JOBB-IK N. Nyílt levél Szabó Sándor Úrhoz, Heves város jegyzőjéhez. Régi iskola új fenntartó. Jobbikos szemléletű havilap

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JOBB-IK N. Nyílt levél Szabó Sándor Úrhoz, Heves város jegyzőjéhez. Régi iskola új fenntartó. Jobbikos szemléletű havilap"

Átírás

1 I. évfolyam 9. szám Szent András, Enyészet hava Ingyenes kiadvány JOBB-IK N Jobbikos szemléletű havilap Nyílt levél Szabó Sándor Úrhoz, Heves város jegyzőjéhez Kedves Sándorkám! Minden magyar felelős minden magyarért (Szabó Dezső) Ma voltam a Múzeumban Ilonkánál. Érdekelt a sorsa annak a munkámnak, amit a Magyar Forradalom (56 éve történt!) tiszteletére készítettem. Illyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságról c. versét írtam fel, börtönrácsok köré. Megvan-e még? Az előző munkát is mi készítettük, Török János felkérésére Csillával. Egy rézlemezből domborított zászló volt. Hol van ez a munka? Hová tűnt? Tud-e róla a rendőrség? Ez a mostani munkám gipszből van. Egyelőre megvan. Csak az ablak van betörve. Elkeserít ez a helyzet, amit idehaza tapasztalok Hevesen. Kerestem Kertész Imre bátyámat és kérdeztem volna, mit tud az Emlékműről?! Van-e fejlemény?! Pesten volt, csak egy emberének hagytam üzenetet, aki nála dolgozik. Becsapva érzem magamat. Egyébként, ami itt van gipszben a Hevesi Panteonban, azt kiöntettem bronzba is! Ez ki van állítva a Duna-Palotában, a Magyar Művészeti Akadémia a Magyar Forradalom tiszteletére rendezett kiállításán szerepel. Itt az Akadémia tagjai 56 munkával szerepelnek. Átsétáltam az Emlékműhöz és azt tapasztaltam, a beton hengerszeletet, amire a mécseseket szántuk és tettük, széttörték darabokra. A kétoldali reflektor, ami az Emlékmű öregasszonyát (nagyanyámat, Varga Ilonát mintáztam meg) volt hivatott megvilágítani, már réges-régen szétverték. A 90-es évek elején avatta Józsa Fábián államtitkár. Nem tudom kire tartozik a dolog, de a Spar és a buszmegálló közötti járdán fekszik egy kresz-tábla hónapok óta. A tuják, amik elhervadva vezetik rá a szemet, csak azért nem olyan feltűnőek, mert itt a nyakunkon a tél. Majdnem száz tuja pusztult el értelmetlenül. Majd a hó mindent betemet. Szét lehet verni mindent, ha nincs gazdája ennek a városnak. Mint a város felelős polgára azt üzenem a polgármesternek és Neked is Sanyi, szedjétek össze magatokat, és nőjetek fel a teendőkhöz! Vannak, akik dolgoznak ezért a településért. Gyimesiné Gömöri Ilonka olyan kiállítást épített fel Báderné Fehér Veronkával és a Népművészet Mestereivel (Patakiné Miklósné, Vermes Sándorné, Fülöp Pálné és az alkotó közösség), hogy a tíz ujját is megnyalhatná még Balatonfüred városa is, de akármelyik nagyváros! A tündéri Hegedűs Béla kosárfonó angyal a példa számomra! Aki olyan hatalmas kincset hagyott Hevesre, amit meg is érdemel ez a város. A Népművészet Mesterei, ezek a csodálatos erős asszonyok, akiket Veronka állít csatasorba. Ők tudnak valamit és teszik a dolgukat. Hála a Jóistennek. Ennek ellenére hiába terjesztettem föl több ízben, kapja meg a Heves díszpolgára kitüntetést, Ti vagy a testület mindannyian, önhatalmúlag másnak adjátok a kitüntetést. Arra sem méltattok, hogy tájékoztatnátok a miértről. Miért csináltátok ezt? Én számon kérlek Titeket és választ várok. Mi lesz Hevessel? Én itt születtem, én nem akarok innen elmenni. De a gyermekeim, a feleségem, a barátaim élete itt zajlik. Itt szeretnének nyugodtan, munkával ellátva létezni. Emberhez méltón tervezni a holnapot. Nem fogadom el ezt a zavaros, bizonytalan, félelmeket kínáló jelent. Nem akarok félelemben élni. Türelmesen vártam mindezidáig, de vége, elfogyott a türelmem. Feleljetek nekem városvezetők! Kő Pál Kossuth-díjas szobrászművész a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja Nagypalád, Heves és a VI. kerület díszpolgára Régi iskola új fenntartó Két hónapja immár, hogy a középiskola új fenntartóval, a református egyházzal működik. Ennyi idő alatt már lehet egy kezdeti véleményt formálni az átállásról. - Mik az elmúlt néhány hét első tapasztalatai? - kérdezem Együd László igazgató urat. Az iskola tapasztalatai az átállás óta alapvetően pozitívak a működéssel kapcsolatosan. Jóval kiegyensúlyozottabb és nyugodtabbak a körülmények, mint az volt a korábbiakban. Egy olyan család részeseivé váltunk, akik figyelnek egymásra, és minden hivatalos dolgot a segítség, a segíteni akarás oldaláról közelítenek meg. Az igaz, hogy jóval magunkra hagyottabban kell dolgoznunk, de ennek is megvannak az előnyös oldalai. Vannak bizonyos értelmezési gondok, tekintve hogy az egyházkerület korábban nem rendelkezett szakképző intézettel és ez azért más pálya. Nem is a tanulókra, hanem a szabályozásra vonatkozóan. Úgy tűnik hogy a kezdeti akadozások után sínen van az átvállalt adósság rendezése, a 48 szerződésből - ami szükséges a felek között - nagyjából a fele már visszaérkezett, remélem hogy hamarosan ez is múlt időbe kerül és az óvodaépület tulajdonviszonya is rendeződik.

