MAGYAR KÖZLÖNY. 16. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA január 31., csütörtök. Tartalomjegyzék

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR KÖZLÖNY. 16. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 31., csütörtök. Tartalomjegyzék"

Átírás

1 MAGYAR KÖZLÖNY 16. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA január 31., csütörtök Tartalomjegyzék 9/2013. (I. 31.) EMMI rendelet Egyes egészségbztosítás tárgyú mnszter rendeletek módosításáról /2013. (I. 31.) EMMI rendelet A törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozás gényt kelégítõ tápszerek társadalombztosítás támogatásba való befogadásának szempontjaról és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosításáról 1415

2 1330 MAGYAR KÖZLÖNY év 16. szám V. A Kormány tagjanak rendelete Az ember erõforrások mnsztere 9/2013. (I. 31.) EMMI rendelete egyes egészségbztosítás tárgyú mnszter rendeletek módosításáról A kötelezõ egészségbztosítás ellátásaról szóló év LXXXIII. törvény 83. (4) bekezdés k) és l) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 2 4. alcím, valamnt az melléklet tekntetében a kötelezõ egészségbztosítás ellátásaról szóló év LXXXIII. törvény 83. (6) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes mnszterek, valamnt a Mnszterelnökséget vezetõ államttkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el: 1. Az egészségügy szakellátás társadalombztosítás fnanszírozásának egyes kérdéserõl szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosítása 1. Az egészségügy szakellátás társadalombztosítás fnanszírozásának egyes kérdéserõl szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet (a továbbakban: R1.) a következõ 2/A 2/E. -sal egészül k: 2/A. A tételes elszámolás alá esõ hatóanyagok jegyzékét, kódját, az elszámolásra jogosult ntézetek körét, valamnt az adott hatóanyag alkalmazására vonatkozó szakma és fnanszírozás feltételeket deértve, amennyben van, az új beteg bevonására vonatkozó szakma feltételeket az 1/A. számú melléklet tartalmazza. 2/B. (1) Amennyben az 1/A. számú melléklet szernt tételes elszámolású gyógyszerek esetében az ntézmény kör bõvítése nem jár a beszerzett gyógyszer vonatkozásában országos keretemeléssel, a tételes elszámolásra való jogosultság elnyerését az egészségügy szolgáltató az egészségügy szakma kollégum lletékes tagozata és a GYEMSZI támogató nylatkozatával az egészségbztosításért felelõs mnszternél kezdeményez. Az egészségbztosításért felelõs mnszter döntése meghozatala során kkér az OEP véleményét. (2) Az OEP a tételes elszámolás alá esõ hatóanyagokat tartalmazó gyógyszereket természetben bztosítja az 1/A. számú melléklet szernt egészségügy szolgáltatóknak. 2/C. (1) Az 1/A. számú melléklet szernt egyes tételes elszámolás alá esõ hatóanyagok esetében az egy fnanszírozás évre vonatkozó országos keretösszeget az OEP határozza meg, errõl az egészségbztosításért felelõs mnsztert és a GYEMSZI-t tájékoztatja. (2) Az 1/A. számú melléklet szernt egyes tételes elszámolás alá esõ hatóanyagok esetében a tételes elszámolásra jogosult egyes egészségügy szolgáltatókra jutó, mg-ban, lletve g-ban kfejezett keret (a továbbakban: ntézmény kvóta) felosztását az egészségügy szakma kollégum és a GYEMSZI javaslatának kkérését követõen az OEP végz. Az ntézmény kvótát úgy kell meghatározn, hogy országos sznten tartalék keret s rendelkezésre álljon. A tartalék keret képzésére az ntézmény kvóta képzésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazn. (3) Tárgy fnanszírozás évre vonatkozó ntézmény kvótákat az OEP gyógyszer-hatóanyagonként a honlapján közzétesz. (4) Tárgy fnanszírozás évben az ntézmény kvóta és a tartalék keret módosítását a) az egészségbztosításért felelõs mnszter, b) a GYEMSZI, c) a szakma kollégum, vagy d) a saját kezdeményezésére az OEP végz. (5) Az adott egészségügy szolgáltatóra vonatkozó ntézmény kvóta módosításánál fgyelembe kell venn a már adott kezelésben részesülõ betegek tovább folyamatos ellátásának bztosítását. (6) A tételes elszámolás a bztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatsegédeszköz-ellátás, valamnt a gyógyszerforgalmazás általános szabályaról szóló év XCVIII. törvény 26. (5) bekezdés b) pontja alapján történk.

