Biometán Régiók. Regionális Stratégia és Cselekvési Terv. Szerződés szám: IEE/10/130 Feladat szám: Készült: 2012 Május

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Biometán Régiók. Regionális Stratégia és Cselekvési Terv. Szerződés szám: IEE/10/130 Feladat szám: 2.1.2 Készült: 2012 Május"

Átírás

1 Biometán Régiók Regionális Stratégia és Cselekvési Terv Szerződés szám: IEE/10/130 Feladat szám: Készült: 2012 Május The sole responsibility for the content of this document lies with the authors. It does not represent the opinion of the European Communities. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained therein

2 Összefoglaló Dr. Bai Attila kalkulációja valamint egyéb szakértői adatok alapján a hazai, energiaforrásként felhasználható biomassza éves mennyisége ágazatonként a következő: Növénytermesztés: 7-8 millió tonna melléktermék, 0,5-1 millió tonna főtermék Állattenyésztés: 7-8 millió tonna szárazanyag Élelmiszeripar: ezer tonna szárazanyag Erdőgazdaság: 3 4 millió tonna faanyag Települési hulladék: millió tonna (ebből 7 8 millió m 3 szilárd hulladék). A biogáz technológiák széleskörű elterjedése energetikai megfontolásból igen jelentős, azonban a fejlesztéseket indokolttá teszik egyéb tényezők is (környezetvédelem). A biogáz-előállítás a termelési hulladékok, mezőgazdasági melléktermékek, és egyéb szerves anyagok kezelésével hozzájárul a környezetvédelmi célok teljesítéséhez, a metángáz-kibocsátás csökkentésével fontos klímavédelmi eszköz. A három legfőbb, biogáz előállítására alkalmas biomassza alapanyag a következő: növénytermesztési fő és melléktermékek; állattenyésztési melléktermékek; kommunális hulladékok (ide értendők a települési szilárd hulladékok, a települési szennyvíz és a szerves ipari hulladékok). A stratégia legfontosabb célkitűzései A fermentlé szilárd és híg fázisának optimális hasznosítására való javaslattétel Az eddig égetésre vagy hulladéklerakókba kerülő lejárt szavatosságú élelmiszerek valamint élelmiszer feldolgozási hulladékok (beleértve a vágóhídi hulladékot is) biogázüzemi (anaerob fermentációs) hasznosítása Az egyéb biológiailag lebontható hulladékok, amelyek eddig komposztálókban, hulladéklerakókban vagy égetéssel hasznosultak, biogázüzemi alkalmazásának felmérése Az állattartásban keletkező trágya anyagok biogázüzemben történő felhasználásának növelése Vállalati együttműködések fokozása Az üzemek dolgozóinak szakszerű és hatékony képzése Az élelmiszer-feldolgozó ágazat versenyképességének növelése

3 Teljesítendő célkitűzések: A biogáz technológia profiljának bővítése és ezáltali hozzájárulása a hulladékkezelési problémák szélesebb körű megoldásához A döntéshozók, valamint érdekelt felelek döntéseinek támogatása megfelel szakmai információk biztosításával Biogázüzemi fejlesztések megvalósulásának fokozása Fejlesztések előremozdítása által, a fenntartható fejlődés elősegítése, vállalati együttműködések növelése valamint magas színvonalú létesítmények megvalósítása A Biometán Régiók pályázat által megismert legjobb technológiai gyakorlati példák széleskörű ismertetése és elterjesztése magyarországi és európai szinten

4 1. Bevezetés A Biometán Régiók magyarországi Regionális Stratégia és Cselekvési Tervének célja, felmérni a biogáz előállítás potenciálját, azonosítani a meglévő korlátozókat és akadályozó tényezőket valamint sikeres stratégiát alkotni a biogáz/biometán előállítás terén hazai szinten. Jelen dokumentum széles körben elérhető szakértői adatokból és kalkulációkból áll. A dokumentum elkészítéséhez felhasználásra került: a Biometán Régiók Tudományos Tanácsadó Testületének javaslatai, Magyarország Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terve (továbbiakban. Nemzeti Cselekvési Terv, NCsT) ill. a Redubar EU kutatási projekt adatai is. 2. Magyarország jellemzői Magyarország viszonylag kis ország, területe km 2. Európa kontinentális éghajlati övezetéhez tartozik, mérsékelt éghajlattal. A Központi Statisztikai Hivatal évi adatai szerint népessége: fő, népsűrűség 106,8 fő/km².magyarország területének közel 70%-a alkalmas mezőgazdasági termelésre. Természeti adottságai, a napfényes órák száma, a domborzati viszonyok, a kiváló termőképességű talajok a legtöbb kultúrnövény termelésében megfelelő környezetet biztosít utolsó negyedévében a mezőgazdaság döntő szerepet játszott a magyar GDP növekedésében, ami 1,4 %-kal volt magasabb az előre kalkuláltnál. 3. Biogáz potenciál Magyarországon A mezőgazdaság megújuló energiaforrások hasznosítási területén történő előrelépése felértékeli a vidéki térségeket, energiatermelő ágazattá teszi az agráriumot, amelynek segítségével bővülhetnek az értékesítési csatornák és nőhet a termelők jövedelemtermelő képessége. Az agrárpolitikai célja, új zöldenergia iparág kiépítése, melynek a mezőgazdaság és a vidék egyértelmű nyertese lehet.

5 A biomassza forrás típusa átlagosan 1. Növénytermesztési melléktermékek 131,32 PJ 2. Erdészeti melléktermékek 39,22 PJ (termokémiai kigázosításhoz) 3. Állattenyésztési melléktermékek 3,72 PJ 4. Szennyvíziszap 5,91 PJ 5. Szerves ipari hulladékok 0,42 PJ 6. Kommunális szilárd hulladékok 42,25 PJ Összesen: 222,84 PJ 25 MJ/m 3 felső hőértékű nyers biogázban kifejezve: 39 MJ/m 3 felső hőértékű földgáz egyenértékben kifejezve: millió m millió m 3 Forrás: Dr. Szunyog István (2009): A biogázok földgáz közszolgáltatásban történő alkalmazásának minőségi feltételrendszere Magyarországon c. doktori értekezés Állattenyésztési melléktermék Az állattenyésztési melléktermékek rendelkezésre álló mennyiségének felmérésekor, a szarvasmarhák, a sertések, a juhok és kecskék, a lovak és a baromfifélék kerültek figyelembevételre, ami alapján, Magyarországon átlagosan 29,1 PJ energiatartalomnak megfelelő állati trágya keletkezett 2008-ban. A felsorolt állatfajoknak az összesített éves biogázhozama ezer m 3 /év nagyságúra becsülhető. Az ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt ban összesen 190 ezer tonna állati eredetű hulladékot (állati hulla) gyűjtött össze. Növénytermesztés melléktermékei A növénytermesztési melléktermékeinél, csak a 100 ezer tonnát meghaladó gabonafélék és szántóföldi növények (kalászosok kukorica, burgonya, cukorrépa, napraforgó, repcemag) kerültek beszámításra. Összesítve az egyes főtermékek melléktermékekből (kalászosok szalmája, kukorica szár és csutka, cukorrépa és burgonya szár valamint levél, napraforgó szár:, napraforgó maghéj, repce szár) éves szinten ezer tonna biogáz előállítására alkalmas növényi szerves anyag keletkezik. Az NCsT -ben leírtak szerint az éves melléktermék és hulladék mennyiség meghaladja a 20 millió tonnát éves szinten, aminek jelentős része energetikai célra felhasználható lenne, amellett hogy figyelembe kell venni a talaj termőképességének megőrzésének kérdését is. Energianövények esetén 100 ezer hektáron történő termesztésekor, évente hozzávetőlegesen millió m 3 biogáz (kb PJ) állítható elő. A 100 ezer ha szántóföld nagyság mindössze csak egytizede az EU direktívák miatt az élelmiszer termelésből hazánkban kivonásra kerülő földterületnek

