PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ"

Átírás

1 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2. Tel:56/ Tfax:56/ számú példány PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ a Mezőtúr és Környéke Víz-, és Csatornamű Kft. kisebbségi üzletrésze értékesítésére, hosszú távú szakmai befektetői együttműködésre tárgyú pályázati felhívásához Az első írásos pályázatok benyújtásának határideje: október 29-én, óra szeptember 1

2 1. Az ajánlatot kérő (kiíró) teljes neve: Mezőtúr Város Önkormányzata 2. Adószám: Számlatulajdonos neve: Mezőtúr Város Polgármesteri Hivatal 4. A Kiíró bankszámla száma: Bank neve: OTP Bank NyRt. 6. A kiíró részéről aláírásra jogosult(ak) neve(i): Dr. Draskovits Dénes, polgármester 7. Székhely: Mezőtúr 8. Irányítószám: Település: Mezőtúr 10.Utca, házszám: Kossuth tér Telefon 1: 56/ Fax 1: 56/ Honlap: 14.Kapcsolattartó Név: Dr. Draskovits Dénes 15.Beosztás: polgármester 16.Telefon 1: 56/ Fax 1: 56/ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal 19.A Kiíró képviseletében eljáró (bonyolító) teljes neve: 20.Adószám: Számlatulajdonos neve: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal 22.A bonyolító bankszámla száma: Bank neve: OTP Bank Rt. Észak-Alföldi Régió Szolnoki Igazgatósága 24.A bonyolító részéről aláírásra jogosult(ak) neve(i): Dr. Bozsó Péter 25.Székhely: Szolnok 26.Irányítószám: Település: Szolnok 28.Utca, házszám: Kossuth Lajos út Honlap: 30.Kapcsolattartó Név: Stiegler Beáta 31.Beosztás: irodavezető-helyettes, 32.Telefon 1: 56/ Fax 1: 56/

3 I. Fejezet Pályázati felhívás Mezőtúr és Környéke Víz-, és Csatornamű Kft. kisebbségi üzletrésze értékesítésére, hosszú távú szakmai befektetői együttműködésre tárgyában 3

4 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Mezőtúr és Környéke Víz-, és Csatornamű Kft. kisebbségi üzletrésze értékesítésére, hosszú távú szakmai befektetői együttműködésre Mezőtúr Város Önkormányzata, mint a Mezőtúr és Környéke Víz-, és Csatornamű Kft. résztulajdonosa (továbbiakban : kiíró) nyilvános kétfordulós pályázatot hirdet a Mezőtúr és Környéke Víz-, és Csatornamű Kft. (a társaság) kisebbségi üzletrészének értékesítésére. Kiíró a pályázat bonyolításával a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatalt (bonyolító) bízta meg. 1. A kiíró összesen a társaság törzstőkéjének 47,00%-át kitevő Ft névértékű üzletrészét kívánja értékesíteni szakmai befektető részére. 2. A pályázatra a hasonló nagyságrendű területek, legalább fő fogyasztói szám ivóvízellátásában és szennyvízelvezetésben referenciákkal rendelkező külföldi és belföldi szakmai befektetők jelentkezhetnek. 3. A pályázaton való részvétel feltétele az érvényességi követelményeket is tartalmazó pályázati dokumentáció megvásárlása. 4. A pályázati dokumentáció ára: Ft + ÁFA, összesen bruttó Ft, azaz Ötszáznégyezer forint. A pályázati dokumentáció megvásárlásának feltételeiről letölthető dokumentum a bonyolító honlapján érhető el. A pályázat benyújtásának ideje: október 29. napján óráig történhet. 5. A pályázat benyújtásának helye, módja: A bonyolító székhelyén, 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2. szám alatt, a 132. iroda helyiségbe, személyes kézbesítés útján. 6. Az ajánlatok felbontása: október 29-én, órakor. 7. Az eljárás lefolytatásának menete: Az eljárás lefolytatásának menetét a pályázati dokumentáció tartalmazza. 8. A pályázati eljárás hivatalos nyelve a magyar. 9. A kiíró fenntartja a jogot arra, hogy a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsák. 4

5 II. Fejezet Útmutató a pályázók részére Pályázati felhívás megnevezése: Mezőtúr és Környéke Víz-, és Csatornamű Kft. kisebbségi üzletrésze értékesítésére, hosszú távú szakmai befektetői együttműködésre 5

6 Útmutató a pályázók részére Jelen útmutató a pályázati felhívásban meghatározott feltételek értelmezésére, az ott meghatározott feltételek kiegészítésére szolgál. 1. A dokumentáció használata A Dokumentáció a kiírót képviselő (bonyolító) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal szellemi tulajdonát képezi, ennek megfelelően a szellemi alkotásokról szóló jogszabályok oltalomban részesítik. A Dokumentáció másolása, sokszorosítása csak a jelen eljárásban történő használat érdekében megengedett, a jelen eljárás keretein kívül bármilyen formában történő felhasználásához nem járul hozzá. Az pályázati dokumentáció elektronikusan rendelkezésre álló részeit a kiíró nevében eljáró bonyolító a pályázók kérésére elektronikus úton rendelkezésre adja. Az erre vonatkozó kérést kérjük az alábbi elektronikus postafióknál kérni: 2. Kiíró nyilatkozata Kiíró nyilatkozik, hogy a pályázat célja, a megkötésre kerülő szerződés tárgya Mezőtúr és Környéke Víz-, és Csatornamű Kft. kisebbségi üzletrésze értékesítése, mely a kiíró tulajdonában áll. A kiíró rendelkezik mindazon jogkörrel, amely az üzletrész értékesítésének feltétele. 3. A pályázat költségei A pályázat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos valamennyi költséget pályázó viseli. Kiíró a pályázat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban pályázók részéről semmilyen jogcímen nem fogad el költség igény érvényesítést, függetlenül attól, hogy kiíró az eljárást eredményessé, vagy eredménytelenné nyilvánítja. Kiíró a pályázati dokumentációért befizetett ellenértéket nem szolgáltatja vissza. Kiíró a benyújtott pályázatokat, dokumentumokat nem szolgáltatja vissza. A tulajdonszerzéssel kapcsolatos valamennyi felmerülő költség a nyertes pályázót terheli. 4. Kapcsolattartás Kiíró felhívja a pályázók figyelmét, hogy az értékesítési eljárás során kapcsolattartásra kizárólag írásban kerülhet sor. Kiíró visszautasít minden személyes vagy nem dokumentálható kapcsolattartási formát. Kiíró előírja, hogy pályázók valamennyi, az eljárás során az kiírónak megküldésre kerülő okmányon, levélen, faxon, egyéb dokumentumon tüntessék fel a pályázat tárgyát. Pályázók a fenti szabályok megsértéséből adódó valamennyi következményt viselni kötelesek. Pályázó adja meg pályázatában azon kapcsolattartó személyek nevét, beosztását, valamint telefon és telefax számait, valamint címeit, akik az eljárás során nyilatkozat tételre, információ adására jogosultak. 6

