FELSŐDOBSZA KÖZSÉG. Fenntarthatóság helyi programja Készült: MÁJUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FELSŐDOBSZA KÖZSÉG. Fenntarthatóság helyi programja 2011-2013. Készült: 2011. MÁJUS"

Átírás

1 Készült: MÁJUS FELSŐDOBSZA KÖZSÉG Fenntarthatóság helyi programja Készítette: Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány Miskolc 1

2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 3 Összefoglaló helyzetkép 5 SWOT analízis 12 Jövőkép, célkitűzések 11 Környezeti célok 13 Gazdasági célok 18 Társadalmi célok 20 Eszközrendszer 23 Fenntarthatóság Helyi Programjának készítési folyamata 25 M/1 Lakossági kérdőív 26 Melléklet/2. Interjú a fókuszcsoporttal 32 Felhasznált irodalom 33 2

3 BEVEZETŐ Felsődobsza település a Fenntartható Fejlődés Nemzeti Stratégia (FFNS), valamint a Helyi Feladatok a XXI. századra (Local Agenda 21) kormányzati és nemzetközi programok szellemében elkészíttette Fenntarthatóság Helyi Programját, ezzel is hozzájárulva Felsődobsza község területén az életminőség javításához, a környezet feltételeinek javításán át, a lakosság egészségének megőrzéséhez, a természeti értékek, területek és tájak, valamint azok rendszereinek biológiai sokféleségének megőrzéséhez, ezek fenntartásához. A fenntartható fejlődés fogalmának értelmezése: A fenntartható fejlődés a folytonos szociális jóllét megvalósítása, anélkül, hogy a környezet eltartóképességét veszélyeztetnénk. A feltételeknek a fenntartható fejlődés három alapszükségletét kell alátámasztaniuk: 1. Szociális igazságosság: Az emberek alapvető szükségleteinek kielégítése, az erőforrásokból származó hasznok igazságos elosztása, az egyenlő lehetőségek biztosítása, a közös teherviselés. 2. A holisztikus gondolkodásmód, a szektorok közötti integráció: A világ változásai összekapcsolják a gazdaság, a társadalom és a környezet minden kérdését, amelyet eddig különállónak hittünk és úgy is kezeltünk. A problémák egy rendszerben léteznek, és lazább vagy szorosabb szálakkal kötődnek egymáshoz. Holisztikus szemlélet hiányában nincs rendszerszemléletű ok-okozati elemzésünk a fenntarthatatlansággal kapcsolatban, nem látjuk, hogy a különböző környezeti és társadalmi problémák hogyan fonódnak össze egy rendszerré. A fejlődés és környezet kérdései összetartoznak, a környezeti kérdések a társadalmi kérdésekbe beágyazottak. A rendszerben létező problémákat nem lehet továbbra is széttagolt intézményrendszerrel, különálló intézkedésekkel kezelni. Új intézményrendszerre van szükség, amely képes biztosítani az elkülönült politikák, jogrendszer, szabályozási rendszer, szektorális gondolkodás integrációját. 3. A jó környezet minőség: Az erőforrások fenntartható, eltartó-képesség szerinti használata, a jó környezet állapot biztosítása, a térszerkezet működőképességének megőrzése. A Fenntarthatóság Helyi Programjának három alkotóeleme: - az önkormányzati elkötelezettség, - a fenntarthatósági eszközrendszer kidolgozása, - a közösségi részvétel. A Fenntarthatóság Helyi Programjának végrehajtásának elengedhetetlen feltétele, hogy a döntéshozó testület, hivatali alkalmazottak és a lakosság is információt kaphassanak róla, részt vehessenek megvalósításában. A program készítésének és megvalósításának tehát éltető eleme kommunikáció: az önkormányzatban dolgozók, a civilek, a szakemberek, gazdálkodók külső segítőkön kívül kölcsönösen tanulhatnak egymástól, ezáltal a folyamat során mindenki a fenntarthatóság tanulási folyamatának részesévé is válik. Az Önkormányzat célja, hogy a jó gyakorlatokat, mintaértékű kezdeményezéseket megismertesse a lakossággal, saját intézményrendszerének munkatársaival. A lakosság és a külvilág felé írásos formában kommunikálja a munkafolyamatokat és a vállalások végrehajtását. 3

4 Felsődobsza Önkormányzata határozatával hivatalosan is elkötelezi magát a Fenntartható Fejlődés mellett. Elfogadását követően a Fenntarthatóság Helyi Programja, valamint a megvalósításához szükséges folyamatok beépülnek az önkormányzat irányelveibe, fejlesztési és pénzügyi terveibe, programjaiba. A kétévente készítendő Fenntarthatóság Helyi Program készítésének célja, hogy dokumentálja a meghatározott eredményeket és korlátokat, illetve ezeket időszakosan felülvizsgálja. Ez a folyamat segítséget nyújt az akadályok megfogalmazására, illetve azok átgondolására, hogy milyen eszközökkel, s milyen feltételek megjelenésekor, meglétekor válhatnak kiküszöbölhetővé. Felsődobsza község Fenntarthatósági Programjának forrásai Mélyinterjú (2010. november) Lakossági kérdőív (2011. május) NFFT Jövőkereső, Aalborgi Charta, nemzetközi szakirodalmak Hazai és nemzetközi helyi jó gyakorlatok 4

5 ÖSSZEFOGLALÓ HELYZETKÉP A KÖRNYEZETI TÉNYEZŐK JELENLEGI ÁLLAPOTA Települési környezet: Felsődobsza Borsod-Abaúj-Zemplén megye abaúji területén, a Hernád völgy középső részén, gyönyörű földrajzi környezetben fekszik. Közigazgatási területe: km2. A Hernád partján üdülőövezet alakult ki. A náddal, fákkal és bokrokkal szegélyezett folyószakaszon csónakázásra, és kajakozásra is adott a lehetőség. Az érintetlen terület igazi nyugalmat és kikapcsolódást biztosít. Víz A térség felszíni vizeinek mennyiségét döntően a csapadék- és a lefolyási-, párolgási viszonyok, minőségét a települési infrastruktúra, a csatornázottság- és a szennyvíztisztítás hiánya, a hulladékelhelyezés, a hulladékgazdálkodás színvonala, ill. az ipari- és agrárterületek diffúz szennyezései határozzák meg. A Hernád folyót érintő negatív hatások: Mennyiségi csökkenés: ennek egyik oka, hogy a vízhozam az 1960-as évektől a 90-es évek közepéig átlagosan 10 %-kal csökkent (az utóbbi évek csapadékos időjárása növelte a vízhozamot), a másik az öntözés és a vízerőművek igényének kielégítése. A vízminőség romlása. A part természetes vegetációjának visszaszorulása. A holtágak és a morotvatavak megszűnése. Felsődobszán, Hernádkércsen, Nagykinizsen, Szentistvánbaksán és Ócsanáloson a nyílt ártérben fekvő településeken a lakóházak annak idején a folyó vízjárásához igazodva, az árvizek által addig nem érintett területeken épültek meg. Az elmúlt évtizedek árvizei azonban egyre magasabb vízállásokat eredményeztek, és elöntötték a korábban biztonságosnak hitt lakott részeket Az árvizei komoly károkat okoztak, így szükségessé vált az árvízvédelmi művek kiépítése. A mintegy 10 kilométernyi töltés 2,5 milliárd forintba kerül. A Környezet és Energia Operatív Program támogatásával megépülhetnek a hiányzó körtöltések Felsődobszán, Hernádkércsen, Nagykinizsen, Szentistvánbaksán és Ócsanáloson, ezzel két és fél ezer lakos árvízi védettsége lesz biztosítható. Felsődobszán pedig 2846 métertöltés épül meg, melyből 296 méter mobilgát. A kérdőíves felmérés során a válaszadók nagyobbik fele is szennyezettnek, vagy változó minőségűnek ítéli a vizek állapotát. Egyharmaduk szerint a háztartási hulladék, egyharmaduk szerint a vegyszerek és a szennyvíz szennyezi elsősorban a vizeket. Többen említették a határon túlról érkező bőrgyár és szennyvíztároló szennyezéseit is. Levegő: Az 1/2005 (1.13.) KvVM rendelettel módosított 4/2002 (X. 7.) KvVM rendelet 1. és 2. számú mellékletének figyelembe vételével Felsődobsza település a 10. zónába tartozik ("az ország többi területe" Légszennyezettségi Agglomeráció). Sem a bel- sem a külterületen nincs pontszerű levegőszennyező forrás. A településhez legközelebbi ipari létesítmények Encsen, illetve a 35 km-re található Miskolcon találhatók. 5

