zvédelem zgyűlése a koncepciót t elfogadta én n a koncepciót t elfogadta.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "zvédelem zgyűlése a koncepciót t elfogadta. 2006. 21-én n a koncepciót t elfogadta."

Átírás

1 A tűzvt zvédelem korszerűsítésének programja A LÖTOSZ L közgyk zgyűlése a koncepciót t elfogadta Az MTSZ-HÖTOSZ TOSZ-LÖTOSZ szakért rtői i bizottsága június j 21-én n a koncepciót t elfogadta. 1

2 Előzm zmények Sok koncepció készült, ami az 1948-ban létrehozott rendszert vette alapul. A szisztéma, azaz rendszer képezi mindennek az alapját Állami tűzoltóság, vagy önkormányzati? Ez a feladat telepítési szintjét jelenti természetesen és a struktúra felépítését. 2

3 Hogy jutottunk idáig? ig? Magyarországon 1948-ig települési, 1948-tól állami szinten szervezett tűz elleni védekezésről beszélhetünk től önkormányzati, azaz települési a feladat, de állami struktúrában valósul meg. 3

4 A tűzoltt zoltóságok strukturális besorolása sa előtt Önkormányzati (települési) tűzoltóságok Önkéntes tűzoltóságok Köteles tűzoltóságok Fizetett (hivatásos, vagy szegődményes ) tűzoltóságok Magán tűzoltóságok között Állami tűzoltóságok Önkéntes tűzoltóságok Vállalati tűzoltóságok 4

5 A tűzoltt zoltóságok strukturális besorolása sa Ma Önkormányzati tűzoltóságok Hivatásos önkormányzati tűzoltóságok Önkéntes (köztestületi) tűzoltóságok Létesítményi tűzoltóságok Önkéntes Tűzoltó Egyesületek Állami tűzoltóságok (bázisok, Reptér, Országház, Katasztrófavédelem) Hogyan kellene? Önkormányzati tűzoltóságok Fizetett Önkéntes Létesítményi tűzoltóságok Fizetett Önkéntes (Felügyelet > nem tűzoltóság) 5

6 Politikai döntd ntési pontok A rendszer szabályozása: Állami vagy önkormányzati rendszer? (1990.évi LXV évi XX. Tv., évi XXXI.) Területet védjünk, vagy állampolgárt? (Ellátott terület, működési terület, vonulási távolság) Mennyi legyen a beavatkozásig eltelt idő? ÖT-nál 25 perc, BM1 beszél 20 percről, 15 percről, 8-10 perc az optimális A struktúra szabályozása Az előző döntésekből következik 6

7 Az állami a feladat, az állam állami tűzoltt zoltósággal oldotta meg Centrális rendszer Honvédelem Rendőrség Határőrizet Vám- és Pézügyőrség Büntetés végrehajtás Nincs helye alulról építkezésnek Ide tartozott a tűzoltóság is

8 Ha nem állami a feladat, akkor? Milyen közigazgatási szintű a feladat? Meg kell nézni, hogy az a feladat, amelyet el kell látni, az milyen közigazgatási szinten keletkezik. Ez azért fontos, mert egy feladatot azon a szinten lehet legnagyobb hatékonysággal és hatásfokkal megoldani, amely szinten az keletkezik. 8

9 Egyén Többségi érdek megjelenése Legkisebb közigazgatási leképezése az ÖNKORMÁNYZAT Település 9

10 KÁRÉRTÉK Fajlagos ár - hatásfok Minél nagyobb közösség áll össze, fajlagosan annál olcsóbb a rendszer, De a hatásfoka drasztikusan romlik, Nagyobb oltóteljesítményekre van szükség, mert már soká fog odaérni a tűzoltóság, nagy a tűz, nagyobb teljesítményű eszközöket kell hosszabb útvonalon vonultatni. HELYI VÉDELEM UTAZÓ TŰZOLTÓSÁG IDŐ 10

11 Szisztéma vagy struktúra? ra? A rendszer és a szervezet elemekből (téglákból) áll A döntéshozónak (politikának) kell eldönteni, hogy milyen legyen a tűzvédelmi rendszer (szisztéma) és ehhez alakítjuk a szervezeteket (a struktúrát) 11

12 Hogyan jutottunk idáig? ig? A rendszerváltás után a tűzvédelmi struktúra (állami tűzoltóság) átalakítás nem történt meg, illetve az átalakítási folyamat megrekedt. A tűzoltóság nem volt sem politikai sem gazdasági tényező, feladatát valamilyen szinten ellátta, a keletkező tűzeseteket eloltotta, vagy elaludtak maguktól. A reform folyamat lelassult, megállt, sokszor visszafele mozdult. A tűzvédelemben falat is és járdát is építünk! 12

13 Döntse el a politika, hogy mit akar! Jogszabály határozza meg: milyen településen milyen felszerelésű és létszámú tűzoltóság (tűzőrség) legyen. Ez a meghatározás a település tűzvédelmi veszélyeztetettségéből (ez több paraméterből álló meghatározás, hasonlóan a pv- besoroláshoz) és a védett településen lévő lakosságszámból és épületszámból kerül meghatározásra. Matematikailag modellezhető egy településen belül csak egy tűzoltóság (tűzőrség) lehet, melynek lehet több kihelyezett - őrse. Legyen lehetőség az önkormányzatoknak a feladat ellátásához társulni, itt megint csak az idő tényező szab határt. Legyen meghatározva (körülírva) az első beavatkozás paramétere. Ez lehet akár egy személygépkocsi nagyságú gyorsbeavatkozó 300 l vízzel és 2 fővel. 13

14 A politikai döntd ntésképtelenség hatásai: A rendszer váltás után, de még az önkormányzativá válás előtt 12 hivatásos tűzoltóság alakult, olyan helyeken, ahol előtte jól működő önkéntes tűzoltó-egyesületek működtek addig. A rendszer abszurditására jellemző, hogy egyik frissen létrehozott tűzoltóságunk polgármestere kijelentette a hivatásos tűzoltóság megalakítása és az önkéntes tűzoltó-egyesület felszámolása után: Legalább ez a feladat nem fog a városnak olyan sok pénzébe kerülni mint eddig, mert a hivatásos tűzoltóság ingyen van. Az önkormányzatok örömmel vették ezeknek a szervezeteknek a megalakulását, mert egyrészt jobb lett a védelmük, másrészt az önkormányzat számára attól a pillanattól kezdve nem került pénzébe a tűzoltóság működtetése, mert az állam finanszírozta a működést, a fejlesztést. Sőt.. 14

15 Tűzkatasztrófák nem keletkeztek, a néhány nagyobb tűzeset is csak az általános finanszírozás hiányát jelölte meg okként. A közvélemény figyelme nem koncentrálódott a tűzoltóságokra. Belterjessé vált a szervezet, hatásfokot, kimenő teljesítményt sosem vizsgáltak. Az önkormányzativá válást is inkább csak a magyar hagyományok, a jól működő európai gyakorlat, az ellátatlan területek képviselőinek, polgármestereinek és jó néhány önkormányzatiság-párti tűzoltó egymásra találásának és ez irányú ténykedésének volt köszönhető. 15

16 Az állami tűzoltósági struktúra a rendszerváltás után tovább élt. Ma a tűzoltás 151 önkormányzat feladata, 3050-nek nem. Egy rendszert (egy feladatot) kettősfinanszírozással finanszíroz az állam Minél több ÖT lép a rendszerbe, annál drágább lesz A létrehozott önkéntes tűzoltóságok egy rossz struktúrát utánoznak le Nem organikus fejlődés ÖTE > ÖT > HÖT 16

17 A tűz t z elleni védekezv dekezés s négy n alappillére Kormányzat Önkormányzat A gazdaság szereplői Lakosság (polgár) 17

18 Az állam az ország g terület letén n egységesen gesen megalkotja a szükséges jogszabályokat, kiépíti és működteti a felügyeleti szerveket, elősegíti és támogatja a civil szerveződésekkel létrejött tűzvédelmi szereplők szerepvállalásának lehetőségeinek megteremtését 18

