MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E"

Átírás

1 XXI. ÉVFOLYAM 9.sz NOVEMBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

2 XXI. ÉVFOLYAM 9.szám 2 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI oldal III. BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK oldal

3 XXI. ÉVFOLYAM 9.szám 3 I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI Rendelet száma Tárgya : 33/2011. Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2011. (III.16.) önkormányzati rendelet módosításáról 34/2011. Az Önkormányzat elismeréseinek alapításáról és adományozásuk szabályairól szóló 38/2004. (XI.10.) önkormányzati rendelet módosításáról 35/2011. A közterületek használatáról szóló 29/2011.(X.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

4 XXI. ÉVFOLYAM 9.szám 4 II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI Határozat száma Tárgya november 17-én: Zárt ülésen hozott határozata: X-296/ /2011. Egyedi szociális hatósági fellebbezések ( szeptember, október hó) november 17-én: Nyílt ülésen hozott határozatai: X-279/ /2011. X-280/23.507/2011. X-281/ /2011. X-282/ /2011. X-283/ /2011. X-284/ /2011. X-285/23.508/2011 X-286/23.509/2011. X-287/23.510/2011 X-288/23.511/2011. Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság tagja lemondásának tudomásul vétele, új bizottsági tag megválasztása A Miskolci Kulturális Központ megszüntetése és a Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. megalapítása A Miskolci Csodamalom Bábszínház megszüntetése és a Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft. megalapítása A Miskolci Szimfonikus Zenekar megszüntetése és a Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. megalapítása A Miskolci Városi Könyvtár és Információs Központ megszüntetése és a Miskolci Városi Könyvtár és Információs Központ Nonprofit Kft. megalapítása A Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum megszüntetése és a Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum Nonprofit Kft. megalapítása A Miskolci Nemzeti Színház költségvetési szervként történő megszüntetése, és kulturális feladatellátásának gazdasági társaság részére történő átadás előkészítése, valamint a létrejövő gazdasági társaság ügyvezetői pályázata kiírása A Miskolc, Aradi u. 15. szám alatti ingatlan jelzálogjoggal történő megterhelése A Magyar Katolikus Egyház önálló szervezete, a Szeretet Misszionáriusai (Teréz Anya Nővérei) részére használat jogának átadása Közterület elnevezése

5 XXI. ÉVFOLYAM 9.szám 5 X-289/23.513/2011. A köztisztviselőkkel szemben a évre meghatározandó teljesítménykövetelmények alapját képező célok X-290/23.550/2011. X-291/23.551/2011. X-292/23.552/2011. X-293/23.562/2011. "Természeti katasztrófák megelőzése és kezelése Miskolc városában c. pályázat első fordulójában az önrész biztosítása A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyelet megszervezése és működtetése tárgyában közbeszerzési eljárás lefolytatása Az Önkormányzat tulajdonában lévő Miskolc III. kerület hrsz. alatt nyilvántartott forgalomképtelen ingatlan törzsvagyonból való kivonása Miskolc Avas-Dél Lakótelepi Református Misszió Egyházközség részére a Miskolc, Európa Ligetben található ingatlan használat jogának átadása X-294/23.564/2011. Az Önkormányzat tulajdonában lévő Miskolc I. kerület 2534/2 hrsz. alatt nyilvántartott forgalomképtelen ingatlan 60 m 2 területrészének törzsvagyonból való kivonása X-295/23.565/2011. Hitelek igénybevételéhez szükséges biztosítékok nyújtása november 24-én: Rendkívüli Zárt ülésen hozott határozata: XI-297/23.610/2011. Miskolc városi villamosvasút fejlesztése nagyprojekt Vállalkozással vegyes szállítási szerződés a Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala által KU/VF/1046/2/2011. számon kiadott elvi előzetes típusengedélyben - a határozatban és annak záradékolt műszaki mellékletében meghatározott valamennyi műszaki és tartalmi követelménynek megfelelő 31 új gyártású villamos jármű, valamint az üzemeltetésükhöz szükséges egyéb áruk szállítására és a kapcsolódó szolgáltatások nyújtására; továbbá az első jármű üzembe helyezési engedélyének kiadásától az utolsó jármű üzembe helyezési engedélyének kiadását követő 24 hónap utolsó napján 24:00 óráig tartó gyártói karbantartás biztosítására tárgyú közbeszerzési eljárás

