi ünnepére Petőfi ünnepére, fel, A munka véle ünnepel, Dalában él múlt és jelen És a jövő, a végtelen. Átzeng az bércen és folyón Virrasztva

Részletesebben

Mádi Furmint Ünnep 2013 Szakmai Beszámoló

Mádi Furmint Ünnep 2013 Szakmai Beszámoló Mádi Furmint Ünnep 2013 Szakmai Beszámoló Tartalomjegyzék: Technikai adatok 2 A program eredményessége, szakmai hatásai 3 Részletes Program 4-6 Fotóalbum 7-16 Sajtómegjelenések 17-22 Kreatív anyagok 23-24

Részletesebben

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19.

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19. 1 Egy pokoli házasság (Rm 7:1-6) Suhai György Balatonszárszó, 2014.03.19. Mindannyian egy tökéletes társra vágyunk! Na de úgy valaha is igazán belegondoltunk már abba, hogy milyen lehet egy tökéletes társsal

Részletesebben

2010. június 13 Trianon 90 év 2010. június 4-én délután fél ötkor országszerte megkondultak a harangok. Megkondultak, mert 90 évvel ezelőtt ezen a napon írták alá azt a békeszerződést, mellyel Magyarországot

Részletesebben

Toporci Madonna a Szent Imre kápolnában

Toporci Madonna a Szent Imre kápolnában Page 1 of 6 Hírek Köz-élet Színes/kavalkád Kultúra Toporci Madonna a Szent Imre kápolnában veszport.hu 2013.11.21.21:25 Alsóperén, a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. ajándékát, a Toporci Madonnát, Márfi

Részletesebben

GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK

GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK 1. középkori kereskedelem (elemenként 0,5 pont) a. Champagne 4 b. Velence 6 c. Firenze 7 d. Flandria 3 e. Svájc 5 2. Angol parlament

Részletesebben

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST 2012. május 8., 18 óra, Bécs Tisztelt (az eseményen jelenlévők függvénye). Különleges és talán minden másnál alkalmasabb két egymáshoz ezernyi szállal kötődő nemzet kapcsolatainak

Részletesebben

Erdélyi osztálykirándulás a Határtalanul program keretében

Erdélyi osztálykirándulás a Határtalanul program keretében Erdélyi osztálykirándulás a Határtalanul program keretében (2015.05.21-05.26) 1. nap (2015.05.21) 2015.05.20-án 23.30-kor kezdtünk összegyűlni a suli előtt. Az idő barátságtalanul hűvös volt, előtte nem

Részletesebben

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS SZEVERÉNYI JÁNOS Isten halott? Azokra való tekintettel adtam előadásomnak ezt a címet, akik mernek kérdezni, akik fenntartják maguk és embertársaik számára a kételkedés jogát, kockázatát, gyötrelmét és

Részletesebben

Ballagási ünnepség

Ballagási ünnepség Felelős szerkesztő: Breznay Gáborné Írta és szerkesztette: Molnár Máté Fotókat készítette: Lajos Abigél és Róka Zsófia Ballagási ünnepség 2016.04.29. Igen, elballagtak a SZISZKI végzős diákjai is. Könny,

Részletesebben

A limanowai csata emléknapja Sopronban

A limanowai csata emléknapja Sopronban A limanowai csata emléknapja Sopronban 2 A limanowai csata emléknapja Sopronban A Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesület nevében köszöntöm vendégeinket, tagjainkat, és a megjelenteket. Egyesületünk császári

Részletesebben

Maradjunk meg a saját erősségünkben!

