MAGYAR KÖZLÖNY. 16. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA január 31., csütörtök. Tartalomjegyzék

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR KÖZLÖNY. 16. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 31., csütörtök. Tartalomjegyzék"

Átírás

1 MAGYAR KÖZLÖNY 16. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA január 31., csütörtök Tartalomjegyzék 9/2013. (I. 31.) EMMI rendelet Egyes egészségbztosítás tárgyú mnszter rendeletek módosításáról /2013. (I. 31.) EMMI rendelet A törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozás gényt kelégítõ tápszerek társadalombztosítás támogatásba való befogadásának szempontjaról és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosításáról 1415

2 1330 MAGYAR KÖZLÖNY év 16. szám V. A Kormány tagjanak rendelete Az ember erõforrások mnsztere 9/2013. (I. 31.) EMMI rendelete egyes egészségbztosítás tárgyú mnszter rendeletek módosításáról A kötelezõ egészségbztosítás ellátásaról szóló év LXXXIII. törvény 83. (4) bekezdés k) és l) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 2 4. alcím, valamnt az melléklet tekntetében a kötelezõ egészségbztosítás ellátásaról szóló év LXXXIII. törvény 83. (6) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes mnszterek, valamnt a Mnszterelnökséget vezetõ államttkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el: 1. Az egészségügy szakellátás társadalombztosítás fnanszírozásának egyes kérdéserõl szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosítása 1. Az egészségügy szakellátás társadalombztosítás fnanszírozásának egyes kérdéserõl szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet (a továbbakban: R1.) a következõ 2/A 2/E. -sal egészül k: 2/A. A tételes elszámolás alá esõ hatóanyagok jegyzékét, kódját, az elszámolásra jogosult ntézetek körét, valamnt az adott hatóanyag alkalmazására vonatkozó szakma és fnanszírozás feltételeket deértve, amennyben van, az új beteg bevonására vonatkozó szakma feltételeket az 1/A. számú melléklet tartalmazza. 2/B. (1) Amennyben az 1/A. számú melléklet szernt tételes elszámolású gyógyszerek esetében az ntézmény kör bõvítése nem jár a beszerzett gyógyszer vonatkozásában országos keretemeléssel, a tételes elszámolásra való jogosultság elnyerését az egészségügy szolgáltató az egészségügy szakma kollégum lletékes tagozata és a GYEMSZI támogató nylatkozatával az egészségbztosításért felelõs mnszternél kezdeményez. Az egészségbztosításért felelõs mnszter döntése meghozatala során kkér az OEP véleményét. (2) Az OEP a tételes elszámolás alá esõ hatóanyagokat tartalmazó gyógyszereket természetben bztosítja az 1/A. számú melléklet szernt egészségügy szolgáltatóknak. 2/C. (1) Az 1/A. számú melléklet szernt egyes tételes elszámolás alá esõ hatóanyagok esetében az egy fnanszírozás évre vonatkozó országos keretösszeget az OEP határozza meg, errõl az egészségbztosításért felelõs mnsztert és a GYEMSZI-t tájékoztatja. (2) Az 1/A. számú melléklet szernt egyes tételes elszámolás alá esõ hatóanyagok esetében a tételes elszámolásra jogosult egyes egészségügy szolgáltatókra jutó, mg-ban, lletve g-ban kfejezett keret (a továbbakban: ntézmény kvóta) felosztását az egészségügy szakma kollégum és a GYEMSZI javaslatának kkérését követõen az OEP végz. Az ntézmény kvótát úgy kell meghatározn, hogy országos sznten tartalék keret s rendelkezésre álljon. A tartalék keret képzésére az ntézmény kvóta képzésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazn. (3) Tárgy fnanszírozás évre vonatkozó ntézmény kvótákat az OEP gyógyszer-hatóanyagonként a honlapján közzétesz. (4) Tárgy fnanszírozás évben az ntézmény kvóta és a tartalék keret módosítását a) az egészségbztosításért felelõs mnszter, b) a GYEMSZI, c) a szakma kollégum, vagy d) a saját kezdeményezésére az OEP végz. (5) Az adott egészségügy szolgáltatóra vonatkozó ntézmény kvóta módosításánál fgyelembe kell venn a már adott kezelésben részesülõ betegek tovább folyamatos ellátásának bztosítását. (6) A tételes elszámolás a bztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatsegédeszköz-ellátás, valamnt a gyógyszerforgalmazás általános szabályaról szóló év XCVIII. törvény 26. (5) bekezdés b) pontja alapján történk.

3 MAGYAR KÖZLÖNY év 16. szám 1331 (7) Az egészségügy szolgáltató ntézmény kvótájának teljesítettségérõl az OEP negyedéves tájékoztatást ad a honlapján. 2/D. Amennyben az 1/A. számú mellékletben foglalt tételes elszámolás alá esõ hatóanyagot tartalmazó gyógyszer kadására a kötelezõ egészségbztosítás ellátásaról szóló év LXXXIII. törvény 26. (1) bekezdés c) pontja alapján kerül sor, a beteg a kezelésre az adott hatóanyag országos keretének terhére jogosult. 2/E. (1) A tételes elszámolású hatóanyagok beszállítója az erre szolgáló elektronkus jelentés rendszeren keresztül a szállítólevelek elektronkus feltöltése útján az egészségügy szolgáltatónak történt szállításaról folyamatos tájékoztatást ad az OEP részére. (2) A tételes elszámolásra jogosult egészségügy szolgáltató a tételes elszámolású hatóanyagok felhasználásáról az adott beteg vonatkozásában a beteg kezelését követõ 3 napon belül, az erre szolgáló elektronkus adatlap ktöltésével rögzít a betegre vonatkozó adatokat az elszámoló rendszerben. 2. (1) Az R1. 1/A. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép. (2) Az R1. 3. számú melléklete a 2. melléklet szernt módosul. (3) Az R1. 3. számú melléklete a 3. melléklet szernt módosul. (4) Az R1. 4. számú melléklete a 4. melléklet szernt módosul. 3. Hatályát veszt az R1. a) 1. (21) bekezdése, b) 2. -ában az,atételes elszámolás alá esõ hatóanyagok jegyzékét az 1/A. számú melléklet szövegrész, c) 4. számú melléklet 103/a., 103/b. és 103/c. pontja, d) 10. számú mellékletében foglalt táblázat 7., 9. és 10. pontja. 2. Az Egészségbztosítás Alap terhére fnanszírozható járóbeteg-szakellátás tevékenységek meghatározásáról, az génybevétel során alkalmazandó elszámolhatóság feltételekrõl és szabályokról, valamnt a teljesítmények elszámolásáról szóló 9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet módosítása 4. Az Egészségbztosítás Alap terhére fnanszírozható járóbeteg-szakellátás tevékenységek meghatározásáról, az génybevétel során alkalmazandó elszámolhatóság feltételekrõl és szabályokról, valamnt a teljesítmények elszámolásáról szóló 9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet (a továbbakban: R2.) 3. melléklete az 5. melléklet szernt módosul. 3. A gyógyító-megelõzõ ellátás jogcímén az Egészségbztosítás Alap terhére fnanszírozható homogén betegségcsoportok kódolás és besorolás szabályaról szóló 10/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet módosítása 5. (1) A gyógyító-megelõzõ ellátás jogcímén az Egészségbztosítás Alap terhére fnanszírozható homogén betegségcsoportok kódolás és besorolás szabályaról szóló 10/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet (a továbbakban: R3.) 1. melléklete a 6. melléklet szernt módosul. (2) Az R3. 2. melléklete a 7. melléklet szernt módosul. (3) Az R3. 2. melléklete a 8. melléklet szernt módosul. (4) Az R3. 4. melléklete a 9. melléklet szernt módosul. (5) Az R3. 4. melléklete a 10. melléklet szernt módosul. 6. Hatályát veszt az R3. a) 11. melléklet II. pont 9. alpontja, b) 12. melléklet 19., 22. és 23. pontja, c) 13. melléklet 7. és 8. pontja.

4 1332 MAGYAR KÖZLÖNY év 16. szám 4. Az Egészségbztosítás Alapból a 959A-L, valamnt homogén betegségcsoportok szernt fnanszírozott daganatellenes terápákról szóló 11/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet módosítása 7. (1) Az Egészségbztosítás Alapból a 959A-L, valamnt homogén betegségcsoportok szernt fnanszírozott daganatellenes terápákról szóló 11/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet (a továbbakban: R4.) 1. melléklete a 11. melléklet szernt módosul. (2) Az R4. 2. melléklete a 12. melléklet szernt módosul. (3) Az R4. 4. melléklete a 13. melléklet szernt módosul. (4) Az R4. 4. melléklete a 14. melléklet szernt módosul. 5. Záró rendelkezések 8. (1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglalt kvétellel február 1-jén lép hatályba. (2) A 2. (3) bekezdése, a 3. a), c) és d) pontja, az 5. (1), (3) és (5) bekezdése, a 6., a 7. (4) bekezdése, a 3. melléklet, a 6. melléklet, a 8. melléklet, a 10. melléklet és a 14. melléklet május 1-jén lép hatályba. Balog Zoltán s. k., ember erõforrások mnsztere

5 MAGYAR KÖZLÖNY év 16. szám melléklet a 9/2013. (I. 31.) EMMI rendelethez 1/A. számú melléklet a 9/1993. (IV. 2.) NM rendelethez Tételes elszámolás alá eső hatóanyagok jegyzéke és kódja, ndkácós területek és a felírásra jogosultak köre 1/a1. TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: Felnőttkor súlyos lumnars Crohn-betegség (18 éves kor felett és CDAI > 300) kezelésére a fnanszírozás eljárásrendekről szóló mnszter rendeletben meghatározott fnanszírozás protokoll alapján: a) amennyben az alkalmazott hagyományos (szterod ndukcós, majd 3 hónapos fenntartó mmunszuppresszív) terápa ellenére a betegség aktvtása nem csökken, b) amennyben megfelelő (legalább 2 mg/ttkg vagy a legmagasabb tolerált) dózsú azathoprn mellett s kalakult szsztémás szterod függőség (3 hónapon túl szsztémásan 10 mg/nap dózsnál nagyobb prednsolon ekvvalens dózs), c)szterod rezsztenca (négy héten át alkalmazott 0,75 mg/ttkg prednsolon ekvvalens szterod dózsra nem reagáló) esetekben, d) amennyben a hagyományos gyógykezelés toxctása matt nem alkalmazható a teljes ndukcós kezelés dőtartamág. Ezeket követően megfelelő válaszkészség esetén (CDAI mnmum 70 pontos csökkenése) a kezelés folytatható mellékhatás, hatásvesztés vagy progresszó megjelenéség, azonban a kezelőorvosnak mérlegelne kell a kezelés felfüggesztését legalább 6 hónapja tartó stabl remsszó esetén. Amennyben a kezelés felfüggesztésre kerül, panaszmentes dőszakot követő relapszus esetében a kezelés smétlése megkísérelhető. Folyamatos kezelés alatt álló betegek esetén a betegség súlyosságát legkésőbb 12 havonta újra szükséges értékeln a kezelés tovább folytatásának elbírálása érdekében. Mellékhatás vagy hatásvesztés esetén készítményváltás lehetséges. OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE: adalmumab nflxmab KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT 0106 Szent János Kórház és Észak-buda Egyesített Kórházak, Budapest 0116 Péterfy Sándor Utca Kórház-Rendelőntézet és Baleset Központ, Budapest 0122 Hem Pál Gyermekkórház, Budapest 0140 Semmelwes Egyetem, Budapest 01A6 Magyar Honvédség Honvédkórház, Budapest 01E8 Szent Margt Kórház-Rendelőntézet, Budapest 0242 Pécs Tudományegyetem Klnka Központ 0502 Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Kórház és Egyetem Oktató Kórház 0509 MISEK, Mskolc Semmelwes Ignác Egészségügy Központ és Egyetem Oktató Kórház Nonproft Kft Szeged Tudományegyetem Szent-György Albert Klnka Központ 0801 Petz Aladár Megye Oktató Kórház, Győr 0940 Debrecen Egyetem, Orvos- és Egészségtudomány Centrum 1401 Kapos Mór Oktató Kórház, Kaposvár 1701 Tolna Megye Balassa János Kórház, Szekszárd 1801 Vas Megye Markusovszky Kórház Egyetem Oktatókórház Nonproft Zrt., Szombathely 1901 Veszprém Megye Csolnoky Ferenc Kórház Nonproft Zrt., Veszprém 2001 Zala Megye Kórház, Zalaegerszeg