6 XXI. ÉVFOLYAM 9.szám november 24-én: Rendkívüli Nyílt ülésen hozott határozata: XI-298/ /2011. Hitelek igénybevételéhez szükséges biztosítékok nyújtása tárgyú X-295/23.565/2011. számú határozat módosítása

7 XXI. ÉVFOLYAM 9.szám 7 III. BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS -ÜZEMELTETÉSI BIZOTTSÁG november 24-én Rendkívüli Zárt ülésen hozott határozatai: 64/2011. A piaci alapon bérbe adandó lakások pályázatának elbírálása 65/2011. A PPP-rendszerben épült piaci alapon bérbe adandó lakások pályázatának elbírálása EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS és VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS -ÜZEMELTETÉSI BIZOTTSÁG november 24-ei: Összevont rendkívüli Zárt ülésen hozott határozatai: 22/2011. Nyugdíjasházi névjegyzék megállapítása 23/2011. Méltányosságból történő bérbeadás 24/2011. A költségelven bérbe adandó lakások pályázatának elbírálása OKTATÁSI, KULTURÁLIS, TURISZTIKAI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁG november 23-ai: Rendkívüli Zárt ülésen hozott határozatai: 25/2011. Kulturális Mecénás Alap maradványösszegének elosztása 26/ évi Miskolc Város Ösztöndíjasa pályázatok elbírálása.

8 XXI. ÉVFOLYAM 9.szám 8 I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKROMÁNYZATÁNAK RENDELETEI MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 33/2011. (XI.22.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2011. (III.16.) önkormányzati rendelet módosításáról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló évi XX. törvény 138. (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III.16.) önkormányzati rendelet 42. (2) bekezdésében, valamint 1. melléklet pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottsága, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III.16.) önkormányzati rendelet 42. (2) bekezdésében, valamint 1. melléklet pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III.16.) önkormányzati rendelet 42. (2) bekezdésében valamint 1. melléklet pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Városgazdálkodási és - üzemeltetési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. (1) Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2011. (III.16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban R.) 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés évi a) költségvetési bevételének főösszegét ezer Ft-ban b) költségvetési kiadásának főösszegét ezer Ft-ban c) finanszírozási kiadási főösszegét ezer Ft-ban d) kiadási főösszegét ezer Ft-ban e) hiányát ezer Ft-ban állapítja meg.

9 XXI. ÉVFOLYAM 9.szám 9 (2) A R. 2. (16) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (16) A közfoglalkoztatottak évi éves létszám előirányzata 2129 fő. 2. A R. 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 3. A 2. (1) bekezdés b) pontjában megállapított kiadási főösszegeken belül (1) A személyi jellegű kiadások előirányzata ezer Ft, (2) A munkaadót terhelő járulékok előirányzata ezer Ft, (3) A dologi jellegű kiadások előirányzata ezer Ft, (4) Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzatát ezer Ft, (5) Egyéb működési célú kiadások előirányzata ezer Ft, (6) A felújítások előirányzata ezer Ft, (7) A beruházások előirányzata ezer Ft, (8) A költségvetés általános tartaléka ezer Ft, (9) A költségvetés céltartaléka ezer Ft, (10) A költségvetés zárolt működési tartaléka ezer Ft, (11) A költségvetés zárolt fejlesztési tartaléka ezer Ft, (12) A költségvetés fejlesztési céltartaléka ezer Ft, (13) Az adósságszolgálat tárgyévi előirányzata ezer Ft 3. (1) A R évi költségvetés mérlege elnevezésű 1. melléklete helyébe e rendeletnek a évi költségvetés mérlege elnevezésű 1. melléklete lép. (2) A R. a évi költségvetés mérlege (működési-felhalmozási kiadások) elnevezésű 1/a. melléklete helyébe e rendelet a évi költségvetés mérlege (működési-felhalmozási bevételek és kiadások) elnevezésű 1/a. melléklete lép. (3) A R. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi bevételei elnevezésű 3. melléklete helyébe e rendelet Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi bevételei elnevezésű 2. melléklete lép. (4) A R. a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi költségvetése gazdálkodónként elnevezésű 4/a. melléklete helyébe e rendelet Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi költségvetése gazdálkodónként elnevezésű 3. melléklete lép.