3 MAGYAR KÖZLÖNY év 16. szám 1331 (7) Az egészségügy szolgáltató ntézmény kvótájának teljesítettségérõl az OEP negyedéves tájékoztatást ad a honlapján. 2/D. Amennyben az 1/A. számú mellékletben foglalt tételes elszámolás alá esõ hatóanyagot tartalmazó gyógyszer kadására a kötelezõ egészségbztosítás ellátásaról szóló év LXXXIII. törvény 26. (1) bekezdés c) pontja alapján kerül sor, a beteg a kezelésre az adott hatóanyag országos keretének terhére jogosult. 2/E. (1) A tételes elszámolású hatóanyagok beszállítója az erre szolgáló elektronkus jelentés rendszeren keresztül a szállítólevelek elektronkus feltöltése útján az egészségügy szolgáltatónak történt szállításaról folyamatos tájékoztatást ad az OEP részére. (2) A tételes elszámolásra jogosult egészségügy szolgáltató a tételes elszámolású hatóanyagok felhasználásáról az adott beteg vonatkozásában a beteg kezelését követõ 3 napon belül, az erre szolgáló elektronkus adatlap ktöltésével rögzít a betegre vonatkozó adatokat az elszámoló rendszerben. 2. (1) Az R1. 1/A. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép. (2) Az R1. 3. számú melléklete a 2. melléklet szernt módosul. (3) Az R1. 3. számú melléklete a 3. melléklet szernt módosul. (4) Az R1. 4. számú melléklete a 4. melléklet szernt módosul. 3. Hatályát veszt az R1. a) 1. (21) bekezdése, b) 2. -ában az,atételes elszámolás alá esõ hatóanyagok jegyzékét az 1/A. számú melléklet szövegrész, c) 4. számú melléklet 103/a., 103/b. és 103/c. pontja, d) 10. számú mellékletében foglalt táblázat 7., 9. és 10. pontja. 2. Az Egészségbztosítás Alap terhére fnanszírozható járóbeteg-szakellátás tevékenységek meghatározásáról, az génybevétel során alkalmazandó elszámolhatóság feltételekrõl és szabályokról, valamnt a teljesítmények elszámolásáról szóló 9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet módosítása 4. Az Egészségbztosítás Alap terhére fnanszírozható járóbeteg-szakellátás tevékenységek meghatározásáról, az génybevétel során alkalmazandó elszámolhatóság feltételekrõl és szabályokról, valamnt a teljesítmények elszámolásáról szóló 9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet (a továbbakban: R2.) 3. melléklete az 5. melléklet szernt módosul. 3. A gyógyító-megelõzõ ellátás jogcímén az Egészségbztosítás Alap terhére fnanszírozható homogén betegségcsoportok kódolás és besorolás szabályaról szóló 10/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet módosítása 5. (1) A gyógyító-megelõzõ ellátás jogcímén az Egészségbztosítás Alap terhére fnanszírozható homogén betegségcsoportok kódolás és besorolás szabályaról szóló 10/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet (a továbbakban: R3.) 1. melléklete a 6. melléklet szernt módosul. (2) Az R3. 2. melléklete a 7. melléklet szernt módosul. (3) Az R3. 2. melléklete a 8. melléklet szernt módosul. (4) Az R3. 4. melléklete a 9. melléklet szernt módosul. (5) Az R3. 4. melléklete a 10. melléklet szernt módosul. 6. Hatályát veszt az R3. a) 11. melléklet II. pont 9. alpontja, b) 12. melléklet 19., 22. és 23. pontja, c) 13. melléklet 7. és 8. pontja.

4 1332 MAGYAR KÖZLÖNY év 16. szám 4. Az Egészségbztosítás Alapból a 959A-L, valamnt homogén betegségcsoportok szernt fnanszírozott daganatellenes terápákról szóló 11/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet módosítása 7. (1) Az Egészségbztosítás Alapból a 959A-L, valamnt homogén betegségcsoportok szernt fnanszírozott daganatellenes terápákról szóló 11/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet (a továbbakban: R4.) 1. melléklete a 11. melléklet szernt módosul. (2) Az R4. 2. melléklete a 12. melléklet szernt módosul. (3) Az R4. 4. melléklete a 13. melléklet szernt módosul. (4) Az R4. 4. melléklete a 14. melléklet szernt módosul. 5. Záró rendelkezések 8. (1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglalt kvétellel február 1-jén lép hatályba. (2) A 2. (3) bekezdése, a 3. a), c) és d) pontja, az 5. (1), (3) és (5) bekezdése, a 6., a 7. (4) bekezdése, a 3. melléklet, a 6. melléklet, a 8. melléklet, a 10. melléklet és a 14. melléklet május 1-jén lép hatályba. Balog Zoltán s. k., ember erõforrások mnsztere

5 MAGYAR KÖZLÖNY év 16. szám melléklet a 9/2013. (I. 31.) EMMI rendelethez 1/A. számú melléklet a 9/1993. (IV. 2.) NM rendelethez Tételes elszámolás alá eső hatóanyagok jegyzéke és kódja, ndkácós területek és a felírásra jogosultak köre 1/a1. TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: Felnőttkor súlyos lumnars Crohn-betegség (18 éves kor felett és CDAI > 300) kezelésére a fnanszírozás eljárásrendekről szóló mnszter rendeletben meghatározott fnanszírozás protokoll alapján: a) amennyben az alkalmazott hagyományos (szterod ndukcós, majd 3 hónapos fenntartó mmunszuppresszív) terápa ellenére a betegség aktvtása nem csökken, b) amennyben megfelelő (legalább 2 mg/ttkg vagy a legmagasabb tolerált) dózsú azathoprn mellett s kalakult szsztémás szterod függőség (3 hónapon túl szsztémásan 10 mg/nap dózsnál nagyobb prednsolon ekvvalens dózs), c)szterod rezsztenca (négy héten át alkalmazott 0,75 mg/ttkg prednsolon ekvvalens szterod dózsra nem reagáló) esetekben, d) amennyben a hagyományos gyógykezelés toxctása matt nem alkalmazható a teljes ndukcós kezelés dőtartamág. Ezeket követően megfelelő válaszkészség esetén (CDAI mnmum 70 pontos csökkenése) a kezelés folytatható mellékhatás, hatásvesztés vagy progresszó megjelenéség, azonban a kezelőorvosnak mérlegelne kell a kezelés felfüggesztését legalább 6 hónapja tartó stabl remsszó esetén. Amennyben a kezelés felfüggesztésre kerül, panaszmentes dőszakot követő relapszus esetében a kezelés smétlése megkísérelhető. Folyamatos kezelés alatt álló betegek esetén a betegség súlyosságát legkésőbb 12 havonta újra szükséges értékeln a kezelés tovább folytatásának elbírálása érdekében. Mellékhatás vagy hatásvesztés esetén készítményváltás lehetséges. OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE: adalmumab nflxmab KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT 0106 Szent János Kórház és Észak-buda Egyesített Kórházak, Budapest 0116 Péterfy Sándor Utca Kórház-Rendelőntézet és Baleset Központ, Budapest 0122 Hem Pál Gyermekkórház, Budapest 0140 Semmelwes Egyetem, Budapest 01A6 Magyar Honvédség Honvédkórház, Budapest 01E8 Szent Margt Kórház-Rendelőntézet, Budapest 0242 Pécs Tudományegyetem Klnka Központ 0502 Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Kórház és Egyetem Oktató Kórház 0509 MISEK, Mskolc Semmelwes Ignác Egészségügy Központ és Egyetem Oktató Kórház Nonproft Kft Szeged Tudományegyetem Szent-György Albert Klnka Központ 0801 Petz Aladár Megye Oktató Kórház, Győr 0940 Debrecen Egyetem, Orvos- és Egészségtudomány Centrum 1401 Kapos Mór Oktató Kórház, Kaposvár 1701 Tolna Megye Balassa János Kórház, Szekszárd 1801 Vas Megye Markusovszky Kórház Egyetem Oktatókórház Nonproft Zrt., Szombathely 1901 Veszprém Megye Csolnoky Ferenc Kórház Nonproft Zrt., Veszprém 2001 Zala Megye Kórház, Zalaegerszeg