6 1334 MAGYAR KÖZLÖNY év 16. szám 1/a2. TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: Felnőttkor (18 éves kor felett) komplex peranáls (tályogot drenáló vagy magas trans-sphncterkus vagy többnyílású vagy rectovagnáls komponensű vagy rektáls gyulladással járó) vagy enterocutan fsztulával járó Crohn-betegség kezelésére, amennyben legalább három hónapg alkalmazott hagyományos gyógykezelés (antbotkum és mmunszupresszó és tályogot drenáló komplex fsztula esetében drenázs) ellenére a spolyok aktvtása nem csökken, vagy a hagyományos gyógykezelés toxctása matt nem alkalmazható a teljes ndukcós kezelés dőtartamág, ezt követően a megfelelő válaszkészség elérése esetében (PDAI legalább 3 pontos csökkenése) a kezelés kezdetétől számított egy évg (mellékhatás, hatásvesztés vagy progresszó esetében a készítményváltás lehetséges), ezt követően a teljes remsszót elérő betegekben, évente smételt vzsgálómódszerekkel gazolt hatékonyság megtartáság a fnanszírozás eljárásrendekről szóló mnszter rendeletben meghatározott fnanszírozás protokoll alapján. OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE: adalmumab nflxmab KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT 0106 Szent János Kórház és Észak-buda Egyesített Kórházak, Budapest 0116 Péterfy Sándor Utca Kórház-Rendelőntézet és Baleset Központ, Budapest 0122 Hem Pál Gyermekkórház, Budapest 0140 Semmelwes Egyetem, Budapest 01A6 Magyar Honvédség Honvédkórház, Budapest 01E8 Szent Margt Kórház-Rendelőntézet, Budapest 0242 Pécs Tudományegyetem Klnka Központ 0502 Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Kórház és Egyetem Oktató Kórház 0509 MISEK, Mskolc Semmelwes Ignác Egészségügy Központ és Egyetem Oktató Kórház Nonproft Kft Szeged Tudományegyetem Szent-György Albert Klnka Központ 0801 Petz Aladár Megye Oktató Kórház, Győr 0940 Debrecen Egyetem, Orvos- és Egészségtudomány Centrum 1401 Kapos Mór Oktató Kórház, Kaposvár 1701 Tolna Megye Balassa János Kórház, Szekszárd 1801 Vas Megye Markusovszky Kórház Egyetem Oktatókórház Nonproft Zrt., Szombathely 1901 Veszprém Megye Csolnoky Ferenc Kórház Nonproft Zrt., Veszprém 2001 Zala Megye Kórház, Zalaegerszeg 1/b1. TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: Gyermekkor súlyos, aktív lumnáls Crohn-betegség (6 éves kortól betöltött 18 éves korg) kezelésére (PCDAI>30), amennyben legalább három hónapg alkalmazott hagyományos gyógykezelés (szterod és mmunszuppresszív terápa együttes alkalmazása) ellenére a betegség aktvtása gazoltan nem csökken, vagy a hagyományos gyógykezelés dokumentált toxctás matt nem alkalmazható három hónapg, ezt követően megfelelő válaszkészség esetén (PCDAI 50%-os csökkenése) tovább klenc hónapg (panaszmentes dőszakot követő relapszus fellépésekor smételt terápa megkísérelhető) a fnanszírozás eljárásrendekről szóló mnszter rendeletben meghatározott fnanszírozás protokoll alapján.

7 MAGYAR KÖZLÖNY év 16. szám 1335 OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE: nflxmab KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT 0106 Szent János Kórház és Észak-buda Egyesített Kórházak, Budapest 0116 Péterfy Sándor Utca Kórház-Rendelőntézet és Baleset Központ, Budapest 0122 Hem Pál Gyermekkórház, Budapest 0140 Semmelwes Egyetem, Budapest 01A6 Magyar Honvédség Honvédkórház, Budapest 0242 Pécs Tudományegyetem Klnka Központ 0502 Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Kórház és Egyetem Oktató Kórház 0509 MISEK, Mskolc Semmelwes Ignác Egészségügy Központ és Egyetem Oktató Kórház Nonproft Kft Szeged Tudományegyetem Szent-György Albert Klnka Központ 0801 Petz Aladár Megye Oktató Kórház, Győr 0940 Debrecen Egyetem, Orvos- és Egészségtudomány Centrum 1401 Kapos Mór Oktató Kórház, Kaposvár 1701 Tolna Megye Balassa János Kórház, Szekszárd 1801 Vas Megye Markusovszky Kórház Egyetem Oktatókórház Nonproft Zrt., Szombathely 1901 Veszprém Megye Csolnoky Ferenc Kórház Nonproft Zrt., Veszprém 2001 Zala Megye Kórház, Zalaegerszeg 1/b2. TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: Súlyos aktív fsztulázó gyermekkor Crohn-betegségben (6 éves kortól betöltött 18 éves korg) amennyben az életmnőséget nagymértékben rontó fsztula/fsztulák a hagyományos gyógykezelés (antbotkum és mmunszuppresszív terápa) ellenére nem javulnak három hónapg, ezt követően megfelelő válaszkészség esetén (fsztula záródás, lletve fsztulák számának csökkenése esetén) tovább klenc hónapg (panaszmentes dőszakot követő relapszus fellépésekor smételt terápa megkísérelhető) a fnanszírozás eljárásrendekről szóló mnszter rendeletben meghatározott fnanszírozás protokoll alapján. OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE: nflxmab KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT 0106 Szent János Kórház és Észak-buda Egyesített Kórházak, Budapest 0116 Péterfy Sándor Utca Kórház-Rendelőntézet és Baleset Központ, Budapest 0122 Hem Pál Gyermekkórház, Budapest 0140 Semmelwes Egyetem, Budapest 01A6 Magyar Honvédség Honvédkórház, Budapest 0242 Pécs Tudományegyetem Klnka Központ 0502 Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Kórház és Egyetem Oktató Kórház 0509 MISEK, Mskolc Semmelwes Ignác Egészségügy Központ és Egyetem Oktató Kórház Nonproft Kft Szeged Tudományegyetem Szent-György Albert Klnka Központ 0801 Petz Aladár Megye Oktató Kórház, Győr 0940 Debrecen Egyetem, Orvos- és Egészségtudomány Centrum

8 1336 MAGYAR KÖZLÖNY év 16. szám 1401 Kapos Mór Oktató Kórház, Kaposvár 1701 Tolna Megye Balassa János Kórház, Szekszárd 1801 Vas Megye Markusovszky Kórház Egyetem Oktatókórház Nonproft Zrt., Szombathely 1901 Veszprém Megye Csolnoky Ferenc Kórház Nonproft Zrt., Veszprém 2001 Zala Megye Kórház, Zalaegerszeg 2/a. TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: Felnőttkor súlyos (18 éves kor felett, Mayo score 9) colts ulcerosa kezelésére, amennyben a betegség akut lefolyású és 5 napon át alkalmazott teljes dózsú vénás szterod kezelés mellett colectoma szükségessége fenyeget, vagy adekvát mmunszupresszó mellett (legalább 2 mg/ttkg vagy a legnagyobb tolerálható dózsú azathoprn) gazolt szsztémás szterodfüggőség (3 hónapon túl szsztémásan 10 mg/nap prednsolon ekvvalens dózs) esetén a szterod adagjának csökkenésekor relapszus (endoszkópos Mayo subscore 2) gazolható, vagy 3 hónapon át tartó adekvát hagyományos (szterod ndukcós, majd 3 hónapos fenntartó mmunszuppresszív) kezelésre nem reagáló súlyos betegségformában (Mayo score > 9 és endoszkópos Mayo subscore 2), három hónapg (fulmnáns esetben egy alkalommal), ezt követően kzárólag megfelelő válaszkészség esetén (Mayo score mnmum 3 pontos csökkenése) a kezelés kezdetétől számítva legfeljebb egy évg a fnanszírozás eljárásrendekről szóló mnszter rendeletben meghatározott fnanszírozás protokoll alapján. OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE: nflxmab adalmumab KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT 0106 Szent János Kórház és Észak-buda Egyesített Kórházak, Budapest 0116 Péterfy Sándor Utca Kórház-Rendelőntézet és Baleset Központ, Budapest 0122 Hem Pál Gyermekkórház, Budapest 0140 Semmelwes Egyetem, Budapest 01A6 Magyar Honvédség Honvédkórház, Budapest 01E8 Szent Margt Kórház-Rendelőntézet, Budapest 0242 Pécs Tudományegyetem Klnka Központ 0502 Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Kórház és Egyetem Oktató Kórház 0509 MISEK, Mskolc Semmelwes Ignác Egészségügy Központ és Egyetem Oktató Kórház Nonproft Kft Szeged Tudományegyetem Szent-György Albert Klnka Központ 0801 Petz Aladár Megye Oktató Kórház, Győr 0940 Debrecen Egyetem, Orvos- és Egészségtudomány Centrum 1401 Kapos Mór Oktató Kórház, Kaposvár 1701 Tolna Megye Balassa János Kórház, Szekszárd 1801 Vas Megye Markusovszky Kórház Egyetem Oktatókórház Nonproft Zrt., Szombathely 1901 Veszprém Megye Csolnoky Ferenc Kórház Nonproft Zrt., Veszprém 2001 Zala Megye Kórház, Zalaegerszeg

