2011/1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2011/1 www.bakonykuti.eu otthonunk@bakonykuti.eu"

Átírás

1 2011/1 Kiadja: Otthonunk Bakonykuti Egyesület, alapítva Egyre hosszabbak a nappalok, életre kelnek a növények, minden az újrakezdést, a megtisztulást hirdeti! Ilyenkor az ember tele van energiával és a tenni-akarás vágyával az Önkéntesség Éve. Ez nem jelenti azt, hogy csak ebben az évben lehetünk együttérzôek, elfogadóak, jó szándékúak, segítôkészek. De jó példával ösztönözhetünk fiatalokat, hogyan ta nul hatnak meg felelôsséget vállalni egymásért és a környezetükért. Meg - gyôzôdésem, hogy minden ember alkalmas az önkéntes munkára, csak meg kell találnia azt a területet, ahol legjobban kibontakozhat saját képes sé gei, tapasztalatai alapján. Számos szép és emlékezetes esemény van a hátunk mögött, melyeket hagyománytisztelôként továbbra is szeretnénk ôrizni, újra és újra megrendezni. Mindezt közösségben, egymást megismerve és egymásra jobban odafigyelve valósítjuk meg, megelôzve a családok bezárkózását, magába fordulását és a helyi közösségtôl való elszigetelôdés folyamatát. Persze ez nem könnyû, de mégsem lehetetlen, hiszen az elmúlt évben a nagy események elôkészületeiben sok ember munkálkodott, amit ezúton szeretnék megköszönni mindenkinek, aki segítette ezeknek az ünnepeknek létrejöttét, akár egyesületi tag, akár nem. Kellemes olvasást kívánok! Tisztelt Tagtársaink, Kedves Mindenki! A 2011-es évtôl jogosultak vagyunk az adó1% fogadására. Szívesen és nagy köszönettel veszünk minden felajánlást a következô adószámra: OTTHONUNK BAKONYKUTI EGYESÜLET adószám:

2 Jegyzôkönyv-kivonat évi közgyûlés Idô: óra Készült: az Otthonunk Bakonykuti Egyesület közgyûlésén 1. Új tagfelvételre jelenleg nem volt igény. Korábban az elnökség Komárominé Ligeti Ágotát 2011 évtôl tagjaink közé fogadta. A határozatképessé válás után a közgyûlés egyhangúlag megszavazta a gyûlés tisztségviselôit. 2. Tájékoztató az elmúlt idôszak eseményeirôl. Az elnök, összefoglalta az elmúlt év eseményeit. Megújuló energiaforráson alapuló mintarégió létrehozása. Egyesületünk kezdeményezésére a Bakonykuti környéki települések, Várpalota, Iszkaszentgyörgy, Isztimér és Csór polgármesterei és a mi civil szervezetünk osztrák és német példák alapján megújuló energiaforrásokra épülô, az egész országban modellként másolható energetikai fejlesztési lehetôségekrôl tárgyaltak. A tárgyalásokat tanulmányút is követte. Az együttmûködést szándéknyilatkozatban is megerôsítették. Mivel 2010-ben idôközi választások voltak, az érintett települések választott képviselôivel újra fel kell venni a kapcsolatot, ez a közeljövô feladata lesz. Távoli célunk továbbra is egy olyan magyarországi mintamodell megteremtése, amely térségeken áthajolva több település együttmûködését célozza, önálló energiaellátási rendszer létrehozása érdekében április 29-én ANKÉT A megújuló energiaforrások hasznosítási lehetôségeirôl. Három közérthetô elôadás, nagy érdeklôdés! Az önkormányzati épület közösségi helysége megtelt. Szó volt a megújuló energiaforrásokról általában, részletesebben a szélenergia hasznosítási formákról és végezetül a pirolízises energiahasznosítási eljárásról. További évi események: A Gaja Környezetvédelmi Egyesülettel márciustól májusig tartóan együttmûködési megállapodást kötöttünk a civil együtt - mûködések érdekképviseleti és egyéb hálózati rendszerek mûködtetése és fejlesztése címû program megvalósítására. A program keretében elôadásokon vettünk részt. (Megújuló energia, Elôadás a klímaváltozásról). Májusban a Pünkösdi királyság sajnos elmaradt. Fontos ünnepeinket a Templom téren megtartottuk, így a március 15- ét, a június 4-ét, október 6-át és október 23-át. Aki tudott, részt vett, de általában a szokott létszám fô volt. Húsvét fogadására nemcsak a lelkünket, de a templomteret is feldíszítettük. Új kezdeményezés a Szent Iván éji tûzgyújtás. A faluban a Nagyboldogasszony napi búcsú méltó megünneplése és az új kenyér áldása is megtörtént. A körmenetre való elôkészületek, a templom díszítése és a vendégek fogadása összehozta a falu lakosait. Együtt készültünk és örültünk az ünnepnek. Advent már hagyományosan közösségi összefogással valósult meg évben a környezetünket érintô események: Résztvettünk Kincsesbányán az inert hulladék hasznosítással kapcsolatos közmeg hallgatáson. A sajtó is beszámolt az eseményrôl. Az inert hulladék hasznosítási tevékenység tárgyában indult ügy nem zárult le, az engedélyeztetési eljárás folytatása várható. Guttamási térségében a dolomitbányához kapcsolódó szállítási útvonalon folytatott anyagforgalom környezetvédelmi felülvizsgálata tárgyában környezetvédelmi mûködési engedélyezési eljárás indult. A Környezetvédelmi Fôfelügyelôség az elsôfokú hatóság szállítási útvonalra vonatkozó elutasító határozatát megsemmisítette és új eljárás lefolytatására adott utasítást. Egyesületünk ügyféli jogokkal rendelkezik, de eddigi információnk szerint a kérelmezô az új szállítási útvonal tervét nem adta be a hatóságnak.