6 1334 MAGYAR KÖZLÖNY év 16. szám 1/a2. TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: Felnőttkor (18 éves kor felett) komplex peranáls (tályogot drenáló vagy magas trans-sphncterkus vagy többnyílású vagy rectovagnáls komponensű vagy rektáls gyulladással járó) vagy enterocutan fsztulával járó Crohn-betegség kezelésére, amennyben legalább három hónapg alkalmazott hagyományos gyógykezelés (antbotkum és mmunszupresszó és tályogot drenáló komplex fsztula esetében drenázs) ellenére a spolyok aktvtása nem csökken, vagy a hagyományos gyógykezelés toxctása matt nem alkalmazható a teljes ndukcós kezelés dőtartamág, ezt követően a megfelelő válaszkészség elérése esetében (PDAI legalább 3 pontos csökkenése) a kezelés kezdetétől számított egy évg (mellékhatás, hatásvesztés vagy progresszó esetében a készítményváltás lehetséges), ezt követően a teljes remsszót elérő betegekben, évente smételt vzsgálómódszerekkel gazolt hatékonyság megtartáság a fnanszírozás eljárásrendekről szóló mnszter rendeletben meghatározott fnanszírozás protokoll alapján. OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE: adalmumab nflxmab KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT 0106 Szent János Kórház és Észak-buda Egyesített Kórházak, Budapest 0116 Péterfy Sándor Utca Kórház-Rendelőntézet és Baleset Központ, Budapest 0122 Hem Pál Gyermekkórház, Budapest 0140 Semmelwes Egyetem, Budapest 01A6 Magyar Honvédség Honvédkórház, Budapest 01E8 Szent Margt Kórház-Rendelőntézet, Budapest 0242 Pécs Tudományegyetem Klnka Központ 0502 Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Kórház és Egyetem Oktató Kórház 0509 MISEK, Mskolc Semmelwes Ignác Egészségügy Központ és Egyetem Oktató Kórház Nonproft Kft Szeged Tudományegyetem Szent-György Albert Klnka Központ 0801 Petz Aladár Megye Oktató Kórház, Győr 0940 Debrecen Egyetem, Orvos- és Egészségtudomány Centrum 1401 Kapos Mór Oktató Kórház, Kaposvár 1701 Tolna Megye Balassa János Kórház, Szekszárd 1801 Vas Megye Markusovszky Kórház Egyetem Oktatókórház Nonproft Zrt., Szombathely 1901 Veszprém Megye Csolnoky Ferenc Kórház Nonproft Zrt., Veszprém 2001 Zala Megye Kórház, Zalaegerszeg 1/b1. TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: Gyermekkor súlyos, aktív lumnáls Crohn-betegség (6 éves kortól betöltött 18 éves korg) kezelésére (PCDAI>30), amennyben legalább három hónapg alkalmazott hagyományos gyógykezelés (szterod és mmunszuppresszív terápa együttes alkalmazása) ellenére a betegség aktvtása gazoltan nem csökken, vagy a hagyományos gyógykezelés dokumentált toxctás matt nem alkalmazható három hónapg, ezt követően megfelelő válaszkészség esetén (PCDAI 50%-os csökkenése) tovább klenc hónapg (panaszmentes dőszakot követő relapszus fellépésekor smételt terápa megkísérelhető) a fnanszírozás eljárásrendekről szóló mnszter rendeletben meghatározott fnanszírozás protokoll alapján.

7 MAGYAR KÖZLÖNY év 16. szám 1335 OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE: nflxmab KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT 0106 Szent János Kórház és Észak-buda Egyesített Kórházak, Budapest 0116 Péterfy Sándor Utca Kórház-Rendelőntézet és Baleset Központ, Budapest 0122 Hem Pál Gyermekkórház, Budapest 0140 Semmelwes Egyetem, Budapest 01A6 Magyar Honvédség Honvédkórház, Budapest 0242 Pécs Tudományegyetem Klnka Központ 0502 Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Kórház és Egyetem Oktató Kórház 0509 MISEK, Mskolc Semmelwes Ignác Egészségügy Központ és Egyetem Oktató Kórház Nonproft Kft Szeged Tudományegyetem Szent-György Albert Klnka Központ 0801 Petz Aladár Megye Oktató Kórház, Győr 0940 Debrecen Egyetem, Orvos- és Egészségtudomány Centrum 1401 Kapos Mór Oktató Kórház, Kaposvár 1701 Tolna Megye Balassa János Kórház, Szekszárd 1801 Vas Megye Markusovszky Kórház Egyetem Oktatókórház Nonproft Zrt., Szombathely 1901 Veszprém Megye Csolnoky Ferenc Kórház Nonproft Zrt., Veszprém 2001 Zala Megye Kórház, Zalaegerszeg 1/b2. TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: Súlyos aktív fsztulázó gyermekkor Crohn-betegségben (6 éves kortól betöltött 18 éves korg) amennyben az életmnőséget nagymértékben rontó fsztula/fsztulák a hagyományos gyógykezelés (antbotkum és mmunszuppresszív terápa) ellenére nem javulnak három hónapg, ezt követően megfelelő válaszkészség esetén (fsztula záródás, lletve fsztulák számának csökkenése esetén) tovább klenc hónapg (panaszmentes dőszakot követő relapszus fellépésekor smételt terápa megkísérelhető) a fnanszírozás eljárásrendekről szóló mnszter rendeletben meghatározott fnanszírozás protokoll alapján. OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE: nflxmab KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT 0106 Szent János Kórház és Észak-buda Egyesített Kórházak, Budapest 0116 Péterfy Sándor Utca Kórház-Rendelőntézet és Baleset Központ, Budapest 0122 Hem Pál Gyermekkórház, Budapest 0140 Semmelwes Egyetem, Budapest 01A6 Magyar Honvédség Honvédkórház, Budapest 0242 Pécs Tudományegyetem Klnka Központ 0502 Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Kórház és Egyetem Oktató Kórház 0509 MISEK, Mskolc Semmelwes Ignác Egészségügy Központ és Egyetem Oktató Kórház Nonproft Kft Szeged Tudományegyetem Szent-György Albert Klnka Központ 0801 Petz Aladár Megye Oktató Kórház, Győr 0940 Debrecen Egyetem, Orvos- és Egészségtudomány Centrum