19 Az önkormányzatnyzat a saját t közigazgatk zigazgatási terület letén biztosítja a helyi lakosság, valamint a közigazgatási területen ideiglenesen tartózkodók, tevékenységet végzők és átutazók, védelmét és műszaki mentését úgy, hogy 10 perecen belül tűzoltói segítséget elsődleges beavatkozást kapjon. Ennek keretében létrehozza, -egyedül vagy közigazgatási társulás keretében-, saját tűzvédelmi szervezetét, melynek működéséhez biztosítja a feltételeket részt vállal a műszaki fejlesztésben. (Adót vethet ki, szolgálatra kötelezhet, stb.) 19

20 A gazdaság Köteles a saját maga által előidézett veszélyhelyzet felszámolására A miatta veszélyesebb kategóriába (B kategóriába) sorolás költségeit viselni. Például: a fizetős autópálya mellett miért nem az autópálya üzemeltető veszi meg a műszaki mentés felszereléseit? Az erdők védelmére miért nem az erdő birtokosa veszi meg az erdőtüzes gépjárművet? Vegyi üzemeink mellett miért az önkormányzati tűzoltóság tart habbal- és porraloltó gépjárműveket? Saját működőképes szervezetet hozhatnak létre. Bizonyos esetekben a törvény kötelezheti saját szervezet létrehozására. Megállapodás alapján részt vállalhat a kerítésen kívüli védelembe, de a saját maga által kerítésen kívüli vészhelyzet felszámolására, finanszírozására köteles 20

21 A lakosság, (a polgár!) köteles tevőlegesen közreműködni a tűzvédelemben. Egyrészt megelőző tevékenységével, másrészt szükségestén - a kialakult veszélyhelyzet felszámolásában, szervezett keretetek között. Ennek keretében kötelezhető a tűzvédelmi szabályok betartására, másrészt beosztható tűzoltói tevékenység végzésére, és alapfokú képzésben való részvételre. A tevékenységre való kötelezés helyileg meghatározott módon megváltható, helyettesíthető! 21

22 1. sz. Politikai döntd ntés A rendszer szabályozása: Állami vagy önkormányzati rendszer? (1990.évi LXV évi XX. Tv., évi XXXI.) ÖNKORMÁNYZATI A tűzoltóság az önkormányzat intézménye A tűzoltóság irányítását és általános felügyeletét, kinevezéseket, beszámoltatásokat az önkormányzat végzi A tűzoltó az önkormányzat fizetett vagy önkéntes alkalmazottja 22

23 2. sz. Politikai döntd ntés Területet védjünk, vagy állampolgárt? Melyik kap prioritást, melyikre rendezkedjen be a tűzoltóság? 23

24 Mi a feladatmutató? Kiindulva abból, hogy maga a tűzoltói szervezet az ember védelmében jött létre, valamint abból, hogy a tűzesetek, műszaki mentések valamilyen emberi tényező következményei, megállapítható, hogy az emberek (lakosság) számának emelkedésével arányosan nő a beavatkozási igények száma. Tűzoltói szervezet kialakítását, finanszírozását ezért az állandó lakosság számához célszerű kapcsolni, mint feladatmutatóhoz. Hibás megoldás a vonulás számokat alapul venni, mert az okozat és nem ok ban szervezték át a HÖT-okat a vonulás szám alapján. Ettől az időtől a tűzoltóságok vonulási száma rohamosan emelkedett 24

25 Tűz és s káresetek k (Forrás: OKF) Tűzeset Káreset Vaklárma Össz.von

26 1553 Tűzoltói események száma megyék szerint Bács Békés Csongrád Fejér Főváros Győr-M-S Hajdú-B Heves Jász-N-Sz Komárom Nógrád Pest Somogy Sz abolcs Tolna Vas Vesz prém Zala 26 Borsod Baranya

27 Mi legyen a települések besorolásának az alapja? Több európai modell van Vannak használható magyar hagyományok Készültek már tanulmányok a témában Nem a tűzoltóságokat kell szervezési kategóriákba osztani, hanem a védett települést (ok-okozati összefüggés!) 27

28 A csoportba tartoznak azok a települések, amelyek átlagos veszélyeztetettségűek, azaz Csekély szintkülönbség (..-ig) Átlagos beépítési fok (.) Nincsenek fokozottan veszélyes objektumok (közlekedés, ipar,..) Jó a megközelíthetősége (nem zsáktelepülés) Megfelelő a tüzivíz ellátottsága (kiépített tűzcsaphálózat, nem kell vízszállító) 28

29 A B csoportba tartoznak azok a települések, amelyek nem tartoznak az A csoportba Magyarország 2477 települését A csoportba, 543 települését B csoportba sorolhatjuk. (MTSZ Bankó Gáti anyag) 29

30 Települések osztályoz lyozása A következő lépésben a településeket osztályokra bontja a lakosság szám és épületszám alapján. Ez a csoportosítás arra szolgál, hogy egzakt paraméterekkel meghatározható legyen, hogy egy településnek milyen, hány tűzoltó járműve és legalább hány fő tűzoltója legyen. 30

31 alatt 1. Összes település B település A település Lakosságszám Osztály

32 Eszköz z szüks kséglet osztályok alapján 1000 LAKOS ALATT A c s o p o r t ( fő ) I. II. III. IV. V. V I. V II. V III. 1 GYB 1 GYB 1 GYB 1 GYBM 1 GYBM 1 GYBM 1 GYBM 1 GYBM 1 KöGJF 1 KöGJF 1 KöGJF 1 KöGJF 1 KöGJF 1 KöGJF 1 GJF 2 GJF 3 GJF 4 GJF 4 GJF 1 TV 1 TV 1 TV 1 VÍZ 1 VÍZ 1 MAME 2 MAME 1 K-TEHER 1 K-TEHER 1 TV 1 M M 1 KM M 1 TV 1,00 B c s o p o r t 1 GYB 1 GYBM 1 GYBM 1 GYBM 1 GYBM 1 GYBM 1 GYBM 1 GYBM 1 KöGJF/T 1 KöGJF/TM 1 KöGJF/TM 1 KöGJF/T 1 KöGJF/T 1 KöGJF/T 1 GJF 2 GJF 2 GJF 3 GJF 4 GJF 1 VÍZ 1 VÍZ 1 VÍZ 1 VÍZ 1 VÍZ 1 TV 1 MAME 1 MAME 2 MAME 2 MAME 1 TV 1 TV 1 M M 1 M M 1 ROCSO 1 ROCSÓ 1 TV 1 TV 1 KMM 1 ROCSÓ 1 HAB 1 KMM 1 POR 1 DARU 1 KO 2 M M KO V S O 1 ROCSÓ 1 BÚ V Á R 32

33 Létszámszükséglet Osztály Épületszám Állandó lakos A település tűzoltói létszám B település tűzoltói létszám I. <201 < (6) 2(6) II (6) 2 (6) III (18) 6 (18) IV (36) 14 (42) V (42) 18 (54) VI (38) 18 (54) VII (75) 26 (78) VIII (90) 40 (120) 33

34 A létszl tszámszükséglet megállap llapításához fel kell építeni a tűzoltt zoltóságot Tűzoltó csoport = 1 csv + 2 tűzoltó Tűzoltó raj= 2 csoport (1 rpk, 2 csv, 4 tűzoltó Tűzoltó szakasz= 2 raj ( 1 szpk, 2 rpk, 8 csv, 16 tűzoltó Tűzoltó osztály= 2 szakasz ( 1 opk, 2 szpk, 4 rpk, 16 csv, 32 tűzoltó) 34

35 Tűzoltó egység = 2 osztály (1 epk 2 opk, 4 szpk, 8 rpk, 16 csv, 64 tűzoltó Tűzoltó.= 2 egység (1 főparancsnok, 2 egységparancsnok, 4 osztályparancsnok, 8 szpk, 16 rpk, 32 csv, 128 tűzoltó 35

