Pogány kultuszok. (jegyzet) Tartalom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pogány kultuszok. (jegyzet) Tartalom"

Átírás

1 Dr. Héjjas István: Pogány kultuszok (jegyzet) Tartalom Sámánizmus 2 A sámánizmus eredete 2 A hármas világ 3 A sámán kiválasztása és beavatása 3 A sámán tudása 4 A szertartás körülményei és kellékei 4 A szertartások célja 5 A ciklikus idő 6 Mágikus kultuszok 7 A mágus fogalma 7 A mágikus kultuszok kialakulása 7 Mágikus szertartások 7 Mágia az európai középkorban 8 Mágia a magyar történelemben 9 Irodalom 11

2 SÁMÁNIZMUS A Sámánizmus gyűjtőfogalom. Olyan ősi vallási hiedelemrendszer megjelölésére szolgál, amely széles körűen elterjedt Szibériában és belső Ázsiában, de hasonlóval találkozhatunk az afrikai, amerikai indián, észak-európai, ausztráliai és csendes-óceáni népeknél, sőt a magyar őshagyományban is. A sámánizmus központi szereplője a sámán, aki a közösség egyfajta szakrális, szellemi vezetője. Szerepe azonban nem azonos a pappal. Fő feladata a hagyomány szerint, hogy közvetítsen az emberek világa és a szellemek világa között a közösség érdekében. Szakértők szerint a sámán szó a 18. században kerülhetett orosz közvetítéssel Európába, s feltehetően a mandzsu saman vagy xaman szóból származtatatható, amelynek eredeti jelentése: az, aki tud. Egy másik elmélet szerint a sámán szó a szanszkrit sramana vagy páli szamana szóból származik, ezek jelentése: szerzetes, illetve aszkéta. A sámán helyi megnevezése a különböző nyelvű népeknél eltérő. Így pl. a sámán finnül: tietöjö, a lappoknál: noita, magyarul pedig: táltos. A sámánizmus eredete Van olyan elmélet, amely szerint a sámánizmus volt az emberiség ősvallása, s keletkezése még a kőkorszakba, akár ezer évnél is régebbre tehető. Ezt alátámasztani látszanak azok a barlangi sziklarajzok, amelyek állatbőrbe öltözött vadászokat ábrázolnak. Az ősi vadász társadalmakra jellemző volt az animizmus, amely szerint az egész természet, s annak minden egyes akár élő akár élettelen része lélekkel rendelkezik és ezért a vadász kötelessége, hogy a szükségből leölt állatnak visszaadja a lelkét, hiszen csak a húsára van szüksége. Ezért a vadászatok után általában engesztelő áldozati szertartásokat végeztek, s ezzel jelképesen helyreállították a természet általuk megbolygatott rendjét. A sámánizmus legalapvetőbb alapszabálya: tisztelet minden élő iránt. Azonban nem csupán az embereket, állatokat, növényeket és szerves anyagokból álló egyéb organikus szervezeteket tekintették élőnek, hanem a földet, a vizet, a levegőt, a tüzet, a sziklákat, a köveket, az égitesteket (Napot, Holdat, Csillagokat, üstökösöket) sőt a fényt és az árnyékot is. A sámánizmus szerint el kell fogadni mindent és mindenkit olyannak, amilyen, mivel egyetlen valódi tanítómester létezik, s ez maga a természet, amelytől a sámán is a tudását kapja. Észak-Amerikában jelenleg is létezik egy indián törzs, akiknek egyik szertartása során faágakból összeállított kunyhóban köveket hevítenek. A kunyhót szakrális előírások szerint fűzfa vagy mogyorófa ágakból készítik. Ehhez először le kell vágniuk a szükséges faágakat. Erre a célra különlegesen megtisztított késeket készítenek elő, majd megidézik a kiválasztott fa szellemét, s megkérik, engedje meg néhány ág lemetszését. Ha a fa szelleme ezt nem engedélyezi, másik fát keresnek. Teljes fát kivágniuk tilos. Maga a szertartás úgy zajlik, hogy a felhevített köveket vízzel lelocsolják, majd az égtájakhoz és őselemekhez szóló énekeket énekelnek, végül négykézláb kimásznak a kunyhóból. A kunyhó ugyanis a szertartásban az anyaméhet jelképezi és az egész szertartás célja egyfajta szellemi újraszületés. A hagyomány szerint a sámán képes tudatosan, akaratlagosan előidézni egyfajta extatikus állapotot, s megváltozott tudatállapotban utazást tenni a szellem lények világában, s ezek lakóival kapcsolatba lépni. Ezt azonban nem valamiféle turista kirándulás céljából teszi, hanem kizárólag a közösség érdekében, pl. ily módon akarja meggyógyítani a törzs valamelyik tagját. A sámán, amikor valamilyen baj elhárításán fáradozik, magára vállalja az ezzel járó kockázatot, fájdalmat, megpróbáltatást, szenvedést is. Van olyan sámánista irányzat, amely szerint az embernek két lelke van. Az egyik szorosan kapcsolódik a testhez és attól csak a halállal válik külön. A másik viszont kiléphet a testből akár 2

3 az éjszakai álom, akár egyéb módon előálló önkívületi állapot során, mint amilyen az extázis és a manapság egyre népszerűbb halál-közeli élmény. Állítólag a magyar őshagyomány is ismeri ez utóbbi típusú lelket, amelyet eredetileg árnyékléleknek neveztek. Van olyan vélemény, amely szerint az isa szóból származó izé szavunk is ezzel kapcsolatos. Eszerint a Halotti beszédben az isa pur és homuv vogymuk kifejezésben az isa szó esetleg lelket jelenthet. Az egész kifejezés értelme ezzel: lélek, por és hamu vagyunk, szemben az általánosan elfogadott bizony por és hamu vagyunk jelentéssel, amely utóbbi lélek-tagadó materialista kijelentés lenne, márpedig ilyesmi távol állhatott az egykori magyarok vallásos gondolkodásmódjától. A lélek kettőségéről szóló elméletet egyes régészeti leletek és sziklarajzok is igazolni látszanak, már amennyiben a régészek helyesen értelmezik azokat. Az mindenesetre kétségtelen, hogy az ősi vadásznépek olykor hatalmas sziklák előtt végeztek állat-szertartásokat és ezeket a jeleneteket a sziklákon is megörökítették. A sámán hit szerint az őseink valamikor fent jártak az égben, s ugyanide jut a sámán is lélekutazása folyamán, de előfordulhat az is, hogy le kell szállnia az alsóbb régiókba, ahol az ártó szellemek lakoznak. A hármas világ A sámán hit szerint a világ három szintre osztható, s van felső, középső és alsó világ. A felső és alsó világ azonban, vagyis azok a világok, ahol a szellemek lakoznak, további rétegekből állnak. Az ember a középső világban lakik, s ennek közepén, vagyis a Föld köldökénél égig érő fa található, amely a sarkcsillag felé nyúlik ki és amelynek gyökerei és lombozata összekapcsolja a három világot, pontosabban a világ három szintjét. A sámán hitet követők azonban soha nem hitték, hogy ez az égig érő fa a fizikai valóságban objektíve létezik. Az égig érő fa csupán szimbólum, annak a közlekedési útnak a jelképe, amelyen a sámán a lélekutazása során a világok különféle szintjeire eljuthat. Ezen a ponton a sámánista hagyomány bizonyos analógiákat mutat egyrészt az indiai jógában, másrészt a buddhizmusban definiált meditációs szintek illetve fokozatok között. Érdemes megemlíteni, hogy a világ hármas tagolása gyakran szerepel a sámándobok díszítő mintázatain is. A hármas világ elmélete szerint az alsó világban lakó ártó szellemek engesztelő áldozattal nyerhetők meg, ehhez azonban a sámánnak le kell ereszkednie ebbe a világba, ami nem kis kockázattal jár. A felső világ ezzel szemben a segítő szellemek és istenek lakóhelye. De azért ide sem könnyű eljutni. Az erőfeszítés azonban nem kerülhető meg, hiszen az ember csak úgy juthat természet feletti képességekhez, ha túlemelkedik az érzékszervi úton tapasztalható anyagi világon és képletesen szólva megmássza az égig érő fát. A sámán kiválasztása és beavatása A sámán hit szerint régen az ősök fent jártak az égben és a sámánősök közreműködése a jövendő sámán kiválasztásában is jelentős szerephez jut. A sámán hivatás ugyanis öröklődik, de nem okvetlenül vérségi leszármazás alapján, hanem inkább úgy, hogy a halott sámán szelleme választja ki az erre alkalmas utódot, s veszi rá arra, hogy kövesse a sámáni hivatást, de a sámánjelölt kezdetben ellenáll a hívásnak, s csak később fogadja el, hogy neki ez a sorsa. Ezen a ponton a sámán jelölt kiválasztottsága emlékeztet az Ószövetségi próféták kiválasztására, akiket az Isten jelölt ki a feladatra. Gondoljunk csak Jónás prófétára, aki addig ellenkezett, hogy egyszer csak egy cethal gyomrában találta magát, s miután csodának köszönhetően kiszabadult, most már hajlandó volt teljesíteni a rászabott küldetést. A sámán jelölt alkalmassága nemcsak azt jelenti, hogy a kiválasztott személy rendelkezik megfelelő szellemi és fizikai képességekkel, hanem azt is, hogy morálisan alkalmas a feladatra. 3