8 1336 MAGYAR KÖZLÖNY év 16. szám 1401 Kapos Mór Oktató Kórház, Kaposvár 1701 Tolna Megye Balassa János Kórház, Szekszárd 1801 Vas Megye Markusovszky Kórház Egyetem Oktatókórház Nonproft Zrt., Szombathely 1901 Veszprém Megye Csolnoky Ferenc Kórház Nonproft Zrt., Veszprém 2001 Zala Megye Kórház, Zalaegerszeg 2/a. TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: Felnőttkor súlyos (18 éves kor felett, Mayo score 9) colts ulcerosa kezelésére, amennyben a betegség akut lefolyású és 5 napon át alkalmazott teljes dózsú vénás szterod kezelés mellett colectoma szükségessége fenyeget, vagy adekvát mmunszupresszó mellett (legalább 2 mg/ttkg vagy a legnagyobb tolerálható dózsú azathoprn) gazolt szsztémás szterodfüggőség (3 hónapon túl szsztémásan 10 mg/nap prednsolon ekvvalens dózs) esetén a szterod adagjának csökkenésekor relapszus (endoszkópos Mayo subscore 2) gazolható, vagy 3 hónapon át tartó adekvát hagyományos (szterod ndukcós, majd 3 hónapos fenntartó mmunszuppresszív) kezelésre nem reagáló súlyos betegségformában (Mayo score > 9 és endoszkópos Mayo subscore 2), három hónapg (fulmnáns esetben egy alkalommal), ezt követően kzárólag megfelelő válaszkészség esetén (Mayo score mnmum 3 pontos csökkenése) a kezelés kezdetétől számítva legfeljebb egy évg a fnanszírozás eljárásrendekről szóló mnszter rendeletben meghatározott fnanszírozás protokoll alapján. OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE: nflxmab adalmumab KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT 0106 Szent János Kórház és Észak-buda Egyesített Kórházak, Budapest 0116 Péterfy Sándor Utca Kórház-Rendelőntézet és Baleset Központ, Budapest 0122 Hem Pál Gyermekkórház, Budapest 0140 Semmelwes Egyetem, Budapest 01A6 Magyar Honvédség Honvédkórház, Budapest 01E8 Szent Margt Kórház-Rendelőntézet, Budapest 0242 Pécs Tudományegyetem Klnka Központ 0502 Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Kórház és Egyetem Oktató Kórház 0509 MISEK, Mskolc Semmelwes Ignác Egészségügy Központ és Egyetem Oktató Kórház Nonproft Kft Szeged Tudományegyetem Szent-György Albert Klnka Központ 0801 Petz Aladár Megye Oktató Kórház, Győr 0940 Debrecen Egyetem, Orvos- és Egészségtudomány Centrum 1401 Kapos Mór Oktató Kórház, Kaposvár 1701 Tolna Megye Balassa János Kórház, Szekszárd 1801 Vas Megye Markusovszky Kórház Egyetem Oktatókórház Nonproft Zrt., Szombathely 1901 Veszprém Megye Csolnoky Ferenc Kórház Nonproft Zrt., Veszprém 2001 Zala Megye Kórház, Zalaegerszeg

9 MAGYAR KÖZLÖNY év 16. szám TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: Spondylts ankylopoetcában, amennyben radológalag legalább 2-es stádumú blaterals, vagy 3-as, 4-es stádumú unlaterals sacrolets, és legalább 3 hónapja hát fájdalom, frontáls és sagttáls síkban beszűkült gernc-, lletve beszűkült légzőmozgás gazolt, és a BASDAI aktvtás ndex > 40, és kettő vagy több különböző nem szterod gyulladásgátló maxmáls vagy tolerálható dózsban történő alkalmazása ellenére a betegség aktvtása gazoltan nem csökkent, három hónapg, ezt követően megfelelő válaszkészség esetén (BASDAI ndex mnmum relatív 50%-os csökkenése esetén) a remsszó fennálláság a fnanszírozás eljárásrendekről szóló mnszter rendeletben meghatározott fnanszírozás protokoll alapján. Folyamatos, egy éven túl kezelés alatt álló betegek esetén a betegség súlyosságát legkésőbb 12 havonta újra szükséges értékeln, tartós (legalább 6 hónapja tartó) stabl remsszó esetén a dózs csökkentése lehetséges, a kezelés felfüggeszthető. OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE: etanercept adalmumab nflxmab golmumab KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT 0153 Országos Reumatológa és Fzoterápás Intézet, Budapest 01A6 Magyar Honvédség Honvédkórház, Budapest 0242 Pécs Tudományegyetem Klnka Központ 0301 Bács-Kskun Megye Kórház, Kecskemét 0401 Pándy Kálmán Megye Kórház, Gyula 0502 Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Kórház és Egyetem Oktató Kórház, Mskolc 0643 Szeged Tudományegyetem Szent-György Albert Klnka Központ 0701 Fejér Megye Szent György Kórház, Székesfehérvár 0801 Petz Aladár Megye Oktató Kórház, Győr 0901 Kenézy Gyula Kórház-Rendelőntézet Egészségügy Nonproft Kft., Debrecen 0940 Debrecen Egyetem, Orvos- és Egészségtudomány Centrum 1011 Markhot Ferenc Kórház Egészségügy Szolgáltató Nonproft Kemelkedően Közhasznú Kft., Eger 1102 Vaszary Kolos Kórház, Esztergom 1309 Pest Megye Flór Ferenc Kórház, Kstarcsa 1501 Jósa András Oktató Kórház Nonproft Kft., Nyíregyháza 1801 Vas Megye Markusovszky Kórház Egyetem Oktatókórház Nonproft Zrt., Szombathely 1901 Veszprém Megye Csolnoky Ferenc Kórház Nonproft Zrt., Veszprém 2004 Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház Nonproft Kft Betegápoló Irgalmas Rend Kórház, Budapest 9521 MÁV Kórház és Rendelőntézet, Szolnok 4. TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: Aktív, súlyos arthrts psoratcában szenvedő beteg részére, amennyben axáls érntettség esetén a BASDAI aktvtás ndex (0-100) átlaga több, mnt 40, és kettő vagy több különböző nem szterod gyulladásgátló maxmáls vagy tolerálható dózsban történő alkalmazása ellenére a betegség aktvtása gazoltan nem csökken, vagy perférás érntettség esetén (aktvtás ndex 5,1 DAS28 érték felett) legalább 3 hónapg tartó DMARD terápa hatására (metotrexát, szulfaszalazn, cklosporn, leflunomd) a betegség aktvtása gazoltan

