HITÉLETÜNK LAPJAI KERESZTÉNY HITÉLETI FOLYÓIRAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HITÉLETÜNK LAPJAI KERESZTÉNY HITÉLETI FOLYÓIRAT"

Átírás

1 HITÉLETÜNK LAPJAI KERESZTÉNY HITÉLETI FOLYÓIRAT Mert rész szerint van bennünk az ismeret A TARTALOMBÓL: A gyógyító szeretet Giuseppe Moscati ( ) orvos Nápolyban élt és gyógyította a betegeket a XX. század első évtizedeiben, nem csak kiváló diagnoszta és nagy tudós volt, de emberségből is ragyogó példát mutatott kortársainak és az utókornak is. Orvosi pályafutását teljes egészében a legszegényebbek szolgálatába állította. ÁRTATLANSÁGUNK TÖRTÉNETE /OROSZ TAMÁS/ avagy hogyan bizonyítottuk be, hogy nem vagyunk biznisz egyház? Sehogy. De nézzük csak sorjában, miről is szólt ez a történet. MEGTÉRÉS, BŰNBÁNAT, BŰNVALLÁS /BEKK ISTVÁN/ A mai frissen megtért keresztények körében sajnos gyakori eset, hogy megtérés után inkább ismét a világot választják. Okkal merülhet fel a kérdés: Vajon miért ennyi a visszaeső keresztény manapság? Augusztusban kis gyülekezetünk ismét gyarapodott újjászületett testvérekkel. 20.ZSOLTÁR Az éneklőmesternek; Dávid zsoltára. Hallgasson meg téged az Úr a szükség idején; oltalmazzon meg téged a Jákób Istenének neve. Küldjön néked segítséget a szent helyről; és a Sionból támogasson téged. Emlékezzék meg minden ételáldozatodról, és égőáldozataidat találja kövéreknek. Szela. Cselekedjék veled szíved szerint, és teljesítse minden szándékodat. Hogy örvendhessünk a te szabadulásodban, és a mi Istenünk nevében zászlót lobogtassunk: teljesítse az Úr minden kérésedet! Most tudom, hogy az Úr megsegíti felkentjét; meghallgatja őt szent egeiből jobbjának segítő erejével. Ezek szekerekben, amazok lovakban bíznak; mi pedig az Úrnak, a mi Istenünknek nevéről emlékezünk meg. Azok meghanyatlanak és elesnek; mi pedig felkelünk és megállunk. Uram, segítsd meg a királyt! Hallgasson meg minket, mikor kiáltunk hozzá. Mi is az, hogy újjászületett? :

2 Ártatlanságunk története 1. avagy hogyan bizonyítottuk be, hogy nem vagyunk biznisz egyház? Sehogy. De nézzük csak sorjában, miről is szólt ez a történet. ÁRTATLAN-nak nevezzük, aki nem követ el bűnt. Ha valaki mégis a gyanú árnyékába kerül (akárki által is), annak be kell bizonyítania ártatlanságát. Mindenkit megillet azonban az ártatlanság vélelme mindaddig, amíg csalhatatlanul be nem bizonyosodik tényleges bűnössége. Egy jogállamban. Nálunk más történt az egyházak jogállásának és - nem mellékesen- megítélésének területén. VALAKI a gyanú árnyékába hozta a kisegyházakat (úgy általában mind a 300-at), így logikusan annak kellett volna következnie, hogy a kisegyházak lehetőséget kapnak arra, hogy bebizonyítsák az ellenkezőjét. Az ártatlanság vélelme idején így sem státuszuk, sem megítélésük nem változott volna mindaddig, amíg be nem bizonyosodik (akár mind a 300- ról), hogy közpénzeket tüntetnek el, vagy használnak fel jogtalanul. Merthogy a VÁD ez volt ellenük. Ezeket nevezték honatya nyelven biznisz egyházak - nak. MINDET. A Ceglédi Gyülekezetet is. Eszerint mi is csak azért hoztuk létre egyházunkat, mert így több pénzt tudtunk kicsikarni az államkasszából. Aki szolgál, vagy egyszerűen csak tagja ennek a gyülekezetnek, vagy ismeri valamennyire, az tudja, hogy szellemi- lelki- erkölcsi meggyőződésből fakadó szükségszerűség miatt tettük meg ezt a lépést. Céljaink között elsődlegesen hitéleti tevékenységhez kötődő elemeket láthatott nemcsak a honlapunk olvasója, hanem bárki, aki valamilyen okból vette a fáradságot, és ellátogatott hozzánk. Persze, aki nem vette a fáradságot, hanem megfogalmazta, vagy hitt a VÁD- nak, az könnyű szívvel állíthatta törvényi és adminisztrációs buktatók elé a kisegyházakat. Nos, az új egyházügyi törvénynek ez volt a lényege, és hatása. Némelyek tudtommal bele is buktak a szövevényes eljárási nehézségekbe, így csak azok tudták venni az akadályt, és így immáron egyesületté válni, akik jogi és intézkedési területen jártasabbak voltak, vagy másoktól segítséget kaptak. A CEGLÉDI GYÜLEKEZET KERESZTÉNY EGYESÜLET án hivatalosan is létrejött. Ezt a Budapest Környéki Törvényszék megfelelő végzése tanúsítja. Többen hónapokat kínlódtak azért, hogy ez megvalósuljon, a hívők többsége persze csak némi kellemetlenségként élhette át, a közgyűlések (időnként megismételt) procedúráit, a többszöri aláírásokat. A szerencsétlenül jártakkal ellentétben tehát jogi értelemben talpon maradtunk, aminek jutalma az, hogy megkaphatjuk a 2010.!! tárgyévre felajánlott 1%-os adó visszatérítést, és rendelkezhetünk majd az egyesületeknek járó 1%-ról is a jövőben. Aki ugyanis nem kapott elfogadó bírósági végzést, az már ezt a évi összeget sem kapja meg.