2 Az azóta felmerült számlák fizetése a normalitásnak megfelelően folyamatos. Így olyan helyzetbe kerültünk, ami régen nem volt iskolák életében. A tanulók és a kollégák meglátásom szerint minden különösebb megrázkódtatás nélkül viselték az átállással járó változásokat. Az iskolai mindennapok a gyakorlatilag valamivel szigorúbb és konzervatívabb házirend esetében, a hittan vagy erkölcstan bevezetésével, illetve ünnepi alkalmak esetén nyitó áhítat bevezetésével változtak. Sajnos ez óraszám emelkedést eredményezett, ami megítélésem szerint emeli a tanulók leterheltségét. A kerettantervek bevezetésével át kell majd írnunk az alapdokumentumainkat, amikben valószínűleg emiatt is módosítani szükséges a Pedagógiai Programunkat. Számomra nagyon szimpatikus dolog hogy a Felsőmagyarországi szakmai műhelynek a tagjai lehetünk, amely a felvidéki, a kárpátaljai és a Tiszáninneni Református Egyházkerület református intézményeinek részvételével végzi munkáját. Most szombaton volt például ilyen jellegű összejövetel Miskolcon, ahol az intézményvezetők mellett most a magyarés az idegennyelv tanárok részére volt szakmai konferenc ia, ahol közösen keresünk utakat az intézményeink előtt álló kihívásokra. ( "Trianont ledöntjük...") A tavasz folyamán ugyanez a természettudományos tantárgyakkal kapcsolatban folytatódik. - Milyen tervei vannak az iskolának rövid- és hosszabb távon? Tehát alapvetően pozitívak a tapasztalataink, és jó reménységgel vagyunk a jövőt illetően. A terveink között elsősorban a pénzügyi rendezés van az első helyen rövid távon. Ez nem csak a megörökölt adósság miatt van így, hanem a Kormány késleltetett normatíva folyósítása miatt is, de ez a következő költségvetési évben már nem lesz aktuális probléma. Ami a közvetlen szakmai terveket illeti, az az előttük álló időben a hevesi és átányi intézmények összevonását jelenti. Erre a következő tanévben kerülhet sor, amivel egy komplett rendszer felállítása valósul meg. Ezzel megnyílik a lehetőség iskolánkban is az általános iskolai képzésre, ami a várható bizonytalan állami szerepvállalás miatt egy pozitív alternatívát nyújthat a környék gyermekeinek beiskolázására. Ez a változás minden bizonnyal névváltoztatást fog eredményezni. Én a magam részéről Sinka István református méltatlanul mellőzött - költő nevét fogom javasolni. mondja Együd László igazgató úr. Az iskola tehát úgy tűnik sínen van, jó kezekbe került és további fejlődése, kiteljesedése csakis az ott dolgozók munkáján, akaratán múlik. Bízhatunk tehát benne, hogy a középiskola a jövőben mint eddig is öregbíteni fogja Heves város hírnevét. /Erdész László/ Kedves Hevesiek! A Hevesi Civil Kerekasztal örömmel adja hírül, hogy a Hegedűs Béla síremlékével kapcsolatos felhívás nyomán a Tóth-Gránit Kft. felajánlotta a múzeumalapító síremlékének teljes elkészítését és felállítását. A síremlék egy hét alatt elkészült. Ünnepélyes megáldására november elsején került sor. A Civil Kerekasztal és a Múzeumbarát Egyesület köszönetet mond mindazoknak, akik fontosnak érezték e cél megvalósítását. Tisztelet és köszönet illeti: - a Tóth-Gránit Kft-t a nemes és nagyvonalú felajánlásért, és a gyors munkáért, - az egyéni adományozókat, akik beleegyezésével az átvett összeg a síremlék folyamatos gondozására szolgál, - a Hevesi Római katolikus Egyházközséget, - a Heves és környéke Tallózó c. lapot, mely támogatta a felhívás megjelenését, - a Jobbik Hevesi Alapszervezetét, akik - magánemberként is magukénak érezve az ügyet - kezdettől fogva fizikai munkával segítették a nyughely méltó rendbetételét. Továbbá megköszönünk minden érdeklődést és elismerést, mely a megvalósítást kísérte. Felemelő érzés volt megtapasztalni az önzetlen áldozatvállalást, és a jóakaratú hevesi emberek összefogását. Gy. Gömöri Ilona (Múzeumbarát Egyesület)