10 1338 MAGYAR KÖZLÖNY év 16. szám nem csökken vagy súlyos bőrérntettség esetén (PASI nagyobb, mnt 15) reumatológus és bőrgyógyász szakorvos dokumentált közös döntését követően három hónapg, ezt követően kzárólag megfelelő válaszkészség (BASDAI ndex mnmum relatív 50%-os csökkenése, vagy DAS28 aktvtás ndex csökkenése 3 hónap kezelést követően mnmum 0,6 és 6 hónap kezelést követően mnmum 1,2; vagy a PASI ndex mnmum relatív 50%-os csökkenése) esetén a remsszó fennálláság (készítményváltás lehetséges mellékhatás esetén) a fnanszírozás eljárásrendekről szóló mnszter rendeletben meghatározott fnanszírozás protokoll alapján. Folyamatos, egy éven túl kezelés alatt álló betegek esetén a betegség súlyosságát legkésőbb 12 havonta újra szükséges értékeln, tartós (legalább 6 hónapja tartó) stabl remsszó esetén a dózs csökkentése lehetséges, a kezelés felfüggeszthető. OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE: etanercept adalmumab nflxmab golmumab KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT 0153 Országos Reumatológa és Fzoterápás Intézet, Budapest 01A6 Magyar Honvédség Honvédkórház, Budapest 0242 Pécs Tudományegyetem Klnka Központ 0301 Bács-Kskun Megye Kórház, Kecskemét 0401 Pándy Kálmán Megye Kórház, Gyula 0502 Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Kórház és Egyetem Oktató Kórház, Mskolc 0643 Szeged Tudományegyetem Szent-György Albert Klnka Központ 0701 Fejér Megye Szent György Kórház, Székesfehérvár 0801 Petz Aladár Megye Oktató Kórház, Győr 0901 Kenézy Gyula Kórház-Rendelőntézet Egészségügy Nonproft Kft., Debrecen 0940 Debrecen Egyetem, Orvos- és Egészségtudomány Centrum 1011 Markhot Ferenc Kórház Egészségügy Szolgáltató Nonproft Kemelkedően Közhasznú Kft., Eger 1102 Vaszary Kolos Kórház, Esztergom 1309 Pest Megye Flór Ferenc Kórház, Kstarcsa 1501 Jósa András Oktató Kórház Nonproft Kft., Nyíregyháza 1801 Vas Megye Markusovszky Kórház Egyetem Oktatókórház Nonproft Zrt., Szombathely 1901 Veszprém Megye Csolnoky Ferenc Kórház Nonproft Zrt., Veszprém 2004 Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház Nonproft Kft Betegápoló Irgalmas Rend Kórház, Budapest 9521 MÁV Kórház és Rendelőntézet, Szolnok 5. TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: Súlyos tünetekkel (PASI 15 vagy BSA 10 vagy DLQI 10) járó plakkos psorassban szenvedő beteg részére, standard szsztémás kezeléssel (actren, cyclosporn, metotrexát, fototerápa [szűk spektrumú UVB vagy PUVA]) szemben dokumentált ntoleranca vagy kontrandkácó esetén, lletve amennyben legalább 3 hónapg tartó standard szsztémás kezelés ellenére a PASI (amennyben a PASI nem meghatározható, a BSA) vagy a DLQI csökkenés mértéke nem ér el az 50%-ot, bőrgyógyász, lletve súlyos arthrts psoratca egydejű fennállása esetén bőrgyógyász és reumatológus szakorvos dokumentált közös döntését követően három hónapg, ezt követően kzárólag megfelelő válaszkészség (PASI mnmum relatív 50%-os csökkenése) esetén a remsszó fennálláság (mellékhatás vagy hatástalanság esetén készítményváltás lehetséges) a fnanszírozás eljárásrendekről szóló mnszter rendeletben meghatározott fnanszírozás protokoll alapján.

