JOBB-IK N. Nyílt levél Szabó Sándor Úrhoz, Heves város jegyzőjéhez. Régi iskola új fenntartó. Jobbikos szemléletű havilap

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JOBB-IK N. Nyílt levél Szabó Sándor Úrhoz, Heves város jegyzőjéhez. Régi iskola új fenntartó. Jobbikos szemléletű havilap"

Átírás

1 I. évfolyam 9. szám Szent András, Enyészet hava Ingyenes kiadvány JOBB-IK N Jobbikos szemléletű havilap Nyílt levél Szabó Sándor Úrhoz, Heves város jegyzőjéhez Kedves Sándorkám! Minden magyar felelős minden magyarért (Szabó Dezső) Ma voltam a Múzeumban Ilonkánál. Érdekelt a sorsa annak a munkámnak, amit a Magyar Forradalom (56 éve történt!) tiszteletére készítettem. Illyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságról c. versét írtam fel, börtönrácsok köré. Megvan-e még? Az előző munkát is mi készítettük, Török János felkérésére Csillával. Egy rézlemezből domborított zászló volt. Hol van ez a munka? Hová tűnt? Tud-e róla a rendőrség? Ez a mostani munkám gipszből van. Egyelőre megvan. Csak az ablak van betörve. Elkeserít ez a helyzet, amit idehaza tapasztalok Hevesen. Kerestem Kertész Imre bátyámat és kérdeztem volna, mit tud az Emlékműről?! Van-e fejlemény?! Pesten volt, csak egy emberének hagytam üzenetet, aki nála dolgozik. Becsapva érzem magamat. Egyébként, ami itt van gipszben a Hevesi Panteonban, azt kiöntettem bronzba is! Ez ki van állítva a Duna-Palotában, a Magyar Művészeti Akadémia a Magyar Forradalom tiszteletére rendezett kiállításán szerepel. Itt az Akadémia tagjai 56 munkával szerepelnek. Átsétáltam az Emlékműhöz és azt tapasztaltam, a beton hengerszeletet, amire a mécseseket szántuk és tettük, széttörték darabokra. A kétoldali reflektor, ami az Emlékmű öregasszonyát (nagyanyámat, Varga Ilonát mintáztam meg) volt hivatott megvilágítani, már réges-régen szétverték. A 90-es évek elején avatta Józsa Fábián államtitkár. Nem tudom kire tartozik a dolog, de a Spar és a buszmegálló közötti járdán fekszik egy kresz-tábla hónapok óta. A tuják, amik elhervadva vezetik rá a szemet, csak azért nem olyan feltűnőek, mert itt a nyakunkon a tél. Majdnem száz tuja pusztult el értelmetlenül. Majd a hó mindent betemet. Szét lehet verni mindent, ha nincs gazdája ennek a városnak. Mint a város felelős polgára azt üzenem a polgármesternek és Neked is Sanyi, szedjétek össze magatokat, és nőjetek fel a teendőkhöz! Vannak, akik dolgoznak ezért a településért. Gyimesiné Gömöri Ilonka olyan kiállítást épített fel Báderné Fehér Veronkával és a Népművészet Mestereivel (Patakiné Miklósné, Vermes Sándorné, Fülöp Pálné és az alkotó közösség), hogy a tíz ujját is megnyalhatná még Balatonfüred városa is, de akármelyik nagyváros! A tündéri Hegedűs Béla kosárfonó angyal a példa számomra! Aki olyan hatalmas kincset hagyott Hevesre, amit meg is érdemel ez a város. A Népművészet Mesterei, ezek a csodálatos erős asszonyok, akiket Veronka állít csatasorba. Ők tudnak valamit és teszik a dolgukat. Hála a Jóistennek. Ennek ellenére hiába terjesztettem föl több ízben, kapja meg a Heves díszpolgára kitüntetést, Ti vagy a testület mindannyian, önhatalmúlag másnak adjátok a kitüntetést. Arra sem méltattok, hogy tájékoztatnátok a miértről. Miért csináltátok ezt? Én számon kérlek Titeket és választ várok. Mi lesz Hevessel? Én itt születtem, én nem akarok innen elmenni. De a gyermekeim, a feleségem, a barátaim élete itt zajlik. Itt szeretnének nyugodtan, munkával ellátva létezni. Emberhez méltón tervezni a holnapot. Nem fogadom el ezt a zavaros, bizonytalan, félelmeket kínáló jelent. Nem akarok félelemben élni. Türelmesen vártam mindezidáig, de vége, elfogyott a türelmem. Feleljetek nekem városvezetők! Kő Pál Kossuth-díjas szobrászművész a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja Nagypalád, Heves és a VI. kerület díszpolgára Régi iskola új fenntartó Két hónapja immár, hogy a középiskola új fenntartóval, a református egyházzal működik. Ennyi idő alatt már lehet egy kezdeti véleményt formálni az átállásról. - Mik az elmúlt néhány hét első tapasztalatai? - kérdezem Együd László igazgató urat. Az iskola tapasztalatai az átállás óta alapvetően pozitívak a működéssel kapcsolatosan. Jóval kiegyensúlyozottabb és nyugodtabbak a körülmények, mint az volt a korábbiakban. Egy olyan család részeseivé váltunk, akik figyelnek egymásra, és minden hivatalos dolgot a segítség, a segíteni akarás oldaláról közelítenek meg. Az igaz, hogy jóval magunkra hagyottabban kell dolgoznunk, de ennek is megvannak az előnyös oldalai. Vannak bizonyos értelmezési gondok, tekintve hogy az egyházkerület korábban nem rendelkezett szakképző intézettel és ez azért más pálya. Nem is a tanulókra, hanem a szabályozásra vonatkozóan. Úgy tűnik hogy a kezdeti akadozások után sínen van az átvállalt adósság rendezése, a 48 szerződésből - ami szükséges a felek között - nagyjából a fele már visszaérkezett, remélem hogy hamarosan ez is múlt időbe kerül és az óvodaépület tulajdonviszonya is rendeződik.

