3. Téma: Spiritualitás A Lélek összhangban dobogtatja szívünket

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "3. Téma: Spiritualitás A Lélek összhangban dobogtatja szívünket"

Átírás

1 3. Téma: Spiritualitás A Lélek összhangban dobogtatja szívünket

2 A LÉLEK ÖSSZHANGBAN DOBOGTATJA SZÍVÜNKET (Henri Vergès testvér) Jézus Istenében gyökerező spiritualitás, mely a világ realitásai között valósul meg; a misszió táplálja és Mária példája szerint éljük meg. BEVEZETÉS A Marista Misszióban különféle tapasztalatokkal rendelkező, és más-más életutat bejárt személyekkel állunk kapcsolatban. Éppen így, a sajátmagunkkal, Istennel, másokkal és a világgal való kapcsolatunkat is különbözőképpen fejezzük ki. Eleven, élettel és lélekkel rendelkező létezőkként, spiritualitásunkat is többékevésbé mélyen éljük meg. Amint azt a Közös asztal körül c. dokumentum írja a 100. és 101. pontban: A spiritualitás azt jelenti, hogy Istenből és Istenben élünk. Olyan ez, mint a fa életnedve. Nem látjuk, de ebből táplálkozik és növekszik a gyümölcs. Éppen így, a keresztények megtapasztalják a Lélek erejét, mely létezésüknek értelmet ad, táplálja meggyőződésüket, és támogatja tetteiket. A spiritualitás azt jelenti, hogy elmélyülten akarunk élni, nem pedig felületesen. A spiritualitásra nyitott emberi lény felfedezi, hogy minden pillanat a kegyelem ideje. Képes megőrizni a reményt úgy az örömben, mint a szenvedésben. Megfogadja, hogy legmélyéig megéli ennek a csodálatos és nehéz életnek minden pillanatát. Ne tévesszük össze ezt a magatartást a rituális vallásossággal; ez az élet valódi megváltozásához vezet. Ebben a reflexióban arra hívunk meg titeket, hogy tudatosítsuk spiritualitásunk legjellegzetesebb vonásait és a Lélek újabb szólításait, melyek egy új föld felé vezetnek minket. EMBERI TAPASZTALAT Javasolt dinamika: Életünk fája Minden résztvevőnek adunk egy lapot, melyen egy fa körvonalai rajzolódnak ki. Meghívjuk őket arra, hogy képzeljék el azt, hogy ez a fa saját életüket és saját spiritualitásukat jelképezi. Erre a fára írják rá a következő kérdésekre adott válaszokat: Milyenek ennek a fának a gyökerei? Milyen földben gyökerezik ez a fa? Miből táplálkozik ennek a fának az élete? Milyen színűek a levelei és virágai, milyen illat árad belőle? A személyes reflexióra adott idő után megkérjük őket, hogy osszák meg ezt a tapasztalatot.

