zvédelem zgyűlése a koncepciót t elfogadta én n a koncepciót t elfogadta.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "zvédelem zgyűlése a koncepciót t elfogadta. 2006. 21-én n a koncepciót t elfogadta."

Átírás

1 A tűzvt zvédelem korszerűsítésének programja A LÖTOSZ L közgyk zgyűlése a koncepciót t elfogadta Az MTSZ-HÖTOSZ TOSZ-LÖTOSZ szakért rtői i bizottsága június j 21-én n a koncepciót t elfogadta. 1

2 Előzm zmények Sok koncepció készült, ami az 1948-ban létrehozott rendszert vette alapul. A szisztéma, azaz rendszer képezi mindennek az alapját Állami tűzoltóság, vagy önkormányzati? Ez a feladat telepítési szintjét jelenti természetesen és a struktúra felépítését. 2

3 Hogy jutottunk idáig? ig? Magyarországon 1948-ig települési, 1948-tól állami szinten szervezett tűz elleni védekezésről beszélhetünk től önkormányzati, azaz települési a feladat, de állami struktúrában valósul meg. 3

4 A tűzoltt zoltóságok strukturális besorolása sa előtt Önkormányzati (települési) tűzoltóságok Önkéntes tűzoltóságok Köteles tűzoltóságok Fizetett (hivatásos, vagy szegődményes ) tűzoltóságok Magán tűzoltóságok között Állami tűzoltóságok Önkéntes tűzoltóságok Vállalati tűzoltóságok 4

5 A tűzoltt zoltóságok strukturális besorolása sa Ma Önkormányzati tűzoltóságok Hivatásos önkormányzati tűzoltóságok Önkéntes (köztestületi) tűzoltóságok Létesítményi tűzoltóságok Önkéntes Tűzoltó Egyesületek Állami tűzoltóságok (bázisok, Reptér, Országház, Katasztrófavédelem) Hogyan kellene? Önkormányzati tűzoltóságok Fizetett Önkéntes Létesítményi tűzoltóságok Fizetett Önkéntes (Felügyelet > nem tűzoltóság) 5

6 Politikai döntd ntési pontok A rendszer szabályozása: Állami vagy önkormányzati rendszer? (1990.évi LXV évi XX. Tv., évi XXXI.) Területet védjünk, vagy állampolgárt? (Ellátott terület, működési terület, vonulási távolság) Mennyi legyen a beavatkozásig eltelt idő? ÖT-nál 25 perc, BM1 beszél 20 percről, 15 percről, 8-10 perc az optimális A struktúra szabályozása Az előző döntésekből következik 6

7 Az állami a feladat, az állam állami tűzoltt zoltósággal oldotta meg Centrális rendszer Honvédelem Rendőrség Határőrizet Vám- és Pézügyőrség Büntetés végrehajtás Nincs helye alulról építkezésnek Ide tartozott a tűzoltóság is

8 Ha nem állami a feladat, akkor? Milyen közigazgatási szintű a feladat? Meg kell nézni, hogy az a feladat, amelyet el kell látni, az milyen közigazgatási szinten keletkezik. Ez azért fontos, mert egy feladatot azon a szinten lehet legnagyobb hatékonysággal és hatásfokkal megoldani, amely szinten az keletkezik. 8

9 Egyén Többségi érdek megjelenése Legkisebb közigazgatási leképezése az ÖNKORMÁNYZAT Település 9

10 KÁRÉRTÉK Fajlagos ár - hatásfok Minél nagyobb közösség áll össze, fajlagosan annál olcsóbb a rendszer, De a hatásfoka drasztikusan romlik, Nagyobb oltóteljesítményekre van szükség, mert már soká fog odaérni a tűzoltóság, nagy a tűz, nagyobb teljesítményű eszközöket kell hosszabb útvonalon vonultatni. HELYI VÉDELEM UTAZÓ TŰZOLTÓSÁG IDŐ 10

11 Szisztéma vagy struktúra? ra? A rendszer és a szervezet elemekből (téglákból) áll A döntéshozónak (politikának) kell eldönteni, hogy milyen legyen a tűzvédelmi rendszer (szisztéma) és ehhez alakítjuk a szervezeteket (a struktúrát) 11

12 Hogyan jutottunk idáig? ig? A rendszerváltás után a tűzvédelmi struktúra (állami tűzoltóság) átalakítás nem történt meg, illetve az átalakítási folyamat megrekedt. A tűzoltóság nem volt sem politikai sem gazdasági tényező, feladatát valamilyen szinten ellátta, a keletkező tűzeseteket eloltotta, vagy elaludtak maguktól. A reform folyamat lelassult, megállt, sokszor visszafele mozdult. A tűzvédelemben falat is és járdát is építünk! 12

13 Döntse el a politika, hogy mit akar! Jogszabály határozza meg: milyen településen milyen felszerelésű és létszámú tűzoltóság (tűzőrség) legyen. Ez a meghatározás a település tűzvédelmi veszélyeztetettségéből (ez több paraméterből álló meghatározás, hasonlóan a pv- besoroláshoz) és a védett településen lévő lakosságszámból és épületszámból kerül meghatározásra. Matematikailag modellezhető egy településen belül csak egy tűzoltóság (tűzőrség) lehet, melynek lehet több kihelyezett - őrse. Legyen lehetőség az önkormányzatoknak a feladat ellátásához társulni, itt megint csak az idő tényező szab határt. Legyen meghatározva (körülírva) az első beavatkozás paramétere. Ez lehet akár egy személygépkocsi nagyságú gyorsbeavatkozó 300 l vízzel és 2 fővel. 13

14 A politikai döntd ntésképtelenség hatásai: A rendszer váltás után, de még az önkormányzativá válás előtt 12 hivatásos tűzoltóság alakult, olyan helyeken, ahol előtte jól működő önkéntes tűzoltó-egyesületek működtek addig. A rendszer abszurditására jellemző, hogy egyik frissen létrehozott tűzoltóságunk polgármestere kijelentette a hivatásos tűzoltóság megalakítása és az önkéntes tűzoltó-egyesület felszámolása után: Legalább ez a feladat nem fog a városnak olyan sok pénzébe kerülni mint eddig, mert a hivatásos tűzoltóság ingyen van. Az önkormányzatok örömmel vették ezeknek a szervezeteknek a megalakulását, mert egyrészt jobb lett a védelmük, másrészt az önkormányzat számára attól a pillanattól kezdve nem került pénzébe a tűzoltóság működtetése, mert az állam finanszírozta a működést, a fejlesztést. Sőt.. 14

15 Tűzkatasztrófák nem keletkeztek, a néhány nagyobb tűzeset is csak az általános finanszírozás hiányát jelölte meg okként. A közvélemény figyelme nem koncentrálódott a tűzoltóságokra. Belterjessé vált a szervezet, hatásfokot, kimenő teljesítményt sosem vizsgáltak. Az önkormányzativá válást is inkább csak a magyar hagyományok, a jól működő európai gyakorlat, az ellátatlan területek képviselőinek, polgármestereinek és jó néhány önkormányzatiság-párti tűzoltó egymásra találásának és ez irányú ténykedésének volt köszönhető. 15

16 Az állami tűzoltósági struktúra a rendszerváltás után tovább élt. Ma a tűzoltás 151 önkormányzat feladata, 3050-nek nem. Egy rendszert (egy feladatot) kettősfinanszírozással finanszíroz az állam Minél több ÖT lép a rendszerbe, annál drágább lesz A létrehozott önkéntes tűzoltóságok egy rossz struktúrát utánoznak le Nem organikus fejlődés ÖTE > ÖT > HÖT 16

17 A tűz t z elleni védekezv dekezés s négy n alappillére Kormányzat Önkormányzat A gazdaság szereplői Lakosság (polgár) 17

18 Az állam az ország g terület letén n egységesen gesen megalkotja a szükséges jogszabályokat, kiépíti és működteti a felügyeleti szerveket, elősegíti és támogatja a civil szerveződésekkel létrejött tűzvédelmi szereplők szerepvállalásának lehetőségeinek megteremtését 18