2 Az azóta felmerült számlák fizetése a normalitásnak megfelelően folyamatos. Így olyan helyzetbe kerültünk, ami régen nem volt iskolák életében. A tanulók és a kollégák meglátásom szerint minden különösebb megrázkódtatás nélkül viselték az átállással járó változásokat. Az iskolai mindennapok a gyakorlatilag valamivel szigorúbb és konzervatívabb házirend esetében, a hittan vagy erkölcstan bevezetésével, illetve ünnepi alkalmak esetén nyitó áhítat bevezetésével változtak. Sajnos ez óraszám emelkedést eredményezett, ami megítélésem szerint emeli a tanulók leterheltségét. A kerettantervek bevezetésével át kell majd írnunk az alapdokumentumainkat, amikben valószínűleg emiatt is módosítani szükséges a Pedagógiai Programunkat. Számomra nagyon szimpatikus dolog hogy a Felsőmagyarországi szakmai műhelynek a tagjai lehetünk, amely a felvidéki, a kárpátaljai és a Tiszáninneni Református Egyházkerület református intézményeinek részvételével végzi munkáját. Most szombaton volt például ilyen jellegű összejövetel Miskolcon, ahol az intézményvezetők mellett most a magyarés az idegennyelv tanárok részére volt szakmai konferenc ia, ahol közösen keresünk utakat az intézményeink előtt álló kihívásokra. ( "Trianont ledöntjük...") A tavasz folyamán ugyanez a természettudományos tantárgyakkal kapcsolatban folytatódik. - Milyen tervei vannak az iskolának rövid- és hosszabb távon? Tehát alapvetően pozitívak a tapasztalataink, és jó reménységgel vagyunk a jövőt illetően. A terveink között elsősorban a pénzügyi rendezés van az első helyen rövid távon. Ez nem csak a megörökölt adósság miatt van így, hanem a Kormány késleltetett normatíva folyósítása miatt is, de ez a következő költségvetési évben már nem lesz aktuális probléma. Ami a közvetlen szakmai terveket illeti, az az előttük álló időben a hevesi és átányi intézmények összevonását jelenti. Erre a következő tanévben kerülhet sor, amivel egy komplett rendszer felállítása valósul meg. Ezzel megnyílik a lehetőség iskolánkban is az általános iskolai képzésre, ami a várható bizonytalan állami szerepvállalás miatt egy pozitív alternatívát nyújthat a környék gyermekeinek beiskolázására. Ez a változás minden bizonnyal névváltoztatást fog eredményezni. Én a magam részéről Sinka István református méltatlanul mellőzött - költő nevét fogom javasolni. mondja Együd László igazgató úr. Az iskola tehát úgy tűnik sínen van, jó kezekbe került és további fejlődése, kiteljesedése csakis az ott dolgozók munkáján, akaratán múlik. Bízhatunk tehát benne, hogy a középiskola a jövőben mint eddig is öregbíteni fogja Heves város hírnevét. /Erdész László/ Kedves Hevesiek! A Hevesi Civil Kerekasztal örömmel adja hírül, hogy a Hegedűs Béla síremlékével kapcsolatos felhívás nyomán a Tóth-Gránit Kft. felajánlotta a múzeumalapító síremlékének teljes elkészítését és felállítását. A síremlék egy hét alatt elkészült. Ünnepélyes megáldására november elsején került sor. A Civil Kerekasztal és a Múzeumbarát Egyesület köszönetet mond mindazoknak, akik fontosnak érezték e cél megvalósítását. Tisztelet és köszönet illeti: - a Tóth-Gránit Kft-t a nemes és nagyvonalú felajánlásért, és a gyors munkáért, - az egyéni adományozókat, akik beleegyezésével az átvett összeg a síremlék folyamatos gondozására szolgál, - a Hevesi Római katolikus Egyházközséget, - a Heves és környéke Tallózó c. lapot, mely támogatta a felhívás megjelenését, - a Jobbik Hevesi Alapszervezetét, akik - magánemberként is magukénak érezve az ügyet - kezdettől fogva fizikai munkával segítették a nyughely méltó rendbetételét. Továbbá megköszönünk minden érdeklődést és elismerést, mely a megvalósítást kísérte. Felemelő érzés volt megtapasztalni az önzetlen áldozatvállalást, és a jóakaratú hevesi emberek összefogását. Gy. Gömöri Ilona (Múzeumbarát Egyesület)