3 SZEMPONTOK Mint ahogy a Bevezetőben is mondtuk, a spiritualitás mintegy a fa életnedve. Nem a felszínből kiindulva éljük meg, hanem a gyökérből. Bizonyos marista és egyházi dokumentumokban olvashatunk olyan írásokat, melyek személyes és közösségi téren is világosságot nyújthatnak számunkra, és amelyek megadhatják annak kulcsát, hogyan mélyítsük el a marista spiritualitás gyökereit. Ennek közösségi olvasására hívunk meg: a) Jézus Istenében gyökerező spiritualitás Az embert szenvedélyesen szerető Isten Istennek a Jézus által kinyilatkoztatott jellemzői lényegében egy érdek nélkül szerető Istenben foglalhatók össze, aki nem képes másra, mint hogy szeressen; olyan Isten ő, aki Atya-Anya; életet, boldogságot akar adni gyermekeinek. Jézus nagyon mélyen megélte Istennek, mint Szeretetnek tapasztalatát, és egész életével kereste, hogyan közölje tettei és szavai által ezt a mély meggyőződést. Eszménye az Isten Országának képében foglalható össze: Isten, aki úgy uralkodik, hogy a világ a szabadságot, az igazságosságot, a jóságot, a korlátokon való túllépést, és a gyenge befogadását élvezi. (Az Evangélium hirdetői a fiatalok körében, 60) b) A valóságban gyökerező spiritualitás A marista karizma a Lélek ajándéka, aki ott fú, ahol akar, ma más vallású, vagy más meggyőződésű emberek szívét is megérinti. Mi, világi maristák és marista testvérek, befogadjuk ezeket az személyeket, akik Champagnat karizmájában találják meg személyes vallási tapasztalatuk, és az emberiség iránti elkötelezettségüket mélyebben megélésének útját. Champagnat marista karizmája kezdettől fogva sajátos kapcsolatot ápol a Mária Társasággal: Marista Atyák, Marista Nővérek, a Mária Társaság Misszionárius Nővérei, Marista Harmadrend. Történelmünk egy része közös, mint ahogy Máriával való spirituális utunk is, aki Jézushoz vezet. A világ néhány pontján együtt vagyunk, a misszióért, és ez erősíti kötelékeinket. Szeretnénk Champagnat világi marista identitásunkkal hozzájárulni ahhoz, hogy ez a kapcsolat gazdagodjon, és szorosabbá váljon. (Sziklából fakadó forrásvíz, 127 és 128) c) A misszióból táplálkozó spiritualitás Azt is érezzük, hogy a krisztushívők néhány társulásával, és néhány egyházmegyei kongregációval, melyek Champagnat karizmájából születtek, különösen is Champagnat Marista Kisnővéreivel (Guatemala) és Jézus, a Jó Pásztor Marista Leányaival (Nigéria), szintén egy családot alkotunk. (Sziklából fakadó forrásvíz, 129). d) Mária példája szerint éljük meg A Rend karizmájában való osztozás mindenekelőtt azt kívánja, hogy barátságos kapcsolatot alakítsunk ki, ami lehetővé teszi a valódi kommunikációt a világiak és a testvérek között. Az eredeti marista karizma a Testvérek Rendjével született meg; ott találtuk meg hivatásunkat, és utunkat velük kívánjuk megosztani. (Sziklából fakadó forrásvíz, 131).

4 Mária az Angyali üdvözletkor a mi példaképünk, mint aki nyitott a Szentlélekre, figyelmesen hallgatja Őt a csendben, és akire a cselekvésben ráhagyatkozik. Máriával együtt, aki mindezeket megőrizte és szívében forgatta, megpróbálunk szemlélődők lenni a cselekvésben. Imánk, a marista hagyományhoz híven, egyszerű, mely a mindennapi életben valósul meg, de a szemlélődésre áldozott sajátos időszakokkal együtt. A belső életből kiindulva neveljük önmagunkat és egymást, és bátorítunk a szépség iránt való fogékonyságra és nyitottságra. (Mária nevét adta nekünk; Emili Turú testvér, Rendfőnök Körlevele) e) Örömteli szívvel A mi örömünk Jézus Krisztus hitben való megismerése; kegyelem az, hogy őt követjük, amikor pedig ezt a kincset másoknak továbbadjuk, akkor azt a küldetést teljesítjük, amit az Úrtól kaptunk, amikor meghívott és kiválasztott minket. A feltámadt Jézus Krisztus ragyogásától megvilágosított szemmel szemlélhetjük a világot, a történelmet, a világban élő személyeket - és így kell szemlélnünk őket -, minden embert, különösen a gyermekek és a fiatalok arcán megmutatkozó Istent. (Aparecida, 18) SZEMÉLYES ÉS KÖZÖSSÉGI HÍVÁSOK Miután a szövegeket elolvastuk, felszólítunk arra, hogy hallgassuk és osszuk meg az általuk ébresztett személyes és közösségi szólításokat. Lerajzoljuk egy nagy lapra egy fa körvonalait, mely hasonló az összejövetel elején kapotthoz. Megkérjük a résztvevőket, hogy fejezzék ki azokat a szólításokat, amelyek bennük erősebben rezonáltak. Milyen az az életnedv, melyről úgy érzem, hogy át kellene járnia ezt a nagy fát, amely alatt mi, Champagnat maristák összegyűlünk? Milyen új földeken ültethetjük el ezt a fát? Milyen tápláló elemeket kell adnunk e fának? IMÁDSÁG (melyet az Aparecida dokumentum 24. pontja inspirált) Háttérzene mellett felszólítjuk a résztvevőket, hogy szemléljék azt a fát, amit lerajzoltak, és azokat a szólításokat, melyeket kimondtak. Néhány perc múlva együtt olvashatjuk ezt az egyszerű imát: Hálás szívvel köszönjük meg Istennek, hogy meghívott minket arra, hogy az Ő Országának, a szeretet és élet, az igazságosság és a béke országának eszközei legyünk, amelyért oly sok ember áldozta életét. Ő maga bízza ránk kezének művét, hogy gondoskodjunk arról, és hogy mindenki szolgálatába állítsuk. Köszönjük Istennek, hogy munkatársaivá tett minket, hogy szolidárisak legyünk a teremtett világgal, melyért felelősek vagyunk. Hálát adunk Istennek, aki oly sok gyermeket és fiatalt, testvért, világi tagot bízott ránk, hogy közösen építsünk egy új földet. Köszönetet mondunk Istennek, hogy Máriában és Marcellinben mutatta meg nekünk szerető arcát.

