FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013"

Átírás

1 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM

2 Fiatalok Lendületben Program számokban Elızmény: Ifjúság Program Idıtartam: Költségvetés: Célcsoport: éves fiatalok 2

3 A Fiatalok Lendületben Program céljai a fiatalok aktív polgári részvételének elısegítése a szolidaritás és a tolerancia fokozása kölcsönös megértés elısegítése az ifjúsági tevékenységeket támogató rendszerek minıségének javítása az európai együttmőködés elımozdítása az ifjúságpolitika területén 3

4 Fiatalok Lendületben Program Prioritásai 1. Európa polgárság 2. A fiatalok részvétele 3. Kulturális sokszínőség 4. Hátrányos helyzető fiatalok bevonása 4

5 Éves prioritások 2012-ben ifjúsági munkanélküliség szegénység és perifériára való szorulás elleni küzdelem kreativitás és vállalkozói készség sport tevékenységek az egészséges életmód népszerősítésére, a társadalmi bevonás és az aktív részvétel érdekében globális környezeti problémák és a klímaváltozás 5

6 Az 5 alprogram 1. Fiatalok Európáért 2. Európai Önkéntes Szolgálat 3. Fiatalok a Világban 4. Ifjúsági támogatási rendszerek 5. Európai együttmőködés támogatása az ifjúságpolitika területén 6

7 Ki pályázhat? - helyi és nemzetközi civil szervezetek (pl. egyesületek, alapítványok) - helyi és regionális közintézmények - informális csoportok (nem bejegyzett szervezıdések) - profitorientált szervezetek (EVS esetében) Partnerországok -Programországok: EU 27 + EFTA (Norvégia, Svájc, Liechtenstein, Izland) + csatlakozásra várók (Töröko., Horvátho.) -Szomszédos partnerországok: Délkelet-Európa, Kelet-Európa és a Kaukázus, Mediterrán térség - Partnerországok a világ többi részén (lásd Útmutató) 7

8 1. Alprogram: Fiatalok Európáért Támogatja: 1.1 Ifjúsági Cseréket 1.2 Ifjúsági Kezdeményezéseket 1.3 Ifjúsági Demokráciaprojekteket 8

9 1. Alprogram: Fiatalok Európáért Mit jelent az ifjúsági csere? 1.1 alprogram A cserében két vagy több ország fiataljai vesznek részt. Az együtt eltöltött 6-21 nap alatt megismerik egymást, egymás kultúráját. Olyan téma köré szervezıdik, amely a résztvevı fiatalok érdeklıdési körébe tartozik, és kapcsolatban van valamilyen társadalmi értékkel. 9

10 1.1 alprogram Ifjúsági csere Résztvevık létszáma : min. 16, max. 60 fı (+ 1 csoportvezetı/csoport) Kétoldalú: 8-8- fı/ország, háromoldalú: 6-6 fı, többoldalú: min. 4 fı/ország Résztvevık életkora: év (legfeljebb 20%-uk lehet 26 és 30 év közötti) A csereút idıtartama: 6-21 nap (+utazás) A projekt idıtartama: max. 15 hónap (elıkészítés, program, értékelés) Elıkészítı találkozó: max. 2 fı (1 fiatal!)/projektpartner, max. 2 nap (+utazás) Pályázati támogatás adható: - Projektköltségekre (szállás, ellátás, helyi közlekedés, programok): 33 /nap/fı. - Nemzetközi útiköltség: valós, számlával igazolt költségek 70%-a. Speciális igényő, hátrányos helyzető fiatalok részvételének elısegítésére többlettámogatás igényelhetı. - Elıkészítı találkozó indokolt esetben (valós költségek 100%-a) - Hátrányos helyzető fiatalok bevonásakor speciális költségek is elszámolhatók 10

11 1. Alprogram: Fiatalok Európáért Mi az ifjúsági kezdeményezés? 1.2 alprogram Aktív, vállalkozó szellemő fiatalok egy olyan projektet valósítanak meg, amely a fiatalok helyi közösségének fejlıdését szolgálja. Ez lehet helyi, regionális, vagy nemzeti szintő projekt, vagy hálózatépítés. 11