3 Sneider Tamás látogatása Hevesen Amint azt előző számunkban beharangoztuk, Sneider Tamás országgyűlési képviselő október 18-án városunkban járt. A honatya látogatása a jobbikos képviselők őszi országjárásának része volt. Ennek nem titkolt célja, hogy a párt politikusai tájékozódjanak a hozzájuk köthető térségben élők gondjairól, életkörülményeiről és elvárásairól. - Az egyre erősödő Jobbik fontos feladatának tartja, hogy egy választási siker esetén a képviselői tisztában legyenek azzal, hogy milyen égető problémákat kellene a leggyorsabban és a leghatékonyabban orvosolni. Sneider Tamás először az alapfokú képzés helyzetéről érdeklődött két helyi intézményvezetőnél. A kötetlen beszélgetés során felmerült az iskolaépületek rossz állapota, a finanszírozás problémája és a cigány - magyar tanulók elkülönülése. Szó esett a pedagógusok bizonytalan helyzetéről, a jövő évben várható intézményátadásokról is. A jobbikos képviselő teljesen érthetőnek tartotta a roma tanulókkal foglalkozó nevelők bérkiegészítésének igényét. Egyértelműen kirajzolódott, hogy a helyi és az országos helyzet sem kedvez a hevesi általános iskoláknak, s a nevelők már teljes fásultsággal, beletörődéssel fogadják a sorsukat érintő rosszabbnál-rosszabb híreket, döntéseket. Az Eötvös József Református Középiskola igazgatója lényegesen bizakodóbb volt: a fenntartóváltás minden téren pozitívan érinti a kistérség legnagyobb oktatási intézményét. Az elmúlt évekhez hasonlóan óriási fejlődést biztosít a pályázati lehetőségek kiaknázása. A középiskola sokrétű képzési szerkezetének és a tangazdaságnak köszönhetően a kistérség jövőjének záloga, egy olyan érték, melyre feltétlenül lehet számítani. Heves város rendőrkapitánya elmondta, hogy a város közbiztonsági helyzete egészen elfogadható, nincsenek kirívó esetek. Hevesen nem fordulnak elő fegyveres rablások, gyilkosságok és egyéb erőszakos bűncselekmények, melyek más térségekre sajnos egyre jellemzőbbek. Gulyás József hangsúlyozta: a jól működő rendőri állomány feltétele, hogy minél inkább elkötelezett, helyi fiatalok teljesítsenek szolgálatot. Ezek mellett kiemelte azt is, hogy nagyon komoly segítséget kap a polgárőrségtől, s a helyi, valamint a környékbeli településvezetőkkel is kiváló a kapcsolat. A Sneider Tamással megbeszélt találkozót Csáki Zsigmond lemondta, mert Tihanyba kellett utaznia egy polgármesteri konferenciára. Így a délután a jobbikos képviselő számára egy kis városnézéssel folytatódott. Különösen hasznosnak és építő jellegűnek tartotta a honatya a helyi egyházi vezetőkkel és a vállalkozókkal folytatott megbeszélést is. Az esti lakossági fórumon több mint kétórás, tartalmas beszélgetés alakult ki. A helyi gondokon túl az ország sorsát meghatározó témák is előkerültek. A képviselő ismertette a Jobbik programját a hazánkból évente külföldre áramló mintegy 9000 milliárd forint itthon tartásáról, a luxuskiadások befagyasztásáról és a munkahelyteremtésről. A nap fő tanulsága az volt, hogy a munkahelyteremtés, a családok helyzete, a fiatalok elvándorlása, az oktatási intézmények működése és a közbiztonság egymástól elválaszthatatlan. Nem lehet egyes problémákat kiemelten kezelni, hiszen mind kölcsönhatásban állnak egymással. /Kis Tamás - Szedlák Szabolcs/ Testületi beszámoló október A testület októberben kétszer ülésezett. 10-én lassan már megszokott támadás érte Csáki Zsigmond és fideszes párttársa, Balázs Ferenc részéről az ülésről egyébként hiányzó Sveiczer Sándort. Az ok ezúttal az volt, hogy Sveiczer az adósságrendezés ellenére, egyeztetés és felhatalmazás nélkül regisztrálta Heves városát a Befektetőbarát önkormányzat elnevezésű programba. Utólag a képviselők többsége elvetette a csatlakozást az eljárásra való - szerintem értelmetlen - hivatkozással. Mi, jobbikosok támogattuk a kezdeményezést, hiszen ez egy jó lehetőség lett volna a munkahelyteremtés megalapozásához. Csakhogy a demokráciának az a lényege, hogy a többség dönt... Újra előkerült a Profi-Számadó Kft. ingatlanvételi kezdeményezése. A cég az Erkel F. út 3./B sz. alatt kívánt egy önkormányzati lakást megvásárolni 5 millió forintért. Augusztus 27-én a független Deli Miklós javaslatára a képviselők egyhangúan elfogadták, hogy minimum 7,5 millió forintért, versenytárgyalás útján kerüljön értékesítésre az ingatlan. A lakótelepen a mi információink szerint is 7-8 millió között kelnek el a lakások. Ezért volt döbbenetes, hogy októberben ugyanazt az 5 milliós árajánlatot már gond nélkül elfogadta a többség (Deli Miklóssal együtt), csak a jobbikosok akadékoskodtak ismét a nem -mel. Tehát másfél hónap elteltével a testület az eredeti szándékával szemben, a nyílt licit és a tisztességes érték figyelmen kívül hagyásával hozta meg határozatát! A Sakkmúzeumot alapító Dobroviczki Feri bácsi lakóhelyének fűtésproblémáját taglaló indítványom egyhangú támogatást kapott. A Csáki Zsigmond által felkínált kályhát már be is szerelték a Városfenntartó Kft. munkatársai, s csak a téli tüzelő beszerzése várat magára. - A tűzifa felajánlásokat a múzeumban vagy a Művelődési Központban nagy örömmel fogadják. (Időközben a Hivatal és a Művelődési Ház gázellátása is rendeződött.) Október 24-én egy újabb ingatlanértékesítésről tárgyaltunk: Kiss József mezőgazdasági vállalkozó az Egri úti benzinkút körüli szántó megvásárlását kezdeményezte árajánlat nélkül. Munkahelyteremtő szándékkal szeretné megvásárolni az említett, kb. 6 hektáros területet. Valós terveket nem mutatott be és más problémák is felmerültek (pl. a terület átminősítése), így a képviselők végül feltételekhez kötötték a későbbi eladást. - A Jobbik önkormányzati képviselői egyetlen olyan ingatlan eladást sem fognak támogatni, melynek értékes termőföld a tárgya vagy mélyen piaci ár alatti értékesítésről van szó,- s ez így lesz akkor is, ha az adósságrendezés illetve bizonytalan kimenetelű munkahelyteremtés a fő indok. Nagy vita alakult ki az áramellátásról kiírandó közbeszerzés ügyében. Mi azzal érveltünk, hogy idén két eljárás is eredménytelen lett: a szemétszállítás és a folyószámla vezetés ügyében kiírt pályázat is felesleges pénzkidobásnak bizonyult. Sveiczer Sándor az áram hatósági árplafonjával indokolt, s az áramkereskedő cég szerződését firtatta. Csáki Zsigmond meglehetősen ingerülten reagált a felszólalásokra (később elnézést is kért ezért), s a várható megtakarítást hangsúlyozta.