3 Sneider Tamás látogatása Hevesen Amint azt előző számunkban beharangoztuk, Sneider Tamás országgyűlési képviselő október 18-án városunkban járt. A honatya látogatása a jobbikos képviselők őszi országjárásának része volt. Ennek nem titkolt célja, hogy a párt politikusai tájékozódjanak a hozzájuk köthető térségben élők gondjairól, életkörülményeiről és elvárásairól. - Az egyre erősödő Jobbik fontos feladatának tartja, hogy egy választási siker esetén a képviselői tisztában legyenek azzal, hogy milyen égető problémákat kellene a leggyorsabban és a leghatékonyabban orvosolni. Sneider Tamás először az alapfokú képzés helyzetéről érdeklődött két helyi intézményvezetőnél. A kötetlen beszélgetés során felmerült az iskolaépületek rossz állapota, a finanszírozás problémája és a cigány - magyar tanulók elkülönülése. Szó esett a pedagógusok bizonytalan helyzetéről, a jövő évben várható intézményátadásokról is. A jobbikos képviselő teljesen érthetőnek tartotta a roma tanulókkal foglalkozó nevelők bérkiegészítésének igényét. Egyértelműen kirajzolódott, hogy a helyi és az országos helyzet sem kedvez a hevesi általános iskoláknak, s a nevelők már teljes fásultsággal, beletörődéssel fogadják a sorsukat érintő rosszabbnál-rosszabb híreket, döntéseket. Az Eötvös József Református Középiskola igazgatója lényegesen bizakodóbb volt: a fenntartóváltás minden téren pozitívan érinti a kistérség legnagyobb oktatási intézményét. Az elmúlt évekhez hasonlóan óriási fejlődést biztosít a pályázati lehetőségek kiaknázása. A középiskola sokrétű képzési szerkezetének és a tangazdaságnak köszönhetően a kistérség jövőjének záloga, egy olyan érték, melyre feltétlenül lehet számítani. Heves város rendőrkapitánya elmondta, hogy a város közbiztonsági helyzete egészen elfogadható, nincsenek kirívó esetek. Hevesen nem fordulnak elő fegyveres rablások, gyilkosságok és egyéb erőszakos bűncselekmények, melyek más térségekre sajnos egyre jellemzőbbek. Gulyás József hangsúlyozta: a jól működő rendőri állomány feltétele, hogy minél inkább elkötelezett, helyi fiatalok teljesítsenek szolgálatot. Ezek mellett kiemelte azt is, hogy nagyon komoly segítséget kap a polgárőrségtől, s a helyi, valamint a környékbeli településvezetőkkel is kiváló a kapcsolat. A Sneider Tamással megbeszélt találkozót Csáki Zsigmond lemondta, mert Tihanyba kellett utaznia egy polgármesteri konferenciára. Így a délután a jobbikos képviselő számára egy kis városnézéssel folytatódott. Különösen hasznosnak és építő jellegűnek tartotta a honatya a helyi egyházi vezetőkkel és a vállalkozókkal folytatott megbeszélést is. Az esti lakossági fórumon több mint kétórás, tartalmas beszélgetés alakult ki. A helyi gondokon túl az ország sorsát meghatározó témák is előkerültek. A képviselő ismertette a Jobbik programját a hazánkból évente külföldre áramló mintegy 9000 milliárd forint itthon tartásáról, a luxuskiadások befagyasztásáról és a munkahelyteremtésről. A nap fő tanulsága az volt, hogy a munkahelyteremtés, a családok helyzete, a fiatalok elvándorlása, az oktatási intézmények működése és a közbiztonság egymástól elválaszthatatlan. Nem lehet egyes problémákat kiemelten kezelni, hiszen mind kölcsönhatásban állnak egymással. /Kis Tamás - Szedlák Szabolcs/ Testületi beszámoló október A testület októberben kétszer ülésezett. 10-én lassan már megszokott támadás érte Csáki Zsigmond és fideszes párttársa, Balázs Ferenc részéről az ülésről egyébként hiányzó Sveiczer Sándort. Az ok ezúttal az volt, hogy Sveiczer az adósságrendezés ellenére, egyeztetés és felhatalmazás nélkül regisztrálta Heves városát a Befektetőbarát önkormányzat elnevezésű programba. Utólag a képviselők többsége elvetette a csatlakozást az eljárásra való - szerintem értelmetlen - hivatkozással. Mi, jobbikosok támogattuk a kezdeményezést, hiszen ez egy jó lehetőség lett volna a munkahelyteremtés megalapozásához. Csakhogy a demokráciának az a lényege, hogy a többség dönt... Újra előkerült a Profi-Számadó Kft. ingatlanvételi kezdeményezése. A cég az Erkel F. út 3./B sz. alatt kívánt egy önkormányzati lakást megvásárolni 5 millió forintért. Augusztus 27-én a független Deli Miklós javaslatára a képviselők egyhangúan elfogadták, hogy minimum 7,5 millió forintért, versenytárgyalás útján kerüljön értékesítésre az ingatlan. A lakótelepen a mi információink szerint is 7-8 millió között kelnek el a lakások. Ezért volt döbbenetes, hogy októberben ugyanazt az 5 milliós árajánlatot már gond nélkül elfogadta a többség (Deli Miklóssal együtt), csak a jobbikosok akadékoskodtak ismét a nem -mel. Tehát másfél hónap elteltével a testület az eredeti szándékával szemben, a nyílt licit és a tisztességes érték figyelmen kívül hagyásával hozta meg határozatát! A Sakkmúzeumot alapító Dobroviczki Feri bácsi lakóhelyének fűtésproblémáját taglaló indítványom egyhangú támogatást kapott. A Csáki Zsigmond által felkínált kályhát már be is szerelték a Városfenntartó Kft. munkatársai, s csak a téli tüzelő beszerzése várat magára. - A tűzifa felajánlásokat a múzeumban vagy a Művelődési Központban nagy örömmel fogadják. (Időközben a Hivatal és a Művelődési Ház gázellátása is rendeződött.) Október 24-én egy újabb ingatlanértékesítésről tárgyaltunk: Kiss József mezőgazdasági vállalkozó az Egri úti benzinkút körüli szántó megvásárlását kezdeményezte árajánlat nélkül. Munkahelyteremtő szándékkal szeretné megvásárolni az említett, kb. 6 hektáros területet. Valós terveket nem mutatott be és más problémák is felmerültek (pl. a terület átminősítése), így a képviselők végül feltételekhez kötötték a későbbi eladást. - A Jobbik önkormányzati képviselői egyetlen olyan ingatlan eladást sem fognak támogatni, melynek értékes termőföld a tárgya vagy mélyen piaci ár alatti értékesítésről van szó,- s ez így lesz akkor is, ha az adósságrendezés illetve bizonytalan kimenetelű munkahelyteremtés a fő indok. Nagy vita alakult ki az áramellátásról kiírandó közbeszerzés ügyében. Mi azzal érveltünk, hogy idén két eljárás is eredménytelen lett: a szemétszállítás és a folyószámla vezetés ügyében kiírt pályázat is felesleges pénzkidobásnak bizonyult. Sveiczer Sándor az áram hatósági árplafonjával indokolt, s az áramkereskedő cég szerződését firtatta. Csáki Zsigmond meglehetősen ingerülten reagált a felszólalásokra (később elnézést is kért ezért), s a várható megtakarítást hangsúlyozta.