3 Ártatlanságunk története 2. Az ártatlanságunk vélelme időszakát tehát komoly munkával töltöttük. Jó esetben jogállamban- ennek sikere meghozhatta volna azt az eredményt, hogy sem jóhiszeműen megszerzett státuszunkban, sem finanszírozásunkban, sem megítélésünkben nem szenvedtünk volna csorbát. Mivel azonban a VÁD előítélet volt a törvényhozók részéről, ezért még a feltételek teljesítése ellenére sem maradhatott meg sem egyházi státuszunk, sem az eddigi finanszírozásunk mértéke, sem a jó megítélésünk. A megfelelés csak a jogi túlélést, valamint a részbeni finanszírozási hozzájárulást jelenthette. Ezt elértük. És még valamit: Istennek való tetszést. Ő ÁRTATLANNAK ítélt minket. Nézzük csak meg: mióta elindult ez a közösségpróbáló bizonyítási időszak (ez év elejétől), gyülekezetünk új tagokkal gazdagodott, felfogásában megújuló félben van, szolgálatkész embereket nyertünk, jobb a légkör, a testvéri szeretet kézzelfoghatóbbá vált. Többetektől hallom, hogy jó belépni ebbe a gyülekezetbe! Mit bizonyít ez, ha nem azt, hogy Isten közelebb jött hozzánk. Ennél jobb nem is történhetne velünk. Testvérek!! (mondom magamnak is) Fel a fejjel! Annál is inkább, mert az eljárás során nemcsak Isten, hanem jogilag hozzánk kapcsolódó szakemberek (jó és rosszindulatúak) közül többek őszinte! elismerését is kiváltottuk! Mit számít, ha eközben nem mindenki lát is bennünket ÁRTATLANNAK! Orosz Tamás, a Ceglédi Gyülekezet Keresztény Egyesület elnöke Régebbi számainkból: Újabb sarkalatos törvény szövege ismerhető meg a Magyar Közlöny 85. számából. "A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról" című évi C. törvény szövege elérhető. A törvény január 1. napján lép hatályba. Forrás: Joginfo Megszabta a Fidesz, miben hihetünk Még a KDNP javaslatát sem tartotta elfogadhatónak a Fidesz által elfogadott egyházi törvény lényegesen megváltozott az eredeti tervekhez képest. Megmaradt azonban a jogvédők és az ellenzék által kifogásolt megkülönböztetés, mely végül 14 egyházat emel ki a többi közül, ráadásul az Országgyűlés kétharmados többségére bízták annak eldöntését is, mi a valódi vallási tevékenység, s mi nem, mely közösség lehet egyház, s melyik nem. A jogszabály felváltja az 1990 óta érvényes egyházi törvényt, amely ugyan valóban laza, formális feltételekhez kötötte az egyházalapítást, ám világosan kimondta: az egyházakat azonos jogok illetik meg, és azonos kötelezettségek terhelik, ezen felül pedig a vallásszabadság minél teljesebb biztosítása, valamint az állami befolyás, ellenőrzés minél teljesebb kiiktatása volt a célja. Éppen ezeket az értékeket csúfolja meg most a kormánytöbbség által elfogadott, a házelnök által aláírt jogszabály. Forrás: NÉPSZAVA online júl.

4 Ártatlanságunk története 3. Egyházként ismerik el a következő felekezeteket: Magyarországi Metodista Egyház, Magyar Pünkösdi Egyház, Szent Margit Anglikán/Episzkopális Egyház, Erdélyi Gyülekezet, Hetednapi Adventista Egyház, Magyarországi Kopt Ortodox Egyház, Magyarországi Iszlám Közösség, illetve a Krisztusban Hívő Nazarénus Gyülekezetek. Az egyházként való elismerést rajtuk kívül még: A Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége, Az Üdvhadsereg Szabadegyház Magyarország. Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza, Magyarországi Jehova Tanúi Egyház, Öt buddhistavallási közösség (egy sorban): a Tan Kapuja Buddhista Egyház, a Buddhista Misszió, Magyarországi Árya Maitreya Mandala Egyházközösség, a Magyarországi Karma - Kagyüpa Buddhista Közösség, a Magyarországi Kínai Chanbuddhista Egyház és a Gyémánt Út Buddhista Közösség kaphatja meg. Forrás: február 10., péntek, 11:52 Szerző: MTI 3-dik és 4-dik számunkban számoltunk be az Egyház ügyi törvényről bővebben

5 Az Istennel való kapcsolat helyreállítása-az üdvkorszakok tartalma 1 5. szakasz: A törvény kora II. (II. Mózes 1,8-Malakiás 4,6) Orosz Tamás tollából Előző írásomban megígértem, hogy megvizsgáljuk, hogyan folytatódott és milyen eredménnyel is zárult a törvény igen jelentős és hosszú korszaka. Bevezetés Minden korszak esetében megkerestük Isten konkrét szándékát a korszakra adott kijelentés alapján. Ez annak az üdvkorszaknak a célja. Látjuk, hogy több üdvkorszak követi egymást, amelyek az előzőekhez képest újat hoztak Istentől. Lényegük, hogy az ember által elrontott Isten-ember kapcsolat valamely fontos momentumának önvizsgálatára alkalmas az ember számára. Az üdvkorszakok tehát alapvető tartalmuk mellett pedagógiai megfontolásokat is tartalmaznak Isten részéről. Ez azt jelenti, hogy az embert nemcsak viszonyok, rendelkezések alá vonja, hanem megérteti vele a probléma valós tartalmát, aminek bemutatását célozza a kijelentés. Az ártatlanság kora például arra mutat rá, hogy az ember nem tud bűn nélkül élni, a lelkiismeret kora arra, hogy bűnös lelkiismerete alapján nem tud Istenez közeledni. A valós felelősség korszaka, az ember felelős cselekvésre való képtelenségére, az atyák kora az eredendő bűn (hitbeli atyákon is) átívelő hatalmára mutat rá. A törvény korszakának pedagógiai tartalma az összes közül a legerőteljesebb. Nem momentumonként, hanem teljes egészében rávilágít az ember bűnös természetére, mint olyan akadályra, amely miatt senki sem ismeri az Urat, még a törvény megtartói sem!!!! (53.Zs: 3-4) Láttuk a múlt alkalommal a törvényadás körülményeit. Hatalmas erővel jelent meg az Úr a törvény tartalmának megerősítésére a Sínai-hegyen. Ezt megelőzően közel jött népéhez (ezt jelenti a JHVH), hogy bizalom alapját vesse meg a törvény megtartásához azzal, hogy kiszabadította őket Egyiptomból. A törvény tétje és a próféták bizonysága A törvényadás felemelő pillanatában már érezhető volt a hatalmas tét: meg fogják-e tartani a törvényt Izrael fiai? Szándékuk szerint igen (2Móz 19,8), de vajon sikerült-e? Ha igen, akkor ezt jelezné, hogy a törvény a felkent főpap és a papság, esetleg a bírák Isten által rendelt vezetői rétegén kívül senki másra nem lett volna szükség a törvény össztársadalmi megtartásához. Abban az esetben, ha ezeken kívül Isten mások kiküldésére kényszerül, azt jelzi, hogy a nép (vagy annak egy része) nem tartja meg a törvényt. Abban az esetben, pedig ha a kiküldöttekre sem hallgatnak, kész a