6 A kiépített gázhálózatra a lakosság 60 %-a csatlakozott rá. Az ingatlanok 40 %-a vegyes tüzelést alkalmaz. A településen és környezetében a levegő minőségét a hagyományos fosszilis fűtés, a kerti gaz és tarlóégetések, az ipari és mezőgazdasági létesítmények, a gépjárművek kibocsájtása, állattartás és az allergén növények befolyásolják. A közlekedésből eredő szennyezés (mely közvetve kerül a talajba) a térség forgalmának ismeretében vélhetően nem mutatnak kiugró adatokat. A légszennyezettség szempontjából meghatározó tehát az, hogy fűtési, vagy nem fűtési szezon van-e, milyenek a meteorológiai viszonyok. Összességében megfelelőnek minősül a levegőminőség, melyet a lakossági magatartás és szemlélet formálásával lehet javítani. Infrastruktúra A településen az ivóvíz- és csatornarendszer kiépítettsége közel 100%-os. A község vízigényének kielégítését az 1992-ben, közös megrendelésben megépült Szentistvánbaksa-Felsődobsza egyedi vízellátó vízműtelep, 2 db 150 m talpmélységű mélyfúrású kúttal biztosítja. A szolgáltatott ivóvíz minősége kielégíti az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X.25.) Korm. rendeletben foglalt követelményeket. A lakások 80 %-ban be van kötve. A községben már több éve kiépítésre került a gázhálózat, melyet a lakosság nagy része igénybe is vett és vesz. Felsődobsza nagy részén kiépített a vezetékes szennyvízhálózat, melyre 70 lakás van rákötve. A telefon- és kábeltévé hálózat minden igényt kielégít. A lakosság nagy része internet hozzáférési lehetőséggel is rendelkezik. Hulladék: A községben megoldott a szervezett kommunális szilárd hulladékgyűjtés, de Felsődobszát lerakófaluként is emlegetik. Évente több alkalommal gyűjtik az eldobál szemetet a felnőtt lakossággal együtt. A hulladékhelyzet javítása érdekében amit lehet, szelektív hulladékgyűjtőben helyezi el a válaszadók egynegyede, s ugyanilyen arányban maguk is hasznosítják (komposztálják, eltüzelik). Sokan tisztában vannak azzal, hogy nem jó, ha a szemetesbe dobják a hulladékot. Néhányan azzal is csökkentik a hulladéktermelésüket, hogy kevesebbet fogyasztanak. A hulladékcsökkentés érdekében újratölthető, többször használható csomagolású termékeket vásárol a megkérdezettek fele, egynegyede a válaszadóknak azonban nem figyel rá, s többen az (olcsóbb) eldobható termékeket részesítik előnyben. A településen a jelenlegitől több helyre javasolnák a megkérdezettek hulladékgyűjtő edények kihelyezését (Kossuth, Deák utca, Malom udvar, stb.). A háztartási vesélyes hulladékot (elem, sütőolaj) a megkérdezettek nagyobb többsége szívesen gyűjtené külön, ha arra lenne mód. A legnagyobb hiányosságként a veszélyes hulladék leadási lehetőségét jelölték meg a válaszadók, de a fém és a konyhai és kerti hulladék kezelésének megoldatlanságát is nehezményezik. Az illegális hulladéklerakás megakadályozása érdekében majd mindenki intézkedéseket sürget. A válaszadók negyede szigorúbb önkormányzati rendeletet, büntetetést, rendszeres önkormányzati ellenőrzést, bejárást és komoly és azonnali bírságot vetne ki a kedvezőtlen folyamatok megállítása érdekében. Közlekedés Környező települések Hernádkércs (4 km), Kiskinizs (6 km), Nagykinizs (6 km), a legközelebbi város: Abaújszántó (9 km). Közúton mind a 3-as, mind a 37-es főközlekedési útvonal felől is elérhető, Halmaj község és Abaújszántó kisváros. A településen a legfontosabb közlekedési problémaként a túl nagy átmenő forgalmat jelölték meg a válkaszadók. Hiányolják a kerékpárutakat és tárolókat is, illetve nem tarják kielégítőnek a 6

7 tömegközélekedés jelenlegi gyakoriságát. A válaszadók egyharmadát zavarja a túl sok nehézgépjármű. Zaj: Zajszennyezés a megkérdezettek többsége szerint nincs a faluban. Néhányan egyes családok hangos zenehallgatására, hangos életmódjára, a hangosbemondóra és a motorosok zajára panaszkodtak. Turizmus: A Kék hullám tanösvény útvonalát a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség hozta létre. Az útvonal hossza jelentős, 25,6 km (a leágazásokkal együtt 29,6 km), szintemelkedése 360 m. Teljesíthető gyalogosan (ajánlott két napra osztani) és kerékpáron (egy napos program). A Tárorján tanösvényt az Alsódobszai Hernádmenti Természetvédelmi Kulturális és Sport Egyesület alakítgatja a környező települések (Alsódobsza, Szentistvánbaksa és Megyaszó) önkormányzatainak a segítségével. Hossza 17 km, teljes bejárása 7-8 óra. A Hernád árterületén kanyargó része jobbára csak gyalogosan járható és csak olyankor, amikor a Hernád engedi. Fogyasztói szokások: A megkérdezettek nagy része csökkenteni igyekszik fogyasztását és környezetterhelést, egyszerű megoldásokkal: sakát kosárral jár vásárolni, energiatakarékos villanykörtét használ, csökkenti az ivóvíz és energiafelhasználását, a nagyob b odafigyelést és áldozatot követelő lépéseket kevesen teszik meg (viszaváltható üvegben vásárolja amit lehet). Az energiatakarékosságra már a válaszadók kétharmada ügyel, egyharmaduk számára csak újabban vált fontossá a kérdés. A válaszadók nagyobbik fele azért teszi ezt, mert neki és a környezetnek is jó, kisebbik részük a pénztárcája szempontjai miatt teszi ezt. A háztartásban szükséges élelmiszerek felét a helyi kisboltból, egynegyedét a közeli nagyobb települések plázáiból szerzik be. Egyharmadát maguk állítják elő a helyi lakosok, s néhányan a helyi termelőktől, és rokonoktól is szívesen szereznek be alapvető élelmiszereket. Környezeti tudatosság: A település környezeti állapotát a megkérdezettek fele elfogadhtónak, egynegyede folyamatosan javulónak, a többiek rosszabbnak ítélik. A többség úgy érzi, ogy az elmúlt 10 évben kevésbé egészséges a településen élni, mint annak előtte. A megkérdezettek többsége úgy véli, hogy az önkormányzat sokat tesz, de nem eleget a körynezet megóvása érdekében. A környezetvédelmi intézkedések között a legfontosabbnak az egységes, szankcionálást hiányolják, főként a szemeteléssel és a rongálásokkal szemben. Szigorúbb helyi rendelkezéseket és kemény szankciókat várnak el. A település nem rendelkezik Környezetvédelmi Programmal, a válaszadók csaknem valamennyien helyeselnék ha lenne, és Környezetvédelmi Alapot is létrehoznának a településen. A válaszadók a legfontosabb problémák közé a következőket sorolják: 1. kevés utcai szemetesedény 2. köztisztaság állapota 3. lakossági magatartás 4. kóbor állatok és ürülékük 5. illegális hulladéklerakók 6. gyomos, gondozatlan területek nagysága nő 7. elhanyagolt, gyomos területek 7

8 8. motorosok zaja 9. lakossági fűtésből származó légszennyezés 10. nyílttéri égetés A legfontosab három konkrét aktuális környezetvédelmi ügynek az illegális hulladéklerkók megszüntetését, a Hernádpart rendebentartását, az illegális fakivágások megszüntetését és új fák telepítését tartanák a helybeliek. A természeti értékek közül sürgősen megoldandónak ítélik a helyiek a Hernád (gyurgyalagos, Csorgó), az ivóvíz és a közterek, a Várdomb és környékének védelmét. A válaszadók az alábbi környezetvédelmi intézkedéseket tartják legfontosabbnak: 1. zöldterületek növelése, játszóterek és parkok gondozása, felügyelete 2. környezetkímélő technológiák, eljárások alkalmazása a települési intézményekben 3. a környékbeli erdők kitermelésének megállítása, újak telepítése 4. sport, szabadidős rekreációs lehetőségek feltételeinek javítása 5. illegális szemetelés felszámolása, erőteljesebb szankcionálás 6. több szemetes kihelyezése 7. szemléletformálás, a lakosság környezettudatos gondolkodásának, magatartásának fejlesztése 8. kerékpárutak, kerékpártárolók építése A régi temetők, a Malom épületének felújítását, a Várdomb környékének rendbetételét tartják a legagsürgősebbnek az épített értékek védelme szempontjából a településen a válaszadók. A megkérdezettek szerinta lakosságot elsősorban akábel TV-n keresztül lehetne tájékoztatatni a környezetvédelmi intézkedésekről, teendőkről. Néhányan jó eszköznek tartánák a lakossági fórumok, előadások, utcai akciók, tanácsadó napok szervezését is. A legtöbben a komposztálása, bio- és ökogazdálkodás, a zöld háztartás, környezet és egészség összefüggéseiről, a madárbarát kert kialakításának lehetőségeiről, a helyi védett természeti értékekről szeretnének többet tudni. 8

9 A GAZDASÁGI TÉNYEZŐK JELENLEGI ÁLLAPOTA Területhasznosítás: Három község, Szentistvánbaksa, Hernádkércs, illetve Felsődobsza összesen 2040 ha területen gazdálkodik. Legnagyobb részét a Mezőgazdasági, Ipari és Kereskedelmi Szövetkezet műveli, a Hernád alsó részéhez eső végében zömmel kisparcellás művelés folyik. Az intenzív szántóföldi művelésbe vont területen a búza, kukorica, napraforgó, árpa termelése a jellemző. Kevés a terület, a földfelvásárlás miatt az önkormányzat nem tud venni. Amivel rendelkezik, azon a szociális földprogramkeretében krumpli, tök, őszi búza termesztése folyik a lakosok számára. Jellemző a szőlő- és mezőgazdasági területek elhanyagoltsága. Annak ellenére, hogy bevallásuk szerint sokan szívesen tartanának állatot, már csak néhányan tartanak sertést és szarvasmarhát. Helyi termék előállításába, terjesztésébe, a válaszadók több, mint harmada kapcsolódna be. A kertészet, a feldolgozás (hús, befőzés, aszalás) iránt egyaránt jelentkezik érdeklődé. Többen szeretnének, de lehetőpségeik hiánya miatt nem tudnak ilyenben gondolkodni. A helyi kiskereskedelmi bolthálózat az elmúlt néhány év alatt vállalkozók által üzemeltetett kereskedelmi egységekkel bővült, ezen kívül található még néhány vállalkozás, amely az itt élő embereknek munkalehetőséget biztosít. A település jelentősebb gazdasági egységei: ÉMÁSZ Rt, Erőmű, Vízművek villanytelepe, valamint a még működő Hernádkércsi Szövetkezet egy része. Sinergy Energiaszolgáltató, Beruházó és Tanácsadó Kft.-t az RWE EnBW társaságok többségi tulajdonában lévő ELMŰ Nyrt. és ÉMÁSZ Nyrt. alapította 1999-ben, a Felsődobszai (1906-ban épült) és Gibárti Vízerőműveket a Kft. működtetik. A Bársonyos menti keleti törpeerőműveket leállították a járulékos csatorna karbantartási munkák költsége (illetve gazdátlansága) miatt. 9

10 A TÁRSADALMI TÉNYEZŐK A terület az őskortól lakott, ezt bronzkori leletanyag bizonyítja. Területe egyike a legtekintélyesebb kőkori telepeknek. Az úgynevezett Várdombon a neolit korból származó védmű, földvár-pogányvár maradványai tisztán kivehetőek. Dombjainak egyike ez időtájt földvárként szolgált annak a felvidéki váraknak láncolatában, amelyek füst és fényjelekkel, dobszóval adták egymásnak az ellenség közeledtét. Feltételezések szerint a dobszóból ered a falu neve (Alsódobsza, Felsődobsza). A falu bortermeléséről volt ismert, földesura a Bárczay és a Máriássy család ig a lakosság létszáma 1347 főre emelkedett, majd a községet villamosították, vágóhidat és vízierőművet létesítettek. Napjainkban közel ezer fős a község lakosszágszáma, 82%-a magyar, 18%-a cigány nemzetiségűnek vallja magát. A településnek Polgármesteri Hivatala, körzeti általános iskolája, óvodája, 250 adagos konyhája, orvosi rendelője, tanácsadója, öregek napközi otthona, állatorvosi irodája, postája, római katolikus és református temploma van január 01-vel a település csatlakozott a Csobád-Hernádszentandrás körjegyzőséghez ben befejeződött iskola bővítés első üteme: tornaterem és egy tanterem épült, majd átadásra került az iskolai könyvtár. A felsődobszai nyolcosztályos iskolát négy falu próbálja fenntartani, de csökkent a gyerekszám, és a társulás gesztortelepülése, Felsődobsza számára az évi 30 milliós fenntartási hozzájárulás vállalhatatlan teher. A gyerekek 60 százaléka a cigány kisebbséghez tartozik. Egyre többen viszik Miskolcra a gyermekeket tanulni, mert ott több és jobb tudást kaphatnak a gyermekek. Ezáltal a helyi iskolában a kontraszelekció jelenik meg. Az önkormányzat több egyházat megkeresett ajánlatával, de csak a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (katolikusok és reformátusok élnek nagyobb számban a faluban), azaz a metodista egyház vállalkozik rá, hogy átvegye. Nekik már van egy főleg cigánygyerekek által látogatott (egykor szintén önkormányzati) iskolájuk a szomszédos Abaújkéren. A településen a 2008-ban megvalósult Wifi-falu pályázat keretében 12 mély szegénységben élő család jutott ingyenes otthoni internethez. A faluban Cigány Kisebbségi Önkormányzat és a Felsődobszai Polgárőrség Bűnmegelőzési é Önvédelmi Egyesület működik civil szervezeti formában. A településen élőket a munka és megélhetés, a rezsi kifizetésének kérdései foglalkoztatják leginkább napjainkban. leginkább. A gátépítés miatt az ingatlanárak kérdése is naponta felmerül. Sokan aggódnak az elvándorlás miatt az iskola és a pedagógusok megtartása kezd kérdésessé válni. Gyengül a közbiztonság, nagyon fontos kérdés napjainkban a jogbiztonság érvényesítése. A gazdasági válság hatásának tudják be a gázáremelést, a szemétdíj fizetésének emelkedését. A legnagyobb korlát a kitörésből az alacsony jövedelem, a képesítés hiánya, a kevés munkahely.. Bár van rá lehetőség, az idősek ellátását (háromszázból) 4-5 fő veszi igénybe. Jellemző az elöregedés, elvándorlás. A társadalmi közöny, a jövőkép nélküliség a környezeti magatartásra is kivetítődik: egyes társadalmi rétegek felélik, károsítják a környezetüket (falopások, szemét, törmelék kihordás, égetés) Környezeti tudatosság hiányát, a tájékozatlanságot lehetne pótolni pl. továbbképzésekkel. Rontja a közéleti kezdeményezések fogadtatását az egyoldalú médiafüggőség (csak a TV, kereskedelmi csatornák iránt van igény). Helyi rendeletekkel lehetne erősíteni az intézmények (közrend, közbiztonság, köztisztaság, oktatás) védelmén 10

11 SWOT ANALÍZIS Erősségek Milyen kedvező adottságaink vannak? Mit csinálunk jól? Melyek az előnyeink? - Elfogadható környezeti állapot - A lakosság nagy részének fontos az energiával való takarékoskodás Lehetőségek Melyek a számunkra fontos pozitív külső változások, folyamatok? Hol rendelkezünk jó esélyekkel? - sportolási/szabadidős tevékenység a fiataloknak - iskolai oktatás színvonalának fejlesztése - helyi termékek előállítása (kertészet, szántóföldi növénytermesztés, árusítás, feldolgozás (hús, befőzés, aszalás) - együttműködés és önkéntesség készségeinek növelése, közösségfejlesztés - fenntartó termelői és fogyasztói mintázatok kialakítása, a helyi természeti-erőforrások hasznosítása - környezetterhelés, toxikus hatások minimalizáslása, környezetbiztonság - szelektív gyűjtők bővítése és/vagy hulladékudvar létrehozása (veszélyes, szerves hulladékok, stb.) - természetes élőhelyek rehabilitációja, közcélú zöldterületek létesítése, és fenntartása (az élet színtereinek védelme, pl. a térszerkezeti adottságok megőrzésével, zöldterület növelésével, Hernád tisztántartása) Gyengeségek Mit csinálunk rosszul? Mit csinálnak mások jobban? Melyek a hátrányaink? - Az elmúlt 10 évben nem vált egészségesebbé a településen való élet - lakossági magatartás (rongálások, hangoskodás) - kulturális, sport, szabadidős rekreációs lehetőségek hiánya - iskolafejlesztés nem járt megtaretó képesség növekedéssel - kóbor állatok és ürülékük - elhanyagolt, gyomos területek nagy aránya - szemetes a település - kevés utcai szemetes edény - illegális hulladéklerakók - veszélyes és fém hulladék begyűjtésének hiánya - kerékpárutak és tárolók hiánya - ismeret hiány (komposztálás, zöld háztartás, bio és ökogazdálkodás) Veszélyek Milyen követelmények fogalmazódnak meg, amelyeket nehéz teljesíteni? Melyek azok a környezeti változások, amelyekkel nem tudjuk felvenni a versenyt, amelyek hátrányosan érintenek bennünket? - megtartóképesség hiányában elvándorlás mértéke nő - klímaváltozás hatásai: rendkívüli csapadék, árvízi helyzetek gyakoribbá válása - Hernád szennyezettsége (háztartási hulladékkal, külföldi üzemektől) - elkerülő út hiánya - túl nagy átmenő forgalom 11

12 - területgondnoki rendszer - környezeti tudatosság fejlesztése iránti igény tájékoztatás növelése (kábel TV-n, lakossági fórumokon, előadásokon, utcai akciókon) JÖVŐKÉP, CÉLKITŰZÉSEK A település jövőképe: Felsődobsza biztonságos, kulturális és közösségi életében erősödő, egyre több helyi munkalehetőséget biztosító településsé válik. A település lakosai bizalommal tekintenek a közintézményekre, a másik emberre, mert azokban segítségre lelnek, együttműködnek a település fenntartható fejlődéséért, a környezeti állapot javításáért. A FENNTARTHATÓSÁGI PROGRAM CÉLTERÜLETEI Általános célok: Természeti és humán erőforrásokat bölcs, takarékos használata Vízfelhasználás csökkentése Energiafelhasználás, üvegházhatású kibocsátásának csökkentése Anyag- és energiatakarékos technológiák és eszközök alkalmazása Ártalmatlanításra kerülő hulladék arányának csökkentése Környezeti állapot javítása, zöldfelületek növelése Településen élők foglalkoztatottságának növelése, jövedelemtermelésének elősegítése Értékmegőrzés, helyi identitás erősítése A fenntarthatósággal kapcsolatos ismeretek elterjesztése Lakosok motiválása Környezettudatos tervezés és menedzsment eszközök alkalmazása Költségmegtakarítás, optimalizálásra való törekvés Hatékony irányítás Csatlakozás klímavédelmi települési szövetségek munkájához 12

13 Környezeti célok: Tématerületek Célok Tervezett intézkedések Vállalások Levegőtisztaságvédelem A település és környezetének légszennyezettségének csökkentése. Az alternatív fűtési, meleg víz előállítási lehetőségekkel és ezek népszerűsítésével és lehetséges alkalmazásukkal csökkenteni szükséges a környezet légszennyezettségét. Lakossági tájékoztatókon keresztül, tudatosítani kell a helyi közösségben a nem megfelelő fosszilis fűtés levegőszennyező hatását. A légszennyezettség további csökkentése érdekében oda kell hatni, hogy megszűnjenek a hulladékégetések, a mezőgazdasággal foglalkozók ne égessék a tarlót és a kiskerti, főleg ősszel jelentkező égetések is visszaszoruljanak. Lakossági tájékoztató a környezetkímélő fűtési eljárásokról, alternatív technológiák alkalmazásának előnyeiről. Levegőtisztaságvédelmi rendeletet kell hozni a hulladékégetés, a kiskerti és tarló égetések tiltásáról és ezek szankcionálásáról. Illegális kábel, gumi, műanyag égetőket, nem megfelelő tüzelőanyagok használókat szigorúan büntetni kell. Program indítása a komposztálási ismeretek elterjesztése és gyakorlati megvalósítása érdekében (házi, közösségi és települési komposztálás). Felelős Minisztériumtól (Jelenleg VM) beszerezve, 3 közintézményben kihelyezve a lakosság szolgálatára. Levegőtisztalásvédelmi rendeletelőkészítése. (Kábel, gumi, műanyag égetés tiltására kitérve) Szólap kihelyezése 3 közintézményben a komposztálási ismeretek tárgykörben. 13

14 Vízvédelem Ésszerű autóhasználattal, forgalom csillapításával, a szállítási feladatok racionalizálásával, a település és térsége kapcsolatának megváltoztatásával csökkenteni kell a közlekedéssel járó terheket. Felszíni és felszín alatti vizeink tisztaságának megőrzése, ezen belül is kiemelve a Hernád patak és környezetének állapot megőrzését, illetve a lehetőségekhez mérten, a jelenlegi állapot esetleges javítását. Nehézgépjárművek közlekedésének korlátozása és ellenőrzése az önkormányzati utakon. Közintézményekhez, közterületeken kerékpártárolók kihelyezése. A már meglévő szennyvízhálózat karbantartása, a hálózati rákötések számának emelése. Illegális szennyvízbevezetések feltárása, szankcionálása. Csapadékvíz bekötések feltárása. Vízszennyező felszíni hulladéklerakók felszámolása. Hatósági kapcsolatfelvétel. Minimum 2 közintézményhez kerékpártároló kihelyezése. Adatbekérés szolgáltatótól. Illegális szennyvízbevezetésekr ől és csapadékvíz bekötésekről a szolgáltató tájékoztatása. Illegális hulladéklerakók folyamatos felszámolása. a Árvízvédelemben természetközeli megoldások alkalmazása. Folyóvízpart tisztántartása. Árvízvédelmi intézkedési terv ismertetése a lakosság felkészítése érdekében. Közmunkásokkal és/vagy lakossági akciókkal. ÉKÖVIZIG bevonásával 14

15 Természeti környezet: A természeti értékek védelme, zöldfelületek növelése. Rehabilitációs program a zöldfelületek rendezése érdekében. Településkörnyéki erdők védelme és visszatelepítése. Várdom és csorgó védelme Önkormányzati területek zöldfelületeinek felmérése, lehetőség szerinti bővítése. Telepítések, pótlások során honos fajok, helyi tájfajták preferálása. Lakatlan ingatlanokon kényszerkaszáltatás. Arra alkalmas területeken, intézményekben madárbarát, élőhely gazdagító megoldások alkalmazása (oduk, etetők, itatók). Játszótér karbantartása. Kóbor elszállítása. Hernád (gyurgyalagos) tanösvény élővilágának megőrzése. állatok part és védelme, Pályázati forrás rendelkezésre állása esetén. Közmunkásokkal évente legalább egy alkalommal karbantartva. 3 intézménynél 1-1 további virágláda kihelyezése. Rendelet foganatosítása 3 intézménynél. Közhasznú munkások bevonásával, évente 1 alkalommal. Forrás rendelkezésre állása esetén. Abaúji Természeti és Környezetvédelmi Egyesület bevonásával, évente 1 alkalommal. 15

16 Környezet harmonikus tájhasználat: rehabilitálni kell a települést körülölelő dombsági területeket, biztosítani a közösségi kertgazdaságok helyigényét. Létre kell hozni ökológiai közösségi kertgazdaságokat, ahol a fenntartó gazdálkodás tudás és információja rendelkezésre áll. A mezőgazdasággal és állattartással foglalkozó egyéni és társas vállalkozások számára felvilágosító és tanácsadó szolgáltatás működjön, amin keresztül meggyőzhetővé vállnak a műtrágya használat visszaszorításáról, és az állattartási és egyéb melléktermékek, pl. folyékony trágya környezetkímélő kezeléséről, tárolásáról, elszállításáról, stb. amik nagy részben hozzájárulnak a környezet károsításához. A település és környékén található elhanyagolt területek rehabilitációja Területgondnoki rendszer létrehozása. Növényvédő szerek és vegyi anyagok minimalizálása. Tanácsadás, tájékoztatás gazdálkodók, lakosok számára. Forrás esetén Önkéntesek felkutatása Tájékoztató anyagok eljuttatása a gazdálkodókhoz. 16

17 Hulladék: Fel kell számolni a település és környezetében minden illegális szemétlerakót, az illegális szemét lerakását táblák kihelyezésével is tiltani kell, és ki kell dolgozni az illegális szemétlerakók szankcionálását is. A település szerves hulladékait (biológiai és zöld hulladék) a településen szükséges újrahasznosítani. Veszélyes hulladékok leadási lehetőségének megteremtése. Önkormányzati rendelet szigorítása az illegális hulladéklerakás ellen. Illegális szemétlerakó helyek tiltó táblával való ellátása, rendszeres ellenőrzés. Tájékoztató a kommunális hulladékok csökkentése érdekében. Lomtalanítás évente két alkalommal. Szelektív hulladékgyűjtés megszervezése. Építési hulladék, hamu, veszélyes hulladék átvétel megoldása. A házi, közösségi és települési komposztálás ismereteinek elterjesztése és gyakorlati megvalósítását szorgalmazó program indítása a településen. Veszélyes hulladék gyűjtés megszervezése évente legalább egy alkalommal. Rendeletmódosítás előkészítése, elfogadása. 3 intézményben szórólap kihelyezése Szolgáltatótól igénylés Szolgáltatótól igénylés Szolgáltatótól igénylés Szólap kihelyezése 3 közintézményben a komposztálási ismeretek tárgykörben. Forrás esetén előadó hívása. Szolgáltatótól igénylés. 17

18 Szemléletformálás: Mindenki számára hozzáférhető, helyi és/vagy külső partnerekkel megvalósított felvilágosító programot, tanácsadó és információs szolgáltatást kell bevezetni, ahol korcsoportonként, életkornak megfelelő formában kell népszerűsíteni a környezettudatos gondolkodást és az abból származó előnyöket (környezetvédelmi jeles napok, témanapok, utcai tanácsadás, oktatási programok, előadások, kiadványok, stb.). Fenntarthatósággal kapcsolatos tematikák, programok megvalósítása (belső és külső közreműködőkkel) Környezeti információs pont kialakítása (kiadványok, szórólapok, poszterek). Környzetvédelmi célú közösségi és önkéntes programok támogatása. Tematikus tanácsadó napok meghirdetése, utcai kampánynapok, előadások szervezése helyi és meghívott partnerek bevonásával. Fenntarthatósági program és megvalósuló intézkedésekről, programokról rendszeres híradások a helyi újságban, és a települési honlapon. Önkormányzati intézmények működésükkel, rendezvényeik szervezésével példát mutatnak a környezettudatosságra (zöld iroda elvárások). Rendszeres fenntarthatósági képzés önkormányzati dolgozók számára az Ismeretterjesztő programok: - Felsődobsza természeti értékeiről, - környezet és egészség összefüggéseiről, - zöld háztartásvezetés praktikáiról, globális problémák okairól, komposztálás fortélyairól, madárbarát kert kialakításának módjáról, bio és ökogazdálkodásról, helyi termelőifogyasztói hálózatok működéséről. - Lakossági ökolábnyom számítás. Évente legalább 1 települési környezetvédelmi jeles nap megszervezése. Polgármesteri Hivatalban kialakításra kerül. Évi egy alkalommal környezetvédelmi célú közösségi rendezvény tartása. Pályázati forrás esetén Újrahasznosítható papír fokozatos bevezetése, rontott papírok újrafelhasználása Évi 1 alkalommal Évi 1 alkalommal Nyomtatott formában, szórólapon. 18

19 Gazdasági célok: Tématerületek Célok Tervezett intézkedések Vállalások Helyi gazdaság Helyi gazdaság fejlesztése, helyi erőforrások fenntartható használata. A helyi gazdaság élénkítése, a szociális igazságosság és a környezeti erőforrások fenntartható használata érdekében Közösségi gazdaság: a szegénység enyhítése a különböző szegénységi szinteken csak úgy lehetséges, ha biztosítjuk a jövedelemteremtés feltételeit mindazoknak, akik ezzel nem, vagy csak szűkösen rendelkeznek. Helyi piac Helyi piac élénkítése (elsősorban kistérségi szinten) Energiatakarékosság A rendelkezésre álló energiaforrások ésszerű és környezetkímélő használata. Erdőgazdálkodás, kertészeti tevékenységek bővítése: zöldséggyömölcstermesztés, biogazdálkodás lehetőségeinek felmérése (alapanyag, feldolgozási, foglalkoztatási lehetőségek). Közösségi kertgazdaságok ösztönzése, mintaprogram támogatása/indítása. Helyi gazdaság megerősítése a termelői és fogyasztói szokások változásainak ösztönzésével: intézményi beszerzések helyből, kultúrált termelői piac szorgalmazása. Települési energia audit készítése. Önkormányzati intézmények energiaauditja. Környezetkímélő technológiák alkalmazása. Forráslehetőség esetén szakértői anyag készítése Pályázati forrás rendelkezésre állása esetén Tájékoztató, ösztönző anyagok terjesztése lakosság részére Pályázati forrás rendelkezésre állása esetén Pályázati forrás rendelkezésre állása esetén 19

20 Intézményrendszer működése Intézményi kiadások csökkentése: önkormányzat energia felhasználásának csökkentése. A zöld/fenntartható beszerzési és irodai ügyintézés: csökkenteni, újrahasználni, újrahasznosítani. Zöld közbeszerzés elvárásainak alkalmazása. Bezerzések vonatkozásanak megfontolása. társadalmi Önkormányzati példamutatás a fogyasztói szokások megváltoztatása érdekében. Zöld iroda program az önkormányzati fenntartású intézményekben Zöld beszerzési gyakorlat meghonosítása: Biológiailag lebomló, újrahasznosított és újrahasznosítható anyagok vásárlása. A lehető legközelebbről származók termékek és élelmiszerek vásárlása. Erőforrásokat és energiát megtakarító termékek választása. Az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt hatás szempontjából tanúsított termékek (ökocímkék) választása. Újrahasznosítható papír fokozatos bevezetése, rontott papírok újrafelhasználása Tájékoztató, ösztönző anyagok terjesztése lakosság részére. Pályázati forrás esetén technológiák, eljárások átvétele. Takarítás: környzetkímélő vegyi anyagok minimalizálása, alkalmazása. Vízgazdálkodás: víztakarékos csaptelepek (Go Stop) és WC tartályok felszerelése,stb. Hulladékok: törekvés a hulladékminimalizásásra, a hulladéktermelés korlátozása, ezt követően a hulladékok fajták szerint szétválogatása (komposztálási program meghirdetése) Energiafogyasztás fűtés, szigetelés és ablaktömítés, elektromos készülékek, világítás mekarítási lehetőségeinek feltérképezése. Irodai berendezések képernyők, számítógépek, fénymásolók, nyomtatók, faxkészülékek, lapolvasók beszerzése. Ellátások szervezésénél helyi élelmiszerek előnyben részesítése, bio élelmiszerek és méltányos kereskedelemből származó (Fair Trade) termékek (kávé, tea) választása, csapvíz kínálása. Zöld irodaszerek beszerzése és használata: újrahasznosított papírok, újrahasználat, stb. 20

Környezeti fenntarthatóság

Környezeti fenntarthatóság Környezeti fenntarthatóság Cél: konkrét, mérhető fenntarthatósági szempontok vállalása, és/vagy meglévő jó gyakorlatok fenntartása. 5 FŐ CÉLKITŰZÉS I. A környezeti követelmények elfogadása és megtartása

Részletesebben

PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008.

PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008. PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008. OKTÓBER Van-e a településnek hatályos környezetvédelmi programja? van nincs

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében

Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében Óbudai Zöld Szabadegyetem Szabó Magdolna 2011. december 1. főtanácsadó Törvényi háttér Európa Tanácsi alapelvek, Környezeti akcióprogramok 1990. évi LXV. trv.

Részletesebben

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Elfogadta: 198/2008. (III. 26.) Kt. hat. A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA A Nemzeti Környezetvédelmi Program a települési környezet védelmén belül egy kisebb környezet-, és stresszhatást

Részletesebben

SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV

SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV A Sefta-Ker Kft. felismerve a fenntartható fejlődés jelentőségét, egyúttal mélyítve munkatársainak e szemlélet iránti elkötelezettségét megalkotja fenntarthatósági

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. november 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. november 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. november 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 4. napirendi pont: Beszámoló a Programban megfogalmazott

Részletesebben

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK FENNTARTHATÓSÁGI TERVE

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK FENNTARTHATÓSÁGI TERVE CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK FENNTARTHATÓSÁGI TERVE A cigándi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése 1 2010 2 I. ELŐZMÉNYEK Cigánd Város Önkormányzata 8.280.200 Ft forintot nyert az ÁROP-1.A2/A pályázati

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

A turizmus következményeként jelentkező társadalmi és természeti problémák

A turizmus következményeként jelentkező társadalmi és természeti problémák A turizmus következményeként jelentkező társadalmi és természeti problémák Tények és számok A turizmus a világon az egyik legdinamikusabban bővülő ágazat: 1990 és 2004 között 4,2%-os növekedés 2004: külföldre

Részletesebben

PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER

PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER 1. oldal PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI KÉRDŐÍV Település

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ együttgondolkodást indító munkaközi anyag 1. JÖVŐKÉP Mogyoród az agglomeráció egyik kiemelt turisztikai célpontja legyen. Ön milyen települést szeretne?:. Mogyoród egy olyan

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc ÚMVP II. tengely A földhasználat racionalizálása a környezeti és természeti értékek

Részletesebben

Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia április 22.

Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia április 22. Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia 2016. április 22. A FENNTARTHATÓSÁGRA NEVELÉS LEHETŐSÉGEI Galambos Annamária főosztályvezető Földművelésügyi Minisztérium VÁLTSUNK SZEMLÉLETET!

Részletesebben

Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás

Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás 2009 Dr Farkas Hilda Főosztályvezető, címzetes egyetemi docens KÖRNYEZETVÉDELEM A környezet védelme egyre inkább gazdasági szükségszerűség. Stern Jelentés Környezetvédelem

Részletesebben

Fizikai környezet KOHÉZIÓ

Fizikai környezet KOHÉZIÓ Települési jövőkép Sárszentágota Milyen lesz az élet Sárszentágotán 2010-ben? Vízió/Misszió Sárszentágota újra vonzó, lakosai számára otthont és megélhetést biztosító falu lesz, amely környezetével összhangban,

Részletesebben

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság)

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A fenntarthatóságot segítő regionális támogatási rendszer jelene és jövője ÉMOP - jelen ROP ÁPU Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A környezeti fenntarthatóság érvényesítése A környezeti

Részletesebben

A környezettudatosság felmérése a környezetvédelmi program alapozásához Szekció előadás

A környezettudatosság felmérése a környezetvédelmi program alapozásához Szekció előadás A környezettudatosság felmérése a környezetvédelmi program alapozásához Szekció előadás Pintérné Nagy Edit Nyugat-Magyarországi Egyetem Kooperációs Kutató Központ Nonprofit Kft. 2011. május 24. A környezeti

Részletesebben

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba Újrahasznosítási logisztika 1. Bevezetés az újrahasznosításba Nyílt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók Zárt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók

Részletesebben

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata 2014-2019 Kapolcs község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

Tippek a Zöld Iroda Program megv g aló l s ó ít í ásho h z o 2009. szeptember 30.

Tippek a Zöld Iroda Program megv g aló l s ó ít í ásho h z o 2009. szeptember 30. Tippek a Zöld Iroda Program megvalósításhoz 2009. szeptember 30. A KÖVET dióhéjban Kiemelkedően közhasznú egyesület Tudatformálás: képzések, céglátogatások, tapasztalatcserék, kiállítások; EU-s és magyar

Részletesebben

TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK

TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK A természet mindennél és mindenkinél jobb vezető, ha tudjuk, hogyan kövessük. C. G. Jung Az előadás vázlata Természetvédelmi

Részletesebben

Sátoraljaújhely Város

Sátoraljaújhely Város (A 43/2007/4721/II.28./számú határozat melléklete) Sátoraljaújhely Város és városrészeire (Károlyfalva, Rudabányácska, Széphalom), valamint a külterületi lakott városrészekre vonatkozó Helyi Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara A megújuló energiák alkalmazásának szerepe és eszközei a vidék fejlesztésében, a Vidékfejlesztési Program 2014-20 energetikai vonatkozásai Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági

Részletesebben

Természetes környezet. A bioszféra a Föld azon része, ahol van élet és biológiai folyamatok mennek végbe: kőzetburok vízburok levegőburok

Természetes környezet. A bioszféra a Föld azon része, ahol van élet és biológiai folyamatok mennek végbe: kőzetburok vízburok levegőburok Természetes környezet A bioszféra a Föld azon része, ahol van élet és biológiai folyamatok mennek végbe: kőzetburok vízburok levegőburok 1 Környezet természetes (erdő, mező) és művi elemekből (város, utak)

Részletesebben

A környezetvédelem szerepe

A környezetvédelem szerepe A környezetvédelem szerepe Szerepek a környezetvédelemben 2010. június 17. 7. Tisztább Termelés Szakmai Nap TÖRTÉNETE Az emberi tevékenység hatásai a történelem során helyi, térségi, országos, majd ma

Részletesebben

A szelíd turizmus kritériumai

A szelíd turizmus kritériumai A szelíd turizmus kritériumai Történet röviden 60-as évektől fokozódó kritikák Stockholm, 1972: Környezet és fejlődés Brundtland-jelentés, 1974 Rio de Janeiro, 1992: Föld Csúcs Ökoturizmus fogalmának megjelenése

Részletesebben

Lehetőségek az agrár- és vidékfejlesztési politikában

Lehetőségek az agrár- és vidékfejlesztési politikában Az állami költségvetési rendszer környezetvédelmi felülvizsgálata mint a gazdasági válságból való kilábalás eszköze Konferencia az Országgyűlési Biztosok Irodájában, Budapesten, 2009. június 11-én Lehetőségek

Részletesebben

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete. 14/2005.(VI.10) rendelete. az Önkormányzati Környezetvédelmi Alapról

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete. 14/2005.(VI.10) rendelete. az Önkormányzati Környezetvédelmi Alapról Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 14/2005.(VI.10) rendelete az Önkormányzati Környezetvédelmi Alapról Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete ( továbbiakban: képviselőtestület )

Részletesebben

Európa szintű Hulladékgazdálkodás

Európa szintű Hulladékgazdálkodás Európa szintű Hulladékgazdálkodás Víg András Környezetvédelmi üzletág igazgató Transelektro Rt. Fenntartható Jövő Nyitókonferencia 2005.02.17. urópa színtű hulladékgazdálkodás A kommunális hulladék, mint

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17.

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. A tervezés folyamata -közös programozási folyamat a két partnerország részvételével -2012 őszén programozó munkacsoport

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz -

ELŐTERJESZTÉS. - a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz - NYíREGYHÁZA MEGYEI JGÚ VÁRS PLGÁRMESTERI HIVATALA VÁRSFEJLESZTÉSI ÉS VÁRSÜZEMELTETÉSI SZTÁLY 4400 NYíREGYHÁZA, KSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFN: +36 42 524-550; FAX: +36 42 310-647 E-MAIL: VARSFEJLESZTES@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

Települési jövőkép. Sárosd

Települési jövőkép. Sárosd Települési jövőkép Sárosd Problémák Szociális struktúra Kisebbség (10%) Bölcsőde hiánya Gyógyszertár szolgáltatása Hagyományőrzés, nem óvjuk történelmi értékeinket. Képzetlen munkaerő Helyi járatos busz

Részletesebben

Az Országos Területrendezési Terv és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terv törvényekből eredő kerékpáros úthálózat aktuális kérdései

Az Országos Területrendezési Terv és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terv törvényekből eredő kerékpáros úthálózat aktuális kérdései Az Országos Területrendezési Terv és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terv törvényekből eredő kerékpáros úthálózat aktuális kérdései Jövőkép a Budapest Balaton kerékpáros útvonalon című konferencia

Részletesebben

ENERGIA Nemcsak jelenünk, de jövőnk is! Energiahatékonyságról mindenkinek

ENERGIA Nemcsak jelenünk, de jövőnk is! Energiahatékonyságról mindenkinek ENERGIA Nemcsak jelenünk, de jövőnk is! Energiahatékonyságról mindenkinek Dr. Boross Norbert Kommunikációs igazgató ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport Miért van szükség az energiahatékonyságra? Minden változáshoz,

Részletesebben

Vidéki örökség megőrzése. 138/2008. (X.18.) FVM rendelete

Vidéki örökség megőrzése. 138/2008. (X.18.) FVM rendelete Vidéki örökség megőrzése 138/2008. (X.18.) FVM rendelete A támogatás célja A támogatás célja a vidéki térség településein a kulturális örökség fenntartása, helyreállítása, korszerűsítése, ezen belül a

Részletesebben

TEREMÉSZETBERÁT SZAKKÖR ÉVES MUNKATERVE 2013-2014.

TEREMÉSZETBERÁT SZAKKÖR ÉVES MUNKATERVE 2013-2014. TEREMÉSZETBERÁT SZAKKÖR ÉVES MUNKATERVE 2013-2014. Heti óraszám: 1 óra Éves óraszám: 36 óra Készítette: 2013. szeptember 1. ------------------------------------- Dr. Halász Mátyásné Ellenőrizte:.. munkaközösség-vezető

Részletesebben

A település helyzete és sajátosságai

A település helyzete és sajátosságai Környezetvédelmi tapasztalatok Herceghalom Önkormányzatánál Fiatal Diplomások a Környezet Védelméért Program Tisztább Termelés Magyarországi Központja 2008. Február 20. Hadfalvi Ágnes Kertészmérnök Rónaszéki

Részletesebben

LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV CSOBÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ

LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV CSOBÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV CSOBÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ 1. Ön csobánkai lakos? igen nem Ha igen, mióta él a településen? éve 2. Ön csobánkai üdülő tulajdonos? igen nem 3. Tervezi-e, hogy

Részletesebben

Alsónémedi Nagyközség Települési Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálata

Alsónémedi Nagyközség Települési Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálata Alsónémedi Nagyközség Települési Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálata Készítette: Czafrangó Ágnes Fiatal Diplomások a Környezet Védelméért Alsónémedi bemutatása Budapest Alsónémedi általános jellemzői

Részletesebben

ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012. ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA USZT pályázati kírások 2012. I. félévében

ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012. ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA USZT pályázati kírások 2012. I. félévében ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012. ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA USZT pályázati kírások 2012. I. félévében Önkormányzatok számára kiírt aktuális pályázati lehetőségek Témakör Nevelési intézmények fejlesztése Dél Alföld,

Részletesebben

Célterület megnevezése Térségi sajátosságokhoz igazodó képzés Térségi sajátosságokhoz igazodó képzés Innovatív ifjúsági programok

Célterület megnevezése Térségi sajátosságokhoz igazodó képzés Térségi sajátosságokhoz igazodó képzés Innovatív ifjúsági programok A Z Ú M V P I R Á N Y Í T Ó H A T Ó S Á G Á N A K 8 /2011 (II.8) S Z Á M Ú K Ö Z L E M É N Y E A 1 2 2 / 2 0 0 9 ( I X. 1 7. ) FVM R E N D E L E T K E R E T É B E N B E N Y Ú J T O T T P Á L Y Á Z A T

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

1. SZÁMÚ PROJEKT FENNTARTÁSI JELENTÉS

1. SZÁMÚ PROJEKT FENNTARTÁSI JELENTÉS azonosító száma: TÁMOP3.4.38/2296 A (fő)kedvezményezett neve: Avastetõi Általános, MagyarAngol Két Tanítási Nyelvû skola és Alapfokú Mûvészetoktatási 1. SZÁMÚ PROJEKT FENNTARTÁS JELENTÉS 1. Jelentés azonosító

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák

A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák Dr. Viski József főosztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Stratégiai Főosztály Hatásvizsgálatok

Részletesebben

Környezetvédő Egyesület Érd. www.avarosvedo.hu

Környezetvédő Egyesület Érd. www.avarosvedo.hu Környezetvédő Egyesület Érd www.avarosvedo.hu Küldetési nyilatkozat Az Érdi Környezetvédő Egyesület célja lakóhelyünk, Érd természeti, épített és kulturális értékeinek, megismerése, megismertetése, és

Részletesebben

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS Helyi Fejlesztési Stratégia 2014-2020 (MUNKAANYAG) INTÉZKEDÉSEK 1. INTÉZKEDÉS 1. Intézkedés megnevezése A településeken működő, az ott élők helyben maradását elősegítő szolgáltatások körének bővítése,

Részletesebben

Az Integrált Városfejlesztési Stratégia kritikai elemzése környezetgazdálkodási szempontból Békéscsaba példáján

Az Integrált Városfejlesztési Stratégia kritikai elemzése környezetgazdálkodási szempontból Békéscsaba példáján Az Integrált Városfejlesztési Stratégia kritikai elemzése környezetgazdálkodási szempontból Békéscsaba példáján Készítette: Kovács I ldikó II. évf. PhD hallgató Szent I stván Egyetem Környezettudományi

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17. tanév Készítette: Bádonyiné Olasz Erzsébet Börcsökné Csontos Tünde Ökoiskolai munkacsoport: Tagjai: Alsós osztályfőnöki mk: Felsős osztályfőnöki mk.: Alsós humán mk.: Felsős

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A Nemzeti Agrárkörnyezetvédelmi Program (NAKP) céljának ismertetése.

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2010/2011.

Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2010. szeptember 30. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

Őri István vezérigazgató Green Capital Zrt. 2010. május 6.

Őri István vezérigazgató Green Capital Zrt. 2010. május 6. Őri István vezérigazgató Green Capital Zrt. 2010. május 6. A tanulmány az NFGM megbízásából készült Miért? (NFFT Jövőkereső) Mindezekre tekintettel halaszthatatlan, hogy a magyar társadalom körében széleskörű

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ADALÉKOK A VÁROSFEJLESZTÉS XXI. SZÁZADI GYAKORLATÁHOZ Dr.

Részletesebben

Az Országos Széchényi Könyvtár Fenntarthatósági Terve

Az Országos Széchényi Könyvtár Fenntarthatósági Terve Az Országos Széchényi Könyvtár Fenntarthatósági Terve Készült: Budapest, 2009. január 14. TARTALOM PREAMBULUM...3 HELYZETFELMÉRÉS...4 I. KÖRNYEZETTUDATOS MENEDZSMENT ÉS TERVEZÉS...5 I./A Környezeti menedzsment

Részletesebben

Az európai élelmiszeripar tevékenysége az élelmiszer-veszteség és pazarlás. megelőzése és csökkentése érdekében. NÉB)( Maradék nélkül konferencia

Az európai élelmiszeripar tevékenysége az élelmiszer-veszteség és pazarlás. megelőzése és csökkentése érdekében. NÉB)( Maradék nélkül konferencia Az európai élelmiszeripar tevékenysége az élelmiszer-veszteség és pazarlás megelőzése és csökkentése érdekében NÉB)( Maradék nélkül konferencia 2016. november 18. Szöllősi Réka Élelmiszer-feldolgozók Országos

Részletesebben

Kérdőív. 1.) Véleménye szerint mi a legnagyobb érték településén? 2.) Mi a három legfontosabb észrevétele a településével kapcsolatosan? a.) b.) c.

Kérdőív. 1.) Véleménye szerint mi a legnagyobb érték településén? 2.) Mi a három legfontosabb észrevétele a településével kapcsolatosan? a.) b.) c. Kérdőív 1.) Véleménye szerint mi a legnagyobb érték településén? 2.) Mi a három legfontosabb észrevétele a településével kapcsolatosan? a.) b.) c.) 3.) Kérem, mondja meg, mi a három LEGNAGYOBB PROBLÉMA,

Részletesebben

2015. április 23. Környezet munkacsoport

2015. április 23. Környezet munkacsoport 2015. április 23. Környezet munkacsoport Újpest középtávú célrendszere Integrált Településfejlesztési Stratégia 1. Versenyképes helyi gazdaság és üzleti környezet 2. Hatékony közösségi infrastruktúrák

Részletesebben

A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban

A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban Kihívások és lehetséges megoldások Tóth Péter Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Virágzó Vidékünk Európa Nap- Hogyan tovább

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Horizontális politikák érvényesülése a projektekben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Horizontális politikák érvényesülése a projektekben Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel a projektekben Környezeti fenntarthatóság Esélyegyenlőség Jogkövetkezmények Családbarát munkahelyi körülmények megteremtése, erősítése A nemek közötti egyenlőség

Részletesebben

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége Kérdőív Foglalkoztatási stratégia kidolgozása Abaújban, a helyi foglalkoztatási kezdeményezések

Részletesebben

A/ Általános elvárások:

A/ Általános elvárások: Öko iskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek Határidő Felelős A/ Általános elvárások: Az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása. Igényes környezet kialakítása és kialakíttatása a diákok

Részletesebben

Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség tevékenysége, 2012. Q1. 2012. április 11.

Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség tevékenysége, 2012. Q1. 2012. április 11. Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség tevékenysége, 2012. Q1 2012. április 11. Az új termékdíjas törvény Az új koncepció céljai: Egyablakos rendszer kiépítése Átlátható Számonkérhető Nyomon követhető

Részletesebben

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006.

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006. KD-TEÚT-133-2006 Sikeres pályázatok 2006 2010. években a.) Berhida Városi Önkormányzat 4. számú melléklet Szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása 35.959.000,- Települési hulladék közszolgáltatásfejlesztési

Részletesebben

Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Szijártóháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2011. szeptember 30. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának

Részletesebben

PROJEKT CÍME: A lakossági tanácsadás fejlesztése a fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok

PROJEKT CÍME: A lakossági tanácsadás fejlesztése a fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok PROJEKT CÍME: A lakossági tanácsadás fejlesztése a fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok hatékonyságának növelése érdekében Fenntartható tematikához kapcsolódó

Részletesebben

A térségfejlesztés modellje

A térségfejlesztés modellje Szereplők beazonosítása a domináns szervezetek Közigazgatás, önkormányzatok Szakmai érdekképviseletek (területi szervezetei) Vállalkozók Civil szervezetek Szakértők, falugazdászok A térségfejlesztés modellje

Részletesebben

(egységes szerkezetben)

(egységes szerkezetben) 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/1999./V. 26./ Ktr. számú rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos kötelező közszolgáltatás igénybevételéről (egységes szerkezetben)

Részletesebben

Turizmus. Környezetvédelem a turizmusban. Ökoturizmus. Fenntartható fejlődés

Turizmus. Környezetvédelem a turizmusban. Ökoturizmus. Fenntartható fejlődés Turizmus Környezetvédelem a turizmusban Fenntartható fejlődés Olyan fejlődés, amely képes kielégíteni a jelen szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációinak lehetőségeit saját szükségleteik

Részletesebben

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület LEADER kritériumrendszere A Nyírség Helyi Akciócsoport

Részletesebben

A szén-dioxid mentes város megteremtése Koppenhága példáján. Nagy András VÁTI Nonprofit Kft.

A szén-dioxid mentes város megteremtése Koppenhága példáján. Nagy András VÁTI Nonprofit Kft. A szén-dioxid mentes város megteremtése Koppenhága példáján Nagy András VÁTI Nonprofit Kft. Szén-dioxid semlegesség A vízió: 2025-ben Koppenhága lesz az első szén-dioxidsemleges főváros a világon. az összes

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemről, közterületek használatáról és az állattartásról Hatályos: 2016. szeptember 6. Nyirád 2001

Részletesebben

Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások

Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások? Bibók Zsuzsanna főosztályvezető-helyettes 2011. június 14. Tartalom Fenntartható fejlődés A környezetvédelem és alapelvei

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

- Fenntarthatósági szempontok érvényesítése a pályázatokban -

- Fenntarthatósági szempontok érvényesítése a pályázatokban - - Fenntarthatósági szempontok érvényesítése a pályázatokban - A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C A Tokaji kistérség fejlesztési

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁG 2011. ÉVI MUNKATERVE

PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁG 2011. ÉVI MUNKATERVE Hort Község Önkormányzata 3014 Hort, Szabadság tér 40. 37/378-001, fax: 37/378-982 PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁG 2011. ÉVI MUNKATERVE 1 Pénzügyi és Gazdasági Bizottság üléseit, a Testületi üléseket megelőzően

Részletesebben

A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP

A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP Huba Bence igazgató KvVM Fejlesztési Igazgatóság KEOP Operatív Program szintű forrásallokációja Természetvédelem 3% Energiahatékonyság 3% MEF 4% Fenntartható

Részletesebben

Nulla hulladék?! A csı végérıl a folyamatok elejére. Szilágyi László 2009. február 5. Visegrád

Nulla hulladék?! A csı végérıl a folyamatok elejére. Szilágyi László 2009. február 5. Visegrád Nulla hulladék?! A csı végérıl a folyamatok elejére Szilágyi László 2009. február 5. Visegrád Idén száznál több lerakót be kell zárni, de sok helyen még nincs kész az új. Sorban dılnek be a begyőjtı cégek,

Részletesebben

ELKÜLÖNÍTETT BEGYŰJTŐ ÉS KEZELŐ RENDSZEREK KIÉPÍTÉSE, A HASZNOSÍTÁS ELŐSEGÍTÉSE

ELKÜLÖNÍTETT BEGYŰJTŐ ÉS KEZELŐ RENDSZEREK KIÉPÍTÉSE, A HASZNOSÍTÁS ELŐSEGÍTÉSE ELKÜLÖNÍTETT BEGYŰJTŐ ÉS KEZELŐ RENDSZEREK KIÉPÍTÉSE, A HASZNOSÍTÁS ELŐSEGÍTÉSE Célok a települési szilárd hulladék 40%-ának hasznosítása 2009ig, 50%-ának hasznosítása 2013 végéig a lerakott hulladék biológiailag

Részletesebben

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2015. (IV.8.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK GAZDÁLKODÁSRÓL Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (IV.29.)

Részletesebben

Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének. 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete

Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének. 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete a települési szilárd hulladék kezelési közszolgáltatás igénybevételéről Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A szerves hulladékok kezelése érdekében tervezett intézkedések

A szerves hulladékok kezelése érdekében tervezett intézkedések A szerves hulladékok kezelése érdekében tervezett intézkedések A települési szilárdhulladék-fejlesztési stratégiában (20072016) meghatározottak szerint Farmasi Beatrix tanácsos KvVM Környezetgazdasági

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS AMOENITAS Biatorbágyi

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív Program

Környezet és Energia Operatív Program Környezet és Energia Operatív Program Heltai László referens, KEOP IH FVM VKSZI, 2008. június 17. Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) Derogációk: - Szennyvíz: - 2010-ig a 10 000 LE feletti agglomerációk,

Részletesebben

Adjon zöld utat irodai megtakarításainak!

Adjon zöld utat irodai megtakarításainak! Adjon zöld utat irodai megtakarításainak! - Zöld Iroda Program - Lontayné Gulyás Mónika Green IT konferencia 2010. szeptember 22. A KÖVET dióhéjban Kiemelkedően közhasznú egyesület Tudatformálás: képzések,

Részletesebben

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2002 (XII. 20.) rendelete A települési hulladékokkal és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos közszolgáltatásokról

Részletesebben

SURVIVE ENVIRO Környezetmenedzsment Tanácsadó Nonprofit Kft www.survive.hu www.zolduzlet.hu. Mintaprojekt Zöldülnek a Királyok

SURVIVE ENVIRO Környezetmenedzsment Tanácsadó Nonprofit Kft www.survive.hu www.zolduzlet.hu. Mintaprojekt Zöldülnek a Királyok SURVIVE ENVIRO Környezetmenedzsment Tanácsadó Nonprofit Kft www.survive.hu www.zolduzlet.hu Mintaprojekt Zöldülnek a Királyok Előzmények Fogyasztói elvárások a környezetbarát üzletvitel tekintetében A

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 12.A területfejlesztés és területrendezés jogintézményei és szervei /A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata/ Szabályozás: 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

Energia alternatívák a kisvárosokban.

Energia alternatívák a kisvárosokban. A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG XII. VÁNDORGYŰLÉSE Helyi fejlesztés Veszprém, 2014. november 27 28. Energia alternatívák a kisvárosokban. A Dél-dunántúli régió megújuló energiaforrásainak hasznosítása

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék kezeléséről, a hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. év november 26.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

Magyar Közgazdasági Társaság Logisztikai Szakosztálya

Magyar Közgazdasági Társaság Logisztikai Szakosztálya Magyar Közgazdasági Társaság Logisztikai Szakosztálya Vándorffy István:Logisztikai és a környezet 2011. március Logisztikai területek Raktározás és a környezet Szállítás és környezet Inverz logisztika

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSE: HAZAI GYAKORLAT

SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSE: HAZAI GYAKORLAT SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSE: HAZAI GYAKORLAT DR. CSER-PALKOVICS ANDRÁS POLGÁRMESTER VÁROS ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰ KÖDÉSÉNEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI EURÓPAI ÉS HAZAI TAPASZTALATOK TÜKRÉBEN KONFERENCIA

Részletesebben

Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások

Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások Jasper Anita Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. Élelmiszerhulladékok kezelésének és újrahasznosításának jelentősége

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2012/2013.

Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2012. szeptember 1. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritások A prioritás vonatkozó A prioritáshoz kapcsolódó tervezett intézkedések: Intézkedések

Részletesebben

... 51... 51... 52... 52 2

... 51... 51... 52... 52 2 1 ... 51... 51... 52... 52 2 ... 54... 55... 62... 62... 64... 64... 65... 65... 65... 66... 66... 67 3 4 1 Jászfényszaru Város Településfejlesztési Koncepció Jászfényszaru Város Önkormányzata 2002., Integrált

Részletesebben

A Zöld Óvoda cím jelentősége, a program eredményei és jövőbeli perspektívái. Kovács Lászlóné

A Zöld Óvoda cím jelentősége, a program eredményei és jövőbeli perspektívái. Kovács Lászlóné A Zöld Óvoda cím jelentősége, a program eredményei és jövőbeli perspektívái Kovács Lászlóné laszlone.kovacs@vm.gov.hu A Zöld Óvoda program jelentősége Jogi háttér tartalmában megtalálható Az Óvodai nevelés

Részletesebben