19 Az önkormányzatnyzat a saját t közigazgatk zigazgatási terület letén biztosítja a helyi lakosság, valamint a közigazgatási területen ideiglenesen tartózkodók, tevékenységet végzők és átutazók, védelmét és műszaki mentését úgy, hogy 10 perecen belül tűzoltói segítséget elsődleges beavatkozást kapjon. Ennek keretében létrehozza, -egyedül vagy közigazgatási társulás keretében-, saját tűzvédelmi szervezetét, melynek működéséhez biztosítja a feltételeket részt vállal a műszaki fejlesztésben. (Adót vethet ki, szolgálatra kötelezhet, stb.) 19

20 A gazdaság Köteles a saját maga által előidézett veszélyhelyzet felszámolására A miatta veszélyesebb kategóriába (B kategóriába) sorolás költségeit viselni. Például: a fizetős autópálya mellett miért nem az autópálya üzemeltető veszi meg a műszaki mentés felszereléseit? Az erdők védelmére miért nem az erdő birtokosa veszi meg az erdőtüzes gépjárművet? Vegyi üzemeink mellett miért az önkormányzati tűzoltóság tart habbal- és porraloltó gépjárműveket? Saját működőképes szervezetet hozhatnak létre. Bizonyos esetekben a törvény kötelezheti saját szervezet létrehozására. Megállapodás alapján részt vállalhat a kerítésen kívüli védelembe, de a saját maga által kerítésen kívüli vészhelyzet felszámolására, finanszírozására köteles 20

21 A lakosság, (a polgár!) köteles tevőlegesen közreműködni a tűzvédelemben. Egyrészt megelőző tevékenységével, másrészt szükségestén - a kialakult veszélyhelyzet felszámolásában, szervezett keretetek között. Ennek keretében kötelezhető a tűzvédelmi szabályok betartására, másrészt beosztható tűzoltói tevékenység végzésére, és alapfokú képzésben való részvételre. A tevékenységre való kötelezés helyileg meghatározott módon megváltható, helyettesíthető! 21

22 1. sz. Politikai döntd ntés A rendszer szabályozása: Állami vagy önkormányzati rendszer? (1990.évi LXV évi XX. Tv., évi XXXI.) ÖNKORMÁNYZATI A tűzoltóság az önkormányzat intézménye A tűzoltóság irányítását és általános felügyeletét, kinevezéseket, beszámoltatásokat az önkormányzat végzi A tűzoltó az önkormányzat fizetett vagy önkéntes alkalmazottja 22

23 2. sz. Politikai döntd ntés Területet védjünk, vagy állampolgárt? Melyik kap prioritást, melyikre rendezkedjen be a tűzoltóság? 23

24 Mi a feladatmutató? Kiindulva abból, hogy maga a tűzoltói szervezet az ember védelmében jött létre, valamint abból, hogy a tűzesetek, műszaki mentések valamilyen emberi tényező következményei, megállapítható, hogy az emberek (lakosság) számának emelkedésével arányosan nő a beavatkozási igények száma. Tűzoltói szervezet kialakítását, finanszírozását ezért az állandó lakosság számához célszerű kapcsolni, mint feladatmutatóhoz. Hibás megoldás a vonulás számokat alapul venni, mert az okozat és nem ok ban szervezték át a HÖT-okat a vonulás szám alapján. Ettől az időtől a tűzoltóságok vonulási száma rohamosan emelkedett 24

25 Tűz és s káresetek k (Forrás: OKF) Tűzeset Káreset Vaklárma Össz.von

26 1553 Tűzoltói események száma megyék szerint Bács Békés Csongrád Fejér Főváros Győr-M-S Hajdú-B Heves Jász-N-Sz Komárom Nógrád Pest Somogy Sz abolcs Tolna Vas Vesz prém Zala 26 Borsod Baranya

27 Mi legyen a települések besorolásának az alapja? Több európai modell van Vannak használható magyar hagyományok Készültek már tanulmányok a témában Nem a tűzoltóságokat kell szervezési kategóriákba osztani, hanem a védett települést (ok-okozati összefüggés!) 27

28 A csoportba tartoznak azok a települések, amelyek átlagos veszélyeztetettségűek, azaz Csekély szintkülönbség (..-ig) Átlagos beépítési fok (.) Nincsenek fokozottan veszélyes objektumok (közlekedés, ipar,..) Jó a megközelíthetősége (nem zsáktelepülés) Megfelelő a tüzivíz ellátottsága (kiépített tűzcsaphálózat, nem kell vízszállító) 28

29 A B csoportba tartoznak azok a települések, amelyek nem tartoznak az A csoportba Magyarország 2477 települését A csoportba, 543 települését B csoportba sorolhatjuk. (MTSZ Bankó Gáti anyag) 29

30 Települések osztályoz lyozása A következő lépésben a településeket osztályokra bontja a lakosság szám és épületszám alapján. Ez a csoportosítás arra szolgál, hogy egzakt paraméterekkel meghatározható legyen, hogy egy településnek milyen, hány tűzoltó járműve és legalább hány fő tűzoltója legyen. 30

31 alatt 1. Összes település B település A település Lakosságszám Osztály

32 Eszköz z szüks kséglet osztályok alapján 1000 LAKOS ALATT A c s o p o r t ( fő ) I. II. III. IV. V. V I. V II. V III. 1 GYB 1 GYB 1 GYB 1 GYBM 1 GYBM 1 GYBM 1 GYBM 1 GYBM 1 KöGJF 1 KöGJF 1 KöGJF 1 KöGJF 1 KöGJF 1 KöGJF 1 GJF 2 GJF 3 GJF 4 GJF 4 GJF 1 TV 1 TV 1 TV 1 VÍZ 1 VÍZ 1 MAME 2 MAME 1 K-TEHER 1 K-TEHER 1 TV 1 M M 1 KM M 1 TV 1,00 B c s o p o r t 1 GYB 1 GYBM 1 GYBM 1 GYBM 1 GYBM 1 GYBM 1 GYBM 1 GYBM 1 KöGJF/T 1 KöGJF/TM 1 KöGJF/TM 1 KöGJF/T 1 KöGJF/T 1 KöGJF/T 1 GJF 2 GJF 2 GJF 3 GJF 4 GJF 1 VÍZ 1 VÍZ 1 VÍZ 1 VÍZ 1 VÍZ 1 TV 1 MAME 1 MAME 2 MAME 2 MAME 1 TV 1 TV 1 M M 1 M M 1 ROCSO 1 ROCSÓ 1 TV 1 TV 1 KMM 1 ROCSÓ 1 HAB 1 KMM 1 POR 1 DARU 1 KO 2 M M KO V S O 1 ROCSÓ 1 BÚ V Á R 32

33 Létszámszükséglet Osztály Épületszám Állandó lakos A település tűzoltói létszám B település tűzoltói létszám I. <201 < (6) 2(6) II (6) 2 (6) III (18) 6 (18) IV (36) 14 (42) V (42) 18 (54) VI (38) 18 (54) VII (75) 26 (78) VIII (90) 40 (120) 33

34 A létszl tszámszükséglet megállap llapításához fel kell építeni a tűzoltt zoltóságot Tűzoltó csoport = 1 csv + 2 tűzoltó Tűzoltó raj= 2 csoport (1 rpk, 2 csv, 4 tűzoltó Tűzoltó szakasz= 2 raj ( 1 szpk, 2 rpk, 8 csv, 16 tűzoltó Tűzoltó osztály= 2 szakasz ( 1 opk, 2 szpk, 4 rpk, 16 csv, 32 tűzoltó) 34

35 Tűzoltó egység = 2 osztály (1 epk 2 opk, 4 szpk, 8 rpk, 16 csv, 64 tűzoltó Tűzoltó.= 2 egység (1 főparancsnok, 2 egységparancsnok, 4 osztályparancsnok, 8 szpk, 16 rpk, 32 csv, 128 tűzoltó 35