Maradjunk meg a saját erősségünkben! Maradjunk meg a saját erősségünkben! Pál apostol ezt írja a rómaiaknak: Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ, egyetemben fohászkodik és nyög mind idáig. (Rm. 8, 22) E szavak közel kétezer éve hangoztak

Részletesebben

Jézus az ég és a föld Teremtője

Jézus az ég és a föld Teremtője 1. tanulmány december 29 január 4. Jézus az ég és a föld Teremtője SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 1:1; Zsoltár 19:2-4; János 1:1-3, 14; 2:7-11; Kolossé 1:15-16; Zsidók 11:3 Kezdetben teremté

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. Tantárgy: Történelem Osztály: Szakközépiskola 9-12 A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 1.) Írásbeli vizsga Időtartama: 45 perc Elérhető pontszám: 60 pont Az írásbeli feladatok

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

HARGITA KULTÚRA HÍRLEVÉL 28. (2016)

HARGITA KULTÚRA HÍRLEVÉL 28. (2016) HARGITA KULTÚRA HÍRLEVÉL 28. (2016) Szakmai program a megyei kulturális stratégia gyakorlatba ültetésére TARTALOM MUNKACSOPORT HÍREK-TÁR 2 Rendezvénysorozat a Magyar Kultúra Napja alkalmából 2 Készülünk

Részletesebben

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal KOSZORÚZÁSOK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK OKTÓBER 19-én pénteken 9.30 a Romek emlékoszlopnál (Szentpéteri kapu) Közreműködnek a Petőfi Sándor Általános Iskola tanulói 10.30 Ünnepi műsor a Miskolci Egyetemen 12.00

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

Ópályi Hírlap. Székelyföldre zarándokolt a Baráti Kör

Ópályi Hírlap. Székelyföldre zarándokolt a Baráti Kör www.opalyi.hu Ópályi Hírlap Az Ópályiak Baráti Körének Lapja - Felelős kiadó: Tisza-kiadó Bt. - Eng. Sz: 710/2/1995 - www.obkweb.hu Főszerkesztő: Erdélyi Miklós - Szerkesztés: Farkas Ferenc - Nyomdai munkák:

Részletesebben

6 2011. október HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS Egyéni Atlétika Verseny - Szarvas, 2011. 09. 27. A III-IV. korcsoportnak (5-8.osztály) megrendezett atlétika versenyen, minden tanuló, abban a versenyszámban indulhatott,

Részletesebben

Történelem 3 földrészen - 1956

Történelem 3 földrészen - 1956 1956, Melbourne Az 1956. december 6-ai melbourne-i vérfürdő legendájával az olimpiatörténet egyik legismertebb fejezetének főszereplője lett a magyar vízilabda csapat. Történelem 3 földrészen - 1956 Három,

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

30 HÍDÉPÍTŐK EGYESÜLETE

30 HÍDÉPÍTŐK EGYESÜLETE 30 HÍDÉPÍTŐK EGYESÜLETE II. Hidak és Hídépítők Napja 2014. május 16. A rendezvény mottójául: Ünnepet szeretnénk teremteni a szakmának. Egy olyan ünnepet, mely egy szervezett közösség megjelenésére utal,

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselőtestületének augusztus 5-i rendkívüli ülésére

Kerekegyháza Város Képviselőtestületének augusztus 5-i rendkívüli ülésére 8064-1/2009 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselőtestületének 2009. augusztus 5-i rendkívüli ülésére Tárgy: Emlékoszlop elhelyezése a kommunizmus és fasizmus áldozatainak emlékére, Millenniumi

Részletesebben

SIÓAGÁRDI KRÓNIKA VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

SIÓAGÁRDI KRÓNIKA VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Sióagárd Község Önkormányzata 2014. JANUÁR VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM LELKI ÚTRAVALÓ 2. oldal AZ ÖNKORMÁNYZAT TÁJÉKOZTATÁSA 3. oldal FELHÍVÁS - SIÓAGÁRDI ÉRTÉKTÁR 4. oldal MEGHÍVÓ RENDEZVÉNYEKRE 5. oldal KILIÁN

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Élet - Halál (90x70 cm, vászon, olaj) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉLET és HALÁL Az élet a halál kistestvére. (Dobrosi Andrea) Az életre

Részletesebben

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu)

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu) PÉCS [1] A pannon és kelta törzsek által lakott vidéken a rómaiak alapítottak várost a 2. század elején Sopiane néven. A kereszténység egyik központjává váló város tartományi székhellyé nőtte ki magát.

