PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ"

Átírás

1 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2. Tel:56/ Tfax:56/ számú példány PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ a Mezőtúr és Környéke Víz-, és Csatornamű Kft. kisebbségi üzletrésze értékesítésére, hosszú távú szakmai befektetői együttműködésre tárgyú pályázati felhívásához Az első írásos pályázatok benyújtásának határideje: október 29-én, óra szeptember 1

2 1. Az ajánlatot kérő (kiíró) teljes neve: Mezőtúr Város Önkormányzata 2. Adószám: Számlatulajdonos neve: Mezőtúr Város Polgármesteri Hivatal 4. A Kiíró bankszámla száma: Bank neve: OTP Bank NyRt. 6. A kiíró részéről aláírásra jogosult(ak) neve(i): Dr. Draskovits Dénes, polgármester 7. Székhely: Mezőtúr 8. Irányítószám: Település: Mezőtúr 10.Utca, házszám: Kossuth tér Telefon 1: 56/ Fax 1: 56/ Honlap: 14.Kapcsolattartó Név: Dr. Draskovits Dénes 15.Beosztás: polgármester 16.Telefon 1: 56/ Fax 1: 56/ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal 19.A Kiíró képviseletében eljáró (bonyolító) teljes neve: 20.Adószám: Számlatulajdonos neve: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal 22.A bonyolító bankszámla száma: Bank neve: OTP Bank Rt. Észak-Alföldi Régió Szolnoki Igazgatósága 24.A bonyolító részéről aláírásra jogosult(ak) neve(i): Dr. Bozsó Péter 25.Székhely: Szolnok 26.Irányítószám: Település: Szolnok 28.Utca, házszám: Kossuth Lajos út Honlap: 30.Kapcsolattartó Név: Stiegler Beáta 31.Beosztás: irodavezető-helyettes, 32.Telefon 1: 56/ Fax 1: 56/

3 I. Fejezet Pályázati felhívás Mezőtúr és Környéke Víz-, és Csatornamű Kft. kisebbségi üzletrésze értékesítésére, hosszú távú szakmai befektetői együttműködésre tárgyában 3

4 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Mezőtúr és Környéke Víz-, és Csatornamű Kft. kisebbségi üzletrésze értékesítésére, hosszú távú szakmai befektetői együttműködésre Mezőtúr Város Önkormányzata, mint a Mezőtúr és Környéke Víz-, és Csatornamű Kft. résztulajdonosa (továbbiakban : kiíró) nyilvános kétfordulós pályázatot hirdet a Mezőtúr és Környéke Víz-, és Csatornamű Kft. (a társaság) kisebbségi üzletrészének értékesítésére. Kiíró a pályázat bonyolításával a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatalt (bonyolító) bízta meg. 1. A kiíró összesen a társaság törzstőkéjének 47,00%-át kitevő Ft névértékű üzletrészét kívánja értékesíteni szakmai befektető részére. 2. A pályázatra a hasonló nagyságrendű területek, legalább fő fogyasztói szám ivóvízellátásában és szennyvízelvezetésben referenciákkal rendelkező külföldi és belföldi szakmai befektetők jelentkezhetnek. 3. A pályázaton való részvétel feltétele az érvényességi követelményeket is tartalmazó pályázati dokumentáció megvásárlása. 4. A pályázati dokumentáció ára: Ft + ÁFA, összesen bruttó Ft, azaz Ötszáznégyezer forint. A pályázati dokumentáció megvásárlásának feltételeiről letölthető dokumentum a bonyolító honlapján érhető el. A pályázat benyújtásának ideje: október 29. napján óráig történhet. 5. A pályázat benyújtásának helye, módja: A bonyolító székhelyén, 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2. szám alatt, a 132. iroda helyiségbe, személyes kézbesítés útján. 6. Az ajánlatok felbontása: október 29-én, órakor. 7. Az eljárás lefolytatásának menete: Az eljárás lefolytatásának menetét a pályázati dokumentáció tartalmazza. 8. A pályázati eljárás hivatalos nyelve a magyar. 9. A kiíró fenntartja a jogot arra, hogy a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsák. 4