6 Szennyvíziszap 2009-ben 522 db tisztító telep működött hazánkban, melyek összesített kapacitása kb. 9,7 millió lakos egyenértékre becsülhető. A potenciálisan kiaknázható elméleti szennyvízmennyiségből átlagosan 3,6 PJ energiatartalomnak megfelelő biogáz lenne előállítható. Éves szinten becsülhető szárazanyag mennyisége kb. 420 ezer tonna ban tonna (szárazanyag tartalom) szennyvíziszap keletkezett, 2015-ben ez a szám pedig tonna lesz az NcsT-ben leírtak alapján. Kommunális hulladék A biogáz a kommunális hulladéklerakókban nem egyenletes ütemben szabadul fel, hanem hosszú évek, sőt évtizedek alatt a lerakó életciklusának megfelelő intenzitással. Az egységnyi térfogatból kinyerhető biogáz mennyisége egzakt módon nem határozható meg, az alapanyag tömörödése miatt. Magyarországon a települési hulladék éves szinten keletkező mennyisége 4,581 millió tonna. A települési szilárd hulladék biológiailag lebontható része 2006-ban tonna, a hulladéklerakó gáz (metán) mennyisége pedig tonna volt Az ipari hulladék biológiailag lebontható része 2006-ban tonna volt (beleértve az élelmiszeripart, TEÁOR CA ágazat). 4. A biogáz lehetséges hasznosítási irányai A biogáz felhasználható villamos energia előállítására, hőtermelésre vagy kombinált hő és villamos energia (CHP) előállításra is. A tisztított és megfelelően sűrített biogáz (biometán) közlekedési üzemanyagként alkalmazható vagy a gázhálózatba is betáplálható. Szakértők a biogáz termelés 2020-ra történő megkétszereződésével kalkulálnak. Ezen cél elérését indokolja hogy az energiát döntően hulladékból (melléktermékből) állítjuk elő, aminek segítségével nagy mennyiségű, a környezetre káros hulladék ártalmatlanítását is megoldjuk. Továbbá elmondható, hogy a ma ismert technológiák a lokális környezetet egyáltalán nem szennyezik. A következő években egyre nagyobb figyelmet kell fordítani a kettős hasznosításra, és a hozzáadott érték növelésére. A zöldáram előállítás mellett a közvetlen felhasználásra vagy értékesítésre előállított zöldhő is prioritást fog élvezni várhatóan. A biometán szerepe a közlekedésben előreláthatólag növekedést fog mutatni, elsősorban olyan településeken, ahol a biogáz ésszerű távolságon belül beszerezhető (tankolható). Az LPG-hez (autógáz) hasonló rendszerű CNG (komprimált földgáz)

7 töltőállomások engedélyeztetésének egyszerűsítése igen fontos eleme lehet a hazai biogáz ipar fejlődésének. A tendenciájában növekvő gázárak, az időszakosan jelentkező ellátási nehézségek ellenére nehéz az áttérés más alternatív energiafajtára, azonban a megfelelő minőségű biogáz termelési kapacitás kiépítésének és a már meglévő földgázhálózatba történő integrálásának elősegítése jelentős nemzetgazdasági potenciállal bír. Magyarország földgáz rendszere jól kiépített, a települések 90,8 százaléka rendelkezik vezetékes gázzal, ami elősegítheti az ez irányú törekvéseket. 5. Akadályozó és korlátozó tényezők A biogáz technológiák fejlesztése érdekében, fontos tisztázni, a létező akadályozó és korlátozó tényezőket Gazdasági életképesség. A nem megfelelően megválasztott technológia sok esetben igen költséges, üzemeltetése pedig gazdaságtalan. A kötelező átvételi rendszer zöldáram átvételi ára sok esetben nem biztosít belátható időn belüli megtérülést, ha biogáz termelés során keletkező hulladékhő nem kerül felhasználásra. A kormányzat eltökélt szándéka, hogy az előkészítés alatt lévő, új átvételi rendszerben technológiai alapú differenciálást hajtson végre, figyelembe véve azt, hogy egyes megújuló energiaforrások többlet társadalmi előnnyel is bírnak (pl. biogáz) valamint eltérő a társadalmi-gazdasági hozzáadott értékük (CO2- megtakarítási, foglalkoztatás) Vállalati/közösségi elismerés. Idegenkedés az új technológiák iránt Limitált szakértelem. Nagyon kevés olyan szaktanácsadó intézet és vállalkozás létezik, amely biogázüzemek tervezésével, beüzemelésével, karbantartásával és üzemeltetésével foglalkozik megfelelő szinten. Intézményi és szabályozási keretek. A technológia nem széleskörű elterjedtsége és a korlátozottan rendelkezésre álló ismeretek miatt (központi és helyi szinten is), potenciáljának felmérése sok éven át alultervezett volt, az utóbbi időben azonban ez megfordulni látszik. 6. Stratégia Átfogó stratégiai célok Számos irányadó elv és alapvető cél létezik, amelyek alátámasztják a biogáz fejlesztések szükségességét és elvárt szintjét az adott országban/régióban: -

8 Az állattartás szerves anyagainak energetikai felhasználása (biogáz) produktív hulladék-kezelést tehet lehetővé, javítva az ágazat versenyképességét. Üvegházhatású gázok csökkentése (különösen a metán), a korábbiakban hulladéklerakókba kerülő szerves hulladékok biogázüzemben történő hasznosításával Az anaerob fermentáció egyik végterméke a kierjedt fermentlé, amely kiválóan alkalmas műtrágya kiváltásra, talajerő pótlására Környezetbarát bioüzemanyag termelés lokális szinten, amellyel a biogáz (biometán) közlekedésben (pl. tömegközlekedés, szemétszállítás) történő ösztönzése támogatható Felszíni és felszín alatti vizek szennyezettség szintjének csökkentése, az átfogó szerves maradékanyagok kezelése által. További célkitűzések A beruházások megvalósításával kapcsolatos legfontosabb tényezők :- A beruházások a legjobb gyakorlati példákból látható tapasztalatok szerint valósulhatnak meg, amelyek hatékony megoldást kínálnak a híg és szilárd fermentlé hasznosítása, a felszíni és felszín közeli vizek szennyezettségének csökkentése, az alacsony szagkibocsátás és a minimális káros anyag kibocsátás területein is A biogáz hatékony felhasználása a minimális, fel nem használt energiatermelés mellett (ez általában hő). A kapcsolt hő és villamos energiatermelés (CHP) a széleskörűen ajánlott megoldás villamos energia termeléskor. Nagyobb rendszerek esetén a földgázhálózatba történő betáplálás kínálná az optimális megoldást, bár léteznek olyan hibrid rendszerek is ahol a CHP jelenti az ideális választást. Lejárt élelmiszerek, ill. az élelmiszer feldolgozás maradékainak biogázüzemben történő hasznosításának növelése, égetés, ill. hulladéklerakókban történő elhelyezés helyett A biológiailag lebontható egyéb maradékanyagok komposztálás, égetés vagy hulladéklerakókban történő elhelyezés helyetti biogázüzemi hasznosítása A különböző vállalati együttműködések által, a megfelelő alapanyag mix biztosítása a fermentációs folyamathoz, amely magas gázkihozatalt biztosít. Ennek köszönhetően megteremtődik az összhang az üzemmenet vonatkozásában, és az alapanyagok beszállítása is megfelelő távolságokon belül történik meg. Szakképzett munkaerő képzése, akik képesek a biogázüzem építési, karbantartási és üzemeltetési feladatait megfelelő színvonalon ellátni Az élelmiszer feldolgozó ágazat versenyképességének növelése, a keletkező hulladék feldolgozás/ártalmatlanítás csökkentése révén