3 3. Beszámoló az egyesület évi gazdálkodásáról és pénzügyi helyzetérôl. A beszámoló után Láng János alelnök hozzászólóknak adott szót. Takács János a honvédség képviselôivel a lövészettel kapcsolatos ôszi egyeztetésrôl és bejárásról tájékoztatta a tagságot. Törjék György a község ivóvíz helyzetérôl adott tájékoztatást. 5 éven belül vízbázis védelmi vizsgálatot kell végeztetni. Az ivóvíz minôségének javítására a jelenlegi kút teljes felújítása, új kút telepítése vagy a regionális rendszerhez való csatlakozás lehetôségei állnak, de ezen megoldások pénzügyi fedezeteivel az önkormányzat nem rendelkezik. Keresik a megoldást, tárgyalnak a honvédséggel is. A évi tevékenységekrôl tartott beszámolót a közgyûlés 15 elfogadással, 2 ellenszavazattal, 2 tartózkodással elfogadta. A évi gazdálkodásról és pénzügyi helyzetrôl a beszámolót 15 elfogadással, 2 ellenszavazattal, 2 tartózkodással a közgyûlés elfogadta. 4. Tisztújítás, vezetôségválasztás. Dr. Schiffer Miklós, mint levezetô elnök kérte a tagságot, tegyenek javaslatot az új vezetôségre. Szavazatszámlálónak Tóth Jánost és Kertész Lórántot javasolta. A tagság ezt teljes egyetértéssel elfogadta. Gyôrffy Elza javasolta, hogy alakuljon át a vezetôség. Javasolta az 1 fô ügyvezetô elnök, 1 fô alelnök és 1 fô titkár összetételt. Ezt a megjelent tagok többsége nem támogatta. A titkos szavazáson megválasztott tisztségviselôk: 15 szavazattal elnök:, 15 szavazattal alelnök: Kertész Lórántné, 14 szavazattal alelnök: Láng János, 15 szavazattal titkár: Kreszán Valéria 5. Az éves költségvetés meghatározása, elfogadása. Feladatok meghatározása éves elfogadott program: Nemzeti ünnepekrôl való mind szélesebb körben történô megemlékezés Húsvéti díszítés Pünkösdi királyság megrendezése Búcsú körmenet Szentivánéji tûzgyújtás Advent karácsonyi elôkészületek Újságkiadás Naptárkészítés A környezetünket érintô tevékenységek figyelése, észrevételezése Honvédséggel való kapcsolattartás Újra kezdeni vagy folytatni a megújuló energia források hasznosításának tervét. A évi tervezett feladatokkal a tagság egyetértett. Turul szobor állításra tett javaslatot. Mindenki támogatta a szoborállítás tervét. Gyôrffy Elza figyelmeztetett a szobor elfogadtatásának fontosságára, amivel szintén egyetértett a tagság. Elfogadásra került az a javaslat, hogy a különbözô programokat megelôzôen beszéljük meg szükséges feladatokat és az anyagi ráfordítási igényeket. 6. Az éves tagdíj meghatározása. A tagdíj továbbra is 3000 Ft/év.

4

5 Amikor ezt az újságot kézbe vesszük, már a tavasz közeledik, de idézzük fel még néhány mondat, kép erejéig az Adventet, a Karácsonyt. Ezen ünnepünk a téli napfordulóhoz kapcsolódik. Az ünnep magyar elnevezése, a karácsony a kerecsen szóval hozható kapcsolatba. A kerecsensólyom a fény madara, és ôsi krónikáink tanúsága szerint ekkor röptették magasba a sóly mo kat, hogy az emberek lelke a sólymok közvetítésével közelebb kerüljön a fényhez. A kerecsensólyom, azaz a turul madár, népünk jelképe.

6 MH Bakony Harckiképzô Központ Tájékoztató Konferencia A MH Bakony Harckiképzô Központ tájékoztató konferenciát tartott Várpalotán a Kossuth laktanyában február 21.-én, melyre Egyesületünket is meghívta. Képviseletünket Kertész Lórántné, Hajdú Csaba és dr. Schiffer Miklós látta el. A konferencia napirendje: évi kiképzési rendezvények ismertetése Balatonfelvidéki Nemzeti Park képviselôjének elôadása Konzultáció Sajnálatunkra a Balatonfelvidéki Nemzeti Park képviselôjének elôadása elmaradt. A konzultáción Egyesületünk három témában várt tájékoztatást, melyet elôzetesen írásban is megkért: lehetséges közös megoldás a tiszta ivóvízért (Bakonykuti és Csörlôház kap - csola tában) nagy zajhatású lövészet esetleges további rekultiváció a Lôtér területén Fürst Tamás ezredes ismertette a lôtéri rendezvényeket, s biztosított mindenkit, hogy az elôírásokat betartva a lehetô legrövidebb kiképzési idôket tervezik. A 2011-ben várható kiképzési rendezvényekrôl és azok jellemzôirôl részletes tájékoztatást adott, természetesen elsôsorban a minket, lakosokat is érintô zajhatásokról. Az itt ismertetett rendezvények csak tervezetek, változás elôfordulhat. Ezek listáját írásban is átadták. A lôtér rekultivációjáról Fürst Tamás ezredes annyit mondott, hogy terv szerint halad. Az ivóvízzel kapcsolatban emlékeztetôül elmondta, hogy a Honvédség a Csörlôház és a falu között az ivóvíz-vezetéket kiépítette és kutat is fúratott, de a vezeték összekötése nem történt meg. A honvédség meg akarja oldani a Csörlôház ivóvíz-ellátását. Céljuk a leggazdaságosabb megoldás mellett a JÓ IVÓVÍZ biztosítása. Ezért a faluval való közös megoldás érdekében a napokban egyeztetések kezdôdnek a Honvédség és bakonykuti Önkormányzata között. A konzultáció során Egyesületünk az ivóvízzel kapcsolatos egyeztetésekrôl írásos tájékoztatást kért. Fürst Tamás ezredes azt az ígéretet adta, hogy a minisztérium értesítést küld az egyeztetések idôpontjáról és arra az Otthonunk Bakonykuti Egyesületet is meghívja.

7 2011_1szám_kuti_vegso:V :19 Page 7 Otthonunk újság (visszatekintô) Otthonunk ber októ Bakonykúti LEMÉNYÉT ERRÕL A VÉ LEBB A LEGKÖZE EN FALUGYÛLÉS EL: A MONDHATJ. 17 óra r októbe 2008/1. január-február Érdekes dolgokat hoz az élet. Operaénekes vagyok, illetve már az Otthonunk Bakonykúti Civil Egyesület elnöke is. Most pedig az Otthonunk Bakonykúti újság fôszerkesztôjeként köszöntô gondolatokat írhatok. Kezünkbe vettük a sorsunkat! Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a nyár közepén megjelent problémákkal szembeni 2008/2. március-április páratlan összefogás, illetve az egyetértés, amely településünk jövôjére vonatkozik. Újságunk egy jelképes híd, amely egyszersmind történelmi a múltból a jövôbe vezetô és emberi híd, ami összeköti, at. közelebb hozza egymáshoz az azonos környezetben élôket. tartalmazh, extrákat illusztráció Éppen ezért kiadványunk szerkesztése kapcsán a 3T elvét Kedves Olvasó! * A kép követjük. Tájékoztatás. Tanítás. Társalgás. Tájékoztatunk minden Közel 20 éve már, amikor elôször életemben több idôt tölthettem olyan jelentôsebb eseményrôl, történésrôl, amely Bakonykúti életében megjelenik. nyugaton, konkrétabban Németországban. Csodálkozva és ijedten Történelmi, mûvészeti és kulturális témáinkkal ismeretanyagokat teszünk közzé, álltam szállásadóim konyhájában, ahol több szemeteskuka sorakozott. Azt 2008/3. május-június amelyek után, illetve azokkal kapcsolatban beszédbe elegyedünk szomszédainkkal. És gondoltam, hogy ezek a külföldiek azt sem tudják, mit csináljanak jó remélhetôleg nem csak kéthavonta, ahogy mi az újság megjelenéseit jelenleg tervezzük! dolgukban. Aztán eltelt pár hét, hangsúlyozom: pár hét és könnyedén rászoktattam magam, hogy mit hova dobjak, azaz szelektíven gyûjtsem a Továbbá, engedjék meg, hogy tájékoztassam Önöket arról az egészen friss hírrôl, A lapunkkal nyári háztartási hulladékot. szünete miszerint a esni helyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelôség az Otthonunk t tartunk, így a várható követke Természetesen idehaza ez nem mûködött és még ma sem mûködik igazán, Bakonykúti ző lapszám egybe elutasította az Inotára létesítendô erômû környezethasználati engedélyének kérelmét. Egyesül et követke fog szeptem mert az emberek jó része a túlélésért küszködik, még magára sincs ideje, berre tervezünk. ző gyűlésével amit Végezetül, tiszta szívembôl örülök annak a ténynek, hogy Bakonykúti Község nemhogy a szelektív hulladékgyûjtésre. Arról nem is beszélve, hogy a nyugat Önkormányzat a falu lakosságával azonos véleményét kifejezve európai városokban minden lakóházban szelektív kukák állnak. Nálunk ez KedvesKépviselô-testülete Olvasó! hivatalosan is kijelentette: ellene van az égetônek. Köszönjük nekik ezt a bölcs, belátó még nincs így, bizony el kell gyalogolni a rémes konténerekhez, ami idôbe és energiába kerül. De ha döntést. belegondolunk, nincs más választásunk, mert mi vagyunk az okai annak a szemétnek, amit kidobunk. Az elmúlt napok egyikén hasított belém a felismerés, hogy már majdnem Egyszóval, tanítani kell az embereket! Nem szívesen keveredünk konfliktusba a szomszédainkkal. Néha Jó úton járunk! egy év eltelt az Otthonunk Bakonykúti egyesület alapítása óta. nek mégis figyelmeztetni kellnkn ôket,ek: ha a környezet védelmére tett erôfeszítéseink az ô nemtörôdömségük miatt Természetesen, azonnal eszembe jutottak az azóta történt Karácsonyi Karé nyezetü Sokan eleve értelmetlennek tartják az efféle tevékenységet, szerintük réges-rég Frigyes:események. fölöslegesnek bizonyulnak. et a kör Eleinte a probléma, az égetôs ügy,karin ami azthy elsô próbatétel gyanánt legtöbbsôt,? már bennünk is felmerül a kérdés, hogy egyáltalán érdemes-e csinálnunk. lassan mi árt a késô. étég etés kovácsolt össze minket, illetve amivel kapcsolatban szinte mindannyiunk Ön szerint részlet 1. a szem osztogatni Az emberrak mindig szemetelt. Régen kevés dolog vált fölöslegessé, s többnyire az is szerves volt, amit a ás? ajánd étle nem fejében megfordult, hogy van-e értelme egyáltalán küzdeni. Majd jöttekékot a én igazi 2. a szem környezet könnyen lebontott. De világunk intenzívebb fogyasztása elképesztô méretû szemetelést produkál. Nem tudok cát tás? nosí sikerek, önbizalmat adtak és kialakult csapatunkban egy erôs mag. tollat és cigarettatár haszruhák, üres tubusok, elromlott háztartási eszközök, ócska monitor, eldobott mobilok,... stb. Néha újra kinôtt 3. azpl.: sek arany tehetô a Ahhoz, hogy egy ember vagy egy közösség sikeres legyen erôs hitre és tálás? Mint posz közeli erôdkben is egész meglepô dolgokkal találkozik az ember (roncsautó, kidobott kád,...). Azt 4. aakom kat gyüjtögettem kitartásra van szüksége. Mi elhittük, hogy meg tudjuk akadályozni a hulladékégetô építését, mi elhittük, szép szava amit a kukásautó elvisz, az számunkra nincs többé. Pedig a mi felelôsségünk is, hogy a mindenféle megelôzés? Énszervezni 5. agondoljuk, hogy képesek vagyunk mini konferenciát és hittünk a pünkösdi is fesztivál sikerében is. Mi maradt, szemetünk elborít olyan falvakat, melyeket soha az életünkben nem fogunk látni, hogy a szemétégetôk, még nekem kitartottunk és ami számomra a legnagyobb öröm mert bennünket mindenféle érdek nélküli kapocs ttam olcsón Adoga it közelében élôk egészsége megromlik, vagy hogy a kukába dobott veszélyes hulladék megfertôzi az ivóvizet. valam tart össze, bármi történjék is számíthatunk egymásra. Példaértékû! Kérem Önöket, hogy figyeljenek oda egymásra, a környezetre és ne szégyelljenek kérdezni, tanulni, mert így ezekbôl csinálok most Gondoltam Tavaly nyár óta megpezsdült az élet Kutiban. Talán az egyesületi tagok tevékenysége is inspirálóan van esélyünk. Egyedül arra, hogy ha nem is visszafordítani, de meg tudjuk állítani létünk pusztulását. sonyi Akorált szép karác hatott az itt élôk életére és így áttételesen az Önkormányzat munkáját is segítette. már évek óta meglévô onálok egy E kis kiadványunk is erre mutat és ad számos példát. Komp énekelni Bakonykútiért Alapítvány is új energiákat kapott; szép elképzelések, komoly ígéretes jövô együtt fogunkcélkitûzések; Kellemes idôtöltést! 2009/5. november majd aztánelôtt! áll elôttük. Pontosabban: elôttünk, minden falubeli Mert ezek nagyon jó dolgok. Ahhoz, hogy Amit fejlôdni tudjunk, bizony tenni kell, és el kell fogadnunk a már nagyon sokszor emlegetett változást. TUDTA ÖN, tán hogy a ben, Ino n közelé közvetle y regionális eg kégetôt hulladé akarnak építeni? 2009/4. július-augusztus Ha olyannak látjuk az embereket, amilyenek, akkor rosszabbá tesszük ôket; ha viszont úgy 2009/2. kezeljük ôket, május-június mintha azok lennének, aminek lenniük kellene, akkor segítjük ôket azzá válni, amivé képesek." (Goethe) Márai Sándor: Füveskönyv (részlet) Az ünnepekrôl A Megismerés és a Szeretet egy. Akit valóban szeretek-ismerem is. És fordítva: csak akkor ismerhetem valóban, ha szeretem. Müller Péter Ismerem az utcáit, lépteim zaját éjszakai sétáimon. A házak sarkán megbújó félôs kis árnyakat. Szeretem a falu csendjét, a máshol fel nem lelhetô békét és nyugalmat. A templom menti évszázados fákat. Megannyi történet tanúi. Látták kicsi gyermeklányként játszadozni a ma már idôs nagymamákat. Megéltek örömöt-bánatot. Bár mesélhetnének. Ismerem az itt élô embereket. Mindenki más, egyéniség. Mégis: adnak önmagukból valamit, amitôl az apró darabkák összeállnak egy egésszé. Szeretik az otthonukat, ha kell, harcolnak érte, eközben-szinte észrevétlenül-élô, tevékeny, öntudatos közösséggé válnak. Szeretem a színeket, illatokat, hangokat. Egy tovasuhanó dallam. Eri biztosan gyakorol. Vidám gyermekcsivitelés a ház elôtt. De jó, Erzsikénél itt vannak az unokák! Egy illatot hoz a szél. Csak nem a kedvenc süteményemet készíti a szomszéd néni? 2008/4. november-december És még hosszan sorolhatnám, ahogy bármelyikünk. Ezer meg ezer élmény, gyönyörû pillanat Bakonykúti. Sokaknak talán csak egy apró pont Magyarország térképén. Számomra-számunkra mégis a világ közepe. Mert ez az otthonunk. Él. Lélegzik. Együtt velünk. Ha elcsendesítjük a lelkünket, hallhatjuk minden szívdobbanását. Deák Ildikó Elkezdôdött a második szezonunk. Hogy miért mondom ezt? Színházi ember lévén szinte csak évadokban tudok gondolkodni, mivel a színházi év ôsszel kezdôdik, az egyesület életét is így mérem. Felbuzdulva a Hulladékégetô ügy sikerén hosszú nyári szünetet tarthattunk és most friss energiával, újult erôvel összpontosíthatunk a következô feladatokra. Boldogan konstatáltam, hogy ha szívemberek fognak össze egyesítik tudásukat, micsoda erôt képviselnek! Ez az összefogás segíti és támogatja a következô naptárunkat, Bethlehemi jászol építését, az újév programjait: minikonferenciát, Pünkösdi Királyságot Persze nem felejtjük a környezetünket érintô problémákat sem. De ahogy okos emberek mondták: a problémák azért vannak, hogy megoldjuk ôket! Ezeknek a nehéz feladatoknak köszönhetjük, hogy szépen lassan egy erôs alapokon álló fantasztikus kis mikroközösséggé kovácsolódtunk. Örüljünk, mert manapság ezt kevesen mondhatják el magukról Ennek és a közelgô ünnepek fényében kívánok kellemes olvasást! van. egészen. Ölts fekete ruhát. Ha az ünnep elérkezik életedben, akkorôsz ünnepelj Már majdnem rajtam Keféld meg hajad vizes kefével. Tisztálkodjál belülrôl éseluralkodott kívülrôl. Felejts el a szokásos elmúlás érzés,ésamikor találkoztam kedves ahelyi lakossal. mindent, ami a köznapok szertartása feladata. Az ünnepetegy nemcsak beszélgetés témája mint milyen mindig az évszak, az idô... naptárban írják piros betûkkel. Nézd aa régieket, milyen áhítatosan, Az ember hajlamos hangulatát feltétlenül, milyen körülményesen, mennyi vad örömmel ünnepeltek! Az ünnep ezekkel a dolgokkal vagy inkább függésbe a különbözés. Az ünnep a mély ésösszefüggésbe, varázsos rendhagyás. Az ünnep legyenhozni. Márti hozzáállása Ô válogatott karácsonyétkek, elôtti és utániésteendôkre osztotta ezt az ünnepies. Legyen benne tánc, virág, segített. fiatal nôk, vérpezsdítô idôszakot.legyen S milyen igaza van!amindjárt vidámabban nézek feledkezést nyújtó italok. S mindenekfölött benne valami régi ki az ôszi ködös Hisz sok legyen szép feladat van elôttünk: az rendtartásból, a hetedik napból, a megszakításból, a teljestájba. kikapcsolásból, adventi elôkészületek, gyertyagyújtások, benne áhítat és föltétlenség. Az ünnep az élet rangja, felsôbb értelme. Készülj föl reá, karácsony... együtt készülhet és élet ünnepelhet ez a kis közösség és testben és lélekben. S nemcsak a naptárnak Újra van piros betûs napja. Az elhoz építheti, teheti szorosabbá az egymás iránti szeretetét. másféle, láthatatlan ünnepeket is. Ilyenkor felejts el mindent, figyelj az ünnepre. Talán kicsit korábban, de itt a nyár! Virágba borult a természet, szorgalmasan dolgoznak a méhecskék, dúsan illatozik a táj. Ilyenkor boldogan tervez az Mit is mondott Sándor Atya? Vissza kell találnunk a ember, ahogy mi is, hiszen közeledik a várva várt Pünkösdi hagyományainkhoz... nem felejtve történelmünket. Hinnünk Királyság. Örömmel tölt el, hogy a környezetünket érintô kell magunkban, egymásban, a szeretet erejében. S ha tudnák számos probléma mellett hagyományok, illetve jó dolgok is milyen boldog vagyok, hogy nem adtam fel a legnehezebb születnek. pillanatokban! Ehhez kellett annak a sok Emberkének a Megtartottuk éves közgyûlésünket, amelyen mosolygós és nem segítsége, amit kaptam az elôkészület során. gondterhelt arcokat láttam. Tudom ezek kis dolgok, de elôre Köszönöm Mindenkinek aki bízott ennek a csodálatos visznek bennünket és reményt adnak. megemlékezésnek a sikerében, mindenkinek aki ha csak egy 2009/1. március-április gondolattal is, de részt vett benne és hozzáadott valamit. Reményt arra, hogy tudunk és képesek Köszönöm Arankának, hogy segítségével újra együtt ünnevagyunk együtt alkotni, hogy elhisszük pelhetett a három falu: Isztimér, Bakonykuti és Guttamási. micsoda fantasztikus erô lakozik akár Köszönöm a többi polgármesternek is a környezô településekrôl, hogy megtisztelték egy kisebb közösségben is. Hogy sokszor ünnepünket jelenlétükkel. egy ötlet, egy mosoly, vagy jó szó többet Köszönöm Önkormányzatunk testületi tagjainak, a Bakonykuti Alapítvány 2009/3. július-augusztus ér, mint bármennyi pénz... Elnökének, hogy együtt koccinthattunk, Marikának aki a Templommal kapcsolatos Kedves Olvasó!...túl szentimentális esetleg idealista dolgokat irányította, Magdolnának aki nem sajnálta szombat délutánjait, hogy lennék? Igen, mert történjék akármi, betanítson bennünket az egyházi énekekre és végül, de nem utolsósorban Egyesületünk Szinte újjászületik az Ember, amikor megérezheti a tavaszi nap én még mindig hiszek az Emberekben segítô tagjainak, hogy idôt, energiát nem sajnálva dolgoztak. Mert nemsugarainak csak a Templom és a Szeretetben. érintését. borult virágba, hanem a szívünk is, mert hittünk magunkban, egymásban, a szeretetben. Minden jót és kellemes szórakozást! Pozitív lesz és úgy érzi bármire képes. Én ezt hívom Isteni erônek. Így történt Miklósa Erika azzal a pár egyesületi (és nem egyesületi) taggal, Talán kicsit szokatlan lesz tôlem ez a Köszöntô, mégis vállalom, mert az ami velünk történik sem túl szokványos akik verejtékes munkával szépítették a Templom elôtti teret. mostanában. Megható és szívetmelengetô ahogy egy pár Igen, rákaptunk a hagyományteremtés ízére, mert nagy önbizalmat hónapja felvetett kósza ötletem valóra válik. Gyermekkorom adott az Adventi alkotás. Míg a világ és országunk a válságot éli, mi pillanatai, a nagymamámhoz fûzôdô szoros kapcsolatom, a próbálunk valami fényt vinni piciny környezetünk életébe. régi idôk közösen megélt ünnepei jutnak eszembe... Mert járjon erre felénk bárki, túrázó vagy eltévedt idegen, érezze úgy magát, mint egy kis szigeten, S remélem e megemlékezés sok nagymamának és unokának ahol nincs lehetetlen... lesz kitörölhetetlen emlék.valami amit együtt közösen fiatalok és idôsek alkottunk meg. Szombat délutánok énekkel teli percei, ÁLDOTT HÚSVÉTOT MINDENKINEK! az izgalom hogy sikerül-e. A történelem egy szelete, ami jelenünkké vált. És sikerült. Egy kicsiny gyertya fényét a világmindenség minden sötétsége sem képes kioltani Gagarin mint márkanév Szerzô: HVG Jurij Gagarin fiatalabb lánya a múlt héten kérte, hogy apja nevét jegyezzék be márkaként, amely szakértôk szerint akár egymilliárd rubelt is érhet. Az elsô ûrrepülés közelgô 50. évfordulója kapcsán várhatóan Gagarinhoz kötôdô termékek tömege jelenik majd meg. Az Orosz ûrügynökség szóvivôje szerint azonban a lépés hátterében nem anyagi érdekek állnak, hanem az a szándék, hogy megakadályozzák a visszaéléseket a világszerte ismert névvel.

8 A Nônap eredete Kevesen tudják, de a nap a nôi emancipációért vívott küzdelem mellékterméke március 8-án több tízezer New York-i textilipari munkásasszony tüntetett egyenlô fizetésért és bánásmódért. Tiszteletükre, valamint a nôk vérlázítóan méltánytalan helyzete ellen késôbb a világ több városában is tömegdemonstrációkat tartottak. A huszadik század elsô évtizedeiben hivatalos rangra emelt dátum mára karcos politikai tartalmát jórészt elvesztette, és virágos-ajándékozós tiszteletadássá szelídült. Minden Hölgynek kívánunk boldog Nônapot!

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3-9/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. május 3-án Határozatok: MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Sorszáma: Kódja 35/2012. (V.03.) F5 36/2012. (V.03.) F4 37/2012.

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE Tel : 49/411-346; 500-169 Fax : 0649/500-170 Adószám:18417803-1-05 Bank Sz.:55100162-12001462 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 09-én, Mezőkövesden, az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 16-án 17. 00 órakor a mérgesi

Részletesebben

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 9-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 9-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v SZAKONYFALU Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 9-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE Tel : 49/411-346; 500-169 Fax : 0649/500-170 Adószám:18417803-1-05 Bank Sz.:55100162-12001462 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. március 27-én Mezőkövesden, az Ipartestületek

Részletesebben

A szervezet neve: Óbarokért Sport és Szabadidő Szervező Egyesület. Jegyzőkönyv. a. közgyűlés b. elnökség c. kuratórium d. egyéb:

A szervezet neve: Óbarokért Sport és Szabadidő Szervező Egyesület. Jegyzőkönyv. a. közgyűlés b. elnökség c. kuratórium d. egyéb: A szervezet neve: Óbarokért Sport és Szabadidő Szervező Egyesület 1.A szerv neve: (a válasz aláhúzandó) Jegyzőkönyv a. közgyűlés b. elnökség c. kuratórium d. egyéb: 2.Az ülés időpontja (év/hónap/nap/óra):

Részletesebben

ZÉOSZ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

ZÉOSZ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV ZÉOSZ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV Közgyűlés helye: Budapest, XI. Műegyetem rakpart 3. K.240 BME Épültszerkezettani Tanszék konzultációs terme ideje: 2016. május 11. 16.00 A közgyűlés kezdő időpontjában a szavazati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tahitótfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 20/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 12-én (kedd) 18 00 órakor tartott

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 4.) Kezdeményezés német nyelvű helységtábla kihelyezésére Előadó: Czinki Ferenc elnök

M E G H Í V Ó. 4.) Kezdeményezés német nyelvű helységtábla kihelyezésére Előadó: Czinki Ferenc elnök Magyarszentmiklós község Német Kisebbségi Önkormányzat Elnöke M E G H Í V Ó 2009. szeptember 8-án (kedden)17.30 órakor ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Tervezett napirend: 1.) A 2009. I. félévi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 9 szavazásra jogosult egyesületi tag és négy vendég.

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 9 szavazásra jogosult egyesületi tag és négy vendég. JEGYZŐKÖNYV amely készült 2012. május 26. 10 óra 00 perces kezdetel a Wikimédia Magyarország Egyesület megismételt közgyűlésén, az 1039 Budapest, Piroska utca 2. szám alat. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK A/221-es terme (1088 Budapest, Múzeum körút 4/A., II. emelet)

Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK A/221-es terme (1088 Budapest, Múzeum körút 4/A., II. emelet) Jegyzőkönyv a DOSz Nyelvtudományi Osztályának alakuló üléséről Ülés időpontja: 2013. 10. 21. 15:00 Ülés helyszíne: Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK A/221-es terme (1088 Budapest, Múzeum körút 4/A., II.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér Szám: 1/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér Képviselő-testülete 2015. január 28- án 16 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 17/2013. (II. 05.) 18/2013. (II. 05.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax:

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax: Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somogyzsitfa Község Önkormányzata

Részletesebben

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/2. Jegyzőkönyv

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/2. Jegyzőkönyv 2008/2. Jegyzőkönyv Készült az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete 2008/2. Közgyűlésén 2008. június 9-én Helyszín: Érd, Kutyavári u. 11. A 17:30 órára meghirdetett kezdési időpontban nem jelent meg

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Czövekné Duduma Ildikó. Zsobrákné Balogh Mária. Távol vannak: Krausz Balázs képviselő (Isztimér) Napirend előtti esemény

Jegyzőkönyv. Czövekné Duduma Ildikó. Zsobrákné Balogh Mária. Távol vannak: Krausz Balázs képviselő (Isztimér) Napirend előtti esemény Jegyzőkönyv Készült: Isztimér és inek 2012. szeptember 17-én 16 órakor megtartott együttes üléséről. Az ülés helye: Községháza 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 39. Jelen vannak: Isztimér: Orbán Tibor Nesztor

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 30-án megtartott nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 30-án megtartott nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 30-án megtartott nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 99 101 / 2011. (VI. 15.) számú határozatok d. rendeletek:

Részletesebben

Közgyűlési határozatok tára

Közgyűlési határozatok tára Közgyűlési határozatok tára 2009 TTHE 1/2009. (IX.15.) számú Kgy. Határozat A Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád völgye Idegenforgalmi és Kulturális Egyesület megalakítása Az alapító tagok 1. megalakítják

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Előzmények Projekt adatai: Kedvezményezett Projekt címe Projekt azonosítója Alsómocsolád Község Önkormányzata Mintaprogram a minőségi időskorért

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének Elnökségi Üléséről

JEGYZŐKÖNYV A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének Elnökségi Üléséről JEGYZŐKÖNYV A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének Elnökségi Üléséről Az ülés időpontja: 2001. december 12. Az ülés helye: Budapest, MaTáSzSz tárgyalóterme Az ülésen jelen voltak: a mellékelt

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 120-27/2011. Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 5-én 18,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzata december 09-i KÖZMEGHALLGATÁS ülésen

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzata december 09-i KÖZMEGHALLGATÁS ülésen J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2015. december 09-i KÖZMEGHALLGATÁS ülésen Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint A közmeghallgatás helye: Kenderföld-Somági

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

3./ A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2011. háromnegyed éves beszámolójának megtárgyalása

3./ A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2011. háromnegyed éves beszámolójának megtárgyalása 5. Jegyzőkönyv Készült: Egyházasdengeleg Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2011. november 04.-én, 13.00 órától megtartott üléséről. Jelen vannak: Egyházas Gyula, Jakus Árpádné, Zsiga Tamás képviselők, Dukáné

Részletesebben

POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA

POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA SPIRA VERONIKA POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA FÜGGELÉK 1 Megjegyzések a Függelékhez A Politika, oktatáspolitika dokumentumgyűjteményt a függelék zárja, amely bemutatja, hogy az önkormányzati munka milyen járulékos

Részletesebben

Magyar BMX Cross-Triál Szövetség JEGYZŐKÖNYV

Magyar BMX Cross-Triál Szövetség JEGYZŐKÖNYV Magyar BMX Cross-Triál Szövetség JEGYZŐKÖNYV Készült a Magyar BMX Cross-Triál Szövetég 2001. Április 24-én megtartott közgyűléséről és az ott hozott határozatokról. Közgyűlés időpontja: 2001. Április 24.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Közgyűlés a javaslatot egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

JEGYZŐKÖNYV. A Közgyűlés a javaslatot egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2009. január 29-én 17.00 órakor a Magyar Gószövetség közgyűlésén. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint. Dienes Péter köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Közgyűlés

Részletesebben

Kelt: Kapostüskevár, 2010. Február 27. szombat

Kelt: Kapostüskevár, 2010. Február 27. szombat Jegyzőkönyv A Verebélÿ László Vasúttörténeti Egyesület közgyűléséről Időpont: 2010. február 27. szombat Helyszín: Egyesületi iroda helyiség, Kapostüskevár MÁV állomás Jelen vannak: Az egyesület tagjai

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 23. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 23. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 23. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Karácsonyi reménnyel

Karácsonyi reménnyel RÉPCESZEMEREI Hírlevél V. évfolyam, 2. szám 2009. december Karácsonyi reménnyel Szépen lassan fogyunk, hiszen idén is többen szenderültek örök nyugalomra a szemerei temetőben, mint ahány gyermekkel gyarapodott

Részletesebben

17. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 15-i rendes ülésére

17. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 15-i rendes ülésére 17. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 15-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár város 2017. évi rendezvénynaptára Előterjesztő:

Részletesebben

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét,

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, IIDddd A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, a Nógrádker Zrt. Szakszervezeti Bizottságának titkárát, a KASZ

Részletesebben

Az Elnök az Alapszabály értelmében felkérte a jegyzőkönyv vezetésére a titkárt, Kozma Lászlót.

Az Elnök az Alapszabály értelmében felkérte a jegyzőkönyv vezetésére a titkárt, Kozma Lászlót. TAGGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV felvéve a Magyar Dragon Szövetség Taggyűlésén, 2014. március 11-én, a Virányos Klinikán (Budapest, XII. ker., Virányos út 23/d.) Taggyűlés kezdete 19.10 óra. Jelen vannak: Tagok:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Klímabarát Települések Szövetsége elnökségi ülésén. Jelen vannak: az elnökség tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Klímabarát Települések Szövetsége elnökségi ülésén. Jelen vannak: az elnökség tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint JEGYZŐKÖNYV Készült a Klímabarát Települések Szövetsége elnökségi ülésén Időpont: 2012. szeptember 11. 17.00 Helyszín: Éden Étterem, 1011 Budapest, Iskola u. 31. Jelen vannak: az elnökség tagjai a mellékelt

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.január 16.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.január 16.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.január 16.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: Csönge Község Önkormányzata hivatalos helyiségében

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.február 11.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.február 11.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.február 11.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: Csönge Község Önkormányzata hivatalos helyiségében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ügyiratszám: 40.253-6/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Sopron Megyei Jogú Város Horvát Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 28- án, a Sopron, Ferenczy János u. 2. szám alatt tartott rendkívüli

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. alatti székhelyén 2014. február 25-én 17.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak: a csatolt

Részletesebben

Jegyzőkönyv A HTBK Székesfehérvári Szervezete Közgyűléséről.

Jegyzőkönyv A HTBK Székesfehérvári Szervezete Közgyűléséről. HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezete -Közhasznú társadalmi szervezet- 8000. Székesfehérvár, Malom utca 2. Tel./ Fax: 00-36-22-503-186, www.htbkszfvar.hu, email: htbk.szfvar@regiment.hu

Részletesebben

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/1. Jegyzőkönyv

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/1. Jegyzőkönyv 2008/1. Jegyzőkönyv Készült az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete Közgyűlésén 2008. február 23-án az Érdligeti Közösségi Házban, Érd, Fürdő u.1. A 9:30 órára meghirdetett kezdési időpontban nem jelent

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Nagyesztergár Német Nemzetiségi Kör Egyesület Nagyesztergár Radnóti út. 58

MEGHÍVÓ. Nagyesztergár Német Nemzetiségi Kör Egyesület Nagyesztergár Radnóti út. 58 Nagyesztergár Német Nemzetiségi Kör Egyesület Nagyesztergár Radnóti út. 8 MEGHÍVÓ A Nagyesztergári Német Nemzetiségi Kör Egyesület elnöke biztosított jogkörben eljárva a N.N.N. Kör Egyesület tagjait 2012.január

Részletesebben

SZEGLET IRODALMI TÁRSASÁG 2. ANTOLÓGIA SZERKESZTETTE: VARGA MAGDOLNA BUDAPEST 2015.

SZEGLET IRODALMI TÁRSASÁG 2. ANTOLÓGIA SZERKESZTETTE: VARGA MAGDOLNA BUDAPEST 2015. SZEGLET IRODALMI TÁRSASÁG 2. ANTOLÓGIA SZERKESZTETTE: VARGA MAGDOLNA BUDAPEST 2015. Készült az Underground Kiadó és Terjesztő Kft. támogatásával, magánkiadásban BEVEZETŐ Történetünk 2005-ben kezdődött.

Részletesebben

Beszámoló a decemberi klubnap eseményeiről

Beszámoló a decemberi klubnap eseményeiről Beszámoló a 2016. decemberi klubnap eseményeiről 1 Tisztelt CSVOE Tagtársunk, Kedves Barátunk! 2016.12.15.-n csütörtökön tartotta Egyesületünk az évzáró KLUB rendezvényét. Az idei évre komoly célokat tűztünk

Részletesebben

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába.

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. A tanító néni kedves mosolya bátorított minket, az első "o" betűnél még ő

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 61/2014. (VI. 19.) Kt. határozat

Jegyzőkönyv. 61/2014. (VI. 19.) Kt. határozat Jegyzőkönyv Készült: Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 19-én, 13:30 órai kezdettel, a gamási Önkormányzat tanácstermében megtartott soron következő Képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2010/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

HÁLA KOPOGTATÁS. 1. Egészség

HÁLA KOPOGTATÁS. 1. Egészség HÁLA KOPOGTATÁS 1. Egészség Annak ellenére, hogy nem vagyok annyira egészséges, mint szeretném, teljesen és mélységesen szeretem és elfogadom a testemet így is. Annak ellenére, hogy fizikailag nem vagyok

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Magyar Floorball Szakszövetség megismételt éves rendes közgyűlése

JEGYZŐKÖNYV. A Magyar Floorball Szakszövetség megismételt éves rendes közgyűlése JEGYZŐKÖNYV A Magyar Floorball Szakszövetség megismételt éves rendes közgyűlése Dátum: 2014. május 31. 10 óra 30 perc Helyszín: Komáromi Városi Sportcsarnok (2900 Komárom, Czuczor Gergely utca 62.) Résztvevők:

Részletesebben

Határozatok tára Elnökségi ülések. 8-3/2007 OEH.: Elnökség a MTSZ évi munkatervét, az OT elé terjeszti.

Határozatok tára Elnökségi ülések. 8-3/2007 OEH.: Elnökség a MTSZ évi munkatervét, az OT elé terjeszti. Elnökségi ülés: 2007. január 4. Határozatok tára 2007. Elnökségi ülések 8-1/2007 OEH.: Elnökség hozzájárul, hogy a MTSZ 2006. évben végzett munkájáról szóló beszámoló később kerüljön egyeztetésre. 8-2/2007

Részletesebben

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 12-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 12-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v SZAKONYFALU Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 12-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Keresztyén Egyetemista Napok a Gecse Dániel Szakkollégiumban

Keresztyén Egyetemista Napok a Gecse Dániel Szakkollégiumban Keresztyén Egyetemista Napok a Gecse Dániel Szakkollégiumban 2015. 12. 16. Idén kerültek először megrendezésre Marosvásárhelyen a Keresztyén Egyetemista Napok a Marosvásárhelyi Főiskolások Keresztyén Egyesületének

Részletesebben

Mi történt 2006-ban? Az egyesületi évzárón elhangzott elnöki beszámoló

Mi történt 2006-ban? Az egyesületi évzárón elhangzott elnöki beszámoló Mi történt 2006-ban? Az egyesületi évzárón elhangzott elnöki beszámoló A mai nap tiszteletére még mindig gyönyörû idõ van. Kicsit furcsa adventkor ez az idõjárás, de azért nem tiltakozunk, hogy a természet

Részletesebben

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás MÁTÉTELKI HÍREK 25. szám Mátételke község Önkormányzatának friss hírei Képvisel -testületünk 2006. október 10-i ülésének anyagából 2006. október 17. Közérdek információk! A választási bizottság tájékoztatása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-1 /2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 4 -én 16

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Nyíregyháza I. Köszöntő

Jegyzőkönyv. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Nyíregyháza I. Köszöntő Jegyzőkönyv Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Nyíregyháza 2013. 02. 06. Lovassport Szövetség Hotel Pagony Konferencia Terem Tisztújító Közgyűlése Jelen vannak az elnökség részéről: Bubán Zsolt szakmai alelnök

Részletesebben

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve Etyeki Polgárőrség Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület. 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Spóner Tibor megválasztása jegyzőkönyvhitelesítőnek

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Spóner Tibor megválasztása jegyzőkönyvhitelesítőnek Községi Önkormányzat Lövő 2-1 /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V H A T Á R O Z A T N A P I R E N D 4/2015.(II.03.) Az ülés napirendi pontjainak elfogadása 5/2015.(II.03.) Spóner Tibor megválasztása jegyzőkönyvhitelesítőnek

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2015. április 1-i ülésére Készítette: dr. Kozma Enikő alpolgármesteri jogi referens Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

MEGHÍVÓ! JÁK KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

MEGHÍVÓ! JÁK KÖZSÉG POLGÁRMESTERE JÁK KÖZSÉG POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ! Ják község Képviselő-testülete 2012. október 25-én (csütörtök) 14,00 órai kezdettel a jáki Polgármesteri Hivatalban testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Részletesebben

Szám: 310-2/2017. N é m e t b á n y a

Szám: 310-2/2017. N é m e t b á n y a Szám: 310-2/2017. N é m e t b á n y a Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. január 30. napján 10 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya

Részletesebben

Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata

Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Magunkról A Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Árpád fejedelem évének Fergeteg havában, 2007 januárjában alakult. Szándékunk az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről 170/17/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről Határozatok: 110/2014. (IX.30.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Rönökön a hivatali helyiségében megtartott április 11.-án 17 órakor megtartott nyílt képviselő-testületi ülésről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Rönökön a hivatali helyiségében megtartott április 11.-án 17 órakor megtartott nyílt képviselő-testületi ülésről. 10/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Rönökön a hivatali helyiségében megtartott 2011. április 11.-án 17 órakor megtartott nyílt képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Pékó Tamás polgármester Sztraka László

Részletesebben

Az ENERGIA. FMKIK Energia Klub: Az élhető holnapért. Mi a közeljövő legnagyobb kihívása? Nagy István klub elnöke istvan.nagy@adaptiv.

Az ENERGIA. FMKIK Energia Klub: Az élhető holnapért. Mi a közeljövő legnagyobb kihívása? Nagy István klub elnöke istvan.nagy@adaptiv. FMKIK Energia Klub: Az élhető holnapért Mi a közeljövő legnagyobb kihívása? Az ENERGIA 2011. április 14. Nagy István klub elnöke istvan.nagy@adaptiv.eu Tartalom: 1. Miért alakult? 2. Kik a tagjai? 3. Hogyan

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület B A K O N Y S Z E N T I V Á N Szám: 3/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. február 9-én 18 órakor megtartott

Részletesebben

INFORMATIKAI VEZETŐK TÁRSASÁGA Közhasznú Egyesület IVETAR

INFORMATIKAI VEZETŐK TÁRSASÁGA Közhasznú Egyesület IVETAR Informatikai Vezetők Társasága Elnökségi Ülés Jegyzőkönyv Az elnökségi ülés időpontja: 2015. február 27, 11:00 óra A helye: 7621, Pécs, Király utca 46. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint Meghirdetett

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. március 4 én megtartott ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. március

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A SÁRRÉTUDVARI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT december 19-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A SÁRRÉTUDVARI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT december 19-én tartott nyílt üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V A SÁRRÉTUDVARI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2014. december 19-én tartott nyílt üléséről Tartalmazza a : 10/2014.(XII.19.) Jegyzőkönyvvezető

Részletesebben

Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero.

Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero. Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero.hu Jegyzőkönyv 10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 1példányban

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv. A közgyűlés helyszíne: Bem József Általános Iskola, Budapest, X. Hungária krt. 5-7.

Közgyűlési jegyzőkönyv. A közgyűlés helyszíne: Bem József Általános Iskola, Budapest, X. Hungária krt. 5-7. Közgyűlési jegyzőkönyv Készült 2010. december 05-én 8,30 órakor a TKTE határozatképtelenség miatt megismételt - közgyűléséről A közgyűlés helyszíne: Bem József Általános Iskola, Budapest, X. Hungária krt.

Részletesebben

Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület

Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület FAKULT Egyesület 2023 Dunabogdány, Hegy u.7. Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület 2008. ÉVI K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 1 Dunabogdány, 2009. május 20. Tóth László FAKULT Egyesület

Részletesebben

Mádi Furmint Ünnep 2013 Szakmai Beszámoló

Mádi Furmint Ünnep 2013 Szakmai Beszámoló Mádi Furmint Ünnep 2013 Szakmai Beszámoló Tartalomjegyzék: Technikai adatok 2 A program eredményessége, szakmai hatásai 3 Részletes Program 4-6 Fotóalbum 7-16 Sajtómegjelenések 17-22 Kreatív anyagok 23-24

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 08- án megtartott rendkívüli, nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: Községháza (Bakonykúti, Szabadság

Részletesebben

Jegyzőkönyv a Szegedi Szlovákok Egyesülete február 27-én megtartott közgyűléséről

Jegyzőkönyv a Szegedi Szlovákok Egyesülete február 27-én megtartott közgyűléséről Jegyzőkönyv a Szegedi Szlovákok Egyesülete 2012. február 27-én megtartott közgyűléséről Közgyűlés helye: Szeged, Osztrovszky u. 6. Időpontja: 2012. február 27.16.30. óra Taglétszám: 80 fő Megjelentek száma:

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 29-6/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. április 23-án (hétfőn) 18 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

47/2012. (11.15.) számú Képviselő-testületi határozat

47/2012. (11.15.) számú Képviselő-testületi határozat Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő - testülete 9. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. november 15-én 17 órakor megtartott képviselő-testületi ülésről Jelen vannak: Jelenléti ív szerint,

Részletesebben

Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület Alapítva: 1912-ben, újjáalapítva: 2000-ben

Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület Alapítva: 1912-ben, újjáalapítva: 2000-ben Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület Alapítva: 1912-ben, újjáalapítva: 2000-ben 1039 Budapest, Mátyás király út 77 Tel.: 240-9065 Számlasz: 11703006 20036249 Közhasznú szervezet Főv. Bíróság nyt. sz: 9236

Részletesebben

A bizottság a kiküldött napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta.

A bizottság a kiküldött napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta. SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS K INFORMATIKAI SZAKMAI BIZOTTSÁG 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. Abajkovics Péter: Megállapította, hogy a bizottság határozatképes, köszöntötte a e szavazásra. A bizottság

Részletesebben

Katafa Község Helyi Esélyegyenlőségi programjának megtárgyalása.

Katafa Község Helyi Esélyegyenlőségi programjának megtárgyalása. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-13/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. július 4-én (kedden) 8.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

www.varosijogi.hu MESTEREKRŐL

www.varosijogi.hu MESTEREKRŐL MESTEREKRŐL Sok szó esik a régen élt és önmagát felismerő mesterekről, ám gyakran egyfajta misztikus ködbe burkolóznak bennünk, mintha elérhetetlenek, legendák volnának, amivé mi sosem válhatunk. Számtalan

Részletesebben

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának szeptember 11-én megtartott rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának szeptember 11-én megtartott rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről Dömös Község Önkormányzata 2027 Dömös Táncsics u. 2 Készült 3 példányban! 2014 1. sz. példány Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2014. szeptember 11-én megtartott rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csataszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének július 30-i képviselő - testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csataszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének július 30-i képviselő - testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csataszög Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. július 30i képviselő testületi üléséről M u t a t ó: Határozat: Rendelet Tárgy: 147/2013.(VII.30.) Határozat 148/2013.(VII.30.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kiss Lajos polgármester, Schumacher Mária képviselő b./ Tanácskozási joggal résztvevő:

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kiss Lajos polgármester, Schumacher Mária képviselő b./ Tanácskozási joggal résztvevő: Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 40-3/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. május 19-én 9,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Napirend. Döntések. Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Döntések. Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Dozmat község Önkormányzata Dozmat Fiumei út 26. 4/2011. jkv.. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dozmat község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. április 26-án megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

Aki nélkül nem lehetne Karácsony

Aki nélkül nem lehetne Karácsony III. évf. 4. szám 2014. december A Budapest-Nagytétényi Református Egyházközség időszakos kiadványa Aki nélkül nem lehetne Karácsony Bármikor, bárhol végbemehet egy ilyen kérdezz-felelek: - Mi kell a Karácsonyhoz?

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. nem képviselő, a bizottság tagja

JEGYZŐKÖNYV. nem képviselő, a bizottság tagja JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő- testületének Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2010. december 14-én tartott üléséről. Jelen vannak: Zrinszki István B.Tóth Attila

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Fejes Edit, Sariyüce Tolga Deniz, Cardak Salih, Csörgő István kuratóriumi tagok

JEGYZŐKÖNYV. Fejes Edit, Sariyüce Tolga Deniz, Cardak Salih, Csörgő István kuratóriumi tagok JEGYZŐKÖNYV Készült: Török-Magyar Kulturális, Információs és Művészeti Alapítvány Kuratóriumának 2015. szeptember 5-én, szombaton 15 órakor megtartott üléséről Az ülés helye: 1094 Budapest Ferenc tér 5.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Molnár György igazgató

Jegyzőkönyv. Molnár György igazgató Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. II/12. sz. alatti székhelyén 2014. december 1-én 10.30-kor megtartott üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT. Molnári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 30 -ai ülése

JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT. Molnári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 30 -ai ülése Szám: 6-4/2013. JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 30-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Határozatok sorszáma Kódja 11 G8 12 G 2 13 G 2 14 G 2 15 G 2 JEGYZŐKÖNYV

Részletesebben

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE MUNKAÜGYI SZAKIGAZGATÁSBAN DOLGOZÓK ORSZÁGOS SZAKMAI TANÁCSA (MKKSZ MUNKAÜGYI OSZT) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 12 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 12 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég JEGYZŐKÖNYV amely készült 2011. szeptember 25. 11 óra 36 perces kezdetel a Wikimédia Magyarország Egyesület megismételt közgyűlésén, a 2083 Solymár, Orgona utca 9. szám alat. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv

Részletesebben