36 3. sz. politikai döntd ntés Mennyi legyen a beavatkozásig eltelt idő? Meghatározni, hogy mit értünk első beavatkozáson, Ugyanabban a településben csak egy tűzoltóság szervezhető, ennek parancsnoka szükség szerint több őrséget is felállíthat. (1936. évi X. tc.) 36

37 Minden település vagy működési m terület? Jelenleg a tűzoltás és a műszaki mentés a működési terület székhely önkormányzatának a kötelező feladata. Van-e esély minden településre kiterjeszteni a feladatot? Kétharmados törvény Tudunk-e hozzárendelni forrásokat? A magyar önkormányzati rendszer alkalmase a feladat befogadására? 37

38 511; 16% 656; 21% 280; 9% településkategóriák 700; 22% lakosszám település 500 alatt ; 32% 500 alatt

39 lakosszám település lakos 1000 alatt LÖTOSZ településkategóriák 1000 alatt

40 Kell-e e a kistelepülésnek snek tűzoltóság? Húsz ország g két k t millió regisztrált tűzesetének a feldolgozása A tüzek 65 %-át az elsőnek beavatkozó egység 1-2 fő, 1 vízsugárral, = kis tűz 13 %-át 2-3 vízsugárral oltja el, melyhez 1 tűzoltó jármű elegendő. = közepes tűz Csak a tűzesetek 2%-nak oltásához használnak 1-nél több gépjárművet, illetve 3-nál több vízsugarat. = nagy tűz 40

41 A védelemhez v szüks kséges tűzoltt zoltó struktúrák k rendszert alkotva, egymást kiegész szítve épüljenek fel. A rendszer áll alapvédelemb delemből és egymásra épülő fedővédelemb delemből. l. 41

42 Az alapvédelem Alapvédelem: Saját településen elsődleges beavatkozásra képes egység (10 percen belüli elsődleges beavatkozás) Szomszédos településeken elsődleges beavatkozási feladatokat ellátó egység segítségnyújtása (15 percen belüli beavatkozás) 42

43 Gyorsbeavatkozás Kisebb tűz, esetleg oltható kézi tűzoltó készülékkel, gyorsbeavatkozóval Életmentés Terjedés lassítása Felderítés, áramtalanítás stb. elvégzése a fedővédelmet ellátó egység megérkezéséig Vízutánpótlás kerti csapról megoldható 43

44 Fedővédelem delem Működési terület szerinti tűzoltóság (20 percen belüli beavatkozás) Megyeszékhelyi nagy városi tűzoltóság (országosan vonultatható főleg különleges szerek, nagy teljesítményű gépjárművek) Műszaki mentőbázisok (országosan vonultatható különleges szerek ) 44

45 Az alapvédelem kialakítása Alapvédelem minden településen Település besorolása (földrajzi, természeti, építészeti stb. paraméterekkel) Települések osztályozása (lakosságszám, épületszám alapján Innen megállapítható, hogy milyen felszerelésű és létszámú tűzőrsége legyen Mentesül a település az alapvédelem felállítása alól: Ha a fedővédelmet ellátó tűzoltóság 10 percen belül eléri Ha társul a szomszédos önkormányzattal és a 10 perces alapvédelem a szomszédból biztosítható Saját tűzoltóság kialakítása esetén (nagyobb településeken) 45

46 Kinek a feladata az alapvédelem megszervezése? se? A működési terület szerinti székhely település Kistérség (?) A tűzvédelmi törvény módosításával (feles törvény) beemelhető paraméter az elsőnek beavatkozás időbeli körülírása, melynek felelőse a székhely település önkormányzata, végrehajtója a működési terület védelmét ellátó hivatásos, vagy önkéntes tűzoltóság (parancsnoka). 46

47 Miért kell a jelenlegi struktúrát változtatni? A tűvédelmi struktúra átszervezésének akadályai: Hivatásos tűzoltóságok számának csökkentése szükséges lenne, de nem megoldható Rossz politikai üzenete van Legnépszerűbb közszolgálati szféra Bezáródnak a HÖT-ok az ÖT-ok létrejöttével ÖT alakulásával a rendszeren kívülről lesznek beállítva és kiépezve főállású tűzoltók A feladat átvállalása nem jár finanszírozás átadásával Egy rosszul működő struktúra leutánzása történik Az önkéntesség csak a névben jelenik meg 47

48 Decentralizálás (ha Budapestnek lehet, a többi t városnak v miért nem?) Örs kihelyezése Meglévő, legalább II. szervezési kategóriás HÖT a második szerét létszámmal kihelyezi a működési területének azon részébe, ahol a lakosságszám indokolja és nincs ott semmilyen tűzoltóság. Örsöt hoz létre. Ellátatlan területre fél raj kihelyezése technikával (Pl. Zircre ajánlatos Veszprémből, Szentendréről Tahitótfaluba stb) ÖTE bázisán működő őrs létrehozása ÖTE-tel rendelkező településre pl. gkv, vagy pk vezénylése (Bicskei ÖT-ről őrspk vezénylése Zsámbéki őrsre, Monori HÖTtől pk vezénylése Üllői ÖTE-hez, FTP-ről pk és gkv vezénylése Pilisvörösvárra) Itt egy picit álljunk meg! 48

49 Mi a baj az egyesületekkel? Az önkéntes tűzoltó-egyesületek tól működnek egyesületi keretekben. Előtte testületi státuszuk volt. Az évi 13. tvr. megfogalmazása szerint a tűzoltó-egyesület a községekben, városokban szervezett egyesület, a tanács tűzvédelmi szerve. A mai szóhasználattal élve az önkéntes tűzoltó testületet (egyesületet) az önkormányzat kvázi intézménye december 31-ig kellett az egyesületeket létre hozni és a vagyont átadni. Vissza fele nem megy. Egyesülettel nem lehet mit kezdeni, de az egyesület azon tagjaival, akik tüzet akarnak oltani, már lehet. A törvény adta autonómia, a zártsága, valamint az a tény, hogy 10 fő magánügye az alapítás, hátrányos. 49

50 Mit lehet kezdeni az egyesületekkel? Semmit, csak az egyesület azon tagjaival, akik akarnak tüzet oltani. Az egyesület feladata az ehhez szükséges technikai és társadalmi támogatás. Az ÖTE azon tagjai, akik tűzoltani akarnak, a működési terület tűzoltóságának tűzoltói lesznek (orvosi, személyzeti, képzési, kiképzési feladat a székhely településen, a technika üzembetartói joga átkerül a székhely településhez) A tűzőrség lehetne köztestület, ha létrehozását törvény rendeli el. Az ÖTE átalakul köztestületté az önkormányzat és az egyesület alapításában, de nem vállal működési területet, de a kötelezettségeket vállalja, mögötte van az önkormányzati kontroll (tűzvédelmi törvénymódosítást igényel) 50

51 A jelenleg működő és a kialakításra tervezett önkéntes tűzoltóságok valóban ellátják-e a működési terület védelmét, vagy csak egy meglévő tűzoltóságnak segítenek be? Vizsgálandó, hogy I. eseményeket önállóan képes-e felszámolni? IV. kat. településnél kisebb település nem kaphat önálló működési területet, mint a működési terület tűzoltóságának őrse, egysége működjön. A kis működési területtel rendelkező ÖT-okat is célszerű átalakítani őrsnek (Pl. Váci HÖT- Vámosmikolai őrse ) főleg ott, ahol nem tudnak önkénteseket beállítani a rendszerbe, munkavédelmi, könyvelési, beszerzési, képzési feladatokat ellátná a működési terület szerinti HÖT, illetve ott, ahol az I. fokozatú eseményeket nem tudja önállóan felszámolni. 51

52 A HÖT H őrsének kialakítása A rendszer átalakítás s első lépése a virtuális finanszíroz rozás s bemutatása A célja, hogy az ellátott önkormányzat tudatába legyen, hogy mennyi finanszírozást ad az államon keresztül a székhely településnek a tűzoltóság fenntartására. A székhely település tűzoltósága milyen szolgáltatást nyújt (mennyi idő múlva ér ki) A székhely település ne hátrálhasson ki az őrs kihelyezése elől 52

