BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Levelező tagozat EU- kapcsolatok szakirány

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Levelező tagozat EU- kapcsolatok szakirány"

Átírás

1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Levelező tagozat EU- kapcsolatok szakirány AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK MONETÁRIS POLITIKÁJÁNAK ELEMZÉSE Készítette: Vaszkó Tímea Budapest, 2008

2 Tartalomjegyzék Bevezető... 7 I. Az Európai Központi Bank kialakulásának története, a tagországok csatlakozása, az euró bevezetése... 8 II. A KBER és az EKB szervezeti felépítése, feladataik, NKB-k feladatai II.1. A KBER és az MNB kapcsolata III. Az Európai Központi Bank jegybanki alapkamatának alakulása IV. Az Európai Központi Bank monetáris politikája IV.1.A fogyasztóár-index alapján mért infláció (HICP) IV.2.Munkanélküliség és foglalkoztatás IV.3.Reál-GDP alakulása IV.4.Fiskális folyamatok IV.5.Monetáris aggregátumok IV.6.Monetáris politikai műveletek V. Az ERSTE Bank euró alapú devizahitelei kamatának, árfolyamának, törlesztő részleteinek alakulása, és ennek elemzése V.1. Szabad felhasználású hitelek V kategória V kategória V kategória V kategória V.2. Piaci lakáshitelek V kategória V kategória V kategória VI. A euró alapú devizahitelek jövője az Európai Központi Bank monetáris politikájának függvényében VI.1.Személyes adatok VI.2.Devizahitelek száma VI.3.Kiváltás VI.4.Választás szempontjai VI.5.Elégedettség VI.6.Magyarország, Európai Unió VII. Összefoglalás

3 VIII. Bibliográfia IX. Mellékeltek

4 Táblázat és ábrajegyzék 1. táblázat: A rögzített euró átváltási árfolyamok táblázat: Az EKB irányadó kamatainak változása június június táblázat: A fogyasztóár-index alapján mért infláció változása táblázat: A munkanélküliség alakulása az euró zónában táblázat: A foglalkoztatás növekedési rátája szektorok szerinti bontásban táblázat: A reál-gdp növekedési rátája összetétel szerint táblázat: Bevételek és kiadások GDP-ben kifejezett százaléka, az államháztartási hiány és többlet Q táblázat: Államadósság ráta a GDP százalékában Q táblázat A monetáris aggregátumok növekedési üteme március táblázat: EUR alapú szabad felhasználású hitelek kamatai táblázat: Egy február 16.-án befogadott hitel visszafizetési ütemének alakulása táblázat: Egy március 16.-án befogadott hitel visszafizetési ütemének alakulása táblázat: Egy október 17.-én befogadott hitel visszafizetési ütemének alakulása táblázat: Egy október 16.-án befogadott hitel visszafizetési ütemének alakulása táblázat: EUR Piaci lakáscélú hitelek kamatai táblázat: Egy június 15.-én befogadott hitel visszafizetési ütemének alakulása táblázat: Egy március 16.-án befogadott hitel visszafizetési ütemének alakulása táblázat: Egy január 16.-án befogadott hitel visszafizetési ütemének alakulása ábra: Az Európai Központi Bank irányadó kamatainak alakulása június június ábra: A reál-gdp növekedési rátájának összetétele ábra: Az export és import növekedési ütemének változása ábra: Államadósság ráta a GDP százalékában Q ábra:a havi törlesztő részlet ingadozása a október 17.-én befogadott szabad felhasználású euró alapú hitelnél ábra:a havi törlesztő részlet ingadozása a október 16.-án befogadott szabad felhasználású euró alapú hitelnél ábra:a havi törlesztő részlet ingadozása a március 16.-án befogadott lakáscélú euró alapú hitelnél ábra:a havi törlesztő részlet ingadozása a január 16.-án befogadott lakáscélú euró alapú hitelnél ábra: Életkor szerinti százalékos megoszlás a válaszadó férfiaknál

5 10. ábra: Százalékos megoszlás a hitelkiváltáson gondolkodó válaszadókról ábra: Százalékos megoszlás az ERSTE Bank hiteleinek elégedettségével kapcsolatban

6 Bevezető Szakdolgozatom célja, hogy az olvasónak bemutassam az Európai Központi Bank monetáris politikájának gazdasági elemzését. A gazdasági eredmények elemzéséhez elengedhetetlen, hogy ismerjük az Európai Központi Bank kialakulásának történetét, felépítését, feladatkörök meghatározását, ezért ezzel a két fejezettel kezdem dolgozatom. A monetáris politika gazdaságra gyakorolt hatását jól jellemzi a jegybank irányadó alapkamatainak változása. Ennek bemutatását külön fejezetben szemléltetem annak érdekében, hogy az olvasó is megismerhesse a kamatok változását 2001 óta a gazdasági változások függvényében. Az ötödik fejezetben a makrogazdasági mutatók változásának elemzését tűztem ki célul az euró zónában. Ezzel azt kívántam bemutatni, mennyit változott az euró zóna gazdasága, merre tart, és hogy a jelenlegi eredmények megfelelnek-e az Európai Központi Bank és a Stabilitási és Növekedési Paktum által kitűzött céloknak. A fogyasztóár-index alapján mért infláció, a GDP változása, a foglalkoztatás vagy az államháztartás hiányának elemzése az egész gazdaság növekedését vagy hiányosságait jellemzi. Jelenleg az ERSTE Bank Hungary Nyrt.-nél 1 dolgozom hitelezési tanácsadóként. Amikor kiválasztottam szakdolgozatom témáját, már akkor kitűztem célomul egy olyan kutatás elvégzését, mely az ERSTE Bank euró hiteleinek elemzése, versenyképességének vizsgálata. A kamatok, és a törlesztő részletek változása szemlélteti egyrészt az euró árfolyamának változását, másrészt az euró zóna és a bank monetáris politikáját. Ezért ebben a fejezetben a szabad felhasználású és lakáscélú hitelek visszafizetési ütemét elemezem befogadási időszakoknak megfelelően. Az ERSTE Bankban végzett második kutatásom egy átfogóbb jellegű, primer kutatás volt. A felmérés során az ügyfelek devizahiteinek arányát, választásuk szempontjait, terveiket és az Európai Unióval és Magyarországgal kapcsolatos véleményüket kérdeztem meg. Ennek eredményeit a dolgozat utolsó fejezete tartalmazza. 1 Későbbiekben a dolgozatban rövidítve:erste Bank 7

7 I. Az Európai Központi Bank kialakulásának története, a tagországok csatlakozása, az euró bevezetése 2 A második világháborút követően nyilvánvalóvá vált a nagyhatalmi egyensúly változása a világban. Az Amerikai Egyesült Államok és a Szovjetunió vált a világ két nagyhatalmává. Európa gyenge, a tagállamoknak ahhoz, hogy fel tudják venni a versenyt a két nagyhatalommal, céljaikat és eszközeiket össze kell hangolniuk, közösséget kell létrehozniuk. Számos szervezet jött létre az 1950-es éveke elején. A Marshall-terv végrehajtásának ellenőrzésére létrehozták az Európai Gazdasági Együttműködés Szervezetét. Ez volt az integráció felé vezető első lépés. Az első integrációs szervezet az Európai Szén- és Acél Közösség (ESZAK) 1951-ben alakult, más néven Montánunió. Célja az acél- és szénkészletek kezelése és felügyelete, az alapító tagok Olaszország, Belgium, Luxemburg, Hollandia Franciaország és az NSZK ben Paul-Henri Spaak irányításával a Montánunió tagállamai létrehoztak egy bizottságot, mely feladata az atomenergia és a közöspiaci együttműködés területére javaslat létrehozása. Ennek eredményeképpen létrejött 1957-ben az Európai Gazdasági Közösség (EGK) és az Euratom a Római Szerződések megkötése után. A Római Szerződésnek még nem témája a monetáris unió, ennek oka a még meglévő Bretton Woods-i Egyezmény, a dollár meghatározó szerepe a világpiacon. Az EGK célkitűzései a vámunió, az áruk, szolgáltatások, a tőke és a munkaerő szabad áramlása, közös egységes piac létrehozása. A négy célkitűzés megvalósításának elején már kiderült, hogy szükség van egy közös monetáris eszköz, közös pénz létrehozására az teljes unió érdekében. A különböző valuták nehézkessé teszik a kereskedelmet, gondoljunk csak az árfolyamváltozások kockázatára, a valuták átváltásának költségeire. Az árfolyam-garancia ebben az időben még nem volt elterjedt. Az egységes piac megteremtésének véglegesítéséhez szükség van a monetáris integrációra, a közös pénz bevezetésére, mely felveszi a versenyt az amerikai dollárral. Pierre Werner luxemburgi elnökről kapta elnevezését a Werner-terv, mely 1969-ben a hágai csúcson került megfogalmazásra. A miniszterelnök vezette bizottság célja a gazdasági és 2 Forrás:Hanspeter K. Scheller; Európai Központi Bank; Története, szerepe, feladatai;15-30.o.;2006;európai Központi Bank Horváth Zoltán; Kézikönyv az Európai Unióról; o.,2002; Fölkör Kiadó 8