10 XXI. ÉVFOLYAM 9.szám 10 (5) A R. a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetése elnevezésű 5. melléklete helyébe e rendelet a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetése elnevezésű 4. melléklete lép. (6) A R. az Európai Unió támogatásával megvalósuló feladatok elnevezésű 8. melléklete helyébe e rendelet az Európai Unió támogatásával megvalósuló feladatok elnevezésű 5. melléklete lép. (7) A R. előirányzat felhasználási ütemterv elnevezésű 11. melléklete helyébe e rendelet előirányzat felhasználási ütemterv év elnevezésű 6. melléklete lép. (8) A R. alapítványok-közalapítványok évi támogatása elnevezésű 12. melléklete helyébe e rendelet alapítványok-közalapítványok évi támogatása elnevezésű 7. melléklete lép. 4. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. Miskolc, november 17. Dr. C s i s z á r Miklós jegyző Dr. K r i z a Ákos polgármester

11 XXI. ÉVFOLYAM 9.szám 11 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 34/2011. (XI.22.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat elismeréseinek alapításáról és adományozásuk szabályairól szóló 38/2004. (XI.10.) önkormányzati rendelet módosításáról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény 44/A. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 1. (6) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III.16.) önkormányzati rendelet 42. (2) bekezdés, valamint 1. melléklet pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottsága, és az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III.16.) önkormányzati rendelet 42. (2) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Oktatási, Kulturális, Turisztikai Ifjúsági és Sport Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. (1) A Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat elismeréseinek alapításáról és adományozásuk szabályairól szóló 38/2004. (XI. 10) önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet) 5. -a következő 17) bekezdéssel egészül ki: 17) Pro Minoritatae cím (2) A Rendelet 5. 17) bekezdése új ponttal egészül ki, ezzel egyidejűleg a sorrend és számozása az alábbiak szerint változik. 1) Gálffy Ignác életmű-díj, 2) Herman Ottó tudományos díj, 3) Szemere Bertalan közéleti díj, 4) Szabó Lőrinc irodalmi díj, 5) Kondor Béla képzőművészeti díj, 6) Reményi Ede zenei díj, 7) Déryné színházi díj, 8) Miskolc Város Építészeti Alkotói díj, 9) Bizony Ákos Kitüntető Jogi Díj, 10) Benkő Sámuel díj, 11) Pedagógiai díj,

12 XXI. ÉVFOLYAM 9.szám 12 12) "Miskolc Város Turizmusáért" díj, 13) "Az év sportolója" díj, 14) Miskolc Város Sportjáért" díj, 15) "A Civilek Támogatásáért" díj, 16) "Az Év Civil Szervezete" díj, 17) Pro Minoritatae díj, 18) Nívódíj." 2. (1) A Rendelet 6. -a következő (17) bekezdéssel egészül ki: (17) A Pro Minoritatae címben a hazai nemzeti és etnikai kisebbségekért, a miskolci kisebbség érdekében a kisebbségi közéletben, az oktatásban, a kultúrában, az egyházi életben, a tudományban, a tömegtájékoztatásban, a gazdasági önszerveződés területén példaértékű tevékenységet végző személyek, szervezetek részesülhetnek. A díj odaítélésére irányuló döntés előtt a városban működő kisebbségi önkormányzati képviselőkből álló grémium véleményét ki kell kérni. A díj plakett és oklevél. (2) A Rendelet 6. (2) bekezdésében az olyan egyéni vagy csapatteljesítményért adhatók, amelyeket a város sportolója olimpián, paralimpián, európa- vagy világbajnokságon ért el. szövegrész helyébe az olyan egyéni teljesítményért adhatók, amelyeket a város sportolója olimpián, paralimpián, világ- vagy Európa bajnokságon, egyéb nemzetközi versenyen ért el, a csapatsportágakban a legmagasabb magyar bajnokságban országos bajnoki cím megszerzése a feltétele. szövegrész lép. (3) A Rendelet 6. (7) bekezdésében a Az önkormányzat 8 db Nívódíja adományozható az (1) - (11) bekezdésben felsorolt kitüntető díjak bármelyikének területén a tárgyévben nyújtott kiemelkedő teljesítményért. szövegrész helyébe a Az önkormányzat 8 db Nívódíja adományozható azoknak a személyeknek, szervezeteknek, közösségeknek valamennyi felsorolt kitüntető díj területén akik a tárgyévben nyújtottak kiemelkedő teljesítményt. szövegrész lép. (4) A Rendelet 6. -a a (17) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejűleg a bekezdések sorrendje az 5. sorrendje szerint változik." 3. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. Miskolc, november 17. Dr. Csiszár Miklós jegyző Dr. Kriza Ákos polgármester