7 5. Az eljárás nyelve Az eljárás nyelve magyar. A pályázatot magyar nyelven kell beadni, az eljárás során mindennemű levelezés és egyéb kapcsolattartás magyar nyelven történik. Pályázó köteles mellékelni pályázatához a pályázati felhívásban, vagy a pályázati dokumentációban meghatározott, de idegen nyelven kiállított dokumentumok hiteles fordítását, továbbá valamennyi egyéb idegen nyelvű nyilatkozat, igazolás hiteles fordítását. 6. A pályázat terjedelme A pályázat tárgyát, a megvalósítandó feladatot a pályázati felhívás és a pályázati dokumentációt alkotó dokumentumok együttesen képezik. 7. A pályázatok elbírálása Kiíró a beérkező pályázatokat a számára az összességében legelőnyösebb pályázat kiválasztása alapján bírálja el. A pályázat elbírálása során alkalmazásra kerülő értékelési szempontok: Értékelési szempont évi éves forgalom nagysága (nettó Ft; külföldi: beadás napján érvényes deviza közép árfolyamon számolva) évi ivóvízellátás és szennyvízkezelési tevékenységből származó éves forgalom nagysága (nettó Ft; külföldi: beadás napján érvényes deviza közép árfolyamon számolva) További kommunális területeken végzett tevékenységből származó nettó éves árbevétel évben (nettó Ft; külföldi: beadás napján érvényes deviza közép árfolyamon számolva) lakos feletti terület ellátásban az elmúlt 5 évben ( ) ivóvíz ellátás-, és/vagy szennyvízkezelés területén szerzett referenciák száma Referenciák száma az előző 5 évben egyéb kommunális projektekben Az előző 5 évben ( ). évben közmű fejlesztési pályázatokon elnyert támogatások értéke (bruttó Ft, külföldi: beadás napján érvényes deviza közép árfolyamon számolva) Vételár (nem lehet alacsonyabb, mint eft + ÁFA, összesen bruttó eft) Részletfizetés esetén a részfizetések gyakorisága Díjképzés intenzitása (nem lehet rövidebb a kidolgozott időtáv, mint 5 év) és a díjképzés tematikájának bemutatása Dolgozók tovább foglalkoztatásának aránya (%) A fejlesztésekhez szükséges és meglévő saját források rendelkezésre bocsátásának stratégiája Ivóvízellátás üzemképességének növelési stratégiája Szennyvízkezelés üzemképességének növelési stratégiája Szennyvíziszap hasznosításának stratégiája Városi fürdő üzemképességének növelési stratégiája Új kommunális területek bevonása a tevékenységbe Meglévő kapacitások kihasználtságának növelési stratégiája Partnerségi együttműködési készség stratégiai kérdésekben Partnerségi együttműködési készség a társaságban részes önkormányzatokkal Új üzleti tevékenység bevonása az alaptevékenység mellett Fürdő fejlesztési terveinek komplexitása, megvalósíthatósága 7

8 A pályázat elbírálása során alkalmazásra kerülő értékelési módszer: A kiíró csak és kizárólag a formailag és tartalmilag előzetesen megfelelőnek minősített pályázatokat értékeli. Az értékelés során egy-egy ajánlati elem tekintetében a kiíró különkülön dönt a pályázóknak adható pontszámról. Az így kapott pontszámok kerülnek összesítésre, amely összesített pontszám a verseny eredményét képezi. A kiíró az első írásos pályázatok értékelését is elvégzi. Az értékesítési eljárás második fordulójában tárgyalásokat csak és kizárólag azokkal a pályázókkal folytat, amelyek első írásos pályázatuk értékelése során megszerzett pontszáma elérte, vagy meghaladta a beérkező valamennyi első írásos pályázat pontjai matematikai átlagát. Amennyiben az így kiválasztott pályázók száma nem éri el a hármat, úgy a kiíró a három legtöbb pontszámot elért pályázóval tárgyal a második fordulóban. A végső írásos pályázatok értékelése szintén a fent leírt pontozással történik, az eljárás nyerteseinek sorrendjét ezen második összesített pontszám határozza meg. 8. Fizetési feltételek Az üzletrész ellenértékének megfizetése egyösszegben, vagy részletekben történhet. A részletekben történő fizetés esetében a tulajdon megszerzése csak a vételár utolsó részének megfizetése után lehetséges. Részletfizetéssel történő teljesítés esetén az első részlet összegének el kell érnie, vagy meg kell haladnia a teljes vételár 50 %-át. Az utolsó részteljesítés nem történhet később, mint a szerződés aláírásától számított hat hónap. Az érvényes pályázat feltétele, hogy az abban ajánlatott vételár érje el, vagy haladja meg a Ft + ÁFA, összesen bruttó Ft-ot. 9. Szervezeti és szakmai követelmények A pályázóknak az alábbi követelményeknek kell megfelelniük annak érdekében, hogy a kiíró pályázatukat érvényes pályázatként kezelje. Nem lehet azon szervezet, vagy jogi személy pályázatát érvényesnek nyilvánítani, amely: végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás folyamatban van, tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették, gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott, gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban öt évnél nem régebben meghozott jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el, jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el versenyeztetési eljárás során, illetőleg ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság öt évnél nem régebben jogerősen megállapította, és egyúttal bírságot szabott ki, a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve, a szolgáltatás nyújtásához a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal, illetőleg előírt szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik, az ajánlatkérő székhelye szerinti önkormányzati adóhatóság által nyilvántartott, egy évnél régebben lejárt adófizetési kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott. 8

9 Fenti körülmények fenn nem állásáról a pályázóknak közjegyző előtt, cégszerűen kell nyilatkozatot tenniük. Az egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének fenn nem állásáról a területileg illetékes Adóhatóság együttes, a pályázat benyújtását megelőző 30 napnál nem régebbi igazolás eredeti példányának benyújtása kötelező. A letelepedése szerinti ország nyilvántartásában való bejegyezés a pályázat benyújtásától számított 60 napnál nem régebbi cégkivonat benyújtásával történhet. Nem lehet azon szervezet, vagy jogi személy pályázatát érvényesnek nyilvánítani, amely: és évi számviteli beszámolója alapján megállapítható, hogy mérleg szerinti eredménye negatív volt, Igazolás módja: és évi számviteli beszámoló (mérleg) jegyzett tőke nagysága Ft alatt van Igazolás módja: évi számviteli beszámoló (mérleg) saját tőke nagysága Ft alatt van Igazolás módja: évi számviteli beszámoló (mérleg) éves nettó árbevétele az elmúlt három év (2004., 2005., 2006.) valamelyikében hasonló tárgyú tevékenységéből nem éri el a Ft mértéket Igazolás módja: 2004., vagy 2005., vagy évi számviteli beszámoló (mérleg) pénzintézeti nyilatkozata és igazolása alapján megállapítható, hogy a bankszámláján az igazolás/nyilatkozat kiadását megelőző 36 hónapban 30 napnál hosszabb sorban állás volt, illetve fizetési kötelezettségeinek határidőben nem tett eleget Igazolás módja: a pályázat benyújtását megelőző 30 napnál nem régebbi igazolás eredeti példányának benyújtása nem igazolt kötelezettségvállalási és aláírási jogosultság Igazolás módja: a pályázat benyújtásától számított 60 napnál nem régebbi cégkivonat és 60 napnál nem régebbi aláírási címpéldány eredeti formában való benyújtásával történhet. Nem lehet azon szervezet, vagy jogi személy pályázatát érvényesnek nyilvánítani, amely: nem rendelkezik legalább 2 fő, legalább 5 éves gyakorlattal rendelkező, vízmű üzemeltetéshez jogszabályban előírt felsőfokú szakirányú végzettségű szakemberrel, aki a pályázó alkalmazásában áll, teljes munkaidőben Igazolás módja: diploma másolat és munkáltatói igazolás a gyakorlatra vonatkozóan. nem rendelkezik az elmúlt három év (2004., 2005., 2006.) valamelyikében legalább 2 db, egyenként legalább fő lakosú területet ellátó, vagy azt meghaladó méretű terület ivóvízellátásban és szennyvízkezelésben szerzett referenciával Igazolás módja: a dokumentációban mellékelt 6. számú mellékletben kiadott dokumentumminta kitöltése cégszerűen aláírt eredeti nyilatkozat és referencia igazolás formájában. nem rendelkezik (maga, vagy más bevonásával) akkreditált vízminőség vizsgáló, működő laboratóriummal. Amennyiben a pályázó nem rendelkezik maga ilyen laboratóriummal, külső szerv bevonásával is teljesítheti kötelezettségét e téren. Ebben az esetben pályázatához mellékelnie kell a feladatellátás biztosítását igazoló előszerződést (vállalkozási, bérleti, stb) Igazolás módja: akkreditáció és működési engedély benyújtása másolatban, továbbá szolgáltatási, megbízási szerződés másolata, adott esetben. Nem rendelkezik ivóvízellátás és szennyvízkezelés terén legalább 5 éves, folyamatos tevékenységgel, Igazolás módja: 60 napnál nem régebbi cégkivonat benyújtása 9

10 10. Egyéb feltételek A pályázónak a pályázati felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell pályázatát elkészítenie és benyújtania. Kiíró előírja, hogy pályázó csatolja pályázatához a dokumentáció 4. számú mellékleteként kiadott dokumentum minta szerinti kifejezett nyilatkozatát a pályázati felhívás és a pályázati dokumentáció feltételi elfogadására, a szerződés teljesítésére és az ajánlott vételár megfizetésére. A pályázónak meg kell jelölnie pályázatában a szerződésnek azt a részét, amellyel összefüggésben harmadik személlyel szerződést fog kötni, e szervezet (személy) meghatározásával (5. számú melléklet). Pályázó csatolja pályázatához szerződés tervezetét, mely tartalmazza a fizetési feltételek, teljesítési határidők, pályázat érvényességére vonatkozó feltételek, egyéb pályázói feltételek stb. ismertetését. A pályázati eljárási dokumentáció részét képezi: - pályázati felhívás - útmutató, - alaki feltételek, - pályázati és szerződéses feltételek, - az értékesítési eljárás alatt készült írásos anyag, A pályázatokat cégszerűen aláírva és minden tartalommal rendelkező oldalt szignálva és számozva, zárt borítékban, a borítékon " Mezőtúr és Környéke Víz-, és Csatornamű Kft. kisebbségi üzletrésze értékesítése megjelöléssel, 5 példányban (1 eredeti, 4 másolat) kell benyújtani. A pályázatokat öt példányban A/4 formátumban kell benyújtani, melyek közül az egyiket eredeti, a másik négyet pedig másolat felirattal kell megjelölni. A pályázathoz lapszámokat tartalmazó tartalomjegyzéket kell mellékelni. Amennyiben a pályázó az eredeti példány megjelölése nélkül nyújtja be pályázatát, úgy kiíró az öt példányból kiválasztja az eredeti dokumentumokat tartalmazó példányt, azt eredetinek nyilvánítja és a továbbiakban eredetiként kezeli. A pályázati példányok formai vagy tartalmi eltérése esetén kiíró az eredeti példányt tekinti hitelesnek, ez alapján kerül értékelésre a pályázat. A kiíró csak lezárt, sértetlen, a felhívásnak megfelelő borítékot vesz át. A kiíró nem vállal felelősséget a pályázat postai elirányításáért. A késedelmesen érkező pályázatokat a kiíró átveszi, a késedelem tényét jegyzőkönyvben rögzíti, majd azokat felbontás nélkül őrzi meg. 11. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek A kiíró előírta a teljesítési határidő tekintetében, a napi késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér és ajánlati garancia vállalásának kötelezettségét. A késedelmi kötbér mértéke el kell, hogy érje az esedékes ellenérték (rész-, vagy egész) 0,01%-át, de legalább a Ft/nap, mértéket. A meghiúsulási kötbér mértéke el kell, hogy érje a teljes vételár 5%-át. A meghiúsulási kötbér akkor válik esedékessé, ha a nyertes pályázó a vételárat, vagy annak szerződésszerinti részét 30 napon túl sem fizeti meg. A kiíró az érvényes pályázat feltételeként határozza meg ajánlati garancia vállalását. Pályázatuk benyújtásával egyidejűleg Ft összegű ajánlati garancia nyújtását írja 10

11 elő. Az ajánlati garancia nyújtása a kiíró OTP Bank NyRt, számú bankszámlájára a pályázati határidő lejártáig történő készpénz átutalásával teljesíthető. Az átutalás tényét igazoló eredeti banki igazolást eredeti példányát a pályázathoz mellékelni kell. Az ajánlati garancia nem válik szerződést biztosító mellékkötelezettséggé. A biztosítékok visszafizetése a nem nyertes pályázók részére az eredményhirdetéstől számított 10 napon belül, a nyertes pályázó részére, valamint a megnevezett második és harmadik legkedvezőbb pályázatot benyújtó pályázó részére a szerződéskötéstől számított 10 napon belül kerül sor. Az ajánlati garancia után a kiíró kamatot nem fizet. 12. Közös pályázat benyújtása Közös pályázat benyújtása esetén gazdasági társaság létrehozása követelmény. A közös pályázatot benyújtóknak e fejezet 9. pontjában meghatározott követelmények mindegyikének külön-külön kell megfelelniük. 13. A pályázati dokumentáció megvásárlása A pályázati dokumentáció ára: Ft + ÁFA, összesen Ft, azaz Ötszáznégyezer forint. A pályázati dokumentáció megvásárolható a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal székhelyén, előzetesen történő telefonon való bejelentkezést követően (56/ , vagy 56/ ) 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2. szám alatt, a 132. iroda helyiségben a felhívás megjelenésének napjától október 26-ig munkanapokon 9.00 és óra között. A pályázati dokumentáció átvételének feltétele, hogy a pályázó az ellenértéket a kiíró OTP Bank NyRt, számú számlájára átutalta és annak igazolásáról szóló dokumentum egy másolati példányát a pályázati dokumentáció átvételének helyén átadja és a titoktartási nyilatkozatot aláírja. 14. Pályázat bontása A pályázat bontására a pályázati határidő lejártakor, október 29-én, órakor, a pályázati felhívás 7. pontjában meghatározottak szerint nyilvánosan kerül sor, a bonyolító székhelyén, Szolnokon, Kossuth Lajos út 2. szám alatt (megyeháza), a 130. sz. irodahelyiségben. A pályázatok bontásakor a Kiíró, a bonyolító és a pályázók képviselői lehetnek jelen. A bonyolító a pályázatok bontásán valamennyi olyan ajánlati elemet ismertet, amelyek a pályázatok értékelése során bírálatra kerülnek. Az eljárás második fordulójában benyújtásra kerülő un. végleges írásos pályázatok bontása is nyilvánosan történik, az első bontásnál leírtak szerint. 15. Az eljárás lefolytatásának menete A bonyolító a pályázati határidő lejáratának időpontjában, október 29-én, órakor nyilvánosan felbontja a pályázatokat, majd ezt követően, november 14-én, 9.30 órakor kezdi meg a tárgyalásokat külön-külön a pályázókkal, melynek előzetes sorrendjét a bontáson sorsolással dönti el. A kiíró a meghatározott értékelési szempontok alkalmazásával elvégzi az első írásos pályázatok bírálatát. Az eljárás második fordulójában a kiíró tárgyalásokat csak és kizárólag azon pályázókkal folytat, amely pályázók első írásos pályázata alapján elérték, vagy meghaladták valamennyi beérkező első írásos pályázat pontszámainak matematikai átlagát. Amennyiben az így kiválasztott pályázók száma nem éri el a hármat, úgy a kiíró a három legtöbb pontszámot elért pályázóval tárgyal a második fordulóban. A tárgyalások befejezését követően várhatóan november 21-én óráig végső írásbeli pályázat megtételére jogosultak a pályázók, amelyben eltérhetnek első 11

12 írásos pályázatuktól. A pályázók végleges írásos ajánlatukban csak a kiíró számára kedvezőbb ajánlati elemekkel nyújthatják be pályázatukat. A kiíró a módosított módosítás hiányában az eredeti pályázatokat értékeli a pályázati dokumentációban meghatározott kiválasztási szempont szerint. Ezt követően az eljárás november 30-án eredményhirdetéssel zárul. Szerződéskötés ideje december 3-án órakor. 16. Hiányzó dokumentumok pótlása A kiíró az eljárás során hiánypótlási lehetőséget biztosít. Az ajánlatkérő a hiányosságok körében egyszeri alkalommal biztosítja a hiánypótlás lehetőségét a jelen dokumentáció jelen fejezete 9. pontjában felsorolt igazolások és nyilatkozatok, továbbá a pályázat részeként benyújtásra előírt egyéb iratok esetére. Az egyszeri hiánypótlás az első, írásos pályázatok benyújtásakor biztosított. A hiánypótlás semmilyen tekintetben nem jelentheti a pályázat tartalmának megváltoztatását. A végleges írásos ajánlatokat a kiíró a beérkezésük állapotában bírálja el. 17. A pályázat nyertesei A nyertes pályázó esetleges visszalépése esetén az eljárás eredménye szerinti második, annak visszalépése esetén a harmadik legjobb pályázóval köt szerződést a kiíró. 18. Szerződés tervezet Az érvényes pályázat benyújtásának feltétele a dokumentációban kiadásra került szerződéses feltételek alapján készített szerződés tervezet becsatolása a pályázatban. 12

5. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje A teljesítés végső határideje: 2008. október 10. 12:00 óra

5. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje A teljesítés végső határideje: 2008. október 10. 12:00 óra 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210. szoba Címzett: Támis Norbert Telefon: + 36 (1) 511-1922 Fax: + 36 (1) 511-1982

Részletesebben

Szállítás:2008. december 3-án az 5. pontban megjelölt budapesti címre

Szállítás:2008. december 3-án az 5. pontban megjelölt budapesti címre 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210. szoba Címzett: Támis Norbert Telefon: + 36 (1) 511-1922 Fax: + 36 (1) 511-1982

Részletesebben

2. A beszerzés tárgya 21 db digitális fényképezőgép és tartozékaik (21-21 db töltőszett, memóriakártya, tok) leszállítása

2. A beszerzés tárgya 21 db digitális fényképezőgép és tartozékaik (21-21 db töltőszett, memóriakártya, tok) leszállítása 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210. szoba Címzett: Nosza Lajos Telefon: + 36 (1) 511-2191 Fax: + 36 (1) 511-1982

Részletesebben

Szállítás:2009. december 3-án az 5. pontban megjelölt budapesti címre

Szállítás:2009. december 3-án az 5. pontban megjelölt budapesti címre Pályázati Felhívás MÁV START Zrt. Asztali naptár nyomdai előkészítése és kivitelezése tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Kapcsolattartási cím:

Részletesebben

Pályázati Felhívás Zárható PIN-PAD tároló doboz szállítása és szerelése tárgyú nyílt pályázathoz

Pályázati Felhívás Zárható PIN-PAD tároló doboz szállítása és szerelése tárgyú nyílt pályázathoz Pályázati Felhívás Zárható PIN-PAD tároló doboz szállítása és szerelése tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási

Részletesebben

Telefon: 36 (1) / + 36 (30) /

Telefon: 36 (1) / + 36 (30) / Pályázati Felhívás Almex (Hoeft&Wessel) gyártmányú, Station típusú jegyértékesítő automatához szükséges pénztároló tartalék egységek beszerzése tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon-

Részletesebben

1087 Budapest, Kerepesi út 6. (Bagolyvár) II. emelet 2. szoba

1087 Budapest, Kerepesi út 6. (Bagolyvár) II. emelet 2. szoba 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 6. (Bagolyvár) II. emelet 2. szoba Címzett: Molnár Tamás Telefon: + 36 (1) 511-1493 Fax: + 36

Részletesebben

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt I. emelet 137. szoba

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt I. emelet 137. szoba Pályázati Felhívás COGNOS Planning és BI szoftverek bevezetésének szakmai minőségbiztosítási támogatása tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) 1087 Budapest,

Részletesebben

Pályázati Felhívás Hőségriadó esetén a Budapestről vonattal utazó utasok ivóvízzel történő ellátása tárgyú nyílt pályázathoz

Pályázati Felhívás Hőségriadó esetén a Budapestről vonattal utazó utasok ivóvízzel történő ellátása tárgyú nyílt pályázathoz Pályázati Felhívás Hőségriadó esetén a Budapestről vonattal utazó utasok ivóvízzel történő ellátása tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) 1087 Budapest,

Részletesebben

1087 Budapest, Könyves Kálmán körút , I. emelet 137. szoba

1087 Budapest, Könyves Kálmán körút , I. emelet 137. szoba Pályázati Felhívás A MÁV-START Zrt. MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány szerinti minőségirányítási rendszerének nemzetközileg elfogadott tanúsítása tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest,

Részletesebben

Pályázati Felhívás Közszolgáltatási szerződésben meghatározott mérésekhez szükséges szoftver fejlesztése tárgyú nyílt pályázathoz

Pályázati Felhívás Közszolgáltatási szerződésben meghatározott mérésekhez szükséges szoftver fejlesztése tárgyú nyílt pályázathoz Pályázati Felhívás Közszolgáltatási szerződésben meghatározott mérésekhez szükséges szoftver fejlesztése tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Kapcsolattartási

Részletesebben

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. II. emelet 137. szoba

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. II. emelet 137. szoba Pályázati Felhívás Egysoros sorbanállás kialakítása tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Kapcsolattartási cím:

Részletesebben

1. Ajánlatkérő neve, címe: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5.

1. Ajánlatkérő neve, címe: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Pályázati Felhívás Budapest-Déli pályaudvar Ügyeletes tiszti irodájába vizuális utastájékoztató tábla visszajelzésének kivitelezésére tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest,

Részletesebben

Szín: Címoldal: 3 szín (sárga, kék, fekete) Belívek: színnyomás (fekete, kék);

Szín: Címoldal: 3 szín (sárga, kék, fekete) Belívek: színnyomás (fekete, kék); 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210. Címzett: Támis Norbert Telefon: + 36 (1) 511-1922 Fax: + 36 (1) 511-1982

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás egyszerű eljárás lefolytatására a Kbt. 299 (1) bekezdés b) pontja alapján tárgyalás tartásával I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Tel: 458-4500/4924

Részletesebben

1. A J Á N L ATTÉTELI FELHÍVÁS

1. A J Á N L ATTÉTELI FELHÍVÁS 1. A J Á N L ATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe: LAKATOS ÚTI 2. SZ. LAKÁSFENNTARTÓ SZÖVETKEZET 1184 Budapest, Lakatos u. 32. Képviseletében eljáró szervezet neve, címe: ARCHIPARK MMX Kft. 2.

Részletesebben

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Száma: 10-5708/2005 Tárgy: Ajánlattételi felhívás Ügyintéző: dr. Ratkay Attila, Paksi Pauletta Melléklet: Felolvasólap minták AJÁNLATTÉTELI PÁLYÁZATI FELHIVÁS (HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Részletesebben

Kapcsolattartási cím: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt., Üzleti Szervezet, Ügyfélszolgálati Szervezet

Kapcsolattartási cím: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt., Üzleti Szervezet, Ügyfélszolgálati Szervezet Pályázati felhívás MÁV-START Zrt. Ügyfélszolgálati Iroda kialakítása (Miskolc-Tiszai pályaudvar) tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 1087 Budapest,

Részletesebben

I. Ajánlattételi felhívás

I. Ajánlattételi felhívás I. Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP), Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály, 1139

Részletesebben

MÁV-START Zrt. fotóarchívumának folyamatos bővítése

MÁV-START Zrt. fotóarchívumának folyamatos bővítése 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210. Címzett: Támis Norbert Telefon: + 36 (1) 511-1922 Fax: + 36 (1) 511-1982

Részletesebben

Mobil csatornákra fejlesztett, operátor semleges információs szolgáltatás kifejlesztése és üzemeltetése nyílt pályázat

Mobil csatornákra fejlesztett, operátor semleges információs szolgáltatás kifejlesztése és üzemeltetése nyílt pályázat Mobil csatornákra fejlesztett, operátor semleges információs szolgáltatás kifejlesztése és üzemeltetése nyílt pályázat 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Könyves Kálmán krt. 54-60. Kapcsolattartási cím: 1087

Részletesebben

Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása

Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása a.) Az ajánlatkérő neve és címe, telefon és faxszáma (email címe): Néprajzi Múzeum 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12. Telefon: 473-2430 Fax: 473-2431 E-mail: hudakm@neprajz.hu

Részletesebben

Telefon: + 36 (1) 511-3886 vagy +36 (1) 511-1922 vagy + 36 (30) 268-0434

Telefon: + 36 (1) 511-3886 vagy +36 (1) 511-1922 vagy + 36 (30) 268-0434 Pályázati Felhívás Szállás és étkezés biztosítása Tokajon tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Kapcsolattartási

Részletesebben

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.I. emelet 137. szoba

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.I. emelet 137. szoba Pályázati Felhívás A MÁV-START Zrt részére RANKOR savas kémhatású vasúti személykocsi külső mosószer szállítása tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.

Részletesebben

Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) december 10.

Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) december 10. Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) 2005. december 10. Közbeszerzés fogalmai és alapelvek Nem egyszerűsített (!!) eljárás Értékhatárok Árunál : 2-25 M Ft között Szolgáltatás: 2-20 M Ft között Beruházás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Ásotthalom Béke u. 10/A sz. alatti volt Őzike Presszó,

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Ásotthalom Béke u. 10/A sz. alatti volt Őzike Presszó, 1. számú melléklet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Ásotthalom Község Önkormányzata pályázatot hirdet a kizárólagos tulajdonában lévő, 6783 Ásotthalom Béke u. 10/A sz. alatti volt Őzike Presszó, összesen 113 m 2 alapterületű

Részletesebben

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. február 17. (kedd) 12:00. 1. Ajánlatkérő neve, címe: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. február 17. (kedd) 12:00. 1. Ajánlatkérő neve, címe: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 1. Kiegészítés, módosítás Tájékoztatjuk a Pályázókat, hogy a Pénztárosok Szakmai Napja megnevezésű pályázati felhívás vonatkozásában az alábbi kiegészítést, illetve benyújtási határidő-módosítást tesszük:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Postai irányítószám 3700 Ország Magyarország Telefax 06 (48)

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Postai irányítószám 3700 Ország Magyarország Telefax 06 (48) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Szervezet Kazincbarcika Város Önkormányzata Cím Fő tér 4. Város/Község Kazincbarcika Telefon 06 (48) 514-731

Részletesebben

Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján

Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján A Budakalász, 0184/4 hrsz kivett agyagbánya önkormányzati tulajdonban lévő tó felület értékesítésére KIÍRÓ:

Részletesebben

MÁV-START Zrt. központi informatikai eszközrendszerének bővítése. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.I. emelet 137. szoba

MÁV-START Zrt. központi informatikai eszközrendszerének bővítése. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.I. emelet 137. szoba Pályázati Felhívás MÁV-START Zrt. központi informatikai eszközrendszerének bővítése IBM szerverek és mentő archiváló eszközök bővítése tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest,

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-284/13 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. március Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS

Részletesebben

2. A beszerzés tárgya Cognos IBM licenc használati jogok vásárlása 1 éves supporttal

2. A beszerzés tárgya Cognos IBM licenc használati jogok vásárlása 1 éves supporttal I. Pályázati Felhívás Cognos IBM licencek vásárlása tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210.

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. szeptember 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. szeptember 28-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-7/2007. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. szeptember 28-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 96/2007. (IX. 28.) közgyűlési határozata önkormányzati kötvény

Részletesebben

HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása

HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2016. AJÁNLATI FELHÍVÁS 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.II. emelet 209. szoba

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.II. emelet 209. szoba Pályázati Felhívás Irodakonténer bérlése, jegykiadói tevékenység ellátása céljából Ferihegy szolgálati helyre tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése 4. számú melléklet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA:

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK PIACFELÜGYELETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK PIACFELÜGYELETE BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK PIACFELÜGYELETE PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat Piacfelügyelete (a továbbiakban: Piacfelügyelet ) az

Részletesebben

Pályázati Felhívás Fuvarozás és anyagmozgatás a MÁV-START Zrt. részére" tárgyú nyílt pályázathoz

Pályázati Felhívás Fuvarozás és anyagmozgatás a MÁV-START Zrt. részére tárgyú nyílt pályázathoz Pályázati Felhívás Fuvarozás és anyagmozgatás a MÁV-START Zrt. részére" tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 1087

Részletesebben

Ajánlati felhívás. 5. Fizetési feltételek Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a teljesítésigazolást követő 15 napon belül átutalással teljesíti.

Ajánlati felhívás. 5. Fizetési feltételek Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a teljesítésigazolást követő 15 napon belül átutalással teljesíti. Ajánlati felhívás 1. Ajánlatkérő neve, székhelye: Harmónia Integrált Szociális Intézmény 6211 Kaskantyú, III. ker. 1. 2. Az eljárás fajtája: Egyszerű tárgyalás nélküli eljárás 3. A beszerzés tárgya, mennyisége

Részletesebben

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Információs Gazdaság Stratégia készítése 1 Ajánlatkérő adatai: Ajánlatkérő neve: Ajánlatkérő adatai Szombathely Megyei Jogú Város Ajánlatkérő címe: 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. Kapcsolattartó:

Részletesebben

Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett. vagyonvédelem a 2014-2015. évben tárgyú. Ajánlattételi felhívás és dokumentáció

Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett. vagyonvédelem a 2014-2015. évben tárgyú. Ajánlattételi felhívás és dokumentáció Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett vagyonvédelem a 2014-2015. évben tárgyú Ajánlattételi felhívás és dokumentáció 2013. november Oldal: 1 / 7 AJÁNLATI FELHÍVÁS a. Adatok Ajánlatkérő

Részletesebben

Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11.

Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11. Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. szeptember hó 08. nap AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati

Részletesebben

MELLÉKLET MINTA DOKUMENTÁCIÓ

MELLÉKLET MINTA DOKUMENTÁCIÓ MELLÉKLET MINTA DOKUMENTÁCIÓ A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület, Társadalmi megújulás operatív program elitéltek visszavezetése a társadalomba képzési és foglalkoztatási, valamint egyéb reintegrációs

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA: Jelen Ajánlattételi Felhívást

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS út- és mélyépítési műszaki ellenőri megbízás tárgyában

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS út- és mélyépítési műszaki ellenőri megbízás tárgyában PÁLYÁZATI FELHÍVÁS út- és mélyépítési műszaki ellenőri megbízás tárgyában 1. A pályázat kiírója I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK Diósd Város Önkormányzata (székhely: 2049 Diósd, Szent István tér 1.) 2. A pályázat

Részletesebben

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt.54-60. I. emelet 137. szoba

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt.54-60. I. emelet 137. szoba Pályázati Felhívás Hordár szolgáltatás nyújtása Budapest-Keleti pályaudvaron tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.

Részletesebben

Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás

Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás Eljárás száma:bkv Zrt. V-55/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. március AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás (helyi beszerzési szabályzat szerinti nyílt eljárásban)

Ajánlattételi felhívás (helyi beszerzési szabályzat szerinti nyílt eljárásban) Ajánlattételi felhívás (helyi beszerzési szabályzat szerinti nyílt eljárásban) 1.) Az ajánlatkérő megnevezése, címe, telefon és faxszáma, e-mail címe: 1.1) Az ajánlatkérő megnevezése: Balatonfenyves Község

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ NYÍLT PÁLYÁZAT Ajánlatkérő: Budapest Főváros XV. kerületi

Részletesebben

FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT

FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT ÉPÍTÉSI műszaki ellenőr beszerzésre "A Közép-Magyarországi Onkológiai Centrum fejlesztési terve" c. KMOP-4.3.1/C-2009-0001 számú pályázathoz kapcsolódó kivitelezési

Részletesebben

Centrál Színház Színházművészeti Nonprofit Kft. Egyszerű tárgyalásos eljárás a közbeszerzésekről szóló A választott eljárás típusa:

Centrál Színház Színházművészeti Nonprofit Kft. Egyszerű tárgyalásos eljárás a közbeszerzésekről szóló A választott eljárás típusa: E L Ő T E R J E S Z T É S K Ö Z B E S Z E R Z É S I E L J Á R Á S R A B E N Y Ú J T O T T A J Á N L A T O K É R T É K E L É S É R Ő L E L J Á R Á S M E G N E V E Z É S E, B E S Z E R Z É S T Á R G Y A

Részletesebben

Pályázati Felhívás Szakértő kiválasztása az étkezőkocsi szolgáltatás megújítása tárgyú pályázat előkészítéséhez tárgyú nyílt pályázathoz

Pályázati Felhívás Szakértő kiválasztása az étkezőkocsi szolgáltatás megújítása tárgyú pályázat előkészítéséhez tárgyú nyílt pályázathoz Pályázati Felhívás Szakértő kiválasztása az étkezőkocsi szolgáltatás megújítása tárgyú pályázat előkészítéséhez tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.

Részletesebben

Peronfigyelő monitorok beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2012.

Peronfigyelő monitorok beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2012. Peronfigyelő monitorok beszerzése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. augusztus AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Felvonók karbantartása és javítása tárgyban kiírt versenyeztetési eljáráshoz

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Felvonók karbantartása és javítása tárgyban kiírt versenyeztetési eljáráshoz AJÁNLATI FELHÍVÁS Felvonók karbantartása és javítása tárgyban kiírt versenyeztetési eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon-, telefaxszámai, email címe: VOLÁNBUSZ Közlekedési Zártkörűen Működő

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe:

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Ipari csuklós villamos járművek forgóváz alkatészeinek szállítása módosított felhívás Budapest, 2012. november 8.

Részletesebben

Telefon: + 36 (1) 511-3886 vagy +36 (1) 511-1922 vagy + 36 (30) 268-0434

Telefon: + 36 (1) 511-3886 vagy +36 (1) 511-1922 vagy + 36 (30) 268-0434 Pályázati Felhívás Mobil számítógép (PDA) és kiegészítőik szállítása tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Kapcsolattartási

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Eötvös Loránd Tudományegyetem 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. Kapcsolattartó: Szabó Balázs Tel. +36-30 322 8766 Fax

Részletesebben

Pályázati Felhívás Vezetői munkakör betöltése céljából toborzás és kiválasztás támogatása a MÁV- START Zrt. részére" tárgyú nyílt pályázathoz

Pályázati Felhívás Vezetői munkakör betöltése céljából toborzás és kiválasztás támogatása a MÁV- START Zrt. részére tárgyú nyílt pályázathoz Pályázati Felhívás Vezetői munkakör betöltése céljából toborzás és kiválasztás támogatása a MÁV- START Zrt. részére" tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail)

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail):

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Tel: (+36) 1-279-2180 Fax: (+36) 1-279-2176 e-mail:

Részletesebben

On-line értesítés:

On-line értesítés: Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás /Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra/ 1. Az ajánlatkérő neve: Debreceni Hőszolgáltató Zrt. címe: 4028 Debrecen, Tüzér u. 4. telefonszáma: /52/ 509-480 telefaxszáma: /52/ 509-491

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt (2) bekezdése szerint egyszerű eljárásra

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt (2) bekezdése szerint egyszerű eljárásra AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt. 251. (2) bekezdése szerint egyszerű eljárásra 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe /Kbt. 249. (2) bek. a.) pont/: Fővárosi Önkormányzat

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-285/11.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-285/11. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. augusztus 1. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérő neve: Budapesti

Részletesebben

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt II. emelet 137. szoba

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt II. emelet 137. szoba Pályázati Felhívás Szalagos ügyfélkordon tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.

Részletesebben

HU-Érd: Obras de alcantarillado 2011/S 57-091788

HU-Érd: Obras de alcantarillado 2011/S 57-091788 1/8 El presente anuncio en el sitio web de TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:91788-2011:text:es:html HU-Érd: Obras de alcantarillado 2011/S 57-091788 Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási

Részletesebben

4. A szerződés időtartama: A teljesítés időpontja: december A teljesítés helye, természetbeni helye:

4. A szerződés időtartama: A teljesítés időpontja: december A teljesítés helye, természetbeni helye: 4. A szerződés időtartama: A teljesítés időpontja: 2011. december 20. 5. A teljesítés helye, természetbeni helye: Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Brassai épület Tiszaújváros, Rózsa

Részletesebben

Telefon: + 36 (1) vagy +36 (1) vagy + 36 (30)

Telefon: + 36 (1) vagy +36 (1) vagy + 36 (30) Pályázati Felhívás A MÁV-START Zrt. Közszolgáltatási Riport Rendszere, valamint Kontrolling Rendszere kialakítása az ajánlatkérő által biztosított Cognos IBM szoftverekkel tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő

Részletesebben

1.sz. melléklet AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT

1.sz. melléklet AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT Ajánlatkérés iktatószáma: EHEA-22-1/2015 1.sz. melléklet A felsőoktatás szociális dimenziója hátrányos helyzetű csoportok hozzáférése Oldal: 1 / 8 AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT Alulírott. (név) mint a(z) (cégnév,

Részletesebben

Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal

Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu Telefon:23/565-610

Részletesebben

4. A pályázati eljárás: 5. A pályázati biztosíték:

4. A pályázati eljárás: 5. A pályázati biztosíték: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat tulajdonában lévő Budapest II. ker. Hárshegyi út 1. szám alatti ingatlan (10937/21 Hrsz) tulajdonjogának értékesítésére

Részletesebben

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt Budapest, Könyves Kálmán krt I. emelet 137. Címzett: Bicskei Krisztina / Támis Norbert

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt Budapest, Könyves Kálmán krt I. emelet 137. Címzett: Bicskei Krisztina / Támis Norbert Pályázati Felhívás Felelősségbiztosítás MÁV-START Zrt. tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 1087 Budapest, Könyves

Részletesebben

HÉV járművek átalakításának tervezése. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-218/2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2013.

HÉV járművek átalakításának tervezése. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-218/2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2013. HÉV járművek átalakításának tervezése Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-218/2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2013. Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapesti Közlekedési Zártkörűen

Részletesebben

Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal

Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (röviden: SZSZBMK)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (röviden: SZSZBMK) PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az SZSZBMK Pólus Tömbkórház C épületében lévő büfé üzemeltetési jogának megszerzése A Kiíró neve, címe: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (röviden: SZSZBMK)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottságának 2005. március 31-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottságának 2005. március 31-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottságának 2005. március 31-i ülésére Tárgy: Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez

23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez 23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751 E-mail: ertesitoaxelero.hu On-line

Részletesebben

BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ NYÍLT PÁLYÁZATI ELJÁRÁSBAN TÖRTÉNŐ AJÁNLATTÉTELRE VALÓ FELHÍVÁS

BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ NYÍLT PÁLYÁZATI ELJÁRÁSBAN TÖRTÉNŐ AJÁNLATTÉTELRE VALÓ FELHÍVÁS BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ NYÍLT PÁLYÁZATI ELJÁRÁSBAN TÖRTÉNŐ AJÁNLATTÉTELRE VALÓ FELHÍVÁS Fényeslitkei Sportegyesület 4621 Fényeslitke, Rákóczi u. 1. Tisztelt Ajánlattevő! A Fényeslitkei Sportegyesület (székhely:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó építőanyagok beszerzése

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó építőanyagok beszerzése AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó építőanyagok beszerzése AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA: Jelen Ajánlattételi

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő adatai Szervezet: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Címzett: Joó István polgármester Cím: Fő tér 3. Postai irányítószám:

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testülete 2010. december 06-i ülésére Újszász Város Önkormányzata részére

Részletesebben

A J Á N L A T T É T E L I F E L H Í V Á S E G Y S Z E R Ű E L J Á R Á S

A J Á N L A T T É T E L I F E L H Í V Á S E G Y S Z E R Ű E L J Á R Á S A J Á N L A T T É T E L I F E L H Í V Á S E G Y S Z E R Ű E L J Á R Á S 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma Szent István Egyetem 2103 Gödöllő, Páter K. u. 1. Telefon:28 522 967, Fax:

Részletesebben

Pályázati Felhívás Jegyvizsgáló táska és hozzá tartozó vállpánt beszerzése" tárgyú nyílt pályázathoz

Pályázati Felhívás Jegyvizsgáló táska és hozzá tartozó vállpánt beszerzése tárgyú nyílt pályázathoz Pályázati Felhívás Jegyvizsgáló táska és hozzá tartozó vállpánt beszerzése" tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.

Részletesebben

35 milliárd forint összegű középlejáratú hitelkeret biztosítása refinanszírozás céljára AJÁNLATI FELHÍVÁS

35 milliárd forint összegű középlejáratú hitelkeret biztosítása refinanszírozás céljára AJÁNLATI FELHÍVÁS 35 milliárd forint összegű középlejáratú hitelkeret biztosítása refinanszírozás céljára versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-429/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. november AJÁNLATI FELHÍVÁS

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Keszau-Solder-Serec-L Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-077793, székhely: 1125 Budapest, Istenhegyi út 58.., levelezési cím: 1125 Budapest, Istenhegyi út 58..), mint a(z) HU-CO Kft.

Részletesebben

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-306/ A beszerzés tárgya és mennyisége:

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-306/ A beszerzés tárgya és mennyisége: AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Gazdasági Igazgatóság Beszerzési Főosztály Schifner Marianna mb. Főosztályvezető 1072 Budapest, Akácfa u. 15.

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Ajánlatkérő neve: Komló Város Önkormányzata Ajánlatkérő címe: 7300 Komló, Városház tér 3. Kapcsolattartó (címzett):

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Erzsébet Kórház-Rendelőintézet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA FESTÉS- MÁZOLÁSI MUNKÁK VÉGZÉSÉRE

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Erzsébet Kórház-Rendelőintézet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA FESTÉS- MÁZOLÁSI MUNKÁK VÉGZÉSÉRE Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat ERZSÉBET KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET 6800 Hódmezővásárhely Dr. Imre József u. 2. Tel.: (62) 244-211 Fax: (62) 242-786 www.erzsebetkorhaz.hu e-mail: info@erzsebetkorhaz.hu

Részletesebben

46/2014.(III.25.)Kt. számú határozat melléklete. Pályázati kiírás

46/2014.(III.25.)Kt. számú határozat melléklete. Pályázati kiírás 46/2014.(III.25.)Kt. számú határozat melléklete Pályázati kiírás Mélykút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (6449 Mélykút Petőfi tér 1.) a Képviselő-testület 46/2014.(III.25.)Kt. számú határozata

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Mellékletek: - képviselıtestületi határozat - áttekintı térképmásolat - tulajdoni lap másolat 1 Pályázati Felhívás Kadarkút Város Önkormányzata (székhelye:7530. Kadarkút, Petıfi

Részletesebben

a Dévaványa Város Önkormányzata által lefolytatásra kerülő, MEZŐGAZDASÁGI ERŐGÉPEK ÉS KIEGÉSZÍTŐK BESZERZÉSE tárgyú közbeszerzési eljáráshoz

a Dévaványa Város Önkormányzata által lefolytatásra kerülő, MEZŐGAZDASÁGI ERŐGÉPEK ÉS KIEGÉSZÍTŐK BESZERZÉSE tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 1. számú melléklet AJÁNLATI ADATLAP a Dévaványa Város Önkormányzata által lefolytatásra kerülő, MEZŐGAZDASÁGI ERŐGÉPEK ÉS KIEGÉSZÍTŐK BESZERZÉSE tárgyú közbeszerzési eljáráshoz Ajánlattevő neve: székhelye:

Részletesebben

EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Árubeszerzés X Nyilvántartási szám: E-001/2011 I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Országos Onkológiai Intézet

Részletesebben

MINŐSÍTÉSI SZEMPONTOK. a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvételhez. A) rész

MINŐSÍTÉSI SZEMPONTOK. a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvételhez. A) rész MINŐSÍTÉSI SZEMPONTOK a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvételhez A) rész A kérelmező gazdasági-, pénzügyi alkalmasságát igazoló adatok 1. Mérleg A kérelmező saját vagy jogelődje

Részletesebben

Pilis Város Polgármestere. Előterjesztés száma: 87/2016. NYÍLT ÜLÉSEN tárgyalandó! A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.

Pilis Város Polgármestere. Előterjesztés száma: 87/2016. NYÍLT ÜLÉSEN tárgyalandó! A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges. ELŐTERJESZTŐ Pilis Város Polgármestere Előterjesztés száma: 87/2016. NYÍLT ÜLÉSEN tárgyalandó! A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges. Előterjesztés előkészítésében részt vett:

Részletesebben

Az ajánlati árat nettó HUF-ban kell megadniuk az ajánlattevőknek az alábbiak szerint:

Az ajánlati árat nettó HUF-ban kell megadniuk az ajánlattevőknek az alábbiak szerint: Pályázati Felhívás Stadler gyártmányú FLIRT elővárosi villamos motorvonatokon található fedélzeti utastájékoztatási architektúrához kapcsolódó adatfeltöltés korszerűsítése tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Tisztelt Ajánlattevő! Ajánlatkérő ezúton kéri fel ajánlattételre a Tisztelt Ajánlattevőt (a továbbiakban: Ajánlattevő) a jelen ajánlattételi felhívásban meghatározott feladat elvégzésére

Részletesebben

Előterjesztés Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 31-én tartandó ülésére

Előterjesztés Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 31-én tartandó ülésére Előterjesztés Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére Tárgy: 01634/12 hrsz-ú ingatlanból magáncélú beruházási jelleggel ingatlan értékesítésére indított

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. További információkat lsd. a jelen Befektetői tájékoztató III. fejezetében. 1. A pályázat kiírója: 2. A pályázat célja és jellege:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. További információkat lsd. a jelen Befektetői tájékoztató III. fejezetében. 1. A pályázat kiírója: 2. A pályázat célja és jellege: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat tulajdonában lévő Budapest V. kerület Fővám tér 5. fsz. szám alatti ingatlan (hrsz.: 23926/0/A/3) tulajdonjogának értékesítésére

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG, BÉCSI ÚT DOROG, PF.:43. TEL.: FAX.:

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG, BÉCSI ÚT DOROG, PF.:43. TEL.: FAX.: DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG, BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG, PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. augusztus 27-i rendkívüli

Részletesebben