JEGYZŐKÖNYV. Fésüs Sándor polgármester. Egyéb jelenlévők: Vertikál Zrt. Kommunális Üzemvezető NAPIREND ELŐTT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Fésüs Sándor polgármester. Egyéb jelenlévők: Vertikál Zrt. Kommunális Üzemvezető NAPIREND ELŐTT"

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 29-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Igazoltan hiányzik: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén Kardos Sándor Devecsery Ildikó Anikó Tassi Lászlóné polgármester alpolgármester képviselő képviselő képviselő Tanácskozási joggal részt vevő: Faragó Istvánné Peresztegi Lászlóné jegyző aljegyző Egyéb jelenlévők: Schubert Viktor Fischer Kálmán Rolandné Vertikál Zrt. Kommunális Üzemvezető pénzügyi ügyintéző NAPIREND ELŐTT Fésüs Sándor polgármester köszönti a képviselőket, a tanácskozási joggal résztvevőket, és a napirend megjelent előadóját. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Tassi Lászlóné nem tud az ülésen megjelenni. Megállapítja, hogy az 5 fő képviselő közül 4 fő jelen van, így az ülés határozatképes. /Jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ Majd ismerteti az ülés tervezett napirendi pontjait. /Meghívó a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ Fésüs Sándor polgármester Javaslom, hogy az 1. és 2. napirendi pont tárgyalását cseréljük fel, hogy ne raboljuk Schubert Viktor Úr idejét. Van-e más javaslat? Amennyiben a napirend módosítására vonatkozó javaslatot elfogadják, kézfelemeléssel jelezzék. A Képviselő-testület a napirendre vonatkozó javaslatot 4 igen szavazattal egyhangúlag, határozathozatal nélkül elfogadta.

2 2 NAPIREND TÁRGYALÁSA 1.) Javaslat a szemétszállítási díj megállapítására, hulladékgazdálkodásról szóló helyi rendelet módosítására. Előadó: Fésüs Sándor polgármester Schubert Viktor Vertikál Zrt. Kommunális Üzemvezető /Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ Az írásos anyagot mindenki megkapta. Schubert Viktor úr kívánja-e kiegészíteni valamivel az előterjesztést? Schubert Viktor Vertikál Zrt. Kommunális Üzemvezető : A jövő évi díjkalkulációnál tekintettel a várható változásokra különös hangsúlyt fektettünk a szelektív hulladékgyűjtésre. A hulladéktörvény változásával kötelezővé kívánják tenni a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést. Ehhez a lakosság hozzászoktatását meg kellene kezdeni. Jövő év januárjától valószínűleg új depónia kap engedélyt Polgárdiban, ami növekedést jelent. Próbáljuk közelíteni egymáshoz a Közép-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás által biztosított ellátásokat, valamint a költségeket is. A településeken alkalmazott díjakat is közelítjük egymáshoz. Összességében 10 %-os díjemelkedéssel számoltunk a cégnél, Vilonyán 5,1 %-os díjemelést kívánunk érvényesíteni, ami alacsonyabb az inflációnál. Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési és gyűjtőpontos opciót tartalmaz az ajánlatunk. Ez szabadon választható. Ha igénylik, a részleteket konkretizálni tudjuk. Az a kérdésem, hogy a második oldalon a évre tervezett kalkulációhoz képest felsorolt költségnövekedések között mit jelent a rehabilitációs járadék? Jelenleg évente egyszer van lomtalanítás. Van-e lehetőség arra, hogy legalább még egyszer legyen? Schubert Viktor Vertikál Zrt. Kommunális Üzemvezető : A rehabilitációs járulékot az alkalmazottak után kellett fizetni, a kb. 180 ezer Ft-os összeget megemelték majdnem 1 millió Ft-ra. A cégnek 80 alkalmazottja van, aki után fizetni kell. A második lomtalanítás megoldható, de nem szeretjük, mert nehezen kezelhető hulladék jön össze, sokba kerül az ártalmatlanítása, tömörítése. Most nem tudom megmondani, mennyibe kerül, de lehet tartani, ha az önkormányzat fizeti, vagy a díjba beépíthető. Az írásos anyag szerint a 4 m3-es konténer bérleti díja Ft + ÁFA havonta. Ez jó összeg? Mert mikor telefonon érdeklődtem, azt mondták, 41 ezer Ft-ba kerül. Schubert Viktor Vertikál Zrt. Kommunális Üzemvezető : Konténert bármikor lehet bérelni. Van a konténernek bérleti és ürítési díja. A konténeres a leggazdaságtalanabb hulladékgyűjtési mód, mert négyszer járja végig az autó az utat. Akkor is sok az ürítési díja. A lakossági szelektív hulladékgyűjtésre voltpróbálkozás. Mennyire vált be?

3 3 Hiába volt kiplakátolva, hogy pet-palacknak ingyen kapható a zsák, nehezen mozdult meg a lakosság. Schubert Viktor Vertikál Zrt. Kommunális Üzemvezető : Egy-egy alkalommal kb. 60 kg jött össze. Később majd választani lehet más méretű edényzetet is. Nem lesz mindegy, mennyi hulladékot szállíttat el a polgár. Chipes azonosító rendszert szeretnénk bevezetni, hogy lehessen azonosítani, ki mekkora kukát használ. Ez 80 milliós beruházás lenne a területünkön. Nem azért teszik a szelektálható hulladékot a kukába, mert olcsó a szemétszállítás, hanem mert belefér a kukába. Mondták, hogy a szelektíven gyűjtött hulladékot ugyanabba az autóba tették. Mennyire működik jól a szelektív hulladékgyűjtés? Schubert Viktor Vertikál Zrt. Kommunális Üzemvezető : Már 3 éve szelektív hulladéktárolót építünk. Az autó 24 települést jár körbe, nem szeretnénk szennyezni az anyagot, ezért a gyűjtőjáratosok ellenőrzik a szelektív hulladék tartalmát. Sajnos nem csak azt teszik közé, amit kellene. Olyan előfordulhat, hogy a papírt és a pet-palackot egyszerre beleöntik, mert utána kézi erővel szétválogatják. Nekünk tavaly október 31-ig meg kellett mondani, hogy mennyi szelektív hulladékot adunk át, mert díjat kapunk érte. Mi ezt a tervezett mennyiséget már nyáron begyűjtöttük. Magyarországon a szelektíven gyűjtött hulladék hasznosítása még gyerekcipőben jár. Ez a papírra is igaz. Tőlünk elszállítják más országba újrahasznosításra. Gyűjtjük és átadjuk az üveget is. Kardos Sándor képviselő: Idén nincs ajánlat hulladékgyűjtő szigetre? Schubert Viktor Vertikál Zrt. Kommunális Üzemvezető : Már van három szelektív hulladékgyűjtő sziget a településen. Ha kell, megnézem, mennyi hulladék keletkezik egy lomtalanításkor. Erre nem készültem. A jövő évi szolgáltatási díjat korrektnek tartom. A hulladékgyűjtő szigetek kihasználtsága jó. Előfordult, hogy szólnunk kellett az ürítés miatt. A évre javasolt többletszolgáltatás bevezetését korainak tartjuk. A rendelet-tervezet mellékletének 4. pontjában van egy elem, ami nem működtethető. A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést önkormányzati rendeletben kell szabályozni. Utána a bevezetése kötelező. A évben be lehet vezetni. A következő év a felkészülésre kell. Előzetesen meg kell küldeni a rendelettervet a környező településekre is. A lakosságot is meg kell nyerni a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés elfogadásához és bevezetéséhez. Ha azt nézzük, hogy a díj magasabb a 4. pontban, érthető, ha nem akarják jövőre bevezetni, de el kell indulni az úton, mert később kötelező lehet. Még nevelődnünk kell arra, hogyan kezeljük a hulladékunkat.

4 4 Schubert Viktor Vertikál Zrt. Kommunális Üzemvezető : A szolgáltató szempontjából jó, hogy meg kell küldeni a környező településeknek is a rendelet-tervet, mert így esetleg egységes rendszert lehet kialakítani. Peresztegi Lászlóné aljegyző: Megkapjuk-e, hogy mennyi a lomtalanítás költsége? Schubert Viktor Vertikál Zrt. Kommunális Üzemvezető : Ilyen tétel, hogy Vilonya lomtalanítása, nincs. Kalkulálni kell. A mennyiséget tudom megmondani, meg azt, hogy az idei évben mennyi költséggel lehet számolni. Eltérés lehet. A lomtalanításkor begyűjtött hulladék a legnehezebben kezelhető. Nagy darabok vannak, amiket aprítani, tömöríteni kell. Egy körülbelüli összeget kellene tudnunk, hogy eldönthessük, van-e lehetőségünk második lomtalanításra. Javaslom, hogy a rendelet-tervezet mellékletének 4. pontjában lévő részt hagyja ki a testület. Amennyiben a bruttó Ft hulladékszállítási díjat, illetve a rendelet-tervezetet a melléklet 4. pontja nélkül elfogadják a rendelet tervezetet, kézfelemeléssel jelezzék. Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal a következő rendeletet alkotta meg: VILONYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2010.(XI.30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodásról szóló 19/2004.(XII.20.) önkormányzati rendelete módosításáról ( A rendelet szövege mellékletével együtt a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Schubert Viktor a Vertikál Zrt. megbízottja távozott. Elfelejtettem megkérdezni, hogy a hulladékszállítási díjfizetéssel mennyien vannak elmaradva? 15 fővel lehet számolni. Az elmaradások összege ezer Ft-ig terjed. Általában próbálják törleszteni. Mit tudunk csinálni ilyenkor?

5 Ha van jövedelme valakinek, abból tudjuk levonni. 2.) Tájékoztató a évi pénzügyi terv III. negyedéves végrehajtásáról, javaslat a évi költségvetésről szóló rendelet módosítására. Előadó: Fésüs Sándor polgármester /Tájékoztató és rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ A költségvetésről III. negyedévi teljesítési adatairól komplett anyagot kaptunk. A bevételek több helyen elérték a tervezett összeg 100 %-át. Az adóbevételek realizálódtak. A kiadási oldalon a Kultúrház felújítási munkálatai befejeződtek. Nem hiszem, hogy újabb beruházást kezdene idén a testület. A királyszentistváni hulladéklerakó építésével kapcsolatos 10 milliós kompenzáció nem realizálódott. A Czaun úrnak levelet írtam, és személyesen is találkoztam vele, ígéretet tett, hogy az idén még kifizetik az összeget, ha Ajkától megkapják a pénzüket. Nyaggatni kell őket miatta. Sérelmezem, hogy nem jelezték felénk a problémát. Miért nem fizet nekik Ajka? Érdemes lesz hetente felhívni az Észak-Balatoni Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulást telefonon, kéthetente levelet írni nekik, hogy érezzék a figyelmet. Kardos Sándor képviselő: Úgy hallottam, hogy inkasszóval fenyegették Ajkát, de a választás után nem várható, hogy megkapják a pénzüket. Peresztegi Lászlóné aljegyző: Mivel határidőben nem teljesítették a fizetést, rendszeresen kell jelentkezni, hogy az elmaradt összeget mikor fizetik ki. Erre még visszatérünk az aktuális ügyek között. A Kultúrházban a színpad hátulján a sötét függönyt ki kellene cserélni. Annak lehet költsége A költségvetésbe bekerült az önkormányzat tulajdonában lévő Kossuth u. 19. számú zöldséges ingatlanhoz a vízbekötés költsége. Ha a hulladéklerakó után a betervezett 10 millió Ft nem érkezik be, az nagy érvágás lesz a falunak. Most 7 millió Ft a tartalék, azzal lehet kiváltani. Nehéz helyzetet hoz 2011-ben, ha nem fizetik ki. Amennyiben a költségvetéssel kapcsolatban nincs több hozzászólás, kézfelemeléssel jelezze, aki a tájékoztatót elfogadja. 5

6 6 128/2010.(XI.29.) Kt. határozat: a évi költségvetés III. negyedévi alakulásáról Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a évi költségvetés III. negyedévi alakulásáról szóló tájékoztatót és a következő döntést hozta: 1.) Az önkormányzat évi költségvetése III. negyedévi alakulásáról szóló tájékoztatót elfogadja. 2.) A likviditási gondok elkerülése, a működés biztosítása és a fejlesztési lehetőségek kihasználása érdekében a pályázatok figyelemmel kísérése és takarékos gazdálkodás szükséges. A kintlévőségek behajtására fokozott figyelmet kell fordítani. Határidő: november 30., illetve folyamatos Faragó Istvánné jegyző Horváthné Zakor Tünde pénzügyi irodavezető Fischer Kálmán Rolandné pénzügyi ügyintéző Önkormányzati Kincstár A évi költségvetési rendelet-tervezettel kapcsolatban van-e kérdés, hozzászólás? Ha nincs, kézfelemeléssel jelezze, aki a évi költségvetés módosításáról szóló rendeletet a tervezetben szereplő összegekkel elfogadja. Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal a következő rendeletet alkotta meg: VILONYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2010.(XI.30.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről szóló 3/2010.(II.25.) önkormányzati rendelete módosításáról ( A rendelet szövege mellékleteivel együtt a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 3.) Javaslat az ellenőrzési stratégiára és a évi ellenőrzési tervre. Előadó: Fésüs Sándor polgármester /Ellenőrzési stratégia és ellenőrzési terv a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ Áttanulmányozhattuk a kiküldött ellenőrzési stratégiát és a évi ellenőrzési munkaterhez kiküldött anyagokat.

7 7 Kérem, hogy az ellenőrzési stratégiáról és a évi tervről külön határozatban döntsön a testület. Ha nincs kérdés, hozzászólás, kézfelemeléssel jelezze, aki Vilonya Község Önkormányzata ellenőrzési stratégiáját elfogadja. 129/2010.(XI.29.) Kt. határozat: Vilonya Község Önkormányzata Ellenőrzési Stratégiájáról Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az Ellenőrzési Stratégiájáról szóló tervezetet és a következő döntést hozta: 1.) Az önkormányzat Ellenőrzési Stratégiáját a beterjesztésnek megfelelően elfogadja. 2.) Az ellenőrzési stratégiát az érintettek részére meg kell küldeni. Határidő: december 20., illetve folyamatos Faragó Istvánné jegyző belső ellenőr Horváthné Zakor Tünde pénzügyi irodavezető Fischer Kálmán Rolandné pénzügyi ügyintéző Önkormányzati Kincstár Ha nincs kérdés, kézfelemeléssel jelezze, aki a évi belső ellenőrzési munkatervet elfogadja. 130/2010.(XI.29.) Kt. határozat: a évi belső ellenőrzési munkatervről Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a évi belső ellenőrzési munkatervről szóló előterjesztést és a következő döntést hozta: A beterjesztett évi belső ellenőrzési munkatervet változtatás nélkül a mellékeltek szerint elfogadja. Határidő: december 31. és folyamatos belső ellenőr

8 8 4.) Beszámoló az átruházott szociális jogkörök gyakorlásáról, a közfoglalkoztatás tapasztalatairól. Előadó: Fésüs Sándor polgármester /Beszámolók a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ A szociális jogkörös tábla is a harmadik negyedévig tartalmazza az adatokat. Tájékoztatom a testületet, hogy a Magyar államkincstár 3 évre visszamenőleg vizsgálta a rendszeres szociális segély és rendelkezésre állási támogatás döntéseit, pénzügyi igényléseit és mindent rendben találtak. Köszönöm a kollégák jó munkáját. A rendelkezésre állási támogatásban részesülőket tudta közcélú munkára behívni az önkormányzat. Mindenki szívesen jött, de voltak, akik az orvosi vizsgálaton megbuktak. Azt a munkát, amit Kovács János polgármester rájuk bízott, elvégezték. A honlapról letöltöttük a közfoglalkoztatással kapcsolatos terveket és elképzeléseket. Módosításra került az intézmények alapító okirata, így közvetlenül pályázhatnak a közfoglalkoztatásra. Úgy tűnik, hogy 5 %-os önrészt kell biztosítani a 4 órás foglalkoztatás esetén. A 6-8 órás foglalkoztatáskor már 30 % az önrész. Ha kijönnek a jogszabályok, le kell ülni és számolni. A közfoglalkoztatásba csak munkanélküli vonható be. Jó lenne karbantartót alkalmazni. Ha találunk alkalmas embert, be lehet hívni. Lehet 4 órában folyamatosan alkalmazni valakit? A pályázatból kiderül. A programra kevesebb forrás lett betervezve. Azért én szeretném, ha tudnánk embereket foglalkoztatni. Egyre kevesebb a munkahely a környéken. Megsokszorozódott a tartósan munkanélküliek száma. Ha nincs több hozzászólás, kézfelemeléssel jelezze, aki a szociális jogkörökről szóló beszámolót, és a közfoglalkoztatás tapasztalatairól szóló beszámolót elfogadja. 131/2010.(XI.29.) Kt. határozat: az átruházott szociális jogkörök gyakorlásáról, a közfoglalkoztatás tapasztalatairól

9 9 Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az átruházott szociális jogkörök gyakorlásáról, és a közfoglalkoztatás tapasztalatairól szóló beszámolót és a következő döntést hozta: 1.) Az átruházott szociális jogkörök gyakorlásáról ig szóló beszámolót a Képviselőtestület szociális és gyermekvédelmi jogkörében hozott döntéseiről elfogadja, valamint a Jegyző hatáskörében ellátott szociális és gyermekvédelmi jogkörök gyakorlásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 2.) A közfoglalkoztatás tapasztalatairól szóló beszámolót elfogadja. 3.) A további foglalkoztatási lehetőségek feltárása érdekében a jogszabályok változását figyelemmel kell kísérni. Határidő: december 31. Peresztegi Lászlóné aljegyző Cseréné Gelencsér Zsuzsanna igazgatási ügyintéző 5.) Aktuális ügyek. Előadó: Fésüs Sándor polgármester 5/a.) Javaslat a könyvtár személyi feltételeinek biztosítására. /Pályázati terv a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ Csillak Jánosné írásban bejelentette, hogy december 31. után nem vállalja a könyvtárosi teendők ellátását. Készítettem egy kiírási tervet, meg kellene nézni, hogy jó lesz-e így? Peresztegi Lászlóné aljegyző: A könyvtári normatíva igényléséhez heti két alkalommal, összesen hat órát kell nyitva tartani a könyvtárat. Nem kellene a pályázatban külön venni az epont nyitvatartását, mert egyszerre van a könyvtáréval. A díjazás nem változna. Úgy tudom, hogy könyvtárosi tevékenységet nem lehet ellátni középfokú végzettséggel. A nyitvatartási időt az önkormányzatnak kell meghatározni. Erről megkérdeztem Pálmann Juditot az Eötvös Károly Megyei Könyvtár igazgatóját, aki azt mondta, hogy írni-olvasni tudjon a könyvtáros. A nyitvatartási idő lehet heti kétszer 3 óra könyvtár és epont egyszerre, és kétszer 1 óra egyéb szabadidős tevékenység felügyelete a Kultúrházban. Hová tegyük ki a felhívást? Kultúrházhoz, hivatalhoz, iskolához? A következő ülésen, december 13-án jó lenne dönteni a jelentkezőkről. Beírjuk, hogy érettségizett legyen?

10 10 A határidőt javaslom 13.-án hétfőn 15 óráig a Kirendeltségen leadva meghatározni. Minimum középfokú végzettség szerepeljen feltételként. Az nem zárja ki a felsőfokú végzettségűeket. Aki egyetért azzal, hogy Csillak Jánosné könyvtárossal kötött megbízási szerződés felmondását elfogadjuk, kézfelemeléssel jelezze. 132/2010.(XI.29.) Kt. határozat: könyvtáros megbízási szerződésének felbontásáról Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Csillak Jánosné könyvtáros bejelentését és a következő döntést hozta: 1.) A Vilonya, Kossuth u. 11. szám alatt lévő könyvtár könyvtárosi teendőinek ellátására Csillak Jánosnéval a 145/2007.(XII.10.) Kt. határozat alapján kötött megbízási szerződés felmondását elfogadja. 2.) A megbízás ideje december 31. napjával megszűnik. 3.) A döntésről az érintetteket értesíteni kell. Határidő: december 31. Peresztegi Lászlóné aljegyző Fischer Kálmán Rolandné pénzügyi ügyintéző Aki egyetért azzal, hogy a könyvtár működése érdekében a létszámot mielőbb pótoljuk, kézfelemeléssel jelezze. 133/2010.(XI.29.) Kt. határozat: könyvtáros megbízással történő foglalkoztatásáról Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a könyvtáros bejelentését és a következő döntést hozta: 1.) A Vilonya, Kossuth u. 11. szám alatt lévő könyvtár könyvtárosi teendőinek ellátására, a könyvtárban lévő epont, valamint egyéb szabadidős tevékenység felügyeletére jelentkezőket vár. 2.) A megbízás ideje január 01. napjával kezdődik. Nyitvatartási idő: hetente kettő alkalommal, alkalmanként 3 óra (könyvtár + epont), és hetente 2 óra egyéb szabadidős tevékenységek felügyelete.

11 11 3.) Határidejét december 13. nap 15 órában határozza meg. 4.) A felhívást a helyben szokásos módon ki kell hirdetni. Határidő: december 01. Peresztegi Lászlóné aljegyző Fischer Kálmán Rolandné pénzügyi ügyintéző Cseréné Gelencsér Zsuzsanna igazgatási ügyintéző 5/b.) Szóbeli tájékoztató a Leader pályázat keretében tervezett gyalogos híd építéséről. A Leader pályázat keretében tavasszal az önkormányzat fahíd építésére és szalonnasütők kialakítására adott be sikeres pályázatotl A Brena Bt. elkészítette a híd terveit. Az előző ülésen döntött a testület a régi híd pillérek feltárásához való hozzájárulásról, melyet azonban Bódis János társadalmi munkában vállalt. Peresztegi Lászlóné aljegyző: A híd terveinek engedélyezéséhez szükséges az állami tulajdonú Séd vagyonkezelőjének, a Vízügyi Igazgatóságnak a hozzájárulása. Ezért átjárási szolgalmi jogot jegyeztetnénk be a Séd érintett pontjára. Ehhez szolgalmi vázrajzot kell készíttetni. A kb. 80 ezer Ft-os eljárási díj befizetése után tulajdonosi hozzájárulást adnak a bejegyzéshez. A felmerülő összeg olyan ráfordítás, amit az önkormányzatnak kellene állni. A vizek, vízfolyások az állam tulajdonában vannak. Ezzel a megoldással még mindig jobban jár az önkormányzat, mint a korábban felmerült variációkkal. A bérlet összege az általuk javasolt megoldásban bizonytalan lenne. Kardos Sándor képviselő: A Brena Bt. itt kiszállt? Nem volt a szerződésükben az egész eljárás? Egy árajánlat elég? Leadták a terveket. Peresztegi Lászlóné aljegyző: Engedélyezési tervek szerepelnek a velük kötött megállapodásban, nem engedélyezett tervek. Mindenképpen meg kell csinálni a hidat a pályázat miatt. Még szerzek be árajánlatot és a legkedvezőbb ajánlatot tevővel készíttetjük el a szolgalmi vázrajzot. Ha a testület úgy dönt, hogy a tervezett híd építéséhez az érintett Séd szakaszra az átjárási szolgalmi jog bejegyzési folyamatot elindítja és a szolgalmi vázrajz elkészítésével a legkedvezőbb ajánlatot tevőt bízza meg, kézfelemeléssel jelezze.

12 12 134/2010.(XI.29.) Kt. határozat: a Vilonya 89/3 hrsz-ú ingatlant érintő szolgalmi vázrajz elkészíttetéséről Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Leader pályázat keretében tervezett gyalogos híd építéséről szóló szóbeli tájékoztatást és a következő döntést hozta: 1.) A Leader pályázat keretében a Séd patak fölé tervezett gyalogos híd építése érdekében a Magyar Állam tulajdonában lévő Vilonya 89/3 hrsz-ú ingatlan (Séd-csatorna) érintett részére átjárási szolgalmi jog alapítását kezdeményezi. 2.) A szolgalmi jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséhez szükséges változási vázrajzi dokumentációt a legkedvezőbb árajánlatot adó tervezővel készítteti el. 3.) A tervező kiválasztásához árajánlatokat kell beszerezni. 4.) A polgármestert felhatalmazza, hogy a legkedvezőbb árajánlatot benyújtóval a tervezési szerződést kösse meg. 5.) A szolgalmi jog alapításával és bejegyzésével kapcsolatos költségeket (tervezési díj, eljárási díj, stb.) költségvetéséből biztosítja. 6.) A döntést a évi költségvetés módosításakor figyelembe kell venni. Határidő: december 31. Peresztegi Lászlóné aljegyző Fischer Kálmán Rolandné pénzügyi ügyintéző 5/c.) Szóbeli javaslat közalkalmazotti munkakör betöltésére. Mióta Birkás László felmondott, nincs közalkalmazott az önkormányzatnál. A közfoglalkoztatás jelenlegi formája december 31-ig működik. Jó lenne egy megbízható közalkalmazottat felvenni. Meg lehet hirdetni ugyanúgy, ahogy a könyvtárosnál. A mostani közcélú végig segített a járda építésénél. Közalkalmazottnál minimum 3 hónap próbaidőt kell kikötni. Fel lehet venni határozott időre, akár egy évre is. A költségvetés helyzete meghatározhatja, hogy az alkalmazásra hosszabb távon van-e lehetőség. Mivel a közcélú foglalkoztatás megszűnik, figyelembe kell venni, hogy a síkosság-mentesítésre januártól nem lesz ember. Peresztegi Lászlóné aljegyző: Meg kell nézni, hogy a közalkalmazott alkalmazására van-e valamilyen előírás. Az iskolánál festeni kellene majd a mászókákat, a WC-nél szerelni valamit. Jó lenne olyan ember, aki a felmerülő karbantartási feladatokat el tudja végezni. Hirdessük meg az állást.

13 13 Amennyiben a testület egyetért azzal a javaslattal, hogy a közalkalmazotti munkakör betöltésére felhívást jelentessünk meg, kézfelemeléssel jelezze. 135/2010.(XI.29.) Kt. határozat: közalkalmazotti munkakör betöltéséről Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a közalkalmazotti munkakör betöltésére tett szóbeli javaslatot és a következő döntést hozta: 1.) A közcélú foglalkoztatás változása miatt, figyelembe véve a téli hó- és síkosság-mentesítési feladatok ellátásának szükségességét, ezért átmenetileg egy fő közalkalmazott foglalkoztatását határozta el. 2.) A közalkalmazotti jogviszony január 01. től december 31-ig határozott időre szól. A munkakörbe tartozó feladatok: közterületek, parkok, buszmegállók téli-nyári tisztán tartása, az önkormányzat és intézményeinek karbantartási feladatai. 3.) A jelentkezés határidejét december 13. nap 15 órában határozza meg. 4.) A felhívást a helyben szokásos módon ki kell hirdetni. Határidő: december 31. Peresztegi Lászlóné aljegyző Fischer Kálmán Rolandné pénzügyi ügyintéző Cseréné Gelencsér Zsuzsanna igazgatási ügyintéző 5/d.) Javaslat a Vilonya, Kossuth u. 19. sz. alatti ingatlanra történő vízbekötésre. Az önkormányzat tulajdonában van a Vilonya, Kossuth u. 19. szám alatti ingatlan, amit üzletnek bérbe vettek. Az ingatlan vízellátása a szomszédból történik, amivel probléma van. Az ingatlan vízellátásának tervezésére ma kaptam egy árajánlatot. Az ajánlatot adó Renkó Ádámot a Bakonykarszttól Makai Ferenc úr ajánlotta. Az ajánlat szerint a Somodi és Társa Bt. a Ft + ÁFA összegért vállalja a tervek elkészítését. Ehhez még tulajdoni lapot és térképkivonatot kell beszerezni. Ez csak a tervezés díja? Igen. Suri Ferenc jelezte, hogy a vízbekötést ők megcsinálnák. A Bakonykarszt Zrt-vel kell egyeztetni, mert Ők veszik át a vezetéket. Érvényesítenék a bekötés költségeit a bérleti díjban? A tervet elkészíttetheti az önkormányzat, addig tisztázni kell a kivitelezés költségének érvényesítését.

14 14 Gondolom, igen. Kardos Sándor képviselő: Itt nem kell még egy árajánlat? Peresztegi Lászlóné aljegyző: Akkor is kell másik árajánlatot beszerezni, ha a Bakonykarszt Zrt. ajánlotta a tervezőt? A Bakonykarszt Zrt gondolom olyan tervezőt ajánlott, akivel rendszeres kapcsolatuk van és betartja az előírásokat, ismeri a szolgáltató elvárásait. A tervezői munka összege csekély, ezért több ajánlat bekérésétől a testület akár el is tekinthet. Aki egyetért azzal, hogy elfogadjuk a vízbekötés terveinek elkészítésére a Somodi és Társa Bt. ajánlatát, kézfelemeléssel jelezze. 136/2010.(XI.29.) Kt. határozat: a Vilonya, Kossuth u. 19. ingatlan ivóvízellátásának terveztetéséről Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Vilonya, Kossuth u. 19. szám alatti ingatlan ivóvíz ellátására vonatkozó szóbeli javaslatot és a következő döntést hozta: 1.) Az önkormányzat tulajdonát képező Vilonya, Kossuth u. 19. szám alatti ingatlan ivóvízellátása engedélyezési tervét a Somodi és Társa Bt-től (Balatonalmádi, Kodály Zoltán u. 19.) - árajánlata alapján bruttó ,- Ft díjazásért megrendeli. 2.) A munka kivitelezése tárgyában a bérlővel egyeztetés szükséges. 3.) A tervezésről szerződést kell kötni. 4.) A tervezés kiadásait költségvetéséből biztosítja. 5.) A döntést a évi költségvetés módosításakor figyelembe kell venni. Határidő: december 31. Peresztegi Lászlóné aljegyző Fischer Kálmán Rolandné pénzügyi ügyintéző Cseréné Gelencsér Zsuzsanna igazgatási ügyintéző

15 15 5/e.) Tájékoztatás kompenzáció kifizetéséről. /Levél a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ A mellékelt levelet kaptuk az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulástól. A költségvetés tárgyalásakor már beszéltünk a hulladéklerakóval kapcsolatos kompenzációról. Aki felhatalmazást ad arra, hogy a kompenzáció kifizetését szorgalmazzam, kézfelemeléssel jelezze. 137/2010.(XI.29.) Kt. határozat: az ÉBTRTSZÖT kompenzáció kifizetéséről Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a kompenzáció kifizetésére vonatkozó tájékoztatást és a következő döntést hozta: 1.) Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulással november 21-én aláírt megállapodás szerint június 30-ig ,- Ft-ot át kellett volna utalni Vilonya Község Önkormányzata részére. Megállapítja, hogy erre határidőben nem került sor. 2.) Felhatalmazza a polgármestert, hogy járjon el a kompenzáció elmaradt összegének mielőbbi kifizetése érdekében annak érdekében, hogy a megállapodásban foglaltak érvényesüljenek és az önkormányzat likviditási helyzete ne kerüljön veszélybe. Határidő: december 31. Képviselői felvetések, javaslatok. Az orvosi rendelőben a padlózat résmentesítését meg kell oldani még decemberben., mivel erre az ÁNTSZ kötelezte az önkormányzatot. Peresztegi Lászlóné aljegyző: Meg kell kérdezni, hogy a műpadlót leragasztani vagy hegeszteni kell-e. Ki kell alóla szedni a port, kitisztítani és le kell ragasztani. Ezt a közcélú alkalmazott is meg tudja csinálni. Nem nagy költséggel jár, határozni nem kell róla. Ma kaptam egy levelet az Óvodai Szülői Munkaközösségtől. Fésüs Sándor polgármester felolvasta a levelet. /Levél a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

16 16 Volt közösségi támogatás, amiből az Óvodai Szülői Munkaközösség is kapott. A támogatási keret felosztásra került. Minden más támogatást egyenesen a személyeknek nyújtja az önkormányzat. Karos Sándor képviselő: ,- Ft-ot kaptak. Ha a faluban élő gyerekeknek akarnak programot szervezni, akkor miért szedtek pénzt azoktól, akik nem az óvodába járnak? Megkapták az önkormányzattól a támogatást. Az Óvodai Szülői Munkaközösség elnöke Berkesné Kondics Ilona. Lehet, hogy nem is tud a kérelemről. Aki egyetért azzal, hogy az Óvodai Szülői Munkaközösség nevében benyújtott kérelmet ne támogassuk, kézfelemeléssel jelezze. 138/2010.(XI.29.) Kt. határozat: az Óvodai Szülői Munkaközösség kérelméről Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az Óvodai Szülői Munkaközösség kérelmét és a következő döntést hozta: 1.) Az Óvodai Szülői Munkaközösség által szervezett Télváró ünnepély lebonyolításának támogatása iránti kérelmet költségvetésből nem támogatja. 2.) évre a közösségi támogatási keret kiosztásra került, amiből a Szülői Munkaközösség is részesült. A pénzen kívül a rendezvények lebonyolítását a Kultúrház térítésmentes rendelkezésre bocsátásával is támogatja az önkormányzat. 3.) A lakosokat így a gyermekeket is közvetlenül vendégeli meg a december 19-én tartandó Falu karácsonya rendezvényen. Fentiek alapján a kérelem nem támogatható. 4.) A döntésről a kérelmezőt értesíteni kell. Határidő: december 15. Cseréné Gelencsér Zsuzsanna igazgatási ügyintéző Lőrincz Gábor rendőr főtörzsőrmester szólt nekem, hogy fog küldeni egy levelet. Ők rendőr-mentő-tűzoltó vetélkedőt szerveznek. Az iskolából 4 gyereket visznek a versenyre. Annak a lebonyolításához kérnének valamilyen támogatást. Nem pénzt kérnek, hanem pl. szaloncukrot. Kardos Sándor képviselő: Nem a szülőknek kellene hozzájárulni az ilyen rendezvényhez?

17 17 A Szülői Munkaközösséget kérem meg, hogy támogassák őket egy csomag szaloncukorral. Nem értem a rendezőt, így sok szaloncukor összegyűlhet. Egyik gyereknek adnak, a másiknak nem, mert onnan nem támogatták őket? Ez így nem szerencsés. A múlt héten csütörtökön voltam Veszprémben Dr. Navracsics Tibor úrnál. Hét település részvételével Bakony-Balaton Térsége Egyesület létrehozását tervezik. Az egyik település Vilonya lehet, ha a testület úgy dönt, hogy tagja lesz. Az egyesület létrehozásának valamilyen pénzügyi vonzata lenne. A tervek között kerékpárút kialakítása, vásárok tartása szerepel. Aki ott volt, örömmel vette a kezdeményezést. Kimaradni nem érdemes belőle, a települések összehangolt programot, fejlesztést valósíthatnának meg. Sőt nem is szabad kimaradni! Kardos Sándor képviselő: Veszprémben is ezt csinálják, egyesületet alakítanak, úgy könnyebben kapnak támogatásokat. Aki egyetért azzal, hogy részt vegyünk a Bakony Balaton Térsége Egyesület alakításában, kézfeltartással jelezze. 139/2010.(XI.29.) Kt. határozat: Bakony Balaton Térsége Egyesületben való részvételről Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Bakony Balaton Térsége Egyesület létrehozásáról szóló szóbeli tájékoztatót és a következő döntést hozta: 1.) A Bakony Balaton Térsége Egyesület tagja kíván lenni annak megalakulása esetén. 2.) Felkéri a polgármestert, hogy a szervezet létrehozása során képviselje a település érdekeit. 3.) Az egyesület készülő alapító okiratának aláírásáról és a hozzájárulás mértékéről a részletek ismeretében hozza meg döntését. Határidő: december 15.

18 A karbantartóra továbbra is nagy szükségünk lenne, sokat segít. Az iskolában lévő hűtőszekrényben 10 fok van, pedig 5-nél nem lehetne több. Már volt javítva, inkább újat kellene venni. Mielőbb orvosolni kellene a problémát. Fénymásoló vásárlásáról is volt szó valamikor, hogy az alapítvány pénzéből lesz beszerezve. Az iskolába a hűtőt meg kell venni. Szükséges a kombinált hűtőszekrény? Nem előírás a fagyasztós hűtő, de ha rendezvényre fagylaltot hoztak, oda tudtuk berakni. A Vilonyai Iskoláért Alapítvány kuratóriumi elnöke változott, de még nem lett átvezetve. Akkor lehet levenni pénzt a számlájukról, ha már lesz hozzáférése az új elnöknek. Faragó Istvánné: A hűtővel nem szabad várni a testület üléséig. Ha ilyen gondok merülnek fel, közvetlenül a polgármesterrel kell felvenni a kapcsolatot és mielőbb meg kell oldani. A fénymásoló más helyzet. Az intézményi igényeket, illetve problémákat továbbra is a szolgálati út betartásával kellene jelezni. Aki egyetért azzal, hogy az iskolába vásároljunk egy új hűtőszekrényt, kézfelemeléssel jelezze /2010.(XI.29.) Kt. határozat: Iskola és Óvodába hűtőszekrény beszerzéséről Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Vilonyai Iskola és Óvoda részére hűtőszekrény vásárlására vonatkozó szóbeli javaslatot és a következő döntést hozta: 1.) Az Iskola és Óvoda élelmezési feladatainak ellátásához hűtőszekrényt vásárol. 2.) A hűtőszekrény beszerzésére költségvetéséből maximum ,- Ft-ot biztosít. 3.) A döntést a évi költségvetés módosításakor figyelembe kell venni. Határidő: december 15. Fischer Kálmán Rolandné pénzügyi ügyintéző Önkormányzati Kincstár Van az iskolánál egy csomó vascső. Még a gázszereléskor hagyták ott. Mit tegyünk vele? Volt rendezvény a Kultúrházban. Sokan panaszkodtak, hogy nem volt WC papír. Nincs egy vödör, egy felmosó kitéve. Ha kiborítnak valamit, nem lehet feltörölni, mert nincs mivel. Egyeztetni fogok a vascsövek hasznosítását illetően.

19 Peresztegi Lászlóné aljegyző: Az önkormányzat megveheti az adagolót, de a töltésről a takarítónak kell gondoskodnia. Kardos Sándor képviselő: Ha helyi szervezet tart rendezvényt, ingyen kapja meg a Kultúrházat. Ennyit áldozhatnak rá. A H1N1 vírus megjelenése óta textil kéztörlőt nem lehet használni. Folyékony szappant lehet kitenni. Mi van a finn telekkel? 19 Peresztegi Lászlóné aljegyző: Megküldte a hagyatékhoz a hölgy a volt finn nagykövet halálesetének idejét és helyét tartalmazó iratot. Lefordíttattuk és elküldtük a közjegyzőnek. Hogy állunk a zászlótartókkal? A talp van fixen rögzítve? A zászlótartók felállítása folyamatban van. A közcélú alkalmazott betonozza a talapzatukat. Az van rögzítve. A múlt héten tartott a Regio Pelso Közalapítvány egy beszámolót. Elmondták, hogy Peremartongyártelepen tavasszal indul a kármentesítés. Az hangzott el, hogy küldenek egy levelet az önkormányzatoknak. Támogatást kérnek benne és egy kérdőívet küldenek, ami segítséget nyújt a pályázatokhoz. Ha valaki igényli, előadást tartanak környezetvédelmi témában. Peresztegi Lászlóné aljegyző: Tájékoztatom a testületet, hogy a zártkertben iszap-szerű anyagot helyezett el valaki. A műszaki ügyintéző kijött és lefényképezte. A helyzet tisztázásához segítséget kértünk a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségtől, ahonnan visszaírtak, hogy az elhagyott hulladék veszélyességétől függetlenül a jegyzőnek van hatásköre. Megkerestük az ingatlan tulajdonosát, aki úgy nyilatkozott, hogy talajkondicionáláshoz agyagot és Strockosorbot vásárolt, az agyagot a polgárdi bányából, a Strockosorbot az Ashland-tól vásárolta. A műszaki ügyintéző felszólította, hogy igazolja az anyagok származási helyét és összetételét. Tudomásunk szerint a polgárdi bányában nem termelnek agyagot, ezért őket is megkerestük, hogy nyilatkozzanak; származhat-e tőlük az agyag. A talajjavító anyag miatt felveszem majd a kapcsolatot a csopaki Növény- és Talajvédelmi Szolgálattal. A villany bekötéssel hogy állnak az új utcában? Úgy emlékszem, azt ígérték, hogy idén megcsinálják. Nem tudom, megkeresem őket és egyeztetem az időpontot.

20 20 Érdemes a Nagy Ottóval felvenni a kapcsolatot. Kardos Sándor képviselő: A temetőből a hulladék elvitele miatt egyeztettél a papokkal? Személyesen beszéltem velük, eredmény nélkül. Több hozzászólás, észrevétel nem volt, ezért a Képviselő-testület 18 óra 30 perckor zárt ülésen folytatta munkáját. A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült. k.m.f. Fésüs Sándor Faragó Istvánné polgármester jegyző

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND ELŐTT NAPIRENDI JAVASLAT. 1.) Javaslat a évi nyári gyermekétkeztetési pályázat benyújtására

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND ELŐTT NAPIRENDI JAVASLAT. 1.) Javaslat a évi nyári gyermekétkeztetési pályázat benyújtására JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 6-án 9 óra 15 perces kezdettel a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

/2014. (XII.15.) Kt. határozat tervezet a Képviselő-testület 2015. I. félévi munkatervéről

/2014. (XII.15.) Kt. határozat tervezet a Képviselő-testület 2015. I. félévi munkatervéről /2014. (XII.15.) Kt. határozat tervezet a Képviselő-testület 2015. I. félévi munkatervéről Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 9.- én, 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 9.- én, 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 9.- én, 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Távol maradt: Pergõ Margit Nyírõ István Punk

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Porva Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Csabdi Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ülésterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-2/2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 27 -én 16

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám:101/21-34/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án, 18:00 órai

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

évi költségvetés készítését megalapozó döntések Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester 59/2016.(XI.21.) sz. határozat

évi költségvetés készítését megalapozó döntések Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester 59/2016.(XI.21.) sz. határozat 22/2016. EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. november 21. napján 15:15 órai kezdettel a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 98 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. augusztus 18-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 42/2014.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2008/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14.00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének. j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 51/2009. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 3/2013. (együttes, nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án tartott együttes, nyilvános üléséről.

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. november 27-én megtartott üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. november 27-én megtartott üléséről 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 235/19/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2012. november 27-én megtartott üléséről Jelen vannak: Fodor Albert polgármester Andó Zoltánné képviselő Bibliák István

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK Kistelek Képviselő-testület 2013. október 03-án tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2010/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax:

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax: Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somogyzsitfa Község Önkormányzata

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről. Testületi ülés helye: Felsőegerszeg. Faluház 7370 Felsőegerszeg. Fő utca 7. Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án 16 órakor megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt, Csernik József,

Részletesebben

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén

mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült 2012. szeptember 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén HATÁROZATOK: RENDELETEK: 81-83/2012. (IX.13.) 12-13/2012.(IX.14.)

Részletesebben

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123)

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123) 2012. augusztus 23-án megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés a mamutfenyő környékén aranykorona vásárlása tárgyában

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bodnár László polgármester, Dr. Kóder László jegyző, Kőpájer Istvánné jegyzőkönyvvezető.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bodnár László polgármester, Dr. Kóder László jegyző, Kőpájer Istvánné jegyzőkönyvvezető. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. május 15. napján 8 00 órától a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében megtartott üléséről. Jelen vannak: Fotta Csaba a bizottság elnöke, Krausz Csaba,

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-2/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13. napján 17 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 20.-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 20.-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 20.-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 16-17 /2012. (II. 20.) számú határozatok.

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 19/2013. J E G Y Z

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/4/2015. 4. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 16:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/ /2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/ /2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/2012. - 19/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének december 17-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének december 17-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Képviselő-testülete 8066 Pusztavám, Kossuth Lajos u. 64-66. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 17-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal házasságkötő

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2011. május 20-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2011. május 20-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2011/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 20-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 23. NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 23. NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 23. NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV Készült: Királyszentistván Közösségi Ház tárgyalótermében 2011.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről Ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácsterme Jelen vannak: Bakai Károly

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 11/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 4-én 16.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. július 24-én (szerda) 18 órakor megtartott rendkívüli ülésén, a Varsányi Közös Önkormányzati Hivatalban. Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit polgármester Bárány Erzsébet

Részletesebben

Készült: A Képviselő-testület 2013. október 10-én megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k

Készült: A Képviselő-testület 2013. október 10-én megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/ - /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. október 10-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós polgármester

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-6/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem

JEGYZŐKÖNYV. Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. október 29-i együttes üléséről Helye: Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. 7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 338/7/2013. 7. JEGYZŐKÖNYV Készült e 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési időpontja: 17 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-3/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-án 16 órakor a Községháza tárgyaló termében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pálfi János polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit Nyírõ István Punk József Gerõfi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 8-án megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 8-án megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8-án megtartott üléséről. Határozat száma: 1/2015.(I.08.) 2/2015.(I.08.) 3/2015.(I.08.) Tárgya: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-7/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 22. napján 19 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v Szám: 38-8/2010. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v Készült: Felsőpáhok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. május 27-én

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzata rendkívüli nyílt üléséről Az ülés ideje: 2015. augusztus 03. Az ülés helye: Balkányi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (4233 Balkány, Rákóczi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 TÜSKEVÁR Szám: 125-36/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 15-én (kedden) 9,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2011. december 15-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

K ü l s ő v a t K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a. Tel: 89/ ; 20/ Fax.: 89/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

K ü l s ő v a t K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a. Tel: 89/ ; 20/ Fax.: 89/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V K ü l s ő v a t K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a 9532 K ü l s ő v a t, K o s s u t h u. 7 0. Tel: 89/342-090; 20/418-8690 Fax.: 89/342-090 e-mail: pmkvat@gmail.com Szám: 107-3/2014. J E G Y Z Ő K

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. augusztus 1.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 1-én 18.00

Részletesebben

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az 5 fős testület 4 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az 5 fős testület 4 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. J e g y z ő k ö n y v Készült: Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 12.-én, a Községházán 13.00 órai kezdettel megtartott, telefon útján összehívott soron kívüli nyilvános üléséről.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 54/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Nemesszalók,

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert 7 fő képviselő jelen van.

J E G Y ZŐKÖNYV. A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert 7 fő képviselő jelen van. 1 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2011. január 3. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Farkas Ernő polgármester Cseh Béla Héri Viktor Nádasdi Frida Palsics

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Szakáld Közésg Önkormányzata Képviselő testülete 3596 Szakáld, Aradi u. 4 Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 9-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 9-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 9-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 122/2013. (X.09.) Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. május 28. 16.00 órától 17.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m: Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. 1 Jegyzőkönyv Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. Időpont: 2010. március 2. Helyszín: Községi Önkormányzat székhelye, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u.

Részletesebben

4/2013. (II. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról. használatáról

4/2013. (II. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról. használatáról 188 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. november 23-án 14 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 21/2013.

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 29-6/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. április 23-án (hétfőn) 18 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZŐKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZŐKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 11-én 15.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott üléséről. Jelen vannak: Gulyás Tibor alpolgármester

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2014/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-2/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben

ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA

ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA XIX. Iktatószám: 5-10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA 2014. szeptember 8-i s o r o s, n y í l t üléséről 220/2014.(IX.8.)

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V ikt.szám: 78-3/2013. Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 27-én 18 óra 00

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend: 3./ Javaslat a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet és szöveges beszámoló elfogadására

Jegyzőkönyv. Napirend: 3./ Javaslat a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet és szöveges beszámoló elfogadására Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 26-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2013. július 15-én megtartott soron következő rendes üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2013. július 15-én megtartott soron következő rendes üléséről. Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/21-32/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. július 15-én megtartott soron következő rendes üléséről. Jelen vannak: ifj. Sebők

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 407-4/2014.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014. március 25-én (kedden) 14 00 órakor megtartott nyilvános üléséről R E N D E L E T: 3/2014.(III.26.)

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax:

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax: Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Mártírok u. 64.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. július 15-én 8,30 órakor Apc község Önkormányzatának a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott - rendkívüli képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti

Részletesebben

Határozatok: - 41/2013. (IV. 4.) számú határozat: Simon János és Czibere József kérelme a művelődési ház bérlésére vonatkozóan

Határozatok: - 41/2013. (IV. 4.) számú határozat: Simon János és Czibere József kérelme a művelődési ház bérlésére vonatkozóan Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.április 4.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. könyve c. határozatok:41/2013. (IV. 4.) számú határozat d. rendeletek:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3-9/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. május 3-án Határozatok: MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Sorszáma: Kódja 35/2012. (V.03.) F5 36/2012. (V.03.) F4 37/2012.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 407-11/2014.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014.szeptember 10-én (szerdán) 14 00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről R E N D E

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről Rendelet: 6 /2014.(IV.29.) Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása

Részletesebben

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. ÉVI X. JEGYZŐKÖNYVE 2009. SZEPTEMBER 15 I ÜLÉSÉRŐL j e g y z ő k ö n y v Készült Szécsényfelfalu Önkormányzat Képviselő- testületének 2009.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete 8296. Hegyesd, Zrínyi u.1. Tel: 87/435-038. Száma: 120-14/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete által 2013.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak: Bukodi Károly

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-5/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. október 31.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. október 31-én 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről Határozat száma: 88/2012.(VIII.29.) 89/2012.(VIII.29.) 90/2012.(VIII.29.) 91/2012.(VIII.29.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETE RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL 2009. november 12. HATÁROZATOK SZÁMA: 46, 47, 48/2009. 2 Jegyzőkönyv Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak Mester Árpád polgármester, Bencsik János alpolgármester, Horváth Árpád képviselő / 3 fő /

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak Mester Árpád polgármester, Bencsik János alpolgármester, Horváth Árpád képviselő / 3 fő / 1 Tormásliget Község Önkormányzat 8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tormásliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-án 17.30 órakor megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Kastélyépület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2012. április 2. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 2-án 9.00 órai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános üléséről. 2015. február 23.

JEGYZŐKÖNYV. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános üléséről. 2015. február 23. Ügyszám: 16-22/2015. JEGYZŐKÖNYV nyilvános üléséről 2015. február 23. Szőc 2015 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános üléséről Szőci Művelődési Ház Szőc, Kossuth L. u. 41. Az ülés időpontja:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. április 29.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2015. április 29-én 13.00 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület november 11-én megtartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület november 11-én megtartott rendkívüli üléséről. Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/ 39-43/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. november 11-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós

Részletesebben

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Lukácsné Kiss Márta képviselő

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Lukácsné Kiss Márta képviselő J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Jelen vannak: Gedei Zoltán polgármester Hám László alpolgármester

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 3.-án 16 óra 30 perckor

Részletesebben