A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT HELYI RENDJE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT HELYI RENDJE"

Átírás

1 Győri Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolája A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT HELYI RENDJE SZMSZ melléklet Győr, november 12. Jelen szabályzat a februárjában kidolgozott és elfogadott SZMSZ melléklet 20/2012. EMMI rendelet módosítása miatti aktualizálása. Kaukerné Kovács Edit intézményvezető

2 Tartalom 1. Jogszabályi vonatkozások A közösségi szolgálat teljesítésének kötelezettsége Időkeretek intézményünkben A közösségi szolgálat tevékenységi körei Az előkészítő és a feldolgozó foglalkozások Az alkalmazott dokumentumok A teljesítés dokumentálása A közösségi szolgálat szervezésének, lebonyolításának folyamata... 8 MELLÉKLETEK... 9 Együttműködési megállapodás Tanulói tájékoztató levél Jelentkezési lap Közösségi szolgálati napló I g a z o l á s

3 1. Jogszabályi vonatkozások A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC törvény 4. (13) bekezdés: 6. (4) A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 04.) Kormányrendelet A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 45. A közösségi szolgálattal kapcsolatos rendelkezések 133. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény) 3. (1) 5. (1) (2) (3) (4) (5) (6) 8. (1) (2) 9. (1) (2) (3) (4) 10. (1) (2) A Nemzeti Önkéntes Stratégia elfogadásáról és a végrehajtásához szükséges középtávú feladatokról szóló 1068/2012. (III.20.) Korm. határozat (a továbbiakban: nemzeti önkéntes stratégia ) 2. A közösségi szolgálat teljesítésének kötelezettsége Közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása tavaszi vizsgaidőszakától kezdődően az érettségi vizsga megkezdésének feltétele 50 órás közösségi szolgálat teljesítése. Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. A felnőttoktatás keretében szervezett érettségi vizsga esetében közösségi szolgálat végzésének igazolása nélkül is meg lehet kezdeni az érettségi vizsgát. A sajátos nevelési igényű tanulók esetében a szakértői bizottság ez irányú javaslata alapján a közösségi szolgálat mellőzhető A középiskola feladata és az intézmény vezetőjének felelőssége a tanuló választása alapján az iskolai közösségi szolgálat megszervezése állami, önkormányzati, 3

4 civil, illetve nonprofit szervezetnél, középiskola magánszeméllyel kötött megállapodása alapján magánszemélynél vagy saját intézményben. 3. Időkeretek intézményünkben A kötelezően teljesítendő 50 óra évfolyamonkénti felosztása: előkészítő foglalkozások óraszáma közösségi tevékenység óraszáma záró, értékelő, feldolgozó foglalkozások óraszáma 9. évfolyam évfolyam évfolyam Összesen Mindösszesen 50 A közösségi szolgálatot a tanítási órákon kívül kell teljesíteni. A közösségi szolgálat teljesítésekor 1 óra=60 perc időtartamú. Az utazással eltöltött idő nem számít be a közösségi szolgálat teljesítésének időtartamába. A teljesített órák maximális száma: A tizenhatodik életévét be nem töltött tanuló esetén Tanítási napokon o maximum napi 2 óra o maximum heti 6 óra Tanítási napon kívül o maximum napi 3 óra o maximum heti 12 óra Közösségi tevékenységet külföldön nem végezhet. A tizennyolcadik életévét be nem töltött tanuló esetén o maximum napi 4,5 óra o maximum heti 18 óra A közérdekű önkéntes tevékenység befejezése és másnapi megkezdése között legalább tizennégy óra pihenőidőt kell biztosítani. 4

5 A közösségi tevékenységet 20 és 6 óra között nem végezheti. 4. A közösségi szolgálat tevékenységi körei a) az egészségügyi, b) a szociális és jótékonysági, c) az oktatási, d) a kulturális és közösségi, e) a környezet- és természetvédelemi, f) a katasztrófavédelmi, g) az óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel közös sport- és szabadidős, h) az egyes rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerveknél bűn- és balesetmegelőzési területen folytatható tevékenység. Egy tanévben min. 1 maximum 3 tevékenységi körre kell jelentkezni. A közösségi szolgálat az intézményben meghatározott munkaköri feladatok ellátására nem irányulhat. A tanuló a közösségi szolgálatot a lakóhelyén lévő intézményben is teljesítheti. Fogadó külső szervezet nem lehet érdekvédelmi, képviseleti vagy politikai szervezet, amely különben fogadhat önkénteseket. Üzleti jellegű tevékenység, haszonszerzés nem lehet része a közösségi szolgálati tevékenységnek. Arra is figyelemmel kell lenni, hogy a közösségi szolgálat a kölcsönösség elvén alapul, a segítő és a segített közötti kapcsolaton, ebből eredően nem számítható be pusztán az adománygyűjtés, különösen akkor nem, ha az pénzbeli. A fogadó intézménynél igényfelméréssel tisztázni kell a következőket az alábbi területeken: Előzetes ismeretek felmérése az önkéntességről, közösségi szolgálatról. Melyek azok a feladatkörök, amelyeket a dolgozók szerint a tanulók biztonsággal végezhetnének? A dolgozók szerint milyen általános vagy speciális ismeretekre van szükségük a szolgálatos tanulóknak ahhoz, hogy az osztályon segíteni tudjanak? Melyik nap, napszak, időintervallum az, amikor a segítőkre leginkább szükség lenne? Milyen félelmei vannak a fogadó intézmény dolgozóinak a szolgálatos tanulók fogadásával kapcsolatban? Iskolán kívüli külső szervezet és közreműködő mentor bevonásakor az iskola és a felek együttműködéséről megállapodást kell kötni, amelynek tartalmaznia kell a megállapodást aláíró felek adatain és vállalt kötelezettségein túl a közösségi szolgálatban részt vevő tanuló(k) maximális számát, az adminisztráció és a teljesítésigazolás módját és rendjét, a foglalkoztatás időtartamát, 5