36 3. sz. politikai döntd ntés Mennyi legyen a beavatkozásig eltelt idő? Meghatározni, hogy mit értünk első beavatkozáson, Ugyanabban a településben csak egy tűzoltóság szervezhető, ennek parancsnoka szükség szerint több őrséget is felállíthat. (1936. évi X. tc.) 36

37 Minden település vagy működési m terület? Jelenleg a tűzoltás és a műszaki mentés a működési terület székhely önkormányzatának a kötelező feladata. Van-e esély minden településre kiterjeszteni a feladatot? Kétharmados törvény Tudunk-e hozzárendelni forrásokat? A magyar önkormányzati rendszer alkalmase a feladat befogadására? 37

38 511; 16% 656; 21% 280; 9% településkategóriák 700; 22% lakosszám település 500 alatt ; 32% 500 alatt

39 lakosszám település lakos 1000 alatt LÖTOSZ településkategóriák 1000 alatt

40 Kell-e e a kistelepülésnek snek tűzoltóság? Húsz ország g két k t millió regisztrált tűzesetének a feldolgozása A tüzek 65 %-át az elsőnek beavatkozó egység 1-2 fő, 1 vízsugárral, = kis tűz 13 %-át 2-3 vízsugárral oltja el, melyhez 1 tűzoltó jármű elegendő. = közepes tűz Csak a tűzesetek 2%-nak oltásához használnak 1-nél több gépjárművet, illetve 3-nál több vízsugarat. = nagy tűz 40

41 A védelemhez v szüks kséges tűzoltt zoltó struktúrák k rendszert alkotva, egymást kiegész szítve épüljenek fel. A rendszer áll alapvédelemb delemből és egymásra épülő fedővédelemb delemből. l. 41

42 Az alapvédelem Alapvédelem: Saját településen elsődleges beavatkozásra képes egység (10 percen belüli elsődleges beavatkozás) Szomszédos településeken elsődleges beavatkozási feladatokat ellátó egység segítségnyújtása (15 percen belüli beavatkozás) 42

43 Gyorsbeavatkozás Kisebb tűz, esetleg oltható kézi tűzoltó készülékkel, gyorsbeavatkozóval Életmentés Terjedés lassítása Felderítés, áramtalanítás stb. elvégzése a fedővédelmet ellátó egység megérkezéséig Vízutánpótlás kerti csapról megoldható 43

44 Fedővédelem delem Működési terület szerinti tűzoltóság (20 percen belüli beavatkozás) Megyeszékhelyi nagy városi tűzoltóság (országosan vonultatható főleg különleges szerek, nagy teljesítményű gépjárművek) Műszaki mentőbázisok (országosan vonultatható különleges szerek ) 44

45 Az alapvédelem kialakítása Alapvédelem minden településen Település besorolása (földrajzi, természeti, építészeti stb. paraméterekkel) Települések osztályozása (lakosságszám, épületszám alapján Innen megállapítható, hogy milyen felszerelésű és létszámú tűzőrsége legyen Mentesül a település az alapvédelem felállítása alól: Ha a fedővédelmet ellátó tűzoltóság 10 percen belül eléri Ha társul a szomszédos önkormányzattal és a 10 perces alapvédelem a szomszédból biztosítható Saját tűzoltóság kialakítása esetén (nagyobb településeken) 45

46 Kinek a feladata az alapvédelem megszervezése? se? A működési terület szerinti székhely település Kistérség (?) A tűzvédelmi törvény módosításával (feles törvény) beemelhető paraméter az elsőnek beavatkozás időbeli körülírása, melynek felelőse a székhely település önkormányzata, végrehajtója a működési terület védelmét ellátó hivatásos, vagy önkéntes tűzoltóság (parancsnoka). 46

47 Miért kell a jelenlegi struktúrát változtatni? A tűvédelmi struktúra átszervezésének akadályai: Hivatásos tűzoltóságok számának csökkentése szükséges lenne, de nem megoldható Rossz politikai üzenete van Legnépszerűbb közszolgálati szféra Bezáródnak a HÖT-ok az ÖT-ok létrejöttével ÖT alakulásával a rendszeren kívülről lesznek beállítva és kiépezve főállású tűzoltók A feladat átvállalása nem jár finanszírozás átadásával Egy rosszul működő struktúra leutánzása történik Az önkéntesség csak a névben jelenik meg 47

48 Decentralizálás (ha Budapestnek lehet, a többi t városnak v miért nem?) Örs kihelyezése Meglévő, legalább II. szervezési kategóriás HÖT a második szerét létszámmal kihelyezi a működési területének azon részébe, ahol a lakosságszám indokolja és nincs ott semmilyen tűzoltóság. Örsöt hoz létre. Ellátatlan területre fél raj kihelyezése technikával (Pl. Zircre ajánlatos Veszprémből, Szentendréről Tahitótfaluba stb) ÖTE bázisán működő őrs létrehozása ÖTE-tel rendelkező településre pl. gkv, vagy pk vezénylése (Bicskei ÖT-ről őrspk vezénylése Zsámbéki őrsre, Monori HÖTtől pk vezénylése Üllői ÖTE-hez, FTP-ről pk és gkv vezénylése Pilisvörösvárra) Itt egy picit álljunk meg! 48

49 Mi a baj az egyesületekkel? Az önkéntes tűzoltó-egyesületek tól működnek egyesületi keretekben. Előtte testületi státuszuk volt. Az évi 13. tvr. megfogalmazása szerint a tűzoltó-egyesület a községekben, városokban szervezett egyesület, a tanács tűzvédelmi szerve. A mai szóhasználattal élve az önkéntes tűzoltó testületet (egyesületet) az önkormányzat kvázi intézménye december 31-ig kellett az egyesületeket létre hozni és a vagyont átadni. Vissza fele nem megy. Egyesülettel nem lehet mit kezdeni, de az egyesület azon tagjaival, akik tüzet akarnak oltani, már lehet. A törvény adta autonómia, a zártsága, valamint az a tény, hogy 10 fő magánügye az alapítás, hátrányos. 49

50 Mit lehet kezdeni az egyesületekkel? Semmit, csak az egyesület azon tagjaival, akik akarnak tüzet oltani. Az egyesület feladata az ehhez szükséges technikai és társadalmi támogatás. Az ÖTE azon tagjai, akik tűzoltani akarnak, a működési terület tűzoltóságának tűzoltói lesznek (orvosi, személyzeti, képzési, kiképzési feladat a székhely településen, a technika üzembetartói joga átkerül a székhely településhez) A tűzőrség lehetne köztestület, ha létrehozását törvény rendeli el. Az ÖTE átalakul köztestületté az önkormányzat és az egyesület alapításában, de nem vállal működési területet, de a kötelezettségeket vállalja, mögötte van az önkormányzati kontroll (tűzvédelmi törvénymódosítást igényel) 50

51 A jelenleg működő és a kialakításra tervezett önkéntes tűzoltóságok valóban ellátják-e a működési terület védelmét, vagy csak egy meglévő tűzoltóságnak segítenek be? Vizsgálandó, hogy I. eseményeket önállóan képes-e felszámolni? IV. kat. településnél kisebb település nem kaphat önálló működési területet, mint a működési terület tűzoltóságának őrse, egysége működjön. A kis működési területtel rendelkező ÖT-okat is célszerű átalakítani őrsnek (Pl. Váci HÖT- Vámosmikolai őrse ) főleg ott, ahol nem tudnak önkénteseket beállítani a rendszerbe, munkavédelmi, könyvelési, beszerzési, képzési feladatokat ellátná a működési terület szerinti HÖT, illetve ott, ahol az I. fokozatú eseményeket nem tudja önállóan felszámolni. 51

52 A HÖT H őrsének kialakítása A rendszer átalakítás s első lépése a virtuális finanszíroz rozás s bemutatása A célja, hogy az ellátott önkormányzat tudatába legyen, hogy mennyi finanszírozást ad az államon keresztül a székhely településnek a tűzoltóság fenntartására. A székhely település tűzoltósága milyen szolgáltatást nyújt (mennyi idő múlva ér ki) A székhely település ne hátrálhasson ki az őrs kihelyezése elől 52