8 pénzügyi unió előkészítése, tervezete szerint 1980-ra gazdasági uniónak kellett volna létrejönnie. A Werner-terv megvalósítását megakadályozta a Bretton Woods-i rendszer összeomlása 1971-ben. Stabilizálni kellett a pénzügyi rendszert, ezért 1971-ben létrehozták a snithonian-egyezményt. Ennek értelmében az árfolyamok 4,5 százalékban mozoghattak a Nemzetközi Valutaalap tagállamaiban. Ekkor hozták létre válaszul az EGK országok a valutakígyót. Lényege, hogy egymás között 2,25 százalékos sávban, míg a dollár irányában 4,5 százalékos sávban mozoghattak a valuták. Nagy-Britanniát, Írországot és Dániát felveszik az EK-ba. Az 1973-as olajválság és a német márka erősödése megállította a monetáris integrációt, az infláció növekedett, az árfolyamok nem tudták tartani a sávot. Ugyan a német márka erős valutának számított, mégse felelt meg standardként. Megoldásként 1979-ben létrehozták az Európai Monetáris Rendszert (EMS) Roy Jenkins vezetésével, melyhez majdnem minden állam csatlakozott. Célja az árfolyam-stabilitás létrehozása volt közösségen belül Három pillére volt, ezek az alábbiak: Európai Árfolyam Mechanizmus (ERM-Exchange Rate Mechanism) ECU (European Currency Unit) Európai Monetáris Együttműködési Alap (European Monetary Cooperation Fund) 3 Az ERM szerint a tagok egymás közt páronként határozták meg az átváltási arányt, a valuták 2,25 százalékos sávban mozogattak. A mennyiben ezen kívülre kerül az árfolyam, a központi bankoknak be kell avatkozniuk. Az ECU-t, a közösség valutáiból képzett kosárként alakították ki. Az ECU és a valuták között is rögzítették az átváltási arányt, ennek megfelelően a stabilitás erősödött. Az Együttműködési Alap garantálta a fizetési mérleges stabilitását az ECU formájában ben Az EK felveszi Görögországot 10. tagállamként. A második olajválság ellenére a rendszer kezdett erősödni, 1987-ben a Basel-Nyborg Egyezmény megkötése után már a központi bankoknak azelőtt be kell avatkozniuk az árfolyamba, mielőtt az kilépne a sávból. Ez is segítette a rendszer stabilitásának megtartását ban Spanyolország és Portugália az EK tagjává válik, így a tagok száma 12-re növekedik. 3 Forrás: 9

9 Lényeges megjegyezni, hogy az ECU csak számlapénzként funkcionált, a készpénz még váratott magára. Az EMS működőképesnek bizonyult, az infláció csökkent, az árfolyamingadozások mérséklése csökkentette a kockázatot a kereskedelemben, a gazdasági integráció haladt előre július elsején lépett életbe az Egységes Európai Okmány (Single European Act). Az okmány felgyorsította az integrációt, a közösségi piac még megmaradt kérdéseit válaszolta meg, az egységes piac kialakulásának határidejét 1992-ben jelölte meg. A Delors-terv Jacques Delors nevéhez fűződik, aki 1985-ben lett az Európai Bizottság elnöke, létrehozta a Gazdasági és Monetáris Unió előkészítését. A közös valuta lépcsők létrehozása után látta reálisnak: A tőkeforgalom liberalizációja A tagállamok valutáinak konvertibilitása Az árfolyam lebegtetési sávok megszüntetése A valutaparitások végleges rögzítése A közös monetáris politika létrehozására a Maastrichti Szerződés adott keretet. A Delors-terv alapján határozták meg azt, hogy a fenti feltételeket a közös pénz bevezetéséig a GMU három szakaszban valósítja meg: 1. szakasz: 1991 július december 31. Cél a Delors-terv első pontjának megvalósítása, a nemzeti központi bankok függetlenségének elérése, együttműködésük elősegítése. A szakasz első felére rányomta bélyegét a világgazdasági recesszió, az újonnan csatlakozó országok, akik ig csatlakoztak az EMS rendszerhez, nem tudták kivédeni a spekulációs támadásokat. Az Egyesült Királyság és Olaszország kénytelen volt kilépni az Európai Monetáris Rendszerből, Spanyolország Portugália és Írország kénytelen volt leértékelni valutáikat. Hamar felismerték, hogy a korábban meghatározott 2,25 százalékos sávot recesszió mellett a tagállamok nagy többsége nem tudja tartani, ennek megfelelően 15 százalékos sávra módosították 1993 augusztusában. Nyilvánvalóvá vált, hogy további megszorításokkal nem lehet közös pénzt létrehozni, a cél egy közös monetáris politika létrehozása, és annak következményeként a közös pénz létrehozása lesz. 10

10 A közös monetáris politika létrehozására a Maastrichti Szerződés adott keretet. Megszületett az Európai Unió, vele együtt a Gazdasági és Monetáris Unió a közös monetáris fizetőeszközzel együtt. 2. szakasz: január december 31. A Maastrichti-szerződés rögzítette azokat a feltételeket, amiknek teljesítése függvényében csatlakozhatott egy tagország a közös pénz bevezetéséhez. Ezek a konvergencia kritériumok. Miért volt ezekre szükség? A közös pénz stabilitásához olyan országokra volt szükség, melyek gazdasága fejlett, makrogazdasági mutatóik folyamatos pozitívumot mutatnak. Azt is meghatározták, hogy azok az országok, akik teljesítették e kritériumokat, törekedniük kell azok betartására a közös pénz bevezetése után is. Ezek az alábbi feltételek: Magas fokú árstabilitás. Az infláció a vizsgált időszakban maximum 1,5 százalékkal haladhatja meg a három legjobb inflációs teljesítményű ország átlagát. A költségvetés deficitje nem haladhatja meg a GDP 3 százalékát, míg az államadóssága GDP 60 százalékát. A hosszú lejáratú nominális kamatok maximum 2 százalékkal haladhatják meg a három legjobb inflációs teljesítményű ország kamatainak átlagát. Stabil árfolyam-alakulás. Az EMS árfolyam mechanizmusban legalább két évig nem lehetséges leértékelés másik tagvalutával szemben. Lényeges megemlíteni, hogy ebben az időszakban, a közép- és kelet európai államok kifejezik csatlakozási szándékukat. Az EU számára egyrészt egy újabb piacot jelent ez, másrészt egy óriási feladatot ezen államok felzárkóztatása az EU-s országok mögé. Az együttműködési tárgyalások megkezdődnek, a majdan csatlakozó országoknak át kell venniük az EU közösség joganyagát, a konvergencia kritériumokat pedig folyamatosan meg kell közelíteniük. Meg kell jegyeznem itt, hogy ez még Magyarországnak a mai napig nem sikerült. A Maastrichti szerződés célul tűzi ki az Európai Központi Bank és a Központi Bankok Európai Rendszerének megteremtését, ennek előkészítésére létrehozza az Európai Monetáris Intézetet. Az EMI 1994-ben kezdi meg működését, igazgatója a magyar származású belga Lámfalussy Sándor 1996-ig. 11

11 Az EMI létrehozásával megszűnik az EMCF. Az EMI előkészítési munkája az alábbi területekre terjedt ki: Monetáris poltika stratégiák kidolgozása Pénzmennyiségek alakulásának mérési módszerei Devizaműveletek lebonyolításának valamint a devizatartalékok kezelésének rendje TARGET-rendszer létrehozása a határokon átnyúló értékpapír-elszámolása tranzakciók hatékonyabbá tétele miatt Euró bankjegyek tervezése és előállításuk műszaki feltétele KBER adatszolgáltatási rendszerének létrehozása Euróövezet és más EU-tagállamok közötti monetáris és árfolyam-politikai rendszer kidolgozása (ERM-I) Figyelemmel kísérte a tagállamok konvergencia kritériumoknak való megfelelését decemberében a madridi Európai Tanácson megszületik az euró elnevezése a közös pénznek, valamint forgatókönyvet írnak az euróra való áttérésről decemberében az EMI közzétette jelentését az Európai Tanács előtt, ennek része a későbbi új árfolyam-mechanizmus (ERM-II) alapja. Ezt követően a mintabankjegy bemutatásra kerül az Európai Tanács előtt júniusában megszületik a Stabilitási és Növekedési Egyezmény (SGP) az amszterdami EU-csúcson. Az egyezmény három okmányból áll: az Európai Tanács határozatából és két tanácsi rendeletből. A paktum kiegészíti a Maastrichti Szerződés rendelkezéseit, és a Gazdasági és Monetáris Unión belüli költségvetési fegyelemre hívja fel a figyelmet május másodikán az Európa Tanács úgy rendelkezett, hogy 11 tagállam teljesítette a Maastrichti kritériumokat, január elsejétől bevezetheti az eurót. Ezek az alábbi államok: Belgium, Németország, Spanyolország, Franciaország, Írország, Olaszország, Luxemburg, Hollandia, Ausztria, Portugália és Finnország. Görögország és Svédország (nem vett részt az ERM-ben) a Tanács szerint nem teljesítette a feltételeket, Dánia és az Egyesült Királyság viszont nem kívánt tagja lenni az euró zónának, melyre a Maastrichti szerződésben opt out - ot kaptak május 25.-én a 11 tagország állam és kormányfői kinevezték az Európai Központi Bank elnökét (William F. Duisenberg), alelnökét és további négy további tagját. 4 Forrás: 12