5 II. Fejezet Útmutató a pályázók részére Pályázati felhívás megnevezése: Mezőtúr és Környéke Víz-, és Csatornamű Kft. kisebbségi üzletrésze értékesítésére, hosszú távú szakmai befektetői együttműködésre 5

6 Útmutató a pályázók részére Jelen útmutató a pályázati felhívásban meghatározott feltételek értelmezésére, az ott meghatározott feltételek kiegészítésére szolgál. 1. A dokumentáció használata A Dokumentáció a kiírót képviselő (bonyolító) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal szellemi tulajdonát képezi, ennek megfelelően a szellemi alkotásokról szóló jogszabályok oltalomban részesítik. A Dokumentáció másolása, sokszorosítása csak a jelen eljárásban történő használat érdekében megengedett, a jelen eljárás keretein kívül bármilyen formában történő felhasználásához nem járul hozzá. Az pályázati dokumentáció elektronikusan rendelkezésre álló részeit a kiíró nevében eljáró bonyolító a pályázók kérésére elektronikus úton rendelkezésre adja. Az erre vonatkozó kérést kérjük az alábbi elektronikus postafióknál kérni: 2. Kiíró nyilatkozata Kiíró nyilatkozik, hogy a pályázat célja, a megkötésre kerülő szerződés tárgya Mezőtúr és Környéke Víz-, és Csatornamű Kft. kisebbségi üzletrésze értékesítése, mely a kiíró tulajdonában áll. A kiíró rendelkezik mindazon jogkörrel, amely az üzletrész értékesítésének feltétele. 3. A pályázat költségei A pályázat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos valamennyi költséget pályázó viseli. Kiíró a pályázat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban pályázók részéről semmilyen jogcímen nem fogad el költség igény érvényesítést, függetlenül attól, hogy kiíró az eljárást eredményessé, vagy eredménytelenné nyilvánítja. Kiíró a pályázati dokumentációért befizetett ellenértéket nem szolgáltatja vissza. Kiíró a benyújtott pályázatokat, dokumentumokat nem szolgáltatja vissza. A tulajdonszerzéssel kapcsolatos valamennyi felmerülő költség a nyertes pályázót terheli. 4. Kapcsolattartás Kiíró felhívja a pályázók figyelmét, hogy az értékesítési eljárás során kapcsolattartásra kizárólag írásban kerülhet sor. Kiíró visszautasít minden személyes vagy nem dokumentálható kapcsolattartási formát. Kiíró előírja, hogy pályázók valamennyi, az eljárás során az kiírónak megküldésre kerülő okmányon, levélen, faxon, egyéb dokumentumon tüntessék fel a pályázat tárgyát. Pályázók a fenti szabályok megsértéséből adódó valamennyi következményt viselni kötelesek. Pályázó adja meg pályázatában azon kapcsolattartó személyek nevét, beosztását, valamint telefon és telefax számait, valamint címeit, akik az eljárás során nyilatkozat tételre, információ adására jogosultak. 6