9 A dokumentum elkészítésének időpontjában a mezőgazdasági termények ára soha nem látott mértékben növekszik, különösen azon gabonafélék esetén amelyeket széleskörűen használnak Európa szerte biogázüzemi alapanyagként. Aggályok merültek fel, hogy milyen hatása lesz ennek az elsőgenerációs bioüzemanyagok árára. Teljesen világos, hogy mennyire jelentős kérdés az élelmiszerek árának változása, különösen olyan helyeken ahol a klimatikus viszonyok kiszámíthatatlanok a termeléshez, növekvő népesség számmal kell kalkulálni, valamint a növekvő életszínvonal okán a feltörekvő Ázsiai és Latin-Amerikai gazdaságok esetén is. Feltételezve, hogy minden ismertetett probléma megfelelően kezelésre kerül, ezeken túl is lesznek olyan rendelkezésre álló területek, ahol nagy biogázhozamú energianövények termesztése valósulhat meg. A célok elérésének valószínűsége A stratégia céljának valószínűsíthető hátráltató tényezői:- A központi, regionális és helyi önkormányzati stratégiák nem megfelelő szintű összehangolása, kidolgozása és alkalmazása A biogáz technológiák hulladékgazdálkodásban betölthető szerepének nem megfelelő felismerése A biogáz fejlesztési ösztönzők elégtelen vagy bizonytalan volta Túlzott környezetvédelmi szabályozások Alacsony elismertségi szint az állam támogatási mechanizmusában a megújuló energiák termelése és felhasználása területén (szén alapú technológiák kiváltása) Megfelelő szabályozási keret hiánya a megújuló energiából termelt hőenergia helyi hálózatba történő alkalmazására A biogáz technológiákban rejlő potenciál nem megfelelőszintű felismerése kormányzati, ipari, ill. társadalmi szinten Túlzott félelem a technológia alkalmazását illetően közösségi szinten A legtöbb biogázüzem Európában, az üzemben keletkező hőenergia hasznosítását nem tudja megoldani teljes körűen. A hulladék égetőművek közül már több üzemel, ill. beüzemelés alatt áll, amelyek hosszú távú szerződéssel rendelkeznek a hulladékkezelés területén. Hasonlóképpen, központosított tartályos komposztáló rendszereket is kifejlesztettek az elmúlt években.

10 Stratégia megvalósítása Biogáz technológiák profiljának növelése és ezáltali hozzájárulása a hulladékkezelési problémák megoldásához A döntéshozók (különösképpen a hulladékgazdálkodási politikát alakítók) megfelelő tájékoztatása Új, ill. hazánkban még nem elterjedt biogáz technológiai fejlesztések feltérképezése Az egyes projektek megvalósításának előremozdítása, a versenyképesség növelése, a fenntartható fejlődés fokozott figyelembevétele, a lehetséges együttműködési lehetőségek megfelelő kihasználása, és magas színvonalú létesítmények kivitelezése révén. A legjobb már létező gyakorlati megoldások elterjesztése magyarországi, ill. európai szinten Információs kampány A biogáz és biometán fejlesztések elterjedésének kulcsa a megfelelő nyilvánosság mellett történő releváns információ átadás a döntéshozók és a széleskörű nyilvánosság felé. A szükséges tudásanyag elterjesztését többféle módon, írott sajtóban, konferenciákon, sajtó nyilvános eseményeken, különböző médiatermékekben stb. kívánjuk megvalósítani. Különös hangsúlyt fektettünk, a biometán lehetőségei és előnyei megismertetésére. Külön stratégia került kialakításra a potenciális befektetők, ill. alapanyag előállítók részére, ami magában foglalja majd egy hazai és remélhetőleg egy a partnerországokban található biogáz/biometán üzem tanulmányút keretében történő meglátogatását is. 7. Javasolt cselekvési terv A cselekvési terv egy sor egymással összefüggő intézkedést mutat be, amelyek célja a regionális stratégiák megfelelő szintű végrehajtásának elősegítése A hazai tudásbázis szélesítése Politikai döntéshozók megfelelő irányba történő befolyásolása A potenciális beruházók figyelmének felkeltése

11 Tanulmányutak szervezése Legjobb gyakorlati példák ismertetése Naprakész információk közreadása az érdekelt felek számára Kiválasztott minta projektek gazdasági megtérüléseinek ismertetése potenciális beruházók számára Gyakorlati tanácsadás a biogázüzemi üzemmenet javítása érdekében A megfelelő partner felkutatásában való segédkezés (pl. alapanyag tulajdonos, hő felhasználó stb.) A potenciális beruházók jogszabályokban, rendeletekben való eligazodásának támogatása Tanácsadás az elérhető technológiák, beszállítók, szakértők tekintetében 8. Megvalósítás A Biometán Régiók projekt partnerei, az adott országok érdekelt feleinek bevonása nélkül nem képes megalkotnia megfelelő cselekvési tervet, amelynek természetesen nem célja a már folyamatban lévő stratégiák lemásolása vagy megkérdőjelezése A megfelelő cselekvési terv elkészítésében kíván segítséget nyújtani a Biometán Régiók elnevezésű pályázat is. A projekt legfőbb célja, elősegíteni a biogáz és a biometán technológiák elterjedését, azáltal, hogy független tájékoztatást tud nyújtani, a potenciális fejlesztők, befektetők, politikusok és minden a témában érintett személy számára. A legfontosabb elérendő célkitűzés, annak bemutatása, hogy a biometán hasznosítása alternatív üzemanyagként, ill. földgázhálózatban való felhasználás esetén; gazdaságos és vonzó lehetőség lehet befektetők, hulladék és energetikai vállalatok, közművek, ill. önkormányzatok számára. Meglévő esettanulmányok, üzemi tapasztalatok és a mindennapokban már alkalmazott technológiai megoldások által be kívánjuk mutatni, a legjobb gyakorlati példákat és megoldásokat a biogázüzemek vonatkozásában. A biometán technológiában rejlő potenciál kiaknázása végett, feltárjuk a legfontosabb, az elterjedést hátráltató tényezőket is. Kulcsszerepe van a projekt partnerországaiban létrehozott Tudományos Tanácsadó Testületeknek, amelyek szakmai tapasztalatukkal, tudásukkal valamint kapcsolatrendszerükkel segítik elő a projekt végrehajtását. 9. Monitoring A cselekvési tervet, a Tudományos Tanácsadó Testületnek 2012 őszén, ill év végén felül kell vizsgálni, hogy megállapítást nyerjenek, a kitűzött célok megvalósításában való haladás tekintetében. Amennyiben a felülvizsgálat során bármilyen tényező hozzáadása vagy figyelmen kívül hagyásának szükségessége

12 merülne fel, annak végrehajtása meg fog történni. A cselekvési terv elkészültekor, a hordónkénti olajár meghaladta a 100 dollárt, így az egyes országok kormányai igyekeznek valamiképpen reagálni erre. Itt jöhetnek képbe többek között a biogáz technológiák is, amelyek elterjesztéséhez szükséges megalkotni a megfelelő stratégiát. 10. Tudományos Tanácsadó Testület A Biometán Régiók pályázat munkáját, egy korábbiakban már említett Tudományos Tanácsadó Testület segíti, amelyben többek közt találhatunk biogáz üzemeltetőt, üzemtulajdonost, egyetemi kutatókat, szakértőket, beruházási szakembereket stb:- Ragoncza Ádám (Nawaro Kft.), Dr. Bak János (műszaki szakértő), Dr. Magó László (Szent István Egyetem), Dr. Mészáros György (műszaki szakértő), Koenig Hajós Márton (Dömsödi biogázüzem, Elmib Zrt.), Dr. Szunyog István (Miskolci Egyetem), Pazsiczki Imre (Gödöllő Földhivatal), Dr. Kelemen Zsolt (műszaki szakértő), Dr. Bense László (Szent István Egyetem), Dr. Gockler Lajos (műszaki szakértő), Dr. Németh Imre (OBEKK Zrt.), Böcskey Zsolt (Zalavíz Zrt.), Dr. Bozóki Zoltán (Szegedi Tudomány Egyetem), Dikán András (szakértő, munkavédelmi tanácsadó) Dr. Kerényi Zoltán (Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont), Dr. Horváth András (műszaki szakértő), Dr. Fenyvesi László (VM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet The sole responsibility for the content of this document lies with the authors. It does not represent the opinion of the European Communities. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained therein

A biometán előállítása és betáplálása a földgázhálózatba

A biometán előállítása és betáplálása a földgázhálózatba A biometán előállítása és betáplálása a földgázhálózatba Dr. Kovács Attila - Fuchsz Máté Első Magyar Biogáz Kft. 2011. 1. április 13. XIX. Dunagáz Szakmai Napok, Visegrád Mottó: Amikor kivágjátok az utolsó