11 MAGYAR KÖZLÖNY év 16. szám 1339 Folyamatos, egy éven túl kezelés alatt álló betegek esetén a betegség súlyosságát legkésőbb 12 havonta újra szükséges értékeln, tartós (legalább 6 hónapja tartó) stabl remsszó esetén a dózs csökkentése lehetséges, a kezelés felfüggeszthető. OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE: etanercept adalmumab nflxmab usteknumab KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT 0122 Hem Pál Gyermekkórház, Budapest 0140 Semmelwes Egyetem 0242 Pécs Tudományegyetem Klnka Központ 0301 Bács-Kskun Megye Kórház, Kecskemét 0502 Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Kórház és Egyetem Oktató Kórház, Mskolc 0643 Szeged Tudományegyetem Szent-György Albert Klnka Központ 0940 Debrecen Egyetem, Orvos- és Egészségtudomány Centrum 1401 Kapos Mór Oktató Kórház, Kaposvár 1801 Vas Megye Markusovszky Kórház Egyetem Oktatókórház Nonproft Zrt., Szombathely 6/a1. TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: Rheumatod arthrts (több, mnt 4 ACR krtérum legalább 3 hónapja) kezelésére, amennyben 3 hónapg alkalmazott kombnácós DMARD kezelés ellenére (beleértve a metotrexátot, vagy hatástalanság, ntoleranca esetén a leflunomd alkalmazást s) a betegség aktvtása 5,1 DAS28 felett van 3 hónapg a fnanszírozás eljárásrendekről szóló mnszter rendeletben meghatározott fnanszírozás protokoll alapján. Megfelelő válaszkészség esetén (DAS28 aktvtás ndex csökkenése 3 hónap kezelést követően mnmum 0,6 és 6 hónap kezelést követően mnmum 1,2) a remsszó fennálláság (készítményváltás lehetséges mellékhatás vagy hatásvesztés esetén) a fnanszírozás eljárásrendekről szóló mnszter rendeletben meghatározott fnanszírozás protokoll alapján. Folyamatos, egy éven túl kezelés alatt álló betegek esetén a betegség súlyosságát legkésőbb 12 havonta újra szükséges értékeln, tartós (legalább 6 hónapja tartó) stabl remsszó esetén a dózs csökkentése lehetséges, a kezelés felfüggeszthető. OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE: cetrolzumab etanercept adalmumab nflxmab toclzumab golmumab abatacept KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT 0153 Országos Reumatológa és Fzoterápás Intézet, Budapest 01A6 Magyar Honvédség Honvédkórház, Budapest 0242 Pécs Tudományegyetem Klnka Központ 0301 Bács-Kskun Megye Kórház, Kecskemét 0401 Pándy Kálmán Megye Kórház, Gyula

12 1340 MAGYAR KÖZLÖNY év 16. szám 0502 Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Kórház és Egyetem Oktató Kórház, Mskolc 0643 Szeged Tudományegyetem Szent-György Albert Klnka Központ 0701 Fejér Megye Szent György Kórház, Székesfehérvár 0801 Petz Aladár Megye Oktató Kórház, Győr 0901 Kenézy Kórház Rendelőntézet Egészségügy Nonproft Kft., Debrecen 0940 Debrecen Egyetem Orvos- és Egészségtudomány Centrum 1011 Markhot Ferenc Kórház Egészségügy Szolgáltató Nonproft Kemelkedően Közhasznú Kft., Eger 1102 Vaszary Kolos Kórház, Esztergom 1309 Pest Megye Flór Ferenc Kórház, Kstarcsa 1501 Jósa András Oktató Kórház Nonproft Kft., Nyíregyháza 1801 Vas Megye Markusovszky Kórház Egyetem Oktatókórház Nonproft Zrt., Szombathely 1901 Veszprém Megye Csolnoky Ferenc Kórház Nonproft Zrt., Veszprém 2004 Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház Nonproft Kft Betegápoló Irgalmas Rend Kórház, Budapest 9521 MÁV Kórház és Rendelőntézet, Szolnok 6/a2. TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: Súlyos rheumatod arthrts kezelésére, amennyben előzetes, legalább három hónapg tartó TNF-alfa gátló terápa ellenére a betegség aktvtása megfelelően nem csökken (aktvtás ndex csökkenés kevesebb, mnt 1,2), a remsszó fennálláság a fnanszírozás eljárásrendekről szóló mnszter rendeletben meghatározott fnanszírozás protokoll alapján. Folyamatos, egy éven túl kezelés alatt álló betegek esetén a betegség súlyosságát legkésőbb 12 havonta újra szükséges értékeln, tartós stabl remsszó esetén a dózs csökkentése lehetséges, a kezelés felfüggeszthető. OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE: rtuxmab KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT 0153 Országos Reumatológa és Fzoterápás Intézet, Budapest 01A6 Magyar Honvédség Honvédkórház, Budapest 0242 Pécs Tudományegyetem Klnka Központ 0301 Bács-Kskun Megye Kórház, Kecskemét 0401 Pándy Kálmán Megye Kórház, Gyula 0502 Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Kórház és Egyetem Oktató Kórház, Mskolc 0643 Szeged Tudományegyetem Szent-György Albert Klnka Központ 0701 Fejér Megye Szent György Kórház, Székesfehérvár 0801 Petz Aladár Megye Oktató Kórház, Győr 0901 Kenézy Kórház Rendelőntézet Egészségügy Nonproft Kft., Debrecen 0940 Debrecen Egyetem Orvos- és Egészségtudomány Centrum 1011 Markhot Ferenc Kórház Egészségügy Szolgáltató Nonproft Kemelkedően Közhasznú Kft., Eger 1102 Vaszary Kolos Kórház, Esztergom 1309 Pest Megye Flór Ferenc Kórház, Kstarcsa 1501 Jósa András Oktató Kórház Nonproft Kft., Nyíregyháza 1801 Vas Megye Markusovszky Kórház Egyetem Oktatókórház Nonproft Zrt., Szombathely