7 5. Az eljárás nyelve Az eljárás nyelve magyar. A pályázatot magyar nyelven kell beadni, az eljárás során mindennemű levelezés és egyéb kapcsolattartás magyar nyelven történik. Pályázó köteles mellékelni pályázatához a pályázati felhívásban, vagy a pályázati dokumentációban meghatározott, de idegen nyelven kiállított dokumentumok hiteles fordítását, továbbá valamennyi egyéb idegen nyelvű nyilatkozat, igazolás hiteles fordítását. 6. A pályázat terjedelme A pályázat tárgyát, a megvalósítandó feladatot a pályázati felhívás és a pályázati dokumentációt alkotó dokumentumok együttesen képezik. 7. A pályázatok elbírálása Kiíró a beérkező pályázatokat a számára az összességében legelőnyösebb pályázat kiválasztása alapján bírálja el. A pályázat elbírálása során alkalmazásra kerülő értékelési szempontok: Értékelési szempont évi éves forgalom nagysága (nettó Ft; külföldi: beadás napján érvényes deviza közép árfolyamon számolva) évi ivóvízellátás és szennyvízkezelési tevékenységből származó éves forgalom nagysága (nettó Ft; külföldi: beadás napján érvényes deviza közép árfolyamon számolva) További kommunális területeken végzett tevékenységből származó nettó éves árbevétel évben (nettó Ft; külföldi: beadás napján érvényes deviza közép árfolyamon számolva) lakos feletti terület ellátásban az elmúlt 5 évben ( ) ivóvíz ellátás-, és/vagy szennyvízkezelés területén szerzett referenciák száma Referenciák száma az előző 5 évben egyéb kommunális projektekben Az előző 5 évben ( ). évben közmű fejlesztési pályázatokon elnyert támogatások értéke (bruttó Ft, külföldi: beadás napján érvényes deviza közép árfolyamon számolva) Vételár (nem lehet alacsonyabb, mint eft + ÁFA, összesen bruttó eft) Részletfizetés esetén a részfizetések gyakorisága Díjképzés intenzitása (nem lehet rövidebb a kidolgozott időtáv, mint 5 év) és a díjképzés tematikájának bemutatása Dolgozók tovább foglalkoztatásának aránya (%) A fejlesztésekhez szükséges és meglévő saját források rendelkezésre bocsátásának stratégiája Ivóvízellátás üzemképességének növelési stratégiája Szennyvízkezelés üzemképességének növelési stratégiája Szennyvíziszap hasznosításának stratégiája Városi fürdő üzemképességének növelési stratégiája Új kommunális területek bevonása a tevékenységbe Meglévő kapacitások kihasználtságának növelési stratégiája Partnerségi együttműködési készség stratégiai kérdésekben Partnerségi együttműködési készség a társaságban részes önkormányzatokkal Új üzleti tevékenység bevonása az alaptevékenység mellett Fürdő fejlesztési terveinek komplexitása, megvalósíthatósága 7

8 A pályázat elbírálása során alkalmazásra kerülő értékelési módszer: A kiíró csak és kizárólag a formailag és tartalmilag előzetesen megfelelőnek minősített pályázatokat értékeli. Az értékelés során egy-egy ajánlati elem tekintetében a kiíró különkülön dönt a pályázóknak adható pontszámról. Az így kapott pontszámok kerülnek összesítésre, amely összesített pontszám a verseny eredményét képezi. A kiíró az első írásos pályázatok értékelését is elvégzi. Az értékesítési eljárás második fordulójában tárgyalásokat csak és kizárólag azokkal a pályázókkal folytat, amelyek első írásos pályázatuk értékelése során megszerzett pontszáma elérte, vagy meghaladta a beérkező valamennyi első írásos pályázat pontjai matematikai átlagát. Amennyiben az így kiválasztott pályázók száma nem éri el a hármat, úgy a kiíró a három legtöbb pontszámot elért pályázóval tárgyal a második fordulóban. A végső írásos pályázatok értékelése szintén a fent leírt pontozással történik, az eljárás nyerteseinek sorrendjét ezen második összesített pontszám határozza meg. 8. Fizetési feltételek Az üzletrész ellenértékének megfizetése egyösszegben, vagy részletekben történhet. A részletekben történő fizetés esetében a tulajdon megszerzése csak a vételár utolsó részének megfizetése után lehetséges. Részletfizetéssel történő teljesítés esetén az első részlet összegének el kell érnie, vagy meg kell haladnia a teljes vételár 50 %-át. Az utolsó részteljesítés nem történhet később, mint a szerződés aláírásától számított hat hónap. Az érvényes pályázat feltétele, hogy az abban ajánlatott vételár érje el, vagy haladja meg a Ft + ÁFA, összesen bruttó Ft-ot. 9. Szervezeti és szakmai követelmények A pályázóknak az alábbi követelményeknek kell megfelelniük annak érdekében, hogy a kiíró pályázatukat érvényes pályázatként kezelje. Nem lehet azon szervezet, vagy jogi személy pályázatát érvényesnek nyilvánítani, amely: végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás folyamatban van, tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették, gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott, gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban öt évnél nem régebben meghozott jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el, jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el versenyeztetési eljárás során, illetőleg ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság öt évnél nem régebben jogerősen megállapította, és egyúttal bírságot szabott ki, a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve, a szolgáltatás nyújtásához a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal, illetőleg előírt szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik, az ajánlatkérő székhelye szerinti önkormányzati adóhatóság által nyilvántartott, egy évnél régebben lejárt adófizetési kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott. 8