Részletesebben

energiaforrása Kőrösi Viktor Energetikai Osztály KUTIK, Summer School, Miskolc, 2007. Augusztus 30.

energiaforrása Kőrösi Viktor Energetikai Osztály KUTIK, Summer School, Miskolc, 2007. Augusztus 30. Biogáz z a jövőj energiaforrása Kőrösi Viktor Energetikai Osztály Biogáz jelentősége Energiatermelés és a hulladékok környezetbarát megsemmisítése (21CH 4 =1CO 2, állati trágya, szennyvíziszap, hulladéklerakók),

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 II. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY ÉS TÉRKÖRNYEZETE (NÖVÉNYI ÉS ÁLLATI BIOMASSZA)... 8 1. Jogszabályi háttér ismertetése... 8 1.1. Bevezetés... 8 1.2. Nemzetközi

Részletesebben

Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások

Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások Jasper Anita Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. Élelmiszerhulladékok kezelésének és újrahasznosításának jelentősége

Részletesebben

Biogázüzem Tápiószentmártonon

Biogázüzem Tápiószentmártonon Biogázüzem Tápiószentmártonon AGROmashEXPO 30. Nemzetközi mezőgazdasági és mezőgép kiállítás Biogáz technológiák 2012-ben Magyarországon (biogáz, biometán, CNG) Budapest; 2012.01.27. Nawaro Kft 2006-2009;

Részletesebben

Biogáztelep hulladék CO 2 -jének, -szennyvizének, és -hőjének zárt ciklusú újrahasznosítása biomasszával

Biogáztelep hulladék CO 2 -jének, -szennyvizének, és -hőjének zárt ciklusú újrahasznosítása biomasszával Biogáztelep hulladék CO 2 -jének, -szennyvizének, és -hőjének zárt ciklusú újrahasznosítása biomasszával Projekt bemutatása ELSŐ MAGYAR ENERGIATÁROLÁSI KLASZTER NONPROFIT KFT. V e z e t ő p a r t n e r

Részletesebben

SZAKMAI SZIMPÓZIUM BERUHÁZÁSOK A MEGÚJULÓ ENERGIÁK TERÉN

SZAKMAI SZIMPÓZIUM BERUHÁZÁSOK A MEGÚJULÓ ENERGIÁK TERÉN SZAKMAI SZIMPÓZIUM BERUHÁZÁSOK A MEGÚJULÓ ENERGIÁK TERÉN 2012.09.25. Biogáz Németországban (2010) : Működő üzemek: 5.905 (45) Épített kapacitás: 2.291 MW Termelt energia: 14,8 M MWh Összes energiatermelés:

Részletesebben

Hulladékok szerepe az energiatermelésben; mintaprojekt kezdeményezése a Kárpát-medencében

Hulladékok szerepe az energiatermelésben; mintaprojekt kezdeményezése a Kárpát-medencében Hulladékok szerepe az energiatermelésben; mintaprojekt kezdeményezése a Kárpát-medencében 2012.09.20. A legnagyobb mennyiségű égetésre alkalmas anyagot a Mechanika-i Biológia-i Hulladék tartalmazza (rövidítve

Részletesebben

Biogáz és Biofinomító Klaszter szakmai tevékenysége. Kép!!!

Biogáz és Biofinomító Klaszter szakmai tevékenysége. Kép!!! Biogáz és Biofinomító Klaszter szakmai tevékenysége Kép!!! Decentralizált bioenergia központok energiaforrásai Nap Szél Növényzet Napelem Napkollektor Szélerőgépek Biomassza Szilárd Erjeszthető Fagáz Tüzelés

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc ÚMVP I. tengely A minőség és a hozzáadott érték növelése a mezőés erdőgazdaságban,

Részletesebben

A megújuló energiaforrások környezeti hatásai

A megújuló energiaforrások környezeti hatásai A megújuló energiaforrások környezeti hatásai Dr. Nemes Csaba Főosztályvezető Környezetmegőrzési és Fejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium Budapest, 2011. május 10.. Az energiapolitikai alappillérek

Részletesebben

A decentralizált megújuló energia Magyarországon

A decentralizált megújuló energia Magyarországon A decentralizált megújuló energia Magyarországon Közpolitikai gondolatok Őri István Green Capital Zrt. Bevált portugál gyakorlatok konferencia Nyíregyháza 2010. június 4. Miről fogok beszélni? A portugál-magyar

Részletesebben

EGYMÁSRA ÉPÜLŐ ÉLELMISZER ÉS ENERGIA ELŐÁLLÍTÁS

EGYMÁSRA ÉPÜLŐ ÉLELMISZER ÉS ENERGIA ELŐÁLLÍTÁS EGYMÁSRA ÉPÜLŐ ÉLELMISZER ÉS ENERGIA ELŐÁLLÍTÁS EGYMÁSRA ÉPÜLŐ ÉLELMISZER ÉS ENERGIA ELŐÁLLÍTÁS A kétpólusú mezőgazdaság lényege, hogy olyan gazdasági ösztönző és támogatási rendszert kell kialakítani,

Részletesebben

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Beruházási pályázati lehetőségek 2014-2020 Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály TÁMOGATÓ VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája A STRATÉGIA

Részletesebben

A REZIPE nemzetközi együttműködés bemutatása, a projekt eddigi eredményei és céljai, a Zéró Emissziós Platform meghirdetése

A REZIPE nemzetközi együttműködés bemutatása, a projekt eddigi eredményei és céljai, a Zéró Emissziós Platform meghirdetése A REZIPE nemzetközi együttműködés bemutatása, a projekt eddigi eredményei és céljai, a Zéró Emissziós Platform meghirdetése The sole responsibility for the content of this brochure lies with the authors.

Részletesebben

Zöldenergia - Energiatermelés melléktermékekbıl és hulladékokból

Zöldenergia - Energiatermelés melléktermékekbıl és hulladékokból Zöldenergia - Energiatermelés melléktermékekbıl és hulladékokból Dr. Ivelics Ramon PhD. irodavezetı-helyettes Barcs Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda Hulladékgazdálkodás

Részletesebben

Küzdi Gyöngyi Ágnes ELTE TTK Környezettudomány, földtudományi szakirány 2010. Témavezető: Dr. Munkácsy Béla

Küzdi Gyöngyi Ágnes ELTE TTK Környezettudomány, földtudományi szakirány 2010. Témavezető: Dr. Munkácsy Béla BIOGÁZ MINT MEGÚJULÓ ALTERNATÍV ENERGIAFORRÁS LEHETŐSÉGE A MAGYAR MEZŐGAZDASÁGBAN ÉS AZ ENERGIAGAZDÁLKODÁSBAN A PÁLHALMAI BIOGÁZÜZEM PÉLDÁJÁN SZEMLÉLTETVE Küzdi Gyöngyi Ágnes ELTE TTK Környezettudomány,

Részletesebben

Tervezzük együtt a jövőt!

Tervezzük együtt a jövőt! Tervezzük együtt a jövőt! gondolkodj globálisan - cselekedj lokálisan CÉLOK jövedelemforrások, munkahelyek biztosítása az egymásra épülő zöld gazdaság hálózati keretein belül, megújuló energiaforrásokra

Részletesebben

A SZENNYVÍZISZAPRA VONATKOZÓ HAZAI SZABÁLYOZÁS TERVEZETT VÁLTOZTATÁSAI. Domahidy László György főosztályvezető-helyettes Budapest, 2013. május 30.