4 Testületi beszámoló október /folytatás/ A többség végül elfogadta a közösségi és intézményi áramellátásra, valamint a karbantartásra kiírandó közbeszerzési kezdeményezést (a jobbikosok a sok bizonytalan tényező miatt tartózkodtak). A Sportcsarnok ügyének jogi képviseletének megoldását kezdeményeztem. A korábbi tárgyalások nem vezettek célra, s eddig több mint 520 millió forinttal állt helyt az önkormányzat az adósságszolgálatban. A működtetés és a tulajdonjog mégis megoldatlan. A pénzügyi gondnok asszony is egyetértett a javaslatommal, egy apró nézetkülönbség csak a felértékeltetés ügyében adódott. Meggyőződésem, hogy a csarnok valódi értékét meg kell határozni, s a majdani egyezség vagy bírósági eljárás során erre kell hivatkozni - mindezt egy korábbi műszaki szakvéleményre merem alapozni. Végül minden képviselő támogatta az előterjesztést: a kiválasztást követően egy ügyvédi iroda fogja áttekinteni a lehetséges jogi lépéseket. (Megjegyzem, hogy 2011 áprilisa óta a testület - a fegyelmi felelősség megállapítását leszámítva - minden sportcsarnokos indítv ányt egyha ngúan elfoga dott. A problémákat megoldó kezdeményezéssel polgármesterünk sem tudott eddig előállni, pedig a testületi többsége gyakorlatilag bármilyen előterjesztéshez meglenne...) Az ülés végén Csáki Zsigmond érdekes információval szolgált: a segélyeket ezután nem a Posta parkolójában osztják ki. Évek óta borzolja a kedélyeket, hogy a cigányok a segélyosztás idején ellepik a Posta előtti területet. Hangoskodásukkal, elviselhetetlen magatartásukkal nehezítik a pénz átadását. Ennek mostantól vége: a postások a biztonsági szolgálatuk, a rendőrség és a polgárőrség támogatásával viszik el a címzetteknek az őket megillető járandóságot. - Ezt a bejelentést mi, jobbikosok is üdvözöljük, egy apró lépés az általunk szorgalmazott közrend felé. /Kis Tamás/ Magiszter Könyvesbolt és Számítástechnika AMIKOR ÚJ GÉPET SZERETNÉL országos számítástechnikai üzletlánc Heves, Széchenyi u. 1 Úgy adj, ahogyan kapni szeretnél: vidáman, gyorsan, hezitálás nélkül. Mert nincs áldás azon, amit nehezen adnak. /Seneca/ Jótékony társulatok a régi Hevesen Ilyenkor, ősszel kezdődik a jótékonysági rendezvények időszaka. Jó cselekedetre, adakozásra mindig is szükség volt, különösen nehéz, ínséges időkben. Heves múltjában nagyon szép példái vannak, elődeink milyen sokféle módon tudtak jótékonykodni. Voltak bőkezű nemesurak, akik földet, házat ajánlottak egy-egy célra; voltak jómódú polgárok, akik igazi mecénásként viselkedtek. Működtek olyan szervezetek, amelyek odafigyeltek a szegényekre, elesettekre. Ezek a civil szervezetek felekezeti vagy társadalmi alapon szerveződtek. Hevesen az első jótékonysági rendezvényt - egy táncestélyt - a hevesi zsidó hitközség szervezte az 1869-ben. Aztán egyre gyakrabban követték egymást a hasonló rendezvények, de a jótékonykodás legváltozatosabb formái a két világháború közötti időben figyelhetőek meg. Lássunk most erre néhány példát! A legnagyobb helyi karitatív szervezet a Hevesi Szociális Misszió Társulata ban alapította özv. Kállay Rudolfné Dobóczky Malvin, Kállay Tibor egykori pénzügyminiszter édesanyja. Minden évben bőkezű pénzadományt küldött a szegények megsegítésére. A Társulat vezetői mindig befolyásos, jómódú asszonyok voltak, akik tudtak időt áldozni a karitatív munkára. Az iskolában napközi otthont hoztak létre, ahol ingyen ebédet osztottak telén pl. naponta rendszeresen 52 szegény iskolás gyermek és 46 rászoruló személy kapott ingyen ebédet. Húsvétkor és karácsonykor élelmet osztottak. Ennek anyagi alapját a Társulat tagjai teremtették meg adományokból. Teaesteket, kabaréesteket rendeztek, ahol felülfizetéseket elfogadtak, az adakozók neveit pedig közzétették a Heves és Vidéke c. újságban. Évente Mikulás-vásár -t tartottak a Községháza (ma Múzeum) nagytermében, ahol az egyesület által készített tárgyakat árulta Cziglédy László és Dzurillay Jolán Schneider Mariann tanítónő ingyen ebédet oszt az Újtelepen és Hámornik Berta óvónő ben A Hevesi Iparos Jótékony Nőegyletet 1910-ben szervezték, elnöke Baghy Imre tanító felesége volt. Tagságuk létszáma 130 fő. Teadélutánokat, kiállításokat, előadásokat szerveztek, melyek bevételét a szegényeknek ajánlották fel. A Hevesi Református Nőszövetség az időseket, szegény gyermekeket segítette pénzzel és természetbeni adományokkal. A hevesi zsidóságnak az 1900-as évek elejére igen jelentős szerepe volt a helyi társadalmi életben. Vezető személyiségeikre (Engel Péter, Blau Henrik) különösen jellemző volt az adakozás. Nagy súlyt fektettek az iskolás gyermekek támogatására. Braun Sándor 1000 Ft-os alapítványt tett iskolájuk jó tanulóinak jutalmazására. Az iskolai záróvizsgákat nagy jutalmazó ünnepségek zárták le. Sűrűn tartottak jótékonysági műkedvelő előadást, melyet halvacsora és tánc követett. A bevételt pedig az iskola felszerelésére fordították. Krausz Lajos a színészet és a helyi zenei élet legnagyobb mecénása volt. Jótékony célú hangversenyeket rendezett, melynek bevételéből a Hősök szobrának felállítását is támogatták. A két világháború közötti időszakban a műkedvelő előadások felülfizetői, támogatói nagyobbrészt zsidók voltak. A felekezetek egymáshoz való viszonya Hevesen példásan jónak mondható. Megmutatkozott ez abban is, hogy szervezeteik közös jótékonysági rendezvényeket tartottak a kultúrházban. De megmutatkozott a mindennapi életben is, melynek szép példájaként tekinthető, hogy 1928-ban a Hevesi Szociális Misszió keretén belül Dr. Wahl Andorné alapított csecsemővédő egyletet, melynek teendőit igen agilisan látta el. Férje a helyi szegényeknek ingyenes orvosi rendelést tartott, ingyen adott gyógyszereket. A példákat még lehetne sorolni. De az elmondottak is rávilágítanak arra, hogy elődeink megtalálták a módját annak, miként lehet segíteni, jót tenni, mely számunkra is követendő példa lehet. /Gy. Gömöri Ilona/