4 Ez azt jelenti, hogy a sámán soha nem követheti a saját személyes önző érdekeit, hanem a képességeit és tudását mindig kizárólag a közösség javára használja. Van olyan felfogás, amely szerint a sámánjelölt az ősöktől örökli a képességet, de olyan is, hogy a képességet az istenektől kapja az ember. Bárhogyan is van, a kiválasztottal közölni kell valahogy, hogy ő a jelölt. Ennek első jele az lehet, hogy a kiválasztott megbetegszik, un. sámánbetegséget kap, pl. epileptikus rohamai vannak. A kiválasztottság jele lehet valamilyen születési rendellenesség is, pl. ha a csecsemő több újjal vagy foggal születik, vagy ha gyermekkorától fogva különcként viselkedik, pl. a többi gyerektől félre vonulva magányosan elmélkedik. Állítólag Ady Endre is fölös újjal született és emiatt sokan táltosok leszármazottjának tartották. A beavatási szertartás során a jelölt látszólag eszméletlen, miközben belül megrázó élményeket él át, s ezzel megtapasztalja a halál közelségét, de úgy is mondhatjuk, hogy halál-közeli élményeket él át. Az ilyesmi nem ritka más ősi beavatásoknál sem. Paul Brunton szerint pl. nevetséges az a magyarázat, amely szerint az Egyiptomi piramisokat síremléknek szánták. A királyokat ugyanis általában nem a piramisokban temették el, hanem a Királyok Völgyében. A piramisba temetkezés csak kivételesen fordult elő. Keresztény templomokban is szoktak szarkofágok lenni, mégsem tekinti senki a templomot temetkezési helynek. Brunton szerint a piramisok olyan erődítmények voltak, amelyekben végre lehetett hajtani olyan hosszadalmas beavatási eljárásokat, amelyek váratlan megzavarása a jelölt halálát okozhatta volna. Ennek a kockázatnak a sámán jelölt is ki lehet téve. Az extázis állapotában ugyanis átéli a saját testének feldaraboltatását, szétszaggatását, majd a testrészek újra egyesítését, miközben a szellemek elviszik a lelkét a felső világba, s felülről szemléli, hogy a testével mi történik. A halál-közeli állapot megtapasztalása után a sámán jelölt kigyógyul a sámánbetegségből, s ezzel legalábbis jelképesen újjászületik. Ennek során belső lelki egyensúlya helyreáll, sőt olyannyira megerősödik, hogy ezután képes lesz másokon is segíteni. A beavatás természetesen kockázattal is jár. Előfordulhat, hogy a jelölt nem képes elviselni az átélt megpróbáltatást és kialakul benne valamilyen súlyos ideg vagy elme betegség. Ilyenkor természetesen másik jelöltet kell keresni. A sámán tudása A közösség a sámánt tudós személynek tekinti, akitől tanácsokat, olykor döntéseket vár. Ha a sámán mindennek meg akar felelni, magas szintre kell fejlesztenie a tudását. Meg kell ismernie pl. az istenek világát és a világok különféle szintjein található szellemek fajtáit, a velük történő bánásmód és kommunikáció módszereit. Ennek segítségével képes a sámán a közeledő veszélyeket megtudakolni, s a közösséget fenyegető katasztrófákat elhárítani. A sámán életében a szellemekkel való kapcsolat két alkalommal játszik fontos szerepet. Az egyik a beavatás, a másik pedig a beavatott sámánként elvégzendő lélek-utazások a szertartások alkalmával. Már a beavatás alkalmával a sámán mellé szegődik egy állat alakú segítő szellem, amely vezeti a jelöltet a lélek-utazásokon. Ez a szellem lehet pl. farkas, medve, holló vagy sirály alakú, de a különféle sámán kultúrákban még sokféle állat szellem létezik, s a segítő szellem típusa igazodik a jelölt, illetve a sámán lelki alkatához. A szertartás körülményei és kellékei A sámán legfontosabb szertartási kellékei a ruházat és a sámándob. A ruházat főleg a sámánt segítő állat-szellemtől függ, annak alakját és/vagy színeit és/vagy jelképeit hordozza. Egyes sámánok kétféle öltözéket is használnak attól függően, hogy a felső vagy alsó szellemvilágba szándékoznak-e utazni. 4

5 A dob szerepe az, hogy annak ütemes dobolása segíti a sámánt a révület elérésében és az utazásban. A dob kerete valamilyen különlegesen kiválasztott fa kérgéből készül, miután engedélyt kértek a fa szellemétől a kéreg egy darabjának felhasználására. A kiválasztott fa egyébként az égig érő fa, vagyis az égboltot tartó sátorrúd jelképe is egyben. A dob mintegy a sámán járműve a lélek-utazáson, s gazdagon díszítik különféle szakrális jelképekkel. Számos sámándobon találhatók pl. csillagtérképek, az őselemek jelképei és számos egyéb szimbólum. A dob membránja annak az állatnak a bőréből készül, amelynek szelleme a sámán segítője. Mivel a hagyomány szerint mint mindennek a dobnak is van saját szelleme, azt fel kell ébreszteni a szertartás előtt. A dob felélesztése általában úgy történik, hogy a dobot tűz fölé tartják, miáltal a rajta kifeszített állatbőr feszesebbé válik, hangja élénkebb lesz. A szertartást olykor hosszadalmas előkészületek előzik meg. Ennek során a sámán tisztító rítusokon vesz részt, majd magányba vonul és böjtöl. A szertartás megkezdése előtt a sámán magára ölti a sámán öltözetet, magához veszi a szükséges kellékeket és jelvényeket és a segédjével együtt megjelenik a közösség előtt. A szertartás általában énekkel és dobolással kezdődik, s ezzel megidézik, meghívják a segítő szellemet. Ezt követően az egyre gyorsuló dobolás és tánc hatására a sámán extázis jellegű megváltozott tudatállapotba kerül. Itt érdemes megemlíteni, hogy hasonló módon idézik elő a megváltozott tudat állapotot a muzulmán vallás táncoló dervisei is. A modern pszichológia is kimutatta, hogy ezzel a módszerrel hipnózishoz hasonló állapot idézhető elő. A szertartások célja A sámán-hit szerint az evilági és a másvilági szférák között szoros összefüggés van, s ezért a közösséget érintő problémákat, mint amilyenek az árvíz, aszály, éhínség, fertőző betegségek, felhőszakadás, hóakadályok, sáskajárás, stb. nem lehetséges csupán a materiális világ keretein belül megoldani, a bajokat elhárítani. A szellemvilággal is fel kell venni a kapcsolatot, ha fel kívánjuk deríteni a bajok forrását, gyökerét, s azokat ki akarjuk küszöbölni. Előfordulhat pl., hogy a csapásokat valamelyik szellem okozza, mivel a törzs, vagy annak valamelyik tagja olyasmit cselekedett, amellyel megsértette valamelyik szellemet, s amíg őt ki nem engesztelik, pl. a neki felajánlott áldozattal, addig hiába fáradoznak a probléma materiális megoldásán. Előfordulhat pl., hogy a vadászat céljául szolgáló állatcsordák vonulása elmarad, s ez jelentős élelmiszerhiányt okoz. Ilyen esetben az állatok gazdaszellemétől kell megtudni a hollétüket, s azt, hogy nem érte-e a szellemet valamilyen sérelem. A sámán feladata az is, hogy eltávolítsa a beteg emberből a betegséget okozó szellemet, vagy leszálljon az alvilágba és visszahozza onnan az öntudatlan beteg lelkét, de az is, hogy elkísérje a halott lelkét a másvilágra, s bátorságot adjon neki a reá váró megpróbáltatások elviseléséhez. A sámánok feladata még a szájhagyomány őrzése, s ebben a szerepükben gyakran a költő és énekmondó szerepét is betöltik. Számon tartják a nemzetségi leszármazási történeteket és ezzel erősítik a törzsben az összetartozás érzését és az identitás megőrzését. A sámán feladata az is, hogy jósoljon, vagyis megtudakolja a szellemektől a várható jövőt, hogy a törzs tagjai arra felkészülhessenek. A jóslás megbízhatósága egyben a sámán fontos próbatétele is, hiszen ha a jóslatai nem válik be, az azt jelenti, hogy nem képes kialakítani a szellemekkel a megfelelő együttműködést. A jóslás célja többféle lehet. Pl. meg kell tudakolni a szertartások legmegfelelőbb időpontját és helyét, az időjárást, a születendő gyermek sorsát, az elveszett állatok hollétét és azt is, hogy milyen lesz a halfogás vagy a vadászat eredménye. 5