5 Az egyik résztvevő felolvassa az Evangéliumot: «Lelkem magasztalja az Urat, és szívem ujjong megváltó Istenemben, mert rátekintett szolgálója alázatosságára. Íme, mostantól fogva boldognak hirdet minden nemzedék, mert nagyot tett velem a Hatalmas, és Szent az ő neve. Irgalma nemzedékről nemzedékre az istenfélőkkel marad. Karja bizonyságot tett hatalmáról: szétszórta a szívük szándékában gőgösöket, letaszította trónjukról a hatalmasokat, az alázatosakat pedig fölemelte. Az éhezőket javakkal töltötte el, de a gazdagokat üres kézzel küldte el. Gondjába vette szolgáját, Izraelt, megemlékezve irgalmáról, amelyet atyáinknak, Ábrahámnak és utódainak örökre megígért.» (Lk 1, 46-56). Néhány perc csend és elmélyülés után időt adunk egymásnak arra, hogy megosszuk hálaadó és dicsőítő imánkat. Minden második, vagy harmadik szóbeli ima után énekelhetjük a következő refrént: Magnificat, anima mea Dominum. Összegzésként felolvassuk Marcellin Champagnat Lelki Végrendeletének egy részletét: «Kérem a Jóistent, hogy ne hagyjon el Benneteket. Tegye lehetővé, hogy hűen kitartsatok az imádságos lelkület, a meditáció és a többi nemes erény gyakorlásában. Hogy a szerénység és az egyszerűség legyen a maristák legfőbb jellemzője. Ne féljetek: ha hittel és bizalommal kéritek Mennyei Édesanyánkat, ő mindig és mindenütt segíteni fog Rajtatok!» (Lelki végrendelet)

Donna-Marie Cooper O Boyle: Imádságos várandósság. Imakilenced az anyává válás kilenc hónapjára

Donna-Marie Cooper O Boyle: Imádságos várandósság. Imakilenced az anyává válás kilenc hónapjára PPEK 790 Donna-Marie Cooper O Boyle: Imádságos várandósság Donna-Marie Cooper O Boyle Imádságos várandósság Imakilenced az anyává válás kilenc hónapjára mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK)

Részletesebben

Nyolc Boldogság Katolikus Közösség

Nyolc Boldogság Katolikus Közösség Nyolc Boldogság Katolikus Közösség A Közösség neve A Közösség kezdetben, 1973-tól, a Júda Oroszlánja és Áldozati Bárány nevet viselte. Megragadott minket Jézus két arca: Oroszlán és Bárány (vö. Jel 5,

Részletesebben

43. 2007. augusztus. Sok szeretettel Mária. A FVR hivatása, karizmája, küldetése Benedetto Lino ofs

43. 2007. augusztus. Sok szeretettel Mária. A FVR hivatása, karizmája, küldetése Benedetto Lino ofs 1 Kedves Testvérek! Istennek legyen hála! Elkészült a Nemzetközi Tanács által szervezett képzési kurzus anyagának gyakorlatilag teljes fordítása. Köszönetet mondok azoknak, akik segítettek a munkában:

Részletesebben

The Holy See NOVO MILLENNIO INEUNTE

The Holy See NOVO MILLENNIO INEUNTE The Holy See NOVO MILLENNIO INEUNTE II. János Pál pápa apostoli levele a 2000. esztendő Nagy Jubileuma végén 2001. január 6. Tartalom - Bevezetés - I. TALÁLKOZÁS KRISZTUSSAL: A NAGY JUBILEUMI ÉV ÖRÖKSÉGE

Részletesebben

MINDENT JÉZUSNAK MÁRIA ÁLTAL, MINDENT MÁRIÁNAK JÉZUSÉRT!

MINDENT JÉZUSNAK MÁRIA ÁLTAL, MINDENT MÁRIÁNAK JÉZUSÉRT! MINDENT JÉZUSNAK MÁRIA ÁLTAL, MINDENT MÁRIÁNAK JÉZUSÉRT! MARISTA TESTVÉREK 2008 1. SEGÍTSÉGÜL-HÍVÁSOK Jézus Szentséges Szíve, irgalmazz nekünk. Szűz Mária Szeplőtelen Szíve, könyörögj érettünk. Szent József,

Részletesebben

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés megdobogtatja a legtöbbünk szívét! Azt hiszem azért, mert mindannyian,

Részletesebben

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6 Újra ránk köszönt a Karácsony, Urunk születését ünnepeljük. Figyelmünk a Megváltóra és áldott Szüleire irányul. Egy Családra, ahol befogadják Istent; minden új és meglepetésszerû megnyilatkozásával. Ünneplésünk

Részletesebben

A bahá í hit egy olyan világvallás, amelynek célja, hogy egyesítsen minden emberfajtát és népet egyetlen egyetemes Ügyben és egy közös Hitben.

A bahá í hit egy olyan világvallás, amelynek célja, hogy egyesítsen minden emberfajtát és népet egyetlen egyetemes Ügyben és egy közös Hitben. Anna párbeszéd 1 1. rész Egy világvallás Minden korok Megígértje A bahá í hit egy olyan világvallás, amelynek célja, hogy egyesítsen minden emberfajtát és népet egyetlen egyetemes Ügyben és egy közös Hitben.

Részletesebben

IMAFÜZET BRENNER JÁNOS 1931-1957. Brenner János Szombathelyen született 1931. december 27-én, a háromgyermekes család második fiúgyermekeként.

IMAFÜZET BRENNER JÁNOS 1931-1957. Brenner János Szombathelyen született 1931. december 27-én, a háromgyermekes család második fiúgyermekeként. IMAFÜZET BRENNER JÁNOS BOLDOGGÁ AVATÁSÁÉRT BRENNER JÁNOS 1931-1957 Brenner János Szombathelyen született 1931. december 27-én, a háromgyermekes család második fiúgyermekeként. Később mindhárom fiúból pap

Részletesebben

IMÁDKOZZUNK HIVATÁSOKÉRT

IMÁDKOZZUNK HIVATÁSOKÉRT IMÁDKOZZUNK HIVATÁSOKÉRT 1. Ima hivatásokért A szív nem ott van, ahol van, hanem, ott, ahol szeret Szent Bernát IMA HIVATÁSOKÉRT 1.1. Ima a hivatás felismeréséért Uram, bölcs gondviseléseddel öröktől

Részletesebben

Mária titka. Jézus szeretete Máriában

Mária titka. Jézus szeretete Máriában Montforti Grignion Szent Lajos Mária titka Jézus szeretete Máriában fr. Bakos Rafael OCD bevezető gondolataival II. János Pál pápa levelével, amit a Montforti Kongregáció testvéreihez és nővéreihez írt

Részletesebben

The Holy See UT UNUM SINT. II. János Pál pápa enciklikája az ökumenikus törekvésekről 1995. május 25. Úrnapján. Bevezetés 1 4

The Holy See UT UNUM SINT. II. János Pál pápa enciklikája az ökumenikus törekvésekről 1995. május 25. Úrnapján. Bevezetés 1 4 The Holy See UT UNUM SINT II. János Pál pápa enciklikája az ökumenikus törekvésekről 1995. május 25. Úrnapján Bevezetés 1 4 I. A KATOLIKUS EGYHÁZ ÖKUMENIKUS ELKÖTELEZETTSÉGE 1. Isten terve és a közösség