12 1991 június elsején megalakult az Európai Központi Bank és 15 tagállam nemzeti bankjának részvételével a Központi Bankok Európai Rendszere. Az EKB központja Frankfurt lett. Az EKB létrejöttével az EMI-t felszámolták, tisztségviselőit átirányították december 31.-én meghatározták a rögzített euró átváltási árfolyamokat, ezek tagországonként az alábbiak: 1. táblázat: A rögzített euró átváltási árfolyamok 40,3399 belga frank 1,95583 német márka 340,750 görög drachma 166,386 spanyol pezeta 6,55957 francia frank 0, ír font 1 euró= 1936,27 olasz líra 40,3399 luxemburgi frank 2,20371 holland forint 13,7603 osztrák schilling 200,482 portugál escudo 5,94573 finn márka Forrás: Az átváltási árfolyamok meghatározásával lezárult a GMU második szakasza. 3. szakasz: január 1-jétől Az euró január elsejétől még csak számlapénz formájában lépett be a gazdasági életbe. A bankok és a pénzügyi világ szereplői ekkorra már az EMI tevékenységének köszönhetően fel voltak készülve, rendszereiket hamar át tudták állítani. Mind a pénzügyi, mind gazdasági értelemben (verseny) is érdekükben állt az országoknak az euró átvétele, még ha itt még meg is dönthettek a nemzeti valuta és az euró között fizetőeszköz tekintetében. Gondoljunk csak a tagállamok közötti egyszerűbb fizetési módokra (átutalás, kintlévőségek átváltása, országokon átnyúló hitelek egyszerűsödése ben Görögország is csatlakozott az euró zónához, így január elsején már 12 ország vezette be az eurót készpénz formájában. Érdemes megjegyezni, hogy mintegy egy hónap alatt sikerült a nemzeti valuták 90 százalékát kivonni a forgalomból a két hónapos határidő helyett. A 2004-ben csatlakozott országok közül idáig három országnak sikerült csatlakoznia az euró zónához, központjaiknak az EKB-hoz július 11.-én az EU tanácsa döntött, mely szerint Szlovénia január elsején bevezetheti 13

13 az eurót 239,640 tollár/euró átváltási árfolyamon január elsején pedig Málta és Ciprus csatlakozott. Összefoglalva elmondhatjuk, hogy Európának a versenyben való fennmaradásához az Amerikai Egyesült Államokkal szemben elengedhetetlen volt a közös pénz bevezetése, melyet kisebb nehézségekkel, de 33 év alatt sikerült megvalósítani. 14

14 II. A KBER és az EKB szervezeti felépítése, feladataik, NKB-k feladatai 5 Mindenképpen meg kívánom jegyezni az EKB és a nemzeti központi bankok függetlenségét. Három alapvető függetlenséget különböztethetünk meg.: Intézményi függetlenség: a döntéshozók harmadik fél részéről nem fogadhatnak el iránymutatást, őket nem befolyásolhatják, nyomást nem gyakorolhatnak rájuk döntéseik meghozatalában. Személyi függetlenség: a döntéshozók nem lehetnek más testületek tagjai, melyek érdekei ütköznek az EKB érdekeivel, javadalmazásuk harmadik féltől nem függhet. Pénzügyi függetlenség: a banknak saját költségvetéssel kell rendelkeznie A KBER feladatai A KBER az Európai Központi Bank, és a tagállamok központi bankjaiból álló jogi személyiséggel nem rendelkező rendszer. Döntési, intézkedési jogköre nincs, ezzel szemben tagjai jogi személyiséggel rendelkező intézmények. Dánia, Svédország és az Egyesült Királyság is tagja a KBER-nek, de nem tagjai az EKB-nek, mivel nem tartozik az eurózónak országai közé. Az EKB kialakította a Euró rendszert azokra az országokra, melyekben az euró bevezetésre került. A többi ország a KBER-en belül is saját monetáris politikát folytathat, ez euróra vonatkozó döntésekben pedig nem vehet részt. A KBER létrehozásával együtt működés alakul ki az EKB és a nemzeti központi bankok között az Unió elveit szem előtt tartva. A KBER elsődleges feladata az árstabilitás biztosítása, mivel a gazdasági fejlődés, a magas fokú versenyképesség, az alacsony infláció és munkanélküliség, a befektetők bizalma s a befektetések e nélkül nem tarthatóak fenn. A KBER alapító okirata az alábbi feladatokban jelöli meg a fenti cél elérését: 5 Forrás: 6 Forrás:Hanspeter K. Scheller; Európai Központi Bank; Története, szerepe, feladatai; o.;2006;európai Központi Bank 15

15 A monetáris politika kidolgozása és végrehajtása Nyíltpiaci műveletek Devizaműveletek végzése Tagállamok deviza tartalékainak őrzése és kezelése (az első négy meghatározás az egységes monetáris politika részre, kifejtése későbbi fejezetben történik) A fizetési rendszerek működésének segítése Euró bankjegyek kibocsátása Statisztikai információk gyűjtése 7 2. Az EKB szervezeti felépítése Az EKB-nak két fő döntéshozó testülete van, a Kormányzótanács és az Igazgatóság, ami az euró zónát és a KBER-t irányítja. A harmadik döntéshozó testület az Általános Tanács addig van életben, amíg még van olyan KBER tag, ami még nem csatlakozott az euró zónához. A kormányzótanács tagja a hat igazgatósági tag, valamint a 15 eurót már bevezető országának nemzeti bankjainak elnöke. A jelenlegi tagok: Jean-Claude Trichet az EKB elnöke, Lucas D. Papademos az EKB alelnöke, Lorenzo Bini Smaghi az EKB Igazgatóságának tagja, José Manuel González-Páramo az EKB Igazgatóságának tagja, Jürgen Stark az EKB Igazgatóságának tagja, Gertrude Tumpel- Gugerell az EKB Igazgatóságának tagja, Guy Quaden a Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique elnöke, Axel A. Weber a Deutsche Bundesbank elnöke, John Hurley a Central Bank and Financial Services Authority of Ireland elnöke, Nicholas C. Garganas a Görög Nemzeti Bank elnöke, Miguel Fernández Ordóñez a Banco de Espańa elnöke, Christian Noyer a Banque de France elnöke, Mario Draghi a Banca d Italia elnöke, Athanasios Orphanides a Ciprusi Központi Bank elnöke, Yves Mersch a Banque centrale du Luxembourg elnöke, Michael C. Bonello a Bank Ċentrali ta Malta / Central Bank of Malta elnöke, Nout Wellink a De Nederlandsche Bank elnöke, Klaus Liebscher az Oesterreichische Nationalbank elnöke, Vítor Manuel Ribeiro Constâncio a Banco de Portugal elnöke, Marko Kranjec a Banka Slovenije elnöke, Erkki Liikanen a Suomen Pankki Finlands Bank elnöke 8 7 Forrás:Hanspeter K. Scheller; Európai Központi Bank; Története, szerepe, feladatai;170.o..;2006;európai Központi Bank 8 Forrás: 16

16 Feladatai: Kidolgozza a monetáris stratégiát és politikát Meghatározza az euró rendszerben az irányadó kamatlábakat Meghatározza a jegybanki tartalékrátát Engedélyezi és felügyeli az euró mennyiségének kibocsátását Támogatja a nemzeti központi bankokat tanácsaival Az NKB-k feladatai: Végrehajtják a monetáris politikai műveleteket, ezeket Kezelik az EKB és a saját devizatartalék-állományokat Felügyelik a fizetési rendszerek működését és Bankjegykibocsátás Segítik az EKB munkáját a statisztikai adatok gyűjtésével A Kormányzótanács havonta két alkalommal ülésezik. Az Igazgatóság az EKB elnökéből, alelnökéből és további 4 tagból áll. Legfőbb feladatai az alábbiak: A Kormányzótanács döntései alapján a monetáris politika végrehatása Az EKB megszervezett napi működésének gondoskodása, döntések meghozatala Kormányzótanács üléseinek előkészítése Devizatartalékok kezelése EKB határozatait nem teljesítő tagállamok szankcionálása Az Igazgatóság tagjai munkájukat teljes munkaidőben végzik, hisz a pénzügyi szférában bekövetkező változásokra gyorsan kell reagálniuk. Az Igazgatótanács hetente egyszer ülésezik. Tagjai a már a korábban részletezett Kormányzótanács tagjai is, ezért még egyszer nem nevezném meg őket. Az Általános Tanács tagja az EKB elnöke, alelnöke, valamint a huszonhét tagállam nemzeti központi bankjainak elnökei. 17