13 XXI. ÉVFOLYAM 9.szám 13 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 35/2011. (XI.22.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 29/2011.(X.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 54. (5) és (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III.16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 42. (2) bekezdésében, valamint 1. melléklet pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottsága véleményének kikérésével, és az SZMSZ 1. melléklet pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. A rendelet 2. melléklete a kihirdetett szövegtől eltérően, jelen rendelet 1. melléklete szerinti tartalommal lép hatályba. 2. Ez a rendelet december 1. napján lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. Miskolc, november 17. Dr. Csiszár Miklós jegyző Dr. Kriza Ákos polgármester

14 XXI. ÉVFOLYAM 4.szám 14 A KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI DÍJAK MÉRTÉKE - A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák - 1. melléklet

15 XXI. ÉVFOLYAM 4.szám 15 Sorszám Közterület-használat Díjövezeti Díj c é l j a kategória (A) (B) (C) (D) 11. Épület, építmény, I Ft/m 2 /nap 12. elhelyezése II " 13. III " (1) a) IV " 21. Gépjármű várakozóhely I Ft/db/nap 22. igénybevétele járművenként II " 23. III " (1) b) IV " 31. Távbeszélő fülke, fülke nélküli I Ft/db/nap 32. távbeszélő készülék, postai II " 33. levélszekrény, előszállítási láda III " 34. kiratszekrény elhelyezése IV " 5.. (1) c) 41. Építőanyag, tüzelőanyag I Ft/m 2 /nap 42. építési munkával II " 43. kapcsolatos eszköz elhelyezése III. 8.- " (1) d) IV. 8.- " 51. Kereskedelmi és egyéb szolgáltató I Ft/m 2 /nap cirkuszi és mutatványos tevékenységre, árusító eszközre, berendezésre 5. (1) e) 52. II " 53. III " 54. IV " 61. Film- és televízió-felvétel I-IV Ft/m 2 /nap készítése 5. (1) f) 71. Vendéglátóipari előkert, I Ft/m 2 /nap 72. vendéglátó terasz kialakítása II " 73. III " (1) g) IV "

16 XXI. ÉVFOLYAM 4.szám melléklet A KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI DÍJAK MÉRTÉKE - A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák - Sorszám Közterület-használat Díjövezeti Díj c é l j a kategória (A) (B) (C) (D) 81. Szállítás vagy árurakodás I Ft/m 2 /nap 82. II " 83. III " (1) h) IV " 91. Rendezvény, szórakoztató, I Ft/m 2 /nap művészeti esemény (Kedvezmény a rendelet 17. -a szerint kérelmezhető) 92. II " 93. III " (1) i) IV " 111. Tűzijáték I-IV Ft/alkalom 5. (1) j) 121. Személy-, áruszállítás I.-IV 30.- Ft/db/nap állomáshelyének igénybevétele járművenként 5. (1) k) 131. Üzemképtelen, hatósági I-IV Ft/db/nap jelzés nélküli jármű elhelyezése 5. (1) l)

17 XXI. ÉVFOLYAM 9.szám 17 II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI november 17-é n: Zárt ülésen hozott határozata: X-296/ /2011. sz. határozat Tárgy: Egyedi szociális hatósági fellebbezések ( szeptember, október hó) 1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az egyedi szociális hatósági ügyekben hozott I. fokú határozatok ellen benyújtott fellebbezéseket, és a polgármester I/1. ESZ:315482/2011. Számú I. fokú határozatát I/2. ESZ: /2011. Számú I. fokú határozatát I/3. ESZ:317224/2011. Számú I. fokú határozatát II/1. ESZ:316598/2011. Számú I. fokú határozatát II/2. ESZ: /2011. Számú I. fokú határozatát III/1 ESZ: / számú I. fokú határozatát III/2 ESZ: / számú I. fokú határozatát III/3 ESZ: / számú I. fokú határozatát III/4 ESZ: / számú I. fokú határozatát IV/1 ESZ: / számú I. fokú határozatát IV/2 ESZ: / számú I. fokú határozatát V / 1 ESZ: /2011. számú I. fokú határozatát Oláhné Iván Erzsébet /2011. Takács László /2011. Bartók Ferenc /2011. Istvánné Ruszó Elemér /2011. Kovács Tibor Ernő /2011. Páva Zoltán /2011. Sikora Zsolt Zoltán /2011. Fekete József László /2011. Szegedi Antalné /2011. Galló Ibolya /2011. Galuska Mária /2011. Szentmiklósi Márta /2011 az 1. sz. melléklet szerint helybenhagyja. Közreműködik: 8 napon belül