Részletesebben

Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma

Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma AZ IGAZSÁGOSSÁG ÉS BÉKE PÁPAI TANÁCSA Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma ŐSZENTSÉGE II. JÁNOS PÁL PÁPÁNAK A TÁRSADALMI TANÍTÁS TANÍTÓMESTERÉNEK, AZ IGAZSÁGOSSÁG ÉS A BÉKE EVANGÉLIUMA TANÚSÁGTEVŐJÉNEK

Részletesebben

AVáci EgyházmEgyE zsinatán az Egyház és a helyi közösségek aktuális gondjairól

AVáci EgyházmEgyE zsinatán az Egyház és a helyi közösségek aktuális gondjairól zsinati homíliák a Váci EgyházmEgyEi zsinat témaköreihez Váci EgyházmEgyE, 2014. tartalom PüsPöki Előszó... 3 1. témakör: EVangElizáció... 4 2. témakör: szolgálattevők... 8 3. témakör: liturgia... 12 4.

Részletesebben

A REMÉNYSÉGBEN LEGYETEK DERŰSEK

A REMÉNYSÉGBEN LEGYETEK DERŰSEK BEKÖSZÖNTŐ Keresztény öröm Egy csillogó szemű, mosolygós gyerek arcképét tenném ide a Beköszöntő helyére, kommentár nélkül. Mivel ez nem áll módomban, könyvekből pedig nem szeretnék szemezgetni, így a

Részletesebben

A MINDENNAPOK LELKIGYAKORLATA

A MINDENNAPOK LELKIGYAKORLATA A MINDENNAPOK LELKIGYAKORLATA BEVEZETŐ Magyarországon mind többen kerülnek kapcsolatba a szent ignáci lelkigyakorlattal. Sokan közülük a megtapasztalt elmélkedést és imát szeretnék mindennapjaikban is

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 8. szám október JÉZUS ANYJA, MÁRIA. És most különösen is szeretném szívünkbe vésni a Világosság rózsafüzér

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 8. szám október JÉZUS ANYJA, MÁRIA. És most különösen is szeretném szívünkbe vésni a Világosság rózsafüzér LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 8. szám október Október hónapban az egész világegyház Máriával, égi édesanyánkkal fordul Jézus Krisztushoz, a kegyelmek forrásához. Mária, Jézus anyja az Ige megtestesülésétől

Részletesebben

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE...

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... a minden új. Új technika, új módszer, új tartalom, új forma, új csomagolás, új kivitelezés, új, új, új Majd egy üzenet ezt mondja: ha az egyik áruházban minden héten mindig leáraznak, akkor miért nem adnak

Részletesebben

Magyar ökumenikus imaóra

Magyar ökumenikus imaóra Magyar ökumenikus imaóra Ti vagytok erre a tanúk (Lk 24,48 ) 49. ökumenikus találkozó 2 Magyar ökumenikus imaóra Ti vagytok erre a tanúk (Lk 24,48) 3 Magyar ökumenikus imaóra Ti vagytok erre a tanúk (Lk

Részletesebben

IMA HÉT A Krisz tus-hí võk egy sé gé ért

IMA HÉT A Krisz tus-hí võk egy sé gé ért IMA HÉT A Krisz tus-hí võk egy sé gé ért 2011. 2007. január 21-28. 16-23 2006 2011... a... süketeket kitartottak is hallóvá az apostolok teszi, a némákat tanításában, is beszélõvé.... (ApCsel (Mk 7.37)

Részletesebben

Római Katolikus Hittan Tanterv A Szent István Társulat Hittankönyv sorozatához

Római Katolikus Hittan Tanterv A Szent István Társulat Hittankönyv sorozatához + A Szent István Társulat Hittankönyv sorozatához Budapest, 2013. Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 A tankönyvsorozat koncepciója... 4 Célok... 4 A megvalósítás pedagógiai koncepciója a koncentrikus tananyag