A SZENNYVÍZISZAPRA VONATKOZÓ HAZAI SZABÁLYOZÁS TERVEZETT VÁLTOZTATÁSAI. Domahidy László György főosztályvezető-helyettes Budapest, 2013. május 30. A SZENNYVÍZISZAPRA VONATKOZÓ HAZAI SZABÁLYOZÁS TERVEZETT VÁLTOZTATÁSAI Domahidy László György főosztályvezető-helyettes Budapest, 2013. május 30. BKSZT Tartalom Előzmények, új körülmények Tervezett jogszabály

Részletesebben

A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon. 2009. Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató

A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon. 2009. Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon 2009. Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató Energia Központ Nonprofit Kft. bemutatása Megnevezés : Energia Központ

Részletesebben

Klímapolitika és a megújuló energia használata Magyarországon

Klímapolitika és a megújuló energia használata Magyarországon Klímapolitika és a megújuló energia használata Magyarországon Dióssy László Szakállamtitkár, c. egyetemi docens Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Enterprise Europe Network Nemzetközi Üzletember

Részletesebben

Stratégia és fejlesztési lehetőségek a biológiailag lebomló hulladékok energetikai hasznosításában

Stratégia és fejlesztési lehetőségek a biológiailag lebomló hulladékok energetikai hasznosításában Stratégia és fejlesztési lehetőségek a biológiailag lebomló hulladékok energetikai hasznosításában Bocskay Balázs tanácsadó Magyar Cementipari Szövetség 2011.11.23. A stratégia alkotás lépései Helyzetfelmérés

Részletesebben

Információtartalom vázlata: Mezőgazdasági hulladékok definíciója. Folyékony, szilárd, iszapszerű mezőgazdasági hulladékok ismertetése

Információtartalom vázlata: Mezőgazdasági hulladékok definíciója. Folyékony, szilárd, iszapszerű mezőgazdasági hulladékok ismertetése 1. Jellemezze és csoportosítsa a mezőgazdasági hulladékokat és melléktermékeket eredet és hasznosítási lehetőségek szempontjából, illetve vázolja fel talajra, felszíni-, felszín alatti vizekre és levegőre

Részletesebben

Konferencia A bioenergia hasznosítási lehetőségei AHK Budapest

Konferencia A bioenergia hasznosítási lehetőségei AHK Budapest Konferencia A bioenergia hasznosítási lehetőségei AHK Budapest 2010.11.08. Energie Germany GmbH PPM = Peter Paul Münzberg Diplomás fizikus 1996 óta foglalkozik biogáz és biodízel üzemek építésével, illetve

Részletesebben

BIOGÁZ KOGENERÁCIÓS KISERŐMŰVI TERVEZÉS, ENGEDÉLYEZÉS, PROJEKTMENEDZSMENT. Anger Ottó Béla +36 30 399 78 85

BIOGÁZ KOGENERÁCIÓS KISERŐMŰVI TERVEZÉS, ENGEDÉLYEZÉS, PROJEKTMENEDZSMENT. Anger Ottó Béla +36 30 399 78 85 BIOGÁZ KOGENERÁCIÓS KISERŐMŰVI TERVEZÉS, ENGEDÉLYEZÉS, PROJEKTMENEDZSMENT Anger Ottó Béla +36 30 399 78 85 09/23/10 1 DECENTRALIZÁLT KISERŐMŰVEK Villamosenergia-rendszer általában: hatékony termelés és

Részletesebben

B I O M A S S Z A H A S Z N O S Í T Á S és RÉGIÓK KÖZÖTTI EGYÜTM KÖDÉS

B I O M A S S Z A H A S Z N O S Í T Á S és RÉGIÓK KÖZÖTTI EGYÜTM KÖDÉS B I O M A S S Z A H A S Z N O S Í T Á S és RÉGIÓK KÖZÖTTI EGYÜTM KÖDÉS Dr. Petis Mihály : MezDgazdasági melléktermékekre épüld biogáz termelés technológiai bemutatása Nyíregyházi FDiskola 2007. szeptember

Részletesebben

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben A múlt EU Távlatok, lehetőségek, feladatok A múlt Kapcsolt energia termelés előnyei, hátrányai 2 30-45 % -al kevesebb primerenergia felhasználás

Részletesebben

és/vagy INWATECH Környezetvédelmi Kft. 2010.

és/vagy INWATECH Környezetvédelmi Kft. 2010. ÖNKORMÁNYZATOK ÉS BIOGÁZÜZEMEK INWATECH Környezetvédelmi Kft. 2010. INWATECHKörnyezetvédelmi Kft. Budapest, XI. kerület, Serleg u 3. AKTÍV ÖNKORMÁNYZATOK NYZATOK MEGJELENÉSE MINT: - kistérségi összefogója

Részletesebben

Zöldenergia szerepe a gazdaságban

Zöldenergia szerepe a gazdaságban Zöldenergia szerepe a gazdaságban Zöldakadémia Nádudvar 2009 május 8 dr.tóth József Összefüggések Zöld energiák Alternatív Energia Alternatív energia - a természeti jelenségek kölcsönhatásából kinyerhető

Részletesebben

A ko-fermentáció technológiai bemutatása

A ko-fermentáció technológiai bemutatása A ko-fermentáció technológiai bemutatása Flávy Kft. Készítette: Kereszturi Péter, projekt manager (k.ny.sz:13-9158) Forgács Attila, energetikus mérnök Tuba Dániel, technológus mérnök Flávy Kft. bemutatása

Részletesebben

HELYI HŐ, ÉS HŰTÉSI IGÉNY KIELÉGÍTÉSE MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOKKAL KEOP-4.1.0-B

HELYI HŐ, ÉS HŰTÉSI IGÉNY KIELÉGÍTÉSE MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOKKAL KEOP-4.1.0-B HELYI HŐ, ÉS HŰTÉSI IGÉNY KIELÉGÍTÉSE MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOKKAL KEOP-4.1.0-B Jelen pályázat célja: ösztönözni a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek elterjedését.

Részletesebben

A biomassza képződés alapja: a fotoszintézis. Up hill csoda (egyszerűből bonyolult) Alacsony energia-hatékonyság (1 to 2%)

A biomassza képződés alapja: a fotoszintézis. Up hill csoda (egyszerűből bonyolult) Alacsony energia-hatékonyság (1 to 2%) A biomassza képződés alapja: a fotoszintézis Up hill csoda (egyszerűből bonyolult) Alacsony energia-hatékonyság (1 to 2%) Megújulók-Biomassza Def.: A mezőgazdaságból, erdőgazdálkodásból és ezekhez a tevékenységekhez

Részletesebben

A GeoDH projekt célkitűzési és eredményei

A GeoDH projekt célkitűzési és eredményei A GeoDH projekt célkitűzési és eredményei Nádor Annamária Nádor Annamária Magyar Földtani és Geofizikai Intézet Földhő alapú település fűtés hazánkban és Európában Budapest, 2014, november 5. GeoDH: A

Részletesebben

Biogáz konferencia Renexpo

Biogáz konferencia Renexpo Biogáz konferencia Renexpo A nyírbátori biogáz üzem üzemeltetésének tapasztalatai Helyszín: Hungexpo F-G pavilon 1. em. Időpont: 2012.05.10. Előadó: Dr. Petis Mihály Helyzet és célok Hiányos és bizonytalan

Részletesebben

Egy energia farm példája

Egy energia farm példája Egy energia farm példája LSÁG G HATÁSA A SZERVEZETEK ŐKÖDÉSÉRE I. Innovatív szervezetek II. Vertikális integráció LSÁG G HATÁSA A SZERVEZETEK ŐKÖDÉSÉRE szervezeti struktúra szervezet értékrendjei szervezet

Részletesebben

ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség bemutatása. Vámosi Gábor igazgató

ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség bemutatása. Vámosi Gábor igazgató ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség bemutatása Vámosi Gábor igazgató 1 Megalakulás Az intézmény az Intelligens Energia Európa Program támogatásával alakult meg 2009. március 6-án Tulajdonosok:

Részletesebben

Az innováció folyamata és eredményei. Pécs, 2009.10.13.