4 Testületi beszámoló október /folytatás/ A többség végül elfogadta a közösségi és intézményi áramellátásra, valamint a karbantartásra kiírandó közbeszerzési kezdeményezést (a jobbikosok a sok bizonytalan tényező miatt tartózkodtak). A Sportcsarnok ügyének jogi képviseletének megoldását kezdeményeztem. A korábbi tárgyalások nem vezettek célra, s eddig több mint 520 millió forinttal állt helyt az önkormányzat az adósságszolgálatban. A működtetés és a tulajdonjog mégis megoldatlan. A pénzügyi gondnok asszony is egyetértett a javaslatommal, egy apró nézetkülönbség csak a felértékeltetés ügyében adódott. Meggyőződésem, hogy a csarnok valódi értékét meg kell határozni, s a majdani egyezség vagy bírósági eljárás során erre kell hivatkozni - mindezt egy korábbi műszaki szakvéleményre merem alapozni. Végül minden képviselő támogatta az előterjesztést: a kiválasztást követően egy ügyvédi iroda fogja áttekinteni a lehetséges jogi lépéseket. (Megjegyzem, hogy 2011 áprilisa óta a testület - a fegyelmi felelősség megállapítását leszámítva - minden sportcsarnokos indítv ányt egyha ngúan elfoga dott. A problémákat megoldó kezdeményezéssel polgármesterünk sem tudott eddig előállni, pedig a testületi többsége gyakorlatilag bármilyen előterjesztéshez meglenne...) Az ülés végén Csáki Zsigmond érdekes információval szolgált: a segélyeket ezután nem a Posta parkolójában osztják ki. Évek óta borzolja a kedélyeket, hogy a cigányok a segélyosztás idején ellepik a Posta előtti területet. Hangoskodásukkal, elviselhetetlen magatartásukkal nehezítik a pénz átadását. Ennek mostantól vége: a postások a biztonsági szolgálatuk, a rendőrség és a polgárőrség támogatásával viszik el a címzetteknek az őket megillető járandóságot. - Ezt a bejelentést mi, jobbikosok is üdvözöljük, egy apró lépés az általunk szorgalmazott közrend felé. /Kis Tamás/ Magiszter Könyvesbolt és Számítástechnika AMIKOR ÚJ GÉPET SZERETNÉL országos számítástechnikai üzletlánc Heves, Széchenyi u. 1 Úgy adj, ahogyan kapni szeretnél: vidáman, gyorsan, hezitálás nélkül. Mert nincs áldás azon, amit nehezen adnak. /Seneca/ Jótékony társulatok a régi Hevesen Ilyenkor, ősszel kezdődik a jótékonysági rendezvények időszaka. Jó cselekedetre, adakozásra mindig is szükség volt, különösen nehéz, ínséges időkben. Heves múltjában nagyon szép példái vannak, elődeink milyen sokféle módon tudtak jótékonykodni. Voltak bőkezű nemesurak, akik földet, házat ajánlottak egy-egy célra; voltak jómódú polgárok, akik igazi mecénásként viselkedtek. Működtek olyan szervezetek, amelyek odafigyeltek a szegényekre, elesettekre. Ezek a civil szervezetek felekezeti vagy társadalmi alapon szerveződtek. Hevesen az első jótékonysági rendezvényt - egy táncestélyt - a hevesi zsidó hitközség szervezte az 1869-ben. Aztán egyre gyakrabban követték egymást a hasonló rendezvények, de a jótékonykodás legváltozatosabb formái a két világháború közötti időben figyelhetőek meg. Lássunk most erre néhány példát! A legnagyobb helyi karitatív szervezet a Hevesi Szociális Misszió Társulata ban alapította özv. Kállay Rudolfné Dobóczky Malvin, Kállay Tibor egykori pénzügyminiszter édesanyja. Minden évben bőkezű pénzadományt küldött a szegények megsegítésére. A Társulat vezetői mindig befolyásos, jómódú asszonyok voltak, akik tudtak időt áldozni a karitatív munkára. Az iskolában napközi otthont hoztak létre, ahol ingyen ebédet osztottak telén pl. naponta rendszeresen 52 szegény iskolás gyermek és 46 rászoruló személy kapott ingyen ebédet. Húsvétkor és karácsonykor élelmet osztottak. Ennek anyagi alapját a Társulat tagjai teremtették meg adományokból. Teaesteket, kabaréesteket rendeztek, ahol felülfizetéseket elfogadtak, az adakozók neveit pedig közzétették a Heves és Vidéke c. újságban. Évente Mikulás-vásár -t tartottak a Községháza (ma Múzeum) nagytermében, ahol az egyesület által készített tárgyakat árulta Cziglédy László és Dzurillay Jolán Schneider Mariann tanítónő ingyen ebédet oszt az Újtelepen és Hámornik Berta óvónő ben A Hevesi Iparos Jótékony Nőegyletet 1910-ben szervezték, elnöke Baghy Imre tanító felesége volt. Tagságuk létszáma 130 fő. Teadélutánokat, kiállításokat, előadásokat szerveztek, melyek bevételét a szegényeknek ajánlották fel. A Hevesi Református Nőszövetség az időseket, szegény gyermekeket segítette pénzzel és természetbeni adományokkal. A hevesi zsidóságnak az 1900-as évek elejére igen jelentős szerepe volt a helyi társadalmi életben. Vezető személyiségeikre (Engel Péter, Blau Henrik) különösen jellemző volt az adakozás. Nagy súlyt fektettek az iskolás gyermekek támogatására. Braun Sándor 1000 Ft-os alapítványt tett iskolájuk jó tanulóinak jutalmazására. Az iskolai záróvizsgákat nagy jutalmazó ünnepségek zárták le. Sűrűn tartottak jótékonysági műkedvelő előadást, melyet halvacsora és tánc követett. A bevételt pedig az iskola felszerelésére fordították. Krausz Lajos a színészet és a helyi zenei élet legnagyobb mecénása volt. Jótékony célú hangversenyeket rendezett, melynek bevételéből a Hősök szobrának felállítását is támogatták. A két világháború közötti időszakban a műkedvelő előadások felülfizetői, támogatói nagyobbrészt zsidók voltak. A felekezetek egymáshoz való viszonya Hevesen példásan jónak mondható. Megmutatkozott ez abban is, hogy szervezeteik közös jótékonysági rendezvényeket tartottak a kultúrházban. De megmutatkozott a mindennapi életben is, melynek szép példájaként tekinthető, hogy 1928-ban a Hevesi Szociális Misszió keretén belül Dr. Wahl Andorné alapított csecsemővédő egyletet, melynek teendőit igen agilisan látta el. Férje a helyi szegényeknek ingyenes orvosi rendelést tartott, ingyen adott gyógyszereket. A példákat még lehetne sorolni. De az elmondottak is rávilágítanak arra, hogy elődeink megtalálták a módját annak, miként lehet segíteni, jót tenni, mely számunkra is követendő példa lehet. /Gy. Gömöri Ilona/