6 A ciklikus idő Bár a sámán-hit különféle változatai alakultak ki a különböző földrajzi területeken, ezek mindegyike magán viseli a legfontosabb alapvető jellegzetességeket. Ezek közé tartozik az is, hogy az idő nem a kezdetektől a vég felé halad, hanem szüntelenül körbe fordul. A világban ugyanis állandóan jelen vannak a teremtő, felépítő és elbontó folyamatok. Ez világosan megfigyelhető az évszakok változásában, de a nappalok és éjszakák váltakozásában is. A csillagos ég is körbe forog felettünk és az égitestek állása úgy viszonyul a természeti erőkhöz, mint az óra az időhöz. Maga az idő szüntelen folyamat, s az óra csupán mutatja, hogy mi történik az idővel. Az óra azonban csak jelző eszköz és nem azonos az idővel, mint ahogyan a térkép sem azonos azzal a várossal, amelyet ábrázol. A sámánhit szerint a materiális síkon az érzékszerveinkkel tapasztalható történések, erőhatások csupán a valóság egyik felét mutatják, a másik fele azonban a másik világban zajlik, s ezek összefüggése nélkül nem lehetünk képesek megérteni, hogy mi miért történik. 6

7 MÁGIKUS KULTUSZOK A mágus fogalma A sámán és a mágus nem ugyanaz, még ha közöttük a határ olykor elmosódni is látszik. Közöttük két alapvető különbség van, nevezetesen: A sámánt az ősök és szellemek választják ki a jelölt akarata ellenére, aki végül is kénytelen elfogadni és elvállalni a rárótt feladatot. A mágus-pap ezzel szemben maga választja tudatosan a hivatását és elhatározása alapján megtanulja, elsajátítja és begyakorolja a szakmát, mint ahogy a cipész, a kőműves vagy a cukrász is megtanulja a mesterséget, bár elvileg választhatott volna más mesterséget is. A sámán lélekutazásokat végez a felső és alsó szellemvilágokban és ily módon befolyásolja a természeti erőket uraló szellemeket. A mágus nem végez lélekutazást. Ő birtokában van a megfelelő varázsigéknek és kellékeknek, és képes szakszerűen kommunikálni a szellemi hatalmakkal. Van azonban a sámánizmus és a mágia között egy lényeges hasonlóság is, az, hogy a szellemeket és isteneket nem tekintik magasabbrendű lényeknek, hanem az ember egyenrangú partnereiként kezelik. Eszerint az ember beavatkozása a szellemek világába lehet akár hasznos, akár ártalmas, akárcsak a szellemek és istenek beavatkozása az emberek világába. Ez teszi lehetővé, hogy a szellemekkel és istenségekkel alkudozni lehet, sőt, bizonyos értelemben még zsarolhatók is. A mágikus kultuszok kialakulása A mágikus kultuszok valószínűleg később alakultak ki, mint a sámánizmus, s sokáig azzal együtt léteztek, sőt a világ sok térségében ma is együtt léteznek. Az ókori mágikus kultuszokra példa lehet az egyiptomi ősvallás, a perzsiai méd mágusok vallása, valamint ennek Zoroaszter által megreformált változata. A mágikus kultuszok közé sorolhatjuk az ősi indiai bráhminista szertartásokat is, amelyekben a Rig Véda varázsigéi segítségével igyekeztek jósolni, betegeket gyógyítani, s befolyásolni az időjárást, vagy a természet különféle működéseit. Ez utóbbi eljárásokat többek között az Atharva Véda, valamint a védikus Mimámszá Szútra részletezi, amely utóbbi szerint a bráhmin papoktól elvárt kötelesség volt, hogy a szertartásaik során újra meg újra kimondják a Brahmanból kiáramlott istenségek neveit, s ezzel ismételten megteremtsék őket. Úgy tartották, ha ezt nem teszik, az istenségek elveszíthetik a létalapjukat és ezzel az általuk teremtett világ kihullhat a teremtettségből. A bráhmin pap, amikor varázsigéket (mantrákat) ismételgetve újrateremti az isteneket, Brahman nevében jár el, hiszen kicsiben megismétli a világ szavak által történő teremtését, amelyben maga a Brahman volt a teremtő Ige. Van olyan elmélet, amely szerint a sámánizmus után a mágikus kultuszok elterjedése azt jelentette, hogy meglazult a kapcsolat az ember, a természet és a spirituális valóság között. Nem voltak többé sámánok, akik lélekutazást végeztek, helyette az emberek a papok közvetítésével, varázsigék felhasználásával kommunikáltak a természet erőit működtető spirituális lényekkel. Mágikus szertartások A mágikus kultuszokhoz akárcsak a sámánizmushoz hozzátartozott a természet tisztelete. Ebben gyakran szerepet játszottak bizonyos kiemelt szimbolikus jelentőségű állatok, növények, fák, patakok, stb. A kelta mágusok, a druidák pl. különös tiszteletben tartották a cserfákat. Úgy gondolták, hogy a természet erőivel és az azokat megszemélyesítő, irányító, uraló szellem lényekkel kölcsönösen jó kapcsolatban kell lenni, mert ez közös érdekünk. A természet tisztelete kiterjedt a különféle csillagok, égitestek, üstökösök, szivárványok és rendkívüli égi jelenségek tiszteletére is. A mágikus varázslatokról azt feltételezték, hogy azok bizonyos analógia alapján működnek, hiszen maga a világ sem más, mint egyfajta varázslat. 7