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó 1. Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó barátnak nem. A motort nem állította le, halk zúgása

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

Magyar Tudomány Ünnepi Hónapja, november 3 30.

Magyar Tudomány Ünnepi Hónapja, november 3 30. A Magyar Tudomány Ünnepi Hónapja, 2012. november 3 30. A magyar tudomány napját a pozsonyi országgyűlés 1825. november 3 i felajánlásától származtatjuk. Az Országgyűlésen Gróf Széchenyi István adományával

Részletesebben

JANUÁR 22. A MAGYAR KULTÚRA NAPJA

JANUÁR 22. A MAGYAR KULTÚRA NAPJA JANUÁR 22. A MAGYAR KULTÚRA NAPJA 1. Minden évben január 22-én ünnepeljük a magyar kultúra napját. De miért pont január 22-én? Nos, Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be Hymnus című versét. Azóta

Részletesebben

A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában

A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában Európa egy földrész, ahol 50 ország vagy független állam található, amelynek a területe 10,2 millió km2, népessége 740 millió fő, több, mint

Részletesebben

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink:

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház magyar költők költészetének és életének színházi, zenei és képzőművészeti formában való bemutatásával foglalkozik. Turek Miklós színművész

Részletesebben

Iii. Hidak és Hídépítők Napja

Iii. Hidak és Hídépítők Napja HÍDÉPÍTŐK EGYESÜLETE 31 Fotó: Kovács Tamás MTI Iii. Hidak és Hídépítők Napja Három évvel ezelőtt amikor megszerveztük az I. Hidak és Hídépítők Napját, magunk sem gondoltuk, hogy ilyen rövid idő alatt ekkora

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Baranya megyei német családból származom, 1957-ben jöttem a fõvárosba, ahol sok mindennel próbálkoztam. Dolgoztam a rádiónál,

Baranya megyei német családból származom, 1957-ben jöttem a fõvárosba, ahol sok mindennel próbálkoztam. Dolgoztam a rádiónál, 66 Interjú NEM HAGYHATNAK MAGUNKRA BENNÜNKET Beszélgetés Kalász Mártonnal, a Magyar Írószövetség új elnökével Kérem, mondjon néhány szót az olvasóknak magáról, eddigi pályájáról. Baranya megyei német családból

Részletesebben

Főhajtás, mérce és feladat

Főhajtás, mérce és feladat Főhajtás, mérce és feladat Kedves Bori és Pista! Kedves Barátaim! Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Hallgatóim! Nem könnyen szántam el magam arra, hogy Bibó István sírja előtt beszédet mondjak. Mindenekelőtt

Részletesebben

MIT KELL KUTATNUNK 1944-45 KAPCSÁN?

MIT KELL KUTATNUNK 1944-45 KAPCSÁN? Matuska Márton, újvidéki újságíró a Délvidéki Mártírium 1944-45. Alapítvány kuratóriumi tagja MIT KELL KUTATNUNK 1944-45 KAPCSÁN? (A Délvidéki Mártírium 1944-45 Alapítvány megalakításának közvetlen előzménye)

Részletesebben

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept.

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept. ÉRTESÍTŐ Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept. Tartalom Dr. Bajnok István: Az elmúlt 25 év 1 Dr. Bajnok István: Nemzeti dal 3 Szeptember azt iskolai

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november hó 18. napján tartott falugyűlésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november hó 18. napján tartott falugyűlésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november hó 18. napján tartott falugyűlésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

Kéményseprőt látok, szerencsét kiáltok!

Kéményseprőt látok, szerencsét kiáltok! Kéményseprőt látok, szerencsét kiáltok! Kéményseprőt látok, szerencsét kiáltok!" Talán sokunknak az agyába megfordult már a kérdés: miért is kiáltunk szerencse után, amikor meglátjuk a kéményseprőt? Miért

Részletesebben

Pintér: Én is a Fradinak szurkoltam

Pintér: Én is a Fradinak szurkoltam 2014 február 02. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 Pintér Attila nem tagadja, hogy a Ferencváros élete meghatározó klubja.

Részletesebben