Az innováció folyamata és eredményei. Pécs, 2009.10.13. Az innováció folyamata és eredményei Pécs, 2009.10.13. 1 A BIOKOM Kft. 1994. december 1: Pécsi Köztisztasági és Útkarbantartó Vállalat Pécsi Kertészeti és Parképítı Vállalatot Pécsi Közterületfenntartó

Részletesebben

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály A hazai élelmiszer-feldolgozás jelentősége Miért stratégiai ágazat a magyar élelmiszer-feldolgozás? A lakosság

Részletesebben

MAGYAR KAPCSOLT ENERGIA TÁRSASÁG COGEN HUNGARY. A biogáz hasznosítás helyzete Közép- Európában és hazánkban Mármarosi István, MKET elnökségi tag

MAGYAR KAPCSOLT ENERGIA TÁRSASÁG COGEN HUNGARY. A biogáz hasznosítás helyzete Közép- Európában és hazánkban Mármarosi István, MKET elnökségi tag ? A biogáz hasznosítás helyzete Közép- Európában és hazánkban Mármarosi István, MKET elnökségi tag Tartalom MAGYAR KAPCSOLT ENERGIA TÁRSASÁG A biogáz és a fosszilis energiahordozók A biogáz felhasználásának

Részletesebben

A hazai beszállító ipar esélyeinek javítása innovációval a megújuló energiatermelés területén

A hazai beszállító ipar esélyeinek javítása innovációval a megújuló energiatermelés területén A hazai beszállító ipar esélyeinek javítása innovációval a megújuló energiatermelés területén Lontay Zoltán irodavezető, GEA EGI Zrt. KÖZÖS CÉL: A VALÓDI INNOVÁCIÓ Direct-Line Kft., Dunaharszti, 2011.

Részletesebben

Munkahelyteremtés a zöld gazdaság fejlesztésével. Kohlheb Norbert SZIE-MKK-KTI ESSRG

Munkahelyteremtés a zöld gazdaság fejlesztésével. Kohlheb Norbert SZIE-MKK-KTI ESSRG Munkahelyteremtés a zöld gazdaság fejlesztésével Kohlheb Norbert SZIE-MKK-KTI ESSRG Témakörök Zöld gazdaság és munkahelyteremtés Közgazdasági megközelítések Megújuló energiaforrások Energiatervezés Foglakoztatási

Részletesebben

Európa szintű Hulladékgazdálkodás

Európa szintű Hulladékgazdálkodás Európa szintű Hulladékgazdálkodás Víg András Környezetvédelmi üzletág igazgató Transelektro Rt. Fenntartható Jövő Nyitókonferencia 2005.02.17. urópa színtű hulladékgazdálkodás A kommunális hulladék, mint

Részletesebben

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2011. február 28.

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2011. február 28. Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2011. február 28. Nagy István épületenergetikai szakértő T: +36-20-9519904 info@adaptiv.eu A projekt az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

A környezeti szempontok megjelenítése az energetikai KEOP pályázatoknál

A környezeti szempontok megjelenítése az energetikai KEOP pályázatoknál A környezeti szempontok megjelenítése az energetikai KEOP pályázatoknál.dr. Makai Martina főosztályvezető VM Környezeti Fejlesztéspolitikai Főosztály 1 Környezet és Energia Operatív Program 2007-2013 2007-2013

Részletesebben

Jövőkép 2030 fenntarthatóság versenyképesség biztonság

Jövőkép 2030 fenntarthatóság versenyképesség biztonság Energiastratégia 2030 a magyar EU elnökség tükrében Globális trendek (Kína, India); Kovács Pál helyettes államtitkár 2 A bolygónk, a kontinens, és benne Magyarország energiaigénye a jövőben várhatóan tovább

Részletesebben

Megújuló energiaforrásokra alapozott energiaellátás növelése a fenntartható fejlődés érdekében

Megújuló energiaforrásokra alapozott energiaellátás növelése a fenntartható fejlődés érdekében Megújuló energiaforrásokra alapozott energiaellátás növelése a fenntartható fejlődés érdekében Dr. Csoknyai Istvánné Vezető főtanácsos Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Budapest, 2007. november

Részletesebben

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás és termikus hasznosítás - Az új Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv tükrében

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás és termikus hasznosítás - Az új Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv tükrében Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás és termikus hasznosítás - Az új Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv tükrében Előadó: Weingartner Balázs József elnök-vezérigazgató Budapest, 2016. 10.

Részletesebben

Települési energetikai beruházások támogatása a 2014-2020 közötti operatív programokban. Lunk Tamás Szentgotthárd, 2014. augusztus 28.

Települési energetikai beruházások támogatása a 2014-2020 közötti operatív programokban. Lunk Tamás Szentgotthárd, 2014. augusztus 28. Települési energetikai beruházások támogatása a 2014-2020 közötti operatív programokban Lunk Tamás Szentgotthárd, 2014. augusztus 28. EU 2020 célok: Európa (2020) Intelligens ( smart ) Fenntartható ( sustainable

Részletesebben

Önkormányzati eredetű állati hulladékok. Dr. Kiss Jenő vezérigazgató ATEV FEHÉRJEFELDOLGOZÓ ZRT. Budapest, 2009. április 08.

Önkormányzati eredetű állati hulladékok. Dr. Kiss Jenő vezérigazgató ATEV FEHÉRJEFELDOLGOZÓ ZRT. Budapest, 2009. április 08. Önkormányzati eredetű állati hulladékok Dr. Kiss Jenő vezérigazgató ATEV FEHÉRJEFELDOLGOZÓ ZRT. Budapest, 2009. április 08. Állati melléktermékek osztályozása Az 1774/2002/EK rendelet az állati hulladékokat

Részletesebben

GEO.POWER nemzeti szintű akcióterv ismertetése, javaslatok a 2014-2020-as programozási időszakra

GEO.POWER nemzeti szintű akcióterv ismertetése, javaslatok a 2014-2020-as programozási időszakra GEO.POWER nemzeti szintű akcióterv ismertetése, javaslatok a 2014-2020-as programozási időszakra Dibáczi Zita Osztályvezető Helyi Fórum Nyíregyháza, 2012. december 10. 1 EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND

Részletesebben

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba Újrahasznosítási logisztika 1. Bevezetés az újrahasznosításba Nyílt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók Zárt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók

Részletesebben

A ZÖLD GAZDASÁG ERŐSÍTÉSE A HOSSZÚTÁVON FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN

A ZÖLD GAZDASÁG ERŐSÍTÉSE A HOSSZÚTÁVON FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN A ZÖLD GAZDASÁG ERŐSÍTÉSE A HOSSZÚTÁVON FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN Balassagyarmat, 2013.május 09. Mizik András erdőmérnök Ipoly Erdő Zrt. Miért Zöldgazdaság? A Zöldgazdaság alapelvei:

Részletesebben

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara A megújuló energiák alkalmazásának szerepe és eszközei a vidék fejlesztésében, a Vidékfejlesztési Program 2014-20 energetikai vonatkozásai Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági

Részletesebben

Fókuszban a Dunántúli Környezetipari KLASZTEREK Konferencia Balatonalmádi CO 2 BIO-FER

Fókuszban a Dunántúli Környezetipari KLASZTEREK Konferencia Balatonalmádi CO 2 BIO-FER Fókuszban a Dunántúli Környezetipari KLASZTEREK Konferencia Balatonalmádi CO 2 A bemutatása Enyingi Tibor Mérnök biológus Klaszterigazgató Klaszter gesztorszervezete Klaszter a felelős fejlődés híve Felelősség

Részletesebben

2010. MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS 2010.02.17.

2010. MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS 2010.02.17. 2010. MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS 2010.02.17. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati anyag illeszkedik az Önök

Részletesebben

Megújuló energia és energiahatékonysági beruházások pályázati finanszírozásának lehetőségei Előadó: Vámosi Gábor, igazgató

Megújuló energia és energiahatékonysági beruházások pályázati finanszírozásának lehetőségei Előadó: Vámosi Gábor, igazgató Megújuló energia és energiahatékonysági beruházások pályázati finanszírozásának lehetőségei Előadó: Vámosi Gábor, igazgató Zöldségtermesztés a homokon szakmai konferencia Nyíradony, 2015.09.25. Tartalom

Részletesebben

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető 2014-2020-as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető Kb. 8000 milliárd Ft 2007-2013 Lakásberuházás korlátozott lehetőségek Forrás nagysága: operatív programnak nyújtott

Részletesebben

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár 2014. október 30. Herceghalom, Tejágazati Konferencia Az új Közös Agrárpolitika

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S a 2009. október 29.-i képviselő-testületi ülés 13-as számú - A saját naperőmű létrehozására pályázat beadásáról tárgyú - napirendi pontjához. Előadó: Gömze Sándor polgármester

Részletesebben

MEGÚJULÓ ENERGIAPOLITIKA BEMUTATÁSA

MEGÚJULÓ ENERGIAPOLITIKA BEMUTATÁSA MEGÚJULÓ ENERGIAPOLITIKA BEMUTATÁSA Szabó Zsolt fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Fenntartható gazdaság szempontjai

Részletesebben

A megújuló energia termelés helyzete Magyarországon

A megújuló energia termelés helyzete Magyarországon A megújuló energia termelés helyzete Magyarországon Szabó Zsolt fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Budapest, 2016.

