Az Új biofilterek környezetvédelmi felhasználása című GVOP / /3 számú pályázati munka eredményei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Új biofilterek környezetvédelmi felhasználása című GVOP 3.3.3.-05/1-2005-05-0010/3 számú pályázati munka eredményei"

Átírás

1 Az Új biofilterek környezetvédelmi felhasználása című GVOP / /3 számú pályázati munka eredményei I. Elvégzett feladatok Résztvevő Partnerek jelölései: VIRECO Kft. V Corvinus Egyetem Mikrobiológia Tanszék MT BME. Vegyipari Műveletek Tanszék VM E+E Környezetvédelmi Kft. E Munkaszakasz I. Kezdete: Vége: Szilárd fázisú biofilter hordozó kiválasztása Kezdete: Vége: Partnerek: V, VM, E 1.1. Biofilterek előállítására alkalmas olcsó, hazai hordozóanyagokat vizsgáltuk, a fonalas gomba törzseket/fajokat kellő mértékben megkötők kiválasztására. (Pl. kertészeti vagy szűrő-perlit, zeolitok, keményfaforgács stb.) A kiválasztásnál alapvető szempont volt, hogy a hordozó nagy mennyiségben, ugyanolyan minőségben az év minden szakában rendelkezésre álljon. (V., E.) 1.2. Az alacsony áramlási ellenállást biztosító hordozókat választottunk ki töltött oszlopban végzett nyomásesés mérések alapján. A kiválasztott hordozók fizikai vizsgálatát végeztük annak megállapítására, hogy töltött oszlop jellegű berendezés megvalósítása esetén, milyen maximális terhelhetőség engedhető meg. A kiválasztott hordozó relatív hézagtérfogatát ismétléses mérésekkel határoztuk meg különböző töltet elrendezések esetén. (V., VM) 1.3. A hordozó adszorpciós tulajdonságainak vizsgálatát végeztük kiválasztott fém ionokkal. A bioszorbens rögzítésénél fontos paraméter a szilárd hordozó nedvesíthetősége. Az esetlegesen nem nedvesített felület % adszorpciós tulajdonságai jelentős szerepet játszhatnak a kész biofilter nehéz fém megkötő kapacitásában. (VM.) 2. Biofilter adszorbens létrehozása Kezdete: Vége: Partner: V., MT 2.1. Fonalasgomba fajok/törzseket választottunk ki amelyek megfelelnek a biztonságos biotechnológiai alkalmazásnak (pl. nem termelnek mikotoxint, nem patogének) és amelyek olcsó folyadék vagy szilárd szubsztrátumokon fermentációval gazdaságosan elszaporíthatók sejttömeg előállítási célra. Ilyenek a növényi poliszacharidokat és cukrokat (keményítőt, cellulóz, szacharóz) vagy az 1