8 Ha pl. elvégezünk bizonyos szertartásokat valakinek a képével, akkor ez az illető sorsára, egészségére is hatással van. Ily módon lehet valakit gyógyítani, de lehet neki ártani is. Ez a magyarázata annak, hogy egyes primitív törzsek tagjai nem engedik magukat lefényképezni. Ha ugyanis valaki birtokba veszi az arcukat, árthat nekik. A mágikus elképzelések egyik tipikus szereplője a tündér, aki csodás lény és szemfényvesztő varázsló, s magát különféle alakokká változtatja, s képes eltűnni és ismét előtűnni. A mágusok hittek a lélekvándorlásban, ebben gyakorlatilag megegyezik valamennyi pogány tradíció. Még Julius Caesar is feljegyezte, hogy a kelták papjai a lélekvándorlást tanították. A mágikus kultuszok közé sorolhatjuk a kaldeusok, vagyis a babilóniai csillagászok és jósok tudományát is. Mágia az európai középkorban A mágikus kultuszok hagyományai mind a mai napig tovább élnek az európai kultúrában, annak ellenére, hogy a középkorban tűzzel-vassal igyekeztek kiirtani az ilyen hagyományokat. A kelta-druida pogány mítoszokat elevenítik fel az olyan mai irodalmi alkotások és filmek, mint pl. a Gyűrűk Ura, vagy a Harry Potter. A középkorban a mágia felszámolása kegyetlen módon zajlott. I. Edward angol király pl ben máglyára küldte a walesi bárdokat, vagyis a druida papok egyik csoportját. Erről Arany János is írt balladát. Lengyelországban 1386-ban Jagello király kivágatta és elégettette a szent erdőket. Egy német törvény úgy rendelkezett, hogy akik valamely fánál vagy kőnél fogadalmat tettek, vagy fogadalmukat lerótták, ha bűnbocsánatért jönnek, egyházi személyek három, világiak másfél évig vezekeljenek, a Roueni zsinat határozata szerint pedig szigorúan felelősségre kell vonni azt, aki fáknál, forrásoknál vagy köveknél, miként az oltárnál, áldozatot mutatna be. A tiltások ellenére a pogány mágikus hagyományok egész Európában titokban tovább éltek. A Corpus Hermeticum című mű, amely Alexandriából származó ezoterikus írások ókori gyűjteménye, s amelyet kb. a Kr.u. 1-3 századokban állítottak össze, titkos olvasmány volt számos Európai keresztény országban. A mágikus kultuszokat művelő, üldözésnek kitett közösségek közé sorolható a templomosok és rózsakeresztesek (FRC = Fraternitas Rosae Cricis) rendje, de még az alkimisták is, akik gyakran szintén üldözésnek voltak kitéve. A középkorban titokban terjesztették Hermész Triszmegisztosz fiához, Tot-hoz írott intelmeit is. A mágikus hagyományok közé sorolható a Szent Grál legendája is. A Szent Grál az apokrif Nikodémusz evangélium szerint az az edény, amelyben a monda szerint Jézus megmártotta a kezét, majd amelybe arimatiai József felfogta Jézus kiömlő vérét. Ugyancsak ide illik Faust legendája. Eszerint Dr. Johannes Faust, (kb ) állítólag szövetséget kötött az ördöggel és tőle tanulta a mágikus tudományokat, amelyeket famulusa J. Wagnerrel együtt gyakorolt Wittenbergben és Heidelbergben. A mágikus kultuszok hagyománya a középkorban különféle díszítő mintázatokban is megjelent. Példaként említhető, hogy Cremona környékén, egy kb. a 11. században épült templom padozatán látható egy mozaik kép, amely az alábbi mágikus négyzetet tartalmazza: S A T O R A R E P O T E N E T O P E R A R O T A S 8

9 A bűvös négyszög jelentésének magyarázatára több féle elmélet született, de a valódi jelentését ma sem ismerik. A mágiával rokoníthatók Nostradamus (Michel de Nostre-Dame, kb ) francia orvos jövendölései, valamint Paracelsus (Theophrastus von Hohenheim, kb ) svájci orvos tevékenysége is. Azt is feljegyezték, hogy élete végén maga Newton is foglalkozott ezotériával és alkímiával. Valószínűleg a mágikus kultuszokra vezethető vissza a Phoenix madár ógörög és/vagy egyiptomi eredetű, s a középkorban népszerű legendája is. A Phoenix a hagyomány szerint 500 évig él, s amikor közeledik a halála, elkészíti a saját máglyáját, elégeti magát, és a hamvakból újjászületik. A Phoenix a szellem légiességét és halhatatlanságát, valamint a reinkarnációt szimbolizálja. A mágikus hagyományok élnek tovább számos népi babonában, mint pl. a ráolvasás, a szemmel verés és a szerelmi varázslatok. Mágikus hagyományokat őriz a tarot kártya, a varázsvessző tudománya és a varázstükör története is pl. a Hófehérkéről szóló mesében. Mágia a magyar történelemben Mireisz László valószínűnek tartja, hogy a honfoglaló magyarok ősi vallása nem sámánizmus, hanem alapvetően mágikus kultusz volt, amely a perzsiai méd mágusok hagyományaiból alakult ki. Maga a magyar szó is esetleg a mágia szóból származhat. Mint tudjuk, a Kr.e. 6 században, Kűrosz uralkodása idején, aki a méd és perzsa népeket egyesítette, a Perzsa birodalomban eleinte a méd mágus-papok alkották a papi rendet. Ezek azonban Zoroaszter vallási reformja után fokozatosan kiszorultak Perzsiából és szétszóródtak. A Zoroaszter szó jelentése: az arany ragyogása. Zoroaszter tanítását az Aveszta néven ismert szakrális szöveggyűjtemény tartalmazza, amely azonban végleges formáját feltehetően csak Kr.u körül érte el. Ez elfogadja egy világteremtő isten (Ahura-Mazda) létezését. Ennek ellenére Zoroaszter vallása mágikus kultusz volt, amely a négy őselem tiszteletében első helyre tette a tűz tiszteletét, s szertartásaikon fontos szerepet kapott a tűzimádás rítusa. Amikor Dareiosz (Kr.e ) átvette a hatalmat, üldözni kezdte a mágusokat. Xerxész idején (Kr.e. 480 körül) már Zoroaszter vallása volt az államvallás, de a méd mágusok nyomai még megtalálhatók voltak. A Perzsiából kivándorolt mágusok egy része a közel keletre jutott, a Földközi Tenger partvidékére, más részük Indiába, harmadik részük észak felé vándorolt. Mireisz László feltételezése szerint az északra vándorolt mágusok szövetségre léptek egyes hun törzsekkel. Itt azonban meg kell jegyezni, hogy ezen hun törzsek nem okvetlenül azonosak Attila birodalmának hunjaival. Maga a hun szó ugyanis sokáig a nemzetközi szóhasználatban különféle szibériai nomád népek gyűjtő megnevezése volt. A mágusokkal szövetkezett törzsek fokozatosan felvették a Perzsiából származó mágus papok vallását, vagyis a magyar vallást, s ettől kezdve magyarnak nevezték magukat, hasonlóan, mint ahogyan pl. az arabok muszlimnak nevezik magukat a vallásuk után. A honfoglalás óta azonban az európai népek Magyarországot továbbra is hun-országnak nevezik, amint az a különféle megnevezésekből (Hungary, Hogrois, Vengrija, stb.) kitűnik. A magyarok viszont továbbra is használják a magyar megnevezést, annak ellenére, hogy honfoglaló őseink között a magyarok, vagyis a mágus vallásúak csak jelentéktelen kisebbségben lehettek. A mágus vallású magyarok számos vallási szokást és rítust hoztak magukkal. Ilyen volt többek között a tűz imádata. Minden ház belsejében égett a szent tűz, de oda csak a családhoz közel álló személyek léphettek be. Innen származhat Mireisz szerint a háztűznézés kifejezés is. Lehet, hogy a Mireisz féle elméletben van valamennyi igazság. Az is elképzelhető azonban, hogy a honfoglaló magyaroknak egyáltalán nem volt közös, egységes ősvallásuk, hanem mindegyik törzs a saját vallását követte. Ez lehet a magyarázata annak, hogy a honfoglalás utáni 9

10 Magyarország első évszázadában feltűnően nagy volt a vallásszabadság és a mások vallása iránti tolerancia. Magyarországra azonban ebben az időszakban igen erős geopolitikai nyomás nehezedett, így lassanként meg kellett barátkozni a kereszténység gondolatával. Kezdetben ezt valamiféle hintapolitikaként képzelték el. Géza fejedelem ki is jelentette: elég nagy úr vagyok ahhoz, hogy két istennek is áldozhassak. Úgy tűnik, ez mégsem volt elég, így azután 1000-ben I. István államvallássá nyilvánította a Rómából importált kereszténységet, s egyúttal végrehajtott egy radikális rendszerváltást, amelynek során Magyarország államformáját nagyfejedelemségből királysággá alakította át. Ezt követően megkezdődött a pogány kultuszok üldözése, amely azonban nem járt teljes sikerrel. Bizonyos pogány hagyományok továbbra is fennmaradtak. I. András idejében, pl. egy Theophülaktosz nevű görög utazó szerint a magyarok igen bolondul tisztelik vala a tüzet, becsülik az eget, a levegőt, s a vizet, és éneket mondanak a földnek Szent László pedig rendeletet adott ki, amely szerint: Akik pogány szokás szerint kutak mellett áldoznak, vagy fákhoz, forrásokhoz és kövekhez ajándékot visznek, bűnükért egy ökörrel fizessenek. Miután 1184-ben a Veronai Zsinat az eretnekek elleni nemzetközi fellépésről határozott, ben Magyarországon is megalakult a Domonkos rend, amely hasonló szerepet töltött be hazánkban, mint a 20. század diktatúráiban a politikai rendőrségek. A Kassai Kódex beszámol pl. az időszakban lezajlott, halálos ítélettel végződő, magyarországi boszorkány perekről. Érdemes külön megemlékezni Özséb atyáról, aki 1246-ban megalapította a Pálos rendet, befogadta és pártfogásba vette az üldözötteket és ezzel sok életet mentett meg. A pogány kultuszok azonban évszázadok múltán is tovább éltek. Erre utal az évi Medgyesi Zsinat határozata, amely szerint: Akik varázslókhoz, jósokhoz fordulnak, hogy valamilyen betegségre éppen tőle kérjenek bárminemű orvosságot és enyhülést, azokat meg kell fosztani az úrvacsora élvezetétől. Ha pedig lelkipásztorok tesznek így, egy hónapon belül távolítsák el őket hivatalukból a község vénei jelenlétében, és a káptalan részesítse őket méltó büntetésben. Mindezen tiltások ellenére a mágikus kultuszok hagyománya még a 20. században is fellelhető a magyar irodalomban és a népi hagyományokban. 10

11 IRODALOM Paul BRUNTON: Egyiptom titkai Rózsavölgyi és Társa, Bp. kb Diószegi Vilmos: Sámánizmus Terebess kiadó, Budapest, 1998 Diószegi Vilmos: Az ősi magyar hitvilág Gondolat, Budapest, 1971 Felicitas D. GOODMAN: Ecstasy, Ritual and Alternate Reality Indiana University Press, Bloomington, 1988 Michael HARNER: A sámán útja Édesvíz, Budapest, 1997 HOPPÁL Mihály: Sámánok Helikon, Budapest, 1994 B. K. S. IYENGAR: Light on Yoga Unwin Publishers, 1976 Carl Gustav JUNG: Man and his Symbols Ferguson, Chicago, 1964 Carl Gustav JUNG: Synchronicity: An Acasual Connecting Principle Princeton University Press, 1973 MIREISZ László: A magyar vallás Vizsom Kiadó, 2004 Őshagyományok Sámánvilágok A Szintézis Szabadegyetem jegyzete, Budapest, (Szerzők: Grandpierre Attila, Hoppál Mihály, Mireisz László, Paulinyi Tamás, Sólyomfi Nagy Zoltán, Somogyi István, Szathmárí Botond, Szepes Mária) PRESSING Lajos: Phoenix Buddhista Misszió Dokumentáció, Budapest, 1988 TAKÁCS László: India kultúrtörténetének áttekintése kötetek Buddhista Misszió Dokumentáció, Budapest Sz. A. TOKAREV: Mitológiai enciklopédia Gondolat, Budapest, 1988 Piers VITEBSKY: A Sámán Helikon,

SZKA_207_02. Nemzetségek nemzete. Táltosok a magyar történelemben

SZKA_207_02. Nemzetségek nemzete. Táltosok a magyar történelemben SZKA_207_02 Nemzetségek nemzete Táltosok a magyar történelemben 16 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK DIÁKMELLÉKLET DIÁKMELLÉKLET A NEMZETSÉGEK NEMZETE 7. ÉVFOLYAM 17 JANKOVICS MARCELL: ÁLMOS

Részletesebben

A koreai sámánista szertartások

A koreai sámánista szertartások A koreai sámánista szertartások eszközeinek bemutatása és jellemzése Simon Ildikó SIIPAAB.ELTE Koreai szakirány 2012-01-18 A sámánizmus gyökerei nagyon régre nyúlnak, feltehetően szibériai törzsekhez vezethető

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Indiai titkaim 32 Két világ határán

Indiai titkaim 32 Két világ határán 2011 május 12. Flag 0 Értékelés kiválasztása nincs Give Indiai értékelve titkaim 32 Give Indiai titkaim 32 Give Indiai titkaim 32 Mérték Give Indiai titkaim 32 Give Indiai titkaim 32 Még 1/5 2/5 3/5 4/5

Részletesebben

Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata

Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Magunkról A Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Árpád fejedelem évének Fergeteg havában, 2007 januárjában alakult. Szándékunk az

Részletesebben

Vízkereszt Közzétette: (https://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve

Vízkereszt Közzétette:  (https://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve 2011 január 06. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Give 1/5 Give 2/5 Mérték Give 3/5 Give 4/5 Give 5/5 A vízkereszt, más néven háromkirályok vagy epifánia egy keresztény ünnep, amelyet általában

Részletesebben

Vučedoli leletek szláv forrásokban

Vučedoli leletek szláv forrásokban Vučedoli leletek szláv forrásokban Tóth Imre Vučedol,vagy Zók? című írása adta az ötletet,hogy utána keressek a vučedoli leleteknek szláv forrásokban. Először Gustav Weiß: Keramik - die Kunst der Erde:

Részletesebben

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás)

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) A vallás Vallásnak tekintünk minden olyan eszmerendszert, amely az emberi és társadalmi élet végső kérdéseire, az élet értelmére és céljára

Részletesebben

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar Láma Csöpel A REJTETT ARC A Belső Ösvény pecsétjei Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar TARTALOM Előszó 7 A Belső Ösvény és a pecsétek 9 A rejtett arc

Részletesebben

Ma már minden negyedik amerikai "felvilágosultnak" mondható. Hallelúja!

Ma már minden negyedik amerikai felvilágosultnak mondható. Hallelúja! Ma már minden negyedik "felvilágosultnak" Ma már minden negyedik "felvilágosultnak" 2014 január 08. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még értékelve Givenincs Ma már minden negyedik Mérték Az ak 74 százaléka

Részletesebben

A Spirituális Sátánizmus helye a Sátánista halmazban.

A Spirituális Sátánizmus helye a Sátánista halmazban. A Spirituális Sátánizmus helye a Sátánista halmazban. írta: Nubemhet 2014. 1 Mind jól tudjuk, hogy általánosságban véve a Sátánizmus egy nagy halmaz, amely többféle irányzattal rendelkezik. Joggal adódik

Részletesebben

Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS. A szeretet mindenkié

Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS. A szeretet mindenkié Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS A szeretet mindenkié Előszó Szavakkal lefesteni a láthatatlant, megformálni az érinthetetlent A szó fogyatékos eszköz. Ahogy az öt emberi érzékszerv is. Kétséges, hogy

Részletesebben

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév Messiási próféciák IV. évfolyam I. félév Tematika: 1. Bevezetés: A messiási jövendölések fogalma, jellegzetességeik, tanulmányozásuk, haszna, jelentősége. Két alapvető messiási jövendölés: Az ősevangélium

Részletesebben

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Előzmények Projekt adatai: Kedvezményezett Projekt címe Projekt azonosítója Alsómocsolád Község Önkormányzata Mintaprogram a minőségi időskorért

Részletesebben

reinkarnáció Apológia Kutatóközpont, Budapest, 2006

reinkarnáció Apológia Kutatóközpont, Budapest, 2006 A reinkarnáció Apológia Kutatóközpont, Budapest, 2006 Populáris lélekvándorláshit Nyugaton az ember lelke újra meg újra emberi testet ölt célja az ember továbbfejlődése a hinduizmusban mindig is megvolt

Részletesebben

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet)

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) Tematika FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) 1. hét: Az emberiség őstörténete, az őskor művészete 2. hét: Az ókori Közel-Kelet 3. hét: Az ókori Egyiptom 4. hét: A minósziak

Részletesebben

A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA. AugustE Comte

A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA. AugustE Comte A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA AugustE Comte A szociológia önálló tudománnyá válása a 19.század közepén TUDOMÁNYTÖRTÉNET: a felvilágosodás eszméi: Szabadság, egyenlőség, testvériség. Az elképzelt tökéletes társadalom

Részletesebben

Karácsony és új élet (Gyülekezeti előadás)

Karácsony és új élet (Gyülekezeti előadás) 138 Karácsony és új élet (Gyülekezeti előadás) A most következő előadásban két kérdésre keresem a választ. 1. A múltra nézve: Hogyan kezdte ünnepelni a keresztyénség karácsonykor Jézus Krisztus születését?

Részletesebben

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is.

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. Pszichológus etika I. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. I. Az etika tárgya A jó fogalma II. Ki határozza meg, mi a jó? III. A hétköznapok

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Foglaljuk össze, mit tudunk eddig.

Foglaljuk össze, mit tudunk eddig. vezérelve döntöttek így Évezredes, ősi beidegződéseik, mélytudatuk tartalma súgta nekik, hogy a hegyes tű fegyver és nem létezik, hogy segítő szándékot, baráti érzést képvisel. Azt hiszem, az álláspontjuk

Részletesebben

21. Dragán György: A beavatás szerepe az emberi életben, a pszichológiában és az iskolában

21. Dragán György: A beavatás szerepe az emberi életben, a pszichológiában és az iskolában 21. Dragán György: A beavatás szerepe az emberi életben, a pszichológiában és az iskolában A beavatás szerepe az emberi élet alakulásában nagyon fontos momentum. Péley Bernadett ennek egy hosszú tanulmányt

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

A házasság társadalom által elismert és jóváhagyott szexuális közösség két ember között. házaspárt házaspárt gyermekkel egy szülőt gyermekkel

A házasság társadalom által elismert és jóváhagyott szexuális közösség két ember között. házaspárt házaspárt gyermekkel egy szülőt gyermekkel CSALÁDTÖRTÉNELEM Családnak nevezzük a szociológiában az olyan együtt élő kiscsoportokat, amelynek tagjait vagy házassági kapcsolat, vagy leszármazás, más szóval rokoni, vérségi (kivételes esetben örökbefogadási)

Részletesebben

Rudolf Steiner. Szellemi hierarchiák és tükröződésük a fizikai világban

Rudolf Steiner. Szellemi hierarchiák és tükröződésük a fizikai világban Rudolf Steiner Szellemi hierarchiák és tükröződésük a fizikai világban Rudolf Steiner Szellemi hierarchiák és tükröződésük a fizikai világban Állatöv, planéták és kozmosz 10 előadás Düsseldorf, 1909.

Részletesebben

A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei

A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei Valki László 2011. szeptember A nemzetközi jog létrejöttének előfeltételei 1. Tartósan elkülönült politikai entitások 2. Tényleges, intenzív kapcsolatok

Részletesebben

Őskor- Történelem előtti kor

Őskor- Történelem előtti kor AZ ŐSKOR KULTÚRÁJA Őskor- Történelem előtti kor Az emberiség fejlődéstörténetének az a korszaka, melyből írott emlékek nem maradtak ránk. Felosztása: 1. Paleolitikum: i.e. 600 000-10 000 alsó szakasz:

Részletesebben

Kutatási tárgykörök I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. 2. Őstörténet. 3. Családtörténet.

Kutatási tárgykörök I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. 2. Őstörténet. 3. Családtörténet. Kutatási tárgykörök ROVATREND a történelemtanár-továbbképzésünk tanrendje alapján I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. a. Ásatási tudnivalók, az ásatásig vezető út, ásatás. b. Temetőfeltárás,

Részletesebben

1. tétel Veszélyek a munkahelyi (hivatali) életben: vesztegetés, lobbizás

1. tétel Veszélyek a munkahelyi (hivatali) életben: vesztegetés, lobbizás 1. tétel Veszélyek a munkahelyi (hivatali) életben: vesztegetés, lobbizás A korrupció latin eredetű szó, mely megrontást, megvesztegetést, valamilyen kártételt, rossz útra csábítást jelent. Az ún. korrupciós

Részletesebben

tervo.indd 3 2008.10.22 14:27:23

tervo.indd 3 2008.10.22 14:27:23 Meglepetés # # tervo.indd 3 2008.10.22 14:27:23 S Z A B Ó M Á R I A CSILLAGJEGYEK ÉS GYÓGYÍTÁSUK «Meglepetés # 2008.10.21 13:38:58 # SZABÓ MARIA, 2008 BORÍTÓTERV CZEIZEL BALÁZS SZERKESZTÉS ERDÉLYI Z. ÁGNES

Részletesebben

ÉLŐ ERDÉLY EGYESÜLET. Csíkajnád. HONISMERETI ESSZÉ Bakó Katalin Csíkajnád Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium

ÉLŐ ERDÉLY EGYESÜLET. Csíkajnád. HONISMERETI ESSZÉ Bakó Katalin Csíkajnád Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium ÉLŐ ERDÉLY EGYESÜLET Csíkajnád HONISMERETI ESSZÉ Bakó Katalin Csíkajnád Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium 2014 0 Csíkajnád Csíkszeredától 20 kilométernyi távolságra lévő 600 lelket számlálókis falu.több

Részletesebben

A fehér világ jövője a XXI. században

A fehér világ jövője a XXI. században Guillaume Faye: A fehér világ jövője a XXI. században Gazdag István forditása Megjelent, többek között: a Demokrata, 2007 január 18.-i számában Európa a Római Birodalom bukása óta sohasem volt ilyen drámai

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15.

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15. Kedves Testvérek! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15. Csütörtök óta, amikoris az Agora című filmet megtekintettem a moziban, le nem lohadó nyugtalanság

Részletesebben

Ká és Bá. El Kazovszkij emlékműve. Kalligram, Pozsony, 2015.

Ká és Bá. El Kazovszkij emlékműve. Kalligram, Pozsony, 2015. Ká és Bá. El Kazovszkij emlékműve. Kalligram, Pozsony, 2015. (El találkozik a Ká-jával) kicsit fura kicsit nem de ez itt az életem de ez itt az állatom nem tudom csak állítom de talán így is megáll mint

Részletesebben

Fazakas Emese Teret hódító igekötőink és a nyelvművelés

Fazakas Emese Teret hódító igekötőink és a nyelvművelés Fazakas Emese Teret hódító igekötőink és a nyelvművelés Arra az évtizedek óta állandóan felmerülő kérdésre, hogy szükségünk van-e a magyar nyelv ápolására, művelésére, háromféle választ adhatunk: egyáltalán

Részletesebben

IDENTITÁS (ÖN)AZONOSSÁG - TUDAT

IDENTITÁS (ÖN)AZONOSSÁG - TUDAT IDENTITÁS AZONOSSÁG IDENTITÁS (ÖN)AZONOSSÁG - TUDAT FOBB KÉRDÉSEI KI VAGYOK ÉN? / 0 -? / MERRE TARTOK? / 6-40 / HOVÁ TARTOZOM?/ milyen csoportokhoz/? / 3 -? / MILYEN ÉRTÉKEKET TARTOK FONTOSNAK? / 3-13

Részletesebben

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM!

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Dr. Egresits Ferenc ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Kérdések és megfontolások Jézus passiója kapcsán az irgalmasság évében. - Az esetleges párhuzamok és áthallások nem a véletlen művei! -

Részletesebben

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava A hónap régi magyar (katolikus) neve Böjtmás hava. Ez az elnevezés arra utal, hogy március a böjt második hónapja. A nagyböjt java többnyire

Részletesebben

AZ ÓKORI KELET. 2. lecke Egyiptom, a Nílus ajándéka

AZ ÓKORI KELET. 2. lecke Egyiptom, a Nílus ajándéka AZ ÓKORI KELET 2. lecke Egyiptom, a Nílus ajándéka A Nílus, mint közlekedési útvonal Az afrikai Nílus a Föld leghosszabb folyója. Hossza 6685 km. Neve az ókori Egyiptomban Hápi volt. A kőkor óta alapvető

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

A MAGYAR SZENT KORONA

A MAGYAR SZENT KORONA NEMZET FŐTERE FÜZETEK A MAGYAR SZENT KORONA [ II ] A SZENT KORONA AZ EURÓPAI KORONÁK SORÁBAN A koronázásnak és a koronák viselésének világszerte különböző hagyományai vannak, de még Európán belül is számos

Részletesebben

Azt, hogy van egy titok. Mert mi értelme volna élni, ha minden olyan, amilyennek látszik?