13 MAGYAR KÖZLÖNY év 16. szám Veszprém Megye Csolnoky Ferenc Kórház Nonproft Zrt., Veszprém 2004 Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház Nonproft Kft Betegápoló Irgalmas Rend Kórház, Budapest 9521 MÁV Kórház és Rendelőntézet, Szolnok 6/b. TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: Juvenls dopáthás arthrts kezelésére, a fnanszírozás eljárásrendekről szóló mnszter rendeletben meghatározott fnanszírozás protokoll alapján. Megfelelő válaszkészség esetén (Gannn javulás krtérum mértéke 30%-nál magasabb) az aktvtás rendszeres kontrollja mellett a remsszó fennálláság a fnanszírozás eljárásrendekről szóló mnszter rendeletben meghatározott fnanszírozás protokoll alapján. Folyamatos, egy éven túl kezelés alatt álló betegek esetén a betegség súlyosságát legkésőbb 12 havonta újra szükséges értékeln, tartós (legalább 6 hónapja tartó) stabl remsszó esetén a dózs csökkentése lehetséges, a kezelés felfüggeszthető. OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE: etanercept adalmumab toclzumab abatacept KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT 0140 Semmelwes Egyetem, Budapest 0153 Országos Reumatológa és Fzoterápás Intézet, Budapest 01A6 Magyar Honvédség Honvédkórház, Budapest 0242 Pécs Tudományegyetem Klnka Központ 0301 Bács-Kskun Megye Kórház, Kecskemét 0401 Pándy Kálmán Megye Kórház, Gyula 0502 Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Kórház és Egyetem Oktató Kórház, Mskolc 0643 Szeged Tudományegyetem Szent-György Albert Klnka Központ 0701 Fejér Megye Szent György Kórház, Székesfehérvár 0801 Petz Aladár Megye Oktató Kórház, Győr 0901 Kenézy Kórház Rendelőntézet Egészségügy Nonproft Kft., Debrecen 0940 Debrecen Egyetem Orvos- és Egészségtudomány Centrum 1011 Markhot Ferenc Kórház Egészségügy Szolgáltató Nonproft Kemelkedően Közhasznú Kft., Eger 1102 Vaszary Kolos Kórház, Esztergom 1309 Pest Megye Flór Ferenc Kórház, Kstarcsa 1501 Jósa András Oktató Kórház Nonproft Kft., Nyíregyháza 1801 Vas Megye Markusovszky Kórház Egyetem Oktatókórház Nonproft Zrt., Szombathely 1901 Veszprém Megye Csolnoky Ferenc Kórház Nonproft Zrt., Veszprém 2004 Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház Nonproft Kft Betegápoló Irgalmas Rend Kórház, Budapest 9521 MÁV Kórház és Rendelőntézet, Szolnok

9/1993. (IV. 2.) NM rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről

9/1993. (IV. 2.) NM rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről hatályos: 2015.02.03 - A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII.

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere 36/2014. (IV. 30.) EMMI rendelete egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Az emberi erőforrások minisztere 36/2014. (IV. 30.) EMMI rendelete egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 8852 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. év 61. szám Az ember erőforrások mnsztere 36/2014. (IV. 30.) EMMI rendelete egyes egészségbztosítás tárgyú mnszter rendeletek módosításáról A kötelező egészségbztosítás

Részletesebben

7/2014. (I. 29.) EMMI rendelet

7/2014. (I. 29.) EMMI rendelet 7/2014. (I. 29.) EMMI rendelet egyes gyógyszerészeti tárgyú és egyéb, a civil szervezetek támogatásával kapcsolatos rendeletek módosításáról hatályos: 2014.01.30-2014.02.28 A kötelező egészségbiztosítás

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 6. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 6. szám MAGYAR KÖZLÖNY 6. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. január 20., hétfő Tartalomjegyzék 8/2014. (I. 20.) Korm. rendelet Az egyrészről az Európa Unó és tagállama, másrészről a Svájc Államszövetség között

Részletesebben

24/2013. (III. 29.) EMMI rendelet. az egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

24/2013. (III. 29.) EMMI rendelet. az egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 24/2013. (III. 29.) EMMI rendelet az egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról hatályos: 2013.03.30-2013.03.30 Tartalom: 1. Az egészségügyi szak társadalombiztosítási finanszírozásának

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 11. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 11. szám MAGYAR KÖZLÖNY 11. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. január 29., szerda Tartalomjegyzék 13/2014. (I. 29.) Korm. rendelet Egyes kormányrendeletek Polgári Törvénykönyvvel összefüggő módosításáról 798

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LX. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 1025 1120. OLDAL 2010. február 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Fel hív juk Tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra

Részletesebben

138/2012. (VI. 29.) Korm. rendelet

138/2012. (VI. 29.) Korm. rendelet 138/2012. (VI. 29.) Korm. rendelet egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók 2012. évi illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól

Részletesebben

40/2014. (II. 24.) Korm. rendelet. egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

40/2014. (II. 24.) Korm. rendelet. egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról 40/2014. (II. 24.) Korm. rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról Tartalom: 1. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény

Részletesebben

Tartalomjegyzék Bevezetés... 1 Kórházi ágyszám- és betegforgalmi kimutatás fenntartónként... 5

Tartalomjegyzék Bevezetés... 1 Kórházi ágyszám- és betegforgalmi kimutatás fenntartónként... 5 Tartalomjegyzék Bevezetés... 1 Kórházi ágyszám- és betegforgalmi kimutatás fenntartónként... 5 Önkormányzati eü. intézmény... 7 Központi eü. intézmény... 7 Egyetem... 12 Vállalkozás... 13 Egyházi intézmény...

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 191. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 191. szám MAGYAR KÖZLÖNY 191. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. november 19., kedd Tartalomjegyzék 434/2013. (XI. 19.) Korm. rendelet A térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások

Részletesebben

31/2015. (VI. 12.) EMMI rendelet egyes egészségbiztosítási és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1

31/2015. (VI. 12.) EMMI rendelet egyes egészségbiztosítási és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 31/2015. (VI. 12.) EMMI rendelet egyes egészségbiztosítási és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 hatályos: 2015.06.13-2015.06.14 Tartalom: Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási

Részletesebben

Transzplantációs céllal történő szervkivételek a fekvőbeteg-ellátásban

Transzplantációs céllal történő szervkivételek a fekvőbeteg-ellátásban Transzplantációs céllal történő szervkivételek a fekvőbeteg-ellátásban Indikátorrendszer 2009 Egészségbiztosítási Felügyelet 2010. március Bevezetés Az Egészségbiztosítási Felügyelet az Indikátorrendszer

Részletesebben

23/2015. (IV. 28.) EMMI

23/2015. (IV. 28.) EMMI 23/2015. (IV. 28.) EMMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazat háttérintézményei és a fővárosi és megyei kormányhivatalok átalakításával összefüggő módosításáról

Részletesebben

Hatályosság: 2010.06.01-2010.07.02

Hatályosság: 2010.06.01-2010.07.02 35/2010. (V. 14.) EüM rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseirıl szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet, valamint a fertızı betegségek és a járványok megelızése

Részletesebben

Mellékletek 1. MELLÉKLET... 195. 1.1 Melléklet: A vizsgált kórházak listája és működésük évei 2000-2009... 195

Mellékletek 1. MELLÉKLET... 195. 1.1 Melléklet: A vizsgált kórházak listája és működésük évei 2000-2009... 195 Mellékletek 1. MELLÉKLET... 195 1.1 Melléklet: A vizsgált kórházak listája és működésük évei 2000-2009... 195 1.2 Melléklet: A GDP és a fekvőbeteg-szakellátás kiadásainak alakulása nominális értéken (1994-2009)

Részletesebben

31/2010. (V. 13.) EüM rendelet. a finanszírozási eljárásrendekről

31/2010. (V. 13.) EüM rendelet. a finanszírozási eljárásrendekről 31/2010. (V. 13.) EüM rendelet a finanszírozási eljárásrendekről A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. (6) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LXI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 1097 1160. OLDAL 2011. február 28. A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 965 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTER 21296-3/2010-0004JKF 1 ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a Gyógyító-megelőző ellátás jogcím-csoportból finanszírozott egészségügyi szolgáltatók korábbi évekből felhalmozott adósságának

Részletesebben

Struktúraváltáshoz kapcsolódó képzést és foglalkoztatást támogató fejlesztés (TÁMOP-6.2.4/B/14/2)

Struktúraváltáshoz kapcsolódó képzést és foglalkoztatást támogató fejlesztés (TÁMOP-6.2.4/B/14/2) Struktúraváltáshoz kapcsolódó képzést és foglalkoztatást támogató fejlesztés (TÁMOP-6.2.4/B/14/2) A pályázatok benyújtása a kitöltőprogram megjelenését követő második munkanaptól számítva 15 napig lehetséges.

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA VII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2008. OKTÓBER 3. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1139 Budapest, Váci út 73/A Telefon: 298-2404 E-mail: akarsai@oep.hu Megjelenik havonta Ára:

Részletesebben

53-35/2011. ikt. szám A határozati javaslat törvényes:

53-35/2011. ikt. szám A határozati javaslat törvényes: Szent Lázár Megyei Kórház főigazgatója SALGÓTARJÁN 8. sz. napirendi pont 53-35/2011. ikt. szám A határozati javaslat törvényes: dr. Barta László B E S Z Á M O L Ó a Szent Lázár Megyei Kórház pénzügyi,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 75. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. május 12., szerda. Tartalomjegyzék. 170/2010. (V. 12.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 75. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. május 12., szerda. Tartalomjegyzék. 170/2010. (V. 12.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. május 12., szerda 75. szám Tartalomjegyzék 170/2010. (V. 12.) Korm. rendelet 25/2010. (V. 12.) EüM rendelet 26/2010. (V. 12.) EüM rendelet 27/2010.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 205. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 205. szám MAGYAR KÖZLÖNY 205. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. december 10., kedd Tartalomjegyzék 2013. évi CCVII. törvény Egyes törvényeknek az Alaptörvény ötödik módosításával összefüggő módosításáról 84230

Részletesebben

JELENTÉS. az állami és önkormányzati kórházak gyógyszergazdálkodásának ellenőrzéséről. 0707 2007. május

JELENTÉS. az állami és önkormányzati kórházak gyógyszergazdálkodásának ellenőrzéséről. 0707 2007. május JELENTÉS az állami és önkormányzati kórházak gyógyszergazdálkodásának ellenőrzéséről 0707 2007. május 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.1 Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

Egészségügyi Humánerőforrás Monitoring Projekt. Budapesti Konferencia, 2013.09.05.

Egészségügyi Humánerőforrás Monitoring Projekt. Budapesti Konferencia, 2013.09.05. Egészségügyi Humánerőforrás Monitoring Projekt Budapesti Konferencia, 2013.09.05. HMR TEAM Program 09:30 Köszöntő dr. Paphalmi Rita Elnök, Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 09:40 Megnyitó

Részletesebben

A certolizumab pegol kezelés rheumatoid arthritisben, irodalmi áttekintés és egészséggazdaságtani. Szerkesztette: Brodszky Valentin

A certolizumab pegol kezelés rheumatoid arthritisben, irodalmi áttekintés és egészséggazdaságtani. Szerkesztette: Brodszky Valentin A certolizumab pegol kezelés rheumatoid arthritisben, irodalmi áttekintés és egészséggazdaságtani elemzés Szerkesztette: Brodszky Valentin Brodszky Valentin (szerk.): A certolizumab pegol kezelés rheumatoid

Részletesebben

A HÁZIORVOSI SZOLGÁLATOK INDIKÁTOR ALAPÚ TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSE 2014. ÁPRILISTÓL

A HÁZIORVOSI SZOLGÁLATOK INDIKÁTOR ALAPÚ TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSE 2014. ÁPRILISTÓL A HÁZIORVOSI SZOLGÁLATOK INDIKÁTOR ALAPÚ TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSE 2014. ÁPRILISTÓL A háziorvosi és házi gyermekorvosi szolgálatok (továbbiakban: háziorvosi szolgálatok) által végzett minőségi és hatékony

Részletesebben

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LXI. ÉVFOLYAM 15. SZÁM 2449 2512. OLDAL 2011. július 27. A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 965 FT I. RÉSZ Sze mé lyi rész Közlemény szakmai kitüntetések, elismerések adományozásáról...

Részletesebben

151. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. november 9., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1911, Ft. Oldal

151. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. november 9., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1911, Ft. Oldal A AGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. november 9., péntek 151. szám Ára: 1911, Ft TARTALOJEGYZÉK 295/2007. (XI. 9.) Korm. r. A frekvenciasávok nemzeti felosztásának megállapításáról szóló

Részletesebben