9 MAGYAR KÖZLÖNY év 16. szám TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: Spondylts ankylopoetcában, amennyben radológalag legalább 2-es stádumú blaterals, vagy 3-as, 4-es stádumú unlaterals sacrolets, és legalább 3 hónapja hát fájdalom, frontáls és sagttáls síkban beszűkült gernc-, lletve beszűkült légzőmozgás gazolt, és a BASDAI aktvtás ndex > 40, és kettő vagy több különböző nem szterod gyulladásgátló maxmáls vagy tolerálható dózsban történő alkalmazása ellenére a betegség aktvtása gazoltan nem csökkent, három hónapg, ezt követően megfelelő válaszkészség esetén (BASDAI ndex mnmum relatív 50%-os csökkenése esetén) a remsszó fennálláság a fnanszírozás eljárásrendekről szóló mnszter rendeletben meghatározott fnanszírozás protokoll alapján. Folyamatos, egy éven túl kezelés alatt álló betegek esetén a betegség súlyosságát legkésőbb 12 havonta újra szükséges értékeln, tartós (legalább 6 hónapja tartó) stabl remsszó esetén a dózs csökkentése lehetséges, a kezelés felfüggeszthető. OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE: etanercept adalmumab nflxmab golmumab KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT 0153 Országos Reumatológa és Fzoterápás Intézet, Budapest 01A6 Magyar Honvédség Honvédkórház, Budapest 0242 Pécs Tudományegyetem Klnka Központ 0301 Bács-Kskun Megye Kórház, Kecskemét 0401 Pándy Kálmán Megye Kórház, Gyula 0502 Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Kórház és Egyetem Oktató Kórház, Mskolc 0643 Szeged Tudományegyetem Szent-György Albert Klnka Központ 0701 Fejér Megye Szent György Kórház, Székesfehérvár 0801 Petz Aladár Megye Oktató Kórház, Győr 0901 Kenézy Gyula Kórház-Rendelőntézet Egészségügy Nonproft Kft., Debrecen 0940 Debrecen Egyetem, Orvos- és Egészségtudomány Centrum 1011 Markhot Ferenc Kórház Egészségügy Szolgáltató Nonproft Kemelkedően Közhasznú Kft., Eger 1102 Vaszary Kolos Kórház, Esztergom 1309 Pest Megye Flór Ferenc Kórház, Kstarcsa 1501 Jósa András Oktató Kórház Nonproft Kft., Nyíregyháza 1801 Vas Megye Markusovszky Kórház Egyetem Oktatókórház Nonproft Zrt., Szombathely 1901 Veszprém Megye Csolnoky Ferenc Kórház Nonproft Zrt., Veszprém 2004 Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház Nonproft Kft Betegápoló Irgalmas Rend Kórház, Budapest 9521 MÁV Kórház és Rendelőntézet, Szolnok 4. TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: Aktív, súlyos arthrts psoratcában szenvedő beteg részére, amennyben axáls érntettség esetén a BASDAI aktvtás ndex (0-100) átlaga több, mnt 40, és kettő vagy több különböző nem szterod gyulladásgátló maxmáls vagy tolerálható dózsban történő alkalmazása ellenére a betegség aktvtása gazoltan nem csökken, vagy perférás érntettség esetén (aktvtás ndex 5,1 DAS28 érték felett) legalább 3 hónapg tartó DMARD terápa hatására (metotrexát, szulfaszalazn, cklosporn, leflunomd) a betegség aktvtása gazoltan

10 1338 MAGYAR KÖZLÖNY év 16. szám nem csökken vagy súlyos bőrérntettség esetén (PASI nagyobb, mnt 15) reumatológus és bőrgyógyász szakorvos dokumentált közös döntését követően három hónapg, ezt követően kzárólag megfelelő válaszkészség (BASDAI ndex mnmum relatív 50%-os csökkenése, vagy DAS28 aktvtás ndex csökkenése 3 hónap kezelést követően mnmum 0,6 és 6 hónap kezelést követően mnmum 1,2; vagy a PASI ndex mnmum relatív 50%-os csökkenése) esetén a remsszó fennálláság (készítményváltás lehetséges mellékhatás esetén) a fnanszírozás eljárásrendekről szóló mnszter rendeletben meghatározott fnanszírozás protokoll alapján. Folyamatos, egy éven túl kezelés alatt álló betegek esetén a betegség súlyosságát legkésőbb 12 havonta újra szükséges értékeln, tartós (legalább 6 hónapja tartó) stabl remsszó esetén a dózs csökkentése lehetséges, a kezelés felfüggeszthető. OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE: etanercept adalmumab nflxmab golmumab KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT 0153 Országos Reumatológa és Fzoterápás Intézet, Budapest 01A6 Magyar Honvédség Honvédkórház, Budapest 0242 Pécs Tudományegyetem Klnka Központ 0301 Bács-Kskun Megye Kórház, Kecskemét 0401 Pándy Kálmán Megye Kórház, Gyula 0502 Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Kórház és Egyetem Oktató Kórház, Mskolc 0643 Szeged Tudományegyetem Szent-György Albert Klnka Központ 0701 Fejér Megye Szent György Kórház, Székesfehérvár 0801 Petz Aladár Megye Oktató Kórház, Győr 0901 Kenézy Gyula Kórház-Rendelőntézet Egészségügy Nonproft Kft., Debrecen 0940 Debrecen Egyetem, Orvos- és Egészségtudomány Centrum 1011 Markhot Ferenc Kórház Egészségügy Szolgáltató Nonproft Kemelkedően Közhasznú Kft., Eger 1102 Vaszary Kolos Kórház, Esztergom 1309 Pest Megye Flór Ferenc Kórház, Kstarcsa 1501 Jósa András Oktató Kórház Nonproft Kft., Nyíregyháza 1801 Vas Megye Markusovszky Kórház Egyetem Oktatókórház Nonproft Zrt., Szombathely 1901 Veszprém Megye Csolnoky Ferenc Kórház Nonproft Zrt., Veszprém 2004 Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház Nonproft Kft Betegápoló Irgalmas Rend Kórház, Budapest 9521 MÁV Kórház és Rendelőntézet, Szolnok 5. TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: Súlyos tünetekkel (PASI 15 vagy BSA 10 vagy DLQI 10) járó plakkos psorassban szenvedő beteg részére, standard szsztémás kezeléssel (actren, cyclosporn, metotrexát, fototerápa [szűk spektrumú UVB vagy PUVA]) szemben dokumentált ntoleranca vagy kontrandkácó esetén, lletve amennyben legalább 3 hónapg tartó standard szsztémás kezelés ellenére a PASI (amennyben a PASI nem meghatározható, a BSA) vagy a DLQI csökkenés mértéke nem ér el az 50%-ot, bőrgyógyász, lletve súlyos arthrts psoratca egydejű fennállása esetén bőrgyógyász és reumatológus szakorvos dokumentált közös döntését követően három hónapg, ezt követően kzárólag megfelelő válaszkészség (PASI mnmum relatív 50%-os csökkenése) esetén a remsszó fennálláság (mellékhatás vagy hatástalanság esetén készítményváltás lehetséges) a fnanszírozás eljárásrendekről szóló mnszter rendeletben meghatározott fnanszírozás protokoll alapján.

11 MAGYAR KÖZLÖNY év 16. szám 1339 Folyamatos, egy éven túl kezelés alatt álló betegek esetén a betegség súlyosságát legkésőbb 12 havonta újra szükséges értékeln, tartós (legalább 6 hónapja tartó) stabl remsszó esetén a dózs csökkentése lehetséges, a kezelés felfüggeszthető. OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE: etanercept adalmumab nflxmab usteknumab KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT 0122 Hem Pál Gyermekkórház, Budapest 0140 Semmelwes Egyetem 0242 Pécs Tudományegyetem Klnka Központ 0301 Bács-Kskun Megye Kórház, Kecskemét 0502 Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Kórház és Egyetem Oktató Kórház, Mskolc 0643 Szeged Tudományegyetem Szent-György Albert Klnka Központ 0940 Debrecen Egyetem, Orvos- és Egészségtudomány Centrum 1401 Kapos Mór Oktató Kórház, Kaposvár 1801 Vas Megye Markusovszky Kórház Egyetem Oktatókórház Nonproft Zrt., Szombathely 6/a1. TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: Rheumatod arthrts (több, mnt 4 ACR krtérum legalább 3 hónapja) kezelésére, amennyben 3 hónapg alkalmazott kombnácós DMARD kezelés ellenére (beleértve a metotrexátot, vagy hatástalanság, ntoleranca esetén a leflunomd alkalmazást s) a betegség aktvtása 5,1 DAS28 felett van 3 hónapg a fnanszírozás eljárásrendekről szóló mnszter rendeletben meghatározott fnanszírozás protokoll alapján. Megfelelő válaszkészség esetén (DAS28 aktvtás ndex csökkenése 3 hónap kezelést követően mnmum 0,6 és 6 hónap kezelést követően mnmum 1,2) a remsszó fennálláság (készítményváltás lehetséges mellékhatás vagy hatásvesztés esetén) a fnanszírozás eljárásrendekről szóló mnszter rendeletben meghatározott fnanszírozás protokoll alapján. Folyamatos, egy éven túl kezelés alatt álló betegek esetén a betegség súlyosságát legkésőbb 12 havonta újra szükséges értékeln, tartós (legalább 6 hónapja tartó) stabl remsszó esetén a dózs csökkentése lehetséges, a kezelés felfüggeszthető. OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE: cetrolzumab etanercept adalmumab nflxmab toclzumab golmumab abatacept KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT 0153 Országos Reumatológa és Fzoterápás Intézet, Budapest 01A6 Magyar Honvédség Honvédkórház, Budapest 0242 Pécs Tudományegyetem Klnka Központ 0301 Bács-Kskun Megye Kórház, Kecskemét 0401 Pándy Kálmán Megye Kórház, Gyula