2 élelmiszeripari melléktermékeket jól hasznosító fonalasgomba fajok közül kerültek kiválasztásra. (MT.) 2.2. A kiválasztott törzsek folyadék vagy szilárd fázisú fermentációjának technológiáját kdolgoztuk ki, optimáltuk sejttömeg előállítási szempontból. (MT.) 2.3. A kiválasztott gomba/fajok környezetszennyező nehézfém megkötő képességét vizsgáltuk, az akkumulációt befolyásoló mikrobiológiai, fiziológiai és ökológiai tényezők határoztuk meg. (MT.) 2.4. A gomba micéliumoknak olcsó, könnyen hozzáférhető, lehetőleg hazai előállítású hordozókon való rögzítés-technológiáját dolgoztuk ki. Azt vizsgáltuk, hogy cellulóz tartalmú melléktermékeken való szaporítás során ez a két folyamat nem kapcsolható-e össze. (MT.) 2.5. Aktív bioszorbenst állítottunk elő a sejtek inaktiválásával, fizikai és/vagy vegyszeres kezelésével laboratóriumi léptékben. Az inaktiválás fémakkumulációra való hatását tanulmányoztuk. A kidolgozott technológiát félüzemi léptékűre fejlesztettük. (MT., V.) 2.6. A megkötött nehézfémek reszorpciójának/visszanyerésének technológiáját dolgoztuk ki, egyrészt a biofilter regenerációja, másrészt az értékes nehézfémek kinyerése szempontjából. Az egész eljárás gazdaságossága szempontjából fontos szempont az elkészített biofilter többszöri felhasználhatósága vagy az első telítés utáni megsemmisítése Javaslatot tettünk a félüzemi és üzemi regenerációs technológiára. Laboratóriumi kísérletek sikeres ismétléses elvégzése után lehetett a lépték növelési számításokat elvégezni. (MT., V:) 3. Biofilter berendezés megvalósítása Kezdete: Vége: Partnerek: VM, V 3.1 A kiválasztott hordozókon rögzített szelektált fonalas gomba törzsek/fajokkal létrehozott új biofilter vizsgáltuk Anyagátadási kísérletek végeztünk szakaszos/kevert rendszerben kiválasztott fémekkel (Pl. cink, réz, króm stb.) az adszorpció sebességének meghatározása céljából. Az elő kísérletek alapján lehetségessé vált a folyamatosan működő (Pl. töltött oszlop, két párhuzamosan batch üzemmódban működő berendezés, stb.) fázis érintkeztető rendszer kiválasztása. (VM., V) Egyszerű kinetikai modellt választottunk ki és teszteltünk a mérési eredmények alapján. A mért és a modellel számított eredmények adott határon belüli megegyeztek, ami az alapja a további munkának ugyanis a léptéknövelési számításoknál megbízható modellnek kell rendelkezésre állni. (V) Kísérlettervet készítettünk és valósítottunk meg az optimális üzemeltetési paraméterek meghatározása céljából. A kísérletek számának és paramétereinek előre meghatározása fontos gazdasági szempont, mivel a feleslegesen elvégzett kísérletek jelentős költség növekedést okozhattak volna. (V) 3.2. Az elő kísérletek és a kísérleti terv alapján új laboratóriumi méretű biofilter berendezést terveztünk, elkészítettünk és üzembe helyeztünk. Folyamatos betáplálással kísérleteket végeztünk az optimális paraméterek meghatározása céljából. Szükséges volt az áramlási paraméterek pontos meghatározása, hogy az 2

3 anyagátadás a lehetséges legkedvezőbb feltételek (magas Re szám) mellett történjen: Hidrodinamikai méréseket végeztünk az üzemeltehetőség határainak feltárása céljából. Az élesztő lemosódását vizsgáltuk. A bioadszorbens további felhasználását kérdőjelezi meg, ha a véletlenszerűen előálló esetleges zavarás esetén lemosódott volna a szilárd hordozóról. (VM.) Az adszorpciót befolyásoló tényezők vizsgáltuk.(ph, koncentráció, hőmérséklet). Az irodalmi adatok és eddigi tapasztalataink alapján a fémionok adszorpciója 6-9 ph tartományban kielégítő sebességgel ment végbe, de az újonnan kiválasztott fonalas gombákkal kapcsolatosan nem volt tapasztalatunk A természetes ivóvizek, a talajvizek és ipari szennyvizek nehéz fém szennyezéseire vonatkozó részletes adatok rendelkezésre álltak. Így az előfordulható koncentráció intervallumok becsülhetőek voltak, ami fontos szempont a kísérleti paraméterek meghatározása szempontjából. (VM.) 3.3. Laboratóriumi kísérletek és a felállított számítási modell alapján léptéknövelési számításokat végeztünk. Félüzemi méretű berendezést terveztünk, a széleskörű megvalósíthatóság figyelembe vételével, a berendezés megépítettük. A fizikai paraméterek (Pl. betöltött biofilter relatív hézagtérfogata, fázis szállító berendezések és ellenőrző műszerek stb.) ellenőriztük, majd a biofilter berendezést üzembe helyeztük. (VM., V) Munkaszakasz II. Kezdete: Vége: Új biofilter berendezés környezetvédelmi alkalmazása. Kezdete: Vége: Partnerek: V, VM, MT, E 4.1. Víztisztítási kísérleteket végeztünk félüzemi készülékben mérgező nehéz fémek eltávolítására: A méretnövelés hatását vizsgáltuk modell vízzel. (talaj, ivóvíz, felületkezelési szennyezett víz stb.) Az átlagosnak tekinthető összetételű ivó-, talaj-, és szennyezett ipari vizekkel kísérleteket végeztünk annak ellenőrzésére, hogy a félüzemi méretű berendezés számításokkal, meghatározott optimális működtetési paraméterei valóságosak-e Az ország különböző pontjairól vett ivóvíz minták tisztítását végeztük a hatósági előírásoknak megfelelő mértékig.(pl. arzén, vas, mangán) Szennyezett talajvízek tisztítására végeztünk kísérleteket. (Pl. vas, ólom, kadmium, króm, cink, réz stb. eltávolítása). A különböző helyekről gyűjtött talajvizek tisztítása azt igazolta, hogy az új biofilter berendezés megfelel az előzetes elvárásoknak Ipari hulladék és szennyvizek tisztítását végeztük. (Pl. bőripari, galvánfelületkezelési víz stb.) A kísérletek eredményei alapján javaslatot tettünk a félüzemi és üzemi méretű tisztítási technológiára és berendezés méretekre vonatkozóan. A félüzemi mérésekkel a léptéknövelési számítási modell helyességét igazoltuk. Léptéknövelési számításokat végeztünk az üzemi méretű berendezés méreteinek és az optimális üzemeltetési paramétereinek meghatározására. 3

4 5. A kutatás-fejlesztési tevékenység kommunikációja, az új eljárás megvalósítása és értékesítése. Kezdete: Vége: Partnerek: V, E 5.1. Országos és nemzetközi felmérést készítettünk a kidolgozott teljes, új biofilter eljárás hasznosíthatóságáról. Partnerek kerestünk a megvalósítási és alkalmazási együttműködés kialakítása céljából Az alkalmazott kutató-fejlesztő tevékenység során született eredményeket közzétettük úgy, hogy ne legyen újdonság rontó egy szabadalmaztatási eljárásban. Nyilvános témabeszámolókat tartottunk honlapon, rendszeres tájékoztatás a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének rendezvényein, 5.3. Marketingterv készítettünk az új eljárás hazai és nemzetközi értékesíthetőségére vonatkozóan. Marketing kutatást végeztünk az értékesítés feltételeinek kialakítására, az értékesítés és az új eljárás bevezetésének megkezdésére Szabadalmi Iroda vontunk be a projekt eredményeinek értékelésére, annak újdonság tartalmának megállapítására. Mellékeltük a szabadalmaztathatóságról szóló értékelést, mely szerint az eljárás jelentős újdonság tartalommal bír. További ellenőrző, nagyobb méretű ipari kísérletek megvalósítása után szabadalmaztatható lesz. II. Határidők Feladat teljesítése Határidők 1. Szilárd fázisú biofilter hordozó kiválasztása 2. Biofilter adszorbens létrehozása Biofilter berendezés megvalósítása Új biofilter berendezés környezetvédelmi alkalmazása 5. A kutatási-fejlesztési tevékenység kommunikációja, az új eljárás megvalósítása és értékesítése. Valamennyi feladatot határidőre teljesítettük. III. A projekt hasznosulásának lehetőségei, várható piaci kereslet Ipari alkalmazás. Az évi összes keletkező szennyvíz mennyisége kb. 2,5-3 millió m3. (lásd 5.1. pont) A szennyvíztisztítások költsége Ft/m3, ami az új eljárás bevezetésével %- kal csökkenthető. Ivóvíz tisztítás. 4

5 Hazánkban naponta 6-7 millió m3 ivóvizet állítanak elő, ebből kb m3 arzént tartalmaz, és kb.1,2 millió m3 ammóniát. Az arzén anion és kation formában is előfordul, az ammónia részben oldott ammóniagáz részben ammónium ion formájában. Az arzénmentesítés jelenleg többé-kevésbé megoldott és kifejlesztett technológia, az ammónia eltávolítása még jelentős probléma. Az arzénmentesítés jelenleg kb Ft/m3. az új eljárás bevezetésével %-kal csökkenthető. Talajok kármentesítése. A kármentesítésre váró területek száma előzetes becslések alapján db-ra tehető. A tisztítandó talajvíz kb. 2-3 millió m3 évente. A felszámolandó szennyeződések okozói is sokfélék: magánszemélyek, társaságok, állami intézmények, és sokszor nem is azonosíthatók az okozók. Ugyanígy a szennyezőanyagok is sokfélék: ásványolaj, nehéz fémek, peszticidek, szerves anyagok, stb. Érdemes megemlíteni, hogy a legtöbb szennyező anyag eltávolítására már létezik technológia, csak a nehéz fémek esetére nincs. A talajvíz tisztítás jelenlegi költsége Ft/m3. Ez az érték is az új technológiával %-kal csökkenthető. Jelenleg üzemelő és távlati vízbázisok védelme. Az általános és a regionális vízvédelem mellett szükség van az ivóvízbázisok, valamint az ásvány és gyógyvízhasznosítást szolgáló vízbázisok fokozottabb védelmére. Ezt szolgálja részben a belső, külső és hidrogeológiai védőidom kijelölése. Azonban, ha a hidrogeológiai védőidomra korábban egy iparvállalat. települt, akkor az iparvállalat környezetbe juttatott szennyezéseit minimumra kell csökkenteni ahhoz, hogy a felszín alatti vízkészlet ne szennyeződjék. Ez is indokolja az új biofilter berendezés alkalmazását a talajba jutó nehéz fémek mennyiségének csökkentésére. IV. Az egész projektben, mindkét munkaszakaszban elvégzett munka eredményeinek összefoglalása: Szilárd fázisú új biofiltert hoztunk létre Magyarországon található olcsó alapanyagok felhasználásával. Egyszerű, az ismert ioncserélő oszlopokhoz hasonló megoldással, a szennyezett folyadék egyszeri áthaladása után eléri a kívánt tisztaságot. Nem igényel külön a fázis szétválasztáshoz szükséges berendezést. A projektben megvalósított berendezés folytonos működésű, többszörös anyagátadási fázisérintkeztetést valósít meg, minden korábbi berendezésnél hatékonyabban működik. Új típusú, az élesztőktől jelentősen eltérő, az eddigieknél hatékonyabb és olcsóbb fonalas gombákat használtunk fel biológiai adszorbensként. A regenerálhatóságot vizsgáltuk és megoldottuk. Olcsó, tömegesen gyártható nehézfém mentesítésre alkalmas berendezést hozunk létre. Az alkalmazott bükkfaforgács hordozó, olcsó, könnyen hozzáférhető és hatékony működtetést tesz lehetővé. Szennyvizek nehézfém mentesítésére alkalmas az új biofilter berendezés. (galvánfelületkezelés, bőripari, gépipari, bányászat, vörös iszap csurgalék víz, fényképészeti ipari vizek stb.) Talajok remediációjánál keletkezett, nehéz fémekkel szennyezett talajvizek tisztítására alkalmas, ahogyan kísérleteinkkel bizonyítottuk. Fúrt ivóvíz kutak magas vas, mangán, arzén szennyezésének csökkentéséra is alkalmas az új berendezés, ahogyan ezt kísérleteink is igazolták. 5

6 Az új eljárás, a mellékelt szabadalmaztathatósági vizsgálatnak megfelelően, ipari méretű berendezéseken végzett kísérletek után szabadalmaztatható lesz. Megállapítható, hogy a teljes projektben vállalt valamennyi feladatot határidőre, eredményesen teljesítettük. Létrehoztuk a tervezett új biofiltert és bebizonyítottuk környezetvédelmi felhasználhatóságát. A fejlesztett új biofilter létrehozása és felhasználása szabadalomképes újdonságot jelent. 6

GAK 2004. pályázat (kivonat)

GAK 2004. pályázat (kivonat) GAK 2004. pályázat (kivonat) A projektvezető szervezet neve: VIRECO Gyártó, Fejlesztő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. A projektvezető neve: Dr.Radnai György A projekt címe: Szójamentes, új növényi alapú

Részletesebben

KOMMUNÁLIS SZENNYVIZEK TÁPANYAGTARTALMÁNAK CSÖKKENTÉSI LEHETŐSÉGE. Dr. Takács János

KOMMUNÁLIS SZENNYVIZEK TÁPANYAGTARTALMÁNAK CSÖKKENTÉSI LEHETŐSÉGE. Dr. Takács János KOMMUNÁLIS SZENNYVIZEK TÁPANYAGTARTALMÁNAK CSÖKKENTÉSI LEHETŐSÉGE 1. BEVEZETÉS Dr. Takács János A víz a tápanyag körfolyamnak (1. ábra), a különböző technológiai (2. ábra) folyamatnak fontos közege, része.

Részletesebben

ÉLESZTŐGOMBA SEJTEK NEHÉZFÉM BIOSZORPCIÓJA ÉS ALKALMAZÁSUK A SZENNYVÍZTISZTÍTÁS HATÉKONYSÁGÁNAK NÖVELÉSÉRE. Kákonyi Ildikó.

ÉLESZTŐGOMBA SEJTEK NEHÉZFÉM BIOSZORPCIÓJA ÉS ALKALMAZÁSUK A SZENNYVÍZTISZTÍTÁS HATÉKONYSÁGÁNAK NÖVELÉSÉRE. Kákonyi Ildikó. Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszertudományi Kar Mikrobiológia és Biotechnológia Tanszék ÉLESZTŐGOMBA SEJTEK NEHÉZFÉM BIOSZORPCIÓJA ÉS ALKALMAZÁSUK A SZENNYVÍZTISZTÍTÁS HATÉKONYSÁGÁNAK NÖVELÉSÉRE Kákonyi

Részletesebben

hír CSATORNA TARTALOM

hír CSATORNA TARTALOM hír CSATORNA 2013 A Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség Lapja szeptember október TARTALOM MaSzeSz HÍRHOZÓ... 2 Laky, D., Licskó, I., Takó, Sz.: Arzén- és ammónium eltávolítása ivóvízből hibaesemények elemzése

Részletesebben

Biogáz üzem energetikai értelmezése és életciklus elemzése

Biogáz üzem energetikai értelmezése és életciklus elemzése SZENT ISTVÁN EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR LÉTESÍTMÉNYMÉRNÖK MESTERSZAK Biogáz üzem energetikai értelmezése és életciklus elemzése Készítette: Szabó Dávid István Konzulens: Prof. emeritus Dr. Barótfi István

Részletesebben

Kutatási terv TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV. Konzorciumvezető: Eszterházy Károly Főiskola

Kutatási terv TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV. Konzorciumvezető: Eszterházy Károly Főiskola Kutatási terv Egészségvédő és sportélelmiszerek eredetvédelmének és biztonságának erősítése újonnan kidolgozott analitikai és molekuláris biológiai módszerekkel nyert egyedi paraméterkomplexeket tartalmazó,

Részletesebben

AZ A KINCS AMI NINCS. 3. A hulladékmegelőzés helyzete a gazdaság egyes ágazataiban

AZ A KINCS AMI NINCS. 3. A hulladékmegelőzés helyzete a gazdaság egyes ágazataiban AZ A KINCS AMI NINCS 3. A hulladékmegelőzés helyzete a gazdaság egyes ágazataiban 3. A hulladékmegelőzés helyzete a gazdaság egyes ágazataiban A gazdálkodó szervezetek érdekei a hulladékgazdálkodásban

Részletesebben

ÜZEMELŐ, SÉRÜLÉKENY FÖLDTANI KÖRNYEZETBEN LEVŐ IVÓVÍZBÁZISOK BIZTONSÁGBA HELYEZÉSE I. DIAGNOSZTIKAI FÁZIS PÉCS TETTYE VÍZMŰ TERÜLETÉN TERVISMERTETÉS

ÜZEMELŐ, SÉRÜLÉKENY FÖLDTANI KÖRNYEZETBEN LEVŐ IVÓVÍZBÁZISOK BIZTONSÁGBA HELYEZÉSE I. DIAGNOSZTIKAI FÁZIS PÉCS TETTYE VÍZMŰ TERÜLETÉN TERVISMERTETÉS ENVICOM ÜZEMELŐ, SÉRÜLÉKENY FÖLDTANI KÖRNYEZETBEN LEVŐ IVÓVÍZBÁZISOK BIZTONSÁGBA HELYEZÉSE I. DIAGNOSZTIKAI FÁZIS PÉCS TETTYE VÍZMŰ TERÜLETÉN TERVISMERTETÉS KÉSZÍTETTE ENVICOM Mérnöki és Számítástechnikai

Részletesebben

1. melléklet. e-tudomány Zöld Különszám beérkezett és elfogadott cikkei (teljes terjedelemben)

1. melléklet. e-tudomány Zöld Különszám beérkezett és elfogadott cikkei (teljes terjedelemben) 1. melléklet e-tudomány Zöld Különszám beérkezett és elfogadott cikkei (teljes terjedelemben) Vavrik Antal - Ács Tibor - Kovács Gábor - Eörsi-Tóta Gábor 1 Szilárd biomassza gyakorlati energetikai hasznosítása

Részletesebben

TERVEZÉSI SEGÉDLET. A KEOP keretében megvalósuló rekultivációk hulladékkezelési díjra ható költségelemei

TERVEZÉSI SEGÉDLET. A KEOP keretében megvalósuló rekultivációk hulladékkezelési díjra ható költségelemei TERVEZÉSI SEGÉDLET önkormányzatok számára a rekultiváció és utógondozás költségeinek a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díjban történő érvényesítéséhez A KEOP keretében megvalósuló rekultivációk

Részletesebben

canor Országos Terv Települési Szilárdhulladék-lerakók Országos Felmérése Phare Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

canor Országos Terv Települési Szilárdhulladék-lerakók Országos Felmérése Phare Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 28 március 2008 Végleges Jelentés Települési Szilárdhulladék-lerakók Országos Felmérése Phare Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Települési Szilárdhulladék-lerakók Országos Felmérése Phare project

Részletesebben

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon -Útmutató kis- és középvállalkozásoknak az előírások betartásához és a környezeti szempontok beépítéséhez a napi gyakorlatba- Szerző: Maria

Részletesebben

1/31 oldal TARTALOMJEGYZÉK

1/31 oldal TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános bevezető... 3 1.1. A beszámoló jogszabályi indoka... 3 1.2. A beszámoló célja... 3 1.3. A Helyi Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálatának szempontjai... 3 2. A tervkészítés

Részletesebben

KOB I. -12/2006. SZAKDOLGOZAT. Bérdi Katalin Tímea. Pécs

KOB I. -12/2006. SZAKDOLGOZAT. Bérdi Katalin Tímea. Pécs KOB I. -12/2006. SZAKDOLGOZAT Bérdi Katalin Tímea Pécs 2010 1 Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar Környezetmérnöki Tanszék A Paksi Atomerőmű Zrt. hűtővizének hatása a Duna élővilágára és vízminőségére

Részletesebben

Fenolszennyezés és az azt követő kármentesítés vizsgálata analitikai és környezetvédelmi szempontból

Fenolszennyezés és az azt követő kármentesítés vizsgálata analitikai és környezetvédelmi szempontból Fenolszennyezés és az azt követő kármentesítés vizsgálata analitikai és környezetvédelmi szempontból DIPLOMAMUNKA Hovánszki György Debrecen, 2003 A dolgozat a Debreceni Egyetem Természettudományi Karának

Részletesebben

MUNKAANYAG. Wölfling Anna. A vegyipar egyes speciális területére vonatkozó környezetvédelem. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Wölfling Anna. A vegyipar egyes speciális területére vonatkozó környezetvédelem. A követelménymodul megnevezése: Wölfling Anna A vegyipar egyes speciális területére vonatkozó környezetvédelem A követelménymodul megnevezése: Vegyipari alapmodul feladatok A követelménymodul száma: 1228-06 A tartalomelem azonosító száma

Részletesebben

MAGYAR VILLAMOS MÛVEK RT.

MAGYAR VILLAMOS MÛVEK RT. KÖRNYEZETVÉDELMI JELENTÉS 2001 MAGYAR VILLAMOS MÛVEK RT. MAGYAR VILLAMOS MÛVEK RT. KÖRNYEZETVÉDELMI JELENTÉS Homoki len - Linum hirsutum Eszmei értéke: 5 000 Ft T a r t a l o m 3 4 5 6 9 16 20 24 25 26

Részletesebben

A megelőző környezetvédelmi szemlélet térnyerése a hazai vegyiparban

A megelőző környezetvédelmi szemlélet térnyerése a hazai vegyiparban Fonyó Zsolt Szépvölgyi János Harangozó Gábor A megelőző környezetvédelmi szemlélet térnyerése a hazai vegyiparban 15. szám Budapest, 2002. december ISBN 963 503 292 7 ISSN 1587-6586 A Budapesti Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Erőforrás-hatékony, alacsony széndioxid kibocsátású gazdaság

Erőforrás-hatékony, alacsony széndioxid kibocsátású gazdaság Erőforrás-hatékony, alacsony széndioxid kibocsátású gazdaság tapasztalatok és értékelési eredmények áttekintése Tematikus tanulmány-sorozat EU 2020-hoz kapcsolódóan értékelési eredmények és a szakpolitikai

Részletesebben

A szennyvíziszap-kezelés és hasznosítás jogi, gazdasági, műszaki, környezet-egészégügyi feltételrendszere

A szennyvíziszap-kezelés és hasznosítás jogi, gazdasági, műszaki, környezet-egészégügyi feltételrendszere EMLA Alapítvány a Környezeti Oktatás Támogatására A szennyvíziszap-kezelés és hasznosítás jogi, gazdasági, műszaki, környezet-egészégügyi feltételrendszere Tanulmány Támogatta a Környezetvédelmi és Vízügyi

Részletesebben

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020.

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020. Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020. 2 Tartalom 1. Bevezetés... 6 2. A magyarországi hulladékgazdálkodás sajátosságai... 6 2.1. Magyarországi hulladékgazdálkodás jelenlegi helyzete, előrejelzés...

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉV

ÜZLETI TERV 2014. ÉV ÜZLETI TERV 2014. ÉV TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...3 I. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGEIBŐL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTELEK, VALAMINT A TÁRSASÁG KÖLTSÉGEINEK ALAKULÁSA... 11 1. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGEIBŐL SZÁRMAZÓ

Részletesebben

83/1997. (IX. 26.) OGY határozat. a Nemzeti Környezetvédelmi Programról

83/1997. (IX. 26.) OGY határozat. a Nemzeti Környezetvédelmi Programról 83/1997. (IX. 26.) OGY határozat a Nemzeti Környezetvédelmi Programról 1. A Magyar Köztársaság Országgyűlése megtárgyalta a Kormány által benyújtott Nemzeti Környezetvédelmi Programot (melléklet), és figyelemmel

Részletesebben

Magyarország ivóvízminőségi helyzete 2011

Magyarország ivóvízminőségi helyzete 2011 Magyarország ivóvízminőségi helyzete 2011 1. Országos összesítés Az ivóvízellátás az ország egész területén megfelelő, tartós vízhiány 2011-ben sehol nem lépett fel. Az ország valamennyi településen van

Részletesebben

2000 LE-nél kisebb telepek szennyvíztisztítási technológiái

2000 LE-nél kisebb telepek szennyvíztisztítási technológiái 2000 LE-nél kisebb telepek szennyvíztisztítási technológiái Bevezetés Dr. Kárpáti Árpád Veszprémi Egyetem, Környezetmérnöki és Kémiai Technológia Tanszék A címet talán jobb lenne úgy megfogalmazni, hogy

Részletesebben

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS. Tovább az úton...

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS. Tovább az úton... FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS Tovább az úton... n TVK RT. 2004 Tisztelt Partnereink! Az elmúlt néhány évben olvasható Környezetvédelmi Jelentésünket szélesebb körre kiterjeszt ve tavaly tettük közzé első,

Részletesebben

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP)

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) Operatív Program tervezés 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján, a SA alapokra vonatkozó operatív programok esetében.

Részletesebben

Az EU környezeti szabályozása által átfogott területek és a hazai környezeti szabályozás területeinek összevetése

Az EU környezeti szabályozása által átfogott területek és a hazai környezeti szabályozás területeinek összevetése Magyarország az ezredfordulón MTA stratégiai kutatások ZÖLD BELÉPŐ EU-csatlakozásunk környezeti szempontú vizsgálata Bándi Gyula Balogh Attila Íjjas István Az EU környezeti szabályozása által átfogott

Részletesebben

A KORSZERŰ, REGIONÁLIS HULLADÉKLERAKÓK LÉTESÍTÉSE ÉS ÜZEMELTETÉSE

A KORSZERŰ, REGIONÁLIS HULLADÉKLERAKÓK LÉTESÍTÉSE ÉS ÜZEMELTETÉSE Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály A KORSZERŰ, REGIONÁLIS HULLADÉKLERAKÓK LÉTESÍTÉSE ÉS ÜZEMELTETÉSE Hulladékgazdálkodási Szakmai Füzetek 8. Készítette

Részletesebben

Környezetmenedzsment rendszerek Dr. Rédey Ákos

Környezetmenedzsment rendszerek Dr. Rédey Ákos Az anyag a TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0089 téma keretében készült a Pannon Egyetemen. Környezetmérnöki Tudástár Sorozat szerkesztő: Dr. Domokos Endre XVIII. kötet Környezetmenedzsment rendszerek Dr. Rédey

Részletesebben