53 Önkéntesség Olyan, mint a tartalékos katonai szolgálat Kiképzés - Haza megy - Kitör a háború (tűz van) behívjuk - Megvívja a csatát (eloltja a tüzet) - Haza megy Amikor behívjuk ugyan olyan jogok és kötelességek illetik meg, mint a főállásút Ugyan olyan a bérezése is! 53

54 Bérezés Polgári iskolai végzettség Tűzoltó szakmai iskolai végzettség Eltöltött szolgálati idő Ennek megfelelően besorolásra kerül A besoroláshoz tartozik egy bérszorzó A mindenkori köztisztviselői alap x szorzó Innen visszaszámolható az órabér 54

55 Önkormányzatok nyzatok érdeke Minél több helyben lakó és lehetőleg helyben dolgozó vállaljon önkéntes tűzoltói szolgálatot Jelenleg tényleg érdeke? Olcsóbb lesz az önkormányzatnak önkéntesekkel? NEM Tűzvédelmi törvény alapján (1996. évi XXXI. Törvény 38. ) A készenlétet ellátó önkéntes és létesítményi tűzoltó mentesíthető - a polgári védelmi kötelezettség, részben vagy teljesen a helyi adó megfizetése alól. Ezen túlmenően az állami kedvezmények kidolgozása szükséges, hogy legyenek önkéntes tűzoltók. 55

56 Az önkéntesség g alapjai a gyerekek Kb. 8 év szükséges az önkéntes tömegbázis megalapozásához Bozsik-programra van szükség!!! 10 éves gyerekeket kell bevonni a rendszerbe, helyi képzésen vesznek részt Itt van szerepe az egyesületnek! 56

57 éves korosztály Megismerkedik a tűzoltósággal, kis alaki, felszerelés ismeret, kis gyakorlatok 11 éves korban egyéni bronz minősítést szerezhetnek, ekkor kerülnek be a MOTSZ nyilvántartásába 12 éves korukban egyéni ezüst minősítést szerezhetnek Részt vesznek a CTIF által kidolgozott versenyeken 57

58 év v közötti k korosztály Előzmény, hogy a bronz és ezüst egyéni minősítést megszerezze Az ifjúsági rajokban középvezetői beosztásokat látnak el Szakmai tananyagban eljutnak a 40 órás képzettségig A éves közötti korosztály kiképzői 58

59 éves korosztály Már laktanya belső szolgálatot tudnak adni Bekapcsolódnak a tűzoltóság életébe Speciális képzéseken vesznek részt Gépkezelő Légzőkészülék Rádiózás Készség szinten tudják a szerelési szabályzatot Az ifjúsági rajokban felsővezetői beosztást látnak el (rajparancsnok, szakaszparancsnok stb.) 59

60 Ifjúsági TűzoltT zoltóság Pomáz 60

61 Oktatási, képzk pzési rendszer Tanfolyam jellegű, rövid célratörő Egymásra épülő El lehessen jutni a tömlő kigurításától a diploma megszerzéséig Átjárható (nincs önkéntes, meg hivatásos képzés! A feladat megoldására kell kiképezni a tűzoltót és nem a szervezeti hovatartozásra! Minősítő vizsgákkal záródjon ld. gyerekeknél A vonulós szolgálat ellátásáig a gyerekek tanulják meg az alapokat 61

62 Országos szervek - OKF OKF felügyeleti szerv föntről építkező centrális rendszer Szakmai FELÜGYELETET lát el Az állami akarat megvalósulásának ellenőrzője Jogszabályi úton biztosítja a mit kell csinálni? kérdésre a választ 62

63 MOTSZ Magyar Országos Tűzoltószövetség Magyar Országos Tűzoltószövetség megalakítása Köztestület alulról építkező demokratikus önkormányzattal rendelkező szakmai irányító szervezet A tűzvédelmi törvény mondja ki a létrejöttét Minden tüzet oltó tűzoltóságnak kötelező tagnak lenni Hozzá tartozik az oktatás, képzés a múzeum a zenekar A propaganda A tűzoltók biztosítása (segélyező pénztár formájában) Ügyeleti (személyhívó) riasztórendszerek működtetése Alkalmazottai a köztisztviselői törvény alapján béreződnek A hogyan kell csinálni? kérdésre ad választ 63

64 MOTSZ finanszíroz rozása Állami feladatok ellátása után járó költségvetési forrás Biztosítási (segélyező pénztári funkció) Oktatási bevétel (pl. tűzvédelmi szakvizsgáról szóló rendelet mondja ki, hogy 5000 Ft/fő vizsgadíjat be kell fizetni a MOTSZ pénztárába a bizonyítványt kiállítja és nyilvántartja Képzések önrészi Kötelező tagdíj (pl. minden tag az éves költségvetésének 1 %-át adja) Nyilvántartja a tervezői jogosultságokat 64

65 Köszönöm m a figyelmet! Gombor István Leidinger István Oláh Imre Seper András Szincsák Ferenc Valu Ferenc 65

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek helye, szerepe a mentő tűzvédelem rendszerében, lehetséges szerepvállalásuk a hatósági feladatok végrehajtásában.

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek helye, szerepe a mentő tűzvédelem rendszerében, lehetséges szerepvállalásuk a hatósági feladatok végrehajtásában. Magyarország szolgálatában a biztonságért! Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Fő Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek helye, szerepe a mentő tűzvédelem rendszerében, lehetséges szerepvállalásuk

Részletesebben

Tájékoztató a Komárom-Esztergom megyében működő tűzoltóságok helyzetéről

Tájékoztató a Komárom-Esztergom megyében működő tűzoltóságok helyzetéről KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG E L Ő T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. április 26-ai ülésére Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom megyében működő

Részletesebben

A létesítményi tűzoltóságok hazánk tűzvédelmében, a létesítményi tűzoltóságokat érintő folyamatok, változások

A létesítményi tűzoltóságok hazánk tűzvédelmében, a létesítményi tűzoltóságokat érintő folyamatok, változások A létesítményi tűzoltóságok hazánk tűzvédelmében, a létesítményi tűzoltóságokat érintő folyamatok, változások Szűcs Tamás tű. ezredes OKF Mentésszervezési Főosztály főosztályvezető A múlt: A hazai tűzvédelmi

Részletesebben

A mentő tűzvédelem diszlokációja

A mentő tűzvédelem diszlokációja Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség A mentő tűzvédelem diszlokációja 2013. november 06. Fülep Zoltán tű. ezredes Tűzoltósági Főosztályvezető A mentő tűzvédelem magyarországi

Részletesebben

A LÖTOSZ önkéntes és ifjúsági tűzoltó szervezeteinek szervezeti felépítése

A LÖTOSZ önkéntes és ifjúsági tűzoltó szervezeteinek szervezeti felépítése 1 A LÖTOSZ önkéntes és ifjúsági tűzoltó szervezeteinek szervezeti felépítése Az önkéntes tűzoltó szervezet felépítése 1. A csoport a. A tűzoltó szervezet legkisebb szervezeti egysége a csoport, amely áll

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről Jelen dokumentum az ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0012 azonosító számú Szervezetfejlesztési program az Országos Egészségbiztosítási Pénztárban című projekt

Részletesebben

Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai

Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai ( A tűzoltósági főfelügyelő 1635/1/2012/ÁLT. és 1635/2/2012. ÁLT. levelei alapján) I.