17 A Tanács azoknak a tagállamoknak nyújt segítséget, akik meg nem teljesítették a konvergencia kritériumokat, és nem vezették be az eurót. Az euró zónát befolyásoló döntései nincsenek, hisz nem minden állam tagja az euró zónának. Amint minden állam bevezette az eurót, az Általános Tanács feloszlik. A Tanács az EMI feladatait vette át. Feladatai: Európai Központi Bankkal együtt tanácsadói feladatot lát el a tagországok számára Segít az EKB éves jelentésének elkészítésében A nemzeti bankok számviteli rendszerének harmonizálásában nyújt segítséget Segít a végleges árfolyamrögzítés elkészítésében az euró zónához csatlakozni tudó országoknak. Statisztikai adatokat gyűjt A jelenlegi tagok ( a Kormányzótanács tagjai nélkül): Ivan Iskrov a Българска народна банка (Bulgarian National Bank) elnöke, Zdeněk Tůma a Česká národní banka elnöke, Nils Bernstein a Danmarks Nationalbank elnöke, Andres Lipstok az Eesti Pank elnöke, Ilmārs Rimšēvičs a Latvijas Banka elnöke, Reinoldijus Šarkinas a Lietuvos bankas Igazgatóságának elnöke, Sławomir Skrzypek a Narodowy Bank Polski elnöke, Mugur Isărescu a Banca Naţională a României elnöke, Ivan Šramko a Národná banka Slovenska elnöke, Stefan Ingves a Sveriges Riksbank elnöke, Mervyn King a Bank of England elnöke 9 Magyarországot Simor András, a Magyar Nemzeti Bank elnöke képviseli a tanácsban

18 II.1. A KBER és az MNB kapcsolata Az MNB elsődleges feladata az euróra való felkészülés. Ennek érdekében az EKB monetáris politikáját követve, ennek eredményeként később majd beléphet ez euró zónába. A KBER működésében fontos szerepet tölt be a 12 KBER-bizottság. A nemzeti bankok és az EKB képviselői közösen dolgozzák ki az egyes kérdésekre a megoldást. Ez az együttműködés nagyban megkönnyíti a későbbi döntéshozatalt. A bizottságok az alábbiak: Számviteli és Monetáris Jövedelem Bizottság - Accounting and Monetary Income Committee (AMICO) Bankjegybizottság - Banknote Committee (BANCO) Bankfelügyeleti Bizottság - Banking Supervision Committee (BSC) Külső Kommunikációs Bizottság - External Communications Committee (ECCO) Belső Ellenőri Bizottság - Internal Auditors Committee (IAC) Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága - International Relations Committee (IRC) Információtechnológiai Bizottság - Information Technology Committee (ITC) Jogi Bizottság Legal Committee (LEGCO) Piaci Műveletek Bizottsága Market Operations Committee (MOC) Monetáris Politikai Bizottság Monetary Policy Committee (MPC) Fizetési és Elszámolási Rendszerek Bizottsága Payment and Settlement Systems Committee (PSSC) Statisztikai Bizottság Statistics Committee (STC) Költségvetési Bizottság Budget Committee (BUCOM) Emberi Erőforrások Konferenciája (Human Resources Conference, HRC) A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság A fenti bizottságot a tagállamok, az Európai Bizottság és az EKB 2-2 képviselője alkotja. Az MNB részéről a Pénzügyminisztériumtól a szakállamtitkár, és az MNB-től az alelnök képviselteti magát. Feladata a Bizottságnak az ECOFIN Tanács (tagállamok pénzügyminiszterei és gazdasági miniszterei az EU Tanácsából kiemelve) üléseit előkészíteni. 19

19 DG ECFIN A fenti főigazgatóság az Európai Bizottság gazdasági és pénzügyi kérdéseivel foglalkozik. Az MNB-bel közösen készítették el a csatlakozás előtti éves jelentést. Jelenleg a konvergenciakritériumok teljesítésével kapcsolatos jelentéseket dolgozzák ki Forrás:www.mnb.hu /engine.aspx?page=mnbhu_eu_kber; :12 20

20 III. Az Európai Központi Bank jegybanki alapkamatának alakulása Az EKB irányadó kamatai között 3 kamatlábat értünk. Az első a Betéti rendelkezésre állás, ami azt jelenti, hogy a partnerkörbe tartozó hitelintézetek egynapos O/N betétek elhelyezését vehetnek igénybe, ami után valamely nemzeti bank egy előre meghatározott kamatot fizet. Ennek ellentétje az aktív oldali rendelkezésre állás, amely azt jelenti, hogy a hitelintézetek egy előre megszabott kamatlábón megfelelő értékpapír fedezet ellenében egynapos O/N hitelhez juthatnak valamelyik nemzeti banknál. A harmadik a minimális ajánlati kamat, az irányadó refinanszírozási műveletek kamatlábának alsó határa, ezt a kamatlábat szokta a szakirodalom az EKB jegybanki alapkamatának is nevezni. Az első két kamatláb az alapkamattal együtt változik, a betéti mínusz 1%-kal, a hitel pedig plusz 1%-kal, erre részletesen nem térnék ki, a változás az alábbi ábrában figyelhető meg ábra: Az Európai Központi Bank irányadó kamatainak alakulása június június 13. Az Európai Központi Bank irányadó kamatainak alakulása alapkamat % betéti rendelkezésre állás aktív oldali rendelkezésre állás június október augusztus november március december június október március 14. változás dátuma Forrás: 11 Éves jelentés 2007; o.;2008;Európai Központi Bank 21

21 A változás dátumai az alábbiak: 2. táblázat: Az EKB irányadó kamatainak változása június június 13. Dátum alapkamat betéti hitel június 28. 4,25 3,25 5, szept. 1. 4,5 3,5 5, október 6. 4,75 3,75 5, május 11. 4,5 3,5 5, augusztus 31. 4,25 3,25 5, szept ,75 2,75 4, november 9. 3,25 2,25 4, december 6. 2,75 1,75 3, március 7. 2,5 1,5 3, június december 6. 2,25 1,25 3, március 8. 2,5 1,5 3, június 15. 2,75 1,75 3, augusztus október 11. 3,25 2,25 4, december 13. 3,5 2,5 4, március 14. 3,75 2,75 4, június Forrás: Az Európai Központi Bank jegybanki alapkamatának módosításával tud közvetett módon hatni a gazdaságra. A gazdaságra gyakorolt külső hatásokat a kamatláb módosításával tudja befolyásolni az EKB Kormányzótanácsa. Ebben a fejezetben ezeket a hatásokat és reakciókat fogom bemutatni. Az euró bevezetésének kezdeti gyengélkedései és az M3 folyamatos növekedése miatt a többletlikviditás következtében, az inflációs kockázatok növekedése eredményeképpen az EKB Kormányzótanácsa 3 lépésben 4,75%-ra emelte az irányadó kamatlábat elején a világgazdaságban a konjuktúra lassulása volt megfigyelhető, a korábbi növekedés megtorpanni látszott. Az M3 növekedési üteme lelassult a korábbi kamatemelések következtében. Az inflációs nyomás következtében az EKB Kormányzótanácsa 2001 májusában és 2001 augusztusában összesen 0,5%-kal csökkentette az irányadó kamatlábat. A szeptember 11.-i New York-i terrortámadás alapjaiban rengette meg a világ gazdasági növekedését. A gazdasági kilátások negatívra fordultak, az euró övezetben is nőtt az inflációs fenyegetettség. A világ nagy jegybankjai közösen a katasztrófát megelőzvén döntöttek a kamatlábak csökkenéséről, a Kormányzótanács ennek hatására szeptember 18.-án 3,75%-ra cs9kkentette a kamatlábat. Ennek eredményeképpen 2001 év végéig egy folyamatosan élénkülő euró-gazdaságot figyelhetünk meg, az inflációs fenyegetettség csökkent, a likvidebb pénzpiaci befektetések aránya nőtt (az amerikai bizonytalanságok miatt). Ennek eredményeképpen a Kormányzótanács novemberében 3,25%-ra mérsékelte az irányadó kamatlábat második felében a tőzsdén a részvényárak csökkenő 22

Monetáris Unió.

Monetáris Unió. Monetáris Unió Ajánlott irodalom: Horváth Zoltán (2007): Kézikönyv az Európai Unióról 303-324. oldal Felhasznált irodalom: Györgyi Gábor: Magyarország: az eurokritériumok romlása a konvergencia programokban

Részletesebben

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2012.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2012. Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása A központi költségvetés finanszírozása A. Állományi adatok 2012. december

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK 2006.3.25. C 73/21 AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK MEGÁLLAPODÁS (2006. március 16.) az Európai Központi Bank és az euroövezeten kívüli tagállamok nemzeti központi bankjai között a gazdasági és monetáris unió

Részletesebben

AZ EKB ÉVES BESZÁMOLÓJA

AZ EKB ÉVES BESZÁMOLÓJA 2006 AZ EKB ÉVES BESZÁMOLÓJA TARTALOMJEGYZÉK AZ EKB MÉRLEGE 3 AZ EKB EREDMÉNYKIMUTATÁSA 5 AZ EKB SZÁMVITELI POLITIKÁJA 6 A MÉRLEGSOROKAT LEÍRÓ, RÉSZLETEZŐ ADATOK 15 AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS SORAIT LEÍRÓ, RÉSZLETEZŐ

Részletesebben

Államadósság Kezelő Központ Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2005. december

Államadósság Kezelő Központ Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2005. december Államadósság Kezelő Központ Részvénytársaság A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása I. A központi költségvetés finanszírozása A. Állományi adatok 2005. december Az előzetes adatok

Részletesebben

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A Policy Solutions makrogazdasági gyorselemzése 2011. szeptember Bevezetés A Policy Solutions a 27 európai uniós tagállam tavaszi konvergenciaprogramjában

Részletesebben

Forintbetét és devizahitel

Forintbetét és devizahitel Új kormányos Régi gondok Üzleti konferencia GKI gazdaságkutató Rt. rendezésében Forintbetét és devizahitel Előadó: Erdei Tamás Elnök-vezérigazgató MKB Budapest, 2004. november 25. 1 Kamatok és infláció

Részletesebben

AZ EKB ÉVES BESZÁMOLÓJA

AZ EKB ÉVES BESZÁMOLÓJA 2007 AZ EKB ÉVES BESZÁMOLÓJA TARTALOMJEGYZÉK MÉRLEG 3. oldal EREDMÉNYKIMUTATÁS 6. oldal AZ EKB SZÁMVITELI POLITIKÁJA 7. oldal A MÉRLEGSOROKAT LEÍRÓ, RÉSZLETEZŐ ADATOK 14. oldal AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS SORAIT

Részletesebben

2008 júniusában a kincstári kör hiánya 722,0 milliárd forintot ért el. További finanszírozási igényt jelentett az MNB

2008 júniusában a kincstári kör hiánya 722,0 milliárd forintot ért el. További finanszírozási igényt jelentett az MNB 2 ában a kincstári kör hiánya 22, milliárd forintot ért el. További finanszírozási igényt jelentett az MNB kiegyenlítési tartalékának feltöltése címen kifizetett 2, milliárd forint. Csökkentette a finanszírozási

Részletesebben

A Gazdasági- és Monetáris Unió. Elızmények. EMS Európai Monetáris Rendszer

A Gazdasági- és Monetáris Unió. Elızmények. EMS Európai Monetáris Rendszer Európai Uniós ismeretek A Gazdasági- és Monetáris Unió Elızmények Bretton-Woods kulcsvaluta: USD rögzített árfolyamrendszer 1969 Hága Werner-terv - kudarc 1971-73:Bretton-Woods-i rendszer szétesik, olajválság

Részletesebben

Az MNB Növekedési Hitel Programja (NHP)

Az MNB Növekedési Hitel Programja (NHP) Az MNB Növekedési Hitel Programja (NHP) Nagy Márton, Palotai Dániel MNB 213. április 4. 28.I. II. III. IV. 29.I. II. III. IV. 21.I. II. III. IV. 211.I. II. III. IV. 212.I. II. III. IV. A válság kitörése

Részletesebben

Az EU gazdasági és politikai unió

Az EU gazdasági és politikai unió Brüsszel 1 Az EU gazdasági és politikai unió Egységes piacot hozott létre egy egységesített jogrendszer révén, így biztosítva a személyek, áruk, szolgáltatások és a tőke szabad áramlását. Közös politikát

Részletesebben

hétfő, 2015. október 19. Vezetői összefoglaló

hétfő, 2015. október 19. Vezetői összefoglaló hétfő, 2015. október 19. Vezetői összefoglaló Pénteken mind az európai, mind az amerikai vezető részvényindexek enyhén pozitív tartományban, fél százalék körüli nyereséggel zártak. Ma reggelre a forint

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A fizetési mérleg alakulásáról. 2015. I. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A fizetési mérleg alakulásáról. 2015. I. negyedév SAJTÓKÖZLEMÉNY A fizetési mérleg alakulásáról NYILVÁNOS: 2015. június 24. 8:30-tól 2015. I. negyedév 2015 I. negyedévében 1 a külfölddel szembeni nettó finanszírozási képesség (a folyó fizetési mérleg

Részletesebben

szerda, 2014. április 2. Vezetői összefoglaló

szerda, 2014. április 2. Vezetői összefoglaló szerda, 2014. április 2. Vezetői összefoglaló A tegnap megjelent kedvező makrogazdasági adatok következtében pozitív hangulatú volt a kereskedés tegnap a vezető nemzetközi tőzsdéken. A forint árfolyama

Részletesebben

A fizetési mérleg alakulása a decemberi adatok alapján

A fizetési mérleg alakulása a decemberi adatok alapján A fizetési mérleg alakulása a 21. decemberi adatok alapján A 21. decemberi fizetési mérleg közzétételével egyidőben az MNB visszamenőleg módosítja az 2-21-re korábban közölt havi fizetési mérlegek, valamint

Részletesebben

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2008.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2008. Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása A központi költségvetés finanszírozása A. Állományi adatok 2008. december

Részletesebben

A Növekedési Hitelprogram tanulságai és lehetőségei

A Növekedési Hitelprogram tanulságai és lehetőségei A Növekedési Hitelprogram tanulságai és lehetőségei Nagy Márton ügyvezető igazgató Vállalati finanszírozás 214 214. október 29. 1 Tartalom Az NHP eddigi eredményei Az NHP második szakasza folytatódik Az

Részletesebben

Nemzeti Pedagógus Műhely

Nemzeti Pedagógus Műhely Nemzeti Pedagógus Műhely 2009. február 28. Varga István 2007. febr. 21-i közlemény A Gazdasági és Közlekedési Minisztériumtól: - sikeres a kiigazítás: mutatóink minden várakozást felülmúlnak, - ipari

Részletesebben

Bankrendszer I. Magyar Nemzeti Bank jogállása, alapvető feladatai Monetáris politika

Bankrendszer I. Magyar Nemzeti Bank jogállása, alapvető feladatai Monetáris politika Bankrendszer I. Magyar Nemzeti Bank jogállása, alapvető feladatai Monetáris politika Bankrendszer fogalma: Az ország bankjainak, hitelintézeteinek összessége. Ezen belül központi bankról és pénzügyi intézményekről

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az euró Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő bevezetéséről

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az euró Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő bevezetéséről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.4. COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az euró Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő bevezetéséről HU HU INDOKOLÁS 1. A JAVASLAT HÁTTERE

Részletesebben

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2011.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2011. Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása A központi költségvetés finanszírozása A. Állományi adatok 2011. december

Részletesebben

kedd, 2015. április 28. Vezetői összefoglaló

kedd, 2015. április 28. Vezetői összefoglaló kedd, 2015. április 28. Vezetői összefoglaló A vezető nyugat-európai börzék pluszban, az amerikai részvényindexek mínuszban zártak tegnap. 300-as szint alá erősödött az euró/forint árfolyam ma reggel.

Részletesebben

A háztartási, a nem pénzügyi vállalati és a bankközi forintkamatok 2003 januárjában

A háztartási, a nem pénzügyi vállalati és a bankközi forintkamatok 2003 januárjában A háztartási, a nem pénzügyi vállalati és a bankközi forintkamatok 00 januárjában Az Európai Központi Bank módszertanának megfelelően 00. januártól az MNB megváltoztatta a háztartási és a nem pénzügyi

Részletesebben

Monetáris politika mozgástere az árstabilitás elérése után

Monetáris politika mozgástere az árstabilitás elérése után Monetáris politika mozgástere az árstabilitás elérése után Dr. Kocziszky György A Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsának külső tagja Költségvetési Tanács Magyar Közgazdasági Társaság 2014. július 17.

Részletesebben

szerda, 2015. június 24. Vezetői összefoglaló

szerda, 2015. június 24. Vezetői összefoglaló szerda, 2015. június 24. Vezetői összefoglaló Nyereséggel zártak az amerikai és a vezető nyugat-európai részvényindexek kedden. A 310-es szint alatt tartózkodott a forint az euróval szemben a 6 órás adatok

Részletesebben

szerda, 2015. december 2. Vezetői összefoglaló

szerda, 2015. december 2. Vezetői összefoglaló szerda, 2015. december 2. Vezetői összefoglaló Kedden az európai tőzsdék mínuszban zártak, az amerikai mutatók emelkedtek. Európában az EKB csütörtöki ülésére, az Egyesült Államokban a Fed decemberi tanácskozására

Részletesebben

2005 első három hónapja során a kincstári kör hiánya 483,8 milliárd forintot ért el. További finanszírozási igényt

2005 első három hónapja során a kincstári kör hiánya 483,8 milliárd forintot ért el. További finanszírozási igényt 2 első három hónapja során a kincstári kör hiánya 3, milliárd forintot ért el. További finanszírozási igényt jelentett az EU EMOGA alapjából történő folyósítások előfinanszírozása, milliárd forint összegben

Részletesebben

24 Magyarország 125 660

24 Magyarország 125 660 Helyezés Ország GDP (millió USD) Föld 74 699 258 Európai Unió 17 512 109 1 Amerikai Egyesült Államok 16 768 050 2 Kína 9 469 124 3 Japán 4 898 530 4 Németország 3 635 959 5 Franciaország 2 807 306 6 Egyesült

Részletesebben

Deviza-forrás Finanszírozó Hitelfelvevő

Deviza-forrás Finanszírozó Hitelfelvevő Miért érdemes kölcsön felvételkor deviza alapú kölcsönt igényelni? Hazánk lakossági hitelállományának túlnyomó része devizaalapú kölcsönökből áll. Ennek oka, hogy a külföldi fizetőeszközben nyilvántartott