5 Színjátszás Hevesen a XX. század elején (1. rész) Heves művelődéstörténetében már a huszadik század elején nagy jelentőségük volt a színielőadásoknak is. A Polgári Olvasókör székháza előtti téren - a mai Szerelem Alfréd úton - egy faépületben működött a Hevesi Színkör. Itt nyaranta neves fővárosi és vidéki színészek léptek fel. A közönség operetteket, népszínműveket, bohózatokat láthatott. A helyi sajtó 1907 augusztusában arról ad hírt, hogy Szigeti Jenő ( ) énekes, színigazgató vezetésével fővárosi, pozsonyi, miskolci, szatmári színészekből álló társulat érkezett Hevesre, és a Nőemancipáció című darabbal megkezdték előadásaikat. Ezután bemutattak többek között két operettet: Lehár Ferenc híres művét, a Víg özvegyet és A milliárdos kisasszonyt, valamint a Rab Mátyás, a Tolvaj Asszony, az Elnémult harangok, a Bús özvegy és az ördög című színdarabokat is májusában Halmay Imre ( után) színész, színigazgató, rendező együttese is színre vitte A milliárdos kisasszony című operettet, és a nézők láthatták A csókon szerzett vőlegény című népszínművet is júniusában a hevesi színházkedvelők egy három felvonásos bohózatnak tapsolhattak, majd Oscar Strauss szép zenéjű operettje a Varázskeringő került bemutatásra. Ezután Hervé leghíresebb művének, a Nebáncsvirágnak fülbemászó muzsikáját élvezhették az operett kedvelők, és ugyancsak nagy élményt jelentett számukra Huszka Jenő - Martos Ferenc: Gül Baba című darabja, valamint Lehár Ferenc: a Víg özvegy című műve is. Utóbbi előadásban a címszerepet Medgyessy Erzsi játszotta. A színjátszásba a helyiek is bekapcsolódtak, ha műkedvelő módon is. Dluhopolszky Bertalan tanító vezetésével a felnőttekből és tanulókból álló Műkedvelők Társasága verseket, színdarabokat tanult be és adott elő óriási sikerrel. Színjátszás Hevesen az 1920-as évek közepén A hevesi színjátszásról a későbbiekben, 1925-től a helyi sajtó számolt be. A színdarabokat már kedvezőbb körülmények között mutatták be, mert 1924-ben a Gazdakör építtetett székházat a mai Erkel Ferenc utcában, a következő esztendőben pedig elkészült a Szerelem Alfréd úton a Polgári Olvasókör kultúrháza beépített színpaddal, 500 személy befogadására alkalmas nézőtérrel. A Polgári olvasókör kultúrháza 1925-ben két színtársulat szerepelt Hevesen: januártól márciusig Sajó Vilmos (1880-?) színész, színigazgató együttese, szeptemberben pedig Fehér Vilmos ( ) színigazgató társulata. Január 14-én a Brieger vendéglő nagytermében Kálmán Imre: Bajadér című operettjét, másnap szintén egy operettet, az Árvácskát, majd a Hárem című vígjátékot láthatta a hevesi közönség. Ezekben a darabokban kiemelkedő színészi teljesítményt nyújtottak; Földváry Sándor fővárosi színész és rendező, Kőváry Piri primadonna, Lukács Rózsi és Molnár Kató drámai hősnők, Szombathy Ágnes táncos komikus, valamint Földváry Árpád bohóc. A későbbiekben az említetteken kívül az operettek egész skálája került színre: Jacobi Viktor világsikert aratott darabjai közül a Leányvásár és a Szibill, Kálmán Imre: Marica grófnő, Oscar Straus: Búcsúkeringő, valamint a Diadalmas asszony, az üldöz a pénz, az Asszonyok bolondja és a Csókkirály című művek. Az elnémult harangok, a Vasgyáros, a Morfium és a Mandarin című drámák, a János vitéz, a népszínművek közül a Piros bugyelláris és A cigány, valamint az Olasz asszony és a Szókimondó asszonyság című vígjátékok szintén sikert arattak. Sajó Vilmos színtársulata megnyerte vendégfellépésre Körmendy Jánost ( ) a Magyar Királyi Operaház baritonistáját és két estén át a Leányvásárban és a Szibillben nagyszerű előadást produkáltak a vendégművészek. A sikerhez nagyban hozzájárult Földváry Sándor művészi rendezése és Petrovichné Lucy Pierson mesteri zenei tudása. Jókai Mór születésének századik évfordulóját a színtársulat ifjabb Johann Strauss: A cigánybáró című operettjének előadásával ünnepelte meg. Rohonczy Ilonát, a népszerű primadonnát is meghívta a társulat két estére, és két előadásra: Fall Leó ( ) osztrák operett szerző és karmester: Pompadour című darabja és Oscar Straus: Varázskeringő című operettje felejthetetlen élményt jelentett a hevesi színházszerető közönségnek. Az előadások kedves meglepetése volt, hogy Földváry Sándor, a Sajó színtársulat helyettes igazgatója hosszú hallgatás után újra mint bonviván jelent meg a közönség előtt, s finom lírai tenor hangjával igazi művészi élvezetet nyújtott. A két előadás sikerét nagyban elősegítette Szombathy Ágnes, Kőváry Piri, Földváry Árpád, Kerényi Dezső, Szabó Ernő és Murányi Géza játéka. A rendezésért Földváry Sándor, a zene betanításáért és a kíséretért Petrovichné Lucy Piersont illeti az elismerés - olvassuk a korabeli tudósításban. A társulat a Bánk bánt magas színvonalú előadásban mutatta be. Földváry Sándor Bánk bánt magyarnak és bölcs államférfinek állította a közönség elé, aki, amikor megrázza a féltékenység, mikor a panaszok szennyhullámai a trón szegélyét nyaldossák, ki tud magaslani egy fejjel a legjobbak közül, le tudja győzni a legvadabb magyart is, mert le tudja győzni önmagát. Földváry a tragikumot nem túlozva, szinte tökéletes alakítást adott: megrázó volt. Kiemelkedőt nyújtott Petur bán szerepében Kerényi Dezső. Jó volt Biberach megformálója, Földváry Árpád, illetve Tiborc alakítója, Szabó Ernő - írta a Hevesi Járás című hetilap kritikusa. Sajó Vilmos társulata március 1-jén tartotta utolsó előadását Hevesen, Tóth Ede nagy sikerű népszínművét, A falu rossza-t mutatták be, majd Balassagyarmatra utaztak. /Vörös Dezső/ Bocsánatkérés Ezúton szeretnénk megkövetni azokat, akiket az augusztus 20-i ünnepségekről írt szeptemberi cikkünkkel megsértettünk! Csupán egy ellentmondásra szerettük volna felhívni a figyelmet, mégis olyanokat is megbántottunk, akik az ügyről nem tehettek. /Kis Tamás Kolipka István/