Részletesebben

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9. Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.0/12-2013-0009 azonosítószámú projekt Előzmények A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési

Részletesebben

Depóniagáz hasznosítás működő telepek Magyarországon Sári Tamás, üzemeltetés vezető ENER-G Natural Power Kft.

Depóniagáz hasznosítás működő telepek Magyarországon Sári Tamás, üzemeltetés vezető ENER-G Natural Power Kft. Depóniagáz hasznosítás működő telepek Magyarországon Sári Tamás, üzemeltetés vezető ENER-G Natural Power Kft. XXI. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás Szombathely, 2011 Tartalom 1. 2. 3.

Részletesebben

Közép-Magyarországi Operatív Program Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése. Kódszám: KMOP-3.3.3-13.

Közép-Magyarországi Operatív Program Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése. Kódszám: KMOP-3.3.3-13. Közép-Magyarországi Operatív Program Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése Kódszám: KMOP-3.3.3-13. Támogatható tevékenységek köre I. Megújuló energia alapú villamosenergia-, kapcsolt hő- és villamosenergia-,

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

Tájékoztató. A pályázati kiírás elsősorban az baromfitartó gazdaságok telephelyeinek korszerűsítésére irányul.

Tájékoztató. A pályázati kiírás elsősorban az baromfitartó gazdaságok telephelyeinek korszerűsítésére irányul. Tájékoztató Tájékoztatjuk tisztelt Partnereinket, Ügyfeleinket, hogy megjelent a Baromfitartó telepek korszerűsítése pályázati felhívás! A pályázati kiírás elsősorban az baromfitartó gazdaságok telephelyeinek

Részletesebben

EEA Grants Norway Grants

EEA Grants Norway Grants Élelmiszeripari zöld innovációs program megvalósítása EEA Grants Norway Grants Dr. Mézes Lili, University of Debrecen, Institute of Water and Environmental Management 28 October 2014 HU09-0015-A1-2013

Részletesebben

letfejlesztés III. Gyakorlat Tennivalók

letfejlesztés III. Gyakorlat Tennivalók Település- és s területfejleszt letfejlesztés III. Gyakorlat Célfa Tennivalók (Jövőkép, Prioritások, Intézked zkedések) 2008-2009 2009 őszi félévf Gyakorlatvezető: Mátyás Izolda matyas.izolda@kti.szie.hu

Részletesebben

XVII. HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI KONFERENCIA

XVII. HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI KONFERENCIA XVII. HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI KONFERENCIA ÚJ IRÁNYOK A SZENNYVÍZISZAP HASZNOSÍTÁSBAN - AVAGY MERRE MEGYÜNK, MERRE MENJÜNK? Farkas Hilda PhD C. egyetemi tanár Előzmények Magyarország első Vízgyűjtő-gazdálkodási

Részletesebben

Fenntartható biomassza termelés-biofinomításbiometán

Fenntartható biomassza termelés-biofinomításbiometán CO 2 BIO-FER Biogáz és Fermentációs Termékklaszter Fenntartható biomassza termelés-biofinomításbiometán előállítás Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Enyingi Tibor Mérnök biológus Klaszterigazgató

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁS NÉLKÜL NINCS ÉLETKÉPES MEZŐGAZDASÁG; MEZŐGAZDASÁG NÉLKÜL NINCS ÉLHETŐ VIDÉK Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 Dr. Bognár Lajos helyettes

Részletesebben

Energia alternatívák a kisvárosokban.

Energia alternatívák a kisvárosokban. A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG XII. VÁNDORGYŰLÉSE Helyi fejlesztés Veszprém, 2014. november 27 28. Energia alternatívák a kisvárosokban. A Dél-dunántúli régió megújuló energiaforrásainak hasznosítása

Részletesebben

Magyar László Környezettudomány MSc. Témavezető: Takács-Sánta András PhD

Magyar László Környezettudomány MSc. Témavezető: Takács-Sánta András PhD Magyar László Környezettudomány MSc Témavezető: Takács-Sánta András PhD Két kutatás: Güssing-modell tanulmányozása mélyinterjúk Mintaterület Bevált, működő, megújuló energiákra épülő rendszer Bicskei járás

Részletesebben

Az Energia[Forradalom] Magyarországon

Az Energia[Forradalom] Magyarországon Az Energia[Forradalom] Magyarországon Stoll É. Barbara Klíma és energia kampányfelelős Magyarország barbara.stoll@greenpeace.hu Láncreakció, Pécs, 2011. november 25. Áttekintés: Pár szó a Greenpeace-ről

Részletesebben

Hatékony energiafelhasználás Vállalkozási és önkormányzati projektek Kohéziós Alap támogatás Költségvetés kb. 42 md Ft

Hatékony energiafelhasználás Vállalkozási és önkormányzati projektek Kohéziós Alap támogatás Költségvetés kb. 42 md Ft Környezetvédelemi és Energetikai fejlesztések támogatási lehetőségei 2007-13 KEOP Energia prioritások Megújuló energiaforrás felhasználás Vállalkozási és önkormányzati projektek ERFA alapú támogatás KMR

Részletesebben

Plazma a villám energiájának felhasználása. Bazaltszerü salak - vulkánikus üveg megfelelője.

Plazma a villám energiájának felhasználása. Bazaltszerü salak - vulkánikus üveg megfelelője. Plazma a villám energiájának felhasználása. A plazmatrónon belüli elektromos kisülés energiája 1,5 elektronvolt, amely az elektromos vonalas kisülés hőmérsékletének, legaláb 15 000 С felel meg. Bazaltszerü

Részletesebben

energetikai fejlesztései

energetikai fejlesztései Miskolc város v energetikai fejlesztései sei 2015. 09. 04. Kókai Péter MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. Célok A város levegőminőségének javítása Helyi adottságok kihasználása Miskolc város v energiastratégi

Részletesebben

A szén alkalmazásának perspektívái és a Calamites Kft. üzleti törekvései

A szén alkalmazásának perspektívái és a Calamites Kft. üzleti törekvései A szén alkalmazásának perspektívái és a Calamites Kft. üzleti törekvései Dr. Kalmár István üzletfejlesztési igazgató Calamites Kft. Máza, 2010. február 25. A szén alkalmazási lehetőségei A klasszikus égetési

Részletesebben

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés 0. Nem technikai összefoglaló Bevezetés A KÖZÉP-EURÓPA 2020 (OP CE 2020) egy európai területi együttműködési program. Az EU/2001/42 SEA irányelv értelmében az OP CE 2020 programozási folyamat részeként

Részletesebben

www.regions4greengrowth.eu Mátrai Melinda Projektmenedzser, ÉARFÜ Nonprofit Kft. Nyíregyháza, 2013. június 6.

www.regions4greengrowth.eu Mátrai Melinda Projektmenedzser, ÉARFÜ Nonprofit Kft. Nyíregyháza, 2013. június 6. www.regions4greengrowth.eu Mátrai Melinda Projektmenedzser, ÉARFÜ Nonprofit Kft. Nyíregyháza, 2013. június 6. A projekt A megújuló energiaforrásokat alkalmazó technológiák ösztönzése és finanszírozási