Részletesebben

Emberré lett imádság

Emberré lett imádság A FVR és a Klarissza Nővérek ta 2001. május 12. Szécsény Emberré lett imádság Az evangéliumi élet és átalakulásunk Krisztusba a Megtestesülés misztériumának fényében Isten Fia megtestesülésének misztériumára

Részletesebben

2000. júl. aug. V/4. szám. Tengernek Csillaga. Ára: 150,- Ft. keresztény folyóirat. Jézusom, bízom Benned! Budapest Szent István bazilika

2000. júl. aug. V/4. szám. Tengernek Csillaga. Ára: 150,- Ft. keresztény folyóirat. Jézusom, bízom Benned! Budapest Szent István bazilika Tengernek Csillaga keresztény folyóirat 2000. júl. aug. V/4. szám Ára: 150,- Ft Jézusom, bízom Benned! Budapest Szent István bazilika Meglátják az Úr dicsõségét Örüljön a puszta és a kiaszott vidék, ujjongjon

Részletesebben

ELÔSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ

ELÔSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ IMAHÉT AA Krisztus-hívõk vık egységéért egysøgøørt 2006. 2007. januær január 21-28. 15 22. 2006 2007... a süketeket is hallóvá teszi, a némákat is beszélõvé. Mert ahol (Mk ketten 7.37) vagy hærman sszegyßlnek

Részletesebben

Szerető Mennyei Atyánk

Szerető Mennyei Atyánk 1. tanulmány június 28 július 4. Szerető Mennyei Atyánk SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Máté 6:25-34; 7:9-11; Lukács 15:11-24; János 14:8-10; Zsidók 9:14 Lássátok milyen nagy szeretetet adott nékünk

Részletesebben

Ó, szép Jézus, ez új esztendőben légy híveidben!

Ó, szép Jézus, ez új esztendőben légy híveidben! PAX ET BONUM! A KERESZT TÖVÉBEN A SÜMEGI FERENCES KEGYTEMPLOM LAPJA III/3., 2011. JANUÁR 13. ÁRA: 50 FT Ó, szép Jézus, ez új esztendőben légy híveidben! Milyen új esztendőt kívánunk magunknak és egymásnak?

Részletesebben

A HARMADIK VILÁG SZEGÉNYEINEK SZOLGÁI

A HARMADIK VILÁG SZEGÉNYEINEK SZOLGÁI A HARMADIK VILÁG SZEGÉNYEINEK SZOLGÁI OPUS CHRISTI SALVATORIS MUNDI 2012. NAGYBÖJT XIX. évfolyam 1. szám Isten a szeretet forrása, a szeretetet pedig ne egyszerûen általános emberszeretetként értsük, hanem

Részletesebben

Kis Szent Teréz útikalauza a hétköznapi életre

Kis Szent Teréz útikalauza a hétköznapi életre Kis Szent Teréz útikalauza a hétköznapi életre Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség, 1998 Készült a kolozsvári GLORIA nyomdában Igazgató: Hoch Sándor Megrendelés száma: 32/1998 Eredeti címe: Wegweisungen

Részletesebben

Sors döntő pár be. széd. Érintés. Sorsdöntő párbeszéd a megújulásért Vezérfonal a gyülekezetek számára. a meg úju l á s ért

Sors döntő pár be. széd. Érintés. Sorsdöntő párbeszéd a megújulásért Vezérfonal a gyülekezetek számára. a meg úju l á s ért Sors döntő pár be Érintés Sorsdöntő párbeszéd a megújulásért Vezérfonal a gyülekezetek számára széd a meg úju l á s ért 02 Egyházi Jövőkép Bizottság 1440 Budapest 70 Pf. 5 ejb@reformatus.hu www.ejb.reformatus.hu

Részletesebben

A HARMADIK VILÁG SZEGÉNYEINEK SZOLGÁI

A HARMADIK VILÁG SZEGÉNYEINEK SZOLGÁI A HARMADIK VILÁG SZEGÉNYEINEK SZOLGÁI OPUS CHRISTI SALVATORIS MUNDI 2013. NAGYBÖJT XX. évfolyam 1. szám Kedves Fiatalok, ne érjétek be kevesebbel, mint az Igazság és a Szeretet, ne érjétek be kevesebbel,

Részletesebben