12 1.2 alprogram Ifjúsági kezdeményezés Projektpartnerek: hazai - 1 projektgazda, nemzetközi - min. 2 projektpartner Résztvevık létszáma : min. 4fı (+ coach) Nemzetközi esetén: min. 8 fı és min 4 fı/ország Résztvevık életkora: év (15.17 évesek csak coach mellett) A projekt idıtartama: 3-18 hónap (elıkészítés, tevékenység, értékelés) Nemzetközinél: elıkészítı látogatás - max. 2 fı (1 lehet a coach)/projektpartner, max. 2 nap (+utazás) Pályázati támogatás adható: - Projektköltségekre: hazai 4600, nemzetközi Coach bevonására: Útiköltségre a nemzetközi esetén: valós költségek 70%-a - Elıkészítı találkozó útiköltségére: valós költségek 100%-a 12

13 1. Alprogram: Fiatalok Európáért Mit támogat az ifjúsági demokráciaprojekt? 1.3 alprogram Az ifjúsági demokráciaprojekt a képviseleti demokrácia mechanizmusába kívánja bevonni a fiatalokat. Célja a fiatalok ösztönzése arra, hogy részt vegyenek közösségük életében helyi, regionális és országos, illetve nemzetközi szinten. 13

14 1.3 alprogram Ifjúsági demokráciaprojekt Résztvevık létszáma : min. 16 fı Projektpartnerek: min. 2 ország, min. 2 partner/ország Kétoldalú: 8-8- fı/ország, háromoldalú: 6-6 fı, többoldalú: min. 4 fı/ország Résztvevık: év közötti fiatalok, Szakértık, döntéshozók - korhatár nélkül A projekt idıtartama: 3-18 hónap (elıkészítés, program, értékelés) Elıkészítı találkozó: max. 2 fı (1 fiatal!)/projektpartner, max. 2 nap (+utazás) Pályázati támogatás adható: - Projektköltségekre: ami a teljes költségek 75%-a Fontos: Döntéshozók költségei nem támogathatók a pályázati támogatásból Projektköltségek lehetnek: útiktg., szállás- étkezés, programok szervezési költségei, kiadványok, szakanyagok elıállítási ktg, nyilvánosság eléréséhez kapcsolódó ktg., projekt összktg 7%-a = átalányösszeg adminisztratív kiadásokra 14

15 2. Alprogram: Európai Önkéntes Szolgálat (EVS) A fiatalok az EVS által hosszabb idıre be tudnak kapcsolódni egy külföldön mőködı non-profit intézmény mindennapos munkájába, vagy egy nagyobb horderejő esemény lebonyolításába. Megismerhetnek egy idegen kultúrát Nyelvet tanulhatnak Készségeket sajátíthatnak el Például a mővészet és kultúra a környezetvédelem az információnyújtás a média a gyerekekkel való foglalkozás sport a szociális gondozás területén. 15

16 2. Alprogram: Európai Önkéntes Szolgálat (EVS) Szereplık: - önkéntes - küldı szervezet - fogadó szervezet - koordináló szervezet - mentor Együttmőködési megállapodás 16

17 2. alprogram Európai önkéntes szolgálat Résztvevık létszáma : 1-30 önkéntes Kétoldalú: 8-8- fı/ország, háromoldalú: 6-6 fı, többoldalú: min. 4 fı/ország Résztvevık életkora: év Az önkéntes szolgálat idıtartama: 2-12 hónap (egyszeri, kiv. 2 hó+ max. 10 hó) Kivétel: hátrányos helyzető fiatal, ill. csoportos EVS (min. 10 fı): 2 hét 12 hónap A projekt idıtartama: 24 hónap (elıkészítés, felkészítés, szogálat, értékelés) Elıkészítı látogatás (csak hátrányos helyzető fiatalok esetén): max. 2 fı (1 küldı szervezet, 1 önkéntes), max. 2 nap (+utazás) 17

18 2. alprogram Európai önkéntes szolgálat Pályázati támogatás adható: - Projektköltségekre (szállás, ellátás, helyi közlekedés, mentorálás, nyelvtanulás, felkészítés, adminisztráció stb.): /önkéntes/szolgálati hónap - Nemzetközi útiköltség: valós, számlával igazolt költségek 90%-a - Zsebpénz az önkénteseknek: /hó - Elıkészítı találkozó útiktg. (indokolt esetben): valós költségek 100%-a - Rendkívüli költségek: vízum, oltások, hátrányos helyzető fiatalokkal kapcsolatos ktg. valós költségek 100%-a 18

