BIOMETÁN REGIÓK. A biogáz, a biometán és az anaerob erjesztés jellemzői Tájékoztató magyar felhasználóknakg. With the support of

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BIOMETÁN REGIÓK. A biogáz, a biometán és az anaerob erjesztés jellemzői Tájékoztató magyar felhasználóknakg. With the support of"

Átírás

1 HU BIOMETÁN REGIÓK A biogáz, a biometán és az anaerob erjesztés jellemzői Tájékoztató magyar felhasználóknakg With the support of

2 1 BIOMETÁN REGIÓK A biogáz, a biometán és az anaerob erjesztés jellemzői Tájékoztató magyar felhasználóknak VM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet

3 2 A biogáz és a biometán A mezőgazdaság (elsősorban a növénytermelés és az erdőgazdálkodás) kedvező pozíciót foglalhat el a fosszilis energiaforrások kiváltásának piacán, a biomassza termelés révén. A megtermelt biomassza ugyanis többféle transzformációval alakítható át az igényeknek megfelelő energiahordozóvá. A szerves anyagok anaerob (oxigén jelenléte nélküli) lebontásával állítható elő a biogáz, mint gáznemű, égetéssel hasznosítható energiaforrás. Biogáz kifejezés alatt értendő minden, szerves anyag tartalmú biomasszából keletkező, tisztítatlan és tisztított éghető gáz, mely döntő hányadában metánt tartalmaz. Hivatalos definíció szerint, a biogáz, szénhidrát-, illetve cellulóz tartalmú, valamint fehérjéket és zsírokat tartalmazó szerves anyagok (szerves hulladékok), anaerob szervezetek hatására végbemenő bomlásának (biodegradáció, rothadás, erjedés) gáznemű, rendszerint éghető terméke, amely (többek között) ammónia, kén-hidrogén, szén-monoxid és szén-dioxid mellett- főként metánból áll. A biogáz kifejezés használatos minden, szerves anyagokból, különböző eljárásokkal előállított, éghető gázra. Számos szakember véleménye szerint, a biogáz hő- és áramtermelési célú használata hozzájárulhat az Európai Unió azon vállalásához, hogy 2020-ra, a megújuló energiaforrások részaránya, a teljes energiafogyasztás legalább 20 %-t fedezze. Az Európai Parlament (EP) és Tanács 2009/28/EK irányelve, az EP állásfoglalásából a következőket vette át: A mezőgazdasági anyagok, így pl. a trágya, a szennyvíziszap, az állati eredetű

4 3 és egyéb szerves hulladékok, biogáz előállításra történő használata, az üvegházhatású gázkibocsátás mérséklés, a kapcsolódó hő és villamos energia előállítás, valamint a bioüzemanyagként történő felhasználás lehetősége miatt, jelentős környezeti és energetikai előnyökkel jár. Decentralizált és regionális jellege következtében, a biogázt előállító és hasznosító beruházások meghatározó módon hozzájárulhatnak a fenntartható fejlődéshez a vidéki térségekben, ugyanakkor a mezőgazdasági termelők számára új jövedelemszerzési lehetőséget is teremtenek. Mint tudjuk, a magyar mezőgazdaság, a hazai élelmezési és takarmányozási szükségletet meghaladó mennyiségben képes, fenntartható módon biomasszát termelni, amely potenciális lehetőség, jelentős mennyiségű biogáz előállítására. A biogáz, különböző szektorokban, különböző módokon, de fontos szerepet játszhat az energiaellátásban. A biogáz ugyanis felhasználható: - villamos energia előállítására, - hőtermelésre, - vegyes tüzelésű CHP (kapcsolt hő és energiatermelő) erőművekben. A tisztított és sűrített biogáz viszont közlekedési eszközök üzemanyagaként használható vagy a földgázhálózatba is betáplálható. Az adott területen szolgáltatott földgáz minőségére tisztított, valamint jelentős metán térfogathányaddal rendelkező biogázokat, biometánnak nevezzük. Biometán Régiók Projekt A Biometán Régiók /Bio-methane Regions/ elnevezésű K+F projekt, az Intelligens Energia Europe (IEE) program támogatásával és a program részeként májusában indult, az MGI részvételével. A három éves időtartamra szóló, nemzetközi projekt teljes címe: Biometán technológiák fejlesztése a piaci elterjedés ösztönzése, helyi és regionális partnerséggel /Promotion of bio-methane and its market development through local and regional partnerships/. A K+F projekt konzorciumának 11 európai országból 15 résztvevője van. A Severn Wye Energia Ügynökség által vezetett projektben résztvevő cégek, intézetek a következő országokból valók: Nagy-Britannia, Németország, Ausztria, Franciaország, Belgium, Olaszország, Szlovénia, Svédország, Dánia, Horvátország és Magyarország. A projekt célja röviden: - az anaerob fermentációs technológiák és biogáz tisztítási eljárások legkorszerűbb

5 4 eljárásainak feltárása, rendszerezése; - hozzájárulás a biometán, mind szélesebb körű elterjedéséhez, gépjárművekben történő felhasználással, ill. földgázhálózatba való betáplálással. A tervek szerint, a K+F téma keretében elemzésre kerülnek a már létező gyakorlati példák, megoldások, az új fejlesztések továbbá az elterjedést akadályozó jogi, gazdasági tényezők. Az előzőek birtokában, a résztvevő országok várhatóan képessé válnak saját stratégiai, cselekvési tervük kidolgozására, a biometán technológiáik fejlesztésére. Biogáz-képződés folyamata A biogáz-képződés folyamata alapvetően két szakaszra oszlik; az első egy fermentációs biokémiai folyamat, amely a nagy molekulájú szerves anyagok lebontását, feltárását jelenti, a második szakasz pedig, a metánképződés biokémiai folyamata. Metán (CH 4) molekula térbeli képe A nyers biogáz (gázkeverék) főbb összetevői A gázkeverék összetevői Fajlagos mennyiség [%] Metán CH Szén-dioxid CO Oxigén O 2 nyomokban Nitrogén N Hidrogén H Vízgőz H 2 O 1-2 Szén-monoxid CO 0-0,3 Hidrogén-szulfid H 2 S 0,1-0,5 Forrás: AEBIOM (2009) A biogas road map for Europe Az anaerob bomlási folyamat fázisai: hidrolízis (hosszú láncú polimerek bontása kisebb molekulákká), acidogén fázis (hidrogén és illó zsírsavak keletkezése), acetogén fázis (alkoholok, és hosszabb láncú zsírsavak, az ecetsav-baktériumok segítségével átalakulnak ecetsavvá, széndioxiddá és hidrogénné), metanogén fázis (metán, szén-dioxid és vízgőz képződése).

6 5 A biogáz képződés 0 70 C közötti hőmérséklet tartományban megy végbe. A fermentorokban alkalmazott hőmérséklet, és annak pontos szabályozása, kulcsfontosságú tényező a biogázüzem életében. Nagy általánosságban elmondható, hogy a biogázüzemek nagy százalékában mezofil hőmérsékleti tartományban (körülbelül 35 o C) üzemelő fermentorokat alkalmaznak. Ezen hőmérséklet tartományban, az eljárás mikrobiológiai szempontból sokkal stabilabb, ezért könnyebb is irányítani azt. Termofil (körülbelül 55 o C) eljárás esetén, nagyobb gázkihozatalt érhetünk el (fokozódik a kémiai reakció sebessége, így csökkentve a teljes fermentációs folyamat időigényét.), de ebben az esetben a fermentor energia igénye is jelentősen megnő, továbbá a mikrobiológiai rendszer igen érzékeny a hőmérsékletváltozásokra (1-1,5 o C-nál nagyobbakra), ezért az üzemvitelben megbízható hőmérséklet szabályzás és nagy tapasztalat szükséges. Az optimális fermentációs folyamatban a ph 6,5-7,5 közötti értéket vesz fel, 55 és 65 % közötti metántartalom mellett. A gázképződési folyamat sebessége nagyban függ az alapanyag összetételétől. A fermentációs idő elhúzódhat, lehet: - szinte végtelen hosszú (lignin faanyagok), - néhány hetes (cellulóz), - néhány napos (hemicellulóz, zsír, protein), - vagy csak pár órás (kis molekulájú cukrok, illó zsírsavak, alkoholok) időtartamú is. Az anaerob fermentációból származó biogázhoz hasonló tulajdonságokkal rendelkező, metántartalmú gáz állítható, fás, ill. fásszárú növények termikus elgázosításával. A fásszárú technológia esetén is, megújuló forrásból keletkezik a metántartalmú gáz, amelyet gyakran szintetikus földgáz (SNG - Synthetic Natural Gas) néven említenek. Alapanyagok A biogáz előállításra, szinte minden szerves hulladék, melléktermék felhasználható (kivéve a szerves vegyipar termékeit), így az állati trágya, az élelmiszeripar melléktermékei és hulladékai, a feldolgozóipar szerves hulladékai (beleértve a vágóhídi hulladékokat), kommunális szennyvíziszapok, energianövények stb. Kerülendő a fermentorban, a toxikus hatású anyagok (pl. nehézfémek) jelenléte, mert ezen anyagok káros hatással lehetnek a reaktorban lévő baktériumok élettevékenységére. Fontos, hogy a bekerülő anyagok összetétele (recepturája) közel állandó legyen, mert a biogáztermelő baktériumok nehezen vagy egyáltalán nem képesek alkalmazkodni a nyersanyag összetételének hirtelen változásához, amely csökkentést okozhat a gáztermelésben.

7 6 A tehenészet, mint folyamatos trágya-előállító, a biogázüzem alapanyag termelője lehet Az ideális receptura tartalmaz, szénhidrátot, proteineket és zsírt is egyaránt. A különböző trágyafélék hasznos alapanyagként szolgálhatnak, még ha energiatartalmuk (gázkihozataluk) korlátozott is. Az alapanyagok egyes jellemzőit (szárazanyag-tartalom, szerves szárazanyag-tartalom, C/N/P/S arány, szénhidrát, zsír, fehérje és könnyű fémion tartalmat), elengedhetetlenül fontos megvizsgálni, a biogázüzemi felhasználás előtt. Laboratóriumi mérésekkel (tételes bemérésű,,batch típusú vagy folyamatos üzemű mérőeszközökkel), ezen jellemzők meghatározhatók. Az alapanyag jellemzők ismeretében tervezhetővé válik: - a szubsztrát lebontásához szükséges idő, - az alapanyagok szükséges előkezelése számbavehető, - kalkulálható a fajlagos gázkihozatal, stb. Biogázüzemi alapanyagok jellemzőinek mérésére szolgáló un. Biogáz Laboratóriummal rendelkezik, a gödöllői, VM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet is. A VM MGI Biogáz Laboratórium egy részlete Az anaerob fermentáció előnyei Nemzetgazdasági szinten a biogázüzemek talán legfontosabb feladata, azon nyersanyagok feldolgozása (hasznosítása, ártalmatlanítása), amelyek mint termelési hulladékok keletkeznek (pl. a tejtermelési folyamat hulladéka a trágya), és amelyek

8 7 feldolgozás nélkül szennyezhetik a környezetünket és problémát jelenthet az elhelyezésük. Tápanyagok újrahasznosítása műtrágya kiváltás Kissé leegyszerűsítve, a biogáz előállítás (a szerek alkalmazhatók. Amennyiben fermentoros anaerob erjesztés) annyiban lehetőség van a fermentlé fázisbontására tér el az aerob komposztálástól, hogy a (folyékony halmazállapotú fermentlé fermentorban a tápanyagok zártan kerülnek felhasználásra. A fermentoros anaerob valamint szilárd halmazállapotú fermentlé, röviden folyékony fázis és szilárd fázis erjesztési folyamat végeredményeként előállítására), akkor a nagy szárazanyagtartalmú kapott anyagban (a kierjedt fermentlében szilárd fázis közvetlenül vagy ill. más néven a biogáztrágyában), ezáltal tárolás után, tengelyen trágyaszóró koncentráltan vannak jelen a tápanyagok. kocsikkal kiszállítható. A kis szárazanyagtartalmú A fermentlevek kedvezőbb beltartalmi folyékony fázis közvetlenül értékekkel rendelkeznek, mint a tartálykocsival vagy csővezetéken műtrágyák, így képesek, a növénytermelés juttatható el az adott földterületre. igényei szerint, a műtrágyák kedvező helyettesítésére. A bennük található foszfor és kálium a növények számára könnyen Alternatívát kínálhat a fermentlé egy részének hasznosítására, a szilárd fázis komposztálása vagy adalékolása, majd felvehető formában van jelen, ill. zsákolva, kerti földként történő csírázásgátló hatásuk miatt, a értékesítése. fermentlevek, a gyomok ellen, mint,,zöld Üvegházhatású gázok kibocsátásnak csökkentése Az állati trágyák biogázüzemi A széndioxid után a metán a második alapanyagként való felhasználása számos legnagyobb mennyiségben előforduló környezetvédelmi előnnyel jár, amellyel: üvegházhatású gáz, ugyanakkor a metán csökkenthetjük a metán hatása tizenegyszer nagyobb, mint a emissziót a trágyatárolás széndioxidé. A biológiailag lebomló során, anyagok égetése során, szennyezőanyagok fosszilis tüzelőanyag kerülnek a légkörbe, beleértve a biogázzal történő makrorészecskéket valamint a nitrogént és helyettesítése, pedig kén-dioxidot. csökkenti a szén-dioxid kibocsátást.

9 8 A biogáz hasznosítás lehetőségei A nyers biogáz tisztítása, energetikai célú eljárás is, ugyanis az egységnyi gáztérfogatra jutó energiatartalmat tudjuk növelni, az inert gázkomponensek eltávolításával. A biogáz ma ismert hasznosítási lehetőségei a következők: a biogáz gázkazánban való égetésével, csak hőenergiát állíthatunk elő a kogeneráció, amelynél a biogázt gázmotorban elégetve, egy időben állítunk elő /a gázmotor által hajtott generátorral/ villamos energiát, valamint a gázmotor hőleadását hasznosítva hőenergiát. Az előállított villamos energiát, az átvételi kötelezettség értelmében, a biogáz erőművek, az országos villamos hálózatra táplálhatják. A hőenergia szállíthatósága korlátozott, ezért szükséges valamilyen lokális hőenergia felhasználási lehetőséget találni. A kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés kiegészíthető abszorpciós hűtéssel, így a villamos energiatermelés hulladék hőjét nemcsak fűtésre, hanem hűtésre is használhatjuk (hozzávetőlegesen a hűtési teljesítmény, a felhasznált hőteljesítmény 70 %-a). a nyers biogáz legmagasabb szintű előkészítése után kapjuk a biometán (bioföldgáz) elnevezésű gázt. A biometán felhasználható sűrítve gépjárművek üzemanyagaként, vagy betáplálható a földgázrendszerbe, teljes értékű cseregázként. Biogáztisztító és üzemanyagtöltő egység, a Zalaegerszegi Szennyvíztisztító Telepen A,,feljavított biogáz, a sűrítési eljárás után, hasonló jellemzőkkel rendelkezik, mint a sűrített földgáz (CNG), amelynek tankolása Magyarországon is elérhető már. A biometánnal üzemeltetett gépjármű károsanyag kibocsátása jóval alacsonyabb, mint a benzinnel vagy a gázolajjal üzemeltetetteké. Amennyiben összehasonlítjuk a biometánt és a többi bioüzemanyagot, azt állapíthatjuk meg, hogy fajlagosan (egy hektár termőterületre vetítve), a biometán konverzióval előállított üzemanyaggal működő gépjárművel lehet a legtöbb km-t megtenni.

10 9 Busz tankolása biometánnal Biometán tankolása személygépkocsiba A biogázüzemek felépítése Nem könnyű jellemezni egy tipikus függően. Európában, túlnyomó többségben biogázüzemet, ugyanis jelentős eltérések vannak, az úgynevezett,,nedves vannak az egyes üzemek kialakítása technológiával dolgozó üzemek, azonban a között, a felhasznált alapanyagoktól, a,,száraz technológia alkalmazására is gázhasznosítás módjától, az egyes gyártók számos példát találhatunk. eltérő berendezéseitől, terveitől stb. Tehenészet, és a szomszédságában lévő biogázüzem egy részlete Alapanyag fogadás és tárolás Jelentős eltérések tapasztalhatóak az egyes alapanyagok tulajdonságai között, ezért a különböző anyagok eltérő fogadási és tárolási megoldást igényelhetnek. A folyékony halmazállapotú alapanyagok tárolása jellemzően földalatti tartályokban történik. A felhasználandó energianövények, ill. egyéb mezőgazdasági eredetű alapanyagok tárolását általában falközi silóterekben vagy erre kijelölt épületekben valósítják meg. Az élelmiszeripari hulladékok feldolgozását, gyors lebomlásuk miatt, a biogázüzembe érkezés után, a lehető leghamarabb célszerű megkezdeni. A kellemetlen szaghatású, folyékony halmazállapotú alapanyagokat, a szállítójármű tartályából, tömlőzettel és szivattyúzással, az üzem zárt

11 10 tartályaiba töltik. A fogadó tartályok felhasználhatók, a szilárd és a folyékony halmazállapotú alapanyagok bekeverésére, így e tartályokban már elkezdődhetnek a lebontó mikrobiológiai folyamatok. A kapcsolódó kellemetlen szaghatások, biofilterek alkalmazásával elkerülhetőek, ill. csökkenthetők. Szalmás trágya fogadó garat biogázüzemben Beadagoló (etető) rendszer Az előkészített alapanyagok fermentorba adagolása napi szinten, rendszeres időközönként történik meg (pl. szállító csigarendszerrel), a szükséges mennyiségben. A heterogén alapanyagok előkezelése, aprítása szükséges, a fermentorba adagolás előtt, a közel azonos részecskeméret elérése érdekében. A jól aprított, megfelelően előkezelt alapanyagokhoz, a fermentorban lévő lebontó baktériumok, nagyobb felületen tudnak hozzáférni. A fermentorok Az anaerob fermentáció teljesen zárt fermentorokban zajlik le, amelyek általában acélból, vagy betonból készített, víz és hőszigetelt, keverővel és fűtéssel ellátott tartályok. Fontos, hogy a fermentorokban, az alkalmazott hőmérsékleti zónáknak megfelelő szinten tudjuk a hőmérsékletet tartani, ugyanis a tartályban fennálló hőmérséklet nagyobb fokú változása, már káros hatással lehet a biológiai folyamatokra. A szubsztrátumot naponta többször szükséges átkeverni, annak érdekében, hogy elkerülhető legyen a különböző fajsúlyú anyagrészek rétegződése, valamint a folyadék felszíni kéreg kialakulása. A keverés lehet mechanikus (keverővel), hidraulikus (szivattyúval), ill. pneumatikus (sűrítettlevegős). Előírás szerint, egyes alapanyagok (pl. a 3. veszélyességi kategóriába tartozó állati melléktermékek), a fermentorba táplálás előtt, szükséges, hogy egy szabványos pasztörizálási folyamaton menjenek át, amely lényegében egy hőntartás, min 70 o C-on, 1 órán keresztül. A hőntartásos eljárással, az alapanyagot, különböző kórokozóktól (pl. szalmonellától) tudjuk mentesíteni.

12 11 Hígfolyós, homogén alapanyagok esetén, a fermentorban kialakulhat u.n. passzív keverés, a belső hőáramlás és a felszálló gázbuborékok következményeként. Biogázüzemi fermentorok Végterméktárolók A fermentlé, a fermentációs folyamat végterméke, amelynek talajon történő hasznosítását, csak megfelelő időjárási és talajviszonyok mellett szabad megkezdeni. A fermentlé talajra vagy talajba kijuttatatását nem lehet a téli hónapokban végezni, ezért a biogázüzemnek 6 hónapi fermentlé mennyiségnek átmeneti tárolására szükséges felkészülni, ennek megfelelő térfogatú végterméktárolójáról gondoskodni. Gáztárolók A biogáz átmeneti, felhasználás előtti, gázhalmazállapotban történő, technológiai célú tárolására szolgáló (puffer) berendezések, a gáztárolók. Gáztároló lehet, a fermentor tartály fölötti fóliazsák, de lehet a fermentor mellett, egy különálló létesítmény is. A biogázüzemi gáztárolók általában nem robbanásveszélyesek. Gáztároló, a fermentor tartály fölötti fóliazsák

13 12 Biogáz hasznosító berendezések A biogázból villamos- és hőenergiát előállító berendezések, valamint a gáz tisztítására és előkészítésére szolgáló egységek, lényegében a biogázüzem kapcsolódó, a megtermelt biogáz hasznosítására szolgáló eszközei. Ezen eszközök, az üzemeltetés szempontjából, a kibővített az üzem részét képezik. Lényeges feltétel, hogy a biogáz hasznosító berendezések, megfelelően hangszigetelt építményekben kerüljenek elhelyezésre.,,száraz és nedves erjesztéses biogázgyártási rendszerek Teleszkópos rakodó, biogázüzemi alapanyag rakodás közben A nedves rendszerek esetén követelmény halmazállapotú alapanyaggal egy tételben,az előkészített (folyékony halmazállapotú) töltik meg a fermentort (pl. alapanyag szivattyúzhatósága. A,,száraz homlokrakodóval), így az alapanyag rendszerek esetén is alkalmazhatók (a magasabb szárazanyag-tartalmú alapanyag szakaszosan (nem pedig folyamatosan) kerül feldolgozásra. mellett is üzemelő) szivattyúk, így a száraz rendszer folyamatos üzeművé tehető, de nem ez az általánosan elterjedt megoldás. A,,száraz rendszerek esetén, a szilárd A gödöllői székhelyű, VM MGI (Vidékfejlesztési Minisztérium Mezőgazdasági Gépesítési Intézete) alapításának éve Az elmúlt 140 év során az MGI fontos szerepet töltött be a hazai mezőgazdasági

14 13 technológiák, a környezetipar, a mezőgazdasági gépipar, az élelmiszeripar, a környezetvédelem, a bioenergetika egyszóval a vidék fejlesztésében. Ma az intézet közel 50 fős, széleskörű tapasztalattal és tudással bíró, szakembergárdával rendelkezik. Biometán Régiók Projektben résztvevő partnerintézmények The sole responsibility for the content of this report lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the EACI nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein.

15 The sole responsibility for the content of this publication lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union.

energiaforrása Kőrösi Viktor Energetikai Osztály KUTIK, Summer School, Miskolc, 2007. Augusztus 30.

energiaforrása Kőrösi Viktor Energetikai Osztály KUTIK, Summer School, Miskolc, 2007. Augusztus 30. Biogáz z a jövőj energiaforrása Kőrösi Viktor Energetikai Osztály Biogáz jelentősége Energiatermelés és a hulladékok környezetbarát megsemmisítése (21CH 4 =1CO 2, állati trágya, szennyvíziszap, hulladéklerakók),

Részletesebben

Biogáz és Biofinomító Klaszter szakmai tevékenysége. Kép!!!

Biogáz és Biofinomító Klaszter szakmai tevékenysége. Kép!!! Biogáz és Biofinomító Klaszter szakmai tevékenysége Kép!!! Decentralizált bioenergia központok energiaforrásai Nap Szél Növényzet Napelem Napkollektor Szélerőgépek Biomassza Szilárd Erjeszthető Fagáz Tüzelés

Részletesebben

A biometán előállítása és betáplálása a földgázhálózatba

A biometán előállítása és betáplálása a földgázhálózatba A biometán előállítása és betáplálása a földgázhálózatba Dr. Kovács Attila - Fuchsz Máté Első Magyar Biogáz Kft. 2011. 1. április 13. XIX. Dunagáz Szakmai Napok, Visegrád Mottó: Amikor kivágjátok az utolsó

Részletesebben

A biogáz jelentősége és felhasználási lehetősége

A biogáz jelentősége és felhasználási lehetősége A biogáz jelentősége és felhasználási lehetősége Biogáz Unió Zrt. - a természettel egységben A XXI. század egyik legnagyobb kihívása véleményünk szerint a környezettudatos életmód fontosságának felismertetése,

Részletesebben

B I O M A S S Z A H A S Z N O S Í T Á S és RÉGIÓK KÖZÖTTI EGYÜTM KÖDÉS

B I O M A S S Z A H A S Z N O S Í T Á S és RÉGIÓK KÖZÖTTI EGYÜTM KÖDÉS B I O M A S S Z A H A S Z N O S Í T Á S és RÉGIÓK KÖZÖTTI EGYÜTM KÖDÉS Dr. Petis Mihály : MezDgazdasági melléktermékekre épüld biogáz termelés technológiai bemutatása Nyíregyházi FDiskola 2007. szeptember

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc A mezőgazdasági eredetű hulladékok égetése. 133.lecke Mezőgazdasági hulladékok, melléktermékek energetikai

Részletesebben

Információtartalom vázlata: Mezőgazdasági hulladékok definíciója. Folyékony, szilárd, iszapszerű mezőgazdasági hulladékok ismertetése

Információtartalom vázlata: Mezőgazdasági hulladékok definíciója. Folyékony, szilárd, iszapszerű mezőgazdasági hulladékok ismertetése 1. Jellemezze és csoportosítsa a mezőgazdasági hulladékokat és melléktermékeket eredet és hasznosítási lehetőségek szempontjából, illetve vázolja fel talajra, felszíni-, felszín alatti vizekre és levegőre

Részletesebben

Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások

Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások Jasper Anita Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. Élelmiszerhulladékok kezelésének és újrahasznosításának jelentősége

Részletesebben

Depóniagáz hasznosítás működő telepek Magyarországon Sári Tamás, üzemeltetés vezető ENER-G Natural Power Kft.