6 ÚJTELEPI SÖRÖZŐ Heves, Alkotmány utca 44. Pingpongozási lehetőség - Biliárd - Zenegép Várjuk szeretettel a - Kedves vendégeinket kerthelyiséggel várjuk! női divatruházati üzletünkben! Heves, Széchenyi utca 1. SZILÁRD BT Heves, Zrínyi út 2/a Nagy választékban megérkeztek: Mikulás, karácsonyi kreatív magazinok, mesekönyvek, ünnepi szakácskönyvek évi falinaptárak, határidőnaplók. Továbbra is nagy választékban kapható dohányáru, dohányzási kellékek. A hét minden napján. Heves, Fő út 2. sz. (Bíróság fölött) 48 m2-es és 64 m2-es lakások, előnyös feltételekkel eladók. Heves, Fő út 4. sz. (Bíróság épülete) földszinti, 70 m2-es iroda eladó. Érdeklődés: 20/ Nagy szeretettel várja vásárlóit a Frézia Virágüzlet - műszaki vizsgáztatás - személygépkocsi - lassú jármű - motorkerékpár - eredetvizsga 06-36/ , 06-30/ Friss vágott, és cserepes virágok! Alkalmi csokrok, koszorúk! 3360 Heves, Gyöngyösi út 4. Üzletvezető: Tóth Miklósné BARTUS - BIZTONSÁGI KFT. A Széchenyi út 1 szám alatti FUVAROZÁS? HÍVJON! Elektronikus vagyonvédelmi rendszerek - Telepítés - Karbantartás - Javítás - Járőrszolgálat Teljes körű biztonsági szolgáltatás: 06-30/ Vegyes Zöldségbolt feltöltőkártyás internet 3990,- Bütyök Garage CSATÓ SZILÁRD autószerelő mester Heves, Munkácsy út 6. bő választékkal várja a kedves vásárlókat! Majnár Sándor CLUB 31 Cseh János és Fia Heves, Dózsa György u / / Koktélok Biliárd Csocsó KERTHELYISÉG Minden pénteken pohár sör áráért korsóval kap! HANYI TRAVEL Személyszállítás AUTÓBUSSZAL 06-30/ Bódi József: 30/ NYÍLÁSZÁRÓ és ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA Szakértőtől, garanciával, FÉLÁRON! Személy és kisteherautók javítása Folyamatos akciók! OPEL olajcsere 8990 Ft-tól (4 l Mobil olaj+gyári szűrő) Árufuvarozás, költöztetés ponyvás, billenős kisteherautóval az ország egész területén, kedvező áron! - Szaktanácsadás - Kivitelezés - Szerviz 06-70/ Magiszter Könyvesbolt Karácsonyi akció! 06-36/ ; 06-30/ Könyvek: Ft közötti vásárláskor 5%, Ft közötti vásárláskor 10%, 5000 Ft feletti vásárláskor 15% ÁRENGEDMÉNNYEL! 3360 Heves, Széchenyi utca 1. SZINESFÉM, KÖNNYŰFÉM, NEHÉZFÉM, MŰANYAGOK. BÁDOGOS ÁRUK forgalmazása viszonteladóknak, végfelhasználóknak! Nyitva tartás: Hétfő-péntek Jobb-ikon Jobbikos szemléletű havilap. Ingyenes kiadvány, kereskedelmi forgalomba nem hozható! Kiadja: INFO - KULCS Kft., 3360 Heves, Szerelem Alfréd út 1. Tel.: 20/ Adószám: Felelős kiadó: Kis Tamás Tel.: 20/ Felelős szerkesztő: Szedlák Szabolcs Tel.: 30/ Szerkesztők: Gyimesiné Gömöri Ilona, Erdész László, Vörös Dezső és a Jobbik M. M. hevesi alapszervezetének tagjai. Nyomda: Pap Nyomda Kft, 3356 Kompolt, Deák Ferenc utca 6. Tel: 36/ , Képviselő: Pap Gábor Terjesztés: címlista alapján A hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk! Megjelenik 3500 példányban.

JOBB-IK N MEGHÍVÓ! Testületi beszámoló január. Jobbikos szemléletű havilap

JOBB-IK N MEGHÍVÓ! Testületi beszámoló január. Jobbikos szemléletű havilap II. évfolyam 2. szám 2013. Böjtelő, Jégbontó hava Ingyenes kiadvány JOBB-IK N Jobbikos szemléletű havilap Testületi beszámoló január A január 30-i ülésen a testület 16 napirendet tárgyalt, melyek közül

Részletesebben

JOBB-IK N. Testületi beszámoló február. Szemét árral szemben. Jobbikos szemléletű havilap

JOBB-IK N. Testületi beszámoló február. Szemét árral szemben. Jobbikos szemléletű havilap II. évfolyam 3. szám 2013. Böjtmás, Kikelet hava Ingyenes kiadvány JOBB-IK N Jobbikos szemléletű havilap Testületi beszámoló február A testület először február 6-án ülésezett, s a téma az adósságrendezés

Részletesebben

Bemutatkozunk. Fotómontázs: Rajki Judit. Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál

Bemutatkozunk. Fotómontázs: Rajki Judit. Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál Bemutatkozunk Fotómontázs: Rajki Judit Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál képviselő nevéhez fűződik. A Képviselő-testület az ötlet lelkes támogatójaként már számos feladatának

Részletesebben

Nagymaros. Elõtérben a pénzügyek. Minden kedves nagymarosi családnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendõt kívánunk!