Részletesebben

Árfolyamok. Miskolci Egyetem mesterképzés

Árfolyamok. Miskolci Egyetem mesterképzés Árfolyamok Miskolci Egyetem mesterképzés 24 órás devizapiac (Forex) Dollár/euró árfolyam alakulása (1999-2014 hónapvégi,ecb) 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1 0,9 0,8 jan..99 jún..99 nov..99 ápr..00 szept..00

Részletesebben

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2014.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2014. Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása A központi költségvetés finanszírozása A. Állományi adatok 2014. december

Részletesebben

Recesszió Magyarországon

Recesszió Magyarországon Recesszió Magyarországon Makrogazdasági helyzet 04Q1 04Q2 04Q3 04Q4 05Q1 05Q2 05Q3 05Q4 06Q1 06Q2 06Q3 06Q4 07Q1 07Q2 07Q3 07Q4 08Q1 08Q2 08Q3 08Q4 09Q1 09Q2 09Q3 09Q4 A bruttó hazai termék (GDP) növekedése

Részletesebben

csütörtök, 2015. október 1. Vezetői összefoglaló

csütörtök, 2015. október 1. Vezetői összefoglaló csütörtök, 2015. október 1. Vezetői összefoglaló Szerdán mind az európai, mind az amerikai részvényindexek jelentős pluszban zártak, az EKB elnök nyilatkozatának hatására, mely szerint az EKB még tovább

Részletesebben

ÁLLAMPAPÍR-PIAC ÉS FINANSZÍROZÁS 2006-BAN ELSŐDLEGES FORGALMAZÓI LEG -EK 2006.

ÁLLAMPAPÍR-PIAC ÉS FINANSZÍROZÁS 2006-BAN ELSŐDLEGES FORGALMAZÓI LEG -EK 2006. ÁLLAMPAPÍR-PIAC ÉS FINANSZÍROZÁS 2006-BAN ELSŐDLEGES FORGALMAZÓI LEG -EK 2006. Fővédnök: Dr. Veres János pénzügyminiszter Házigazda: Szarvas Ferenc az ÁKK Zrt. vezérigazgatója Fő témakörök: Állampapírpiac

Részletesebben

A fizetési mérleg alakulása a 2001. februári adatok alapján

A fizetési mérleg alakulása a 2001. februári adatok alapján A fizetési mérleg alakulása a 21. februári adatok alapján Az MNB téves jelentés korrekciója miatt visszamenőlegesen módosítja a 2. novemberi és az éves fizetési mérleg, valamint a 2. november 21. januári

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A háztartási, a nem pénzügyi vállalati és a bankközi forintkamatokról 2004 júniusában 1

KÖZLEMÉNY A háztartási, a nem pénzügyi vállalati és a bankközi forintkamatokról 2004 júniusában 1 KÖZLEMÉNY A háztartási, a nem pénzügyi vállalati és a bankközi forintkamatokról 2004 ában 1 2004. ban a háztartási szektor folyószámlahiteleinek és fogyasztási hiteleinek átlagos kamatlábai csökkentek,

Részletesebben

A monetáris rendszer

A monetáris rendszer A monetáris rendszer működése, pénzteremtés Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@pszfb.bgf.hu Pénzügy Intézeti Tanszék A monetáris rendszer intézményi kerete Kétszintű bankrendszer,

Részletesebben

péntek, 2014. augusztus 1. Vezetői összefoglaló

péntek, 2014. augusztus 1. Vezetői összefoglaló péntek, 2014. augusztus 1. Vezetői összefoglaló A csütörtöki kereskedési napot a vezető nyugat-európai és tengerentúli részvényindexek is komoly veszteséggel zárták. A forint tegnap jelentős mértékben

Részletesebben

kedd, 2015. október 13. Vezetői összefoglaló

kedd, 2015. október 13. Vezetői összefoglaló kedd, 2015. október 13. Vezetői összefoglaló Hétfőn vegyesen zártak a vezető nemzetközi részvényindexek, de jelentős elmozdulást egyik sem mutatott. A hazai fizetőeszköz mindhárom vezető devizával szemben

Részletesebben

Új szelek a monetáris politikában - mi változott a válság óta?

Új szelek a monetáris politikában - mi változott a válság óta? Új szelek a monetáris politikában - mi változott a válság óta? Matolcsy György 52. MKT Közgazdász-vándorgyűlés, Nyíregyháza 2014. szeptember 6. 1 Tartalom Örökségünk Inflációs célkövetés a válság után

Részletesebben

szerda, 2015. április 1. Vezetői összefoglaló

szerda, 2015. április 1. Vezetői összefoglaló szerda, 2015. április 1. Vezetői összefoglaló A vezető tengerentúli és nyugat-európai részvényindexek kivétel nélkül mínuszban zárták a keddi kereskedést. Gyengült a forint a vezető devizákkal szemben,

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. III. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. III. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. III. negyedév 1 Budapest, 2007. november 21. 2007. III. negyedévében a hitelviszonyt megtestesítő papírok forgalomban lévő állománya valamennyi piacon

Részletesebben

állampapírpiac Magyarország hosszúlejáratú devizaadósságának hitelminôsítése: BBB+ / A1 / BBB+

állampapírpiac Magyarország hosszúlejáratú devizaadósságának hitelminôsítése: BBB+ / A1 / BBB+ A 2006. év elsô féléve során a kincstári kör hiánya 1284,9 milliárd forintot ért el. További finanszírozási igényt jelentett az MNB kiegyenlítési tartalékának feltöltése címen kifizetett 14,8 milliárd

Részletesebben

péntek, 2015. november 27. Vezetői összefoglaló

péntek, 2015. november 27. Vezetői összefoglaló péntek, 2015. november 27. Vezetői összefoglaló Csütörtökön az európai tőzsdemutatók emelkedtek és háromhavi rekordot döntöttek. Az amerikai tőzsdék a hálaadás ünnepe miatt zárva tartottak. Péntek reggel

Részletesebben

szerda, 2015. február 11. Vezetői összefoglaló

szerda, 2015. február 11. Vezetői összefoglaló szerda, 2015. február 11. Vezetői összefoglaló Többségében emelkedéssel zártak a vezető nemzetközi részvényindexek tegnap. Kedden gyengülést mutatott a hazai fizetőeszköz a főbb devizákkal szemben. A BUX

Részletesebben

KILÁBALÁS -NÖVEKEDÉS. 2013. szeptember VARGA MIHÁLY

KILÁBALÁS -NÖVEKEDÉS. 2013. szeptember VARGA MIHÁLY KILÁBALÁS -NÖVEKEDÉS 2013. szeptember VARGA MIHÁLY Tartalom Kiindulóhelyzet Makrogazdasági eredmények A gazdaságpolitika mélyebb folyamatai Kiindulóhelyzet A bajba jutott országok kockázati megítélése

Részletesebben

ELEMZÉS A UNIT-LINKED ALAPOKRÓL - HUNGÁRIA ALAP

ELEMZÉS A UNIT-LINKED ALAPOKRÓL - HUNGÁRIA ALAP ELEMZÉS A UNIT-LINKED ALAPOKRÓL - HUNGÁRIA ALAP 2014.IV. negyedév Makrogazdaság Magyarország Az Európai Bizottság legutóbbi előrejelzésében a magyar gazdaságra vonatkozóan 2,5%-os növekedést vár 2015-re,

Részletesebben

Erre a 10 dologra figyelj 2015-ben! szombat, 09:10

Erre a 10 dologra figyelj 2015-ben! szombat, 09:10 Erre a 10 dologra figyelj 2015-ben! szombat, 09:10 Amikor elkezdődött az év, nem sokan merték felvállalni azt a jóslatot, hogy a részvénypiacok új csúcsokat fognak döntögetni idén. Most, hogy közeleg az

Részletesebben

ÁLLAMPAPÍRPIAC ÉS FINANSZÍROZÁS 2005-BEN, ELSŐDLEGES FORGALMAZÓI LEG-EK 2005.

ÁLLAMPAPÍRPIAC ÉS FINANSZÍROZÁS 2005-BEN, ELSŐDLEGES FORGALMAZÓI LEG-EK 2005. ÁLLAMPAPÍRPIAC ÉS FINANSZÍROZÁS 2005-BEN, ELSŐDLEGES FORGALMAZÓI LEG-EK 2005. FŐ TÉMAKÖRÖK: Fővédnök: dr. Katona Tamás közigazgatási államtitkár Házigazda: Szarvas Ferenc az ÁKK Rt. vezérigazgatója Állampapírpiac

Részletesebben

AZ OTP EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VAGYONKEZELŐJE, AZ OTP ALAPKEZELŐ ZRT. BESZÁMOLÓJA A PÉNZTÁR 2010. ÉVI

AZ OTP EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VAGYONKEZELŐJE, AZ OTP ALAPKEZELŐ ZRT. BESZÁMOLÓJA A PÉNZTÁR 2010. ÉVI AZ OTP EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VAGYONKEZELŐJE, AZ OTP ALAPKEZELŐ ZRT. BESZÁMOLÓJA A PÉNZTÁR 2010. ÉVI VAGYONKEZELÉSÉRŐL Dátum: Budapest, 2011. május 20. 1 Az OTP Alapkezelő Zrt. a 2004. november 15. napján kelt