19 3. Alprogram: Fiatalok a Világban Ösztönzi az ifjúságpolitika területén kialakított ifjúsági cseréket (3.1.1), képzést és hálózatépítési projekteket (3.1.2). Támogatja: EU szomszédos országaival és A világ más országaival való együttmőködést 19

20 3. Alprogram: Fiatalok a Világban Azonos pályázati feltételek vannak a résztvevık számát, életkorát, arányát, idıtartamokat, költségtípusok támogatásait illetıen, mint az 1.1 és 4.3 alprogramok esetén, azzal a megkötéssel, hogy mindenkor min. egy projektpartner EU tagállamból és szomszédos országból van. Többoldalú esetén min. 2 partner van szomszédos országból. Pályázás módja: pályázó/fogadó ország nemzeti irodájához Ha a fogadó fél szomszédos országot képvisel, és ı pályázik, akkor a Végrehajtó Ügynökséghez (EACEA) kell benyújtani. 3.2 A világ más országaival való együttmőködésre vonatkozó pályázatot a Végrehajtó Ügynökséghez (EACEA) kell benyújtani, egyedi pályázati kiírás alapján. 20

21 4. Alprogram: Ifjúsági támogatási rendszerek 4.3 alprogram Az ifjúsági munkában és ifjúsági szervezetekben tevékenykedık munkáját támogatja képzések, hálózatépítés ösztönzése révén. Cél: minıség javítása az ifjúságpolitika területén 21

22 4. Alprogram: Ifjúsági támogatási rendszerek 4.3 alprogram Tevékenységtípusok: Szakmai látogatás programnap, 2 partner, max. 2 résztvevı Elıkészítı látogatás 2-3 programnap, min. 2 partner, 2 fı/partner Értékelı Találkozó Max. 10 programnap, min. 4 partner, max. 50 résztvevı Tanulmányút Max. 10 programnap, min. 4 partner, max. 50 résztvevı Partnerségépítés Max. 10 programnap, min. 4 partner, max. 50 résztvevı Szeminárium Max. 10 programnap, min. 4 partner, max. 50 résztvevı Képzés Max. 10 programnap, min. 4 partner, max. 50 résztvevı Hálózatépítés 3-15 hónap, min. 6 partner Projekt idıtartama minden esetben 3-18 hónap 22

23 4. Alprogram: Ifjúsági támogatási rendszerek 4.3 alprogram Pályázati támogatás adható: - Útiköltségre a valós költségek 70%-a Átalányösszegek - 55 /fı/éj tanulmányút, értékelı találkozó, szeminárium, partnerség, képzés - 43 /fı/éj - szakmai látogatás, elıkészítı találkozó Hálózatépítés esetén: Programköltség Keretısszege: max , ami az összköltség 75%-a 23

24 5. Alprogram: Európai együttmőködés támogatása az ifjúságpolitika területén 5.1 alprogram Céljai: A kormányzatok és a politikai döntéshozók közötti együttmőködés ösztönzése A politikai döntéshozók és a fiatalok közti strukturált párbeszéd ösztönzése A fiatalokkal kapcsolatos ismeretek megértésének javítása Az ifjúságpolitikában részt vevı nemzetközi szervezetekkel való együttmőködés ösztönzése 24

25 5. Alprogram: Európai együttmőködés támogatása az ifjúságpolitika területén 5.1 alprogram Tevékenységek: Nemzeti ifjúsági találkozó Nemzetközi ifjúsági szeminárium Célcsoport: év közötti fiatalok Idıtartam: 3-18 hónap Támogatás: Programköltség Keretösszege: max , ami az összköltség 75%-a 25

26 Fiatalok Lendületben Program Valorizáció interkulturális tanulás tolerancia európai polgárság programországok esélyegyenlıség nem-formális tanulás y}øáöz ~xéwxå Ççxé Ççxé áx~ Ifjúsági támogatási rendszerek FLP partnerországok szolidaritás akkreditált szervezet Csoportos EVS Ifjúsági demokráciaprojektek mentor 26

27 Információ Fiatalok Lendületben Programiroda 7 Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda (RISZI) Eurodesk partnerszervezetek (Európai Bizottság) Partnerkeresés: OTLAS 27

28 Határidők 3 határidő 2012-ben! Február 1. megvalósítási időszak: május 1. és október 31. között Május 1. megvalósítási időszak: augusztus 1. és január 31. között Október 1. megvalósítási időszak: január 1. és június

29 Köszönöm a figyelmet!

Fiatalok Lendületben Program Pályázati útmutató

Fiatalok Lendületben Program Pályázati útmutató Európai Bizottság Fiatalok Lendületben Program Pályázati útmutató (Érvényes: 2012. január 1-től) 1 TARTALOM TARTALOM 3 BEVEZETÉS.. 4 A RÉSZ ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ A FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAMRÓL 5 1. Melyek

Részletesebben

Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag. az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz. Oktatás és képzés

Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag. az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz. Oktatás és képzés Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz Oktatás és képzés 1. Az oktatási politika helye az EU jogrendszerében 1.1 Az oktatás és az acquis Az európai

Részletesebben

Ezeket, magyarul és angolul kérjük, hiszen a fogadó projekted megszervezéskor valószínőleg az angol lesz a közvetítı nyelv. Jó munkát!

Ezeket, magyarul és angolul kérjük, hiszen a fogadó projekted megszervezéskor valószínőleg az angol lesz a közvetítı nyelv. Jó munkát! Kedves Érdeklıdı! Örülök, hogy felkeltettük az érdeklıdésedet, és szeretnél az Európai önkéntes Szolgálat (EVS) programban az AFS önkénteseként részt venni. Elıször, kérlek, olvasd el figyelmesen a következı

Részletesebben

Norvég Civil Támogatási Alap Kisprojektek 2014

Norvég Civil Támogatási Alap Kisprojektek 2014 Norvég Civil Támogatási Alap Kisprojektek 2014 A pályázatok benyújtása az alábbiak szerint lehetséges: Az elsı fordulós pályázatok beadási határideje: 2014. február 27. A második fordulós pályázatok tervezett

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS RÉGIÓS PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSÁRA AZ EURÓPAI IFJÚSÁGI HÉTEN

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS RÉGIÓS PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSÁRA AZ EURÓPAI IFJÚSÁGI HÉTEN PÁLYÁZATI FELHÍVÁS RÉGIÓS PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSÁRA AZ EURÓPAI IFJÚSÁGI HÉTEN Az NCSSZI Erasmus+ Ifjúsági Programiroda pályázatot hirdet ifjúsági és/vagy fiatalokkal foglalkozó civil szervezetek számára

Részletesebben

A Világ Nyelv program célja

A Világ Nyelv program célja VILÁG NYELV PROGRAM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ 2008 TARTALOM TARTALOM...2 BEVEZETİ...3 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK...3 1. FORRÁS: TÁMOGATÁS A TANULÓKÖZPONTOK FENNTARTÁSÁRA...9 2. ÉLESZTİ: ÚJ IDEGENNYELV-OKTATÁSI

Részletesebben

Európa a polgárokért pályázatíró szeminárium. Budapest, 2015.01.30. és 2015.02.04.

Európa a polgárokért pályázatíró szeminárium. Budapest, 2015.01.30. és 2015.02.04. Európa a polgárokért pályázatíró szeminárium Budapest, 2015.01.30. és 2015.02.04. A program áttekintése Legfontosabb változások, újdonságok A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT 2014-2020 A program

Részletesebben

Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető

Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Elméleti bevezető Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Mennyire menő ma Magyarországon a fiataloknak egymás között azzal büszkélkedni, hogy szabadidejükben önkéntes munkát végeznek?

Részletesebben

Szlovák-Magyar határmenti önkormányzatok regionális együttmőködési lehetıségei

Szlovák-Magyar határmenti önkormányzatok regionális együttmőködési lehetıségei Szlovák-Magyar határmenti önkormányzatok regionális együttmőködési lehetıségei Szakértıi konferencia A konferencia szervezıi: Interregio Forum Egyesület, és A Budapesti Corvinus Egyetem Széchenyi István

Részletesebben

Készítette: Innoratio Kutatómőhely Gazdaság- és Társadalomfejlesztı Közhasznú Egyesület 2010

Készítette: Innoratio Kutatómőhely Gazdaság- és Társadalomfejlesztı Közhasznú Egyesület 2010 Civil iránytő Forrástérkép az uniós és hazai pályázati lehetıségekhez civil szervezetek részére Civil iránytő Innoratio Kutatómőhely Készítette: Innoratio Kutatómőhely Gazdaság- és Társadalomfejlesztı

Részletesebben

Erasmus+ Pályázati útmutató

Erasmus+ Pályázati útmutató Erasmus+ Pályázati útmutató Amennyiben a különböző nyelvű változatok között jelentésbeli eltérések vannak, az angol nyelvű változat az irányadó a más nyelvű változattal szemben. 3. verzió (2015): 16/12/2014

Részletesebben

TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK ÉS PÉNZÜGYI FORRÁSOK IFJÚSÁGI PROJEKTEK TÁMOGATÁSÁRA

TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK ÉS PÉNZÜGYI FORRÁSOK IFJÚSÁGI PROJEKTEK TÁMOGATÁSÁRA TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK ÉS PÉNZÜGYI FORRÁSOK IFJÚSÁGI PROJEKTEK TÁMOGATÁSÁRA 1 TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK ÉS PÉNZÜGYI FORRÁSOK IFJÚSÁGI PROJEKTEK TÁMOGATÁSÁRA 2 TARTALOM A. A TÁMOGATÁSOK LEHÍVÁSÁRÓL ÁLTALÁNOSAN

Részletesebben

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK CIVIL SZERVEZETEKNEK

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK CIVIL SZERVEZETEKNEK PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK CIVIL SZERVEZETEKNEK 1. TURIZMUS... 3 1.1. Információs központok, turisztikai jelzések, turisztikai szolgáltatások marketingje... 3 1.2. Turisztikai infrastruktúra, turisztikai események...

Részletesebben

A FiAtAlok lendületben ProgrAm hét éve

A FiAtAlok lendületben ProgrAm hét éve A Fiatalok Lendületben Program hét éve 2 1 A Fiatalok Lendületben Program (FLP) 1.1 Az FLP alprogramjai 2 Az FLP a számok tükrében 2.1 A benyújtott és támogatott pályázatok száma 2.2 Honnan érkeztek a

Részletesebben

A FIATAL ÖNKÉNTESEK MOBILITÁSA EURÓPÁBAN

A FIATAL ÖNKÉNTESEK MOBILITÁSA EURÓPÁBAN A FIATAL ÖNKÉNTESEK MOBILITÁSA EURÓPÁBAN A tanulmányt a Public Policy and Management Institute készítette, és nem tükrözi a Régiók Bizottságának hivatalos álláspontját. Az Európai Unióról és a Régiók Bizottságáról

Részletesebben

Éves Jelentés. Öt nemzet, egy közösség!

Éves Jelentés. Öt nemzet, egy közösség! Éves Jelentés Öt nemzet, egy közösség! 2010 1 Küldetésünk A Kárpátok Alapítvány-Magyarország egy független non-profit, civil szervezet, amelynek küldetése a Kárpátok régióban élı emberek életminıségének

Részletesebben

Kárpátok Alapítvány - Magyarország. Babcsa Ivett program koordinátor

Kárpátok Alapítvány - Magyarország. Babcsa Ivett program koordinátor Kárpátok Alapítvány - Magyarország Babcsa Ivett program koordinátor Kárpátok Alapítvány Egy független non-profit szervezet. Küldetése a Kárpátok régióban élő emberek életminőségének javítása, a régió társadalmi,

Részletesebben

1 / 9 2009.04.01. 17:53

1 / 9 2009.04.01. 17:53 1 / 9 2009.04.01. 17:53 Beküldı: Magyar Kerékpárosklub Pályázati évad: 2009 A pályázó szervezet adatai A pályázó szervezet hivatalos neve magyarul: A pályázó szervezet hivatalos neve angolul: Magyar Kerékpárosklub

Részletesebben

Erıforrás Alapítvány United Way Magyarország Pályázat 2011 2011 U N I T E D W A Y M A G Y A R O R S Z Á G

Erıforrás Alapítvány United Way Magyarország Pályázat 2011 2011 U N I T E D W A Y M A G Y A R O R S Z Á G P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S 2011 U N I T E D W A Y M A G Y A R O R S Z Á G Az Erıforrás Alapítvány - United Way Magyarország nyílt, országos pályázatot hirdet közhasznú és kiemelten közhasznú szervezetek

Részletesebben

A DEMOKRATIKUS IFJÚSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY 2005. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A DEMOKRATIKUS IFJÚSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY 2005. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A DEMOKRATIKUS IFJÚSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY 2005. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Tartalomjegyzék 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 4. A vagyon