6 a mentor nevét, feladatkörét, elérhetőségeit, az esetleges eszközök, juttatások, más felmerülő költségek biztosításának rendszerét (étkezés, utazás) 9. évfolyamon elsősorban a környezet- és természetvédelmi területen kínálunk a tanulóknak tevékenységeket, Amelyeket helyben a saját oktatási intézményükben teljesíthetnek. Javasolt tevékenységek: padok tisztítása, a padfirkák eltüntetése, az iskolaudvar rendbe tétele a virágágyások kialakítása, beültetése, szemétszedés, a környezet tisztaságának biztosítása, kerítésfestés, padok festése, felújítása, faültetés, a szelektív hulladékgyűjtés előkészítése évfolyamon pedig már javasolt több területen tevékenykedni. A korábbiakban felsorolt és az adott tanévre konkrétan felkínált tevékenységek közül választaniuk a tanulóknak. 5. Az előkészítő és a feldolgozó foglalkozások A közösségi szolgálat kötelező 50 órájából maximum 10 óra ( 5-5 óra) az előkészítő és a feldolgozó foglalkozásokra fordítható. Ezek célja, hogy a tanulókat felkészítsük arra, hogy az adott területen mire számítson, milyen követelményeknek kell megfelelnie, illetve a tapasztalatok, az élmények megbeszélése, értékelése. Az előkészítő és a feldolgozó foglalkozásokat csoportos keretek között célszerű megtartani. Tartja az adott terület koordinátor/mentora. 6. Az alkalmazott dokumentumok Együttműködési megállapodás (1. sz. melléklet) a fogadó szervezettel. Tanulói tájékoztató (2. sz. melléklet) a diákok és rajtuk keresztül a szülők tájékoztatása a programról, a közösségi szolgálatról kapják a 9. évfolyamos tanulók a program indításakor Jelentkezési lap (3. sz. melléklet) a tanuló a Jelentkezési lap kitöltésével, az általa választott tevékenység(ek) megjelölésével jelzi az iskolának a közösségi szolgálatra való jelentkezését, melyet a szülő jóváhagyó aláírásával kell beadni, illetve lehet befogadni. Közösségi szolgálati napló (4. sz. melléklet) a teljesítés igazolására szolgáló kis könyv. 3 tanévre szól. A tevékenység követésére a tanuló közösségi szolgálati naplóját naprakészen kell vezetni, amely a tanuló felelőssége. Röviden tartalmazza a végzett órákhoz kapcsolódó tevékenység leírását, valamint a tanuló röviden, lényegre törően fogalmazza meg reflexióit. A naplót az osztályfőnök folyamatosan ellenőrzi, követi a közösségi szolgálat teljesítésének alakulását. A napló a 9. évfolyam elején az in- 6

7 tézményvezető és az osztályfőnök aláírásával kerül megnyitásra, minden tanév végén az osztályfőnök és az intézményvezető zárja le. Igazolás a közösségi szolgálat teljesítéséről (5. sz. melléklet) csak abban az esetben kell kiállítani, ha a tanuló tanulói jogviszonya tanév közben megszűnik (pl. intézményt vált). Az igazolás arról szól, hogy az intézményben a tanulói jogviszony megszűnéséig a tanuló hány órát teljesített. Az igazolást két példányban kell kiállítani. Egy példány a tanulónál, egy pedig az intézménynél marad. 7. A teljesítés dokumentálása A közösségi szolgálat teljesítésének igazolására a Közösségi szolgálati napló szolgál. A teljesítés igazolására az alábbi személyek jogosultak: előkészítő és feldolgozó foglalkozások általános osztályfőnök, tematikus - iskolai koordinátor/mentor közösségi tevékenység elvégzésének igazolása a külső fogadóhely esetén a külső fogadóhelyen lévő mentor, aki az együttműködési megállapodásban szerepel közösségi tevékenység elvégzésének igazolása magánszemély esetén az iskolai koordinátor A közösségi szolgálat teljesítését folyamatosan vezetni kell a tanuló tanulmányi előmenetelének rögzítésére szolgáló iskolai dokumentumokban, így a naplóban és a bizonyítvány valamint a törzslap megjegyzés rovatában. Az osztályfőnöknek havonta be kell jegyeznie a naplóba, melyik tanuló hány órát teljesített. Ezt a minden tanulónál lévő közösségi szolgálati napló, alapján teszi meg. Tanév végén pedig a lezárt közösségi szolgálati napló alapján a bizonyítvány és a törzslap megjegyzés rovatában fel kell tüntetni az adott évben teljesített közösségi szolgálat összes óraszámát. Mivel közösségi szolgálat a nyári szünetben is lehetséges, ennek kitöltése szeptember elején lehetséges augusztus 31-i dátummal, hiszen a tanév addig tart. A teljesítés dokumentálásának precíz vezetése azért fontos, mert az érettségi bizonyítvány megszerzésének előfeltétele az 50 óra közösségi szolgálat teljesítése. Amennyiben a tanuló bizonyítványában nem szerepel az 50 órás közösségi szolgálat igazolása, a tanuló számára nem adható ki az érettségi bizonyítvány. Határidők: Teljesítés ciklusa Hova Határidő Havi osztálynaplóba minden hónap 5. napjáig (első alkalommal október 5-ig) Tanévenkénti bizonyítvány megjegyzés rovatába törzslap rovatába megjegyzés szeptember 15-ig (augusztus 31-i dátummal) szeptember 15-ig (augusztus 31-i dátummal) 7

8 8. A közösségi szolgálat szervezésének, lebonyolításának folyamata Feladat A program megvalósításában részt vevő pedagógus kijelölése A közösségi szolgálat lehetséges helyszíneinek feltérképezése Az együttműködési megállapodás megkötése A koordinátorok/mentorok kijelölése területenként A kínálat (a közösségi szolgálat helyszíneinek) összeállítása A tanulók tájékoztatása a közösségi szolgálat céljáról, a feladatukról A tanulók tájékoztatása a teljesítés lehetséges területeiről, a jelentkezési lapok kiosztása, összegyűjtése A közösségi szolgálati napló elkészítése, megnyitása A közösségi szolgálati napló kiosztása Előkészítő foglalkozások tartása A közösségi szolgálat teljesítése, a napló vezetése, aláíratása a teljesítés igazolására jogosult személlyel A közösségi szolgálat teljesítésének figyelése, nyomon követése, segítségnyújtás az esetleges problémák esetén A teljesítés nyilvántartása, rögzítése Feldolgozó foglalkozások tartása Felelős intézményvezető intézményvezető intézményvezetőhelyettes pedagógusok intézményvezető intézményvezető intézményvezető intézményvezetőhelyettes osztályfőnök osztályfőnök intézményvezető osztályfőnök osztályfőnök koordinátorok/ mentorok tanuló koordinátorok/ mentorok osztályfőnök koordinátorok/ mentorok 8

9 MELLÉKLETEK 9

10 1. sz. melléklet Iktatási szám:../2012. Együttműködési megállapodás EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KÖZÖS LEBONYOLÍTÁ SÁR ÓL amelyet egyrészről másrészről iskola: Győri Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolája székhely: 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7. képviselő: Kaukerné Kovács Edit intézményvezető OM-azonosító: a továbbiakban: Iskola név: székhely: képviselő: mentor : a továbbiakban: Szervezet a továbbiakban együtt: Felek kötöttek a mai napon, az alábbi feltételekkel: 1. A megállapodás előzményei, körülményei, célja: A Nemzeti köznevelésről szóló évi CXC törvényben foglaltaknak megfelelően az iskolai közösségi szolgálat megszervezésében a Felek az e megállapodásban rögzítettek alapján együttműködnek. A Felek kölcsönösen törekednek arra, hogy az érintett tanulók teljesíteni tudják az 50 órás kötelezettségüket. 2. Az Iskola kötelezettségei, vállalásai*: * hol, mikor, milyen időközönként, hány tanulót irányít a Szervezethez, mikor és milyen formában szervezi meg a tanulók felkészítését, majd a program zárását stb. 3. A Szervezet kötelezettségei, vállalásai*: * hol, mikor, milyen időközönként, hány tanuló tevékenységét szervezi meg és biztosítja a feltételeket, mentort, eszközt stb. Továbbá: (1) A fogadó szervezet köteles biztosítani: a) az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos tevékenységhez szükséges feltételeket, b) ha szükséges, pihenőidőt, c) a közösségi szolgálattal összefüggő tevékenység ellátásához szükséges tájékoztatást és irányítást, az ismeretek megszerzését, 10

11 d) a tizennyolcadik életévét be nem töltött tanuló, illetve a korlátozottan cselekvőképes nagykorú tanuló esetén a közösségi szolgálati tevékenység folyamatos, szakszerű felügyeletét. (2) Ha a jelen megállapodás másként nem rendelkezik, a fogadó Szervezet gondoskodik a közösségi szolgálati tevékenység ellátása érdekében szükséges utazásról, szállításról, szállásról és étkezésről. (3) Ha az utasítás végrehajtása kárt idézhet elő, a tanuló köteles erre az utasítást adó figyelmét felhívni. A tanuló nem felel az általa okozott kárért, amennyiben figyelem felhívási kötelezettségének eleget tett. (4) A tanuló által a közösségi szolgálat során végzett tevékenységgel összefüggésben harmadik személynek okozott kárért a fogadó szervezet felel. Amennyiben a kárt a tanulónak felróható magatartás okozta, a jelen szerződésben eltérő rendelkezés hiányában a fogadó szervezet a tanulótól követelheti kárának megtérítését. (5) Amennyiben a tanuló bizonyítja, hogy: a) a testi sérüléséből, illetve egészségkárosodásából eredő kára, b) a tulajdonában vagy használatában álló, a közösségi szolgálattal összefüggésben végzett tevékenység ellátásához szükséges dologban a közösségi szolgálati tevékenység végzésének helyén keletkező kára a Szervezettől kapott utasítással összefüggésben következett be, a fogadó szervezet akkor mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt működési körén kívül eső elháríthatatlan ok vagy kizárólag a tanuló elháríthatatlan magatartása okozta. A fogadó Szervezetnek nem kell megtérítenie a kárnak azt a részét, amely a tanulónak felróható magatartásából származott. 4. Az Iskola részéről a program felelőse és kapcsolattartója név, elérhetőségei: telefonszám, 5. A Szervezet részéről a program felelőse és kapcsolattartója név, elérhetőségei: telefonszám, 5.1 A mentor neve, feladatköre és elérhetőségei név, feladatkör:..... elérhetőségei: telefonszám, 6. A programmal kapcsolatban felmerülő költségek és annak kötelezettségvállalója* * amennyiben szükséges 11

12 7. A program ütemezése 7.1. A programismertető/felhívás* elkészítése Határidő: szeptember 20-ig Felelős: Kaukerné Kovács Edit intézményvezető * a Szervezettel egyeztetett tevékenységi lehetőségekre épülve 7.2. A programismertető/felhívás közzététele* Határidő: szeptember 20-ig Felelős: Kaukerné Kovács Edit intézményvezető, osztályfőnök Módja: osztályfőnök osztályfőnöki órán * a tanulók/szülők tájékoztatása a Szervezetnél végezhető tevékenységi lehetőségekről 7.3. A tanulók részére a Jelentkezési lap benyújtására szolgáló határidő 7.4. A programról szóló döntés meghozatala* Határidő: szeptember 30-ig Felelős: osztályfőnök * a tanulók/jelentkezései alapján a Szervezethez delegáltak a végezhető tevékenység szerinti bontásban 7.5. A tanulók/szülők értesítése a döntésről Határidő: október 15-ig Felelős: osztályfőnök Módja: osztályfőnöki órán, ellenőrző könyvön keresztül 7.6. A tanulók felkészítése* Határidő: a tevékenység megkezdése előtti napig Felelős: iskolai koordinátor/mentor * a tanulók felkészítése az iskolai koordinátorral vagy a Szervezettel közösen végezhető (célszerű tevékenységi körönként külön-külön szervezni) 7.7. A tanulók megfelelő helyszínre irányítása Határidő: a tevékenység megkezdése előtti napján Felelős: iskolai koordinátor/mentor 7.8. A program folyamatos kisérése, nyomon követése Határidő: folyamatos Felelős: külső mentor, iskolai koordinátor/mentor, osztályfőnök 7.9. A program lezárása a tanulókkal Határidő: a tevékenység lezárását követő 30 napon belül Felelős: iskolai koordinátor/mentor A program lezárása a Felek között (beszámoló, elszámolás, ellenőrzés) Határidő: a tevékenység lezárását követő 30 napon belül Felelős: külső mentor és iskolai koordinátor/mentor 8. A program megvalósulása során felmerülő módosítási kérelmek bírálatának menete 12

13 8.1. A Felek a jelen megállapodásban megfogalmazottak módosítására irányuló jelzését követően indokolt esetben a módosítás tervezetét elkészítik. A szerződésmódosítást aláírásukkal hagyják jóvá. 9. A Felek elállási, felmondási joga 9.1. A Felek a jelen megállapodástól való elállásra vagy a megállapodás azonnali hatályú felmondására jogosultak, ha: a jelen megállapodásban a megvalósításra meghatározott kezdő időponttól számított három héten belül a tevékenység nem kezdődik meg, vagy a Felek a nekik felróható okból nem kezdeményezik, és a késedelem okáról ezen idő alatt írásban sem mentik ki, vagy olyan körülmény merült fel vagy jut a Felek tudomására, amely alapján a program teljesülése kétségessé válik, vagy más irányt vet, vagy a jelen megállapodásban meghatározott feladat megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a jelen megállapodásban foglalt ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved, vagy a Felek valamelyike a neki felróható okból megszegi a jelen megállapodásból, illetve az azzal kapcsolatos jogszabályokból eredő kötelezettségeit, így különösen nem tesz eleget kötelezettségének, és ennek következtében a jelen megállapodásban meghatározott feladat szabályszerű megvalósítását nem lehet nyomon követni A Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen megállapodással összefüggő adatok nem minősülnek üzleti titoknak, nem tarthatóak vissza üzleti titokra hivatkozással, amennyiben azok megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát közérdekből elrendelik A Felek a jelen megállapodásból eredő esetleges jogvitákat elsősorban tárgyalásos úton kötelesek rendezni A jelen megállapodásban nem vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdések tekintetében a magyar jog szabályai elsősorban a Polgári törvénykönyv az irányadók. A felek a jelen, oldalból álló megállapodást elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt,jóváhagyólag írták alá. A jelen megállapodás 2 darab eredeti, egymással teljes egészében megegyező példányban készült, amelyből 1 darab az Iskolánál, 1 darab a Szervezetnél marad. Dátum, hónap nap Mellékletek:. az Iskola részéről.. a Szervezet részéről 13

14 2. sz. melléklet Tanulói tájékoztató levél Kedves Középiskolás Diák! Bizonyára sokat hallottál már a közösségi szolgálatról, és foglalkoztat a kérdés: Miért éppen most? Miért nekem? Mire jó ez? Tudjuk és megértjük, ha elsőre nem találod érdekesnek, fontosnak, amire most mégis vállalkoznod kell. Magad is tapasztalhatod, hogy egy gyorsan változó világban élünk, amelyben az emberek elrohannak egymás mellett, a sorsok és az értékek más dimenzióba kerülnek. Vajon jó ez így? Még az érettségi előtt állsz, vagy lassan arra készülsz, s nem véletlen ez a fogalom, ekkor, ebben az életkorban válsz felnőtté, s látod más szemmel a világot, a közvetlen környezetedet. Az előző korosztályok egy része úgy nőhetett fel, hogy a társadalom olyan mintát adott, amelyben az önkéntesség, a másokért való felelősség, a kölcsönös megbecsülés, az akkor is segítés, ha nincs nagy baj, katasztrófa, nem kapott kellő figyelmet, megbecsülést és elismerést. A közösségi szolgálattal ezen szeretnénk változtatni, olyan szemlélettel lépj a felnőtt életedbe, hogy érezd a felelősséged, képes legyél segítően tevékenykedni, a közösségért tenni. Ezeken a nemes eszméken túl Neked is közvetlen hasznodra válhat e program, hiszen lehetőséged nyílhat megismerni számos munkahelyet, tevékenységek sorát, amelyekben tapasztalatokat szerezhetsz, megtudhatod, melyek azok a területek, ahol megállod a helyed, esetleg ez által könnyebben tudsz dönteni, milyen pályát válassz. Bízunk benne, hogy a program kapcsán olyan események, tevékenységek részese leszel, melyek maradandó élményekkel gazdagítanak. Javasoljuk, hogy a naplóra vigyázz, és rendszeresen tartsd magadnál, amikor valamilyen tevékenységet végzel. Kérünk, naprakészen vezesd, hiszen ezzel tudod majd igazolni, hogy teljesítetted a kötelező ötven órát. Minden alkalommal gondosan ügyelj, hogy igazolva legyen a teljesített időd. Arról se feledkezz meg az egyes tevékenységek végén, hogy lejegyezd, mivel foglalatoskodtál, s ennek kapcsán mit tapasztaltál, milyen élményekben volt részed, milyen gondolataid támadtak. Az sem baj, ha nem mindig pozitív dolgokat jegyzel le, ez könnyen előfordulhat bárkivel. Ekkor is írd le, mi okozta a rossz érzéseket, a problémákat. Azért fontos az akkor és most jegyzetelés, mert később már halványulnak az érzések, másként emlékszel, s nem biztos, hogy pontosan elevenednek meg a történtek. Miért is fontos ez? Azért, mert a koordináló tanárnak jelezni kell, ha valami probléma adódott, azt megbeszélni, hogy segíteni tudjon és megoldásra találjon. Persze az örömöd is oszd meg a tanároddal, hiszen az élmények közös átélése és megbeszélése más szintű kapcsolatot, együttműködést hozhat létre, amelyben a feltörő természetes, tiszta emberi érzésekkel közelebb kerülhetünk egymáshoz, ami a segítői attitűd kialakulásának egyik lényeges eleme. Végezetül figyelmedbe ajánljuk Magyarország Alaptörvényének XIII. cikkelyét, mely kimondja: A tulajdon társadalmi felelősséggel jár. Ez a kijelentés sok más mellett megalapozza a társadalmi felelősségvállalás fogalmát, amelynek része az iskolai közösségi szolgálat. Számos felmérés azt igazolja, hogy Magyarországon a társadalmi kohézió erősítésére van szükség ahhoz, hogy mindenki számára élhető, egymást segítő társadalmi légkör alakuljon ki, amelyben szívesen segít mindenki a másikon, tudva, ha bajba kerül, rajta is segíteni fognak. Sok más mellett a közösségi szolgálat ezt is célozza. Az 50 órát több projekt keretében, több év alatt is lehet teljesíteni. Ennek az az előnye, hogy többféle dolgot tudsz kipróbálni. Arra is van lehetőség, hogy az 50 órát egy nagy projekt révén vagy több év alatt lefutó program keretében teljesítsd. Ha jól készítitek elő, és szívvel-lélekkel végzitek a feladatokat, számotokra is nyilvánvaló lesz, hogy egy fantasztikus programnak és életre meghatározó élménynek lettetek részesei. 14

15 Jelentkezési lap 3. sz. melléklet iskolai közösségi szolgálatra Alulírott tanuló a Győri Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolája..osztályos tanulója a... tanévben az alábbi területeken kívánok eleget tenni a közösségi szolgálatnak: a) területen órában b) területen órában c) területen órában (tanévenként minimum egy, maximum három terület választható) tanuló aláírása Szülő, gondviselő nyilatkozata: Alulírott.. nevezett tanuló szülője/gondviselője az iskolai közösségi szolgálat teljesítését a jelzett területeken támogatom és tudomásul veszem. szülő, gondviselő aláírása 15

16 4. sz. melléklet Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Győri Tankerülete GYŐRI KOSSUTH LAJOS IPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS FELNŐTTEK KÖZÉPISKOLÁJA 9025 Győr, Kossuth Lajos u / titkárság: 96/ , fax: 96/ Közösségi szolgálati napló.. név szakközépiskolai tanuló számára a Nemzeti köznevelésről szóló évi CXC törvény 96. (2) pontjában előírt, az érettségi vizsga feltételeként teljesítendő közösségi szolgálat elvégzésének igazolására. Születési hely, idő:. Anyja neve:. Megnyitva:. intézményvezető aláírása (P. H.) osztályfőnök aláírása 16

17 A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT HELYI RENDJE 9. évfolyam. nevű. osztályos tanulójának a./.. tanévre. Sorszám 1. Dátum Órától óráig Tevékenység Élményeim/tapasztalataim Igazoló aláírás Lezárva az adott tanévben teljesített órával. Győr, 20. augusztus 31. intézményvezető aláírása (P. H.) osztályfőnök aláírása 17

18 A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT HELYI RENDJE 10. évfolyam. nevű. osztályos tanulójának a./.. tanévre. Sorszám 1. Dátum Órától óráig Tevékenység Élményeim/tapasztalataim Igazoló aláírás Lezárva az adott tanévben teljesített órával. intézményvezető aláírása (P. H.) osztályfőnök aláírása 18

19 A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT HELYI RENDJE 11. évfolyam. nevű. osztályos tanulójának a./.. tanévre. Sorszám 1. Dátum Órától óráig Tevékenység Élményeim/tapasztalataim Igazoló aláírás Lezárva az adott tanévben teljesített órával. intézményvezető aláírása (P. H.) osztályfőnök aláírása 19

20 A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT HELYI RENDJE 5. sz. melléklet Igazolás Alulírott Kaukerné Kovács Edit a Győri Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolája OM-azonosító intézményvezetője igazolom, hogy a(z) nevű tanuló a / tanévig óra közösségi szolgálatot teljesített. Győr, dátum.. Kaukerné Kovács Edit intézményvezető (P. H.) 20

Nemzeti alaptanterv kiadásáról és bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI.04) Korm. Rendelet Nevelési-oktatási intézmények működéséről és

Nemzeti alaptanterv kiadásáról és bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI.04) Korm. Rendelet Nevelési-oktatási intézmények működéséről és Nemzeti alaptanterv kiadásáról és bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI.04) Korm. Rendelet Nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köz. nev. int. névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.

Részletesebben

INTÉZMÉNYI INNOVÁCIÓ AZ ÖNKÉNTES KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATOT TELJESÍTŐ GIMNAZISTÁK, SZAKKÖZÉPISKOLÁSOK FOGADÁSA AZ ÓVODAI NEVELÉS KERETÉBEN

INTÉZMÉNYI INNOVÁCIÓ AZ ÖNKÉNTES KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATOT TELJESÍTŐ GIMNAZISTÁK, SZAKKÖZÉPISKOLÁSOK FOGADÁSA AZ ÓVODAI NEVELÉS KERETÉBEN ANTONI GÁBORNÉ DARÓCZY ESZTER FECZERNÉ BÉDY CSILLA GRUBER MÓNIKA - NAGYNÉ KIJÁTZ EDINA SZUHAJ ESZTER VARGA ATTILÁNÉ VARGÁNÉ KISS ANNA INTÉZMÉNYI INNOVÁCIÓ AZ ÖNKÉNTES KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATOT TELJESÍTŐ GIMNAZISTÁK,

Részletesebben

Az iskolai közösségi szolgálat bevezetése

Az iskolai közösségi szolgálat bevezetése Emberi Erőforrások Minisztériuma KÖZNEVELÉS-FEJLESZTÉSI FŐOSZTÁLY Oktatási és Nevelési Programok Osztálya Az iskolai közösségi szolgálat bevezetése Simonyi István Budapest, 2013. április 24. 1 Nemzetközi

Részletesebben

Budai Nagy Antal Gimnázium Budapest A közösségi szolgálat szervezésével kapcsolatos szabályzat

Budai Nagy Antal Gimnázium Budapest A közösségi szolgálat szervezésével kapcsolatos szabályzat Budai Nagy Antal Gimnázium Budapest A közösségi szolgálat szervezésével kapcsolatos szabályzat - 1 - A közösségi szolgálatra vonatkozó jogszabályok A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

Segédlet. az iskolai közösségi szolgálat megszervezéséhez

Segédlet. az iskolai közösségi szolgálat megszervezéséhez Segédlet az iskolai közösségi szolgálat megszervezéséhez Budapest, 2012 TARTALOM ELŐSZÓ... 4 A SEGÉDLET CÉLJA... 6 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 6 A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY... 7 A NEMZETI

Részletesebben

Ajánlás AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT ELTERJESZTÉSÉHEZ SZOCIÁLIS ELLÁTÓRENDSZERBEN

Ajánlás AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT ELTERJESZTÉSÉHEZ SZOCIÁLIS ELLÁTÓRENDSZERBEN Ajánlás AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT ELTERJESZTÉSÉHEZ A SZOCIÁLIS ELLÁTÓRENDSZERBEN 2 TARTALOM KÜLDETÉS... 5 ELŐZMÉNYEK, JELENLEGI ÁLLAPOT... 6 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 7 1. 1. Nemzeti köznevelési törvény...

Részletesebben

A tájékoztatót összeállította : Hegedüs Marietta tanár, iskolai koordinátor hegedus.marietta@gmail.com

A tájékoztatót összeállította : Hegedüs Marietta tanár, iskolai koordinátor hegedus.marietta@gmail.com www.kozossegi.ofi.hu Közösségi Szolgálat Portál A tájékoztatót összeállította : Hegedüs Marietta tanár, iskolai koordinátor hegedus.marietta@gmail.com Kire vonatkozik. első alkalommal a 2016. január 1-je

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések 19430 A BM országos katasztrófavédelmi főigazgató 4/2013. (X. 11.) BM OKF utasítása a tanuló ifjúság közösségi szolgálatteljesítésének katasztrófavédelmi megszervezéséről A nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

2016. január 1-je után érettségiz diákok kötelez en teljesítend 50 órás közösségi szolgálattal Arra is lehet

2016. január 1-je után érettségiz diákok kötelez en teljesítend 50 órás közösségi szolgálattal Arra is lehet Kedves Szülők! Az alábbiakban tájékoztatót olvashatnak a 2016. január 1-je után érettségiző középiskolai diákok által kötelezően teljesítendő 50 órás közösségi szolgálattal kapcsolatban. A Köznevelési

Részletesebben

Közösségi szolgálat a köznevelési rendszerben

Közösségi szolgálat a köznevelési rendszerben Közösségi szolgálat a köznevelési rendszerben Budapest, 2013. március 20. Dr. Bodó Márton Fogalmak I. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Corporate Social Responsibility Társadalmi felelősségvállalás (CSR,

Részletesebben

022 Budapest, Marczibányi tér 3. Tel./fax. 212-57-04/233

022 Budapest, Marczibányi tér 3. Tel./fax. 212-57-04/233 2. Melléklet 022 Budapest, Marczibányi tér 3. Tel./fax. 212-57-04/233 INTÉZMÉNYI INNOVÁCIÓ AZ ÖNKÉNTES KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATOT TELJESÍTŐ GIMNAZISTÁK, SZAKKÖZÉPISKOLÁSOK FOGADÁSA A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ

Részletesebben

ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT ELTERJESZTÉSE KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEKBEN

ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT ELTERJESZTÉSE KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEKBEN AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT ELTERJESZTÉSE A KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEKBEN AJÁNLÁS Jelen dokumentummal segíteni kívánjuk a kulturális intézmények munkatársait az iskolai közösségi szolgálathoz kapcsolódó

Részletesebben

1022 Budapest, Marczibányi tér 3. Tel./fax. 212-57-04/233

1022 Budapest, Marczibányi tér 3. Tel./fax. 212-57-04/233 ANTONI GÁBORNÉ DARÓCZY ESZTER FECZERNÉ BÉDY CSILLA FÓRIS JOHANNA - GRUBER MÓNIKA KÉKESNÉ CZINDER GABRIELLA - KIS BENEDEKNÉ NAGYNÉ KIJÁTZ EDINA PETRÉNYI HAJNALKA - SZUHAJ ESZTER VARGA ATTILÁNÉ VARGÁNÉ KISS

Részletesebben

Elméleti és módszertani segédanyag önkéntes koordinátorok részére

Elméleti és módszertani segédanyag önkéntes koordinátorok részére Elméleti és módszertani segédanyag önkéntes koordinátorok részére Készült: 2011. szeptemberében Készítették: A Ferencvárosi Tanoda (Dzsumbuj) Egyesület munkatársai (Kőszegi Mónika, Nagy Krisztina) A képzési

Részletesebben

d) az önkéntes részére biztosított - a közérdekű önkéntes tevékenység ellátásához szükséges - iskolarendszeren kívüli képzés költségei,

d) az önkéntes részére biztosított - a közérdekű önkéntes tevékenység ellátásához szükséges - iskolarendszeren kívüli képzés költségei, 2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről 1 Az Országgyűlés elismeri a társadalom tagjainak szolidaritásán alapuló, az állampolgárok öntevékenységét kifejező, a személyeknek és közösségeiknek

Részletesebben

2005. évi LXXXVIII. törvény. a közérdekű önkéntes tevékenységről

2005. évi LXXXVIII. törvény. a közérdekű önkéntes tevékenységről 2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről Az Országgyűlés elismeri a társadalom tagjainak szolidaritásán alapuló, az állampolgárok öntevékenységét kifejező, a személyeknek és közösségeiknek

Részletesebben

A KÖZÉRDEKÛ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGRÕL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXXXVIII. TÖRVÉNY

A KÖZÉRDEKÛ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGRÕL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXXXVIII. TÖRVÉNY A KÖZÉRDEKÛ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGRÕL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXXXVIII. TÖRVÉNY A KÖZÉRDEKÛ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGRÕL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXXXVIII. TÖRVÉNY TARTALOM Köszöntõ dr. Göncz Kinga, miniszter 5 Kedves Olvasó!

Részletesebben

2005. évi LXXXVIII. törvény. a közérdekű önkéntes tevékenységről

2005. évi LXXXVIII. törvény. a közérdekű önkéntes tevékenységről 2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről Az Országgyűlés elismeri a társadalom tagjainak szolidaritásán alapuló, az állampolgárok öntevékenységét kifejező, a személyeknek és közösségeiknek

Részletesebben

A közérdekű önkéntes tevékenység jogi szabályozása

A közérdekű önkéntes tevékenység jogi szabályozása A közérdekű önkéntes tevékenység jogi szabályozása A civil szervezeti lét régi és új kihívásai A programot a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával valósítjuk meg. Pályázati azonosító: NEA-TF-13-SZ-0082

Részletesebben

Budapest III. kerületi Zipernowsky Károly Általános Iskola. 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 HÁZIREND 2015.

Budapest III. kerületi Zipernowsky Károly Általános Iskola. 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 HÁZIREND 2015. Budapest III. kerületi Zipernowsky Károly 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 2015. Tartalom Budapest III. kerületi Zipernowsky Károly... 0 1039 BUDAPEST... 0 I. A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK...

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere 45/2014. (X. 27.) EMMI rendelete az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Az emberi erőforrások minisztere 45/2014. (X. 27.) EMMI rendelete az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 14248 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 145. szám 3. Az egészségügyi intézmények egészségügyi válsághelyzeti terveinek tartalmi követelményeiről, valamint egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Közoktatási intézmények szerepbővítése, újszerű intézményi együttműködések kialakítása (tanulást segítő támogató formák bevezetése) c. pályázati

Részletesebben

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Helyi nevelési program 2. oldal Az iskola bemutatása Az iskola megnevezése: Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Székhelye: 1165 Budapest, Mátyás király

Részletesebben

Képzési anyag a civil szerveztek működésének támogatására

Képzési anyag a civil szerveztek működésének támogatására Képzési anyag a civil szerveztek működésének támogatására NOSZA Egyesület 2014 Tartalom Bevezetés... 3 I. Részvételi jogok... 4 Közérdekű adatok megismerése... 4 Bírósági jogérvényesítés... 4 Közérdekű

Részletesebben

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TAGINTÉZMÉNYE KOSSUTH LAJOS KÖZGAZDASÁGI ÉS HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TAGINTÉZMÉNYE KOSSUTH LAJOS KÖZGAZDASÁGI ÉS HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TAGINTÉZMÉNYE KOSSUTH LAJOS KÖZGAZDASÁGI ÉS HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA HÁZIRENDJE 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK: 1. ÁTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 2. TÁVOLMARADÁS,

Részletesebben

Dunaferr Szakközép- és Szakiskola. (Dunaújváros, Vasmű tér 1-2.) OM azonosító : 030213 H Á Z I R E N D. Érvényes. 2014. április 1 - től.

Dunaferr Szakközép- és Szakiskola. (Dunaújváros, Vasmű tér 1-2.) OM azonosító : 030213 H Á Z I R E N D. Érvényes. 2014. április 1 - től. Dunaferr Szakközép- és Szakiskola (Dunaújváros, Vasmű tér 1-2.) OM azonosító : 030213 H Á Z I R E N D Érvényes 2014. április 1 - től Csapó Gábor igazgató 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata 1/58

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata 1/58 A Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013 1/58 Tartalom 1. Bevezető rész 6 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, elfogadása, jóváhagyása

Részletesebben

Vadaskert Általános Iskola

Vadaskert Általános Iskola Vadaskert Általános Iskola 1119 Budapest, Rátz László u. 3-7. OM 034822 Házirend TARTALOMJEGYZÉK 1. A Házirend célja, hatálya 4 1.1 Törvényi előírások 4 1.2 A Házirend célja 4 2. Tartalmi elemek 5 2.1

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat A gyakornoki szabályzatot a nevelőtestület 2013. szeptember 05-i nevelőtestületi ülésén véleményezte. Tiszadada, 2013. szeptember 05. Petruska Zoltán igazgató Tartalomjegyzék Törvényi

Részletesebben

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 2013

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 2013 A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket. 2. A házirendbe foglalt előírások

Részletesebben