9 Fenti körülmények fenn nem állásáról a pályázóknak közjegyző előtt, cégszerűen kell nyilatkozatot tenniük. Az egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének fenn nem állásáról a területileg illetékes Adóhatóság együttes, a pályázat benyújtását megelőző 30 napnál nem régebbi igazolás eredeti példányának benyújtása kötelező. A letelepedése szerinti ország nyilvántartásában való bejegyezés a pályázat benyújtásától számított 60 napnál nem régebbi cégkivonat benyújtásával történhet. Nem lehet azon szervezet, vagy jogi személy pályázatát érvényesnek nyilvánítani, amely: és évi számviteli beszámolója alapján megállapítható, hogy mérleg szerinti eredménye negatív volt, Igazolás módja: és évi számviteli beszámoló (mérleg) jegyzett tőke nagysága Ft alatt van Igazolás módja: évi számviteli beszámoló (mérleg) saját tőke nagysága Ft alatt van Igazolás módja: évi számviteli beszámoló (mérleg) éves nettó árbevétele az elmúlt három év (2004., 2005., 2006.) valamelyikében hasonló tárgyú tevékenységéből nem éri el a Ft mértéket Igazolás módja: 2004., vagy 2005., vagy évi számviteli beszámoló (mérleg) pénzintézeti nyilatkozata és igazolása alapján megállapítható, hogy a bankszámláján az igazolás/nyilatkozat kiadását megelőző 36 hónapban 30 napnál hosszabb sorban állás volt, illetve fizetési kötelezettségeinek határidőben nem tett eleget Igazolás módja: a pályázat benyújtását megelőző 30 napnál nem régebbi igazolás eredeti példányának benyújtása nem igazolt kötelezettségvállalási és aláírási jogosultság Igazolás módja: a pályázat benyújtásától számított 60 napnál nem régebbi cégkivonat és 60 napnál nem régebbi aláírási címpéldány eredeti formában való benyújtásával történhet. Nem lehet azon szervezet, vagy jogi személy pályázatát érvényesnek nyilvánítani, amely: nem rendelkezik legalább 2 fő, legalább 5 éves gyakorlattal rendelkező, vízmű üzemeltetéshez jogszabályban előírt felsőfokú szakirányú végzettségű szakemberrel, aki a pályázó alkalmazásában áll, teljes munkaidőben Igazolás módja: diploma másolat és munkáltatói igazolás a gyakorlatra vonatkozóan. nem rendelkezik az elmúlt három év (2004., 2005., 2006.) valamelyikében legalább 2 db, egyenként legalább fő lakosú területet ellátó, vagy azt meghaladó méretű terület ivóvízellátásban és szennyvízkezelésben szerzett referenciával Igazolás módja: a dokumentációban mellékelt 6. számú mellékletben kiadott dokumentumminta kitöltése cégszerűen aláírt eredeti nyilatkozat és referencia igazolás formájában. nem rendelkezik (maga, vagy más bevonásával) akkreditált vízminőség vizsgáló, működő laboratóriummal. Amennyiben a pályázó nem rendelkezik maga ilyen laboratóriummal, külső szerv bevonásával is teljesítheti kötelezettségét e téren. Ebben az esetben pályázatához mellékelnie kell a feladatellátás biztosítását igazoló előszerződést (vállalkozási, bérleti, stb) Igazolás módja: akkreditáció és működési engedély benyújtása másolatban, továbbá szolgáltatási, megbízási szerződés másolata, adott esetben. Nem rendelkezik ivóvízellátás és szennyvízkezelés terén legalább 5 éves, folyamatos tevékenységgel, Igazolás módja: 60 napnál nem régebbi cégkivonat benyújtása 9