12 1340 MAGYAR KÖZLÖNY év 16. szám 0502 Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Kórház és Egyetem Oktató Kórház, Mskolc 0643 Szeged Tudományegyetem Szent-György Albert Klnka Központ 0701 Fejér Megye Szent György Kórház, Székesfehérvár 0801 Petz Aladár Megye Oktató Kórház, Győr 0901 Kenézy Kórház Rendelőntézet Egészségügy Nonproft Kft., Debrecen 0940 Debrecen Egyetem Orvos- és Egészségtudomány Centrum 1011 Markhot Ferenc Kórház Egészségügy Szolgáltató Nonproft Kemelkedően Közhasznú Kft., Eger 1102 Vaszary Kolos Kórház, Esztergom 1309 Pest Megye Flór Ferenc Kórház, Kstarcsa 1501 Jósa András Oktató Kórház Nonproft Kft., Nyíregyháza 1801 Vas Megye Markusovszky Kórház Egyetem Oktatókórház Nonproft Zrt., Szombathely 1901 Veszprém Megye Csolnoky Ferenc Kórház Nonproft Zrt., Veszprém 2004 Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház Nonproft Kft Betegápoló Irgalmas Rend Kórház, Budapest 9521 MÁV Kórház és Rendelőntézet, Szolnok 6/a2. TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: Súlyos rheumatod arthrts kezelésére, amennyben előzetes, legalább három hónapg tartó TNF-alfa gátló terápa ellenére a betegség aktvtása megfelelően nem csökken (aktvtás ndex csökkenés kevesebb, mnt 1,2), a remsszó fennálláság a fnanszírozás eljárásrendekről szóló mnszter rendeletben meghatározott fnanszírozás protokoll alapján. Folyamatos, egy éven túl kezelés alatt álló betegek esetén a betegség súlyosságát legkésőbb 12 havonta újra szükséges értékeln, tartós stabl remsszó esetén a dózs csökkentése lehetséges, a kezelés felfüggeszthető. OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE: rtuxmab KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT 0153 Országos Reumatológa és Fzoterápás Intézet, Budapest 01A6 Magyar Honvédség Honvédkórház, Budapest 0242 Pécs Tudományegyetem Klnka Központ 0301 Bács-Kskun Megye Kórház, Kecskemét 0401 Pándy Kálmán Megye Kórház, Gyula 0502 Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Kórház és Egyetem Oktató Kórház, Mskolc 0643 Szeged Tudományegyetem Szent-György Albert Klnka Központ 0701 Fejér Megye Szent György Kórház, Székesfehérvár 0801 Petz Aladár Megye Oktató Kórház, Győr 0901 Kenézy Kórház Rendelőntézet Egészségügy Nonproft Kft., Debrecen 0940 Debrecen Egyetem Orvos- és Egészségtudomány Centrum 1011 Markhot Ferenc Kórház Egészségügy Szolgáltató Nonproft Kemelkedően Közhasznú Kft., Eger 1102 Vaszary Kolos Kórház, Esztergom 1309 Pest Megye Flór Ferenc Kórház, Kstarcsa 1501 Jósa András Oktató Kórház Nonproft Kft., Nyíregyháza 1801 Vas Megye Markusovszky Kórház Egyetem Oktatókórház Nonproft Zrt., Szombathely

13 MAGYAR KÖZLÖNY év 16. szám Veszprém Megye Csolnoky Ferenc Kórház Nonproft Zrt., Veszprém 2004 Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház Nonproft Kft Betegápoló Irgalmas Rend Kórház, Budapest 9521 MÁV Kórház és Rendelőntézet, Szolnok 6/b. TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: Juvenls dopáthás arthrts kezelésére, a fnanszírozás eljárásrendekről szóló mnszter rendeletben meghatározott fnanszírozás protokoll alapján. Megfelelő válaszkészség esetén (Gannn javulás krtérum mértéke 30%-nál magasabb) az aktvtás rendszeres kontrollja mellett a remsszó fennálláság a fnanszírozás eljárásrendekről szóló mnszter rendeletben meghatározott fnanszírozás protokoll alapján. Folyamatos, egy éven túl kezelés alatt álló betegek esetén a betegség súlyosságát legkésőbb 12 havonta újra szükséges értékeln, tartós (legalább 6 hónapja tartó) stabl remsszó esetén a dózs csökkentése lehetséges, a kezelés felfüggeszthető. OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE: etanercept adalmumab toclzumab abatacept KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT 0140 Semmelwes Egyetem, Budapest 0153 Országos Reumatológa és Fzoterápás Intézet, Budapest 01A6 Magyar Honvédség Honvédkórház, Budapest 0242 Pécs Tudományegyetem Klnka Központ 0301 Bács-Kskun Megye Kórház, Kecskemét 0401 Pándy Kálmán Megye Kórház, Gyula 0502 Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Kórház és Egyetem Oktató Kórház, Mskolc 0643 Szeged Tudományegyetem Szent-György Albert Klnka Központ 0701 Fejér Megye Szent György Kórház, Székesfehérvár 0801 Petz Aladár Megye Oktató Kórház, Győr 0901 Kenézy Kórház Rendelőntézet Egészségügy Nonproft Kft., Debrecen 0940 Debrecen Egyetem Orvos- és Egészségtudomány Centrum 1011 Markhot Ferenc Kórház Egészségügy Szolgáltató Nonproft Kemelkedően Közhasznú Kft., Eger 1102 Vaszary Kolos Kórház, Esztergom 1309 Pest Megye Flór Ferenc Kórház, Kstarcsa 1501 Jósa András Oktató Kórház Nonproft Kft., Nyíregyháza 1801 Vas Megye Markusovszky Kórház Egyetem Oktatókórház Nonproft Zrt., Szombathely 1901 Veszprém Megye Csolnoky Ferenc Kórház Nonproft Zrt., Veszprém 2004 Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház Nonproft Kft Betegápoló Irgalmas Rend Kórház, Budapest 9521 MÁV Kórház és Rendelőntézet, Szolnok

14 1342 MAGYAR KÖZLÖNY év 16. szám 7/a1. TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: Aktív, előrehaladott myeloma multplexben, korábban nem kezelt, csontvelőtranszplantácóra és nagy dózsú kemoterápás kezelésre alkalmatlan betegek részére kombnácós terápa részeként, a fnanszírozás eljárásrendekről szóló mnszter rendeletben meghatározott fnanszírozás protokoll szernt. OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE: bortezomb KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT 0109 Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőntézet, Budapest 0140 Semmelwes Egyetem, Budapest 0154 Országos Onkológa Intézet, Budapest 01A6 Magyar Honvédség Honvédkórház, Budapest 01E8 Szent Margt Kórház-Rendelőntézet, Budapest 0242 Pécs Tudományegyetem Klnka Központ 0301 Bács-Kskun Megye Kórház, Kecskemét 0401 Pándy Kálmán Megye Kórház, Gyula 0509 MISEK, Mskolc Semmelwes Ignác Egészségügy Központ és Egyetem Oktató Kórház Nonproft Kft Szeged Tudományegyetem Szent-György Albert Klnka Központ 0701 Fejér Megye Szent György Kórház, Székesfehérvár 0801 Petz Aladár Megye Oktató Kórház, Győr 0940 Debrecen Egyetem, Orvos- és Egészségtudomány Centrum 1011 Markhot Ferenc Kórház Egészségügy Szolgáltató Nonproft Kemelkedően Közhasznú Kft., Eger 1101 Szent Borbála Kórház, Tatabánya 1401 Kapos Mór Oktató Kórház, Kaposvár 1501 Jósa András Oktató Kórház Nonproft Kft., Nyíregyháza 1601 Jász-Nagykun-Szolnok Megye Hetény Géza Kórház-Rendelőntézet, Szolnok 1701 Tolna Megye Balassa János Kórház, Szekszárd 1801 Vas Megye Markusovszky Kórház Egyetem Oktatókórház Nonproft Zrt., Szombathely 1901 Veszprém Megye Csolnoky Ferenc Kórház Nonproft Zrt., Veszprém 2001 Zala Megye Kórház, Zalaegerszeg 7/a2. TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: Aktív, előrehaladott myeloma multplexben, ha a beteg korábban legalább egy gyógyszeres kezelésen átesett, és már részesült csontvelő transzplantácóban, vagy transzplantácóra alkalmatlan, a betegség relapszusa vagy progresszója esetén a fnanszírozás eljárásrendekről szóló mnszter rendeletben meghatározott fnanszírozás protokoll szernt.

15 MAGYAR KÖZLÖNY év 16. szám 1343 OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE: bortezomb KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT 0109 Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőntézet, Budapest 0140 Semmelwes Egyetem, Budapest 0154 Országos Onkológa Intézet, Budapest 01A6 Magyar Honvédség Honvédkórház, Budapest 01E8 Szent Margt Kórház-Rendelőntézet, Budapest 0242 Pécs Tudományegyetem Klnka Központ 0301 Bács-Kskun Megye Kórház, Kecskemét 0401 Pándy Kálmán Megye Kórház, Gyula 0509 MISEK, Mskolc Semmelwes Ignác Egészségügy Központ és Egyetem Oktató Kórház Nonproft Kft Szeged Tudományegyetem Szent-György Albert Klnka Központ 0701 Fejér Megye Szent György Kórház, Székesfehérvár 0801 Petz Aladár Megye Oktató Kórház, Győr 0940 Debrecen Egyetem, Orvos- és Egészségtudomány Centrum 1011 Markhot Ferenc Kórház Egészségügy Szolgáltató Nonproft Kemelkedően Közhasznú Kft., Eger 1101 Szent Borbála Kórház, Tatabánya 1401 Kapos Mór Oktató Kórház, Kaposvár 1501 Jósa András Oktató Kórház Nonproft Kft., Nyíregyháza 1601 Jász-Nagykun-Szolnok Megye Hetény Géza Kórház-Rendelőntézet, Szolnok 1701 Tolna Megye Balassa János Kórház, Szekszárd 1801 Vas Megye Markusovszky Kórház Egyetem Oktatókórház Nonproft Zrt., Szombathely 1901 Veszprém Megye Csolnoky Ferenc Kórház Nonproft Zrt., Veszprém 2001 Zala Megye Kórház, Zalaegerszeg 7/b1. TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: B-sejtes krónkus lymphod leukema kora (RAI 0-II) stádumában, amennyben az aktvtás jelek közül legalább egy jelen van: B-tünet, 6 hónapon belül megkettőződő lymphocytaszám, progresszív splenomegala (a bal bordaívet 6 cm-rel meghaladó lép/progresszív lymphadenomegala /legnagyobb nyrokcsomó átmérője > 10 cm), csontvelőelégtelenség, valamnt előrehaladott stádumú (RAI III-IV) betegek részére, akk az ECOG skálán 0-2 értékkel rendelkeznek, első vonalbel R- kombnácós kemoterápa részeként, összesen 6 ckluson keresztül. OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE: rtuxmab KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT 0109 Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőntézet, Budapest 0140 Semmelwes Egyetem, Budapest 0154 Országos Onkológa Intézet, Budapest 01A6 Magyar Honvédség Honvédkórház, Budapest