Részletesebben

A mentő tűzvédelem rendszere

A mentő tűzvédelem rendszere Főigazgató-helyettesi Szervezet Tű A mentő tűzvédelem rendszere Fülep Zoltán tű. alezredes Országos Tűzoltósági Fő Tűzoltósági főosztályvezető Mentő tűzvédelem A 2011. évi CXXVIII. Törvény kimondja, hogy

Részletesebben

Önkéntes Tűzoltó Egyesületek gazdálkodási, valamint egyes műszaki feladataival összefüggő aktualitások

Önkéntes Tűzoltó Egyesületek gazdálkodási, valamint egyes műszaki feladataival összefüggő aktualitások Önkéntes Tűzoltó Egyesületek gazdálkodási, valamint egyes műszaki feladataival összefüggő aktualitások Dr. Demény Ádám PhD tű. alezredes BM OKF GEK igazgató Budapest, 2012. január 14. Az előadás felépítése

Részletesebben

Kárpát-medencei Önkéntes Tűzoltóságok Konferenciája Szarvas, 2015. április 18. Dr. Bérczi László tű. dandártábornok országos tűzoltósági főfelügyelő

Kárpát-medencei Önkéntes Tűzoltóságok Konferenciája Szarvas, 2015. április 18. Dr. Bérczi László tű. dandártábornok országos tűzoltósági főfelügyelő Kárpát-medencei Önkéntes Tűzoltóságok Konferenciája Szarvas, 2015. április 18. Dr. Bérczi László tű. dandártábornok országos tűzoltósági főfelügyelő Magyarország mentő tűzvédelme Hivatásos tűzoltóság 105

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. év január 13-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Zirci Önkéntes Tűzoltóság Alapszabályának módosítása Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző

Részletesebben

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 1 Miért volt szükséges a megalkotása? 1999. évi LXXIV. Tv. korrekciója Polgári védelmi szervezetek működése Tűzvédelem

Részletesebben

Az Önkormányzati Tűzoltóság Böhönye és a köztestületi tűzoltóság története Látogatás a lánglovagoknál

Az Önkormányzati Tűzoltóság Böhönye és a köztestületi tűzoltóság története Látogatás a lánglovagoknál Az Önkormányzati Tűzoltóság Böhönye és a köztestületi tűzoltóság története Látogatás a lánglovagoknál 2015. április 17-én látogatást tettünk a böhönyei tűzoltóságon,ahol Mencseli Imre tűzoltóparancsnok

Részletesebben

Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség. Jásziványi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi szakmai értékelése

Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség. Jásziványi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi szakmai értékelése Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szám: 95-6/2014/GYKK Jásziványi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi szakmai értékelése A Jásziványi ÖTE II-es típusú együttműködési megállapodást kötött a Gyöngyösi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 28-i ülésére 2909-1/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 28-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Tűzoltó Köztestület önkormányzati tűzoltóságként történő működtetésével

Részletesebben

32/2002. (XII. 12.) BM

32/2002. (XII. 12.) BM 32/2002. (XII. 12.) BM rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, a tűzoltóságoknál, valamint az ez irányú szakágazatban foglalkoztatottak képesítési követelményeiről és képzési rendszeréről A

Részletesebben

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi szervezetek alapképzése Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi kötelezettség A polgári védelmi kötelezettség személyes kötelezettség az emberi élet és a létfenntartáshoz szükséges

Részletesebben

A katasztrófavédelem megújított rendszere

A katasztrófavédelem megújított rendszere A katasztrófavédelem megújított rendszere MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGA ÁLLAM BM OKF ÁLLAM- POLGÁR... A régi Kat. törvény alapvetően jó volt DE 10 év 2010. évi árvízi veszélyhelyzet; vörösiszap katasztrófa kezelésének

Részletesebben

Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén

Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén Barta-Vámos László tű. százados 2013.06.05-06. Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

Akar László vezérigazgató GKI Gazdaságkutató Zrt. GKI Zrt. Üzleti Konferencia 2006. november 14., Novotel Budapest Centrum

Akar László vezérigazgató GKI Gazdaságkutató Zrt. GKI Zrt. Üzleti Konferencia 2006. november 14., Novotel Budapest Centrum Önkormányzati nyzati reform: nemzetgazdasági gi megtakarítások Akar László vezérigazgató GKI Gazdaságkutató Zrt. GKI Zrt. Üzleti Konferencia 2006. november 14., Novotel Budapest Centrum 1 Az önkormányzati

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a jogerősen kiszabott bírságok, valamint a hozzájárulások befizetésével, továbbá az igazgatási szolgáltatási díj fizetésével kapcsolatban

TÁJÉKOZTATÓ. a jogerősen kiszabott bírságok, valamint a hozzájárulások befizetésével, továbbá az igazgatási szolgáltatási díj fizetésével kapcsolatban TÁJÉKOZTATÓ a jogerősen kiszabott bírságok, valamint a hozzájárulások befizetésével, továbbá az igazgatási szolgáltatási díj fizetésével kapcsolatban B Í R S Á G A hivatásos katasztrófavédelmi szerv által

Részletesebben

Nemzetközi tűzoltó konferencia: A horvát tűzoltási rendszer

Nemzetközi tűzoltó konferencia: A horvát tűzoltási rendszer . Nemzetközi tűzoltó konferencia: A horvát tűzoltási rendszer A Horvát Tűzoltó Szövetség előadása A Horvát Tűzoltó Szövetség a hivatásos és önkéntes tűzoltók ernyőszervezete 1999 óta. A tűzoltószövetségek

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Jászivány Közhasznúsági jelentése a 2014-es esztendőről

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Jászivány Közhasznúsági jelentése a 2014-es esztendőről Önkéntes Tűzoltó Egyesület Jászivány 5135, Jászivány, Fő u. 4. Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Jászivány Közhasznúsági jelentése a 2014-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Nyitó egyenleg: Bank Házi pénztár

Részletesebben

118/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet. a létesítményi tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról. A létesítményi tűzoltóság feladata

118/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet. a létesítményi tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról. A létesítményi tűzoltóság feladata 118/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet a létesítményi tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. -a

Részletesebben

Kruppa Attila MEE Tűzvédelmi Munkabizottság. A Villamos Tűzvédelmi Műszaki Irányelv

Kruppa Attila MEE Tűzvédelmi Munkabizottság. A Villamos Tűzvédelmi Műszaki Irányelv Kruppa Attila MEE Tűzvédelmi Munkabizottság A Villamos Tűzvédelmi Műszaki Irányelv Előzmények A tűzvédelem szabályrendszerének általános problémái: 2 - Tűzveszélyességi osztályba sorolás problematikája

Részletesebben

Végrehajtott közúti ellenőrzések száma ábra

Végrehajtott közúti ellenőrzések száma ábra Veszélyes árúk közúti szállításának ellenőrzése 28-ban A veszélyes áruk szállítása jelentőségének növekedésével, összetett kockázati viszonyaival évek óta egyre preferáltabbá válik az Európai Uniós és

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

A Kormány /2008. ( ) Korm. rendelete az önkéntes tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról

A Kormány /2008. ( ) Korm. rendelete az önkéntes tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról A Kormány /2008. ( ) Korm. rendelete az önkéntes tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról A Kormány a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 35. -a (1) bekezdésének b) pontjában

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás Gazdasági élet Igazgatása Környezet Védelme Közrend, Közbiztonság védelme, rendészet Humán igazgatás Rendészeti igazgatás Jogi szabályozás Alaptörvény (46. cikk) Rtv 1994:XXXIV. tv. Hszt 1996: XLIII. tv.

Részletesebben

Damir Trut, Mladen Jurin, Neven Szabo. A tűzoltóság szervezete a Horvát Köztársaságban

Damir Trut, Mladen Jurin, Neven Szabo. A tűzoltóság szervezete a Horvát Köztársaságban Damir Trut, Mladen Jurin, Neven Szabo A tűzoltóság szervezete a Horvát Köztársaságban Horvátország változatos tájai és eltérő éghajlatú területei a tűzoltóság felépítését is befolyásolták. Milyen szervezeti

Részletesebben

Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre

Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre Budapest, 2014. március 04. Dr. Schweickhardt Gotthilf A katasztrófavédelem

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása GINOP-2.1.1-15

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása GINOP-2.1.1-15 PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ Vállalatok K+F+I tevékenységének a GINOP-2.1.1-15 A célja: Olyan hazai kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységek a, amelynek jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó,

Részletesebben

Biatorbágv Önkéntes Tíízoltó Egvesülete 2051. Biatorbágy, Kálvin tér 4. Telefon: 06170 342-26-26. Pályázat

Biatorbágv Önkéntes Tíízoltó Egvesülete 2051. Biatorbágy, Kálvin tér 4. Telefon: 06170 342-26-26. Pályázat Biatorbágv Önkéntes Tíízoltó Egvesülete 2051. Biatorbágy, Kálvin tér 4. Telefon: 06170 342-26-26 Pályázat A 2013.-évre igényelt önkormányzati tfunogatás összegének, tervezett felhasználásának isme1ietése.