18 XXI. ÉVFOLYAM 9.szám november 17-én Nyílt ülésen hozott határozatai: X-279/ /2011. sz. határozat Tárgy: Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság tagja lemondásának tudomásul vétele, új bizottsági tag megválasztása Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az MSZP frakció kezdeményezésére megtárgyalta a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság tagja lemondásának tudomásul vételére és új bizottsági tag megválasztására vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság tagja, dr. Ignácz Dávid október 31. napjával történő lemondását tudomásul veszi. 2. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság tagjaként dr. Ignácz Dávid helyére dr. Csontos Krisztiánt (MSZP; 3525 Miskolc, Jókai u. 12.) november 17. napjától megválasztja. Közreműködik: polgármester X-280/23.507/2011. sz. határozat Tárgy: A Miskolci Kulturális Központ megszüntetése és a Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. megalapítása Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a "Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata öt kulturális intézménye költségvetési szervként történő megszüntetésére, kulturális feladatellátásának gazdasági társaságok részére történő átadására és az új, kulturális feladatot ellátó nonprofit gazdasági társaságok alapító okiratainak jóváhagyására című előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:

19 XXI. ÉVFOLYAM 9.szám 19 1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Miskolci Kulturális Központot, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervet március 31. napjával megszünteti március ) A Közgyűlés a Miskolci Kulturális Központ Megszüntető Okiratát" az I/1. sz. melléklet szerint jóváhagyja. 3.) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a 2.) pont szerinti Megszüntető Okirat aláírására és a törzskönyvi nyilvántartásból történő törléssel kapcsolatos intézkedések megtételére a Magyar Államkincstár részére. Gazdálkodási Főosztály 2011.november ) A Közgyűlés Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszemélyes nonprofit korlátolt felelősségű társaságaként, Ft jegyzett tőkével, január 1. napjával megalapítja a Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot, és a Kft. Alapító Okiratát az I/2. melléklet szerint elfogadja. Gazdálkodási Főosztály 5.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Tánczos Tamás a Miskolci Kulturális Központ igazgatója magasabb vezetői beosztásáról való december 31. napjával történő - lemondását tudomásul veszi. Az intézmény vezetésével kapcsolatos feladatokat január 1. napjától, március 31-ig, magasabb vezetői beosztás keretében Szabó Imre (látja el december 31.

20 XXI. ÉVFOLYAM 9.szám 20 6.) A Közgyűlés a Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjévé január 1. napjától határozatlan időtartamra Tánczos Tamást választja. Az ügyvezető feladatát munkaviszony keretében látja el. 7.) A Közgyűlés a Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjává január 1. napjától öt éves időtartamra Méhes Zsoltot megválasztja. 8.) A Közgyűlés a Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjává január 1. napjától öt éves időtartamra Dr. Nagy Andreát megválasztja. 9.) A Közgyűlés a Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjává január 1. napjától öt éves időtartamra Tóth Kálmánnét megválasztja. 10.) A Közgyűlés a Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójává január 1. napjától öt éves időtartamra Konto és Kontroll Kft.-t választja. A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy Pongráczné Szerencsi Judit.

21 XXI. ÉVFOLYAM 9.szám ) A Közgyűlés felhatalmazza t a 4.) pont szerinti Alapító Okirat aláírására és egyben utasítja a Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a gazdasági társaság bejegyzéséhez szükséges intézkedéseket tegye meg. Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. Végrehajtást felügyelő főosztály: január 1. illetve január ) A Miskolci Kulturális Központ megszűnő költségvetési szerv útján ellátott önkormányzati közfeladatot a Közgyűlés a Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. részére adja át közfeladat ellátási és továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel. Az átalakítással érintett közalkalmazottak továbbfoglalkoztatása tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 25/A. (8) bekezdésében foglaltak az irányadók. Végrehajtást felügyelő főosztály: Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. 13.) A Közgyűlés felhatalmazza a t, hogy a közszolgáltatási szerződést és a vagyonátadási szerződést előkészítse. Gazdálkodási Főosztály Közreműködik: február ) A Közgyűlés felhatalmazza a t, hogy a közművelődési intézményt érintő változásokat a Nemzeti Erőforrás Minisztériuma felé jelentse be november 25. X-281/ /2011. sz. határozat Tárgy: A Miskolci Csodamalom Bábszínház megszüntetése és a Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft. megalapítása Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a "Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata öt kulturális intézménye költségvetési szervként történő megszüntetésére, kulturális feladatellátásának gazdasági társaságok részére történő átadására és az új, kulturális feladatot ellátó nonprofit gazdasági társaságok alapító okiratainak jóváhagyására című előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:

22 XXI. ÉVFOLYAM 9.szám 22 1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Miskolci Csodamalom Bábszínházat, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervet március 31. napjával megszünteti március ) A Közgyűlés a Miskolci Csodamalom Bábszínház Megszüntető Okiratát" a II/1. sz. melléklet szerint jóváhagyja. 3.) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a 2.) pont szerinti Megszüntető Okirat aláírására és a törzskönyvi nyilvántartásból történő törléssel kapcsolatos intézkedések megtételére a Magyar Államkincstár részére. Gazdálkodási Főosztály november ) A Közgyűlés Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszemélyes nonprofit korlátolt felelősségű társaságaként, Ft jegyzett tőkével, január 1. napjával megalapítja a Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot, és a Kft. Alapító Okiratát az II/2. sz. melléklet szerint elfogadja. Gazdálkodási Főosztály 5.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Szabó Attila a Miskolci Csodamalom Bábszínház igazgatója magasabb vezetői beosztásáról való december 31. napjával történő - lemondását tudomásul veszi. Az intézmény vezetésével kapcsolatos feladatokat január 1. napjától, március 31-ig, magasabb vezetői beosztás keretében Szilágyi István látja el december 31.

23 XXI. ÉVFOLYAM 9.szám 23 6.) A Közgyűlés a Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjévé január 1. napjától június 30. napjáig Szabó Attilát választja. Az ügyvezető feladatát munkaviszony keretében látja el. 7.) A Közgyűlés a Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjává január 1. napjától öt éves időtartamra Mikita Gábort megválasztja. 8.) A Közgyűlés a Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjává január 1. napjától öt éves időtartamra Dr. Nagy Ákost megválasztja. 9.) A Közgyűlés a Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjává január 1. napjától öt éves időtartamra Kőszegfalviné Várfalvi Mártát megválasztja. 10.) A Közgyűlés a Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójává január 1. napjától öt éves időtartamra Zentó Audit Könyvvizsgáló, Szolgáltató kft-ét választja. A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy Battáné Pétervári Éva.

24 XXI. ÉVFOLYAM 9.szám ) A Közgyűlés felhatalmazza t a 4.) pont szerinti Alapító Okirat aláírására és egyben utasítja a Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a gazdasági társaság bejegyzéséhez szükséges intézkedéseket tegye meg. Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft. Végrehajtást felügyelő főosztály: január 1. illetve január ) A Miskolci Csodamalom Bábszínház megszűnő költségvetési szerv útján ellátott önkormányzati közfeladatot a Közgyűlés a Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft. részére adja át közfeladat ellátási és továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel. Az átalakítással érintett közalkalmazottak továbbfoglalkoztatása tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 25/A. (8) bekezdésében foglaltak az irányadók. Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft. Végrehajtást felügyelő főosztály: 13.) A Közgyűlés felhatalmazza a t, hogy a közszolgáltatási szerződést és a vagyonátadási szerződést előkészítse. Gazdálkodási Főosztály Közreműködik: február ) A Közgyűlés felhatalmazza a t, hogy a művészeti intézményt érintő változásokat a Nemzeti Erőforrás Minisztériuma és az előadó-művészeti államigazgatási szerv felé jelentse be november 25. X-282/ /2011. sz. határozat Tárgy: A Miskolci Szimfonikus Zenekar megszüntetése és a Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. megalapítása