16 1344 MAGYAR KÖZLÖNY év 16. szám 01E8 Szent Margt Kórház-Rendelőntézet, Budapest 0242 Pécs Tudományegyetem Klnka Központ 0301 Bács-Kskun Megye Kórház, Kecskemét 0401 Pándy Kálmán Megye Kórház, Gyula 0509 MISEK, Mskolc Semmelwes Ignác Egészségügy Központ és Egyetem Oktató Kórház Nonproft Kft Szeged Tudományegyetem Szent-György Albert Klnka Központ 0701 Fejér Megye Szent György Kórház, Székesfehérvár 0801 Petz Aladár Megye Oktató Kórház, Győr 0940 Debrecen Egyetem, Orvos- és Egészségtudomány Centrum 1011 Markhot Ferenc Kórház Egészségügy Szolgáltató Nonproft Kemelkedően Közhasznú Kft., Eger 1101 Szent Borbála Kórház, Tatabánya 1401 Kapos Mór Oktató Kórház, Kaposvár 1501 Jósa András Oktató Kórház Nonproft Kft., Nyíregyháza 1601 Jász-Nagykun-Szolnok Megye Hetény Géza Kórház-Rendelőntézet, Szolnok 1701 Tolna Megye Balassa János Kórház, Szekszárd 1801 Vas Megye Markusovszky Kórház Egyetem Oktatókórház Nonproft Zrt., Szombathely 1901 Veszprém Megye Csolnoky Ferenc Kórház Nonproft Zrt., Veszprém 2001 Zala Megye Kórház, Zalaegerszeg 7/b2. TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: III-IV. stádumú follculárs lymphoma ndukcós és fenntartó kezelése, első vonalban és relapszus esetén, valamnt CD20 poztív, dffúz, nagy B-sejtes non-hodgkn lymphoma kezelése. OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE: rtuxmab KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT 0109 Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőntézet, Budapest 0122 Hem Pál Gyermekkórház, Budapest 0140 Semmelwes Egyetem, Budapest 0154 Országos Onkológa Intézet, Budapest 01A6 Magyar Honvédség Honvédkórház, Budapest 01E8 Szent Margt Kórház-Rendelőntézet, Budapest 0242 Pécs Tudományegyetem Klnka Központ 0301 Bács-Kskun Megye Kórház, Kecskemét 0401 Pándy Kálmán Megye Kórház, Gyula 0502 Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Kórház és Egyetem Oktató Kórház, Mskolc 0509 MISEK, Mskolc Semmelwes Ignác Egészségügy Központ és Egyetem Oktatókórház Nonproft Kft Szeged Tudományegyetem Szent-György Albert Klnka Központ 0701 Fejér Megye Szent György Kórház, Székesfehérvár

17 MAGYAR KÖZLÖNY év 16. szám Petz Aladár Megye Oktató Kórház, Győr 0940 Debrecen Egyetem, Orvos- és Egészségtudomány Centrum 1011 Markhot Ferenc Kórház Egészségügy Szolgáltató Nonproft Kemelkedően Közhasznú Kft., Eger 1101 Szent Borbála Kórház, Tatabánya 1401 Kapos Mór Oktató Kórház, Kaposvár 1501 Jósa András Oktató Kórház Nonproft Kft., Nyíregyháza 1601 Jász-Nagykun-Szolnok Megye Hetény Géza Kórház-Rendelőntézet, Szolnok 1701 Tolna Megye Balassa János Kórház, Szekszárd 1801 Vas Megye Markusovszky Kórház Egyetem Oktatókórház Nonproft Zrt., Szombathely 1901 Veszprém Megye Csolnoky Ferenc Kórház Nonproft Zrt., Veszprém 2001 Zala Megye Kórház, Zalaegerszeg 7/b3. TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: Kemoterápával kombnálva javasolt relapszusos/refrakter krónkus lymphocytás leukemában szenvedő betegek kezelésére, összesen 6 ckluson keresztül. OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE: rtuxmab KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT 0109 Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőntézet, Budapest 0140 Semmelwes Egyetem, Budapest 0154 Országos Onkológa Intézet, Budapest 01A6 Magyar Honvédség Honvédkórház, Budapest 01E8 Szent Margt Kórház-Rendelőntézet, Budapest 0242 Pécs Tudományegyetem Klnka Központ 0301 Bács-Kskun Megye Kórház, Kecskemét 0401 Pándy Kálmán Megye Kórház, Gyula 0509 MISEK, Mskolc Semmelwes Ignác Egészségügy Központ és Egyetem Oktató Kórház Nonproft Kft Szeged Tudományegyetem Szent-György Albert Klnka Központ 0701 Fejér Megye Szent György Kórház, Székesfehérvár 0801 Petz Aladár Megye Oktató Kórház, Győr 0940 Debrecen Egyetem, Orvos- és Egészségtudomány Centrum 1011 Markhot Ferenc Kórház Egészségügy Szolgáltató Nonproft Kemelkedően Közhasznú Kft., Eger 1101 Szent Borbála Kórház, Tatabánya 1401 Kapos Mór Oktató Kórház, Kaposvár 1501 Jósa András Oktató Kórház Nonproft Kft., Nyíregyháza 1601 Jász-Nagykun-Szolnok Megye Hetény Géza Kórház-Rendelőntézet, Szolnok 1701 Tolna Megye Balassa János Kórház, Szekszárd 1801 Vas Megye Markusovszky Kórház Egyetem Oktatókórház Nonproft Zrt., Szombathely

18 1346 MAGYAR KÖZLÖNY év 16. szám 1901 Veszprém Megye Csolnoky Ferenc Kórház Nonproft Zrt., Veszprém 2001 Zala Megye Kórház, Zalaegerszeg 7/b4. TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: Rtuxmabbal kezelt vsszaeső vagy teráparezsztens CD20+ follculárs B-sejtes non-hodgkn lymphoma kezelésére. OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE: brtumomab tuxetan KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT 0109 Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőntézet, Budapest 0140 Semmelwes Egyetem, Budapest 0154 Országos Onkológa Intézet, Budapest 0242 Pécs Tudományegyetem Klnka Központ 0509 MISEK, Mskolc Semmelwes Ignác Egészségügy Központ és Egyetem Oktató Kórház Nonproft Kft Szeged Tudományegyetem Szent-György Albert Klnka Központ 0940 Debrecen Egyetem, Orvos- és Egészségtudomány Centrum 7/b5. TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: T-sejtes akut lymphoblastos leukaema (T-ALL) és T-sejtes lymphoblastos lymphoma (T-LBL) kezelésére, amkor a beteg legalább két, előzőleg alkalmazott kemoterápás kezeléssorozatra sem reagált, vagy a kezelések után relapszus következett be. OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE: nelarabn KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT 0109 Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőntézet, Budapest 0140 Semmelwes Egyetem, Budapest 0242 Pécs Tudományegyetem Klnka Központ 0502 Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Kórház és Egyetem Oktató Kórház, Mskolc 0643 Szeged Tudományegyetem Szent-György Albert Klnka Központ 0940 Debrecen Egyetem, Orvos- és Egészségtudomány Centrum 7/b6. TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: Akut lymphoblastos leukaemában (ALL) szenvedő, legalább kettő terápás protokollal történt kezelés után relapszusba vagy refrakter stádumba került gyermekek, és azon fatal felnőtt betegek kezelésére, akknél az első dagnózs 21 éves kor alatt megtörtént, ha semmlyen más terápás lehetőség nncs, amely tartós választ eredményezhetne.

19 MAGYAR KÖZLÖNY év 16. szám 1347 OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE: klofarabne KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT 0109 Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőntézet, Budapest 0140 Semmelwes Egyetem, Budapest 0242 Pécs Tudományegyetem Klnka Központ 0502 Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Kórház és Egyetem Oktató Kórház, Mskolc 0643 Szeged Tudományegyetem Szent-György Albert Klnka Központ 0940 Debrecen Egyetem, Orvos- és Egészségtudomány Centrum 7/b7. TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: Lymphomás, myeloma multplexes felnőtt betegek részére a haemopoetcus őssejteknek a perférás vérbe történő moblzácójának elősegítésére a levétel és az azt követő autológ transzplantácó céljából abban az esetben, ha a betegek nehezen vagy rosszul moblzálnak (kemoterápa+g-csf moblzálás esetén azoknál a betegeknél, akknél 10 G/l fölé emelkedett fvs szám ellenére a perférás CD34+ sejtszáma az 5-20/ul tartományban marad vagy G-CSF moblzálás esetén azoknál a betegeknél, akknél a moblzálás 5. napján a perférás vér CD34+ sejtszáma még mndg az 5-20/ul tartományban van) G-CSF-ral együtt alkalmazva. OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE: plerxafor KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT 0109 Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőntézet, Budapest 0242 Pécs Tudományegyetem Klnka Központ 0502 Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Kórház és Egyetem Oktató Kórház, Mskolc 0643 Szeged Tudományegyetem Szent-György Albert Klnka Központ 0940 Debrecen Egyetem, Orvos- és Egészségtudomány Centrum 8/a1. TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: Lokálsan előrehaladott vagy metasztatkus adenocarcnoma és nagysejtes carcnoma típusú, nem kssejtes tüdőrák elsővonalbel kezelése platna-alapú kombnácóban. OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE: pemetrexed KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT 0101 Szent Imre Kórház, Budapest 0109 Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőntézet, Budapest 0112 Bajcsy-Zslnszky Kórház-Rendelőntézet, Budapest 0116 Péterfy Sándor Utca Kórház-Rendelőntézet és Baleset Központ Kórház, Budapest 0118 Uzsok Utca Kórház-Rendelőntézet, Budapest

20 1348 MAGYAR KÖZLÖNY év 16. szám 0140 Semmelwes Egyetem, Budapest 0154 Országos Onkológa Intézet, Budapest 0156 Országos Korány TBC és Pulmonológa Intézet, Budapest 01A6 Magyar Honvédség Honvédkórház, Budapest 01E8 Szent Margt Kórház-Rendelőntézet, Budapest 0242 Pécs Tudományegyetem Klnka Központ 0301 Bács-Kskun Megye Kórház, Kecskemét 0401 Békés Megye Pándy Kálmán Kórház, Gyula 0502 Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Kórház és Egyetem Oktató Kórház, Mskolc 0508 Edelény Város Kórház-Rendelőntézet 0606 Csongrád Megye Mellkas Betegségek Szakkórháza, Deszk 0643 Szeged Tudományegyetem Szent-György Albert Klnka Központ 0701 Fejér Megye Szent György Kórház, Székesfehérvár 0801 Petz Aladár Megye Oktató Kórház, Győr 0802 Sopron Megye Jogú Város Erzsébet Kórház és Oktató Kórház 0940 Debrecen Egyetem, Orvos- és Egészségtudomány Centrum 1011 Markhot Ferenc Kórház Egészségügy Szolgáltató Nonproft Kemelkedően Közhasznú Kft., Eger 1057 Mátra Állam Gyógyntézet, Mátraháza 1101 Megye Szent Borbála Kórház, Tatabánya 1201 Szent Lázár Megye Kórház, Salgótarján 1306 Pest Megye Tüdőgyógyntézet, Törökbálnt 1309 Pest Megye Flór Ferenc Kórház, Kstarcsa 1401 Kapos Mór Oktató Kórház, Kaposvár 1501 Nyíregyháza, Jósa András Oktató Kórház Nonproft Kft Megye Hetény Géza Kórház-Rendelőntézet, Szolnok 1701 Tolna Megye Balassa János Kórház, Szekszárd 1801 Szombathely, Markusovszky Kórház Zrt Veszprém, Veszprém Megye Csolnoky Ferenc Kórház Nonproft Zrt Veszprém Megye Tüdőgyógyntézet, Farkasgyepű 2001 Zala Megye Kórház, Zalaegerszeg 8/a2. TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: Lokálsan előrehaladott vagy metasztatkus nem laphámsejtes, nem kssejtes tüdőrák másodvonalbel kezelése monoterápában. OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE: pemetrexed KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT 0101 Szent Imre Kórház, Budapest 0109 Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőntézet, Budapest 0112 Bajcsy-Zslnszky Kórház-Rendelőntézet, Budapest 0116 Péterfy Sándor Utca Kórház-Rendelőntézet és Baleset Központ Kórház, Budapest