6 Az Istennel való kapcsolat helyreállítása-az üdvkorszakok tartalma 2 törvény tudatos megszegése. Ennek eredménye pedig halál (átkozott, aki meg nem tartja e törvény beszédeit 5Móz:27,26). Izrael ószövetséghű vezetői ugyan soha, de Isten emberei elismerték, hogy Izrael fiai nem tartották meg a törvényt! ( Kik a törvényt angyalok rendelésére vettétek, és nem tartottátok meg! Ap Cs: 7,53) Ennek bizonyítéka az, hogy Isten újra és újra próféták kiküldésére kényszerült. Isten szavait szólták ugyan, de beszédüket nem tartották meg! Az ő üzenetük a nép bűnösségének megállapítása, és a törvény alapján való helyreállás volt. Sámuel, Illés, Ézsaiás, Jeremiás, Ezékiel és a többiek - nevesek és névtelenek- akik éheztek, szomjaztak, juhok bőrében bujdostak, éhezve, nyomorgatva ( Zsid: 11,37-39) a hű tanúi ennek a korszaknak. Jézus egy példázatban foglalja össze ennek a törvényszegő össztársadalmi magatartásnak a legembertelenebb oldalát: (Máté 23,33-41: példázat a szőlőmunkásokról) Mindezek a kemény bizonyságtételek azonban nem pusztán az ember elvesztése jogosságának megállapítását, hanem egy ennél magasabb rendű isteni tulajdonság kibontakozását segítik elő: az irgalomét ( dicsekszik az irgalmasság az igazsággal szemben Jakab 2:13) A törvény pedagógiai célja tehát az volt, hogy az ember elfogadja azt, hogy kegyelemre van szüksége. A kegyelem Jézus Krisztus által lett (valósággá) (Ján:1,17). A törvény tehát nem más, mint Krisztusra vezérlő (tanító) mester.(gal:3,24) A törvény hosszú és rögös pályája abban nyert értelmet, hogy az Isten közelségében való élet lehetőségét Isten nem törvény által, hanem másként, kegyelemből adta meg az embernek. ( nem cselekedetekből, hogy senki se kérkedjen : Eféz:2,9 ) A törvény cselekedeteiből egyetlen test sem igazul meg, mert csak a bűn ismerete van a törvénytől (Róm:3,20)! Isten valódi megismerése tehát nem lehetséges törvény alatt ( Te Izrael tanítója vagy és nem tudod ezeket? -kérdezte Jézus a Ján:3,10-ben). Ez igaz volt akkor is, és igaz ma is! Ez az egyik legjelentősebb figyelmeztetés a ma élő hívők számára is! Istent ugyanis csak az újjászületett ember tudja valósan felfogni, megérteni, és önként!!! követni! Törvényt megtartó, de újjá nem született ember semmiképpen nem láthatja meg az Isten országát!!! (Ján: 3,3) Összegezve tehát az üdvkorszakok jelentősége abban van, hogy Isten ezeken keresztül fokozatosan érttette meg az emberrel, hogy természetének alkalmatlansága az oka a Vele való közösség hiányának. Aki viszont őszintén keresi ezt a kapcsolatot, az megtalálja a kegyelem birtokosában, Jézus Krisztusban. Ez egyben teljes üdvösséget jelent minden hívő számára. Hála és Dicsőség az Úrnak az üdvkorszakokért, és a teljes üdvösségért! Utolsó írásomban az Újszövetségről, mint az üdvkorszakok legjelentősebbikéről, Isten végső céljának beteljesedéséről fogok írni. Orosz Tamás