Részletesebben

HASZONANYAG NÖVELÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI AZ ÚJ KÖZSZOLGÁLTATÁSI RENDSZERBEN

HASZONANYAG NÖVELÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI AZ ÚJ KÖZSZOLGÁLTATÁSI RENDSZERBEN HASZONANYAG NÖVELÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI AZ ÚJ KÖZSZOLGÁLTATÁSI RENDSZERBEN Szabó Zsolt fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. Állattartó telepek korszerűsítése

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. Állattartó telepek korszerűsítése PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ Állattartó telepek A támogatás célja: A Felhívás alapvető célja az állattartó gazdaságok versenyképességének javítása, az ágazat foglalkoztatotti számának növelése és a hozzáadott

Részletesebben

Energianövények, biomassza energetikai felhasználásának lehetőségei

Energianövények, biomassza energetikai felhasználásának lehetőségei Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége Hulladékból Tüzelőanyag Előállítás Gyakorlata Budapest 2016 Energianövények, biomassza energetikai felhasználásának lehetőségei Dr. Lengyel Antal főiskolai

Részletesebben

Heinz és Helene Töpker, Haren, Németország. Tervezés Kivitelezés Szerviz

Heinz és Helene Töpker, Haren, Németország. Tervezés Kivitelezés Szerviz Heinz és Helene Töpker, Haren, Németország Tervezés Kivitelezés Szerviz 2 BIOGÁZ, TERMÉSZETESEN. BIOGÁZ. A JÖVŐ ENERGIAFORRÁSA. Mi a közös a tehénlepény és hatórányi kerékpározásban? Mindkettő ugyanakkora

Részletesebben

JAVASOLT RED REFORMOK 2012 DECEMBER 6

JAVASOLT RED REFORMOK 2012 DECEMBER 6 JAVASOLT RED REFORMOK 2012 DECEMBER 6 Pannonia Ethanol Zrt. Helyszín: Dunaföldvár, Tolna megye Alakult: 2009 Fő befektetése az Ethanol Europe Renewables Limited vállalatnak Termelés kezdete: 2012 március

Részletesebben

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8.

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8. Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8. Nagy István épületenergetikai szakértő T: +36-20-9519904 info@adaptiv.eu A projekt az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17.

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. A tervezés folyamata -közös programozási folyamat a két partnerország részvételével -2012 őszén programozó munkacsoport

Részletesebben

MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA, KAPCSOLT HŐ ÉS VILLAMOS ENERGIA, VALAMINT BIOMETÁN TERMELÉS KEOP-2012-4.10.0./C

MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA, KAPCSOLT HŐ ÉS VILLAMOS ENERGIA, VALAMINT BIOMETÁN TERMELÉS KEOP-2012-4.10.0./C MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA, KAPCSOLT HŐ ÉS VILLAMOS ENERGIA, VALAMINT BIOMETÁN TERMELÉS KEOP-2012-4.10.0./C A pályázati felhívás kiemelt célkitűzése ösztönözni a decentralizált, környezetbarát

Részletesebben

Tapasztalatok és tervek a pécsi erőműben

Tapasztalatok és tervek a pécsi erőműben Tapasztalatok és tervek a pécsi erőműben Péterffy Attila erőmű üzletág-vezető ERŐMŰ FÓRUM 2012. március 22-23. Balatonalmádi Tartalom 1. Bemutatkozás 1.1 Tulajdonosi háttér 1.2 A pécsi erőmű 2. Tapasztalatok

Részletesebben

Szakmai hozzáértés, hatékony megoldás, forrásszervezés és projektmenedzsment az ötlettől a megvalósulásig.

Szakmai hozzáértés, hatékony megoldás, forrásszervezés és projektmenedzsment az ötlettől a megvalósulásig. Szakmai hozzáértés, hatékony megoldás, forrásszervezés és projektmenedzsment az ötlettől a megvalósulásig. Társaságunk 1996 nyarán alakult német szakmai tulajdonosi háttérrel, elsősorban az Önkormányzatok

Részletesebben

Biogáz alkalmazása a miskolci távhőszolgáltatásban

Biogáz alkalmazása a miskolci távhőszolgáltatásban Biogáz alkalmazása a miskolci távhőszolgáltatásban Kovács Tamás műszaki csoportvezető 23. Távhő Vándorgyűlés Pécs, 2010. szeptember 13. Előzmények Bongáncs utcai hulladéklerakó 1973-2006 között üzemelt

Részletesebben

Kormányzati elképzelések az alternatív energia források hasznosítására

Kormányzati elképzelések az alternatív energia források hasznosítására Kormányzati elképzelések az alternatív energia források hasznosítására Olajos Péter Zöldgazdaság-fejlesztésért és Klímapolitikáért felelős Helyettes Államtitkár 2011. május 10. Griff Hotel 1. Állami szerepvállalás

Részletesebben

Önkormányzatok megújuló energia használatának lehetőségei. Vámosi Gábor igazgató

Önkormányzatok megújuló energia használatának lehetőségei. Vámosi Gábor igazgató Önkormányzatok megújuló energia használatának lehetőségei Vámosi Gábor igazgató Energiaügynökségek Európában Energia Ügynökség Magyarországon Észak-Alföldi Régió Megyék (települések száma): - Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

A szerves hulladékok kezelése érdekében tervezett intézkedések

A szerves hulladékok kezelése érdekében tervezett intézkedések A szerves hulladékok kezelése érdekében tervezett intézkedések A települési szilárdhulladék-fejlesztési stratégiában (20072016) meghatározottak szerint Farmasi Beatrix tanácsos KvVM Környezetgazdasági

Részletesebben

Megújuló energia projektek finanszírozása Magyarországon

Megújuló energia projektek finanszírozása Magyarországon Megújuló energia projektek finanszírozása Magyarországon Energia Másképp III., Heti Válasz Konferencia 2011. március 24. Dr. Németh Miklós, ügyvezető igazgató Projektfinanszírozási Igazgatóság OTP Bank

Részletesebben

KUTATÁS + FEJLESZTÉS PROGRAM. - AKF2011/1. ütem -

KUTATÁS + FEJLESZTÉS PROGRAM. - AKF2011/1. ütem - KUTATÁS + FEJLESZTÉS PROGRAM - AKF2011/1. ütem - AGROWATT biogáz kutató központ Kecskemét, 2011. szeptember október Készítette: AGROWATT KFT. 1 Előzmények: Az Agrowatt Kft. biogáz kutató központ építkezési

Részletesebben

Páneurópai felmérés a biogáz finanszírozási és jóváhagyási eljárásainak problémáiról

Páneurópai felmérés a biogáz finanszírozási és jóváhagyási eljárásainak problémáiról IEE Projekt BiogasIN Páneurópai felmérés a biogáz finanszírozási és jóváhagyási eljárásainak problémáiról Kérdőív a berendezéseket szolgáltatók, tervezők, beruházók és üzemeltetők számára Kidolgozva: Kérdõív

Részletesebben

A megújuló energiahordozók szerepe

A megújuló energiahordozók szerepe Magyar Energia Szimpózium MESZ 2013 Budapest A megújuló energiahordozók szerepe dr Szilágyi Zsombor okl. gázmérnök c. egyetemi docens Az ország energia felhasználása 2008 2009 2010 2011 2012 PJ 1126,4

Részletesebben

Norvég kutatási pályázat. Cégcsoport bemutató

Norvég kutatási pályázat. Cégcsoport bemutató Norvég kutatási pályázat és Cégcsoport bemutató Időpont: 2015-10-14 Helye: Ökoindustria Szakkiállítás Budapest Dr. Petis Mihály Gazdasági célok Kutatási célok Szükségszerű fejlesztések IPPC Az EU Integrált

Részletesebben

ArchEnerg Regionális Megújuló Energetikai és Építőipari Klaszter

ArchEnerg Regionális Megújuló Energetikai és Építőipari Klaszter ArchEnerg Regionális Megújuló Energetikai és Építőipari Klaszter Előadás tartalma 1. Klaszter bemutatása 2. ArchEnerg Klasztertérkép 3. Klasztertagság előnyei 4. Klasztertagok tevékenységei 5. Nyertes

Részletesebben