Adalimumab. Finanszírozott indikációk:

Adalimumab. Finanszírozott indikációk: Adalimumab Finanszírozott indikációk: 1. Felnőttkori súlyos luminaris Crohn-betegség (18 éves kor felett és CDAI > 300) kezelésére - a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott

Részletesebben

Infliximab. Finanszírozott indikációk:

Infliximab. Finanszírozott indikációk: Infliximab Finanszírozott indikációk: 1. Felnőttkori súlyos luminaris Crohn-betegség (18 éves kor felett és CDAI > 300) kezelésére - a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott

Részletesebben

Országos Egészségbiztosítási Pénztár tájékoztatója a tételes elszámolás alá eső hatóanyagok körének bővítéséről

Országos Egészségbiztosítási Pénztár tájékoztatója a tételes elszámolás alá eső hatóanyagok körének bővítéséről Országos Egészségbiztosítási Pénztár tájékoztatója a tételes elszámolás alá eső hatóanyagok körének bővítéséről Az egészségügyért felelős miniszter 2011. december 23-i rendeletében módosította az egészségügyi

Részletesebben

Rituximab. Finanszírozott indikációk:

Rituximab. Finanszírozott indikációk: Rituximab Finanszírozott indikációk: 1. Súlyos rheumatoid arthritis kezelésére, amennyiben előzetes, legalább három hónapig tartó TNF-alfa gátló terápia ellenére a betegség aktivitása megfelelően nem csökken

Részletesebben

Etanercept. Finanszírozott indikációk:

Etanercept. Finanszírozott indikációk: Etanercept Finanszírozott indikációk: 1. Spondylitis ankylopoeticában, amennyiben radiológiailag legalább 2-es stádiumú bilateralis, vagy 3-as, 4-es stádiumú unilateralis sacroileitis, és legalább 3 hónapja

Részletesebben

2013/S 071-118058. Előzetes tájékoztató

2013/S 071-118058. Előzetes tájékoztató 11/04/2013 S71 Tagállamok - re irányuló szerződés - Előzetes tájékoztató hirdetmény - Nem alkalmazható I. II.B. III. VI. HU-Budapest: Vérzés elleni szerek 2013/S 071-118058 Előzetes tájékoztató 2004/18/EK

Részletesebben

9/2013. (I. 31.) EMMI rendelet. egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

9/2013. (I. 31.) EMMI rendelet. egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 9/2013. (I. 31.) EMMI rendelet egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról (hatályos: 2013.02.01-2013.02.01) Tartalom: 1. Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának

Részletesebben

70/2011. (XII. 23.) NEFMI 9/1993. (IV. 2.) NM

70/2011. (XII. 23.) NEFMI 9/1993. (IV. 2.) NM 70/2011. (XII. 23.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseirıl szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról hatályos: 2012.01.01 Tartalom:

Részletesebben

Megye OEP Intézmény megnevezése Támogatási összeg (Ft) kód kód

Megye OEP Intézmény megnevezése Támogatási összeg (Ft) kód kód Tájékoztatás Az egészségügyi szakellátást nyújtó közfinanszírozott szolgáltatók működési támogatásáról szóló 388/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 1. (2) bekezdés szerinti működési támogatásról Megye 01 1052

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

Finanszírozott indikációk:

Finanszírozott indikációk: Bevacizumab Finanszírozott indikációk: 1. Inoperábilis előrehaladott, metasztatikus vagy kiújuló tüdő adenocarcinoma elsővonalbeli kezelése platinaalapú kemoterápiával kombinációban, majd azt követően

Részletesebben

Sebészet-Traumatológia- Traumatológia 1115 Budapest, Tétényi út 12-16. Budapest Szent Imre Kórház Gyermekgyógyászat 1115 Budapest, Tétényi út 12-16.

Sebészet-Traumatológia- Traumatológia 1115 Budapest, Tétényi út 12-16. Budapest Szent Imre Kórház Gyermekgyógyászat 1115 Budapest, Tétényi út 12-16. Baja Bajai Szent Rókus Kórház Gyermekgyógyászat 6500 Baja, Rókus u. 10. Baja Bajai Szent Rókus Kórház Belgyógyászat 6500 Baja, Rókus u. 10. Baja Bajai Szent Rókus Kórház Pszichiátria 6500 Baja, Rókus u.

Részletesebben

Fejfájáscentrumok Magyarországon

Fejfájáscentrumok Magyarországon Fejfájáscentrumok Magyarországon B.A.Z. Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Ideggyógyászati szakrendelés (ügyeleti ambulancia is) Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76. Telefonszám: 46/515-200

Részletesebben

33/2014. (IV. 18.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

33/2014. (IV. 18.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 33/2014. (IV. 18.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról hatályos: 2014.04.19-2014.07.02 Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (2)

Részletesebben

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017)

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) EGYETEMEK 1 Vargáné Budai Erika Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Budapest Városmajor utca 68. 1122 1/458-6754 1/458-6755 20/666-3038

Részletesebben

9/1993. (IV. 2.) NM rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről

9/1993. (IV. 2.) NM rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről hatályos: 2015.02.03 - A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII.

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. év 6. szám 529 V. A Kormány tagjanak rendelete Az ember erőforrások mnsztere 4/2014. (I. 20.) EMMI rendelete egyes egészségbztosítás tárgyú mnszter rendeletek módosításáról

Részletesebben

A teljesítmény-volumen korlát (keret) hatása az onkológiai ellátás finanszírozására

A teljesítmény-volumen korlát (keret) hatása az onkológiai ellátás finanszírozására Magyar Onkológusok Társasága XXVIII. Kongresszusa Budapest, 2009. november 14. A teljesítmény-volumen korlát (keret) hatása az onkológiai ellátás finanszírozására Dr. Boncz Imre 1,2, Donkáné Verebes Éva

Részletesebben

7/2012. (VI. 29.) EMMI rendelet. egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

7/2012. (VI. 29.) EMMI rendelet. egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 7/2012. (VI. 29.) EMMI rendelet egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról hatályos: 2012.07.01 - A kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83.

Részletesebben

31/2015. (VI. 12.) EMMI rendelet egyes egészségbiztosítási és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1

31/2015. (VI. 12.) EMMI rendelet egyes egészségbiztosítási és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 31/2015. (VI. 12.) EMMI rendelet egyes egészségbiztosítási és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 hatályos: 2015.06.13-2015.06.14 Tartalom: Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási

Részletesebben

Kapacitás változás Krónikus ellátásba konvertált aktív ágy Ágyszám eft Ágyszám eft Ágyszám eft. Járóbeteg ellátásba konvertált aktív ágy

Kapacitás változás Krónikus ellátásba konvertált aktív ágy Ágyszám eft Ágyszám eft Ágyszám eft. Járóbeteg ellátásba konvertált aktív ágy 1. táblázat Megye Bács- Kiskun Bács- Kiskun Bács- Kiskun Bács- Kiskun Pályázat "Az egészségügyi ellátórendszer struktúraátalakításának támogatására az intézményi átalakítások megkezdésére" 2006. A) Ágyszám-csökkentés

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 210. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 210. szám MAGYAR KÖZLÖNY 210. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. december 30., szerda Tartalomjegyzék 59/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet Egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 28332

Részletesebben

Támogatási összeg eft Bajai Kórház Betegelőjegyzési rendszer kiépítésére. 7 100. Városi Ön. Kórház-Ri., Kalocsa IT technológia fejlesztésére.

Támogatási összeg eft Bajai Kórház Betegelőjegyzési rendszer kiépítésére. 7 100. Városi Ön. Kórház-Ri., Kalocsa IT technológia fejlesztésére. Pályázat "Az egészségügyi ellátórendszer struktúraátalakításának támogatására az intézményi átalakítások megkezdésére" 2006. B) További szempontok szerint 2. táblázat Megye Baranya Baranya Békés Pályázó

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! Országgy űlés Hivatala irományszám :,!L I g `J--- Érkezett : 2016 FEBR 2 5. Írásbeli kérdés

Tisztelt Elnök Úr! Országgy űlés Hivatala irományszám :,!L I g `J--- Érkezett : 2016 FEBR 2 5. Írásbeli kérdés Anin, o nem a mnn$irn. ' FE26Rniiw. i11i~il!~i~ l w. _ IJi 1111"I~IiN YI I II1 rry. ry Dr. Lukács László György országgyűlési képvisel ő Kövér László úrnak, az Országgy űlés elnökének Országgy űlés Hivatala

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA Cím 1111 Budapest, Prielle Kornélia u. 4. Telefon / fax 209-93-38 / Fax 209-9339 e-mail isz.aso@bfkh.hu 13:00-18:00 13:00-16:00 8:30-13:00 8:30-12:30

Részletesebben

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság... 4

Részletesebben

2/2012. (I. 3.) NEFMI rendelet egyes egészségügyi és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról. hatályos: 2012.01.

2/2012. (I. 3.) NEFMI rendelet egyes egészségügyi és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról. hatályos: 2012.01. 2/2012. (I. 3.) NEFMI rendelet egyes egészségügyi és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról hatályos: 2012.01.04 Tartalom: Speciális indikációs körrel rendelhetı gyógyszerek Költséghatékonysági

Részletesebben

VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15.

VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15. VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15. Budapest, Balassagyarmat, Cegléd, Debrecen, Dunaújváros, Eger, Esztergom, Kaposvár, Kecskemét, Miskolc, Nyíregyháza,

Részletesebben

59/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról hatályos: 2016.01.01 -

59/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról hatályos: 2016.01.01 - 59/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról hatályos: 2016.01.01 - Tartalom: 1. Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának

Részletesebben

A nemzeti erőforrás miniszter. rendelete

A nemzeti erőforrás miniszter. rendelete A nemzeti erőforrás miniszter /2010. ( ) NEFMI rendelete az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet, valamint az egészségügyi

Részletesebben

Az egészségügyi miniszter 2/2010. (I. 27.) EüM tájékoztatója

Az egészségügyi miniszter 2/2010. (I. 27.) EüM tájékoztatója Az egészségügyi miniszter 2/2010. (I. 27.) EüM tájékoztatója a 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet 2-3. számú mellékletének indikációs pontjaiban feltűntetett kijelölt intézmények, illetve szakorvosok listájáról

Részletesebben

9/1993. (IV. 2.) NM rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről

9/1993. (IV. 2.) NM rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről hatályos: 2015.04.29 - A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII.