Részletesebben

MTSZ közgyűlés Tájékoztató a 2014. évi mentő-tűzvédelem feladatairól Budapest, 2015. február 21.

MTSZ közgyűlés Tájékoztató a 2014. évi mentő-tűzvédelem feladatairól Budapest, 2015. február 21. Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség MTSZ közgyűlés Tájékoztató a 2014. évi mentő-tűzvédelem feladatairól Budapest, 2015. február 21. Dr. Bérczi László tű. dandártábornok

Részletesebben

Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05

Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05 Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05 Tűzoltóság integrációja a Katasztrófavédelembe Polgári védelem: - települések veszélyeztetettségi besorolása - önkéntes és köteles polgári védelmi egységek létrehozása

Részletesebben

2. EMELŐKOSARAS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM

2. EMELŐKOSARAS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM BM KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT KÉPZÉSI PROGRAM TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI TANFOLYAMOK 2. EMELŐKOSARAS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM 2004. AZ EMELŐKOSARAS GÉPJÁRMŰ MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGAI, KEZELÉSE ÉS ALKALMAZÁSTECHNIKÁJA

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 319/2000. (XII.18.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 319/2000. (XII.18.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 319/2000. (XII.18.) számú h a t á r o z a t a a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság parancsnokának felmentéséről, pályázat kiírásáról A Közgyűlés a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

119/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet. az önkéntes tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról. Az önkéntes tűzoltóság feladata

119/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet. az önkéntes tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról. Az önkéntes tűzoltóság feladata 119/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet az önkéntes tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. -a (1)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére BELÜGYMINISZTER../../BM Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2011....-án. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a települési önkormányzat hivatásos tűzoltóság, önkormányzati

Részletesebben

Az előadás tartalma Jogszabályi hátterek A Tűzvédelmi Szakvizsgáról Országos Tűzvédelmi Szabályzat Égéselmélet Alapvető tűzoltási módok Tűzoltó készülékek Palackok kezelése Robbanóképes közegek, robbanásvédelem

Részletesebben

NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék

NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék A VESZÉLYES KATONAI OBJEKTUM ÜGYINTÉZŐK KÉPZÉSI LEHETŐSÉGEI Dr. Kátai-Urbán Lajos PhD. tűzoltó alezredes I. Katonai Hatósági Konferencia ÜZEMELTETÉSI

Részletesebben

Eddig mindössze 1 oktatásszervezői jogosultságot töröltek. 20 kérelmezőt elutasítottak, 13 kérelmezőt pedig átirányítottak.

Eddig mindössze 1 oktatásszervezői jogosultságot töröltek. 20 kérelmezőt elutasítottak, 13 kérelmezőt pedig átirányítottak. Szakvizsgáztatók, vizsgaszervezők minden mennyiségben Bizonyos munkakörökben tűzvédelmi szakvizsgát kell tenni a dolgozóknak. A vizsga előtt pedig tanfolyamon kell az ismereteket elsajátítani, amit csak

Részletesebben

Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség. Budapest, 2013. május m

Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség. Budapest, 2013. május m Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség Tájékoztató az önkéntes ntes tűzoltt zoltó egyesületek támogatásáról, 2013. évi pályp lyázatáról ÖTE II. Országos Szakmai Nap Budapest,

Részletesebben

Pro School Service Nonprofit Kft. / biztonságszervezés / 0712-06 modul/ 2 vifea. segédlet

Pro School Service Nonprofit Kft. / biztonságszervezés / 0712-06 modul/ 2 vifea. segédlet 1 Biztonságszervezői alapismeretek 0712-06 modul 2-es (szóbeli) vizsgarész Egy megjelölt intézmény tűzvédelmi szempontból való felmérése, tűzvédelmi szabályzat készítése vázlatosan Tűzvédelem tervezés,

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 4. sz. melléklet a 16/2013. BM OKF Utasításhoz Jóváhagyom! Budapest,... Dr. Bakondi György tű. altábornagy főigazgató EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS (beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesület) amely létrejött

Részletesebben

3. LÉTRÁS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM

3. LÉTRÁS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM BM KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT KÉPZÉSI PROGRAM TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI TANFOLYAMOK 3. LÉTRÁS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM 2004. A LÉTRÁS GÉPJÁRMŰ MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGAI, KEZELÉSE ÉS ALKALMAZÁSTECHNIKÁJA

Részletesebben

Egységes Magyar Tűzoltó Szövetség. Dobson Tibor ddtb., elnök

Egységes Magyar Tűzoltó Szövetség. Dobson Tibor ddtb., elnök Egységes Magyar Tűzoltó Szövetség Dobson Tibor ddtb., elnök Fő cél Egységes tűzoltó szövetség megteremtése Minta: Elődeink által lerakva! A közelmúlt Részérdekek akadályozták az egység megteremtését Szervezetei:

Részletesebben

BM OKF és a Magyar Tűzoltó Szövetség közös vezetői értekezlete Budapest, 2015. február 09.

BM OKF és a Magyar Tűzoltó Szövetség közös vezetői értekezlete Budapest, 2015. február 09. Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség BM OKF és a Magyar Tűzoltó Szövetség közös vezetői értekezlete Budapest, 2015. február 09. Dr. Bérczi László tű. dandártábornok országos

Részletesebben

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA I. KATONAI HATÓSÁGI KONFERENCIA Balatonkenese, 2012. május 8 9. BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA Készítette: Fóti Zoltán vezető tanácsos HM Hatósági Hivatal Veszélyes Katonai Objektum

Részletesebben

Nógrád megyei sajátosságok az erdőtüzek megelőző és mentő tűzvédelmében. Erdőtűz megelőzési konferencia 2014. július 2.

Nógrád megyei sajátosságok az erdőtüzek megelőző és mentő tűzvédelmében. Erdőtűz megelőzési konferencia 2014. július 2. Nógrád megyei sajátosságok az erdőtüzek megelőző és mentő tűzvédelmében Erdőtűz megelőzési konferencia 2014. július 2. Az erdők tűzvédelmére vonatkozó főbb jogszabályok: 2009. évi XXXVII. törvény az erdőről,

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelem Intézet bemutatása

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelem Intézet bemutatása Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelem Intézet bemutatása PROF. DR. BLESZITY JÁNOS ny. tű vezérőrnagy egyetemi tanár, intézetigazgató BM OKF Budapest, 2014. 03. 10. Legyen a hallgatónk! Nemzeti

Részletesebben

A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési alapokmányának tartalma

A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési alapokmányának tartalma HEVES MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 3300 Eger, Eszterházy tér2. Telefon: (36) 522-111/11-95, BM: 31/11-95 A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési

Részletesebben

Tűzvédelmi ismeretek 2013. OMKT

Tűzvédelmi ismeretek 2013. OMKT Tűzvédelmi ismeretek 2013. OMKT Tűzvédelem Tűzmegelőzés Tűzoltás Tűzvizsgálat Az égés feltétele Oxigén Gyulladási hőmérséklet Éghető anyag Az oxigén szerepe az égésben A levegő oxigéntartalma 21 % 21-18

Részletesebben

TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi Szövetség

TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi Szövetség Út a Minősített Tűzvédelmi Vállalkozás cím eléréséig. Országos Tűzvédelmi Konferencia 2013.10.21-22 Vecsés A tűzvédelemmel kapcsolatos minden tevékenység: - tervezés - engedélyeztetés - kivitelezés - ellenőrzés

Részletesebben

A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége

A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége ORSZÁGOS IPARBIZTONSÁGI FŐFELÜGYELŐSÉG A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége A XXXVII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Programja 2012. április 24-26.

Részletesebben

A képzett védelmi referensek lehetséges szerepe a lakosság jövőbeni felkészítésében. Dr. Muhoray Árpád pv. vezérőrnagy c. egyetemi docens igazgató

A képzett védelmi referensek lehetséges szerepe a lakosság jövőbeni felkészítésében. Dr. Muhoray Árpád pv. vezérőrnagy c. egyetemi docens igazgató A képzett védelmi referensek lehetséges szerepe a lakosság jövőbeni felkészítésében Dr. Muhoray Árpád pv. vezérőrnagy c. egyetemi docens igazgató Témafelvetés 1. Polgármester védelmi feladatainak segítése.

Részletesebben

Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása

Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása Katasztrófavédelem Tűzvédelem Polgári védelem Iparbiztonság Katasztrófavédelem szervezeti felépítése Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15.

Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15. Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15. Dr. Vass Gyula tű. ezredes BM OKF Veszélyes Üzemek Főosztály vezetője 1) Veszélyes üzemek hatósági felügyelet alatt tartása 2) Katasztrófavédelem

Részletesebben

Tűzvizsgálati tevékenység bemutatása. Fentor László tű. alezredes tanácsos Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség

Tűzvizsgálati tevékenység bemutatása. Fentor László tű. alezredes tanácsos Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség Tűzvizsgálati tevékenység bemutatása Fentor László tű. alezredes tanácsos Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség A tűzvizsgt zvizsgálat Felderítő vagy kutató tevékenység, mely a veszély elmúltával, a keletkezés

Részletesebben

Átadásra került informatikai eszközök megyei bontásban. 1. ütem 2. ütem. KLIK Szakszolgálati Intézmény megnevezése

Átadásra került informatikai eszközök megyei bontásban. 1. ütem 2. ütem. KLIK Szakszolgálati Intézmény megnevezése A TÁMOP-3.4.2.B Sajátos nevelési igényű gyermekek integrációja (ok fejlesztése) kiemelt projekt keretében beszerzett és a pedagógiai szakszolgálatok számára átadott informatikai eszközök Átadásra került

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. Tisztelt Közgyűlés!

B E S Z Á M O L Ó. Tisztelt Közgyűlés! Csabrendek Község Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesülete Kiemelkedően Közhasznú Szervezet 8474 Csabrendek, Árpád u. 4. Tel: 06 87 / 553 033 E-mail: csabrendekotpe@freemail.hu B E S Z Á M O L Ó Csabrendek

Részletesebben

KIVONAT. a Képviselő-testület 2015. április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat

KIVONAT. a Képviselő-testület 2015. április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat Lajosmizse Város KIVONAT a Képviselő-testület 05. április -i ülésének jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat! 43/05. (IV..) ÖH. A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítása

Részletesebben

Pfeiffer Ferenc elnök

Pfeiffer Ferenc elnök Pfeiffer Ferenc elnök MMSZ, felépítés, feladata Alapításának okai - Hazánkban a katasztrófák elleni védekezés 100-150 éves múltra tekint vissza. - Megjelentek az úgynevezett speciális mentő szervezetek,

Részletesebben

Magyar Tűzoltó Szövetség. 2014. szeptember 19-20. Balatonföldvár

Magyar Tűzoltó Szövetség. 2014. szeptember 19-20. Balatonföldvár Magyar Tűzoltó Szövetség 2014. szeptember 19-20. Balatonföldvár Tisztelt Olvasónk! A MTSZ múltja, elődeink eredményei köteleznek arra minket, hogy szervezetünk élen járjon mindazon területeken, amely a

Részletesebben

FŐVÁROSI TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG 1081 Budapest, Dologház u. 1-3. 1443 Bp., Pf. 154. / 459-2300 info@tuzoltosagbp.hu / www.tuzoltosagbp.

FŐVÁROSI TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG 1081 Budapest, Dologház u. 1-3. 1443 Bp., Pf. 154. / 459-2300 info@tuzoltosagbp.hu / www.tuzoltosagbp. FŐVÁROSI TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG 1081 Budapest, Dologház u. 1-3. 1443 Bp., Pf. 154. / 459-2300 info@tuzoltosagbp.hu / www.tuzoltosagbp.hu Parancsnok bende@tuzoltosagbp.hu / 459-2400 / fax: 459-2440 Szám:

Részletesebben

A SEVESO II. EU Irányelv magyarországi bevezetésének tapasztalatai

A SEVESO II. EU Irányelv magyarországi bevezetésének tapasztalatai Varga Imre mk. pv alezredes A SEVESO II. EU Irányelv magyarországi bevezetésének tapasztalatai Előzmények A jogi szabályozás helyzete Az Európai Unióval történő jogharmonizáció folyamatában a Magyar Köztársaság.

Részletesebben

A kéményseprő-ipari közszolgáltatás hatósági felügyelete. Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat

A kéményseprő-ipari közszolgáltatás hatósági felügyelete. Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos TűzoltT zoltósági FőfelF felügyelőség Tűzvédelmi FőosztF osztály A kéményseprő-ipari közszolgáltatás hatósági felügyelete Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat VIII.

Részletesebben

53/2005. (XI. 10.) BM rendelet. a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről és a szakvizsga részletes szabályairól

53/2005. (XI. 10.) BM rendelet. a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről és a szakvizsga részletes szabályairól 53/2005. (XI. 10.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről és a szakvizsga részletes szabályairól A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök Szabadszentkirályi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 7951 Szabadszentkirály Petőfi S. u. 90. Bírósági bejegyzés száma: 12.Pk.60.064/2011/6. Nyilvántartási száma: 3203 2011. évi Közhasznúsági jelentése Szabadszentkirály,

Részletesebben

Az önkormányzati miniszter. rendelete

Az önkormányzati miniszter. rendelete Az önkormányzati miniszter /2009. ( ) ÖM rendelete a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter irányítása alá tartozó szervek irányítási és működési rendjéről, valamint katasztrófavédelmi feladatairól

Részletesebben

Tájékoztató a települések katasztrófavédelmi osztályba sorolásának helyzetéről, tapasztalatairól

Tájékoztató a települések katasztrófavédelmi osztályba sorolásának helyzetéről, tapasztalatairól Tájékoztató a települések katasztrófavédelmi osztályba sorolásának helyzetéről, tapasztalatairól Szarka Zsolt tű. alezredes főosztályvezető-helyettes Budapest, 2012. május 31. Települések új besorolása

Részletesebben

SZABÁLYZAT A TŰZVÉDELEMRŐL

SZABÁLYZAT A TŰZVÉDELEMRŐL --------------- SZABÁLYZAT A TŰZVÉDELEMRŐL NYME TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK KUTATÓKÖZPONT (LABOR ÉPÜLET) Sopron, Bajcsy Zs.u. 4. --------------- 1./Tűzészlelés A tüzet személyes észleléssel lehet érzékelni

Részletesebben

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Megbízható bérezési adatok a DUIHK 2014 es Bérezési Tanulmányában Jövőre átlagosan négy százalékkal szeretnék a külföldi vállalatok munkavállalóik

Részletesebben

11. rész. Metró tűzvédelem. Metrók, metró biztonsága Oktatási vázlat

11. rész. Metró tűzvédelem. Metrók, metró biztonsága Oktatási vázlat BME Közlekedésautomatikai Tanszék Metrók, metró biztonsága Oktatási vázlat 11. rész Metró tűzvédelem Tervezés Tűzjelző rendszer Oltóberendezések Szellőző berendezések Tűzi-víz hálózat Jármű tűzvédelem

Részletesebben

A VIII. ORSZÁGOS TŰZOLTÓ és IV. ORSZÁGOS VFCS SZAKMAI VETÉLKEDŐK DÖNTŐJÉNEK EREDMÉNYEI

A VIII. ORSZÁGOS TŰZOLTÓ és IV. ORSZÁGOS VFCS SZAKMAI VETÉLKEDŐK DÖNTŐJÉNEK EREDMÉNYEI PAGE 1 A VIII. ORSZÁGOS TŰZOLTÓ és IV. ORSZÁGOS VFCS SZAKMAI VETÉLKEDŐK DÖNTŐJÉNEK EREDMÉNYEI A LÉTESÍTMÉNYI TŰZOLTÓSÁGOK GÉPJÁRMŰVEZETŐ KATEGÓRIÁJÁBAN: 3. helyezett: Illés István (Tűzoltó és Műszaki Mentő

Részletesebben

helye az igazgatási rendszerben

helye az igazgatási rendszerben A bányafelügyelet helye az igazgatási rendszerben A bányászat állami szakigazgatási feladatait a Magyar Bányászati Hivatal és területi szervei, a bányakapitányságok (együtt: bányafelügyelet) látja el.