Részletesebben

péntek, 2014. március 28. Vezetői összefoglaló

péntek, 2014. március 28. Vezetői összefoglaló péntek, 2014. március 28. Vezetői összefoglaló A vezető nemzetközi részvényindexek többsége eséssel zárta a csütörtöki tőzsdei kereskedést a vegyes makrogazdasági és vállalati hírek megjelenése után. Csütörtökön

Részletesebben

H I R D E T M É N Y Hatályos 2014. október 1-től

H I R D E T M É N Y Hatályos 2014. október 1-től H I R D E T M É N Y Hatályos 2014. október 1-től a szabad felhasználású és az új és használt lakás vásárlására nyújtott annuitásos devizahitel konstrukciók kondícióiról A Magyar Takarékszövetkezeti Bank

Részletesebben

kedd, 2015. szeptember 8. Vezetői összefoglaló

kedd, 2015. szeptember 8. Vezetői összefoglaló kedd, 2015. szeptember 8. Vezetői összefoglaló Hétfőn a vezető nyugat-európai részvényindexek kismértékben emelkedtek, az amerikai tőzsdék zárva tartottak. Ma reggelre a vezető devizák többségével szemben

Részletesebben

Valuta deviza - konvertibilitás

Valuta deviza - konvertibilitás Valuta deviza - konvertibilitás Nemzetközi elszámolások eszközei - arany - valuta - deviza - mesterséges nemzetközi pénzek Arany: a nemzetközi elszámolások hagyományos eszköze Valuta: valamely ország törvényes

Részletesebben

Milyen kockázatokat hordoz a monetáris politika az államadósság-szabály teljesülésére nézve?

Milyen kockázatokat hordoz a monetáris politika az államadósság-szabály teljesülésére nézve? Pulay Gyula Máté János Németh Ildikó Zelei Andrásné Milyen kockázatokat hordoz a monetáris politika az államadósság-szabály teljesülésére nézve? Összefoglaló: Az Állami Számvevőszék hatásköréhez kapcsolódóan

Részletesebben

péntek, 2015. október 30. Vezetői összefoglaló

péntek, 2015. október 30. Vezetői összefoglaló péntek, 2015. október 30. Vezetői összefoglaló Csütörtökön mind az európai, mind az amerikai vezető indexek negatív tartományban zártak, bár az elmozdulás nem érdemi egyik index esetében sem. A forint

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2006. III. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2006. III. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2006. III. negyedév 1 Budapest, 2006. november 21. 2006. szeptember végére a forintban denominált állampapírok piaci értékes állománya átlépte a 10 ezer milliárd

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített

Részletesebben

Az euró bevezetése Magyarországon

Az euró bevezetése Magyarországon Debreceni Egyetem Informatika kar Az euró bevezetése Magyarországon Konzulens: Dr. Győrffy Dóra Készítette: Pálfy István Gazdaságinformatikus Debrecen, 2010 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...3 2. Az Európai

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Valuta, deviza, konvertibilitás 64. lecke Nemzetközi elszámolások

Részletesebben

csütörtök, 2015. szeptember 24. Vezetői összefoglaló

csütörtök, 2015. szeptember 24. Vezetői összefoglaló csütörtök, 2015. szeptember 24. Vezetői összefoglaló Szerdán az európai részvényindexek növekedéssel zártak a megjelent euró zónás pozitív adatok hatására, míg az amerikai tőzsdék kismértékű negatív eredménnyel

Részletesebben

Felépítettünk egy modellt, amely dinamikus, megfelel a Lucas kritikának képes reprodukálni bizonyos makro aggregátumok alakulásában megfigyelhető szabályszerűségeket (üzleti ciklus, a fogyasztás simítottab

Részletesebben

FORINT KAMATVÁLTOZTATÁSI MUTATÓ. (Hatályos: 2015. január 7-től)

FORINT KAMATVÁLTOZTATÁSI MUTATÓ. (Hatályos: 2015. január 7-től) FORINT KAMATVÁLTOZTATÁSI MUTATÓ (Hatályos: 2015. január 7-től) H0K: 0. számú kamatváltoztatási mutató forinthitelek esetén A mutató értéke fix nulla a hitel futamideje alatti kamatperiódusokban, azaz a

Részletesebben

csütörtök, 2015. június 25. Vezetői összefoglaló

csütörtök, 2015. június 25. Vezetői összefoglaló csütörtök, 2015. június 25. Vezetői összefoglaló Szerdán a nemzetközi részvényindexek többsége veszteséggel zárt. Mindhárom vezető devizával szemben gyengülést mutatott a forint árfolyama. A BUX záróértéke

Részletesebben

Lakossági folyószámlán elhelyezett betét (állományban lévő termékek)

Lakossági folyószámlán elhelyezett betét (állományban lévő termékek) Lakossági folyószámlán elhelyezett betét (állományban lévő termékek) Fizetési számla lekötött betét Összeg 1 hónapra lekötött évi % (1hó0407) EBKM 3 hónapra lekötött évi % (3hó0407) EBKM 10.000 2.000.000

Részletesebben

szerda, 2015. július 15. Vezetői összefoglaló

szerda, 2015. július 15. Vezetői összefoglaló szerda, 2015. július 15. Vezetői összefoglaló Pozitív tartományban zártak a vezető amerikai és nyugat-európai börzék. Ma reggel a 310-es szinten tartózkodott az euró/forint keresztárfolyam. A BUX 0,2 százalékot

Részletesebben

kedd, 2014. március 25. Vezetői összefoglaló

kedd, 2014. március 25. Vezetői összefoglaló kedd, 2014. március 25. Vezetői összefoglaló A hétfőn megjelent kedvezőtlen makroadatokra a vezető nyugat-európai és amerikai részvényindexek is eséssel reagáltak. Hétfőn a 313-as szint körül ragadt az

Részletesebben

péntek, 2015. november 13. Vezetői összefoglaló

péntek, 2015. november 13. Vezetői összefoglaló péntek, 2015. november 13. Vezetői összefoglaló Csütörtökön mind az európai, mind az amerikai vezető indexek negatív tartományban zártak, a Fed kamatemeléssel kapcsolatos nyilatkozatai hatására. Az euróval

Részletesebben

Havi elemzés az infláció alakulásáról. 2015. augusztus

Havi elemzés az infláció alakulásáról. 2015. augusztus Havi elemzés az infláció alakulásáról. augusztus A jegybanktörvény (a Magyar Nemzeti Bankról szóló,. évi CXXXIX. tv.). () az árstabilitás elérését és fenntartását jelöli meg a Magyar Nemzeti Bank elsődleges

Részletesebben

Az MNB statisztikai mérlege a 2001. júniusi előzetes adatok alapján

Az MNB statisztikai mérlege a 2001. júniusi előzetes adatok alapján Az MNB statisztikai mérlege a 2001. júniusi előzetes adatok alapján E sajtóközleménytől kezdve a gazdasági szereplők szektorbontása megváltozik, a pénzügyi derivatívák egységesen bruttó piaci értéken,

Részletesebben

A lakáspiac jelene és jövője

A lakáspiac jelene és jövője A lakáspiac jelene és jövője Harmati László FHB Jelzálogbank Nyrt. üzleti vezérigazgató Fundamenta Lakásvásár Ingatlanszakmai Konferencia Budapest, 2011. szeptember 23. 2011.09.23 1 Tartalom Az FHB Lakásárindex

Részletesebben

FORINT KAMATFELÁR-VÁLTOZTATÁSI MUTATÓ. (Hatályos: 2015. január 7-től) (Aktualizálva: 2015. január 14-én)

FORINT KAMATFELÁR-VÁLTOZTATÁSI MUTATÓ. (Hatályos: 2015. január 7-től) (Aktualizálva: 2015. január 14-én) FORINT KAMATFELÁR-VÁLTOZTATÁSI MUTATÓ (Hatályos: 2015. január 7-től) (Aktualizálva: 2015. január 14-én) H0F: 0. számú kamatfelár-változtatási mutató forinthitelek esetén A mutató értéke fix nulla a hitel

Részletesebben

kedd, 2015. december 1. Vezetői összefoglaló

kedd, 2015. december 1. Vezetői összefoglaló kedd, 2015. december 1. Vezetői összefoglaló Hétfőn a tengerentúlon estek a tőzsdék, míg a vezető nyugat-európai börzék vegyes teljesítményt mutattak. Kedden reggel a hazai fizetőeszköz erősödött az euróval

Részletesebben

péntek, 2014. április 11. Vezetői összefoglaló

péntek, 2014. április 11. Vezetői összefoglaló péntek, 2014. április 11. Vezetői összefoglaló Jelentős esés következett be a vezető tengerentúli részvényindexekben, Nyugat- Európában kisebb volt a csökkenés. Tartani tudta a forint az euróval szembeni

Részletesebben

Az államadósság alakulása és főbb jellemzői 2008-ban

Az államadósság alakulása és főbb jellemzői 2008-ban Fő kérdések: Adósságkezelés a hitelpiaci válság időszakában Dr. Borbély László András általános vezérigazgató-helyettes 1. Az államadósság alakulása és főbb jellemzői 28- ban, 2. A forint államkötvény-piac

Részletesebben

Kihirdetve: 2014. június 13. Érvényes: 2014. július 01. napjától visszavonásig

Kihirdetve: 2014. június 13. Érvényes: 2014. július 01. napjától visszavonásig H I R D E T M É N Y a Santander Consumer Finance Zrt. által, 2010. március 01. napját megelőzően megkötött, magánszemélyek részére nyújtott ingatlanfedezettel biztosított személyi kölcsönök költségeiről

Részletesebben

Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015

Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015 Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015 Üzleti helyzet 2009- ben rendkívül mély válságot élt meg a magyar gazdaság, a recesszió mélysége megközelítette a transzformációs visszaesés (1991-1995) során

Részletesebben

A központi költségvetés és az államadósság finanszírozása 2014-ben

A központi költségvetés és az államadósság finanszírozása 2014-ben A központi költségvetés és az államadósság finanszírozása 2014-ben Fő kérdések: 1. Az állampapírpiac helyzete és a központi költségvetés finanszírozása 2013-ban. 2. A 2014. évi finanszírozási terv főbb

Részletesebben

szerda, 2014. március 5. Vezetői összefoglaló

szerda, 2014. március 5. Vezetői összefoglaló szerda, 2014. március 5. Vezetői összefoglaló Fontosabb makroadatok hiányában az enyhülni látszó geopolitikai hírek határozták meg a nemzetközi tőzsdei kereskedést, így komoly emelkedést könyveltek el

Részletesebben

Az államadósság kezelésének módszerei és ezek értékelése

Az államadósság kezelésének módszerei és ezek értékelése Az államadósság kezelésének módszerei és ezek értékelése Baksay Gergely, Magyar Nemzeti Bank IX. Soproni Pénzügyi Napok 2015. október 1. Az előadás felépítése 1. Az adósságkezelés szerepe, jelentősége

Részletesebben

6. lépés: Fundamentális elemzés

6. lépés: Fundamentális elemzés 6. lépés: Fundamentális elemzés Egész mostanáig a technikai részre összpontosítottunk a befektetési döntéseknél. Mindazonáltal csak ez a tudás nem elegendő ahhoz, hogy precíz üzleti döntéseket hozzunk.

Részletesebben

BEVEZETÉS. EKB Havi jelentés 2011. jú nius 1

BEVEZETÉS. EKB Havi jelentés 2011. jú nius 1 BEVEZETÉS Az Kormányzótanácsa rendszeres közgazdasági és monetáris elemzése alapján 2011. június 9-i ülésén nem változtatott az irányadó kamatokon. A 2011. május 5-i ülés óta napvilágot látott információk

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS FINANSZÍROZÁSA ÉS AZ ÁLLAMADÓSSÁG KEZELÉSE 2010-2011-BEN

SAJTÓKÖZLEMÉNY A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS FINANSZÍROZÁSA ÉS AZ ÁLLAMADÓSSÁG KEZELÉSE 2010-2011-BEN SAJTÓKÖZLEMÉNY A kormány pénzügypolitikájának középpontjában a hitelesség visszaszerzése áll, és ezt a feladatot a kormány komolyan veszi hangsúlyozta a nemzetgazdasági miniszter az Államadósság Kezelő

Részletesebben

A pénz fogalma. Monetáris poli4ka elmélete és gyakorlata

A pénz fogalma. Monetáris poli4ka elmélete és gyakorlata Monetáris poli4ka elmélete és gyakorlata Aktuális gazdaságpoli0kai ese2anulmányok 2013. Tavasz 7. előadás A pénz fogalma A pénz olyan eszközök állománya, amelyek azonnal felhasználhatók tranzakciók (gazdasági

Részletesebben

A nem pénzügyi vállalati, a háztartási és a bankközi forintkamatok 2002 júniusában

A nem pénzügyi vállalati, a háztartási és a bankközi forintkamatok 2002 júniusában MAGYAR NEMZETI BANK NYILVÁNOS: 2002. 2..30 órától! Budapest, 2002. 31. A nem pénzügyi vállalati, a háztartási és a bankközi forintkamatok 2002 ában A nem pénzügyi vállalati hitelek és betétek átlagkamatlába

Részletesebben

szerda, 2015. november 11. Vezetői összefoglaló

szerda, 2015. november 11. Vezetői összefoglaló szerda, 2015. november 11. Vezetői összefoglaló Kedden az európai és amerikai vezető tőzsdeindexek vegyesen zárták a kereskedést, a legnagyobb csökkenés Londonban, a legnagyobb emelkedés Frankfurtban következett

Részletesebben

A központi költségvetés és az államadósság módosított finanszírozása 2014-ben

A központi költségvetés és az államadósság módosított finanszírozása 2014-ben A központi költségvetés és az államadósság módosított finanszírozása 2014-ben Fő kérdések: 1. Az állampapírpiac helyzete 2014 eddig eltelt időszakában. 2. A 2014. évi módosított finanszírozási terv főbb

Részletesebben

kedd, 2015. december 22. Vezetői összefoglaló

kedd, 2015. december 22. Vezetői összefoglaló kedd, 2015. december 22. Vezetői összefoglaló Amerikában emelkedtek, Európában estek a részvénypiaci indexek hétfőn. A hétvégi parlamenti választások eredményeként jelentősen esett a spanyol tőzsde és

Részletesebben

EURÓPAI FÜZETEK 50. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Nagy Csaba Gazdaságpolitikai koordináció és fiskális politika a GMU-ban

EURÓPAI FÜZETEK 50. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Nagy Csaba Gazdaságpolitikai koordináció és fiskális politika a GMU-ban EURÓPAI FÜZETEK 50. SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ A MAGYAR CSATLAKOZÁSI TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL Nagy Csaba Gazdaságpolitikai koordináció és fiskális politika a GMU-ban Gazdasági és Monetáris Unió A Miniszterelnöki

Részletesebben

Diófa Alapkezelő Zrt. Diófa Alapkezelő Zrt.

Diófa Alapkezelő Zrt. Diófa Alapkezelő Zrt. Diófa Alapkezelő Zrt. Évgyűrűk Ingatlan Befektetési Alap: 2010. éves jelentés 2011.03.17. I. Alapadatok: Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2009. július 17. Lajstromszáma 1221-12 Tipusa Zártkörű, nyíltvégű

Részletesebben

szerda, 2015. június 3. Vezetői összefoglaló

szerda, 2015. június 3. Vezetői összefoglaló szerda, 2015. június 3. Vezetői összefoglaló A vezető nemzetközi részvényindexek negatív tartományban zárták a keddi napot. Az euró/forint kurzus ma reggel megközelítette a 312-es szintet. A BUX 0,3 százalékkal

Részletesebben

KONDRÁT ZSOLT WENHARDT TAMÁS

KONDRÁT ZSOLT WENHARDT TAMÁS KONDRÁT ZSOLT WENHARDT TAMÁS MAGYARORSZÁG HELYZETE NEMZETKÖZI ÖSSZEHASONLÍTÁSBAN A GAZDASÁGI ÉS MONETÁRIS UNIÓ KONVERGENCIAKRITÉRIUMAINAK TELJESÍTÉSÉBEN 2003 VÉGÉN A Mûhelytanulmányok sorozatban megjelenô

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet Beadandó feladat Vállalati pénzügyek tantárgyból BA alapszak levelező tagozat számára Emberi erőforrások Gazdálkodás

Részletesebben

A ország B ország A ország B ország A ország B ország Külföldi fizetőeszköz hazai fizetőeszközben kifejezett ára. Mi befolyásolja a külföldi fizetőeszköz hazai fizetőeszközben kifejezett árát? Mit befolyásol

Részletesebben

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés 2 0 0 7. O K T Ó B E R

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés 2 0 0 7. O K T Ó B E R MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés 2 0 0 7. O K T Ó B E R Összefoglaló Október folyamán igen érdekes folyamatok zajlottak a világ részvénypiacain. Egyrészt tovább folytatódott az augusztus óta

Részletesebben

szerda, 2014. július 2. Vezetői összefoglaló

szerda, 2014. július 2. Vezetői összefoglaló szerda, 2014. július 2. Vezetői összefoglaló A vezető nemzetközi részvényindexek emelkedéssel zárták a keddi kereskedési napot. Tovább gyengült a forint a főbb devizákkal szemben, ma reggel az euró jegyzései

Részletesebben

Hitelezési felmérés Önkormányzati finanszírozásra vonatkozó kérdőív

Hitelezési felmérés Önkormányzati finanszírozásra vonatkozó kérdőív Hitelezési felmérés Önkormányzati finanszírozásra vonatkozó kérdőív A válaszadó intézmény neve: Adatszolgáltató kódja: Felmérés időpontja Tovább a felmérésre MAGYAR KÖZLÖNY 2009. évi 173. szám 43547 43548

Részletesebben

Már nem értékesített hiteltípusok és korábban folyósított hitelek kondíciói Szabad felhasználású jelzáloghitelek (Érvényes: 2015.08.

Már nem értékesített hiteltípusok és korábban folyósított hitelek kondíciói Szabad felhasználású jelzáloghitelek (Érvényes: 2015.08. Már nem értékesített hiteltípusok és korábban folyósított hitelek kondíciói Szabad felhasználású jelzáloghitelek (Érvényes: 2015.08.01-től) Tartalomjegyzék 11.2.1. HUF Szabad felhasználású jelzáloghitelek

Részletesebben