Részletesebben

2. Hatályát veszti az R. 25. (11) bekezdése.

2. Hatályát veszti az R. 25. (11) bekezdése. 50714 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 71. szám Az emberi erőforrások minisztere 31/2013. (IV. 30.) EMMI rendelete a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek

Részletesebben

OSAP 1626. IV. kötet. Kórházak és önálló járóbeteg-szakrendelõk adatai. Készítette: Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet

OSAP 1626. IV. kötet. Kórházak és önálló járóbeteg-szakrendelõk adatai. Készítette: Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet OSAP 1626 Kórházak és önálló járóbeteg-szakrendelõk adatai IV. kötet Készítette: Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet 2004 TARTALOM IV./1. A foglalkoztatottak átlaglétszáma és egy főre jutó havi jövedelme

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LX. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 1025 1120. OLDAL 2010. február 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Fel hív juk Tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Csecsemő- és gyermek rehabilitációs gyakorlat gyermek rehabilitációs osztályon 2 hét (Terv ) Gyermekneurológiai Osztály Dr. Fogarasi András 2 hét 2 fő 2012.09.15. - 2016.09.15. EEG laboratóriumi gyakorlat

Részletesebben

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása F.3. számú függelék Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása Hatályos: 2015.07.07. 1/5. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. 1. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Fogyasztóvédelemi

Részletesebben

32/2004. (IV. 26.) ESZCSM

32/2004. (IV. 26.) ESZCSM Változás az emelt, kiemelt indikációhoz kötött támogatási kategóriába tartozó betegségcsoportok, indikációs területek, kijelölt intézmények és felírásra jogosultak körében 2012. január 3-án megjelent rendelet

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 1106 Budapest Maglódi út 89-432-7515 I. Belgyógyászat - Gasztroenterológia Dr. Hamvas József 3 hónap 1 fő 2013.11.20. - 2016.09.15. Budai Irgalmasrendi Kórház

Részletesebben

A tételes finanszírozás egy éve az Országos Egészségbiztosítási Pénztár szemszögéből

A tételes finanszírozás egy éve az Országos Egészségbiztosítási Pénztár szemszögéből A tételes finanszírozás egy éve az Országos Egészségbiztosítási Pénztár szemszögéből Karsay Ákos Főosztályvezető-helyettes Speciális Finanszírozási Főosztály 2013. 05. 28. Tételes kassza finanszírozás-technikai

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 1106 Budapest Maglódi út 89-432-7515 I. Belgyógyászat - Gasztroenterológia Dr. Hamvas József 6 hónap 1 fő 2012.09.15. - 2016.09.15. Budai Irgalmasrendi Kórház

Részletesebben

MOLSZE VEZETŐSÉG

MOLSZE VEZETŐSÉG MOLSZE VEZETŐSÉG 2009-2013 Sor- szám Név, cím Munkahely Telefon Telefax EGYETEMEK 1. ) Kéri Pálné 1/385-4757 keri.juli@freemail.hu 2. ) Kissné Sziráki Valéria DE OEC Laboratóriumi Medicina Intézet Debrecen

Részletesebben

Irányítószám Település 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest

Irányítószám Település 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest Irányítószám Település 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest 1024 Budapest 1025 Budapest 1026 Budapest 1027 Budapest

Részletesebben

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu A állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei Békés Megyei Békés Megyei Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Aneszteziológiai alapképzés 6 hónap (Terv3) Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 1106 Budapest Maglódi út 89-432-7774 Aneszteziológiai és Intenzív terápiás és Dr. Völgyes Barbara 6 hónap 6 fő 2012.09.15.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 9. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 9. szám MAGYAR KÖZLÖNY 9. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. február 2., hétfő Tartalomjegyzék 4/2015. (II. 2.) MvM rendelet Az Európai Örökség cím elnyerésére pályázó helyszínek nemzeti szintű előzetes kiválasztására

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI KÖZPONT Cím: 1024 Bp. Margit krt. 85. Postacím: 1399 Budapest 62. Pf. 639. Telefon: 06-1-346-9400 Fax: 06-1-346-9415 E-mail: titkarsag@ommf.gov.hu

Részletesebben

IrányítószámTelepülés 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest

IrányítószámTelepülés 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest IrányítószámTelepülés 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest 1024 Budapest 1025 Budapest 1026 Budapest 1027 Budapest

Részletesebben

1325/2013. (VI. 12.) Korm. határozat. az egészségügyi infrastrukturális beruházások többlet-támogatásáról

1325/2013. (VI. 12.) Korm. határozat. az egészségügyi infrastrukturális beruházások többlet-támogatásáról A Kormány 1325/2013. (VI. 12.) Korm. határozat az egészségügyi infrastrukturális beruházások többlet-támogatásáról hatályos: 2013.06.12-1. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Társadalmi Infrastruktúra

Részletesebben

438/2013. (XI. 19.) Korm. rendelet

438/2013. (XI. 19.) Korm. rendelet 438/2013. (XI. 19.) Korm. rendelet a finanszírozott egészségügyi szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók adósságának rendezésére fordítható konszolidációs támogatásról hatályos: 2013.11.20-2013.11.20

Részletesebben

A gyógyszerek finanszírozásának évi tapasztalatai és a támogatási rendszer aktualitásai (vaklicit, tételes finanszírozás, biológiai terápiák)

A gyógyszerek finanszírozásának évi tapasztalatai és a támogatási rendszer aktualitásai (vaklicit, tételes finanszírozás, biológiai terápiák) A gyógyszerek finanszírozásának 2014. évi tapasztalatai és a támogatási rendszer aktualitásai (vaklicit, tételes finanszírozás, biológiai terápiák) dr. Bidló Judit Főosztályvezető Támogatott gyógyszerek

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Kardiológiai rehabilitációs gyakorlat 1 hónap (Terv ) Állami Szívkórház, Balatonfüred 8230 Balatonfüred Gyógy tér 2. 06 87 584 584 06 87 584 588 I-es Kardiológiai Rehabilitációs Dr. Endersz Frigyes 1 hónap

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Gyakorlat gyermek- és ifjúságpszichiátriai képzőhelyen 6 hónap (Terv ) Fejér Megyei Szent György Kórház 8000 Székesfehér Seregélyesi út 22/535-500/1011 22/595-642 Gyermek és Ifjúsági Ideggondozó Intézet

Részletesebben

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI GÉCZYNÉ POLYÁK EDIT NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG 2016. NOVEMBER

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Gyermek-rehabilitációs gyakorlat 1 hónap (Terv ) Magyarországi Református Egyház Bethesda 1146 Budapest Bethesda u. 3. 422-2704 364-9070 Rehabilitációs Dr. Paraicz Éva 1 hónap 2 fő 2012.09.15. - 2016.09.15.

Részletesebben

Az intenzív újszülött ellátás hazai felépítése és mőködése Az újszülött ellátás igényei, minimum feltételek. Dr. Machay Tamás SE I.Sz.

Az intenzív újszülött ellátás hazai felépítése és mőködése Az újszülött ellátás igényei, minimum feltételek. Dr. Machay Tamás SE I.Sz. Az intenzív újszülött ellátás hazai felépítése és mőködése Az újszülött ellátás igényei, minimum feltételek Dr. Machay Tamás SE I.Sz. Gyermekklinika Az élveszülöttek és csecsemıhalálozás alakulása 2004-2006-ban

Részletesebben

Ellátók, kezel k, elterelést végz k, ingyenesen hívható telefonos szolgálatok

Ellátók, kezel k, elterelést végz k, ingyenesen hívható telefonos szolgálatok Ellátók, kezel k, elterelést végz k, ingyenesen hívható telefonos szolgálatok BUDAPEST DROGOPLEX AMBULANCIA Cím: 1152 Budapest, Arany János utca 73. Telefon: (1) 306-2584 Fogadás: hétf -péntek 9-15 KÉK

Részletesebben

MOLSZE VEZETİSÉG

MOLSZE VEZETİSÉG MOLSZE VEZETİSÉG 2009-2013 Sor- Munkahely szám Név, cím Telefon Telefax Egyetemek 1. ) Kéri Pálné keri.juli@freemail.hu 2. ) Kissné Sziráki Valéria DE OEC Klinikai Biokémiai és Molekuláris Patológiai Intézet

Részletesebben

OSAP IV. kötet. Kórházak és önálló járóbeteg-szakrendelõk adatai. Készítette: Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet

OSAP IV. kötet. Kórházak és önálló járóbeteg-szakrendelõk adatai. Készítette: Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet OSAP 1626 Kórházak és önálló járóbeteg-szakrendelõk adatai IV. kötet Készítette: Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet 2003 TARTALOM IV./1. A foglalkoztatottak átlaglétszáma és egy főre jutó havi jövedelme

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Gyermek-rehabilitációs gyakorlat 1 hónap (Terv ) Magyarországi Református Egyház Bethesda 1146 Budapest Bethesda u. 3. 422-2704 364-9070 Rehabilitációs Osztály Dr. Paraicz Éva 1 hónap 2 fő 2012.09.15.

Részletesebben

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI PUSKÁS DÁNIEL FŐOSZTÁLYVEZETŐ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG 2016.

Részletesebben

Germany Bielefeld Evangelisches Krankenhaus Bielefeld

Germany Bielefeld Evangelisches Krankenhaus Bielefeld Baja Bajai Szent Rókus Kórház Paediatrics 6500 Baja, Rókus u. 10. Baja Bajai Szent Rókus Kórház Internal Medicine 6500 Baja, Rókus u. 10. Baja Bajai Szent Rókus Kórház Psychiatry 6500 Baja, Rókus u. 10.

Részletesebben

1. Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról

1. Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 205. szám 84243 10. Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet melléklet a) U325 megjelölésű sorában a civil,

Részletesebben

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLAT JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ Cím 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca

Részletesebben

Érkezett: 2006 DEC 18.

Érkezett: 2006 DEC 18. Országgyűlés Hivatala Irományszám ~3 JrV ( `I Érkezett: 26 DEC 18. ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Kereszténydemokrata Néppárt Zárószavazás előtti módosító javaslat Dr. Szili Katalin az Országgyűlés Elnöke részére

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 1106 Budapest Maglódi út 89-432-7515 I. Belgyógyászat - Gasztroenterológia Dr. Hamvas József 6 hónap 4 fő 2012.09.15. - 2016.09.15. III. Belgyógyászat / Endokrinológia-

Részletesebben

MEGYE BÍRÁLAT HELYE BÍRÁLAT IDEJE TELEFONSZÁM Baranya 7623. Pécs, Rákóczi u. 30. Hétf : 13.00-16.00, szerda: 8.00-16.00, péntek: 8.00-12.00.

MEGYE BÍRÁLAT HELYE BÍRÁLAT IDEJE TELEFONSZÁM Baranya 7623. Pécs, Rákóczi u. 30. Hétf : 13.00-16.00, szerda: 8.00-16.00, péntek: 8.00-12.00. MEGYE BÍRÁLAT HELYE BÍRÁLAT IDEJE TELEFONSZÁM Baranya 7623. Pécs, Rákóczi u. 30. Hétf : 13.00-16.00, szerda: 8.00-16.00, péntek: 8.00-12.00. 72/512-461 Bács-Kiskun 6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt.2

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Általános (felnőtt) sebészet 6 hónap (Terv2) Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 1106 Budapest Maglódi út 89-432-7774 sebészeti, Érsebészeti és Mellkassebészeti Dr. Bányász Zsolt 6 hónap 1 fő 2014.01.01.