Részletesebben

A 2006 UTÁNI EURÓPAI OKTATÁSI, KÉPZÉSI ÉS IFJÚSÁGÜGYI PROGRAMOK JÖVŐBELI KIDOLGOZÁSA NYILVÁNOS KONZULTÁCIÓS ANYAG

A 2006 UTÁNI EURÓPAI OKTATÁSI, KÉPZÉSI ÉS IFJÚSÁGÜGYI PROGRAMOK JÖVŐBELI KIDOLGOZÁSA NYILVÁNOS KONZULTÁCIÓS ANYAG EURÓPAI BIZOTTSÁG Oktatási és Kulturális Főigazgatóság A 2006 UTÁNI EURÓPAI OKTATÁSI, KÉPZÉSI ÉS IFJÚSÁGÜGYI PROGRAMOK JÖVŐBELI KIDOLGOZÁSA NYILVÁNOS KONZULTÁCIÓS ANYAG Európai Bizottság Oktatási és Kulturális

Részletesebben

RENDELETEK. A TANÁCS 390/2014/EU RENDELETE (2014. április 14.) a 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó Európa a polgárokért program létrehozásáról

RENDELETEK. A TANÁCS 390/2014/EU RENDELETE (2014. április 14.) a 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó Európa a polgárokért program létrehozásáról 2014.4.17. L 115/3 RENDELETEK A TANÁCS 390/2014/EU RENDELETE (2014. április 14.) a 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó Európa a polgárokért program létrehozásáról AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, tekintettel

Részletesebben

Kedves Olvasó! Civil Szolgáltató Központ. 7400 Kaposvár, Fı utca 37-39. 304, 305 iroda. Tel.:+36 30/ 518-8747. Fax: 82/ 477-079

Kedves Olvasó! Civil Szolgáltató Központ. 7400 Kaposvár, Fı utca 37-39. 304, 305 iroda. Tel.:+36 30/ 518-8747. Fax: 82/ 477-079 C i v i l H í r a d ó - H í r l e v é l - - H í r e k, r e n d e z v é n y e k, k i a d v á n y o k, p á l y á z a t o k, t a n á c s o k, j ó g y a k o r l a t o k 2 0 1 0. n o v e m b e r 2 6. Kedves

Részletesebben

Az Európai Bizottság Egész életen át tartó tanulás programja Magyarországon 2011

Az Európai Bizottság Egész életen át tartó tanulás programja Magyarországon 2011 Az Európai Bizottság Egész életen át tartó tanulás programja Magyarországon 2011 Tartalomjegyzék A 2011. év legfontosabb eredményei számokban/táblázatokban... 3 Az Egész életen át tartó tanulás program...

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Lépj egyet elıre II. címmel. Kódszám: TÁMOP-2.1.

KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Lépj egyet elıre II. címmel. Kódszám: TÁMOP-2.1. KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Lépj egyet elıre II. címmel Kódszám: TÁMOP-2.1.1/07/1 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

Részletesebben

Pályázati Felhívás. Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány által támogatott ÖTLET Program

Pályázati Felhívás. Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány által támogatott ÖTLET Program Pályázati Felhívás Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány által támogatott ÖTLET Program Felhívás Fogadószervezetek részére az ÖTLET programban való részvételre Félúton Alapítvány, Budapest (Speciális

Részletesebben

Oktatási, képzési, ifjúsági. és sportpolitika. Oktatás és képzés A jövőnk záloga KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL

Oktatási, képzési, ifjúsági. és sportpolitika. Oktatás és képzés A jövőnk záloga KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL Oktatási, képzési, ifjúsági Oktatás és képzés A jövőnk záloga és sportpolitika Az oktatásba és a képzésbe való befektetés kulcsfontosságú a fiatalok személyes

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2014/3. szám

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2014/3. szám PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2014/3. szám Tisztelt Klaszter Tagok! Magyarország az új uniós költségvetési időszakban a strukturális alapokból és a kohéziós alapból a hazai társfinanszírozással együtt 7480 milliárd

Részletesebben

Napraforgó. A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületének kiadványa. TAN-FOLYAM Pályázatok Figyelmükbe ajánljuk Kiadványajánló

Napraforgó. A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületének kiadványa. TAN-FOLYAM Pályázatok Figyelmükbe ajánljuk Kiadványajánló BÉKÉS MEGYEI CIVIL SZERVEZETEK LAPJA 2011 január Napraforgó A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületének kiadványa TAN-FOLYAM Pályázatok Figyelmükbe ajánljuk Kiadványajánló BÉKÉS MEGYEI CIVIL SZERVEZETEK

Részletesebben