7 A gyógyító szeretet Giuseppe Moscati ( ) orvos Nápolyban élt és gyógyította a betegeket a XX. század első évtizedeiben, nem csak kiváló diagnoszta és nagy tudós volt, de emberségből is ragyogó példát mutatott kortársainak és az utókornak is. Orvosi pályafutását teljes egészében a legszegényebbek szolgálatába állította. Moscati egész életét áthatotta a szeretet- Istenbe vetett mély hit és a nagyfokú felelősség másokért, amit tevékenyen megvalósított a mindennapokban. Giuseppe számára a betegek fájdalma nem csupán fizikai fájdalom, hanem mint egy testvér, egy felebarát segélykiáltása, melyen az orvosnak enyhítenie alapvető kötelessége, minden szeretetével. Tanítványait így inti: Tudnotok kell, hogy akár egy gesztussal is enyhíthetitek a beteg fájdalmát, vagy egy helyes tanáccsal, néhány helyes szóval, öleléssel, nem csak a rideg orvosi receptekkel. Érezzétek az isteni energiát, ami átmegy rajtatok. Meghallhatjátok a szív dobbanásait, a lélegzés ritmusát. Ha megtaláljuk ezt az erőt, felerősödhetnek az ösztöneink, segítenek a diagnosztizálásban. Giuseppe orvosi hivatásában mindvégig az a belülről fakadó irgalmas hit és meggyőződés hatja át, hogy Jézus él minden betegben. A szegények orvosának szájából a szeretet szó nem sokszorosan lejáratott, üresen kongó fogalom, hanem a mindennapokban folyamatosan megélt gyakorlat. A legszegényebb, nincstelen betegeket saját otthonában kezeli, pénzt ad nekik, gyógyszerre, ételre. Amikor mindez súlyosan megrendíti az anyagi helyzetét, eladogatja a család értékes bútorait, festményeit. Élete végére elszegényedik, de ő így boldog, ebben a semmiben talál meg mindent, önmagát teljesen kiüresítve, tökéletesen feloldódik mások szolgálatában. Giuseppe Moscati nem csupán az anyagi értékeiről mond le. Szerelme, Elena lázad a társadalmi konvenciók ellen, de nyugalmas életre vágyódik, egy szép családi otthont szeretne, sok gyerekkel. Giuseppe életének azonban központi hitvallása, amit a gyakorlatban is folyamatosan megcselekszik: Azzal vagyok, akinek szüksége van rám. Orvos vagyok Az én életem nemcsak az enyém, hanem a betegeké, meg a szegényeké. Elena képtelen ezt elfogadni. Giorgio Piromallo/ Moscati kollégája, egyben legjobb barátja,/ felesége lesz. Ám Giuseppe emberi nagyságát jól jellemzi, hogy nem neheztel emiatt sem Elenára, sem Giorgióra. Moscatinak sokféle ellenállást kell legyőznie. Az idősebb orvosok élén Delilo professzorral értetlenül figyelik, hogy a kötelező vizsgálatokon túl szeretettel közeledik a betegekhez, hosszasan elbeszélget velük. A sokáig merev szabályok között élő, de idővel Moscati legodaadóbb segítőjévé vált Helga nővér felismeri: megjelent maga. És megértettem, hogy irgalom nélkül a kötelesség meg az igazság is, pusztán üres szavak. A bizalmát teljes mértékben Krisztusba vető, mélyen hívő, de a hamis illúziókat elvető Helga nővér nem titkolja, hogy Moscati doktornak rengeteg ellensége lesz: magának csak kritika, irigység fog jutni, és nagyon kevés elismerés. Azt mindig az kapja majd, aki feleannyit sem ér, mint maga. Moscati : Az Úr megadott nekünk mindent, de életünk végén el kell tudnunk számolni az adományaival. Nem a tudomány, hanem a szeretet változtatta meg a világot Dicsőség, győzelem, gazdagság, tudomány, mind porba hull, az élet minden gyönyörűsége elmúlik, csak az örök szeretet marad meg, minden jónak a forrása, a szeretet, mely túlél minket. Mert a szeretet Isten Életét meg is filmesítették: A szeretet gyógyít címmel

8 Megtérés, Bűnbánat, Bűnvallás A mai frissen megtért keresztények körében sajnos gyakori eset, hogy megtérés után inkább ismét a világot választják. Okkal merülhet fel a kérdés: Vajon miért ennyi a visszaeső keresztény manapság? A megtérésük mennyiben volt megfontolt, előrelátó, lelket megmentő döntés? Az őszinteségben nem kételkedhetünk, de abban, hogy az Istent kereső emberek valóban megértettek a golgotai kereszt jelentőségét ebben sokszor kétségeim támadtak. A szerencsénkre Isten igéje mindig útbaigazítást ad ebben a témában is: De még most is így szól az Úr: Térjetek meg hozzám teljes szívetek szerint; böjtöléssel is, sírással is, kesergéssel is. És a szíveteket szaggassátok meg ne ruháitokat, úgy térjetek meg az Úrhoz, a ti Istenetekhez; mert könyörülő és irgalmas ő; késedelmes a haragra és nagy kegyelmű és bánkódik a gonosz miatt. ( Joel ) Bánjátok meg azért és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek, hogy eljöjjenek a felüdülés idei az Úrnak színétől, (Ap.csel.3.19.) Az Ó.- és az Újszövetség is kijelenti, hogy Isten teljes alázatot és szívbeli odafordulást Ő hozzá a bűntől való teljes elfordulást kíván meg, az én teljes kapitulálását a kegyelem Istene előtt. Mi becsülnivaló van bennünk megtérésünk előtt? És mi mindnyájan olyanok voltunk, mint a tisztátalan és megfertőztetett ruha minden mi igazságaink, és elhervadánk, mint a falomb mindnyájan, és álnokságaink, mint a szél hordanak el bennünket! (Ézsaiás 64.5.) Szokták azt is kérdezni: Mit láttál bennem Uram? Azt akire a haragom ki fogom önteni! (Zsoltárok ; ; II. Tesszalonikaiakhoz 1.8.) Miért gondolhatjuk azt, hogy Isten ma esetleg már megváltozott? Mai modern világunkban nincs szükség a töredelmes és bűnbánó szívre, amikor hozzá közelítünk? Isten beéri már kevesebbel is? Igen ezt a hibát én is elkövettem. (Csak mond el utánam ezt az imát és már üdvösséged is van-gondolhatnánk.) Aki szívében hiszi és szájjal megvallja üdvözül (Rómabeliekhez ) Ez egyébként igaz, de aki ezt már egy teljes megtérésnek hiszi, az szerintem téved. Jézus arra tanít bennünket a Nikodémussal folytatott beszélgetése során (János ) hogy az embernek szükséges víztől és Szellemtől újjászületnie! A tanítványokkal együtt így kiáltunk fel: Kicsoda üdvözülhet tehát? Ami az embereknél lehetetlen az lehetséges az Istennél! (Lukács ) Miért is gondolhatnánk azt, hogy egy első ima után megtörtént az újjászületés? Tényleg hátra dőlhetünk, ennek az embernek már üdvössége van? Úgy gondolom, hogy ezt csak az éli át igazán, aki a Krisztusban új teremtéssé lesz! A régiek elmúltak, ímé újjá lett minden. Mindez pedig Istentől van. Nem emberektől! Egyetlen szolgáló sem tud senkit újjászülni sem víz sem Szellem által, mert ezt az Úr teszi az Ő végtelen kegyelméből.

9 Megtérés, Bűnbánat, Bűnvallás A leghelyesebb viselkedés, ha segítünk, kalauzoljuk megtérni vágyó embertársunkat Ha elhallgatjuk előtte, hogy Isten a bűnbánatban, bűnvallásban, teljes összetöretésben-ő előtte-tehát ezekben a dolgokban gyönyörködik, akkor nem mondjuk el a teljes igazságot. Ha a bűneivel nem számol, el az ember Istennek teljes megtérésnek nevezhetjük azt? Hol van ebben a szív megszaggatása? Hol van a teljes belső emberem átadása az Úrnak? Dávid a Zsoltárokban sokszor ír erről: Vétkemet bevallám néked, bűnömet el nem fedeztem. Azt mondtam: Bevallom hamisságomat az Úrnak és te elvetted rólam bűneimnek terhét. (Zsolt.32.5;) Isten előtt kedves áldozatok: a töredelmes lélek; a töredelmes és bűnbánó szívet, óh, Isten nem veted te meg! (Zsolt ) Vajon miért kell ezeket megtenni az embernek, ha teljes megtérésre akar eljutni? Mert Isten nem akarja, hogy a szívünkben bármilyen dédelgetett meg nem vallott bűn legyen! Az Isten előtt megvallott, töredelmes, bűnbánó szívből jövő, megbánt és sokszor meggyűlölt bűn már nem fertőz, mert Jézus vére eltörli a bűnöket. Amikor bűnvallás közben rá eszmélünk, bűneink súlyára ne felejtsük soha: Jézus borzasztó, véres keresztáldozata volt az ár, azért hogy a Szent és Igaz Atya nekünk,akik az Isteni élettől elidegenedtünk megbocsájtson. Ezért ma is a megváltónk golgotai keresztáldozata a legcsodálatosabb hely a megtérni vágyó bűnös ember számára. Jövök hozzád Uram semmibe nem kapaszkodva csak a te keresztedbe, ami nekem életet, de neked halált hozott megemlékezve kiontott véredről. Egy pillanatra átélem, ott vagyok veled szívemben a kereszten. Krisztussal együtt megfeszítettem. ( A szívem átéli, hogy ezt nekem kellett volna elszenvedni, de Te elvállaltad.) Ez a szeretet teljesen átformál! Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, amely életet pedig most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta érettem. Az egyedül Szent, igaz, könyörületes és igazságos Istené legyen minden dicsőség ezért a nagy áldozatáért, amiért is gondolt ránk és nem volt közömbös felénk. Hiszen velünk szeretné megosztani az Örökkévalóságot az Ő drága jelenlétében, hogy minden mindenben Ő legyen. Az Úr áldjon meg mindenkit! Bekk István

10 Vízkeresztség/ Bemerítkezés 1 Augusztusban kis gyülekezetünk ismét gyarapodott újjászületett testvérekkel. Mi is az, hogy újjászületett? : Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz éjjel, és monda néki: Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul; mert senki sem teheti e jeleket, amelyeket te teszel, hanem ha az Isten van vele. Felele Jézus és monda néki: Bizony, bizony mondom néked: ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. Monda néki Nikodémus: Mimódon születhetik az ember, ha vén? Vajjon bemehet-é az ő anyjának méhébe másodszor, és születhetik-é? Felele Jézus: Bizony, bizony mondom néked: Ha valaki nem születik víztől és Szellemtől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az; és ami Szellemtől született, Szellem az. Ne csodáld, hogy azt mondám néked: Szükség néktek újonnan születnetek. János 3:1-7 De mikor a mi megtartó Istenünknek jóvolta és az emberekhez való szeretete megjelent, Nem az igazságnak cselekedeteiből, amelyeket mi cselekedtünk, hanem az ő irgalmasságából tartott meg minket az újjászületésnek fürdője és a Szent Szellem megújítása által, Pál levele Titushoz 3:4-5 Bemutatjuk a Dobi családot, akik nem régen csatlakoztak Isten bárányaihoz. Dobi László 37-éves fizikai dolgozó vagyok. Feleségemmel és kislányommal Cegléden, a Jászberényi úton élünk. Én a fémiparban marós-ként dolgozom Cegléden a Kónusz kft. -nél, feleségem pedig labor asszisztens a Ceglédi rendelő intézetben. Kislányunk 8-dik osztályos tanuló a Várkonyi István Általános iskolában. 1. Elmondanád, kérlek pár szóban mikor és miért tértél, tértetek meg? Jó pár éve már, hogy keresztény rokonainkkal (Farkas Viktorékkal) rendszeresen közös ebédeket, hétvégi programokat, nyaralásokat szervezünk. Bár tudtuk, hogy gyülekezetbe járnak, és láttuk, hogy keresztényként nyugodt, harmonikus életet élnek, mégsem követtük a példájukat. 2011, Decemberében a kislányunk úgy döntött, hogy elmegy vasárnap a Viktorékkal Istentiszteletre. Mi persze nem elleneztük, de még ekkor sem gondoltunk arra, hogy nekünk is el kellene mennünk. Mint ahogy ebben a világban sok embernek, nekünk is voltak gondjaink (persze vannak is). Mind emellett én sem éltem teljes bűntelen életet, amire nem vagyok büszke. Ez év (2012) májusában egyik este a munkahelyemen nagyon magam alatt voltam, mondhatnám úgy is fojtogattak a gondjaim. Ekkor egy hang szólt hozzám, és azt mondta változzak meg, változtassak az életvitelemen, hagyjam el a bűneimet. Először nem tudtam hova tenni ezt az egészet, azt hittem magamban beszélek, de mégis éreztem, hogy ez más, még sohasem éreztem azelőtt ilyet. Azon a héten, szombaton épp egy sütögetős napot tartottunk a Viktoréknál. Ekkor bár félve mondtam a Viktornak, úgy érzem Isten szólt hozzám, és szeretnék elmenni Istentiszteletre. Viktor azt mondta gyere, ne csak egyszer gyere többször. Feleségem semmit sem tudott erről az egészről, és mégis hála az Úrnak feltétel nélkül velem tartott. Nagyon jól éreztük magunkat, jártunk rendszeresen Istentiszteletre. 2012,06,10-én az Úr mellett döntöttünk és megtértünk.