Részletesebben

Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai

Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai Haskó György tű. alezredes polgári védelmi főfelügyelő 2012. február 15. A hatálytalanított

Részletesebben

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről 1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeit a szervezetten munkát végzők egészségének, munkavégző képességének

Részletesebben

2.1. A tűzoltóság szervei, a tűzoltóságok irányítása és felügyelete

2.1. A tűzoltóság szervei, a tűzoltóságok irányítása és felügyelete 2. RÉSZ A TŰZOLTÓSÁG SZERVEZETI ÉS IRÁNYÍTÁSI RENDSZERE Segédanyag az OMKT Kft.- n folyó Tűzvédelmi előadó szakképzéshez. Budapest, 2011. november Szerkesztő: Duruc József 2.1. A tűzoltóság szervei, a

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2005. év

Közhasznúsági jelentés 2005. év KÖZÉP-BUDAI ÖNKÉNTES POLGÁRI VÉDELMI EGYESÜLET Közhasznúsági jelentés 2005. év Budapest, 2006. április 10. Bakai Kristóf Péter elnök A) Számviteli beszámoló B) Költségvetési támogatás felhasználása Költségvetési

Részletesebben

Előadó Zsákai Lajos tű. alez. Hatósági osztályvezető Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Előadó Zsákai Lajos tű. alez. Hatósági osztályvezető Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Ma Előadó Zsákai Lajos tű. alez. Hatósági osztályvezető Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Vonatkozó előírások I. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni

Részletesebben

Előterjesztés. Kunágota Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Almáskamarás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete,

Előterjesztés. Kunágota Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Almáskamarás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Előterjesztés Kunágota Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Almáskamarás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, 2014. április hónapban tartandó együttes ülésére Tárgy: Beszámoló a Kunágotai Közös

Részletesebben

Központi beruházások projekt adatai

Központi beruházások projekt adatai Központi beruházások projekt adatai Fejezet megnevezése: Régió Beruházás 2004. év előtti ok 2004. évi ok 11 01 01 00 00 4 147900065 Bp. V.ker.Mérleg u.épület rekonstrukció 3 562,0 3 496,8 65,2 11 01 01

Részletesebben

FŐVÁROSI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA

FŐVÁROSI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 105 5. számú függelék az FKI SZMSZ-hez: AZ FKI ALAPÍTÓ OKIRATA FŐVÁROSI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA A katasztrófavédelemről és a hozzá

Részletesebben

8. DARUVAL FELSZERELT TŰZOLTÓ GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM

8. DARUVAL FELSZERELT TŰZOLTÓ GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM BM KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT KÉPZÉSI PROGRAM TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI TANFOLYAMOK 8. DARUVAL FELSZERELT TŰZOLTÓ GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM 2004. A TŰZOLTÓ GÉPJÁRMŰRE ÉPÍTHETŐ DARUK MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGAI,

Részletesebben

Nemzeti Útfelújítási Program 2009-2020 (NÚP)

Nemzeti Útfelújítási Program 2009-2020 (NÚP) Nemzeti Útfelújítási Program 2009-2020 (NÚP) Simon Attila főosztályvezető KKK Útfenntartási és Üzemeltetési Főosztály Budapest 2008. május 14. A forgalmi teljesítmény változása 1998-2006. között Forgalmi

Részletesebben

A tűz- és hibaátjelző rendszerek kialakításával, átalakításával kapcsolatos változások

A tűz- és hibaátjelző rendszerek kialakításával, átalakításával kapcsolatos változások A tűz- és hibaátjelző rendszerek kialakításával, átalakításával kapcsolatos változások Barta-Vámos László tű. százados 2013.06.05-06. Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos

Részletesebben

Az OTSZ 5.0 újdonságai

Az OTSZ 5.0 újdonságai Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos TűzoltT zoltósági FőfelF felügyelőség Tűzvédelmi FőosztF osztály Az OTSZ 5.0 újdonságai TSZVSZ Országos Tűzvédelmi Konferencia 2013. november 21. Érces Ferenc tű.

Részletesebben

Emlékeztető. Sajtóanyag a 2012. Május 17-i sajtótájékoztatóra

Emlékeztető. Sajtóanyag a 2012. Május 17-i sajtótájékoztatóra 1 Emlékeztető Sajtóanyag a 2012. Május 17-i sajtótájékoztatóra A Pomázi Önkéntes Tűzoltóságot 1903. Október 1-én alapítoptták meg. 1989-től működik állandó híradóügyelet. 1992-től mikrotérsági összefogással

Részletesebben

1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006. Az intézmény fenntartója. Összesen. Terület

1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006. Az intézmény fenntartója. Összesen. Terület 1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006 1. Gyermekjóléti alapellátások Az intézmény fenntartója önkormányzat a) egyház, egyházi intézmény alapítvány, közalapítvány egyesület egyéni

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére 3. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 2-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal módosító alapító okirata és az egységes szerkezetű alapító

Részletesebben

Negyedéves tájekoztató a juttatásokról

Negyedéves tájekoztató a juttatásokról Negyedéves tájekoztató a juttatásokról Mezőgazdaság, erdészet 2010. 1. negyedév Tartalom Bevezetés Résztvevők összetétele Táblázati rész - Táblázati rész - Mezőgazdaság, erdészet 1 Táblázati rész - Mezőgazdaság,

Részletesebben

BALATONFŰZFŐI Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság

BALATONFŰZFŐI Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Veszprémi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Balatonfűzfői Hivatásos Tűzoltóparancsnokság H-8184 Balatonfűzfő, Bugyogóforrás u. 2. Tel: (06-88) 590-625 Fax:

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. Tisztelt Közgyűlés!

B E S Z Á M O L Ó. Tisztelt Közgyűlés! Csabrendek Község Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesülete Kiemelkedően Közhasznú Szervezet 8474 Csabrendek, Árpád u. 4. Tel: 06 87 / 553 033 E-mail: csabrendekotpe@freemail.hu B E S Z Á M O L Ó Csabrendek

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról

MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10.

Részletesebben

/2006. ( ) ÖTM rendelet

/2006. ( ) ÖTM rendelet /2006. ( ) ÖTM rendelet a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok készenlétben tartandó legkisebb és technikai eszköz állományáról szóló 7/2006. (II. 10.) BM rendelet és a tűzoltóság tűzoltási és műszaki

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat Tűzvédelmi Szabályzat Kunmadarai Repülőtér területére Mentők 104 Tűzoltóság 105 Rendőrség 107 Értesítési telefonszám 06 30 7037616 2013 Kunmadarasi Repülőtér 042 hrsz. Tűzvédelmi Szabályzata Rendkívüli

Részletesebben

Balaton Európa legbiztonságosabb tava. Jamrik Péter

Balaton Európa legbiztonságosabb tava. Jamrik Péter Balaton Európa legbiztonságosabb tava Jamrik Péter elnök Közbiztonsági Tanácsadó Testület Vízbiztonság Tájékoztatás Oktatás képzés Prevenció Riasztás Segélyhívás fogadása Bevetés irányítás Parti mentőőr

Részletesebben