Depóniagáz hasznosítás működő telepek Magyarországon Sári Tamás, üzemeltetés vezető ENER-G Natural Power Kft. Depóniagáz hasznosítás működő telepek Magyarországon Sári Tamás, üzemeltetés vezető ENER-G Natural Power Kft. XXI. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás Szombathely, 2011 Tartalom 1. 2. 3.

Részletesebben

Biogáz hasznosítás. SEE-REUSE Az európai megújuló energia oktatás megerősítése a fenntartható gazdaságért. Vajdahunyadvár, 2014. december 10.

Biogáz hasznosítás. SEE-REUSE Az európai megújuló energia oktatás megerősítése a fenntartható gazdaságért. Vajdahunyadvár, 2014. december 10. Az európai megújuló energia oktatás megerősítése a fenntartható gazdaságért Biogáz hasznosítás Vajdahunyadvár, 2014. december 10. Alaphelyzet A magyar birtokos szegényebb, mint birtokához képest lennie

Részletesebben

Fenntartható biomassza termelés-biofinomításbiometán

Fenntartható biomassza termelés-biofinomításbiometán CO 2 BIO-FER Biogáz és Fermentációs Termékklaszter Fenntartható biomassza termelés-biofinomításbiometán előállítás Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Enyingi Tibor Mérnök biológus Klaszterigazgató

Részletesebben

és/vagy INWATECH Környezetvédelmi Kft. 2010.

és/vagy INWATECH Környezetvédelmi Kft. 2010. ÖNKORMÁNYZATOK ÉS BIOGÁZÜZEMEK INWATECH Környezetvédelmi Kft. 2010. INWATECHKörnyezetvédelmi Kft. Budapest, XI. kerület, Serleg u 3. AKTÍV ÖNKORMÁNYZATOK NYZATOK MEGJELENÉSE MINT: - kistérségi összefogója

Részletesebben

MAGYAR KAPCSOLT ENERGIA TÁRSASÁG COGEN HUNGARY. A biogáz hasznosítás helyzete Közép- Európában és hazánkban Mármarosi István, MKET elnökségi tag

MAGYAR KAPCSOLT ENERGIA TÁRSASÁG COGEN HUNGARY. A biogáz hasznosítás helyzete Közép- Európában és hazánkban Mármarosi István, MKET elnökségi tag ? A biogáz hasznosítás helyzete Közép- Európában és hazánkban Mármarosi István, MKET elnökségi tag Tartalom MAGYAR KAPCSOLT ENERGIA TÁRSASÁG A biogáz és a fosszilis energiahordozók A biogáz felhasználásának

Részletesebben

Ambrus László Székelyudvarhely, 2011.02.23.

Ambrus László Székelyudvarhely, 2011.02.23. Családi méretű biogáz üzemek létesítése Ambrus László Székelyudvarhely, 2011.02.23. AGORA Fenntartható Fejlesztési Munkacsoport www.green-agora.ro Egyesületünk 2001 áprilisában alakult Küldetésünknek tekintjük

Részletesebben

A ko-fermentáció technológiai bemutatása

A ko-fermentáció technológiai bemutatása A ko-fermentáció technológiai bemutatása Flávy Kft. Készítette: Kereszturi Péter, projekt manager (k.ny.sz:13-9158) Forgács Attila, energetikus mérnök Tuba Dániel, technológus mérnök Flávy Kft. bemutatása

Részletesebben

Biogáz konferencia Renexpo

Biogáz konferencia Renexpo Biogáz konferencia Renexpo A nyírbátori biogáz üzem üzemeltetésének tapasztalatai Helyszín: Hungexpo F-G pavilon 1. em. Időpont: 2012.05.10. Előadó: Dr. Petis Mihály Helyzet és célok Hiányos és bizonytalan

Részletesebben

EGYMÁSRA ÉPÜLŐ ÉLELMISZER ÉS ENERGIA ELŐÁLLÍTÁS

EGYMÁSRA ÉPÜLŐ ÉLELMISZER ÉS ENERGIA ELŐÁLLÍTÁS EGYMÁSRA ÉPÜLŐ ÉLELMISZER ÉS ENERGIA ELŐÁLLÍTÁS EGYMÁSRA ÉPÜLŐ ÉLELMISZER ÉS ENERGIA ELŐÁLLÍTÁS A kétpólusú mezőgazdaság lényege, hogy olyan gazdasági ösztönző és támogatási rendszert kell kialakítani,

Részletesebben

CELLULÓZTARTALMÚ HULLADÉKOK ÉS SZENNYVÍZISZAP KÖZÖS ROTHASZTÁSA

CELLULÓZTARTALMÚ HULLADÉKOK ÉS SZENNYVÍZISZAP KÖZÖS ROTHASZTÁSA CELLULÓZTARTALMÚ HULLADÉKOK ÉS SZENNYVÍZISZAP KÖZÖS ROTHASZTÁSA Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Szalay Gergely technológus mérnök Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep Kapacitás: 200 000 m 3 /nap Vízgyűjtő

Részletesebben

Gáz halmazállapotú energiahordozók és biohajtóanyagok (biogáz, biohidrogén)

Gáz halmazállapotú energiahordozók és biohajtóanyagok (biogáz, biohidrogén) Gáz halmazállapotú energiahordozók és biohajtóanyagok (biogáz, biohidrogén) Bagi Zoltán 1, Dr. Kovács Kornél 1,2 1 SZTE Biotechnológiai Tanszék 2 MTA Szegedi Biológiai Központ Megújuló energiaforrások

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 II. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY ÉS TÉRKÖRNYEZETE (NÖVÉNYI ÉS ÁLLATI BIOMASSZA)... 8 1. Jogszabályi háttér ismertetése... 8 1.1. Bevezetés... 8 1.2. Nemzetközi

Részletesebben

SZAKMAI SZIMPÓZIUM BERUHÁZÁSOK A MEGÚJULÓ ENERGIÁK TERÉN

SZAKMAI SZIMPÓZIUM BERUHÁZÁSOK A MEGÚJULÓ ENERGIÁK TERÉN SZAKMAI SZIMPÓZIUM BERUHÁZÁSOK A MEGÚJULÓ ENERGIÁK TERÉN 2012.09.25. Biogáz Németországban (2010) : Működő üzemek: 5.905 (45) Épített kapacitás: 2.291 MW Termelt energia: 14,8 M MWh Összes energiatermelés:

Részletesebben

Iszapkezelés, biogáz előállítás és tisztítás

Iszapkezelés, biogáz előállítás és tisztítás Iszapkezelés, biogáz előállítás és tisztítás Települési szennyvíz tisztítás alapsémája A szennyvíziszap általános összetétele 1. Hasznosítható anyagok Iszapvíz Ásványi anyagok Szerves anyagok Tápanyagok

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI HULLADÉKLERAKÓKBAN KELETKEZŐ DEPÓNIAGÁZOK MENNYISÉGE, ENERGIATARTALMA ÉS A KIBOCSÁTOTT GÁZOK ÜVEGHÁZ HATÁSA

MAGYARORSZÁGI HULLADÉKLERAKÓKBAN KELETKEZŐ DEPÓNIAGÁZOK MENNYISÉGE, ENERGIATARTALMA ÉS A KIBOCSÁTOTT GÁZOK ÜVEGHÁZ HATÁSA MAGYARORSZÁGI HULLADÉKLERAKÓKBAN KELETKEZŐ DEPÓNIAGÁZOK MENNYISÉGE, ENERGIATARTALMA ÉS A KIBOCSÁTOTT GÁZOK ÜVEGHÁZ HATÁSA Barta István Ügyvezető Igazgató, Bio-Genezis Környezetvédelmi Kft. www.bio-genezis.hu

Részletesebben

Európa szintű Hulladékgazdálkodás

Európa szintű Hulladékgazdálkodás Európa szintű Hulladékgazdálkodás Víg András Környezetvédelmi üzletág igazgató Transelektro Rt. Fenntartható Jövő Nyitókonferencia 2005.02.17. urópa színtű hulladékgazdálkodás A kommunális hulladék, mint

Részletesebben

Energiagazdálkodás és környezetvédelem 4. Előadás

Energiagazdálkodás és környezetvédelem 4. Előadás Energiagazdálkodás és környezetvédelem 4. Előadás Termikus hulladékkezelési eljárások Kapcsolódó államvizsga tételek: 15. Települési hulladéklerakók Hulladéklerakó helyek fajtái kialakítási lehetőségei,

Részletesebben

Energiatudatos épülettervezés Biogáz üzem

Energiatudatos épülettervezés Biogáz üzem Energiatudatos épülettervezés Biogáz üzem TÖRTÉNELMI ÁTTEKINTÉS Több évszádos múlt Shirley 1677-ben fedezte fel a mocsárigázt. Volta 1776-ban megállapította, hogy ez éghető anyag, Daltonnak pedig 1804-ben

Részletesebben

A HULLADÉK HULLADÉKOK. Fogyasztásban keletkező hulladékok. Termelésben keletkező. Fogyasztásban keletkező. Hulladékok. Folyékony települési hulladék

A HULLADÉK HULLADÉKOK. Fogyasztásban keletkező hulladékok. Termelésben keletkező. Fogyasztásban keletkező. Hulladékok. Folyékony települési hulladék HULLADÉKOK A HULLADÉK Hulladékok: azok az anyagok és energiák, melyek eredeti használati értéküket elvesztették és a termelési vagy fogyasztási folyamatból kiváltak. Csoportosítás: Halmazállapot (szilárd,

Részletesebben

Völgy Hangja Fejlesztési Társaság Közhasznú Egyesület SEE-REUSE. Somogydöröcske Nyugati utca 122. FELNŐTTKÉPZÉSI PROGRAM

Völgy Hangja Fejlesztési Társaság Közhasznú Egyesület SEE-REUSE. Somogydöröcske Nyugati utca 122. FELNŐTTKÉPZÉSI PROGRAM Völgy Hangja Fejlesztési Társaság Közhasznú Egyesület Somogydöröcske Nyugati utca 122. FELNŐTTKÉPZÉSI PROGRAM Biogáz telep kezelője (óraszám: 64 óra) A képzés nyilvántartásba vételi száma:.. 2014. KÉPZÉSI

Részletesebben

Az előadások teljes terjedelemben letölthetők : www.bio methaneregions.eu http://www.gmgi.hu

Az előadások teljes terjedelemben letölthetők : www.bio methaneregions.eu http://www.gmgi.hu Összefoglaló a,, Training the Trainers előadássorozatról, Biomethane Regions projekt 1. rész Treforest, Dél Wales 2011 Május 2. rész Koppenhága, Dánia 2011 November Az előadások teljes terjedelemben letölthetők

Részletesebben

A megújuló energiaforrások környezeti hatásai

A megújuló energiaforrások környezeti hatásai A megújuló energiaforrások környezeti hatásai Dr. Nemes Csaba Főosztályvezető Környezetmegőrzési és Fejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium Budapest, 2011. május 10.. Az energiapolitikai alappillérek

Részletesebben

Konferencia A bioenergia hasznosítási lehetőségei AHK Budapest

Konferencia A bioenergia hasznosítási lehetőségei AHK Budapest Konferencia A bioenergia hasznosítási lehetőségei AHK Budapest 2010.11.08. Energie Germany GmbH PPM = Peter Paul Münzberg Diplomás fizikus 1996 óta foglalkozik biogáz és biodízel üzemek építésével, illetve

Részletesebben

Közép-Magyarországi Operatív Program Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése. Kódszám: KMOP-3.3.3-13.

Közép-Magyarországi Operatív Program Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése. Kódszám: KMOP-3.3.3-13. Közép-Magyarországi Operatív Program Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése Kódszám: KMOP-3.3.3-13. Támogatható tevékenységek köre I. Megújuló energia alapú villamosenergia-, kapcsolt hő- és villamosenergia-,

Részletesebben

EEA Grants Norway Grants

EEA Grants Norway Grants Élelmiszeripari zöld innovációs program megvalósítása EEA Grants Norway Grants Dr. Mézes Lili, University of Debrecen, Institute of Water and Environmental Management 28 October 2014 HU09-0015-A1-2013

Részletesebben

Stratégia és fejlesztési lehetőségek a biológiailag lebomló hulladékok energetikai hasznosításában

Stratégia és fejlesztési lehetőségek a biológiailag lebomló hulladékok energetikai hasznosításában Stratégia és fejlesztési lehetőségek a biológiailag lebomló hulladékok energetikai hasznosításában Bocskay Balázs tanácsadó Magyar Cementipari Szövetség 2011.11.23. A stratégia alkotás lépései Helyzetfelmérés

Részletesebben

Proline Prosonic Flow B 200

Proline Prosonic Flow B 200 Proline Prosonic Flow B 200 Ultrahangos biogázmérés Slide 1 Mi is a biogáz? A biogáz tipikusan egy olyan gáz ami biológiai lebomlás útján keletkezik oxigén mentes környezetben. A biogáz előállítható biomasszából,

Részletesebben

Innovációs leírás. Hulladék-átalakító energiatermelő reaktor

Innovációs leírás. Hulladék-átalakító energiatermelő reaktor Innovációs leírás Hulladék-átalakító energiatermelő reaktor 0 Hulladék-átalakító energiatermelő reaktor Innováció kategóriája Az innováció rövid leírása Elérhető megtakarítás %-ban Technológia költsége

Részletesebben

Hulladékból energiát technológiák vizsgálata életciklus-elemzéssel kapcsolt energiatermelés esetén Bodnár István

Hulladékból energiát technológiák vizsgálata életciklus-elemzéssel kapcsolt energiatermelés esetén Bodnár István Hulladékból energiát technológiák vizsgálata életciklus-elemzéssel kapcsolt energiatermelés esetén Bodnár István II. éves PhD hallgató,, Sályi István Gépészeti Tudományok Doktori Iskola VIII. Életciklus-elemzési

Részletesebben

INFORMATÍV ÁRAJÁNLAT. Ajánlatkérő: Schilsong János ATIKÖVIZIG, Szeged. Elektromos teljesítmény: 2009. április 9. Budapest

INFORMATÍV ÁRAJÁNLAT. Ajánlatkérő: Schilsong János ATIKÖVIZIG, Szeged. Elektromos teljesítmény: 2009. április 9. Budapest INFORMATÍV ÁRAJÁNLAT Ajánlatkérő: Elektromos teljesítmény: Feldolgozott alapanyagok: Schilsong János ATIKÖVIZIG, Szeged 30 kw Energianövény és trágya 2009. április 9. Budapest Technológiai leírás A biogáz

Részletesebben

Pirolízis a gyakorlatban

Pirolízis a gyakorlatban Pirolízis szakmai konferencia Pirolízis a gyakorlatban Bezzeg Zsolt Klaszter a Környezettudatos Fejlődésért Environ-Energie Kft. 2013. szeptember 26. 01. Előzmények Napjainkban világszerte és itthon is

Részletesebben

KUTATÁS + FEJLESZTÉS PROGRAM. - AKF2014/1. ütem -

KUTATÁS + FEJLESZTÉS PROGRAM. - AKF2014/1. ütem - KUTATÁS + FEJLESZTÉS PROGRAM - AKF2014/1. ütem - AGROWATT biogáz kutató központ Kecskemét, 2014. január - március Készítette: AGROWATT Nonprofit KFT. 1 Előzmények: Az Agrowatt Kft. biogáz kutató központ

Részletesebben

Biogáztelep hulladék CO 2 -jének, -szennyvizének, és -hőjének zárt ciklusú újrahasznosítása biomasszával

Biogáztelep hulladék CO 2 -jének, -szennyvizének, és -hőjének zárt ciklusú újrahasznosítása biomasszával Biogáztelep hulladék CO 2 -jének, -szennyvizének, és -hőjének zárt ciklusú újrahasznosítása biomasszával Projekt bemutatása ELSŐ MAGYAR ENERGIATÁROLÁSI KLASZTER NONPROFIT KFT. V e z e t ő p a r t n e r

Részletesebben

Küzdi Gyöngyi Ágnes ELTE TTK Környezettudomány, földtudományi szakirány 2010. Témavezető: Dr. Munkácsy Béla

Küzdi Gyöngyi Ágnes ELTE TTK Környezettudomány, földtudományi szakirány 2010. Témavezető: Dr. Munkácsy Béla BIOGÁZ MINT MEGÚJULÓ ALTERNATÍV ENERGIAFORRÁS LEHETŐSÉGE A MAGYAR MEZŐGAZDASÁGBAN ÉS AZ ENERGIAGAZDÁLKODÁSBAN A PÁLHALMAI BIOGÁZÜZEM PÉLDÁJÁN SZEMLÉLTETVE Küzdi Gyöngyi Ágnes ELTE TTK Környezettudomány,

Részletesebben

A SZENNYVÍZISZAPRA VONATKOZÓ HAZAI SZABÁLYOZÁS TERVEZETT VÁLTOZTATÁSAI. Domahidy László György főosztályvezető-helyettes Budapest, 2013. május 30.

A SZENNYVÍZISZAPRA VONATKOZÓ HAZAI SZABÁLYOZÁS TERVEZETT VÁLTOZTATÁSAI. Domahidy László György főosztályvezető-helyettes Budapest, 2013. május 30. A SZENNYVÍZISZAPRA VONATKOZÓ HAZAI SZABÁLYOZÁS TERVEZETT VÁLTOZTATÁSAI Domahidy László György főosztályvezető-helyettes Budapest, 2013. május 30. BKSZT Tartalom Előzmények, új körülmények Tervezett jogszabály

Részletesebben

KUTATÁS + FEJLESZTÉS PROGRAM. - AKF2012/3. ütem -

KUTATÁS + FEJLESZTÉS PROGRAM. - AKF2012/3. ütem - KUTATÁS + FEJLESZTÉS PROGRAM - AKF2012/3. ütem - AGROWATT biogáz kutató központ Kecskemét, 2012. augusztus - szeptember Készítette: AGROWATT Nonprofit KFT. 1 Előzmények: Az Agrowatt Kft. biogáz kutató

Részletesebben

Tervezzük együtt a jövőt!

Tervezzük együtt a jövőt! Tervezzük együtt a jövőt! gondolkodj globálisan - cselekedj lokálisan CÉLOK jövedelemforrások, munkahelyek biztosítása az egymásra épülő zöld gazdaság hálózati keretein belül, megújuló energiaforrásokra

Részletesebben

HELYI HŐ, ÉS HŰTÉSI IGÉNY KIELÉGÍTÉSE MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOKKAL KEOP-4.1.0-B

HELYI HŐ, ÉS HŰTÉSI IGÉNY KIELÉGÍTÉSE MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOKKAL KEOP-4.1.0-B HELYI HŐ, ÉS HŰTÉSI IGÉNY KIELÉGÍTÉSE MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOKKAL KEOP-4.1.0-B Jelen pályázat célja: ösztönözni a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek elterjedését.

Részletesebben

Elgázosító CHP rendszer. Combined Heat & Power

Elgázosító CHP rendszer. Combined Heat & Power Mobil biomassza kombinált erőmű Hu 2013 Elgázosító CHP rendszer Combined Heat & Power Elgázosító CHP rendszer Rendszer elemei: Elgázosítás Bejövő anyag kezelés Elgázosítás Kimenet: Korom, Hamu, Syngas

Részletesebben

IX. Életciklus-elemzési (LCA) Szakmai Rendezvény. Miskolc, 2014. December 1-2.

IX. Életciklus-elemzési (LCA) Szakmai Rendezvény. Miskolc, 2014. December 1-2. BIOMASSZA ENERGETIKAI CÉLÚ HASZNOSÍTÁSÁNAK VIZSGÁLATA ÉLETCIKLUS-ELEMZÉSSEL Bodnár István III. éves PhD hallgató Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki és Informatikai Kar, Sályi István Gépészeti Tudományok Doktori

Részletesebben

A hulladék, mint megújuló energiaforrás

A hulladék, mint megújuló energiaforrás A hulladék, mint megújuló energiaforrás Dr. Hornyák Margit környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási szakértő c. egyetemi docens Budapest, 2011. december 8. Megújuló energiamennyiség előrejelzés Forrás:

Részletesebben

Fenntartható kistelepülések KOMPOSZTÁLÁSI ALAPISMERETEK

Fenntartható kistelepülések KOMPOSZTÁLÁSI ALAPISMERETEK Fenntartható kistelepülések KOMPOSZTÁLÁSI ALAPISMERETEK Táltoskert Biokertészet Életfa Környezetvédő Szövetség Csathó Tibor - 2014 Fenntarthatóság EU stratégiák A Földet unokáinktól kaptuk kölcsön! Körfolyamatok

Részletesebben

Hatékony energiafelhasználás Vállalkozási és önkormányzati projektek Kohéziós Alap támogatás Költségvetés kb. 42 md Ft

Hatékony energiafelhasználás Vállalkozási és önkormányzati projektek Kohéziós Alap támogatás Költségvetés kb. 42 md Ft Környezetvédelemi és Energetikai fejlesztések támogatási lehetőségei 2007-13 KEOP Energia prioritások Megújuló energiaforrás felhasználás Vállalkozási és önkormányzati projektek ERFA alapú támogatás KMR

Részletesebben

MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA, KAPCSOLT HŐ ÉS VILLAMOS ENERGIA, VALAMINT BIOMETÁN TERMELÉS KEOP-2012-4.10.0./C

MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA, KAPCSOLT HŐ ÉS VILLAMOS ENERGIA, VALAMINT BIOMETÁN TERMELÉS KEOP-2012-4.10.0./C MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA, KAPCSOLT HŐ ÉS VILLAMOS ENERGIA, VALAMINT BIOMETÁN TERMELÉS KEOP-2012-4.10.0./C A pályázati felhívás kiemelt célkitűzése ösztönözni a decentralizált, környezetbarát

Részletesebben

Megújuló energiaforrásokra alapozott energiaellátás növelése a fenntartható fejlődés érdekében

Megújuló energiaforrásokra alapozott energiaellátás növelése a fenntartható fejlődés érdekében Megújuló energiaforrásokra alapozott energiaellátás növelése a fenntartható fejlődés érdekében Dr. Csoknyai Istvánné Vezető főtanácsos Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Budapest, 2007. november

Részletesebben

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba Újrahasznosítási logisztika 1. Bevezetés az újrahasznosításba Nyílt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók Zárt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók

Részletesebben

A biomassza képződés alapja: a fotoszintézis. Up hill csoda (egyszerűből bonyolult) Alacsony energia-hatékonyság (1 to 2%)

A biomassza képződés alapja: a fotoszintézis. Up hill csoda (egyszerűből bonyolult) Alacsony energia-hatékonyság (1 to 2%) A biomassza képződés alapja: a fotoszintézis Up hill csoda (egyszerűből bonyolult) Alacsony energia-hatékonyság (1 to 2%) Megújulók-Biomassza Def.: A mezőgazdaságból, erdőgazdálkodásból és ezekhez a tevékenységekhez

Részletesebben

Tóvári Péter 1 Bácskai István 1 Madár Viktor 2 Csitári Melinda 1. Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Mezőgazdasági Gépesítési Intézet

Tóvári Péter 1 Bácskai István 1 Madár Viktor 2 Csitári Melinda 1. Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Mezőgazdasági Gépesítési Intézet Kistelepülések mezőgazdasági melléktermékekből és hulladékok keverékéből, pirolízis útján történő energia nyerése című projekt tapasztalatai és kutatási eredményei a NAIK MGI-ben Tóvári Péter 1 Bácskai

Részletesebben

Szennyvíziszapártalmatlanítási. életciklus elemzése

Szennyvíziszapártalmatlanítási. életciklus elemzése Szennyvíziszapártalmatlanítási módok életciklus elemzése Bodnárné Sándor Renáta Tudományos munkatárs Bay Zoltán Nonprofit Kft. X. LCA Center Konferencia Budapest, 2015. december 9. Bay Zoltán Nonprofit

Részletesebben

Biometán Régiók. Regionális Stratégia és Cselekvési Terv. Szerződés szám: IEE/10/130 Feladat szám: 2.1.2 Készült: 2012 Május

Biometán Régiók. Regionális Stratégia és Cselekvési Terv. Szerződés szám: IEE/10/130 Feladat szám: 2.1.2 Készült: 2012 Május Biometán Régiók Regionális Stratégia és Cselekvési Terv Szerződés szám: IEE/10/130 Feladat szám: 2.1.2 Készült: 2012 Május The sole responsibility for the content of this document lies with the authors.

Részletesebben

Szerves hulladék. TSZH 30-60%-a!! Lerakón való elhelyezés korlátozása

Szerves hulladék. TSZH 30-60%-a!! Lerakón való elhelyezés korlátozása Földgáz: CH4-97% Szerves hulladék TSZH 30-60%-a!! Lerakón való elhelyezés korlátozása 2007. 07. 01: 50%-ra 2014. 07. 01: 35%-ra Nedvességtartalom 50% alatt: Aerob lebontás - korhadás komposzt + CO 2 50%

Részletesebben

2010. MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS 2010.02.17.

2010. MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS 2010.02.17. 2010. MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS 2010.02.17. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati anyag illeszkedik az Önök

Részletesebben

Hazánkban alkalmazható csúcstechnológiák a bioenergiák hasznosítása terén a bio-akkumulátor

Hazánkban alkalmazható csúcstechnológiák a bioenergiák hasznosítása terén a bio-akkumulátor CO 2 BIO-FER Biogáz és Fermentációs Termékklaszter Hazánkban alkalmazható csúcstechnológiák a bioenergiák hasznosítása terén a bio-akkumulátor A megújuló energiaforrások alkalmazása az EU-ban nemzetközi

Részletesebben

KF-II-6.8. Mit nevezünk pirolízisnek és milyen éghető gázok keletkeznek?

KF-II-6.8. Mit nevezünk pirolízisnek és milyen éghető gázok keletkeznek? Körny. Fiz. 201. november 28. Név: TTK BSc, AKORN16 1 K-II-2.9. Mik egy fűtőrendszer tagjai? Mi az energetikai hatásfoka? 2 KF-II-6.. Mit nevezünk égésnek és milyen gázok keletkezhetnek? 4 KF-II-6.8. Mit

Részletesebben

MŰANYAG HULLADÉK HASZNOSÍTÓ BERENDEZÉS

MŰANYAG HULLADÉK HASZNOSÍTÓ BERENDEZÉS MŰANYAG HULLADÉK HASZNOSÍTÓ BERENDEZÉS HÍDFŐ-PLUSSZ IPARI,KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Székhely:2112.Veresegyház Ráday u.132/a Tel./Fax: 00 36 28/384-040 E-mail: laszlofulop@vnet.hu Cg.:13-09-091574

Részletesebben

Energiatakarékossági szemlélet kialakítása

Energiatakarékossági szemlélet kialakítása Energiatakarékossági szemlélet kialakítása Nógrád megye energetikai lehetőségei Megújuló energiák Mottónk: A korlátozott készletekkel való takarékosság a jövő generációja iránti felelősségteljes kötelességünk.

Részletesebben

BIOGÁZ KOGENERÁCIÓS KISERŐMŰVI TERVEZÉS, ENGEDÉLYEZÉS, PROJEKTMENEDZSMENT. Anger Ottó Béla +36 30 399 78 85

BIOGÁZ KOGENERÁCIÓS KISERŐMŰVI TERVEZÉS, ENGEDÉLYEZÉS, PROJEKTMENEDZSMENT. Anger Ottó Béla +36 30 399 78 85 BIOGÁZ KOGENERÁCIÓS KISERŐMŰVI TERVEZÉS, ENGEDÉLYEZÉS, PROJEKTMENEDZSMENT Anger Ottó Béla +36 30 399 78 85 09/23/10 1 DECENTRALIZÁLT KISERŐMŰVEK Villamosenergia-rendszer általában: hatékony termelés és

Részletesebben

Légszennyezés. Molnár Kata Környezettan BSc

Légszennyezés. Molnár Kata Környezettan BSc Légszennyezés Molnár Kata Környezettan BSc Száraz levegőösszetétele: oxigén és nitrogén (99 %) argon (1%) széndioxid, héliumot, nyomgázok A tiszta levegő nem tartalmaz káros mennyiségben vegyi anyagokat!

Részletesebben

TCE-el szennyezett földtani közeg és felszín alatti víz kármentesítése bioszénnel

TCE-el szennyezett földtani közeg és felszín alatti víz kármentesítése bioszénnel TCE-el szennyezett földtani közeg és felszín alatti víz kármentesítése bioszénnel Tervezési feladat Készítette: Csizmár Panni 2015.05.06 Szennyezet terület bemutatása Fiktív terület TEVA Gyógyszergyár

Részletesebben

ENERGIAFELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ (Közlekedési szektor) Adatszolgáltatás száma OSAP 1335/C Adatszolgáltatás időszaka

ENERGIAFELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ (Közlekedési szektor) Adatszolgáltatás száma OSAP 1335/C Adatszolgáltatás időszaka Adatszolgáltatásra vonatkozó adatai Adatszolgáltatás címe ENERGIAFELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ (Közlekedési szektor) Adatszolgáltatás száma OSAP 1335/C Adatszolgáltatás időszaka 2014. Év Az adatszolgáltatás

Részletesebben

Hulladékok szerepe az energiatermelésben; mintaprojekt kezdeményezése a Kárpát-medencében

Hulladékok szerepe az energiatermelésben; mintaprojekt kezdeményezése a Kárpát-medencében Hulladékok szerepe az energiatermelésben; mintaprojekt kezdeményezése a Kárpát-medencében 2012.09.20. A legnagyobb mennyiségű égetésre alkalmas anyagot a Mechanika-i Biológia-i Hulladék tartalmazza (rövidítve

Részletesebben

2014 (éves) Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 8. (2) bekezdése alapján és a Adatszolgáltatás jogcíme

2014 (éves) Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 8. (2) bekezdése alapján és a Adatszolgáltatás jogcíme Adatszolgáltatásra vonatkozó adatai Adatszolgáltatás címe ENERGIAFELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ Adatszolgáltatás száma OSAP 1335/B Adatszolgáltatás időszaka 2014 (éves) Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

Részletesebben

Ko-szubsztrát rothasztás tapasztalatai az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen Román Pál és Szalay Gergely - Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

Ko-szubsztrát rothasztás tapasztalatai az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen Román Pál és Szalay Gergely - Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Ko-szubsztrát rothasztás tapasztalatai az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen Román Pál és Szalay Gergely - Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Ko-szubsztrát rothasztás definíciója, előnyei A társított

Részletesebben

Zöldenergia - Energiatermelés melléktermékekbıl és hulladékokból

Zöldenergia - Energiatermelés melléktermékekbıl és hulladékokból Zöldenergia - Energiatermelés melléktermékekbıl és hulladékokból Dr. Ivelics Ramon PhD. irodavezetı-helyettes Barcs Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda Hulladékgazdálkodás

Részletesebben

BETON A fenntartható építés alapja. Hatékony energiagazdálkodás

BETON A fenntartható építés alapja. Hatékony energiagazdálkodás BETON A fenntartható építés alapja Hatékony energiagazdálkodás 1 / Hogyan segít a beton a hatékony energiagazdálkodásban? A fenntartható fejlődés eszméjének fontosságával a társadalom felelősen gondolkodó

Részletesebben

Norvég kutatási pályázat. Cégcsoport bemutató

Norvég kutatási pályázat. Cégcsoport bemutató Norvég kutatási pályázat és Cégcsoport bemutató Időpont: 2015-10-14 Helye: Ökoindustria Szakkiállítás Budapest Dr. Petis Mihály Gazdasági célok Kutatási célok Szükségszerű fejlesztések IPPC Az EU Integrált

Részletesebben

Biogázüzem Tápiószentmártonon

Biogázüzem Tápiószentmártonon Biogázüzem Tápiószentmártonon AGROmashEXPO 30. Nemzetközi mezőgazdasági és mezőgép kiállítás Biogáz technológiák 2012-ben Magyarországon (biogáz, biometán, CNG) Budapest; 2012.01.27. Nawaro Kft 2006-2009;

Részletesebben

FOLYÉKONY BIOÜZEMANYAGOK

FOLYÉKONY BIOÜZEMANYAGOK FOLYÉKONY BIOÜZEMANYAGOK Dr. DÉNES Ferenc BIOMASSZA HASZNOSÍTÁS BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék 2016/10/03 Biomassza hasznosítás, 2016/10/04 1 TARTALOM Bevezetés Bioetanol Biodízel Egyéb folyékony

Részletesebben

Fókuszban a Dunántúli Környezetipari KLASZTEREK Konferencia Balatonalmádi CO 2 BIO-FER

Fókuszban a Dunántúli Környezetipari KLASZTEREK Konferencia Balatonalmádi CO 2 BIO-FER Fókuszban a Dunántúli Környezetipari KLASZTEREK Konferencia Balatonalmádi CO 2 A bemutatása Enyingi Tibor Mérnök biológus Klaszterigazgató Klaszter gesztorszervezete Klaszter a felelős fejlődés híve Felelősség

Részletesebben

Bodnár István PhD hallgató Miskolci Egyetem Sályi István Gépészeti Tudományok Doktori Iskola

Bodnár István PhD hallgató Miskolci Egyetem Sályi István Gépészeti Tudományok Doktori Iskola Szerves ipari hulladékok energetikai célú hasznosításának vizsgálata üvegházhatású gázok kibocsátása tekintetében kapcsolt energiatermelés esetén Bodnár István PhD hallgató Miskolci Egyetem Sályi István

Részletesebben

A biomassza, mint energiaforrás. Mit remélhetünk, és mit nem?

A biomassza, mint energiaforrás. Mit remélhetünk, és mit nem? MTA Kémiai Kutatóközpont Anyag- és Környezetkémiai Intézet Budapest II. Pusztaszeri út 59-67 A biomassza, mint energiaforrás. Mit remélhetünk, és mit nem? Várhegyi Gábor Biomassza: Biológiai definíció:

Részletesebben

A kisméretű szennyvíztisztító továbbfejlesztése a megújuló energiaforrás előállítása és hasznosítása révén

A kisméretű szennyvíztisztító továbbfejlesztése a megújuló energiaforrás előállítása és hasznosítása révén A kisméretű szennyvíztisztító továbbfejlesztése a megújuló energiaforrás előállítása és hasznosítása révén TET 08 RC SHEN Projekt Varga Terézia junior kutató Dr. Bokányi Ljudmilla egyetemi docens Miskolci

Részletesebben

Egy energia farm példája

Egy energia farm példája Egy energia farm példája LSÁG G HATÁSA A SZERVEZETEK ŐKÖDÉSÉRE I. Innovatív szervezetek II. Vertikális integráció LSÁG G HATÁSA A SZERVEZETEK ŐKÖDÉSÉRE szervezeti struktúra szervezet értékrendjei szervezet

Részletesebben

A Fenntartható fejlődés fizikai korlátai. Késíztette: Rosta Zoltán Témavezető: Dr. Martinás Katalin Egyetemi Docens

A Fenntartható fejlődés fizikai korlátai. Késíztette: Rosta Zoltán Témavezető: Dr. Martinás Katalin Egyetemi Docens A Fenntartható fejlődés fizikai korlátai Késíztette: Rosta Zoltán Témavezető: Dr. Martinás Katalin Egyetemi Docens Fenntartható fejlődés 1987-ben adja ki az ENSZ Környezet és Fejlődés Világbizottsága a

Részletesebben

Biogáztermelés szennyvízből

Biogáztermelés szennyvízből Biogáztermelés szennyvízből MEGÚJULÓ ENERGIA ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM A XXI. század legnagyobb kihívása bolygónk élhetôségének megtartása, javítása, és az emberi szükségletek összehangolása. Az emberiség életében

Részletesebben

PiAndTECH FluidKAT katalitikus izzóterek

PiAndTECH FluidKAT katalitikus izzóterek PiAndTECH FluidKAT katalitikus izzóterek Hő felszabadítás katalitikus izzótéren, (ULE) ultra alacsony káros anyag kibocsátáson és alacsony széndioxid kibocsátással. XIV. TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI KONFERENCIÁT

Részletesebben

A megbízható laboratórium

A megbízható laboratórium www.krlabor.hu Zöld Energia Felsőoktatási Együttműködés TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV - 2012-0012 Kik va g yu nk A Károly Róbert 2014. óta a Károly Róbert Főiskola Tass-pusztai Tangazdaságának területén működik,

Részletesebben

Trágyavizsgáló labor. Csiba Anita, intézeti mérnök (csiba.anita@gmgi.hu) Tevékenységi kör

Trágyavizsgáló labor. Csiba Anita, intézeti mérnök (csiba.anita@gmgi.hu) Tevékenységi kör Laborok Trágyavizsgáló labor Csiba Anita, intézeti mérnök (csiba.anita@gmgi.hu) Tevékenységi kör - Kutatásainkat az alacsony ÜHG kibocsátású trágyafeldolgozási technológiák kidolgozásáért, valamint a folyamat

Részletesebben

KUTATÁS + FEJLESZTÉS PROGRAM. - AKF2014/2. ütem -

KUTATÁS + FEJLESZTÉS PROGRAM. - AKF2014/2. ütem - KUTATÁS + FEJLESZTÉS PROGRAM - AKF2014/2. ütem - AGROWATT biogáz kutató központ Kecskemét, 2014. április - június Készítette: AGROWATT Nonprofit KFT. 1 Előzmények: Az Agrowatt Kft. biogáz kutató központ

Részletesebben

SZINTETIKUS GÁZ BETÁPLÁLÁSA FÖLDGÁZELOSZTÓ RENDSZEREKBE A HIDRAULIKAI SZIMULÁCIÓ FONTOSSÁGA

SZINTETIKUS GÁZ BETÁPLÁLÁSA FÖLDGÁZELOSZTÓ RENDSZEREKBE A HIDRAULIKAI SZIMULÁCIÓ FONTOSSÁGA TDK 2011 SZINTETIKUS GÁZ BETÁPLÁLÁSA FÖLDGÁZELOSZTÓ RENDSZEREKBE A HIDRAULIKAI SZIMULÁCIÓ FONTOSSÁGA Készítette: Hajdú Gergely Témavezető: Horánszky Beáta Az alapprobléma A cég által közölt információk:

Részletesebben

A tejelő tehenészet szerepe a. fenntartható (klímabarát) fejlődésben

A tejelő tehenészet szerepe a. fenntartható (klímabarát) fejlődésben A tejelő tehenészet szerepe a fenntartható (klímabarát) fejlődésben Dr. habil. Póti Péter tanszékvezető, egyetemi docens Szent István Egyetem (Gödöllő), Álletenyésztés-tudományi Intézet Probléma felvetése

Részletesebben

Alapanyag és minıség, azaz mitıl zöld az energia? Prof. Dr Fenyvesi László Fıigazgató Tóvári Péter Osztályvezetı

Alapanyag és minıség, azaz mitıl zöld az energia? Prof. Dr Fenyvesi László Fıigazgató Tóvári Péter Osztályvezetı Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Mezıgazdasági Gépesítési Intézet Alapanyag és minıség, azaz mitıl zöld az energia? Prof. Dr Fenyvesi László Fıigazgató Tóvári Péter Osztályvezetı A pellet

Részletesebben

A REZIPE nemzetközi együttműködés bemutatása, a projekt eddigi eredményei és céljai, a Zéró Emissziós Platform meghirdetése

A REZIPE nemzetközi együttműködés bemutatása, a projekt eddigi eredményei és céljai, a Zéró Emissziós Platform meghirdetése A REZIPE nemzetközi együttműködés bemutatása, a projekt eddigi eredményei és céljai, a Zéró Emissziós Platform meghirdetése The sole responsibility for the content of this brochure lies with the authors.

Részletesebben

ELSŐ SZALMATÜZELÉSŰ ERŐMŰ SZERENCS BHD

ELSŐ SZALMATÜZELÉSŰ ERŐMŰ SZERENCS BHD ELSŐ SZALMATÜZEL ZELÉSŰ ERŐMŰ SZERENCS BHD HőerH erőmű Zrt. http:// //www.bhd.hu info@bhd bhd.hu 1 ELŐZM ZMÉNYEK A fosszilis készletek kimerülése Globális felmelegedés: CO 2, CH 4,... kibocsátás Magyarország

Részletesebben

A szén-dioxid megkötése ipari gázokból

A szén-dioxid megkötése ipari gázokból A szén-dioxid megkötése ipari gázokból KKFTsz Mizsey Péter 1,2 Nagy Tibor 1 mizsey@mail.bme.hu 1 Kémiai és Környezeti Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem H-1526 2 Műszaki Kémiai Kutatóintézet

Részletesebben

Biogáz, Biometán magyarországi helyzete. 2012 szeptember 27

Biogáz, Biometán magyarországi helyzete. 2012 szeptember 27 Biogáz, Biometán magyarországi helyzete 2012 szeptember 27 A NaWaRo Kft bemutatása Alapítás éve: 2006 Bioenergetikai tanácsadó cég CIB Lízing Képviseleti Iroda Biogáz erőművek finanszírozása önerő nélkül

Részletesebben

Zöldenergia szerepe a gazdaságban

Zöldenergia szerepe a gazdaságban Zöldenergia szerepe a gazdaságban Zöldakadémia Nádudvar 2009 május 8 dr.tóth József Összefüggések Zöld energiák Alternatív Energia Alternatív energia - a természeti jelenségek kölcsönhatásából kinyerhető

Részletesebben

23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet

23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet 23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet a 140 kw th és az ennél nagyobb, de 50 MW th -nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Mezőgazdaságból származó anyagok biogáz célú hasznosítása. 131.lecke

Részletesebben

NCST és a NAPENERGIA

NCST és a NAPENERGIA SZIE Egyetemi Klímatanács SZENT ISTVÁN EGYETEM NCST és a NAPENERGIA Tóth László ACRUX http://klimatanacs.szie.hu TARTALOM 1.Napenergia potenciál 2.A lehetséges megoldások 3.Termikus és PV rendszerek 4.Nagyrendszerek,

Részletesebben

Energianövények, biomassza energetikai felhasználásának lehetőségei

Energianövények, biomassza energetikai felhasználásának lehetőségei Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége Hulladékból Tüzelőanyag Előállítás Gyakorlata Budapest 2016 Energianövények, biomassza energetikai felhasználásának lehetőségei Dr. Lengyel Antal főiskolai

Részletesebben

2014. Év. rendeletére, és 2012/27/EK irányelvére Teljesítés határideje 2015.04.30

2014. Év. rendeletére, és 2012/27/EK irányelvére Teljesítés határideje 2015.04.30 Adatszolgáltatásra vonatkozó adatai Adatszolgáltatás címe Energiafelhasználási beszámoló Adatszolgáltatás száma OSAP 1335a Adatszolgáltatás időszaka 2014. Év Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

Részletesebben