10 10. Egyéb feltételek A pályázónak a pályázati felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell pályázatát elkészítenie és benyújtania. Kiíró előírja, hogy pályázó csatolja pályázatához a dokumentáció 4. számú mellékleteként kiadott dokumentum minta szerinti kifejezett nyilatkozatát a pályázati felhívás és a pályázati dokumentáció feltételi elfogadására, a szerződés teljesítésére és az ajánlott vételár megfizetésére. A pályázónak meg kell jelölnie pályázatában a szerződésnek azt a részét, amellyel összefüggésben harmadik személlyel szerződést fog kötni, e szervezet (személy) meghatározásával (5. számú melléklet). Pályázó csatolja pályázatához szerződés tervezetét, mely tartalmazza a fizetési feltételek, teljesítési határidők, pályázat érvényességére vonatkozó feltételek, egyéb pályázói feltételek stb. ismertetését. A pályázati eljárási dokumentáció részét képezi: - pályázati felhívás - útmutató, - alaki feltételek, - pályázati és szerződéses feltételek, - az értékesítési eljárás alatt készült írásos anyag, A pályázatokat cégszerűen aláírva és minden tartalommal rendelkező oldalt szignálva és számozva, zárt borítékban, a borítékon " Mezőtúr és Környéke Víz-, és Csatornamű Kft. kisebbségi üzletrésze értékesítése megjelöléssel, 5 példányban (1 eredeti, 4 másolat) kell benyújtani. A pályázatokat öt példányban A/4 formátumban kell benyújtani, melyek közül az egyiket eredeti, a másik négyet pedig másolat felirattal kell megjelölni. A pályázathoz lapszámokat tartalmazó tartalomjegyzéket kell mellékelni. Amennyiben a pályázó az eredeti példány megjelölése nélkül nyújtja be pályázatát, úgy kiíró az öt példányból kiválasztja az eredeti dokumentumokat tartalmazó példányt, azt eredetinek nyilvánítja és a továbbiakban eredetiként kezeli. A pályázati példányok formai vagy tartalmi eltérése esetén kiíró az eredeti példányt tekinti hitelesnek, ez alapján kerül értékelésre a pályázat. A kiíró csak lezárt, sértetlen, a felhívásnak megfelelő borítékot vesz át. A kiíró nem vállal felelősséget a pályázat postai elirányításáért. A késedelmesen érkező pályázatokat a kiíró átveszi, a késedelem tényét jegyzőkönyvben rögzíti, majd azokat felbontás nélkül őrzi meg. 11. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek A kiíró előírta a teljesítési határidő tekintetében, a napi késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér és ajánlati garancia vállalásának kötelezettségét. A késedelmi kötbér mértéke el kell, hogy érje az esedékes ellenérték (rész-, vagy egész) 0,01%-át, de legalább a Ft/nap, mértéket. A meghiúsulási kötbér mértéke el kell, hogy érje a teljes vételár 5%-át. A meghiúsulási kötbér akkor válik esedékessé, ha a nyertes pályázó a vételárat, vagy annak szerződésszerinti részét 30 napon túl sem fizeti meg. A kiíró az érvényes pályázat feltételeként határozza meg ajánlati garancia vállalását. Pályázatuk benyújtásával egyidejűleg Ft összegű ajánlati garancia nyújtását írja 10

11 elő. Az ajánlati garancia nyújtása a kiíró OTP Bank NyRt, számú bankszámlájára a pályázati határidő lejártáig történő készpénz átutalásával teljesíthető. Az átutalás tényét igazoló eredeti banki igazolást eredeti példányát a pályázathoz mellékelni kell. Az ajánlati garancia nem válik szerződést biztosító mellékkötelezettséggé. A biztosítékok visszafizetése a nem nyertes pályázók részére az eredményhirdetéstől számított 10 napon belül, a nyertes pályázó részére, valamint a megnevezett második és harmadik legkedvezőbb pályázatot benyújtó pályázó részére a szerződéskötéstől számított 10 napon belül kerül sor. Az ajánlati garancia után a kiíró kamatot nem fizet. 12. Közös pályázat benyújtása Közös pályázat benyújtása esetén gazdasági társaság létrehozása követelmény. A közös pályázatot benyújtóknak e fejezet 9. pontjában meghatározott követelmények mindegyikének külön-külön kell megfelelniük. 13. A pályázati dokumentáció megvásárlása A pályázati dokumentáció ára: Ft + ÁFA, összesen Ft, azaz Ötszáznégyezer forint. A pályázati dokumentáció megvásárolható a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal székhelyén, előzetesen történő telefonon való bejelentkezést követően (56/ , vagy 56/ ) 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2. szám alatt, a 132. iroda helyiségben a felhívás megjelenésének napjától október 26-ig munkanapokon 9.00 és óra között. A pályázati dokumentáció átvételének feltétele, hogy a pályázó az ellenértéket a kiíró OTP Bank NyRt, számú számlájára átutalta és annak igazolásáról szóló dokumentum egy másolati példányát a pályázati dokumentáció átvételének helyén átadja és a titoktartási nyilatkozatot aláírja. 14. Pályázat bontása A pályázat bontására a pályázati határidő lejártakor, október 29-én, órakor, a pályázati felhívás 7. pontjában meghatározottak szerint nyilvánosan kerül sor, a bonyolító székhelyén, Szolnokon, Kossuth Lajos út 2. szám alatt (megyeháza), a 130. sz. irodahelyiségben. A pályázatok bontásakor a Kiíró, a bonyolító és a pályázók képviselői lehetnek jelen. A bonyolító a pályázatok bontásán valamennyi olyan ajánlati elemet ismertet, amelyek a pályázatok értékelése során bírálatra kerülnek. Az eljárás második fordulójában benyújtásra kerülő un. végleges írásos pályázatok bontása is nyilvánosan történik, az első bontásnál leírtak szerint. 15. Az eljárás lefolytatásának menete A bonyolító a pályázati határidő lejáratának időpontjában, október 29-én, órakor nyilvánosan felbontja a pályázatokat, majd ezt követően, november 14-én, 9.30 órakor kezdi meg a tárgyalásokat külön-külön a pályázókkal, melynek előzetes sorrendjét a bontáson sorsolással dönti el. A kiíró a meghatározott értékelési szempontok alkalmazásával elvégzi az első írásos pályázatok bírálatát. Az eljárás második fordulójában a kiíró tárgyalásokat csak és kizárólag azon pályázókkal folytat, amely pályázók első írásos pályázata alapján elérték, vagy meghaladták valamennyi beérkező első írásos pályázat pontszámainak matematikai átlagát. Amennyiben az így kiválasztott pályázók száma nem éri el a hármat, úgy a kiíró a három legtöbb pontszámot elért pályázóval tárgyal a második fordulóban. A tárgyalások befejezését követően várhatóan november 21-én óráig végső írásbeli pályázat megtételére jogosultak a pályázók, amelyben eltérhetnek első 11

12 írásos pályázatuktól. A pályázók végleges írásos ajánlatukban csak a kiíró számára kedvezőbb ajánlati elemekkel nyújthatják be pályázatukat. A kiíró a módosított módosítás hiányában az eredeti pályázatokat értékeli a pályázati dokumentációban meghatározott kiválasztási szempont szerint. Ezt követően az eljárás november 30-án eredményhirdetéssel zárul. Szerződéskötés ideje december 3-án órakor. 16. Hiányzó dokumentumok pótlása A kiíró az eljárás során hiánypótlási lehetőséget biztosít. Az ajánlatkérő a hiányosságok körében egyszeri alkalommal biztosítja a hiánypótlás lehetőségét a jelen dokumentáció jelen fejezete 9. pontjában felsorolt igazolások és nyilatkozatok, továbbá a pályázat részeként benyújtásra előírt egyéb iratok esetére. Az egyszeri hiánypótlás az első, írásos pályázatok benyújtásakor biztosított. A hiánypótlás semmilyen tekintetben nem jelentheti a pályázat tartalmának megváltoztatását. A végleges írásos ajánlatokat a kiíró a beérkezésük állapotában bírálja el. 17. A pályázat nyertesei A nyertes pályázó esetleges visszalépése esetén az eljárás eredménye szerinti második, annak visszalépése esetén a harmadik legjobb pályázóval köt szerződést a kiíró. 18. Szerződés tervezet Az érvényes pályázat benyújtásának feltétele a dokumentációban kiadásra került szerződéses feltételek alapján készített szerződés tervezet becsatolása a pályázatban. 12

A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó

A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0008 A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó Vezetői Információs Rendszer (VIR) szoftver fejlesztése az Ajánlatkérő A Humán TISZK rendszerének továbbfejlesztése a humán szakmák

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ buszba épített direkt digitális tüdőszűrő berendezés beszerzése tárgyú, közösségi értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési eljáráshoz

Részletesebben

1. számú melléklet MŰSZAKI TARTALOM

1. számú melléklet MŰSZAKI TARTALOM MŰSZAKI TARTALOM az Energiahatékonyság és megújuló energiaforrás használatát fokozása az önkormányzatoknál elnevezésű, tervezett pályázat keretein belül a siófoki Krúdy Gyula Szakközépiskola és Szakiskola

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ STARTMUNKA PROGRAM 2013 KÖZÚTFELÚJÍTÁSI PROJEKTELEM AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ I. FEJEZET A közbeszerzés rendjére vonatkozó információk BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ STARTMUNKA PROGRAM 2013 ÁTCSOPORTOSÍTOTT PROJEKTRÉSZ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ I. FEJEZET A közbeszerzés rendjére vonatkozó információk BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

MUNKÁKRA KERETMEGÁLLAPODÁSOK MEGKÖTÉSE. tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő, építési közbeszerzési eljáráshoz. 2013. március 23.

MUNKÁKRA KERETMEGÁLLAPODÁSOK MEGKÖTÉSE. tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő, építési közbeszerzési eljáráshoz. 2013. március 23. MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. 1024 BUDAPEST, FÉNYES ELEK U. 7-13. HAZAI FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT 2013-2014 ÉVI NAGYFELÜLETŰ JAVÍTÁSI, FELÚJÍTÁSI ÉS A RENDKÍVÜLI IDŐJÁRÁS OKOZTA BURKOLATKÁROK HELYREÁLLÍTÁSÁRA,

Részletesebben

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II.

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. TÁRGYÁBAN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ NYILVÁNTARTÁSI

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA. Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása

DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA. Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés tárgya Az Ajánlatkérő,

Részletesebben

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely

Részletesebben

HU-Budapest: Oktatási szolgáltatások 2011/S 150-250005 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Budapest: Oktatási szolgáltatások 2011/S 150-250005 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:250005-2011:text:hu:html HU-Budapest: Oktatási szolgáltatások 2011/S 150-250005 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA Főkert Nonprofit Zrt. 1073 Budapest, Dob u. 90. sz. Ára: Ingyenes! AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA A Főkert Nonprofit Zrt. A Főkert Nonprofit Zrt. A Főkert Nonprofit Zrt. részére gyűjtőtartályos

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Méhkerék Község Önkormányzata 5726 Méhkerék, Kossuth Lajos u. 80. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Magyarország Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében Madarász és Méhkerék közötti,

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2014. (IV.29.) számú határozata. Határidő: azonnal. Felelős: Sipos Balázs polgármester.

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2014. (IV.29.) számú határozata. Határidő: azonnal. Felelős: Sipos Balázs polgármester. 1 Kéthely Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r e 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.:85/539036 E l ő t e r j e s z t é s Kéthely Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. április 29én tartott

Részletesebben

Vindornyaszőlős Község Önkormányzata

Vindornyaszőlős Község Önkormányzata Vindornyaszőlős Község Önkormányzata DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA KEOP 3.1.2. KERETÉBEN- A VINDORNYA-LÁP ÉLŐHELYÉNEK HELYREÁLLÍTÁSA, FEJLESZTÉSE KÉ 26502/2011. Tartalom: I. Tájékoztató II. III.

Részletesebben

M E G H Í V Ó NAPIREND

M E G H Í V Ó NAPIREND FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 20.-án (szerda) 16,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó RENDKÍVÜLI ülésére

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Diákhitel Központ Zrt. (1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.szám) KÉ 5060/2012. sz. közbeszerzési eljárása a 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) III. rész, 121. (1) bekezdés

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 62/2013.(IV. 30.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

Nyilvános Pályázati kiírás

Nyilvános Pályázati kiírás Nyilvános Pályázati kiírás A Szerencsejáték Zrt. nyilvános Pályázatot hirdet sötét optikai szálak kiépítésére és fenntartására. A teljes nyilvános Pályázati felhívás a www.szerencsejatek.hu/palyazat oldalról

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Hitelszerződés folyószámla- hitel biztosítására 1 100 000 000 HUF folyószámlahitelkerettel. Postai irányítószám: 8002

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Hitelszerződés folyószámla- hitel biztosítására 1 100 000 000 HUF folyószámlahitelkerettel. Postai irányítószám: 8002 AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Hitelszerződés folyószámla- hitel biztosítására 1 100 000 000 HUF folyószámlahitelkerettel tárgyában 1.) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és e-mail címe: Hivatalos

Részletesebben

VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS

VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS Friss Fagyasztott Plazma értékesítése 1. Az Országos Vérellátó Szolgálat (a továbbiakban: OVSz), mint Kiíró nyílt versenyeztetési eljárást hirdet az általa, továbbá az OVSz-szel

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság IT-128. számú közbeszerzési eljárás Izsák, 2012. június 18. 1 Az eljárás alapadatai: Az eljárás tárgya: Kerékpárút

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ M I S K O L C I A P O S T O L I E X A R C H Á T U S (3526 MISKOLC, SZE L E S U. 59.) Vállalkozási szerződés a Tokaj, görögkatolikus templom helyreállítási munkáinak elvégzésére (kódszám: HUSKROUA/1101/056).

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: I/738-1/2012/I. Üi.: Varga I. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Helyi autóbusz-közlekedés ellátására szolgáló

Részletesebben

HU-Érd: Szennyvíztisztító építése 2010/S 158-244150 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Érd: Szennyvíztisztító építése 2010/S 158-244150 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:244150-2010:text:hu:html HU-Érd: Szennyvíztisztító építése 2010/S 158-244150 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás

Részletesebben

Tárgy: A Korányi projekthez kapcsolódó villamos közműkiváltás műszaki tartalma. - a kivitelezőnek rendelkeznie kell Elmű Hálozati Kft.-nél,/Émász Hálózati Kft.-nél regisztrált kivitelezői és tervezői jogosultsággal

Részletesebben

HU-Győr: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2009/S 112-161671 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Győr: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2009/S 112-161671 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/11 HU-Győr: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2009/S 112-161671 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Észak-dunántúli Környezetvédelmi

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság IT-121. számú közbeszerzési eljárás Kecskemét, 2012. július 24. 1 Az eljárás alapadatai: Az eljárás tárgya:

Részletesebben

- Fotozoom Kft. 4231 Bököny, Arany J. u. 15. - NAP-GYŰJTŐ Kft. 1141 Budapest, Szugló u. 82. - Zemplén Gyöngye Kft. 4031 Debrecen, Kadosa u. 30.

- Fotozoom Kft. 4231 Bököny, Arany J. u. 15. - NAP-GYŰJTŐ Kft. 1141 Budapest, Szugló u. 82. - Zemplén Gyöngye Kft. 4031 Debrecen, Kadosa u. 30. Kivonat Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. június 18-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 142/2014.(VI.18.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben