HITÉLETÜNK LAPJAI KERESZTÉNY HITÉLETI FOLYÓIRAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HITÉLETÜNK LAPJAI KERESZTÉNY HITÉLETI FOLYÓIRAT"

Átírás

1 HITÉLETÜNK LAPJAI KERESZTÉNY HITÉLETI FOLYÓIRAT Mert rész szerint van bennünk az ismeret A TARTALOMBÓL: A gyógyító szeretet Giuseppe Moscati ( ) orvos Nápolyban élt és gyógyította a betegeket a XX. század első évtizedeiben, nem csak kiváló diagnoszta és nagy tudós volt, de emberségből is ragyogó példát mutatott kortársainak és az utókornak is. Orvosi pályafutását teljes egészében a legszegényebbek szolgálatába állította. ÁRTATLANSÁGUNK TÖRTÉNETE /OROSZ TAMÁS/ avagy hogyan bizonyítottuk be, hogy nem vagyunk biznisz egyház? Sehogy. De nézzük csak sorjában, miről is szólt ez a történet. MEGTÉRÉS, BŰNBÁNAT, BŰNVALLÁS /BEKK ISTVÁN/ A mai frissen megtért keresztények körében sajnos gyakori eset, hogy megtérés után inkább ismét a világot választják. Okkal merülhet fel a kérdés: Vajon miért ennyi a visszaeső keresztény manapság? Augusztusban kis gyülekezetünk ismét gyarapodott újjászületett testvérekkel. 20.ZSOLTÁR Az éneklőmesternek; Dávid zsoltára. Hallgasson meg téged az Úr a szükség idején; oltalmazzon meg téged a Jákób Istenének neve. Küldjön néked segítséget a szent helyről; és a Sionból támogasson téged. Emlékezzék meg minden ételáldozatodról, és égőáldozataidat találja kövéreknek. Szela. Cselekedjék veled szíved szerint, és teljesítse minden szándékodat. Hogy örvendhessünk a te szabadulásodban, és a mi Istenünk nevében zászlót lobogtassunk: teljesítse az Úr minden kérésedet! Most tudom, hogy az Úr megsegíti felkentjét; meghallgatja őt szent egeiből jobbjának segítő erejével. Ezek szekerekben, amazok lovakban bíznak; mi pedig az Úrnak, a mi Istenünknek nevéről emlékezünk meg. Azok meghanyatlanak és elesnek; mi pedig felkelünk és megállunk. Uram, segítsd meg a királyt! Hallgasson meg minket, mikor kiáltunk hozzá. Mi is az, hogy újjászületett? :

2 Ártatlanságunk története 1. avagy hogyan bizonyítottuk be, hogy nem vagyunk biznisz egyház? Sehogy. De nézzük csak sorjában, miről is szólt ez a történet. ÁRTATLAN-nak nevezzük, aki nem követ el bűnt. Ha valaki mégis a gyanú árnyékába kerül (akárki által is), annak be kell bizonyítania ártatlanságát. Mindenkit megillet azonban az ártatlanság vélelme mindaddig, amíg csalhatatlanul be nem bizonyosodik tényleges bűnössége. Egy jogállamban. Nálunk más történt az egyházak jogállásának és - nem mellékesen- megítélésének területén. VALAKI a gyanú árnyékába hozta a kisegyházakat (úgy általában mind a 300-at), így logikusan annak kellett volna következnie, hogy a kisegyházak lehetőséget kapnak arra, hogy bebizonyítsák az ellenkezőjét. Az ártatlanság vélelme idején így sem státuszuk, sem megítélésük nem változott volna mindaddig, amíg be nem bizonyosodik (akár mind a 300- ról), hogy közpénzeket tüntetnek el, vagy használnak fel jogtalanul. Merthogy a VÁD ez volt ellenük. Ezeket nevezték honatya nyelven biznisz egyházak - nak. MINDET. A Ceglédi Gyülekezetet is. Eszerint mi is csak azért hoztuk létre egyházunkat, mert így több pénzt tudtunk kicsikarni az államkasszából. Aki szolgál, vagy egyszerűen csak tagja ennek a gyülekezetnek, vagy ismeri valamennyire, az tudja, hogy szellemi- lelki- erkölcsi meggyőződésből fakadó szükségszerűség miatt tettük meg ezt a lépést. Céljaink között elsődlegesen hitéleti tevékenységhez kötődő elemeket láthatott nemcsak a honlapunk olvasója, hanem bárki, aki valamilyen okból vette a fáradságot, és ellátogatott hozzánk. Persze, aki nem vette a fáradságot, hanem megfogalmazta, vagy hitt a VÁD- nak, az könnyű szívvel állíthatta törvényi és adminisztrációs buktatók elé a kisegyházakat. Nos, az új egyházügyi törvénynek ez volt a lényege, és hatása. Némelyek tudtommal bele is buktak a szövevényes eljárási nehézségekbe, így csak azok tudták venni az akadályt, és így immáron egyesületté válni, akik jogi és intézkedési területen jártasabbak voltak, vagy másoktól segítséget kaptak. A CEGLÉDI GYÜLEKEZET KERESZTÉNY EGYESÜLET án hivatalosan is létrejött. Ezt a Budapest Környéki Törvényszék megfelelő végzése tanúsítja. Többen hónapokat kínlódtak azért, hogy ez megvalósuljon, a hívők többsége persze csak némi kellemetlenségként élhette át, a közgyűlések (időnként megismételt) procedúráit, a többszöri aláírásokat. A szerencsétlenül jártakkal ellentétben tehát jogi értelemben talpon maradtunk, aminek jutalma az, hogy megkaphatjuk a 2010.!! tárgyévre felajánlott 1%-os adó visszatérítést, és rendelkezhetünk majd az egyesületeknek járó 1%-ról is a jövőben. Aki ugyanis nem kapott elfogadó bírósági végzést, az már ezt a évi összeget sem kapja meg.

3 Ártatlanságunk története 2. Az ártatlanságunk vélelme időszakát tehát komoly munkával töltöttük. Jó esetben jogállamban- ennek sikere meghozhatta volna azt az eredményt, hogy sem jóhiszeműen megszerzett státuszunkban, sem finanszírozásunkban, sem megítélésünkben nem szenvedtünk volna csorbát. Mivel azonban a VÁD előítélet volt a törvényhozók részéről, ezért még a feltételek teljesítése ellenére sem maradhatott meg sem egyházi státuszunk, sem az eddigi finanszírozásunk mértéke, sem a jó megítélésünk. A megfelelés csak a jogi túlélést, valamint a részbeni finanszírozási hozzájárulást jelenthette. Ezt elértük. És még valamit: Istennek való tetszést. Ő ÁRTATLANNAK ítélt minket. Nézzük csak meg: mióta elindult ez a közösségpróbáló bizonyítási időszak (ez év elejétől), gyülekezetünk új tagokkal gazdagodott, felfogásában megújuló félben van, szolgálatkész embereket nyertünk, jobb a légkör, a testvéri szeretet kézzelfoghatóbbá vált. Többetektől hallom, hogy jó belépni ebbe a gyülekezetbe! Mit bizonyít ez, ha nem azt, hogy Isten közelebb jött hozzánk. Ennél jobb nem is történhetne velünk. Testvérek!! (mondom magamnak is) Fel a fejjel! Annál is inkább, mert az eljárás során nemcsak Isten, hanem jogilag hozzánk kapcsolódó szakemberek (jó és rosszindulatúak) közül többek őszinte! elismerését is kiváltottuk! Mit számít, ha eközben nem mindenki lát is bennünket ÁRTATLANNAK! Orosz Tamás, a Ceglédi Gyülekezet Keresztény Egyesület elnöke Régebbi számainkból: Újabb sarkalatos törvény szövege ismerhető meg a Magyar Közlöny 85. számából. "A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról" című évi C. törvény szövege elérhető. A törvény január 1. napján lép hatályba. Forrás: Joginfo Megszabta a Fidesz, miben hihetünk Még a KDNP javaslatát sem tartotta elfogadhatónak a Fidesz által elfogadott egyházi törvény lényegesen megváltozott az eredeti tervekhez képest. Megmaradt azonban a jogvédők és az ellenzék által kifogásolt megkülönböztetés, mely végül 14 egyházat emel ki a többi közül, ráadásul az Országgyűlés kétharmados többségére bízták annak eldöntését is, mi a valódi vallási tevékenység, s mi nem, mely közösség lehet egyház, s melyik nem. A jogszabály felváltja az 1990 óta érvényes egyházi törvényt, amely ugyan valóban laza, formális feltételekhez kötötte az egyházalapítást, ám világosan kimondta: az egyházakat azonos jogok illetik meg, és azonos kötelezettségek terhelik, ezen felül pedig a vallásszabadság minél teljesebb biztosítása, valamint az állami befolyás, ellenőrzés minél teljesebb kiiktatása volt a célja. Éppen ezeket az értékeket csúfolja meg most a kormánytöbbség által elfogadott, a házelnök által aláírt jogszabály. Forrás: NÉPSZAVA online júl.

4 Ártatlanságunk története 3. Egyházként ismerik el a következő felekezeteket: Magyarországi Metodista Egyház, Magyar Pünkösdi Egyház, Szent Margit Anglikán/Episzkopális Egyház, Erdélyi Gyülekezet, Hetednapi Adventista Egyház, Magyarországi Kopt Ortodox Egyház, Magyarországi Iszlám Közösség, illetve a Krisztusban Hívő Nazarénus Gyülekezetek. Az egyházként való elismerést rajtuk kívül még: A Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége, Az Üdvhadsereg Szabadegyház Magyarország. Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza, Magyarországi Jehova Tanúi Egyház, Öt buddhistavallási közösség (egy sorban): a Tan Kapuja Buddhista Egyház, a Buddhista Misszió, Magyarországi Árya Maitreya Mandala Egyházközösség, a Magyarországi Karma - Kagyüpa Buddhista Közösség, a Magyarországi Kínai Chanbuddhista Egyház és a Gyémánt Út Buddhista Közösség kaphatja meg. Forrás: február 10., péntek, 11:52 Szerző: MTI 3-dik és 4-dik számunkban számoltunk be az Egyház ügyi törvényről bővebben

5 Az Istennel való kapcsolat helyreállítása-az üdvkorszakok tartalma 1 5. szakasz: A törvény kora II. (II. Mózes 1,8-Malakiás 4,6) Orosz Tamás tollából Előző írásomban megígértem, hogy megvizsgáljuk, hogyan folytatódott és milyen eredménnyel is zárult a törvény igen jelentős és hosszú korszaka. Bevezetés Minden korszak esetében megkerestük Isten konkrét szándékát a korszakra adott kijelentés alapján. Ez annak az üdvkorszaknak a célja. Látjuk, hogy több üdvkorszak követi egymást, amelyek az előzőekhez képest újat hoztak Istentől. Lényegük, hogy az ember által elrontott Isten-ember kapcsolat valamely fontos momentumának önvizsgálatára alkalmas az ember számára. Az üdvkorszakok tehát alapvető tartalmuk mellett pedagógiai megfontolásokat is tartalmaznak Isten részéről. Ez azt jelenti, hogy az embert nemcsak viszonyok, rendelkezések alá vonja, hanem megérteti vele a probléma valós tartalmát, aminek bemutatását célozza a kijelentés. Az ártatlanság kora például arra mutat rá, hogy az ember nem tud bűn nélkül élni, a lelkiismeret kora arra, hogy bűnös lelkiismerete alapján nem tud Istenez közeledni. A valós felelősség korszaka, az ember felelős cselekvésre való képtelenségére, az atyák kora az eredendő bűn (hitbeli atyákon is) átívelő hatalmára mutat rá. A törvény korszakának pedagógiai tartalma az összes közül a legerőteljesebb. Nem momentumonként, hanem teljes egészében rávilágít az ember bűnös természetére, mint olyan akadályra, amely miatt senki sem ismeri az Urat, még a törvény megtartói sem!!!! (53.Zs: 3-4) Láttuk a múlt alkalommal a törvényadás körülményeit. Hatalmas erővel jelent meg az Úr a törvény tartalmának megerősítésére a Sínai-hegyen. Ezt megelőzően közel jött népéhez (ezt jelenti a JHVH), hogy bizalom alapját vesse meg a törvény megtartásához azzal, hogy kiszabadította őket Egyiptomból. A törvény tétje és a próféták bizonysága A törvényadás felemelő pillanatában már érezhető volt a hatalmas tét: meg fogják-e tartani a törvényt Izrael fiai? Szándékuk szerint igen (2Móz 19,8), de vajon sikerült-e? Ha igen, akkor ezt jelezné, hogy a törvény a felkent főpap és a papság, esetleg a bírák Isten által rendelt vezetői rétegén kívül senki másra nem lett volna szükség a törvény össztársadalmi megtartásához. Abban az esetben, ha ezeken kívül Isten mások kiküldésére kényszerül, azt jelzi, hogy a nép (vagy annak egy része) nem tartja meg a törvényt. Abban az esetben, pedig ha a kiküldöttekre sem hallgatnak, kész a

6 Az Istennel való kapcsolat helyreállítása-az üdvkorszakok tartalma 2 törvény tudatos megszegése. Ennek eredménye pedig halál (átkozott, aki meg nem tartja e törvény beszédeit 5Móz:27,26). Izrael ószövetséghű vezetői ugyan soha, de Isten emberei elismerték, hogy Izrael fiai nem tartották meg a törvényt! ( Kik a törvényt angyalok rendelésére vettétek, és nem tartottátok meg! Ap Cs: 7,53) Ennek bizonyítéka az, hogy Isten újra és újra próféták kiküldésére kényszerült. Isten szavait szólták ugyan, de beszédüket nem tartották meg! Az ő üzenetük a nép bűnösségének megállapítása, és a törvény alapján való helyreállás volt. Sámuel, Illés, Ézsaiás, Jeremiás, Ezékiel és a többiek - nevesek és névtelenek- akik éheztek, szomjaztak, juhok bőrében bujdostak, éhezve, nyomorgatva ( Zsid: 11,37-39) a hű tanúi ennek a korszaknak. Jézus egy példázatban foglalja össze ennek a törvényszegő össztársadalmi magatartásnak a legembertelenebb oldalát: (Máté 23,33-41: példázat a szőlőmunkásokról) Mindezek a kemény bizonyságtételek azonban nem pusztán az ember elvesztése jogosságának megállapítását, hanem egy ennél magasabb rendű isteni tulajdonság kibontakozását segítik elő: az irgalomét ( dicsekszik az irgalmasság az igazsággal szemben Jakab 2:13) A törvény pedagógiai célja tehát az volt, hogy az ember elfogadja azt, hogy kegyelemre van szüksége. A kegyelem Jézus Krisztus által lett (valósággá) (Ján:1,17). A törvény tehát nem más, mint Krisztusra vezérlő (tanító) mester.(gal:3,24) A törvény hosszú és rögös pályája abban nyert értelmet, hogy az Isten közelségében való élet lehetőségét Isten nem törvény által, hanem másként, kegyelemből adta meg az embernek. ( nem cselekedetekből, hogy senki se kérkedjen : Eféz:2,9 ) A törvény cselekedeteiből egyetlen test sem igazul meg, mert csak a bűn ismerete van a törvénytől (Róm:3,20)! Isten valódi megismerése tehát nem lehetséges törvény alatt ( Te Izrael tanítója vagy és nem tudod ezeket? -kérdezte Jézus a Ján:3,10-ben). Ez igaz volt akkor is, és igaz ma is! Ez az egyik legjelentősebb figyelmeztetés a ma élő hívők számára is! Istent ugyanis csak az újjászületett ember tudja valósan felfogni, megérteni, és önként!!! követni! Törvényt megtartó, de újjá nem született ember semmiképpen nem láthatja meg az Isten országát!!! (Ján: 3,3) Összegezve tehát az üdvkorszakok jelentősége abban van, hogy Isten ezeken keresztül fokozatosan érttette meg az emberrel, hogy természetének alkalmatlansága az oka a Vele való közösség hiányának. Aki viszont őszintén keresi ezt a kapcsolatot, az megtalálja a kegyelem birtokosában, Jézus Krisztusban. Ez egyben teljes üdvösséget jelent minden hívő számára. Hála és Dicsőség az Úrnak az üdvkorszakokért, és a teljes üdvösségért! Utolsó írásomban az Újszövetségről, mint az üdvkorszakok legjelentősebbikéről, Isten végső céljának beteljesedéséről fogok írni. Orosz Tamás

7 A gyógyító szeretet Giuseppe Moscati ( ) orvos Nápolyban élt és gyógyította a betegeket a XX. század első évtizedeiben, nem csak kiváló diagnoszta és nagy tudós volt, de emberségből is ragyogó példát mutatott kortársainak és az utókornak is. Orvosi pályafutását teljes egészében a legszegényebbek szolgálatába állította. Moscati egész életét áthatotta a szeretet- Istenbe vetett mély hit és a nagyfokú felelősség másokért, amit tevékenyen megvalósított a mindennapokban. Giuseppe számára a betegek fájdalma nem csupán fizikai fájdalom, hanem mint egy testvér, egy felebarát segélykiáltása, melyen az orvosnak enyhítenie alapvető kötelessége, minden szeretetével. Tanítványait így inti: Tudnotok kell, hogy akár egy gesztussal is enyhíthetitek a beteg fájdalmát, vagy egy helyes tanáccsal, néhány helyes szóval, öleléssel, nem csak a rideg orvosi receptekkel. Érezzétek az isteni energiát, ami átmegy rajtatok. Meghallhatjátok a szív dobbanásait, a lélegzés ritmusát. Ha megtaláljuk ezt az erőt, felerősödhetnek az ösztöneink, segítenek a diagnosztizálásban. Giuseppe orvosi hivatásában mindvégig az a belülről fakadó irgalmas hit és meggyőződés hatja át, hogy Jézus él minden betegben. A szegények orvosának szájából a szeretet szó nem sokszorosan lejáratott, üresen kongó fogalom, hanem a mindennapokban folyamatosan megélt gyakorlat. A legszegényebb, nincstelen betegeket saját otthonában kezeli, pénzt ad nekik, gyógyszerre, ételre. Amikor mindez súlyosan megrendíti az anyagi helyzetét, eladogatja a család értékes bútorait, festményeit. Élete végére elszegényedik, de ő így boldog, ebben a semmiben talál meg mindent, önmagát teljesen kiüresítve, tökéletesen feloldódik mások szolgálatában. Giuseppe Moscati nem csupán az anyagi értékeiről mond le. Szerelme, Elena lázad a társadalmi konvenciók ellen, de nyugalmas életre vágyódik, egy szép családi otthont szeretne, sok gyerekkel. Giuseppe életének azonban központi hitvallása, amit a gyakorlatban is folyamatosan megcselekszik: Azzal vagyok, akinek szüksége van rám. Orvos vagyok Az én életem nemcsak az enyém, hanem a betegeké, meg a szegényeké. Elena képtelen ezt elfogadni. Giorgio Piromallo/ Moscati kollégája, egyben legjobb barátja,/ felesége lesz. Ám Giuseppe emberi nagyságát jól jellemzi, hogy nem neheztel emiatt sem Elenára, sem Giorgióra. Moscatinak sokféle ellenállást kell legyőznie. Az idősebb orvosok élén Delilo professzorral értetlenül figyelik, hogy a kötelező vizsgálatokon túl szeretettel közeledik a betegekhez, hosszasan elbeszélget velük. A sokáig merev szabályok között élő, de idővel Moscati legodaadóbb segítőjévé vált Helga nővér felismeri: megjelent maga. És megértettem, hogy irgalom nélkül a kötelesség meg az igazság is, pusztán üres szavak. A bizalmát teljes mértékben Krisztusba vető, mélyen hívő, de a hamis illúziókat elvető Helga nővér nem titkolja, hogy Moscati doktornak rengeteg ellensége lesz: magának csak kritika, irigység fog jutni, és nagyon kevés elismerés. Azt mindig az kapja majd, aki feleannyit sem ér, mint maga. Moscati : Az Úr megadott nekünk mindent, de életünk végén el kell tudnunk számolni az adományaival. Nem a tudomány, hanem a szeretet változtatta meg a világot Dicsőség, győzelem, gazdagság, tudomány, mind porba hull, az élet minden gyönyörűsége elmúlik, csak az örök szeretet marad meg, minden jónak a forrása, a szeretet, mely túlél minket. Mert a szeretet Isten Életét meg is filmesítették: A szeretet gyógyít címmel

8 Megtérés, Bűnbánat, Bűnvallás A mai frissen megtért keresztények körében sajnos gyakori eset, hogy megtérés után inkább ismét a világot választják. Okkal merülhet fel a kérdés: Vajon miért ennyi a visszaeső keresztény manapság? A megtérésük mennyiben volt megfontolt, előrelátó, lelket megmentő döntés? Az őszinteségben nem kételkedhetünk, de abban, hogy az Istent kereső emberek valóban megértettek a golgotai kereszt jelentőségét ebben sokszor kétségeim támadtak. A szerencsénkre Isten igéje mindig útbaigazítást ad ebben a témában is: De még most is így szól az Úr: Térjetek meg hozzám teljes szívetek szerint; böjtöléssel is, sírással is, kesergéssel is. És a szíveteket szaggassátok meg ne ruháitokat, úgy térjetek meg az Úrhoz, a ti Istenetekhez; mert könyörülő és irgalmas ő; késedelmes a haragra és nagy kegyelmű és bánkódik a gonosz miatt. ( Joel ) Bánjátok meg azért és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek, hogy eljöjjenek a felüdülés idei az Úrnak színétől, (Ap.csel.3.19.) Az Ó.- és az Újszövetség is kijelenti, hogy Isten teljes alázatot és szívbeli odafordulást Ő hozzá a bűntől való teljes elfordulást kíván meg, az én teljes kapitulálását a kegyelem Istene előtt. Mi becsülnivaló van bennünk megtérésünk előtt? És mi mindnyájan olyanok voltunk, mint a tisztátalan és megfertőztetett ruha minden mi igazságaink, és elhervadánk, mint a falomb mindnyájan, és álnokságaink, mint a szél hordanak el bennünket! (Ézsaiás 64.5.) Szokták azt is kérdezni: Mit láttál bennem Uram? Azt akire a haragom ki fogom önteni! (Zsoltárok ; ; II. Tesszalonikaiakhoz 1.8.) Miért gondolhatjuk azt, hogy Isten ma esetleg már megváltozott? Mai modern világunkban nincs szükség a töredelmes és bűnbánó szívre, amikor hozzá közelítünk? Isten beéri már kevesebbel is? Igen ezt a hibát én is elkövettem. (Csak mond el utánam ezt az imát és már üdvösséged is van-gondolhatnánk.) Aki szívében hiszi és szájjal megvallja üdvözül (Rómabeliekhez ) Ez egyébként igaz, de aki ezt már egy teljes megtérésnek hiszi, az szerintem téved. Jézus arra tanít bennünket a Nikodémussal folytatott beszélgetése során (János ) hogy az embernek szükséges víztől és Szellemtől újjászületnie! A tanítványokkal együtt így kiáltunk fel: Kicsoda üdvözülhet tehát? Ami az embereknél lehetetlen az lehetséges az Istennél! (Lukács ) Miért is gondolhatnánk azt, hogy egy első ima után megtörtént az újjászületés? Tényleg hátra dőlhetünk, ennek az embernek már üdvössége van? Úgy gondolom, hogy ezt csak az éli át igazán, aki a Krisztusban új teremtéssé lesz! A régiek elmúltak, ímé újjá lett minden. Mindez pedig Istentől van. Nem emberektől! Egyetlen szolgáló sem tud senkit újjászülni sem víz sem Szellem által, mert ezt az Úr teszi az Ő végtelen kegyelméből.

9 Megtérés, Bűnbánat, Bűnvallás A leghelyesebb viselkedés, ha segítünk, kalauzoljuk megtérni vágyó embertársunkat Ha elhallgatjuk előtte, hogy Isten a bűnbánatban, bűnvallásban, teljes összetöretésben-ő előtte-tehát ezekben a dolgokban gyönyörködik, akkor nem mondjuk el a teljes igazságot. Ha a bűneivel nem számol, el az ember Istennek teljes megtérésnek nevezhetjük azt? Hol van ebben a szív megszaggatása? Hol van a teljes belső emberem átadása az Úrnak? Dávid a Zsoltárokban sokszor ír erről: Vétkemet bevallám néked, bűnömet el nem fedeztem. Azt mondtam: Bevallom hamisságomat az Úrnak és te elvetted rólam bűneimnek terhét. (Zsolt.32.5;) Isten előtt kedves áldozatok: a töredelmes lélek; a töredelmes és bűnbánó szívet, óh, Isten nem veted te meg! (Zsolt ) Vajon miért kell ezeket megtenni az embernek, ha teljes megtérésre akar eljutni? Mert Isten nem akarja, hogy a szívünkben bármilyen dédelgetett meg nem vallott bűn legyen! Az Isten előtt megvallott, töredelmes, bűnbánó szívből jövő, megbánt és sokszor meggyűlölt bűn már nem fertőz, mert Jézus vére eltörli a bűnöket. Amikor bűnvallás közben rá eszmélünk, bűneink súlyára ne felejtsük soha: Jézus borzasztó, véres keresztáldozata volt az ár, azért hogy a Szent és Igaz Atya nekünk,akik az Isteni élettől elidegenedtünk megbocsájtson. Ezért ma is a megváltónk golgotai keresztáldozata a legcsodálatosabb hely a megtérni vágyó bűnös ember számára. Jövök hozzád Uram semmibe nem kapaszkodva csak a te keresztedbe, ami nekem életet, de neked halált hozott megemlékezve kiontott véredről. Egy pillanatra átélem, ott vagyok veled szívemben a kereszten. Krisztussal együtt megfeszítettem. ( A szívem átéli, hogy ezt nekem kellett volna elszenvedni, de Te elvállaltad.) Ez a szeretet teljesen átformál! Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, amely életet pedig most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta érettem. Az egyedül Szent, igaz, könyörületes és igazságos Istené legyen minden dicsőség ezért a nagy áldozatáért, amiért is gondolt ránk és nem volt közömbös felénk. Hiszen velünk szeretné megosztani az Örökkévalóságot az Ő drága jelenlétében, hogy minden mindenben Ő legyen. Az Úr áldjon meg mindenkit! Bekk István

10 Vízkeresztség/ Bemerítkezés 1 Augusztusban kis gyülekezetünk ismét gyarapodott újjászületett testvérekkel. Mi is az, hogy újjászületett? : Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz éjjel, és monda néki: Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul; mert senki sem teheti e jeleket, amelyeket te teszel, hanem ha az Isten van vele. Felele Jézus és monda néki: Bizony, bizony mondom néked: ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. Monda néki Nikodémus: Mimódon születhetik az ember, ha vén? Vajjon bemehet-é az ő anyjának méhébe másodszor, és születhetik-é? Felele Jézus: Bizony, bizony mondom néked: Ha valaki nem születik víztől és Szellemtől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az; és ami Szellemtől született, Szellem az. Ne csodáld, hogy azt mondám néked: Szükség néktek újonnan születnetek. János 3:1-7 De mikor a mi megtartó Istenünknek jóvolta és az emberekhez való szeretete megjelent, Nem az igazságnak cselekedeteiből, amelyeket mi cselekedtünk, hanem az ő irgalmasságából tartott meg minket az újjászületésnek fürdője és a Szent Szellem megújítása által, Pál levele Titushoz 3:4-5 Bemutatjuk a Dobi családot, akik nem régen csatlakoztak Isten bárányaihoz. Dobi László 37-éves fizikai dolgozó vagyok. Feleségemmel és kislányommal Cegléden, a Jászberényi úton élünk. Én a fémiparban marós-ként dolgozom Cegléden a Kónusz kft. -nél, feleségem pedig labor asszisztens a Ceglédi rendelő intézetben. Kislányunk 8-dik osztályos tanuló a Várkonyi István Általános iskolában. 1. Elmondanád, kérlek pár szóban mikor és miért tértél, tértetek meg? Jó pár éve már, hogy keresztény rokonainkkal (Farkas Viktorékkal) rendszeresen közös ebédeket, hétvégi programokat, nyaralásokat szervezünk. Bár tudtuk, hogy gyülekezetbe járnak, és láttuk, hogy keresztényként nyugodt, harmonikus életet élnek, mégsem követtük a példájukat. 2011, Decemberében a kislányunk úgy döntött, hogy elmegy vasárnap a Viktorékkal Istentiszteletre. Mi persze nem elleneztük, de még ekkor sem gondoltunk arra, hogy nekünk is el kellene mennünk. Mint ahogy ebben a világban sok embernek, nekünk is voltak gondjaink (persze vannak is). Mind emellett én sem éltem teljes bűntelen életet, amire nem vagyok büszke. Ez év (2012) májusában egyik este a munkahelyemen nagyon magam alatt voltam, mondhatnám úgy is fojtogattak a gondjaim. Ekkor egy hang szólt hozzám, és azt mondta változzak meg, változtassak az életvitelemen, hagyjam el a bűneimet. Először nem tudtam hova tenni ezt az egészet, azt hittem magamban beszélek, de mégis éreztem, hogy ez más, még sohasem éreztem azelőtt ilyet. Azon a héten, szombaton épp egy sütögetős napot tartottunk a Viktoréknál. Ekkor bár félve mondtam a Viktornak, úgy érzem Isten szólt hozzám, és szeretnék elmenni Istentiszteletre. Viktor azt mondta gyere, ne csak egyszer gyere többször. Feleségem semmit sem tudott erről az egészről, és mégis hála az Úrnak feltétel nélkül velem tartott. Nagyon jól éreztük magunkat, jártunk rendszeresen Istentiszteletre. 2012,06,10-én az Úr mellett döntöttünk és megtértünk.

11 Vízkeresztség/ Bemerítkezés 2 A mai napig úgy gondoljuk, hogy életünk legjobb döntése volt. 2. Miben és hogyan változott az életetek a megtérésetek, vízkeresztségetek óta? Megtérésünk után kezdett megváltozni az életünk, folyamatosan olvastuk (olvassuk) a bibliát, kezdtük elhagyni rossz szokásainkat. Valami mégis hiányzott. Valami mindig visszatért a múltunkból, és ezek a dolgok meg zavartak minket a hitünk erősítésében. Ekkor határoztuk el, hogy bemerítkezünk, hogy végleg eltemethessük az ó emberünket, és ujjá születhessünk. Hála istennek, és gyülekezetünk vezetőinek, rövid időn belül sikerült megszervezni az alkalmat. A bemerítkezésünk 2012,08,25-én, Nagykőrösön, az ottani gyülekezet vezető pásztorának Baumann Lajos házánál volt. Körülbelül harmincan voltunk, egy nagyon jó testvéri közösségbe érkeztünk. A Nagykőrösi testvérek közül hatan, mi pedig Ceglédről négyen vártunk a bemerítésünkre. A bemerítésünk előtt szolgált Senkei Csabi, és egy meghívott pásztor Vörös István. Az én személyes élményem, tapasztalatom, hogy az alkalom teljes ideje alatt éreztük az Úr jelenlétét, éreztem végre újjászülettem. Csodálatos érzés volt! Bemerítésem után mikor azt mondta az egyik testvérhölgy, hogy menjek átöltözni, azt gondoltam nem, én ezt a ruhát nem akarom levetni, még ha vizes is. Az alkalom végén a kőrösi testvérek megvendégeltek finom gulyással, süteménnyel, üdítővel. Úgy gondolom egy csodálatos szűk fél napot töltöttünk az Úrral, és keresztény testvérekkel. Vízkeresztségünk után, tovább változott az életünk. Azok a dolgok, viselkedési formák, amik vissza- visszatértek a múltunkból, kezdtek elmaradni, megszűnni, egy lépéssel ismét közelebb kerültünk az Úrhoz. Amikor csak időnk engedi, olvassuk a Bibliát, imádkozunk reggel és este, tanításokat hallgatunk és olvasunk. Most már minden este hosszan el tudunk beszélgetni Istenről, az ő jóságáról, és az igéről. Hálát adok az Úrnak, hogy megmentett minket a kárhozattól, és most már az ő áldása van az életünkön. Bíztatok mindenkit, hogy halja meg isten szavát és nyissa meg a szívét az úr előtt. "Szíved ajtaján kívül nincs kilincs, csak rajtad áll a nagy találkozás." Én nagyon szeretek beszélgetni másokkal Isten dolgairól, az igéről. A Róma levél 2,17-24 arra figyelmeztet, hogy amit mondunk, hirdetünk, azt cselekedjük is, mert a képmutatók miatt káromolják oly sokan Istent és válnak (tak) hittelenekké. Úgy gondolom, hogy hirdetnünk kell az evangéliumot. Hiszem, hogy egyre több ember szíve nyílik meg Isten szavára, ezért fontos, hogy ne legyünk képmutatók. Köszönjük Laci. FB.

12 Biblia - teljes (Ó- és Újszövetség) - Egyszerű fordítás (női) Végre valahára, idén október 1-én megjelent a várva várt Ószövetség, egyszerű fordításban! Az Újszövetség - ebben a fordításban - jelenleg a legnépszerűbb a Bibliák közül. Vevők ezrei vásároltak már belőle, és adták tovább ismerőseiknek, barátaiknak, hogy ők is minél érthetőbb formában tudják olvasni Isten Igéjét! Most végre - hosszas várakozás után - az Ószövetség is megjelent! Ez a Biblia közérthető, teljesen a mai nyelvezetet használja az eredeti szövegek alapján, és a legnagyobb gondossággal, hűséggel készült! Ez a fordítás a Biblia eredeti nyelveinek alapján készült. Az Ószövetség esetében alapvetően azt a héber masszoréta szövegét követi, amely a Biblia Hebraica Stuttgartensia legutóbbi, 1984-es kiadásában található. Egyes helyeken utal a holt-tengeri tekercsek vagy a Szeptuaginta (LXX) egyes részeire, amelyek korábban keletkeztek, mint a ma ismert masszoréta szövegek. Az Újszövetség esetében az a görög szöveg volt a forrás, amely a United Bible Societies által kiadott Greek New Testament 1993-as 4. revideált kiadásában, illetve a Nestle-Aland-féle Novum Testamentum Graece 1993-as 27. kiadásában található. Egyes esetekben - ha bibliakutatók újabb eredményei ezt indokolttá tették - eltér a fenti szövegektől, s erre a jegyzetekben utalnak is. E Biblia fordítói igyekeztek egyszerű és természetes formába önteni az eredeti héber, illetve görög szöveg értelmét, hogy könnyen érthető legyen, és ne akadályozza, hanem segítse az olvasót a Biblia igazságának megértésében. Beszerezhető: HUMOR Az ateista utas mondja a hívő kisfiúnak a vonaton: - Kisfiam, kapsz egy narancsot, ha megmondod nekem, hogy hol van Isten. - Én meg adok Önnek két narancsot, ha megmondja, hogy hol nincs. - Mi jellemzi a hitharcost? -??? - Imába száll a bátorsága. Noé bárkája Minden, amit tudnod kell az életben, arra megtanít. 1. Ne késd le a hajót. 2. Emlékezz, mind ugyanabban a hajóban vagyunk! 3. Tervezz előre. Akkor sem esett az eső, amikor Noé megépítette a bárkáját. 4. Tartsd jó kondiban magadat. Mikor 60 éves leszel, lehet, hogy valaki felkér egy nagydologra. 5. Ne törődj a kritikákkal. Csak csináld meg a munkát, amit meg kell csinálni. 6. A jövődet építsd magasra. 7. A biztonságod érdekében mindig párban utazz. 8. A sebesség nem mindig számít. A csiga és a párduc is ugyanabban a hajóban van. 9. Ha stresszes vagy, lebegj kicsit. 10. Emlékezz: a bárkát amatőr, a Titanicot pedig profik építették. 11. Nem számít a vihar, ha Istennel vagy, a végén mindig vár a szivárvány.

KERESZTÉNY HITÉLETI FOLYÓIRAT

KERESZTÉNY HITÉLETI FOLYÓIRAT KERESZTÉNY HITÉLETI FOLYÓIRAT 4. SZÁM FEBRUÁR Mert rész szerint van bennünk az ismeret A keresztény könyvek használatáról Köreinkben eléggé elterjedt a keresztény könyvek olvasása. Azt hiszem, általában

Részletesebben

1992/1 VEZÉRCIKK. Útravaló Kovács Zoltán. {k19921a}

1992/1 VEZÉRCIKK. Útravaló Kovács Zoltán. {k19921a} 1992 {k19921a} 1992/1 VEZÉRCIKK Útravaló Kovács Zoltán Ismét elkezdtünk egy új évet. A nehezedő gazdasági körülmények között a világ fiai szorongva kémlelik a jövőt, nem tudván, mit hoz az rájuk. Új év

Részletesebben

A tartalomból. Pecznyík Pál. Örvendj Isten népe!

A tartalomból. Pecznyík Pál. Örvendj Isten népe! Örvendj Isten népe! Örvendj Isten népe, Urad jő hamar, szárnyaljon szívedből boldog háladal! De nagy örömödben el ne bízd magad, bűnbánó szívedből fakadjon szavad! Idegen vagy itt lenn, zarándok csupán,

Részletesebben

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid!

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! 2014. november 1. szombat A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! Igehirdetésekben számtalanszor elhangzik a felszólítás: engedelmeskedjetek Istennek, kövessétek

Részletesebben

Ideje már, hogy az álomból felserkenjünk!

Ideje már, hogy az álomból felserkenjünk! Ideje már, hogy az álomból felserkenjünk! MEGÚJULÁS ÉS REFORMÁCIÓ AVÉGIDÕBEN BIBLIA-TANULMÁNYOK 2013/3. BIBLIA-TANULMÁNYOK 2013/3. Ideje már, hogy az álomból felserkenjünk! MEGÚJULÁS ÉS REFORMÁCIÓ A VÉGIDÕBEN

Részletesebben

Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved.

Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved. 2010. jún.1. kedd Tünde Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved. Néha könnyen mondjuk másoknak, hogy ne félj, maradj nyugton, minden jó lesz. Sokszor alaptalanul, előzetes

Részletesebben

A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A

A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A www.szrke.com 2014. Május Jézus mondja: Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet. Máté 28,19a 2014. május Református Élet KÖSZÖNTÉS BUDAPESTRŐL

Részletesebben

Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét.

Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét. 2013. május 1. szerda Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét. Van teher, ami nem lehet levenni más válláról. Mindig nagy hálával gondolok gyermekkoromra,

Részletesebben

John Wesley. Prédikációk I.

John Wesley. Prédikációk I. John Wesley Prédikációk I. John Wesley prédikációk I. Fordította Bedõné Kriszt Éva Szerkesztette és a lapalji jegyzeteket összeállította Pásztor Péter Szakmailag ellenőrizte Hecker Frigyes Názáreti Egyház

Részletesebben

Isten nevét dicsérem énekkel, magasztalom hálaadással.

Isten nevét dicsérem énekkel, magasztalom hálaadással. Isten nevét dicsérem énekkel, magasztalom hálaadással. (Zsoltár 69,31) 2009/2 47. évfolyam 2. szám Szer et e m-e Őt? A tartalomból Szeretem-e Jézust? Szeretem-e Őt? Ezt kérdem magamtól mindenekelőtt. Mivel

Részletesebben

ÖRÖMMONDÓ. A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám

ÖRÖMMONDÓ. A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám ÖRÖMMONDÓ A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám Én, az ÚR, vagyok a ti szentetek, Izráel teremtője, a ti királyotok. én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd megtudjátok! (Ézs. 43:15.19)

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2013/2. Halljátok meg. az Úr beszédét! A TIZENKÉT KISPRÓFÉTAI KÖNYV ÜZENETE

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2013/2. Halljátok meg. az Úr beszédét! A TIZENKÉT KISPRÓFÉTAI KÖNYV ÜZENETE BIBLIA-TANULMÁNYOK 2013/2. Halljátok meg az Úr beszédét! A TIZENKÉT KISPRÓFÉTAI KÖNYV ÜZENETE BIBLIA-TANULMÁNYOK 2013/2. Halljátok meg az Úr beszédét! A TIZENKÉT KISPRÓFÉTAI KÖNYV ÜZENETE BIBLIA-TANULMÁNYOK

Részletesebben

Krisztus megaláztatása és felmagasztaltatása. nyomozódtak, Krisztus megaláztatása és. legyen számunkra. magunkat, és nem akarunk megalázkodni

Krisztus megaláztatása és felmagasztaltatása. nyomozódtak, Krisztus megaláztatása és. legyen számunkra. magunkat, és nem akarunk megalázkodni KESKENY ÚT A KÖZÉP-KELET A KÁROLYI GÁSPÁR EURÓPAI TEOLÓGIAI REFORMÁTUS ÉS MISSZIÓI PRESBITERIÁNUS INTÉZET LAPJA EGYHÁZ IX. LAPJA ÉVFOLYAM, IX. ÉVFOLYAM, 37. SZÁM, 38. 2006. SZÁM, 2006. MÁRCIUS JÚNIUS TARTALOM

Részletesebben

Nehéz kérdés. Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted?

Nehéz kérdés. Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted? A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./2. szám Nehéz kérdés Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted?

Részletesebben

ÁHÍTAT. Célunk a. misszió. Segédanyag a személyes növekedéshez

ÁHÍTAT. Célunk a. misszió. Segédanyag a személyes növekedéshez ÁHÍTAT Célunk a misszió Segédanyag a személyes növekedéshez Célunk a misszió Áhítatok Segédanyag a személyes növekedéshez Eurázsiai Egyházrégió ISBN 978-963-88215-6-0 Názáreti Egyház Alapítvány, Budapest,

Részletesebben

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE...

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... a minden új. Új technika, új módszer, új tartalom, új forma, új csomagolás, új kivitelezés, új, új, új Majd egy üzenet ezt mondja: ha az egyik áruházban minden héten mindig leáraznak, akkor miért nem adnak

Részletesebben

NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL

NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL Szeverényi János NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL IGEHIRDETÉSEK ÉLŐ VÍZ füzetek 6. Kiadja az Evangélikus Missziói Központ Magyar Evangélikus Rádiómisszió és a Magyarországi Evangélikus Egyház missziói bizottsága Budapest,

Részletesebben

Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus

Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus PPEK 627 Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus Joseph Moore Így lesz barátom Jézus mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért

Részletesebben

A TARTALOMBÓL. Baptista lelkészi szakfolyóirat Szolgatárs 2013. második negyedév XXII. évfolyam 2. szám

A TARTALOMBÓL. Baptista lelkészi szakfolyóirat Szolgatárs 2013. második negyedév XXII. évfolyam 2. szám Baptista lelkészi szakfolyóirat Szolgatárs 2013. második negyedév XXII. évfolyam 2. szám A TARTALOMBÓL Kortárs igehirdetők: Boncz Zoltán: Kritika és bátorítás Igehirdetések: Isten kegyelmének működése

Részletesebben

és erejének megtagadása

és erejének megtagadása SZÖVETSÉG HÍREK 2009. II. negyedév Hírek Bemerítés Gál Mónika (Szeghalom), Hajdú Istvánné, Jassó Józsefné és Vári Jánosné (Füzesgyarmat) bemerítési alkalma volt 2009. június 21-én a Szeghalmi Baptista

Részletesebben

H Í R L E V É L A M A G Y A R O R S Z Á G I M E T O D I S T A E G Y H Á Z P É C S I K Ö R Z E T E

H Í R L E V É L A M A G Y A R O R S Z Á G I M E T O D I S T A E G Y H Á Z P É C S I K Ö R Z E T E A M A G Y A R O R S Z Á G I M E T O D I S T A E G Y H Á Z P É C S I K Ö R Z E T E H Í R L E V É L XVIII. évfolyam 3. szám 2014. március Jézus Krisztus mondja: Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én

Részletesebben

AZ ADVENTIZMUS LEGNAGYOBB SZÜKSÉGLETE A SZENTLÉLEK KIÁRADÁSA

AZ ADVENTIZMUS LEGNAGYOBB SZÜKSÉGLETE A SZENTLÉLEK KIÁRADÁSA AZ ADVENTIZMUS LEGNAGYOBB SZÜKSÉGLETE A SZENTLÉLEK KIÁRADÁSA RON E. M. CLOUZET Az adventizmus legnagyobb szükséglete A Szentlélek kiáradása 2013 Viață şi Sănătate Kiadó, Bukarest, Románia Minden jog fenntartva.

Részletesebben

Új Mustármag. Tartalom: Hírek papa Nyílt levél Bemutatkozás Programjaink in Memoriam

Új Mustármag. Tartalom: Hírek papa Nyílt levél Bemutatkozás Programjaink in Memoriam Új Mustármag A Bethánia CE Szövetség hírlevele 2011. március - április Legyen derekatok felövezve, és lámpásotok meggyújtva. Ti pedig legyetek hasonlók az olyan emberekhez, akik várják, mikor tér vissza

Részletesebben

n vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az Atyához, csak általam mondta Jézus tanítványainak (vö. Jn 14, 6). Jézus igazság, egy

n vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az Atyához, csak általam mondta Jézus tanítványainak (vö. Jn 14, 6). Jézus igazság, egy n vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az Atyához, csak általam mondta Jézus tanítványainak (vö. Jn 14, 6). Jézus igazság, egy olyan igazság, amely követhetõ is, út, amelyen járni is

Részletesebben

Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10)

Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10) 25 sz június.qxd 6/14/04 9:30 PM Page 1 Újfolyam A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. június 25., jubileumi szám Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10)

Részletesebben

REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A

REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A www.szrke.com AUGUSZTUS 2012 Nincs olyan szent, mint az Úr, rajtad kívül senki sincsen, nincs olyan kőszikla, mint a mi Istenünk. 1Sám. 2,2 2012.

Részletesebben

MANNA. Anyák napi köszöntés. Anyám imája. Minden édesanya, édesapa, nagymama és nagypapa életére Isten áldását kívánjuk!

MANNA. Anyák napi köszöntés. Anyám imája. Minden édesanya, édesapa, nagymama és nagypapa életére Isten áldását kívánjuk! VI. évf. 5. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Minden édesanya, édesapa, nagymama és nagypapa életére Isten áldását kívánjuk! Anyám imája Sok vad vihar vonult el már fölöttem. Mindből kivezetett az

Részletesebben

Élõ Gyülekezetek. 1999. Június. E Ugyanakkor nem szabad elfelejtenünk, hogy munkával jár, sõt felelõsséggel (lásd a

Élõ Gyülekezetek. 1999. Június. E Ugyanakkor nem szabad elfelejtenünk, hogy munkával jár, sõt felelõsséggel (lásd a Jézus ezt mondta nekik: "A nemzeteken királyaik uralkodnak... Ti ne így legyetek. Ellenkezõleg, aki közöttetek a legnagyobb, legyen olyan, mint a legkisebb, s aki vezet, olyan legyen, mint aki szolgál."

Részletesebben

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2014. III. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Egy Lélek, sok kegyelem A Lelkes Napok után mindig az a kérdés van bennünk, vajon Isten adhat-e ennél többet és jobbat jövőre.

Részletesebben

Egy legenda szerint az Úr maga. elé állította az állatokat, és megkérdezte. arra, hogy ott legyen Jézus

Egy legenda szerint az Úr maga. elé állította az állatokat, és megkérdezte. arra, hogy ott legyen Jézus örömhírlap 17. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM 2012. Karácsony A Fót-Központi Református Egyházközség Folyóirata Milyennek lát az Úr? Egy legenda szerint az Úr maga TARTALOMJEGYZÉK ARTALOMJEGYZÉK: elé állította az állatokat,

Részletesebben