Azt, hogy van egy titok. Mert mi értelme volna élni, ha minden olyan, amilyennek látszik? Umberto Eco: A Foucault-inga Végül is mit akarnak tudatni az emberekkel? Azt, hogy van egy titok. Mert mi értelme volna élni, ha minden olyan, amilyennek látszik? Három kiadói szerkesztő megunja az okkult

Részletesebben

SZEMI ÁRIUMI DOLGOZAT

SZEMI ÁRIUMI DOLGOZAT KOREA VALLÁSAI 3. SZEMI ÁRIUMI DOLGOZAT A koreai sámánszertartás tárgyi világa Készítette: Szalai Szabina Informatikus-könyvtáros 3. évfolyam 2011 őszi félév Sámánizmusnak hívjuk Szibéria és Belső-Ázsia

Részletesebben

SZKA208_13. A kurdok

SZKA208_13. A kurdok A VILÁG LEG- SZKA208_13 NAGYOBB ÁLLAM NÉLKÜLI NEMZETE: A kurdok tanulói A VILÁG LEGNAGYOBB ÁLLAM NÉLKÜLI NEMZETE 8. évfolyam 125 13/1 A KURDOK Szemelvények Kurdisztán A huszonkétmillió kurd a világ egyik

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

144. Arvisura - kiegészítés (levélkivonat) Paál Zoltán, Ózd, 1973. X. 18.

144. Arvisura - kiegészítés (levélkivonat) Paál Zoltán, Ózd, 1973. X. 18. 144. Arvisura - kiegészítés (levélkivonat) Paál Zoltán, Ózd, 1973. X. 18. Tuliás fősámán 144. Arvisurája szerint Ordosz beavatottjai, (mai Paoto, (Kína) Ordosz-vidék a Sárga-folyó hatalmas kanyarulatában,

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

TestLine - Ókori görögök öszefoglalás Minta feladatsor

TestLine - Ókori görögök öszefoglalás Minta feladatsor soport: 5/b átum: 2016.12.8 Típus: Témazáró dolgozat Intézmény: Kerecsendi Magyary Károly Általános Iskola Oktató: Nagy György gészitsd ki a mondatokat! 1. 3:33 Normál görögök városállamokban éltek amiket

Részletesebben

Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE. irodalom, filozófia

Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE. irodalom, filozófia Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE irodalom, filozófia PROLÓGUS A tisztelt Olvasó egy név- és címjegyzéket tart a kezében. 4363 év legjelentősebb bölcsészeti és irodalmi alkotásainak jegyzékét, a szerzők

Részletesebben

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Anyssa Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Szeretettel köszöntöm! Távolsági hívás, avagy üzen a lélek: könyvemnek miért ezt a címet adtam? Földi és misztikus értelemben is, jól értelmezhető. Pont ezért,

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Kulcsok a megértéshez

Kulcsok a megértéshez Kulcsok a megértéshez Egyre nagyobb az érdeklődés a spirituális ismeretek, a misztikus kapcsolatok, és a nem tudományos gyógyítás iránt. Ez a tény jelzi, hogy valami történik, s ezt sok ember érzi. Valami

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Hittankönyv a középiskolák 10. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 01. Az egyháztörténelem fogalma A források típusai A történelem segédtudományai

Részletesebben

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet Tartalom Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet 1. fejezet: Egy új szemlélet Minden vágyad meghallgatásra talál, és

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába Kenneth E. Hagin Nem az a fontos, hogy melyik gyülekezetbe tartozol, hanem az, hogy melyik családba. Jézus azt tanította, hogy az embernek újjá kell születnie. A következő állítások Jézus szájából származnak:

Részletesebben

Óravázlat. Az óra menete. 1. Előzetes kutatómunka alapján a lakóhelyük vallásainak áttekintése!

Óravázlat. Az óra menete. 1. Előzetes kutatómunka alapján a lakóhelyük vallásainak áttekintése! Óravázlat Tantárgy: Erkölcstan Évfolyam: 4. Tematikai egység: A mindenség és én Születés és elmúlás Az óra témája: A vallásokról Az óra célja és feladata: Találkozás a vallásokkal, sokszínűségük, jellemzőik,

Részletesebben

A világ mint karmikus vízió Megjegyzések a Buddha-testek doktrínájáról Tantest Gyönyörtest Átváltozástest A Tiszta Földekről

A világ mint karmikus vízió Megjegyzések a Buddha-testek doktrínájáról Tantest Gyönyörtest Átváltozástest A Tiszta Földekről Németh Norbert eddigi előadásai 2011. január 28. Bevezetés a bardó tanításokba Nyugati és keleti hozzáállás Tibeti Halottaskönyv A helyes beállítódásról Bardókról általában Az élet utáni állapotválotzásokról

Részletesebben

A magyar honfoglalás

A magyar honfoglalás A magyar honfoglalás A magyar név A magyar név legkorábbi előfordulásai a 9. századi arab krónikákban találhatóak ( madzsar ). A finnugristák elmélete szerint a magyar szó embert jelentett, és ennek egy

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

TÉLETEK K S TEREOT O ÍPI P ÁK K iv an n a k é k pe p n?

TÉLETEK K S TEREOT O ÍPI P ÁK K iv an n a k é k pe p n? ELŐÍTÉLETEK SZTEREOTÍPIÁK Ki van a képen? Előzetes megállapítás Egyediségünkben rejlik erőnk egyik forrása: nincs két ember, aki tökéletesen egyforma lenne... Mivel nem pontosan egyformán szemléljük a

Részletesebben

Kora modern kori csillagászat. Johannes Kepler ( ) A Világ Harmóniája

Kora modern kori csillagászat. Johannes Kepler ( ) A Világ Harmóniája Kora modern kori csillagászat Johannes Kepler (1571-1630) A Világ Harmóniája Rövid életrajz: Született: Weil der Stadt (Német -Római Császárság) Protestáns környezet, vallásos nevelés (Művein érezni a

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 1 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 2013 Géza fejedelem megkereszteltette fiát, aki a keresztségben

Részletesebben

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz.

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz. Van egy hamis adat. Íme: Az igazság fáj. Hídvégi Róbert Ez nem igaz. Persze van egy dolog, ami miatt igaznak tűnik. De nem az. Hogyan is használható? 1. Amitől jól érzed magad, abban igazság van 2. Ha

Részletesebben

2016.05.02. A GASZTRONÓMIA JELENTŐSÉGE GASZTRONÓMIA AZ ELSŐ KÖNYVEK A GASZTRONÓMIÁRÓL

2016.05.02. A GASZTRONÓMIA JELENTŐSÉGE GASZTRONÓMIA AZ ELSŐ KÖNYVEK A GASZTRONÓMIÁRÓL - és vacsorára mit kapunk? - ez az idős hölgy cukorbeteg! - ha kérhetném, valami száraz hús legyen inkább, a Bakonyit már ismerjük. - van a csoportban két vegetariánus! - sertéshúst ne, mert mohamedánok.

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

Helyzetkép. Izrael és a Palesztin Autonómia

Helyzetkép. Izrael és a Palesztin Autonómia A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosítószámú Nemzeti Kiválóság Program Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos program című

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

Pál, a pogányok apostola

Pál, a pogányok apostola 1. tanulmány szeptember 24 30. Pál, a pogányok apostola SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Sámuel 16:7; Máté 7:1; Apostolok cselekedetei 6:9-15; 9:1-9; 11:19-21; 15:1-5 Ezeknek hallatára aztán megnyugovának,

Részletesebben

A Mennyország, Isten gyönyör otthona

A Mennyország, Isten gyönyör otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyör otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Sarah S. 60/60. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

Létezik-e Antikrisztus?

Létezik-e Antikrisztus? Létezik-e Antikrisztus? Az embereknek sokféle elképzelésük van az Antikrisztusról, de e- gyedül csak a Bibliából kaphatunk helyes választ arra, hogy ki ő, és mit csinál. Felmerült már bennünk a kérdés:

Részletesebben

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5.

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5. Etika Bevezető Oktatási cél: A kurzus célja az etika körébe tartozó fogalmak tisztázása. A félév során olyan lényeges témaköröket járunk körbe, mint erény erkölcsi tudat, szabadság, lelkiismeret, moralitás,

Részletesebben

Az új világtörténelmi korszak paradigmája a Szent Korona II.

Az új világtörténelmi korszak paradigmája a Szent Korona II. Dr. Halász József Az új világtörténelmi korszak paradigmája a Szent Korona II. Az iránymutató Szabadság Alkotmánya és alkalmazásának irányelvei Szent Korona Értékrend Könyvnyomtatói Alap 2015 Dr. Halász

Részletesebben

Fedezd fel Isten tervét: Békesség és élet

Fedezd fel Isten tervét: Békesség és élet Fedezd fel Isten tervét: Békesség és élet Istennek az a szándéka, hogy boldog életünk legyen itt és most. Miért nem ismeri a legtöbb ember ezt az igazi életet? Isten szereti az embereket, és szeret téged.

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készítette: Molnár Krisztina 3 Az angyali üdvözlet Három festmény A KIADVÁNY KHF/4531-13/2008 ENGEDÉLYSZÁMON 2008. 12.

Részletesebben

Tolkien: a keresztény író, aki nélkül nincs fantasy

Tolkien: a keresztény író, aki nélkül nincs fantasy 2013 január 12. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 Január 3-án született 121 éve J. R. R. Tolkien angol író, nyelvész,

Részletesebben

Érintsd meg a Holdat!

Érintsd meg a Holdat! Gárdonyi-emlékév, 2013 Érintsd meg a Holdat! rejtvényfüzet 1. forduló Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulója alkalmából hívunk, hogy játsszatok velünk! Az első fordulóban Gárdonyi Géza életével, a

Részletesebben

ÖSSZETARTÓ TÁRSADALOM. Különbözô kultúrák projektterv 5-8. évfolyam. Albert Judit Dobrovitzky Katalin Tomory Ibolya Victor András

ÖSSZETARTÓ TÁRSADALOM. Különbözô kultúrák projektterv 5-8. évfolyam. Albert Judit Dobrovitzky Katalin Tomory Ibolya Victor András ÖSSZETARTÓ TÁRSADALOM Különbözô kultúrák projektterv 5-8. évfolyam Albert Judit Dobrovitzky Katalin Tomory Ibolya Victor András 1 Készült az Európai Unió és az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlôségi

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

Wier. Korkategóriák: Választható kasztok. Különleges képességek: Tulajdonságok

Wier. Korkategóriák: Választható kasztok. Különleges képességek: Tulajdonságok MAGUS Kalandozok.hu Wier Leírás: Bizonyos szempontból nem tekinthetőek külön fajnak, nincs társadalmuk, kultúrájuk, emberként élnek, igazi kilétüket titkolva. Idővel megejtően szép férfivá vagy nővé serdülnek,

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Az emberiség fejlődéstörténetének az a korszaka, melyből írott emlékek nem maradtak ránk.

Az emberiség fejlődéstörténetének az a korszaka, melyből írott emlékek nem maradtak ránk. Az emberiség fejlődéstörténetének az a krszaka, melyből írtt emlékek nem maradtak ránk. Felsztása: 1. Palelitikum: i.e. 600 000-10 000 alsó szakasz: i.e.600 000-120 000 középső szakasz: i.e. 120 000-40

Részletesebben

Az Istentől származó élet

Az Istentől származó élet Az Istentől származó élet Előszőr is mi az élet? Sokan próbálták deffiniálni, különféle kulturális, tudományos vagy vallási nézőpontokból is. A tudomány mivel a fő forrása a megfigyelés és az információ

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Élet - Halál (90x70 cm, vászon, olaj) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉLET és HALÁL Az élet a halál kistestvére. (Dobrosi Andrea) Az életre

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

A Bibliát, ha nem későn olvassuk, a Korán is érthetőbb lesz *

A Bibliát, ha nem későn olvassuk, a Korán is érthetőbb lesz * Hitelintézeti Szemle, 14. évf. 3. szám, 2015. szeptember, 176 183. o. A Bibliát, ha nem későn olvassuk, a Korán is érthetőbb lesz * Duray Miklós Varga Norbert: A Biblia és a Korán politika- és gazdaságképe

Részletesebben

A reformáció megjelenése és térhódítása Magyarországon

A reformáció megjelenése és térhódítása Magyarországon A reformáció megjelenése és térhódítása Magyarországon A reformáció gyors elterjedésének az okai Az egyház elvilágiasodása Mátyás király uralkodása alatt a király az ország irányításában alkalmazott nagy

Részletesebben

Az erkölcsi nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016

Az erkölcsi nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016 Az erkölcsi nevelés Dr. Nyéki Lajos 2016 Bevezetés Az erkölcsi nevelés lényegében magatartásformálás, amelynek során a társadalom igényeinek megfelelő tartós magatartásformák kialakítására törekszünk.

Részletesebben

Vasárnapi gondolatok 2013. 06. 09. Évközi 10. vasárnap

Vasárnapi gondolatok 2013. 06. 09. Évközi 10. vasárnap novakgyula.blog.hu 1/7 Vasárnapi gondolatok 2013. 06. 09. Évközi 10. vasárnap Olvasmány: 1Kir 17,17-24 Az özvegy fiának feltámasztása 17 Ezek után az események után történt, hogy az asszony fia, akié a

Részletesebben

Az ókori világ 7 csodája. 2011 Horák György

Az ókori világ 7 csodája. 2011 Horák György Az ókori világ 7 csodája 2011 Horák György Az ókori világ hét csodája a hét legismertebb ókori építmény. A hét csodát először a Szidóni Antipatrosz említette az i. e. 2. században írt epigrammájában. A

Részletesebben

Kiegészítő ismeretek Az antik Róma I.: az etruszkoktól a Iulius Claudius dinasztia kihalásáig (i. sz. 86) című fejezethez

Kiegészítő ismeretek Az antik Róma I.: az etruszkoktól a Iulius Claudius dinasztia kihalásáig (i. sz. 86) című fejezethez Kiegészítő ismeretek Az antik Róma I.: az etruszkoktól a Iulius Claudius dinasztia kihalásáig (i. sz. 86) című fejezethez Az ókori római állam Itália nyugati partvidékének középső részén, a mai Róma város,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

V E R S E N Y F E L A D A T O K Kultúrtörténeti teszt

V E R S E N Y F E L A D A T O K Kultúrtörténeti teszt V E R S E N Y F E L A D A T O K Kultúrtörténeti teszt 2013-2014. 1. forduló, 1. kategória A versenyző neve:................... Osztálya:........................ Iskolája:.......................... Felkészítő

Részletesebben

Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése

Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése [ Orvos Levente 2012 orvosl.hu] Mindszenty József mai megítélésének két sarkalatos pontja is van. Egyrészt az ő állítólagos engedetlensége, másrészt

Részletesebben

A Ko m á r o m i. 2016. f e b r u á r 7. IV/6. szám Iz 6,1-2a.3-8; 1Kor 15,1-11; Lk 5,1-11

A Ko m á r o m i. 2016. f e b r u á r 7. IV/6. szám Iz 6,1-2a.3-8; 1Kor 15,1-11; Lk 5,1-11 2016. f e b r u á r 7. A Ko m á r o m i plébánia hírlevele IV/6. szám Iz 6,1-2a.3-8; 1Kor 15,1-11; Lk 5,1-11 Elsősorban azt hagytam rátok, amit magam is kaptam. Sokféleképpen lehet látni az Urat: látomásban,

Részletesebben

1. forduló. Részlet a feladatlapból. A feladatlap 5 feladatból áll.

1. forduló. Részlet a feladatlapból. A feladatlap 5 feladatból áll. 1. forduló Részlet a feladatlapból. 1. Magyar népmese A feladatlap 5 feladatból áll. Az égig érő fa mítosza Belső Ázsiából származik. Nemcsak hiedelemmondáink, népmeséink sajátos eleme ez a hatalmas fa,

Részletesebben

Örökség - dalszövegek. Virágom, virágom. Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár!

Örökség - dalszövegek. Virágom, virágom. Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár! Virágom, virágom Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár! Szép szál legény gyere át, Szívemben a bánat jár. Hozzál egy kis pálinkát, Hogy legyen egy

Részletesebben

5 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGGAL MEGKÖTÖTT BÉKESZERZÕDÉS

5 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGGAL MEGKÖTÖTT BÉKESZERZÕDÉS 5. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGGAL MEGKÖTÖTT BÉKESZERZÕDÉS (Részletek) Párizs, 1947. február 10. * I.RÉSZ MAGYARORSZÁG HATÁRAI 1.Cikk 1. Magyarország határai Ausztriával és Jugoszláviával ugyanazok maradnak, mint

Részletesebben