5 Színjátszás Hevesen a XX. század elején (1. rész) Heves művelődéstörténetében már a huszadik század elején nagy jelentőségük volt a színielőadásoknak is. A Polgári Olvasókör székháza előtti téren - a mai Szerelem Alfréd úton - egy faépületben működött a Hevesi Színkör. Itt nyaranta neves fővárosi és vidéki színészek léptek fel. A közönség operetteket, népszínműveket, bohózatokat láthatott. A helyi sajtó 1907 augusztusában arról ad hírt, hogy Szigeti Jenő ( ) énekes, színigazgató vezetésével fővárosi, pozsonyi, miskolci, szatmári színészekből álló társulat érkezett Hevesre, és a Nőemancipáció című darabbal megkezdték előadásaikat. Ezután bemutattak többek között két operettet: Lehár Ferenc híres művét, a Víg özvegyet és A milliárdos kisasszonyt, valamint a Rab Mátyás, a Tolvaj Asszony, az Elnémult harangok, a Bús özvegy és az ördög című színdarabokat is májusában Halmay Imre ( után) színész, színigazgató, rendező együttese is színre vitte A milliárdos kisasszony című operettet, és a nézők láthatták A csókon szerzett vőlegény című népszínművet is júniusában a hevesi színházkedvelők egy három felvonásos bohózatnak tapsolhattak, majd Oscar Strauss szép zenéjű operettje a Varázskeringő került bemutatásra. Ezután Hervé leghíresebb művének, a Nebáncsvirágnak fülbemászó muzsikáját élvezhették az operett kedvelők, és ugyancsak nagy élményt jelentett számukra Huszka Jenő - Martos Ferenc: Gül Baba című darabja, valamint Lehár Ferenc: a Víg özvegy című műve is. Utóbbi előadásban a címszerepet Medgyessy Erzsi játszotta. A színjátszásba a helyiek is bekapcsolódtak, ha műkedvelő módon is. Dluhopolszky Bertalan tanító vezetésével a felnőttekből és tanulókból álló Műkedvelők Társasága verseket, színdarabokat tanult be és adott elő óriási sikerrel. Színjátszás Hevesen az 1920-as évek közepén A hevesi színjátszásról a későbbiekben, 1925-től a helyi sajtó számolt be. A színdarabokat már kedvezőbb körülmények között mutatták be, mert 1924-ben a Gazdakör építtetett székházat a mai Erkel Ferenc utcában, a következő esztendőben pedig elkészült a Szerelem Alfréd úton a Polgári Olvasókör kultúrháza beépített színpaddal, 500 személy befogadására alkalmas nézőtérrel. A Polgári olvasókör kultúrháza 1925-ben két színtársulat szerepelt Hevesen: januártól márciusig Sajó Vilmos (1880-?) színész, színigazgató együttese, szeptemberben pedig Fehér Vilmos ( ) színigazgató társulata. Január 14-én a Brieger vendéglő nagytermében Kálmán Imre: Bajadér című operettjét, másnap szintén egy operettet, az Árvácskát, majd a Hárem című vígjátékot láthatta a hevesi közönség. Ezekben a darabokban kiemelkedő színészi teljesítményt nyújtottak; Földváry Sándor fővárosi színész és rendező, Kőváry Piri primadonna, Lukács Rózsi és Molnár Kató drámai hősnők, Szombathy Ágnes táncos komikus, valamint Földváry Árpád bohóc. A későbbiekben az említetteken kívül az operettek egész skálája került színre: Jacobi Viktor világsikert aratott darabjai közül a Leányvásár és a Szibill, Kálmán Imre: Marica grófnő, Oscar Straus: Búcsúkeringő, valamint a Diadalmas asszony, az üldöz a pénz, az Asszonyok bolondja és a Csókkirály című művek. Az elnémult harangok, a Vasgyáros, a Morfium és a Mandarin című drámák, a János vitéz, a népszínművek közül a Piros bugyelláris és A cigány, valamint az Olasz asszony és a Szókimondó asszonyság című vígjátékok szintén sikert arattak. Sajó Vilmos színtársulata megnyerte vendégfellépésre Körmendy Jánost ( ) a Magyar Királyi Operaház baritonistáját és két estén át a Leányvásárban és a Szibillben nagyszerű előadást produkáltak a vendégművészek. A sikerhez nagyban hozzájárult Földváry Sándor művészi rendezése és Petrovichné Lucy Pierson mesteri zenei tudása. Jókai Mór születésének századik évfordulóját a színtársulat ifjabb Johann Strauss: A cigánybáró című operettjének előadásával ünnepelte meg. Rohonczy Ilonát, a népszerű primadonnát is meghívta a társulat két estére, és két előadásra: Fall Leó ( ) osztrák operett szerző és karmester: Pompadour című darabja és Oscar Straus: Varázskeringő című operettje felejthetetlen élményt jelentett a hevesi színházszerető közönségnek. Az előadások kedves meglepetése volt, hogy Földváry Sándor, a Sajó színtársulat helyettes igazgatója hosszú hallgatás után újra mint bonviván jelent meg a közönség előtt, s finom lírai tenor hangjával igazi művészi élvezetet nyújtott. A két előadás sikerét nagyban elősegítette Szombathy Ágnes, Kőváry Piri, Földváry Árpád, Kerényi Dezső, Szabó Ernő és Murányi Géza játéka. A rendezésért Földváry Sándor, a zene betanításáért és a kíséretért Petrovichné Lucy Piersont illeti az elismerés - olvassuk a korabeli tudósításban. A társulat a Bánk bánt magas színvonalú előadásban mutatta be. Földváry Sándor Bánk bánt magyarnak és bölcs államférfinek állította a közönség elé, aki, amikor megrázza a féltékenység, mikor a panaszok szennyhullámai a trón szegélyét nyaldossák, ki tud magaslani egy fejjel a legjobbak közül, le tudja győzni a legvadabb magyart is, mert le tudja győzni önmagát. Földváry a tragikumot nem túlozva, szinte tökéletes alakítást adott: megrázó volt. Kiemelkedőt nyújtott Petur bán szerepében Kerényi Dezső. Jó volt Biberach megformálója, Földváry Árpád, illetve Tiborc alakítója, Szabó Ernő - írta a Hevesi Járás című hetilap kritikusa. Sajó Vilmos társulata március 1-jén tartotta utolsó előadását Hevesen, Tóth Ede nagy sikerű népszínművét, A falu rossza-t mutatták be, majd Balassagyarmatra utaztak. /Vörös Dezső/ Bocsánatkérés Ezúton szeretnénk megkövetni azokat, akiket az augusztus 20-i ünnepségekről írt szeptemberi cikkünkkel megsértettünk! Csupán egy ellentmondásra szerettük volna felhívni a figyelmet, mégis olyanokat is megbántottunk, akik az ügyről nem tehettek. /Kis Tamás Kolipka István/

6 ÚJTELEPI SÖRÖZŐ Heves, Alkotmány utca 44. Pingpongozási lehetőség - Biliárd - Zenegép Várjuk szeretettel a - Kedves vendégeinket kerthelyiséggel várjuk! női divatruházati üzletünkben! Heves, Széchenyi utca 1. SZILÁRD BT Heves, Zrínyi út 2/a Nagy választékban megérkeztek: Mikulás, karácsonyi kreatív magazinok, mesekönyvek, ünnepi szakácskönyvek évi falinaptárak, határidőnaplók. Továbbra is nagy választékban kapható dohányáru, dohányzási kellékek. A hét minden napján. Heves, Fő út 2. sz. (Bíróság fölött) 48 m2-es és 64 m2-es lakások, előnyös feltételekkel eladók. Heves, Fő út 4. sz. (Bíróság épülete) földszinti, 70 m2-es iroda eladó. Érdeklődés: 20/ Nagy szeretettel várja vásárlóit a Frézia Virágüzlet - műszaki vizsgáztatás - személygépkocsi - lassú jármű - motorkerékpár - eredetvizsga 06-36/ , 06-30/ Friss vágott, és cserepes virágok! Alkalmi csokrok, koszorúk! 3360 Heves, Gyöngyösi út 4. Üzletvezető: Tóth Miklósné BARTUS - BIZTONSÁGI KFT. A Széchenyi út 1 szám alatti FUVAROZÁS? HÍVJON! Elektronikus vagyonvédelmi rendszerek - Telepítés - Karbantartás - Javítás - Járőrszolgálat Teljes körű biztonsági szolgáltatás: 06-30/ Vegyes Zöldségbolt feltöltőkártyás internet 3990,- Bütyök Garage CSATÓ SZILÁRD autószerelő mester Heves, Munkácsy út 6. bő választékkal várja a kedves vásárlókat! Majnár Sándor CLUB 31 Cseh János és Fia Heves, Dózsa György u / / Koktélok Biliárd Csocsó KERTHELYISÉG Minden pénteken pohár sör áráért korsóval kap! HANYI TRAVEL Személyszállítás AUTÓBUSSZAL 06-30/ Bódi József: 30/ NYÍLÁSZÁRÓ és ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA Szakértőtől, garanciával, FÉLÁRON! Személy és kisteherautók javítása Folyamatos akciók! OPEL olajcsere 8990 Ft-tól (4 l Mobil olaj+gyári szűrő) Árufuvarozás, költöztetés ponyvás, billenős kisteherautóval az ország egész területén, kedvező áron! - Szaktanácsadás - Kivitelezés - Szerviz 06-70/ Magiszter Könyvesbolt Karácsonyi akció! 06-36/ ; 06-30/ Könyvek: Ft közötti vásárláskor 5%, Ft közötti vásárláskor 10%, 5000 Ft feletti vásárláskor 15% ÁRENGEDMÉNNYEL! 3360 Heves, Széchenyi utca 1. SZINESFÉM, KÖNNYŰFÉM, NEHÉZFÉM, MŰANYAGOK. BÁDOGOS ÁRUK forgalmazása viszonteladóknak, végfelhasználóknak! Nyitva tartás: Hétfő-péntek Jobb-ikon Jobbikos szemléletű havilap. Ingyenes kiadvány, kereskedelmi forgalomba nem hozható! Kiadja: INFO - KULCS Kft., 3360 Heves, Szerelem Alfréd út 1. Tel.: 20/ Adószám: Felelős kiadó: Kis Tamás Tel.: 20/ Felelős szerkesztő: Szedlák Szabolcs Tel.: 30/ Szerkesztők: Gyimesiné Gömöri Ilona, Erdész László, Vörös Dezső és a Jobbik M. M. hevesi alapszervezetének tagjai. Nyomda: Pap Nyomda Kft, 3356 Kompolt, Deák Ferenc utca 6. Tel: 36/ , Képviselő: Pap Gábor Terjesztés: címlista alapján A hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk! Megjelenik 3500 példányban.

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2012. (IX. 07.) önkormányzati rendelete az önkormányzati kitüntetésekről és elismerő címekről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. május 21-i ülésére Tárgy: 2007. évi Díszpolgári cím és Pro Urbe Emlékérem kitüntetési javaslatokat véleményező előkészítő bizottság

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 12-i rendkívüli testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 12-i rendkívüli testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2011. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 12-i rendkívüli testületi üléséről 2 Hosszúhetény

Részletesebben

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről 2014 Szabó Tiborné Az egyesület elnöke Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Az egyesület jogállása: A polgárőrség önálló civil

Részletesebben

Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület

Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület A szervezet célja A Dél-Zalai civil szektor tevékenységének, érdekvédelmének, forrásteremtésének és környezetvédelmi,- karitatív akcióinak koordinálása. Térségfejlesztési

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 GENIUS TEHETSÉGGONDOZÓ ALAPÍTVÁNY Budapest, 2013. április 30. TARTALOM 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2. Kiegészítő melléklet 3. Közhasznúsági melléklet KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

Részletesebben

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév A humán munkaközösség félévi beszámolója 2014-15. tanév Készítette: Ipcsicsné Weinhoffer Csilla mkv. Zalaszentgrót, 2015. január 27. A munkaközösség tagjai magyar, történelem, valamint ének tantárgyakat

Részletesebben

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét,

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, IIDddd A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, a Nógrádker Zrt. Szakszervezeti Bizottságának titkárát, a KASZ

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-i rendes ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár megjelenése a helyi nyomtatott és elektronikus médiában Előterjesztő:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak:

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: JEGYZŐKÖNYV Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2010. augusztus 26.- napján a Községháza tanácskozó termében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Majdanics László polgármester

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot

Részletesebben

Kelemen László Szakközépiskola intézményvezetői beszámoló 2014 2015 tanévben

Kelemen László Szakközépiskola intézményvezetői beszámoló 2014 2015 tanévben Kelemen László Szakközépiskola intézményvezetői beszámoló 2014 2015 tanévben Az intézmény környezete, partnerek o A Kelemen László Szakközépiskola Szeged városában működik 2006 óta, fő profilként a színészképzést

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma:

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma: KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV Tartalma: Számviteli beszámoló (mérleg, eredmény kimutatás) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Célszerinti kifizetések kimutatása Támogatások kimutatása A közhasznúsági

Részletesebben

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai 1./ Az elnökség 2014. évi tevékenységének értékelése, évzáró. Előterjesztő: Kárpáti Zoltán megyei elnök Előterjesztés módja: írásban illetve szóban 2./ A jelenlévők

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 33/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete DÍSZPOLGÁRI CÍM ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSA RENDJÉRŐL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 33/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete DÍSZPOLGÁRI CÍM ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSA RENDJÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 33/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete DÍSZPOLGÁRI CÍM ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSA RENDJÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 33/2007.(XI.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2013. június 06-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2013. június 06-ai ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 134/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2013. június 06-ai ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a A magyar nyelvért

Részletesebben

Közhasznú jelentés 2009.

Közhasznú jelentés 2009. 7200 Dombóvár Szent István tér 1. Levelezési cím: 7200 Dombóvár, Szent István tér 1 Tel./Fax: 74/464-825 Számlaszám: 11746043-29900480 Adószám: 18864030-1-17 Közhasznú jelentés 2009. Hamulyák Közalapítvány

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról. 183/15/2013. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról. Rendelet: 10/2013.(XII.1.)önkormányzati rendelet szociális

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánd Község Önkormányzata, Hárskút Község Önkormányzata, Márkó Község Önkormányzata közös képviselő-testületi ülésén, 2013. november 20-án, szerdán, 17 óra 30 perc kezdettel,

Részletesebben

Képek a megemlékezésről

Képek a megemlékezésről 2012 Közgyűlések Felderítő Napi megemlékezés 2012. november 11.: az immár hagyományosan a családtagok részvételével tartott ünnepi megemlékezésünkre rendkívül kulturált környezetben, a Művészetek Palotájában

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére 331-6/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: Kunok és jászok a Kárpát-medencében 770 éve című kötet megjelentetéséhez támogatás

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2015. április 1-i ülésére Készítette: dr. Kozma Enikő alpolgármesteri jogi referens Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

JOBB-IK N. Családi Nap 2012. Jobbikos szemléletű havilap. I. évfolyam 8. szám 2012. Mindszent, Magvető hava Ingyenes kiadvány

JOBB-IK N. Családi Nap 2012. Jobbikos szemléletű havilap. I. évfolyam 8. szám 2012. Mindszent, Magvető hava Ingyenes kiadvány I. évfolyam 8. szám 2012. Mindszent, Magvető hava Ingyenes kiadvány JOBB-IK N Jobbikos szemléletű havilap Családi Nap 2012 Szeptember 15-én rendezte meg a Jobbik hevesi alapszervezete a III. Hagyományőrző

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. november 6-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. november 6-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. november 6-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ GZT-821 forgalmi rendszámú

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 7-én megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 7-én megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 7-én megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

Bizottsági javaslatok A Képviselő-testület május 5-i rendkívüli ülésének napirendi pontjaihoz

Bizottsági javaslatok A Képviselő-testület május 5-i rendkívüli ülésének napirendi pontjaihoz Bizottsági javaslatok A Képviselő-testület 2011. május 5-i rendkívüli ülésének napirendi pontjaihoz Rendeletek: - A települési képviselő, a bizottsági elnök és a bizottsági tag tiszteletdíjáról, természetbeni

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten

A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten 2015. október 21-25-e között Magyarországra látogatott A Drezdai Kórusakadémia Gyermekkara. A Singakademie Dresden 130 éves tradiciójával a németországi Szászország

Részletesebben

M E G H Í V Ó NAPIREND: 2) A Hajdúdorogi Püspöki Hivatal kérelmének megtárgyalása. /írásbeli előterjesztés/ Piskolczi Géza polgármester

M E G H Í V Ó NAPIREND: 2) A Hajdúdorogi Püspöki Hivatal kérelmének megtárgyalása. /írásbeli előterjesztés/ Piskolczi Géza polgármester Bököny Község Önkormányzat Polgármesterétől 4231 Bököny, Kossuth u. 3. Tel., fax: (42) 566-000,E-mail: hivatal@bokony.hu Ügyiratszám:.../2008 M E G H Í V Ó Tárgy: Meghívó Bököny Község Önkormányzat Képviselő-

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-i ülésére Előterjesztés 7. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-i ülésére Tárgy: OTP helyiséggel kapcsolatos döntés Az előterjesztést készítette: Dodonka Csaba vezető tanácsos

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben

Bizottsági javaslatok A Képviselő-testület 2012. május 24-i rendkívüli ülésének napirendi pontjaihoz

Bizottsági javaslatok A Képviselő-testület 2012. május 24-i rendkívüli ülésének napirendi pontjaihoz Bizottsági javaslatok A Képviselő-testület 2012. május 24-i rendkívüli ülésének napirendi pontjaihoz 1. számú előterjesztés Az egyes önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek hatályon kívül

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. július hó 5. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 17. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

2092 Budakeszi Fı utca 179. E-mail: odri.agnes@gmail.com Iktsz.: 2012/ Tisztelt Odri Ágnes!

2092 Budakeszi Fı utca 179. E-mail: odri.agnes@gmail.com Iktsz.: 2012/ Tisztelt Odri Ágnes! ERKEL FERENC Mővelıdési Központ 2092 Budakeszi, Fı u. 108. Tel/fax: (06-23) 451-161, 457-161 Mobil: (06-20) 260-0745 info@efmk-budakeszi.hu, www.efmk-budakeszi.hu Oktatási Kulturális és Jogi Bizottság

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: a Képviselő-testület 2013. június 25-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Beszámoló a Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány 2012. évi munkájáról Előterjesztő: Szlahó

Részletesebben

A Képviselő-testület 2009. május 28-i rendkívüli ülésén hozott határozatok:

A Képviselő-testület 2009. május 28-i rendkívüli ülésén hozott határozatok: A Képviselő-testület 2009. május 28-i rendkívüli ülésén hozott határozatok: 221/2009. (V.28.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, elfogadja a meghívóban szereplő napirendi

Részletesebben

Dörgicse Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2006. (V.22.) RENDELETE A DÍSZPOLGÁRI CÍM ADOMÁNYOZÁSÁRÓL

Dörgicse Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2006. (V.22.) RENDELETE A DÍSZPOLGÁRI CÍM ADOMÁNYOZÁSÁRÓL Dörgicse Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2006. (V.22.) RENDELETE A DÍSZPOLGÁRI CÍM ADOMÁNYOZÁSÁRÓL Dörgicse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal félemeleti tárgyalóterme Jelen vannak:

Részletesebben

Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával

Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával Mottó: Hiszek a szeretet végső győzelmében Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával Emberhalász tábor 2013. július

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

HAJDÚ ÉS SZABOLCS MEGYEI HÍRLAP 2013. július 4.évfolyam 7.szám

HAJDÚ ÉS SZABOLCS MEGYEI HÍRLAP 2013. július 4.évfolyam 7.szám HAJDÚ ÉS SZABOLCS MEGYEI HÍRLAP 2013. július 4.évfolyam 7.szám Magunkról beszélünk, Egymásért teszünk (Vida) Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen! (Széchenyi István) ISMERD MEG A KERESKEDELMI

Részletesebben

Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2006. (III.29.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2006. (II.16.) önkormányzati rendelete

Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2006. (III.29.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2006. (II.16.) önkormányzati rendelete Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2006. (III.29.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2006. (II.16.) önkormányzati rendelete (egységes szerkezetben) a kitüntetések alapításáról és

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Tisztelettel meghívom Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének. 2008. május 15 én 9 órakor

M E G H Í V Ó. Tisztelettel meghívom Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének. 2008. május 15 én 9 órakor Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Polgármester T-130/2008. M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívom Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 15 én 9 órakor

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Képviselő-testületeinek 2015. szeptember 7.-én 17 órai kezdettel Segesd községben, a Segesd-Taranyi IV. Béla Király Általános Iskola

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott rendes ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 39/2011.(V. 30.) d, rendeletei: Iktatószáma: 1-30/2011.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. ÉVRŐL

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. ÉVRŐL KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. ÉVRŐL GYERMEKEINK A JÖVŐ ALAPÍTVÁNY 7530 KADARKÚT, FŐ U. 1. Tartalmi beszámoló A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2104. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2014-ben

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról

Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról A Magyar Nemzeti Levéltár Gyır-Moson-Sopron Megye Gyıri Levéltára, a Magyar Nemzeti Levéltár Gyır-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára, a MOKK

Részletesebben

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 30-án

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. augusztus 28-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. április 30-i rendes nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. április 30-i rendes nyílt ülésére Iktatószám: 4/ /2015. Tárgy: Vegyes ügyek. ELŐTERJESZTÉS Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes nyílt ülésére Előterjesztő: Szabó László polgármester Az előterjesztést

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN 3507/00102 Szakmai beszámoló Az idén immár hatodik alkalommal volt Múzeumok Éjszakája Kisvárdán. A késő

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Radó Béla polgármester Balogh András képviselő Csatlós Csaba képviselő

Részletesebben

13/2000. (VI.16.) rendelete. Berhida Önkormányzat által alapított kitüntetõ címekrõl, díjakról

13/2000. (VI.16.) rendelete. Berhida Önkormányzat által alapított kitüntetõ címekrõl, díjakról BERHIDA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 13/2000. (VI.16.) rendelete Berhida Önkormányzat által alapított kitüntetõ címekrõl, díjakról Berhida Város Önkormányzata Képviselõ-testülete a módosított

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2012. évi őszi érettségi vizsgákról

BESZÁMOLÓ a 2012. évi őszi érettségi vizsgákról KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL OKTATÁSI F OSZTÁLY BESZÁMOLÓ a 2012. évi őszi érettségi vizsgákról A 2012. évi őszi vizsgaidőszakban a 100/1997. (VI. 13.) kormányrendelet 11. (4) bekezdésben foglaltak

Részletesebben

BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM

BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM NAGYENYED http://www.bethlengabor.ro SZILÁGYI RÓBERT tanár műhelyvezető A Bethlen Gábor Kollégium madártávlatból Mit kell tudni a Bethlen Gábor Kollégiumról? Óvodától posztliceális

Részletesebben

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3-9/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. május 3-án Határozatok: MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Sorszáma: Kódja 35/2012. (V.03.) F5 36/2012. (V.03.) F4 37/2012.

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5.