53 Önkéntesség Olyan, mint a tartalékos katonai szolgálat Kiképzés - Haza megy - Kitör a háború (tűz van) behívjuk - Megvívja a csatát (eloltja a tüzet) - Haza megy Amikor behívjuk ugyan olyan jogok és kötelességek illetik meg, mint a főállásút Ugyan olyan a bérezése is! 53

54 Bérezés Polgári iskolai végzettség Tűzoltó szakmai iskolai végzettség Eltöltött szolgálati idő Ennek megfelelően besorolásra kerül A besoroláshoz tartozik egy bérszorzó A mindenkori köztisztviselői alap x szorzó Innen visszaszámolható az órabér 54

55 Önkormányzatok nyzatok érdeke Minél több helyben lakó és lehetőleg helyben dolgozó vállaljon önkéntes tűzoltói szolgálatot Jelenleg tényleg érdeke? Olcsóbb lesz az önkormányzatnak önkéntesekkel? NEM Tűzvédelmi törvény alapján (1996. évi XXXI. Törvény 38. ) A készenlétet ellátó önkéntes és létesítményi tűzoltó mentesíthető - a polgári védelmi kötelezettség, részben vagy teljesen a helyi adó megfizetése alól. Ezen túlmenően az állami kedvezmények kidolgozása szükséges, hogy legyenek önkéntes tűzoltók. 55

56 Az önkéntesség g alapjai a gyerekek Kb. 8 év szükséges az önkéntes tömegbázis megalapozásához Bozsik-programra van szükség!!! 10 éves gyerekeket kell bevonni a rendszerbe, helyi képzésen vesznek részt Itt van szerepe az egyesületnek! 56

57 éves korosztály Megismerkedik a tűzoltósággal, kis alaki, felszerelés ismeret, kis gyakorlatok 11 éves korban egyéni bronz minősítést szerezhetnek, ekkor kerülnek be a MOTSZ nyilvántartásába 12 éves korukban egyéni ezüst minősítést szerezhetnek Részt vesznek a CTIF által kidolgozott versenyeken 57

58 év v közötti k korosztály Előzmény, hogy a bronz és ezüst egyéni minősítést megszerezze Az ifjúsági rajokban középvezetői beosztásokat látnak el Szakmai tananyagban eljutnak a 40 órás képzettségig A éves közötti korosztály kiképzői 58

59 éves korosztály Már laktanya belső szolgálatot tudnak adni Bekapcsolódnak a tűzoltóság életébe Speciális képzéseken vesznek részt Gépkezelő Légzőkészülék Rádiózás Készség szinten tudják a szerelési szabályzatot Az ifjúsági rajokban felsővezetői beosztást látnak el (rajparancsnok, szakaszparancsnok stb.) 59

60 Ifjúsági TűzoltT zoltóság Pomáz 60

61 Oktatási, képzk pzési rendszer Tanfolyam jellegű, rövid célratörő Egymásra épülő El lehessen jutni a tömlő kigurításától a diploma megszerzéséig Átjárható (nincs önkéntes, meg hivatásos képzés! A feladat megoldására kell kiképezni a tűzoltót és nem a szervezeti hovatartozásra! Minősítő vizsgákkal záródjon ld. gyerekeknél A vonulós szolgálat ellátásáig a gyerekek tanulják meg az alapokat 61

62 Országos szervek - OKF OKF felügyeleti szerv föntről építkező centrális rendszer Szakmai FELÜGYELETET lát el Az állami akarat megvalósulásának ellenőrzője Jogszabályi úton biztosítja a mit kell csinálni? kérdésre a választ 62

63 MOTSZ Magyar Országos Tűzoltószövetség Magyar Országos Tűzoltószövetség megalakítása Köztestület alulról építkező demokratikus önkormányzattal rendelkező szakmai irányító szervezet A tűzvédelmi törvény mondja ki a létrejöttét Minden tüzet oltó tűzoltóságnak kötelező tagnak lenni Hozzá tartozik az oktatás, képzés a múzeum a zenekar A propaganda A tűzoltók biztosítása (segélyező pénztár formájában) Ügyeleti (személyhívó) riasztórendszerek működtetése Alkalmazottai a köztisztviselői törvény alapján béreződnek A hogyan kell csinálni? kérdésre ad választ 63

64 MOTSZ finanszíroz rozása Állami feladatok ellátása után járó költségvetési forrás Biztosítási (segélyező pénztári funkció) Oktatási bevétel (pl. tűzvédelmi szakvizsgáról szóló rendelet mondja ki, hogy 5000 Ft/fő vizsgadíjat be kell fizetni a MOTSZ pénztárába a bizonyítványt kiállítja és nyilvántartja Képzések önrészi Kötelező tagdíj (pl. minden tag az éves költségvetésének 1 %-át adja) Nyilvántartja a tervezői jogosultságokat 64

65 Köszönöm m a figyelmet! Gombor István Leidinger István Oláh Imre Seper András Szincsák Ferenc Valu Ferenc 65

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek helye, szerepe a mentő tűzvédelem rendszerében, lehetséges szerepvállalásuk a hatósági feladatok végrehajtásában.

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek helye, szerepe a mentő tűzvédelem rendszerében, lehetséges szerepvállalásuk a hatósági feladatok végrehajtásában. Magyarország szolgálatában a biztonságért! Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Fő Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek helye, szerepe a mentő tűzvédelem rendszerében, lehetséges szerepvállalásuk

Részletesebben

Tájékoztató a Komárom-Esztergom megyében működő tűzoltóságok helyzetéről

Tájékoztató a Komárom-Esztergom megyében működő tűzoltóságok helyzetéről KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG E L Ő T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. április 26-ai ülésére Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom megyében működő

Részletesebben

A létesítményi tűzoltóságok hazánk tűzvédelmében, a létesítményi tűzoltóságokat érintő folyamatok, változások

A létesítményi tűzoltóságok hazánk tűzvédelmében, a létesítményi tűzoltóságokat érintő folyamatok, változások A létesítményi tűzoltóságok hazánk tűzvédelmében, a létesítményi tűzoltóságokat érintő folyamatok, változások Szűcs Tamás tű. ezredes OKF Mentésszervezési Főosztály főosztályvezető A múlt: A hazai tűzvédelmi

Részletesebben

A mentő tűzvédelem diszlokációja

A mentő tűzvédelem diszlokációja Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség A mentő tűzvédelem diszlokációja 2013. november 06. Fülep Zoltán tű. ezredes Tűzoltósági Főosztályvezető A mentő tűzvédelem magyarországi

Részletesebben

A LÖTOSZ önkéntes és ifjúsági tűzoltó szervezeteinek szervezeti felépítése

A LÖTOSZ önkéntes és ifjúsági tűzoltó szervezeteinek szervezeti felépítése 1 A LÖTOSZ önkéntes és ifjúsági tűzoltó szervezeteinek szervezeti felépítése Az önkéntes tűzoltó szervezet felépítése 1. A csoport a. A tűzoltó szervezet legkisebb szervezeti egysége a csoport, amely áll

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről Jelen dokumentum az ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0012 azonosító számú Szervezetfejlesztési program az Országos Egészségbiztosítási Pénztárban című projekt

Részletesebben

A mentő tűzvédelem rendszere

A mentő tűzvédelem rendszere Főigazgató-helyettesi Szervezet Tű A mentő tűzvédelem rendszere Fülep Zoltán tű. alezredes Országos Tűzoltósági Fő Tűzoltósági főosztályvezető Mentő tűzvédelem A 2011. évi CXXVIII. Törvény kimondja, hogy

Részletesebben

Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai

Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai ( A tűzoltósági főfelügyelő 1635/1/2012/ÁLT. és 1635/2/2012. ÁLT. levelei alapján) I.

Részletesebben

Kárpát-medencei Önkéntes Tűzoltóságok Konferenciája Szarvas, 2015. április 18. Dr. Bérczi László tű. dandártábornok országos tűzoltósági főfelügyelő

Kárpát-medencei Önkéntes Tűzoltóságok Konferenciája Szarvas, 2015. április 18. Dr. Bérczi László tű. dandártábornok országos tűzoltósági főfelügyelő Kárpát-medencei Önkéntes Tűzoltóságok Konferenciája Szarvas, 2015. április 18. Dr. Bérczi László tű. dandártábornok országos tűzoltósági főfelügyelő Magyarország mentő tűzvédelme Hivatásos tűzoltóság 105

Részletesebben

Önkéntes Tűzoltó Egyesületek gazdálkodási, valamint egyes műszaki feladataival összefüggő aktualitások

Önkéntes Tűzoltó Egyesületek gazdálkodási, valamint egyes műszaki feladataival összefüggő aktualitások Önkéntes Tűzoltó Egyesületek gazdálkodási, valamint egyes műszaki feladataival összefüggő aktualitások Dr. Demény Ádám PhD tű. alezredes BM OKF GEK igazgató Budapest, 2012. január 14. Az előadás felépítése

Részletesebben

32/2002. (XII. 12.) BM

32/2002. (XII. 12.) BM 32/2002. (XII. 12.) BM rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, a tűzoltóságoknál, valamint az ez irányú szakágazatban foglalkoztatottak képesítési követelményeiről és képzési rendszeréről A

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. év január 13-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Zirci Önkéntes Tűzoltóság Alapszabályának módosítása Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 28-i ülésére 2909-1/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 28-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Tűzoltó Köztestület önkormányzati tűzoltóságként történő működtetésével

Részletesebben

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 1 Miért volt szükséges a megalkotása? 1999. évi LXXIV. Tv. korrekciója Polgári védelmi szervezetek működése Tűzvédelem

Részletesebben

Az Önkormányzati Tűzoltóság Böhönye és a köztestületi tűzoltóság története Látogatás a lánglovagoknál

Az Önkormányzati Tűzoltóság Böhönye és a köztestületi tűzoltóság története Látogatás a lánglovagoknál Az Önkormányzati Tűzoltóság Böhönye és a köztestületi tűzoltóság története Látogatás a lánglovagoknál 2015. április 17-én látogatást tettünk a böhönyei tűzoltóságon,ahol Mencseli Imre tűzoltóparancsnok

Részletesebben

Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség. Jásziványi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi szakmai értékelése

Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség. Jásziványi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi szakmai értékelése Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szám: 95-6/2014/GYKK Jásziványi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi szakmai értékelése A Jásziványi ÖTE II-es típusú együttműködési megállapodást kötött a Gyöngyösi

Részletesebben

A munkahelyi, települési és területi polgári védelmi szervezetek megalakítása 2011-ben

A munkahelyi, települési és területi polgári védelmi szervezetek megalakítása 2011-ben A munkahelyi, települési és területi polgári védelmi szervezetek megalakítása 2011-ben Az elmúlt évben főigazgatói intézkedés határozta meg a polgári védelmi szervezetek gyors (12 órás) és rövid (24 órás)

Részletesebben

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi szervezetek alapképzése Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi kötelezettség A polgári védelmi kötelezettség személyes kötelezettség az emberi élet és a létfenntartáshoz szükséges

Részletesebben

A belügyminiszter. látta:

A belügyminiszter. látta: A belügyminiszter 1. melléklet a BM/11178. számú előterjesztéshez /2016. ( ) BM rendelete a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó

Részletesebben

Nemzetközi tűzoltó konferencia: A horvát tűzoltási rendszer

Nemzetközi tűzoltó konferencia: A horvát tűzoltási rendszer . Nemzetközi tűzoltó konferencia: A horvát tűzoltási rendszer A Horvát Tűzoltó Szövetség előadása A Horvát Tűzoltó Szövetség a hivatásos és önkéntes tűzoltók ernyőszervezete 1999 óta. A tűzoltószövetségek

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

A katasztrófavédelem megújított rendszere

A katasztrófavédelem megújított rendszere A katasztrófavédelem megújított rendszere MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGA ÁLLAM BM OKF ÁLLAM- POLGÁR... A régi Kat. törvény alapvetően jó volt DE 10 év 2010. évi árvízi veszélyhelyzet; vörösiszap katasztrófa kezelésének

Részletesebben

Szabó István tű. alezredes iparbiztonsági főfelügyelő. 1.dia

Szabó István tű. alezredes iparbiztonsági főfelügyelő. 1.dia 1.dia Szabó István tű. alezredes iparbiztonsági főfelügyelő 2.dia 3.dia 4.dia 2012. április 1-jén létrejött a korábban önkormányzatiként működő hivatásos tűzoltóságokat is magába integráló egységes katasztrófavédelmi

Részletesebben

Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén

Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén Barta-Vámos László tű. százados 2013.06.05-06. Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a jogerősen kiszabott bírságok, valamint a hozzájárulások befizetésével, továbbá az igazgatási szolgáltatási díj fizetésével kapcsolatban

TÁJÉKOZTATÓ. a jogerősen kiszabott bírságok, valamint a hozzájárulások befizetésével, továbbá az igazgatási szolgáltatási díj fizetésével kapcsolatban TÁJÉKOZTATÓ a jogerősen kiszabott bírságok, valamint a hozzájárulások befizetésével, továbbá az igazgatási szolgáltatási díj fizetésével kapcsolatban B Í R S Á G A hivatásos katasztrófavédelmi szerv által

Részletesebben

Akar László vezérigazgató GKI Gazdaságkutató Zrt. GKI Zrt. Üzleti Konferencia 2006. november 14., Novotel Budapest Centrum

Akar László vezérigazgató GKI Gazdaságkutató Zrt. GKI Zrt. Üzleti Konferencia 2006. november 14., Novotel Budapest Centrum Önkormányzati nyzati reform: nemzetgazdasági gi megtakarítások Akar László vezérigazgató GKI Gazdaságkutató Zrt. GKI Zrt. Üzleti Konferencia 2006. november 14., Novotel Budapest Centrum 1 Az önkormányzati

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok 2010-ra vonatkozóan a Központi Statisztikai

Részletesebben

Kruppa Attila MEE Tűzvédelmi Munkabizottság. A Villamos Tűzvédelmi Műszaki Irányelv

Kruppa Attila MEE Tűzvédelmi Munkabizottság. A Villamos Tűzvédelmi Műszaki Irányelv Kruppa Attila MEE Tűzvédelmi Munkabizottság A Villamos Tűzvédelmi Műszaki Irányelv Előzmények A tűzvédelem szabályrendszerének általános problémái: 2 - Tűzveszélyességi osztályba sorolás problematikája

Részletesebben

A veszélyes áru szállítás ellenőrzési és szankcionálási tevékenység aktuális kérdései a vasút vonatkozásában

A veszélyes áru szállítás ellenőrzési és szankcionálási tevékenység aktuális kérdései a vasút vonatkozásában A veszélyes áru szállítás ellenőrzési és szankcionálási tevékenység aktuális kérdései a vasút vonatkozásában Dr. Mógor Judit tű. ezredes hatósági főigazgató-helyettes Budapest, 2017. május 03. Az előadás

Részletesebben

Végrehajtott közúti ellenőrzések száma ábra

Végrehajtott közúti ellenőrzések száma ábra Veszélyes árúk közúti szállításának ellenőrzése 28-ban A veszélyes áruk szállítása jelentőségének növekedésével, összetett kockázati viszonyaival évek óta egyre preferáltabbá válik az Európai Uniós és

Részletesebben

Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05

Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05 Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05 Tűzoltóság integrációja a Katasztrófavédelembe Polgári védelem: - települések veszélyeztetettségi besorolása - önkéntes és köteles polgári védelmi egységek létrehozása

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Jászivány Közhasznúsági jelentése a 2014-es esztendőről

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Jászivány Közhasznúsági jelentése a 2014-es esztendőről Önkéntes Tűzoltó Egyesület Jászivány 5135, Jászivány, Fő u. 4. Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Jászivány Közhasznúsági jelentése a 2014-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Nyitó egyenleg: Bank Házi pénztár

Részletesebben

A Kormány /2008. ( ) Korm. rendelete az önkéntes tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról

A Kormány /2008. ( ) Korm. rendelete az önkéntes tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról A Kormány /2008. ( ) Korm. rendelete az önkéntes tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról A Kormány a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 35. -a (1) bekezdésének b) pontjában

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

Írta: MTbiztonsag szeptember 28. szombat, 18:45 - Módosítás: április 05. szombat, 21:24

Írta: MTbiztonsag szeptember 28. szombat, 18:45 - Módosítás: április 05. szombat, 21:24 Amikor a tűzvédelem fontosságáról beszélünk, akkor mindenki úgy gondolja, hogy a leégő hatalmas épületek rémképe és a várható pusztulás eléggé visszatartja a cégeket és a dolgozókat a hanyagságtól. Mivel

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

118/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet. a létesítményi tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról. A létesítményi tűzoltóság feladata

118/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet. a létesítményi tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról. A létesítményi tűzoltóság feladata 118/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet a létesítményi tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. -a

Részletesebben

A tűzvédelmi bírságok rendszere A kötelezően bírságolandó tételek sorszámát színes háttérrel emeltük ki! között

A tűzvédelmi bírságok rendszere A kötelezően bírságolandó tételek sorszámát színes háttérrel emeltük ki! között 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. A tűzvédelmi bírságok rendszere A kötelezően bírságolandó tételek sorszámát színes háttérrel emeltük ki! 2016.01.01-2016.02.14. között 2016.02.15-től Tűzvédelmi szabálytalanság Tűzvédelmi

Részletesebben

Hatósági ellenőrzés. Tűzvédelmi szabálytalanság

Hatósági ellenőrzés. Tűzvédelmi szabálytalanság Hatósági ellenőrzés szabálytalanság legkisebb legnagyobb 1. előírás megszegése, ha az tüzet idézett elő 100 000 1 000 000 2. szabály megszegése, ha az tüzet idézett elő és az oltási 200 000 3 000 000 tevékenységben

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék

NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék A VESZÉLYES KATONAI OBJEKTUM ÜGYINTÉZŐK KÉPZÉSI LEHETŐSÉGEI Dr. Kátai-Urbán Lajos PhD. tűzoltó alezredes I. Katonai Hatósági Konferencia ÜZEMELTETÉSI

Részletesebben

Tűzoltási technikák műszaki és gazdasági hatékonysága összetevőinek vizsgálata Halassy Gábor*, Dr. Restás Ágoston**

Tűzoltási technikák műszaki és gazdasági hatékonysága összetevőinek vizsgálata Halassy Gábor*, Dr. Restás Ágoston** Tűzoltási technikák műszaki és gazdasági hatékonysága összetevőinek vizsgálata Halassy Gábor*, Dr. Restás Ágoston** *Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katonai Műszaki Doktori Iskola H-1011 Budapest, Hungary

Részletesebben

MTSZ közgyűlés Tájékoztató a 2014. évi mentő-tűzvédelem feladatairól Budapest, 2015. február 21.

MTSZ közgyűlés Tájékoztató a 2014. évi mentő-tűzvédelem feladatairól Budapest, 2015. február 21. Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség MTSZ közgyűlés Tájékoztató a 2014. évi mentő-tűzvédelem feladatairól Budapest, 2015. február 21. Dr. Bérczi László tű. dandártábornok

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 4. sz. melléklet a 16/2013. BM OKF Utasításhoz Jóváhagyom! Budapest,... Dr. Bakondi György tű. altábornagy főigazgató EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS (beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesület) amely létrejött

Részletesebben

2. EMELŐKOSARAS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM

2. EMELŐKOSARAS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM BM KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT KÉPZÉSI PROGRAM TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI TANFOLYAMOK 2. EMELŐKOSARAS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM 2004. AZ EMELŐKOSARAS GÉPJÁRMŰ MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGAI, KEZELÉSE ÉS ALKALMAZÁSTECHNIKÁJA

Részletesebben

Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre

Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre Budapest, 2014. március 04. Dr. Schweickhardt Gotthilf A katasztrófavédelem

Részletesebben

A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓ. 76/2012. számú INTÉZKEDÉSE. a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról. Budapest, július 6.

A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓ. 76/2012. számú INTÉZKEDÉSE. a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról. Budapest, július 6. BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓ 76/2012. számú INTÉZKEDÉSE a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról Budapest, 2012. július 6. A fejezeti

Részletesebben

Damir Trut, Mladen Jurin, Neven Szabo. A tűzoltóság szervezete a Horvát Köztársaságban

Damir Trut, Mladen Jurin, Neven Szabo. A tűzoltóság szervezete a Horvát Köztársaságban Damir Trut, Mladen Jurin, Neven Szabo A tűzoltóság szervezete a Horvát Köztársaságban Horvátország változatos tájai és eltérő éghajlatú területei a tűzoltóság felépítését is befolyásolták. Milyen szervezeti

Részletesebben

Közigazgatási szféra

Közigazgatási szféra Regionális gazdaságtan Járások szerepe a területi (regionális) gazdaságtanban Urbánné Malomsoki Mónika SZIE GTK Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet 2016/2017. tanév őszi félév Urbanne.monika@gtk.szie.hu

Részletesebben

A Dél-Alföld általános gazdasági helyzete és a mögötte meghúzódó EMBER

A Dél-Alföld általános gazdasági helyzete és a mögötte meghúzódó EMBER A Dél-Alföld általános gazdasági helyzete és a mögötte meghúzódó EMBER Központi Statisztikai Hivatal Szegedi főosztálya Kocsis-Nagy Zsolt főosztályvezető Bruttó hazai termék (GDP) 2012 Dél-Alföld gazdasági

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 319/2000. (XII.18.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 319/2000. (XII.18.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 319/2000. (XII.18.) számú h a t á r o z a t a a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság parancsnokának felmentéséről, pályázat kiírásáról A Közgyűlés a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Jogszabályi változások, A katasztrófavédelem jövője. Bérczi László tűzoltó ezredes Főfelügyelő, BM OKF Tűzoltósági Főfelügyelőség

Jogszabályi változások, A katasztrófavédelem jövője. Bérczi László tűzoltó ezredes Főfelügyelő, BM OKF Tűzoltósági Főfelügyelőség Jogszabályi változások, A katasztrófavédelem jövője Bérczi László tűzoltó ezredes Főfelügyelő, BM OKF Tűzoltósági Főfelügyelőség A Kat. törvénycsomag Szervezeti változások A tervezet értelmében a hivatásos

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása GINOP-2.1.1-15

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása GINOP-2.1.1-15 PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ Vállalatok K+F+I tevékenységének a GINOP-2.1.1-15 A célja: Olyan hazai kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységek a, amelynek jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó,

Részletesebben

Az előadás tartalma Jogszabályi hátterek A Tűzvédelmi Szakvizsgáról Országos Tűzvédelmi Szabályzat Égéselmélet Alapvető tűzoltási módok Tűzoltó készülékek Palackok kezelése Robbanóképes közegek, robbanásvédelem

Részletesebben

2011 SZEPTEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS CSÖKKENT A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA

2011 SZEPTEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS CSÖKKENT A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 2011 SZEPTEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS CSÖKKENT A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA A foglalkoztatás és a munkanélküliség jellemzően szezonális jelenségek. Az időjárásnak kitett

Részletesebben

Közösségi szolgálat a Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon

Közösségi szolgálat a Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon Közösségi szolgálat a Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon Gyenge László tű. őrnagy megyei polgári védelmi főfelügyelő 2014.03.27. 11/2013. számú BM OKF főigazgatói utasítás

Részletesebben

Nógrád megyei sajátosságok az erdőtüzek megelőző és mentő tűzvédelmében. Erdőtűz megelőzési konferencia 2014. július 2.

Nógrád megyei sajátosságok az erdőtüzek megelőző és mentő tűzvédelmében. Erdőtűz megelőzési konferencia 2014. július 2. Nógrád megyei sajátosságok az erdőtüzek megelőző és mentő tűzvédelmében Erdőtűz megelőzési konferencia 2014. július 2. Az erdők tűzvédelmére vonatkozó főbb jogszabályok: 2009. évi XXXVII. törvény az erdőről,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére BELÜGYMINISZTER../../BM Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2011....-án. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a települési önkormányzat hivatásos tűzoltóság, önkormányzati

Részletesebben

2007 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NŐTT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA

2007 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NŐTT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA 2007 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NŐTT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA A foglalkoztatás és a munkanélküliség jellemzően szezonális jelenségek. Az időjárásnak kitett ágazatok miatt és

Részletesebben

119/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet. az önkéntes tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról. Az önkéntes tűzoltóság feladata

119/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet. az önkéntes tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról. Az önkéntes tűzoltóság feladata 119/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet az önkéntes tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. -a (1)

Részletesebben

A katasztrófavédelmi hatóság települési szilárd hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatai, tapasztalatai

A katasztrófavédelmi hatóság települési szilárd hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatai, tapasztalatai A katasztrófavédelmi hatóság települési szilárd hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatai, tapasztalatai Angyal István tű. alezredes; főosztályvezető-helyettes BM OKF Hatósági-koordinációs és Művelet-elemzési

Részletesebben

2008 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NÖVEKEDETT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA

2008 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NÖVEKEDETT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA 2008 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NÖVEKEDETT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA A foglalkoztatás és a munkanélküliség jellemzően szezonális jelenségek. Az időjárásnak kitett ágazatok miatt

Részletesebben

A tűzvédelmi szabályozás helyzete és a Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek helye a szabályozás rendszerében

A tűzvédelmi szabályozás helyzete és a Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek helye a szabályozás rendszerében Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség A tűzvédelmi szabályozás helyzete és a Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek helye a szabályozás rendszerében Dr. Bérczi László tű. dandártábornok

Részletesebben

A létesítmények védelme kisebb szerepet kap napjainkra. HÖT erőforrások csökkentek egységek (rajok/erő) kül. Szerek (habbaloltó, porraloltó/eszköz

A létesítmények védelme kisebb szerepet kap napjainkra. HÖT erőforrások csökkentek egységek (rajok/erő) kül. Szerek (habbaloltó, porraloltó/eszköz 90-es évek elején több mint 500 lt A létesítmények védelme kisebb szerepet kap napjainkra HÖT erőforrások csökkentek egységek (rajok/erő) kül. Szerek (habbaloltó, porraloltó/eszköz Kiemelt szerepet, védelmet

Részletesebben

TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi Szövetség

TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi Szövetség Út a Minősített Tűzvédelmi Vállalkozás cím eléréséig. Országos Tűzvédelmi Konferencia 2013.10.21-22 Vecsés A tűzvédelemmel kapcsolatos minden tevékenység: - tervezés - engedélyeztetés - kivitelezés - ellenőrzés

Részletesebben

tervezői tevékenység

tervezői tevékenység 1 A tervezői tevékenység jogszabályai és az MMK új szabályozásának helyzete LAKITELEK 2013. december 10. 2 Az építészeti-műszaki tervezési tevékenységgel kapcsolatos előírások 3 ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK Étv.

Részletesebben

Tűzoltóság hivatásos állományú tagjai, valamint a Debreceni Közterület Felügyelet köztisztviselői teljesítményértékelésének

Tűzoltóság hivatásos állományú tagjai, valamint a Debreceni Közterület Felügyelet köztisztviselői teljesítményértékelésének Előterjesztő: Tárgy: Polgármester A Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság hivatásos állományú tagjai, valamint a Debreceni Közterület Felügyelet köztisztviselői teljesítményértékelésének alapját

Részletesebben

A képzett védelmi referensek lehetséges szerepe a lakosság jövőbeni felkészítésében. Dr. Muhoray Árpád pv. vezérőrnagy c. egyetemi docens igazgató

A képzett védelmi referensek lehetséges szerepe a lakosság jövőbeni felkészítésében. Dr. Muhoray Árpád pv. vezérőrnagy c. egyetemi docens igazgató A képzett védelmi referensek lehetséges szerepe a lakosság jövőbeni felkészítésében Dr. Muhoray Árpád pv. vezérőrnagy c. egyetemi docens igazgató Témafelvetés 1. Polgármester védelmi feladatainak segítése.

Részletesebben

3. LÉTRÁS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM

3. LÉTRÁS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM BM KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT KÉPZÉSI PROGRAM TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI TANFOLYAMOK 3. LÉTRÁS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM 2004. A LÉTRÁS GÉPJÁRMŰ MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGAI, KEZELÉSE ÉS ALKALMAZÁSTECHNIKÁJA

Részletesebben

BM OKF és a Magyar Tűzoltó Szövetség közös vezetői értekezlete Budapest, 2015. február 09.

BM OKF és a Magyar Tűzoltó Szövetség közös vezetői értekezlete Budapest, 2015. február 09. Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség BM OKF és a Magyar Tűzoltó Szövetség közös vezetői értekezlete Budapest, 2015. február 09. Dr. Bérczi László tű. dandártábornok országos

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009.

Közhasznúsági jelentés 2009. Adószám: 18687350-2-13 Bejegyző szerv: Pest Megyei Bíróság Regisztrációs szám: 4.Pk.60044 2600 Vác, Katona L. utca 17. 2009. Fordulónap: 2009. december 31. Beszámolási időszak: 2009. január 01. - 2009.

Részletesebben

Közbiztonsági referensek képzése

Közbiztonsági referensek képzése Közbiztonsági referensek képzése 2012. szeptember 10-14. Katasztrófavédelmi alapismeretek Jogszabályi alapok Kurtán Attila tű. százados kiemelt főtanár Hazai jogszabályok Magyarország Alaptörvénye (2011.

Részletesebben

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás Gazdasági élet Igazgatása Környezet Védelme Közrend, Közbiztonság védelme, rendészet Humán igazgatás Rendészeti igazgatás Jogi szabályozás Alaptörvény (46. cikk) Rtv 1994:XXXIV. tv. Hszt 1996: XLIII. tv.

Részletesebben

Biatorbágv Önkéntes Tíízoltó Egvesülete 2051. Biatorbágy, Kálvin tér 4. Telefon: 06170 342-26-26. Pályázat

Biatorbágv Önkéntes Tíízoltó Egvesülete 2051. Biatorbágy, Kálvin tér 4. Telefon: 06170 342-26-26. Pályázat Biatorbágv Önkéntes Tíízoltó Egvesülete 2051. Biatorbágy, Kálvin tér 4. Telefon: 06170 342-26-26 Pályázat A 2013.-évre igényelt önkormányzati tfunogatás összegének, tervezett felhasználásának isme1ietése.

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelem Intézet bemutatása

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelem Intézet bemutatása Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelem Intézet bemutatása PROF. DR. BLESZITY JÁNOS ny. tű vezérőrnagy egyetemi tanár, intézetigazgató BM OKF Budapest, 2014. 03. 10. Legyen a hallgatónk! Nemzeti

Részletesebben

Pro School Service Nonprofit Kft. / biztonságszervezés / 0712-06 modul/ 2 vifea. segédlet

Pro School Service Nonprofit Kft. / biztonságszervezés / 0712-06 modul/ 2 vifea. segédlet 1 Biztonságszervezői alapismeretek 0712-06 modul 2-es (szóbeli) vizsgarész Egy megjelölt intézmény tűzvédelmi szempontból való felmérése, tűzvédelmi szabályzat készítése vázlatosan Tűzvédelem tervezés,

Részletesebben

Drónok a tűzvédelemben

Drónok a tűzvédelemben Drónok a tűzvédelemben Innovációk a tűzoltásban és a műszaki mentésben Az OKF Tudományos Tanácsa és a Magyar Tűzvédelmi Szövetség konferenciája 2016. április 13. Tartalom A kezdetek, avagy egy kis innovációs

Részletesebben

Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség. Budapest, 2013. május m

Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség. Budapest, 2013. május m Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség Tájékoztató az önkéntes ntes tűzoltt zoltó egyesületek támogatásáról, 2013. évi pályp lyázatáról ÖTE II. Országos Szakmai Nap Budapest,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS június 30-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS június 30-i rendes ülésére Új napirendi pont Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 30-i rendes ülésére Tárgy: A szociális szolgáltatásokról szóló 22/2003. (VIII. 26.) rendelet

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS az Esély Szociális Társulás november -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS az Esély Szociális Társulás november -i ülésére Esély Szociális Társulási Tanács 2040 Budaörs Szabadság út 134. ELŐ TERJESZTÉS az Esély Szociális Társulás 2013. november -i ülésére Tárgy: Az Esély Szociális Társulás 2014. évi költségvetési koncepciója

Részletesebben

Magyar Tűzoltó Szövetség. 2014. szeptember 19-20. Balatonföldvár

Magyar Tűzoltó Szövetség. 2014. szeptember 19-20. Balatonföldvár Magyar Tűzoltó Szövetség 2014. szeptember 19-20. Balatonföldvár Tisztelt Olvasónk! A MTSZ múltja, elődeink eredményei köteleznek arra minket, hogy szervezetünk élen járjon mindazon területeken, amely a

Részletesebben

helye az igazgatási rendszerben

helye az igazgatási rendszerben A bányafelügyelet helye az igazgatási rendszerben A bányászat állami szakigazgatási feladatait a Magyar Bányászati Hivatal és területi szervei, a bányakapitányságok (együtt: bányafelügyelet) látja el.

Részletesebben

53/2005. (XI. 10.) BM rendelet. a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről és a szakvizsga részletes szabályairól

53/2005. (XI. 10.) BM rendelet. a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről és a szakvizsga részletes szabályairól 53/2005. (XI. 10.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről és a szakvizsga részletes szabályairól A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA I. KATONAI HATÓSÁGI KONFERENCIA Balatonkenese, 2012. május 8 9. BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA Készítette: Fóti Zoltán vezető tanácsos HM Hatósági Hivatal Veszélyes Katonai Objektum

Részletesebben

Pántya Péter. A tűzoltóság szerelési szabályzatához. A tűzoltóság szerelési szabályzatához

Pántya Péter. A tűzoltóság szerelési szabályzatához. A tűzoltóság szerelési szabályzatához Pántya Péter A tűzoltóság szerelési szabályzatához A jelenleg hatályos 37/2003-as Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatói (továbbiakban: OKF) intézkedés előtt még BM TOP (Belügyminisztérium Tűzoltóság

Részletesebben

Egységes Magyar Tűzoltó Szövetség. Dobson Tibor ddtb., elnök

Egységes Magyar Tűzoltó Szövetség. Dobson Tibor ddtb., elnök Egységes Magyar Tűzoltó Szövetség Dobson Tibor ddtb., elnök Fő cél Egységes tűzoltó szövetség megteremtése Minta: Elődeink által lerakva! A közelmúlt Részérdekek akadályozták az egység megteremtését Szervezetei:

Részletesebben

Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15.

Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15. Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15. Dr. Vass Gyula tű. ezredes BM OKF Veszélyes Üzemek Főosztály vezetője 1) Veszélyes üzemek hatósági felügyelet alatt tartása 2) Katasztrófavédelem

Részletesebben

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Megbízható bérezési adatok a DUIHK 2014 es Bérezési Tanulmányában Jövőre átlagosan négy százalékkal szeretnék a külföldi vállalatok munkavállalóik

Részletesebben

Eddig mindössze 1 oktatásszervezői jogosultságot töröltek. 20 kérelmezőt elutasítottak, 13 kérelmezőt pedig átirányítottak.

Eddig mindössze 1 oktatásszervezői jogosultságot töröltek. 20 kérelmezőt elutasítottak, 13 kérelmezőt pedig átirányítottak. Szakvizsgáztatók, vizsgaszervezők minden mennyiségben Bizonyos munkakörökben tűzvédelmi szakvizsgát kell tenni a dolgozóknak. A vizsga előtt pedig tanfolyamon kell az ismereteket elsajátítani, amit csak

Részletesebben

Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása

Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása Katasztrófavédelem Tűzvédelem Polgári védelem Iparbiztonság Katasztrófavédelem szervezeti felépítése Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

Tűzvizsgálati tevékenység bemutatása. Fentor László tű. alezredes tanácsos Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség

Tűzvizsgálati tevékenység bemutatása. Fentor László tű. alezredes tanácsos Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség Tűzvizsgálati tevékenység bemutatása Fentor László tű. alezredes tanácsos Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség A tűzvizsgt zvizsgálat Felderítő vagy kutató tevékenység, mely a veszély elmúltával, a keletkezés

Részletesebben

Pfeiffer Ferenc elnök

Pfeiffer Ferenc elnök Pfeiffer Ferenc elnök MMSZ, felépítés, feladata Alapításának okai - Hazánkban a katasztrófák elleni védekezés 100-150 éves múltra tekint vissza. - Megjelentek az úgynevezett speciális mentő szervezetek,

Részletesebben

A Belügyminiszter./2011. (...) BM rendelete

A Belügyminiszter./2011. (...) BM rendelete 1 1. melléklet a BM/9751/2011. számú munkaanyaghoz A Belügyminiszter./2011. (....) BM rendelete a rendészeti szakvizsgáról és a rendészeti vezetőképzésről szóló 21/2011. (VII. 13.) BM rendelet módosításáról

Részletesebben

Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai

Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai Haskó György tű. alezredes polgári védelmi főfelügyelő 2012. február 15. A hatálytalanított

Részletesebben

TÁBLAJEGYZÉK. 1/l A éves foglalkoztatottak munkahelyre történő közlekedése nemek és a házastárs/élettárs gazdasági aktivitása szerint

TÁBLAJEGYZÉK. 1/l A éves foglalkoztatottak munkahelyre történő közlekedése nemek és a házastárs/élettárs gazdasági aktivitása szerint TÁBLAJEGYZÉK A munkahelyre történő közlekedés formái 1/a A 15 64 éves foglalkoztatottak munkahelyre történő közlekedése nemek és korcsoportok szerint 1/b A 15 64 éves foglalkoztatottak munkahelyre történő

Részletesebben

Tűzvédelmi ismeretek 2013. OMKT

Tűzvédelmi ismeretek 2013. OMKT Tűzvédelmi ismeretek 2013. OMKT Tűzvédelem Tűzmegelőzés Tűzoltás Tűzvizsgálat Az égés feltétele Oxigén Gyulladási hőmérséklet Éghető anyag Az oxigén szerepe az égésben A levegő oxigéntartalma 21 % 21-18

Részletesebben

Átadásra került informatikai eszközök megyei bontásban. 1. ütem 2. ütem. KLIK Szakszolgálati Intézmény megnevezése

Átadásra került informatikai eszközök megyei bontásban. 1. ütem 2. ütem. KLIK Szakszolgálati Intézmény megnevezése A TÁMOP-3.4.2.B Sajátos nevelési igényű gyermekek integrációja (ok fejlesztése) kiemelt projekt keretében beszerzett és a pedagógiai szakszolgálatok számára átadott informatikai eszközök Átadásra került

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. Tisztelt Közgyűlés!

B E S Z Á M O L Ó. Tisztelt Közgyűlés! Csabrendek Község Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesülete Kiemelkedően Közhasznú Szervezet 8474 Csabrendek, Árpád u. 4. Tel: 06 87 / 553 033 E-mail: csabrendekotpe@freemail.hu B E S Z Á M O L Ó Csabrendek

Részletesebben