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Belgyógyászati immunológia 6 hónap (Terv ) Budai Irgalmasrendi Kórház 1023 Budapest Frankel Leó út 438-8601 212-5378 Allergológiai és Immunológiai és Dr. Nékám Kristóf Rész 4 hónap 2 fő 2012.09.15. - 2016.09.15.

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Gyermek-rehabilitációs osztályos gyakorlat 21 hónap (Terv ) Magyarországi Református Egyház Bethesda 1146 Budapest Bethesda u. 3. 422-2704 364-9070 Rehabilitációs Osztály Dr. Paraicz Éva 21 hónap 2 fő

Részletesebben

14 - informatika szakmacsoport. Ideiglenes felvételi rangsor. Összes jelentkező (fő): 371

14 - informatika szakmacsoport. Ideiglenes felvételi rangsor. Összes jelentkező (fő): 371 1996.12.25. Székesfehérvár 77185818432 371 1997.01.03. Budapest 78472120542 306 1997.01.05. Csíkszereda 76736716540 177 1997.03.29. Budapest 73911985594 48 1997.04.26. Székesfehérvár 78395363431 350 1997.05.02.

Részletesebben

- Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatal (székhelye: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.)

- Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatal (székhelye: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.) A Vám- és Pénzügyőrség (VPOP) 2011-től új szervezetben működik - A NAV vámszervei - Nettó BÉRKALK A Vám- és Pénzügyőrség (VPOP) 2011-től új szervezetben működik - Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal,

Részletesebben

A kiemelt és emelt indikációhoz kötött támogatási csoportba tartozó betegségcsoportok, indikációs területek megnevezése, valamint a támogatással

A kiemelt és emelt indikációhoz kötött támogatási csoportba tartozó betegségcsoportok, indikációs területek megnevezése, valamint a támogatással A kiemelt és emelt indikációhoz kötött támogatási csoportba tartozó betegségcsoportok, indikációs területek megnevezése, valamint a támogatással történő felírásra jogosultak köre, kijelölt intézmények

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Általános nőgyógyászati képzés 8 hónap (Terv ) Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 1106 Budapest Maglódi út 89-432-7515 Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály Dr. László Ádám Rész 3 hónap 1 fő 2012.09.01.

Részletesebben

GYEMSZI ELŐZETES ÖSSZESÍTETT TÁJÉKOZTATÓ ADATOK Energetikai beszerzések

GYEMSZI ELŐZETES ÖSSZESÍTETT TÁJÉKOZTATÓ ADATOK Energetikai beszerzések GYEMSZI ELŐZETES ÖSSZESÍTETT TÁJÉKOZTATÓ ADATOK Energetikai beszerzések A közösségi értékhatárokat elérő értékű közbeszerzések (a beszerzendő áruk egybeszámított értéke eléri a nettó: 60 690 330 Ft-ot)

Részletesebben

Megyei jogú városok. 2011. évben alkalmazott épületek. adóztatással kapcsolatos adatai. Forrás: MJV önkormányzati adóhatóságai

Megyei jogú városok. 2011. évben alkalmazott épületek. adóztatással kapcsolatos adatai. Forrás: MJV önkormányzati adóhatóságai Megyei jogú városok 2011. évben alkalmazott épületek (egyéb építmények, lakások) adóztatással kapcsolatos adatai Forrás: MJV önkormányzati adóhatóságai Megyei jogú városok 2011. évi építményadó előírásai

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Általános (felnőtt) sebészet 6 hónap (Terv2) Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 1106 Budapest Maglódi út 89-432-7774 sebészeti, Érsebészeti és Mellkassebészeti Dr. Bányász Zsolt 6 hónap 1 fő 2014.01.01.

Részletesebben

VEKOP kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája

VEKOP kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája VEKOP-1.2.3-16 kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája Közép-Magyarország Budapest 1015 Budapest Hattyú utca

Részletesebben

Jogszabályok AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA

Jogszabályok AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA VI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. OKTÓBER 1. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1139 Budapest, Váci út 73/A. Telefon: 350-1617 E-mail: akarsai@oep.hu Megjelenik havonta Ára:

Részletesebben

Orbán Viktor s. k., miniszterelnök

Orbán Viktor s. k., miniszterelnök 83424 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 199. szám A Kormány 1885/2013. (XI. 29.) Korm. határozata az egészségügyi tárgyú, uniós finanszírozású projektek támogatástartalmának az önerő halasztott hozzárendelésével

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Általános nőgyógyászati képzés (folyt.) 3 hónap (Terv3) Egyesített Szent István és Szent László Kórház- 1097 Budapest Nagyvárad tér 455 5701 216 1493 Szülészeti-nőgyógyászati és Nőgyógyászati Dr. Siklós

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 1106 Budapest Maglódi út 89-432-7515 I. Belgyógyászat - Gasztroenterológia Dr. Hamvas József 2 hónap 2 fő 2011.09.01. - 2015.09.01. III. Belgyógyászat / Endokrinológia-

Részletesebben

Dél-Alföld 5 795 2 697 02 Bács-Kiskun 2 185 803

Dél-Alföld 5 795 2 697 02 Bács-Kiskun 2 185 803 aktív Dél-Alföld 5 795 2 697 02 Bács-Kiskun 2 185 803 Városi Önkormányzat Kórház-Rendelőintézete, Baja 368 226 01 Belgyógyászat és társszakmák 90 0 02 Sebészet és társszakmák 30 0 03 Traumatológia 40 0

Részletesebben

Jogszabályfigyelés január. Jogszabály címe Megjelent Hatály Módosított jogszabály Tárgy MK 1/2013.

Jogszabályfigyelés január. Jogszabály címe Megjelent Hatály Módosított jogszabály Tárgy MK 1/2013. január 1 Egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazati képzésekkel, az Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Tanáccsal, valamint a szakorvos jelöltek felügyelet mellett

Részletesebben

Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei

Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Pest Megyei Kormányhivatal...

Részletesebben

A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata

A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Díjbeszedő Faktorház Zrt. Budapest A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos: 2011. augusztus 22. A Díjbeszedő Faktorház Zrt. panaszkezelési szabályzata A Díjbeszedő Faktorház Zrt.

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Vérzés elleni szerek 2014/S 145-260694. Tájékoztató az eljárás eredményéről. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Vérzés elleni szerek 2014/S 145-260694. Tájékoztató az eljárás eredményéről. Árubeszerzés 1/5 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:260694-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Vérzés elleni szerek 2014/S 145-260694 Tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben

2015. évi LXXV. törvény

2015. évi LXXV. törvény Hatály: 2016.XII.27. - 2015. évi LXXV. törvény a megyei könyvtárak és a megyei hatókörű városi múzeumok feladatának ellátását szolgáló egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba

Részletesebben

I. MELLÉKLET. 1 HU Hirdetményminta 1 Előzetes tájékoztató

I. MELLÉKLET. 1 HU Hirdetményminta 1 Előzetes tájékoztató I. MELLÉKLET 1 HU Hirdetményminta 1 Előzetes tájékoztató EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail:

Részletesebben

Az arthritis psoriatica diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja

Az arthritis psoriatica diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja Az arthritis psoriatica diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja (finanszírozási eljárásrend) Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértői és Szakmai Ellenőrzési Főosztály

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Általános sebészeti gyakorlat 7 hónap (Terv ) Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 1106 Budapest Maglódi út 89-432-7515 432-7774 sebészeti, Érsebészeti és Mellkassebészeti Dr. Bányász Zsolt 7 hónap

Részletesebben

303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. az Igazságügyi Hivatalról

303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. az Igazságügyi Hivatalról A jogszabály mai napon hatályos állapota 303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az Igazságügyi Hivatalról A Kormány az Alkotmány 35. -ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az

Részletesebben

Megvalósítás helyszíne település. Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 9027 Győr, Avar u. 3. Győr Közterületen élők étkeztetése

Megvalósítás helyszíne település. Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 9027 Győr, Avar u. 3. Győr Közterületen élők étkeztetése TE-001 TE-002 TE-003 TE-004 TE-005 TE-006 TE-007 TE-008 Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 9027 Győr, Avar u. 3. Győr Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 9027 Győr, Avar u. 3. Győr Betegszoba működtetése 8

Részletesebben

,ú1gyüids Hivatala. 1iom li'.yszt.1i11 : Érkezett> 2008 DEC 0 1.

,ú1gyüids Hivatala. 1iom li'.yszt.1i11 : Érkezett> 2008 DEC 0 1. ,ú1gyüids Hivatala 1iom li'.yszt.1i11 : 1166 wlw ORSZÁGGY Ű LÉSI KÉPVISELŐ Érkezett> 2008 DEC 0 1. Kapcsolódó módosító javaslat Dr. Szili Katali n az Országgy űlés Elnöke részére Helybe n Tisztelt Elnök

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az ömlesztett ásványolaj beszerzésére és szállítására vonatkozó bejelentési kötelezettségről

TÁJÉKOZTATÓ az ömlesztett ásványolaj beszerzésére és szállítására vonatkozó bejelentési kötelezettségről TÁJÉKOZTATÓ az ömlesztett ásványolaj beszerzésére és szállítására vonatkozó bejelentési kötelezettségről Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2012. január 1-jén módosul a jövedéki adóról és

Részletesebben

település szakmanév progresszivitás intézmény Budapest I. kerület Addiktológia 3 Nyírő Gyula Kórház Budapest I. kerület Allergológia és klinikai

település szakmanév progresszivitás intézmény Budapest I. kerület Addiktológia 3 Nyírő Gyula Kórház Budapest I. kerület Allergológia és klinikai település szakmanév progresszivitás intézmény Budapest I. kerület Addiktológia 3 Nyírő Gyula Kórház Budapest I. kerület Allergológia és klinikai immunológia 2 Betegápoló Irgalmas Rend Budapest I. kerület

Részletesebben

Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról

Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról (a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 62/A. (1) bekezdése szerint)

Részletesebben

KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY R ö v i d í t v e : K o r s z e r ű T e c h n i k a A l a p í t v á n y ( K T A ) A MEOSZ akadálymentesítési, közlekedési és technikai

Részletesebben

Minta típusa: 1 db natív vér Mintaküldés módja: primer cső szobahőn 4h-n belül, vagy -20 oc alatt szérum fagyasztva

Minta típusa: 1 db natív vér Mintaküldés módja: primer cső szobahőn 4h-n belül, vagy -20 oc alatt szérum fagyasztva Allergén specifikus IgE, allergia BMKT Pándy Kálmán Kórház, Központi Laboratórium Dr. Wolf Ildikó e-mail: wolfildi@gmail.com TAT (leletátfordulási idő): 5 nap Telefonszám: 66/463-763/2294 Fax: 66/526-539

Részletesebben