Nagymaros. Elõtérben a pénzügyek. Minden kedves nagymarosi családnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendõt kívánunk! Nagymaros 2006. december 5. - a lap ingyenes! polgárváros, királyi panorámával Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Elõtérben a pénzügyek Interjú Petrovics László polgármesterrel Október

Részletesebben

Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2013. DECEMBER

Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2013. DECEMBER Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2013. DECEMBER Áldott és Békés Karácsonyi Ünnepeket és eredményekben gazdag Új esztendőt kívánunk Sárrétudvari minden lakójának! Sárrétudvari

Részletesebben

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXV. évfolyam 3. szám 2014. február 25. Ingyenes Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon Vers mindenkihez Reményik Sándor: Ne ítélj Közel

Részletesebben

EGRI MAGAZIN. a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2012. március 5. évfolyam 3. szám

EGRI MAGAZIN. a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2012. március 5. évfolyam 3. szám EGRI MAGAZIN a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2012. március 5. évfolyam 3. szám Átadták a felújított kapukat Díszőrség kiíséretében adták át februárban az Egri Vár felújított főbejáratát,

Részletesebben

DR. DIETZ FERENC Szentendre város polgármestere, a bál fõvédnöke

DR. DIETZ FERENC Szentendre város polgármestere, a bál fõvédnöke KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP ALAPÍTVA 1899-BEN MEGJELENIK PÉNTEKEN ÁRA 158 FT XXIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2009. JANUÁR 16. 2 Koncert és díjátadás Borús hangulatú új évet kezdtünk: világméretû gazdasági válság,

Részletesebben

Ez a város olyan, mint a városvezetés, amilyenek mi, képviselők vallja Kovács

Ez a város olyan, mint a városvezetés, amilyenek mi, képviselők vallja Kovács Ez a város olyan, mint a városvezetés, amilyenek mi, képviselők vallja Kovács Sándor, hozzátéve: példát kell mutatniuk, úgy kell dolgozniuk, hogy Paks jól működő, igazi kisvárosi hangulatot árasztó település

Részletesebben

Megjelenik minden hónap első hetében Bővebb információ, archívum a város honlapján: http://www.albertirsa.hu. 10 éves város

Megjelenik minden hónap első hetében Bővebb információ, archívum a város honlapján: http://www.albertirsa.hu. 10 éves város XXV. évfolyam, 10. szám 2013. október Városnap képekben 10-11. oldal Közéleti és tájékoztató lap Megjelenik minden hónap első hetében Bővebb információ, archívum a város honlapján: http://www.albertirsa.hu

Részletesebben

Kopogtat a költségvetés

Kopogtat a költségvetés Újpest Önkormányzatának INGYENES! MEGJELENIK MINDEN MÁSODIK PÉNTEKEN! 2008. február 8., II. évf., 3. szám hivatalos Újpesti lapja Napló www.ujpest.hu Kopogtat a költségvetés Mire jut idén? 2-3. oldal FOTÓ:

Részletesebben

Húsz év eredményei, értékei

Húsz év eredményei, értékei 2009. április 1. XVIII. évfolyam 4. szám Monor Városi Önkormányzat Lapja Húsz év eredményei, értékei Húsz év lakóhelyünk történetében elég hosszú idő ahhoz, hogy felnőjön egy új nemzedék, amely semmilyen

Részletesebben

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 XV. évf. 34. szám 2006. szeptember 21. Terjesztői ára: 75 Ft Megkezdi működését az ipari park Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Új munkahelyek, beruházások Szeptember 19-én, kedden délelőtt Gödöllő szempontjából

Részletesebben

Összefogással a közbiztonságért Képes beszámoló a 21. Ugrógáláról Premier filmek a megújult Apolló moziban. 2008. JÚLIUS I. évfolyam 6.

Összefogással a közbiztonságért Képes beszámoló a 21. Ugrógáláról Premier filmek a megújult Apolló moziban. 2008. JÚLIUS I. évfolyam 6. 2008. JÚLIUS I. évfolyam 6. szám önkormányzat Összefogással a közbiztonságért Képes beszámoló a 21. Ugrógáláról Premier filmek a megújult Apolló moziban Beköszöntő Tisztelt Olvasók! Kedves Salgótarjániak!

Részletesebben

1848. március 15. Szeretettel várjuk városunk lakóit. Magyar sors. Boros János Tamás: március 15-én (szombaton)

1848. március 15. Szeretettel várjuk városunk lakóit. Magyar sors. Boros János Tamás: március 15-én (szombaton) XXIII. évfolyam 3. szám Ára: 2014. március 200 Ft Boros János Tamás: Magyar sors 1848. március 15. Szeretettel várjuk városunk lakóit március 15-én (szombaton) Programok: 17 órakor a Fried Mûvelõdési Házban

Részletesebben

HÍRADÓ. Albertirsai. 2008. február. XX. évfolyam, 2. szám. 80 Ft. Hogyan lehet. Albertirsát?: 15. oldal. élhetőbbé tenni. Közéleti és tájékoztató lap

HÍRADÓ. Albertirsai. 2008. február. XX. évfolyam, 2. szám. 80 Ft. Hogyan lehet. Albertirsát?: 15. oldal. élhetőbbé tenni. Közéleti és tájékoztató lap XX. évfolyam, 2. szám Hogyan lehet élhetőbbé tenni Albertirsát?: 15. oldal. Albertirsai HÍRADÓ Közéleti és tájékoztató lap Megjelenik minden hónap elsõ felében 80 Ft Megkezdődött a farsangi időszak MESÉLNEK

Részletesebben

Mária néni és a mi Fricink

Mária néni és a mi Fricink 2009. augusztus 3. XVIII. évfolyam 8. szám Monor Városi Önkormányzat Lapja Mária néni és a mi Fricink Dzsessz és Monor Hogy nyár közepén ilyen rekordzsúfoltságig megteljen a díszterem, hogy a köztiszteletben

Részletesebben

ÚJBUDA. Az Idő igaz, s eldönti, ami nem az. Kerület Napja

ÚJBUDA. Az Idő igaz, s eldönti, ami nem az. Kerület Napja XVIII. ÉVF. 22. SZÁM KELENFÖLD ÚJBUDA ŐRMEZŐ GAZDAGRÉT ALBERTFALVA KELENVÖLGY LÁGYMÁNYOS SASAD-SASHEGY GELLÉRTHEGY SZENTIMREVÁROS Az Idő igaz, s eldönti, ami nem az 2008. NOVEMBER 26. WWW.UJBUDA.HU Feneketlen-tó

Részletesebben

BEKÖSZÖNTÖTT A KEMÉNY TÉL A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁN SAJTÓTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS 2012. FEBRUÁR 15. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 2.

BEKÖSZÖNTÖTT A KEMÉNY TÉL A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁN SAJTÓTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS 2012. FEBRUÁR 15. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 2. 2012. FEBRUÁR 15. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁN SAJTÓTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS BEKÖSZÖNTÖTT A KEMÉNY TÉL Fotók: Vass Zoltán Hóhelyzet Kunszentmártonban Mínusz 20

Részletesebben

17. oldal. 14. oldal. 10. oldal. 5. oldal. 12. oldal. Csatornázás: rákötési támogatás. Családlátogatáson. Ötvenéves a Radnóti

17. oldal. 14. oldal. 10. oldal. 5. oldal. 12. oldal. Csatornázás: rákötési támogatás. Családlátogatáson. Ötvenéves a Radnóti 2013. március 13. A XXI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA IV. évfolyam 5. szám Csatornázás: rákötési támogatás Ötvenéves a Radnóti Családlátogatáson az ikreknél Megnyitott a Csepeli Strand A birkózás maradjon

Részletesebben

Megérkezett Betlehemből a Békeláng Vasárnap délután a Magyar Önkormányzatok

Megérkezett Betlehemből a Békeláng Vasárnap délután a Magyar Önkormányzatok XXI. évf. 46. szám 2012. december 19. Terjesztői ára: 75 Ft www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992 A 2013-as esztendő kihívásairól, az idei esztendő eredményeiről és a további tervekről

Részletesebben

TURAI HIRLAP. karácsonyt és örömteli új esztendot " kívánunk! Valamennyi munkatársunk, támogatónk és hirdetonk " nevében

TURAI HIRLAP. karácsonyt és örömteli új esztendot  kívánunk! Valamennyi munkatársunk, támogatónk és hirdetonk  nevében Ára: 100 Ft TURAI HIRLAP KÖZÉLETI HAVILAP 2005. DECEMBER Önkormányzati hírek: elkészült a költségvetési koncepció Díjemelések, további vizsgálódások Bár hazánk 2006. évi költségvetését a tervek szerint

Részletesebben

Ha nem sietnek, nem lesz mit megvédeni SZÁMUNK TARTALMÁBÓL. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992

Ha nem sietnek, nem lesz mit megvédeni SZÁMUNK TARTALMÁBÓL. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Gödöllői Szolgálat XV. évf. 2. szám 2006. január 19. Terjesztői ára: 75 Ft Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Ha nem sietnek, nem lesz mit megvédeni Alul is, fölül is ázik a Húszas Lassan két hónap telt

Részletesebben

HÍRADÓ. Albertirsai. Az új esztendő küszöbén. 2008. január. XX. évfolyam, 1. szám. Évértékelés, visszatekintés. és mérleg: 10. oldal.

HÍRADÓ. Albertirsai. Az új esztendő küszöbén. 2008. január. XX. évfolyam, 1. szám. Évértékelés, visszatekintés. és mérleg: 10. oldal. XX. évfolyam, 1. szám Albertirsai HÍRADÓ Évértékelés, visszatekintés és mérleg: 10. oldal Közéleti és tájékoztató lap Megjelenik minden hónap elsõ felében Az új esztendő küszöbén 80 Ft 2 Albertirsai Híradó

Részletesebben

Szent György-nap a megyei kórházban

Szent György-nap a megyei kórházban FEJER LAP 2009. MÁJUS, III. ÉV FO LYAM, 5. SZÁM www.fejerlap.hu FEJÉR MEGYEI havilap MELLÉKLET: Fejér megye 1000 éves millenniumi programfüzet Szent György-nap a megyei kórházban ÖSSZEÁLLÍTÁSUNK A 10.

Részletesebben

Safo21.qxd 6/3/05 9:04 AM Page 1

Safo21.qxd 6/3/05 9:04 AM Page 1 Safo21.qxd 6/3/05 9:04 AM Page 1 Safo21.qxd 6/3/05 9:04 AM Page 2 2 SAVARIA FÓRUM NAPRÓL NAPRA A HÉT HÍRE: Május 27. péntek Harmincéves a Napsugár Óvoda Egyhetes gyermek- és felnõttprogrammal ünnepelte

Részletesebben

Kanizsa DÉL-ZALAI HETILAP. Százötven éves a Keri. Követték az elõdök örökségét: értéket, hagyományt teremtettek

Kanizsa DÉL-ZALAI HETILAP. Százötven éves a Keri. Követték az elõdök örökségét: értéket, hagyományt teremtettek Kanizsa DÉL-ZALAI HETILAP XIX. évfolyam 43. szám 2007. december 6. Százötven éves a Keri Nagyszabású, egy hetes programmal, százötven körös váltófutással, iskolatörténeti kiállítással, szakmai nappal,

Részletesebben

Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal. közéleti havilap. A város minden forgalmasabb pontja szem előtt lesz

Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal. közéleti havilap. A város minden forgalmasabb pontja szem előtt lesz Bennünket képviselnek Önkormányzati határozatok 2. oldal Portré: Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal Szenior akadémia Bicskén 10. oldal A legszebb konyhakertek jelentkezési lap 14. oldal III. évfolyam,

Részletesebben

Adventi készülődés LÜKTETŐ SZERETET. A tartalomból. ingyenes

Adventi készülődés LÜKTETŐ SZERETET. A tartalomból. ingyenes ingyenes közéleti havilap 2010. December S.I.: Lélektánc Adventi készülődés LÜKTETŐ SZERETET Kora hajnalban igyekszünk, Rorátéra a sötét leple alatt Szakad az eső, fújnak a szelek, fázósan bújunk kabátunk

Részletesebben

Hírek. Így ünnepelt a város október 23-án. Püspökladányi. Mindenszentek-halottak napja

Hírek. Így ünnepelt a város október 23-án. Püspökladányi. Mindenszentek-halottak napja Hírek Püspökladányi A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XVIII. évfolyam 16. szám 2007. november 6. Ingyenes Így ünnepelt a város október 23-án Az 1956-os forradalom és szabadságharc 51., valamint a Magyar Köztársaság

Részletesebben