11 Vízkeresztség/ Bemerítkezés 2 A mai napig úgy gondoljuk, hogy életünk legjobb döntése volt. 2. Miben és hogyan változott az életetek a megtérésetek, vízkeresztségetek óta? Megtérésünk után kezdett megváltozni az életünk, folyamatosan olvastuk (olvassuk) a bibliát, kezdtük elhagyni rossz szokásainkat. Valami mégis hiányzott. Valami mindig visszatért a múltunkból, és ezek a dolgok meg zavartak minket a hitünk erősítésében. Ekkor határoztuk el, hogy bemerítkezünk, hogy végleg eltemethessük az ó emberünket, és ujjá születhessünk. Hála istennek, és gyülekezetünk vezetőinek, rövid időn belül sikerült megszervezni az alkalmat. A bemerítkezésünk 2012,08,25-én, Nagykőrösön, az ottani gyülekezet vezető pásztorának Baumann Lajos házánál volt. Körülbelül harmincan voltunk, egy nagyon jó testvéri közösségbe érkeztünk. A Nagykőrösi testvérek közül hatan, mi pedig Ceglédről négyen vártunk a bemerítésünkre. A bemerítésünk előtt szolgált Senkei Csabi, és egy meghívott pásztor Vörös István. Az én személyes élményem, tapasztalatom, hogy az alkalom teljes ideje alatt éreztük az Úr jelenlétét, éreztem végre újjászülettem. Csodálatos érzés volt! Bemerítésem után mikor azt mondta az egyik testvérhölgy, hogy menjek átöltözni, azt gondoltam nem, én ezt a ruhát nem akarom levetni, még ha vizes is. Az alkalom végén a kőrösi testvérek megvendégeltek finom gulyással, süteménnyel, üdítővel. Úgy gondolom egy csodálatos szűk fél napot töltöttünk az Úrral, és keresztény testvérekkel. Vízkeresztségünk után, tovább változott az életünk. Azok a dolgok, viselkedési formák, amik vissza- visszatértek a múltunkból, kezdtek elmaradni, megszűnni, egy lépéssel ismét közelebb kerültünk az Úrhoz. Amikor csak időnk engedi, olvassuk a Bibliát, imádkozunk reggel és este, tanításokat hallgatunk és olvasunk. Most már minden este hosszan el tudunk beszélgetni Istenről, az ő jóságáról, és az igéről. Hálát adok az Úrnak, hogy megmentett minket a kárhozattól, és most már az ő áldása van az életünkön. Bíztatok mindenkit, hogy halja meg isten szavát és nyissa meg a szívét az úr előtt. "Szíved ajtaján kívül nincs kilincs, csak rajtad áll a nagy találkozás." Én nagyon szeretek beszélgetni másokkal Isten dolgairól, az igéről. A Róma levél 2,17-24 arra figyelmeztet, hogy amit mondunk, hirdetünk, azt cselekedjük is, mert a képmutatók miatt káromolják oly sokan Istent és válnak (tak) hittelenekké. Úgy gondolom, hogy hirdetnünk kell az evangéliumot. Hiszem, hogy egyre több ember szíve nyílik meg Isten szavára, ezért fontos, hogy ne legyünk képmutatók. Köszönjük Laci. FB.

12 Biblia - teljes (Ó- és Újszövetség) - Egyszerű fordítás (női) Végre valahára, idén október 1-én megjelent a várva várt Ószövetség, egyszerű fordításban! Az Újszövetség - ebben a fordításban - jelenleg a legnépszerűbb a Bibliák közül. Vevők ezrei vásároltak már belőle, és adták tovább ismerőseiknek, barátaiknak, hogy ők is minél érthetőbb formában tudják olvasni Isten Igéjét! Most végre - hosszas várakozás után - az Ószövetség is megjelent! Ez a Biblia közérthető, teljesen a mai nyelvezetet használja az eredeti szövegek alapján, és a legnagyobb gondossággal, hűséggel készült! Ez a fordítás a Biblia eredeti nyelveinek alapján készült. Az Ószövetség esetében alapvetően azt a héber masszoréta szövegét követi, amely a Biblia Hebraica Stuttgartensia legutóbbi, 1984-es kiadásában található. Egyes helyeken utal a holt-tengeri tekercsek vagy a Szeptuaginta (LXX) egyes részeire, amelyek korábban keletkeztek, mint a ma ismert masszoréta szövegek. Az Újszövetség esetében az a görög szöveg volt a forrás, amely a United Bible Societies által kiadott Greek New Testament 1993-as 4. revideált kiadásában, illetve a Nestle-Aland-féle Novum Testamentum Graece 1993-as 27. kiadásában található. Egyes esetekben - ha bibliakutatók újabb eredményei ezt indokolttá tették - eltér a fenti szövegektől, s erre a jegyzetekben utalnak is. E Biblia fordítói igyekeztek egyszerű és természetes formába önteni az eredeti héber, illetve görög szöveg értelmét, hogy könnyen érthető legyen, és ne akadályozza, hanem segítse az olvasót a Biblia igazságának megértésében. Beszerezhető: HUMOR Az ateista utas mondja a hívő kisfiúnak a vonaton: - Kisfiam, kapsz egy narancsot, ha megmondod nekem, hogy hol van Isten. - Én meg adok Önnek két narancsot, ha megmondja, hogy hol nincs. - Mi jellemzi a hitharcost? -??? - Imába száll a bátorsága. Noé bárkája Minden, amit tudnod kell az életben, arra megtanít. 1. Ne késd le a hajót. 2. Emlékezz, mind ugyanabban a hajóban vagyunk! 3. Tervezz előre. Akkor sem esett az eső, amikor Noé megépítette a bárkáját. 4. Tartsd jó kondiban magadat. Mikor 60 éves leszel, lehet, hogy valaki felkér egy nagydologra. 5. Ne törődj a kritikákkal. Csak csináld meg a munkát, amit meg kell csinálni. 6. A jövődet építsd magasra. 7. A biztonságod érdekében mindig párban utazz. 8. A sebesség nem mindig számít. A csiga és a párduc is ugyanabban a hajóban van. 9. Ha stresszes vagy, lebegj kicsit. 10. Emlékezz: a bárkát amatőr, a Titanicot pedig profik építették. 11. Nem számít a vihar, ha Istennel vagy, a végén mindig vár a szivárvány.

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9.

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. 2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. Kedves Olvasó! Sok szeretettel adjuk közre a 2015. évi bibliaolvasó útmutatót. A közösen

Részletesebben

Név 1. 0011 MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ 2 836 815 021 498 267 2. 0066 MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ 971 096 107 162 978

Név 1. 0011 MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ 2 836 815 021 498 267 2. 0066 MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ 971 096 107 162 978 2. ú melléklet Kimutatás a 2007. évi Szja 1 %-ának adózói rendelkezéséről az egyházak és a kiemelt költségvetési előirányzatok ára a felajánlott összeg szerint csökkenő sorrendben Sor 1. 0011 MAGYAR KATOLIKUS

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

2012. évi... törvény

2012. évi... törvény L3a' zu yule tiih.e t Iromarysrárn :j I Ső ~ EMBERI JOGI, KISEBBSÉGI, CIVIL- ÉS Érkezett : 2C12 FEBR 1 O. VALLÁSÜGYI BIZOTTSÁG Bizottsági önálló indítván y 2012. évi.... törvény a lelkiismereti és vallásszabadság

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett A húsvh svét értéke nekünk nk és s Istennek? Mit jelent a húsvét az átlagember számára? Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software

Részletesebben

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév Messiási próféciák IV. évfolyam I. félév Tematika: 1. Bevezetés: A messiási jövendölések fogalma, jellegzetességeik, tanulmányozásuk, haszna, jelentősége. Két alapvető messiási jövendölés: Az ősevangélium

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt.

Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt. Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt. János 1,1 Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. János 1,4 1 Jézus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik: Én vagyok

Részletesebben

A gazdag ember és a szegény ember

A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

Csak az Isten kegyelme segíthet

Csak az Isten kegyelme segíthet Csak az Isten kegyelme segíthet Lectio: Ef 2,1-13 Textus: Ef 2,4-10 Kedves Testvéreim! Róm 1,18-ban ezt olvassuk: Mert nyilván van az Istennek haragja mennyekből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Tájékoztató a hit-és erkölcstan oktatásról a 2014-2015-ös tanévben

Tájékoztató a hit-és erkölcstan oktatásról a 2014-2015-ös tanévben Tájékoztató a hit-és erkölcstan oktatásról a 2014-2015-ös tanévben Kedves Szülők! A 2014-2015-ös tanévben a Kerék Általános Iskola és Gimnáziumban a következő egyházak tartanak hit-és erkölcstan oktatást:

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119 Tartalomjegyzék Előszó 5 i. rész: A neveiben föltárulkozó Isten Bevezetés az 1. részhez: Egység és többesség: Atya, Fiú és Szent Szellem 9 1. Elóhim 15 2. Jehova vagy Jahve 21 3. Ő, Aki gondot visel 27

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50 Újpest-Belsőváros 2008. 09. 07. Juhász Emília TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS Alapige (textus): Mk 6,50 Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52 Ezután azonnal megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak hajóba, és menjenek

Részletesebben

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is!

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! A Biblia A LEGISMERTEBB IRODALMI MŰ Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! kifejezés, szállóige

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

Péter és az ima hatalma

Péter és az ima hatalma A Biblia gyermekeknek bemutatja Péter és az ima hatalma Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Ruth Klassen 60/57. Történet www.m1914.org Bible for

Részletesebben

A kegyelem Abonyi Sándor (A kegyelem, a törvény, a hit és a cselekedetek kapcsolata)

A kegyelem Abonyi Sándor (A kegyelem, a törvény, a hit és a cselekedetek kapcsolata) A kegyelem Abonyi Sándor (A kegyelem, a törvény, a hit és a cselekedetek kapcsolata) 1. Példázat a kegyelemről Tételezzük fel, hogy két ember a világi élete során halálos bűnt követ el és a világi bíróság

Részletesebben

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE 2015. december Gyurkó József: KARÁCSONYVÁRÓ ÜZENETEK Kedves Testvérek, a 2015 év vége felé haladva

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Az Országgyűlés /2012 ( ) OGY. határozata. egyházkénti elismerés elutasításáról

Az Országgyűlés /2012 ( ) OGY. határozata. egyházkénti elismerés elutasításáról Az Országgyűlés /2012 ( ) OGY határozata 1`d% s Hivatala tromán zm : il 5dsij / 2012 FFOR 13, egyházkénti elismerés elutasításáról 1.Az Országgyűlés a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint

Részletesebben

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába Kenneth E. Hagin Nem az a fontos, hogy melyik gyülekezetbe tartozol, hanem az, hogy melyik családba. Jézus azt tanította, hogy az embernek újjá kell születnie. A következő állítások Jézus szájából származnak:

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus csodái Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyörű otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa?

Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa? Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa? A királyt ékességében látják szemeid; látnak széles országot. Szíved elgondolja a mult félelmét: hol az író, hol a mérlegelő, hol a tornyok összeírója? A gőgös

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

Tételek hittanból (2016. május 20.)

Tételek hittanból (2016. május 20.) Tételek hittanból (2016. május 20.) 1. Kinyilatkoztatás Biblia (jelentése, részei, felosztása, keresés benne, sugalmazás) 2. Egy XX. századi magyar boldog élete, jelentősége 3. Teremtéstörténet - bűnbeesés

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

A szolgálat lelki ajándékai

A szolgálat lelki ajándékai A szolgálat lelki ajándékai 0. Áttekintés Szolgálat Segítés Adakozás Könyörületesség Zene Vendégszeretet 1.1 Mit mond az Írás? Igehely: Róma 12,7; 1 Péter 4,11. Szolgálat = diakonia az Újszövetségben a

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15.

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15. 3. tanulmány A Hegyi Beszéd április 9-15. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 15:6; Mikeás 6:6-8; Máté 5 7; 13:44-52; Lukács 6:36; Róma 7:7; 8:5-10 Amikor befejezte Jézus ezeket a beszédeket, a

Részletesebben

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET!

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Pasarét, 2012. augusztus 30. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Alapige: 1János 4,1 Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket,

Részletesebben

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése DEREK PRINCE Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése Bevezető - A Derek Prince Ministries ismertetője Az 1930-as években, a történet szerint, megcsörrent a telefon az igazgatói irodában, abban a washingtoni

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8).

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Nagy öröm Lectio: ApCsel 8,1-25. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Fülöp Samáriában hirdette a Messiást. Jézusról tett bizonyságot, a Szabadítóról. Az ember mindig kapcsolatban kellene,

Részletesebben

Az 1 Krón 1,1-ben is említik valamint a: Jób 31,33; Lk 3,38; Róm 5,14; 1 Kor 15,22, 45; 1 Tim 2,13, 14.