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. MEGHÍVÓ Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. 2011. június 2. csütörtök 18.00 óra A Dunavarsányi Napok rendezvénysorozat nyitóünnepsége, az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Év végi Hangversenye

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) 1 önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 2

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) 1 önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 2 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) 1 önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 2 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Magyarország címerének

Részletesebben

Fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselőtestület. Határozati javaslat

Fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselőtestület. Határozati javaslat Szentes Város Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: U-18185/2010. Témafelelős: Kovács Zsuzsa Tárgy: Intézményi SZMSZ-ek módosítása és a módosított SZMSZ-ek jóváhagyása Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére 41. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár Város 2015. évi rendezvénynaptára Előterjesztő:

Részletesebben

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik.

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik. Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Ifjú Reménysége cím alapításáról, támogatásának rendjéről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Tisztelt Képviselő- Testület!

Tisztelt Képviselő- Testület! Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság Tárgy: Beszámoló a Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság 2011. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2014. június 11-én Csincse Község Önkormányzatának Képviselőtestületi üléséről, Csincse Község Művelődési Házában.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2014. június 11-én Csincse Község Önkormányzatának Képviselőtestületi üléséről, Csincse Község Művelődési Házában. Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Csincse Község JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. június 11-én Csincse Község Önkormányzatának Képviselőtestületi üléséről, Csincse Község Művelődési Házában. Jelen vannak: Burkus Imréné

Részletesebben

PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-6/2011. JEGYZŐKÖNYV

PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-6/2011. JEGYZŐKÖNYV PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-6/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pápakovácsi, Ganna, Döbrönte Kup, Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011.

Részletesebben

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége:

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: 2010. január 14. a Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egyesülettel, az Eötvös József Klubbal közösen megemlékezést

Részletesebben

Szigethalmi Polgárőr Egyesület Székhely: 2315 Szigethalom, Kossuth Lajos u. 10 Levelezési cím: 2315 Szigethalom, Fiumei u. 76.

Szigethalmi Polgárőr Egyesület Székhely: 2315 Szigethalom, Kossuth Lajos u. 10 Levelezési cím: 2315 Szigethalom, Fiumei u. 76. Beszámoló a 2008. évi tevékenységről 2008. február 17. Telefon: 06-20 /369-3913 1 Telefon: 06-20 / 369-3914 I. Szervezeti életünk Szervezeti életünkben 2007. év folyamán jelentős történt. Létszámunk kisebb

Részletesebben

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője 1980-as évek: a tömegoktatás következménye a tehetségvédelem újraéledése (nemzetközi, hazai) Megalakul a Tehetség Világtanács (1975), majd az Európai

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott soron kívüli üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. június 20-i

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2008. december 17-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2008. december 17-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2008. december 17-i ülésére Tárgy: Önkormányzati alapítványok további működésnek tárgyalása Előterjesztő: Dr. Kelemen Márk polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült 2015. április 14-én (kedd) 9.00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében (1239 Budapest, Grassalkovich út 162.) megtartott nyílt üléséről Jelen vannak: Geiger Ferenc, Weinmann

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV

9. számú JEGYZŐKÖNYV 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. április 29. napján 18 óra 30 perces kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott nyílt rendkívüli Képviselőtestületi

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 4/2013. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 28/2013. (IV.15.) számú határozatot a Vasivíz Zrt-vel kötendő bérleti-üzemeltetési szerződés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésére Tárgy: Szociális célú pályázatokhoz Képviselő-testületi határozat Előadó: Koósné Stohl Ilona Intézményvezető

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. augusztus 9. napján megtartott rendes, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Határozat szám 179/2013.(VIII.9.) önkormányzati 180/2013.(VIII.9.)

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-8/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 07. napján (csütörtök)

Részletesebben

CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 146/2014.(VII.16.) sz. képviselő-testületi határozat: 1. A Képviselő-testület bérüzemeltetési szerződést köt a celldömölki ivóvízellátási rendszer üzemeltetésére a melléklet szerinti tartalommal. 2. A

Részletesebben

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b.

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b. Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (107-113/2012.) TÁRGYSOROZAT 1./ Tudásoddal segítsd a vidéket

Részletesebben

A Keresztényekért Alapítvány 2010. évi aktivitásai

A Keresztényekért Alapítvány 2010. évi aktivitásai A Keresztényekért Alapítvány 2010. évi aktivitásai 1. 2010. év január 6-án, az Európai Bizottság Szociális, Foglalkoztatási és Antidiszkriminációs Bizottságának megkeresésére kérdőívet töltött ki és küldött

Részletesebben

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Sokorópátkán született 1942. augusztus 11-én. Apja, Vig Béla 1943. januárjában eltűnt a Don-kanyarban. Anyja Balogh Irén, hadiözvegyként egyetlen gyermekének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 27.-i ülésére Tárgy: Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési és kezelési projekt támogatási szerződésmódosítása Előadó:

Részletesebben

Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét.

Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét. Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét. Büszke vagyok arra, hogy választókörzetem 4. települése jutott el a fejlettség azon szintjére, hogy Köztársasági Elnök Úr városi rangot adományozott

Részletesebben

Községi Önkormányzat Kóspallag

Községi Önkormányzat Kóspallag Községi Önkormányzat Kóspallag J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóspallag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 3-án (szerda) 12.00 órakor kezdődő RENDKÍVÜLI testületi üléséről. Az ülés

Részletesebben

a SZENT IMRE ÖRÖKSÉGE IFJÚSÁGI ÉS SZOCIÁLIS ALAPÍTVÁNY 2006. évi működéséről

a SZENT IMRE ÖRÖKSÉGE IFJÚSÁGI ÉS SZOCIÁLIS ALAPÍTVÁNY 2006. évi működéséről Közhasznúsági Jelentés a SZENT IMRE ÖRÖKSÉGE IFJÚSÁGI ÉS SZOCIÁLIS ALAPÍTVÁNY 2006. évi működéséről 1, Számviteli beszámoló Az alapítvány 2006. évben gazdálkodásáról a számviteli törvény szerinti egyéb

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 003, 88/507-031. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:81-15/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 25- ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 25- ei ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 25- ei ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat által 2008. évben támogatásban részesített szervezetek elszámolásáról

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2015. június 17-én 11.00 órakor megtartott rendes üléséről

Jegyzőkönyv készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2015. június 17-én 11.00 órakor megtartott rendes üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros ának Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága Jegyzőkönyv készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2015. június 17-én 11.00 órakor megtartott

Részletesebben

Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület Alapítva: 1912-ben, újjáalapítva: 2000-ben

Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület Alapítva: 1912-ben, újjáalapítva: 2000-ben Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület Alapítva: 1912-ben, újjáalapítva: 2000-ben 1039 Budapest, Mátyás király út 77 Tel.: 240-9065 Számlasz: 11703006 20036249 Közhasznú szervezet Főv. Bíróság nyt. sz: 9236

Részletesebben