25 XXI. ÉVFOLYAM 9.szám 25 Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a "Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata öt kulturális intézménye költségvetési szervként történő megszüntetésére, kulturális feladatellátásának gazdasági társaságok részére történő átadására és az új, kulturális feladatot ellátó nonprofit gazdasági társaságok alapító okiratainak jóváhagyására című előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Miskolci Szimfonikus Zenekart, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervet március 31. napjával megszünteti március ) A Közgyűlés a Miskolci Szimfonikus Zenekar Megszüntető Okiratát" a III/1. sz. melléklet szerint jóváhagyja. 3.) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a 2.) pont szerinti Megszüntető Okirat aláírására és a törzskönyvi nyilvántartásból történő törléssel kapcsolatos intézkedések megtételére a Magyar Államkincstár részére. Gazdálkodási Főosztály november ) A Közgyűlés Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszemélyes nonprofit korlátolt felelősségű társaságaként, Ft jegyzett tőkével, január 1. napjával megalapítja a Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot, és a Kft. Alapító Okiratát az III/2. melléklet szerint elfogadja. Gazdálkodási Főosztály 5.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Szabó Péter a Miskolci Szimfonikus Zenekar igazgatója magasabb vezetői beosztásáról való december 31. napjával történő - lemondását tudomásul veszi. Az intézmény vezetésével kapcsolatos feladatokat január 1. napjától, március 31-ig, magasabb vezetői beosztás keretében Kovács László látja el.

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E 1 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI...9-18 oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI....19-15

Részletesebben

Tartalom. 2012. Február 29.

Tartalom. 2012. Február 29. Érdi II. évfolyam. 3. szám 2012. Február 29. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 5/2012. (II.29.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata nemzetgazdasági szempontból

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E 1 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI...10-35 oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI....36-115

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E 1 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI...10-21 oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI....22-57

Részletesebben

I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja

I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja 21 november 3. Érdi I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 75/21 (XI.3.) önkormányzati rendelet az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 21 évi költségvetéséről

Részletesebben

MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadta: a Képviselő-testület./2015. (II. 26.) sz. határozatával. Hatályos: 2015. február 26-tól TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELETEK HATÁROZATOK

TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELETEK HATÁROZATOK K Ö Z L Ö N Y 10. SZÁM 2004. OKTÓBER HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ 405 / 2004. (10.07.) a Pécsi Horvát Színház igazgatói állására pályázó jelölt megbízásához szükséges felmentés megkéréséről 407 /

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK. 2013. év

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK. 2013. év KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK 2013. év 1/2013.(I.11.) 2/2013.(I.11.) 3/2013.(I.11.) 4/2013.(I.11.) 5/2013.(I.18.) 6/2013.(I.31.) 7/2013.(I.31.) 8/2013.(I.31.) 9/2013.(I.31.) 10/2013.(I.31.) 11/2013.(I.31.)

Részletesebben

2015. évi 9. szám 2015. május 1. TARTALOMJEGYZÉK. 10/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

2015. évi 9. szám 2015. május 1. TARTALOMJEGYZÉK. 10/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról 2015. évi 9. szám 2015. május 1. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról 11/2015. (V. 1.) önkormányzati

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK ELŐTERJESZTÉSE A KÖZTISZTVISELŐK TELJESÍTMÉNY-KÖVETELMÉNYEINEK ALAPJÁT KÉPEZŐ 2006.

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK ELŐTERJESZTÉSE A KÖZTISZTVISELŐK TELJESÍTMÉNY-KÖVETELMÉNYEINEK ALAPJÁT KÉPEZŐ 2006. ... sz. napirendi pont GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK ELŐTERJESZTÉSE A KÖZTISZTVISELŐK TELJESÍTMÉNY-KÖVETELMÉNYEINEK ALAPJÁT KÉPEZŐ 2006. ÉVI CÉLOKRÓL A köztisztviselők jogállásáról szól 1992.

Részletesebben

KIVONAT. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata

KIVONAT. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata KIVONAT Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata 1./ Újtikos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Javaslat az Újtikos Község Önkormányzata által A 155734. számú igénylésazonosítójú,

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS. Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS. Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1. Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Győr, 2013. november 12. Előterjesztő:

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2012. évi 14. szám 2012. június 28. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2012. évi 14. szám 2012. június 28. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2012. évi 14. szám 2012. június 28. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI. módosításáról (IV. számú módosítás) 2/2005. (II. 25.) Kgy. r. Nógrád Megye Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről

II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI. módosításáról (IV. számú módosítás) 2/2005. (II. 25.) Kgy. r. Nógrád Megye Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről SZÁM TÁRGY OLDAL I. KÖTET I. SZEMÉLYI RÉSZ 1/2005. (II.17.) Kgy. h. Nógrád megye rendőrfőkapitánya kinevezésének véleményezéséről 3 3/2005. (II.17.) Kgy. h. Munkáltatói intézkedés megtételéről 3 4/2005.

Részletesebben

K Ő Z L Ö N Y 2. SZÁM 2005. FEBRUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELET HATÁROZATOK

K Ő Z L Ö N Y 2. SZÁM 2005. FEBRUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELET HATÁROZATOK K Ő Z L Ö N Y 2. SZÁM 2005. FEBRUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ 41 / 2005. (02.10.) bizottsági tag és bizottsági szakértők személycseréjéről 4 42 / 2005. (02.10.) a PVV Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelő

Részletesebben

JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK. I-7323-11/2010. számú SZERVEZETI ÉS

JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK. I-7323-11/2010. számú SZERVEZETI ÉS JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK I-7323-11/2010. számú SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. 2 A helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XX. ÉVFOLYAM 4.szám 2 XX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2010. SZEPTEMBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XX. ÉVFOLYAM 4.szám 2 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI

Részletesebben

I. évfolyam. 12. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja

I. évfolyam. 12. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja október 26. Érdi I. évfolyam. 12. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 68/ (X.26.) önkormányzati rendelet a közterületek használatáról 2 69/ (X.26.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai 5/2010. (II.09.) számú Képviselő-testületi határozat az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére

Részletesebben

HATÁLYOSSÁG ÁLLAPOTA: 2012. JANUÁR 1.

HATÁLYOSSÁG ÁLLAPOTA: 2012. JANUÁR 1. SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 31/2011. (XII.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a Képviselő-testület egyes hatásköreinek átruházásáról, a bizottságok feladat- és hatásköréről 1

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XV. (XLIII.) évfolyam 1. szám 2005. február 23. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 2/2005. (II. 17.) MÖK határozat: Biróné Bognár Ágnes, a Kabóca Bábszínház igazgatói

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 122. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. szeptember 18., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 122. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. szeptember 18., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 122. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. szeptember 18., kedd Tartalomjegyzék 2012. évi CII. törvény A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2013. március 19., kedd. 1. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2013. március 19., kedd. 1. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2013. március 19., kedd 1. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2013. március 19., kedd 1. szám

Részletesebben

K I V O N A T. (A 2006. évi költségvetési rendelet módosítása)

K I V O N A T. (A 2006. évi költségvetési rendelet módosítása) Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 5595/2006. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2006.

Részletesebben

JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK. I-31321-11/2009. számú SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK. I-31321-11/2009. számú SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK I-31321-11/2009. számú SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009. 2 A helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése

Részletesebben

XV.ÉVFOLYAM 5.SZÁM 2005. JÚNIUS/1

XV.ÉVFOLYAM 5.SZÁM 2005. JÚNIUS/1 XV.ÉVFOLYAM 5.SZÁM 2005. JÚNIUS/1 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 5.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (Pécs, Széchenyi tér 1.) p á l y á z a t o t h i r d e t

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (Pécs, Széchenyi tér 1.) p á l y á z a t o t h i r d e t P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (Pécs, Széchenyi tér 1.) p á l y á z a t o t h i r d e t a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 17/2007. (04. 30.)

Részletesebben

a) a képviselő-testület által átruházott hatáskörben érdemi döntés meghozatalával és végrehajtása ellenőrzésével,

a) a képviselő-testület által átruházott hatáskörben érdemi döntés meghozatalával és végrehajtása ellenőrzésével, Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2007. (IV.26.) sz. rendelete az állandó bizottságok feladatairól és hatásköréről a 25/2007. (IX.20.) sz. 27/2008. (XII.19.) sz. és a 32/2010. (XII.16.)

Részletesebben

Határozat nyilvántartás 2010. január 11. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról

Határozat nyilvántartás 2010. január 11. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról 1 D5 2 nyilvántartás január 11. napon megtartott Egyek Móra Ferenc Általános Iskola épülettömb és a Napköziotthonos Óvoda eszközbeszerzésére kiírt általános egyszerű közbeszerzési eljárás nyertesének az

Részletesebben

Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének

Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2003. (II.18.) számú rendelete A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról egységes szerkezetben a helyi önkormányzatokról

Részletesebben