Az 1 Krón 1,1-ben is említik valamint a: Jób 31,33; Lk 3,38; Róm 5,14; 1 Kor 15,22, 45; 1 Tim 2,13, 14. Alig tudjuk elképzelni, hogy milyen lehetett az, amikor Ádám volt az első és egyetlen ember a Földön. Biztosan magányos volt egyedül. Ádám számára ez természetes volt, még soha nem ismert egy másik embert.

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Isten kis szolgája

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Isten kis szolgája A Biblia gyermekeknek bemutatja Sámuel, Isten kis szolgája Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Lyn Doerksen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Elöljáróban. 13. hitelv

Elöljáróban. 13. hitelv hit13.qxd 2007.11.06. 21:40 Page 1 A Hetednapi Adventista Egyház hitelvi füzetei 13. hitelv A maradék és küldetése Megharagudott a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadat indítson a többiek ellen,

Részletesebben

AZ ÚJSZÖVETSÉGI ÜDVÖSSÉG Ap Csel 2,38.

AZ ÚJSZÖVETSÉGI ÜDVÖSSÉG Ap Csel 2,38. AZ ÚJSZÖVETSÉGI ÜDVÖSSÉG Ap Csel 2,38. (New Testament Salvation) Az üdvösség témája mindenkiben érdeklodést kell, hogy keltsen, különösen hívo keresztényekben és azokban, akik szeretik az Urat. Számtalan

Részletesebben

Csak a szeretetben! Lakatos Sándor

Csak a szeretetben! Lakatos Sándor Csak a szeretetben! Lakatos Sándor Amikor Jézus látta, hogy Mária sír, és a vele jött zsidók is sírnak, megrendült lelkében és háborgott, és megkérdezte:»hova helyeztétek őt?«azt felelték:»uram, jöjj és

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27.

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27. 4. tanulmány Boldog és hálás július 21 27. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 12:2; 1Korinthus 13; Galata 5:19-23; 1Thesszalonika 1:1-10; 1Timóteus 1:15 Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

"Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?"

Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak? "Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?" 1 Krón 29,5 Gyógyulásunk és megerősödésünk akkor történik, amikor fenntartás nélkül átadjuk magunkat Jézusnak. Minél jobban megnyílunk, és engedjük, hogy

Részletesebben

Gyászszertartás Búcsúztató

Gyászszertartás Búcsúztató Gyászszertartás Búcsúztató Nyitó ima: Mennyei Atyánk, azért jöttünk össze a mai napon, hogy lerójuk tiszteletünket és kegyeletünket szeretett teremtményed, élete előtt. Összejöttünk, hogy hálát adjunk

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A földműves és a mag

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A földműves és a mag A Biblia gyermekeknek bemutatja A földműves és a mag Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for

Részletesebben

Ézs 45,20-25 II. A megigazítás, dicsekvés az Úrban, Isten esküje

Ézs 45,20-25 II. A megigazítás, dicsekvés az Úrban, Isten esküje Ézs 45,20-25 II. A megigazítás, dicsekvés az Úrban, Isten esküje Gyűljetek egybe és jőjjetek elő, közelegjetek mind, a kik a népek közül megszabadultatok; nem tudnak semmit, a kik bálványuk fáját hordják,

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13.

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13. 11. tanulmány Hittel élni március 7 13. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Példabeszédek 28:4-5, 7, 9; 29:13; Róma 1:16-17; Galata 3:24; 1János 2:15-17 Az emberektől való félelem csapdába ejt, de aki

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Jézus és Nikodémusz

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Jézus és Nikodémusz A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Nikodémusz Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09.

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE, Lk. 22;19, Azt tapasztalom testvérek, hogy első hallásra nehezen tud az ember megbarátkozni azokkal a szokatlanul új gondolatokkal,

Részletesebben

boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17)

boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17) BOLDOGMONDÁSOK boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17) Boldog ember az, a ki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók

Részletesebben

Drága megváltott Gyülekezet!

Drága megváltott Gyülekezet! 2015. április 3. Nyíregyháza, Mandabokor Nagypénteki Istentisztelet 14 Mert a Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt; 15 és azért

Részletesebben

KISZÁRADT CSONTOK. Írta Tony Alamo

KISZÁRADT CSONTOK. Írta Tony Alamo KISZÁRADT CSONTOK Írta Tony Alamo Az Úr látomást küldött az ótestamentumbeli Ezékiel prófétának. Egy völgyet látott tele száraz csontokkal, amelyek Izráel és a világ lelki halálát jelképezték. A látomás

Részletesebben

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp.

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. NEM MINDENKI Lekció: Mt 7,21 23 Alapige: Mt 7,21 Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: Uram, Uram, hanem csak az,

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

UTASÍTÁSOK. Tekergó veszélyben

UTASÍTÁSOK. Tekergó veszélyben UTASÍTÁSOK Egy kis füzetecskét fogunk készíteni, melynek címe: Tekergô veszélyben. Ez egy mulatságos kis történet, de nagyon komoly a mondanivalója. Íme, az elkészítés módja: 1. Nézzétek meg a harmadik

Részletesebben

6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1.

6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. 6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: I. A Heidelbergi Káté II. Második Helvét Hitvallás. Kálvin Kiadó, Budapest. 2004;

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Drága Gyülekezet! 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet. 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki

Drága Gyülekezet! 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet. 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. 4 Mert

Részletesebben

yymár meglévő csoport számára:

yymár meglévő csoport számára: 1. HÉT: FILIPPI 1,1 11 Tényleg Krisztushoz tartozom? Kezdjük a beszélgetést azzal, hogy feltesszük valamelyiket a következő kérdések közül a csoportnak: yykezdő csoport számára: Mi indított arra, hogy

Részletesebben

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok 2005/6 Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek,

Részletesebben

bibliai felfedező C3 Ajánlott további olvasásra: Máté 4:23-25 Márk 1:32-34 János 5:17-27 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása

bibliai felfedező C3 Ajánlott további olvasásra: Máté 4:23-25 Márk 1:32-34 János 5:17-27 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása Írd ide az adataidat! Neved: Korod: születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Az imádság Mi az imádság? Bibliatanulmányozó Feladatlap 1. 2.

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Az imádság Mi az imádság? Bibliatanulmányozó Feladatlap 1. 2. Írd ide az adataidat! Neved: Korod: születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTéNET: Az imádság Mi az imádság? Találkoztál

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben