JEGYZŐKÖNYV. Fésüs Sándor polgármester. Egyéb jelenlévők: Vertikál Zrt. Kommunális Üzemvezető NAPIREND ELŐTT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Fésüs Sándor polgármester. Egyéb jelenlévők: Vertikál Zrt. Kommunális Üzemvezető NAPIREND ELŐTT"

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 29-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Igazoltan hiányzik: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén Kardos Sándor Devecsery Ildikó Anikó Tassi Lászlóné polgármester alpolgármester képviselő képviselő képviselő Tanácskozási joggal részt vevő: Faragó Istvánné Peresztegi Lászlóné jegyző aljegyző Egyéb jelenlévők: Schubert Viktor Fischer Kálmán Rolandné Vertikál Zrt. Kommunális Üzemvezető pénzügyi ügyintéző NAPIREND ELŐTT Fésüs Sándor polgármester köszönti a képviselőket, a tanácskozási joggal résztvevőket, és a napirend megjelent előadóját. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Tassi Lászlóné nem tud az ülésen megjelenni. Megállapítja, hogy az 5 fő képviselő közül 4 fő jelen van, így az ülés határozatképes. /Jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ Majd ismerteti az ülés tervezett napirendi pontjait. /Meghívó a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ Fésüs Sándor polgármester Javaslom, hogy az 1. és 2. napirendi pont tárgyalását cseréljük fel, hogy ne raboljuk Schubert Viktor Úr idejét. Van-e más javaslat? Amennyiben a napirend módosítására vonatkozó javaslatot elfogadják, kézfelemeléssel jelezzék. A Képviselő-testület a napirendre vonatkozó javaslatot 4 igen szavazattal egyhangúlag, határozathozatal nélkül elfogadta.

2 2 NAPIREND TÁRGYALÁSA 1.) Javaslat a szemétszállítási díj megállapítására, hulladékgazdálkodásról szóló helyi rendelet módosítására. Előadó: Fésüs Sándor polgármester Schubert Viktor Vertikál Zrt. Kommunális Üzemvezető /Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ Az írásos anyagot mindenki megkapta. Schubert Viktor úr kívánja-e kiegészíteni valamivel az előterjesztést? Schubert Viktor Vertikál Zrt. Kommunális Üzemvezető : A jövő évi díjkalkulációnál tekintettel a várható változásokra különös hangsúlyt fektettünk a szelektív hulladékgyűjtésre. A hulladéktörvény változásával kötelezővé kívánják tenni a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést. Ehhez a lakosság hozzászoktatását meg kellene kezdeni. Jövő év januárjától valószínűleg új depónia kap engedélyt Polgárdiban, ami növekedést jelent. Próbáljuk közelíteni egymáshoz a Közép-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás által biztosított ellátásokat, valamint a költségeket is. A településeken alkalmazott díjakat is közelítjük egymáshoz. Összességében 10 %-os díjemelkedéssel számoltunk a cégnél, Vilonyán 5,1 %-os díjemelést kívánunk érvényesíteni, ami alacsonyabb az inflációnál. Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési és gyűjtőpontos opciót tartalmaz az ajánlatunk. Ez szabadon választható. Ha igénylik, a részleteket konkretizálni tudjuk. Az a kérdésem, hogy a második oldalon a évre tervezett kalkulációhoz képest felsorolt költségnövekedések között mit jelent a rehabilitációs járadék? Jelenleg évente egyszer van lomtalanítás. Van-e lehetőség arra, hogy legalább még egyszer legyen? Schubert Viktor Vertikál Zrt. Kommunális Üzemvezető : A rehabilitációs járulékot az alkalmazottak után kellett fizetni, a kb. 180 ezer Ft-os összeget megemelték majdnem 1 millió Ft-ra. A cégnek 80 alkalmazottja van, aki után fizetni kell. A második lomtalanítás megoldható, de nem szeretjük, mert nehezen kezelhető hulladék jön össze, sokba kerül az ártalmatlanítása, tömörítése. Most nem tudom megmondani, mennyibe kerül, de lehet tartani, ha az önkormányzat fizeti, vagy a díjba beépíthető. Az írásos anyag szerint a 4 m3-es konténer bérleti díja Ft + ÁFA havonta. Ez jó összeg? Mert mikor telefonon érdeklődtem, azt mondták, 41 ezer Ft-ba kerül. Schubert Viktor Vertikál Zrt. Kommunális Üzemvezető : Konténert bármikor lehet bérelni. Van a konténernek bérleti és ürítési díja. A konténeres a leggazdaságtalanabb hulladékgyűjtési mód, mert négyszer járja végig az autó az utat. Akkor is sok az ürítési díja. A lakossági szelektív hulladékgyűjtésre voltpróbálkozás. Mennyire vált be?

3 3 Hiába volt kiplakátolva, hogy pet-palacknak ingyen kapható a zsák, nehezen mozdult meg a lakosság. Schubert Viktor Vertikál Zrt. Kommunális Üzemvezető : Egy-egy alkalommal kb. 60 kg jött össze. Később majd választani lehet más méretű edényzetet is. Nem lesz mindegy, mennyi hulladékot szállíttat el a polgár. Chipes azonosító rendszert szeretnénk bevezetni, hogy lehessen azonosítani, ki mekkora kukát használ. Ez 80 milliós beruházás lenne a területünkön. Nem azért teszik a szelektálható hulladékot a kukába, mert olcsó a szemétszállítás, hanem mert belefér a kukába. Mondták, hogy a szelektíven gyűjtött hulladékot ugyanabba az autóba tették. Mennyire működik jól a szelektív hulladékgyűjtés? Schubert Viktor Vertikál Zrt. Kommunális Üzemvezető : Már 3 éve szelektív hulladéktárolót építünk. Az autó 24 települést jár körbe, nem szeretnénk szennyezni az anyagot, ezért a gyűjtőjáratosok ellenőrzik a szelektív hulladék tartalmát. Sajnos nem csak azt teszik közé, amit kellene. Olyan előfordulhat, hogy a papírt és a pet-palackot egyszerre beleöntik, mert utána kézi erővel szétválogatják. Nekünk tavaly október 31-ig meg kellett mondani, hogy mennyi szelektív hulladékot adunk át, mert díjat kapunk érte. Mi ezt a tervezett mennyiséget már nyáron begyűjtöttük. Magyarországon a szelektíven gyűjtött hulladék hasznosítása még gyerekcipőben jár. Ez a papírra is igaz. Tőlünk elszállítják más országba újrahasznosításra. Gyűjtjük és átadjuk az üveget is. Kardos Sándor képviselő: Idén nincs ajánlat hulladékgyűjtő szigetre? Schubert Viktor Vertikál Zrt. Kommunális Üzemvezető : Már van három szelektív hulladékgyűjtő sziget a településen. Ha kell, megnézem, mennyi hulladék keletkezik egy lomtalanításkor. Erre nem készültem. A jövő évi szolgáltatási díjat korrektnek tartom. A hulladékgyűjtő szigetek kihasználtsága jó. Előfordult, hogy szólnunk kellett az ürítés miatt. A évre javasolt többletszolgáltatás bevezetését korainak tartjuk. A rendelet-tervezet mellékletének 4. pontjában van egy elem, ami nem működtethető. A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést önkormányzati rendeletben kell szabályozni. Utána a bevezetése kötelező. A évben be lehet vezetni. A következő év a felkészülésre kell. Előzetesen meg kell küldeni a rendelettervet a környező településekre is. A lakosságot is meg kell nyerni a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés elfogadásához és bevezetéséhez. Ha azt nézzük, hogy a díj magasabb a 4. pontban, érthető, ha nem akarják jövőre bevezetni, de el kell indulni az úton, mert később kötelező lehet. Még nevelődnünk kell arra, hogyan kezeljük a hulladékunkat.

4 4 Schubert Viktor Vertikál Zrt. Kommunális Üzemvezető : A szolgáltató szempontjából jó, hogy meg kell küldeni a környező településeknek is a rendelet-tervet, mert így esetleg egységes rendszert lehet kialakítani. Peresztegi Lászlóné aljegyző: Megkapjuk-e, hogy mennyi a lomtalanítás költsége? Schubert Viktor Vertikál Zrt. Kommunális Üzemvezető : Ilyen tétel, hogy Vilonya lomtalanítása, nincs. Kalkulálni kell. A mennyiséget tudom megmondani, meg azt, hogy az idei évben mennyi költséggel lehet számolni. Eltérés lehet. A lomtalanításkor begyűjtött hulladék a legnehezebben kezelhető. Nagy darabok vannak, amiket aprítani, tömöríteni kell. Egy körülbelüli összeget kellene tudnunk, hogy eldönthessük, van-e lehetőségünk második lomtalanításra. Javaslom, hogy a rendelet-tervezet mellékletének 4. pontjában lévő részt hagyja ki a testület. Amennyiben a bruttó Ft hulladékszállítási díjat, illetve a rendelet-tervezetet a melléklet 4. pontja nélkül elfogadják a rendelet tervezetet, kézfelemeléssel jelezzék. Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal a következő rendeletet alkotta meg: VILONYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2010.(XI.30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodásról szóló 19/2004.(XII.20.) önkormányzati rendelete módosításáról ( A rendelet szövege mellékletével együtt a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Schubert Viktor a Vertikál Zrt. megbízottja távozott. Elfelejtettem megkérdezni, hogy a hulladékszállítási díjfizetéssel mennyien vannak elmaradva? 15 fővel lehet számolni. Az elmaradások összege ezer Ft-ig terjed. Általában próbálják törleszteni. Mit tudunk csinálni ilyenkor?

5 Ha van jövedelme valakinek, abból tudjuk levonni. 2.) Tájékoztató a évi pénzügyi terv III. negyedéves végrehajtásáról, javaslat a évi költségvetésről szóló rendelet módosítására. Előadó: Fésüs Sándor polgármester /Tájékoztató és rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ A költségvetésről III. negyedévi teljesítési adatairól komplett anyagot kaptunk. A bevételek több helyen elérték a tervezett összeg 100 %-át. Az adóbevételek realizálódtak. A kiadási oldalon a Kultúrház felújítási munkálatai befejeződtek. Nem hiszem, hogy újabb beruházást kezdene idén a testület. A királyszentistváni hulladéklerakó építésével kapcsolatos 10 milliós kompenzáció nem realizálódott. A Czaun úrnak levelet írtam, és személyesen is találkoztam vele, ígéretet tett, hogy az idén még kifizetik az összeget, ha Ajkától megkapják a pénzüket. Nyaggatni kell őket miatta. Sérelmezem, hogy nem jelezték felénk a problémát. Miért nem fizet nekik Ajka? Érdemes lesz hetente felhívni az Észak-Balatoni Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulást telefonon, kéthetente levelet írni nekik, hogy érezzék a figyelmet. Kardos Sándor képviselő: Úgy hallottam, hogy inkasszóval fenyegették Ajkát, de a választás után nem várható, hogy megkapják a pénzüket. Peresztegi Lászlóné aljegyző: Mivel határidőben nem teljesítették a fizetést, rendszeresen kell jelentkezni, hogy az elmaradt összeget mikor fizetik ki. Erre még visszatérünk az aktuális ügyek között. A Kultúrházban a színpad hátulján a sötét függönyt ki kellene cserélni. Annak lehet költsége A költségvetésbe bekerült az önkormányzat tulajdonában lévő Kossuth u. 19. számú zöldséges ingatlanhoz a vízbekötés költsége. Ha a hulladéklerakó után a betervezett 10 millió Ft nem érkezik be, az nagy érvágás lesz a falunak. Most 7 millió Ft a tartalék, azzal lehet kiváltani. Nehéz helyzetet hoz 2011-ben, ha nem fizetik ki. Amennyiben a költségvetéssel kapcsolatban nincs több hozzászólás, kézfelemeléssel jelezze, aki a tájékoztatót elfogadja. 5

6 6 128/2010.(XI.29.) Kt. határozat: a évi költségvetés III. negyedévi alakulásáról Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a évi költségvetés III. negyedévi alakulásáról szóló tájékoztatót és a következő döntést hozta: 1.) Az önkormányzat évi költségvetése III. negyedévi alakulásáról szóló tájékoztatót elfogadja. 2.) A likviditási gondok elkerülése, a működés biztosítása és a fejlesztési lehetőségek kihasználása érdekében a pályázatok figyelemmel kísérése és takarékos gazdálkodás szükséges. A kintlévőségek behajtására fokozott figyelmet kell fordítani. Határidő: november 30., illetve folyamatos Faragó Istvánné jegyző Horváthné Zakor Tünde pénzügyi irodavezető Fischer Kálmán Rolandné pénzügyi ügyintéző Önkormányzati Kincstár A évi költségvetési rendelet-tervezettel kapcsolatban van-e kérdés, hozzászólás? Ha nincs, kézfelemeléssel jelezze, aki a évi költségvetés módosításáról szóló rendeletet a tervezetben szereplő összegekkel elfogadja. Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal a következő rendeletet alkotta meg: VILONYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2010.(XI.30.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről szóló 3/2010.(II.25.) önkormányzati rendelete módosításáról ( A rendelet szövege mellékleteivel együtt a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 3.) Javaslat az ellenőrzési stratégiára és a évi ellenőrzési tervre. Előadó: Fésüs Sándor polgármester /Ellenőrzési stratégia és ellenőrzési terv a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ Áttanulmányozhattuk a kiküldött ellenőrzési stratégiát és a évi ellenőrzési munkaterhez kiküldött anyagokat.

7 7 Kérem, hogy az ellenőrzési stratégiáról és a évi tervről külön határozatban döntsön a testület. Ha nincs kérdés, hozzászólás, kézfelemeléssel jelezze, aki Vilonya Község Önkormányzata ellenőrzési stratégiáját elfogadja. 129/2010.(XI.29.) Kt. határozat: Vilonya Község Önkormányzata Ellenőrzési Stratégiájáról Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az Ellenőrzési Stratégiájáról szóló tervezetet és a következő döntést hozta: 1.) Az önkormányzat Ellenőrzési Stratégiáját a beterjesztésnek megfelelően elfogadja. 2.) Az ellenőrzési stratégiát az érintettek részére meg kell küldeni. Határidő: december 20., illetve folyamatos Faragó Istvánné jegyző belső ellenőr Horváthné Zakor Tünde pénzügyi irodavezető Fischer Kálmán Rolandné pénzügyi ügyintéző Önkormányzati Kincstár Ha nincs kérdés, kézfelemeléssel jelezze, aki a évi belső ellenőrzési munkatervet elfogadja. 130/2010.(XI.29.) Kt. határozat: a évi belső ellenőrzési munkatervről Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a évi belső ellenőrzési munkatervről szóló előterjesztést és a következő döntést hozta: A beterjesztett évi belső ellenőrzési munkatervet változtatás nélkül a mellékeltek szerint elfogadja. Határidő: december 31. és folyamatos belső ellenőr

8 8 4.) Beszámoló az átruházott szociális jogkörök gyakorlásáról, a közfoglalkoztatás tapasztalatairól. Előadó: Fésüs Sándor polgármester /Beszámolók a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ A szociális jogkörös tábla is a harmadik negyedévig tartalmazza az adatokat. Tájékoztatom a testületet, hogy a Magyar államkincstár 3 évre visszamenőleg vizsgálta a rendszeres szociális segély és rendelkezésre állási támogatás döntéseit, pénzügyi igényléseit és mindent rendben találtak. Köszönöm a kollégák jó munkáját. A rendelkezésre állási támogatásban részesülőket tudta közcélú munkára behívni az önkormányzat. Mindenki szívesen jött, de voltak, akik az orvosi vizsgálaton megbuktak. Azt a munkát, amit Kovács János polgármester rájuk bízott, elvégezték. A honlapról letöltöttük a közfoglalkoztatással kapcsolatos terveket és elképzeléseket. Módosításra került az intézmények alapító okirata, így közvetlenül pályázhatnak a közfoglalkoztatásra. Úgy tűnik, hogy 5 %-os önrészt kell biztosítani a 4 órás foglalkoztatás esetén. A 6-8 órás foglalkoztatáskor már 30 % az önrész. Ha kijönnek a jogszabályok, le kell ülni és számolni. A közfoglalkoztatásba csak munkanélküli vonható be. Jó lenne karbantartót alkalmazni. Ha találunk alkalmas embert, be lehet hívni. Lehet 4 órában folyamatosan alkalmazni valakit? A pályázatból kiderül. A programra kevesebb forrás lett betervezve. Azért én szeretném, ha tudnánk embereket foglalkoztatni. Egyre kevesebb a munkahely a környéken. Megsokszorozódott a tartósan munkanélküliek száma. Ha nincs több hozzászólás, kézfelemeléssel jelezze, aki a szociális jogkörökről szóló beszámolót, és a közfoglalkoztatás tapasztalatairól szóló beszámolót elfogadja. 131/2010.(XI.29.) Kt. határozat: az átruházott szociális jogkörök gyakorlásáról, a közfoglalkoztatás tapasztalatairól

9 9 Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az átruházott szociális jogkörök gyakorlásáról, és a közfoglalkoztatás tapasztalatairól szóló beszámolót és a következő döntést hozta: 1.) Az átruházott szociális jogkörök gyakorlásáról ig szóló beszámolót a Képviselőtestület szociális és gyermekvédelmi jogkörében hozott döntéseiről elfogadja, valamint a Jegyző hatáskörében ellátott szociális és gyermekvédelmi jogkörök gyakorlásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 2.) A közfoglalkoztatás tapasztalatairól szóló beszámolót elfogadja. 3.) A további foglalkoztatási lehetőségek feltárása érdekében a jogszabályok változását figyelemmel kell kísérni. Határidő: december 31. Peresztegi Lászlóné aljegyző Cseréné Gelencsér Zsuzsanna igazgatási ügyintéző 5.) Aktuális ügyek. Előadó: Fésüs Sándor polgármester 5/a.) Javaslat a könyvtár személyi feltételeinek biztosítására. /Pályázati terv a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ Csillak Jánosné írásban bejelentette, hogy december 31. után nem vállalja a könyvtárosi teendők ellátását. Készítettem egy kiírási tervet, meg kellene nézni, hogy jó lesz-e így? Peresztegi Lászlóné aljegyző: A könyvtári normatíva igényléséhez heti két alkalommal, összesen hat órát kell nyitva tartani a könyvtárat. Nem kellene a pályázatban külön venni az epont nyitvatartását, mert egyszerre van a könyvtáréval. A díjazás nem változna. Úgy tudom, hogy könyvtárosi tevékenységet nem lehet ellátni középfokú végzettséggel. A nyitvatartási időt az önkormányzatnak kell meghatározni. Erről megkérdeztem Pálmann Juditot az Eötvös Károly Megyei Könyvtár igazgatóját, aki azt mondta, hogy írni-olvasni tudjon a könyvtáros. A nyitvatartási idő lehet heti kétszer 3 óra könyvtár és epont egyszerre, és kétszer 1 óra egyéb szabadidős tevékenység felügyelete a Kultúrházban. Hová tegyük ki a felhívást? Kultúrházhoz, hivatalhoz, iskolához? A következő ülésen, december 13-án jó lenne dönteni a jelentkezőkről. Beírjuk, hogy érettségizett legyen?

10 10 A határidőt javaslom 13.-án hétfőn 15 óráig a Kirendeltségen leadva meghatározni. Minimum középfokú végzettség szerepeljen feltételként. Az nem zárja ki a felsőfokú végzettségűeket. Aki egyetért azzal, hogy Csillak Jánosné könyvtárossal kötött megbízási szerződés felmondását elfogadjuk, kézfelemeléssel jelezze. 132/2010.(XI.29.) Kt. határozat: könyvtáros megbízási szerződésének felbontásáról Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Csillak Jánosné könyvtáros bejelentését és a következő döntést hozta: 1.) A Vilonya, Kossuth u. 11. szám alatt lévő könyvtár könyvtárosi teendőinek ellátására Csillak Jánosnéval a 145/2007.(XII.10.) Kt. határozat alapján kötött megbízási szerződés felmondását elfogadja. 2.) A megbízás ideje december 31. napjával megszűnik. 3.) A döntésről az érintetteket értesíteni kell. Határidő: december 31. Peresztegi Lászlóné aljegyző Fischer Kálmán Rolandné pénzügyi ügyintéző Aki egyetért azzal, hogy a könyvtár működése érdekében a létszámot mielőbb pótoljuk, kézfelemeléssel jelezze. 133/2010.(XI.29.) Kt. határozat: könyvtáros megbízással történő foglalkoztatásáról Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a könyvtáros bejelentését és a következő döntést hozta: 1.) A Vilonya, Kossuth u. 11. szám alatt lévő könyvtár könyvtárosi teendőinek ellátására, a könyvtárban lévő epont, valamint egyéb szabadidős tevékenység felügyeletére jelentkezőket vár. 2.) A megbízás ideje január 01. napjával kezdődik. Nyitvatartási idő: hetente kettő alkalommal, alkalmanként 3 óra (könyvtár + epont), és hetente 2 óra egyéb szabadidős tevékenységek felügyelete.

11 11 3.) Határidejét december 13. nap 15 órában határozza meg. 4.) A felhívást a helyben szokásos módon ki kell hirdetni. Határidő: december 01. Peresztegi Lászlóné aljegyző Fischer Kálmán Rolandné pénzügyi ügyintéző Cseréné Gelencsér Zsuzsanna igazgatási ügyintéző 5/b.) Szóbeli tájékoztató a Leader pályázat keretében tervezett gyalogos híd építéséről. A Leader pályázat keretében tavasszal az önkormányzat fahíd építésére és szalonnasütők kialakítására adott be sikeres pályázatotl A Brena Bt. elkészítette a híd terveit. Az előző ülésen döntött a testület a régi híd pillérek feltárásához való hozzájárulásról, melyet azonban Bódis János társadalmi munkában vállalt. Peresztegi Lászlóné aljegyző: A híd terveinek engedélyezéséhez szükséges az állami tulajdonú Séd vagyonkezelőjének, a Vízügyi Igazgatóságnak a hozzájárulása. Ezért átjárási szolgalmi jogot jegyeztetnénk be a Séd érintett pontjára. Ehhez szolgalmi vázrajzot kell készíttetni. A kb. 80 ezer Ft-os eljárási díj befizetése után tulajdonosi hozzájárulást adnak a bejegyzéshez. A felmerülő összeg olyan ráfordítás, amit az önkormányzatnak kellene állni. A vizek, vízfolyások az állam tulajdonában vannak. Ezzel a megoldással még mindig jobban jár az önkormányzat, mint a korábban felmerült variációkkal. A bérlet összege az általuk javasolt megoldásban bizonytalan lenne. Kardos Sándor képviselő: A Brena Bt. itt kiszállt? Nem volt a szerződésükben az egész eljárás? Egy árajánlat elég? Leadták a terveket. Peresztegi Lászlóné aljegyző: Engedélyezési tervek szerepelnek a velük kötött megállapodásban, nem engedélyezett tervek. Mindenképpen meg kell csinálni a hidat a pályázat miatt. Még szerzek be árajánlatot és a legkedvezőbb ajánlatot tevővel készíttetjük el a szolgalmi vázrajzot. Ha a testület úgy dönt, hogy a tervezett híd építéséhez az érintett Séd szakaszra az átjárási szolgalmi jog bejegyzési folyamatot elindítja és a szolgalmi vázrajz elkészítésével a legkedvezőbb ajánlatot tevőt bízza meg, kézfelemeléssel jelezze.

12 12 134/2010.(XI.29.) Kt. határozat: a Vilonya 89/3 hrsz-ú ingatlant érintő szolgalmi vázrajz elkészíttetéséről Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Leader pályázat keretében tervezett gyalogos híd építéséről szóló szóbeli tájékoztatást és a következő döntést hozta: 1.) A Leader pályázat keretében a Séd patak fölé tervezett gyalogos híd építése érdekében a Magyar Állam tulajdonában lévő Vilonya 89/3 hrsz-ú ingatlan (Séd-csatorna) érintett részére átjárási szolgalmi jog alapítását kezdeményezi. 2.) A szolgalmi jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséhez szükséges változási vázrajzi dokumentációt a legkedvezőbb árajánlatot adó tervezővel készítteti el. 3.) A tervező kiválasztásához árajánlatokat kell beszerezni. 4.) A polgármestert felhatalmazza, hogy a legkedvezőbb árajánlatot benyújtóval a tervezési szerződést kösse meg. 5.) A szolgalmi jog alapításával és bejegyzésével kapcsolatos költségeket (tervezési díj, eljárási díj, stb.) költségvetéséből biztosítja. 6.) A döntést a évi költségvetés módosításakor figyelembe kell venni. Határidő: december 31. Peresztegi Lászlóné aljegyző Fischer Kálmán Rolandné pénzügyi ügyintéző 5/c.) Szóbeli javaslat közalkalmazotti munkakör betöltésére. Mióta Birkás László felmondott, nincs közalkalmazott az önkormányzatnál. A közfoglalkoztatás jelenlegi formája december 31-ig működik. Jó lenne egy megbízható közalkalmazottat felvenni. Meg lehet hirdetni ugyanúgy, ahogy a könyvtárosnál. A mostani közcélú végig segített a járda építésénél. Közalkalmazottnál minimum 3 hónap próbaidőt kell kikötni. Fel lehet venni határozott időre, akár egy évre is. A költségvetés helyzete meghatározhatja, hogy az alkalmazásra hosszabb távon van-e lehetőség. Mivel a közcélú foglalkoztatás megszűnik, figyelembe kell venni, hogy a síkosság-mentesítésre januártól nem lesz ember. Peresztegi Lászlóné aljegyző: Meg kell nézni, hogy a közalkalmazott alkalmazására van-e valamilyen előírás. Az iskolánál festeni kellene majd a mászókákat, a WC-nél szerelni valamit. Jó lenne olyan ember, aki a felmerülő karbantartási feladatokat el tudja végezni. Hirdessük meg az állást.

13 13 Amennyiben a testület egyetért azzal a javaslattal, hogy a közalkalmazotti munkakör betöltésére felhívást jelentessünk meg, kézfelemeléssel jelezze. 135/2010.(XI.29.) Kt. határozat: közalkalmazotti munkakör betöltéséről Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a közalkalmazotti munkakör betöltésére tett szóbeli javaslatot és a következő döntést hozta: 1.) A közcélú foglalkoztatás változása miatt, figyelembe véve a téli hó- és síkosság-mentesítési feladatok ellátásának szükségességét, ezért átmenetileg egy fő közalkalmazott foglalkoztatását határozta el. 2.) A közalkalmazotti jogviszony január 01. től december 31-ig határozott időre szól. A munkakörbe tartozó feladatok: közterületek, parkok, buszmegállók téli-nyári tisztán tartása, az önkormányzat és intézményeinek karbantartási feladatai. 3.) A jelentkezés határidejét december 13. nap 15 órában határozza meg. 4.) A felhívást a helyben szokásos módon ki kell hirdetni. Határidő: december 31. Peresztegi Lászlóné aljegyző Fischer Kálmán Rolandné pénzügyi ügyintéző Cseréné Gelencsér Zsuzsanna igazgatási ügyintéző 5/d.) Javaslat a Vilonya, Kossuth u. 19. sz. alatti ingatlanra történő vízbekötésre. Az önkormányzat tulajdonában van a Vilonya, Kossuth u. 19. szám alatti ingatlan, amit üzletnek bérbe vettek. Az ingatlan vízellátása a szomszédból történik, amivel probléma van. Az ingatlan vízellátásának tervezésére ma kaptam egy árajánlatot. Az ajánlatot adó Renkó Ádámot a Bakonykarszttól Makai Ferenc úr ajánlotta. Az ajánlat szerint a Somodi és Társa Bt. a Ft + ÁFA összegért vállalja a tervek elkészítését. Ehhez még tulajdoni lapot és térképkivonatot kell beszerezni. Ez csak a tervezés díja? Igen. Suri Ferenc jelezte, hogy a vízbekötést ők megcsinálnák. A Bakonykarszt Zrt-vel kell egyeztetni, mert Ők veszik át a vezetéket. Érvényesítenék a bekötés költségeit a bérleti díjban? A tervet elkészíttetheti az önkormányzat, addig tisztázni kell a kivitelezés költségének érvényesítését.

14 14 Gondolom, igen. Kardos Sándor képviselő: Itt nem kell még egy árajánlat? Peresztegi Lászlóné aljegyző: Akkor is kell másik árajánlatot beszerezni, ha a Bakonykarszt Zrt. ajánlotta a tervezőt? A Bakonykarszt Zrt gondolom olyan tervezőt ajánlott, akivel rendszeres kapcsolatuk van és betartja az előírásokat, ismeri a szolgáltató elvárásait. A tervezői munka összege csekély, ezért több ajánlat bekérésétől a testület akár el is tekinthet. Aki egyetért azzal, hogy elfogadjuk a vízbekötés terveinek elkészítésére a Somodi és Társa Bt. ajánlatát, kézfelemeléssel jelezze. 136/2010.(XI.29.) Kt. határozat: a Vilonya, Kossuth u. 19. ingatlan ivóvízellátásának terveztetéséről Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Vilonya, Kossuth u. 19. szám alatti ingatlan ivóvíz ellátására vonatkozó szóbeli javaslatot és a következő döntést hozta: 1.) Az önkormányzat tulajdonát képező Vilonya, Kossuth u. 19. szám alatti ingatlan ivóvízellátása engedélyezési tervét a Somodi és Társa Bt-től (Balatonalmádi, Kodály Zoltán u. 19.) - árajánlata alapján bruttó ,- Ft díjazásért megrendeli. 2.) A munka kivitelezése tárgyában a bérlővel egyeztetés szükséges. 3.) A tervezésről szerződést kell kötni. 4.) A tervezés kiadásait költségvetéséből biztosítja. 5.) A döntést a évi költségvetés módosításakor figyelembe kell venni. Határidő: december 31. Peresztegi Lászlóné aljegyző Fischer Kálmán Rolandné pénzügyi ügyintéző Cseréné Gelencsér Zsuzsanna igazgatási ügyintéző

15 15 5/e.) Tájékoztatás kompenzáció kifizetéséről. /Levél a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ A mellékelt levelet kaptuk az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulástól. A költségvetés tárgyalásakor már beszéltünk a hulladéklerakóval kapcsolatos kompenzációról. Aki felhatalmazást ad arra, hogy a kompenzáció kifizetését szorgalmazzam, kézfelemeléssel jelezze. 137/2010.(XI.29.) Kt. határozat: az ÉBTRTSZÖT kompenzáció kifizetéséről Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a kompenzáció kifizetésére vonatkozó tájékoztatást és a következő döntést hozta: 1.) Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulással november 21-én aláírt megállapodás szerint június 30-ig ,- Ft-ot át kellett volna utalni Vilonya Község Önkormányzata részére. Megállapítja, hogy erre határidőben nem került sor. 2.) Felhatalmazza a polgármestert, hogy járjon el a kompenzáció elmaradt összegének mielőbbi kifizetése érdekében annak érdekében, hogy a megállapodásban foglaltak érvényesüljenek és az önkormányzat likviditási helyzete ne kerüljön veszélybe. Határidő: december 31. Képviselői felvetések, javaslatok. Az orvosi rendelőben a padlózat résmentesítését meg kell oldani még decemberben., mivel erre az ÁNTSZ kötelezte az önkormányzatot. Peresztegi Lászlóné aljegyző: Meg kell kérdezni, hogy a műpadlót leragasztani vagy hegeszteni kell-e. Ki kell alóla szedni a port, kitisztítani és le kell ragasztani. Ezt a közcélú alkalmazott is meg tudja csinálni. Nem nagy költséggel jár, határozni nem kell róla. Ma kaptam egy levelet az Óvodai Szülői Munkaközösségtől. Fésüs Sándor polgármester felolvasta a levelet. /Levél a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

16 16 Volt közösségi támogatás, amiből az Óvodai Szülői Munkaközösség is kapott. A támogatási keret felosztásra került. Minden más támogatást egyenesen a személyeknek nyújtja az önkormányzat. Karos Sándor képviselő: ,- Ft-ot kaptak. Ha a faluban élő gyerekeknek akarnak programot szervezni, akkor miért szedtek pénzt azoktól, akik nem az óvodába járnak? Megkapták az önkormányzattól a támogatást. Az Óvodai Szülői Munkaközösség elnöke Berkesné Kondics Ilona. Lehet, hogy nem is tud a kérelemről. Aki egyetért azzal, hogy az Óvodai Szülői Munkaközösség nevében benyújtott kérelmet ne támogassuk, kézfelemeléssel jelezze. 138/2010.(XI.29.) Kt. határozat: az Óvodai Szülői Munkaközösség kérelméről Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az Óvodai Szülői Munkaközösség kérelmét és a következő döntést hozta: 1.) Az Óvodai Szülői Munkaközösség által szervezett Télváró ünnepély lebonyolításának támogatása iránti kérelmet költségvetésből nem támogatja. 2.) évre a közösségi támogatási keret kiosztásra került, amiből a Szülői Munkaközösség is részesült. A pénzen kívül a rendezvények lebonyolítását a Kultúrház térítésmentes rendelkezésre bocsátásával is támogatja az önkormányzat. 3.) A lakosokat így a gyermekeket is közvetlenül vendégeli meg a december 19-én tartandó Falu karácsonya rendezvényen. Fentiek alapján a kérelem nem támogatható. 4.) A döntésről a kérelmezőt értesíteni kell. Határidő: december 15. Cseréné Gelencsér Zsuzsanna igazgatási ügyintéző Lőrincz Gábor rendőr főtörzsőrmester szólt nekem, hogy fog küldeni egy levelet. Ők rendőr-mentő-tűzoltó vetélkedőt szerveznek. Az iskolából 4 gyereket visznek a versenyre. Annak a lebonyolításához kérnének valamilyen támogatást. Nem pénzt kérnek, hanem pl. szaloncukrot. Kardos Sándor képviselő: Nem a szülőknek kellene hozzájárulni az ilyen rendezvényhez?

17 17 A Szülői Munkaközösséget kérem meg, hogy támogassák őket egy csomag szaloncukorral. Nem értem a rendezőt, így sok szaloncukor összegyűlhet. Egyik gyereknek adnak, a másiknak nem, mert onnan nem támogatták őket? Ez így nem szerencsés. A múlt héten csütörtökön voltam Veszprémben Dr. Navracsics Tibor úrnál. Hét település részvételével Bakony-Balaton Térsége Egyesület létrehozását tervezik. Az egyik település Vilonya lehet, ha a testület úgy dönt, hogy tagja lesz. Az egyesület létrehozásának valamilyen pénzügyi vonzata lenne. A tervek között kerékpárút kialakítása, vásárok tartása szerepel. Aki ott volt, örömmel vette a kezdeményezést. Kimaradni nem érdemes belőle, a települések összehangolt programot, fejlesztést valósíthatnának meg. Sőt nem is szabad kimaradni! Kardos Sándor képviselő: Veszprémben is ezt csinálják, egyesületet alakítanak, úgy könnyebben kapnak támogatásokat. Aki egyetért azzal, hogy részt vegyünk a Bakony Balaton Térsége Egyesület alakításában, kézfeltartással jelezze. 139/2010.(XI.29.) Kt. határozat: Bakony Balaton Térsége Egyesületben való részvételről Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Bakony Balaton Térsége Egyesület létrehozásáról szóló szóbeli tájékoztatót és a következő döntést hozta: 1.) A Bakony Balaton Térsége Egyesület tagja kíván lenni annak megalakulása esetén. 2.) Felkéri a polgármestert, hogy a szervezet létrehozása során képviselje a település érdekeit. 3.) Az egyesület készülő alapító okiratának aláírásáról és a hozzájárulás mértékéről a részletek ismeretében hozza meg döntését. Határidő: december 15.

18 A karbantartóra továbbra is nagy szükségünk lenne, sokat segít. Az iskolában lévő hűtőszekrényben 10 fok van, pedig 5-nél nem lehetne több. Már volt javítva, inkább újat kellene venni. Mielőbb orvosolni kellene a problémát. Fénymásoló vásárlásáról is volt szó valamikor, hogy az alapítvány pénzéből lesz beszerezve. Az iskolába a hűtőt meg kell venni. Szükséges a kombinált hűtőszekrény? Nem előírás a fagyasztós hűtő, de ha rendezvényre fagylaltot hoztak, oda tudtuk berakni. A Vilonyai Iskoláért Alapítvány kuratóriumi elnöke változott, de még nem lett átvezetve. Akkor lehet levenni pénzt a számlájukról, ha már lesz hozzáférése az új elnöknek. Faragó Istvánné: A hűtővel nem szabad várni a testület üléséig. Ha ilyen gondok merülnek fel, közvetlenül a polgármesterrel kell felvenni a kapcsolatot és mielőbb meg kell oldani. A fénymásoló más helyzet. Az intézményi igényeket, illetve problémákat továbbra is a szolgálati út betartásával kellene jelezni. Aki egyetért azzal, hogy az iskolába vásároljunk egy új hűtőszekrényt, kézfelemeléssel jelezze /2010.(XI.29.) Kt. határozat: Iskola és Óvodába hűtőszekrény beszerzéséről Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Vilonyai Iskola és Óvoda részére hűtőszekrény vásárlására vonatkozó szóbeli javaslatot és a következő döntést hozta: 1.) Az Iskola és Óvoda élelmezési feladatainak ellátásához hűtőszekrényt vásárol. 2.) A hűtőszekrény beszerzésére költségvetéséből maximum ,- Ft-ot biztosít. 3.) A döntést a évi költségvetés módosításakor figyelembe kell venni. Határidő: december 15. Fischer Kálmán Rolandné pénzügyi ügyintéző Önkormányzati Kincstár Van az iskolánál egy csomó vascső. Még a gázszereléskor hagyták ott. Mit tegyünk vele? Volt rendezvény a Kultúrházban. Sokan panaszkodtak, hogy nem volt WC papír. Nincs egy vödör, egy felmosó kitéve. Ha kiborítnak valamit, nem lehet feltörölni, mert nincs mivel. Egyeztetni fogok a vascsövek hasznosítását illetően.

19 Peresztegi Lászlóné aljegyző: Az önkormányzat megveheti az adagolót, de a töltésről a takarítónak kell gondoskodnia. Kardos Sándor képviselő: Ha helyi szervezet tart rendezvényt, ingyen kapja meg a Kultúrházat. Ennyit áldozhatnak rá. A H1N1 vírus megjelenése óta textil kéztörlőt nem lehet használni. Folyékony szappant lehet kitenni. Mi van a finn telekkel? 19 Peresztegi Lászlóné aljegyző: Megküldte a hagyatékhoz a hölgy a volt finn nagykövet halálesetének idejét és helyét tartalmazó iratot. Lefordíttattuk és elküldtük a közjegyzőnek. Hogy állunk a zászlótartókkal? A talp van fixen rögzítve? A zászlótartók felállítása folyamatban van. A közcélú alkalmazott betonozza a talapzatukat. Az van rögzítve. A múlt héten tartott a Regio Pelso Közalapítvány egy beszámolót. Elmondták, hogy Peremartongyártelepen tavasszal indul a kármentesítés. Az hangzott el, hogy küldenek egy levelet az önkormányzatoknak. Támogatást kérnek benne és egy kérdőívet küldenek, ami segítséget nyújt a pályázatokhoz. Ha valaki igényli, előadást tartanak környezetvédelmi témában. Peresztegi Lászlóné aljegyző: Tájékoztatom a testületet, hogy a zártkertben iszap-szerű anyagot helyezett el valaki. A műszaki ügyintéző kijött és lefényképezte. A helyzet tisztázásához segítséget kértünk a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségtől, ahonnan visszaírtak, hogy az elhagyott hulladék veszélyességétől függetlenül a jegyzőnek van hatásköre. Megkerestük az ingatlan tulajdonosát, aki úgy nyilatkozott, hogy talajkondicionáláshoz agyagot és Strockosorbot vásárolt, az agyagot a polgárdi bányából, a Strockosorbot az Ashland-tól vásárolta. A műszaki ügyintéző felszólította, hogy igazolja az anyagok származási helyét és összetételét. Tudomásunk szerint a polgárdi bányában nem termelnek agyagot, ezért őket is megkerestük, hogy nyilatkozzanak; származhat-e tőlük az agyag. A talajjavító anyag miatt felveszem majd a kapcsolatot a csopaki Növény- és Talajvédelmi Szolgálattal. A villany bekötéssel hogy állnak az új utcában? Úgy emlékszem, azt ígérték, hogy idén megcsinálják. Nem tudom, megkeresem őket és egyeztetem az időpontot.

20 20 Érdemes a Nagy Ottóval felvenni a kapcsolatot. Kardos Sándor képviselő: A temetőből a hulladék elvitele miatt egyeztettél a papokkal? Személyesen beszéltem velük, eredmény nélkül. Több hozzászólás, észrevétel nem volt, ezért a Képviselő-testület 18 óra 30 perckor zárt ülésen folytatta munkáját. A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült. k.m.f. Fésüs Sándor Faragó Istvánné polgármester jegyző

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-3/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. április 15-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 20-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről J E G Y ZŐKÖNYV Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről Helyszín: Művelődési Ház 2135 Csörög, Arany J. u. 53. Jelen vannak: Dr. Császár

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 4./ A 2011. évi települési szilárdhulladék kezelési közszolgáltatási díj megtárgyalása

T Á R G Y S O R O Z A T A. 4./ A 2011. évi települési szilárdhulladék kezelési közszolgáltatási díj megtárgyalása NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2010. december 14-én megtartott testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T A 1./ Lejárt

Részletesebben

Balatonrendes, Ábrahámhegy, Szigliget között kötendő szeméttelepi hozzájárulásról megállapodás megkötése.

Balatonrendes, Ábrahámhegy, Szigliget között kötendő szeméttelepi hozzájárulásról megállapodás megkötése. BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 25- i nyilvános ülésén, a Balatonrendesi Polgármesteri

Részletesebben

Tanácskozási jogkörrel részt vett: Mező József jegyző, Csikósné Juhász Erika aljegyző, Cserés Judit pénzügyi irodavezető

Tanácskozási jogkörrel részt vett: Mező József jegyző, Csikósné Juhász Erika aljegyző, Cserés Judit pénzügyi irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-23/2014. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 23-án a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal földszinti tanácskozó termében tartott rendkívüli

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2009. április 16-án tartott ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2009. április 16-án tartott ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2009. április 16-án tartott ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, Rendeletek: 6, 7, Elkészült:

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2015. április 23-án 15 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata, 2653

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Szilágyi Gábor Pálmai József Csonka József Pál Bartók László

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. szeptember 25-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 71-11/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 12-én, 14 00 órakor tartott üléséről.

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2012. 06. 27. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető 1 Iktatószám: 198-34/2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 4-én a Latinovits Zoltán Művelődési ház földszinti tanácskozó termében 14.00. órakor kezdődő nyilvános üléséről.

Részletesebben

FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV

FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV 2014. február 5-én megtartott nyilvános üléséről Rendeletek: 1/2014. (II. 06.) az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről 2/2014.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. december 10-én a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. december 10-én a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén. Jegyzőkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. december 10-én a ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részéről: Hajdu Imre elnök Egyed Attila Jarecsni János László

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 14 /2014. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről Az ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme, Tószeg,

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. JEGYZŐKÖNYVE

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. JEGYZŐKÖNYVE Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. január 25-én 9 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Közösségi Ház tárgyalóterme, 2657

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén JEGYZŐKÖNYV Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén Helye: Kisbajcs, Községháza Jelen vannak: Kamocsai Sándor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i nyilvános ülésén. 1 ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Ikt.szám: 709-13/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BANA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Bana, Jókai Mór utca 18. Ikt.sz.: 218/12/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bana Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. június 26-án tartott rendkívüli

Részletesebben

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online. Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült a Felsőtárkányi Általános Művelődési Központ

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Dég község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 4.-én megtartott 15 órakor kezdődő rendkívüli testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Dég község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 4.-én megtartott 15 órakor kezdődő rendkívüli testületi üléséről. Jegyzőkönyv Dég község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 4.-én megtartott 15 órakor kezdődő rendkívüli testületi üléséről. Jelen vannak:gárdonyi Sándorné László Péter Ember Kinga Mészárosné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 3-án, 13:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

2013. április 24. Rendes / nyílt ülés. Határozatok: A jegyzőkönyvvezetőről, és a tervezett napirendi pontokról

2013. április 24. Rendes / nyílt ülés. Határozatok: A jegyzőkönyvvezetőről, és a tervezett napirendi pontokról 588-8 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. április 24. Rendes / nyílt ülés Rendeletek: Határozatok: 76/2013.(IV.24.) 77/2013.(IV.24.) 78/2013.(IV.24.) 79/2013.(IV.24.) 80/2013.(IV.24.)

Részletesebben

2./ Beszámoló a Szöghatár Kft. 2010. III. negyedévi gazdálkodásáról Előadó: Zelei József ügyvezető igazgató (C4-426/2010.(XI.25.

2./ Beszámoló a Szöghatár Kft. 2010. III. negyedévi gazdálkodásáról Előadó: Zelei József ügyvezető igazgató (C4-426/2010.(XI.25. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 29/2010. sz. TERKA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. november 25-én 14:00 órai kezdettel tartott Képviselő-testületi ülésről. N A P I R E N D E K :

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2010. 03. 31. Jegyzőkönyvet készítette: Róth Jánosné jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 258-8/2010. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Amennyiben képviselő-társaim a meghívóban szereplő napirendi pontokkal egyetértenek, kérem szíveskedjenek kézfeltartással jelezni.

JEGYZŐ KÖNYV. Amennyiben képviselő-társaim a meghívóban szereplő napirendi pontokkal egyetértenek, kérem szíveskedjenek kézfeltartással jelezni. 1 JEGYZŐ KÖNYV Készült: Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 17-én (kedden) 19.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülés keretében. Az ülés helye: Jásd Község Önkormányzat

Részletesebben

51 /2007. (V.21.) sz. határozat. 52 /2007. (V.21.) sz. határozat

51 /2007. (V.21.) sz. határozat. 52 /2007. (V.21.) sz. határozat DÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Készült a 2007. május 21-én 18.00 órakor a községházán megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Gódor András polgármester, Alekosz

Részletesebben